ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 325

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 58
2 octombrie 2015


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

II   Comunicări

 

COMUNICĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Comisia Europeană

2015/C 325/01

Autorizație pentru ajutoarele de stat acordate în conformitate cu dispozițiile articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene — Cazuri în care Comisia nu ridică obiecţii ( 1 )

1

2015/C 325/02

Autorizație pentru ajutoarele de stat acordate în conformitate cu articolele 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene — Cazuri în care Comisia nu ridică obiecţii ( 2 )

13


 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

 

(2)   Text cu relevanță pentru SEE, cu excepția produselor prevăzute în anexa 1 la tratat

RO

 


II Comunicări

COMUNICĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

Comisia Europeană

2.10.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 325/1


Autorizație pentru ajutoarele de stat acordate în conformitate cu dispozițiile articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Cazuri în care Comisia nu ridică obiecţii

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2015/C 325/01)

Data adoptării deciziei

16.10.2013

Ajutorul nr.

SA.34982 (2013/N)

Stat membru

Polonia

Regiune

Titlu (şi/sau numele beneficiarului)

Pomoc dla Gaz-System S.A. na realizację sześciu Inwestycji w sieci przesyłowe gazu ziemnego.

Temei legal

1.

Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;

2.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne;

3.

Uchwała Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie „Polityki energetycznej dla Polski do 2030 roku”;

4.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej z dnia 7 grudnia 2007 r. (znak: C 2007/6321), zmieniony decyzją KE z dnia 21 grudnia 2011 r. (znak: K(2011)9376);

5.

Szczegółowy opis priorytetów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013;

6.

Lista Projektów Indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013;

Tipul măsurii

ajutor ad hoc

Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.

Obiectiv

Dezvoltare sectorială

Forma de ajutor

Subvenţie directă

Buget

Buget global: PLN 1  949,57 (în milioane)

Valoare

50 %

Durată (perioadă)

pâna la 31.12.2020

Sectoare economice

Transporturi prin conducte

Numele şi adresa autorităţii de acordare a ajutorului

Instytut Nafty i Gazu (INiG)

ul. Lubicz 25, 31-503 Kraków

Alte informaţii

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informaţiile confidenţiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data adoptării deciziei

07.05.2014

Ajutorul nr.

SA.36591 (2014/NN)

Stat membru

Irlanda

Regiune

Titlu (şi/sau numele beneficiarului)

Alleged aid to Waste to Energy facility in Ireland

Temei legal

Project Agreement between the Dublin City Council, on behalf of several local authorities, and Dublin Waste to Energy Limited (DWTEL)

Tipul măsurii

Ajutor individual

Dublin Waste to Energy Limited

Obiectiv

Forma de ajutor

Buget

Valoare

Măsura nu reprezintă ajutor

Durată (perioadă)

Sectoare economice

Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase

Numele şi adresa autorităţii de acordare a ajutorului

Dublin City Council

Civic Offices

Wood Quay, Dublin 8,

Alte informaţii

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informaţiile confidenţiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data adoptării deciziei

17.03.2014

Ajutorul nr.

SA.37479 (2014/N)

Stat membru

Belgia

Regiune

Titlu (şi/sau numele beneficiarului)

Fonds FWB-RTBF pour les séries belges

Temei legal

1)

Quatrième contrat de gestion de la RTBF 2013-2017 du 26 décembre 2012 (Moniteur Belge du 1er mars 2013);

2)

La convention relative à la mise en place du Fonds FWB-RTBF pour les séries belges;

3)

Cahier des Charges du Fonds FWB-RTBF pour les séries belges.

Tipul măsurii

Schemă

Obiectiv

Cultură

Forma de ajutor

Subvenție rambursabilă

Buget

Buget global: EUR 15,226 (în milioane)

Valoare

85 %

Durată (perioadă)

pâna la 31.12.2017

Sectoare economice

Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune; înregistrări audio şi activităţi de editare muzicală

Numele şi adresa autorităţii de acordare a ajutorului

Ministère de la Fédération Wallonie Bruxelles

Service Général de l'Audiovisuel et des Multimédias

Radio-Télévision belge de la Communauté Culturelle Française (RTBF)

44, Boulevard Léopold II

1080 Bruxelles

Belgique

Alte informaţii

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informaţiile confidenţiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data adoptării deciziei

23.07.2014

Ajutorul nr.

SA.38632 (2014/N)

Stat membru

Germania

Regiune

Titlu (şi/sau numele beneficiarului)

Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien – EEG 2014

Temei legal

Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz – EEG 2014)

Tipul măsurii

Schemă

Obiectiv

Protecţia mediului, Dezvoltare sectorială

Forma de ajutor

Subvenţie directă

Buget

Buget anual: EUR 22  000 (în milioane)

Valoare

100 %

Durată (perioadă)

Începând cu data de 01.08.2014

Sectoare economice

INDUSTRIA EXTRACTIVĂ, INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE, PRODUCŢIA ŞI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ŞI TERMICĂ; GAZE; APĂ CALDĂ ŞI AER CONDIŢIONAT

Numele şi adresa autorităţii de acordare a ajutorului

Gesetzgeber und Bundesministerium für Wirtschaft und Energie

Alte informaţii

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informaţiile confidenţiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data adoptării deciziei

17.07.2015

Ajutorul nr.

SA.39050 (2015/N)

Stat membru

Polonia

Regiune

Articolul 107 alineatul (3) litera (c)

Titlu (şi/sau numele beneficiarului)

Pomoc dla OGP Gaz-System S.A. na realizację Inwestycji w sieci przesyłowe gazu ziemnego w Polsce.

Temei legal

1.

Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 – Umowa partnerstwa.

2.

Projekt ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

3.

Projekt Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Tipul măsurii

Ajutor individual

Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.

Obiectiv

Dezvoltare sectorială

Forma de ajutor

Subvenţie directă

Buget

Buget global: PLN 3  131,5 (în milioane)

Valoare

100 %

Durată (perioadă)

01.01.2016 – 31.12.2022

Sectoare economice

Transporturi prin conducte

Numele şi adresa autorităţii de acordare a ajutorului

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

Alte informaţii

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informaţiile confidenţiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data adoptării deciziei

23.07.2015

Ajutorul nr.

SA.39078 (2014/N)

Stat membru

Danemarca

Regiune

DANMARK

Titlu (şi/sau numele beneficiarului)

Finansiering av den faste forbindelse over Femern Baelt

Temei legal

LOV nr 575 af 04/05/2015 Lov om anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende

landanlæg i Danmark

Tipul măsurii

Ajutor individual

Femern A/S

Obiectiv

Realizarea unui proiect important al Europei comune

Forma de ajutor

garantare, Împrumut/avansuri rambursabile

Buget

Valoare

Măsura nu reprezintă ajutor

Durată (perioadă)

Sectoare economice

Construcţia de poduri şi tuneluri

Numele şi adresa autorităţii de acordare a ajutorului

Transportministeriet

Frederiksholms Kanal 27 F, 1220 København H

Alte informaţii

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informaţiile confidenţiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data adoptării deciziei

12.08.2015

Ajutorul nr.

SA.39962 (2014/N)

Stat membru

Republica Cehă

Regiune

Titlu (şi/sau numele beneficiarului)

Program podpory modernizace a výstavby překladišť kombinované dopravy

Temei legal

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění pozdějších předpisů

Návrh Operačního programu Doprava 2014-2020, schválený usnesením vlády ČR ze dne 9. července 2014 č. 558

Strategie podpory logistiky veřejných zdrojů, schválená usnesením vlády ČR ze dne 21. prosince 2009 č. 1571

Tipul măsurii

Schemă

Obiectiv

Dezvoltare sectorială, Dezvoltare regională, Protecţia mediului

Forma de ajutor

Subvenţie directă

Buget

Buget global: CZK 2  500 (în milioane)

Buget anual: CZK 416 (în milioane)

Valoare

49 %

Durată (perioadă)

01.04.2015 – 31.12.2020

Sectoare economice

Transporturi de marfă pe calea ferată, Transportul de marfă pe căi navigabile interioare, Manipulări

Numele şi adresa autorităţii de acordare a ajutorului

Ministerstvo dopravy

nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Státní fond dopravní infrastruktury

Sokolovská 278, 190 00 Praha 9

Alte informaţii

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informaţiile confidenţiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data adoptării deciziei

12.05.2015

Ajutorul nr.

SA.41045 (2015/N)

Stat membru

Finlanda

Regiune

KESKI-SUOMI

Articolul 107 alineatul (3) litera (c)

Titlu (şi/sau numele beneficiarului)

Muutos vuosien 2014–2020 aluetukikarttaan – väestökattavuusmarginaalin käyttöönotto

Ändring av regionalstödskartan 2014–2020 – användning av befolkningsreserven

Temei legal

Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnosta (7/2014)

Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi (9/2014)

Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetussa laissa tarkoitetuista tukialueista (445/2014). Asetus, jossa tukialueet määritetään, tullaan päivittämään

Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi (716/2014)

Lag om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten (7/2014)

Lag om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet (9/2014)

Statsrådets förordning om stödområden enligt lagen om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten (445/2014). Den statsrådsförordning som definierar regionerna kommer att uppdateras.

Statsrådets förordning om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet (716/2014)

Tipul măsurii

Schemă

Obiectiv

Dezvoltare regională

Forma de ajutor

Subvenţie directă

Buget

Valoare

Durată (perioadă)

12.05.2015 – 31.12.2020

Sectoare economice

Toate sectoarele economice care pot beneficia de ajutor

Numele şi adresa autorităţii de acordare a ajutorului

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Närings-, trafik- och miljöcentralen

PL 32, 00023 Valtioneuvosto

PB 32, 00023 Statsråde

Alte informaţii

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informaţiile confidenţiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data adoptării deciziei

18.08.2015

Ajutorul nr.

SA.41275 (2015/N)

Stat membru

Ungaria

Regiune

Baranya

Titlu (şi/sau numele beneficiarului)

Development of Mohacs Port

Temei legal

Transport Operational Programme

Tipul măsurii

Ajutor individual

Municipality of Mohács

Obiectiv

Dezvoltare regională

Forma de ajutor

Subvenţie directă

Buget

Buget global: HUF 4  52 9 2 45  122 (în milioane)

Valoare

97,93 %

Durată (perioadă)

Începând cu data de 31.05.2015

Sectoare economice

Transportul de marfă pe căi navigabile interioare

Numele şi adresa autorităţii de acordare a ajutorului

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

1011 Budapest, Fő utca 44-50

Alte informaţii

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informaţiile confidenţiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data adoptării deciziei

22.07.2015

Ajutorul nr.

SA.41372 (2015/N)

Stat membru

Austria

Regiune

OESTERREICH

Titlu (şi/sau numele beneficiarului)

TOP-Tourismus-Impuls 2014 – 2020, Teil D: TOP-Restrukturierung

Temei legal

Richtlinien des Bundesministers für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft über den TOP-TOURISMUS-IMPULS 2014 – 2020

Tipul măsurii

Schemă

Obiectiv

Restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate, IMM-uri

Forma de ajutor

Subvenţie directă, garantare, Subvenţionarea dobânzii, Împrumut/avansuri rambursabile, Altele

Buget

Buget global: EUR 8,775 (în milioane)

Buget anual: EUR 1,35 (în milioane)

Valoare

100 %

Durată (perioadă)

pâna la 31.12.2020

Sectoare economice

Alte transporturi terestre de călători n.c.a., Hoteluri şi alte facilităţi de cazare, Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare, Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată, Parcuri pentru rulote; campinguri şi tabere, Alte servicii de cazare, Restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie, Restaurante, Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente şi alte servicii de alimentaţie, Alte servicii de alimentaţie n.c.a., Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor, Proiecţia de filme cinematografice, Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate, Activităţi de testări şi analize tehnice, Activităţi ale agenţiilor turistice şi a tur-operatorilor, Activităţi ale agenţiilor turistice, Activităţi ale tur-operatorilor, Învăţământ în domeniul sportiv şi recreaţional, Activităţi ale muzeelor, Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri, Activităţi sportive, Activităţi ale bazelor sportive, Activităţi ale centrelor de fitness, Alte activităţi recreative şi distractive, Bâlciuri şi parcuri de distracţii, Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare, Activităţi de întreţinere corporală

Numele şi adresa autorităţii de acordare a ajutorului

Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft

Stubenring 1, 1010 Wien

Alte informaţii

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informaţiile confidenţiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data adoptării deciziei

24.07.2015

Ajutorul nr.

SA.41373 (2015/N)

Stat membru

Austria

Regiune

Titlu (şi/sau numele beneficiarului)

Übernahme von Haftungen für die Tourismus- und Freizeitwirtschaft 2014 – 2020

Temei legal

Richtlinie des Bundesministers für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft für die Übernahme von Haftungen für die Tourismus- und Freizeitwirtschaft 2014-2020

Tipul măsurii

Schemă

Obiectiv

Salvarea întreprinderilor aflate în dificultate, IMM-uri

Forma de ajutor

garantare

Buget

Buget global: EUR 8,775 (în milioane)

Buget anual: EUR 1,35 (în milioane)

Valoare

100 %

Durată (perioadă)

pâna la 31.12.2020

Sectoare economice

Alte transporturi terestre de călători n.c.a., Hoteluri şi alte facilităţi de cazare, Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare, Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată, Parcuri pentru rulote; campinguri şi tabere, Alte servicii de cazare, Restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie, Restaurante, Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente şi alte servicii de alimentaţie, Alte servicii de alimentaţie n.c.a., Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor, Proiecţia de filme cinematografice, Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate, Activităţi de testări şi analize tehnice, Activităţi ale agenţiilor turistice şi a tur-operatorilor, Activităţi ale agenţiilor turistice, Activităţi ale tur-operatorilor, Învăţământ în domeniul sportiv şi recreaţional, Activităţi ale muzeelor, Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri, Activităţi sportive, Activităţi ale bazelor sportive, Activităţi ale centrelor de fitness, Alte activităţi recreative şi distractive, Bâlciuri şi parcuri de distracţii, Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare, Activităţi de întreţinere corporală

Numele şi adresa autorităţii de acordare a ajutorului

Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft

Stubenring 1, 1010 Wien

Alte informaţii

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informaţiile confidenţiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data adoptării deciziei

16.04.2015

Ajutorul nr.

SA.41503 (2015/N)

Stat membru

Grecia

Regiune

ELLADA

Titlu (şi/sau numele beneficiarului)

Resolution of Panellinia Bank through a transfer order to Piraeus Bank (Funding gap)

Temei legal

Law 4261/2014 (Gov. Gazette A 107 5-5-2014)

See also attached documentation as provided by the Bank of Greece

Tipul măsurii

Ajutor individual

Panellinia Bank

Obiectiv

Remediu pentru o perturbare gravă în cadrul economiei

Forma de ajutor

Alta – Rezoluția băncii Panellinia prin transferarea activităților sale către banca Piraeus (deficit de finanțare). Fondul de rezoluție va acoperi deficitul de finanțare.

Buget

Buget global: EUR 32 7 8 40  000 (în milioane)

Valoare

Durată (perioadă)

Începând cu data de 17.04.2015

Sectoare economice

INTERMEDIERI FINANCIARE ŞI ASIGURARI

Numele şi adresa autorităţii de acordare a ajutorului

Hellenic Deposit and Investment Guarantee Fund

6 Amerikis Str-2nd Floor, Athens 10671, Greece

Alte informaţii

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informaţiile confidenţiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data adoptării deciziei

03.06.2015

Ajutorul nr.

SA.41618 (2015/N)

Stat membru

Franţa

Regiune

Articolul 107 alineatul (3) litera (c)

Titlu (şi/sau numele beneficiarului)

Carte française des zones d’aide à finalité régionale (décisions SA 38182 (2014-N)) – 1ère utilisation de la réserve nationale de zonage

Temei legal

Décret no 2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones d'aide à finalité régionale et aux zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020

Tipul măsurii

Schemă

Obiectiv

Dezvoltare regională

Forma de ajutor

Buget

Valoare

10 %

Durată (perioadă)

pâna la 31.12.2020

Sectoare economice

Toate sectoarele economice care pot beneficia de ajutor

Numele şi adresa autorităţii de acordare a ajutorului

Alte informaţii

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informaţiile confidenţiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm


2.10.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 325/13


Autorizație pentru ajutoarele de stat acordate în conformitate cu articolele 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Cazuri în care Comisia nu ridică obiecţii

(Text cu relevanță pentru SEE, cu excepția produselor prevăzute în anexa 1 la tratat)

(2015/C 325/02)

Data adoptării deciziei

14.08.2015

Ajutorul nr.

SA.39008 (2014/N)

Stat membru

Ţările de Jos

Regiune

Titlu (şi/sau numele beneficiarului)

Diergezondheidsfonds

Temei legal

Gezondheids- en welzijnswet voor dieren

Tipul măsurii

Schemă

Obiectiv

Bolile animalelor

Forma de ajutor

Servicii subvenționate

Buget

Buget global: EUR 863 (în milioane)

Valoare

100 %

Durată (perioadă)

pâna la 31.12.2021

Sectoare economice

Creşterea animalelor, Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor)

Numele şi adresa autorităţii de acordare a ajutorului

Ministerie van Economische Zaken

Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Alte informaţii

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informaţiile confidenţiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data adoptării deciziei

13.05.2015

Ajutorul nr.

SA.39640 (2014/N)

Stat membru

Germania

Regiune

HESSEN

Titlu (şi/sau numele beneficiarului)

Hessen – Erhaltung des Weinbaus in hessischen Steillagen

Temei legal

Richtlinienentwurf für das Hessische Programm für Agrarumwelt- und Landschaftspflege-Maßnahmen (HALM-Richtlinien)

Tipul măsurii

Schemă

Obiectiv

Ajutoare pentru angajamente în materie de agromediu și climă

Forma de ajutor

Subvenţie directă

Buget

Buget global: EUR 3,9 (în milioane)

Buget anual: EUR 0,65 (în milioane)

Valoare

25 %

Durată (perioadă)

pâna la 31.12.2020

Sectoare economice

Agricultură; vânătoare şi servicii anexe

Numele şi adresa autorităţii de acordare a ajutorului

Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Mainzer Straße 80, D-65189 Wiesbaden

Alte informaţii

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informaţiile confidenţiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data adoptării deciziei

23.06.2015

Ajutorul nr.

SA.39677 (2014/N)

Stat membru

Franţa

Regiune

Titlu (şi/sau numele beneficiarului)

Aides aux actions de promotion des produits agricoles

Temei legal

Articles L. 621-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, articles L. 1511-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, articles D. 684-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime.

Les services de l'État gestionnaires d'aides, les collectivités territoriales ainsi que les établissements et autres organismes publics compétents peuvent accorder des aides sur la base du présent régime cadre. Les références mentionnées ci-dessus ne sont donc pas exhaustives.

Tipul măsurii

Schemă

Obiectiv

Ajutoare pentru măsuri de promovare a produselor agricole

Forma de ajutor

Subvenţie directă

Buget

Buget global: EUR 310 (în milioane)

Buget anual: EUR 62 (în milioane)

Valoare

100 %

Durată (perioadă)

pâna la 31.12.2020

Sectoare economice

AGRICULTURĂ; SILVICULTURĂ ŞI PESCUIT

Numele şi adresa autorităţii de acordare a ajutorului

Ministère de l’agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, DGPAAT

3, rue Barbet de Jouy, 75349 PARIS 07 SP

Alte informaţii

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informaţiile confidenţiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data adoptării deciziei

20.03.2015

Ajutorul nr.

SA.39942 (2014/N)

Stat membru

Germania

Regiune

BADEN-WUERTTEMBERG

Titlu (şi/sau numele beneficiarului)

Baden-Württemberg: Förderung Baumschnitt – Streuobst

Temei legal

Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz für die Förderung des Baumschnitts bei Streuobstbäumen (VwV Förderung Baumschnitt – Streuobst)

Tipul măsurii

Schemă

Obiectiv

Ajutoare pentru angajamente în materie de agromediu și climă

Forma de ajutor

Subvenţie directă

Buget

Buget global: EUR 3,5 (în milioane)

Valoare

100 %

Durată (perioadă)

pâna la 31.12.2020

Sectoare economice

Toate sectoarele economice care pot beneficia de ajutor

Numele şi adresa autorităţii de acordare a ajutorului

Regierungspräsidium Tübingen, Abteilung 3

Konrad-Adenauer-Str. 20, 72072 Tübingen

Regierungspräsidium Stuttgart, Abteilung 3

Ruppmannstraße 21, 70565 Stuttgart

Regierungspräsidium Freiburg

Bertoldstraße 43, 79098 Freiburg

Regierungspräsidium Karlsruhe, Abteilung 3

Schlossplatz 1-6, 76131 Karlsruhe

Alte informaţii

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informaţiile confidenţiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data adoptării deciziei

13.08.2015

Ajutorul nr.

SA.39954 (2014/N)

Stat membru

Germania

Regiune

DEUTSCHLAND

Titlu (şi/sau numele beneficiarului)

Bund: Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes (GAK)” — Förderbereich Forsten

Temei legal

Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes (GAK)” — Förderbereich Forsten

Tipul măsurii

Schemă

Obiectiv

Ajutoare pentru cooperare în sectorul forestier, Ajutoare pentru investiții care îmbunătățesc reziliența și valoarea de mediu a ecosistemelor forestiere, Ajutoare pentru investiții în infrastructură care au legătură cu dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea sectorului forestier, Ajutoare pentru împădurire și crearea de suprafețe împădurite, Ajutoare pentru măsuri forestiere și intervenții specifice al căror obiectiv principal este să contribuie la menținerea sau la refacerea ecosistemului forestier și a biodiversității sau a peisajului tradițional, Ajutoare pentru prevenirea și repararea pagubelor cauzate pădurilor de incendii forestiere, de calamități naturale, de fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamități naturale, de alte fenomene meteorologice nefavorabile, de organisme dăunătoare plantelor și de evenimente catastrofale

Forma de ajutor

Subvenţie directă

Buget

Buget global: EUR 420 (în milioane)

Buget anual: EUR 70 (în milioane)

Valoare

100 %

Durată (perioadă)

pâna la 31.12.2020

Sectoare economice

Silvicultură şi alte activităţi forestiere

Numele şi adresa autorităţii de acordare a ajutorului

Zuständige Behörden der Länder

Alte informaţii

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informaţiile confidenţiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data adoptării deciziei

29.05.2015

Ajutorul nr.

SA.40079 (2015/NN)

Stat membru

Republica Cehă

Regiune

Czech Republic

Articolul 107 alineatul (3) litera (c)

Titlu (şi/sau numele beneficiarului)

Podpora poskytovaná Vinařským Fondem

Temei legal

Zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících předpisů

Vyhláška č. 97/2006, o předpokladech a způsobu podpory marketingu a prodeje produktů, podpory rozvoje turistiky v oblasti vinohradnictví a vinařství a podrobnostech o poskytování informací veřejnosti Vinařským fondem

Tipul măsurii

Schemă

Obiectiv

Publicitate (AGRI)

Forma de ajutor

Subvenţie directă, Servicii subvenționate

Buget

Buget global: CZK 420 (în milioane)

Buget anual: CZK 70 (în milioane)

Valoare

100 %

Durată (perioadă)

01.01.2015 – 31.12.2020

Sectoare economice

Cultivarea strugurilor, Fabricarea vinurilor din struguri

Numele şi adresa autorităţii de acordare a ajutorului

Vinařský fond

Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, Česká republika

Alte informaţii

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informaţiile confidenţiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data adoptării deciziei

29.06.2015

Ajutorul nr.

SA.40354 (2014/N)

Stat membru

Germania

Regiune

DEUTSCHLAND

Titlu (şi/sau numele beneficiarului)

Bund: Nationale Rahmenrichtlinie zur Gewährung staatlicher Zuwendungen zur Bewältigung von Schäden in der Land- und Forstwirtschaft verursacht durch Naturkatastrophen oder widrige Witterungsverhältnisse

Temei legal

Bund: Nationale Rahmenrichtlinie zur Gewährung staatlicher Zuwendungen zur Bewältigung von Schäden in der Land- und Forstwirtschaft verursacht durch Naturkatastrophen oder widrige Witterungsverhältnisse

Tipul măsurii

Schemă

Obiectiv

Ajutoare pentru prevenirea și repararea pagubelor cauzate pădurilor de incendii forestiere, de calamități naturale, de fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamități naturale, de alte fenomene meteorologice nefavorabile, de organisme dăunătoare plantelor și de evenimente catastrofale, Catastrofe naturale sau împrejurări excepţionale, Condiţii meteorologice nefavorabile

Forma de ajutor

Subvenţie directă, Subvenţionarea dobânzii, Credit preferenţial

Buget

Buget global: EUR 300 (în milioane)

Valoare

100 %

Durată (perioadă)

pâna la 31.12.2020

Sectoare economice

AGRICULTURĂ; SILVICULTURĂ ŞI PESCUIT

Numele şi adresa autorităţii de acordare a ajutorului

Bund, Länder

http://www.bmel.de/DE/Landwirtschaft/Foerderung-Agrarsozialpolitik/GAK/_Texte/Adressen.html

Alte informaţii

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informaţiile confidenţiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data adoptării deciziei

21.04.2015

Ajutorul nr.

SA.40406 (2014/N)

Stat membru

Germania

Regiune

BAYERN

Titlu (şi/sau numele beneficiarului)

Bayern – Richtlinie über Zuwendungen nach dem Bayerischen Vertragsnaturschutzprogramm Wald (VNP Wald 2015)

Temei legal

Bayern – Richtlinie über Zuwendungen nach dem Bayerischen Vertragsnaturschutzprogramm Wald (VNPWaldR 2015)

Änderung der Richtlinien über Zuwendungen nach dem Bayerischen Vertragsnaturschutzprogramm Wald vom 12.11.2013

Richtlinie über Zuwendungen nach dem Bayerischen Vertragsnaturschutzprogramm Wald (VNPWaldR 2012) vom 28.12.2011

Richtlinien über Zuwendungen nach dem Bayerischen Vertragsnaturschutzprogramm Wald (VNPWaldR 2007) vom 30.03.2010

Richtlinien über Zuwendungen nach dem Bayerischen Vertragsnaturschutzprogramm Wald (VNPWaldR 2007) vom 24.05.2007

Bayerisches Waldgesetz

Bundesnaturschutzgesetz

Bundeswaldgesetz

Bayerisches Naturschutzgesetz

Bayerische Haushaltsordnung – BayHO nebst Verwaltungsvorschriften

Tipul măsurii

Schemă

Obiectiv

Ajutoare pentru servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor

Forma de ajutor

Subvenţie directă

Buget

Buget global: EUR 24 (în milioane)

Buget anual: EUR 4 (în milioane)

Valoare

100 %

Durată (perioadă)

pâna la 31.12.2020

Sectoare economice

Silvicultură şi alte activităţi forestiere

Numele şi adresa autorităţii de acordare a ajutorului

Ämter für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in den Landkreisen sowie den kreisfreien Städten Bayerns

Alte informaţii

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informaţiile confidenţiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data adoptării deciziei

24.06.2015

Ajutorul nr.

SA.40476 (2015/N)

Stat membru

Cipru

Regiune

Cyprus

Articolul 107 alineatul (3) litera (c)

Titlu (şi/sau numele beneficiarului)

Καθεστώς Κρατικών Ενισχύσεων για Ενέργειες Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων στην Εσωτερική Αγορά και τις Τρίτες Χώρες

Temei legal

1.

Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 75.791, ημερομηνίας 3.10.2003.

2.

Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις Κρατικές Ενισχύσεις στον Γεωργικό και τον Δασονομικό τομέα και στις αγροτικές περιοχές για την περίοδο 2014 – 2020 (Κεφάλαιο 1.3.2)

Tipul măsurii

Schemă

Obiectiv

Promovarea exporturilor şi a internaţionalizării, Dezvoltare sectorială

Forma de ajutor

Subvenţie directă, Servicii subvenționate

Buget

Buget global: EUR 1 (în milioane)

Buget anual: EUR 0,1 (în milioane)

Valoare

100 %

Durată (perioadă)

01.01.2015 – 31.12.2020

Sectoare economice

AGRICULTURĂ; SILVICULTURĂ ŞI PESCUIT

Numele şi adresa autorităţii de acordare a ajutorului

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

1421, Λευκωσία, Κύπρος

Alte informaţii

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informaţiile confidenţiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data adoptării deciziei

17.08.2015

Ajutorul nr.

SA.41388 (2015/N)

Stat membru

Letonia

Regiune

Latvia

Titlu (şi/sau numele beneficiarului)

Atbalsts kredītprocentu daļējai dzēšanai

Temei legal

1)

Ministru kabineta 2015.gada 3.februāra noteikumi Nr. 59 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība investīciju veicināšanai lauksaimniecībā”;

2)

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 3.februāra noteikumos Nr. 59 «Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība investīciju veicināšanai lauksaimniecībā»”.

Tipul măsurii

Schemă

Obiectiv

Investiţii în exploataţii agricole

Forma de ajutor

Subvenţionarea dobânzii

Buget

Buget global: EUR 85,373 (în milioane)

Valoare

90 %

Durată (perioadă)

pâna la 30.12.2019

Sectoare economice

AGRICULTURĂ; SILVICULTURĂ ŞI PESCUIT

Numele şi adresa autorităţii de acordare a ajutorului

Lauku atbalsta dienests

Republikas laukums 2, Rīga, Latvija, LV-1981

Alte informaţii

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informaţiile confidenţiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data adoptării deciziei

22.07.2015

Ajutorul nr.

SA.42253 (2015/N)

Stat membru

Republica Cehă

Regiune

Czech Republic

Titlu (şi/sau numele beneficiarului)

Náhrada škody způsobené chorobami zvířat nebo škůdci rostlin

Temei legal

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů (§ 67 a 68)

Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (§ 76).

Tipul măsurii

Schemă

Obiectiv

Ajutoare pentru acoperirea costurilor aferente prevenirii și eradicării bolilor animalelor și organismelor dăunătoare plantelor și ajutoare pentru repararea pagubelor cauzate de boli ale animalelor sau de organisme dăunătoare plantelor

Forma de ajutor

Subvenţie directă

Buget

Valoare

100 %

Durată (perioadă)

pâna la 31.12.2020

Sectoare economice

Agricultură; vânătoare şi servicii anexe

Numele şi adresa autorităţii de acordare a ajutorului

Ministerstvo zemědělství

Těšnov 17, 117 05 Praha 1

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Hroznová 63/2, 650 06 Brno

Alte informaţii

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informaţiile confidenţiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm