ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 293

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 59
12 august 2016


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUŢIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Comisia Europeană

2016/C 293/01

Comunicarea Comisiei în cadrul implementării Directivei 2014/68/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor sub presiune (Publicarea titlurilor și a referințelor standardelor armonizate în temeiul legislației Uniunii în materie de armonizare)  ( 1 )

1

2016/C 293/02

Comunicarea Comisiei în cadrul implementării Directivei 2014/53/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio și de abrogare a Directivei 1999/5/CE (Publicarea titlurilor și a referințelor standardelor armonizate în temeiul legislației Uniunii în materie de armonizare)  ( 1 )

26

2016/C 293/03

Comunicarea Comisiei în cadrul implementării Directivei 2014/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind armonizarea legislațiilor statelor membre cu privire la compatibilitatea electromagnetică (Publicarea titlurilor și a referințelor standardelor armonizate în temeiul legislației Uniunii în materie de armonizare)  ( 1 )

29

2016/C 293/04

Comunicarea Comisiei în cadrul implementării Directivei 2014/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la echipamentele și sistemele de protecție destinate utilizării în atmosfere potențial explozive (Publicarea titlurilor și a referințelor standardelor armonizate în temeiul legislației Uniunii în materie de armonizare)  ( 1 )

52

2016/C 293/05

Comunicarea Comisiei în cadrul implementării Directivei 2014/33/UE a Parlamentului European și a Consiliului de armonizare a legislațiilor statelor membre referitoare la ascensoare și la componentele de siguranță pentru ascensoare (Publicarea titlurilor și a referințelor standardelor armonizate în temeiul legislației Uniunii în materie de armonizare)  ( 1 )

64

2016/C 293/06

Comunicarea Comisiei în cadrul implementării Regulamentului (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului, a Deciziei nr. 768/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1221/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (Publicarea titlurilor și a referințelor standardelor armonizate în temeiul legislației Uniunii în materie de armonizare)  ( 1 )

68


 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

 


IV Informări

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUŢIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

Comisia Europeană

12.8.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 293/1


Comunicarea Comisiei în cadrul implementării Directivei 2014/68/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor sub presiune

(Publicarea titlurilor și a referințelor standardelor armonizate în temeiul legislației Uniunii în materie de armonizare)

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2016/C 293/01)

Următoarea listă cuprinde referințe la standardele armonizate pentru echipamentele sub presiune și la standardele de referință armonizate pentru materialele utilizate la fabricarea echipamentelor sub presiune. În ceea ce privește un standard de referință armonizat pentru materiale, prezumția de conformitate cu cerințele principale de siguranță se limitează la datele tehnice ale materialelor la care se referă standardul și nu presupune că materialul în cauză este adecvat pentru un anumit echipament. În consecință, datele tehnice specificate în standardul unui material se evaluează în raport cu cerințele de proiectare ale echipamentului în cauză, pentru a se verifica îndeplinirea cerințelor principale de siguranță ale Directivei privind echipamentele sub presiune.

OES (1)

Referința și titlul standardului

(și documentul de referință)

Prima publicare în JO

Referința standardului înlocuit

Data încetării prezumției de conformitate a standardului înlocuit

Nota 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 3-8:2006

Stingătoare de incendiu portative. Partea 8: Cerințe suplimentare față de EN 3-7 pentru construcție, rezistență la presiune și încercări mecanice pentru stingătoarele care au presiunea maximă admisă egală sau mai mică de 30 bar

Aceasta este prima publicare

 

 

 

EN 3-8:2006/AC:2007

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN 19:2016

Robinetărie industrială. Marcarea aparatelor de robinetărie de metal

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN 267:2009+A1:2011

Arzătoare automate cu tiraj forțat care utilizează combustibili lichizi

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN 334:2005+A1:2009

Aparate de reglare a presiunii gazelor pentru presiuni de intrare de până la 100 bar

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN 378-2:2008+A2:2012

Sisteme de răcire și pompe de căldură. Condiții de securitate și de mediu. Partea 2: Proiectare, execuție, încercări, marcare și documentație

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN 593:2009+A1:2011

Robinetărie industrială. Robinete metalice cu fluture

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN 676:2003+A2:2008

Arzătoare automate, cu tiraj forțat, care utilizează combustibili gazoși

Aceasta este prima publicare

 

 

 

EN 676:2003+A2:2008/AC:2008

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN 764-4:2014

Echipamente sub presiune. Partea 4: Stabilirea condițiilor tehnice de livrare ale materialelor metalice

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN 764-5:2014

Echipamente sub presiune. Partea 5: Documente de inspecție a materialelor metalice și de conformitate cu specificația de material

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN 764-7:2002

Echipamente sub presiune. Partea 7: Sisteme de securitate pentru echipamentele sub presiune nesupuse la flacără

Aceasta este prima publicare

 

 

 

EN 764-7:2002/AC:2006

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN 1057:2006+A1:2010

Cupru și aliaje de cupru. Țevi rotunde, fără sudură, pentru apă și gaz utilizate la instalații sanitare și de încălzire

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN 1092-1:2007+A1:2013

Flanșe și îmbinarea lor. Flanșe rotunde pentru conducte, robinete, racorduri și accesorii desemnate prin PN. Partea 1: Flanșe de oțel

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN 1092-3:2003

Flanșe și îmbinarea lor. Flanșe rotunde pentru conducte, robinete, racorduri și accesorii desemnate prin PN. Partea 3: Flanșe de aliaj de cupru

Aceasta este prima publicare

 

 

 

EN 1092-3:2003/AC:2007

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN 1092-4:2002

Flanșe și îmbinările lor. Flanșe rotunde pentru conducte, robinete, racorduri și accesorii desemnate prin PN. Partea 4: Flanșe de aliaj de aluminiu

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN 1171:2015

Robinetărie industrială. Robinete cu sertar de fontă

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN 1252-1:1998

Recipiente criogenice. Materiale. Partea 1: Condiții de rezistență pentru temperaturi mai mici de – 80 grade C

Aceasta este prima publicare

 

 

 

EN 1252-1:1998/AC:1998

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN 1252-2:2001

Recipiente criogenice. Materiale. Partea 2: Condiții de tenacitate pentru temperaturi cuprinse între – 80 grade C și – 20 grade C

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN 1349:2009

Robinete de reglare pentru procese industriale

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN 1515-4:2009

Flanșe și îmbinarea lor. Prezoane și piulițe. Partea 4: Alegerea prezoanelor și piulițelor pentru echipamente sub incidența Directivei Echipamente sub Presiune 97/23/CE

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN 1562:2012

Turnătorie. Fontă maleabilă

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN 1563:2011

Turnătorie. Fontă cu grafit nodular

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN 1564:2011

Turnătorie. Fontă ausferitică cu grafit nodular

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN 1591-1:2013

Flanșe și îmbinarea lor. Reguli de calcul ale îmbinărilor cu flanșe circulare cu garnitură de etanșare. Partea 1: Metodă de calcul

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN 1626:2008

Recipiente criogenice. Robinete pentru uz criogenic

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN 1653:1997

Cupru și aliaje de cupru. Plăci, table și discuri pentru boilere, vase sub presiune și rezervoare pentru depozitarea apei calde

Aceasta este prima publicare

 

 

 

EN 1653:1997/A1:2000

Aceasta este prima publicare

Nota 3

 

CEN

EN 1759-3:2003

Flanșe și îmbinarea lor. Flanșe rotunde pentru conducte, robinete, racorduri și accesorii desemnate prin clasă. Partea 3: Flanșe de aliaje de cupru

Aceasta este prima publicare

 

 

 

EN 1759-3:2003/AC:2004

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN 1759-4:2003

Flanșe și îmbinarea lor. Flanșe rotunde pentru conducte, robinete, racorduri și accesorii desemnate prin clasă. Partea 4: Flanșe de aliaje de aluminiu

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN 1797:2001

Recipiente criogenice. Compatibilitate între gaz și material

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN 1866-2:2014

Stingătoare mobile de incendiu. Partea 2: Cerințe pentru construcția, rezistența la presiune și încercări mecanice pentru stingătoare, cu o presiune maximă admisibilă mai mică sau egală cu 30 bari, conforme cu cerințele EN 1866-1

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN 1866-3:2013

Stingătoare mobile de incendiu. Partea 3: Cerințe de asamblare, de construcție și de rezistență la presiune a stingătoarelor cu dioxid de carbon conforme cu cerințele din EN 1866-1

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN 1983:2013

Robinetărie industrială. Robinete cu sferă de oțel

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN 1984:2010

Robinetărie industrială. Robinete cu sertar, de oțel

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN ISO 4126-1:2013

Dispozitive de securitate pentru protecție împotriva suprapresiunilor. Partea 1: Supape de siguranță (ISO 4126-1:2013)

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN ISO 4126-3:2006

Dispozitive de securitate pentru protecție împotriva suprapresiunilor. Partea 3: Supape de siguranță și dispozitive de siguranță cu membrană de rupere în combinație (ISO 4126-3:2006)

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN ISO 4126-4:2013

Dispozitive de securitate pentru protecție împotriva suprapresiunilor. Partea 4: Supape de siguranță pilotate (ISO 4126-4:2013)

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN ISO 4126-5:2013

Dispozitive de securitate pentru protecție împotriva suprapresiunilor. Partea 5: Dispozitive de siguranță pentru descărcarea controlată împotriva suprapresiunilor (DSDCS) (ISO 4126-5:2013)

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN ISO 4126-7:2013

Dispozitive de securitate pentru protecție împotriva suprapresiunilor. Partea 7: Date comune (ISO 4126-7:2013)

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN ISO 9606-2:2004

Calificarea sudorilor. Sudare prin topire. Partea 2: Aluminiu și aliaje de aluminiu (ISO 9606-2:2004)

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN ISO 9606-3:1999

Calificarea sudorilor. Sudare prin topire. Partea 3: Cupru și aliaje de cupru (ISO 9606-3:1999)

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN ISO 9606-4:1999

Calificarea sudorilor. Sudare prin topire. Partea 4: Nichel și aliaje de nichel (ISO 9606-4:1999)

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN ISO 9606-5:2000

Calificarea sudorilor. Sudare prin topire. Partea 5: Titan și aliaje de titan, zirconiu și aliaje de zirconiu (ISO 9606-5:2000)

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN ISO 9712:2012

Examinări nedistructive. Calificarea și certificarea personalului pentru examinări nedistructive (ISO 9712:2012)

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN 10028-1:2007+A1:2009

Produse plate din oțel pentru recipiente sub presiune. Partea 1: Condiții generale

Aceasta este prima publicare

 

 

 

EN 10028-1:2007+A1:2009/AC:2009

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN 10028-2:2009

Produse plate din oțel pentru recipiente sub presiune. Partea 2: Oțeluri nealiate și aliate cu caracteristici specificate la temperatură ridicată

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN 10028-3:2009

Produse plate din oțel pentru recipiente sub presiune. Partea 3: Oțeluri sudabile cu granulație fină, normalizate

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN 10028-4:2009

Produse plate din oțel pentru recipiente sub presiune. Partea 4: Oțeluri aliate cu nichel cu caracteristici specificate la temperatură scăzută

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN 10028-5:2009

Produse plate din oțel pentru recipiente sub presiune. Partea 5: Oțeluri sudabile cu granulație fină laminate termomecanic

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN 10028-6:2009

Produse plate din oțel pentru recipiente sub presiune. Partea 6: Oțeluri sudabile cu granulație fină, călite și revenite

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN 10028-7:2007

Produse plate din oțel pentru recipiente sub presiune. Partea 7: Oțeluri sub presiune

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN 10204:2004

Produse metalice. Tipuri de documente de inspecție

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN 10213:2007+A1:2016

Piese turnate din oțel pentru funcționarea sub presiune

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN 10216-1:2013

Țevi de oțel fără sudură utilizate la presiune. Condiții tehnice de livrare. Partea 1: Țevi de oțel nealiat cu caracteristici specificate la temperatura ambiantă

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN 10216-2:2013

Țevi de oțel fără sudură utilizate la presiune. Condiții tehnice de livrare. Partea 2: Țevi de oțel nealiat cu caracteristici specificate la temperatură ridicată

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN 10216-3:2013

Țevi de oțel fără sudură utilizate la presiune. Condiții tehnice de livrare. Partea 3: Țevi de oțel aliat cu granulație fină

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN 10216-4:2013

Țevi de oțel fără sudură utilizate la presiune. Condiții tehnice de livrare. Partea 4: Țevi de oțel nealiat și aliat cu caracteristici specificate la temperatură scăzută

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN 10216-5:2013

Țevi de oțel fără sudură utilizate la presiune. Condiții tehnice de livrare. Partea 5: Țevi de oțel inoxidabil

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN 10217-1:2002

Țevi de oțel sudate utilizate la presiune. Condiții tehnice de livrare. Partea 1: Țevi de oțel nealiat, cu caracteristici precizate la temperatura ambiantă

Aceasta este prima publicare

 

 

 

EN 10217-1:2002/A1:2005

Aceasta este prima publicare

Nota 3

 

CEN

EN 10217-2:2002

Țevi de oțel sudate utilizate la presiune. Condiții tehnice de livrare. Partea 2: Țevi sudate electric, de oțel nealiat și aliat cu caracteristici precizate la temperatură ridicată

Aceasta este prima publicare

 

 

 

EN 10217-2:2002/A1:2005

Aceasta este prima publicare

Nota 3

 

CEN

EN 10217-3:2002

Țevi de oțel sudate utilizate la presiune. Condiții tehnice de livrare. Partea 3: Țevi de oțel aliat cu granulație fină

Aceasta este prima publicare

 

 

 

EN 10217-3:2002/A1:2005

Aceasta este prima publicare

Nota 3

 

CEN

EN 10217-4:2002

Țevi de oțel sudate utilizate la presiune. Condiții tehnice de livrare. Partea 4: Țevi sudate electric, de oțel nealiat cu caracteristici precizate la temperatură scăzută

Aceasta este prima publicare

 

 

 

EN 10217-4:2002/A1:2005

Aceasta este prima publicare

Nota 3

 

CEN

EN 10217-5:2002

Țevi de oțel sudate utilizate la presiune. Condiții tehnice de livrare. Partea 5: Țevi sudate sub strat de flux, de oțel nealiat și aliat cu caracteristici precizate la temperatură ridicată

Aceasta este prima publicare

 

 

 

EN 10217-5:2002/A1:2005

Aceasta este prima publicare

Nota 3

 

CEN

EN 10217-6:2002

Țevi de oțel sudate utilizate la presiune. Condiții tehnice de livrare. Partea 6: Țevi sudate sub strat de flux, de oțel nealiat cu caracteristici precizate la temperatură scăzută

Aceasta este prima publicare

 

 

 

EN 10217-6:2002/A1:2005

Aceasta este prima publicare

Nota 3

 

CEN

EN 10217-7:2014

Țevi de oțel sudate utilizate la presiune. Condiții tehnice de livrare. Partea 7: Țevi de oțel inoxidabil

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN 10222-1:1998

Piese forjate din oțel pentru recipiente sub presiune. Partea 1: Prescripții generale pentru piesele obținute prin forjare liberă

Aceasta este prima publicare

 

 

 

EN 10222-1:1998/A1:2002

Aceasta este prima publicare

Nota 3

 

CEN

EN 10222-2:1999

Piese forjate din oțel pentru recipiente sub presiune. Partea 2: Oțeluri feritice și martensitice cu caracteristici specificate la temperatură ridicată

Aceasta este prima publicare

 

 

 

EN 10222-2:1999/AC:2000

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN 10222-3:1998

Piese forjate din oțel pentru recipiente sub presiune. Partea 3: Oțeluri cu nichel cu caracteristici specificate la temperatură ridicată

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN 10222-4:1998

Piese forjate din oțel pentru recipiente sub presiune. Partea 4: Oțeluri sudabile cu granulație fină cu limită de curgere ridicată

Aceasta este prima publicare

 

 

 

EN 10222-4:1998/A1:2001

Aceasta este prima publicare

Nota 3

 

CEN

EN 10222-5:1999

Piese forjate din oțel pentru recipiente sub presiune. Partea 5: Oțeluri inoxidabile martensitice, austenitice și austenito-feritice

Aceasta este prima publicare

 

 

 

EN 10222-5:1999/AC:2000

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN 10253-2:2007

Racorduri pentru sudare cap la cap. Partea 2: Oțeluri nealiate și oțeluri aliate feritice cu condiții de inspecții specifice

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN 10253-4:2008

Racorduri pentru sudare cap la cap. Partea 4: Oțeluri inoxidabile austenitice și austenito-feritice (duplex) cu condiții de inspecții specifice

Aceasta este prima publicare

 

 

 

EN 10253-4:2008/AC:2009

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN 10269:2013

Oțeluri și aliaje de nichel pentru elemente de fixare utilizate la temperatură ridicată și/sau scăzută

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN 10272:2007

Bare de oțel inoxidabil pentru recipiente sub presiune

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN 10273:2007

Bare laminate la cald din oțeluri sudabile pentru aparate sub presiune cu caracteristici specificate la temperaturi ridicate

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN 10305-4:2016

Țevi de oțel pentru utilizări de precizie. Condiții tehnice de livrare. Partea 4: Țevi fără sudură trase la rece pentru circuite hidraulice și pneumatice

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN 10305-6:2016

Țevi de oțel pentru utilizări de precizie. Condiții tehnice de livrare. Partea 6: Țevi sudate trase la rece pentru circuite hidraulice și pneumatice

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN ISO 10931:2005

Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru aplicații industriale. Polifluorură de viniliden (PVDF). Specificații pentru componente și sistem (ISO 10931:2005)

Aceasta este prima publicare

 

 

 

EN ISO 10931:2005/A1:2015

Aceasta este prima publicare

Nota 3

 

CEN

EN 12178:2003

Sisteme de răcire și pompe de căldură. Dispozitive pentru indicarea nivelului de lichid. Cerințe, încercări și marcare

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN 12263:1998

Sisteme de răcire și pompe de căldură. Dispozitive întreruptoare de securitate, pentru limitarea presiunii. Condiții și încercări

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN 12266-1:2012

Robinetărie industrială. Încercările aparatelor de robinetărie metalice. Partea 1: Încercări la presiune, proceduri de încercare și criterii de acceptare. Cerințe obligatorii

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN 12284:2003

Sisteme frigorifice și pompe de căldură. Robinete. Condiții, încercări și marcare

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN 12288:2010

Robinetărie industrială. Robinete cu sertar de aliaj de cupru

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN 12392:2016

Aluminiu și aliaje de aluminiu. Produse obținute prin deformare plastică și turnare. Condiții speciale pentru produse destinate executării de echipamente sub presiune

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN 12420:2014

Cupru și aliaje de cupru. Piese forjate

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN 12434:2000

Recipiente criogenice. Racorduri flexibile pentru uz criogenic

Aceasta este prima publicare

 

 

 

EN 12434:2000/AC:2001

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN 12451:2012

Cupru și aliaje de cupru. Țevi rotunde, fără sudură, pentru schimbătoare de căldură

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN 12452:2012

Cupru și aliaje de cupru. Țevi laminate, fără sudură, cu aripioare pentru schimbătoare de căldură

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN 12516-1:2014

Robinetărie industrială. Rezistența mecanică a carcaselor sub presiune. Partea 1: Metoda tabulară pentru carcasele sub presiune ale robinetelor de oțel

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN 12516-2:2014

Robinetărie industrială. Rezistența mecanică a carcaselor sub presiune. Partea 2: Metoda de calcul pentru carcasele sub presiune ale robinetelor de oțel

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN 12516-3:2002

Robinetărie industrială. Rezistența mecanică a carcaselor. Partea 3: Metoda experimentală

Aceasta este prima publicare

 

 

 

EN 12516-3:2002/AC:2003

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN 12516-4:2014

Robinetărie industrială. Rezistența mecanică a carcaselor sub presiune. Partea 4: Metoda de calcul pentru carcasele sub presiune ale robinetelor din materiale metalice altele decât oțelul

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN 12542:2010

Echipamente și accesorii pentru GPL. Recipiente cilindrice staționare, sudate, de oțel, produse în serie, pentru depozitarea gazului petrolier lichefiat (GPL) având un volum mai mic sau egal cu 13 m3. Proiectare și execuție

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN 12735-1:2016

Cupru și aliaje de cupru. Țevi rotunde fără sudură pentru echipamente de aer condiționat și de răcire. Partea 1: Țevi pentru sisteme de conducte

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN 12735-2:2016

Cupru și aliaje de cupru. Țevi rotunde fără sudură din cupru pentru echipamente de aer condiționat și de răcire. Partea 2: Țevi pentru echipamente

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN 12778:2002

Articole de gătit de uz casnic. Vase de gătit sub presiune de uz casnic

Aceasta este prima publicare

 

 

 

EN 12778:2002/AC:2003

Aceasta este prima publicare

 

 

 

EN 12778:2002/A1:2005

Aceasta este prima publicare

Nota 3

 

CEN

EN 12952-1:2015

Cazane cu țevi de apă și instalațiile auxiliare. Partea 1: Generalități

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN 12952-2:2011

Cazane cu țevi de apă și instalații auxiliare. Partea 2: Materiale utilizate pentru părțile sub presiune ale cazanelor și pentru accesorii

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN 12952-3:2011

Cazane cu țevi de apă și instalații auxiliare. Partea 3: Proiectarea și calculul părților sub presiune ale cazanului

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN 12952-5:2011

Cazane cu țevi de apă și instalații auxiliare. Partea 5: Fabricația și construcția părților sub presiune ale cazanului

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN 12952-6:2011

Cazane cu țevi de apă și instalații auxiliare. Partea 6: Examinarea pe durata construcției, documentație și marcarea părților sub presiune ale cazanelor

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN 12952-7:2012

Cazane cu țevi de apă și instalații auxiliare. Partea 7: Cerințe referitoare la echipamentul cazanului

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN 12952-8:2002

Cazane cu țevi de apă și instalațiile auxiliare Partea 8: Cerințe referitoare la echipamentele de încălzire ale cazanului care utilizează combustibili gazoși și lichizi

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN 12952-9:2002

Cazane cu țevi de apă și instalații auxiliare. Partea 9: Cerințe referitoare la echipamentele de încălzire ale cazanului care utilizează combustibili pulverizați

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN 12952-10:2002

Cazane cu țevi de apă și instalații auxiliare. Partea 10: Cerințe referitoare la protecția împotriva suprasarcinii de lucru

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN 12952-11:2007

Cazane cu țevi de apă și instalații auxiliare. Partea 11: Cerințe referitoare la dispozitivele de limitare ale cazanului și la accesoriile acestuia

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN 12952-14:2004

Cazane cu țevi de apă și instalații auxiliare. Partea 14: Cerințe referitoare la sistemele de denitrificare (DENOX) a gazelor arse care utilizează amoniac lichefiat sub presiune și apă amoniacală

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN 12952-16:2002

Cazane cu țevi de apă și instalații auxiliare. Partea 16: Cerințe referitoare la echipamentele de încălzire cu pat fluidizat și cu grătar pentru combustibili solizi

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN 12952-18:2012

Cazane cu țevi de apă și instalații auxiliare. Partea 18: Instrucțiuni de funcționare

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN 12953-1:2012

Cazane cu țevi de fum și instalații auxiliare. Partea 1: Generalități

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN 12953-2:2012

Cazane cu țevi de fum. Partea 2: Materiale utilizate pentru părțile sub presiune ale cazanelor și ale accesoriilor

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN 12953-3:2016

Cazane cu țevi de fum. Partea 3: Proiectarea și calculul părților sub presiune

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN 12953-4:2002

Cazane cu țevi de fum. Partea 4: Execuția și construcția părților sub presiune ale cazanelor

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN 12953-5:2002

Cazane cu țevi de fum. Partea 5: Inspecții în timpul execuției, a documentației și a marcării părților sub presiune ale cazanului

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN 12953-6:2011

Cazane cu țevi de fum. Partea 6: Cerințe referitoare la echipamentele cazanului

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN 12953-7:2002

Cazane cu țevi de fum. Partea 7: Cerințe referitoare la echipamentele de încălzire ale cazanului care utilizează combustibili gazoși și lichizi

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN 12953-8:2001

Cazane cu țevi de fum. Partea 8: Cerințe tehnice referitoare la protecția împotriva suprapresiunii

Aceasta este prima publicare

 

 

 

EN 12953-8:2001/AC:2002

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN 12953-9:2007

Cazane cu țevi de fum. Partea 9: Cerințe referitoare la dispozitivele de limitare ale cazanului și ale accesoriilor acestuia

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN 12953-12:2003

Cazane cu țevi de fum. Partea 12: Cerințe referitoare la echipamentele de încălzire cu grătar ale cazanului care utilizează combustibili solizi

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN 12953-13:2012

Cazane cu țevi de fum și instalații auxiliare. Partea 13: Instrucțiuni de funcționare

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN 13121-1:2003

Rezervoare și recipienți de PAS pentru aplicații deasupra solului. Partea 1: Materii prime. Condiții pentru specificații și condiții de recepție

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN 13121-2:2003

Rezervoare și recipiente de PAS pentru aplicații deasupra solului. Partea 2: Materiale compozite. Rezistență chimică

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN 13121-3:2016

Rezervoare și recipiente de PAS pentru aplicații deasupra solului. Partea 3: Proiectare și calitatea execuției

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN 13134:2000

Lipire tare. Calificarea procedurilor de lipire tare

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN 13136:2013

Sisteme frigorifice și pompe de căldură. Dispozitive de suprapresiune și conductele asociate. Metode de calcul

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN 13175:2014

Echipamente și accesorii pentru GPL. Specificații și încercări pentru robinete și accesorii ale rezervoarelor de gaz petrolier lichefiat (GPL) sub presiune

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN 13348:2016

Cupru și aliaje de cupru. Țevi rotunde, fără sudură, din cupru pentru gaze medicale sau vid

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN 13371:2001

Recipiente criogenice. Racorduri pentru serviciu criogenic

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN 13397:2001

Robinetărie industrială. Robinete metalice cu membrană

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN 13445-1:2014

Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 1: Generalități

Aceasta este prima publicare

 

 

 

EN 13445-1:2014/A1:2014

Aceasta este prima publicare

Nota 3

 

CEN

EN 13445-2:2014

Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 2: Materiale

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN 13445-3:2014

Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 3: Proiectare

Aceasta este prima publicare

 

 

 

EN 13445-3:2014/A1:2015

Aceasta este prima publicare

Nota 3

 

CEN

EN 13445-4:2014

Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 4: Execuție

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN 13445-5:2014

Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 5: Inspecție și examinare

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN 13445-6:2014

Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 6: Cerințe referitoare la proiectarea și execuția recipientelor sub presiune și a părților sub presiune, turnate din fontă cu grafit nodular

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN 13445-8:2014

Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 8: Cerințe suplimentare pentru recipientele sub presiune executate din aluminiu și aliaje de aluminiu

Aceasta este prima publicare

 

 

 

EN 13445-8:2014/A1:2014

Aceasta este prima publicare

Nota 3

 

CEN

EN 13458-1:2002

Recipiente criogenice. Recipiente fixe, izolate sub vid. Partea 1: Condiții de bază

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN 13458-2:2002

Recipiente criogenice. Recipiente fixe, izolate sub vid. Partea 2: Proiectare, execuție, inspecție și încercări

Aceasta este prima publicare

 

 

 

EN 13458-2:2002/AC:2006

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN 13480-1:2012

Conducte industriale metalice. Partea 1: Generalități

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN 13480-2:2012

Conducte industriale metalice. Partea 2: Materiale

Aceasta este prima publicare

 

 

 

EN 13480-2:2012/A1:2013

Aceasta este prima publicare

Nota 3

 

CEN

EN 13480-3:2012

Conducte industriale metalice. Partea 3: Proiectare și calcul

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN 13480-4:2012

Conducte industriale metalice. Partea 4: Fabricație și instalare

Aceasta este prima publicare

 

 

 

EN 13480-4:2012/A1:2013

Aceasta este prima publicare

Nota 3

 

 

EN 13480-4:2012/A2:2015

Aceasta este prima publicare

Nota 3

 

CEN

EN 13480-5:2012

Conducte industriale metalice. Partea 5: Inspecție și încercări

Aceasta este prima publicare

 

 

 

EN 13480-5:2012/A1:2013

Aceasta este prima publicare

Nota 3

 

CEN

EN 13480-6:2012

Conducte industriale metalice. Partea 6: Cerințe suplimentare pentru conductele îngropate

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN 13480-8:2012

Conducte industriale metalice. Partea 8: Cerințe suplimentare pentru conductele de aluminiu și aliaje de aluminiu

Aceasta este prima publicare

 

 

 

EN 13480-8:2012/A1:2014

Aceasta este prima publicare

Nota 3

 

 

EN 13480-8:2012/A2:2015

Aceasta este prima publicare

Nota 3

 

CEN

EN 13547:2013

Robinetărie industrială. Robinete de aliaj de cupru

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN ISO 13585:2012

Lipire tare. Calificarea operatorilor pentru lipire tare (ISO 13585:2012)

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN 13648-1:2008

Recipiente criogenice. Dispozitive de protecție împotriva suprapresiunii. Partea 1: Supape de siguranță pentru uz criogenic

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN 13648-2:2002

Recipiente criogenice. Dispozitive de protecție împotriva suprapresiunii. Partea 2: Dispozitive cu discuri de rupere pentru uz criogenic

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN 13709:2010

Robinetărie industrială. Robinete de închidere și reținere cu ventil de oțel

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN 13789:2010

Robinetărie industrială. Robinete cu ventil de fontă

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN 13831:2007

Vase de expansiune închise cu membrană incorporată pentru instalația cu sisteme de încălzire cu apă

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN 13835:2012

Turnătorie. Fontă austenitică

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN 13923:2005

Recipiente de PAS sub presiune, cu înfășurare filamentară. Materiale, proiectare, fabricație și încercare

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN 14129:2014

Echipamente și accesorii pentru GPL. Supape de siguranță pentru recipiente GPL sub presiune

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN 14197-1:2003

Recipiente criogenice. Recipiente fixe, neizolate sub vid. Partea 1: Condiții de bază

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN 14197-2:2003

Recipiente criogenice. Recipiente fixe, neizolate sub vid. Partea 2: Proiectare, execuție, inspecție și încercare

Aceasta este prima publicare

 

 

 

EN 14197-2:2003/AC:2006

Aceasta este prima publicare

 

 

 

EN 14197-2:2003/A1:2006

Aceasta este prima publicare

Nota 3

 

CEN

EN 14197-3:2004

Recipiente criogenice. Recipiente fixe, neizolate sub vid. Partea 3: Condiții de funcționare

Aceasta este prima publicare

 

 

 

EN 14197-3:2004/AC:2004

Aceasta este prima publicare

 

 

 

EN 14197-3:2004/A1:2005

Aceasta este prima publicare

Nota 3

 

CEN

EN 14222:2003

Cazane cu țevi de fum executate din oțel inoxidabil

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN 14276-1:2006+A1:2011

Echipamente sub presiune pentru sisteme frigorifice și pompe de căldură. Partea 1: Recipiente. Cerințe generale

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN 14276-2:2007+A1:2011

Echipamente sub presiune pentru sisteme frigorifice și pompe de căldură. Partea 2: Conducte. Cerințe generale

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN 14359:2006+A1:2010

Acumulatoare hidropneumatice pentru transmisii hidraulice

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN 14382:2005+A1:2009

Dispozitive de securitate pentru posturile și instalațiile de detentă-reglare a presiunii gazelor. Dispozitive de blocare pentru presiunile de serviciu până la 100 bar

Aceasta este prima publicare

 

 

 

EN 14382:2005+A1:2009/AC:2009

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN 14394:2005+A1:2008

Cazane de încălzire. Cazane echipate cu arzătoare cu tiraj forțat. Putere utilă mai mică sau egală cu 10 MW și temperatură maximă de funcționare de 110 grade C

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN 14570:2014

Echipamente și accesorii pentru GPL. Echipament pentru recipiente de GPL sub presiune supraterane și subterane

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN 14585-1:2006

Furtunuri metalice flexibile ondulate utilizate sub presiune. Partea 1: Prescripții

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN 14917:2009+A1:2012

Compensatoare de dilatare cu burduf metalic pentru aplicații sub presiune

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN 15001-1:2009

Sisteme de alimentare cu gaze. Conducte de gaz cu o presiune de lucru mai mare de 0,5 bar pentru instalații industriale și mai mare de 5 bar pentru instalații industriale și neindustriale. Partea 1: Cerințe funcționale detaliate pentru proiectare, materiale, construcție, inspecție și încercări

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN ISO 15493:2003

Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru aplicații industriale. Acrilonitril-butadien-stiren (ABS), policlorură de vinil neplastifiată (PVC-U) și policlorură de vinil clorurată (PVC-C). Specificații pentru componente și sistem. Serie metrică (ISO 15493:2003)

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN ISO 15613:2004

Specificația și calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Calificarea bazată pe o încercare de sudare înainte de fabricație (ISO 15613:2004)

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN ISO 15614-1:2004

Specificația și calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare. Partea 1: Sudarea cu arc și sudarea cu gaz a oțelurilor și sudarea cu arc a nichelului și a aliajelor de nichel (ISO 15614-1:2004)

Aceasta este prima publicare

 

 

 

EN ISO 15614-1:2004/A1:2008

Aceasta este prima publicare

Nota 3

 

 

EN ISO 15614-1:2004/A2:2012

Aceasta este prima publicare

Nota 3

 

CEN

EN ISO 15614-2:2005

Specificația și calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare. Partea 2: Sudare cu arc electric a aluminiului și aliajelor sale (ISO 15614-2:2005)

Aceasta este prima publicare

 

 

 

EN ISO 15614-2:2005/AC:2009

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN ISO 15614-4:2005

Specificația și calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare. Partea 4: Sudarea în scopul finisării a pieselor turnate din aluminiu (ISO 15614-4:2005)

Aceasta este prima publicare

 

 

 

EN ISO 15614-4:2005/AC:2007

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN ISO 15614-5:2004

Specificația și calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare. Partea 5: Sudarea cu arc electric a titanului, zirconiului și a aliajelor acestora (ISO 15614-5:2004)

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN ISO 15614-6:2006

Specificația și calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare. Partea 6: Sudarea cu arc electric și cu gaze a cuprului și aliajelor sale (ISO 15614-6:2006)

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN ISO 15614-7:2007

Specificația și calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare. Partea 7: Încărcare prin sudare (ISO 15614-7:2007)

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN ISO 15614-8:2016

Specificația și calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare. Partea 8: Sudarea îmbinărilor țeavă – placă tubulară (ISO 15614-8:2016)

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN ISO 15614-11:2002

Specificația și calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare. Partea 11: Sudare cu fascicul de electroni și cu laser (ISO 15614-11:2002)

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN ISO 15620:2000

Sudare. Sudarea prin frecare a materialelor metalice (ISO 15620:2000)

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN 15776:2011+A1:2015

Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Cerințe referitoare la proiectarea și execuția recipientelor sub presiune și a părților sub presiune turnate din fontă cu o alungire la rupere mai mică sau egală cu 15 %

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN ISO 16135:2006

Robinetărie industrială. Robinete cu sferă de materiale termoplastice (ISO 16135:2006)

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN ISO 16136:2006

Robinetărie industrială. Robinete cu fluture de materiale termoplastice (ISO 16136:2006)

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN ISO 16137:2006

Robinetărie industrială. Robinete de închidere de materiale termoplastice (ISO 16137:2006)

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN ISO 16138:2006

Robinetărie industrială. Robinete cu diafragmă de materiale termoplastice (ISO 16138:2006)

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN ISO 16139:2006

Robinetărie industrială. Robinete cu sertar de materiale termoplastice (ISO 16139:2006)

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN 16767:2016

Robinetărie industrială. Robinete de reținere de oțel și fontă

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN ISO 21009-2:2015

Recipiente criogenice. Recipiente fixe izolate sub vid. Partea 2: Condiții de exploatare (ISO 21009-2:2015)

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN ISO 21013-3:2016

Recipiente criogenice. Dispozitive de securitate pentru servicii criogenice. Partea 3: Determinarea capacității și dimensiunii (ISO 21013-3:2016)

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN ISO 21787:2006

Robinetărie industrială. Robinete cu ventil de materiale termoplastice (ISO 21787:2006)

Aceasta este prima publicare

 

 

Nota 1:

În general, data încetării prezumției de conformitate va fi data retragerii („dow”), stabilită de Organismul european de standardizare, însă se atrage atenția utilizatorilor acestor standarde asupra faptului că, în anumite cazuri excepționale, aceasta poate fi diferită.

Nota 2.1:

Standardul nou (sau amendamentul acestuia) are același domeniu de aplicare ca și standardul înlocuit. La data precizată, standardul înlocuit își încetează prezumția de conformitate cu cerințele esențiale sau cu alte cerințe ale legislației corespunzătoare a Uniunii.

Nota 2.2:

Standardul nou are un domeniu de aplicare mai larg decât standardul înlocuit. La data precizată, standardul înlocuit își încetează prezumția de conformitate cu cerințele esențiale sau cu alte cerințe ale legislației corespunzătoare a Uniunii.

Nota 2.3:

Standardul nou are un domeniu de aplicare mai restrâns decât standardul înlocuit. La data precizată, standardul (parțial) înlocuit își încetează prezumția de conformitate cu cerințele esențiale sau cu alte cerințe ale legislației corespunzătoare a Uniunii pentru acele produse sau servicii care cad sub incidența domeniului de aplicare a noului standard. Prezumția de conformitate cu cerințele esențiale sau cu alte cerințe ale legislației corespunzătoare a Uniunii pentru produsele sau serviciile care rămân în același domeniu de aplicare a standardului (parțial) înlocuit, dar care nu intră în domeniul de aplicare a standardului nou, nu este afectată.

Nota 3:

În cazul amendamentelor, standardul de referință este EN CCCCC:YYYY, amendamentele sale anterioare, dacă există, și noul amendament citat. Prin urmare, standardul înlocuit se compune din EN CCCCC:YYYY și amendamentele sale anterioare, dacă există, însă fără noul amendament citat. La data precizată, standardul înlocuit își încetează prezumția de conformitate cu cerințele esențiale sau cu alte cerințe ale legislației corespunzătoare a Uniunii.

NOTĂ:

Se pot obține informații privind disponibilitatea standardelor fie de la Organismul european de standardizare, fie de la organismele naționale de standardizare, o listă a cărora se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în conformitate cu articolul 27 din Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 (2).

Standardele sunt adoptate de către organismele europene de standardizare în limba engleză (CEN și CENELEC le publică, de asemenea, în franceză și germană). Ulterior, titlurile standardelor sunt traduse în toate celelalte limbi oficiale ale Uniunii Europene solicitate de către organismele naționale pentru standardizare. Comisia Europeană nu este responsabilă de corectitudinea titlurilor care au fost prezentate pentru publicare în Jurnalul Oficial.

Trimiterile la Rectificarea „…/AC:YYYY” se publică numai cu titlu informativ. O rectificare elimină erorile de tipărire, lingvistice sau similare din textul unui standard și se poate referi la una sau la mai multe versiuni lingvistice (engleză, franceză și/sau germană) ale unui standard, astfel cum a fost adoptat de un organism de standardizare european.

Publicarea referințelor în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nu implică faptul că standardele sunt disponibile în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene.

Această listă înlocuiește toate listele publicate anterior în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Comisia Europeană asigură actualizarea acestei liste.

Mai multe informații privind standardele armonizate și alte standarde europene se pot găsi pe internet, la adresa:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Organismul european de standardizare:

CEN: Avenue Marnix 17, 1000, Brussels, Tel. +32 25500811; fax +32 25500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Avenue Marnix 17, 1000, Brussels, Tel. +32 25196871; fax +32 25196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, Tel. +33 492944200; fax +33 493654716 (http://www.etsi.eu)

(2)  JO C 338, 27.9.2014, p. 31.


12.8.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 293/26


Comunicarea Comisiei în cadrul implementării Directivei 2014/53/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio și de abrogare a Directivei 1999/5/CE

(Publicarea titlurilor și a referințelor standardelor armonizate în temeiul legislației Uniunii în materie de armonizare)

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2016/C 293/02)

OES (1)

Referința și titlul standardului

(și documentul de referință)

Prima publicare în JO

Referința standardului înlocuit

Data încetării prezumției de conformitate a standardului înlocuit

Nota 1

Standardul vizează acoperirea prevederilor articolului (articolelor) din Directiva 2014/53/UE

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

ETSI

EN 300 065 V2.1.2

Echipamente telegrafice de bandă îngustă cu imprimare directă pentru recepția informațiilor meteorologice și de navigație (NAVTEX). Standard armonizat acoperind cerințele esențiale ale articolului 3.2 și 3.3(g) al Directivei 2014/53/EU

8.7.2016

 

 

Articolul 3(2);Articolul 3(3)(g)

ETSI

EN 300 676-2 V2.1.1

Emițătoare, receptoare și emițătoare receptoare VHF radio portabile, mobile sau fixe la sol pentru serviciul mobil aeronautic VHF utilizând modulația în amplitudine. Standard armonizat care acoperă cerințele principale din articolul 3.2 din Directiva 2014/53/EU

8.7.2016

 

 

Articolul 3(2)

ETSI

EN 301 025 V2.1.1

Echipamente de radiotelefoane VHF pentru comunicații generale și echipamentul asociat pentru apel selectiv digital (DSC) de Clasa D. Standard armonizat acoperind cerințele esențiale ale articolului 3.2 și 3.3 al Directivei2014/53/EU

Aceasta este prima publicare

 

 

Articolul 3(2);Articolul 3(3)(g)

ETSI

EN 301 783 V2.1.1

Echipamente radio pentru amatori, comercial disponibile. Standard armonizat acoperind cerințele esențiale ale articolului 3.2 al Directivei 2014/53/EU

8.7.2016

 

 

Articolul 3(2)

ETSI

EN 301 839 V2.1.1

Dispozitive medicale implantabile de putere ultra-mică (ULP-AMI) și dispozitive periferice înrudite (ULP-AMI-P) operând în gama de frecvențe de la 402 MHz la 405 MHz. Partea 2: Standard armonizat care acoperă cerințele principale din articolul 3.2 din Directiva 2014/53/EU

8.7.2016

 

 

Articolul 3(2)

ETSI

EN 303 203 V2.1.1

Dispozitive cu rază mică de acțiune (SRD). Sisteme de rețele în domeniul medical (MBANSs) operând în domeniul de frecvențe de la 2 483,5 MHz până la 2 500 MHz. Standard armonizat care acoperă cerințele principale din articolul 3.2 din Directiva 2014/53/EU

Aceasta este prima publicare

 

 

Articolul 3(2)

Nota 1:

În general, data încetării prezumției de conformitate va fi data retragerii („dow”), stabilită de Organismul european de standardizare, însă se atrage atenția utilizatorilor acestor standarde asupra faptului că, în anumite cazuri excepționale, aceasta poate fi diferită.

Nota 2.1:

Standardul nou (sau amendamentul acestuia) are același domeniu de aplicare ca și standardul înlocuit. La data precizată, standardul înlocuit își încetează prezumția de conformitate cu cerințele esențiale sau cu alte cerințe ale legislației corespunzătoare a Uniunii.

Nota 2.2:

Standardul nou are un domeniu de aplicare mai larg decât standardul înlocuit. La data precizată, standardul înlocuit își încetează prezumția de conformitate cu cerințele esențiale sau cu alte cerințe ale legislației corespunzătoare a Uniunii.

Nota 2.3:

Standardul nou are un domeniu de aplicare mai restrâns decât standardul înlocuit. La data precizată, standardul (parțial) înlocuit își încetează prezumția de conformitate cu cerințele esențiale sau cu alte cerințe ale legislației corespunzătoare a Uniunii pentru acele produse sau servicii care cad sub incidența domeniului de aplicare a noului standard. Prezumția de conformitate cu cerințele esențiale sau cu alte cerințe ale legislației corespunzătoare a Uniunii pentru produsele sau serviciile care rămân în același domeniu de aplicare a standardului (parțial) înlocuit, dar care nu intră în domeniul de aplicare a standardului nou, nu este afectată.

Nota 3:

În cazul amendamentelor, standardul de referință este EN CCCCC:YYYY, amendamentele sale anterioare, dacă există, și noul amendament citat. Prin urmare, standardul înlocuit se compune din EN CCCCC:YYYY și amendamentele sale anterioare, dacă există, însă fără noul amendament citat. La data precizată, standardul înlocuit își încetează prezumția de conformitate cu cerințele esențiale sau cu alte cerințe ale legislației corespunzătoare a Uniunii.

NOTĂ:

Se pot obține informații privind disponibilitatea standardelor fie de la Organismul european de standardizare, fie de la organismele naționale de standardizare, o listă a cărora se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în conformitate cu articolul 27 din Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 (2).

Standardele sunt adoptate de către organismele europene de standardizare în limba engleză (CEN și CENELEC le publică, de asemenea, în franceză și germană). Ulterior, titlurile standardelor sunt traduse în toate celelalte limbi oficiale ale Uniunii Europene solicitate de către organismele naționale pentru standardizare. Comisia Europeană nu este responsabilă de corectitudinea titlurilor care au fost prezentate pentru publicare în Jurnalul Oficial.

Trimiterile la Corrigenda „…/AC:YYYY” se publică numai cu titlu informativ. Un corrigendum elimină erorile de tipărire, lingvistice sau similare din textul unui standard și se poate referi la una sau la mai multe versiuni lingvistice (engleză, franceză și/sau germană) ale unui standard, astfel cum a fost adoptat de un organism de standardizare european.

Publicarea referințelor în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nu implică faptul că standardele sunt disponibile în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene.

Această listă înlocuiește toate listele publicate anterior în Jurnalul Oficial la Uniunii Europene. Comisia Europeană asigură actualizarea acestei liste.

Mai multe informații privind standardele armonizate și alte standarde europene se pot găsi pe internet, la adresa:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Organismul european de standardizare:

CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Tel. +32 2 5500811; fax + 32 2 5500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Tel. +32 2 5196871; fax + 32 2 5196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Tel. +33 492 944200; fax +33 493 654716, (http://www.etsi.eu)

(2)  JO C 338, 27.9.2014, p. 31.


12.8.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 293/29


Comunicarea Comisiei în cadrul implementării Directivei 2014/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind armonizarea legislațiilor statelor membre cu privire la compatibilitatea electromagnetică

(Publicarea titlurilor și a referințelor standardelor armonizate în temeiul legislației Uniunii în materie de armonizare)

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2016/C 293/03)

OES (1)

Referința și titlul standardului

(și documentul de referință)

Prima publicare în JO

Referința standardului înlocuit

Data încetării prezumției de conformitate a standardului înlocuit

Nota 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 617:2001+A1:2010

Mijloace și sisteme de transport continuu. Cerințe de securitate și CEM pentru echipamente de depozitare a produselor în vrac în silozuri, buncăre, rezervoare și recipiente de alimentare

13.5.2016

 

 

CEN

EN 618:2002+A1:2010

Mijloace și sisteme de transport continuu. Cerințe de securitate și CEM pentru echipamentul de transport al produselor în vrac cu excepția transportoarelor fixe cu bandă

13.5.2016

 

 

CEN

EN 619:2002+A1:2010

Mijloace și sisteme de transport continuu. Cerințe de securitate și CEM pentru echipamente de transport mecanice a sarcinilor unitare

13.5.2016

 

 

CEN

EN 620:2002+A1:2010

Mijloace și sisteme de transport continuu. Cerințe de securitate și compatibilitate electromagnetică pentru transportoarele fixe cu bandă pentru produse în vrac

13.5.2016

 

 

CEN

EN 1155:1997

Feronerie pentru clădiri. Dispozitive de oprire-deschidere acționate electric pentru uși batante. Cerințe și metode de încercare

13.5.2016

 

 

 

EN 1155:1997/A1:2002

13.5.2016

Nota 3

 

CEN

EN 12015:2014

Compatibilitate electromagnetică. Standard gamă de produse pentru ascensoare, scări rulante și trotuare rulante. Emisie

13.5.2016

 

 

CEN

EN 12016:2013

Compatibilitate electromagnetică. Standard gamă de produse pentru ascensoare, scări și trotuare rulante. Imunitate

13.5.2016

 

 

CEN

EN 13241-1:2003+A1:2011

Uși pentru uz industrial, comercial și pentru garaje. Standard de produs. Partea 1: Produse fără caracteristici de rezistență la foc sau protecție la fum

13.5.2016

 

 

CEN

EN 13309:2010

Mașini de construcții. Compatibilitatea electromagnetică a mașinilor cu acționare electrică proprie

13.5.2016

 

 

CEN

EN 14010:2003+A1:2009

Securitatea mașinilor. Echipament pentru acționarea sistemelor de parcare pentru autovehicule. Cerințe de securitate și CEM pentru proiectare, execuție, montare și punere în serviciu

13.5.2016

 

 

CEN

EN ISO 14982:2009

Mașini agricole și forestiere. Compatibilitatea electromagnetică. Metode de încercare și criterii de acceptabilitate (ISO 14982:1998)

13.5.2016

 

 

CEN

EN 16361:2013

Uși acționate automat pentru pietoni. Standard de produs, caracteristici de performanță. Uși pentru pietoni, altele decât de tip batant, proiectate inițial pentru montare cu sistem de acționare automată, fără caracteristici de rezistență la foc și etanșeitate la fum

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50065-1:2011

Transmisia semnalelor prin rețelele electrice de joasă tensiune în banda de frecvențe de la 3 kHz până la 148,5 kHz. Partea 1: Cerințe generale, benzi de frecvențe și perturbații electromagnetice

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50065-2-1:2003

Transmisia semnalelor prin rețelele electrice de joasă tensiune în banda de frecvențe de la 3 kHz până la 148,5 kHz. Partea 2-1: Cerințe de imunitate pentru echipamente principale de comunicații și sisteme operând în domeniul de frecvențe de la 95 kHz până la 148,5 kHz și destinate a fi utilizate în medii rezidențiale, comerciale și ușor industriale

13.5.2016

 

 

 

EN 50065-2-1:2003/A1:2005

13.5.2016

Nota 3

 

 

EN 50065-2-1:2003/AC:2003

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50065-2-2:2003

Transmisia semnalelor prin rețelele electrice de joasă tensiune în banda de frecvențe de la 3 kHz până la 148,5 kHz. Partea 2-2: Cerințe de imunitate pentru echipamente principale de comunicații și sisteme operând în domeniul de frecvențe de la 95 kHz până la 148,5 kHz și destinate a fi utilizate în medii industriale

13.5.2016

 

 

 

EN 50065-2-2:2003/A1:2005

13.5.2016

Nota 3

 

 

EN 50065-2-2:2003/A1:2005/AC:2006

13.5.2016

 

 

 

EN 50065-2-2:2003/AC:2003

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50065-2-3:2003

Transmisia semnalelor prin rețelele electrice de joasă tensiune în banda de frecvențe de la 3 kHz până la 148,5 kHz. Partea 2-3: Cerințe de imunitate pentru echipamente principale de comunicații și sisteme operând în domeniul de frecvențe de la 3 kHz până la 95 kHz și destinate a fi utilizate de către furnizorii și distribuitorii de energie electrică

13.5.2016

 

 

 

EN 50065-2-3:2003/A1:2005

13.5.2016

Nota 3

 

 

EN 50065-2-3:2003/AC:2003

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50083-2:2012

Rețele de distribuție prin cablu pentru semnale de televiziune, semnale de radiodifuziune sonoră și servicii interactive. Partea 2: Compatibilitate electromagnetică pentru echipamente

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50121-1:2006

Aplicații feroviare. Compatibilitate electromagnetică. Partea 1: Generalități

Aceasta este prima publicare

 

 

 

EN 50121-1:2006/AC:2008

Aceasta este prima publicare

 

 

Cenelec

EN 50121-2:2006

Aplicații feroviare. Compatibilitate electromagnetică. Partea 2: Emisii ale sistemului feroviar în ansamblul sau către lumea exterioară

Aceasta este prima publicare

 

 

 

EN 50121-2:2006/AC:2008

Aceasta este prima publicare

 

 

Cenelec

EN 50121-3-1:2006

Aplicații feroviare. Compatibilitate electromagnetică. Partea 3-1: Material rulant. Trenuri și vehicule complete

Aceasta este prima publicare

 

 

 

EN 50121-3-1:2006/AC:2008

Aceasta este prima publicare

 

 

Cenelec

EN 50121-3-2:2006

Aplicații feroviare. Compatibilitate electromagnetică. Partea 3-2: Material rulant. Aparatură

Aceasta este prima publicare

 

 

 

EN 50121-3-2:2006/AC:2008

Aceasta este prima publicare

 

 

Cenelec

EN 50121-4:2006

Aplicații feroviare. Compatibilitate electromagnetică. Partea 4: Emisiile și imunitatea aparaturii de semnalizare și de telecomunicații

Aceasta este prima publicare

 

 

 

EN 50121-4:2006/AC:2008

Aceasta este prima publicare

 

 

Cenelec

EN 50121-5:2006

Aplicații feroviare. Compatibilitate electromagnetică. Partea 5: Emisiile și imunitatea instalaților fixe de alimentare cu energie electrică și ale aparaturii asociate

Aceasta este prima publicare

 

 

 

EN 50121-5:2006/AC:2008

Aceasta este prima publicare

 

 

Cenelec

EN 50130-4:2011

Sisteme de alarmă. Partea 4: Compatibilitate electromagnetică. Standard familie de produse. Prescripții referitoare la imunitatea componentelor din sistemele de alarmă de detecție incendiu, contra efracției, contra jafului, CCTV, de control al accesului și de alarmă socială

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50148:1995

Taxatoare electronice

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50270:2006

Compatibilitate electromagnetică. Aparatură electrică pentru detectarea și măsurarea gazelor combustibile, a gazelor toxice sau a oxigenului

Aceasta este prima publicare

 

 

Cenelec

EN 50293:2012

Sisteme de semnalizare pentru circulația rutieră. Compatibilitate electromagnetică

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50370-1:2005

Compatibilitate electromagnetică (CEM). Standard de familie de produse pentru mașini unelte. Partea 1: Emisie

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50370-2:2003

Compatibilitate electromagnetica (CEM). Standard de familie de produse pentru mașini unelte. Partea 2: Imunitate

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50412-2-1:2005

Echipamente și sisteme de comunicații prin linii de alimentare cu energie electrică utilizate în instalațiile de joasă tensiune în domeniul de frecvență de la 1,6 MHz până la 30 MHz. Partea 2-1: Mediu rezidențial, comercial și industrial. Cerințe de imunitate

13.5.2016

 

 

 

EN 50412-2-1:2005/AC:2009

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50428:2005

Întreruptoare pentru instalațiile electrocasnice fixe și similare. Standard colateral. Întreruptoare și accesorii asociate pentru utilizare în sistemele electronice ale locuințelor și ale clădirilor (HBES)

13.5.2016

 

 

 

EN 50428:2005/A1:2007

13.5.2016

Nota 3

 

 

EN 50428:2005/A2:2009

13.5.2016

Nota 3

 

Cenelec

EN 50470-1:2006

Echipament pentru măsurarea energiei electrice (c.a). Partea 1: Prescripții generale, încercări și condiții de încercare. Echipament pentru măsurare (clasa de exactitate A, B și C)

IEC 62052-11:2003 (Modificat)

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50490:2008

Instalații electrice pentru iluminatul și balizajul aeroporturilor. Prescripții tehnice pentru controlul iluminatului la sol și sisteme de monitorizare. Unități pentru comutatorul selectiv și monitorizarea lămpilor individuale

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50491-5-1:2010

Cerințe generale pentru sisteme electronice pentru locuințe și clădiri (HBES) și sisteme de automatizare și control al clădirilor (BACS). Partea 5-1: Cerințe CEM, condiții și montaj pentru încercări

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50491-5-2:2010

Cerințe generale pentru sisteme electronice pentru locuințe și clădiri (HBES) și sisteme de automatizare și control al clădirilor (BACS). Partea 5-2: Cerințe CEM pentru HBES/BACS utilizate în medii rezidențiale, comerciale și ușor industrializate

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50491-5-3:2010

Cerințe generale pentru sisteme electronice pentru locuințe și clădiri (HBES) și sisteme de automatizare și control al clădirilor (BACS). Partea 5-3: Cerințe CEM pentru HBES/BACS utilizate în medii industriale

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50498:2010

Compatibilitate electromagnetică (CEM). Standard de familie de produse pentru echipamente electronice destinate pieței de piese de schimb și accesorii pentru vehicule

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50512:2009

Instalații electrice pentru iluminatul aeroporturilor. Sisteme avansate de ghidare vizuală pentru aterizare (A-VDGS)

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50529-1:2010

Standard de rețea CEM. Partea 1: Rețele de linii pentru telecomunicații care utilizează fire de telefon

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50529-2:2010

Standard de rețea CEM. Partea 2: Rețele de linii pentru telecomunicații care utilizează cabluri coaxiale

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50550:2011

Dispozitiv de protecție împotriva supratensiunilor la frecvență industrială pentru aplicații casnice și similare

13.5.2016

 

 

 

EN 50550:2011/AC:2012

13.5.2016

 

 

 

EN 50550:2011/A1:2014

13.5.2016

Nota 3

28.7.2017

Cenelec

EN 50557:2011

Prescripții pentru dispozitive cu reînchiderere automată (DRA) pentru întreruptoare automate, ID și IDD, pentru uz casnic și similar

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50561-1:2013

Aparate pentru comunicație prin rețele electrice de joasă tensiune. Caracteristici de perturbații radioelectrice. Limite și metode de măsurare. Partea 1: Aparate utilizate în interiorul clădirilor

13.5.2016

EN 55022:2010

EN 55032:2012

Nota 2.1

9.10.2016

Cenelec

EN 55011:2009

Echipamente de radiofrecvență industriale, științifice și medicale. Caracteristici de perturbații electromagnetice. Limite și metode de măsurare

CISPR 11:2009 (Modificat)

13.5.2016

 

 

 

EN 55011:2009/A1:2010

CISPR 11:2009/A1:2010

13.5.2016

Nota 3

 

Cenelec

EN 55012:2007

Vehicule, bărci și utilaje antrenate de motoare cu ardere internă. Caracteristici ale perturbațiilor radioelectrice. Limite și metode de măsurare pentru protecția receptoarelor exterioare

CISPR 12:2007

13.5.2016

 

 

 

EN 55012:2007/A1:2009

CISPR 12:2007/A1:2009

13.5.2016

Nota 3

 

Cenelec

EN 55014-1:2006

Compatibilitate electromagnetică. Cerințe pentru aparate electrocasnice, unelte electrice și aparate similare. Partea 1: Emisie

CISPR 14-1:2005

13.5.2016

 

 

 

EN 55014-1:2006/A1:2009

CISPR 14-1:2005/A1:2008

13.5.2016

Nota 3

 

 

EN 55014-1:2006/A2:2011

CISPR 14-1:2005/A2:2011

13.5.2016

Nota 3

 

Cenelec

EN 55014-2:1997

Compatibilitate electromagnetică. Cerințe pentru aparate electrocasnice, scule electrice și aparate similare. Partea 2: Imunitate. Standard de familie de produse

CISPR 14-2:1997

Aceasta este prima publicare

 

 

 

EN 55014-2:1997/A1:2001

CISPR 14-2:1997/A1:2001

Aceasta este prima publicare

Nota 3

 

 

EN 55014-2:1997/A2:2008

CISPR 14-2:1997/A2:2008

Aceasta este prima publicare

Nota 3

 

 

EN 55014-2:1997/AC:1997

Aceasta este prima publicare

 

 

Cenelec

EN 55015:2006

Limite și metode de măsurare a perturbațiilor radioelectrice produse de echipamentele electrice de iluminat și echipamentele similare

CISPR 15:2005

Aceasta este prima publicare

 

 

 

EN 55015:2006/A1:2007

CISPR 15:2005/A1:2006

Aceasta este prima publicare

Nota 3

 

 

EN 55015:2006/A2:2009

CISPR 15:2005/A2:2008

Aceasta este prima publicare

Nota 3

 

Cenelec

EN 55015:2013

Limite și metode de măsurare a perturbațiilor radioelectrice produse de echipamentele electrice de iluminat și echipamentele similare

CISPR 15:2013 + IS1:2013 + IS2:2013

13.5.2016

EN 55015:2006

+ A1:2007

+ A2:2009

Nota 2.1

12.6.2016

Cenelec

EN 55022:2010

Echipamente pentru tehnologia informației. Caracteristici de perturbații radioelectrice. Limite și metode de măsurare

CISPR 22:2008 (Modificat)

Aceasta este prima publicare

 

 

 

EN 55022:2010/AC:2011

Aceasta este prima publicare

 

 

Cenelec

EN 55024:2010

Echipamente pentru tehnologia informației. Caracteristici de imunitate. Limite și metode de măsurare

CISPR 24:2010

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 55032:2012

Compatibilitate electromagnetică pentru echipamente multimedia. Cerințe de emisie

CISPR 32:2012

Aceasta este prima publicare

EN 55022:2010

EN 55103-1:2009

+ A1:2012

Nota 2.1

5.3.2017

 

EN 55032:2012/AC:2013

Aceasta este prima publicare

 

 

Cenelec

EN 55103-1:2009

Compatibilitate electromagnetică. Standard de familie de produse pentru aparate de uz profesional audio, video, audiovizuale și de comandă a luminilor pentru spectacole. Partea 1: Emisie

Aceasta este prima publicare

 

 

 

EN 55103-1:2009/A1:2012

Aceasta este prima publicare

Nota 3

 

Cenelec

EN 55103-2:2009

Compatibilitate electromagnetică. Standard de familie de produse pentru aparate de uz profesional audio, video, audiovizuale și de comandă a luminilor pentru spectacole. Partea 2: Imunitate

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 60034-1:2010

Mașini electrice rotative. Partea 1: Valori nominale și performanță

IEC 60034-1:2010 (Modificat)

13.5.2016

 

 

 

EN 60034-1:2010/AC:2010

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 60204-31:2013

Securitatea mașinilor. Echipamentul electric al mașinilor. Partea 31: Cerințe particulare de securitate și CEM pentru mașinile, unitățile și sistemele de cusut

IEC 60204-31:2013

13.5.2016

EN 60204-31:1998

Nota 2.1

28.5.2016

Cenelec

EN 60255-26:2013

Relee de măsurare și dispozitive de protecție. Partea 26: Prescripții de compatibilitate electromagnetică

IEC 60255-26:2013

13.5.2016

 

 

 

EN 60255-26:2013/AC:2013

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 60669-2-1:2004

Întreruptoare pentru instalații electrice fixe pentru uz casnic și scopuri similare. Partea 2-1: Prescripții particulare – Întreruptoare electronice

IEC 60669-2-1:2002 (Modificat) + IS1:2011 + IS2:2012

13.5.2016

 

 

 

EN 60669-2-1:2004/A1:2009

IEC 60669-2-1:2002/A1:2008 (Modificat)

13.5.2016

Nota 3

 

 

EN 60669-2-1:2004/A12:2010

13.5.2016

Nota 3

 

 

EN 60669-2-1:2004/AC:2007

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 60730-1:2011

Dispozitive automate cu comandă electrică de utilizare casnică și similară. Partea 1: Cerințe generale

IEC 60730-1:2010 (Modificat)

13.5.2016

EN 60730-1:2000

+ A12:2003

+ A13:2004

+ A14:2005

+ A16:2007

+ A1:2004

+ A2:2008

Nota 2.1

28.6.2016

Cenelec

EN 60730-2-5:2002

Dispozitive de comandă automată ale aparatelor pentru uz casnic și scopuri similare. Partea 2-5: Prescripții particulare pentru sisteme de comandă electrică a arzătoarelor

IEC 60730-2-5:2000 (Modificat)

Aceasta este prima publicare

 

 

 

EN 60730-2-5:2002/A11:2005

Aceasta este prima publicare

Nota 3

1.12.2008

 

EN 60730-2-5:2002/A1:2004

IEC 60730-2-5:2000/A1:2004 (Modificat)

Aceasta este prima publicare

Nota 3

1.12.2008

 

EN 60730-2-5:2002/A2:2010

IEC 60730-2-5:2000/A2:2008 (Modificat)

Aceasta este prima publicare

Nota 3

1.3.2013

Cenelec

EN 60730-2-6:2008

Dispozitive de comandă automată ale aparatelor pentru uz caznic și scopuri similare. Partea 2-6: Prescripții particulare pentru dispozitive de comandă sensibile la presiune, inclusiv prescripții mecanice

IEC 60730-2-6:2007 (Modificat)

Aceasta este prima publicare

 

 

Cenelec

EN 60730-2-7:2010

Dispozitive de comandă automată ale aparatelor pentru uz casnic și scopuri similare. Partea 2-7: Prescripții speciale pentru programatoare și întreruptoare temporizate

IEC 60730-2-7:2008 (Modificat)

13.5.2016

 

 

 

EN 60730-2-7:2010/AC:2011

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 60730-2-8:2002

Dispozitive de comandă automată ale aparatelor pentru uz casnic și scopuri similare. Partea 2-8: Prescripții particulare pentru electrovalve hidraulice, inclusiv prescripții mecanice

IEC 60730-2-8:2000 (Modificat)

13.5.2016

 

 

 

EN 60730-2-8:2002/A1:2003

IEC 60730-2-8:2000/A1:2002 (Modificat)

13.5.2016

Nota 3

 

Cenelec

EN 60730-2-9:2010

Dispozitive de comandă automată ale aparatelor pentru uz casnic și scopuri similare. Partea 2-9: Prescripții speciale pentru dispozitive de comandă sensibile la temperatură

IEC 60730-2-9:2008 (Modificat)

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 60730-2-14:1997

Dispozitive de comandă automată ale aparatelor pentru uz casnic și scopuri similare. Partea 2-14: Prescripții particulare pentru dispozitive de acționare electrice

IEC 60730-2-14:1995 (Modificat)

13.5.2016

 

 

 

EN 60730-2-14:1997/A1:2001

IEC 60730-2-14:1995/A1:2001

13.5.2016

Nota 3

 

Cenelec

EN 60730-2-15:2010

Dispozitive de comandă automată ale aparatelor pentru uz casnic și scopuri similare. Partea 2-15: Prescripții speciale pentru dispozitive electrice de comandă automată de detectare a debitului de aer, apă și de detectare a nivelului apei

IEC 60730-2-15:2008 (Modificat)

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 60870-2-1:1996

Echipamente și sisteme de teleconducere. Partea 2: Condiții de funcționare. Secțiunea 1: Alimentare și compatibilitate electromagnetică

IEC 60870-2-1:1995

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 60945:2002

Echipamente și sisteme de navigație și radiocomunicații maritime. Reguli generale. Metode de încercare și rezultate impuse

IEC 60945:2002

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 60947-1:2007

Aparataj de joasă tensiune. Partea 1: Reguli generale

IEC 60947-1:2007

13.5.2016

 

 

 

EN 60947-1:2007/A1:2011

IEC 60947-1:2007/A1:2010

13.5.2016

Nota 3

 

 

EN 60947-1:2007/A2:2014

IEC 60947-1:2007/A2:2014

13.5.2016

Nota 3

14.10.2017

Cenelec

EN 60947-2:2006

Aparataj de joasă tensiune. Partea 2: Întreruptoare automate

IEC 60947-2:2006

13.5.2016

 

 

 

EN 60947-2:2006/A1:2009

IEC 60947-2:2006/A1:2009

13.5.2016

Nota 3

 

 

EN 60947-2:2006/A2:2013

IEC 60947-2:2006/A2:2013

13.5.2016

Nota 3

 

Cenelec

EN 60947-3:2009

Aparataj de joasă tensiune. Partea 3: Întreruptoare, separatoare, întreruptoare-separatoare și combinații cu fuzibile

IEC 60947-3:2008

13.5.2016

 

 

 

EN 60947-3:2009/A1:2012

IEC 60947-3:2008/A1:2012

13.5.2016

Nota 3

 

Cenelec

EN 60947-4-1:2010

Aparataj de joasă tensiune. Partea 4-1: Contactoare și demaroare de motoare. Contactoare și demaroare electromecanice

IEC 60947-4-1:2009

13.5.2016

 

 

 

EN 60947-4-1:2010/A1:2012

IEC 60947-4-1:2009/A1:2012

13.5.2016

Nota 3

 

Cenelec

EN 60947-4-2:2012

Aparataj de joasă tensiune. Partea 4-2: Contactoare și demaroare de motoare. Controlere și demaroare cu semiconductoare pentru motoare de curent alternativ

IEC 60947-4-2:2011

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 60947-4-3:2014

Aparataj de joasă tensiune. Partea 4-3: Contactoare și demaroare de motoare. Controlere și contactoare cu semiconductoare în curent alternativ, pentru alte sarcini decât motoare

IEC 60947-4-3:2014

13.5.2016

EN 60947-4-3:2000

+ A1:2006

+ A2:2011

Nota 2.1

11.6.2017

Cenelec

EN 60947-5-1:2004

Aparataj de joasă tensiune. Partea 5-1: Aparate și elemente de comutație pentru circuite de comandă. Aparate electromecanice pentru circuite de comandă

IEC 60947-5-1:2003

13.5.2016

 

 

 

EN 60947-5-1:2004/A1:2009

IEC 60947-5-1:2003/A1:2009

13.5.2016

Nota 3

 

 

EN 60947-5-1:2004/AC:2004

13.5.2016

 

 

 

EN 60947-5-1:2004/AC:2005

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 60947-5-2:2007

Aparataj de joasă tensiune. Partea 5-2: Aparate și elemente de comutație pentru circuite de comandă. Detectoare de proximitate

IEC 60947-5-2:2007

13.5.2016

 

 

 

EN 60947-5-2:2007/A1:2012

IEC 60947-5-2:2007/A1:2012

13.5.2016

Nota 3

 

Cenelec

EN 60947-5-3:1999

Aparataj de joasă tensiune. Partea 5-3: Aparate și elemente de comutație pentru circuite de comandă. Prescripții pentru dispozitive de detectare de proximitate cu comportare definită în condiții de defect (PDF)

IEC 60947-5-3:1999

13.5.2016

 

 

 

EN 60947-5-3:1999/A1:2005

IEC 60947-5-3:1999/A1:2005

13.5.2016

Nota 3

 

Cenelec

EN 60947-5-6:2000

Aparataj de joasă tensiune. Partea 5-6: Aparate și elemente de comutație pentru circuite de comandă. Interfață de curent continuu pentru senzori de proximitate și amplificatoare de comutare (NAMUR)

IEC 60947-5-6:1999

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 60947-5-7:2003

Aparataj de joasă tensiune. Partea 5-7: Aparate și elemente de comutație pentru circuite de comandă. Prescripții pentru detectoare de proximitate cu ieșire analogică

IEC 60947-5-7:2003

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 60947-5-9:2007

Aparataj de joasă tensiune. Partea 5-9: Aparataje și elemente de comutație pentru circuite de comandă. Detectoare de debit

IEC 60947-5-9:2006

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 60947-6-1:2005

Aparataj de joasă tensiune. Partea 6-1: Echipamente cu funcții multiple. Echipamente de comutație de transfer

IEC 60947-6-1:2005

13.5.2016

 

 

 

EN 60947-6-1:2005/A1:2014

IEC 60947-6-1:2005/A1:2013

13.5.2016

Nota 3

17.1.2017

Cenelec

EN 60947-6-2:2003

Aparataj de joasă tensiune. Partea 6-2: Echipamente cu funcții multiple. Aparate (sau echipament) de comutație, de comandă și de protecție (ACP)

IEC 60947-6-2:2002

13.5.2016

 

 

 

EN 60947-6-2:2003/A1:2007

IEC 60947-6-2:2002/A1:2007

13.5.2016

Nota 3

 

Cenelec

EN 60947-8:2003

Aparataj de joasă tensiune. Partea 8: Unități de comandă pentru protecția termică incorporată (CTP) a mașinilor electrice rotative

IEC 60947-8:2003

13.5.2016

 

 

 

EN 60947-8:2003/A1:2006

IEC 60947-8:2003/A1:2006

13.5.2016

Nota 3

 

 

EN 60947-8:2003/A2:2012

IEC 60947-8:2003/A2:2011

13.5.2016

Nota 3

 

Cenelec

EN 60974-10:2014

Echipament pentru sudare cu arc electric. Partea 10: Prescripții referitoare la compatibilitatea electromagnetică (CEM)

IEC 60974-10:2014

13.5.2016

EN 60974-10:2007

Nota 2.1

13.3.2017

Cenelec

EN 61000-3-2:2014

Compatibilitate electromagnetică (CEM). Partea 3-2: Limite. Limite pentru emisiile de curenți armonici (curent de intrare al echipamentelor <= 16 A pe fază)

IEC 61000-3-2:2014

13.5.2016

EN 61000-3-2:2006

+ A1:2009

+ A2:2009

Nota 2.1

30.6.2017

Cenelec

EN 61000-3-3:2013

Compatibilitate electromagnetică (CEM). Partea 3-3: Limite. Limitarea variațiilor de tensiune, a fluctuațiilor de tensiune și a flickerului în rețelele publice de alimentare de joasă tensiune, pentru echipamente având un curent nominal <= 16 A pe fază și care nu sunt supuse unor restricții de conectare

IEC 61000-3-3:2013

13.5.2016

EN 61000-3-3:2008

Nota 2.1

18.6.2016

Cenelec

EN 61000-3-11:2000

Compatibilitate electromagnetică (CEM). Partea 3-11: Limite. Limitarea variațiilor de tensiune, a fluctuațiilor de tensiune și a flickerului în rețelele publice de alimentare de joasă tensiune. Echipamente având un curent absorbit <= 75 A și care sunt supuse unor restricții de conectare

IEC 61000-3-11:2000

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 61000-3-12:2011

Compatibilitate electromagnetică (CEM). Partea 3-12: Limite. Limite pentru curenții armonici produși de echipamentele conectate la rețelele publice de joasă tensiune, cu un curent absorbit > 16 A și ≤ 75 A pe fază

IEC 61000-3-12:2011 + IS1:2012

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 61000-6-1:2007

Compatibilitate electromagnetică (CEM). Partea 6-1: Standarde generice. Imunitatea în mediile rezidențiale, comerciale și ușor industrializate

IEC 61000-6-1:2005

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 61000-6-2:2005

Compatibilitate electromagnetică (CEM). Partea 6-2: Standarde generice. Imunitate pentru mediile industriale

IEC 61000-6-2:2005

13.5.2016

 

 

 

EN 61000-6-2:2005/AC:2005

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 61000-6-3:2007

Compatibilitate electromagnetică (CEM). Partea 6-3: Standarde generice. Standard de emisie pentru mediile rezidențiale, comerciale și ușor industrializate

IEC 61000-6-3:2006

13.5.2016

 

 

 

EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012

13.5.2016

 

 

 

EN 61000-6-3:2007/A1:2011

IEC 61000-6-3:2006/A1:2010

13.5.2016

Nota 3

 

Cenelec

EN 61000-6-4:2007

Compatibilitate electromagnetică (CEM). Partea 6-4: Standarde generice. Standard de emisie pentru mediile industriale

IEC 61000-6-4:2006

13.5.2016

 

 

 

EN 61000-6-4:2007/A1:2011

IEC 61000-6-4:2006/A1:2010

13.5.2016

Nota 3

 

Cenelec

EN 61008-1:2012

Întreruptoare automate de curent diferențial rezidual fără protecție încorporată la supracurenți pentru uz casnic și similar (ID). Partea 1: Reguli generale

IEC 61008-1:2010 (Modificat)

13.5.2016

EN 61008-1:2004

+ A11:2007

+ A12:2009

+ A13:2012

Nota 2.1

18.6.2017

 

EN 61008-1:2012/A1:2014

IEC 61008-1:2010/A1:2012 (Modificat)

13.5.2016

Nota 3

4.8.2017

Cenelec

EN 61009-1:2012

Întreruptoare automate de curent diferențial rezidual cu protecție încorporată la supracurenți pentru uz casnic și similar (DD). Partea 1: Reguli generale

IEC 61009-1:2010 (Modificat)

13.5.2016

EN 61009-1:2004

+ A11:2008

+ A12:2009

+ A13:2009

+ A14:2012

Nota 2.1

18.6.2017

Cenelec

EN 61131-2:2007

Automate programabile. Partea 2: Cerințe și încercări ale echipamentelor

IEC 61131-2:2007

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 61204-3:2000

Surse de alimentare de joasă tensiune, ieșire de c.c. Partea 3: Compatibilitate electromagnetică (CEM)

IEC 61204-3:2000

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 61326-1:2013

Echipamente electrice de măsurare, de comandă și de laborator. Cerințe EMC. Partea 1: Cerințe generale

IEC 61326-1:2012

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 61326-2-1:2013

Echipamente electrice de măsurare, de comandă și de laborator. Cerințe EMC. Partea 2-1: Cerințe speciale. Configurații de încercare, condiții funcționale și criterii de performanță pentru încercarea de sensibilitate a echipamentelor de măsurare utilizate în aplicații neprotejate EMC

IEC 61326-2-1:2012

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 61326-2-2:2013

Echipamente electrice de măsurare, de comandă și de laborator. Cerințe EMC. Partea 2-2: Cerințe speciale. Configurații de încercare, condiții funcționale și criterii de performanță pentru echipamente portabile de încercare, de măsurare și de supraveghere utilizate în sisteme de distribuție de joasă tensiune

IEC 61326-2-2:2012

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 61326-2-3:2013

Echipamente electrice de măsurare, de comandă și de laborator. Cerințe EMC. Partea 2-3: Cerințe speciale. Configurații de încercare, condiții funcționale și criterii de performanță pentru traductoare cu sistem de condiționare a semnalului integrat sau la distanță

IEC 61326-2-3:2012

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 61326-2-4:2013

Echipamente electrice de măsurare, de comandă și de laborator. Cerințe EMC. Partea 2-4: Cerințe speciale. Configurații de încercare, condiții funcționale și criterii de performanță pentru dispozitive de supraveghere a izolației în conformitate cu CEI 61557-8 și pentru echipamente de localizare a defectelor de izolație în conformitate cu CEI 61557-9

IEC 61326-2-4:2012

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 61326-2-5:2013

Echipamente electrice de măsurare, de comandă și de laborator. Cerințe EMC. Partea 2-5: Cerințe speciale. Configurații de încercare, condiții funcționale și criterii de performanță pentru dispozitive cu interfețe pentru magistrale de câmp în conformitate cu CEI 61784-1

IEC 61326-2-5:2012

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 61439-1:2011

Ansambluri de aparataj de joasă tensiune. Partea 1: Reguli generale

IEC 61439-1:2011

13.5.2016

 

 

EN 61439-1:2011 nu dă prezumția de conformitate fără o altă parte din standard.

Cenelec

EN 61439-2:2011

Ansambluri de aparataj de joasă tensiune. Partea 2: Ansambluri de aparataj de putere

IEC 61439-2:2011

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 61439-3:2012

Ansambluri de aparataj de joasă tensiune. Partea 3: Tablouri de distribuþie destinate să fie operate de persoane obișnuite

IEC 61439-3:2012

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 61439-4:2013

Ansambluri de aparataj de joasă tensiune. Partea 4: Prescripții particulare pentru ansambluri de aparataj utilizate pe șantiere (AUS)

IEC 61439-4:2012

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 61439-5:2011

Ansambluri de aparataj de joasă tensiune – Partea 5: Ansambluri de aparataj pentru rețele de distribuție publică

IEC 61439-5:2010

Aceasta este prima publicare

 

 

Cenelec

EN 61439-6:2012

Ansambluri de aparataj de joasă tensiune. Partea 6: Canale de distribuție prefabricate

IEC 61439-6:2012

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 61543:1995

Dispozitive diferențiale reziduale (DDR) pentru uz casnic și scopuri similare. Compatibilitate electromagnetică

IEC 61543:1995

13.5.2016

 

 

 

EN 61543:1995/A11:2003

13.5.2016

Nota 3

 

 

EN 61543:1995/A12:2005

13.5.2016

Nota 3

 

 

EN 61543:1995/A2:2006

IEC 61543:1995/A2:2005

13.5.2016

Nota 3

 

 

EN 61543:1995/A11:2003/AC:2004

13.5.2016

 

 

 

EN 61543:1995/AC:1997

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 61547:2009

Echipamente pentru iluminat de uz general. Cerințe privind imunitatea CEM

IEC 61547:2009 + IS1:2013

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 61557-12:2008

Securitate electrică în rețele de distribuție de joasă tensiune de 1 kV c.a. și 1,5  kV c.c. Dispozitive de control, de măsurare sau de supraveghere a măsurilor de protecție. Partea 12: Dispozitive de măsurare și de supraveghere a performanțelor

IEC 61557-12:2007

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 61800-3:2004

Acționări electrice de putere cu viteză variabilă. Partea 3: Cerințe CEM și metode de încercare specifice

IEC 61800-3:2004

13.5.2016

 

 

 

EN 61800-3:2004/A1:2012

IEC 61800-3:2004/A1:2011

13.5.2016

Nota 3

 

Cenelec

EN 61812-1:2011

Relee cu timp specificat pentru aplicații industriale și rezidențiale. Partea 1: Prescripții și încercări

IEC 61812-1:2011

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 62020:1998

Aparate electrice mici. Dispozitive de control al izolației prin curent diferențial rezidual (RCM) pentru uz casnic și scopuri similare

IEC 62020:1998

13.5.2016

 

 

 

EN 62020:1998/A1:2005

IEC 62020:1998/A1:2003 (Modificat)

13.5.2016

Nota 3

 

Cenelec

EN 62026-1:2007

Aparataj de joasă tensiune. Interfețe pentru dispozitive de comandă (CDI). Partea 1: Reguli generale

IEC 62026-1:2007

13.5.2016

 

 

EN 62026-1:2007 nu dă prezumția de conformitate fără o altă parte din standard.

Cenelec

EN 62026-2:2013

Aparataj de joasă tensiune. Interfețe aparate de comandă-aparate (CDI). Partea 2: Interfață senzor-organ de comandă (AS-i)

IEC 62026-2:2008 (Modificat)

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 62026-3:2009

Aparataj de joasă tensiune. Interfețe aparate de comandă – aparate (CDI). Partea 3: DeviceNet

IEC 62026-3:2008

Aceasta este prima publicare

 

 

Cenelec

EN 62026-7:2013

Aparataj de joasă tensiune – Interfețe aparate de comandă -aparate (CDI) – Partea 7: CompoNet

IEC 62026-7:2010 (Modificat)

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 62040-2:2006

Surse de alimentare neîntreruptibile (UPS). Partea 2: Cerințe de compatibilitate electromagnetică (CEM)

IEC 62

IEC 62040-2:2005

13.5.2016

 

 

 

EN 62040-2:2006/AC:2006

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 62052-11:2003

Echipament pentru măsurarea energiei electrice (c.a). Prescripții particulare. Partea 11: Echipament pentru măsurare

IEC 62052-11:2003

13.5.2016

 

 

EN 62052-11:2003 nu dă prezumția de conformitate fără o altă parte din seriile EN 62053.

Cenelec

EN 62052-21:2004

Echipament pentru măsurarea energiei electrice (c.a). Prescripții generale, încercări și condiții de încercare. Partea 21: Echipament pentru tarifare și controlul sarcinii

IEC 62052-21:2004

13.5.2016

 

 

EN 62052-21:2004 nu dă prezumția de conformitate fără o altă parte din seriile EN 62054.

Cenelec

EN 62053-11:2003

Echipament pentru măsurarea energiei electrice (c.a). Prescripții particulare. Partea 11: Contoare electromecanice pentru energie activă (clase 0,5 , 1 și 2)

IEC 62053-11:2003

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 62053-21:2003

Echipament pentru măsurarea energiei electrice (c.a). Prescripții particulare. Partea 21: Contoare statice pentru energie activă (clase 1 și 2)

IEC 62053-21:2003

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 62053-22:2003

Echipamente pentru măsurarea energiei electrice (c.a). Prescripții particulare. Partea 22: Contoare statice pentru energie activă (clase 0,2 S și 0,5 S)

IEC 62053-22:2003

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 62053-23:2003

Echipamente pentru măsurarea energiei electrice (c.a). Prescripții particulare. Partea 23: Contoare statice pentru energie reactivă (clase 2 și 3)

IEC 62053-23:2003

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 62054-11:2004

Echipamente de măsurare a energiei electrice (c.a.). Tarifare și controlul sarcinii. Partea 11: Prescripții particulare pentru receptoare electronice de telecomandă centralizată

IEC 62054-11:2004

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 62054-21:2004

Echipamente de măsurare a energiei electrice (c.a.). Tarifare și controlul sarcinii. Partea 21: Prescripții particulare pentru programatoare

IEC 62054-21:2004

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 62135-2:2008

Echipamente pentru sudare prin presiune. Partea 2: Prescripții pentru compatibilitate electromagnetică (CEM)

IEC 62135-2:2007

Aceasta este prima publicare

 

 

Cenelec

EN 62310-2:2007

Sisteme de transfer static (STS). Partea 2: Cerințe de compatibilitate electromagnetică

IEC 62310-2:2006 (Modificat)

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 62423:2012

Întreruptoare automate de curent diferențial rezidual de tip B și F cu sau fără protecție la supracurenți încorporată pentru utilizări casnice și similare

IEC 62423:2009 (Modificat)

13.5.2016

EN 62423:2009

Nota 2.1

19.6.2017

Cenelec

EN 62586-1:2014

Măsurarea calității energiei electrice în rețelele electrice. Partea 1: Aparate de măsurare a calității energiei electrice

IEC 62586-1:2013

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 62586-2:2014

Măsurarea calității energiei electrice în rețelele electrice. Partea 2: Încercări funcționale și prescripții de incertitudine

IEC 62586-2:2013

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 62606:2013

Prescripții generale pentru dispozitive de detectare a defectului de arc electric

IEC

IEC 62606:2013 (Modificat)

13.5.2016

 

 

ETSI

EN 300 386 V1.6.1

Compatibilitate electromagnetică și probleme ale spectrului radio (ERM). Echipamente pentru rețele de telecomunicații. Cerințe de compatibilitate electromagnetică (CEM)

13.5.2016

 

 

ETSI

EN 301 489-1 V1.9.2

Compatibilitate electromagnetică și probleme ale spectrului radio (ERM). Standard de compatibilitate electromagnetică (EMC) pentru echipamente radio și servicii. Partea 1: Cerințe tehnice comune

13.5.2016

 

 

ETSI

EN 301 489-34 V1.4.1

Compatibilitate electromagnetică și probleme de spectru radio (ERM). Standard de compatibilitate electromagnetică (CEM) pentru echipamente radio și servicii. Partea 34: Condiții specifice pentru stația externă de putere (EPS) pentru telefoane mobile

13.5.2016

 

 

Nota 1:

În general, data încetării prezumției de conformitate va fi data retragerii („dow”), stabilită de Organismul european de standardizare, însă se atrage atenția utilizatorilor acestor standarde asupra faptului că, în anumite cazuri excepționale, aceasta poate fi diferită.

Nota 2.1:

Standardul nou (sau amendamentul acestuia) are același domeniu de aplicare ca și standardul înlocuit. La data precizată, standardul înlocuit își încetează prezumția de conformitate cu cerințele esențiale sau cu alte cerințe ale legislației corespunzătoare a Uniunii.

Nota 2.2:

Standardul nou are un domeniu de aplicare mai larg decât standardul înlocuit. La data precizată, standardul înlocuit își încetează prezumția de conformitate cu cerințele esențiale sau cu alte cerințe ale legislației corespunzătoare a Uniunii.

Nota 2.3:

Standardul nou are un domeniu de aplicare mai restrâns decât standardul înlocuit. La data precizată, standardul (parțial) înlocuit își încetează prezumția de conformitate cu cerințele esențiale sau cu alte cerințe ale legislației corespunzătoare a Uniunii pentru acele produse sau servicii care cad sub incidența domeniului de aplicare a noului standard. Prezumția de conformitate cu cerințele esențiale sau cu alte cerințe ale legislației corespunzătoare a Uniunii pentru produsele sau serviciile care rămân în același domeniu de aplicare a standardului (parțial) înlocuit, dar care nu intră în domeniul de aplicare a standardului nou, nu este afectată.

Nota 3:

În cazul amendamentelor, standardul de referință este EN CCCCC:YYYY, amendamentele sale anterioare, dacă există, și noul amendament citat. Prin urmare, standardul înlocuit se compune din EN CCCCC:YYYY și amendamentele sale anterioare, dacă există, însă fără noul amendament citat. La data precizată, standardul înlocuit își încetează prezumția de conformitate cu cerințele esențiale sau cu alte cerințe ale legislației corespunzătoare a Uniunii.

NOTĂ:

Se pot obține informații privind disponibilitatea standardelor fie de la Organismul european de standardizare, fie de la organismele naționale de standardizare, o listă a cărora se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în conformitate cu articolul 27 din Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 (2).

Standardele sunt adoptate de către organismele europene de standardizare în limba engleză (CEN și CENELEC le publică, de asemenea, în franceză și germană). Ulterior, titlurile standardelor sunt traduse în toate celelalte limbi oficiale ale Uniunii Europene solicitate de către organismele naționale pentru standardizare. Comisia Europeană nu este responsabilă de corectitudinea titlurilor care au fost prezentate pentru publicare în Jurnalul Oficial.

Trimiterile la Rectificarea „…/AC:YYYY” se publică numai cu titlu informativ. O rectificare elimină erorile de tipărire, lingvistice sau similare din textul unui standard și se poate referi la una sau la mai multe versiuni lingvistice (engleză, franceză și/sau germană) ale unui standard, astfel cum a fost adoptat de un organism de standardizare european.

Publicarea referințelor în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nu implică faptul că standardele sunt disponibile în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene.

Această listă înlocuiește toate listele publicate anterior în Jurnalul Oficial la Uniunii Europene. Comisia Europeană asigură actualizarea acestei liste.

Mai multe informații privind standardele armonizate și alte standarde europene se pot găsi pe internet, la adresa:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Organismul european de standardizare:

CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Tel. +32 2 5500811; fax + 32 2 5500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Tel. +32 2 5196871; fax + 32 2 5196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Tel. +33 492 944200; fax +33 493 654716, (http://www.etsi.eu)

(2)  JO C 338, 27.9.2014, p. 31.


12.8.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 293/52


Comunicarea Comisiei în cadrul implementării Directivei 2014/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la echipamentele și sistemele de protecție destinate utilizării în atmosfere potențial explozive

(Publicarea titlurilor și a referințelor standardelor armonizate în temeiul legislației Uniunii în materie de armonizare)

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2016/C 293/04)

OES (1)

Referința și titlul standardului

(și documentul de referință)

Prima publicare în JO

Referința standardului înlocuit

Data încetării prezumției de conformitate a standardului înlocuit

Nota 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 1010-1:2004+A1:2010

Securitatea mașinilor. Cerințe de securitate pentru proiectarea și construcția mașinilor de tipărire și de prelucrare a hârtiei. Partea 1: Cerințe comune

8.4.2016

 

 

CEN

EN 1010-2:2006+A1:2010

Securitatea mașinilor. Cerințe de securitate pentru proiectarea și construcția mașinilor de tipărire și de prelucrare a hârtiei. Partea 2: Mașini de tipărire și de lăcuire, inclusiv echipamente de pretipărire

8.4.2016

 

 

CEN

EN 1127-1:2011

Atmosfere explozive. Prevenirea și protecția la explozii. Partea 1: Concepte fundamentale și metodologie

8.4.2016

 

 

CEN

EN 1127-2:2014

Atmosfere explozive. Prevenirea și protecția la explozie. Partea 2: Concepte fundamentale și metodologie pentru minerit

8.4.2016

 

 

CEN

EN 1710:2005+A1:2008

Echipamente și componente destinate utilizării în atmosfere potențial explozive, în mine subterane

8.4.2016

 

 

 

EN 1710:2005+A1:2008/AC:2010

8.4.2016

 

 

CEN

EN 1755:2015

Cărucioare de manipulare. Cerințe de securitate și verificare. Cerințe suplimentare pentru funcționare în atmosferă potențial explozivă

8.4.2016

 

 

CEN

EN 1834-1:2000

Motoare cu ardere internă cu mișcare alternativă. Cerințe de securitate pentru proiectarea și construcția motoarelor pentru utilizare în atmosfere potențial explozive. Partea 1: Motoare din grupa II pentru utilizare în atmosfere cu gaze și vapori inflamabili

8.4.2016

 

 

CEN

EN 1834-2:2000

Motoare cu ardere interna cu miscare alternativa. Cerinte de securitate pentru proiectarea si constructia motoarelor pentru utilizarea în atmosfere potential explozive. Partea 2: Motoare din grupa I pentru utilizare în medii de lucru subterane susceptibile de a contine gaz de mina si/sau praf combustibil

8.4.2016

 

 

CEN

EN 1834-3:2000

Motoare cu ardere internă cu mișcare alternativă. Cerințe de securitate pentru proiectarea și construcția motoarelor pentru utilizare în atmosfere potențial explozive. Partea 3: Motoare din grupa II pentru utilizare în atmosfere cu praf inflamabil

8.4.2016

 

 

CEN

EN 1839:2012

Determinarea limitelor de explozie pentru gaze și vapori

8.4.2016

 

 

CEN

EN 1953:2013

Echipamente de atomizare și de pulverizare pentru produse de acoperire. Cerințe de securitate

8.4.2016

 

 

CEN

EN 12581:2005+A1:2010

Instalații de aplicare. Instalații prin imersie și electrodepunere a produselor de vopsire organice lichide. Cerințe de securitate

8.4.2016

 

 

CEN

EN 12621:2006+A1:2010

Instalații de alimentare și de circulație a produselor de vopsire sub presiune. Cerințe de securitate

8.4.2016

 

 

CEN

EN 12757-1:2005+A1:2010

Echipament de omogenizare a produselor de vopsire. Cerințe de securitate. Partea 1: Echipament de omogenizare utilizate la revopsirea autovehiculelor

8.4.2016

 

 

CEN

EN 13012:2012

Stații de combustibil. Construcția și performanțele pistoalelor automate de umplere. utilizate la distribuitoarele de combustibil

8.4.2016

 

 

CEN

EN 13160-1:2003

Sisteme de detectare a scurgerilor. Partea 1: Principii generale

8.4.2016

 

 

CEN

EN 13237:2012

Atmosfere potențial explozive. Termeni și definiții pentru echipamentele și sistemele de protecție destinate utilizării în atmosfere potențial explozive

8.4.2016

 

 

CEN

EN 13463-2:2004

Echipamente neelectrice pentru utilizare în atmosfere potențial explozive. Partea 2: Protecție prin carcasă cu restricție la curgere „fr”

8.4.2016

 

 

CEN

EN 13463-3:2005

Echipamente neelectrice pentru utilizare în atmosfere potențial explozive. Partea 3: Protecție prin carcasă antideflagrantă „d”

8.4.2016

 

 

CEN

EN 13616-1:2016

Dispozitive pentru limitarea umplerii rezervoarelor statice pentru combustibili lichizi. Cerințe și metode de încercare/evaluare. Partea 1: Dispozitive pentru limitarea umplerii cu dispozitiv de închidere

Aceasta este prima publicare

EN 13616:2004

Nota 2.1

11.7.2017

CEN

EN 13617-1:2012

Stații de combustibil. Partea 1: Cerințe de securitate referitoare la construcția și funcționarea pompelor dozatoare, distribuitoarelor și unităților de pompare de la distanță

8.4.2016

 

 

CEN

EN 13617-2:2012

Stații de combustibil. Partea 2: Cerințe de securitate referitoare la construcția și la performanțele racordurilor casante utilizate pentru distribuitoarele de carburant

8.4.2016

 

 

CEN

EN 13617-3:2012

Stații de combustibil. Partea 3: Cerințe de securitate referitoare la construcția și la performanțele racordurilor de securitate

8.4.2016

 

 

CEN

EN 13617-4:2012

Stații de combustibil. Partea 4: Cerințe de securitate referitoare la construcția și la performanțele racordurilor rotative utilizate la distribuitoarele de carburanți

8.4.2016

 

 

CEN

EN 13760:2003

Dispozitiv de umplere cu GPL a vehiculelor de sarcini ușoare și grele. Pistol de umplere: condiții de încercări și dimensiuni

8.4.2016

 

 

CEN

EN 13821:2002

Atmosfere potențial explozive. Prevenirea și protecția la explozie. Determinarea energiei minime de aprindere a amestecurilor praf/aer

8.4.2016

 

 

CEN

EN 13852-1:2013

Instalații de ridicat. Instalații de ridicat marine. Partea 1: Instalații de ridicat marine de uz general

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14034-1:2004+A1:2011

Determinarea caracteristicilor de explozie ale norilor de praf. Partea 1: Determinarea presiunii de explozie maxime pmax a norilor de praf

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14034-2:2006+A1:2011

Determinarea caracteristicilor de explozie ale norilor de praf. Partea 2: Determinarea vitezei maxime de creștere a presiunii de explozie (dp/dt)max a norilor de praf

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14034-3:2006+A1:2011

Determinarea caracteristicilor de explozie ale norilor de praf. Partea 3: Determinarea limitei inferioare de explozie LEL a norilor de praf

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14034-4:2004+A1:2011

Determinarea caracteristicilor de explozie ale norilor de praf. Partea 4: Determinarea concentrației limită de oxigen CLO a norilor de praf

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14373:2005

Sisteme de suprimare a exploziei

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14460:2006

Echipament rezistent la explozie

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14491:2012

Sisteme de protecție prin ventilație împotriva exploziei de praf combustibil

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14492-1:2006+A1:2009

Instalații de ridicat. Trolii și palane acționate. Partea 1: Trolii acționate

8.4.2016

 

 

 

EN 14492-1:2006+A1:2009/AC:2010

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14492-2:2006+A1:2009

Instalații de ridicat. Trolii și palane acționate. Partea 2: Palane acționate

8.4.2016

 

 

 

EN 14492-2:2006+A1:2009/AC:2010

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14522:2005

Determinarea temperaturii de autoaprindere a gazelor și vaporilor

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14591-1:2004

Prevenirea și protecția împotriva exploziilor în minele subterane. Sisteme de protecție. Partea 1: Construcție de ventilație rezistentă la o explozie de 2 bar

8.4.2016

 

 

 

EN 14591-1:2004/AC:2006

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14591-2:2007

Prevenirea și protecția împotriva exploziilor în minele subterane. Sisteme de protecție. Partea 2: Baraje pasive cu bazine cu apă

8.4.2016

 

 

 

EN 14591-2:2007/AC:2008

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14591-4:2007

Prevenirea și protecția împotriva exploziilor în minele subterane. Sisteme de protecție. Partea 4: Sisteme automate de stingere a incendiilor pentru combine de înaintare cu tăiere punctiformă

8.4.2016

 

 

 

EN 14591-4:2007/AC:2008

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14677:2008

Securitatea mașinilor. Metalurgie secundară. Mașini și echipamente pentru tratarea oțelului lichid

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14678-1:2013

Echipamente și accesorii pentru GPL. Construcție și caracteristici ale echipamentelor pentru GPL din stațiile de distribuție la autovehicule. Partea 1: Distribuitoare

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14681:2006+A1:2010

Securitatea mașinilor. Cerințele de securitate pentru mașinile și echipamentele pentru elaborarea oțelului în cuptor cu arc electric

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14756:2006

Determinarea concentrației limită de oxigen (CLO) pentru gaze și vapori inflamabili

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14797:2006

Dispozitive de descărcare a exploziei

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14973:2015

Benzi transportoare pentru utilizare în instalații subterane. Cerințe de securitate electrică și de inflamabilitate

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14983:2007

Prevenirea și protecția împotriva exploziilor în minele subterane. Echipamente și sisteme de protecție pentru captarea gazului de mină

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14986:2007

Proiectarea ventilatoarelor utilizate în atmosfere potențial explozive

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14994:2007

Sisteme de protecție prin ventilație împotriva exploziilor de gaze

8.4.2016

 

 

CEN

EN 15089:2009

Sisteme de izolare a exploziei

8.4.2016

 

 

CEN

EN 15188:2007

Determinarea comportării la autoaprindere a acumulărilor de praf

8.4.2016

 

 

CEN

EN 15198:2007

Metodologie de evaluare a riscului pentru echipamente și componente neelectrice destinate utilizării în atmosfere potențial explozive

8.4.2016

 

 

CEN

EN 15233:2007

Metodologie de evaluare a securității în funcționare a sistemelor protectoare pentru atmosferele potențial explozive

8.4.2016

 

 

CEN

EN 15268:2008

Stații de combustibil. Cerințe de securitate pentru construcția ansamblurilor de pompe submersibile

8.4.2016

 

 

CEN

EN 15794:2009

Determinarea punctelor de explozie ale lichidelor inflamabile

8.4.2016

 

 

CEN

EN 15967:2011

Determinarea presiunii maxime de explozie și a vitezei maxime de creștere a presiunii gazelor și vaporilor

8.4.2016

 

 

CEN

EN 16009:2011

Dispozitive de descărcare a exploziei fără flacără

8.4.2016

 

 

CEN

EN 16020:2011

Dispozitive de deviere a exploziei

8.4.2016

 

 

CEN

EN 16447:2014

Supapă cu clapetă de izolare a exploziei

8.4.2016

 

 

CEN

EN ISO 16852:2010

Opritoare de flacără. Cerințe de performanță, metode de încercare și limite de utilizare

8.4.2016

 

 

CEN

EN ISO 80079-36:2016

Atmosfere explozive. Partea 36: Echipamente neelectrice destinate utilizării în atmosfere explozive. Metode și cerințe de bază (ISO 80079-36:2016)

Aceasta este prima publicare

EN 13463-1:2009

Nota 2.1

31.10.2019

CEN

EN ISO 80079-37:2016

Atmosfere explozive. Partea 37: Echipamente neelectrice destinate utilizării în atmosfere explozive. Protecție neelectrică prin securitate constructivă „c”, prin controlul sursei de aprindere „b”, prin imersie într-un lichid „k” (ISO 80079-37:2016)

Aceasta este prima publicare

EN 13463-5:2011

EN 13463-6:2005

EN 13463-8:2003

Nota 2.1

31.10.2019

Cenelec

EN 50050-1:2013

Echipament manual de pulverizare electrostatică. Cerințe de securitate. Partea 1: Echipament portabil de pulverizare a lichidelor inflamabile de acoperire

8.4.2016

EN 50050:2006

Nota 2.1

14.10.2016

Cenelec

EN 50050-2:2013

Echipament manual de pulverizare electrostatică. Cerințe de securitate. Partea 2: Echipament portabil de pulverizare a pulberilor inflamabile de acoperire

8.4.2016

EN 50050:2006

Nota 2.1

14.10.2016

Cenelec

EN 50050-3:2013

Echipament manual de pulverizare electrostatică. Cerințe de securitate. Partea 3: Echipament manual de pulverizare a scamelor inflamabile

8.4.2016

EN 50050:2006

Nota 2.1

14.10.2016

Cenelec

EN 50104:2010

Aparatură electrică pentru detectarea și măsurarea oxigenului. Cerințe de performanță și metode de încercare

8.4.2016

 

 

Cenelec

EN 50176:2009

Echipamente staționare de aplicare electrostatică a materialelor lichide inflamabile de acoperire. Prescripții de securitate

8.4.2016

 

 

Cenelec

EN 50177:2009

Echipamente staționare de aplicare electrostatică a pulberilor inflamabile de acoperire. Prescripții de securitate

8.4.2016

 

 

 

EN 50177:2009/A1:2012

8.4.2016

Nota 3

 

Cenelec

EN 50223:2015

Echipamente fixe pentru aplicarea electrostatică a scamelor inflamabile. Cerințe de securitate

8.4.2016

EN 50223:2010

Nota 2.1

13.4.2018

Cenelec

EN 50271:2010

Aparatură electrică pentru detectarea și măsurarea gazelor combustibile, a gazelor toxice sau a oxigenului. Cerințe și încercări pentru aparatura ce utilizează software și/sau tehnologii digitale

8.4.2016

 

 

Cenelec

EN 50281-2-1:1998

Aparatură electrică destinată utilizării în prezența prafului combustibil. Partea 2-1: Metode de încercare. Metode de determinare a temperaturii minime de aprindere a prafului

8.4.2016

 

 

 

EN 50281-2-1:1998/AC:1999

8.4.2016

 

 

Cenelec

EN 50303:2000

Echipamente pentru grupa I, categoria M1 destinate să rămână în funcțiune în atmosfere grizutoase și/sau cu praf de cărbune

8.4.2016

 

 

Cenelec

EN 50381:2004

Cabine ventilate mobile cu sau fără sursă internă de degajare

8.4.2016

 

 

 

EN 50381:2004/AC:2005

8.4.2016

 

 

Cenelec

EN 50495:2010

Dispozitive de securitate necesare pentru funcționarea sigură a echipamentelor cu privire la riscurile de explozie

8.4.2016

 

 

Cenelec

EN 60079-0:2012

Atmosfere explozive. Partea 0: Echipamente. Cerințe generale

IEC 60079-0:2011 (Modificat) + IS1:2013

8.4.2016

 

 

 

EN 60079-0:2012/A11:2013

8.4.2016

Nota 3

7.10.2016

Cenelec

EN 60079-1:2014

Atmosfere explozive. Partea 1: Protecția echipamentului prin carcase antideflagrante „d”

IEC 60079-1:2014

8.4.2016

EN 60079-1:2007

Nota 2.1

1.8.2017

Cenelec

EN 60079-2:2014

Atmosfere explozive. Partea 2: Protecția echipamentului prin carcasă presurizată „p”

IEC 60079-2:2014

8.4.2016

EN 60079-2:2007

EN 61241-4:2006

Nota 2.1

25.8.2017

 

EN 60079-2:2014/AC:2015

8.4.2016

 

 

Cenelec

EN 60079-5:2015

Atmosfere explozive. Partea 5: Echipamente protejate prin umplere cu pulbere „q”

IEC 60079-5:2015

8.4.2016

EN 60079-5:2007

Nota 2.1

24.3.2018

Cenelec

EN 60079-6:2015

Atmosfere explosive. Partea 6: Echipamente protejate prin imersare în lichid „o”

IEC 60079-6:2015

8.4.2016

EN 60079-6:2007

Nota 2.1

27.3.2018

Cenelec

EN 60079-7:2015

Atmosfere explozive. Partea 7: Protecția echipamentului prin securitate mărită „e”

IEC 60079-7:2015

8.4.2016

EN 60079-7:2007

Nota 2.1

31.7.2018

Cenelec

EN 60079-11:2012

Atmosfere explozive. Partea 11: Protecția echipamentului prin securitate intrinsecă „i”

IEC 600

IEC 60079-11:2011

8.4.2016

EN 60079-27:2008

Nota 2.1

 

Cenelec

EN 60079-15:2010

Atmosfere explozive. Partea 15: Protecția echipamentului prin protecție de tip „n”

IEC 60079-15:2010

8.4.2016

 

 

Cenelec

EN 60079-18:2015

Atmosfere explozive. Partea 18: Protecția echipamentului prin încapsulare „m”

IEC 60079-18:2014

8.4.2016

EN 60079-18:2009

Nota 2.1

16.1.2018

Cenelec

EN 60079-20-1:2010

Atmosfere explozive. Partea 20-1: Caracteristici de material pentru clasificarea gazelor și vaporilor. Metode și date de încercări

IEC 60079

IEC 60079-20-1:2010

8.4.2016

 

 

Cenelec

EN 60079-25:2010

Atmosfere explozive. Partea 25: Sisteme cu securitate intrinsecă

IEC 60079-25:2010

8.4.2016

 

 

 

EN 60079-25:2010/AC:2013

8.4.2016

 

 

Cenelec

EN 60079-26:2015

Atmosfere explozive. Partea 26: Echipament cu nivel de protecție al echipamentului (EPL) Ga

IEC 60079-26:2014

8.4.2016

EN 60079-26:2007

Nota 2.1

2.12.2017

Cenelec

EN 60079-28:2015

Atmosfere explozive. Partea 28: Protecția echipamentelor și a sistemelor de transmisie ce utilizează radiație optică

IEC 60079-28:2015

8.4.2016

EN 60079-28:2007

Nota 2.1

1.7.2018

Cenelec

EN 60079-29-1:2007

Atmosfere explozive. Partea 29-1: Detectoare de gaze. Prescripții de performanțe ale detectoarelor de gaze inflamabile

IEC 60079-29-1:2007 (Modificat)

8.4.2016

 

 

Cenelec

EN 60079-29-4:2010

Atmosfere explozive. Partea 29-4: Detectoare de gaze. Cerințe de performanță ale detectoarelor cu traiectorie deschisă pentru gaze inflamabile

IEC 60079-29-4:2009 (Modificat)

8.4.2016

 

 

Cenelec

EN 60079-30-1:2007

Atmosfere explozive. Partea 30-1: Încălzirea traseelor cu rezistențe electrice. Cerințe generale și de încercare

IEC 60079-30-1:2007

8.4.2016

 

 

Cenelec

EN 60079-31:2014

Atmosfere explozive. Partea 31: Protecția echipamentului împotriva aprinderii prafului prin carcasă „t”

IEC 60079-31:2013

8.4.2016

EN 60079-31:2009

Nota 2.1

1.1.2017

Cenelec

EN 60079-35-1:2011

Atmosfere explozive. partea 35-1: Lămpi de cască pentru utilizare în mine grizutoase – Cerințe generale – Construcția și încercarea pentru riscul la explozie

IEC 60079-35-1:2011

8.4.2016

 

 

 

EN 60079-35-1:2011/AC:2011

8.4.2016

 

 

Cenelec

EN ISO/IEC 80079-34:2011

Atmosfere explozive. Partea 34: Aplicarea sistemelor calității la fabricarea echipamentelor (ISO/IEC 80079-34:2011)

8.4.2016

 

 

Nota 1:

În general, data încetării prezumției de conformitate va fi data retragerii („dow”), stabilită de Organismul european de standardizare, însă se atrage atenția utilizatorilor acestor standarde asupra faptului că, în anumite cazuri excepționale, aceasta poate fi diferită.

Nota 2.1:

Standardul nou (sau amendamentul acestuia) are același domeniu de aplicare ca și standardul înlocuit. La data precizată, standardul înlocuit își încetează prezumția de conformitate cu cerințele esențiale sau cu alte cerințe ale legislației corespunzătoare a Uniunii.

Nota 2.2:

Standardul nou are un domeniu de aplicare mai larg decât standardul înlocuit. La data precizată, standardul înlocuit își încetează prezumția de conformitate cu cerințele esențiale sau cu alte cerințe ale legislației corespunzătoare a Uniunii.

Nota 2.3:

Standardul nou are un domeniu de aplicare mai restrâns decât standardul înlocuit. La data precizată, standardul (parțial) înlocuit își încetează prezumția de conformitate cu cerințele esențiale sau cu alte cerințe ale legislației corespunzătoare a Uniunii pentru acele produse sau servicii care cad sub incidența domeniului de aplicare a noului standard. Prezumția de conformitate cu cerințele esențiale sau cu alte cerințe ale legislației corespunzătoare a Uniunii pentru produsele sau serviciile care rămân în același domeniu de aplicare a standardului (parțial) înlocuit, dar care nu intră în domeniul de aplicare a standardului nou, nu este afectată.

Nota 3:

În cazul amendamentelor, standardul de referință este EN CCCCC:YYYY, amendamentele sale anterioare, dacă există, și noul amendament citat. Prin urmare, standardul înlocuit se compune din EN CCCCC:YYYY și amendamentele sale anterioare, dacă există, însă fără noul amendament citat. La data precizată, standardul înlocuit își încetează prezumția de conformitate cu cerințele esențiale sau cu alte cerințe ale legislației corespunzătoare a Uniunii.

NOTĂ:

Se pot obține informații privind disponibilitatea standardelor fie de la Organismul european de standardizare, fie de la organismele naționale de standardizare, o listă a cărora se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în conformitate cu articolul 27 din Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 (2).

Standardele sunt adoptate de către organismele europene de standardizare în limba engleză (CEN și CENELEC le publică, de asemenea, în franceză și germană). Ulterior, titlurile standardelor sunt traduse în toate celelalte limbi oficiale ale Uniunii Europene solicitate de către organismele naționale pentru standardizare. Comisia Europeană nu este responsabilă de corectitudinea titlurilor care au fost prezentate pentru publicare în Jurnalul Oficial.

Trimiterile la Rectificarea „…/AC:YYYY” se publică numai cu titlu informativ. Un corrigendum elimină erorile de tipărire, lingvistice sau similare din textul unui standard și se poate referi la una sau la mai multe versiuni lingvistice (engleză, franceză și/sau germană) ale unui standard, astfel cum a fost adoptat de un organism de standardizare european.

Publicarea referințelor în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nu implică faptul că standardele sunt disponibile în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene.

Această listă înlocuiește toate listele publicate anterior în Jurnalul Oficial la Uniunii Europene. Comisia Europeană asigură actualizarea acestei liste.

Mai multe informații privind standardele armonizate și alte standarde europene se pot găsi pe internet, la adresa:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Organismul european de standardizare:

CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Tel. +32 2 5500811; fax + 32 2 5500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Tel. +32 2 5196871; fax + 32 2 5196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Tel. +33 492 944200; fax +33 493 654716, (http://www.etsi.eu)

(2)  JO C 338, 27.9.2014, p. 31.


12.8.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 293/64


Comunicarea Comisiei în cadrul implementării Directivei 2014/33/UE a Parlamentului European și a Consiliului de armonizare a legislațiilor statelor membre referitoare la ascensoare și la componentele de siguranță pentru ascensoare

(Publicarea titlurilor și a referințelor standardelor armonizate în temeiul legislației Uniunii în materie de armonizare)

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2016/C 293/05)

OES (1)

Referința și titlul standardului

(și documentul de referință)

Prima publicare în JO

Referinţa standardului înlocuit

Data încetării prezumţiei de conformitate a standardului înlocuit

Nota 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 81-20:2014

Reguli de securitate pentru execuţia şi montarea ascensoarelor. Ascensoare pentru persoane şi de materiale. Partea 20: Ascensoare pentru persoane şi ascensoare pentru persoane şi materiale

20.4.2016

EN 81-1:1998+A3:2009

EN 81-2:1998+A3:2009

Nota 2.1

31.8.2017

CEN

EN 81-21:2009+A1:2012

Reguli de securitate pentru execuţia şi montarea ascensoarelor. Ascensoare de persoane şi de materiale. Partea 21: Ascensoare noi de persoane şi de materiale şi persoane în clădiri existente

20.4.2016

 

 

CEN

EN 81-22:2014

Reguli de securitate pentru execuţia şi montarea ascensoarelor. Ascensoare pentru transportul persoanelor şi materialelor. Partea 22: Ascensoare electrice cu cale înclinată

20.4.2016

 

 

CEN

EN 81-28:2003

Reguli de securitate pentru execuţia şi montarea ascensoarelor. Ascensoare de persoane şi de materiale. Partea 28: Alarmă la distanţă pentru ascensoare de persoane şi ascensoare de materiale

20.4.2016

 

 

CEN

EN 81-50:2014

Reguli de securitate pentru execuţia şi montarea ascensoarelor. Examinări şi încercări. Partea 50: Reguli de proiectare, calcule, examinări şi încercări ale componentelor ascensoarelor

20.4.2016

EN 81-1:1998+A3:2009

EN 81-2:1998+A3:2009

Nota 2.1

31.8.2017

CEN

EN 81-58:2003

Reguli de securitate pentru execuţia şi montarea ascensoarelor. Examinare şi încercări. Partea 58: Încercarea de rezistenţă la foc a uşilor de palier

20.4.2016

 

 

CEN

EN 81-70:2003

Reguli de securitate pentru execuţia şi montarea ascensoarelor. Aplicaţii particulare pentru ascensoarele de persoane şi ascensoarele de persoane şi materiale. Partea 70: Accesibilitate în ascensoare pentru persoane inclusiv persoane cu handicap

20.4.2016

 

 

 

EN 81-70:2003/A1:2004

20.4.2016

Nota 3

 

CEN

EN 81-71:2005+A1:2006

Reguli de securitate pentru execuţia şi montarea ascensoarelor. Aplicaţii particulare pentru ascensoarele de persoane şi ascensoarele de persoane şi materiale. Partea 71: Ascensoare rezistente la acte de vandalism

20.4.2016

 

 

CEN

EN 81-72:2015

Reguli de securitate pentru execuţia şi montarea ascensoarelor. Aplicaţii particulare pentru ascensoare de persoane şi ascensoare de persoane şi materiale. Partea 72: Ascensoare de pompieri

20.4.2016

EN 81-72:2003

Nota 2.1

31.8.2017

CEN

EN 81-73:2016

Reguli de securitate pentru execuţia şi montarea ascensoarelor. Aplicaţii particulare pentru ascensoarele de persoane şi ascensoarele de persoane şi materiale. Partea 73: Funcţionarea ascensoarelor în caz de incendiu

Aceasta este prima publicare

EN 81-73:2005

Nota 2.1

31.8.2018

CEN

EN 81-77:2013

Reguli de securitate pentru execuţia şi montarea ascensoarelor. Aplicaţii particulare pentru ascensoarele de persoane şi ascensoarele de persoane şi materiale. Partea 77: Ascensoare supuse condiţiilor seismice

20.4.2016

 

 

CEN

EN 12016:2013

Compatibilitate electromagnetică. Standard gamă de produse pentru ascensoare, scări şi trotuare rulante. Imunitate

20.4.2016

 

 

CEN

EN 12385-3:2004+A1:2008

Cabluri de oţel. Securitate. Partea 3: Informaţii pentru utilizare şi pentru mentenanţă

20.4.2016

 

 

CEN

EN 12385-5:2002

Cabluri de oţel. Securitate. Partea 5: Cabluri cu toroane pentru ascensoare

20.4.2016

 

 

 

EN 12385-5:2002/AC:2005

20.4.2016

 

 

CEN

EN 13015:2001+A1:2008

Mentenanţa ascensoarelor şi scărilor rulante. Reguli pentru elaborarea instrucţiunilor de mentenanţă

20.4.2016

 

 

CEN

EN 13411-7:2006+A1:2008

Accesorii de capăt pentru cabluri din sârmă de oţel. Securitate. Partea 7: Papuc simetric pentru fixarea capetelor de cablu

20.4.2016

 

 

Nota 1:

În general, data încetării prezumției de conformitate va fi data retragerii („dow”), stabilită de Organismul european de standardizare, însă se atrage atenția utilizatorilor acestor standarde asupra faptului că, în anumite cazuri excepționale, aceasta poate fi diferită.

Nota 2.1:

Standardul nou (sau amendamentul acestuia) are același domeniu de aplicare ca și standardul înlocuit. La data precizată, standardul înlocuit își încetează prezumția de conformitate cu cerințele esențiale sau cu alte cerințe ale legislației corespunzătoare a Uniunii.

Nota 2.2:

Standardul nou are un domeniu de aplicare mai larg decât standardul înlocuit. La data precizată, standardul înlocuit își încetează prezumția de conformitate cu cerințele esențiale sau cu alte cerințe ale legislației corespunzătoare a Uniunii.

Nota 2.3:

Standardul nou are un domeniu de aplicare mai restrâns decât standardul înlocuit. La data precizată, standardul (parțial) înlocuit își încetează prezumția de conformitate cu cerințele esențiale sau cu alte cerințe ale legislației corespunzătoare a Uniunii pentru acele produse sau servicii care cad sub incidența domeniului de aplicare a noului standard. Prezumția de conformitate cu cerințele esențiale sau cu alte cerințe ale legislației corespunzătoare a Uniunii pentru produsele sau serviciile care rămân în același domeniu de aplicare a standardului (parțial) înlocuit, dar care nu intră în domeniul de aplicare a standardului nou, nu este afectată.

Nota 3:

În cazul amendamentelor, standardul de referință este EN CCCCC:YYYY, amendamentele sale anterioare, dacă există, și noul amendament citat. Prin urmare, standardul înlocuit se compune din EN CCCCC:YYYY și amendamentele sale anterioare, dacă există, însă fără noul amendament citat. La data precizată, standardul înlocuit își încetează prezumția de conformitate cu cerințele esențiale sau cu alte cerințe ale legislației corespunzătoare a Uniunii.

NOTĂ:

Se pot obține informații privind disponibilitatea standardelor fie de la Organismul european de standardizare, fie de la organismele naționale de standardizare, o listă a cărora se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în conformitate cu articolul 27 din Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 (2).

Standardele sunt adoptate de către organismele europene de standardizare în limba engleză (CEN și CENELEC le publică, de asemenea, în franceză și germană). Ulterior, titlurile standardelor sunt traduse în toate celelalte limbi oficiale ale Uniunii Europene solicitate de către organismele naționale pentru standardizare. Comisia Europeană nu este responsabilă de corectitudinea titlurilor care au fost prezentate pentru publicare în Jurnalul Oficial.

Trimiterile la Rectificarea „…/AC:YYYY” se publică numai cu titlu informativ. Un corrigendum elimină erorile de tipărire, lingvistice sau similare din textul unui standard și se poate referi la una sau la mai multe versiuni lingvistice (engleză, franceză și/sau germană) ale unui standard, astfel cum a fost adoptat de un organism de standardizare european.

Publicarea referințelor în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nu implică faptul că standardele sunt disponibile în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene.

Această listă înlocuiește toate listele publicate anterior în Jurnalul Oficial la Uniunii Europene. Comisia Europeană asigură actualizarea acestei liste.

Mai multe informații privind standardele armonizate și alte standarde europene se pot găsi pe internet, la adresa:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Organismul european de standardizare:

CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Tel. +32 2 5500811; fax + 32 2 5500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Tel. +32 2 5196871; fax + 32 2 5196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Tel. +33 492 944200; fax +33 493 654716, (http://www.etsi.eu)

(2)  JO C 338, 27.9.2014, p. 31.


12.8.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 293/68


Comunicarea Comisiei în cadrul implementării Regulamentului (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului, a Deciziei nr. 768/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1221/2009 al Parlamentului European și al Consiliului

(Publicarea titlurilor și a referințelor standardelor armonizate în temeiul legislației Uniunii în materie de armonizare)

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2016/C 293/06)

OES (1)

Referința și titlul standardului

(și documentul de referință)

Prima publicare în JO

Referința standardului înlocuit

Data încetării prezumției de conformitate a standardului înlocuit

Nota 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN ISO 9000:2015

Sisteme de management al calității. Principii fundamentale și vocabular (ISO 9000:2015)

11.12.2015

EN ISO 9000:2005

Nota 2.1

15.9.2018

CEN

EN ISO 9001:2015

Sisteme de management al calității. Cerințe (ISO 9001:2015)

11.12.2015

EN ISO 9001:2008

Nota 2.1

15.9.2018

CEN

EN ISO 14001:2015

Sisteme de management de mediu. Cerințe cu ghid de utilizare (ISO 14001:2015)

11.12.2015

EN ISO 14001:2004

Nota 2.1

15.9.2018

CEN

EN ISO 14004:2016

Sisteme de management de mediu. Linii directoare referitoare la punerea în aplicare (ISO 14004:2016)

10.6.2016

EN ISO 14004:2010

Nota 2.1

30.4.2019

CEN

EN ISO 14015:2010

Sisteme de management de mediu. Evaluarea de mediu a amplasamentelor și organizațiilor (EMAO) (ISO 14015:2001)

5.10.2011

 

 

CEN

EN ISO 14020:2001

Etichete și declarații de mediu. Principii generale (ISO 14020:2000)

16.6.2009

 

 

CEN

EN ISO 14021:2016

Etichete și declarații de mediu. Declarații de mediu pe proprie răspundere (Eco-etichetare de tipul II) (ISO 14021:2016)

Aceasta este prima publicare

EN ISO 14021:2001

Nota 2.1

31.10.2018

CEN

EN ISO 14024:2000

Etichete și declarații de mediu. Eco-etichetare de tipul I. Principii și proceduri (ISO 14024:1999)

16.6.2009

 

 

CEN

EN ISO 14031:2013

Management de mediu. Evaluarea performanței de mediu. Ghid (ISO 14031:2013)

28.11.2013

EN ISO 14031:1999

Nota 2.1

28.2.2014

CEN

EN ISO 14040:2006

Management de mediu. Evaluarea ciclului de viață. Principii și cadru de lucru (ISO 14040:2006)

16.6.2009

 

 

CEN

EN ISO 14044:2006

Management de mediu. Evaluarea ciclului de viață. Cerințe și linii directoare (ISO 14044:2006)

16.6.2009

 

 

CEN

EN ISO 14050:2010

Management de mediu.Vocabular (ISO 14050:2009)

5.10.2011

 

 

CEN

EN ISO 14063:2010

Management de mediu. Comunicare de mediu. Linii directoare și exemple (ISO 14063:2006)

5.10.2011

 

 

CEN

EN ISO 14064-1:2012

Gaze cu efect de seră. Partea 1: Specificații și ghid, la nivel de organizație, pentru cuantificarea și raportarea emisiilor și a cantităților îndepărtate de gaze cu efect de seră (ISO 14064-1:2006)

28.11.2013

 

 

CEN

EN ISO 14064-2:2012

Gaze cu efect de seră. Partea 2: Specificații și ghid, la nivel de proiect, pentru cuantificarea, monitorizarea și raportarea reducerilor de emisii sau a îmbunătățirii gradului de îndepărtare a gazelor cu efect de seră (ISO 14064-2:2006)

28.11.2013

 

 

CEN

EN ISO 14064-3:2012

Gaze cu efect de seră. Partea 3: Specificații și ghid pentru validarea și verificarea declarațiilor referitoare la gaze cu efect de seră (ISO 14064-3:2006)

28.11.2013

 

 

CEN

EN ISO 14065:2013

Gaze cu efect de seră. Cerințe pentru organismele care efectuează validarea și verificarea emisiilor gazelor cu efect de seră, pentru utilizarea în acreditare sau în alte forme de recunoaștere (ISO 14065:2013)

7.9.2013

EN ISO 14065:2012

Nota 2.1

31.10.2013

CEN

EN ISO 15189:2012

Laboratoare medicale. Cerințe pentru calitate și competență (ISO 15189:2012, Corrected version 2014-08-15)

13.3.2013

EN ISO 15189:2007

Nota 2.1

30.11.2015

CEN

EN ISO 15195:2003

Medicină de laborator. Cerințe referitoare la laboratoare care execută măsurări de referință (ISO 15195:2003)

5.10.2011

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17000:2004

Evaluarea conformității. Vocabular și principii generale (ISO/IEC 17000:2004)

16.6.2009

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17011:2004

Evaluarea conformității. Cerințe generale pentru organismele de acreditare care acreditează organisme de evaluare a conformității (ISO/IEC 17011:2004)

16.6.2009

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17020:2012

Evaluarea conformității. Cerințe pentru funcționarea diferitelor tipuri de organisme care efectuează inspecții (ISO/IEC 17020:2012)

25.5.2012

EN ISO/IEC 17020:2004

Nota 2.1

1.3.2015

CEN

EN ISO/IEC 17021-1:2015

Evaluarea conformității. Cerințe pentru organisme care efectuează audit și certificare ale sistemelor de management. Partea 1: Cerințe (ISO/IEC 17021-1:2015)

11.12.2015

EN ISO/IEC 17021:2011

Nota 2.1

8.7.2017

CEN

EN ISO/IEC 17024:2012

Evaluarea conformității. Cerințe generale pentru organisme care efectuează certificarea persoanelor (ISO/IEC 17024:2012)

7.9.2013

EN ISO/IEC 17024:2003

Nota 2.1

1.7.2015

CEN

EN ISO/IEC 17025:2005

Cerințe generale pentru competența laboratoarelor de încercări și etalonări (ISO/IEC 17025:2005)

16.6.2009

 

 

 

EN ISO/IEC 17025:2005/AC:2006

16.6.2009

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17040:2005

Evaluarea conformității. Cerințe generale pentru evaluarea între părți a organismelor de evaluare a conformității și organismelor de acreditare (ISO/IEC 17040:2005)

16.6.2009

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17043:2010

Evaluarea conformității. Cerințe generale pentru încercările de competență (ISO/IEC 17043:2010)

28.11.2013

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17050-1:2010

Evaluarea conformității. Declarația de conformitate dată de furnizor. Partea 1: Cerințe generale (ISO/IEC 17050-1:2004, corrected version 2007-06-15)

5.10.2011

EN ISO/IEC 17050-1:2004

Nota 2.1

5.10.2011

CEN

EN ISO/IEC 17050-2:2004

Evaluarea conformității. Declarația de conformitate dată de furnizor. Partea 2: Documentație suport (ISO/IEC 17050-2:2004)

16.6.2009

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17065:2012

Evaluarea conformității. Cerințe pentru organisme care certifică produse, procese și servicii (ISO/IEC 17065:2012)

7.9.2013

EN 45011:1998

Nota 2.1

15.9.2015

CEN

EN ISO/IEC 17067:2013

Evaluarea conformității. Principii fundamentale ale certificării produselor și linii directoare pentru schemele de certificare a produselor (ISO/IEC 17067:2013)

12.2.2016

 

 

CEN

EN ISO 19011:2011

Ghid pentru auditarea sistemelor de management (ISO 19011:2011)

25.5.2012

EN ISO 19011:2002

Nota 2.1

31.5.2012

CEN

EN ISO 22870:2006

Analize la locul de îngrijire al pacientului (POCT – point-of-care testing). Cerințe referitoare la calitate și competență (ISO 22870:2006)

5.10.2011

 

 

Nota 1:

În general, data încetării prezumției de conformitate va fi data retragerii („dow”), stabilită de Organismul european de standardizare, însă se atrage atenția utilizatorilor acestor standarde asupra faptului că, în anumite cazuri excepționale, aceasta poate fi diferită.

Nota 2.1:

Standardul nou (sau amendamentul acestuia) are același domeniu de aplicare ca și standardul înlocuit. La data precizată, standardul înlocuit își încetează prezumția de conformitate cu cerințele esențiale sau cu alte cerințe ale legislației corespunzătoare a Uniunii.

Nota 2.2:

Standardul nou are un domeniu de aplicare mai larg decât standardul înlocuit. La data precizată, standardul înlocuit își încetează prezumția de conformitate cu cerințele esențiale sau cu alte cerințe ale legislației corespunzătoare a Uniunii.

Nota 2.3:

Standardul nou are un domeniu de aplicare mai restrâns decât standardul înlocuit. La data precizată, standardul (parțial) înlocuit își încetează prezumția de conformitate cu cerințele esențiale sau cu alte cerințe ale legislației corespunzătoare a Uniunii pentru acele produse sau servicii care cad sub incidența domeniului de aplicare a noului standard. Prezumția de conformitate cu cerințele esențiale sau cu alte cerințe ale legislației corespunzătoare a Uniunii pentru produsele sau serviciile care rămân în același domeniu de aplicare a standardului (parțial) înlocuit, dar care nu intră în domeniul de aplicare a standardului nou, nu este afectată.

Nota 3:

În cazul amendamentelor, standardul de referință este EN CCCCC:YYYY, amendamentele sale anterioare, dacă există, și noul amendament citat. Prin urmare, standardul înlocuit se compune din EN CCCCC:YYYY și amendamentele sale anterioare, dacă există, însă fără noul amendament citat. La data precizată, standardul înlocuit își încetează prezumția de conformitate cu cerințele esențiale sau cu alte cerințe ale legislației corespunzătoare a Uniunii.

NOTĂ:

Se pot obține informații privind disponibilitatea standardelor fie de la Organismul european de standardizare, fie de la organismele naționale de standardizare, o listă a cărora se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în conformitate cu articolul 27 din Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 (2).

Standardele sunt adoptate de către organismele europene de standardizare în limba engleză (CEN și CENELEC le publică, de asemenea, în franceză și germană). Ulterior, titlurile standardelor sunt traduse în toate celelalte limbi oficiale ale Uniunii Europene solicitate de către organismele naționale pentru standardizare. Comisia Europeană nu este responsabilă de corectitudinea titlurilor care au fost prezentate pentru publicare în Jurnalul Oficial.

Trimiterile la Rectificarea „…/AC:YYYY” se publică numai cu titlu informativ. O rectificare elimină erorile de tipărire, lingvistice sau similare din textul unui standard și se poate referi la una sau la mai multe versiuni lingvistice (engleză, franceză și/sau germană) ale unui standard, astfel cum a fost adoptat de un organism de standardizare european.

Publicarea referințelor în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nu implică faptul că standardele sunt disponibile în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene.

Această listă înlocuiește toate listele publicate anterior în Jurnalul Oficial la Uniunii Europene. Comisia Europeană asigură actualizarea acestei liste.

Mai multe informații privind standardele armonizate și alte standarde europene se pot găsi pe internet, la adresa:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  OES: Organismul european de standardizare:

CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, Tel.+32 25500811; fax +32 25500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, Tel.+32 25196871; fax +32 25196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, Tel.+33 492944200; fax +33 493654716, (http://www.etsi.eu)

(2)  JO C 338, 27.9.2014, p. 31..