ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 393

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 60
21 noiembrie 2017


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

II   Comunicări

 

COMUNICĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Comisia Europeană

2017/C 393/01

Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.8634 – ATP/OTPP/Copenhagen Airports) ( 1 )

1


 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Consiliu

2017/C 393/02

Aviz în atenția persoanei care face obiectul măsurilor restrictive prevăzute în Decizia 2014/145/PESC a Consiliului, astfel cum a fost modificată prin Decizia (PESC) 2017/2163 a Consiliului, și în Regulamentul (UE) nr. 269/2014 al Consiliului, astfel cum a fost pus în aplicare prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2153 al Consiliului privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei

2

2017/C 393/03

Aviz în atenția persoanelor vizate care fac obiectul măsurilor restrictive prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 269/2014 al Consiliului, astfel cum a fost pus în aplicare prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2153 al Consiliului privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei

3

 

Comisia Europeană

2017/C 393/04

Rata de schimb a monedei euro

4

2017/C 393/05

Comunicare a Comisiei privind aplicarea principiului Declarației cantitative referitoare la ingrediente (QUID)

5


 

V   Anunțuri

 

PROCEDURI REFERITOARE LA PUNEREA ÎN APLICARE A POLITICII ÎN DOMENIUL CONCURENȚEI

 

Comisia Europeană

2017/C 393/06

Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.8685 – Foncière des Régions/Marriott International/Hotelul Le Méridien Nice) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate ( 1 )

13

2017/C 393/07

Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.8612 – CZ/DT/Carl Zeiss Smart Optics) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate ( 1 )

15

2017/C 393/08

Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.8478 – Zukunft Ventures/Gustav Magenwirth/Brake Force One/Unicorn Energy/JV) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate ( 1 )

17


 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

RO

 


II Comunicări

COMUNICĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

Comisia Europeană

21.11.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 393/1


Nonopoziție la o concentrare notificată

(Cazul M.8634 – ATP/OTPP/Copenhagen Airports)

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2017/C 393/01)

La 7 noiembrie 2017, Comisia a decis să nu se opună concentrării notificate menționate mai sus și să o declare compatibilă cu piața internă. Prezenta decizie se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1). Textul integral al deciziei este disponibil doar în limba engleză și va fi făcut public după ce vor fi eliminate orice secrete de afaceri pe care le-ar putea conține. Va fi disponibil:

pe site-ul internet al Direcției Generale Concurență din cadrul Comisiei, în secțiunea consacrată concentrărilor (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Acest site internet oferă diverse facilități care permit identificarea deciziilor de concentrare individuale, inclusiv întreprinderea, numărul cazului, data și indexurile sectoriale;

în format electronic, pe site-ul internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=ro), cu numărul de document 32017M8634. EUR-Lex permite accesul online la legislația europeană.


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1.


IV Informări

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

Consiliu

21.11.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 393/2


Aviz în atenția persoanei care face obiectul măsurilor restrictive prevăzute în Decizia 2014/145/PESC a Consiliului, astfel cum a fost modificată prin Decizia (PESC) 2017/2163 a Consiliului, și în Regulamentul (UE) nr. 269/2014 al Consiliului, astfel cum a fost pus în aplicare prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2153 al Consiliului privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei

(2017/C 393/02)

Următoarele informații se aduc la cunoștința persoanei care figurează în anexa la Decizia 2014/145/PESC a Consiliului (1), astfel cum a fost modificată prin Decizia (PESC) 2017/2163 a Consiliului (2), și în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 269/2014 al Consiliului (3), astfel cum a fost pus în aplicare prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2153 al Consiliului (4) privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.

Consiliul Uniunii Europene a decis ca persoana care figurează în anexele sus-menționate să fie inclusă pe lista persoanelor și entităților care fac obiectul măsurilor restrictive prevăzute în Decizia 2014/145/PESC a Consiliului și în Regulamentul (UE) nr. 269/2014 al Consiliului privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei. Motivele pentru desemnarea persoanei respective sunt prezentate în rubricile corespunzătoare din anexele menționate.

Se atrage atenția persoanei în cauză asupra posibilității de a depune o cerere adresată autorităților competente din statul membru (statele membre) în cauză, conform indicațiilor de pe site-urile web care figurează în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 269/2014, pentru a obține autorizația de a utiliza fonduri înghețate pentru necesități de bază sau pentru plăți specifice (cf. articolul 4 din regulament).

Persoana vizată poate înainta o cerere Consiliului, împreună cu documentele doveditoare necesare, în vederea reexaminării deciziei de a o include pe lista menționată anterior. Cererea respectivă se trimite la următoarea adresă:

Consiliul Uniunii Europene

Secretariatul General

DG C 1C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussels

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Se atrage, de asemenea, atenția persoanei în cauză asupra posibilității de a contesta decizia Consiliului în fața Tribunalului Uniunii Europene, în condițiile prevăzute la articolul 275 alineatul (2) și la articolul 263 alineatele (4) și (6) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.


(1)  JO L 78, 17.3.2014, p. 16.

(2)  JO L 304, 21.11.2017, p. 50.

(3)  JO L 78, 17.3.2014, p. 6.

(4)  JO L 304, 21.11.2017, p. 3.


21.11.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 393/3


Aviz în atenția persoanelor vizate care fac obiectul măsurilor restrictive prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 269/2014 al Consiliului, astfel cum a fost pus în aplicare prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2153 al Consiliului privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei

(2017/C 393/03)

În conformitate cu articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului (1), se atrage atenția persoanelor vizate asupra următoarelor informații:

Temeiul juridic al acestei operațiuni de prelucrare îl reprezintă Regulamentul (UE) nr. 269/2014 al Consiliului (2), astfel cum a fost pus în aplicare prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2153 al Consiliului (3).

Controlorul acestei operațiuni de prelucrare este Consiliul Uniunii Europene, reprezentat de Directorul General al DG C (Afaceri Externe, extindere și protecție civilă) a Secretariatului General al Consiliului, iar departamentul însărcinat cu operațiunea de prelucrare este Unitatea 1C din cadrul DG C, care poate fi contactată la următoarea adresă:

Consiliul Uniunii Europene

Secretariatul General

DG C 1C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussels

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Scopul operațiunii de prelucrare este stabilirea și actualizarea listei persoanelor care fac obiectul unor măsuri restrictive în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 269/2014, astfel cum a fost pus în aplicare prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2153.

Persoanele vizate sunt persoanele fizice care îndeplinesc criteriile de includere pe listă, conform prevederilor regulamentului respectiv.

Datele cu caracter personal colectate cuprind datele necesare identificării corecte a persoanei în cauză, expunerea de motive și orice alte date conexe.

Datele cu caracter personal colectate pot fi partajate, dacă este necesar, cu Serviciul European de Acțiune Externă și cu Comisia.

Fără a aduce atingere restricțiilor prevăzute la articolul 20 alineatul (1) literele (a) și (d) din Regulamentul (CE) nr. 45/2001, se va răspunde la cererile de acces, precum și la cererile de rectificare sau la obiecții în conformitate cu secțiunea 5 din Decizia 2004/644/CE a Consiliului (4).

Datele cu caracter personal vor fi păstrate timp de cinci ani din momentul în care persoana vizată a fost eliminată de pe lista persoanelor care fac obiectul înghețării activelor sau din momentul în care măsura a expirat, sau pe durata procedurilor judiciare, în cazul în care acestea au demarat.

Persoanele vizate pot sesiza Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001.


(1)  JO L 8, 12.1.2001, p. 1.

(2)  JO L 78, 17.3.2014, p. 6.

(3)  JO L 304, 21.11.2017, p. 3.

(4)  JO L 296, 21.9.2004, p. 16.


Comisia Europeană

21.11.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 393/4


Rata de schimb a monedei euro (1)

20 noiembrie 2017

(2017/C 393/04)

1 euro =


 

Moneda

Rata de schimb

USD

dolar american

1,1781

JPY

yen japonez

132,10

DKK

coroana daneză

7,4414

GBP

lira sterlină

0,88940

SEK

coroana suedeză

9,9585

CHF

franc elvețian

1,1676

ISK

coroana islandeză

 

NOK

coroana norvegiană

9,7298

BGN

leva bulgărească

1,9558

CZK

coroana cehă

25,568

HUF

forint maghiar

312,44

PLN

zlot polonez

4,2311

RON

leu românesc nou

4,6514

TRY

lira turcească

4,6211

AUD

dolar australian

1,5592

CAD

dolar canadian

1,5066

HKD

dolar Hong Kong

9,2036

NZD

dolar neozeelandez

1,7243

SGD

dolar Singapore

1,5972

KRW

won sud-coreean

1 291,10

ZAR

rand sud-african

16,5582

CNY

yuan renminbi chinezesc

7,8155

HRK

kuna croată

7,5648

IDR

rupia indoneziană

15 932,62

MYR

ringgit Malaiezia

4,8869

PHP

peso Filipine

59,761

RUB

rubla rusească

70,1470

THB

baht thailandez

38,606

BRL

real brazilian

3,8388

MXN

peso mexican

22,3489

INR

rupie indiană

76,6975


(1)  Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.


21.11.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 393/5


Comunicare a Comisiei privind aplicarea principiului Declarației cantitative referitoare la ingrediente (QUID)

(2017/C 393/05)

CUPRINS

1.

Introducere 5

2.

Obligația de a indica QUID 5

3.

Derogări de la obligația de a indica QUID 7

4.

Forme de exprimare a QUID 10

5.

Poziția QUID în etichetare 12

Obiectivul Comunicării Comisiei este de a oferi orientări pentru întreprinderi și autorități naționale cu privire la aplicarea principiului Declarației cantitative referitoare la ingrediente (Quantitative Ingredients Declaration – QUID) în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (1) privind punerea la dispoziția consumatorilor a informațiilor despre alimente (denumit în continuare „regulamentul”). Comunicarea înlocuiește și completează orientările privind QUID adoptate în temeiul articolului 7 din Directiva 79/112/CEE a Consiliului (2).

Comunicarea reflectă discuțiile Direcției Generale Sănătate și Siguranță Alimentară (DG SANTE) a Comisiei purtate cu experți din state membre în contextul Grupului de lucru privind Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare.

Prezenta comunicare nu aduce atingere interpretării pe care o poate da Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

1.   Introducere

1.

Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 („regulamentul”) impune indicarea cantității anumitor ingrediente sau categorii de ingrediente care au fost utilizate la fabricarea sau prepararea tuturor produselor alimentare preambalate [articolul 9 alineatul (1) litera (d) și articolul 22 din regulament].

2.

Cerința de a indica QUID nu se aplică produselor alimentare care constau dintr-un singur ingredient, deoarece cantitatea în cazul ingredientelor singulare va corespunde în toate cazurile unui procent de 100 %.

3.

Există și alte cazuri specifice de produse alimentare preambalate în care QUID nu este necesară (anexa VIII la regulament). În plus, QUID nu este necesară pentru „produsele alimentare care nu sunt preambalate” (produsele alimentare care sunt oferite fără a fi preambalate sau care sunt ambalate la locul de vânzare la cererea cumpărătorului sau sunt preambalate în vederea vânzării directe), exceptând cazurile în care statele membre au adoptat norme naționale care o impun pentru astfel de produse alimentare (articolul 44 din regulament).

4.

În cele din urmă, QUID fiind indicarea cantitativă a ingredientelor, ea nu se aplică constituenților prezenți în mod natural în produse alimentare și care nu au fost adăugați ca ingrediente, ex. cafeina (în cafea) și vitamine și minerale (în sucurile de fructe).

2.   Obligația de a indica QUID

5.

Articolul 22 alineatul (1) din regulament prevede că: „Indicarea cantității unui ingredient sau a unei categorii de ingrediente utilizat(e) la fabricarea sau prepararea unui produs alimentar este obligatorie atunci când ingredientul sau categoria de ingrediente în cauză:

(a)

figurează în denumirea produsului alimentar sau sunt asociate de obicei de către consumator cu denumirea respectivă;

(b)

sunt scoase în evidență în etichetare prin cuvinte, imagini sau reprezentări grafice; sau

(c)

sunt esențiale pentru a caracteriza un produs alimentar și pentru a-l diferenția de produsele cu care ar putea fi confundat din cauza denumirii sau aspectului său.”

6.

În ceea ce privește articolul 22 alineatul (1) litera (a) din regulament, această dispoziție impune obligativitatea punerii la dispoziție a QUID în cazurile în care ingredientul apare în denumirea produsului alimentar, cum ar fi, de exemplu „pizza cu șuncă și ciuperci”, „iaurt cu căpșuni”, „spumă de somon”, „înghețată de ciocolată”. În aceste cazuri, ingredientele subliniate mai sus care figurează în denumirea produsului alimentar trebuie să fie cuantificate.

7.

Articolul 22 alineatul (1) litera (a) din regulament impune, de asemenea, obligativitatea punerii la dispoziție a QUID în cazurile în care categoria de ingredient figurează în denumirea produsului alimentar, cum ar fi, de exemplu, aluat vegetal, batoane de pește, chec cu nuci, plăcintă cu fructe. În aceste cazuri, QUID ar trebui să se refere la conținutul total de materii vegetale, pește, nuci sau fructe al produsului alimentar.

8.

Atunci când ingrediente sunt ingrediente compuse  (3), se aplică următoarele:

(a)

în cazul în care un ingredient compus figurează în denumirea produsului alimentar (de exemplu biscuiți cu umplutură sub formă de cremă), ar trebui să se indice QUID pentru ingredientul compus (adică umplutură sub formă de cremă);

(b)

în cazul în care un ingredient al ingredientului compus figurează în denumirea produsului alimentar (de exemplu biscuiți cu umplutură sub formă de cremă care conține ouă), ar trebui, de asemenea, să fie pusă la dispoziție QUID pentru acest ingredient (ouă), în plus față de QUID pentru ingredientul compus.

9.

Articolul 22 alineatul (1) litera (a) din regulament impune, de asemenea, obligativitatea punerii la dispoziție a QUID în cazul în care consumatorul asociază în mod uzual un ingredient sau o categorie de ingrediente cu denumirea produsului alimentar. Acest aspect este cel mai probabil să se aplice atunci când produsele alimentare sunt descrise utilizând denumiri curente (4) fără denumiri descriptive suplimentare (5). În astfel de cazuri, ca orientare pentru a decide care ingrediente sunt susceptibile de a fi asociate cu un produs alimentar identificat doar prin intermediul unei denumiri curente, o denumire descriptivă pentru produsul alimentar poate fi luată în considerare. În acest caz, QUID se referă la ingredientele principale sau valoroase identificate, deoarece acestea sunt cele asociate, în mod uzual, de către consumatori cu denumirea produsului alimentar.

Exemple:

Denumiri curente

Exemplu de denumire descriptivă

QUID

„Lancashire hot pot”

Carne de oaie și cartofi cu ceapă, morcovi și sosuri

Carne de oaie

„Chilli con carne”

Carne de vită tocată cu fasole albă boabe, roșii, ardei, ceapă și ardei iute

Carne de vită tocată

„Forloren skildpadde”

Carne de mânzat, chiftele din carne tocată și din pește cu ceapă, morcovi și sos sherry

Carne de mânzat

„Boudoir”

Biscuiți cu ouă

Ouă

„Brandade”

Mâncare pe bază de cartofi și cod

Cod

„Cassoulet”

Mâncare pe bază de fasole roșie boabe, cârnați și bucăți de carne

Carne

„Königinpastete”

Tocană de carne de mânzat cu sparanghel și de ciuperci în crustă

Carne de mânzat

„Königsberger Klopse”

Chiftele din carne tocată cu sos alb cu capere

Carne

„Gulaschsuppe”

Supă cu carne de vită, ceapă și ardei roșu

Carne de vită

„Hutspot”

Mâncare bazată în principal pe morcovi și ceapă

Morcovi și ceapă

„Kåldolmar”

Frunze de varză pliate umplute cu carne tocată și orez

Carne

„Kroppkakor”

Chiftele din aluat cu cartofi și făină de grâu și umplute cu carne de porc tocată afumată și prăjită

Carne de porc

„Janssonin kiusaus” sau „Janssons frestelse”

Mâncare pe bază de cartofi și hamsii

Hamsii

Totuși, această dispoziție nu ar trebui să fie interpretată în așa fel încât fiecare denumire sub care este vândut un produs alimentar să fie legată, în cele din urmă, de un ingredient specific, rezultând astfel că trebuie declarată QUID pentru ingredientul respectiv. Este necesară o evaluare de la caz la caz. De exemplu, nu este necesar să se indice cantitatea de mere utilizate la prepararea cidrului. De asemenea, această dispoziție nu impune o obligație automată de a indica cantitatea de carne pentru produse precum șunca conservată uscată.

10.

Articolul 22 alineatul (1) litera (b) din regulament prevede că: „Indicarea cantității unui ingredient sau a unei categorii de ingrediente utilizat(e) la fabricarea sau prepararea unui produs alimentar este obligatorie atunci când ingredientul sau categoria de ingrediente în cauză: […] (b) sunt scoase în evidență în etichetare prin cuvinte, imagini sau reprezentări grafice; […]”.

11.

În conformitate cu articolul 22 alineatul (1) litera (b) din regulament, cerința privind QUID se aplică:

(i)

în cazul în care un anumit ingredient sau o categorie de ingrediente sunt evidențiate pe etichetă în alt mod decât prin includere în denumirea produsului alimentar, de exemplu, prin menționarea unor informații cum ar fi:

„conține carne de pui”;

„fabricat cu unt”;

„conține smântână”;

sau în cazul în care un anumit ingredient sau categorie de ingrediente sunt evidențiate prin utilizarea unor caractere de diferite mărimi, culori și/sau stiluri pentru a se referi la anumite ingrediente în altă parte a etichetei decât în denumirea produsului alimentar;

(ii)

în cazul în care reprezentarea sub formă de imagine este utilizată pentru a evidenția în mod selectiv unul sau mai multe ingrediente, de exemplu:

caserolă de pește cu o imagine sau o ilustrație proeminentă care reprezintă doar o selecție a ingredientelor de pește;

(iii)

în cazul în care un ingredient este evidențiat printr-o imagine evocând originea sa, de exemplu:

imagine sau desen reprezentând o vacă pentru a evidenția ingrediente lactate: lapte, unt.

12.

Există prezentări care nu ar trebui să fie considerate ca intrând sub incidența acestei dispoziții. De exemplu:

în cazul în care este pusă la dispoziție imaginea unui produs alimentar, astfel cum este oferit spre vânzare; în cazul în care o reprezentare sub formă de imagine ia forma unei „sugestii de servire”, cu condiția ca natura reprezentării sub formă de imagine să fie clară și să nu evidențieze în alt mod produsul alimentar oferit spre vânzare și/sau oricare dintre ingredientele sale;

în cazul în care imaginea reprezintă toate ingredientele alimentare fără a evidenția vreunul anume;

în cazul în care, pentru un amestec de produse alimentare, o reprezentare sub formă de imagine arată modalitatea de preparare a produsului alimentar în conformitate cu instrucțiunile fără a se evidenția vreun anumit ingredient.

13.

Articolul 22 alineatul (1) litera (c) din regulament prevede că: „Indicarea cantității unui ingredient sau a unei categorii de ingrediente utilizat(e) la fabricarea sau prepararea unui produs alimentar este obligatorie atunci când ingredientul sau categoria de ingrediente în cauză: […] (b) sunt esențiale pentru a caracteriza un produs alimentar și pentru a-l diferenția de produsele cu care ar putea fi confundat din cauza denumirii sau aspectului său.”

14.

Scopul acestei dispoziții este de a răspunde cerințelor consumatorilor din statele membre în cazul în care compoziția anumitor produse alimentare este reglementată și/sau în cazul în care consumatorii asociază anumite denumiri cu compoziții specifice.

Gama de produse alimentare care ar putea fi afectată este foarte restrânsă, dat fiind că dispoziția este menită să vizeze produsele a căror compoziție poate diferi considerabil de la un stat membru la altul, dar care sunt de obicei comercializate sub aceleași denumiri.

Cazurile identificate până în prezent în cursul discuțiilor anterioare cu experți din statele membre sunt:

maioneza;

marțipanul.

Trebuie să fie îndeplinite în mod cumulativ două condiții pentru aplicarea cerinței privind QUID. Ingredientul sau categoria de ingrediente trebuie să fie esențiale atât pentru:

caracterizarea produsului alimentar; cât și pentru

diferențierea sa de produsele cu care ar putea fi confundat din cauza denumirii sau a aspectului său.

3.   Derogări de la obligația de a indica QUID

15.

Anexa VIII la regulament prevede cazurile în care QUID nu este necesară.

16.

Punctul 1 litera (a) subpunctul (i) din anexa VIII la regulament prevede că: „1. Nu este necesară indicarea cantitativă: (a) pentru un ingredient sau o categorie de ingrediente: (i) a căror cantitate netă după scurgere este indicată în conformitate cu punctul 5 din anexa IX; […]”.

Punctul 5 al anexei IX la regulament prevede că: „Atunci când un aliment solid este prezentat într-un mediu lichid de acoperire, cantitatea netă după scurgere a componentei solide este, de asemenea, indicată pe etichetă. În cazul în care produsul alimentar a fost glazurat, cantitatea netă declarată a produsului alimentar trebuie să excludă glazura.

În sensul prezentului punct, prin «mediu lichid» se înțelege produsele menționate în continuare, eventual în amestecuri între ele și, de asemenea, atunci când acestea se prezintă congelate sau congelate rapid, cu condiția ca lichidul să nu fie decât un element auxiliar în raport cu elementele esențiale ale acestui preparat și să nu influențeze, în consecință, în mod decisiv cumpărarea: apă, soluții apoase de săruri, saramuri, soluții apoase de acizi alimentari, oțet, soluții apoase de zaharuri, soluții apoase de alte substanțe sau materii îndulcitoare, sucuri de fructe sau de legume în cazul fructelor sau legumelor.”

Prin urmare, în conformitate cu dispozițiile de mai sus din regulament, orice produs care trebuie să declare greutatea netă după scurgere și greutatea netă pe eticheta sa, în conformitate cu punctul 5 din anexa IX, este exceptat de la cerința de a pune la dispoziție o QUID separată. Cantitatea de ingredient sau cea corespunzătoare categoriei de ingrediente poate fi calculată din indicația greutății nete după scurgere.

Exemple: ton în saramură, ananas în sirop.

Prin analogie, același principiu ca mai sus s-ar putea aplica, de asemenea, în cazul în care etichetarea unui produs prezentat într-un (mediu) lichid care nu este menționat la punctul 5 din anexa IX (de exemplu, ulei de floarea-soarelui) include, în mod voluntar, indicația greutății nete după scurgere. Cantitatea de ingredient sau cea corespunzătoare categoriei de ingrediente poate fi calculată din indicația greutății nete după scurgere. Prin urmare, într-un astfel de caz, nu ar trebui să fie necesar ca QUID să fie pusă la dispoziție.

Exceptarea nu se aplică în cazul în care greutatea netă și greutatea netă după scurgere este indicată pentru produsele care conțin amestecuri de ingrediente, în cazul în care unul sau mai multe dintre aceste ingrediente se menționează în denumire sau se evidențiază într-un fel sau altul. Cantitatea fiecărui ingredient nu poate fi calculată din indicațiile referitoare la greutate deja puse la dispoziție.

Exemplu: măsline și ardei prezentate într-un mediu (lichid). Într-un astfel de caz, QUID este necesară pentru măsline și ardei în mod individual.

17.

Punctul 1 litera (a) subpunctul (ii) din anexa VIII la regulament prevede că: „1. Nu este necesară indicarea cantitativă: (a) pentru un ingredient sau o categorie de ingrediente: […] (ii) a căror cantitate este obligatoriu să figureze deja pe etichetă în conformitate cu dispozițiile Uniunii; […]”.

Dispozițiile Uniunii menționate la prezentul punct sunt redate în tabelul de mai jos. QUID nu este necesară în cazul în care legislația prevede menționarea pe etichetă a cantității de ingredient sau a celei corespunzătoare categoriei de ingrediente în cauză. Cu toate acestea, în situația în care, în cazul nectarurilor și a gemurilor produse cu două sau mai multe fructe evidențiate în mod individual pe etichetă prin cuvinte sau imagini sau incluse individual în denumirea produsului alimentar, trebuie, de asemenea, să se indice cantitatea sau procentul respectivelor ingrediente.

Directiva 1999/4/CE a Parlamentului European și a Consiliului (6)

Extracte de cafea și de cicoare

(articolul 2)

Directiva 2000/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului (7)

Produse de cacao și ciocolată

(articolul 3)

Directiva 2001/112/CE a Consiliului (8)

Sucuri de fructe și anumite produse similare

[articolul 3 alineatul (7): conținut de fructe în nectar]

Directiva 2001/113/CE a Consiliului (9)

Gemuri, jeleuri și marmelade din fructe, precum și piure de castane

(articolul 2)

18.

Punctul (1) litera (a) subpunctul (iii) din anexa VIII la regulament prevede că: „Nu este necesară indicarea cantitativă: (a) pentru un ingredient sau o categorie de ingrediente: […] (iii) care sunt utilizate în doză mică în scopul aromatizării; […]”

Exceptarea ar trebui să fie înțeleasă ca nefiind limitată la „arome”, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (10): ea se aplică oricărui ingredient (sau categorii de ingrediente) utilizat în cantități mici pentru a aromatiza un produs alimentar (de exemplu usturoi, ierburi, condimente).

Definiția „cantităților mici” nu este prezentă în regulament. Ea ar trebui să fie apreciată de la caz la caz.

Exemple: pâine cu usturoi, chipsuri cu aromă de cocteil de creveți, chipsuri cu aromă de pui.

19.

Punctul (1) litera (a) subpunctul (iv) din anexa VIII la regulament prevede că: „Nu este necesară indicarea cantitativă: (a) pentru un ingredient sau o categorie de ingrediente: […] (iv) care, deși figurează în denumirea produsului alimentar, nu pot să influențeze alegerea consumatorului din statul membru de comercializare deoarece variația de cantitate nu este esențială pentru a caracteriza produsul alimentar sau de natură să îl diferențieze de alte produse similare; […]”.

Această dispoziție prevede exceptarea de la cerința privind QUID în cazul în care cantitatea unui ingredient menționat în denumirea unui produs alimentar nu influențează decizia de cumpărare a consumatorilor.

Exceptarea se aplică numai în cazul în care denumirea ingredientului sau a categoriei de ingrediente figurează în denumirea produsului alimentar. Ea se aplică, de asemenea, în cazul în care repetările identice ale formulării utilizate pentru denumirea produsului alimentar apar pe fețe diferite ale ambalajului. Ea nu ar trebui să se aplice în cazul în care denumirea ingredientului este evidențiată, și în special în cazul în care denumirea respectivă figurează în afara denumirii produsului alimentar și în informațiile care atrag atenția cumpărătorului asupra prezenței ingredientului.

Cu titlu indicativ, tipurile de produse alimentare care fac obiectul acestei excepții pot fi:

whisky-ul/whisky-ul din malț și produsele similare, cum ar vodca din cereale;

lichiorurile standard care poartă în denumirea lor numai ingredientul utilizat pentru aromatizarea alcoolului;

rachiurile din tescovină de struguri, rachiurile de fructe, rachiurile (urmate de numele fructului) obținute prin macerare și distilare, precum și Geist-ul (însoțit de numele fructului sau al materiei prime utilizate) în sensul Regulamentului (CE) nr. 110/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (11), anexa II, punctele 6, 9, 16 și 17;

sosul de soia;

batoanele sărate;

batoanele cu semințe de mac;

batoanele cu semințe de susan;

porumbul crocant;

berea cu miere.

20.

Punctul (1) litera (b) din anexa VIII la regulament prevede următoarele: „Nu este necesară indicarea cantitativă: (b) atunci când dispozițiile specifice ale Uniunii stipulează în mod precis cantitatea de ingredient sau cea a categoriei de ingrediente fără a prevedea indicarea lor pe etichetă; […]”.

Nu există nicio dispoziție în legislația Uniunii care să prevadă cantități precise de ingrediente fără a prevedea indicarea în etichetare. Punctul 1 litera (b) din anexa VIII la regulament prevede „o cantitate precisă”. Prin urmare, impunerea unei cantități minime de ingredient nu ar trebui să fie considerată drept motiv de exceptare în baza acestei dispoziții.

21.

Punctul (1) litera (c) din anexa VIII la regulament prevede că: „Nu este necesară indicarea cantitativă: […] (c) în cazurile la care se face referire în anexa VII partea A punctele 4 și 5.”

22.

Punctul 4 al părții A din anexa VII la regulament prevede că: „Fructe, legume sau ciuperci, dintre care niciuna nu predomină cantitativ în mod semnificativ și care sunt folosite în proporții care pot varia, utilizate într-un amestec, ca ingrediente ale unui produs alimentar pot fi grupate în lista ingredientelor sub denumirea «fructe», «legume» sau «ciuperci» urmată de mențiunea «în proporții variabile», urmată imediat de o listă a fructelor, legumelor sau ciupercilor prezente. În astfel de cazuri, amestecul este cuprins în lista ingredientelor în conformitate cu articolul 18 alineatul (1), în funcție de cantitatea totală a fructelor, legumelor sau ciupercilor prezente”.

În acest caz, QUID nu este necesară pentru fiecare componentă a respectivului amestec dacă niciuna dintre componente nu predomină cantitativ în mod semnificativ, iar componentele respective sunt utilizate în proporții care pot varia.

23.

Punctul 5 al părții A din anexa VII la regulament prevede că: „Amestecurile de condimente sau plante aromatice, atunci când niciunul sau niciuna nu predomină în proporție, în funcție de cantitate [p]OT fi afișate într-o ordine diferită, cu condiția ca lista ingredientelor să fie însoțită de o mențiune cum ar fi «în proporție variabilă»”.

În acest caz, QUID nu este necesară pentru fiecare componentă a respectivului amestec în cazul în care niciuna dintre componentele din amestec nu predomină cantitativ în mod semnificativ.

24.

Punctul 2 al anexei VIII la regulament prevede că: „Articolul 22 alineatul (1) literele (a) și (b) nu se aplică în cazul: (a) oricărui ingredient sau oricărei categorii de ingrediente cuprins(e) în indicația «cu îndulcitor(i)» sau «cu zahăr (zaharuri) și îndulcitor(i)» în cazul în care respectiva indicație însoțește denumirea produsului alimentar, în conformitate cu anexa III; sau (b) oricărei vitamine și oricărui mineral adăugat(e) în cazul în care această substanță face obiectul unei declarații nutriționale.”

Aplicând același principiu, QUID aferentă articolului 22 alineatul (1) literele (a) și (b) nu ar trebui să fie necesară pentru orice nutrienți adăugați sau pentru alte substanțe cu efect nutritiv sau fiziologic care sunt ingredientele suplimentelor alimentare în cazul în care informațiile nutriționale sunt furnizate în conformitate cu articolul 8 din Directiva 2002/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului (12).

4.   Forme de exprimare a QUID

25.

Punctul 3 litera (a) din anexa VIII la regulament prevede că: „Indicarea cantității unui ingredient sau a unei categorii de ingrediente (a) este exprimată în procente care trebuie să corespundă cantității de ingredient sau de ingrediente în momentul utilizării acestuia/acestora […]”.

Cantitatea declarată pentru un ingredient se calculează pe baza rețetei în momentul în care sunt adăugate ingredientele, și anume aceeași metodă ca și cea utilizată pentru a determina ordinea în lista de ingrediente [articolul 18 alineatul (1) din regulament].

26.

Punctul 4 al anexei VIII la regulament enumeră o serie de excepții de la principiul redat la punctul 3 litera (a), relevant în special pentru produsele alimentare care au pierdut umiditate ca urmare tratării acestora, pentru ingredientele volatile și pentru produsele alimentare și ingredientele concentrate și deshidratate.

Mai precis:

27.

Punctul 4 litera (a) din anexa VIII la regulament prevede că: „Prin derogare de la punctul 3: (a) în cazul în care produsele alimentare au suferit o pierdere de umiditate ca urmare a unui tratament termic sau de alt tip, cantitatea se exprimă în procente care trebuie să corespundă cantității de ingredient(e) utilizat(e) raportată la produsul finit, cu excepția cazului în care această cantitate sau cantitatea totală a tuturor ingredientelor indicate pe etichetă depășește 100 %, caz în care cantitatea este indicată pe baza cantității ingredientului/ingredientelor utilizat(e) la prepararea a 100 g de produs finit;”.

QUID pentru produsele alimentare care au pierdut umiditate după producție (cum ar fi prăjituri, biscuiți, plăcinte, carne conservată uscată) trebuie să se bazeze pe cantitatea ingredientului în etapa de amestecare în bol exprimată ca procent din cantitatea produsului finit. De exemplu:

Pentru „prăjiturică cu unt”, în cazul în care numai untul ar necesita QUID, calculul trebuie să fie după cum urmează:

Greutatea ingredientelor:

Făină: 100 g

Zahăr: 40 g

Unt: 50 g

Ouă: 10 g

Greutatea totală a ingredientelor în vasul de amestecare: 200 g

Greutatea totală a produsului finit după coacere: 170 g

Calculul QUID pentru unt în procente: (50/170)*100 = 29,4 % unt.

întrucât calcularea pentru QUID a untului nu depășește 100 %, QUID pentru unt trebuie să fie exprimată ca un procent în relație cu produsul finit (respectiv 29,4 %).

Cu toate acestea, în cazul în care QUID depășește 100 % în raport cu produsul finit, ea trebuie indicată pe baza greutății ingredientului (ingredientelor) utilizat(e) pentru prepararea a 100 g de produs finit. De exemplu:

Pentru un produs din carne uscat (salam) fabricat din carne de porc, în cazul în care doar carnea de porc ar necesita QUID, calculul trebuie să fie după cum urmează:

Greutatea ingredientelor:

Carne de porc: 120 g

Sare: 4,1 g

Lapte praf: 3 g

Alte ingrediente 2,9 g

Greutatea totală a ingredientelor în vasul de amestecare: 130 g

Greutatea totală a produsului finit: 100 g

Calculul QUID pentru carnea de porc în procente: (120/100)*100 = 120 % carne de porc.

întrucât calculul pentru QUID aferentă cărnii de porc depășește 100 %, procentul trebuie să fie înlocuit cu o indicație pe baza greutății cărnii de porc utilizate pentru a prepara 100 g de salam (de exemplu, indicarea QUID poate fi exprimată după cum urmează: „120 g de carne de porc a fost utilizată pentru producerea a 100 g de salam”).

28.

Punctul 4 litera (b) din anexa VIII la regulament prevede că: „Prin derogare de la punctul 3: […] (b) cantitatea ingredientelor volatile este indicată în funcție de cantitatea din produsul finit;”.

Indicarea QUID pentru produsele volatile (de exemplu rachiul din prăjitură sau budincă) trebuie să se bazeze pe cantitatea ingredientului în etapa de amestecare în bol exprimată ca procent din cantitatea produsului finit.

29.

Punctul 4 litera (c) din anexa VIII la regulament prevede că: „Prin derogare de la punctul 3: […] (c) cantitatea de ingrediente utilizate într-o formă concentrată sau deshidratată și reconstituite pe parcursul procesului de fabricație poate fi indicată în funcție de cantitatea de dinainte de concentrare sau deshidratare;”.

Derogarea de mai sus trebuie să fie interpretată în coroborare cu punctul 2 al părții A din anexa VII la regulament, care prevede că: „Ingrediente utilizate în formă concentrată sau deshidratată și reconstituite în momentul fabricării/Pot fi înscrise în listă în ordinea cantității înregistrate înainte de a fi transformate în concentrat sau deshidratate”. În acest sens, în situația în care un operator din sectorul alimentar stabilește lista ingredientelor utilizând dispozițiile din anexa VII, partea A, punctul 2, el trebuie, de asemenea, să indice QUID în conformitate cu dispoziția din anexa VIII punctul 4 litera (c).

30.

Punctul 4 litera (d) din anexa VIII la regulament prevede că: „Prin derogare de la punctul 3: […] (d) în cazul produselor alimentare concentrate sau deshidratate, care urmează a fi reconstituite prin adăugarea de apă, cantitatea de ingrediente poate fi indicată în funcție de cantitatea din produsul reconstituit.”

Derogarea de mai sus trebuie interpretată în coroborare cu punctul 3 al părții A din anexa VII la regulament, care prevede că: „Ingrediente utilizate în produse alimentare concentrate sau deshidratate care sunt destinate reconstituirii prin adaos de apă/Pot fi înscrise în listă în ordinea proporției din produsul reconstituit cu condiția ca lista ingredientelor să prezinte o mențiune precum «ingredientele produsului reconstituit» sau «ingrediente ale produsului gata preparat»”. În acest sens, în situația în care un operator din sectorul alimentar stabilește lista ingredientelor utilizând dispozițiile din anexa VII, partea A, punctul 3, el trebuie, de asemenea, să indice QUID în conformitate cu dispoziția din anexa VIII punctul 4 litera (d).

31.

QUID ar trebui să se refere la ingrediente astfel cum sunt indicate în lista ingredientelor. Ingredientele indicate, de exemplu, ca „pui”, „lapte”, „ouă”, „banane”, ar trebui să fie cuantificate ca brute/întregi, întrucât denumirile utilizate nu oferă niciun indiciu cu privire la prelucrare și, prin urmare, presupune utilizarea de produse alimentare brute/întregi. Ingredientele identificate prin denumiri care indică faptul că au fost utilizate altfel decât în forma lor brută/integrală, de exemplu „pui prăjit”, „lapte praf”, „fructe cristalizate”, ar trebui să fie cuantificate astfel cum sunt utilizate.

32.

Punctul 1 al părții A din anexa VII la regulament prevede că apa adăugată și produsele volatile trebuie să fie menționate în ordinea greutății lor în produsul finit. Cu toate acestea, această cerință nu se aplică apei adăugate în cazul în care cantitatea de apă adăugată nu depășește 5 % ca greutate din produsul finit. Această derogare nu se aplică în cazul cărnii, al preparatelor din carne, al produselor pescărești neprelucrate și al moluștelor bivalve neprelucrate.

Cu toate acestea, cantitatea de apă adăugată mai mică de 5 % trebuie să fie luată în considerare pentru a calcula QUID aferentă ingredientelor dintr-un produs alimentar căruia i s-a adăugat apă.

33.

Cantitățile indicate în etichetare desemnează cantitatea medie de ingredient sau cea corespunzătoare categoriei de ingrediente care trebuie să fie menționate. Cantitate medie înseamnă cantitatea de ingredient sau cea corespunzătoare categoriei de ingrediente obținută prin respectarea rețetei și a bunelor practici de fabricație, permițând variațiile normale de fabricație ale producătorului.

5.   Poziția QUID în etichetare

34.

QUID este o mențiune obligatorie precizată la articolul 9 alineatul (1) din regulament și trebuie să fie prezentată pe etichetă în conformitate cu normele de la articolul 13 „Modul de prezentare a mențiunilor obligatorii”.

35.

Punctul 3 litera (b) din anexa VIII la regulament prevede că: „Indicarea cantității unui ingredient sau a unei categorii de ingrediente: […] (b) apare în cadrul sau imediat lângă denumirea produsului alimentar sau pe lista ingredientelor, lângă ingredientul sau categoria de ingrediente în cauză.”

36.

În cazul categoriilor de ingrediente care nu sunt incluse în partea B din anexa VII și care, prin urmare, nu pot să figureze singure în lista ingredientelor, QUID corespunzătoare acestor categorii trebuie să figureze fie în denumirea produsului alimentar, fie în imediata sa vecinătate.

37.

În cazul unor produse alimentare care sunt exceptate în prezent de la menționarea listei ingredientelor, indicarea QUID trebuie să figureze fie în denumirea produsului alimentar, fie în imediata sa vecinătate, cu excepția cazului în care lista ingredientelor este indicată în etichetare în mod voluntar, caz în care QUID poate figura în lista de ingrediente.


(1)  JO L 304, 22.11.2011, p. 18.

(2)  JO L 33, 8.2.1979, p. 1.

(3)  În conformitate cu articolul 2 alineatul (2) litera (h) din regulament, „«ingredient compus» înseamnă un ingredient care este, la rândul lui, produs din mai multe ingrediente”.

(4)  Denumire curentă astfel cum este definită la articolul 2 alineatul (2) litera (o) din Regulamentul (UE) nr. 1169/2011.

(5)  Denumire descriptivă astfel cum este definită la articolul 2 alineatul (2) litera (p) din Regulamentul (UE) nr. 1169/2011.

(6)  JO L 66, 13.3.1999, p. 26.

(7)  JO L 197, 3.8.2000, p. 19.

(8)  JO L 10, 12.1.2002, p. 58.

(9)  JO L 10, 12.1.2002, p. 67.

(10)  JO L 354, 31.12.2008, p. 34.

(11)  JO L 39, 13.2.2008, p. 16.

(12)  JO L 183, 12.7.2002, p. 51.


V Anunțuri

PROCEDURI REFERITOARE LA PUNEREA ÎN APLICARE A POLITICII ÎN DOMENIUL CONCURENȚEI

Comisia Europeană

21.11.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 393/13


Notificare prealabilă a unei concentrări

(Cazul M.8685 – Foncière des Régions/Marriott International/Hotelul Le Méridien Nice)

Caz care poate face obiectul procedurii simplificate

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2017/C 393/06)

1.

La data de 13 noiembrie 2017, Comisia Europeană a primit, în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1), o notificare a unei concentrări propuse.

Prezenta notificare vizează următoarele întreprinderi:

Foncière des Régions („FDR”, Franța);

Starwood Hotels & Resorts Worldwide, LLC („Starwood”, SUA);

Hotelul Le Méridien din Nisa („Le Méridien Nice”, Franța).

FDR dobândește, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) și al articolului 3 alineatul (4) din Regulamentul privind concentrările economice, controlul unic asupra întreprinderii Lehwood Nice SAS, care deține activele întreprinderii Le Méridien Nice.

Concentrarea se realizează prin achiziționare de acțiuni.

Prin dobândirea controlului unic asupra întreprinderii Lehwood, FDR va dobândi în mod indirect și controlul în comun asupra întreprinderii Le Méridien Nice, împreună cu întreprinderea Starwood, o filială a Marriott International, Inc., care gestionează indirect Le Méridien Nice pe baza unui acord de gestionare.

2.

Activitățile economice ale întreprinderilor respective sunt:

—   în cazul întreprinderii FDR: grup francez de investiții imobiliare al cărui portofoliu de active comerciale cuprinde în special birouri, precum și active rezidențiale și hoteluri;

—   în cazul întreprinderii Starwood: filială deținută integral de întreprinderea Marriott. Marriott este o societate diversificată din sectorul ospitalității, care acționează ca administrator și francizor de hoteluri și bunuri imobiliare în regim de multiproprietate. De la sfârșitul anului 2016, Marriott a asigurat gestionarea și franciza a circa 6 080 de proprietăți din întreaga lume;

—   în cazul întreprinderii Le Méridien Nice: hotel de 4 stele situat în Nisa.

3.

În urma unei examinări prealabile, Comisia Europeană constată că tranzacția notificată ar putea intra sub incidența Regulamentului privind concentrările economice. Cu toate acestea, nu se ia o decizie finală în această privință.

În conformitate cu Comunicarea Comisiei privind o procedură simplificată de analiză a anumitor concentrări în temeiul Regulamentului (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (2), trebuie precizat că acest caz poate fi tratat conform procedurii prevăzute în comunicare.

4.

Comisia Europeană invită părțile terțe interesate să îi prezinte eventualele observații cu privire la operațiunea propusă.

Observațiile trebuie primite de către Comisia Europeană în termen de cel mult 10 zile de la data publicării prezentei. Următoarea trimitere trebuie specificată întotdeauna:

M.8685 – Foncière des Régions/Marriott International/Hotelul Le Méridien Nice

Observațiile pot fi trimise Comisiei prin e-mail, prin fax sau prin poștă. Vă rugăm să utilizați datele de contact de mai jos:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax: +32 22964301

Adresă poștală:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1 („Regulamentul privind concentrările economice”).

(2)  JO C 366, 14.12.2013, p. 5.


21.11.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 393/15


Notificare prealabilă a unei concentrări

(Cazul M.8612 – CZ/DT/Carl Zeiss Smart Optics)

Caz care poate face obiectul procedurii simplificate

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2017/C 393/07)

1.

La data de 13 noiembrie 2017, Comisia Europeană a primit, în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1), o notificare a unei concentrări propuse.

Prezenta notificare vizează următoarele întreprinderi:

Carl-Zeiss-Stiftung (Germania);

Carl Zeiss AG (Germania), controlată de Carl-Zeiss-Stiftung;

Deutsche Telekom AG (Germania);

Carl Zeiss Smart Optics, Inc. (SUA), controlată de Carl Zeiss AG și de Deutsche Telekom AG.

Carl Zeiss AG și Deutsche Telekom AG dobândesc, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) și al articolului 3 alineatul (4) din Regulamentul privind concentrările economice, controlul în comun asupra întreprinderii Carl Zeiss Smart Optics, Inc.

Concentrarea se realizează prin achiziționare de acțiuni într-o societate nou-creată, care constituie o întreprindere comună.

2.

Activitățile economice ale întreprinderilor respective sunt:

—   în cazul întreprinderii Carl-Zeiss-Stiftung: aceasta controlează întreprinderile Carl Zeiss AG și Schott AG. Întreprinderea Carl Zeiss AG este un grup specializat în tehnologii care desfășoară activități în industria optică și optoelectronică. Schott AG este un grup specializat în tehnologii care desfășoară activități în sectorul sticlei speciale și al vitroceramicii;

—   în cazul întreprinderii Deutsche Telekom: Deutsche Telekom AG este un furnizor de tehnologie care își desfășoară activitatea la nivel mondial în peste 50 de țări în domeniul telecomunicațiilor și al tehnologiei informației. DT comercializează produse și servicii în domeniul rețelelor fixe/benzii largi, al telefoniei mobile, al internetului, al IPTV, precum și în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor. De asemenea, DT furnizează servicii de telecomunicații cu ridicata altor operatori de telecomunicații și furnizori de servicii de internet;

—   în cazul întreprinderii Carl Zeiss Smart Optics: obiectivul întreprinderii Carl Zeiss Smart Optics, Inc. este dezvoltarea și comercializarea unui sistem pentru ochelari inteligenți.

3.

În urma unei examinări prealabile, Comisia Europeană constată că tranzacția notificată ar putea intra sub incidența Regulamentului privind concentrările economice. Cu toate acestea, nu se ia o decizie finală în această privință.

În conformitate cu Comunicarea Comisiei privind o procedură simplificată de analiză a anumitor concentrări în temeiul Regulamentului (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (2), trebuie precizat că acest caz poate fi tratat conform procedurii prevăzute în comunicare.

4.

Comisia Europeană invită părțile terțe interesate să îi prezinte eventualele observații cu privire la operațiunea propusă.

Observațiile trebuie primite de către Comisia Europeană în termen de cel mult 10 zile de la data publicării prezentei. Următoarea trimitere trebuie specificată întotdeauna:

M.8612 – CZ/DT/Carl Zeiss Smart Optics

Observațiile pot fi trimise Comisiei prin e-mail, prin fax sau prin postă. Vă rugăm să utilizați datele de contact de mai jos:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax: +32 22964301

Adresă poștală:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1 („Regulamentul privind concentrările economice”).

(2)  JO C 366, 14.12.2013, p. 5.


21.11.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 393/17


Notificare prealabilă a unei concentrări

(Cazul M.8478 – Zukunft Ventures/Gustav Magenwirth/Brake Force One/Unicorn Energy/JV)

Caz care poate face obiectul procedurii simplificate

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2017/C 393/08)

1.

La 14 noiembrie 2017, Comisia Europeană a primit, în temeiul articolului 4 și în urma unei trimiteri efectuate în temeiul articolului 4 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1), o notificare a unei concentrări propuse.

Prezenta notificare vizează următoarele întreprinderi:

Zukunft Ventures GmbH („ZV”, Germania), controlată de ZF Friedrichshafen AG („ZF”, Germania);

Gustav Magenwirth GmbH & Co. KG („MAGURA”, Germania), controlată de MAGENWIRTH Technologies GmbH (Germania);

Brake Force One GmbH („BFO”, Germania);

Unicorn Energy GmbH („Unicorn”, Germania), controlată de Preiß BeteiligungsGmbH (Germania);

întreprinderea comună nou-creată („JV” – joint venture, Germania).

ZV, MAGURA, BFO și Unicorn dobândesc, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) și al articolului 3 alineatul (4) din Regulamentul privind concentrările economice, controlul în comun asupra întreprinderii comune.

Concentrarea se realizează prin achiziționare de acțiuni într-o societate nou-creată, care constituie o întreprindere comună.

2.

Activitățile economice ale întreprinderilor respective sunt:

—   în cazul întreprinderii ZV: deține participații în întreprinderi nou înființate inovatoare și în societăți tehnologice care sunt active în domenii tehnologice care prezintă interes pentru ZF. ZF desfășoară activități la scară internațională în domeniul tehnologiilor de propulsie și transmisie, precum și al tehnologiilor de siguranță activă și pasivă ale autovehiculelor;

—   în cazul întreprinderii MAGURA: dezvoltă, produce și distribuie sisteme de frânare hidraulică și alte componente de înaltă tehnologie pentru biciclete, biciclete electrice, biciclete cargo electrice și motociclete;

—   în cazul întreprinderii BFO: activități în domeniul dezvoltării de sisteme de frânare pentru vehiculele cu două roți și al dezvoltării de biciclete electrice pentru industria germană a automobilelor;

—   în cazul întreprinderii Unicorn: activități în domeniul dezvoltării de sisteme de propulsie pentru vehiculele ușoare electrice;

—   în cazul întreprinderii comune: va desfășura activități de cercetare, dezvoltare, fabricare și distribuție de sisteme antiblocare și de sisteme de propulsie pentru vehiculele ușoare electrice, inclusiv pe segmentul vehiculelor „noii mobilități urbane” (biciclete, biciclete electrice, biciclete cargo electrice, scutere electrice, soluții de mobilitate pentru ultimul kilometru parcurs până la clasa L7e).

3.

În urma unei examinări prealabile, Comisia Europeană constată că tranzacția notificată ar putea intra sub incidența Regulamentului privind concentrările economice. Cu toate acestea, nu se ia o decizie finală în această privință.

În conformitate cu Comunicarea Comisiei privind o procedură simplificată de analiză a anumitor concentrări în temeiul Regulamentului (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (2), trebuie precizat că acest caz poate fi tratat conform procedurii prevăzute în comunicare.

4.

Comisia Europeană invită părțile terțe interesate să îi prezinte eventualele observații cu privire la operațiunea propusă.

Observațiile trebuie primite de către Comisia Europeană în termen de cel mult 10 zile de la data publicării prezentei. Următoarea trimitere trebuie specificată întotdeauna:

M.8478 – Zukunft Ventures/Gustav Magenwirth/Brake Force One/Unicorn Energy/JV

Observațiile pot fi trimise Comisiei prin e-mail, prin fax sau prin poștă. Vă rugăm să utilizați datele de contact de mai jos:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax: +32 22964301

Adresă poștală:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1 („Regulamentul privind concentrările economice”).

(2)  JO C 366, 14.12.2013, p. 5.