ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 346

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 58
19 octombrie 2015


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUŢIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

2015/C 346/01

Ultimele publicații ale Curții de Justiție a Uniunii Europene în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

1


 

V   Anunţuri

 

PROCEDURI JURISDICŢIONALE

 

Curtea de Justiție

2015/C 346/02

Cauza C-296/15: Cerere de decizie preliminară introdusă de Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (Slovenia) la 18 iunie 2015 – Medisanus d.o.o./Splošna Bolnišnica Murska Sobota

2

2015/C 346/03

Cauza C-341/15: Cerere de decizie preliminară introdusă de Verwaltungsgericht Wien (Austria) la 8 iulie 2015 – Hans Maschek

3

2015/C 346/04

Cauza C-360/15: Cerere de decizie preliminară introdusă de Hoge Raad der Nederlanden (Ţările de Jos) la 13 iulie 2015 – College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amersfoort/X BV

4

2015/C 346/05

Cauza C-366/15: Acţiune introdusă la data de 14 iulie 2015 – Comisia Europeană/România

5

2015/C 346/06

Cauza C-390/15: Cerere de decizie preliminară introdusă de Trybunał Konstytucyjny (Polonia) la 20 iulie 2015 – Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO)

6

2015/C 346/07

Cauza C-391/15: Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Spania) la 20 iulie 2015 – Marina del Mediterráneo S.L. şi alţii/Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía

6

2015/C 346/08

Cauza C-416/15: Cerere de decizie preliminară introdusă de Curtea de Apel Bucureşti (România) la data de 29 iulie 2015 – Selena România Srl/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) București

7

2015/C 346/09

Cauza C-419/15: Cerere de decizie preliminară introdusă de Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania) la 30 iulie 2015 – Thomas Philipps GmbH & Co. KG/Grüne Welle Vertriebs GmbH

8

2015/C 346/10

Cauza C-420/15: Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Belgia) la 30 iulie 2015 – Procedură penală împotriva lui  U ( *1 )

9

2015/C 346/11

Cauza C-437/15 P: Recurs introdus la 10 august 2015 de Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI) împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a treia) din 4 iunie 2015 în cauza T-222/14, Deluxe Laboratories/OAPI (Deluxe)

9

2015/C 346/12

Cauza C-455/15: Cerere de decizie preliminară introdusă de Varbergs tingsrätt (Suedia) la 28 august 2015 – P/Q

11

2015/C 346/13

Cauza C-459/15 P: Recurs introdus la 28 august 2015 de Iranian Offshore Engineering & Construction Company (IOEC) împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a şaptea) din 25 iunie 2015 în cauza T-95/14, Iranian Offshore Engineering & Construction/Consiliul

11

 

Tribunalul

2015/C 346/14

Cauza T-446/10: Hotărârea Tribunalului din 10 septembrie 2015 – Dow AgroSciences şi Dintec Agroquímica – Produtos Químicos/Comisia [Produse fitosanitare — Substanța activă trifluralin — Neincludere în anexa I la Directiva 91/414/CEE — Regulamentul (CE) nr. 33/2008 — Procedură accelerată de evaluare — Eroare vădită de apreciere — Principiul nediscriminării — Proporționalitate]

13

2015/C 346/15

Cauza T-234/12: Hotărârea Tribunalului din 8 septembrie 2015 – Amitié/Comisia (Clauză compromisorie — Subvenție — Sprijin financiar — Suspendarea plății — Cerere de rambursare a cheltuielilor declarate — Daune interese — Dobânzi moratorii — Notă de debit — Răspundere contractuală — Cerere reconvențională)

13

2015/C 346/16

Cauza T-503/12: Hotărârea Tribunalului din 4 septembrie 2015 – Regatul Unit/Comisia (FEOGA — Secțiunea Garantare — FEGA și FEADR — Cheltuieli excluse de la finanțare — Regim de plată unică — Controale-cheie — Controale secundare)

15

2015/C 346/17

Cauza T-564/12: Hotărârea Tribunalului din 8 septembrie 2015 – Ministry of Energy of Iran/Consiliul (Politica externă și de securitate comună — Măsuri restrictive luate împotriva Iranului în scopul împiedicării proliferării nucleare — Înghețarea fondurilor — Obligația de motivare — Dreptul la apărare — Dreptul la protecție jurisdicțională efectivă — Eroare de apreciere — Încălcarea drepturilor fundamentale — Proporționalitate)

15

2015/C 346/18

Cauza T-577/12: Hotărârea Tribunalului din 4 septembrie 2015 – NIOC și alții/Consiliul (Politica externă și de securitate comună — Măsuri restrictive luate împotriva Iranului în scopul de a împiedica proliferarea nucleară — Înghețarea fondurilor — Acțiune în anulare — Entitate infrastatală — Calitatea și interesul de a exercita acțiunea — Admisibilitate — Obligație de motivare — Indicarea și alegerea temeiului juridic — Competența Consiliului — Principiul previzibilității actelor Uniunii — Noțiunea de susținere a proliferării nucleare — Eroare vădită de apreciere — Dreptul la apărare — Dreptul la o protecție jurisdicțională efectivă — Proporționalitate — Drept de proprietate)

16

2015/C 346/19

Cauza T-82/13: Hotărârea Tribunalului din 9 septembrie 2015 – Panasonic și MT Picture Display/Comisia (Concurență — Înțelegeri — Piața mondială a tuburilor pentru monitoare TV și monitoare de calculatoare — Decizie prin care se constată o încălcare a articolului 101 TFUE și a articolului 53 din Acordul privind SEE — Acorduri și practici concertate în materie de prețuri, de împărțire a piețelor, de capacități și de producție — Dreptul la apărare — Dovada participării la înțelegere — Încălcare unică și continuă — Orientările din 2006 privind calcularea amenzilor — Proporționalitate — Amenzi — Fond)

17

2015/C 346/20

Cauza T-84/13: Hotărârea Tribunalului din 9 septembrie 2015 – Samsung SDI și alţii/Comisia (Concurență — Înțelegeri — Piața mondială a tuburilor pentru monitoare TV și monitoare de calculatoare — Decizie prin care se constată o încălcare a articolului 101 TFUE și a articolului 53 din Acordul privind SEE — Acorduri și practici concertate în materie de prețuri, de împărțire a piețelor, de capacități și de producție — Încălcare unică și continuă — Durata încălcării — Cooperare pe parcursul procedurii administrative — Comunicarea din 2006 privind cooperarea — Reducerea cuantumului amenzii — Calcularea cuantumului amenzii — Luare în considerare a vânzărilor întreprinderilor potrivit criteriului locului de livrare — Luare în considerare a valorii medii a vânzărilor înregistrate pe durata încălcării)

18

2015/C 346/21

Cauza T-91/13: Hotărârea Tribunalului din 9 septembrie 2015 – LG Electronics/Comisia (Concurență — Înțelegeri — Piața mondială a tuburilor pentru monitoare TV și monitoare de calculatoare — Decizie prin care se constată o încălcare a articolului 101 TFUE și a articolului 53 din Acordul privind SEE — Acorduri și practici concertate în materie de prețuri, de împărțire a piețelor, de capacități și de producție — Încălcare unică și continuă — Imputabilitate în sarcina societății-mamă a încălcării comise de întreprinderea comună — Egalitate de tratament — Metodă de calcul a cuantumului amenzi — Luarea în considerare a valorii vânzărilor de tuburi prin intermediul produselor transformate — Termen de prescripție — Proporționalitate — Durata procedurii administrative)

19

2015/C 346/22

Cauza T-92/13: Hotărârea Tribunalului din 9 septembrie 2015 – Philips/Comisia (Concurență — Înțelegeri — Piața mondială a tuburilor pentru monitoare TV și monitoare de calculatoare — Decizie prin care se constată o încălcare a articolului 101 TFUE și a articolului 53 din Acordul privind SEE — Acorduri și practici concertate în materie de prețuri, de împărțire a piețelor, de capacități de producție — Încălcare unică și continuă — Imputabilitatea în sarcina societății-mamă a încălcării săvârșite de întreprinderea comună — Egalitate de tratament — Metodă de calcul al cuantumului amenzii — Luare în calcul a valorii vânzărilor tuburilor catodice prin intermediul unor produse transformate — Luare în calcul a valorii medii a vânzărilor înregistrate pe durata încălcării — Luare în calcul a cifrei de afaceri globale a grupului — Proporționalitate — Durata procedurii administrative)

20

2015/C 346/23

Cauza T-104/13: Hotărârea Tribunalului din 9 septembrie 2015 – Toshiba/Comisia (Concurență — Înțelegeri — Piața mondială a tuburilor pentru monitoare TV și monitoare de calculatoare — Decizie prin care se constată o încălcare a articolului 101 TFUE și a articolului 53 din Acordul privind SEE — Acorduri și practici concertate în materie de prețuri, de împărțire a piețelor, de capacități și de producție — Dovada participării la înțelegere — Încălcare unică și continuă — Imputabilitatea încălcării — Control comun — Amenzi — Fond)

21

2015/C 346/24

Cauza T-245/13: Hotărârea Tribunalului din 4 septembrie 2015 – Regatul Unit/Comisia [FEOGA — Secțiunea Garantare — FEGA și FEADR — Cheltuieli excluse de la finanțare — Regim de plată unică — Controale-cheie — Controale secundare — Articolele 51, 53, 73 și 73a din Regulamentul (CE) nr. 796/2004]

22

2015/C 346/25

Cauza T-346/13: Hotărârea Tribunalului din 10 septembrie 2015 – Grecia/Comisia (FEOGA — Secțiunea Garantare — FEGA și FEADR — Cheltuieli excluse de la finanțare — Dezvoltare rurală — Agromediu — Caracterul adecvat al controalelor — Corecții financiare forfetare)

22

2015/C 346/26

Cauza T-525/13: Hotărârea Tribunalului din 10 septembrie 2015 – H&M Hennes & Mauritz/OAPI – Yves Saint Laurent (Genți de mână) [Desen sau model industrial comunitar — Procedură de declarare a nulității — Desen sau model industrial comunitar înregistrat reprezentând genți de mână — Desen sau model industrial anterior — Motiv de nulitate — Caracter individual — Articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 6/2002 — Obligația de motivare]

23

2015/C 346/27

Cauza T-526/13: Hotărârea Tribunalului din 10 septembrie 2015 – H&M Hennes & Mauritz/OAPI – Yves Saint Laurent (Poșete) [Desen sau model comunitar — Procedura de declarare a nulității — Desen sau model comunitar înregistrat care reprezintă poșete — Desen sau model anterior — Motiv de nulitate — Caracter individual — Articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 6/2002 — Obligația de motivare]

24

2015/C 346/28

Cauza T-714/13: Hotărârea Tribunalului din 8 septembrie 2015 – Gold Crest/OAPI (MIGHTY BRIGHT) [Marcă comunitară — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale MIGHTY BRIGHT — Motiv absolut de refuz — Lipsa caracterului distinctiv — Articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009]

25

2015/C 346/29

Cauza T-168/14: Hotărârea Tribunalului din Ana Pérez Gutiérrez – Pérez Gutiérrez/Comisia (Răspundere extracontractuală — Sănătate publică — Directiva 2001/37/CE — Fabricare, prezentare și vânzare a produselor din tutun — Fotografii color propuse de Comisie ca avertismente referitoare la sănătate care trebuie să figureze pe pachetele de țigări — Decizia 2003/641/CE — Utilizare neautorizată a imaginii unei persoane decedate — Prejudiciu personal al văduvei persoanei decedate)

25

2015/C 346/30

Cauza T-225/14: Hotărârea Tribunalului din 3 septembrie 2015 – iNET24 Holding/OAPI (DIRECT24) [Marcă comunitară — Înregistrare internațională care desemnează Comunitatea Europeană — Marca verbală IDIRECT24 — Motiv absolut de refuz — Lipsa caracterului distinctiv — Articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009 — Obligație de motivare — Articolul 75 din Regulamentul nr. 207/2009]

26

2015/C 346/31

Cauza T-254/14: Hotărârea Tribunalului din 3 septembrie 2015 – Warenhandelszentrum/OAPI – Baumarkt Max Bahr (NEW MAX) [Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cererea de înregistrare a mărcii comunitare figurative NEW MAX — Marcă comunitară figurativă anterioară MAX — Motiv relativ de refuz — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009]

27

2015/C 346/32

Cauza T-278/14: Hotărârea Tribunalului din 9 septembrie 2015 – Dairek Attoumi/OAPI – Diesel (DIESEL) [Desen sau model comunitar — Procedură de nulitate — Desen sau model comunitar înregistrat DIESEL — Marcă internațională verbală anterioară DIESEL — Motiv de nulitate — Utilizarea unui semn distinctiv — Risc de confuzie — Articolul 25 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002 — Proba utilizării serioase — Suspendarea procedurii administrative]

28

2015/C 346/33

Cauza T-530/14: Hotărârea Tribunalului din 9 septembrie 2015 – Verein StHD/OAPI (reprezentarea unei panglici negre) [Marcă comunitară — Cerere de înregistrare a unei mărci comunitare figurative reprezentând o panglică neagră — Motiv absolut de refuz — Lipsa caracterului distinctiv — Articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009]

28

2015/C 346/34

Cauza T-584/14: Hotărârea Tribunalului din 9 septembrie 2015 – Inditex/OAPI – Ansell (ZARA) [Marcă comunitară — Procedură de decădere — Marcă comunitară verbală ZARA — Utilizare serioasă — Articolul 51 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009]

29

2015/C 346/35

Cauza T-660/14: Hotărârea Tribunalului din 9 septembrie 2015 – SV Capital/ABE (Politica economică și monetară — Cerere de deschidere a unei anchete pentru o pretinsă încălcare a dreptului Uniunii — Decizie a ABE — Decizie a comisiei de apel a autorităților europene de supraveghere — Invocare din oficiu — Necompetența autorului actului — Acțiune în anulare — Termen de introducere a acțiunii — Tardivitate — Inadmisibilitate parțială)

30

2015/C 346/36

Cauza T-344/15 R: Ordonanța președintelui Tribunalului din 1 septembrie 2015 – Franța/Comisia [Măsuri provizorii — Acces la documentele instituțiilor — Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 — Documente transmise de autoritățile franceze Comisiei în cadrul procedurii prevăzute de Directiva 98/34/CE — Opoziția Franței la divulgarea documentelor — Decizie prin care se acordă unui terț accesul la documente — Cerere de suspendare a executării — Urgenţă — Fumus boni iuris — Evaluare comparativă a intereselor]

30

2015/C 346/37

Cauza T-367/15: Acțiune introdusă la 9 iulie 2015 – Renfe-Operadora/OAPI (AVE)

31

2015/C 346/38

Cauza T-472/15 P: Recurs introdus la 13 august 2015 de Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) împotriva Hotărârii din 3 iunie 2015 a Tribunalului Funcției Publice în cauza F-78/14, Gross/SEAE

32

2015/C 346/39

Cauza T-478/15: Acțiune introdusă la 21 august 2015 – România/Comisia

33

2015/C 346/40

Cauza T-501/15: Acțiune introdusă la 31 august 2015 – Țările de Jos/Comisia

35

2015/C 346/41

Cauza T-502/15: Acțiune introdusă la 1 septembrie 2015 – Spania/Comisia

36

 

Tribunalul Funcției Publice

2015/C 346/42

Cauza F-28/14: Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 9 septembrie 2015 – De Loecker/SEAE (Funcție publică — Personalul SEAE — Agent temporar — Șef de delegație într-o țară terță — Ruperea legăturii de încredere — Transfer la sediul SEAE — Reziliere anticipată a contractului de angajare — Preaviz — Motivarea deciziei — Articolul 26 din statut — Dreptul la apărare — Dreptul de a fi ascultat)

38

2015/C 346/43

Cauza F-9/15: Ordonanța Tribunalului Funcției Publice din 7 septembrie 2015 – Verhelst/EMA

38


 


RO

 

Din motive de protecție a datelor cu caracter personal, anumite informații conținute în prezenta ediție nu pot fi puse la dispoziție, astfel încât o nouă versiune autentică este publicată.


IV Informări

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUŢIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

19.10.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 346/1


Ultimele publicații ale Curții de Justiție a Uniunii Europene în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

(2015/C 346/01)

Ultima publicație

JO C 337, 12.10.2015

Publicații anterioare

JO C 328, 5.10.2015

JO C 320, 28.9.2015

JO C 311, 21.9.2015

JO C 302, 14.9.2015

JO C 294, 7.9.2015

JO C 279, 24.8.2015

Aceste texte sunt disponibile pe

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Anunţuri

PROCEDURI JURISDICŢIONALE

Curtea de Justiție

19.10.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 346/2


Cerere de decizie preliminară introdusă de Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (Slovenia) la 18 iunie 2015 – Medisanus d.o.o./Splošna Bolnišnica Murska Sobota

(Cauza C-296/15)

(2015/C 346/02)

Limba de procedură: slovena

Instanța de trimitere

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Medisanus d.o.o.

Pârâtă: Splošna Bolnišnica Murska Sobota

Întrebarea preliminară

1)

Directiva 2004/18/CE (1), în special articolul 23 alineatul (2), articolul 23 alineatul (8) și articolul 2 coroborate

cu Directiva 2001/83/CE (2), în special cu articolul 83,

cu Directiva 2002/98/CE (3), în special cu articolul 4 alineatul (2),

cu TFUE, în special cu articolul 18,

trebuie interpretată în sensul că se opune cerinței de medicamente „obținute din plasmă slovenă”, produse în mod industrial (cerință întemeiată pe legislația națională a Republicii Slovenia, și anume pe articolul 6 punctul 71 din ZZdr-2)?


(1)  Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii (JO L 134, p. 114, Ediție specială, 6/vol. 8, p. 116).

(2)  Directiva 2001/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman (JO L 311, p. 67, Ediție specială, 13/vol. 33, p. 3).

(3)  Directiva 2002/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 ianuarie 2003 privind stabilirea standardelor de calitate și securitate pentru recoltarea, controlul, prelucrarea, stocarea și distribuirea sângelui uman și a componentelor sanguine și de modificare a Directivei 2001/83/CE (JO L 33, p. 30, Ediție specială, 15/vol. 9, p. 171).


19.10.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 346/3


Cerere de decizie preliminară introdusă de Verwaltungsgericht Wien (Austria) la 8 iulie 2015 – Hans Maschek

(Cauza C-341/15)

(2015/C 346/03)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Verwaltungsgericht Wien

Părțile din procedura principală

Reclamant: Hans Maschek

Pârâtă: Magistratsdirektion der Stadt Wien

Întrebările preliminare

1)

O reglementare națională, precum dispoziția în discuție a articolului 41a alineatul 2 din Regulamentul de salarizare al landului Viena din anul 1994 (Wiener Besoldungsordnung 1994) care nu recunoaște, în principiu, dreptul la o indemnizație financiară pentru concediul neefectuat, în sensul articolului 7 din Directiva 2003/88/CE (1), unui lucrător care încetează la un moment determinat, la cererea sa, raportul de muncă, este compatibilă cu articolul 7 din Directiva 2003/88?

În cazul unui răspuns negativ, se ridică problema dacă este compatibilă cu articolul 7 din Directiva 2003/88 o dispoziție națională care prevede că fiecare angajat care, la cererea sa, încetează un raport de muncă trebuie să depună toate diligențele pentru a-și efectua concediul de odihnă neefectuat până la încetarea raportului de muncă și că în cazul încetării raportului de muncă la cererea lucrătorului, acesta are dreptul la o indemnizație financiară pentru concediul neefectuat numai atunci când, chiar și în cazul în care lucrătorul ar fi solicitat concediul anual plătit începând de la data depunerii cererii de încetare a raportului de muncă, acesta nu ar fi putut să efectueze zilele de concediu de odihnă într-o măsură corespunzătoare celei care se află la baza cererii privind indemnizația financiară pentru concediul neefectuat.

2)

Trebuie să se considere că dreptul la o compensație financiară pentru concediul neefectuat există numai atunci când lucrătorul care, din cauza incapacității sale de muncă, nu a putut să efectueze zilele de concediu de odihnă imediat înainte de încetarea raportului său de muncă a) și-a informat angajatorul fără întârziere nejustificată (și astfel, în principiu, înainte de data încetării raportului de muncă) în legătură cu incapacitatea sa de muncă (de exemplu, din motive de boală) și b) a făcut dovada incapacității sale de muncă (de exemplu, din motive de boală), fără întârziere nejustificată (și astfel, în principiu, înainte de data încetării raportului de muncă), de exemplu, prin prezentarea unui certificat medical?

În cazul unui răspuns negativ, se ridică problema dacă o dispoziție națională care prevede că dreptul la o compensație financiară pentru concediul neefectuat există numai atunci când lucrătorul care, din cauza incapacității sale de muncă, nu a putut să efectueze zilele de concediu de odihnă imediat înainte de încetarea raportului său de muncă a) și-a informat angajatorul fără întârziere nejustificată (și astfel, în principiu, înainte de data încetării raportului de muncă) în legătură cu incapacitatea sa de muncă (de exemplu, din motive de boală) și b) a făcut dovada incapacității sale de muncă (de exemplu, din motive de boală), fără întârziere nejustificată (și astfel, în principiu, înainte de data încetării raportului de muncă), de exemplu printr-un certificat medical, este compatibilă cu articolul 7 din Directiva 2003/88.

3)

Potrivit jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene (a se vedea Hotărârea Curții din 18 martie 2004, C-342/01 [Gomez], punctul 31, Hotărârea Curții din 24 ianuarie 2012, C-282/10 [Dominguez], punctele 47–50, Hotărârea Curții din 3 mai 2012, C-337/10 [Neidei], punctul 37), statele membre sunt libere să acorde prin lege unui lucrător dreptul la concediu plătit sau la o indemnizație financiară pentru concediul neefectuat, în plus față de dreptul minim garantat prin articolul 7 din Directiva 2003/88. De asemenea, drepturile prevăzute la articolul 7 din Directiva 2003/88 sunt direct aplicabile (a se vedea Hotărârea Curții din 24 ianuarie 2012, C-282/10 [Dominguez], punctele 34-36 și Hotărârea Curții din 12 iunie 2014, C-118/13 [Boilacke], punctul 28).

În lumina interpretării date mai sus articolului 7 din Directiva 2003/88, situația în care legiuitorul național conferă unei anumite categorii de persoane dreptul la o indemnizație financiară pentru concediul neefectuat, depășind în mod vizibil prevederile Directivei 2003/88, implică, ca urmare a aplicabilității directe a acestui articol, faptul că acest drept revine într-o măsură care depășește vizibil cerințele prevăzute de directivă și persoanelor cărora – contrar directivei – legislația națională nu le conferă dreptul la o indemnizație financiară pentru concediul neefectuat, acest drept fiind acordat, potrivit reglementării naționale, numai persoanelor care beneficiază de această dispoziție?


(1)  Directiva 2003/88/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru (JO L 299, p. 9, Ediție specială, 05/vol. 7, p. 3).


19.10.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 346/4


Cerere de decizie preliminară introdusă de Hoge Raad der Nederlanden (Ţările de Jos) la 13 iulie 2015 – College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amersfoort/X BV

(Cauza C-360/15)

(2015/C 346/04)

Limba de procedură: neerlandeza

Instanța de trimitere

Hoge Raad der Nederlanden

Părțile din procedura principală

Recurent: College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amersfoort

Intimat: X BV

Întrebările preliminare

1)

Articolul 2 alineatul (3) din Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006, privind serviciile în cadrul pieței interne (1) trebuie interpretate în sensul că această dispoziție se aplică perceperii de un organism dintr-un stat membru a unor taxe pentru tratarea unei cereri de autorizare referitoare la data, locul și modul de executare a unor lucrări de excavare aferente pozării de cabluri pentru o rețea publică de comunicații electronice?

2)

Capitolul III din Directiva 2006/123/CE […] trebuie interpretat în sensul că se aplică și unor situații pur interne?

3)

Având în vedere considerentul (9) din Directiva 2006/123/CE […], aceasta trebuie interpretată în sensul că nu este aplicabilă unei reglementări naționale care impune ca executarea unor lucrări de excavare planificate pentru pozarea, întreținerea și îndepărtarea unor cabluri pentru o rețea publică de comunicații electronice trebuie notificată College, iar College nu este autorizat să interzică lucrările notificate, ci este autorizat să impună condiții referitoare la locul, data și modul de executare a lucrărilor cât și în ceea ce privește promovarea utilizării în comun a instalațiilor și coordonarea în privința lucrărilor cu operatorii altor lucrări de construcții aflate în sol?

4)

Articolul 4 alineatul (6) din Directiva 2006/123/CE […] trebuie interpretat în sensul că această dispoziție se aplică unei decizii de autorizare care se referă la locul, data și modul de executare a unor lucrări de excavare pentru pozarea unor cabluri pentru o rețea publică de comunicații electronice, fără ca organismul vizat din statul membru respectiv să fie competent să interzică lucrările ca atare?

5)

(A)

În cazul în care, având în vedere răspunsul la întrebările de mai sus, articolul 13 alineatul (2) din Directiva 2006/123/CE […] se aplică în prezenta cauză, această dispoziție are efect direct?

(B)

În cazul unui răspuns afirmativ la întrebarea 5(A), conform articolului 13 alineatul (2) din Directiva 2006/123/CE […], costurile datorate pot fi calculate pe baza costurilor estimate ale tuturor procedurilor de autorizare, pe baza costurilor aferente tuturor cererilor de autorizare comparabile cu cele din prezenta cauză sau pe baza costurilor cererilor individuale?

(C)

În cazul unui răspuns afirmativ la întrebarea 5(A), potrivit căror criterii, cererilor concrete de autorizare trebuie să li se aloce costurile indirecte și cele fixe, în conformitate cu articolul 13 alineatul (2) din Directiva 2006/123/CE […]?


(1)  JO 2006, L 376, p. 36, Ediție specială 13/vol. 58, p. 50.


19.10.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 346/5


Acţiune introdusă la data de 14 iulie 2015 – Comisia Europeană/România

(Cauza C-366/15)

(2015/C 346/05)

Limba de procedură: română

Părţile

Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanţi: E. Sanfrutos Cano, L. Nicolae, agenţi)

Pârâtă: România

Concluziile reclamantei

să constate că prin neadoptarea tuturor actelor cu putere de lege şi actelor administrative necesare pentru a se conforma prevederilor Directivei 2013/28/UE a Comisiei din 17 mai 2013 de modificare a anexei II la Directiva 2000/53/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind vehiculele scoase din uz (1) sau, în orice caz, pentru că nu a comunicat aceste măsuri Comisiei, România nu şi-a îndeplinit obligaţiile се-i revin în temeiul articolului 2 alineatul (1) din această directivă;

să oblige România la plata cheltuielilor de judecată.

Motive şi argumente principale

Termenul pentru transpunerea directivei în dreptul intern a expirat la 22 august 2013.


(1)  JO L 135, p. 14.


19.10.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 346/6


Cerere de decizie preliminară introdusă de Trybunał Konstytucyjny (Polonia) la 20 iulie 2015 – Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO)

(Cauza C-390/15)

(2015/C 346/06)

Limba de procedură: polona

Instanța de trimitere

Trybunał Konstytucyjny

Părțile din procedura principală

Reclamant: Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO)

Cealaltă parte din procedură: Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Prokurator Generalny

Întrebările preliminare

1)

Este nevalid punctul 6 din anexa III la Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (1), astfel cum a fost modificată prin Directiva 2009/47/CE a Consiliului din 5 mai 2009 de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește cotele reduse ale taxei pe valoarea adăugată (2), pentru motivul că, în cadrul procesului legislativ, s-au încălcat normele fundamentale de procedură prin lipsa consultării Parlamentului European?

2)

Este nevalid articolul 98 alineatul (2) din Directiva 2006/112/CE, menționată la întrebarea 1), coroborat cu punctul 6 din anexa III la directivă, pentru motivul că s-a încălcat principiul neutralității fiscale, în măsura în care exclude aplicarea unei cote reduse a TVA-ului în cazul cărților publicate în format digital și al altor publicații electronice?


(1)  JO L 347, p. 1, Ediție specială, 09/vol. 3, p. 7.

(2)  JO L 116, p. 18.


19.10.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 346/6


Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Spania) la 20 iulie 2015 – Marina del Mediterráneo S.L. şi alţii/Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía

(Cauza C-391/15)

(2015/C 346/07)

Limba de procedură: spaniola

Instanța de trimitere

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía

Părțile din procedura principală

Reclamante: Marina del Mediterráneo S.L., Marina del Mediterráneo Duquesa S.L., Marina del Mediterráneo Estepona S.L., Marina del Mediterráneo Este S.L., Marinas del Mediterráneo Torre S.L., Marina del Mediterráneo Marbella S.L., Gómez Palma S.C., Enrique Alemán S.A., Cyes Infraestructuras S.A., Cysur Obras y Medioambiente S.A.

Pârâtă: Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía

Alte părți: Agencia Pública de Puertos de Andalucía, UTE Nassir Bin Abdullah and Sons, S.L., Puerto Deportivo de Marbella, S.A. și Ayuntamiento de Marbella

Întrebările preliminare

1)

În lumina principiilor cooperării loiale și efectului util al directivei, articolul 1 alineatul (1) și articolul 2 alineatul (1) literele (a) și (b) din Directiva 89/665 (1) trebuie interpretate în sensul că se opun unei reglementări naționale precum cea constituită de articolul 310 alineatul 2 din Legea nr. 30 din 30 octombrie 2007 privind contractele din sectorul public (în prezent articolul 40 alineatul 2 din Decretul legislativ regal nr. 3/2011 prin care se aprobă textul reformat al Legii privind contractele din sectorul public), în măsura în care împiedică actele pregătitoare ale autorității contractante, precum decizia de admitere a unei oferte a unui ofertant despre care se pretinde că nu respectă dispozițiile privind justificarea solvabilității tehnice și economice prevăzute în legislația națională și în cea a Uniunii, să facă obiectul unei acțiuni speciale în domeniul achizițiilor publice?

2)

În cazul unui eventual răspuns afirmativ la prima întrebare, articolul 1 alineatul (1) și articolul 2 alineatul (1) literele (a) și (b) din Directiva 89/665 au efect direct?


(1)  Directiva 89/665/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1989 privind coordonarea actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind aplicarea procedurilor care vizează căile de atac față de atribuirea contractelor de achiziții publice de produse și a contractelor publice de lucrări (JO L 395, p. 33, Ediție specială, 06/vol. 1, p. 237).


19.10.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 346/7


Cerere de decizie preliminară introdusă de Curtea de Apel Bucureşti (România) la data de 29 iulie 2015 – Selena România Srl/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) București

(Cauza C-416/15)

(2015/C 346/08)

Limba de procedură: română

Instanţa de trimitere

Curtea de Apel Bucureşti

Părţile din acţiunea principală

Reclamantă: Selena România Srl

Pârâtă: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) București

Intervenientă: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) Galați

Întrebările preliminare

1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 21/2013 al Consiliului  (1) [de extindere a taxei antidumping definitive instituite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 791/2011 asupra importurilor de anumite țesături cu ochiuri deschise din fibră de sticlă originare din Republica Populară Chineză la importurile anumitor țesături cu ochiuri deschise din fibră de sticlă expediate din Taiwan sau Thailanda, indiferent dacă au fost sau nu declarate ca fiind originare din Taiwan sau Thailanda] se interpretează în sensul că se aplică și importurilor efectuate de rezidenți ai Uniunii Europene din Taiwan anterior datei de 17.01.2013, adică în anul 2012, dar ulterior adoptării Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 791/2011 al Consiliului  (2) [de instituire a unei taxe antidumping definitive și de percepere definitivă a taxei provizorii instituite asupra importurilor de anumite țesături cu ochiuri deschise din fibră de sticlă originare din Republica Populară Chineză]?

2)

Taxa antidumping definitivă, astfel cum este indicată la articolul 1 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 21/2013 al Consiliului, se aplică și în cazul importurilor efectuate de rezidenți ai Uniunii Europene din Taiwan în intervalul anterior datei de 17.01.2013, precum și datei adoptării Regulamentului (UE) nr. 437/2012 al Comisiei  (3) [de deschidere a unei anchete privind eventuala eludare a măsurilor antidumping instituite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 791/2011 al Consiliului asupra importurilor de anumite țesături cu ochiuri deschise din fibră de sticlă originare din Republica Populară Chineză prin importuri de anumite țesături cu ochiuri deschise din fibră de sticlă expediate din Taiwan și Thailanda, indiferent dacă au fost sau nu declarate ca fiind originare din Taiwan și Thailanda, și de supunere a acestor importuri la înregistrare], dar ulterior adoptării Regulamentului (UE) nr. 791/2011 al Consiliului?


(1)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 21/2013 al Consiliului din 10 ianuarie 2013 de extindere a taxei antidumping definitive instituite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 791/2011 asupra importurilor de anumite țesături cu ochiuri deschise din fibră de sticlă originare din Republica Populară Chineză la importurile anumitor țesături cu ochiuri deschise din fibră de sticlă expediate din Taiwan sau Thailanda, indiferent dacă au fost sau nu declarate ca fiind originare din Taiwan sau Thailanda (JO L 11, p. 1).

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 791/2011 al Consiliului din 3 august 2011 de instituire a unei taxe antidumping definitive și de percepere definitivă a taxei provizorii instituite asupra importurilor de anumite țesături cu ochiuri deschise din fibră de sticlă originare din Republica Populară Chineză (JO L 204, p. 1).

(3)  Regulamentul (UE) nr. 437/2012 al Comisiei din 23 mai 2012 de deschidere a unei anchete privind eventuala eludare a măsurilor antidumping instituite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 791/2011 al Consiliului asupra importurilor de anumite țesături cu ochiuri deschise din fibră de sticlă originare din Republica Populară Chineză prin importuri de anumite țesături cu ochiuri deschise din fibră de sticlă expediate din Taiwan și Thailanda, indiferent dacă au fost sau nu declarate ca fiind originare din Taiwan și Thailanda, și de supunere a acestor importuri la înregistrare (JO L 134, p. 12).


19.10.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 346/8


Cerere de decizie preliminară introdusă de Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania) la 30 iulie 2015 – Thomas Philipps GmbH & Co. KG/Grüne Welle Vertriebs GmbH

(Cauza C-419/15)

(2015/C 346/09)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Oberlandesgericht Düsseldorf

Părțile din procedura principală

Apelantă: Thomas Philipps GmbH & Co. KG

Intimată: Grüne Welle Vertriebs GmbH

Întrebările preliminare

1)

Articolul 33 alineatul (2) prima teză din Regulamentul (CE) nr. 6/2002 al Consiliului din 12 decembrie 2001 privind desenele sau modelele industriale (1) se opune posibilității ca un licențiat, care nu este înscris în registrul desenelor sau modelelor industriale comunitare, să formuleze o acțiune în contrafacerea unui desen sau model industrial înregistrat?

2)

În cazul unui răspuns negativ la prima întrebare, titularul unei licențe exclusive a unui desen sau model industrial comunitar poate pretinde repararea unui prejudiciu propriu suferit, în cadrul unei proceduri declanșate de acesta cu acordul titularului dreptului, în temeiul articolului 32 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002 al Consiliului din 12 decembrie 2001 privind desenele sau modelele industriale, sau acesta poate doar să intervină, în temeiul alineatului (4) al acestei dispoziții, în cadrul unei acțiuni în contrafacerea unui desen sau a unui model industrial comunitar inițiate de titularul desenului sau al modelului industrial respectiv?


(1)  JO L 3, p. 1, Ediție specială, 13/vol. 33, p. 70.


19.10.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 346/9


Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Belgia) la 30 iulie 2015 – Procedură penală împotriva lui  U (*1)

(Cauza C-420/15)

(2015/C 346/10)

Limba de procedură: franceza

Instanța de trimitere

Tribunal de première instance francophone de Bruxelles

Partea din procedura principală

 U (*1)

Întrebarea preliminară

Articolele 2 și 3 din Decretul regal din 20 iulie 2001 privind înmatricularea vehiculelor sunt în contradicție cu articolele 18, 20, 45, 49 și 56 din Tratatul privind funcționarea Uniunii, în măsura în care, pentru a circula în Belgia – chiar și numai pentru a traversa țara – vehiculele care aparțin unui rezident al unui stat membru al Uniunii Europene, altul decât Belgia, și înmatriculate în acest alt stat membru trebuie să facă obiectul unei înmatriculări belgiene atunci când persoana este și rezident belgian?


(*1)  Informații șterse în contextul cadrului legal de protecție cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.


19.10.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 346/9


Recurs introdus la 10 august 2015 de Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI) împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a treia) din 4 iunie 2015 în cauza T-222/14, Deluxe Laboratories/OAPI (Deluxe)

(Cauza C-437/15 P)

(2015/C 346/11)

Limba de procedură: spaniola

Părțile

Recurent: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI) (reprezentant: S. Palmero Cabezas, agent)

Cealaltă parte din procedură: Deluxe Laboratories, Inc.

Concluzii

Anularea hotărârii atacate;

obligarea reclamantei în cauza care s-a aflat pe rolul Tribunalului la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

OAPI consideră că hotărârea atacată ar trebui anulată întrucât Tribunalul a încălcat articolul 75 prima teză din RMC (1) coroborat cu articolul 7 alineatul (1) litera (b) şi alineatul (2) din RMC, pentru motivele expuse pe larg în continuare care pot fi rezumate astfel:

1.

Tribunalul a săvârşit o eroare atunci când a exclus posibilitatea unei motivări globale cu privire la o diversitate de produce şi servicii în cazul în care percepţia asupra semnului în legătură cu fiecare dintre ele este uniformă şi, în consecinţă, motivarea în legătură cu fiecare dintre ele este invariabilă.

2.

A impune OAPI obligaţia de a repeta în mod sistematic aceeaşi motivare pentru fiecare dintre produsele sau serviciile în cauză ori pentru categorii omogene de produse sau servicii ar însemna transformarea obligaţiei de motivare într-o obligaţie pur formală.

3.

Camera de recurs a identificat în mod expres motivele pentru care semnul, în relaţie cu oricare dintre produsele şi serviciile solicitate, ar fi perceput numai ca o indicaţie privind calitatea superioară a acestui produs sau serviciu.

4.

Este suficient ca produsele şi serviciile să aibă o caracteristică comună pentru a fi posibilă o motivare raportată la toate produsele şi serviciile, atunci când semnul nu are un caracter distinctiv ca urmare a acestei caracteristici. În prezenta cauză, această caracteristică comună este că fiecare dintre produsele şi serviciile afectate, fără excepţie, este susceptibil să aibă o calitate mai mult sau mai puţin ridicată, astfel încât indicaţia privind o calitate superioară va fi percepută în legătură cu toate şi cu fiecare dintre ele ca un simplu argument pentru vânzare.

5.

Tribunalul a săvârşit o eroare prin interpretarea eronată a conceptului de categorie de produse sau servicii „suficient de omogenă” pe care o stabileşte jurisprudenţa, limitând în mod nejustificat criteriile de interpretare a acestora. În speţă, caracteristica comună identificată de camera de recurs permite să se aprecieze că produsele şi serviciile solicitate formează o categorie suficient de omogenă care permite o motivare globală.

6.

Hotărârea atacată nu este conformă cu jurisprudenţa existentă, în special cu Ordonanța din 11 decembrie 2014, C-253/14 P, FTI Touristik GmbH/OAPI (BigXtra), EU:C:2014:2445.


(1)  Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca comunitară (JO L 78, p. 1).


19.10.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 346/11


Cerere de decizie preliminară introdusă de Varbergs tingsrätt (Suedia) la 28 august 2015 – P/Q

(Cauza C-455/15)

(2015/C 346/12)

Limba de procedură: suedeza

Instanța de trimitere

Varbergs tingsrätt

Părțile din procedura principală

Reclamant: P

Pârâtă: Q

Întrebarea preliminară

Varbergs tingsrätt trebuie, în temeiul articolului 23 litera (a) din Regulamentul Bruxelles II (1) sau al unei alte dispoziții și fără a aduce atingere articolului 24 din acest regulament, să refuze recunoașterea deciziei pronunțate de instanța de prim grad de jurisdicție din Silute la 18 februarie 2015 și, în consecință, să continue procedura referitoare la exercitarea autorității părintești cu care este sesizată în prezent?


(1)  Regulamentul nr. 2201/2003 al Consiliului din 27 noiembrie 2003 privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1347/2000 (JO L 338, p. 1, Ediție specială, 19/vol. 6, p. 183).


19.10.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 346/11


Recurs introdus la 28 august 2015 de Iranian Offshore Engineering & Construction Company (IOEC) împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a şaptea) din 25 iunie 2015 în cauza T-95/14, Iranian Offshore Engineering & Construction/Consiliul

(Cauza C-459/15 P)

(2015/C 346/13)

Limba de procedură: spaniola

Părțile

Recurentă: Iranian Offshore Engineering & Construction Company (IOEC) (reprezentanți: J. Viñals Camallonga, L. Barriola Urruticoechea şi J. Iriarte Ángel, avocaţi)

Cealaltă parte din procedură: Consiliul Uniunii Europene

Concluziile recurentei

Anularea Hotărârii Tribunalului (Camera a şaptea) din 25 iunie 2015 în cauza T-95/14;

soluționarea definitivă a cauzei în sensul admiterii concluziilor reclamantei, în prezent recurentă, formulate în prezentul litigiu; mai precis, anularea articolului 1 din Decizia 2013/661/PESC (1) din 15 noiembrie 2013 și a articolului 1 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1154/2013 (2) din 15 noiembrie 2013, în măsura în care acestea se referă sau ar putea afecta IOEC și dispunerea excluderii denumirii acesteia din anexele respective ale dispozițiilor menționate anterior;

obligarea Consiliului la plata cheltuielilor de judecată efectuate în cele două proceduri.

Motivele și principalele argumente

În susținerea recursului formulat, recurenta invocă trei motive de recurs:

Eroare de drept, întrucât în hotărâre se susține în mod eronat îndeplinirea de către Consiliu a obligației acestuia de motivare și că nu a încălcat dreptul la protecție jurisdicțională efectivă.

Eroare de drept, întrucât în hotărâre se susține că măsurile îndreptate împotriva recurentei sunt întemeiate pe probe, deși în realitate sunt lipsite de temei de fapt, iar hotărârea este întemeiată pe prezumții. Ceea ce determină totodată un abuz de putere și încălcarea normelor juridice aplicabile și a principiului egalității de tratament.

Eroare de drept, întrucât în hotărâre se susține în mod eronat că s-a respectat dreptul de proprietate al IOEC și principiul proporționalității.


(1)  Decizia 2013/661/PESC a Consiliului din 15 noiembrie 2013 de modificare a Deciziei 2010/413/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Iranului (JO L 306, p. 18).

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1154/2013 al Consiliului din 15 noiembrie 2013 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 267/2012 privind măsuri restrictive împotriva Iranului (JO L 306, p. 3).


Tribunalul

19.10.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 346/13


Hotărârea Tribunalului din 10 septembrie 2015 – Dow AgroSciences şi Dintec Agroquímica – Produtos Químicos/Comisia

(Cauza T-446/10) (1)

([„Produse fitosanitare - Substanța activă trifluralin - Neincludere în anexa I la Directiva 91/414/CEE - Regulamentul (CE) nr. 33/2008 - Procedură accelerată de evaluare - Eroare vădită de apreciere - Principiul nediscriminării - Proporționalitate”])

(2015/C 346/14)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Dow AgroSciences Ltd (Hitchin, Regatul Unit) și Dintec Agroquímica – Produtos Químicos, Lda (Funchal, Portugalia) (reprezentanți: K. Van Maldegem şi C. Mereu, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: inițial P. Ondrůšek și F. Wilman, ulterior P. Ondrůšek și G. von Rintelen, agenți, asistați de J. Stuyck, avocat)

Obiectul

Cerere de anulare a Deciziei 2010/355/UE a Comisiei din 25 iunie 2010 privind neincluderea trifluralinului în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului (JO L 160, p. 30)

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

Dow AgroSciences Ltd și Dintec Agroquímica – Produtos Químicos, Lda suportă propriile cheltuieli de judecată, precum și pe cele efectuate de Comisia Europeană.


(1)  JO C 346, 18.12.2010.


19.10.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 346/13


Hotărârea Tribunalului din 8 septembrie 2015 – Amitié/Comisia

(Cauza T-234/12) (1)

((„Clauză compromisorie - Subvenție - Sprijin financiar - Suspendarea plății - Cerere de rambursare a cheltuielilor declarate - Daune interese - Dobânzi moratorii - Notă de debit - Răspundere contractuală - Cerere reconvențională”))

(2015/C 346/15)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Amitié Srl (Bologna, Italia) (reprezentanți: D. Bogaert, M. Picat și C. Siciliano, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: F. Moro și S. Delaude, agenți, asistați inițial de R. Van der Hout și A. Krämer, ulterior R. Van der Hout și A. Köhler, avocați)

Obiectul

Acțiune în temeiul articolului 272 TFUE și al articolului 340 primul paragraf TFUE prin care se urmărește, în primul rând, să se constate mai întâi că sumele încasate de reclamantă în executarea acordului de grant și a celor două acorduri de sprijin financiar pe care le-a încheiat cu Comunitatea, reprezentată de Comisie, precum și penalitatea pecuniară și dobânzile moratorii pe care Comisia le solicită spre rambursare sau spre plată reclamantei, în temeiul concluziilor finale ale unui audit financiar, nu sunt datorate sau, cel puțin, nu sunt datorate în totalitate, în continuare, că dreptul Comisiei de a extrapola concluziilor finale ale auditului în privința altui acord de grant este prescris și, în sfârșit, că Comisia a angajat răspunderea contractuală a Uniunii prin faptul că a suspendat, având în vedere concluziile preliminare ale auditului financiar, plata sumelor datorate reclamantei în executarea altor două acorduri de grant și, în al doilea rând, să fie obligată Comisia să îi plătească pe de o parte, sumele carte îi sunt datorate în continuare în temeiul acordurilor de grant a căror executare a fost suspendată și în temeiul unui alt acord de sprijin financiar, precum și dobânzi moratorii, și, pe de altă parte, daune interese pentru a repara prejudiciul suferit de reclamantă prin exercitarea abuzivă de către Comisie a drepturilor pe care le avea în temeiul acordurilor de grant sau de sprijin financiar supuse auditului financiară și al acordurilor de grant a căror executare a fost suspendată în urma acestui audit

Dispozitivul

1)

Constată că nu mai este necesară pronunțarea asupra concluziilor formulate de Amitié Srl prin care urmărește să se ia act de renunțarea Comisiei Europene la contestarea sumelor care ar continua să-i fie datorate în executarea acordurilor de grant având referințele ECP-2007-DILI-517005, privind acțiunea Athena (Access to cultural heritage networks across Europe), și ECP-2008-DILI-538025, privind acțiunea Judaica Europeana (Jewish urban digital European integrated cultural archive).

2)

Respinge în rest acțiunea.

3)

Obligă Amitié să îi plătească Comisiei, în primul rând, suma de 50 458,23 euro, majorată cu dobânzi moratorii în procent de 4,5 % pe an de la data de 6 aprilie 2012 și până la plata integrală a acestei sume, în al doilea rând, suma de 261 947,36 euro, majorată cu dobânzi moratorii în procent de 4,5 % pe an de la data de 28 decembrie 2012 și până la plata integrală a acestei sume, în al treilea rând, a sumei de 358 712,35 euro, majorată cu dobânzi moratorii în procent de 4,5 % pe an de la data de 8 mai 2012 și până la plata integrală a acestei sume și în al patrulea rând, a sumei de 5 045,82 euro, majorată cu dobânzi moratorii în procent de 4,5 % pe an de la data de 23 iunie 2012 și până la plata integrală a acestei sume.

4)

Obligă Amitié să suporte, pe lângă propriile cheltuieli de judecată, patru cincimi din cheltuielile efectuate de Comisie.

5)

Comisia suportă o cincime din propriile cheltuieli de judecată.


(1)  JO C 243, 11.8.2012.


19.10.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 346/15


Hotărârea Tribunalului din 4 septembrie 2015 – Regatul Unit/Comisia

(Cauza T-503/12) (1)

((„FEOGA - Secțiunea «Garantare» - FEGA și FEADR - Cheltuieli excluse de la finanțare - Regim de plată unică - Controale-cheie - Controale secundare”))

(2015/C 346/16)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamant: Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (reprezentanți: inițial C. Murrell, ulterior E. Jenkinson și M. Holt și în sfârșit de M. Holt, agenți, asistați de D. Wyatt, QC, și de V. Wakefield, barrister)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: N. Donnelly, P. Rossi și K. Skelly, agenți)

Obiectul

Cerere de anulare a Deciziei de punere în aplicare 2015/500/UE a Comisiei din 6 septembrie 2012 de excludere de la finanțarea de către Uniunea Europeană a anumitor cheltuieli contractate de statele membre în cadrul secțiunii „Garantare” a Fondului european de orientare și garantare agricolă (FEOGA), în cadrul Fondului european de garantare agricolă (FEGA) și în cadrul Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) (JO L 244, p. 11), în măsura în care această decizie privește patru poziții din anexă, referitoare la o corecție forfetară de 5 % aplicată unor cheltuieli efectuate în Irlanda de Nord (Regatul Unit) în cursul exercițiilor financiare 2008, în cuantum de 277 231,60 euro și de 13 671 588,90 euro, și 2009, în cuantum de 270 398,26 euro și de 15 844 193,29 euro.

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord suportă, pe lângă propriile cheltuieli de judecată, pe cele efectuate de Comisia Europeană.


(1)  JO C 26, 26.1.2013.


19.10.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 346/15


Hotărârea Tribunalului din 8 septembrie 2015 – Ministry of Energy of Iran/Consiliul

(Cauza T-564/12) (1)

((Politica externă și de securitate comună - Măsuri restrictive luate împotriva Iranului în scopul împiedicării proliferării nucleare - Înghețarea fondurilor - Obligația de motivare - Dreptul la apărare - Dreptul la protecție jurisdicțională efectivă - Eroare de apreciere - Încălcarea drepturilor fundamentale - Proporționalitate))

(2015/C 346/17)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamant: Ministry of Energy of Iran (Teheran, Iran) (reprezentant: M. Lester, barrister)

Pârât: Consiliul Uniunii Europene (reprezentanţi: M. Bishop şi A. de Elera, agenţi)

Obiectul

Cerere de anulare în parte a Deciziei 2012/635/PESC a Consiliului din 15 octombrie 2012 de modificare a Deciziei 2010/413/PESC a Consiliului privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Iranului (JO L 282, p. 58) și a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 945/2012 al Consiliului din 15 octombrie 2012 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 267/2012 privind măsuri restrictive împotriva Iranului (JO L 282, p. 16)

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

Obligă Ministry of Energy of Iran la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 55, 23.2.2013.


19.10.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 346/16


Hotărârea Tribunalului din 4 septembrie 2015 – NIOC și alții/Consiliul

(Cauza T-577/12) (1)

((„Politica externă și de securitate comună - Măsuri restrictive luate împotriva Iranului în scopul de a împiedica proliferarea nucleară - Înghețarea fondurilor - Acțiune în anulare - Entitate infrastatală - Calitatea și interesul de a exercita acțiunea - Admisibilitate - Obligație de motivare - Indicarea și alegerea temeiului juridic - Competența Consiliului - Principiul previzibilității actelor Uniunii - Noțiunea de susținere a proliferării nucleare - Eroare vădită de apreciere - Dreptul la apărare - Dreptul la o protecție jurisdicțională efectivă - Proporționalitate - Drept de proprietate”))

(2015/C 346/18)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamante: National Iranian Oil Company PTE Ltd (NIOC) (Singapore, Singapore), National Iranian Oil Company International Affairs Ltd (NIOC International Affairs) (Londra, Regatul Unit), Iran Fuel Conservation Organization (IFCO) (Teheran, Iran), Karoon Oil & Gas Production Co. (Khouzestan, Iran), Petroleum Engineering & Development Co. (PEDEC) (Teheran), Khazar Exploration and Production Co. (KEPCO) (Teheran), National Iranian Drilling Co. (NIDC) (Khouzestan), South Zagros Oil & Gas Production Co. (Shiraz, Iran), Maroun Oil & Gas Co. (Ahwaz, Iran), Masjed-Soleyman Oil & Gas Co. (MOGC) (Khouzestan), Gachsaran Oil & Gas Co. (Ahmad, Iran), Aghajari Oil & Gas Production Co. (AOGPC) (Khouzestan), Arvandan Oil & Gas Co. (AOGC) (Khoramshar, Iran), West Oil & Gas Production Co. (Kermanshah, Iran), East Oil & Gas Production Co. (EOGPC) (Mashhad, Iran), Iranian Oil Terminals Co. (IOTC) (Teheran) și Pars Special Economic Energy Zone (PSEEZ) (Boushehr, Iran) (reprezentant: J. M. Thouvenin, avocat)

Pârât: Consiliul Uniunii Europene (reprezentanți: V. Piessevaux și M. Bishop, agenți)

Obiectul

Pe de o parte, cerere de anulare a Deciziei 2012/635/PESC a Consiliului din 15 octombrie 2012 de modificare a Deciziei 2010/413/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Iranului (JO L 282, p. 58), precum și a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 945/2012 al Consiliului din 15 octombrie 2012 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 267/2012 privind măsuri restrictive împotriva Iranului (JO L 282, p. 16), în măsura în care aceste acte privesc reclamantele și, pe de altă parte, cerere de declarare a inaplicabilității în privința reclamantelor a articolului 20 alineatul (1) litera (c) din Decizia 2010/413/PESC a Consiliului din 26 iulie 2010 privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Iranului și de abrogare a Poziției comune 2007/140/PESC (JO L 195, p. 39), astfel cum a fost modificată prin Decizia 2010/635, precum și a articolului 23 alineatul (2) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 267/2012 al Consiliului din 23 martie 2012 privind măsuri restrictive împotriva Iranului și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 961/2010 (JO L 88, p. 1)

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

National Iranian Oil Company PTE Ltd (NIOC), National Iranian Oil Company International Affairs Ltd (NIOC International Affairs), Iran Fuel Conservation Organization (IFCO), Karoon Oil & Gas Production Co., Petroleum Engineering & Development Co. (PEDEC), Khazar Exploration and Production Co. (KEPCO), National Iranian Drilling Co. (NIDC), South Zagros Oil & Gas Production Co., Maroun Oil & Gas Co., Masjed-Soleyman Oil & Gas Co. (MOGC), Gachsaran Oil & Gas Co., Aghajari Oil & Gas Production Co. (AOGPC), Arvandan Oil & Gas Co. (AOGC), West Oil & Gas Production Co., East Oil & Gas Production Co. (EOGPC), Iranian Oil Terminals Co. (IOTC) și Pars Special Economic Energy Zone (PSEEZ) suportă, pe lângă propriile cheltuieli de judecată, și pe cele efectuate de Consiliul Uniunii Europene.


(1)  JO C 79, 16.3.2013.


19.10.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 346/17


Hotărârea Tribunalului din 9 septembrie 2015 – Panasonic și MT Picture Display/Comisia

(Cauza T-82/13) (1)

((„Concurență - Înțelegeri - Piața mondială a tuburilor pentru monitoare TV și monitoare de calculatoare - Decizie prin care se constată o încălcare a articolului 101 TFUE și a articolului 53 din Acordul privind SEE - Acorduri și practici concertate în materie de prețuri, de împărțire a piețelor, de capacități și de producție - Dreptul la apărare - Dovada participării la înțelegere - Încălcare unică și continuă - Orientările din 2006 privind calcularea amenzilor - Proporționalitate - Amenzi - Fond”))

(2015/C 346/19)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamante: Panasonic Corp. (Kadoma, Japonia) și MT Picture Display Co. Ltd (Matsuocho, Japonia) (reprezentanți: R. Gerrits și A.-H. Bischke, avocați, M. Hoskins, QC, și S. K. Abram, barrister)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: A. Biolan, M. Kellerbauer și G. Koleva, agenți)

Obiectul

Cu titlu principal, o cerere de anulare a Deciziei C(2012) 8839 final a Comisiei din 5 decembrie 2012 privind o procedură în temeiul articolului 101 TFUE și al articolului 53 din Acordul privind SEE (cazul COMP/39.437 – Tuburi pentru monitoare TV și monitoare de calculatoare), în măsura în care le privește pe reclamante, precum și, cu titlu subsidiar, o cerere de reducere a cuantumului amenzii care a fost aplicată reclamantelor.

Dispozitivul

1)

Stabilește cuantumul amenzilor aplicate prin articolul 2 alineatul (2) literele (f), (h) și (i) din Decizia C(2012) 8839 final a Comisiei din 5 decembrie 2012 privind o procedură în temeiul articolului 101 TFUE și al articolului 53 din Acordul privind SEE (cazul COMP/39.437 – Tuburi pentru monitoare TV și monitoare de calculatoare) la 128 866 000 de euro în ceea ce privește Panasonic Corp., pentru participarea sa directă la încălcarea privind piața tuburilor cinescop color utilizate pentru televizoarele color, la 82 826 000 de euro în ceea ce privește Panasonic, Toshiba Corp. și MT Picture Display Co. Ltd, în solidar, și la 7 530 000 de euro în ceea ce privește Panasonic și MT Picture Display, în solidar.

2)

Respinge în rest acțiunea.

3)

Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.


(1)  JO C 101, 6.4.2013.


19.10.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 346/18


Hotărârea Tribunalului din 9 septembrie 2015 – Samsung SDI și alţii/Comisia

(Cauza T-84/13) (1)

((„Concurență - Înțelegeri - Piața mondială a tuburilor pentru monitoare TV și monitoare de calculatoare - Decizie prin care se constată o încălcare a articolului 101 TFUE și a articolului 53 din Acordul privind SEE - Acorduri și practici concertate în materie de prețuri, de împărțire a piețelor, de capacități și de producție - Încălcare unică și continuă - Durata încălcării - Cooperare pe parcursul procedurii administrative - Comunicarea din 2006 privind cooperarea - Reducerea cuantumului amenzii - Calcularea cuantumului amenzii - Luare în considerare a vânzărilor întreprinderilor potrivit criteriului locului de livrare - Luare în considerare a valorii medii a vânzărilor înregistrate pe durata încălcării”))

(2015/C 346/20)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamante: Samsung SDI Co. Ltd (Gyeonggi-do, Republica Coreea), Samsung SDI Germany GmbH (Berlin, Germania) și Samsung SDI (Malaysia) Bhd (Negeri Sembilan Darul Khusus, Malaysia) (reprezentanți: inițial G. Berrisch, avocat, D. Hull, solicitor și L. A. Grelier, avocat, ulterior M. Hull și L. A. Grelier, ulterior L. A. Grelier, D. Geradin, J. Ysewyn, P. Camesasca, avocați și J. Flynn, QC)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: A. Biolan, G. Meessen și H. van Vliet, agenți)

Obiectul

Cerere de anulare în parte a deciziei C(2012) 8839 final a Comisiei din 5 decembrie 2012 privind o procedură în temeiul articolului 101 TFUE și al articolului 53 din Acordul privind SEE (cazul COMP/39.437 – Tuburi pentru monitoare TV și monitoare de calculatoare) și cerere de reducere a amenzilor aplicate reclamantelor.

Dispozitivul

1)

Constată că nu mai este necesar să se pronunțe asupra fondului acțiunii în măsura în care aceasta privește Samsung SDI Germany GmbH.

2)

Respinge în rest acțiunea.

3)

Obligă Samsung SDI Co. Ltd și Samsung SDI (Malaysia) Bhd la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 108, 13.4.2013.


19.10.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 346/19


Hotărârea Tribunalului din 9 septembrie 2015 – LG Electronics/Comisia

(Cauza T-91/13) (1)

((„Concurență - Înțelegeri - Piața mondială a tuburilor pentru monitoare TV și monitoare de calculatoare - Decizie prin care se constată o încălcare a articolului 101 TFUE și a articolului 53 din Acordul privind SEE - Acorduri și practici concertate în materie de prețuri, de împărțire a piețelor, de capacități și de producție - Încălcare unică și continuă - Imputabilitate în sarcina societății-mamă a încălcării comise de întreprinderea comună - Egalitate de tratament - Metodă de calcul a cuantumului amenzi - Luarea în considerare a valorii vânzărilor de tuburi prin intermediul produselor transformate - Termen de prescripție - Proporționalitate - Durata procedurii administrative”))

(2015/C 346/21)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: LG Electronics, Inc. (Seul, Coreea de Sud) (reprezentanți: G. van Gerven și T. Franchoo, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: inițial C. Hödlmayr, M. Kellerbauer și P. Van Nuffel, ulterior M. Kellerbauer, P. Van Nuffel și A. Biolan, agenți)

Obiectul

Cerere de anulare în parte a Deciziei C(2012) 8839 final a Comisiei din 5 decembrie 2012 privind o procedură de aplicare a articolului 101 TFUE și a articolului 53 din Acordul privind SEE (Cazul COMP/39437 – Tuburi pentru televizoare și pentru monitoare de calculator), și cerere de reducere a amenzilor aplicate reclamantei

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

Obligă LG Electronics, Inc. la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 108, 13.4.2013.


19.10.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 346/20


Hotărârea Tribunalului din 9 septembrie 2015 – Philips/Comisia

(Cauza T-92/13) (1)

((„Concurență - Înțelegeri - Piața mondială a tuburilor pentru monitoare TV și monitoare de calculatoare - Decizie prin care se constată o încălcare a articolului 101 TFUE și a articolului 53 din Acordul privind SEE - Acorduri și practici concertate în materie de prețuri, de împărțire a piețelor, de capacități de producție - Încălcare unică și continuă - Imputabilitatea în sarcina societății-mamă a încălcării săvârșite de întreprinderea comună - Egalitate de tratament - Metodă de calcul al cuantumului amenzii - Luare în calcul a valorii vânzărilor tuburilor catodice prin intermediul unor produse transformate - Luare în calcul a valorii medii a vânzărilor înregistrate pe durata încălcării - Luare în calcul a cifrei de afaceri globale a grupului - Proporționalitate - Durata procedurii administrative”))

(2015/C 346/22)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Koninklijke Philips Electronics NV (Eindhoven, Țările de Jos) (reprezentanți: J. de Pree și S. Molin, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: inițial C. Hödlmayr, M. Kellerbauer și P. Van Nuffel, ulterior M. Kellerbauer, P. Van Nuffel și A. Biolan și în final M. Kellerbauer, P. Van Nuffel și V. Bottka, agenți)

Obiectul

Cu titlu principal, cerere de anulare în parte a deciziei C (2012) 8839 final a Comisiei din 5 decembrie 2012 privind o procedură de aplicare a articolului 101 TFUE și a articolului 53 din Acordul privind SEE (cazul COMP/39.437 – Tuburi pentru monitoare TV și monitoare de calculatoare) și cu titlu subsidiar, cerere de desființare sau de reducere a amenzilor aplicate reclamantei.

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

Obligă Koninklijke Philips Electronics NV la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 108, 13.4.2013.


19.10.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 346/21


Hotărârea Tribunalului din 9 septembrie 2015 – Toshiba/Comisia

(Cauza T-104/13) (1)

((„Concurență - Înțelegeri - Piața mondială a tuburilor pentru monitoare TV și monitoare de calculatoare - Decizie prin care se constată o încălcare a articolului 101 TFUE și a articolului 53 din Acordul privind SEE - Acorduri și practici concertate în materie de prețuri, de împărțire a piețelor, de capacități și de producție - Dovada participării la înțelegere - Încălcare unică și continuă - Imputabilitatea încălcării - Control comun - Amenzi - Fond”))

(2015/C 346/23)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Toshiba Corp. (Tokyo, Japonia) (reprezentanți: J. MacLennan, solicitor, J. Jourdan, A. Schulz și P. Berghe, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentant(ți): M. Biolan, V. Bottka și M. Kellerbauer, agenți)

Obiectul

Cerere de anulare a Deciziei C(2012) 8839 final a Comisiei din 5 decembrie 2012 privind o procedură în temeiul articolului 101 TFUE și al articolului 53 din Acordul privind SEE (cazul COMP/39.437 – Tuburi pentru monitoare TV și monitoare de calculatoare), în măsura în care o privește pe reclamantă, precum și, cu titlu subsidiar, o cerere de desființare sau de reducere a cuantumului amenzii care i-a fost aplicată.

Dispozitivul

1)

Anulează în parte articolul 1 alineatul (2) litera (d) din Decizia C(2012) 8839 final a Comisiei din 5 decembrie 2012 privind o procedură în temeiul articolului 101 TFUE și al articolului 53 din Acordul privind SEE (cazul COMP/39.437 – Tuburi pentru monitoare TV și monitoare de calculatoare), în măsura în care în acesta se constată că Toshiba Corp. a participat la o înțelegere mondială pe piața tuburilor cinescop color utilizate pentru televizoarele color de la 16 mai 2000 până la 31 martie 2003.

2)

Anulează articolul 2 alineatul (2) litera (g) din această decizie, în măsura în care prin acesta se aplică Toshiba o amendă de 28 048 000 de euro pentru participarea sa directă la o înțelegere mondială pe piața tuburilor cinescop color utilizate pentru televizoarele color.

3)

Stabilește cuantumul amenzii aplicate Toshiba la articolul 2 alineatul (2) litera (h) din decizia în cauză, în solidar cu Panasonic Corp. și cu MT Picture Display Co. Ltd, la 82 826 000 de euro.

4)

Respinge în rest acțiunea.

5)

Obligă fiecare parte să suporte propriile cheltuieli de judecată.


(1)  JO C 114, 20.4.2013.


19.10.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 346/22


Hotărârea Tribunalului din 4 septembrie 2015 – Regatul Unit/Comisia

(Cauza T-245/13) (1)

([„FEOGA - Secțiunea «Garantare» - FEGA și FEADR - Cheltuieli excluse de la finanțare - Regim de plată unică - Controale-cheie - Controale secundare - Articolele 51, 53, 73 și 73a din Regulamentul (CE) nr. 796/2004”])

(2015/C 346/24)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamant: Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (reprezentanți: inițial C. Murrell, M. Holt și E. Jenkinson, ulterior M. Holt, agenți, asistați de D. Wyatt, QC, și de V. Wakefield, barrister)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: P. Rossi și K. Skelly, agenți)

Obiectul

Cerere de anulare în parte a Deciziei de punere în aplicare 2013/123/UE a Comisiei din 26 februarie 2013 de excludere de la finanțarea de către Uniunea Europeană a anumitor cheltuieli contractate de statele membre în cadrul secțiunii „Garantare” a Fondului european de orientare și garantare agricolă (FEOGA), în cadrul Fondului european de garantare agricolă (FEGA) și în cadrul Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) (JO L 67, p. 20), în măsura în care această decizie privește o poziție din anexa I, referitoare la o corecție extrapolată de 5,19 % aplicată cheltuielilor efectuate în Irlanda de Nord (Regatul Unit) în cursul exercițiului financiar 2010, în cuantum de 16 513 582,57 euro.

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord suportă, pe lângă propriile cheltuieli de judecată, cheltuielile de judecată efectuate de Comisia Europeană.


(1)  JO C 189, 29.6.2013.


19.10.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 346/22


Hotărârea Tribunalului din 10 septembrie 2015 – Grecia/Comisia

(Cauza T-346/13) (1)

((„FEOGA - Secțiunea «Garantare» - FEGA și FEADR - Cheltuieli excluse de la finanțare - Dezvoltare rurală - Agromediu - Caracterul adecvat al controalelor - Corecții financiare forfetare”))

(2015/C 346/25)

Limba de procedură: greaca

Părțile

Reclamantă: Republica Elenă (reprezentanți: inițial I-K. Chalkias, X. Basakou și A.-E. Vasilopoulou, ulterior A.-E. Vasilopoulou, G. Kanellopoulos și O. Tsirkinidou, agenți)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: A. Marcoulli și D. Triantafyllou, agenți)

Obiectul

Cerere de anulare a Deciziei de punere în aplicare 2013/214/UE a Comisiei din 2 mai 2013 de excludere de la finanțarea de către Uniunea Europeană a anumitor cheltuieli contractate de statele membre în cadrul secțiunii Garantare a Fondului european de orientare și garantare agricolă (FEOGA), în cadrul Fondului european de garantare agricolă (FEGA) și în cadrul Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) (JO L 123, p. 11).

Dispozitivul

1)

Anulează Decizia de punere în aplicare 2013/214/UE a Comisiei din 2 mai 2013 de excludere de la finanțarea de către Uniunea Europeană a anumitor cheltuieli contractate de statele membre în cadrul secțiunii Garantare a Fondului european de orientare și garantare agricolă (FEOGA), în cadrul Fondului european de garantare agricolă (FEGA) și în cadrul Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), în măsura în care aplică Republicii Elene o corecție financiară de 2 % în ceea ce privește submăsurile de agromediu „Producția ecologică” și „Creșterea șeptelului bio”.

2)

Respinge acțiunea în rest.

3)

Republica Elenă și Comisia Europeană suportă propriile cheltuieli de judecată.


(1)  JO C 245, 24.8.2013.


19.10.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 346/23


Hotărârea Tribunalului din 10 septembrie 2015 – H&M Hennes & Mauritz/OAPI – Yves Saint Laurent (Genți de mână)

(Cauza T-525/13) (1)

([„Desen sau model industrial comunitar - Procedură de declarare a nulității - Desen sau model industrial comunitar înregistrat reprezentând genți de mână - Desen sau model industrial anterior - Motiv de nulitate - Caracter individual - Articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 6/2002 - Obligația de motivare”])

(2015/C 346/26)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: H&M Hennes & Mauritz BV & Co. KG (Hamburg, Germania) (reprezentanți: H. Hartwig și A. von Mühlendahl, avocați)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (reprezentant: A. Folliard-Monguiral, agent)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs a OAPI, intervenientă la Tribunal: Yves Saint Laurent SAS (Paris, Franța) (reprezentant: N. Decker, avocat)

Obiectul

Acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei a treia de recurs a OAPI din 8 iulie 2013 (cauza R 207/2012-3) privind o procedură de declarare a nulității între H&M Hennes & Mauritz BV & Co. KG și Yves Saint Laurent SAS.

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

Obligă H&M Hennes & Mauritz BV & Co. KG la plata cheltuielilor de judecată, inclusiv a celor pe care Yves Saint Laurent SAS le-a efectuat în legătură cu procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs a Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI).


(1)  JO C 359, 7.12.2013.


19.10.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 346/24


Hotărârea Tribunalului din 10 septembrie 2015 – H&M Hennes & Mauritz/OAPI – Yves Saint Laurent (Poșete)

(Cauza T-526/13) (1)

([„Desen sau model comunitar - Procedura de declarare a nulității - Desen sau model comunitar înregistrat care reprezintă poșete - Desen sau model anterior - Motiv de nulitate - Caracter individual - Articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 6/2002 - Obligația de motivare”])

(2015/C 346/27)

Limba de procedură: engleza

Părţile

Reclamantă: H&M Hennes & Mauritz BV & Co. KG (Hamburg, Germania) (reprezentanţi: H. Hartwig și A. von Mühlendahl, avocați)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieţei Interne (mărci, desene şi modele industriale) (reprezentant: A. Folliard-Monguiral, agent)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs a OAPI, intervenientă la Tribunal: Yves Saint Laurent SAS (Paris, Franța) (reprezentant: N. Decker, avocat)

Obiectul

Acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei a treia de recurs a OAPI din 8 iulie 2013 (cauza R 208/2012-3) privind o procedură de declarare a nulității între H&M Hennes & Mauritz BV & Co. KG și Yves Saint Laurent SAS.

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

Obligă H&M Hennes & Mauritz BV & Co. KG la plata cheltuielilor de judecată, inclusiv a celor efectuate de Yves Saint Laurent SAS în cursul procedurii în fața Camerei de recurs a Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieţei Interne (mărci, desene şi modele industriale) (OAPI).


(1)  JO C 359, 7.12.2013.


19.10.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 346/25


Hotărârea Tribunalului din 8 septembrie 2015 – Gold Crest/OAPI (MIGHTY BRIGHT)

(Cauza T-714/13) (1)

([„Marcă comunitară - Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale MIGHTY BRIGHT - Motiv absolut de refuz - Lipsa caracterului distinctiv - Articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”])

(2015/C 346/28)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Gold Crest LLC (Goleta, Statele Unite) (reprezentanți: P. Rath și W. Festl-Wietek, avocați)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (reprezentant: S. Bonne, agent)

Obiectul

Acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei a doua de recurs a OAPI din 8 octombrie 2013 (cauza R 2038/2012-2), privind o cerere de înregistrare a semnului verbal MIGHTY BRIGHT drept marcă comunitară

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

Gold Crest LLC suportă propriile cheltuieli de judecată, precum și cheltuielile de judecată efectuate de Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI).


(1)  JO C 61, 1.3.2014.


19.10.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 346/25


Hotărârea Tribunalului din Ana Pérez Gutiérrez – Pérez Gutiérrez/Comisia

(Cauza T-168/14) (1)

((„Răspundere extracontractuală - Sănătate publică - Directiva 2001/37/CE - Fabricare, prezentare și vânzare a produselor din tutun - Fotografii color propuse de Comisie ca avertismente referitoare la sănătate care trebuie să figureze pe pachetele de țigări - Decizia 2003/641/CE - Utilizare neautorizată a imaginii unei persoane decedate - Prejudiciu personal al văduvei persoanei decedate”))

(2015/C 346/29)

Limba de procedură: spaniola

Părțile

Reclamantă: Ana Pérez Gutiérrez (Mataró, Spania) (reprezentant: J. Soler Puebla, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: J. Baquero Cruz și C. Cattabriga, agenți)

Obiectul

Acțiune în despăgubire prin care se urmărește, pe de o parte, repararea prejudiciului pe care reclamanta pretinde că l-a suferit ca urmare a utilizării neautorizate a imaginii soțului său decedat printre fotografiile propuse de Comisie pentru avertismentele referitoare la sănătate care trebuie să figureze pe ambalajele produselor din tutun, conform articolului 5 alineatul (3) primul paragraf din Directiva 2001/37/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iunie 2001 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre în materie de fabricare, prezentare și vânzare a produselor din tutun (JO L 194, p. 26, Ediție specială, 15/vol. 7, p. 125) și Deciziei C(2003)641 a Comisiei din 5 septembrie 2003 privind utilizarea fotografiilor color sau a altor ilustrații ca avertismente referitoare la sănătate pe pachetele de țigări (JO L 226, p. 24, Ediție specială, 15/vol. 10, p. 53), și, pe de altă parte, retragerea imaginii soțului său decedat și interzicerea utilizării acesteia în Uniunea Europeană

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

O obligă pe doamna Ana Pérez Gutiérrez la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 135, 5.5.2014.


19.10.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 346/26


Hotărârea Tribunalului din 3 septembrie 2015 – iNET24 Holding/OAPI (DIRECT24)

(Cauza T-225/14) (1)

([„Marcă comunitară - Înregistrare internațională care desemnează Comunitatea Europeană - Marca verbală IDIRECT24 - Motiv absolut de refuz - Lipsa caracterului distinctiv - Articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009 - Obligație de motivare - Articolul 75 din Regulamentul nr. 207/2009”])

(2015/C 346/30)

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamantă: iNET24 Holding AG (Feusisberg, Elveția) (reprezentanți: S. Kirschstein-Freund, B. Breitinger și V. Dalichau, avocați)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (reprezentanți: inițial A. Pohlmann și S. Hanne, agenți)

Obiectul

Acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei a cincea de recurs a OAPI din 4 februarie 2014 (cauza R 1867/2013-5) privind înregistrarea internațională care desemnează Comunitatea Europeană a mărcii verbale IDIRECT24.

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

Obligă iNET24 Holding AG la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 184, 16.6.2014.


19.10.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 346/27


Hotărârea Tribunalului din 3 septembrie 2015 – Warenhandelszentrum/OAPI – Baumarkt Max Bahr (NEW MAX)

(Cauza T-254/14) (1)

([„Marcă comunitară - Procedură de opoziție - Cererea de înregistrare a mărcii comunitare figurative NEW MAX - Marcă comunitară figurativă anterioară MAX - Motiv relativ de refuz - Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”])

(2015/C 346/31)

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamantă: Warenhandelszentrum Ltd (Neu-Ulm, Germania) (reprezentant: F. P. Hirschel, avocat)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (reprezentanți: inițial A. Pohlmann, ulterior S. Hanne, agenți)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs a OAPI, intervenientă la Tribunal: Baumarkt Max Bahr GmbH & Co. KG (Hamburg, Germania)

Obiectul

Acțiune formulată împotriva deciziei Camerei întâi de recurs a OAPI din 29 ianuarie 2014 (cauza R 2035/2012-1), privind o procedură de opoziție între Baumarkt Max Bahr GmbH& Co. KG și Warenhandelszentrum Ltd.

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

Obligă Warenhandelszentrum Ltd la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 194, 24.6.2014.


19.10.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 346/28


Hotărârea Tribunalului din 9 septembrie 2015 – Dairek Attoumi/OAPI – Diesel (DIESEL)

(Cauza T-278/14) (1)

([„Desen sau model comunitar - Procedură de nulitate - Desen sau model comunitar înregistrat DIESEL - Marcă internațională verbală anterioară DIESEL - Motiv de nulitate - Utilizarea unui semn distinctiv - Risc de confuzie - Articolul 25 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002 - Proba utilizării serioase - Suspendarea procedurii administrative”])

(2015/C 346/32)

Limba de procedură: spaniola

Părţile

Reclamant: Mansour Dairek Attoumi (Badalona, Spania) (reprezentanţi: E. Manresa Medina și J. Manresa Medina, avocați)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieţei Interne (mărci, desene şi modele industriale) (reprezentanţi: O. Mondéjar Ortuño și V. Melgar, agenți)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs a OAPI, intervenientă la Tribunal: Diesel SpA (Breganze, Italia) (reprezentanți: F. Celluprica și F. Fischetti, avocați)

Obiectul

Acțiunea formulată împotriva Deciziei Camerei a treia de recurs a OAPI din 18 februarie 2014 (cauza R 855/2012-3) privind o procedură de nulitate între Diesel SpA și domnul Mansour Dairek Attoumi

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

Îl obligă pe domnul Mansour Dairek Attoumi la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 253, 4.8.2014.


19.10.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 346/28


Hotărârea Tribunalului din 9 septembrie 2015 – Verein StHD/OAPI (reprezentarea unei panglici negre)

(Cauza T-530/14) (1)

([„Marcă comunitară - Cerere de înregistrare a unei mărci comunitare figurative reprezentând o panglică neagră - Motiv absolut de refuz - Lipsa caracterului distinctiv - Articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”])

(2015/C 346/33)

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamantă: Verein Sterbehilfe Deutschland (Verein StHD) (Zürich, Elveţia) (reprezentant: P. Brauns, avocat)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI) (reprezentant: M. Fischer, agent)

Obiectul

Acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei a patra de recurs a OAPI din 5 mai 2014 (cauza R 1940/2013-4) privind o cerere de înregistrare a unui semn figurativ reprezentând o panglică neagră ca marcă comunitară

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

Obligă Verein Sterbehilfe Deutschland (Verein StHD) la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 303, 8.9.2014.


19.10.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 346/29


Hotărârea Tribunalului din 9 septembrie 2015 – Inditex/OAPI – Ansell (ZARA)

(Cauza T-584/14) (1)

([„Marcă comunitară - Procedură de decădere - Marcă comunitară verbală ZARA - Utilizare serioasă - Articolul 51 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”])

(2015/C 346/34)

Limba de procedură: spaniola

Părțile

Reclamantă: Industria de Diseño Textil, SA (Inditex) (Arteixo, Spania) (reprezentant: C. Duch Fonoll, avocat)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (reprezentant: J. Crespo Carrillo, agent)

Celelalte părţi din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs a OAPI: Zainab Ansell și Roger Ansell (Moshi, Tanzania)

Obiectul

Acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei a doua de recurs a OAPI din 19 mai 2014 (cauza R 1118/2013-2), referitoare la o procedură de decădere între domnii Zainab Ansell și Roger Ansell, pe de o parte, și Industria de Diseño Textil, SA (Inditex), pe de altă parte

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

Obligă Industria de Diseño Textil, SA (Inditex) la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 339, 29.9.2014.


19.10.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 346/30


Hotărârea Tribunalului din 9 septembrie 2015 – SV Capital/ABE

(Cauza T-660/14) (1)

((„Politica economică și monetară - Cerere de deschidere a unei anchete pentru o pretinsă încălcare a dreptului Uniunii - Decizie a ABE - Decizie a comisiei de apel a autorităților europene de supraveghere - Invocare din oficiu - Necompetența autorului actului - Acțiune în anulare - Termen de introducere a acțiunii - Tardivitate - Inadmisibilitate parțială”))

(2015/C 346/35)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: SV Capital OÜ (Tallinn, Estonia) (reprezentant: M. Greinoman, avocat)

Pârâtă: Autoritatea Bancară Europeană (ABE) (reprezentanți: J. Overett Somnier și Z. Giotaki, agenți, asistați de F. Tuytschaever, avocat)

Intervenientă în susținerea pârâtei: Comisia Europeană (reprezentanți: W. Mölls și K.-P. Wojcik, agenți)

Obiectul

Cerere de anulare, pe de o parte, a Deciziei C 2013 002 a ABE din 21 februarie 2014 de respingere a cererii reclamantei prin care se solicită deschiderea unei anchete împotriva autorităților de supraveghere din sectorul financiar estonian și finlandez, în temeiul articolului 17 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei (JO L 331, p. 12), ca urmare a unei pretinse încălcări a dreptului Uniunii Europene, și, pe de altă parte, a Deciziei 2014-C1-02 a comisiei de apel a autorităților europene de supraveghere din 14 iulie 2014 de respingere a contestației formulate împotriva acestei decizii.

Dispozitivul

1)

Anulează Decizia 2014-C1-02 a comisiei de apel a autorităților europene de supraveghere din 14 iulie 2014.

2)

Respinge în rest acțiunea.

3)

Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.


(1)  JO C 431, 1.12.2014.


19.10.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 346/30


Ordonanța președintelui Tribunalului din 1 septembrie 2015 – Franța/Comisia

(Cauza T-344/15 R)

([„Măsuri provizorii - Acces la documentele instituțiilor - Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 - Documente transmise de autoritățile franceze Comisiei în cadrul procedurii prevăzute de Directiva 98/34/CE - Opoziția Franței la divulgarea documentelor - Decizie prin care se acordă unui terț accesul la documente - Cerere de suspendare a executării - Urgenţă - Fumus boni iuris - Evaluare comparativă a intereselor”])

(2015/C 346/36)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Republica Franceză (reprezentanți: F. Alabrune, G. de Bergues, D. Colas și F. Fize, agenți)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: J. Baquero Cruz și F. Clotuche-Duvieusart, agenți)

Obiectul

Cerere de suspendare a executării Deciziei GESTDEM 2014/6046 din 21 aprilie 2015 privind o cerere de confirmare a accesului la documente în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei (JOL 145, p. 43, Ediție specială, 1/vol. 3, p. 76), prin care Comisia a permis accesul la două documente emise de autoritățile franceze care îi fuseseră transmise în cadrul procedurii prevăzute de Directiva 98/34/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 iunie 1998 referitoare la procedura de furnizare de informații în domeniul standardelor, reglementărilor tehnice și al normelor privind serviciile societății informaționale (JO L 204, p. 37, Ediție specială, 13/vol. 23, p. 207)

Dispozitivul

1)

Suspendă executarea Deciziei GESTDEM 2014/6046 a Comisiei Europene din 21 aprilie 2015 privind o cerere de confirmare a accesului la documente în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei, prin care Comisia a permis accesul la două documente emise de autoritățile franceze, care îi fuseseră transmise în cadrul procedurii prevăzute de Directiva 98/34/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 iunie 1998 referitoare la procedura de furnizare de informații în domeniul standardelor, reglementărilor tehnice și al normelor privind serviciile societății informaționale.

2)

Cererea privind cheltuielile de judecată se soluționează odată cu fondul.


19.10.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 346/31


Acțiune introdusă la 9 iulie 2015 – Renfe-Operadora/OAPI (AVE)

(Cauza T-367/15)

(2015/C 346/37)

Limba de procedură: spaniola

Părțile

Reclamantă: Renfe-Operadora, Entidad Pública Empresarial (Madrid, Spania) (reprezentanți: J.-B. Devaureix și M. Hernández Sandoval, avocați)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI)

Datele privind procedura în fața OAPI

Marca în litigiu: marca comunitară figurativă care cuprinde elementul verbal „AVE” – cerere de restitutio in integrum – cererea de înregistrare nr. 5 640 198

Decizia atacată: Decizia Camerei a cincea de recurs a OAPI din 24/4/2015 în cauza R 712/2014-5

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea deciziei atacate și admiterea cererii sale de „restitutio in integrum” și, în consecință, declararea drept admisibilă a căii de atac formulate de reclamantă împotriva deciziei pronunțate de divizia de anulare la 4 februarie 2014, pe care Camera a cincea de recurs a OAPI va trebui să o anuleze în cadrul căii de atac corespunzătoare;

obligarea OAPI la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele invocate

descrierea incompletă a faptelor în decizia atacată, nereguli comise în derularea procedurii care conduc la încălcarea dreptului la apărare al reclamantei și la încălcarea obligației de diligență în privința reclamantei;

aprecierea eronată a elementelor de probă, lipsa de proporție între eroarea formală pretins săvârșită de reclamantă și consecințele care decurg de aici, reclamanta fiind lipsită de dreptul său la o cale de atac împotriva unei decizii care aduce atingere intereselor sale, și o abordare excesiv de strictă în decizia adoptată;

încălcarea dreptului la apărare al reclamantei, care s-a aflat în imposibilitatea de a ataca motivele de fond pe care se întemeiază declararea nulității parțiale a mărcii „AVE”.


19.10.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 346/32


Recurs introdus la 13 august 2015 de Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) împotriva Hotărârii din 3 iunie 2015 a Tribunalului Funcției Publice în cauza F-78/14, Gross/SEAE

(Cauza T-472/15 P)

(2015/C 346/38)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Recurent: Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) (reprezentanți: S. Marquardt și M. Silva, agenți)

Cealaltă parte din procedură: Philipp Oliver Gross (Bruxelles, Belgia)

Concluziile

Recurentul solicită Tribunalului:

anularea Hotărârii Tribunalului Funcției Publice a Uniunii Europene (Camera a treia) din 3 iunie 2015 în cauza F-78/14 (Gross/SEAE)

admiterea concluziilor formulate de recurent în primă instanță;

obligarea intimatului la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În susținerea recursului, recurentul invocă șapte motive, dintre care unele privesc sistemul de evaluare, iar altele privesc sistemul de promovare.

Cu privire la sistemul de evaluare

1.

Primul motiv, întemeiat pe o încălcare a articolului 43 din Statutul funcționarilor Uniunii Europene (denumit în continuare „statutul”), a normelor în materie de repartizare a sarcinii probei, a interdicției de pronunțare ultra petita și a dreptului la apărare al recurentului.

2.

Al doilea motiv, întemeiat pe o încălcare a limitelor controlului jurisdicțional. Recurentul arată că, în hotărârea atacată, în mai multe rânduri, Tribunalul Funcție Publice (denumit în continuare „TFP”) depășește limitele controlului său și pare să dorească să îi impună adoptarea unui anumit sistem de evaluare.

3.

Al treilea motiv, întemeiat pe o eroare de drept în ceea ce privește lipsa de obiectivitate a unui sistem de evaluare neexprimat în cifre și pe o încălcare a articolului 43 din statut.

4.

Al patrulea motiv, întemeiat pe o încălcare a articolului 266 TFUE în măsura în care, anulând în parte decizia în litigiu, TFP ar fi făcut imposibilă executarea hotărârii atacate fără a genera alte nelegalități. Recurentul arată că în cazul în care articolul 4 din decizia atacată este nelegal, va trebui realizată o nouă analiză comparativă a meritelor intimatului cu cele ale celorlalți funcționari promovabili din gradul său în executarea hotărârii atacate, pe baza rapoartelor de evaluare care, potrivit celor statuate de TFP, nu permit efectuarea acestei analize pe o bază obiectivă și comparabilă.

Cu privire la sistemul de promovare

5.

Al cincilea motiv, întemeiat pe o încălcare a interdicției de pronunțare ultra petita și a drepturilor la apărare a recurentului.

6.

Al șaselea motiv, întemeiat pe o încălcare a normelor în materie de repartizare a sarcinii probei.

7.

Al șaptelea motiv, întemeiat pe o eroare de drept în ceea ce privește încălcarea de către recurent a articolului 45 din statut.


19.10.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 346/33


Acțiune introdusă la 21 august 2015 – România/Comisia

(Cauza T-478/15)

(2015/C 346/39)

Limba de procedură: româna

Părțile

Reclamantă: România (reprezentanți: R. Radu, A. Buzoianu, E. Gane, agenți)

Pârâtă: Comisia Europeană

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

Anularea deciziei Comisiei adoptată sub forma scrisorii nr. BUDG/B/3/MV D(2015) 2453089 din 11 iunie 2015 prin care impune României să-i pună la dispoziție suma de 1 079 513,09 EUR brut, cu titlu de resurse proprii;

Obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamanta invocă patru motive.

1.

Primul motiv întemeiat pe lipsa de competență a Comisiei Europene de a adopta decizia atacată

Legislația Uniunii Europene nu conține nicio prevedere care să confere Comisiei competența de a stabili în sarcina unui stat membru o obligație de plată a unei sume de bani care corespunde pierderii de resurse proprii ale Uniunii Europene, pierdere intervenită ca urmare a remiterilor de datorii vamale decise de către un alt stat membru ce era responsabil cu evaluarea, colectarea și virarea taxelor vamale la bugetul Uniunii Europene, cu titlu de resurse proprii tradiționale.

2.

Al doilea motiv întemeiat pe motivarea insuficientă și inadecvată a deciziei atacate

Decizia atacată nu este suficient și adecvat motivată, așa cum prevede articolul 296 TFUE, întrucât, pe de o parte, decizia atacată nu conține temeiul juridic în baza căruia a fost adoptată, iar acesta nu poate fi determinat nici prin raportare la alte elemente ale scrisorii și, pe de altă parte, Comisia nu a oferit, în cuprinsul deciziei atacate, raționamentul juridic care a dus la stabilirea obligației de plată în sarcina României.

3.

Al treilea motiv întemeiat pe exercitarea competenței Comisiei de o manieră necorespunzătoare

În măsura în care Tribunalul va decide că instituția Uniunii Europene a acționat în limitele competenței acesteia conferite de tratate, România consideră că aceasta și-a exercitat competența de o manieră necorespunzătoare, cu încălcarea principiului bunei administrări și a dreptului la apărare al statului român.

Comisia și-a încălcat obligația de diligență și de bună administrare omițând să examineze cu atenție toate informațiile relevante de care dispunea sau să solicite alte informații necesare înainte de adoptarea deciziei atacate. Comisia nu a demonstrat o legătură directă de cauzalitate între faptele reproșate României și pierderea de resurse proprii ale Uniunii Europene. De asemenea, Comisia nu a justificat suma solicitată României prin raportare la cuantumul taxelor vamale corespunzătoare valorii operațiunilor de tranzit în cauză, bazându-se pe valoarea remisă de către Germania.

Demersul Comisiei a fost lipsit de predictibilitate și nu a permis României să își exercite dreptul la apărare.

4.

Al patrulea motiv întemeiat pe încălcarea cerințelor securității juridice și a așteptărilor legitime

Normele juridice în baza cărora Comisia a stabilit obligația de plată nu au fost identificate și precizate în aceasta, iar aplicarea lor nu a fost previzibilă pentru România. Statul român nu putea prevedea și nici nu putea avea cunoștință, înaintea primirii scrisorii Comisiei, de obligația de a pune la dispoziția bugetului Uniunii a sumei de bani solicitate. De asemenea, România consideră că, prin emiterea deciziei atacate și stabilirea obligației de plată în sarcina României, după cinci ani de la producerea evenimentelor și în pofida concluziilor formulate de Comisie în dialogul purtat în acest interval cu autoritățile române, instituția Uniunii Europene a încălcat așteptările legitime ale statului român în ceea ce privește lipsa unei obligații a acestuia în raport cu plata taxelor vamale aferente operațiunilor de tranzit în cauză.


19.10.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 346/35


Acțiune introdusă la 31 august 2015 – Țările de Jos/Comisia

(Cauza T-501/15)

(2015/C 346/40)

Limba de procedură: neerlandeza

Părțile

Reclamant: Regatul Țărilor de Jos (reprezentanți: M. Bulterman, B. Koopman și H. Stergiou, agenți)

Pârâtă: Comisia Europeană

Concluziile

Reclamantul solicită Tribunalului:

anularea Deciziei de punere în aplicare (UE) 2015/1119 a Comisiei

în măsura în care are în vedere corecția financiară în cuantum de 336 064,53 euro (2009), de 403 863,66 euro (2010) și de 230 786,49 euro (2011), impusă de Comisia Europeană pentru motivul indulgenței sistemului de sancționare;

în măsura în care are în vedere corecția financiară impusă pentru controlul parțial pentru 3 SMR-uri în 2009 (1 597 182 de euro, 15,53 euro și 358,20 euro), pentru 4 SMR-uri în 2010 (1 630 540,68 euro și 6 520,50 euro) și pentru 4 SMR-uri în 2011 (1 631 326,51 euro), întrucât Comisia Europeană consideră în mod eronat că Țările de Jos ar fi încălcat SMR-ul 8 și

obligarea Comisiei Europene la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Reclamantul solicită anularea în parte a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2015/1119 a Comisiei din 22 iunie 2015 de excludere de la finanțarea de către Uniunea Europeană a anumitor cheltuieli efectuate de statele membre în cadrul Fondului european de garantare agricolă (FEGA) și al Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) [notificată cu numărul C(2015) 4076] (JO L 182, p. 39).

În susținerea acțiunii, reclamantul invocă două motive.

1.

Primul motiv, întemeiat pe încălcarea articolului 24 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 (1) și a articolului 71 din Regulamentul (CE) nr. 1122/2009 (2), întrucât Comisia a concluzionat, cu încălcarea acestor dispoziții, în sensul indulgenței sistemului de sancționare olandez.

2.

Al doilea motiv, întemeiat pe încălcarea articolelor 3, 4 și 5 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, întrucât Comisia a concluzionat, cu încălcarea acestor dispoziții și în contradicție cu principiul securității juridice, că Țările de Jos au efectuat un control parțial pentru cerința legală în materie de gestionare 8 („SMR”) prevăzută în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 73/2009. Reclamantul susține că Comisia consideră în mod eronat că sistemul de sancționare olandez nu respectă toate cerințele Regulamentului (CE) nr. 21/2004 (3) și ale articolelor 3, 4 și 5 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009.


(1)  Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune și de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 (JO L 30, p. 16, rectificare în JO 2010, L 43, p. 7).

(2)  Regulamentul (CE) nr. 1122/2009 al Comisiei din 30 noiembrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce privește ecocondiționalitatea, modularea și sistemul integrat de administrare și control în cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori prevăzute de regulamentul respectiv, precum și de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește ecocondiționalitatea în cadrul schemei de ajutoare prevăzute pentru sectorul vitivinicol (JO L 316, p. 65).

(3)  Regulamentul (CE) nr. 21/2004 al Consiliului din 17 decembrie 2003 de stabilire a unui sistem de identificare și de înregistrare a animalelor din speciile ovină și caprină și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 și a Directivelor 92/102/CEE și 64/432/CEE (JO L 5, p. 8, Ediție specială, 03/vol. 52, p. 146).


19.10.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 346/36


Acțiune introdusă la 1 septembrie 2015 – Spania/Comisia

(Cauza T-502/15)

(2015/C 346/41)

Limba de procedură: spaniola

Părțile

Reclamant: Regatul Spaniei (reprezentant: L. Banciella Rodríguez-Miñón)

Pârâtă: Comisia Europeană

Concluziile

Reclamantul solicită Tribunalului:

anularea în parte a Deciziei de punere în aplicare a Comisiei din 22 iunie 2015 de excludere de la finanțarea de către Uniunea Europeană a anumitor cheltuieli efectuate de statele membre în cadrul Fondului european de garantare agricolă (FEGA) și al Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) în măsura în care se referă la Regatul Spaniei;

obligarea Comisiei Europene la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamantul invocă patru motive.

În ceea ce privește comunitatea autonomă Catalonia:

1.

Corecția forfetară impusă în cuantum net de 609 337,80 euro și metoda de calcul utilizată sunt contrare articolului 31 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005 privind finanțarea politicii agricole comune și orientărilor enunțate în Documentul nr. VI/5330/97 al Comisiei din 23 decembrie 1997 (Orientări privind calcularea consecințelor financiare în cadrul pregătirii deciziei de închidere a conturilor FEOGA-Garantare), precum și documentului AGRl-64043-2005 (Communication from the Commission, on how the Commission intends in the context of the EAGGF-Guarantee clearance procedure to handle shortcomings in the context of cross-compliance control system implemented by the Member State) întrucât nu rezultă că este necesară efectuarea unei estimări forfetare, dat fiind că Regatul Spaniei a prezentat o evaluare punctuală a riscului real pentru fond. Măsurile de aplicare adoptate de Comisie sunt nu doar incorecte, ci și disproporționate și nejustificate.

2.

Adiționarea la calculul forfetar general de 2 % a corecției impuse cu caracter punctual în cuantum de 609 337,80 euro, precum și metoda de calcul sunt contrare articolului 31 alineatul (2) din regulamentul menționat și documentelor Comisiei referitoare la orientările privind calcularea corecțiilor financiare, întrucât nu se pot utiliza și cumula în mod simultan două metode de calcul pentru aceeași încălcare. Pe lângă faptul că este incoerent din punct de vedere juridic, acest lucru este întru totul disproporționat și nejustificat.

3.

Corecția impusă pentru anul de cerere 2009, exercițiile financiare 2011 și 2012, încalcă articolul 31 alineatul (4) din regulamentul menționat, implică o încălcare a principiului cooperării loiale și face imposibilă exercitarea dreptului la apărare al Regatului Spaniei în măsura în care Comisia a extins în mod nejustificat corecția financiară la o perioadă ulterioară celor 24 de luni care au precedat notificarea, în condițiile în care, în plus, deficiențele fuseseră deja remediate de Regatul Spaniei.

În ceea ce privește comunitatea autonomă a Insulelor Canare:

4.

Corecția forfetară impusă în cuantum de 1 689 689,03 euro și metoda de calcul utilizată sunt contrare articolului 31 alineatul (2) din Regulamentul nr. 1290/2005 și orientărilor enunțate în Documentul AGRI/D/40474/2010-REV 1 al Comisiei.


Tribunalul Funcției Publice

19.10.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 346/38


Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 9 septembrie 2015 – De Loecker/SEAE

(Cauza F-28/14) (1)

((Funcție publică - Personalul SEAE - Agent temporar - Șef de delegație într-o țară terță - Ruperea legăturii de încredere - Transfer la sediul SEAE - Reziliere anticipată a contractului de angajare - Preaviz - Motivarea deciziei - Articolul 26 din statut - Dreptul la apărare - Dreptul de a fi ascultat))

(2015/C 346/42)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Stéphane De Loecker (Bruxelles, Belgia) (reprezentanți: inițial J.-N. Louis și D. de Abreu Caldas, avocați, ulterior J.-N. Louis și N. de Montigny, avocați)

Pârât: Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) (reprezentanți: S. Marquardt și M. Silva, agenți)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziilor Înaltului Reprezentant al Uniunii Europene de a rezilia contractul de agent temporar al reclamantului, de a refuza să îl asculte în legătură cu fapte de hărțuire morală, de a respinge cererea sa privind desemnarea unui anchetator extern și de a înregistra cu titlu de cerere plângerea reclamantului

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

Domnul De Loecker suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligat să suporte toate cheltuielile de judecată efectuate de Serviciul European de Acțiune Externă.


(1)  JO C 184, 16.6.2014, p. 44.


19.10.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 346/38


Ordonanța Tribunalului Funcției Publice din 7 septembrie 2015 – Verhelst/EMA

(Cauza F-9/15) (1)

(2015/C 346/43)

Limba de procedură: franceza

Președintele Camerei a treia a dispus radierea cauzei.


(1)  JO C 118, 13.4.2015, p. 46.