ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 420

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 61
20 noiembrie 2018


Cuprins

Pagina

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Comisia Europeană

2018/C 420/01

Rata de schimb a monedei euro

1


 

V   Anunțuri

 

PROCEDURI ADMINISTRATIVE

 

Comisia Europeană

2018/C 420/02

Cerere de propuneri – EACEA/21/2018 – Programul Erasmus+, acțiunea-cheie 3 – Sprijin pentru reformarea politicilor – Incluziune socială și valori comune: contribuția în domeniul educației și formării

2

 

PROCEDURI REFERITOARE LA PUNEREA ÎN APLICARE A POLITICII ÎN DOMENIUL CONCURENȚEI

 

Comisia Europeană

2018/C 420/03

Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9124 – Dana/Oerlikon Drive Systems) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate ( 1 )

5

2018/C 420/04

Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9032 – E.ON/Helen/Virta) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate ( 1 )

7


 

Rectificări

2018/C 420/05

Rectificare la anunțul referitor la măsurile antidumping în vigoare privind importurile în Uniune de articole de masă și articole de bucătărie din ceramică originare din Republica Populară Chineză: schimbarea numelui unor societăți supuse nivelului taxei antidumping corespunzător societăților cooperante neeșantionate ( JO C 414, 20.11.2014 )

8


 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

RO

 


IV Informări

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

Comisia Europeană

20.11.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 420/1


Rata de schimb a monedei euro (1)

19 noiembrie 2018

(2018/C 420/01)

1 euro =


 

Moneda

Rata de schimb

USD

dolar american

1,1427

JPY

yen japonez

128,89

DKK

coroana daneză

7,4625

GBP

lira sterlină

0,89083

SEK

coroana suedeză

10,2815

CHF

franc elvețian

1,1391

ISK

coroana islandeză

140,80

NOK

coroana norvegiană

9,6493

BGN

leva bulgărească

1,9558

CZK

coroana cehă

26,013

HUF

forint maghiar

321,65

PLN

zlot polonez

4,3293

RON

leu românesc nou

4,6666

TRY

lira turcească

6,0735

AUD

dolar australian

1,5660

CAD

dolar canadian

1,5055

HKD

dolar Hong Kong

8,9491

NZD

dolar neozeelandez

1,6740

SGD

dolar Singapore

1,5684

KRW

won sud-coreean

1 287,63

ZAR

rand sud-african

16,0122

CNY

yuan renminbi chinezesc

7,9349

HRK

kuna croată

7,4253

IDR

rupia indoneziană

16 672,00

MYR

ringgit Malaiezia

4,7848

PHP

peso Filipine

60,020

RUB

rubla rusească

75,2885

THB

baht thailandez

37,623

BRL

real brazilian

4,2907

MXN

peso mexican

23,1660

INR

rupie indiană

81,8825


(1)  Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.


V Anunțuri

PROCEDURI ADMINISTRATIVE

Comisia Europeană

20.11.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 420/2


CERERE DE PROPUNERI – EACEA/21/2018

Programul Erasmus+, acțiunea-cheie 3 – Sprijin pentru reformarea politicilor

Incluziune socială și valori comune: contribuția în domeniul educației și formării

(2018/C 420/02)

1.   OBIECTIVE

Prezenta cerere de propuneri va sprijini proiecte de cooperare transnațională în domeniile educației și formării.

Fiecare cerere trebuie să abordeze un obiectiv general și unul dintre obiectivele specifice. Atât obiectivele generale, cât și cele specifice ale cererii de propuneri sunt exhaustive: propunerile care nu le abordează nu vor fi luate în considerare.

Obiective generale

Propunerile trebuie să abordeze unul dintre cele două obiective generale de mai jos:

1.

diseminarea și/sau extinderea bunelor practici privind învățarea favorabilă incluziunii și promovarea valorilor comune, inițiate în special la nivel local. În contextul cererii de propuneri actuale, extindere înseamnă reproducerea bunelor practici la o scară mai largă/transpunerea acestora într-un context diferit sau punerea lor în aplicare la un nivel mai înalt/sistemic;

sau

2.

elaborarea și punerea în aplicare de metode și practici inovatoare pentru a încuraja educația favorabilă incluziunii și a promova valori comune.

Obiective specifice

Propunerile trebuie să abordeze unul dintre următoarele obiective specifice:

stimularea dobândirii de competențe sociale și civice, încurajarea cunoașterii, înțelegerii și însușirii valorilor și drepturilor fundamentale;

promovarea educației și formării favorabile incluziunii și încurajarea educației în rândul elevilor defavorizați, inclusiv prin sprijinirea cadrelor didactice în abordarea diversității și consolidarea diversității în rândul cadrelor didactice;

stimularea gândirii critice și a educației în domeniul mass-mediei în rândul elevilor, al părinților și al personalului didactic;

susținerea incluziunii migranților nou-sosiți printr-o educație de bună calitate, inclusiv prin evaluarea cunoștințelor și validarea studiilor anterioare;

promovarea competențelor și a abilităților digitale ale grupurilor excluse din sfera digitală (inclusiv ale persoanelor în vârstă, migranților și tinerilor care provin din medii defavorizate) prin parteneriate între școli, întreprinderi și sectorul non-formal, inclusiv biblioteci publice.

Se încurajează ideea ca proiectele să implice modele de urmat în activitățile lor, acolo unde este cazul.

2.   ELIGIBILITATE

2.1.   Solicitanți eligibili

Candidații eligibili sunt organizații publice și private din domeniile educației, formării și tineretului sau alte organizații sau sectoare socioeconomice care desfășoară activități transsectoriale (de exemplu, organizații culturale, societatea civilă, organizații sportive, centre de recunoaștere, camere de comerț, organizații comerciale etc.).

Sunt eligibile numai entitățile juridice stabilite într-una din următoarele țări participante la program:

cele 28 de state membre ale Uniunii Europene (1);

țările membre ale AELS/SEE: Islanda, Liechtenstein, Norvegia;

țările candidate la UE: fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, Turcia și Serbia (2).

Condiția privind structura minimă a parteneriatului pentru prezenta cerere de propuneri este de patru organizații eligibile din patru țări diferite participante la program.

Dacă în proiect sunt implicate rețele, consorțiul trebuie să includă cel puțin două organizații care nu sunt membre ale rețelei (rețelelor) și trebuie să reprezinte cel puțin patru țări eligibile.

2.2.   Activități eligibile și durata proiectului

Numai activitățile desfășurate în țările participante la program (a se vedea secțiunea 2.1) vor fi considerate eligibile pentru finanțare. Costurile legate de activități desfășurate în afara acestor țări sau de organizații care nu sunt înregistrate în țările participante la program nu sunt eligibile. În mod excepțional și de la caz la caz, activitățile care implică alte țări decât țările participante la program pot fi acceptate cu condiția să fi obținut o autorizație specifică prealabilă din partea Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură.

Activitățile trebuie să înceapă fie la 1 noiembrie sau 1 decembrie 2019, fie la 15 ianuarie 2020.

Durata proiectului trebuie să fie de 24 sau 36 de luni.

3.   REZULTATE PRECONIZATE

Proiectele trebuie să ducă la rezultate precum:

mărirea gradului de conștientizare, cunoaștere și înțelegere a bunelor practici în comunitățile și instituțiile de învățământ relevante;

mărirea gradului de utilizare a abordărilor inovatoare actuale în cadrul politicilor sau practicilor;

mărirea gradului de conștientizare, motivare și competențe a educatorilor și a conducătorilor instituțiilor de învățământ cu privire la abordările educaționale favorabile incluziunii și la promovarea valorilor comune;

participarea activă a familiilor și a comunităților locale în susținerea abordărilor educaționale favorabile incluziunii și în promovarea valorilor comune;

utilizarea mai răspândită și mai eficientă a instrumentelor pentru sprijinirea instituțiilor de educație și formare și a prestatorilor de servicii din domeniul învățământului în punerea în aplicare a unor abordări educaționale favorabile incluziunii și în promovarea valorilor comune.

4.   BUGET DISPONIBIL

Bugetul total disponibil pentru cofinanțarea proiectelor în baza prezentei cereri de propuneri este de 10 000 000 EUR.

Contribuția financiară a UE nu poate depăși 80 % din totalul costurilor eligibile ale proiectului.

Se pot acorda granturi de maximum 500 000 EUR pe proiect.

Agenția își rezervă dreptul de a nu aloca toate fondurile disponibile.

5.   CRITERII DE ATRIBUIRE

Propunerile eligibile vor fi evaluate pe baza următoarelor criterii:

1.

relevanța proiectului (30 %);

2.

calitatea modului de concepere și de punere în aplicare a proiectului (20 %);

3.

calitatea acordurilor de parteneriat și de cooperare (20 %);

4.

impactul, diseminarea și durabilitatea (30 %).

6.   PROCEDURA ȘI TERMENUL DE DEPUNERE

Termenul de depunere este: 26 februarie 2019 – ora 12:00 la miezul zilei (ora Bruxelles-ului).

Candidații sunt rugați să citească cu atenție toate informațiile referitoare la cererea de propuneri EACEA/21/2018 și la procedura de depunere și să utilizeze documentele obligatorii, care sunt disponibile la următoarea adresă:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en (referința cererii de propuneri EACEA/21/2018)

Dosarul de candidatură și anexele sale obligatorii trebuie depuse online prin intermediul formularului electronic corespunzător.

7.   INFORMAȚII REFERITOARE LA CEREREA DE PROPUNERI

Toate informațiile referitoare la cererea de propuneri EACEA/21/2018 sunt disponibile pe următorul site:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en (referința cererii de propuneri EACEA/21/2018)

E-mail de contact: EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu


(1)  Pentru solicitanții britanici: Rețineți că criteriile de eligibilitate trebuie respectate pe întreaga durată a proiectului. Dacă Regatul Unit se retrage din UE în perioada de derulare a proiectului fără a încheia un acord cu UE prin care să se asigure, în special, că solicitanții britanici continuă să fie eligibili, veți înceta să primiți finanțare UE (chiar dacă veți continua să participați, după caz) sau va trebui să părăsiți proiectul, conform articolului II punctul 16.3.1 litera (a) din acordul de grant.

(2)  Adaptările bugetare determinate de statutul Serbiei de țară participantă la programul Erasmus+ se aplică de la 1 ianuarie 2019 sub rezerva adoptării Deciziei Comisiei de aprobare a (modificării) acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Serbia privind participarea Republicii Serbia la programul „Erasmus+”: programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport începând cu 1 ianuarie 2019.


PROCEDURI REFERITOARE LA PUNEREA ÎN APLICARE A POLITICII ÎN DOMENIUL CONCURENȚEI

Comisia Europeană

20.11.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 420/5


Notificare prealabilă a unei concentrări

(Cazul M.9124 – Dana/Oerlikon Drive Systems)

Caz care poate face obiectul procedurii simplificate

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2018/C 420/03)

1.   

La data de 9 noiembrie 2018, Comisia Europeană a primit, în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1), o notificare a unei concentrări propuse.

Notificarea vizează următoarele întreprinderi:

Dana Incorporated („Dana”, Statele Unite);

GrazianoFairfield AG, Pfaffikon („GrazianoFairfield AG”, Elveția), controlată de întreprinderea OC Oerlikon Corporation AG, Pfaffikon („Oerlikon”, Elveția).

Dana dobândește, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind concentrările economice, controlul unic asupra întregii întreprinderi GrazianoFairfield AG.

Concentrarea se realizează prin achiziționare de acțiuni.

2.   

Activitățile economice ale întreprinderilor respective sunt:

Dana este un furnizor mondial de componente pentru sistemele de transmisie, de etanșare și de încălzire termică destinate producătorilor de vehicule ușoare, comerciale și de teren, precum și de cutii de viteze, produse hidraulice și arbori de transmisie pentru echipamentele industriale staționare;

GrazianoFairfield AG este un furnizor de soluții pentru cutiile de viteze, sistemele de acționare și schimbătoarele de viteze pentru vehicule mobile și echipamente industriale.

3.   

În urma unei examinări prealabile, Comisia Europeană constată că tranzacția notificată ar putea intra sub incidența Regulamentului privind concentrările economice. Cu toate acestea, nu se ia o decizie finală în această privință.

În conformitate cu Comunicarea Comisiei privind o procedură simplificată de analiză a anumitor concentrări în temeiul Regulamentului (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (2), trebuie precizat că acest caz poate fi tratat conform procedurii prevăzute în comunicare.

4.   

Comisia Europeană invită părțile terțe interesate să îi prezinte eventualele observații cu privire la operațiunea propusă.

Observațiile trebuie să parvină Comisiei Europene în termen de cel mult 10 zile de la data publicării prezentei. Trebuie menționată întotdeauna următoarea referință:

M.9124 – Dana/Oerlikon Drive Systems

Observațiile pot fi trimise Comisiei prin e-mail, prin fax sau prin poștă. Vă rugăm să utilizați datele de contact de mai jos:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresă poștală:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1 („Regulamentul privind concentrările economice”).

(2)  JO C 366, 14.12.2013, p. 5.


20.11.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 420/7


Notificare prealabilă a unei concentrări

(Cazul M.9032 – E.ON/Helen/Virta)

Caz care poate face obiectul procedurii simplificate

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2018/C 420/04)

1.   

La data de 13 noiembrie 2018, Comisia Europeană a primit, în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1), o notificare a unei concentrări propuse.

Notificarea vizează următoarele întreprinderi:

E.ON SE, prin intermediul filialei sale E.ON Drive Infrastructure GmbH („E.ON”, Germania);

Helen Oy („Helen”, Finlanda);

Liikennevirta Oy („Virta”, Finlanda).

E.ON și Helen dobândesc, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind concentrările economice, controlul în comun asupra întregii întreprinderi Virta.

Concentrarea se realizează prin achiziționare de acțiuni.

2.   

Activitățile economice ale întreprinderilor respective sunt:

—   E.ON: se axează pe trei domenii principale de activitate: (i) generarea de energie electrică din surse regenerabile de energie, (ii) rețele de distribuție a energiei și (iii) soluții pentru clienți (inclusiv furnizarea cu amănuntul de energie electrică și de gaze). În plus, E.ON oferă servicii de electromobilitate, asigurând inclusiv exploatarea stațiilor de încărcare pentru vehiculele electrice în mai multe țări din UE;

—   Helen: activitatea sa principală constă în producția de energie electrică, de încălzire și răcire centralizată, precum și în distribuția și vânzarea de energie. În plus, Helen oferă o gamă largă de servicii pentru producția de energie la scară redusă și pentru consumul propriu de energie al clienților. Începând din 2012, Helen oferă, de asemenea, puncte de încărcare pentru vehiculele electrice în Finlanda;

—   Virta: furnizează o serie de servicii legate de încărcarea vehiculelor electrice. Principalele sale activități se desfășoară în Finlanda, însă aceasta operează și în Republica Cehă, Franța, Germania, Islanda, Norvegia, Suedia, Elveția și Regatul Unit.

3.   

În urma unei examinări prealabile, Comisia Europeană constată că tranzacția notificată ar putea intra sub incidența Regulamentului privind concentrările economice. Cu toate acestea, nu se ia o decizie finală în această privință.

În conformitate cu Comunicarea Comisiei privind o procedură simplificată de analiză a anumitor concentrări în temeiul Regulamentului (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (2), trebuie precizat că acest caz poate fi tratat conform procedurii prevăzute în comunicare.

4.   

Comisia Europeană invită părțile terțe interesate să îi prezinte eventualele observații cu privire la operațiunea propusă.

Observațiile trebuie să parvină Comisiei Europene în termen de cel mult 10 zile de la data publicării prezentei. Trebuie menționată întotdeauna următoarea referință:

M.9032 – E.ON/Helen/Virta

Observațiile pot fi trimise Comisiei prin e-mail, prin fax sau prin poștă. Vă rugăm să utilizați datele de contact de mai jos:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax: +32 22964301

Adresă poștală:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1 („Regulamentul privind concentrările economice”).

(2)  JO C 366, 14.12.2013, p. 5.


Rectificări

20.11.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 420/8


Rectificare la anunțul referitor la măsurile antidumping în vigoare privind importurile în Uniune de articole de masă și articole de bucătărie din ceramică originare din Republica Populară Chineză: schimbarea numelui unor societăți supuse nivelului taxei antidumping corespunzător societăților cooperante neeșantionate

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 414 din 20 noiembrie 2014 )

(2018/C 420/05)

La pagina 9, în coloana a doua de pe al treilea rând din tabel:

în loc de:

„Guangdong Jinqiuangyi Ceramics Co., Ltd.”,

se citește:

„Guangdong Jinqiangyi Ceramics Co., Ltd.”