ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 183

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 64
11 mai 2021


Cuprins

Pagina

 

II   Comunicări

 

COMUNICĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Comisia Europeană

2021/C 183/01

Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul M.10215 — CVC/Carlyle/MedRisk) ( 1 )

1


 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Comisia Europeană

2021/C 183/02

Rata de schimb a monedei euro — 10 mai 2021

2

 

Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor

2021/C 183/03

Rezumatul Avizului Autorității Europene pentru Protecția Datelor privind Strategia de securitate cibernetică și Directiva NIS 2.0 (Textul integral al prezentului aviz poate fi consultat în limbile engleză, franceză și germană pe site-ul AEPD www.edps.europa.eu)

3


 

V   Anunțuri

 

PROCEDURI REFERITOARE LA PUNEREA ÎN APLICARE A POLITICII COMERCIALE COMUNE

 

Comisia Europeană

2021/C 183/04

Aviz de deschidere a unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor antidumping aplicabile importurilor de anumite mecanisme de îndosariere cu inele, originare din Republica Populară Chineză, și extinse la Vietnam și la Republica Democrată Populară Laos

8

 

ALTE ACTE

 

Comisia Europeană

2021/C 183/05

Publicarea unei comunicări privind aprobarea unei modificăristandard a caietului de sarcini al unei denumiri din sectorulvitivinicol, menționată la articolul 17 alineatele (2) și (3) din Regulamentul delegat (UE) 2019/33 al Comisiei

20


 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

RO

 


II Comunicări

COMUNICĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

Comisia Europeană

11.5.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 183/1


Non-opoziție la o concentrare notificată

(Cazul M.10215 — CVC/Carlyle/MedRisk)

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2021/C 183/01)

La 5 mai 2021, Comisia a decis să nu se opună concentrării notificate menționate mai sus și să o declare compatibilă cu piața internă. Prezenta decizie se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1). Textul integral al deciziei este disponibil doar în limba engleză și va fi făcut public după ce vor fi eliminate orice secrete de afaceri pe care le-ar putea conține. Va fi disponibil:

pe site-ul internet al Direcției Generale Concurență din cadrul Comisiei, în secțiunea consacrată concentrărilor (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Acest site internet oferă diverse facilități care permit identificarea deciziilor de concentrare individuale, inclusiv întreprinderea, numărul cazului, data și indexurile sectoriale;

în format electronic, pe site-ul internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=ro) cu numărul de document 32021M10215. EUR-Lex permite accesul online la legislația europeană.


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1.


IV Informări

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

Comisia Europeană

11.5.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 183/2


Rata de schimb a monedei euro (1)

10 mai 2021

(2021/C 183/02)

1 euro =


 

Moneda

Rata de schimb

USD

dolar american

1,2169

JPY

yen japonez

132,31

DKK

coroana daneză

7,4361

GBP

lira sterlină

0,86195

SEK

coroana suedeză

10,1235

CHF

franc elvețian

1,0939

ISK

coroana islandeză

150,90

NOK

coroana norvegiană

10,0008

BGN

leva bulgărească

1,9558

CZK

coroana cehă

25,591

HUF

forint maghiar

357,26

PLN

zlot polonez

4,5631

RON

leu românesc nou

4,9248

TRY

lira turcească

10,0495

AUD

dolar australian

1,5433

CAD

dolar canadian

1,4743

HKD

dolar Hong Kong

9,4504

NZD

dolar neozeelandez

1,6673

SGD

dolar Singapore

1,6110

KRW

won sud-coreean

1 353,14

ZAR

rand sud-african

17,0843

CNY

yuan renminbi chinezesc

7,8045

HRK

kuna croată

7,5415

IDR

rupia indoneziană

17 189,26

MYR

ringgit Malaiezia

4,9984

PHP

peso Filipine

58,247

RUB

rubla rusească

90,0154

THB

baht thailandez

37,809

BRL

real brazilian

6,3848

MXN

peso mexican

24,2464

INR

rupie indiană

89,2585


(1)  Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.


Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor

11.5.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 183/3


Rezumatul Avizului Autorității Europene pentru Protecția Datelor privind Strategia de securitate cibernetică și Directiva NIS 2.0

(Textul integral al prezentului aviz poate fi consultat în limbile engleză, franceză și germană pe site-ul AEPD www.edps.europa.eu)

(2021/C 183/03)

La 16 decembrie 2020, Comisia Europeană a adoptat o Propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate cibernetică în Uniune, de abrogare a Directivei (UE) 2016/1148 (denumită în continuare „propunerea”). În paralel, Comisia Europeană și Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate au emis o comunicare comună către Parlamentul European și Consiliu, intitulată „Strategia de securitate cibernetică a UE pentru deceniul digital” (denumită în continuare „strategia”).

AEPD sprijină pe deplin obiectivul general al strategiei de a asigura un internet mondial și deschis, cu garanții solide împotriva riscurilor la adresa securității și a drepturilor fundamentale, recunoscând valoarea strategică a internetului și guvernanța sa și consolidând acțiunile Uniunii în cadrul acestuia, într-un model multiparticipativ.

Prin urmare, AEPD salută, de asemenea, obiectivul propunerii de a introduce modificări sistemice și structurale în actuala Directivă NIS pentru a acoperi un număr mai mare de entități din întreaga Uniune, cu măsuri de securitate mai stricte, inclusiv gestionarea obligatorie a riscurilor, standarde minime și dispoziții relevante privind supravegherea și asigurarea respectării legislației. În acest sens, AEPD consideră că este necesar ca instituțiile, oficiile, organele și agențiile Uniunii să fie pe deplin integrate în cadrul general de securitate cibernetică la nivelul UE pentru a se atinge un nivel uniform de protecție, prin includerea explicită a instituțiilor, oficiilor, organelor și a agențiilor Uniunii în domeniul de aplicare al propunerii.

AEPD subliniază, de asemenea, importanța integrării aspectului legat de protecția datelor și a vieții private în măsurile de securitate cibernetică care decurg din propunere sau din alte inițiative privind securitatea cibernetică ale strategiei, pentru a asigura o abordare holistică și a permite sinergii în gestionarea securității cibernetice și în protejarea informațiilor cu caracter personal pe care le prelucrează. Este la fel de important ca orice eventuală limitare a dreptului la protecția datelor cu caracter personal și a vieții private pe care o implică astfel de măsuri să îndeplinească criteriile prevăzute la articolul 52 din Carta drepturilor fundamentale a UE și, în special, ca acestea să fie realizate printr-o măsură legislativă și să fie atât necesare, cât și proporționale.

AEPD preconizează că propunerea nu va afecta aplicarea legislației UE existente care reglementează prelucrarea datelor cu caracter personal, inclusiv sarcinile și competențele autorităților independente de supraveghere competente să monitorizeze respectarea acestor instrumente. Aceasta înseamnă că toate sistemele și serviciile de securitate cibernetică implicate în prevenirea și detectarea amenințărilor cibernetice și răspunsul la acestea trebuie să respecte cadrul actual privind protecția datelor și a vieții private. În acest sens, AEPD consideră că este important și necesar să se stabilească o definiție clară și lipsită de ambiguitate a termenului „securitate cibernetică” în scopul propunerii.

AEPD emite recomandări specifice pentru a se asigura că propunerea completează în mod corect și eficace legislația existentă a Uniunii privind protecția datelor cu caracter personal, în special RGPD și Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor electronice, inclusiv prin implicarea AEPD și a Comitetului european pentru protecția datelor atunci când este necesar, precum și prin stabilirea unor mecanisme clare de colaborare între autoritățile competente din diferite domenii de reglementare.

În plus, dispozițiile privind gestionarea registrelor de domenii de internet de prim nivel ar trebui să definească în mod clar domeniul de aplicare și condițiile relevante în legislație. Conceptul de scanări proactive ale rețelelor și sistemelor informatice de către CSIRT-uri necesită, de asemenea, clarificări suplimentare cu privire la domeniul de aplicare și tipurile de date cu caracter personal prelucrate. Se atrage atenția asupra riscurilor legate de posibilele transferuri neconforme de date legate de externalizarea serviciilor de securitate cibernetică sau de achiziționarea de produse de securitate cibernetică și de lanțul lor de aprovizionare.

AEPD salută apelul la promovarea utilizării criptării, în special a criptării de la un capăt la altul, și își reiterează poziția cu privire la criptare ca tehnologie critică și de neînlocuit pentru protecția eficace a datelor și a vieții private, a cărei eludare ar priva mecanismul de orice capacitate de protecție din cauza posibilei utilizări ilegale a acestora și a pierderii încrederii în controalele de securitate. În acest scop, ar trebui clarificat faptul că nicio dispoziție din propunere nu ar trebui interpretată ca o aprobare pentru slăbirea criptării de la un capăt la altul prin intermediul „ușilor secrete” sau al unor soluții similare.

1.   Introducere și context

1.

La 16 decembrie 2020, Comisia Europeană a adoptat o Propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate cibernetică în Uniune, de abrogare a Directivei (UE) 2016/1148 (1) (denumită în continuare „propunerea”).

2.

La aceeași dată, Comisia Europeană și Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate au emis o comunicare comună către Parlamentul European și Consiliu, intitulată „Strategia de securitate cibernetică a UE pentru deceniul digital” („strategia”) (2).

3.

Strategia urmărește să consolideze autonomia strategică a Uniunii în domeniul securității cibernetice și să îmbunătățească reziliența și răspunsul colectiv al acesteia, precum și să construiască un internet mondial și deschis prevăzut cu balustrade solide, pentru combaterea riscurilor la adresa securității și a drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor din Europa (3).

4.

Strategia conține propuneri de inițiative de reglementare, de investiții și de politică în trei domenii de acțiune a UE: (1) reziliență, suveranitate tehnologică și poziția de lider, (2) consolidarea capacității operaționale de prevenire, descurajare și răspuns și (3) promovarea unui spațiu cibernetic mondial și deschis.

5.

Propunerea constituie una dintre inițiativele de reglementare ale strategiei, în special în domeniul rezilienței, al suveranității tehnologice și al poziției de lider.

6.

Conform expunerii de motive, scopul propunerii este modernizarea cadrului juridic existent, și anume Directiva (UE) 2016/1148 a Parlamentului European și a Consiliului („Directiva NIS”) (4). Propunerea urmărește să valorifice și să abroge actuala Directivă NIS, care a fost primul act legislativ privind securitatea cibernetică adoptat la nivelul UE, și prevede măsuri juridice de stimulare a nivelului general de securitate cibernetică în Uniune. Propunerea ține seama de intensificarea digitalizării pieței interne în ultimii ani și de evoluția situației amenințărilor la adresa securității cibernetice, care s-au amplificat de la începutul crizei provocate de pandemia de COVID-19. Propunerea urmărește să remedieze mai multe deficiențe identificate ale Directivei NIS și vizează creșterea nivelului de reziliență cibernetică a tuturor sectoarelor, publice și private, care îndeplinesc o funcție importantă în economie și societate.

7.

Principalele elementele ale propunerii sunt:

(i)

extinderea domeniului de aplicare al actualei Directive NIS prin adăugarea de noi sectoare în funcție de nivelul lor critic pentru economie și societate;

(ii)

cerințe de securitate mai stricte pentru societățile și entitățile vizate, prin impunerea unei abordări de gestionare a riscurilor care să prevadă o listă minimă de elemente de securitate de bază care trebuie aplicate;

(iii)

abordarea securității în lanțurile de aprovizionare și în relațiile cu furnizorii prin impunerea întreprinderilor individuale a obligației de a aborda riscurile în materie de securitate cibernetică în lanțurile de aprovizionare și în relațiile cu furnizorii;

(iv)

consolidarea cooperării dintre autoritățile statelor membre și cu instituțiile, oficiile, organele și agențiile Uniunii în ceea ce privește activitățile legate de securitatea cibernetică, inclusiv gestionarea crizelor cibernetice.

8.

La 14 ianuarie 2021, AEPD a primit o cerere de consultare oficială din partea Comisiei Europene cu privire la „Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate cibernetică în Uniune, de abrogare a Directivei (UE) 2016/1148”.

3.   Concluzii

77.

Având în vedere cele de mai sus, AEPD formulează următoarele recomandări:

În ceea ce privește strategia de securitate cibernetică

să se ia în considerare faptul că primul pas în atenuarea riscurilor la adresa protecției datelor și a vieții private asociate noilor tehnologii de îmbunătățire a securității cibernetice, cum ar fi inteligența artificială, este de a aplica cerințele de protecție a datelor începând cu momentul conceperii și în mod implicit, prevăzute la articolul 25 din RGPD, ceea ce va contribui la integrarea garanțiilor corespunzătoare, cum ar fi pseudonimizarea, criptarea, acuratețea datelor, reducerea la minimum a datelor, în proiectarea și utilizarea acestor tehnologii și sisteme;

să se țină seama de importanța integrării aspectului legat de protecția datelor și a vieții private în politicile și standardele de securitate cibernetică, precum și în gestionarea tradițională a securității cibernetice, pentru a asigura o abordare holistică și a permite sinergii între organizațiile publice și cele private atunci când gestionează securitatea cibernetică și protejează informațiile pe care le prelucrează, fără o multiplicare inutilă a eforturilor;

să se ia în considerare și să se planifice resursele care urmează să fie utilizate de IUE pentru a-și consolida capacitatea în materie de securitate cibernetică, inclusiv într-un mod care să respecte pe deplin valorile UE;

să se țină seama de dimensiunile de protecție a datelor și a vieții private ale securității cibernetice prin investiții în politici, practici și instrumente în care aspectul legat de protecția datelor și a vieții private este integrat în gestionarea tradițională a securității cibernetice, iar garanții eficace în materie de protecție a datelor sunt integrate în cadrul activităților de securitate cibernetică, atunci când se prelucrează date cu caracter personal;

În ceea ce privește domeniul de aplicare al strategiei și al propunerii adresate instituțiilor, oficiilor, organelor și agențiilor Uniunii

să se ia în considerare nevoile și rolul IUE, astfel încât IUE să fie integrate în acest cadru general de securitate cibernetică la nivelul UE ca entități care beneficiază de același nivel ridicat de protecție ca și cele din statele membre; și

să se includă în mod explicit instituțiile, oficiile, organele și agențiile Uniunii în domeniul de aplicare al propunerii.

În ceea ce privește relația cu legislația existentă a Uniunii privind protecția datelor cu caracter personal

să se clarifice, la articolul 2 din propunere, faptul că legislația Uniunii privind protecția datelor cu caracter personal, în special RGPD și Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor electronice, se aplică oricărei prelucrări de date cu caracter personal care intră în domeniul de aplicare al propunerii (nu doar în anumite contexte); și

să se clarifice, de asemenea, într-un considerent relevant, faptul că propunerea nu urmărește să aducă atingere aplicării legislației UE existente care reglementează prelucrarea datelor cu caracter personal, inclusiv sarcinile și competențele autorităților independente de supraveghere competente să monitorizeze respectarea acestor instrumente;

În ceea ce privește definiția securității cibernetice

să se clarifice utilizarea diferită a termenilor „securitate cibernetică” și „securitatea rețelelor și a sistemelor informatice” și să se utilizeze termenul „securitate cibernetică” în general și termenul „securitatea rețelelor și a sistemelor informatice” numai atunci când contextul (de exemplu, unul pur tehnic, fără a ține seama de impactul asupra utilizatorilor de sisteme și asupra altor persoane) o permite.

În ceea ce privește numele de domenii și datele de înregistrare („date WHOIS”)

să se precizeze în mod clar ce anume constituie „informații relevante” în scopul identificării și contactării titularilor numelor de domenii și a punctelor de contact care administrează numele de domenii în cadrul TLD-urilor;

să se clarifice mai detaliat ce categorii de date de înregistrare a domeniilor de date (care nu constituie date cu caracter personal) trebuie să facă obiectul publicării;

să se precizeze mai clar ce entități (publice sau private) ar putea constitui „solicitanți de acces legitimi”;

să se clarifice dacă datele cu caracter personal deținute de registrele TLD și de entitățile care furnizează servicii de înregistrare a numelor de domenii pentru TLD ar trebui să fie accesibile și entităților din afara SEE și, în caz afirmativ, să se stabilească în mod clar condițiile, limitările și procedurile pentru un astfel de acces, ținând seama și de cerințele de la articolul 49 alineatul (2) din RGPD, după caz; și

să se introducă clarificări suplimentare cu privire la ce anume constituie o cerere „legală și justificată în mod corespunzător” pe baza căreia se acordă acces și în ce condiții.

În ceea ce privește „scanarea proactivă a rețelei și a sistemelor informatice” de către CSIRT

să se delimiteze în mod clar tipurile de scanări proactive pe care CSIRT-urile ar putea fi solicitate să le efectueze și să se identifice principalele categorii de date cu caracter personal implicate în textul propunerii.

În ceea ce privește externalizarea și lanțul de aprovizionare

să se ia în considerare caracteristicile care permit punerea în aplicare eficace a principiului protecției datelor începând cu momentul conceperii și în mod implicit, atunci când se evaluează lanțurile de aprovizionare pentru tehnologii și sisteme de prelucrare a datelor cu caracter personal;

să se țină seama de cerințele specifice din țara de origine care ar putea reprezenta un obstacol în calea respectării legislației UE privind protecția datelor și a vieții private, atunci când se evaluează riscurile legate de lanțul de aprovizionare ale serviciilor, sistemelor sau produselor TIC; și

să se includă în textul juridic consultarea obligatorie a CEPD atunci când se definesc caracteristicile menționate anterior și, dacă este necesar, în evaluarea coordonată a riscurilor sectoriale menționată la considerentul 46.

să se recomande menționarea într-un considerent a faptului că produsele de securitate cibernetică cu sursă deschisă (software și hardware), inclusiv criptarea cu sursă deschisă, ar putea oferi transparența necesară pentru atenuarea riscurilor specifice legate de lanțul de aprovizionare.

În ceea ce privește criptarea

să se clarifice în considerentul 54 că nicio dispoziție din propunere nu trebuie interpretată ca aprobare pentru slăbirea criptării de la un capăt la altul prin intermediul „ușilor secrete” sau al unor soluții similare;

În ceea ce privește măsurile de gestionare a riscurilor în materie de securitate cibernetică

să se includă atât în considerente, cât și în partea de fond a propunerii conceptul conform căruia integrarea aspectului legat de protecția datelor și a vieții private în gestionarea tradițională a riscurilor în materie de securitate cibernetică va asigura o abordare holistică și va permite crearea de sinergii între organizațiile publice și cele private atunci când gestionează securitatea cibernetică și protecția informațiilor pe care le prelucrează, fără o multiplicare inutilă a eforturilor;

să se adauge în textul juridic obligația ENISA de a consulta CEPD atunci când elaborează avizele relevante;

În ceea ce privește încălcarea securității datelor cu caracter personal

să se modifice textul „într-un termen rezonabil” de la articolul 32 alineatul (1) în „fără întârzieri nejustificate”;

În ceea ce privește grupul de cooperare

să se includă în textul juridic participarea CEPD la activitățile grupului de cooperare, ținând seama de legătura dintre sarcina acestui grup și cadrul de protecție a datelor.

În ceea ce privește jurisdicția și teritorialitatea

să se clarifice în textul juridic faptul că propunerea nu afectează competențele autorităților de supraveghere a protecției datelor în temeiul RGPD;

să se furnizeze un temei juridic cuprinzător pentru cooperarea și schimbul de informații între autoritățile competente și de supraveghere, fiecare acționând în cadrul domeniilor lor de competență; și

să se clarifice faptul că autoritățile competente din cadrul propunerii trebuie să aibă posibilitatea de a furniza, la cererea autorităților de supraveghere competente, în temeiul Regulamentului (UE) 2016/679, sau din proprie inițiativă, orice informații obținute în contextul auditurilor și al investigațiilor care se referă la prelucrarea datelor cu caracter personal și să se includă un temei juridic explicit în acest sens.

Bruxelles, 11 martie 2021.

Wojciech Rafał WIEWIÓROWSKI


(1)  Propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate cibernetică în Uniune, de abrogare a Directivei (UE) 2016/1148, COM (2020) 823 final.

(2)  Strategia de securitate cibernetică a UE pentru deceniul digital, JOIN (2020) 18 final.

(3)  Consultați capitolul I. INTRODUCERE, pagina 4 din strategie.

(4)  Directiva (UE) 2016/1148 a Parlamentului European și a Consiliului din 6 iulie 2016 privind măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și a sistemelor informatice în Uniune (JO L 194, 19.7.2016, p. 1).


V Anunțuri

PROCEDURI REFERITOARE LA PUNEREA ÎN APLICARE A POLITICII COMERCIALE COMUNE

Comisia Europeană

11.5.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 183/8


Aviz de deschidere a unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor antidumping aplicabile importurilor de anumite mecanisme de îndosariere cu inele, originare din Republica Populară Chineză, și extinse la Vietnam și la Republica Democrată Populară Laos

(2021/C 183/04)

În urma publicării unui aviz de expirare iminentă (1) a măsurilor antidumping în vigoare aplicate importurilor de anumite mecanisme de îndosariere cu inele, originare din Republica Populară Chineză (denumită în continuare „țara în cauză” sau „RPC”), Comisia Europeană (denumită în continuare „Comisia”) a primit o cerere de reexaminare în temeiul articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2016 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene (2) (denumit în continuare „regulamentul de bază”).

1.   Cererea de reexaminare

Cererea a fost depusă la data de 12 februarie 2021 de către Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH (denumit în continuare „solicitantul”) în numele unor producători care reprezintă peste 25 % din producția totală a Uniunii de anumite mecanisme de îndosariere cu inele.

O versiune a cererii accesibilă publicului și analiza gradului de susținere a cererii de către producătorii din Uniune sunt disponibile în dosarul destinat consultării de către părțile interesate. Punctul 5.6 din prezentul aviz oferă informații privind accesul părților interesate la dosar.

2.   Produsul care face obiectul reexaminării

Produsul care face obiectul prezentei reexaminări este reprezentat de anumite mecanisme de îndosariere cu inele (denumite în continuare „produsul care face obiectul reexaminării”), încadrate în prezent la codul NC ex 8305 10 00 (codurile TARIC 8305100011, 8305100013, 8305100019, 8305100021, 8305100023, 8305100029, 8305100034 și 8305100035). Codurile NC și TARIC sunt menționate numai cu titlu informativ.

3.   Măsurile existente

Măsurile aflate în prezent în vigoare constau într-o taxă antidumping definitivă instituită prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/703 al Comisiei (3) și extinsă la importurile expediate din Vietnam și din Republica Democrată Populară Laos, indiferent dacă au fost sau nu declarate ca fiind originare din Vietnam și, respectiv, din Republica Democrată Populară Laos, prin Regulamentul (CE) nr. 1208/2004 al Consiliului și Regulamentul (CE) nr. 33/2006 al Consiliului (4).

4.   Motivele reexaminării

Cererea se bazează pe faptul că expirarea măsurilor ar avea ca efect probabil continuarea sau reapariția dumpingului și a prejudiciului cauzat industriei din Uniune.

4.1.    Afirmația privind posibilitatea continuării sau reapariției dumpingului

Solicitantul a susținut că nu este adecvat să se folosească prețurile și costurile interne din RPC, datorită existenței unor distorsiuni semnificative în sensul articolului 2 alineatul (6a) litera (b) din regulamentul de bază.

Pentru a-și susține afirmațiile privind distorsiunile semnificative, solicitantul s-a bazat pe informațiile cuprinse în raportul de țară întocmit de serviciile Comisiei la data de 20 decembrie 2017, care descrie circumstanțele specifice ale pieței din RPC (5). În special, solicitantul a făcut trimitere la distorsiuni precum prețuri diferențiate sau preferențiale pentru materiile prime, precum și la distorsiuni privind alți factori de producție, terenuri, energie și forță de muncă.

În plus, solicitantul face trimitere la studiul din 2017 comandat de Wirtschafts Vereinigung Metalle e.v., intitulat Analysis of Market-Distortions in the Chinese Non-Ferrous Metals Industry (Analiza distorsiunilor pieței în industria metalelor neferoase din China) (6), precum și la regulamentele de instituire a unor măsuri provizorii privind oțelurile inoxidabile laminate la cald (7) și extrudatele din aluminiu (8).

Prin urmare, având în vedere articolul 2 alineatul (6a) litera (a) din regulamentul de bază, afirmația privind continuarea sau reapariția dumpingului se bazează pe compararea unei valori normale construite pe baza unor costuri de producție și de vânzare care reflectă prețurile nedistorsionate sau a unor valori de referință dintr-o țară reprezentativă adecvată cu prețul de export (la nivel franco fabrică) al produsului care face obiectul reexaminării provenit din țara în cauză atunci când este vândut la export către Uniune.

În lumina informațiilor disponibile, Comisia consideră că există suficiente elemente de probă în temeiul articolului 5 alineatul (9) din regulamentul de bază pentru a demonstra faptul că, din pricina distorsiunilor semnificative care afectează prețurile și costurile, utilizarea prețurilor și a costurilor de pe piața internă a țării în cauză nu este adecvată, justificând astfel deschiderea unei anchete pe baza articolului 2 alineatul (6a) din regulamentul de bază.

Raportul de țară este disponibil în dosarul destinat consultării de către părțile interesate și pe site-ul DG Comerț (9).

Marjele de dumping calculate în acest mod pentru țara în cauză sunt semnificative.

4.2.    Afirmația privind probabilitatea continuării sau reapariției prejudiciului

Solicitantul afirmă că există probabilitatea continuării sau reapariției prejudiciului. Solicitantul a furnizat suficiente elemente de probă din care reiese că importurile produsului care face obiectul reexaminării din țara în cauză către Uniune au rămas stabile, atât ca valoare absolută, cât și în ceea ce privește cota de piață.

Elementele de probă furnizate de solicitant arată că volumul și/sau prețurile produsului importat care face obiectul reexaminării au avut, pe lângă alte consecințe, un impact negativ asupra cantităților vândute și/sau asupra nivelului prețurilor practicate, generând efecte negative asupra performanței globale a industriei din Uniune.

În plus, în orice caz, solicitantul a furnizat, de asemenea, suficiente elemente de probă conform cărora, în cazul în care s-ar permite expirarea măsurilor, este probabil ca nivelul actual al importurilor de produs care face obiectul reexaminării din țara în cauză către Uniune să crească din cauza existenței unei capacități neutilizate substanțiale a producătorilor-exportatori din RPC, precum și din cauza atractivității pieței UE. În acest sens, solicitantul afirmă că eventuala eliminare a prejudiciului s-ar datora în principal existenței măsurilor și că, în cazul în care s-ar permite expirarea acestora, orice reapariție a unor importuri substanțiale la prețuri de dumping provenite din țara în cauză ar putea avea ca efect reapariția prejudiciului pentru industria din Uniune.

5.   Procedura

Întrucât a stabilit, în urma consultării comitetului înființat în temeiul articolului 15 alineatul (1) din regulamentul de bază, că există suficiente elemente de probă privind probabilitatea de apariție a dumpingului și a prejudiciului care să justifice deschiderea unei reexaminări în perspectiva expirării măsurilor, Comisia deschide, prin prezentul aviz, o reexaminare în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din regulamentul de bază.

Reexaminarea în perspectiva expirării măsurilor va stabili dacă expirarea măsurilor ar putea conduce la continuarea sau la reapariția dumpingului în ceea ce privește produsul care face obiectul reexaminării originar din țara în cauză, precum și la continuarea sau reapariția prejudiciului pentru industria din Uniune.

Regulamentul (UE) 2018/825 al Parlamentului European și al Consiliului (10) (pachetul de modernizare a instrumentelor de apărare comercială), care a intrat în vigoare la 8 iunie 2018, a introdus, printre altele, câteva modificări ale calendarului și ale termenelor aplicabile anterior în cadrul procedurilor antidumping. Prin urmare, Comisia invită părțile interesate să respecte etapele procedurale și termenele prevăzute în prezentul aviz, precum și comunicările suplimentare ale Comisiei. De asemenea, Comisia atrage atenția părților asupra faptului că, în urma epidemiei de COVID-19, a fost publicat un aviz (11) privind consecințele epidemiei de COVID-19 asupra anchetelor antidumping și antisubvenții, care ar putea fi aplicabile prezentei proceduri.

5.1.    Perioada anchetei de reexaminare și perioada examinată

Ancheta privind continuarea sau reapariția dumpingului va viza perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2020 și 31 decembrie 2020 („perioada anchetei de reexaminare”). Examinarea tendințelor relevante pentru evaluarea probabilității unei continuări sau a unei reapariții a prejudiciului va acoperi perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2017 și sfârșitul perioadei anchetei de reexaminare (denumită în continuare „perioada examinată”).

5.2.    Observații privind cererea și deschiderea anchetei

Toate părțile interesate sunt invitate să își facă cunoscute punctele de vedere cu privire la factorii de producție și codurile Sistemului armonizat (SA) furnizate în cerere (12), în termen de 15 zile de la data publicării prezentului aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (13).

Toate părțile interesate care doresc să prezinte observații cu privire la cerere (inclusiv privind aspectele referitoare la prejudiciu și la legătura de cauzalitate) sau la orice aspecte referitoare la deschiderea anchetei (inclusiv gradul de susținere a cererii) trebuie să le prezinte în termen de 37 de zile de la data publicării prezentului aviz.

Orice cerere de audiere în legătură cu deschiderea anchetei trebuie să fie depusă în termen de 15 zile de la data publicării prezentului aviz.

5.3.    Procedura de stabilire a posibilității continuării sau reapariției dumpingului

În cadrul unei reexaminări în perspectiva expirării măsurilor, Comisia examinează exporturile realizate în Uniune în perioada anchetei de reexaminare și, indiferent de exporturile către Uniune, analizează dacă, în cazul expirării măsurilor, situația societăților care produc și vând produsul care face obiectul reexaminării în țara în cauză este de așa natură încât ar fi probabilă continuarea sau reapariția exporturilor la prețuri de dumping către Uniune.

Prin urmare, toți producătorii (14) produsului care face obiectul reexaminării din țara în cauză, indiferent dacă au exportat sau nu produsul care face obiectul reexaminării către Uniune în cursul perioadei anchetei de reexaminare, sunt invitați să participe la ancheta Comisiei.

5.3.1.   Anchetarea producătorilor din țara în cauză

Având în vedere numărul potențial mare de producători-exportatori din RPC implicați în prezenta reexaminare efectuată în perspectiva expirării măsurilor și pentru a finaliza ancheta în termenele prevăzute, Comisia poate limita la un număr rezonabil producătorii care vor fi anchetați, prin selectarea unui eșantion (această procedură este denumită și „eșantionare”). Eșantionarea se va efectua în conformitate cu articolul 17 din regulamentul de bază.

Pentru a permite Comisiei să decidă dacă eșantionarea este necesară și, în caz afirmativ, să selecteze un eșantion, toți producătorii sau reprezentanții care acționează în numele acestora – inclusiv cei care nu au cooperat la ancheta ce a condus la instituirea măsurilor care fac obiectul prezentei reexaminări – sunt invitați, prin prezentul aviz, să transmită Comisiei informațiile cu privire la societatea (societățile) lor, în termen de 7 zile de la data publicării prezentului aviz. Aceste informații trebuie furnizate prin intermediul TRON.tdi la următoarea adresă: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi/form/R738_SAMPLING_FORM_FOR_EXPORTING_PRODUCER. Informațiile privind accesul la Tron pot fi găsite la punctele 5.6 și 5.9 de mai jos.

Pentru a obține informațiile pe care le consideră necesare pentru selectarea eșantionului de producători din țara în cauză, Comisia va contacta, de asemenea, autoritățile din RPC și poate contacta orice asociație de producători cunoscută din țara în cauză.

Dacă este necesar să se constituie un eșantion, producătorii vor fi selectați pe baza celui mai mare volum reprezentativ de producție, de vânzări sau de exporturi care poate fi examinat în mod rezonabil în timpul aflat la dispoziție. Comisia va informa toți producătorii cunoscuți din țara în cauză, autoritățile țării în cauză și asociațiile de producători din țara în cauză, prin intermediul autorităților din țara în cauză, dacă este cazul, cu privire la societățile selectate pentru a fi incluse în eșantion.

De îndată ce va primi informațiile necesare pentru a selecta un eșantion de producători, Comisia va informa părțile interesate cu privire la decizia sa de a le include sau nu în eșantion. Producătorii incluși în eșantion vor trebui să transmită un chestionar completat în termen de 30 de zile de la data notificării deciziei includerii lor în eșantion, cu excepția cazului în care se prevede altfel.

Comisia va adăuga o notă la dosarul destinat consultării de către părțile interesate, care va reflecta constituirea eșantionului. Eventualele observații cu privire la selectarea eșantionului trebuie să fie primite în termen de 3 zile de la data notificării deciziei privind constituirea eșantionului.

O copie a chestionarului destinat producătorilor din țara în cauză este inclusă în dosarul destinat consultării de către părțile interesate și este disponibilă pe site-ul DG Comerț: https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2526

Fără a aduce atingere posibilei aplicări a articolului 18 din regulamentul de bază, societățile care au fost de acord cu eventuala lor includere în eșantion, dar care nu sunt selectate pentru a face parte din acesta, vor fi considerate a fi cooperante (denumite în continuare „producători cooperanți neincluși în eșantion”).

5.3.2.   Procedura suplimentară privind țara în cauză care face obiectul unor distorsiuni semnificative

În conformitate cu dispozițiile din prezentul aviz, toate părțile interesate sunt invitate să își prezinte punctele de vedere, să transmită informații și să furnizeze elemente de probă privind aplicarea articolului 2 alineatul (6a) din regulamentul de bază. Cu excepția cazului în care se prevede altfel, informațiile respective și dovezile în sprijinul acestora trebuie să parvină Comisiei în termen de 37 de zile de la data publicării prezentului aviz.

În temeiul articolului 2 alineatul (6a) litera (e) din regulamentul de bază, la scurt timp după deschiderea anchetei, prin intermediul unei note adăugate la dosarul destinat consultării de către părțile interesate, Comisia va informa părțile implicate în anchetă în legătură cu sursele relevante de care intenționează să se folosească în scopul stabilirii valorii normale din țara în cauză în temeiul articolului 2 alineatul (6a) din regulamentul de bază. Acestea vor include toate sursele, inclusiv selectarea, dacă este cazul, a unei țări terțe reprezentative adecvate. Părțile implicate în anchetă au la dispoziție, pentru a prezenta observații, 10 zile de la data adăugării notei respective la dosarul în cauză.

Potrivit informațiilor de care dispune Comisia, Turcia și Serbia sunt posibile țări terțe reprezentative pentru țara în cauză, în acest caz. În scopul selectării finale a țării terțe reprezentative adecvate, Comisia va examina dacă există țări cu un nivel de dezvoltare economică asemănător celui din țara în cauză, în care există producție și vânzări ale produsului care face obiectul reexaminării și în care datele relevante sunt ușor accesibile. În cazul în care există mai multe astfel de țări, se va acorda preferință, dacă este cazul, țărilor cu un nivel adecvat de protecție socială și a mediului.

În ceea ce privește sursele relevante, Comisia invită toți producătorii din RPC să furnizeze informații cu privire la materialele (brute și prelucrate) și energia utilizate la fabricarea produsului care face obiectul reexaminării în termen de 15 zile de la data publicării prezentului aviz. Aceste informații trebuie furnizate prin intermediul TRON.tdi la următoarea adresă: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi/form/R738_INFO_ON_INPUTS_FOR_EXPORTING_PRODUCER_FORM. Informațiile privind accesul la Tron pot fi găsite la punctele 5.6 și 5.9 de mai jos.

În plus, orice informații faptice transmise în vederea evaluării costurilor și prețurilor în conformitate cu articolul 2 alineatul (6a) litera (a) din regulamentul de bază trebuie depuse la dosar în termen de 65 de zile de la data publicării prezentului aviz. Aceste informații faptice trebuie să provină exclusiv din surse disponibile în mod public.

În vederea obținerii informațiilor pe care le consideră necesare pentru ancheta sa referitoare la presupusele distorsiuni semnificative în sensul articolului 2 alineatul (6a) litera (b) din regulamentul de bază, Comisia va pune, de asemenea, un chestionar la dispoziția guvernului țării în cauză.

5.3.3.   Anchetarea importatorilor neafiliați (15) (16)

Importatorii neafiliați ai produsului care face obiectul reexaminării din RPC către Uniune, inclusiv cei care nu au cooperat la ancheta/anchetele care a(u) condus la instituirea măsurilor în vigoare, sunt invitați să participe la prezenta anchetă.

Având în vedere numărul potențial mare de importatori neafiliați implicați în prezenta reexaminare efectuată în perspectiva expirării măsurilor și pentru a finaliza ancheta în termenele prevăzute, Comisia poate limita la un număr rezonabil importatorii neafiliați care urmează să fie anchetați, prin constituirea unui eșantion (acest proces este cunoscut și ca „eșantionare”). Eșantionarea se va efectua în conformitate cu articolul 17 din regulamentul de bază.

Pentru a permite Comisiei să decidă dacă eșantionarea este necesară și, în caz afirmativ, să constituie un eșantion, toți importatorii neafiliați sau reprezentanții care acționează în numele acestora, inclusiv cei care nu au cooperat la ancheta care a condus la instituirea măsurilor care fac obiectul prezentei reexaminări, sunt invitați, prin prezentul aviz, să se facă cunoscuți Comisiei. Părțile respective trebuie să facă acest lucru în termen de 7 zile de la data publicării prezentului aviz, furnizând Comisiei informațiile solicitate în anexa la prezentul aviz, referitoare la societatea (societățile) lor.

Pentru a obține informațiile pe care le consideră necesare în vederea constituirii eșantionului de importatori neafiliați, Comisia poate contacta, de asemenea, eventualele asociații de importatori cunoscute.

Dacă este necesar să se constituie un eșantion, importatorii pot fi selectați pe baza celui mai mare volum reprezentativ de vânzări în Uniune ale produsului care face obiectul reexaminării provenit din țara în cauză care poate fi examinat în mod rezonabil în timpul aflat la dispoziție. Comisia va informa toți importatorii neafiliați cunoscuți și toate asociațiile de importatori cunoscute cu privire la societățile selectate pentru a fi incluse în eșantion.

Comisia va adăuga, de asemenea, la dosarul destinat consultării de către părțile interesate o notă care va reflecta selectarea eșantionului. Eventualele observații cu privire la selectarea eșantionului trebuie să fie primite în termen de 3 zile de la data notificării deciziei privind constituirea eșantionului.

În vederea obținerii informațiilor pe care le consideră necesare pentru ancheta sa, Comisia va pune chestionare la dispoziția importatorilor neafiliați incluși în eșantion. Părțile respective trebuie să transmită un chestionar completat în termen de 30 de zile de la data notificării constituirii eșantionului, cu excepția cazului în care se prevede altfel.

O copie a chestionarului pentru importatorii neafiliați este inclusă în dosarul destinat consultării de către părțile interesate și este disponibilă pe site-ul DG Comerț: https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2526

5.4.    Procedura de stabilire a posibilității continuării sau reapariției prejudiciului

Pentru a stabili dacă există posibilitatea unei continuări sau a unei reapariții a prejudiciului pentru industria din Uniune, producătorii din Uniune ai produsului care face obiectul reexaminării sunt invitați să participe la ancheta Comisiei.

5.4.1.   Anchetarea producătorilor din Uniune

În vederea obținerii informațiilor pe care le consideră necesare pentru ancheta referitoare la producătorii din Uniune, Comisia va trimite chestionare producătorilor din Uniune cunoscuți sau reprezentanților producătorilor din Uniune, și anume: IML Industria Meccanica Lombarda SRL, Koloman Handler Fémárugyár Magyarország Kft și Ring Alliance Ringbuchtechnik Gmbh.

Producătorii din Uniune menționați trebuie să transmită chestionarul completat în termen de 37 de zile de la data publicării prezentului aviz, cu excepția cazurilor în care se prevede altfel.

Producătorii și asociațiile reprezentative din Uniune care nu sunt menționate mai sus sunt invitați să contacteze Comisia, de preferință prin e-mail, imediat, în termen de maximum 7 zile de la publicarea prezentului aviz, cu excepția cazului în care se prevede altfel, pentru a se face cunoscuți și pentru a solicita un chestionar.

O copie a chestionarului destinat producătorilor din Uniune este inclusă în dosarul destinat consultării de către părțile interesate și este disponibilă pe site-ul DG Comerț: https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2526

5.5.    Procedura de evaluare a interesului Uniunii

În cazul în care se confirmă probabilitatea continuării sau reapariției dumpingului și a prejudiciului, se va decide, în temeiul articolul 21 din regulamentul de bază, dacă menținerea măsurilor antidumping nu ar fi contrară interesului Uniunii.

Producătorii din Uniune, importatorii și asociațiile lor reprezentative, utilizatorii și asociațiile lor reprezentative, sindicatele, precum și organizațiile reprezentative ale consumatorilor sunt invitate să furnizeze Comisiei informații privind interesul Uniunii. Pentru a participa la anchetă, organizațiile reprezentative ale consumatorilor trebuie să dovedească că există o legătură obiectivă între activitățile lor și produsul care face obiectul reexaminării.

Informațiile referitoare la evaluarea interesului Uniunii trebuie transmise în termen de 37 de zile de la data publicării prezentului aviz, cu excepția cazului în care se prevede altfel. Aceste informații pot fi furnizate fie într-un format la alegere, fie prin completarea unui chestionar pregătit de Comisie.

O copie a chestionarelor, inclusiv a chestionarului destinat utilizatorilor produsului care face obiectul reexaminării, este inclusă în dosarul destinat consultării de către părțile interesate și este disponibilă pe site-ul DG Comerț: https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2526. În orice caz, informațiile transmise în temeiul articolului 21 vor fi luate în considerare numai dacă sunt susținute, la momentul transmiterii lor, de elemente de probă concrete care să dovedească validitatea acestora.

5.6.    Părțile interesate

Pentru a participa la anchetă, părțile interesate, precum producătorii din țara în cauză, producătorii din Uniune, importatorii și asociațiile lor reprezentative, utilizatorii și asociațiile lor reprezentative, sindicatele, precum și organizațiile reprezentative ale consumatorilor trebuie să demonstreze mai întâi că există o legătură obiectivă între activitățile lor și produsul care face obiectul reexaminării.

Producătorii din țara în cauză, producătorii din Uniune, importatorii și asociațiile reprezentative care au oferit informații în conformitate cu procedurile descrise la punctele 5.3.1, 5.3.3 și 5.4.1 vor fi considerați ca fiind părți interesate în cazul în care există o legătură obiectivă între activitățile pe care le desfășoară și produsul care face obiectul reexaminării.

Alte părți vor putea să participe la anchetă în calitate de părți interesate numai din momentul în care se fac cunoscute, cu condiția să existe o legătură obiectivă între activitățile lor și produsul care face obiectul reexaminării. Faptul de a fi considerat o parte interesată nu aduce atingere aplicării articolului 18 din regulamentul de bază.

Accesul la dosarul destinat consultării de către părțile interesate se face prin intermediul TRON.tdi la următoarea adresă: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI. Vă rugăm să urmați instrucțiunile de pe pagina respectivă pentru a obține accesul (17).

5.7.    Alte informații transmise în scris

Toate părțile interesate sunt invitate să își prezinte punctele de vedere, să transmită informații și să furnizeze dovezi în sprijinul acestora, în condițiile stabilite în prezentul aviz. Cu excepția cazului în care se prevede altfel, informațiile respective și dovezile în sprijinul acestora trebuie să parvină Comisiei în termen de 37 de zile de la data publicării prezentului aviz.

5.8.    Posibilitatea audierii de către serviciile Comisiei responsabile cu ancheta

Toate părțile interesate pot solicita să fie audiate de serviciile Comisiei responsabile cu ancheta. Orice solicitare de audiere trebuie să fie formulată în scris și să precizeze motivele pe care se bazează cererea, precum și un rezumat al aspectelor pe care partea interesată dorește să le discute în timpul audierii. Audierea se va limita la aspectele pe care părțile interesate le-au semnalat în prealabil în scris.

În principiu, audierile nu vor fi utilizate pentru a prezenta informații concrete neincluse încă în dosar. Cu toate acestea, în interesul unei bune administrări și pentru a permite serviciilor Comisiei să progreseze în cadrul anchetei, părților interesate li se poate solicita să ofere noi informații factuale în urma unei audieri.

5.9.    Instrucțiuni de transmitere a observațiilor scrise și de trimitere a chestionarelor completate și a corespondenței

Informațiile transmise Comisiei în scopul anchetelor în materie de apărare comercială trebuie să nu facă obiectul unor drepturi de autor. Înainte de transmiterea la Comisie a unor informații și/sau a unor date care fac obiectul drepturilor de autor ale unor părți terțe, părțile interesate trebuie să solicite autorizarea specifică din partea deținătorului drepturilor de autor care să permită în mod explicit Comisiei: (a) să utilizeze informațiile și datele în scopul prezentei proceduri de apărare comercială; și (b) să furnizeze informațiile și/sau datele părților interesate de prezenta anchetă, într-o formă care să le permită să-și exercite dreptul la apărare.

Toate informațiile prezentate în scris, inclusiv cele solicitate prin prezentul aviz, chestionarele completate și corespondența transmise de părțile interesate cu titlu confidențial trebuie să poarte mențiunea „Sensitive” (18) (cu caracter sensibil). Părțile care transmit informații pe parcursul prezentei anchete sunt invitate să ofere motive pentru solicitarea unui tratament confidențial.

Părțile interesate care transmit informații cu mențiunea „Sensitive” trebuie să furnizeze rezumate cu caracter neconfidențial ale acestora, în temeiul articolului 19 alineatul (2) din regulamentul de bază, care vor purta mențiunea „For inspection by interested parties” (versiune destinată consultării de către părțile interesate). Aceste rezumate trebuie să fie suficient de detaliate pentru a permite o înțelegere rezonabilă a elementelor esențiale ale informațiilor transmise cu titlu confidențial. Dacă o parte care furnizează informații confidențiale nu prezintă motive întemeiate pentru solicitarea unui tratament confidențial sau nu pune la dispoziție un rezumat neconfidențial al acestora în formatul și de calitatea solicitate, Comisia poate să nu ia în considerare respectivele informații, cu excepția cazului în care se poate demonstra în mod satisfăcător, utilizând surse adecvate, că informațiile sunt corecte.

Părțile interesate sunt invitate să prezinte toate documentele și cererile prin intermediul TRON.tdi (https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI) inclusiv împuternicirile și fișele de certificare scanate. Prin utilizarea TRON.tdi sau a e-mailului, părțile interesate își exprimă acordul cu privire la normele aplicabile transmiterii informațiilor pe cale electronică, conținute în documentul intitulat „CORESPONDENȚA CU COMISIA EUROPEANĂ ÎN CAZURILE DE APĂRARE COMERCIALĂ”, care este publicat pe site-ul Direcției Generale Comerț: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152581.pdf Părțile interesate trebuie să își indice numele, adresa, numărul de telefon și o adresă de e-mail valabilă și trebuie să se asigure că adresa de e-mail furnizată este o adresă de e-mail oficială funcțională, care este verificată zilnic. După comunicarea datelor de contact, Comisia va comunica cu părțile interesate doar prin TRON.tdi sau prin e-mail, cu excepția cazului în care acestea solicită în mod explicit să primească toate documentele din partea Comisiei prin alte mijloace de comunicare sau cu excepția cazului în care natura documentului care trebuie trimis impune utilizarea unei scrisori recomandate. Pentru mai multe reguli și informații privind corespondența cu Comisia, inclusiv principiile aplicabile transmiterii prin TRON.tdi și prin e-mail, părțile interesate sunt invitate să consulte instrucțiunile sus-menționate privind comunicarea cu părțile interesate.

Adresa Comisiei pentru corespondență:

Comisia Europeană

Direcția Generală Comerț

Direcția G

Birou: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

TRON.tdi: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI

Adrese de e-mail:

Pentru aspecte legate de dumping: TRADE-R738-RBM-DUMPING@ec.europa.eu

Pentru aspecte legate de prejudiciu și de interesul Uniunii: TRADE-R738-RBM-INJURY@ec.europa.eu

6.   Calendarul anchetei

Ancheta se încheie, în mod normal, în termen de 12 luni și, în orice caz, nu mai târziu de 15 luni de la data publicării prezentului aviz, în conformitate cu articolul 11 alineatul (5) din regulamentul de bază.

7.   Transmiterea informațiilor

Ca regulă generală, părțile interesate pot să transmită informații doar în termenele specificate la punctul 5 din prezentul aviz.

Pentru a încheia ancheta în termenele obligatorii, Comisia nu va accepta informații din partea părților interesate după expirarea termenului de formulare a observațiilor cu privire la comunicarea constatărilor finale sau, dacă este cazul, după expirarea termenului de formulare a observațiilor cu privire la comunicarea constatărilor finale suplimentare.

8.   Posibilitatea de a prezenta observații cu privire la informațiile transmise de alte părți

Pentru a se garanta drepturile la apărare, părțile interesate trebuie să aibă posibilitatea de a prezenta observații cu privire la informațiile transmise de alte părți interesate. Atunci când prezintă astfel de informații, părțile interesate se pot referi numai la aspectele semnalate în contribuțiile celorlalte părți interesate și nu pot semnala probleme noi.

Observațiile cu privire la informațiile furnizate de alte părți interesate ca răspuns la comunicarea constatărilor definitive ar trebui prezentate în termen de 5 zile de la termenul pentru prezentarea observațiilor privind constatările definitive, cu excepția cazului în care se prevede altfel. În cazul în care există o comunicare a constatărilor finale suplimentare, observațiile referitoare la informațiile furnizate de alte părți interesate ca răspuns la această comunicare suplimentară trebuie prezentate în termen de 1 zi de la termenul pentru prezentarea observațiilor referitoare la această comunicare suplimentară, cu excepția cazului în care se prevede altfel.

Calendarul stabilit nu aduce atingere dreptului Comisiei de a solicita informații suplimentare de la părțile interesate, în cazuri justificate în mod corespunzător.

9.   Prelungirea termenelor specificate în prezentul aviz

La cererea părților interesate care prezintă un motiv întemeiat în acest sens, se pot acorda prelungiri ale termenelor prevăzute în prezentul aviz.

Orice prelungire a termenelor prevăzute în prezentul aviz trebuie să fie solicitată numai în circumstanțe excepționale și va fi acordată doar dacă este justificată în mod corespunzător. În orice caz, orice prelungire a termenului prevăzut pentru transmiterea răspunsului la chestionare se va limita, în mod normal, la 3 zile și nu va depăși, de regulă, 7 zile. În ceea ce privește termenele pentru transmiterea altor informații menționate în prezentul aviz, prelungirile se vor limita la 3 zile, cu excepția cazului în care se demonstrează existența unor circumstanțe excepționale.

10.   Lipsa de cooperare

În cazul în care o parte interesată nu permite accesul la informațiile necesare, nu le furnizează în termenele prevăzute sau obstrucționează în mod semnificativ ancheta, se pot stabili constatări pozitive sau negative, pe baza datelor disponibile, în conformitate cu articolul 18 din regulamentul de bază.

În cazul în care se constată că o parte interesată a furnizat informații false sau înșelătoare, informațiile pot să nu fie luate în considerare și se pot utiliza datele disponibile.

Dacă orice parte interesată nu cooperează sau cooperează doar parțial și, în consecință, constatările se bazează pe datele disponibile, în conformitate cu articolul 18 din regulamentul de bază, rezultatul ar putea fi mai puțin favorabil respectivei părți decât dacă aceasta ar fi cooperat.

Faptul că nu se oferă un răspuns pe suport electronic nu este considerat un refuz de a coopera, cu condiția ca partea interesată în cauză să demonstreze că prezentarea unui răspuns în forma cerută ar antrena sarcini sau costuri suplimentare nerezonabile. Partea interesată ar trebui să contacteze imediat Comisia în acest sens.

11.   Consilier-auditor

Părțile interesate pot solicita intervenția consilierului-auditor pentru proceduri comerciale. Consilierul-auditor examinează cererile de acces la dosar, litigiile privind confidențialitatea documentelor, cererile de prelungire a termenelor și orice alte cereri privind drepturile la apărare ale părților interesate și ale terților, care ar putea să apară în cursul procedurii.

Consilierul-auditor poate organiza audieri și poate acționa ca mediator între partea sau părțile interesate și serviciile Comisiei, pentru a asigura respectarea deplină a drepturilor la apărare ale părților interesate. Cererile de audiere adresate consilierului-auditor trebuie formulate în scris și trebuie să precizeze motivele pe care se bazează. Consilierul-auditor va examina motivele care stau la baza cererilor. Aceste audieri ar trebui să aibă loc doar dacă problemele nu au fost soluționate cu serviciile Comisiei în timp util.

Orice cerere trebuie să fie transmisă în timp util și cu promptitudine, pentru a nu se periclita buna desfășurare a procedurii. În acest sens, părțile interesate trebuie să solicite intervenția consilierului-auditor în cel mai scurt timp posibil de la apariția evenimentului care justifică o astfel de intervenție. În cazul în care cererile de audiere sunt transmise în afara termenelor prevăzute, consilierul-auditor va examina, de asemenea, motivele întârzierii, natura problemelor semnalate și impactul pe care îl au aceste probleme asupra drepturilor la apărare, având în vedere interesele de a se asigura buna administrare și finalizarea la timp a anchetei.

Pentru mai multe informații și date de contact, părțile interesate pot consulta paginile dedicate consilierului-auditor de pe site-ul web al DG Comerț: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/

12.   Posibilitatea de a solicita o reexaminare în temeiul articolului 11 alineatul (3) din regulamentul de bază

Întrucât prezenta reexaminare efectuată în perspectiva expirării măsurilor este deschisă în conformitate cu dispozițiile articolului 11 alineatul (2) din regulamentul de bază, constatările sale nu vor conduce la modificarea măsurilor existente, ci la abrogarea sau menținerea acestora în conformitate cu articolul 11 alineatul (6) din regulamentul de bază.

Dacă oricare dintre părțile interesate consideră că este necesară o reexaminare a măsurilor pentru a permite o eventuală modificare a acestora, partea respectivă poate solicita o reexaminare în temeiul articolului 11 alineatul (3) din regulamentul de bază.

Părțile care doresc să solicite o astfel de reexaminare, ce ar urma să se desfășoare independent de reexaminarea efectuată în perspectiva expirării măsurilor menționată în prezentul aviz, pot contacta Comisia la adresa indicată mai sus.

13.   Prelucrarea datelor cu caracter personal

Orice date cu caracter personal colectate pe parcursul prezentei anchete vor fi tratate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului (19).

Pe site-ul DG Comerț este disponibil un aviz privind protecția datelor care informează toate persoanele cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul activităților de apărare comercială ale Comisiei: http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/


(1)  JO C 331, 7.10.2020, p. 14.

(2)  JO L 176, 30.6.2016, p. 21.

(3)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/703 al Comisiei din 11 mai 2016 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de anumite mecanisme de îndosariere cu inele originare din Republica Populară Chineză în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în temeiul articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 (JO L 122, 12.5.2016, p. 1).

(4)  Regulamentul (CE) nr. 1208/2004 al Consiliului din 28 iunie 2004 de extindere a măsurilor antidumping definitive instituite prin Regulamentul (CE) nr. 119/97 asupra importurilor de anumite mecanisme de îndosariere cu inele originare din Republica Populară Chineză la importurile aceluiași produs expediate din Republica Socialistă Vietnam (JO L 232, 1.7.2004, p. 1); Regulamentul (CE) nr. 33/2006 AL Consiliului din 9 ianuarie 2006 de extindere a dreptului antidumping definitiv instituit prin Regulamentul (CE) nr. 2074/2004 la importurile anumitor mecanisme de îndosariere cu inele originare din Republica Populară Chineză la importurile aceluiași produs expediat din Republica Democrată Populară Laos (JO L 7, 12.1.2006, p. 1).

(5)  Documentul de lucru al serviciilor Comisiei intitulat „Report on Significant Distortions in the Economy of the PRC for the purposes of the trade defence investigations”, 20.12.2017, SWD(2017) 483 final/2, disponibil la adresa: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf

(6)  https://eurometaux.eu/media/1624/study_-analysis-of-market-distortions-in-china.pdf

(7)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/508 al Comisiei din 7 aprilie 2020 de instituire a unei taxe antidumping provizorii la importurile de anumite foi și rulouri din oțel inoxidabil laminate la cald originare din Indonezia, din Republica Populară Chineză și din Taiwan (JO L 110, 8.4.2020, p. 3).

(8)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1428 al Comisiei din 12 octombrie 2020 de instituire a unei taxe antidumping provizorii la importurile de extrudate din aluminiu originare din Republica Populară Chineză (JO L 336, 13.10.2020, p. 8).

(9)  Documentele citate în raportul de țară pot fi obținute și pe baza unei cereri justificate corespunzător.

(10)  Regulamentul (UE) 2018/825 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a Regulamentului (UE) 2016/1036 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene și a Regulamentului (UE) 2016/1037 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unor subvenții din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene (JO L 143, 7.6.2018, p. 1).

(11)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52020XC0316%2802%29

(12)  Informațiile privind codurile SA sunt, de asemenea, furnizate în rezumatul cererii de reexaminare, care este disponibil pe site-ul DG Comerț (http://trade.ec.europa.eu/tdi/?).

(13)  Toate trimiterile la publicarea prezentului aviz sunt trimiteri la publicarea prezentului aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, cu excepția cazului în care se prevede altfel.

(14)  Un producător este orice întreprindere din țara în cauză ce produce produsul care face obiectul reexaminării, inclusiv oricare dintre întreprinderile care îi sunt afiliate și care sunt implicate în producția, vânzarea pe piața internă sau exportul produsului care face obiectul examinării.

(15)  În eșantion pot fi incluși doar importatori care nu sunt afiliați unor producători din țara în cauză. Importatorii afiliați producătorilor trebuie să completeze anexa I la chestionarul destinat producătorilor-exportatori respectivi. În conformitate cu articolul 127 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii, se consideră că două persoane sunt afiliate dacă: (a) una dintre ele face parte din conducerea sau din consiliul de administrație al întreprinderii celeilalte persoane; (b) au calitatea juridică de asociați; (c) una este angajatorul celeilalte; (d) o terță parte posedă, controlează sau deține direct sau indirect 5 % sau mai mult din acțiunile sau părțile emise cu drept de vot de ambele persoane; (e) una dintre ele o controlează pe cealaltă în mod direct sau indirect; (f) ambele sunt controlate în mod direct sau indirect de către o terță persoană; (g) împreună, controlează direct sau indirect o terță persoană; sau (h) sunt membre ale aceleiași familii (JO L 343, 29.12.2015, p. 558). Se consideră că persoanele sunt membre ale aceleiași familii numai dacă sunt legate printr-una dintre următoarele relații: (i) soț și soție; (ii) ascendenți și descendenți, în linie directă de gradul I; (iii) frați și surori (buni, consangvini și uterini); (iv) ascendenți și descendenți, în linie directă de gradul II; (v) unchi sau mătușă și nepot sau nepoată; (vi) socri și ginere sau noră; (vii) cumnați și cumnate. În conformitate cu articolul 5 punctul 4 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii, „persoană” înseamnă o persoană fizică, o persoană juridică sau orice asociere de persoane care nu este persoană juridică, dar care este recunoscută în conformitate cu legislația Uniunii sau cu cea națională ca având capacitatea de a încheia acte juridice (JO L 269, 10.10.2013, p. 1).

(16)  Datele furnizate de importatorii neafiliați pot fi utilizate și în legătură cu alte aspecte ale acestei anchete decât stabilirea existenței dumpingului.

(17)  În caz de probleme tehnice, vă rugăm să contactați serviciul de asistență al DG Comerț prin e-mail la adresa: trade-service-desk@ec.europa.eu sau prin telefon +32 22979797.

(18)  Un document cu mențiunea „Sensitive” este un document considerat confidențial în temeiul articolului 19 din regulamentul de bază și al articolului 6 din Acordul OMC privind punerea în aplicare a articolului VI din GATT 1994 (Acordul antidumping). De asemenea, el este protejat în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 145, 31.5.2001, p. 43).

(19)  Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE (JO L 295, 21.11.2018, p. 39).


ANEXĂ

Versiune cu caracter sensibil („Sensitive”)

Versiune destinată consultării de către părțile interesate („For inspection by interested parties”)

(bifați căsuța corespunzătoare)

AVIZ DE DESCHIDERE A UNEI REEXAMINĂRI EFECTUATE ÎN PERSPECTIVA EXPIRĂRII MĂSURILOR ANTIDUMPING APLICABILE IMPORTURILOR DE ANUMITE MECANISME DE ÎNDOSARIERE CU INELE, ORIGINARE DIN REPUBLICA POPULARĂ CHINEZĂ, ȘI EXTINSE LA VIETNAM ȘI LA REPUBLICA DEMOCRATĂ POPULARĂ LAOS

INFORMAȚII PENTRU SELECTAREA EȘANTIONULUI DE IMPORTATORI NEAFILIAȚI

Prezentul formular este menit să ajute importatorii neafiliați să furnizeze informațiile necesare pentru eșantionare solicitate la punctul 5.3.3 din avizul de deschidere.

Atât versiunea cu caracter sensibil („Sensitive”), cât și versiunea destinată consultării de către părțile interesate („Open for inspection by interested parties”) trebuie returnate Comisiei după cum se indică în avizul de deschidere.

1.   IDENTITATE ȘI DATE DE CONTACT

Vă rugăm să precizați următoarele detalii cu privire la societatea dumneavoastră:

Denumirea societății

 

Adresă

 

Persoană de contact

 

Adresa de e-mail

 

Telefonul

 

Site web

 

2.   CIFRA DE AFACERI ȘI VOLUMUL VÂNZĂRILOR

Indicați cifra de afaceri totală a societății dumneavoastră în euro (EUR), precum și cifra de afaceri și greutatea pentru importurile în Uniune și revânzările pe piața Uniunii după importul din RPC, în cursul perioadei anchetei de reexaminare (1 ianuarie 2020-31 decembrie 2020), de anumite mecanisme de îndosariere cu inele, astfel cum sunt definite în avizul de deschidere. Precizați unitatea de greutate utilizată dacă este diferită de tone.

 

Tone

Valoarea, exprimată în euro (EUR)

Cifra de afaceri totală a societății dumneavoastră, exprimată în euro (EUR)

 

 

Importurile în Uniune ale produsului care face obiectul reexaminării

 

 

Revânzările pe piața Uniunii, după importul din RPC, ale produsului care face obiectul reexaminării

 

 

3.   ACTIVITĂȚI ALE SOCIETĂȚII DUMNEAVOASTRĂ ȘI ALE SOCIETĂȚILOR AFILIATE (1)

Vă rugăm să furnizați detalii care descriu exact activitățile societății, precum și ale tuturor societăților afiliate (vă rugăm să le enumerați și să precizați relația cu societatea dumneavoastră) implicate în producția și/sau vânzarea (la export și/sau pe piața internă) a produsului care face obiectul reexaminării. Astfel de activități pot include, fără a se limita la acestea, achiziționarea produsului care face obiectul reexaminării sau producerea acestuia în temeiul unor acorduri de subcontractare ori prelucrarea sau comercializarea acestuia.

Denumirea și adresa societății

Activități

Relația

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   ALTE INFORMAȚII

Vă rugăm să furnizați orice alte informații relevante pe care le considerați utile pentru a ajuta Comisia să selecteze eșantionul.

5.   CERTIFICARE

Prin comunicarea informațiilor de mai sus, societatea își exprimă acordul cu privire la posibilitatea de a fi inclusă în eșantion. Dacă este selectată pentru a fi inclusă în eșantion, societatea va trebui să completeze un chestionar și să accepte o vizită la sediul său pentru verificarea răspunsului dat. Dacă societatea indică faptul că nu este de acord cu o eventuală includere a sa în eșantion, se va considera că nu a cooperat la anchetă. Constatările Comisiei în cazul importatorilor necooperanți se bazează pe datele disponibile, iar rezultatul le poate fi mai puțin favorabil acestor societăți decât dacă ar fi cooperat.

Semnătura reprezentantului autorizat:

Numele și funcția reprezentantului autorizat:

Data:


(1)  În conformitate cu articolul 127 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii, se consideră că două persoane sunt afiliate dacă: (a) una dintre ele face parte din conducerea sau din consiliul de administrație al întreprinderii celeilalte persoane; (b) au calitatea juridică de asociați; (c) una este angajatorul celeilalte; (d) o terță parte posedă, controlează sau deține direct sau indirect 5 % sau mai mult din acțiunile sau părțile emise cu drept de vot de ambele persoane; (e) una dintre ele o controlează pe cealaltă în mod direct sau indirect; (f) ambele sunt controlate în mod direct sau indirect de către o terță persoană; (g) împreună, controlează direct sau indirect o terță persoană; sau (h) sunt membre ale aceleiași familii (JO L 343, 29.12.2015, p. 558). Se consideră că persoanele sunt membre ale aceleiași familii numai dacă sunt legate printr-una dintre următoarele relații: (i) soț și soție, (ii) ascendenți și descendenți, în linie directă de gradul I, (iii) frați și surori (buni, consangvini și uterini), (iv) ascendenți și descendenți, în linie directă de gradul II, (v) unchi sau mătușă și nepot sau nepoată, (vi) socri și ginere sau noră, (vii) cumnați și cumnate. În conformitate cu articolul 5 punctul 4 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii, „persoană” înseamnă o persoană fizică, o persoană juridică sau orice asociere de persoane care nu este persoană juridică, dar care este recunoscută în conformitate cu legislația Uniunii sau cu cea națională ca având capacitatea de a încheia acte juridice (JO L 269, 10.10.2013, p. 1).


ALTE ACTE

Comisia Europeană

11.5.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 183/20


Publicarea unei comunicări privind aprobarea unei modificări standard a caietului de sarcini al unei denumiri din sectorul vitivinicol, menționată la articolul 17 alineatele (2) și (3) din Regulamentul delegat (UE) 2019/33 al Comisiei

(2021/C 183/05)

Prezenta comunicare este publicată în conformitate cu articolul 17 alineatul (5) din Regulamentul delegat (UE) 2019/33 al Comisiei (1).

COMUNICAREA UNEI MODIFICĂRI STANDARD CARE VIZEAZĂ DOCUMENTUL UNIC

„PUISSEGUIN SAINT-EMILION”

PDO-FR-A0992-AM03

Data comunicării: 9.3.2021

DESCRIEREA ȘI JUSTIFICAREA MODIFICĂRII APROBATE

1.   Arealul geografic

A fost modificat textul aferent arealului geografic; în prezent acesta nu se mai referă la secțiunile cadastrale. În plus, se face trimitere la codul geografic oficial.

Această modificare de redactare nu are niciun impact asupra arealului geografic.

Ea implică o modificare a punctului 1.6 din documentul unic.

2.   Zona situată în imediata vecinătate

Zona situată în imediata vecinătate a fost corectată, deoarece exista o omisiune. Atunci când comuna Puisseguin a fuzionat cu comuna Monbadon, partea corespunzătoare acesteia din urmă nu a fost adăugată la zona situată în imediata vecinătate. În plus, se face trimitere la codul geografic oficial.

Această modificare implică o modificare a punctului 1.9 din documentul unic.

3.   Circulația între antrepozitarii autorizați

În capitolul I secțiunea IX punctul 5, se elimină litera (b), care se referă la data introducerii în circulație a vinurilor între antrepozitarii autorizați.

Această modificare nu implică nicio modificare a documentului unic.

4.   Referiri la structura de control

A fost revizuită formularea referirii la structura de control, în vederea armonizării ei cu formularea din alte caiete de sarcini. Modificarea este doar de redactare. Ea nu implică nicio modificare a documentului unic.

DOCUMENT UNIC

1.   Denumirea (denumirile)

Puisseguin Saint-Emilion

2.   Tipul de indicație geografică

DOP – Denumire de origine protejată

3.   Categorii de produse vitivinicole

1.

Vin

4.   Descrierea vinului (vinurilor)

Aceste vinuri roșii, obținute în principal din soiul Merlot N, sunt puternice și rotunde, au o culoare intensă și arome intense de fructe roșii, care dezvoltă un buchet complex odată cu învechirea.

Elevajul în butoaie, practicat adesea, poate aduce note de prăjit și vanilate, care îmbogățesc paleta aromatică și structura vinurilor.

Vinurile prezintă:

o tărie alcoolică naturală minimă în volume de 11 %;

o tărie alcoolică totală în volume de 13,5 %, după îmbogățire;

un conținut de acid malic mai mic sau egal cu 0,30 g/l;

un conținut de zaharuri fermentabile (glucoză și fructoză) de cel mult 3 g/l.

Caracteristici analitice generale

Tăria alcoolică totală maximă (în % din volum):

 

Tăria alcoolică dobândită minimă (în % din volum):

 

Aciditatea totală minimă:

în miliechivalenți pe litru

Aciditatea volatilă maximă (în miliechivalenți pe litru):

13,26

Cantitatea totală maximă de dioxid de sulf (în miligrame pe litru)

140

5.   Practici vitivinicole

5.1.   Practici oenologice specifice

Îmbogățirea

Practică enologică specifică

Tehnicile de îmbogățire prin concentrarea mustului de struguri sunt autorizate în limita unui nivel de concentrație de 15 %.

După îmbogățire, vinurile nu depășesc o tărie alcoolică totală în volume de 13,5 %.

Conducerea viței-de-vie

Practică de cultivare

Vița-de-vie prezintă o densitate minimă de plantare de 5 500 de butuci pe hectar.

Distanța dintre rânduri nu poate fi mai mare de 2 metri, iar distanța dintre butucii de pe același rând nu poate fi mai mică de 0,50 metri.

Tăierea este obligatorie. Aceasta se realizează cel mai târziu în stadiul de frunze desfăcute (stadiul 9 pe scara Lorentz).

Vița-de-vie este tăiată utilizând următoarele tehnici care favorizează repartizarea frunzișului pe un singur plan și aerisirea lui, limitând în același timp numărul ciorchinilor:

tăiere Guyot simplă sau dublă;

tăiere scurtă în „cordon de Royat” sau în evantai;

tăiere lungă.

Fiecare butuc trebuie să aibă maximum 12 ochi.

În toate cazurile, se interzice suprapunerea coardelor de rod.

Irigarea

Irigația în perioada de vegetație a viței-de-vie nu poate fi autorizată decât în caz de secetă persistentă și atunci când aceasta perturbă buna dezvoltare din punct de vedere fiziologic a viței-de-vie și maturarea corectă a strugurelui.

5.2.   Randamente maxime

Vin roșu

65 de hectolitri la hectar

6.   Arealul geografic delimitat

Recoltarea strugurilor, vinificarea, elaborarea și elevajul vinurilor au loc în acea parte a comunei Puisseguin din departamentul Gironde (pe baza codului geografic oficial din 26 februarie 2020) care corespunde teritoriului acestei comune, astfel cum era definit înainte de fuzionarea ei cu comuna Monbadon la 1 ianuarie 1989 (ordinul prefectului din 10 noiembrie 1988).

7.   Soiurile de struguri de vin principale

Cabernet franc N

Cabernet-Sauvignon N

Cot N – Malbec

Merlot N

8.   Descrierea legăturii (legăturilor)

Arealul geografic al denumirii de origine controlate „Puisseguin Saint-Emilion” este limitat la o parte a comunei Puisseguin, care corespunde acestei comune, astfel cum era definită înainte de fuzionarea ei cu comuna Monbadon în 1989. Această zonă este situată în nord-estul departamentului Gironde, la 48 de kilometri nord-est de Bordeaux și la 10 kilometri nord-est de Saint-Emilion, în regiunea naturală Libournais.

La confluența a două râuri, Isle și Dordogne, solurile viticole ale parcelelor delimitate, cu denumire de origine controlată, sunt în principal calcaroase și argilo-calcaroase.

Clima, la fel ca cea din întregul departament Gironde, situat în apropierea Oceanului Atlantic, este oceanică temperată, cu diferențe moderate de temperatură care favorizează cultivarea viței-de-vie. Situarea arealului geografic, în nord-estul departamentului Gironde, conferă climei nuanțe continentale, care pot fi observate prin intermediul temperaturilor mai ridicate înregistrate vara și toamna, care favorizează coacerea strugurilor. Clima oceanică, imprevizibilă, însoțită în unii ani de câteva depresiuni atmosferice care aduc ploaie în timpul toamnei sau, dimpotrivă, de toamne târzii calde și foarte însorite, este la originea unui efect important al anului de recoltă.

Soiul Merlot N a găsit un teren propice pe aceste situri. Acest soi își exprimă potențialul în mod special pe solurile cu textură argiloasă, răcoroase și umede; în aceste condiții strugurii ajung la maturitate deplină.

Celelalte soiuri sunt rezervate solurilor mai calde, nisipos-pietroase sau argilo-nisipoase, precum și solurilor argilo-calcaroase cu expunere bună.

Clima oceanică cu tendință continentală (veri calde, toamne lungi și blânde, ierni blânde și în general uscate) favorizează coacerea lentă a strugurilor.

Arealul parcelat delimitat include parcelele care, fie datorită texturii solului, fie datorită topografiei (situate pe vârf de deal sau în pantă), au o capacitate bună de drenare. Sunt excluse parcelele cu soluri predominant hidromorfe sau cu soluri dezvoltate pe argile și lehm care sunt impermeabile la mică adâncime. De asemenea, sunt excluse parcelele situate pe fundul văilor, cu soluri prezentând semne de hidromorfie și expuse riscului de îngheț de primăvară.

Aceste parcele precis delimitate permit dezvoltarea optimă a soiurilor de viță-de-vie locale, selecționate de-a lungul secolelor pentru calitățile lor legate de conservare și de învechire, care răspund nevoii de transportare către locuri îndepărtate a acestor produse.

Pentru a asigura o recoltă suficientă, densitatea de plantare este ridicată, dar fără supraîncărcarea butucilor de viță-de-vie pe aceste soluri cu potențial de producție cunoscut; astfel se garantează coacerea optimă a fructelor și concentrația adecvată. Generalizarea utilizării spalierului, combinată cu o metodă strictă de tăiere și cu interzicerea suprapunerii coardelor de rod, asigură o distribuție adecvată a ciorchinilor și o suprafață foliară suficientă pentru fotosinteză, în vederea atingerii maturității depline.

Recoltele trebuie să fie sănătoase și, prin urmare, sortarea este obligatorie; scopul este de a elimina boabele care nu sunt suficient de mature, boabele deteriorate sau bolnave.

Vinurile sunt supuse elevajului cel puțin până în primăvara anului următor recoltării; această perioadă de elevaj este necesară pentru stabilizarea și maturarea vinurilor și pentru ca acestea să își atingă întregul potențial înainte de a fi introduse pe piață.

Vinurile cu denumirea „Puisseguin Saint-Emilion” sunt vinuri roșii, obținute în principal din soiul Merlot N, sunt puternice și rotunde, au o culoare intensă și arome intense de fructe roșii, care dezvoltă un buchet complex odată cu învechirea.

În amestecuri, soiurile Cabernet franc N și Cabernet-sauvignon N oferă prospețime și structură, sporind astfel potențialul de învechire al vinurilor și complexitatea lor aromatică.

Elevajul în butoaie, practicat adesea, poate aduce note de prăjit și vanilate, care îmbogățesc paleta aromatică și structura vinurilor.

9.   Alte condiții esențiale (ambalarea, etichetarea, alte cerințe)

Unitatea geografică mai mare

Cadrul juridic:

Legislația națională

Tipul condiției suplimentare:

Dispoziții suplimentare referitoare la etichetare

Descrierea condiției:

Pe eticheta vinurilor care beneficiază de denumirea de origine controlată poate figura denumirea unității geografice mai mari „Vin de Bordeaux” sau „Grand Vin de Bordeaux”. Dimensiunile caracterelor cu care este înscrisă unitatea geografică mai mare nu depășesc, nici în înălțime, nici în lățime, două treimi din dimensiunea caracterelor care formează denumirea de origine controlată.

Zona situată în imediata vecinătate

Cadrul juridic:

Legislația națională

Tipul condiției suplimentare:

Derogare privind producerea în arealul geografic delimitat

Descrierea condiției:

Zona situată în imediata vecinătate, definită prin derogare pentru vinificarea, elaborarea și elevajul vinurilor, este constituită din teritoriul următoarelor comune din departamentul Gironde, pe baza codului geografic oficial din 26 februarie 2020: Abzac, Les Artigues-de-Lussac, Castillon-la-Bataille, Lalande-de-Pomerol, Lussac, Montagne, Néac, Petit-Palais-et-Cornemps, Pomerol, Saint-Cibard, Saint-Christophe-des-Bardes, Saint-Emilion, Saint-Etienne-de-Lisse, Saint-Genès-de-Castillon, Saint-Hippolyte, Saint-Laurent-des-Combes, Saint-Médard-de-Guizières, Saint-Pey-d’Armens, Saint-Philippe-d’Aiguille, Saint-Sulpice-de-Faleyrens, Tayac, Vignonet, o parte din comuna Puisseguin (care corespunde teritoriului vechii comune, înaintea fuziunii cu comuna Monbadon în data de 1 ianuarie 1989) și Libourne, pentru partea din teritoriul său limitată la sud de pârâul Capelle și de prelungirea până la drumul comunal nr. 28, până în Dordogne și până la calea ferată Bordeaux–Bergerac.

Link către caietul de sarcini

http://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-1d2d5602-00ca-4647-86d6-77e59174e42c


(1)  JO L 9, 11.1.2019, p. 2.