ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 232

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 58
16 iulie 2015


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

II   Comunicări

 

COMUNICĂRI PROVENIND DE LA INSTITUŢIILE, ORGANELE ŞI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Comisia Europeană

2015/C 232/01

Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.7658 – Platinum Equity/WFS Global Holding) ( 1 )

1

2015/C 232/02

Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.7660 – KKR/Ursa) ( 1 )

1


 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUŢIILE, ORGANELE ŞI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Consiliu

2015/C 232/03

Decizia Consiliului din 14 iulie 2015 privind reînnoirea Consiliului de conducere al Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale

2

 

Comisia Europeană

2015/C 232/04

Rata de schimb a monedei euro

6

2015/C 232/05

O nouă față națională a monedelor euro destinate circulației

7

 

Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor

2015/C 232/06

Rezumatul avizului Autorității Europene pentru Protecția Datelor privind Sănătatea mobilă: Reconcilierea inovațiilor tehnice cu protecția datelor

8

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA STATELE MEMBRE

2015/C 232/07

Notificare din partea guvernului spaniol în conformitate cu articolul 10 alineatul (2) și articolul 14 din Directiva 2009/73/CE a Parlamentului European și a Consiliului (Directiva privind gazele) referitoare la normele comune pentru piața internă a gazelor naturale în ceea ce privește desemnarea ENAGAS TRANSPORTE, S.A.U. în calitate de operator de sistem de transport și operator de sistem independent în Spania

11

 

INFORMĂRI REFERITOARE LA SPAŢIUL ECONOMIC EUROPEAN

 

Autoritatea AELS de Supraveghere

2015/C 232/08

Absența unui ajutor de stat în sensul articolului 61 alineatul (1) din Acordul privind SEE

12

2015/C 232/09

Absența unui ajutor de stat în înțelesul articolului 61 alineatul (1) din Acordul privind SEE

13

2015/C 232/10

Anunț din partea Norvegiei referitor la Directiva 94/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind condițiile de acordare și folosire a autorizațiilor de prospectare, explorare și extracție a hidrocarburilor – Anunț referitor la invitația de a depune cereri de acordare a licențelor de extracție a petrolului pe platforma continentală norvegiană – Atribuiri în 2015 în zonele prestabilite

14


 

V   Anunţuri

 

PROCEDURI REFERITOARE LA PUNEREA ÎN APLICARE A POLITICII ÎN DOMENIUL CONCURENŢEI

 

Comisia Europeană

2015/C 232/11

Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.7642 – Banque publique d’investissement/CNIM/SUNCNIM) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate ( 1 )

16

2015/C 232/12

Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.7669 – Lion Capital/Aryzta/Picard Groupe) ( 1 )

17


 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

 


II Comunicări

COMUNICĂRI PROVENIND DE LA INSTITUŢIILE, ORGANELE ŞI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

Comisia Europeană

16.7.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 232/1


Nonopoziție la o concentrare notificată

(Cazul M.7658 – Platinum Equity/WFS Global Holding)

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2015/C 232/01)

La 8 iulie 2015, Comisia a decis să nu se opună concentrării notificate menționate mai sus și să o declare compatibilă cu piața internă. Prezenta decizie se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1). Textul integral al deciziei este disponibil doar în limba engleză și va fi făcut public după ce vor fi eliminate orice secrete de afaceri pe care le-ar putea conține. Va fi disponibil:

pe site-ul internet al Direcției Generale Concurență din cadrul Comisiei, în secțiunea consacrată concentrărilor (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Acest site internet oferă diverse facilități care permit identificarea deciziilor de concentrare individuale, inclusiv întreprinderea, numărul cazului, data și indexurile sectoriale;

în format electronic, pe site-ul internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=ro) cu numărul de document 32015M7658. EUR-Lex permite accesul online la legislația europeană.


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1.


16.7.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 232/1


Nonopoziție la o concentrare notificată

(Cazul M.7660 – KKR/Ursa)

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2015/C 232/02)

La 8 iulie 2015, Comisia a decis să nu se opună concentrării notificate menționate mai sus și să o declare compatibilă cu piața internă. Prezenta decizie se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1). Textul integral al deciziei este disponibil doar în limba engleză și va fi făcut public după ce vor fi eliminate orice secrete de afaceri pe care le-ar putea conține. Va fi disponibil:

pe site-ul internet al Direcției Generale Concurență din cadrul Comisiei, în secțiunea consacrată concentrărilor (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Acest site internet oferă diverse facilități care permit identificarea deciziilor de concentrare individuale, inclusiv întreprinderea, numărul cazului, data și indexurile sectoriale;

în format electronic, pe site-ul internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=ro) cu numărul de document 32015M7660. EUR-Lex permite accesul online la legislația europeană.


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1.


IV Informări

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUŢIILE, ORGANELE ŞI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

Consiliu

16.7.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 232/2


DECIZIA CONSILIULUI

din 14 iulie 2015

privind reînnoirea Consiliului de conducere al Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale

(2015/C 232/03)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 337/75 al Consiliului din 10 februarie 1975 privind înființarea Centrului European pentru dezvoltarea formării profesionale (1), în special articolul 4,

având în vedere listele de nominalizări înaintate Consiliului de către guvernele statelor membre cu privire la reprezentanții acestora și de către Comisie cu privire la reprezentanții organizațiilor lucrătorilor și ai patronatelor,

întrucât:

(1)

Prin deciziile sale din 16 iulie 2012 (2) și 27 noiembrie 2012 (3), Consiliul a numit membrii Consiliului de conducere al Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale pentru perioada 18 septembrie 2012-17 septembrie 2015.

(2)

Membrii Consiliului de conducere al centrului trebuie numiți pentru o perioadă de trei ani,

DECIDE:

Articol unic

Următoarele persoane sunt numite în calitate de membri ai Consiliului de conducere al Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale pentru perioada 18 septembrie 2015-17 septembrie 2018:

I.   REPREZENTANȚII GUVERNELOR

Belgia (prin rotație)

Comunitatea flamandă – doamna Micheline SCHEYS

Comunitatea franceză – domnul Guibert DEBROUX

Bulgaria

doamna Emilia VÂLCIOVSK

Republica Cehă

doamna Marta STARÁ

Danemarca

domnul Lars MORTENSEN

Germania

domnul Peter THIELE

Estonia

doamna Rita SIILIVASK

Irlanda

domnul John McGRATH

Grecia

domnul Dimitrios CHASAPIS

Spania

doamna Soledad IGLESIAS JIMÉNE

Franța

doamna Marianne DE BRUNHOFF

Croația

doamna Katarina GRGEC

Italia

doamna Marinella COLUCCI

Cipru

domnul George PANAIDIS

Letonia

doamna Inta ŠUSTA

Lituania

domnul Saulius ZYBARTAS

Luxemburg

domnul Antonio DE CAROLIS

Ungaria

domnul László ODROBINA

Malta

Ing. Vince MAIONE

Țările de Jos

domnul Peter VAN IJSSELMUIDEN

Austria

domnul Reinhard NÖBAUE

Polonia

domnul Piotr BARTOSIAK

Portugalia

doamna Isilda FERNANDES

România

doamna Gabriela CIOBANU

Slovenia

doamna Slavica ČERNOŠA PhD

Slovacia

domnul Juraj VANTUCH

Finlanda

doamna Tarja RIIHIMÄK

Suedia

doamna Carina LINDEN

Regatul Unit

domnul Ian PEGG

II.   REPREZENTANȚII ORGANIZAȚIILOR LUCRĂTORILOR

Belgia

domnul Jan VERCAMST

Bulgaria

doamna Iulia SIMEONOVA

Republica Cehă

domnul Petr PEČENK

Danemarca

domnul Erik SCHMIDT

Germania

domnul Mario PATUZZI

Estonia

doamna Kaja TOOMSALU

Irlanda

domnul Frank VAUGHAN

Grecia

domnul Andreas STOIMENIDIS

Spania

doamna Yolanda PONCE SANZ

Franța

doamna Laurence MARTIN

Croația

doamna Dijana ŠOBOT

Italia

doamna Milena MICHELETTI

Cipru

domnul Nicos NICOLAU

Letonia

doamna Ruta PORNIECE

Lituania

doamna Tatjana BABRAUSKIENE

Luxemburg

domnul Jean-Claude REDING

Ungaria

 (4)

Malta

domnul Kevin BONELLO

Țările de Jos

doamna Isabel COENEN

Austria

domnul Alexander PRISCHL

Polonia

doamna Dagmara IWANCIW

Portugalia

domnul Hugo DIONÍSI

România

domnul Gheorghe SIMION

Slovenia

domnul Anton ROZMAN

Slovacia

domnul Bernard ŠIŠK

Finlanda

doamna Kirsi RASINAHO

Suedia

domnul German BENDER

Regatul Unit

doamna Kirsi-Marja KEKKI

III.   REPREZENTANȚII ORGANIZAȚIILOR PATRONALE

Belgia

domnul Jan DELFOSSE

Bulgaria

doamna Daniela SIMIDCIEVA

Republica Cehă

domnul Milos RATHOUSKY

Danemarca

domnul Henrik BACH MORTENSEN

Germania

doamna Barbara DORN

Estonia

doamna Anneli ENTSON

Irlanda

domnul Tony DONOHOE

Grecia

doamna Rena BARDANI

Spania

domnul Juan Carlos TEJEDA HISADO

Franța

doamna Siham SAIDI

Croația

 (5)

Italia

domnul Claudio GENTILI

Cipru

domnul Michael PILIKOS

Letonia

doamna Ilona KIUKUCANE

Lituania

domnul Aidas VAIČIULI

Luxemburg

domnul Paul KRIER

Ungaria

doamna Adrien BÁLIN

Malta

 (5)

Țările de Jos

domnul G.A.M. VAN DER GRIND

Austria

domnul Gerhard RIEMER

Polonia

domnul Andrzej STEPNIKOWSKI

Portugalia

doamna Ana Maria SANTOS GOUVEIA LOPES

România

domnul Iulian GROPOȘILĂ

Slovenia

domnul Simon OGRIZEK

Slovacia

Ing. Martin HOŠTÁK, PhD

Finlanda

doamna Satu AGREN

Suedia

doamna Karin THAPPER

Regatul Unit

domnul Graham LANE


(1)  JO L 39, 13.2.1975, p. 1.

(2)  JO C 228, 31.7.2012, p. 2.

(3)  JO C 382, 12.12.2012, p. 7.

(4)  Va fi numit ulterior.

(5)  Va fi numit ulterior.


Comisia Europeană

16.7.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 232/6


Rata de schimb a monedei euro (1)

15 iulie 2015

(2015/C 232/04)

1 euro =


 

Moneda

Rata de schimb

USD

dolar american

1,1009

JPY

yen japonez

135,95

DKK

coroana daneză

7,4629

GBP

lira sterlină

0,70450

SEK

coroana suedeză

9,3570

CHF

franc elvețian

1,0439

ISK

coroana islandeză

 

NOK

coroana norvegiană

8,9405

BGN

leva bulgărească

1,9558

CZK

coroana cehă

27,078

HUF

forint maghiar

310,77

PLN

zlot polonez

4,1290

RON

leu românesc nou

4,4238

TRY

lira turcească

2,9112

AUD

dolar australian

1,4753

CAD

dolar canadian

1,4030

HKD

dolar Hong Kong

8,5330

NZD

dolar neozeelandez

1,6445

SGD

dolar Singapore

1,4999

KRW

won sud-coreean

1 258,96

ZAR

rand sud-african

13,5986

CNY

yuan renminbi chinezesc

6,8357

HRK

kuna croată

7,5780

IDR

rupia indoneziană

14 681,95

MYR

ringgit Malaiezia

4,1867

PHP

peso Filipine

49,818

RUB

rubla rusească

62,4150

THB

baht thailandez

37,514

BRL

real brazilian

3,4606

MXN

peso mexican

17,2346

INR

rupie indiană

69,8218


(1)  Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.


16.7.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 232/7


O nouă față națională a monedelor euro destinate circulației

(2015/C 232/05)

Image

Monedele euro destinate circulației au curs legal în toată zona euro. În vederea informării publicului și a tuturor părților care manipulează monedele, Comisia dă publicității o descriere a desenelor tuturor noilor monede (1). În conformitate cu concluziile adoptate în acest sens de Consiliu la 10 februarie 2009 (2), statele membre din zona euro și țările care au încheiat cu Uniunea Europeană un acord monetar privind emiterea de monede euro pot emite monede euro comemorative destinate circulației, cu anumite condiții, printre care aceea de a nu folosi decât valoarea de 2 euro. Aceste monede au aceleași caracteristici tehnice ca celelalte monede de 2 euro, însă fața lor națională prezintă un desen comemorativ cu o puternică semnificație la nivel național sau european.

Țara emitentă : Luxemburg

Obiectul comemorării : A 125-a aniversare a dinastiei Nassau-Weilbourg

Descrierea desenului : În partea din stânga a monedei se află efigia Alteței Sale Regale Marele Duce Henri, iar în dreapta, dispuse în formă circulară, în ordinea urcării pe tron, se află portretele Altețelor Lor Regale Marii Duci Adolphe și Guillaume IV, Marile Ducese Marie-Adélaïde și Charlotte și Marele Duce Jean. În dreapta desenului, tot în formă circulară, se găsește inscripția „1890 – Dynastie Nassau-Weilbourg”. Țara de emisiune „Luxembourg” și anul „2015” sunt înscrise în centrul desenului pe verticală.

Inelul exterior al monedei conține cele douăsprezece stele ale drapelului european.

Tirajul emisiunii : 1,4 milioane de exemplare

Data emisiunii : august 2015


(1)  A se vedea JO C 373, 28.12.2001, p. 1, cu privire la fețele naționale ale tuturor monedelor emise în 2002.

(2)  A se vedea concluziile Consiliului Afaceri Economice și Financiare din 10 februarie 2009 și Recomandarea Comisiei din 19 decembrie 2008 privind orientările comune pentru fețele naționale ale monedelor euro și emiterea de monede euro destinate circulației (JO L 9, 14.1.2009, p. 52).


Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor

16.7.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 232/8


Rezumatul avizului Autorității Europene pentru Protecția Datelor privind „Sănătatea mobilă: Reconcilierea inovațiilor tehnice cu protecția datelor”

(Textul integral al prezentului aviz este disponibil în limbile engleză, franceză și germană pe site-ul AEPD www.edps.europa.eu)

(2015/C 232/06)

Sinteză

Sănătatea mobilă („m-sănătatea”) este un sector cu o creștere rapidă, apărut prin convergența dintre serviciile medicale și tehnologia informației și comunicațiilor (TIC). Aceasta include aplicații pentru echipamente mobile menite să ofere servicii în domeniul sănătății prin intermediul unor dispozitive inteligente care prelucrează adeseori informații cu caracter personal legate de sănătate. De asemenea, aplicațiile de m-sănătate prelucrează un volum mare de informații legate de stilul de viață și de bunăstare.

Piața m-sănătății este complicată din cauza numeroșilor operatori publici și privați care activează în același timp; de exemplu: dezvoltatori de aplicații, magazine de aplicații, producători de dispozitive și agenți de publicitate, iar modelele comerciale pe care aceștia le adoptă se modifică și se adaptează în permanență la condiții supuse unor schimbări rapide. Cu toate acestea, dacă prelucrează informații cu caracter personal, aceștia trebuie să respecte normele de protecție a datelor și să răspundă de modul în care prelucrează datele respective. Mai mult decât atât, conform acestor norme, informațiile legate de sănătate se bucură de un nivel foarte ridicat de protecție.

Dezvoltarea m-sănătății are un potențial mare de îmbunătățire a serviciilor medicale și a vieții indivizilor. În plus, este de așteptat ca sistemul de tip big data, împreună cu „Internetul Obiectelor”, să aibă un impact semnificativ asupra m-sănătății datorită volumului de informații disponibile și calității deducțiilor ce pot fi făcute pornind de la aceste informații. Se preconizează astfel că cercetarea medicală va avea acces la noi perspective și că este posibil să fie reduse costurile și să se simplifice modalitatea pacienților de a apela la îngrijiri medicale.

În același timp, este necesar să se protejeze demnitatea umană și drepturile fundamentale ale omului, în special cele legate de viața privată și de protecția datelor. Utilizarea sistemului de tip big data pe scară largă poate reduce controlul utilizatorilor asupra datelor lor personale. Acest lucru se datorează parțial dezechilibrului uriaș dintre informațiile limitate aflate la dispoziția oamenilor și informațiile vaste aflate la dispoziția entităților care oferă produse ce presupun prelucrarea acestor informații cu caracter personal.

Considerăm că următoarele măsuri legate de m-sănătate ar aduce beneficii substanțiale în domeniul protecției datelor:

legiuitorul Uniunii Europene ar trebui ca, în măsurile viitoare de elaborare a politicilor din domeniul m-sănătății, să cultive responsabilizarea și alocarea răspunderii celor implicați în proiectarea, furnizarea și funcționarea aplicațiilor (inclusiv proiectanții și producătorii de dispozitive);

proiectanții și editorii de aplicații ar trebui să conceapă dispozitive și aplicații care să crească transparența și nivelul de informații furnizate persoanelor în legătură cu prelucrarea datelor lor și să evite colectarea mai multor date decât este necesar pentru a îndeplini funcția necesară. Ar trebui să facă acest lucru prin includerea în proiect a unor setări de confidențialitate și de protecție a datelor și prin punerea lor la dispoziție implicit, în cazul în care persoanele nu sunt invitate să își seteze manual opțiunile de protecție a datelor, de exemplu la instalarea aplicațiilor pe dispozitivele lor inteligente;

acest sector de activitate ar trebui să folosească sistemul de tip big data în m-sănătate în scopuri benefice indivizilor și ar trebui să evite utilizarea lor în practici ce le-ar putea cauza prejudicii, cum ar fi crearea de profiluri discriminatorii; și

legiuitorul ar trebui să crească nivelul de securitate a datelor și să încurajeze aplicarea confidențialității prin proiect și implicit printr-o proiectare care să respecte viața privată, precum și dezvoltarea de elemente structurale și instrumente.

Deși m-sănătatea este un sector nou, în curs de dezvoltare, normele UE de protecție a datelor – așa cum sunt aplicate în prezent și cum vor fi consolidate și mai mult prin reformă – oferă garanții de protecție a datelor cu caracter personal. Totodată, vom încuraja Rețeaua tehnică pentru protecția vieții private pe internet (Internet Privacy Engineering Network – IPEN) să testeze noi bune practici și soluții inovatoare pentru m-sănătate. De asemenea, având în vedere dimensiunea globală a prelucrării datelor în cadrul m-sănătății, este esențial să existe o cooperare consolidată între autoritățile de protecție a datelor din întreaga lume.

I.   Introducere și context

I.1.   Contextul m-sănătății – prestații sociale și sistemul de tip big data

1.

La începutul anilor 2000, sectoarele de activitate mass-media, tehnologia informației și comunicații electronice au început să conveargă, creând atât un nou mediu de afaceri, cât și noi probleme de reglementare. În mod similar, astăzi, sectorul sănătății descoperă noi oportunități de dezvoltare și creștere în convergența cu tehnologiile noi (dispozitive inteligente și aplicațiile aferente pentru dispozitive mobile). Scopul final al acestei combinații este să furnizeze servicii medicale utilizatorilor prin intermediul dispozitivelor inteligente, fiind considerată un „domeniu emergent și cu o dezvoltare rapidă, ce are potențialul de a juca un rol în transformarea serviciilor medicale și de a le spori calitatea și eficiența (1).

2.

Se preconizează că convergența dintre tehnologie și serviciile medicale va permite (i) furnizarea de servicii medicale mai bune la costuri mai mici; (ii) responsabilizarea pacienților (adică un control mai bun asupra propriilor îngrijiri medicale) (2); și (iii) un acces mai ușor și mai rapid la îngrijiri și informații medicale online (de exemplu, prin faptul că medicii vor putea să monitorizeze pacienții de la distanță și să interacționeze mai des cu aceștia prin e-mail).

3.

Atingerea acestor obiective va fi posibilă prin proiectarea și distribuția de dispozitive mobile (de exemplu, dispozitive de calcul portabile) și aplicații pe dispozitivele inteligente ale utilizatorilor. Acestea pot captura cantități tot mai mari de date cu caracter personal (puterea de stocare și de calcul crește exponențial pe măsură ce prețul lor scade) de la un număr foarte mare de „senzori de date”, ce ar putea fi prelucrate și mai mult în centrele de date ale furnizorilor, cu o capacitate de calcul fără precedent. Combinația dintre utilizarea și conectivitatea de pretutindeni, serviciile aducătoare de profit adesea oferite gratuit utilizatorilor (în special aplicațiile mobile gratuite), împreună cu sistemul de tip big data și extragerea de date joacă un rol crucial în m-sănătate, creând o imagine digitală a fiecăruia dintre noi (așa-numitul sine cuantificat) (3).

I.2.   Scopul avizului

4.

Având în vedere impactul pe care sănătatea mobilă („m-sănătatea”) l-ar putea avea asupra drepturilor persoanelor la viață privată și la protecția datelor cu caracter personal, am hotărât din proprie inițiativă să emitem prezentul aviz.

5.

Acesta își propune să atragă atenția asupra celor mai relevante aspecte ale protecției datelor pentru m-sănătate, care ar putea fi în prezent omise sau subestimate, pentru a spori conformitatea cu normele existente de protecție a datelor și pentru a deschide calea unei aplicări consecvente a acestor norme. În acest scop, se inspiră din avizul adoptat de Grupul de lucru înființat conform articolului 29 cu privire la aplicațiile mobile instalate pe dispozitive inteligente (4).

6.

De asemenea, ia în considerare implicațiile acestui scenariu nou, care se schimbă într-un ritm rapid, având în vedere schimbările care fac obiectul propunerii de regulament general privind protecția datelor.

7.

Prezentul aviz cuprinde două secțiuni. Secțiunea a II-a scoate în evidență cele mai relevante implicații în materie de protecție a datelor pe care le presupune m-sănătatea. Secțiunea a III-a analizează demersurile pentru integrarea cerințelor de protecție a datelor în proiectarea aplicațiilor din m-sănătate. În acest sens, subliniază măsuri legislative suplimentare care par să fie atât dezirabile, cât și necesare pentru a oferi o soluție eficientă la problemele ridicate de m-sănătate sau pe care aceasta le-ar putea ridica în viitor, din punctul de vedere al demnității, vieții private, protecției datelor și dreptului la identitate personală.

IV.   Concluzie

69.

m-sănătatea oferă o bogăție de noi oportunități pentru servicii de sănătate mai bune și mai eficiente pentru indivizi, o mai bună prevenție a bolilor, costuri mai mici ale îngrijirilor medicale pentru sistemele de protecție socială și oportunități mai mari pentru afaceri. Totuși, pentru a ajunge la o situație în care toate cele trei categorii de mai sus să poată beneficia la maximum de aceste evoluții, cu toții trebuie să acceptăm faptul că oportunitățile sunt însoțite întotdeauna de responsabilități.

70.

În special, atragem atenția asupra responsabilității indivizilor și asupra necesității de a-și păstra demnitatea și dreptul la viață privată și la autodeterminare. În contextul unor schimbări economice rapide și al unei interacțiuni dinamice între diferiții operatori privați și publici, aceste principii fundamentale nu trebuie trecute cu vederea, iar profitul privat nu ar trebui să însemne costuri pentru societate.

71.

În acest sens, principiile și normele de protecție a datelor oferă îndrumare într-un sector încă insuficient reglementat. Dacă sunt pe deplin respectate, acestea vor spori securitatea juridică și încrederea în m-sănătate, contribuind astfel la dezvoltarea sa completă.

Adoptat la Bruxelles, 21 mai 2015.

Giovanni BUTTARELLI

Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor


(1)  Cartea Verde a Comisiei Europene privind sănătatea mobilă, 10 aprilie 2014, COM(2014) 219 final, completată printr-un document de lucru al serviciilor Comisiei [SWD(2014) 135 final].

(2)  Nathan Cortez, The Mobile Health Revolution?, University of California Davis Law Review, Vol. 47, p. 1173.

(3)  Kelvin Kelly, fondatorul Wired, a creat platforma quantifiedself.com împreună cu jurnalistul Gary Wolf, prezentând conceptul unui public mai larg.

(4)  Avizul nr. 2/2013 din 27 februarie 2013 privind aplicațiile instalate pe dispozitivele inteligente (WP 202), adoptat de Grupul de lucru înființat conform articolului 29, disponibil la http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2013/wp202_ro.pdf


INFORMĂRI PROVENIND DE LA STATELE MEMBRE

16.7.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 232/11


Notificare din partea guvernului spaniol în conformitate cu articolul 10 alineatul (2) și articolul 14 din Directiva 2009/73/CE a Parlamentului European și a Consiliului („Directiva privind gazele”) referitoare la normele comune pentru piața internă a gazelor naturale în ceea ce privește desemnarea ENAGAS TRANSPORTE, S.A.U. în calitate de operator de sistem de transport și operator de sistem independent în Spania

(2015/C 232/07)

În urma deciziilor finale ale autorității spaniole de reglementare din 23 octombrie 2014 cu privire la certificarea ENAGAS TRANSPORTE, S.A.U., ca operator de sistem de transport în proprietate separată (articolul 9 din Directiva privind gazele), din 20 ianuarie 2015 cu privire la certificarea ENAGAS TRANSPORTE, S.A.U., ca operator de sistem independent (articolul 14 din Directiva privind gazele) al sistemului de transport ENAGAS TRANSPORTE DEL NORTE S.L. și din 20 ianuarie 2015 cu privire la certificarea ENAGAS TRANSPORTE, S.A.U., ca operator de sistem independent (articolul 14 din Directiva privind gazele naturale) al sistemului de transport din PLANTA DE REGASIFICACIÓN DE SAGUNTO S.A., Spania a notificat Comisia în legătură cu aprobarea și desemnarea oficială a acestei societăți ca operator de sistem de transport și operator de sistem independent în Spania, în conformitate cu articolele 10 și 14 din Directiva privind gazele.

Pentru informații suplimentare:

Ministerul Industriei, Energiei și Turismului

Relații internaționale și cooperare

Subsecretariatul pentru Industrie, Energie și Turism

Paseo de la Castellana, 160

28046 Madrid

ESPAÑA

Tel. +34 913494180

Internet: www.minetur.gob.es


INFORMĂRI REFERITOARE LA SPAŢIUL ECONOMIC EUROPEAN

Autoritatea AELS de Supraveghere

16.7.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 232/12


Absența unui ajutor de stat în sensul articolului 61 alineatul (1) din Acordul privind SEE

(2015/C 232/08)

Autoritatea AELS de Supraveghere consideră că măsura următoare nu constituie ajutor de stat în sensul articolului 61 alineatul (1) din Acordul privind SEE.

Data adoptării deciziei

:

25 martie 2015

Numărul cazului

:

75358

Numărul deciziei

:

67/15/COL

Statul AELS

:

Islanda

Titlu (și/sau numele beneficiarului)

:

Vânzarea și transportul energiei electrice către United Silicon hf.

Temeiul juridic

:

Contractul de furnizare a energiei electrice semnat cu Landsvirkjun

Acordul privind transportul energiei electrice semnat cu Landsnet

Tipul măsurii

:

Absența ajutorului de stat

Textul deciziei, în versiunea lingvistică autentică, din care au fost eliminate toate informațiile confidențiale, este disponibil pe site-ul Autorității AELS de Supraveghere:

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/


16.7.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 232/13


Absența unui ajutor de stat în înțelesul articolului 61 alineatul (1) din Acordul privind SEE

(2015/C 232/09)

Autoritatea AELS de Supraveghere consideră că măsurile următoare nu constituie ajutor de stat în înțelesul articolului 61 alineatul (1) din Acordul privind SEE și nu are obiecții cu privire la ele:

Data adoptării deciziei

:

21 aprilie 2015

Numărul cazului

:

76399

Decizia nr.

:

150/15/COL

Statul AELS

:

Norvegia

Titlu (și/sau numele beneficiarului)

:

Măsuri de ajutor de stat în favoarea vehiculelor electrice

Temeiul juridic

:

Articolul 61 alineatul (1) din Acordul privind SEE

sau

Articolul 61 alineatul (3) litera (c) din Acordul privind SEE

Tipul măsurii

:

Nu constituie ajutor de stat: permisiunea acordată vehiculelor electrice de a circula pe benzile destinate autobuzelor.

Ajutoare de stat compatibile: (i) cotă zero pentru TVA aplicabilă livrărilor și importurilor de vehicule electrice; (ii) cotă zero pentru TVA aplicabilă leasingului de vehicule electrice; (iii) cotă zero pentru TVA aplicabilă livrărilor și importurilor de baterii pentru vehicule electrice; (iv) impozit anual pe autovehicule redus în cazul vehiculelor electrice; (v) scutirea vehiculelor electrice de la plata taxelor rutiere; (vi) gratuitate pentru vehiculele electrice la îmbarcarea pe anumite feriboturi naționale; și (vii) calcul favorabil al impozitului pe venit pentru angajații care au dreptul să utilizeze vehiculele electrice de serviciu în scopuri personale.

Obiectivul

:

Ajutoare de mediu

Forma ajutorului

:

În principal scutiri fiscale

Bugetul

:

Aproximativ 1 500 de milioane NOK anual, conform estimărilor

Durata

:

Până la 31 decembrie 2017 pentru măsurile în materie de TVA

Sectoarele economice vizate

:

Fabricarea vehiculelor (NACE C.28.1.1). Vehicule electrice

Denumirea și adresa autorității care acordă ajutorul

:

Ministerul de Finanțe

Textul deciziei, în versiunea lingvistică autentică, din care au fost eliminate toate informațiile confidențiale, este disponibil pe site-ul Autorității AELS de Supraveghere:

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/


16.7.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 232/14


Anunț din partea Norvegiei referitor la Directiva 94/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind condițiile de acordare și folosire a autorizațiilor de prospectare, explorare și extracție a hidrocarburilor

Anunț referitor la invitația de a depune cereri de acordare a licențelor de extracție a petrolului pe platforma continentală norvegiană – Atribuiri în 2015 în zonele prestabilite

(2015/C 232/10)

Ministerul Petrolului și Energiei din Norvegia anunță lansarea invitației de a depune cereri de acordare a licențelor de extracție a petrolului, în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) litera (a) din Directiva 94/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 1994 privind condițiile de acordare și folosire a autorizațiilor de prospectare, explorare și extracție a hidrocarburilor (1).

Licențele de extracție se vor acorda numai societăților pe acțiuni înregistrate în Norvegia ori în alt stat care este parte la Acordul privind Spațiul Economic European (Acordul privind SEE) sau persoanelor fizice cu domiciliul într-un stat care este parte la Acordul privind SEE.

Societățile comerciale care nu sunt titulare ale unei licențe pentru platforma continentală norvegiană pot obține licențe de extracție dacă îndeplinesc condițiile preliminare pentru acordarea de licențe în această zonă.

Societățile comerciale care depun cereri individuale și cele care depun cereri ca parte a unui grup vor beneficia de același tratament din partea ministerului. Solicitanții care depun cereri individuale, precum și solicitanții ce fac parte dintr-un grup care depune o cerere comună vor fi considerați solicitanți individuali ai unei licențe de extracție. Pe baza cererilor depuse de grupuri sau de solicitanți individuali, ministerul poate alcătui grupuri cărora li se va acorda o nouă licență de extracție, inclusiv prin înlăturarea unor solicitanți dintr-un grup de solicitanți și adăugarea unor solicitanți individuali; de asemenea, ministerul poate desemna operatorul pentru astfel de grupuri.

Atribuirea unei participații la o licență de extracție va fi condiționată de încheierea de către titularii licenței a unui acord privind activitățile petroliere, inclusiv a unui acord de exploatare în comun și a unui acord contabil. Dacă licența de extracție este împărțită stratigrafic, titularilor celor două licențe împărțite stratigrafic li se va solicita, de asemenea, să încheie un acord specific de exploatare în comun, care reglementează relația dintre ei în această privință.

Odată cu semnarea acordurilor respective, titularii licenței vor constitui o societate mixtă, în care fiecare va deține o participație identică, în orice moment, cu participația deținută la licența de extracție.

Documentația de licență se va baza, în principal, pe documentele relevante aferente atribuirilor din 2014 în zonele prestabilite. Scopul este ca sectorul industrial să fie informat, înainte de momentul depunerii cererii, cu privire la principalele elemente ale oricăror modificări aduse cadrului.

Criterii de acordare a licențelor de extracție

Pentru a promova buna gestionare a resurselor, precum și explorarea și extracția rapidă și eficientă a petrolului pe platforma continentală norvegiană, inclusiv pentru stabilirea componenței grupurilor titulare ale licențelor acordate în acest scop, se aplică următoarele criterii de atribuire a participațiilor la licențele de extracție și de desemnare a operatorului:

(a)

cunoașterea de către solicitant a geologiei zonei geografice respective și modul în care titularii licenței își propun să efectueze o explorare eficientă a petrolului;

(b)

cunoștințele și experiența tehnică relevantă a solicitantului, precum și modul în care acestea pot contribui activ la o explorare eficientă din punctul de vedere al costurilor și, după caz, la extracția petrolului din zona geografică respectivă;

(c)

experiența dobândită anterior de solicitant pe platforma continentală norvegiană sau o experiență relevantă echivalentă dobândită în alte zone;

(d)

capacitatea financiară satisfăcătoare a solicitantului de a efectua explorarea și, după caz, extracția petrolului în zona geografică respectivă;

(e)

dacă solicitantul deține sau a deținut o licență de extracție, ministerul poate lua în considerare orice formă de ineficiență sau de lipsă de responsabilitate demonstrată de solicitant ca titular de licență;

(f)

licențele de extracție vor fi atribuite, în principal, unei societăți mixte în cadrul căreia cel puțin un titular de licență a forat cel puțin un puț pe platforma continentală norvegiană în calitate de operator sau are o experiență operațională relevantă echivalentă în afara platformei continentale norvegiene;

(g)

licențele de extracție se vor atribui, în principal, în beneficiul a doi sau mai mulți titulari, cu condiția ca cel puțin unul dintre aceștia să aibă experiența menționată la litera (f);

(h)

operatorul desemnat pentru licențele de extracție în Marea Barents trebuie să fi forat cel puțin un puț pe platforma continentală norvegiană în calitate de operator sau să aibă o experiență operațională relevantă echivalentă în afara platformei continentale norvegiene;

(i)

pentru licențele de extracție în ape adânci, atât operatorul desemnat, cât și cel puțin unul dintre titularii licenței trebuie să fi forat cel puțin un puț pe platforma continentală norvegiană în calitate de operator sau să aibă o experiență operațională relevantă echivalentă în afara platformei continentale norvegiene. În cadrul licenței de extracție, unul dintre titulari trebuie să fi forat în apele adânci în calitate de operator;

(j)

pentru licențele de extracție pentru care se preconizează forarea puțurilor de explorare la presiune și/sau temperaturi înalte, operatorul desemnat și cel puțin încă unul dintre titularii de licență trebuie să fi forat cel puțin un puț pe platforma continentală norvegiană ca operator sau să aibă o experiență operațională relevantă echivalentă în afara platformei continentale norvegiene. În cazul unei licențe de extracție, unul dintre titulari trebuie să fi forat un puț la presiune și/sau temperatură înaltă în calitate de operator.

Blocuri pentru care se pot depune cereri

Cererile de participații la licențele de extracție pot fi depuse pentru blocurile din zona prestabilită pentru care nu s-au acordat licențe, conform hărților publicate de Direcția norvegiană a petrolului (NPD). De asemenea, se pot depune cereri pentru suprafața la care s-a renunțat în zona prestabilită după publicarea anunțului, în conformitate cu hărțile actualizate ale Direcției norvegiene a petrolului (hărți interactive care cuprind date, disponibile pagina web a NPD).

Fiecare licență de extracție poate cuprinde unul sau mai multe blocuri ori părți ale unui bloc (blocuri). Solicitanții sunt rugați să își limiteze cererile la zonele în care au cartografiat potențialul de extracție.

Textul integral al anunțului, precum și hărțile detaliate ale zonelor disponibile pot fi accesate pe pagina web a Direcției norvegiene a petrolului, www.npd.no/apa2015

Cererile de acordare a licențelor de extracție a petrolului se trimit la adresa:

Ministry of Petroleum and Energy

PO Box 8148 Dep.

NO-0033 Oslo

NORWAY

Două copii se trimit la adresa:

The Norwegian Petroleum Directorate

PO Box 600

NO-4003 Stavanger

NORWAY

Termen-limită: 2 septembrie 2015, ora 12.00.

Acordarea licențelor de extracție a petrolului în cadrul atribuirilor din 2015 în zonele prestabilite de pe platforma continentală norvegiană este planificată să aibă loc în primul trimestru al anului 2016.


(1)  JO L 164, 30.6.1994, p. 3.


V Anunţuri

PROCEDURI REFERITOARE LA PUNEREA ÎN APLICARE A POLITICII ÎN DOMENIUL CONCURENŢEI

Comisia Europeană

16.7.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 232/16


Notificare prealabilă a unei concentrări

(Cazul M.7642 – Banque publique d’investissement/CNIM/SUNCNIM)

Caz care poate face obiectul procedurii simplificate

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2015/C 232/11)

1.

La data de 26 iunie 2015, Comisia Europeană a primit, în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1), o notificare a unei concentrări propuse prin care Fonds Professionnel de Capital Investissement – Sociétés de Projets Industriels („SPI”, Franța), fond administrat de societatea de administrare Bpifrance Investissement, filială deținută integral de Bpifrance Participations, care este la rândul său deținută integral de societatea pe acțiuni BPI Groupe („BPI Groupe SA”, Franța), și societatea pe acțiuni Constructions Industrielles De La Mediterranee („CNIM”, Franța) dobândesc, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) și al articolului 3 alineatul (4) din Regulamentul privind concentrările economice, controlul în comun asupra întreprinderii SUNCNIM (Franța), prin achiziționare de acțiuni într-o întreprindere nou înființată care constituie o întreprindere comună.

2.

Activitățile economice ale întreprinderilor respective sunt:

—   în cazul întreprinderii BPI Groupe SA: deținerea unui rol determinant în revitalizarea teritoriilor franceze și efectuarea de investiții în dezvoltarea sectoarelor de viitor, precum ecotehnologiile, biotehnologiile și mediul digital, dar și în toate sectoarele industriale și ale serviciilor;

—   în cazul întreprinderii SPI: fond comun de investiții cu capital de risc, având misiunea de a investi, în calitate de investitor avizat, în întreprinderi care desfășoară proiecte structurale dedicate industriei franceze;

—   în cazul întreprinderii CNIM: dezvoltarea și producerea de echipamente și de instalații industriale la cheie cu un puternic conținut tehnologic și acordarea de servicii de specialitate, de servicii de cercetare și de dezvoltare, precum și de servicii și activități de exploatare în domeniul mediului, al energiei, al apărării și al industriei;

—   în cazul întreprinderii SUNCNIM: construcția de centrale solare termodinamice cu concentrare.

3.

În urma unei examinări prealabile, Comisia Europeană constată că tranzacția notificată ar putea intra sub incidența Regulamentului privind concentrările economice. Cu toate acestea, nu se ia o decizie finală în această privință. În conformitate cu Comunicarea Comisiei privind o procedură simplificată de analiză a anumitor concentrări în temeiul Regulamentului (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (2), trebuie precizat că acest caz poate fi tratat conform procedurii prevăzute în comunicare.

4.

Comisia Europeană invită părțile terțe interesate să îi prezinte eventualele observații cu privire la operațiunea propusă.

Observațiile trebuie primite de către Comisia Europeană în termen de cel mult 10 zile de la data publicării prezentei. Observațiile pot fi trimise Comisiei Europene, cu numărul de referință M.7642 – Banque publique d’investissement/CNIM/SUNCNIM, prin fax (+32 22964301), prin e-mail, la adresa COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu, sau prin poștă, la următoarea adresă:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË.


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1 („Regulamentul privind concentrările economice”).

(2)  JO C 366, 14.12.2013, p. 5.


16.7.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 232/17


Notificare prealabilă a unei concentrări

(Cazul M.7669 – Lion Capital/Aryzta/Picard Groupe)

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2015/C 232/12)

1.

La 8 iulie 2015, Comisia Europeană a primit, în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1), o notificare a unei concentrări propuse prin care întreprinderile Aryzta AG („Aryzta”, Elveția) și Lion Capital LLP („Lion Capital”, Regatul Unit) dobândesc, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind concentrările economice, controlul în comun asupra întregii întreprinderi Picard Groupe SAS („Picard”, Franța), prin achiziționare de titluri de valoare.

2.

Activitățile economice ale întreprinderilor respective sunt:

—   în cazul întreprinderii Aryzta: holding cu activități în diferite sectoare alimentare și, prin intermediul întreprinderii Aryzta Food Group și al filialelor acesteia, în domeniul producției și al furnizării de produse de panificație în sectorul comerțului cu amănuntul și în cel al serviciilor de alimentație;

—   în cazul întreprinderii Lion Capital: administrator de fonduri de capital privat care investește în întreprinderi implicate în producerea și/sau comercializarea bunurilor de consum de marcă;

—   în cazul întreprinderii Picard: distribuția cu amănuntul a produselor alimentare congelate prin intermediul propriei sale rețele de magazine specializate, sub marca Picard.

3.

În urma unei examinări prealabile, Comisia Europeană constată că tranzacția notificată ar putea intra sub incidența Regulamentului privind concentrările economice. Cu toate acestea, nu se ia o decizie finală în această privință.

4.

Comisia Europeană invită părțile terțe interesate să îi prezinte eventualele observații cu privire la operațiunea propusă.

Observațiile trebuie primite de către Comisia Europeană în termen de cel mult 10 zile de la data publicării prezentei. Observațiile pot fi trimise Comisiei Europene, cu numărul de referință M.7669 – Lion Capital/Aryzta/Picard Groupe, prin fax (+32 22964301), prin e-mail, la adresa COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu sau prin poștă, la următoarea adresă:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1 („Regulamentul privind concentrările economice”).