ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 339

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 62
8 octombrie 2019


Cuprins

Pagina

 

IV   Informări

2019/C 339/01

Situația veniturilor și cheltuielilor Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) pentru exercițiul financiar 2019 – Bugetul rectificativ nr. 1

1


Toate sumele din acest document bugetar sunt exprimate în euro, cu excepţia cazului în care se indică altfel.

RO

 


IV Informări

8.10.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 339/1


Situația veniturilor și cheltuielilor Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) pentru exercițiul financiar 2019 – Bugetul rectificativ nr. 1

(2019/C 339/01)

VENITURI

Titlul

Capitolul

Rubrică

Bugetul 2019

Bugetul rectificativ nr. 1

Sumă nouă

1

CONTRIBUȚII ALE AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE

1 0

CONTRIBUȚII ALE AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE

19 659 349

 

19 659 349

 

Titlul 1 — Total

19 659 349

 

19 659 349

2

CONTRIBUȚII ALE UNIUNII EUROPENE

2 0

CONTRIBUȚII ALE UNIUNII EUROPENE

12 377 000

1 236 000

13 613 000

 

Titlul 2 — Total

12 377 000

1 236 000

13 613 000

3

ONORARII PLĂTITE AUTORITĂȚII

3 0

ONORARII PLĂTITE AUTORITĂȚII

11 873 276

– 300 000

11 573 276

 

Titlul 3 — Total

11 873 276

– 300 000

11 573 276

4

CONTRIBUȚII ALE OBSERVATORILOR

4 0

CONTRIBUȚII ALE OBSERVATORILOR

558 504

 

558 504

 

Titlul 4 — Total

558 504

 

558 504

6

OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE

6 0

OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE

0 ,—

 

0 ,—

 

Titlul 6 — Total

0 ,—

 

0 ,—

7

CONTRIBUȚII DE LA AUTORITĂȚILE NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE PENTRU SARCINI DELEGATE

7 0

CONTRIBUȚII DE LA AUTORITĂȚILE NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE PENTRU SARCINI DELEGATE

2 078 744

–52 889

2 025 855

 

Titlul 7 — Total

2 078 744

–52 889

2 025 855

 

TOTAL GENERAL

46 546 873

883 111

47 429 984

CHELTUIELI

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2019

Bugetul rectificativ nr. 1

Sumă nouă

1

CHELTUIELI CU PERSONALUL

1 1

PERSONAL ACTIV

25 542 662

936 000

26 478 662

1 2

CHELTUIELI LEGATE DE GESTIONAREA PERSONALULUI ȘI RECRUTARE

380 000

 

380 000

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

537 000

 

537 000

1 6

FORMARE

275 000

 

275 000

 

Titlul 1 — Total

26 734 662

936 000

27 670 662

2

CHELTUIELI DE INFRASTRUCTURĂ ȘI CHELTUIELI ADMINISTRATIVE

2 0

ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI AFERENTE

7 330 000

 

7 330 000

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR

250 000

 

250 000

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

746 500

 

746 500

2 7

CHELTUIELI DE REPREZENTARE, PROTOCOL ȘI EVENIMENTE

5 000

 

5 000

 

Titlul 2 — Total

8 331 500

 

8 331 500

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 1

FORMARE ÎN DOMENIUL UNEI CULTURI COMUNE DE SUPRAVEGHERE

1 000

 

1 000

3 2

COLECTAREA DE INFORMAȚII: PROIECTE IT

7 450 000

 

7 450 000

3 4

CONSULTANȚĂ JURIDICĂ

100 000

 

100 000

3 5

ACCESUL LA INFORMAȚII PRIVIND CERCETAREA ECONOMICĂ

450 000

 

450 000

3 6

CHELTUIELI CU MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ȘI CHELTUIELI OCAZIONALE

515 000

 

515 000

3 7

COMUNICARE

244 000

 

244 000

3 8

CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI

365 937

 

365 937

3 9

SERVICII CU PRIVIRE LA ASPECTE OPERAȚIONALE

86 000

 

86 000

 

Titlul 3 — Total

9 211 937

 

9 211 937

4

SARCINI DELEGATE

4 0

INTERFAȚĂ UNICĂ PENTRU REGISTRE CENTRALE DE TRANZACȚII

278 774

–52 889

225 885

4 1

DATE DE REFERINȚĂ DESPRE INSTRUMENTE

1 990 000

 

1 990 000

 

Titlul 4 — Total

2 268 774

–52 889

2 215 885

9

POSTURI ÎN AFARA LINIILOR BUGETARE PREVĂZUTE

9 0

POSTURI ÎN AFARA LINIILOR BUGETARE PREVĂZUTE

p.m.

 

p.m.

 

Titlul 9 — Total

p.m.

 

p.m.

 

TOTAL GENERAL

46 546 873

883 111

47 429 984

Schema de personal

Grupa de funcții și gradul

2019

2018

2017

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

AD 16

1

1

1

AD 15

2

1

1

AD 14

6

AD 13

2

2

2

AD 12

7

6

5

AD 11

14

9

8

AD 10

17

14

13

AD 9

39

28

26

AD 8

30

28

28

AD 7

58

26

26

AD 6

10

14

14

AD 5

11

15

13

Total AD

197

144

137

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

2

2

1

AST 7

3

2

2

AST 6

3

3

3

AST 5

3

4

4

AST 4

1

1

3

AST 3

1

AST 2

AST 1

Total AST

13

12

13

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/ASC1

Total AST/SC

Total

210

156

150

Total general

210

156

150

Numărul estimat de agenți contractuali (exprimat în echivalente de normă întreagă) și de experți naționali detașați

Posturi de agenți contractuali

2019

GF IV

49

GF III

25

GF II

GF I

Total GF

72

Posturi de experți naționali detașați

14

Total

86