ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 417

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 60
6 decembrie 2017


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUŢIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Curtea de Conturi

2017/C 417/01

Sinteza rezultatelor obținute în urma auditurilor anuale efectuate de Curtea de Conturi Europeană cu privire la agenții și la alte organisme ale Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016

1

2017/C 417/02

Raportul privind conturile anuale ale Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul agenției

25

2017/C 417/03

Raportul privind conturile anuale ale Oficiului Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul oficiului

31

2017/C 417/04

Raportul privind conturile anuale ale Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul centrului

37

2017/C 417/05

Raportul privind conturile anuale ale Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul centrului

42

2017/C 417/06

Raportul privind conturile anuale ale Agenției Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul agenției

47

2017/C 417/07

Raportul privind conturile anuale ale Agenției Executive pentru Consumatori, Sănătate, Agricultură și Alimente pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul agenției

52

2017/C 417/08

Raportul privind conturile anuale ale Oficiului Comunitar pentru Soiuri de Plante pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul oficiului

57

2017/C 417/09

Raportul privind conturile anuale ale Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul agenției

63

2017/C 417/10

Raportul privind conturile anuale ale Agenției Europene de Siguranță a Aviației pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul agenției

68

2017/C 417/11

Raportul privind conturile anuale ale Agenției Executive pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul agenției

74

2017/C 417/12

Raportul privind conturile anuale ale Biroului European de Sprijin pentru Azil pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul biroului

79

2017/C 417/13

Raportul privind conturile anuale ale Autorității Bancare Europene pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul autorității

87

2017/C 417/14

Raportul privind conturile anuale ale Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul centrului

92

2017/C 417/15

Raportul privind conturile anuale ale Agenției Europene pentru Produse Chimice pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul agenției

98

2017/C 417/16

Raportul privind conturile anuale ale Agenției Europene de Mediu pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul agenției

104

2017/C 417/17

Raportul privind conturile anuale ale Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul agenției

110

2017/C 417/18

Raportul privind conturile anuale ale Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul autorității

115

2017/C 417/19

Raportul privind conturile anuale ale Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul institutului

120

2017/C 417/20

Raportul privind conturile anuale ale Autorității Europene pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul autorității

126

2017/C 417/21

Raportul privind conturile anuale ale Institutului European de Inovare și Tehnologie pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul institutului

131

2017/C 417/22

Raportul privind conturile anuale ale Agenției Europene pentru Medicamente pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul agenției

142

2017/C 417/23

Raportul privind conturile anuale ale Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul observatorului

150

2017/C 417/24

Raportul privind conturile anuale ale Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul agenției

156

2017/C 417/25

Raportul privind conturile anuale ale Agenției Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul agenției

160

2017/C 417/26

Raportul privind conturile anuale ale Agenției Uniunii Europene pentru Căile Ferate pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul agenției

166

2017/C 417/27

Raportul privind conturile anuale ale Agenției Executive a Consiliului European pentru Cercetare pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul agenției

171

2017/C 417/28

Raportul privind conturile anuale ale Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul autorității

176

2017/C 417/29

Raportul privind conturile anuale ale Fundației Europene de Formare pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul fundației

181

2017/C 417/30

Raportul privind conturile anuale ale Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul oficiului

187

2017/C 417/31

Raportul privind conturile anuale ale Agenției Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă, în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA) pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul agenției

194

2017/C 417/32

Raportul privind conturile anuale ale Agenției Europene pentru Sănătate și Securitate în Muncă pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul agenției

201

2017/C 417/33

Raportul privind conturile anuale ale Agenției de Aprovizionare a Euratom pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul agenției

207

2017/C 417/34

Raportul privind conturile anuale ale Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul fundației

212

2017/C 417/35

Raportul privind conturile anuale ale Unității de Cooperare Judiciară a Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul Eurojust

218

2017/C 417/36

Raportul privind conturile anuale ale Oficiului European de Poliție pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul oficiului

223

2017/C 417/37

Raportul privind conturile anuale ale Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul agenției

228

2017/C 417/38

Raportul privind conturile anuale ale Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul agenției

233

2017/C 417/39

Raportul privind conturile anuale ale Agenției GNSS European pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul agenției

241

2017/C 417/40

Raportul privind conturile anuale ale Agenției Executive pentru Inovare și Rețele pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul agenției

247

2017/C 417/41

Raportul privind conturile anuale ale Agenției Executive pentru Cercetare pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul agenției

252

2017/C 417/42

Raportul privind conturile anuale ale Comitetului unic de rezoluție pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul comitetului

256


RO

 


IV Informări

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUŢIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

Curtea de Conturi

6.12.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 417/1


Sinteza rezultatelor obținute în urma auditurilor anuale efectuate de Curtea de Conturi Europeană cu privire la agenții și la alte organisme ale Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016

(2017/C 417/01)

CUPRINS

ACRONIMELE AGENȚIILOR ȘI ALE ALTOR ORGANISME ALE UE 3
SINTEZĂ 5
CURTEA DE CONTURI EUROPEANĂ 5
CE A AUDITAT CURTEA 5
Diferitele tipuri de agenții și repartizarea lor geografică în statele membre ale UE 5
Bugetele și finanțarea agențiilor – s-au observat creșteri în anumite domenii prioritare, iar finanțarea din surse proprii a câștigat în importanță 7
Creșterea efectivului de personal în anumite domenii prioritare 9
Dispozițiile în materie de audit 9
CARE AU FOST CONSTATĂRILE CURȚII 10
Pentru toate agențiile au fost emise opinii de audit fără rezerve cu privire la fiabilitatea conturilor 10
Pentru toate agențiile, cu excepția EASO, au fost emise opinii de audit fără rezerve cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente conturilor 10
Aspecte importante subliniate de Curte 10
Ale constatări de audit în diferite domenii 11
Resursele umane reprezintă un aspect problematic în anumite cazuri 11
Achizițiile publice rămân un domeniu vulnerabil la erori 11
Arhitectura IT diferă la o agenție la alta, deși acestea desfășoară activități în general similare 12
Consultanța IT și managementul de proiecte informatice în cadrul EMA trebuie îmbunătățite 13
Gestiunea bugetară s-a îmbunătățit, cu anumite excepții 14
Evaluările externe sunt în general pozitive 14
Curtea a făcut trimitere la rezultatele auditurilor desfășurate de IAS pentru a oferi o imagine mai cuprinzătoare 14
Acțiunile întreprinse în urma observațiilor din exercițiile anterioare se află pe drumul cel bun în majoritatea cazurilor 14

ANEXA I –

Bugetul și personalul agențiilor 16

ANEXA II –

Observații formulate de Curte, care nu pun în discuție opiniile acesteia 19

ANEXA III –

Stadiul acțiunilor prin care s-a dat curs observațiilor pendinte care nu puneau în discuție opiniile Curții 22

ACRONIMELE AGENȚIILOR ȘI ALE ALTOR ORGANISME ALE UE

Acronim

Denumirea completă

Locație

ABE

Autoritatea Bancară Europeană

Londra, Regatul Unit

ACER

Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei

Ljubljana, Slovenia

AEM

Agenția Europeană de Mediu

Copenhaga, Danemarca

AESA

Agenția Europeană de Siguranță a Aviației

Köln, Germania

CdT

Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene

Luxemburg, Luxemburg

Cedefop

Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale

Salonic, Grecia

CEPOL

Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii

Budapesta, Ungaria

Chafea

Agenția Executivă pentru Consumatori, Sănătate, Agricultură și Alimente

Luxemburg, Luxemburg

EACEA

Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură

Bruxelles, Belgia

EASME

Agenția Executivă pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii

Bruxelles, Belgia

EASO

Biroul European de Sprijin pentru Azil

Valletta, Malta

ECDC

Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor

Stockholm, Suedia

ECHA

Agenția Europeană pentru Produse Chimice

Helsinki, Finlanda

EFCA

Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului

Vigo, Spania

EFSA

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară

Parma, Italia

EIGE

Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați

Vilnius, Lituania

EIOPA

Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale

Frankfurt, Germania

EIT

Institutul European de Inovare și Tehnologie

Budapesta, Ungaria

EMA

Agenția Europeană pentru Medicamente

Londra, Regatul Unit

EMSA

Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă

Lisabona, Portugalia

ENISA

Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor

Heraklion, Grecia

ERA

Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate

Valenciennes, Franța

ERCEA

Agenția Executivă a Consiliului European pentru Cercetare

Bruxelles, Belgia

ESMA

Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe

Paris, Franța

ETF

Fundația Europeană de Formare

Torino, Italia

EUIPO

Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală

Alicante, Spania

eu-LISA

Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție

Tallinn, Estonia

EU-OSHA

Agenția Europeană pentru Sănătate și Securitate în Muncă

Bilbao, Spania

Euratom

Agenția de Aprovizionare a Euratom

Luxemburg, Luxemburg

Eurofound

Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă

Dublin, Irlanda

Eurojust

Unitatea de Cooperare Judiciară a Uniunii Europene

Haga, Țările de Jos

Europol

Oficiul European de Poliție

Haga, Țările de Jos

FRA

Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene

Viena, Austria

Frontex

Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă

Varșovia, Polonia

GSA

Agenția GNSS European

Praga, Republica Cehă

INEA

Agenția Executivă pentru Inovare și Rețele

Bruxelles, Belgia

OAREC

Oficiul Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice

Riga, Letonia

OCSP

Oficiul Comunitar pentru Soiuri de Plante

Angers, Franța

OEDT

Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie

Lisabona, Portugalia

REA

Agenția Executivă pentru Cercetare

Bruxelles, Belgia

SRB

Comitetul unic de rezoluție

Bruxelles, Belgia

SINTEZĂ

Curtea de Conturi Europeană a auditat conturile și operațiunile subiacente ale unui număr de 41 de agenții, oficii și organisme ale UE (denumite în continuare „agențiile”) pentru exercițiul financiar 2016. Curtea a emis opinii de audit fără rezerve cu privire la conturile tuturor agențiilor. În ceea ce privește operațiunile subiacente, Curtea a emis opinii de audit fără rezerve pentru toate agențiile, cu excepția uneia singure (EASO).

Deși conturile agențiilor prezentau o imagine fidelă a situației lor financiare și economice, iar operațiunile subiacente acestor conturi erau conforme cu legile și reglementările aplicabile în majoritatea cazurilor, există în continuare loc de îmbunătățiri, așa cum a subliniat Curtea în paragrafele de evidențiere a unor aspecte sau în paragrafele privind alte aspecte, precum și în observațiile care nu pun în discuție opiniile sale de audit.

Acest document este o sinteză a rezultatelor auditurilor efectuate și urmărește să faciliteze analizarea și compararea rapoartelor anuale specifice elaborate de Curte pentru aceste agenții. Opiniile și observațiile Curții, precum și răspunsurile la acestea se găsesc în rapoartele anuale specifice respective. Sinteza de față nu este un raport de audit sau o opinie de audit.

CURTEA DE CONTURI EUROPEANĂ

Curtea de Conturi Europeană este instituția Uniunii Europene responsabilă de auditul finanțelor acesteia. Misiunea Curții este de a contribui la îmbunătățirea gestiunii financiare a UE, de a promova răspunderea pentru actul de gestiune și transparența și de a îndeplini rolul de gardian independent al intereselor financiare ale cetățenilor Uniunii. În calitate de auditor extern independent al Uniunii Europene, rolul Curții este de a verifica dacă fondurile UE au fost corect contabilizate, dacă ele au fost colectate și cheltuite cu respectarea normelor și a legislației relevante, precum și dacă s-a obținut un raport optim costuri-beneficii în utilizarea lor. În limitele acestui mandat, Curtea realizează o examinare anuală a conturilor și a operațiunilor subiacente acestora pentru toate instituțiile și agențiile UE.

CE A AUDITAT CURTEA

Diferitele tipuri de agenții și repartizarea lor geografică în statele membre ale UE

Agențiile sunt entități juridice distincte, înființate printr-un act de drept derivat cu scopul de a efectua sarcini specifice de natură tehnică, științifică sau de gestionare care ajută instituțiile UE să definească și să pună în aplicare politici. Agențiile se bucură de o mare vizibilitate în statele membre și exercită o influență semnificativă asupra proceselor de elaborare a politicilor și de luare a deciziilor, precum și asupra implementării programelor în domenii de importanță esențială pentru viața de zi cu zi a cetățenilor europeni, cum ar fi sănătatea, siguranța, securitatea, libertatea și justiția. În funcție de sarcinile și de forma lor de constituire, ele pot fi clasificate în agenții descentralizate, alte organisme și agenții executive ale Comisiei. În cuprinsul acestei sinteze, diferitele agenții sunt desemnate cu ajutorul acronimelor care le corespund. O listă a acronimelor și a denumirilor complete este inclusă la începutul documentului.

Cele 32 de agenții descentralizate joacă un rol important în pregătirea și în punerea în aplicare a politicilor UE, mai ales în ceea ce privește sarcinile de natură tehnică, științifică, operațională și/sau normativă. Scopul lor este acela de a permite Comisiei să se concentreze asupra formulării politicilor și de a consolida cooperarea dintre UE și administrațiile naționale prin punerea în comun a expertizei tehnice și de specialitate din ambele părți. Agențiile descentralizate sunt înființate pe o durată de timp nelimitată și sunt răspândite pe întreg teritoriul UE (a se vedea figura 1).

Celelalte trei organisme sunt EIT, Euratom și SRB. Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT) din Budapesta este un organism independent și descentralizat al UE care pune în comun resurse științifice, comerciale și educaționale pentru a stimula capacitatea de inovare a Uniunii. Agenția Euratom din Luxemburg a fost creată cu scopul de a contribui la realizarea obiectivelor prevăzute de Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice. Comitetul unic de rezoluție (SRB) din Bruxelles este principala autoritate a mecanismului unic de rezoluție din cadrul uniunii bancare europene. Misiunea sa este de a asigura un proces fluid de rezoluție a băncilor aflate în curs de a intra in dificultate, astfel încât să se reducă la minimum impactul asupra economiei reale și asupra finanțelor publice ale statelor membre participante și nu numai.

Celor șase agenții executive ale Comisiei le-au fost încredințate sarcini legate de gestionarea unuia sau a mai multor programe ale Uniunii, mandatele lor fiind stabilite pentru o durată fixă. Ele își au sediul la Bruxelles (EACEA, EASME, ERCEA, INEA, REA) și la Luxemburg (Chafea).

Figura 1

Repartizarea geografică a agențiilor în statele membre

Image

Bugetele și finanțarea agențiilor – s-au observat creșteri în anumite domenii prioritare, iar finanțarea din surse proprii a câștigat în importanță

Majoritatea agențiilor sunt finanțate aproape în întregime de la bugetul general al UE. Unele agenții se autofinanțează în totalitate sau parțial (a se vedea defalcarea din tabelul 1). ERA ar trebui să se autofinanțeze parțial din iunie 2019 cel mai târziu.

Tabelul 1

Tipurile de agenții și modul lor de finanțare

 

Finanțare

În principal din bugetul general al UE

Autofinanțare în cea mai mare parte

Din bugetul UE, prin contribuții ale statelor membre și/sau din taxe percepute

(autofinanțare parțială)

Agenții descentralizate

24

2

OCSP, EUIPO

6

AESA, ABE, ECHA, EIOPA, EMA, ESMA

Alte organisme

2

EIT, Euratom

1

SRB

Agențiile executive ale Comisiei

6

EACEA, REA, ERCEA, EASME, INEA, Chafea

În exercițiul 2016, bugetul total al agențiilor (cu excepția SRB, care dispune de un mandat și de un mecanism specific) s-a ridicat la aproximativ 3,4 miliarde de euro (2,8 miliarde de euro în 2015), ceea ce reprezintă în jur de 2,4 % din bugetul general al UE pe 2016 (2,0 % în 2015). Această creștere a bugetului este legată în principal de agențiile care își desfășoară activitatea în domeniile industriei, cercetării și energiei (buget suplimentat cu 358 de milioane de euro), dar și în domeniile libertăților civile, justiției și afacerilor interne (buget suplimentat cu 174 de milioane de euro). Din bugetul de 3,4 miliarde de euro, aproximativ 2,3 miliarde de euro proveneau din bugetul general al UE, iar restul de 1 miliard de euro a fost asigurat din taxe percepute de agenții și din contribuții directe din partea statelor membre, a țărilor AELS etc.

SRB, care a fost înființat prin Regulamentul privind mecanismul unic de rezoluție și care sprijină acest mecanism, a înscris în buget o sumă de circa 11,8 miliarde de euro sub formă de contribuții ale instituțiilor de credit în vederea finalizării procesului de constituire a Fondului unic de rezoluție până în 2023.

Dacă se ține seama și de SRB, bugetul total al agențiilor aferent exercițiului 2016 se ridică deci la aproximativ 15,2 miliarde de euro. În anexa I sunt prezentate detalii cu privire la bugetul fiecărei agenții.

Figura 2

Sursele de finanțare ale agențiilor în 2016

Image

Figura 3

Bugetul agențiilor, în milioane de euro

Image

Creșterea efectivului de personal în anumite domenii prioritare

La sfârșitul anului 2016, personalul agențiilor număra 10 364 de membri (9 848 în 2015) (1), (2). Ca și în anul precedent, creșterea cea mai importantă a efectivului de personal a fost observată în agențiile care își desfășoară activitatea în domeniile industriei, cercetării și energiei (110), în domeniile libertăților civile, justiției și afacerilor interne (177) și în domeniul afacerilor economice și monetare (85). În anexa I sunt prezentate detalii cu privire la efectivul de personal al fiecărei agenții.

Dispozițiile în materie de audit

În temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (3), Curtea de Conturi Europeană examinează conturile tuturor agențiilor înființate de Uniune, în măsura în care actele lor constitutive nu exclud acest control. Astfel, Curtea a auditat 41 de agenții și a emis opinii cu privire la fiabilitatea conturilor acestora și la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2016.

Actualul cadru legislativ definește mecanismele de audit al conturilor agențiilor după cum se arată în tabelul 2.

Tabelul 2

Mecanismele de audit utilizate pentru conturile agențiilor

Agenții

Auditate de

Curtea de Conturi Europeană

Societate de audit și Curtea de Conturi Europeană

Agenții descentralizate

2

30

Alte organisme

1 (4)

2

Agenții executive

6

 

Conturile anuale ale 32 de agenții au fost verificate de auditori externi independenți (societăți de audit), în conformitate cu articolul 208 alineatul (4) din Regulamentul financiar al UE (5) și cu articolul 107 alineatul (1) din Regulamentul financiar cadru pentru agenții (6). Curtea a examinat activitatea societăților de audit în conformitate cu standardele internaționale de audit. În urma acestei examinări, Curtea a obținut o asigurare adecvată pe baza căreia a fost în măsură să își formuleze propriile opinii de audit privind fiabilitatea conturilor, utilizând activitatea societăților de audit. În cazul celorlalte nouă agenții, fiabilitatea conturilor a fost auditată doar de către Curte. La fel ca în anii precedenți, Curtea a continuat să fie singura responsabilă de auditul legalității și regularității operațiunilor subiacente conturilor tuturor agențiilor.

În afară de agențiile auditate de Curte, există alte trei agenții în domeniul apărării (Agenția Europeană de Apărare, Institutul European pentru Studii de Securitate și Centrul Satelitar al Uniunii Europene) care se află sub autoritatea Consiliului și sunt finanțate din contribuțiile statelor membre. Aceste organisme nu sunt auditate de Curte, ci de alți auditori externi independenți. În analiza panoramică (7) publicată în 2014 cu privire la mecanismele UE în materie de asigurare a răspunderii de gestiune și de audit al finanțelor publice, Curtea a constatat că nu exista niciun motiv întemeiat care să explice existența acestor mandate diferite de audit pentru organismele respective.

CARE AU FOST CONSTATĂRILE CURȚII

Pentru toate agențiile au fost emise opinii de audit fără rezerve cu privire la fiabilitatea conturilor

Conturile finale ale tuturor celor 41 de agenții prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situația financiară a acestora la 31 decembrie 2016, precum și rezultatele operațiunilor lor și fluxurile lor de numerar pentru exercițiul încheiat la această dată, în conformitate cu dispozițiile regulamentelor financiare aplicabile și cu normele contabile adoptate de contabilul Comisiei.

Pentru toate agențiile, cu excepția EASO, au fost emise opinii de audit fără rezerve cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente conturilor

Pentru 40 de agenții, Curtea a concluzionat că operațiunile subiacente conturilor anuale aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2016 sunt conforme cu legile și reglementările în vigoare sub toate aspectele semnificative.

Curtea a emis o opinie cu rezerve privind legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente conturilor EASO. Rezervele exprimate se referă la două proceduri de achiziții în cazul cărora nu a fost asigurată conformitatea cu principiile achizițiilor publice.

Aspecte importante subliniate de Curte

Curtea a inclus paragrafe de evidențiere a unor aspecte  (8) în rapoartele aferente celor două agenții din Londra, ABE și EMA. Aceste paragrafe se referă la decizia Regatului Unit de a se retrage din Uniunea Europeană. Conturile ABE și ale EMA și notele aferente acestora fuseseră întocmite pe baza informațiilor limitate disponibile la data semnării lor și nu conțineau încă o estimare fiabilă a costurilor viitoare rezultate din încetarea activităților în Regatul Unit și din mutarea ulterioară în alte locații. De asemenea, Curtea a făcut referire la riscul de scădere a veniturilor ca urmare a retragerii Regatului Unit din UE, precum și la riscul ca mutarea acestor agenții să antreneze o pierdere de expertiză, ceea ce ar pune în pericol continuitatea activităților.

Curtea a inclus șapte paragrafe referitoare la alte aspecte  (9) în legătură cu impactul pe care retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană l-ar putea avea asupra veniturilor și a activităților mai multor agenții care nu își au sediul la Londra. Este posibil ca OCSP, AESA, ECHA, EIOPA, ESMA și EUIPO să se confrunte cu o scădere a veniturilor lor ca rezultat direct al reducerii activităților generatoare de venit în Regatul Unit. GSA are unele unități tehnice situate în Regatul Unit, statutul acestora nefiind încă determinat.

În raportul referitor la SRB, Curtea a introdus un paragraf de evidențiere a unui aspect care se referă la cadrul de control existent pentru calcularea contribuțiilor instituțiilor de credit la Fondul unic de rezoluție. Curtea a subliniat faptul că, la calcularea contribuțiilor la fond, sunt utilizate informațiile comunicate comitetului de către instituțiile de credit prin intermediul autorităților naționale de rezoluție. Regulamentul privind mecanismul unic de rezoluție nu prevede însă un cadru de control cuprinzător și coerent în vederea asigurării fiabilității acestor informații. Curtea a remarcat totodată că metodologia pentru calculul contribuțiilor prevăzută în legislație este foarte complexă, prezentând astfel un risc în ceea ce privește exactitatea. Mai mult, comitetul nu poate comunica detalii cu privire la calculele contribuției bazate pe evaluarea riscurilor per instituție de credit întrucât aceste calcule sunt legate între ele și cuprind informații confidențiale cu privire la alte instituții de credit. Aceasta afectează transparența calculelor efectuate.

De asemenea, Curtea a introdus paragrafe privind alte aspecte pentru a sublinia deficiențele existente la nivelul procedurilor de achiziții desfășurate de entitățile juridice ale centrelor de inovare și cunoaștere din cadrul EIT, precum și faptul că resursele umane ale EIT sunt prea reduse pentru a face față volumului de lucru crescut.

În cazul CdT, Curtea a introdus un paragraf privind alte aspecte pentru a atrage atenția asupra faptului că mai multe agenții utilizează pe scară din ce în ce mai largă traduceri realizate intern și alte soluții alternative. Astfel, capacitatea centrului nu este utilizată la potențialul său maxim și există o duplicare la nivel european în ceea ce privește dezvoltarea unor sisteme de traducere și costurile de funcționare a acestora. Utilizarea din ce în ce mai frecventă de către agenții a unor soluții alternative de traducere periclitează modelul de afaceri al CdT.

Ale constatări de audit în diferite domenii

În plus, Curtea a formulat în total 115 constatări de audit sau observații (90 pentru exercițiul 2015) vizând 34 de agenții (37 în 2015), cu scopul de a evidenția aspecte importante și pentru a indica domeniile în care se pot aduce îmbunătățiri. Anexa II include o prezentare generală a observațiilor formulate cu privire la fiecare agenție.

Resursele umane reprezintă un aspect problematic în anumite cazuri

Dotarea corespunzătoare cu personal este un element crucial pentru stabilitatea și eficiența activităților agențiilor și pentru capacitatea lor de a-și implementa programele de activitate. Curtea a constatat că șapte agenții au cunoscut probleme în ceea ce privește managementul resurselor umane și alte aspecte legate de personal, inclusiv rate ridicate de rotație a personalului, deficiențe în procedurile de recrutare și posturi vacante ocupate de personal interimar pe perioade lungi de timp.

Trei agenții (Frontex, CEPOL și OAREC) au întâmpinat dificultăți la găsirea de candidați potriviți care să corespundă profilurilor căutate, fiind posibil ca aceste dificultăți să fie legate de coeficientul corector aplicat salariilor în statul-gazdă (66,7 %, 69 % și, respectiv, 76,5 %). Atunci când erau identificați candidați corespunzători, numărul de persoane care puteau fi recrutate din statul-gazdă era disproporționat de mare în comparație cu numărul de candidați din alte state membre. Pentru a atrage candidați, Frontex a recrutat 14 persoane la un grad superior celui permis de Statutul funcționarilor. În cazul celorlalte două agenții, s-a observat un nivel ridicat de rotație a personalului, ceea ce ar putea avea un impact asupra continuității activității și asupra capacității agențiilor de a implementa activitățile prevăzute în programele lor de activitate. În ceea ce privește CEPOL, un alt motiv posibil al dificultăților în recrutare era reprezentat de concurența cu un alt organism al UE situat la Budapesta (EIT).

Trei agenții (EMA, EIT și ECDC) s-au confruntat cu provocări de natură organizațională. Începând cu 2014, EMA a trecut prin două reorganizări de amploare, inclusiv printr-un proces de redistribuire internă a posturilor de conducere de nivel superior și intermediar. Redistribuirea personalului-cheie în domeniul IT și în cel administrativ nu a fost o reușită, ceea ce a cauzat un risc de instabilitate semnificativ pentru agenție și operațiunile sale. În perioada cuprinsă între crearea EIT în 2008 și iulie 2014, funcția de director al institutului a fost ocupată de patru persoane diferite. Din luna august 2014, această funcție este ocupată pe bază interimară. O altă funcție de conducere este ocupată și ea prin interimat din februarie 2013. Această situație, care contravine prevederilor din Statutul funcționarilor potrivit cărora durata interimatului este de cel mult un an, creează incertitudine pentru părțile interesate și pune în pericol continuitatea strategică. În cazul ECDC, directorul interimar a fost numit în mai 2015 și era în continuare în funcție la 31 decembrie 2016, perioada maximă de un an fiind deci depășită. Această numire interimară a condus, de asemenea, la 15 numiri ad interim suplimentare pentru alți membri ai personalului.

Achizițiile publice rămân un domeniu vulnerabil la erori

Obiectivul urmărit prin achizițiile publice este de a se asigura concurența între operatorii economici, astfel încât achizițiile să fie cât mai avantajoase din punct de vedere economic și să fie realizate într-un mod transparent, obiectiv și coerent, pe baza cadrului legal aplicabil. În rapoartele anuale specifice referitoare la EASO, OEDT, eu-LISA, EMA și OAREC, Curtea a semnalat faptul că aceste agenții nu respectau pe deplin principiile în materie de achiziții publice și normele prevăzute în Regulamentul financiar. Observațiile formulate de Curte priveau, în principal, neconcordanțe la nivelul documentațiilor de atribuire, nerespectarea criteriilor de selecție a operatorilor economici, lipsa de proceduri oficiale și lipsa unei autorități delegate identificate cu claritate care să atribuie și să semneze contractele.

Curtea a salutat faptul că aceste agenții utilizau din ce în ce mai mult contractele-cadru interinstituționale pentru achiziția de bunuri și servicii, abordare care generează eficiență administrativă și economii de scară. Cu toate acestea, în cazul unui astfel de contract-cadru interinstituțional pentru achiziția de software, licențe și servicii IT, semnat în 2014 între un contractant și Comisie în numele mai multor instituții și agenții, execuția contractului de către cel puțin trei agenții (EMA, AEM, EASO) nu a fost optimă. Contractantul acționează ca intermediar între instituții și agenții și furnizorii potențiali care pot răspunde nevoilor acestora. Pentru serviciile de intermediere prestate, contractantul are dreptul să perceapă o marjă variind între două și nouă procente din prețurile furnizorilor. În ceea ce privește plățile auditate aferente acestui contract-cadru, Curtea a observat că agențiile nu au verificat întotdeauna în mod sistematic prețurile și marjele percepute în raport cu ofertele de preț și cu facturile emise de furnizori, că execuția contractului nu a asigurat întotdeauna un nivel suficient de concurență și că, prin urmare, nu era garantată aplicarea soluției celei mai economice.

Au fost semnalate deficiențe la nivelul procedurilor de achiziții publice și în legătură cu controalele interne. În cinci cazuri identificate în patru agenții (EASO, EIT, EMSA, EIGE), Curtea a constatat ineficiențe provocate de controale necorespunzătoare, de exemplu din cauza subestimării nevoilor la momentul achizițiilor.

Deși auditurile anuale desfășurate de Curte cu privire la agenții nu se axează pe aspectele legate de performanță, auditorii sunt totuși atenți la riscurile de performanță slabă și la cele legate de gestiunea financiară. În șapte cazuri din șase agenții (eu-LISA, Frontex, EU-OSHA, AEM, OAREC, EUIPO), Curtea a formulat observații cu privire la existența unor mecanisme de achiziții publice care nu sunt optime și care periclitează obținerea celui mai bun raport costuri-beneficii, precum și cu privire la existența unor deficiențe în monitorizarea execuției contractelor.

Arhitectura IT diferă la o agenție la alta, deși acestea desfășoară activități în general similare

Agențiile desfășoară o gamă largă de activități operaționale, necesitând soluții IT adecvate și uneori personalizate. Nu trebuie uitat însă că principalele activități operaționale și administrative se desfășoară în baza aceluiași cadru legal, ceea ce sugerează că există procese asemănătoare care ar putea fi susținute de soluții IT similare. Agențiile au realizat progrese importante în ceea ce privește utilizarea unor sisteme similare de gestiune bugetară și de contabilitate, dar, în alte domenii esențiale, cum ar fi managementul resurselor umane și gestionarea achizițiilor/contractelor, se utilizează în continuare o multitudine de soluții IT. Agențiile ar trebui să aibă în vedere o armonizare mai mare a soluțiilor IT și în aceste domenii: o astfel de abordare nu numai că ar îmbunătăți raportul cost-eficiență, ci ar reduce în același timp riscurile aferente controalelor interne și ar consolida guvernanța IT.

Alte avantaje potențiale ale acestei abordări includ, de exemplu, o armonizare mai accentuată la nivelul raportării de gestiune și al raportării către părțile interesate, precum și introducerea unor proceduri de audit mai automatizate, de natură să crească eficiența auditului. Rețeaua agențiilor UE și-a asumat angajamentul de a continua promovarea cooperării inter-agenții și a cooperării cu Comisia în aceste domenii, precum și cu Curtea de Conturi Europeană în ceea ce privește auditul extern.

Figura 4

Diversitatea soluțiilor IT utilizate de diferitele agenții

Sisteme de management al resurselor umane

Image

Sisteme de gestionare a achizițiilor/contractelor

Image

Consultanța IT și managementul de proiecte informatice în cadrul EMA trebuie îmbunătățite

Pe lângă activitatea anuală obișnuită de audit care acoperă toate agențiile, Curtea a examinat și procesul de angajare de către EMA a unor consultați externi pentru două proiecte informatice majore (Farmacovigilența și Studiile clinice), prin care agenția se conformează obligațiilor sale legale de a stabili sisteme complexe de rețele la nivel paneuropean, acestea necesitând dezvoltări informatice de amploare. Întrucât schema de personal a agenției nu a fost în niciun fel suplimentată astfel încât să permită acumularea expertizei interne necesare pentru dezvoltarea proceselor informatice și de lucru, EMA a contractat societăți de consultanță în domeniile respective, ceea ce a avut ca rezultat o dependență critică de expertiza externă.

De asemenea, Curtea a constatat că nu fusese introdusă, înainte de demararea proiectelor, o metodologie adecvată pentru proiecte complexe de o astfel de amploare și că este posibil ca acest lucru să fi afectat capacitatea conducerii de a superviza și de a monitoriza implementarea proiectelor, precum și de a asigura coerența acestora. EMA a continuat să lucreze la o metodologie adecvată, cea mai recentă îmbunătățire a acesteia datând din septembrie 2016.

Capacitatea agenției de a controla activitatea consultanților săi și de a monitoriza calitatea livrabilelor primite a fost limitată și de tipul contractelor de consultanță utilizate (contracte în regie, în considerarea timpului efectiv lucrat și a mijloacelor utilizate), precum și de faptul că o parte considerabilă din procesul de consultanță se desfășura în afara sediului agenției și într-un alt stat membru. EMA s-a confruntat cu întârzieri și cu escaladări ale costurilor în implementarea proiectelor. Modificările frecvente aduse sferei, bugetului și termenelor proiectelor erau cauzate, în principal, de cerințele de sistem aflate în continuă schimbare, care țineau cont de evoluția nevoilor statelor membre. Costurile finale și datele lansărilor operaționale ale sistemelor IT nu sunt cunoscute încă cu certitudine.

În ceea ce privește rezultatele acestui audit-pilot al serviciilor de consultanță contractate de EMA, Curtea intenționează să valorifice în viitor, ori de câte ori va fi cazul, metodologia, expertiza și cunoștințele avansate dobândite în cursul acestui audit.

Gestiunea bugetară s-a îmbunătățit, cu anumite excepții

Numărul de observații formulate în acest domeniu a scăzut considerabil în 2016. Cele mai multe dintre ele se referă însă în continuare la nivelul ridicat al reportărilor de credite bugetare angajate și vizează 23 de agenții. Aceste reportări se explică de regulă prin natura multianuală a operațiunilor. Curtea a invitat mai multe agenții să aibă în vedere introducerea de credite bugetare diferențiate, un instrument prevăzut de Regulamentul financiar pentru acest tip de situații.

În patru cazuri (Frontex, OCSP, Chafea, EASME), au fost semnalate anulări de credite bugetare reportate din exercițiile precedente, situație care indică o supraestimare a necesarului bugetar și deci deficiențe în planificare.

Ca răspuns la criza migrației cu care s-a confruntat Uniunea, sarcinile Frontex și ale EASO s-au intensificat considerabil. Ca urmare, față de exercițiul precedent, bugetul final pentru 2016 al EASO era de trei ori mare, iar bugetul Frontex înregistrase o creștere de 75 %. Ambele agenții s-au confruntat cu provocări considerabile de natură administrativă și operațională, trebuind să facă față în același timp unor așteptări ridicate de a produce rezultate imediat, fără să dispună de suficient timp pentru a-și adapta sistemele și procedurile și pentru a angaja personalul necesar. În consecință, cele două agenții au întâmpinat dificultăți legate de absorbția fondurilor suplimentare în cursul exercițiului bugetar, ceea ce a antrenat anulări importante de fonduri (Frontex) sau un nivel ridicat al reportărilor (EASO). Acesta este unul dintre motivele care explică nerespectarea normelor bugetare și în materie de achiziții publice în mai multe cazuri, precum și dificultățile în a asigura o execuție optimă a acordurilor de grant încheiate cu Comisia sau cu beneficiarii.

Evaluările externe sunt în general pozitive

Pentru prima dată, Curtea a făcut trimiteri explicite în șase cazuri la rezultatele evaluărilor externe realizate cu privire la activitățile agențiilor și la performanța lor generală. Rezultatele evaluărilor erau în general pozitive și agențiile au pregătit planuri de acțiune pentru a da curs observațiilor formulate în rapoartele de evaluare. În majoritatea cazurilor, regulamentele de înființare ale agențiilor prevăd realizarea periodică de evaluări externe (de regulă, la fiecare patru-șase ani). Curtea a observat însă, pentru șase agenții (EASO, eu-LISA, ETF, ENISA, EIGE, REA), că regulamentele lor de înființare nu includeau o astfel de dispoziție și consideră că acest aspect trebuie remediat. De asemenea, Curtea a atras atenția asupra faptului că regulamentul de înființare al EMA prevede o evaluare externă o dată la 10 ani, acest interval de timp fiind însă prea lung pentru a se putea oferi părților interesate un feedback eficace cu privire la performanță.

Curtea a făcut trimitere la rezultatele auditurilor desfășurate de IAS pentru a oferi o imagine mai cuprinzătoare

Pentru prima dată, Curtea a făcut trimitere în rapoartele pe 2016 la concluziile de audit ale Serviciului de Audit Intern al Comisiei (IAS), urmărind astfel să ofere o imagine mai cuprinzătoare asupra rezultatelor auditurilor. Per ansamblu, s-a făcut trimitere la 14 rapoarte de audit ale IAS. În toate cazurile vizate, agențiile și IAS conveniseră asupra unor planuri de acțiuni corective.

Acțiunile întreprinse în urma observațiilor din exercițiile anterioare se află pe drumul cel bun în majoritatea cazurilor

După caz, Curtea a prezentat informații privind progresele realizate în legătură cu acțiunile întreprinse de agenții în urma observațiilor formulate în exercițiile anterioare. În anexa III se arată că, în ceea ce privește cele 140 de observații pendinte existente la sfârșitul exercițiului 2015 (134 în 2014), acțiunile corective fuseseră finalizate sau erau în curs în majoritatea cazurilor.

Figura 5

Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din exercițiile anterioare

Image


(1)  Personalul include funcționari permanenți, agenți temporari și agenți contractuali, precum și experți naționali detașați.

(2)  Cifrele pentru 2015 privind personalul au fost actualizate pe baza datelor comunicate de agenții.

(3)  JO C 326, 26.10.2012, p. 47.

(4)  Date fiind resursele limitate de care dispune și numărul restrâns de operațiuni, Agenția de Aprovizionare a Euratom este auditată doar de către Curte.

(5)  Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1).

(6)  Articolul 107 din Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei (JO L 328, 7.12.2013, p. 42).

(7)  „O analiză panoramică a mecanismelor UE în materie de asigurare a răspunderii de gestiune și de audit al finanțelor publice: lacune, suprapuneri și provocări”.

(8)  Paragrafele de evidențiere a unor aspecte atrag atenția asupra unor chestiuni importante, care sunt esențiale pentru înțelegerea conturilor de către cititori.

(9)  Paragrafele referitoare la alte aspecte sunt utilizate pentru a semnala alte aspecte importante decât cele prezentate sau menționate în conturile anuale.


ANEXA I

Bugetul și personalul agențiilor (1)

 

 

Buget (2)

Personal (3)

 

Comisia permanentă din cadrul Parlamentului European

Direcția generală tutelară

Domeniul de politică

2015

2016

2015

2016

(în milioane de euro)

(în milioane de euro)

Agenții descentralizate

eu-LISA

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

HOME

Afaceri interne

71,7

82,3

134

144

EASO

HOME

Afaceri interne

15,9

53,0

93

125

Frontex

HOME

Afaceri interne

143,3

251,0

309

365

OEDT

HOME

Afaceri interne

18,5

15,4

100

101

Europol

HOME

Afaceri interne

95,0

104,0

666

737

FRA

JUST

Justiție

21,6

21,6

107

105

CEPOL

HOME

Afaceri interne

8,8

10,3

41

51

Eurojust

JUST

Justiție

33,8

43,5

246

245

ABE

Comisia pentru afaceri economice și monetare

FISMA

Servicii financiare și piețele de capital

33,4

36,5

156

161

EIOPA

FISMA

Servicii financiare și piețele de capital

20,2

21,8

133

139

ESMA

FISMA

Servicii financiare și piețele de capital

36,8

39,4

202

204

SRB (4)

FISMA

Servicii financiare și piețele de capital

22,0

11 865

108

180

EU-OSHA

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

EMPL

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

16,9

16,7

65

65

Cedefop

EAC

Educație și cultură

18,4

18,0

123

122

Eurofound

EMPL

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

21,2

20,8

111

104

ETF

EAC

Educație și cultură

21,0

21,0

129

130

CdT

DGT

Servicii lingvistice

49,6

50,5

218

225

ECDC

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

SANTE

Sănătate și protecția consumatorilor

58,5

58,2

260

260

ECHA

GROW

Întreprinderi

114,8

110,1

572

578

AEM

ENV

Mediu

49,2

50,5

219

208

EFSA

SANTE

Sănătate și protecția consumatorilor

78,8

79,5

434

443

EMA

SANTE

Sănătate și protecția consumatorilor

304,0

305,0

775

768

EFCA

Comisia pentru pescuit

MARE

Afaceri maritime și pescuit

9,2

10,0

64

64

OCSP

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

SANTE

Agricultură și dezvoltare rurală

14,7

16,1

46

44

Euratom (4)

ENER și RTD

Energie și inovare

0,1

0,1

17

17

ACER

ENER

Energie

11,3

15,9

80

103

GSA

GROW

Întreprinderi

363,8

626,4

139

160

EIT

EAC

Inovare și tehnologie

232,0

283,0

50

59

ENISA

CNECT

Piața unică digitală

10,0

11,0

69

69

EUIPO

GROW

Piață internă

384,2

421,3

848

910

OAREC

CNECT

Piața unică digitală

4,0

4,2

26

27

AESA

Comisia pentru transport și turism

MOVE

Mobilitate și transporturi

185,4

193,4

779

774

EMSA

MOVE

Mobilitate și transporturi

64,8

71,1

246

246

ERA

MOVE

Mobilitate și transporturi

26,3

27,5

157

155

EIGE

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen

JUST

Justiție

7,9

7,8

42

45

Agenții executive

EACEA

 

EAC, CNECT, HOME și ECHO

Educație și cultură

46,9

49,1

441

442

REA

 

RTD, EAC, GROW, HOME, CNECT și AGRI

Cercetare și inovare

54,6

62,9

618

628

ERCEA

 

RTD

Cercetare și inovare

39,6

42,6

417

461

EASME

 

ENTR, RTD, ENR, ENV, CLIMA, CNECT și MARE

Energie, antreprenoriat și inovare

36,4

35,8

373

417

INEA

 

MOVE, ENER, CNECT și RTD

Mobilitate și transporturi

18,4

21,7

186

225

Chafea

 

SANTE, JUST și AGRI

Protecția consumatorului

7,4

8,7

49

58

Total

 

 

 

2 770,40

15 182,70

9 848

10 364

Fără „bugetul fondului” aferent SRB

 

 

 

2 770,04

3 382,70

9 848

10 364


(1)  Sursa: date furnizate de agenții.

(2)  Cifrele privind bugetul sunt bazate pe creditele de plată.

(3)  Personalul include funcționari permanenți, agenți temporari și agenți contractuali, precum și experți naționali detașați.

(4)  Comitetul unic de rezoluție (SRB) și Agenția de Aprovizionare a Euratom nu figurează în conturile anuale consolidate ale UE.


ANEXA II

Observații formulate de Curte, care nu pun în discuție opiniile acesteia

 

 

Numărul total al observațiilor

Fiabilitatea conturilor

Legalitatea/regularitatea operațiunilor

Controale interne

Gestiunea bugetară

Buna gestiune financiară / Performanța

Alte observații

 

 

Proceduri de achiziții

Recrutări, promovări și salarii

Altele

Proceduri de achiziții

Monitorizarea execuției financiare a contractelor

Altele

Constatări ale IAS

Nivel ridicat al reportărilor

Nivel ridicat de anulare a reportărilor din 2015

Altele

Proceduri de achiziții

Managementul resurselor umane

Observații legate de evaluări externe

Altele

Lipsa unei cerințe efective privind realizarea de evaluări externe

Aspecte privind personalul

Altele

 

Agenții descentralizate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

CEPOL

2

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

2

EASO

11

 

1

 

 

1

1

3

1

1

 

 

 

 

1

2

 

 

 

3

OEDT

2

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

eu-LISA

7

 

1

 

 

 

 

 

1

1

 

 

2

 

1

1

 

 

 

5

Eurojust

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Europol

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

FRA

2

 

 

 

 

 

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Frontex

9

 

 

1

1

 

 

 

 

1

1

 

1

 

 

1

 

2

1

9

ABE

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

EIOPA

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

ESMA

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

SRB

6

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

3

 

 

 

 

 

1

 

13

CdT

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

14

Cedefop

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

ETF

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

16

EU-OSHA

3

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

1

 

 

17

Eurofound

4

 

 

1

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

18

ECDC

3

 

 

1

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

ECHA

3

 

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

20

AEM

3

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

21

EFSA

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

EMA

8

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

 

3

1

 

 

23

EFCA

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

ACER

2

 

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

OAREC

5

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

1

 

26

OCSP

3

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

1

 

 

27

EIT

7

 

 

 

 

1

 

 

1

1

 

 

 

 

 

2

 

1

1

28

ENISA

3

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

1

 

 

 

 

29

EUIPO

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

1

30

Euratom

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

GSA

3

 

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

32

AESA

2

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

33

EMSA

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

ERA

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

EIGE

4

 

 

 

 

2

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Agenții executive

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

Chafea

2

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

37

EACEA

2

 

 

 

 

 

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

EASME

2

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

39

ERCEA

3

 

 

 

 

 

 

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

INEA

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

REA

3

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Subtotaluri:

115

2

5

4

2

5

2

7

14

23

4

5

7

2

6

9

6

6

6

Totaluri:

11

28

32

24

18


ANEXA III

Stadiul acțiunilor prin care s-a dat curs observațiilor pendinte care nu puneau în discuție opiniile Curții

 

Total

Finalizate

În curs de desfășurare

Nedemarate încă

Nu sunt necesare acțiuni

 

Agenții descentralizate

1

Frontex

11

2

7

1

1

2

Europol

2

1

 

 

1

3

eu-LISA

7

1

2

2

2

4

EASO

9

3

3

2

1

5

Eurojust

2

 

1

 

1

6

OEDT

1

 

1

 

 

7

FRA

1

 

 

 

1

8

CEPOL

2

1

 

 

1

9

ABE

3

 

1

 

2

10

EIOPA

2

1

 

 

1

11

ESMA

6

4

 

 

2

12

SRB

5

 

1

 

4

13

EU-OSHA

2

 

 

 

2

14

Cedefop

2

1

 

 

1

15

Eurofound

1

 

 

 

1

16

ETF

1

1

 

 

 

17

CdT

5

 

1

 

4

18

ECDC

4

 

1

 

3

19

ECHA

3

1

1

 

1

20

AEM

4

4

 

 

 

21

EFSA

2

1

1

 

 

22

EMA

4

1

3

 

 

23

EFCA

1

1

 

 

 

24

OCSP

6

 

3

1

2

25

ACER

2

 

 

1

1

26

GSA

7

1

5

 

1

27

ENISA

2

 

1

 

1

28

EUIPO

6

5

 

 

1

29

OAREC

4

2

 

1

1

30

AESA

2

1

 

 

1

31

EMSA

0

 

 

 

 

32

ERA

2

1

1

 

 

33

EIGE

1

 

 

 

1

 

Agenții executive

34

EACEA

1

 

 

 

1

35

REA

0

 

 

 

 

36

ERCEA

1

 

 

 

1

37

EASME

4

1

 

 

3

38

INEA

1

 

 

 

1

39

Chafea

3

 

1

 

2

 

Alte organisme

40

EIT

17

2

10

2

3

41

Euratom

1

 

 

 

1

Totaluri

140

36

44

10

50


6.12.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 417/25


RAPORTUL

privind conturile anuale ale Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul agenției

(2017/C 417/02)

INTRODUCERE

1.

Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (denumită în continuare „agenția”), cu sediul la Ljubljana, a fost instituită prin Regulamentul (CE) nr. 713/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (1). Principala sarcină a agenției este de a asista autoritățile naționale de reglementare în exercitarea, la nivelul Uniunii, a atribuțiilor de reglementare pe care acestea le îndeplinesc în statele membre, precum și, acolo unde este necesar, de a coordona acțiunile acestora. Prin Regulamentul REMIT (2) (Regulamentul privind integritatea și transparența pieței energiei – Regulation on energy market integrity and transparency), agenției, precum și autorităților naționale de reglementare le-au fost atribuite responsabilități suplimentare în ceea ce privește monitorizarea pieței europene angro de energie.

2.

Tabelul conține cifre-cheie cu privire la agenție (3).

Tabel

Cifre-cheie cu privire la agenție

 

2015

2016

Buget (în milioane de euro)

11,3

15,9

Total personal la 31 decembrie (4)

80

103

INFORMAȚII ÎN SPRIJINUL DECLARAȚIEI DE ASIGURARE

3.

Abordarea de audit adoptată de Curte cuprinde proceduri analitice de audit, testarea directă a operațiunilor și o evaluare a controalelor-cheie din cadrul sistemelor de supraveghere și de control ale agenției. Acestea sunt completate cu probe de audit rezultate din activitatea altor auditori, precum și cu o analiză a declarațiilor conducerii.

OPINIE

4.

Curtea a auditat următoarele:

(a)

conturile agenției, care cuprind situațiile financiare (5) și rapoartele privind execuția bugetară (6) pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2016; și

(b)

legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestor conturi,

în conformitate cu prevederile articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE).

Fiabilitatea conturilor

Opinia privind fiabilitatea conturilor

5.

În opinia Curții, conturile agenției aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2016 prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situația financiară a acesteia la 31 decembrie 2016, precum și rezultatele operațiunilor sale, fluxurile sale de numerar și modificările în structura activelor nete pentru exercițiul încheiat la această dată, în conformitate cu dispozițiile regulamentului său financiar și cu normele contabile adoptate de contabilul Comisiei. Aceste norme se bazează pe standardele de contabilitate pentru sectorul public acceptate la nivel internațional.

Legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente conturilor

Veniturile

Opinia privind legalitatea și regularitatea operațiunilor de venituri subiacente conturilor

6.

În opinia Curții, operațiunile de venituri subiacente conturilor aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2016 sunt conforme cu legile și reglementările în vigoare sub toate aspectele semnificative.

Plățile

Opinia privind legalitatea și regularitatea plăților subiacente conturilor

7.

În opinia Curții, plățile subiacente conturilor aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2016 sunt conforme cu legile și reglementările în vigoare sub toate aspectele semnificative.

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor însărcinate cu guvernanța

8.

În conformitate cu articolele 310-325 TFUE și cu regulamentul financiar al agenției, conducerea este responsabilă de întocmirea și de prezentarea conturilor pe baza standardelor de contabilitate pentru sectorul public acceptate la nivel internațional, precum și de legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente conturilor. Această responsabilitate include conceperea, implementarea și menținerea controalelor interne necesare pentru întocmirea și pentru prezentarea unor situații financiare care să nu fie afectate de denaturări semnificative, fie rezultate din acte de fraudă, fie rezultate din erori. Conducerea are, în egală măsură, responsabilitatea de a se asigura că activitățile, operațiunile financiare și informațiile reflectate în situațiile financiare sunt conforme cu dispozițiile care le reglementează. Responsabilitatea finală pentru legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente conturilor aparține conducerii agenției.

9.

În ceea ce privește întocmirea conturilor, conducerea este responsabilă de evaluarea capacității agenției de a-și continua activitatea, prezentând, după caz, aspectele relevante pentru continuitatea activității și utilizând principiul contabil al continuității activității.

10.

Persoanele însărcinate cu guvernanța sunt responsabile de supravegherea procesului de raportare financiară al agenției.

Responsabilitatea auditorului cu privire la auditul conturilor și al operațiunilor subiacente

11.

Obiectivul Curții este, pe de o parte, de a obține o asigurare rezonabilă referitor la prezența sau la absența unor denaturări semnificative în cadrul conturilor agenției și la conformitatea operațiunilor subiacente cu legile și reglementările în vigoare și, pe de altă parte, de a furniza Parlamentului European și Consiliului sau, după caz, altor autorități responsabile de descărcarea de gestiune, o declarație de asigurare cu privire la fiabilitatea conturilor și la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestora, pe baza auditului său. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel de asigurare ridicat, dar nu este o garanție a faptului că auditul va detecta întotdeauna eventualele denaturări semnificative sau neconformități existente. Acestea pot apărea ca rezultat fie al unei fraude, fie al unei erori și sunt considerate a fi semnificative dacă se estimează, în mod rezonabil, că ele ar putea, în mod individual sau agregat, influența deciziile economice pe care utilizatorii conturilor le pot lua pe baza acestora.

12.

Auditul implică aplicarea unor proceduri în vederea obținerii de probe de audit privind sumele și informațiile prezentate în conturi și privind legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestora. Procedurile de audit sunt alese pe baza raționamentului auditorului, care include evaluarea riscurilor ca în cadrul conturilor să se regăsească denaturări semnificative sau ca la nivelul operațiunilor subiacente să existe neconformități semnificative cu cerințele din legislația Uniunii Europene, fie că aceste denaturări sau neconformități rezultă din acte de fraudă, fie că rezultă din erori. Atunci când evaluează aceste riscuri, auditorul analizează controalele interne relevante pentru întocmirea și prezentarea fidelă a conturilor și pentru legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente, scopul fiind însă acela de a defini proceduri de audit corespunzătoare în raport cu circumstanțele date, și nu de a exprima o opinie cu privire la eficacitatea controalelor interne respective. Auditul include, în egală măsură, aprecierea caracterului adecvat al politicilor contabile utilizate și a caracterului rezonabil al estimărilor contabile elaborate de conducere, precum și evaluarea prezentării globale a conturilor.

13.

În ceea ce privește veniturile, Curtea verifică finanțarea primită de la Comisie și evaluează procedurile instituite de agenție pentru colectarea taxelor și a altor venituri, dacă este cazul.

14.

În ceea ce privește cheltuielile, Curtea examinează operațiunile de plăți la momentul la care cheltuielile au fost suportate, înregistrate și acceptate. Plățile în avans sunt examinate în momentul în care beneficiarul fondurilor furnizează justificarea pentru utilizarea lor corespunzătoare, iar agenția acceptă această justificare prin închiderea și validarea plății în avans, indiferent dacă acest lucru are loc în același exercițiu sau ulterior.

15.

La întocmirea prezentului raport și a declarației de asigurare, Curtea a luat în considerare activitatea de audit desfășurată de auditorul extern independent cu privire la conturile agenției, în conformitate cu prevederile articolului 208 alineatul (4) din Regulamentul financiar al UE (7).

16.

Observațiile prezentate în continuare nu pun în discuție opinia exprimată de Curte.

OBSERVAȚII CU PRIVIRE LA CONTROALELE INTERNE

17.

În raportul său de audit din luna mai 2016, Serviciul de Audit Intern al Comisiei a subliniat nevoia imperioasă de a fi clarificate rolurile și responsabilitățile și de a se analiza volumul de lucru din cadrul echipei responsabile de achiziții pentru a se spori eficiența proceselor și a procedurilor. De asemenea, în acest raport s-a concluzionat că este necesară o îmbunătățire semnificativă a procesului de planificare și de monitorizare a achizițiilor. Agenția și Serviciul de Audit Intern au convenit asupra unui plan de acțiuni corective.

OBSERVAȚII CU PRIVIRE LA GESTIUNEA BUGETARĂ

18.

Agenția a reportat 4,9 milioane de euro, reprezentând 86 % din creditele angajate pentru cheltuielile operaționale aferente titlului III (1,4 milioane de euro sau 59 % în 2015). La fel ca în anii anteriori, reportările se referă, în principal, la punerea în aplicare a Regulamentului REMIT privind integritatea și transparența pieței angro de energie (8) și, în 2016, au însumat 4,7 milioane de euro (în 2015, acestea s-au ridicat la 1,1 milioane de euro). Pentru titlul II (cheltuieli administrative), agenția a reportat 1 milion de euro, ceea ce reprezintă 38 % din creditele angajate (0,8 milioane de euro sau 35 % în 2015).

19.

Nivelul în creștere al reportărilor reprezintă o sursă de îngrijorare și contravine principiului bugetar al anualității. Există o legătură directă între acest nivel și o concentrare de proceduri de achiziții finalizate și de contracte semnate spre sfârșitul exercițiului, care au condus la livrări și/sau plăți în cursul exercițiului următor. În 2016, 98 din 299 de contracte au fost semnate în noiembrie și în decembrie (în valoare de 5 976 122,47 euro sau 40 % din valoarea totală a contractelor încheiate în 2016). Agenția ar putea să aibă în vedere introducerea unor credite bugetare diferențiate pentru a reflecta mai bine caracterul multianual al operațiunilor și întârzierile inevitabile care apar între semnarea contractelor, livrare și efectuarea plăților.

SITUAȚIA ACȚIUNILOR ÎNTREPRINSE ÎN URMA OBSERVAȚIILOR DIN EXERCIȚIILE ANTERIOARE

20.

Anexa conține o prezentare generală a acțiunilor corective întreprinse în urma observațiilor formulate de Curte în exercițiile anterioare.

Prezentul raport a fost adoptat de Camera IV, condusă de domnul Baudilio TOMÉ MUGURUZA, membru al Curții de Conturi, la Luxemburg, în ședința sa din 12 septembrie 2017.

Pentru Curtea de Conturi

Klaus-Heiner LEHNE

Președinte


(1)  JO L 211, 14.8.2009, p. 1.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 1227/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 326, 8.12.2011, p. 1), care conferă agenției un rol important în supravegherea desfășurării tranzacțiilor pe piețele angro de energie din întreaga Europă.

(3)  Mai multe informații cu privire la competențele și activitățile agenției sunt disponibile pe site-ul acesteia: www.acer.europa.eu.

(4)  Personalul include funcționari permanenți, agenți temporari și agenți contractuali, precum și experți naționali detașați.

Sursă: Bugetul publicat în Jurnalul Oficial.

(5)  Situațiile financiare cuprind bilanțul, situația performanței financiare, situația fluxurilor de numerar, situația modificărilor în structura activelor nete, precum și o sinteză a principalelor politici contabile, alături de o serie de alte note explicative.

(6)  Rapoartele privind execuția bugetară cuprind rapoartele în care sunt prezentate toate operațiunile bugetare sub formă agregată, precum și note explicative.

(7)  Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1).

(8)  Regulamentul (UE) nr. 1227/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 326, 8.12.2011, p. 1).


ANEXĂ

Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din exercițiile anterioare

Exercițiul

Observația Curții

Stadiul acțiunii corective

(finalizată/în desfășurare/nedemarată încă/nu se aplică)

2014

În temeiul acordului privind sediul încheiat între agenție și guvernul sloven, în Slovenia va fi înființată o Școală europeană. Totuși, după mai bine de patru ani de la încheierea acordului, această școală încă nu există.

Nedemarată încă

2015

Agenția a reportat 1,36 milioane de euro, respectiv 59 % din creditele angajate pentru cheltuielile operaționale aferente titlului III (1,57 milioane de euro sau 62 % în exercițiul 2014). Aceste reportări se refereau în principal la punerea în aplicare a Regulamentului REMIT (1,1 milioane de euro), o activitate operațională multianuală complexă privind integritatea și transparența pieței angro de energie. De asemenea, agenția a mai reportat 0,79 milioane de euro, respectiv 35 % din creditele angajate pentru cheltuielile administrative aferente titlului II (0,98 milioane de euro sau 41 % în exercițiul 2014); aceste reportări erau legate în principal de studii și servicii care nu fuseseră încă livrate în 2015.

Nu se aplică


RĂSPUNSUL AGENȚIEI

18.

Agenția a pus în aplicare cu succes acțiunile, astfel cum a convenit împreună cu Serviciul de Audit Intern. Din cele șase recomandări, au fost deja adoptate două foarte importante și trei importante. Agenția intenționează să adopte ultima recomandare până în luna octombrie 2017.

19.

Agenția recunoaște că nivelul fondurilor reportate, rezultate din caracterul multianual al investițiilor legate de Regulamentul REMIT, este mare, ceea ce nu corespunde principiului bugetar al anualității. Nivelul ridicat al reportărilor se datorează calendarului aferent ciclului contractual anual stabilit în 2013, când agenția a primit la sfârșitul exercițiului un buget suplimentar semnificativ pentru proiectul REMIT. Trebuie remarcat însă că creditul de angajament pentru exercițiul financiar 2016 de la capitolul bugetar referitor la cheltuielile REMIT a fost executat la nivelul maxim de 100 %. Agenția va analiza posibilitatea de introducere a unor credite bugetare diferențiate pentru titlul III.

20.

Agenția are în vedere introducerea unor credite bugetare diferențiate pentru titlul III pentru a reflecta mai bine caracterul multianual al unora dintre operațiunile sale, în special în domeniul REMIT, cu condiția să existe stabilitate și previzibilitate a resurselor financiare furnizate agenției.


6.12.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 417/31


RAPORTUL

privind conturile anuale ale Oficiului Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul oficiului

(2017/C 417/03)

INTRODUCERE

1.

Oficiul Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (denumit în continuare „oficiul”), cu sediul la Riga, a fost instituit prin Regulamentul (CE) nr. 1211/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (1). Sarcina principală a oficiului este de a furniza servicii de sprijin profesional și administrativ Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (OAREC) și, sub îndrumarea Consiliului autorităților de reglementare, să culeagă și să analizeze informații cu privire la comunicațiile electronice, precum și să disemineze în rândul autorităților naționale de reglementare cele mai bune practici de reglementare, precum abordările comune, metodologiile sau liniile directoare privind punerea în aplicare a cadrului de reglementare al UE.

2.

Tabelul conține cifre-cheie cu privire la oficiu (2).

Tabel

Cifre-cheie cu privire la oficiu

 

2015

2016

Buget (în milioane de euro) (3)

4,0

4,2

Total personal la 31 decembrie (4)

26

27

INFORMAȚII ÎN SPRIJINUL DECLARAȚIEI DE ASIGURARE

3.

Abordarea de audit adoptată de Curte cuprinde proceduri analitice de audit, testarea directă a operațiunilor și o evaluare a controalelor-cheie din cadrul sistemelor de supraveghere și de control ale oficiului. Acestea sunt completate cu probe de audit rezultate din activitatea altor auditori, precum și cu o analiză a declarațiilor conducerii.

OPINIE

4.

Curtea a auditat următoarele:

(a)

conturile oficiului, care cuprind situațiile financiare (5) și rapoartele privind execuția bugetară (6) pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2016; și

(b)

legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestor conturi,

în conformitate cu prevederile articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE).

Fiabilitatea conturilor

Opinia privind fiabilitatea conturilor

5.

În opinia Curții, conturile oficiului aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2016 prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situația financiară a acestuia la 31 decembrie 2016, precum și rezultatele operațiunilor sale, fluxurile sale de numerar și modificările în structura activelor nete pentru exercițiul încheiat la această dată, în conformitate cu dispozițiile regulamentului său financiar și cu normele contabile adoptate de contabilul Comisiei. Aceste norme se bazează pe standardele de contabilitate pentru sectorul public acceptate la nivel internațional.

Legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente conturilor

Veniturile

Opinia privind legalitatea și regularitatea operațiunilor de venituri subiacente conturilor

6.

În opinia Curții, operațiunile de venituri subiacente conturilor aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2016 sunt conforme cu legile și reglementările în vigoare sub toate aspectele semnificative.

Plățile

Opinia privind legalitatea și regularitatea plăților subiacente conturilor

7.

În opinia Curții, plățile subiacente conturilor aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2016 sunt conforme cu legile și reglementările în vigoare sub toate aspectele semnificative.

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor însărcinate cu guvernanța

8.

În conformitate cu articolele 310-325 din TFUE și cu regulamentul financiar al oficiului, conducerea este responsabilă de întocmirea și de prezentarea conturilor pe baza standardelor de contabilitate pentru sectorul public acceptate la nivel internațional, precum și de legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente conturilor. Această responsabilitate include conceperea, implementarea și menținerea controalelor interne necesare pentru întocmirea și pentru prezentarea unor situații financiare care să nu fie afectate de denaturări semnificative, fie rezultate din acte de fraudă, fie rezultate din erori. Conducerea are, în egală măsură, responsabilitatea de a se asigura că activitățile, operațiunile financiare și informațiile reflectate în situațiile financiare sunt conforme cu dispozițiile care le reglementează. Responsabilitatea finală pentru legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente conturilor aparține conducerii oficiului.

9.

În ceea ce privește întocmirea conturilor, conducerea este responsabilă de evaluarea capacității oficiului de a-și continua activitatea, prezentând, după caz, aspectele relevante pentru continuitatea activității și utilizând principiul contabil al continuității activității.

10.

Persoanele însărcinate cu guvernanța sunt responsabile de supravegherea procesului de raportare financiară al oficiului.

Responsabilitatea auditorului cu privire la auditul conturilor și al operațiunilor subiacente

11.

Obiectivul Curții este, pe de o parte, de a obține o asigurare rezonabilă referitor la prezența sau la absența unor denaturări semnificative în cadrul conturilor oficiului și la conformitatea operațiunilor subiacente cu legile și reglementările în vigoare și, pe de altă parte, de a furniza Parlamentului European și Consiliului sau, după caz, altor autorități responsabile de descărcarea de gestiune, o declarație de asigurare cu privire la fiabilitatea conturilor și la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestora, pe baza auditului său. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel de asigurare ridicat, dar nu este o garanție a faptului că auditul va detecta întotdeauna eventualele denaturări semnificative sau neconformități existente. Acestea pot apărea ca rezultat fie al unei fraude, fie al unei erori și sunt considerate a fi semnificative dacă se estimează, în mod rezonabil, că ele ar putea, în mod individual sau agregat, influența deciziile economice pe care utilizatorii conturilor le pot lua pe baza acestora.

12.

Auditul implică aplicarea unor proceduri în vederea obținerii de probe de audit privind sumele și informațiile prezentate în conturi și privind legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestora. Procedurile de audit sunt alese pe baza raționamentului auditorului, care include evaluarea riscurilor ca în cadrul conturilor să se regăsească denaturări semnificative sau ca la nivelul operațiunilor subiacente să existe neconformități semnificative cu cerințele din legislația Uniunii Europene, fie că aceste denaturări sau neconformități rezultă din acte de fraudă, fie că rezultă din erori. Atunci când evaluează aceste riscuri, auditorul analizează controalele interne relevante pentru întocmirea și prezentarea fidelă a conturilor și pentru legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente, scopul fiind însă acela de a defini proceduri de audit corespunzătoare în raport cu circumstanțele date, și nu de a exprima o opinie cu privire la eficacitatea controalelor interne respective. Auditul include, în egală măsură, aprecierea caracterului adecvat al politicilor contabile utilizate și a caracterului rezonabil al estimărilor contabile elaborate de conducere, precum și evaluarea prezentării globale a conturilor.

13.

În ceea ce privește veniturile, Curtea verifică finanțarea primită de la Comisie și evaluează procedurile instituite de oficiu pentru colectarea taxelor și a altor venituri, dacă este cazul.

14.

În ceea ce privește cheltuielile, Curtea examinează operațiunile de plăți la momentul la care cheltuielile au fost suportate, înregistrate și acceptate. Examinarea acoperă toate categoriile de plăți, cu excepția plăților în avans, la momentul la care sunt efectuate. Plățile în avans sunt examinate în momentul în care beneficiarul fondurilor furnizează justificarea pentru utilizarea lor corespunzătoare, iar oficiul acceptă această justificare prin închiderea și validarea plății în avans, indiferent dacă acest lucru are loc în același exercițiu sau ulterior.

15.

La întocmirea prezentului raport și a declarației de asigurare, Curtea a luat în considerare activitatea de audit desfășurată de auditorul extern independent cu privire la conturile oficiului, în conformitate cu prevederile articolului 208 alineatul (4) din Regulamentul financiar al UE (7).

16.

Observațiile prezentate în continuare nu pun în discuție opinia exprimată de Curte.

OBSERVAȚII CU PRIVIRE LA LEGALITATEA ȘI REGULARITATEA OPERAȚIUNILOR

17.

În martie 2016, oficiul a lansat o procedură de achiziții cu scopul de a semna un contract-cadru cu cele două școli internaționale existente în Riga pentru copiii membrilor personalului său. Deși caietul de sarcini al procedurii de achiziție prevedea faptul că oficiul urma să încheie un contract-cadru multiplu „în cascadă” cu doi operatori economici, criteriile de atribuire prevedeau că alegerea școlii urma să fie făcută de către părinți. În consecință, contractul-cadru în valoare de 400 000 de euro semnat în iulie 2016 se bazează pe concepte contradictorii, ceea ce cauzează o insecuritate juridică pentru oficiu și pentru școli. Mai mult, în acest caz specific, nu era necesară încheierea unui contract-cadru.

18.

În urma reclasificării, un membru al personalului a fost numit într-un grad mai ridicat direct în treapta 2, în loc de treapta 1, ceea ce contravine Statutului funcționarilor UE.

OBSERVAȚII CU PRIVIRE LA BUNA GESTIUNE FINANCIARĂ ȘI LA PERFORMANȚĂ

19.

În martie 2016, oficiul a semnat un contract în valoare de 60 000 de euro pentru furnizarea de servicii de sprijin profesional și de consultanță în domeniul resurselor umane. Procedura de achiziții a avut drept criteriu exclusiv prețul. Angajarea unui consultant fără a se lua în considerare competența și expertiza drept criteriu de atribuire nu asigură un raport optim cost-eficacitate.

ALTE OBSERVAȚII

20.

În 2016, durata medie petrecută în serviciu în cadrul oficiului a fost de 2,58 ani, iar rotația personalului a înregistrat un nivel ridicat, de 25 %. Această situație afectează eficiența oficiului și prezintă riscuri pentru implementarea programelor sale de activitate. Un posibil motiv este coeficientul corector aplicat salariilor în statul gazdă (73 % la 1 iulie 2016).

21.

Regulamentul de înființare a oficiului nu prevede obligativitatea efectuării unor evaluări externe periodice cu privire la performanța acestuia. Oficiul ar trebui, împreună cu Comisia, să aibă în vedere comandarea unei astfel de evaluări cel puțin o dată la cinci ani, așa cum procedează majoritatea celorlalte agenții. În eventualitatea unei modificări viitoare a regulamentului de înființare, o astfel de cerință ar trebui introdusă.

SITUAȚIA ACȚIUNILOR ÎNTREPRINSE ÎN URMA OBSERVAȚIILOR DIN EXERCIȚIILE ANTERIOARE

22.

Anexa conține o prezentare generală a acțiunilor corective întreprinse în urma observațiilor formulate de Curte în exercițiile anterioare.

Prezentul raport a fost adoptat de Camera IV, condusă de domnul Baudilio TOMÉ MUGURUZA, membru al Curții de Conturi, la Luxemburg, în ședința sa din 19 septembrie 2017.

Pentru Curtea de Conturi

Klaus-Heiner LEHNE

Președinte


(1)  JO L 337, 18.12.2009, p. 1.

(2)  Mai multe informații cu privire la competențele și activitățile oficiului sunt disponibile pe site-ul acestuia: www.berec.europa.eu

(3)  Cifrele privind bugetul sunt bazate pe creditele de plată.

(4)  Personalul include funcționari permanenți, agenți temporari și agenți contractuali, precum și experți naționali detașați.

Sursa: Date furnizate de oficiu.

(5)  Situațiile financiare cuprind bilanțul, situația performanței financiare, situația fluxurilor de numerar, situația modificărilor în structura activelor nete, precum și o sinteză a principalelor politici contabile, alături de o serie de alte note explicative.

(6)  Rapoartele privind execuția bugetară cuprind rapoartele în care sunt prezentate toate operațiunile bugetare sub formă agregată, precum și note explicative.

(7)  Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1).


ANEXĂ

Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din exercițiile anterioare

Exercițiul

Observația Curții

Stadiul acțiunii corective

(finalizată/în desfășurare/nedemarată încă/nu se aplică)

2014

În bugetul pe 2014 al oficiului s-au prevăzut credite aferente contribuțiilor din partea autorităților naționale de reglementare din țările AELS (1) care au un statut de observator în cadrul oficiului. Cu toate acestea, în lipsa unor acorduri cu țările membre ale AELS, aceste contribuții nu au fost vărsate.

Nedemarată încă

2015

În 2013, oficiul a semnat un contract-cadru pentru o durată de patru ani având ca obiect prestarea unor servicii profesionale privind organizarea de evenimente. Nevoile oficiului în această privință au fost însă subevaluate, astfel încât valoarea maximă autorizată prin contract a fost atinsă în luna decembrie 2014. O procedură de achiziții pentru semnarea unui nou contract-cadru în acest sens a fost lansată abia în luna august 2015. Între timp, oficiul a făcut apel la același furnizor pentru aceste tipuri de servicii, prin intermediul unor bonuri de comandă sau al unor contracte cu valoare mică (proceduri de negociere) (2). Valoarea totală a serviciilor astfel achiziționate depășea pragul prevăzut (3). Ar fi trebuit să se recurgă la o procedură deschisă de achiziție publică, în cadrul căreia toți agenții economici interesați pot depune o ofertă.

Finalizată

2015

Raportul oficiului cu privire la execuția bugetară care a făcut obiectul auditului nu este atât de detaliat precum cele prezentate de majoritatea celorlalte agenții, ceea ce demonstrează nevoia unor orientări clare referitoare la raportarea bugetară de către agenții.

Finalizată

2015

Nivelul creditelor angajate reportate era ridicat în ceea ce privește titlul II (cheltuielile administrative), ridicându-se la 134 228  de euro, respectiv 44 % (2014: 91 757  de euro, respectiv 40 %). Reportările sunt legate în principal de prestarea unor servicii care se prelungesc dincolo de anul 2015.

Nu se aplică


(1)  Asociația Europeană a Liberului Schimb.

(2)  În cazul bonurilor de comandă și al contractelor cu valoare mică, normele în materie de achiziții limitează concurența la unul, respectiv, la trei ofertanți.

(3)  Valoarea totală a contractelor semnate se ridică la aproximativ 80 000 de euro, în timp ce pragul specificat la articolul 137 din Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/2012 al Comisiei este de 60 000 de euro.


RĂSPUNSUL OFICIULUI OAREC

18.

În statul membru gazdă Letonia nu există o școală europeană acreditată. Înființarea unei noi școli europene acreditate este un proces de lungă durată și între timp oficiul OAREC a semnat contracte directe cu școli care asigură învățământ în limbile engleză, franceză și germană ca limbă principală de predare, aceasta fiind o măsură provizorie menită să asigure școlarizarea internațională a copiilor membrilor personalului, în conformitate cu orientările Comisiei referitoare la politica de personal în agențiile europene de reglementare (1). Oficiul OAREC este de acord cu constatările auditorilor conform cărora utilizarea unor contracte-cadru de servicii nu este adecvată pentru situația de școlarizare a oficiului OAREC și va utiliza în viitor acorduri directe de servicii cu școlile fără o procedură de achiziții. Oficiul OAREC ar aprecia dacă orientările actualizate ale Comisiei ar lua în considerare caracterul specific al serviciilor de școlarizare.

19.

În baza recomandărilor făcute de Comitetul comun de reclasificare și în baza fișelor tuturor membrilor personalului temporar eligibili pentru reclasificare, autoritatea împuternicită să facă numiri a adoptat lista membrilor personalului temporar reclasificați.

În plus, la propunerea directorului administrativ, autoritatea împuternicită să facă numiri a convenit, după o analiză atentă, să reclasifice titularul postului în treapta 2 a gradului superior, în loc de treapta 1, iar excepția ex ante a fost înregistrată conform reglementării referitoare la abaterile de la normele și procedurile financiare stabilite.

20.

Oficiul OAREC este cu totul de acord cu observația legată de contractul-cadru de servicii în domeniul managementului resurselor umane. Executarea primului contract specific a scos deja în evidență unele dificultăți în legătură cu faptul că acordarea contractului s-a bazat exclusiv pe preț și nu pe calificarea profesională și pe experiența consultantului.

În deplin acord cu observațiile auditorilor, oficiul OAREC a reziliat contractul-cadru, urmând să adopte o strategie diferită pentru a obține serviciile necesare.

21.

Oficiul OAREC recunoaște că nivelul ridicat al rotației personalului este un factor de risc, care a fost trecut în registrul riscurilor drept un risc semnificativ, ținând seama mai ales de dimensiunea mică a agenției, ceea ce face ca nivelul ridicat al rotației să aibă un impact negativ și mai pronunțat (oficiul OAREC este cea mai mică agenție descentralizată a UE).

Conducerea lucrează permanent la introducerea unor tehnici de diminuare a riscurilor, dar trebuie subliniat că unele elemente transversale structurale și externe care afectează rotația personalului nu se află sub controlul oficiului OAREC, întrucât își au originea în mediul profesional regional/local al oficiului OAREC.

Scăderea salarială netă recentă, rezultată ca urmare a scăderii constante a coeficientului corector pentru Letonia, a mărit factorul de risc.

Orice măsură luată sau planificată de oficiul OAREC pentru îmbunătățirea situației poate doar să diminueze riscul, însă pentru a aborda în mod corespunzător problema păstrării personalului, trebuie adoptată o intervenție externă, mai ales în legătură cu sistemul actual al coeficienților corectori.

22.

Oficiul OAREC a colaborat cu Comisia pentru elaborarea raportului de evaluare prevăzut la articolul 25 din Regulamentul său de înființare și este dispus să colaboreze cu Comisia pentru evaluări viitoare. Oficiul OAREC se va conforma oricăror cerințe pe care le poate introduce legiuitorul în acest domeniu. Regulamentul de înființare a OAREC este în prezent în curs de revizuire, iar propunerea Comisiei conține o dispoziție specifică referitoare la evaluarea recurentă o dată la cinci ani.


(1)  COM(2005) 5304


6.12.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 417/37


RAPORTUL

privind conturile anuale ale Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul centrului

(2017/C 417/04)

INTRODUCERE

1.

Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene (denumit în continuare „centrul”), cu sediul la Luxemburg, a fost instituit prin Regulamentul (CE) nr. 2965/94 al Consiliului (1). Misiunea centrului este de a furniza oricăror instituții și organisme ale Uniunii Europene care îl solicită în acest sens serviciile de traducere necesare pentru funcționarea acestora.

2.

Tabelul conține cifre-cheie cu privire la centru (2).

Tabel

Cifre-cheie cu privire la centru

 

2015

2016

Buget (în milioane de euro)

49,6

50,5

Total personal la 31 decembrie (3)

218

225

INFORMAȚII ÎN SPRIJINUL DECLARAȚIEI DE ASIGURARE

3.

Abordarea de audit adoptată de Curte cuprinde proceduri analitice de audit, testarea directă a operațiunilor și o evaluare a controalelor-cheie din cadrul sistemelor de supraveghere și de control ale centrului. Acestea sunt completate cu probe de audit rezultate din activitatea altor auditori, precum și cu o analiză a declarațiilor conducerii.

OPINIE

4.

Curtea a auditat următoarele:

(a)

conturile centrului, care cuprind situațiile financiare (4) și rapoartele privind execuția bugetară (5) pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2016; și

(b)

legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestor conturi,

în conformitate cu prevederile articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE).

Fiabilitatea conturilor

Opinia privind fiabilitatea conturilor

5.

În opinia Curții, conturile centrului aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2016 prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situația financiară a acestuia la 31 decembrie 2016, precum și rezultatele operațiunilor sale, fluxurile sale de numerar și modificările în structura activelor nete pentru exercițiul încheiat la această dată, în conformitate cu dispozițiile regulamentului său financiar și cu normele contabile adoptate de contabilul Comisiei. Aceste norme se bazează pe standardele de contabilitate pentru sectorul public acceptate la nivel internațional.

Legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente conturilor

Veniturile

Opinia privind legalitatea și regularitatea operațiunilor de venituri subiacente conturilor

6.

În opinia Curții, operațiunile de venituri subiacente conturilor aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2016 sunt conforme cu legile și reglementările în vigoare sub toate aspectele semnificative.

Plățile

Opinia privind legalitatea și regularitatea plăților subiacente conturilor

7.

În opinia Curții, plățile subiacente conturilor aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2016 sunt conforme cu legile și reglementările în vigoare sub toate aspectele semnificative.

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor însărcinate cu guvernanța

8.

În conformitate cu articolele 310-325 TFUE și cu regulamentul financiar al centrului, conducerea este responsabilă de întocmirea și de prezentarea conturilor pe baza standardelor de contabilitate pentru sectorul public acceptate la nivel internațional, precum și de legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente conturilor. Această responsabilitate include conceperea, implementarea și menținerea controalelor interne necesare pentru întocmirea și pentru prezentarea unor situații financiare care să nu fie afectate de denaturări semnificative, fie rezultate din acte de fraudă, fie rezultate din erori. Conducerea are, în egală măsură, responsabilitatea de a se asigura că activitățile, operațiunile financiare și informațiile reflectate în situațiile financiare sunt conforme cu dispozițiile care le reglementează. Responsabilitatea finală pentru legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente conturilor aparține conducerii centrului.

9.

În ceea ce privește întocmirea conturilor, conducerea este responsabilă de evaluarea capacității centrului de a-și continua activitatea, prezentând, după caz, aspectele relevante pentru continuitatea activității și utilizând principiul contabil al continuității activității.

10.

Persoanele însărcinate cu guvernanța sunt responsabile de supravegherea procesului de raportare financiară al centrului.

Responsabilitatea auditorului cu privire la auditul conturilor și al operațiunilor subiacente

11.

Obiectivul Curții este, pe de o parte, de a obține o asigurare rezonabilă referitor la prezența sau la absența unor denaturări semnificative în cadrul conturilor centrului și la conformitatea operațiunilor subiacente cu legile și reglementările în vigoare și, pe de altă parte, de a furniza Parlamentului European și Consiliului sau, după caz, altor autorități responsabile de descărcarea de gestiune, o declarație de asigurare cu privire la fiabilitatea conturilor și la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestora, pe baza auditului său. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel de asigurare ridicat, dar nu este o garanție a faptului că auditul va detecta întotdeauna eventualele denaturări semnificative sau neconformități existente. Acestea pot apărea ca rezultat fie al unei fraude, fie al unei erori și sunt considerate a fi semnificative dacă se estimează, în mod rezonabil, că ele ar putea, în mod individual sau agregat, influența deciziile economice pe care utilizatorii conturilor le pot lua pe baza acestora.

12.

Auditul implică aplicarea unor proceduri în vederea obținerii de probe de audit privind sumele și informațiile prezentate în conturi și privind legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestora. Procedurile de audit sunt alese pe baza raționamentului auditorului, care include evaluarea riscurilor ca în cadrul conturilor să se regăsească denaturări semnificative sau ca la nivelul operațiunilor subiacente să existe neconformități semnificative cu cerințele din legislația Uniunii Europene, fie că aceste denaturări sau neconformități rezultă din acte de fraudă, fie că rezultă din erori. Atunci când evaluează aceste riscuri, auditorul analizează controalele interne relevante pentru întocmirea și prezentarea fidelă a conturilor și pentru legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente, scopul fiind însă acela de a defini proceduri de audit corespunzătoare în raport cu circumstanțele date, și nu de a exprima o opinie cu privire la eficacitatea controalelor interne respective. Auditul include, în egală măsură, aprecierea caracterului adecvat al politicilor contabile utilizate și a caracterului rezonabil al estimărilor contabile elaborate de conducere, precum și evaluarea prezentării globale a conturilor.

13.

În ceea ce privește veniturile, Curtea verifică finanțarea primită de la Comisie și evaluează procedurile instituite de centru pentru colectarea taxelor și a altor venituri, dacă este cazul.

14.

În ceea ce privește cheltuielile, Curtea examinează operațiunile de plăți la momentul la care cheltuielile au fost suportate, înregistrate și acceptate. Plățile în avans sunt examinate în momentul în care beneficiarul fondurilor furnizează justificarea pentru utilizarea lor corespunzătoare, iar centrul acceptă această justificare prin închiderea și validarea plății în avans, indiferent dacă acest lucru are loc în același exercițiu sau ulterior.

15.

La întocmirea prezentului raport și a declarației de asigurare, Curtea a luat în considerare activitatea de audit desfășurată de auditorul extern independent cu privire la conturile centrului, în conformitate cu prevederile articolului 208 alineatul (4) din Regulamentul financiar al UE (6).

Alte aspecte

16.

Misiunea centrului este de a furniza agențiilor și organismelor UE serviciile de traducere necesare pentru funcționarea acestora, pe lângă serviciile de traducere furnizate instituțiilor UE care îl solicită în acest sens. Regulamentele de înființare ale celor mai multe dintre agenții și organisme le impun acestora să facă apel la serviciile de traducere ale centrului. Mai multe dintre ele (reprezentând peste jumătate din veniturile centrului) utilizează din ce în ce mai mult traduceri realizate intern și alte soluții alternative. Această situație are însă următoarele consecințe: capacitatea centrului nu este utilizată la potențialul său maxim, există o duplicare în ceea ce privește dezvoltarea de sisteme și costurile de funcționare la nivel european, iar modelul de afaceri și continuitatea activității centrului ar putea fi periclitate.

17.

Observațiile prezentate în continuare nu pun în discuție opinia exprimată de Curte.

OBSERVAȚII CU PRIVIRE LA GESTIUNEA BUGETARĂ

18.

În 2016, numerarul și depozitele pe termen scurt deținute de centru au scăzut la 34,2 milioane de euro (38,3 milioane de euro la sfârșitul exercițiului 2015), iar rezervele la 31,1 milioane de euro (34 de milioane de euro la sfârșitul exercițiului 2015). Această scădere este rezultatul unei abordări bugetare prin care se intenționează reducerea excedentului acumulat din exerciții precedente.

SITUAȚIA ACȚIUNILOR ÎNTREPRINSE ÎN URMA OBSERVAȚIILOR DIN EXERCIȚIILE ANTERIOARE

19.

Anexa conține o prezentare generală a acțiunilor corective întreprinse în urma observațiilor formulate de Curte în exercițiile anterioare.

Prezentul raport a fost adoptat de Camera IV, condusă de domnul Baudilio TOMÉ MUGURUZA, membru al Curții de Conturi, la Luxemburg, în ședința sa din 17 octombrie 2017.

Pentru Curtea de Conturi

Klaus-Heiner LEHNE

Președinte


(1)  JO L 314, 7.12.1994, p. 1.

(2)  Mai multe informații cu privire la competențele și activitățile centrului sunt disponibile pe site-ul acestuia: www.cdt.europa.eu.

(3)  Personalul include funcționari permanenți, agenți temporari și agenți contractuali, precum și experți naționali detașați.

Sursă: Date furnizate de centru.

(4)  Situațiile financiare cuprind bilanțul, situația performanței financiare, situația fluxurilor de numerar, situația modificărilor în structura activelor nete, precum și o sinteză a principalelor politici contabile, alături de o serie de alte note explicative.

(5)  Rapoartele privind execuția bugetară cuprind rapoartele în care sunt prezentate toate operațiunile bugetare sub formă agregată, precum și note explicative.

(6)  Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1).


ANEXĂ

Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din exercițiile anterioare

Exercițiul

Observația Curții

Stadiul acțiunii corective

(finalizată/în desfășurare/nedemarată încă/nu se aplică)

2012

Regulamentul de înființare a 20 de agenții de reglementare auditate de Curte în 2012 le impune acestora să facă apel la serviciile centrului pentru toate traducerile care le sunt necesare (regulamentul de înființare a centrului prevede același lucru pentru alte patru agenții). Celelalte agenții nu sunt obligate să utilizeze serviciile centrului. În cazul documentelor care nu au un caracter tehnic, agențiile ar putea să își reducă costurile prin utilizarea unor servicii locale. În opinia Curții, legiuitorul ar trebui să ia în considerare posibilitatea de a permite tuturor agențiilor să recurgă la astfel de servicii.

Nu se aplică

[Recomandare neurmată de către legiuitor]

2015

Centrul nu are încă instituit un plan de continuitate a activității. Prin urmare, nu se află în situație de conformitate cu standardul său de control intern 10 (1).

În desfășurare

2015

La sfârșitul exercițiului 2015, numerarul și depozitele pe termen scurt deținute de centru se ridicau la 38,3 milioane de euro (44 de milioane de euro la sfârșitul exercițiului 2014) și rezervele erau în sumă de 34 de milioane de euro (40,4 milioane de euro la sfârșitul exercițiului 2014). Aceste cifre în scădere reflectă reducerea prețurilor din 2015.

Nu se aplică

2015

Nivelul creditelor angajate reportate era ridicat pentru titlul II (cheltuieli administrative), și anume de 2 milioane de euro, respectiv 29 % (în 2014: 1,5 milioane de euro, respectiv 24 %). Aceste reportări erau legate în special de renovarea unor spații de birouri suplimentare închiriate în 2015, precum și de servicii IT care nu fuseseră încă furnizate la sfârșitul exercițiului 2015.

Nu se aplică

2015

Centrul a anulat credite în valoare de 5,9 milioane de euro (12 %) din creditele disponibile la sfârșitul exercițiului 2015. Aceste anulări sunt rezultatul unei supraestimări a costului serviciilor prestate de traducători externi.

Nu se aplică


(1)  Standardele de control intern ale centrului sunt bazate pe standardele echivalente formulate de către Comisie.


RĂSPUNSUL CENTRULUI

19.

Centrul a luat diverse măsuri de reducere a excedentelor bugetare. Bugetul pe 2016 a fost planificat ca buget deficitar cu scopul de a reduce rezerva pentru stabilitatea tarifelor. Soldul execuției bugetare pentru exercițiul financiar, în valoare de -2,9 milioane de euro, a contribuit la scăderea rezervei pentru stabilitatea tarifelor, precum și a soldului de numerar.

Se preconizează că reducerea excedentelor bugetare va fi accelerată și mai mult în 2017, ca urmare a implementării noii structuri tarifare care va reduce prețul mediu pentru traducere plătit de clienții Centrului.


6.12.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 417/42


RAPORTUL

privind conturile anuale ale Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul centrului

(2017/C 417/05)

INTRODUCERE

1.

Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (denumit în continuare „centrul”), cu sediul la Salonic, a fost instituit prin Regulamentul (CEE) nr. 337/75 al Consiliului (1) Misiunea sa principală este să sprijine dezvoltarea formării profesionale la nivelul Uniunii. În vederea îndeplinirii acestui obiectiv, centrul are drept sarcină alcătuirea și difuzarea de documentație privind sistemele de formare profesională.

2.

Tabelul conține cifre-cheie cu privire la centru (2)

Tabel

Cifre-cheie cu privire la centru

 

2015

2016

Buget (în milioane de euro) (3)

18,4

18,0

Total personal la 31 decembrie (4)

123

122

INFORMAȚII ÎN SPRIJINUL DECLARAȚIEI DE ASIGURARE

3.

Abordarea de audit adoptată de Curte cuprinde proceduri analitice de audit, testarea directă a operațiunilor și o evaluare a controalelor-cheie din cadrul sistemelor de supraveghere și de control ale centrului. Acestea sunt completate cu probe de audit rezultate din activitatea altor auditori, precum și cu o analiză a declarațiilor conducerii.

OPINIE

4.

Curtea a auditat următoarele:

(a)

conturile centrului, care cuprind situațiile financiare (5) și rapoartele privind execuția bugetară (6) pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2016; și

(b)

legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestor conturi,

în conformitate cu prevederile articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE).

Fiabilitatea conturilor

Opinia privind fiabilitatea conturilor

5.

În opinia Curții, conturile centrului aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2016 prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situația financiară a acestuia la 31 decembrie 2016, precum și rezultatele operațiunilor sale, fluxurile sale de numerar și modificările în structura activelor nete pentru exercițiul încheiat la această dată, în conformitate cu dispozițiile regulamentului său financiar și cu normele contabile adoptate de contabilul Comisiei. Aceste norme se bazează pe standardele de contabilitate pentru sectorul public acceptate la nivel internațional.

Legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente conturilor

Veniturile

Opinia privind legalitatea și regularitatea operațiunilor de venituri subiacente conturilor

6.

În opinia Curții, operațiunile de venituri subiacente conturilor aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2016 sunt conforme cu legile și reglementările în vigoare sub toate aspectele semnificative.

Plățile

Opinia privind legalitatea și regularitatea plăților subiacente conturilor

7.

În opinia Curții, plățile subiacente conturilor aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2016 sunt conforme cu legile și reglementările în vigoare sub toate aspectele semnificative.

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor însărcinate cu guvernanța

8.

În conformitate cu articolele 310-325 TFUE și cu regulamentul financiar al centrului, conducerea este responsabilă de întocmirea și de prezentarea conturilor pe baza standardelor de contabilitate pentru sectorul public acceptate la nivel internațional, precum și de legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente conturilor. Această responsabilitate include conceperea, implementarea și menținerea controalelor interne necesare pentru întocmirea și pentru prezentarea unor situații financiare care să nu fie afectate de denaturări semnificative, fie rezultate din acte de fraudă, fie rezultate din erori. Conducerea are, în egală măsură, responsabilitatea de a se asigura că activitățile, operațiunile financiare și informațiile reflectate în situațiile financiare sunt conforme cu dispozițiile care le reglementează. Responsabilitatea finală pentru legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente conturilor aparține conducerii centrului.

9.

În ceea ce privește întocmirea conturilor, conducerea este responsabilă de evaluarea capacității centrului de a-și continua activitatea, prezentând, după caz, aspectele relevante pentru continuitatea activității și utilizând principiul contabil al continuității activității.

10.

Persoanele însărcinate cu guvernanța sunt responsabile de supravegherea procesului de raportare financiară al centrului.

Responsabilitatea auditorului cu privire la auditul conturilor și al operațiunilor subiacente

11.

Obiectivul Curții este, pe de o parte, de a obține o asigurare rezonabilă referitor la prezența sau la absența unor denaturări semnificative în cadrul conturilor centrului și la conformitatea operațiunilor subiacente cu legile și reglementările în vigoare și, pe de altă parte, de a furniza Parlamentului European și Consiliului sau, după caz, altor autorități responsabile de descărcarea de gestiune, o declarație de asigurare cu privire la fiabilitatea conturilor și la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestora, pe baza auditului său. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel de asigurare ridicat, dar nu este o garanție a faptului că auditul va detecta întotdeauna eventualele denaturări semnificative sau neconformități existente. Acestea pot apărea ca rezultat fie al unei fraude, fie al unei erori și sunt considerate a fi semnificative dacă se estimează, în mod rezonabil, că ele ar putea, în mod individual sau agregat, influența deciziile economice pe care utilizatorii conturilor le pot lua pe baza acestora.

12.

Auditul implică aplicarea unor proceduri în vederea obținerii de probe de audit privind sumele și informațiile prezentate în conturi și privind legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestora. Procedurile de audit sunt alese pe baza raționamentului auditorului, care include evaluarea riscurilor ca în cadrul conturilor să se regăsească denaturări semnificative sau ca la nivelul operațiunilor subiacente să existe neconformități semnificative cu cerințele din legislația Uniunii Europene, fie că aceste denaturări sau neconformități rezultă din acte de fraudă, fie că rezultă din erori. Atunci când evaluează aceste riscuri, auditorul analizează controalele interne relevante pentru întocmirea și prezentarea fidelă a conturilor și pentru legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente, scopul fiind însă acela de a defini proceduri de audit corespunzătoare în raport cu circumstanțele date, și nu de a exprima o opinie cu privire la eficacitatea controalelor interne respective. Auditul include, în egală măsură, aprecierea caracterului adecvat al politicilor contabile utilizate și a caracterului rezonabil al estimărilor contabile elaborate de conducere, precum și evaluarea prezentării globale a conturilor.

13.

În ceea ce privește veniturile, Curtea verifică finanțarea primită de la Comisie și evaluează procedurile instituite de centru pentru colectarea taxelor și a altor venituri, dacă este cazul.

14.

În ceea ce privește cheltuielile, Curtea examinează operațiunile de plăți la momentul la care cheltuielile au fost suportate, înregistrate și acceptate. Examinarea acoperă toate categoriile de plăți, cu excepția plăților în avans, la momentul la care sunt efectuate. Plățile în avans sunt examinate în momentul în care beneficiarul fondurilor furnizează justificarea pentru utilizarea lor corespunzătoare, iar centrul acceptă această justificare prin închiderea și validarea plății în avans, indiferent dacă acest lucru are loc în același exercițiu sau ulterior.

15.

La întocmirea prezentului raport și a declarației de asigurare, Curtea a luat în considerare activitatea de audit desfășurată de auditorul extern independent cu privire la conturile centrului, în conformitate cu prevederile articolului 208 alineatul (4) din Regulamentul financiar al UE (7)

SITUAȚIA ACȚIUNILOR ÎNTREPRINSE ÎN URMA OBSERVAȚIILOR DIN EXERCIȚIILE ANTERIOARE

16.

Anexa conține o prezentare generală a acțiunilor corective întreprinse în urma observațiilor formulate de Curte în exercițiile anterioare.

Prezentul raport a fost adoptat de Camera IV, condusă de domnul Baudilio TOMÉ MUGURUZA, membru al Curții de Conturi, la Luxemburg, în ședința sa din 12 septembrie 2017.

Pentru Curtea de Conturi

Klaus-Heiner LEHNE

Președinte


(1)  JO L 39, 13.2.1975, p. 1.

(2)  Mai multe informații cu privire la competențele și activitățile centrului sunt disponibile pe site-ul acestuia: www.cedefop.europa.eu.

(3)  Cifrele privind bugetul sunt bazate pe creditele de plată.

(4)  Personalul include funcționari permanenți, agenți temporari și agenți contractuali, precum și experți naționali detașați.

Sursă: Date furnizate de centru.

(5)  Situațiile financiare cuprind bilanțul, situația performanței financiare, situația fluxurilor de numerar, situația modificărilor în structura activelor nete, precum și o sinteză a principalelor politici contabile, alături de o serie de alte note explicative.

(6)  Rapoartele privind execuția bugetară cuprind rapoartele în care sunt prezentate toate operațiunile bugetare sub formă agregată, precum și note explicative.

(7)  Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1).


ANEXĂ

Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din exercițiile anterioare

Exercițiul

Observația Curții

Stadiul acțiunii corective

(finalizată/în desfășurare/nedemarată încă/nu se aplică)

2015

Nivelul creditelor angajate reportate era ridicat pentru titlul II (cheltuieli administrative), și anume de 477 994 de euro, respectiv 28 % (în 2013, acesta a fost de 425 877 de euro, respectiv 24 %). Această situație a fost cauzată în mare parte de volumul ridicat de echipamente pentru rețele și de alte echipamente informatice necesare pentru reamenajarea spațiilor care fuseseră renovate în clădirea centrului, echipamente care, la sfârșitul exercițiului 2015, nu fuseseră încă furnizate și nici facturate.

Nu se aplică

2015

Clădirea pusă la dispoziția centrului de către statul elen este construită pe o falie geologică activă, ceea ce a dus la producerea de daune structurale. Autoritățile elene au întreprins lucrări de reparații și de consolidare structurală a clădirii, care au fost finalizate în 2015. Pe lângă aceasta, diverse aspecte legate de siguranța construcției clădirii sunt în curs de a fi soluționate de către centru. O problemă aparte privind siguranța se referă la fațada din sticlă a clădirii și la lucarnele sălilor de conferințe ale centrului, această problemă afectând disponibilitatea spațiilor din cadrul centrului.

Finalizată


RĂSPUNSUL CENTRULUI

Centrul a luat notă de raportul Curții.


6.12.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 417/47


RAPORTUL

privind conturile anuale ale Agenției Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul agenției

(2017/C 417/06)

INTRODUCERE

1.

Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (denumită în continuare „agenția”), cu sediul la Budapesta, a fost instituită prin Regulamentul (UE) 2015/2219 al Parlamentului European și al Consiliului (1), care înlocuiește și abrogă Decizia 2005/681/JAI a Consiliului. Misiunea agenției este de a funcționa ca o rețea, reunind institutele naționale de formare a cadrelor de poliție din statele membre, cu scopul de a asigura sesiuni de formare, pe baza unor standarde comune, pentru înalții responsabili de poliție.

2.

Tabelul de mai jos conține cifre-cheie cu privire la agenție (2).

Tabel

Cifre-cheie cu privire la agenție

 

2015

2016

Buget (în milioane de euro)

8,8

10,3

Total personal la 31 decembrie (3)

41

51

INFORMAȚII ÎN SPRIJINUL DECLARAȚIEI DE ASIGURARE

3.

Abordarea de audit adoptată de Curte cuprinde proceduri analitice de audit, testarea directă a operațiunilor și o evaluare a controalelor-cheie din cadrul sistemelor de supraveghere și de control ale agenției. Acestea sunt completate cu probe de audit rezultate din activitatea altor auditori, precum și cu o analiză a declarațiilor conducerii.

OPINIE

4.

Curtea a auditat următoarele:

(a)

conturile agenției, care cuprind situațiile financiare (4) și rapoartele privind execuția bugetară (5) pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2016; și

(b)

legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestor conturi,

în conformitate cu prevederile articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE).

Fiabilitatea conturilor

Opinia privind fiabilitatea conturilor

5.

În opinia Curții, conturile agenției aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2016 prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situația financiară a acesteia la 31 decembrie 2016, precum și rezultatele operațiunilor sale, fluxurile sale de numerar și modificările în structura activelor nete pentru exercițiul încheiat la această dată, în conformitate cu dispozițiile regulamentului său financiar și cu normele contabile adoptate de contabilul Comisiei. Aceste norme se bazează pe standardele de contabilitate pentru sectorul public acceptate la nivel internațional.

Legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente conturilor

Veniturile

Opinia privind legalitatea și regularitatea operațiunilor de venituri subiacente conturilor

6.

În opinia Curții, operațiunile de venituri subiacente conturilor aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2016 sunt conforme cu legile și reglementările în vigoare sub toate aspectele semnificative.

Plățile

Opinia privind legalitatea și regularitatea plăților subiacente conturilor

7.

În opinia Curții, plățile subiacente conturilor aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2016 sunt conforme cu legile și reglementările în vigoare sub toate aspectele semnificative.

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor însărcinate cu guvernanța

8.

În conformitate cu articolele 310-325 TFUE și cu regulamentul financiar al agenției, conducerea este responsabilă de întocmirea și de prezentarea conturilor pe baza standardelor de contabilitate pentru sectorul public acceptate la nivel internațional, precum și de legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente conturilor. Această responsabilitate include conceperea, implementarea și menținerea controalelor interne necesare pentru întocmirea și pentru prezentarea unor situații financiare care să nu fie afectate de denaturări semnificative, fie rezultate din acte de fraudă, fie rezultate din erori. Conducerea are, în egală măsură, responsabilitatea de a se asigura că activitățile, operațiunile financiare și informațiile reflectate în situațiile financiare sunt conforme cu dispozițiile care le reglementează. Responsabilitatea finală pentru legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente conturilor aparține conducerii agenției.

9.

În ceea ce privește întocmirea conturilor, conducerea este responsabilă de evaluarea capacității agenției de a-și continua activitatea, prezentând, după caz, aspectele relevante pentru continuitatea activității și utilizând principiul contabil al continuității activității.

10.

Persoanele însărcinate cu guvernanța sunt responsabile de supravegherea procesului de raportare financiară al agenției.

Responsabilitatea auditorului cu privire la auditul conturilor și al operațiunilor subiacente

11.

Obiectivul Curții este, pe de o parte, de a obține o asigurare rezonabilă referitor la prezența sau la absența unor denaturări semnificative în cadrul conturilor agenției și la conformitatea operațiunilor subiacente cu legile și reglementările în vigoare și, pe de altă parte, de a furniza Parlamentului European și Consiliului sau, după caz, altor autorități responsabile de descărcarea de gestiune o declarație de asigurare cu privire la fiabilitatea conturilor și la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestora, pe baza auditului său. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel de asigurare ridicat, dar nu este o garanție a faptului că auditul va detecta întotdeauna eventualele denaturări semnificative sau neconformități existente. Acestea pot apărea ca rezultat fie al unei fraude, fie al unei erori și sunt considerate a fi semnificative dacă se estimează, în mod rezonabil, că ele ar putea, în mod individual sau agregat, influența deciziile economice pe care utilizatorii conturilor le pot lua pe baza acestora.

12.

Auditul implică aplicarea unor proceduri în vederea obținerii de probe de audit privind sumele și informațiile prezentate în conturi și privind legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestora. Procedurile de audit sunt alese pe baza raționamentului auditorului, care include evaluarea riscurilor ca în cadrul conturilor să se regăsească denaturări semnificative sau ca la nivelul operațiunilor subiacente să existe neconformități semnificative cu cerințele din legislația Uniunii Europene, fie că aceste denaturări sau neconformități rezultă din acte de fraudă, fie că rezultă din erori. Atunci când evaluează aceste riscuri, auditorul analizează controalele interne relevante pentru întocmirea și prezentarea fidelă a conturilor și pentru legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente, scopul fiind însă acela de a defini proceduri de audit corespunzătoare în raport cu circumstanțele date, și nu de a exprima o opinie cu privire la eficacitatea controalelor interne respective. Auditul include, în egală măsură, aprecierea caracterului adecvat al politicilor contabile utilizate și a caracterului rezonabil al estimărilor contabile elaborate de conducere, precum și evaluarea prezentării globale a conturilor.

13.

În ceea ce privește veniturile, Curtea verifică finanțarea primită de la Comisie și evaluează procedurile instituite de agenție pentru colectarea taxelor și a altor venituri, dacă este cazul.

14.

În ceea ce privește cheltuielile, Curtea examinează operațiunile de plăți la momentul la care cheltuielile au fost suportate, înregistrate și acceptate. Plățile în avans sunt examinate în momentul în care beneficiarul fondurilor furnizează justificarea pentru utilizarea lor corespunzătoare, iar agenția acceptă această justificare prin închiderea și validarea plății în avans, indiferent dacă acest lucru are loc în același exercițiu sau ulterior.

15.

La întocmirea prezentului raport și a declarației de asigurare, Curtea a luat în considerare activitatea de audit desfășurată de auditorul extern independent cu privire la conturile agenției, în conformitate cu prevederile articolului 208 alineatul (4) din Regulamentul financiar al UE (6).

16.

Observațiile prezentate în continuare nu pun în discuție opinia exprimată de Curte.

OBSERVAȚII CU PRIVIRE LA GESTIUNEA BUGETARĂ

17.

Nivelul creditelor angajate reportate era ridicat în ceea ce privește titlul II (cheltuieli pentru activități de sprijin), situându-se la 140 055 de euro, ceea ce reprezintă 30 % (în 2015, acest nivel a fost de 212 456 de euro, ceea ce corespunde unui procent de 49 %). Aceste credite se referă în principal la servicii de consultanță în domeniul IT și la bunuri și servicii informatice comandate târziu în cursul exercițiului.

ALTE OBSERVAȚII

18.

Se înregistrează un nivel ridicat de rotație a personalului, ceea ce ar putea avea un impact asupra continuității activității agenției și asupra capacității acesteia de a implementa activitățile prevăzute în programul său de activitate. În 2016, 11 membri ai personalului au părăsit agenția, iar 21 au fost recrutați. Numărul scăzut de candidaturi, în special provenind din alte state membre decât statul gazdă, reprezintă un risc la adresa capacității agenției de a recruta candidați corespunzători. În perioada 2013-2016, numărul de membri ai personalului provenind din statul gazdă a crescut de la 1 la 16, reprezentând 31 % din efectivul total de personal în 2016. Posibile motive pentru numărul limitat de candidaturi din alte state membre sunt coeficientul corector aplicabil salariilor în statul gazdă (69 %) și concurența cu un alt organism al UE situat în Budapesta.

SITUAȚIA ACȚIUNILOR ÎNTREPRINSE ÎN URMA OBSERVAȚIILOR DIN EXERCIȚIILE ANTERIOARE

19.

Anexa conține o prezentare generală a acțiunilor corective întreprinse în urma observațiilor formulate de Curte în exercițiile anterioare.

Prezentul raport a fost adoptat de Camera IV, condusă de domnul Baudilio TOMÉ MUGURUZA, membru al Curții de Conturi, la Luxemburg, în ședința sa din 12 septembrie 2017.

Pentru Curtea de Conturi

Klaus-Heiner LEHNE

Președinte


(1)  Regulamentul (UE) 2015/2219 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL) și de înlocuire și de abrogare a Deciziei 2005/681/JAI a Consiliului (JO L 319, 4.12.2015, p. 1).

(2)  Mai multe informații cu privire la competențele și activitățile agenției sunt disponibile pe site-ul acesteia: www.cepol.europa.eu

(3)  Personalul include funcționari permanenți, agenți temporari și agenți contractuali, precum și experți naționali detașați.

Sursa: Date furnizate de agenție.

(4)  Situațiile financiare cuprind bilanțul, situația performanței financiare, situația fluxurilor de numerar, situația modificărilor în structura activelor nete, precum și o sinteză a principalelor politici contabile, alături de o serie de alte note explicative.

(5)  Rapoartele privind execuția bugetară cuprind rapoartele în care sunt prezentate toate operațiunile bugetare sub formă agregată, precum și note explicative.

(6)  Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1).


ANEXĂ

Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din exercițiile anterioare

Exercițiul

Observația Curții

Stadiul acțiunii corective

(finalizată/în desfășurare/nedemarată încă/nu se aplică)

2015

Raportul colegiului cu privire la execuția bugetară care a făcut obiectul auditului nu este atât de detaliat precum cele prezentate de majoritatea celorlalte agenții, ceea ce demonstrează nevoia unor orientări clare referitoare la raportarea bugetară de către agenții.

Finalizată

2015

Nivelul creditelor angajate reportate era ridicat pentru titlul II (cheltuieli administrative), și anume de 212 456 de euro, respectiv 49 % (în 2014: 383 940 de euro sau 59 %). Acest nivel ridicat se explică prin mutarea sediului colegiului din Regatul Unit în Ungaria în luna septembrie 2014 și prin nevoile legate de inițierea, în consecință, a unor noi contracte de servicii și bunuri. Majoritatea serviciilor achiziționate în cadrul acestor contracte anuale nu fuseseră furnizate până la sfârșitul anului 2015.

Nu se aplică


RĂSPUNSUL AGENȚIEI

18.

Agenția a luat notă de observațiile Curții. Ratele de reportare de la titlul II sunt justificate având în vedere consultanța IT și produsele și serviciile informatice comandate în ultima parte a anului. CEPOL și-a îmbunătățit în continuare gestiunea bugetară și se angajează să respecte principiul bugetar al anualității prevăzut în Regulamentul financiar.

19.

Agenția a luat notă de observațiile Curții. În urma mutării din Regatul Unit în Ungaria, din cauza coeficientului corector considerabil mai mic aplicat salariilor personalului, numărul de demisii a crescut. Numărul de candidaturi a scăzut față de perioada dinaintea mutării, dar acest lucru nu a afectat calitatea candidaturilor primite și capacitatea agenției de a recruta candidați potriviți. Gradele mici ale posturilor și coeficientul mic de corecție nu încurajează străinii (în special din Europa de Vest și de Nord) să se mute în Ungaria; de aceea, echilibrul geografic nu poate fi întotdeauna asigurat în procedura de recrutare. CEPOL va continua să aplice măsuri de reținere a personalului și de asigurare a continuității activității, dar, cât timp agenția nu poate modifica gradele în sens pozitiv, este posibil ca fluctuația de personal să-și mențină tendința ridicată.


6.12.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 417/52


RAPORTUL

privind conturile anuale ale Agenției Executive pentru Consumatori, Sănătate, Agricultură și Alimente pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul agenției

(2017/C 417/07)

INTRODUCERE

1.

Agenția Executivă pentru Consumatori, Sănătate, Agricultură și Alimente (denumită în continuare „agenția”) a fost instituită la 1 ianuarie 2005 (a funcționat succesiv ca Agenția Executivă pentru Programul de Sănătate Publică între 2005 și 2008, ca Agenția Executivă pentru Sănătate și Consumatori între 2008 și 2013, iar de la 1 ianuarie 2014 funcționează ca Agenția Executivă pentru Consumatori, Sănătate, Agricultură și Alimente) (1). Agenția își are sediul la Luxemburg, iar mandatul său a fost prelungit până la 31 decembrie 2024. Agenția implementează Programul UE privind sănătatea publică, Programul privind protecția consumatorilor și inițiativa „O formare mai bună pentru o hrană mai sigură”.

2.

Tabelul conține cifre-cheie cu privire la agenție (2).

Tabel

Cifre-cheie cu privire la agenție

 

2015

2016

Buget (în milioane de euro)

7,4

8,7

Total personal la 31 decembrie (3)

49

58

INFORMAȚII ÎN SPRIJINUL DECLARAȚIEI DE ASIGURARE

3.

Abordarea de audit adoptată de Curte cuprinde proceduri analitice de audit, testarea directă a operațiunilor și o evaluare a controalelor-cheie din cadrul sistemelor de supraveghere și de control ale agenției. Acestea sunt completate cu probe de audit rezultate din activitatea altor auditori (acolo unde este cazul), precum și cu o analiză a declarațiilor conducerii.

OPINIE

4.

Curtea a auditat următoarele:

(a)

conturile agenției, care cuprind situațiile financiare (4) și rapoartele privind execuția bugetară (5) pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2016; și

(b)

legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestor conturi,

în conformitate cu prevederile articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE).

Fiabilitatea conturilor

Opinia privind fiabilitatea conturilor

5.

În opinia Curții, conturile agenției aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2016 prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situația financiară a acesteia la 31 decembrie 2016, precum și rezultatele operațiunilor sale, fluxurile sale de numerar și modificările în structura activelor nete pentru exercițiul încheiat la această dată, în conformitate cu dispozițiile regulamentului său financiar și cu normele contabile adoptate de contabilul Comisiei. Aceste norme se bazează pe standardele de contabilitate pentru sectorul public acceptate la nivel internațional.

Legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente conturilor

Veniturile

Opinia privind legalitatea și regularitatea operațiunilor de venituri subiacente conturilor

6.

În opinia Curții, operațiunile de venituri subiacente conturilor aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2016 sunt conforme cu legile și reglementările în vigoare sub toate aspectele semnificative.

Plățile

Opinia privind legalitatea și regularitatea plăților subiacente conturilor

7.

În opinia Curții, plățile subiacente conturilor aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2016 sunt conforme cu legile și reglementările în vigoare sub toate aspectele semnificative.

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor însărcinate cu guvernanța

8.

În conformitate cu articolele 310-325 TFUE și cu regulamentul financiar al agenției, conducerea este responsabilă de întocmirea și de prezentarea conturilor pe baza standardelor de contabilitate pentru sectorul public acceptate la nivel internațional, precum și de legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente conturilor. Această responsabilitate include conceperea, implementarea și menținerea controalelor interne necesare pentru întocmirea și pentru prezentarea unor situații financiare care să nu fie afectate de denaturări semnificative, fie rezultate din acte de fraudă, fie rezultate din erori. Conducerea are, în egală măsură, responsabilitatea de a se asigura că activitățile, operațiunile financiare și informațiile reflectate în situațiile financiare sunt conforme cu dispozițiile care le reglementează. Responsabilitatea finală pentru legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente conturilor aparține conducerii agenției.

9.

În ceea ce privește întocmirea conturilor, conducerea este responsabilă de evaluarea capacității agenției de a-și continua activitatea, prezentând, după caz, aspectele relevante pentru continuitatea activității și utilizând principiul contabil al continuității activității.

10.

Persoanele însărcinate cu guvernanța sunt responsabile de supravegherea procesului de raportare financiară al agenției.

Responsabilitatea auditorului cu privire la auditul conturilor și al operațiunilor subiacente

11.

Obiectivul Curții este, pe de o parte, de a obține o asigurare rezonabilă referitor la prezența sau la absența unor denaturări semnificative în cadrul conturilor agenției și la conformitatea operațiunilor subiacente cu legile și reglementările în vigoare și, pe de altă parte, de a furniza Parlamentului European și Consiliului sau, după caz, altor autorități responsabile de descărcarea de gestiune, o declarație de asigurare cu privire la fiabilitatea conturilor și la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestora, pe baza auditului său. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel de asigurare ridicat, dar nu este o garanție a faptului că auditul va detecta întotdeauna eventualele denaturări semnificative sau neconformități existente. Acestea pot apărea ca rezultat fie al unei fraude, fie al unei erori și sunt considerate a fi semnificative dacă se estimează, în mod rezonabil, că ele ar putea, în mod individual sau agregat, influența deciziile economice pe care utilizatorii conturilor le pot lua pe baza acestora.

12.

Auditul implică aplicarea unor proceduri în vederea obținerii de probe de audit privind sumele și informațiile prezentate în conturi și privind legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestora. Procedurile de audit sunt alese pe baza raționamentului auditorului, care include evaluarea riscurilor ca în cadrul conturilor să se regăsească denaturări semnificative sau ca la nivelul operațiunilor subiacente să existe neconformități semnificative cu cerințele din legislația Uniunii Europene, fie că aceste denaturări sau neconformități rezultă din acte de fraudă, fie că rezultă din erori. Atunci când evaluează aceste riscuri, auditorul analizează controalele interne relevante pentru întocmirea și prezentarea fidelă a conturilor și pentru legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente, scopul fiind însă acela de a defini proceduri de audit corespunzătoare în raport cu circumstanțele date, și nu de a exprima o opinie cu privire la eficacitatea controalelor interne respective. Auditul include, în egală măsură, aprecierea caracterului adecvat al politicilor contabile utilizate și a caracterului rezonabil al estimărilor contabile elaborate de conducere, precum și evaluarea prezentării globale a conturilor.

13.

În ceea ce privește veniturile, Curtea verifică finanțarea primită de la Comisie și evaluează procedurile instituite de agenție pentru colectarea taxelor și a altor venituri.

14.

În ceea ce privește cheltuielile, Curtea examinează operațiunile de plăți la momentul la care cheltuielile au fost suportate, înregistrate și acceptate. Examinarea acoperă toate categoriile de plăți, cu excepția plăților în avans, la momentul la care sunt efectuate. Plățile în avans sunt examinate în momentul în care beneficiarul fondurilor furnizează justificarea pentru utilizarea lor corespunzătoare, iar agenția acceptă această justificare prin închiderea și validarea plății în avans, indiferent dacă acest lucru are loc în același exercițiu sau ulterior.

15.

Observațiile prezentate în continuare nu pun în discuție opinia exprimată de Curte.

OBSERVAȚII CU PRIVIRE LA GESTIUNEA BUGETARĂ

16.

Agenția a reportat 1,1 milioane de euro, și anume 48 % (0,9 milioane de euro, și anume 52 %, în 2015) din creditele angajate pentru titlul III (cheltuieli legate de operațiunile agenției). Aceste reportări sunt legate în principal de servicii și de alte studii în domeniul informatic, care fuseseră contractate, dar care nu fuseseră încă realizate sau finalizate la sfârșitul exercițiului. Din sumele reportate din 2015 în 2016, agenția a anulat 0,2 milioane de euro (17 %), ceea ce indică o planificare deficitară a nevoilor.

SITUAȚIA ACȚIUNILOR ÎNTREPRINSE ÎN URMA OBSERVAȚIILOR DIN EXERCIȚIILE ANTERIOARE

17.

Anexa conține o prezentare generală a acțiunilor corective întreprinse în urma observațiilor formulate de Curte în exercițiile anterioare.

Prezentul raport a fost adoptat de Camera IV, condusă de domnul Baudilio TOMÉ MUGURUZA, membru al Curții de Conturi, la Luxemburg, în ședința sa din 12 septembrie 2017.

Pentru Curtea de Conturi

Klaus-Heiner LEHNE

Președinte


(1)  Decizia 2013/770/UE a Comisiei (JO L 341, 18.12.2013, p. 69).

(2)  Mai multe informații cu privire la competențele și activitățile agenției sunt disponibile pe site-ul acesteia: http://ec.europa.eu/chafea/.

(3)  Personalul include funcționari permanenți, agenți temporari și agenți contractuali, precum și experți naționali detașați.

Sursă: Date furnizate de agenție.

(4)  Situațiile financiare cuprind bilanțul, situația performanței financiare, situația fluxurilor de numerar, situația modificărilor în structura activelor nete, precum și o sinteză a principalelor politici contabile, alături de o serie de alte note explicative.

(5)  Rapoartele privind execuția bugetară cuprind rapoartele în care sunt prezentate toate operațiunile bugetare sub formă agregată, precum și note explicative.


ANEXĂ

Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din exercițiile anterioare

Exercițiul

Observația Curții

Stadiul acțiunii corective

(finalizată/în desfășurare/nedemarată încă/nu se aplică)

2015

Agenția a reportat 0,5 milioane de euro, respectiv 36,4  % (0,1 milioane de euro, respectiv 13 % în 2014) din creditele angajate pentru titlul II (cheltuieli administrative). Aceste reportări sunt legate în principal de extinderea spațiului de birouri al agenției și de dotarea necesară a acestor birouri (0,3 milioane de euro).

Nu se aplică

2015

Agenția a reportat 0,9 milioane de euro, respectiv 52 % (0,9 milioane de euro, respectiv 50 % în 2014) din creditele angajate pentru titlul III (cheltuieli legate de operațiunile agenției). Aceste reportări se explică în principal prin publicarea tardivă de către Comisie, în iunie 2015, a planului de activitate al agenției.

Nu se aplică

2015

Agenția a anulat 0,2 milioane de euro, respectiv 18 % din sumele reportate în 2015 (0,1 milioane de euro, respectiv 14 % în 2014), ceea ce indică deficiențe la nivelul planificării.

În desfășurare


RĂSPUNSUL AGENȚIEI

16.

Agenția acceptă observațiile Curții și va continua să depună eforturi pentru a reduce mai mult nivelul de reportări și rata de anulare aferentă C8.


6.12.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 417/57


RAPORTUL

privind conturile anuale ale Oficiului Comunitar pentru Soiuri de Plante pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul oficiului

(2017/C 417/08)

INTRODUCERE

1.

Oficiul Comunitar pentru Soiuri de Plante (denumit în continuare „oficiul”), cu sediul la Angers, a fost instituit prin Regulamentul (CE) nr. 2100/94 al Consiliului (1). Misiunea sa principală este să înregistreze și să examineze cererile de acordare a protecției Uniunii pentru proprietatea industrială asupra soiurilor de plante, precum și să se asigure de realizarea examinărilor tehnice necesare de către oficiile competente din statele membre.

2.

Tabelul conține cifre-cheie cu privire la oficiu (2).

Tabel

Cifre-cheie cu privire la oficiu

 

2015

2016

Buget (în milioane de euro)

14,7

16,1

Total personal la 31 decembrie (3)

46

44

INFORMAȚII ÎN SPRIJINUL DECLARAȚIEI DE ASIGURARE

3.

Abordarea de audit adoptată de Curte cuprinde proceduri analitice de audit, testarea directă a operațiunilor și o evaluare a controalelor-cheie din cadrul sistemelor de supraveghere și de control ale oficiului. Acestea sunt completate cu probe de audit rezultate din activitatea altor auditori (acolo unde este cazul), precum și cu o analiză a declarațiilor conducerii.

OPINIE

4.

Curtea a auditat următoarele:

(a)

conturile oficiului, care cuprind situațiile financiare (4) și rapoartele privind execuția bugetară (5) pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2016; și

(b)

legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestor conturi,

în conformitate cu prevederile articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE).

Fiabilitatea conturilor

Opinia privind fiabilitatea conturilor

5.

În opinia Curții, conturile oficiului aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2016 prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situația financiară a acestuia la 31 decembrie 2016, precum și rezultatele operațiunilor sale, fluxurile sale de numerar și modificările în structura activelor nete pentru exercițiul încheiat la această dată, în conformitate cu dispozițiile regulamentului său financiar și cu normele contabile adoptate de contabilul Comisiei. Aceste norme se bazează pe standardele de contabilitate pentru sectorul public acceptate la nivel internațional.

Legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente conturilor

Veniturile

Opinia privind legalitatea și regularitatea operațiunilor de venituri subiacente conturilor

6.

În opinia Curții, operațiunile de venituri subiacente conturilor aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2016 sunt conforme cu legile și reglementările în vigoare sub toate aspectele semnificative.

Plățile

Opinia privind legalitatea și regularitatea plăților subiacente conturilor

7.

În opinia Curții, plățile subiacente conturilor aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2016 sunt conforme cu legile și reglementările în vigoare sub toate aspectele semnificative.

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor însărcinate cu guvernanța

8.

În conformitate cu articolele 310-325 TFUE și cu regulamentul financiar al oficiului, conducerea este responsabilă de întocmirea și de prezentarea conturilor pe baza standardelor de contabilitate pentru sectorul public acceptate la nivel internațional, precum și de legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente conturilor. Această responsabilitate include conceperea, implementarea și menținerea controalelor interne necesare pentru întocmirea și pentru prezentarea unor situații financiare care să nu fie afectate de denaturări semnificative, fie rezultate din acte de fraudă, fie rezultate din erori. Conducerea are, în egală măsură, responsabilitatea de a se asigura că activitățile, operațiunile financiare și informațiile reflectate în situațiile financiare sunt conforme cu dispozițiile care le reglementează. Responsabilitatea finală pentru legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente conturilor aparține conducerii oficiului.

9.

În ceea ce privește întocmirea conturilor, conducerea este responsabilă de evaluarea capacității oficiului de a-și continua activitatea, prezentând, după caz, aspectele relevante pentru continuitatea activității și utilizând principiul contabil al continuității activității.

10.

Persoanele însărcinate cu guvernanța sunt responsabile de supravegherea procesului de raportare financiară al oficiului.

Responsabilitatea auditorului cu privire la auditul conturilor și al operațiunilor subiacente

11.

Obiectivul Curții este, pe de o parte, de a obține o asigurare rezonabilă referitor la prezența sau la absența unor denaturări semnificative în cadrul conturilor oficiului și la conformitatea operațiunilor subiacente cu legile și reglementările în vigoare și, pe de altă parte, de a furniza Parlamentului European și Consiliului sau, după caz, altor autorități responsabile de descărcarea de gestiune, o declarație de asigurare cu privire la fiabilitatea conturilor și la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestora, pe baza auditului său. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel de asigurare ridicat, dar nu este o garanție a faptului că auditul va detecta întotdeauna eventualele denaturări semnificative sau neconformități existente. Acestea pot apărea ca rezultat fie al unei fraude, fie al unei erori și sunt considerate a fi semnificative dacă se estimează, în mod rezonabil, că ele ar putea, în mod individual sau agregat, influența deciziile economice pe care utilizatorii conturilor le pot lua pe baza acestora.

12.

Auditul implică aplicarea unor proceduri în vederea obținerii de probe de audit privind sumele și informațiile prezentate în conturi și privind legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestora. Procedurile de audit sunt alese pe baza raționamentului auditorului, care include evaluarea riscurilor ca în cadrul conturilor să se regăsească denaturări semnificative sau ca la nivelul operațiunilor subiacente să existe neconformități semnificative cu cerințele din legislația Uniunii Europene, fie că aceste denaturări sau neconformități rezultă din acte de fraudă, fie că rezultă din erori. Atunci când evaluează aceste riscuri, auditorul analizează controalele interne relevante pentru întocmirea și prezentarea fidelă a conturilor și pentru legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente, scopul fiind însă acela de a defini proceduri de audit corespunzătoare în raport cu circumstanțele date, și nu de a exprima o opinie cu privire la eficacitatea controalelor interne respective. Auditul include, în egală măsură, aprecierea caracterului adecvat al politicilor contabile utilizate și a caracterului rezonabil al estimărilor contabile elaborate de conducere, precum și evaluarea prezentării globale a conturilor.

13.

În ceea ce privește veniturile, Curtea evaluează procedurile instituite de oficiu pentru colectarea taxelor și a altor venituri, dacă este cazul.

14.

În ceea ce privește cheltuielile, Curtea examinează operațiunile de plăți la momentul la care cheltuielile au fost suportate, înregistrate și acceptate. Plățile în avans sunt examinate în momentul în care beneficiarul fondurilor furnizează justificarea pentru utilizarea lor corespunzătoare, iar oficiul acceptă această justificare prin închiderea și validarea plății în avans, indiferent dacă acest lucru are loc în același exercițiu sau ulterior.

Alte aspecte

15.

Fără ca aceasta să pună în discuție opinia sa, Curtea atrage atenția asupra faptului că Regatul Unit (UK) a notificat Consiliul European în data de 29 martie 2017 cu privire la decizia sa de a se retrage din Uniunea Europeană. Un acord privind modalitățile de retragere urmează să fie negociat. Bugetul oficiului este total autofinanțat, în principal prin venituri provenite de la solicitanții și deținătorii de drepturi de protecție comunitară pentru soiurile de plante. Cu toate acestea, având în vedere că doar aproximativ 4 % din veniturile sale provin de la clienți situați în Regatul Unit, oficiul consideră că este puțin probabil ca retragerea acestui stat să cauzeze un risc semnificativ în ceea ce privește veniturile sale. Oficiul consideră totodată că pot fi luate măsuri pentru a se asigura faptul că sunt disponibile structuri adecvate pentru examinările de soiuri care se efectuează în prezent în Regatul Unit, aceasta fără să existe un risc notabil în ceea ce privește continuitatea activității oficiului.

16.

Observațiile prezentate în continuare nu pun în discuție opinia exprimată de Curte.

OBSERVAȚII CU PRIVIRE LA GESTIUNEA BUGETARĂ

17.

Nivelul creditelor angajate reportate era ridicat în ceea ce privește titlul II (cheltuieli administrative), situându-se la 788 540 de euro, ceea ce reprezintă 40 % (în 2015, acest nivel a fost de 395 882 de euro, ceea ce corespunde unui procent de 28 %). Această situație este cauzată în principal de lucrările de renovare a clădirilor aflate în desfășurare (284 423 de euro), de proiectele informatice (253 483 de euro) și de costurile suportate pentru audituri și evaluări (137 098 de euro), pentru care serviciile vor fi furnizate parțial sau facturile vor fi primite doar în 2017.

18.

Rata de anulare a creditelor de plată aferente exercițiului 2015 reportate în 2016 era de asemenea ridicată pentru titlul II, situându-se la 17 % (20 % în 2015), ceea ce indică nevoia de ameliorare a planificării bugetare.

ALTE OBSERVAȚII

19.

Regulamentul de înființare a oficiului nu prevede obligativitatea efectuării unor evaluări externe periodice cu privire la performanța acestuia. Deși oficiul sau Comisia au realizat evaluări ad hoc pe teme specifice, oficiul ar trebui, împreună cu Comisia, să aibă în vedere comandarea, cel puțin o dată la cinci ani, a unor evaluări externe detaliate cu privire la performanța sa, astfel cum procedează majoritatea celorlalte agenții. În eventualitatea unei modificări viitoare a regulamentului de înființare, o astfel de cerință ar trebui introdusă.

SITUAȚIA ACȚIUNILOR ÎNTREPRINSE ÎN URMA OBSERVAȚIILOR DIN EXERCIȚIILE ANTERIOARE

20.

Anexa conține o prezentare generală a acțiunilor corective întreprinse în urma observațiilor formulate de Curte în exercițiile anterioare.

Prezentul raport a fost adoptat de Camera IV, condusă de domnul Baudilio TOMÉ MUGURUZA, membru al Curții de Conturi, la Luxemburg, în ședința sa din 19 septembrie 2017.

Pentru Curtea de Conturi

Klaus-Heiner LEHNE

Președinte


(1)  JO L 227, 1.9.1994, p. 1.

(2)  Mai multe informații cu privire la competențele și activitățile oficiului sunt disponibile pe site-ul acestuia: www.cpvo.europa.eu.

(3)  Personalul include funcționari permanenți, agenți temporari și agenți contractuali, precum și experți naționali detașați.

Sursă: Date furnizate de oficiu.

(4)  Situațiile financiare cuprind bilanțul, situația performanței financiare, situația fluxurilor de numerar, situația modificărilor în structura activelor nete, precum și o sinteză a principalelor politici contabile, alături de o serie de alte note explicative.

(5)  Rapoartele privind execuția bugetară cuprind rapoartele în care sunt prezentate toate operațiunile bugetare sub formă agregată, precum și note explicative.


ANEXĂ

Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din exercițiile anterioare

Exercițiul

Observația Curții

Stadiul acțiunii corective

(finalizată/în desfășurare/nedemarată încă/nu se aplică)

2014

Oficiul utilizează servicii bancare electronice pentru majoritatea plăților pe care le efectuează. Contabilul oficiului sau oricare dintre cei doi adjuncți ai săi are drept de semnătură electronică pentru realizarea plăților. Nu este necesară o a doua semnătură, fapt care reprezintă un risc financiar pentru oficiu.

Nedemarată încă

2014

În pofida faptului că oficiul a început să funcționeze în anul 1995, încă nu există un acord privind sediul, încheiat cu statul membru gazdă, care să clarifice condițiile în care se poate desfășura activitatea oficiului și pe care le poate pune la dispoziția personalului.

În desfășurare

2015

Nivelul creditelor angajate reportate era ridicat în ceea ce privește titlul II (cheltuieli administrative), și anume de 395 882 de euro sau 28 % (394 599 de euro sau 30 % în 2014). Acestea se referă în principal la proiectele IT (134 030 de euro), la cheltuielile de misiune (96 368 de euro), precum și la costurile privind auditul intern (82 070 de euro) pentru care furnizarea serviciilor sau primirea facturilor va avea loc doar în 2016.

Nu se aplică

2015

Nivelul reportărilor anulate din 2014 era ridicat în ceea ce privește titlul II, situându-se la 20 % (față de 26 % în 2014) și indica deficiențe în planificarea acestora.

În desfășurare

2015

Cheltuielile aferente procedurilor de recurs au fost în principal acoperite de taxele de recurs (1). Cu toate acestea, taxele au acoperit doar o mică parte din costurile reale suportate. În exercițiul 2015, venitul rezultat din taxele de recurs a fost de 11 000 de euro (față de 12 500 de euro în 2014), în timp ce costurile aferente membrilor camerei de recurs se ridicau la aproximativ 62 037 de euro (față de 80 114 euro în 2014).

Nu se aplică

2015

La data de 31 decembrie 2015, taxele neplătite mai mult de 90 de zile (în special taxe anuale) se ridicau la 240 766 de euro. Oficiul nu a pus în aplicare toate opțiunile prevăzute în regulamentul său financiar în vederea recuperării taxelor neplătite, precum recuperarea silită (2).

În desfășurare


(1)  Considerente din Regulamentul (CE) nr. 1238/95 al Comisiei (JO L 121, 1.6.1995, p. 31).

(2)  Articolul 53 din regulamentul financiar al oficiului.


RĂSPUNSUL OFICIULUI

Oficiul ia notă de observațiile Curții.

17.

Nivelul ridicat al reportărilor din 2016 este legat în mare parte de renovarea clădirii, care este în curs, și de proiectul de dezvoltare IT. Realizarea acestor proiecte nu poate fi aliniată cu anul calendaristic din motive operaționale.


6.12.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 417/63


RAPORTUL

privind conturile anuale ale Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul agenției

(2017/C 417/09)

INTRODUCERE

1.

Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (denumită în continuare „agenția”), cu sediul la Bruxelles, a fost instituită prin Decizia de punere în aplicare 2013/776/UE a Comisiei (1) de abrogare a Deciziei 2009/336/CE. Agenția are drept misiune gestionarea programelor din domeniul educației, al audiovizualului și al culturii, stabilite de Comisie, inclusiv implementarea detaliată de proiecte cu caracter tehnic.

2.

Tabelul conține cifre-cheie cu privire la agenție (2).

Tabel

Cifre-cheie cu privire la agenție

 

2015

2016

Buget (în milioane de euro)

46,9

49,1

Total personal la 31 decembrie (3)

441

442

INFORMAȚII ÎN SPRIJINUL DECLARAȚIEI DE ASIGURARE

3.

Abordarea de audit adoptată de Curte cuprinde proceduri analitice de audit, testarea directă a operațiunilor și o evaluare a controalelor-cheie din cadrul sistemelor de supraveghere și de control ale agenției. Acestea sunt completate cu probe de audit rezultate din activitatea altor auditori (acolo unde este cazul), precum și cu o analiză a declarațiilor conducerii.

OPINIE

4.

Curtea a auditat următoarele:

(a)

conturile agenției, care cuprind situațiile financiare (4) și rapoartele privind execuția bugetară (5) pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2016; și

(b)

legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestor conturi,

în conformitate cu prevederile articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE).

Fiabilitatea conturilor

Opinia privind fiabilitatea conturilor

5.

În opinia Curții, conturile agenției aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2016 prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situația financiară a acesteia la 31 decembrie 2016, precum și rezultatele operațiunilor sale, fluxurile sale de numerar și modificările în structura activelor nete pentru exercițiul încheiat la această dată, în conformitate cu dispozițiile regulamentului său financiar și cu normele contabile adoptate de contabilul Comisiei. Aceste norme se bazează pe standardele de contabilitate pentru sectorul public acceptate la nivel internațional.

Legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente conturilor

Veniturile

Opinia privind legalitatea și regularitatea operațiunilor de venituri subiacente conturilor

6.

În opinia Curții, operațiunile de venituri subiacente conturilor aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2016 sunt conforme cu legile și reglementările în vigoare sub toate aspectele semnificative.

Plățile

Opinia privind legalitatea și regularitatea plăților subiacente conturilor

7.

În opinia Curții, plățile subiacente conturilor aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2016 sunt conforme cu legile și reglementările în vigoare sub toate aspectele semnificative.

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor însărcinate cu guvernanța

8.

În conformitate cu articolele 310-325 TFUE și cu regulamentul financiar al agenției, conducerea este responsabilă de întocmirea și de prezentarea conturilor pe baza standardelor de contabilitate pentru sectorul public acceptate la nivel internațional, precum și de legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente conturilor. Această responsabilitate include conceperea, implementarea și menținerea controalelor interne necesare pentru întocmirea și pentru prezentarea unor situații financiare care să nu fie afectate de denaturări semnificative, fie rezultate din acte de fraudă, fie rezultate din erori. Conducerea are, în egală măsură, responsabilitatea de a se asigura că activitățile, operațiunile financiare și informațiile reflectate în situațiile financiare sunt conforme cu dispozițiile care le reglementează. Responsabilitatea finală pentru legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente conturilor aparține conducerii agenției.

9.

În ceea ce privește întocmirea conturilor, conducerea este responsabilă de evaluarea capacității agenției de a-și continua activitatea, prezentând, după caz, aspectele relevante pentru continuitatea activității și utilizând principiul contabil al continuității activității.

10.

Persoanele însărcinate cu guvernanța sunt responsabile de supravegherea procesului de raportare financiară al agenției.

Responsabilitatea auditorului cu privire la auditul conturilor și al operațiunilor subiacente

11.

Obiectivul Curții este, pe de o parte, de a obține o asigurare rezonabilă referitor la prezența sau la absența unor denaturări semnificative în cadrul conturilor agenției și la conformitatea operațiunilor subiacente cu legile și reglementările în vigoare și, pe de altă parte, de a furniza Parlamentului European și Consiliului sau, după caz, altor autorități responsabile de descărcarea de gestiune, o declarație de asigurare cu privire la fiabilitatea conturilor și la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestora, pe baza auditului său. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel de asigurare ridicat, dar nu este o garanție a faptului că auditul va detecta întotdeauna eventualele denaturări semnificative sau neconformități existente. Acestea pot apărea ca rezultat fie al unei fraude, fie al unei erori și sunt considerate a fi semnificative dacă se estimează, în mod rezonabil, că ele ar putea, în mod individual sau agregat, influența deciziile economice pe care utilizatorii conturilor le pot lua pe baza acestora.

12.

Auditul implică aplicarea unor proceduri în vederea obținerii de probe de audit privind sumele și informațiile prezentate în conturi și privind legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestora. Procedurile de audit sunt alese pe baza raționamentului auditorului, care include evaluarea riscurilor ca în cadrul conturilor să se regăsească denaturări semnificative sau ca la nivelul operațiunilor subiacente să existe neconformități semnificative cu cerințele din legislația Uniunii Europene, fie că aceste denaturări sau neconformități rezultă din acte de fraudă, fie că rezultă din erori. Atunci când evaluează aceste riscuri, auditorul analizează controalele interne relevante pentru întocmirea și prezentarea fidelă a conturilor și pentru legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente, scopul fiind însă acela de a defini proceduri de audit corespunzătoare în raport cu circumstanțele date, și nu de a exprima o opinie cu privire la eficacitatea controalelor interne respective. Auditul include, în egală măsură, aprecierea caracterului adecvat al politicilor contabile utilizate și a caracterului rezonabil al estimărilor contabile elaborate de conducere, precum și evaluarea prezentării globale a conturilor.

13.

În ceea ce privește veniturile, Curtea verifică finanțarea primită de la Comisie și evaluează procedurile instituite de agenție pentru colectarea taxelor și a altor venituri.

14.

În ceea ce privește cheltuielile, Curtea examinează operațiunile de plăți la momentul la care cheltuielile au fost suportate, înregistrate și acceptate. Examinarea acoperă toate categoriile de plăți, cu excepția plăților în avans, la momentul la care sunt efectuate. Plățile în avans sunt examinate în momentul în care beneficiarul fondurilor furnizează justificarea pentru utilizarea lor corespunzătoare, iar agenția acceptă această justificare prin închiderea și validarea plății în avans, indiferent dacă acest lucru are loc în același exercițiu sau ulterior.

15.

Observațiile prezentate în continuare nu pun în discuție opinia exprimată de Curte.

OBSERVAȚII CU PRIVIRE LA CONTROALELE INTERNE

16.

În 2016, la efectuarea inventarului său anual cu privire la activele deținute, agenția nu a putut să localizeze 46 de elemente informatice având o valoare totală inițială de achiziție care se ridica la aproximativ 22 000 de euro, ceea ce indică deficiențe la nivelul protecției activelor.

OBSERVAȚII CU PRIVIRE LA GESTIUNEA BUGETARĂ

17.

Nivelul creditelor angajate reportate era ridicat în ceea ce privește titlul III (sprijin pentru operațiunile agenției), situându-se la 2,3 milioane de euro, ceea ce reprezintă 47 % (în 2015, acest nivel a fost de 2,8 milioane de euro, ceea ce corespunde unui procent de 50 %). Acestea se referă în principal la audituri (aflate încă în curs de desfășurare) ale proiectelor (0,8 milioane de euro) și la servicii informatice (0,9 milioane de euro) comandate în anul 2016 și pentru care nu se emiseseră încă facturi la încheierea exercițiului sau care urmează să fie prestate în anul 2017.

SITUAȚIA ACȚIUNILOR ÎNTREPRINSE ÎN URMA OBSERVAȚIILOR DIN EXERCIȚIILE ANTERIOARE

18.

Anexa conține o prezentare generală a acțiunilor corective întreprinse în urma observațiilor formulate de Curte în exercițiile anterioare.

Prezentul raport a fost adoptat de Camera IV, condusă de domnul Baudilio TOMÉ MUGURUZA, membru al Curții de Conturi, la Luxemburg, în ședința sa din 12 septembrie 2017.

Pentru Curtea de Conturi

Klaus-Heiner LEHNE

Președinte


(1)  JO L 343, 19.12.2013, p. 46.

(2)  Mai multe informații cu privire la competențele și activitățile agenției sunt disponibile pe site-ul acesteia: http://eacea.ec.europa.eu.

(3)  Personalul include funcționari permanenți, agenți temporari și agenți contractuali, precum și experți naționali detașați.

Sursă: Date furnizate de agenție.

(4)  Situațiile financiare cuprind bilanțul, situația performanței financiare, situația fluxurilor de numerar, situația modificărilor în structura activelor nete, precum și o sinteză a principalelor politici contabile, alături de o serie de alte note explicative.

(5)  Rapoartele privind execuția bugetară cuprind rapoartele în care sunt prezentate toate operațiunile bugetare sub formă agregată, precum și note explicative.


ANEXĂ

Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din exercițiile anterioare

Exercițiul

Observația Curții

Stadiul acțiunii corective

(finalizată/în desfășurare/nedemarată încă/nu se aplică)

2015

Nivelul creditelor angajate reportate era ridicat în ceea ce privește titlul III (cheltuieli aferente activităților operaționale ale agenției), și anume 50 % sau 2,8 milioane de euro (56 % sau 3,2 milioane de euro în 2014). Acestea se referă în principal la audituri (aflate încă în curs de desfășurare) ale proiectelor (1 milion de euro), la servicii informatice (0,8 milioane de euro), la servicii de comunicare și publicare (0,5 milioane de euro), precum și la servicii de traducere (0,2 milioane de euro) comandate în anul 2015 și pentru care nu se emiseseră încă facturi la încheierea exercițiului sau care urmează să fie prestate în anul 2016.

Nu se aplică


RĂSPUNSUL AGENȚIEI

16.

Valoarea elementelor informatice negăsite la inventarul 2015/2016 este echivalentă cu 0,64 % din valoarea tuturor elementelor informatice, ceea ce este similar rezultatelor din anii precedenți. Trebuie observat că valoarea contabilă reziduală a elementelor negăsite este mult mai mică (aproximativ 8 000 de euro) decât costurile de achiziție inițiale.

Agenția va continua să efectueze inventare regulate pentru a asigura protecția activelor.

17.

Agenția ia notă de observațiile Curții. Agenția va continua să depună eforturi pentru a ține sub control rata reportărilor.


6.12.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 417/68


RAPORTUL

privind conturile anuale ale Agenției Europene de Siguranță a Aviației pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul agenției

(2017/C 417/10)

INTRODUCERE

1.

Agenția Europeană de Siguranță a Aviației (denumită în continuare „agenția”), cu sediul la Köln, a fost instituită prin Regulamentul (CE) nr. 1592/2002 al Parlamentului European și al Consiliului (1), care a fost abrogat de Regulamentul (CE) nr. 216/2008 (2). Agenției i-au fost încredințate sarcini executive și de reglementare specifice în domeniul siguranței aviației.

2.

Tabelul conține cifre-cheie cu privire la agenție (3).

Tabel

Cifre-cheie cu privire la agenție

 

2015

2016

Buget (în milioane de euro)

185,4

193,4

Total personal la 31 decembrie (4)

779

774

INFORMAȚII ÎN SPRIJINUL DECLARAȚIEI DE ASIGURARE

3.

Abordarea de audit adoptată de Curte cuprinde proceduri analitice de audit, testarea directă a operațiunilor și o evaluare a controalelor-cheie din cadrul sistemelor de supraveghere și de control ale agenției. Acestea sunt completate cu probe de audit rezultate din activitatea altor auditori, precum și cu o analiză a declarațiilor conducerii.

OPINIE

4.

Curtea a auditat următoarele:

(a)

conturile agenției, care cuprind situațiile financiare (5) și rapoartele privind execuția bugetară (6) pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2016; și

(b)

legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestor conturi,

în conformitate cu prevederile articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE).

Fiabilitatea conturilor

Opinia privind fiabilitatea conturilor

5.

În opinia Curții, conturile agenției aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2016 prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situația financiară a acesteia la 31 decembrie 2016, precum și rezultatele operațiunilor sale, fluxurile sale de numerar și modificările în structura activelor nete pentru exercițiul încheiat la această dată, în conformitate cu dispozițiile regulamentului său financiar și cu normele contabile adoptate de contabilul Comisiei. Aceste norme se bazează pe standardele de contabilitate pentru sectorul public acceptate la nivel internațional.

Legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente conturilor

Veniturile

Opinia privind legalitatea și regularitatea operațiunilor de venituri subiacente conturilor

6.

În opinia Curții, operațiunile de venituri subiacente conturilor aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2016 sunt conforme cu legile și reglementările în vigoare sub toate aspectele semnificative.

Plățile

Opinia privind legalitatea și regularitatea plăților subiacente conturilor

7.

În opinia Curții, plățile subiacente conturilor aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2016 sunt conforme cu legile și reglementările în vigoare sub toate aspectele semnificative.

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor însărcinate cu guvernanța

8.

În conformitate cu articolele 310-325 TFUE și cu regulamentul financiar al agenției, conducerea este responsabilă de întocmirea și de prezentarea conturilor pe baza standardelor de contabilitate pentru sectorul public acceptate la nivel internațional, precum și de legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente conturilor. Această responsabilitate include conceperea, implementarea și menținerea controlului intern necesar pentru întocmirea și pentru prezentarea unor situații financiare care să nu fie afectate de denaturări semnificative, fie rezultate din acte de fraudă, fie rezultate din erori. Conducerea are, în egală măsură, responsabilitatea de a se asigura că activitățile, operațiunile financiare și informațiile reflectate în situațiile financiare sunt conforme cu dispozițiile care le reglementează. Responsabilitatea finală pentru legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente conturilor aparține conducerii agenției.

9.

În ceea ce privește întocmirea conturilor, conducerea este responsabilă de evaluarea capacității agenției de a-și continua activitatea, prezentând, după caz, aspectele relevante pentru continuitatea activității și utilizând principiul contabil al continuității activității.

10.

Persoanele însărcinate cu guvernanța sunt responsabile de supravegherea procesului de raportare financiară al agenției.

Responsabilitatea auditorului cu privire la auditul conturilor și al operațiunilor subiacente

11.

Obiectivul Curții este, pe de o parte, de a obține o asigurare rezonabilă referitor la prezența sau la absența unor denaturări semnificative în cadrul conturilor agenției și la conformitatea operațiunilor subiacente cu legile și reglementările în vigoare și, pe de altă parte, de a furniza Parlamentului European și Consiliului sau, după caz, altor autorități responsabile de descărcarea de gestiune, o declarație de asigurare cu privire la fiabilitatea conturilor și la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestora, pe baza auditului său. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel de asigurare ridicat, dar nu este o garanție a faptului că auditul va detecta întotdeauna eventualele denaturări semnificative sau neconformități existente. Acestea pot apărea ca rezultat fie al unei fraude, fie al unei erori și sunt considerate a fi semnificative dacă se estimează, în mod rezonabil, că ele ar putea, în mod individual sau agregat, influența deciziile economice pe care utilizatorii conturilor le pot lua pe baza acestora.

12.

Auditul implică aplicarea unor proceduri în vederea obținerii de probe de audit privind sumele și informațiile prezentate în conturi și privind legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestora. Procedurile de audit sunt alese pe baza raționamentului auditorului, care include evaluarea riscurilor ca în cadrul conturilor să se regăsească denaturări semnificative sau ca la nivelul operațiunilor subiacente să existe neconformități semnificative cu cerințele din legislația Uniunii Europene, fie că aceste denaturări sau neconformități rezultă din acte de fraudă, fie că rezultă din erori. Atunci când evaluează aceste riscuri, auditorul analizează controalele interne relevante pentru întocmirea și prezentarea fidelă a conturilor și pentru legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente, scopul fiind însă acela de a defini proceduri de audit corespunzătoare în raport cu circumstanțele date, și nu de a exprima o opinie cu privire la eficacitatea controalelor interne respective. Auditul include, în egală măsură, aprecierea caracterului adecvat al politicilor contabile utilizate și a caracterului rezonabil al estimărilor contabile elaborate de conducere, precum și evaluarea prezentării globale a conturilor.

13.

În ceea ce privește veniturile, Curtea verifică finanțarea primită de la Comisie și evaluează procedurile instituite de agenție pentru colectarea taxelor și a altor venituri, dacă este cazul.

14.

În ceea ce privește cheltuielile, Curtea examinează operațiunile de plăți la momentul la care cheltuielile au fost suportate, înregistrate și acceptate. Examinarea acoperă toate categoriile de plăți, cu excepția plăților în avans, la momentul la care sunt efectuate. Plățile în avans sunt examinate în momentul în care beneficiarul fondurilor furnizează justificarea pentru utilizarea lor corespunzătoare, iar agenția acceptă această justificare prin închiderea și validarea plății în avans, indiferent dacă acest lucru are loc în același exercițiu sau ulterior.

15.

La întocmirea prezentului raport și a declarației de asigurare, Curtea a luat în considerare activitatea de audit desfășurată de auditorul extern independent cu privire la conturile agenției, în conformitate cu prevederile articolului 208 alineatul (4) din Regulamentul financiar al UE (7).

Alte aspecte

16.

Fără ca aceasta să pună în discuție opinia sa, Curtea atrage atenția asupra faptului că Regatul Unit (UK) a notificat Consiliul European în data de 29 martie 2017 cu privire la decizia sa de a se retrage din Uniunea Europeană. Un acord privind modalitățile de retragere urmează să fie negociat. Bugetul pe 2016 al agenției a fost finanțat în proporție de 70 % din taxele plătite de societățile din sectorul aviației și în proporție de 30 % din fonduri ale Uniunii Europene. Este așadar posibil ca veniturile agenției să scadă în viitor, ca urmare a deciziei Regatului Unit de a se retrage din UE.

17.

Observațiile prezentate în continuare nu pun în discuție opinia exprimată de Curte.

OBSERVAȚII CU PRIVIRE LA LEGALITATEA ȘI REGULARITATEA OPERAȚIUNILOR

18.

Deși activitățile din 2016 finanțate de societățile din sectorul aviației au condus la un deficit de 7,6 milioane de euro, rezultatele bugetare sunt fluctuante de-a lungul exercițiilor financiare (8), iar agenția a acumulat un excedent de 52 de milioane de euro din această categorie de activități. Regulamentul de înființare a agenției prevede că taxele percepute de la societățile din sectorul aviației trebuie să fie adecvate pentru a acoperi costurile suportate de agenție în legătură cu activitățile de certificare. Regulamentul nu prevede însă posibilitatea acumulării unui excedent.

ALTE OBSERVAȚII

19.

În perioada 2014-2016, agenția a cheltuit 9,4 milioane de euro (4,4 milioane de euro în 2016) din excedentul acumulat pentru a finanța costul în valoare de 12,4 milioane de euro aferent renovării (și mutării) agenției într-o nouă clădire. Comisia a contribuit și ea cu suma de 3 milioane de euro de la bugetul UE în acest scop. Împărțirea finanțării între contribuțiile provenind de la societățile din sectorul aviației și contribuția Uniunii era conformă cu metodologia de alocare a costurilor standard utilizată de agenție și a avut drept rezultat faptul că lucrările respective au fost finanțate în mare parte din taxele plătite de societățile din sector.

SITUAȚIA ACȚIUNILOR ÎNTREPRINSE ÎN URMA OBSERVAȚIILOR DIN EXERCIȚIILE ANTERIOARE

20.

Anexa conține o prezentare generală a acțiunilor corective întreprinse în urma observațiilor formulate de Curte în exercițiile anterioare.

Prezentul raport a fost adoptat de Camera IV, condusă de domnul Baudilio TOMÉ MUGURUZA, membru al Curții de Conturi, la Luxemburg, în ședința sa din 19 septembrie 2017.

Pentru Curtea de Conturi

Klaus-Heiner LEHNE

Președinte


(1)  JO L 240, 7.9.2002, p. 1.

(2)  JO L 79, 19.3.2008, p. 1.

(3)  Mai multe informații cu privire la competențele și activitățile agenției sunt disponibile pe site-ul acesteia: www.easa.europa.eu.

(4)  Personalul include funcționari permanenți, agenți temporari și agenți contractuali, precum și experți naționali detașați.

Sursă: Date furnizate de agenție.

(5)  Situațiile financiare cuprind bilanțul, situația performanței financiare, situația fluxurilor de numerar, situația modificărilor în structura activelor nete, precum și o sinteză a principalelor politici contabile, alături de o serie de alte note explicative.

(6)  Rapoartele privind execuția bugetară cuprind rapoartele în care sunt prezentate toate operațiunile bugetare sub formă agregată, precum și note explicative.

(7)  Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1).

(8)  În 2014 și în 2015, s-au înregistrat excedente în valoare de 15,3 milioane de euro și, respectiv, 16,9 milioane de euro.


ANEXĂ

Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din exercițiile anterioare

Exercițiul

Observația Curții

Stadiul acțiunii corective

(finalizată/în desfășurare/nedemarată încă/nu se aplică)

2013

Agenția a devenit operațională în 2004 și, până în prezent, a funcționat pe bază de corespondență și de schimburi derulate cu statul membru gazdă, dar nu a semnat cu acesta niciun acord cuprinzător cu privire la sediu. Un astfel de acord ar aduce mai multă transparență în ceea ce privește condițiile în care funcționează agenția și personalul acesteia.

Finalizată (1)

2015

Nivelul creditelor angajate reportate era ridicat în ceea ce privește titlul II (cheltuieli administrative), situându-se la 4,4 milioane de euro, respectiv 20,2  % (3,6 milioane de euro, respectiv 22 %, în 2014), și în ceea ce privește titlul III (cheltuieli operaționale), unde se situa la 2 milioane de euro, respectiv 32,0  % (2 milioane de euro, respectiv 38,1  %, în 2014). Aceste reportări sunt legate în principal de servicii informatice care fuseseră comandate spre sfârșitul anului, precum și de activități de reglementare și de proiecte de cercetare care se prelungesc dincolo de exercițiul 2015.

Nu se aplică


(1)  Agenția și statul membru au finalizat un acord privind sediul. Acest acord a intrat în vigoare începând cu 17 august 2017.


RĂSPUNSUL AGENȚIEI

16.

Agenția ia notă de observația Curții. A fost creat un grup de lucru care să analizeze această chestiune și care a efectuat o primă analiză a potențialelor riscuri și a impactului Brexit.

20.

Regulamentele constitutive și financiare includ dispoziții privind tratamentul taxelor plătite de industrie ca venituri alocate. În consecință, agenția contabilizează orice surplus sau deficit legat de activitățile care generează taxe și comisioane într-un excedent acumulat. Acest excedent acumulat fluctuează de la an la an, în funcție de rezultatul anului fiscal. Între 2010 și 2015, surplusul sau deficitul a fluctuat între un deficit de 5,9 milioane și un surplus de 16,9 milioane. Acest surplus acumulat sau fond-tampon oferă acoperire pentru deficit și reprezintă 6 luni de funcționare continuă. Agenția intenționează să modifice atât regulamentul financiar, cât și reglementările privind taxele și comisioanele pentru a formaliza mai bine acest tratament al excedentului acumulat.

21.

În conformitate cu articolul 88 din Regulamentul financiar al agenției, președintele Consiliului de administrație al agenției a informat autoritatea bugetară (Parlamentul European și Consiliul European) cu privire la proiectul noului sediu al agenției. Un raport detaliat care include, în special, schema de finanțare, a fost transmis la 22 mai 2013 și, în consecință:

Agenția a acționat în conformitate cu informațiile comunicate autorității bugetare.

Există o comunicare anuală cu privire la clădire în conformitate cu articolul 87 din Regulamentul financiar, comunicare care a fost transmisă autorității bugetare în fiecare an.

Parlamentul European a aprobat raportul și mecanismul de finanțare în conformitate cu schema de finanțare a agenției.


6.12.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 417/74


RAPORTUL

privind conturile anuale ale Agenției Executive pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul agenției

(2017/C 417/11)

INTRODUCERE

1.

Agenția Executivă pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (denumită în continuare „agenția”), cu sediul la Bruxelles, a fost înființată pentru perioada 1 ianuarie 2014-31 decembrie 2024 prin Decizia de punere în aplicare 2013/771/UE a Comisiei (1). Principala sarcină a agenției este de a gestiona, în strânsă cooperare cu șapte direcții generale din cadrul Comisiei, acțiunile UE în domeniul cercetării și inovării, al competitivității IMM-urilor, al mediului și politicilor climatice, al pescuitului și afacerilor maritime.

2.

Tabelul conține cifre-cheie cu privire la agenție (2).

Tabel

Cifre-cheie cu privire la agenție

 

2015

2016

Buget (în milioane de euro)

36,4

35,8

Total personal la 31 decembrie (3)

373

417

INFORMAȚII ÎN SPRIJINUL DECLARAȚIEI DE ASIGURARE

3.

Abordarea de audit adoptată de Curte cuprinde proceduri analitice de audit, testarea directă a operațiunilor și o evaluare a controalelor-cheie din cadrul sistemelor de supraveghere și de control ale agenției. Acestea sunt completate cu probe de audit rezultate din activitatea altor auditori (acolo unde este cazul), precum și cu o analiză a declarațiilor conducerii.

OPINIE

4.

Curtea a auditat următoarele:

(a)

conturile agenției, care cuprind situațiile financiare (4) și rapoartele privind execuția bugetară (5) pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2016; și

(b)

legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestor conturi,

în conformitate cu prevederile articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE).

Fiabilitatea conturilor

Opinia privind fiabilitatea conturilor

5.

În opinia Curții, conturile agenției aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2016 prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situația financiară a acesteia la 31 decembrie 2016, precum și rezultatele operațiunilor sale, fluxurile sale de numerar și modificările în structura activelor nete pentru exercițiul încheiat la această dată, în conformitate cu dispozițiile regulamentului său financiar și cu normele contabile adoptate de contabilul Comisiei. Aceste norme se bazează pe standardele de contabilitate pentru sectorul public acceptate la nivel internațional.

Legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente conturilor

Veniturile

Opinia privind legalitatea și regularitatea operațiunilor de venituri subiacente conturilor

6.

În opinia Curții, operațiunile de venituri subiacente conturilor aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2016 sunt conforme cu legile și reglementările în vigoare sub toate aspectele semnificative.

Plățile

Opinia privind legalitatea și regularitatea plăților subiacente conturilor

7.

În opinia Curții, plățile subiacente conturilor aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2016 sunt conforme cu legile și reglementările în vigoare sub toate aspectele semnificative.

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor însărcinate cu guvernanța

8.

În conformitate cu articolele 310-325 TFUE și cu regulamentul financiar al agenției, conducerea este responsabilă de întocmirea și de prezentarea conturilor pe baza standardelor de contabilitate pentru sectorul public acceptate la nivel internațional, precum și de legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente conturilor. Această responsabilitate include conceperea, implementarea și menținerea controalelor interne necesare pentru întocmirea și pentru prezentarea unor situații financiare care să nu fie afectate de denaturări semnificative, fie rezultate din acte de fraudă, fie rezultate din erori. Conducerea are, în egală măsură, responsabilitatea de a se asigura că activitățile, operațiunile financiare și informațiile reflectate în situațiile financiare sunt conforme cu dispozițiile care le reglementează. Responsabilitatea finală pentru legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente conturilor aparține conducerii agenției.

9.

În ceea ce privește întocmirea conturilor, conducerea este responsabilă de evaluarea capacității agenției de a-și continua activitatea, prezentând, după caz, aspectele relevante pentru continuitatea activității și utilizând principiul contabil al continuității activității.

10.

Persoanele însărcinate cu guvernanța sunt responsabile de supravegherea procesului de raportare financiară al agenției.

Responsabilitatea auditorului cu privire la auditul conturilor și al operațiunilor subiacente

11.

Obiectivul Curții este, pe de o parte, de a obține o asigurare rezonabilă referitor la prezența sau la absența unor denaturări semnificative în cadrul conturilor agenției și la conformitatea operațiunilor subiacente cu legile și reglementările în vigoare și, pe de altă parte, de a furniza Parlamentului European și Consiliului sau, după caz, altor autorități responsabile de descărcarea de gestiune, o declarație de asigurare cu privire la fiabilitatea conturilor și la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestora, pe baza auditului său. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel de asigurare ridicat, dar nu este o garanție a faptului că auditul va detecta întotdeauna eventualele denaturări semnificative sau neconformități existente. Acestea pot apărea ca rezultat fie al unei fraude, fie al unei erori și sunt considerate a fi semnificative dacă se estimează, în mod rezonabil, că ele ar putea, în mod individual sau agregat, influența deciziile economice pe care utilizatorii conturilor le pot lua pe baza acestora.

12.

Auditul implică aplicarea unor proceduri în vederea obținerii de probe de audit privind sumele și informațiile prezentate în conturi și privind legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestora. Procedurile de audit sunt alese pe baza raționamentului auditorului, care include evaluarea riscurilor ca în cadrul conturilor să se regăsească denaturări semnificative sau ca la nivelul operațiunilor subiacente să existe neconformități semnificative cu cerințele din legislația Uniunii Europene, fie că aceste denaturări sau neconformități rezultă din acte de fraudă, fie că rezultă din erori. Atunci când evaluează aceste riscuri, auditorul analizează controalele interne relevante pentru întocmirea și prezentarea fidelă a conturilor și pentru legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente, scopul fiind însă acela de a defini proceduri de audit corespunzătoare în raport cu circumstanțele date, și nu de a exprima o opinie cu privire la eficacitatea controalelor interne respective. Auditul include, în egală măsură, aprecierea caracterului adecvat al politicilor contabile utilizate și a caracterului rezonabil al estimărilor contabile elaborate de conducere, precum și evaluarea prezentării globale a conturilor.

13.

În ceea ce privește veniturile, Curtea verifică finanțarea primită de la Comisie și evaluează procedurile instituite de agenție pentru colectarea taxelor și a altor venituri, dacă este cazul.

14.

În ceea ce privește cheltuielile, Curtea examinează operațiunile de plăți la momentul la care cheltuielile au fost suportate, înregistrate și acceptate. Examinarea acoperă toate categoriile de plăți, cu excepția plăților în avans, la momentul la care sunt efectuate. Plățile în avans sunt examinate în momentul în care beneficiarul fondurilor furnizează justificarea pentru utilizarea lor corespunzătoare, iar agenția acceptă această justificare prin închiderea și validarea plății în avans, indiferent dacă acest lucru are loc în același exercițiu sau ulterior.

15.

Observațiile prezentate în continuare nu pun în discuție opinia exprimată de Curte.

OBSERVAȚII CU PRIVIRE LA GESTIUNEA BUGETARĂ

16.

Nivelul creditelor angajate reportate era ridicat în ceea ce privește titlul II (cheltuieli administrative), situându-se la 1 250 000 de euro, ceea ce reprezintă 33 % (în 2015, acest nivel a fost de 998 324 de euro, ceea ce corespunde unui procent de 14 %), precum și în ceea ce privește titlul III (sprijin pentru operațiunile agenției), situându-se la 2 550 000 de euro, ceea ce reprezintă 62 % (în 2015, acest nivel a fost de 4 milioane de euro, ceea ce corespunde unui procent de 65 %). În cazul titlului II, reportările se referă în principal la sume destinate chiriei (0,6 milioane de euro) și la achiziționarea de hardware care, la sfârșitul exercițiului, nu fusese încă livrat (0,5 milioane de euro). Reportările din cadrul titlului III se referă la evaluări realizate de experți externi și la monitorizarea programului LIFE (1,5 milioane de euro), la verificări ex post în curs de desfășurare (0,5 milioane de euro) și la servicii informatice (0,5 milioane de euro) care fuseseră comandate în 2016, însă livrate doar parțial și nefacturate până la sfârșitul exercițiului. Agenția ar putea să aibă în vedere introducerea unor credite bugetare diferențiate pentru a reflecta mai bine caracterul multianual al operațiunilor și întârzierile inevitabile care apar între semnarea contractelor, livrare și efectuarea plăților.

17.

Sumele reportate din exercițiul precedent care au fost anulate erau ridicate în cazul titlului I (cheltuieli cu personalul), situându-se la 32 000 de euro (8,3 %), ceea ce indică o supraestimare a nevoilor bugetare.

SITUAȚIA ACȚIUNILOR ÎNTREPRINSE ÎN URMA OBSERVAȚIILOR DIN EXERCIȚIILE ANTERIOARE

18.

Anexa conține o prezentare generală a acțiunilor corective întreprinse în urma observațiilor formulate de Curte în exercițiile anterioare.

Prezentul raport a fost adoptat de Camera IV, condusă de domnul Baudilio TOMÉ MUGURUZA, membru al Curții de Conturi, la Luxemburg, în ședința sa din 12 septembrie 2017.

Pentru Curtea de Conturi

Klaus-Heiner LEHNE

Președinte


(1)  JO L 341, 18.12.2013, p. 73.

(2)  Mai multe informații cu privire la competențele și activitățile agenției sunt disponibile pe site-ul acesteia: www.ec.europa.eu/easme/.

(3)  Personalul include funcționari permanenți, agenți temporari și agenți contractuali, precum și experți naționali detașați.

Sursă: Date furnizate de agenție.

(4)  Situațiile financiare cuprind bilanțul, situația performanței financiare, situația fluxurilor de numerar, situația modificărilor în structura activelor nete, precum și o sinteză a principalelor politici contabile, alături de o serie de alte note explicative.

(5)  Rapoartele privind execuția bugetară cuprind rapoartele în care sunt prezentate toate operațiunile bugetare sub formă agregată, precum și note explicative.


ANEXĂ

Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din exercițiile anterioare

Exercițiul

Observația Curții

Stadiul acțiunii corective

(finalizată/în desfășurare/nedemarată încă/nu se aplică)

2014

Deși, în septembrie 2014, bugetul inițial al agenției a fost modificat și redus cu 3 milioane de euro, doar 91 % din creditele aferente bugetului redus au fost angajate de către agenție. Acest nivel scăzut de execuție se explică, în principal, prin provocările de natură organizatorică și operațională legate de mandatul extins al agenției, care includea implementarea unor programe și a unor sarcini suplimentare, în strânsă cooperare cu Comisia. Subutilizarea considerabilă a bugetului demonstrează însă necesitatea de a ameliora planificarea bugetului agenției.

Finalizată

2014

Această situație se reflectă de asemenea în nivelul ridicat și crescut de credite angajate reportate în 2015, și anume 3,8 milioane de euro sau 17 % (1,3 milioane sau 8 % în 2013), legate în principal de titlul III (cheltuieli de sprijin pentru programe), care înregistrează credite reportate în valoare de 2,6 milioane de euro sau 72 % (0,6 milioane de euro sau 35 % în 2013), ceea ce contravine principiului bugetar al anualității.

Nu se aplică

2015

Creditele angajate reportate pentru titlul III (cheltuieli de sprijin pentru programe) se ridică la valoarea de 4 milioane de euro sau 65 % (2,6 milioane de euro sau 72 % în 2013). Reportările se referă în principal la contracte specifice pentru experți (3 milioane de euro) și audituri externe (0,6 milioane de euro); dintre aceste contracte, o parte corespunzând sumei de 0,8 milioane de euro au fost semnate spre sfârșitul anului 2015. Aceste reportări privesc în special servicii care urmează să fie furnizate în 2016.

Nu se aplică

2015

În decembrie 2015, agenția a plătit 2,2 milioane de euro reprezentând chiria pe 2016 pentru clădirile sale și cheltuieli conexe. Aceste plăți au fost efectuate de la bugetul pe 2015 al agenției, prin urmare, nu respectă principiul bugetar al anualității (1).

Nu se aplică


(1)  Articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 1653/2004 al Comisiei (JO L 297, 22.9.2004, p. 6).


RĂSPUNSUL AGENȚIEI

17.

Agenția va lua mai multe măsuri menite să contribuie la reducerea nivelului creditelor angajate reportate: (i) majorarea cuantumului plăților în avans pentru serviciile furnizate de OIB și DG HR (chirie, costuri de securitate, …), în măsura posibilului; (ii) o monitorizare mai strictă a execuției bugetare cu noul instrument informatic Bluebell; și (iii) transferul cheltuielilor bugetare aferente experților externi pentru programul LIFE din bugetul administrativ în bugetul operațional începând cu anul 2018, acestea fiind în consecință gestionate sub formă de credite bugetare diferențiate.

18.

Anularea sumelor reportate în valoare de 32 000 de euro sau 8,3 % s-a limitat la o anumită linie bugetară de la titlul I (drepturi individuale) și este influențată de fluctuația efectivelor de personal. Se preconizează că această variabilă va fi mai stabilă în viitor. Agenția va continua să mențină reportările la un nivel cât mai scăzut, păstrând în același timp un fond de rezervă restrâns la toate liniile bugetare pentru care sumele finale care urmează să fie plătite nu se cunosc cu precizie la întocmirea reportărilor.


6.12.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 417/79


RAPORTUL

privind conturile anuale ale Biroului European de Sprijin pentru Azil pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul biroului

(2017/C 417/12)

INTRODUCERE

1.

Biroul European de Sprijin pentru Azil (denumit în continuare „biroul”), cu sediul la Valletta, a fost instituit prin Regulamentul (UE) nr. 439/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (1) cu scopul de a consolida cooperarea practică în materie de azil și de a ajuta statele membre să își îndeplinească obligațiile care le revin, la nivel european și internațional, în ceea ce privește protecția persoanelor care au nevoie de aceasta. Începând cu 2015, biroul acordă sprijin Greciei și Italiei în contextul crizei migrației. În 2016, Comisia Europeană a propus consolidarea mandatului biroului și extinderea considerabilă a sarcinilor acestuia, pentru a se asigura abordarea oricăror deficiențe structurale care pot apărea la nivelul punerii în aplicare a sistemului de azil al UE (2). Începând cu luna martie 2016, echipele biroului își desfășoară activitatea și în zonele-hotspot în cadrul implementării, la nivel operațional, a Declarației UE-Turcia și oferă totodată sprijin Serviciului elen pentru azil.

2.

Tabelul conține cifre-cheie cu privire la birou (3).

Tabel

Cifre-cheie cu privire la birou

 

2015

2016

Buget (în milioane de euro) (4)

15,9

53

Total personal la 31 decembrie (5)

93

125

3.

După cum se observă în tabel, ca urmare a extinderii considerabile a sarcinilor biroului, bugetul definitiv pe 2016 a fost de peste trei ori mai mare decât cel pentru exercițiul precedent. Mai mult, efectivul de personal disponibil în 2016 a crescut cu 34 % și sistemele și procedurile biroului se aflau încă în curs de adaptare pentru a face față noilor circumstanțe.

4.

Prezentul raport trebuie citit ținând cont de aceste provocări și de mandatul Curții, care este reglementat de standardele internaționale de audit.

INFORMAȚII ÎN SPRIJINUL DECLARAȚIEI DE ASIGURARE

5.

Abordarea de audit adoptată de Curte cuprinde proceduri analitice de audit, testarea directă a operațiunilor și o evaluare a controalelor-cheie din cadrul sistemelor de supraveghere și de control ale biroului. Acestea sunt completate cu probe de audit rezultate din activitatea altor auditori, precum și cu o analiză a declarațiilor conducerii.

OPINIE

6.

Curtea a auditat următoarele:

(a)

conturile biroului, care cuprind situațiile financiare (6) și rapoartele privind execuția bugetară (7) pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2016, și

(b)

legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestor conturi,

în conformitate cu prevederile articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE).

Fiabilitatea conturilor

Opinia privind fiabilitatea conturilor

7.

În opinia Curții, conturile biroului aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2016 prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situația financiară a acestuia la 31 decembrie 2016, precum și rezultatele operațiunilor sale, fluxurile sale de numerar și modificările în structura activelor nete pentru exercițiul încheiat la această dată, în conformitate cu dispozițiile regulamentului său financiar și cu normele contabile adoptate de contabilul Comisiei. Aceste norme se bazează pe standardele de contabilitate pentru sectorul public acceptate la nivel internațional.

Legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente conturilor

Veniturile

Opinia privind legalitatea și regularitatea operațiunilor de venituri subiacente conturilor

8.

În opinia Curții, operațiunile de venituri subiacente conturilor aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2016 sunt conforme cu legile și reglementările în vigoare sub toate aspectele semnificative.

Plățile

Baza pentru opinia cu rezerve

9.

Curtea raportează constatări semnificative cu privire la două din cinci proceduri de achiziții importante care au avut loc în 2016 și pentru care plățile au fost efectuate în cursul exercițiului respectiv, astfel cum este descris la punctele 9.1 și 9.2. Aceste situații demonstrează o anumită lipsă de rigurozitate în ceea ce privește procedurile instituite de birou în materie de achiziții:

9.1.

La una dintre procedurile de achiziții auditate, care privea prestarea de servicii de transport în baza unui contract-cadru de servicii în valoare de 4 milioane de euro, pentru perioada 2016-2020, au participat trei ofertanți. Biroul solicitase de la doi dintre aceștia să furnizeze informații suplimentare cu privire la unul și același criteriu de selecție. Deși niciunul dintre cei doi ofertanți nu a prezentat informațiile solicitate (CV-urile persoanelor însărcinate cu execuția sarcinii respective la sediul biroului), doar unul a fost exclus din cadrul procedurii pe acest motiv. Contractul a fost atribuit celuilalt ofertant pe baza declarației acestuia că CV-urile relevante aveau să fie furnizate ulterior procedurii de atribuire. Prin urmare, procedura de achiziții nu a respectat principiul egalității de tratament și contractul a fost atribuit unui ofertant care nu îndeplinea toate criteriile de selecție. Contractul-cadru și plățile efectuate în baza acestuia în 2016, în cuantum de 920 561 de euro, sunt, prin urmare, neconforme.

9.2.

În februarie 2016, biroul a atribuit în mod direct un contract-cadru privind prestarea unor servicii interimare de sprijin în acțiunile sale de răspuns la criza migrației. Durata contractului era de 12 luni, iar valoarea sa se ridica la 3,6 milioane de euro. Contractul-cadru a fost atribuit unui operator economic preselectat unic, fără să se aplice vreuna dintre procedurile de achiziții prevăzute în Regulamentul financiar al UE (8). În consecință, atribuirea contractului-cadru nu a avut loc în conformitate cu normele UE aplicabile și, astfel, plățile efectuate în baza acestuia în 2016, în sumă de 592 273 de euro, nu sunt conforme.

10.

Sumele implicate în legătură cu aspectele descrise la punctele 9.1 și 9.2 reprezintă 2,9 % din totalul cheltuielilor din 2016 ale biroului.

Opinie cu rezerve privind legalitatea și regularitatea plăților subiacente conturilor

11.

În opinia Curții, cu excepția efectelor aspectelor descrise la punctul 9 care prezintă argumentele care stau la baza exprimării opiniei cu rezerve, plățile subiacente conturilor aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2016 sunt conforme cu legile și reglementările în vigoare sub toate aspectele semnificative.

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor însărcinate cu guvernanța

12.

În conformitate cu articolele 310-325 TFUE și cu regulamentul financiar al biroului, conducerea este responsabilă de întocmirea și de prezentarea conturilor pe baza standardelor de contabilitate pentru sectorul public acceptate la nivel internațional, precum și de legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente conturilor. Această responsabilitate include conceperea, implementarea și menținerea controalelor interne necesare pentru întocmirea și pentru prezentarea unor situații financiare care să nu fie afectate de denaturări semnificative, fie rezultate din acte de fraudă, fie rezultate din erori. Conducerea are, în egală măsură, responsabilitatea de a se asigura că activitățile, operațiunile financiare și informațiile reflectate în situațiile financiare sunt conforme cu dispozițiile care le reglementează. Responsabilitatea finală pentru legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente conturilor aparține conducerii biroului.

13.

În ceea ce privește întocmirea conturilor, conducerea este responsabilă de evaluarea capacității biroului de a-și continua activitatea, prezentând, după caz, aspectele relevante pentru continuitatea activității și utilizând principiul contabil al continuității activității.

14.

Persoanele însărcinate cu guvernanța sunt responsabile de supravegherea procesului de raportare financiară al biroului.

Responsabilitatea auditorului cu privire la auditul conturilor și al operațiunilor subiacente

15.

Obiectivul Curții este, pe de o parte, de a obține o asigurare rezonabilă referitor la prezența sau la absența unor denaturări semnificative în cadrul conturilor biroului și la conformitatea operațiunilor subiacente cu legile și reglementările în vigoare și, pe de altă parte, de a furniza Parlamentului European și Consiliului sau, după caz, altor autorități responsabile de descărcarea de gestiune, o declarație de asigurare cu privire la fiabilitatea conturilor și la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestora, pe baza auditului său. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel de asigurare ridicat, dar nu este o garanție a faptului că auditul va detecta întotdeauna eventualele denaturări semnificative sau neconformități existente. Acestea pot apărea ca rezultat fie al unei fraude, fie al unei erori și sunt considerate a fi semnificative dacă se estimează, în mod rezonabil, că ele ar putea, în mod individual sau agregat, influența deciziile economice pe care utilizatorii conturilor le pot lua pe baza acestora.

16.

Auditul implică aplicarea unor proceduri în vederea obținerii de probe de audit privind sumele și informațiile prezentate în conturi și privind legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestora. Procedurile de audit sunt alese pe baza raționamentului auditorului, care include evaluarea riscurilor ca în cadrul conturilor să se regăsească denaturări semnificative sau ca la nivelul operațiunilor subiacente să existe neconformități semnificative cu cerințele din legislația Uniunii Europene, fie că aceste denaturări sau neconformități rezultă din acte de fraudă, fie că rezultă din erori. Atunci când evaluează aceste riscuri, auditorul analizează controalele interne relevante pentru întocmirea și prezentarea fidelă a conturilor și pentru legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente, scopul fiind însă acela de a defini proceduri de audit corespunzătoare în raport cu circumstanțele date, și nu de a exprima o opinie cu privire la eficacitatea controalelor interne respective. Auditul include, în egală măsură, aprecierea caracterului adecvat al politicilor contabile utilizate și a caracterului rezonabil al estimărilor contabile elaborate de conducere, precum și evaluarea prezentării globale a conturilor.

17.

În ceea ce privește veniturile, Curtea verifică finanțarea primită de la Comisie și evaluează procedurile instituite de birou pentru colectarea taxelor și a altor venituri, dacă este cazul.

18.

În ceea ce privește cheltuielile, Curtea examinează operațiunile de plăți la momentul la care cheltuielile au fost suportate, înregistrate și acceptate. Examinarea acoperă toate categoriile de plăți, cu excepția plăților în avans, la momentul la care sunt efectuate. Plățile în avans sunt examinate în momentul în care beneficiarul fondurilor furnizează justificarea pentru utilizarea lor corespunzătoare, iar biroul acceptă această justificare prin închiderea și validarea plății în avans, indiferent dacă acest lucru are loc în același exercițiu sau ulterior.

19.

La întocmirea prezentului raport și a declarației de asigurare, Curtea a luat în considerare activitatea de audit desfășurată de auditorul extern independent cu privire la conturile biroului, în conformitate cu prevederile articolului 208 alineatul (4) din Regulamentul financiar al UE (9).

20.

Observațiile prezentate în continuare nu pun în discuție opinia exprimată de Curte.

OBSERVAȚII CU PRIVIRE LA LEGALITATEA ȘI REGULARITATEA OPERAȚIUNILOR

21.

În august 2016, biroul a lansat o procedură deschisă (cinci loturi) pentru atribuirea unui contract-cadru în vederea acoperirii nevoii sale de interpreți/mediatori culturali în diferite țări. Valoarea totală a celor patru loturi din contractul-cadru pentru care s-au semnat contracte și care au făcut obiectul auditului (loturile 2-5) a fost de 60 de milioane de euro, pe o durată de patru ani. Cele patru loturi au fost atribuite unuia și aceluiași ofertant, care era primul contractant „în cascadă”. Acest contractant îndeplinea cerințele financiare din cadrul criteriilor de selecție (o cifră de afaceri anuală de 1 milion de euro), dar nu și pentru unul dintre cele trei exerciții precedente, pentru care fusese semnat un contract de prevalare cu o organizație nonprofit care se angajase să pună „cifra sa de afaceri” la dispoziția contractantului. Regulamentul financiar prevede posibilitatea ca un operator economic să se bazeze pe capacitățile economice și financiare ale altor entități, însă, în cazul de față, nu este clar modul în care „cifra de afaceri” a entității respective putea fi pusă la dispoziție și nici dacă aceasta putea furniza sprijin pentru serviciile care trebuiau furnizate, dată fiind natura activităților sale. Biroul ar fi trebuit să respingă oferta, întrucât ea nu demonstra conformitatea cu criteriile privind capacitatea economică și financiară a ofertanților. În consecință, contractul-cadru respectiv și toate plățile aferente sunt neconforme (nu s-au efectuat plăți în 2016).

OBSERVAȚII CU PRIVIRE LA CONTROALELE INTERNE

22.

În reuniunea extraordinară a Consiliului European din data de 23 aprilie 2015 și în planul în 10 puncte privind migrația adoptat de miniștrii afacerilor externe și de miniștrii de interne la 20 aprilie 2015, s-a făcut apel la statele membre să asigure prelevarea de amprente de la toți migranții. Pentru a răspunde acestei cerințe, era nevoie să se procedeze în mod urgent la consolidarea capacității în acest sens a autorităților elene. Comisia a încredințat această sarcină biroului. Ea consta în achiziționarea și donarea ulterioară către statul elen a 90 de aparate de scanare a amprentelor digitale și a 90 de calculatoare compatibile (echipamente), în valoare de 1,1 milioane de euro, în baza unui acord de grant încheiat între Comisie și birou. Acordul de grant prevedea că echipamentele vor fi livrate departamentului informatic din cadrul poliției naționale din Atena, urmând să fie distribuite ulterior în zonele-hotspot din insulele grecești. În descrierea acțiunii era specificat că trebuiau să fie prezenți la fața locului reprezentanți din partea biroului care să se asigure că procedurile de livrare, de instalare și, ulterior, de transfer al dreptului de proprietate către poliția elenă se desfășoară în mod corespunzător. Cu toate acestea, personalul biroului nu a fost prezent la fața locului pentru a se asigura respectarea acestei cerințe, iar confirmarea din partea autorităților elene de resort a faptului că echipamentele fuseseră livrate la zonele-hotspot în februarie și la începutul lunii martie 2016 și că erau utilizate în scopul prevăzut nu a fost primită decât abia în iulie 2017.

23.

În cazul în care prețul sau costurile propuse într-o ofertă par anormal de mici, autoritatea contractantă trebuie să solicite în scris detalii privind elementele constitutive ale prețului sau ale costurilor respective și să îi dea ofertantului posibilitatea de a-și prezenta observațiile (10). Pentru două dintre loturi (loturile 3 și 5) care priveau contractarea serviciilor unor interpreți/mediatori culturali în diferite țări (a se vedea, de asemenea, punctul 21), biroul a primit oferte financiare care erau cu 50 %, respectiv, cu 31 % mai mici față de ofertele cu prețul cel mai scăzut imediat următoare. Deși acest lucru putea constitui un indiciu că ofertele erau anormal de mici, biroul nu a considerat că era necesar să se solicite explicații suplimentare din partea ofertantului în această privință.

24.

În raportul său de audit din octombrie 2016, Serviciul de Audit Intern al Comisiei (IAS) a subliniat că nu exista o planificare adecvată a procedurilor de achiziții pentru cheltuielile administrative și că monitorizarea procedurilor și a contractelor specifice încheiate în baza contractelor-cadru era precară. Biroul și IAS au convenit asupra unui plan de acțiuni corective.

25.

În 2016, biroul a trebuit să facă față mai multor provocări în mediul său operațional, printre care se numărau: un buget majorat în mod substanțial, extinderea sarcinilor, o creștere importantă a numărului de operațiuni, schimbarea contabilului cu mai multe soluții interimare și introducerea unui sistem de flux de lucru exclusiv electronic. Această situație caracterizată de schimbări considerabile și de instabilitate nu a fost atenuată nici de revalidarea sistemului contabil, nici de introducerea unui sistem de verificări ex post periodice ale operațiunilor (11).

26.

În 2014, Comisia a semnat, în numele a peste 50 de instituții și organisme ale UE, un contract-cadru cu un contractant pentru achiziționarea de softuri și licențe și pentru furnizarea serviciilor aferente de mentenanță și suport. Acest contractant acționează ca intermediar între birou și furnizorii care pot răspunde nevoilor biroului. Pentru serviciile de intermediere prestate, contractantul are dreptul să perceapă sume în plus variind între două și nouă procente din prețurile furnizorilor. În 2016, plățile totale efectuate către acest contractant s-au ridicat la 534 900 de euro. Biroul nu a verificat în mod sistematic prețurile și sumele în plus percepute în raport cu ofertele de preț și cu facturile emise de furnizori către contractant.

OBSERVAȚII CU PRIVIRE LA BUNA GESTIUNE FINANCIARĂ ȘI LA PERFORMANȚĂ

27.

O evaluare externă a performanței biroului în perioada 2011-2014 a fost realizată în numele Comisiei, iar raportul final a fost înaintat în decembrie 2015. Evaluarea respectivă confirma relevanța misiunii și a sarcinilor biroului și concluziona că sarcinile sale esențiale fuseseră implementate, în ansamblu, în mod eficace și că majoritatea rezultatelor preconizate fuseseră atinse. Evaluarea făcea totodată referire la nevoia unei eficiențe mai mari la nivelul operațiunilor și la necesitatea de a se asigura în continuare cooperarea și coerența activităților cu celelalte instituții și organisme ale UE sau internaționale pe probleme de migrație. Biroul este în curs de punere în aplicare a unui plan de acțiune convenit cu Consiliul de administrație în lumina mandatului său extins, raportul final de implementare fiind preconizat pentru luna iunie 2017.

28.

Biroul a achiziționat și a instalat 65 de structuri de tip container pentru a fi utilizate ca birouri mobile în zonele-hotspot din Grecia și din Italia, în valoare totală de 852 136 de euro. O parte dintre aceste structuri au fost instalate într-o locație în care containere similare, neaparținând biroului, au fost distruse ulterior în timpul unor revolte. Biroul nu a semnat niciun contract de asigurare în legătură cu acest risc pentru containerele respective.

29.

Biroul nu a încasat toate creanțele sale într-un timp util. Rambursările de TVA pentru exercițiile 2014 (180 919 euro) și 2015 (245 960 de euro) nu fuseseră încă recuperate la sfârșitul exercițiului 2016.

GESTIUNEA BUGETARĂ

30.

Nivelul creditelor angajate reportate era ridicat în ceea ce privește titlul II (cheltuieli administrative), situându-se la 2,5 milioane de euro, ceea ce reprezintă 43,9 % (în 2015, acest nivel a fost de 1 076 583 de euro, ceea ce corespunde unui procent de 36,9 %). Reportările sunt legate, în principal, de infrastructura IT, de traduceri și publicații, de servicii de consultanță organizațională și de costurile generate de reuniunea Consiliului de administrație. Pentru toate aceste elemente, contractele au fost semnate spre sfârșitul exercițiului 2016 și/sau facturile aferente au fost emise abia în 2017.

SITUAȚIA ACȚIUNILOR ÎNTREPRINSE ÎN URMA OBSERVAȚIILOR DIN EXERCIȚIILE ANTERIOARE

31.

Anexa conține o prezentare generală a acțiunilor corective întreprinse în urma observațiilor formulate de Curte în exercițiile anterioare.

Prezentul raport a fost adoptat de Camera IV, condusă de domnul Baudilio TOMÉ MUGURUZA, membru al Curții de Conturi, la Luxemburg, în ședința sa din 17 octombrie 2017.

Pentru Curtea de Conturi

Klaus-Heiner LEHNE

Președinte


(1)  JO L 132, 29.5.2010, p. 11.

(2)  COM(2016) 271 final.

(3)  Mai multe informații cu privire la competențele și activitățile biroului sunt disponibile pe site-ul acestuia: www.easo.europa.eu

(4)  Cifrele privind bugetul sunt bazate pe creditele de plată.

(5)  Personalul include funcționari permanenți, agenți temporari și agenți contractuali, precum și experți naționali detașați.

Sursa: date furnizate de birou.

(6)  Situațiile financiare cuprind bilanțul, situația performanței financiare, situația fluxurilor de numerar, situația modificărilor în structura activelor nete, precum și o sinteză a principalelor politici contabile, alături de o serie de alte note explicative.

(7)  Rapoartele privind execuția bugetară cuprind rapoartele în care sunt prezentate toate operațiunile bugetare sub formă agregată, precum și note explicative.

(8)  Articolul 104 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1) prevede că procedurile de atribuire a contractelor de concesiune sau a contractelor de achiziție publică, inclusiv a contractelor-cadru, trebuie să ia una sau alta dintre formele enumerate în textul acestui articol.

(9)  Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012.

(10)  Articolul 151 din Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/2012 al Comisiei din 29 octombrie 2012 privind normele de aplicare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii (JO L 362, 31.12.2012, p. 1).

(11)  Cu excepția operațiunilor efectuate în baza acordurilor de delegare încheiate cu Comisia.


ANEXĂ

Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din exercițiile anterioare

Exercițiul

Observația Curții

Stadiul acțiunii corective

(finalizată/în desfășurare/ nedemarată încă/nu se aplică)

2012

Se mai pot realiza progrese în ceea ce privește îmbunătățirea transparenței procedurilor de recrutare: nu exista nicio dovadă că ponderile și punctajele minime pe care candidații trebuiau să le obțină pentru a fi invitați la interviu și pentru a fi incluși pe lista candidaților considerați corespunzători fuseseră stabilite înainte de examinarea candidaturilor și nici că întrebările pentru interviuri și pentru testele scrise fuseseră formulate înainte de examinarea candidaturilor.

Finalizată

2013

Din numărul total de plăți, 446 de plăți (18 %) au fost efectuate după termenele-limită stabilite în Regulamentul financiar. Întârzierile înregistrate în efectuarea plăților erau, în medie, de 21 de zile.

Nedemarată încă (1)

2013

Șase dintre cele 16 standarde de control intern nu au fost încă implementate în totalitate.

În desfășurare (2)

2013

Se mai pot realiza progrese în ceea ce privește îmbunătățirea transparenței procedurilor de recrutare: întrebările pentru interviuri și pentru testele scrise fuseseră stabilite după examinarea candidaturilor, ceea ce sporește riscul ca întrebările să fie influențate de candidaturile individuale; comisiile de selecție nu au atribuit întotdeauna un punctaj pentru toate criteriile de selecție incluse în anunțurile de posturi vacante; în declarația de conflict de interese semnată de membrii comisiilor de selecție, se consideră că numai relațiile personale constituie un potențial conflict de interese, relațiile profesionale fiind excluse în mod explicit; în cazul unei anumite proceduri de recrutare, a fost observată o discrepanță între un criteriu de eligibilitate indicat în anunțul de post vacant și criteriul de selecție corespunzător în ceea ce privește numărul de ani de experiență profesională dovedită.

Finalizată

2014

Biroul a efectuat 1 062  de plăți (28,6  %) după termenele-limită stabilite în Regulamentul financiar. Întârzierile înregistrate în efectuarea plăților erau, în medie, de 24 de zile.

Nedemarată încă (1)

2014

Rata de rotație a personalului este ridicată, 14 dintre membrii acestuia (dintre care patru ocupau posturi-cheie) părăsind biroul în 2014. Acest nivel ridicat de rotație determină un risc semnificativ pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite în programul de activitate anual și în cel multianual.

În desfășurare (3)

2014

Conform unei decizii luate de directorul executiv, participanții la reuniunile organizate de birou sunt clasificați în trei categorii (A, B sau C) în ceea ce privește rambursarea costurilor. În 2014, cuantumul total al rambursărilor costurilor înregistrate de participanții la reuniuni s-a ridicat la 997 506  euro. Participanților încadrați la categoria „A”, despre care se presupune că își asumă anumite sarcini în cadrul reuniunilor, le sunt rambursate în sumă forfetară cheltuielile de deplasare și celelalte cheltuieli zilnice suportate în cursul delegației, în timp ce participanților încadrați la categoria „B” le sunt rambursate, tot în sumă forfetară, doar cheltuielile de deplasare. Participanții încadrați la categoria „C” nu sunt eligibili pentru rambursarea cheltuielilor. Numărul participanților care au beneficiat de rambursări pentru categoria „A” a crescut de la 61 % în 2013 la 69 % în 2014. Nu există nicio documentație care să justifice clasificarea participanților în aceste trei categorii.

În desfășurare (4)

2015

Angajamentele bugetare ale biroului s-au ridicat la suma de doar 14,5  milioane de euro, ceea ce corespunde unui procent de 93,7  % din bugetul aprobat (12,4  milioane de euro, respectiv 84,7  %, în 2014). Nivelul creditelor angajate reportate era ridicat în ceea ce privește titlul II (cheltuieli administrative), și anume de 1 076 583  de euro, respectiv 36,9  % (în 2014, acesta a fost de 635 492  de euro, respectiv 28,7  %). Reportările sunt legate, în principal, de servicii de consultanță în domeniul dezvoltării tehnologiilor informației și comunicațiilor, care au fost contractate în ultimul trimestru al exercițiului 2015 (în valoare de 0,4  milioane de euro) și de investiții în infrastructura informatică (în valoare de 0,3  milioane de euro) realizate în vederea recrutării preconizate a unui număr suplimentar de personal, ca urmare a deciziei autorității bugetare de la sfârșitul anului 2015 privind extinderea schemei de personal.

Nu se aplică

2015

În noiembrie 2015, directorul biroului a aprobat o politică nouă privind recrutarea agenților temporari și contractuali. Aceasta ține cont de majoritatea problemelor semnalate de Curte în cadrul auditurilor sale anterioare. Modul în care politica respectivă a fost pusă efectiv în aplicare urmează să fie examinat în 2016, când se preconizează că va avea loc un număr semnificativ de angajări.

Finalizată


(1)  În 2016, biroul a efectuat 2 007 plăți, și anume 41,29 % din numărul total de plăți (2015: 1 024 sau 29,2 %), după termenele-limită stabilite în Regulamentul financiar. Întârzierile înregistrate la efectuarea plăților erau, în medie, de 35 de zile (2015: 29 de zile).

(2)  La sfârșitul lui 2016, mai rămăsese de implementat un singur standard de control intern.

(3)  În 2016, 17 membri ai personalului au părăsit biroul și au fost recrutate 70 de persoane. Conform schemei de personal pe 2016, biroul a primit 50 de posturi noi.

(4)  În 2015, cuantumul total al rambursărilor costurilor înregistrate de participanții la reuniuni s-a ridicat la 987 515 euro. Numărul participanților care au beneficiat de rambursări pentru categoria „A” a scăzut de la 69 % în 2014 la 52 % în 2015. În 2016, cuantumul total al rambursărilor costurilor înregistrate de participanții la reuniuni s-a ridicat la 1 012 147 de euro. Numărul participanților care au beneficiat de rambursări pentru categoria „A” a scăzut de la 52 % în 2015 la 37 % în 2016.


RĂSPUNSUL BIROULUI

9.1.

Biroul ia notă de observația Curții. Cu toate acestea, EASO a luat decizia de atribuire pe baza faptului că compania respectivă era singura care avea efectiv capacitatea de a-și îndeplini obligațiile contractuale.

9.2.

Biroul ia notă de observația Curții și se va asigura că pe viitor vor fi evitate situațiile similare. Acțiunile EASO au avut loc în contextul unei urgențe extreme legate de criza refugiaților care atinsese apogeul la momentul respectiv, la care s-a adăugat necesitatea de a pune în aplicare deciziile Consiliului privind sarcinile urgente care i-au fost încredințate biroului și de a compensa lipsa de experți ai statelor membre.

Contractantul ales în aceste situații extreme a fost același cu cel ales anterior de către o altă agenție a UE cu sediul în Grecia. EASO s-a bazat pe verificările efectuate de respectiva agenție privind eligibilitatea și capacitatea financiară a acestuia. Decizia a fost documentată și aprobată într-o cerere de excepție.

Între timp, EASO a lansat o nouă procedură de licitație deschisă pentru atribuirea unui nou contract-cadru.

21.

Biroul ia notă de avizul Curții. EASO a depus toate eforturile pentru a-și desfășura activitatea în conformitate cu dispoziția aplicabilă. Jurisprudența în materie de dependență de entități separate lasă loc de interpretare, iar EASO consideră că a acționat în conformitate cu aceasta.

22.

EASO a răspuns nevoii urgente de creștere a capacității de prelevare a amprentelor din Grecia prin achiziționarea echipamentelor și livrarea acestora poliției elene la 12 februarie 2016 și la 2 martie 2016.

Prin urmare, procedura a fost inițiată în avans, înainte de semnarea contractului de grant la 3 martie 2016. Personalul EASO nu a putut fi prezent la fața locului pentru a confirma instalarea dispozitivelor EURODAC deoarece contractul de grant a fost semnat după livrarea dispozitivelor, iar poliția începuse deja distribuirea lor la punctele de acces („hotspot”).

Biroul a solicitat oficial de la autoritățile elene confirmarea livrării și instalării echipamentelor în punctele de acces pentru prima dată la 23 mai 2016, însă a primit confirmarea abia la 20 iulie 2017.

23.

Biroul ia notă de observațiile Curții.

24.

Biroul ia notă de observația Curții și face referire la faptul că multe dintre acțiunile incluse în plan au fost deja implementate.

25.

Biroul ia notă de observația Curții, dar face referire la faptul că un auditor extern independent a formulat o opinie fără rezerve cu privire la conturi. Cu toate acestea, revalidarea sistemului contabil este planificată pentru 2017. Pe termen mediu se are în vedere o strategie de verificare ex post.

26.

Biroul ia notă de observația Curții și aduce la cunoștința acesteia că, în conformitate cu opinia Curții privind introducerea unei verificări sistematice, biroul va introduce verificări sistematice pentru fiecare sumă care trece de 135 000 EUR începând de la 1 ianuarie 2018.

28.

Biroul ia notă de observația Curții, dar face referire la faptul că conducerea EASO a luat decizia că o asigurare nu era eficientă din punct de vedere al costurilor.

29.

Din cauza schimbării declarațiilor anuale privind TVA-ul în declarații trimestriale impusă de autoritățile naționale, a fost necesară retrimiterea cererilor de rambursare a TVA-ului pentru exercițiile 2014 și 2015 pe bază trimestrială.

30.

Biroul ia notă de observația Curții, dar face referire la faptul că rectificările bugetare din a doua jumătate a exercițiului au dus la acumularea plăților pentru angajamentele respective în ultimul trimestru, iar aceasta a avut efectele menționate de Curte.


6.12.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 417/87


RAPORTUL

privind conturile anuale ale Autorității Bancare Europene pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul autorității

(2017/C 417/13)

INTRODUCERE

1.

Autoritatea Bancară Europeană (denumită în continuare „autoritatea”), cu sediul la Londra, a fost instituită prin Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (1). Sarcina autorității este de a contribui la elaborarea de standarde și practici comune de înaltă calitate în materie de reglementare și de supraveghere, de a contribui la aplicarea consecventă a actelor juridice cu caracter obligatoriu ale Uniunii, de a stimula și a facilita delegarea de sarcini și responsabilități între autoritățile competente, de a monitoriza și a evalua evoluțiile pieței în domeniile sale de competență și de a promova protecția deponenților și a investitorilor.

2.

Tabelul conține cifre-cheie cu privire la autoritate (2).

Tabel

Cifre-cheie cu privire la autoritate

 

2015

2016

Buget (în milioane de euro)

33,4

36,5

Total personal la 31 decembrie (3)

156

161

INFORMAȚII ÎN SPRIJINUL DECLARAȚIEI DE ASIGURARE

3.

Abordarea de audit adoptată de Curte cuprinde proceduri analitice de audit, testarea directă a operațiunilor și o evaluare a controalelor-cheie din cadrul sistemelor de supraveghere și de control ale autorității. Acestea sunt completate cu probe de audit rezultate din activitatea altor auditori, precum și cu o analiză a declarațiilor conducerii.

OPINIE

4.

Curtea a auditat următoarele:

(a)

conturile autorității, care cuprind situațiile financiare (4) și rapoartele privind execuția bugetară (5) pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2016; și

(b)

legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestor conturi;

în conformitate cu prevederile articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE).

Fiabilitatea conturilor

Opinia privind fiabilitatea conturilor

5.

În opinia Curții, conturile autorității aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2016 prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situația financiară a acesteia la 31 decembrie 2016, precum și rezultatele operațiunilor sale, fluxurile sale de numerar și modificările în structura activelor nete pentru exercițiul încheiat la această dată, în conformitate cu dispozițiile regulamentului său financiar și cu normele contabile adoptate de contabilul Comisiei. Aceste norme se bazează pe standardele de contabilitate pentru sectorul public acceptate la nivel internațional.

Legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente conturilor

Veniturile

Opinia privind legalitatea și regularitatea operațiunilor de venituri subiacente conturilor

6.

În opinia Curții, operațiunile de venituri subiacente conturilor aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2016 sunt conforme cu legile și reglementările în vigoare sub toate aspectele semnificative.

Plățile

Opinia privind legalitatea și regularitatea plăților subiacente conturilor

7.

În opinia Curții, plățile subiacente conturilor aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2016 sunt conforme cu legile și reglementările în vigoare sub toate aspectele semnificative.

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor însărcinate cu guvernanța

8.

În conformitate cu articolele 310-325 TFUE și cu regulamentul financiar al autorității, conducerea este responsabilă de întocmirea și de prezentarea conturilor pe baza standardelor de contabilitate pentru sectorul public acceptate la nivel internațional, precum și de legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente conturilor. Această responsabilitate include conceperea, implementarea și menținerea controalelor interne necesare pentru întocmirea și pentru prezentarea unor situații financiare care să nu fie afectate de denaturări semnificative, fie rezultate din acte de fraudă, fie rezultate din erori. Conducerea are, în egală măsură, responsabilitatea de a se asigura că activitățile, operațiunile financiare și informațiile reflectate în situațiile financiare sunt conforme cu dispozițiile care le reglementează. Responsabilitatea finală pentru legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente conturilor aparține conducerii autorității.

9.

În ceea ce privește întocmirea conturilor, conducerea este responsabilă de evaluarea capacității autorității de a-și continua activitatea, prezentând, după caz, aspectele relevante pentru continuitatea activității și utilizând principiul contabil al continuității activității.

10.

Persoanele însărcinate cu guvernanța sunt responsabile de supravegherea procesului de raportare financiară al autorității.

Responsabilitatea auditorului cu privire la auditul conturilor și al operațiunilor subiacente

11.

Obiectivul Curții este, pe de o parte, de a obține o asigurare rezonabilă referitor la prezența sau la absența unor denaturări semnificative în cadrul conturilor autorității și la conformitatea operațiunilor subiacente cu legile și reglementările în vigoare și, pe de altă parte, de a furniza Parlamentului European și Consiliului sau, după caz, altor autorități responsabile de descărcarea de gestiune, o declarație de asigurare cu privire la fiabilitatea conturilor și la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestora, pe baza auditului său. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel de asigurare ridicat, dar nu este o garanție a faptului că auditul va detecta întotdeauna eventualele denaturări semnificative sau neconformități existente. Acestea pot apărea ca rezultat fie al unei fraude, fie al unei erori și sunt considerate a fi semnificative dacă se estimează, în mod rezonabil, că ele ar putea, în mod individual sau agregat, influența deciziile economice pe care utilizatorii conturilor le pot lua pe baza acestora.

12.

Auditul implică aplicarea unor proceduri în vederea obținerii de probe de audit privind sumele și informațiile prezentate în conturi și privind legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestora. Procedurile de audit sunt alese pe baza raționamentului auditorului, care include evaluarea riscurilor ca în cadrul conturilor să se regăsească denaturări semnificative sau ca la nivelul operațiunilor subiacente să existe neconformități semnificative cu cerințele din legislația Uniunii Europene, fie că aceste denaturări sau neconformități rezultă din acte de fraudă, fie că rezultă din erori. Atunci când evaluează aceste riscuri, auditorul analizează controalele interne relevante pentru întocmirea și prezentarea fidelă a conturilor și pentru legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente, scopul fiind însă acela de a defini proceduri de audit corespunzătoare în raport cu circumstanțele date, și nu de a exprima o opinie cu privire la eficacitatea controalelor interne respective. Auditul include, în egală măsură, aprecierea caracterului adecvat al politicilor contabile utilizate și a caracterului rezonabil al estimărilor contabile elaborate de conducere, precum și evaluarea prezentării globale a conturilor.

13.

În ceea ce privește veniturile, Curtea verifică finanțarea primită de la Comisie și evaluează procedurile instituite de autoritate pentru colectarea taxelor și a altor venituri, dacă este cazul.

14.

În ceea ce privește cheltuielile, Curtea examinează operațiunile de plăți la momentul la care cheltuielile au fost suportate, înregistrate și acceptate. Plățile în avans sunt examinate în momentul în care beneficiarul fondurilor furnizează justificarea pentru utilizarea lor corespunzătoare, iar autoritatea acceptă această justificare prin închiderea și validarea plății în avans, indiferent dacă acest lucru are loc în același exercițiu sau ulterior.

15.

La întocmirea prezentului raport și a declarației de asigurare, Curtea a luat în considerare activitatea de audit desfășurată de auditorul extern independent cu privire la conturile autorității, în conformitate cu prevederile articolului 208 alineatul (4) din Regulamentul financiar al UE (6).

Paragrafe de evidențiere a unor aspecte

16.

Fără ca aceasta să pună în discuție opinia sa, Curtea atrage atenția asupra faptului că Regatul Unit (UK) a notificat Consiliul European în data de 29 martie 2017 cu privire la decizia sa de a se retrage din Uniunea Europeană. Un acord privind modalitățile de retragere urmează să fie negociat. Conturile provizorii ale autorității (cu sediul la Londra) și notele la aceste conturi au fost întocmite pe baza informațiilor limitate disponibile la data semnării lor (28 februarie 2017).

17.

În perspectiva deciziilor care urmează să fie luate cu privire la locația viitoare a autorității, aceasta a prezentat în situațiile sale financiare, ca datorie contingentă, un cost rezidual de 14 milioane de euro legat de contractul de închiriere a spațiului de birouri (în ipoteza rezilierii acestui contract până la sfârșitul anului 2020), precum și faptul că alte costuri potențiale asociate mutării, cum ar fi, de exemplu, mutarea membrilor personalului și a familiilor acestora, nu pot fi încă estimate. Mai mult, bugetul autorității este finanțat în proporție de 40 % din fonduri acordate de Uniunea Europeană și în proporție de 60 % prin contribuții directe din partea statelor membre ale UE. Este așadar posibil ca veniturile autorității să scadă în viitor, ca urmare a deciziei Regatului Unit de a se retrage din UE.

Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din exercițiile anterioare

18.

Anexa conține o prezentare generală a acțiunilor corective întreprinse în urma observațiilor formulate de Curte în exercițiile anterioare.

Prezentul raport a fost adoptat de Camera IV, condusă de domnul Baudilio TOMÉ MUGURUZA, membru al Curții de Conturi, la Luxemburg, în ședința sa din 12 septembrie 2017.

Pentru Curtea de Conturi

Klaus-Heiner LEHNE

Președinte


(1)  JO L 331, 15.12.2010, p. 12.

(2)  Mai multe informații cu privire la competențele și activitățile autorității sunt disponibile pe site-ul acesteia: www.eba.europa.eu.

(3)  Personalul include funcționari permanenți, agenți temporari și agenți contractuali, precum și experți naționali detașați.

Sursa: date furnizate de autoritate.

(4)  Situațiile financiare cuprind bilanțul, situația performanței financiare, situația fluxurilor de numerar, situația modificărilor în structura activelor nete, precum și o sinteză a principalelor politici contabile, alături de o serie de alte note explicative.

(5)  Rapoartele privind execuția bugetară cuprind rapoartele în care sunt prezentate toate operațiunile bugetare sub formă agregată, precum și note explicative.

(6)  Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1).


ANEXĂ

Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din exercițiile anterioare

Exercițiul

Observația Curții

Stadiul acțiunii corective

(finalizată/în desfășurare/nedemarată încă/nu se aplică)

2012

Pentru a acoperi taxele școlare mai ridicate, autoritatea acordă membrilor personalului care au copii ce frecventează unități de învățământ primar și secundar o contribuție pentru școlarizare care este în plus față de alocația școlară prevăzută în Statutul funcționarilor. În 2012, suma totală a acestor contribuții s-a ridicat la aproximativ 76 000 de euro. Aceste contribuții nu sunt prevăzute de Statutul funcționarilor și, în consecință, sunt neconforme cu reglementările.

În desfășurare (1)

2015

Nivelul creditelor angajate reportate era ridicat în ceea ce privește titlul II (cheltuieli administrative), situându-se la 1 487 794 de euro, respectiv 28 % din totalul creditelor angajate în cadrul acestui titlu (3 431 070 de euro, respectiv 48 %, în 2014). Acestea includ un aspect nesoluționat cu privire la TVA-ul restant care urma să fie plătit pentru plusvaloarea aferentă noii clădiri a autorității, precum și o factură privind impozitul pe clădiri comerciale eliberată de Oficiul pentru evaluări (Valuations Office) al Regatului Unit (cu o valoare combinată de 538 938 de euro).

Nu se aplică

2015

Deficiențele constatate în legătură cu estimarea nevoilor în materie de informatică, în special în ceea ce privește serviciile externalizate, au un impact asupra gestiunii bugetare asigurate de autoritate cu privire la cheltuielile aferente.

Nu se aplică


(1)  La sfârșitul anului 2016, autoritatea avea contracte semnate cu 23 de școli frecventate de copiii membrilor personalului.


RĂSPUNSUL AUTORITĂȚII

Autoritatea ia act de raportul Curții.


6.12.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 417/92


RAPORTUL

privind conturile anuale ale Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul centrului

(2017/C 417/14)

INTRODUCERE

1.

Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (denumit în continuare „centrul”), cu sediul la Stockholm, a fost instituit prin Regulamentul (CE) nr. 851/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (1). Sarcinile principale ale centrului sunt de a colecta și de a difuza date în ceea ce privește prevenirea și controlul bolilor umane, precum și de a furniza avize științifice cu privire la acest subiect. Centrul trebuie, în egală măsură, să coordoneze rețeaua europeană de organisme care își desfășoară activitatea în acest domeniu.

2.

Tabelul conține cifre-cheie cu privire la centru (2).

Tabel

Cifre-cheie cu privire la centru

 

2015

2016

Buget (în milioane de euro)

58,5

58,2

Total personal la 31 decembrie (3)

260

260

INFORMAȚII ÎN SPRIJINUL DECLARAȚIEI DE ASIGURARE

3.

Abordarea de audit adoptată de Curte cuprinde proceduri analitice de audit, testarea directă a operațiunilor și o evaluare a controalelor-cheie din cadrul sistemelor de supraveghere și de control ale centrului. Acestea sunt completate cu probe de audit rezultate din activitatea altor auditori, precum și cu o analiză a declarațiilor conducerii.

OPINIE

4.

Curtea a auditat următoarele:

(a)

conturile centrului, care cuprind situațiile financiare (4) și rapoartele privind execuția bugetară (5) pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2016, și

(b)

legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestor conturi,

în conformitate cu prevederile articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE).

Fiabilitatea conturilor

Opinia privind fiabilitatea conturilor

5.

În opinia Curții, conturile centrului aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2016 prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situația financiară a acestuia la 31 decembrie 2016, precum și rezultatele operațiunilor sale, fluxurile sale de numerar și modificările în structura activelor nete pentru exercițiul încheiat la această dată, în conformitate cu dispozițiile regulamentului său financiar și cu normele contabile adoptate de contabilul Comisiei. Aceste norme se bazează pe standardele de contabilitate pentru sectorul public acceptate la nivel internațional.

Legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente conturilor

Veniturile

Opinia privind legalitatea și regularitatea operațiunilor de venituri subiacente conturilor

6.

În opinia Curții, operațiunile de venituri subiacente conturilor aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2016 sunt conforme cu legile și reglementările în vigoare sub toate aspectele semnificative.

Plățile

Opinia privind legalitatea și regularitatea plăților subiacente conturilor

7.

În opinia Curții, plățile subiacente conturilor aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2016 sunt conforme cu legile și reglementările în vigoare sub toate aspectele semnificative.

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor însărcinate cu guvernanța

8.

În conformitate cu articolele 310-325 TFUE și cu regulamentul financiar al centrului, conducerea este responsabilă de întocmirea și de prezentarea conturilor pe baza standardelor de contabilitate pentru sectorul public acceptate la nivel internațional, precum și de legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente conturilor. Această responsabilitate include conceperea, implementarea și menținerea controalelor interne necesare pentru întocmirea și pentru prezentarea unor situații financiare care să nu fie afectate de denaturări semnificative, fie rezultate din acte de fraudă, fie rezultate din erori. Conducerea are, în egală măsură, responsabilitatea de a se asigura că activitățile, operațiunile financiare și informațiile reflectate în situațiile financiare sunt conforme cu dispozițiile care le reglementează. Responsabilitatea finală pentru legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente conturilor aparține conducerii centrului.

9.

În ceea ce privește întocmirea conturilor, conducerea este responsabilă de evaluarea capacității centrului de a-și continua activitatea, prezentând, după caz, aspectele relevante pentru continuitatea activității și utilizând principiul contabil al continuității activității.

10.

Persoanele însărcinate cu guvernanța sunt responsabile de supravegherea procesului de raportare financiară al centrului.

Responsabilitatea auditorului cu privire la auditul conturilor și al operațiunilor subiacente

11.

Obiectivul Curții este, pe de o parte, de a obține o asigurare rezonabilă referitor la prezența sau la absența unor denaturări semnificative în cadrul conturilor centrului și la conformitatea operațiunilor subiacente cu legile și reglementările în vigoare și, pe de altă parte, de a furniza Parlamentului European și Consiliului sau, după caz, altor autorități responsabile de descărcarea de gestiune, o declarație de asigurare cu privire la fiabilitatea conturilor și la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestora, pe baza auditului său. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel de asigurare ridicat, dar nu este o garanție a faptului că auditul va detecta întotdeauna eventualele denaturări semnificative sau neconformități existente. Acestea pot apărea ca rezultat fie al unei fraude, fie al unei erori și sunt considerate a fi semnificative dacă se estimează, în mod rezonabil, că ele ar putea, în mod individual sau agregat, influența deciziile economice pe care utilizatorii conturilor le pot lua pe baza acestora.

12.

Auditul implică aplicarea unor proceduri în vederea obținerii de probe de audit privind sumele și informațiile prezentate în conturi și privind legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestora. Procedurile de audit sunt alese pe baza raționamentului auditorului, care include evaluarea riscurilor ca în cadrul conturilor să se regăsească denaturări semnificative sau ca la nivelul operațiunilor subiacente să existe neconformități semnificative cu cerințele din legislația Uniunii Europene, fie că aceste denaturări sau neconformități rezultă din acte de fraudă, fie că rezultă din erori. Atunci când evaluează aceste riscuri, auditorul analizează controalele interne relevante pentru întocmirea și prezentarea fidelă a conturilor și pentru legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente, scopul fiind însă acela de a defini proceduri de audit corespunzătoare în raport cu circumstanțele date, și nu de a exprima o opinie cu privire la eficacitatea controalelor interne respective. Auditul include, în egală măsură, aprecierea caracterului adecvat al politicilor contabile utilizate și a caracterului rezonabil al estimărilor contabile elaborate de conducere, precum și evaluarea prezentării globale a conturilor.

13.

În ceea ce privește veniturile, Curtea verifică finanțarea primită de la Comisie și evaluează procedurile instituite de centru pentru colectarea taxelor și a altor venituri, dacă este cazul.

14.

În ceea ce privește cheltuielile, Curtea examinează operațiunile de plăți la momentul la care cheltuielile au fost suportate, înregistrate și acceptate. Plățile în avans sunt examinate în momentul în care beneficiarul fondurilor furnizează justificarea pentru utilizarea lor corespunzătoare, iar centrul acceptă această justificare prin închiderea și validarea plății în avans, indiferent dacă acest lucru are loc în același exercițiu sau ulterior.

15.

La întocmirea prezentului raport și a declarației de asigurare, Curtea a luat în considerare activitatea de audit desfășurată de auditorul extern independent cu privire la conturile centrului, în conformitate cu prevederile articolului 208 alineatul (4) din Regulamentul financiar al UE (6).

16.

Observațiile prezentate în continuare nu pun în discuție opinia exprimată de Curte.

OBSERVAȚII CU PRIVIRE LA LEGALITATEA ȘI REGULARITATEA OPERAȚIUNILOR

17.

În mai 2015, Consiliul de administrație a adoptat o decizie de numire a directorului interimar al centrului. La 31 decembrie 2016, durata de ocupare a acestui post depășea cu opt luni perioada maximă de un an prevăzută de Statutul funcționarilor. Această situație a condus, de asemenea, la 15 numiri ad interim suplimentare pentru alți membri ai personalului.

OBSERVAȚII CU PRIVIRE LA CONTROALELE INTERNE

18.

În raportul său de audit din octombrie 2016, Serviciul de Audit Intern al Comisiei a subliniat faptul că, deși trebuie recunoscute eforturile depuse în permanență de centru pentru a-și consolida controalele interne în materie de achiziții, există în continuare deficiențe semnificative la nivelul procesului de achiziții. Raportul a concluzionat că planificarea și monitorizarea achizițiilor prezintă deficiențe și că achizițiile nu sunt întotdeauna prevăzute în programul anual de activitate sau într-o decizie de finanțare. Serviciul de Audit Intern al Comisiei menționează de asemenea Raportul Curții privind conturile anuale ale centrului pentru exercițiul financiar 2015 și deficiențele care afectează transparența procedurilor de achiziții semnalate în acest raport. Centrul și Serviciul de Audit Intern au convenit asupra unui plan de acțiuni corective.

OBSERVAȚII CU PRIVIRE LA GESTIUNEA BUGETARĂ

19.

La fel ca în anii anteriori, nivelul creditelor angajate reportate era ridicat în ceea ce privește titlul III (cheltuieli operaționale), situându-se la 7,9 milioane de euro, ceea ce reprezintă 41 % (în 2015, acest nivel a fost de 7,5 milioane de euro, ceea ce corespunde unui procent de 42 %). Aceste reportări privesc în principal proiecte multianuale în domeniile consilierii științifice (2,4 milioane de euro), supravegherii (1,3 milioane de euro), formării în materie de sănătate publică (1,4 milioane de euro) și informaticii pentru sectorul sănătății publice (2,1 milioane de euro). Centrul ar putea să aibă în vedere introducerea unor credite bugetare diferențiate pentru a reflecta mai bine caracterul multianual al operațiunilor și întârzierile inevitabile care apar între semnarea contractelor, livrare și efectuarea plăților.

SITUAȚIA ACȚIUNILOR ÎNTREPRINSE ÎN URMA OBSERVAȚIILOR DIN EXERCIȚIILE ANTERIOARE

20.

Anexa conține o prezentare generală a acțiunilor corective întreprinse în urma observațiilor formulate de Curte în exercițiile anterioare.

Prezentul raport a fost adoptat de Camera IV, condusă de domnul Baudilio TOMÉ MUGURUZA, membru al Curții de Conturi, la Luxemburg, în ședința sa din 19 septembrie 2017.

Pentru Curtea de Conturi

Klaus-Heiner LEHNE

Președinte


(1)  JO L 142, 30.4.2004, p. 1.

(2)  Mai multe informații cu privire la competențele și activitățile centrului sunt disponibile pe site-ul acestuia: www.ecdc.europa.eu.

(3)  Personalul include funcționari permanenți, agenți temporari și agenți contractuali, precum și experți naționali detașați.

Sursa: date furnizate de centru.

(4)  Situațiile financiare cuprind bilanțul, situația performanței financiare, situația fluxurilor de numerar, situația modificărilor în structura activelor nete, precum și o sinteză a principalelor politici contabile, alături de o serie de alte note explicative.

(5)  Rapoartele privind execuția bugetară cuprind rapoartele în care sunt prezentate toate operațiunile bugetare sub formă agregată, precum și note explicative.

(6)  Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1).


ANEXĂ

Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din exercițiile anterioare

Exercițiul

Observația Curții

Stadiul acțiunii corective

(finalizată/în desfășurare/nedemarată încă/nu se aplică)

2015

Curtea a constatat o serie de deficiențe care afectează transparența procedurilor de achiziții auditate, cum ar fi: lipsa unei legături clare cu programul anual de activitate al centrului, justificarea insuficientă a valorii estimate a contractelor sau lipsa unei valori financiare de referință (prag) pe baza căreia să fie evaluată capacitatea financiară a ofertantului.

În desfășurare (1)

2015

Rata globală de execuție bugetară a fost de 94 % (99 % pentru exercițiul 2014). Această scădere este legată de factorul de ponderare mai mic aplicat pentru remunerații în Suedia începând de la 1 iunie 2014 și de întârzierile survenite în procesele de recrutare, care au determinat costuri cu personalul mai scăzute decât se anticipa.

Nu se aplică

2015

Nivelul creditelor angajate reportate era ridicat în ceea ce privește titlul II (cheltuieli administrative), ridicându-se la 1,6 milioane de euro, ceea ce reprezintă 23 % (în 2014, acest nivel a fost de 1,5 milioane de euro, ceea ce corespunde unui procent de 25 %). Aceste reportări de credite sunt legate în principal de achiziționarea de hardware și software (0,8 milioane de euro), precum și de servicii de consultanță imobiliară pentru noul sediu (0,3 milioane de euro), pentru care plățile sunt scadente abia în 2016.

Nu se aplică

2015

Nivelul creditelor angajate reportate a fost ridicat și în ceea ce privește titlul III (cheltuieli operaționale), ridicându-se la 7,5 milioane de euro, respectiv 42 % (8,1 milioane de euro în 2014, ceea ce corespunde unui procent de 49 %). Creditele reportate privesc în principal proiecte multianuale (5 milioane de euro) și sprijin informatic pentru activitățile operaționale (1,7 milioane de euro), care a fost furnizat și plătit conform previziunilor.

Nu se aplică


(1)  Două contracte specifice pentru un cuantum total de 79 000 de euro au fost semnate în 2016 fără să se bazeze pe o decizie de finanțare.


RĂSPUNSUL CENTRULUI

18.

Centrul dorește să clarifice faptul că numirea directorului interimar a fost adoptată în conformitate cu Statutul funcționarilor, precum și cu Regulamentul de instituire a centrului. Niciun candidat nu a fost selectat în urma procedurii inițiale de recrutare pentru postul de director și, din motive de continuitate operațională, numirea ca director interimar a fost prelungită peste limita de 12 luni. Pe perioada acestei prelungiri, la solicitarea Consiliului de administrație, membrii personalului au acceptat să renunțe la compensația financiară prevăzută în Statutul funcționarilor pe durata ocupării temporare a unui post cu un grad superior.

19.

ECDC a modificat formatul deciziei sale de finanțare pentru achiziții în programul său de activitate pentru anul 2017. S-a instituit o procedură standardizată pentru aprobarea internă a noilor achiziții, care să garanteze că toate actualizările aduse deciziei de finanțare sunt aprobate de Consiliul de administrație al ECDC înainte de lansarea procedurii. De asemenea, ECDC urmează recomandările generale ale Serviciului de Audit Intern în ceea ce privește revizuirea procedurilor sale interne și a materialelor de orientare.

20.

Împreună cu Curtea de Conturi, centrul va analiza cu atenție avantajele/dezavantajele pe care le presupune introducerea unor credite bugetare diferențiate, inclusiv riscurile asociate unei complexități mai mari și necesității de resurse suplimentare.


6.12.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 417/98


RAPORTUL

privind conturile anuale ale Agenției Europene pentru Produse Chimice pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul agenției

(2017/C 417/15)

INTRODUCERE

1.

Agenția Europeană pentru Produse Chimice (denumită în continuare „agenția”), cu sediul la Helsinki, a fost instituită prin Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (1). Sarcina sa principală este de a asigura un nivel ridicat de protecție a sănătății umane și a mediului, precum și libera circulație a substanțelor pe piața internă, sporind totodată competitivitatea și inovarea. De asemenea, agenția promovează dezvoltarea unor metode alternative de evaluare a pericolelor pe care le prezintă substanțele.

2.

Tabelul conține cifre-cheie cu privire la agenție (2).

Tabel

Cifre-cheie cu privire la agenție

 

2015

2016

Buget (în milioane de euro) (3)

114,8

110,1

Total personal la 31 decembrie (4)

572

578

INFORMAȚII ÎN SPRIJINUL DECLARAȚIEI DE ASIGURARE

3.

Abordarea de audit adoptată de Curte cuprinde proceduri analitice de audit, testarea directă a operațiunilor și o evaluare a controalelor-cheie din cadrul sistemelor de supraveghere și de control ale agenției. Acestea sunt completate cu probe de audit rezultate din activitatea altor auditori, precum și cu o analiză a declarațiilor conducerii.

OPINIE

4.

Curtea a auditat următoarele:

(a)

conturile agenției, care cuprind situațiile financiare (5) și rapoartele privind execuția bugetară (6) pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2016; și

(b)

legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestor conturi,

în conformitate cu prevederile articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE).

Fiabilitatea conturilor

Opinia privind fiabilitatea conturilor

5.

În opinia Curții, conturile agenției aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2016 prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situația financiară a acesteia la 31 decembrie 2016, precum și rezultatele operațiunilor sale, fluxurile sale de numerar și modificările în structura activelor nete pentru exercițiul încheiat la această dată, în conformitate cu dispozițiile regulamentului său financiar și cu normele contabile adoptate de contabilul Comisiei. Aceste norme se bazează pe standardele de contabilitate pentru sectorul public acceptate la nivel internațional.

Legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente conturilor

Veniturile

Opinia privind legalitatea și regularitatea operațiunilor de venituri subiacente conturilor

6.

În opinia Curții, operațiunile de venituri subiacente conturilor aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2016 sunt conforme cu legile și reglementările în vigoare sub toate aspectele semnificative.

Plățile

Opinia privind legalitatea și regularitatea plăților subiacente conturilor

7.

În opinia Curții, plățile subiacente conturilor aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2016 sunt conforme cu legile și reglementările în vigoare sub toate aspectele semnificative.

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor însărcinate cu guvernanța

8.

În conformitate cu articolele 310-325 TFUE și cu regulamentul financiar al agenției, conducerea este responsabilă de întocmirea și de prezentarea conturilor pe baza standardelor de contabilitate pentru sectorul public acceptate la nivel internațional, precum și de legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente conturilor. Această responsabilitate include conceperea, implementarea și menținerea controalelor interne necesare pentru întocmirea și pentru prezentarea unor situații financiare care să nu fie afectate de denaturări semnificative, fie rezultate din acte de fraudă, fie rezultate din erori. Conducerea are, în egală măsură, responsabilitatea de a se asigura că activitățile, operațiunile financiare și informațiile reflectate în situațiile financiare sunt conforme cu dispozițiile care le reglementează. Responsabilitatea finală pentru legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente conturilor aparține conducerii agenției.

9.

În ceea ce privește întocmirea conturilor, conducerea este responsabilă de evaluarea capacității agenției de a-și continua activitatea, prezentând, după caz, aspectele relevante pentru continuitatea activității și utilizând principiul contabil al continuității activității.

10.

Persoanele însărcinate cu guvernanța sunt responsabile de supravegherea procesului de raportare financiară al agenției.

Responsabilitatea auditorului cu privire la auditul conturilor și al operațiunilor subiacente

11.

Obiectivul Curții este, pe de o parte, de a obține o asigurare rezonabilă referitor la prezența sau la absența unor denaturări semnificative în cadrul conturilor agenției și la conformitatea operațiunilor subiacente cu legile și reglementările în vigoare și, pe de altă parte, de a furniza Parlamentului European și Consiliului sau, după caz, altor autorități responsabile de descărcarea de gestiune, o declarație de asigurare cu privire la fiabilitatea conturilor și la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestora, pe baza auditului său. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel de asigurare ridicat, dar nu este o garanție a faptului că auditul va detecta întotdeauna eventualele denaturări semnificative sau neconformități existente. Acestea pot apărea ca rezultat fie al unei fraude, fie al unei erori și sunt considerate a fi semnificative dacă se estimează, în mod rezonabil, că ele ar putea, în mod individual sau agregat, influența deciziile economice pe care utilizatorii conturilor le pot lua pe baza acestora.

12.

Auditul implică aplicarea unor proceduri în vederea obținerii de probe de audit privind sumele și informațiile prezentate în conturi și privind legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestora. Procedurile de audit sunt alese pe baza raționamentului auditorului, care include evaluarea riscurilor ca în cadrul conturilor să se regăsească denaturări semnificative sau ca la nivelul operațiunilor subiacente să existe neconformități semnificative cu cerințele din legislația Uniunii Europene, fie că aceste denaturări sau neconformități rezultă din acte de fraudă, fie că rezultă din erori. Atunci când evaluează aceste riscuri, auditorul analizează controalele interne relevante pentru întocmirea și prezentarea fidelă a conturilor și pentru legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente, scopul fiind însă acela de a defini proceduri de audit corespunzătoare în raport cu circumstanțele date, și nu de a exprima o opinie cu privire la eficacitatea controalelor interne respective. Auditul include, în egală măsură, aprecierea caracterului adecvat al politicilor contabile utilizate și a caracterului rezonabil al estimărilor contabile elaborate de conducere, precum și evaluarea prezentării globale a conturilor.

13.

În ceea ce privește veniturile, Curtea verifică finanțarea primită de la Comisie și evaluează procedurile instituite de agenție pentru colectarea taxelor și a altor venituri, dacă este cazul.

14.

În ceea ce privește cheltuielile, Curtea examinează operațiunile de plăți la momentul la care cheltuielile au fost suportate, înregistrate și acceptate. Plățile în avans sunt examinate în momentul în care beneficiarul fondurilor furnizează justificarea pentru utilizarea lor corespunzătoare, iar agenția acceptă această justificare prin închiderea și validarea plății în avans, indiferent dacă acest lucru are loc în același exercițiu sau ulterior.

15.

La întocmirea prezentului raport și a declarației de asigurare, Curtea a luat în considerare activitatea de audit desfășurată de auditorul extern independent cu privire la conturile agenției, în conformitate cu prevederile articolului 208 alineatul (4) din Regulamentul financiar al UE (7).

Alte aspecte

16.

Fără ca aceasta să pună în discuție opinia sa, Curtea atrage atenția asupra faptului că Regatul Unit (UK) a notificat Consiliul European în data de 29 martie 2017 cu privire la decizia sa de a se retrage din Uniunea Europeană. Un acord privind modalitățile de retragere urmează să fie negociat. Bugetul agenției este finanțat în parte din redevențele plătite de operatorii economici din UE. Volumul acestor redevențe fluctuează în fiecare an în funcție de numărul de înregistrări de substanțe. Este așadar posibil ca veniturile agenției să scadă în viitor, ca urmare a deciziei Regatului Unit de a se retrage din UE.

17.

Observațiile prezentate în continuare nu pun în discuție opinia exprimată de Curte.

OBSERVAȚII CU PRIVIRE LA GESTIUNEA BUGETARĂ

18.

Nivelul creditelor angajate reportate a rămas ridicat în ceea ce privește titlul III (cheltuieli operaționale în temeiul Regulamentului REACH), situându-se la 10,1 milioane de euro, ceea ce reprezintă 39 % (în 2015, acest nivel a fost de 7,3 milioane de euro, ceea ce corespunde unui procent de 32 %). În ceea ce privește titlul IV (cheltuieli operaționale legate de biocide), nivelul creditelor angajate reportate era și mai ridicat, situându-se la 1,3 milioane de euro, ceea ce reprezintă 68 % (în 2015, acest nivel a fost de 1,5 milioane de euro, ceea ce corespunde unui procent de 74 %). Un nivel atât de ridicat al creditelor reportate contravine principiului bugetar al anualității. Agenția ar putea să aibă în vedere utilizarea într-o mai mare măsură a creditelor bugetare diferențiate pentru a reflecta mai bine caracterul multianual al operațiunilor și întârzierile inevitabile care apar între semnarea contractelor, livrare și efectuarea plăților.

OBSERVAȚII CU PRIVIRE LA CONTROLUL INTERN

19.

În temeiul Regulamentului privind produsele biocide, agenția contribuie la funcționarea pieței pentru substanțele și produsele biocide. În raportul său de audit din noiembrie 2016, Serviciul de Audit Intern al Comisiei a concluzionat că modul în care a fost conceput și implementat în practică sistemul de control intern al agenției, în ceea ce privește procesele și activitățile acesteia desfășurate în temeiul Regulamentului privind produsele biocide, este eficace și eficient. Deși nu s-au identificat deficiențe majore, Serviciul de Audit Intern a constatat că se mai pot aduce unele îmbunătățiri. Agenția și Serviciul de Audit Intern au convenit asupra unui plan de acțiuni corective.

ALTE OBSERVAȚII

20.

Spre deosebire de majoritatea celorlalte agenții, regulamentul de înființare al Agenției Europene pentru Produse Chimice nu impune în mod explicit efectuarea de evaluări externe periodice cu privire la activitățile sale, aceste evaluări reprezentând elemente esențiale pentru evaluarea performanței.

SITUAȚIA ACȚIUNILOR ÎNTREPRINSE ÎN URMA OBSERVAȚIILOR DIN EXERCIȚIILE ANTERIOARE

21.

Anexa conține o prezentare generală a acțiunilor corective întreprinse în urma observațiilor formulate de Curte în exercițiile anterioare.

Prezentul raport a fost adoptat de Camera IV, condusă de domnul Baudilio TOMÉ MUGURUZA, membru al Curții de Conturi, la Luxemburg, în ședința sa din 12 septembrie 2017.

Pentru Curtea de Conturi

Klaus-Heiner LEHNE

Președinte


(1)  JO L 396, 30.12.2006, p. 1.

(2)  Mai multe informații cu privire la competențele și activitățile agenției sunt disponibile pe site-ul acesteia: www.echa.europa.eu.

(3)  Cifrele privind bugetul sunt bazate pe creditele de plată.

(4)  Personalul include funcționari permanenți, agenți temporari și agenți contractuali, precum și experți naționali detașați.

Sursă: Date furnizate de agenție.

(5)  Situațiile financiare cuprind bilanțul, situația performanței financiare, situația fluxurilor de numerar, situația modificărilor în structura activelor nete, precum și o sinteză a principalelor politici contabile, alături de o serie de alte note explicative.

(6)  Rapoartele privind execuția bugetară cuprind rapoartele în care sunt prezentate toate operațiunile bugetare sub formă agregată, precum și note explicative.

(7)  Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1).


ANEXĂ

Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din exercițiile anterioare

Exercițiul

Observația Curții

Stadiul acțiunii corective

(finalizată/în desfășurare/nedemarată încă/nu se aplică)

2014

Cheltuiala generată de procedurile aferente unei noi activități specifice a agenției, și anume implementarea Regulamentului privind produsele biocide, urma, în principiu, să fie acoperită din redevențele aferente examinării cererilor de înregistrare a acestor produse. Cu toate acestea, redevențele încasate în 2014 au acoperit numai 17 % din această cheltuială, restul fiind finanțat de fapt din contribuțiile la bugetul agenției din partea Uniunii (6,3 milioane de euro) și din partea țărilor membre AELS (0,2 milioane de euro) (1).

În desfășurare

2015

Agenția plătește 50 % din costurile aferente serviciilor oferite de centrul de îngrijire after-school a copiilor angajaților din cadrul Școlii europene din Helsinki. Contribuția agenției este limitată la 1 000 de euro per copil per an și s-a ridicat la aproximativ 95 000 de euro în total în 2015. Această măsură cu caracter social a fost aprobată în 2008 de către directorul agenției, însă nu a fost comunicată autorității bugetare în cadrul procedurii bugetare (2).

Finalizată

2015

Nivelul creditelor angajate reportate era ridicat în ceea ce privește titlul IV (cheltuieli operaționale legate de biocide), situându-se la 1,5 milioane de euro, respectiv 74 %. Acestea privesc în principal un proiect informatic de mare amploare (1,4 milioane de euro). Acest proiect a putut fi demarat doar în a doua jumătate a anului 2015, odată ce redevențele încasate au fost suficiente pentru a permite finanțarea sa.

Nu se aplică


(1)  Redevențele încasate în 2015 au acoperit 62 % din această cheltuială.

(2)  Articolul 1e din Regulamentul nr. 31 (CEE), 11 (CEEA) de stabilire a Statutului funcționarilor și a regimului aplicabil celorlalți agenți ai Comunității Economice Europene și ai Comunității Europene a Energiei Atomice (JO 45, 14.6.1962, p. 1385/62).


RĂSPUNSUL AGENȚIEI

19.

Sumele reportate cele mai mari provin din dezvoltarea de proiecte IT multianuale și din contracte de raportor pentru evaluarea substanțelor, care presupun o perioadă statutară de 12 luni de la adoptarea în martie a Planului de acțiune comunitar flexibil. Pentru acestea din urmă, agenția a creat deja o linie bugetară diferențiată pentru 2017, care va reduce rata nominală a reportărilor pentru 2017 și anii următori. Pentru cheltuielile din domeniul informatic, ECHA va lua de asemenea în considerare posibilitatea de a utiliza pe viitor linii bugetare diferențiate.

20.

S-a luat notă.

21.

Regulamentul de înființare al ECHA a prevăzut o primă evaluare externă a agenției pentru 2012, a se vedea articolul 75 alineatul (2). Comisia a efectuat în mod corespunzător această examinare cu sprijinul unui contractant extern (PwC). Deși regulamentul de înființare al ECHA nu o prevede explicit, conform Ghidului UE pentru o mai bună reglementare cu privire la evaluare, Comisia a comandat un alt studiu extern de evaluare a performanței ECHA (Deloitte și VVA) în 2016. Raportul consultanților este disponibil aici:

https://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach_en.

Imediat ce Comisia adoptă propriul său raport cu privire la examinarea REACH în 2017, ECHA va aplica măsuri adecvate de monitorizare pentru a aborda recomandările care decurg din raportul oficial al Comisiei.


6.12.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 417/104


RAPORTUL

privind conturile anuale ale Agenției Europene de Mediu pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul agenției

(2017/C 417/16)

INTRODUCERE

1.

Agenția Europeană de Mediu (denumită în continuare „agenția”), cu sediul la Copenhaga, a fost instituită prin Regulamentul (CEE) nr. 1210/90 al Consiliului (1). Agenția are ca misiune instituirea unei rețele de observare care să furnizeze Comisiei, Parlamentului, statelor membre și publicului în general informații fiabile cu privire la starea mediului înconjurător. Aceste informații ar trebui, în special, să permită Uniunii Europene și statelor membre să ia măsurile necesare pentru a proteja mediul și să evalueze eficacitatea acestor măsuri.

2.

Tabelul conține cifre-cheie cu privire la agenție (2).

Tabel

Cifre-cheie cu privire la agenție

 

2015

2016

Buget (în milioane de euro)

49,2

50,5

Total personal la 31 decembrie (3)

219

208

INFORMAȚII ÎN SPRIJINUL DECLARAȚIEI DE ASIGURARE

3.

Abordarea de audit adoptată de Curte cuprinde proceduri analitice de audit, testarea directă a operațiunilor și o evaluare a controalelor-cheie din cadrul sistemelor de supraveghere și de control ale agenției. Acestea sunt completate cu probe de audit rezultate din activitatea altor auditori, precum și cu o analiză a declarațiilor conducerii.

OPINIE

4.

Curtea a auditat următoarele:

(a)

conturile agenției, care cuprind situațiile financiare (4) și rapoartele privind execuția bugetară (5) pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2016; și

(b)

legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestor conturi,

în conformitate cu prevederile articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE).

Fiabilitatea conturilor

Opinia privind fiabilitatea conturilor

5.

În opinia Curții, conturile agenției aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2016 prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situația financiară a acesteia la 31 decembrie 2016, precum și rezultatele operațiunilor sale, fluxurile sale de numerar și modificările în structura activelor nete pentru exercițiul încheiat la această dată, în conformitate cu dispozițiile regulamentului său financiar și cu normele contabile adoptate de contabilul Comisiei. Aceste norme se bazează pe standardele de contabilitate pentru sectorul public acceptate la nivel internațional.

Legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente conturilor

Veniturile

Opinia privind legalitatea și regularitatea operațiunilor de venituri subiacente conturilor

6.

În opinia Curții, operațiunile de venituri subiacente conturilor aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2016 sunt conforme cu legile și reglementările în vigoare sub toate aspectele semnificative.

Plățile

Opinia privind legalitatea și regularitatea plăților subiacente conturilor

7.

În opinia Curții, plățile subiacente conturilor aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2016 sunt conforme cu legile și reglementările în vigoare sub toate aspectele semnificative.

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor însărcinate cu guvernanța

8.

În conformitate cu articolele 310-325 TFUE și cu regulamentul financiar al agenției, conducerea este responsabilă de întocmirea și de prezentarea conturilor pe baza standardelor de contabilitate pentru sectorul public acceptate la nivel internațional, precum și de legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente conturilor. Această responsabilitate include conceperea, implementarea și menținerea controlului intern necesar pentru întocmirea și pentru prezentarea unor situații financiare care să nu fie afectate de denaturări semnificative, fie rezultate din acte de fraudă, fie rezultate din erori. Conducerea are, în egală măsură, responsabilitatea de a se asigura că activitățile, operațiunile financiare și informațiile reflectate în situațiile financiare sunt conforme cu dispozițiile care le reglementează. Responsabilitatea finală pentru legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente conturilor aparține conducerii agenției.

9.

În ceea ce privește întocmirea conturilor, conducerea este responsabilă de evaluarea capacității agenției de a-și continua activitatea, prezentând, după caz, aspectele relevante pentru continuitatea activității și utilizând principiul contabil al continuității activității.

10.

Persoanele însărcinate cu guvernanța sunt responsabile de supravegherea procesului de raportare financiară al agenției.

Responsabilitatea auditorului cu privire la auditul conturilor și al operațiunilor subiacente

11.

Obiectivul Curții este, pe de o parte, de a obține o asigurare rezonabilă referitor la prezența sau la absența unor denaturări semnificative în cadrul conturilor agenției și la conformitatea operațiunilor subiacente cu legile și reglementările în vigoare și, pe de altă parte, de a furniza Parlamentului European și Consiliului sau, după caz, altor autorități responsabile de descărcarea de gestiune, o declarație de asigurare cu privire la fiabilitatea conturilor și la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestora, pe baza auditului său. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel de asigurare ridicat, dar nu este o garanție a faptului că auditul va detecta întotdeauna eventualele denaturări semnificative sau neconformități existente. Acestea pot apărea ca rezultat fie al unei fraude, fie al unei erori și sunt considerate a fi semnificative dacă se estimează, în mod rezonabil, că ele ar putea, în mod individual sau agregat, influența deciziile economice pe care utilizatorii conturilor le pot lua pe baza acestora.

12.

Auditul implică aplicarea unor proceduri în vederea obținerii de probe de audit privind sumele și informațiile prezentate în conturi și privind legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestora. Procedurile de audit sunt alese pe baza raționamentului auditorului, care include evaluarea riscurilor ca în cadrul conturilor să se regăsească denaturări semnificative sau ca la nivelul operațiunilor subiacente să existe neconformități semnificative cu cerințele din legislația Uniunii Europene, fie că aceste denaturări sau neconformități rezultă din acte de fraudă, fie că rezultă din erori. Atunci când evaluează aceste riscuri, auditorul analizează controalele interne relevante pentru întocmirea și prezentarea fidelă a conturilor și pentru legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente, scopul fiind însă acela de a defini proceduri de audit corespunzătoare în raport cu circumstanțele date, și nu de a exprima o opinie cu privire la eficacitatea controalelor interne respective. Auditul include, în egală măsură, aprecierea caracterului adecvat al politicilor contabile utilizate și a caracterului rezonabil al estimărilor contabile elaborate de conducere, precum și evaluarea prezentării globale a conturilor.

13.

În ceea ce privește veniturile, Curtea verifică finanțarea primită de la Comisie și evaluează procedurile instituite de agenție pentru colectarea taxelor și a altor venituri, dacă este cazul.

14.

În ceea ce privește cheltuielile, Curtea examinează operațiunile de plăți la momentul la care cheltuielile au fost suportate, înregistrate și acceptate. Plățile în avans sunt examinate în momentul în care beneficiarul fondurilor furnizează justificarea pentru utilizarea lor corespunzătoare, iar agenția acceptă această justificare prin închiderea și validarea plății în avans, indiferent dacă acest lucru are loc în același exercițiu sau ulterior.

15.

La întocmirea prezentului raport și a declarației de asigurare, Curtea a luat în considerare activitatea de audit desfășurată de auditorul extern independent cu privire la conturile agenției, în conformitate cu prevederile articolului 208 alineatul (4) din Regulamentul financiar al UE (6).

16.

Observațiile prezentate în continuare nu pun în discuție opinia exprimată de Curte.

OBSERVAȚII CU PRIVIRE LA CONTROALELE INTERNE

17.

Agenția și-a actualizat politica în materie de securitate în 2016, însă multe alte proceduri interne sunt depășite. Conducerea superioară a aprobat un plan de acțiune care include revizuirea și actualizarea planului de continuitate a activității. Agenția intenționează, de asemenea, să își revizuiască politica în materie de gestionare a documentelor pe care a adoptat-o în 2009, pentru a o aduce în conformitate cu noua politică în materie de securitate. Totodată, agenția are în vedere revizuirea și actualizarea standardelor sale de control intern, acolo unde este necesar.

18.

Serviciul de Audit Intern al Comisiei a realizat un audit al performanței cu privire la procesul de elaborare a raportului privind starea mediului din 2015. În raportul său de audit din iulie 2016, Serviciul de Audit Intern a concluzionat că acest proces era, în general, adecvat scopului urmărit. Agenția și Serviciul de Audit Intern au convenit totuși asupra unui plan de îmbunătățire suplimentară a acestuia.

OBSERVAȚII CU PRIVIRE LA BUNA GESTIUNE FINANCIARĂ ȘI LA PERFORMANȚĂ

19.

În 2014, Comisia a semnat, în numele a peste 50 de instituții și organisme ale UE (inclusiv al agenției), un contract-cadru cu un contractant pentru achiziționarea de softuri și licențe și pentru furnizarea serviciilor aferente de mentenanță și consultanță IT. Acest contractant acționează ca intermediar între agenție și furnizorii care pot răspunde nevoilor agenției. Pentru serviciile de intermediere prestate, contractantul are dreptul să perceapă sume în plus variind între două și nouă procente din prețurile furnizorilor. Contractul-cadru prevede în mod explicit faptul că nu conferă niciun drept exclusiv contractantului. În 2016, agenția a utilizat acest contract-cadru pentru a achiziționa licențe pentru softuri în valoare totală de 442 754 de euro. Majoritatea acestor achiziții priveau produse care făceau parte dintr-o categorie anume – care ar trebui utilizată doar în mod excepțional – și pentru care prețurile nu fuseseră menționate nici în cursul procesului de licitație, nici în contractul-cadru. Această procedură nu asigură o concurență suficientă și nici aplicarea soluției celei mai economice. Mai mult, sumele percepute în plus de către contractantul cu care fusese semnat contractul-cadru nu erau verificate în mod corespunzător. Cea mai importantă comandă privea reînnoirea licențelor pentru softuri furnizate de un distribuitor scandinav cu drepturi exclusive (112 248 de euro). În acest caz, nu exista nicio justificare pentru utilizarea contractului-cadru, care a condus la o majorare inutilă a costului.

SITUAȚIA ACȚIUNILOR ÎNTREPRINSE ÎN URMA OBSERVAȚIILOR DIN EXERCIȚIILE ANTERIOARE

20.

Anexa conține o prezentare generală a acțiunilor corective întreprinse în urma observațiilor formulate de Curte în exercițiile anterioare.

Prezentul raport a fost adoptat de Camera IV, condusă de domnul Baudilio TOMÉ MUGURUZA, membru al Curții de Conturi, la Luxemburg, în ședința sa din 19 septembrie 2017.

Pentru Curtea de Conturi

Klaus-Heiner LEHNE

Președinte


(1)  JO L 120, 11.5.1990, p. 1.

(2)  Mai multe informații cu privire la competențele și activitățile agenției sunt disponibile pe site-ul acesteia: www.eea.europa.eu.

(3)  Personalul include funcționari permanenți, agenți temporari și agenți contractuali, precum și experți naționali detașați.

Sursă: Date furnizate de agenție; este inclus atât bugetul de bază, cât și cel suplimentar.

(4)  Situațiile financiare cuprind bilanțul, situația performanței financiare, situația fluxurilor de numerar, situația modificărilor în structura activelor nete, precum și o sinteză a principalelor politici contabile, alături de o serie de alte note explicative.

(5)  Rapoartele privind execuția bugetară cuprind rapoartele în care sunt prezentate toate operațiunile bugetare sub formă agregată, precum și note explicative.

(6)  Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1).


ANEXĂ

Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din exercițiile anterioare

Exercițiul

Observația Curții

Stadiul acțiunii corective

(finalizată/în desfășurare/nedemarată încă/nu se aplică)

2012 și 2013

(Ex ante) Verificările la fața locului ale cheltuielilor suportate la nivelul beneficiarilor declarate în cadrul programelor de grant sunt rare (1).

Prin urmare, controalele existente furnizează doar o asigurare limitată cu privire la eligibilitatea și exactitatea cheltuielilor declarate de beneficiari.

Finalizată (2)

2014

În plus, auditorul intern a participat atât la verificările ex ante, cât și la cele ex post, în pofida incompatibilității acestor două sarcini. Trebuie remarcat că sistemul de verificări ex ante face obiectul unor discuții între Curte și agenție încă din 2012.

Finalizată

2014

Agenția a contractat servicii de păstrare în siguranță a datelor (backup), inclusiv servicii de e-mail, de la un furnizor de servicii de tip cloud, prin intermediul unui contract interinstituțional încheiat inițial de DIGIT. Termenii contractului nu definesc în mod corespunzător locația datelor agenției. Contractantul și-a rezervat dreptul de a transfera datele agenției în afara teritoriului geografic al Uniunii Europene fără să aibă obligația de a trimite o notificare în acest sens. O astfel de situație poate interveni, de exemplu, atunci când, pentru a preveni funcționarea lentă a sistemului, datele de rutare trebuie să fie copiate în diferite centre de date din diferite regiuni. În consecință, agenția nu s-a asigurat că privilegiile și imunitățile Uniunii Europene, pe care trebuie să le respecte, sunt garantate și că furnizorul de servicii respectă întru totul garanțiile privind protecția vieții private prevăzute la articolul 7 din Carta drepturilor fundamentale a UE.

Finalizată (3)

2015

Curtea a auditat o serie de proceduri de achiziții și a constatat că agenția a semnat mai multe contracte-cadru cu același contractant, contracte care sunt utilizate pentru diferite servicii prestate în cadrul unor contracte specifice bazate pe prețuri fixe. Ca urmare a solicitării unei oferte bazate pe prețuri fixe de la un contractant unic în cadrul acestor contracte, concurența prin intermediul prețului este neutralizată și dependența de contractantul respectiv este sporită. Agenția ar trebui să încheie, acolo unde este posibil, contracte cu furnizori diferiți, cu reluarea procedurii concurențiale, sau contracte directe de servicii.

Finalizată


(1)  În 2012 și în 2011 s-a efectuat o singură verificare ex ante privind sistemele de control ale unui beneficiar. În 2010, fusese efectuată o singură verificare ex ante pentru a controla eligibilitatea cheltuielilor declarate de un beneficiar.

(2)  În 2016, agenția a desfășurat două verificări ex post la fața locului în legătură cu granturi acordate beneficiarilor în cadrul programului ETC (European Topic Centers – Centre tematice europene).

(3)  Agenția monitorizează în mod constant noile evoluții.


RĂSPUNSUL AGENȚIEI

OBSERVAȚII CU PRIVIRE LA CONTROALELE INTERNE

18.

Agenția menține un număr semnificativ de proceduri actualizate cu regularitate, care sunt puse la dispoziția întregului personal prin intermediul internetului. În ultimul semestru al anului 2016 a fost revizuită secțiunea dedicată gestionării calității, inclusiv registrul procedurilor. În cursul anului 2017 se vor revizui și actualiza, dacă este necesar, toate procedurile din registru.

19.

AEM ia notă de răspunsul Curții.

OBSERVAȚII CU PRIVIRE LA BUNA GESTIUNE FINANCIARĂ ȘI LA PERFORMANȚĂ

20.

Contractul-cadru de servicii respectiv este, într-adevăr, rezultatul unei proceduri de achiziții interinstituționale, realizată de Comisia Europeană cu scopul concret de a obține eficiență sporită, astfel cum se prevede la articolul 104a alineatul (1) din Regulamentul financiar, și, ca atare, vizează în principal și direct principiul bunei gestiuni financiare. În conformitate cu normele aplicabile referitoare la organizarea și gestionarea procedurii de achiziții interinstituționale, agenția își asumă angajamentul conform căruia renunță la achiziționarea acelorași servicii prin intermediul altui contract atunci când participă la această cerere de ofertă interinstituțională. Acest angajament este menit să asigure nu numai transparența față de ofertanții participanți, ci și mai ales respectarea principiului bunei gestiuni financiare, în special cu privire la principiile economiei și eficienței în privința resurselor utilizate. Acest angajament oferă singur o justificare adecvată pentru utilizarea contractului-cadru. Mai mult, trebuie remarcat faptul că părțile convin, pe cale contractuală, cu privire la creșterea aplicată produselor obținute prin contract, în timp ce contractantul are răspunderea contractuală de a furniza produsele și serviciile la un preț a cărui corelație cu prețul de piață predominant pentru articole echivalente trebuie să rămână constantă. Agenția va întreba Comisia dacă, pe baza volumului agregat de licențe achiziționate, acestea pot fi transferate în categoria locală sau instituțională din contractul-cadru de servicii.


6.12.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 417/110


RAPORTUL

privind conturile anuale ale Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul agenției

(2017/C 417/17)

INTRODUCERE

1.

Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului (denumită în continuare „agenția”), cu sediul la Vigo, a fost instituită prin Regulamentul (CE) nr. 768/2005 al Consiliului (1). Sarcina principală a agenției este de a organiza coordonarea operațională a activităților de control și inspecție ale statelor membre pentru a asigura aplicarea efectivă și uniformă a normelor politicii comune în domeniul pescuitului.

2.

Tabelul conține cifre-cheie cu privire la agenție (2).

Tabel

Cifre-cheie cu privire la agenție

 

2015

2016

Buget (în milioane de euro) (3)

9,2

10,0

Total personal la 31 decembrie (4)

64

64

INFORMAȚII ÎN SPRIJINUL DECLARAȚIEI DE ASIGURARE

3.

Abordarea de audit adoptată de Curte cuprinde proceduri analitice de audit, testarea directă a operațiunilor și o evaluare a controalelor-cheie din cadrul sistemelor de supraveghere și de control ale agenției. Acestea sunt completate cu probe de audit rezultate din activitatea altor auditori, precum și cu o analiză a declarațiilor conducerii.

OPINIE

4.

Curtea a auditat următoarele:

(a)

conturile agenției, care cuprind situațiile financiare (5) și rapoartele privind execuția bugetară (6) pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2016, și

(b)

legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestor conturi,

în conformitate cu prevederile articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE).

Fiabilitatea conturilor

Opinia privind fiabilitatea conturilor

5.

În opinia Curții, conturile agenției aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2016 prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situația financiară a acesteia la 31 decembrie 2016, precum și rezultatele operațiunilor sale, fluxurile sale de numerar și modificările în structura activelor nete pentru exercițiul încheiat la această dată, în conformitate cu dispozițiile regulamentului său financiar și cu normele contabile adoptate de contabilul Comisiei. Aceste norme se bazează pe standardele de contabilitate pentru sectorul public acceptate la nivel internațional.

Legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente conturilor

Veniturile

Opinia privind legalitatea și regularitatea operațiunilor de venituri subiacente conturilor

6.

În opinia Curții, operațiunile de venituri subiacente conturilor aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2016 sunt conforme cu legile și reglementările în vigoare sub toate aspectele semnificative.

Plățile

Opinia privind legalitatea și regularitatea plăților subiacente conturilor

7.

În opinia Curții, plățile subiacente conturilor aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2016 sunt conforme cu legile și reglementările în vigoare sub toate aspectele semnificative.

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor însărcinate cu guvernanța

8.

În conformitate cu articolele 310-325 TFUE și cu regulamentul financiar al agenției, conducerea este responsabilă de întocmirea și de prezentarea conturilor pe baza standardelor de contabilitate pentru sectorul public acceptate la nivel internațional, precum și de legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente conturilor. Această responsabilitate include conceperea, implementarea și menținerea controalelor interne necesare pentru întocmirea și pentru prezentarea unor situații financiare care să nu fie afectate de denaturări semnificative, fie rezultate din acte de fraudă, fie rezultate din erori. Conducerea are, în egală măsură, responsabilitatea de a se asigura că activitățile, operațiunile financiare și informațiile reflectate în situațiile financiare sunt conforme cu dispozițiile care le reglementează. Responsabilitatea finală pentru legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente conturilor aparține conducerii agenției.

9.

În ceea ce privește întocmirea conturilor, conducerea este responsabilă de evaluarea capacității agenției de a-și continua activitatea, prezentând, după caz, aspectele relevante pentru continuitatea activității și utilizând principiul contabil al continuității activității.

10.

Persoanele însărcinate cu guvernanța sunt responsabile de supravegherea procesului de raportare financiară al agenției.

Responsabilitatea auditorului cu privire la auditul conturilor și al operațiunilor subiacente

11.

Obiectivul Curții este, pe de o parte, de a obține o asigurare rezonabilă referitor la prezența sau la absența unor denaturări semnificative în cadrul conturilor agenției și la conformitatea operațiunilor subiacente cu legile și reglementările în vigoare și, pe de altă parte, de a furniza Parlamentului European și Consiliului sau, după caz, altor autorități responsabile de descărcarea de gestiune o declarație de asigurare cu privire la fiabilitatea conturilor și la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestora, pe baza auditului său. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel de asigurare ridicat, dar nu este o garanție a faptului că auditul va detecta întotdeauna eventualele denaturări semnificative sau neconformități existente. Acestea pot apărea ca rezultat fie al unei fraude, fie al unei erori și sunt considerate a fi semnificative dacă se estimează, în mod rezonabil, că ele ar putea, în mod individual sau agregat, influența deciziile economice pe care utilizatorii conturilor le pot lua pe baza acestora.

12.

Auditul implică aplicarea unor proceduri în vederea obținerii de probe de audit privind sumele și informațiile prezentate în conturi și privind legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestora. Procedurile de audit sunt alese pe baza raționamentului auditorului, care include evaluarea riscurilor ca în cadrul conturilor să se regăsească denaturări semnificative sau ca la nivelul operațiunilor subiacente să existe neconformități semnificative cu cerințele din legislația Uniunii Europene, fie că aceste denaturări sau neconformități rezultă din acte de fraudă, fie că rezultă din erori. Atunci când evaluează aceste riscuri, auditorul analizează controalele interne relevante pentru întocmirea și prezentarea fidelă a conturilor și pentru legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente, scopul fiind însă acela de a defini proceduri de audit corespunzătoare în raport cu circumstanțele date, și nu de a exprima o opinie cu privire la eficacitatea controalelor interne respective. Auditul include, în egală măsură, aprecierea caracterului adecvat al politicilor contabile utilizate și a caracterului rezonabil al estimărilor contabile elaborate de conducere, precum și evaluarea prezentării globale a conturilor.

13.

În ceea ce privește veniturile, Curtea verifică finanțarea primită de la Comisie și evaluează procedurile instituite de agenție pentru colectarea taxelor și a altor venituri, dacă este cazul.

14.

În ceea ce privește cheltuielile, Curtea examinează operațiunile de plăți la momentul la care cheltuielile au fost suportate, înregistrate și acceptate. Plățile în avans sunt examinate în momentul în care beneficiarul fondurilor furnizează justificarea pentru utilizarea lor corespunzătoare, iar agenția acceptă această justificare prin închiderea și validarea plății în avans, indiferent dacă acest lucru are loc în același exercițiu sau ulterior.

15.

La întocmirea prezentului raport și a declarației de asigurare, Curtea a luat în considerare activitatea de audit desfășurată de auditorul extern independent cu privire la conturile agenției, în conformitate cu prevederile articolului 208 alineatul (4) din Regulamentul financiar al UE (7).

SITUAȚIA ACȚIUNILOR ÎNTREPRINSE ÎN URMA OBSERVAȚIILOR DIN EXERCIȚIILE ANTERIOARE

16.

Anexa conține o prezentare generală a acțiunilor corective întreprinse în urma observațiilor formulate de Curte în exercițiile anterioare.

Prezentul raport a fost adoptat de Camera IV, condusă de domnul Baudilio TOMÉ MUGURUZA, membru al Curții de Conturi, la Luxemburg, în ședința sa din 12 septembrie 2017.

Pentru Curtea de Conturi

Klaus-Heiner LEHNE

Președinte


(1)  JO L 128, 21.5.2005, p. 1.

(2)  Mai multe informații cu privire la competențele și activitățile agenției sunt disponibile pe site-ul acesteia: www.efca.europa.eu.

(3)  Cifrele privind bugetul sunt bazate pe creditele de plată.

(4)  Personalul include funcționari permanenți, agenți temporari și agenți contractuali, precum și experți naționali detașați.

Sursa: Date furnizate de agenție.

(5)  Situațiile financiare cuprind bilanțul, situația performanței financiare, situația fluxurilor de numerar, situația modificărilor în structura activelor nete, precum și o sinteză a principalelor politici contabile, alături de o serie de alte note explicative.

(6)  Rapoartele privind execuția bugetară cuprind rapoartele în care sunt prezentate toate operațiunile bugetare sub formă agregată, precum și note explicative.

(7)  Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1).


ANEXĂ

Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din exercițiile anterioare

Exercițiul

Observația Curții

Stadiul acțiunii corective

(finalizată/în desfășurare/nedemarată încă/nu se aplică)

2015

Agenția nu respectă încă întru totul standardul de control intern nr. 10 (Continuitatea activității), standardul de control intern nr. 11 (Gestionarea documentelor) și standardul de control intern nr. 12 (Informare și comunicare) (1).

Finalizată


(1)  Standardele de control intern ale agenției sunt bazate pe standardele echivalente formulate de către Comisie.


RĂSPUNSUL AGENȚIEI

Agenția ia act de raportul Curții.


6.12.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 417/115


RAPORTUL

privind conturile anuale ale Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul autorității

(2017/C 417/18)

INTRODUCERE

1.

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”), cu sediul la Parma, a fost instituită prin Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului (1). Principalele atribuții ale autorității sunt de a furniza informațiile științifice necesare pentru elaborarea legislației Uniunii privind produsele alimentare și siguranța acestora, de a colecta și analiza datele care permit identificarea și monitorizarea riscurilor, precum și de a furniza informații independente referitoare la aceste riscuri.

2.

Tabelul conține cifre-cheie cu privire la autoritate (2).

Tabel

Cifre-cheie cu privire la autoritate

 

2015

2016

Buget (în milioane de euro) (3)

78,8

79,5

Total personal la 31 decembrie (4)

434

443

INFORMAȚII ÎN SPRIJINUL DECLARAȚIEI DE ASIGURARE

3.

Abordarea de audit adoptată de Curte cuprinde proceduri analitice de audit, testarea directă a operațiunilor și o evaluare a controalelor-cheie din cadrul sistemelor de supraveghere și de control ale autorității. Acestea sunt completate cu probe de audit rezultate din activitatea altor auditori, precum și cu o analiză a declarațiilor conducerii.

OPINIE

4.

Curtea a auditat următoarele:

(a)

conturile autorității, care cuprind situațiile financiare (5) și rapoartele privind execuția bugetară (6) pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2016, și

(b)

legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestor conturi,

în conformitate cu prevederile articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE).

Fiabilitatea conturilor

Opinia privind fiabilitatea conturilor

5.

În opinia Curții, conturile autorității aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2016 prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situația financiară a acesteia la 31 decembrie 2016, precum și rezultatele operațiunilor sale, fluxurile sale de numerar și modificările în structura activelor nete pentru exercițiul încheiat la această dată, în conformitate cu dispozițiile regulamentului său financiar și cu normele contabile adoptate de contabilul Comisiei. Aceste norme se bazează pe standardele de contabilitate pentru sectorul public acceptate la nivel internațional.

Legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente conturilor

Veniturile

Opinia privind legalitatea și regularitatea operațiunilor de venituri subiacente conturilor

6.

În opinia Curții, operațiunile de venituri subiacente conturilor aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2016 sunt conforme cu legile și reglementările în vigoare sub toate aspectele semnificative.

Plățile

Opinia privind legalitatea și regularitatea plăților subiacente conturilor

7.

În opinia Curții, plățile subiacente conturilor aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2016 sunt conforme cu legile și reglementările în vigoare sub toate aspectele semnificative.

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor însărcinate cu guvernanța

8.

În conformitate cu articolele 310-325 TFUE și cu regulamentul financiar al autorității, conducerea este responsabilă de întocmirea și de prezentarea conturilor pe baza standardelor de contabilitate pentru sectorul public acceptate la nivel internațional, precum și de legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente conturilor. Această responsabilitate include conceperea, implementarea și menținerea controalelor interne necesare pentru întocmirea și pentru prezentarea unor situații financiare care să nu fie afectate de denaturări semnificative, fie rezultate din acte de fraudă, fie rezultate din erori. Conducerea are, în egală măsură, responsabilitatea de a se asigura că activitățile, operațiunile financiare și informațiile reflectate în situațiile financiare sunt conforme cu dispozițiile care le reglementează. Responsabilitatea finală pentru legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente conturilor aparține conducerii autorității.

9.

În ceea ce privește întocmirea conturilor, conducerea este responsabilă de evaluarea capacității autorității de a-și continua activitatea, prezentând, după caz, aspectele relevante pentru continuitatea activității și utilizând principiul contabil al continuității activității.

10.

Persoanele însărcinate cu guvernanța sunt responsabile de supravegherea procesului de raportare financiară al autorității.

Responsabilitatea auditorului cu privire la auditul conturilor și al operațiunilor subiacente

11.

Obiectivul Curții este, pe de o parte, de a obține o asigurare rezonabilă referitor la prezența sau la absența unor denaturări semnificative în cadrul conturilor autorității și la conformitatea operațiunilor subiacente cu legile și reglementările în vigoare și, pe de altă parte, de a furniza Parlamentului European și Consiliului sau, după caz, altor autorități responsabile de descărcarea de gestiune o declarație de asigurare cu privire la fiabilitatea conturilor și la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestora, pe baza auditului său. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel de asigurare ridicat, dar nu este o garanție a faptului că auditul va detecta întotdeauna eventualele denaturări semnificative sau neconformități existente. Acestea pot apărea ca rezultat fie al unei fraude, fie al unei erori și sunt considerate a fi semnificative dacă se estimează, în mod rezonabil, că ele ar putea, în mod individual sau agregat, influența deciziile economice pe care utilizatorii conturilor le pot lua pe baza acestora.

12.

Auditul implică aplicarea unor proceduri în vederea obținerii de probe de audit privind sumele și informațiile prezentate în conturi și privind legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestora. Procedurile de audit sunt alese pe baza raționamentului auditorului, care include evaluarea riscurilor ca în cadrul conturilor să se regăsească denaturări semnificative sau ca la nivelul operațiunilor subiacente să existe neconformități semnificative cu cerințele din legislația Uniunii Europene, fie că aceste denaturări sau neconformități rezultă din acte de fraudă, fie că rezultă din erori. Atunci când evaluează aceste riscuri, auditorul analizează controalele interne relevante pentru întocmirea și prezentarea fidelă a conturilor și pentru legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente, scopul fiind însă acela de a defini proceduri de audit corespunzătoare în raport cu circumstanțele date, și nu de a exprima o opinie cu privire la eficacitatea controalelor interne respective. Auditul include, în egală măsură, aprecierea caracterului adecvat al politicilor contabile utilizate și a caracterului rezonabil al estimărilor contabile elaborate de conducere, precum și evaluarea prezentării globale a conturilor.

13.

În ceea ce privește veniturile, Curtea verifică finanțarea primită de la Comisie și evaluează procedurile instituite de autoritate pentru colectarea taxelor și a altor venituri, dacă este cazul.

14.

În ceea ce privește cheltuielile, Curtea examinează operațiunile de plăți la momentul la care cheltuielile au fost suportate, înregistrate și acceptate. Plățile în avans sunt examinate în momentul în care beneficiarul fondurilor furnizează justificarea pentru utilizarea lor corespunzătoare, iar autoritatea acceptă această justificare prin închiderea și validarea plății în avans, indiferent dacă acest lucru are loc în același exercițiu sau ulterior.

15.

La întocmirea prezentului raport și a declarației de asigurare, Curtea a luat în considerare activitatea de audit desfășurată de auditorul extern independent cu privire la conturile autorității, în conformitate cu prevederile articolului 208 alineatul (4) din Regulamentul financiar al UE (7).

16.

Observațiile prezentate în continuare nu pun în discuție opinia exprimată de Curte.

OBSERVAȚII CU PRIVIRE LA CONTROALELE INTERNE

17.

În raportul său de audit din noiembrie 2016, Serviciul de Audit Intern al Comisiei a concluzionat că sistemul de controale existent pentru managementul proiectelor din domeniul informatic este adecvat, dar a semnalat în același timp deficiențe semnificative în ceea ce privește guvernanța IT (guvernanța tehnologiei informației în cadrul autorității). Serviciul de Audit Intern a recomandat actualizarea politicii elaborate de autoritate în materie de guvernanță IT, cu scopul de a introduce, la nivelul întregii organizații, un cadru de gestionare a riscurilor din domeniul informatic și un registru al riscurilor, precum și pentru a separa funcția privind securitatea informației de Unitatea IT. Autoritatea și Serviciul de Audit Intern au convenit asupra unui plan de acțiuni corective.

SITUAȚIA ACȚIUNILOR ÎNTREPRINSE ÎN URMA OBSERVAȚIILOR DIN EXERCIȚIILE ANTERIOARE

18.

Anexa conține o prezentare generală a acțiunilor corective întreprinse în urma observațiilor formulate de Curte în exercițiile anterioare.

Prezentul raport a fost adoptat de Camera IV, condusă de domnul Baudilio TOMÉ MUGURUZA, membru al Curții de Conturi, la Luxemburg, în ședința sa din 17 octombrie 2017.

Pentru Curtea de Conturi

Klaus-Heiner LEHNE

Președinte


(1)  JO L 31, 1.2.2002, p. 1.

(2)  Mai multe informații cu privire la competențele și activitățile autorității sunt disponibile pe site-ul acesteia: www.efsa.europa.eu.

(3)  Cifrele privind bugetul sunt bazate pe creditele de plată.

(4)  Personalul include funcționari permanenți, agenți temporari și agenți contractuali, precum și experți naționali detașați.

Sursa: date furnizate de autoritate.

(5)  Situațiile financiare cuprind bilanțul, situația performanței financiare, situația fluxurilor de numerar, situația modificărilor în structura activelor nete, precum și o sinteză a principalelor politici contabile, alături de o serie de alte note explicative.

(6)  Rapoartele privind execuția bugetară cuprind rapoartele în care sunt prezentate toate operațiunile bugetare sub formă agregată, precum și note explicative.

(7)  Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1).


ANEXĂ

Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din exercițiile anterioare

Exercițiul

Observația Curții

Stadiul acțiunii corective

(finalizată/în desfășurare/nedemarată încă/nu se aplică)

2012

În urma unor evaluări globale ale riscurilor realizate de un consultant extern în 2012 și de Serviciul de Audit Intern al Comisiei în februarie 2013, au fost identificate o serie de riscuri majore susceptibile să afecteze funcționarea controalelor interne din cadrul autorității, în special în domeniile gestionării datelor, continuității activității și securității informatice. Autoritatea a demarat în 2012 o autoevaluare completă a sistemului său de control intern. Procesul este în derulare, iar punerea în aplicare a unor acțiuni corective este planificată pentru 2013.

Finalizată

2015

Autoritatea nu a instituit încă o strategie de control financiar ex post clară și cuprinzătoare, care să acopere toate domeniile de operațiuni și care să specifice frecvența și sfera unor astfel de controale.

În desfășurare (1)


(1)  Autoritatea desfășoară în prezent un proces de îmbunătățire a guvernanței sale în materie de asigurare și își perfecționează cadrul de control intern. În special, ea a aprobat și a implementat o strategie revizuită de control utilizând o evaluare bazată pe riscuri în ceea ce privește plățile multiple efectuate simultan pentru reuniuni științifice și pentru misiuni, care va fi integrată în procedura utilizată de autoritate pentru controalele financiare ex ante și ex post.


RĂSPUNSUL AUTORITĂȚII

5.

EFSA salută opiniile fără rezerve emise de Curtea de Conturi Europeană cu privire la fiabilitatea conturilor și la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente conturilor. Acest fapt evidențiază că sistemul de control din cadrul EFSA asigură în mod corespunzător conformitatea generală.

17.

EFSA va implementa întocmai planul de acțiune în urma auditului Serviciului de Audit Intern cu privire la guvernanța IT. Toate măsurile cu privire la poziționarea funcției de securitatea informației, participarea operațională și strategia IT au fost implementate integral. În ceea ce privește guvernanța IT, majoritatea măsurilor au fost implementate, iar măsurile restante sunt planificate să fie implementate până la sfârșitul lui 2017.


6.12.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 417/120


RAPORTUL

privind conturile anuale ale Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul institutului

(2017/C 417/19)

INTRODUCERE

1.

Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (denumit în continuare „institutul”), cu sediul la Vilnius, a fost instituit prin Regulamentul (CE) nr. 1922/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (1). Misiunea institutului este de a colecta, de a analiza și de a difuza informații privind egalitatea de gen, precum și de a elabora, de a analiza, de a evalua și de a difuza instrumente metodologice pentru a susține integrarea egalității de gen în toate politicile Uniunii și în politicile naționale rezultate.

2.

Tabelul conține cifre-cheie cu privire la institut (2).

Tabel

Cifre-cheie cu privire la institut

 

2015

2016

Buget (în milioane de euro)

7,9

7,8

Total personal la 31 decembrie (3)

42

45

INFORMAȚII ÎN SPRIJINUL DECLARAȚIEI DE ASIGURARE

3.

Abordarea de audit adoptată de Curte cuprinde proceduri analitice de audit, testarea directă a operațiunilor și o evaluare a controalelor-cheie din cadrul sistemelor de supraveghere și de control ale institutului. Acestea sunt completate cu probe de audit rezultate din activitatea altor auditori, precum și cu o analiză a declarațiilor conducerii.

OPINIE

4.

Curtea a auditat următoarele:

(a)

conturile institutului, care cuprind situațiile financiare (4) și rapoartele privind execuția bugetară (5) pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2016, și

(b)

legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestor conturi,

în conformitate cu prevederile articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE).