ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 243

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 61
11 iulie 2018


Cuprins

Pagina

 

II   Comunicări

 

COMUNICĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Comisia Europeană

2018/C 243/01

Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.8919 – Permira/Exclusive Group) ( 1)

1


 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Comisia Europeană

2018/C 243/02

Rata de schimb a monedei euro

2

2018/C 243/03

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 10 iulie 2018 privind publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a cererii de modificare a caietului de sarcini al unei denumiri din sectorul vitivinicol menționate la articolul 105 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului [Côtes de Montravel (DOP)]

3


 

V   Anunțuri

 

PROCEDURI REFERITOARE LA PUNEREA ÎN APLICARE A POLITICII COMERCIALE COMUNE

 

Comisia Europeană

2018/C 243/04

Aviz privind expirarea iminentă a anumitor măsuri antidumping

8

 

PROCEDURI REFERITOARE LA PUNEREA ÎN APLICARE A POLITICII ÎN DOMENIUL CONCURENȚEI

 

Comisia Europeană

2018/C 243/05

Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9000 – Bain Capital/Reifen Krieg Group) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate ( 1)

9

2018/C 243/06

Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.8949 – Tenneco/Federal-Mogul) ( 1)

11

2018/C 243/07

Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.8959 – Sonatrach/Augusta Refinery Assets) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate ( 1)

12

2018/C 243/08

Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.8996 – GIC Group/FPL/JustGroup/JV) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate ( 1)

13


 

Rectificări

2018/C 243/09

Rectificare la noua față națională a monedelor euro destinate circulației ( JO C 235, 6.7.2018 )

14


 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

RO

 


II Comunicări

COMUNICĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

Comisia Europeană

11.7.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 243/1


Nonopoziție la o concentrare notificată

(Cazul M.8919 – Permira/Exclusive Group)

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2018/C 243/01)

La 26 iunie 2018, Comisia a decis să nu se opună concentrării notificate menționate mai sus și să o declare compatibilă cu piața internă. Prezenta decizie se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1). Textul integral al deciziei este disponibil doar în limba engleză și va fi făcut public după ce vor fi eliminate orice secrete de afaceri pe care le-ar putea conține. Va fi disponibil:

pe site-ul internet al Direcției Generale Concurență din cadrul Comisiei, în secțiunea consacrată concentrărilor (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Acest site internet oferă diverse facilități care permit identificarea deciziilor de concentrare individuale, inclusiv întreprinderea, numărul cazului, data și indexurile sectoriale;

în format electronic, pe site-ul internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=ro), cu numărul de document 32018M8919. EUR-Lex permite accesul online la legislația europeană.


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1.


IV Informări

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

Comisia Europeană

11.7.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 243/2


Rata de schimb a monedei euro (1)

10 iulie 2018

(2018/C 243/02)

1 euro =


 

Moneda

Rata de schimb

USD

dolar american

1,1713

JPY

yen japonez

130,30

DKK

coroana daneză

7,4536

GBP

lira sterlină

0,88338

SEK

coroana suedeză

10,2438

CHF

franc elvețian

1,1649

ISK

coroana islandeză

125,40

NOK

coroana norvegiană

9,4145

BGN

leva bulgărească

1,9558

CZK

coroana cehă

25,898

HUF

forint maghiar

324,84

PLN

zlot polonez

4,3208

RON

leu românesc nou

4,6585

TRY

lira turcească

5,5065

AUD

dolar australian

1,5739

CAD

dolar canadian

1,5382

HKD

dolar Hong Kong

9,1926

NZD

dolar neozeelandez

1,7188

SGD

dolar Singapore

1,5893

KRW

won sud-coreean

1 308,63

ZAR

rand sud-african

15,7331

CNY

yuan renminbi chinezesc

7,7767

HRK

kuna croată

7,3980

IDR

rupia indoneziană

16 799,96

MYR

ringgit Malaiezia

4,7099

PHP

peso Filipine

62,647

RUB

rubla rusească

73,2605

THB

baht thailandez

38,875

BRL

real brazilian

4,5513

MXN

peso mexican

22,4121

INR

rupie indiană

80,6170


(1)  Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.


11.7.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 243/3


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI

din 10 iulie 2018

privind publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a cererii de modificare a caietului de sarcini al unei denumiri din sectorul vitivinicol menționate la articolul 105 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului

[Côtes de Montravel (DOP)]

(2018/C 243/03)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1), în special articolul 97 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Franța a prezentat o cerere de modificare a caietului de sarcini al denumirii „Côtes de Montravel”, în conformitate cu articolul 105 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013.

(2)

Comisia a examinat această cerere și a constatat că sunt îndeplinite condițiile stabilite la articolele 93-96, la articolul 97 alineatul (1) și la articolele 100, 101 și 102 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013.

(3)

Prin urmare, pentru a se putea depune declarații de opoziție în conformitate cu articolul 98 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, ar trebui să fie publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cererea de modificare a caietului de sarcini al denumirii „Côtes de Montravel”,

DECIDE:

Articol unic

Cererea de modificare a caietului de sarcini al denumirii „Côtes de Montravel” (DOP) în conformitate cu articolul 105 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 figurează în anexa la prezenta decizie.

În conformitate cu articolul 98 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, se acordă, timp de două luni de la data publicării prezentei decizii în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, dreptul de opoziție la modificarea caietului de sarcini menționată la primul paragraf din prezentul articol.

Adoptată la Bruxelles, 10 iulie 2018.

Pentru Comisie

Phil HOGAN

Membru al Comisiei


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 671.


ANEXĂ

„CÔTES DE MONTRAVEL”

AOP-FR-A0188-AM01

Data depunerii cererii: 10 septembrie 2014

CERERE DE MODIFICARE A CAIETULUI DE SARCINI

1.   Normele aplicabile modificării

Articolul 105 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 – modificare care nu este minoră

2.   Descrierea și justificarea modificării

2.1.   Aria geografică de producție

Aria geografică de producție descrisă în secțiunea IV din capitolul 1 din caietul de sarcini este extinsă la teritoriul a patru localități: Fougueyrolles, Nastringues, Saint-Antoine-de-Breuilh și Vélines, precum și la cel al fostei localități Port-Sainte-Foy, înainte de unirea sa cu localitatea Ponchapt. Aceste localități, situate și în aria de producție a DOP „Haut-Montravel”, prezintă caracteristici pedoclimatice identice cu cele din aria de producție delimitată inițial pentru DOP „Côtes de Montravel” și au soiuri de viță-de-vie similare. Această modificare este justificată de evoluția condițiilor de producție și are scopul de a confirma caracterul demidulce al vinurilor albe cu DOP „Côtes de Montravel”.

întrucât localitățile adăugate la aria geografică se aflau anterior în aria situată în imediata vecinătate, aceasta din urmă este modificată în consecință pentru a elimina localitățile respective.

Punctul 6 din documentul unic se modifică în acest sens.

Denumirilor „Côtes de Montravel” și „Haut-Montravel” le corespunde așadar un teritoriu comun, cu factori naturali comuni.

Factorii umani sunt cei care determină diferențele dintre produsele cu aceste denumiri. Într-adevăr, alegerile producătorilor vitivinicoli în ceea ce privește conducerea viței-de-vie și recoltarea, precum și priceperea în materie de vinificare au ca rezultat produse diferite identificate de mult timp cu nume diferite.

Priceperea producătorilor vitivinicoli este rezultatul unei vechi tradiții de vinificare a vinurilor albe cu zahăr rezidual și de conservare a vinurilor respective, care erau consumate uneori foarte departe de locul unde erau produse (în special, în Europa de Nord).

Producătorii vitivinicoli demonstrează de-a lungul timpului că stăpânesc la perfecțiune tehnicile de conducere a viței-de-vie și de vinificare a produsului lor pentru a obține, în ciuda fenomenelor climatice imprevizibile, vinuri albe demidulci sau dulci de înaltă calitate, cunoscute sub denumirile „Côtes de Montravel” și „Haut-Montravel”.

La punctul 2 din secțiunea IV din capitolul 1, se adaugă data la care autoritatea națională competentă a aprobat modificarea ariei parcelate delimitate în cadrul ariei geografice de producție nou-definite.

Acest punct nu duce la modificări ale documentului unic.

2.2.   Modificări la nivelul redactării

La punctul 1 litera (b) din secțiunea VI din capitolul 1, cuvântul „lăstari” se înlocuiește cu sintagma „lăstari cu rod”; aceasta este o îmbunătățire de redactare și nu modifică sensul textului inițial.

Documentul unic se modifică la punctul 6 litera (a) astfel: cuvintele „10 ochi” se înlocuiesc cu cuvintele „10 ochi de rod”.

2.3.   Parametri analitici

La punctul 2 din secțiunea VII din capitolul 1, referitor la gradul de coacere a strugurelui, sunt modificate tăria alcoolică naturală în volume minimă și tăria alcoolică dobândită în volume minimă, scăzând de la 12,5 % la 12 %, respectiv urcând de la 10,5 % la 11 %.

La punctul 1 litera (b) din secțiunea IX privind normele analitice, conținutul de zaharuri fermentabile crește de la 51 de grame pe litru la 54 de grame pe litru. Acest punct nu duce la modificări ale documentului unic.

Modificările de mai sus sunt efectuate pentru caracterizarea vinurilor cu DOP „Côtes de Montravel” și afirmarea caracterului demidulce al acestui produs.

2.4.   Soiuri de viță-de-vie și amestecuri

Se detaliază punctul 2 din secțiunea V din capitolul 1 privind regulile referitoare la proporția în exploatație a diferitor soiuri: proporția soiului de viță-de-vie Sémillon B este de 30 % sau mai mare. Acest soi, prezent majoritar în zona de producție, este extrem de predispus la supramaturare în contextul climei oceanice caracteristice ariei de producție.

La punctul 1 litera (a) din secțiunea IX din capitolul 1, privind amestecul soiurilor, proporția minimă din amestec a soiurilor principale crește de la 50 la 80 %. Se precizează, totodată, pentru a reflecta dispoziția privitoare la soiurile de viță-de-vie din exploatație, că proporția soiului Sémillon B în ansamblul amestecului trebuie să fie de 30 % sau mai mare.

Modificările de mai sus sunt efectuate pentru caracterizarea vinurilor cu DOP „Côtes de Montravel” și afirmarea caracterului demidulce al acestui produs.

2.5.   Legătura cu locul de origine

Secțiunea X din capitolul 1, referitoare la legătura cu aria geografică, este reluată, în paralel cu extinderea ariei geografice de producție.

DOCUMENT UNIC

1.   Denumirea(denumirile)

Côtes de Montravel

2.   Tip de indicație geografică

DOP – Denumire de origine protejată

3.   Categorii de produse vitivinicole

1.

Vin

4.   Descrierea vinului (vinurilor)

Aceste vinuri sunt vinuri albe liniștite, de tip demidulce, elegante și fine, delicate, în care prezența zaharurilor fermentabile nu înlătură niciodată o bună tonicitate. Strugurii sunt recoltați atunci când sunt supracopți, după o ușoară concentrare pe butuc. Pentru a obține acest tip de vinuri proaspete și totodată fructate, vinurile provin dintr-un amestec în care soiurile principale sunt majoritare. Aceste vinuri prezintă, după fermentare, un conținut de zaharuri fermentabile cuprins între 25 g/l și 54 g/l. După îmbogățire, vinurile nu depășesc o tărie alcoolică în volume totală de 14,5 %. Vinurile prezintă o tărie alcoolică naturală minimă în volume de 12 %.

Caracteristici analitice generale

Tăria alcoolică totală maximă (în % volum)

 

Tăria alcoolică dobândită minimă (în % volum)

11

Aciditatea totală minimă

 

Aciditatea volatilă maximă (în miliechivalenți per litru)

 

Cantitatea totală maximă de dioxid de sulf (în miligrame pe litru):

 

Normele prevăzute de reglementările generale se aplică în ceea ce privește tăria alcoolică totală maximă, aciditatea totală minimă, aciditatea volatilă maximă, conținutul maxim total de dioxid de sulf.

5.   Practici vitivinicole

(a)    Practici enologice specifice

Practică enologică specifică

Sunt interzise orice fel de tratament termic al recoltei în cadrul căruia temperatura scade sub – 5 °C și orice utilizare a tunelurilor sau a camerelor pentru stafidirea strugurilor. Sunt interzise de asemenea utilizarea așchiilor de lemn și adăugarea de tanini. După îmbogățire, vinurile nu depășesc o tărie alcoolică în volume totală de 14,5 %. În afara dispozițiilor menționate mai sus, vinurile trebuie să respecte, în ceea ce privește practicile enologice, obligațiile existente la nivelul Uniunii și în codul rural și al pescuitului maritim.

Practică de cultivare

Vița-de-vie prezintă o densitate minimă de plantare de 5 000 de butuci pe hectar. Distanța dintre rânduri nu poate fi mai mare de 2 m, iar spațiul dintre butucii de pe același rând nu poate fi mai mic de 0,80 metri.

Vița-de-vie este tăiată recurgându-se la următoarele tehnici: tăierea Guyot, tăierea pe cepurile de rod utilizând metoda „cordon de Royat” sau tăierea scurtă.

Fiecare butuc are cel mult 10 ochi de rod.

Este interzisă irigarea.

(b)    Randamentul maxim

60 de hectolitri pe hectar

6.   Aria delimitată

Recoltarea strugurilor, vinificarea și producerea vinurilor sunt realizate pe teritoriul următoarelor localități din departamentul Dordogne: Bonneville-et-Saint-Avit-de-Fumadières, Fougueyrolles, Lamothe-Montravel, Montcaret, Montazeau, Montpeyroux, Nastringues, Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt, Saint-Antoine-de-Breuilh, Saint-Méard-de-Gurçon, Saint-Michel-de-Montaigne, Saint-Vivien și Vélines.

7.   Soiurile principale de viță-de-vie

Sauvignon B, Muscadelle B, Sauvignon G, Sémillon B

8.   Descrierea legăturii (legăturilor)

În aria parcelată delimitată se găsesc preponderent parcele argilo-calcaroase, bine drenate pe platou, dar și versanți cu expunere către sud. Aceste parcele cu culturi de viță-de-vie sunt caracterizate, în plus, de soluri subțiri și spălate, dar cu un conținut suficient de argilă pentru a putea compensa efectele secetei din timpul verii. Parcelele sunt totodată atent selecționate pentru a se obține struguri de calitate optimă pentru producția de vinuri cu denumirea „Côtes de Montravel”.

Normele de producție referitoare la produsul care beneficiază de DOP prevăd o densitate minimă de plantare de 5 000 de butuci pe hectar și o greutate redusă a recoltei pe butuc. Această gestionare riguroasă asigură o maturitate suficientă și timpurie a strugurilor pentru a permite o concentrație bună a acestora, în special, pentru soiurile locale ale regiunii, cum sunt Muscadelle B, Sauvignon B, Sauvignon gris G, într-un grad mai redus Ondenc B, dar mai ales pentru soiul Sémillon B, deseori majoritar, care prezintă un potențial ridicat de atingere a supramaturării în contextul climei oceanice. Pentru a putea beneficia de DOP „Côtes de Montravel”, strugurii sunt recoltați când sunt bine copți, cu un conținut de zahăr mai mare de 198 de grame pe litru de must. Sunt interzise tehnicile de concentrare la frig și tunelele pentru stafidirea strugurilor. De asemenea, în vederea conservării strugurilor înainte de presare, este interzisă orice utilizare a preselor continue și a cisternelor autovidante cu pompă cu palete.

În această zonă, priceperea vitivinicultorilor este rezultatul unei tradiții străvechi de vinificare a vinurilor cu zahăr rezidual, tehnică pe care aceștia o stăpânesc perfect pentru a obține vinuri albe demidulci sau dulci de calitate superioară, cunoscute sub denumirile „Côtes de Montravel” și „Haut-Montravel”.

Vinurile cu denumirea „Côtes de Montravel” sunt vinuri albe, în general demidulci, uneori dulci, elegante și fine, delicate, în care prezența zaharurilor fermentabile nu înlătură niciodată o bună tonicitate. Pentru a obține acest tip de vinuri proaspete și totodată fructate, vinurile cu denumirea „Côtes de Montravel” provin dintr-un amestec în care soiurile de viță-de-vie principale sunt majoritare. Conținutul de zaharuri fermentabile, cuprins între 25 de grame pe litru și 54 de grame pe litru, subliniază dulceața acestor vinuri, care sunt în același timp catifelate și onctuoase. Vinurile în discuție se deosebesc astfel de vinurile albe cu denumirea „Haut-Montravel”, rezervată unor vinuri mai bogate în zaharuri fermentabile (peste 85 g/l) și obținute din struguri recoltați supracopți, cu sau fără acțiunea mucegaiului nobil (Botrytis cynerea).

Înainte de apariția filoxerei, vinurile „Côtes de Montravel” nu erau des menționate, vorbindu-se doar despre vinurile „Montravel” în ansamblu, fără să se precizeze dacă acestea erau vinuri seci sau vinuri cu zaharuri fermentabile. În 1903, Edouard FERET a făcut un inventar complet al viticulturii din provincia Bergerac într-o lucrare intitulată „Bergerac et ses vins”. Autorul nota că: „în cantonul Vélines, vinurile albe au o sevă și un buchet speciale, care au determinat clasificarea lor sub denumirea «Côtes de Montravel». Sunt vinuri de culoare alb deschis, caracterizate de o deosebită finețe și suplețe, dulceață și adesea un buchet plăcut”. Edouard FERET notează și că vinurile albe Montcaret sunt cele mai bune vinuri albe „Côtes de Montravel” și se disting printr-o mare finețe a sevei și a gustului plăcut.

9.   Alte condiții esențiale

Unitatea geografică superioară

Cadrul juridic:

Legislația națională

Tipul de condiție suplimentară:

Dispoziții complementare referitoare la etichetare

Descrierea condiției:

Pe eticheta vinurilor care beneficiază de denumirea de origine controlată „Côtes de Montravel” poate figura unitatea geografică superioară „Sud-Ouest”. Această unitate geografică superioară poate figura și pe orice fel de broșuri și de recipiente. Dimensiunile caracterelor cu care este scrisă unitatea geografică superioară nu depășesc nici în înălțime, nici în lățime dimensiunile caracterelor cu care este scrisă denumirea de origine controlată.

Zona situată în imediata vecinătate

Cadrul juridic:

Legislația națională

Tipul de condiție suplimentară:

Derogare privind producerea în aria geografică delimitată

Descrierea condiției:

Zona situată în imediata vecinătate, definită prin derogare pentru vinificarea și producerea vinurilor, este constituită din teritoriul următoarelor localități:

Departamentul Dordogne: Bergerac, Le Fleix, Monfaucon, Saint-Laurent-des-Vignes.

Departamentul Gironde: Gardegan-et-Tourtirac, Gensac, Landerrouat, Les Lèves-et-Thoumeyragues, Pineuilh, Saint-Avit-Saint-Nazaire și Saint-Emilion.

Trimitere la publicarea caietului de sarcini

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/historique/annee-2014/semaine-26


V Anunțuri

PROCEDURI REFERITOARE LA PUNEREA ÎN APLICARE A POLITICII COMERCIALE COMUNE

Comisia Europeană

11.7.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 243/8


Aviz privind expirarea iminentă a anumitor măsuri antidumping

(2018/C 243/04)

1.   În conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2016 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene (1), Comisia anunță că, în cazul în care nu se va iniția o reexaminare în conformitate cu procedura prezentată în continuare, măsurile antidumping menționate mai jos vor expira la data menționată în tabelul de mai jos.

2.   Procedura

Producătorii din Uniune pot depune o cerere scrisă de reexaminare. Cererea trebuie să conțină dovezi suficiente din care să rezulte că este posibil ca expirarea măsurilor să determine continuarea sau reapariția dumpingului și a prejudiciului. În cazul în care Comisia decide să reexamineze măsurile în cauză, importatorii, exportatorii, reprezentanții țării exportatoare și producătorii din Uniune vor avea posibilitatea de a dezvolta, a respinge sau a comenta aspectele expuse în cererea de reexaminare.

3.   Termen

Pe baza celor expuse anterior, producătorii din Uniune pot transmite o cerere scrisă de reexaminare la următoarea adresă: European Commission, Directorate-General for Trade (Unit H-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgique/België (2), oricând după data publicării prezentului aviz, dar cel târziu cu trei luni înainte de data menționată în tabelul de mai jos.

4.   Prezentul aviz este publicat în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/1036.

Produsul

Țara (țările) de origine sau de export

Măsuri

Referință

Data expirării (3)

Ferosiliciu

Republica Populară Chineză

Rusia

Taxă antidumping

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 360/2014 al Comisiei de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de ferosiliciu originar din Republica Populară Chineză și din Rusia, în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în temeiul articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului (JO L 107, 10.4.2014, p. 13).

11.4.2019


(1)  JO L 176, 30.6.2016, p. 21.

(2)  TRADE-Defence-Complaints@ec.europa.eu

(3)  Măsura expiră la miezul nopții la data menționată în această coloană.


PROCEDURI REFERITOARE LA PUNEREA ÎN APLICARE A POLITICII ÎN DOMENIUL CONCURENȚEI

Comisia Europeană

11.7.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 243/9


Notificare prealabilă a unei concentrări

(Cazul M.9000 – Bain Capital/Reifen Krieg Group)

Caz care poate face obiectul procedurii simplificate

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2018/C 243/05)

1.   

La data de 4 iulie 2018, Comisia Europeană a primit, în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului, o notificare a unei concentrări propuse (1).

Notificarea vizează următoarele întreprinderi:

Bain Capital Investors LLC („Bain Capital”, Statele Unite ale Americii);

Reifen Krieg GmbH, Secura Reifenservice GmbH, Reifen24 AG, Moti Reifen GmbH, SW Reifenhandel GmbH, Komplettradlager.de GmbH, Duro Reifenservice GmbH și MUTAVI-Solutions GmbH (denumite împreună „Reifen Krieg Group”, Germania).

Bain Capital dobândește, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind concentrările economice, controlul unic asupra întregii întreprinderi Reifen Krieg Group.

Concentrarea se realizează prin achiziționare de acțiuni.

2.   

Activitățile economice ale întreprinderilor respective sunt:

—   în cazul întreprinderii Bain Capital: firmă de investiții în societăți necotate, înregistrată în Statele Unite, care realizează investiții în întreprinderi din întreaga lume și din majoritatea sectoarelor de activitate;

—   în cazul întreprinderii Reifen Krieg Group: distribuitor cu ridicata și cu amănuntul de anvelope de rezervă, în principal în Germania.

3.   

În urma unei examinări prealabile, Comisia Europeană constată că tranzacția notificată ar putea intra sub incidența Regulamentului privind concentrările economice. Cu toate acestea, nu se ia o decizie finală în această privință.

În conformitate cu Comunicarea Comisiei privind o procedură simplificată de analiză a anumitor concentrări în temeiul Regulamentului (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (2), trebuie precizat că acest caz poate fi tratat conform procedurii prevăzute în comunicare.

4.   

Comisia Europeană invită părțile terțe interesate să îi prezinte eventualele observații cu privire la operațiunea propusă.

Observațiile trebuie să parvină Comisiei Europene în termen de cel mult 10 zile de la data publicării prezentei. Trebuie menționată întotdeauna următoarea referință:

M.9000 – Bain Capital/Reifen Krieg Group

Observațiile pot fi trimise Comisiei prin e-mail, prin fax sau prin poștă. Vă rugăm să utilizați datele de contact de mai jos:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax: +32 22964301

Adresă poștală:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1 („Regulamentul privind concentrările economice”).

(2)  JO C 366, 14.12.2013, p. 5.


11.7.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 243/11


Notificare prealabilă a unei concentrări

(Cazul M.8949 – Tenneco/Federal-Mogul)

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2018/C 243/06)

1.   

La data de 3 iulie 2018, Comisia Europeană a primit, în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1), o notificare a unei concentrări propuse.

Notificarea vizează următoarele întreprinderi:

Tenneco Inc. („Tenneco”, Statele Unite);

Federal-Mogul LLC („Federal-Mogul”, Statele Unite).

Tenneco dobândește, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind concentrările economice, controlul unic asupra întregii întreprinderi Federal-Mogul.

Concentrarea se realizează prin achiziționare de acțiuni.

2.   

Activitățile economice ale întreprinderilor respective sunt:

Tenneco produce și distribuie, la nivel mondial, componente pentru autovehicule, în special produse pentru depoluare și amortizare, atât pentru producătorii de echipamente originale, cât și pentru piețele independente ale serviciilor post-vânzare de reparare și înlocuire;

Federal-Mogul produce și furnizează, la nivel mondial, componente pentru autovehicule, sectorul feroviar și alte aplicații, în special componente de motor, de transmisie și de acționare, precum și materiale de fricțiune pentru frânare, componente pentru șasiuri, componente pentru etanșare și produse de ștergere.

3.   

În urma unei examinări prealabile, Comisia Europeană constată că tranzacția notificată ar putea intra sub incidența Regulamentului privind concentrările economice. Cu toate acestea, nu se ia o decizie finală în această privință.

4.   

Comisia Europeană invită părțile terțe interesate să îi prezinte eventualele observații cu privire la operațiunea propusă.

Observațiile trebuie să parvină Comisiei Europene în termen de cel mult 10 zile de la data publicării prezentei. Trebuie menționată întotdeauna următoarea referință:

M.8949 – Tenneco/Federal-Mogul

Observațiile pot fi trimise Comisiei prin e-mail, prin fax sau prin poștă. Vă rugăm să utilizați datele de contact de mai jos:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresă poștală:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1 („Regulamentul privind concentrările economice”).


11.7.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 243/12


Notificare prealabilă a unei concentrări

(Cazul M.8959 – Sonatrach/Augusta Refinery Assets)

Caz care poate face obiectul procedurii simplificate

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2018/C 243/07)

1.   

La data de 3 iulie 2018, Comisia Europeană a primit, în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1), o notificare a unei concentrări propuse.

Notificarea vizează următoarele întreprinderi:

Société Nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures SPA („Sonatrach”, Algeria);

Augusta Refinery Assets, deținută și controlată în prezent de Esso Italiana S.r.l., o filială a ExxonMobil Corporation.

Sonatrach dobândește, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind concentrările economice, controlul asupra întregii întreprinderi Augusta Refinery Assets.

Concentrarea se realizează prin achiziționare de active.

2.   

Activitățile economice ale întreprinderilor respective sunt:

—   în cazul întreprinderii Sonatrach: Sonatrach este o companie algeriană în proprietatea statului, care își desfășoară activitatea în sectorul petrolului și al gazelor naturale. Sonatrach are activități integrate în domeniul explorării, producției, rafinării, transportului și comercializării de hidrocarburi;

—   în cazul întreprinderii Augusta Refinery Assets: Augusta Refinery Assets constă într-o rafinărie situată în Augusta, Italia și într-o serie de active conexe. Întreprinderea își desfășoară activitatea pe piețele pentru rafinarea țițeiului pentru combustibili și alte produse decât combustibilii și în domeniul vânzărilor de combustibili rafinați și de alte produse decât combustibilii.

3.   

În urma unei examinări prealabile, Comisia Europeană constată că tranzacția notificată ar putea intra sub incidența Regulamentului privind concentrările economice. Cu toate acestea, nu se ia o decizie finală în această privință.

În conformitate cu Comunicarea Comisiei privind o procedură simplificată de analiză a anumitor concentrări în temeiul Regulamentului (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (2), trebuie precizat că acest caz poate fi tratat conform procedurii prevăzute în comunicare.

4.   

Comisia Europeană invită părțile terțe interesate să îi prezinte eventualele observații cu privire la operațiunea propusă.

Observațiile trebuie să parvină Comisiei Europene în termen de cel mult 10 zile de la data publicării prezentei. Trebuie menționată întotdeauna următoarea referință:

M.8959 – Sonatrach/Augusta Refinery Assets

Observațiile pot fi trimise Comisiei prin e-mail, prin fax sau prin poștă. Vă rugăm să utilizați datele de contact de mai jos:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax: +32 22964301

Adresă poștală:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1 („Regulamentul privind concentrările economice”).

(2)  JO C 366, 14.12.2013, p. 5.


11.7.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 243/13


Notificare prealabilă a unei concentrări

(Cazul M.8996 – GIC Group/FPL/JustGroup/JV)

Caz care poate face obiectul procedurii simplificate

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2018/C 243/08)

1.   

La data de 4 iulie 2018, Comisia Europeană a primit, în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1), o notificare a unei concentrări propuse.

Notificarea vizează următoarele întreprinderi:

Reco Jedi Private Limited („Reco”, Singapore), controlată de GIC (Realty) Private Limited („GIC”, Singapore);

Frasers Property Ventures II Pte. Ltd. („FPV”, Singapore), controlată de Frasers Property Limited („FPL”, Singapore);

JustGroup Holdings Pte. Ltd. („JustGroup”, Singapore);

JustCo Holdings Pte. Ltd. („JustCo”, Singapore).

Reco, FPL și JustGroup dobândesc, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) și al articolului 3 alineatul (4) din Regulamentul privind concentrările economice, controlul în comun asupra întreprinderii JustCo.

Concentrarea se realizează prin achiziționare de acțiuni într-o societate nou-creată, care constituie o întreprindere comună.

2.   

Activitățile economice ale întreprinderilor respective sunt:

—   în cazul întreprinderii GIC: GIC este societatea holding pentru investițiile imobiliare efectuate în numele Guvernului Republicii Singapore;

—   în cazul întreprinderii FPL: FPL deține, dezvoltă și gestionează un portofoliu diversificat și integrat de proprietăți;

—   în cazul întreprinderilor JustGroup și JustCo: dezvoltarea și gestionarea spațiilor de lucru în comun.

3.   

În urma unei examinări prealabile, Comisia Europeană constată că tranzacția notificată ar putea intra sub incidența Regulamentului privind concentrările economice. Cu toate acestea, nu se ia o decizie finală în această privință.

În conformitate cu Comunicarea Comisiei privind o procedură simplificată de analiză a anumitor concentrări în temeiul Regulamentului (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (2), trebuie precizat că acest caz poate fi tratat conform procedurii prevăzute în comunicare.

4.   

Comisia Europeană invită părțile terțe interesate să îi prezinte eventualele observații cu privire la operațiunea propusă.

Observațiile trebuie să parvină Comisiei Europene în termen de cel mult 10 zile de la data publicării prezentei. Trebuie menționată întotdeauna următoarea referință:

M.8996 – GIC Group/FPL/JustGroup/JV

Observațiile pot fi trimise Comisiei prin e-mail, prin fax sau prin poștă. Vă rugăm să utilizați datele de contact de mai jos:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax: +32 22964301

Adresă poștală:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1 („Regulamentul privind concentrările economice”).

(2)  JO C 366, 14.12.2013, p. 5.


Rectificări

11.7.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 243/14


Rectificare la noua față națională a monedelor euro destinate circulației

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 235 din 6 iulie 2018 )

(2018/C 243/09)

 

Publicarea (2018/C 235/07) de la pagina 6 se consideră nulă şi neavenită.