ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 127

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 58
20 aprilie 2015


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUŢIILE, ORGANELE ŞI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

2015/C 127/01

Ultimele publicații ale Curții de Justiție a Uniunii Europene în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

1


 

V   Anunţuri

 

PROCEDURI JURISDICŢIONALE

 

Curtea de Justiție

2015/C 127/02

Cauza C-651/13: Ordonanța Curții (Camera a opta) din 12 februarie 2015 (cerere de decizie preliminară formulată de Consiglio di Stato – Italia) – Lb Group Ltd/Ministero dell'Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS), Galassia Game Srl (Trimitere preliminară — Articolul 99 din Regulamentul de procedură — Întrebări preliminare identice — Articolele 49 TFUE și 56 TFUE — Libertatea de stabilire — Libera prestare a serviciilor — Jocuri de noroc — Reglementare națională — Reorganizarea sistemului concesiunilor printr-o aliniere temporală a termenelor de expirare — Nouă cerere de ofertă — Concesiuni cu o durată mai mică decât cea a concesiunilor anterioare — Restricție — Motive imperative de interes general — Proporționalitate)

2

2015/C 127/03

Cauza C-652/13: Ordonanța Curții (Camera a opta) din 12 februarie 2015 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunale ordinario di Cagliari – Italia) – Procedură penală împotriva Mirko Saba (Trimitere preliminară — Articolul 99 din Regulamentul de procedură — Întrebări preliminare identice — Articolele 49 TFUE și 56 TFUE — Libertatea de stabilire — Libera prestare a serviciilor — Jocuri de noroc — Reglementare națională — Reorganizarea sistemului concesiunilor printr-o aliniere temporală a termenelor de expirare — Nouă cerere de ofertă — Concesiuni cu o durată mai mică decât cea a concesiunilor anterioare — Restricție — Motive imperative de interes general — Proporționalitate)

3

2015/C 127/04

Cauza C-86/14: Ordonanța Curții (Camera a opta) din 11 decembrie 2014 (cerere de decizie preliminară formulată de Juzgado de lo Social no 1 de Granada – Spania) – Marta León Medialdea/Ayuntamiento de Huetor Vega (Trimitere preliminară — Politica socială — Directiva 1999/70/CE — Acordul-cadru cu privire la munca pe durată determinată, încheiat între CES, UNICE și CEEP — Contracte de muncă pe durată determinată succesive în sectorul public — Clauza 3 punctul 1 — Noțiunea lucrător pe durată determinată — Clauza 5 punctul 1 — Măsuri de prevenire a utilizării abuzive a contractelor sau a raporturilor de muncă pe durată determinată succesive — Sancțiuni — Recalificarea raportului de muncă pe durată determinată în contract de muncă pe durată nedeterminată nepermanent — Dreptul la o indemnizație)

3

2015/C 127/05

Cauza C-457/14: Ordonanța Curții (Camera a opta) din 12 februarie 2015 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunale ordinario di Cagliari – Italia) – Procedură penală împotriva Claudia Concu, Isabella Melis (Trimitere preliminară — Articolul 99 din Regulamentul de procedură — Întrebări preliminare identice — Articolele 49 TFUE și 56 TFUE — Libertatea de stabilire — Libera prestare a serviciilor — Jocuri de noroc — Reglementare națională — Reorganizarea sistemului de concesiuni prin alinierea temporală a scadențelor — Cerere de ofertă nouă — Concesiuni cu o durată mai mică decât cea a concesiunilor anterioare — Restricție — Motive imperative de interes general — Proporționalitate)

4

2015/C 127/06

Cauza C-478/14: Ordonanța Curții (Camera a opta) din 12 februarie 2015 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunale ordinario di Cagliari – Italia) – Procedură penală împotriva lui Roberto Siddu (Trimitere preliminară — Articolul 99 din Regulamentul de procedură — Întrebări preliminare identice — Articolele 49 TFUE și 56 TFUE — Libertatea de stabilire — Libera prestare a serviciilor — Jocuri de noroc — Reglementare națională — Reorganizarea sistemului de licențe printr-o aliniere temporală a termenelor de expirare — Cerere de ofertă nouă — Licențe cu o durată mai mică decât cea a licențelor atribuite în trecut — Restricţie — Motive imperative de interes general — Proporționalitate)

5

2015/C 127/07

Cauza C-480/14: Ordonanța Curții (Camera a opta) din 12 februarie 2015 (cerere de decizie preliminară formulată de Consiglio di Stato – Italia) – Società Sogno di Tolosa Ltd și alții/Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato (Trimitere preliminară — Articolul 99 din Regulamentul de procedură — Întrebări preliminare identice — Articolele 49 TFUE și 56 TFUE — Libertatea de stabilire — Libera prestare a serviciilor — Jocuri de noroc — Reglementare națională — Reorganizarea sistemului de concesiuni prin alinierea temporală a scadențelor — Cerere de ofertă nouă — Concesiuni cu o durată mai mică decât cea a concesiunilor anterioare — Restricție — Motive imperative de interes general — Proporționalitate)

5

2015/C 127/08

Cauza C-57/14 P: Recurs introdus la 4 februarie 2014 de Recaro Holding GmbH, fostă Recaro Beteiligungs-GmbH împotriva Ordonanţei Tribunalului (Camera a șaptea) din 21 noiembrie 2013 în cauza T-524/12, Recaro Holding GmbH/Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale)

6

2015/C 127/09

Cauza C-320/14 P: Recurs introdus la 3 iulie 2014 de Asos plc împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a șaptea) din 29 aprilie 2014 în cauza T-647/11, Asos plc/Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale)

6

2015/C 127/10

Cauza C-370/14 P: Recurs introdus la 30 iulie 2014 de Argo Group International Holdings Ltd împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a doua) din 20 mai 2014 în cauza T-247/12, Argo Group International Holdings Ltd/Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale)

7

2015/C 127/11

Cauza C-594/14: Cerere de decizie preliminară introdusă de Budesgerichtshof (Germania) la 22 decembrie 2014 – Simona Kornhaas/Thomas Dithmar în calitate de lichidator judiciar al patrimoniului Kornhaas Montage und Dienstleistung Ltd.

7

2015/C 127/12

Cauza C-2/15: Cerere de decizie preliminară introdusă de Verwaltungsgerichtshof (Austria) la 7 ianuarie 2015 – DHL Express (Austria) GmbH

8

2015/C 127/13

Cauza C-7/15: Cerere de decizie preliminară introdusă de Landgericht Essen (Germania) la 12 ianuarie 2015 – procedură penală împotriva lui Kanapathippilai Kanageswaran

9

2015/C 127/14

Cauza C-19/15: Cerere de decizie preliminară introdusă de Landgericht München I (Germania) la 19 ianuarie 2015 – Verband Sozialer Wettbewerb e.V./Innova Vital GmbH

9

2015/C 127/15

Cauza C-25/15: Cerere de decizie preliminară introdusă de Budapest Környéki Törvényszék (Ungaria) la 21 ianuarie 2015 – Procedură penală împotriva lui Balogh István

10

2015/C 127/16

Cauza C-38/15: Acțiune introdusă la 2 februarie 2015 – Comisia Europeană/Regatul Spaniei

10

2015/C 127/17

Cauza C-44/15: Cerere de decizie preliminară introdusă de Bundesfinanzhof (Germania) la 5 februarie 2015 – Hauptzollamt Frankfurt am Main/Duval GmbH & Co. KG

11

2015/C 127/18

Cauza C-82/15 P: Recurs introdus la 20 februarie 2015 de PP Nature-Balance Lizenz GmbH împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a cincea) din 11 decembrie 2014 în cauza T-189/13, PP Nature-Balance Lizenz gmbH/Comisia Europeană

11

2015/C 127/19

Cauza C-93/15 P: Recurs introdus la 25 februarie 2015 de Banco Privado Português, S.A. – în lichidare, și de Massa Insolvente do Banco Privado Português, S.A. – în lichidare împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a patra) din 12 decembrie 2014 în cauza T-487/11, Banco Privado Português și Massa Insolvente do Banco Privado Português/Comisia

13

2015/C 127/20

Cauza C-94/15 P: Recurs introdus la 24 februarie 2015 de Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen KG împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a treia) din 12 decembrie 2014 în cauza T-550/08, Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen KG/Comisia Europeană

14

2015/C 127/21

Cauza C-100/15 P: Recurs introdus la 26 februarie 2015 de Netherlands Maritime Technology Association, fostă Scheepsbouw Nederland împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a șaptea) din 9 decembrie 2014 în cauza T-140/13, Netherlands Maritime Technology Association/Comisia Europeană

15

2015/C 127/22

Cauza C-124/14: Ordonanța președintelui Curții din 23 ianuarie 2015 – Comisia Europeană/Republica Italiană

16

 

Tribunalul

2015/C 127/23

Cauza T-366/11 RENV: Hotărârea Tribunalului din 3 martie 2015 – Bial-Portela/OAPI – Isdin (ZEBEXIR) [Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale ZEBEXIR — Marca comunitară verbală anterioară ZEBINIX — Motive relative de refuz — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009]

17

2015/C 127/24

Cauza T-496/11: Hotărârea Tribunalului din 4 martie 2015 – Regatul Unit/BCE (Politică economică și monetară — BCE — Acțiune în anulare — Cadrul politicii de supraveghere a Eurosistemului — Act atacabil — Admisibilitate — Supraveghere a sistemelor de plăți și de decontare a titlurilor de valoare — Cerință privind localizarea într-un stat membru al Eurosistemului, aplicată sistemelor de compensare prin contraparte centrală — Competența BCE)

18

2015/C 127/25

Cauza T-41/12: Hotărârea Tribunalului din 27 februarie 2015 – LS Fashion/OAPI – Gestión de Activos Isorana (L’Wren Scott) [Marca comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale L’Wren Scott — Marca națională verbală anterioară LOREN SCOTT — Motiv relativ de refuz — Utilizare serioasă a mărcii — Articolul 42 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Lipsa riscului de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009]

19

2015/C 127/26

Cauza T-188/12: Hotărârea Tribunalului din 27 februarie 2015 – Breyer/Comisia [Acces la documente — Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 — Memorii depuse de Republica Austria în cadrul unei proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor în fața Curții — Refuzarea accesului]

19

2015/C 127/27

Cauza T-377/12: Hotărârea Tribunalului din 27 februarie 2015 – Spa Monopole/OAPI – Olivar Del Desierto (OLEOSPA) [Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare figurative OLEOSPA — Mărci Benelux verbale anterioare SPA — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009]

20

2015/C 127/28

Cauza T-572/12: Hotărârea Tribunalului din 4 martie 2015 – Nissan Jidosha/OAPI (CVTC) [Marcă comunitară — Cerere de reînnoire a mărcii comunitare figurative CVTC — Reînnoire parțială — Articolul 47 din Regulamentul (CE) nr. 207/2009]

21

2015/C 127/29

Cauza T-45/13: Hotărârea Tribunalului din 5 martie 2015 – Rose Vision şi Seseña/Comisia [Clauză compromisorie — Al șaptelea program-cadru pentru activități de cercetare, de dezvoltare tehnologică și demonstrative (2007-2013) — Convenții de subvenționare referitoare la proiectele FIRST, FutureNEM și sISI — Acțiune în anulare și în despăgubire — Recalificarea acțiunii — Admisibilitate — Suspendarea plăților — Termen pentru comunicarea raportului de audit — Transmitere de informații către terți]

22

2015/C 127/30

Cauza T-227/13: Hotărârea Tribunalului din 27 februarie 2015 – Bayer Intellectual Property/OAPI – Interhygiene (INTERFACE) [Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a unei mărci comunitare verbale INTERFACE — Marca comunitară verbală anterioară Interfog — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Identitatea produselor — Similitudinea semnelor — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul CE nr. 207/2009]

22

2015/C 127/31

Cauza T-430/13 P: Hotărârea Tribunalului din 27 februarie 2015 – CESE/Achab [Recurs — Funcție publică — Funcționari — Remunerație — Indemnizaţie de expatriere — Naturalizare — Articolul 4 alineatul (1) literele (a) și (b) din anexa VII la statut — Restituirea plății nedatorate — Articolul 85 primul paragraf din statut]

23

2015/C 127/32

Cauzele conexate T-492/13 și T-493/13: Hotărârea Tribunalului din 3 martie 2015 – Schmidt Spiele/OAPI (Reprezentarea unor table de jocuri de societate) [Marcă comunitară — Cereri de înregistrare a unor mărci comunitare figurative reprezentând table de jocuri de societate — Motive absolute de refuz — Lipsa caracterului distinctiv — Articolul 7 alineatul (1) litera (b) și articolul 7 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009]

24

2015/C 127/33

Cauza T-543/13: Hotărârea Tribunalului din 4 martie 2015 – Three-N-Products/OAPI – Munindra (PRANAYUR) [Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale PRANAYUR — Mărci comunitară verbală anterioară AYUR și comunitare figurative anterioare Ayur, Ayur Naturals Herbals și Aanb — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009]

24

2015/C 127/34

Cauza T-558/13: Hotărârea Tribunalului din 4 martie 2015 – Motokit Veículos e Acessórios (FSA K FORCE) [Marcă comunitară — Procedură de declarare a nulității — Marca comunitară verbală FSA K-FORCE — Marca comunitară verbală anterioară FORCE-X — Risc de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Obligație de motivare — Articolul 75 din Regulamentul nr. 207/2009]

25

2015/C 127/35

Cauza T-106/14: Hotărârea Tribunalului din 27 februarie 2015 – Universal Utility International/OAPI (Greenworld) [Marcă comunitară — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale Greenworld — Motiv absolut de refuz — Caracter descriptiv — Articolul 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009]

26

2015/C 127/36

Cauza T-505/14: Ordonanța Tribunalului din 23 februarie 2015 – Seven for all mankind/OAPI – Seven (SEVEN FOR ALL MANKIND) [Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale SEVEN FOR ALL MANKIND — Marca comunitară figurativă anterioară Seven și marca internațională figurativă anterioară Seven — Motiv relativ de refuz — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Acțiune vădit nefondată]

26

2015/C 127/37

Cauza T-812/14 R: Ordonanța președintelui Tribunalului din 25 februarie 2015 – BPC Lux 2 și alții/Comisia (Procedură privind măsurile provizorii — Ajutoare de stat — Sectorul financiar — Ajutor acordat în cadrul rezoluției unei bănci intrate în dificultate — Decizie de a nu ridica obiecții — Cerere de suspendare a executării — Lipsa urgenței)

27

2015/C 127/38

Cauza T-826/14 R: Ordonanța președintelui Tribunalului din 27 februarie 2015 – Spania/Comisia (Măsuri provizorii — Ajutoare de stat — Regim de impozit pe profit care permite întreprinderilor cu domiciliul fiscal în Spania să amortizeze fondul comercial financiar care rezultă din achiziții indirecte de titluri de participare în întreprinderi cu domiciliul fiscal în străinătate — Decizie prin care ajutorul este declarat incompatibil cu piața internă și se dispune recuperarea sa — Cerere de suspendare a executării — Fumus boni iuris — Lipsa urgenței)

28

2015/C 127/39

Cauza T-633/14: Acțiune introdusă la 18 august 2014 – Monster Energy/OAPI (reprezentarea unui simbol al păcii)

28

2015/C 127/40

Cauza T-666/14: Acțiune introdusă la 16 septembrie 2014 – Monster Energy/OAPI (GREEN BEANS)

29

2015/C 127/41

Cauza T-789/14: Acțiune introdusă la 28 noiembrie 2014 – Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen/OAPI – Meissen Keramik (MEISSEN)

29

2015/C 127/42

Cauza T-851/14: Acțiune introdusă la 26 decembrie 2014 – Slovak Telekom/Comisia

30

2015/C 127/43

Cauza T-47/15: Acțiune introdusă la 2 februarie 2015 – Germania/Comisia

31

2015/C 127/44

Cauza T-78/15: Acțiune introdusă la 16 februarie 2015 – Mudhook Marketing/OAPI (IPVanish)

32

2015/C 127/45

Cauza T-80/15 P: Recurs introdus la 19 februarie 2015 de Luigi Macchia împotriva Ordonanței din 12 decembrie 2014 a Tribunalului Funcției Publice în cauza F-63/11 RENV, Macchia/Comisia

33

2015/C 127/46

Cauza T-83/15: Acțiune introdusă la 20 februarie 2015 – Swatch/OAPI – L’atelier Wysiwyg (wysiwatch WhatYouSeeIsTheWatchYouGet)

34

2015/C 127/47

Cauza T-91/15: Acțiune introdusă la 19 februarie 2015 – AEDEC/Comisia

34

2015/C 127/48

Cauza T-93/15: Acțiune introdusă la 20 februarie 2015 – Navitar/OAPI – Elukuva (NaviTar)

35

2015/C 127/49

Cauza T-95/15: Acțiune introdusă la 20 februarie 2015 – Printeos și alții/Comisia

36

2015/C 127/50

Cauza T-96/15: Acțiune introdusă la 26 februarie 2015 – Mozzetti/OAPI – di Lelio (Alfredo alla Scrofa)

37

2015/C 127/51

Cauza T-97/15: Acțiune introdusă la 26 februarie 2015 – Mozzetti/OAPI – di Lelio (ALFREDO'S GALLERY alla Scrofa Roma)

38

2015/C 127/52

Cauza T-582/10: Ordonanța Tribunalului din 18 februarie 2015 – Acron și Dorogobuzh/Consiliul

39

2015/C 127/53

Cauza T-207/14: Ordonanța Tribunalului din 27 ianuarie 2015 – Aluwerk Hettstedt/ECHA

39

2015/C 127/54

Cauza T-208/14: Ordonanța Tribunalului din 27 ianuarie 2015 – Richard Anton/ECHA

39

 

Tribunalul Funcției Publice

2015/C 127/55

Cauza F-15/15: Acțiune introdusă la 26 ianuarie 2015 – ZZ/Comisia Europeană

40

2015/C 127/56

Cauza F-17/15: Acțiune introdusă la 2 februarie 2015 – ZZ/Comisia

40

2015/C 127/57

Cauza F-20/15: Acțiune introdusă la 3 februarie 2015 – ZZ/Comisia

41

2015/C 127/58

Cauza F-21/15: Acțiune introdusă la 5 februarie 2015 – ZZ/Comitetul Regiunilor

41

2015/C 127/59

Cauza F-22/15: Acțiune introdusă la 6 februarie 2015 – ZZ/Parlamentul

42

2015/C 127/60

Cauza F-23/15: Acțiune introdusă la 9 februarie 2015 – ZZ/Comisia

42

2015/C 127/61

Cauza F-24/15: Acțiune introdusă la 11 februarie 2015 – ZZ/Consiliul

43

2015/C 127/62

Cauza F-26/15: Acțiune introdusă la 16 februarie 2015 – ZZ/Parlamentul

44

2015/C 127/63

Cauza F-27/15: Acțiune introdusă la 16 februarie 2015 – ZZ și alții/Consiliul

44


RO

 


IV Informări

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUŢIILE, ORGANELE ŞI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

20.4.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 127/1


Ultimele publicații ale Curții de Justiție a Uniunii Europene în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

(2015/C 127/01)

Ultima publicație

JO C 118, 13.4.2015

Publicații anterioare

JO C 107, 30.3.2015

JO C 96, 23.3.2015

JO C 89, 16.3.2015

JO C 81, 9.3.2015

JO C 73, 2.3.2015

JO C 65, 23.2.2015

Aceste texte sunt disponibile pe

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Anunţuri

PROCEDURI JURISDICŢIONALE

Curtea de Justiție

20.4.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 127/2


Ordonanța Curții (Camera a opta) din 12 februarie 2015 (cerere de decizie preliminară formulată de Consiglio di Stato – Italia) – Lb Group Ltd/Ministero dell'Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS), Galassia Game Srl

(Cauza C-651/13) (1)

((Trimitere preliminară - Articolul 99 din Regulamentul de procedură - Întrebări preliminare identice - Articolele 49 TFUE și 56 TFUE - Libertatea de stabilire - Libera prestare a serviciilor - Jocuri de noroc - Reglementare națională - Reorganizarea sistemului concesiunilor printr-o aliniere temporală a termenelor de expirare - Nouă cerere de ofertă - Concesiuni cu o durată mai mică decât cea a concesiunilor anterioare - Restricție - Motive imperative de interes general - Proporționalitate))

(2015/C 127/02)

Limba de procedură: italiana

Instanța de trimitere

Consiglio di Stato

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Lb Group Ltd

Pârâți: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS), Galassia Game Srl

Dispozitivul

Articolele 49 TFUE și 56 TFUE, precum și principiile egalității de tratament și efectivității trebuie interpretate în sensul că nu se opun unei legislații naționale precum cea în discuție în litigiul principal, care prevede organizarea unei noi proceduri de cerere de ofertă pentru acordarea de concesiuni cu o durată mai mică decât cea a concesiunilor atribuite anterior, ca urmare a unei reorganizări a sistemului printr-o aliniere temporală a termenelor de expirare a concesiunilor.


(1)  JO C 112, 14.4.2014.


20.4.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 127/3


Ordonanța Curții (Camera a opta) din 12 februarie 2015 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunale ordinario di Cagliari – Italia) – Procedură penală împotriva Mirko Saba

(Cauza C-652/13) (1)

((Trimitere preliminară - Articolul 99 din Regulamentul de procedură - Întrebări preliminare identice - Articolele 49 TFUE și 56 TFUE - Libertatea de stabilire - Libera prestare a serviciilor - Jocuri de noroc - Reglementare națională - Reorganizarea sistemului concesiunilor printr-o aliniere temporală a termenelor de expirare - Nouă cerere de ofertă - Concesiuni cu o durată mai mică decât cea a concesiunilor anterioare - Restricție - Motive imperative de interes general - Proporționalitate))

(2015/C 127/03)

Limba de procedură: italiana

Instanța de trimitere

Tribunale ordinario di Cagliari

Partea din procedura principală

Mirko Saba

Dispozitivul

Articolele 49 TFUE și 56 TFUE, precum și principiile egalității de tratament și efectivității trebuie interpretate în sensul că nu se opun unei legislații naționale precum cea în discuție în litigiul principal, care prevede organizarea unei noi proceduri de cerere de ofertă pentru acordarea de concesiuni cu o durată mai mică decât cea a concesiunilor atribuite anterior, ca urmare a unei reorganizări a sistemului printr-o aliniere temporală a termenelor de expirare a concesiunilor.


(1)  JO C 112, 14.4.2014.


20.4.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 127/3


Ordonanța Curții (Camera a opta) din 11 decembrie 2014 (cerere de decizie preliminară formulată de Juzgado de lo Social no 1 de Granada – Spania) – Marta León Medialdea/Ayuntamiento de Huetor Vega

(Cauza C-86/14) (1)

((Trimitere preliminară - Politica socială - Directiva 1999/70/CE - Acordul-cadru cu privire la munca pe durată determinată, încheiat între CES, UNICE și CEEP - Contracte de muncă pe durată determinată succesive în sectorul public - Clauza 3 punctul 1 - Noțiunea „lucrător pe durată determinată” - Clauza 5 punctul 1 - Măsuri de prevenire a utilizării abuzive a contractelor sau a raporturilor de muncă pe durată determinată succesive - Sancțiuni - Recalificarea raportului de muncă pe durată determinată în contract de muncă pe durată nedeterminată nepermanent - Dreptul la o indemnizație))

(2015/C 127/04)

Limba de procedură: spaniola

Instanța de trimitere

Juzgado de lo Social no 1 de Granada

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Marta León Medialdea

Pârâtă: Ayuntamiento de Huetor Vega

Dispozitivul

1)

Clauza 2 și clauza 3 punctul 1 din Acordul-cadru cu privire la munca pe durată determinată, încheiat la 18 martie 1999, care figurează în anexa la Directiva 1999/70/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 privind acordul-cadru cu privire la munca pe durată determinată, încheiat între CES, UNICE și CEEP, trebuie interpretate în sensul că un lucrător precum reclamanta din litigiul principal intră în domeniul de aplicare al acestui acord-cadru în condițiile în care acest lucrător a fost legat de angajatorul său prin contracte de muncă pe durată determinată în sensul acestor clauze.

2)

Acordul-cadru cu privire la munca pe durată determinată trebuie interpretat în sensul că se opune unei reglementări naționale precum cea în discuție în litigiul principal, care nu cuprinde nicio măsură eficace pentru sancționarea abuzurilor, în sensul clauzei 5 punctul 1 din acest acord cadru, care rezultă din utilizarea contractelor de muncă pe durată determinată succesive în sectorul public, în cazul în care nu există nicio măsură eficace în ordinea juridică internă pentru sancționarea unor astfel de abuzuri.

3)

Revine instanței de trimitere obligația de a aprecia, în conformitate cu legislația, cu convențiile colective și/sau cu practicile naționale, de ce natură trebuie să fie indemnizația acordată unui lucrător precum reclamanta din litigiul principal pentru ca această indemnizație să constituie o măsură suficient de eficace pentru a sancționa abuzurile, în sensul clauzei 5 punctul 1 din acordul-cadru cu privire la munca pe durată determinată.

Revine de asemenea instanței de trimitere, dacă este cazul, obligația de a da dispozițiilor pertinente de drept intern, în cea mai mare măsură posibilă, o interpretare conformă cu dreptul Uniunii.


(1)  JO C 142, 12.5.2014.


20.4.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 127/4


Ordonanța Curții (Camera a opta) din 12 februarie 2015 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunale ordinario di Cagliari – Italia) – Procedură penală împotriva Claudia Concu, Isabella Melis

(Cauza C-457/14) (1)

((Trimitere preliminară - Articolul 99 din Regulamentul de procedură - Întrebări preliminare identice - Articolele 49 TFUE și 56 TFUE - Libertatea de stabilire - Libera prestare a serviciilor - Jocuri de noroc - Reglementare națională - Reorganizarea sistemului de concesiuni prin alinierea temporală a scadențelor - Cerere de ofertă nouă - Concesiuni cu o durată mai mică decât cea a concesiunilor anterioare - Restricție - Motive imperative de interes general - Proporționalitate))

(2015/C 127/05)

Limba de procedură: italiana

Instanța de trimitere

Tribunale ordinario di Cagliari

Părțile din procedura penală principală

Claudia Concu, Isabella Melis

Dispozitivul

Articolele 49 TFUE și 56 TFUE, precum și principiile egalității de tratament și efectivității trebuie să fie interpretate în sensul că nu se opun unei legislații naționale, precum cea în cauză în acțiunea principală, care prevede organizarea unei noi cereri de ofertă cu privire la concesiunile cu o durată mai mică decât cea a concesiunilor acordate anterior din cauza unei reorganizări a sistemului prin alinierea temporală a scadențelor concesiunilor.


(1)  JO C 439, 8.12.2014.


20.4.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 127/5


Ordonanța Curții (Camera a opta) din 12 februarie 2015 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunale ordinario di Cagliari – Italia) – Procedură penală împotriva lui Roberto Siddu

(Cauza C-478/14) (1)

((Trimitere preliminară - Articolul 99 din Regulamentul de procedură - Întrebări preliminare identice - Articolele 49 TFUE și 56 TFUE - Libertatea de stabilire - Libera prestare a serviciilor - Jocuri de noroc - Reglementare națională - Reorganizarea sistemului de licențe printr-o aliniere temporală a termenelor de expirare - Cerere de ofertă nouă - Licențe cu o durată mai mică decât cea a licențelor atribuite în trecut - Restricţie - Motive imperative de interes general - Proporționalitate))

(2015/C 127/06)

Limba de procedură: italiana

Instanța de trimitere

Tribunale ordinario di Cagliari

Partea din procedura principală

Roberto Siddu

Dispozitivul

Articolele 49 TFUE și 56 TFUE, precum și principiile egalității de tratament și efectivității trebuie interpretate în sensul că nu se opun unei legislații naționale precum cea în discuție în litigiul principal, care prevede organizarea unei noi proceduri de cerere de ofertă privind licențe cu o durată mai mică decât cea a licențelor atribuite anterior în considerarea unei reorganizări a sistemului printr-o aliniere temporală a termenelor de expirare ale licențelor.


(1)  JO C 7, 12.1.2015.


20.4.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 127/5


Ordonanța Curții (Camera a opta) din 12 februarie 2015 (cerere de decizie preliminară formulată de Consiglio di Stato – Italia) – Società Sogno di Tolosa Ltd și alții/Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato

(Cauza C-480/14) (1)

((Trimitere preliminară - Articolul 99 din Regulamentul de procedură - Întrebări preliminare identice - Articolele 49 TFUE și 56 TFUE - Libertatea de stabilire - Libera prestare a serviciilor - Jocuri de noroc - Reglementare națională - Reorganizarea sistemului de concesiuni prin alinierea temporală a scadențelor - Cerere de ofertă nouă - Concesiuni cu o durată mai mică decât cea a concesiunilor anterioare - Restricție - Motive imperative de interes general - Proporționalitate))

(2015/C 127/07)

Limba de procedură: italiana

Instanța de trimitere

Consiglio di Stato

Părțile din procedura principală

Reclamanți: Società Sogno di Tolosa Limited, Ds di Dimarco Enzo & C. Sas, Centro Servizi di Barillà Marco, Assok di Rambaldi Stefano e Casbarra Luca Snc, Dg Comunicazioni di Di Giorno Giancarlo, Tamara Maraboli, Andrea Cappiello, Depa di Delberba C. Sas, Luca Campioni, Danio Milazzo, Andrea Menna, Emilio Schiavone, Sandro Casalboni, Lorena Bertora, Andromeda di Novellis Alessandro e Stellini Roberto Snc

Pârâți: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato

cu participarea: Carmelo Sisino, Gianni Viano, Vincenzo Brancati, Marco Decortes, Filippo Sangineto, Luca Piccolo, Salvatore Rosolia, Giada Aricò, Giuseppe Parrelli, Wett-Pads Vermittlungs, Galassio Game Srl

Dispozitivul

Articolele 49 TFUE și 56 TFUE, precum și principiile egalității de tratament și efectivității trebuie să fie interpretate în sensul că nu se opun unei legislații naționale, precum cea în cauză în acțiunea principală, care prevede organizarea unei noi cereri de ofertă cu privire la concesiunile cu o durată mai mică decât cea a concesiunilor acordate anterior din cauza unei reorganizări a sistemului prin alinierea temporală a scadențelor concesiunilor.


(1)  JO C 7, 12.1.2015.


20.4.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 127/6


Recurs introdus la 4 februarie 2014 de Recaro Holding GmbH, fostă Recaro Beteiligungs-GmbH împotriva Ordonanţei Tribunalului (Camera a șaptea) din 21 noiembrie 2013 în cauza T-524/12, Recaro Holding GmbH/Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale)

(Cauza C-57/14 P)

(2015/C 127/08)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurentă: Recaro Holding GmbH, fostă Recaro Beteiligungs-GmbH (reprezentant: J. Weiser, avocat)

Cealaltă parte din procedură: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale)

Prin Ordonanța din 14 ianuarie 2015 Curtea de Justiție (Camera a șaptea) a respins recursul și a obligat Recaro Holding GmbH să suporte propriile cheltuieli de judecată.


20.4.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 127/6


Recurs introdus la 3 iulie 2014 de Asos plc împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a șaptea) din 29 aprilie 2014 în cauza T-647/11, Asos plc/Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale)

(Cauza C-320/14 P)

(2015/C 127/09)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurentă: Asos plc (reprezentanți: P. Kavanagh, solicitor, A. Lykiardopoulos QC, A. Edwards-Stuart, barrister)

Celelalte părți din procedură: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale), Roger Maier

Prin Ordonanța din 13 ianuarie 2015, Curtea de Justiție (Camera a șasea) a respins recursul și a obligat Asos plc să suporte propriile cheltuieli de judecată.


20.4.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 127/7


Recurs introdus la 30 iulie 2014 de Argo Group International Holdings Ltd împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a doua) din 20 mai 2014 în cauza T-247/12, Argo Group International Holdings Ltd/Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale)

(Cauza C-370/14 P)

(2015/C 127/10)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurentă: Argo Group International Holdings Ltd (reprezentanți: F. Petillion, avocat, J. Janssen, barrister)

Celelalte părți din procedură: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale), Arisa Assurances SA

Prin ordonanța din 12 februarie 2015, Curtea de Justiție (Camera a noua) a respins recursul și a obligat Argo Group International Holdings Ltd să suporte propriile cheltuieli de judecată.


20.4.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 127/7


Cerere de decizie preliminară introdusă de Budesgerichtshof (Germania) la 22 decembrie 2014 – Simona Kornhaas/Thomas Dithmar în calitate de lichidator judiciar al patrimoniului Kornhaas Montage und Dienstleistung Ltd.

(Cauza C-594/14)

(2015/C 127/11)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Bundesgerichtshof

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Simona Kornhaas

Pârât: Thomas Dithmar în calitate de lichidator judiciar al patrimoniului Kornhaas Montage und Dienstleistung Ltd.

Întrebările preliminare

a)

O acțiune introdusă la o instanță germană împotriva unui director al unei private company limited by shares, societate de drept englez sau galez, ale cărei active fac obiectul unei proceduri de insolvență deschise în Germania în temeiul articolului 3 alineatul (1) din Regulamentul privind procedurile de insolvență (1), de către lichidatorul judiciar, pentru restituirea plăților efectuate de director înainte de deschiderea procedurii de insolvență, dar după intrarea în stare de insolvență a societății este reglementată de dreptul german al insolvenței în sensul articolului 4 alineatul (1) din Regulamentul privind procedurile de insolvență?

b)

O astfel de acțiune este contrară libertății de stabilire în sensul articolelor 49 și 54 TFUE?


(1)  Regulamentul (CE) nr. 1346/2000 al Consiliului din 29 mai 2000 privind procedurile de insolvență (JO L 160, p. 1, Ediție specială, 19/vol. 1, p. 143).


20.4.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 127/8


Cerere de decizie preliminară introdusă de Verwaltungsgerichtshof (Austria) la 7 ianuarie 2015 – DHL Express (Austria) GmbH

(Cauza C-2/15)

(2015/C 127/12)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Verwaltungsgerichtshof

Părțile din procedura principală

Reclamantă: DHL Express (Austria) GmbH

Pârâtă: Post-Control-Kommission

Alți participanți la procedură: Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie

Întrebările preliminare

1)

Directiva 97/67/CE (1) a Parlamentului European și a Consiliului din 15 decembrie 1997 privind normele comune pentru dezvoltarea pieței interne a serviciilor poștale ale Comunității și îmbunătățirea calității serviciului, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2008/6/CE (2) a Parlamentului European și a Consiliului din 20 februarie 2008, în special articolul 9 din aceasta, se opune unei reglementări naționale potrivit căreia furnizorii de servicii poștale sunt obligați să contribuie financiar la costurile operaționale ale autorității naționale de reglementare, independent de aspectul dacă aceștia furnizează servicii universale?

2)

În cazul unui răspuns afirmativ la prima întrebare:

a)

Pentru existența unei obligații de finanțare este suficient faptul că furnizorul vizat prestează servicii poștale care trebuie calificate potrivit reglementării naționale ca fiind servicii universale, dar care depășesc ansamblul minim obligatoriu de servicii universale prevăzut de directivă?

b)

La calcularea cotei-părți a întreprinderii respective din contribuțiile financiare trebuie să se procedeze în același mod ca la calcularea contribuțiilor financiare la fondul de compensare în conformitate cu articolul 7 alineatul (4) din directiva menționată?

c)

Cerința privind respectarea principiilor nediscriminării și proporționalității în sensul articolului 7 alineatul (5) din directiva menționată și „luarea în considerare a gradului de substituibilitate cu serviciul universal” în sensul considerentului (27) al Directivei 2008/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 februarie 2008 impun în acest caz deducerea părții din venituri aferente serviciilor cu valoare adăugată, așadar servicii poștale care nu intră în sfera serviciului universal, dar care au legătură cu serviciul universal, precum și neluarea în considerare a acesteia la calcularea cotelor?


(1)  JO L 15, p. 14, Ediție specială, 06/vol. 3, p. 12.

(2)  Directiva 2008/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 februarie 2008 de modificare a Directivei 97/67/CE cu privire la realizarea integrală a pieței interne a serviciilor poștale ale Comunității (JO L 52, p. 3).


20.4.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 127/9


Cerere de decizie preliminară introdusă de Landgericht Essen (Germania) la 12 ianuarie 2015 – procedură penală împotriva lui Kanapathippilai Kanageswaran

(Cauza C-7/15)

(2015/C 127/13)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Landgericht Essen

Partea din procedura principală

Kanapathippilai Kanageswaran

Întrebarea preliminară

Înscrierea Liberation Tigers of Tamil Eelam pe lista prevăzută la articolul 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 al Consiliului din 27 decembrie 2001 privind măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane și entități în vederea combaterii terorismului (1), între 9 septembrie 2007 și 24 mai 2009, în special în temeiul Deciziilor Consiliului 2006/379/CE din 29 mai 2006 (2), 2007/445/CE din 28 iunie 2007 (3), 2007/868/CE din 20 decembrie 2007 (4), 2008/583/CE din 15 iulie 2008 (5), 2009/62/CE din 26 ianuarie 2009 (6) este nevalidă?


(1)  JO L 344, p. 70.

(2)  JO L 144, p. 21.

(3)  JO L 169, p. 58.

(4)  JO L 340, p. 100.

(5)  JO L 188, p. 21.

(6)  JO L 23, p. 25.


20.4.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 127/9


Cerere de decizie preliminară introdusă de Landgericht München I (Germania) la 19 ianuarie 2015 – Verband Sozialer Wettbewerb e.V./Innova Vital GmbH

(Cauza C-19/15)

(2015/C 127/14)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Landgericht München I

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Verband Sozialer Wettbewerb e.V.

Pârâtă: Innova Vital GmbH

Întrebările preliminare

Articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 (1) trebuie interpretat în sensul că dispozițiile regulamentului menționat se aplică și mențiunilor nutriționale și de sănătate care figurează în comunicările comerciale din publicitatea pentru alimente livrate consumatorului final chiar și atunci când comunicarea comercială sau publicitatea este adresată exclusiv sectorului profesioniștilor?


(1)  Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind mențiunile nutriționale și de sănătate înscrise pe produsele alimentare (JO L 404, p. 9, Ediție specială, 15/vol. 18, p. 244).


20.4.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 127/10


Cerere de decizie preliminară introdusă de Budapest Környéki Törvényszék (Ungaria) la 21 ianuarie 2015 – Procedură penală împotriva lui Balogh István

(Cauza C-25/15)

(2015/C 127/15)

Limba de procedură: maghiara

Instanța de trimitere

Budapest Környéki Törvényszék

Partea din procedura principală

Balogh István

Întrebarea preliminară

Articolul 1 alineatul (1) din Directiva 2010/64/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 octombrie 2010 privind dreptul la interpretare și traducere în cadrul procedurilor penale (1), în temeiul căruia „[p]rezenta directivă instituie norme privind dreptul la interpretare și la traducere în cadrul procedurilor penale și al procedurilor de executare a unui mandat european de arestare” trebuie interpretat în sensul că instanțele maghiare au obligația să aplice această directivă și în cadrul unei proceduri speciale [capitolul XXIX din Legea XIX din 1998 privind instituirea Codului de procedură penală (a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény XXIX. fejezet)]; cu alte cuvinte, trebuie să se considere că expresia „proceduri penale” include „procedurile speciale”, astfel cum sunt prevăzute de dreptul maghiar, sau această expresie se referă doar la procedurile care se finalizează printr-o hotărâre definitivă în ceea ce privește răspunderea penală a inculpatului?


(1)  JO L 280, p. 1.


20.4.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 127/10


Acțiune introdusă la 2 februarie 2015 – Comisia Europeană/Regatul Spaniei

(Cauza C-38/15)

(2015/C 127/16)

Limba de procedură: spaniola

Părțile

Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanți: E. Manhaeve și D. Loma-Osorio Lerena, agenți)

Pârât: Regatul Spaniei

Concluziile reclamantei

Constatarea faptului că Regatul Spaniei nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin

în temeiul articolului 4 din Directiva 91/271/CEE a Consiliului din 21 mai 1991 privind tratarea apelor urbane reziduale (1) în aglomerarea Pontevedra-Marín-Poio-Bueu (Galicia)

în temeiul articolului 5 alineatele (2) și (3) din Directiva 91/271/CEE a Consiliului din 21 mai 1991 privind tratarea apelor urbane reziduale în aglomerările Bollulos Par del Condado, Abrera, Berga, Capellades, Figueres, El Terri (Banyoles) și Pontevedra-Marín-Poio-Bueu.

obligarea Regatului Spaniei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Comisia Europeană, în urma unei investigații efectuate în procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor nr. 2002/2123, a atras atenția Regatului Spaniei, prin intermediul unei scrisori de punere în întârziere din 19 decembrie 2003, în legătură cu respectarea obligațiilor prevăzute la articolele 3, 4, 5, 6 și 14 din Directiva 91/271 și în special cu privire la tratarea apelor urbane reziduale în „zonele sensibile”.

Obiectul procedurii s-a redus treptat pe măsură ce Spania a adus la conformitate instalațiile de asanare, de tratare și de evacuare din anumite aglomerări. Totuși, încălcarea articolelor 4 și 5 din directivă continua și la momentul introducerii cererii în ceea ce privește situația din aglomerările Bollulos Par del Condado (din Comunitatea Autonomă Andalusia); Abrera, Berga, Capellades, Figueres și El Terri-Banyoles (din Comunitatea Autonomă Catalonia) și Pontevedra-Marín-Poio-Bueu (din Comunitatea Autonomă Galicia).


(1)  JO L 135, p. 40, Ediție specială 15/vol. 2, p. 43.


20.4.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 127/11


Cerere de decizie preliminară introdusă de Bundesfinanzhof (Germania) la 5 februarie 2015 – Hauptzollamt Frankfurt am Main/Duval GmbH & Co. KG

(Cauza C-44/15)

(2015/C 127/17)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Bundesfinanzhof

Părțile din procedura principală

Recurent: Hauptzollamt Frankfurt am Main

Intimată: Duval GmbH & Co. KG

Întrebările preliminare

1)

Având în vedere lipsa unei definiții abstracte a noțiunii de termometru în sensul poziției 9025 din NC, este necesar, în mod excepțional, să se considere că trebuie clasificate la poziția 9025 din NC („termometre”) numai aparatele enumerate în Notele explicative ale Sistemului Armonizat referitoare la poziția 9025 secțiunea B din NC (termometre și pirometre, cu înregistrare sau nu – punctele 08.0 – 28.0)?

2)

În cazul unui răspuns negativ la prima întrebare: Din enumerarea aparatelor în Notele explicative ale Sistemului Armonizat referitoare la poziția 9025 din NC rezultă că dispozitivele care nu prezintă modurile de funcționare inerente ale aparatelor respective (măsurarea temperaturii, de exemplu, pe baza dilatării mecanice a unor lichide sau metale, a modificărilor fizice sau a impulsurilor electrice etc.) nu pot fi clasificate la poziția 9025 din NC?

3)

În cazul unui răspuns negativ și la această întrebare: Un dispozitiv care arată că temperatura obiectului pe care trebuie să o măsoare a atins valoarea care a fost stabilită (valoare prag) este un termometru, în sensul prevăzut la poziția 9025 din NC, chiar dacă dispozitivul respectiv nu îndeplinește criterii cum ar fi capacitatea de a reproduce rezultatele măsurătorii, afișarea continuă a evoluției temperaturii și posibilitatea utilizării repetate a aparatului?


20.4.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 127/11


Recurs introdus la 20 februarie 2015 de PP Nature-Balance Lizenz GmbH împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a cincea) din 11 decembrie 2014 în cauza T-189/13, PP Nature-Balance Lizenz gmbH/Comisia Europeană

(Cauza C-82/15 P)

(2015/C 127/18)

Limba de procedură: germana

Părțile

Recurentă: PP Nature-Balance Lizenz GmbH (reprezentant: M. Ambrosius, avocat)

Cealaltă parte din procedură: Comisia Europeană

Concluziile recurentei

Recurenta solicită Curții:

anularea Hotărârii Tribunalului din 11 decembrie 2014 în cauza T-189/13;

anularea Deciziei de punere în aplicare C(2013) 369 atacate, în măsura în care obligă statele membre să modifice autorizaţiile de introducere pe piață astfel încât să elimine indicațiilor locomotorice;

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În susținerea recursului, recurenta invocă cinci motive.

Primul motiv: încălcarea articolului 116 din Directiva 2001/83 (1), în coroborare cu principiul precauției

Tribunalul se întemeiază pe principiul precauției pentru a exprima îndoieli serioase în privința evaluării beneficiilor. Cu toate acestea, principiul precauției privește evaluarea riscului, iar nu evaluarea eficacității unui medicament.

Al doilea motiv: încălcarea articolului 116 al Directivei 2001/83 prin faptul că Tribunalul a calificat patru studii drept informații noi

Informațiile noi, care pot fi luate în considerare în cadrul unei proceduri de aplicare a articolului 31 din Directiva 2001/83, sunt numai informațiile apărute după autorizarea introducerii pe piață sau după prima prelungire a acesteia. În schimb, Tribunalul consideră că evaluarea pe care o efectuează Comitetul pentru medicamente de uz uman (Committee for Medicinal Products for Human Use; denumit în continuare „CHMP”) este independentă față de evaluarea efectuată de autoritățile naționale. În consecință, o informație ar fi nouă, în cazul în care acest comitet nu ar fi avut posibilitatea de a examina aspectul în discuție.

Al treilea motiv: încălcarea articolului 116 din Directiva 2001/83 privind evaluarea criteriului lipsei unei probe privind eficacitatea medicamentului

Tribunalul consideră că existența unor studii care nu sunt în măsură să demonstreze eficacitatea este suficientă în sine pentru a reține că un medicament nu are beneficii sau are mai puține beneficii decât s-a considerat anterior. Tribunalul ar fi recunoscut că în acest context trebuie să se aibă în vedere motivele pentru care studiul a rămas fără rezultat.

Al patrulea motiv: denaturarea mijloacelor de probă

Tribunalul a denaturat mijloacele de probă prin faptul că a constatat că nu exista o contradicție între evaluarea riscului unor reacții de hipersensibilitate efectuată de raportorul, co-raportorul și SAG-N în procedura de reexaminare și evaluarea efectuată de CHMP.

Al cincilea motiv: încălcarea articolului 10a din Directiva 2001/83 și a anexei I la directivă

Tribunalul a încălcat articolul 10a din Directiva 2001/83, precum și anexa I la aceasta, prin faptul că a reținut că această dispoziție nu își găsea aplicarea în cadrul unei prime cereri de introducere pe piață. În plus, reprezintă o încălcarea a articolului 10a din Directiva 2001/83 faptul că Tribunalul a considerat îndreptățit faptul că CHMP s-a concentrat în evaluarea făcută numai pe patru studii, în condițiile în care, în total, există mai mult de 80 de studii cu privire la tolperison.


(1)  Directiva 2001/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman (JO L 311, p. 67, Ediție specială, 13/vol. 33, p. 3).


20.4.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 127/13


Recurs introdus la 25 februarie 2015 de Banco Privado Português, S.A. – în lichidare, și de Massa Insolvente do Banco Privado Português, S.A. – în lichidare împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a patra) din 12 decembrie 2014 în cauza T-487/11, Banco Privado Português și Massa Insolvente do Banco Privado Português/Comisia

(Cauza C-93/15 P)

(2015/C 127/19)

Limba de procedură: portugheza

Părțile

Recurente: Banco Privado Português, S.A. – în lichidare, și Massa Insolvente do Banco Privado Português, S.A. – în lichidare (reprezentanți: C. Fernández Vicién, F. Pereira Coutinho, M. Esperança Pina, M. Ferreira Santos și R. Leandro Vasconcelos, avocați)

Cealaltă parte din procedură: Comisia Europeană

Concluziile recurentelor

Recurentele solicită Curții de Justiție declararea admisibilității prezentului recurs și admiterea acestuia ca fiind întemeiat și, în consecință:

anularea hotărârii recurate și înlocuirea acesteia cu o hotărâre prin care să se anuleze în totalitate decizia Comisiei (1);

în caz contrar, în subsidiar, anularea hotărârii recurate și înlocuirea acesteia cu o hotărâre prin care să se anuleze decizia în măsura în care prin aceasta se declară că ajutorul de stat inerent garanției este nelegal și incompatibil pentru perioada cuprinsă între 5 decembrie 2008 și 5 iunie 2009;

în caz contrar, în subsidiar, anularea hotărârii recurate și înlocuirea acesteia cu o hotărâre prin care să se anuleze decizia în măsura în care prin aceasta se dispune recuperarea pretinsului ajutor, în temeiul articolelor 2-4 din aceasta;

în caz contrar, în subsidiar, anularea hotărârii atacate și înlocuirea acesteia cu o hotărâre prin care să se anuleze decizia în măsura în care prin aceasta se dispune recuperarea pentru perioada cuprinsă între 5 decembrie 2008 și 5 iunie 2009;

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată aferente procedurilor desfășurate în fața ambelor instanțe.

Motivele și principalele argumente

În susținerea recursului, recurentele invocă șase motive:

1.

Primul motiv: Tribunalul a încercat să suplinească lipsa de temei a deciziei Comisiei reținând propriile motive și a săvârșit o eroare de drept în examinarea motivelor invocate de Comisie prin faptul că le-a considerat suficiente.

2.

Al doilea motiv: Tribunalul a efectuat o interpretare greșită a articolului 107 alineatul (1) TFUE și o încadrare juridică incorectă a faptelor atunci când a considerat că s-a acordat un avantaj BPP, prin convertirea garanției într-un ajutor incompatibil cu piața internă.

3.

Al treilea motiv: Tribunalul a săvârșit o eroare de drept prin faptul că a considerat că Comisia nu a săvârșit o eroare vădită de apreciere și o eroare de drept atunci când nu a ținut seama de faptul că erau îndeplinite condițiile pentru reținerea excepției prevăzute la articolul 107 alineatul (3) litera (b) TFUE.

4.

Al patrulea motiv: Tribunalul a săvârșit o eroare de drept prin faptul că a menținut decizia de recuperare, întrucât a menținut decizia de recuperare a unui pretins ajutor care nu era incompatibil cu piața internă, dat fiind că BPP nu a obținut niciun avantaj, nu a considerat că prin decizia atacată s-a dispus recuperarea ajutoarelor pentru motive procedurale și a săvârșit o eroare prin faptul că a considerat că Comisia a respectat principiile stabilite în orientările sale atunci când a calculat cuantumul ajutorului.

5.

Al cincilea motiv: Tribunalul a încălcat principiile securității juridice și protecției încrederii legitime prin menținerea deciziei atacate în măsura în care prin aceasta se dispune recuperarea pretinsului ajutor.

6.

Al șaselea motiv: Tribunalul nu a luat în considerare încălcarea de către Comisie a dreptului BPP la un tratament echitabil, întrucât prezentei cauze i s-a acordat un tratament diferit de cel acordat în situații similare.


(1)  Decizia 2011/346/UE a Comisiei din 20 iulie 2010 privind ajutorul de stat C 33/09 (ex NN 57/09, ex CP 191/09) pus în aplicare de Portugalia sub forma unei garanții de stat în favoarea Banco Privado Português, S.A. (JO 2011, L 159, p. 95).


20.4.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 127/14


Recurs introdus la 24 februarie 2015 de Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen KG împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a treia) din 12 decembrie 2014 în cauza T-550/08, Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen KG/Comisia Europeană

(Cauza C-94/15 P)

(2015/C 127/20)

Limba de procedură: germana

Părțile

Recurentă: Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen KG (reprezentanți: Dr. U. Itzen și J. Ziebarth LLM, Rechtsanwältinnen)

Cealaltă parte din procedură: Comisia Europeană

Concluziile recurentei

Recurenta solicită, reiterând concluziile prezentate în prima instanță:

1.

anularea în tot a Hotărârii Tribunalului (Camera a treia) din 12 decembrie 2014 în cauza T-550/08, în măsura în care privește pe reclamantă;

2.

cu titlu subsidiar, reducerea adecvată a amenzii în cuantum de 12 milioane de euro, aplicată reclamantei la articolul 2 din decizia în litigiu din 1 octombrie 2008;

3.

cu titlu mai subsidiar, trimiterea cauzei spre rejudecare la Tribunalul Uniunii Europene;

4.

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Obiectul prezentului recurs îl constituie Hotărârea Tribunalului (Camera a treia) din 12 decembrie 2014, Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen KG/Comisia, prin care Tribunalul a respins cererea de anulare a Deciziei C(2008) 5476 final a Comisiei din 1 octombrie 2008 în cazul COMP/39.181 – Ceară de lumânări, în măsura în care aceasta privește pe reclamantă, precum și, cu titlu subsidiar, reducerea amenzii aplicate acesteia.

Recurenta invocă următoarele motive de recurs:

Prin intermediul primului motiv, recurenta invocă o încălcare a articolelor 101 TFUE și 296 TFUE, precum și a normelor fundamentale de procedură și a dreptului la apărare, întrucât Tribunalul a stabilit în sarcina sa răspunderea pentru plata amenzii în mod contrar principiilor răspunderii derivate din noțiunea de întreprindere din dreptul Uniunii privind concurența. Critica esențială se întemeiază pe faptul că, în chestiunea aplicării amenzii, Tribunalul a tratat pe recurentă, pe de o parte, și pe H&R KG și filialele acesteia, cărora li s-a aplicat o amendă proprie, pe de altă parte, ca fiind întreprinderi separate din punctul de vedere al dreptului concurenței. În același timp, în chestiunea răspunderii și a stabilirii pretinsei încălcări, Tribunalul, astfel cum Comisia a procedat anterior, a tratat aceste întreprinderi ca fiind întreprinderea unică „H&R/Tudapetrol”. Totuși, aceleași societăți nu ar putea să săvârșească o încălcare acționând ca o singură întreprindere, iar în vederea aplicării amenzii să fie tratate ca două întreprinderi. Prin urmare, în mod neîntemeiat, Tribunalul a menținut în privința anumitor perioade o dublă sancțiune a acelorași fapte convergente săvârșite de aceeași pretinsă întreprindere unică.

Prin intermediul celui de al doilea motiv, recurenta invocă, în ceea ce privește hotărârea atacată, o încălcare a obligației de motivare (articolul 296 TFUE). Aceasta ar fi determinată mai întâi de lipsa, în cuprinsul hotărârii, a unor considerații suficient de individualizate referitoare la faptele imputate recurentei. Pe baza motivării contradictorii acceptate de Tribunal cu privire la încălcarea săvârșită de entitatea comună „H&R/Tudapetrol”, care nu este calificată în detaliu, nici din decizia Comisiei, nici din hotărâre nu reiese care sunt faptele imputate recurentei. Prin intermediul celui de al doilea aspect al celui de al doilea motiv, reclamanta susține că la criticile sale individualizate referitoare la constatările privind situația de fapt nu s-a răspuns în mod aprofundat. Tribunalul a examinat și a răspuns doar parțial la criticile invocate. În măsura în care Tribunalul a reluat criticile, considerațiile acestuia sunt eronate în drept din cauza încălcării principiilor în materia probelor sau a logicii, respectiv din cauza denaturării de către Tribunal a situației de fapt existente.

Prin intermediul celui de al treilea motiv, recurenta invocă o încălcare a dreptului său la apărare, care este hotărâtoare pentru soluționarea litigiului. Aceasta este determinată în special de faptul că Tribunalul, astfel cum Comisia a procedat anterior, nu a recurs la o individualizare suficientă a criticilor formulate împotriva recurentei, ci, într-un mod inadmisibil, și-a prezentat argumentația recurgând la denumirea comună „H&R/Tudapetrol”. Această împrejurare are ca efect faptul că, în cazul recurentei, nu rezultă care sunt criticile invocate împotriva sa și nici elementele de probă pe care acestea se întemeiază. Astfel, ar fi încălcat principiul in dubio pro reo, iar recurentei i s-ar agrava într-un mod nepermis apărarea împotriva criticilor invocate împotriva sa.


20.4.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 127/15


Recurs introdus la 26 februarie 2015 de Netherlands Maritime Technology Association, fostă Scheepsbouw Nederland împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a șaptea) din 9 decembrie 2014 în cauza T-140/13, Netherlands Maritime Technology Association/Comisia Europeană

(Cauza C-100/15 P)

(2015/C 127/21)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurentă: Netherlands Maritime Technology Association, fostă Scheepsbouw Nederland (reprezentanți: K. Struckmann, avocat, G. Forwood, barrister)

Celelalte părți din procedură: Comisia Europeană, Regatul Spaniei

Concluziile recurentei

Recurenta solicită Curții:

Anularea hotărârii atacate în măsura în care a respins cererea recurentei de anulare a deciziei;

anularea deciziei atacate sau, cu titlu subsidiar, trimiterea cauzei spre rejudecare la Tribunal pentru a se pronunța conform hotărârii Curții în ceea ce privește problemele de drept;

în orice caz, obligarea recurentei la plata cheltuielilor de judecată, inclusiv a cheltuielilor de judecată efectuate în procedura în fața Tribunalului.

Motivele și principalele argumente

Recurenta susține că Tribunalul a săvârșit o eroare de drept în stabilirea aspectului dacă examinarea preliminară a Comisiei era suficientă și completă, în special:

În măsura în care nu a luat în considerare în mod corespunzător toate argumentele pe care s-a bazat recurenta în primă instanță;

în măsura în care a săvârșit o eroare vădită de apreciere și

în măsura în care a motivat propria decizie în mod insuficient și contradictoriu.

Principalele argumente pot fi rezumate după cum urmează:

În ceea ce privește primul motiv, Tribunalul a interpretat eronat argumentele recurentei în ceea ce privește structura complexă a noului sistem fiscal spaniol în materie de leasing, auto-implementarea și selectivitatea sa și, prin urmare, nu a verificat dacă decizia a analizat în mod corespunzător funcționarea sistemului în ansamblul său și împreună cu alte prevederi din dreptul fiscal și din dreptul societăților.

în ceea ce privește al doilea motiv, Tribunalul a săvârșit o eroare vădită în interpretarea deciziei atacate, care l-a determinat să concluzioneze, în mod eronat, că decizia respectivă apreciase în mod suficient domeniul beneficiarilor noului sistem fiscal spaniol în materie de leasing.

în ceea ce privește al treilea motiv, Tribunalul nu a motivat suficient și coerent motivul pentru care a decis că, în mod legal, în decizia atacată nu s-a considerat că grupurile de interese economice sunt potențiali beneficiari ai noului sistem fiscal spaniol în materie de leasing sau nu a fost definit un cadru al examinării efectelor măsurii. În plus, Tribunalul nu a oferit suficiente motive care să explice de ce decizia atacată a motivat în mod suficient în ce mod noul sistem fiscal spaniol în materie de leasing era parte integrantă din sistemul general.


20.4.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 127/16


Ordonanța președintelui Curții din 23 ianuarie 2015 – Comisia Europeană/Republica Italiană

(Cauza C-124/14) (1)

(2015/C 127/22)

Limba de procedură: italiana

Președintele Curții a dispus radierea cauzei.


(1)  JO C 175, 10.6.2014.


Tribunalul

20.4.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 127/17


Hotărârea Tribunalului din 3 martie 2015 – Bial-Portela/OAPI – Isdin (ZEBEXIR)

(Cauza T-366/11 RENV) (1)

([„Marcă comunitară - Procedură de opoziție - Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale ZEBEXIR - Marca comunitară verbală anterioară ZEBINIX - Motive relative de refuz - Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”])

(2015/C 127/23)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Bial-Portela & Ca, SA (São Mamede do Coronado, Portugalia) (reprezentanți: B. Braga da Cruz și J. Pimenta, avocați)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (reprezentant: P. Geroulakos, agent)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs a OAPI, intervenientă la Tribunal: Isdin, SA (Barcelona, Spania) (reprezentanți: P. López Ronda, G. Macias Bonilla și G. Marín Raigal, avocați)

Obiectul

Acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei întâi de recurs a OAPI din 6 aprilie 2011 (cauza R 1212/2009-1), cu privire la o procedură de opoziție între Bial-Portela & Ca, SA și Isdin, SA

Dispozitivul

1)

Anulează Decizia Camerei întâi de recurs a Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI) din 6 aprilie 2011 (cauza R 1212/2009-1).

2)

OAPI suportă propriile cheltuieli de judecată, precum și pe cele efectuate de Bial-Portela & Ca, SA.

3)

Isdin, SA suportă propriile cheltuieli de judecată.


(1)  JO C 269, 10.9.2011.


20.4.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 127/18


Hotărârea Tribunalului din 4 martie 2015 – Regatul Unit/BCE

(Cauza T-496/11) (1)

((„Politică economică și monetară - BCE - Acțiune în anulare - Cadrul politicii de supraveghere a Eurosistemului - Act atacabil - Admisibilitate - Supraveghere a sistemelor de plăți și de decontare a titlurilor de valoare - Cerință privind localizarea într-un stat membru al Eurosistemului, aplicată sistemelor de compensare prin contraparte centrală - Competența BCE”))

(2015/C 127/24)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamant: Regatul Unit la Marii Britanii şi Irlandei de Nord (reprezentanţi: iniţial S. Ossowski, S. Behzadi-Spencer şi E. Jenkinson, ulterior S. Behzadi-Spencer şi E. Jenkinson şi în final V. Kaye, agenţi, asistaţi de K. Beal, QC şi P. Saini, QC)

Pârâtă: Banca Centrală Europeană (BCE) (reprezentanţi: iniţial A. Sáinz de Vicuña Barroso şi K. Laurinavičius, ulterior A. Sáinz de Vicuña Barroso şi P. Papapaschalis şi în final M. Papapaschalis şi P. Senkovic, agenţi, asistaţi de R. Subiotto, QC, F. C. Laprévote, avocat şi P. Stuart, barrister)

Intervenient în susținerea reclamantului: Regatul Suediei (reprezentanţi: A. Falk, C. Meyer-Seitz, C. Stege, S. Johannesson, U. Persson şi H. Karlsson, agenţi)

Interveniente în susținerea pârâtei: Regatul Spaniei (reprezentant: A. Rubio González, abogado del Estado) şi Republica Franceză (reprezentanţi: G. de Bergues, D. Colas şi E. Ranaivoson, agenţi)

Obiectul

Cerere de anulare a Cadrului politicii de supraveghere a Eurosistemului, publicat de BCE la 5 iulie 2011, în măsura în care prin acesta se instituie o cerință privind localizarea aplicabilă contrapărților centrale stabilite în state membre care nu fac parte din Eurosistem

Dispozitivul

1)

Anulează Cadrul politicii de supraveghere a Eurosistemului, publicat de Banca Centrală Europeană (BCE) la 5 iulie 2011, în măsura în care impune contrapărților centrale care intervin în compensarea de titluri de valoare financiare cerința privind localizarea într-un stat membru al Eurosistemului.

2)

BCE suportă propriile cheltuieli de judecată, precum și pe cele efectuate de Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

3)

Regatul Spaniei, Republica Franceză și Regatul Suediei suportă propriile cheltuieli de judecată.


(1)  JO C 340, 19.11.2011.


20.4.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 127/19


Hotărârea Tribunalului din 27 februarie 2015 – LS Fashion/OAPI – Gestión de Activos Isorana (L’Wren Scott)

(Cauza T-41/12) (1)

([„Marca comunitară - Procedură de opoziție - Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale L’Wren Scott - Marca națională verbală anterioară LOREN SCOTT - Motiv relativ de refuz - Utilizare serioasă a mărcii - Articolul 42 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 - Lipsa riscului de confuzie - Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009”])

(2015/C 127/25)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: LS Fashion, LLC (Wilmington, Delaware, Statele Unite) (reprezentanți: R. Black și S. Davies, avocați)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (reprezentant: P. Geroulakos, agent)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs a OAPI, intervenientă la Tribunal: Gestión de Activos Isorana, SL (La Orotava, Spania) (reprezentanți: F. Brandolini Kujman, J.-B. Devaureix și L. Montoya Terán, avocați)

Obiectul

Acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei a patra de recurs a OAPI din 24 noiembrie 2011 (cauza R 1584/2009-4), privind o procedură de opoziție între Gestión de Activos Isorana, SL și LS Fashion, LLC

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

Obligă LS Fashion, LLC la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 109, 14.4.2012.


20.4.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 127/19


Hotărârea Tribunalului din 27 februarie 2015 – Breyer/Comisia

(Cauza T-188/12) (1)

([„Acces la documente - Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 - Memorii depuse de Republica Austria în cadrul unei proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor în fața Curții - Refuzarea accesului”])

(2015/C 127/26)

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamant: Patrick Breyer (Wald-Michelbach, Germania) (reprezentant: M. Starostik, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: inițial Costa de Oliveira și H. Krämer, ulterior H. Krämer și M. Konstantinidis, agenți, asistați inițial de A. Krämer și R. Van der Hout, ulterior de R. Van der Hout, avocați)

Intervenienți în susținerea reclamantului: Republica Finlanda (reprezentanți: J. Heliskoski și S. Hartikainen, agenți); și Regatul Suediei (reprezentanți: inițial A. Falk, C. Meyer-Seitz, C. Stege, S. Johannesson, U. Persson, K. Ahlstrand-Oxhamre și H. Karlsson, ulterior A. Falk, C. Meyer-Seitz, U. Persson, L. Swedenborg, N. Otte Widgren, E. Karlsson și F. Sjövall, agenți)

Obiectul

Cerere de anulare, pe de o parte, a Deciziei Comisiei din 16 martie 2012 prin care a fost respinsă o cerere formulată de reclamant în vederea obținerii accesului la avizul juridic al acesteia referitor la Directiva 2006/24/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 martie 2006 privind păstrarea datelor generate sau prelucrate în legătură cu furnizarea serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului sau de rețele publice de comunicații și de modificare a Directivei 2002/58/CE (JO L 105, p. 54, Ediție specială, 13/vol. 36, p. 63) și, pe de altă parte, a Deciziei Comisiei din 3 aprilie 2012 prin care se refuză reclamantului accesul integral la documentele privind transpunerea Directivei 2006/24 de către Republica Austria și la documentele aferente cauzei în care s a pronunțat Hotărârea din 29 iulie 2010, Comisia/Austria (C 189/09, EU:C:2010:455), în măsura în care, în ceea ce privește această din urmă decizie, a fost refuzat accesul la memoriile depuse de Republica Austria în cadrul acelei cauze

Dispozitivul

1)

Anulează Decizia Comisiei Europene din 3 aprilie 2012 prin care se refuză domnului Patrick Breyer accesul integral la documentele privind transpunerea de către Republica Austria a Directivei 2006/24/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 martie 2006 privind păstrarea datelor generate sau prelucrate în legătură cu furnizarea serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului sau de rețele publice de comunicații și de modificare a Directivei 2002/58/CE și la documentele privind cauza în care s a pronunțat Hotărârea din 29 iulie 2010, Comisia/Austria (C-189/09), în măsura în care refuză accesul la memoriile depuse de Republica Austria în cadrul cauzei menționate.

2)

Constată că nu mai este necesar să se pronunțe asupra cererii de anulare a deciziei Comisiei din 16 martie 2012 prin care a fost respinsă cererea formulată de domnul Breyer referitoare la obținerea accesului la avizul juridic al acesteia privind Directiva 2006/24.

3)

Comisia va suporta, pe lângă propriile cheltuieli de judecată, jumătate din cheltuielile de judecată efectuate de domnul Breyer.

4)

Republica Finlanda și Regatul Suediei suportă propriile cheltuieli de judecată.


(1)  JO C 194, 30.6.2012.


20.4.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 127/20


Hotărârea Tribunalului din 27 februarie 2015 – Spa Monopole/OAPI – Olivar Del Desierto (OLEOSPA)

(Cauza T-377/12) (1)

([„Marcă comunitară - Procedură de opoziție - Cerere de înregistrare a mărcii comunitare figurative OLEOSPA - Mărci Benelux verbale anterioare SPA - Motiv relativ de refuz - Risc de confuzie - Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”])

(2015/C 127/27)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV (Spa, Belgia) (reprezentanți:: L. De Brouwer, E. Cornu și E. De Gryse, avocați)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (reprezentanți: inițial V. Melgar, ulterior V. Melgar și A. Folliard-Monguiral, agenți)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs a OAPI: Olivar Del Desierto, SL (Almería, Spania)

Obiectul

Acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei a patra de recurs a OAPI din 22 iunie 2012 (cauza R 135/2011-4) referitoare la o procedură de opoziție între Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV și Olivar Del Desierto, SL.

Dispozitivul

1)

Anulează Decizia Camerei a patra de recurs a Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI) din 22 iunie 2012 (cauza R 135/2011-4), în măsura în care respinge opoziția pentru produsele cosmetice care fac parte din clasa 3, în sensul Aranjamentului de la Nisa privind clasificarea internațională a produselor și serviciilor în vederea înregistrării mărcilor din 15 iunie 1957, astfel cum a fost revizuit și modificat.

2)

Obligă OAPI la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 331, 27.10.2012.


20.4.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 127/21


Hotărârea Tribunalului din 4 martie 2015 – Nissan Jidosha/OAPI (CVTC)

(Cauza T-572/12) (1)

([„Marcă comunitară - Cerere de reînnoire a mărcii comunitare figurative CVTC - Reînnoire parțială - Articolul 47 din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”])

(2015/C 127/28)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Nissan Jidosha KK (Yokohama, Japonia) (reprezentanţi: B. Brandreth, barrister, şi D. Cañadas Arcas, avocat)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (reprezentanți: iniţial F. Mattina, ulterior P. Bullock, agenţi)

Obiectul

Acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei întâi de recurs a OAPI din 6 septembrie 2012 (cauza R 2469/2011-1) privind o cerere de reînnoire a înregistrării mărcii comunitare figurative CVTC

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

Obligă Nissan Jidosha KK la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 79, 16.3.2013.


20.4.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 127/22


Hotărârea Tribunalului din 5 martie 2015 – Rose Vision şi Seseña/Comisia

(Cauza T-45/13) (1)

([„Clauză compromisorie - Al șaptelea program-cadru pentru activități de cercetare, de dezvoltare tehnologică și demonstrative (2007-2013) - Convenții de subvenționare referitoare la proiectele FIRST, FutureNEM și sISI - Acțiune în anulare și în despăgubire - Recalificarea acțiunii - Admisibilitate - Suspendarea plăților - Termen pentru comunicarea raportului de audit - Transmitere de informații către terți”])

(2015/C 127/29)

Limba de procedură: spaniola

Părțile

Reclamanți: Rose Vision, SL (Seseña, Spania) și Julián Seseña (Pozuelo de Alarcón, Spania) (reprezentanți: M. Muñiz Bernuy și A. Alonso Villa, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: R. Lyal și A. Sauka, agenți, asistați de J. Rivas Andrés și de X. M. García García, avocați)

Obiectul

Pe de o parte, cerere prin care se solicită anularea scrisorii Comisiei prin care aceasta a procedat la suspendarea plăților în cadrul convenției de subvenționare nr. 246910 referitoare la proiectul FutureNEM, precum și a raportului de audit financiar 11 INFS 025 pe care Comisia s-a întemeiat pentru a adopta actul menționat, și, pe de altă parte, cerere de reparare a pretinsului prejudiciu suferit de reclamanți ca urmare a comportamentului Comisiei, în cuantum de 5 8 54  264 de euro, fără a aduce atingere daunelor care ar putea fi evaluate în cursul prezentei proceduri și dobânzilor acumulate

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

Obligă Rose Vision, SL și pe domnul Julián Seseña la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 178, 22.6.2013.


20.4.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 127/22


Hotărârea Tribunalului din 27 februarie 2015 – Bayer Intellectual Property/OAPI – Interhygiene (INTERFACE)

(Cauza T-227/13) (1)

([„Marcă comunitară - Procedură de opoziție - Cerere de înregistrare a unei mărci comunitare verbale INTERFACE - Marca comunitară verbală anterioară Interfog - Motiv relativ de refuz - Risc de confuzie - Identitatea produselor - Similitudinea semnelor - Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul CE nr. 207/2009”])

(2015/C 127/30)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Bayer Intellectual Property GmbH (Monheim am Rhein, Germania) (reprezentanți: E. Armijo Chávarri și A. Sanz Cerralbo, avocați)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (reprezentanți: inițial A. Schifko, ulterior D. Walicka, agenți)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs a OAPI, intervenientă la Tribunal: Interhygiene GmbH (Cuxhaven, Germania)

Obiectul

Acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei a patra de recurs a OAPI din 4 februarie 2013 (cauza R 1688/2011-4) privind o procedură de opoziție între Interhygiene GmbH și Bayer Intellectual Property GmbH

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

Obligă Bayer Intellectual Property GmbH la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 178, 22.6.2013.


20.4.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 127/23


Hotărârea Tribunalului din 27 februarie 2015 – CESE/Achab

(Cauza T-430/13 P) (1)

([„Recurs - Funcție publică - Funcționari - Remunerație - Indemnizaţie de expatriere - Naturalizare - Articolul 4 alineatul (1) literele (a) și (b) din anexa VII la statut - Restituirea plății nedatorate - Articolul 85 primul paragraf din statut”])

(2015/C 127/31)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Recurent: Comitetul Economic și Social European (CESE) (reprezentanți: inițial M. Arsène, ulterior M. Pascua Mateo și L. Camarena Januzec, agenți, asistați de D. Waelbroeck și de A. Duron, avocați)

Cealaltă parte din procedură: Mohammed Achab (Bruxelles, Begia) (reprezentant: N. Lhoëst, avocat)

Obiectul

Recurs formulat împotriva Hotărârii Tribunalului Funcției Publice al Uniunii Europene (Camera a treia) din 26 iunie 2011, Achab/CESE (F-21/12, RecFP, EU:F:2013:95), având ca obiect anularea acestei hotărâri

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

Comitetul Economic și Social European (CESE) suportă propriile cheltuieli de judecată, precum și pe cele efectuate de domnul Mohammed Achab în cadrul prezentei instanțe.


(1)  JO C 325, 9.11.2013.


20.4.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 127/24


Hotărârea Tribunalului din 3 martie 2015 – Schmidt Spiele/OAPI (Reprezentarea unor table de jocuri de societate)

(Cauzele conexate T-492/13 și T-493/13) (1)

([„Marcă comunitară - Cereri de înregistrare a unor mărci comunitare figurative reprezentând table de jocuri de societate - Motive absolute de refuz - Lipsa caracterului distinctiv - Articolul 7 alineatul (1) litera (b) și articolul 7 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”])

(2015/C 127/32)

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamantă: Schmidt Spiele GmbH (Berlin, Germania) (reprezentant: T. Sommer, avocat)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (reprezentant: A. Schifko, agent)

Obiectul

Acțiune formulată împotriva Deciziilor Camerei întâi de recurs a OAPI din 3 iulie 2013 (cauzele R 1767/2012-1 și R 1768/2012-1), privind cererile de înregistrare ca mărci comunitare a unor semne figurative reprezentând table de jocuri de societate.

Dispozitivul

1)

Anulează Deciziile Camerei întâi de recurs a Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI) din 3 iulie 2013 (cauzele R 1767/2012-1 și R 1768/2012-1), în măsura în care prin acestea au fost respinse căile de atac formulate de Schmidt Spiele GmbH cu privire la alte produse și servicii decât „computere”, „(programe de) jocuri informatice; programe de jocuri video înregistrate pe cartușe, floppy-discuri, CD-ROM-uri, casete, benzi și minidiscuri”, „software înregistrat pentru computer; programe pentru computer (descărcabil); software înregistrat pentru computer”, din clasa 9, „produse din hârtie și carton (cuprinse în clasa 16); tipărituri în culori”, din clasa 16, „jocuri [inclusiv jocuri electronice și jocuri video] exceptate ca dispozitive periferice pentru ecrane sau monitoare externe”, „cărți de joc”, „jocuri de societate; jocuri de cărți”, „dispozitive mobile pentru jocuri electronice”, „jocuri de societate” și „jocuri video ca dispozitive periferice pentru ecran sau monitor extern”, din clasa 28, precum și „divertisment”, „organizarea și susținerea manifestărilor de divertisment” și „furnizarea serviciilor de recreere”, din clasa 41.

2)

Respinge în rest acțiunile.

3)

Obligă Schmidt Spiele să suporte jumătate din cheltuielile de judecată efectuate de OAPI, precum și jumătate din propriile cheltuieli de judecată. Obligă OAPI să suporte jumătate din cheltuielile de judecată efectuate de Schmidt Spiele, precum și jumătate din propriile cheltuieli de judecată.


(1)  JO C 325, 9.11.2013.


20.4.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 127/24


Hotărârea Tribunalului din 4 martie 2015 – Three-N-Products/OAPI – Munindra (PRANAYUR)

(Cauza T-543/13) (1)

([„Marcă comunitară - Procedură de opoziție - Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale PRANAYUR - Mărci comunitară verbală anterioară AYUR și comunitare figurative anterioare Ayur, Ayur Naturals Herbals și Aanb - Motiv relativ de refuz - Risc de confuzie - Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”])

(2015/C 127/33)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Three-N-Products Private Ltd (New Delhi, India) (reprezentant: N. Colombo, avocat)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (reprezentant: V. Melgar, agent)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs a OAPI, intervenientă la Tribunal: Munindra Holding BV (Lelystad, Țările de Jos)

Obiectul

Acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei a patra de recurs a OAPI din 25 iulie 2013 (cauza R 638/2012-4) privind o procedură de opoziție între Three-N-Products Private Ltd și Munindra Holding BV

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

Obligă Three-N-Products Private Ltd la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 367, 14.12.2013.


20.4.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 127/25


Hotărârea Tribunalului din 4 martie 2015 – Motokit Veículos e Acessórios (FSA K FORCE)

(Cauza T-558/13) (1)

([„Marcă comunitară - Procedură de declarare a nulității - Marca comunitară verbală FSA K-FORCE - Marca comunitară verbală anterioară FORCE-X - Risc de confuzie - Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 - Obligație de motivare - Articolul 75 din Regulamentul nr. 207/2009”])

(2015/C 127/34)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: FSA Srl (Busnago, Italia) (reprezentanți: M. Locatelli și M. Cartella, avocați)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (reprezentant: G. Schneider, agent)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs a OAPI: Motokit Veículos e Acessórios, SA (Vagos, Portugalia)

Obiectul

Acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei a doua de recurs a OAPI din 5 august 2013 (cauza R 436/2012-2) privind o procedură de declarare a nulității între Motokit Veículos e Acessórios, SA și FSA Srl

Dispozitivul

1)

Anulează Decizia Camerei a doua de recurs a Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI) din 5 august 2013 (cauza R 436/2012-2).

2)

Obligă OAPI la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 24, 25.1.2014.


20.4.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 127/26


Hotărârea Tribunalului din 27 februarie 2015 – Universal Utility International/OAPI (Greenworld)

(Cauza T-106/14) (1)

([„Marcă comunitară - Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale Greenworld - Motiv absolut de refuz - Caracter descriptiv - Articolul 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”])

(2015/C 127/35)

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamantă: Universal Utility International GmbH & Co.KG (Kaarst, Germania) (reprezentant: J. Mietzel, avocat)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (reprezentant: M. Fischer, agent)

Obiectul

Acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei a patra de recurs a OAPI din 13 decembrie 2013 (cauza R 1658/2013-4), privind o cerere de înregistrare a semnului verbal Greenworld ca marcă comunitară.

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

Obligă Universal Utility International GmbH & Co. KG la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 142, 12.5.2014.


20.4.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 127/26


Ordonanța Tribunalului din 23 februarie 2015 – Seven for all mankind/OAPI – Seven (SEVEN FOR ALL MANKIND)

(Cauza T-505/14) (1)

([„Marcă comunitară - Procedură de opoziție - Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale SEVEN FOR ALL MANKIND - Marca comunitară figurativă anterioară Seven și marca internațională figurativă anterioară Seven - Motiv relativ de refuz - Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 - Acțiune vădit nefondată”])

(2015/C 127/36)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Seven for all mankind LLC (Vernon, California, Statele Unite) (reprezentant: A. Gautier-Sauvagnac, avocat)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (reprezentant: J. Crespo Carrillo, agent)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs a OAPI, intervenientă în faţa Tribunalului: Seven SpA (Leinì, Italia) (reprezentant: L. Trevisan, avocat)

Obiectul

Acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei întâi de recurs a OAPI din 9 aprilie 2014 (cauza (R 1277/2013-1) privind o procedură de opoziție între Seven SpA și Seven for all mankind LLC

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

Obligă Seven for all mankind LLC la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 292, 1.9.2014.


20.4.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 127/27


Ordonanța președintelui Tribunalului din 25 februarie 2015 – BPC Lux 2 și alții/Comisia

(Cauza T-812/14 R)

((„Procedură privind măsurile provizorii - Ajutoare de stat - Sectorul financiar - Ajutor acordat în cadrul rezoluției unei bănci intrate în dificultate - Decizie de a nu ridica obiecții - Cerere de suspendare a executării - Lipsa urgenței”))

(2015/C 127/37)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamanți: BPC Lux 2 Sàrl (Senningerberg, Luxemburg), BPC UKI LP (George Town, Insulele Cayman, Regatul Unit), Bennett Offshore Restructuring Fund, Inc. (George Town), Bennett Restructuring Fund LP (Wilmington, Delaware, Statele Unite), Queen Street Fund Ltd (George Town), BTG Pactual Global Emerging Markets and Macro Master Fund LP (George Town), BTG Pactual Absolute Return II Master Fund LP (George Town), CSS LLC (Chicago, Illinois, Statele Unite), Beltway Strategic Opportunities Fund LP (George Town), EJF Debt Opportunities Master Fund LP (George Town), EJF DO Fund (Cayman) LP (George Town), TP Lux HoldCo (Luxemburg, Luxemburg), VR Global Partners LP (George Town), Absalon II Ltd (Dublin, Irlanda), CenturyLink, Inc. Defined Benefit Master Trust (Denver, Colorado, Statele Unite), City of New York Group Trust (New York, New York, Statele Unite), Dignity Health (San Francisco, California, Statele Unite), GoldenTree Asset Management Lux Sàrl (Luxemburg), GoldenTree High Yield Value Fund Offshore 110 Two Ltd (Dublin) și San Bernardino County Employees Retirement Association (San Bernardino, California, Statele Unite) (reprezentanți: J. Webber, M. Steenson, solicitors, și P. Fajardo, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: L. Flynn și P.-J. Loewenthal, agenți)

Obiectul

Cerere de suspendare a executării Deciziei C(2014) 5682 final a Comisiei din 3 august 2014 de a nu ridica obiecții în privința ajutorului de stat SA.39250 (2014/N), notificat de Portugalia, prin care se urmărea rezoluția Banco Espírito Santo SA.

Dispozitivul

1)

Respinge cererea de măsuri provizorii.

2)

Cererea privind cheltuielile de judecată se soluționează odată cu fondul.


20.4.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 127/28


Ordonanța președintelui Tribunalului din 27 februarie 2015 – Spania/Comisia

(Cauza T-826/14 R)

((„Măsuri provizorii - Ajutoare de stat - Regim de impozit pe profit care permite întreprinderilor cu domiciliul fiscal în Spania să amortizeze fondul comercial financiar care rezultă din achiziții indirecte de titluri de participare în întreprinderi cu domiciliul fiscal în străinătate - Decizie prin care ajutorul este declarat incompatibil cu piața internă și se dispune recuperarea sa - Cerere de suspendare a executării - Fumus boni iuris - Lipsa urgenței”))

(2015/C 127/38)

Limba de procedură: spaniola

Părțile

Reclamant: Regatul Spaniei (reprezentant: M. Sampol Pucurull, agent)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: B. Stromsky, C. Urraca Caviedes și P. Němečková, agenți)

Obiectul

Cerere de suspendare a executării Deciziei C(2014) 7280 final a Comisiei din 15 octombrie 2014 privind ajutorul de stat SA.35550 (2013/C) (ex 2013/NN), instituit de Spania și care se raportează la regimul referitor la amortizarea fiscală a fondului comercial financiar în caz de achiziții de titluri de participare străine.

Dispozitivul

1)

Respinge cererea de măsuri provizorii.

2)

Revocă Ordonanța din 8 ianuarie 2015 dată în cauza T-826/14 R.

3)

Cererea privind cheltuielile de judecată se soluționează odată cu fondul.


20.4.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 127/28


Acțiune introdusă la 18 august 2014 – Monster Energy/OAPI (reprezentarea unui simbol al păcii)

(Cauza T-633/14)

(2015/C 127/39)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Monster Energy Company (Corona, Statele Unite ale Americii) (reprezentant: P. Brownlow, solicitor)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI)

Datele privind procedura în fața OAPI

Marca în litigiu: marca comunitară figurativă (reprezentarea unui simbol al păcii) – cererea de înregistrare nr. 11 363 611

Decizia atacată: Decizia Camerei întâi de recurs a OAPI din 11 decembrie 2013 în cauza R 1285/2013-1

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea deciziei atacate;

obligarea OAPI la plata cheltuielilor de judecată.

Motivul invocat

încălcarea articolului 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009.


20.4.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 127/29


Acțiune introdusă la 16 septembrie 2014 – Monster Energy/OAPI (GREEN BEANS)

(Cauza T-666/14)

(2015/C 127/40)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Monster Energy Company (Corona, Statele Unite ale Americii) (reprezentant: P. Brownlow, avocat)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI)

Datele privind procedura în fața OAPI

Marca în litigiu: marca comunitară verbală „GREEN BEANS” – cererea de înregistrare nr. 11 410 801

Decizia atacată: Decizia Camerei întâi de recurs a OAPI din 2 decembrie 2013 în cauza R 1530/2013-1

Concluziile părților

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea deciziei atacate;

obligarea OAPI la plata cheltuielilor de judecată.

Motivul invocat

încălcarea articolului 7 alineatul (1) literele (b) și (c) din Regulamentul nr. 207/2009.


20.4.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 127/29


Acțiune introdusă la 28 noiembrie 2014 – Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen/OAPI – Meissen Keramik (MEISSEN)

(Cauza T-789/14)

(2015/C 127/41)

Limba în care a fost formulată acțiunea: germana

Părțile

Reclamant: Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH (Meißen, Germania) (reprezentanți: O. Spuhler și M. Geitz, avocați)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs: Meissen Keramik GmbH (Meißen, Germania)

Datele privind procedura în fața OAPI

Titularul mărcii în litigiu: cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs

Marca în litigiu: marca comunitară figurativă care cuprinde elementul verbal „MEISSEN” – Cerere de înregistrare nr. 9 413 527

Procedura care s-a aflat pe rolul OAPI: procedură de opoziție

Decizia atacată: Decizia Camerei a patra de recurs a OAPI din 29 septembrie 2014 în cauzele R 1182/2013-4 și R 1245/2013-4

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea deciziei atacate;

obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele invocate

încălcarea articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009;

încălcarea articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009;

încălcarea articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009;

încălcarea articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009;

încălcarea articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009;

încălcarea articolului 15 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009.


20.4.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 127/30


Acțiune introdusă la 26 decembrie 2014 – Slovak Telekom/Comisia

(Cauza T-851/14)

(2015/C 127/42)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Slovak Telekom a.s. (Bratislava, Republica Slovacia) (reprezentant: D. Geradin, avocat, și R. O’Donoghue, Barrister)

Pârâtă: Comisia Europeană

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

declararea acțiunii drept admisibilă;

anularea articolelor 1 și 2 din decizia atacată în măsura în care o afectează pe reclamantă;

cu titlu subsidiar, reducerea amenzii aplicate reclamantei prin articolul 2 din decizia atacată;

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată;

în cazul în care Tribunalul respinge acțiunea ca inadmisibilă sau nefondată, obligarea fiecărei părți la plata propriilor cheltuieli de judecată.

Motivele și principalele argumente

Prin prezenta acțiune, reclamanta solicită anularea Deciziei Comisiei din 16 octombrie 2014 (AT.39523 – Slovak Telekom) prin care se aplică reclamantei și societății-mamă a acesteia o amendă pentru comportament abuziv pe piața slovacă a benzii largi, în temeiul articolului 102 TFUE și al articolului 54 din Acordul privind SEE.

În susținerea acțiunii, reclamanta invocă cinci motive.

1.

Primul motiv, prin care se susține săvârșirea de către Comisie a unor erori de drept și a unei erori vădite de apreciere prin constatarea faptului că refuzul de a furniza al reclamantei avea caracter abuziv.

2.

Al doilea motiv, prin intermediul căruia se susține că Comisia a încălcat dreptul la apărare al reclamantei cu privire la evaluarea practicii de foarfece tarifară. Reclamanta susține că:

până la data deciziei atacate, Comisia nu a formulat obiecții motivate cu privire la unele dintre elementele pertinente invocate de reclamantă în legătură cu principiile, metodologia și datele referitoare la costuri și

Comisia a invocat pentru prima dată în decizia atacată o nouă abordare „pe mai multe perioade” pentru a substitui o marjă negativă unei marje pozitive anterioare pentru anul 2005.

3.

Al treilea motiv întemeiat pe faptul că Comisia a săvârșit erori de fapt și/sau de drept și/sau o eroare vădită de apreciere când a constatat că comportamentul reclamantei reprezenta o foarfecă tarifară. Reclamanta susține că:

Comisia a aplicat în mod incorect principiile, metodologia și datele privind costul marginal mediu pe termen lung („LRAIC”) și a ignorat costurile LRAIC eficiente ale reclamantei și

Comisia a săvârșit erori de drept și/sau erori vădite de apreciere în cadrul abordării sale „pe mai multe perioade”.

4.

Al patrulea motiv întemeiat pe faptul că Comisia a săvârșit erori de drept și o eroare vădită de apreciere întrucât a concluzionat că reclamanta și Deutsche Telekom fac parte dintr-o întreprindere unică și răspund ambele pentru presupusa încălcare săvârșită de reclamantă.

5.

Al cincilea motiv întemeiat pe faptul că Comisia a săvârșit erori de drept și o eroare vădită de apreciere și a încălcat principiul egalității de tratament la stabilirea cuantumului amenzii.


20.4.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 127/31


Acțiune introdusă la 2 februarie 2015 – Germania/Comisia

(Cauza T-47/15)

(2015/C 127/43)

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamantă: Republica Federală Germania (reprezentanți: T. Henze, K. Petersen și T. Lübbig, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

Anularea, potrivit articolului 264 TFUE, a Deciziei Comisiei din 25 noiembrie 2014 în procedura privind ajutorul de stat SA.33995 (2013) (ex 2013/NN) – Germania, Sprijinirea producerii de energie electrică din surse regenerabile și limitarea contribuției EEG (Gesetz für den Vorrang erneuerbarer Energien – EEG [Legea privind prioritatea energiilor regenerabile]) în favoarea întreprinderilor mari consumatoare de energie, C(2014) 8786 final.

Obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamanta invocă trei motive.

1.

Primul motiv, întemeiat pe o eroare de apreciere manifestă în cadrul evaluării situației de fapt.

Comisia Europeană nu a apreciat corect situația de fapt în cauză, și anume modul de funcționare a Legii privind prioritatea energiilor regenerabile, în special sistemul fluxurilor financiare potrivit acestei legi. În plus, aceasta nu a apreciat corect rolul „statului” ca legiuitor și ca deținător al autorităților de supraveghere, deducând din aceasta în mod eronat o situație de control.

2.

Al doilea motiv, întemeiat pe inexistența unui „avantaj” conferit de regimul de compensare special

Comisia Europeană a săvârșit o eroare de drept la aplicarea articolului 107 alineatul (1) TFUE prin faptul că a presupus, contrar jurisprudenței Curții, o avantajare a întreprinderilor mari consumatoare de energie.

3.

Al treilea motiv, întemeiat pe neacordarea pretinsului avantaj de către stat sau prin mijloace statale.

Comisia Europeană a săvârșit de asemenea o eroare de drept la aplicarea articolului 107 alineatul (1) TFUE în măsura în care a presupus că organele de stat exercită un control asupra patrimoniului diferitor întreprinderi private participante la sistemul Legii privind prioritatea energiilor regenerabile.


20.4.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 127/32


Acțiune introdusă la 16 februarie 2015 – Mudhook Marketing/OAPI (IPVanish)

(Cauza T-78/15)

(2015/C 127/44)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Mudhook Marketing, Inc. (Winter Park, Statele Unite) (reprezentanți: A. Dellmeier și H. Eckermann, avocați)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI)

Datele privind procedura în fața OAPI

Marca în litigiu: marca verbală comunitară „IPVanish” – Cererea de înregistrare nr. 2 330 271

Decizia atacată: Decizia Camerei a doua de recurs a OAPI din 4 decembrie 2014 în cauza R 1417/2014-2

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea deciziei atacate;

obligarea OAPI la plata cheltuielilor de judecată.

Motivul invocat

încălcarea articolului 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009.


20.4.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 127/33


Recurs introdus la 19 februarie 2015 de Luigi Macchia împotriva Ordonanței din 12 decembrie 2014 a Tribunalului Funcției Publice în cauza F-63/11 RENV, Macchia/Comisia

(Cauza T-80/15 P)

(2015/C 127/45)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Recurent: Luigi Macchia (Roma, Italia) (reprezentanți: S. Rodrigues și A. Blot, avocați)

Cealaltă parte din procedură: Comisia Europeană

Concluziile

Recurentul solicită Tribunalului:

anularea Hotărârii TFP din 12 decembrie 2014 în cauza F-63/11 RENV;

în consecință, acordarea în favoarea reclamantului a beneficiului concluziilor din primă instanță și, prin urmare:

declararea admisibilității primei acțiuni;

cu titlu principal:

anularea deciziei implicite adoptate la 12 august 2010 de directorul general al OLAF, în calitatea sa de AÎCM, de a nu reînnoi contractul său de muncă, astfel cum reiese în special din lipsa de răspuns la cererea pe care acesta a adresat-o la 12 aprilie 2010;

în măsura necesară, anularea deciziei adoptate la 22 februarie 2011 de AÎCM de respingere a reclamației introduse de pârât în temeiul articolului 90 alineatul (2) din statut;

prin urmare, reintegrarea pârâtului în funcțiile pe care le ocupa în cadrul OLAF, pentru o prelungire a contractului său conform cerințelor statutare;

în subsidiar, în cazul în care nu s-ar admite cererea de reintegrare formulată anterior, obligarea Comisiei la repararea prejudiciului material suferit de reclamant, stabilit provizoriu ex aequo et bono la diferența dintre remunerația pe care ar fi perceput-o ca agent temporar în cadrul OLAF și cea aferentă postului pe care îl ocupă în momentul de față (și anume aproximativ 3  000 de euro pe lună), cel puțin pe o durată similară celei a contractului său inițial (4 ani), în afara ipotezei în care contractul menționat ar fi reînnoit a treia oară, dându-i dreptul la un contract pe durată nedeterminată;

în orice caz, obligarea Comisie la plate unei sume stabilite ex aequo et bono la 5  000 de euro, pentru repararea prejudiciului moral, majorată cu dobânzile de întârziere la rata legală de la data hotărârii care va fi pronunțată;

obligarea pârâtei la plata tuturor cheltuielilor de judecată, inclusiv a celor aferente prezentului recurs.

Motivele și principalele argumente

În susținerea recursului, recurenta invocă un motiv unic, întemeiat pe o încălcare a articolului 81 din Regulamentul de procedură al Tribunalului Funcției Publice (TFP), pe o încălcare a întinderii controlului jurisdicțional al TFP, pe o încălcare a obligației de motivare, pe o denaturare a faptelor din speță și pe o inexactitate materială a constatărilor TFP privind actele dosarului.


20.4.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 127/34


Acțiune introdusă la 20 februarie 2015 – Swatch/OAPI – L’atelier Wysiwyg (wysiwatch WhatYouSeeIsTheWatchYouGet)

(Cauza T-83/15)

(2015/C 127/46)

Limba în care a fost formulată acțiunea: engleza

Părțile

Reclamantă: Swatch AG (Biel, Elveția) (reprezentant: P. González-Bueno Catalán de Ocón, avocat)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs: L’atelier Wysiwyg (Besançon, Franța)

Datele privind procedura în fața OAPI

Solicitantul: Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs

Marca în litigiu: Marca comunitară figurativă care cuprinde elementele verbale „wysiwatch” și „WhatYouSeeIsTheWatchYouGet” – Cererea de înregistrare nr. 11 041 597

Procedura care s-a aflat pe rolul OAPI: Procedură de opoziție

Decizia atacată: Decizia Camerei a doua de recurs a OAPI din 4 decembrie 2014 în cauza R 1873/2014-2

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea deciziei atacate;

obligarea OAPI și a L’atelier Wysiwyg la plata cheltuielilor de judecată.

Motivul invocat

încălcarea articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009.


20.4.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 127/34


Acțiune introdusă la 19 februarie 2015 – AEDEC/Comisia

(Cauza T-91/15)

(2015/C 127/47)

Limba de procedură: spaniola

Părțile

Reclamantă: Asociación Española para el Desarrollo de la Epidemiología Clínica (AEDEC) (Madrid, Spania) (reprezentanți: R. López López, avocat)

Pârâtă: Comisia

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea deciziei Direcției Generale Cercetare și Inovare a Comisiei Europene, Unitatea E (sănătate) de respingere a acordării unui ajutor financiar ca urmare a cererii de ofertă O2020-HCO-2014 primită la 4 septembrie 2014, solicitând revizuirea calității proiectului în sine.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii sale, reclamanta invocă încălcarea principiului general al bunei administrări, al transparenței și al egalității de tratament, în temeiul următoarelor considerente:

Consorțiul LATIN PLAN coordonat de AEDEC se califică pentru a obține subvenția propusă în cererea de ofertă O2020-HCO-2014, decizia de respingere și decizia de confirmare a respingerii fiind, prin urmare, vădit incorecte, având în vedere că:

a) –

În comunicările efectuate în cursul procesului de evaluare a proiectului, Comisia Europeană a identificat în mod eronat coordonatorul acestuia și le-a adresat unei persoane care nu era nici reprezentantul legal, nici persoana de contact și nici coordonatorul proiectului în cauză. Acest aspect este deosebit de important în speță, întrucât rezultă că persoana respectivă nu are nicio legătură cu AEDEC și face parte din LATIN PLAN ca membru al echipei finlandeze.

În mod evident, Comisia Europeană a apreciat că persoana menționată nu se califică pentru a-i fi acordată subvenția, considerând că era coordonator al proiectului LATIN PLAN ca parte a AEDEC care, la rândul său, făcea parte din echipa finlandeză, în temeiul „Principiului atribuirii necumulative” care guvernează materia subvențiilor în dreptul Uniunii și potrivit căruia niciun proiect nu poate beneficia de mai mult de o subvenție din buget atunci când beneficiarul este același. Fiecare partener din echipa LATIN PLAN solicită un buget. În cazul în care, în cele din urmă, subvenția ar fi fost acordată echipei, potrivit percepției eronate a Comisiei, persoana în cauză ar fi primit venituri ca parte a AEDEC și ca parte a echipei finlandeze.

b) –

Raportul care evaluează proiectele stabilește că nu a fost explicată și justificată în mod adecvat lipsa de simetrie dintre bugetele solicitate de fiecare echipă membră a consorțiului LATIN PLAN și, prin urmare, i-a fost redus punctajul. Reclamanta nu neagă că există o lipsă de simetrie între bugetele solicitate de diferitele echipe/diferiții parteneri, însă nu este adevărat că nu a explicat-o. Mai exact, în paragraful în care se justifică bugetul, se explică perfect și în detaliu motivele pentru care AEDEC este partenerul care solicită cea mai mare sumă.

c) –

În plus, este important să se releve faptul că proiectul este calificat din punct de vedere științific. Echipa a obținut 11 puncte din maxim 15 posibile și a depășit punctajul minim pentru calitate de 10 puncte stabilit în cererea de ofertă. Proiectul în cauză a obținut un punctaj mai mare decât altele cărora le-a fost acordată finanțarea, astfel încât decizia atacată este incorectă.


20.4.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 127/35


Acțiune introdusă la 20 februarie 2015 – Navitar/OAPI – Elukuva (NaviTar)

(Cauza T-93/15)

(2015/C 127/48)

Limba în care a fost formulată acțiunea: engleza

Părțile

Reclamantă: Navitar, Inc. (Rochester, Statele Unite) (reprezentant: J. Mattes, avocat)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs: MTÜ Elukuva (Talin, Estonia)

Datele privind procedura în fața OAPI

Titularul mărcii în litigiu: reclamanta.

Marca în litigiu: marca comunitară verbală „NaviTar” – cererea de înregistrare nr. 11 147 246.

Procedura care s-a aflat pe rolul OAPI: procedură de opoziție.

Decizia atacată: Decizia Camerei a patra de recurs a OAPI din 5 decembrie 2014 în cauza R 401/2014-4.

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea deciziei atacate;

obligarea OAPI la plata cheltuielilor de judecată, inclusiv a cheltuielilor de judecată efectuate de reclamantă în procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs,

obligarea MTÜ Elukuva la plata cheltuielilor de judecată, inclusiv a celor efectuate de reclamantă în procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs, în cazul în care MTÜ Elukuva intervine în prezenta cauză.

Motivul invocat (Motivele invocate)

încălcarea articolului 41 alineatul (1) coroborat cu articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009.


20.4.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 127/36


Acțiune introdusă la 20 februarie 2015 – Printeos și alții/Comisia

(Cauza T-95/15)

(2015/C 127/49)

Limba de procedură: spaniola

Părțile

Reclamante: Printeos, SA (Alcalá de Henares, Spania), Tompla Sobre Exprés, SL (Alcalá de Henares, Spania), Tompla Scandinavia AB (Stockholm, Suedia), Tompla France SARL (Fleury Mérogis, Franța), Tompla Druckererzeugnisse Vertriebs GmbH (Leonberg, Germania) (reprezentanți: H. Brokelmann, avocat, P. Martínez-Lage Sobredo, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană

Concluziile

Reclamantele solicită Tribunalului:

în temeiul articolului 263 TFUE, anularea articolului 2 din Decizia C(2014) 9295 final a Comisiei din 10 decembrie 2014 privind o procedură inițiată în temeiul articolului 101 TFUE și al articolului 53 din Acordul privind SEE (Cazul AT.39780 – Plicuri), în condițiile în care lipsește motivarea obligatorie a calculului amenzilor (îndeosebi în ceea ce privește adaptarea aplicată în temeiul punctului 37 din orientările pentru calcularea amenzilor); sau

în subsidiar, în cadrul exercitării plenitudinii de jurisdicție care i se recunoaște la articolul 31 din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 potrivit articolului 261 TFUE, modificarea articolului 2 din Decizia C(2014) 9295 final a Comisiei din 10 decembrie 2014 privind o procedură inițiată în temeiul articolului 101 TFUE și al articolului 53 din Acordul privind SEE (Cazul AT.39780 – Plicuri), (i) stabilind sancțiunea aplicată TOMPLA la un nivel situat cu cel puțin 55 % sub plafonul legal (articolul 23 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1/2003) – sau, eventual, la procentajul pe care Tribunalul îl consideră adecvat –, pentru a restabili în acest mod echilibrul deciziei în ceea ce privește amenzile aplicate societăților Bong și Hamelin, și (ii) reducând sancțiunea aplicată cu titlu suplimentar cu cel puțin 33 % – sau, eventual, cu procentajul pe care Tribunalul îl consideră adecvat – pentru a lua în considerare amenda aplicată de Comisión Nacional de la Competencia (CNC) prin decizia din 25 martie 2013 în cazul 5/0316/10, Sobres de Papel, și

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată aferente prezentei proceduri.

Motivele și principalele argumente

Decizia atacată în cadrul prezentei proceduri stabilește că reclamantele au încălcat articolele 101 TFUE și 53 EEE prin faptul că au participat, între 8 octombrie 2003 și 22 aprilie 2008, la o încălcare unică și continuă a cărei sferă geografică a cuprins Danemarca, la Franța, Germania, Norvegia, Suedia și Regatul Unit în sectorul plicurilor standard pe bază de catalog și al plicurilor speciale, încălcare ce a constat în coordonarea prețurilor, atribuirea clienților și schimbul de informații sensibile din punct de vedere comercial.

În susținerea acțiunii, reclamantele invocă trei motive.

1.

Primul motiv, întemeiat pe încălcarea obligației de motivare, din moment ce Comisia nu a explicat de ce era necesară adaptarea cuantumului de bază al amenzilor în temeiul punctului 37 din orientările pentru calcularea amenzilor, și nici nu a arătat care este procentajul concret al reducerii aplicate fiecărei întreprinderi.

2.

Al doilea motiv, întemeiat pe încălcarea principiului egalității de tratament la stabilirea cuantumului amenzii, din moment ce Comisia a adaptat cuantumul de bază al amenzilor în temeiul punctului 37 din orientările pentru calcularea amenzilor.

3.

Al treilea motiv, întemeiat pe încălcarea principiilor proporționalității și nediscriminării la stabilirea cuantumului amenzii, din moment ce Comisia nu a luat în considerare amenda aplicată anterior de către autoritatea spaniolă în materie de concurență.


20.4.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 127/37


Acțiune introdusă la 26 februarie 2015 – Mozzetti/OAPI – di Lelio (Alfredo alla Scrofa)

(Cauza T-96/15)

(2015/C 127/50)

Limba în care a fost formulată acțiunea: italiana

Părțile

Reclamant: Mario Mozzetti (Roma, Italia) (reprezentant: E. Montelione, avocat)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs: Ines di Lelio (Roma, Italia)

Datele privind procedura în fața OAPI

Titularul mărcii în litigiu: reclamantul

Marca în litigiu: marca figurativă care cuprinde elementul verbal „Alfredo alla Scrofa” – Marca comunitară nr. 6 779 151

Procedura care s-a aflat pe rolul OAPI: procedură de declarare a nulității

Decizia atacată: Decizia Camerei întâi de recurs a OAPI din 2 decembrie 2014 în cauza R 655/2014-1

Concluziile

Reclamantul solicită Tribunalului:

anularea deciziei atacate;

obligarea celeilalte părți la plata tuturor cheltuielilor de judecată aferente procedurii de pe rolul Tribunalului de Primă Instanță al Comunităților Europene.

Motivele invocate

încălcarea articolului 50 alineatul (1), și implicit, a articolului 20 alineatul (2) din Regulamentul nr. 2868/95;

încălcarea articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009.


20.4.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 127/38


Acțiune introdusă la 26 februarie 2015 – Mozzetti/OAPI – di Lelio (ALFREDO'S GALLERY alla Scrofa Roma)

(Cauza T-97/15)

(2015/C 127/51)

Limba în care a fost formulată acțiunea: italiana

Părțile

Reclamant: Mario Mozzetti (Roma, Italia) (reprezentant: E. Montelione, avocat)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs: Ines di Lelio (Roma, Italia)

Datele privind procedura în fața OAPI

Titularul mărcii în litigiu: reclamantul

Marca în litigiu: marca figurativă care cuprinde elementul verbal „ALFREDO'S GALLERY alla Scrofa Roma” — Marca comunitară nr. 3 108 289

Procedura care s-a aflat pe rolul OAPI: procedură de declarare a nulității

Decizia atacată: Decizia Camerei întâi de recurs a OAPI din 2 decembrie 2014 în cauza R 656/2014-1

Concluziile

Reclamantul solicită Tribunalului:

anularea deciziei atacate;

obligarea pârâtului la plata tuturor cheltuielilor de judecată aferente procedurii de pe rolul Tribunalului de Primă Instanță al Comunităților Europene.

Motivele invocate

încălcarea articolului 50 alineatul (1), și implicit, a articolului 20 alineatul (2) din Regulamentul nr. 2868/95;

încălcarea articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009.


20.4.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 127/39


Ordonanța Tribunalului din 18 februarie 2015 – Acron și Dorogobuzh/Consiliul

(Cauza T-582/10) (1)

(2015/C 127/52)

Limba de procedură: engleza

Președintele Camerei a treia a dispus radierea cauzei.


(1)  JO C 55, 19.2.2011.


20.4.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 127/39


Ordonanța Tribunalului din 27 ianuarie 2015 – Aluwerk Hettstedt/ECHA

(Cauza T-207/14) (1)

(2015/C 127/53)

Limba de procedură: engleza

Președintele Camerei a șasea a dispus radierea cauzei.


(1)  JO C 202, 30.6.2014.


20.4.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 127/39


Ordonanța Tribunalului din 27 ianuarie 2015 – Richard Anton/ECHA

(Cauza T-208/14) (1)

(2015/C 127/54)

Limba de procedură: engleza

Președintele Camerei a șasea a dispus radierea cauzei.


(1)  JO C 202, 30.6.2014.


Tribunalul Funcției Publice

20.4.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 127/40


Acțiune introdusă la 26 ianuarie 2015 – ZZ/Comisia Europeană

(Cauza F-15/15)

(2015/C 127/55)

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentant: M. Mock, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziilor pârâtei de stabilire a plății forfetare a cheltuielilor de călătorie de la locul de repartizare la locul de origine în temeiul articolului 8 din anexa VII la Statutul funcționarilor, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1023/2013 din 22 octombrie 2013

Concluziile reclamantului

Anularea fișelor de remunerație 6/2014 și 7/2014, confirmate prin decizia pârâtei din 15 octombrie 2014, comunicată la 17 octombrie 2014, în măsura în care această decizie privește stabilirea plății forfetare a cheltuielilor de călătorie de la locul de repartizare la locul de origine;

în cazul anulării, obligarea pârâtei de a stabili o nouă plată forfetară, cu luarea în considerare a motivelor de anulare invocate;

pronunțarea unei decizii privind cheltuielile de judecată în conformitate cu dispozițiile în vigoare.


20.4.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 127/40


Acțiune introdusă la 2 februarie 2015 – ZZ/Comisia

(Cauza F-17/15)

(2015/C 127/56)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentant: D. Fouquet, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei AIPN de a nu modifica raportul de evaluare a reclamantului pentru anul 2013

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei adoptate la 31 octombrie 2014 de AIPN (HR.D.2/AS/ca/Ares82014) ca răspuns la reclamația prezentată de ZZ (nr. R/781/14);

obligarea pârâtei să adopte o nouă decizie în speță, cu respectarea concluziilor Tribunalului și eliminând în special fraza contestată din raportul de evaluare a reclamantului;

obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.


20.4.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 127/41


Acțiune introdusă la 3 februarie 2015 – ZZ/Comisia

(Cauza F-20/15)

(2015/C 127/57)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentant: M. Velardo, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei de a nu îl include pe reclamant pe lista funcționarilor propuși pentru promovare la gradul AD13 în cadrul exercițiului de promovare 2014

Concluziile reclamantului

Constatarea nelegalității deciziei Comisiei din 16 decembrie 2013 privind DGA a articolului 45 și a Comunicării ulterioare a Comisiei din 18 decembrie 2013 de modificare a normelor privind compunerea cabinetelor membrilor Comisiei și purtătorii de cuvânt;

anularea deciziei subsecvente a AIPN, notificată la 24 iunie 2014, de a nu îl include pe reclamant pe lista funcționarilor propuși pentru promovare la gradul AD13 în cadrul exercițiului anual de promovare 2014 prevăzut la articolul 45 din statut, în măsura în care această decizie nu consideră că reclamantul are responsabilități deosebite care determină încadrarea sa într-un post tip de „șef de unitate sau echivalent” sau de „consilier sau echivalent” prin asimilare cu încadrarea făcută pentru funcționarii detașați la cabinete, în conformitate cu Comunicarea Comisiei din 18 decembrie 2013;

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.


20.4.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 127/41


Acțiune introdusă la 5 februarie 2015 – ZZ/Comitetul Regiunilor

(Cauza F-21/15)

(2015/C 127/58)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentant: M.-A. Lucas, avocat)

Pârât: Comitetul Regiunilor

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei prin care se constată că reclamantul nu mai putea pretinde, după promovarea sa în gradul AST 5, indemnizația forfetară pentru ore suplimentare și cererea de reparare a prejudiciului material și moral pe care pretinde că l-a suferit

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei nr. 0112/2014 de suprimare, începând de la 1 iulie 2014, a indemnizației forfetare pentru ore suplimentare a reclamantului, adoptată la 3 iunie 2014 de directorul interimar pentru administrație și finanțe;

obligarea Comitetului Regiunilor să îi plătească din nou reclamantului această indemnizație începând din aceeași zi, precum și dobânzi la rata operațiunilor de refinanțare ale BCE asupra cuantumului indemnizațiilor care nu i-au fost acordate, de la data la care acestea ar fi trebuit acordate și până la data plății;

obligarea Comitetului Regiunilor să îi plătească reclamantului în repararea prejudiciului material care ar fi putut rezulta din decizia în litigiu o sumă evaluată provizoriu la 1  000 de euro și în repararea prejudiciului moral o sumă într-un cuantum pe care îl va aprecia Tribunalul;

obligarea Comitetului Regiunilor la plata cheltuielilor de judecată.


20.4.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 127/42


Acțiune introdusă la 6 februarie 2015 – ZZ/Parlamentul

(Cauza F-22/15)

(2015/C 127/59)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentanți: S. Orlandi și T. Martin, avocați)

Pârât: Parlamentul European

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei de stabilire a drepturilor reclamantului la rambursarea cheltuielilor de călătorie anuale în temeiul articolului 8 din anexa VII la Statutul funcționarilor, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul nr. 1023/2013 al Parlamentului și al Consiliului din 22 octombrie 2013 de modificare a Statutului funcționarilor Uniunii Europene și a Regimului aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene

Concluziile reclamantului

Constatarea nelegalității și a inaplicabilității articolului 8 din anexa VII la statut;

anularea deciziei de încetare a rambursării cheltuielilor de călătorie anuale ale reclamantului începând din anul 2014;

obligarea Parlamentului la plata cheltuielilor de judecată.


20.4.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 127/42


Acțiune introdusă la 9 februarie 2015 – ZZ/Comisia

(Cauza F-23/15)

(2015/C 127/60)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentant: C. Mourato, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei prin care reclamantului i-a fost aplicată o sancțiune disciplinară constând în mustrare

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei din 15 aprilie 2014 a AIPN prin care reclamantului i-a fost aplicată sancțiunea disciplinară a mustrării;

obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată, prin aplicarea articolului 87 din Regulamentul de procedură al Tribunalului Funcției Publice.


20.4.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 127/43


Acțiune introdusă la 11 februarie 2015 – ZZ/Consiliul

(Cauza F-24/15)

(2015/C 127/61)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentant: M. Velardo, avocat)

Pârât: Consiliul Uniunii Europene

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei de respingere a cererii reclamantului având ca obiect recalificarea contractului său de agent contractual grupa de funcții I în contract de agent temporar sau, în subsidiar, în contract de agent contractual grupa de funcții III, precum și o cerere de daune interese pentru prejudiciul moral și material pretins suferit.

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei autorității abilitate să încheie contractele de muncă din 11 aprilie 2014 prin care se refuză recalificarea contractului său de agent contractual în contract de agent temporar sau, în subsidiar, în contract de agent contractual grupa de funcții III, precum și a deciziei confirmative și implicite de respingere a reclamației în temeiul articolului 90 alineatul (2) din statut;

obligarea pârâtei la plata daunelor și a dobânzilor moratorii și compensatorii la o rată de 6,75 % pentru prejudiciul moral și material suferit;

în orice caz, obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată.


20.4.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 127/44


Acțiune introdusă la 16 februarie 2015 – ZZ/Parlamentul

(Cauza F-26/15)

(2015/C 127/62)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentant: M. Casado García-Hirschfeld, avocat)

Pârât: Parlamentul European

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei de respingere a cererii reclamantului de acordare a indemnizației de instalare, ca urmare a mutării sale din Yemen la Bruxelles, unde locuiește soția sa, de care este despărțit, precum și cererea de obligare a pârâtului să plătească reclamantului această indemnizație de instalare majorată cu dobânzi

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei atacate din 15 aprilie 2014;

în măsura în care este necesar, anularea deciziei Secretariatului General al Parlamentului European din data de 17 noiembrie 2014;

obligarea Parlamentului European să plătească reclamantului indemnizația de instalare egală cu salariul lunar de bază, majorată cu dobânzi calculate de la datele de la care sunt datorate aceste sume în temeiul anexei VII la statut;

obligarea Parlamentului la plata cheltuielilor de judecată.


20.4.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 127/44


Acțiune introdusă la 16 februarie 2015 – ZZ și alții/Consiliul

(Cauza F-27/15)

(2015/C 127/63)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamanți: ZZ și alții (reprezentanți: S. Orlandi și T. Martin, avocați)

Pârât: Consiliul Uniunii Europene

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziilor de stabilire a drepturilor reclamanților la rambursarea cheltuielilor de călătorie anuale în temeiul articolului 8 din anexa VII la Statutul funcționarilor, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul nr. 1023/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2013 de modificare a Statutului funcționarilor și a RAA

Concluziile reclamanților

Declararea ca nelegal și inaplicabil a articolului 8 din anexa VII la statut;

anularea deciziilor de suprimare a oricărei rambursări a cheltuielilor de călătorie anuale ale reclamanților începând cu anul 2014;

obligarea Consiliului la plata cheltuielilor de judecată.