ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 448

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 57
15 decembrie 2014


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUŢIILE, ORGANELE ŞI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

2014/C 448/01

Ultimele publicații ale Curții de Justiție a Uniunii Europene în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

1

 

V   Anunţuri

 

PROCEDURI JURISDICŢIONALE

 

Curtea de Justiție

2014/C 448/02

Cauza C-399/14: Cerere de decizie preliminară introdusă de Bundesverwaltungsgerichts (Germania) la 18 august 2014 – Grüne Liga Sachsen e.V. și alții/Freistaat Sachsen

2

2014/C 448/03

Cauza C-412/14: Cerere de decizie preliminară introdusă de Amtsgericht Rüsselsheim (Germania) la 29 august 2014 – Dagmar Wedel, Rudi Wedel/Condor Flugdienst GmbH

3

2014/C 448/04

Cauza C-433/14: Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunale di Bari (Italia) la 22 septembrie 2014 – Procedură penală împotriva Domenico Rosa

4

2014/C 448/05

Cauza C-434/14: Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunale di Bari (Italia) la 22 septembrie 2014 – Procedură penală împotriva Raffaele Mignone

4

2014/C 448/06

Cauza C-435/14: Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunale di Bari (Italia) la 22 septembrie 2014 – Procedură penală împotriva Mauro Barletta

5

2014/C 448/07

Cauza C-436/14: Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunale di Bari (Italia) la 22 septembrie 2014 – Procedură penală împotriva Davide Cazzorla

6

2014/C 448/08

Cauza C-437/14: Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunale di Bari (Italia) la 22 septembrie 2014 – Procedură penală împotriva Nicola Seminario

6

2014/C 448/09

Cauza C-439/14: Cerere de decizie preliminară introdusă de Curtea de Apel Bucureşti (România) la data de 24 septembrie 2014 – SC Star Storage SA/Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (INCDI)

7

2014/C 448/10

Cauza C-448/14: Cerere de decizie preliminară introdusă de Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Germania) la 26 septembrie 2014 – Davitas GmbH/Stadt Aschaffenburg

8

2014/C 448/11

Cauza C-452/14: Cerere de decizie preliminară introdusă de Consiglio di Stato (Italia) la 29 septembrie 2014 – Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Ministero della Salute/Doc Generici srl

8

2014/C 448/12

Cauza C-454/14: Acțiune introdusă la 30 septembrie 2014 – Comisia Europeană/Regatul Spaniei

9

2014/C 448/13

Cauza C-455/14 P: Recurs introdus la 29 septembrie 2014 de H împotriva Ordonanţei Tribunalului (Camera a noua) din 10 iulie 2014 în cauza T-271/10, H/Consiliul Uniunii Europene, Comisia Europeană, Misiunea de Poliție a Uniunii Europene în Bosnia și Herțegovina (MPUE)

10

2014/C 448/14

Cauza C-458/14: Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italia) la 3 octombrie 2014 – Promoimpresa srl/Consorzio dei comuni della Sponda Bresciana del Lago di Garda e del Lago di Idro, Regione Lombardia

11

2014/C 448/15

Cauza C-460/14: Cerere de decizie preliminară introdusă de Hoge Raad der Nederlanden (Țările de Jos) la 6 octombrie 2014 – Johannes Evert Antonius Massar/DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij NV

12

2014/C 448/16

Cauza C-462/147: Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunale di Bari (Italia) la 8 octombrie 2014 – Procedură penală împotriva Lorenzo Carlucci

12

2014/C 448/17

Cauza C-465/14: Cerere de decizie preliminară introdusă de Centrale Raad van Beroep (Ţările de Jos) la 9 octombrie 2014 – Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank/F. Wieland şi H. Rothwangl

13

2014/C 448/18

Cauza C-467/14: Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunale di Bergamo (Italia) la 13 octombrie 2014 – Procedură penală împotriva Baldo Chiara

14

2014/C 448/19

Cauza C-472/14: Cerere de decizie preliminară introdusă de Högsta domstolen (Suedia) la 20 octombrie 2014 – Canadian Oil Company Sweden AB, Anders Rantén/Riksåklagaren

15

 

Tribunalul

2014/C 448/20

Cauza T-362/10: Hotărârea Tribunalului din 5 noiembrie 2014 – Vtesse Networks/Comisia (Ajutoare de stat — Ajutor pentru dezvoltarea de rețele în bandă largă de ultimă generație în regiunea Cornwall and Isles of Scilly — Decizie prin care ajutorul se declară compatibil cu piața internă — Articolul 107 alineatul (3) litera (c) TFUE — Acțiune în anulare — Lipsa afectării substanțiale a poziției concurențiale — Calitate procesuală activă — Drepturi procedurale ale părților interesate — Inadmisibilitate parțială — Lipsa unor îndoieli care să justifice inițierea procedurii oficiale de investigare)

16

2014/C 448/21

Cauza T-422/11: Hotărârea Tribunalului din 5 noiembrie 2014 – Computer Resources International (Luxemburg)/Comisia [Achiziții publice de servicii — Procedură de cerere de ofertă — Furnizarea de servicii informatice de dezvoltare și de mentenanță a software-ului, de consiliere și de asistență pentru diferite tipuri de aplicații informatice — Respingerea ofertei unui ofertant — Ofertă anormal de mică — Articolul 139 alineatul (1) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002 — Obligația de motivare — Alegerea temeiului juridic — Abuz de putere]

17

2014/C 448/22

Cauza T-632/11: Hotărârea Tribunalului din 6 noiembrie 2014 – Grecia/Comisia [FEOGA — Secțiunea Garantare — FEGA şi FEADR — Cheltuieli excluse de la finanțare — Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 — Regim de drepturi la plată unică — Cooperare loială — Echitate — Proporţionalitate — Rezervă naţională — Criterii de atribuire — Corecţie financiară forfetară — Risc pentru fond — Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 — Sectorul vitivinicol — Regimuri de distilare şi de plăţi pentru utilizarea anumitor musturi — Ajutoare pentru restructurarea și reconversia podgoriilor]

17

2014/C 448/23

Cauza T-283/12: Hotărârea Tribunalului din 6 noiembrie 2014 – FIS’D/Comisia (Programul de acțiune Erasmus Mundus — Acord-cadru de parteneriat — Acord de grant specific — Decizie a EACEA de a rezilia acordul-cadru și de a modifica acordul specific — Acțiune administrativă în fața Comisiei — Decizie a Comisiei de respingere a acțiunii administrative ca nefondată — Încălcarea acordurilor și a manualului administrativ și financiar)

18

2014/C 448/24

Cauzele conexate T-307/12 și T-408/13: Hotărârea Tribunalului din 5 noiembrie 2014 – Mayaleh/Consiliul (Politica externă și de securitate comună — Măsuri restrictive adoptate împotriva Siriei — Înghețarea fondurilor — Funcția de guvernator al Băncii Centrale a Siriei — Acțiune în anulare — Comunicarea unui act privind măsuri restrictive — Termen de introducere a acțiunii — Admisibilitate — Dreptul la apărare — Proces echitabil — Obligația de motivare — Sarcina probei — Dreptul la protecție jurisdicțională efectivă — Proporționalitate — Drept de proprietate — Dreptul la respectarea vieții private și de familie — Aplicarea de restricții privind admisia unui resortisant al unui stat membru — Libera circulație a cetățenilor Uniunii)

19

2014/C 448/25

Cauza T-463/12: Hotărârea Tribunalului din 6 noiembrie 2014 – Popp și Zech/OAPI – Müller-Boré & Partner (MB) [Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale MB — Marca comunitară figurativă anterioară MB&P — Utilizare serioasă a mărcii anterioare — Articolul 42 alineatul (2) și articolul 15 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009]

20

2014/C 448/26

Cauza T-669/13 P: Hotărârea Tribunalului din 5 noiembrie 2014 – Comisia/Thomé (Recurs — Funcție publică — Funcționari — Recrutare — Anunț de concurs — Refuzul unei recrutări — Existența unei diplome conforme anunțului de concurs în urma unei echivalări — Prejudiciu financiar și moral)

20

2014/C 448/27

Cauza T-166/13: Ordonanța Tribunalului din 14 octombrie 2014 – Ben Ali/Consiliul (Politica externă și de securitate comună — Măsuri restrictive adoptate împotriva anumitor persoane și entități având în vedere situația din Tunisia — Înghețare de fonduri — Prelungire — Consecințele unei anulări a măsurilor anterioare de înghețare de fonduri — Nepronunțare asupra fondului — Răspundere extracontractuală — Acțiune vădit nefondată)

21

2014/C 448/28

Cauza T-327/13: Ordonanța Tribunalului din 16 octombrie 2014 – Mallis și Malli/Comisia și BCE (Acțiune în anulare — Program de susținere a stabilității Ciprului — Declarație a Eurogrupului privind restructurarea sectorului bancar din Cipru — Desemnare eronată a pârâtului în cererea introductivă — Inadmisibilitate)

22

2014/C 448/29

Cauza T-328/13: Ordonanța Tribunalului din 16 octombrie 2014 – Tameio Pronoias Prosopikou Trapezis Kyprou/Comisia și BCE (Acțiune în anulare — Program de sprijin pentru stabilitatea Ciprului — Declarația Eurogrup privind restructurarea sectorului bancar în Cipru — Desemnare eronată a pârâtului în cererea introductivă — Inadmisibilitate)

22

2014/C 448/30

Cauza T-329/13: Ordonanța Tribunalului din 16 octombrie 2014 – Chatzithoma/Comisia și BCE (Acțiune în anulare — Program de susținere a stabilității în Cipru — Declarație a Eurogrupului privind restructurarea sectorului bancar în Cipru — Desemnare eronată a pârâtului în cererea introductivă — Inadmisibilitate)

23

2014/C 448/31

Cauza T-330/13: Ordonanța Tribunalului din 16 octombrie 2014 – Chatziioannou/Comisia și BCE (Acțiune în anulare — Program de susținere a stabilității în Cipru — Declarație a Eurogrupului privind restructurarea sectorului bancar în Cipru — Desemnare eronată a pârâtului în cererea introductivă — Inadmisibilitate)

24

2014/C 448/32

Cauza T-331/13: Ordonanța Tribunalului din 16 octombrie 2014 – Nikolaou/Comisia și BCE (Acțiune în anulare — Program de susținere a stabilității în Cipru — Declarație a Eurogrupului privind restructurarea sectorului bancar în Cipru — Desemnare eronată a pârâtului în cererea introductivă — Inadmisibilitate)

24

2014/C 448/33

Cauza T-332/13: Ordonanța Tribunalului din 16 octombrie 2014 – Christodoulou și Stavrinou/Comisia și BCE (Acțiune în anulare — Program de susținere a stabilității Ciprului — Declarație a Eurogrupului privind restructurarea sectorului bancar din Cipru — Desemnare eronată a pârâtului în cererea introductivă — Inadmisibilitate)

25

2014/C 448/34

Cauza T-517/14: Acțiune introdusă la 7 iulie 2014 – Pelikan/OAPI – Hachette Filipacchi Presse (be.bag)

26

2014/C 448/35

Cauza T-662/14: Acțiune introdusă la 15 septembrie 2014 – Ungaria/Comisia

26

2014/C 448/36

Cauza T-678/14: Acțiune introdusă la 22 septembrie 2014 – Slovacia/Comisia

27

2014/C 448/37

Cauza T-698/14: Acțiune introdusă la 19 septembrie 2014 – European Dynamics Luxembourg și Evropaïki Dynamiki/Comisia

28

2014/C 448/38

Cauza T-699/14: Acțiune introdusă la 27 septembrie 2014 – Topps Europe/Comisia

29

2014/C 448/39

Cauza T-703/14: Acțiune introdusă la 2 octombrie 2014 – Diktyo Amyntikon Viomichanion Net/Comisia

30

2014/C 448/40

Cauza T-705/14: Acțiune introdusă la 26 septembrie 2014 – Unichem Laboratories/Comisia Europeană

31

2014/C 448/41

Cauza T-709/14: Acțiune introdusă la 3 octombrie 2014 – Tri-Ocean Trading/Consiliul

32

2014/C 448/42

Cauza T-716/14: Acțiune introdusă la 9 octombrie 2014 – Tweedale/EFSA

33

2014/C 448/43

Cauza T-719/14: Acțiune introdusă la 10 octombrie 2014 – Tri Ocean Energy/Consiliul

34

2014/C 448/44

Cauza T-735/14: Acțiune introdusă la 24 octombrie 2014 – Gazprom Neft/Consiliul

35

2014/C 448/45

Cauza T-736/14: Acțiune introdusă la 27 octombrie 2014 – Monster Energy/OAPI – Home Focus (MoMo Monsters)

36

2014/C 448/46

Cauza T-741/14: Acțiune introdusă la 27 octombrie 2014 – Hersill/OAPI – KCI Licensing (VACUP)

37

 

Tribunalul Funcției Publice

2014/C 448/47

Cauza F-4/14: Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 6 noiembrie 2014 – DH/Parlamentul (Funcție publică — Funcționar aflat în perioada de probă — Articolul 34 din statut — Raport privind perioada de probă care stabilește inaptitudinea vădită a persoanei aflate în perioada de probă — Prelungirea duratei perioadei de probă — Nouă repartizare — Concediere la finalul perioadei de probă — Condiții de desfășurare a perioadei de probă — Incompetență profesională — Obligația de solicitudine — Principiul bunei administrări)

38

2014/C 448/48

Cauza F-68/13: Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 5 noiembrie 2014 – CY/BCE (Decesul reclamantului — Redeschiderea procedurii orale — Renunțarea titularului dreptului la reluarea procedurii — Nepronunțare asupra fondului)

38

2014/C 448/49

Cauza F-90/14: Acțiune introdusă la 4 septembrie 2014 – ZZ/Comisia Europeană

39

2014/C 448/50

Cauza F-92/14: Acțiune introdusă la 10 septembrie 2014 – ZZ/Parlamentul European

40

2014/C 448/51

Cauza F-99/14: Acțiune introdusă la 29 septembrie 2014 – ZZ/Consiliul

40

2014/C 448/52

Cauza F-100/14: Acțiune introdusă la 29 septembrie 2014 – ZZ și alții/Consiliul

41

RO

 


IV Informări

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUŢIILE, ORGANELE ŞI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

15.12.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 448/1


Ultimele publicații ale Curții de Justiție a Uniunii Europene în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

(2014/C 448/01)

Ultima publicație

JO C 439, 8.12.2014

Publicații anterioare

JO C 431, 1.12.2014

JO C 421, 24.11.2014

JO C 409, 17.11.2014

JO C 395, 10.11.2014

JO C 388, 3.11.2014

JO C 380, 27.10.2014

Aceste texte sunt disponibile pe

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Anunţuri

PROCEDURI JURISDICŢIONALE

Curtea de Justiție

15.12.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 448/2


Cerere de decizie preliminară introdusă de Bundesverwaltungsgerichts (Germania) la 18 august 2014 – Grüne Liga Sachsen e.V. și alții/Freistaat Sachsen

(Cauza C-399/14)

(2014/C 448/02)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Bundesverwaltungsgericht

Părțile din procedura principală

Reclamanți: Grüne Liga Sachsen e.V. și alții

Pârât: Freistaat Sachsen

Intervenient: Landeshauptstadt Dresden

Cu participarea: Der Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

Întrebările preliminare

1)

Articolul 6 alineatul (2) din Directiva 92/43/CEE (1) a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică (Directiva habitate) trebuie interpretat în sensul că un proiect de construire a unui pod, care nu are legătură directă cu gestionarea unui sit și care a fost aprobat înainte de includerea acestuia în lista siturilor de importanță comunitară, trebuie să fie supus unei evaluări a efectelor potențiale asupra sitului înainte de executarea sa, în cazul în care includerea sitului în listă a avut loc după acordarea aprobării, dar înainte de începerea executării proiectului, iar înainte de aprobare s-a efectuat numai o evaluarea preliminară a riscurilor?

2)

În cazul unui răspuns afirmativ la prima întrebare:

Cu ocazia examinării a posteriori, autoritatea națională trebuie să respecte cerințele articolului 6 alineatele (3) și (4) din Directiva habitate și în cazul în care, ca măsură de precauție, a avut în vedere aceste cerințe la evaluarea preliminară a riscurilor?

3)

În cazul unui răspuns afirmativ la prima întrebare și a unui răspuns negativ la a doua întrebare:

Ce condiții trebuie impuse potrivit articolului 6 alineatul (2) din Directiva habitate în privința unei examinări a posteriori a aprobării date unui proiect și la ce moment trebuie să se refere examinarea?

4)

În cadrul unei proceduri suplimentare, care urmărește îndreptarea unei erori constatate în privința unei examinări a posteriori potrivit articolului 6 alineatul (2) din Directiva habitate sau a unei evaluări a efectelor potențiale asupra sitului potrivit articolului 6 alineatul (3) din Directiva habitate, trebuie să se țină seama, prin modificarea criteriilor de evaluare, de faptul că construcția a fost finalizată și este dată în folosință, deoarece decizia de aprobare a planului este de imediată aplicare, iar procedura privind măsurile provizorii a fost respinsă fără posibilitate de recurs? Acest lucru este valabil și în privința evaluării a posteriori a soluțiilor alternative, necesare în cadrul unui decizii întemeiate pe articolul 6 alineatul (3) din Directiva habitate?


(1)  JO L 206, p. 7, Ediție specială, 15/vol. 2, p. 109


15.12.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 448/3


Cerere de decizie preliminară introdusă de Amtsgericht Rüsselsheim (Germania) la 29 august 2014 – Dagmar Wedel, Rudi Wedel/Condor Flugdienst GmbH

(Cauza C-412/14)

(2014/C 448/03)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Amtsgericht Rüsselsheim

Părțile din procedura principală

Reclamanţi: Dagmar Wedel, Rudi Wedel

Pârâtă: Condor Flugdienst GmbH

Întrebările preliminare

1)

Împrejurările excepționale în sensul articolului 5 alineatul (3) din Regulamentul nr. 261/2004 (1) trebuie să privească în mod direct zborul rezervat?

2)

În cazul unui răspuns negativ la prima întrebare: câte zboruri anterioare efectuate de aeronava utilizată pentru zborul programat sunt relevante pentru existența unor împrejurări excepționale? Există o limită în timp pentru luarea în considerare a unor împrejurări excepționale care au intervenit cu ocazia zborurilor anterioare? În caz afirmativ, cum se calculează această limită în timp?

3)

În cazul în care împrejurări excepționale care au intervenit cu ocazia zborurilor anterioare sunt relevante în privința unui zbor efectuat ulterior, măsurile rezonabile pe care operatorul de transport aerian trebuie să le adopte în conformitate cu articolul 5 alineatul (3) din regulament trebuie să vizeze numai prevenirea apariției împrejurărilor excepționale sau și prevenirea unei întârzieri mai mari?


(1)  Regulamentul (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91 (JO L 46, p. 1, Ediție specială, 07/vol. 12, p. 218).


15.12.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 448/4


Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunale di Bari (Italia) la 22 septembrie 2014 – Procedură penală împotriva Domenico Rosa

(Cauza C-433/14)

(2014/C 448/04)

Limba de procedură: italiana

Instanța de trimitere

Tribunale di Bari

Partea din procedura principală

Domenico Rosa

Întrebările preliminare

1)

Articolul 49 și următoarele și articolul 56 și următoarele TFUE, astfel cum au fost interpretate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în Hotărârea pronunțată la 16 februarie 2012 în cauzele conexate C-72/10 și C-77/10, trebuie să fie interpretate în sensul că se opun organizării unei proceduri de cerere de oferte cu privire la concesiuni cu o durată mai mică decât cea a concesiunilor acordate anterior, în condițiile în care procedura de cerere de oferte menționată este organizată în scopul declarat de remediere a consecințelor derivate din nelegalitatea excluderii unui anumit număr de operatori din cadrul procedurilor de cerere de oferte anterioare?

2)

Articolul 49 și următoarele și articolul 56 și următoarele TFUE, astfel cum au fost interpretate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în hotărârea menționată, trebuie să fie interpretate în sensul că se opun posibilității ca cerința unei alinieri temporale a scadențelor concesiunilor să constituie o justificare adecvată pentru o durată a concesiunilor care fac obiectul procedurii de cerere de oferte mai redusă decât cea a concesiunilor atribuite în trecut?

3)

Articolul 49 și următoarele și articolul 56 și următoarele TFUE, astfel cum au fost interpretate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în hotărârea menționată, trebuie să fie interpretate în sensul că se opun unei dispoziții prin care se impune cedarea cu titlu gratuit a utilizării bunurilor materiale și imateriale deținute în proprietate care constituie rețeaua de gestiune și de colectare a jocurilor în caz de încetare a activității din cauza expirării duratei concesiunii sau ca efect al unor decizii de decădere sau de revocare?


15.12.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 448/4


Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunale di Bari (Italia) la 22 septembrie 2014 – Procedură penală împotriva Raffaele Mignone

(Cauza C-434/14)

(2014/C 448/05)

Limba de procedură: italiana

Instanța de trimitere

Tribunale di Bari

Partea din procedura principală

Raffaele Mignone

Întrebările preliminare

1)

Articolul 49 TFUE și următoarele și articolul 56 TFUE și următoarele, astfel cum sunt interpretate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în Hotărârea din 16 februarie 2012 [în cauzele conexate C-72/10 și C-77/10], trebuie interpretate în sensul că se opun atribuirii printr-o procedură de cerere de ofertă a unor licențe cu o durată mai mică decât cea a licențelor atribuite în trecut în cazul în care procedura de cerere de ofertă menționată a fost inițiată în scopul remedierii consecințelor excluderii ilegale a anumitor operatori din procedura de cerere de ofertă anterioară?

2)

Articolul 49 TFUE și următoarele și articolul 56 TFUE și următoarele, astfel cum sunt interpretate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în hotărârea citată anterior, trebuie interpretate în sensul că se opun ca cerința reorganizării sistemului printr-o aliniere temporală a termenelor de expirare ale licențelor să constituie o justificare adecvată pentru o durată redusă a licențelor care fac obiectul procedurii de cerere de ofertă în raport cu durata licențelor atribuite în trecut?

3)

Articolul 49 TFUE și următoarele și articolul 56 TFUE și următoarele, astfel cum sunt interpretate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în hotărârea citată anterior, trebuie interpretate în sensul că se opun să se prevadă obligația de transfer cu titlu gratuit a folosinței bunurilor materiale și imateriale deținute în proprietate care constituie rețeaua de gestiune și de colectare a pariurilor în cazul încetării activității pentru motivul expirării duratei concesiunii sau prin efectul deciziilor privind decăderea sau revocarea?


15.12.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 448/5


Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunale di Bari (Italia) la 22 septembrie 2014 – Procedură penală împotriva Mauro Barletta

(Cauza C-435/14)

(2014/C 448/06)

Limba de procedură: italiana

Instanța de trimitere

Tribunale di Bari

Partea din procedura principală

Mauro Barletta

Întrebările preliminare

1)

Articolul 49 TFUE și următoarele și articolul 56 TFUE și următoarele, astfel cum sunt interpretate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în Hotărârea nr. 72 din 16 februarie 2012 [în cauzele conexe C-72/10 și C-77/10], trebuie interpretate în sensul că se opun atribuirii printr-o procedură de cerere de ofertă a unor licențe cu o durată mai mică decât cea a licențelor atribuite în trecut în cazul în care procedura de cerere de ofertă menționată a fost inițiată în scopul remedierii consecințelor excluderii ilegale a anumitor operatori din procedura de cerere de ofertă anterioară?

2)

Articolul 49 TFUE și următoarele și articolul 56 TFUE și următoarele, astfel cum sunt interpretate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în hotărârea citată anterior, trebuie interpretate în sensul că se opun ca cerința reorganizării sistemului printr-o aliniere temporală a termenelor de expirare ale licențelor să constituie o justificare adecvată pentru o durată redusă a licențelor care fac obiectul procedurii de cerere de ofertă în raport cu durata licențelor atribuite în trecut?

3)

Articolul 49 TFUE și următoarele și articolul 56 TFUE și următoarele, astfel cum sunt interpretate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în hotărârea citată anterior, trebuie interpretate în sensul că se opun să se prevadă obligația de transfer cu titlu gratuit a folosinței bunurilor materiale și imateriale deținute în proprietate care constituie rețeaua de gestiune și de colectare a pariurilor în cazul încetării activității pentru motivul expirării duratei concesiunii sau prin efectul deciziilor privind decăderea sau revocarea?


15.12.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 448/6


Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunale di Bari (Italia) la 22 septembrie 2014 – Procedură penală împotriva Davide Cazzorla

(Cauza C-436/14)

(2014/C 448/07)

Limba de procedură: italiana

Instanța de trimitere

Tribunale di Bari

Partea din procedura principală

Davide Cazzorla

Întrebările preliminare

1)

Articolul 49 și următoarele și articolul 56 și următoarele TFUE, astfel cum au fost interpretate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în Hotărârea pronunțată la 16 februarie 2012 în cauzele conexate C-72/10 și C-77/10, trebuie să fie interpretate în sensul că se opun organizării unei proceduri de cerere de oferte cu privire la concesiuni cu o durată mai mică decât cea a concesiunilor acordate anterior, în condițiile în care procedura de cerere de oferte menționată este organizată în scopul declarat de remediere a consecințelor derivate din nelegalitatea excluderii unui anumit număr de operatori din cadrul procedurilor de cerere de oferte anterioare?

2)

Articolul 49 și următoarele și articolul 56 și următoarele TFUE, astfel cum au fost interpretate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în hotărârea menționată, trebuie să fie interpretate în sensul că se opun posibilității ca cerința unei alinieri temporale a scadențelor concesiunilor să constituie o justificare adecvată pentru o durată a concesiunilor care fac obiectul procedurii de cerere de oferte mai redusă decât cea a concesiunilor atribuite în trecut?

3)

Articolul 49 și următoarele și articolul 56 și următoarele TFUE, astfel cum au fost interpretate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în hotărârea menționată, trebuie să fie interpretate în sensul că se opun unei dispoziții prin care se impune cedarea cu titlu gratuit a utilizării bunurilor materiale și imateriale deținute în proprietate care constituie rețeaua de gestiune și de colectare a jocurilor în caz de încetare a activității din cauza expirării duratei concesiunii sau ca efect al unor decizii de decădere sau de revocare?


15.12.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 448/6


Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunale di Bari (Italia) la 22 septembrie 2014 – Procedură penală împotriva Nicola Seminario

(Cauza C-437/14)

(2014/C 448/08)

Limba de procedură: italiana

Instanța de trimitere

Tribunale di Bari

Partea din procedura principală

Nicola Seminario

Întrebările preliminare

1)

Articolul 49 TFUE și următoarele și articolul 56 TFUE și următoarele, astfel cum sunt interpretate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în Hotărârea nr. 72 din 16 februarie 2012 [în cauzele conexe C-72/10 și C-77/10], trebuie interpretate în sensul că se opun atribuirii printr-o procedură de cerere de ofertă a unor licențe cu o durată mai mică decât cea a licențelor atribuite în trecut în cazul în care procedura de cerere de ofertă menționată a fost inițiată în scopul remedierii consecințelor excluderii ilegale a anumitor operatori din procedura de cerere de ofertă anterioară?

2)

Articolul 49 TFUE și următoarele și articolul 56 TFUE și următoarele, astfel cum sunt interpretate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în hotărârea citată anterior, trebuie interpretate în sensul că se opun ca cerința reorganizării sistemului printr-o aliniere temporală a termenelor de expirare ale licențelor să constituie o justificare adecvată pentru o durată redusă a licențelor care fac obiectul procedurii de cerere de ofertă în raport cu durata licențelor atribuite în trecut?

3)

Articolul 49 TFUE și următoarele și articolul 56 TFUE și următoarele, astfel cum sunt interpretate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în hotărârea citată anterior, trebuie interpretate în sensul că se opun să se prevadă obligația de transfer cu titlu gratuit a folosinței bunurilor materiale și imateriale deținute în proprietate care constituie rețeaua de gestiune și de colectare a pariurilor în cazul încetării activității pentru motivul expirării duratei concesiunii sau prin efectul deciziilor privind decăderea sau revocarea?


15.12.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 448/7


Cerere de decizie preliminară introdusă de Curtea de Apel Bucureşti (România) la data de 24 septembrie 2014 – SC Star Storage SA/Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (INCDI)

(Cauza C-439/14)

(2014/C 448/09)

Limba de procedură: română

Instanţa de trimitere

Curtea de Apel Bucureşti

Părţile din acţiunea principală

Reclamantă: SC Star Storage SA

Pârât: Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (INCDI)

Întrebarea preliminară

Dispozițiile art[icolului] 1 alineatul (1) al treilea paragraf și alin[eatul] (3) din Directiva 89/665/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1989 privind coordonarea actelor cu putere de lege și a actelor administrative referitoare la aplicarea procedurilor privind căile de atac în ceea ce privește atribuirea contractelor de achiziții publice de bunuri și de lucrări (1), astfel cum a fost modificată prin Directiva 2007/66 CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 2007 (2) trebuie interpretate în sensul că se opun unei reglementări care condiționează accesul la căile de atac împotriva deciziilor autorității contractante de obligativitatea depunerii în prealabil a unei „garanții de bună conduită”, precum cea reglementată de art[icolul] 2711 și art[icolul] 2712 din [Ordonanța de urgență a Guvernului] nr. 34/2006?


(1)  Directiva 89/665/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1989 privind coordonarea actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind aplicarea procedurilor care vizează căile de atac față de atribuirea contractelor de achiziții publice de produse și a contractelor publice de lucrări (JO L 395 p. 33, Ediție specială 06/vol. 1, p. 237).

(2)  Directiva 2007/66/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 2007 de modificare a Directivelor 89/665/CEE și 92/13/CEE ale Consiliului în ceea ce privește ameliorarea eficacității căilor de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziții publice (JO L 335, p. 31).


15.12.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 448/8


Cerere de decizie preliminară introdusă de Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Germania) la 26 septembrie 2014 – Davitas GmbH/Stadt Aschaffenburg

(Cauza C-448/14)

(2014/C 448/10)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Davitas GmbH

Pârâtă: Stadt Aschaffenburg

Cu participarea: Landesanwaltschaft Bayern

Întrebările preliminare

Produsul „De Tox Forte” comercializat de reclamantă este un aliment sau un ingredient alimentar care prezintă o structură moleculară nouă în sensul articolului 1 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 258/97 (1)?

Pentru a răspunde afirmativ la această întrebare, este suficient în special ca acest produs, care are clinoptilolitul ca ingredient în structura sa moleculară primară, să nu fi fost utilizat ca aliment înainte de 15 mai 1997, sau este necesar în plus ca acest produs să fie fabricat printr-un procedeu care conduce la o structură moleculară nouă sau modificată intenționat și să fie vorba așadar despre o substanță care nu exista înainte în natură în această formă?


(1)  Regulamentul (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 ianuarie 1997 privind alimentele și ingredientele alimentare noi (JO L 43, p. 1, Ediție specială, 13/vol. 20, p. 245)


15.12.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 448/8


Cerere de decizie preliminară introdusă de Consiglio di Stato (Italia) la 29 septembrie 2014 – Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Ministero della Salute/Doc Generici srl

(Cauza C-452/14)

(2014/C 448/11)

Limba de procedură: italiana

Instanța de trimitere

Consiglio di Stato

Părțile din procedura principală

Apelante: Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Ministero della Salute

Intimată: Doc Generici srl

Întrebările preliminare

1)

Articolul 3 alineatul (2) litera (a) din textul în vigoare al Regulamentului (CE) nr. 297/95 al Consiliului din 10 februarie 1995 (1) trebuie interpretat în sensul că, în cazul modificărilor de tip I aduse autorizațiilor de introducere pe piață – mai precis, în ceea ce privește litigiul principal, de tip IA – atunci când este vorba despre modificări identice referitoare la mai multe autorizații de introducere deținute de același titular, trebuie achitată o singură taxă, în măsura specificată în acesta, sau trebuie achitată câte o taxă pentru fiecare autorizație afectată de modificare?

2)

În condițiile existente în prezentul litigiu, instanța națională are dreptul sau, astfel cum consideră instanța de trimitere, are obligația să adreseze întrebarea Curții de Justiție?


(1)  Regulamentul (CE) nr. 297/95 al Consiliului din 10 februarie 1995 privind taxele datorate Agenției Europene pentru Evaluarea Medicamentelor (JO L 35, p. 1, Ediție specială, 13/vol. 14, p. 253).


15.12.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 448/9


Acțiune introdusă la 30 septembrie 2014 – Comisia Europeană/Regatul Spaniei

(Cauza C-454/14)

(2014/C 448/12)

Limba de procedură: spaniola

Părțile

Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanți: L. Pignataro-Nolin și E. Sanfrutos Cano și D. Loma-Osorio Lerena, agenți)

Pârât: Regatul Spaniei

Concluziile reclamantei

Constatarea faptului că, prin neadoptarea, în cazul fiecăruia dintre depozitele de deșeuri menționate la punctul 26 din prezenta acțiune [depozitele de deșeuri nepericuloase din Ortuella, în Țara Bascilor și din Zurita și Juan Grande, în Insulele Canare] a măsurilor necesare pentru a solicita operatorului adoptarea unui plan de amenajare și pentru a asigura punerea în aplicare integrală a acestui plan, în conformitate cu cerințele directivei, cu excepția celor enumerate la punctul 1 din anexa I, într-un termen de opt ani de la data menționată la articolul 18 alineatul (1) din Directiva 1999/31/CE a Consiliului din 26 aprilie 1999 privind depozitele de deșeuri (1), Regatul Spaniei nu și-a îndeplinit obligațiile care îi reveneau pentru fiecare dintre depozitele de deșeuri menționate potrivit articolului 14 litera (c) din această directivă

constatarea faptului că, prin neadoptarea, pentru fiecare dintre depozitele de deșeuri menționate la punctul 37 din prezenta acțiune [9 depozite de deșeuri nepericuloase [Vélez Rubio (Almeria), Alcolea de Cinca (Huesca), Sariñena (Huesca), Tamarite de Litera (Huesca), Somontano – Barbastro (Huesca), Barranco de Sedases (Fraga, Huesca), Barranco Seco (Puntallana, La Palma), Jumilla (Murcia) e Legazpia (Guipuzkoa)] și 19 depozite de deșeuri inerte [Sierra Valleja (Arcos de la Frontera, Cádiz), Carretera Pantano del Rumblar (Baños de la Encina, Jaén), Barranco de la Cueva (Bélmez de la Moraleda, Jaén), Cerrajón (Castillo de Locubín, Jaén), Las Canteras (Jimena și Bedmar, Jaén), Hoya del Pino (Siles, Jaén), Bellavista (Finca El Coronel, Alcalá de Guadaira, Sevilia), El Patarín (Alcalá de Guadaira, Sevilia), Carretera de Arahal-Morón de la Frontera (Arahal, Sevilia), Carretera de Almadén de la Plata (Cazalla de la Sierra, Sevilia), El Chaparral (Écija, Sevilia), Carretera A-92, KM 57,5 (Morón de la Frontera, Sevilia), Carretera 3118 Fuente Leona – Cumbres mayores (Colina Barragona, Huelva), Llanos del Campo (Grazalema – Benamahoma, Cádiz) Andrada Baja (Alcalá de Guadaira, Sevilia), Las Zorreras (Aldeira, Granada), Carretera de los Villares (Andújar, Jaén), La Chacona (Cabra, Córdoba) și Chaparral – la Sombrerera (Puerto Serrano, Cádiz)]] a măsurilor necesare pentru a închide cât mai curând posibil, potrivit articolului 7 litera (g) și articolului 13 din Directiva 1999/31 instalațiile care nu au obținut, în conformitate cu articolul 8 din aceeași directivă, autorizația de continuare a activităților, Regatul Spaniei nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin pentru fiecare dintre depozitele menționate în temeiul articolului 14 litera (b) din directivă.

obligarea Regatului Spaniei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Investigațiile efectuate de Comisie în cursul procedurii de încălcare 2001/2071 și analiza răspunsurilor autorităților spaniole au permis să se releve încălcarea obligațiilor impuse de Directiva 1999/31, potrivit articolului 14 literele (a) și (c) din Directiva 1999/31, precum și a celor potrivit articolului 14 litera (b) din această directivă, menționate în scrisoarea de punere în întârziere.

Prezenta acțiune privește în plus depozitul de deșeuri Barranco de Sedases, care face obiectul procedurii de încălcare 2012/4068 și al procedurii de încălcare menționate anterior, întrucât Regatul Spaniei nu și-a îndeplinit obligațiile în legătură cu acest depozit de deșeuri care îi revin în temeiul articolului 14 litera (b) din Directiva 1999/31.

Analiza acestor răspunsuri a permis Comisiei să retragă din procedură 45 de depozite de deșeuri care nu pot fi considerate drept depozite de deșeuri existente la 16 iulie 2001 sau drept depozite de deșeuri autorizate și amenajate în conformitate cu dispozițiile Directivei 1999/31. Cu toate acestea, întrucât situația de încălcare a obligațiilor persistă – având în vedere faptul că autoritățile spaniole nu au adoptat, în unele cazuri, măsurile necesare pentru a solicita operatorului adoptarea unui plan de amenajare și pentru a asigura punerea în aplicare integrală a acestui plan, în conformitate cu dispozițiile directivei, precum și, în alte cazuri, măsurile necesare pentru a închide cât mai curând posibil instalațiile care nu au obținut autorizația de continuare a activităților, Regatul Spaniei neîndeplinindu-și astfel obligațiile care îi revin în temeiul articolului 14 literele (b) și (c) din Directiva 1999/31 – Comisia a decis să adreseze Curții prezenta acțiune.


(1)  JO L 182, p. 1, Ediție specială, 15/vol. 5, p. 94.


15.12.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 448/10


Recurs introdus la 29 septembrie 2014 de H împotriva Ordonanţei Tribunalului (Camera a noua) din 10 iulie 2014 în cauza T-271/10, H/Consiliul Uniunii Europene, Comisia Europeană, Misiunea de Poliție a Uniunii Europene în Bosnia și Herțegovina („MPUE”)

(Cauza C-455/14 P)

(2014/C 448/13)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurent: H (reprezentant: M. Velardo, avocat)

Celelalte părți din procedură: Consiliul Uniunii Europene, Comisia Europeană

Concluziile recurentului

Recurentul solicit Curții:

anularea Ordonanței Tribunalului din 10 iulie 2014 pronunțate în cauza T-271/10 H/Consiliul Uniunii Europene, Comisia Europeană și „MPUE” întrucât s-a respins cererea recurentului de anulare a Deciziei din 7 aprilie 2010, semnată de Șeful de personal al MPUE, prin care recurentul a fost relocat pe postul de „Criminal Justice Adviser-Prosecutor” din oficiul regiunii Banja Luka (Bosnia-Herzegovina) și, eventual, a Deciziei din 30 aprilie 2010, semnată de Șeful Misiunii, în temeiul articolului 6 din Decizia 2009/906/CFSP a Consiliului din 8 decembrie 2009 privind Misiunea de Poliție a Uniunii Europene (MPUE) în Bosnia și Herzegovina (BiH) (1), și, în subsidiar, acordarea de despăgubiri;

trimiterea cauzei spre rejudecare la Tribunal,

obligarea pârâtului din primă instanță la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Recurentul invocă următoarele motive:

încălcarea dreptului la apărare;

încălcarea articolului 114 din Regulamentul de procedură;

eroarea de drept,

încălcarea dreptului Uniunii.


(1)  JO L 322, p. 22


15.12.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 448/11


Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italia) la 3 octombrie 2014 – Promoimpresa srl/Consorzio dei comuni della Sponda Bresciana del Lago di Garda e del Lago di Idro, Regione Lombardia

(Cauza C-458/14)

(2014/C 448/14)

Limba de procedură: italiana

Instanța de trimitere

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Promoimpresa srl

Pârâte: Consorzio dei comuni della Sponda Bresciana del Lago di Garda e del Lago di Idro, Regione Lombardia

Întrebările preliminare

Principiile libertății de stabilire, nediscriminării și protecției concurenței, prevăzute la articolele 49 TFUE, 56 TFUE și 106 TFUE, precum și principiul caracterului rezonabil cuprins în acestea se opun unei reglementări naționale care, ca urmare a unor intervenții legislative succesive, prevede prelungirea repetată a termenului de încetare a unor concesiuni de bunuri de interes economic aparținând domeniului public maritim, lacustru și fluvial, a căror durată este prelungită prin lege cu cel puțin unsprezece ani, menținând astfel dreptul de exploatare în scopuri economice a bunului în mod exclusiv în favoarea aceluiași concesionar, în pofida expirării termenului de valabilitate prevăzut de concesiunea acordată anterior acestuia, cu consecința lipsirii operatorilor economici interesați de orice posibilitate de a obține atribuirea bunului în urma unor proceduri de cerere de ofertă publică?


15.12.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 448/12


Cerere de decizie preliminară introdusă de Hoge Raad der Nederlanden (Țările de Jos) la 6 octombrie 2014 – Johannes Evert Antonius Massar/DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij NV

(Cauza C-460/14)

(2014/C 448/15)

Limba de procedură: neerlandeza

Instanța de trimitere

Hoge Raad der Nederlanden

Părțile din procedura principală

Reclamant: Johannes Evert Antonius Massar

Pârât: DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij NV

Întrebările preliminare

1)

Noțiunea „procedură administrativă”, prevăzută la articolul 4 alineatul (1) teza introductivă și litera (a) din Directiva 87/344/CEE (1) a Consiliului din 22 iunie 1987 de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind asigurarea de protecție juridică, trebuie interpretată în sensul că include procedura în fața UWV [Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Institutul de administrare a asigurărilor pentru lucrătorii salariați)], prin care angajatorul solicită o autorizație pentru concediere cu scopul de a putea pune capăt contractului de muncă cu lucrătorul salariat (asigurat pentru protecție juridică)?

2)

În situația în care răspunsul la întrebarea 1 depinde de caracteristicile procedurii specifice coroborate, dacă este cazul, cu faptele și cu împrejurările cauzei, pe baza căror caracteristici, fapte și împrejurări instanța națională trebuie să stabilească dacă procedura trebuie considerată procedură administrativă în sensul prevăzut la articolul 4 alineatul (1) teza introductivă și litera (a) din directivă?


(1)  JO L 185, p.77, Ediție specială 06/vol. 1, p. 186.


15.12.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 448/12


Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunale di Bari (Italia) la 8 octombrie 2014 – Procedură penală împotriva Lorenzo Carlucci

(Cauza C-462/147)

(2014/C 448/16)

Limba de procedură: italiana

Instanța de trimitere

Tribunale di Bari

Partea din procedura principală

Lorenzo Carlucci

Întrebările preliminare

1)

Articolul 49 TFUE și următoarele și articolul 56 TFUE și următoarele, astfel cum sunt interpretate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în Hotărârea din 16 februarie 2012 [în cauzele conexate C-72/10 și C-77/10], trebuie interpretate în sensul că se opun atribuirii printr-o procedură de cerere de ofertă a unor licențe cu o durată mai mică decât cea a licențelor atribuite în trecut în cazul în care procedura de cerere de ofertă menționată a fost inițiată în scopul remedierii consecințelor excluderii ilegale a anumitor operatori din procedura de cerere de ofertă anterioară?

2)

Articolul 49 TFUE și următoarele și articolul 56 TFUE și următoarele, astfel cum sunt interpretate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în hotărârea citată anterior, trebuie interpretate în sensul că se opun ca cerința reorganizării sistemului printr-o aliniere temporală a termenelor de expirare ale licențelor să constituie o justificare adecvată pentru o durată redusă a licențelor care fac obiectul procedurii de cerere de ofertă în raport cu durata licențelor atribuite în trecut?

3)

Articolul 49 TFUE și următoarele și articolul 56 TFUE și următoarele, astfel cum sunt interpretate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în hotărârea citată anterior, trebuie interpretate în sensul că se opun să se prevadă obligația de transfer cu titlu gratuit a folosinței bunurilor materiale și imateriale deținute în proprietate care constituie rețeaua de gestiune și de colectare a pariurilor în cazul încetării activității pentru motivul expirării duratei concesiunii sau prin efectul deciziilor privind decăderea sau revocarea?


15.12.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 448/13


Cerere de decizie preliminară introdusă de Centrale Raad van Beroep (Ţările de Jos) la 9 octombrie 2014 – Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank/F. Wieland şi H. Rothwangl

(Cauza C-465/14)

(2014/C 448/17)

Limba de procedură: neerlandeza

Instanța de trimitere

Centrale Raad van Beroep

Părțile din procedura principală

Recurent: Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank

Intimați: F. Wieland, H. Rothwangl

Întrebările preliminare

1)

Articolul 3 și articolul 94 alineatele (1) și (2) din Regulamentul nr. 1408/71 (1) trebuie interpretate în sensul că se opun ca unui fost navigator maritim, care a făcut parte din echipajul unei nave maritime cu portul de origine într-un stat membru, care nu a avut reședința pe uscat și nu a fost resortisantul niciunui stat membru, să i se refuze (în parte) acordarea unei pensii pentru limită de vârstă după aderarea statului a cărui cetățenie o deține la Uniune (respectiv la predecesoarea legală a Uniunii) sau după intrarea în vigoare a Regulamentului nr. 1408/71 în privința acestui stat, pentru simplul motiv că la data asigurării (pretinse) respectivul fost navigator maritim nu avea cetățenia statului membru (primului stat membru)?

2)

Articolele 18 TFUE și 45 TFUE trebuie interpretate în sensul că se opun unei reglementări a unui stat membru, potrivit căreia un navigator maritim, care aparținea echipajului unei nave maritime cu portul de origine în acest stat membru, care nu avea nicio reședință pe uscat și nu era resortisantul niciunui stat membru, era exclus de la asigurarea de pensie pentru limită de vârstă, în timp ce potrivit acestei reglementări un navigator maritim este considerat asigurat dacă este resortisant al statului membru în care se află portul de origine al navei maritime și care în rest se află în aceeași situație, atunci când statul al cărui resortisant este primul navigator maritim, între timp – la data stabilirii pensiei – a aderat la Uniune (o predecesoare legală a acesteia) sau dacă, între timp, Regulamentul nr. 1408/71 a intrat în vigoare în privința acestui stat?

3)

Întrebările 1 și 2 vor primi același răspuns în cazul unui (fost) navigator maritim, care la data desfășurării activității avea cetățenia unui stat care ulterior a aderat la Uniune (un predecesor legal al Uniunii), dar care la data aderării sau a intrării în vigoare a Regulamentului nr. 1408/71 în privința statului respectiv și la data invocării dreptului la pensie pentru limită de vârstă nu era resortisant al unui stat membru, dar în cazul căruia se aplica totuși regulamentul menționat, în temeiul articolului 1 din Regulamentul nr. 859/2003 (2)?


(1)  Regulamentul Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariați, cu lucrătorii care desfășoară activități independente și cu membrii familiilor acestora care se deplasează în cadrul Comunității (JO L 149, p. 2, Ediție specială,05/vol. 1, p. 26).

(2)  Regulamentul (CE) al Consiliului din 14 mai 2003 de extindere a dispozițiilor Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 și Regulamentului (CEE) nr. 574/72 la resortisanții unor țări terțe care nu fac obiectul dispozițiilor respective exclusiv pe motive de cetățenie (JO L 124, p. 1, Ediție specială, 05/vol. 6, p. 186).


15.12.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 448/14


Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunale di Bergamo (Italia) la 13 octombrie 2014 – Procedură penală împotriva Baldo Chiara

(Cauza C-467/14)

(2014/C 448/18)

Limba de procedură: italiana

Instanța de trimitere

Tribunale di Bergamo

Partea din procedura principală

Baldo Chiara

Întrebările preliminare

1)

Articolul 49 TFUE și următoarele și articolul 56 TFUE și următoarele, în lumina principiilor afirmate în Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene din 16 februarie 2012 [în cauzele conexate C-72/10 și C-77/10], trebuie interpretate în sensul că se opun atribuirii printr-o procedură de cerere de ofertă a unor licențe cu o durată mai mică decât cea a licențelor atribuite în trecut?

2)

Articolul 49 TFUE și următoarele și articolul 56 TFUE și următoarele, în lumina principiilor afirmate în Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene nr. 72 din 16 februarie 2012, trebuie interpretate în sensul că se opun ca cerința reorganizării sistemului printr-o aliniere temporală a termenelor de expirare ale licențelor să constituie o justificare adecvată pentru o durată redusă a licențelor care fac obiectul procedurii de cerere de ofertă în raport cu durata licențelor atribuite în trecut?

3)

Articolul 49 TFUE și următoarele și articolul 56 TFUE și următoarele, în lumina principiilor afirmate în Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene nr. 72 din 16 februarie 2012,, trebuie interpretate în sensul că se opun să se prevadă obligația de transfer cu titlu gratuit a folosinței bunurilor materiale și imateriale deținute în proprietate care constituie rețeaua de gestiune și de colectare a pariurilor în cazul încetării activității pentru motivul expirării duratei concesiunii sau prin efectul deciziilor privind decăderea sau revocarea?


15.12.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 448/15


Cerere de decizie preliminară introdusă de Högsta domstolen (Suedia) la 20 octombrie 2014 – Canadian Oil Company Sweden AB, Anders Rantén/Riksåklagaren

(Cauza C-472/14)

(2014/C 448/19)

Limba de procedură: suedeza

Instanța de trimitere

Högsta domstolen

Părțile din procedura principală

Reclamanți: Canadian Oil Company Sweden AB, Anders Rantén

Pârât: Riksåklagaren

Întrebările preliminare

1)

Este contrar dispoziţiilor Regulamentului REACH (1) faptul că, în temeiul legislației suedeze, persoana care, în cursul desfășurării unei activităţi comerciale, importă în Suedia un produs chimic în privinţa căruia există o obligaţie de înregistrare în temeiul acestui regulament are și obligaţia de notificare către Kemikalieinspektionen în scopul înregistrării în registrul produselor suedez?

2)

În cazul în care răspunsul la prima întrebare este negativ, obligaţia de notificare prevăzută de legislația suedeză este contrară articolului 34 TFUE, având în vedere excepţiile prevăzute la articolul 36 TFUE?


(1)  Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricţionarea substanţelor chimice (REACH), de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei (JO L 396, p. 1, Ediție specială, 13/vol. 60, p. 3, rectificare în JO 2009, L 36, p. 84).


Tribunalul

15.12.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 448/16


Hotărârea Tribunalului din 5 noiembrie 2014 – Vtesse Networks/Comisia

(Cauza T-362/10) (1)

((„Ajutoare de stat - Ajutor pentru dezvoltarea de rețele în bandă largă de ultimă generație în regiunea Cornwall and Isles of Scilly - Decizie prin care ajutorul se declară compatibil cu piața internă - Articolul 107 alineatul (3) litera (c) TFUE - Acțiune în anulare - Lipsa afectării substanțiale a poziției concurențiale - Calitate procesuală activă - Drepturi procedurale ale părților interesate - Inadmisibilitate parțială - Lipsa unor îndoieli care să justifice inițierea procedurii oficiale de investigare”))

(2014/C 448/20)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Vtesse Networks Ltd (Hertford, Regatul Unit) (reprezentant: H. Mercer, QC)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: B. Stromsky și L. Armati, agenți)

Intervenienți în susținerea pârâtei: Republica Polonă (reprzsentanți: inițial M. Szpunar și B. Majczyna, ulterior B. Majczyna, agenți); Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (reprezentanți: inițial S. Behzadi-Spencer și L. Seeboruth, ulterior L. Seeboruth, J. Beeko și L. Christie, agenți, asistați inițial de K. Bacon, ulterior de S. Lee, barristers); și British Telecommunications plc (Londra, Regatul Unit) (reprezentanți: inițial M. Nissen și J. Gutiérrez Gisbert, ulterior M. Nissen și G. van de Walle de Ghelcke și, în sfârșit, G. van de Walle de Ghelcke, J. Rivas Andrés, avocați, și J. Holmes, barrister)

Obiectul

Cerere de anulare a Deciziei C(2010) 3204 a Comisiei din 12 mai 2010 prin care se declară că măsura de ajutor „Cornwall & Isles of Scilly Next Generation Broadband”, care prevede un sprijin acordat din Fondul European de Dezvoltare Regională în scopul susținerii dezvoltării de rețele în bandă largă de ultimă generație în regiunea Cornwall and Isles of Scilly, este compatibilă cu articolul 107 alineatul (3) litera (c) TFUE (ajutorul de stat N 461/2009 – Regatul Unit)

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

Vtesse Networks Ltd suportă, pe lângă propriile cheltuieli de judecată, și cheltuielile de judecată efectuate de Comisia Europeană, precum și de British Telecommunications plc.

3)

Republica Polonă, precum și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord suportă propriile cheltuieli de judecată.


(1)  JO C 288, 23.10.2010.


15.12.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 448/17


Hotărârea Tribunalului din 5 noiembrie 2014 – Computer Resources International (Luxemburg)/Comisia

(Cauza T-422/11) (1)

([„Achiziții publice de servicii - Procedură de cerere de ofertă - Furnizarea de servicii informatice de dezvoltare și de mentenanță a software-ului, de consiliere și de asistență pentru diferite tipuri de aplicații informatice - Respingerea ofertei unui ofertant - Ofertă anormal de mică - Articolul 139 alineatul (1) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002 - Obligația de motivare - Alegerea temeiului juridic - Abuz de putere”])

(2014/C 448/21)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Computer Resources International (Luxemburg) SA (Dommeldange, Luxemburg) (reprezentant: S. Pappas, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: inițial S. Delaude și D. Calciu, ulterior S. Delaude, agenți, asistați de E. Petritsi, avocat)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziei Oficiului pentru Publicații al Uniunii Europene din 22 iulie 2011 de a nu reține ofertele prezentate de consorțiul format de reclamantă și o altă societate pentru loturile nr. 1 și nr. 3 în cadrul procedurii de cerere de ofertă AO 10340 privind furnizarea de servicii informatice de dezvoltare și de mentenanță a software-ului, de consiliere și de asistență pentru diferite tipuri de aplicații informatice (JO 2011/S 66-106099) și de a atribui contractele-cadru altor ofertanți

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

Obligă Computer Resources International (Luxemburg) SA la plata cheltuielilor de judecată, inclusiv a celor aferente procedurii măsurilor provizorii.


(1)  JO C 290, 1.10.2011.


15.12.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 448/17


Hotărârea Tribunalului din 6 noiembrie 2014 – Grecia/Comisia

(Cauza T-632/11) (1)

([„FEOGA - Secțiunea Garantare - FEGA şi FEADR - Cheltuieli excluse de la finanțare - Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 - Regim de drepturi la plată unică - Cooperare loială - Echitate - Proporţionalitate - Rezervă naţională - Criterii de atribuire - Corecţie financiară forfetară - Risc pentru fond - Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 - Sectorul vitivinicol - Regimuri de distilare şi de plăţi pentru utilizarea anumitor musturi - Ajutoare pentru restructurarea și reconversia podgoriilor”])

(2014/C 448/22)

Limba de procedură: greaca

Părțile

Reclamantă: Republica Elenă (reprezentanți: I. Chalkias și S. Papaïoannou, agenți)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: D. Triantafyllou și A. Marcoulli, agenți)

Obiectul

Cerere de anulare a Deciziei de punere în aplicare 2011/689/UE a Comisiei din 14 octombrie 2011 de excludere de la finanțarea de către Uniunea Europeană a anumitor cheltuieli efectuate de statele membre în cadrul secțiunii Garantare a Fondului european de orientare și garantare agricolă (FEOGA), în cadrul Fondului european de garantare agricolă (FEGA) și în cadrul Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) (JO L 270, p. 33), în măsura în care privește Republica Elenă

Dispozitivul

1)

Anulează Decizia de punere în aplicare 2011/689/UE a Comisiei din 14 octombrie 2011 de excludere de la finanțarea de către Uniunea Europeană a anumitor cheltuieli efectuate de statele membre în cadrul secțiunii Garantare a Fondului european de orientare și garantare agricolă (FEOGA), în cadrul Fondului european de garantare agricolă (FEGA) și în cadrul Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) în măsura în care aceasta impune Republicii Elene o corecție forfetară privind acordarea de drepturi din rezerva națională noilor agricultori.

2)

Respinge în rest acțiunea.

3)

Comisia Europeană și Republica Elenă suportă propriile cheltuieli de judecată.


(1)  JO C 39, 11.2.2012.


15.12.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 448/18


Hotărârea Tribunalului din 6 noiembrie 2014 – FIS’D/Comisia

(Cauza T-283/12) (1)

((„Programul de acțiune Erasmus Mundus - Acord-cadru de parteneriat - Acord de grant specific - Decizie a EACEA de a rezilia acordul-cadru și de a modifica acordul specific - Acțiune administrativă în fața Comisiei - Decizie a Comisiei de respingere a acțiunii administrative ca nefondată - Încălcarea acordurilor și a manualului administrativ și financiar”))

(2014/C 448/23)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamantă: FIS’D – Formazione integrata superiore del design (Catanzaro, Italia) (reprezentanți: inițial S. Bariatti și A. Sodano, ulterior F. Sutti și A. Boso Caretta, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: inițial M. Van Hoof, ulterior C. Cattabriga și D. Roussanov și în final C. Cattabriga, agenți)

Intervenientă în susținerea pârâtei: Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA) (reprezentanți: H. Monet, agent, asistat de M. Merola și de C. Santacroce, avocați)

Obiectul

Cerere de anulare a Deciziei Comisiei din 12 aprilie 2012 [ref. Ares (2012) 446225] de respingere a acțiunii administrative formulate împotriva deciziei Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA) din 13 ianuarie 2012 prin care aceasta din urmă a reziliat anticipat Acordul-cadru de parteneriat nr. 2011/0181 pe care îl încheiase cu Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria (Universitatea de studii mediteraneene din Reggio Calabria, Italia) şi a modificat acordul de grant specific pe care îl încheiase cu universitatea respectivă

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

FIS’D – Formazione integrata superiore del design suportă propriile cheltuieli de judecată, precum și pe cele efectuate de Comisia Europeană.

3)

Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA) suportă propriile cheltuieli de judecată.


(1)  JO C 243, 11.8.2012.


15.12.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 448/19


Hotărârea Tribunalului din 5 noiembrie 2014 – Mayaleh/Consiliul

(Cauzele conexate T-307/12 și T-408/13) (1)

((„Politica externă și de securitate comună - Măsuri restrictive adoptate împotriva Siriei - Înghețarea fondurilor - Funcția de guvernator al Băncii Centrale a Siriei - Acțiune în anulare - Comunicarea unui act privind măsuri restrictive - Termen de introducere a acțiunii - Admisibilitate - Dreptul la apărare - Proces echitabil - Obligația de motivare - Sarcina probei - Dreptul la protecție jurisdicțională efectivă - Proporționalitate - Drept de proprietate - Dreptul la respectarea vieții private și de familie - Aplicarea de restricții privind admisia unui resortisant al unui stat membru - Libera circulație a cetățenilor Uniunii”))

(2014/C 448/24)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Adib Mayaleh (Damasc, Siria) (reprezentanți: G. Karouni și C. Dumont, avocați)

Pârât: Consiliul Uniunii Europene (reprezentanți: J. P. Hix și V. Piessevaux, agenți)

Obiectul

Cerere de anulare în parte, în primul rând, a Deciziei de punere în aplicare 2012/256/PESC a Consiliului din 14 mai 2012 privind punerea în aplicare a Deciziei 2011/782/PESC privind măsuri restrictive împotriva Siriei (JO L 126, p. 9), în al doilea rând, a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 410/2012 al Consiliului din 14 mai 2012 privind punerea în aplicare a articolului 32 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 36/2012 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Siria (JO L 126, p. 3), în al treilea rând, a Deciziei 2012/739/PESC a Consiliului din 29 noiembrie 2012 privind măsuri restrictive împotriva Siriei și de abrogare a Deciziei 2011/782/PESC (JO L 330, p. 21), în al patrulea rând, a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 363/2013 al Consiliului din 22 aprilie 2013 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 36/2012 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Siria (JO L 111, p. 1, rectificare în JO L 127, p. 27) și, în al cincilea rând, a Deciziei 2013/255/PESC a Consiliului din 31 mai 2013 privind măsuri restrictive împotriva Siriei (JO L 147, p. 14)

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea în cauza T-307/12.

2)

Nu mai este necesară pronunțarea cu privire la acțiunea în cauza T-408/13.

3)

Îl obligă pe domnul Adib Mayaleh la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 273, 8.9.2012.


15.12.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 448/20


Hotărârea Tribunalului din 6 noiembrie 2014 – Popp și Zech/OAPI – Müller-Boré & Partner (MB)

(Cauza T-463/12) (1)

([„Marcă comunitară - Procedură de opoziție - Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale MB - Marca comunitară figurativă anterioară MB&P - Utilizare serioasă a mărcii anterioare - Articolul 42 alineatul (2) și articolul 15 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 - Motiv relativ de refuz - Risc de confuzie - Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009”])

(2014/C 448/25)

Limba de procedură: germana

Părţile

Reclamanți: Eugen Popp (München, Germania) și Stefan M. Zech (München) (reprezentanți: inițial C. Rohnke și M. Jacob, ulterior M. Jacob și F. Thiering, avocat)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (reprezentant: D. Walicka, agent)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs a OAPI, intervenientă la Tribunal: Müller-Boré & Partner Patentanwälte (München) (reprezentanți: inițial T. Koerl și E. Celenk, ulterior K. Kern și B. Maneth, avocați)

Obiectul

Acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei întâi de recurs a OAPI din 19 iulie 2012 (cauza R 506/2011-1) privind o procedură de opoziție între Müller-Boré & Partner Patentanwälte, pe de o parte, și domnii Eugen Popp și Stefan M. Zech, pe de altă parte

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

Îi obligă pe domnii Eugen Popp și Stefan M. Zech la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 379, 8.12.2012.


15.12.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 448/20


Hotărârea Tribunalului din 5 noiembrie 2014 – Comisia/Thomé

(Cauza T-669/13 P) (1)

((„Recurs - Funcție publică - Funcționari - Recrutare - Anunț de concurs - Refuzul unei recrutări - Existența unei diplome conforme anunțului de concurs în urma unei echivalări - Prejudiciu financiar și moral”))

(2014/C 448/26)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Recurentă: Comisia Europeană (reprezentanți: J. Currall și G. Gattinara, agenți)

Cealaltă parte din procedură: Florence Thomé (Bruxelles, Belgia) (reprezentant: S. Orlandi, avocat)

Obiectul

Recurs formulat Hotărârii Tribunalului Funcției Publice a Uniunii Europene (Camera întâi) din 7 octombrie 2013, Thomé/Comisia (F-97/12, RecFP, EU:F:2013:142) prin care se solicită anularea acestei hotărâri.

Dispozitivul

1)

Respinge recursul.

2)

Obligă Comisia Europeană la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 52, 22.2.2014.


15.12.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 448/21


Ordonanța Tribunalului din 14 octombrie 2014 – Ben Ali/Consiliul

(Cauza T-166/13) (1)

((„Politica externă și de securitate comună - Măsuri restrictive adoptate împotriva anumitor persoane și entități având în vedere situația din Tunisia - Înghețare de fonduri - Prelungire - Consecințele unei anulări a măsurilor anterioare de înghețare de fonduri - Nepronunțare asupra fondului - Răspundere extracontractuală - Acțiune vădit nefondată”))

(2014/C 448/27)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali (Saint-Étienne-du-Rouvray, Franța) (reprezentant: A. de Saint Rémy, avocat)

Pârât: Consiliul Uniunii Europene (reprezentanți: G. Étienne și A. De Elera, agenți)

Obiectul

Pe de o parte, cerere de anulare a Deciziei 2013/72/PESC a Consiliului din 31 ianuarie 2013 de modificare a Deciziei 2011/72/PESC privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane și entități având în vedere situația din Tunisia (JO L 32, p. 20), în măsura în care această decizie îl privește pe reclamant și, pe de altă parte, cerere având ca obiect plata de daune interese.

Dispozitivul

1)

Constată că nu mai este necesar să se pronunțe asupra concluziilor având ca obiect anularea Deciziei 2013/72/PESC a Consiliului din 31 ianuarie 2013 de modificare a Deciziei 2011/72/PESC privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane și entități având în vedere situația din Tunisia în ceea ce îl privește pe domnul Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali.

2)

Respinge în rest acțiunea.

3)

Domnul Ben Ali și Consiliul Uniunii suportă fiecare propriile cheltuieli de judecată.


(1)  JO C 156, 1.6.2013.


15.12.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 448/22


Ordonanța Tribunalului din 16 octombrie 2014 – Mallis și Malli/Comisia și BCE

(Cauza T-327/13) (1)

((„Acțiune în anulare - Program de susținere a stabilității Ciprului - Declarație a Eurogrupului privind restructurarea sectorului bancar din Cipru - Desemnare eronată a pârâtului în cererea introductivă - Inadmisibilitate”))

(2014/C 448/28)

Limba de procedură: greaca

Părțile

Reclamanți: Konstantinos Mallis (Larnaka, Cipru) și Elli Konstantinou Malli (Larnaka) (reprezentanți: E. Efstathiou, K. Efstathiou și K. Liasidou, avocați)

Pârâte: Comisia Europeană (reprezentanți: B. Smulders, J.-P. Keppenne și M. Konstantinidis, agenți) și Banca Centrală Europeană (BCE) (reprezentanți: A. Sáinz de Vicuña Barroso, N. Lenihan și F. Athanasiou, agenți, asistați de W. Bussian, W. Devroe și D. Arts, avocați)

Obiectul

Cerere de anulare a declarației Eurogrupului din 25 martie 2013 privind, printre altele, restructurarea sectorului bancar din Cipru

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea ca inadmisibilă.

2)

Îi obligă pe domnul K. Mallis și pe doamna E. Malli să suporte, pe lângă propriile cheltuieli de judecată, și pe cele efectuate de Comisia Europeană și de Banca Centrală Europeană (BCE).


(1)  JO C 252, 31.8.2013.


15.12.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 448/22


Ordonanța Tribunalului din 16 octombrie 2014 – Tameio Pronoias Prosopikou Trapezis Kyprou/Comisia și BCE

(Cauza T-328/13) (1)

((„Acțiune în anulare - Program de sprijin pentru stabilitatea Ciprului - Declarația Eurogrup privind restructurarea sectorului bancar în Cipru - Desemnare eronată a pârâtului în cererea introductivă - Inadmisibilitate”))

(2014/C 448/29)

Limba de procedură: greaca

Părțile

Reclamantă: Tameio Pronoias Prosopikou Trapezis Kyprou (Nicosia, Cipru) (reprezentanți: E. Efstathiou, K. Efstathiou și K. Liasidou, avocați)

Pârâte: Comisia Europeană (reprezentanți: B. Smulders, J.-P. Keppenne și M. Konstantinidis, agenți) și Banca Centrală Europeană (reprezentanți: A. Sáinz de Vicuña Barroso, N. Lenihan și F. Athanasiou, agenți, asistați de W. Bussian, W. Devroe și D. Arts, avocați)

Obiectul

Cerere de anulare a declarației Eurogrup din 25 martie 2013 privind, printre altele, restructurarea sectorului bancar în Cipru

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea ca inadmisibilă.

2)

Obligă Tameio Pronoias Prosopikou Trapezis Kyprou să suporte, pe lângă propriile cheltuieli de judecată, pe cele efectuate de Comisia Europeană și de Banca Centrală Europeană (BCE).


(1)  JO C 252, 31.8.2013.


15.12.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 448/23


Ordonanța Tribunalului din 16 octombrie 2014 – Chatzithoma/Comisia și BCE

(Cauza T-329/13) (1)

((„Acțiune în anulare - Program de susținere a stabilității în Cipru - Declarație a Eurogrupului privind restructurarea sectorului bancar în Cipru - Desemnare eronată a pârâtului în cererea introductivă - Inadmisibilitate”))

(2014/C 448/30)

Limba de procedură: greaca

Părțile

Reclamanți: Petros Chatzithoma (Makedonitissa, Cipru) și Elenitsa Chatzithoma (Makedonitissa) (reprezentanți: E. Efstathiou, K. Efstathiou și K. Liasidou, avocați)

Pârâte: Comisia Europeană (reprezentanți: B. Smulders, J.-P. Keppenne și M. Konstantinidis, agenți) și Banca Centrală Europeană (BCE) (reprezentanți: A. Sáinz de Vicuña Barroso, N. Lenihan și F. Athanasiou, agenți, asistați de W. Bussian, W. Devroe și D. Arts, avocați)

Obiectul

Cerere de anulare a declarației Eurogrupului din 25 martie 2013 privind, printre altele, restructurarea sectorului bancar din Cipru

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea ca inadmisabilă.

2)

Petros Chatzithoma și Elenitsa Chatzithoma suportă, pe lângă propriile cheltuieli de judecată, cheltuielile de judecată efectuate de Comisia Europeană și de Banca Centrală Europeană (BCE).


(1)  JO C 252, 31.8.2013.


15.12.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 448/24


Ordonanța Tribunalului din 16 octombrie 2014 – Chatziioannou/Comisia și BCE

(Cauza T-330/13) (1)

((„Acțiune în anulare - Program de susținere a stabilității în Cipru - Declarație a Eurogrupului privind restructurarea sectorului bancar în Cipru - Desemnare eronată a pârâtului în cererea introductivă - Inadmisibilitate”))

(2014/C 448/31)

Limba de procedură: greaca

Părțile

Reclamantă: Lella Chatziioannou (Nicosia, Cipru) (reprezentanți: E. Efstathiou, K. Efstathiou și K. Liasidou, avocați)

Pârâte: Comisia Europeană (reprezentanți: B. Smulders, J.-P. Keppenne și M. Konstantinidis, agenți) și Banca Centrală Europeană (BCE) (reprezentanți: A. Sáinz de Vicuña Barroso, N. Lenihan și F. Athanasiou, agenți, asistați de W. Bussian, W. Devroe și D. Arts, avocați)

Obiectul

Cerere de anulare a declarației Eurogrupului din 25 martie 2013 privind, printre altele, restructurarea sectorului bancar din Cipru

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea ca inadmisabilă.

2)

Lella Chatziioannou suportă, pe lângă propriile cheltuieli de judecată, cheltuielile de judecată efectuate de Comisia Europeană și de Banca Centrală Europeană (BCE).


(1)  JO C 252, 31.8.2013.


15.12.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 448/24


Ordonanța Tribunalului din 16 octombrie 2014 – Nikolaou/Comisia și BCE

(Cauza T-331/13) (1)

((„Acțiune în anulare - Program de susținere a stabilității în Cipru - Declarație a Eurogrupului privind restructurarea sectorului bancar în Cipru - Desemnare eronată a pârâtului în cererea introductivă - Inadmisibilitate”))

(2014/C 448/32)

Limba de procedură: greaca

Părțile

Reclamant: Marinos Nikolaou (Strovolos, Cipru) (reprezentanți: E. Efstathiou, K. Efstathiou și K. Liasidou, avocați)

Pârâte: Comisia Europeană și BCE (reprezentanți: B. Smulders, J.-P. Keppenne și M. Konstantinidis, agenți) și Banca Centrală Europeană (BCE) (reprezentanți: A. Sáinz de Vicuña Barroso, N. Lenihan și F. Athanasiou, agenți, asistați de W. Bussian, de W. Devroe și de D. Arts, avocați)

Obiectul

Cerere de anulare a declarației Eurogrupului din 25 martie 2013 privind, printre altele, restructurarea sectorului bancar din Cipru

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea ca inadmisabilă.

2)

Domnul Marinos Nikolaou suportă, pe lângă propriile cheltuieli de judecată, cheltuielile de judecată efectuate de Comisia Europeană și de Banca Centrală Europeană (BCE).


(1)  JO C 252, 31.8.2013.


15.12.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 448/25


Ordonanța Tribunalului din 16 octombrie 2014 – Christodoulou și Stavrinou/Comisia și BCE

(Cauza T-332/13) (1)

((„Acțiune în anulare - Program de susținere a stabilității Ciprului - Declarație a Eurogrupului privind restructurarea sectorului bancar din Cipru - Desemnare eronată a pârâtului în cererea introductivă - Inadmisibilitate”))

(2014/C 448/33)

Limba de procedură: greaca

Părțile

Reclamante: Chrysanthi Christodoulou (Paphos, Cipru) și Maria Stavrinou (Larnaka, Cipru) (reprezentanți: E. Efstathiou, K. Efstathiou și K. Liasidou, avocați)

Pârâte: Comisia Europeană (reprezentanți: B. Smulders, J. P. Keppenne, M. Konstantinidis, agenți) și Banca Centrală Europeană (BCE) (reprezentanți: A. Sáinz de Vicuña Barroso, N. Lenihan și F. Athanasiou, agenți, asistați de W. Bussian, W. Devroe și D. Arts, avocați)

Obiectul

Cerere de anulare a declarației Eurogrupului din 25 martie 2013 privind, printre altele, restructurarea sectorului bancar din Cipru

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea ca inadmisibilă.

2)

Le obligă pe doamnele Chrysanthi Christodoulou și Maria Stavrinou să suporte, pe lângă propriile cheltuieli de judecată, și pe cele efectuate de Comisia Europeană și de Banca Centrală Europeană (BCE).


(1)  JO C 252, 31.8.2013.


15.12.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 448/26


Acțiune introdusă la 7 iulie 2014 – Pelikan/OAPI – Hachette Filipacchi Presse (be.bag)

(Cauza T-517/14)

(2014/C 448/34)

Limba în care a fost formulată acțiunea: engleza

Părțile

Reclamantă: Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG (Hanovra, Germania) (reprezentant: A. Nordemann, avocat)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs: Hachette Filipacchi Presse SA (Levallois Perret, Franța)

Datele privind procedura în fața OAPI

Solicitantul: reclamanta

Marca în litigiu: înregistrarea internațională care desemnează Uniunea Europeană a mărcii verbale „be.bag” nr. 1192/2013-1

Procedura care s-a aflat pe rolul OAPI: procedură de opoziție

Decizia atacată: Decizia Camerei întâi de recurs a OAPI din 3 aprilie 2014 în cauza R 1192/2013-1

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea în parte a deciziei atacate;

obligarea OAPI la plata cheltuielilor de judecată.

Motivul invocat

încălcarea articolului 8 alineatul (1) litera (b) și a articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009.


15.12.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 448/26


Acțiune introdusă la 15 septembrie 2014 – Ungaria/Comisia

(Cauza T-662/14)

(2014/C 448/35)

Limba de procedură: maghiara

Părțile

Reclamantă: Ungaria (reprezentanți: M. Z. Fehér și G. Koós, agenți)

Pârâtă: Comisia Europeană

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea articolului 45 alineatul (8) din Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, în partea care cuprinde următoarea formulare: „selectând din lista întocmită în temeiul articolului 4 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 speciile cele mai adecvate din punct de vedere ecologic, excluzând astfel specii care în mod clar nu sunt indigene”;

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamanta susține că articolul 45 alineatul (8) din regulamentul atacat depășește cadrul prevăzut de Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 (1), care acordă abilitarea și, de fapt, lipsește de conținut posibilitățile acordate statelor membre de a introduce o cerință restrictivă care presupune o reinterpretare a posibilităților acordate statelor menționate prin actul legislativ de bază.

De asemenea, reclamanta consideră că expunerea de motive a regulamentului atacat nu cuprinde motivarea suficientă și detaliată necesară. În opinia sa, o modificare a unei dispoziții de abilitare care prezintă o astfel de întindere și un astfel de domeniu de aplicare nu permite în practică să se deducă cu claritate dispoziția de abilitare pe care s-a întemeiat Comisia și măsura exactă în care a realizat aceasta, ceea ce face aproape imposibilă examinarea obligatorie din punctul de vedere al securității juridice.

Reclamanta susține de asemenea că reglementarea adoptată de Comisie stabilește o discriminare cu privire la speciile de arbori denumite speciile forestiere cu ciclu de producție scurt sau, mai concret, cu privire la agricultorii care doresc să îi planteze. Plantațiile sau agricultorii de ambele categorii se află în situații identice, întrucât nu este justificat să se stabilească o diferență între ele în funcție de speciile de arbori pe care doresc să le aleagă în vederea constituirii plantațiilor lor.

În plus, reclamanta afirmă că, de-a lungul întregii negocieri a regulamentului de abilitare, Comisia s-a opus inclusiv ca statele membre să aibă posibilitatea de a califica drept suprafețe de interes ecologic suprafețele plantate cu specii forestiere cu ciclu de producție scurt. Potrivit reclamantei, totul indică intenția Comisiei de a evita în practică această posibilitate prin intermediul reglementării atacate, săvârșind prin aceasta un abuz de putere.

În ultimul rând, reclamanta consideră în special că regulamentul atacat încalcă principiul general al securității juridice în măsura în care, pe de o parte, articolul 45 alineatul (8) din regulamentul menționat nu este clar sub mai multe aspecte și, pe de altă parte, regulamentul nu garantează o perioadă de adaptare suficientă anterior intrării sale în vigoare în vederea pregătirii în vederea unei schimbări de o asemenea importanță. Reclamanta susține că se încalcă de asemenea principiul încrederii legitime și că, atunci când a formulat dispozițiile de intrare în vigoare, Comisia nu a ținut seama că în cadrul agricol trebuie să existe, în cazul său, o perioadă de pregătire în mod necesar mai îndelungată. De asemenea, reclamanta consideră că actul atacat constituie de asemenea o încălcare a dreptului de proprietate recunoscut la articolul 17 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.


(1)  Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului (JO L 347, p. 608).


15.12.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 448/27


Acțiune introdusă la 22 septembrie 2014 – Slovacia/Comisia

(Cauza T-678/14)

(2014/C 448/36)

Limba de procedură: slovaca

Părțile

Reclamantă: Republica Slovacă (reprezentant: B. Ricziová, agent)

Pârâtă: Comisia Europeană

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea deciziei Comisiei, conținută în scrisoarea din 15 iulie 2014, prin intermediul căreia aceasta din urmă solicită Republicii Slovace să pună la dispoziție resursele financiare care corespund pierderii de resurse proprii tradiționale și

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamanta invocă patru motive.

1.

Primul motiv, întemeiat pe necompetența Comisiei

În opinia Republicii Slovace, Comisia nu era competentă să adopte decizia atacată. Nicio dispoziție a dreptului Uniunii nu conferă Comisiei competența de a acționa astfel cum a procedat aceasta adoptând decizia atacată, și anume competența de a obliga, ca urmare a cuantificării sumei care corespunde pierderii de resurse proprii tradiționale sub forma taxelor la import nepercepute, un stat membru, care nu era responsabil pentru evaluarea și perceperea taxelor menționate, să pună la dispoziția Comisiei resurse financiare în cuantumul stabilit de aceasta care, potrivit Comisiei, corespunde pierderii respective.

2.

Al doilea motiv, întemeiat pe încălcarea cerințelor securității juridice

În opinia Republicii Slovace, chiar dacă Comisia ar fi fost competentă să adopte decizia atacată (quod non), în speță, aceasta a încălcat principiul securității juridice. Obligația impusă prin decizia atacată Republicii Slovace nu ar fi fost, în opinia acesteia din urmă, previzibilă în mod rezonabil anterior adoptării deciziei.

3.

Al treilea motiv, întemeiat pe exercitarea în mod incorect de către Comisie a competenței sale

Chiar dacă Comisia ar fi fost competentă să adopte decizia atacată și, prin adoptarea deciziei respective, ar fi acționat în conformitate cu principiul securității juridice (quod non), Republica Slovacă consideră că, în speță, Comisia nu și-ar fi exercitat competența în mod corect. În primul rând, Comisia a efectuat o evaluare vădit eronată, întrucât solicită Republicii Slovace plata unor resurse financiare, în pofida faptului că pierderea de resurse proprii tradiționale nu a survenit deloc sau a faptului că pierderea respectivă nu a survenit ca o consecință directă a evenimentelor pe care Comisia le impută Republicii Slovace. În al doilea rând, Comisia ar fi încălcat dreptul la apărare al Republicii Slovace și principiul bunei administrări.

4.

Al patrulea motiv, întemeiat pe motivarea insuficientă a deciziei atacate

Prin intermediul acestui motiv, Republica Slovacă susține că motivarea deciziei atacate prezintă diverse vicii, motiv pentru care trebuie considerată insuficientă, aspect care reprezintă o încălcare a normelor fundamentale de procedură și contravine totodată cerințelor securității juridice. În opinia Republicii Slovace, Comisia nu a indicat în decizia atacată temeiul juridic al acestei decizii. În plus, Comisia nu a furnizat precizări privind originea și temeiul unora dintre concluziile sale. În sfârșit, Republica Slovacă consideră că motivarea deciziei atacate este confuză sub diverse aspecte.


15.12.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 448/28


Acțiune introdusă la 19 septembrie 2014 – European Dynamics Luxembourg și Evropaïki Dynamiki/Comisia

(Cauza T-698/14)

(2014/C 448/37)

Limba de procedură: greaca

Părțile

Reclamante: European Dynamics Luxembourg (Ettelbrück, Luxemburg) și Evropaïki Dynamiki-Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atena, Grecia) (reprezentant: V. Christianos, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană

Concluziile

Reclamantele solicită Tribunalului:

anularea Deciziei DIGIT/R/3/MB/pt 2431467 (2014) a Comisiei din 11 iulie 2014 prin care Comisia a clasat oferta reclamantelor pe locul patru, în cadrul procedurii de cerere de ofertă respective, pentru lotul 1;

anularea Deciziei DIGIT/R/3/MB/pt 2703722 (2014) a Comisiei din 31 iulie 2014 prin care Comisia a respins oferta prezentată de reclamante, în cadrul procedurii de cerere de ofertă respective, pentru lotul 2;

anularea Deciziei DIGIT/R/3/MB/pt 2711165 (2014) a Comisiei din 31 iulie 2014 prin care Comisia a clasat oferta reclamantelor pe locul trei, în cadrul procedurii de cerere de ofertă respective, pentru lotul 3;

obligarea Comisiei la repararea prejudiciului cauzat reclamantelor prin pierderea oportunității de a se clasa pe primul loc în cadrul celor trei loturi ale contractului-cadru, prejudiciu care este estimat la opt sute de mii de euro (EUR 8 00  000) pentru lotul nr. 1, la patru sute de mii de euro (EUR 4 00  000) pentru lotul nr. 2 și la două sute de mii de euro (EUR 2 00  000) pentru lotul nr. 3, și la plata dobânzilor aferente de la data pronunțării hotărârii; și

obligarea Comisiei la plata tuturor cheltuielilor de judecată efectuate de reclamante.

Motivele și principalele argumente

Reclamantele susțin că deciziile atacate, prin care Comisia le-a respins oferta în cadrul procedurii deschise de cerere de ofertă DIGIT/R2/PO/2013/029 – ESP DESIS III pentru trei lucrări distincte (loturi), trebuie să fie anulate, în temeiul articolului 263 TFUE, pentru încălcarea normelor de drept al Uniunii, în special pentru următoarele trei motive:

1.

în primul rând, încălcarea de către Comisie a obligației de motivare, întrucât aceasta a oferit o motivare insuficientă în ceea ce privește oferta tehnică a reclamantelor;

2.

în al doilea rând, încălcarea de către Comisiei a regulamentului financiar, a regulamentului de punere în aplicare a acestuia și a documentelor procedurii, în ceea ce privește aspectul ofertelor anormal de mici;

3.

în al treilea rând, încălcarea de către Comisie a principiului liberei concurențe, în măsura în care Comisia a impus condiții obligatorii la prezentarea ofertelor fără a permite formularea liberă a acestora de către candidați, pentru a selecta oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic.


15.12.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 448/29


Acțiune introdusă la 27 septembrie 2014 – Topps Europe/Comisia

(Cauza T-699/14)

(2014/C 448/38)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Topps Europe Ltd (Milton Keynes, Regatul Unit) (reprezentanți: R. Vidal și A. Penny, Solicitors, și B. Kennelly, Barrister)

Pârâtă: Comisia Europeană

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea Deciziei din 15 iulie 20147 a Comisiei adoptată în cauza AT.39899 – acordarea de licențe de drepturi de proprietate intelectuală pentru obiecte de colecționat din domeniul fotbalului, prin care s-a respins plângerea reclamantei prin care invoca faptul că un anumit număr de organe naționale de gestionare a fotbalului și de asociații de jucători împreună cu Panini S.p.A., Union des Associations Européennes de Football, Fédération Internationale de Football Association, Fédération Française de Football, Associazione Italiana Calciatori, Real Federación Española de Fútbol și Deutscher Fußball-Bund au încălcat articolele 101 și 102 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamanta invocă două motive.

1.

Primul motiv, întemeiat pe faptul că pârâta a încălcat în mod grav drepturile procedurale ale reclamantei și, prin urmare, pârâta a comis o eroare de drept.

2.

Al doilea motiv, întemeiat pe faptul că decizia pârâtei se întemeiază pe o situație de fapt incorectă și este rezultatul unei erori vădite de apreciere și, prin urmare, pârâta a comis o eroare de drept și/sau o eroare de apreciere a situației de fapt.


15.12.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 448/30


Acțiune introdusă la 2 octombrie 2014 – Diktyo Amyntikon Viomichanion Net/Comisia

(Cauza T-703/14)

(2014/C 448/39)

Limba de procedură: greaca

Părțile

Reclamantă: Diktyo Amyntikon Viomichanion Net AEBE (Kaisariani, Grecia) (reprezentant: K. Damis, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

ordonarea unei expertize pentru a examina pretinsa constatare, cuprinsă în raportul de audit al experților contabili ai KPMG AG și pe care Comisia Europeană a primit-o în mod eronat și ilegal, care ar revela „lipsa unor probe alternative denatură să confirme realitatea cheltuielilor cu personalul solicitate”. Acest element are o importanță capitală pentru soluționarea acestei cauze în măsura în care de cheltuielile de personal depind de asemenea costurile indirecte. Reclamanta subliniază de altfel că raportul de audit al KPMG AG, în privința căruia societatea DAVNET AEVE a formulat observații scrise, precum și o cerere de reexaminare prezentând elemente de probă concludente, a fost acceptat de Comisia Europeană fără vreo motivare suficientă și fără o respingere a probelor prezentate; și

constatarea, pe de o parte, că nota de debit nr. 3241409008 care i-a fost adresată la 31 iulie 2014 și prin care i se solicită să achite suma de 64  574,73 euro în temeiul contractului referitor la proiectul FP7-SME-2007-222303 intitulat „FIREBOB”, pe baza raportului de audit 12-BAI176-003, constituie o încălcare a obligațiilor contractuale ale Comisiei și este lipsită de temei și, pe de altă parte, că cheltuielile pe care le-a efectuat în temeiul contractului în litigiu sunt eligibile, astfel încât se impune obligarea Comisiei să emită o notă de debit de 64  574,73 euro.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamanta invocă patru motive.

1.

Primul motiv este întemeiat pe clauza compromisorie. Reclamanta susține, în primul rând, că mijloacele de probă înaintate demonstrează pe deplin că membrii personalului său au fost afectați proiectului „FIREBOB”, în al doilea rând, că raportul de audit nu menționează în niciun moment că personalul său nu ar fi executat proiectul în cadrul contractului „FIREBOB” sau că aceasta ar fi făcut declarații false și, în al treilea rând, că, atunci când s-a angajat să consacre acestuia 12,2 persoane/lună în personal, aceasta a afectat 21,92 persoane/lună în total, fără a solicita ca bugetul aprobat să nu fie modificat.

2.

Al doilea motiv este întemeiat pe abuzul de drept. Reclamanta susține că plata a 64  574,73 euro solicitată de Comisie, și anume o sumă care reprezintă aproape de cinci ori contribuția directă care i-a fost acordată (13  474,00 euro), pentru un proiect pe care a făcut eforturi să îl execute cu toată diligența necesară, este disproporționat și contrar principiului bunei credințe în executarea contractelor.

3.

Al treilea motiv este întemeiat pe încălcarea principiului încrederii legitime. Reclamanta susține că a fost privată de dreptul său legal de a supune obiecțiunile sale legale direct auditorului desemnat de Comisia Europeană și de a furniza explicații privind afirmațiile nefondate ale autorului proiectului de raport de audit.

4.

Al patrulea motiv este întemeiat pe principiul proporționalității. Reclamanta susține că clauza II.24 alineatul 1 din anexa II la contractul „FIREBOB”, conferă Comisiei latitudinea de a nu solicita plata unei despăgubiri, dat fiind că reclamanta a efectuat o muncă evaluată foarte pozitiv și că, potrivit raportului tehnic al Comisiei Europene, a dat rezultate științifice de nivel foarte ridicat.


15.12.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 448/31


Acțiune introdusă la 26 septembrie 2014 – Unichem Laboratories/Comisia Europeană

(Cauza T-705/14)

(2014/C 448/40)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Unichem Laboratories Ltd (Mumbai, India) (reprezentanți: S. Mobley, H. Sheraton și K. Shaw, Solicitors)

Pârâtă: Comisia Europeană

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea Deciziei Comisiei din 9 iulie 2014 privind o procedură de aplicare a articolului 101 și a articolului 102 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene [cazul Comp/AT.39.612-perindopril (Servier)] în totalitate și, în orice caz, anularea și/sau reducerea amenzii aplicate, în măsura în care aceasta vizează Unichem și

obligarea Comisiei Europene la plata propriilor cheltuieli de judecată, precum și a cheltuielilor efectuate de Unichem în legătură cu prezenta procedură.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamanta invocă douăsprezece motive.

1.

În cadrul primului motiv, reclamanta susține că Comisia nu este competentă să adreseze Unichem o decizie adoptată în temeiul articolului 101 alineatul (1) TFUE.

2.

În cadrul celui de al doilea motiv, reclamanta arată că Comisia nu a aplicat criteriul juridic corect întemeiat pe „necesitatea obiectivă” pentru a determina dacă acordul de soluționare amiabilă în materie de brevete intra în domeniul de aplicare al articolului 101 alineatul (1) TFUE.

3.

În cadrul celui de al treilea motiv, reclamanta susține că Comisia încalcă principiul egalității de tratament neaplicând liniile directoare ale regulamentului de exceptare pe categorii de acorduri de transfer de tehnologie soluționării amiabile a Unichem.

4.

În cadrul celui de al patrulea motiv, reclamanta susține că Comisia a săvârșit o eroare de drept calificând soluționarea amiabilă drept încălcare „prin obiect” a articolului 101 alineatul (1) TFUE.

5.

În cadrul celui de al cincilea motiv, reclamanta susține că Comisia a aplicat în mod eronat propriul său criteriu juridic întemeiat pe „încălcarea prin obiect” a situației de fapt specifice a Unichem.

6.

În cadrul celui de al șaselea motiv, reclamanta susține că Comisia săvârșește o eroare de drept atunci când concluzionează că acordul de soluționare amiabilă a avut ca rezultat efecte anticoncurențiale.

7.

În cadrul celui de al șaptelea motiv, reclamanta susține că Comisia își încalcă obligația care îi revine în temeiul articolului 296 de a enunța motivele pentru care consideră că Unichem poate fi considerată direct răspunzătoare pentru încălcarea articolului 101 alineatul (1) TFUE, în condițiile în care aceasta nu este un concurent potențial pentru Servier.

8.

În cadrul celui de al optulea motiv, reclamanta susține că, în subsidiar, Comisia săvârșește o eroare de drept prin faptul că nu recunoaște că acordul de soluționare amiabilă îndeplinește criteriile de scutire prevăzute la articolul 101 alineatul (3) TFUE.

9.

În cadrul celui de al nouălea motiv, reclamanta susține că Comisia încalcă dreptul la apărare, principiul bunei administrări, precum și obligația sa de a nu acționa în mod opresiv pentru a obține în mod legal documente confidențiale pentru a le folosi împotriva Unichem.

10.

În cadrul celui de al zecelea motiv, reclamanta susține că Comisia a încălcat principiul general de drept al Uniunii al egalității de tratament în calcularea amenzii tratând Unichem în mod diferit față de Servier fără o justificare obiectivă.

11.

În cadrul celui de al unsprezecelea motiv, reclamanta susține că Comisia a încălcat principiul general de drept al Uniunii al proporționalității, propriile sale linii directoare privind amenzile și practica sa stabilită anterior aplicând o amendă Unichem.

12.

În cadrul celui de al douăsprezecelea motiv, reclamanta susține că Comisia și-a încălcat obligația de motivare care îi revine în temeiul articolului 296 TFUE în ceea ce privește calcularea amenzii și evaluarea sa cu privire la gravitatea pretinsei încălcări săvârșite de Unichem.


15.12.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 448/32


Acțiune introdusă la 3 octombrie 2014 – Tri-Ocean Trading/Consiliul

(Cauza T-709/14)

(2014/C 448/41)

Limba de procedură: engleza

Părţile

Reclamantă: Tri-Ocean Trading (George Town, Insulele Cayman) (reprezentanți: P. Saini, QC, B. Kennelly, barrister, şi N. Sheikh, solicitor)

Pârât: Consiliul Uniunii Europene

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea Deciziei de punere în aplicare 2014/488/PESC a Consiliului din 22 iulie 2014 privind punerea în aplicare a Deciziei 2013/255/PESC privind măsuri restrictive împotriva Siriei și a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 793/2014 al Consiliului din 22 iulie 2014 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 36/2012 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Siria în măsura în care se aplică reclamantei și

obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamanta invocă cinci motive.

1.

Primul motiv este întemeiat pe faptul că Consiliul nu a respectat criteriile privind includerea pe listă, și anume ca persoana în cauză să fie „responsabilă de reprimarea violentă a populației civile în Siria”, să fie o persoană care „beneficiază de pe urma regimului ori sprijină regimul” sau să fie o persoană asociată cu o astfel de persoană. Consiliul nu a dovedit temeinicia motivelor invocate împotriva entității în cauză.

2.

Al doilea motiv este întemeiat pe faptul că Consiliul a încălcat dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă ale reclamantei. Reclamantei nu i-au fost prezentate în niciun moment „probe serioase și credibile” sau „probe și informații concrete” în susținerea argumentelor care să justifice adoptarea unor măsuri restrictive împotriva sa, astfel cum impune jurisprudența Curții.

3.

Al treilea motiv este întemeiat pe faptul că Consiliul nu și-a motivat suficient decizia de includere pe listă a reclamantei.

4.

Al patrulea motiv este întemeiat pe faptul că Consiliul a încălcat în mod grav drepturile fundamentale de proprietate și la reputație ale reclamantei. Măsurile restrictive au fost impuse fără garanții adecvate care să permită reclamantei să își susțină cauza în mod efectiv în fața Consiliului. Consiliul nu a dovedit că atingerea foarte gravă adusă dreptului său de proprietate este justificată și proporțională. Atingerea adusă drepturilor reclamantei are mai mult decât un impact financiar, afectând și reputația acesteia.

5.

Al cincilea motiv este întemeiat pe faptul că Consiliul a săvârșit o eroare vădită de apreciere. Contrar unicului motiv al includerii sale pe lipsă, nu există nicio informație sau probă potrivit căreia, în fapt, reclamanta a furnizat „sprijin regimului sirian” sau a beneficiat de pe urma regimului respectiv.


15.12.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 448/33


Acțiune introdusă la 9 octombrie 2014 – Tweedale/EFSA

(Cauza T-716/14)

(2014/C 448/42)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamant: Antony C. Tweedale (Bruxelles, Belgia) (reprezentant: B. Kloostra, avocat)

Pârâtă: Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (AESA)

Concluziile

Reclamantul solicită Tribunalului:

constatarea faptului că AESA a încălcat Convenția de la Aarhus, Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 și Regulamentul (CE) nr. 1367/2006 în privința deciziei Comisiei din 10 august 2011;

anularea deciziei AESA din 30 iulie 2014;

obligarea AESA la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamantul invocă două motive.

1.

Primul motiv întemeiat pe încălcarea de către AESA, prin adoptarea deciziei atacate, a articolului 4 alineatul (4) din Convenția privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziei și accesul la justiție în probleme de mediu (denumită în continuare „Convenția de la Aarhus”), astfel cum a fost aprobată prin Decizia 2005/370/CE a Consiliului din 17 februarie 2005 privind încheierea, în numele Comunității Europene, a Convenției privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziei și accesul la justiție în probleme de mediu (JO L 124, p. 1, Ediție specială, 15/vol. 14, p. 201), a articolului 6 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1367/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 septembrie 2006 privind aplicarea, pentru instituțiile și organismele comunitare, a dispozițiilor Convenției de la Aarhus privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziilor și accesul la justiție în domeniul mediului (JO L 264, p. 13, Ediție specială, 15/vol. 17, p. 126) și a articolului 4 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei (JO L 145, p. 43, Ediție specială, 01/vol. 3, p. 76). În decizia atacată, AESA nu a recunoscut, cu încălcarea dispozițiilor menționate, obligația de a comunica informații care figurau în documentele solicitate și care priveau emisiile în mediu.

2.

Al doilea motiv întemeiat pe faptul că, prin adoptarea deciziei atacate, AESA a încălcat articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul nr. 1049/2001 și obligația sa de a efectua, în temeiul articolului 4 alineatul (4) al Convenției de la Aarhus, o interpretare conformă cu convenția menționată a motivului de refuz care figurează la articolul 4 alineatul (2) din regulamentul menționat.


15.12.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 448/34


Acțiune introdusă la 10 octombrie 2014 – Tri Ocean Energy/Consiliul

(Cauza T-719/14)

(2014/C 448/43)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Tri Ocean Energy (Cairo, Egipt) (reprezentanți: P. Saini, QC, B. Kennelly, Barrister, și N. Sheikh, Solicitor)

Pârât: Consiliul Uniunii Europene

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea Deciziei de punere în aplicare 2014/678/PESC a Consiliului din 26 septembrie 2014 privind punerea în aplicare a Deciziei 2013/255/PESC privind măsuri restrictive împotriva Siriei și a Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1013/2014 al Consiliului din 26 septembrie 2014 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 36/2012 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Siria, în măsura în care se aplică reclamantei și

obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată efectuate de reclamantă.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamanta invocă cinci motive.

1.

Primul motiv, întemeiat pe faptul că Consiliul nu a respectat criteriile de înscriere pe listă, și anume faptul că persoana în cauză era „responsabilă pentru represiunea violentă împotriva populației civile în Siria” sau o persoană „care a beneficiat de pe urma regimului ori care l-a susținut”, sau că era asociată cu orice astfel de persoană. Consiliul nu a stabilit faptul că motivele reținute împotriva entității în cauză erau întemeiate.

2.

Al doilea motiv, întemeiat pe faptul că Consiliul a încălcat dreptul la apărare al reclamantei și dreptul la o protecție jurisdicțională efectivă. Reclamanta nu a primit, în niciun moment, „probe serioase și credibile” sau „probe și informații concrete” în susținerea unui dosar care ar justifica măsuri restrictive împotriva sa, astfel cum impune jurisprudența Tribunalului.

3.

Al treilea motiv, întemeiat pe faptul că Consiliul nu i-a prezentat reclamantei suficiente motive pentru includerea sa pe listă.

4.

Al patrulea motiv, întemeiat pe faptul că Consiliul a încălcat în mod grav drepturile fundamentale ale reclamantei la proprietate și la reputație. Măsurile restrictive au fost impuse fără garanții adecvate care să îi permită reclamantei să își prezinte cauza în mod efectiv în fața Consiliului. Consiliul nu a demonstrat că ingerința semnificativă cu privire la dreptul de proprietate al reclamantei este justificată și proporțională. Ingerința suferită de reclamantă depășește impactul financiar și a avut ca rezultat, de asemenea, prejudicierea reputației sale.

5.

Al cincilea motiv, întemeiat pe faptul că Consiliul a săvârșit o eroare vădită de apreciere. Contrar singurului motiv al includerii sale pe listă, nu există informații sau probe disponibile potrivit cărora reclamanta a oferit în fapt „susținere regimului sirian” și că a beneficiat de pe urma regimului. Consiliul a identificat, de asemenea, în mod greșit reclamanta ca fiind „Tri Ocean Trading, cunoscută drept Tri-Ocean Energy”, sugerând că cele două persoane juridice sunt una și aceeași. Reclamanta este o societate separată, diferită de Tri Ocean Trading.


15.12.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 448/35


Acțiune introdusă la 24 octombrie 2014 – Gazprom Neft/Consiliul

(Cauza T-735/14)

(2014/C 448/44)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Gazprom Neft OAO (Sankt Petersburg, Rusia) (reprezentanți: L. Van den Hende și S. Cogman, avocați)

Pârât: Consiliul Uniunii Europene

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea articolului 4 din Decizia 2014/512/PESC a Consiliului din 31 iulie 2014;

anularea articolului 3 și a articolului 4 alineatele (3) și (4) din Regulamentul (UE) nr 833/2014 al Consiliului din 31 iulie 2014; și

obligarea Consiliului la plata cheltuielilor de judecată efectuate de reclamantă în prezenta procedură.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamanta invocă trei motive.

1.

Primul motiv întemeiat pe încălcarea articolului 296 TFUE.

Reclamanta susține că decizia PESC atacată și regulamentul atacat nu sunt suficient motivate și, prin urmare, încalcă articolul 296 TFUE.

2.

Al doilea motiv întemeiat pe caracterul inadecvat al temeiului juridic al dispozițiilor atacate.

Reclamanta susține că articolul 215 TFUE este un temei juridic inadecvat pentru dispozițiile atacate din regulamentul în litigiu, întrucât nu există suficiente legături între reclamantă și i) guvernul rus și ii) obiectivul aparent al sancțiunilor. Aceste principii ar trebui să reglementeze, de asemenea, utilizarea articolului 29 TUE ca temei juridic al măsurilor restrictive împotriva țărilor terțe.

3.

Al treilea motiv întemeiat pe încălcarea principiului proporționalității și a drepturilor fundamentale.

Reclamanta susține că dispozițiile atacate încalcă principiul proporționalității și drepturile fundamentale. Dispozițiile atacate constituie o atingere disproporționată adusă libertății de exercitare a unei activități economice și drepturilor de proprietate ale reclamantei, deoarece nu sunt adecvate pentru a atinge obiectivele lor (și, prin urmare, nu sunt necesare) și impun, în orice caz, constrângeri care depășesc substanțial orice eventual beneficiu.


15.12.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 448/36


Acțiune introdusă la 27 octombrie 2014 – Monster Energy/OAPI – Home Focus (MoMo Monsters)

(Cauza T-736/14)

(2014/C 448/45)

Limba în care a fost formulată acțiunea: engleza

Părțile

Reclamantă: Monster Energy Company (Corona, Statele Unite) (reprezentant: P. Brownlow, Solicitor)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs: Home Focus Development Ltd (Tortola, Insulele Virgine Britanice)

Datele privind procedura în fața OAPI

Solicitantul: reclamanta

Marca în litigiu: marca verbală „MoMo Monsters” – cererea de înregistrare a mărcii comunitare nr. 1 0 5 13  372

Procedura care s-a aflat pe rolul OAPI: procedură de opoziție

Decizia atacată: Decizia Camerei doua de recurs a OAPI din 7 august 2014 în cauza R 1167/2013-2

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea deciziei atacate;

obligarea OAPI la plata cheltuielilor de judecată.

Motivul invocat (Motivele invocate)

încălcarea articolului 8 alineatul (1) litera (b) și alineatul (8) din Regulamentul nr. 207/2009.


15.12.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 448/37


Acțiune introdusă la 27 octombrie 2014 – Hersill/OAPI – KCI Licensing (VACUP)

(Cauza T-741/14)

(2014/C 448/46)

Limba în care a fost formulată acțiunea: engleza

Părțile

Reclamantă: Hersill, SL (Móstoles, Spania) (reprezentant: M. Aznar Alonso, avocat)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs: KCI Licensing, Inc. (San Antonio, Statele Unite)

Datele privind procedura în fața OAPI

Solicitantul mărcii în litigiu: cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs.

Marca în litigiu în cauză: cererea de înregistrare a unei mărci comunitare nr. 9 9 43  499.

Procedura care s-a aflat pe rolul OAPI: procedură de opoziție.

Decizia atacată: Decizia Camerei a doua de recurs a OAPI din 14 august 2014 în cauza R 1520/2013-2.

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

declararea ca admisibilă a prezentei acțiuni și anularea deciziei atacate;

obligarea OAPI și a celeilalte părți din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs la plata cheltuielilor de judecată, în cazul în care se constituie părți în prezenta procedură.

Motivele invocate

încălcarea articolului 42 alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009 și a normei 22 alineatul (3) din Regulamentul nr. 2868/95;

încălcarea articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009.


Tribunalul Funcției Publice

15.12.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 448/38


Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 6 noiembrie 2014 – DH/Parlamentul

(Cauza F-4/14) (1)

((Funcție publică - Funcționar aflat în perioada de probă - Articolul 34 din statut - Raport privind perioada de probă care stabilește inaptitudinea vădită a persoanei aflate în perioada de probă - Prelungirea duratei perioadei de probă - Nouă repartizare - Concediere la finalul perioadei de probă - Condiții de desfășurare a perioadei de probă - Incompetență profesională - Obligația de solicitudine - Principiul bunei administrări))

(2014/C 448/47)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: DH (reprezentanți: A. Salerno și B. Cortese, avocați)

Pârât: Parlamentul European (reprezentanți: S. Alves și M. Ecker, agenți)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziei de concediere a reclamantului la încheierea perioadei de probă

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

DH suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligat să suporte și cheltuielile de judecată efectuate de Parlamentul European.


(1)  JO C 61, 1.3.2014, p. 22.


15.12.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 448/38


Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 5 noiembrie 2014 – CY/BCE

(Cauza F-68/13) (1)

((Decesul reclamantului - Redeschiderea procedurii orale - Renunțarea titularului dreptului la reluarea procedurii - Nepronunțare asupra fondului))

(2014/C 448/48)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamant: CY (reprezentanți: L. Levi și M. Vandenbussche, avocați)

Pârâtă: Banca Centrală Europeană (reprezentanți: E. Carlini și F. Feyerbacher, agenți, B. Wägenbaur, avocat)

Obiectul

Cererea de anulare, pe de o parte, a deciziei de încheiere a investigației administrative efectuate pentru fapte de hărțuire morală la care ar fi fost supus reclamantul și, pe de altă parte, a raportului de investigație, precum și acordarea de daune interese pentru prejudiciul moral pe care reclamantul pretinde că l-a suferit

Dispozitivul

1)

Constată că nu mai este necesar să se pronunțe asupra fondului cauzei.

2)

Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.


(1)  JO C 274, 21.9.2013, p. 31.


15.12.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 448/39


Acțiune introdusă la 4 septembrie 2014 – ZZ/Comisia Europeană

(Cauza F-90/14)

(2014/C 448/49)

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentant: Hans-Robert Ilting, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Reclamantul solicită, în primul rând, anularea deciziei de a nu i se acorda alocația pentru creșterea copilului începând cu 1 septembrie 2013 întrucât copilul său nu mai urmează „o formare educațională sau profesională” în sensul articolului 2 din anexa VII la Statutul funcționarilor și, în al doilea rând, obligarea angajatorului său să continue să îi acorde această alocație și să ramburseze toate cheltuielile medicale pentru fiica sa retroactiv de la 1 septembrie 2013.

Concluziile reclamantului

Reclamantul solicită Tribunalului Funcției Publice:

anularea deciziei pârâtei, număr de dosar HR.D.2/AS/ac/Ares(2014) din 5 iunie 2014, privind reclamația sa înregistrată la 12 februarie 2014 la HR.D.2 „Unitatea căi de atac și urmărirea cazurilor” cu numărul de dosar R/227/14;

obligarea autorității împuternicite să facă numiri să o recunoască pe fiica sa în mod neîntrerupt și retroactiv de la 1 septembrie 2013 ca fiind copil aflat în întreținere care urmează o formare educațională și pentru acest motiv să recunoască pentru fiica sa în mod neîntrerupt și retroactiv de la 1 septembrie 2013 continuarea acordării alocației pentru creșterea copilului și rambursarea cheltuielilor medicale.


15.12.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 448/40


Acțiune introdusă la 10 septembrie 2014 – ZZ/Parlamentul European

(Cauza F-92/14)

(2014/C 448/50)

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentant: Günther Maximini, avocat)

Pârât: Parlamentul European

Obiectul și descrierea litigiului

Reclamantul solicită, în primul rând, anularea deciziei de respingere a Parlamentului, prin care acesta a refuzat să evite prejudiciul suferit de reclamant prin încălcarea drepturilor sale individuale și prin încălcarea dispozițiilor Regulamentului 45/2011 în cadrul examinării unei acțiuni anterioare și, în al doilea rând, plata unei despăgubiri însoțite de dobânzi pentru prejudiciul moral pe care pretinde că l-a suferit

Concluziile reclamantului

Reclamantul solicită Tribunalului:

anularea deciziei pârâtei din 5 martie 2014 de respingere a cererii de despăgubire formulate de reclamant la 16 decembrie 2013 și a deciziei implicite de respingere a reclamației introduse la 24 martie 2014 împotriva acelei decizii, precum și, în subsidiar, anularea deciziei explicite de respingere adoptate la 29 iulie 2014 de un autor neidentificat;

obligarea pârâtului la plata către reclamant a sumei de 30  000 de euro în repararea prejudiciului său moral, precum și la plata de dobânzi moratorii cu cinci puncte peste rata dobânzii de bază, la suma de 25  000 de euro începând de la 1 februarie 2014, iar la suma de 5  000 începând de la 1 mai 2014;

obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată, inclusiv a celor aferente procedurii precontencioase și a tuturor cheltuielilor necesare efectuate de reclamant.


15.12.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 448/40


Acțiune introdusă la 29 septembrie 2014 – ZZ/Consiliul

(Cauza F-99/14)

(2014/C 448/51)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentant: M. Velardo, avocat)

Pârât: Consiliul Uniunii Europene

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea în parte a două comunicări adresate personalului Consiliului în măsura în care acestea leagă acordarea rambursării cheltuielilor de călătorie de la locul de repartizare până la locul de origine și a concediului aferent duratei călătoriei de indemnizația de expatriere și de indemnizația de reședință în afara țării de origine și obligarea pârâtului la plata de daune interese pentru prejudiciile moral și material pretins suferite

Concluziile reclamantului

Anularea, în temeiul articolului 270 TFUE, a deciziei cuprinse în Comunicarea adresată personalului („CP”) 13/14 (Decizia nr. 2/2014) din 9 ianuarie 2014, care a modificat regimul aplicabil concediului aferent duratei călătoriei, ca urmare a aplicării începând de la 1 ianuarie 2014 a dispoziției prevăzute la articolul 7 din anexa V la statut, precum și a Comunicării adresate personalului („CP”) 9/14 (Decizia nr. 12/2014), care a modificat regimul cheltuielilor de călătorie ca urmare a aplicării începând de la 1 ianuarie 2014 a dispoziției prevăzute la articolul 8 din anexa VII la statut, modificate prin Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1023/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2013 de modificare a Statutului funcționarilor Uniunii Europene și a Regimului aplicabil celorlalți agenți, publicat în Jurnalul Oficial nr. L 287 din 29 octombrie 2013. Cererea de anulare se limitează la partea din aceste CP-uri care leagă dreptul la rambursarea cheltuielilor de călătorie și la concediul aferent duratei călătoriei de indemnizația de expatriere sau de indemnizația de reședință în afara țării de origine precum și la articolul 6 din CP 9/14 care a introdus criterii noi pentru stabilirea locului de origine;

obligarea pârâtului la plata către reclamantă a sumei de 1 69  051,96 euro pentru prejudiciul material suferit, precum și a sumei de 40  000 de euro pentru prejudiciul moral;

obligarea pârâtului la plata de daune interese de întârziere și compensatorii de 6,75 % pentru prejudiciile moral și material suferite;

obligarea Consiliului la plata cheltuielilor de judecată.


15.12.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 448/41


Acțiune introdusă la 29 septembrie 2014 – ZZ și alții/Consiliul

(Cauza F-100/14)

(2014/C 448/52)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamanți: ZZ și alții (reprezentant: S. Orlandi, avocat)

Pârât: Consiliul Uniunii Europene

Obiectul și descrierea litigiului

Declararea inaplicabilității articolului 7 din anexa V și a articolului 8 din anexa VII la Statutul funcționarilor, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul nr. 1023/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2013 de modificare a Statutului funcționarilor și a RAA și anularea deciziilor prin care se retrage beneficiul rambursării cheltuielile de călătorie anuale de la locul repartizării la locul de origine și se desființează concediul aferent duratei călătoriei

Concluziile reclamanților

declararea nelegalității articolului 7 din anexa V la statut și a articolului 8 din anexa VII la statut;

anularea deciziei de a nu mai acorda reclamanților niciun concediu aferent duratei călătoriei și de a nu mai rambursa cheltuielile de călătorie anuale începând cu anul 2014;

obligarea Consiliului la plata cheltuielilor de judecată.