ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 389

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 58
23 noiembrie 2015


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUŢIILE, ORGANELE ŞI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

2015/C 389/01

Ultimele publicații ale Curții de Justiție a Uniunii Europene în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

1


 

V   Anunţuri

 

PROCEDURI JURISDICŢIONALE

 

Curtea de Justiție

2015/C 389/02

Cauza C-303/13 P: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 6 octombrie 2015 – Comisia Europeană/Jørgen Andersen, Regatul Danemarcei, Danske Statsbaner SV (DSB) [Recurs — Concurență — Ajutoare de stat — Ajutoare acordate de autoritățile daneze întreprinderii publice Danske Statsbaner (DSB) — Contracte de servicii publice pentru prestarea de servicii de transport feroviar de călători între Copenhaga (Danemarca) și Ystad (Suedia) — Decizie prin care ajutorul este declarat compatibil cu piața internă în anumite condiții — Aplicare în timp a normelor de drept material]

2

2015/C 389/03

Cauza C-650/13: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 6 octombrie 2015 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunal d'instance de Bordeaux – Franţa) – Thierry Delvigne/Commune de Lesparre Médoc, Préfet de la Gironde (Trimitere preliminară — Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene — Articolele 39 și 49 — Parlamentul European — Alegeri — Dreptul de a alege — Cetățenia Uniunii Europene — Retroactivitatea legii penale mai favorabile — Legislație națională care prevede o interzicere a dreptului de a alege în cazul unei condamnări penale pronunțate în ultimă instanță înainte de data de 1 martie 1994)

3

2015/C 389/04

Cauza C-23/14: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 6 octombrie 2015 (cerere de decizie preliminară formulată de Sø- og Handelsretten – Danemarca) – Post Danmark A/S/Konkurrencerådet (Trimitere preliminară — Articolul 82 CE — Abuz de poziție dominantă — Piața distribuirii trimiterilor poștale în masă — Publicitate prin poștă — Sistem de rabaturi retroactiv — Efect de excludere — Criteriul concurentului la fel de eficient — Gradul de probabilitate și caracterul grav al unui efect anticoncurențial)

4

2015/C 389/05

Cauza C-61/14: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 6 octombrie 2015 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento – Italia) – Orizzonte Salute – Studio Infermieristico Associato/Azienda Pubblica di Servizi alla persona San Valentino – Città di Levico Terme și alții (Trimitere preliminară — Directiva 89/665/CEE — Achiziții publice — Legislație națională — Taxe judiciare pentru accesul la justiția administrativă în domeniul achizițiilor publice — Dreptul la o cale de atac efectivă — Taxe cu efect de descurajare — Control jurisdicțional al actelor administrative — Principiile efectivității și echivalenței — Efect util)

5

2015/C 389/06

Cauza C-69/14: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 6 octombrie 2015 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunalul Sibiu – România) – Dragoș Constantin Târșia/Statul român, Serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a autovehiculelor (Trimitere preliminară — Principiile echivalenței și efectivității — Autoritate de lucru judecat — Restituirea plății nedatorate — Restituirea taxelor percepute de un stat membru cu încălcarea dreptului Uniunii — Hotărâre judecătorească definitivă care obligă la plata unei taxe incompatibile cu dreptul Uniunii — Cerere de revizuire a unei astfel de hotărâri judecătorești — Legislație națională care permite revizuirea, având în vedere hotărârile ulterioare ale Curții pronunțate cu titlu preliminar, doar a hotărârilor judecătorești definitive în materie administrativă)

6

2015/C 389/07

Cauza C-71/14: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 6 octombrie 2015 (cerere de decizie preliminară formulată de First-tier Tribunal (Information Rights) – Regatul Unit) – East Sussex County Council/Information Commissioner (Trimitere preliminară — Convenția de la Aarhus — Directiva 2003/4/CE — Articolele 5 și 6 — Accesul publicului la informațiile despre mediu — Taxă pentru furnizarea informațiilor despre mediu — Noțiunea sumă rezonabilă — Costurile administrării unei baze de date și cheltuielile generale — Acces la justiție — Control administrativ și jurisdicțional privind decizia prin care se stabilește o taxă)

6

2015/C 389/08

Cauza C-203/14: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 6 octombrie 2015 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunal Català de Contractes del Sector Públic – Spania) – Consorci Sanitari del Maresme/Corporació de Salut del Maresme i la Selva [Trimitere preliminară — Articolul 267 TFUE — Competența Curții — Calitatea de instanță a organului de trimitere — Independență — Competență obligatorie — Directiva 89/665/CEE — Articolul 2 — Organisme responsabile cu procedurile privind căile de atac — Directiva 2004/18/CE — Articolul 1 alineatul (8) și articolul 52 — Proceduri de atribuire a contractelor de achiziții publice — Noțiunea entitate publică — Autorități publice — Includere]

7

2015/C 389/09

Cauza C-298/14: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 6 octombrie 2015 (cerere de decizie preliminară formulată de Conseil d'État – Belgia) – Alain Laurent Brouillard/Jury du concours de recrutement de référendaires près la Cour de cassation, État belge [Trimitere preliminară — Libera circulație a persoanelor — Articolele 45 TFUE și 49 TFUE — Lucrători — Încadrare în administrația publică — Directiva 2005/36/CE — Recunoașterea calificărilor profesionale — Noțiunea profesie reglementată — Admitere la un concurs pentru recrutarea de referenți juridici la Cour de cassation (Belgia)]

8

2015/C 389/10

Cauza C-354/14: Hotărârea Curții (Camera a șaptea) din 6 octombrie 2015 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunalul Cluj – România) – SC Capoda Import-Export SRL/Registrul Auto Român, Benone-Nicolae Bejan (Trimitere preliminară — Libera circulație a mărfurilor — Măsuri cu efect echivalent — Produse aflate în liberă circulație în Germania — Produse supuse unor controale de omologare în România — Certificat de conformitate pus la dispoziție de un distribuitor dintr-un alt stat membru — Certificat considerat ca fiind insuficient pentru a permite libera comercializare a acestor produse — Principiul recunoașterii reciproce — Inadmisibilitate parţială)

9

2015/C 389/11

Cauza C-404/14: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 6 octombrie 2015 (cerere de decizie preliminară formulată de Nejvyšší soud České republiky – Republica Cehă) – procedură inițiată de Marie Matoušková, în calitatea de comisar judiciar [Trimitere preliminară — Cooperare judiciară în materie civilă — Competența, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești — Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 — Articolul 1 alineatul (1) litera (b) — Domeniu de aplicare material — Convenție de partaj succesoral între soțul supraviețuitor și copiii minori, reprezentați de un tutore — Calificare — Necesitatea aprobării unei astfel de convenții de către instanță — Măsură privind răspunderea părintească sau măsură privind succesiunile]

10

2015/C 389/12

Cauza C-489/14: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 6 octombrie 2015 [cerere de decizie preliminară formulată de High Court of Justice, Family Division (England and Wales) – Regatul Unit] – A/B [Trimitere preliminară — Cooperare judiciară în materie civilă — Competența, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești — Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 — Litispendență — Articolul 16 și articolul 19 alineatele (1) și (3) — Procedură de separare de drept într-un prim stat membru și procedură de divorț în al doilea stat membru — Competența primei instanțe sesizate — Noțiunea de competență stabilită — Perimarea primei proceduri și introducerea unei noi proceduri de divorț în primul stat membru — Consecințe — Decalaj orar între statele membre — Efecte asupra procedurii de sesizare a instanțelor]

11

2015/C 389/13

Cauza C-508/14: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 6 octombrie 2015 (cerere de decizie preliminară formulată de Nejvyšší správní soud – Republica Cehă) – Český telekomunikační úřad/T-Mobile Czech Republic a.s., Vodafone Czech Republic a.s. [Trimitere preliminară — Directiva 2002/22/CE (directiva privind serviciul universal) — Calculul costurilor obligațiilor de serviciu universal — Luare în considerare a ratei rentabilității fondurilor proprii — Efect direct — Aplicare ratione temporis]

11

2015/C 389/14

Cauza C-531/14 P: Recurs introdus la 24 noiembrie 2014 de Giorgio Giorgis împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a șaptea) din 25 septembrie 2014 în cauza T-474/12, Giorgio Giorgis/Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale)

12

2015/C 389/15

Cauza C-421/15 P: Recurs formulat la 29 iulie 2015 de Yoshida Metal Industry Co. Ltd împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a șaptea) din 21 mai 2015 în cauzele conexate T-331/10 RENV și T-416/10 RENV, Yoshida Metal Industry Co. Ltd/Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI)

13

2015/C 389/16

Cauza C-447/15: Cerere de decizie preliminară introdusă de Krajským soud v Ostravě (Republica Cehă) la 18 august 2015 – Ivo Muladi/Krajský úřad Moravskoslezského kraje

15

2015/C 389/17

Cauza C-454/15: Cerere de decizie preliminară introdusă de Hessisches Landesarbeitsgericht (Germania) la 24 august 2015 – Jürgen Webb-Sämann/Christopher Seagon (în calitate de administrator judiciar al patrimoniului Baumarkt Praktiker DIY GmbH)

16

2015/C 389/18

Cauza C-456/15: Cerere de decizie preliminară introdusă de Verwaltungsgericht Berlin (Germania) la 28 august 2015 – BASF SE/Republica Federală Germania

16

2015/C 389/19

Cauza C-460/15: Cerere de decizie preliminară introdusă de Verwaltungsgericht Berlin (Germania) la 28 august 2015 – Schaefer Kalk GmbH & Co. KG/Republica Federală Germania

17

2015/C 389/20

Cauza C-469/15 P: Recurs introdus la 4 septembrie 2015 de FSL Holdings, Firma Léon Van Parys, Pacific Fruit Company Italy SpA împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a doua) din 16 iunie 2015 în cauza T-655/11, FSL Holdings și alții/Comisia Europeană

18

2015/C 389/21

Cauza C-484/15: Cerere de decizie preliminară introdusă de Općinski sud u Novom Zagrebu, stalna služba u Samoboru (Croația) la 11 septembrie 2015 – Ibrica Zulfikarpašić/Slaven Gajer

20

2015/C 389/22

Cauza C-488/15: Acțiune introdusă la 14 septembrie 2015 – Comisia Europeană/Republica Bulgaria

20

2015/C 389/23

Cauza C-523/15 P: Recurs introdus la 30 septembrie 2015 de Westfälische Drahtindustrie GmbH și alții împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a șaptea) din 15 iulie 2015 în cauza T-393/10, Westfälische Drahtindustrie GmbH și alții/Comisia Europeană

21

 

Tribunalul

2015/C 389/24

Cauza T-268/10 RENV: Hotărârea Tribunalului din 25 septembrie 2015 – PPG și SNF/ECHA (REACH — Identificarea acrilamidei drept substanță care prezintă motive de îngrijorare deosebită — Intermediari — Acțiune în anulare — Afectare directă — Admisibilitate — Proporționalitate — Egalitate de tratament)

24

2015/C 389/25

Cauza T-674/11: Hotărârea Tribunalului din 24 septembrie 2015 – TV2/Danmark/Comisia (Ajutoare de stat — Serviciu public de radiodifuziune — Decizie de declarare a ajutorului compatibil cu piața internă — Ajutor pus în aplicare de autoritățile daneze în favoarea serviciului public de radiodifuziune danez TV2/Danmark — Finanțare publică acordată pentru a compensa costurile inerente executării obligațiilor de serviciu public — Noțiunea de ajutor — Hotărârea Altmark)

25

2015/C 389/26

Cauza T-125/12: Hotărârea Tribunalului din 24 septembrie 2015 – Viasat Broadcasting UK/Comisia (Ajutoare de stat — Serviciul public de radiodifuziune — Decizie prin care ajutorul este declarat compatibil cu piața internă — Ajutor pus în aplicare de autoritățile daneze în favoarea furnizorului serviciului public de radiodifuziune danez TV2/Danmark — Finanțare publică acordată pentru compensarea costurilor inerente executării obligațiilor de serviciu public — Compatibilitatea ajutorului — Hotărârea Altmark)

26

2015/C 389/27

Cauza T-450/12: Hotărârea Tribunalului din 30 septembrie 2015 – Anagnostakis/Comisia (Drept instituțional — Inițiativă cetățenească europeană — Politica economică și monetară — Nerambursarea datoriei publice — Consacrarea principiului stare de necesitate — Refuzul înregistrării — Atribuții ale Comisiei — Obligația de motivare)

27

2015/C 389/28

Cauza T-60/13: Hotărârea Tribunalului din 23 septembrie 2015 – Appelrath-Cüpper/OAPI – Ann Christine Lizenzmanagement (AC) [Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cererea de înregistrare a mărcii comunitare figurative AC — Mărci naționale și internaționale figurative anterioare AC ANN CHRISTINE și comunitare figurative anterioare AC ANN CHRISTINE OCEAN și AC ANN CHRISTINE INTIMATE — Motiv relativ de refuz — Lipsa riscului de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009]

27

2015/C 389/29

Cauza T-114/13 P: Hotărârea Tribunalului din 23 septembrie 2015 – Cerafogli/BCE (Recurs — Personal al BCE — Plângere formulată pentru discriminare și hărțuire morală — Decizie a BCE de închidere a anchetei administrative deschise în urma plângerii — Refuzul accesului la elemente de probă în cursul procedurii administrative — Respingerea unei cereri care viza dispunerea prezentării de elemente de probă în cursul procedurii jurisdicționale — Dreptul la protecție jurisdicțională efectivă — Eroare de drept)

28

2015/C 389/30

Cauza T-124/13 și T-191/13: Hotărârea Tribunalului din 24 septembrie 2015 – Italia și Spania/Comisia [Regim lingvistic — Anunțuri de concursuri generale pentru recrutarea de administratori și de asistenți — Alegerea celei de a doua limbi din trei limbi — Limba de comunicare cu candidații la concursuri — Regulamentul nr. 1 — Articolul 1d alineatul (1), articolul 27 și articolul 28 litera (f) din statut — Principiul nediscriminării — Proporționalitate]

29

2015/C 389/31

Cauzele conexate T-156/13 și T-373/14: Hotărârea Tribunalului din 18 septembrie 2015 – Petro Suisse Intertrade/Consiliul (Politica externă și de securitate comună — Măsuri restrictive adoptate împotriva Iranului în scopul împiedicării proliferării nucleare — Înghețarea fondurilor — Acțiune în anulare — Entitate infrastatală — Calitatea și interesul de a exercita acțiunea — Admisibilitate — Dreptul de a fi ascultat — Obligația de notificare — Obligația de motivare — Dreptul la apărare — Eroare vădită de apreciere — Dreptul de proprietate)

30

2015/C 389/32

Cauzele conexate T-261/13 și T-86/14: Hotărârea Tribunalului din 23 septembrie 2015 – Țările de Jos/Comisia [IAPC — Regulamentul (CE) nr. 2494/95 — Indicii armonizați ai prețurilor de consum la o valoare constantă a ratelor de impozitare (IAPC-CT) — Regulamentul (UE) nr. 119/2013 — Indicii prețurilor locuințelor ocupate de proprietari — Regulamentul (UE) nr. 93/2013 — Eurostat — Comitologie — Măsuri de punere în aplicare — Procedura de reglementare cu control]

31

2015/C 389/33

Cauza T-360/13: Hotărârea Tribunalului din 25 septembrie 2015 – VECCO și alții/Comisia (REACH — Includerea trioxidului de crom pe lista substanțelor supuse autorizării — Utilizări sau categorii de utilizări exceptate de la obligația autorizării — Noțiunea legislație comunitară specială în vigoare, care impune cerințe minime privind protecția sănătății umane și a mediului pentru utilizarea substanței — Eroare vădită de apreciere — Proporționalitate — Dreptul la apărare — Principiul bunei administrări)

32

2015/C 389/34

Cauza T-364/13: Hotărârea Tribunalului din 30 septembrie 2015 – Mocek şi Wenta KAJMAN Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna/OAPI – Lacoste (KAJMAN) [Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare figurative KAJMAN — Marcă comunitară figurativă anterioară reprezentând un crocodil — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Cereri de anulare și de modificare formulate de intervenientă — Articolul 134 alineatul (3) din Regulamentul de procedură din 2 mai 1991]

33

2015/C 389/35

Cauza T-400/13: Hotărârea Tribunalului din 23 septembrie 2015 – L'Oréal/OAPI – Cosmetica Cabinas (AINHOA) [Marcă comunitară — Procedură de declarare a nulității — Marca comunitară verbală AINHOA — Mărcile comunitară și internațională figurative anterioare NOA — Motive relative de refuz — Risc de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) și alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009]

34

2015/C 389/36

Cauza T-426/13: Hotărârea Tribunalului din 23 septembrie 2015 – L'Oréal/OAPI – Cosmetica Cabinas (AINHOA) [Marcă comunitară — Procedură de decădere — Marca comunitară verbală AINHOA — Utilizare serioasă a mărcii — Articolul 15 alineatul (1) litera (a) și articolul 51 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Formă care diferă prin elemente care nu denaturează caracterul distinctiv]

35

2015/C 389/37

Cauza T-557/13: Hotărârea Tribunalului din 24 septembrie 2015 – Germania/Comisia (FEOGA — Secțiunea Garantare — FEGA și FEADR — Cheltuieli excluse de la finanțare — Cheltuieli efectuate în cadrul regimului european de stabilire a cotelor de producție de amidon de cartofi — Drept la apărare)

36

2015/C 389/38

Cauza T-610/13: Hotărârea Tribunalului din 30 septembrie 2015 – Ecolab USA/OAPI (GREASECUTTER) [Marcă comunitară — Înregistrare internațională care desemnează Comunitatea Europeană — Marca verbală GREASECUTTER — Motive absolute de refuz — Caracter descriptiv — Lipsa caracterului distinctiv — Articolul 7 alineatul (1) literele (b) și (c) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009]

37

2015/C 389/39

Cauza T-624/13: Hotărârea Tribunalului din 2 octombrie 2015 – The Tea Board/OAPI – Delta Lingerie (Darjeeling) [Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Marca figurativă Darjeeling — Mărci comunitare colective, verbală și figurativă, anterioare DARJEELING — Motive relative de refuz — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) și alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009]

37

2015/C 389/40

Cauza T-625/13: Hotărârea Tribunalului din 2 octombrie 2015 – The Tea Board/OAPI – Delta Lingerie (Darjeeling collection de lingerie) („Marcă comunitară — Procedură de opoziţie — Marcă figurativă Darjeeling collection de lingerie — Mărci comunitare colective, verbală şi figurativă anterioare DARJEELING — Motive relative de refuz — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) şi alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009)

38

2015/C 389/41

Cauza T-626/13: Hotărârea Tribunalului din 2 octombrie 2015 – The Tea Board/OAPI – Delta Lingerie (DARJEELING collection de lingerie) [Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Marca figurativă Darjeeling collection de lingerie — Mărci comunitare colective, verbală și figurativă, anterioare DARJEELING — Motive relative de refuz — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) și alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009]

39

2015/C 389/42

Cauza T-627/13: Hotărârea Tribunalului din 2 octombrie 2015 – The Tea Board/OAPI – Delta Lingerie (Darjeeling) [Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Marca figurativă Darjeeling — Mărcile comunitare colective, verbale și figurative anterioare DARJEELING — Motive relative de refuz — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) și alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009]

40

2015/C 389/43

Cauza T-633/13: Hotărârea Tribunalului din 23 septembrie 2015 – Reed Exhibitions/OAPI (INFOSECURITY) [Marcă comunitară — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale INFOSECURITY — Motiv absolut de refuz — Caracter descriptiv — Lipsa caracterului distinctiv — Lipsa caracterului distinctiv dobândit prin utilizare — Articolul 7 alineatul (1) literele (b) și (c) și alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Obligația de motivare]

41

2015/C 389/44

Cauza T-684/13: Hotărârea Tribunalului din 25 septembrie 2015 – Copernicus-Trademarks/OAPI – Bolloré (BLUECO) [Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale BLUECO — Marca comunitară verbală anterioară BLUECAR — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Caracter distinctiv al mărcii anterioare — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Cerere de reformare formulată de intervenientă — Articolul 65 alineatul (4) din Regulamentul nr. 207/2009]

42

2015/C 389/45

Cauza T-720/13: Hotărârea Tribunalului din 30 septembrie 2015 – Gat Microencapsulation/OAPI – BASF (KARIS) [Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale KARIS — Mărci comunitară și internațională verbale anterioare CARYX — Mărci naționale și Benelux verbale anterioare AKRIS — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009]

42

2015/C 389/46

Cauza T-136/14: Hotărârea Tribunalului din 30 septembrie 2015 – Tilda Riceland Private/OAPI – Siam Grains (BASmALI) [Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare figurative BASmALI — Marca anterioară neînregistrată sau semnul anterior BASMATI — Motiv relativ de refuz — Articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009]

43

2015/C 389/47

Cauza T-193/14: Hotărârea Tribunalului din 23 septembrie 2015 – Cristiano di Thiene/OAPI – Nautica Apparel (AERONAUTICA) [Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale AERONAUTICA — Mărcile comunitare verbale anterioare NAUTICA și NAUTICA BLUE — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009]

44

2015/C 389/48

Cauza T-195/14: Hotărârea Tribunalului din 24 septembrie 2015 – Primagaz/OAPI – Reeh (PRIMA KLIMA) [Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de marcă comunitară figurativă PRIMA KLIMA — Marca comunitară figurativă anterioară PRIMAGAZ — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Public relevant — Similitudinea produselor și a serviciilor — Similitudinea semnelor — Caracterul distinctiv al unui element verbal elogios — Comparație conceptuală — Caracterul distinctiv al mărcii anterioare — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009]

45

2015/C 389/49

Cauza T-205/14: Hotărârea Tribunalului din 23 septembrie 2015 – Schroeder/Consiliul și Comisia [Răspundere extracontractuală — Dumping — Importul de anumite citrice preparate sau conservate originare din China — Regulamentul (CE) nr. 1355/2008, declarat nevalid de către Curte — Prejudiciu pretins suferit de reclamantă ca urmare a adoptării regulamentului — Acțiune în despăgubire — Epuizarea căilor de atac interne — Admisibilitate — Încălcare suficient de gravă a unei norme de drept care conferă drepturi particularilor — Articolul 2 alineatul (7) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 384/96 [devenit articolul 2 alineatul (7) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009] — Obligația de diligență — Legătură de cauzalitate]

46

2015/C 389/50

Cauza T-206/14: Hotărârea Tribunalului din 23 septembrie 2015 – Hüpeden/Consiliul și Comisia [Răspundere extracontractuală — Dumping — Importul de anumite citrice preparate sau conservate originare din China — Regulamentul (CE) nr. 1355/2008 declarat nevalid de Curte — Prejudiciu pretins suferit de reclamantă prin adoptarea regulamentului — Acțiune în despăgubire — Epuizarea căilor de atac interne — Admisibilitate — Încălcare suficient de gravă a unei norme de drept care conferă drepturi particularilor — Articolul 2 alineatul (7) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 384/96 [devenit articolul 2 alineatul (7) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009] — Obligația de diligență — Legătură de cauzalitate]

46

2015/C 389/51

Cauza T-209/14: Hotărârea Tribunalului din 25 septembrie 2015 – Bopp/OAPI (Reprezentarea unui cadru octogonal verde) [Marcă comunitară — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare figurative care reprezintă un cadru octogonal verde — Motiv absolut de refuz — Caracter distinctiv — Articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009]

47

2015/C 389/52

Cauza T-211/14: Hotărârea Tribunalului din 24 septembrie 2015 – Klement/OAPI – Bullerjan (Forma unui cuptor) [Marcă comunitară — Procedură de decădere — Marcă comunitară tridimensională — Forma unui cuptor — Utilizare serioasă a mărcii — Articolul 15 alineatul (1) litera (a) și articolul 51 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Natura utilizării mărcii — Formă care diferă prin elemente care nu alterează caracterul distinctiv]

48

2015/C 389/53

Cauza T-317/14: Hotărârea Tribunalului din 24 septembrie 2015 – Klement/OAPI – Bullerjan (Forma unui cuptor) (Marcă comunitară — Procedură de decădere — Marcă comunitară tridimensională — Forma unui cuptor — Utilizarea serioasă a mărcii — Articolul 15 alineatul (1) litera (a) și articolul 51 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr.o 207/2009 — Natura utilizării mărcii — Formă care diferă prin elemente care nu alterează caracterul distinctiv)

49

2015/C 389/54

Cauza T-366/14: Hotărârea Tribunalului din 25 septembrie 2015 – August Storck/OAPI (2good) [Marcă comunitară — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale 2good — Marcă constituită dintr-un slogan publicitar — Motiv absolut de refuz — Lipsa caracterului distinctiv — Articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009]

49

2015/C 389/55

Cauza T-369/14: Hotărârea Tribunalului din 30 septembrie 2015 – Sequoia Capital Operations/OAPI – Sequoia Capital (SEQUOIA CAPITAL) [Marcă comunitară — Procedură de declarare a nulității — Marca comunitară verbală SEQUOIA CAPITAL — Marca comunitară verbală anterioară SEQUOIA — Motiv relativ de refuz — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) și articolul 53alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Risc de confuzie]

50

2015/C 389/56

Cauza T-382/14: Hotărârea Tribunalului din 24 septembrie 2015 – Rintisch/OAPI – Compagnie laitière européenne (PROTICURD) [Marca comunitară — Procedură de opoziție — Înregistrare internațională care desemnează Comunitatea Europeană — Marca verbală PROTICURD — Mărcile naționale verbale anterioare PROTI și PROTIPLUS — Marca națională figurativă anterioară Proti Power — Motiv relativ de refuz — Admisibilitate — Articolul 59 din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 și articolul 8 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 216/96 — Obligația de motivare — Articolul 75 din Regulamentul nr. 207/2009 — Utilizare serioasă a mărcilor anterioare — Articolul 42 alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009 — Risc de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009]

51

2015/C 389/57

Cauza T-385/14: Hotărârea Tribunalului din 30 septembrie 2015 – Volkswagen/OAPI (ULTIMATE) [Marcă comunitară — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale ULTIMATE — Motiv absolut de refuz — Lipsa caracterului distinctiv — Articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009]

51

2015/C 389/58

Cauza T-588/14: Hotărârea Tribunalului din 23 septembrie 2015 – Mechadyne International/OAPI (FlexValve) [Marcă comunitară — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare figurative FlexValve — Motive absolute de refuz — Caracter descriptiv — Lipsa caracterului distinctiv — Articolul 7 alineatul (1) literele (b) și (c) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Dreptul la apărare — Obligația de motivare — Articolul 75 din Regulamentul nr. 207/2009]

52

2015/C 389/59

Cauza T-591/14: Hotărârea Tribunalului din 25 septembrie 2015 – BSH/OAPI (PerfectRoast) [Marcă comunitară — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale PerfectRoast — Refuzul înregistrării — Motive absolute de refuz — Caracter descriptiv — Lipsa caracterului distinctiv — Articolul 7 alineatul (1) literele (b) și (c) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Obligația de motivare — Articolul 75 din Regulamentul nr. 207/2009]

53

2015/C 389/60

Cauza T-641/14: Hotărârea Tribunalului din 24 septembrie 2015 – Dellmeier/OAPI – Dell (LEXDELL) [Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale LEXDELL — Marcă comunitară figurativă anterioară DELL — Motive relative de refuz — Atingere adusă caracterului distinctiv sau renumelui mărcii anterioare — Articolul 8 alineatul 5 din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Risc de confuzie — Similitudinea semnelor — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009]

54

2015/C 389/61

Cauza T-707/14: Hotărârea Tribunalului din 25 septembrie 2015 – Grundig Multimedia/OAPI (DetergentOptimiser) [Marcă comunitară — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale DetergentOptimiser — Motiv absolut de refuz — Caracter descriptiv — Articolul 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Egalitate de tratament]

54

2015/C 389/62

Cauza T-540/13: Ordonanța Tribunalului din 2 octombrie 2015 – Société européenne des chaux et liants/ECHA (Acțiune în anulare — REACH — Impunerea unei taxe administrative pentru o eroare în declarația referitoare la dimensiunea întreprinderii — Regim lingvistic — Termen de introducere a acţiunii — Inadmisibilitate)

55

2015/C 389/63

Cauza T-38/14: Ordonanța Tribunalului din 5 octombrie 2015 – Kafetzakis și alții/Parlamentul și alții (Acțiune în constatarea abținerii de a acționa și în despăgubire — Restructurarea datoriei publice a Greciei — Implicarea sectorului privat — Prejudiciu care constă în reducerea creanțelor furnizate cu titlu de indemnizații de concediere — Declarații ale șefilor de stat sau de guvern din zona euro și ale instituțiilor Uniunii — Declarație a Eurogrupului — Neprecizarea legăturii de cauzalitate cu prejudiciul invocat — Inadmisibilitate)

56

2015/C 389/64

Cauza T-350/14: Ordonanța Tribunalului din 5 octombrie 2015 – Arvanitis și alții/Parlamentul și alții [Acțiune în constatarea abținerii de a acționa și în despăgubire — Încetarea activității societății Olympiaki Aeroporia (OA) — Prejudiciu pretins suferit de angajații temporari ai OA din cauza abținerii de a acționa a pârâtelor constând în faptul de a nu fi asigurat aplicarea unor norme de drept al Uniunii Europene cu ocazia concedierii lor — Neprecizarea legăturii de cauzalitate între prejudiciul invocat și comportamentul pârâtelor — Inadmisibilitate]

56

2015/C 389/65

Cauza T-413/14: Ordonanța Tribunalului din 5 octombrie 2015 – Grigoriadis și alții/Parlamentul și alții (Acțiune în constatarea abținerii de a acționa și în despăgubire — Restructurarea datoriei publice elene — Implicarea sectorului privat — Prejudiciu constând în reducerea unor creanțe — Declarații ale șefilor de stat sau de guvern din zona euro și ale instituțiilor Uniunii — Declarația Eurogrupului — Lipsa de precizare a legăturii de cauzalitate cu prejudiciul invocat — Inadmisibilitate)

57

2015/C 389/66

Cauza T-464/14 P: Ordonanța Tribunalului din 8 octombrie 2015 – Nieminen/Consiliul (Recurs — Funcție publică — Funcționari — Promovare — Exercițiile de promovare 2010 și 2011 — Decizie de a nu îl promova pe reclamant la gradul AD 12 — Dreptul la un proces echitabil — Dreptul la apărare — Întinderea controlului jurisdicțional în primă instanță — Eroare vădită de apreciere — Inexistența unei erori de drept și a unei denaturări — Recurs vădit lipsit de orice temei legal)

58

2015/C 389/67

Cauza T-545/14: Ordonanța Tribunalului din 6 octombrie 2015 – GEA Group/OAPI (engineering for a better world) (Marcă comunitară — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale engineering for a better world — Decizie pur confirmativă — Caracter definitiv al deciziei confirmate — Invocare din oficiu — Inadmisibilitate)

59

2015/C 389/68

Cauza T-497/15: Acțiune introdusă la 28 august 2015 – Oltis Group/Comisia

59

2015/C 389/69

Cauza T-550/15: Acțiune introdusă la 23 septembrie 2015 – Portugalia/Comisia

60

2015/C 389/70

Cauza T-551/15: Acțiune introdusă la 25 septembrie 2015 – Portugalia/Comisia

62

2015/C 389/71

Cauza T-561/15: Acțiune introdusă la 24 septembrie 2015 – Universidad Internacional de la Rioja/OAPI – Universidad de la Rioja (UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA UNiR)

63

2015/C 389/72

Cauza T-572/15: Acțiune introdusă la 25 septembrie 2015 – Aldi/OAPI – Rouard (GOURMET)

64

2015/C 389/73

Cauza T-191/10: Ordonanța Tribunalului din 16 iulie 2015 – Greenwood Houseware (Zhuhai) și alții/Consiliul

65

2015/C 389/74

Cauza T-267/15: Ordonanța Tribunalului din 7 octombrie 2015 – db-Technologies Deutschland/OAPI – MIP Metro (Sigma)

65

 

Tribunalul Funcției Publice

2015/C 389/75

Cauza F-113/13: Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 15 octombrie 2015 – DI/EASO (Funcție publică — Personalul EASO — Agent contractual — Perioadă de stagiu — Concediere pentru inaptitudine vădită — Acțiune în anulare — Concordanță între cererea introductivă și reclamație — Lipsă — Inadmisibilitate vădită — Acțiune în despăgubire)

66

2015/C 389/76

Cauza F-29/13 RENV: Ordonanța Tribunalului Funcției Publice din 15 octombrie 2015 – Drakeford/EMA

66


RO

 


IV Informări

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUŢIILE, ORGANELE ŞI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

23.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 389/1


Ultimele publicații ale Curții de Justiție a Uniunii Europene în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

(2015/C 389/01)

Ultima publicație

JO C 381, 16.11.2015

Publicații anterioare

JO C 371, 9.11.2015

JO C 363, 3.11.2015

JO C 354, 26.10.2015

JO C 346, 19.10.2015

JO C 337, 12.10.2015

JO C 328, 5.10.2015

Aceste texte sunt disponibile pe

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Anunţuri

PROCEDURI JURISDICŢIONALE

Curtea de Justiție

23.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 389/2


Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 6 octombrie 2015 – Comisia Europeană/Jørgen Andersen, Regatul Danemarcei, Danske Statsbaner SV (DSB)

(Cauza C-303/13 P) (1)

([Recurs - Concurență - Ajutoare de stat - Ajutoare acordate de autoritățile daneze întreprinderii publice Danske Statsbaner (DSB) - Contracte de servicii publice pentru prestarea de servicii de transport feroviar de călători între Copenhaga (Danemarca) și Ystad (Suedia) - Decizie prin care ajutorul este declarat compatibil cu piața internă în anumite condiții - Aplicare în timp a normelor de drept material])

(2015/C 389/02)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurentă: Comisia Europeană (reprezentanți: L. Armati și T. Maxian Rusche, agenți)

Celelalte părți din procedură: Jørgen Andersen (reprezentanți: J. Rivas Andrés, G. van de Walle de Ghelcke și M. Nissen, avocats), Regatul Danemarcei (reprezentanți: C. Thorning și V. Pasternak Jørgensen, agenți, asistați de R. Holdgaard, advokat), Danske Statsbaner SV (DSB) (reprezentant: M. Honoré, advokat)

Intervenientă în susținerea lui Jørgen Andersen: Dansk Tog (reprezentanți: G. van de Walle de Ghelcke, J. Rivas Andrés și M. Nissen, avocats)

Dispozitivul

1)

Anulează Hotărârea Tribunalului Uniunii Europene Andersen/Comisia (T-92/11, EU:T:2013:143), în măsura în care, prin aceasta, în ceea ce privește ajutoarele plătite începând din 3 decembrie 2009 în temeiul celui de al doilea contract de serviciu public de transport încheiat pentru anii 2005-2014, Tribunalul a anulat articolul 1 al doilea paragraf din Decizia 2011/3/UE a Comisiei din 24 februarie 2010 privind contractele de servicii publice de transport încheiate între Ministerul Transporturilor danez și Danske Statsbaner [ajutor de stat C 41/08 (ex NN 35/08)].

2)

Respinge în rest recursul principal.

3)

Respinge recursurile incidente.

4)

Trimite cauza spre rejudecare Tribunalului Uniunii Europene pentru a se pronunța, în raport cu cele trei motive ale cererii introductive, ținând cont de articolul 8 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului, asupra legalității Deciziei 2011/3, în măsura în care prin aceasta s-a declarat că ajutoarele plătite începând din 3 decembrie 2009 în temeiul celui de al doilea contract de serviciu public de transport încheiat pentru anii 2005-2014 erau compatibile cu piața internă.

5)

Cererea privind cheltuielile de judecată se soluționează odată cu fondul.


(1)  JO C 252, 31.8.2013.


23.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 389/3


Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 6 octombrie 2015 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunal d'instance de Bordeaux – Franţa) – Thierry Delvigne/Commune de Lesparre Médoc, Préfet de la Gironde

(Cauza C-650/13) (1)

((Trimitere preliminară - Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene - Articolele 39 și 49 - Parlamentul European - Alegeri - Dreptul de a alege - Cetățenia Uniunii Europene - Retroactivitatea legii penale mai favorabile - Legislație națională care prevede o interzicere a dreptului de a alege în cazul unei condamnări penale pronunțate în ultimă instanță înainte de data de 1 martie 1994))

(2015/C 389/03)

Limba de procedură: franceza

Instanța de trimitere

Tribunal d'instance de Bordeaux

Părțile din procedura principală

Reclamant: Thierry Delvigne

Pârâţi: Commune de Lesparre Médoc, Préfet de la Gironde

Dispozitivul

Articolul 39 alineatul (2) și articolul 49 alineatul (1) ultima teză din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene trebuie interpretate în sensul că nu se opun posibilității ca o legislație a unui stat membru, precum cea în discuție în litigiul principal, să excludă de drept din categoria beneficiarilor dreptului de a alege la alegerile pentru Parlamentul European persoanele care, la fel ca reclamantul, au făcut obiectul unei condamnări pentru săvârșirea unei crime grave, rămasă definitivă înainte de data de 1 martie 1994.


(1)  JO C 129, 28.4.2014.


23.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 389/4


Hotărârea Curții (Camera a doua) din 6 octombrie 2015 (cerere de decizie preliminară formulată de Sø- og Handelsretten – Danemarca) – Post Danmark A/S/Konkurrencerådet

(Cauza C-23/14) (1)

((Trimitere preliminară - Articolul 82 CE - Abuz de poziție dominantă - Piața distribuirii trimiterilor poștale în masă - Publicitate prin poștă - Sistem de rabaturi retroactiv - Efect de excludere - Criteriul concurentului la fel de eficient - Gradul de probabilitate și caracterul grav al unui efect anticoncurențial))

(2015/C 389/04)

Limba de procedură: daneza

Instanța de trimitere

Sø- og Handelsretten

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Post Danmark A/S

Pârât: Konkurrencerådet

Dispozitivul

1)

Pentru a stabili dacă un sistem de rabaturi precum cel în discuție în litigiul principal, pus în aplicare de o întreprindere aflată în poziție dominantă, poate avea un efect de excludere pe piață, cu încălcarea articolului 82 CE, trebuie examinate toate împrejurările speței, în special criteriile și modalitățile de acordare a rabaturilor, întinderea poziției dominante a întreprinderii vizate și condițiile speciale de concurență de pe piața relevantă. Împrejurarea că sistemul de rabaturi respectiv acoperă majoritatea clienților de pe piață poate constitui o indicație utilă privind importanța acestei practici și a impactului său asupra pieței, putând să întărească probabilitatea unui efect de excludere anticoncurențial.

2)

Aplicarea criteriului numit „al concurentului la fel de eficient” nu constituie o condiție indispensabilă pentru constatarea caracterului abuziv al unui sistem de rabaturi în raport cu articolul 82 CE. Într-o situație precum cea din cauza principală, aplicarea criteriului numit „al concurentului la fel de eficient” este lipsită de relevanță.

3)

Articolul 82 CE trebuie interpretat în sensul că, pentru a intra în domeniul de aplicare al acestui articol, efectul anticoncurențial al unui sistem de rabaturi aplicat de o întreprindere aflată în poziție dominantă precum cel în discuție în litigiul principal trebuie să fie probabil, fără a fi necesar să se demonstreze că prezintă un caracter grav sau semnificativ.


(1)  JO C 78, 15.3.2014.


23.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 389/5


Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 6 octombrie 2015 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento – Italia) – Orizzonte Salute – Studio Infermieristico Associato/Azienda Pubblica di Servizi alla persona San Valentino – Città di Levico Terme și alții

(Cauza C-61/14) (1)

((Trimitere preliminară - Directiva 89/665/CEE - Achiziții publice - Legislație națională - Taxe judiciare pentru accesul la justiția administrativă în domeniul achizițiilor publice - Dreptul la o cale de atac efectivă - Taxe cu efect de descurajare - Control jurisdicțional al actelor administrative - Principiile efectivității și echivalenței - Efect util))

(2015/C 389/05)

Limba de procedură: italiana

Instanța de trimitere

Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Orizzonte Salute – Studio Infermieristico Associato

Pârâți: Azienda Pubblica di Servizi alla persona San Valentino – Città di Levico Terme, Ministero della Giustizia, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio die Ministri, Segretario Generale del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (TRGA)

cu participarea: Associazione Infermieristica D & F Care, Camera degli Avvocati Amministrativisti, Camera Amministrativa Romana, Associazione dei Consumatori Cittadini Europei, Coordinamento delle associazioni e dei comitati di tutela dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori (Codacons), Associazione dei giovani amministrativisti (AGAmm), Ordine degli Avvocati di Roma, Società italiana degli avvocati amministrativisti (SIAA), Ordine degli Avvocati di Trento, Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Firenze, Medical Systems SpA

Dispozitivul

1)

Articolul 1 din Directiva 89/665/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1989 privind coordonarea actelor cu putere de lege și a actelor administrative referitoare la aplicarea procedurilor privind căile de atac în ceea ce privește atribuirea contractelor de achiziții publice de bunuri și de lucrări, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2007/66/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 2007, precum și principiile echivalenței și efectivității trebuie interpretate în sensul că nu se opun unei reglementări naționale care impune achitarea unor taxe judiciare, precum taxa unificată în discuție în litigiul principal, la introducerea în fața instanțelor administrative a unei căi de atac în materie de achiziții publice.

2)

Articolul 1 din Directiva 89/665, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2007/66, precum și principiile echivalenței și efectivității nu se opun perceperii unor taxe judiciare multiple de la un justițiabil care introduce mai multe căi de atac jurisdicționale care se raportează la aceeași atribuire a contractului de achiziții publice și nici obligării justițiabilului la plata unor taxe judiciare adiționale pentru a putea invoca motive suplimentare care privesc aceeași atribuire a contractului de achiziții publice în cadrul unei proceduri jurisdicționale în curs. Cu toate acestea, în caz de contestare de către o parte interesată, revine instanței naționale sarcina de a examina obiectele căilor de atac formulate de un justițiabil sau ale motivelor invocate de acesta în cadrul aceleiași proceduri. Dacă instanța națională constată că respectivele obiecte nu sunt efectiv distincte sau nu constituie o extindere importantă a obiectului litigiului deja pendinte, ea este ținută să scutească acest justițiabil de obligația de plată a taxelor judiciare cumulative.


(1)  JO C 135, 5.5.2014.


23.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 389/6


Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 6 octombrie 2015 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunalul Sibiu – România) – Dragoș Constantin Târșia/Statul român, Serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a autovehiculelor

(Cauza C-69/14) (1)

((„Trimitere preliminară - Principiile echivalenței și efectivității - Autoritate de lucru judecat - Restituirea plății nedatorate - Restituirea taxelor percepute de un stat membru cu încălcarea dreptului Uniunii - Hotărâre judecătorească definitivă care obligă la plata unei taxe incompatibile cu dreptul Uniunii - Cerere de revizuire a unei astfel de hotărâri judecătorești - Legislație națională care permite revizuirea, având în vedere hotărârile ulterioare ale Curții pronunțate cu titlu preliminar, doar a hotărârilor judecătorești definitive în materie administrativă”))

(2015/C 389/06)

Limba de procedură: româna

Instanța de trimitere

Tribunalul Sibiu

Părțile din procedura principală

Reclamant: Dragoș Constantin Târșia

Pârât: Statul român, Serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a autovehiculelor

Dispozitivul

Dreptul Uniunii, în special principiile echivalenței și efectivității, trebuie interpretat în sensul că nu se opune, în împrejurări precum cele din litigiul principal, ca o instanță națională să nu aibă posibilitatea de a revizui o hotărâre judecătorească definitivă pronunțată în cadrul unei acțiuni de natură civilă, în cazul în care această hotărâre se dovedește a fi incompatibilă cu o interpretare a dreptului Uniunii reținută de Curtea de Justiție a Uniunii Europene ulterior datei la care hotărârea menționată a rămas definitivă, chiar dacă o astfel de posibilitate există în ceea ce privește hotărârile judecătorești definitive incompatibile cu dreptul Uniunii pronunțate în cadrul unor acțiuni de natură administrativă.


(1)  JO C 142, 12.5.2014.


23.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 389/6


Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 6 octombrie 2015 (cerere de decizie preliminară formulată de First-tier Tribunal (Information Rights) – Regatul Unit) – East Sussex County Council/Information Commissioner

(Cauza C-71/14) (1)

((Trimitere preliminară - Convenția de la Aarhus - Directiva 2003/4/CE - Articolele 5 și 6 - Accesul publicului la informațiile despre mediu - Taxă pentru furnizarea informațiilor despre mediu - Noțiunea „sumă rezonabilă” - Costurile administrării unei baze de date și cheltuielile generale - Acces la justiție - Control administrativ și jurisdicțional privind decizia prin care se stabilește o taxă))

(2015/C 389/07)

Limba de procedură: engleza

Instanța de trimitere

First-tier Tribunal (Information Rights)

Părțile din procedura principală

Reclamant: East Sussex County Council

Pârât: Information Commissioner

cu participarea: Property Search Group, Local Government Association

Dispozitivul

1)

Articolul 5 alineatul (2) din Directiva 2003/4/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind accesul publicului la informațiile despre mediu și de abrogare a Directivei 90/313/CEE a Consiliului trebuie interpretat în sensul că taxa impusă pentru furnizarea unui anumit tip de informații despre mediu nu poate cuprinde nici măcar parțial cheltuielile determinate de administrarea unei baze de date precum cea în discuție în litigiul principal, utilizată în acest scop de către autoritatea publică, dar poate cuprinde cheltuielile generale aferente timpului folosit de personalul acestei autorități pentru a răspunde la cereri individuale de informații, luate în considerare în mod adecvat cu ocazia determinării acestei taxe, cu condiția ca valoarea globală a taxei menționate să nu depășească o sumă rezonabilă.

2)

Articolul 6 din Directiva 2003/4 trebuie interpretat în sensul că nu se opune unei reglementări naționale potrivit căreia caracterul rezonabil al taxei impuse pentru furnizarea unui anumit tip de informații despre mediu face obiectul numai al unui control administrativ și jurisdicțional restrâns, astfel cum este prevăzut în dreptul englez, cu condiția ca acest control să fie efectuat pe baza unor elemente obiective și să privească, potrivit principiilor echivalenței și efectivității, aspectul dacă autoritatea publică, atunci când a impus această taxă, a respectat condițiile prevăzute la articolul 5 alineatul (2) din această directivă, aspect a cărui verificare revine instanței de trimitere.


(1)  JO C 102, 7.4.2014.


23.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 389/7


Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 6 octombrie 2015 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunal Català de Contractes del Sector Públic – Spania) – Consorci Sanitari del Maresme/Corporació de Salut del Maresme i la Selva

(Cauza C-203/14) (1)

([Trimitere preliminară - Articolul 267 TFUE - Competența Curții - Calitatea de instanță a organului de trimitere - Independență - Competență obligatorie - Directiva 89/665/CEE - Articolul 2 - Organisme responsabile cu procedurile privind căile de atac - Directiva 2004/18/CE - Articolul 1 alineatul (8) și articolul 52 - Proceduri de atribuire a contractelor de achiziții publice - Noțiunea „entitate publică” - Autorități publice - Includere])

(2015/C 389/08)

Limba de procedură: spaniola

Instanța de trimitere

Tribunal Català de Contractes del Sector Públic

Părțile din procedura principală

Reclamant: Consorci Sanitari del Maresme

Pârâtă: Corporació de Salut del Maresme i la Selva

Dispozitivul

1)

Articolul 1 alineatul (8) din Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii trebuie interpretat în sensul că noțiunea „operator economic” utilizată la al doilea paragraf al acestei dispoziții include autoritățile publice, care pot, așadar, să participe la licitații publice dacă și în măsura în care sunt abilitate să ofere servicii în schimbul unei remunerații pe o piață.

2)

Articolul 52 din Directiva 2004/18 trebuie interpretat în sensul că, deși conține anumite cerințe privind stabilirea condițiilor de înscriere a operatorilor economici pe listele oficiale naționale și privind certificarea, acesta nu definește în mod exhaustiv condițiile de înscriere a operatorilor economici respectivi pe listele oficiale naționale sau condițiile admiterii lor la certificare, precum și drepturile și obligațiile entităților publice în această privință. În orice caz, Directiva 2004/18 trebuie interpretată în sensul că se opune unei reglementări naționale în temeiul căreia, pe de o parte, autoritățile publice naționale autorizate să ofere lucrările, bunurile sau serviciile vizate de anunțul de participare în cauză nu pot să fie înscrise pe aceste liste sau să beneficieze de această certificare, în timp ce, pe de altă parte, dreptul de a participa la cererea de ofertă în cauză este rezervat doar operatorilor care figurează pe listele menționate sau care dețin certificarea respectivă.


(1)  JO C 235, 21.7.2014.


23.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 389/8


Hotărârea Curții (Camera a doua) din 6 octombrie 2015 (cerere de decizie preliminară formulată de Conseil d'État – Belgia) – Alain Laurent Brouillard/Jury du concours de recrutement de référendaires près la Cour de cassation, État belge

(Cauza C-298/14) (1)

([Trimitere preliminară - Libera circulație a persoanelor - Articolele 45 TFUE și 49 TFUE - Lucrători - Încadrare în administrația publică - Directiva 2005/36/CE - Recunoașterea calificărilor profesionale - Noțiunea „profesie reglementată” - Admitere la un concurs pentru recrutarea de referenți juridici la Cour de cassation (Belgia)])

(2015/C 389/09)

Limba de procedură: franceza

Instanța de trimitere

Conseil d'État

Părțile din procedura principală

Reclamant: Alain Laurent Brouillard

Pârâți: Jury du concours de recrutement de référendaires près la Cour de cassation, État belge

Dispozitivul

1)

Articolul 45 TFUE trebuie interpretat în sensul că, pe de o parte, se aplică într-o situație precum cea în discuție în litigiul principal, în care un resortisant al unui stat membru, care are reședința și lucrează în acest stat membru, este titularul unei diplome obținute în alt stat membru de care se prevalează pentru a solicita înscrierea sa la un concurs pentru recrutarea de referenți juridici la Cour de cassation a primului stat membru și, pe de altă parte, că o asemenea situație nu intră sub incidența articolului 45 alineatul (4) TFUE.

2)

Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale trebuie interpretată în sensul că funcția de referent juridic la Cour de cassation nu este o „profesie reglementată”, în sensul acestei directive.

3)

Articolul 45 TFUE trebuie interpretat în sensul că se opune posibilității ca, în împrejurări precum cele din litigiul principal, juriul unui concurs pentru recrutarea de referenți juridici la o instanță a unui stat membru, atunci când examinează o cerere de participare la acest concurs formulată de un resortisant al statului membru respectiv, să condiționeze această participare de deținerea diplomelor impuse de legislația statului membru în cauză sau de recunoașterea echivalenței academice a unui diplome de master eliberate de universitatea unui alt stat membru, fără a lua în considerare toate diplomele, certificatele și alte titluri, precum și experiența profesională relevantă a persoanei interesate, efectuând o comparație între calificările profesionale atestate prin acestea și cele impuse de legislația respectivă.


(1)  JO C 303, 8.9.2014.


23.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 389/9


Hotărârea Curții (Camera a șaptea) din 6 octombrie 2015 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunalul Cluj – România) – SC Capoda Import-Export SRL/Registrul Auto Român, Benone-Nicolae Bejan

(Cauza C-354/14) (1)

((Trimitere preliminară - Libera circulație a mărfurilor - Măsuri cu efect echivalent - Produse aflate în liberă circulație în Germania - Produse supuse unor controale de omologare în România - Certificat de conformitate pus la dispoziție de un distribuitor dintr-un alt stat membru - Certificat considerat ca fiind insuficient pentru a permite libera comercializare a acestor produse - Principiul recunoașterii reciproce - Inadmisibilitate parţială))

(2015/C 389/10)

Limba de procedură: româna

Instanța de trimitere

Tribunalul Cluj

Părțile din procedura principală

Reclamantă: SC Capoda Import-Export SRL

Pârâți: Registrul Auto Român, Benone-Nicolae Bejan

Dispozitivul

1)

Articolul 34 TFUE și articolul 31 alineatele (1) și (12) din Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective (Directivă-cadru) trebuie interpretate în sensul că nu se opun unei reglementări naționale precum cea în discuție în litigiul principal, care condiționează comercializarea într-un stat membru de piese de schimb noi pentru vehicule rutiere – în speță, pompe de apă și filtre de combustibil – de aplicarea unei proceduri de omologare sau de certificare în acest stat membru, în măsura în care această reglementare prevede, pe de altă parte, excepții de natură să asigure că piesele produse în mod legal și comercializate în celelalte state membre sunt exceptate de la acestea sau, în lipsa lor, în măsura în care piesele în cauză sunt de natură să creeze un risc important pentru buna funcționare a sistemelor care sunt esențiale pentru siguranța vehiculului sau pentru performanțele sale în materie de protecție a mediului și în care această procedură de omologare sau de certificare este strict necesară și proporțională în raport cu obiectivul protecției siguranței rutiere sau al protecției mediului.

2)

Condițiile în care trebuie să se facă dovada faptului că astfel de piese au fost deja omologate sau certificate sau reprezintă piese de origine sau de calitate echivalentă intră, în absența unei reglementări de dreptul Uniunii, în sfera dreptului statelor membre, sub rezerva principiilor echivalenței și efectivității.


(1)  JO C 361, 13.10.2014.


23.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 389/10


Hotărârea Curții (Camera a treia) din 6 octombrie 2015 (cerere de decizie preliminară formulată de Nejvyšší soud České republiky – Republica Cehă) – procedură inițiată de Marie Matoušková, în calitatea de comisar judiciar

(Cauza C-404/14) (1)

([Trimitere preliminară - Cooperare judiciară în materie civilă - Competența, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești - Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 - Articolul 1 alineatul (1) litera (b) - Domeniu de aplicare material - Convenție de partaj succesoral între soțul supraviețuitor și copiii minori, reprezentați de un tutore - Calificare - Necesitatea aprobării unei astfel de convenții de către instanță - Măsură privind răspunderea părintească sau măsură privind succesiunile])

(2015/C 389/11)

Limba de procedură: ceha

Instanța de trimitere

Nejvyšší soud České republiky

Părțile din procedura principală

Marie Matoušková, în calitatea de comisar judiciar

Dispozitivul

Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului din 27 noiembrie 2003 privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1347/2000, trebuie interpretat în sensul că aprobarea unei convenții de partaj succesoral încheiate de tutorele unor copii minori în numele acestora constituie o măsură privind exercitarea răspunderii părintești, în sensul articolului 1 alineatul (1) litera (b) din acest regulament, care intră, așadar, în domeniul de aplicare al acestuia din urmă, iar nu o măsură privind succesiunile, în sensul articolului 1 alineatul (3) litera (f) din regulamentul menționat, exclusă din domeniul de aplicare al acestuia.


(1)  JO C 431, 1.12.2014.


23.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 389/11


Hotărârea Curții (Camera a treia) din 6 octombrie 2015 [cerere de decizie preliminară formulată de High Court of Justice, Family Division (England and Wales) – Regatul Unit] – A/B

(Cauza C-489/14) (1)

([Trimitere preliminară - Cooperare judiciară în materie civilă - Competența, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești - Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 - Litispendență - Articolul 16 și articolul 19 alineatele (1) și (3) - Procedură de separare de drept într-un prim stat membru și procedură de divorț în al doilea stat membru - Competența primei instanțe sesizate - Noțiunea de competență „stabilită” - Perimarea primei proceduri și introducerea unei noi proceduri de divorț în primul stat membru - Consecințe - Decalaj orar între statele membre - Efecte asupra procedurii de sesizare a instanțelor])

(2015/C 389/12)

Limba de procedură: engleza

Instanța de trimitere

High Court of Justice, Family Division (England and Wales)

Părțile din procedura principală

Reclamant: A

Pârât: B

Dispozitivul

În ceea ce privește procedurile de separare de drept și de divorț deschise între aceleași părți înaintea unor instanțe din două state membre, articolul 19 alineatele (1) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului din 27 noiembrie 2003 privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1347/2000 trebuie interpretat în sensul că, într-o situație precum cea în discuție în litigiul principal, în care procedura din fața primei instanțe sesizate în primul stat membru s-a perimat după sesizarea celei de a doua instanțe din al doilea stat membru, criteriile litispendenței nu mai sunt îndeplinite și, în consecință, competența primei instanțe sesizate trebuie considerată ca nefiind stabilită.


(1)  JO C 26, 26.1.2015.


23.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 389/11


Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 6 octombrie 2015 (cerere de decizie preliminară formulată de Nejvyšší správní soud – Republica Cehă) – Český telekomunikační úřad/T-Mobile Czech Republic a.s., Vodafone Czech Republic a.s.

(Cauza C-508/14) (1)

([Trimitere preliminară - Directiva 2002/22/CE (directiva privind serviciul universal) - Calculul costurilor obligațiilor de serviciu universal - Luare în considerare a ratei rentabilității fondurilor proprii - Efect direct - Aplicare ratione temporis])

(2015/C 389/13)

Limba de procedură: ceha

Instanța de trimitere

Nejvyšší správní soud

Părțile din procedura principală

Reclamant: Český telekomunikační úřad

Pârâte: T-Mobile Czech Republic a.s., Vodafone Czech Republic a.s.

cu participarea: O2 Czech Republic a.s., fosta Telefónica Czech Republic a.s., UPC Česká republika s.r.o.

Dispozitivul

1)

Articolele 12 și 13 din Directiva 2002/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind serviciul universal și drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile electronice de comunicații (directiva privind serviciul universal) trebuie să fie interpretate în sensul că nu se opun includerii în costul net al obligației de serviciu universal a „profitului rezonabil” al furnizorului acestui serviciu, constituit din rata rentabilității fondurilor proprii de care ar avea nevoie o întreprindere comparabilă cu furnizorul serviciului universal care analizează dacă să presteze sau nu serviciul de interes economic general, pe întreaga perioadă a atribuirii, ținând seama de nivelul de risc.

2)

Articolele 12 și 13 din Directiva 2002/22 trebuie să fie interpretate în sensul că produc efect direct și că pot fi invocate în mod direct în fața unei instanțe naționale de către particulari pentru a contesta o decizie a unei autorități naționale de reglementare.

3)

Directiva 2002/22 trebuie interpretată în sensul că nu este aplicabilă în scopul determinării cuantumului costului net al obligațiilor de serviciu universal furnizate de întreprinderea desemnată pe perioada anterioară aderării Republicii Cehe la Uniunea Europeană, mai precis, pentru anul 2004, pe perioada cuprinsă între 1 ianuarie și 30 aprilie 2004.


(1)  JO C 56, 16.2.2015.


23.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 389/12


Recurs introdus la 24 noiembrie 2014 de Giorgio Giorgis împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a șaptea) din 25 septembrie 2014 în cauza T-474/12, Giorgio Giorgis/Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale)

(Cauza C-531/14 P)

(2015/C 389/14)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurent: Giorgio Giorgis (reprezentanți: I. M. Prado, A. Tornato, avocați)

Celelalte părți din procedură: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale), Comigel SAS

Prin Ordonanța din 2 septembrie 2015, Curtea (Camera a șasea) a respins recursul și a dispus ca domnul Giorgio Giorgis să suporte propriile cheltuieli de judecată.


23.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 389/13


Recurs formulat la 29 iulie 2015 de Yoshida Metal Industry Co. Ltd împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a șaptea) din 21 mai 2015 în cauzele conexate T-331/10 RENV și T-416/10 RENV, Yoshida Metal Industry Co. Ltd/Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI)

(Cauza C-421/15 P)

(2015/C 389/15)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurentă: Yoshida Metal Industry Co. Ltd (reprezentanți: J. Cohen, Solicitor, G. Hobbs QC, T. St Quintin, Barrister)

Celelalte părţi din procedură: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI), Pi-Design AG, Bodum France și Bodum Logistics A/S

Concluziile recurentei

Recurenta solicită Curții, cu titlu principal:

a)

anularea Hotărârii Tribunalului (Camera a șaptea) din 21 mai 2015, în cauzele conexate T-331/10 RENV și T-416/10 RENV;

b)

admiterea acțiunii în anulare formulate de recurentă în cauza în care s-a pronunțat hotărârea atacată și anularea Deciziei Camerei întâi de recurs a OAPI din 20 mai 2010 în cauza R 1235/2008-1;

c)

admiterea acțiunii în anulare formulate de recurentă în cauza în care s-a pronunțat hotărârea atacată și anularea Deciziei Camerei întâi de recurs a OAPI din 20 mai 2010 în cauza R 1237/2008-1;

d)

obligarea OAPI și a intervenientelor la plata propriilor cheltuieli de judecată, precum și a celor efectuate de recurentă, inclusiv a celor cu privire la care Curtea a amânat pronunțarea prin Hotărârea din 6 martie 2014, Pi-Design și alții/Yoshida Metal Industry, C-337/12 P-C-340/12 P, EU:C:2014:129.

În cazul în care Curtea nu va admite cererea principală, recurenta solicită, cu titlu subsidiar:

a)

anularea Hotărârii Tribunalului (Camera a șaptea) din 21 mai 2015 în cauzele conexate T-331/10 RENV și T-416/10 RENV, în măsura în care aceasta privește următoarele produse pentru care au fost înregistrate mărcile comunitare nr. 1371244 și nr. 1372580: în clasa 8, pietre de polizat și suporturi pentru pietre de polizat; în clasa 21, recipiente pentru gospodărie sau bucătărie (care nu sunt nici din metale prețioase și nici placate cu acestea) și blocuri pentru cuțite.

b)

admiterea cererii în anulare formulate de recurentă în cauza în care s-a pronunțat hotărârea atacată și anularea Deciziei Camerei întâi de recurs a OAPI din 20 mai 2010 în cauza R 1235/2008-1, în măsura în care aceasta privește următoarele produse pentru care s-a înregistrat marca comunitară nr. 1371244: clasa 8, pietre de polizat și suporturi pentru pietre de polizat; clasa 21, recipiente pentru gospodărie sau bucătărie (care nu sunt nici din metale prețioase și nici placate cu acestea) și blocuri pentru cuțite.

c)

admiterea cererii în anulare formulate de recurentă în cauza în care s-a pronunțat hotărârea atacată și anularea Deciziei Camerei întâi de recurs a OAPI din 20 mai 2010 în cauza R 1237/2008-1, în măsura în care aceasta privește următoarele produse pentru care s-a înregistrat marca comunitară no1372580: clasa 8, pietre de polizat și suporturi pentru pietre de polizat; clasa 21, recipiente pentru gospodărie sau bucătărie (care nu sunt nici din metale prețioase și nici placate cu acestea) și blocuri pentru cuțite.

d)

obligarea OAPI și a intervenientelor la plata propriilor cheltuieli de judecată, precum și a celor efectuate de recurentă, inclusiv a celor cu privire la care Curtea a amânat pronunțarea prin Hotărârea din 6 martie 2014, Pi-Design și alții/Yoshida Metal Industry, C-337/12 P-C-340/12 P, EU:C:2014:129.

Motivele și principalele argumente

În susținerea recursului formulat, recurenta invocă două motive.

a)

primul motiv, întemeiat pe faptul că Tribunalul a încălcat dispozițiile articolului 7 alineatul (1) litera (e) punctul (ii) din regulament (1), în măsura în care le-a interpretat eronat și, prin urmare, le-a aplicat în mod eronat semnelor reprezentate grafic în mărcile în litigiu.

b)

al doilea motiv, întemeiat pe faptul că, cu titlu suplimentar sau subsidiar, Tribunalul a încălcat dispozițiile articolului 52 alineatul (3) din regulament, în măsura în care nu a examinat aplicarea articolului 7 alineatul (1) litera (e) punctul (ii) fiecăreia dintre diferitele categorii de produse pentru care au fost înregistrate semnele reprezentate grafic în mărcile în litigiu.

În susținerea primului motiv, recurenta invocă, în esență:

La punctul 39 din hotărârea atacată, Tribunalul a constatat că articolul 7 alineatul (1) litera (e) punctul (ii) se aplică oricărui semn, bi- sau tridimensional, în cazul în care toate caracteristicile esențiale ale semnului îndeplinesc o funcție tehnică. Cu toate acestea, efectuând această constatare și aplicând-o mărcilor în litigiu, hotărârea atacată încalcă (și, în consecință, lipsește de efecte) constatările efectuate la punctul 48 din Hotărârea Curții Lego Juris/OAPI, C-48/09 P, EU:C:2010:516, și anume, pe de o parte, că dispozițiile articolului 7 alineatul (1) litera (e) punctul (ii) nu împiedică înregistrarea unui semn ca marcă „pentru simplul motiv că are caracteristici utilitare” și, pe de altă parte, că termenii „exclusiv” și „necesară” sunt meniți să restrângă domeniul de aplicare al articolului 7 alineatul (1) litera (e) punctul (ii) doar la semnele care sunt „numai […] forme[…] [ale] unui produs care nu fac decât să încorporeze o soluție tehnică”.

Tribunalul ar fi trebuit să concluzioneze, în conformitate cu constatările din cauza Lego Juris, că articolul 7 alineatul (1) litera (e) punctul (ii) nu impune nicio condiție legală ca semnele bi- sau tridimensionale să fie lipsite de caracteristici utilitare și nu împiedică înregistrarea unor „semne hibride” care cuprind elemente de desen decorativ importante din punct de vedere vizual care nu „fac decât să încorporeze o soluție tehnică”, ci îndeplinesc și o funcție distinctivă, de tipul celei care se presupune că o îndeplinesc mărcile. Cu toate acestea, Tribunalul s-a îndepărtat în mod eronat de criteriile legale pertinente pentru aplicarea articolului 7 alineatul (1) litera (e) punctul (ii) (și, în consecință, nu le-a aplicat), în măsura în care nu a plecat de la principiul că semnele reprezentate grafic în mărcile în litigiu constituiau „semne hibride” care cuprindeau elemente de desen decorativ (motive importante din punct de vedere vizual pentru orice observator, sub forma unor puncte negre create prin gravare și colorarea gravurilor) care, astfel cum confirmă Decizia Camerei a doua de recurs a OAPI din 31 octombrie 2001, citată la punctul 5 din hotărârea atacată, prezintă un caracter distinctiv.

Dacă Tribunalul nu ar fi efectuat o interpretare eronată și, în consecință, o aplicare eronată a articolului 7 alineatul (1) litera (e) punctul (ii) prin adoptarea și aplicarea unei abordări greșite capacității gravurilor de a prezenta simultan caracteristici utilitare și distinctive pentru semnele reprezentate grafic în mărcile în litigiu, acesta ar fi concluzionat că dispozițiile menționate nu excludeau de la înregistrare semnele respective și că deciziile contrare ale Camerei întâi de recurs a OAPI erau eronate și trebuiau anulate.

În susținerea celui de al doilea motiv, recurenta invocă, în esență:

În temeiul articolului 52 alineatul (3) din regulament, Tribunalul trebuia să examineze dacă articolul 7 alineatul (1) litera (e) punctul (ii) din regulament atrage nulitatea semnelor reprezentate grafic în mărcile în litigiu, pentru motivul că reprezintă „numai […] forme[…] [ale] unui produs care nu fac decât să încorporeze o soluție tehnică” (conform punctului 48 din Hotărârea Lego Juris/OAPI, C-48/09 P, EU:C:2010:516), pentru toate produsele pentru care sunt înregistrate sau doar pentru unele dintre acestea, iar în acest din urmă caz, pentru ce categorii anume. Tribunalul nu a îndeplinit această condiție esențială și, prin urmare, a omis să efectueze constatări de care depindea în mod necesar legalitatea concluziilor sale în temeiul articolului 7 alineatul (1) litera (e) punctul (ii).

În plus și în orice caz, Tribunalul nu putea îndeplini condiția esențială prevăzută la articolul 52 alineatul (3) din regulament prin aplicarea raționamentului care a stat la baza concluziilor sale în temeiul articolului 7 alineatul (1) litera (e) punctul (ii) pentru toate produsele fără mânere pentru care au fost înregistrate semnele reprezentate grafic în mărcile în litigiu. În special, semnele au fost înregistrate pentru următoarele categorii de produse fără mânere pentru care concluziile Tribunalului în temeiul articolului 7 alineatul (1) litera (e) punctul (ii) nu puteau fi reținute legal în conformitate cu condițiile articolului 52 alineatul (3): în clasa 8, pietre de polizat și suporturi pentru pietre de polizat; în clasa 21, recipiente pentru gospodărie sau bucătărie (care nu sunt nici din metale prețioase și nici placate cu acestea) și blocuri pentru cuțite.


(1)  Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca comunitară (JO L 78, p. 1).


23.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 389/15


Cerere de decizie preliminară introdusă de Krajským soud v Ostravě (Republica Cehă) la 18 august 2015 – Ivo Muladi/Krajský úřad Moravskoslezského kraje

(Cauza C-447/15)

(2015/C 389/16)

Limba de procedură: ceha

Instanța de trimitere

Krajský soud v Ostravě

Părțile din procedura principală

Reclamant: Ivo Muladi

Pârâtă: Krajský úřad Moravskoslezského kraje

Întrebarea preliminară

Dispoziţiile articolului 4 din Directiva 2003/59/CE (1) se opune unei reglementări naţionale care impune condiţii suplimentare pentru exceptarea conducătorilor auto ai anumitor vehicule rutiere destinate transportului de mărfuri sau de pasageri de la obligația de a obţine o calificare iniţială?


(1)  JO 2003 L 226, p. 1, Ediție specială, 07/vol. 12, p. 86.


23.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 389/16


Cerere de decizie preliminară introdusă de Hessisches Landesarbeitsgericht (Germania) la 24 august 2015 – Jürgen Webb-Sämann/Christopher Seagon (în calitate de administrator judiciar al patrimoniului Baumarkt Praktiker DIY GmbH)

(Cauza C-454/15)

(2015/C 389/17)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Hessisches Landesarbeitsgericht

Părțile din procedura principală

Reclamant: Jürgen Webb-Sämann

Pârât: Christopher Seagon (în calitate de administrator judiciar al patrimoniului Baumarkt Praktiker DIY GmbH)

Întrebarea preliminară

Interpretarea la nivel național a unei reglementări potrivit căreia drepturile salariale scadente, lăsate în păstrarea angajatorului în scopul transferării acestora către o casă de pensii, la o dată limită, pe care acesta din urmă nu le-a plătit însă într-un cont separat și care astfel nu pot face obiectul dreptului la separarea activelor prevăzut la articolul 47 din Legea germană a insolvenței (Insolvenzordnung, InsO) încalcă dispozițiile articolului 8 din Directiva 2008/94/CE (1) sau alte dispoziții din dreptul Uniunii?


(1)  Directiva 2008/94/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2008 privind protecția lucrătorilor salariați în cazul insolvenței angajatorului (JO L 283, p. 36).


23.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 389/16


Cerere de decizie preliminară introdusă de Verwaltungsgericht Berlin (Germania) la 28 august 2015 – BASF SE/Republica Federală Germania

(Cauza C-456/15)

(2015/C 389/18)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Verwaltungsgericht Berlin

Părțile din procedura principală

Reclamantă: BASF SE

Pârâtă: Republica Federală Germania

Întrebările preliminare

1)

Decizia 2013/448/UE (1) este nevalidă şi contrară obiectivelor Directivei 2003/87/CE în măsura în care stabileşte factorul de corecție transsectorial uniform în aşa fel încât, la calculul cantităţii anuale maxime de cote menţionat la articolul 10a alineatul (5) din Directiva 2003/87/CE (plafon impus industriei), nu au fost luate în considerare emisiile reziduale de gaz utilizate pentru a produce electricitate şi emisiile utilizate la producerea de căldură prin cogenerare?

2)

Decizia 2013/448/UE este nevalidă şi contrară obiectivelor Directivei 2003/87/CE în măsura în care a creat un dezechilibru prin excluderea emisiilor reziduale produse prin combustia de gaze şi prin căldura produsă prin cogenerare din baza de calcul menţionată la articolul 10a alineatul (5) literele (a) şi (b), în condiţiile în care acestea conferă dreptul la alocarea de cote cu titlu gratuit conform articolului 10a alineatele (1) şi (4) din Directiva 2003/87/CE şi Deciziei 2011/278/UE (2) pentru o instalaţie care nu intră în domeniul de aplicare al articolului 10a alineatul (3) din Directiva 2003/87/CE?

3)

Decizia 2013/448/UE este nevalidă şi contrară obiectivelor Directivei 2003/87/CE în măsura în care stabileşte factorul de corecție transsectorial uniform în aşa fel încât, la calculul cantităţii maxime anuale de cote, menţionat la articolul 10a alineatul (5) din Directiva 2003/87/CE (plafon impus industriei), nu au fost luate în considerare emisiile de la instalaţiile care au fost supuse sistemului de schimb de cote de emisie abia în cursul celei de a doua perioade, precum şi instalaţiile care au fost incluse în acest sistem pe bază de opţiune („opt-in”)?

4)

Decizia 2013/448/UE este nevalidă şi contrară obiectivelor Directivei 2003/87/CE în măsura în care stabileşte factorul de corecție transsectorial uniform în aşa fel încât, la calculul cantităţii maxime anuale de cote, menţionat la articolul 10a alineatul (5) din Directiva 2003/87/CE (plafon impus industriei), emisiile de la instalaţiile închise înainte de data de 30 iunie 2011 au făcut obiectul unei deduceri, în timp ce emisiile instalaţiilor care nu au intrat în funcţiune decât în a doua perioadă nu au fost luate în considerare?

5)

Decizia 2013/448/UE este nevalidă şi contrară principiului statului de drept întemeiat pe o bună administrare consacrat de articolul 298 TFUE şi de articolul 41 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene în măsura în care această decizie stabileşte factorul de corecție transsectorial uniform, întrucât calculul factorului corector nu a fost comunicat?


(1)  Decizia Comisiei din 5 septembrie 2013 privind măsurile naționale de punere în aplicare pentru alocarea tranzitorie cu titlu gratuit a cotelor de emisii de gaze cu efect de seră în conformitate cu articolul 11 alineatul (3) din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 240, p. 27).

(2)  Decizia Comisiei din 27 aprilie 2011 de stabilire, pentru întreaga Uniune, a normelor tranzitorii privind alocarea armonizată și cu titlu gratuit a cotelor de emisii în temeiul articolului 10a din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului [notificată cu nr. C(2011) 2772] (JO L 130, p. 1).


23.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 389/17


Cerere de decizie preliminară introdusă de Verwaltungsgericht Berlin (Germania) la 28 august 2015 – Schaefer Kalk GmbH & Co. KG/Republica Federală Germania

(Cauza C-460/15)

(2015/C 389/19)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Verwaltungsgericht Berlin

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Schaefer Kalk GmbH & Co. KG

Pârâtă: Republica Federală Germania

Întrebările preliminare

1)

Regulamentul (UE) nr. 601/2012 (1) al Comisiei este nevalid și încalcă obiectivele prevăzute de Directiva 2003/87/CE (2) în condițiile în care prevede la articolul 49 alineatul (1) a doua teză că CO2-ul care nu este transferat în sensul articolului 49 alineatul (1) prima teză se consideră ca fiind emis de instalația care l-a produs?

2)

Regulamentul (UE) nr. 601/2012 al Comisiei este nevalid și încalcă obiectivele prevăzute de Directiva 2003/87/CE în condițiile în care prevede în anexa IV punctul 10 că CO2-ul care este transferat către altă instalație de producere a CCP (carbonat de calciu precipitat) se consideră ca fiind emis de instalația care l-a produs?


(1)  Regulamentul (UE) nr. 601/2012 al Comisiei din 21 iunie 2012 privind monitorizarea și raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 181, p. 30, rectificare în JO 2012, L 347, p. 43).

(2)  Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității și de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului (JO L 275, p. 62, Ediție specială,15/vol. 10, p. 78).


23.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 389/18


Recurs introdus la 4 septembrie 2015 de FSL Holdings, Firma Léon Van Parys, Pacific Fruit Company Italy SpA împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a doua) din 16 iunie 2015 în cauza T-655/11, FSL Holdings și alții/Comisia Europeană

(Cauza C-469/15 P)

(2015/C 389/20)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurente: FSL Holdings, Firma Léon Van Parys, Pacific Fruit Company Italy SpA (reprezentanți: P. Vlaemminck, C Verdonck, B. Van Vooren și J. Auwerx, advocaten)

Cealaltă parte din procedură: Comisia Europeană

Concluziile recurentelor

Recurentele solicită Curții:

în principal, anularea hotărârii atacate din cauza utilizării de probe obținute cu nerespectarea totală a procedurii prevăzute pentru strângerea lor și a aplicării eronate a Comunicării privind cooperarea din 2002 și, în consecință, anularea în întregime a Deciziei Comisiei din 12 octombrie 2011;

în subsidiar, anularea în parte a hotărârii atacate, în măsura în care Tribunalul nu a efectuat un control jurisdicțional complet al amenzii aplicate recurentelor și, în consecință, reducerea considerabilă a amenzii aplicate recurentelor în temeiul hotărârii atacate;

mai subsidiar, anularea în parte a hotărârii atacate, în măsura în care Tribunalul nu a stabilit în mod corect că încălcarea are ca obiect sau ca efect restrângerea concurenței și, în consecință, trimiterea cauzei la Tribunal spre rejudecare, cu excepția cazului în care Curtea se consideră suficient de lămurită pentru a anula decizia Comisiei;

în orice caz, obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată efectuate de recurente în procedurile din fața Curții de Justiție și a Tribunalului.

Motivele și principalele argumente

Recurentele își întemeiază recursul pe patru motive:

Prin intermediul primului motiv de recurs, recurentele susțin că Tribunalul a săvârșit o eroare de drept și a încălcat dreptul lor la apărare și normele fundamentale de procedură atunci când a respins argumentul lor privind nelegalitatea transmiterii către Comisie a unor documente obținute de autoritatea fiscală italiană în cursul unei inspecții fiscale naționale și consecințele acestei nelegalități. În primul rând, Tribunalul a săvârșit o eroare de drept statuând că, potrivit dreptului Uniunii Europene, Comisia nu are o obligație distinctă de a împiedica compromiterea iremediabilă a dreptului fundamental la apărare în timpul etapei administrative a unei investigații în materie de concurență. În al doilea rând, Tribunalul a săvârșit o eroare de drept neținând seama de încălcarea de către Comisie a dreptului la apărare al recurentelor și a normelor fundamentale de procedură astfel cum rezultă din articolul 12 alineatul (2) din Regulamentul nr. 1/2003 (1). În al treilea rând, Tribunalul a săvârșit o eroare de drept întrucât a denaturat valoarea clară a probelor de care a dispus, atunci când a declarat nerelevantă nelegalitatea dobândirii documentelor folosite ca probe de Comisie.

Prin intermediul celui de al doilea motiv de recurs, recurentele susțin că Tribunalul a săvârșit o eroare de drept întrucât nu a criticat Comisia pentru acordarea imunității solicitantului de imunitate pentru Europa de Sud și, prin urmare, pentru neaplicarea în mod coerent a Comunicării privind cooperarea din 2002. În special, recurentele susțin că nu ar fi trebuit să fie acordată nicio imunitate solicitantului pentru Europa de Sud și că, în consecință, toate afirmațiile orale ale solicitantului de imunitate și informațiile obținute în urma solicitărilor de informații, bazate pe afirmațiile orale menționate, ar fi trebuit eliminate din dosarul prezentei cauze.

În subsidiar, prin intermediul celui de al treilea motiv de recurs, recurentele susțin că Tribunalul a săvârșit o eroare de drept întrucât nu a acordat o protecție jurisdicțională efectivă împotriva unei sancțiuni de natură penală impuse lor de Comisie, în pofida plenitudinii de competență prevăzute la articolul 31 din Regulamentul nr. 1/2003 și a principiului protecției jurisdicționale efective, consacrat la articolul 6 CEDO și la articolul 47 din cartă. În plus, recurentele afirmă că, prin neacordarea unei asemenea protecții jurisdicționale efective, Tribunalul a calculat în mod greșit amenda.

Mai subsidiar, prin intermediul celui de al patrulea motiv de recurs, recurentele susțin că Tribunalul a săvârșit o eroare de drept întrucât a interpretat în mod eronat noțiunea de încălcare prin obiect, ceea ce a condus la o calificare juridică eronată a faptelor și la încălcarea dreptului la apărare al recurentelor.


(1)  Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului din 16 decembrie 2002 privind punerea în aplicare a normelor de concurență prevăzute la articolele 81 și 82 din tratat (JO L 1, p. 1, Ediție specială, 08/vol. 1, p. 167).


23.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 389/20


Cerere de decizie preliminară introdusă de Općinski sud u Novom Zagrebu, stalna služba u Samoboru (Croația) la 11 septembrie 2015 – Ibrica Zulfikarpašić/Slaven Gajer

(Cauza C-484/15)

(2015/C 389/21)

Limba de procedură: croata

Instanța de trimitere

Općinski sud u Novom Zagrebu, stalna služba u Samoboru

Părțile din procedura principală

Reclamant: Ibrica Zulfikarpašić

Pârât: Slaven Gajer

Întrebarea preliminară

Dispozițiile Legii croate privind executarea silită referitoare la titlul executoriu european sunt conforme cu Regulamentul (CE) nr. 805/2004 (1) și, mai precis, în Republica Croația, în procedurile de adoptare a unei ordonanțe de executare întemeiate pe un act autentic, expresia „instanță judecătorească” include și notarii, notarii pot elibera certificate de titluri executorii europene care se raportează la ordonanțe de executare definitive și executorii pe care le-au dat în temeiul unor acte autentice atunci când ordonanța respectivă nu a făcut obiectul unei căi de atac și, în cazul unui răspuns negativ, instanțele judecătorești pot elibera certificate de titluri executorii europene referitoare la o ordonanță de executare adoptată de un notar în baza unui act autentic atunci când ordonanța respectivă se referă, potrivit conținutului său, la creanțe necontestate și, în acest caz, ce formular ar trebui utilizat?


(1)  Regulamentul (CE) nr. 805/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 aprilie 2004 privind crearea unui Titlu Executoriu European pentru creanțele necontestate (JO L 143, p. 15, Ediție specială, 19/vol. 7, p. 3).


23.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 389/20


Acțiune introdusă la 14 septembrie 2015 – Comisia Europeană/Republica Bulgaria

(Cauza C-488/15)

(2015/C 389/22)

Limba de procedură: bulgara

Părțile

Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanți: E. Kružíková, E. Manhaeve, S. Petrova)

Pârâtă: Republica Bulgaria

Concluziile reclamantei

Comisia Europeană solicită Curții:

prin depășirea sistematică a valorilor-limită anuale și zilnice de PM10, din anul 2007 până cel puțin în anul 2013 inclusiv, în zonele și aglomerările următoare: BG0001 aglomerarea Sofia, BG0002 aglomerarea Plovdiv, BG0004 nordul Bulgariei, BG0005 sud-vestul Bulgariei și BG0006 sud-estul Bulgariei;

prin depășirea sistematică a valorilor-limită zilnice de PM 10, din anul 2007 până cel puțin în anul 2013 inclusiv, și a valorilor-limită anuale de PM10, în anii 2007 și 2008 și din anul 2010 până cel puțin în anul 2013 inclusiv, în BG0003 zona Varna;

și în lipsa unor informații mai detaliate care să acrediteze ideea unei schimbări în ceea ce privește depășirea valorilor-limită de PM10 în zonele și aglomerările menționate mai sus, să constate că Bulgaria nu și-a îndeplinit obligațiile ce îi revin în conformitate cu dispozițiile articolului 13 alineatul (1) din directivă (1) coroborat cu anexa XI la aceasta;

având în vedere faptul că, exceptând ultimul raport anual privind calitatea aerului pentru anul 2013, atât valorile-limită anuale cât și cele zilnice pentru PM 10 în toate zonele și aglomerările menționate mai sus continuă să fie depășite, să constate de asemenea că Bulgaria nu și-a îndeplinit nici obligațiile ce îi revin în conformitate cu articolul 23 alineatul (1) al doilea paragraf din directivă și în special obligația de a asigura condițiile pentru ca perioada de depășire să fie cât mai scurtă cu putință, și să constate că persistă în neîndeplinirea obligațiilor;

obligarea Republicii Bulgaria la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În temeiul ultimelor rapoarte anuale prezentate cu privire la calitatea aerului și al răspunsurilor furnizate de autoritățile bulgare la avizul motivat, Comisia apreciază că, până în prezent, Republica Bulgaria nu și-a respectat obligațiile ce îi revin potrivit articolului 13 alineatul (1) din directivă în legătură cu valorile-limită anuale și zilnice ale nivelului pulberilor în suspensie din aerul înconjurător (PM10), iar potrivit articolului 23 alineatul (1) al doilea paragraf din aceeași directivă, în legătură cu întocmirea de planuri privind calitatea, astfel încât perioada de depășire a valorilor-limită să fie cât mai scurtă cu putință.

Comisia consideră că este necesară introducerea acțiunii la Curtea de Justiție a Uniunii pentru ca aceasta să constate că Republica Bulgaria a încălcat dispozițiile menționate ale directivei.


(1)  Directiva 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa (JO L 152, p. 1).


23.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 389/21


Recurs introdus la 30 septembrie 2015 de Westfälische Drahtindustrie GmbH și alții împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a șaptea) din 15 iulie 2015 în cauza T-393/10, Westfälische Drahtindustrie GmbH și alții/Comisia Europeană

(Cauza C-523/15 P)

(2015/C 389/23)

Limba de procedură: germana

Părțile

Recurente: Westfälische Drahtindustrie GmbH, Westfälische Drahtindustrie Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG, Pampus Industriebeteiligungen GmbH & Co. KG (reprezentant: C. Stadler, avocat)

Cealaltă parte din procedură: Comisia Europeană

Concluziile recurentelor

Recurentele solicită Curții:

1.

anularea hotărârii atacate în măsura în care aceasta afectează recurentele;

2.

cu titlu subsidiar, anularea hotărârii atacate în totalitate și declararea nulității articolului 2 punctul 8 din Decizia C (2010) 4387 final a Comisiei din 30 iunie 2010 privind o procedură în temeiul articolului 101 TFUE și al articolului 53 din Acordul privind SEE (cazul COMP/38344 – Oțel pentru precomprimare), astfel cum a fost modificată prin Decizia C(2010) 6676 final a Comisiei din 30 septembrie 2010 și prin Decizia C(2011) 2269 final a Comisiei din 4 aprilie 2011, precum și a scrisorii directorului general al Direcției Generale Concurență din 14 februarie 2011, în măsura în care le privește pe recurente;

cu titlu subsidiar, recucerea amenzii aplicate recurentelor la articolul 2 punctul 8 din decizia Comisiei menționată anterior;

3.

cu titlu subsidiar, trimiterea cauzei spre rejudecare Tribunalului, pentru ca acesta să se pronunțe cu privire la concluziile formulate la punctele 1 și 2;

4.

obligarea pârâtei din procedura principală la plata cheltuielilor de judecată aferente întregii proceduri.

Motivele și principalele argumente

Recursul privește Hotărârea Camerei a șasea a Tribunalului Uniunii Europene din 15 iulie 2015.

În susținerea recursului formulat, Westfälische Drahtindustrie GmbH, Westfälische Drahtindustrie Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG și Pampus Industriebeteiligungen GmbH & Co. KG invocă următoarele motive:

În primul rând, Tribunalul a încălcat articolul 261 TFUE și articolul 31 din Regulamentul nr. 1/2003 (1), sistemul repartizării competențelor și echilibrul instituțional, precum și principiul garantării protecției jurisdicționale efective, întrucât nu a ținut seama de limitele competenței de fond care îi este conferită și nu a examinat pe fond decizia atacată a Comisiei, ci a adoptat o decizie proprie independentă cu privire la amendă. Astfel, Tribunalul s-a substituit administrației și a privat recurentele de posibilitatea de a se apăra împotriva constatărilor de fapt inexacte, întrucât recursurile îndreptate împotriva deciziilor Tribunalului sunt limitate la probleme de drept.

În al doilea rând, hotărârea atacată încalcă articolul 261 TFUE și articolul 31 din Regulamentul nr. 1/2003 în măsura în care Tribunalul nu a ținut seama de data relevantă la care trebuie apreciată situația de fapt și de drept și în măsura în care, în cadrul exercitării – de altfel eronată, astfel cum s-a precizat anterior – a competenței sale de fond, acesta s-a întemeiat pe situația de drept și de fapt de la data pronunțării hotărârii sale sau pe fapte survenite în anii 2011-2013, așadar după adoptarea deciziei atacate a Comisiei. Deciziile citate de Tribunal „în acest sens” nu justifică poziția acestuia; dimpotrivă, din jurisprudența instanțelor Uniunii reiese în mod clar că informațiile suplimentare pot fi luate în considerare, pe de o parte, doar în favoarea întreprinderilor vizate și, pe de altă parte, numai dacă acestea erau deja disponibile la data adoptării deciziei Comisiei.

În al treilea rând, prin încălcarea principiului proporționalității și a principiului egalității de tratament, Tribunalul a încălcat drepturile fundamentale ale recurentelor. Prin faptul că nu a ținut seama de principiul menționat la punctul 35 din Liniile directoare privind calcularea amenzilor potrivit căruia întreprinderile care sunt autorizate să efectueze unei plăți eșalonate a amenzii trebuie să aibă posibilitatea de a plăti această amendă, în general, într-o perioadă de 3-5 ani, Tribunalul a aplicat o amendă disproporționată recurentelor care o puteau achita, în cel mai bun caz, într-o perioadă extrem de lungă. În plus, în cadrul analizei principiului egalității de tratament, din perspectiva aplicării principiilor dezvoltate în temeiul punctului 35 din Liniile directoare privind calcularea amenzilor și în vederea stabilirii datei relevante, Tribunalul nu a ținut seama de caracterul comparabil al situațiilor de fapt.

În sfârșit, prin intermediul hotărârii atacate, Tribunalul a încălcat și dreptul procedural fundamental al recurentelor referitor la garantarea unei protecții jurisdicționale efective întrucât, în cadrul exercitării competenței sale de fond, acesta s-a limitat să facă trimitere la calculele amenzii efectuate de Comisie și la faptele prezentate de părți. Acesta nu poate constitui un control complet și fără restricții realizat de o instanță neutră, care este necesar în vederea garantării unei protecții jurisdicționale efective împotriva deciziilor Comisiei de aplicare a unei amenzi.


(1)  Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului din 16 decembrie 2002 privind punerea în aplicare a normelor de concurență prevăzute la articolele 81 și 82 din tratat (JO L 1, p. 1, Ediție specială, 08/vol. 1, p. 16).


Tribunalul

23.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 389/24


Hotărârea Tribunalului din 25 septembrie 2015 – PPG și SNF/ECHA

(Cauza T-268/10 RENV) (1)

((„REACH - Identificarea acrilamidei drept substanță care prezintă motive de îngrijorare deosebită - Intermediari - Acțiune în anulare - Afectare directă - Admisibilitate - Proporționalitate - Egalitate de tratament”))

(2015/C 389/24)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamante: Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG) (Bruxelles, Belgia) și SNF SAS (Andrézieux-Bouthéon, Franța) (reprezentanți: R. Cana, D. Abrahams și E. Mullier, avocați)

Pârâtă: Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA) (reprezentanți: M. Heikkilä, W. Broere și T. Zbihlej, agenți, asistați de J. Stuyck și A.-M. Vandromme, avocați)

Interveniente în susținerea pârâtei: Regatul Țărilor de Jos (reprezentanți: B. Koopman, agent) și Comisia Europeană (reprezentanți: D. Kukovec, E. Manhaeve și K. Talabér Ritz, agenți)

Obiectul

Cerere de anulare a Deciziei ECHA de identificare a acrilamidei (CE nr. 201-173-7) drept substanță care îndeplinește criteriile prevăzute la articolul 57 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei (JO L 396, p. 1, Ediție specială, 13/vol. 60, p. 3), în conformitate cu articolul 59 din acest regulament

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

Obligă Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG) și SNF SAS să suporte, pe lângă propriile cheltuieli de judecată, și cheltuielile de judecată efectuate de Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA).

3)

Regatul Țărilor de Jos și Comisia Europeană suportă propriile cheltuieli de judecată.


(1)  JO C 274, 9.10.2010.


23.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 389/25


Hotărârea Tribunalului din 24 septembrie 2015 – TV2/Danmark/Comisia

(Cauza T-674/11) (1)

((„Ajutoare de stat - Serviciu public de radiodifuziune - Decizie de declarare a ajutorului compatibil cu piața internă - Ajutor pus în aplicare de autoritățile daneze în favoarea serviciului public de radiodifuziune danez TV2/Danmark - Finanțare publică acordată pentru a compensa costurile inerente executării obligațiilor de serviciu public - Noțiunea de ajutor - Hotărârea Altmark”))

(2015/C 389/25)

Limba de procedură: daneza

Părțile

Reclamantă: TV2/Danmark A/S (Odense, Danemarca) (reprezentant: O. Koktvedgaard, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: B. Stromsky, C. Støvlbæk și U. Nielsen, agenți)

Intervenient în susținerea reclamantei: Regatul Danemarcei (reprezentanți: inițial C. Vang și V. Pasternak Jørgensen, agenți, ulterior V. Pasternak Jørgensen, asistat de K. Lundgaard Hansen, avocat, și în sfârșit C. Thorning, agent, asistat de K. Lundgaard Hansen și R. Holdgaard, avocați)

Intervenientă în susținerea pârâtei: Viasat Broadcasting UK Ltd (West Drayton, Regatul Unit) (reprezentanți: S. Kalsmose-Hjelmborg și M. Honoré, avocați)

Obiectul

Cerere de anulare în parte a Deciziei 2011/839/UE a Comisiei din 20 aprilie 2011 privind măsurile puse în aplicare de Danemarca (C 2/03) în favoarea TV2/Danmark (JO L 340, p. 1).

Dispozitivul

1)

Anulează Decizia 2011/839/UE a Comisiei din 20 aprilie 2011 privind măsurile puse în aplicare de Danemarca (C 2/03) în favoarea TV2/Danmark în măsura în care Comisia a considerat că veniturile din publicitate aferente anilor 1995 și 1996 plătite către TV2/Danmark prin intermediul Fondului TV2 constituiau ajutoare de stat.

2)

Respinge acțiunea cu privire la restul motivelor.

3)

TV2/Danmark A/S suportă propriile cheltuieli de judecată, precum și trei sferturi din cheltuielile de judecată efectuate de Comisia Europeană.

4)

Comisia suportă un sfert din propriile cheltuieli de judecată.

5)

Regatul Danemarcei și Visat Broadcasting UK Ltd suportă, fiecare, propriile cheltuieli de judecată.


(1)  JO C 80, 17.3.2012.


23.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 389/26


Hotărârea Tribunalului din 24 septembrie 2015 – Viasat Broadcasting UK/Comisia

(Cauza T-125/12) (1)

((„Ajutoare de stat - Serviciul public de radiodifuziune - Decizie prin care ajutorul este declarat compatibil cu piața internă - Ajutor pus în aplicare de autoritățile daneze în favoarea furnizorului serviciului public de radiodifuziune danez TV2/Danmark - Finanțare publică acordată pentru compensarea costurilor inerente executării obligațiilor de serviciu public - Compatibilitatea ajutorului - Hotărârea Altmark”))

(2015/C 389/26)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Viasat Broadcasting UK (West Drayton, Regatul Unit) (reprezentanți: S. Kalsmose-Hjelmborg și M. Honoré, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: L. Flynn și B. Stromsky, agenți)

Interveniente în susținerea pârâtei: Regatul Danemarcei (reprezentanți: inițial C. Vang și V. Pasternak Jørgensen, agenți, ulterior V. Pasternak Jørgensen, asistată de K. Lundgaard Hansen, avocat, și în final C. Thorning, agent, asistat de K. Lundgaard Hansen și R. Holgaard, avocați) și TV2/Danmark A/S (Odense, Danemarca) (reprezentant: O. Koktvedgaard, avocat)

Obiectul

Cerere de anulare în parte a Deciziei 2011/839/UE a Comisiei din 20 aprilie 2011 privind măsurile puse în aplicare de Danemarca (C 2/03) în favoarea TV2/Danmark (JO L 340, p. 1)

Dispozitivul

1)

Constată că nu este necesar să se pronunțe asupra fondului prezentei acțiuni în măsura în care aceasta urmărește anularea Deciziei 2011/839/UE a Comisiei din 20 aprilie 2011 privind măsurile puse în aplicare de Danemarca (C 2/03) în favoarea TV2/Danmark și în măsura în care Comisia a considerat că veniturile din publicitate pentru anii 1995 și 1996 plătite TV2/Danmark A/S prin intermediul Fondului TV2 constituie ajutoare de stat.

2)

Respinge în rest acțiunea.

3)

Viasat Broadcasting UK Ltd suportă propriile cheltuieli de judecată, precum și pe cele efectuate de Comisia Europeană.

4)

Regatul Danemarcei suportă propriile cheltuieli de judecată.

5)

TV2/Danmark A/S suportă propriile cheltuieli de judecată.


(1)  JO C 138, 12.5.2012.


23.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 389/27


Hotărârea Tribunalului din 30 septembrie 2015 – Anagnostakis/Comisia

(Cauza T-450/12) (1)

((„Drept instituțional - Inițiativă cetățenească europeană - Politica economică și monetară - Nerambursarea datoriei publice - Consacrarea principiului «stare de necesitate» - Refuzul înregistrării - Atribuții ale Comisiei - Obligația de motivare”))

(2015/C 389/27)

Limba de procedură: greaca

Părțile

Reclamant: Alexios Anagnostakis (Atena, Grecia) (reprezentant: A. Anagnostakis, avocat)

Pârâtă: Comisia (reprezentanți: H. Krämer și M. Konstantinidis, agenți)

Obiectul

Cerere de anulare a Deciziei C(2012) 6289 final a Comisiei din 6 septembrie 2012 prin care a fost respinsă cererea de înregistrare a inițiativei cetățenești europene intitulate „Un milion de semnături pentru o Europă a solidarității”, prezentată Comisiei la 13 iulie 2012

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

Îl obligă pe domnul Alexios Anagnostakis la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 399, 22.12.2012.


23.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 389/27


Hotărârea Tribunalului din 23 septembrie 2015 – Appelrath-Cüpper/OAPI – Ann Christine Lizenzmanagement (AC)

(Cauza T-60/13) (1)

([„Marcă comunitară - Procedură de opoziție - Cererea de înregistrare a mărcii comunitare figurative AC - Mărci naționale și internaționale figurative anterioare AC ANN CHRISTINE și comunitare figurative anterioare AC ANN CHRISTINE OCEAN și AC ANN CHRISTINE INTIMATE - Motiv relativ de refuz - Lipsa riscului de confuzie - Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”])

(2015/C 389/28)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Reiner Appelrath-Cüpper Nachf. GmbH (Köln, Germania) (reprezentanți: C. Schumann și A. Berger, avocați)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (reprezentant: J. Crespo Carrillo, agent)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs a OAPI, intervenientă la Tribunal: Ann Christine Lizenzmanagement GmbH & Co. KG (Viena, Austria) (reprezentanți: M. Hartmann, N. Voß și S. Fröhlich, avocați)

Obiectul

Acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei a patra de recurs a OAPI din 28 noiembrie 2012 (cauza R 108/2012-4), privind o procedură de opoziție între Ann Christine Lizenzmanagement GmbH & Co. KG și Reiner Appelrath-Cüpper Nachf. GmbH

Dispozitivul

1)

Anulează Decizia Camerei a patra de recurs a Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI) din 28 noiembrie 2012 (cauza R 108/2012-4) în măsura în care prin aceasta s-a admis în parte opoziția formulată de Ann Christine Lizenzmanagement GmbH & Co. KG.

2)

OAPI suportă propriile cheltuieli de judecată, precum și jumătate din cele efectuate de Reiner Appelrath-Cüpper Nachf. GmbH.

3)

Ann Christine Lizenzmanagement GmbH & Co. KG suportă propriile cheltuieli de judecată, precum și jumătate din cheltuielile efectuate de Reiner Appelrath-Cüpper Nachf. GmbH în legătură cu procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs.


(1)  JO C 101, 6.4.2013.


23.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 389/28


Hotărârea Tribunalului din 23 septembrie 2015 – Cerafogli/BCE

(Cauza T-114/13 P) (1)

((„Recurs - Personal al BCE - Plângere formulată pentru discriminare și hărțuire morală - Decizie a BCE de închidere a anchetei administrative deschise în urma plângerii - Refuzul accesului la elemente de probă în cursul procedurii administrative - Respingerea unei cereri care viza dispunerea prezentării de elemente de probă în cursul procedurii jurisdicționale - Dreptul la protecție jurisdicțională efectivă - Eroare de drept”))

(2015/C 389/29)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurentă: Maria Concetta Cerafogli (Roma, Italia) (reprezentant: L. Levi, avocat)

Cealaltă parte din procedură: Banca Centrală Europeană (BCE) (reprezentanţi: F. Feyerbacher şi B. Ehlers, agenţi, asistaţi de B. Wägenbaur, avocat)

Obiectul

Recurs formulat împotriva Hotărârii Tribunalului Funcției Publice a Uniunii Europene (Camera a treia) din 12 decembrie 2012, Cerafogli/BCE (F-43/10, RecFP, EU:F:2012:184), prin care se solicită anularea acestei hotărâri

Dispozitivul

1)

Anulează Hotărârea Tribunalului Funcției Publice a Uniunii Europene (Camera a treia) din 12 decembrie 2012, Cerafogli/BCE (F-43/10).

2)

Trimite cauza spre rejudecare Tribunalului Funcției Publice.

3)

Cererea privind cheltuielile de judecată se soluționează odată cu fondul.


(1)  JO C 114, 20.4.2013.


23.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 389/29


Hotărârea Tribunalului din 24 septembrie 2015 – Italia și Spania/Comisia

(Cauza T-124/13 și T-191/13) (1)

([„Regim lingvistic - Anunțuri de concursuri generale pentru recrutarea de administratori și de asistenți - Alegerea celei de a doua limbi din trei limbi - Limba de comunicare cu candidații la concursuri - Regulamentul nr. 1 - Articolul 1d alineatul (1), articolul 27 și articolul 28 litera (f) din statut - Principiul nediscriminării - Proporționalitate”])

(2015/C 389/30)

Limbile de procedură: italiana și spaniola

Părțile

Reclamante: Republica Italiană (reprezentanți: G. Palmieri, agent, asistată de P. Gentili, avvocato dello Stato) (cauza T-124/13) și Regatul Spaniei (reprezentanți: inițial S. Centeno Huerta, ulterior J. García Valdecasas Dorrego, abogados del Estado) (cauza T-191/13)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: în cauza T-124/13, J. Currall, B. Eggers și G. Gattinara și, în cauza T-191/13, J. Curral, J. Baquero Cruz și B. Eggers, agenți)

Intervenient în susținerea reclamantei: Republica Italiană: Regatul Spaniei (reprezentanți: inițial S. Centeno Huerta, ulterior J. García Valdecasas Dorrego, abogados del Estado)

Obiectul

În cauza T-124/13, o cerere de anulare, în primul rând, a anunțului de concurs general EPSO/AST/125/12 în vederea constituirii unei liste de rezervă pentru recrutarea de asistenți în domeniile audit, finanțe/contabilitate și economie/statistică (JO 2012, C 394 A, p. 1); în al doilea rând, o cerere de anulare a anunțului de concurs general EPSO/AST/126/12 în vederea constituirii unei liste de rezervă pentru recrutarea de asistenți în domeniile biologie, științele vieții și ale sănătății, chimie, fizică și științele materialelor, cercetare în domeniul nuclear, inginerie civilă și mecanică, inginerie electrică și electronică (JO 2012, C 394 A, p. 11) și, în al treilea rând, o cerere de anulare a anunțului de concurs general EPSO/AD/248/13 în vederea constituirii unei liste de rezervă pentru recrutarea de administratori (AD 6) în domeniile securitatea clădirilor și inginerie în tehnici speciale de construcție (JO 2013, C 29 A, p. 1) și, în cauza T-191/13, o cerere de anulare a anunțului de concurs general EPSO/AD/248/13

Dispozitivul

1)

Conexează cauzele T-124/13 și T-191/13 în vederea pronunțării hotărârii.

2)

Anulează anunțul de concurs general EPSO/AST/125/12 în vederea constituirii unei liste de rezervă pentru ocuparea posturilor vacante de asistenți în domeniile audit, finanțe/contabilitate și economie/statistică, precum și anunțul de concurs general EPSO/AST/126/12 în vederea constituirii unei liste de rezervă pentru ocuparea posturilor vacante de asistent în domeniile biologie, științele vieții și ale sănătății, chimie, fizică și științele materialelor, cercetare în domeniul nuclear, inginerie civilă și mecanică, inginerie electrică și electronică, precum și anunțul de concurs general EPSO/AD/248/13 în vederea constituirii unei liste de rezervă pentru ocuparea posturilor vacante de administratori (AD 6) în domeniile securitatea clădirilor și inginerie în tehnici speciale de construcție.

3)

Obligă Comisia Europeană să suporte, pe lângă propriile cheltuieli de judecată, cheltuielile de judecată efectuate de Republica Italiană în cauza T-124/13 și cele efectuate de Regatul Spaniei în cauza T-191/13.

4)

Obligă Regatul Spaniei să suporte propriile cheltuieli de judecată aferente intervenției sale în cauza T-124/13.


(1)  JO C 164, 8.6.2013.


23.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 389/30


Hotărârea Tribunalului din 18 septembrie 2015 – Petro Suisse Intertrade/Consiliul

(Cauzele conexate T-156/13 și T-373/14) (1)

((„Politica externă și de securitate comună - Măsuri restrictive adoptate împotriva Iranului în scopul împiedicării proliferării nucleare - Înghețarea fondurilor - Acțiune în anulare - Entitate infrastatală - Calitatea și interesul de a exercita acțiunea - Admisibilitate - Dreptul de a fi ascultat - Obligația de notificare - Obligația de motivare - Dreptul la apărare - Eroare vădită de apreciere - Dreptul de proprietate”))

(2015/C 389/31)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Petro Suisse Intertrade Co. SA (Pully, Elveția) (reprezentanți: J. Grayston, solicitor, P. Gjørtler, G. Pandey, D. Rovetta, N. Pilkington și D. Sellers, avocați)

Pârât: Consiliul Uniunii Europene (reprezentanți: M. Bishop și I. Rodios, agenți)

Obiectul

Cerere de anulare, pe de o parte, a Deciziei 2012/829/PESC a Consiliului din 21 decembrie 2012 de modificare a Deciziei 2010/413/PESC a Consiliului privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Iranului (JO L 356, p. 71), precum și a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1264/2012 al Consiliului din 21 decembrie 2012 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 267/2012 privind măsuri restrictive împotriva Iranului (JO L 356, p. 55), și, pe de altă parte, a deciziei Consiliului conținute în scrisoarea din 14 martie 2014 care viza menținerea măsurilor restrictive adoptate împotriva reclamantei

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

Petro Suisse Intertrade Co. SA suportă, pe lângă propriile cheltuieli de judecată, pe cele efectuate de Consiliul Uniunii Europene.


(1)  JO C 147, 25.5.2013.


23.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 389/31


Hotărârea Tribunalului din 23 septembrie 2015 – Țările de Jos/Comisia

(Cauzele conexate T-261/13 și T-86/14) (1)

([„IAPC - Regulamentul (CE) nr. 2494/95 - Indicii armonizați ai prețurilor de consum la o valoare constantă a ratelor de impozitare (IAPC-CT) - Regulamentul (UE) nr. 119/2013 - Indicii prețurilor locuințelor ocupate de proprietari - Regulamentul (UE) nr. 93/2013 - Eurostat - Comitologie - Măsuri de punere în aplicare - Procedura de reglementare cu control”])

(2015/C 389/32)

Limba de procedură: neerlandeză

Părțile

Reclamant: Regatul Țărilor de Jos (reprezentanți: în cauza T-261/13, M. Bulterman, J. Langer și B. Koopman și, în cauza T-86/14, M. Bulterman și J. Langer, agenți)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: M. Clausen și P. Van Nuffel, agenți)

Obiectul

În cauza T-261/13, cu titlu principal, o cerere de anulare a Regulamentului (UE) nr. 119/2013 al Comisiei din 11 februarie 2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2214/96 al Comisiei privind indicii armonizați ai prețurilor de consum (IAPC): transmiterea și difuzarea subindicilor IAPC, în ceea ce privește constituirea indicilor armonizați ai prețurilor de consum la o valoare constantă a ratelor de impozitare (JO L 41, p. 1) și, în subsidiar, o cerere de anulare a articolului 1 punctul 2 din Regulamentul nr. 119/2013, precum și, în cauza T-86/14, cu titlu principal, o cerere de anulare a Regulamentului (UE) nr. 93/2013 al Comisiei din 1 februarie 2013 de stabilire a normelor detaliate de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2494/95 al Consiliului privind indicii armonizați ai prețurilor de consum, în ceea ce privește stabilirea indicilor prețurilor locuințelor ocupate de proprietari (JO L 33, p. 14) și, în subsidiar, o cerere de anulare a articolului 4 alineatul (1) din Regulamentul nr. 93/2013.

Dispozitivul

1)

În cauza T-261/13, anulează articolul 1 punctul 2 din Regulamentul (UE) nr. 119/2013 al Comisiei din 11 februarie 2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2214/96 al Comisiei privind indicii armonizați ai prețurilor de consum (IAPC): transmiterea și difuzarea subindicilor IAPC, în ceea ce privește constituirea indicilor armonizați ai prețurilor de consum la o valoare constantă a ratelor de impozitare.

2)

În cauza T-86/14, anulează articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 93/2013 al Comisiei din 1 februarie 2013 de stabilire a normelor detaliate de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2494/95 al Consiliului privind indicii armonizați ai prețurilor de consum, în ceea ce privește stabilirea indicilor prețurilor locuințelor ocupate de proprietari.

3)

Comisia Europeană suportă propriile cheltuieli de judecată, precum și pe cele efectuate de Regatul Țărilor de Jos.


(1)  JO C 189, 29.6.2013.


23.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 389/32


Hotărârea Tribunalului din 25 septembrie 2015 – VECCO și alții/Comisia

(Cauza T-360/13) (1)

((„REACH - Includerea trioxidului de crom pe lista substanțelor supuse autorizării - Utilizări sau categorii de utilizări exceptate de la obligația autorizării - Noțiunea «legislație comunitară specială în vigoare, care impune cerințe minime privind protecția sănătății umane și a mediului pentru utilizarea substanței» - Eroare vădită de apreciere - Proporționalitate - Dreptul la apărare - Principiul bunei administrări”))

(2015/C 389/33)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamante: Verein zur Wahrung von Einsatz und Nutzung von Chromtrioxid und anderen Chrom-VI-verbindungen in der Oberflächentechnik eV (VECCO) (Memmingen, Germania) și celelalte 185 de reclamante ale căror nume figurează în anexa la hotărâre (reprezentanți: C. Mereu, K. Van Maldegem, avocați, și J. Beck, solicitor)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: K. Talabér Ritz și J. Tomkin, agenți)

Interveniente în susținerea reclamantelor: Assogalvanica (Padova, Italia) și celelalte 31 de interveniente ale căror nume figurează în anexa la hotărâre (reprezentanți: C. Mereu, K. Van Maldegem, avocați, și J. Beck, solicitor)

Interveniente în susținerea pârâtei: Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA) (reprezentanți: W. Broere, M. Heikkilä și T. Zbihlej, agenți)

Obiectul

Cerere de anulare în parte a Regulamentului (UE) nr. 348/2013 al Comisiei din 17 aprilie 2013 de modificare a anexei XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) (JO L 108, p. 1)

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

Verein zur Wahrung von Einsatz und Nutzung von Chromtrioxid und anderen Chrom-VI-Verbindungen in der Oberflächentechnik eV (VECCO) și reclamantele ale căror nume figurează în anexa I suportă, pe lângă propriile cheltuieli de judecată, cheltuielile de judecată efectuate de Comisia Europeană.

3)

Assogalvanica și celelalte interveniente ale căror nume figurează în anexa II suportă propriile cheltuieli de judecată.

4)

Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA) suportă propriile cheltuieli de judecată.


(1)  JO C 260, 7.9.2013.


23.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 389/33


Hotărârea Tribunalului din 30 septembrie 2015 – Mocek şi Wenta KAJMAN Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna/OAPI – Lacoste (KAJMAN)

(Cauza T-364/13) (1)

([Marcă comunitară - Procedură de opoziție - Cerere de înregistrare a mărcii comunitare figurative KAJMAN - Marcă comunitară figurativă anterioară reprezentând un crocodil - Motiv relativ de refuz - Risc de confuzie - Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 - Cereri de anulare și de modificare formulate de intervenientă - Articolul 134 alineatul (3) din Regulamentul de procedură din 2 mai 1991])

(2015/C 389/34)

Limba de procedură: engleza

Părţile

Reclamante: Eugenia Mocek şi Jadwiga Wenta KAJMAN Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna (Chojnice, Polonia) (reprezentanţi: K. Grala şi B. Szczepaniak, avocaţi)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieţei Interne (mărci, desene şi modele industriale) (reprezentanţi: iniţial P. Geroulakos, ulterior D. Gája, agenţi)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs a OAPI, intervenientă la Tribunal: Lacoste SA (Paris, Franţa) (reprezentant: P. Gaultier, avocat)

Obiectul

Acțiune formulată împotriva deciziei Camerei a patra de recurs a OAPI din 10 mai 2013 (cauza R 2466/2010-4), privind o procedură de opoziție între, pe de o parte, Lacoste SA și, pe de altă parte, Eugenia Mocek și Jadwiga Wenta KAJMAN Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

Respinge cererile de anulare și de modificare prezentate de Lacoste SA.

3)

Eugenia Mocek și Jadwiga Wenta KAJMAN Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna suportă toate cheltuielile de judecată aferente acțiunii, precum și propriile cheltuieli de judecată aferente cererilor de anulare și de modificare ale Lacoste SA.

4)

Lacoste SA suportă propriile cheltuieli de judecată aferente cererilor sale de anulare și de modificare.


(1)  JO C 260, 7.9.2013.


23.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 389/34


Hotărârea Tribunalului din 23 septembrie 2015 – L'Oréal/OAPI – Cosmetica Cabinas (AINHOA)

(Cauza T-400/13) (1)

([„Marcă comunitară - Procedură de declarare a nulității - Marca comunitară verbală AINHOA - Mărcile comunitară și internațională figurative anterioare NOA - Motive relative de refuz - Risc de confuzie - Articolul 8 alineatul (1) litera (b) și alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”])

(2015/C 389/35)

Limba de procedură: spaniola

Părţile

Reclamantă: L'Oréal (Paris, Franța) (reprezentanţi: M. H. Granado Carpenter și M. L. Polo Carreño, avocați)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieţei Interne (mărci, desene şi modele industriale) (reprezentanţi: O. Mondéjar Ortuño și A. Schifko, agenți)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs a OAPI, intervenientă la Tribunal: Cosmetica Cabinas, SL (El Masnou, Spania) (reprezentanţi: L. Montoya Terán și J.-B. Devaureix, avocați)

Obiectul

Acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei întâi de recurs a OAPI din 6 iunie 2013 (cauza R 1643/2012-1), privind o procedură de declarare a nulității între L’Oréal și Cosmetica Cabinas, SL.

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

Obligă L’Oréal la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 298, 12.10.2013.


23.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 389/35


Hotărârea Tribunalului din 23 septembrie 2015 – L'Oréal/OAPI – Cosmetica Cabinas (AINHOA)

(Cauza T-426/13) (1)

([„Marcă comunitară - Procedură de decădere - Marca comunitară verbală AINHOA - Utilizare serioasă a mărcii - Articolul 15 alineatul (1) litera (a) și articolul 51 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 - Formă care diferă prin elemente care nu denaturează caracterul distinctiv”])

(2015/C 389/36)

Limba de procedură: spaniola

Părţile

Reclamantă: L'Oréal (Paris, Franța) (reprezentanţi: M. H. Granado Carpenter și M. L. Polo Carreño, avocați)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieţei Interne (mărci, desene şi modele industriale) (reprezentanţi: O. Mondéjar Ortuño și A. Schifko, agenți)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs a OAPI, intervenientă la Tribunal: Cosmetica Cabinas, SL (El Masnou, Spania) (reprezentanţi: L. Montoya Terán și J.-B. Devaureix, avocați)

Obiectul

Acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei întâi de recurs a OAPI din 6 iunie 2013 (cauza R 1642/2012-1), privind o procedură de decădere între L’Oréal și Cosmetica Cabinas, SL.

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

Obligă L’Oréal la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 304, 19.10.2013.


23.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 389/36


Hotărârea Tribunalului din 24 septembrie 2015 – Germania/Comisia

(Cauza T-557/13) (1)

((„FEOGA - Secțiunea «Garantare» - FEGA și FEADR - Cheltuieli excluse de la finanțare - Cheltuieli efectuate în cadrul regimului european de stabilire a cotelor de producție de amidon de cartofi - Drept la apărare”))

(2015/C 389/37)

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamantă: Republica Federală Germania (reprezentanți: T. Henze și J. Möller, agenți)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: B. Eggers și P. Rossi, agenți)

Intervenient în susținerea reclamantei: Regatul Țărilor de Jos (reprezentanți: M.K. Bulterman, C.S. Schillemans și J. Langer, agenți)

Obiectul

Cerere de anulare a Deciziei de punere în aplicare 2013/433/UE a Comisiei din 13 august 2013 de excludere de la finanțarea de către Uniunea Europeană a anumitor cheltuieli contractate de statele membre în cadrul secțiunii Garantare a Fondului european de orientare și garantare agricolă (FEOGA), în cadrul Fondului european de garantare agricolă (FEGA) și în cadrul Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) (JO L 219, p. 49), întrucât aplică o corecție financiară în cuantum total de 6 1 92  951,34 euro Republicii Federale Germania în cadrul schemei europene de stabilire a contingentelor la producția de amidon de cartofi pentru anii 2003-2005

Dispozitivul

1)

Anulează Decizia de punere în aplicare 2013/433/UE a Comisiei din 13 august 2013 de excludere de la finanțarea de către Uniunea Europeană a anumitor cheltuieli contractate de statele membre în cadrul secțiunii Garantare a Fondului european de orientare și garantare agricolă (FEOGA), în cadrul Fondului european de garantare agricolă (FEGA) și în cadrul Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), în ceea ce privește corecția financiară aplicată Republicii Federale Germania în cadrul schemei europene de stabilire a contingentelor la producția de amidon de cartofi pentru anii 2003-2005.

2)

Obligă Comisia Europeană la plata cheltuielilor de judecată.

3)

Regatul Țărilor de Jos suportă propriile cheltuieli de judecată.


(1)  JO C 9, 11.1.2014.


23.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 389/37


Hotărârea Tribunalului din 30 septembrie 2015 – Ecolab USA/OAPI (GREASECUTTER)

(Cauza T-610/13) (1)

([„Marcă comunitară - Înregistrare internațională care desemnează Comunitatea Europeană - Marca verbală GREASECUTTER - Motive absolute de refuz - Caracter descriptiv - Lipsa caracterului distinctiv - Articolul 7 alineatul (1) literele (b) și (c) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”])

(2015/C 389/38)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Ecolab USA, Inc. (Wilmington, Delaware, Statele Unite) (reprezentanți: G. Hasselblatt și V. Töbelmann, avocați)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (reprezentant: L. Rampini, agent)

Obiectul

Acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei a doua de recurs a OAPI din 5 septembrie 2013 (cauza R 1704/2012-2) privind înregistrarea internațională care desemnează Comunitatea Europeană a mărcii verbale GREASECUTTER

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

Obligă Ecolab USA, Inc. la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 24, 25.1.2014.


23.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 389/37


Hotărârea Tribunalului din 2 octombrie 2015 – The Tea Board/OAPI – Delta Lingerie (Darjeeling)

(Cauza T-624/13) (1)

([„Marcă comunitară - Procedură de opoziție - Marca figurativă Darjeeling - Mărci comunitare colective, verbală și figurativă, anterioare DARJEELING - Motive relative de refuz - Articolul 8 alineatul (1) litera (b) și alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”])

(2015/C 389/39)

Limba de procedură: engleza

Părţile

Reclamantă: The Tea Board (Calcutta, India) (reprezentanţi: A. Nordemann şi M. Maier, avocaţi)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieţei Interne (mărci, desene şi modele industriale) (reprezentant: S. Palmero Cabezas, agent)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs a OAPI, intervenientă la Tribunal: Delta Lingerie (Cachan, Franţa) (reprezentanţi: G. Marchais şi P. Martini-Berthon, avocaţi)

Obiectul

Acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei a doua de recurs a OAPI din 17 septembrie 2013 (cauza R 1504/2012-2), privind o procedură de opoziție între The Tea Board și Delta Lingerie

Dispozitivul

1)

Anulează Decizia Camerei a doua de recurs a Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI) din 17 septembrie 2013 (cauza R 1504/2012 2) în ceea ce privește produsele vizate de marca solicitată care fac parte din clasa 25 în sensul Aranjamentului de la Nisa privind clasificarea internațională a produselor și serviciilor în vederea înregistrării mărcilor din 15 iunie 1957, cu revizuirile și modificările ulterioare, și „servicii[le] de vânzare cu amănuntul de articole de lenjerie de corp pentru femei și articole de lenjerie feminină, parfumuri, ape de toaletă și cosmetice, lenjerie de casă și de baie”, vizate de marca solicitată și care fac parte din clasa 35 în sensul aranjamentului menționat.

2)

Respinge acțiunea cu privire la restul motivelor.

3)

Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.


(1)  JO C 45, 15.2.2014.


23.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 389/38


Hotărârea Tribunalului din 2 octombrie 2015 – The Tea Board/OAPI – Delta Lingerie (Darjeeling collection de lingerie)

(Cauza T-625/13) (1)

((„Marcă comunitară - Procedură de opoziţie - Marcă figurativă Darjeeling collection de lingerie - Mărci comunitare colective, verbală şi figurativă anterioare DARJEELING - Motive relative de refuz - Articolul 8 alineatul (1) litera (b) şi alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009))

(2015/C 389/40)

Limba de procedură: engleza

Părţile

Reclamantă: The Tea Board (Calcutta, India) (reprezentanţi: A. Nordemann şi M. Maier, avocaţi)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieţei Interne (mărci, desene şi modele industriale) (reprezentant: S. Palmero Cabezas, agent)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs a OAPI, intervenientă la Tribunal: Delta Lingerie (Cachan, Franţa) (reprezentanţi: G. Marchais şi P. Martini-Berthon, avocaţi)

Obiectul

Acţiune formulată împotriva Deciziei Camerei a doua de recurs a OAPI din 17 septembrie 2013 (cauza R 1502/2012-2), privind o procedură de opoziţie între The Tea Board şi Delta Lingerie

Dispozitivul

1)

Anulează Decizia Camerei a doua de recurs a Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieţei Interne (mărci, desene şi modele industriale) (OAPI) din 17 septembrie 2013 (cauza R 1502/2012 2) în ceea ce priveşte produsele acoperite de marca solicitată şi care fac parte din clasa 25 în sensul Aranjamentului de la Nisa privind clasificarea internaţională a produselor şi serviciilor pentru înregistrarea mărcilor din 15 iunie 1957, cu revizuirile şi modificările ulterioare, şi pentru „servicii de vânzare pentru retail de articole de lenjerie de corp şi de articole de lenjerie feminină, de parfumuri, de apă de toaletă şi de cosmetice, de lenjerii şi de materiale textile pentru baie”, vizate de marca solicitată şi care fac parte din clasa 35 în sensul respectivului aranjament.

2)

Respinge în rest acţiunea.

3)

Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.


(1)  JO C 45, 15.2.2014.


23.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 389/39


Hotărârea Tribunalului din 2 octombrie 2015 – The Tea Board/OAPI – Delta Lingerie (DARJEELING collection de lingerie)

(Cauza T-626/13) (1)

([„Marcă comunitară - Procedură de opoziție - Marca figurativă Darjeeling collection de lingerie - Mărci comunitare colective, verbală și figurativă, anterioare DARJEELING - Motive relative de refuz - Articolul 8 alineatul (1) litera (b) și alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”])

(2015/C 389/41)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: The Tea Board (Calcutta, India) (reprezentanți: A. Nordemann și M. Maier, avocați)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (reprezentant: S. Palmero Cabezas, agent)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs a OAPI, intervenientă la Tribunal: Delta Lingerie (Cachan, Franța) (reprezentanți: G. Marchais și P. Martini-Berthon, avocați)

Obiectul

Acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei a doua de recurs a OAPI din 17 septembrie 2013 (cauza R 1501/2012-2), privind o procedură de opoziție între The Tea Board și Delta Lingerie

Dispozitivul

1)

Anulează Decizia Camerei a doua de recurs a Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI) din 17 septembrie 2013 (cauza R 1504/2012-2) în ceea ce privește produsele vizate de marca solicitată care fac parte din clasa 25 în sensul Aranjamentului de la Nisa privind clasificarea internațională a produselor și serviciilor în vederea înregistrării mărcilor din 15 iunie 1957, cu revizuirile și modificările ulterioare, și „servicii[le] de vânzare cu amănuntul de articole de lenjerie de corp pentru femei și articole de lenjerie feminină, parfumuri, ape de toaletă și cosmetice, lenjerie de casă și de baie”, vizate de marca solicitată și care fac parte din clasa 35 în sensul aranjamentului menționat.

2)

Respinge acțiunea cu privire la restul motivelor.

3)

Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.


(1)  JO C 45, 15.2.2014.


23.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 389/40


Hotărârea Tribunalului din 2 octombrie 2015 – The Tea Board/OAPI – Delta Lingerie (Darjeeling)

(Cauza T-627/13) (1)

([„Marcă comunitară - Procedură de opoziție - Marca figurativă Darjeeling - Mărcile comunitare colective, verbale și figurative anterioare DARJEELING - Motive relative de refuz - Articolul 8 alineatul (1) litera (b) și alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”])

(2015/C 389/42)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: The Tea Board (Calcutta, India) (reprezentanți: A. Nordemann și M. Maier, avocați)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (reprezentant: S. Palmero Cabezas, agent)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs a OAPI, intervenientă la Tribunal: Delta Lingerie (Cachan, Franța) (reprezentanți: G. Marchais și P. Martini-Berthon, avocați)

Obiectul

Acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei a doua de recurs a OAPI din 11 septembrie 2013 (cauza R 1387/2012-2), privind o procedură de opoziție între The Tea Board și Delta Lingerie.

Dispozitivul

1)

Anulează Decizia Camerei a doua de recurs a Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI) din 11 septembrie 2013 (cauza R 1387/2012-2) în ceea ce privește produsele vizate de marca solicitată și care fac parte din clasa 25 în sensul Aranjamentului de la Nisa privind clasificarea internațională a produselor și serviciilor în vederea înregistrării mărcilor din 15 iunie 1957, cu revizuirile și modificările ulterioare, și pentru „servicii de vânzare cu amănuntul de lenjerie intimă pentru femei și articole de lenjerie pentru femei, parfumuri, apă de toaletă, cosmetice, lenjerie de casa si de baie”, vizate de marca solicitată și care fac parte din clasa 35 în sensul aranjamentului menționat.

2)

Respinge în rest acțiunea.

3)

Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.


(1)  JO C 45, 15.2.2014.


23.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 389/41


Hotărârea Tribunalului din 23 septembrie 2015 – Reed Exhibitions/OAPI (INFOSECURITY)

(Cauza T-633/13) (1)

([„Marcă comunitară - Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale INFOSECURITY - Motiv absolut de refuz - Caracter descriptiv - Lipsa caracterului distinctiv - Lipsa caracterului distinctiv dobândit prin utilizare - Articolul 7 alineatul (1) literele (b) și (c) și alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 - Obligația de motivare”])

(2015/C 389/43)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Reed Exhibitions Ltd (Richmond, Regatul Unit) (reprezentant: S. Malynicz, avocat)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (reprezentanți: A. Poch și S. Hanne, agenți)

Obiectul

Acțiune formulată împotriva deciziei Camerei a cincea de recurs a OAPI din 10 septembrie 2013 (cauza R 1544/2012-5) privind o cerere de înregistrare a semnului verbal INFOSECURITY ca marcă comunitară

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

Obligă Reed Exhibitions Ltd la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 52, 22.2.2014.


23.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 389/42


Hotărârea Tribunalului din 25 septembrie 2015 – Copernicus-Trademarks/OAPI – Bolloré (BLUECO)

(Cauza T-684/13) (1)

([„Marcă comunitară - Procedură de opoziție - Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale BLUECO - Marca comunitară verbală anterioară BLUECAR - Motiv relativ de refuz - Risc de confuzie - Caracter distinctiv al mărcii anterioare - Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 - Cerere de reformare formulată de intervenientă - Articolul 65 alineatul (4) din Regulamentul nr. 207/2009”])

(2015/C 389/44)

Limba de procedură: germana

Părţile

Reclamantă: Copernicus-Trademarks Ltd (Borehamwood, Regatul Unit) (reprezentanţi: L. Pechan şi S. Körber, avocaţi)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieţei Interne (mărci, desene şi modele industriale) (reprezentant: A. Schifko, agent)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs a OAPI, intervenientă la Tribunal: Bolloré SA (Érgue-Gaberic, Franţa) (reprezentanţi: iniţial B. Fontaine, ulterior O. Legrand, avocaţi)

Obiectul

Acțiune introdusă împotriva Deciziei Camerei întâi de recurs a OAPI din 8 octombrie 2013 (cauza R 2029/2012-1), privind o procedură de opoziție între Bolloré SA și Copernicus Trademarks Ltd

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

Respinge concluziile în reformare formulate de Bolloré SA.

3)

Obligă Copernicus Trademarks Ltd la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 52, 22.2.2014.


23.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 389/42


Hotărârea Tribunalului din 30 septembrie 2015 – Gat Microencapsulation/OAPI – BASF (KARIS)

(Cauza T-720/13) (1)

([„Marcă comunitară - Procedură de opoziție - Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale KARIS - Mărci comunitară și internațională verbale anterioare CARYX - Mărci naționale și Benelux verbale anterioare AKRIS - Motiv relativ de refuz - Risc de confuzie - Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”])

(2015/C 389/45)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Gat Microencapsulation GmbH, fostă Gat Microencapsulation AG (Ebenfurth, Austria) (reprezentanţi: S. Soler Lerma și M. C. March Cabrelles, avocați)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (reprezentant: I. Harrington, agent)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs a OAPI: BASF SE (Ludwigshafen, Germania)

Obiectul

Acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei a cincea de recurs a OAPI din 28 octombrie 2013 (cauza R 1862/2012-5) privind o procedură de opoziție între BASF SE și Gat Microencapsulation AG

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

Obligă Gat Microencapsulation GmbH la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 71, 8.3.2014.


23.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 389/43


Hotărârea Tribunalului din 30 septembrie 2015 – Tilda Riceland Private/OAPI – Siam Grains (BASmALI)

(Cauza T-136/14) (1)

([„Marcă comunitară - Procedură de opoziție - Cerere de înregistrare a mărcii comunitare figurative BASmALI - Marca anterioară neînregistrată sau semnul anterior BASMATI - Motiv relativ de refuz - Articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”])

(2015/C 389/46)

Limba de procedură: engleza

Părţile

Reclamantă: Tilda Riceland Private Ltd (Gurgaon, India) (reprezentanţi: S. Malynicz, barrister, N. Urwin și D. Sills, solicitors)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieţei Interne (mărci, desene şi modele industriale) (reprezentanţi: P. Geroulakos și P. Bullock, agenți)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs a OAPI, intervenientă la Tribunal: Siam Grains Co. Ltd (Bangkok, Thailanda)

Obiectul

Acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei a patra de recurs a OAPI din 18 decembrie 2013 (cauza R 1086/2012-4), privind o procedură de opoziție între Tilda Riceland Private Ltd și Siam Grains Co. Ltd

Dispozitivul

1)

Anulează Decizia Camerei a patra de recurs a Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI) din 18 decembrie 2013 (cauza R 1086/2012-4).

2)

OAPI suportă propriile cheltuieli de judecată, precum și cheltuielile de judecată efectuate de Tilda Riceland Private Ltd.


(1)  JO C 135, 5.5.2014.


23.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 389/44


Hotărârea Tribunalului din 23 septembrie 2015 – Cristiano di Thiene/OAPI – Nautica Apparel (AERONAUTICA)

(Cauza T-193/14) (1)

([„Marcă comunitară - Procedură de opoziție - Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale AERONAUTICA - Mărcile comunitare verbale anterioare NAUTICA și NAUTICA BLUE - Motiv relativ de refuz - Risc de confuzie - Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”])

(2015/C 389/47)

Limba de procedură: engleza

Părţile

Reclamantă: Cristiano di Thiene SpA (Thiene, Italia) (reprezentanţi: F. Fischetti și F. Celluprica, avocați)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieţei Interne (mărci, desene şi modele industriale) (reprezentanţi: P. Bullock și N. Bambara, agenți)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs a OAPI, intervenientă la Tribunal: Nautica Apparel, Inc. (New York, New York, Statele Unite) (reprezentanţi: C. Hawkes, solocitor și B. Brandreth, barrister)

Obiectul

Acțiune formulată împotriva deciziei Camerei a patra de recurs a OAPI din 10 ianuarie 2014 (cauza R 96/2013-4), privind o procedură de opoziție între Nautica Apparel, Inc. și Cristiano di Thiene SpA.

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

Obligă Cristiano di Thiene SpA la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 151, 19.5.2014.


23.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 389/45


Hotărârea Tribunalului din 24 septembrie 2015 – Primagaz/OAPI – Reeh (PRIMA KLIMA)

(Cauza T-195/14) (1)

([„Marcă comunitară - Procedură de opoziție - Cerere de marcă comunitară figurativă PRIMA KLIMA - Marca comunitară figurativă anterioară PRIMAGAZ - Motiv relativ de refuz - Risc de confuzie - Public relevant - Similitudinea produselor și a serviciilor - Similitudinea semnelor - Caracterul distinctiv al unui element verbal elogios - Comparație conceptuală - Caracterul distinctiv al mărcii anterioare - Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”])

(2015/C 389/48)

Limba de procedură: germana

Părţile

Reclamantă: Compagnie des gaz de pétrole Primagaz SA (Paris, Franța) (reprezentant: D. Régnier, avocat)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieţei Interne (mărci, desene şi modele industriale) (reprezentant: M. Fischer, agent)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs a OAPI, intervenientă la Tribunal: Gerhard Reeh (Radnice, Republica Cehă) (reprezentant: W. Riegger, avocat)

Obiectul

Acțiune formulată împotriva deciziei Camerei întâi de recurs a OAPI din 7 ianuarie 2014 (cauza R 2304/2012-1) privind o procedură de opoziție dintre Compagnie des gaz de pétrole Primagaz SA și domnul Gerhard Reeh

Dispozitivul

1)

Anulează decizia Camerei întâi de recurs a Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieţei Interne (mărci, desene şi modele industriale) (OAPI) din 7 ianuarie 2014 (cauza R 2304/2012-1) în măsura în care camera de recurs a respins calea de atac cu care a fost sesizată în ceea ce privește produsele „Aparate de iluminat, de încălzire, de uscare, de ventilare; filtre cu carbon activ pentru ventilare”.

2)

Respinge în rest acțiunea.

3)

Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.


(1)  JO C 175, 10.6.2014.


23.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 389/46


Hotărârea Tribunalului din 23 septembrie 2015 – Schroeder/Consiliul și Comisia

(Cauza T-205/14) (1)

([„Răspundere extracontractuală - Dumping - Importul de anumite citrice preparate sau conservate originare din China - Regulamentul (CE) nr. 1355/2008, declarat nevalid de către Curte - Prejudiciu pretins suferit de reclamantă ca urmare a adoptării regulamentului - Acțiune în despăgubire - Epuizarea căilor de atac interne - Admisibilitate - Încălcare suficient de gravă a unei norme de drept care conferă drepturi particularilor - Articolul 2 alineatul (7) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 384/96 [devenit articolul 2 alineatul (7) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009] - Obligația de diligență - Legătură de cauzalitate”])

(2015/C 389/49)

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamantă: I. Schroeder KG (GmbH & Co.) (Hamburg, Germania) (reprezentant: K. Landry, avocat)

Pârâți: Consiliul Uniunii Europene (reprezentanți: J.-P. Hix, agent, asistat inițial de D. Geradin și N. Tuominen, ulterior de N. Tuominen, avocați) și Comisia Europeană (reprezentanți: T. Maxian Rusche și R. Sauer, agenți)

Obiectul

Acțiune în despăgubire vizând obținerea reparării prejudiciului pretins suferit ca urmare a adoptării Regulamentului (CE) nr. 1355/2008 al Consiliului din 18 decembrie 2008 de impunere a unei taxe antidumping definitive și de percepere cu titlu definitiv a taxei provizorii impuse la importurile de anumite citrice preparate sau conservate (mandarine etc.) originare din Republica Populară Chineză (JO L 350, p. 35), declarat nevalid prin Hotărârea din 22 martie 2012, GLS (C-338/10, Rep., EU:C:2012:158).

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

Obligă I. Schroeder KG (GmbH & Co.) la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 212, 7.7.2014.


23.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 389/46


Hotărârea Tribunalului din 23 septembrie 2015 – Hüpeden/Consiliul și Comisia

(Cauza T-206/14) (1)

([„Răspundere extracontractuală - Dumping - Importul de anumite citrice preparate sau conservate originare din China - Regulamentul (CE) nr. 1355/2008 declarat nevalid de Curte - Prejudiciu pretins suferit de reclamantă prin adoptarea regulamentului - Acțiune în despăgubire - Epuizarea căilor de atac interne - Admisibilitate - Încălcare suficient de gravă a unei norme de drept care conferă drepturi particularilor - Articolul 2 alineatul (7) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 384/96 [devenit articolul 2 alineatul (7) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009] - Obligația de diligență - Legătură de cauzalitate”])

(2015/C 389/50)

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamantă: Hüpeden & Co. (GmbH & Co.) KG (Hamburg, Germania) (reprezentant: K. Landry, avocat)

Pârâte: Consiliul Uniunii Europene (reprezentanți: J.-P. Hix, agent, asistat inițial de D. Geradin și N. Tuominen, ulterior de N. Tuominen, avocați) și Comisia Europeană (reprezentanți: T. Maxian Rusche și R. Sauer, agenți)

Obiectul

Acțiune în despăgubire prin care se urmărește repararea prejudiciului pretins suferit ca urmare a adoptării Regulamentului (CE) nr. 1355/2008 al Consiliului din 18 decembrie 2008 de impunere a unei taxe antidumping definitive și de percepere cu titlu definitiv a taxei provizorii impuse la importurile de anumite citrice preparate sau conservate (mandarine etc.) originare din Republica Populară Chineză (JO L 350, p. 35), declarat nevalid prin Hotărârea din 22 martie 2012, GLS (C-338/10, Rep., EU: C:2012:158)

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

Obligă Hüpeden & Co. (GmbH & Co.) KG la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 212, 7.7.2014.


23.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 389/47


Hotărârea Tribunalului din 25 septembrie 2015 – Bopp/OAPI (Reprezentarea unui cadru octogonal verde)

(Cauza T-209/14) (1)

([„Marcă comunitară - Cerere de înregistrare a mărcii comunitare figurative care reprezintă un cadru octogonal verde - Motiv absolut de refuz - Caracter distinctiv - Articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”])

(2015/C 389/51)

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamant: Carsten Bopp (Glashütten, Germania) (reprezentant: C. Russ, avocat)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (reprezentanți: inițial A. Pohlmann, ulterior S. Hanne, agenți)

Obiectul

Acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei întâi de recurs a OAPI din 9 ianuarie 2014 (cauza R 1276/2013-1) privind o cerere de înregistrare ca marcă comunitară a unui semn figurativ care reprezintă un cadru octogonal verde

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

Îl obligă pe domnul Carsten Bopp la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 151, 19.5.2014.


23.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 389/48


Hotărârea Tribunalului din 24 septembrie 2015 – Klement/OAPI – Bullerjan (Forma unui cuptor)

(Cauza T-211/14) (1)

([„Marcă comunitară - Procedură de decădere - Marcă comunitară tridimensională - Forma unui cuptor - Utilizare serioasă a mărcii - Articolul 15 alineatul (1) litera (a) și articolul 51 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 - Natura utilizării mărcii - Formă care diferă prin elemente care nu alterează caracterul distinctiv”])

(2015/C 389/52)

Limba de procedură: germana

Părţile

Reclamant: Toni Klement (Dippoldiswalde, Germania) (reprezentanți: J. Weiser și A. Grohmann, avocați)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieţei Interne (mărci, desene şi modele industriale) (reprezentanţi: A. Poch, D. Botis și A. Schifko, agenți)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs a OAPI: Bullerjan GmbH (Isernhagen-Kirchhorst, Germania)

Obiectul

Acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei întâi de recurs a OAPI din 9 ianuarie 2014 (cauza R 927/3013-1) privind o procedură de decădere între domnul Toni Klement și Bullerjan GmbH

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

Obligă pe domnul Toni Klement la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 245, 28.7.2014.


23.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 389/49


Hotărârea Tribunalului din 24 septembrie 2015 – Klement/OAPI – Bullerjan (Forma unui cuptor)

(Cauza T-317/14) (1)

((„Marcă comunitară - Procedură de decădere - Marcă comunitară tridimensională - Forma unui cuptor - Utilizarea serioasă a mărcii - Articolul 15 alineatul (1) litera (a) și articolul 51 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr.o 207/2009 - Natura utilizării mărcii - Formă care diferă prin elemente care nu alterează caracterul distinctiv”))

(2015/C 389/53)

Limba de procedură: germana

Părţile

Reclamant: Toni Klement (Dippoldiswalde, Germania) (reprezentanţi: J. Weiser şi A. Grohmann, avocaţi)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieţei Interne (mărci, desene şi modele industriale) (reprezentanţi: iniţial D. Walicka, ulterior A. Poch, D. Botis şi A. Schifko, agenţi)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs a OAPI, intervenientă la Tribunal: Bullerjan GmbH (Isernhagen-Kirchhorst, Germania)

Obiectul

Acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei întâi de recurs a OAPI din 27 februarie 2014 (cauza R 1656/2013-1) privind o procedură de decădere între domnul Toni Klement și Bullerjan GmbH.

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

Obligă pe domnul Toni Klement la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 261, 11.8.2014.


23.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 389/49


Hotărârea Tribunalului din 25 septembrie 2015 – August Storck/OAPI (2good)

(Cauza T-366/14) (1)

([„Marcă comunitară - Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale 2good - Marcă constituită dintr-un slogan publicitar - Motiv absolut de refuz - Lipsa caracterului distinctiv - Articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”])

(2015/C 389/54)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: August Storck KG (Berlin, Germania) (reprezentanți: I. Rohr, A.-C. Richter, P. Goldenbaum și T. Melchert, avocați)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (reprezentanți: S. Palmero Cabezas, agent)

Obiectul

Acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei întâi de recurs a OAPI din 27 februarie 2014 (cauza R 996/2013-1) privind o cerere de înregistrare a semnului verbal 2good ca marcă comunitară

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

Obligă August Storck KG la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 253, 4.8.2014.


23.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 389/50


Hotărârea Tribunalului din 30 septembrie 2015 – Sequoia Capital Operations/OAPI – Sequoia Capital (SEQUOIA CAPITAL)

(Cauza T-369/14) (1)

([„Marcă comunitară - Procedură de declarare a nulității - Marca comunitară verbală SEQUOIA CAPITAL - Marca comunitară verbală anterioară SEQUOIA - Motiv relativ de refuz - Articolul 8 alineatul (1) litera (b) și articolul 53alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 - Risc de confuzie”])

(2015/C 389/55)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Sequoia Capital Operations LLC (Menlo Park, California, Statele Unite) (reprezentanți: F. Delord, A. Rendle, solicitors, și G. Hollingworth, barrister)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (reprezentanți: inițial A. Pohlmann, ulterior S. Hanne, agenți)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs a OAPI, intervenientă la Tribunal: Sequoia Capital LLP (Londra, Regatul Unit)

Obiectul

Acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei a patra de recurs a OAPI din 18 martie 2014 (cauza R 1457/2013-4) privind o procedură de declarare a nulității între Sequoia Capital LLP et Sequoia Capital Operations LLC

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

Obligă Sequoia Capital Operations LLC la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 253, 4.8.2014.


23.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 389/51


Hotărârea Tribunalului din 24 septembrie 2015 – Rintisch/OAPI – Compagnie laitière européenne (PROTICURD)

(Cauza T-382/14) (1)

([„Marca comunitară - Procedură de opoziție - Înregistrare internațională care desemnează Comunitatea Europeană - Marca verbală PROTICURD - Mărcile naționale verbale anterioare PROTI și PROTIPLUS - Marca națională figurativă anterioară Proti Power - Motiv relativ de refuz - Admisibilitate - Articolul 59 din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 și articolul 8 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 216/96 - Obligația de motivare - Articolul 75 din Regulamentul nr. 207/2009 - Utilizare serioasă a mărcilor anterioare - Articolul 42 alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009 - Risc de confuzie - Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”])

(2015/C 389/56)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamant: Bernhard Rintisch (Bottrop, Germania) (reprezentant: A. Dreyer, avocat)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (reprezentant: A. Schifko, agent)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs a OAPI, intervenientă la Tribunal: Compagnie laitière européenne SA (Condé-Sur-Vire, Franța) (reprezentant: C. Hertz-Eichenrode, avocat)

Obiectul

Acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei a patra de recurs a OAPI din 14 martie 2014 (cauza R 609/2011-4) privind o procedură de opoziție între domnul Bernhard Rintisch și Compagnie laitière européenne SA.

Dispozitivul

1)

Anulează Decizia Camerei a patra de recurs a Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI) din 14 martie 2014 (cauza R 609/2011-4).

2)

OAPI suportă propriile cheltuieli de judecată, precum și pe cele efectuate de domnul Bernhard Rintisch.

3)

Compagnie laitière européenne SA suportă propriile cheltuieli de judecată.


(1)  JO C 282, 25.6.2014.


23.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 389/51


Hotărârea Tribunalului din 30 septembrie 2015 – Volkswagen/OAPI (ULTIMATE)

(Cauza T-385/14) (1)

([„Marcă comunitară - Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale ULTIMATE - Motiv absolut de refuz - Lipsa caracterului distinctiv - Articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”])

(2015/C 389/57)

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamantă: Volkswagen AG (Wolfsburg, Germania) (reprezentant: U. Sander, avocat)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (reprezentant: D. Walicka, agent)

Obiectul

Acțiune introdusă împotriva Deciziei Camerei întâi de recurs a OAPI din 24 martie 2014 (cauza R 1787/2013-1) privind o cerere de înregistrare a semnului verbal ULTIMATE ca marcă comunitară

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

Obligă Volkswagen AG la suportarea propriilor cheltuieli de judecată, precum și a celor efectuate de Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI).


(1)  JO C 253, 4.8.2014.


23.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 389/52


Hotărârea Tribunalului din 23 septembrie 2015 – Mechadyne International/OAPI (FlexValve)

(Cauza T-588/14) (1)

([„Marcă comunitară - Cerere de înregistrare a mărcii comunitare figurative FlexValve - Motive absolute de refuz - Caracter descriptiv - Lipsa caracterului distinctiv - Articolul 7 alineatul (1) literele (b) și (c) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 - Dreptul la apărare - Obligația de motivare - Articolul 75 din Regulamentul nr. 207/2009”])

(2015/C 389/58)

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamantă: Mechadyne International Ltd (Kirtlington, Regatul Unit) (reprezentanți: S. von Petersdorff-Campen și E. Schaper, avocați)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (reprezentanți: inițial A. Pohlmann, ulterior S. Hanne, agenți)

Obiectul

Acțiune formulată împotriva deciziei Camerei a patra de recurs din cadrul OAPI din 3 iunie 2014 (cazul R 2435/2013-4), privind o cerere de înregistrare a semnului figurativ FlexValve drept marcă comunitară

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

Obligă Mechadyne International Ltd la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 361, 13.10.2014.


23.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 389/53


Hotărârea Tribunalului din 25 septembrie 2015 – BSH/OAPI (PerfectRoast)

(Cauza T-591/14) (1)

([„Marcă comunitară - Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale PerfectRoast - Refuzul înregistrării - Motive absolute de refuz - Caracter descriptiv - Lipsa caracterului distinctiv - Articolul 7 alineatul (1) literele (b) și (c) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 - Obligația de motivare - Articolul 75 din Regulamentul nr. 207/2009”])

(2015/C 389/59)

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamantă: BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (München, Germania) (reprezentant: S. Biagosch, avocat)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (reprezentant: A. Schifko, agent)

Obiectul

Acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei a cincea de recurs a OAPI din 16 iunie 2014 (cauza R 359/2014-5) privind cererea de înregistrare a semnului verbal PerfectRoast

Dispozitivul

1)

Anulează Decizia Camerei a cincea de recurs a Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI) din 16 iunie 2014 (cauza R 359/2014-5), în măsura în care prin aceasta se respinge calea de atac formulată împotriva deciziei examinatorului de respingere a cererii de înregistrare a mărcii comunitare PerfectRoast pentru „încălzitoare de apă”, „fierbătoare” și „fierbătoare ouă”.

2)

Respinge în rest acțiunea.

3)

Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.


(1)  JO C 351, 6.10.2014.


23.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 389/54


Hotărârea Tribunalului din 24 septembrie 2015 – Dellmeier/OAPI – Dell (LEXDELL)

(Cauza T-641/14) (1)

([„Marcă comunitară - Procedură de opoziție - Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale LEXDELL - Marcă comunitară figurativă anterioară DELL - Motive relative de refuz - Atingere adusă caracterului distinctiv sau renumelui mărcii anterioare - Articolul 8 alineatul 5 din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 - Risc de confuzie - Similitudinea semnelor - Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009”])

(2015/C 389/60)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Alexandra Dellmeier (München, Germania) (reprezentanți: inițial J. Khöber, ulterior H. Eckermann, avocați)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (reprezentant: J. Crespo Carrillo, agent)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs a OAPI, intervenientă la Tribunal: Dell, Inc. (Round Rock, Texas, Statele Unite) (reprezentanți: A. Renck și E. Nicolás Gómez, avocați)

Obiectul

Acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei a doua de recurs a OAPI din 4 iunie 2014 (cauza R 966/2013-1) privind o procedură de opoziție între Dell, Inc., și doamna Alexandra Dellmeier

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

O obligă pe doamna Alexandra Dellmeier la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 380, 27.10.2014.


23.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 389/54


Hotărârea Tribunalului din 25 septembrie 2015 – Grundig Multimedia/OAPI (DetergentOptimiser)

(Cauza T-707/14) (1)

([„Marcă comunitară - Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale DetergentOptimiser - Motiv absolut de refuz - Caracter descriptiv - Articolul 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 - Egalitate de tratament”])

(2015/C 389/61)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Grundig Multimedia AG (Stansstad, Elveția) (reprezentanți: S. Walter și M. Neuner, avocați)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (reprezentant: I. Harrington, agent)

Obiectul

Acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei întâi de recurs a OAPI din 9 iulie 2014 (cauza R 172/2014-1) privind o cerere de înregistrare a semnului verbal DetergentOptimiser ca marcă comunitară

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

Obligă Grundig Multimedia AG la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 409, 17.11.2014.


23.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 389/55


Ordonanța Tribunalului din 2 octombrie 2015 – Société européenne des chaux et liants/ECHA

(Cauza T-540/13) (1)

((„Acțiune în anulare - REACH - Impunerea unei taxe administrative pentru o eroare în declarația referitoare la dimensiunea întreprinderii - Regim lingvistic - Termen de introducere a acţiunii - Inadmisibilitate”))

(2015/C 389/62)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Société européenne des chaux et liants (Bourgoin-Jallieu, Franța) (reprezentant: J. Dezarnaud, avocat)

Pârâtă: Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA) (reprezentanți: M. Heikkilä, A. Iber și C. Schultheiss, agent)

Obiectul

Cerere de anulare în parte a Deciziei SME (2013) 1665 a ECHA din 21 mai 2013, în măsura în care prin aceasta se impune reclamantei o taxă administrativă.

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

Société européenne des chaux et liants va suporta, pe lângă propriile cheltuieli de judecată, cheltuielile de judecată efectuate de Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA).


(1)  JO C 31, 1.2.2014.


23.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 389/56


Ordonanța Tribunalului din 5 octombrie 2015 – Kafetzakis și alții/Parlamentul și alții

(Cauza T-38/14) (1)

((„Acțiune în constatarea abținerii de a acționa și în despăgubire - Restructurarea datoriei publice a Greciei - Implicarea sectorului privat - Prejudiciu care constă în reducerea creanțelor furnizate cu titlu de indemnizații de concediere - Declarații ale șefilor de stat sau de guvern din zona euro și ale instituțiilor Uniunii - Declarație a Eurogrupului - Neprecizarea legăturii de cauzalitate cu prejudiciul invocat - Inadmisibilitate”))

(2015/C 389/63)

Limba de procedură: greaca

Părțile

Reclamanți: Georgios Kafetzakis (Atena, Grecia) și alți 102 de reclamanți ale căror nume figurează în anexa la ordonanță (reprezentant: C. Papadimitriou, avocat)

Pârâte: Parlamentul European (reprezentanți: A. Troupiotis și L. Visaggio, agenți), Consiliul European, Eurogrupul, Consiliul Uniunii Europene (reprezentanți: A. de Gregorio Merino, M. Balta și E. Dumitriu-Segnana, agenți), Comisia Europeană (reprezentanți: M. Konstantinidis, J.-P. Keppenne și B. Smulders, agenți), și Banca Centrală Europeană (BCE) (reprezentanți: P. Papapaschalis și P. Senkovic, agenți)

Obiectul

Pe de o parte, o cerere prin care se solicită constatarea faptului că pârâtele s-au abținut în mod nelegal să adopte măsurile legislative necesare pentru ca obligațiunile deținute de reclamanți, în calitate de angajați concediați ai Olympiaki Aeroporia, să nu fie afectate de planul de participare a sectorului privat la programul de finanțare a datoriei (PSI), reducând valoarea datoriei statului elen, precum și, pe de altă parte, o cerere prin care se solicită repararea prejudiciului pretins suferit de reclamanți din cauza acestei abțineri nelegale de a acționa

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

Îi obligă pe domnul Georgios Kafetzakis și pe ceilalți 102 reclamanți ale căror nume figurează în anexă la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 292, 1.9.2014.


23.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 389/56


Ordonanța Tribunalului din 5 octombrie 2015 – Arvanitis și alții/Parlamentul și alții

(Cauza T-350/14) (1)

([„Acțiune în constatarea abținerii de a acționa și în despăgubire - Încetarea activității societății Olympiaki Aeroporia (OA) - Prejudiciu pretins suferit de angajații temporari ai OA din cauza abținerii de a acționa a pârâtelor constând în faptul de a nu fi asigurat aplicarea unor norme de drept al Uniunii Europene cu ocazia concedierii lor - Neprecizarea legăturii de cauzalitate între prejudiciul invocat și comportamentul pârâtelor - Inadmisibilitate”])

(2015/C 389/64)

Limba de procedură: greaca

Părțile

Reclamanți: Athanasios Arvanitis (Rodos, Grecia) și alți 47 de reclamanți ale căror nume figurează în anexa la ordonanță (reprezentant: C. Papadimitriou, avocat)

Pârâte: Parlamentul European (reprezentanți: L. Visaggio și A. Troupiotis, agenți), Consiliul European, Eurogrupul, Consiliul Uniunii Europene (reprezentanți: A. de Gregorio Merino și M. Balta, agenți), Comisia Europeană (reprezentanți: J.-P. Keppenne și M. Konstantinidis, agenți) și Banca Centrală Europeană (BCE) (reprezentanți: P. Papapaschalis și P. Senkovic, agenți)

Obiectul

Pe de o parte, o cerere prin care se solicită constatarea faptului că pârâtele s-au abținut în mod nelegal să asigure aplicarea corespunzătoare a anumitor norme de drept al Uniunii Europene cu ocazia concedierii lor, precum și, pe de altă parte, o cerere prin care se solicită repararea prejudiciului pretins suferit de reclamanți din cauza acestei abțineri și a măsurilor luate de autoritățile elene ca urmare a anumitor decizii ale Comisiei, ale Eurogrupului și ale Băncii Centrale Europene

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

Îi obligă pe domnul Athanasios Arvanitis și pe ceilalți 47 de reclamanți ale căror nume figurează în anexa la prezenta ordonanță la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 439, 8.12.2014.


23.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 389/57


Ordonanța Tribunalului din 5 octombrie 2015 – Grigoriadis și alții/Parlamentul și alții

(Cauza T-413/14) (1)

((„Acțiune în constatarea abținerii de a acționa și în despăgubire - Restructurarea datoriei publice elene - Implicarea sectorului privat - Prejudiciu constând în reducerea unor creanțe - Declarații ale șefilor de stat sau de guvern din zona euro și ale instituțiilor Uniunii - Declarația Eurogrupului - Lipsa de precizare a legăturii de cauzalitate cu prejudiciul invocat - Inadmisibilitate”))

(2015/C 389/65)

Limba de procedură: greaca

Părțile

Reclamanți: Grigoris Grigoriadis (Atena, Grecia), Faidra Grigoriadou, (Atena), Ioannis Tsolias (Salonic, Grecia), Dimitrios Alexopoulos (Salonic), Nikolaos Papageorgiou (Atena) și Ioannis Marinopoulos (Atena) (reprezentant: C. Papadimitriou, avocat)

Pârâți: Parlamentul European (reprezentanți: A. Troupiotis și L. Visaggio, agenți), Consiliul European, Eurogrupul, Consiliul Uniunii Europene (reprezentanți: A. de Gregorio Merino și M. Balta, agenți), Comisia Europeană (reprezentanți: J.-P. Keppenne și M. Konstantinidis, agenți) și Banca Centrală Europeană (BCE) (reprezentanți: P. Papapaschalis și P. Senkovic, agenți)

Obiectul

Pe de o parte, cerere având ca obiect constatarea faptului că pârâții s-au abținut în mod nelegal de la a acționa pentru ca obligațiile deținute de reclamanți să nu fie afectate de planul de participare a sectorului privat la programul de finanțare a datoriei (PSI), prin reducerea datoriei statului grec, precum și, pe de altă parte, cerere având ca obiect repararea prejudiciului pretins suferit de reclamanți în urma acestei abțineri nelegale de a acționa

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

Îi obligă pe domnul Grigoris Grigoriadis, pe doamna Faidra Grigoriadou și pe domnii Ioannis Tsolias, Dimitrios Alexopoulos, Nikolaos Papageorgiou și Ioannis Marinopoulos la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 439, 8.12.2014.


23.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 389/58


Ordonanța Tribunalului din 8 octombrie 2015 – Nieminen/Consiliul

(Cauza T-464/14 P) (1)

((„Recurs - Funcție publică - Funcționari - Promovare - Exercițiile de promovare 2010 și 2011 - Decizie de a nu îl promova pe reclamant la gradul AD 12 - Dreptul la un proces echitabil - Dreptul la apărare - Întinderea controlului jurisdicțional în primă instanță - Eroare vădită de apreciere - Inexistența unei erori de drept și a unei denaturări - Recurs vădit lipsit de orice temei legal”))

(2015/C 389/66)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Recurent: Risto Nieminen (Kraainem, Belgia) (reprezentanți: inițial M. de Abreu Caldas, D. de Abreu Caldas și J.-N. Louis, ulterior J.-N. Louis, avocați)

Cealaltă parte din procedură: Consiliul Uniunii Europene (reprezentanți: M. Bauer și E. Rebasti, agenți)

Obiectul

Recurs declarat împotriva Hotărârii Tribunalului Funcției Publice a Uniunii Europene (Camera a doua) din 10 aprilie 2014, Nieminen/Conseil (F-81/12, RecFP, EU:F:2014:50) și având ca obiect anularea acestei hotărâri

Dispozitivul

1)

Respinge recursul.

2)

Îl obligă pe domnul Risto Nieminen la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 261, 11.8.2014.


23.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 389/59


Ordonanța Tribunalului din 6 octombrie 2015 – GEA Group/OAPI (engineering for a better world)

(Cauza T-545/14) (1)

((„Marcă comunitară - Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale engineering for a better world - Decizie pur confirmativă - Caracter definitiv al deciziei confirmate - Invocare din oficiu - Inadmisibilitate”))

(2015/C 389/67)

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamantă: GEA Group AG (Düsseldorf, Germania) (reprezentant: J. Schneiders, avocat)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (reprezentanți: inițial A. Pohlmann ulterior S. Hanne, agenți)

Obiectul

Acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei a patra de recurs a OAPI din 2 iunie 2014 (cauza R 303/2014-4), privind o cerere de înregistrare a semnului verbal engineering for a better world ca marcă comunitară.

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

Obligă GEA Group AG la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 339, 29.9.2014.


23.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 389/59


Acțiune introdusă la 28 august 2015 – Oltis Group/Comisia

(Cauza T-497/15)

(2015/C 389/68)

Limba de procedură: ceha

Părțile

Reclamantă: Oltis Group a.s. (Olomouc, Republica Cehă) (reprezentant: P. Konečný, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea deciziei Comisiei Europene de respingere a ofertei/ofertelor reclamantei privind participarea la programele de inovare „Programul de inovare PI 4 – Soluții informatice pentru servicii de transport feroviar atractive” și „Programul de inovare PI 5 – Tehnologii pentru un transport de marfă european sustenabil și atractiv” în cadrul proiectului „Shift2Rail”;

obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamanta invocă următoarele motive.

1.

Primul motiv, întemeiat pe faptul că organismul de evaluare și-a depășit limitele competenței sale

În această privință, reclamanta susține, printre altele, că organismul de evaluare nu putea, în cadrul acțiunii sale, să se substituie dreptului exclusiv al reclamantei de a reuni într-o singură ofertă mai multe oferte separate pentru obținerea statutului de membru asociat al întreprinderii comune „Shift2Rail” și că, procedând astfel, procedura de evaluare a fost afectată de o eroare. În plus, reclamanta susține că, în cazul în care prezentarea a două oferte separate de către un singur ofertant cu privire la diferite programe de inovare nu era, în opinia organismului de evaluare, în conformitate cu documentația referitoare la cererea de ofertă, iar documentația respectivă nu abordează o asemenea situație, ea ar fi trebuit să fie avertizată în acest sens, în conformitate cu partea 8.2 din documentația referitoare la cererea de ofertă și, prin urmare, ar trebui să își păstreze dreptul de a dispune de ofertele prezentate.

2.

Al doilea motiv, întemeiat pe faptul că procedura urmată de organismul de evaluare nu era în conformitate cu documentația referitoare la cererea de ofertă

Reclamanta susține în această privință că organismul de evaluare nu a acționat în conformitate cu documentația referitoare la cererea de ofertă, în măsura în care a dispus de ofertele sale, fără a o notifica sau a-i solicita să clarifice eventuale ambiguități sau erori.

De asemenea, reclamanta consideră că organismul de evaluare ar fi trebuit să evalueze ofertele sale (și să le atribuie puncte) în mod separat, chiar și după reunirea lor într-o singură ofertă, întrucât doar urmând o astfel de procedură este posibilă respectarea principiului examinării și evaluării obiective. Procedura urmată de organismul de evaluare, prin evaluarea împreună a ofertelor reclamantei și, prin urmare, și prin atribuirea de puncte acestora împreună, pe baza criteriilor de evaluare, poate induce în eroare, este discriminatorie și încalcă principiul de bază al documentației referitoare la cererea de ofertă, făcând astfel imposibilă revizuirea deciziei.


23.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 389/60


Acțiune introdusă la 23 septembrie 2015 – Portugalia/Comisia

(Cauza T-550/15)

(2015/C 389/69)

Limba de procedură: portugheza

Părțile

Reclamantă: Republica Portugheză (reprezentanți: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo, P. Estêvão și J. Saraiva de Almeida, agenți)

Pârâtă: Comisia Europeană

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea Deciziei Comisiei C(2015) 4076 (1), în ceea ce privește excluderea de la finanțarea de către Uniunea Europeană a sumei de 8 2 60  006,65 euro care corespunde cheltuielilor declarate de Republica Portugheză în cadrul măsurii „Alte ajutoare directe – Ovine și caprine” pentru exercițiile financiare 2010, 2011 și 2012;

obligarea Comisiei Europene la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamanta invocă motivele expuse în continuare.

A –

În legătură cu campaniile din 2009 și din 2010 – Controale în cursul perioadei de reținere

1)

Interpretarea și aplicarea eronată a prevederilor articolului 34 alineatul (2) din Regulamentul nr. 796/2004 (2) cu privire la noțiunea de controale care trebuie să fie efectuate „în cursul perioadei de reținere”;

2)

Încălcarea principiului neretroactivității prin aplicarea retroactivă eronată de către Comisie a articolului 2 punctul 10 din Regulamentul (UE) nr. 1368/2011 (3), întrucât legislația Uniunii a început să prevadă controale la fața locului repartizate „pe întreg parcursul perioadei de reținere” numai după modificarea articolului 41 din Regulamentul nr. 1122/2009 (4);

3)

Încălcarea principiului încrederii legitime și al securității juridice, întrucât aceste principii impun ca orice act al instituțiilor care produce efecte juridice să fie clar, precis și să fie adus la cunoștința persoanelor interesate astfel încât acestea să poată cunoaște cu certitudine momentul din care actul există și începe să producă efecte juridice;

4)

Încălcarea principiului egalității, având în vedere că lipsa orientărilor privind punerea în aplicare a articolului 34 alineatul (2) – care, dacă ar exista, trebuie să îmbrace forma scrisă – denaturează principiul menționat, întrucât nu se garantează că măsurile sunt adoptate în mod uniform pentru toate statele membre, în conformitate cu principiul menționat;

5)

Încălcarea principiului proporționalității și nerespectarea articolului 5 TUE, întrucât controalele la fața locului efectuate de autoritățile portugheze îndeplinesc exact scopul prevăzut în reglementarea în cauză, indiferent dacă sunt efectuate la început, după cum pretinde Comisia, sau într-o etapă intermediară ori mai aproape de final, atât timp cât se desfășoară în perioada de reținere și în mod inopinat și imprevizibil.

B –

În legătură cu campania din 2009 – Noi cerințe normative de identificare electronică

1)

Nerespectarea articolului 11 din Regulamentul (CE) nr. 885/2006 (5) întrucât decizia nu este motivată în mod corespunzător, fiind afectată de inexactitatea motivelor sau a temeiurilor și, astfel, încalcă ratio și obiectivul articolului 11 alineatul (1) din Regulamentul nr. 885/2006;

2)

Nerespectarea articolului 31 alineatul (2) din Regulamentul nr. 1290/2005 (6) și încălcarea principiului proporționalității, dat fiind că, în prezentul litigiu, nu sunt întrunite cele patru cerințe menționate în orientările Comisiei comunicate în materie și întrucât este necesar ca aceste patru cerințe să fie întrunite cumulativ.


(1)  Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/1119 a Comisiei din 22 iunie 2015 de excludere de la finanțarea de către Uniunea Europeană a anumitor cheltuieli efectuate de statele membre în cadrul Fondului european de garantare agricolă (FEGA) și al Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) (JO L 182, p. 39).

(2)  Regulamentul (CE) nr. 796/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de stabilire a normelor de aplicare a eco-condiționării, a modulării și a sistemului integrat de gestionare și control, prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune și de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori (JO L 141, p. 18, Ediție specială 03/vol. 56, p. 210).

(3)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1368/2011 al Comisiei din 21 decembrie 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1121/2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce privește schemele de ajutor pentru fermieri prevăzute în titlurile IV și V din regulamentul respectiv și a Regulamentului (CE) nr. 1122/2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce privește ecocondiționalitatea, modularea și sistemul integrat de administrare și control în cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori prevăzute de regulamentul respectiv, precum și de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește ecocondiționalitatea în cadrul schemei de ajutoare prevăzute pentru sectorul vitivinicol (JO L 341, p. 33).

(4)  Regulamentul (CE) nr. 1122/2009 al Comisiei din 30 noiembrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce privește ecocondiționalitatea, modularea și sistemul integrat de administrare și control în cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori prevăzute de regulamentul respectiv, precum și de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește ecocondiționalitatea în cadrul schemei de ajutoare prevăzute pentru sectorul vitivinicol (JO L 316, p. 65).

(5)  Regulamentul (CE) nr. 885/2006 al Comisiei din 21 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 în ceea ce privește autorizarea agențiilor de plăți și a altor entități precum și lichidarea conturilor FEGA și FEADR (JO L 171, p. 90, Ediție specială, 14/vol. 2, p. 37, rectificare în JO 2007, L 291, p. 30).

(6)  Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005 privind finanțarea politicii agricole comune (JO L 209, p. 1, Ediție specială, 14/vol. 1, p. 193).


23.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 389/62


Acțiune introdusă la 25 septembrie 2015 – Portugalia/Comisia

(Cauza T-551/15)

(2015/C 389/70)

Limba de procedură: portugheza

Părțile

Reclamantă: Republica Portugheză (reprezentanți: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo, P. Estêvão și J. Saraiva de Almeida, agenți)

Pârâtă: Comisia Europeană

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

1)

Anularea Deciziei C (2015) 4076 a Comisiei Europene (1) în partea în care a exclus de la finanțarea de către Uniunea Europeană a sumei de 5 01  445,57 euro care corespunde cheltuielilor declarate de Republica Portugheză în cadrul măsurii „In și cânepă” în anul de comercializare 1999/2000

2)

Obligarea Comisiei Europene la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamanta invocă trei motive.

1.

Încălcarea articolului 5 alineatul (2) din Regulamentul nr. 729/70 (2): Comisia nu a demonstrat existența unei încălcări a normelor privind organizarea comună a piețelor agricole

2.

Încălcarea articolului 5 alineatul (2) din Regulamentul nr. 729/70, întrucât nu sunt întrunite cerințele menționate în orientările Comisiei comunicate în documentul nr.o VI/5330/97 (3) pentru aplicarea unei corecții financiare de bază forfetare de 25 %.

3.

Încălcarea articolului 31 din Regulamentul nr. 1290/2005 (4): cheltuieli efectuate cu mai mult de 24 de luni înainte – pentru motivul că decizia atacată, prin excluderea de la finanțarea comunitară a cheltuielilor efectuate în 1999 și în 2000 refuză finanțarea cheltuielilor efectuate cu mai mult de 24 de luni înainte de notificarea de către Comisie în scris a autorităților portugheze cu privire la rezultatele verificărilor ca urmare a anulării Deciziei Comisiei din 28 aprilie 2006 (5).


(1)  Decizia din 22 iunie 2015 de excludere de la finanțarea de către Uniunea Europeană a anumitor cheltuieli efectuate de statele membre în cadrul Fondului european de garantare agricolă (FEGA) și al Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) (JO L 182, p. 39).

(2)  Regulamentul (CEE) nr. 729/70 a Consiliului din 21 aprilie 1970 privind finanțarea politicii agricole comune (JO L 94, p. 13).

(3)  Documentul VI/5330/97 din 23 decembrie 1997, Orientările Comisiei Europene privind calculul consecințelor financiare în cadrul pregătirii deciziei de închidere a conturilor FEOGA-Garantare

(4)  Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005 privind finanțarea politicii agricole comune (JO L 209, p. 1, Ediție specială 14/vol. 01, p. 193)

(5)  Decizia Comisiei din 28 aprilie 2006 de excludere de la finanțarea comunitară a anumitor cheltuieli efectuate de statele membre în cadrul Fondului european de orientare și de garanție agricole (FEOGA), secțiunea „Garantare” (JO L 124, p. 21)


23.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 389/63


Acțiune introdusă la 24 septembrie 2015 – Universidad Internacional de la Rioja/OAPI – Universidad de la Rioja (UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA UNiR)

(Cauza T-561/15)

(2015/C 389/71)

Limba în care a fost formulată acțiunea: spaniola

Părțile

Reclamantă: Universidad Internacional de la Rioja, SA (Logroño, Spania) (reprezentanți: C. Lema Devesa și A. Porras Fernandez-Toledano, avocați)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs: Universidad de la Rioja (Logroño, Spania)

Datele privind procedura în fața OAPI

Solicitantul: reclamanta.

Marca în litigiu: marca comunitară figurativă care cuprinde elementele verbale „UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA UNiR – cererea de înregistrare nr. 11 738 093.

Procedura care s-a aflat pe rolul OAPI: procedură de opoziție.

Decizia atacată: Decizia Camerei a cincea de recurs a OAPI din 22 iunie 2015 în cauza R 1914/2014-5.

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea deciziei atacate, în măsura în care s-a refuzat înregistrarea mărcii comunitare nr. 11 738 093 și dispunerea, în consecință, a înregistrării acesteia;

obligarea OAPI la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele invocate

decizia atacată nu identifică în mod corespunzător consumatorii medii ai produselor și serviciilor concrete în cauză;

decizia atacată nu realizează o analiză adecvată a riscului de confuzie.


23.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 389/64


Acțiune introdusă la 25 septembrie 2015 – Aldi/OAPI – Rouard (GOURMET)

(Cauza T-572/15)

(2015/C 389/72)

Limba în care a fost formulată acțiunea: germana

Părțile

Reclamantă: Aldi GmbH & Co. KG (Mülheim an der Ruhr, Germania) (reprezentanți: C. Fürsen și N. Bertram, avocați)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs: Pierre-André Rouard (Madrid, Spania)

Datele privind procedura în fața OAPI

Titularul mărcii în litigiu: reclamanta

Marca în litigiu: marca comunitară figurativă care cuprinde elementul verbal „GOURMET” – cererea de înregistrare nr. 1 0 5 09  446

Procedura care s-a aflat pe rolul OAPI: procedură de opoziție

Decizia atacată: Decizia Camerei a patra de recurs a OAPI din 24 iulie 2015 în cauza R 1985/2013-4

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea deciziei atacate;

obligarea OAPI la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele invocate

încălcarea articolului 63 din Regulamentul nr. 207/2009 coroborat cu Norma 20 alineatul (7) din Regulamentul nr. 2868/95;

încălcarea articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009.


23.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 389/65


Ordonanța Tribunalului din 16 iulie 2015 – Greenwood Houseware (Zhuhai) și alții/Consiliul

(Cauza T-191/10) (1)

(2015/C 389/73)

Limba de procedură: engleza

Președintele Camerei a patra a dispus radierea cauzei.


(1)  JO C 179, 3.7.2010.


23.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 389/65


Ordonanța Tribunalului din 7 octombrie 2015 – db-Technologies Deutschland/OAPI – MIP Metro (Sigma)

(Cauza T-267/15) (1)

(2015/C 389/74)

Limba de procedură: germana

Președintele Camerei a treia a dispus radierea cauzei.


(1)  JO C 245, 27.7.2015.


Tribunalul Funcției Publice

23.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 389/66


Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 15 octombrie 2015 – DI/EASO

(Cauza F-113/13)

((Funcție publică - Personalul EASO - Agent contractual - Perioadă de stagiu - Concediere pentru inaptitudine vădită - Acțiune în anulare - Concordanță între cererea introductivă și reclamație - Lipsă - Inadmisibilitate vădită - Acțiune în despăgubire))

(2015/C 389/75)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamant: DI (reprezentant: I. Vlaic, avocat)

Pârât: Biroul European de Sprijin pentru Azil (reprezentanți: L. Cerdán Ortiz-Quintana, agent, D. Waelbroeck și A. Duron, avocați)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziei Biroului European de Sprijin pentru Azil (EASO) de reziliere a contractului de muncă al reclamantului după perioada de stagiu, care a fost prorogată cu trei luni.

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea ca vădit inadmisibilă.

2)

DI suportă propriile cheltuieli de judecată și cheltuielile efectuate de Biroul European de Sprijin pentru Azil.


23.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 389/66


Ordonanța Tribunalului Funcției Publice din 15 octombrie 2015 – Drakeford/EMA

(Cauza F-29/13 RENV)

(2015/C 389/76)

Limba de procedură: franceza

Președintele Camerei a treia a dispus radierea cauzei.