ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 216

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 61
20 iunie 2018


Cuprins

Pagina

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Consiliu

2018/C 216/01

Decizia Consiliului din 18 iunie 2018 de adoptare a poziției Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 2 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018

1

 

Comisia Europeană

2018/C 216/02

Rata de schimb a monedei euro

2

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA STATELE MEMBRE

2018/C 216/03

Comunicare a Comisiei în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 16 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate – Modificarea obligațiilor de serviciu public pentru servicii aeriene regulate ( 1)

3

2018/C 216/04

Comunicarea Comisiei în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 17 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate – Invitație de participare la procedura de ofertare pentru operarea de servicii aeriene regulate în conformitate cu obligația de serviciu public ( 1)

3


 

V   Anunțuri

 

PROCEDURI REFERITOARE LA PUNEREA ÎN APLICARE A POLITICII ÎN DOMENIUL CONCURENȚEI

 

Comisia Europeană

2018/C 216/05

Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.8900 – Wieland/Aurubis rolled products/Schwermetall) ( 1)

4

2018/C 216/06

Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.8904 – PIMCO/Echo/JV) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate ( 1)

6


 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

RO

 


IV Informări

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

Consiliu

20.6.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 216/1


DECIZIA CONSILIULUI

din 18 iunie 2018

de adoptare a poziției Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 2 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018

(2018/C 216/01)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 314, coroborat cu Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în special articolul 106a,

având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului (1), în special articolul 41,

întrucât:

bugetul Uniunii pentru exercițiul financiar 2018 a fost adoptat definitiv la 30 noiembrie 2017 (2);

La 13 aprilie 2018, Comisia a înaintat o propunere care conținea proiectul de buget rectificativ nr. 2 la bugetul general pentru exercițiul financiar 2018,

DECIDE:

Articol unic

Poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 2 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018 a fost adoptată la 18 iunie 2018.

Textul integral poate fi accesat pentru consultare sau descărcare pe site-ul Consiliului: http://www.consilium.europa.eu/.

Adoptată la Luxemburg, 18 iunie 2018.

Pentru Consiliu

Președintele

R. PORODZANOV


(1)  JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(2)  JO L 57, 28.2.2018, p. 1.


Comisia Europeană

20.6.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 216/2


Rata de schimb a monedei euro (1)

19 iunie 2018

(2018/C 216/02)

1 euro =


 

Moneda

Rata de schimb

USD

dolar american

1,1534

JPY

yen japonez

126,78

DKK

coroana daneză

7,4529

GBP

lira sterlină

0,87693

SEK

coroana suedeză

10,3227

CHF

franc elvețian

1,1501

ISK

coroana islandeză

126,20

NOK

coroana norvegiană

9,4895

BGN

leva bulgărească

1,9558

CZK

coroana cehă

25,811

HUF

forint maghiar

324,33

PLN

zlot polonez

4,3143

RON

leu românesc nou

4,6680

TRY

lira turcească

5,4971

AUD

dolar australian

1,5695

CAD

dolar canadian

1,5319

HKD

dolar Hong Kong

9,0534

NZD

dolar neozeelandez

1,6747

SGD

dolar Singapore

1,5685

KRW

won sud-coreean

1 287,91

ZAR

rand sud-african

15,9903

CNY

yuan renminbi chinezesc

7,4765

HRK

kuna croată

7,3860

IDR

rupia indoneziană

16 337,37

MYR

ringgit Malaiezia

4,6176

PHP

peso Filipine

61,521

RUB

rubla rusească

73,8050

THB

baht thailandez

37,878

BRL

real brazilian

4,3536

MXN

peso mexican

23,8447

INR

rupie indiană

78,8670


(1)  Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.


INFORMĂRI PROVENIND DE LA STATELE MEMBRE

20.6.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 216/3


Comunicare a Comisiei în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 16 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate

Modificarea obligațiilor de serviciu public pentru servicii aeriene regulate

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2018/C 216/03)

Stat membru

Regatul Unit

Ruta vizată

Cardiff – RAF Valley/Anglesey Airport

Data inițială a intrării în vigoare a obligațiilor de serviciu public

5 octombrie 2006

Data intrării în vigoare a modificărilor

18 februarie 2019

Adresa de la care se pot obține textul, precum și informațiile și/sau documentele pertinente referitoare la obligația de serviciu public

Aviation PSO Procurement

c/o Transport for Wales

Southgate House

Wood Street

Cardiff

CF10 1EW

UNITED KINGDOM

E-mail: airpso@transportfor.wales

Internet: https://www.sell2wales.gov.wales


20.6.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 216/3


Comunicarea Comisiei în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 17 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate

Invitație de participare la procedura de ofertare pentru operarea de servicii aeriene regulate în conformitate cu obligația de serviciu public

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2018/C 216/04)

Stat membru

Regatul Unit

Rutele vizate

Cardiff–RAF Valley/Anglesey Airport

Perioada de valabilitate a contractului

18 februarie 2019-18 februarie 2022

Termenul-limită de depunere a ofertelor

29 august 2018

Adresa la care se pot obține textul invitației de participare la licitație, precum și toate informațiile și/sau documentele pertinente referitoare la licitația publică și la obligația de serviciu public

Aviation PSO Procurement

c/o Transport for Wales

Southgate House

Wood Street

Cardiff

CF10 1EW

REGATUL UNIT

E-mail: airpso@transportfor.wales

Site internet: https://www.sell2wales.gov.wales/


V Anunțuri

PROCEDURI REFERITOARE LA PUNEREA ÎN APLICARE A POLITICII ÎN DOMENIUL CONCURENȚEI

Comisia Europeană

20.6.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 216/4


Notificare prealabilă a unei concentrări

(Cazul M.8900 – Wieland/Aurubis rolled products/Schwermetall)

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2018/C 216/05)

1.   

La data de 13 iunie 2018, Comisia Europeană a primit, în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1), o notificare a unei concentrări propuse.

Notificarea vizează următoarele întreprinderi:

Wieland Werke AG („Wieland”, Germania);

activitatea Aurubis Flat Rolled Products („ARP”, Germania) controlată de Aurubis AG (Germania);

Schwermetall Halbzeugwerk GmbH & Co. KG („Schwermetall”, Germania), o întreprindere comună constituită în proporții egale de Wieland și Aurubis AG.

Wieland dobândește, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind concentrările economice, controlul asupra întregii întreprinderi ARP și asupra întregii întreprinderi Schwermetall.

Concentrarea se realizează prin achiziționare de acțiuni și active.

2.   

Activitățile economice ale întreprinderilor respective sunt:

—   în cazul întreprinderii Wieland: fabricarea și furnizarea de produse semifinite din cupru și aliaje de cupru;

—   în cazul întreprinderii ARP: fabricarea și furnizarea de produse semifinite din cupru și aliaje de cupru;

—   în cazul întreprinderii Schwermetall: producția de benzi prelaminate din cupru și aliaje de cupru.

3.   

În urma unei examinări prealabile, Comisia Europeană constată că tranzacția notificată ar putea intra sub incidența Regulamentului privind concentrările economice. Cu toate acestea, nu se ia o decizie finală în această privință.

4.   

Comisia Europeană invită părțile terțe interesate să îi prezinte eventualele observații cu privire la operațiunea propusă.

Observațiile trebuie să parvină Comisiei Europene în termen de cel mult 10 zile de la data publicării prezentei. Trebuie menționată întotdeauna următoarea referință:

M.8900 – Wieland/Aurubis rolled products/Schwermetall

Observațiile pot fi trimise Comisiei prin e-mail, prin fax sau prin poștă. Vă rugăm să utilizați datele de contact de mai jos:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax: +32 22964301

Adresă poștală:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1 („Regulamentul privind concentrările economice”).


20.6.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 216/6


Notificare prealabilă a unei concentrări

(Cazul M.8904 – PIMCO/Echo/JV)

Caz care poate face obiectul procedurii simplificate

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2018/C 216/06)

1.   

La data de 13 iunie 2018, Comisia Europeană a primit, în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1), o notificare a unei concentrări propuse.

Notificarea vizează următoarele întreprinderi:

R4R S.à r.l. („R4R”, Luxemburg), aparținând Pacific Investment Management Company LLC („PIMCO”, Statele Unite);

Echo Investment S.A. („Echo”, Polonia);

o întreprindere comună nou înființată („JV”, Polonia).

PIMCO și Echo dobândesc, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) și al articolului 3 alineatul (4) din Regulamentul privind concentrările economice, controlul în comun asupra întreprinderii comune nou create („JV”).

Concentrarea se realizează prin achiziționare de acțiuni într-o societate nou-creată, care constituie o întreprindere comună.

2.   

Activitățile economice ale întreprinderilor respective sunt:

—   în cazul întreprinderii PIMCO: activități de investiții, inclusiv în active și servicii imobiliare;

—   în cazul întreprinderii ECHO: dezvoltare imobiliară – birouri, spații comerciale și rezidențiale;

—   în cazul întreprinderii comune (JV): închirierea de imobile.

3.   

În urma unei examinări prealabile, Comisia Europeană constată că tranzacția notificată ar putea intra sub incidența Regulamentului privind concentrările economice. Cu toate acestea, nu se ia o decizie finală în această privință.

În conformitate cu Comunicarea Comisiei privind o procedură simplificată de analiză a anumitor concentrări în temeiul Regulamentului (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (2), trebuie precizat că acest caz poate fi tratat conform procedurii prevăzute în comunicare.

4.   

Comisia Europeană invită părțile terțe interesate să îi prezinte eventualele observații cu privire la operațiunea propusă.

Observațiile trebuie să parvină Comisiei Europene în termen de cel mult 10 zile de la data publicării prezentei. Trebuie menționată întotdeauna următoarea referință:

M.8904 – PIMCO/Echo/JV

Observațiile pot fi trimise Comisiei prin e-mail, prin fax sau prin poștă. Vă rugăm să utilizați datele de contact de mai jos:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax: +32 22964301

Adresă poștală:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1 („Regulamentul privind concentrările economice”).

(2)  JO C 366, 14.12.2013, p. 5.