ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 369

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 60
30 octombrie 2017


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUŢIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

2017/C 369/01

Ultimele publicații ale Curții de Justiție a Uniunii Europene în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

1


 

V   Anunţuri

 

PROCEDURI JURISDICŢIONALE

 

Curtea de Justiție

2017/C 369/02

Avizul 1/17: Cerere de aviz prezentată de Regatul Belgiei în temeiul articolului 218 alineatul (11) TFUE

2

2017/C 369/03

Cauza C-218/17 P: Recurs introdus la 26 aprilie 2017 de Natural Instinct Ltd împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a cincea) din 15 februarie 2017 în cauza T-30/16, M. I. Industries/EUIPO – Natural Instinct

2

2017/C 369/04

Cauza C-447/17 P: Recurs introdus la 25 iulie 2017 de Uniunea Europeană, reprezentată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene, împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a treia extinsă) din 7 iunie 2017 în cauza T-673/15, Guardian Europe/Uniunea Europeană

3

2017/C 369/05

Cauza C-479/17 P: Recurs introdus la 8 august 2017 de Guardian Europe Sàrl împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a treia extinsă) din 7 iunie 2017 în cauza T-673/15, Guardian Europe/Uniunea Europeană

4

2017/C 369/06

Cauza C-481/17: Cerere de decizie preliminară introdusă de Administrativen sad Veliko Tarnovo (Bulgaria) la 9 august 2017 – Nikolay Yanchev/Direktor na Direktsia Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

5

2017/C 369/07

Cauza C-495/17: Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunalul Prahova (România) la data de 14 august 2017 – Cartrans Spedition Srl/Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Prahova, Direcţia Regională a Finanţelor Publice Bucureşti – Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii

6

 

Tribunalul

2017/C 369/08

Cauzele T-107/15 și T-347/15: Hotărârea Tribunalului din 18 septembrie 2017 – Uganda Commercial Impex/Consiliul (Politica externă și de securitate comună — Măsuri restrictive împotriva Republicii Democratice Congo — Înghețarea fondurilor — Lista persoanelor, entităților și organismelor ale căror acțiuni încalcă embargoul asupra armelor impus Republicii Democratice Congo — Menținerea numelui reclamantei pe listă)

7

2017/C 369/09

Cauza T-327/15: Hotărârea Tribunalului din 19 septembrie 2017 – Grecia/Comisia (FEOGA — Secțiunea Orientare — Reducerea contribuției financiare — Program operațional — Temei juridic — Dispoziții tranzitorii — Aplicarea unor corecții financiare după perioada de programare în cauză — Încălcarea normelor fundamentale de procedură — Nerespectarea termenului de adoptare a unei decizii — Dreptul la apărare — Dreptul de a fi ascultat — Securitate juridică — Încredere legitimă — Ne bis in idem — Proporționalitate)

8

2017/C 369/10

Cauza T-393/15: Hotărârea Tribunalului din 14 septembrie 2017 – Università del Salento/Comisia (Clauză compromisorie — Programul general Drepturi fundamentale și justiție — Programul specific Justiție penală — Recuperarea sumelor plătite de Comisie în executarea unui acord de grant — Compensarea creanțelor — Recalificarea parțială a acțiunii — Cerere prin care se urmărește constatarea inexistenței unei creanțe contractuale)

8

2017/C 369/11

Cauza T-734/15 P: Hotărârea Tribunalului din 15 septembrie 2017 – Comisia/FE (Recurs — Funcție publică — Funcționari — Concurs general — Înscriere în lista de rezervă — Decizie a AIPN de a nu recruta un candidat care a reușit la concurs — Competențe ale comisiei de evaluare și, respectiv, ale AIPN — Condiții de admitere la concurs — Durata minimă de experiență profesională — Modalități de calcul — Pierderea șansei de a fi recrutat — Cerere de daune interese)

9

2017/C 369/12

Cauza T-751/15: Hotărârea Tribunalului din 14 septembrie 2017 – Contact Software/Comisia (Concurență — Abuz de poziție dominantă — Piața produselor software de proiectare asistată de calculator și piața informațiilor privind interfețele pentru aceste produse — Decizie de respingere a unei plângeri — Piața relevantă — Eroare vădită de apreciere — Lipsă de interes al Uniunii)

9

2017/C 369/13

Cauza T-768/15: Hotărârea Tribunalului din 19 septembrie 2017 – RP Technik/EUIPO – Tecnomarmi (RP ROYAL PALLADIUM) [Marcă a Uniunii Europene — Procedură de opoziție — Marcă a Uniunii Europene figurativă RP ROYAL PALLADIUM — Marcă a Uniunii Europene verbală anterioară RP — Motiv relativ de refuz — Lipsa riscului de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009]

10

2017/C 369/14

Cauza T-86/16: Hotărârea Tribunalului din 18 septembrie 2017 – Codorníu/EUIPO – Bodegas Altun (ANA DE ALTUN) [Marcă a Uniunii Europene — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene figurative ANA DE ALTUN — Marca națională figurativă anterioară ANNA — Motive relative de refuz — Risc de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) itera (b) și alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Obligație de motivare]

11

2017/C 369/15

Cauza T-103/16: Hotărârea Tribunalului din 14 septembrie 2017 – Aldi Einkauf/EUIPO – Weetabix (Alpenschmaus) [Marcă a Uniunii Europene — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene figurative Alpenschmaus — Marca Uniunii Europene verbală anterioară ALPEN — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009]

11

2017/C 369/16

Cauza T-276/16: Hotărârea Tribunalului din 15 septembrie 2017 – Viridis Pharmaceutical/EUIPO – Hecht-Pharma (Boswelan) [Marcă a Uniunii Europene — Procedură de decădere — Marca Uniunii Europene verbală Boswelan — Declarare a decăderii — Articolul 51 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Lipsa utilizării serioase a mărcii — Inexistența unor motive justificate pentru neutilizare]

12

2017/C 369/17

Cauza T-305/16: Hotărârea Tribunalului din 15 septembrie 2017 – Lidl Stiftung/EUIPO – Primark Holdings (LOVE TO LOUNGE) [Marcă a Uniunii Europene — Procedură de declarare a nulității — Marca Uniunii Europene verbală LOVE TO LOUNGE — Motiv absolut de refuz — Lipsa caracterului distinctiv — Articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Caracter descriptiv — Articolul 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 207/2009 — Obligația de motivare — Articolul 75 din Regulamentul nr. 207/2009 — Examinare din oficiu a faptelor — Articolul 76 din Regulamentul nr. 207/2009]

13

2017/C 369/18

Cauza T-315/16: Hotărârea Tribunalului din 19 septembrie 2017 – Tamasu Butterfly Europa/EUIPO – adp Gauselmann (Butterfly) [Marcă a Uniunii Europene — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene verbale Butterfly — Marca Uniunii Europene verbală și denumirea comercială națională anterioare Butterfly — Motive relative de refuz — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) și alineatele (4) și (5) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009]

13

2017/C 369/19

Cauza T-421/16: Hotărârea Tribunalului din 15 septembrie 2017 – sheepworld/EUIPO (Beste Oma) [Marcă a Uniunii Europene — Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene verbale Beste Oma — Motiv absolut de refuz — Lipsa caracterului distinctiv — Articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009]

14

2017/C 369/20

Cauza T-422/16: Hotărârea Tribunalului din 15 septembrie 2017 – sheepworld/EUIPO (Beste Mama) [Marcă a Uniunii Europene — Cererea de înregistrare a mărcii Uniunii Europene verbale Beste Mama — Motiv absolut de refuz — Lipsa caracterului distinctiv — Articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009]

14

2017/C 369/21

Cauza T-449/16: Hotărârea Tribunalului din 15 septembrie 2017 – sheepworld/EUIPO (Bester Opa) [Marcă a Uniunii Europene — Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene verbale Bester Opa — Motiv absolut de refuz — Lipsa caracterului distinctiv — Articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009]

15

2017/C 369/22

Cauza T-450/16: Hotărârea Tribunalului din 15 septembrie 2017 – sheepworld/EUIPO (Beste Freunde) [Marcă a Uniunii Europene — Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene verbale Beste Freunde — Motiv absolut de refuz — Lipsa caracterului distinctiv — Articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009]

15

2017/C 369/23

Cauza T-451/16: Hotărârea Tribunalului din 15 septembrie 2017 – sheepworld/EUIPO (Bester Papa) [Marcă a Uniunii Europene — Cererea de înregistrare a mărcii Uniunii Europene verbale Bester Papa — Motiv absolut de refuz — Lipsa caracterului distinctiv — Articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009]

16

2017/C 369/24

Cauza T-452/16: Hotărârea Tribunalului din 15 septembrie 2017 – sheepworld/EUIPO (Beste Freundin) [Marcă a Uniunii Europene — Cerere de înregistrare a mărcii verbale a Uniunii Europene Beste Freundin — Motiv absolut de refuz — Lipsa caracterului distinctiv — Articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009]

16

2017/C 369/25

Cauzele conexate T-504/16 și T-505/16: Hotărârea Tribunalului din 14 septembrie 2017 – Bodson și alții/BEI (Funcție publică — Personalul BEI — Remunerație — Adaptare anuală a baremului salariilor de bază — Metodă de calcul — Criză economică și financiară)

17

2017/C 369/26

Cauza T-585/16: Hotărârea Tribunalului din 15 septembrie 2017 – Skareby/SEAE (Funcție publică — Funcționari — Libertatea de exprimare — Obligația de loialitate — Atingere gravă adusă intereselor legitime ale Uniunii — Refuzul autorizării de a publica un articol — Invitație de a modifica textul — Articolul 17a din statut — Obiectul acțiunii — Decizie de respingere a reclamației administrative)

18

2017/C 369/27

Cauza T-116/10: Ordonanța Tribunalului din 13 septembrie 2017 – Germania/Comisia (Acțiune în anulare — FEDER — Reducere a unei contribuţii financiare — Programul Renania de Nord – Westphalia — Nerespectarea termenului de adoptare a unei decizii — Încălcarea normelor fundamentale de procedură — Acțiune în mod vădit fondată)

18

2017/C 369/28

Cauza T-90/17: Ordonanța Tribunalului din 12 septembrie 2017 – Gelinova Group/EUIPO – Cloetta Italia (galatea…è naturale) (Marcă a Uniunii Europene — Procedură de opoziție — Retragerea opoziției — Nepronunțare asupra fondului)

19

2017/C 369/29

Cauza T-117/17 R: Ordonanța președintelui Tribunalului din 3 iulie 2017 – Proximus/Consiliul (Măsuri provizorii — Contracte de achiziții publice — Procedură de negociere — Cerere de măsuri provizorii — Lipsa urgenței)

19

2017/C 369/30

Cauza T-527/17: Acțiune introdusă la 8 august 2017 – Waisman și alții/SRB

20

2017/C 369/31

Cauza T-529/17: Acțiune introdusă la 10 august 2017 – Carlos Blasi Gómez și alții/SRB

21

2017/C 369/32

Cauza T-530/17: Acțiune introdusă la 11 august 2017 – López Campo și alții/SRB

21

2017/C 369/33

Cauza T-531/17: Acțiune introdusă la 9 august 2017 – Promociones Santa Rosa/SRB

22

2017/C 369/34

Cauza T-535/17: Acțiune introdusă la 7 august 2017 – Asociación de Consumidores de Navarra Irache/SRB

22

2017/C 369/35

Cauza T-539/17: Acțiune introdusă la 11 august 2017 – BEI/Siria

23

2017/C 369/36

Cauza T-540/17: Acțiune introdusă la 11 august 2017 – BEI/Siria

24

2017/C 369/37

Cauza T-541/17: Acțiune introdusă la 11 august 2017 – BEI/Siria

25

2017/C 369/38

Cauza T-542/17: Acțiune introdusă la 11 august 2017 – BEI/Siria

26

2017/C 369/39

Cauza T-543/17: Acțiune introdusă la 11 august 2017 – BEI/Siria

28

2017/C 369/40

Cauza T-544/17: Acțiune introdusă la 5 august 2017 – Imabe Ibérica/SRB

29

2017/C 369/41

Cauza T-552/17: Acțiune introdusă la 16 august 2017 – Maña și alții/SRB

29

2017/C 369/42

Cauza T-560/17: Acțiune introdusă la 16 august 2017 – Fortischem/Parlamentul și Consiliul

30

2017/C 369/43

Cauza T-572/17: Acțiune introdusă la 21 august 2017 – UC/Parlamentul

31

2017/C 369/44

Cauza T-574/17: Acțiune introdusă la 23 august 2017 – UD/Comisia Europeană

32

2017/C 369/45

Cauza T-588/17: Acțiune introdusă la 30 august 2017 – BEI/Siria

32

2017/C 369/46

Cauza T-589/17: Acțiune introdusă la 30 august 2017 – BEI/Siria

33

2017/C 369/47

Cauza T-590/17: Acțiune introdusă la 30 august 2017 – BEI/Siria

34

2017/C 369/48

Cauza T-591/17: Acțiune introdusă la 30 august 2017 – BEI/Siria

35

2017/C 369/49

Cauza T-604/17: Acțiune introdusă la 5 septembrie 2017 – Thun/EUIPO (Figurină reprezentând un pește)

35

2017/C 369/50

Cauza T-608/17: Acțiune introdusă la 6 septembrie 2017 – Grupo Bimbo/EUIPO – DF World of Spices (TAKIS FUEGO)

36

2017/C 369/51

Cauza T-612/17: Acțiune introdusă la 11 septembrie 2017 – Google și Alphabet/Comisia

37

2017/C 369/52

Cauza T-624/17: Acțiune introdusă la 13 septembrie 2017 – Polonia/Comisia

38

2017/C 369/53

Cauza T-629/17: Acțiune introdusă la 18 septembrie 2017 – Republica Cehă/Comisia

39


RO

 


IV Informări

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUŢIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

30.10.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 369/1


Ultimele publicații ale Curții de Justiție a Uniunii Europene în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

(2017/C 369/01)

Ultima publicație

JO C 357, 23.10.2017

Publicații anterioare

JO C 347, 16.10.2017

JO C 338, 9.10.2017

JO C 330, 2.10.2017

JO C 318, 25.9.2017

JO C 309, 18.9.2017

JO C 300, 11.9.2017

Aceste texte sunt disponibile pe

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Anunţuri

PROCEDURI JURISDICŢIONALE

Curtea de Justiție

30.10.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 369/2


Cerere de aviz prezentată de Regatul Belgiei în temeiul articolului 218 alineatul (11) TFUE

(Avizul 1/17)

(2017/C 369/02)

Limba de procedură: toate limbile oficiale

Solicitant

Regatul Belgiei (reprezentanți: C. Pochet, L. Van den Broeck și M. Jacobs, agenți)

Întrebarea adresată Curții

Capitolul opt („Investiții”) secțiunea F („Procedurile de soluționare a litigiilor legate de investiții între investitori și state”) din Acordul economic și comercial cuprinzător dintre Canada, pe de o parte, și Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 30 octombrie 2016, este compatibil cu tratatele, inclusiv cu drepturile fundamentale?


30.10.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 369/2


Recurs introdus la 26 aprilie 2017 de Natural Instinct Ltd împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a cincea) din 15 februarie 2017 în cauza T-30/16, M. I. Industries/EUIPO – Natural Instinct

(Cauza C-218/17 P)

(2017/C 369/03)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurentă: Natural Instinct Ltd (reprezentanți: C. Spintig, Rechtsanwalt, S. Pietzcker, Rechtsanwalt, B. Brandreth, Barrister)

Celelalte părți din procedură: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală, M. I. Industries, Inc.

Prin Ordonanța din 7 septembrie 2017, Curtea de Justiție (Camera a șasea) a declarat că recursul era inadmisibil.


30.10.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 369/3


Recurs introdus la 25 iulie 2017 de Uniunea Europeană, reprezentată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene, împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a treia extinsă) din 7 iunie 2017 în cauza T-673/15, Guardian Europe/Uniunea Europeană

(Cauza C-447/17 P)

(2017/C 369/04)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurentă: Uniunea Europeană, reprezentată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene (reprezentanți: J. Inghelram și K. Sawyer, agenți)

Celelalte părți din procedură: Guardian Europe Sàrl; Uniunea Europeană, reprezentată de Comisia Europeană

Concluziile recurentei

Recurenta solicită Curţii:

anularea punctului 1) din dispozitivul hotărârii atacate;

respingerea ca nefondată a cererii Guardian Europe, formulată în primă instanţă, având ca obiect obţinerea sumei de 936 000 de euro cu titlu de comisioane de constituire a garanţiei bancare ca despăgubire pentru prejudiciul pe care l-ar fi suferit ca urmare a încălcării obligaţiei de pronunţare într-un termen rezonabil în cauza T-82/08 sau, exclusiv cu titlu subsidiar, reducerea acestei despăgubiri la suma de 299 251,64 euro, majorată cu dobânzi compensatorii calculate luând în considerare faptul că această sumă este compusă din sume diferite care au devenit exigibile la diferite momente în timp;

obligarea Guardian Europe la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În susţinerea recursului, recurenta invocă patru motive.

1)

Primul motiv este întemeiat pe o eroare de drept în interpretarea normelor aplicabile în materie de prescripţie în cazul unui prejudiciu continuu, întrucât Tribunalul a considerat că prejudiciul material invocat, constând în plata comisioanelor de constituire a garanţiei bancare, care s-a concretizat cu mai mult de cinci ani înainte de introducerea acţiunii în despăgubiri, nu era prescris.

2)

Al doilea motiv este întemeiat pe o eroare de drept în interpretarea noţiunii de legătură de cauzalitate, întrucât Tribunalul a considerat că încălcarea obligaţiei de pronunţare într-un termen rezonabil fusese cauza determinantă a prejudiciului material invocat constând în plata comisioanelor de constituire a garanţiei bancare, în timp ce, potrivit unei jurisprudenţe constante, propria decizie a unei întreprinderi de a nu plăti o amendă în cursul procedurilor în faţa instanţelor Uniunii Europene constituie cauza determinantă a plăţii unor astfel de comisioane.

3)

Al treilea motiv este întemeiat pe o eroare de drept în determinarea perioadei în care s-a produs pretinsul prejudiciu material şi pe nemotivare, întrucât Tribunalul a considerat, fără a indica motivele, că perioada în care s-a produs pretinsul prejudiciu material constând în plata comisioanelor de constituire a garanţiei bancare putea fi diferită de cea în care acesta a situat existenţa comportamentului nelegal care ar fi cauzat pretinsul prejudiciu.

4)

Al patrulea motiv este întemeiat pe o eroare de drept rezultată în urma compensării excesive în acordarea dobânzilor compensatorii, întrucât Tribunalul a acordat reclamantei dobânzi compensatorii pentru o sumă începând de la o dată la care suma respectivă nu era încă datorată de aceasta din urmă.


30.10.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 369/4


Recurs introdus la 8 august 2017 de Guardian Europe Sàrl împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a treia extinsă) din 7 iunie 2017 în cauza T-673/15, Guardian Europe/Uniunea Europeană

(Cauza C-479/17 P)

(2017/C 369/05)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurentă: Guardian Europe Sàrl (reprezentanți: C. O’Daly, solicitor, F. Louis, avocat)

Cealaltă parte din procedură: Uniunea Europeană, reprezentată de (1) Curtea de Justiție a Uniunii Europene și de (2) Comisia Europeană

Concluziile recurentei

Recurenta solicită Curţii:

1)

să anuleze hotărârea atacată în măsura în care la punctul 3 din dispozitivul acesteia s-a respins în parte cererea de despăgubiri formulată de Guardian Europe în temeiul articolelor 268 şi 340 al doilea paragraf din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene;

2)

stabilirea faptului că se poate pronunţa ea însăşi cu privire la temeinicia cererii de despăgubiri formulate de recurentă şi, în consecinţă

a)

obligarea Uniunii Europene, reprezentată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene, să acorde Guardian Europe despăgubiri pentru prejudiciul cauzat ca urmare a faptului că Tribunalul nu s-a pronunţat într-un termen rezonabil, în conformitate cu articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene şi cu articolul 6 paragraful 1 din Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, şi anume în următoarele cuantumuri: (i) 1 388 000 de euro cu titlu de costuri de oportunitate/beneficiu nerealizat; (ii) 143 675,78 euro cu titlu de comisioane de constituire a garanţiei suplimentare şi (iii) prejudiciu moral exprimat sub forma unui procent adecvat din amenda aplicată Guardian prin decizia în litigiu;

b)

obligarea Uniunii Europene, reprezentată de Comisie şi de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, să acorde Guardian Europe despăgubiri pentru prejudiciul cauzat ca urmare a încălcării principiului egalităţii de tratament de către Comisie şi de către Tribunal, şi anume în următoarele cuantumuri: (i) 7 712 000 de euro cu titlu de costuri de oportunitate/beneficiu nerealizat şi (ii) prejudiciu moral exprimat sub forma unui procent adecvat din amenda aplicată Guardian prin decizia în litigiu;

c)

acordarea de dobânzi compensatorii la sumele solicitate la litera (a) (începând din 27 iulie 2010 până la data pronunţării hotărârii Curţii în prezentul recurs) şi la litera (b) (începând din 19 noiembrie 2010 până la data pronunţării hotărârii Curţii în prezentul recurs) calculate la rata anuală a inflației constatată pentru perioada în cauză de Eurostat în statul membru (Luxemburg) în care este stabilită Guardian Europe;

d)

să acorde dobânzi moratorii la sumele solicitate la literele (a) şi (b) începând de la data pronunţării hotărârii Curţii în prezentul recurs şi până la plata integrală, la rata stabilită de Banca Centrală Europeană (BCE) pentru principalele sale operațiuni de refinanțare, majorată cu două puncte procentuale;

3)

dacă este cazul, cu titlu subsidiar în raport cu fiecare dintre sumele solicitate la punctul 2 literele (a)-(d), să trimită cauza la Tribunal spre rejudecare pentru ca acesta să se pronunţe cu privire la temeinicia acţiunii şi

4)

să oblige pârâtele la plata cheltuielilor de judecată efectuate de recurentă în cadrul prezentului recurs şi al procedurii în faţa Tribunalului.

Motivele și principalele argumente

1)

În hotărârea sa, Tribunalul a încălcat articolele 268 TFUE şi 340 al doilea paragraf TFUE şi a aplicat în mod eronat conceptul „întreprindere” în dreptul Uniunii Europene, întrucât a concluzionat că Guardian Europe nu a suferit nicio pierdere a beneficiului nerealizat ca urmare a nepronunţării Tribunalului într-un termen rezonabil în cauza T-82/08, Guardian Industries Corp. şi Guardian Europe Sàrl/Comisia;

2)

În hotărârea sa, Tribunalul a încălcat articolele 268 şi 340 al doilea paragraf TFUE, a aplicat în mod eronat conceptul „întreprindere” în dreptul Uniunii Europene şi a ajuns la concluzii inexacte din punct de vedere material, această inexactitate reieşind din cuprinsul înscrisurilor prezentate Tribunalului, atunci când acesta a reţinut că Guardian Europe a suportat numai 82 % din prejudiciul aferent comisioanelor de constituire a garanţiei bancare plătibile în perioada de întârziere nerezonabilă a Tribunalului în cauza T-82/08, Guardian Industries Corp. şi Guardian Europe Sàrl/Comisia;

3)

În hotărârea sa, Tribunalul a încălcat articolele 268 şi 340 al doilea paragraf TFUE, întrucât a concluzionat că Guardian Europe nu a suferit un prejudiciu moral ca urmare a nepronunţării într-un termen rezonabil în cauza T-82/08, Guardian Industries Corp. şi Guardian Europe Sàrl/Comisia;

4)

În hotărârea sa, Tribunalul a încălcat articolele 268 TFUE şi 340 al doilea paragraf TFUE şi aplicat în mod eronat conceptul „întreprindere” în dreptul Uniunii Europene, întrucât a statuat că încălcarea principiului egalităţii de tratament în Decizia C(2007) 5791 final a Comisiei – Sticlă plată (1) şi în Hotărârea Tribunalului în cauza T-82/08, Guardian Industries Corp. şi Guardian Europe Sàrl/Comisia, nu a cauzat Guardian Europe o pierdere a beneficiului nerealizat;

5)

În hotărârea sa, Tribunalul a încălcat articolele 268 şi 340 al doilea paragraf TFUE, întrucât a statuat că încălcarea principiului egalităţii de tratament în Decizia C(2007) 5791 final a Comisiei – Sticlă plată şi în Hotărârea Tribunalului în cauza T-82/08, Guardian Industries Corp. şi Guardian Europe Sàrl/Comisia, nu a cauzat Guardian Europe un prejudiciu moral şi

6)

În hotărârea sa, Tribunalul a încălcat articolele 268 şi 340 al doilea paragraf TFUE, întrucât a considerat că numai o hotărâre pronunţată de o instanţă de ultim grad de jurisdicţie – şi, prin urmare, nu de Tribunal – poate angaja răspunderea pentru prejudicii cauzate ca urmare a încălcării dreptului Uniunii Europene.


(1)  Decizia C(2007) 5791 final a Comisiei din 28 noiembrie 2007 privind o procedură de aplicare a articolului 81 [CE] și a articolului 53 din Acordul privind SEE (cauza COMP/39165 – Sticlă plată).


30.10.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 369/5


Cerere de decizie preliminară introdusă de Administrativen sad Veliko Tarnovo (Bulgaria) la 9 august 2017 – Nikolay Yanchev/Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

(Cauza C-481/17)

(2017/C 369/06)

Limba de procedură: bulgara

Instanța de trimitere

Administrativen sad Veliko Tarnovo

Părțile din procedura principală

Reclamant: Nikolay Yanchev

Pârât: Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

Întrebările preliminare

1)

Punctul 16 din Decizia C(2011)863 final a Comisiei Europene din 11 februarie 2011, adoptată în temeiul articolului 108 alineatul (3) TFUE, prin care s-a declarat că ajutorul de stat nr. 546/2010 acordat de Republica Bulgaria pentru investiții în exploatații agricole prin intermediul unor scutiri fiscale este compatibil cu articolul 107 alineatul (3) TFUE, trebuie interpretat în sensul că, având în vedere competențele Comisiei, pe de o parte, și expresia principiilor autonomiei procedurale și securității juridice, pe de altă parte, se admite aplicarea unei reglementări naționale potrivit căreia termenul de control al îndeplinirii condițiilor pentru ajutorul de stat, menționat la acest punct, ar trebui considerat doar ca având valoare indicativă, iar nu ca fiind un termen de decădere?

2)

Din perspectivă sistematică și teleologică, potrivit principiului proporționalității, punctele 7, 8, 14 și 45 din Decizia C(2011)863 final a Comisiei Europene din 11 februarie 2011, adoptată în temeiul articolului 108 alineatul (3) TFUE, prin care s-a declarat că ajutorul de stat nr. 546/2010 acordat de Republica Bulgaria pentru investiții în exploatații agricole prin intermediul unor scutiri fiscale este compatibil cu articolul 107 alineatul (3) TFUE, trebuie interpretate în sensul că primirea/beneficierea în mod legal de ajutorul de stat depinde numai de respectarea dispozițiilor naționale menționate în mod explicit în această decizie de aplicare a ajutorului de stat sau este admisibil să se impună și respectarea altor condiții suplimentare, menționate în legislația națională prin care nu se urmăresc aceleași obiective precum cele pentru care s-a acordat ajutorul de stat?


30.10.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 369/6


Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunalul Prahova (România) la data de 14 august 2017 – Cartrans Spedition Srl/Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Prahova, Direcţia Regională a Finanţelor Publice Bucureşti – Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii

(Cauza C-495/17)

(2017/C 369/07)

Limba de procedură: română

Instanţa de trimitere

Tribunalul Prahova

Părţile din acţiunea principală

Reclamantă: Cartrans Spedition Srl

Pârâte: Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Prahova, Direcţia Regională a Finanţelor Publice Bucureşti – Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii

Întrebările preliminare

1)

În scopul scutirii de T.V.A. pentru operaţiuni şi servicii de transport aferente exportului de bunuri, conform Directivei 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (1), carnetul TIR vizat de oficiul vamal al ţării de destinaţie reprezintă document justificativ al exportului bunurilor transportate, având în vedere regimul acestui document de tranzit vamal stabilit prin Manualul de tranzit pentru regimul TIR nr. TAXUD/1873/2007 de către Comitetul Codului Vamal – secţiunea Tranzit din cadrul Direcţiei Generale pentru Impozitare şi Uniune Vamală a Comisiei Europene?

2)

Articolul 153 din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată se opune unei practici fiscale care impune contribuabilului să dovedească exportul mărfurilor transportate numai prin declaraţie vamală de export, refuzând acordarea dreptului de deducere a T.V.A. pentru serviciile de transport al mărfurilor exportate în cazul absenţei acestei declaraţii, deşi exista carnet TIR vizat de vama ţării de destinaţie?


(1)  JO 2006 L 347, p. 1, Ediție specială, 09/vol.3, p. 7


Tribunalul

30.10.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 369/7


Hotărârea Tribunalului din 18 septembrie 2017 – Uganda Commercial Impex/Consiliul

(Cauzele T-107/15 și T-347/15) (1)

((„Politica externă și de securitate comună - Măsuri restrictive împotriva Republicii Democratice Congo - Înghețarea fondurilor - Lista persoanelor, entităților și organismelor ale căror acțiuni încalcă embargoul asupra armelor impus Republicii Democratice Congo - Menținerea numelui reclamantei pe listă”))

(2017/C 369/08)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Uganda Commercial Impex Ltd (Kampala, Uganda) (reprezentanți: în cauza T-107/15, S. Zaiwalla, P. Reddy, Z. Burbeza, A. Meskarian, K. Mittal, solicitors, și R. Blakeley, barrister, iar în cauza T-347/15, S. Zaiwalla, P. Reddy, A. Meskarian, K. Mittal și R. Blakeley)

Pârât: Consiliul Uniunii Europene (reprezentanți: în cauza T-107/15, inițial B. Driessen și E. Dumitriu-Segnana, ulterior B. Driessen și M. Veiga, agenți, iar în cauza T-347/15, B. Driessen, E. Dumitriu-Segnana și M. Veiga)

Obiectul

În cauza T-107/15, cerere întemeiată pe articolul 263 TFUE prin care se solicită anularea Deciziei de punere în aplicare 2014/862/PESC a Consiliului din 1 decembrie 2014 de punere în aplicare a Deciziei 2010/788/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Republicii Democratice Congo (JO L 346, p.36) și a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1275/2014 al Consiliului din 1 decembrie 2014 privind punerea în aplicare a articolului 9 alineatele (1) și (4) din Regulamentul (CE) nr. 1183/2005 de instituire a anumitor măsuri speciale împotriva persoanelor ale căror acțiuni încalcă embargoul asupra armelor impus Republicii Democratice Congo (JO L 346, p.3) și, în măsura în care este necesar, declararea inaplicabilității în privința reclamantei a articolului 9 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1183/2005 al Consiliului din 18 iulie 2005 de instituire a anumitor măsuri speciale împotriva persoanelor ale căror acțiuni încalcă embargoul asupra armelor impus Republicii Democratice Congo (JO 2005, L 193, p. 1, Ediție specială, 18/vol. 4, p. 3), iar în cauza T-347/15, cerere întemeiată pe articolul 263 TFUE prin care se solicită anularea Deciziei (PESC) 2015/620 a Consiliului din 20 aprilie 2015 de modificare a Deciziei 2010/788/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Republicii Democratice Congo (JO 2015, L 102, p. 43) și a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/614 al Consiliului din 20 aprilie 2015 privind punerea în aplicare a articolului 9 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1183/2005 de instituire a anumitor măsuri speciale împotriva persoanelor ale căror acțiuni încalcă embargoul asupra armelor impus Republicii Democratice Congo (JO 2015, L 102, p. 10) și, în măsura în care este necesar, declararea inaplicabilității în privința reclamantei a articolului 9 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1183/2005

Dispozitivul

1)

Conexează cauzele T-107/15 și T-347/15 în vederea pronunțării hotărârii.

2)

Respinge acțiunile.

3)

Obligă Uganda Commercial Impex Ltd la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 171, 26.5.2015.


30.10.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 369/8


Hotărârea Tribunalului din 19 septembrie 2017 – Grecia/Comisia

(Cauza T-327/15) (1)

((„FEOGA - Secțiunea «Orientare» - Reducerea contribuției financiare - Program operațional - Temei juridic - Dispoziții tranzitorii - Aplicarea unor corecții financiare după perioada de programare în cauză - Încălcarea normelor fundamentale de procedură - Nerespectarea termenului de adoptare a unei decizii - Dreptul la apărare - Dreptul de a fi ascultat - Securitate juridică - Încredere legitimă - Ne bis in idem - Proporționalitate”))

(2017/C 369/09)

Limba de procedură: greaca

Părțile

Reclamantă: Republica Elenă (reprezentanți: G. Kanellopoulos, O. Tsirkinidou și A. Vasilopoulou, agenți)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: J. Aquilina și D. Triantafyllou, agenți)

Obiectul

Cerere întemeiată pe articolul 263 TFUE având ca obiect anularea Deciziei de punere în executare C(2015) 1936 final a Comisiei din 25 martie 2010 privind aplicarea unor corecții financiare contribuției FEOGA, secțiunea „Orientare”, acordată programului operațional CCI 2000GR061PO021 (Grecia – Obiectivul 1 – Reconstrucție rurală)

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

Obligă Republica Elenă la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 279, 24.8.2015.


30.10.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 369/8


Hotărârea Tribunalului din 14 septembrie 2017 – Università del Salento/Comisia

(Cauza T-393/15) (1)

((„Clauză compromisorie - Programul general «Drepturi fundamentale și justiție» - Programul specific «Justiție penală» - Recuperarea sumelor plătite de Comisie în executarea unui acord de grant - Compensarea creanțelor - Recalificarea parțială a acțiunii - Cerere prin care se urmărește constatarea inexistenței unei creanțe contractuale”))

(2017/C 369/10)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamantă: Università del Salento (Lecce, Italia) (reprezentant: F. Vetrò, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: inițial L. Di Paolo, F. Moro, L. Cappelletti și O. Verheecke, ulterior L. Di Paolo, F. Moro și O. Verheecke, agenți)

Obiectul

Pe de o parte, cerere întemeiată pe articolul 263 TFUE având ca obiect, în primul rând, anularea Deciziei D/C4 – B.2 – 005817 a Comisiei din 4 mai 2015 prin care s-a efectuat o compensație între o creanță a reclamantei privind executarea unui contract în cadrul unui prim proiect, Entice (Explaining the Nature of Technological Innovation in Chinese Enterprises), și o datorie a reclamantei privind executarea unui contract în cadrul unui al doilea proiect, intitulat „Judicial Training and Research on EU crimes against environment and maritime pollution”, în al doilea rând, anularea oricărui alt act prealabil, consecutiv sau, în orice caz, conex acestei decizii și, în treilea rând, obligarea Comisiei la plata către reclamantă a sumelor care îi sunt datorate în executarea proiectului Entice și, pe de altă parte, cerere întemeiată pe articolul 272 TFUE având ca obiect constatarea inexistenței creanței revendicate de Comisie în temeiul executării celui de al doilea proiect.

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

Obligă Università del Salento la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 311, 21.9.2015.


30.10.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 369/9


Hotărârea Tribunalului din 15 septembrie 2017 – Comisia/FE

(Cauza T-734/15 P) (1)

((„Recurs - Funcție publică - Funcționari - Concurs general - Înscriere în lista de rezervă - Decizie a AIPN de a nu recruta un candidat care a reușit la concurs - Competențe ale comisiei de evaluare și, respectiv, ale AIPN - Condiții de admitere la concurs - Durata minimă de experiență profesională - Modalități de calcul - Pierderea șansei de a fi recrutat - Cerere de daune interese”))

(2017/C 369/11)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Recurentă: Comisia Europeană (reprezentanți: F. Simonetti și G. Gattinara, agenți)

Cealaltă parte din procedură: FE (reprezentanți: L. Levi și A. Blot, avocați)

Obiectul

Recurs introdus împotriva Hotărârii Tribunalului Funcției Publice a Uniunii Europene (Camera întâi) din 6 octombrie 2015, FE/Comisia (F-119/14, EU:F:2015:116), prin care se urmărește anularea acestei hotărâri

Dispozitivul

1)

Anulează punctele 1, 2 și 4 din dispozitivul Hotărârii Tribunalului Funcției Publice a Uniunii Europene (Camera întâi) din 6 octombrie 2015, FE/Comisia (F-119/14).

2)

Respinge acțiunea introdusă de FE la Tribunalul Funcției Publice în cauza F-119/14.

3)

Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată aferente procedurii de recurs.

4)

O obligă pe FE la suportarea cheltuielilor de judecată aferente procedurii în fața Tribunalului Funcției Publice, inclusiv cheltuielile de judecată efectuate de Comisia Europeană.


(1)  JO C 68, 22.2.2016.


30.10.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 369/9


Hotărârea Tribunalului din 14 septembrie 2017 – Contact Software/Comisia

(Cauza T-751/15) (1)

((„Concurență - Abuz de poziție dominantă - Piața produselor software de proiectare asistată de calculator și piața informațiilor privind interfețele pentru aceste produse - Decizie de respingere a unei plângeri - Piața relevantă - Eroare vădită de apreciere - Lipsă de interes al Uniunii”))

(2017/C 369/12)

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamantă: Contact Software GmbH (Bremen, Germania) (reprezentanți: J.-M. Schultze, S. Pautke și C. Ehlenz, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: C. Vollrath, I. Zaloguin și L. Wildpanner, agenți)

Intervenientă în susținerea pârâtei: Dassault systèmes (Vélizy-Villacoublay, Franța) (reprezentanți: R. Snelders, avocat, și J. Messent, barrister)

Obiectul

Cerere întemeiată pe articolul 263 TFUE prin care se solicită anularea în parte a Deciziei C(2015) 7006 final a Comisiei din 9 octombrie 2015 de respingere a plângerii formulate de reclamantă privind încălcări ale articolului 102 TFUE pretins comise de Dassault systèmes și de Parametric Technology Corp. pe anumite piețe ale produselor software de proiectare asistată de calculator, precum și pe anumite piețe ale informațiilor privind interfețele pentru aceste produse (cauza COMP/39846 – Contact/Dassault & Parametric)

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

Contact Software GmbH suportă propriile cheltuieli de judecată, precum și pe cele efectuate de Comisia Europeană.

3)

Dassault systèmes suportă propriile cheltuieli de judecată.


(1)  JO C 68, 22.2.2016.


30.10.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 369/10


Hotărârea Tribunalului din 19 septembrie 2017 – RP Technik/EUIPO – Tecnomarmi (RP ROYAL PALLADIUM)

(Cauza T-768/15) (1)

([„Marcă a Uniunii Europene - Procedură de opoziție - Marcă a Uniunii Europene figurativă RP ROYAL PALLADIUM - Marcă a Uniunii Europene verbală anterioară RP - Motiv relativ de refuz - Lipsa riscului de confuzie - Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”])

(2017/C 369/13)

Limba de procedură: engleza

Părţile

Reclamantă: RP Technik GmbH Profilsysteme (Bönen, Germania) (reprezentant: P.-J. Henrichs, avocat)

Pârât: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (reprezentant: A. Schifko, agent)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs a EUIPO, intervenientă la Tribunal: Tecnomarmi Snc Di Gatto Omar & C. (Treviso, Italia)

Obiectul

Acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei a doua de recurs a EUIPO din 14 octombrie 2015 (cauza R 2061/2014-2) privind o procedură de opoziție între RP Technik și Tecnomarmi

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

Obligă RP Technik GmbH Profilsysteme la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 78, 29.2.2016.


30.10.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 369/11


Hotărârea Tribunalului din 18 septembrie 2017 – Codorníu/EUIPO – Bodegas Altun (ANA DE ALTUN)

(Cauza T-86/16) (1)

([„Marcă a Uniunii Europene - Procedură de opoziție - Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene figurative ANA DE ALTUN - Marca națională figurativă anterioară ANNA - Motive relative de refuz - Risc de confuzie - Articolul 8 alineatul (1) itera (b) și alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 - Obligație de motivare”])

(2017/C 369/14)

Limba de procedură: spaniola

Părțile

Reclamantă: Codorníu SA (Esplugues de Llobregat, Spania) (reprezentanți: M. Ceballos Rodríguez și J. Güell Serra, avocați)

Pârât: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (reprezentant: E. Zaera Cuadrado, agent)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs a EUIPO, intervenientă la Tribunal: Bodegas Altun, SL (Baños de Ebro, Spania) (reprezentant: M. Escribano Uzcudun, avocat)

Obiectul

Acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei a doua de recurs a EUIPO din 9 decembrie 2015 (cauza R 199/2015-2), privind o procedură de opoziție între Codorníu și Bodegas Altun

Dispozitivul

1)

Anulează Decizia Camerei a doua de recurs a Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) din 9 decembrie 2015 (cauza R 199/2015-2).

2)

EUIPO și Bodegas Altun, SL suportă propriile cheltuieli de judecată precum și, fiecare, jumătate din cele efectuate de Codorníu SA.


(1)  JO C 136, 18.4.2016.


30.10.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 369/11


Hotărârea Tribunalului din 14 septembrie 2017 – Aldi Einkauf/EUIPO – Weetabix (Alpenschmaus)

(Cauza T-103/16) (1)

([„Marcă a Uniunii Europene - Procedură de opoziție - Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene figurative Alpenschmaus - Marca Uniunii Europene verbală anterioară ALPEN - Motiv relativ de refuz - Risc de confuzie - Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”])

(2017/C 369/15)

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamantă: Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG (Essen, Germania) (reprezentanți: N. Lützenrath, U. Rademacher, C. Fürsen și N. Bertram, avocați)

Pârât: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (reprezentanți: inițial E. Strittmatter și A. Folliard-Monguiral, ulterior A. Schifko, agenți)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs a EUIPO, intervenientă la Tribunal: Weetabix Ltd (Kettering, Regatul Unit) (reprezentanți: M. Finger și T. Farkas, avocați)

Obiectul

Acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei a patra de recurs a EUIPO din 12 ianuarie 2016 (cauza R 2725/2014-4) privind o procedură de opoziție între Weetabix și Aldi Einkauf

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

Obligă Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG la plata cheltuielilor de judecată aferente acestei proceduri.


(1)  JO C 156, 2.5.2016


30.10.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 369/12


Hotărârea Tribunalului din 15 septembrie 2017 – Viridis Pharmaceutical/EUIPO – Hecht-Pharma (Boswelan)

(Cauza T-276/16) (1)

([„Marcă a Uniunii Europene - Procedură de decădere - Marca Uniunii Europene verbală Boswelan - Declarare a decăderii - Articolul 51 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 - Lipsa utilizării serioase a mărcii - Inexistența unor motive justificate pentru neutilizare”])

(2017/C 369/16)

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamantă: Viridis Pharmaceutical Ltd. (Tortola, Insulele Virgine Britanice, Regatul Unit) (reprezentanți: C. Spintig, S. Pietzcker și M. Prasse, avocați)

Pârât: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (reprezentant: S. Hanne, agent)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs a EUIPO, intervenientă la Tribunal: Hecht-Pharma GmbH (Hollnseth, Germania) (reprezentanți: C. Sachs și J. Sachs, avocați)

Obiectul

Acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei a cincea de recurs a EUIPO din 29 februarie 2016 (cauza R 2837/2014-5) privind o procedură de decădere între Hecht-Pharma și Viridis Pharmaceutical

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

Obligă Viridis Pharmaceutical la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 251, 11.7.2016.


30.10.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 369/13


Hotărârea Tribunalului din 15 septembrie 2017 – Lidl Stiftung/EUIPO – Primark Holdings (LOVE TO LOUNGE)

(Cauza T-305/16) (1)

([„Marcă a Uniunii Europene - Procedură de declarare a nulității - Marca Uniunii Europene verbală LOVE TO LOUNGE - Motiv absolut de refuz - Lipsa caracterului distinctiv - Articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 - Caracter descriptiv - Articolul 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 207/2009 - Obligația de motivare - Articolul 75 din Regulamentul nr. 207/2009 - Examinare din oficiu a faptelor - Articolul 76 din Regulamentul nr. 207/2009”])

(2017/C 369/17)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Lidl Stiftung & Co. KG (Neckarsulm, Germania) (reprezentanți: M. Kefferpütz și A. Berger, avocați)

Pârât: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (reprezentant: S. Bonne, agent)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs a EUIPO, intervenientă la Tribunal: Primark Holdings (Dublin, Irlanda) (reprezentanți: B. Brandreth, barrister, și G. Hussey, solicitor)

Obiectul

Acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei a doua de recurs a EUIPO din 9 martie 2016 (cauza R 489/2015-2) privind o procedură de declarare a nulității între Lidl Stiftung și Primark Holdings

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

Obligă Lidl Stiftung & Co. KG la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 287, 8.8.2016.


30.10.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 369/13


Hotărârea Tribunalului din 19 septembrie 2017 – Tamasu Butterfly Europa/EUIPO – adp Gauselmann (Butterfly)

(Cauza T-315/16) (1)

([„Marcă a Uniunii Europene - Procedură de opoziție - Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene verbale Butterfly - Marca Uniunii Europene verbală și denumirea comercială națională anterioare Butterfly - Motive relative de refuz - Articolul 8 alineatul (1) litera (b) și alineatele (4) și (5) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”])

(2017/C 369/18)

Limba de procedură: germana

Părţile

Reclamantă: Tamasu Butterfly Europa GmbH (Moers, Germania) (reprezentant: C. Röhl, avocat)

Pârât: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (reprezentanţi: R. Pethke și D. Hanf, agenți)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs a EUIPO, intervenientă la Tribunal: adp Gauselmann GmbH (Espelkamp, Germania) (reprezentant: P. Koch Moreno, avocat)

Obiectul

Acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei întâi de recurs a EUIPO din 17 martie 2016 (cauza R 221/2015-1) privind o procedură de opoziție între Tamasu Butterfly Europa și adp Gauselmann

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

Obligă Tamasu Butterfly Europa la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 287, 8.8.2016


30.10.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 369/14


Hotărârea Tribunalului din 15 septembrie 2017 – sheepworld/EUIPO (Beste Oma)

(Cauza T-421/16) (1)

([„Marcă a Uniunii Europene - Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene verbale Beste Oma - Motiv absolut de refuz - Lipsa caracterului distinctiv - Articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”])

(2017/C 369/19)

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamantă: sheepworld AG (Ursensollen, Germania) (reprezentant: S. von Rüden, avocat)

Pârât: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (reprezentant: M. Fischer, agent)

Obiectul

Acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei a patra de recurs a EUIPO din 13 mai 2016 (cauza R 91/2016-4) privind o cerere de înregistrare a semnului verbal Beste Oma ca marcă a Uniunii Europene.

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

Obligă Sheepworld AG la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 343, 19.9.2016.


30.10.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 369/14


Hotărârea Tribunalului din 15 septembrie 2017 – sheepworld/EUIPO (Beste Mama)

(Cauza T-422/16) (1)

([„Marcă a Uniunii Europene - Cererea de înregistrare a mărcii Uniunii Europene verbale Beste Mama - Motiv absolut de refuz - Lipsa caracterului distinctiv - Articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”])

(2017/C 369/20)

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamantă: sheepworld AG (Ursensollen, Germania) (reprezentant: S. von Rüden, avocat)

Pârât: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (reprezentant: M. Fischer, agent)

Obiectul

Acțiune formulată împotriva deciziei Camerei a patra de recurs a EUIPO din 13 mai 2016 (cauza R 95/2016-4), privind o cerere de înregistrare a semnului verbal Beste Mama drept marcă a Uniunii Europene

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

sheepworld AG este obligată la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C @@, @@.


30.10.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 369/15


Hotărârea Tribunalului din 15 septembrie 2017 – sheepworld/EUIPO (Bester Opa)

(Cauza T-449/16) (1)

([„Marcă a Uniunii Europene - Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene verbale Bester Opa - Motiv absolut de refuz - Lipsa caracterului distinctiv - Articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”])

(2017/C 369/21)

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamantă: sheepworld AG (Ursensollen, Germania) (reprezentant: S. von Rüden, avocat)

Pârât: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (reprezentant: M. Fischer, agent)

Obiectul

Acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei a patra de recurs a EUIPO din 26 mai 2016 (cauza R 92/2016-4) privind o cerere de înregistrare a semnului verbal Bester Opa ca marcă a Uniunii Europene.

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

Obligă Sheepworld AG la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 364, 3.10.2016.


30.10.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 369/15


Hotărârea Tribunalului din 15 septembrie 2017 – sheepworld/EUIPO (Beste Freunde)

(Cauza T-450/16) (1)

([„Marcă a Uniunii Europene - Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene verbale Beste Freunde - Motiv absolut de refuz - Lipsa caracterului distinctiv - Articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”])

(2017/C 369/22)

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamantă: sheepworld AG (Ursensollen, Germania) (reprezentant: S. von Rüden, avocat)

Pârât: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (reprezentant: M. Fischer, agent)

Obiectul

Acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei a patra de recurs a EUIPO din 26 mai 2016 (cauza R 93/2016-4) privind o cerere de înregistrare a semnului verbal Beste Freunde ca marcă a Uniunii Europene

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

Obligă Sheepworld AG la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 364, 3.10.2016.


30.10.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 369/16


Hotărârea Tribunalului din 15 septembrie 2017 – sheepworld/EUIPO (Bester Papa)

(Cauza T-451/16) (1)

([„Marcă a Uniunii Europene - Cererea de înregistrare a mărcii Uniunii Europene verbale Bester Papa - Motiv absolut de refuz - Lipsa caracterului distinctiv - Articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”])

(2017/C 369/23)

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamantă: sheepworld AG (Ursensollen, Germania) (reprezentant: S. von Rüden, avocat)

Pârât: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (reprezentant: M. Fischer, agent)

Obiectul

Acțiune formulată împotriva deciziei Camerei a patra de recurs a EUIPO din 26 mai 2016 (cauza R 94/2016-4), privind o cerere de înregistrare a semnului verbal Bester Papa drept marcă a Uniunii Europene

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

sheepworld AG este obligată la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C @@, @@.


30.10.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 369/16


Hotărârea Tribunalului din 15 septembrie 2017 – sheepworld/EUIPO (Beste Freundin)

(Cauza T-452/16) (1)

([„Marcă a Uniunii Europene - Cerere de înregistrare a mărcii verbale a Uniunii Europene Beste Freundin - Motiv absolut de refuz - Lipsa caracterului distinctiv - Articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”])

(2017/C 369/24)

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamantă: sheepworld AG (Ursensollen, Germania) (reprezentant: S. von Rüden, avocat)

Pârât: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (reprezentant: M. Fischer, agent)

Obiectul

Acțiunea formulată împotriva deciziei Camerei a patra de recurs a EUIPO din 26 mai 2016 (cauza R 96/2016-4), privind o cerere de înregistrare a semnului verbal Beste Freundin ca marcă a Uniunii Europene.

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

Obligă sheepworld AG la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 364, 3.10.2016.


30.10.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 369/17


Hotărârea Tribunalului din 14 septembrie 2017 – Bodson și alții/BEI

(Cauzele conexate T-504/16 și T-505/16) (1)

((„Funcție publică - Personalul BEI - Remunerație - Adaptare anuală a baremului salariilor de bază - Metodă de calcul - Criză economică și financiară”))

(2017/C 369/25)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamanți: Jean-Pierre Bodson (Luxemburg, Luxemburg) și ceilalți 485 de reclamanți ale căror nume figurează în anexa la hotărâre (cauza T-504/16) și Esther Badiola (Luxemburg) și ceilalți 15 reclamanți ale căror nume figurează în anexa la hotărâre (cauza T-505/16) (reprezentant: L. Levi, avocat)

Pârâtă: Banca Europeană de Investiții (BEI) (reprezentanți: inițial T. Gilliams și G. Nuvoli, ulterior G. Faedo și T. Gilliams, agenți, asistați de A. Dal Ferro, avocat)

Obiectul

Cerere întemeiată pe articolul 270 TFUE prin care se solicită, pe de o parte, anularea deciziilor, conținute în fișele de salariu din luna februarie a anului 2013 și din lunile ulterioare, prin care se aplică reclamanților decizia Consiliului de administrație al BEI din 18 decembrie 2012 și decizia Comitetului de direcție al BEI din 29 ianuarie 2013, precum și articolul publicat online la 5 februarie 2013 și nota de informare din 15 februarie 2013 prin care se informează personalul cu privire la adoptarea acestor două decizii și, pe de altă parte, obligarea BEI la plata către reclamanți a unei sume care corespunde diferenței dintre cuantumul remunerațiilor plătite în temeiul deciziilor sus-menționate și cel al remunerațiilor datorate în temeiul regimului care rezultă din decizia Consiliului de administrație al BEI din 22 septembrie 2009, precum și a unor daune interese pentru repararea prejudiciilor pe care reclamanții pretind că le-au suferit din cauza pierderii puterii lor de cumpărare și a incertitudinii legate de evoluția remunerațiilor lor

Dispozitivul

1)

Anulează deciziile Băncii Europene de Investiții (BEI) care pun în aplicare decizia Consiliului de administrație al BEI din 18 decembrie 2012 și decizia Comitetului de direcție al BEI din 29 ianuarie 2013 și care sunt conținute în fișele de salariu din luna februarie a anului 2013 și din lunile ulterioare ale domnului Jean-Pierre Bodson și ale celorlalți membri ai personalului BEI ale căror nume figurează în anexă în cauza T-504/16, pe de o parte, și ale doamnei Esther Badiola și ale celorlalți membri ai personalului BEI ale căror nume figurează în anexă în cauza T-505/16, pe de altă parte.

2)

Respinge în rest acțiunile.

3)

Obligă BEI la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 207, 20.7.2013 (cauză înregistrată inițial la Tribunalul Funcției Publice a Uniunii Europene sub numărul F-41/13și transferată la Tribunalul Uniunii Europene la 1.9.2016).


30.10.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 369/18


Hotărârea Tribunalului din 15 septembrie 2017 – Skareby/SEAE

(Cauza T-585/16) (1)

((„Funcție publică - Funcționari - Libertatea de exprimare - Obligația de loialitate - Atingere gravă adusă intereselor legitime ale Uniunii - Refuzul autorizării de a publica un articol - Invitație de a modifica textul - Articolul 17a din statut - Obiectul acțiunii - Decizie de respingere a reclamației administrative”))

(2017/C 369/26)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Carina Skareby (Louvain, Belgia) (reprezentanți: S. Rodrigues și C. Bernard-Glanz, avocați)

Pârâtă: Serviciul European pentru Acțiune Externă (SEAE) (reprezentanți: S. Marquardt, agent, asistat de M. Troncoso Ferrer, F.-M. Hislaire și S. Moya Izquierdo, avocați)

Obiectul

Având ca obiect o cerere întemeiată pe articolul 270 TFUE prin care se urmărește anularea, pe de o parte, a deciziei din 5 iunie 2015 a SEAE prin care s-a refuzat publicarea unui articol și prin care s-a solicitat modificarea a două paragrafe din textul propus și, pe de altă parte, „în măsura în care este necesar”, a deciziei din 18 decembrie 2015 a SEAE prin care se respinge reclamația formulată împotriva deciziei inițiale

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

O obligă pe doamna Carina Skareby la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 191, 30.5.2016 (cauză înregistrată inițial la Tribunalul Funcției Publice a Uniunii Europene sub numărul F-15/16 și transferată la Tribunalul Uniunii Europene la 1.9.2016).


30.10.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 369/18


Ordonanța Tribunalului din 13 septembrie 2017 – Germania/Comisia

(Cauza T-116/10) (1)

((„Acțiune în anulare - FEDER - Reducere a unei contribuţii financiare - Programul Renania de Nord – Westphalia - Nerespectarea termenului de adoptare a unei decizii - Încălcarea normelor fundamentale de procedură - Acțiune în mod vădit fondată”))

(2017/C 369/27)

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamantă: Republica Federală Germania (reprezentanți: inițial J. Möller, ulterior J. Möller și T. Henze, agenți, asistați de U. Karpenstein, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: B.-R. Killmann, B. Conte și A. Steiblytė, agenți)

Obiectul

Cerere întemeiată pe articolul 263 TFUE având ca obiect anularea Deciziei C(2009) 10675 final a Comisiei din 23 decembrie 2009 de reducere a contribuţiei financiare din partea Fondului european de dezvoltare regională (FEDER) acordată în favoarea programului operaţional care se încadrează la obiectivul nr. 2 (1997-1999), privind landul Renania de Nord–Westphalia, în Republica Federală Germania, în aplicarea Deciziei C(97)1120 a Comisiei din 7 mai 1997

Dispozitivul

1)

Anulează Decizia C(2009) 10675 final a Comisiei din 23 decembrie 2009 de reducere a contribuţiei financiare din partea Fondului european de dezvoltare regională (FEDER) acordată în favoarea programului operaţional care se încadrează la obiectivul nr. 2 (1997-1999), privind landul Renania de Nord–Westphalia, în Republica Federală Germania, în aplicarea Deciziei C(97)1120 a Comisiei din 7 mai 1997.

2)

Obligă Comisia Europeană la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 134, 22.5.2010.


30.10.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 369/19


Ordonanța Tribunalului din 12 septembrie 2017 – Gelinova Group/EUIPO – Cloetta Italia (galatea…è naturale)

(Cauza T-90/17) (1)

((„Marcă a Uniunii Europene - Procedură de opoziție - Retragerea opoziției - Nepronunțare asupra fondului”))

(2017/C 369/28)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamantă: Gelinova Group Srl (Tezze di Vazzola, Italia) (reprezentanți: A. Tornato și D. Hazan, avocați)

Pârât: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (reprezentant: L. Rampini, agent)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs a EUIPO, intervenientă în faţa Tribunalului: Cloetta Italia Srl (Cremona, Italia)

Obiectul

Acțiune formulată împotriva deciziei Camerei a doua de recurs a EUIPO din 12 decembrie 2016 (cauza R 207/2016-2), privind o procedură de opoziție între Cloetta Italia Srl și Gelinova Group Srl, fostă Milk & Fruit Srl.

Dispozitivul

1)

Constată că nu mai este necesar să se pronunțe asupra fondului cauzei.

2)

Gelinova Group Srl suportă propriile cheltuieli de judecată, precum și cheltuielile de judecată efectuate de Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO).


(1)  JO C 121, 18.4.2017.


30.10.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 369/19


Ordonanța președintelui Tribunalului din 3 iulie 2017 – Proximus/Consiliul

(Cauza T-117/17 R)

((„Măsuri provizorii - Contracte de achiziții publice - Procedură de negociere - Cerere de măsuri provizorii - Lipsa urgenței”))

(2017/C 369/29)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Proximus SA/NV (Bruxelles, Belgia) (reprezentant: B. Schutyser, avocat)

Pârât: Consiliul Uniunii Europene (reprezentanți: A. Jaume și S. Cholakova, agenți, asistați de P. de Bandt, P. Teerlinck și M. Gherghinaru, avocați)

Obiectul

Cerere formulată în temeiul articolelor 278 și 279 TFUE prin care se urmărește obținerea dispunerii unor măsuri provizorii vizând pe de o parte suspendarea executării deciziei Consiliului de atribuire a contactului-cadru unui alt ofertant, și pe de altă parte, suspendarea executării contractului-cadru încheiat de Consiliu și de ofertantul câștigător

Dispozitivul

1)

Respinge cererea de măsuri provizorii.

2)

Cererea privind cheltuielile de judecată se soluționează odată cu fondul.


30.10.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 369/20


Acțiune introdusă la 8 august 2017 – Waisman și alții/SRB

(Cauza T-527/17)

(2017/C 369/30)

Limba de procedură: spaniola

Părțile

Reclamanți: Alejandro Claudio Waisman (Buenos Aires, Argentina) și alți 158 de reclamanți (reprezentanți: J. De Castro Martín, M. Azpitarte Sánchez și J. Ruiz de Villa Jubany, avocați)

Pârât: Comitetul unic de rezoluție

Concluziile

Reclamanții solicită Tribunalului:

în temeiul dispoziţiilor articolului 263 TFUE, declararea nulităţii Deciziei Comitetului unic de rezoluţie privind Banco Popular Español (SRB/EES/2017/08);

în temeiul dispoziţiilor articolelor 340 alineatul (2) TFUE şi 41 alineatul (3) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, obligarea SRB la plata către reclamanți, din Fondul unic de rezoluție constituit în conformitate cu dispoziţiile articolului 67 din Regulamentul (UE) nr. 806/2014, a unei despăgubiri pentru prejudiciile cauzate reclamanților ca o consecință directă a deciziei privind Banco Popular Español, prejudicii a căror valoare coincide cu valoarea de piață a instrumentelor de capital ale instituţiei bancare în ziua anterioară (6 iunie 2017) punerii în aplicare a schemei de rezoluție; cu titlu subsidiar, în cazul în care Tribunalul nu admite cererea de despăgubire formulată anterior, se solicită obligarea SRB la plata către reclamanți a unei despăgubiri al cărei cuantum corespunde diferenței, care va fi stabilită în urma evaluării de către o persoană independentă prevăzute la articolul 20 alineatul (16) din Regulamentul nr. 806/2014, dintre ceea ce reclamanții în cauză au primit drept plată a creanțelor lor în urma aplicării deciziei respective și ceea ce ar fi primit în cadrul unei proceduri obișnuite de insolvență.

Obligarea SRB la plata cheltuielilor de judecată aferente prezentei proceduri.

Motivele și principalele argumente

Motivele și principalele argumente sunt similare cu cele invocate în cauzele T-478/17, Mutualidad de la Abogacía și Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/Comitetul unic de rezoluție, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno și SFL/Comitetul unic de rezoluție, T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Comisia și Comitetul unic de rezoluție, T-483/17, García Suárez și alții/Comisia și Comitetul unic de rezoluție, T-484/17, Fidesban și alții/Comitetul unic de rezoluție, T-497/17, Sánchez del Valle și Calatrava Real State 2015/Comisia și Comitetul unic de rezoluție, și T-498/17, Pablo Álvarez de Linera Granda/Comisia și Comitetul unic de rezoluție.


30.10.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 369/21


Acțiune introdusă la 10 august 2017 – Carlos Blasi Gómez și alții/SRB

(Cauza T-529/17)

(2017/C 369/31)

Limba de procedură: spaniola

Părțile

Reclamanți: Carlos Blasi Gómez (Tarragona, Spania), María Dolores Cruells Torelló (Sabadell, Spania), Asociación Independiente de Afectados por el Popular (AIAP) (Madrid, Spania) (reprezentant: D. Pineda Cuadrado, avocat)

Pârât: Comitetul unic de rezoluție (SRB)

Concluziile

Reclamanții solicită Tribunalului:

declararea nulității Deciziei SRB/EES/2017/08 a Comitetului unic de rezoluție din 7 iunie 2017;

în subsidiar, în cazul în care nu este admis capătul de cerere precedent, declararea nulității parțiale a actului în ceea ce privește valorizarea entității, Tribunalul trebuind să efectueze sau să dispună să se efectueze o valorizare justă, reală și echitabilă a Banco Popular Español, care să implice o despăgubire a tuturor acționarilor și creditorilor entității potrivit noii valorizări;

în subsidiar, în cazul în care nu este admis niciunul dintre capetele de cerere precedente, declararea nulității parțiale a actului în ceea ce privește valorizarea entității, Tribunalul trebuind să efectueze sau să dispună să se efectueze o valorizare justă, reală și echitabilă a Banco Popular Español, care să implice o despăgubire a reclamanților, ca acționari și creditori ai entității, potrivit noii valorizări;

obligarea în mod expres a instituției al cărei act este atacat la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Motivele și principalele argumente sunt similare cu cele invocate în cauzele T-478/17, Mutualidad de la Abogacía și Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/SRB, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno și SFL/SRB, T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Comisia și SRB, T-483/17, García Suárez și alții/Comisia și SRB, T-484/17, Fidesban și alții/SRB, T-497/17, Sánchez del Valle și Calatrava Real State 2015/Comisia și SRB, și T-498/17, Álvarez de Linera Granda/Comisia și SRB


30.10.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 369/21


Acțiune introdusă la 11 august 2017 – López Campo și alții/SRB

(Cauza T-530/17)

(2017/C 369/32)

Limba de procedură: spaniola

Părțile

Reclamanți: Mario López Campo (Pontevedra, Spania) și alți 8 reclamanți (reprezentant: F. Cabadas García, avocat)

Pârâtă: Comitetul unic de rezoluție (SRB)

Concluziile

Reclamanții solicită Tribunalului:

declararea nulității Deciziei SRB/EES/2017/08 din 7 iunie 2017 a Comitetului unic de rezoluție referitoare la adoptarea unei scheme de rezoluție privind entitatea Banco Popular Español S.A. începând cu data de 7 iunie 2017, precum și constatarea obligației respectivului comitet de a-i despăgubi pe reclamanți cu sumele stabilite în cerere;

în subsidiar, declararea nulității Deciziei SRB/EES/2017/08 din 7 iunie 2017 a Comitetului unic de rezoluție referitoare la adoptarea unei scheme de rezoluție privind entitatea Banco Popular Español S.A. începând cu data de 7 iunie 2017, precum și constatarea obligației respectivului comitet de a-i despăgubi pe reclamanți cu sumele care rezultă din înmulțirea numărului de acțiuni ale acestora cu ultimul preț de cotare anterior Deciziei SRB/EES/2017/08.

Motivele și principalele argumente

Prezenta acțiune este îndreptată împotriva Deciziei din 7 iunie 2017 a Comitetului unic de rezoluție (SRB/EES/2017/08) prin care s-a adoptat o schemă de rezoluție cu privire la Banco Popular Español, S.A.

Motivele și principalele argumente sunt similare cu cele invocate în cauzele T-478/17, Mutualidad de la Abogacía și Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/Comitetul unic de rezoluție, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán y Bueno și SFL/Comitetul unic de rezoluție, T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Comisia și Comitetul unic de rezoluție, T-483/17, García Suárez și alții/Comisia și Comitetul unic de rezoluție, T-484/17, Fidesban și alții/Comitetul unic de rezoluție, T-497/17, Sánchez del Valle și Calatrava Real State 2015/Comisia și Comitetul unic de rezoluție, și T-498/17, Pablo Álvarez de Linera Granda/Comisia și Comitetul unic de rezoluție.


30.10.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 369/22


Acțiune introdusă la 9 august 2017 – Promociones Santa Rosa/SRB

(Cauza T-531/17)

(2017/C 369/33)

Limba de procedură: spaniola

Părțile

Reclamantă: Promociones Santa Rosa, S.L. (Madrid, Spania) (reprezentant: L. Carrión Matamoros, avocat)

Pârâtă: Comitetul unic de rezoluție

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea Deciziei SRB/EES/2017/08 din 7 iunie 2017 (versiune neconfidenţială) a Comitetului Executiv al Comitetului unic de rezoluție privind adoptarea schemei de rezoluție a Banco Popular Español, S.A., ca urmare a încălcării articolelor 7, 18 alineatul (1) şi 20 din Regulamentul (UE) nr. 806/2014, precum şi a modificării artificiale a cauzelor imediate care au condus la rezoluţia instituţiei.

Motivele și principalele argumente

Motivele și principalele argumente sunt similare cu cele invocate în cauzele T-478/17, Mutualidad de la Abogacía și Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/Comitetul unic de rezoluție, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno și SFL/Comitetul unic de rezoluție, T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Comisia și Comitetul unic de rezoluție, T-483/17, García Suárez și alții/Comisia și Comitetul unic de rezoluție, T-484/17, Fidesban și alții/Comitetul unic de rezoluție, T-497/17, Sánchez del Valle și Calatrava Real State 2015/Comisia și Comitetul unic de rezoluție, și T-498/17, Pablo Álvarez de Linera Granda/Comisia și Comitetul unic de rezoluție.


30.10.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 369/22


Acțiune introdusă la 7 august 2017 – Asociación de Consumidores de Navarra „Irache”/SRB

(Cauza T-535/17)

(2017/C 369/34)

Limba de procedură: spaniola

Părțile

Reclamantă: Asociación de Consumidores de Navarra „Irache” (Pamplona, Spania) (reprezentant: J. Sanjurjo San Martín, avocat)

Pârât: Comitetul unic de rezoluție (SRB)

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

Declararea nulității deciziei atacate; lipsirea de efect a operațiunilor realizate și restituirea către acționarii și titularii obligațiunilor a proprietății asupra Banco Popular Español, S.A., repunându-i în situația anterioară intervenției;

În cazul în care acest lucru un este posibil, lăsarea în totalitate fără efect a conversiei obligațiunilor în acțiuni, menținându-i pe deținătorii obligațiunilor în situația în care se aflau la 6 de iunie 2017 și despăgubirea deținătorilor acțiunilor cu o sumă care să corespundă valorii reale a băncii și, prin urmare, a acțiunilor la datat de 30 iunie 2016.

Motivele și principalele argumente

Motivele și principalele argumente sunt similare cu cele invocate în cauzele T-478/17, Mutualidad de la Abogacía și Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/SRB, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán y Bueno și SFL/SRB, T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Comisia și SRB, T-483/17, García Suárez și alții/Comisia și SRB, T-484/17, Fidesban și alții/SRB, T-497/17, Sánchez del Valle și Calatrava Real State 2015/Comisia și SRB, și T-498/17, Pablo Álvarez de Linera Granda/Comisia și SRB.


30.10.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 369/23


Acțiune introdusă la 11 august 2017 – BEI/Siria

(Cauza T-539/17)

(2017/C 369/35)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Banca Europeană de Investiții (reprezentanți: P. Chamberlain, T. Gilliams, J. Shirran și F. de Borja Oxangoiti Briones, agenți, D. Arts, lawyer, și T. Cusworth, solicitor)

Pârâtă: Republica Arabă Siriană

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului obligarea Siriei:

la plata tuturor sumelor datorate Uniunii Europene în conformitate cu articolele 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 și 8.02 din Al Thawra Loan Agreement în temeiul dreptului său de subrogare, constând în:

404 792,06 euro 954 331,07 lire sterline (GBP), 29 130 433,00 yeni japonezi (JPY) și 1 498 184,58 dolari americani (USD), suma datorată Uniunii Europene la 9 august 2017, reprezentând întreg principalul, dobânda și dobânda penalizatoare contractuală (calculată de la data scadenței până la 9 august 2017);

dobânda penalizatoare contractuală ulterioară, calculată la rata anuală prevăzută în articolul 3.02, până la efectuarea plății;

toate impozitele, taxele, comisioanele și costurile profesionale corespunzătoare, calculate de la data scadenței până la efectuarea plății, inclusiv cheltuielile aferente prezentei proceduri.

cu titlu subsidiar față de solicitarea anterioară și în cazul în care Tribunalul va considera că Uniunea Europeană nu se subrogă în drepturile băncii, la plata tuturor sumelor datorate băncii în temeiul articolelor 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 și 8.02 din Al Thawra Loan Agreement, constând în:

404 792,06 euro, 954 331,07 GBP, 29 130 433,00 JPY și 1 498 184,58 USD, suma datorată băncii la 9 august 2017, reprezentând întreg principalul, dobânda și dobânda penalizatoare contractuală (calculată de la data scadenței până la 9 august 2017);

dobânda penalizatoare contractuală ulterioară, calculată la rata anuală prevăzută în articolul 3.02, până la efectuarea plății;

toate impozitele, taxele, comisioanele și costurile profesionale corespunzătoare, calculate de la data scadenței până la efectuarea plății, inclusiv cheltuielile aferente prezentei proceduri.

în orice caz, la plata sumei datorate fie Uniunii Europene, fie băncii, după caz, pentru tranșele care vor deveni scadente după data prezentei cereri și care nu vor fi plătite de Siria, constând în:

principalul și dobânda în întregime pentru fiecare tranșă;

dobânda penalizatoare contractuală ulterioară, calculată la rata anuală prevăzută în articolul 3.02, de la data scadenței fiecărei tranșe până la data plății finale de către Siria;

la plata tuturor cheltuielilor aferente prezentei proceduri în temeiul articolului 134 alineatul (1) din Regulamentul de procedură.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamanta invocă un motiv.

Primul și unicul motiv, întemeiat pe faptul că Siria și-a încălcat obligațiile contractuale care îi revin în temeiul articolelor 3.01 și 4.01 din Al Thawra Loan Agreement de a efectua plata tranșelor stabilite în conformitate cu Al Thawra Loan Agreement pe măsură ce devin scadente și în temeiul articolului 3.02 din Al Thawra Loan Agreement, de a efectua plata dobânzii penalizatoare pentru fiecare dintre tranșele scadente și neplătite, calculate la rata anuală stipulată în acest acord. În consecință, Siria are obligația contractuală de a plăti toate sumele datorate în temeiul articolelor 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 și 8.02 din Al Thawra Loan Agreement.


30.10.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 369/24


Acțiune introdusă la 11 august 2017 – BEI/Siria

(Cauza T-540/17)

(2017/C 369/36)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Banca Europeană de Investiții (reprezentanți: P. Chamberlain, T. Gilliams, J. Shirran și F. de Borja Oxangoiti Briones, agenți, D. Arts, lawyer, și T. Cusworth, solicitor)

Pârâtă: Republica Arabă Siriană

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului obligarea Siriei:

la plata tuturor sumelor datorate Uniunii Europene în conformitate cu articolele 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 și 8.02 din Electricity Distribution Loan Agreement (Acordul de împrumut pentru Distribuția de Energie electrică) în temeiul dreptului său de subrogare, constând în:

52 657 141,77 euro suma datorată Uniunii Europene la 9 august 2017, reprezentând întreg principalul, dobânda și dobânda penalizatoare contractuală (calculată de la data scadenței până la 9 august 2017);

dobânda penalizatoare contractuală ulterioară, calculată la o rată anuală egală cu cea mai mare (pentru orice perioadă relevantă dată) dintre (i) rata interbancară relevantă plus 2 % (200 de puncte de bază) și (ii) rata de plătit în temeiul articolului 3.01 plus 0,25 % (25 de puncte de bază), până la efectuarea plății;

toate impozitele, taxele, comisioanele și costurile profesionale corespunzătoare, calculate de la data scadenței până la efectuarea plății, inclusiv cheltuielile aferente prezentei proceduri.

cu titlu subsidiar față de (i) și în cazul în care Tribunalul va considera că Uniunea Europeană nu se subrogă în drepturile băncii, la plata tuturor sumelor datorate băncii în temeiul articolelor 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 și 8.02 din Electricity Distribution Loan Agreement, constând în:

52 657 141,77 euro, suma datorată băncii la 9 august 2017, reprezentând întreg principalul, dobânda și dobânda penalizatoare contractuală (calculată de la data scadenței până la 9 august 2017);

dobânda penalizatoare contractuală ulterioară, calculată la o rată anuală egală cu cea mai mare (pentru orice perioadă relevantă dată) dintre (i) rata interbancară relevantă plus 2 % (200 de puncte de bază) și (ii) rata de plătit în temeiul articolului 3.01 plus 0,25 % (25 de puncte de bază), până la efectuarea plății;

toate impozitele, taxele, comisioanele și costurile profesionale corespunzătoare, calculate de la data scadenței până la efectuarea plății, inclusiv cheltuielile aferente prezentei proceduri.

în orice caz, la plata sumei datorate fie Uniunii Europene, fie băncii, după caz, pentru tranșele care vor deveni scadente după data prezentei cereri și care nu vor fi plătite de Siria, constând în:

principalul și dobânda în întregime pentru fiecare tranșă;

dobânda penalizatoare contractuală, calculată la o rată anuală egală cu cea mai mare (pentru orice perioadă relevantă dată) dintre (i) rata interbancară relevantă plus 2 % (200 de puncte de bază) și (ii) rata de plătit în temeiul articolului 3.01 plus 0,25 % (25 de puncte de bază), de la data scadenței fiecărei tranșe până la efectuarea plății de către Siria.

la plata tuturor cheltuielilor aferente prezentei proceduri în temeiul articolului 134 alineatul (1) din Regulamentul de procedură.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamanta invocă un motiv.

Primul și unicul motiv, întemeiat pe faptul că Siria și-a încălcat obligațiile contractuale care îi revin în temeiul articolelor 3.01 și 4.01 din Electricity Distribution Loan Agreement de a efectua plata tranșelor stabilite în conformitate cu Electricity Distribution Loan Agreement pe măsură ce devin scadente și în temeiul articolului 3.02 din Electricity Distribution Loan Agreement, de a efectua plata dobânzii penalizatoare pentru fiecare dintre tranșele scadente și neplătite, calculate la rata anuală stipulată în acest acord. În consecință, Siria are obligația contractuală de a plăti toate sumele datorate în temeiul articolelor 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 și 8.02 din Electricity Distribution Loan Agreement.


30.10.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 369/25


Acțiune introdusă la 11 august 2017 – BEI/Siria

(Cauza T-541/17)

(2017/C 369/37)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Banca Europeană de Investiții (reprezentanți: P. Chamberlain, T. Gilliams, J. Shirran și F. de Borja Oxangoiti Briones, agenți, D. Arts, lawyer, și T. Cusworth, solicitor)

Pârâtă: Republica Arabă Siriană

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului obligarea Siriei:

la plata tuturor sumelor datorate Uniunii Europene în conformitate cu articolele 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 și 8.02 din Electricity Transmission Loan Agreement (Acordul de împrumut pentru distribuția energiei electrice) în temeiul dreptului său de subrogare, care cuprind:

3 383 971,66 franci elvețieni (CHF) și 38 934 400,51 euro, cuantumul datorat Uniunii Europene la 9 august 2017, care include principalul, dobânzile și dobânzile moratorii contractuale (calculate de la data scadenței până la 9 august 2017);

dobânzile moratorii contractuale suplimentare, care se calculează la o rată anuală egală cu suma dintre (i) 2,5 % (250 de puncte de bază) și (ii) rata de plătit în temeiul articolului 3.01, până la efectuarea plății;

toate impozitele, taxele, onorariile și cheltuielile profesionale calculate de la data scadenței până la efectuarea plăți, inclusiv cheltuielile aferente prezentei proceduri,

cu titlu subsidiar față de impunerea obligației de mai sus și în cazul în care Tribunalul constată că Uniunea Europeană nu se subrogă în drepturile băncii, la plata tuturor sumelor datorate băncii în temeiul articolelor 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 și 8.02 din Electricity Transmission Loan Agreement, care cuprind:

3 383 971,66 CHF și 38 934 400,51 euro, cuantumul datorat băncii la 9 august 2017, care include principalul, dobânzile și dobânzile moratorii contractuale (calculate de la data scadenței până la 9 august 2017);

dobânzile moratorii contractuale suplimentare, care se calculează la o rată anuală egală cu suma dintre (i) 2,5 % (250 de puncte de bază) și (ii) rata de plătit în temeiul articolului 3.01, până la efectuarea plății;

toate impozitele, taxele, onorariile și cheltuielile profesionale calculate de la data scadenței până la efectuarea plăți, inclusiv cheltuielile aferente prezentei proceduri,

în orice caz, la plata sumei datorate către Uniunea Europeană sau către bancă, după caz, pentru tranșele care vor deveni scadente după data prezentei cereri și pentru care Siria nu efectuează plata, care cuprinde:

ansamblul principalului și al dobânzilor pentru fiecare tranșă;

dobânzile moratorii contractuale, care se calculează la o rată anuală egală cu suma dintre (i) 2,5 % (250 de puncte de bază) și (ii) rata de plătit în temeiul articolului 3.01, de la data scadenței fiecărei tranșe până la efectuarea plății de către Siria,

la plata tuturor cheltuielilor aferente prezentei proceduri în temeiul articolului 134 alineatul (1) din Regulamentul de procedură.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamanta invocă un motiv.

Primul și unicul motiv, întemeiat pe faptul că Siria și-a încălcat obligațiile contractuale care îi revin în temeiul articolelor 3.01 și 4.01 din Electricity Transmission Loan Agreement de a efectua plata tranșelor stabilite în conformitate cu Electricity Transmission Loan Agreement pe măsură ce devin scadente, iar, în temeiul articolului 3.02 din Electricity Transmission Loan Agreement, de a efectua plata dobânzilor moratorii pentru fiecare dintre tranșele datorate și neplătite, calculate la rata anuală stipulată în acest acord. În consecință, Siria are obligația contractuală de a plăti toate sumele datorate în temeiul articolelor 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 și 8.02 din Electricity Transmission Loan Agreement.


30.10.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 369/26


Acțiune introdusă la 11 august 2017 – BEI/Siria

(Cauza T-542/17)

(2017/C 369/38)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Banca Europeană de Investiții (reprezentanți: P. Chamberlain, T. Gilliams, J. Shirran și F. de Borja Oxangoiti Briones, agenți, D. Arts, avocat, și T. Cusworth, solicitor)

Pârâtă: Republica Arabă Siriană

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului obligarea Siriei:

la plata tuturor sumelor datorate Uniunii Europene în conformitate cu articolele 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 și 8.02 din Port of Tartous Loan Agreement (Acordul de împrumut pentru Portul Tartus) în temeiul dreptului său de subrogare, constând în:

20 609 429,45 de euro, suma datorată Uniunii Europene la 9 august 2017, reprezentând întreg principalul, dobânda și dobânda penalizatoare contractuală (calculată de la data scadenței până la 9 august 2017);

dobânda penalizatoare contractuală ulterioară, calculată la o rată anuală egală cu cea mai mare (pentru orice perioadă succesivă de o lună) dintre (i) rata egală cu EURIBOR plus 2 % (200 de puncte de bază) sau (ii) rata fixă de plătit în temeiul articolului 3.01 plus 0,25 % (25 de puncte de bază), până la efectuarea plății;

toate impozitele, taxele, comisioanele și costurile profesionale corespunzătoare, calculate de la data scadenței până la efectuarea plății, inclusiv cheltuielile aferente prezentei proceduri.

cu titlu subsidiar față de (i) și în cazul în care Tribunalul va considera că Uniunea Europeană nu se subrogă în drepturile băncii, la plata tuturor sumelor datorate băncii în temeiul articolelor 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 și 8.02 din Port of Tartous Loan Agreement, constând în:

20 609 429,45 de euro, suma datorată băncii la 9 august 2017, reprezentând întreg principalul, dobânda și dobânda penalizatoare contractuală (calculată de la data scadenței până la 9 august 2017);

dobânda penalizatoare contractuală ulterioară, calculată la o rată anuală egală cu cea mai mare (pentru orice perioadă succesivă de o lună) dintre (i) rata egală cu EURIBOR plus 2 % (200 de puncte de bază) sau (ii) rata fixă de plătit în temeiul articolului 3.01 plus 0,25 % (25 de puncte de bază), până la efectuarea plății;

toate impozitele, taxele, comisioanele și costurile profesionale corespunzătoare, calculate de la data scadenței până la efectuarea plății, inclusiv cheltuielile aferente prezentei proceduri.

în orice caz, la plata sumei datorate fie Uniunii Europene, fie băncii, după caz, pentru tranșele care vor deveni scadente după data prezentei cereri și care nu vor fi plătite de Siria, constând în:

principalul și dobânda în întregime pentru fiecare tranșă;

dobânda penalizatoare contractuală, calculată la o rată anuală egală cu cea mai mare (pentru orice perioadă succesivă de o lună) dintre (i) rata egală cu EURIBOR plus 2 % (200 de puncte de bază) sau (ii) rata fixă de plătit în temeiul articolului 3.01 plus 0,25 % (25 de puncte de bază), de la data scadenței fiecărei tranșe până la data plății finale de către Siria;

la plata tuturor cheltuielilor aferente prezentei proceduri în temeiul articolului 134 alineatul (1) din Regulamentul de procedură.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamanta invocă un motiv.

Primul și unicul motiv, întemeiat pe faptul că Siria și-a încălcat obligațiile contractuale care îi revin în temeiul articolelor 3.01 și 4.01 din Port of Tartous Loan Agreement de a efectua plata tranșelor stabilite în conformitate cu Port of Tartous Loan Agreement pe măsură ce devin scadente și în temeiul articolului 3.02 din Port of Tartous Loan Agreement, de a efectua plata dobânzii penalizatoare pentru fiecare dintre tranșele scadente și neplătite, calculate la rata anuală stipulată în acest acord. În consecință, Siria are obligația contractuală de a plăti toate sumele datorate în temeiul articolelor 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 și 8.02 din Port of Tartous Loan Agreement.


30.10.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 369/28


Acțiune introdusă la 11 august 2017 – BEI/Siria

(Cauza T-543/17)

(2017/C 369/39)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Banca Europeană de Investiții (reprezentanți: P. Chamberlain, T. Gilliams, J. Shirran și F. de Borja Oxangoiti Briones, agenți, D. Arts, avocat, și T. Cusworth, solicitor)

Pârâtă: Republica Arabă Siriană

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului obligarea Siriei:

la plata tuturor sumelor datorate Uniunii Europene în conformitate cu articolele 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 și 8.02 din Syrian Healthcare Loan Agreement (Acordul de împrumut pentru Sistemul Sirian de Sănătate) în temeiul dreptului său de subrogare, constând în:

62 646 209,04 de euro și 3 582 381,15 de dolari americani (USD), suma datorată Uniunii Europene la 9 august 2017, reprezentând întreg principalul, dobânda și dobânda penalizatoare contractuală (calculată de la data scadenței până la 9 august 2017);

dobânda penalizatoare contractuală ulterioară, calculată la o rată anuală egală cu cea mai mare (pentru orice perioadă succesivă de o lună) dintre (i) rata egală cu EURIBOR plus 2 % (200 de puncte de bază) [cu excepția oricăror plăți în USD, în cazul cărora se aplică o rată egală cu LIBOR plus 2 % (200 de puncte de bază)] și (ii) rata fixă de plătit în temeiul articolului 3.01 plus 0,25 % (25 de puncte de bază), până la efectuarea plății;

toate impozitele, taxele, comisioanele și costurile profesionale corespunzătoare, calculate de la data scadenței până la efectuarea plății, inclusiv cheltuielile aferente prezentei proceduri.

cu titlu subsidiar față de (i) și în cazul în care Tribunalul va considera că Uniunea Europeană nu se subrogă în drepturile băncii, la plata tuturor sumelor datorate băncii în temeiul articolelor 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 și 8.02 din Syrian Healthcare Loan Agreement, constând în:

62 646 209,04 de euro și 3 582 381,15 USD, suma datorată băncii la 9 august 2017, reprezentând întreg principalul, dobânda și dobânda penalizatoare contractuală (calculată de la data scadenței până la 9 august 2017);

dobânda penalizatoare contractuală ulterioară, calculată la o rată anuală egală cu cea mai mare (pentru orice perioadă succesivă de o lună) dintre (i) rata egală cu EURIBOR plus 2 % (200 de puncte de bază) [cu excepția oricăror plăți în USD, în cazul cărora se aplică o rată egală cu LIBOR plus 2 % (200 de puncte de bază)] și (ii) rata fixă de plătit în temeiul articolului 3.01 plus 0,25 % (25 de puncte de bază), până la efectuarea plății;

toate impozitele, taxele, comisioanele și costurile profesionale corespunzătoare, calculate de la data scadenței până la efectuarea plății, inclusiv cheltuielile aferente prezentei proceduri.

în orice caz, la plata sumei datorate fie Uniunii Europene, fie băncii, după caz, pentru tranșele care vor deveni scadente după data prezentei cereri și care nu vor fi plătite de Siria, constând în:

principalul și dobânda în întregime pentru fiecare tranșă;

dobânda penalizatoare contractuală, calculată la o rată anuală egală cu cea mai mare (pentru orice perioadă succesivă de o lună) dintre (i) rata egală cu EURIBOR plus 2 % (200 de puncte de bază) [cu excepția oricăror plăți în USD, în cazul cărora se aplică o rată egală cu LIBOR plus 2 % (200 de puncte de bază)] și (ii) rata fixă de plătit în temeiul articolului 3.01 plus 0,25 % (25 de puncte de bază), de la data scadenței fiecărei tranșe până la data plății finale de către Siria;

la plata tuturor cheltuielilor aferente prezentei proceduri în temeiul articolului 134 alineatul (1) din Regulamentul de procedură.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamanta invocă un motiv.

Primul și unicul motiv, întemeiat pe faptul că Siria și-a încălcat obligațiile contractuale care îi revin în temeiul articolelor 3.01 și 4.01 din Syrian Healthcare Loan Agreement de a efectua plata tranșelor stabilite în conformitate cu Syrian Healthcare Loan Agreement pe măsură ce devin scadente și în temeiul articolului 3.02 din Syrian Healthcare Loan Agreement, de a efectua plata dobânzii penalizatoare pentru fiecare dintre tranșele scadente și neplătite, calculate la rata anuală stipulată în acest acord. În consecință, Siria are obligația contractuală de a plăti toate sumele datorate în temeiul articolelor 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 și 8.02 din Syrian Healthcare Loan Agreement.


30.10.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 369/29


Acțiune introdusă la 5 august 2017 – Imabe Ibérica/SRB

(Cauza T-544/17)

(2017/C 369/40)

Limba de procedură: spaniola

Părțile

Reclamantă: Imabe Ibérica, S.A. (Madrid, Spania) (reprezentant: C. Aguirre de Cárcer Moreno, avocat)

Pârât: Comitetul unic de rezoluție (SRB)

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

Considerarea drept formulată a acțiunii împotriva Deciziei SRB/2017/08 adoptate de Comitetul unic de rezoluție în cadrul sesiuni sale executive extinse din 7 iunie 2017, prin care a fost adoptată o schemă de rezoluție privind entitatea Banco Popular Español S.A., conform articolului 29 din Regulamentul (UE) nr. 806/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 iulie 2014 de stabilire a unor norme uniforme și a unei proceduri uniforme de rezoluție a instituțiilor de credit și a anumitor firme de investiții în cadrul unui mecanism unic de rezoluție și al unui fond unic de rezoluție și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 și, după ce în prealabil va permite accesul la ansamblul înscrisurilor din dosar și formularea de observații suplimentare, anularea sau revocarea deciziei atacate, repunând-o pe deplin și efectiv pe reclamantă în drepturile sale patrimoniale, conform cerințelor despăgubirii totale.

Motivele și principalele argumente

Motivele și principalele argumente sunt similare cu cele invocate în cauzele T-478/17, Mutualidad de la Abogacía și Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/SRB, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán y Bueno și SFL/SRB, T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Comisia și SRB, T-483/17, García Suárez și alții/Comisia și SRB, T-484/17, Fidesban și alții/SRB, T-497/17, Sánchez del Valle și Calatrava Real State 2015/Comisia și SRB, și T-498/17, Pablo Álvarez de Linera Granda/Comisia și SRB.


30.10.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 369/29


Acțiune introdusă la 16 august 2017 – Maña și alții/SRB

(Cauza T-552/17)

(2017/C 369/41)

Limba de procedură: spaniola

Părțile

Reclamanți: Maña, S.L. (Teo, Spania) și alte 113 de reclamante (reprezentant: P. Rúa Sobrino, avocat)

Pârâtă: Comitetul unic de rezoluție (SRB)

Concluziile

Reclamantele solicită Tribunalului:

considerarea ca declarată a acțiunii în anulare împotriva „Deciziei Comitetului unic de rezoluție din cadrul sesiunii sale executive din 7 iunie 2017, prin care s-a adoptat o schemă de rezoluție cu privire la Banco Popular Español, S.A., persoană juridică cu numărul 80H66LPTVDLM0P28XF25, adresată Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Fondul de Restructurare Ordonată a Băncilor, FROB) (SRB/EES/2017/08)”;

anularea deciziei atacate;

declararea nelegalității și a inaplicabilității articolelor 18 și 29 din Regulamentul (UE) nr. 806/2014;

obligarea Comitetului unic de rezoluție la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Motivele și principalele argumente sunt similare cu cele invocate în cauzele T-478/17, Mutualidad de la Abogacía și Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/Comitetul unic de rezoluție, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán y Bueno și SFL/Comitetul unic de rezoluție, T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Comisia și Comitetul unic de rezoluție, T-483/17, García Suárez și alții/Comisia și Comitetul unic de rezoluție, T-484/17, Fidesban și alții/Comitetul unic de rezoluție, T-497/17, Sánchez del Valle și Calatrava Real State 2015/Comisia și Comitetul unic de rezoluție, și T-498/17, Pablo Álvarez de Linera Granda/Comisia și Comitetul unic de rezoluție.


30.10.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 369/30


Acțiune introdusă la 16 august 2017 – Fortischem/Parlamentul și Consiliul

(Cauza T-560/17)

(2017/C 369/42)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Fortischem a.s. (Nováky, Slovacia) (reprezentanți: C. Arhold, P. Hodál și M. Staroň, avocați)

Pârâte: Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea dispoziției de la litera (d) din partea I a Anexei III la Regulamentul (EU) 2017/852 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 mai 2017 privind mercurul și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1102/2008 (1), și

acordarea reclamantei rambursarea cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamanta invocă trei motive.

1.

Primul motiv, prin care susține că dispoziția atacată trebuie să fie anulată întrucât încalcă principiul încrederii legitime în condițiile în care privează operatorii centrelor de producție a celulelor cu catod de mercur de posibilitatea de a beneficia de un termen pentru a se conforma celor mai bune tehnici disponibile atunci când sunt îndeplinite condițiile prevăzute de Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării).

2.

Al doilea motiv, prin care susține că dispoziția atacată trebuie să fie anulată întrucât încalcă principiul proporționalității (i) prin stabilirea unui termen imperativ pentru eliminarea progresivă a producției de celule cu catod de mercur cu mult anterior datei limită care decurge din normele internaționale aplicabile mercurului, fără, cel puțin, să ofere posibilitatea acordării de prelungiri/scutiri în cazuri particulare, (ii) prin promovarea unei legislații care nu este în măsură să furnizeze beneficii de mediu substanțiale publicului larg, cauzând totodată inconveniente considerabile operatorilor economici, și (iii) prin ignorarea legislației existente, care prevede deja norme clare de eliminare progresivă, precum și prelungiri/scutiri și prin neprevederea unor norme proprii.

3.

Al treilea motiv, prin care susține că dispoziția atacată trebuie să fie anulată în măsura în care va provoca pierderi pentru activitățile lucrative ale reclamantei ca urmare a încălcării dreptului fundamental la proprietate garantat de Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, dispoziția fiind disproporționată în raport cu obiectivele măsurii atacate, care pot fi îndeplinite prin intermediul unor măsuri mai puțin restrictive.


(1)  Regulamentul (EU) 2017/852 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 mai 2017 privind mercurul și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1102/2008 (JO 2017, L 137, p. 1).


30.10.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 369/31


Acțiune introdusă la 21 august 2017 – UC/Parlamentul

(Cauza T-572/17)

(2017/C 369/43)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: UC (reprezentant: A. Tymen, avocat)

Pârât: Parlamentul European

Concluziile

Reclamantul solicită Tribunalului:

declararea admisibilității și temeiniciei prezentei acțiuni,

în consecință,

anularea raportului de evaluare al reclamantului pentru anul 2015, precum și a deciziei de a nu îi acorda decât două puncte de merit pentru același an;

anularea deciziei AIPN din 9 mai 2017, prin care se respinge reclamația formulată de reclamant din 13 ianuarie 2017;

obligarea pârâtului la plata de daune interese stabilite ex aequo et bono la 9 000 de euro, în repararea prejudiciului moral al reclamantului;

obligarea pârâtului la plata ansamblului cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamantul invocă trei motive.

1.

Primul motiv întemeiat, pe de o parte, pe încălcarea articolului 41 din Carta drepturilor fundamentale și a articolului 25 din Statutul funcționarilor și, pe de altă parte, pe încălcarea obligației de motivare și a dreptului la apărare al reclamantului.

2.

Al doilea motiv întemeiat pe încălcarea dreptului de a fi ascultat și a articolului 41 din cartă.

3.

Al treilea motiv întemeiat pe o eroare vădită de apreciere.


30.10.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 369/32


Acțiune introdusă la 23 august 2017 – UD/Comisia Europeană

(Cauza T-574/17)

(2017/C 369/44)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: UD (reprezentanți: S. Orlandi și T. Martin, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

să declare și să hotărască,

anularea deciziei din 2 noiembrie 2016 prin care Comisia a refuzat acordarea autorizării prealabile pentru rambursarea cheltuielilor medicale legate de tratamentul medical al reclamantului;

obligarea Comisiei Europene la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamantul invocă un motiv unic, întemeiat pe existența unei erori vădite de apreciere de care ar fi afectat motivul de refuz al rambursării întemeiat pe pretinsa lipsă de validitate științifică a tratamentului în litigiu.


30.10.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 369/32


Acțiune introdusă la 30 august 2017 – BEI/Siria

(Cauza T-588/17)

(2017/C 369/45)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Banca Europeană de Investiții (reprezentanți: P. Chamberlain, T. Gilliams, J. Shirran și F. de Borja Oxangoiti Briones, agenți, D. Arts, avocat, și T. Cusworth, solicitor)

Pârâtă: Republica Arabă Siriană

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului obligarea Siriei:

la plata tuturor sumelor pe care i le datorează în temeiul articolelor 3.01, 3.02, 4.01, 9.01 și 9.02 din Euphrates Drainage and Irrigation Loan Agreement (Acordul de împrumut pentru sistemul de drenaj și de irigare aferent Eufratului), constând în:

2 184 271,58 de euro, sumă care îi este datorată la 25 august 2017, reprezentând întreg principalul, dobânda și dobânda penalizatoare contractuală (calculată de la data scadenței până la 25 august 2017);

dobânda penalizatoare contractuală ulterioară, calculată la o rată anuală de 3,5 % (350 de puncte de bază), până la efectuarea plății;

toate impozitele, taxele, comisioanele și costurile profesionale corespunzătoare, calculate de la data scadenței până la efectuarea plății, inclusiv cheltuielile aferente prezentei proceduri.

în orice caz, la plata sumei pe care i-o datorează pentru tranșele care vor deveni scadente după data prezentei cereri și care nu vor fi plătite de Siria, constând în:

principalul și dobânda în întregime pentru fiecare tranșă;

dobânda penalizatoare contractuală ulterioară, calculată la o rată anuală de 3,5 % (350 de puncte de bază), de la data scadenței fiecărei tranșe până la efectuarea plății de către Siria.

la plata tuturor cheltuielilor aferente prezentei proceduri în temeiul articolului 134 alineatul (1) din Regulamentul de procedură.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamanta invocă un motiv.

Primul și unicul motiv, întemeiat pe faptul că Siria și-a încălcat obligațiile contractuale care îi revin în temeiul articolelor 3.01 și 4.01 din Euphrates Drainage and Irrigation Loan Agreement de a efectua plata tranșelor în conformitate cu Euphrates Drainage and Irrigation Loan Agreement, pe măsură ce devin scadente, și în temeiul articolului 3.02 din Euphrates Drainage and Irrigation Loan Agreement, de a efectua plata dobânzii penalizatoare pentru fiecare dintre tranșele scadente și neplătite, calculate la rata anuală stipulată în acest acord. În consecință, Siria are obligația contractuală de a plăti toate sumele datorate în temeiul articolelor 3.01, 3.02, 4.01, 9.01 și 9.02 din Euphrates Drainage and Irrigation Loan Agreement.


30.10.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 369/33


Acțiune introdusă la 30 august 2017 – BEI/Siria

(Cauza T-589/17)

(2017/C 369/46)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Banca Europeană de Investiții (reprezentanți: P. Chamberlain, T. Gilliams, J. Shirran și F. de Borja Oxangoiti Briones agenți, D. Arts, avocat și T. Cusworth, solicitor)

Pârâtă: Republica Arabă Siriană

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

la plata tuturor sumelor pe care i le datorează în temeiul articolelor 3.01, 3.02, 4.01, 9.01 și 9.02 din Aleppo – Tall Kojak Road Project Special Term Loan Agreement (Acordul de împrumut la termen special pentru proiectul privind drumul Alep – Tall Kojak), constând în:

820 451,35 de euro, sumă care îi este datorată la 25 august 2017, reprezentând întreg principalul, dobânda și dobânda penalizatoare contractuală (calculată de la data scadenței până la 25 august 2017);

dobânda penalizatoare contractuală ulterioară, calculată la o rată anuală de 3,5 % (350 de puncte de bază), până la efectuarea plății;

toate cheltuielile de judecată, onorariile și costurile aplicabile care decurg în legătură cu încheierea și executarea acordului de împrumut, inclusiv cheltuielile aferente prezentei proceduri.

în orice caz, la plata sumei pe care i-o datorează pentru tranșele care vor deveni scadente după data prezentei cereri și care nu vor fi plătite de Siria, constând în:

principalul și dobânda în întregime pentru fiecare tranșă;

dobânda penalizatoare contractuală ulterioară, calculată la o rată anuală de 3,5 % (350 de puncte de bază), de la data scadenței fiecărei tranșe până la efectuarea plății de către Siria.

la plata tuturor cheltuielilor aferente prezentei proceduri în temeiul articolului 134 alineatul (1) din Regulamentul de procedură.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamanta invocă un motiv.

Primul și unicul motiv, întemeiat pe faptul că Siria și-a încălcat obligațiile contractuale care îi revin în temeiul articolelor 3.01 și 4.01 din Aleppo – Tall Kojak Road Project Special Term Loan Agreement de a efectua plata tranșelor în conformitate cu Aleppo – Tall Kojak Road Project Special Term Loan Agreement, pe măsură ce devin scadente, și în temeiul articolului 3.02 din Aleppo – Tall Kojak Road Project Special Term Loan Agreement, de a efectua plata dobânzii penalizatoare pentru fiecare dintre tranșele scadente și neplătite, calculate la rata anuală stipulată în acest acord. În consecință, Siria are obligația de a plăti toate sumele datorate în temeiul articolelor 3.01, 3.02, 4.01, 9.01 și 9.02 din Aleppo – Tall Kojak Road Project Special Term Loan Agreement.


30.10.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 369/34


Acțiune introdusă la 30 august 2017 – BEI/Siria

(Cauza T-590/17)

(2017/C 369/47)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Banca Europeană de Investiții (reprezentanți: P. Chamberlain, T. Gilliams, J. Shirran și F. de Borja Oxangoiti Briones, agenți, D. Arts, avocat, și T. Cusworth, solicitor)

Pârâtă: Republica Arabă Siriană

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului obligarea Siriei:

la plata tuturor sumelor pe care i le datorează în temeiul articolelor 3.01, 3.02, 4.01, 9.01 și 9.02 din Water Supply Sweida Region Loan Agreement (Acordul de împrumut pentru sistemul de aprovizionare cu apă din regiunea Sweida), constând în:

726 942,81 de euro, sumă care îi este datorată la 25 august 2017, reprezentând întreg principalul, dobânda și dobânda penalizatoare contractuală (calculată de la data scadenței până la 25 august 2017);

dobânda penalizatoare contractuală ulterioară, calculată la o rată anuală de 3,5 % (350 de puncte de bază), până la efectuarea plății;

toate impozitele, taxele, comisioanele și costurile profesionale corespunzătoare, calculate de la data scadenței până la efectuarea plății, inclusiv cheltuielile aferente prezentei proceduri.

în orice caz, la plata sumei pe care i-o datorează pentru tranșele care vor deveni scadente după data prezentei cereri și care nu vor fi plătite de Siria, constând în:

principalul și dobânda în întregime pentru fiecare tranșă;

dobânda penalizatoare contractuală ulterioară, calculată la o rată anuală de 3,5 % (350 de puncte de bază), de la data scadenței fiecărei tranșe până la efectuarea plății de către Siria.

la plata tuturor cheltuielilor aferente prezentei proceduri în temeiul articolului 134 alineatul (1) din Regulamentul de procedură.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamanta invocă un motiv.

Primul și unicul motiv, întemeiat pe faptul că Siria și-a încălcat obligațiile contractuale care îi revin în temeiul articolelor 3.01 și 4.01 din Water Supply Sweida Region Loan Agreement de a efectua plata tranșelor în conformitate cu Water Supply Sweida Region Loan Agreement, pe măsură ce devin scadente, și în temeiul articolului 3.02 din Water Supply Sweida Region Loan Agreement, de a efectua plata dobânzii penalizatoare pentru fiecare dintre tranșele scadente și neplătite, calculate la rata anuală stipulată în acest acord. În consecință, Siria are obligația contractuală de a plăti toate sumele datorate în temeiul articolelor 3.01, 3.02, 4.01, 9.01 și 9.02 din Water Supply Sweida Region Loan Agreement.


30.10.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 369/35


Acțiune introdusă la 30 august 2017 – BEI/Siria

(Cauza T-591/17)

(2017/C 369/48)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Banca Europeană de Investiții (reprezentanți: P. Chamberlain, T. Gilliams, J. Shirran și F. de Borja Oxangoiti Briones, agenți, D. Arts, avocat, și T. Cusworth, solicitor)

Pârâtă: Republica Arabă Siriană

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului obligarea Siriei:

la plata tuturor sumelor pe care i le datorează în temeiul articolelor 3.01, 3.02, 4.01, 9.01 și 9.02 din Water Supply Deir Ez Zor Region Loan Agreement (Acordul de împrumut pentru sistemul de aprovizionare cu apă din regiunea Deir Ez Zor), constând în:

404 425,58 de euro, sumă care îi este datorată la 25 august 2017, reprezentând întreg principalul, dobânda și dobânda penalizatoare contractuală (calculată de la data scadenței până la 25 august 2017);

dobânda penalizatoare contractuală ulterioară, calculată la o rată anuală de 3,5 % (350 de puncte de bază), până la efectuarea plății;

toate impozitele, taxele, comisioanele și costurile profesionale corespunzătoare, calculate de la data scadenței până la efectuarea plății, inclusiv cheltuielile aferente prezentei proceduri.

în orice caz, la plata sumei pe care i-o datorează pentru tranșele care vor deveni scadente după data prezentei cereri și care nu vor fi plătite de Siria, constând în:

principalul și dobânda în întregime pentru fiecare tranșă;

dobânda penalizatoare contractuală ulterioară, calculată la o rată anuală de 3,5 % (350 de puncte de bază), de la data scadenței fiecărei tranșe până la efectuarea plății de către Siria.

la plata tuturor cheltuielilor aferente prezentei proceduri în temeiul articolului 134 alineatul (1) din Regulamentul de procedură.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamanta invocă un motiv.

Primul și unicul motiv, întemeiat pe faptul că Siria și-a încălcat obligațiile contractuale care îi revin în temeiul articolelor 3.01 și 4.01 din Water Supply Deir Ez Zor Region Loan Agreement de a efectua plata tranșelor în conformitate cu Water Supply Deir Ez Zor Region Loan Agreement, pe măsură ce devin scadente, și în temeiul articolului 3.02 din Water Supply Deir Ez Zor Region Loan Agreement, de a efectua plata dobânzii penalizatoare pentru fiecare dintre tranșele scadente și neplătite, calculate la rata anuală stipulată în acest acord. În consecință, Siria are obligația contractuală de a plăti toate sumele datorate în temeiul articolelor 3.01, 3.02, 4.01, 9.01 și 9.02 din Water Supply Deir Ez Zor Region Loan Agreement.


30.10.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 369/35


Acțiune introdusă la 5 septembrie 2017 – Thun/EUIPO (Figurină reprezentând un pește)

(Cauza T-604/17)

(2017/C 369/49)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamantă: Thun SpA (Bolzano, Italia) (reprezentant: B. Giordano, avvocato)

Pârât: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)

Datele privind procedura în fața EUIPO

Desenul sau modelul industrial în litigiu: Desen sau model industrial comunitar – (Figurină reprezentând un pește) – Cererea de înregistrare nr. 336 805-0059

Decizia atacată: Decizia Camerei a treia de recurs a EUIPO din 9 iunie 2017 în cauza R 1680/2016-3

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea deciziei atacate;

admiterea cererii de restitutio in integrum;

obligarea EUIPO la plata cheltuielilor de judecată.

Motivul invocat

încălcarea articolului 67 din Regulamentul (CE) nr. 6/2002 privind desenele și modelele industriale comunitare.


30.10.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 369/36


Acțiune introdusă la 6 septembrie 2017 – Grupo Bimbo/EUIPO – DF World of Spices (TAKIS FUEGO)

(Cauza T-608/17)

(2017/C 369/50)

Limba în care a fost formulată acțiunea: engleza

Părțile

Reclamantă: Grupo Bimbo, SAB de CV (Mexico, Mexic) (reprezentant: N. Fernández Fernández-Pacheco, avocat)

Pârât: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs: DF World of Spices GmbH (Dissen, Germania)

Datele privind procedura în fața EUIPO

Solicitantul mărcii în litigiu: reclamanta din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs

Marca în litigiu: marca Uniunii Europene verbală „TAKIS FUEGO” – cererea de înregistrare nr. 11 841 087

Procedura care s-a aflat pe rolul EUIPO: procedură de opoziție

Decizia atacată: Decizia Camerei a patra de recurs a EUIPO din 4 iulie 2017 în cauza R 2300/2016-4

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea deciziei atacate;

obligarea EUIPO la plata cheltuielilor de judecată.

Motivul invocat

încălcarea 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009.


30.10.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 369/37


Acțiune introdusă la 11 septembrie 2017 – Google și Alphabet/Comisia

(Cauza T-612/17)

(2017/C 369/51)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamante: Google Inc. (Mountain View, California, Statele Unite) și Alphabet Inc. (Mountain View) (reprezentanți: T. Graf, R. Snelders și C. Thomas, avocați, K. Fountoukakos-Kyriakakos, Solicitor, R. O’Donoghue și D. Piccinin, Barristers)

Pârâtă: Comisia Europeană

Concluziile

Reclamantele solicită Tribunalului:

anularea Deciziei Comisiei din 27 iunie 2017 privind proceduri în temeiul articolului 102 TFUE și al articolului 54 din Acordul privind SEE (AT.39741 – Google Search (Cumpărare));

în subsidiar, anularea amenzii aplicate reclamantelor în exercitarea competenței de fond a Tribunalului sau reducerea cuantumului acesteia și

în orice caz, obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată efectuate de reclamante în legătură cu prezenta procedură.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamantele invocă șase motive.

1.

Primul motiv, întemeiat pe faptul că decizia atacată constată în mod greșit că Google a favorizat un serviciu Google de cumpărare prin comparare prin afișarea de rezultate grupate privind produsele (Product Universals).

Reclamantele arată că decizia atacată identifică în mod greșit faptele. Potrivit reclamantelor, Google a lansat rezultate grupate de produse pentru a ameliora calitatea, iar nu pentru a direcționa traficul către un serviciu Google de cumpărare prin comparare.

Reclamantele mai arată că decizia atacată este eronată prin aceea că constată că tratarea în mod diferit a rezultatelor privind produsele și a rezultatelor generice implica o favorizare, în condițiile în care nu exista nicio discriminare.

În sfârșit, reclamantele arată că decizia atacată încalcă standardul juridic de evaluare a justificării obiective a Google pentru a afișa Product Universals.

2.

Al doilea motiv, întemeiat pe faptul că decizia atacată este eronată prin aceea că Google favorizează un serviciu Google de cumpărare prin comparare prin afișarea de reclame la produsele grupate (Shopping Units).

Reclamantele arată că decizia atacată este eronată prin aceea că constată că tratarea în mod diferit a rezultatelor privind reclame la produsele grupate și a rezultatelor generice libere implică o favorizare, în condițiile în care nu există nicio discriminare.

Reclamantele mai arată că decizia atacată este eronată prin aceea că constată că reclamele la produse în Shopping Units sunt beneficiază de un serviciu Google de cumpărare prin comparare.

În sfârșit, reclamantele arată că decizia atacată încalcă standardul juridic de evaluare a justificării obiective a Google pentru a afișa Shopping Units.

3.

Al treilea motiv, întemeiat pe faptul că decizia atacată este eronată prin aceea că constată că pretinsa conduită abuzivă a deviat traficul de căutare Google.

Reclamantele arată că decizia atacată nu demonstrează că pretinsa conduită abuzivă a diminuat traficul de căutare Google către agregatori.

Reclamantele mai arată că decizia atacată nu demonstrează că pretinsa conduită abuzivă a accentuat traficul către un serviciu Google de cumpărare prin comparare.

4.

Al patrulea motiv, întemeiat pe faptul că decizia atacată este greșită prin aceea că constată că pretinsul comportament abuziv este susceptibil de a avea efecte anticoncurențiale.

Reclamantele arată că decizia atacată este greșită deoarece speculează în privința unor efecte anticoncurențiale potențiale fără a examina evoluția efectivă a pieței.

Reclamantele mai arată că decizia atacată nu ia în considerare în mod adecvat constrângerea concurențială exercitată de platformele de comercializare.

În sfârșit, reclamantele arată că, chiar dacă analiza concurențială ar putea fi limitată la agregatori, decizia atacată nu evidențiază efecte anticoncurențiale.

5.

Al cincilea motiv, întemeiat pe faptul că decizia atacată este eronată prin aceea că consideră pe fond că ameliorări calitative care constituie concurență sunt abuzive.

Reclamantele arată că decizia caracterizează în mod eronat ameliorările aduse produselor Google în căutările generale ca fiind influențare abuzivă.

Reclamantele mai arată că decizia atacată impune ca Google să furnizeze agregatorilor acces la ameliorările aduse produselor sale, fără a îndeplini condițiile juridice necesare.

6.

Al șaselea motiv, întemeiat pe faptul că decizia atacată este eronată prin aceea că impune o amendă.

Reclamantele arată că amenda nu era justificată deoarece Comisia a prezentat o nouă teorie, a reținut cauza în vederea obținerii unor angajamente și a respins anterior măsura de remediere.

Reclamantele mai arată că în decizia atacată a săvârșit o eroare în privința calculării amenzii.


30.10.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 369/38


Acțiune introdusă la 13 septembrie 2017 – Polonia/Comisia

(Cauza T-624/17)

(2017/C 369/52)

Limba de procedură: polona

Părțile

Reclamantă: Republica Polonă (reprezentant: B. Majczyna, agent)

Pârâtă: Comisia Europeană

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea deciziei Comisiei din 30 iunie 2017 privind ajutorul de stat SA.44351 (2016/C) (ex 2016/NN) pus în aplicare de Polonia în ceea ce privește impozitul în sectorul comerțului cu amănuntul, notificată drept documentul C(2017) 4449, și

obligarea Comisiei Europene la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamanta invocă două motive.

1.

Primul motiv întemeiat pe calificarea eronată a impozitului polonez în sectorul comerțului cu amănuntul drept ajutor de stat în sensul articolului 107 alineatul (1) TFUE printr-o apreciere vădit eronată a condiției privind selectivitatea.

2.

Al doilea motiv întemeiat pe întemeiat pe motivarea necorespunzătoare și insuficientă a deciziei atacate.


30.10.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 369/39


Acțiune introdusă la 18 septembrie 2017 – Republica Cehă/Comisia

(Cauza T-629/17)

(2017/C 369/53)

Limba de procedură: ceha

Părțile

Reclamantă: Republica Cehă (reprezentanți: M. Smolek, J. Vláčil și T. Müller, agenți)

Pârâtă: Comisia Europeană

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea Deciziei de punere în aplicare a Comisiei C(2017) 4682 final din 6 iulie 2017 de anulare a unei părți din ajutorul din Fondul social european pentru programul operațional Formare în materie de competitivitate în cadrul obiectivelor „Convergență” și „Competitivitate regională și ocuparea forței de muncă” în Republica Cehă, precum și a unei părți din ajutorul din Fondul european de dezvoltare regională pentru programele operaționale Cercetare și dezvoltare pentru inovare în cadrul obiectivului „Convergență” în Republica Cehă și Ajutor tehnic în cadrul obiectivelor „Convergență” și „Competitivitate regională și ocuparea forței de muncă” în Republica Cehă;

obligarea Comisiei Europene la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamanta invocă un motiv întemeiat pe încălcarea articolului 99 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 (1) al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1260/1999 coroborat cu articolul 16 litera (b) din Directiva 2004/18/CE (2) a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii (denumită în continuare „Directiva 2004/18”). Astfel, Comisia a efectuat corecții financiare pentru pretinse neregularități în domeniul achizițiilor publice, care corespund totuși unei proceduri autorizate de articolul 16 litera (b) din Directiva 2004/18. Comisia consideră în mod eronat că derogarea de la normele în materia achizițiilor publice, prevăzută la articolul 16 litera (b) din Directiva 2004/18, referitoare la conținutul programelor, se aplică numai autorităților contractante care sunt societăți de radiodifuziune.


(1)  JO L 210, p.25, Ediție specială, 14/vol. 2, p. 64.

(2)  JO L 134, p. 114, Ediție specială, 06/vol. 8, p. 116.