ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 464

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 59
13 decembrie 2016


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

IV   Informări

2016/C 464/01

Situația veniturilor și cheltuielilor Oficiului Comunitar pentru Soiuri de Plante pentru exercițiul financiar 2016 – Bugetul rectificativ nr. 2

1


Toate sumele din acest document bugetar sunt exprimate în euro, cu excepţia cazului în care se indică altfel.

RO

 


IV Informări

13.12.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 464/1


Situația veniturilor și cheltuielilor Oficiului Comunitar pentru Soiuri de Plante pentru exercițiul financiar 2016 – Bugetul rectificativ nr. 2

(2016/C 464/01)

VENITURI

Titlul

Capitolul

Rubrică

Bugetul 2016

Bugetul rectificativ nr. 2

Sumă nouă

1

VENITURI

1 0

RESURSE DIN TAXE

14 114 000

 

14 114 000

 

Titlul 1 — Total

14 114 000

 

14 114 000

2

SUBVENȚII

2 0

VENITURI DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ

p.m.

 

p.m.

 

Titlul 2 — Total

p.m.

 

p.m.

3

REZERVE

3 0

REZERVE PENTRU DEFICIT

1 307 000

366 000

1 673 000

 

Titlul 3 — Total

1 307 000

366 000

1 673 000

5

VENITURI PENTRU FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ

5 0

VENITURI PENTRU FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ

112 000

 

112 000

 

Titlul 5 — Total

112 000

 

112 000

6

VENITURI DIN SERVICII REALIZATE CU TITLU ONEROS

6 0

VENITURI DIN VÂNZAREA BULETINULUI OFICIAL

p.m.

 

p.m.

 

Titlul 6 — Total

p.m.

 

p.m.

9

VENITURI DIVERSE

9 1

DOBÂNZI BANCARE

250 000

 

250 000

9 2

DONAȚII ȘI MOȘTENIRI

p.m.

 

p.m.

9 3

PROGRAM MULTIBENEFICIAR

p.m.

 

p.m.

 

Titlul 9 — Total

250 000

 

250 000

 

TOTAL GENERAL

15 783 000

366 000

16 149 000

CHELTUIELI

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2016

Bugetul rectificativ nr. 2

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

PERSOANE AFILIATE OCSP

1 1

PERSONAL ACTIV

5 925 000

5 925 000

80 000

80 000

6 005 000

6 005 000

1 2

PERFECȚIONARE PROFESIONALĂ

100 000

100 000

–2 000

–2 000

98 000

98 000

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI

240 000

240 000

 

 

240 000

240 000

1 4

PRESTAȚII INTERIMARE ȘI ALTE PRESTAȚII EXTERNE

147 000

147 000

60 000

60 000

207 000

207 000

1 5

SERVICIUL SOCIAL

20 000

20 000

6 000

6 000

26 000

26 000

1 7

CHELTUIELI DE PRIMIRE ȘI DE REPREZENTARE

10 000

10 000

 

 

10 000

10 000

 

Titlul 1 — Total

6 442 000

6 442 000

144 000

144 000

6 586 000

6 586 000

2

IMOBILE, MATERIALE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

2 0

INVESTIȚII IMOBILIARE

570 000

570 000

 

 

570 000

570 000

2 1

PRELUCRAREA DATELOR

850 000

850 000

 

 

850 000

850 000

2 2

BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE

70 000

70 000

 

 

70 000

70 000

2 3

ADMINISTRAȚIA CURENTĂ

70 000

70 000

 

 

70 000

70 000

2 4

TAXE POȘTALE ȘI TELECOMUNICAȚII

90 000

90 000

 

 

90 000

90 000

2 5

REUNIUNI ȘI CONVOCĂRI

313 000

313 000

 

 

313 000

313 000

2 6

AUDIT INTERN ȘI EVALUĂRI

250 000

250 000

 

 

250 000

250 000

 

Titlul 2 — Total

2 213 000

2 213 000

 

 

2 213 000

2 213 000

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 0

INDEMNIZAȚII PENTRU OFICIILE DE EXAMINARE

7 652 000

6 228 000

238 000

222 000

7 890 000

6 450 000

3 1

ÎNTREȚINEREA COLECȚIILOR DE REFERINȚĂ

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

3 2

ACHIZIȚIONAREA ALTOR RAPOARTE DE EXAMINARE

350 000

340 000

 

 

350 000

340 000

3 3

EXAMINAREA DENUMIRILOR SOIURILOR

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

3 4

PUBLICAȚII ȘI TRADUCERI

150 000

150 000

 

 

150 000

150 000

3 5

ANCHETE, STUDII ȘI CONSULTĂRI TEHNICE

300 000

200 000

200 000

 

500 000

200 000

3 6

CONSILIERI SPECIALI

326 000

210 000

 

 

326 000

210 000

3 7

PROGRAM MULTIBENEFICIAR

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Titlul 3 — Total

8 778 000

7 128 000

438 000

222 000

9 216 000

7 350 000

10

ALTE CHELTUIELI

10 0

CREDITE TEMPORARE

 

 

 

 

 

 

10 1

REZERVE PENTRU CHELTUIELI NEPREVĂZUTE

 

 

 

 

 

 

10 2

CONTRIBUȚIA LA CENTRUL DE TRADUCERI

 

 

 

 

 

 

10 3

RAMBURSAREA SUBVENȚIEI UNIUNII

 

 

 

 

 

 

 

Titlul 10 — Total

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL GENERAL

17 433 000

15 783 000

582 000

366 000

18 015 000

16 149 000

Schema de personal

Grupa de funcții și gradul

2015

2016

Permanent

Temporar

Permanent

Temporar

AD 16

AD 15

1

AD 14

1

1

1

AD 13

AD 12

1

1

1

1

AD 11

1

1

AD 10

1

1

AD 9

2

1

1

1

AD 8

2

2

AD 7

2

1

AD 6

AD 5

1

1

Total

4

9

4

9

AST 11

AST 10

1

3

3

3

AST 9

2

4

3

AST 8

1

_

1

1

AST 7

1

2

1

1

AST 6

1

8

1

8

AST 5

5

6

AST 4

2

2

AST 3

1

1

AST 2

2

1

AST 1

Total

6

27

6

26

Total general

10

36

10

35