ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 398

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 58
30 noiembrie 2015


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUŢIILE, ORGANELE ŞI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

2015/C 398/01

Ultimele publicații ale Curții de Justiție a Uniunii Europene în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

1


 

V   Anunţuri

 

PROCEDURI JURISDICŢIONALE

 

Curtea de Justiție

2015/C 398/02

Cauza C-346/13: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 6 octombrie 2015 (cerere de decizie preliminară formulată de Cour d’appel de Mons – Belgia) – Ville de Mons/Base Company, fostă KPN Group Belgium SA (Trimitere preliminară — Rețele și servicii de comunicații electronice — Directiva 2002/20/CE — Articolul 13 — Taxă pentru drepturile de instalare a infrastructurii — Domeniu de aplicare — Reglementare locală care prevede obligația de plată a unei taxe de către proprietarii de piloni și de stâlpi de difuzare pentru telefonia mobilă)

2

2015/C 398/03

Cauza C-59/14: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 6 octombrie 2015 (cerere de decizie preliminară formulată de Finanzgericht Hamburg – Germania) – Firma Ernst Kollmer Fleischimport und -export/Hauptzollamt Hamburg-Jonas [Trimitere preliminară — Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 — Protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene — Articolul 1 alineatul (2) și articolul 3 alineatul (1) primul paragraf — Recuperarea unei restituiri la export — Termen de prescripție — Punct de plecare (dies a quo) — Acțiune sau omisiune a agentului economic — Producerea prejudiciului — Încălcare continuă — Încălcare punctuală]

3

2015/C 398/04

Cauza C-66/14: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 6 octombrie 2015 (cerere de decizie preliminară formulată de Verwaltungsgerichtshof – Austria) – Finanzamt Linz/Bundesfinanzgericht, Außenstelle Linz (Trimitere preliminară — Articolele 49 TFUE, 54 TFUE, 107 TFUE şi 108 alineatul (3) TFUE — Libertatea de stabilire — Ajutor de stat — Impozitarea grupurilor de societăţi — Achiziţionarea unei participaţii la capitalul unei filiale — Amortizarea valorii comerciale a întreprinderii — Limitarea participaţiilor în societăţi rezidente)

3

2015/C 398/05

Cauza C-73/14: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 6 octombrie 2015 – Consiliul Uniunii Europene/Comisia Europeană [Acțiune în anulare — Convenția Organizației Națiunilor Unite privind dreptul mării — Tribunalul Internațional pentru Dreptul Mării — Pescuit ilegal, nedeclarat și nereglementat — Procedură de aviz consultativ — Prezentarea de către Comisia Europeană a unor observații scrise în numele Uniunii Europene — Lipsa aprobării prealabile de către Consiliul Uniunii Europene a conținutului acestor observații scrise — Articolul 13 alineatul (2) TUE, articolul 16 TUE și articolul 17 alineatul (1) TUE — Articolul 218 alineatul (9) TFUE și articolul 335 TFUE — Reprezentarea Uniunii Europene — Principiul atribuirii de competențe și principiul echilibrului instituțional — Principiul cooperării loiale]

4

2015/C 398/06

Cauza C-362/14: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 6 octombrie 2015 (cerere de decizie preliminară formulată de High Court (Irlande) – Irlanda) – Maximillian Schrems/Data Protection Commissioner (Trimitere preliminară — Date cu caracter personal — Protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea acestor date — Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene — Articolele 7, 8 și 47 — Directiva 95/46/CE — Articolele 25 și 28 — Transfer de date cu caracter personal către țări terțe — Decizia 2000/520/CE — Transfer de date cu caracter personal către Statele Unite — Nivel de protecție neadecvat — Validitate — Plângere a unei persoane fizice ale cărei date au fost transferate din Uniunea Europeană către Statele Unite — Competențele autorităților naționale de supraveghere)

5

2015/C 398/07

Cauza C-471/14: Hotărârea Curții (Camera a opta) din 6 octombrie 2015 (cerere de decizie preliminară formulată de Oberlandesgericht Wien – Austria) – Seattle Genetics Inc./Österreichisches Patentamt [Trimitere preliminară — Proprietate intelectuală și industrială — Medicamente brevetate — Regulamentul (CE) nr. 469/2009 — Articolul 13 alineatul (1) — Certificat suplimentar de protecție — Durată — Noțiunea data primei autorizații de introducere pe piață în Uniunea Europeană — Luarea în considerare a datei deciziei de autorizare sau a datei de notificare a acestei decizii]

6

2015/C 398/08

Cauza C-456/14: Ordonanța Curții (Camera a patra) din 3 septembrie 2015 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha – Spania) – Manuel Orrego Arias/Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real [Trimitere preliminară — Spațiul de libertate, securitate și justiție — Directiva 2001/40/CE — Recunoașterea reciprocă a deciziilor de îndepărtare a resortisanţilor ţărilor terţe — Articolul 3 alineatul (1) litera (a) — Noțiunea infracțiune care se sancționează cu o pedeapsă privativă de libertate de cel puțin un an — Decizie de îndepărtare a unui resortisant al unei țări terțe ca urmare a unei condamnări penale — Situație care nu se încadrează în domeniul de aplicare al Directivei 2001/40 — Necompetenţă vădită]

7

2015/C 398/09

Cauza C-548/14 P: Ordonanța Curții (Camera a treia) din 17 septembrie 2015 – Arnoldo Mondadori Editore SpA/Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI), Grazia Equity GmbH [Recurs — Articolul 181 din Regulamentul de procedură al Curții — Marcă comunitară — Regulamentul (CE) nr. 40/94 — Cerere de înregistrare a mărcii verbale GRAZIA — Opoziția titularului mărcilor verbale și figurative internaționale, comunitară și naționale care cuprind elementul verbal GRAZIA — Respingerea opoziției — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) — Risc de confuzie — Articolul 8 alineatul (5) — Notorietate]

8

2015/C 398/10

Cauzele conexate C-585/14, C-587/14 și C-588/14: Ordonanța Curții (Camera a noua) din 3 septembrie 2015 (cereri de decizie preliminară formulate de Curtea de Apel Cluj – România) – Petru Chiş (C-585/14), Aurel Moldovan (C-587/14)/Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj și Sergiu Octav Constantinescu (C-588/14)/Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sălaj (Trimitere preliminară — Impozite interne — Articolul 110 TFUE — Taxă percepută de un stat membru asupra autovehiculelor cu ocazia primei înmatriculări sau a primei transcrieri a dreptului de proprietate — Neutralitate fiscală între autovehiculele rulate provenite din alte state membre și autovehiculele similare disponibile pe piața națională)

8

2015/C 398/11

Cauza C-13/15: Ordonanța Curții (Camera a șasea) din 8 septembrie 2015 (cerere de decizie preliminară formulată de Cour de cassation – Franța) – procedura penală împotriva Cdiscount SA (Trimitere preliminară — Articolul 99 din Regulamentul de procedură al Curții — Directiva 2005/29/CE — Protecția consumatorilor — Practici comerciale neloiale — Reduceri de preț — Marcare sau afișare a prețului de referință)

9

2015/C 398/12

Cauza C-62/15 P: Ordonanța Curții (Camera a opta) din 8 septembrie 2015 – DTL Corporación, SL/Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI) [Recurs — Articolul 181 din Regulamentul de procedură al Curții — Marcă comunitară — Cerere de înregistrare a mărcii verbale Generia — Opoziția titularului mărcii figurative anterioare Generalia generación renovable — Refuzarea parțială a înregistrării — Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) — Risc de confuzie — Articolul 64 alineatul (1) — Competențele camerei de recurs — Articolul 75 a doua teză — Dreptul de a fi ascultat]

10

2015/C 398/13

Cauza C-136/15 P: Ordonanța Curții (Camera a zecea) din 19 iunie 2015 – Mohammad Makhlouf/Consiliul Uniunii Europene [Recurs — Articolul 181 din Regulamentul de procedură al Curții — Articolul 169 alineatul (2) — Conținutul necesar al cererii de recurs — Inadmisibilitate vădită]

11

2015/C 398/14

Cauza C-615/14 P: Recurs introdus la 29 decembrie 2014 de AQ împotriva Ordonanţei Tribunalului (Camera a șaptea) din 15 decembrie 2014 în cauza T-168/11, AQ/Parlamentul European

11

2015/C 398/15

Cauza C-309/15 P: Recurs introdus la 18 iunie 2015 de Real Express Srl împotriva Ordonanţei Tribunalului (Camera a noua) din 21 aprilie 2015 în cauza T-580/13, Real Express Srl/Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale)

12

2015/C 398/16

Cauza C-412/15: Cerere de decizie preliminară introdusă de Hessisches Finanzgericht (Germania) la 28 iulie 2015 – TMD Gesellschaft für transfusionsmedizinische Dienste mbH/Finanzamt Kassel II – Hofgeismar

13

2015/C 398/17

Cauza C-441/15: Cerere de decizie preliminară introdusă de Finanzgericht Bremen (Germania) la 12 august 2015 – Madaus GmbH/Hauptzollamt Bremen

14

2015/C 398/18

Cauza C-457/15: Cerere de decizie preliminară introdusă de Verwaltungsgericht Berlin (Germania) la 28 august 2015 – Vattenfall Europe Generation AG/Republica Federală Germania

14

2015/C 398/19

Cauza C-461/15: Cerere de decizie preliminară introdusă de Verwaltungsgericht Berlin (Germania) la 28 august 2015 – E. ON Kraftwerke GmbH/Bundesrepublik Deutschland

15

2015/C 398/20

Cauza C-464/15: Cerere de decizie preliminară introdusă de Landesgericht Wiener Neustadt (Austria) la 2 septembrie 2015 – Admiral Casinos & Entertainment AG/Balamatic Handelsgesellschaft m.b.H și alții

16

2015/C 398/21

Cauza C-465/15: Cerere de decizie preliminară introdusă de Finanzgericht Düsseldorf (Germania) la 3 septembrie 2015 – Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH/Hauptzollamt Duisburg

17

2015/C 398/22

Cauza C-470/15: Cerere de decizie preliminară introdusă de Raad van State (Țările de Jos) la 7 septembrie 2015 – Lufthansa Cargo AG/Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

17

2015/C 398/23

Cauza C-492/15: Cerere de decizie preliminară introdusă de Oberster Gerichtshof (Austria) la 21 septembrie 2015 – R/S și T

18

2015/C 398/24

Cauza C-514/15 P: Recurs introdus la 25 septembrie 2015 de HIT Groep BV împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a șasea) din 15 iulie 2015 în cauza T-436/10, Hit Groep/Comisia

18

2015/C 398/25

Cauza C-517/15 P: Recurs introdus la 25 septembrie 2015 de AGC Glass Europe, AGC Automotive Europe, AGC France, AGC Flat Glass Italia Srl, AGC Glass UK Ltd, AGC Glass Germany GmbH împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a treia) din 15 iulie 2015 în cauza T-465/12, AGC Glass Europe şi alţii/Comisia Europeană

20

2015/C 398/26

Cauza C-520/15: Cerere de decizie preliminară introdusă de Consiglio di Stato (Italia) la 28 septembrie 2015 – Associazione Italiana delle Unita Dedicate Autonome Private di Day Surgery (Aiudapds), Centri Chirurgia Ambulatoriale/Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Ministero della Salute

21

2015/C 398/27

Avizul 1/14: Avizul Curții (Marea Cameră) din 1 septembrie 2015 – Republica Malta

22

2015/C 398/28

Cauza C-196/14: Ordonanța președintelui Curții din 2 septembrie 2015 (cerere de decizie preliminară formulată de Landgericht Aachen – Germania) – Horst Hoeck/Republica Elenă

22

2015/C 398/29

Cauza C-265/14 P: Ordonanța președintelui Camerei a treia a Curții din 1 septembrie 2015 – Cemex SAB. de CV, New Sunward Holding BV, Cemex España, SA, Cemex Deutschland AG, Cemex UK, Cemex Czech Operations s.r.o., Cemex France Gestion, Cemex Austria AG/Comisia Europeană

23

2015/C 398/30

Cauza C-423/14: Ordonanța președintelui Curții din 31 iulie 2015 (cerere de decizie preliminară formulată de Supremo Tribunal Administrativo – Portugalia) – Fazenda Pública/Beiragás – Companhia de Gás das Beiras SA

23

2015/C 398/31

Cauza C-459/14: Ordonanța președintelui Curții din 16 iulie 2015 (cerere de decizie preliminară formulată de Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Ungaria) – Fadil Cocaj/Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

23

2015/C 398/32

Cauza C-527/14: Ordonanța președintelui Curții din 2 septembrie 2015 (cerere de decizie preliminară formulată de Verwaltungsgericht Berlin – Germania) – Ukamaka Mary Jecinta Oruche, Nzubechukwu Emmanuel Oruche/Republica Federală Germania, cu participarea: Oberbürgermeister der Stadt Potsdam, Emeka Emmanuel Mary Oruche

24

2015/C 398/33

Cauza C-3/15: Ordonanța președintelui Curții din 8 iulie 2015 (cerere de decizie preliminară formulată de Amtsgericht Hannover – Germania) – Alexandra Stück/Swiss International Air Lines AG

24

2015/C 398/34

Cauza C-172/15: Ordonanța președintelui Curții din 27 august 2015 – Comisia Europeană/Regatul Spaniei

24

2015/C 398/35

Cauza C-209/15: Ordonanța președintelui Curții s din 14 septembrie 2015 (cerere de decizie preliminară formulată de Centrale Raad van Beroep – Țările de Jos) – Korpschef van politie/W. F. de Munk

25

 

Tribunalul

2015/C 398/36

Cauza T-299/11: Hotărârea Tribunalului din 7 octombrie 2015 – European Dynamics Luxembourg și alții/OAPI (Contracte de achiziții publice de servicii — Procedură de cerere de ofertă — Prestare de servicii externe pentru gestionarea de programe și de proiecte și consultanță tehnică în domeniul tehnologiilor informației — Clasarea unui ofertant într-o procedură în cascadă — Criterii de atribuire — Egalitate de șanse — Transparență — Eroare vădită de apreciere — Obligația de motivare — Răspundere extracontractuală — Pierderea unei șanse)

26

2015/C 398/37

Cauza T-216/12: Hotărârea Tribunalului din 6 octombrie 2015 – Technion și Technion Research & Development Foundation/Comisia (Asistență financiară — Al șaselea program-cadru pentru activități de cercetare, de dezvoltare tehnologică și demonstrative — Recuperarea sumelor plătite de Comisie în cadrul unui contract de cercetare în aplicarea concluziilor unui audit financiar — Compensarea creanțelor — Recalificarea parțială a acțiunii — Cerere prin care se vizează constatarea inexistenței unei creanțe contractuale — Clauză compromisorie — Costuri eligibile — Îmbogățire fără justă cauză — Obligația de motivare)

27

2015/C 398/38

Cauza T-250/12: Hotărârea Tribunalului din 6 octombrie 2015 – Corporación Empresarial de Materiales de Construcción/Comisia [Concurență — Înțelegeri — Piața cloratului de sodiu în SEE — Decizie de modificare prin care se reduce durata constatată a participării la înțelegere — Calcularea cuantumului amenzii — Prescripţie — Articolul 25 din Regulamentul (CE) nr. 1/2003]

28

2015/C 398/39

Cauza T-275/12: Hotărârea Tribunalului din 6 octombrie 2015 – FC Dynamo-Minsk/Consiliul (Politica externă și de securitate comună — Măsuri restrictive adoptate împotriva Belarus — Înghețare a fondurilor — Acțiune în anulare — Termen de adaptare a concluziilor — Inadmisibilitate parțială — Entitate deținută sau controlată de o entitate vizată de măsurile restrictive — Obligația de motivare — Eroare de apreciere)

29

2015/C 398/40

Cauza T-276/12: Hotărârea Tribunalului din 6 octombrie 2015 – Chyzh şi alţii/Consiliul (Politica externă și de securitate comună — Măsuri restrictive împotriva Belarusului — Înghețare a fondurilor — Acțiune în anulare — Termen de adaptare a concluziilor — Inadmisibilitate în parte — Entitate deținută sau controlată de o persoană sau de o entitate vizată de măsurile restrictive — Obligația de motivare — Eroare de apreciere)

30

2015/C 398/41

Cauza T-403/12: Hotărârea Tribunalului din 13 octombrie 2015 – Intrasoft International/Comisia (Achiziții publice de servicii — Procedură de cerere de ofertă — Asistență tehnică acordată administrației vamale din Serbia în cadrul modernizării sistemului vamal — Conflict de interese — Respingerea ofertei unui ofertant de către delegația Uniunii în Republica Serbia — Respingere implicită a reclamației formulate împotriva respingerii ofertei)

32

2015/C 398/42

Cauza T-79/13: Hotărârea Tribunalului din 7 octombrie 2015 – Accorinti și alții/BCE (Răspundere extracontractuală — Politică economică și monetară — BCE — Bănci centrale naționale — Restructurarea datoriei publice grecești — Program de achiziționare de titluri — Acord de preschimbare a titlurilor în beneficiul exclusiv al băncilor centrale ale Eurosistemului — Implicarea sectorului privat — Clauze de acțiune colectivă — Îmbunătățirea calității colateralului sub forma unui program de răscumpărare destinat să susțină calitatea titlurilor ca garanții — Creditori privați — Încălcare suficient de gravă a unei norme de drept care conferă drepturi particularilor — Încredere legitimă — Egalitate de tratament — Răspundere derivată dintr-un act normativ legal — Prejudiciu anormal și special)

33

2015/C 398/43

Cauza T-103/13 P: Hotărârea Tribunalului din 13 octombrie 2015 – Comisia/Cocchi și Falcione (Recurs — Recurs incident — Funcție publică — Funcționari — Pensii — Transferul drepturilor de pensie naționale — Propuneri privind sporul de ani de plată a contribuțiilor la sistemul de pensii — Act care nu cauzează prejudicii — Inadmisibilitatea acțiunii în primă instanță — Articolul 11 alineatul (2) din anexa VIII la statut)

33

2015/C 398/44

Cauza T-358/13: Hotărârea Tribunalului din 8 octombrie 2015 – Italia/Comisia [FEADR — Închiderea conturilor agențiilor de plăți din statele membre referitoare la cheltuielile finanțate de FEADR — Decizie prin care se declară nereutilizabilă o anumită sumă în cadrul planului de dezvoltare rurală a regiunii Basilicata — Articolul 30 din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 — Obligația de motivare]

34

2015/C 398/45

Cauza T-534/13: Hotărârea Tribunalului din 7 octombrie 2015 – Panrico/OAPI – HDN Development (Krispy Kreme DOUGHNUTS) [„Marcă comunitară — Procedură de nulitate — Marca comunitară figurativă Krispy Kreme DOUGHNUTS — Mărcile naționale și internațională verbale și figurative anterioare DONUT, DOGHNUTS, donuts și donuts cream — Motive relative de refuz — Risc de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 [devenit articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009] — Riscul unui profit nejustificat ca urmare a caracterului distinctiv al renumelui — Risc de prejudiciu — Articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94 [devenit articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009]]

35

2015/C 398/46

Cauza T-547/13: Hotărârea Tribunalului din 8 octombrie 2015 – Rosian Express/OAPI (Forma unei cutii de joc) [Marcă comunitară — Cerere de înregistrare a unei mărci comunitare tridimensionale — Forma unei cutii de joc — Motiv absolut de refuz — Lipsa caracterului distinctiv — Articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Obligație de motivare — Dreptul de a fi ascultat — Articolul 75 din Regulamentul nr. 207/2009]

36

2015/C 398/47

Cauza T-642/13: Hotărârea Tribunalului din 15 octombrie 2015 – Wolverine International/OAPI – BH Stores (cushe) [Marcă comunitară — Procedură de declarare a nulității — Înregistrare internațională care desemnează Comunitatea Europeană — Marca figurativă cushe — Mărcile naționale verbale anterioare SHE și figurative anterioare she — Motiv relativ de refuz — Utilizare serioasă a mărcii anterioare — Articolul 57 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Risc de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009]

37

2015/C 398/48

Cauza T-656/13: Hotărârea Tribunalului din 7 octombrie 2015 – The Smiley Company/OAPI (Forma unui smiley cu ochii în formă de inimă) [Marcă comunitară — Cerere de înregistrare a unei mărci comunitare tridimensionale — Forma unui smiley cu ochii în formă de inimă — Motiv absolut de refuz — Lipsa caracterului distinctiv — Articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009]

38

2015/C 398/49

Cauza T-659/13 și T-660/13: Hotărârea Tribunalului din 8 octombrie 2015 – Republica Cehă/Comisia [Transporturi — Directiva 2010/40/UE — Sisteme de transport inteligente — Regulamentul delegat (UE) nr. 885/2013 — Furnizarea de servicii de informații referitoare la locuri de parcare sigure și securizate pentru camioane și vehicule comerciale — Articolul 3 alineatul (1), articolul 8 și articolul 9 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul delegat nr. 885/2013 — Regulamentul delegat (UE) nr. 886/2013 — Date și proceduri pentru furnizarea către utilizatori, în mod gratuit, a unor informații minime universale în materie de trafic referitoare la siguranța rutieră — Articolul 5 alineatul (1), articolul 9 și articolul 10 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul delegat nr. 886/2013]

39

2015/C 398/50

Cauza T-689/13: Hotărârea Tribunalului din 7 octombrie 2015 – Bilbaína de Alquitranes și alții/Comisia [Mediu și protecția sănătății umane — Clasificarea substanței smoală, gudron de huilă, temperatură înaltă în categoriile de toxicitate acvatică acută și de toxicitate acvatică cronică — Regulamentele (CE) nr. 1907/2006 și nr. 1272/2008 — Eroare vădită de apreciere — Clasificarea unei substanțe pe baza constituenților săi]

40

2015/C 398/51

Cauza T-49/14: Hotărârea Tribunalului din 7 octombrie 2015 – Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks/Comisia [Indicație geografică protejată — Kołocz śląski sau Kołacz śląski — Procedura de anulare — Temei juridic — Regulamentul (CE) nr. 510/2006 — Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 — Motive de anulare — Drepturi fundamentale]

41

2015/C 398/52

Cauza T-61/14: Hotărârea Tribunalului din 6 octombrie 2015 – Monster Energy/OAPI – Balaguer (icexpresso + energy coffee) [Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare figurative icexpresso + energy coffee — Mărcile comunitare verbale anterioare X-PRESSO MONSTER, HAMMER M X-PRESSO MONSTER ESPRESSO + ENERGY și MIDNIGHT M X-PRESSO MONSTER ESPRESSO + ENERGY — Motiv relativ de refuz — Lipsa riscului de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009]

42

2015/C 398/53

Cauza T-78/14: Hotărârea Tribunalului din 8 octombrie 2015 – Benediktinerabtei St. Bonifaz/OAPI – Andechser Molkerei Scheitz (Genuß für Leib & Seele KLOSTER Andechs SEIT 1455) [Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare figurative Genuß für Leib & Seele KLOSTER Andechs SEIT 1455 — Marca comunitară figurativă anterioară SEIT 1908 ANDECHSER NATUR și marca națională figurativă anterioară ANDECHSER NATUR — Motiv relativ de refuz — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009]

42

2015/C 398/54

Cauza T-90/14: Hotărârea Tribunalului din 8 octombrie 2015 – Secolux/Comisia (Contracte de achiziții publice de servicii — Procedura de cerere de ofertă — Controale de siguranță — Respingerea ofertei unui ofertant — Atribuirea contractului unui alt ofertant — Răspundere necontractuală)

43

2015/C 398/55

Cauza T-104/14 P: Hotărârea Tribunalului din 13 octombrie 2015 – Comisia/Verile și Gjergji (Recurs — Recurs incident — Funcție publică — Funcționari — Pensii — Transfer al drepturilor naționale de pensie — Propunere de spor de ani de plată — Act care nu lezează — Inadmisibilitatea acțiunii în primă instanță — Articolul 11 alineatul (2) din anexa VIII la statut — Securitate juridică — Încredere legitimă — Egalitate de tratament)

44

2015/C 398/56

Cauza T-131/14 P: Hotărârea Tribunalului din 13 octombrie 2015 – Teughels/Comisia (Recurs — Recurs incident — Funcție publică — Funcționari — Pensii — Transferul drepturilor de pensie naționale — Propunere privind sporul de ani de plată a contribuțiilor — Act care nu cauzează prejudicii — Inadmisibilitatea acțiunii în primă instanță — Articolul 11 alineatul (2) din anexa VIII la statut)

45

2015/C 398/57

Cauza T-186/14: Hotărârea Tribunalului din 7 octombrie 2015 – Atlantic Multipower Germany/OAPI – Nutrichem Diät + Pharma (NOxtreme) [Marcă comunitară — Procedură de declarare a nulității — Marca comunitară verbală NOxtreme — Mărci comunitare și naționale figurative anterioare X-TREME — Motive relative de refuz — Risc de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Utilizare serioasă a mărcii anterioare — Articolul 43 alineatele (2) și (3) din Regulamentul nr. 207/2009 — Articolul 15 alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009]

45

2015/C 398/58

Cauza T-187/14: Hotărârea Tribunalului din 7 octombrie 2015 – Sonova Holding/OAPI (Flex) [Marcă comunitară — Marca comunitară verbală FLEX — Motive absolute de refuz — Caracter descriptiv — Articolul 7 alineatul (1) litera (c) și articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009]

46

2015/C 398/59

Cauza T-227/14: Hotărârea Tribunalului din 7 octombrie 2015 – CBM/OAPI – Aeronautica Militare (Trecolore) (Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale Trecolore — Mărcile comunitare și naționale verbale și figurative anterioare FRECCE TRICOLORI — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009)

47

2015/C 398/60

Cauza T-228/14: Hotărârea Tribunalului din 7 octombrie 2015 – CBM/OAPI – Aeronautica Militare (TRECOLORE) [Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare figurative TRECOLORE — Mărci comunitare și naționale verbale și figurative anterioare FRECCE TRICOLORI — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009]

48

2015/C 398/61

Cauza T-242/14: Hotărârea Tribunalului din 7 octombrie 2015 – The Smiley Company/OAPI (Forma unei fețe cu coarne) [Marcă comunitară — Cerere de înregistrare a unei mărci comunitare tridimensionale — Forma unei fețe cu coarne — Motiv absolut de refuz — Caracter distinctiv — Articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009]

48

2015/C 398/62

Cauza T-243/14: Hotărârea Tribunalului din 7 octombrie 2015 – The Smiley Company/OAPI (Forma unei fețe) [Marcă comunitară — Cerere de înregistrare a unei mărci comunitare tridimensionale — Forma unei fețe — Motiv absolut de refuz — Caracter distinctiv — Articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009]

49

2015/C 398/63

Cauza T-244/14: Hotărârea Tribunalului din 7 octombrie 2015 – The Smiley Company/OAPI (Conturul unei fețe în formă de stea) (Marcă comunitară — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare tridimensionale — Conturul unei fețe în formă de stea — Motiv absolut de refuz — Caracter distinctiv — Articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009)

50

2015/C 398/64

Cauza T-251/14: Hotărârea Tribunalului din 15 octombrie 2015 – Promarc Technics/OAPI – PIS (Pièce de porte) [Desen sau model industrial comunitar — Procedură de declarare a nulității — Desen sau model industrial comunitar înregistrat reprezentând o parte dintr-o ușă — Desen sau model industrial internațional anterior constituit printr-un brevet american — Motiv de nulitate — Lipsa caracterului individual — Lipsa unei impresii globale diferite — Dovada divulgării desenului sau modelului industrial anterior către public — Medii specializate ale sectorului în cauză — Utilizator avizat — Gradul de libertate al autorului — Articolul 6, articolul 7 alineatul (1)și articolul 25 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002]

51

2015/C 398/65

Cauzele conexate T-292/14 și T-293/14: Hotărârea Tribunalului din 7 octombrie 2015 – Cipru/OAPI (XAΛΛOYMI și HALLOUMI) [Marcă comunitară — Cereri de înregistrare a mărcilor comunitare verbale XAΛΛOYMI și HALLOUMI — Motiv absolut de refuz — Lipsa caracterului distinctiv — Caracter descriptiv — Articolul 7 alineatul (1) literele (b) și (c) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009]

52

2015/C 398/66

Cauza T-336/14: Hotărârea Tribunalului din 8 octombrie 2015 – Société des produits Nestlé/OAPI (NOURISHING PERSONAL HEALTH) [„Marcă comunitară — Înregistrare internațională care desemnează Comunitatea Europeană — Marca verbală NOURISHING PERSONAL HEALTH — Motiv absolut de refuz — Lipsa caracterului distinctiv — Articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Obligația de motivare — Articolul 75 din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Obligație de a efectua examinarea din oficiu a faptelor — Articolul 76 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009]

52

2015/C 398/67

Cauza T-365/14: Hotărârea Tribunalului din 7 octombrie 2015 – CBM/OAPI – Aeronautica Militare (TRECOLORE) (Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare figurative TRECOLORE — Mărcile comunitare și naționale verbale și figurative anterioare FRECCE TRICOLORI — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009)

53

2015/C 398/68

Cauza T-642/14: Hotărârea Tribunalului din 7 octombrie 2015 – JP Divver Holding Company/OAPI (EQUIPMENT FOR LIFE) [Marcă comunitară — Înregistrare internațională care desemnează Comunitatea Europeană — Marca verbală EQUIPMENT FOR LIFE — Motiv absolut de refuz — Lipsa caracterului distinctiv — Articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009]

54

2015/C 398/69

Cauza T-658/14: Hotărârea Tribunalului din 7 octombrie 2015 – Jurašinović/Consiliul (Acces la documente — Regulamentul (CE) nr.o1049/2001 — Documente care au făcut obiectul corespondenței purtate cu Tribunalul Penal Internațional pentru Fosta Iugoslavie în cadrul unui proces — Decizie adoptată în urma anulării parțiale de către Tribunal a deciziei inițiale — Refuzul parțial al accesului — Excepție referitoare la protecția relațiilor internaționale)

55

2015/C 398/70

Cauza T-731/14: Ordonanța Tribunalului din 8 octombrie 2015 – Agrotikos Synetairismos Profitis Ilias/Consiliul (Acțiune în anulare — Politică externă și de securitate comună — Măsuri restrictive luate având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina — Lipsa afectării directe — Inadmisibilitate)

55

2015/C 398/71

Cauza T-482/15 R: Ordonanța președintelui Camerei a patra a Tribunalului din 15 octombrie 2015 – Ahrend Furniture/Comisia (Măsuri provizorii — Achiziții publice — Procedură de cerere de ofertă — Livrarea de mobilier — Respingerea ofertei unui ofertant și atribuirea contractului unui alt ofertant — Cerere de măsuri provizorii — Lipsa fumus boni juris)

56

2015/C 398/72

Cauza T-540/15: Acțiune introdusă la 18 septembrie 2015 – De Capitani/Parlamentul

57

2015/C 398/73

Cauza T-548/15: Acțiune introdusă la 22 septembrie 2015 – Guiral Broto/OAPI – Gastro & Soul (Café del Sol)

58

2015/C 398/74

Cauza T-552/15: Acțiune introdusă la 25 septembrie 2015 – Bank Refah Kargaran/Consiliul

59

2015/C 398/75

Cauza T-553/15: Acțiune introdusă la 25 septembrie 2015 – Export Development Bank of Iran/Consiliul

60

2015/C 398/76

Cauza T-554/15: Acțiune introdusă la 25 septembrie 2015 – Ungaria/Comisia

62

2015/C 398/77

Cauza T-555/15: Acțiune introdusă la 25 septembrie 2015 – Ungaria/Comisia

63

2015/C 398/78

Cauza T-556/15: Acțiune introdusă la 25 septembrie 2015 – Portugalia/Comisia

64

2015/C 398/79

Cauza T-564/15: Acțiune introdusă la 25 septembrie 2015 – Spliethoff’s Bevrachtingskantoor/Comisia

65

2015/C 398/80

Cauza T-565/15: Acțiune introdusă la 28 septembrie 2015 – Excalibur City/OAPI – Ferrero (MERLIN'S KINDERWELT)

66

2015/C 398/81

Cauza T-566/15: Acțiune introdusă la 28 septembrie 2015 – Excalibur City/OAPI – Ferrero (MERLIN'S KINDERWELT)

67

2015/C 398/82

Cauza T-568/15: Acțiune introdusă la 24 septembrie 2015 – Morgese şi alţii/OAPI – All Star

68

2015/C 398/83

Cauza T-569/15: Acțiune introdusă la 25 septembrie 2015 – Fondazione Casamica/Comisia și EASME

69

2015/C 398/84

Cauza T-579/15: Acțiune introdusă la 5 octombrie 2015 – For Tune/OAPI – Gastwerk Hotel Hamburg (fortune)

70

2015/C 398/85

Cauza T-581/15: Acțiune introdusă la 1 octombrie 2015 – Syndial/Comisia

71

2015/C 398/86

Cauza T-587/15: Acțiune introdusă la 12 octombrie 2015 – Rose Vision/Comisia

73

2015/C 398/87

Cauza T-591/15: Acțiune introdusă la 13 octombrie 2015 – Transavia Airlines/Comisia

74

2015/C 398/88

Cauza T-594/15: Acțiune introdusă la 14 octombrie 2015 – Metabolic Balance Holding/OAPI (Metabolic Balance)

76

2015/C 398/89

Cauza T-218/14: Ordonanța Tribunalului din 13 octombrie 2015 – Mabrouk/Consiliul

77

2015/C 398/90

Cauza T-517/14: Ordonanța Tribunalului din 13 octombrie 2015 – Pelikan/OAPI – RMP (be.bag)

77

2015/C 398/91

Cauza T-748/14: Ordonanța Tribunalului din 14 octombrie 2015 – Montenegro/OAPI (Forma unei sticle)

77

 

Tribunalul Funcției Publice

2015/C 398/92

Cauza F-57/14: Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 21 octombrie 2015 – AQ/Comisia (Funcție publică — Funcționari — Regulamentul nr. 45/2001 — Prelucrarea datelor cu caracter personal obținute în scopuri private — Anchetă administrativă — Procedură disciplinară — Dreptul la apărare — Obligația de motivare — Sancțiune disciplinară — Proporționalitate)

78

2015/C 398/93

Cauza F-89/14: Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 21 octombrie 2015 – Arsene/Comisia (Funcție publică — Remunerație — Indemnizație de expatriere — Condiție prevăzută la articolul 4 alineatul (1) litera (b) din anexa VII la statut — Perioadă de referință de zece ani — Punct de plecare — Neutralizarea perioadelor de funcții exercitate într-o organizație internațională — Aplicare prin analogie a dispozițiilor articolului 4 alineatul (1) litera (a) din anexa VII la statut — Reședință obișnuită în afara statului de repartizare înaintea exercitării de funcții într-o organizație internațională — Articolul 81 din Regulamentul de procedură — Acțiune vădit nefondată)

78

2015/C 398/94

Cauza F-123/15: Acțiune introdusă la 21 septembrie 2015 – ZZ/Comisia

79

2015/C 398/95

Cauza F-125/15: Acțiune introdusă la 22 septembrie 2015 – ZZ/Comisia

80

2015/C 398/96

Cauza F-29/13: Ordonanța Tribunalului Funcției Publice din 20 octombrie 2015 – Drakeford/EMA

80


RO

 


IV Informări

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUŢIILE, ORGANELE ŞI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

30.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 398/1


Ultimele publicații ale Curții de Justiție a Uniunii Europene în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

(2015/C 398/01)

Ultima publicație

JO C 389, 23.11.2015

Publicații anterioare

JO C 381, 16.11.2015

JO C 371, 9.11.2015

JO C 363, 3.11.2015

JO C 354, 26.10.2015

JO C 346, 19.10.2015

JO C 337, 12.10.2015

Aceste texte sunt disponibile pe

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Anunţuri

PROCEDURI JURISDICŢIONALE

Curtea de Justiție

30.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 398/2


Hotărârea Curții (Camera a treia) din 6 octombrie 2015 (cerere de decizie preliminară formulată de Cour d’appel de Mons – Belgia) – Ville de Mons/Base Company, fostă KPN Group Belgium SA

(Cauza C-346/13) (1)

((„Trimitere preliminară - Rețele și servicii de comunicații electronice - Directiva 2002/20/CE - Articolul 13 - Taxă pentru drepturile de instalare a infrastructurii - Domeniu de aplicare - Reglementare locală care prevede obligația de plată a unei taxe de către proprietarii de piloni și de stâlpi de difuzare pentru telefonia mobilă”))

(2015/C 398/02)

Limba de procedură: franceză

Instanța de trimitere

Cour d’appel de Mons

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Ville de Mons

Pârâtă: Base Company, fostă KPN Group Belgium SA

Dispozitivul

Articolul 13 din Directiva 2002/20/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind autorizarea rețelelor și serviciilor de comunicații electronice (Directiva privind autorizarea) trebuie interpretat în sensul că nu se opune ca o taxă precum cea în discuție în litigiul principal să fie impusă proprietarului unor structuri independente, cum ar fi pilonii sau stâlpii de difuzare, având scopul de a susține antenele necesare funcționării rețelei de telecomunicații mobile, care nu au putut fi instalate pe un amplasament deja existent.


(1)  JO C 252, 31.8.2013.


30.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 398/3


Hotărârea Curții (Camera a patra) din 6 octombrie 2015 (cerere de decizie preliminară formulată de Finanzgericht Hamburg – Germania) – Firma Ernst Kollmer Fleischimport und -export/Hauptzollamt Hamburg-Jonas

(Cauza C-59/14) (1)

([Trimitere preliminară - Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 - Protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene - Articolul 1 alineatul (2) și articolul 3 alineatul (1) primul paragraf - Recuperarea unei restituiri la export - Termen de prescripție - Punct de plecare (dies a quo) - Acțiune sau omisiune a agentului economic - Producerea prejudiciului - Încălcare continuă - Încălcare punctuală])

(2015/C 398/03)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Finanzgericht Hamburg

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Firma Ernst Kollmer Fleischimport und -export

Pârât: Hauptzollamt Hamburg-Jonas

Dispozitivul

1)

Articolul 1 alineatul (2) și articolul 3 alineatul (1) primul paragraf din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 1995 privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene trebuie interpretate în sensul că, în împrejurări precum cele în discuție în litigiul principal, în care încălcarea unei dispoziții a dreptului Uniunii a fost descoperită numai după producerea unui prejudiciu, termenul de prescripție începe să curgă odată ce atât acțiunea sau omisiunea unui agent economic care constituie o încălcare a dreptului Uniunii, cât și prejudiciul produs bugetului Uniunii sau bugetelor gestionate de aceasta au survenit.

2)

Articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul nr. 2988/95 trebuie interpretat în sensul că, în împrejurări precum cele în discuție în litigiul principal, un prejudiciu se produce odată ce a fost adoptată decizia de a acorda exportatorului în cauză restituirea la export.


(1)  JO C 142, 12.5.2014.


30.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 398/3


Hotărârea Curții (Camera a patra) din 6 octombrie 2015 (cerere de decizie preliminară formulată de Verwaltungsgerichtshof – Austria) – Finanzamt Linz/Bundesfinanzgericht, Außenstelle Linz

(Cauza C-66/14) (1)

((Trimitere preliminară - Articolele 49 TFUE, 54 TFUE, 107 TFUE şi 108 alineatul (3) TFUE - Libertatea de stabilire - Ajutor de stat - Impozitarea grupurilor de societăţi - Achiziţionarea unei participaţii la capitalul unei filiale - Amortizarea valorii comerciale a întreprinderii - Limitarea participaţiilor în societăţi rezidente))

(2015/C 398/04)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Verwaltungsgerichtshof

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Finanzamt Linz

Pârâtă: Bundesfinanzgericht, Außenstelle Linz

Cu participarea: IFN-Holding AG, IFN Beteiligungs GmbH

Dispozitivul

Articolul 49 TFUE se opune unei legislații a unui stat membru, precum cea în discuție în litigiul principal, care, în cadrul impozitării unui grup de societăţi, permite unei societăți mamă ca, în cazul achiziționării unei participații la o societate rezidentă care devine membră a unui astfel de grup, să amortizeze valoarea comercială a întreprinderii în limita a 50 % din prețul de achiziționare a participației, dar interzice amortizarea în cazul achiziționării unei participații la o societate nerezidentă.


(1)  JO C 142, 12.5.2014.


30.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 398/4


Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 6 octombrie 2015 – Consiliul Uniunii Europene/Comisia Europeană

(Cauza C-73/14) (1)

([Acțiune în anulare - Convenția Organizației Națiunilor Unite privind dreptul mării - Tribunalul Internațional pentru Dreptul Mării - Pescuit ilegal, nedeclarat și nereglementat - Procedură de aviz consultativ - Prezentarea de către Comisia Europeană a unor observații scrise în numele Uniunii Europene - Lipsa aprobării prealabile de către Consiliul Uniunii Europene a conținutului acestor observații scrise - Articolul 13 alineatul (2) TUE, articolul 16 TUE și articolul 17 alineatul (1) TUE - Articolul 218 alineatul (9) TFUE și articolul 335 TFUE - Reprezentarea Uniunii Europene - Principiul atribuirii de competențe și principiul echilibrului instituțional - Principiul cooperării loiale])

(2015/C 398/05)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamant: Consiliul Uniunii Europene (reprezentanți: A. Westerhof Löfflerová, E. Finnegan și R. Liudvinaviciute-Cordeiro, agenți)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: K. Banks, A. Bouquet, E. Paasivirta și P. Van Nuffel, agenți)

Interveniente în susținerea reclamantului: Republica Cehă (reprezentanți: M. Smolek, E. Ruffer, J. Vláčil și M. Hedvábná, agenți), Republica Elenă (reprezentanți: G. Karipsiadis și K. Boskovits, agenți), Regatul Spaniei (reprezentant: M. Sampol Pucurull, agent), Republica Franceză (reprezentanți: G. de Bergues, D. Colas, F. Fize și N. Rouam, agenți), Republica Lituania (reprezentanți: D. Kriaučiūnas și G. Taluntytė, agenți), Regatul Țărilor de Jos (reprezentanți: M. Bulterman, M. Gijzen și M. de Ree, agenți), Republica Austria (reprezentanți: C. Pesendorfer și G. Eberhard, agenți), Republica Portugheză (reprezentanți: M. L. Inez Fernandes și M. L. Duarte, agenți), Republica Finlanda (reprezentanți: J. Heliskoski și H. Leppo, agenți), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (reprezentanți: E. Jenkinson și M. Holt, agenți, asistați de J. Holmes, barrister)

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

Obligă Consiliul Uniunii Europene la plata cheltuielilor de judecată.

3)

Republica Cehă, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Lituania, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Portugheză, Republica Finlanda, precum și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord suportă propriile cheltuieli de judecată.


(1)  JO C 93, 29.3.2014.


30.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 398/5


Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 6 octombrie 2015 (cerere de decizie preliminară formulată de High Court (Irlande) – Irlanda) – Maximillian Schrems/Data Protection Commissioner

(Cauza C-362/14) (1)

((Trimitere preliminară - Date cu caracter personal - Protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea acestor date - Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene - Articolele 7, 8 și 47 - Directiva 95/46/CE - Articolele 25 și 28 - Transfer de date cu caracter personal către țări terțe - Decizia 2000/520/CE - Transfer de date cu caracter personal către Statele Unite - Nivel de protecție neadecvat - Validitate - Plângere a unei persoane fizice ale cărei date au fost transferate din Uniunea Europeană către Statele Unite - Competențele autorităților naționale de supraveghere))

(2015/C 398/06)

Limba de procedură: engleza

Instanța de trimitere

High Court (Irlande)

Părțile din procedura principală

Reclamant: Maximillian Schrems

Pârât: Data Protection Commissioner

Dispozitivul

1)

Articolul 25 alineatul (6) din Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, astfel cum a fost modificată prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 septembrie 2003, interpretat în lumina articolelor 7, 8 și 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, trebuie interpretat în sensul că o decizie adoptată în temeiul acestei dispoziții, precum Decizia 2000/520/CE a Comisiei din 26 iulie 2000 în temeiul Directivei 95/46 privind caracterul adecvat al protecției oferite de principiile „sferei de siguranță” privind protecția vieții private și întrebările de bază aferente, publicate de Departamentul Comerțului al S.U.A., prin care Comisia Europeană constată că o țară terță asigură un nivel de protecție adecvat, nu se opune ca o autoritate de supraveghere dintr un stat membru, în sensul articolului 28 din această directivă, cu modificările ulterioare, să examineze cererea unei persoane de protecție a drepturilor și libertăților sale în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc, care au fost transferate dintr-un stat membru către această țară terță, atunci când respectiva persoană invocă faptul că dreptul și practicile în vigoare în țara terță menționată nu asigură un nivel de protecție adecvat.

2)

Decizia 2000/520 este nevalidă.


(1)  JO C 351, 6.10.2014.


30.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 398/6


Hotărârea Curții (Camera a opta) din 6 octombrie 2015 (cerere de decizie preliminară formulată de Oberlandesgericht Wien – Austria) – Seattle Genetics Inc./Österreichisches Patentamt

(Cauza C-471/14) (1)

([Trimitere preliminară - Proprietate intelectuală și industrială - Medicamente brevetate - Regulamentul (CE) nr. 469/2009 - Articolul 13 alineatul (1) - Certificat suplimentar de protecție - Durată - Noțiunea „data primei autorizații de introducere pe piață în Uniunea Europeană” - Luarea în considerare a datei deciziei de autorizare sau a datei de notificare a acestei decizii])

(2015/C 398/07)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Oberlandesgericht Wien

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Seattle Genetics Inc.

Pârât: Österreichisches Patentamt

Dispozitivul

1)

Articolul 13 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 469/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 mai 2009 privind certificatul suplimentar de protecție pentru medicamente trebuie interpretat în sensul că noțiunea „data primei autorizații de introducere pe piață în [Uniunea Europeană]” este definită de dreptul Uniunii.

2)

Articolul 13 alineatul (1) din Regulamentul nr. 469/2009 trebuie interpretat în sensul că „data primei autorizații de introducere pe piață în [Uniune]”, în sensul acestei dispoziții, este cea a notificării deciziei privind autorizația de introducere pe piață destinatarului ei.


(1)  JO C 462, 22.12.2014.


30.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 398/7


Ordonanța Curții (Camera a patra) din 3 septembrie 2015 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha – Spania) – Manuel Orrego Arias/Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real

(Cauza C-456/14) (1)

([Trimitere preliminară - Spațiul de libertate, securitate și justiție - Directiva 2001/40/CE - Recunoașterea reciprocă a deciziilor de îndepărtare a resortisanţilor ţărilor terţe - Articolul 3 alineatul (1) litera (a) - Noțiunea „infracțiune care se sancționează cu o pedeapsă privativă de libertate de cel puțin un an” - Decizie de îndepărtare a unui resortisant al unei țări terțe ca urmare a unei condamnări penale - Situație care nu se încadrează în domeniul de aplicare al Directivei 2001/40 - Necompetenţă vădită])

(2015/C 398/08)

Limba de procedură: spaniola

Instanța de trimitere

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha

Părțile din procedura principală

Reclamant: Manuel Orrego Arias

Pârâtă: Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real

Dispozitivul

Curtea de Justiție a Uniunii Europene este vădit necompetentă să răspundă la întrebarea adresată de Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Spania) prin decizia din 4 septembrie 2014 (Cauza C-456/14).


(1)  JO C 439, 8.12.2014.


30.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 398/8


Ordonanța Curții (Camera a treia) din 17 septembrie 2015 – Arnoldo Mondadori Editore SpA/Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI), Grazia Equity GmbH

(Cauza C-548/14 P) (1)

([Recurs - Articolul 181 din Regulamentul de procedură al Curții - Marcă comunitară - Regulamentul (CE) nr. 40/94 - Cerere de înregistrare a mărcii verbale GRAZIA - Opoziția titularului mărcilor verbale și figurative internaționale, comunitară și naționale care cuprind elementul verbal „GRAZIA” - Respingerea opoziției - Articolul 8 alineatul (1) litera (b) - Risc de confuzie - Articolul 8 alineatul (5) - Notorietate])

(2015/C 398/09)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurentă: Arnoldo Mondadori Editore SpA (reprezentanți: G. Dragotti, R. Valenti, S. Balice și E. Varese, avocați)

Celelalte părţi din procedură: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI) (reprezentant: A. Schifko, agent), Grazia Equity GmbH (reprezentant: M. Müller, Rechtsanwalt)

Dispozitivul

1)

Respinge recursul.

2)

Obligă Arnoldo Mondadori Editore SpA să suporte propriile cheltuieli de judecată, precum și pe cele efectuate de Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI).

3)

Grazia Equity GmbH suportă propriile cheltuieli de judecată.


(1)  JO C 73 din 2.3.2015.


30.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 398/8


Ordonanța Curții (Camera a noua) din 3 septembrie 2015 (cereri de decizie preliminară formulate de Curtea de Apel Cluj – România) – Petru Chiş (C-585/14), Aurel Moldovan (C-587/14)/Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj și Sergiu Octav Constantinescu (C-588/14)/Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sălaj

(Cauzele conexate C-585/14, C-587/14 și C-588/14) (1)

((Trimitere preliminară - Impozite interne - Articolul 110 TFUE - Taxă percepută de un stat membru asupra autovehiculelor cu ocazia primei înmatriculări sau a primei transcrieri a dreptului de proprietate - Neutralitate fiscală între autovehiculele rulate provenite din alte state membre și autovehiculele similare disponibile pe piața națională))

(2015/C 398/10)

Limba de procedură: româna

Instanța de trimitere

Curtea de Apel Cluj

Părțile din procedura principală

Reclamanți: Petru Chiş (C-585/14), Aurel Moldovan (C-587/14), Sergiu Octav Constantinescu (C-588/14)

Pârâte: Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj (C-585/14, C-587/14), Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sălaj (C-588/14)

Dispozitivul

1)

Articolul 110 TFUE trebuie interpretat în sensul că nu se opune ca un stat membru să instituie o taxă pe autovehicule precum cea prevăzută de Legea nr. 9/2012 din 6 ianuarie 2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, care se aplică autovehiculelor rulate importate cu ocazia primei lor înmatriculări în acest stat membru și autovehiculelor deja înmatriculate în statul membru respectiv cu ocazia primei transcrieri în același stat a dreptului de proprietate asupra acestora din urmă.

2)

Articolul 110 TFUE trebuie interpretat în sensul că se opune ca un stat membru să scutească de o taxă precum cea prevăzută de Legea nr. 9/2012 autovehiculele deja înmatriculate pentru care a fost achitată o taxă anterior în vigoare, în condițiile în care valoarea reziduală a acestei din urmă taxe încorporată în valoarea autovehiculelor respective este mai mică decât valoarea noii taxe. Această situație se regăsește în mod necesar atunci când taxa anterioară trebuia să facă obiectul unei rambursări cu dobândă din cauza incompatibilității sale cu dreptul Uniunii.


(1)  JO C 107, 30.3.2015.


30.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 398/9


Ordonanța Curții (Camera a șasea) din 8 septembrie 2015 (cerere de decizie preliminară formulată de Cour de cassation – Franța) – procedura penală împotriva Cdiscount SA

(Cauza C-13/15) (1)

((Trimitere preliminară - Articolul 99 din Regulamentul de procedură al Curții - Directiva 2005/29/CE - Protecția consumatorilor - Practici comerciale neloiale - Reduceri de preț - Marcare sau afișare a prețului de referință))

(2015/C 398/11)

Limba de procedură: franceza

Instanța de trimitere

Cour de cassation

Părtea din procedura principală

Cdiscount SA

Dispozitivul

Directiva 2005/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2005 privind practicile comerciale neloiale ale întreprinderilor de pe piața internă față de consumatori și de modificare a Directivei 84/450/CEE a Consiliului, a Directivelor 97/7/CE, 98/27/CE și 2002/65/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European și al Consiliului („Directiva privind practicile comerciale neloiale”) trebuie interpretată în sensul că se opune unor dispoziții naționale precum cele în discuție în litigiul principal, care prevăd o interdicție generală, fără o evaluare de la caz la caz care să permită stabilirea caracterului neloial, a anunțurilor de reducere a prețurilor care nu indică prețul de referință cu ocazia marcării sau a afișării prețurilor, în măsura în care aceste dispoziții urmăresc obiective legate de protecția consumatorilor. Revine instanței de trimitere sarcina de a aprecia dacă aceasta este situația în cauza principală.


(1)  JO C 107, 30.3.2015.


30.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 398/10


Ordonanța Curții (Camera a opta) din 8 septembrie 2015 – DTL Corporación, SL/Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI)

(Cauza C-62/15 P) (1)

([Recurs - Articolul 181 din Regulamentul de procedură al Curții - Marcă comunitară - Cerere de înregistrare a mărcii verbale Generia - Opoziția titularului mărcii figurative anterioare Generalia generación renovable - Refuzarea parțială a înregistrării - Regulamentul (CE) nr. 207/2009 - Articolul 8 alineatul (1) litera (b) - Risc de confuzie - Articolul 64 alineatul (1) - Competențele camerei de recurs - Articolul 75 a doua teză - Dreptul de a fi ascultat])

(2015/C 398/12)

Limba de procedură: spaniola

Părțile

Recurentă: DTL Corporación, SL (reprezentant: A. Zuazo Araluze, abogado)

Cealaltă parte din procedură: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale)

Dispozitivul

1)

Respinge recursul.

2)

DTL Corporación, SL suportă propriile cheltuieli de judecată.


(1)  JO C 146, 4.5.2015.


30.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 398/11


Ordonanța Curții (Camera a zecea) din 19 iunie 2015 – Mohammad Makhlouf/Consiliul Uniunii Europene

(Cauza C-136/15 P) (1)

([Recurs - Articolul 181 din Regulamentul de procedură al Curții - Articolul 169 alineatul (2) - Conținutul necesar al cererii de recurs - Inadmisibilitate vădită])

(2015/C 398/13)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Recurent: Mohammad Makhlouf (reprezentant: G. Karouni, avocat)

Cealaltă parte din procedură: Consiliul Uniunii Europene (reprezentanți: G. Étienne și M.-M. Joséphidès, agenți)

Dispozitivul

1)

Respinge recursul.

2)

Îl obligă pe domnul Mohammad Makhlouf să suporte, pe lângă propriile cheltuieli de judecată, pe cele efectuate de Consiliul Uniunii Europene.


(1)  JO C 311, 21.9.2015.


30.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 398/11


Recurs introdus la 29 decembrie 2014 de AQ împotriva Ordonanţei Tribunalului (Camera a șaptea) din 15 decembrie 2014 în cauza T-168/11, AQ/Parlamentul European

(Cauza C-615/14 P)

(2015/C 398/14)

Limba de procedură: polona

Părțile

Recurent: AQ

Cealaltă parte din procedură: Parlamentul European

Prin Ordonanța din 17 septembrie 2015, Curtea (Camera a șaptea) a dispus radierea cauzei de pe rol pentru inadmisibilitate vădită.


30.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 398/12


Recurs introdus la 18 iunie 2015 de Real Express Srl împotriva Ordonanţei Tribunalului (Camera a noua) din 21 aprilie 2015 în cauza T-580/13, Real Express Srl/Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale)

(Cauza C-309/15 P)

(2015/C 398/15)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurentă: Real Express Srl (reprezentant: C. Anitoae, avocat)

Celelalte părţi din procedură: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale), MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG

Concluziile recurentei

Recurenta solicită Curții:

anularea ordonanței recurate, pronunțată de Tribunal la 21 aprilie 2015 în cauza T-580/13;

exercitarea competenței sale de fond pe baza elementelor pe care le are la dispoziție și admiterea acțiunii formulate de Real Express Srl împotriva Deciziei Camerei a patra de recurs pronunțate la 16 septembrie 2013 în cauza R 1519/2012-4 sau, cu titlu subsidiar, trimiterea cauzei spre rejudecare la Tribunal;

obligarea OAPI și a intervenientei la plata cheltuielilor de judecată efectuate de recurentă atât în primă instanță, cât și în recurs.

Motivele și principalele argumente

1.

Cu prilejul pronunțării ordonanței, Tribunalul a considerat admisibile toate argumentele recurentei, cu excepția celor de la punctele 23 și 25 din cererea introductivă, în cuprinsul cărora s-a arătat că intervenienta a acționat cu rea-credință atunci când a înregistrat o marcă comunitară REAL identică, pentru clase identice, cu cea pentru interzicerea căreia acționase recurenta în considerarea drepturilor sale anterioare din România. Camerei a patra de recurs i s-au prezentat certificate de grefă relevante. Tribunalul nu a ținut seama de obligațiile care revin camerei de recurs în conformitate cu articolele 63 alineatul (2) și 64 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009 (1).

2.

La punctele 38 și 39 din ordonanța recurată, Tribunalul a aplicat în mod greșit norma 15 alineatul (2) litera (h) punctul (iii) și norma 17 alineatele (1) și (4) din Regulamentul (CE) nr. 2868/1995 (2), precum și articolul 75 și articolul 78 alineatul (1) literele (a) și (b) din Regulamentul nr. 207/2009. La punctele 41 și 42 din ordonanța recurată, Tribunalul a aplicat în mod greșit articolul 80 alineatele (1), (2) și (3) din Regulamentul nr. 207/2009, normele 53 și 53a din Regulamentul nr. 2868/1995 și nu a ținut seama de pagina 4 paragraful 5 din Comunicarea nr. 11/98 a președintelui Oficiului menționată în Liniile directoare privind procedurile în fața Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale), partea A, Dispoziții generale, secțiunea 6, Revocarea hotărârilor și a înscrierilor în registru și rectificarea erorilor. La punctele 43, 44 și 45 din ordonanța recurată, Tribunalul a aplicat în mod greșit articolul 63 alineatul (2) și articolul 64 din Regulamentul nr. 207/2009 și, astfel, nu a recunoscut că fuseseră încălcate de către camera de recurs principiile securității juridice și al economiei de procedură și obiectivul procedurii de opoziție prin faptul că aceasta nu și-a îndeplinit obligația de a permite ca litigiile dintre mărci să fie soluționate anterior înregistrării și prin faptul că nu a luat în considerare, contrar normelor, faptele, împrejurările și probele prezentate de Real Express Srl, care erau relevante pentru soluționarea procedurii de opoziție.


(1)  Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca comunitară (JO L 78, p. 1).

(2)  Regulamentul (CE) nr. 2868/95 al Comisiei din 13 decembrie 1995 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 40/94 al Consiliului privind marca comunitară (JO L 303, p. 1, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 189).


30.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 398/13


Cerere de decizie preliminară introdusă de Hessisches Finanzgericht (Germania) la 28 iulie 2015 – TMD Gesellschaft für transfusionsmedizinische Dienste mbH/Finanzamt Kassel II – Hofgeismar

(Cauza C-412/15)

(2015/C 398/16)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Hessisches Finanzgericht

Părțile din procedura principală

Reclamantă: TMD Gesellschaft für transfusionsmedizinische Dienste mbH

Pârâtă: Finanzamt Kassel II – Hofgeismar

Întrebările preliminare

1)

Articolul 132 alineatul (1) litera (d) din Directiva 2006/112/CE (1) trebuie interpretat în sensul că livrarea de sânge uman include și livrarea de plasmă extrasă din sânge?

2)

În cazul unui răspuns afirmativ la prima întrebare, acest lucru se aplică și plasmei care nu este utilizată în mod direct în scopuri terapeutice, ci servește exclusiv producerii de medicamente?

3)

În cazul unui răspuns negativ la a doua întrebare, pentru a clasifica plasma drept sânge prezintă relevanță numai destinația aleasă sau și orice posibilitate ipotetică de utilizare a plasmei?


(1)  Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, JO L 347, p. 1, Ediţie specială, 09/vol. 3, p. 7.


30.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 398/14


Cerere de decizie preliminară introdusă de Finanzgericht Bremen (Germania) la 12 august 2015 – Madaus GmbH/Hauptzollamt Bremen

(Cauza C-441/15)

(2015/C 398/17)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Finanzgericht Bremen

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Madaus GmbH

Pârât: Hauptzollamt Bremen

Întrebarea preliminară

Nomenclatura combinată din anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 (1) al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun, astfel cum a fost modificată prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 927/2012 al Comisiei din 9 octombrie 2012 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun, trebuie interpretată în sensul că o substanță originară cu denumirea „DESTAB Calcium Carbonate 90SE Ultra 250”, utilizată la producerea de comprimate de calciu sub formă de comprimate simple, comprimate efervescente și comprimate masticabile, compusă din carbonat de calciu cu compoziție chimică definită, sub formă de pulbere, și din amidon modificat, pentru facilitarea obținerii comprimatelor, atunci când compoziția de amidon, determinată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 118/2010 al Comisiei din 9 februarie 2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 900/2008 de stabilire a metodelor de analiză și a altor dispoziții tehnice necesare pentru punerea în aplicare a regimului de import al anumitor mărfuri rezultate din prelucrarea produselor agricole este mai mică de 5 % din greutatea totală, trebuie clasificată la subpoziția 3824 9097 990?


(1)  JO L 256, p. 1, Ediție specială, 02/vol. 4, p. 3, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 927/2012 al Comisiei din 9 octombrie 2012 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun (JO L 304, p. 1).


30.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 398/14


Cerere de decizie preliminară introdusă de Verwaltungsgericht Berlin (Germania) la 28 august 2015 – Vattenfall Europe Generation AG/Republica Federală Germania

(Cauza C-457/15)

(2015/C 398/18)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Verwaltungsgericht Berlin

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Vattenfall Europe Generation AG

Pârâtă: Republica Federală Germania

Întrebările preliminare

1)

Includerea în anexa I la Directiva 2003/87/CE (1) a categoriei de activități „Arderea combustibililor în instalații cu o putere termică nominală totală de peste 20 MW” are drept consecință că o instalație pentru producerea de energie electrică este supusă sistemului obligatoriu de comercializare a cotelor de emisie începând cu momentul primei emisii de gaze cu efect de seră și, prin urmare, posibil, anterior momentului în care instalația începe să producă energie electrică pentru prima dată?

2)

În cazul unui răspuns negativ la prima întrebare:

Articolul 19 alineatul (2) din Decizia Comisiei din 27 aprilie 2011 (2011/278/UE) (2) trebuie interpretat în sensul că emisia de gaze cu efect de seră, care are loc înainte de începutul funcționării normale a unei instalații incluse în anexa I la Directiva 2003/87/CE supune operatorul instalației la obligația de raportare și de restituire a drepturilor de emisie, deja începând cu data primei emisii din etapa de construcție a instalației?

3)

În cazul unui răspuns afirmativ la cea de a doua întrebare:

Articolul 19 alineatul (2) din Decizia Comisiei din 27 aprilie 2011 (2011/278/UE) trebuie interpretat în sensul că se opune aplicării dispoziției naționale de punere în aplicare, mai precis articolului 18 alineatul 4 din Regulamentul privind alocarea cotelor 2020 (Zuteilungsverordnung 2020), în vederea determinării momentului din care instalațiile pentru producerea de energie electrică sunt supuse sistemului obligatoriu de comercializare a cotelor de emisie?


(1)  Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității și de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului (JO L 275, p. 32, Ediție specială, 15/vol. 10, p. 78).

(2)  Decizia Comisiei din 27 aprilie 2011 de stabilire, pentru întreaga Uniune, a normelor tranzitorii privind alocarea armonizată și cu titlu gratuit a cotelor de emisii în temeiul articolului 10a din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului [notificată cu numărul C(2011) 2772] (JO L 130, p. 1).


30.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 398/15


Cerere de decizie preliminară introdusă de Verwaltungsgericht Berlin (Germania) la 28 august 2015 – E. ON Kraftwerke GmbH/Bundesrepublik Deutschland

(Cauza C-461/15)

(2015/C 398/19)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Verwaltungsgericht Berlin

Părțile din procedura principală

Reclamantă: E. ON Kraftwerke GmbH

Pârâtă: Bundesrepublik Deutschland

Întrebările preliminare

1)

Ce informații se numără printre informațiile relevante în sensul articolului 24 alineatul (1) din Decizia 2011/278/UE (1)? Această limitare trebuie înțeleasă ca fiind calitativă sau cantitativă? În special, limitarea include și informații cu privire la modificări planificate sau efective ale capacității, ale nivelului activității sau ale funcționării unei instalații care nu conduc în mod direct la anularea sau la adaptarea deciziei de alocare în conformitate cu articolele 19-21 din Decizia 2011/278/UE și care nu dau naștere unei obligații de transmitere în temeiul articolului 24 alineatul (2) din Decizia 2011/278/UE?

2)

În cazul unui răspuns negativ la prima întrebare, articolul 24 alineatul (1) din Decizia 2011/278/UE trebuie interpretat în sensul că interzice unui stat membru să solicite operatorului să transmită și informații cu privire la modificări planificate sau efective ale capacității, ale nivelului activității sau ale funcționării instalației care nu conduc la anularea, respectiv la adaptarea deciziei de alocare în conformitate cu articolele 19-21 din Decizia 2011/278/UE?


(1)  Decizia Comisiei din 27 aprilie 2011 de stabilire, pentru întreaga Uniune, a normelor tranzitorii privind alocarea armonizată și cu titlu gratuit a cotelor de emisii în temeiul articolului 10a din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului [notificată cu numărul C(2011) 2772] (JO L 130, p. 1).


30.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 398/16


Cerere de decizie preliminară introdusă de Landesgericht Wiener Neustadt (Austria) la 2 septembrie 2015 – Admiral Casinos & Entertainment AG/Balamatic Handelsgesellschaft m.b.H și alții

(Cauza C-464/15)

(2015/C 398/20)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Landesgericht Wiener Neustadt

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Admiral Casinos & Entertainment AG

Pârâte: Balamatic Handelsgesellschaft m.b.H, Robert Schnitzer, Suayip Polat KG, Ülkü Polat, Attila Juhas, Milazim Rexha

Întrebarea preliminară

Articolul 56 TFUE trebuie interpretat în sensul că la examinarea proporționalității unei reglementări naționale care prevede un monopol pe piața jocurilor de noroc, pentru a aprecia legalitatea acesteia din perspectiva dreptului Uniunii, prezintă relevanță nu numai finalitatea reglementării, ci și efectele sale care trebuie stabilite cu certitudine, pe cale empirică?


30.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 398/17


Cerere de decizie preliminară introdusă de Finanzgericht Düsseldorf (Germania) la 3 septembrie 2015 – Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH/Hauptzollamt Duisburg

(Cauza C-465/15)

(2015/C 398/21)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Finanzgericht Düsseldorf

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH

Pârâtă: Hauptzollamt Duisburg

Întrebările preliminare

Articolul 2 alineatul (4) litera (b) a treia liniuță din Directiva (CE) nr. 2003/96 a Consiliului privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice și a electricității (1) trebuie interpretat, în ceea ce privește procesul desfășurat în furnale de producție a fontei brute, în sensul că și energia electrică utilizată pentru funcționarea turbosuflantelor trebuie considerată electricitate utilizată în principal în procesul de reducere chimică?


(1)  Directiva 2003/96/CE a Consiliului din 27 octombrie 2003 privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice și a electricității (JO L 283, p. 51, Ediție specială, 09/vol. 2, p. 98).


30.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 398/17


Cerere de decizie preliminară introdusă de Raad van State (Țările de Jos) la 7 septembrie 2015 – Lufthansa Cargo AG/Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

(Cauza C-470/15)

(2015/C 398/22)

Limba de procedură: neerlandeza

Instanța de trimitere

Raad van State

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Lufthansa Cargo AG

Cealaltă parte din procedură: Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

Întrebările preliminare

1)

Articolul 3 alineatul (1) litera (c) punctul (ii) prima teză din Acordul privind transportul aerian dintre Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Statele Unite ale Americii, pe de altă parte (JO 2007 L 134) trebuie interpretat în sensul că acordă unui transportator aerian comunitar dintr-un stat membru A dreptul efectiv să descarce într-un alt stat membru B mărfuri încărcate într-o țară terță, după o escală în Statele Unite, în timpul căreia nu descarcă aceste mărfuri și că nu este necesară întemeierea pe acorduri bilaterale încheiate între statul membru B și o țară terță?

2)

Un transportator aerian comunitar poate să deducă din Acordul privind transportul aerian dintre Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte și Statele Unite ale Americii, pe de altă parte drepturi în raport cu alte state membre decât statul membru în care se află sediul principal al acestuia?

3)

Articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 847/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind negocierea și punerea în aplicare a acordurilor de reglementare a serviciilor aeriene dintre statele membre și țările terțe (JO L 157, p. 7, Ediție specială, 07/vol. 14, p. 36) se opune ca, la verificarea respectării criteriului privind stabilirea, în sensul articolului 49 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, astfel cum a fost dezvoltat în jurisprudența Curții de Justiție, să se impună, printre altele, ca un transportator aerian comunitar, care are sediul principal în statul membru A, să staționeze o parte a flotei, compusă din cel puțin două aeronave, în statul membru B?


30.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 398/18


Cerere de decizie preliminară introdusă de Oberster Gerichtshof (Austria) la 21 septembrie 2015 – R/S și T

(Cauza C-492/15)

(2015/C 398/23)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Oberster Gerichtshof

Părțile din procedura principală

Reclamant-pârât: R

Pârâți-reclamanți: S și T

Întrebarea preliminară

Articolul 35 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului din 27 noiembrie 2003 privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești (Regulamentul Bruxelles II bis) (1) se opune suspendării unei proceduri de refuz al recunoașterii unei hotărâri judecătorești potrivit articolului 21 alineatul (3) și a unei proceduri de încuviințare a executării potrivit articolului 28 și următoarele din regulament de către instanța de apel, atunci când în statul membru de executare se introduce o cerere de modificare a hotărârii de încredințare a copilului, pronunțată în statul membru de origine și pentru care se solicită încuviințarea executării, iar statul membru de executare are competența internațională de a soluționa această cerere de modificare?


(1)  Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului din 27 noiembrie 2003 privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1347/2000 (JO L 338, p. 1, Ediție specială, 19/vol. 6, p. 183)


30.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 398/18


Recurs introdus la 25 septembrie 2015 de HIT Groep BV împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a șasea) din 15 iulie 2015 în cauza T-436/10, Hit Groep/Comisia

(Cauza C-514/15 P)

(2015/C 398/24)

Limba de procedură: neerlandeza

Părțile

Recurentă: HIT Groep BV (reprezentanți: G. van der Wal și L. Parret, avocați)

Cealaltă parte din procedură: Comisia Europeană

Concluziile recurentei

Admiterea motivelor prezentate de recurentă, anularea hotărârii atacate, admiterea (în consecință) a acțiunii formulate de recurentă în primă instanță și anularea deciziei atacate (1) în măsura în care o privește pe recurentă, în special a articolului 1 punctul 9) litera (b), a articolului 2 punctul 2) litera (b) și a articolului 4 punctul 22) și în subsidiar, anularea sau reducerea într-un mod pe care îl va considera adecvat a cuantumului amenzii care i-a fost aplicată recurentei la articolul 2 punctul 9) din decizia atacată și trimiterea cauzei la Tribunal spre rejudecare ținând seama de hotărârea pronunțată de Curtea de Justiție în prezenta cauză;

obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată efectuate în primă instanță și în cadrul prezentului recurs, inclusiv a cheltuielilor de asistență juridică.

Motivele și principalele argumente

a)

La punctele 174-188 și 228 ale hotărârii atacate, Tribunalul a considerat pe nedrept, săvârșind o eroare de drept, fără o motivare suficientă și comprehensibilă și cu încălcarea articolului 296 al doilea paragraf TFUE, a articolului 41 alineatul (2) litera (c) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (2) (denumită în continuare, „carta”), a articolului 23 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul nr. 1/2003 (3), a articolului 7 alineatul (1) din Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale (denumită în continuare, „CEDO”), a articolului 49 din cartă și a principiilor generale de drept, în special a principiului proporționalității, că pârâta putea să ia în considerare exercițiul (financiar) 2003 al recurentei la stabilirea plafonului amenzii prevăzute la articolul 23 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul nr. 1/2003 și că pârâta nu a încălcat principiul proporționalității prin faptul că s-a raportat la exercițiul financiar 2003; Tribunalul a respins acțiunea recurentei și a obligat-o la plata cheltuielilor de judecată.

b)

Tribunalul, săvârșind o eroare de drept și cu încălcarea articolului 296 al doilea paragraf TFUE, a articolului 41 alineatul (2) litera (c) și a articolului 49 alineatul (3) din cartă, a principiilor generale de drept, în special a principiului proporționalității, a omis să se pronunțe cu privire la caracterul proporțional al amenzii pe care pârâta a aplicat-o recurentei, nu a motivat (cel puțin) sau a motivat insuficient (de comprehensibil) decizia sa cu privire la acest aspect și a respins, pe nedrept, acțiunea recurentei și a obligat-o la plata cheltuielilor de judecată.

Contrar celor decise de Tribunal, nu este permis (în această cauză) și este eronat în drept să se deroge de la articolul 23 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul nr. 1/2003. O astfel de derogare – constând în a considera drept referință exercițiul financiar 2003 în locul exercițiului financiar anterior (2009) pentru aplicarea acestei dispoziții – este contrară acestei dispoziții și obiectivului pe care îl urmărește. Articolul 23 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul nr. 1/2003 urmărește să evite aplicarea unei amenzi într-un cuantum superior capacității de plată a întreprinderii la data la care Comisia a constatat răspunderea pentru încălcare și i-a aplicat o sancțiune pecuniară. Această dispoziție constituie o garanție a principiului proporționalității, care nu poate fi asigurată dacă nu se respectă textul dispoziției.

Nerespectarea (textului) dispoziției este (în speță) incompatibilă de asemenea cu articolul 7 alineatul (1) din CEDO și cu articolul 49 din cartă, precum și cu principiul proporționalității (principiul legalității și principiul securității juridice).

Hotărârile Curții de Justiție care au autorizat o derogare de la textul explicit al articolul 23 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul nr. 1/2003 (Britannia Alloys, C-76/06 P, EU:C:2007:326 și 1. garantovaná, C-90/13 P, EU:C:2014:326) sunt (cu mult) ulterioare faptelor pentru care a fost aplicată recurentei o amendă. Aplicarea retroactivă a unei astfel de jurisprudențe ar fi, așadar, contrară articolului 7 alineatul (1) din CEDO și articolului 49 din cartă.

Deși o derogare de la articolul 23 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul nr. 1/2003 este (ar putea fi) legală în cazuri excepționale, ea necesită o motivare detaliată, care lipsește sau este insuficientă în hotărârea atacată, cu încălcarea articolului 296 TFUE, a articolului 41 alineatul (2) litera (c) din cartă.

Garantarea principiului proporționalității impune (în orice caz) ca, atunci când se derogă de la articolul 23 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul nr. 1/2003, instanțele Uniunii să controleze (ulterior) dacă amenda respectă obiectivul acestei dispoziții și principiul proporționalității, ceea ce, în hotărârea atacată, Tribunalul (și Comisia în decizia atacată) nu au făcut sau, cel puțin, nu au motivat sau au motivat insuficient.


(1)  Decizia C(2010) 4387 final a Comisiei din 30 iunie 2010 privind o procedură în temeiul articolului 101 TFUE și al articolului 53 din Acordul privind SEE (cazul COMP/38344 – Oțel pentru precomprimare), modificată prin Decizia C(2010) 6676 final a Comisiei din 30 septembrie 2010 și prin Decizia C(2011) 2269 final a Comisiei din 4 aprilie 2001

(2)  JO 2000, C 364, p. 1.

(3)  Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului din 16 decembrie 2002 privind punerea în aplicare a normelor de concurență prevăzute la articolele [101 TFUE] și [102 TFUE] (JO L 1, p. 1, Ediție specială, 08/vol. 1, p. 167).


30.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 398/20


Recurs introdus la 25 septembrie 2015 de AGC Glass Europe, AGC Automotive Europe, AGC France, AGC Flat Glass Italia Srl, AGC Glass UK Ltd, AGC Glass Germany GmbH împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a treia) din 15 iulie 2015 în cauza T-465/12, AGC Glass Europe şi alţii/Comisia Europeană

(Cauza C-517/15 P)

(2015/C 398/25)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurente: AGC Glass Europe, AGC Automotive Europe, AGC France, AGC Flat Glass Italia Srl, AGC Glass UK Ltd, AGC Glass Germany GmbH (reprezentanți: L. Garzaniti, A. Burckett St Laurent și F. Hoseinian, avocați)

Cealaltă parte din procedură: Comisia Europeană

Concluziile recurenţilor

anularea Hotărârii Tribunalului din 15 iulie 2015 în cauza T-465/12, AGC Glass Europe SA și alții/Comisia;

anularea Deciziei C(2012) 5719 final a Comisiei (denumită în continuare „decizia atacată”) din 6 august 2012 prin care se respinge o cerere a AGC de aplicare a regimului de confidențialitate cu privire la anumite informații cuprinse în decizia adoptată în cazul COMP/39.125 – Sticlă auto sau, cu titlu subsidiar, trimiterea cauzei Tribunalului și

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Recurentele invocă următoarele trei motive și argumente principale:

1.

Tribunalul a săvârșit o eroare atunci când a statuat că, potrivit Deciziei 2011/695/UE a președintelui Comisiei Europene din 13 octombrie 2011 privind funcția și mandatul consilierului-auditor în anumite proceduri în domeniul concurenței (1), competența consilierului-auditor nu includea aprecierea principiilor protecției încrederii legitime și egalității de tratament. În plus, hotărârea denaturează faptele, pretinzând că consilierul-auditor a analizat argumentele invocate de recurente în legătură cu principiile protecției încrederii legitime și egalității de tratament.

2.

Tribunalul a săvârșit o eroare întrucât a concluzionat că decizia atacată nu a încălcat principiile protecției încrederii legitime și egalității de tratament. Întrucât erau singurele solicitante de clemență, recurentele au dreptul de a nu li se publica informațiile confidențiale, întrucât o astfel de publicare ar permite terților să identifice sursa declarațiilor autoincriminatoare comunicate Comisiei în cadrul programului de clemență.

3.

Hotărârea este afectată de nemotivare, atât în ceea ce privește competența consilierului-auditor, cât și în ceea ce privește aplicabilitatea principiilor protecției încrederii legitime și egalității de tratament. Tribunalul și-a încălcat așadar obligația care îi revine în temeiul articolului 296 TFUE și al articolelor 36 și 53 din Statutul Curții de Justiție. În particular, Tribunalul nu justifică de ce s-a îndepărtat de jurisprudența constantă la care au făcut trimitere recurentele.


(1)  JO L 275, p. 29.


30.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 398/21


Cerere de decizie preliminară introdusă de Consiglio di Stato (Italia) la 28 septembrie 2015 – Associazione Italiana delle Unita Dedicate Autonome Private di Day Surgery (Aiudapds), Centri Chirurgia Ambulatoriale/Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Ministero della Salute

(Cauza C-520/15)

(2015/C 398/26)

Limba de procedură: italiana

Instanța de trimitere

Consiglio di Stato

Părțile din procedura principală

Recurentă: Aiudapds – Associazione Italiana delle Unità Dedicate Autonome Private di Day Surgery e dei Centri di Chirurgia Ambulatoriale

Intimate: Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Ministero della Salute

Alte părți din procedură: Roche SpA, Novartis Farma SpA, Regione Marche

Întrebarea preliminară

Articolul 47 al doilea paragraf din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (2000/C 364/01), care prevede că orice persoană are dreptul la un proces echitabil, public și într-un termen rezonabil, în fața unei instanțe judecătorești independente și imparțiale, constituită în prealabil prin lege și garantează dreptul la un proces echitabil, articolul 54, care interzice abuzul de drept, precum și articolul 6 paragraful 1 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, semnată la Roma la 4 noiembrie 1950, care prevede că orice persoană are dreptul la judecarea cauzei sale în mod echitabil, în mod public şi în termen rezonabil, de către o instanță independentă şi imparțială, instituită de lege, se opun unei reglementări naționale care, potrivit articolului 10 din Decretul Președintelui Republicii nr. 1199 din 24 noiembrie 1971 și articolului 48 din Decretul legislativ nr. l04 din 2 iulie 2010, permite numai uneia dintre părțile din procedura extraordinară în grad unic de jurisdicție din fața Consiglio di Stato să obțină transferul în primul grad de jurisdicție în fața Tribunale Amministrativo Regionale, fără acordul sau concursul recurentului sau al oricărei alte părți din procedura respectivă?


30.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 398/22


Avizul Curții (Marea Cameră) din 1 septembrie 2015 – Republica Malta

(Avizul 1/14) (1)

(2015/C 398/27)

Limba de procedură: toate limbile oficiale

Solicitant

Republica Malta (reprezentanți: domnii A. Buhagiar și P. Grech, agenți)

Avizul 1/14 este radiat din registrul Curții.


(1)  JO C 315, 15.9.2014.


30.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 398/22


Ordonanța președintelui Curții din 2 septembrie 2015 (cerere de decizie preliminară formulată de Landgericht Aachen – Germania) – Horst Hoeck/Republica Elenă

(Cauza C-196/14) (1)

(2015/C 398/28)

Limba de procedură: germana

Președintele Curții a dispus radierea cauzei.


(1)  JO C 194, 24.6.2014.


30.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 398/23


Ordonanța președintelui Camerei a treia a Curții din 1 septembrie 2015 – Cemex SAB. de CV, New Sunward Holding BV, Cemex España, SA, Cemex Deutschland AG, Cemex UK, Cemex Czech Operations s.r.o., Cemex France Gestion, Cemex Austria AG/Comisia Europeană

(Cauza C-265/14 P) (1)

(2015/C 398/29)

Limba de procedură: spaniola

Președintele Camerei a treia a dispus radierea cauzei.


(1)  JO C 253, 4.8.2014.


30.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 398/23


Ordonanța președintelui Curții din 31 iulie 2015 (cerere de decizie preliminară formulată de Supremo Tribunal Administrativo – Portugalia) – Fazenda Pública/Beiragás – Companhia de Gás das Beiras SA

(Cauza C-423/14) (1)

(2015/C 398/30)

Limba de procedură: portugheza

Președintele Curții a dispus radierea cauzei.


(1)  JO C 439, 8.12.2014.


30.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 398/23


Ordonanța președintelui Curții din 16 iulie 2015 (cerere de decizie preliminară formulată de Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Ungaria) – Fadil Cocaj/Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

(Cauza C-459/14) (1)

(2015/C 398/31)

Limba de procedură: maghiara

Președintele Curții a dispus radierea cauzei.


(1)  JO C 7, 12.1.2015.


30.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 398/24


Ordonanța președintelui Curții din 2 septembrie 2015 (cerere de decizie preliminară formulată de Verwaltungsgericht Berlin – Germania) – Ukamaka Mary Jecinta Oruche, Nzubechukwu Emmanuel Oruche/Republica Federală Germania, cu participarea: Oberbürgermeister der Stadt Potsdam, Emeka Emmanuel Mary Oruche

(Cauza C-527/14) (1)

(2015/C 398/32)

Limba de procedură: germana

Președintele Curții a dispus radierea cauzei.


(1)  JO C 26, 26.1.2015.


30.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 398/24


Ordonanța președintelui Curții din 8 iulie 2015 (cerere de decizie preliminară formulată de Amtsgericht Hannover – Germania) – Alexandra Stück/Swiss International Air Lines AG

(Cauza C-3/15) (1)

(2015/C 398/33)

Limba de procedură: germana

Președintele Curții a dispus radierea cauzei.


(1)  JO C 118, 13.4.2015.


30.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 398/24


Ordonanța președintelui Curții din 27 august 2015 – Comisia Europeană/Regatul Spaniei

(Cauza C-172/15) (1)

(2015/C 398/34)

Limba de procedură: spaniola

Președintele Curții a dispus radierea cauzei.


(1)  JO C 198, 15.6.2015.


30.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 398/25


Ordonanța președintelui Curții s din 14 septembrie 2015 (cerere de decizie preliminară formulată de Centrale Raad van Beroep – Țările de Jos) – Korpschef van politie/W. F. de Munk

(Cauza C-209/15) (1)

(2015/C 398/35)

Limba de procedură: neerlandeza

Președintele Curții a dispus radierea cauzei.


(1)  JO C 254, 3.8.2015.


Tribunalul

30.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 398/26


Hotărârea Tribunalului din 7 octombrie 2015 – European Dynamics Luxembourg și alții/OAPI

(Cauza T-299/11) (1)

((„Contracte de achiziții publice de servicii - Procedură de cerere de ofertă - Prestare de servicii externe pentru gestionarea de programe și de proiecte și consultanță tehnică în domeniul tehnologiilor informației - Clasarea unui ofertant într-o procedură în cascadă - Criterii de atribuire - Egalitate de șanse - Transparență - Eroare vădită de apreciere - Obligația de motivare - Răspundere extracontractuală - Pierderea unei șanse”))

(2015/C 398/36)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamante: European Dynamics Luxembourg SA (Ettelbrück, Luxemburg), Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atena, Grecia) și European Dynamics Belgium SA (Bruxelles, Belgia) (reprezentanți: inițial N. Korogiannakis și M. Dermitzakis, ulterior I. Ampazis, avocați)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (reprezentanți: N. Bambara și M. Paolacci, agenți, asistați de P. Wytinck și B. Hoorelbeke, avocați)

Obiectul

Pe de o parte, o cerere de anulare a deciziei OAPI, adoptată în cadrul licitației deschise AO/021/10 intitulată „Prestare de servicii externe pentru gestionarea de programe și de proiecte și consultanță tehnică în domeniul tehnologiilor informației” și comunicată reclamantelor prin scrisoarea din 28 martie 2011, de a clasa prima reclamantă pe poziția a treia potrivit mecanismului în cascadă în vedere atribuirii unui contract-cadru și, pe de altă parte, cereri de despăgubiri.

Dispozitivul

1)

Anulează decizia OAPI, adoptată în cadrul licitației deschise AO/021/10, intitulată „Prestare de servicii externe pentru gestionarea de programe și de proiecte și consultanță tehnică în domeniul tehnologiilor informației” și comunicată European Dynamics Luxemburg SA prin scrisoarea din 28 martie 2011, de a clasa oferta acesteia pe poziția a treia potrivit mecanismului în cascadă în vedere atribuirii unui contract-cadru, precum și de a clasa ofertele consorțiului Unisys SLU și Charles Oakes & Co Sàrl, pe de o parte, și ale ETIQ Consortium (by everis și Trasys), pe de altă parte, pe prima și, respectiv, pe cea de a doua poziție.

2)

Uniunea Europeană este obligată să repare prejudiciul suferit de European Dynamics Luxemburg pentru pierderea șansei de a-i fi atribuit contractul-cadru ca prim contractant în cascadă.

3)

Respinge în rest cererea de despăgubiri.

4)

Părțile vor transmite Tribunalului, în termen de trei luni de la data pronunțării hotărârii, cuantumul despăgubirilor, stabilit de comun acord.

5)

În lipsa unui acord, părțile vor transmite Tribunalului, în același termen, concluziile lor privind cuantumul despăgubirilor.

6)

Amână pronunțarea cu privire la cheltuielile de judecată.


(1)  JO C 232, 6.8.2011.


30.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 398/27


Hotărârea Tribunalului din 6 octombrie 2015 – Technion și Technion Research & Development Foundation/Comisia

(Cauza T-216/12) (1)

((„Asistență financiară - Al șaselea program-cadru pentru activități de cercetare, de dezvoltare tehnologică și demonstrative - Recuperarea sumelor plătite de Comisie în cadrul unui contract de cercetare în aplicarea concluziilor unui audit financiar - Compensarea creanțelor - Recalificarea parțială a acțiunii - Cerere prin care se vizează constatarea inexistenței unei creanțe contractuale - Clauză compromisorie - Costuri eligibile - Îmbogățire fără justă cauză - Obligația de motivare”))

(2015/C 398/37)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamante: Technion – Israel Institute of Technology (Haifa, Israel) și Technion Research & Development Foundation Ltd (Haifa) (reprezentant: D. Grisay, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: D. Calciu și F. Moro, agenți, asistați inițial de L. Defalque și S. Woog, ulterior de L. Defalque și J. Thiry, avocați)

Obiectul

Pe de o parte, o cerere de anulare, în temeiul articolului 263 TFUE, a deciziei Comisiei de compensare, conținută în scrisoarea din 13 martie 2012 adresată Technion – Israel Institute of Technology și prin care se urmărește recuperarea sumei de 97  118,69 euro care corespunde cuantumului sumelor ajustate plus dobânzi pentru contractul nr. 034984 (Mosaica), în urma concluziilor unui audit financiar cu privire în special la acest contract încheiat în cadrul celui de Al șaselea program-cadru al Comunității Europene pentru activități de cercetare, de dezvoltare tehnologică și demonstrative, care contribuie la crearea Spațiului European de Cercetare și de Inovare (2002-2006), și, pe de altă parte, o cerere prin care se vizează constatarea, în temeiul articolului 272 TFUE, a inexistenței creanței pe care Comisia pretinde că o deține față de Technion, în temeiul contractului Mosaica, și care a făcut obiectul compensării în litigiu.

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

Obligă Technion – Israel Institute of Technology și Technion Research & Development Foundation Ltd la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 243, 11.8.2012.


30.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 398/28


Hotărârea Tribunalului din 6 octombrie 2015 – Corporación Empresarial de Materiales de Construcción/Comisia

(Cauza T-250/12) (1)

([„Concurență - Înțelegeri - Piața cloratului de sodiu în SEE - Decizie de modificare prin care se reduce durata constatată a participării la înțelegere - Calcularea cuantumului amenzii - Prescripţie - Articolul 25 din Regulamentul (CE) nr. 1/2003”])

(2015/C 398/38)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Corporación Empresarial de Materiales de Construcción, SA, fostă Uralita, SA (Madrid, Spania) (reprezentanți: K. Struckmann, avocat, și G. Forwood, barrister)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: inițial N. von Lingen, R. Sauer și J. Bourke, ulterior M. Sauer și J. Norris-Usher, agenți)

Obiectul

Cerere de anulare a articolului 1 alineatul (2) și a articolului 2 din Decizia C(2012) 1965 final a Comisiei din 27 martie 2012 de modificare a Deciziei C(2008) 2626 final din 11 iunie 2008 privind o procedură în temeiul articolului 101 TFUE și al articolului 53 din Acordul privind SEE (cazul COMP/38.695 – Clorat de sodiu).

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

Corporación Empresarial de Materiales de Construcción, SA suportă propriile cheltuieli de judecată și pe cele efectuate de Comisia Europeană.


(1)  JO C 243, 11.8.2012.


30.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 398/29


Hotărârea Tribunalului din 6 octombrie 2015 – FC Dynamo-Minsk/Consiliul

(Cauza T-275/12) (1)

((„Politica externă și de securitate comună - Măsuri restrictive adoptate împotriva Belarus - Înghețare a fondurilor - Acțiune în anulare - Termen de adaptare a concluziilor - Inadmisibilitate parțială - Entitate deținută sau controlată de o entitate vizată de măsurile restrictive - Obligația de motivare - Eroare de apreciere”))

(2015/C 398/39)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamant: Football Club „Dynamo-Minsk” ZAO (Minsk, Belarus) (reprezentanți: D. O’Keeffe, solicitor, B. Evtimov, avocat, și M. Lester, barrister)

Pârât: Consiliul Uniunii Europene (reprezentanți: F. Naert și E. Finnegan, agenți)

Obiectul

Cerere de anulare a Deciziei de punere în aplicare 2012/171/PESC a Consiliului din 23 martie 2012 privind punerea în aplicare a Deciziei 2010/639/PESC privind măsuri restrictive împotriva Belarus (JO L 87, p. 95), a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 265/2012 al Consiliului din 23 martie 2012 privind punerea în aplicare a articolului 8a alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 765/2006 privind măsurile restrictive împotriva Belarus (JO L 87, p. 37), a Deciziei 2012/642/PESC a Consiliului din 15 octombrie 2012 privind măsuri restrictive împotriva Belarus (JO L 285, p. 1), a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1017/2012 al Consiliului din 6 noiembrie 2012 privind punerea în aplicare a articolului 8a alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 765/2006 privind măsurile restrictive împotriva Belarus (JO L 307, p. 7), a Deciziei 2013/534/PESC a Consiliului din 29 octombrie 2013 de modificare a Deciziei 2012/642 (JO L 288, p. 69), a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1054/2013 al Consiliului din 29 octombrie 2013 privind punerea în aplicare a articolului 8a alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 765/2006 privind măsuri restrictive împotriva Belarus (JO L 288, p. 1), a Deciziei 2014/750/PESC a Consiliului din 30 octombrie 2014 de modificare a Deciziei 2012/642 (JO L 311, p. 39) și a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1159/2014 al Consiliului din 30 octombrie 2014 privind punerea în aplicare a articolului 8a alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 765/2006 privind măsuri restrictive împotriva Belarus (JO L 311, p. 2), în măsura în care aceste acte o privesc pe reclamantă

Dispozitivul

1)

Anulează Decizia de punere în aplicare 2012/171/PESC a Consiliului din 23 martie 2012 privind punerea în aplicare a Deciziei 2010/639/PESC privind măsuri restrictive împotriva Belarus, Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 265/2012 al Consiliului din 23 martie 2012 privind punerea în aplicare a articolului 8a alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 765/2006 privind măsurile restrictive împotriva Belarus, Decizia 2012/642/PESC a Consiliului din 15 octombrie 2012 privind măsuri restrictive împotriva Belarus, Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1017/2012 al Consiliului din 6 noiembrie 2012 privind punerea în aplicare a articolului 8a alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 765/2006 privind măsurile restrictive împotriva Belarus, Decizia 2014/750/PESC a Consiliului din 30 octombrie 2014 de modificare a Deciziei 2012/642 și Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1159/2014 al Consiliului din 30 octombrie 2014 privind punerea în aplicare a articolului 8a alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 765/2006 privind măsuri restrictive împotriva Belarus, în măsura în care vizează Football Club „Dynamo-Minsk” ZAO.

2)

Respinge acțiunea ca inadmisibilă în măsura în care urmărește anularea Deciziei 2013/534/PESC a Consiliului din 29 octombrie 2013 de modificare a Deciziei 2012/642 și a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1054/2013 al Consiliului din 29 octombrie 2013 privind punerea în aplicare a articolului 8a alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 765/2006.

3)

Respinge în rest acțiunea.

4)

Consiliul Uniunii Europene suportă, pe lângă propriile cheltuieli de judecată, pe cele efectuate de Football Club „Dynamo-Minsk”.


(1)  JO C 250, 18.8.2012.


30.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 398/30


Hotărârea Tribunalului din 6 octombrie 2015 – Chyzh şi alţii/Consiliul

(Cauza T-276/12) (1)

((„Politica externă și de securitate comună - Măsuri restrictive împotriva Belarusului - Înghețare a fondurilor - Acțiune în anulare - Termen de adaptare a concluziilor - Inadmisibilitate în parte - Entitate deținută sau controlată de o persoană sau de o entitate vizată de măsurile restrictive - Obligația de motivare - Eroare de apreciere”))

(2015/C 398/40)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamanţi: Yury Aleksandrovich Chyzh (Minsk, Belarus), Triple TAA (Minsk), NefteKhimTrading STAA (Minsk), Askargoterminal ZAT (Minsk), Bereza Silicate Products Plant AAT (Bereza, Belarus), Variant TAA (Berezovsky, Belarus), Triple-Dekor STAA (Minsk), KvartsMelProm SZAT (Khotislav, Belarus), Altersolutions SZAT (Minsk), Prostoremarket SZAT (Minsk), AquaTriple STAA (Minsk), Rakovsky brovar TAA (Minsk), TriplePharm STAA (Logoysk, Belarus) şi Triple-Veles TAA (Molodechno, Belarus) (reprezentanţi: D. O’Keeffe, solicitor, B. Evtimov, avocat şi M. Lester, barrister)

Pârât: Consiliul Uniunii Europene (reprezentanți: F. Naert şi E. Finnegan, agenţi)

Obiectul

Cerere de anulare a Deciziei de punere în aplicare 2012/171/PESC a Consiliului din 23 martie 2012 privind punerea în aplicare a Deciziei 2010/639/PESC privind măsuri restrictive împotriva Belarusului (JO L 87, p. 95), a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 265/2012 din 23 martie 2012 privind punerea în aplicare a articolului 8a alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 765/2006 privind măsurile restrictive împotriva Belarus (JO L 87, p. 37), a Deciziei 2012/642/PESC a Consiliului din 15 octombrie 2012 privind măsuri restrictive împotriva Belarus (JO L 285, p. 1), a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1017/2012 al Consiliului din 6 noiembrie 2012 privind punerea în aplicare a articolului 8a alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 765/2006 privind măsurile restrictive împotriva Belarus (JO L 307, p. 7), a Deciziei 2013/534/PESC a Consiliului din 29 octombrie 2013 de modificare a Deciziei 2012/642 (JO L 288, p. 69), a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1054/2013 al Consiliului din 29 octombrie 2013 privind punerea în aplicare a articolului 8a alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 765/2006 privind măsuri restrictive împotriva Belarus (JO L 288, p. 1), a Deciziei 2014/750/PESC a Consiliului din 30 octombrie 2014 de modificare a Deciziei 2012/642 (JO L 311, p. 39) și a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1159/2014 al Consiliului din 30 octombrie 2014 privind punerea în aplicare a articolului 8a alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 765/2006 privind măsuri restrictive împotriva Belarus (JO L 311, p. 2), în măsura în care aceste acte îi vizează pe reclamanți

Dispozitivul

1)

Anulează Decizia de punere în aplicare 2012/171/PESC a Consiliului din 23 martie 2012 privind punerea în aplicare a Deciziei 2010/639/PESC privind măsuri restrictive împotriva Belarusului, Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 265/2012 din 23 martie 2012 privind punerea în aplicare a articolului 8a alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 765/2006 privind măsurile restrictive împotriva Belarus, Decizia 2012/642/PESC a Consiliului din 15 octombrie 2012 privind măsuri restrictive împotriva Belarus și Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1017/2012 al Consiliului din 6 noiembrie 2012 privind punerea în aplicare a articolului 8a alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 765/2006 privind măsurile restrictive împotriva Belarus, în măsura în care sunt vizați domnul Yury Aleksandrovich Chyzh, Triple TAA, NefteKhimTrading STAA, Askargoterminal ZAT, Bereza Silicate Products Plant AAT, Variant TAA, Triple-Dekor STAA, KvartsMelProm SZAT, Altersolutions SZAT, Prostoremarket SZAT, AquaTriple STAA, Rakovsky brovar TAA, TriplePharm STAA și Triple-Veles TAA.

2)

Anulează Decizia 2013/534/PESC a Consiliului din 29 octombrie 2013 de modificare a Deciziei 2012/642 și Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1054/2013 al Consiliului din 29 octombrie 2013 privind punerea în aplicare a articolului 8a alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 765/2006 privind măsuri restrictive împotriva Belarus, în măsura în care sunt vizate NefteKhimTrading, Askargoterminal, Bereza Silicate Products Plant, Triple-Dekor, KvartsMelProm, Altersolutions, Prostoremarket, AquaTriple, Rakovsky brovar et Triple-Veles.

3)

Anulează a Decizia 2014/750/PESC a Consiliului din 30 octombrie 2014 de modificare a Deciziei 2012/642 și Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1159/2014 al Consiliului din 30 octombrie 2014 privind punerea în aplicare a articolului 8a alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 765/2006 privind măsuri restrictive împotriva Belarus, în măsura în care sunt vizați domnul Chyzh, Triple, Askargoterminal, Bereza Silicate Products Plant, Triple-Dekor, KvartsMelProm, Altersolutions, Prostoremarket, AquaTriple, Variant și Rakovsky brovar.

4)

Respinge acțiunea ca inadmisibilă în măsura în care privește anularea Deciziei 2013/534 și a Regulamentului de punere în aplicare 1054/2013, în măsura în care sunt vizați domnul Chyzh, Triple, Variant și TriplePharm.

5)

Respinge în rest acțiunea.

6)

Consiliul Uniunii Europene suportă pe lângă propriile cheltuieli de judecată pe cele efectuate de domnul Chyzh, Triple, NefteKhimTrading, Askargoterminal, Bereza Silicate Products Plant, Triple-Dekor, KvartsMelProm, Altersolutions, Prostoremarket, AquaTriple, Variant, Rakovsky brovar, TriplePharm și Triple-Veles.


(1)  JO C 250, 18.8.2012.


30.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 398/32


Hotărârea Tribunalului din 13 octombrie 2015 – Intrasoft International/Comisia

(Cauza T-403/12) (1)

((„Achiziții publice de servicii - Procedură de cerere de ofertă - Asistență tehnică acordată administrației vamale din Serbia în cadrul modernizării sistemului vamal - Conflict de interese - Respingerea ofertei unui ofertant de către delegația Uniunii în Republica Serbia - Respingere implicită a reclamației formulate împotriva respingerii ofertei”))

(2015/C 398/41)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Intrasoft International SA (Luxemburg, Luxemburg) (reprezentant: S. Pappas, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: F. Erlbacher și E. Georgieva, agenți)

Obiectul

Pe de o parte, o cerere de anulare a scrisorii din 10 august 2012 a Comisiei, acționând prin intermediul Delegației Uniunii Europene în Republica Serbia, în care se arată că contractul de achiziții publice de servicii privind procedura de cerere de ofertă EuropeAid/131367/C/SER/RS, intitulată „Asistență tehnică acordată administrației vamale din Serbia în cadrul modernizării sistemului vamal” (JO 2011/S 160-262712), nu putea fi atribuit consorțiului din care făcea parte Intrasoft International SA, și, pe de altă parte, o cerere de anulare a unei pretinse decizii implicite de respingere a reclamației formulate de reclamantă împotriva scrisorii din 10 august 2012.

Dispozitivul

1)

Anulează decizia de respingere a ofertei consorțiului din care făcea parte Intrasoft International SA, cuprinsă în scrisoarea din 10 august 2012 redactată de Delegația Uniunii Europene în Republica Serbia în calitate de autoritate contractantă subdelegată a Comisiei Europene, referitoare la procedura de cerere de ofertă EuropeAid/131367/C/SER/RS, intitulată „Asistență tehnică acordată administrației vamale din Serbia în cadrul modernizării sistemului vamal”.

2)

Respinge acțiunea cu privire la restul motivelor.

3)

Obligă Comisia la plata cheltuielilor de judecată, inclusiv a celor aferente procedurii privind măsurile provizorii.


(1)  JO C 343, 10.11.2012.


30.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 398/33


Hotărârea Tribunalului din 7 octombrie 2015 – Accorinti și alții/BCE

(Cauza T-79/13) (1)

((„Răspundere extracontractuală - Politică economică și monetară - BCE - Bănci centrale naționale - Restructurarea datoriei publice grecești - Program de achiziționare de titluri - Acord de preschimbare a titlurilor în beneficiul exclusiv al băncilor centrale ale Eurosistemului - Implicarea sectorului privat - Clauze de acțiune colectivă - Îmbunătățirea calității colateralului sub forma unui program de răscumpărare destinat să susțină calitatea titlurilor ca garanții - Creditori privați - Încălcare suficient de gravă a unei norme de drept care conferă drepturi particularilor - Încredere legitimă - Egalitate de tratament - Răspundere derivată dintr-un act normativ legal - Prejudiciu anormal și special”))

(2015/C 398/42)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamanți: Alessandro Accorinti (Nichelino, Italia) și alți 214 de reclamanți ale căror nume figurează în anexă (reprezentanți: S. Sutti, R. Spelta și G. Sanna, avocați)

Pârâtă: Banca Centrală Europeană (BCE) (reprezentanți: inițial S. Bening și P. Papapaschalis, ulterior P. Senkovic și P. Papapaschalis, și în sfârșit P. Senkovic, agenți, asistați de E. Castellani, B. Kaiser și T. Lübbig, avocați)

Obiectul

Acțiune privind obținerea reparării prejudiciului suferit de reclamanți ca urmare, printre altele, a adoptării de către BCE a Deciziei 2012/153/UE din 5 martie 2012 privind eligibilitatea titlurilor de creanță tranzacționabile emise sau garantate pe deplin de Republica Elenă în contextul ofertei de preschimbare a datoriei lansate de Republica Elenă (JO L 77, p. 19), precum și a altor măsuri ale BCE legate de restructurarea datoriei publice grecești.

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

Îl obligă pe domnul Alessandro Accorinti și pe ceilalți reclamanți ale căror nume figurează în anexă la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 101, 6.4.2013.


30.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 398/33


Hotărârea Tribunalului din 13 octombrie 2015 – Comisia/Cocchi și Falcione

(Cauza T-103/13 P) (1)

((„Recurs - Recurs incident - Funcție publică - Funcționari - Pensii - Transferul drepturilor de pensie naționale - Propuneri privind sporul de ani de plată a contribuțiilor la sistemul de pensii - Act care nu cauzează prejudicii - Inadmisibilitatea acțiunii în primă instanță - Articolul 11 alineatul (2) din anexa VIII la statut”))

(2015/C 398/43)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Recurentă: Comisia Europeană (reprezentanți: G. Gattinara și D. Martin, agenți)

Celelalte părți din procedură: Giorgio Cocchi (Wezembeek-Oppem, Belgia) și Nicola Falcione (Bruxelles, Belgia) (reprezentanți: inițial S. Orlandi, J.-N. Louis și D. de Abreu Caldas, ulterior S. Orlandi, avocați)

Obiectul

Recurs formulat împotriva Hotărârii Tribunalului Funcției Publice a Uniunii Europene (Camera întâi) din 11 decembrie 2012, Cocchi și Falcione/Comisia (F-122/10, RecFP, EU:F:2012:180), având ca obiect anularea acestei hotărâri.

Dispozitivul

1)

Anulează Hotărârea Tribunalului Funcției Publice a Uniunii Europene (Camera întâi) din 11 decembrie 2012, Cocchi și Falcione/Comisia (F-122/10), în măsura în care aceasta declară admisibilă și întemeiată cererea în anularea actelor (calificate, în această hotărâre, drept „decizii”) din 12 și din 23 februarie 2010, adresate de Comisia Europeană domnului Nicola Falcione și, respectiv, domnului Giorgio Cocchi, în măsura în care prin aceste acte au fost retrase propunerile, făcute domnului Cocchi și domnului Falcione, care indicau rezultatul în ani suplimentari de plată a contribuțiilor la sistemul de pensii pe care l-ar genera un eventual transfer al drepturilor lor de pensie.

2)

Respinge recursul incident.

3)

Respinge acțiunea formulată de domnii Cocchi și Falcione în fața Tribunalului Funcției Publice în cauza F-122/10, în măsura în care aceasta privește anularea actelor din 12 și din 23 februarie 2010, adresate de Comisie domnului Falcione și, respectiv, domnului Cocchi, în măsura în care prin aceste acte au fost retrase propunerile, făcute domnului Cocchi și domnului Falcione, care indicau rezultatul în ani suplimentari de plată a contribuțiilor la sistemul de pensii pe care l-ar genera un eventual transfer al drepturilor lor de pensie.

4)

Domnii Cocchi și Falcione suportă propriile cheltuieli de judecată aferente prezentei proceduri, precum și pe cele efectuate de Comisie și aferente recursului incident. Comisia suportă propriile cheltuieli de judecată aferente recursului.

5)

Domnii Cocchi și Falcione, precum și Comisia suportă fiecare propriile cheltuieli de judecată aferente procedurii în primă instanță.


(1)  JO C 129, 4.5.2013.


30.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 398/34


Hotărârea Tribunalului din 8 octombrie 2015 – Italia/Comisia

(Cauza T-358/13) (1)

([„FEADR - Închiderea conturilor agențiilor de plăți din statele membre referitoare la cheltuielile finanțate de FEADR - Decizie prin care se declară nereutilizabilă o anumită sumă în cadrul planului de dezvoltare rurală a regiunii Basilicata - Articolul 30 din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 - Obligația de motivare”])

(2015/C 398/44)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamantă: Republica Italiană (reprezentanți: G. Palmieri și B. Tidore, agenți, asistați de M. Salvatorelli, avvocato dello Stato)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: J. Aquilina și P. Rossi, agenți)

Obiectul

Cerere de anulare în parte a Deciziei de punere în aplicare 2013/209/UE a Comisiei din 26 aprilie 2013 privind închiderea conturilor agențiilor de plăți din statele membre referitoare la cheltuielile finanțate de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) pentru exercițiul financiar 2012 (JO L 118, p. 23), în măsura în care consideră „sumă nereutilizabilă” suma de 5 0 06  487,10 euro referitoare la planul de dezvoltare rurală pentru regiunea Basilicata (Italia)

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

Obligă Republica Italiană la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 252, 31.8.2013.


30.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 398/35


Hotărârea Tribunalului din 7 octombrie 2015 – Panrico/OAPI – HDN Development (Krispy Kreme DOUGHNUTS)

(Cauza T-534/13) (1)

([„Marcă comunitară - Procedură de nulitate - Marca comunitară figurativă Krispy Kreme DOUGHNUTS - Mărcile naționale și internațională verbale și figurative anterioare DONUT, DOGHNUTS, donuts și donuts cream - Motive relative de refuz - Risc de confuzie - Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 [devenit articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009] - Riscul unui profit nejustificat ca urmare a caracterului distinctiv al renumelui - Risc de prejudiciu - Articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94 [devenit articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009]])

(2015/C 398/45)

Limba de procedură: spaniola

Părţile

Reclamantă: Panrico, SA (Esplugues de Llobregat, Spania) (reprezentant: D. Pellisé Urquiza, avocat)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieţei Interne (mărci, desene şi modele industriale) (reprezentant: S. Palmero Cabezas, agent)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs a OAPI, intervenientă la Tribunal: HDN Development Corp. (Frankfort, Kentucky, Statele Unite) (reprezentanţi: H. Granado Carpenter şi M. Polo Carreño, avocaţi)

Obiectul

Acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei a patra de recurs a OAPI din 25 iulie 2013 (cauza R 623/2011-4), privind o procedură de nulitate între Panrico, SA și HDN Development Corp.

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

Obligă Panrico SA la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 9, 11.1.2014.


30.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 398/36


Hotărârea Tribunalului din 8 octombrie 2015 – Rosian Express/OAPI (Forma unei cutii de joc)

(Cauza T-547/13) (1)

([„Marcă comunitară - Cerere de înregistrare a unei mărci comunitare tridimensionale - Forma unei cutii de joc - Motiv absolut de refuz - Lipsa caracterului distinctiv - Articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 - Obligație de motivare - Dreptul de a fi ascultat - Articolul 75 din Regulamentul nr. 207/2009”])

(2015/C 398/46)

Limba de procedură: româna

Părțile

Reclamantă: Rosian Express SRL (Mediaș, România) (reprezentanți: E. Grecu și A. Tigau, avocați)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (reprezentanți: V. Melgar și A. Geavela, agenți)

Obiectul

Acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei a cincea de recurs a OAPI din 11 iulie 2013 (cauza R 797/2013-5), privind o cerere de înregistrare ca marcă comunitară a unui semn tridimensional constituit din forma unei cutii de joc.

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

Obligă Rosian Express SRL la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 367, 14.12.2013.


30.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 398/37


Hotărârea Tribunalului din 15 octombrie 2015 – Wolverine International/OAPI – BH Stores (cushe)

(Cauza T-642/13) (1)

([„Marcă comunitară - Procedură de declarare a nulității - Înregistrare internațională care desemnează Comunitatea Europeană - Marca figurativă cushe - Mărcile naționale verbale anterioare SHE și figurative anterioare she - Motiv relativ de refuz - Utilizare serioasă a mărcii anterioare - Articolul 57 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 - Risc de confuzie - Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009”])

(2015/C 398/47)

Limba de procedură: engleza

Părţile

Reclamantă: Wolverine International, LP (George Town, Insulele Cayman, Regatul Unit) (reprezentanţi: M. Pleser și R. Heine, avocați)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieţei Interne (mărci, desene şi modele industriale) (reprezentant: M. Fischer, agent)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs a OAPI, intervenientă la Tribunal: BH Store BV (Curaçao, Curaçao, teritoriu autonom al Țărilor de Jos) (reprezentant: T. Dolde, avocat)

Obiectul

Acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei a patra de recurs a OAPI din 30 septembrie 2013 (cauza R 1269/2012-4), cu privire la o procedură de declarare a nulității între BH Store BV și Wolverine International, LP

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

Obligă Wolverine International, LP la plata cheltuielilor de judecată, cu excepția celor efectuate de BH Store BV în fața diviziei de anulare a Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI).

3)

Respinge cererea formulată de BH Store referitoare la cheltuielile de judecată efectuate de aceasta în fața diviziei de anulare a OAPI.


(1)  JO C 85, 22.3.2014.


30.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 398/38


Hotărârea Tribunalului din 7 octombrie 2015 – The Smiley Company/OAPI (Forma unui smiley cu ochii în formă de inimă)

(Cauza T-656/13) (1)

([„Marcă comunitară - Cerere de înregistrare a unei mărci comunitare tridimensionale - Forma unui smiley cu ochii în formă de inimă - Motiv absolut de refuz - Lipsa caracterului distinctiv - Articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”])

(2015/C 398/48)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: The Smiley Company SPRL (Bruxelles, Belgia) (reprezentanți: A. Freitag și C. Albrecht, avocați)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (reprezentanți: P. Geroulakos și A. Folliard-Monguiral, agenți)

Obiectul

Acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei a patra de recurs a OAPI din 8 octombrie 2013 (cauza R 997/2013-4) privind o cerere de înregistrare ca marcă comunitară a unui semn tridimensional constituit de forma unui smiley cu ochii în formă de inimă.

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

Obligă Smiley Company SPRL la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 61, 1.3.2014.


30.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 398/39


Hotărârea Tribunalului din 8 octombrie 2015 – Republica Cehă/Comisia

(Cauza T-659/13 și T-660/13) (1)

([„Transporturi - Directiva 2010/40/UE - Sisteme de transport inteligente - Regulamentul delegat (UE) nr. 885/2013 - Furnizarea de servicii de informații referitoare la locuri de parcare sigure și securizate pentru camioane și vehicule comerciale - Articolul 3 alineatul (1), articolul 8 și articolul 9 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul delegat nr. 885/2013 - Regulamentul delegat (UE) nr. 886/2013 - Date și proceduri pentru furnizarea către utilizatori, în mod gratuit, a unor informații minime universale în materie de trafic referitoare la siguranța rutieră - Articolul 5 alineatul (1), articolul 9 și articolul 10 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul delegat nr. 886/2013”])

(2015/C 398/49)

Limba de procedură: ceha

Părțile

Reclamantă: Republica Cehă (reprezentanți: M. Smolek și J. Vláčil, agenți)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: J. Hottiaux, Z. Malůšková și K. Walkerová, agenți)

Obiectul

În cauza T-659/13, cu titlu principal, o cerere de anulare a Regulamentului delegat (UE) nr. 885/2013 al Comisiei din 15 mai 2013 de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind STI în ceea ce privește furnizarea de servicii de informații referitoare la locuri de parcare sigure și securizate pentru camioane și vehicule comerciale (JO L 247, p. 1) și, cu titlu subsidiar, o cerere de anulare a articolului 3 alineatul (1), a articolului 8 și a articolului 9 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul delegat nr. 885/2013, precum și, în cauza T-660/13, cu titlu principal, o cerere de anulare a Regulamentului delegat (UE) nr. 886/2013 al Comisiei din 15 mai 2013 de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește datele și procedurile pentru furnizarea către utilizatori, în mod gratuit, atunci când este posibil, a unor informații minime universale în materie de trafic referitoare la siguranța rutieră (JO L 247, p. 6) și, cu titlu subsidiar, o cerere de anulare a articolului 5 alineatul (1), a articolului 9 și a articolului 10 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul delegat nr. 886/2013

Dispozitivul

1)

Conexează cauzele T-659/13 și T-660/13 în vederea pronunțării hotărârii.

2)

Respinge acțiunile.

3)

Obligă Republica Cehă la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 45, 15.2.2014.


30.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 398/40


Hotărârea Tribunalului din 7 octombrie 2015 – Bilbaína de Alquitranes și alții/Comisia

(Cauza T-689/13) (1)

([„Mediu și protecția sănătății umane - Clasificarea substanței smoală, gudron de huilă, temperatură înaltă în categoriile de toxicitate acvatică acută și de toxicitate acvatică cronică - Regulamentele (CE) nr. 1907/2006 și nr. 1272/2008 - Eroare vădită de apreciere - Clasificarea unei substanțe pe baza constituenților săi”])

(2015/C 398/50)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamante: Bilbaína de Alquitranes, SA (Luchana-Baracaldo, Spania), Deza, a.s. (Valašské Meziříčí, Republica Cehă), Industrial Química del Nalón, SA (Oviedo, Spania), Koppers Denmark A/S (Nyborg, Danemarca), Koppers UK Ltd (Scunthorpe, Regatul Unit), Koppers Netherlands BV (Uithoorn, Țările de Jos), Rütgers basic aromatics GmbH (Castrop-Rauxel, Germania), Rütgers Belgium NV (Zelzate, Belgia), Rütgers Poland Sp. z o.o.(Kędzierzyn-Koźle, Polonia), Bawtry Carbon International Ltd (Doncaster, Regatul Unit), Grupo Ferroatlántica, SA (Madrid, Spania), SGL Carbon GmbH (Meitingen, Germania), SGL Carbon GmbH (Bad Goisern am Hallstättersee, Austria), SGL Carbon (Passy, Franța), SGL Carbon, SA (La Coruña, Spania), SGL Carbon Polska S.A. (Racibórz, Polonia), ThyssenKrupp Steel Europe AG (Duisburg, Germania) și Tokai erftcarbon GmbH (Grevenbroich, Germania) (reprezentanți: K. Van Maldegem, C. Mereu, P. Sellar și M. Grunchard, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: P.-J. Loewenthal și K. Talabér-Ritz, agenți)

Intervenientă în susținerea reclamantelor: GrafTech Iberica, SL (Navarra, Spania) (reprezentanți: C. Mereu, K. Van Maldegem, P. Sellar și M. Grunchard, avocați)

Intervenientă în susținerea pârâtei: Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA) (reprezentanți: M. Heikkilä, W. Broere și C. Jacquet, agenți)

Obiectul

Cerere de anulare în parte a Regulamentului (UE) nr. 944/2013 al Comisiei din 2 octombrie 2013 de modificare, în vederea adaptării la progresul tehnic și științific, a Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor (JO L 261, p. 5) în măsura în care clasifică smoala, gudron de huilă, temperatură înaltă (CE nr. 266-028-2) printre substanțele cu toxicitate acvatică acută din categoria 1 (H400) și cu toxicitate acvatică cronică din categoria 1 (H410)

Dispozitivul

1)

Anulează Regulamentului (UE) nr. 944/2013 al Comisiei din 2 octombrie 2013 de modificare, în vederea adaptării la progresul tehnic și științific, a Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, în măsura în care clasifică smoala, gudron de huilă, temperatură înaltă (CE nr. 266-028-2) printre substanțele cu toxicitate acvatică acută din categoria (H400) și cu toxicitate acvatică cronică din categoria 1 (H410).

2)

Comisia Europeană suportă, pe lângă propriile cheltuieli de judecată, pe cele efectuate de Bilbaína de Alquitranes, SA, de Deza, a.s., de Industrial Química del Nalón, SA, de Koppers Denmark A/S, de Koppers UK Ltd, de Koppers Netherlands BV, de Rütgers basic aromatics GmbH, de Rütgers Belgium NV, Rütgers Poland Sp. z o.o., de Bawtry Carbon International Ltd, de Grupo Ferroatlántica, SA, de SGL Carbon GmbH (Germania), de SGL Carbon GmbH (Austria), de SGL Carbon, de SGL Carbon, SA, de SGL Carbon Polska S.A., de ThyssenKrupp Steel Europe AG, de Tokai erftcarbon GmbH și de GrafTech Iberica, SL.

3)

Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA) suportă propriile cheltuieli de judecată.


(1)  JO C 85, 22.3.2014.


30.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 398/41


Hotărârea Tribunalului din 7 octombrie 2015 – Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks/Comisia

(Cauza T-49/14) (1)

([„Indicație geografică protejată - «Kołocz śląski» sau «Kołacz śląski» - Procedura de anulare - Temei juridic - Regulamentul (CE) nr. 510/2006 - Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 - Motive de anulare - Drepturi fundamentale”])

(2015/C 398/51)

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamantă: Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks eV (Berlin, Germania) (reprezentanți: I. Jung, M. Teworte-Vey, A. Renvert și J. Saatkamp, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: J. Guillem Carrau și D. Triantafyllou, agenți)

Obiectul

Cerere de anulare a Deciziei de punere în aplicare 2013/663/UE a Comisiei din 14 noiembrie 2013 privind respingerea unei cereri de anulare a unei denumiri înregistrate în registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului [Kołocz śląski/kołacz śląski (IGP)] (JO L 306, p. 40)

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

Obligă Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks eV la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 112, 14.4.2014.


30.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 398/42


Hotărârea Tribunalului din 6 octombrie 2015 – Monster Energy/OAPI – Balaguer (icexpresso + energy coffee)

(Cauza T-61/14) (1)

([„Marcă comunitară - Procedură de opoziție - Cerere de înregistrare a mărcii comunitare figurative icexpresso + energy coffee - Mărcile comunitare verbale anterioare X-PRESSO MONSTER, HAMMER M X-PRESSO MONSTER ESPRESSO + ENERGY și MIDNIGHT M X-PRESSO MONSTER ESPRESSO + ENERGY - Motiv relativ de refuz - Lipsa riscului de confuzie - Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”])

(2015/C 398/52)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Monster Energy Company (Corona, California, Statele Unite) (reprezentant: P. Brownlow, solicitor)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (reprezentant: M. Rajh, agent)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs a OAPI, intervenientă la Tribunal: Luis Yus Balaguer (Movera, Spania)

Obiectul

Acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei a doua de recurs a OAPI din 15 noiembrie 2013 (cauza R 821/2013-2) privind o procedură de opoziție între Monster Energy Company și M. Luis Yus Balaguer

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

Obligă Monster Energy Company la plata propriilor cheltuieli de judecată, precum și a cheltuielilor de judecată efectuate de Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI).


(1)  JO C 129, 28.4.2014.


30.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 398/42


Hotărârea Tribunalului din 8 octombrie 2015 – Benediktinerabtei St. Bonifaz/OAPI – Andechser Molkerei Scheitz (Genuß für Leib & Seele KLOSTER Andechs SEIT 1455)

(Cauza T-78/14) (1)

([„Marcă comunitară - Procedură de opoziție - Cerere de înregistrare a mărcii comunitare figurative Genuß für Leib & Seele KLOSTER Andechs SEIT 1455 - Marca comunitară figurativă anterioară SEIT 1908 ANDECHSER NATUR și marca națională figurativă anterioară ANDECHSER NATUR - Motiv relativ de refuz - Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”])

(2015/C 398/53)

Limba de procedură: germana

Părţile

Reclamantă: Benediktinerabtei St. Bonifaz Körperschaft des öffentlichen Rechts (München, Germania) (reprezentanţi: G. Würtenberger şi R. Kunze, avocaţi)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieţei Interne (mărci, desene şi modele industriale) (reprezentanţi: A. Poch şi S. Hanne, agenţi)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs a OAPI, intervenientă la Tribunal: Andechser Molkerei Scheitz GmbH (Andechs, Germania) (reprezentant: S. Jackermeier, avocat)

Obiectul

Acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei întâi de recurs a OAPI din 14 noiembrie 2013 (cauza R 1272/2012-1) referitoare la o procedură de opoziție între Andechser Molkerei Scheitz GmbH și Benediktinerabtei St. Bonifaz Körperschaft des öffentlichen Rechts

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

Obligă Benediktinerabtei St. Bonifaz Körperschaft des öffentlichen Rechts la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 135, 5.5.2014.


30.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 398/43


Hotărârea Tribunalului din 8 octombrie 2015 – Secolux/Comisia

(Cauza T-90/14) (1)

((„Contracte de achiziții publice de servicii - Procedura de cerere de ofertă - Controale de siguranță - Respingerea ofertei unui ofertant - Atribuirea contractului unui alt ofertant - Răspundere necontractuală”))

(2015/C 398/54)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Secolux, Association pour le contrôle de la sécurité de la construction (Capellen, Luxemburg) (reprezentanți: N. Prüm-Carré și E. Billot, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: S. Delaude și S. Lejeune, agenți)

Obiectul

Pe de o parte, o cerere de anulare a Deciziei Comisiei din 3 decembrie 2013 privind respingerea unor cereri de ofertă prezentate de reclamantă în cadrul unei cereri de ofertă referitoare la furnizarea de servicii cu privire la controale de siguranôles de sécurité et, d’autre part, une demande en réparation du préjudice prétendument subi du fait de cette décision

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

Obligă Secolux, Association pour le contrôle de la sécurité de la construction la plata propriilor cheltuieli de judecată, precum și a cheltuielilor de judecată efectuate de Comisia Europeană.


(1)  JO C 135, 5.5.2014.


30.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 398/44


Hotărârea Tribunalului din 13 octombrie 2015 – Comisia/Verile și Gjergji

(Cauza T-104/14 P) (1)

((„Recurs - Recurs incident - Funcție publică - Funcționari - Pensii - Transfer al drepturilor naționale de pensie - Propunere de spor de ani de plată - Act care nu lezează - Inadmisibilitatea acțiunii în primă instanță - Articolul 11 alineatul (2) din anexa VIII la statut - Securitate juridică - Încredere legitimă - Egalitate de tratament”))

(2015/C 398/55)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Recurentă: Comisia Europeană (reprezentanți: J. Currall, G. Gattinara și D. Martin, agenți)

Cealelalte părți din procedură: Marco Verile (Cadrezzate, Italia) și Anduela Gjergji (Bruxelles, Belgia) (reprezentanți: inițial D. de Abreu Caldas, J. N. Louis și M. de Abreu Caldas, ulterior J. N. Louis și N. de Montigny, avocați)

Obiectul

Recurs formulat împotriva Hotărârii Tribunalului Funcției Publice a Uniunii Europene (Plen) din 11 decembrie 2013, Verile și Gjergji/Comisia (F-130/11, RecFP, EU:F:2013:195), și prin care se urmărește anularea acestei hotărâri

Dispozitivul

1)

Anulează Hotărârea Tribunalului Funcției Publice a Uniunii Europene (Plen) din 11 decembrie 2013, Verile și Gjergji/Comisia (F-130/11).

2)

Respinge acțiunea introdusă de domnul Marco Verile și de doamna Anduela Gjergji în fața Tribunalului Funcției Publice în cauza F-130/11.

3)

Domnul Verile și doamna Gjergji, pe de o parte, și Comisia Europeană, pe de altă parte, suportă propriile cheltuieli de judecată.


(1)  JO C 151, 19.5.2014.


30.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 398/45


Hotărârea Tribunalului din 13 octombrie 2015 – Teughels/Comisia

(Cauza T-131/14 P) (1)

((„Recurs - Recurs incident - Funcție publică - Funcționari - Pensii - Transferul drepturilor de pensie naționale - Propunere privind sporul de ani de plată a contribuțiilor - Act care nu cauzează prejudicii - Inadmisibilitatea acțiunii în primă instanță - Articolul 11 alineatul (2) din anexa VIII la statut”))

(2015/C 398/56)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Recurentă: Catherine Teughels (Eppegem, Belgia) (reprezentanți: L. Vogel și B. Braun, avocați)

Cealaltă parte din procedură: Comisia Europeană (reprezentanți: J. Currall și G. Gattinara, agenți)

Obiectul

Recurs formulat împotriva Hotărârii Tribunalului Funcției Publice a Uniunii Europene (Plen) din 11 decembrie 2013, Teughels/Comisia (F-117/11, RepFP., EU:F:2013:196) prin care se solicită anularea acestei hotărâri

Dispozitivul

1)

Anulează Hotărârea Tribunalului Funcției Publice a Uniunii Europene (Plen) din 11 decembrie 2013, Teughels/Comisia (F-117/11).

2)

Respinge acțiunea introdusă de doamna Catherine Teughels în fața Tribunalului Funcției Publice în cauza F-117/11.

3)

Doamna Teughels suportă propriile cheltuieli de judecată aferente prezentei proceduri, precum și cheltuielile de judecată efectuate de Comisia Europeană și legate de recurs. Comisia suportă propriile cheltuieli de judecată aferente recursului incident.

4)

Doamna Teughels și Comisia suportă fiecare propriile cheltuieli de judecată legate de procedura în primă instanță.


(1)  JO C 159, 26.5.2014.


30.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 398/45


Hotărârea Tribunalului din 7 octombrie 2015 – Atlantic Multipower Germany/OAPI – Nutrichem Diät + Pharma (NOxtreme)

(Cauza T-186/14) (1)

([„Marcă comunitară - Procedură de declarare a nulității - Marca comunitară verbală NOxtreme - Mărci comunitare și naționale figurative anterioare X-TREME - Motive relative de refuz - Risc de confuzie - Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 - Utilizare serioasă a mărcii anterioare - Articolul 43 alineatele (2) și (3) din Regulamentul nr. 207/2009 - Articolul 15 alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009”])

(2015/C 398/57)

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamantă: Atlantic Multipower Germany GmbH & Co. OHG (Hamburg, Germania) (reprezentant: W. Berlit, avocat)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (reprezentant: A. Schifko, agent)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs a OAPI, intervenientă la Tribunal: Nutrichem Diät + Pharma GmbH (Roth, Germania) (reprezentanți: D. Jochim și R. Egerer, avocați)

Obiectul

Acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei a patra de recurs a OAPI din 29 ianuarie 2014 (cauza R 764/2013-4) privind o procedură de declarare a nulității între Atlantic Multipower Germany GmbH & Co. OHG și Nutrichem Diät + Pharma GmbH

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

Obligă Atlantic Multipower Germany GmbH & Co. OHG la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 142, 12.5.2014.


30.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 398/46


Hotărârea Tribunalului din 7 octombrie 2015 – Sonova Holding/OAPI (Flex)

(Cauza T-187/14) (1)

([„Marcă comunitară - Marca comunitară verbală FLEX - Motive absolute de refuz - Caracter descriptiv - Articolul 7 alineatul (1) litera (c) și articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”])

(2015/C 398/58)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Sonova Holding AG (Stäfa, Elveția) (reprezentant: C. Hawkes, solicitor)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (reprezentant: L. Rampini, agent)

Obiectul

Acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei a doua de recurs a OAPI din 13 decembrie 2013 (cauza R 357/2013-2), privind o cerere de înregistrare ca marcă comunitară a semnului verbal FLEX.

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

Obligă Sonova Holding AG la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 151, 19.5.2014.


30.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 398/47


Hotărârea Tribunalului din 7 octombrie 2015 – CBM/OAPI – Aeronautica Militare (Trecolore)

(Cauza T-227/14) (1)

((„Marcă comunitară - Procedură de opoziție - Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale Trecolore - Mărcile comunitare și naționale verbale și figurative anterioare FRECCE TRICOLORI - Motiv relativ de refuz - Risc de confuzie - Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”))

(2015/C 398/59)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: CBM Creative Brands Marken GmbH (Zurich, Elveția) (reprezentanți: U. Lüken, M. Grundmann și N. Kerger, avocați)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (reprezentant: A. Folliard-Monguiral, agent)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs a OAPI, intervenientă la Tribunal: Aeronautica Militare – Stato Maggiore (Roma, Italia)

Obiectul

Acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei întâi de recurs a OAPI din 29 ianuarie 2014 (cauza R 253/2013-1) privind o procedură de opoziție între Aeronautica Militare – Stato Maggiore și CBM Creative Brands Marken GmbH

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

Obligă CBM Creative Brands Marken GmbH la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 245, 28.7.2014.


30.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 398/48


Hotărârea Tribunalului din 7 octombrie 2015 – CBM/OAPI – Aeronautica Militare (TRECOLORE)

(Cauza T-228/14) (1)

([„Marcă comunitară - Procedură de opoziție - Cerere de înregistrare a mărcii comunitare figurative TRECOLORE - Mărci comunitare și naționale verbale și figurative anterioare FRECCE TRICOLORI - Motiv relativ de refuz - Risc de confuzie - Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”])

(2015/C 398/60)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: CBM Creative Brands Marken GmbH (Zürich, Elveția) (reprezentanți: U. Lüken, M. Grundmann și N. Kerger, avocați)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (reprezentant: A. Folliard-Monguiral, agent)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs a OAPI, intervenientă la Tribunal: Aeronautica Militare – Stato Maggiore (Roma, Italia)

Obiectul

Acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei întâi de recurs a OAPI din 29 ianuarie 2014 (R 594/2013-1), privind o procedură de opoziție între Aeronautica Militare – Stato Maggiore și CBM Creative Brands Marken GmbH

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

Obligă CBM Creative Brands Marken GmbH la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 245, 28.7.2014.


30.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 398/48


Hotărârea Tribunalului din 7 octombrie 2015 – The Smiley Company/OAPI (Forma unei fețe cu coarne)

(Cauza T-242/14) (1)

([„Marcă comunitară - Cerere de înregistrare a unei mărci comunitare tridimensionale - Forma unei fețe cu coarne - Motiv absolut de refuz - Caracter distinctiv - Articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”])

(2015/C 398/61)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: The Smiley Company SPRL (Bruxelles, Belgia) (reprezentanți: A. Freitag și C. Albrecht, avocați)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (reprezentant(ți): P. Geroulakos și A. Folliard-Monguiral, agenți)

Obiectul

Acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei întâi de recurs a OAPI din 16 ianuarie 2014 (cauza R 836/2013-1) privind o cerere de înregistrare a unui semn tridimensional constituit din forma unei fețe cu coarne ca marcă comunitară

Dispozitivul

1)

Anulează Decizia Camerei întâi de recurs a Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI) din 16 ianuarie 2014 (cauza R 836/2013-1) în ceea ce privește refuzul înregistrării mărcii solicitate pentru „fructe și legume conservate, uscate și gătite; produse lactate”.

2)

Respinge în rest acțiunea.

3)

Părțile suportă propriile cheltuieli de judecată.


(1)  JO C 282, 25.8.2014.


30.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 398/49


Hotărârea Tribunalului din 7 octombrie 2015 – The Smiley Company/OAPI (Forma unei fețe)

(Cauza T-243/14) (1)

([„Marcă comunitară - Cerere de înregistrare a unei mărci comunitare tridimensionale - Forma unei fețe - Motiv absolut de refuz - Caracter distinctiv - Articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”])

(2015/C 398/62)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: The Smiley Company SPRL (Bruxelles, Belgia) (reprezentanți: A. Freitag și C. Albrecht, avocați)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (reprezentanți: P. Geroulakos și A. Folliard-Monguiral, agenți)

Obiectul

Acțiune formulată împotriva deciziei Camerei întâi de recurs a OAPI din 16 ianuarie 2014 (cauza R 837/2013-1) privind o cerere de înregistrare ca marcă comunitară a unui semn tridimensional constituit din forma unei fețe.

Dispozitivul

1)

Anulează Decizia Camerei întâi de recurs a Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI) din 16 ianuarie 2014 (cauza 837/2013-1) în ceea ce privește refuzul înregistrării mărcii solicitate pentru „fructe și de legume conservate, congelate, uscate și gătite; produse lactate”.

2)

Respinge acțiunea cu privire la restul motivelor.

3)

Părțile suportă propriile cheltuieli de judecată.


(1)  JO C 282, 25.8.2014.


30.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 398/50


Hotărârea Tribunalului din 7 octombrie 2015 – The Smiley Company/OAPI (Conturul unei fețe în formă de stea)

(Cauza T-244/14) (1)

((„Marcă comunitară - Cerere de înregistrare a mărcii comunitare tridimensionale - Conturul unei fețe în formă de stea - Motiv absolut de refuz - Caracter distinctiv - Articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”))

(2015/C 398/63)

Limba de procedură: engleza

Părţile

Reclamantă: The Smiley Company SPRL (Bruxelles, Belgia) (reprezentanţi: A. Freitag şi C. Albrecht, avocaţi)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieţei Interne (mărci, desene şi modele industriale) (reprezentanţi: P. Geroulakos şi A. Folliard-Monguiral, agenţi)

Obiectul

Acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei de recurs a OAPI din 16 ianuarie 2014 (cauza R 838/2013-4), privind o cerere de înregistrare a unui semn tridimensional reprezentat de conturul unei fețe în formă de stea ca marcă comunitară

Dispozitivul

1)

Anulează decizia Camerei întâi de recurs a Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieţei Interne (mărci, desene şi modele industriale) (OAPI) din 16 ianuarie 2014 (cauza R 838/2013 1) în măsura în care privește refuzul de a înregistra marca solicitată pentru „fructe și legume conservate, congelate, uscate și coapte; produse lactate”.

2)

Respinge în rest acțiunea.

3)

Părțile suportă propriile cheltuieli de judecată.


(1)  JO C 282, 25.8.2014.


30.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 398/51


Hotărârea Tribunalului din 15 octombrie 2015 – Promarc Technics/OAPI – PIS (Pièce de porte)

(Cauza T-251/14) (1)

([„Desen sau model industrial comunitar - Procedură de declarare a nulității - Desen sau model industrial comunitar înregistrat reprezentând o parte dintr-o ușă - Desen sau model industrial internațional anterior constituit printr-un brevet american - Motiv de nulitate - Lipsa caracterului individual - Lipsa unei impresii globale diferite - Dovada divulgării desenului sau modelului industrial anterior către public - Medii specializate ale sectorului în cauză - Utilizator avizat - Gradul de libertate al autorului - Articolul 6, articolul 7 alineatul (1)și articolul 25 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002”])

(2015/C 398/64)

Limba de procedură: polona

Părțile

Reclamantă: Promarc Technics s.c. Tomasz Pokrywa, Rafał Natorski (Zabierzów, Polonia) (reprezentant: J. Radłowski, avocat)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (reprezentanți: D. Walicka și A. Folliard-Monguiral, agenți)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs a OAPI, intervenientă la Tribunal: Petrycki i Sorys sp.j. (PIS) (Jasło, Polonia) (reprezentant: D. Kulig, avocat)

Obiectul

Acţiune formulată împotriva Deciziei Camerei a treia de recurs a OAPI din 29 ianuarie 2014 (cauza R 1464/2012-3), privind o procedură de declarare a nulităţii între Petrycki i Sorys sp.j. (PIS) şi Promarc Technics s.c. Tomasz Pokrywa, Rafał Natorski

Dispozitivul

1)

Respinge acţiunea.

2)

Obligă Promarc Technics s.c. Tomasz Pokrywa, Rafał Natorski la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 212, 7.7.2014.


30.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 398/52


Hotărârea Tribunalului din 7 octombrie 2015 – Cipru/OAPI (XAΛΛOYMI și HALLOUMI)

(Cauzele conexate T-292/14 și T-293/14) (1)

([„Marcă comunitară - Cereri de înregistrare a mărcilor comunitare verbale XAΛΛOYMI și HALLOUMI - Motiv absolut de refuz - Lipsa caracterului distinctiv - Caracter descriptiv - Articolul 7 alineatul (1) literele (b) și (c) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”])

(2015/C 398/65)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Republica Cipru (reprezentanți: S. Malynicz, barrister, și V. Marsland, solicitor)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (reprezentant: P. Geroulakos, agent)

Obiectul

Două acțiuni formulate împotriva a două decizii ale Camerei a patra de recurs a OAPI din 19 februarie 2014 (cauza R 1849/2013-4 și cauza R 1503/2013-4), privind cererile de înregistrare a semnului verbal XAΛΛOYMI și, respectiv, a semnului verbal HALLOUMI ca mărci comunitare.

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

Republica Cipru suportă, pe lângă propriile cheltuieli de judecată, cheltuielile de judecată efectuate de Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI).


(1)  JO C 245, 28.7.2014.


30.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 398/52


Hotărârea Tribunalului din 8 octombrie 2015 – Société des produits Nestlé/OAPI (NOURISHING PERSONAL HEALTH)

(Cauza T-336/14) (1)

([„Marcă comunitară - Înregistrare internațională care desemnează Comunitatea Europeană - Marca verbală NOURISHING PERSONAL HEALTH - Motiv absolut de refuz - Lipsa caracterului distinctiv - Articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 - Obligația de motivare - Articolul 75 din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 - Obligație de a efectua examinarea din oficiu a faptelor - Articolul 76 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009])

(2015/C 398/66)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Société des produits Nestlé SA (Vevey, Suisse) (reprezentanți: A. Jaeger-Lenz, A. Lambrecht și S. Cobet-Nüse, avocați)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (reprezentant: O. Mondéjar Ortuño, agent)

Obiectul

Acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei a patra de recurs a OAPI din 12 martie 2014 (cauza R 149/2013-4) privind înregistrarea internațională care desemnează Comunitatea Europeană a mărcii verbale NOURISHING PERSONAL HEALTH.

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea

2)

Obligă Société des produits Nestlé SA la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 261, 11.8.2014.


30.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 398/53


Hotărârea Tribunalului din 7 octombrie 2015 – CBM/OAPI – Aeronautica Militare (TRECOLORE)

(Cauza T-365/14) (1)

((„Marcă comunitară - Procedură de opoziție - Cerere de înregistrare a mărcii comunitare figurative TRECOLORE - Mărcile comunitare și naționale verbale și figurative anterioare FRECCE TRICOLORI - Motiv relativ de refuz - Risc de confuzie - Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”))

(2015/C 398/67)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: CBM Creative Brands Marken GmbH (Zurich, Elveția) (reprezentanți: U. Lüken, M. Grundmann și N. Kerger, avocați)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (reprezentant: A. Folliard-Monguiral, agent)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs a OAPI, intervenientă la Tribunal: Aeronautica Militare Stato Maggiore (Roma, Italia)

Obiectul

Acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei a cincea de recurs a OAPI din 1 aprilie 2014 (cauza R 411/2013-5) privind o procedură de opoziție între Aeronatica Militare – Stato Maggiore și CBM Creative Brands Marken GmbH

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

Obligă CBM Creative Brands GmbH la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 253, 4.8.2014.


30.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 398/54


Hotărârea Tribunalului din 7 octombrie 2015 – JP Divver Holding Company/OAPI (EQUIPMENT FOR LIFE)

(Cauza T-642/14) (1)

([„Marcă comunitară - Înregistrare internațională care desemnează Comunitatea Europeană - Marca verbală EQUIPMENT FOR LIFE - Motiv absolut de refuz - Lipsa caracterului distinctiv - Articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”])

(2015/C 398/68)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: JP Divver Holding Company Ltd (Newry, Regatul Unit) (reprezentanți: A. Franke și E. Bertram, avocați)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (reprezentant: L. Rampini, agent)

Obiectul

Acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei a doua de recurs a OAPI din 16 iunie 2014 (cauza R 64/2014-2) privind înregistrarea internațională care desemnează Comunitatea Europeană a mărcii verbale EQUIPMENT FOR LIFE

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

Obligă JP Divver Holding Company Ltd la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 431, 1.12.2014.


30.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 398/55


Hotărârea Tribunalului din 7 octombrie 2015 – Jurašinović/Consiliul

(Cauza T-658/14) (1)

((„Acces la documente - Regulamentul (CE) nr.o1049/2001 - Documente care au făcut obiectul corespondenței purtate cu Tribunalul Penal Internațional pentru Fosta Iugoslavie în cadrul unui proces - Decizie adoptată în urma anulării parțiale de către Tribunal a deciziei inițiale - Refuzul parțial al accesului - Excepție referitoare la protecția relațiilor internaționale”))

(2015/C 398/69)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Ivan Jurašinović (Angers, Franţa) (reprezentanţi: O. Pfligersdorffer şi S. Durieu, avocaţi)

Pârât: Consiliul Uniunii Europene (reprezentanţi: E. Rebasti şi A. Jensen, agenţi)

Obiectul

Cerere de anulare a Deciziei Consiliului din 8 iulie 2014 prin care se refuză reclamantului accesul integral la anumite documente care au făcut obiectul corespondenței purtate cu Tribunalul Penal Internațional pentru Fosta Iugoslavie în cadrul procesului domnului A Gotovina, adoptată în urma anulării în parte a deciziei inițiale prin Hotărârea din 3 octombrie 2012, Jurašinović/Consiliul (T-63/10, Rep., EU:T:2012:516).

Dispozitivul

1)

Constată că nu mai este necesar să se pronunțe asupra fondului cauzei, în măsura în care concluziile privind anularea Deciziei Consiliului Uniunii Europene din 8 iulie 2014 prin care se refuză acordarea accesului integral domnului Ivan Jurašinović la anumite documente care au făcut obiectul corespondenței purtate cu Tribunalul Penal Internațional pentru Fosta Iugoslavie în cadrul procesului domnului A Gotovina, adoptată în urma anulării în parte a deciziei inițiale prin Hotărârea din 3 octombrie 2012, Jurašinović/Consiliul (T-63/10, Rep., EU:T:2012:516) vizează documentele nr. 7, 25, 33, 34 și 36.

2)

Respinge acțiunea în rest.

3)

Domnul Jurašinović suportă propriile cheltuieli de judecată și cheltuielile de judecată ale Consiliului.


(1)  JO C 380, 27.10.2014.


30.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 398/55


Ordonanța Tribunalului din 8 octombrie 2015 – Agrotikos Synetairismos Profitis Ilias/Consiliul

(Cauza T-731/14) (1)

((„Acțiune în anulare - Politică externă și de securitate comună - Măsuri restrictive luate având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina - Lipsa afectării directe - Inadmisibilitate”))

(2015/C 398/70)

Limba de procedură: greaca

Părțile

Reclamantă: Agrotikos Synetairismos Profitis Ilias (Skydra, Grèce) (reprezentant: K. Chrysogonos, avocat)

Pârât: Consiliului Uniunii Europene (reprezentant: S. Boelaert și I. Rodios, agenții)

Obiectul

Cerere de anulare a Regulamentului (UE) nr. 833/2014 al Consiliului din 31 iulie 2014 privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina (JO 2014, L 229, p. 1).

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea ca inadmisibilă.

2)

Obligă Synetairismos Profitis Ilias să suporte propriile cheltuieli de judecată și pe cele efectuate de Consiliul Uniunii Europene.

3)

Nu mai este necesară pronunțarea cu privire la cererea de intervenție prezentată de Comisia Europeană.

4)

Agrotikos Synetairismos Profitis Ilias, Consiliul și Comisia vor suporta fiecare propriile cheltuieli de judecată aferente cererii de intervenție.


(1)  JO C 16, 19.1.2015.


30.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 398/56


Ordonanța președintelui Camerei a patra a Tribunalului din 15 octombrie 2015 – Ahrend Furniture/Comisia

(Cauza T-482/15 R)

((„Măsuri provizorii - Achiziții publice - Procedură de cerere de ofertă - Livrarea de mobilier - Respingerea ofertei unui ofertant și atribuirea contractului unui alt ofertant - Cerere de măsuri provizorii - Lipsa fumus boni juris”))

(2015/C 398/71)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Ahrend Furniture (Zaventem, Belgia) (reprezentanți: inițial A. Lepièce, V. Dor și S. Engelen, ulterior A. Lepièce, V. Dor, S. Engelen și F. Caillol, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: S. Delaude și J. Estrada de Solà, agenți)

Obiectul

Cu titlu principal, o cerere de suspendare a executării deciziei Comisiei prin care aceasta a atribuit lotul nr. 1 al cererii de ofertă OIB.DR.2/PO/2014/055/622 privind contractul de „Livrare de mobilier” unui alt ofertant și, în subsidiar, o cerere prin care se urmărește să se dispună prezentarea unor documente referitoare la analiza financiară a ofertelor și să se suspende aceeași decizie până la expirarea unui nou termen de așteptare de zece zile începând de la trimiterea acestor documente.

Dispozitivul

1)

Respinge cererea de măsuri provizorii.

2)

Revocă Ordonanța din 26 august 2015 dată în cauza T-482/15 R.

3)

Cererea privind cheltuielile de judecată se soluționează odată cu fondul.


30.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 398/57


Acțiune introdusă la 18 septembrie 2015 – De Capitani/Parlamentul

(Cauza T-540/15)

(2015/C 398/72)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamant: Emilio De Capitani (Bruxelles, Belgia) (reprezentanți: O. Brouwer și J. Wolfhagen, avocați)

Pârât: Parlamentul European

Concluziile

Reclamantul solicită Tribunalului:

anularea deciziei A(2015) 4931 a Parlamentului din 8 iulie 2015 prin care se refuză accesul deplin la documentele LIBE-2013-0091-02 și LIBE-2013-0091-03 referitoare la propunerea legislativă de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Agenția Uniunii Europene pentru cooperare și formare în materie de aplicare a legii (Europol) și de abrogare a Deciziilor 2009/371/JAI și 2005/681/JAI;

obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată, inclusiv a celor efectuate de eventuali intervenienți.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamantul invocă două motive.

1.

Primul motiv, întemeiat pe o eroare de drept și pe aplicarea necorespunzătoare a articolului 4 alineatul (3) primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei (JO L 145, p. 43, Ediție specială, 01/vol. 3, p. 76).

Reclamantul arată că Parlamentul a săvârșit o eroare de drept și a aplicat în mod necorespunzător articolul 4 alineatul (3) primul paragraf din Regulamentul nr. 1049/2001, având în vedere că:

accesul la documentele solicitate care fac parte din procesul legislativ nu compromite procesul legislativ decizional în mod expres, efectiv și neipotetic;

Parlamentul nu ia în considerare faptul că, în special în urma Tratatului de la Lisabona, documentele legislative pregătitoare sunt supuse principiului accesului cât mai larg;

dacă articolul 4 alineatul (3) ar fi totuși aplicabil lucrărilor legislative pregătitoare după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona și a Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, Parlamentul a săvârșit o eroare de drept și a aplicat în mod necorespunzător criteriul interesului public superior.

2.

Al doilea motiv, întemeiat pe lipsa motivării în conformitate cu articolul 296 TFUE.

Potrivit reclamantului, Parlamentul nu a motivat refuzul său de a acorda accesul la documentele solicitate în temeiul articolului 4 alineatul (3) primul paragraf din Regulamentul nr. 1049/2001, întrucât nu a precizat motivele pentru care (i) divulgarea fără rezerve a documentelor solicitate ar compromite în mod efectiv și expres procesul decizional în discuție și pentru care (ii) în acest caz nu există niciun interes public superior.


30.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 398/58


Acțiune introdusă la 22 septembrie 2015 – Guiral Broto/OAPI – Gastro & Soul (Café del Sol)

(Cauza T-548/15)

(2015/C 398/73)

Limba în care a fost formulată acțiunea: spaniola

Părțile

Reclamant: Ramón Guiral Broto (Marbella, Spania) (reprezentant: J. de Castro Hermida, avocat)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs: Gastro & Soul GmbH (Hildesheim, Germania)

Datele privind procedura în fața OAPI

Solicitantul: cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs

Marca în litigiu: marca comunitară verbală „Café del Sol” – Cererea de înregistrare nr. 6 1 05  985

Procedura care s-a aflat pe rolul OAPI: procedură de opoziție

Decizia atacată: Decizia Camerei a cincea de recurs a OAPI din 16 iulie 2015 în cauza R 2755/2014-5

Concluziile

Reclamantul solicită Tribunalului:

anularea deciziei atacate și declararea drept admisibilă a opoziției formulate împotriva mărcii prioritare al cărei titular este autorul opoziției, Ramón Guiral Broto, și anume marca spaniolă nr. 2348110 din clasa 42 din Clasificarea de la Nisa;

după declararea opoziției drept admisibilă, confirmarea deciziei pronunțate de divizia de opoziție, care a respins cererea de înregistrare a mărcii comunitare nr. 006105985 „CAFÉ DEL SOL” pentru „servicii…” din clasa 43 din Clasificarea de la Nisa depusă de societatea comercială germană Gastro & Soul GmbH sau, dacă Tribunalul nu are competența pentru aceasta, trimiterea litigiului în fața unei camere de recurs a OAPI și dispunerea admiterii opoziției;

în ceea ce privește probele, admiterea, în afară de probele prezentate în cursul procedurii administrative, a celor anexate la cererea introductivă depusă în speță, numerotate de la 1 la 4 și enumerate în lista de documente anexate care însoțește cererea introductivă.

Motivele invocate

camera de recurs a statuat ultra petita în decizia atacată, deoarece inadmisibilitatea opoziției nu figura printre motivele invocate de reclamant în cadrul căii de atac;

încălcarea articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009.


30.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 398/59


Acțiune introdusă la 25 septembrie 2015 – Bank Refah Kargaran/Consiliul

(Cauza T-552/15)

(2015/C 398/74)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Bank Refah Kargaran (Teheran, Iran) (reprezentant: J. M. Thouvenin, avocat)

Pârât: Consiliul Uniunii Europene

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului să statueze:

că, prin adoptarea și menținerea în vigoare a măsurii restrictive adoptate de Consiliul Uniunii Europene împotriva BRK, anulată prin Hotărârea Tribunalului din 6 septembrie 2013 (cauza T-25/11), Consiliul Uniunii Europene a angajat răspunderea extracontractuală a Uniunii Europene;

că, în consecință, Uniunea Europeană este obligată să repare prejudiciul care rezultă din acest fapt pentru reclamantă;

că prejudiciul material se ridică la suma de 6 8 6 51  318 euro, sumă la care trebuie să se adauge dobânzile legale, și la orice altă sumă care ar fi justificată;

că prejudiciul moral se ridică la suma de 5 2 5 47  415 euro, sumă la care trebuie să se adauge dobânzile legale, și la orice altă sumă care ar fi justificată;

cu titlu subsidiar, că toate sau o parte din sumele reclamate cu titlu de prejudiciu moral trebuie să fie considerate ca făcând parte din prejudiciul material și să fie contabilizate cu acest titlu și

că Consiliul trebuie să fie obligat la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamanta invocă cinci motive, dintre care două se referă la angajarea răspunderii extracontractuale a Uniunii Europene, iar trei se referă la prejudiciul care rezultă din nelegalitatea săvârșită de Consiliul Uniunii Europene.

În ceea ce privește angajarea răspunderii extracontractuale a Uniunii Europene

1.

Primul motiv, întemeiat pe o nelegalitate a comportamentului reproșat Consiliului (adoptarea și menținerea în vigoare a înghețării fondurilor reclamantei), constatată în mod corespunzător prin Hotărârea din 6 septembrie 2013, Bank Refah Kargaran/Consiliul, T-24/11, EU:T:2013:403.

2.

Al doilea motiv, întemeiat pe faptul că nelegalitatea săvârșită de Consiliu este o încălcare suficient de gravă a normelor de drept care au ca obiect conferirea de drepturi particularilor.

În ceea ce privește prejudiciul care rezultă din nelegalitatea săvârșită de Consiliul Uniunii Europene

3.

Al treilea motiv, întemeiat pe încetarea activităților reclamantei cu instituții situate în Uniunea Europeană ca urmare a înghețării fondurilor sale.

4.

Al patrulea motiv, întemeiat pe câștigul nerealizat ca urmare a blocării liniilor de credit.

6.

Al cincilea motiv, întemeiat pe prejudiciul moral.


30.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 398/60


Acțiune introdusă la 25 septembrie 2015 – Export Development Bank of Iran/Consiliul

(Cauza T-553/15)

(2015/C 398/75)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Export Development Bank of Iran (Teheran, Iran) (reprezentant: J.-M. Thouvenin, avocat)

Pârât: Consiliul Uniunii Europene

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului să statueze:

că prin adoptarea și menținerea în vigoare a măsurii restrictive adoptate de Consiliul Uniunii Europene împotriva EDBI, anulată prin Hotărârea Tribunalului din 6 septembrie 2013 (cauzele T-4/11 și T-5/11), Consiliul Uniunii Europene a angajat răspunderea extracontractuală a Uniunii Europene;

că, în consecință, Uniunea Europeană este obligată să repare prejudiciul care rezultă din acest fapt pentru reclamantă;

că prejudiciul material se ridică la suma de 5 6 4 70  860 USD, adică 5 0 5 08  718 euro la cursul de schimb actual, sumă la care trebuie să se adauge dobânzile legale, și la orice altă sumă care ar fi justificată;

că prejudiciul moral se ridică la suma de 7 4 1 32  366 USD, adică 6 6 20  613euro la cursul de schimb actual, sumă la care trebuie să se adauge dobânzile legale, și la orice altă sumă care ar fi justificată;

cu titlu subsidiar, că toate sau o parte din sumele reclamate cu titlu de prejudiciu moral să fie considerate ca făcând parte din prejudiciul material și să fie contabilizate cu acest titlu și

că Consiliul trebuie să fie obligat la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamanta invocă șase motive, dintre care două se referă la angajarea răspunderii extracontractuale a Uniunii Europene, iar patru se referă la prejudiciul care rezultă din nelegalitatea săvârșită de Consiliul Uniunii Europene.

în ceea ce privește angajarea răspunderii extracontractuale a Uniunii Europene

1.

Primul motiv, întemeiat pe o nelegalitate a comportamentului reproșat Consiliului (adoptarea și menținerea în vigoare a înghețării fondurilor reclamantei), constatată în mod corespunzător prin Hotărârea din 6 septembrie 2013, Export Development Bank of Iran/Consiliul, T-4/11 și T-5/11, EU:T:2013:400.

2.

Al doilea motiv, întemeiat pe faptul că nelegalitatea săvârșită de Consiliu este o încălcare suficient de gravă a normelor de drept care au ca obiect conferirea de drepturi particularilor.

În ceea ce privește prejudiciul care rezultă din nelegalitatea săvârșită de Consiliul Uniunii Europene

3.

Al treilea motiv, întemeiat pe încetarea activităților reclamantei în materie de acreditiv documentar, ca o consecință directă a măsurii nelegale.

4.

Al patrulea motiv, întemeiat pe beneficiul nerealizat care rezultă din imposibilitatea reclamantei de a-și accesa fondurile înghețate în Uniunea Europeană.

5.

Al cincilea motiv, întemeiat pe prejudiciul care rezultă din întreruperea transferurilor în monedă străină.

6.

Al șaselea motiv, întemeiat pe prejudiciul moral.


30.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 398/62


Acțiune introdusă la 25 septembrie 2015 – Ungaria/Comisia

(Cauza T-554/15)

(2015/C 398/76)

Limba de procedură: maghiara

Părțile

Reclamantă: Ungaria (reprezentanți: M. Z. Fehér și G. Koós)

Pârâtă: Comisia Europeană

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea în parte a Deciziei C(2015)4805 a Comisiei din 15 iulie 2015 privind contribuţia de sănătate a întreprinderilor din domeniul tutunului, în măsura în care prin aceasta se impune suspendarea aplicării atât a cotelor de impozit progresive, cât şi a reducerii contribuţiei în cazul investiţiilor, prevăzute de Legea XCIV din 2014 privind contribuţia de sănătate pentru anul 2015 a întreprinderilor din domeniul tutunului (a dohányipari vállalkozások 2015. évi egészségügyi hozzájárulásáról szóló 2014. évi XCIV. törvény), aprobată de Parlamentul ungar;

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamanta invocă următoarele motive.

1.

Primul motiv, întemeiat pe depăşirea puterii de apreciere, pe o eroare vădită de apreciere şi pe încălcarea principiului proporţionalităţii.

În primul rând, reclamanta susţine că, dispunând suspendarea, Comisia a săvârşit o eroare vădită de apreciere întrucât şi-a depăşit prin aceasta limitele puterii de apreciere şi a încălcat totodată principiul proporţionalităţii.

2.

Al doilea motiv, întemeiat pe încălcarea interdicţiei privind discriminarea şi pe încălcarea principiului egalităţii de tratament.

În al doilea rând, reclamanta susţine că practica Comisiei în legătură cu suspendarea poate fi considerată incoerentă, din aceasta rezultând încălcarea interdicţiei privind discriminarea şi încălcarea principiului egalităţii de tratament.

3.

Al treilea motiv, întemeiat pe nerespectarea obligaţiei de motivare şi pe încălcarea principiului bunei administrări şi a dreptului la apărare.

În al treilea rând, reclamanta semnalează în special faptul că, dispunând suspendarea, Comisia nu şi-a respectat obligaţia de motivare.

4.

Al patrulea motiv, întemeiat pe obligaţia de cooperare loială şi pe dreptul la o cale de atac efectivă.

În acest context, reclamanta susţine că suspendarea dispusă de Comisie a avut drept rezultat încălcarea unor drepturi şi garanţii fundamentale precum obligaţia de cooperare loială şi dreptul la o cale de atac efectivă.

5.

Al cincilea motiv, întemeiat pe caracterul contradictoriu şi insuficient de precis al dispoziţiilor deciziei.

Sub acest aspect, reclamanta susţine că atunci când Comisia a adoptat decizia de suspendare nu a avut în vedere că, în cazul impozitelor care se determină prin autolichidare, autorităţile maghiare nu sunt în măsură să împiedice „acordarea” ajutorului şi adaugă că decizia Comisiei este de asemenea contradictorie în ceea ce priveşte obiectul suspendării. În consecinţă, Comisia nu a formulat o normă de comportament clară pentru a putea solicita autorităţilor ungare punerea în aplicare a deciziei.


30.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 398/63


Acțiune introdusă la 25 septembrie 2015 – Ungaria/Comisia

(Cauza T-555/15)

(2015/C 398/77)

Limba de procedură: maghiara

Părțile

Reclamantă: Ungaria (reprezentanți: M. Z. Fehér și G. Koós, agenți)

Pârâtă: Comisia Europeană

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea în parte a Deciziei C(2015) 4808 a Comisiei din 15 iulie 2015 privind modificarea din 2014 a taxei de inspecție a lanțului alimentar, în măsura în care prin această decizie se ordonă suspendarea aplicării cotelor progresive ale taxei de inspecție a lanțului alimentar în Ungaria;

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamanta invocă următoarele motive:

1.

Abuzul de putere de apreciere, eroarea vădită de apreciere și încălcarea principiului proporționalității

În primul rând, reclamanta susține că, atunci când a ordonat suspendarea, Comisia a săvârșit o eroare vădită de apreciere, depășind astfel limitele puterii sale de apreciere și, în plus, încălcând principiul proporționalității.

2.

Încălcarea interzicerii discriminării și a principiului egalității de tratament

În al doilea rând, reclamanta susține că practica Comisiei în legătură cu suspendarea poate fi considerată drept incoerentă, din aceasta rezultând încălcarea interzicerii discriminării și a principiului egalității de tratament.

3.

Nerespectarea obligației de motivare și încălcarea principiului bunei administrări și a dreptului la apărare

În al treilea rând, reclamanta subliniază, în special, că, atunci când a ordonat suspendarea, Comisia nu și-a respectat obligația de motivare.

4.

Obligația de cooperare loială și dreptul la o cale de atac efectivă

În sfârșit, reclamanta susține că, în urma ordinului de suspendare al Comisiei, au fost încălcate drepturi și garanții fundamentale cum sunt obligația de cooperare loială și dreptul la o cale de atac efectivă.


30.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 398/64


Acțiune introdusă la 25 septembrie 2015 – Portugalia/Comisia

(Cauza T-556/15)

(2015/C 398/78)

Limba de procedură: portugheza

Părțile

Reclamantă: Republica Portugheză (reprezentanți: L. Fernandes, M. Figueiredo, P. Estêvão și J. Almeida, agenți)

Pârâtă: Comisia Europeană

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

1)

Anularea Deciziei C(2015) 4076 (1) a Comisiei în ceea ce privește, pentru motivul „Deficiențe ale LPIS”, excluderea de la finanțare a sumei de 13 7 3 89  156,95 euro care corespunde cheltuielilor declarate de Republica Portugheză în cadrul măsurii Alte ajutoare directe pe suprafețe, pentru exercițiile financiare 2010, 2011 și 2012;

2)

Obligarea Comisiei Europene la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Reclamanta invocă următoarele motive, în legătură cu vicii privind:

A –

În ceea ce privește exercițiile financiare 2009 și 2010

Încălcarea principiului proporționalității și a articolului 5TUE în măsura în care, deși calculele și premisele sunt aceleași cu cele deja acceptate de Comisie în investigații anterioare, Comisia nu a acceptat, într-un mod justificat în mod corespunzător, calculul prezentat de autoritățile portugheze, odată cu aplicarea unei corecții forfetare, deși s-au înregistrat numeroase ameliorări după implementarea Planului de acțiune în IACS, a constituit o încălcare clară a principiului cooperării loiale.

B –

În ceea ce privește exercițiul 2011:

1.

Încălcarea principiului cooperării loiale întrucât Comisia a subevaluat, în ceea ce privește deficiențele de funcționare a LPIS/GIS pentru anul 2011, munca depusă de autoritățile portugheze, în special, măsurile pe care le-au adoptat, cum ar fi Planul de acțiune, validat de organismul de certificare și implementat, în special în ceea ce privește 2011, cu acordul și cu știrea Comisiei.

2.

Încălcarea principiului audi alteram partem întrucât notificarea întemeiată pe articolul 11 din Regulamentul (CE) nr. 885/06 (2) în ceea ce privește campania 2011, afirmă că obiectul investigației îl constituie neregulile identificate la nivelul LPIS, însă decizia este întemeiată pe consolidarea nelegală a drepturilor, ceea ce nu se menționează în scrisoare, astfel cum prevede articolul 11, și astfel, autoritățile portugheze nu au avut ocazia să își exprime punctul de vedere.

3.

Încălcarea articolului 11 din Regulamentul (CE) nr. 885/06, în măsura în care decizia nu este motivată în mod corespunzător, întrucât motivele/temeiurile acesteia nu sunt clare, și astfel încalcă ratio și obiectivul articolul 11 alineatul (1) din Regulamentul nr. 885/06.

C –

Majorare/Rate de corecție forfetare – Pentru exercițiile 2009-2011

Încălcarea articolului 31 alineatul (2) din Regulamentul nr. 1290/2015 (3) și a principiului proporționalității, și caracterul sancționator al AGRI/61 495/2002-REV1, având în vedere că măsurile adoptate (a se vedea deciziile) nu sunt adecvate sal necesare pentru scopul urmărit și depășesc ceea ce este necesar pentru atingerea acestui obiectiv, întrucât autoritățile portugheze efectuează calculele potrivit orientărilor Comisiei și după ce Comisia decide să aplice o corecție forfetară.


(1)  Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/1119 a Comisiei din 22 iunie 2015 de excludere de la finanțarea de către Uniunea Europeană a anumitor cheltuieli efectuate de statele membre în cadrul Fondului european de garantare agricolă (FEGA) și al Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) (JO L 182, p. 39).

(2)  Regulamentul (CE) nr. 885/2006 al Comisiei din 21 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 în ceea ce privește autorizarea agențiilor de plăți și a altor entități precum și lichidarea conturilor FEGA și FEADR (JO L 171, p. 90).

(3)  Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005 privind finanțarea politicii agricole comune (JO 2005, L 209, p. 1, Ediție specială 14/vol. 1, p. 193)


30.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 398/65


Acțiune introdusă la 25 septembrie 2015 – Spliethoff’s Bevrachtingskantoor/Comisia

(Cauza T-564/15)

(2015/C 398/79)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Spliethoff’s Bevrachtingskantoor BV (Amsterdam, Țările de Jos) (reprezentant: P. Glazener, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea deciziei Comisiei din 17 iulie 2015 de respingere a propunerii transmise de reclamantă ca răspuns la cererea de propuneri în cadrul Deciziei de punere în aplicare C(2014)1921 final a Comisiei din 26 martie 2014 de înființare a programului de lucru multianual 2014 pentru acordarea de asistență financiară în domeniul Mecanismului pentru interconectarea Europei (MIE);

obligarea Comisiei să ia o nouă decizie cu privire la propunerea reclamantei, luând în considerare hotărârea Tribunalului, în trei luni de la data hotărârii;

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamanta invocă două motive.

1.

Primul motiv, întemeiat pe o eroare vădită de apreciere

Aprecierea propunerii reclamantei este incorectă în ceea ce privește criteriile de atribuire al relevanței, al impactului și al calității. În cazul în care Comisia ar fi efectuat o apreciere corectă din punctul de vedere al acestor criterii de atribuire, propunerea ar fi trebuit să fie selectată pentru cofinanțare de către UE.

2.

Al doilea motiv, întemeiat pe o încălcare a principiului egalității de tratament

Comisia a încălcat principiul egalității de tratament în decizia atacată, întrucât nu a selectat propunerea reclamantei, selectând în schimb alte propuneri similare privind tehnologiile de reducere a emisiilor.


30.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 398/66


Acțiune introdusă la 28 septembrie 2015 – Excalibur City/OAPI – Ferrero (MERLIN'S KINDERWELT)

(Cauza T-565/15)

(2015/C 398/80)

Limba în care a fost formulată acțiunea: engleza

Părțile

Reclamantă: Excalibur City s.r.o. (Znojmo, Republica Cehă) (reprezentant: E. EnginDeniz, avocat)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs: Ferrero SpA (Alba, Italia)

Datele privind procedura în fața OAPI

Titularul mărcii în litigiu: reclamanta

Marca în litigiu: marca comunitară verbală „MERLIN'S KINDERWELT” – cererea de înregistrare nr. 1 1 2 01  969

Procedura care s-a aflat pe rolul OAPI: procedură de opoziție

Decizia atacată: Decizia Camerei întâi de recurs a OAPI din 9 iulie 2015 în cauza R 1538/2014-1

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea în întregime a deciziei atacate;

obligarea OAPI la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele invocate

Încălcarea articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009;

Încălcarea articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009.


30.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 398/67


Acțiune introdusă la 28 septembrie 2015 – Excalibur City/OAPI – Ferrero (MERLIN'S KINDERWELT)

(Cauza T-566/15)

(2015/C 398/81)

Limba în care a fost formulată acțiunea: engleza

Părțile

Reclamantă: Excalibur City s.r.o. (Znojmo, Republica Cehă) (reprezentant: E. Engin-Deniz, avocat)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs: Ferrero SpA (Alba, Italia)

Datele privind procedura în fața OAPI

Solicitantul mărcii în litigiu: reclamanta.

Marca în litigiu: marca comunitară figurativă care cuprinde elementele verbale „MERLIN’S KINDERWELT” – cerere de înregistrare nr. 1 1 2 02  066.

Procedura care s-a aflat pe rolul OAPI: procedură de opoziție.

Decizia atacată: Decizia Camerei întâi de recurs a OAPI din 16 iulie 2015 în cauza R 1617/2014-1.

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea deciziei atacate și respingerea opoziției introduse de persoana care a formulat opoziția;

in eventu

anularea deciziei atacate precum și a deciziei diviziei de opoziție din 26 mai 2014, opoziția nr. B 002152844;

obligarea OAPI la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele invocate

încălcarea articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009;

încălcarea articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009.


30.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 398/68


Acțiune introdusă la 24 septembrie 2015 – Morgese şi alţii/OAPI – All Star

(Cauza T-568/15)

(2015/C 398/82)

Limba în care a fost formulată acțiunea: engleza

Părțile

Reclamanţi: Giuseppe Morgese (Barletta, Italia), Pasquale Morgese (Barletta, Italia), Felice D’Onofrio (Barletta, Italia) (reprezentant: D. Russo, avocat)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs: All Star CV (Hilversum, Ţările de Jos)

Datele privind procedura în fața OAPI

Solicitantul mărcii în litigiu: reclamanţii

Marca în litigiu: marca comunitară figurativă care cuprinde elementul verbal „2 STAR 2S” – Cererea de înregistrare nr. 1 0 1 61  065

Procedura care s-a aflat pe rolul OAPI: procedură de opoziție

Decizia atacată: Decizia Camerei a cincea de recurs a OAPI din 1 iulie 2015 în cauza R 1906/2014-5

Concluziile

Reclamanţii solicită Tribunalului:

anularea deciziei camerei de recurs;

rambursarea cheltuielilor de judecată efectuate în cadrul prezentei acțiuni și în cadrul procedurii în fața Camerei a cincea de recurs și luarea tuturor măsurilor și/sau a dispozițiilor suplimentare pe care Tribunalul le va considera adecvate.

Motivul invocat

Decizia atacată a dat naștere unei concluzii eronate în ceea ce privește natura mărcilor și a elementelor lor, ceea ce ar putea avea un efect semnificativ asupra consumatorilor relevanți.


30.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 398/69


Acțiune introdusă la 25 septembrie 2015 – Fondazione Casamica/Comisia și EASME

(Cauza T-569/15)

(2015/C 398/83)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamantă: Fondazione Casamica (Salerno, Italia) (reprezentant: M. Lamberti, avocat)

Pârâte: Agenția Executivă pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (EASME), Comisia Europeană

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea actului atacat: Results of the evaluation – Ineligible proposal. Proposal: A4A, 699442 – Provvedimento ref. Ares (2015)3187639, notificat la 29 iulie 2015, adoptat de Comisia Europeană, Easme Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises, în măsura în care este nelegal pentru motivele indicate;

declararea ca neadecvată a propunerii de participare Proposal number: A4A, 699442, acronym: A4A, title: Archeology 4 All și admiterea la concurs a reclamantei și a partenerilor săi, sub forma consorțiului în care s-au constituit în vederea participării la acesta.

Motivele și principalele argumente

Concursul care face obiectul prezentei acțiuni își propune ca finalitate crearea, definirea și dezvoltarea unui model de turism accesibil care, identificând dificultățile legate de dezabilitățile turiștilor, să ofere soluții printr-un prototip care să constituie un răspuns aplicabil și care să poată fi propus ulterior în orice sit de interes cultural și arheologic.

Cerințele de prezentare a proiectului prevedeau, pe lângă experiență specializată și consolidată în timp în sectorul specific în cauză și personalitate juridică adecvată cu obiectivele propunerii, prezența unei autorități a administrației publice naționale, regionale sau locale.

În susținerea acțiunii, reclamanta invocă două motive.

1.

Primul motiv, întemeiat pe admisibilitatea cererii.

Soprintendenza Archeologia della Campania (Supraintendența Arheologică a regiunii Campania) este o entitate recunoscută ca autoritate a administrației publice în calitate de Ufficio Dirigenziale Periferico del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (Oficiu de Direcție Periferic al Misterului Bunurilor și Activităților culturale și al Turismului).

2.

Al doilea motiv, întemeiat pe natura juridică a Soprintendenza, parte în consorțiu.

În reglementarea oficiilor cu funcții de direcție la nivel general ale ministerului menționat, prin Decretul nr. 171 din 29 august 2014 al Președintelui Consiliului Miniștrilor s-au prevăzut ca oficii de direcție periferice supraintendențele a căror natură, formă juridică și funcție se nasc și se constituie ca parte intrinsecă a structurii juridice și administrative a însuși ministerului, astfel încât nu sunt delegate de acesta și nu pot fi considerate entități care acționează pe baza delegării unei autorități administrative.


30.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 398/70


Acțiune introdusă la 5 octombrie 2015 – For Tune/OAPI – Gastwerk Hotel Hamburg (fortune)

(Cauza T-579/15)

(2015/C 398/84)

Limba în care a fost formulată acțiunea: engleza

Părțile

Reclamantă: For Tune sp. z o.o. (Varșovia, Polonia) (reprezentant: K. Popławska, avocat)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs: Gastwerk Hotel Hamburg GmbH & Co. KG (Hamburg, Germania)

Datele privind procedura în fața OAPI

Solicitantul mărcii în litigiu: reclamanta

Marca în litigiu: marca comunitară figurativă care cuprinde elementul verbal „fortune” – cererea de înregistrare nr. 1 1 5 25  491

Procedura care s-a aflat pe rolul OAPI: procedură de opoziție

Decizia atacată: Decizia Camerei a cincea de recurs a OAPI din 7 august 2015 în cauza R 2808/2014-5

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea deciziei atacate;

obligarea OAPI și a celeilalte părți din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs la plata cheltuielilor de judecată.

Motivul invocat

încălcarea articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009.


30.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 398/71


Acțiune introdusă la 1 octombrie 2015 – Syndial/Comisia

(Cauza T-581/15)

(2015/C 398/85)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamantă: Syndial SpA – Attività Diversificate (San Donato Milanese, Italia) (reprezentanți: L. Acquarone și S. Grassi, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului anularea și/sau reformarea notei Comisiei Europene – Secretariatul General Ref. Ares(20015)3238796 din 3 august 2015, intitulată „Decizia Secretariatului General adoptată în numele Comisiei, în temeiul articolului 4 din normele de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1049/2001”, privind „Cererea de confirmare a accesului la documente în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1049/2001 – GESTDEM 2015/2796”, prin care s-a confirmat refuzul Direcției Generale Mediu a Comisiei Europene prin nota ENV.D.2/MC/vf/ARES(2015) din 16 iunie 2015 cu referire la cererea de acces la documente formulată de Syndial S.p.A. prin nota INAMB-10/15 din 6 mai 2015, transmisă prin e-mail certificat la data de 8 mai 2015 și, prin urmare, constatarea dreptului societății Syndial de a lua cunoștință de documentația referitoare la procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor nr. 2009/4426 prin dispunerea prezentării, integrală sau parțială, a actelor și a documentelor solicitate prin cererea de acces formulată prin nota sus-menționată INAMB-10/15 din 6 mai 2015, transmisă prin e-mail certificat la data de 8 mai 2015, precum și, de asemenea, confirmarea dreptului Syndial de a fi ascultată formal de către Comisie pentru clarificarea și confirmarea informațiilor disponibile în cadrul respectivei proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamanta invocă două motive.

1.

Primul motiv, întemeiat pe încălcarea și/sau aplicarea eronată a articolului 4 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001.

Reclamanta susține că, în speță, nu a fost apreciată corect limita excepției invocate de Comisie cu privire la accesul la documentele referitoare la procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor nr. 2009/4426, constituită de existența unui „interes public superior [care] justifică divulgarea”, prevăzută la articolul 4 alineatul (2) ultima teză din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001.

Proiectul de asanare autorizat și deja realizat, destinat să fie executat direct de Syndial (proprietar al zonei) în situl Cengio, respectă deplin principiile comunitare în materie de reabilitare și de depoluare a zonelor afectate de o contaminare istorică.

Poziția adoptată de Republica Italiană în cadrul procedurii nr. 2009/4426 pare să sacrifice, în mod neașteptat, interesul public urmărit pe plan național printr-o acceptare automată a obiecțiunilor formulate de Comisie, omițând că procedura care a dus la autorizarea proiectului de asanare a sitului a urmat etapele prevăzute pe plan național în vederea autorizării și aceasta chiar la ministerul care, în prezent, contestă validitatea respectivei proceduri. Prin urmare, faptul de a permite Syndial să verifice că respectarea conformității cu principiile comunitare continuă să fie controlată în mod concret constituie un interes public superior și relevant în sensul articolului 4 alineatul (2).

Interesul urmărit prin cererile formulate de Syndial nu este de natură privată – de altfel legitim – , ci cuprinde interesul cu caracter public, mai relevant, prin care se urmărește protecția efectivă a interesului pentru o desfășurare corectă și în bune condiții a procedurii comunitare respective și a acțiunii administrative interne (care sunt expres protejate în temeiul, în primul rând, al articolului 41 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și, în al doilea rând, al articolului 97 din Constituția Republicii Italiene), care nu se referă numai la dreptul la apărare al particularilor (direct interesați de efectele deciziilor adoptate în cadrul procedurii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor), dar și, în special, la dreptul fundamental la informație în materie de mediu care rezultă din principiile dreptului Uniunii [articolul 191 alineatul (2) și alineatul (3) primul paragraf coroborat cu principiul prevăzut la articolul 11 TFUE, pus în aplicare și prin aderarea Uniunii Europene la Convenția de la Aarhus din 27 iunie 1998].

2.

Al doilea motiv, întemeiat pe încălcarea și/sau aplicarea eronată a articolului 4 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001. Refuzul nelegal al accesului parțial.

Prezumția generală de nedivulgare prevăzută la articolul 4 alineatul (2) a treia liniuță din Regulamentul nr. 1049/2001 „nu exclude dreptul respectivelor persoane interesate de a dovedi că un anumit document a cărui divulgare este solicitată nu face obiectul prezumției menționate sau că există un interes public superior care justifică divulgarea acestui document în temeiul articolului 4 alineatul (2) din Regulamentul nr. 1049/2001” (a se vedea Hotărârea Tribunalului din 25 martie 2015 în cauza T-456/13, punctul 64).

În speță, este vorba despre o cerere de acces la documente a căror divulgare nu contravine niciunui interes public, ci, în realitate, contribuie la îndeplinirea acestuia, întrucât numai din cunoașterea documentelor se pot deduce elemente utile nu numai pentru a respinge din punct de vedere tehnic și juridic obiecțiunile invocate în cadrul procedurii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, dar și pentru a demonstra validitatea procedurii urmărite, în deplin acord cu organismele competente, pentru a identifica proiectul cel mai potrivit de depoluare a sitului Cengio, ce aparținea anterior ACNA, în conformitate cu principiile comunitare în materie de reabilitare a siturilor afectate de contaminări istorice și în materie de sustenabilitate a măsurilor de mediu, precum și pentru realizarea acestui proiect.

Accesul ar fi putut să fie limitat la indicarea documentelor depuse de Republica Italiană, după ocultarea celor care au fost deja depuse la dosarul procedurii.


30.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 398/73


Acțiune introdusă la 12 octombrie 2015 – Rose Vision/Comisia

(Cauza T-587/15)

(2015/C 398/86)

Limba de procedură: spaniola

Părțile

Reclamantă: Rose Vision, S.L. (Pozuelo de Alarcón, Spania) (reprezentant: J. Marín López, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

În primul rând, în temeiul articolului 263 TFUE, anularea Deciziei C(2015) 5449 final a Comisiei din 28 iulie 2015 privind recuperarea unei sume totale de 5 35  613,20 euro plus dobânzi, datorată de Rose Vision, S.L.

În al doilea rând, în temeiul articolului 272 TFUE, declararea neîndeplinirii de către Comisie a obligațiilor stabilite la punctul II. 14 alineatul (1) litera (a) și a punctului II.22 alineatul (5) din condițiile generale FP7, în legătură cu rapoartele finale de audit 11-INFS-025 și 11-BA119-016 realizate la Rose Vision în cadrul participării acesteia la proiectul „Support action to the Integral Satcon Initiative (sISI)”, la proiectul „Implementing cooperation on Future Internet and ICT Components between Europe and Latin America (FIRST)”, la proiectul „Supporting the future of the NEM European Technology Platform (FutureNEM)”, la proiectul „Support Action for the NEM European Technology Platform (4NEM)” și la proiectul „Structural Funds for Regional Research Advancement (SFERA)”.

În al treilea rând, în temeiul articolului 272 TFUE, să se declare că rapoartele finale de audit 11-INFS-025 și 11-BA119-016, realizate cu încălcarea punctului II. 14 alineatul (1) litera (a) și a punctului II.22 alineatul (5) din condițiile generale FP7 sunt nule de plin drept și lipsite de validitate și de eficacitate.

În al patrulea rând, în temeiul articolului 272 TFUE, coroborat cu articolul 340 primul paragraf TFUE, să se declare că Rose Vision nu datorează Comisiei suma de 5 35  613,20 euro plus dobânzile, menționată în Decizia C(2015) 5449 final a Comisiei din 28 iulie 2015.

În al cincilea rând, în temeiul articolului 272 TFUE, coroborat cu articolul 340 primul paragraf TFUE, să se oblige Comisia la plata către Rose Vision a sumelor pendinte din plata pentru participarea Rose Vision la proiectele FP7 și să se acorde acesteia imediat sumele de 1 95  571,13 euro pentru proiectele Comisiei sISI, FIRST, FutureNEM, 4NEM și SFERA, și de 2 17  729,37 euro, plus sumele care se vor acorda în vitor, pentru proiectele Agenției Europene pentru Cercetare E-Sponder și MaPEer SME. Ambele sume, care sunt provizorii, existând necesitatea unui calcul mai exact care va fi realizat într-o fază ulterioară a acestui proces, vor fi majorate, în orice caz, cu dobânzile prevăzute la punctul II.5 alineatul (5) din Condițiile generale FP7.

Și, în al șaselea rând, în temeiul articolului 272 TFUE coroborat cu articolul 340 primul și al doilea alineat TFUE, să se oblige Comisia la despăgubirea Rose Vision pentru dezavantajele contractuale provenite din neîndeplinirea de către Comisie a obligațiilor stabilite la punctul II. 14 alineatul (1) litera (a) și la punctul II.22 alineatul (5) și la punctul II. 5 alineatul (3) litera (d) din condițiile generale FP7, precum și pentru prejudiciile extracontractuale provenite din includerea Rose Vision în SAR, nivelul W2, cu suma menționată la punctul 114 din prezentul înscris, sau cu orice sumă considerată de Tribunal adecvată ex aequo et bono.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamanta invocă patru motive.

1.

Primul motiv întemeiat pe faptul că raportul final de audit 11-INFS-025 din 9 octombrie 2012 și raportul final de audit 11-BA119-016 din 22 aprilie 2013 nu respectă punctul II.4 alineatul (1) litera (a) din condițiile generale FP7 întrucât consideră că cheltuielile efectuate de Rose Vision nu sunt eligibile deoarece sunt nereale.

2.

Al doilea motiv întemeiat pe faptul că raportul final de audit 11-INFS-025 din 9 octombrie 2012 și raportul final de audit 11-BA119-016 din 22 aprilie 2013 nu respectă punctul II.22 alineatul (5) din condițiile generale FP7.

3.

Al treilea motiv întemeiat pe faptul că suspendarea acordării plăților către Rose Vision realizată de Comisie în toate proiectele din Al șaptelea program cadru la care a participat Rose Vision, precum și cea adoptată de agenție ca urmare a suspendării decise de Comisie constituie o neîndeplinire a punctului II.5 alineatul (3) litera (d) din condițiile generale FP7.

4.

Al patrulea motiv, întemeiat pe faptul că activarea cu privire la Rose Vision a alertei SAT la nivelul W2 este lipsită de temei juridic, potrivit criteriului stabilit prin Hotărârea Tribunalului din 22 aprilie 2012, T-320/09, Planet/Comisia.


30.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 398/74


Acțiune introdusă la 13 octombrie 2015 – Transavia Airlines/Comisia

(Cauza T-591/15)

(2015/C 398/87)

Limba de procedură: neerlandeza

Părțile

Reclamantă: Transavia Airlines (Schiphol, Țările de Jos) (reprezentanți: R. Elkerbout și M. R. Baneke, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea articolului 1 alineatul (3) și [în măsura în care se referă la articolul 1 alineatul (3)] a articolelor 3, 4 și 5 din decizia Comisiei Europene;

obligarea Comisiei Europene la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Reclamanta solicită anularea în parte a Deciziei (UE) 2015/1227 a Comisiei din 23 iulie 2014 privind ajutorul de stat SA.22614 (C 53/07) pus în aplicare de Franța în favoarea Camerei de Comerț și Industrie din Pau-Béarn, Ryanair, Airport Marketing Services și Transavia [notificată cu numărul C(2014) 5085] (JO 2015, L 201, p. 109).

În susținerea acțiunii, reclamanta invocă șase motive.

1.

Primul motiv, întemeiat pe încălcarea principiului bunei administrări prevăzut la articolul 41 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, precum și a dreptului la apărare.

Reclamantei nu i s-a acordat posibilitatea de a-și susține punctul de vedere înainte de adoptarea deciziei atacate.

Comisia nu putea să refuze cererea de acces la anumite documente din dosar formulată de reclamantă la 25 august 2015.

2.

Al doilea motiv, întemeiat pe încălcarea articolului 107 alineatul (1) TFUE, întrucât pretinsul ajutor de stat a fost imputat în mod eronat statului francez.

Comisia a calificat în mod incorect „Camera de Comerț și Industrie din Pau-Béarn” drept autoritate.

Comisia se contrazice în cadrul aprecierii înseși a caracterului „Camerei de Comerț și Industrie din Pau-Béarn”.

3.

Al treilea motiv, întemeiat pe încălcarea articolului 107 alineatul (1) TFUE, întrucât criteriul operatorului în economia de piață a fost aplicat în mod eronat.

Comisia a motivat insuficient rațiunea pentru care a aplicat criteriul rentabilității în loc să efectueze o comparație cu prețul pieței.

Comisia a aplicat criteriul rentabilității în mod eronat, întrucât nu a ținut seama de motivarea aeroportului din Pau pentru a încheia un contract cu reclamanta, a prevăzut un orizont de timp prea scurt și nu a clarificat care sunt veniturile și avantajele pentru aeroportul din Pau pe care le-a luat în considerare.

4.

Al patrulea motiv, întemeiat pe încălcarea articolului 107 alineatul (1) TFUE, întrucât a constatat în mod eronat că pretinsul avantaj economic este selectiv.

5.

Al cincilea motiv, întemeiat pe încălcarea articolului 107 alineatul (1) TFUE, întrucât nu s-a examinat dacă pretinsele avantaje economice ar avea în fapt și efecte negative asupra concurenței.

6.

Al șaselea motiv, întemeiat pe încălcarea articolului 107 alineatul (1) TFUE și a articolului 108 alineatul (2) TFUE, întrucât Comisia a săvârșit o eroare de apreciere și a interpretat dreptul în mod eronat, prin faptul că a constatat că ajutorul oferit reclamantei era echivalent cu pierderile cumulate înregistrate de aeroportul din Pau în perioada 2006-2009, deși în realitate aceasta ar fi trebuit să analizeze avantajul care i-a fost acordat efectiv reclamantei.


30.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 398/76


Acțiune introdusă la 14 octombrie 2015 – Metabolic Balance Holding/OAPI (Metabolic Balance)

(Cauza T-594/15)

(2015/C 398/88)

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamantă: Metabolic Balance Holding GmbH (Isen, Germania) (reprezentant: W. Riegger, avocat)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI)

Datele privind procedura în fața OAPI

Marca în litigiu: marca comunitară figurativă care cuprinde elementele verbale „Metabolic Balance” – cererea de înregistrare nr. 1 2 5 86  137

Decizia atacată: Decizia Camerei întâi de recurs a OAPI din 12 august 2015 în cauza R 2156/2014-1

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea deciziei atacate;

obligarea OAPI la plata cheltuielilor de judecată, inclusiv a celor efectuate în procedura de pe rolul camerei de recurs.

Motivele invocate

încălcarea articolului 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009;

încălcarea articolului 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 207/2009.


30.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 398/77


Ordonanța Tribunalului din 13 octombrie 2015 – Mabrouk/Consiliul

(Cauza T-218/14) (1)

(2015/C 398/89)

Limba de procedură: engleza

Președintele Camerei a opta a dispus radierea cauzei.


(1)  JO C 194, 24.6.2014.


30.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 398/77


Ordonanța Tribunalului din 13 octombrie 2015 – Pelikan/OAPI – RMP (be.bag)

(Cauza T-517/14) (1)

(2015/C 398/90)

Limba de procedură: engleza

Președintele Camerei a șasea a dispus radierea cauzei.


(1)  JO C 448, 15.12.2014.


30.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 398/77


Ordonanța Tribunalului din 14 octombrie 2015 – Montenegro/OAPI (Forma unei sticle)

(Cauza T-748/14) (1)

(2015/C 398/91)

Limba de procedură: engleza

Președintele Camerei a opta a dispus radierea cauzei.


(1)  JO C 7, 12.1.2015.


Tribunalul Funcției Publice

30.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 398/78


Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 21 octombrie 2015 – AQ/Comisia

(Cauza F-57/14) (1)

((Funcție publică - Funcționari - Regulamentul nr. 45/2001 - Prelucrarea datelor cu caracter personal obținute în scopuri private - Anchetă administrativă - Procedură disciplinară - Dreptul la apărare - Obligația de motivare - Sancțiune disciplinară - Proporționalitate))

(2015/C 398/92)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: AQ (reprezentanți: inițial L. Massaux, avocat, ulterior H. Mignard, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: J. Currall și C. Ehrbar, agenți)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziei de a aplica o sancțiune disciplinară constând într-o mustrare la finalul unei anchete disciplinare și cerere de daune-interese.

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

AQ suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligată să suporte cheltuielile de judecată efectuate de Comisia Europeană.


(1)  JO C 421, 24.11.2014, p.60.


30.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 398/78


Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 21 octombrie 2015 – Arsene/Comisia

(Cauza F-89/14) (1)

((Funcție publică - Remunerație - Indemnizație de expatriere - Condiție prevăzută la articolul 4 alineatul (1) litera (b) din anexa VII la statut - Perioadă de referință de zece ani - Punct de plecare - Neutralizarea perioadelor de funcții exercitate într-o organizație internațională - Aplicare prin analogie a dispozițiilor articolului 4 alineatul (1) litera (a) din anexa VII la statut - Reședință obișnuită în afara statului de repartizare înaintea exercitării de funcții într-o organizație internațională - Articolul 81 din Regulamentul de procedură - Acțiune vădit nefondată))

(2015/C 398/93)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Maria Lucia Arsene (București, România) (reprezentant: M.-A. Lucas, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: J. Currall și T. S. Bohr, agenți)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziei Comisiei prin care se refuză acordarea indemnizației de expatriere și de obligare a Comisiei la acordarea acesteia, însoțită de dobânzi, cu începere de la intrarea în funcție a reclamantei

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea ca vădit nefondată.

2)

Doamna Arsene suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligată să suporte cheltuielile de judecată efectuate de Comisia Europeană.


(1)  JO C 421, 24.11.2014, p. 62.


30.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 398/79


Acțiune introdusă la 21 septembrie 2015 – ZZ/Comisia

(Cauza F-123/15)

(2015/C 398/94)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentanți: S. Orlandi și T. Martin, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei comisiei de evaluare din cadrul concursului EPSO/AD/293/14 prin care reclamantului nu i s-a atribuit un număr de puncte suficient pentru a fi admis la centrul de evaluare

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei din 11 iunie 2015 prin care comisia de evaluare din cadrul concursului EPSO/AD/293/14 a refuzat admiterea reclamantului la probele de selecție organizate la centrul de evaluare;

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.


30.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 398/80


Acțiune introdusă la 22 septembrie 2015 – ZZ/Comisia

(Cauza F-125/15)

(2015/C 398/95)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentanți: S. Orlandi și T. Martin, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei Comisiei de a nu o promova pe reclamantă la gradul AD8 în cadrul exercițiului de promovare 2014 și repararea prejudiciului moral pretins suferit

Concluziile reclamantului

Anularea Deciziei AIPN din 14 noiembrie 2014 de a nu o promova pe reclamantă în cadrul exercițiului de promovare 2014;

obligarea Comisiei Europene la plata sumei de 15  000 de euro, cu titlu de prejudiciu moral suferit;

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.


30.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 398/80


Ordonanța Tribunalului Funcției Publice din 20 octombrie 2015 – Drakeford/EMA

(Cauza F-29/13) (1)

(2015/C 398/96)

Limba de procedură: franceza

Președintele Camerei a treia a dispus radierea cauzei.


(1)  JO C 207, 20.7.2013, p. 57.