ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 76

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 58
4 martie 2015


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

II   Comunicări

 

COMUNICĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Comisia Europeană

2015/C 076/01

Note explicative ale Nomenclaturii combinate a Uniunii Europene

1


RO

 


II Comunicări

COMUNICĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

Comisia Europeană

4.3.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 76/1


NOTE EXPLICATIVE ALE NOMENCLATURII COMBINATE A UNIUNII EUROPENE

(2015/C 076/01)

Publicare în temeiul articolului 9 alineatul (1) din Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun (1)

CUPRINS

Prefață 9

A.

Reguli generale pentru interpretarea Nomenclaturii combinate 11

C.

Reguli generale comune Nomenclaturii și drepturilor 11

Secțiunea I

Animale vii și produse ale regnului animal

1

Animale vii 13

2

Carne și organe comestibile 16

3

Pești și crustacee, moluște și alte nevertebrate acvatice 30

4

Lapte și produse lactate; ouă de păsări; miere naturală; produse comestibile de origine animală, nedenumite și necuprinse în altă parte 37

5

Alte produse de origine animală, nedenumite și necuprinse în altă parte 41

Secțiunea II

Produse ale regnului vegetal

6

Plante vii și produse de floricultură 43

7

Legume, plante, rădăcini și tuberculi, alimentare 45

8

Fructe comestibile; coji de citrice sau de pepeni 53

9

Cafea, ceai, mate și mirodenii 59

10

Cereale 63

11

Produse ale industriei morăritulul; malț; amidon și fecule; inulină; gluten de grâu 64

12

Semințe și fructe oleaginoase; semințe și fructe diverse; plante industriale sau medicinale; paie și furaje 67

13

Gume, rășini și alte seve și extracte vegetale 71

14

Materiale pentru împletit și alte produse de origine vegetală, nedenumite și necuprinse în altă parte 72

Secțiunea III

Grăsimi și uleiuri de origine animală sau vegetală; produse ale disocierii acestora; grăsimi alimentare prelucrate; ceară de origine animală sau vegetală

15

Grăsimi și uleiuri de origine animală sau vegetală; produse ale disocierii acestora; grăsimi alimentare prelucrate; ceară de origine animală sau vegetală 73

Secțiunea IV

Produse ale industriei alimentare; băuturi, lichide alcoolice și oțet; tutun și înlocuitori de tutun prelucrați

16

Preparate din carne, din pește sau din crustacee, din moluște sau din alte nevertebrate acvatice 78

17

Zaharuri și produse zaharoase 82

18

Cacao și preparate din cacao 85

19

Preparate pe bază de cereale, de făină, de amidon, de fecule sau de lapte; produse de patiserie 87

20

Preparate din legume, din fructe sau din alte părți de plante 90

21

Preparate alimentare diverse 94

22

Băuturi, lichide alcoolice și oțet 97

23

Reziduuri și deșeuri ale industriei alimentare; alimente preparate pentru animale 103

24

Tutun și înlocuitori de tutun prelucrați 107

Secțiunea V

Produse minerale

25

Sare; sulf; pământuri și pietre; ipsos, var și ciment 110

26

Minereuri, zgură și cenușă 114

27

Combustibili minerali, uleiuri minerale și produse rezultate din distilarea acestora; materiale bituminoase; ceară minerală 116

Secțiunea VI

Produse ale industriei chimice sau ale industriilor conexe

28

Produse chimice anorganice; compuși anorganici sau organici ai metalelor prețioase, ai elementelor radioactive, ai metalelor de pământuri rare sau ai izotopilor 141

29

Produse chimice organice 146

30

Produse farmaceutice 154

31

Îngrășăminte 158

32

Extracte tanante sau colorante; tanini și derivații lor; pigmenți și alte substanțe colorante; vopsele și lacuri; masticuri; cerneluri 160

33

Uleiuri esențiale și rezinoide; produse preparate de parfumerie sau de toaletă și preparate cosmetice 165

34

Săpunuri, agenți de suprafață organici, preparate pentru spălat, preparate lubrifiante, ceară artificială, ceară preparată, produse pentru întreținere, lumânări și articole similare, paste pentru modelare, „ceară dentară” și preparate dentare pe bază de ipsos sau ghips 167

35

Substanțe albuminoide; produse pe bază de amidon sau de fecule modificate; cleiuri; enzime 169

36

Pulberi și explozivi; articole de pirotehnie; chibrituri; aliaje piroforice; materiale inflamabile 171

37

Produse fotografice sau cinematografice 172

38

Produse diverse ale industriei chimice 175

Secțiunea VII

Materiale plastice și articole din material plastic; cauciuc și articole din cauciuc

39

Materiale plastice și articole din material plastic 183

40

Cauciuc și articole din cauciuc 190

Secțiunea VIII

Piei brute, piei finite, piei cu blană și produse din acestea; articole de curelărie și de șelărie; articole de voiaj, bagaje de mână și articole similare; articole din intestine de animale (altele decât cele de la viermii de mătase)

41

Piei brute (altele decât pieile cu blană) și piei finite 193

42

Obiecte din piele; articole de curelărie sau de șelărie; articole de voiaj, bagaje de mână și articole similare; articole din intestine de animale (altele decât cele de la viermii de mătase) 198

43

Blănuri și blănuri artificiale; articole din acestea 200

Secțiunea IX

Lemn, cărbune de lemn și articole din lemn; plută și articole din plută; articole din împletituri din fibre vegetale sau din nuiele

44

Lemn, cărbune de lemn și articole din lemn 202

45

Plută și articole din plută 209

46

Articole din împletituri de fibre vegetale sau din nuiele 211

Secțiunea X

Pastă din lemn sau din alte materiale fibroase celulozice; hârtie sau carton reciclabile (deșeuri și maculatură); hârtie și carton și articole din acestea

47

Pastă din lemn sau din alte materiale fibroase celulozice; hârtie sau carton reciclabile (deșeuri și maculatură) 212

48

Hârtie și carton; articole din pastă de celuloză, din hârtie sau din carton 214

49

Cărți, ziare, imagini imprimate și alte produse ale industriei de imprimare; manuscrise, texte dactilografiate și schițe sau planuri 219

Secțiunea XI

Materiale textile și articole din aceste materiale

50

Mătase 220

51

Lână, păr fin sau grosier de animale; fire și țesături din păr de cal 223

52

Bumbac 225

53

Alte fibre textile vegetale; fire din hârtie și țesături din fire de hârtie 226

54

Filamente sintetice sau artificiale; benzi și forme similare din materiale textile sintetice sau artificiale 227

55

Fibre sintetice sau artificiale discontinue 230

56

Vată, pâslă (fetru) și materiale nețesute; fire speciale; sfori, odgoane, funii, frânghii și articole din acestea 231

57

Covoare și alte acoperitoare de podea din materiale textile 232

58

Țesături speciale; țesături cu smocuri; dantele; tapiserii; pasmanterii; broderii 233

59

Țesături impregnate, îmbrăcate, acoperite sau stratificate; articole tehnice din materiale textile 235

60

Materiale tricotate sau croșetate 237

61

Îmbrăcăminte și accesorii de îmbrăcăminte, tricotate sau croșetate 238

62

Îmbrăcăminte și accesorii de îmbrăcăminte, altele decât tricotate sau croșetate 248

63

Alte articole textile confecționate; seturi; îmbrăcăminte purtată sau uzată și articole textile purtate sau uzate; zdrențe 256

Secțiunea XII

Încălțăminte, obiecte de acoperit capul, umbrele de ploaie, umbrele de soare, bastoane, bice, cravașe și părți ale acestora; pene și puf prelucrate și articole din acestea; flori artificiale; articole din păr uman

64

Încălțăminte, ghetre și articole similare; părți ale acestor articole 257

65

Obiecte de acoperit capul și părți ale acestora 263

66

Umbrele de ploaie, umbrele de soare, bastoane, bastoane-scaun, bice, cravașe și părți ale acestora 264

67

Pene și puf prelucrate și articole din pene sau din puf; flori artificiale; articole din păr uman 265

Secțiunea XIII

Articole din piatră, ipsos, ciment, azbest, mică sau din materiale similare; produse ceramice; sticlă și articole din sticlă

68

Articole din piatră, ipsos, ciment, azbest, mică sau din materiale similare 266

69

Produse ceramice 270

70

Sticlă și articole din sticlă 275

Secțiunea XIV

Perle naturale sau de cultură, pietre prețioase sau semiprețioase, metale prețioase, metale placate sau dublate cu metale prețioase și articole din aceste materiale; imitații de bijuterii; monede

71

Perle naturale sau de cultură, pietre prețioase sau semiprețioase, metale prețioase, metale placate sau dublate cu metale prețioase și articole din aceste materiale; imitații de bijuterii; monede 280

Secțiunea XV

Metale comune și articole din metale comune

72

Fontă, fier și oțel 284

73

Articole din fontă, din fier sau din oțel 293

74

Cupru și articole din cupru 302

75

Nichel și articole din nichel 303

76

Aluminiu și articole din aluminiu 304

78

Plumb și articole din plumb 305

81

Alte metale comune; metaloceramice; articole din aceste materiale 306

82

Unelte și scule, articole de cuțitărie și tacâmuri, din metale comune; părți ale acestor articole, din metale comune 307

83

Articole diverse din metale comune 309

Secțiunea XVI

Mașini și aparate, echipamente electrice și părți ale acestora; aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul, aparate de înregistrat sau de reprodus imagini și sunet de televiziune și părți și accesorii ale acestor aparate

84

Reactoare nucleare, cazane, mașini, aparate și dispozitive mecanice; părți ale acestora 311

85

Mașini, aparate și echipamente electrice și părți ale acestora; aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul, aparate de televiziune de înregistrat sau de reprodus imagine și sunet și părți și accesorii ale acestor aparate 331

Secțiunea XVII

Mijloace de transport și echipamente auxiliare

86

Vehicule și echipamente pentru căile ferate sau similare și părți ale acestora; aparate mecanice (inclusiv electromecanice) de semnalizare a traficului 357

87

Vehicule terestre, altele decât materialul rulant de cale ferată și tramvai; părți și accesorii ale acestora 359

88

Vehicule aeriene, nave spațiale și părți ale acestora 368

89

Vapoare, nave și dispozitive plutitoare 369

Secțiunea XVIII

Instrumente și aparate optice, fotografice sau cinematografice, de măsură, de control sau de precizie; instrumente și aparate medico-chirurgicale; ceasornicărie; instrumente muzicale; părți și accesorii ale acestora

90

Instrumente și aparate optice, fotografice sau cinematografice, de măsură, de control sau de precizie; instrumente și aparate medico-chirurgicale; părți și accesorii ale acestora 370

91

Ceasornicărie 376

92

Instrumente muzicale; părți și accesorii ale acestora 377

Secțiunea XIX

Arme și muniție; părți și accesorii ale acestora

93

Arme și muniție; părți și accesorii ale acestora 378

Secțiunea XX

Mărfuri și produse diverse

94

Mobilă; mobilier medico-chirurgical; articole de pat și similare; aparate de iluminat nedenumite și necuprinse în altă parte; lămpi pentru reclame luminoase, însemne luminoase, plăci indicatoare luminoase și articole similare; construcții prefabricate 379

95

Jucării, jocuri, articole pentru divertisment sau pentru sport; părți și accesorii ale acestora 381

96

Articole diverse 387

PREFAȚĂ

Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun (2) stabilește o nomenclatură denumită „Nomenclatură combinată” (NC) bazată pe Convenția internațională privind Sistemul armonizat de denumire și codificare a mărfurilor (3), denumit „Sistem armonizat” (SA).

Sistemul armonizat este completat de propriile note explicative (NESA). Aceste note explicative și aducerile la zi ale acestora, în limbile engleză și franceză, sunt publicate de către:

ORGANIZAȚIA MONDIALĂ A VĂMILOR (OMV)

Consiliul de Cooperare Vamală (CCV)

30, rue du Marché

B-1210 Bruxelles

În temeiul articolului 9 alineatul (1) litera (a) a doua liniuță din Regulamentul (CEE) nr. 2658/87, Comisia adoptă notele explicative ale Nomenclaturii combinate (NENC) după analizarea acestora de către secția Nomenclaturii tarifare și statistice a Comitetului Codului vamal. Cu toate că NENC pot face trimitere la NESA, ele nu le substituie pe acestea din urmă, ci trebuie considerate ca fiind complementare și consultate împreună.

Prezenta ediție a NENC reia și, după caz, înlocuiește notele publicate până la 16 septembrie 2014 (4) în seria C a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene. Notele explicative ale Nomenclaturii combinate publicate în seria C a Jurnalului Oficial după această dată rămân în vigoare și vor fi introduse în aceste note la următoarea revizie a acestora.

De asemenea, codurile pozițiilor și ale subpozițiilor din NC la care se face trimitere sunt cele din Nomenclatura combinată 2015, reprodusă în Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1101/2014 al Comisiei (5).

În plus, informații referitoare la „Recomandări privind clasificarea în Nomenclatura combinată a mărfurilor prezentate în seturi condiționate pentru vânzarea cu amănuntul” au fost publicate în seria C a Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  (6).

A. Reguli generale pentru interpretarea Nomenclaturii combinate

Regula generală 5 (b)

Ambalajele utilizate în mod obișnuit pentru comercializarea băuturilor, a dulcețurilor, a muștarului, a condimentelor etc. se clasifică împreună cu bunurile pe care le conțin, chiar dacă sunt de natură a fi utilizate în mod repetat.

 

C. Reguli generale comune Nomenclaturii și drepturilor

Regula generală 3

1.

„Zilele lucrătoare” la care face referire articolul 18 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului (7) sunt reprezentate de toate zilele, cu excepția sărbătorilor care sunt legale pentru serviciile Comisiei Comunităților Europene de la Bruxelles și a zilelor de sâmbătă și de duminică.

2.

În cazul în care nu se publică nici un curs în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în penultima zi lucrătoare a lunii sau în penultima zi lucrătoare care precede data de 15 a lunii, cursul de schimb menționat la articolul 18 alineatul (1) din Regulamentul menționat anterior care se va utiliza pentru convertirea euro în monede naționale este ultimul curs publicat înainte de această penultimă zi lucrătoare a lunii sau de penultima zi lucrătoare care precede data de 15 a lunii.

SECȚIUNEA I

ANIMALE VII ȘI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL

CAPITOLUL 1

ANIMALE VII

0101

Cai, măgari, catâri și bardoi, vii

0101 29 10 și 0101 29 90

Cai

Se clasifică la aceste subpoziții caii sălbatici cum ar fi calul Przewalski sau tarpanul (calul mongol). Cu toate acestea, zebrele (Equus zebra, Equus grevyi, Equus burchelli, Equus quagga etc.) se clasifică la subpoziția 0106 19 00, chiar dacă fac parte din familia equidae.

Hibridul de iapă și zebră (corcitură între iapă și mascul de zebră) se clasifică la subpoziția 0106 19 00.

0101 30 00

Măgari

Se clasifică la această subpoziție atât măgarii domestici, cât și măgarii sălbatici. Măgarii sălbatici sunt, de exemplu, „djiggetai” din Mongolia, kiangul din Tibet, onagrul, hemionul sau culanul (Equus hemionus).

Hibridul de măgar și zebră (zebra-măgar) se clasifică la subpoziția 0106 19 00.

0101 90 00

Altele

Se clasifică la această subpoziție animalele descrise în notele explicative ale Sistemului armonizat de la poziția 0101 ultimul paragraf.

0102

Animale vii din specia bovine

0102 21 10 - 0102 29 99

Bovine

Se clasifică la aceste subpoziții în special animalele descrise în notele explicative ale Sistemului armonizat de la poziția 0102 primul paragraf punctul (1).

Iacii au 14 perechi de coaste, în timp ce toate celelalte animale din specia bovine (cu excepția bizonului european și a celui american) au numai 13 perechi de coaste.

0102 31 00 - 0102 39 90

Bivoli

Se clasifică la aceste subpoziții în special animalele descrise în notele explicative ale Sistemului armonizat de la poziția 0102 primul paragraf punctul (2).

Bizonul european (Bison bonasus) și bizonul american (Bison bison) au 14 perechi de coaste, în timp ce toate celelalte animale din specia bovine (cu excepția iacilor) au numai 13 perechi de coaste.

0102 39 10

De specie domestică

Se clasifică la această subpoziție toate animalele din specia bovine din genul Bubalus care aparțin speciilor domestice, indiferent de utilizarea lor (prăsilă, creștere, îngrășare, reproducere, tăiere etc.), dar sunt excluse animalele de rasă pură destinate reproducerii (subpoziția 0102 31 00).

0102 39 90

Altele

Se clasifică la această subpoziție animalele din specia bovine de genul Syncerus și Bison, dar sunt excluse animalele de rasă pură destinate reproducerii (subpoziția 0102 31 00).

0102 90 20 - 0102 90 99

Altele

Se clasifică la aceste subpoziții în special animalele descrise în notele explicative ale Sistemului armonizat de la poziția 0102 primul paragraf punctul (3).

0102 90 91

De specie domestică

Se clasifică la această subpoziție toate animalele din specia bovine neincluse la subpozițiile de mai sus care aparțin speciilor domestice, indiferent de utilizarea lor (prăsilă, creștere, îngrășare, reproducere, tăiere etc.), dar sunt excluse animalele de rasă pură destinate reproducerii (subpoziția 0102 90 20).

0103

Animale vii din specia porcine

0103 91 90

Altele

Printre animalele vii din specia porcine sălbatice, se pot cita:

1.

mistrețul (Sus scrofa);

2.

porcul cu negi (Phacochoerus aethiopicus), porcul de râu (Potamochoerus porcus) și porcul negru de pădure;

3.

babirusa (Babyrousa babyrussa);

4.

pecarii (Dicotyles tajacu).

0103 92 90

Altele

A se vedea notele explicative de la subpoziția 0103 91 90.

0104

Animale vii din specia ovine sau caprine

0104 10 10 - 0104 10 80

Din specia ovine

Se clasifică la aceste subpoziții, de exemplu, animalele domestice din specia ovine (Ovis aries), diverse varietăți de mufloni, cum ar fi muflonul european (Ovis musimon), muflonul canadian sau berbecul de munte (Ovis canadensis), muflonul asiatic (Ovis orientalis), muflonul de Pamir sau argalul (Ovis ammon), precum și oaia cu coamă (Ammotragus lervia), numită și „muflonul cu manșete”, deși este mai asemănătoare caprinelor decât ovinelor.

0104 20 10 și 0104 20 90

Din specia caprine

Se clasifică la aceste subpoziții, de exemplu, animalele domestice din specia caprine, capra Alpilor (Capra ibex) și capra bezoar sau de Persia (Capra aegagrus sau Capra hircus).

Sunt totuși excluse de la aceste subpoziții și se clasifică la subpoziția 0106 19 00 cerbul moscat (Moschus moschiferus), cerbul moscat de apă din Africa (Hyemoschus) și cerbul moscat asiatic (Tragulus), care, în ciuda denumirii, nu fac parte totuși din specia caprine. De asemenea, sunt excluse animalele numite antilocapre („hemitragues”, capra neagră sălbatică etc.).

0105

Cocoși, găini, rațe, gâște, curcani, curci și bibilici, vii, din specii domestice

Se clasifică la această poziție numai păsările domestice vii (păsările de curte) enumerate în enunțul poziției, inclusiv puii de găină, claponii, rațele și gâscanii, indiferent de scopul în care sunt crescuți: pentru ouă, carne, pene, sau în orice alt scop (de exemplu pentru ornament – în colivii, parcuri sau pe lacuri).

Păsările sălbatice (de exemplu curcile și curcanii sălbatici – Meleagris gallopavo) se clasifică la subpoziția 0106 39 80, chiar dacă pot fi crescute și sacrificate în mod similar cu cel pentru păsările domestice.

Porumbeii domestici se clasifică la subpoziția 0106 39 10.

0106

Alte animale vii

0106 13 00

Cămile și alte camelide ( Camelidae )

Se clasifică la această subpoziție cămilele, dromaderii și alte animale din familia cămilelor (lama, alpaca, guanaco, vigonie).

0106 14 10

Iepuri de casă

Se clasifică la această subpoziție numai iepurii domestici care sunt crescuți pentru carne, pentru blană (de exemplu iepurele angora) sau în orice alt scop.

0106 14 90

Altele

Se clasifică la această subpoziție iepurii de vizuină (sălbatici) (Oryctolagus cuniculus) și iepurii de câmp.

0106 19 00

Altele

Se clasifică la această subpoziție toate mamiferele vii, cu excepția animalelor domestice și sălbatice din speciile cabaline, măgari și catâri (poziția 0101), bovine (poziția 0102), porcine (poziția 0103), ovine și caprine (poziția 0104), primate (subpoziția 0106 11 00), a balenelor, a delfinilor și a marsuinilor, a lamantinilor și a dugongilor, a focilor, a leilor de mare și a morse (subpoziția 0106 12 00) și a iepurilor și a iepurilor de câmp (subpozițiile 0106 14 10 și 0106 14 90).

Se clasifică la această subpoziție, printre altele:

1.

cerbii, cerbii lopătari, căprioarele, caprele negre (Rupicapra rupicapra), elanul comun sau de America (Alces alces), antilocaprele [goral (Naemorhedus), Hemitragus sau pronghorn] și antilopele propriu-zise;

2.

leii, tigrii, urșii, rinocerii, hipopotamii, elefanții, girafele, okapii, cangurii, zebrele etc.;

3.

veverițele, vulpile, vizonii (nurci americane), marmotele, castorii, castorii canadieni sau șobolanii moscați, vidrele, nutriile, cobaii sau porcușorii de Guinea;

4.

renii;

5.

câinii și pisicile.

0106 20 00

Reptile (inclusiv șerpi și broaște țestoase de mare)

Se clasifică la această subpoziție toate reptilele, șopârlele și broaștele țestoase (terestre, de mare sau de apă dulce).

0106 39 10

Porumbei

Se clasifică la această subpoziție toate păsările din familia porumbeilor, atât porumbeii sălbatici, cât și porumbeii domestici, oricare ar fi utilizarea acestora (păsări de curte, porumbei ornamentali, porumbei călători).

Printre porumbeii sălbatici care se clasifică aici se pot enumera porumbelul-gulerat, numit și porumbelul popesc (Columba palumbus), porumbelul-de-scorbură sau porumbelul-sălbatic (Columba oenas), porumbelul-de-stâncă (Columba livia), porumbelul cu aripi de bronz din Australia, porumbița și turtureaua (Streptopelia turtur, Streptopelia risoria).

Cu toate acestea, sunt excluse de la această subpoziție și se clasifică la subpoziția 0106 39 80 unele specii mai apropiate de galinacee, cum ar fi Caloenas nicobarica, „colombarul”, porumbelul mare cu moț din Noua-Guinee, „gaugas” și „syrrhapte”.

0106 39 80

Altele

Se clasifică la această subpoziție toate păsările vii, altele decât cocoși, găini, rațe, gâște, curcani, curci și bibilici, din specii domestice (poziția 0105) și altele decât păsările de pradă (subpoziția 0106 31 00), psitaciformele (subpoziția 0106 32 00), struți și emu (subpoziția 0106 33 00) și porumbeii domestici sau sălbatici (subpoziția 0106 39 10).

Se clasifică la această subpoziție, printre altele:

1.

gâsca-cenușie (Anser anser), gâsca-gulerată (Branta bernicla), călifarul-alb (Tadorna tadorna), rața sălbatică mare sau comună (Anas platyrhynchos), rața pestriță (Anas strepera), rața fluierătoare (Anas penelope), rața cu frigare sau cu coadă ascuțită (Anas acuta), rața-lingurar sau lopătar (Anas clypeata), sarsela de vară sau rața-cârâitoare (Anas querquedula, Anas crecca), rață-sălbatică, eiderul;

2.

lebedele și păunii;

3.

potârnichile, fazanii, prepelițele, becațele (sitarul), becaținele, cocoșii și găinușele de munte, ieruncile, rațele sălbatice, gâștele sălbatice, ortolanii, sturzii, mierlele, ciocârliile;

4.

cintezoii, pițigoii, canarii, colibrii etc.

0106 49 00

Altele

Se clasifică la această subpoziție viermi de mătase, fluturi, coleoptere și alte insecte.

0106 90 00

Altele

Se clasifică aici:

1.

toate celelalte specii de animale vii, cu excepția peștilor și a crustaceelor, a moluștelor și a altor nevertebrate acvatice (capitolul 3) și a culturilor de microorganisme (poziția 3002);

2.

broaște.

CAPITOLUL 2

CARNE ȘI ORGANE COMESTIBILE

Considerații generale

1.

Capitolul cuprinde carne și organe proprii alimentației umane, chiar dacă sunt prezentate ca fiind destinate pentru hrana animalelor.

2.

Termenii „carne” și „organe”, în sensul acestui capitol, sunt definiți în Notele explicative ale Sistemului armonizat, Considerații generale de la capitolul 2.

3.

În Notele explicative ale Sistemului armonizat, Considerații generale de la capitolul 2, se face referire la diferitele stări în care pot fi prezentate carnea și organele de la acest capitol (proaspete, refrigerate, congelate, sărate sau în saramură, uscate sau afumate). Trebuie menționat că se clasifică similar cu carnea congelată și carnea care a fost supusă unui procedeu de congelare rapidă (deep-frozen) și de asemenea carnea total sau parțial decongelată. Prin urmare, termenul „congelat” nu se referă numai la carnea care a fost congelată când era în stare proaspătă, ci și la carnea care inițial a fost uscată superficial și apoi congelată, în măsura în care conservarea ei efectivă și de durată depinde în special de această congelare.

4.

De asemenea, în Notele explicative ale Sistemului armonizat, Considerații generale de la capitolul 2, se face distincția între carnea și organele de la prezentul capitol și produsele de la capitolul 16. Cu toate acestea, se clasifică la capitolul 2 carnea și organele crude, tăiate în bucăți, tocate, dar nepreparate în alt mod, care sunt ambalate simplu într-o folie din material plastic (chiar sub formă de cârnat), dar numai în scopul facilitării manipulării și a transportului.

5.

În scopul deosebirii între bucățile dezosate și bucățile nedezosate, cartilagiile și tendoanele nu sunt considerate oase.

Nota complementară 1.A literele (d) și (e)

În sensul notei complementare 1.A literele (d) și (e) de la prezentul capitol (citită în coroborare cu nota complementară 1.C de la prezentul capitol), atunci când se determină dacă sunt îndeplinite condițiile referitoare la numărul minim și cel maxim de coaste, se numără numai coastele, întregi sau tăiate, nedesprinse de coloana vertebrală.

În conformitate cu această explicație, diagrama de mai jos prezintă un exemplu de sfert anterior de bovină, care îndeplinește condițiile stabilite la nota complementară 1.A literele (d) și (e) citită în coroborare cu nota complementară 1.C de la prezentul capitol.

 

SFERT ANTERIOR SFERT POSTERIOR

Image

Nota complementară 2.C

Referitor la nota complementară 2.C de la prezentul capitol, în care se face referire la două tehnici de tăiere și la termenii „grumaz – parte spată”, „parte din josul fălcii” și „parte din josul fălcii și grumaz – parte spată prezentate împreună”, a se vedea schemele de mai jos:

 

Image

 

Image

Nota complementară 6 (a)

În înțelesul acestei note complementare, sarea nu este considerată condiment.

A se vedea și nota complementară 7 de la prezentul capitol.

 

0201

Carne de animale din specia bovine, proaspătă sau refrigerată

Poziția cuprinde numai carnea proaspătă sau refrigerată de animale de la poziția 0102.

Pentru aplicarea definițiilor sferturilor anterioare și sferturilor posterioare, se consideră că:

a)

gâtul este partea musculară din zona gâtului cu șapte semivertebre cervicale;

b)

spata este membrul anterior care cuprinde oasele scapulum, humerus, radius, cubitus și mușchii care le înconjoară;

c)

vrăbioara este mușchiulețul (filet), fleica (mușchiul situat de o parte și de alta a rinichilor de-a lungul coloanei vertebrale numit și faux-filet), prelungirea mușchiulețului și a fleicii (romsteck); „romsteck”-ul poate să conțină sau nu partea numită „aiguillette baronne”.

0201 10 00

În carcase sau semicarcase

Termenii „carcasă” și „semicarcasă” sunt definiți în nota complementară 1.A din prezentul capitol, literele (a) și (b). Primele opt sau nouă vertebre dorsale apofize pot fi alternativ pe semicarcasa dreaptă sau semicarcasa stângă.

0201 20 20

Sferturi numite „compensate”

Termenul „sfert compensat” este definit în nota complementară 1.A litera (c) din prezentul capitol.

0201 20 30

Sferturi anterioare neseparate sau separate

Termenii „sfert anterior neseparat” și „sfert anterior separat” sunt definiți în nota complementară 1.A literele (d) și (e) de la prezentul capitol. Ca urmare a acestei note complementare rezultă că sunt excluse de la această subpoziție și se clasifică la subpoziția 0201 20 90 părțile anterioare ale semicarcaselor, de exemplu, cele care cu toate oasele corespunzătoare au mai puțin de patru coaste sau cele cărora le lipsește gâtul sau spata sau cele la care unul din oase a fost înlăturat, de exemplu, vertebra Atlas.

0201 20 50

Sferturi posterioare neseparate sau separate

Termenii „sferturi posterioare neseparate” și „sferturi posterioare separate” sunt definiți în nota complementară 1.A literele (f) și (g) de la prezentul capitol. Ca urmare a acestei note complementare rezultă că sunt excluse de la această subpoziție și se clasifică la subpoziția 0201 20 90 părțile din spate ale semicarcaselor care, de exemplu, cu toate oasele corespunzătoare, au mai puțin de trei coaste, sau cărora le lipsește pulpa sau vrăbioara. Cu toate acestea, sferturile posterioare prezentate fără rinichi și fără grăsimea rinichilor, cu sau fără partea abdominală, se clasifică drept sferturi posterioare.

0201 20 90

Altele

Se clasifică la această subpoziție, de exemplu, spata, pulpa și fleica, nedezosate. De asemenea, sunt clasificate aici și părțile anterioare și posterioare ale semicarcasei nedezosate (cu oase) care nu corespund definiției sferturilor numite „compensate” și nici definiției sferturilor anterioare sau posterioare.

0201 30 00

Dezosată

Se clasifică la această subpoziție toate bucățile de carne de animale din specia bovine, proaspete sau refrigerate, la care toate oasele au fost înlăturate, de exemplu fileul și partea abdominală fără oase.

0202

Carne de animale din specia bovine, congelată

Se clasifică la această poziție numai carnea congelată de animale clasificate la poziția 0102.

0202 10 00

În carcase sau semicarcase

Termenii „carcasă” și „semicarcasă” sunt definiți în nota complementară 1.A literele (a) și (b) de la prezentul capitol.

0202 20 10

Sferturi numite „compensate”

Termenul „sfert compensat” este definit în nota complementară 1.A litera (c) de la prezentul capitol.

0202 20 30

Sferturi anterioare neseparate sau separate

Termenii „sferturi anterioare neseparate” și „sferturi anterioare separate” sunt definiți în nota complementară 1.A literele (d) și (e) de la prezentul capitol.

0202 20 50

Sferturi posterioare neseparate sau separate

Termenii „sferturi posterioare neseparate” și „sferturi posterioare separate” sunt definiți în nota complementară 1.A literele (f) și (g) de la prezentul capitol.

0202 20 90

Altele

Notele explicative de la subpoziția 0201 20 90 se aplică mutatis mutandis.

0202 30 50

Bucăți rezultate din sferturi anterioare și din piept, numite „australiene”

Termenii „bucăți rezultate din sferturi anterioare numite australiene” și „bucăți rezultate din piept numite australiene” sunt definiți în nota complementară 1.A litera (h) de la prezentul capitol.

0202 30 90

Altele

Se clasifică la această subpoziție toate bucățile de carne de animale din specia bovine, congelate, care sunt în întregime dezosate, cu excepția blocurilor congelate menționate la subpoziția 0202 30 10 și a bucăților tăiate de la subpoziția 0202 30 50.

0203

Carne de animale din specia porcine, proaspătă, refrigerată sau congelată

Se clasifică la această poziție numai carnea de animale de la poziția 0103.

Carnea de animale din specia porcine certificată de către autoritățile competente din Australia ca provenind de la porc sălbatic din Australia este considerată ca fiind altă carne decât cea de la animale din speciile domestice.

0203 11 10 - 0203 19 90

Proaspătă sau refrigerată

Se clasifică la aceste subpoziții numai carnea proaspătă sau refrigerată de animale clasificate la poziția 0103.

0203 11 10

De animale domestice din specia porcine

Termenul „carcase sau semicarcase” este definit în nota complementară 2.A litera (a) de la prezentul capitol.

0203 12 11

Jamboane și părți din acestea

Termenul „jambon” este definit în nota complementară 2.A litera (b) de la prezentul capitol.

Se clasifică la această subpoziție jamboanele posterioare, nedezosate.

0203 12 19

Spete și părți din acestea

Termenul „spată” este definit în nota complementară 2.A litera (d) de la prezentul capitol.

Se clasifică la această subpoziție bucățile denumite „coaste” și rasolul din față, nedezosate.

0203 19 11

Părți anterioare și părți din acestea

Termenul „părți anterioare” este definit în nota complementară 2.A litera (c) de la prezentul capitol.

Sunt excluse de la această subpoziție rasolurile din față, nedezosate, și bucățile denumite „coaste” (subpoziția 0203 12 19).

0203 19 13

Spinări și părți din acestea, nedezosate

Termenul „spinări” este definit în nota complementară 2.A litera (e) de la prezentul capitol.

Se clasifică la această subpoziție oasele spinării (loin ribs).

0203 19 15

Piept (împănat) și bucăţi de piept

Termenii „piept” și „bucăți” sunt definiți în notele complementare 2.A litera (f) și 2.B primul paragraf de la prezentul capitol.

Bucățile de piept se clasifică la această subpoziție numai dacă au șorici și slănină.

Nu se clasifică la această subpoziție antricotul fără șorici și slănină (subpoziția 0203 19 59)

0203 19 59

Altele

Se clasifică la această subpoziție antricotul fără șorici și fără slănină.

0203 19 90

Altele

Se clasifică la această subpoziție numai carnea de animale de la subpozițiile 0103 91 90 sau 0103 92 90, de exemplu carnea de mistreț, alta decât cea în carcasă sau semicarcasă și alta decât jamboanele, spata și părțile din acestea.

0203 21 10 - 0203 29 90

Congelată

Notele explicative de la subpozițiile 0203 11 10 până la 0203 19 90 se aplică mutatis mutandis acestor subpoziții care cuprind subdiviziuni identice.

0204

Carne de animale din speciile ovine sau caprine, proaspătă, refrigerată sau congelată

Se clasifică la această poziție numai carnea proaspătă, refrigerată sau congelată de animale domestice sau sălbatice clasificate la poziția 0104 și în special carnea de animale din specia ovine (ovine domestice sau mufloni) și carnea de capră sălbatică (capra Alpilor).

0204 10 00

Carcase și semicarcase de miel, proaspete sau refrigerate

Termenii „carcase” și „semicarcase” sunt definiți în nota complementară 3.A literele (a) și (b) de la prezentul capitol.

Carnea de miel este definită în Notele explicative ale Sistemului armonizat de la subpozițiile 0204 10 și 0204 30.

0204 21 00

În carcase sau semicarcase

Termenii „carcase” și „semicarcase” sunt definiți în nota complementară 3.A literele (a) și (b) de la prezentul capitol.

0204 22 10

Cască sau semicască

Termenii „cască” și „semicască” sunt definiți în nota complementară 3.A literele (c) și (d) de la prezentul capitol.

0204 22 30

Spinali și/sau șa sau semispinali și/sau semișa

Termenii „spinal și șa”, „șa”, „spinal”, „semispinal și semișa”, „semișa” și „semispinal” sunt definiți în nota complementară 3.A literele (e) și (f) de la prezentul capitol.

0204 22 50

Chiulotă sau semichiulotă

Termenii „chiulotă” și „semichiulotă” sunt definiți în nota complementară 3.A literele (g) și (h) de la prezentul capitol.

0204 30 00

Carcase și semicarcase de miel, congelate

Notele explicative de la subpoziția 0204 10 00 se aplică mutatis mutandis.

0204 41 00 - 0204 43 90

Altă carne de animale din specia ovine, congelată

Notele explicative de la subpozițiile 0204 21 00, 0204 22 10, 0204 22 30 și 0204 22 50 se aplică mutatis mutandis subpozițiilor 0204 41 00, 0204 42 10, 0204 42 30 și 0204 42 50.

0204 50 11 - 0204 50 79

Carne de animale din specia caprine

Termenii „carcase” și „semicarcase” (subpozițiile 0204 50 11 și 0204 50 51), „cască” și „semicască” (subpozițiile 0204 50 13 și 0204 50 53), „spinal și șa”, „șa”, „spinal”, „semispinal și semișa”, „semișa” și „semispinal” (subpozițiile 0204 50 15 și 0204 50 55), „chiulotă” și „semichiulotă” (subpozițiile 0204 50 19 și 0204 50 59) sunt definiți în nota complementară 3.A de la prezentul capitol, respectiv literele (a) și (b), (c) și (d), (e) și (f), respectiv (g) și (h).

0206

Organe comestibile de animale din speciile bovine, porcine, ovine, caprine, de cai, de măgari sau de catâri, proaspete, refrigerate sau congelate

Se clasifică la această poziție organele de animale de la pozițiile 0101 până la 0104. Organele destinate fabricării produselor farmaceutice se clasifică la subpozițiile în cauză numai dacă îndeplinesc condițiile impuse de către autoritățile competente.

A se vedea și Notele explicative ale Sistemului armonizat aferente poziției 0206.

0206 10 10 - 0206 10 98

De animale din specia bovine, proaspete sau refrigerate

Se clasifică la aceste subpoziții numai organele proaspete sau refrigerate de animale de la poziția 0102.

0206 10 95

Mușchiul gros și mușchiul subțire ai diafragmei

Mușchiul gros și mușchiul subțire ai diafragmei constituie părțile musculare ale diafragmei.

0206 21 00 - 0206 29 99

Din specia bovine, congelate

La aceste subpoziții se clasifică numai organele congelate de animale de la poziția 0102.

0206 30 00

Din specia porcine, proaspete sau refrigerate

Se clasifică la această subpoziție numai organele proaspete sau refrigerate de animale de la poziția 0103.

Notele explicative aferente subpoziției 0206 49 00 primul paragraf se aplică mutatis mutandis.

Subpoziția cuprinde, printre altele, picioarele, cozile, ficatul, rinichii, inimile, limbile, plămânii, șoriciul comestibil, creierul și prapurul.

0206 41 00 și 0206 49 00

Din specia porcine, congelate

Se clasifică la aceste subpoziții numai organele congelate de animale clasificate la poziția 0103.

0206 49 00

Altele

Se clasifică la această subpoziție, de exemplu, capete sau jumătăți de capete, cu sau fără creier, fălci sau limbă, inclusiv bucăți din acestea (nota complementară 2.C de la prezentul capitol); bucățile de capete sunt definite în paragraful al treilea al aceleași note complementare.

Subpoziția cuprinde, printre altele, picioarele, cozile, rinichii, inimile, limbile, plămânii, șoriciul comestibil, creierul și prapurul.

Se clasifică la această subpoziție, de exemplu, organele de mistreț.

0206 80 91

De cai, măgari sau catâri

Se clasifică la această subpoziție numai organele proaspete sau refrigerate de animale de la poziția 0101.

0206 80 99

Din speciile ovine sau caprine

Se clasifică la această subpoziție numai organele proaspete sau refrigerate de animale de la poziția 0104.

0206 90 91

De cai, măgari sau catâri

Se clasifică la această subpoziție numai organele congelate de animale de la poziția 0101.

0206 90 99

Din speciile ovine sau caprine

Se clasifică la această subpoziție numai organele congelate de animale de la poziția 0104.

0207

Carne și organe comestibile, proaspete, refrigerate sau congelate, de păsări de la poziția 0105

0207 11 10

Fără pene, eviscerate, cu cap și picioare, denumite „pui 83 %”

Se clasifică la această subpoziție cocoșii, găinile și puii, fără pene, cu cap și picioare, fără intestine și ale căror organe (de exemplu plămâni, ficat, pipotă, inimă, ovare) nu au fost scoase.

0207 11 30

Fără pene, eviscerate, fără cap și picioare, dar cu gât, inimă, ficat și pipotă, denumite „pui 70 %”

Se clasifică la această subpoziție puii pentru friptură, care sunt fără pene, fără cap și fără picioare, dar cu gât, complet eviscerați, dar la care inima, ficatul și pipota au fost reintroduse în interiorul corpului după ce au fost scoase.

0207 11 90

Fără pene, eviscerate, fără cap și picioare și fără gât, inimă, ficat și pipotă, denumite „pui 65 %” sau altfel prezentate

Se clasifică la această subpoziție puii pentru friptură care sunt pui fără pene, fără cap și fără picioare, complet eviscerați. Se clasifică aici și cocoșii, găinile și puii, altfel prezentați decât în modurile menționate la subpozițiile 0207 11 10 și 0207 11 30, de exemplu puii cu pene prezentați cu cap, picioare și intestine.

0207 12 10 și 0207 12 90

Netranșate în bucăți, congelate

Notele explicative de la subpozițiile 0207 11 30 și 0207 11 90 se aplică mutatis mutandis.

0207 13 10

Dezosate

Se clasifică la această subpoziție carnea de cocoși, găini și pui, dezosate, oricare ar fi partea corpului din care provine.

0207 13 20

Jumătăți sau sferturi

Termenul „jumătăți” este definit în nota complementară 4 literele (a) și (b) de la prezentul capitol.

Termenul „sferturi” este definit în nota complementară 4 literele (a) și (c) de la prezentul capitol. Se clasifică la această subpoziție sferturile posterioare compuse din copan (tibia și peroneul), pulpă (femur), partea posterioară a spatelui, târtița și sferturile anterioare care constau în principal dintr-o jumătate de piept cu aripa atașată.

0207 13 30

Aripi întregi, cu sau fără vârfuri

Termenul „aripi întregi, cu sau fără vârfuri” este definit în nota complementară 4 literele (a) și (d) de la prezentul capitol.

0207 13 40

Spate, gâturi, spate cu gâturi împreună, târtițe, vârfuri de aripi

A se vedea nota complementară 4 litera (a) de la prezentul capitol.

Se clasifică la această subpoziție, printre altele, spate cu gâturi împreună care conțin: o bucată din gât, spatele și chiar târtița; spate; gâturi; târtițe; vârfuri de aripi.

0207 13 50

Piept și bucăți de piept

Termenul „piept” este definit în nota complementară 4 literele (a) și (e) de la prezentul capitol.

0207 13 60

Pulpe și bucăți de pulpe

Termenul „pulpe” este definit în nota complementară 4 literele (a) și (f) de la prezentul capitol.

Tăietura care separă pulpa de spate trebuie făcută între cele două linii care delimitează articulațiile, în conformitate cu schița următoare:

 

Image

0207 13 91

Ficat

A se vedea Notele explicative ale Sistemului armonizat aferente poziție 0207 ultimul paragraf.

0207 13 99

Altele

Se clasifică la această subpoziție organele comestibile și, în special, inimi, creste și ciocuri, cu excepția ficatului.

Se clasifică, de asemenea, la această subpoziție picioarele de cocoși, găini și pui.

0207 14 10 - 0207 14 99

Bucăți și organe, congelate

Notele explicative de la subpozițiile 0207 13 10-0207 13 99 se aplică mutatis mutandis.

0207 24 10

Fără pene, eviscerate, fără cap și picioare, cu gât, inimă, ficat și pipotă, denumite „curcani 80 %”

Se clasifică la această subpoziție curcile și curcanii fără pene, fără cap și fără picioare, dar cu gât, complet eviscerați, dar la care inima, ficatul și pipota au fost reintroduse în interiorul corpului după ce au fost scoase.

0207 24 90

Fără pene, eviscerate, fără cap și gât, fără picioare, inimă, ficat și pipotă, denumite „curcani 73 %”, sau altfel prezentate

Se clasifică la această subpoziție curcile și curcanii fără pene, pentru friptură, fără cap, gât și picioare și complet eviscerați. De asemenea, se clasifică aici curcile și curcanii care sunt altfel prezentați decât în modurile specificate la subpozițiile 0207 24 10 și 0207 24 90.

0207 25 10 și 0207 25 90

Netranşate în bucăți, congelate

Notele explicative de la subpozițiile 0207 24 10 și 0207 24 90 se aplică mutatis mutandis.

0207 26 10

Dezosate

Notele explicative de la subpoziția 0207 13 10 se aplică mutatis mutandis.

0207 26 20

Jumătăți sau sferturi

Notele explicative de la subpoziția 0207 13 20 se aplică mutatis mutandis

0207 26 30

Aripi întregi, cu sau fără vârfuri

Termenul „aripi întregi, cu sau fără vârfuri” este definit în nota complementară 4 literele (a) și (d) de la prezentul capitol.

0207 26 40

Spate, gâturi, spate cu gâturi împreună, târtițe, vârfuri de aripi

Notele explicative de la subpoziția 0207 13 40 se aplică mutatis mutandis.

0207 26 50

Piept și bucăți de piept

Termenul „piept” este definit în nota complementară 4 literele (a) și (e) de la prezentul capitol.

0207 26 60

Copane și bucăți de copane

Termenul „copane” este definit în nota complementară 4 literele (a) și (g) de la prezentul capitol.

Tăietura care separă copanul de femur trebuie făcută între cele două linii care delimitează articulațiile, în conformitate cu schița următoare:

 

Image

0207 26 70

Altele

Se clasifică la această subpoziție bucățile tăiate descrise în nota complementară 4 literele (a) și (h) de la prezentul capitol.

Tăietura care separă femurul sau care separă pulpa întreagă de spate trebuie făcută între cele două linii care delimitează articulațiile, în conformitate cu schița de la notele explicative de la subpoziți 0207 13 60.

Tăietura care separă femurul de copan trebuie făcută între cele două linii care delimitează articulațiile, în conformitate cu schița de la nota explicativă de la subpoziția 0207 26 60.

0207 26 91

Ficat

A se vedea Notele explicative ale Sistemului armonizat aferente poziției 0207 ultimul paragraf.

0207 26 99

Altele

Notele explicative de la subpoziția 0207 13 99 se aplică mutatis mutandis.

0207 27 10 - 0207 27 99

Bucăți și organe, congelate

Notele explicative de la subpozițiile 0207 26 10-0207 26 99 se aplică mutatis mutandis.

0207 41 30

Fără pene, eviscerate, fără cap și picioare, cu gât, inimă, ficat și pipotă, denumite „rațe 70 %”

Se clasifică la această subpoziție rațele fără pene, fără cap și fără picioare, cu gât, complet eviscerate, dar la care inima, ficatul și pipota au fost reintroduse în interiorul corpului după ce au fost scoase.

0207 41 80

Fără pene, eviscerate, fără cap şi picioare şi fără gât, inimă, ficat și pipotă, denumite „rațe 63 %”, sau altfel prezentate

Se clasifică la această subpoziție rațele fără pene, pentru friptură, fără cap, gât și picioare și complet eviscerate. Se clasifică aici, de asemenea, rațele care sunt altfel prezentate decât în modurile specificate la subpozițiile 0207 41 20, 0207 41 30 și 0207 41 80.

0207 42 30

Fără pene, eviscerate, fără cap și picioare, cu gât, inimă, ficat și pipotă, denumite „rațe 70 %”

Notele explicative de la subpoziția 0207 41 30 se aplică mutatis mutandis.

0207 42 80

Fără pene, eviscerate, fără cap și picioare şi fără gât, inimă, ficat și pipotă, denumite „rațe 63 %”, sau altfel prezentate

Notele explicative de la subpoziția 0207 41 80 se aplică mutatis mutandis.

0207 43 00

Ficat gras, proaspăt sau refrigerat

A se vedea Notele explicative ale Sistemului armonizat aferente poziției 0207 ultimul paragraf.

0207 44 10

Dezosate

Notele explicative de la subpoziția 0207 13 10 se aplică mutatis mutandis.

0207 44 21

Jumătăți sau sferturi

Notele explicative de la subpoziția 0207 13 20 se aplică mutatis mutandis.

0207 44 31

Aripi întregi, cu sau fără vârfuri

Termenul „aripi întregi, cu sau fără vârfuri” este definit în nota complementară 4 literele (a) și (d) de la prezentul capitol.

0207 44 41

Spate, gâturi, spate cu gâturi împreună, târtițe, vârfuri de aripi

Notele explicative de la subpoziția 0207 13 40 se aplică mutatis mutandis.

0207 44 51

Piept și bucăți de piept

Termenul „piept” este definit în nota complementară 4 literele (a) și (e) de la prezentul capitol.

0207 44 61

Pulpe și bucăți de pulpe

Termenul „pulpe” este definit în nota complementară 4 literele (a) și (f) de la prezentul capitol.

0207 44 71

Părți numite „trunchi de rațe”

Termenul „trunchi rațe” este definit în nota complementară 4 litera (ij) de la prezentul capitol.

0207 44 91

Ficat, altul decât ficatul gras

A se vedea Notele explicative ale Sistemului armonizat aferente poziției 0207 ultimul paragraf.

0207 44 99

Altele

Notele explicative de la subpoziția 0207 13 99 se aplică mutatis mutandis.

0207 45 10

Dezosate

Notele explicative de la subpoziția 0207 13 10 se aplică mutatis mutandis.

0207 45 21 - 0207 45 81

Nedezosate

Notele explicative de la subpozițiile 0207 13 20-0207 13 60 și 0207 44 71 se aplică mutatis mutandis.

0207 45 93 și 0207 45 95

Ficat

A se vedea Notele explicative ale Sistemului armonizat aferente poziției 0207 ultimul paragraf.

0207 45 99

Altele

Notele explicative de la subpoziția 0207 13 99 se aplică mutatis mutandis.

0207 51 90

Fără pene, eviscerate, fără cap și picioare, cu sau fără inimă și pipotă, denumite „gâște 75 %”, sau altfel prezentate

Se clasifică la această subpoziție gâștele fără pene, fără cap și picioare, complet eviscerate, dar la care inima și pipota au fost reintroduse în interiorul corpului și gâștele fără pene, pentru friptură, fără cap și picioare, complet eviscerate. Se clasifică, de asemenea, aici gâștele altfel prezentate decât în modurile specificate la subpozițiile 0207 51 10 și 0207 51 90, de exemplu gâștele tăiate, scurse de sânge, fără pene, neeviscerate, fără cap și picioare.

0207 52 90

Fără pene, eviscerate, fără cap și picioare, cu sau fără inimă și pipotă, denumite „gâște 75 %”, sau altfel prezentate

Notele explicative de la subpoziția 0207 51 90 se aplică mutatis mutandis.

0207 53 00

Ficat gras, proaspăt sau refrigerat

A se vedea Notele explicative ale Sistemului armonizat aferente poziției 0207 ultimul paragraf.

0207 54 10

Dezosate

Notele explicative de la subpoziția 0207 13 10 se aplică mutatis mutandis.

0207 54 21

Jumătăți sau sferturi

Notele explicative de la subpoziția 0207 13 20 se aplică mutatis mutandis.

0207 54 31

Aripi întregi, cu sau fără vârfuri

Termenul „aripi întregi, cu sau fără vârfuri” este definit în nota complementară 4 literele (a) și (d) de la prezentul capitol.

0207 54 41

Spate, gâturi, spate cu gâturi împreună, târtițe, vârfuri de aripi

Notele explicative de la subpoziția 0207 13 40 se aplică mutatis mutandis.

0207 54 51

Piept și bucăți de piept

Termenul „piept” este definit în nota complementară 4 literele (a) și (e) de la prezentul capitol.

0207 54 61

Pulpe și bucăți de pulpe

Termenul „pulpe” este definit în nota complementară 4 literele (a) și (f) de la prezentul capitol.

0207 54 71

Părți numite „trunchi de gâște”

Termenul „trunchi de gâște” este definit în nota complementară 4 litera (ij) de la prezentul capitol.

0207 54 91

Ficat, altul decât ficatul gras

A se vedea Notele explicative ale Sistemului armonizat aferente poziției 0207 ultimul paragraf.

0207 54 99

Altele

Notele explicative de la subpoziția 0207 13 99 se aplică mutatis mutandis.

0207 55 10

Dezosate

Notele explicative de la subpoziția 0207 13 10 se aplică mutatis mutandis.

0207 55 21 - 0207 55 81

Nedezosate

Notele explicative de la subpozițiile 0207 13 20-0207 13 60 și 0207 44 71 se aplică mutatis mutandis.

0207 55 93 și 0207 55 95

Ficat

A se vedea Notele explicative ale Sistemului armonizat aferente poziției 0207 ultimul paragraf.

0207 55 99

Altele

Notele explicative de la subpoziția 0207 13 99 se aplică mutatis mutandis.

0207 60 10

Dezosate

Notele explicative de la subpoziția 0207 13 10 se aplică mutatis mutandis.

0207 60 21

Jumătăți sau sferturi

Notele explicative de la subpoziția 0207 13 20 se aplică mutatis mutandis.

0207 60 31

Aripi întregi, cu sau fără vârfuri

Termenul „aripi întregi, cu sau fără vârfuri” este definit în nota complementară 4 literele (a) și (d) de la prezentul capitol.

0207 60 41

Spate, gâturi, spate cu gâturi împreună, târtițe, vârfuri de aripi

Notele explicative de la subpoziția 0207 13 40 se aplică mutatis mutandis.

0207 60 51

Piept și bucăți de piept

Termenul „piept” este definit în nota complementară 4 literele (a) și (e) de la prezentul capitol.

0207 60 61

Pulpe și bucăți de pulpe

Termenul „pulpe” este definit în nota complementară 4 literele (a) și (f) de la prezentul capitol.

0207 60 99

Altele

Notele explicative de la subpoziția 0207 13 99 se aplică mutatis mutandis.

0208

Altă carne și organe comestibile, proaspete, refrigerate sau congelate

Se clasifică la această poziție numai carnea și organele comestibile, proaspete, refrigerate sau congelate de animale de la poziția 0106.

0208 10 10

De iepure domestic

Se clasifică la această subpoziție carnea și organele comestibile de animale de la subpoziția 0106 14 10.

0208 90 10

De porumbei domestici

Se clasifică la această subpoziție carnea și organele comestibile de porumbei domestici (porumbei de curte, porumbei pentru ornament, porumbei călători). Carnea și organele comestibile de porumbei care sunt enumerați ca fiind „sălbatici” în nota explicativă de la subpoziția 0106 39 10 sunt deci excluse de la prezenta subpoziție și se clasifică la subpoziția 0208 90 30.

0208 90 30

De vânat, altul decât iepurii domestici sau iepurii de câmp

Se clasifică la această subpoziție, printre altele:

1.

vânat cu blană: cerbi, cerbi lopătari, căpriori, capra-neagră (Rupicapra rupicapra), elani, antilocapre, antilope, gazele, urși și canguri;

2.

vânat cu pene: porumbei sălbatici, gâște sălbatice, rațe sălbatice, potârnichi, fazani, becațe, becaține, cocoși și găinușe de munte, ortolani și struți.

Carnea și organele comestibile de animale care în mod normal sunt vânate (fazani, struți, cerbi lopătari etc.) rămân clasificate drept carne și organe comestibile de vânat, chiar dacă aceste animale au fost crescute în captivitate.

Carnea și organele comestibile de ren sunt excluse de la această subpoziție (subpoziția 0208 90 60). Totuși se clasifică aici carnea și organele comestibile de anumite specii de reni (de exemplu Karibul-american) cu condiția să existe probe care arată că aceste organe și carne comestibile provin de la animale sălbatice care au fost vânate.

Sunt excluse de la această subpoziție carnea și organele comestibile de iepure de vizuină (Oryctolagus cuniculus) și cele de iepure de câmp, care se clasifică la subpoziția 0208 10 90.

0208 90 60

De reni

A se vedea notele explicative de la subpoziția 0208 90 30 al treilea paragraf.

0209

Slănină fără părți slabe, grăsime de porc și de pasăre, netopite și nici altfel extrase, proaspete, refrigerate, congelate, sărate sau în saramură, uscate sau afumate

0209 10 11 și 0209 10 19

Slănină

Termenul „slănină” este definit în nota complementară 2.D de la prezentul capitol.

0209 10 90

Grăsime de porc, alta decât cea de la subpozițiile 0209 10 11 și 0209 10 19

A se vedea Notele explicative ale Sistemului armonizat aferente poziției 0209, al doilea paragraf.

0209 90 00

Altele

A se vedea Notele explicative ale Sistemului armonizat aferente poziției 0209 al treilea paragraf.

0210

Carne și organe comestibile, sărate sau în saramură, uscate sau afumate; făină și pudră, comestibile, de carne sau de organe

Se clasifică la această poziție, cu excepția slăninii și a grăsimii de la subpoziția 0209, carnea și organele, sărate sau în saramură, uscate sau afumate, de orice animal de la pozițiile 0101-0106.

În ceea ce privește termenii „uscate sau afumate” și „sărate sau în saramură”, a se vedea notele complementare 2.E și 7 de la prezentul capitol.

0210 11 11 - 0210 11 90

Jamboane, spete și bucăți din acestea, nedezosate

Pentru termenul „nedezosate”, a se vedea Notele explicative ale Sistemului armonizat aferente subpoziției 0210 11.

0210 11 11 - 0210 11 39

De animale domestice din specia porcine

Termenii „jamboane” și „spete” sunt definiți în nota complementară 2A literele (b) și (d) de la prezentul capitol.

0210 11 11 și 0210 11 19

Sărate sau în saramură

Se clasifică la aceste subpoziții numai jamboanele, spetele și bucăți din acestea, nedezosate, din specia porcine domestice, al căror mod de conservare se limitează la o sărare în profunzime sau saramurare. Această carne poate totuși să fie superficial uscată sau superficial afumată cu condiția de a nu fi uscată sau afumată în sensul subpozițiilor 0210 11 31 și 0210 11 39 (nota complementară 2.E de la prezentul capitol).

0210 11 31 și 0210 11 39

Uscate sau afumate

Se clasifică la aceste subpoziții jamboanele, spetele și bucăți din acestea, nedezosate, din specia porcine domestice, conservate printr-un tratament de uscare sau afumare, chiar dacă acest mod de conservare este combinat cu o sărare sau saramurare prealabilă. În special, este cazul în care jamboanele au fost sărate înainte de a fi supuse unei deshidratări parțiale, fie în aer liber (jamboane de tip Parma sau Bayonne), fie prin afumare (jamboane de tip Ardenne).

Jamboanele, spetele și bucăți din acestea care au fost parțial deshidratate, dar a căror conservare efectivă este asigurată prin congelare sau congelare rapidă se clasifică la subpozițiile 0203 22 11 sau 0203 22 19.

0210 12 11 și 0210 12 19

De animale domestice din specia porcine

Termenii „piept” și „bucăți” sunt definiți în notele complementare 2.A litera (f) și 2.B de la prezentul capitol.

0210 12 11

Sărate sau în saramură

Notele explicative de la subpozițiile 0210 11 11 și 0210 11 19 se aplică mutatis mutandis.

0210 12 19

Uscate sau afumate

Notele explicative de la subpozițiile 0210 11 31 și 0210 11 39 se aplică mutatis mutandis.

0210 19 10

Semicarcase de bacon sau trei sferturi anterior

Termenii „semicarcasă de bacon” și „trei sferturi anterior” în sensul prezentei subpoziții sunt definiți în nota complementară 2.A literele (g) și (h) de la prezentul capitol.

0210 19 20

Trei sferturi posterior sau mijloc

Termenii „trei sferturi posterior” și „mijloc” sunt definiți în nota complementară 2.A literele (ij) și (k) de la prezentul capitol.

0210 19 30

Părţi anterioare și bucăți din acestea

Termenul „parte anterioară” este definit în nota complementară 2.A litera (c) de la prezentul capitol.

0210 19 40

Spinări și bucăți din acestea

Termenul „spinări” este definit în nota complementară 2.A litera (e) de la prezentul capitol.

0210 19 60

Părţi anterioare și bucăți din acestea

Termenul „parte anterioară” este definit în nota complementară 2.A litera (c) de la prezentul capitol.

0210 20 10 și 0210 20 90

Carne din specia bovine

Se clasifică la aceste subpoziții numai carnea de animale de la poziția 0102, sărată sau în saramură, uscată sau afumată; organele de animale din specia bovine se clasifică la subpozițiile 0210 99 51 sau 0210 99 59.

0210 99 10

De cal, sărată, în saramură sau uscată

Se clasifică la această subpoziție numai carnea de animale de la subpozițiile 0101 21 00-0101 29 90, sărată, în saramură sau uscată. Carnea de cal afumată se clasifică la subpoziția 0210 99 39. Organele de cal se clasifică la subpoziția 0210 99 85.

0210 99 21 și 0210 99 29

Din specia ovine sau caprine

Se clasifică la aceste subpoziții carnea de animale de la poziția 0104, sărată sau în saramură, uscată sau afumată. Organele de animale din aceste specii se clasifică la subpoziția 0210 99 85.

0210 99 31

De ren

A se vedea nota explicativă de la subpoziția 0208 90 30 al treilea paragraf.

0210 99 49

Altele

Se clasifică la această subpoziție, de exemplu, capete sau jumătăți de capete de porci domestici, cu sau fără creier, fălci sau limbă, inclusiv bucăți din acestea (a se vedea nota complementară 2.C de la capitolul 2). Bucățile de capete sunt definite în aceeași notă complementară la al treilea paragraf.

Pentru termenul „organe”, a se vedea notele explicative ale Sistemului armonizat de la poziția 0206.

0210 99 90

Făină și pudră, comestibile, de carne sau de organe comestibile

Se clasifică la această subpoziție, de asemenea, și peletele obținute din făină și pudră.

CAPITOLUL 3

PEȘTI ȘI CRUSTACEE, MOLUȘTE ȘI ALTE NEVERTEBRATE ACVATICE

Considerații generale

1.

Peștii și crustaceele, moluștele și alte nevertebrate acvatice care au fost supuse unui procedeu de congelare rapidă urmează același regim cu peștii și crustaceele, moluștele și alte nevertebrate acvatice congelate.

2.

Simpla opărire (albire) care constă într-o tratare termică superficială și care nu are efectul unei gătiri propriu-zise a produselor din acest capitol, nu schimbă clasificarea acestora. De obicei aceasta este efectuată înaintea congelării și se folosește în special pentru carnea de ton, crustacee sau moluște.

3.

Sunt excluse de la capitolul 3:

(a)

vezici înotătoare de pește (vezici de aer), crude, uscate sau sărate, improprii pentru consumul uman (poziția 0511);

(b)

peștii ușor sărați, uscați sau afumați și prezentați într-un ulei vegetal în scopul unei conservări provizorii – produse numite „semi-conservate” (poziția 1604);

(c)

peștii simplu marinați în ulei sau în oțet, preparați sau nu în alt mod (poziția 1604);

(d)

moluștele care au fost supuse unui tratament termic suficient pentru a produce coagularea proteinelor lor (poziția 1605).

0301

Pești vii

0301 11 00 și 0301 19 00

Pești ornamentali

A se vedea Notele explicative ale Sistemului armonizat aferente subpozițiile 0301 11 și 0301 19.

0301 11 00

De apă dulce

Se clasifică aici, între altele:

1.

„peștele de foc” (Hemigrammus ocellifer);

2.

carasul auriu (Carassius auratus);

3.

pești din specia „moli” (Mollienisia latipinna și velifera), inclusiv cei negri, pești „xipho” verzi, roșii și albinoși din specia Xiphophorus helleri, pești „platy” roșii, aurii, negri și albi din specia Platypoecilus maculatus și hibrizii de „xipho” și „platy” (Xiphophorus și Okattoiecukys), numiți și „xipho” negru sau „xipho” berlinez;

4.

peștele luptător (Betta splendens), peștele paradisului (Macropodus opercularis sau viridi-auratus), gourami (Trichogaster trichopterus) și colisa (Colisa lalia și fasciata);

5.

scalarii (Pterophyllum scalare și eimckei).

0301 19 00

Altele

Se clasifică, de exemplu, la această subpoziție:

1.

peștii din familia Chaetodontidae (peștii fluturi);

2.

peștii din familia Labridae (peștii buzați sau lapinele);

3.

peștii din familia Scaridae (peștele papagal, pseudo-papagal și scarichthys).

0302

Pește proaspăt sau refrigerat, cu excepția fileului de pește și a cărnii de pește de la poziția 0304

0302 11 10 - 0302 11 80

Păstrăvi ( Salmo trutta , Oncorhynchus mykiss , Oncorhynchus clarki , Oncorhynchus aguabonita , Oncorhynchus gilae , Oncorhynchus apache și Oncorhynchus chrysogaster )

Se clasifică la aceste coduri:

1.

păstrăvul de mare (Salmo trutta trutta);

2.

păstrăvul de râu sau păstrăvul comun (Salmo trutta fario);

3.

păstrăvul de lac (Salmo trutta lacustris);

4.

păstrăvul curcubeu sau păstrăvul american (Oncorhynchus mykiss);

5.

păstrăvul din specia Oncorhynchus clarki;

6.

păstrăvul auriu (Oncorhynchus aguabonita);

7.

păstrăvul din specia Oncorhynchus gilae;

8.

păstrăvul din specia Oncorhynchus apache;

9.

păstrăvul din specia Oncorhynchus chrysogaster.

0302 13 00

Somoni de Pacific ( Oncorhynchus nerka , Oncorhynchus gorbuscha , Oncorhynchus keta , Oncorhynchus tschawytscha , Oncorhynchus kisutch , Oncorhynchus masou și Oncorhynchus rhodurus )

Se clasifică la această subpoziție:

1.

somonul roșu sau somonul roșu de Alaska sau somonul „sockeye” (Oncorhynchus nerka);

2.

somonul roz sau somonul cocoșat (Oncorhynchus gorbuscha);

3.

somonul keta sau somonul câine (Oncorhynchus keta);

4.

somonul regal sau somonul „chinook” (Oncorhynchus tschawytscha);

5.

somonul argintiu sau somonul „Coho” (Oncorhynchus kisutch);

6.

somonul japonez sau somonul vișiniu japonez (Oncorhynchus masou);

7.

somonul din specia Oncorhynchus rhodurus.

0302 19 00

Altele

Printre alte salmonide de apă dulce care se clasifică aici sunt:

1.

peștele alb de lac numit și peștele alb sau coregonul (Coregonus clupeaformis, Coregonus fera, Coregonus albula, Coregonus lavaretus)

2.

peștii din specia Coregonus oxyrhynchus;

3.

fântânelul alpin (Salvelinus alpinus), fântânelul (Salvelinus fontinalis), fântânelul de lac (Salvelinus namaycush sau Cristivomer namaycush).

0302 21 10 - 0302 29 80

Pești plați ( Pleuronectidae , Bothidae , Cynoglossidae , Soleidae , Scophthalmidae și Citharidae ), cu excepția ficatului, a icrelor și a lapților

Peștii plați nu sunt aplatizați în plan vertical ci nu în plan orizontal și au doi ochi pe partea superioară.

0302 29 80

Altele

Se clasifică în special la această subpoziție: calcanul-mic (Scophthalmus rhombus), limanda (Pleuronectes limanda sau Limanda limanda), „limanda-sole” (Pleuronectes microcephalus sau Microstomus kitt), cambula comună (Platichthys flesus sau Flesus flesus).

0302 31 10 și 0302 31 90

Toni albi sau „germon” ( Thunnus alalunga )

Tonii albi sau „germon” se recunosc după înotătoarele pectorale lungi care depășesc în spate nivelul anusului, spatele albastru închis, părțile laterale și burta de o culoare gri-albăstrui.

0302 32 10 și 0302 32 90

Toni cu aripioare galbene ( Thunnus albacares )

Tonii cu aripioare galbene se recunosc ușor după înotătoarea anală și cea de-a doua dorsală, care au forma unei furci.

0302 33 10 și 0302 33 90

Pești săritori sau bonite cu abdomenul vărgat

Peștii săritori sau bonitele cu abdomenul vărgat [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] au patru până la șapte dungi închise la culoare care traversează longitudinal abdomenul. Spatele albastru închis este subliniat de o zonă verde bine marcată deasupra înotătoarei pectorale care se estompează spre mijlocul corpului. Părțile laterale și burta sunt argintii și înotătoarele sunt scurte.

Nu se clasifică la aceste subpoziții bonitele cu spatele vărgat (pălămidele) (Sarda sarda) cu dungi oblice care, prezentate în stare proaspătă sau refrigerată, se clasifică la subpoziția 0302 89 90.

0302 41 00

Heringi ( Clupea harengus , Clupea pallasii )

Termenul „hering”, în înțelesul prezentei subpoziții, se referă numai la peștii din familia Clupeidae, speciile Clupea harengus (heringul nordic) și Clupea pallasii (heringul de Pacific). Peștele numit „hering de India” (Chirocentrus dorab) se clasifică la subpoziția 0302 89 90 atunci când este prezentat în stare proaspătă sau refrigerată.

0302 43 10

Sardine din specia Sardina pilchardus

Se clasifică aici sardine adulte de talie mare (până la 25 de centimetri) cunoscute sub denumirea „pilchard”.

0302 43 90

Șproturi ( Sprattus sprattus )

În sensul acestei subpoziții termenul „șprot” se referă numai la peștii din familia Clupeidae din specia Sprattus sprattus. Acești pești, foarte asemănători heringului, dar de talie mult mai redusă, sunt cunoscuți sub denumirea improprie de „anchois de Norvegia”.

0302 51 10 și 0302 51 90

Cod ( Gadus morhua , Gadus ogac , Gadus macrocephalus )

Codul este un pește a cărui lungime poate să atingă 1,5 metri. Spatele este de culoare măslinie cu pete închise și burta este de culoare deschisă și are o linie laterală albă. Are trei înotătoare dorsale, o înotătoare ventrală scurtă și mustăți.

0302 53 00

Cod negru ( Pollachius virens )

Peștii marini din specia Pollachius virens sunt cunoscuți și sub denumirea de „merlani negri”.

0302 74 00

Anghile ( Anguilla spp.)

În sensul prezentei subpoziții, termenul „anghile” se referă numai la anghilele propriu-zise (Anguilla spp.) și în special: anghila europeană sau anghila de râu (Anguilla anguilla) în cele două forme ale sale (anghila cu cap mare și bot ascuțit și anghila cu botul lung) și anghila americană (Anguilla rostrata), anghila japoneză (Anguilla japonica), anghila australiană (Anguilla australis).

Prin urmare, sunt excluși de la acest cod peștii impropriu denumiți anghile și congerii denumiți „anghile de mare” (Conger conger), murena sau „anghila pictată” (Muraena helena) și uva sau sabia (Ammodytes spp.) care se clasifică la subpoziția 0302 89 90.

0302 81 10

Câini de mare ( Squalus acanthias )

Câinii de mare sunt rechinii spinoși cu deschideri branhiale laterale plasate deasupra pectoralelor; corpul este rotund și neted; au spatele cenușiu și burta albă; pot ajunge până la 1 metru lungime.

0302 81 90

Altele

Se clasifică, în special, la această subpoziție rechinul neted (Galeorhinus galeus sau Galeus canis).

0302 89 10

De apă dulce

Printre alți pești de apă dulce care se clasifică aici, se pot enumera:

1.

linul (Tinca tinca);

2.

mrenele (Barbus spp.);

3.

bibanul: bibanul comun (Perca fluviatilis), bibanul-negru (Micropterus spp.), bibanul-soare (Lepomis gibbosus) și ghiborțul (Gymnocephalus cernuus sau Acerina cernua);

4.

plătica comună (Abramis brama) și plătica-argintie sau batca (Blicca björkna);

5.

știuca (Esox spp.) și peștele-caiman (Lepisosteus spp.);

6.

oblețul (Alburnus alburnus), porcușorul comun (Gobio gobio), porcușorul de Dunăre (Gobio uranoscopus), porcușorul de vad sau de munte (Cottus gobio), mihalțul (Lota lota);

7.

chișcarul sau țiparul mic (Lampetra fluviatilis, Lampetra planeri);

8.

„peștii albi” din grupele Leuciscus spp., Rutilus spp. și Idus spp.: de exemplu clean, babușcă sau ocheană, văduviță;

9.

lipanul (Thymallus spp.);

10.

șalăul (Stizostedion lucioperca).

0302 89 90

Altele

Printre peștii de mare care se clasifică la acest cod se pot enumera:

1.

peștii din speciile Trisopterus luscus și Trisopterus esmarki;

2.

seranide sau bibanul de mare (Serranus spp.) și pești din specia Epinephelus spp.;

3.

barbunul comun (Mullus barbatus) și barbunul vărgat (Mullus surmuletus);

4.

pești din familia rândunicilor de mare (Trigla, Eutrigla, Aspitrigla, Lepidotrigla și Trigloporus spp.);

5.

scorpia de mare (Scorpaena spp.);

6.

chișcarul (țeparul) de mare sau petromizonul mare (Petromyzon marinus);

7.

zărganul sau becața de mare (Belone belone) și peștii din specia Trachinus spp.;

8.

merlanul (Osmerus spp.);

9.

capelan (Mallotus villosus);

10.

peștii din specia Kathetostoma giganteum.

0302 90 00

Ficat, icre și lapți

Ficatul, icrele și lapții, care sunt proprii alimentației umane prin natura sau prin modul lor de prezentare, proaspete sau refrigerate, se clasifică la această subpoziție, chiar dacă sunt destinate întrebuințărilor industriale.

0303

Pești congelați, cu excepția fileurilor de pește și a cărnii de pește de la poziția 0304

Dispozițiile de mai sus pentru poziția 0302 se aplică mutatis mutandis subpozițiilor de la prezenta poziție.

0304

Fileuri de pește și carne de pește (chiar tocată), proaspete, refrigerate sau congelate

0304 31 00 - 0304 49 90

Fileuri proaspete sau refrigerate

A se vedea notele explicative ale Sistemului armonizat de la poziția 0304 primul paragraf punctul 1.

De asemenea, se clasifică la aceste subpoziții fileul tăiat în bucăți, numai dacă aceste bucăți pot fi identificate ca provenind din file. Speciile cele mai utilizate în acest scop sunt păstrăvul, somonul, codul (batog), egrefinul, peștii din specia Merlangus pollachius, peștele roșu (egrefin norvegian), peștii de ocean din specia Sebastus, merlanul, peștii marini din specia Merluccius vulgaris, dorada (plătica aurie), limba de mare, plătica (cambulă), calcanul (paltus), mihalțul de mare, tonul, scrumbia (macrou), heringul și anșoa.

0304 49 90

Altele

Se clasifică, de exemplu, la această subpoziție fileul de hering.

0304 61 00 - 0304 89 90

Fileuri congelate

A se vedea nota explicativă de la subpozițiile 0304 31 00-0304 49 90.

Se clasifică la aceste subpoziții blocurile congelate prin metoda congelării rapide compuse din file sau din bucăți de file (în general de cod), amestecate sau nu cu o cantitate mică (de cel mult 20 %) de bucăți mici de pește din aceeași specie care servesc la umplerea spațiilor goale din interiorul blocurilor. Blocurile sunt destinate a fi ulterior tăiate în bucăți mai mici (porții, crochete etc.) care sunt ambalate pentru vânzarea cu amănuntul.

0304 93 10

Surimi

Surimi este un produs intermediar comercializat în stare congelată, care constă într-o pastă albicioasă, care practic nu are gust și nici miros, obținută din carne de pește fin tocată, spălată și trecută prin sită. Prin spălările succesive se elimină o mare parte din grăsimi și din proteinele hidrosolubile. Înainte de congelare, produsului i se adaugă cantități mici de aditivi [de exemplu zahăr, sare, D-glucitol (sorbitol), difosfat sau trifosfat] pentru îmbunătățirea consistenței și pentru asigurarea stabilizării în timpul congelării.

Preparatele pe bază de surimi sunt excluse de la această subpoziție (subpoziția 1604 20 05).

0304 94 10

Surimi

A se vedea nota explicativă de la subpoziția 0304 93 10.

0304 95 10

Surimi

A se vedea nota explicativă de la subpoziția 0304 93 10.

0304 99 10

Surimi

A se vedea nota explicativă de la subpoziția 0304 93 10.

0305

Pește uscat, sărat sau în saramură; pește afumat, chiar fiert, înainte sau în timpul afumării; făină, pudră și aglomerate sub formă de pelete de pește, proprii alimentației umane

0305 10 00

Făină, pudră și aglomerate sub formă de pelete de pește, proprii alimentației umane

Făina și pudra de pește, în general, devin comestibile prin extragerea uleiului și prin dezodorizare și sunt denumite impropriu în comerț „concentrat de proteine de pește”.

De asemenea, se clasifică la această subpoziție și produsul cunoscut sub numele de „pudră de pește instant”, obținută din carne de pește proaspătă, congelată, tăiată în bucăți mici, foarte fin tocată și uscată.

0305 31 00 - 0305 39 90

Fileuri de pește uscate, sărate sau în saramură, dar neafumate

Nota explicativă de la subpozițiile 0304 31 00-0304 49 90 se aplică mutatis mutandis. Fileurile de pes, te afumate se clasifică la subpozițiile 0305 41 00-0305 49 80.

0305 41 00 - 0305 49 80

Pești afumați, inclusiv fileuri, cu excepția organelor comestibile de pește

A se vedea Notele explicative ale Sistemului armonizat aferente poziției 0305 al patrulea paragraf.

0305 63 00

Anșoa ( Engraulis spp.)

Se clasifică la această subpoziție numai peștele din specia Engraulis spp. (anșoa) în saramură care nu a fost în nici un alt mod preparat. Este prezentat în butoiașe sau borcane și adesea chiar în cutii metalice închise ermetic și care nu a fost supus nici unui tratament termic după închiderea în recipiente.

0306

Crustacee, atât decorticate, cât și nedecorticate, vii, proaspete, refrigerate, congelate, uscate, sărate sau în saramură; crustacee afumate, atât decorticate, cât și nedecorticate, atât fierte, cât și nefierte înainte sau în timpul afumării; crustacee nedecorticate, fierte în apă sau în aburi, chiar refrigerate, congelate, uscate, sărate sau în saramură; făină, pudră și aglomerate sub formă de pelete de crustacee, adecvate pentru consumul uman

Crustaceele decorticate și fierte (de exemplu cozi de crevete „curățate” și fierte, de obicei congelate) se clasifică la poziția 1605.

Părțile de crabi (de exemplu cleștii) parțial decorticate și fierte în apă sau în aburi, care sunt consumabile direct fără o decorticare suplimentară, se clasifică la poziția 1605.

0306 11 05 - 0306 11 90

Languste ( Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

Langustele, spre deosebire de homari, sunt de culoare roșiatică și au numai clești foarte mici, dar au antene foarte dezvoltate. În plus, carapacea lor are protuberanțe și țepi.

0306 11 10

Cozi de languste

Se clasifică la această subpoziție cozile de languste nedecorticate, tăiate sau nu în două părți, precum și cozile decorticate.

0306 11 90

Altele

Se clasifică la această subpoziție langustele în carapace, întregi sau tăiate pe lungime, și carnea de languste.

0306 12 05 - 0306 12 90

Homari ( Homarus spp.)

Homarii sunt crustacee prevăzute cu clești mari. Sunt de culoare albastru închis, cu marmoraje albe sau galbene când sunt nepreparate termic; devin roșii numai prin fierbere.

Modul de prezentare comercială a homarilor este practic identic cu cel de prezentare al langustelor.

0306 14 05 - 0306 14 90

Crabi

Prin „crabi” se înțelege o mare varietate de crustacee cu clești, de diverse mărimi, care, spre deosebire de languste, homari, creveți, homari norvegieni și raci de apă dulce, nu au coadă cărnoasă articulată.

0306 14 90

Altele

Se clasifică aici crabii de mare din Europa, cum ar fi crabii din specia Portunus puber, păianjenii de mare (Maia squinado) și multe alte specii (în special Cancer, Carcinus, Portunus, Neptunus, Charybdis, Scylla, Erimacrus, Limulus, Maia, Menippi spp.), precum și crabul de apă dulce numit „crab chinezesc” (Eriocheir sinensis).

0306 15 10 și 0306 15 90

Homari norvegieni ( Nephrops norvegicus )

Homarii norvegieni sunt o specie de crustacee de mărime mijlocie cu clești lungi, subțiri și prismatici.

0306 16 10 - 0306 17 99

Creveți de apă rece ( Pandalus spp., Crangon crangon ); alți creveți

Se clasifică la aceste subpoziții:

1.

creveții numiți „roz” – impropriu denumiți uneori „creveți buchet” (chiar dacă unele varietăți nu devin chiar roz sau roșii decât prin fierbere) din familia Pandalidae;

2.

creveții cenușii de genul Crangon (creveții de nisip);

3.

creveții care aparțin familiile Palaemonidae și Penaeidae. Printre acești creveți se numără crevetele buchet veritabil (Palaemon serratus) și crevetele regesc sau caramota (Penaeus caramota sau Penaeus kerathurus).

0306 19 10

Raci de apă dulce

Racii de apă dulce sunt crustacee de apă dulce ale căror specii mai importante aparțin genurilor Astacus, Cambarus, Orconectes și Pacifastacus.

Se clasifică, de asemenea, aici și cozile de raci de apă dulce.

0306 21 10 și 0306 21 90

Languste ( Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

A se vedea notele explicative de la subpozițiile 0306 11 05-0306 11 90.

0306 22 10 - 0306 22 99

Homari ( Homarus spp.)

A se vedea nota explicativă de la subpozițiile 0306 12 05-0306 12 90.

0306 24 10 - 0306 24 80

Crabi

A se vedea notele explicative de la subpozițiile 0306 14 05-0306 14 90.

0306 24 80

Altele

Se clasifică aici, de exemplu, crabii de mare din Europa cum ar fi crabii din specia Portunus puber și păianjenii de mare (Maia squinado), multe alte specii (în special Paralithodes camchaticus, Callinectes sapidus, Chionecetes spp., Cancer, Carcinus, Portunus, Neptunus, Charybdis, Scylla, Erimacrus, Limulus, Maia, Menippi spp.) și crabul de apă dulce numit „crab chinezesc” (Eriocheir sinensis).

0306 25 10 și 0306 25 90

Homari norvegieni ( Nephrops norvegicus )

A se vedea nota explicativă de la subpozițiile 0306 15 10 și 0306 15 90.

0306 26 10 - 0306 27 99

Creveți de apă rece ( Pandalus spp., Crangon crangon ); alți creveți

A se vedea nota explicativă de la subpozițiile 0306 16 10-0306 17 99.

0306 29 10

Raci de apă dulce

A se vedea notele explicative de la subpoziția 0306 19 10.

0307

Moluște, separate sau nu de cochilie, vii, proaspete, refrigerate, congelate, uscate, sărate sau în saramură; moluște afumate, separate sau nu de cochilie, atât fierte, cât și nefierte înainte sau în timpul afumării; făină, pudră și aglomerate sub formă de pelete de moluște, adecvate pentru consumul uman

0307 11 10 - 0307 19 90

Stridii

Se clasifică aici numai moluștele bivalve de genurile Ostrea, Crassostrea (numite și Gryphaea) și Pycnodonta.

Se face de obicei distincție între stridiile plate (Ostrea spp.) și cele cu cochiliile neregulate, cum ar fi stridiile „portugheze” (Crassostrea angulata) și stridiile de Virginia (Crassostrea virginica).

0307 11 10

Stridii plate ( Ostrea spp.),vii, de maximum 40 g fiecare (inclusiv cochiliile)

Se clasifică la această subpoziție numai stridiile tinere de genul Ostrea, de cel mult 40 g fiecare (inclusiv cochiliile). Stridiile plate pescuite în Europa sunt în general din specia Ostrea edulis. Există alte specii, cum ar fi, de exemplu, Ostrea lurida pe coasta pacifică a Americii de Nord și Ostrea chilensis din Chile.

0307 11 90 - 0307 19 90

Altele

Se clasifică la această subpoziție stridiile de genul Ostrea de peste 40 g fiecare și toate stridiile tinere sau adulte de genul Crassostrea (denumit și Gryphaea) și de genul Pycnodonta.

Genului Crassostrea îi aparțin, în special, stridiile portugheze (Crassostrea angulata), stridiile japoneze (Crassostrea gigas), stridiile numite „americane” (Crassostrea virginica).

0307 71 00 - 0307 79 90

Bivalve marine (familiile Arcidae , Arcticidae , Cardiidae , Donacidae , Hiatellidae , Mactridae , Mesodesmatidae , Myidae , Semelidae , Solecurtidae , Solenidae , Tridacnidae și Veneridae )

Se clasifică la aceste subpoziții:

1.

scoici comestibile sau moluște comestibile din specia Scrobicularia plana, scoica-albie (Mactra spp.) și scoici comestibile din specia Cardium spp.;

2.

scoici din specia Solen spp. și, în special, scoici bivalve (Solen marginatus, Solen siliqua și Solen ensis) și moluște din speciile Venus mercenaria și Venus verrucosa.

0307 91 10 - 0307 99 80

Altele, inclusiv făină, pudră și aglomerate sub formă de pelete, adecvate pentru consumul uman

Se clasifică aici, printre altele:

1.

melcii de mare denumiți și stenoglose (Buccinum undatum);

2.

litorinidele (Littorina și Lunatia spp.);

3.

sepii din specia Sepia pharaonis;

4.

calmar zburător uriaș (Dosidicus gigas) și calmar zburător japonez (Todarodes pacificus).

CAPITOLUL 4

LAPTE ȘI PRODUSE LACTATE; OUĂ DE PĂSĂRI; MIERE NATURALĂ; PRODUSE COMESTIBILE DE ORIGINE ANIMALĂ, NEDENUMITE ȘI NECUPRINSE ÎN ALTĂ PARTE

Considerații generale

Cazeinații obținuți din cazeina din lapte sunt utilizați, de exemplu, ca emulsionant (cazeinat de sodiu) sau ca sursă de proteine (cazeinat de calciu). Produsele cu un conținut de cazeinați mai mare de 3 % din greutatea substanței uscate nu sunt clasificate la pozițiile 0401-0404, deoarece cazeinații nu sunt conținuți în mod natural în lapte la un astfel de nivel (a se vedea, în special, poziția 1901).

0401

Lapte și smântână din lapte, neconcentrate, fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori

Poziția cuprinde următoarele produse, numai dacă acestea nu conțin și alte adaosuri decât cele prevăzute de Notele explicative ale Sistemului armonizat, Considerații generale, al doilea paragraf:

1.

lapte complet, netratat, și laptele parțial sau integral degresat;

2.

lapte pasteurizat, adică laptele a cărei conservare a fost îmbunătățită prin eliminarea parțială a florei microbiene printr-un tratament termic;

3.

lapte sterilizat, inclusiv laptele de tip UHT, conservat pentru o perioadă mai mare de timp, la care flora microbiană a fost practic eliminată printr-un tratament termic la o temperatură mult mai înaltă;

4.

laptele omogenizat la care globulele grase din emulsia naturală au fost fragmentate – prin acționare mecanică la o presiune foarte ridicată asociată cu un tratament termic – în glomerule cu diametre mult mai mici, care previn parțial formarea smântânii;

5.

lapte peptonizat sau pepsină, adică laptele a cărui digestibilitate a fost îmbunătățită prin transformarea proteinelor în urma unei adăugări de pepsine;

6.

smântâna, care este stratul de grăsime format în mod natural prin aglomerarea lentă de globule grase de emulsie la suprafața laptelui lăsat în repaos. Indiferent dacă este colectată manual sau prin centrifugarea laptelui (în separatorul de smântână), conține, în afară de alți constituenți ai laptelui, o cantitate destul de ridicată de grăsimi (care depășesc de obicei 10 % din greutate). Anumite procedee moderne de centrifugare permit obținerea smântânii cu un conținut de grăsimi care poate depăși 50 % din greutate.

Smântâna este considerată „neconcentrată”, în sensul acestei poziții, oricare ar fi procentajul în grăsimi, cu condiția să fi fost obținută exclusiv:

(a)

fie prin smântânire la suprafața laptelui;

(b)

fie prin centrifugare.

Cu toate acestea, smântâna „concentrată” obținută prin alte procedee, cum ar fi evaporarea apei sub efectul unui tratament termic, se clasifică la poziția 0402.

0402

Lapte și smântână din lapte, concentrate sau cu adaos de zahăr sau alți îndulcitori

Se clasifică la această poziție laptele praf la care sterilizarea prin centrifugare este aplicată astfel încât să nu se modifice proporția constituenților naturali ai laptelui (caz în care produsul s-ar clasifica la poziția 0404).

Produsele cu un conținut de lecitină de soia (emulsionant) mai mare de 3 % din greutatea substanței uscate nu sunt clasificate la această poziție.

A se vedea și Notele explicative ale Sistemului armonizat aferente poziției 0404, excluderea (d).

0403

Lapte acru, lapte și smântână covăsite, iaurt, chefir și alte sortimente de lapte și smântână fermentate sau acrite, chiar concentrate, sau cu adaos de zahăr sau alți îndulcitori, sau aromatizate, sau cu adaos de fructe sau cacao

Produsele prezentate sub formă de pastă, care se consumă de obicei cu lingura, nu se clasifică drept produse sub formă de „pudră, granule sau alte forme solide”.

În sensul acestei poziții, termenul „lapte acru” se referă atât la cel care nu este acrit, cât și la cel acrit.

0403 10 11 - 0403 10 99

Iaurt

Se clasifică la aceste subpoziții numai produsele obținute prin fermentare lactică prin acțiunea exclusivă a Streptococcus thermophilus și Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus.

Sunt excluse produsele care după fermentație sunt supuse unui tratament termic care dezactivează fermenții din culturile de iaurt (subpoziția 0403 90).

0403 90 11 - 0403 90 99

Altele

A se vedea notele explicative de la subpozițiile 0403 10 11-0403 10 99.

Sunt excluse de la aceste subpoziții produsele de tipul „cagliata” descrise în paragraful al treilea al notei explicative aferente subpozițiilor 0406 10 30-0406 10 80.

0404

Zer, chiar concentrat sau cu adaos de zahăr sau de alți îndulcitori; produse obținute din compuși naturali ai laptelui, chiar cu adaos de zahăr sau alți îndulcitori, nedenumite și necuprinse în altă parte

A se vedea nota explicativă de la poziția 0402, primul paragraf.

0404 90 21 - 0404 90 89

Altele

Nota explicativă de la poziția 0402 se aplică mutatis mutandis.

Se clasifică la aceste subpoziții de exemplu concentratele de proteine din lapte, obținute din lapte degresat prin eliminarea parțială a lactozei și a sărurilor minerale și care au un conținut de proteine calculat în greutate substanță uscată de cel mult 85 %. Conținutul în proteine este calculat prin multiplicarea conținutului în azot cu un factor de conversie de 6,38.

Concentratele de proteine din lapte cu un conținut de proteine de peste 85 %, calculat în greutate substanță uscată, se clasifică la poziția 3504 (a se vedea nota complementară 1 de la capitolul 35).

0405

Unt și alte grăsimi care provin din lapte; pastă din lapte pentru tartine

0405 10 11 - 0405 10 90

Unt

Termenul „unt” este definit în nota 2 litera (a) și în nota de la subpoziția 2 de la prezentul capitol.

A se vedea, de asemenea, și Notele explicative ale Sistemului armonizat aferente poziției 0405 litera (A).

Untul este o emulsie apoasă de grăsimi din lapte, în care apa este faza dispersată și grăsimile constituie mediul de dispersie.

Pe de altă parte, smântâna (pozițiile 0401 sau 0402) – al cărei conținut în grăsimi poate în anumite cazuri să îl egaleze pe cel al untului – este o emulsie de globule grase în apă, în care apa constituie mediul de dispersie, iar grăsimile constituie faza dispersată.

Din această diferență de structură rezultă că, prin simpla adăugare a unei anumite cantități de apă smântânii, se poate reconstitui aproximativ laptele original, ceea ce nu este posibil și în cazul untului.

0405 20 10 - 0405 20 90

Pastă din lapte pentru tartine

Expresia „pastă din lapte pentru tartine” este definită în Nota 2 litera (b) de la prezentul capitol.

A se vedea, de asemenea, și Notele explicative ale Sistemului armonizat aferente poziției 0405 litera (B).

0405 90 10 și 0405 90 90

Altele

A se vedea nota 2 de subpoziție de la prezentul capitol și Notele explicative ale Sistemului armonizat aferente poziției 0405 litera (C).

0406

Brânză și caș

Nu se consideră brânză în sensul acestei poziții produsele în care grăsimea butirică a fost înlocuită, în întregime sau parțial, cu alte tipuri de grăsimi, de exemplu, vegetale (poziția 2106, în general).

0406 10 30 - 0406 10 80

Brânză proaspătă (nefermentată), inclusiv brânza din zer, și caș

Pentru brânza din zer, a se vedea Notele explicative ale Sistemului armonizat aferente poziției 0406 al doilea paragraf.

Cașul sau „brânza albă” este un produs obținut din lapte covăsit la care marea majoritate a zerului a fost eliminată (de exemplu prin scurgere sau presare). Cașul (altul decât sub formă de pudră) cu adaos de zahăr și de fructe își păstrează caracterul de caș în sensul acestor subpoziții, în cazul în care conținutul total de zahăr și fructe nu depășește 30 % din greutate.

Se clasifică la aceste coduri produsele de tip „cagliata”, de exemplu produsele obținute prin coagulare cu cheag, cu alte enzime sau prin acrirea laptelui complet, parțial sau integral degresat, la care marea majoritate a zerului a fost eliminată. Aceste produse se prezintă sub formă de pastă, nemodelată, netedă, care poate fi sfărâmată ușor, cu un miros caracteristic puternic, cu un conținut în clorură de sodiu de maximum 0,3 % din greutate. Acestea sunt produse „intermediare”, care sunt ulterior supuse unor transformări, în special pentru fabricarea brânzeturilor.

0406 20 00

Brânză rasă sau pudră, de orice tip

Se clasifică la această subpoziție:

1.

brânza rasă, folosită de obicei drept condiment sau pentru alte scopuri în industria alimentară. Se obține de cele mai multe ori din brânză dură (de exemplu Grana, Parmigiano Reggiano, Emmental, Regianito, Sbrinz, Asiago, Pecorino etc.). Această brânză poate fi parțial deshidratată pentru a fi asigurată o perioadă mai mare de conservare.

De asemenea, se clasifică aici și brânza care, după ce a fost rasă, a fost aglomerată.

2.

brânza sub formă de pudră, în general utilizată în industria alimentară. Este obținută din orice tip de brânză care a fost fie lichefiată și ulterior pulverizată, fie redusă sub formă de pastă, uscată și apoi măcinată.

0406 30 10 - 0406 30 90

Brânză topită, alta decât cea rasă sau pudră

A se vedea Notele explicative ale Sistemului armonizat aferente poziției 0406 primul paragraf punctul 3.

0406 40 10 - 0406 40 90

Brânză cu mucegai şi alte brânzrturi care conţin mucegai produs de Penicillium roqueforti

A se vedea Notele explicative ale Sistemului armonizat aferente subpoziției 0406 40.

Caracteristica principală a acestui tip de brânză este o pigmentare neregulată dată de dezvoltarea mucegaiului în toată masa sa.

0406 40 90

Altele

Se clasifică, de asemenea, la această subpoziție brânza care prezintă în interior, în toată masa sa, o pigmentare neregulată vizibilă, de culoare alb/gri care se obține din utilizarea sușelor incolore de Penicillium roqueforti.

0407

Ouă de păsări, în coajă, proaspete, conservate sau fierte

Se clasifică, de asemenea, la această subpoziție ouăle în coajă clocite și ouăle la care a început procesul de clocire.

Ouăle pot fi conservate prin tratarea suprafeței lor cu o grăsime, cu ceară sau cu parafină, prin imersarea într-o soluție de var sau de silicat (de sodiu sau de potasiu) sau prin alte procedee.

Sunt considerate „păsări de curte”, păsările de la poziția 0105.

0407 11 00 - 0407 19 90

Ouă fecundate pentru incubație

Se clasifică aici numai ouă de păsări de curte și de alte păsări care corespund condițiilor stabilite de autoritățile competente.

0408

Ouă de păsări, fără coajă, și gălbenușuri de ou, proaspete, uscate, fierte în apă sau în abur, turnate în formă, congelate sau altfel conservate, chiar cu adaos de zahăr sau de alți îndulcitori

0408 11 80

Altele

Se clasifică la această subpoziție gălbenușurile de ouă proprii utilizărilor alimentare, precum și cele improprii acestor utilizări, altele decât cele de la subpoziția 0408 11 20.

Se clasifică aici și gălbenușurile de ouă, uscate, care au fost conservate prin adăugarea unor cantități mici de produse chimice și destinate fabricării de produse de patiserie, cofetărie, paste alimentare și produse similare.

0408 19 81 și 0408 19 89

Altele

Prima frază din nota explicativă de la subpoziția 0408 11 80 se aplică mutatis mutandis.

0408 91 80

Altele

Nota explicativă de la subpoziția 0408 11 80 se aplică mutatis mutandis.

0408 99 80

Altele

Nota explicativă de la subpoziția 0408 11 80 se aplică mutatis mutandis.

În afară de ouăle întregi, fără coajă, care pot fi prezentate proaspete, la această subpoziție se clasifică și ouăle întregi lichide conservate, de exemplu, prin adăugare de sare sau conservanți chimici și ouăle întregi congelate. Se clasifică aici, de asemenea, și ouăle fierte în apă sau în aburi și ouăle turnate în forme (de exemplu ouăle numite „lungi”, care au formă cilindrică, obținute din mai multe gălbenușuri și albușuri intercalate).

CAPITOLUL 5

ALTE PRODUSE DE ORIGINE ANIMALĂ, NEDENUMITE ȘI NECUPRINSE ÎN ALTĂ PARTE

0505

Piei de păsări și alte părți de păsări, acoperite cu penele lor sau cu fulgii ori cu puful lor, pene și părți de pene (cu marginile fasonate sau nu), puf, brute sau simplu curățate, dezinfectate sau tratate în vederea conservării lor; pulbere și deșeuri de pene sau de părți de pene

0505 10 10 și 0505 10 90

Pene de tipul celor utilizate pentru umplut; puf

Produsele de la aceste subpoziții sunt definite în nota explicativă a Sistemului armonizat de la subpoziția 0505 10.

0505 10 10

În stare brută

Se clasifică la această subpoziție penele utilizate pentru umplut și fulgii sau puful prezentate în starea în care se află după ce au fost smulse de pe corpul păsării, chiar dacă această operațiune a fost efectuată când penele erau umede. Subpoziția cuprinde, de asemenea, și penele și fulgii sau puful care, după smulgere, au fost supuse unui tratament de desprăfuire, de dezinfectare sau numai unui tratament simplu în vederea asigurării conservării lor.

Se clasifică la această subpoziție, printre altele, penele uzate care, în starea în care sunt prezentate, nu pot fi reutilizate pentru umplut. Produsele care se clasifică la această subpoziție se prezintă, în general, sub formă de baloturi presate.

0505 10 90

Altele

Se clasifică, de exemplu, la această subpoziție penele utilizate pentru umplut și fulgii sau puful care au fost supuse unei spălări mai intense decât cea prevăzută în nota explicativă de la subpoziția 0505 10 10, de exemplu spălarea în apă sau vapori și uscarea în aer cald.

0505 90 00

Altele

Se clasifică, de exemplu, la această subpoziție:

1.

piei de păsări și alte părți de păsări (capete, aripi, gâturi etc.), acoperite cu penele, cu fulgii sau cu puful lor, utilizate, de exemplu, la confecționarea accesoriilor pentru coafuri;

2.

piei de păsări fără pene tectrice și, în special, părțile de piei de gâscă numite „piei de lebădă”, utilizate în principal la fabricarea ciucurilor sau a pufurilor pentru aplicarea pudrei pe față;

3.

penele mari de pe aripi sau coadă sau de pe alte părți cu pene care nu pot fi folosite pentru umplut, în special din cauza mărimii și a rigidității tijei lor;

4.

penele ornamentale, destinate în principal, după prelucrare, confecționării modelelor pentru coafuri, a florilor artificiale etc. Acestea sunt, de exemplu, penele de struț, de egrete, de bâtlan, de fazan, de marabu, de ibis, de păun, de pasărea paradisului, de flamingo, de gaiță, de pasărea-muscă, de coțofană, de vultur, de pescăruș, de barză;

5.

penele, în general de aceeași lungime, utilizate la fabricarea pămătufurilor din pene mari și a pămătufurilor de șters praful;

6.

anumite părți de pene, bine determinate, cum ar fi vârfurile scobite și tijele penelor, despicate sau nu (pentru fabricarea scobitorilor, a articolelor de pescuit etc.), firele pufoase ale penelor, cu marginile fasonate sau nu, separate de tijă, chiar dacă rămân prinse între ele la bază printr-un fel de pieliță care provine de la tijă (pene smulse). Cu toate acestea, dacă în urma proceselor pe care le-au suferit, acestea își păstrează caracterul de pene utilizate pentru umplut, se clasifică la subpozițiile 0505 10 10 sau 0505 10 90.

Se clasifică aici și produsele denumite „gerissene Hahnenhälse” care sunt tije de pene cu marginile tăiate, cu excepția părții lor superioare mai fine, la care au mai rămas fire pufoase care nu au putut fi îndepărtate prin tăierea marginilor;

7.

pudra (sau făina) și deșeurile de pene sau de părți de pene.

0506

Oase și coarne brute, degresate, prelucrate sumar (dar nedecupate în forme), tratate cu acid sau degelatinate; pulbere și deșeuri din acestea

0506 10 00

Oseină și oase tratate cu acid

A se vedea notele explicative ale Sistemului armonizat de la poziția 0506 al doilea paragraf, punctul (3).

0506 90 00

Altele

A se vedea notele explicative ale Sistemului armonizat de la poziția 0506 al doilea paragraf punctele (1), (2), (4) și (5).

0510 00 00

Chihlimbar cenușiu, castoreum, zibeta, mosc; cantaride; bilă, chiar uscată; glande și alte substanțe de origine animală folosite la prepararea produselor farmaceutice, proaspete, refrigerate, congelate sau altfel conservate provizoriu

În afară de produsele menționate în notele explicative ale Sistemului armonizat de la poziția 0510, se clasifică la această poziție țesuturile placentare prezentate congelate sau refrigerate, chiar în recipiente sterile.

0511

Produse de origine animală, nedenumite și necuprinse în altă parte; animale moarte de la capitolele 1 sau 3, improprii alimentației umane

0511 91 10

Deșeuri de pește

A se vedea notele explicative ale Sistemului armonizat de la poziția 0511 punctul (6) alineatele (1)-(4).

0511 91 90

Altele

Se clasifică la această subpoziție:

1.

icrele și lapții, necomestibile [a se vedea în acest sens notele explicative ale Sistemului armonizat de la poziția 0511 punctul (5) alineatele (1) și (2)];

2.

deșeurile de crustacee, moluște și alte nevertebrate acvatice, de exemplu carapace de crevete, chiar sub formă de pudră;

3.

animale moarte din speciile menționate la capitolul 3, necomestibile sau recunoscute ca fiind improprii alimentației umane, de exemplu dafniile, numite și purici de apă, și alte ostracode sau crustacee cu picioare foliacee (din ordinul Phyllopoda), uscate, pentru hrana peștilor de acvariu.

0511 99 31 și 0511 99 39

Bureți naturali de origine animală

A se vedea notele explicative ale Sistemului armonizat de la poziția 0511, punctul (14).

0511 99 31

În stare brută

În afară de bureții prezentați în starea în care au fost pescuiți, se clasifică la această subpoziție și bureții naturali la care au fost înlăturate partea exterioară, substanțele vâscoase moi și o parte din impuritățile lor (calcar, nisip etc.) prin batere sau apăsare și spălare în apă de mare.

Se clasifică, de asemenea, aici și bureții naturali la care au fost înlăturate, de exemplu prin tăiere, părțile inutilizabile (de exemplu părțile putrezite) și, în general, toți bureții care nu au fost supuși nici unui tratament chimic.

0511 99 39

Altele

Se clasifică la prezenta subpoziție bureții care au fost supuși unor prelucrări mult mai avansate, în vederea îndepărtării în întregime a substanțelor calcaroase, a limpezirii culorii lor (prin tratament cu brom sau tiosulfat de sodiu), a degresării lor (în baie de soluție de amoniac), a albirii (în baie de acid oxalic 2 %) sau care au fost supuși altor tratamente chimice pentru a-i face proprii utilizării lor ulterioare.

0511 99 85

Altele

Se clasifică la această subpoziție produsele descrise în notele explicative ale Sistemului armonizat de la poziția 0511, punctele (2), (3), (4), (7), (8) și (13), precum și animalele moarte din speciile clasificate la capitolul 1, necomestibile sau recunoscute ca fiind improprii alimentației umane.

Este exclusă de la această subpoziție plasma din sânge de animal (de exemplu poziția 3002).

SECȚIUNEA II

PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL

CAPITOLUL 6

PLANTE VII ȘI PRODUSE DE FLORICULTURĂ

0601

Bulbi, tuberculi, cepe, rădăcini tuberculate, grife și rizomi, în repaus vegetativ, în vegetație sau în floare; puieți, plante și rădăcini de cicoare, altele decât rădăcinile de la poziția 1212

0601 20 30

Orhidee, zambile, narcise și lalele

Se clasifică, de asemenea, la această subpoziție și orhideele epifite (de exemplu orhideele din genul Cattleya și Dendrobium).

0602

Alte plante vii (inclusiv rădăcinile acestora), butași și altoi; spori de ciuperci

0602 10 10 și 0602 10 90

Butași nerădăcinoși și altoi

Se clasifică la aceste subpoziții:

1.

părțile vii de plante, fără rădăcini, care au fost separate de planta mamă pentru a deveni plante autonome (butași);

2.

părțile vii de plante, cu muguri (ochi), destinate altoirii plantelor (altoiuri).

0602 40 00

Trandafiri, altoiți sau nealtoiți

Se clasifică la aceste subpoziții nu numai trandafirii cultivați, ci și trandafirii sălbatici sau măceșii.

0602 90 10

Spori de ciuperci

Sporii de ciuperci sunt constituiți dintr-o plasă de fire subțiri (Thallus sau Mycelium), trăiesc de obicei subteran și sunt agățați de suprafețele materiilor de origine animală sau vegetală în descompunere sau se dezvoltă în țesuturile acestora, dând naștere ciupercilor.

Sporii de ciuperci selecționați în scopuri comerciale sunt livrați sub formă de plachete care conțin fragmente de paie pe jumătate descompuse pe care se găsesc întinderile de filamente reproducătoare.

Se clasifică, de asemenea, la această subpoziție și produsele care constau din spori de ciuperci incomplet dezvoltați. Aceștia se prezintă sub formă de particule microscopice depuse pe un suport de semințe de cereale care sunt înglobate într-un compost de bălegar de cal, sterilizat (amestec de paie și de bălegar de cal).

0602 90 41

De pădure

Se clasifică la această subpoziție plantele tinere provenite din semințe de conifere sau de foioase utilizate de obicei pentru reîmpădurire. În general, sunt prezentate fără bulgări de pământ.

0602 90 45

Butași rădăcinoși și plante tinere

Se clasifică la această subpoziție plantele tinere nedenumite și necuprinse în altă parte, de exemplu cele care trebuie cultivate într-o pepinieră înainte de a fi plantate definitiv. Acestea sunt răsaduri de unu până la doi ani, butași înrădăcinați, rizomi sau plante altoite sau înmugurite, marcote și plante care, în general, nu au mai mult de doi până la trei ani.

0602 90 49

Altele

Se clasifică la această subpoziție arborii, arbuștii și tufele din specii europene sau exotice, nedenumiți și necuprinși în altă parte, care nu sunt utilizați în mod obișnuit pentru reîmpădurire. În general, sunt prezentați cu bulgări de pământ.

0602 90 50

Alte plante care cresc în aer liber

Se clasifică la această subpoziție plantele rezistente și în timpul iernii, care sunt destinate plantării permanente și la care tijele aeriene nelignificate mor toamna, iar primăvara dau ramuri noi.

De asemenea, se clasifică aici ferigile de grădină și plantele palustre și acvatice (sunt excluse cele de la poziția 0601 și de la subpoziția 0602 90 99).

Se clasifică, de asemenea, la această subpoziție rulourile și plachetele de gazon utilizate pentru amenajarea gazonului.

0603

Flori și boboci de flori, tăiate, pentru buchete sau ornamente, proaspete, uscate, albite, vopsite, impregnate sau altfel pregătite

0603 11 00 - 0603 19 80

Proaspete

Se clasifică, de asemenea, la această subpoziție florile și bobocii de flori la care culoarea naturală a fost modificată sau intensificată prin absorbția unei soluții colorate înainte sau după tăiere sau doar prin simplă scufundare, cu condiția ca aceste produse să fie prezentate în stare proaspătă.

0603 19 80

Altele

Se clasifică la această subpoziție, de exemplu, floarea-soarelui și rezeda. Totuși, frunzele și tijele lor (fără flori) se clasifică la subpoziția 1404 90 00.

Se clasifică, de asemenea, la această subpoziție ramurile de salcie cu boboci sau flori. Dimpotrivă, ramurile de salcie fără boboci sau flori se clasifică la subpoziția 1401 90 00.

0604

Frunze, ramuri și alte părți de plante, fără flori și fără boboci de flori, ierburi, mușchi și licheni, pentru buchete și ornamente, proaspete, uscate, albite, vopsite, impregnate sau altfel pregătite

0604 20 11

Mușchiul renului

Se clasifică aici planta din familia Cladoniacee (Cladonia rangiferina, Cladonia silvatica și Cladonia alpestris).

0604 20 90

Altele

Nu se clasifică la această subpoziție spicele proaspete de porumb dulce (Zea mays var. saccharata) (capitolul 7) sau de cereale (capitolul 10).

0604 90 11

Mușchiul renului

A se vedea nota explicativă de la subpoziția 0604 20 11.

0604 90 91

Neprelucrate altfel decât prin uscare

Sunt excluse de la această subpoziție ramurile uscate care au fost împletite sau rulate în spirală, chiar dacă împletirea sau rularea au fost sau nu efectuate înaintea uscării (subpoziția 0604 90 99).

Nu se clasifică la această subpoziție știuleții de porumb dulce (Zea mays var. saccharata) (capitolul 7) sau spicele de cereale (capitolul 10).

0604 90 99

Altele

Se clasifică la această subpoziție spicele de cereale (de exemplu de porumb) uscate, care au fost albite, vopsite, impregnate sau altfel tratate, în vederea utilizării lor ca ornament. Se clasifică, de asemenea, la această subpoziție ramurile uscate care au fost împletite sau rulate în spirală.

CAPITOLUL 7

LEGUME, PLANTE, RĂDĂCINI ȘI TUBERCULI, ALIMENTARE

Considerații generale

Germenii (de legume și altele) sunt semințe încolțite destinate consumului uman, fiind consumate crude sau gătite. Germinarea este practica prin care semințele se încolțesc prin umidificare (aceasta crește conținutul de apă din semințe și le scoate din starea de repaus vegetativ) până la apariția unei noi plante și dezvoltarea frunzelor.

În general, germenii care sunt destinați consumului uman se pot prezenta sub trei forme:

(a)

sub formă de plante germinate cu cotiledoane (frunze cotiledonate, frunze primordiale embrionare), cu resturi de semințe și rădăcini;

(b)

sub formă de plante formate din semințe de cereale germinate, de ex. orz încolțit, denumit și „malț verde” (a se vedea, de asemenea, notele explicative la subpozițiile 1107 10 11-1107 10 99), care pot fi fie consumate crude, în salate, fie utilizate după o procesare suplimentară, în principal pentru producția de bere sau whisky;

(c)

sub formă de plante tinere formate doar din cotiledoane, fără resturi de semințe sau rădăcini și care nu au „frunze adulte” (frunze veritabile, apărute după faza embrionară). Aceste tipuri de germeni sunt, în general, prezentați în mici cutii cu un mediu de cultură.

La clasificarea germenilor, trebuie să se aplice următoarele principii:

germenii legumelor menționate în capitolul 7 trebuie clasificați ca legume proaspete în capitolul 7, la pozițiile respective, deoarece legumele proaspete se încadrează la acest capitol fie că sunt destinate consumului, însămânțării sau plantării, cu excepția răsadurilor de legume de la poziția 0602 destinate replantării (a se vedea Notele explicative ale Sistemului armonizat, considerații generale ale capitolul 7 zecelea paragraf);

fasolea utilizată pentru producția de germeni de fasole este clasificată la poziția 0713 ca legume-păstăi uscate (a se vedea Nota explicativă de subpoziție ale Sistemului armonizat aferente subpoziției 0713 31). Cu toate acestea, germenii de fasole rezultați din germinarea acesteia din urmă și germenii din alte legume-păstăi uscate sunt clasificați ca legume-păstăi în stare proaspătă la poziția 0708;

deși doar sub formă de semințe, unele plante îndeplinesc condițiile pentru clasificarea la alte capitole ale Nomenclaturii combinate, cum ar fi capitolele 9 și 12; după germinare, acestea devin apte de consum ca legume și trebuie clasificate în consecință la capitolul 7, deoarece și-au pierdut caracteristicile obiective de la capitolele 9 și 12. A se vedea Notele explicative ale Sistemului armonizat aferente poziției 0709 primul paragraf punctul 14, în ceea ce privește mugurii de bambus și germenii de soia;

germenii obținuți din cerealele de la capitolul 10 (pozițiile 1001, 1002, 1003, 1004, 1006 sau 1008), de exemplu orzul încolțit, trebuie clasificați la subpoziția 1107 10 [semințele germinate de orz sunt excluse de la capitolul 10, a se vedea Notele explicative ale Sistemului armonizat aferente poziției 1003 excepția (a)], care este poziția cea mai specifică pentru germenii de cereale, poziția nefiind limitată la cerealele germinate uscate (malț). „Malțul verde” se clasifică la subpozițiile 1107 10 11-1107 10 99 (a se vedea nota explicativă de la subpozițiile 1107 10 11-1107 10 99 primul paragraf) și este considerat o sămânță care a început să germineze, dar nu s-a uscat încă;

germenii obținuți din soiul Zea mays var. saccharata (porumb dulce) care se clasifică la capitolul 7, prin aplicarea notei 2 de la capitolul 7 și a notei 2 de la capitolul 10, trebuie clasificați la poziția 0709 (subpoziția 0709 99 60).

Listă neexhaustivă a germenilor și codurile NC corespunzătoare:

Codul NC

Descrierea (denumirea în limba latină)

0703 10 19

germeni de ceapă (Allium cepa)

0703 20 00

germeni de usturoi (Allium sativum)

0703 90 00

germeni de praz (Allium porrum)

0704 90 90

germeni de broccoli (Brassica oleracea var. italica)

0704 90 90

germeni de rucolă [Eruca sativa; sin. Eruca vesicaria ssp. sativa (Miller) Thell., Brassica eruca L.]

0706 90 90

germeni de sfeclă furajeră (Beta vulgaris ssp. vulgaris)

0706 90 90

germeni de ridichi (Raphanus sativus)

0708 10 00

germeni de mazăre (Pisum sativum)

0708 20 00

germeni de fasole Azuki (Phaseolus angularis)

0708 20 00

germeni de fasole Mung (Vigna radiata)

0708 20 00

germeni de orez (Phaseolus pubescens)

0708 90 00

germeni de năut (Cicer arietinum)

0708 90 00

germeni de ghizdei de mare (Lotus maritimus)

0708 90 00

germeni de linte (Lens culinaris)

0708 90 00

germeni de mazăre cajan (Cajanus cajan)

0709 99 50

germeni de fenicul (Foeniculum vulgare var. azoricum)

0709 99 60

germeni de porumb dulce (Zea mays var. saccharata)

0709 99 90

germeni de busuioc (Ocimum spp.)

0709 99 90

germeni de muștar negru [Brassica nigra, sin.: Sinapis nigra L., Sisymbrium nigrum (L.) Prantl.]

0709 99 90

germeni de anason isop (Agastache foeniculum)

0709 99 90

germeni de limba-mielușelului (Borago officinalis)

0709 99 90

germeni de mahon de China (Toona sinensis)

0709 99 90

germeni de brădișor de sărătură (Salicornia europaea)

0709 99 90

germeni de coriandru (Coriandrum sativum)

0709 99 90

germeni de creson (Lepidium sativum)

0709 99 90

germeni de schinduf (Trigonella foenum-graecum)

0709 99 90

germeni de shiso verde sau shiso violet (Perilla frutescens)

0709 99 90

germeni de floarea-soarelui (Helianthus annuus)

0709 99 90

germeni de muștar alb (Sinapis alba)

1107 10 19

malț verde de grâu (Triticum aestivum)

1107 10 99

malț verde de orz (Hordeum vulgare)

1107 10 99

malț verde de mei (Panicum miliaceum)

1107 10 99

malț verde de ovăz (Avena sativa)

1107 10 99

malț verde de orez (Oryza sativa)

1107 10 99

malț verde de secară (Secale cereale)

1214 90 90

malț verde de lucernă (Medicago sativa)

 

0701

Cartofi, în stare proaspătă sau refrigerată

0701 90 50

Cartofi noi, de la 1 ianuarie la 30 iunie

Cartofii noi se disting prin culoarea lor deschisă (în general albă sau roz) și coaja subțire sau abia formată care este puțin aderentă, putând fi îndepărtată ușor prin răzuire. În plus, nu prezintă nici un semn de germinație.

0703

Ceapă, ceapă eşalotă, usturoi, praz și alte legume aliacee, în stare proaspătă sau refrigerată

0703 10 11 - 0703 10 90

Ceapă și ceapă eşalotă

Se clasifică la această subpoziție toate varietățile de ceapă (Allium cepa) și ceapă eşalotă (Allium ascalonicum).

0703 10 11

Destinată însămânțării

Se clasifică la această subpoziție ceapa veche de un an care provine din semințe și este destinată plantării. Are un diametru de aproximativ 1-2 centimetri.

0703 20 00

Usturoi

Se clasifică la această subpoziție toate varietățile de usturoi (Allium sativum) pentru consum uman.

La această subpoziție se clasifică și usturoiul cu un singur bulb, fără căței separați, care are un diametru de aproximativ 25-50 mm și este comercializat sub denumirea de „usturoi monobulb” (solo garlic, pearl garlic, single bulb garlish) sau „usturoi cu un singur cățel” (sau alte denumiri comerciale similare). La această subpoziție nu se clasifică așa-numitul „praz” sau „usturoi elefant” (Allium ampeloprasum, clasificat la subpoziția 0703 90 00), care are un singur bulb cu diametrul de aproximativ 60 mm sau mai mult (așadar mult mai mare și mai greu decât un bulb de usturoi cu mai mulți căței). Varietățile Allium sativum și Allium ampeloprasum diferă și din punctul de vedere al patrimoniului lor genetic.

0703 90 00

Praz și alte legume aliacee

Se clasifică, de exemplu, la această subpoziție prazul comun comestibil (Allium porrum), ceapa-lungă sau ceapa de iarnă (Allium fistulosum) și arpagicul (Allium schoenoprasum).

0704

Varză, conopidă, varză creață, gulii și produse comestibile similare din genul Brassica , în stare proaspătă sau refrigerate

0704 10 00

Conopidă și conopidă brocoli

A se vedea Notele explicative ale Sistemului armonizat aferente poziției 0704 primul paragraf punctul (1).

0704 90 10

Varză albă și varză roșie

Se clasifică la această subpoziție varza albă (Brassica oleracea L. var. capitata L. f. alba D. C.), inclusiv varza țuguiată (Brassica oleracea L. var. capitata L. f. var. alba D. C. subvar. conica și subvar. piramidalis) și varza roșie [Brassica oleracea L. var. capitata L. f. rubra (L.) Thell].

0704 90 90

Altele

Se clasifică, de exemplu, la această subpoziție varza creață (Brassica oleracea L. var. bullata D. C. și var. sabauda L.), varza chinezească (de exemplu Brassica sinensis și Brassica pekinensis), guliile (Brassica oleracea var. gongylodes) și conopida [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. italica Plenck].

Cu toate acestea, sunt excluse:

a)

rădăcinile comestibile din genul Brassica [napi de la poziția 0706, gulii furajere sau varza-nap (Brassica napus var. napobrassica) de la poziția 1214];

b)

varză furajeră, albă sau roșie (Brassica oleracea var. medullosa) și varză de tipul Brassica oleracea var. viridis, care se clasifică la poziția 1214.

0706

Morcovi, napi, sfeclă roșie pentru salată, barba-caprei, țelină de rădăcină, ridichi și rădăcinoase comestibile similare, în stare proaspătă sau refrigerate

0706 10 00

Morcovi și napi

Se clasifică la această subpoziție numai varietățile comestibile de napi și de morcovi (roșii sau roz). Morcovii furajeri, în general de culoare albă sau galben deschis, napii furajeri (Brassica campestris var. rapa) și varza-nap sau gulia furajeră (Brassica napus var. napobrassica) se clasifică la subpoziția 1214 90 10.

0706 90 90

Altele

Dintre celelalte rădăcini comestibile, se clasifică la această subpoziție:

1.

sfecla roșie pentru salată (Beta vulgaris var. conditiva);

2.

salsifi (Tragopogon porrifolius) și luceafărul (Scorzonera hispanica);

3.

toate speciile de ridichi: albe, negre, roz etc. (Raphanus sativus var. sativus și niger în special);

4.

pătrunjel tuberos (Petroselinum crispum var. tuberosum) și hasmațuchi bulbos (Chaerophyllum bulbosum);

5.

păstârnac (Pastinaca sativa);

6.

anghinare de Japonia (Stachys affinis sau Stachys sieboldii), care este un rizom alungit, de culoare alb-gălbuie, cu o grosime care atinge în general grosimea degetului mic și are gâtuituri.

Cu toate acestea, rădăcinile și tuberculii comestibili cu un conținut ridicat de amidon sau inulină, cum ar fi napii, batatele, taro sau ignamele, se clasifică la poziția 0714.

0707 00

Castraveți și cornișon, în stare proaspătă sau refrigerată

0707 00 90

Cornișon

Cornișonul care se clasifică la această subpoziție este o varietate de castraveți mici (85 de bucăți sau mai mult la un kilogram).

0708

Legume păstăi, curățate sau nu de păstăi, în stare proaspătă sau refrigerată

0708 10 00

Mazăre ( Pisum sativum )

Se clasifică la această subpoziție toată mazărea din specia Pisum sativum, inclusiv mazărea furajeră (Pisum sativum var. arvense).

Dimpotrivă, sunt excluse de la această subpoziție mazărea vacii, Vigna sinensis (inclusiv varietatea ochi-negri), care este de fapt fasolea clasificată la subpoziția 0708 20 00, și năutul de genul Cicer, care se clasifică la subpoziția 0708 90 00.

0708 90 00

Alte legume păstăi

Se clasifică la această subpoziție produsele menționate în Notele explicative ale Sistemului Armonizat aferente poziției 0708 primul paragraf punctele 3, 4, 5 și 6.

0709

Alte legume, în stare proaspătă sau refrigerată

0709 20 00

Sparanghel

Se clasifică la această subpoziție numai lăstarii de sparanghel (Asparagus officinalis).

0709 40 00

Țelină, alta decât țelina de rădăcină

Se clasifică la această subpoziție țelina din varietățile Apium graveolens L. var. dulce (Mill.) Pers. (țelină cu nervuri sau țelină de iarnă) și Apium graveolens var. secalinum Alef. (țelină – frunză).

0709 59 10

Bureți galbeni ( Chantarellus cibarius )

Se clasifică la această subpoziție numai bureții galbeni care în general au culoarea gălbenușului de ou, din speciile Cantharellus cibarius Fries și Cantharellus friesii Quélet. Speciile comestibile similare, cum ar fi bureții galbeni falși (Clitocybe aurantiaca) și ciupercile comestibile din specia Craterellus cornucopioides, care se utilizează uneori în industria mezelurilor ca înlocuitor de trufe, se clasifică la subpoziția 0709 59 90.

0709 59 30

Mânătărci

Se clasifică la această subpoziție numai mânătărcile din genul Boletus și în special mânătărcile comune (Boletus edulis).

0709 60 10 - 0709 60 99

Ardei din genul Capsicum sau din genul Pimenta

A se vedea Notele explicative ale Sistemului armonizat aferente poziției 0709 primul paragraf punctul 5.

0709 92 10 și 0709 92 90

Măsline

Se clasifică la aceste subpoziții și măslinele care, deși au fost supuse unui tratament de extracție a uleiului, au un conținut în grăsimi peste 8 % din greutate.

0709 99 10

Salată, alta decât salată verde ( Lactuca sativa ) și cicoarea ( Cichorium spp.)

Se clasifică la această subpoziție, cu excepția lăptucii (Lactuca sativa) și a cicorii (Cichorium spp.), toate speciile de salată, printre care se pot enumera:

1.

fetica;

2.

păpădia (Taraxacum officinale).

0709 99 20

Cardon (anghinare americană) și frunze comestibile ale acesteia

Se clasifică la această subpoziție cardonul (anghinare americană), numită și sfeclă (Beta vulgaris subvar. cicla) și frunzele comestibile de cardon (Cynara cardunculus).

0709 99 40

Capere

Caperele sunt bobocii de flori de caper (Capparis spinosa).

0709 99 90

Altele

Se clasifică la această subpoziție, printre altele:

1.

bame (Hibiscus esculentus);

2.

revent;

3.

măcriș (Rumex acetosa);

4.

iarba bogată în acid oxalic din specia Oxalis crenata;

5.

chimen (Sium sisarus);

6.

diferite tipuri de creson: creson de grădină (Lepidium sativum), de fântână (Nasturtium officinale), creson de iarnă (Barbarea verna), cresonul de India sau condurul-doamnei (Tropaeolum majus) etc.;

7.

iarba-grasă (Portulaca oleracea);

8.

pătrunjel și hasmațuchi, altele decât pătrunjelul tuberos sau hasmațuchi bulbos, care se clasifică la subpoziția 0706 90 90;

9.

tarhon (Artemisia dracunculus), cimbru (Satureja hortensis și Satureja montana);

10.

măghiran de cultură sau măghiranul dulce (Origanum majorana);

11.

ceapa din familia liliacee de tipul Muscari comosum (numită în mod obișnuit „lampasciolo”, „ceapă sălbatică”, „lilas de terre”, „feather hyacinth”).

Trebuie menționat că:

a)

rădăcinile și tuberculii cu un conținut ridicat în amidon sau inulină se clasifică la poziția 0714;

b)

anumite plante sunt excluse din acest capitol, chiar dacă au utilizări alimentare; aceste cazuri particulare sunt următoarele:

1.

cimbru (subpozițiile 0910 99 31-0910 99 39);

2.

frunze de dafin (subpoziția 0910 99 50);

3.

sovârv sau origan (Origanum vulgare), salvie (Salvia officinalis), busuioc (Ocinum basilicum), mentă (toate varietățile), verbină (Verbena spp.), virnanț (Ruta graveolens), isop (Hyssopus officinalis) și limba-mielului (Borago officinalis), care se clasifică la poziția 1211.

0710

Legume, nefierte sau fierte în apă sau în abur, congelate

Termenul „congelate”, astfel cum este definit în Notele explicative ale Sistemului armonizat aferente prezentului capitol al treilea paragraf, trebuie înțeles, de asemenea, din perspectiva criteriilor stabilite în hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene în cauza 120/75. Prin analogie, în urma interpretării acestor criterii de către Curte în hotărârea sa în cauza C-423/09, procesul congelării trebuie să determine modificări substanțiale și ireversibile, rezultatul fiind că produsul nu mai este în starea sa naturală.

Prin urmare, produsele sunt „congelate” atunci când, după ce fac obiectul procesului de congelare, suferă modificări ireversibile ca rezultat al acestui proces, mai ales în ceea ce privește structura celulelor, consecința fiind că aceste produse nu mai sunt în starea lor naturală, nici după ce încep să se decongeleze, nici după ce s-au decongelat complet.

0711

Legume conservate provizoriu (de exemplu cu gaz sulfuros, în saramură, în apă sulfuroasă sau în alte soluții care asigură provizoriu conservarea lor), dar improprii consumului alimentar în această stare

0711 20 10 și 0711 20 90

Măsline

Se clasifică la această subpoziție măslinele, prezentate în general în saramură, la care nu a fost îndepărtat gustul amar. Măslinele devenite comestibile – chiar printr-o simplă macerare prelungită în saramură – sunt excluse de la aceste subpoziții și se clasifică la subpoziția 2005 70 00.

0711 40 00

Castraveți și cornișon

Se clasifică la această subpoziție castraveții și cornișonul prezentați simplu în recipiente de capacitate mare care conțin saramură, eventual cu adaos de oțet sau de acid acetic, pentru a le asigura conservarea provizorie în timpul transportului și al depozitării, în măsura în care, în această stare, sunt improprii consumului. Aceste produse au, în mod obișnuit, un conținut de sare de cel puțin 10 % din greutate.

Înaintea utilizării definitive, aceste produse sunt supuse în general următoarelor tratamente care determină clasificarea lor în capitolul 20:

o desărare parțială urmată de o condimentare (care constă cel mai frecvent în adăugarea și cuprinderea într-un lichid aromatizat pe bază de oțet),

o pasteurizare pentru a completa acțiunea stabilizatoare a sării și a oțetului după ce produsele au fost transferate în ambalaje mai mici (cutii, borcane, sticle etc.).

Cu toate acestea, castraveții și cornișonul, chiar prezentați în saramură, care au fost supuși unei fermentații lactice complete se clasifică la capitolul 20. Castraveții și cornișonul care au fost supuși unei fermentații lactice complete se pot distinge prin faptul că, în secțiune, întreaga suprafață a pulpei pare sticloasă (adică oarecum transparentă).

0711 51 00

Ciuperci din genul Agaricus

Ciupercile de la această subpoziție pot fi conservate provizoriu într-o saramură concentrată, cu adaos de oțet sau de acid acetic.

0711 90 70

Capere

Caperele care se clasifică la această subpoziție sunt în general prezentate în butoaie, în saramură.

0712

Legume uscate, chiar tăiate felii sau bucăți sau chiar sfărâmate sau pulverizate, dar nepreparate altfel

Sunt excluse de la această poziție produsele care, în stare uscată, nu sunt utilizate ca legume, dar care sunt în principal folosite în parfumerie, în medicină sau ca insecticide, fungicide sau în alte scopuri similare (poziția 1211).

0712 90 30

Tomate

A se vedea nota explicativă de la subpozițiile 2002 90 11-2002 90 99 referitoare la clasificarea pudrei de tomate.

0712 90 90

Altele

Nu se clasifică la această subpoziție frunzele și rădăcinile de păpădie (Taraxacum officinale), de măcriș comun (Rumex acetosa) și de creson de India (Tropaeolum majus), uscate, care sunt utilizate în medicină (subpoziția 1211 90 86).

0713

Legume păstăi, uscate, curățate de păstăi, chiar decorticate sau sfărâmate

Produsele clasificate la prezenta poziție destinate însămânțării sunt produse selecționate care se disting în general prin modul lor de ambalare (de exemplu în saci prevăzuți cu etichete care precizează destinația lor) și prin prețul lor mult mai ridicat.

0713 10 10 și 0713 10 90

Mazăre ( Pisum sativum )

Nota explicativă de la subpoziția 0708 10 00 se aplică mutatis mutandis.

0713 20 00

Năut

Se clasifică la această subpoziție năutul de genul Cicer (în special Cicer arietinum), indiferent de utilizare: însămânțare, consum uman sau hrana animalelor.

0713 31 00

Fasole din speciile Vigna mungo  (L.) Hepper sau Vigna radiata  (L.) Wilczek

A se vedea nota explicativă a Sistemului armonizat de la subpoziția 0713 31.

0713 32 00

Fasole „mică roșie” ( Adzuki ) ( Phaseolus sau Vigna angularis )

Această fasole este întotdeauna comercializată în stare uscată. Înainte ca planta Adzuki să ajungă la maturitate, fasolea este de culoare verde și conține multă apă. Când planta a ajuns la maturitate, fasolea devine roșie și uscată.

0713 35 00

Fasole - ochi negri ( Vigna unguiculata )

Se clasifică la această subpoziție dolicul (în special Dolichos sinensis ssp. sesquipedalis) considerată fasole din genul Vigna. Denumirile „Dolichos unguiculata” sau „Dolichos sinensis” sunt sinonime și sunt mai rar utilizate pentru fasole din genul Vigna. În consecință, pentru dolic denumirea corectă este „Vigna unguiculata (L.) Walp. ssp. Sesquipedalis”.

0713 40 00

Linte

Se clasifică la această subpoziție numai lintea de genul Ervum sau Lens, de exemplu diverse varietăți de linte comună (Ervum lens sau Lens esculenta) și lintea din Canada sau lintea bastardă (Ervum ervilia).

0713 90 00

Altele

Se clasifică la această subpoziție, cu excepția dolicului de la subpoziția 0713 35 00 și mazărea de Angola (Cajanus cajan) de la subpoziția 0713 60 00, fasolea japoneză sau dolicul de genul Dolichos, cum ar fi dolicul de Egipt (Dolichos lablab), mazărea-sabie sau fasolea-sabie de Madagascar (Canavalia ensiformis), mazărea de Mascate (Mucuna utilis) și semințele de guar (Cyamopsis tetragonoloba).

Sunt excluse de la această subpoziție semințele de alte specii de măzăriche decât Vicia faba (subpoziția 1209 29 45) și semințele de lupin (Lupinus) (subpoziția 1209 29 50).

0714

Rădăcini de manioc, de arorut sau de salep, topinamburi, batate și rădăcini și tuberculi similari, cu conținut ridicat de fecule sau inulină, proaspete, refrigerate, congelate sau uscate, chiar tăiate în bucăți sau aglomerate sub formă de pelete; miez de sagotier

Expresia „aglomerate sub formă de pelete” este definită în nota 1 de la această secțiune.

0714 10 00

Rădăcini de manioc

Se clasifică la această subpoziție:

1.

rădăcinile tuberoase de manioc pentru care există două varietăți principale (Manihot utilissima și Manihot aipi); aceste rădăcini sunt dispuse ca spițele unei roți; greutatea lor în momentul recoltării variază între 500 de grame și 3 kilograme sau mai mult;

2.

aglomerările sub formă de pelete obținute fie din porțiuni de rădăcini menționate la punctul 1, fie din făină și grișuri din aceste rădăcini (a se vedea și Notele explicative ale Sistemului armonizat aferente poziției 0714 al doilea paragraf).

0714 20 10 și 0714 20 90

Batate

Acestea sunt tuberculi cu pulpă albă, galbenă sau roșie, în funcție de varietatea lor, și care provin dintr-o plantă erbacee, târâtoare (Ipomea batatas).

0714 90 20

Rădăcini de arorut și de salep, rădăcini și tuberculi similari, cu un conținut ridicat de fecule

Se clasifică la această subpoziție:

1.

rădăcinile de arorut, care aparțin diverselor specii vegetale în funcție de originea lor: arorut de Brazilia (Maranta arundinacea), de India (Maranta indica), de Tahiti (Tacca pinnatifida), de Antile sau arorut de Toloman (Canna edulis);

2.

rădăcini de salep din diverse varietăți de plante de genul Orchis;

3.

rădăcini de dalii sau alte rădăcini tuberoase florale similare, moarte;

4.

tuberculi de Cyperus esculentus, cunoscut și sub numele de „ciufa rogoz” sau „migdală de pământ”.

0714 90 90

Altele

Se clasifică, de exemplu, la această subpoziție diverse varietăți de nap porcesc (de exemplu Helianthus tuberosus, Helianthus strumosus și Helianthus decapetalus) și extracte de amidon numite „sago” extrase din trunchiul anumitor palmieri (Metroxylon, Rumphii, Raphia ruffia, Arenga etc.).

CAPITOLUL 8

FRUCTE COMESTIBILE; COJI DE CITRICE SAU DE PEPENI

Considerații generale

Se clasifică în prezentul capitol fructele pentru distilare, prezentate sub formă de piureuri groase, chiar dacă sunt în curs de fermentație naturală.

0801

Nuci de cocos, nuci de Brazilia, nuci de caju, proaspete sau uscate, chiar decojite sau fără pieliță

0801 21 00 și 0801 22 00

Nuci de Brazilia

Acestea sunt nuci cu coajă dură care au forma și mărimea unei felii de mandarine; conțin un miez mare care este secționat transversal în trei părți și are o coajă fibroasă de culoare maro închis spre cenușiu.

0802

Alte fructe cu coajă, proaspete sau uscate, inclusiv decojite sau fără pieliță

0802 21 00 și 0802 22 00

Alune ( Corylus spp.)

Se clasifică la aceste subpoziții alunele comune (fructe de Corylus avellana), alunele turcești (fructe de Corylus colurna) și alunele de la specia Corylus maxima.

0802 41 00 și 0802 42 00

Castane ( Castanea spp.)

Se clasifică la aceste subpoziții numai castanele comestibile de genul Castanea; nu se clasifică la aceste subpoziții castanele de apă (fructele de Trapa natans), care se clasifică la subpoziția 0802 90 85, și nici castanele sălbatice sau castanele de India (Aesculus hippocastanum) de la poziția 2308.

0802 51 00 și 0802 52 00

Fistic

Fisticul este fructul arborelui de fistic (Pistacia vera) care este cultivat în special în Sicilia, Grecia și în Orientul Mijlociu.

Fisticul are mărimea unei măsline mici și se compune dintr-o coajă moale, subțire și de obicei umedă, care este roșiatică, foarte rugoasă și puțin aromată, o coajă lemnoasă albă, divizată în două valve, și dintr-un sâmbure colțuros acoperit de o peliculă roșiatică, de culoare verde deschis în interior și cu un gust plăcut.

0802 90 50

Semințe de pin dulce ( Pinus pinea )

Se clasifică la subpoziție semințele de pin dulce (fructe de Pinus pinea), inclusiv prezentate în conurile lor.

0802 90 85

Altele

Se clasifică, de exemplu, la această subpoziție semințele de pin Arolla (fructe de Pinus cembra), inclusiv prezentate în conurile lor.

0803

Banane, inclusiv din specia Musa paradisiaca („plantains”), proaspete sau uscate

0803 10 10

Proaspete

Bananele din specia Musa paradisiaca („plantains”) pot avea o lungime de 50 de centimetri și, în comparație cu bananele de la subpoziția 0803 90 10, sunt mai mari și au în secțiune transversală muchiile mai pronunțate. Amidonul conținut în bananele din specia Musa paradisiaca („plantains”) nu se zaharifică în timpul coacerii (maturizării), spre deosebire de amidonul conținut în bananele de masă (de desert). Bananele din specia Musa paradisiaca („plantains”) nu sunt foarte aromate. Nu pot fi consumate în stare proaspătă. În general sunt recoltate când sunt verzi și sunt consumate după ce au fost fierte în apă, prăjite sau fripte.

0804

Curmale, smochine, ananas, avocado, guave, mango și mangustan, proaspete sau uscate

0804 40 00

Avocado

Fructele avocado sunt fructele arborelui de avocado (Persea americana Mill.); sunt drupe, de obicei voluminoase, sferice, piriforme sau în formă de cană cu gât alungit, conform varietăților lor, conțin un sâmbure în mod normal mare. Coaja este de culoare verde închis, dar poate fi uneori de coloare violet, purpurie (roșu-închis) sau galbenă. La maturitate, pulpa din interior este alb-verzuie sub coajă și albicioasă lângă sâmbure.

0804 50 00

Guave, mango și mangustan

Guavele sunt fructele arborelui din specia Psidium guayava L.; aceste fructe au pulpa de diferite culori (albicioasă, roz, crem, roșcată sau verzuie) și conțin multe semințe mici.

Mango este fructul manghierului (Mangifera indica); acesta este o drupă care are un sâmbure mare, aplatizat, de la care pornesc fibre. Există mai multe varietăți de mango, cu greutăți variabile (de la 150 de grame până la 1 kilogram), mai mult sau mai puțin dulci și aromate (unele au un ușor gust de terebentină).

Mangustanul este fructul arborelui Garcinia mangostana. Aceste fructe sunt la maturitate de culoare violet, au un pericarp gros care conține câteva semințe înconjurate de un tegument cărnos, alb, dulce, cu o aromă delicată specifică.

0805

Citrice, proaspete sau uscate

0805 10 20

Portocale dulci, proaspete

Sunt considerate portocale dulci numai portocalele din specia Citrus sinensis.

Sunt incluse la această subpoziție portocalele sanguine și semisanguine.

Portocalele sanguine sunt portocalele ale căror coajă (de obicei pe jumătatea din exterior), pulpa și sucul au o pigmentare dată de prezența carotenului. În cazul portocalelor semisanguine, pigmentarea este de obicei mai puțin pronunțată și se limitează la pulpă și la suc.

Portocalele sanguine cuprind „Blood ovals”, „sanguinas redondas”, „Navels sanguinas”, „Sanguinelli”, „Doubles fines”, „Washington sanguines” sau „dobles fines ameliorées” sau „grosses sanguines” și „portugaises”.

0805 10 80

Altele

Printre portocalele care se clasifică la această subpoziție se pot enumera portocalele amare care sunt fructe de specia Citrus aurantium. Sunt în general utilizate la fabricarea dulcețurilor.

0805 20 30

Monreales și satsumas

Satsumas [Citrus reticulata Blanco var. unshiu (Swing)] este o varietate de mandarine timpurii. Fructul este mare, de culoare galben-portocaliu, foarte zemos, fără gust acru, fără sâmburi.

0805 20 50

Mandarine și wilkings

Mandarinele (Citrus nobilis Lour. sau Citrus reticulata Blanco) se disting de portocalele obișnuite prin forma lor mai mică și aplatizată, prin ușurința cu care se decojesc, prin divizarea mult mai clară a feliilor și prin gustul mult mai dulce și mai aromat.

Wilkings sunt hibrizi ai unei varietăți (cultivate) de mandarine Willow leaf și mandarine Temple (mandarinele regilor, la rândul lor hibrizi între mandarine și portocale amare). Sunt asemănătoare mandarinelor, dar sunt mult mai mari și de formă țuguiată la unul din capete.

0805 20 70

Tangerine

Se clasifică la această subpoziție tangerinele (Citrus reticulata Blanco var. tangerina).

0805 20 90

Altele

Se clasifică la această subpoziție:

1.

hibrizi dintre tangerine și grapefruit („tangelo”);

2.

hibrizi dintre portocale și tangerine („ortanique”);

3.

hibrizi dintre portocale și mandarine („malaquina”),

4.

hibrizi dintre mandarine dulci (mandarine-miere), Perl-Tangelo și Dancy-Tangerine („tangor”).

0805 40 00

Grapefruit, inclusiv pomelo

Se clasifică la această subpoziție fructele din specia Citrus grandis și Citrus paradisi. Acestea sunt fructe cu coaja gălbuie, de obicei mult mai mari decât portocalele, de formă sferică care poate fi ușor aplatizată, cu pulpa galbenă sau puțin rozie și gust acru.

0805 50 90

Lămâi mici „lime” ( Citrus aurantifolia , Citrus latifolia )

Se clasifică la această subpoziție toate varietățile din speciile Citrus aurantifolia și Citrus latifolia.

Sunt fructe mici, de formă aproximativ rotundă sau ovoidală, cu o coajă foarte subțire, aderentă, de culoare verde sau verde-gălbui. Sucul pulpei este verde și foarte acru.

0805 90 00

Altele

Principalele citrice clasificate aici sunt:

1.

chitrele (Citrus medica), care sunt o varietate de lămâi mari, cu coaja foarte groasă, cu suprafață neregulată, cu pulpa foarte aromată și acră, iar coaja lor confiată este foarte utilizată în patiserie și la fabricarea dulcețurilor;

2.

„kumquat” (Fortunella japonica, F. hindsii și F. margarita), care sunt fructe foarte mici, de dimensiunea unei măsline mari, rotunde sau alungite, neaplatizate la capete, cu coajă netedă, cu pulpă foarte puțină și cu gust puțin acru. De la aceste fructe se utilizează în special pielița, care este dulce și se consumă crudă sau în compot; de asemenea sunt utilizate uneori în cofetărie;

3.

„chinottes” (Citrus aurantium var. myrtifolia);

4.

bergamote (Citrus aurantium var. bergamia), care sunt o specie de portocale piriforme de culoare galben deschis, cu gust puțin acru, utilizate în special la fabricarea unui ulei esențial;

5.

oroblanco sau sweetie (Citrus grandis Osbeck × Citrus paradisi Macf.), o încrucișare între pomelo fără acid și grepfrut alb, cu coaja groasă, de culoare verde luminos sau aurie; acest fruct este puțin mai mare decât un grepfrut, dar are mai puține semințe și un gust mai dulce.

0806

Struguri, proaspeți sau uscați

0806 10 10

De masă

Strugurii de masă diferă în general de strugurii de vin prin aspectul lor exterior și prin modul de ambalare. În timp ce strugurii de masă sunt prezentați de obicei în cutii, lădițe, tăvi, coșuri sau coșulețe închise, strugurii de vin sunt transportați fie în coșuri mari împletite sau lăzi deschise, fie în butoaie în care ciorchinii sunt frecvent tasați sau striviți.

0806 20 10

Struguri de Corint

Strugurii de Corint sunt produse uscate obținute din struguri aparținând soiurilor (cultivarilor) Korinthiaki N. (Black Corinth) (Vitis vinifera L.). Boabele sunt mici, rotunde, curățate de pe ciorchini, aproape fără sâmburi, de culoare vișiniu-închis cu tentă spre negru și foarte dulci.

0806 20 30

Stafide (sultanine)

Sultaninele sau stafidele sunt produse uscate obținute din struguri aparținând soiurilor Soultanina B. (sau Thompson seedless) (Vitis vinifera L.). Boabele nu au sâmburi, sunt de mărime medie, de culoare aurie cu tentă spre maro și dulci.

0806 20 90

Altele

Se clasifică la această subpoziție toți strugurii uscați, cu excepția strugurilor de Corint și a stafidelor.

Strugurii uscați muscatel sunt produse uscate obținute din struguri aparținând soiurilor Moschato Alexandreias B. (sau Muscatel sau Malaga) (Vitis vinifera L.). Boabele conțin sâmburi.

0807

Pepeni (inclusiv pepeni verzi) și papaia, proaspeți

0807 11 00

Pepeni verzi

Pepenii verzi sunt fructe din specia Citrullus vulgaris Schrad. Aceste fructe pot atinge 20 de kilograme. Pulpa nu este foarte dulce, este foarte apoasă și de obicei de culoare roșu închis și cu semințe negre.

0807 19 00

Altele

Se clasifică la această subpoziție fructele din specia Cucumis melo care are mai multe varietăți, în special pepenele galben cu coaja reticulată (var. reticulatus Naud.), pepenele galben foarte dulce care are de asemenea coaja reticulată (var. saccharus Naud.), cantalupul cu coaja brăzdată în felii (var. cantalupensis Naud.), pepenele galben de iarnă (var. inordorus Naud.) și pepenele galben cu coaja netedă. Fructul este de obicei voluminos, de formă sferică sau ovoidală, neted sau rugos; pulpa este densă și zemoasă, de culoare galben portocalie sau albă, cu gust dulce. Partea centrală a fructului, care are multe fibre și este goală, conține un număr mare de semințe ovale, aplatizate, lunguiețe, de culoare alb-gălbuie.

0807 20 00

Papaia

Fructele papaia sunt alungite sau sferice, cu dungi în relief puțin pronunțate sau netede, de culoare verde-gălbui până la portocaliu atunci când ajung la maturitate, cu o greutate care poate varia de la câteva sute de grame până la mai multe kilograme. Pulpa fructului are o consistență asemănătoare cu cea a pepenelui galben, de culoare galben portocalie, mai mult sau mai puțin dulce și aromată, și înconjoară o cavitate care conține un număr mare de semințe negre, rotunde, prinse în pulpă.

0808

Mere, pere și gutui, proaspete

0808 10 10

Mere pentru fabricarea băuturilor fermentate sau nefermentate, prezentate în vrac, de la 16 septembrie la 15 decembrie

Se clasifică la această subpoziție merele care, după aspect și caracteristici (necalibrate, nesortate și care, în general, sunt mult mai mici decât fructele de masă, cu gust acru și neplăcut, cu valoare mică etc.), se pot folosi numai la fabricarea băuturilor, fermentate sau nu. Trebuie să fie prezentate în vrac, fără straturi de separare în timpul transportului (de exemplu în vagoane de cale ferată, în containere mari, camioane sau șlepuri).

0808 30 10

Pere pentru fabricarea băuturilor fermentate sau nefermentate, prezentate în vrac, de la 1 august la 31 decembrie

Nota explicativă de la subpoziția 0808 10 10 se aplică mutatis mutandis.

0809

Caise, cireșe, vișine, piersici (inclusiv piersici fără puf și nectarine), prune și porumbe, proaspete

0809 21 00 și 0809 29 00

Cireșe, vișine

Se clasifică la aceste subpoziții toate varietățile de cireșe și vișine, inclusiv speciile sălbatice și, în special, vișinele obișnuite (fructe de Prunus cerasus), vișinele din specia Prunus cerasus var austera, cireșele din specia Prunus avium var juliana și cireșele pietroase (fructe de Prunus avium var. duracina), mălinele (fructe de Prunus avium sau Cerasus avium).

0809 30 10 și 0809 30 90

Piersici, inclusiv piersici fără puf și nectarine

Spre deosebire de piersici, nectarinele și piersicile fără puf au coaja netedă.

0809 40 90

Porumbe

Porumbele sunt fructe ale porumbarului sălbatic din specia Prunus spinosa.

0810

Alte fructe, proaspete

0810 20 10

Zmeură

Se clasifică la această subpoziție fructele din specia Rubus idaeus, Rubus illecebrosus, Rubus occidentalis și Rubus strigosus. Anumite varietăți au fructele roșii, iar altele au fructele albe.

0810 30 10

Coacăze negre

Se clasifică la această subpoziție fructele de coacăz de formă sferică (Ribes nigrum L.).

0810 30 30

Coacăze roșii

Se clasifică la această subpoziție fructele de coacăz roșu (Ribes rubrum L.).

0810 40 10

Merișor (fructe din specia Vaccinium vitis-idaea )

Aceste fructe au culoare roșie sau roz.

0810 40 30

Afine (fructe din specia Vaccinium myrtillus )

Aceste fructe sunt de culoare albastru închis.

0810 50 00

Kiwi

Se clasifică la această subpoziție kiwi din specia Actinidia chinensis Planch. sau Actinidia deliciosa.

Aceste fructe au mărimea unui ou, sunt cărnoase, au gust dulce-acrișor și au coaja cu peri și de culoare verde-brun.

0810 90 20

Tamarine, mere de cajou, litchi, fructele arborelui Jack, sapotile, fructele pasiunii, carambolas, i pitahaya

Tamarinele (fructele de Tamarindus indica și Tamarindus officinalis), așa cum sunt de obicei prezentate în comerțul internațional (sub formă de păstăi sau pulpă fără adaos de zahăr sau alte substanțe și nici altfel tratată), se clasifică la subpoziția 0813 40 65.

Fructele arborelui Jack sunt fructe de Artocarpus heterophylla și de Artocarpus integrifolia. Litchi este fructul de Litchi chinensis. Sapotilele sau moșmoanele de America sunt fructe de Achras sapota.

Se clasifică, de exemplu, la această subpoziție fructele pasiunii sau „granadillas” sau pasiflorele (de exemplu „maracuja”), cum ar fi următoarele specii: „granadilla” roșie (Passiflora edulis), „granadilla” gigantică (Passiflora quadrangularis), „granadilla” dulce (Passiflora ligularis).

0810 90 75

Altele

În afară de produsele menționate în Notele explicative ale Sistemului armonizat aferente poziției 0810 al doilea paragraf, punctul 8 (exceptând litchi și sapotile), subpoziția mai cuprinde:

1.

fructele de arbutus (fructe de Arbutus unedo);

2.

dracilă (fructe de Berberis vulgaris);

3.

fructe de cătină-albă (fructe de Hippophäe rhamnoide);

4.

sorb (sau scorușă) sau bacă de scoruș (de exemplu fructe de Sorbus domestica și de Sorbus aria);

5.

fructe de Annona cherimola, Annona muricata („soursop”), Annona reticulata (inimă de bou) și Annona squamosa;

6.

diverse specii de păpălău sau de „Physalis” (fructe de Physalis alkekengi sau de Physalis pubescens);

7.

flacourtia”, numite și prune de Madagascar sau prunele guvernatorului (Flacourtia cataphracta și Idesia polycarpa);

8.

moșmoane (fructe de Mespilus germanica) și moșmoane de Japonia (fructe de Eriobotrya japonica);

9.

fructe de la diverse specii de Sapotaceae, de exemplu fructele de sapotier (fructe de Lucuma mammosa), dar sunt excluse sapotilele care se clasifică la subpoziția 0810 90 20;

10.

speciile comestibile de Actinidia, altele decât kiwi (Actinidia chinensis Planch. sau Actinidia deliciosa), care se clasifică la subpoziția 0810 50 00;

11.

fructele de la diverse specii de Sapindaceae, de exemplu fructele de Nephelium lappaceum, litchi aurii (fructe de Nephelium mutabile), dar sunt excluse litchi (fructe de Litchi chinensis) care se clasifică la subpoziția 0810 90 20.

0811

Fructe, fierte sau nu în apă sau în abur, congelate, chiar cu adaos de zahăr sau alți îndulcitori

Termenul „congelate”, astfel cum este definit în Notele explicative ale Sistemului armonizat aferente prezentului capitol al doilea paragraf, trebuie înțeles, de asemenea, din perspectiva criteriilor stabilite în hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene în cauza 120/75. Prin analogie, în urma interpretării acestor criterii de către Curte în hotărârea sa în cauza C-423/09, procesul congelării trebuie să determine modificări substanțiale și ireversibile, rezultatul fiind că produsul nu mai este în starea sa naturală.

Prin urmare, produsele sunt „congelate” atunci când, după ce fac obiectul procesului de congelare, suferă modificări ireversibile ca rezultat al acestui proces, mai ales în ceea ce privește structura celulelor, consecința fiind că aceste produse nu mai sunt în starea lor naturală, nici după ce încep să se decongeleze, nici după ce s-au decongelat complet.

A se vedea nota complementară 1 de la prezentul capitol privind subpozițiile care se referă la un anumit conținut de zahăr.

0811 20 31

Zmeură

A se vedea nota explicativă de la subpoziția 0810 20 10.

0811 20 39

Coacăze negre

A se vedea nota explicativă de la subpoziția 0810 30 10.

0811 20 51

Coacăze roșii

A se vedea nota explicativă de la subpoziția 0810 30 30.

CAPITOLUL 9

CAFEA, CEAI, MATE ȘI MIRODENII

Considerații generale

Clasificarea mirodeniilor, amestecate între ele sau cu adaos de alte substanțe, se face în conformitate cu nota 1 de la prezentul capitol.

În conformitate cu această notă, amestecurile de mirodenii cu alte substanțe, care nu mai au caracterul esențial de mirodenii, sunt excluse din prezentul capitol. În cazurile în care acestea constituie condimente sau amestecuri de condimente, se clasifică la poziția 2103. Pentru amestecurile utilizate direct la aromatizarea băuturilor sau la prepararea extractelor folosite la fabricarea băuturilor, compuse din mirodenii și din plante, părți de plante, semințe sau fructe (întregi, tăiate, sfărâmate sau măcinate) din specii care aparțin altor capitole (7, 11, 12 etc.), a se vedea Notele explicative ale Sistemului armonizat, considerațiile generale de la capitolul 9, al șaselea și al șaptelea paragraf.

Spărturile și deșeurile care rezultă în general la recoltarea mirodeniilor și în timpul operațiunilor ulterioare acesteia (de exemplu triere, uscare), al depozitării sau al transportului, se clasifică drept produse „nici sfărâmate, nici zdrobite”, cu excepția produselor care pot fi recunoscute (de exemplu după omogenitatea lor) ca provenind dintr-o sfărâmare intenționată.

Expresia „sfărâmate sau pulverizate” utilizată pentru diverse poziții ale prezentului capitol nu se referă la produsele tăiate în bucăți.

0901

Cafea, chiar prăjită sau decafeinizată; coji și pelicule de cafea; înlocuitori de cafea care conţin cafea, indiferent de proporțiile amestecului

0901 11 00 și 0901 12 00

Cafea neprăjită

Se clasifică la aceste subpoziții orice formă de cafea neprăjită, decafeinizată sau nu (inclusiv semințele sau spărturile separate prin sortare sau prin cernere etc.), chiar și altele decât cele pentru consum (de exemplu extractele de cafea).

0901 11 00

Nedecafeinizată

Se clasifică la această subpoziție cafeaua neprăjită care nu a suferit nici o operațiune de extracție a cafeinei.

0901 12 00

Decafeinizată

Se clasifică la această subpoziție cafeaua neprăjită care a suferit un tratament de extracție a cafeinei. De obicei, cafeaua care a suferit un astfel de tratament are un conținut de cafeină calculat în greutate substanță uscată de cel mult 0,2 %.

0901 21 00 și 0901 22 00

Cafea prăjită

Se clasifică la aceste subpoziții cafeaua menționată în nota explicativă de la subpozițiile 0901 11 00 și 0901 12 00, prăjită, chiar lucioasă, măcinată sau comprimată.

0901 21 00

Nedecafeinizată

Nota explicativă de la subpoziția 0901 11 00 se aplică mutatis mutandis.

0901 22 00

Decafeinizată

Nota explicativă de la subpoziția 0901 12 00 se aplică mutatis mutandis.

0901 90 10

Coji și pelicule de cafea

Prin coji se înțelege învelișul subțire care, în interiorul boabelor, cuprinde semințele, de obicei în număr de două.

Peliculele sunt constituite din tegumentul care înconjoară fiecare bob și care este eliminat în timpul prăjirii.

0901 90 90

Înlocuitori de cafea care conţin cafea

Se clasifică la această subpoziție produsele menționate în Notele explicative ale Sistemului armonizat aferente poziției 0901 primul paragraf punctul 5. Aceste amestecuri pot fi prezentate măcinate sau nemăcinate sau chiar comprimate.

0904

Piper (din genul Piper ); ardei din genul Capsicum sau din genul Pimenta , uscat sau măcinat sau pulverizat

0904 11 00

Nemăcinat și nepulverizat

Se clasifică la această subpoziție produsele menționate în Notele explicative ale Sistemului armonizat aferente poziției 0904 punctul 1. Boabele sparte și sfărâmate de piper se clasifică la această subpoziție, în cazul în care este evident că nu au fost sparte sau sfărâmate intenționat. De asemenea, praful de mirodenii sau deșeurile constând din piper impur se clasifică la această subpoziție.

Se clasifică la această subpoziție piperul verde conservat într-o soluție de oțet sau în saramură, chiar cu adaos de cantități mici de acid citric.

0904 21 10 și 0904 22 00

Ardei din genul Capsicum sau din genul Pimenta

Se clasifică la aceste subpoziții produsele menționate în Notele explicative ale Sistemului armonizat aferente poziției 0904 punctul 2, cu condiția să fie uscate sau sfărâmate sau măcinate.

0904 21 10

Ardei grași ( Capsicum annuum )

Ardeii de la prezenta subpoziție (Capsicum annuum) au dimensiuni relativ mari și aromă dulce (fără gust arzător). Pot avea culori diferite. Se clasifică la această subpoziție numai ardeii uscați, fie întregi, fie bucăți, dar nu sfărâmați și nici măcinați.

0906

Scorțișoară și flori de scorțișoară

0906 11 00 și 0906 19 00

Nemăcinate și nepulverizate

Se clasifică, de exemplu, la această subpoziție:

1.

batoane care constau din fâșii de scoarță de scorțișoară, rulate și încastrate unele în altele, cu o lungime care poate atinge 110 cm;

2.

bucăți rezultate din secționarea batoanelor de scorțișoară la o anumită lungime (de exemplu de 5-10 cm);

3.

bucăți de scoarță de diferite lungimi și grosimi, care se numesc și „quillings” (fragmente și deșeuri rezultate din fracționarea scorțișoarei în bastonașe de lungimi determinate) și deșeuri de scorțișoară numite „featherings” sau „chips” (particule mici de scorțișoară obținute în timpul cojirii, utilizate mai ales la fabricarea esenței de scorțișoară).

0906 11 00

Scorțișoară ( Cinnamomum zeylanicum Blume )

A se vedea Notele explicative ale Sistemului armonizat aferente subpoziției 0906 11.

0907

Cuișoare (fructe întregi, cuișoare și codițe)

Se clasifică la această poziție, de asemenea, și produsele sfărâmate sau măcinate.

0908

Nucșoară, mirodenie din coaja uscată a nucșoarei și cardamom

0908 11 00

Nepisată și nemăcinată

A se vedea Notele explicative ale Sistemului armonizat aferente poziției 0908 litera (a).

Se clasifică la această subpoziție nucșoara, care este sămânța de nucșor (Myristica fragrans).

Se clasifică, de asemenea, la această subpoziție nucșoara întreagă utilizată la fabricarea industrială a uleiurilor esențiale sau a rezinoidelor, adesea tratată cu lapte de var pentru protejarea împotriva insectelor, dar și nucșoara de calitate inferioară numită nucă pipernicită și cea care a fost spartă sau strivită în timpul recoltării și care este comercializată sub denumirea de „deșeuri”, „BWP” (broken, wormy, punky) sau „defective”.

0908 21 00 și 0908 22 00

Mirodenie din coaja uscată a nucșoarei

A se vedea Notele explicative ale Sistemului armonizat aferente poziției 0908 litera (b).

0908 31 00 și 0908 32 00

Cardamom

A se vedea Notele explicative ale Sistemului armonizat aferente poziției 0908 litera (c), punctele 1-4.

0909

Semințe de anason, de badian, de fenicul, de coriandru, de chimen, de chimion; bace de ienupăr

0909 21 00 și 0909 22 00

Semințe de coriandru

A se vedea Notele explicative ale Sistemului armonizat aferente poziției 0909 primul și al treilea paragraf.

Acestea sunt semințe de formă rotundă, de culoare galben-brun deschis și cu gust dulce și puțin acrișor.

0909 31 00 și 0909 32 00

Semințe de chimen ( Cuminum cyminum )

A se vedea Notele explicative ale Sistemului armonizat aferente poziției 0909, primul și al treilea paragraf.

Aceste semințe sunt ovoidale și striate.

0909 61 00 și 0909 62 00

Semințe de anason, de badian, de chimion sau de fenicul; bace de ienupăr

A se vedea Notele explicative ale Sistemului armonizat aferente poziției 0909, primul și al treilea alineat.

Aceste semințe sunt ovoidale, alungite și striate.

0910

Ghimbir, șofran, curcumă, cimbru, frunze de dafin, curry și alte mirodenii

0910 11 00 și 0910 12 00

Ghimbir

A se vedea Notele explicative ale Sistemului armonizat aferente poziției 0910 litera (a).

Se clasifică la aceste subpoziții rizomii de ghimbir (Amomum zingiber L.), care pot fi prezentați în stare proaspătă, uscați sau tăiați. Se clasifică aici ghimbirul gri necojit (cunoscut și sub denumirea de „ghimbir negru”) și ghimbirul alb (cojit).

0910 20 10 și 0910 20 90

Șofran

A se vedea Notele explicative ale Sistemului armonizat aferente poziției 0910 litera (b).

0910 30 00

Curcumă

A se vedea Notele explicative ale Sistemului armonizat aferente poziției 0910 litera (c).

Curcuma rotundă este constituită dintr-un tubercul principal, gros și rotund, și curcuma lungă este constituită din ramificațiile laterale, care sunt ovoidale sau cilindrice, ale acestui tubercul.

0910 91 05 - 0910 91 90

Amestecuri menționate la nota 1 (b) de la prezentul capitol

A se vedea Notele explicative ale Sistemului armonizat aferente poziției 0910, literele (e) și (g).

0910 91 05

Curry

Pudrele de curry sunt descrise în Notele explicative ale Sistemului armonizat aferente poziției 0910 litera (e); adăugarea ca ingrediente minore a altor produse (de exemplu sare, semințe de muștar, făină de legume) nu schimbă clasificarea acestor amestecuri.

0910 99 31 - 0910 99 39

Cimbru

Se clasifică aici cimbrul de diverse specii (Thymus vulgaris, Thymus zygis, Thymus serpyllum L. sau cimbru sălbatic), uscat sau nu.

0910 99 31

Cimbrişor ( Thymus serpyllum L.)

Se clasifică aici numai cimbrul din specia Thymus serpyllum L.

0910 99 33

Altele

Se clasifică la această subpoziție, de exemplu, frunzele și florile culese și uscate de Thymus vulgaris sau de Thymus zygis.

0910 99 50

Frunze de dafin

Se clasifică la acest cod frunzele de dafin (Laurus nobilis), uscate sau nu.

0910 99 91 și 0910 99 99

Altele

Se clasifică la aceste subpoziții (Anethum graveolens), și Kani care este un produs al fructului de Xylopia aethiopica.

Cu toate acestea, în ciuda utilizării lor în mod obișnuit ca mirodenii, sunt excluse de la aceste subpoziții următoarele produse:

a)

semințele de muștar (poziția 1207);

b)

toate tipurile de rizomi de galanga (poziția 1211);

c)

produsele numite „șofran bastard” sau „șofran fals”, de o culoare roșie mai intensă decât șofranul veritabil și care constă în flori de șofrănaș, Carthamus tinctorius sau Carthamus oxyacantha sau Carthamus palaestinus (poziția 1404).

Numeroase plante aromatice, care nu constituie condimente propriu-zise, sunt excluse de la acest capitol și se clasifică în special la capitolele 7 și 12 (a se vedea notele explicative de la aceste capitole).

CAPITOLUL 10

CEREALE

Considerații generale

Spicele de cereale uscate (de exemplu de porumb) care au fost albite, vopsite, impregnate sau altfel tratate în vederea folosirii lor ca ornament se clasifică la subpoziția 0604 90 99.

Cerealele se clasifică la acest capitol chiar dacă au suferit un tratament termic cu scop de conservare care a antrenat gelatinizarea parțială a amidonului și uneori spargerea bobului. Gelatinizarea parțială (pregelatinizarea) are loc în timpul procesului de uscare și nu afectează decât o mică parte a boabelor. Scopul tratamentului nu este această transformare a amidonului, aceasta nefiind decât un efect secundar. Expresia „altfel prelucrate” din cadrul notei 1 B) de la capitolul 10.

1001

Grâu și meslin

1001 11 00 și 1001 19 00

Grâu dur

A se vedea nota 1 de subpoziție de la prezentul capitol și notele explicative ale Sistemului armonizat de la poziția 1001 primul paragraf punctul 2.

1001 91 20

Grâu comun și meslin

Boabele destinate însămânțării sunt selecționate și se disting în general prin modul lor de ambalare (de exemplu în saci prevăzuți cu etichete care precizează destinația lor) și prin prețul mult mai ridicat.

Aceste semințe pot fi tratate în vederea protejării contra paraziților sau a păsărilor după însămânțare.

1003

Orz

1003 10 00

Destinat însămânțării

A se vedea nota explicativă de la subpoziția 1001 91 20.

1006

Orez

A se vedea nota complementară 1 de la prezentul capitol.

1008

Hrișcă, mei, semințe de iarba-cănărașului ( Phalaris canariensis ); alte cereale

1008 60 00

Triticale

Triticalele sunt cereale hibride care provin din încrucișarea grâului cu secara. Boabele sunt în general mult mai mari și mult mai alungite decât cele de secară și adesea mult mai mari și mai alungite decât cele de grâu; au un înveliș cu încrețituri.

CAPITOLUL 11

PRODUSE ALE INDUSTRIEI MORĂRITULUl; MALȚ; AMIDON ȘI FECULE; INULINĂ; GLUTEN DE GRÂU

Nota complementară 2

În ceea ce privește nuca de cocos, nota complementară 2 de la prezentul capitol se aplică numai făinii, grișului și pudrei de nucă de cocos. Nuca de cocos deshi dratată și sfărâmată este clasificată la subpoziția 0801 11 00 și nu intră în dome niul de aplicare al poziției 1106, chiar dacă îndeplinește criteriile stabilite la litera (b) a notei complementare 2 din prezentul capitol.

Nuca de cocos deshidratată și sfărâmată este prezentată sub formă de felii, frag mente mici sau fâșii subțiri. Făina, grișul sau pudra de nucă de cocos constă în particule fine.

 

1101 00

Făină de grâu sau de meslin

A se vedea nota 2 de la prezentul capitol.

Făina de la această poziție poate să conțină cantități mici de sare (în general de cel mult 0,5 %) și cantități mici de amilază, de germeni măcinați și de malț prăjit.

1102

Făină de cereale, alta decât de grâu sau de meslin

A se vedea nota 2 de la prezentul capitol.

Făina de la această poziție poate să conțină cantități mici de sare (în general de cel mult 0,5 %) și cantități mici de amilază, de germeni măcinați și de malț prăjit.

1102 20 10 și 1102 20 90

Făină de porumb

Pentru determinarea conținutului de substanțe grase, se aplică, în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 1748/85 al Comisiei (JO L 167, 27.6.1985, p. 26), metoda analitică prezentată în la partea H din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 152/2009 al Comisiei (JO L 054, 26.2.2009, p. 1).

Aceste subpoziții includ, de asemenea, făina de porumb descrisă sub denumirea de „făină masa”, care se obține prin „nixtamalizare”, metodă caracterizată printr-o fază de coacere și înmuiere a boabelor de porumb într-o soluție de hidroxid de calciu, urmată de uscare și măcinare.

Orice procesare suplimentară, cum ar fi prăjirea, conduce la excluderea produsului de la poziția 1102 (în general Capitolul 19).

1103

Crupe, griș și aglomerate sub formă de pelete, din cereale

1103 11 10 - 1103 19 90

Crupe, griș

1.

A se vedea notele 2 și 3 de la prezentul capitol.

2.

A se vedea Notele explicative ale Sistemului armonizat aferente poziției 1103 primele șase paragrafe.

3.

Produsele care corespund criteriilor de cernere de la nota 3 a prezentului capitol se clasifică la poziția 1104.

Produsele care nu corespund criteriilor de cernere din nota 3 de la prezentul capitol, dar care au fost supuse unui tratament de lustruire, prezentate sub formă de fragmente de semințe rotunjite, se clasifică la una din subpozițiile poziției 1104 unde se clasifică semințele lustruite.

1103 13 10 și 1103 13 90

De porumb

Pentru determinarea conținutului de substanțe grase, a se vedea nota explicativă a subpozițiilor 1102 20 10 și 1102 20 90.

Aceste subpoziții includ, de asemenea, crupe și făina de porumb descrisă sub denumirea de „făină masa” care se obține prin „nixtamalizare”, metodă caracterizată printr-o fază de coacere și înmuiere a boabelor de porumb într-o soluție de hidroxid de calciu, urmată de uscare și măcinare.

Orice procesare suplimentară, cum ar fi prăjirea, conduce la excluderea produsului de la poziția 1103 (în general capitolul 19).

1103 20 25 - 1103 20 90

Aglomerate sub formă de pelete

A se vedea Notele explicative ale Sistemului armonizat aferente poziției 1103, ultimul paragraf.

1104

Boabe de cereale altfel prelucrate (de exemplu decojite, presate, sub formă de fulgi, lustruite, tăiate sau zdrobite), cu excepția orezului de la poziția 1006 ; germeni de cereale, întregi, presați, sub formă de fulgi sau zdrobiți

Fulgii care se clasifică la subpozițiile 1104 12 90, 1104 19 69 și 1104 19 91 sunt boabele care au fost curățate de coajă și aplatizate.

1104 22 40 - 1104 29 89

Alte boabe prelucrate (de exemplu decojite, lustruite, tăiate sau zdrobite)

A se vedea Notele explicative ale Sistemului armonizat aferente poziției 1104 al doilea paragraf punctele 2-5.

1104 22 50

Lustruite

În afară de semințele lustruite menționate în Notele explicative ale Sistemului armonizat aferente poziției 1104 al doilea paragraf punctul 4, se clasifică la această subpoziție și fragmentele de semințe care au fost supuse unui tratament de lustruire și se prezintă sub formă de granule rotunde.

1104 22 95

Altele

Se clasifică la prezenta subpoziție produsele obținute din fragmentarea boabelor de cereale nedecojite și care nu corespund criteriilor de cernere menționate în nota 3 de la acest capitol.

1104 23 40

Decojite (decorticate), chiar tăiate sau zdrobite; lustruite

Pentru termenul „lustruite”, a se vedea nota explicativă de la subpoziția 1104 22 50.

1104 23 98

Altele

A se vedea nota explicativă de la subpoziția 1104 22 95.

Spărturile de boabe de porumb colectate la cernerea boabelor de porumb nedecojite și spălate și care corespund criteriilor stabilite în nota 2.A de la prezentul capitol se clasifică la această subpoziție ca „semințe numai zdrobite”.

1104 29 05

Lustruite

A se vedea nota explicativă de la subpoziția 1104 22 50.

1104 29 08

Altele

A se vedea nota explicativă de la subpoziția 1104 22 95.

1104 29 30

lustruite

A se vedea nota explicativă de la subpoziția 1104 22 50.

1104 29 51 - 1104 29 59

Numai zdrobite

A se vedea nota explicativă de la subpoziția 1104 22 95.

1104 30 10 și 1104 30 90

Germeni de cereale, întregi, presați, sub formă de fulgi sau zdrobiți

A se vedea Notele explicative ale Sistemului armonizat aferente poziției 1104 al doilea paragraf punctul 6.

1106

Făină, griș și pudră din legume păstăi uscate, de la poziția 0713 , din sago sau din rădăcini sau tuberculi de la poziția 0714 și din produsele de la capitolul 8

Termenii „făină”, „griș” și „pudră” sunt definiți în nota complementară 2 de la acest capitol.

Sunt excluse de la această poziție produsele care se prezintă sub formă de pastă.

1107

Malț, chiar prăjit

1107 10 11 - 1107 10 99

Neprăjit

Se clasifică la aceste subpoziții orice malț care are o activitate diastazică necesară zaharificării amidonului din semințe. Acesta poate fi malț verde, malț aerat, malț uscat, acesta din urmă fiind subdivizat adesea, în scop comercial, în malț de culoare deschisă (tip Pilsen) sau malț de culoare închisă (tip München).

Aceste subpoziții includ, de asemenea, malțul verde destinat consumului uman și consumat în același mod ca și germenii de legume, fiind vorba de semințe de cereale care au început să germineze, dar nu au fost încă uscate.

Malțul întreg de la aceste subpoziții se caracterizează printr-un miez făinos, alb și sfărâmicios. Cu toate acestea, în cazul malțului de culoare închisă (tip München), este posibil ca la aproximativ 10 % din semințe culoarea miezului să varieze de la galben până la maro. Miezul are o consistență uscată și sfărâmicioasă. Prin măcinare rezultă o pudră fină la atingere.

1107 20 00

Prăjit

Se clasifică la această subpoziție orice malț la care activitatea diastazică a fost redusă sau complet înlăturată în urma prăjirii și care, în consecință, nu intervine în timpul procesului de fabricare a berii decât ca aditiv al malțului neprăjit, pentru a da berii o culoare și un gust particular.

Culoarea semințelor acestui malț variază de la alb murdar până la negru, în funcție de tipul acestuia.

Se clasifică la această subpoziție:

1.

malțul prăjit care a fost prăjit fără o zaharificare prealabilă sau după o zaharificare parțială în conformitate cu gradul de umiditate al malțului de culoare deschisă care a fost folosit. Acest malț are suprafața exterioară lucioasă și endosperma este neagră, fără aspect sticlos;

2.

malțul caramelizat la care zahărul format prin zaharificarea prealabilă a fost caramelizat. Acest malț are o culoare galben mat până la maro deschis. La cel puțin 90 % din boabe, endosperma are un aspect sticlos și o culoare alb murdar până la maro închis. Activitatea diastazică este parțial întâlnită la malțul caramelizat foarte deschis la culoare. Poate exista un procent de 10 % boabe necaramelizate.

CAPITOLUL 12

SEMINȚE ȘI FRUCTE OLEAGINOASE; SEMINȚE ȘI FRUCTE DIVERSE; PLANTE INDUSTRIALE SAU MEDICINALE; PAIE ȘI FURAJE

1201

Boabe de soia, inclusiv sfărâmate

Boabele de soia (semințele de Glycine max) sunt asemănătoare unor boabe de fasole mai mici și culoarea lor variază între maro, verde și negru. Practic sunt lipsite de amidon, dar au un conținut ridicat în proteine și în grăsimi.

Se va avea în vedere în mod special clasificarea anumitor boabe comercializate sub denumirea de „green soya beans” sau „green beans”. Acestea, de obicei, nu sunt boabe de soia, ci de fasole, care se clasifică la poziția 0713.

1202

Arahide, neprăjite şi nici altfel preparate termic, chiar decorticate sau sfărâmate

Boabele de arahide (Arachis hypogaea) au un conținut ridicat de grăsimi.

1205

Semințe de rapiță sau de rapiță sălbatică, chiar sfărâmate

1205 10 10 și 1205 10 90

Semințe de rapiță sau de rapiță sălbatică cu un conținut redus de acid erucic

A se vedea nota de subpoziție 1 de la prezentul capitol și Notele explicative ale Sistemului armonizat aferente poziției 1205.

1206 00

Semințe de floarea-soarelui, chiar sfărâmate

1206 00 91

Decorticate; în coji cu dungi albe sau gri

Semințele de floarea-soarelui clasificate la această subpoziție sunt de obicei utilizate în cofetărie, pentru hrana păsărilor sau pentru a fi consumate ca atare. În general, lungimea lor este egală cu jumătate din lungimea cojii, care poate depăși 2 centimetri. Aceste semințe au în mod normal un conținut în ulei de aproximativ 30-35 % din greutate.

1206 00 99

Altele

Se clasifică la această subpoziție, de exemplu, semințele de floarea-soarelui destinate fabricării uleiului pentru consum uman. Sunt prezentate de obicei cu coaja lor care are o culoare neagră, uniformă. În general, lungimea seminței și cea a cojii sunt aproximativ egale. Aceste semințe au în mod normal un conținut în ulei de aproximativ 40-45 % din greutate.

1207

Alte seminţe şi fructe oleaginoase, chiar sfărâmate

1207 40 10 și 1207 40 90

Semințe de susan

Se clasifică la aceste subpoziții semințele de la diverse varietăți de susan (Sesamum indicum).

1207 50 10 și 1207 50 90

Semințe de muștar

Se clasifică la aceste subpoziții semințele de la diverse specii de muștar, de exemplu muștarul alb (Sinapis alba și Brassica hirta), muștarul negru (Brassica nigra) sau muștarul indian (Brassica juncea).

1207 99 96

Altele

Fructele și semințele menționate în Notele explicative ale Sistemului armonizat aferente poziției 1207 al doilea paragraf se clasifică în general la această subpoziție, cu condiția să nu se clasifice la alte subpoziții anterioare acestei poziții.

Se clasifică, de asemenea, la această subpoziție și semințele de dovleac care au epicarp subțire, de culoare verde, și la care stratul exterior cu aspect de plută al învelișului seminței lipsește genetic (Cucurbita pepo L. convar. citrullinia Greb. var. styriaca și Cucurbita pepo L. var. oleifeira Pietsch). Dovlecii din aceste varietăți sunt cultivați în special pentru fabricarea uleiului și nu pentru a fi folosiți ca legume; semințele acestora diferă de semințele de dovleac (cultivat ca legumă) care se clasifică la subpoziția 1209 91 80.

Sunt excluse de la această subpoziție semințele de dovleac prăjite (subpoziția 2008 19 sau 2008 97).

1208

Făină și griș din fructe și semințe oleaginoase, altele decât cele de muștar

A se vedea nota 2 de la prezentul capitol.

1209

Semințe, fructe și spori, destinate însămânțării

1209 10 00

Semințe de sfeclă de zahăr

Se clasifică la această subpoziție numai semințele de sfeclă de zahăr (Beta vulgaris var. altissima).

Se clasifică aici semințele numite semințe monogerme obținute fie genetic, fie prin segmentarea glomerulelor (semințe numite segmentate sau prerărite prin smulgere), chiar acoperite cu un strat, cel mai adesea pe bază de argilă.

1209 29 60

Semințe de sfeclă furajeră ( Beta vulgaris var. alba )

Se clasifică, de asemenea, aici și semințele numite semințe monogerme obținute fie genetic, fie prin segmentarea glomerulelor (semințe numite segmentate sau prerărite prin smulgere), chiar acoperite cu un strat, cel mai adesea pe bază de argilă.

1209 30 00

Semințe de plante erbacee cultivate în principal pentru flori

Se clasifică la această subpoziție semințele de plante cultivate exclusiv sau în principal pentru flori (flori pentru tăiat, flori ornamentale etc.). Semințele din aceste specii pot fi prezentate pe un suport, de exemplu, în vată de celuloză sau în turbă. Se clasifică aici, printre altele, semințele de sângele voinicului (Lathyrus odoratus).

1209 91 80

Altele

Se clasifică la această subpoziție semințele de dovleac dacă sunt utilizate pentru însămânțare.

A se vedea, de asemenea, notele explicative de la subpoziția 1207 99 96 și de la subpoziția 1212 99 95.

1209 99 10

Semințe de arbori de pădure

Se clasifică, de exemplu, aici boabe și semințe de arbori de pădure, chiar dacă sunt destinate producției de arbori sau arbuști ornamentali în țara importatoare.

În sensul acestui cod, termenul „arbori” presupune toți arborii, arbuștii sau tufele ale căror trunchiuri, tije și ramuri au o consistență lemnoasă.

Se clasifică la această subpoziție toate semințele și fructele pentru însămânțare:

1.

de arbori din specii europene și exotice destinați împăduririi terenurilor în vederea producției de lemn, dar și pentru fixarea solului sau protecția împotriva eroziunii;

2.

de arbori folosiți ca ornament sau pentru amenajarea parcurilor, a grădinilor publice sau private sau ca arbori numiți de „aliniament” pe spațiile publice, de-a lungul bulevardelor urbane, a străzilor, canalelor etc.

Printre arborii de la punctul al doilea – care în cea mai mare parte aparțin acelorași specii ca cei de la primul punct – sunt acei arbori care sunt folosiți nu numai pentru forma lor sau pentru culoarea frunzelor lor (anumite varietăți de plop, de arțar, de conifere etc.), dar și pentru florile lor (mimoze, tamarisc, magnolii, liliac, salcâm-galben, cireș japonez, arborele lui Iuda, trandafir etc.), sau pentru culoarea vie a fructelor lor (de exemplu cireș-laur, Cotoneaster, Pyracantha sau „piracanta comună” etc.)

Cu toate acestea, sunt excluse de la această subpoziție următoarele semințe și fructe, chiar dacă sunt destinate însămânțării:

(a)

fructele sau alunele de la capitolul 8 (în special fructele cu coajă, precum castanele, nucile, alunele, nucile de Pecan, migdalele etc.);

(b)

semințe și fructe de la capitolul 9 (de exemplu semințe de ienupăr);

(c)

semințe și fructe oleaginoase de la subpozițiile 1201 până la 1207 (de exemplu jir, semințe de palmier).

De asemenea, sunt excluse de la această subpoziție:

(a)

semințele de tamarin (subpoziția 1209 99 99) și

(b)

ghinde de stejar și castane de India (subpoziția 2308 00 40).

1210

Conuri de hamei, proaspete sau uscate, chiar sfărâmate, măcinate sau sub formă de pulbere sau pelete; lupulină

1210 20 10

Conuri de hamei, sfărâmate, măcinate sau sub formă de pelete, cu un conținut ridicat de lupulină; lupulină

În afară de lupulină se clasifică la această subpoziție produsele îmbogățite în lupulină, obținute prin măcinarea conurilor de hamei după îndepărtarea mecanică a frunzelor, a tijelor, a bracteelor, a axului central al spicului.

1211

Plante și părți de plante, semințe și fructe din speciile folosite în principal în parfumerie, medicină sau ca insecticide, fungicide sau în scopuri similare, proaspete sau uscate, chiar tăiate, sfărâmate sau sub formă de pulbere

1211 20 00

Rădăcini de ginseng

Se clasifică la această subpoziție rădăcinile de Panax quinquefolium și Panax ginseng. Rădăcinile au formă cilindrică până la fusiformă, prezintă proeminențe inelare în treimea superioară și sunt de obicei divizate în mai multe ramuri. Culoarea suprafeței exterioare variază de la alb-gălbui până la galben-maroniu, în secțiune este albă, făinoasă (sau dură, ca o suprafață cornoasă, în cazul în care a fost supusă unui tratament cu apă clocotită). Se clasifică la această subpoziție, de asemenea, și rădăcinile de ginseng sparte sau măcinate.

1211 90 30

Semințe de tonka

Se clasifică la această subpoziție semințele de Dipteryx odorata (familia Leguminosae), care se mai numesc și semințe de tonka, nuci de „coumaru”, nuci de gaiac. Conțin cumarină și sunt utilizate în industria parfumurilor și pentru fabricarea esențelor pentru băuturile dietetice.

1211 90 86

Altele

Se clasifică, de exemplu, la această subpoziție, în cazul în care nu se clasifică la o altă subpoziție precedentă al acestei poziții, în special plantele, părțile de plante, semințele și fructele menționate în Notele explicative ale Sistemului armonizat aferente poziției 1211 al unsprezecelea paragraf, precum și următoarele:

1.

părți de plante de Cannabis, chiar în amestec cu substanțe anorganice sau organice (utilizate ca simpli diluanți);

2.

„orangette”, care sunt portocale necomestibile, căzute prematur din arbori, după înflorire, și rămase în stare uscată în vederea extragerii în principal a uleiului esențial pe care îl conțin („petit-grain”);

3.

frunze uscate de păpădie (Taraxacum officinale);

4.

măcriș uscat (Rumex acetosa);

5.

condurul-doamnei sau creson indian, uscat (Tropaeolum majus).

Sunt excluse de la această subpoziție algele (poziția 1212) și semințele de dovleac (poziția 1207 sau 1209).

1212

Roșcove, alge, sfeclă de zahăr și trestie de zahăr, proaspete, refrigerate, congelate sau uscate, chiar pulverizate; sâmburi și miez de sâmburi de fructe și alte produse vegetale (inclusiv rădăcini de cicoare neprăjite din varietatea Cichorium intybus sativum ) destinate în principal alimentației umane, nedenumite și necuprinse în altă parte

1212 21 00 și 1212 29 00

Alge

A se vedea Notele explicative ale Sistemului armonizat aferente poziției 1212 litera (B).

1212 91 20 și 1212 91 80

Sfeclă de zahăr

Se clasifică la aceste subpoziții numai sfecla nedezaharisită cu un conținut în zaharoză calculat în substanță uscată în general peste 60 % din greutate. Sfecla parțial sau total dezaharisită se clasifică la subpozițiile 2303 20 10 sau 2303 20 90.

1212 92 00

Roșcove

A se vedea Notele explicative ale Sistemului armonizat aferente poziției 1212 litera (C), primul și doilea paragraf.

1212 99 41 și 1212 99 49

Boabe de roșcove

A se vedea Notele explicative ale Sistemului armonizat aferente poziției 1212 litera (C), treilea paragraf.

1212 99 95

Altele

În afară de produsele menționate în notele explicative ale Sistemului armonizat de la poziția 1212 litera (D) al treilea, al patrulea și al cincilea paragraf, la această subpoziție se clasifică:

1.

tuberculi de „koniaku”, întregi, măcinați sau sparți;

2.

„polen de flori”, constituit din polen recoltat de albine și aglutinat sub formă de cocoloașe cu ajutorul nectarului, al mierii și al sucului secretat.

Semințele de dovleac (pozițiile 1207 sau 1209) sunt excluse de la această subpoziție, cu excepția semințelor decorticate de dovleac care trebuie clasificate la poziția 1212 în conformitate cu dispozițiile stabilite în Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene în cauza C-229/06.

1214

Gulii furajere, sfeclă furajeră, rădăcini furajere, fân, lucernă, trifoi, sparcetă, varză furajeră, lupin, măzăriche și alte produse furajere similare, chiar aglomerate sub formă de pelete

1214 90 10

Sfeclă furajeră, gulii furajere și alte rădăcini furajere

Se clasifică la această subpoziție:

1.

sfecla furajeră (Beta vulgaris var. alba.);

2.

gulii furajere (Brassica napus var. napobrassica);

3.

alte rădăcini furajere (de exemplu napi furajeri și morcovi furajeri).

Diversele specii de topinambur (de exemplu Helianthus tuberosus) se clasifică la poziția 0714, chiar dacă păstârnacul (Pastinaca sativa) este considerat o legumă de la capitolul 7 (poziția 0706 în stare proaspătă sau refrigerată).

CAPITOLUL 13

GUME, RĂȘINI ȘI ALTE SEVE ȘI EXTRACTE VEGETALE

1301

Șelac; gume, rășini, gume-rășini și oleorășini (de exemplu balsamuri), naturale

1301 20 00

Gumă arabică

Guma arabică se prezintă sub formă de lacrimi sau bucăți gălbui ori roșiatice, translucide, solubile în apă, insolubile în alcool.

1302

Seve și extracte vegetale; substanțe pectice, pectinați și pectați; agar-agar și alte mucilagii și agenți de mărire a vâscozității, derivate din produse vegetale, chiar modificate

Extractele vegetale de la poziția 1302 sunt materiale vegetale brute neprelucrate, obținute, de exemplu, prin extracție cu solvenți, care nu au fost modificate sau procesate chimic. Totuși, se permit adăugarea de aditivi inerți (de exemplu, agenții antiaglomeranți) și procesarea legată de standardizare sau tratamentul fizic, precum uscarea sau filtrarea.

1302 11 00

Opiu

A se vedea Notele explicative ale Sistemului armonizat aferente poziției 1302 litera (A) punctul 1.

1302 12 00

Din lemn dulce

A se vedea Notele explicative ale Sistemului armonizat aferente poziției 1302 litera (A) punctul 2.

1302 19 70

Altele

A se vedea Notele explicative ale Sistemului armonizat aferente poziției 1302 litera (A) punctele 4-20.

1302 20 10 și 1302 20 90

Substanțe pectice, pectinați și pectați

Se clasifică la această subpoziție produsele menționate în notele explicative ale Sistemului armonizat de la poziția 1302 litera (B).

1302 31 00

Agar-agar

A se vedea Notele explicative ale Sistemului armonizat aferente poziției 1302 litera (C) punctul 1.

1302 32 10 și 1302 32 90

Mucilagii și agenți de mărire a vâscozității, derivați din roşcove, din boabe de roșcove sau din semințe de guar, chiar modificaţi

A se vedea notele explicative ale Sistemului armonizat aferente poziției 1302 litera (C) punctul 2.

Sunt excluse de la aceste subpoziții endospermele de semințe de guara („guar splits”), prezentate sub formă de fulgi mici, neregulați, de culoare galben deschis (poziția 1404).

1302 39 00

Altele

În afară de produsele menționate în Notele explicative ale Sistemului armonizat aferente poziției 1302 litera (C) punctele 3-5, subpoziția mai cuprinde:

1.

extract preparat din alge Furcellaria fastigiata recoltate pe coastele Danemarcei, care este obținut în aceleași condiții și este prezentat în aceleași forme ca și agar-agarul;

2.

mucilagiu din semințe de gutui;

3.

mucilagiu de mușchi de munte;

4.

mușchi irlandez (carragheenina) și carrageenat de calciu, sodiu și potasiu, chiar și cu adaos de zahăr (de exemplu zaharoză, glucoză), în vederea asigurării unei activități constante în timpul utilizării. Conținutul adaosului de zahăr, în general, este de cel mult 25 %.

CAPITOLUL 14

MATERIALE PENTRU ÎMPLETIT ȘI ALTE PRODUSE DE ORIGINE VEGETALĂ, NEDENUMITE ȘI NECUPRINSE ÎN ALTĂ PARTE

1401

Materii vegetale de tipul celor folosite în principal în industria împletiturilor (de exemplu, bambus, ramuri de palmier, papură, stuf, trestie, răchită, rafie, paie de cereale curățate, albite sau vopsite, coajă de tei)

1401 10 00

Bambus

A se vedea notele explicative ale Sistemului armonizat de la poziția 1401 al doilea paragraf punctul 1.

1401 20 00

Ramuri de palmier

A se vedea notele explicative ale Sistemului armonizat de la poziția 1401 al doilea paragraf punctul 2.

1401 90 00

Altele

Se clasifică la această subpoziție produsele menționate în notele explicative ale Sistemului armonizat de la poziția 1401 al doilea paragraf punctele 3-7. Frunzele de la diverse specii de Typha (de exemplu Typha latifolia) se clasifică, de asemenea, la această subpoziție.

1404

Produse vegetale nedenumite și necuprinse în altă parte

1404 20 00

Linters de bumbac

A se vedea notele explicative ale Sistemului armonizat de la poziția 1404 al doilea paragraf litera (B).

1404 90 00

Altele

Produsele care se clasifică la această subpoziție sunt descrise ca exemplu în notele explicative ale Sistemului armonizat de la poziția 1404 al doilea paragraf literele (C) și (D).

Scaieții menționați în notele explicative ale Sistemului armonizat de la poziția 1404 al doilea paragraf litera (D) punctul 6 sunt din specia Dipsacus sativus.

Se clasifică la această subpoziție și endospermele de semințe de guara („guar splits”), prezentate sub formă de fulgi neregulați de culoare galben deschis.

SECȚIUNEA III

GRĂSIMI ȘI ULEIURI DE ORIGINE ANIMALĂ SAU VEGETALĂ; PRODUSE ALE DISOCIERII ACESTORA; GRĂSIMI ALIMENTARE PRELUCRATE; CEARĂ DE ORIGINE ANIMALĂ SAU VEGETALĂ

CAPITOLUL 15

GRĂSIMI ȘI ULEIURI DE ORIGINE ANIMALĂ SAU VEGETALĂ; PRODUSE ALE DISOCIERII ACESTORA; GRĂSIMI ALIMENTARE PRELUCRATE; CEARĂ DE ORIGINE ANIMALĂ SAU VEGETALĂ

Considerații generale

În sensul subpozițiilor de la acest capitol, prin „utilizări industriale” se înțeleg acele utilizări care implică transformarea produsului de bază.

În schimb, prin „utilizări tehnice”, în sensul subpozițiilor de la acest capitol, se înțeleg acele utilizări care nu implică o astfel de transformare.

Nu sunt considerate „utilizări industriale” și nici „utilizări tehnice” tratamente ca epurarea, rafinarea sau hidrogenarea.

Chiar și produsele proprii alimentației umane pot avea utilizări tehnice sau industriale.

Subpozițiile de la acest capitol care sunt rezervate produselor destinate unor alte utilizări tehnice sau industriale decât cele pentru fabricarea produselor pentru alimentația umană cuprind uleiurile și grăsimile pentru fabricarea hranei animalelor.

Nota complementară 1 (a)

Fracția fluidă de uleiuri vegetale obținută prin separarea constituenților solizi fie prin răcire, fie utilizând solvenți organici, agenți tensioactivi etc., nu poate fi considerată ulei brut.

 

1502

Grăsimi de animale din speciile bovine, ovine sau caprine, altele decât cele de la poziția 1503

Poziția cuprinde, pe lângă seul topit, seul brut, și anume seul aflat în membrana celulară proprie.

În consecință poziția cuprinde:

1.

seul brut, netopit (seu de abator, seu de măcelărie, seu rezultat de la pregătirea mațelor);

2.

seul topit, care cuprinde:

(a)

seul numit „primul suc”, care este seul comestibil de cea mai bună calitate;

(b)

jumările;

(c)

„grăsimile acide” obținute prin fierberea grăsimii brute de cea mai slabă calitate într-o soluție apoasă de acid sulfuric care hidrolizează substanțele albuminoide din țesuturi, eliberând astfel grăsimea;

3.

grăsimile obținute din oase sau din resturi de animale din speciile bovine, ovine sau caprine.

Cu toate acestea, poziția nu cuprinde uleiurile din oase sau din măduvă și uleiurile din copite (poziția 1506 00 00).

1503 00

Stearină din untură, ulei de untură, oleostearină, oleomargarină și ulei de seu, neemulsionate, neamestecate și nici altfel preparate

1503 00 11 și 1503 00 19

Stearină din untură și oleostearină

La aceste subpoziții se clasifică produsele descrise în Notele explicative ale Sistemului armonizat aferente poziției 1503, al doilea și penultimul paragraf.

1503 00 30

Ulei de seu, destinat utilizărilor industriale, altul decât cel destinat fabricării produselor pentru alimentația umană

Se clasifică la această subpoziție produsele descrise în Notele explicative ale Sistemului armonizat aferente poziției 1503, al cincilea paragraf, cu condiția să fie destinate altor utilizări industriale decât fabricarea produselor pentru alimentația umană (a se vedea Considerațiile generale de la capitolul 15).

1503 00 90

Altele

Pe lângă produsele descrise în Notele explicative ale Sistemului armonizat aferente poziției 1503 al treilea și al patrulea paragraf, această subpoziție mai cuprinde uleiul de seu care nu corespunde condițiilor stabilite la subpoziția 1503 00 30, de exemplu uleiul de seu destinat utilizărilor tehnice.

1504

Grăsimi și uleiuri și fracțiunile acestora, de pește sau de mamifere marine, chiar rafinate, dar nemodificate chimic

A se vedea Notele explicative ale Sistemului armonizat aferente prezentul capitol Considerațiile generale litera (A) al șaselea și al șaptelea paragraf.

1504 10 10 - 1504 10 99

Uleiuri din ficat de pește și fracțiunile acestora

A se vedea Notele explicative ale Sistemului armonizat aferente poziției 1504 al doilea paragraf.

1504 10 10

Cu un conținut de vitamina A egal sau mai mic de 2  500 unități internaționale per gram

În general, conținutul de vitamina A din uleiul de ficat obținut din familia Gadidae [cod, egrefin, mihalț de mare, merlucius (Gadus merlangus) etc.] este de cel mult 2  500 unități internaționale per gram.

1504 10 91 și 1504 10 99

Altele

În general, conținutul de vitamina A, de exemplu din uleiul de ficat de ton, de cambulă și anumite tipuri de rechin este peste 2  500 unități internaționale per gram.

Uleiurile cu conținut îmbogățit de vitamine se clasifică la această subpoziție cu condiția să nu își piardă caracterul de ulei din ficat de pește. Acesta este, de exemplu, cazul uleiului din ficat de pește cu un conținut de vitamina A de cel mult 1 00  000 unități internaționale per gram.

1504 20 10 și 1504 20 90

Grăsimi și uleiuri de pește și fracțiunile lor, altele decât uleiurile din ficat de pește

Se clasifică la aceste subpoziții grăsimi și uleiuri din toate speciile de pește și fracțiunile lor, cu excepția uleiurilor extrase numai din ficat de pește, de exemplu:

1.

uleiurile obținute din hering și din hering american (Brevoortia tyrannus – clupeid asemănător cu heringul, pescuit numai pentru extragerea uleiului);

2.

uleiurile obținute din reziduurile de la fabricarea conservelor, de o calitate scăzută față de uleiurile de mai sus. Din punct de vedere comercial, cele mai semnificative sunt uleiurile din reziduuri de clupeizi (Clupeidae), uleiuri din reziduuri de toni și bonite și uleiurile din reziduuri de salmonide;

3.

uleiuri obținute din reziduurile în urma comerțului cu pește de mare, de natură compozită și de calitate foarte scăzută;

4.

stearina de pește descrisă în Notele explicative ale Sistemului armonizat aferente poziției 1504 al cincilea paragraf.

Uleiul și grăsimea de la această poziție au mai ales utilizări tehnice și industriale, de exemplu tăbăcărie, prepararea vopselelor, a lichidelor de răcire și ungere.

1504 30 10 și 1504 30 90

Grăsimi și uleiuri de mamifere marine și fracțiunile acestora

La aceste subpoziții se clasifică, printre altele:

1.

uleiul sau grăsimea de balenă și uleiul sau grăsimea de cașalot, care sunt descrise în notele explicative ale Sistemului armonizat poziția 1504 al treilea și al patrulea paragraf;

2.

untură de mamifere marine;

3.

uleiurile de pinipede (focă, morsă, lei de mare).

La aceste subpoziții se clasifică toate uleiurile de mamifere marine și fracțiunile lor, inclusiv cele extrase din ficatul lor, de exemplu uleiul din ficat de cașalot care, fiind bogat în vitamina A, prezintă proprietăți similare cu cele ale uleiurilor din ficat de pește de la subpozițiile 1504 10 10, 1504 10 91 și 1504 10 99.

1505 00

Usuc și grăsimi derivate din acesta, inclusiv lanolina

1505 00 10

Usuc brut (suintină)

Acest produs este descris în Notele explicative ale Sistemului armonizat aferente poziției 1505 primul paragraf.

1505 00 90

Altele

Se clasifică la această subpoziție tarifară:

1.

lanolina, descrisă în Notele explicative ale Sistemului armonizat aferente poziției 1505 al doilea, al treilea și al patrulea paragraf.

2.

grăsimi derivate din grăsimea de usuc (oleina de usuc și stearina de usuc), care sunt părți lichide și, respectiv, solide obținute prin distilarea urmată de presarea grăsimii de usuc.

1506 00 00

Alte grăsimi și uleiuri de origine animală și fracțiunile acestora, chiar rafinate,dar nemodificate chimic

Poziția nu cuprinde amestecurile sau preparatele, necomestibile, din grăsime sau ulei de animale (de exemplu grăsimea de la ecarisaj) și nici amestecurile sau preparatele din grăsime și ulei de origine animală și vegetală (de exemplu grăsimea rămasă de la prăjire) (poziția 1518).

1507

Ulei de soia și fracțiunile acestuia, chiar rafinate, dar nemodificate chimic

1507 10 10 și 1507 10 90

Ulei brut, chiar demucilaginat

În sensul acestor subpoziții, pentru interpretarea termenului „brut”, a se vedea nota complementară 1 de la prezentul capitol literele (a), (b) și (c).

1507 90 10 și 1507 90 90

Altele

La aceste subpoziții se clasifică, de exemplu, uleiul rafinat de soia.

1508

Ulei de arahide și fracțiunile acestuia, chiar rafinate , dar nemodificate chimic

1508 10 10 și 1508 10 90

Ulei brut

A se vedea nota complementară 1 de la prezentul capitol literele (a) și (b).

1508 90 10 și 1508 90 90

Altele

La aceste subpoziții se clasifică, de exemplu, uleiul rafinat de arahide.

1509

Ulei de măsline și fracțiunile acestuia, chiar rafinate, dar nemodificate chimic

Uleiul de măsline de la această poziție trebuie să îndeplinească următoarele trei condiții:

1.

trebuie să provină numai din prelucrarea fructelor măslinului (Olea europaea L.);

2.

trebuie să fie obținute numai prin procedee mecanice sau alte procedee fizice (de exemplu prin presare), fără ajutorul solvenților (a se vedea nota 2 de la prezentul capitol);

3.

nu trebuie să fie reesterificate sau amestecate cu alte uleiuri, nici chiar cu uleiul din turte de măsline care se clasifică la poziția 1510 00.

1509 10 10

Ulei de măsline lampant

A se vedea nota complementară 2.B de la prezentul capitol punctul (1).

1509 10 90

Altele

A se vedea nota complementară 2.B de la prezentul capitol punctul (2).

1509 90 00

Altele

A se vedea nota complementară 2.C de la prezentul capitol.

La această subpoziție se clasifică nu numai uleiul de măsline rafinat, dar și uleiul de măsline rafinat amestecat cu uleiul virgin de măsline.

1510 00

Alte uleiuri și fracțiunile acestorar, obținute numai din măsline, chiar rafinate, dar nemodificate chimic și amestecurile acestor uleiuri sau fracțiuni cu uleiuri sau fracțiuni de la poziția 1509

Uleiurile de la această poziție trebuie să îndeplinească condiția 1 menționată în nota explicativă de la poziția 1509. Ca și uleiurile de la poziția 1509, uleiurile care se clasifică la poziția 1510 00 nu trebuie să fie reesterificate sau amestecate cu uleiuri de orice altă natură, adică cu alte uleiuri decât uleiul de măsline, dar:

pot fi extrase cu ajutorul solvenților sau prin procedee fizice;

pot fi amestecate cu uleiuri sau fracțiunile lor de la poziția 1509; amestecul cel mai uzual este amestecul din ulei rafinat din turte de măsline și din ulei de măsline virgin.

1510 00 10

Uleiuri brute

A se vedea nota complementară 2.D de la prezentul capitol.

1510 00 90

Altele

Această subpoziție cuprinde, de exemplu, uleiul rafinat din turte de măsline, precum și amestecul din ulei rafinat de turte de măsline și ulei de măsline virgin.

1511

Ulei de palmier și fracțiunile lui, chiar rafinate, dar nemodificate chimic

1511 10 10 și 1511 10 90

Ulei brut

A se vedea nota complementară 1 de la prezentul capitol literele (a) și (b).

Uleiul brut de palmier se descompune mai rapid decât alte uleiuri și prezintă, în consecință, un conținut ridicat de acizi grași liberi.

1511 90 11 și 1511 90 19

Fracțiuni solide

La aceste subpoziții se clasifică stearina de palmier.

1511 90 91 și 1511 90 99

Altele

La aceste subpoziții se clasifică, de exemplu:

1.

uleiul rafinat de palmier;

2.

fracțiunea fluidă de ulei de palmier obținută prin separarea constituenților solizi fie prin răcire, fie cu ajutorul solvenților organici sau al agenților tensioactivi. Această fracțiune fluidă (oleina de palmier) se distinge de uleiul de palmier nefracționat mai degrabă prin compoziția sa în trigliceride decât prin cea în acizi grași. De altfel, trigliceridele acizilor grași cu un număr mai mare de atomi de carbon (C52 și C54) se găsesc în concentrații mai mari în fracțiunile fluide decât în uleiurile nefracționate. În schimb, trigliceridele cu un număr relativ mai mic de atomi de carbon (C50 și C48) predomină în fracțiunea solidă.

1512

Ulei de semințe de floarea-soarelui, de șofrănaș sau de semințe de bumbac și fracțiunile acestora, chiar rafinate, dar nemodificate chimic

1512 11 91

De floarea-soarelui

A se vedea nota complementară 1 literele (a) și (b) de la prezentul capitol în corelație cu Notele explicative ale Sistemului armonizat aferente poziției 1512 litera (A).

1512 11 99

De șofrănaș

A se vedea nota complementară 1 literele (a) și (b) de la prezentul capitol în corelație cu Notele explicative ale Sistemului armonizat aferente poziției 1512 litera (B).

1512 19 90

Altele

La această subpoziție se clasifică, printre altele, uleiul rafinat de floarea-soarelui și uleiul rafinat de șofrănaș.

1512 21 10 - 1512 29 90

Ulei de semințe de bumbac și fracțiunile acestuia

A se vedea Notele explicative ale Sistemului armonizat aferente poziției 1512 litera (C).

1514

Uleiuri de rapiță, de rapiță sălbatică sau de muștar și fracțiunile acestora, chiar rafinate, dar nemodificate chimic

1514 11 10 - 1514 19 90

Uleiuri de rapiță sau de rapiță sălbatică cu conținut redus de acid erucic și fracțiunile acestora

A se vedea nota de subpoziție 1 de la prezentul capitol și Notele explicative ale Sistemului armonizat aferente poziției 1514 litera (A) al doilea paragraf a doua teză.

1515

Alte grăsimi și uleiuri fixe (grase) de origine vegetală (inclusiv ulei de jojoba) și fracțiunile acestora, chiar rafinate, dar nemodificate chimic

1515 30 10 și 1515 30 90

Ulei de ricin și fracțiunile acestuia

Uleiul de ricin mai este cunoscut sub denumirea de ulei „castor”, ulei „palma christi” sau ulei „kerva”.

Nu se clasifică la aceste subpoziții uleiul purgativ extras din semințele arborelui Jatropha curcas din familia Euphorbiaceae, denumit adesea „ulei de ricin din America” sau „ulei de ricin sălbatic” (subpozițiile 1515 90 40-1515 90 99).

1517

Margarină; amestecuri sau preparate alimentare din grăsimi sau din uleiuri de origine animală sau vegetală sau din fracțiuni ale diferitelor grăsimi sau uleiuri din prezentul capitol, altele decât grăsimile și uleiurile alimentare și fracțiunile acestora de la poziția 1516

Pentru termenul „margarină”, a se vedea Notele explicative ale Sistemului armonizat aferente subpozițiile 1517 10 și 1517 90.

1517 10 10 și 1517 10 90

Margarină, cu excepția margarinei lichide

A se vedea Notele explicative ale Sistemului armonizat aferente poziției 1517 al patrulea paragraf litera (A).

De menționat că pentru clasificarea produsului la aceste subpoziții, conținutul de apă nu este determinant.

1517 90 91

Uleiuri fixe (grase) de origine vegetală, fluide, amestecate

Această subpoziție include deasemenea amestecuri de uleiuri vegetale modificate chimic.

1521

Ceară de origine vegetală (alta decât trigliceridele), ceară de albine sau de alte insecte și spermanțet, chiar rafinată sau colorată

1521 10 00

Ceară de origine vegetală

Pe lângă ceara descrisă în Notele explicative ale Sistemului armonizat aferente poziției 1521 partea (I), se clasifică la această subpoziție ceara din cafea care se găsește în toate părțile componente ale arborelui de cafea (boabe, coaja bobului de cafea, frunze etc.) și care este de fapt un subprodus de la prepararea cafelei decafeinizate. Este de culoare neagră, cu miros de cafea și se folosește la fabricarea anumitor produse de curățat (de întreținere).

1521 90 91

Brută

La această subpoziție se clasifică ceara prezentată sub formă de fagure.

1521 90 99

Altele

La această subpoziție se clasifică ceara topită, presată sau rafinată, inclusiv albită sau colorată.

1522 00

Degras; reziduuri provenite de la tratarea grăsimilor sau a cerii de origine animală sau vegetală

1522 00 31 și 1522 00 39

Care conțin ulei cu caracteristici de ulei de măsline

A se vedea nota complementară de la prezentul capitol care precizează care sunt reziduurile care sunt excluse de la aceste subpoziții.

SECȚIUNEA IV

PRODUSE ALE INDUSTRIEI ALIMENTARE; BĂUTURI, LICHIDE ALCOOLICE ȘI OȚET; TUTUN ȘI ÎNLOCUITORI DE TUTUN PRELUCRAȚI

CAPITOLUL 16

PREPARATE DIN CARNE, DIN PEȘTE SAU DIN CRUSTACEE, DIN MOLUȘTE SAU DIN ALTE NEVERTEBRATE ACVATICE

Considerații generale

Pentru clasificarea preparatelor alimentare compozite (inclusiv așa-numitele „mâncăruri preparate”) care conțin, de exemplu, cârnați, cârnăciori, salamuri, carne, organe, pește sau crustacee, moluște sau alte nevertebrate acvatice, sau o combinație a acestor produse cu legume, spaghete, sos etc., a se vedea nota 2 de la acest capitol și Notele explicative ale Sistemului armonizat , Considerațiile generale de la capitolul 16 penultimul paragraf.

Dispozițiile notei 2 primul paragraf teza a doua (clasificarea la poziția corespunzătoare componentei care predomină în greutate) se aplică și pentru determinarea subpozițiilor. Cu toate acestea, acestea nu se aplică preparatelor care conțin ficat, clasificate la pozițiile 1601 00 și 1602 (a se vedea al doilea paragraf al notei).

Nota complementară 2

Ca regulă generală, partea din care este obținută o bucată poate fi identificată numai în cazul în care bucata tăiată are dimensiuni de cel puțin 100 × 80 × 2 milimetri.

Expresia „părți din acestea” se aplică numai acelor părți pentru care bucata tăiată din care provin (de exemplu jambon) poate fi determinată la modul pozitiv și nu prin eliminarea altor posibilități.

 

1601 00

Cârnați, cârnăciori, salamuri și produse similare, din carne, din organe sau din sânge; preparate alimentare pe baza acestor produse

Pentru clasificarea produselor la această poziție nu este un factor determinant dacă, din punct de vedere comercial, acestea sunt considerate „cârnați, cârnăciori, salamuri și produse similare”.

Preparatele din carne tocată sau fin omogenizată, care au fost turnate în cutii sau alte recipiente rigide, chiar de formă cilindrică, nu sunt considerate „cârnați, cârnăciori, salamuri” în sensul acestei poziții.

1601 00 10

Din ficat

La această subpoziție se clasifică salamurile, cârnații, cârnăciorii și produsele similare care conțin ficat, cu adaos sau nu de carne, organe, slănină, grăsime etc. cu condiția ca ficatul să confere produsului caracterul esențial. Aceste produse, în general gătite și parțial afumate, sunt recunoscute în principal prin gustul foarte specific de ficat.

1601 00 91

Cârnați, cârnăciori, salamuri și produse similare, uscați sau pentru tartine, nefierți

La această subpoziție se clasifică salamuri, cârnați și cârnăciori, nefierți, cu condiția să fi fost supuși maturării (de exemplu uscare în aer liber) și să poată fi consumați în această stare.

De asemenea, aceste produse pot fi afumate, cu condiția ca afumarea să nu cauzeze o coagulare totală a albuminelor datorată unui tratament termic cum este afumarea la temperatură ridicată.

În consecință, se clasifică la această subpoziție cârnații, cârnăciorii și salamurile care în mod normal pot fi consumați tăiați în felii (de exemplu Salami, cârnații Arles, Plockwurst), precum și cârnații, cârnăciorii și salamurile pentru tartine (de exemplu Teewurst).

1601 00 99

Altele

La această subpoziție se clasifică, printre altele:

1.

cârnați, cârnăciori, salamuri și produse similare, proaspeți, care nu au suferit procesul de maturare;

2.

cârnați, cârnăciori și salamuri gătiți, de exemplu: cârnați Frankfurt, cârnați Strasbourg, cârnați Viena, mortadella, caltaboș din carne de pasăre, caltaboș din sânge și grăsime de porc, cârnații făcuți din măruntaie cunoscuți ca „andouilles” și „andouillettes” și alte specialități similare.

1602

Alte preparate și conserve din carne, din organe sau din sânge

A se vedea nota complementară 6 litera (a) de la capitolul 2 pentru clasificarea cărnii de pasăre nepreparate termic și condimentate la capitolul 16. Pentru a se stabili dacă carnea de pasăre nepreparată termic este condimentată sau nu, se aplică metodele de testare senzorială a cărnii de pasăre nepreparate termic și condimentate, prevăzute în Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1362/2013 al Comisiei (8).

1602 10 00

Preparate omogenizate

A se vedea nota 1 de subpoziție de la prezentul capitol.

1602 20 10 și 1602 20 90

Din ficat de orice animal

La aceste subpoziții se clasifică preparatele și conservele care conțin ficat, în amestec sau nu cu carne sau alte organe, cu condiția ca ficatul să confere produsului caracterul esențial. Principalele produse de la aceste subpoziții sunt obținute din ficat de gâscă sau rață (subpoziția 1602 20 10).

1602 31 11 - 1602 39 85

De păsări de curte de la poziția 0105

La aceste subpoziții se clasifică păsările și părțile de păsări, conservate după gătire.

Aceste produse includ, printre altele:

1.

pui în aspic;

2.

jumătăți sau sferturi de pui în sos și copane întregi de curcan, gâscă sau pui, congelate sau nu;

3.

pastă de pasăre (compusă în principal din carne de pasăre la care se adaugă carne de vită, grăsime de porc, trufe și mirodenii), congelate sau nu;

4.

feluri de mâncare pe bază de carne de pasăre, care conțin, pe lângă carnea de pasăre, o garnitură de legume, orez, paste făinoase etc. ca supliment la felul de mâncare din carne. În această categorie se clasifică, de exemplu, preparatele denumite „pui cu orez”, „pui cu ciuperci”, precum și felurile de mâncare congelate pe bază de carne de pui prezentate pe un platou conținând separat felul de mâncare propriu-zis din carne și diferite alte feluri de mâncare complementare.

Pentru determinarea procentajului de carne sau de organe de pasăre, greutatea oaselor nu se ia în considerare.

1602 31 11

Care conțin numai carne de curcan nefiartă

A se vedea nota complementară 1 de la prezentul capitol.

1602 32 11

Nefierte

A se vedea nota complementară 1 de la prezentul capitol.

1602 39 21

Nefierte

A se vedea nota complementară 1 de la prezentul capitol.

1602 41 10 și 1602 41 90

Jamboane și părți din acestea

Pentru sensul termenului „părți din acestea”, a se vedea nota complementară 2 de la prezentul capitol și nota explicativă corespunzătoare.

Produsele tocate, sub formă de pastă sau fin omogenizate sunt excluse de la aceste subpoziții, chiar dacă sunt fabricate din jamboane și părți din acestea.

1602 42 10 și 1602 42 90

Spete și părți din acestea

Pentru sensul termenul „părți din acestea”, a se vedea nota complementară 2 de la prezentul capitol și nota explicativă corespunzătoare.

Produsele tocate, sub formă de pastă sau fin omogenizate, sunt excluse de la aceste subpoziții chiar dacă sunt fabricate din spete și părți din acestea.

1602 49 11 - 1602 49 50

De animale domestice din specia porcine

Pentru determinarea procentajului de carne sau de organe de orice natură, inclusiv de slănină și de grăsimi de orice natură, a se vedea Regulamentul (CEE) nr. 226/89 al Comisiei (JO L 029, 31.1.1989, p. 11).

La determinarea acestor procentaje nu se iau în considerare gelatina și sosul.

1602 49 15

Alte amestecuri care conțin jamboane, spete sau spinări și părți din acestea

Pentru sensul termenul „părți din acestea”, a se vedea nota complementară 2 de la prezentul capitol și nota explicativă corespunzătoare.

Amestecurile de la această subpoziție trebuie să conțină cel puțin una din bucățile (și/sau părți din acestea) enumerate în textul subpoziției, chiar dacă acestea nu conferă amestecului caracterul esențial. De asemenea, aceste amestecuri pot conține carne sau organe de alte animale.

1602 50 10

Nefierte; amestecuri de carne sau organe fierte și de carne sau organe nefierte

A se vedea nota complementară 1 de la prezentul capitol.

1602 50 31

„Corned beef” în recipiente închise ermetic

În sensul subpozițiilor 1602 50 31, prin expresia „în recipiente închise ermetic” se înțelege că produsele au fost introduse în recipiente care au fost etanșate, chiar vidate, pentru a împiedica aerul sau alte gaze să intre sau să iasă din recipiente. Deschiderea recipientului duce la deteriorarea iremediabilă a sistemului original de închidere ermetică.

Printre altele, la aceste subpoziții se clasifică produsele introduse în pungi de plastic închise ermetic, vidate sau nu.

1602 90 61

Nefierte; amestecuri de carne sau organe fierte și de carne sau organe nefierte

A se vedea nota complementară 1 de la prezentul capitol.

1604

Preparate și conserve din pește; caviar și înlocuitorii acestuia preparați din icre de pește

A se vedea nota 2 de subpoziție de la prezentul capitol.

1604 12 91

În recipiente închise ermetic

A se vedea nota explicativă de subpoziție 1602 50 31.

1604 14 26

File denumite „spate”

La această subpoziție se clasifică numai fileurile de pește în sensul notelor explicative ale Sistemului armonizat aferente poziției 0304 punctul 1, care prezintă următoarele trei caracteristici:

gătite;

ambalate fără adaos de lichid de completare, într-o pungă (sau folie) de plastic de tipul celor utilizate la ambalarea alimentelor, vidate sau nu sau termo-sigilate sau nu și

congelate.

1604 14 36

File denumite „spate”

A se vedea nota explicativă de subpoziție 1604 14 26.

1604 14 46

File denumite „spate”

A se vedea nota explicativă de subpoziție 1604 14 26.

1604 19 31

File denumite „spate”

A se vedea nota explicativă de subpoziție 1604 14 26.

1604 20 05

Preparate din surimi

A se vedea nota explicativă de la subpoziția 0304 93 10.

Se clasifică la această subpoziție preparatele din surimi în amestec cu alte produse (de exemplu făină, amidon, proteine, carne de crustacee, mirodenii, aromatizanți, coloranți) care au fost supuse unui tratament termic. În general se prezintă în stare congelată.

1605

Crustacee, moluște și alte nevertebrate acvatice, preparate sau conservate

A se vedea nota 2 de subpoziție de la prezentul capitol.

1605 29 00

Altele

La această subpoziție se clasifică creveți în recipiente închise ermetic (a se vedea nota explicativă de la subpoziția 1602 50 31).

1605 53 10

În recipiente închise ermetic

A se vedea nota explicativă de la subpoziția 1602 50 31.

CAPITOLUL 17

ZAHARURI ȘI PRODUSE ZAHAROASE

1701

Zahăr din trestie sau din sfeclă și zaharoză chimic pură, în stare solidă

1701 12 10 - 1701 14 90

Zahăr brut fără adaos de aromatizanți sau coloranți

A se vedea nota de subpoziție 1 de la acest capitol.

La aceste subpoziții se clasifică, printre altele:

1.

unele zaharuri nerafinate de culoare albă;

2.

zahăr brun, cu un grad scăzut de polarizare, obținut de la a doua și a treia colectare în urma procesului de fabricare a zahărului, cu o culoare ce variază de la galben la maro închis, datorată în principal melasei pe care o conține și cu un conținut de zaharoză cuprins, în general, între 85 și 98 % în greutate;

3.

zaharurile de o puritate inferioară, ce provin din procesul de rafinare sau de la fabricarea zahărului candel, de exemplu zahăr fabricat din resturi și zahăr (brun) nerafinat.

1701 12 10 și 1701 12 90

Zahăr din sfeclă

A se vedea Nota explicativă a Sistemului armonizat de la subpozițiile 1701 12, 1701 13 și 1701 14.

1701 13 10 și 1701 13 90

Zahăr din trestie-de-zahăr menționat la nota de subpoziții 2 din prezentul capitol

A se vedea Nota explicativă a Sistemului armonizat aferente subpozițiile 1701 12, 1701 13 și 1701 14.

1701 14 10 și 1701 14 90

Alt zahăr din trestie-de-zahăr

A se vedea Nota explicativă a Sistemului armonizat aferente subpozițiile 1701 12, 1701 13 și 1701 14.

1701 91 00

Cu adaos de aromatizanți sau coloranți

Zaharurile aromatizate sau cu adaos de coloranți se clasifică la această subpoziție chiar dacă au un conținut de zaharoză sub 99,5 % în greutate.

1701 99 10

Zahăr alb

Termenul „zahăr alb” este definit în nota complementară 2 de la acest capitol.

Zahărul alb de la această subpoziţie este zahărul, rafinat sau nu, a cărui culoare este, în general, albă, datorită conținutului ridicat de zaharoză (de cel puțin 99,5 % din greutate).

Pentru determinarea conţinutului de zaharoză a zahărului alb așa cum este definit de nota complementară 3 de la capitolul 17, se aplică metoda polarimetrică stabilită prin Directiva 79/796/CEE, anexa II, metoda 10 (JO L 239, 22.9.1979, p. 24).

1702

Alte zaharuri, inclusiv lactoza, maltoza, glucoza și fructoza (levuloza), chimic pure, în stare solidă; siropuri de zahăr la care nu s-au adăugat aromatizanți sau coloranți; înlocuitori de miere, chiar amestecați cu miere naturală; zaharuri și melase caramelizate

1702 11 00 și 1702 19 00

Lactoză și sirop de lactoză

A se vedea Notele explicative ale Sistemului armonizat aferente poziției 1702 litera (A) punctul 1 și litera (B) primul paragraf.

1702 30 10

Izoglucoză

A se vedea nota complementară 5 de la acest capitol.

1702 30 50 și 1702 30 90

Altele

Pentru calcularea procentului de glucoză în greutate, prin expresia „în stare uscată” se înțelege că apa nelegată (liberă) și apa de cristalizare sunt excluse.

1702 40 10

Izoglucoză

A se vedea nota complementară 5 de la acest capitol.

1702 60 10

Izoglucoză

A se vedea nota complementară 5 de la prezentul capitol.

1702 60 80

Sirop de inulină

A se vedea nota complementară 6 litera (a) de la prezentul capitol.

1702 90 30

Izoglucoză

A se vedea nota complementară 5 de la prezentul capitol.

1702 90 80

Sirop de inulină

A se vedea nota complementară 6 litera (b) de la prezentul capitol.

1702 90 95

Altele

La această subpoziție se clasifică, printre altele:

1.

maltoza, alta decât maltoza chimic pură;

2.

zahărul invertit;

3.

siropuri de zaharoză, altele decât siropul de arțar, necolorate și nici aromatizate;

4.

produsele impropriu numite melase „High test”, obținute prin hidroliza și concentrația sucului brut de trestie și utilizate în principal ca mediu nutritiv pentru microorganisme la fabricarea antibioticelor și, de asemenea, pentru fabricarea alcoolului etilic;

5.

lactuloza, alta decât lactuloza chimic pură.

1703

Melase rezultate din extracția sau rafinarea zahărului

1703 10 00

Melase din trestie

A se vedea Nota explicativă a Sistemului armonizat aferente subpoziției 1703 10.

1704

Produse zaharoase fără cacao (inclusiv ciocolată albă)

1704 10 10 și 1704 10 90

Gumă de mestecat ( chewing-gum ), chiar glasată cu zahăr

La aceste subpoziții se clasifică guma de mestecat îndulcită, caracterizată prin prezența gumei chicle sau a altor produse similare neconsumabile, indiferent de forma de prezentare (tablete, drajeuri, bile etc.), inclusiv guma dilatabilă „bubble gum”.

1704 90 10

Extracte de lemn dulce care conțin zaharoză peste 10 % din greutate, fără adaos de alte substanțe

La această subpoziție se clasifică numai extracte de lemn dulce care conțin zaharoză peste 10 % din greutate, fără adaos de alte zaharuri, arome sau alte substanțe, inclusiv prezentate sub formă de turte, blocuri, batoane, pastile etc.

Extractele de lemn dulce preparate ca dulciuri prin adăugarea de alte substanțe se clasifică la subpoziția 1704 90 99, indiferent de conținutul în zaharoză.

1704 90 30

Ciocolată albă

A se vedea Notele explicative ale Sistemului armonizat aferente poziției 1704 al doilea paragraf punctul 6.

1704 90 51 - 1704 90 99

Altele

La aceste subpoziții se clasifică majoritatea preparatelor alimentare îndulcite, în general cunoscute sub numele de „dulciuri”. Aceste preparate se clasifică la aceste subpoziții chiar dacă ele conțin băuturi alcoolice spirtoase sau lichioruri.

De asemenea, se clasifică la aceste subpoziții, pastele pentru fabricarea de fondante, marțipan, nuga etc., care sunt semiproduse utilizate la fabricarea dulciurilor, în general prezentate în vrac sau sub formă de turte. Aceste semiproduse se clasifică la aceste subpoziții chiar dacă trebuie crescut conținutul lor de zahăr în cursul procesului de fabricare în produse finale, cu condiția să fie destinate în mod special, prin compoziția lor, utilizării numai la fabricarea unei anumite categorii de dulciuri.

Sunt excluse de la aceste subpoziții, de exemplu:

(a)

înghețata de consum, chiar prezentată în batoane pe un suport (numită înghețată pe băț), ca și o acadea (subpoziția 2105 00);

(b)

dulciurile care conțin cacao, amestecate în proporții variabile cu dulciuri fără cacao, ambalate pentru vânzare în amestec (poziția 1806).

1704 90 51

Paste, inclusiv marțipan, în ambalaje directe cu un conținut net de minimum 1 kg

A se vedea Notele explicative ale Sistemului armonizat aferente poziției 1704 al doilea paragraf punctele 4 și 9.

Se clasifică, de asemenea, la această subpoziție pasta pentru glasare cu zahăr și/sau glasare mixtă.

1704 90 55

Pastile pentru gât și dropsuri contra tusei

A se vedea Notele explicative ale Sistemului armonizat aferente poziției 1704 al doilea paragraf punctul 5.

1704 90 61

Drajeuri și dulciuri similare drajeificate

La această poziție se clasifică dulciurile drajeificate, de exemplu migdale îmbrăcate în zahăr dur drajeificat.

1704 90 65

Gume și jeleuri, inclusiv paste de fructe sub formă de dulciuri

Gumele și jeleurile sunt produse care conțin substanțe de gelifiere (cum sunt guma arabică, gelatina, pectina și anumite fecule), zahăr și aromatizanți. Se prezintă sub diverse forme, de exemplu figurine, forme umane sau animale.

1704 90 71

Bomboane de zahăr prelucrat termic, umplute sau nu

Bomboanele de la această subpoziție sunt produse dure, uneori friabile, transparente sau opace. Conțin în principal zaharuri tratate termic la care au fost adăugate mici cantități de alte substanțe (cu excepția grăsimilor) pentru a le conferi o mare varietate de arome, consistențe și culori. De asemenea, acestea pot conține în centru o umplutură.

1704 90 75

Caramele

Caramelele sunt produse care au fost obținute, ca și bomboanele de zahăr ars, prin tratarea termică a zaharurilor, dar cu adăugare de grăsimi.

1704 90 81

Obținute prin compresie

Se clasifică la această subpoziție dulciurile prezentate în diverse forme, obținute prin compresie, cu sau fără liant.

1704 90 99

Altele

La această subpoziție se clasifică dulciurile nedenumite mai specific la subpozițiile precedente. Se clasifică aici:

1.

bomboanele fondante;

2.

marțipanul prezentat în ambalaj direct cu un conținut net sub 1 kg (atunci când este ambalat în alt mod, se clasifică la subpoziția 1704 90 51);

3.

nuga;

4.

extract de lemn dulce prezentat (preparat) sub formă de dulciuri.

CAPITOLUL 18

CACAO ȘI PREPARATE DIN CACAO

1801 00 00

Cacao boabe și spărturi de boabe de cacao, crude sau prăjite

Boabele de cacao conțin o grăsime numită unt de cacao între 49 și 54 % din greutate, amidon între 8 și 10 % din greutate, proteine între 8 și 10 % din greutate, teobromină între 1 și 2 % din greutate, tanini (catechina sau roșu de cacao „cocoa red”) între 5 și 10 % din greutate, celuloză între 4 și 6 % din greutate, minerale între 2 și 3 % din greutate, steroli (vitamina D) și diverși fermenți.

1803

Pastă de cacao, chiar degresată

Se clasifică la această poziție pasta de cacao, inclusiv în bucăți, tratată cu substanțe alcaline cu scopul de a-i mări solubilitatea. Cu toate acestea, la această poziție nu se clasifică pasta de cacao astfel tratată, dar prezentată sub formă de pudră (poziția 1805 00 00).

1805 00 00

Pudră de cacao, fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori

Pudra de cacao la care s-au adăugat mici cantități de lecitină (aproximativ 5 % din greutate) rămâne clasificată la acest cod, atunci când adaosul are ca scop creșterea capacității pudrei de cacao de a se dispersa în lichid și deci de a facilita prepararea băuturii pe bază de cacao (cacao solubilă).

1806

Ciocolată și alte preparate alimentare care conțin cacao

În sensul poziției 1806, se consideră produse care conțin cacao numai produsele care conțin cacao boabe, pastă de cacao sau pudră de cacao.

1806 20 10

Cu un conținut de unt de cacao de cel puțin 31 % din greutate sau cu un conținut total de unt de cacao și grăsimi din lapte de minimum 31 % din greutate

Se clasifică la această subpoziție produsele cunoscute în general sub denumirea de „ciocolată pentru glazurare (chocolat de couverture)” sau „ciocolată cu lapte pentru glazurare (chocolat de couverture au lait)”.

1806 20 30

Cu un conținut total de unt de cacao și grăsimi din lapte de minimum 25 % din greutate și sub 31 % din greutate

La această subpoziție se clasifică, de exemplu, produsul denumit „ciocolată cu lapte”.

1806 20 50

Cu un conținut de unt de cacao de minimum 18 % din greutate

La această subpoziție se clasifică, de exemplu, produsele denumite „ciocolată neagră” sau „ciocolată amară” sau „ciocolată fondantă”.

1806 20 70

Preparate numite „chocolate milk crumb”

Preparatele numite „ciocolată cu lapte sfărâmată” sunt obținute prin uscare sub vid a unui amestec intim, apos, de zahăr, lapte și cacao. În general sunt utilizate pentru fabricarea ciocolatei cu lapte. Se prezintă sub formă de bucăți neregulate friabile sau sub formă de pudră. În general conțin zahăr între 35 și 70 % din greutate, substanțe solide din lapte între 15 și 50 % din greutate și cacao între 5 și 30 % din greutate.

Procesul special de fabricare provoacă cristalizarea zaharurilor.

1806 20 95

Altele

Se clasifică la această subpoziție alte preparate care conțin cacao, de exemplu, pastă de praline sau pastă tartinabilă cu cacao.

1806 31 00

Umplute

A se vedea nota explicativă a Sistemului armonizat de la subpoziția 1806 31.

1806 32 10

Cu adaos de cereale, nuci sau alte fructe

La această subpoziție se clasifică, printre altele, ciocolata prezentată sub formă de tablete, bare sau batoane, care conțin cereale, nuci sau alte fructe, întregi sau în bucăți, repartizate în toată masa ciocolatei.

1806 90 11 și 1806 90 19

Bomboane de ciocolată (inclusiv praline), umplute sau nu

În ceea ce privește termenul „umplut”, a se vedea, mutatis mutandis, nota explicativă a Sistemului armonizat de la subpoziția 1806 31.

La aceste subpoziții se clasifică produsele care în mod normal pot fi consumate dintr-o singură îmbucătură, constând din:

ciocolată umplută sau

o combinație de ciocolată cu alte substanțe alimentare, în straturi sau

un amestec de ciocolată cu alte substanțe alimentare.

1806 90 11

Care conțin alcool

Asortimentele de bomboane de ciocolată (praline) în care unele conțin alcool și unele nu se clasifică în conformitate cu regula generală 3 litera (b) de interpretare a nomenclaturii combinate.

1806 90 19

Altele

A se vedea notele explicative de la subpoziția 1806 90 11.

1806 90 31

Umplute

În ceea ce privește termenul „umplut”, a se vedea, mutatis mutandis, nota explicativă a Sistemului armonizat de la subpoziția 1806 31.

Se clasifică la această subpoziție, de exemplu, ouăle de ciocolată, umplute, de Paști, și alte articole de Crăciun, umplute.

1806 90 39

Neumplute

Se clasifică la această subpoziție, de exemplu, ciocolata fideluță (vermicelle), fulgii de ciocolată, ciocolata rasă și ouă sau figurine pline sau goale din ciocolată.

1806 90 50

Dulciuri și înlocuitori ai acestora, fabricate din înlocuitori ai zahărului și care conțin cacao

Se clasifică la această subpoziție, de exemplu, dulciurile aferente poziției 1704, cum sunt caramelele sau drajeurile, care conțin cacao.

1806 90 60

Pastă pentru tartine care conține cacao

Se clasifică la această subpoziție pastele tartinabile care conțin cacao, în ambalaje directe, cu un conținut net de cel mult 2 kg.

1806 90 90

Altele

Se clasifică la această subpoziție, de exemplu, anumite pudre care conțin cacao, pentru prepararea cremelor, a înghețatelor, a deserturilor și a preparatelor similare (cu excepția celor enumerate în considerațiile generale ale notelor explicative de la acest capitol).

CAPITOLUL 19

PREPARATE PE BAZĂ DE CEREALE, DE FĂINĂ, DE AMIDON, DE FECULE SAU DE LAPTE; PRODUSE DE PATISERIE

Considerații generale

„Conținutul în pudră de cacao” al produselor de la acest capitol se calculează în mod normal multiplicând suma conținutului de teobrominăs, i cafeină din greutate cu factorul 31.

Conținutul de teobromină și cafeină se determină prin HPLC (High Performance Liquid Chromatography).

În cazul produselor care conțin cafeină sau teobromină din alte surse decât cacao, aceste cantități suplimentare de cafeină sau teobromină nu trebuie luate în considerare la calcularea conținutului de cacao.

1901

Extracte de malț; preparate alimentare din făină, crupe, griș, amidon, fecule sau extracte de malț, care nu conțin cacao sau care conțin cacao într-o proporție de sub 40 % din greutate, calculată pe o bază complet degresată, nedenumite și necuprinse în altă parte; preparate alimentare din produsele de la pozițiile 0401 - 0404 , care nu conțin cacao sau care conțin cacao într-o proporție sub 5 % din greutate calculată pe o bază complet degresată, nedenumite și necuprinse în altă parte

În sensul poziției 1901, se consideră produse care conțin cacao numai produsele care conțin cacao boabe, pastă de cacao sau pudră de cacao.

1901 20 00

Amestecuri și aluaturi pentru prepararea produselor de brutărie, de patiserie sau a biscuiților de la poziția 1905

Se clasifică la această subpoziție, de exemplu, aluaturile descrise în notele explicative ale Sistemului Armonizat aferente poziției 1901 partea II paragraful al optulea punctele 7 și 8.

Sunt excluse de la această subpoziție foile subțiri din pastă de făină sau amidon, coapte și uscate, chiar folosite la acoperirea anumitor articole de patiserie (poziția 1905).

1901 90 11 și 1901 90 19

Extracte de malț

A se vedea notele explicative ale Sistemului Armonizat aferente poziției 1901 partea I.

Extractele de malț conțin dextrine, maltoză, proteine, vitamine, enzime și aromatizanți.

Sunt excluse de la aceste subpoziții preparatele pentru alimentația copiilor, condiționate pentru vânzarea cu amănuntul, care conțin extracte de malț, chiar dacă extractul de malț este unul dintre ingredientele principale (subpoziția 1901 10 00).

1902

Paste alimentare, chiar fierte sau umplute (cu carne sau cu alte substanțe) sau chiar altfel preparate, cum ar fi spaghete, macaroane, fidea, lazagna, gnochi, ravioli, caneloni; cușcuș, chiar preparat

1902 20 91

Fierte

Se clasifică la această subpoziție, de asemenea, pastele alimentare prefierte.

1902 30 10

Uscate

În scopul prezentei subpoziții, termenul „uscat” se referă la produse aflate într-o stare uscată și friabilă, cu un nivel scăzut de umiditate (până la aproximativ 12 %), care au fost supuse fie uscării directe la soare, fie unui proces industrial de uscare (de exemplu uscare în tunel, coacere sau prăjire).

1902 40 90

Altele

La această subpoziție se clasifică cușcușul preparat, adică cușcușul prezentat, de exemplu, cu carne, legume și alte ingrediente, cu condiția ca în preparat conținutul de carne să fie de cel mult 20 % în greutate.

1904

Produse pe bază de cereale obținute prin expandare sau prăjire (de exemplu corn flakes ); cereale (altele decât porumbul), sub formă de boabe sau sub formă de fulgi ori de alte grăunțe preparate (cu excepția făinii, a crupelor și a grișului), prefierte sau altfel preparate, nedenumite și necuprinse în altă parte

A se vedea notele 3 și 4 de la prezentul capitol.

În sensul poziției 1904, se consideră produse care conțin cacao numai produsele care conțin cacao boabe, pastă de cacao sau pudră de cacao.

1904 10 10 - 1904 10 90

Produse pe bază de cereale obținute prin expandare sau prăjire

Produsele obținute după procedeul descris în notele explicative ale Sistemului Armonizat aferente poziției 1904 litera (A) paragraful al patrulea, inclusiv produsele obținute din alte cereale, se clasifică la această subpoziție, chiar dacă sunt transformate după expandare în făină, crupe sau pelete.

De asemenea, se clasifică la aceste subpoziții materialele de umplutură, de formă neregulată, obținute prin extrudare, de exemplu din crupe de porumb, inclusiv denaturate (devenite improprii consumului uman).

1904 20 10 - 1904 20 99

Preparate alimentare obținute din fulgi de cereale neprăjiți sau din amestecuri de fulgi de cereale neprăjiți și din fulgi de cereale prăjiți sau de cereale expandate

A se vedea notele explicative ale Sistemului Armonizat aferente poziției 1904 litera (B).

1904 30 00

Grâu numit bulgur

A se vedea notele explicative ale Sistemului Armonizat aferente poziției 1904 litera (C).

1904 90 10 și 1904 90 80

Altele

A se vedea notele explicative ale Sistemului Armonizat aferente poziției 1904 litera (D).

1905

Produse de brutărie, de patiserie și biscuiți, chiar cu adaos de cacao; ostii, cașete goale de tipul celor utilizate pentru medicamente, vafe cu capac, paste uscate din făină, din amidon sau din fecule, în foi și produse similare

La această poziție se clasifică unele aperitive gata pentru consum, precum boabe de mazăre uscate sau alune acoperite în totalitate cu aluat, dacă, datorită grosimii și gustului, învelișul din aluat determină caracterul esențial al produsului.

În sensul poziției 1905, se consideră produse care conțin cacao numai produsele care conțin cacao boabe, pastă de cacao sau pudră de cacao.

Sunt excluse de la această poziție pastele netratate termic, în orice formă, pentru producerea produselor de brutărie, patiserie și biscuiți, cu sau fără adaos de cacao (subpoziția 1901 20 00).

1905 10 00

Pâine crocantă denumită „knäckebrot

A se vedea notele explicative ale Sistemului Armonizat aferente poziției 1905 litera (A) punctul 4.

De asemenea, la această subpoziție se clasifică și astfel de produse obținute prin extrudare.

1905 20 10 - 1905 20 90

Turtă dulce

A se vedea notele explicative ale Sistemului armonizat aferente poziției 1905, litera (A) punctul 6.

La aceste subpoziții nu se clasifică produsele denumite „speculoos” (biscuite belgian cu zahăr candel) și „pâinea rusească (patience)”.

1905 31 11 - 1905 31 99

Biscuiți la care s-au adăugat îndulcitori

A se vedea notele complementare 1 și 2 de la acest capitol și notele explicative ale Sistemului armonizat aferente poziției 1905 litera (A), punctul 8 litera (b).

De asemenea, la această subpoziție se clasifică și produse de tipul celor obținute prin extrudare.

1905 31 30

Cu un conținut de grăsimi din lapte de minimum 8 % din greutate

Se clasifică la această subpoziție, de exemplu, biscuiții cu unt.

1905 31 91

Sandviş de biscuiți

Se clasifică la această subpoziție produsele ce conțin un strat distinct, constituit din orice umplutură alimentară, între doi biscuiți. Umplutura poate fi, de exemplu, ciocolată, gem, cremă fondant, cremă sau pastă cu nuci.

1905 32 05 - 1905 32 99

Vafe și alveole

A se vedea nota complementară 1 de la acest capitol și notele explicative ale Sistemului armonizat aferente poziției 1905 litera (A) punctul 9.

1905 32 91

Sărate, umplute sau neumplute

Se clasifică la această subpoziție, de exemplu, vafele și alveolele care conțin brânză.

1905 40 10 și 1905 40 90

Pesmet, pâine prăjită și produse similare prăjite

A se vedea notele explicative ale Sistemului Armonizat aferente poziției 1905 litera (A) punctul 5.

1905 90 20

Ostii, cașete goale pentru uz farmaceutic, vafe cu capac, pastă uscată de faină, din amidon sau din fecule, în foi și produse similare

A se vedea notele explicative ale Sistemului Armonizat aferente poziției 1905 litera (B).

1905 90 30

Pâine, la care nu s-a adăugat miere, ouă, brânză sau fructe și care are un conținut de zahăr în substanța uscată de maximum 5 % din greutate și de grăsimi în substanța uscată de maximum 5 % din greutate

Termenul „pâine” cuprinde produse de diferite mărimi.

Se clasifică la această subpoziție nu numai pâinea obișnuită sub diverse forme și pâinea integrală, ci și specialități de pâine cum ar fi, de exemplu, pâinea cu gluten pentru diabetici și pesmetul marinăresc.

1905 90 45

Biscuiți

A se vedea notele explicative ale Sistemului Armonizat aferente poziției 1905 litera (A) punctul 8 literele (a) și (c).

1905 90 55

Produse extrudate sau expandate, sărate sau aromatizate

A se vedea notele explicative ale Sistemului Armonizat aferente poziției 1905 litera (A) punctele 7 și 15.

1905 90 60

La care s-au adăugat îndulcitori

Se clasifică la această subpoziție produsele de brutărie de calitate superioară necuprinse la subpozițiile precedente, de exemplu tarte, plăcinte, pâine cu stafide, meringi, brioșe și cornuri.

1905 90 90

Altele

La această subpoziție se clasifică, de exemplu, quiche, pizza și pâinea necuprinsă la subpozițiile 1905 90 30 și 1905 90 60.

De asemenea, se clasifică la aceste subpoziții materialele de umplutură, de formă neregulată, obținute prin extrudare din amidon, denaturate (devenite improprii consumului uman) sau nu.

CAPITOLUL 20

PREPARATE DIN LEGUME, DIN FRUCTE SAU DIN ALTE PĂRȚI DE PLANTE

Considerații generale

La acest capitol se clasifică aperitivele gata pentru consum, precum boabe de mazăre uscate sau alune acoperite doar parțial cu aluat, caracterul esențial al produsului fiind determinat, în consecință, de legume, fructe, nuci sau alte părți din plante.

Capitolul include și castraveții și cornișonul care au fost supuși unei fermentații lactice complete.

Cu toate acestea, castraveții și cornișonul care nu au fost supuși unei fermentații lactice complete și sunt conservați provizoriu în saramură trebuie clasificați la subpoziția 0711 40 00 dacă sunt improprii consumului imediat. În general, astfel de produse au un conținut de sare de cel puțin 10 % din greutate.

Nota 4

Pentru determinarea conținutului de suc de tomate calculat în substanța uscată, se aplică metoda analitică prezentată în anexa Regulamentului (CEE) nr. 1979/82 al Comisiei (JO L 214, 22.7.1982, p. 12).

Nota complementară 1

Pentru a determina conținutul de acid al produsului, se omogenizează părți alicotice de lichid și componente solide din produs.

 

2001

Legume, fructe și alte părți comestibile de plante, preparate sau conservate în oțet sau acid acetic

A se vedea nota 3 de la acest capitol.

2001 90 10

Chutney (condimente) de mango

În sensul acestei subpoziții cod și al subpoziției 2103 90 10, prin chutney de mango se înțelege preparatul obținut din fructe mango murate la care s-au adăugat diverse produse cum ar fi ghimbir, stafide, piper și zahăr.

Chutney de mango de la această subpoziție conține bucăți de fructe, în timp ce chutney de mango de la subpoziția 2103 90 10 se prezintă sub forma unui sos complet omogenizat, cu o consistență variabilă.

2001 90 50

Ciuperci

Nu se clasifică la această subpoziție ciupercile conservate numai provizoriu, prin procedeele enumerate la poziția 0711, de exemplu într-o saramură concentrată la care s-au adăugat oțet sau acid acetic.

2002

Tomate preparate sau conservate altfel decât în oțet sau acid acetic

2002 10 10 și 2002 10 90

Tomate, întregi sau în bucăți

La aceste subpoziții se clasifică, de exemplu, tomatele, întregi sau în bucăți, inclusiv cojite și conservate prin sterilizare.

2002 90 11 - 2002 90 99

Altele

La aceste subpoziții se clasifică, de exemplu, piureul de tomate, inclusiv prezentat sub formă de calup, concentratul de tomate, precum și sucul de tomate a cărui concentrație, calculată în substanța uscată, este de cel puțin 7 % din greutate. De asemenea, la aceste subpoziții se mai clasifică pudra de tomate obținută prin deshidratarea sucului de tomate; cu toate acestea, pudra ce rezultă din măcinarea fulgilor obținuți prin uscarea tomatelor prealabil tăiate în bucăți se clasifică la subpoziția 0712 90 30.

2004

Alte legume preparate sau conservate altfel decât în oțet sau acid acetic, congelate, altele decât produsele de la poziția 2006

A se vedea nota 3 de la acest capitol.

Poziția nu cuprinde preparatele din produse de la poziția 0714 care nu sunt considerate legume (subpozițiile 2001 90 40, 2006 00 38, 2006 00 99 sau 2008 99 91).

2004 10 10

Fierte și nepreparate altfel

La această subpoziție se clasifică, de exemplu, produsele descrise în notele explicative ale Sistemului Armonizat aferente poziției 2004 al doilea paragraf punctul 1.

2004 10 91 și 2004 10 99

Altele

La această subpoziție se clasifică, de exemplu, produsele descrise în notele explicative ale Sistemului Armonizat aferente poziției 2004 al doilea paragraf punctul 3.

2004 90 50

Mazăre ( Pisum sativum ) și fasole verde

În sensul acestei subpoziții, se consideră „fasole verde” numai fasolea din genul Phaseolus sau Vigna, culeasă înainte de maturitate și a cărei păstaie este consumabilă în întregime. Păstaia poate fi de diferite culori, de exemplu: verde uniform, verde cu dungi gri sau bleu, galbenă (fasole galbenă).

2005

Alte legume preparate sau conservate altfel decât în oțet sau acid acetic, necongelate, altele decât produsele de la poziția 2006

Nota explicativă aferentă poziției 2004 se aplică, de asemenea, și acestei poziții.

Se clasifică la această poziție produsul numit „papad”, care este constituit din foi din aluat uscat preparat din făină de leguminoase uscate, sare, mirodenii, ulei, praf de copt și uneori mici cantități de făină de cereale sau de orez.

2005 10 00

Legume omogenizate

A se vedea nota 1 de subpoziție de la acest capitol.

2005 20 80

Altele

Se clasifică la această subpoziție cartofii feliați sau cartofii pai, prefierți în grăsime sau ulei, refrigerați și ambalați sub vid.

2005 70 00

Măsline

La aceste subpoziții se clasifică măslinele descrise în notele explicative ale Sistemului Armonizat aferente poziției 2005 paragraful al patrulea punctul 1, umplute sau nu cu legume (de exemplu ardei iute sau ardei gras), fructe (de exemplu migdale) sau amestec de legume și fructe.

2006 00

Legume, fructe, coji de fructe și alte părți de plante, confiate (uscate, glasate sau cristalizate)

2006 00 31 - 2006 00 38

Cu un conținut de zahăr peste 13 % din greutate

În ceea ce privește determinarea conținutului de zahăr, a se vedea nota complementară 2 de la acest capitol.

2007

Dulcețuri, jeleuri, marmelade, paste și piureuri de fructe, obținute prin fierbere, cu sau fără adaos de zahăr sau de alți îndulcitori

Pentru semnificația expresiei „obținute prin fierbere”, a se vedea nota 5 de la acest capitol.

În ceea ce privește determinarea conținutului de zahăr, a se vedea nota complementară 2 litera (a) de la acest capitol.

2007 10 10 - 2007 10 99

Preparate omogenizate

A se vedea nota 2 de subpoziție de la acest capitol.

2008

Fructe și alte părți comestibile de plante, altfel preparate sau conservate, cu sau fără adaos de zahăr sau de alți îndulcitori sau de alcool, nedenumite și necuprinse în altă parte

În ceea ce privește determinarea conținutului de zahăr, a se vedea nota complementară 2 litera (a) de la acest capitol.

În ceea ce privește termenul „cu adaos de zahăr”, a se vedea nota complementară 3 de la acest capitol.

Pentru semnificația expresiei „titru alcoolic masic existent”, a se vedea nota complementară 4 de la acest capitol.

2008 11 10 - 2008 19 99

Fructe cu coajă, arahide și alte semințe, chiar amestecate între ele

La aceste subpoziții se clasifică, printre altele, produsele descrise în notele explicative ale Sistemului Armonizat aferente poziției 2008 al doilea paragraf punctele 1 și 2, inclusiv amestecuri ale lor.

De asemenea, se clasifică la aceste subpoziții astfel de produse:

1.

transformate în fulgi sau în bucăți mici; sunt utilizate mai ales în patiserie;

2.

măcinate sau altfel zdrobite prezentate sub formă de pastă, chiar cu adaos de alte substanțe.

Cu toate acestea, sunt excluse de la aceste subpoziții pastele pentru fabricarea de marțipan, nuga etc. (poziția 1704).

2008 19 12 - 2008 19 99

Altele, inclusiv amestecuri

Se clasifică la aceste subpoziții fructele cu coajă și semințele, altele decât arahidele și amestecurile de fructe cu coajă și semințe, inclusiv amestecurile în care predomină arahidele.

2008 30 51

Segmente de grapefruit și de pomelo

În sensul acestei subpoziții, prin termenul „segmente” se înțeleg felii naturale de fructe, prezentate întregi.

Prezența unei mici cantități de segmente fragmentate care nu rezultă dintr-un tratament specific nu influențează clasificarea produsului la această subpoziție.

2008 30 71

Segmente de grapefruit și de pomelo

A se vedea nota explicativă de la subpoziția 2008 30 51.

2009

Sucuri de fructe (inclusiv must de struguri) și sucuri de legume, nefermentate, fără adaos de alcool, cu sau fără adaos de zahăr sau de alți îndulcitori

A se vedea nota 6 de la acest capitol în ceea ce privește sucurile nefermentate fără adaos de alcool.

A se vedea nota de subpoziții 3 de la acest capitol în ceea ce privește valoarea Brix.

A se vedea nota complementară 5 litera (a) de la acest capitol în ceea ce privește adaosul de zahăr.

Conform prevederilor notei complementare 5 litera (b) de la acest capitol, produsele la care s-a adăugat o asemenea cantitate de zahăr încât să conțină sub 50 % în greutate sucuri de fructe sunt considerate a-și fi pierdut caracterul originar de sucuri de fructe de la poziția 2009.

Pentru a determina dacă produsele și-au pierdut sau nu caracterul lor originar ca urmare a adaosului de zahăr, se aplică numai notele complementare 2 și 5 de la acest capitol. Conținutul de diferite zaharuri exprimate ca zaharoză se determină în conformitate cu nota complementară 2 menționată mai sus. În cazul în care conținutul de zahăr adăugat calculat în conformitate cu nota complementară 5 litera (a) de la acest capitol depășește 50 % în greutate, conținutul calculat de suc de fructe este sub 50 % în greutate, astfel încât produsul este exclus de la poziția 2009.

Nota complementară 5 litera (b) de la acest capitol nu se aplică sucurilor de fructe naturale concentrate.

Prin urmare, sucurile de fructe naturale concentrate nu sunt excluse de la poziția 2009.

În ceea ce privește adaosul de alte substanțe la produsele de la poziția 2009, a se vedea notele explicative ale Sistemului armonizat aferente poziției 2009.

EXEMPLU

Analiza unui eșantion de suc de portocale prezintă următoarele rezultate:

valoarea indicată de refractometru la temperatura de 20 °C: 65,3,

conținutul de diferite zaharuri exprimat ca zaharoză (nota complementară 2 de la acest capitol): 62,0 (65,3 × 0,95),

conținutul de zahăr adăugat (nota complementară 5 de la acest capitol): 49 % în greutate (62,0–13),

conținutul de suc de fructe: 51 % în greutate (100–49).

Concluzie: se consideră că, în sensul notei complementare 5 litera (b) de la acest capitol, eșantionul nu și-a pierdut caracterul originar, deoarece conținutul de suc de fructe calculat nu este sub 50 % în greutate.

2009 11 11 - 2009 11 99

Congelate

A se vedea nota explicativă de subpoziție a Sistemului Armonizat de la subpoziția 2009 11.

2009 50 10 și 2009 50 90

Suc de tomate

A se vedea nota 4 de la acest capitol și notele explicative corespunzătoare.

2009 69 51

Concentrate

A se vedea nota complementară 6 de la acest capitol.

2009 69 71

Concentrate

A se vedea nota complementară 6 de la acest capitol.

CAPITOLUL 21

PREPARATE ALIMENTARE DIVERSE

Considerații generale

Clasificarea „suplimentelor alimentare” (menționate notele explicative ale Sistemului armonizat aferente poziției 2106 punctul 16), în special alte preparate alimentare prezentate în doze măsurate, precum capsule, tablete, pastile și pilule, care sunt destinate utilizării ca suplimente alimentare, trebuie, de asemenea, privită în lumina criteriilor stabilite în hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene în cauzele conexate C-410/08-C-412/08 („Swiss Caps”).

 

Nota complementară 1

Această notă complementară vizează în principal maltodextrinele.

 

2101

Extracte, esențe și concentrate de cafea, de ceai sau de maté și preparate pe bază de aceste produse sau pe bază de cafea, de ceai sau de maté; cicoare prăjită și alți înlocuitori prăjiți de cafea și extractele, esențele și concentratele acestora

2101 11 00

Extracte, esențe şi concentrate

Se clasifică la această subpoziție extractele, esențele și concentratele de cafea sub formă de pudră, granule, fulgi, batoane sau altă formă solidă.

Se clasifică la această subpoziție produsele prezentate în stare lichidă sau sub formă de pastă, congelate sau nu. Aceste produse sunt utilizate în principal pentru prepararea alimentelor (de exemplu pentru fabricarea bomboanelor, a înghețatei și a produselor de patiserie).

2101 30 19

Altele

Se clasifică la această subpoziție boabele de orz, decojite (fără pleavă), negerminate, prăjite, utilizate la fabricarea berii ca agent colorant și aromatizant sau ca înlocuitor de cafea.

2102

Drojdii (active sau inactive); alte microorganisme monocelulare moarte (cu excepția vaccinurilor de la poziția 3002 ); praf de copt preparat

2102 10 10

Drojdii active

A se vedea notele explicative ale Sistemului armonizat aferente poziției 2102 partea A al treilea paragraf punctul 4.

Aceste drojdii sunt cultivate pe medii speciale pentru utilizări specifice, de exemplu pentru distilare sau vinificare. Aceste drojdii permit obținerea unor produse fermentate cu caracteristici specifice bine determinate.

2102 20 11 și 2102 20 19

Drojdii inactive

Aceste drojdii, descrise în notele explicative ale Sistemului armonizat aferente poziției 2102 partea A paragrafele al patrulea și al cincilea sunt comercializate sub numele de drojdii alimentare. De obicei, se prezintă sub formă de pudră, fulgi sau granule.

2102 20 90

Altele

A se vedea notele explicative ale Sistemului armonizat aferente poziției 2102 partea B.

2102 30 00

Praf de copt preparat

A se vedea notele explicative ale Sistemului armonizat aferente poziției 2102 partea C.

2103

Preparate pentru sosuri și sosuri preparate; condimente și produse de asezonare, amestecate; făină de muștar și muștar preparat

2103 90 10

Chutney (condimente) de mango, lichid

În sensul acestei subpoziții, prin „chutney de mango” se înțelege preparatul obținut din fructe mango murate la care s-au adăugat ghimbir, stafide, piper și zahăr.

Chutney de mango de la această subpoziție se prezintă sub forma unui sos complet omogenizat, cu o consistență variabilă.

2103 90 30

Biter aromat, cu un titru alcoolic volumic de minimum 44,2 % vol și de maximum 49,2 % vol, cu un conținut de gențiană, mirodenii și ingrediente diverse cuprins între 1,5 % și 6 % din greutate, cu un conținut de zahăr între 4 % și 10 % și prezentat în recipiente cu un conținut de maximum 0,5 l

Produsele de la această subpoziție sunt preparate alcoolice concentrate, lichide, cu un gust particular, amar și puternic aromatizat, provenit de la rădăcina de gențiană utilizată la fabricarea lor, în combinație cu diverse mirodenii și substanțe aromatizante.

Acest biter aromat concentrat este utilizat ca aromatizant pentru băuturi (cocktailuri, siropuri, limonade etc.), precum și pentru condimentare, fiind folosit ca și sosurile și amestecurile de condimente, în bucătărie și patiserie (supe, mâncăruri cu carne, pește sau legume, sosuri, mezeluri, compoturi și salate de fructe, tarte cu fructe, creme, sorbeturi etc.).

Acest biter aromat este comercializat în general sub denumirea „Angostura bitter”.

2104

Preparate pentru supe, ciorbe sau supe cremă; supe, ciorbe sau supe cremă preparate; preparate alimentare compuse omogenizate

2104 20 00

Preparate alimentare compuse omogenizate

Expresia „preparate alimentare compuse omogenizate” este definită în nota 3 de la acest capitol.

Expresia „Aceste preparate pot conține o cantitate redusă de fragmente vizibile” de la nota 3 la capitolul 21 nu înseamnă că există o limită fixă, ca procentaj din greutate sau dimensiune, privind fragmentele vizibile respective pentru ca produsul să se încadreze la subpoziția 2104 20 00. Conceptul de „cantitate redusă de fragmente vizibile” trebuie interpretat pe baza caracteristicilor obiective ale produsului: trebuie să se evalueze dacă s-a adăugat o atare cantitate de fragmente vizibile încât acestea să constituie un volum considerabil din produs. Dacă da, produsul ar trebui clasificat în altă parte (de exemplu, la poziția 2005), deoarece produsul a pierdut caracterul de preparat alimentar compus omogenizat.

2105 00

Înghețate și alte produse similare sub formă de înghețată, comestibile, cu sau fără cacao

În sensul acestei subpoziții, prin expresia „înghețate și alte produse similare sub formă înghețată” se înțelege preparatele alimentare, chiar condiționate pentru vânzarea cu amănuntul, care conțin sau nu cacao sau ciocolată (chiar ca și glazură), în stare solidă sau sub formă de pastă obținută prin congelare, consumabile în această stare.

Caracteristica esențială a acestor produse este proprietatea de a reveni la starea lichidă sau semilichidă la o temperatură ambiantă de 0 °C.

Cu toate acestea, preparatele care au aspect de înghețată dar nu dețin proprietatea descrisă mai sus se clasifică, după caz, la pozițiile 1806, 1901 sau 2106.

Produsele de la această subpoziție au denumiri foarte diverse (înghețată, cremă înghețată, cassata, înghețată cu vafă etc.) și se prezintă sub diverse forme; pot conține cacao sau ciocolată, zahăr, grăsimi vegetale sau din lapte, lapte (smântânit sau nu), fructe, stabilizatori, arome, coloranți etc.

Conținutul total de grăsimi în general este de cel mult 15 % din greutatea produsului final. Totuși anumite specialități pentru fabricarea cărora este utilizată o cantitate mare de frișcă pot conține grăsimi în proporție de aproximativ 20 % din greutate.

Pentru fabricarea anumitor înghețate, aerul este încorporat în materia primă folosită cu scopul creșterii în volum a produsului finit (umflare).

În sensul poziției 2105 00, se consideră produse care conțin cacao numai produsele care conțin cacao boabe, pastă de cacao sau pudră de cacao.

A se vedea, de asemenea, notele explicative ale Sistemului Armonizat aferente poziției 2105, în principal pentru excluderi.

2106

Preparate alimentare nedenumite și necuprinse în altă parte

2106 10 20 și 2106 10 80

Concentrate de proteine și substanțe proteice texturate

A se vedea notele explicative ale Sistemului armonizat aferente poziției 2106 paragraful al doilea punctul 6, excluzând partea care se referă la hidrolizatele de proteine.

Sunt excluse de la aceste subpoziții concentratele de proteine din lapte (subpoziția 0404 90 sau poziția 3504 00).

Pentru determinarea conținutului de zaharoză în scopul clasificării la aceste subpoziții, se ia în considerare conținutul de zahăr invertit exprimat ca zaharoză.

2106 90 20

Preparate alcoolice compuse, altele decât cele pe bază de substanțe odorifiante, de tipul celor utilizate pentru fabricarea băuturilor

A se vedea notele explicative ale Sistemului armonizat aferente poziției 2106 paragraful al doilea punctul 7.

A se vedea nota complementară 3 de la acest capitol.

Sunt excluse de la această subpoziție preparatele compuse similare cu o concentrație alcoolică de cel mult 0,5 % vol (subpozițiile 2106 90 92 sau 2106 90 98).

2106 90 30

De izoglucoză

A se vedea nota complementară 4 de la acest capitol.

2106 90 92 și 2106 90 98

Altele

A se vedea notele explicative ale Sistemului armonizat aferente poziției 2106 al doilea paragraf punctele 1-5, 8-11 și 13-16 și nota explicativă aferentă subpozițiilor 2106 10 20 și 2106 10 80 al treilea paragraf.

CAPITOLUL 22

BĂUTURI, LICHIDE ALCOOLICE ȘI OȚET

Considerații generale

Pentru a face distincție, în acest capitol, între produsele prezentate în recipiente de cel mult 2 litri sau peste 2 litri, se va lua în considerare volumul lichidului conținut în aceste recipiente și nu capacitatea recipientelor.

Se clasifică la acest capitol – cu condiția să nu fie vorba de medicamente – preparatele tonice ce se consumă direct ca băuturi, chiar dacă în cantități mici, de exemplu cu lingurița. Preparatele tonice nealcoolice care trebuie diluate înainte de a fi consumate ca băuturi sunt excluse de la acest capitol și se clasifică, în general, la poziția 2106.

Nota complementară 2 (b)

Titrul alcoolic volumic în potențial este calculat multiplicând cu factorul 0,6 masa zahărului (exprimată în kilograme de zahăr invertit) conținută în 100 de litri de produs.

 

2201

Ape, inclusiv apele minerale naturale sau artificiale și apele gazeificate, care nu conțin zahăr sau alți îndulcitori și nici aromatizanți; gheața și zăpada

2201 10 11 - 2201 10 90

Ape minerale și ape gazeificate

Se clasifică la aceste subpoziții produsele descrise în Notele explicative ale Sistemului armonizat aferente poziției 2201 paragrafele B și C.

Nu se clasifică la aceste subpoziții, de exemplu, apa minerală naturală prezentată într-un recipient de tip aerosol utilizată pentru îngrijire pielii (poziția 3304).

2201 10 11 și 2201 10 19

Ape minerale naturale

„Ape minerale naturale” înseamnă ape care corespund criteriilor stabilite în versiunea relevantă a Directivei 2009/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 164, 26.6.2009, p. 45).

2201 90 00

Altele

La această subpoziție se clasifică produsele descrise în Notele explicative ale Sistemului armonizat aferente poziției 2201 paragrafele A și D.

De asemenea, se clasifică la această subpoziție vaporii de apă și apa naturală filtrată, sterilizată, purificată sau dedurizată.

2202

Ape, inclusiv ape minerale și ape gazeificate, care conțin zahăr sau alți îndulcitori sau aromatizate și alte băuturi nealcoolice, cu excepția sucurilor de fructe sau de legume de la poziția 2009

Pentru semnificația expresiei „băuturi nealcoolice”, a se vedea nota 3 a acestui capitol.

2202 10 00

Ape, inclusiv ape minerale și ape gazeificate, care conțin zahăr sau alți îndulcitori sau aromatizate

Se clasifică la această subpoziție băuturile răcoritoare descrise în Notele explicative ale Sistemului armonizat aferente poziției 2202 partea (A).

Prezența antioxidanților, a vitaminelor, a stabilizatorilor sau a chininei nu modifică clasificarea băuturilor răcoritoare.

Se clasifică la această subpoziție, de exemplu, lichidele care conțin apă, zahăr și aromatizanți, ambalate în recipiente din plastic, utilizate pentru prepararea acasă a unor acadele de gheață prin congelare în aparate frigorifice.

A se vedea și nota complementară 1 de la acest capitol.

2202 90 10

Care nu conțin produse de la pozițiile 0401 - 0404 sau grăsimi obținute din produse de la pozițiile 0401 - 0404

Se clasifică la această subpoziție preparate tonice astfel cum sunt descrise în notele explicative la acest capitol, considerații generale, al doilea paragraf. Aceste băuturi nealcoolice, deseori denumite suplimente alimentare, pot avea la bază extracte din plante (inclusiv ierburi) și pot conține un adaos de vitamine și/sau minerale. În general, aceste preparate ar trebui să mențină starea de sănătate și starea de bine, prin urmare, ele diferă de apele aromatizate sau îndulcite și de alte băuturi răcoritoare de la subpoziția 2202 10 00, menționate în Notele explicative ale Sistemului Armonizat aferente poziției 2202, partea (A).

2202 90 91 - 2202 90 99

Altele, cu un conținut de grăsimi provenite din produse de la pozițiile 0401 - 0404

Se clasifică la aceste subpoziții, de exemplu, produsul lichid denumit comercial „filled milk”, cu condiția ca băutura să fie consumabilă în această stare. „Filled milk” este un produs pe bază de lapte smântânit sau lapte praf smântânit la care s-au adăugat grăsimi sau uleiuri vegetale rafinate într-o cantitate aproximativ egală cu cantitatea de grăsime naturală extrasă din laptele integral inițial. Această băutură se clasifică în interiorul acestor coduri în funcție de conținutul de grăsimi provenind din lapte.

A se vedea nota explicativă aferentă subpoziției 2202 90 10.

2204

Vinuri din struguri proaspeți, inclusiv vinurile îmbogățite cu alcool; musturi de struguri, altele decât cele de la poziția 2009

Pentru semnificația expresiei „titru alcoolic volumic existent”, a se vedea nota complementară 2 litera (a) de la acest capitol.

2204 10 11 - 2204 10 98

Vinuri spumoase

A se vedea nota de subpoziție 1 de la acest capitol.

2204 10 11

Șampanie

Șampania este un vin spumos produs în regiunea franceză Champagne din struguri recoltați numai din această regiune.

2204 21 06 - 2204 21 09

Vinuri, altele decât cele de la subpoziția 2204 10 , prezentate în sticle închise cu dopuri tip „ciupercă”, fixate cu ajutorul clemelor sau legăturilor; vinuri, altfel prezentate, care au la temperatura de 20 °C o suprapresiune datorată anhidridei carbonice în soluție de minimum 1 bar, dar sub 3 bari

Se clasifică la aceste subpoziții:

1.

vinurile prezentate în sticle închise cu dop tip „ciupercă”, care nu corespund definiției de „vinuri spumoase” din nota de subpoziție 1 de la acest capitol;

2.

vinurile prezentate altfel decât în sticle închise cu dop tip „ciupercă”, cu o suprapresiune de cel puțin 1 bar, dar sub 3 bari, măsurată la temperatura de 20 °C.

Se consideră dopuri tip „ciupercă”, în sensul acestei subpoziții, dopurile din plută și dopurile similare din material plastic ce corespund desenului de mai jos.

 

Image

2204 21 11 - 2204 21 98

Altele

A se vedea notele complementare 4 și 5 de la acest capitol.

În sensul notei complementare 4.A de la acest capitol, exemple de compuși nevolatili ce constituie extractul uscat total sunt zaharurile, glicerina, taninii, acidul tartric, coloranții și sărurile.

2204 21 11 - 2204 21 78

Vinuri cu denumire de origine protejată (DOP)

A se vedea nota complementară 6 litera (a) de la acest capitol.

2204 21 23

Tokay

A se vedea nota complementară 4B litera (b) de la acest capitol.

2204 21 79 și 2204 21 80

Vinuri cu indicație geografică protejată (IGP)

A se vedea nota complementară 6 litera (a) de la acest capitol.

2204 29 10

Vinuri, altele decât cele de la subpoziția 2204 10 , prezentate în sticle închise cu dopuri tip „ciupercă”, fixate cu ajutorul clemelor sau legăturilor; vinuri, altfel prezentate, care au la temperatura de 20 °C o suprapresiune datorată anhidridei carbonice în soluție de minimum 1 bar, dar sub 3 bari

Nota explicativă aferentă subpozițiilor 2204 21 06-2204 21 09 se aplică mutatis mutandis.

2204 29 11 - 2204 29 98

Altele

A se vedea notele complementare 4 și 5 de la acest capitol.

2204 29 11 - 2204 29 58

Vinuri cu denumire de origine protejată (DOP)

A se vedea nota complementară 6 litera (a) de la acest capitol.

2204 29 11

Tokay

A se vedea nota complementară 4.B litera (b) de la acest capitol.

2204 29 79 și 2204 29 80

Vinuri cu indicație geografică protejată (IGP)

A se vedea nota complementară 6 litera (a) de la acest capitol.

2204 30 10

Parțial fermentate sau a căror fermentație a fost oprită altfel decât cu adaos de alcool

A se vedea nota complementară 3 corelată cu nota complementară 2 literele (a), (b) și (c) de la acest capitol.

2204 30 92

Concentrate

A se vedea nota complementară 7 de la acest capitol.

2204 30 96

Concentrate

A se vedea nota complementară 7 de la acest capitol

2205

Vermuturi și alte vinuri din struguri proaspeți, aromatizate cu plante sau substanțe aromatice

Printre vinurile clasificate la această poziție și descrise în Notele explicative ale Sistemului armonizat aferente poziției 2205 se pot enumera:

1.

băuturile numite „marsala all'uovo”, „marsala alla mandorla” și „crema di Marsala all'uovo” care sunt pe bază de vin Marsala aromatizat cu gălbenuș de ou, migdale sau alte substanțe aromatice;

2.

băuturile numite „Sangria” pe bază de vin aromatizat, de exemplu, cu lămâie sau portocală.

A se vedea nota complementară 8 de la acest capitol. Produsele cu un titru alcoolic volumic existent sub 7 % vol. se clasifică la poziția 2206 00.

2206 00

Alte băuturi fermentate (de exemplu cidru de mere, cidru de pere, hidromel); amestecuri de băuturi fermentate și amestecuri de băuturi fermentate și băuturi nealcoolice, nedenumite și necuprinse în altă parte

În ceea ce privește clasificarea băuturilor pe bază de alcool de fermentație la care s-au adăugat alcool distilat, apă și alte substanțe (precum sirop, diverse arome și coloranți și, în unele cazuri, o bază cremoasă), a se vedea hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene în cauza C-150/08. Conform hotărârii, dacă aceste elemente adăugate duc la pierderea gustului, a mirosului și/sau a aspectului unei băuturi produse dintr-un anumit fruct sau produs natural, adică a unei băuturi fermentate de la poziția 2206, clasificarea se stabilește la poziția 2208.

2206 00 10

Piquette

A se vedea nota complementară 9 de la acest capitol.

2206 00 31 - 2206 00 89

Altele

Se clasifică la aceste subpoziții, de exemplu, băuturile fermentate descrise în Notele explicative ale Sistemului armonizat aferente poziției 2206 al doilea paragraf punctele 1-10.

2206 00 31 și 2206 00 39

Spumoase

Pentru semnificația termenului „spumoase”, a se vedea nota complementară 10 de la acest capitol.

Pentru semnificația expresiei „dopuri sub formă de ciupercă” ce apare în nota complementară menționată mai sus, a se vedea nota explicativă de la subpoziția 2204 21 06-2204 21 09 ultimul paragraf.

2206 00 51 - 2206 00 89

Nespumoase, prezentate în recipiente cu un conținut

Se clasifică la aceste subpoziții, de exemplu, băuturile care nu sunt produse prin fermentația naturală a mustului de struguri proaspeți, dar sunt produse din must de struguri concentrat. Acest must este stabil și poate fi depozitat pentru a fi utilizat în funcție de solicitări.

Procesul de fermentație ulterioară este, în general, provocat prin adăugare de drojdie. Mustului i se adaugă uneori zahăr înainte sau în timpul fermentării. Produsul obținut prin acest procedeu poate fi, în final, îndulcit, alcoolizat sau amestecat (cupajat).

2207

Alcool etilic nedenaturat cu titru alcoolic volumic de minimum 80 % vol; alcool etilic și alte distilate denaturate, cu orice titru

2207 10 00

Alcool etilic nedenaturat cu titru alcoolic volumic de minimum 80 % vol

A se vedea Notele explicative ale Sistemului armonizat aferente poziției 2207, cu excepția paragrafului al patrulea.

Băuturile spirtoase (de exemplu gin, votcă) se clasifică la subpozițiile 2208 20 12-2208 90 78, oricare ar fi titrul alcoolic volumic al acestora.

2207 20 00

Alcool etilic denaturat și alte distilate denaturate, cu orice titru

A se vedea Notele explicative ale Sistemului armonizat aferente poziției 2207 paragraful al patrulea.

2208

Alcool etilic nedenaturat cu titru alcoolic volumic sub 80 % vol; distilate, rachiuri, lichioruri și alte băuturi spirtoase

Distilatele, rachiurile, lichiorurile și alte băuturi spirtoase de la poziția 2208 sunt lichide alcoolice în general destinate consumului uman și sunt obținute:

fie direct prin distilarea (chiar cu adaos de aromatizanți) lichidelor fermentate natural, cum sunt vinul sau cidrul, ori a fructelor, a drojdiei, a cerealelor sau a altor produse vegetale, în prealabil fermentate;

fie prin simpla adăugare de arome diverse și eventual zahăr la alcoolul produs prin distilare.

Sunt descrise diferite băuturi spirtoase în Notele explicative ale Sistemului armonizat aferente poziției 2208 al treilea paragraf punctele 1-17.

Referitor la distilatele nedenaturate, acestea se clasifică la această poziție chiar cu un titru alcoolic volumic de cel puțin 80 % vol, chiar dacă pot sau nu pot fi consumate direct în această stare.

Sunt excluse de la poziția 2208 băuturile alcoolice obținute prin fermentare (subpozițiile 2203 00-2206 00).

2208 30 11 - 2208 30 88

Whisky

Whisky este o băutură spirtoasă obținută prin distilarea mustului de cereale, cu un titru alcoolic volumic de cel puțin 40 % vol. și este comercializat în sticle sau în alte recipiente.

Whisky scoțian (scotch whisky) este un whisky distilat și maturat în Scoția.

Whisky la care s-a adăugat apă gazeificată (whisky-soda) este exclus de la aceste subpoziții și se clasifică la subpozițiile 2208 90 69 sau 2208 90 78.

2208 30 30

Whisky „single malt”

Whisky-ul scoțian pur din malț este o băutură spirtoasă produsă la o singură distilerie prin distilarea, în alambicuri speciale (pot still), a unui must fermentat numai din malț de orz.

2208 30 41 și 2208 30 49

Whisky „blended malt”, prezentat în recipiente conținând

Whisky-ul scoțian combinat din malț se produce prin amestecul a două sau mai multe whisky-uri scoțiene pure din malț, distilate/obținute la distilerii diferite.

2208 30 61 și 2208 30 69

Whisky „single grain” și whisky „blended grain”, prezentat în recipiente conținând

Whisky-ul scoțian pur din cereale este o băutură spirtoasă, alta decât whisky-ul scoțian pur din malț sau whisky-ul scoțian combinat din malț, care se produce la o singură distilerie prin distilarea unui must fermentat din malț de orz cu sau fără boabe întregi de alte cereale (în special grâu sau porumb).

Whisky-ul scoțian combinat din cereale se produce prin amestecul a două sau mai multe whisky-uri scoțiene pure din cereale, distilate/obținute la distilerii diferite.

2208 30 71 și 2208 30 79

Alte tipuri de whisky „blended” prezentat în recipiente conținând

Alt whisky scoțian combinat („blended scotch whisky”) se produce prin amestecul a unul sau mai multe whisky-uri scoțiene pure din malț cu unul sau mai multe whisky-uri scoțiene pure din cereale.

2208 40 11 - 2208 40 99

Rom și alte rachiuri obţinute prin distilare, după fermentarea produselor din trestie de zahăr

Se clasifică la aceste subpoziții romul și rachiul de trestie de zahăr descrise în Notele explicative ale Sistemului armonizat aferente poziției 2208 paragraful al treilea punctul 3, cu condiția să își păstreze caracteristicile organoleptice.

2208 50 11 și 2208 50 19

Gin, prezentat în recipiente cu un conținut

„Ginul” este o băutură spirtoasă obținută, în general, prin distilări simple sau succesive, din distilate din cereale sau din alcool etilic, rectificate cu boabe de ienupăr sau alte substanțe aromatice (de exemplu coriandru, rădăcini de angelică, anason, ghimbir).

În sensul acestor subpoziții, sunt considerate gin numai băuturile ce prezintă caracteristicile organoleptice ale ginului.

În consecință sunt excluse, de exemplu:

(a)

Geneva (jenever) (subpozițiile 2208 50 91 sau 2208 50 99);

(b)

Aquavit (subpozițiile 2208 90 56 sau 2208 90 77);

(c)

Kranawitter (subpozițiile 2208 90 56 sau 2208 90 77).

2208 60 11 - 2208 60 99

Votcă

A se vedea Notele explicative ale Sistemului armonizat aferente poziției 2208 paragraful al treilea punctul 5.

2208 70 10 și 2208 70 90

Lichioruri

A se vedea Notele explicative ale Sistemului armonizat aferente poziției 2208 primul paragraf litera (B) și al treilea paragraf.

2208 90 11 și 2208 90 19

Arak, prezentat în recipiente cu un conținut

Arak-ul este un distilat fabricat cu ajutorul unei drojdii speciale, din melasă de trestie de zahăr sau sucuri dulci din plante și orez.

Arak-ul nu trebuie confundat cu „Raki” care este obținut prin redistilarea distilatului din struguri uscați sau din smochine uscate, cu anason, și care se clasifică la subpozițiile 2208 90 56 sau 2208 90 77.

2208 90 33 și 2208 90 38

Rachiu obținut din prune, pere, cireșe sau vișine (excluzând lichiorurile), prezentat în recipiente cu un conținut

Rachiurile obținute din prune, pere, cireșe sau vișine sunt băuturi spirtoase obținute numai prin fermentația și distilarea mustului de prune, pere, cireșe sau vișine.

Pentru semnificația termenilor „prune” și „cireșe sau vișine”, a se vedea Notele explicative ale Sistemului armonizat aferente poziției 0809.

2208 90 48

Altele

În sensul acestei subpoziții, prin rachiu din fructe se înțeleg băuturile spirtoase obținute numai din fermentația alcoolică și distilarea fructelor (altele decât prune, pere, cireșe sau vișine), de exemplu caise, afine, căpșuni, mure, coacăze, fragi, mere, inclusiv rachiul obținut din cidru. Calvadosul se clasifică la subpoziția 2208 90 45.

2208 90 56

Altele

Se clasifică la această subpoziție, de exemplu, rachiul de anason, raki, rachiul de agave, altul decât tequila (de exemplu mezcal), rachiul din plante aromatice, bitterul „digestiv”, aquavit, kranawitter, rachiul din rădăcini (de exemplu gențiană), rachiul din sorg.

2208 90 69

Alte băuturi spirtoase

Pe lângă băuturile citate în Notele explicative ale Sistemului armonizat aferente poziției 2208 paragraful al treilea punctele 14-17, la această subpoziție se mai clasifică:

1.

distilatul la care s-a adăugat apă gazeificată (de exemplu whisky-soda);

2.

ceaiul alcoolizat;

3.

amestecurile de băuturi spirtoase sau amestecurile de băuturi spirtoase cu sucuri de fructe sau legume, numite „cocktails”.

2208 90 71

Din fructe

A se vedea nota explicativă de la subpoziția 2208 90 48. La această subpoziție se clasifică calvadosul.

2208 90 77

Altele

A se vedea nota explicativă de la subpoziția 2208 90 56.

2208 90 78

Alte băuturi spirtoase

A se vedea nota explicativă de la subpoziția 2208 90 69.

2208 90 91 și 2208 90 99

Alcool etilic nedenaturat cu titru alcoolic volumic sub 80 % vol, prezentat în recipiente cu un conținut

Aceste subpoziții includ un lichid descris ca o „bază de bere din malț”, cu tărie alcoolică de 14 % vol. și obținut din bere care a fost decantată și apoi supusă ultrafiltrării, operațiune prin care a fost redusă concentrația ingredientelor precum substanțele amare și proteinele (a se vedea hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene în cauza C-196/10).

2209 00

Oțet comestibil și înlocuitori de oțet comestibil obținuți din acid acetic

2209 00 11 și 2209 00 19

Oțet de vin, prezentat în recipiente cu un conținut

A se vedea nota complementară 10 de la acest capitol.

A se vedea, de asemenea, Notele explicative ale Sistemului armonizat aferente poziției 2209 partea I paragraful al doilea punctul 1.

2209 00 91 și 2209 00 99

Altele, prezentate în recipiente cu un conținut

Se clasifică la aceste subpoziții, printre altele, produsele descrise în Notele explicative ale Sistemului armonizat aferente poziției 2209 partea I paragraful al doilea punctele 2, 3 și 4 și partea II.

CAPITOLUL 23

REZIDUURI ȘI DEȘEURI ALE INDUSTRIEI ALIMENTARE; ALIMENTE PREPARATE PENTRU ANIMALE

Nota complementară 3

Titrul alcoolic masic existent se calculează multiplicând masa zahărului (exprimată în kilograme de zahăr invertit), conținută în 100 kg de produs avut în vedere, cu factorul 0,47.

 

2301

Făină, pudră și aglomerate sub formă de pelete din carne, organe, pește sau crustacee, din moluște sau din alte nevertebrate acvatice, improprii alimentației umane; jumări

2301 20 00

Făină, pudră și aglomerate sub formă de pelete, din pește sau crustacee, din moluște sau din alte nevertebrate acvatice

Făina, pudra și aglomeratele sub formă de pelete, din pește de la această subpoziție constau din pește și deșeuri din pește, în general tratate cu vapori, apoi uscate și măcinate și eventual aglomerate sub formă de pelete.

Este exclusă de la această subpoziție făina de pește, proprie alimentației umane (subpoziția 0305 10 00).

2302

Tărâțe, spărturi și alte reziduuri, chiar aglomerate sub formă de pelete, provenite din măcinarea, presarea, cernerea sau din alte procedee de prelucrare a cerealelor sau a plantelor leguminoase

Pentru a face distincția între produsele de la această poziție și cele de la capitolul 11, a se vedea nota 2.A de la capitolul 11.

Reziduurile menționate în Notele explicative ale Sistemului armonizat aferente poziției 2302 litera (B) punctul (1) conțin cel puțin 50 % cereale sau plante leguminoase.

Pentru determinarea conținutului de amidon (din produsul ca atare), se aplică metodele prezentate la partea L din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 152/2009 al Comisiei (JO L 054, 26.2.2009, p. 1).

2302 10 10 și 2302 10 90

De porumb

Cu condiția să îndeplinească criteriile stabilite în nota 2.A de la capitolul 11, boabele sparte de porumb obținute în timpul cernerii boabelor de porumb curate, nedecojite, sunt excluse de la aceste subpoziții (subpoziția 1104 23 98).

2303

Reziduuri rezultate de la fabricarea amidonului și reziduuri similare, pulpa de sfeclă de zahăr, resturi rezultate din prelucrarea trestiei de zahăr și alte deșeuri rezultate de la fabricarea zahărului, depuneri și deșeuri rezultate de la fabricarea berii sau de la distilare, chiar aglomerate sub formă de pelete

Pentru determinarea conținutului de amidon şi de proteine, se aplică metodele prezentate la partea L şi C din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 152/2009 al Comisiei (JO L 054, 26.2.2009, p. 1).

2303 10 11 și 2303 10 19

Reziduuri rezultate de la fabricarea amidonului din porumb (cu excepția substanțelor concentrate de înmuiere), cu un conținut de proteine calculat în materia uscată

Produsele clasificate la aceste subpoziții îndeplinească criteriilor din nota complementară 1 de la acest capitol.

Se clasifică, printre altele, la aceste subpoziții:

1.

produsele numite „gluten de porumb” (în general sub formă de făină), care sunt constituite în principal din gluten obținut de la separarea amidonului. Concentrația în proteine (azot × 6,25) este de peste 40 % din greutate;

2.

produsele numite „gluten meal” obținute în principal prin amestecul reziduurilor uscate de la fabricarea amidonului din porumb cu gluten pur. Aceste produse, în general, conțin proteine (azot × 6,25) în proporție de aproximativ 40 % din greutate;

3.

produsele numite alimente din gluten de porumb (corn gluten feed) conțin proteine (azot × 6,25) în proporție de cel puțin 20 % din greutate și conțin în principal particule de pericarp și endosperm, gluten de porumb și uneori substanțe concentrate de înmuiere, toate aceste componente fiind subproduse de la obținerea amidonului din porumb.

La aceste subpoziții se clasifică, de asemenea, produsele de mai sus aglomerate sub formă de pelete.

La aceste subpoziții se clasifică numai produsele care au un conținut de amidon de cel mult 28 % din greutate, calculat în substanța uscată după metoda prezentată în la partea L din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 152/2009 al Comisiei (JO L 054, 26.2.2009, p. 1), și un conținut de grăsimi de cel mult 4,5 % din greutate, calculat în substanța uscată după metoda prezentată în la partea H din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 152/2009 al Comisiei (1).

Produsele cu un conținut mai mare de amidon sau de grăsimi se clasifică la capitolul 11 sau la subpozițiile 2302 10 10, 2302 10 90, 2309 90 41 sau 2309 90 51, după caz. Același lucru este valabil și pentru mărfurile care conțin produse obținute din porumb printr-un alt procedeu decât cel implicat de fabricarea amidonului prin procedeul umed (reziduuri de la cernerea boabelor de porumb, boabe de porumb măcinate, reziduuri de la extracția uleiului din germeni de porumb obținuți prin procedeul uscat etc.).

Produsele clasificate la aceste subpoziții nu trebuie să conțină reziduuri de la extracția uleiului din germeni de porumb obținuți prin procedeu umed.

Substanța concentrată de înmuiere (apa de înmuiere) a porumbului, indiferent de conținutul de proteine, se clasifică la subpoziția 2303 10 90.

2303 10 90

Altele

În sensul acestei subpoziții, reziduurile de la fabricarea amidonului din rădăcini de manioc se consideră produsele de acest tip care conțin amidon în proporție de cel mult 40 % din greutate, calculat la substanța uscată.

În cazul în care conținutul de amidon este mai mare, astfel de produse, prezentate sub formă de făină sau griș, se clasifică la subpozițiile 1106 20 10 sau 1106 20 90. Produsele de acest tip aglomerate sub formă de pelete se clasifică la subpoziția 0714 10.

De asemenea, se clasifică la această subpoziție, de exemplu:

1.

produsele numite „alimente din gluten de sorg” (sorgho gluten feed) cu un conținut de proteine, în general, de cel puțin 18 % din greutate și constituite în principal din particule de pericarp și endosperm din grăunțe de sorg, din gluten de sorg și, după caz, din substanța concentrată de înmuiere a sorgului, toți acești constituenți fiind subproduse de la fabricarea amidonului din sorg.