ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 43

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 58
6 februarie 2015


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

IV   Informări

2015/C 043/01

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene de Mediu pentru exercițiul financiar 2014 – Bugetul rectificativ nr. 3

1

2015/C 043/02

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene pentru Medicamente pentru exercițiul financiar 2014 – Bugetul rectificativ nr. 2

5

2015/C 043/03

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate la Locul de Muncă pentru anul financiar 2014 – Bugetul rectificativ nr. 2

8

2015/C 043/04

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură pentru exercițiul financiar 2014 – Bugetul rectificativ nr. 2

13

2015/C 043/05

Situația veniturilor și a cheltuielilor Oficiului European de Poliție pentru exercițiul financiar 2014 – Bugetul rectificativ nr. 1

18

2015/C 043/06

Situația veniturilor și a cheltuielilor întreprinderii comune europene pentru dezvoltarea energiei de fuziune (F4E) pentru exercițiul financiar 2014 – Bugetul rectificativ nr. 2

21


Toate sumele din acest document bugetar sunt exprimate în euro, cu excepţia cazului în care se indică altfel.

RO

 


IV Informări

6.2.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 43/1


Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene de Mediu pentru exercițiul financiar 2014 – Bugetul rectificativ nr. 3

(2015/C 43/01)

VENITURI

Titlul

Capitolul

Rubrică

Bugetul 2014

Bugetul rectificativ nr. 3

Sumă nouă

1

SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE, CONTRIBUȚIA ASOCIAȚIEI EUROPENE A LIBERULUI SCHIMB (AELS) ȘI CONTRIBUȚIA NOILOR STATE MEMBRE

1 0

SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE ȘI CONTRIBUȚIA ASOCIAȚIEI EUROPENE A LIBERULUI SCHIMB (AELS)

41 770 897

 

41 770 897

 

Titlul 1 — Total

41 770 897

 

41 770 897

2

VENITURI DIVERSE

2 0

PROVENITE DIN VÂNZAREA BUNURILOR MOBILIARE ȘI IMOBILIARE

p.m.

 

p.m.

2 1

VENITURI DIN ÎNCHIRIERI DE MOBILĂ ȘI ECHIPAMENT

p.m.

 

p.m.

2 2

CONTRIBUȚII ÎN CADRUL UNOR ACORDURI SPECIFICE — VENITURI ALOCATE (1)

1 072 174

9 730 000

10 802 174

2 3

RAMBURSARE DE CHELTUIELI DIVERSE

p.m.

 

p.m.

2 4

DONAȚII ȘI SPONSORIZĂRI

p.m.

 

p.m.

2 5

VENITURI DIVERSE

 

 

Titlul 2 — Total

1 072 174

9 730 000

10 802 174

 

TOTAL GENERAL

42 843 071

9 730 000

52 573 071

CHELTUIELI

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2014

Bugetul rectificativ nr. 3

Sumă nouă

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV (2)

21 811 444

500 000

22 311 444

1 2

CHELTUIELI DE RECRUTARE (3)

220 000

50 000

270 000

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI (4)

881 200

50 000

931 200

1 4

INFRASTRUCTURĂ CU CARACTER SOCIOMEDICAL (5)

802 000

 

802 000

1 6

SERVICIUL SOCIAL

5 000

 

5 000

 

Titlul 1 — Total

23 719 644

600 000

24 319 644

2

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE

2 1

ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE (6)

3 215 000

130 000

3 345 000

2 2

BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE (7)

270 000

 

270 000

2 3

CHELTUIELI DE ADMINISTRATIVE CURENTE (8)

505 400

 

505 400

2 4

CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI ȘI CONVOCĂRI

12 000

 

12 000

2 5

CONDUCERE EEA

230 000

 

230 000

2 6

GESTIONAREA MEDIULUI

10 000

 

10 000

 

Titlul 2 — Total

4 242 400

130 000

4 372 400

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 3

RESURSE (9)

13 303 453

1 500 000

14 803 453

3 4

ACȚIUNI STRATEGICE (10)

1 577 574

7 500 000

9 077 574

3 5

ACȚIUNI STRATEGICE (11)

 

 

 

 

Titlul 3 — Total

14 881 027

9 000 000

23 881 027

 

TOTAL GENERAL

42 843 071

9 730 000

52 573 071


(1)  2013: GIO1: 7 530 000.

2014:

InSEIS: 572 174,

Copernicus: 9 730 000.

(2)  2012:

GIO: 307 548,

ENPI: 341 406,

GISC: 544 741.

2013:

GIO: 663 616,

ENPI: 523 694,

GISC: 388 973.

2014:

InSEIS: 98 000,

Copernicus: 500 000.

(3)  2012:

GIO: 17 120,

ENPI: 8 647,

GISC: 5 792.

2013:

GIO: 17 122,

ENPI: 4 306,

GISC: 628.

2014: Copernicus: 50 000.

(4)  2012:

GIO: 14 710,

IPA: 327,

ENPI: 34 995,

GISC: 65 152,

IPA2: 5 510.

2013:

GIO1: 61 657,

ENPI: 78 821,

GISC: 71 150,

IPA2: 16 765.

2014:

InSEIS: 19 200,

Copernicus: 50 000.

(5)  2012:

GIO: 1 143,

IPA2: 175,

ENPI: 5 181.

2013:

GIO: 20 107,

IPA2: 5 825,

ENPI: 12 909.

(6)  2012:

GIO80 376,

GISC: 38 513.

2013:

GIO: 19 873,

GISC: 4 594.

2014: Copernicus: 130 000.

(7)  2013:

IPA2: 12 000,

GISC: 29 930.

(8)  2012:

IPA2: 5 800.

GISC: 17 043,

ENPI: 49 534.

2013:

GIO: 400,

IPA2: 3 956,

.GISC: 8,

ENPI: 40 044.

2014: IPA2014: 5 400.

(9)  2012:

ENPI: 143 535,

GISC: 12 762,

IPA2: 181 566,

IPA: 29 565,

GIO: 41 209.

2013:

ENPI: 177 726,

GISC: 147 350,

IPA2: 218 968,

GIO: 158 791.

2014:

InSEIS: 102 000,

IPA 2014: 216 000,

Copernicus: 1 500 000.

(10)  2014:

InSEIS: 352 974,

IPA2014: 264 600,

Copernicus: 7 500 000.

(11)  2012:

ENPI: 887 515,

GISC: 76 290,

IPA2: 78 810,

IPA: 259 706,

GIO: 1 216 991.

2013:

ENPI: 1 290 846

GISC: 283 600,

IPA2: 412 416,

GIO: 8 153 109.


6.2.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 43/5


Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene pentru Medicamente pentru exercițiul financiar 2014 – Bugetul rectificativ nr. 2

(2015/C 43/02)

VENITURI

Titlul

Capitolul

Rubrică

Bugetul 2014

Bugetul rectificativ nr. 2

Sumă nouă

1

VENITURI DIN SERVICII PRESTATE

1 0

VENITURI DIN SERVICII PRESTATE

228 156 000

 

228 156 000

 

Titlul 1 — Total

228 156 000

 

228 156 000

2

SUBVENȚII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE

2 0

SUBVENȚII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE

39 230 000

–6 000 000

33 230 000

 

Titlul 2 — Total

39 230 000

–6 000 000

33 230 000

3

PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE LA ACTIVITĂȚILE EMA

3 0

PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE LA ACTIVITĂȚILE EMA

1 084 000

– 182 000

902 000

 

Titlul 3 — Total

1 084 000

– 182 000

902 000

5

VENITURI DIN FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ A INSTITUȚIEI

5 2

VENITURI DIN OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE

75 000

 

75 000

 

Titlul 5 — Total

75 000

 

75 000

6

VENITURI EXTERNE ALOCATE PENTRU PROIECTE ȘI PROGRAME

6 0

VENITURI EXTERNE ALOCATE PENTRU PROIECTE ȘI PROGRAME

20 524 000

–1 241 000

19 283 000

 

Titlul 6 — Total

20 524 000

–1 241 000

19 283 000

7

CORECTAREA DEZECHILIBRELOR BUGETARE

7 0

CORECTAREA DEZECHILIBRELOR BUGETARE

p.m.

 

p.m.

 

Titlul 7 — Total

p.m.

 

p.m.

9

VENITURI DIVERSE

9 0

VENITURI DIVERSE

100 000

728 000

828 000

 

Titlul 9 — Total

100 000

728 000

828 000

 

TOTAL GENERAL

289 169 000

–6 695 000

282 474 000

CHELTUIELI

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2014

Bugetul rectificativ nr. 2

Sumă nouă

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

95 345 000

–5 454 000

89 891 000

1 3

DEPLASĂRI

605 000

 

605 000

1 4

INFRASTRUCTURĂ CU CARACTER SOCIOMEDICAL

758 000

 

758 000

1 5

SCHIMBURI DE FUNCȚIONARI ȘI EXPERȚI

3 724 000

 

3 724 000

1 6

ASIGURĂRI SOCIALE

320 000

 

320 000

1 7

CHELTUIELI DE REPREZENTARE

38 000

 

38 000

1 8

ASIGURĂRI SOCIALE PENTRU PERSONAL

2 395 000

 

2 395 000

 

Titlul 1 — Total

103 185 000

–5 454 000

97 731 000

2

IMOBILE, ECHIPAMENT ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE

2 0

INVESTIȚII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

39 530 000

–1 241 000

38 289 000

2 1

PRELUCRAREA DATELOR ȘI TELECOMUNICAȚII INSTITUȚIONALE

19 776 000

 

19 776 000

2 2

BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI ACCESORII

3 210 000

 

3 210 000

2 3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ

1 591 000

 

1 591 000

2 4

TAXE POȘTALE

184 000

 

184 000

2 5

CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI OFICIALE ȘI ALTE REUNIUNI

136 000

 

136 000

 

Titlul 2 — Total

64 427 000

–1 241 000

63 186 000

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 0

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

113 833 000

 

113 833 000

3 1

CHELTUIELI LEGATE DE PROIECTE IT PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII AGENȚIEI

7 724 000

 

7 724 000

 

Titlul 3 — Total

121 557 000

 

121 557 000

9

ALTE CHELTUIELI

9 0

CREDITE PROVIZORII

p.m.

 

p.m.

 

Titlul 9 — Total

p.m.

 

p.m.

 

TOTAL GENERAL

289 169 000

–6 695 000

282 474 000


6.2.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 43/8


Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate la Locul de Muncă pentru anul financiar 2014 – Bugetul rectificativ nr. 2

(2015/C 43/03)

SITUAȚIA VENITURILOR

Titlul

Capitolul

Rubrică

Bugetul 2014

Bugetul rectificativ nr. 2

Sumă nouă

1

SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE

1 0

SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE

14 519 521

 

14 519 521

 

Titlul 1 — Total

14 519 521

 

14 519 521

2

ALTE SUBVENȚII

2 0

ALTE SUBVENȚII

160 100

–60 000

100 100

2 2

ALTE SUBVENȚII PENTRU PROIECTE SPECIFICE

2 636 405

 

2 636 405

 

Titlul 2 — Total

2 796 505

–60 000

2 736 505

5

VENITURI DIVERSE

5 0

ÎNCASĂRI DIN VÂNZAREA DE BUNURI MOBILE ȘI IMOBILE

p.m.

 

p.m.

5 2

VENITURI DIN INVESTIȚII SAU ÎMPRUMUTURI, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTELE

p.m.

 

p.m.

5 4

VENITURI DIVERSE

p.m.

 

p.m.

5 9

ALTE VENITURI DIN GESTIUNEA ADMINISTRATIVĂ

p.m.

 

p.m.

 

Titlul 5 — Total

p.m.

 

p.m.

6

VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST

6 0

VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST

p.m.

 

p.m.

 

Titlul 6 — Total

p.m.

 

p.m.

 

TOTAL GENERAL

17 316 026

–60 000

17 256 026

CHELTUIELI

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2014

Bugetul rectificativ nr. 2

Sumă nouă

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

5 558 200

–50 100

5 508 100

1 4

INFRASTRUCTURA CU CARACTER SOCIOMEDICAL

34 000

 

34 000

1 5

MOBILITATEA

14 000

 

14 000

1 6

SERVICIUL SOCIAL

p.m.

 

p.m.

1 8

REGULARIZAREA PIERDERILOR ACUMULATE

p.m.

 

p.m.

1 9

PENSII ȘI INDEMNIZAȚII DE DEMITERE

p.m.

 

p.m.

 

Titlul 1 — Total

5 606 200

–50 100

5 556 100

2

CHELTUIELI CU IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE

2 0

ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI COSTURI CONEXE

669 750

–86 000

583 750

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

505 800

62 400

568 200

2 2

BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE

41 150

 

41 150

2 3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ

31 300

26 000

57 300

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII

132 475

–12 300

120 175

 

Titlul 2 — Total

1 380 475

–9 900

1 370 575

3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

3 2

COMUNICARE, CAMPANII ȘI PROMOVARE

3 650 560

250 000

3 900 560

3 3

COLABORARE ÎN REȚEA ȘI COORDONARE

1 280 000

 

1 280 000

3 4

PREVENIRE ȘI CERCETARE

2 762 386

– 250 000

2 512 386

 

Titlul 3 — Total

7 692 946

 

7 692 946

4

CHELTUIELI LEGATE DE PUNEREA ÎN APLICARE A UNOR PROIECTE SPECIALE FINANȚATE PRIN ALTE SUBVENȚII SPECIALE

4 6

PROGRAMUL IPA III PENTRU BALCANII DE VEST ȘI TURCIA

450 297

 

450 297

4 7

SĂNĂTATE ȘI SECURITATE ÎN MUNCĂ PENTRU LUCRĂTORII VÂRSTNICI

1 997 512

 

1 997 512

4 8

ENPI — INSTRUMENTUL EUROPEAN DE VECINĂTATE ȘI PARTENERIAT

188 596

 

188 596

 

Titlul 4 — Total

2 636 405

 

2 636 405

5

PROVIZIOANE

5 0

PROVIZIOANE

p.m.

 

p.m.

 

Titlul 5 — Total

p.m.

 

p.m.

 

TOTAL GENERAL

17 316 026

–60 000

17 256 026

Schema de personal

Categorie și grad

2012

2013

2014

31.12.2012

Autorizate

31.12.2013

Autorizate

Autorizate

AD 16

AD 15

AD 14

1

1

1

1

1

AD 13

1

1

1

1

1

AD 12

1

1

1

1

1

AD 11

1

1

1

1

1

AD 10

2

3

2

3

3

AD 9

2

1

2

1

1

AD 8

3

3

4

5

6

AD 7

6

6

5

5

5

AD 6

7

7

7

6

5

AD 5

Total grad AD

24

24

24

24

24

AST 11

AST 10

AST 9

1

1

1

1

1

AST 8

AST 7

1

1

1

AST 6

1

1

1

AST 5

2

1

4

1

2

AST 4

6

5

7

6

8

AST 3

5

7

3

6

3

AST 2

2

2

1

3

2

AST 1

2

2

2

1

1

Total grad AST

18

20

18

20

19

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

Total AST/SC

Total

42

44

42

44

43

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

Posturi de agenți contractuali

31.12.2012

31.12.2013

2014

FG IV

1

2

1

FG III

11

11

13

FG II

12

11

10

FG I

Total FG

24

24

24

Posturi de experți naționali detașați

Total

24

24

24


6.2.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 43/13


Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură pentru exercițiul financiar 2014 – Bugetul rectificativ nr. 2

(2015/C 43/04)

VENITURI

Titlul

Capitolul

Rubrică

Bugetul 2014

Bugetul rectificativ nr. 2

Sumă nouă

1

SUBVENȚII DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ

1 1

SUBVENȚII DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ

46 945 000

 

46 945 000

 

Titlul 1 — Total

46 945 000

 

46 945 000

2

ALTE VENITURI

2 3

RAMBURSAREA ALTOR CHELTUIELI

p.m.

 

p.m.

 

Titlul 2 — Total

p.m.

 

p.m.

 

TOTAL GENERAL

46 945 000

 

46 945 000

CHELTUIELI

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2014

Bugetul rectificativ nr. 2

Sumă nouă

1

PERSONAL

1 1

REMUNERAȚII, ALOCAȚII ȘI ALTE COSTURI

30 266 000

 

30 266 000

1 2

CHELTUIELI PENTRU DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ȘI CHELTUIELI SOCIALE

1 426 000

1 000

1 427 000

 

Titlul 1 — Total

31 692 000

1 000

31 693 000

2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

2 1

CHELTUIELI IMOBILIARE

5 171 000

50 000

5 221 000

2 2

CHELTUIELI TIC

3 645 000

60 000

3 705 000

2 3

PROPRIETĂȚI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CURENTE DE FUNCȚIONARE RENTE

391 000

–39 000

352 000

 

Titlul 2 — Total

9 207 000

71 000

9 278 000

3

CHELTUIELI CU ASISTENȚA PROGRAMULUI

3 1

CHELTUIELI PENTRU GESTIONAREA PROGRAMULUI

6 046 000

–72 000

5 974 000

 

Titlul 3 — Total

6 046 000

–72 000

5 974 000

 

TOTAL GENERAL

46 945 000

 

46 945 000

Schema de personal

Grupa de funcții și gradul

Posturi permanente

Posturi temporare

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

AD 15

AD 14

2

1

1

AD 13

7

4

3

AD 12

4

5

6

AD 11

10

4

4

AD 10

10

15

11

AD 9

15

14

16

AD 8

11

18

17

AD 7

6

3

5

AD 6

10

9

5

AD 5

5

5

8

Subtotal AD

80

78

76

AST 11

AST 10

1

AST 9

2

 

1

AST 8

2

3

1

AST 7

1

4

2

AST 6

1

1

2

AST 5

7

9

3

AST 4

8

7

11

AST 3

6

3

7

AST 2

AST 1

Subtotal AST

28

27

27

Total

108

105

103

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

Posturi de agenți contractuali

2014

2013

2012

FG IV

78

77

78

FG III + FG II + FG I

259

259

252

Total FG

337

336

330

Posturi de experți naționali detașați

Total

337

336

330


6.2.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 43/18


Situația veniturilor și a cheltuielilor Oficiului European de Poliție pentru exercițiul financiar 2014 – Bugetul rectificativ nr. 1

(2015/C 43/05)

VENITURI

Titlul

Capitolul

Rubrică

Bugetul 2014

Bugetul rectificativ nr. 1

Sumă nouă

9

VENITURI

9 0

SUBVENȚII ȘI CONTRIBUȚII

84 249 589

 

84 249 589

9 1

CONTRIBUȚIA STATULUI GAZDĂ

p.m.

 

p.m.

9 2

ALTE VENITURI

p.m.

90 231

90 231

 

Titlul 9 — Total

84 249 589

90 231

84 339 820

 

TOTAL GENERAL

84 249 589

90 231

84 339 820

CHELTUIELI

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2014

Bugetul rectificativ nr. 1

Sumă nouă

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

51 201 589

90 231

51 291 820

1 2

MISIUNI ADMINISTRATIVE

p.m.

 

p.m.

1 3

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

910 000

 

910 000

1 4

FORMARE

250 000

 

250 000

1 5

ALTE CHELTUIELI DE PERSONAL

1 909 000

 

1 909 000

1 6

CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI ȘI REPREZENTARE

83 000

 

83 000

 

Titlul 1 — Total

54 353 589

90 231

54 443 820

2

ALTE CHELTUIELI ADMINISTRATIVE

2 0

ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

4 368 000

 

4 368 000

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ADMINISTRATIVĂ

1 346 000

 

1 346 000

2 2

BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

734 000

 

734 000

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

290 000

 

290 000

2 4

TAXE POȘTALE ȘI TELECOMUNICAȚII

345 000

 

345 000

2 5

CHELTUIELI STATUTARE

1 118 000

 

1 118 000

 

Titlul 2 — Total

8 201 000

 

8 201 000

3

ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE

3 0

OPERAȚIUNI

4 831 000

 

4 831 000

3 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI OPERAȚIONALĂ

12 464 000

 

12 464 000

3 2

CHELTUIELI DE TELECOMUNICAȚII PENTRU ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE

2 150 000

 

2 150 000

3 3

EXPERȚI NAȚIONALI DETAȘAȚI (OPERAȚIONAL)

2 000 000

 

2 000 000

3 4

EPCC/COSI

150 000

 

150 000

3 5

ȘEFII UNITĂȚILOR NAȚIONALE EUROPOL

100 000

 

100 000

3 6

CHELTUIELI OPERAȚIONALE LEGATE DE SUBVENȚII

p.m.

 

p.m.

 

Titlul 3 — Total

21 695 000

 

21 695 000

 

TOTAL GENERAL

84 249 589

90 231

84 339 820


6.2.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 43/21


Situația veniturilor și a cheltuielilor întreprinderii comune europene pentru dezvoltarea energiei de fuziune (F4E) pentru exercițiul financiar 2014 – Bugetul rectificativ nr. 2

(2015/C 43/06)

VENITURI

Titlul

Capitolul

Rubrică

Bugetul 2014

Bugetul rectificativ nr. 2

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

CONTRIBUȚIE DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE

1 1

CONTRIBUȚIA EURATOM LA CHELTUIELILE DE EXPLOATARE

1 1 0

ContribuȚia euratom la cheltuielile de exploatare

679 790 382,68

459 793 637,68

 

–80 000 000

679 790 382,68

379 973 637,68

1 1 1

Recuperare din cheltuielile de exploatare din anii precedenȚi

 

8 439,33

 

 

 

8 439,33

 

CAPITOLUL 1 1 — TOTAL

679 790 382,68

459 802 077,01

 

–80 000 000

679 790 382,68

379 982 077,01

1 2

CONTRIBUȚIA EURATOM LA CHELTUIELILE ADMINISTRATIVE

1 2 0

ContribuȚia euratom la cheltuielile administrative

41 127 422,32

41 127 422,32

 

 

41 127 422,32

41 127 422,32

1 2 1

Recuperare din cheltuielile de exploatare din anii precedenȚi

1 872 577,68

1 872 577,68

–0,08

–0,08

1 872 577,60

1 872 577,60

 

CAPITOLUL 1 2 — TOTAL

43 000 000

43 000 000

–0,08

–0,08

42 999 999,92

42 999 999,92

 

Titlul 1 — Total

722 790 382,68

502 982 077,01

–0,08

–80 000 000,08

722 790 382,60

422 982 076,93

2

CONTRIBUȚII ANUALE ALE MEMBRILOR

2 1

CONTRIBUȚII ANUALE ALE MEMBRILOR

4 400 000

4 400 000

 

 

4 400 000

4 400 000

 

Titlul 2 — Total

4 400 000

4 400 000

 

 

4 400 000

4 400 000

3

VENITURI CARE PROVIN DIN CONTRIBUȚIA STATULUI GAZDĂ AL ITER

3 1

CONTRIBUȚIA STATULUI GAZDĂ AL ITER

170 000 000

123 000 000

 

 

170 000 000

123 000 000

 

Titlul 3 — Total

170 000 000

123 000 000

 

 

170 000 000

123 000 000

4

VENITURI DIVERSE

4 1

VENITURI DIVERSE

p.m.

p.m.

160 982,09

160 982,09

160 982,09

160 982,09

 

Titlul 4 — Total

p.m.

p.m.

160 982,09

160 982,09

160 982,09

160 982,09

5

ALTE VENITURI DESTINATE UNEI CHELTUIELI SPECIFICE

5 1

VENITURI DESTINATE UNEI CHELTUIELI SPECIFICE

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Titlul 5 — Total

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

TOTAL GENERAL

897 190 382,68

630 382 077,01

160 982,01

–79 839 017,99

897 351 364,69

550 543 059,02

CHELTUIELI

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2014

Bugetul rectificativ nr. 2

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

CHELTUIELI DE PERSONAL

1 1

CHELTUIELI CU PERSONALUL DIN SCHEMA DE PERSONAL

23 880 000

23 880 000

– 139 017,99

– 139 017,99

23 740 982,01

23 740 982,01

1 2

CHELTUIELI CU PERSONALUL (AGENȚI CONTRACTUALI, PERSONAL INTERIMAR ȘI EXPERȚI NAȚIONALI)

7 477 000

7 477 000

 

 

7 477 000

7 477 000

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU

1 700 000

1 700 000

 

 

1 700 000

1 700 000

1 4

CHELTUIELI DIVERSE CU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL DE PERSONAL

744 000

744 000

 

 

744 000

744 000

1 5

REPREZENTARE

15 000

15 000

 

 

15 000

15 000

1 6

FORMARE

803 000

803 000

 

 

803 000

803 000

1 7

ALTE CHELTUIELI DE PERSONAL

1 217 000

1 217 000

 

 

1 217 000

1 217 000

1 8

STAGII

48 000

48 000

 

 

48 000

48 000

 

Titlul 1 — Total

35 884 000

35 884 000

– 139 017,99

– 139 017,99

35 744 982,01

35 744 982,01

2

IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

2 1

IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

1 178 000

1 178 000

 

 

1 178 000

1 178 000

2 2

TEHNOLOGII ALE INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR

3 000 000

3 000 000

 

 

3 000 000

3 000 000

2 3

BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

476 000

476 000

 

 

476 000

476 000

2 4

EVENIMENTE ȘI COMUNICARE

300 000

300 000

300 000

300 000

600 000

600 000

2 5

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

1 326 000

1 326 000

 

 

1 326 000

1 326 000

2 6

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII

372 000

372 000

 

 

372 000

372 000

2 7

CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI OFICIALE ȘI ALTE REUNIUNI

464 000

464 000

 

 

464 000

464 000

 

Titlul 2 — Total

7 116 000

7 116 000

300 000

300 000

7 416 000

7 416 000

3

CHELTUIELI DE EXPLOATARE

3 1

CONSTRUCȚIA ITER INCLUSIV PREGĂTIREA SITULUI ITER

650 098 382,68

438 722 077,01

6 142 000

–71 050 000

656 240 382,68

367 672 077,01

3 2

TECHNOLOGIE PENTRU ITER

18 022 000

12 000 000

–4 922 000

–3 000 000

13 100 000

9 000 000

3 3

TECHNOLOGIE PENTRU ABORDAREA EXTINSĂ ȘI DEMO

11 870 000

10 760 000

– 770 000

–5 950 000

11 100 000

4 810 000

3 4

ALTE CHELTUIELI

4 200 000

2 900 000

– 450 000

 

3 750 000

2 900 000

3 5

CREDIT CARE PROVINE DIN CONTRIBUȚIA STATULUI GAZDĂ AL ITER

170 000 000

123 000 000

 

 

170 000 000

123 000 000

3 6

CREDIT CARE PROVINE DE LA PĂRȚI TERȚE PENTRU O CHELTUIALĂ SPECIFICĂ

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Titlul 3 — Total

854 190 382,68

587 382 077,01

 

–80 000 000

854 190 382,68

507 382 077,01

 

TOTAL GENERAL

897 190 382,68

630 382 077,01

160 982,01

–79 839 017,99

897 351 364,69

550 543 059,02