ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 380

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 57
27 octombrie 2014


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUŢIILE, ORGANELE ŞI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

2014/C 380/01

Ultimele publicații ale Curții de Justiție a Uniunii Europene în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

1

 

V   Anunţuri

 

PROCEDURI JURISDICŢIONALE

 

Curtea de Justiție

2014/C 380/02

Cauza C-372/14: Cerere de decizie preliminară introdusă de Krajský súd v Prešove (Slovacia) la 1 august 2014 – Provident Financial s.r.o./Zdeněk Sobotka

2

2014/C 380/03

Cauza C-398/14: Acțiune introdusă la 20 august 2014 – Comisia Europeană/Republica Portugheză

3

2014/C 380/04

Cauza C-402/14: Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunalul Administrativ din Atena (Grecia) la 22 august 2014 – Viamar – Elliniki Aftokiniton kai Genikon Epicheiriseon AE/Elliniko Dimosio

4

 

Tribunalul

2014/C 380/05

Cauza T-170/08: Hotărârea Tribunalului din 11 septembrie 2014 – Comisia/ID FOS Research (Clauză compromisorie — Contracte de sprijin financiar privind proiecte în domeniul tehnologiilor industriale și al tehnologiilor materialelor — Rambursarea unei părți din sumele plătite — Dobânzi de întârziere)

5

2014/C 380/06

Cauza T-425/11: Hotărârea Tribunalului din 11 septembrie 2014 – Grecia/Comisia (Ajutor de stat — Cazinouri grecești — Regim care prevede un impozit de 80 % asupra unor tarife de intrare cu cuantumuri diferite — Decizie prin care ajutorul este declarat incompatibil cu piața internă — Noțiunea de ajutor de stat — Avantaj)

5

2014/C 380/07

Cauza T-443/11: Hotărârea Tribunalului din 11 septembrie 2014 – Gold East Paper și Gold Huasheng Paper/Consiliul (Dumping — Importuri de hârtie cretată de calitate superioară originară din China — Statutul de întreprindere care funcționează în condiții de economie de piață — Termen pentru adoptarea deciziei privind acest statut — Examinare cu diligență și cu imparțialitate — Dreptul la apărare — Eroare vădită de apreciere — Principiul bunei administrări — Sarcina probei — Prejudiciu — Determinarea marjei de profit — Definiția produsului în cauză — Industria comunitară — Legătură de cauzalitate)

6

2014/C 380/08

Cauza T-444/11: Hotărârea Tribunalului din 11 septembrie 2014 – Gold East Paper și Gold Huasheng Paper/Consiliul (Subvenții — Importuri de hârtie cretată de calitate superioară originară din China — Metodologie — Calcularea avantajului — Eroare vădită de apreciere — Specificitate — Perioada de depreciere — Tratamente fiscale preferențiale — Măsuri compensatorii — Prejudiciu — Determinarea marjei de profit — Definiția produsului în cauză — Industria comunitară — Legătură de cauzalitate)

7

2014/C 380/09

Cauza T-450/11: Hotărârea Tribunalului din 11 septembrie 2014 – Galileo International Technology/OAPI – ESA și Comisia (GALILEO) [Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare figurative GALILEO — Mărci comunitare verbale anterioare GALILEO — Motiv relativ de refuz — Lipsa riscului de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Lipsa similitudinii dintre produsele și serviciile în cauză]

8

2014/C 380/10

Cauza T-536/12: Hotărârea Tribunalului din 11 septembrie 2014 – Aroa Bodegas/OAPI – Bodegas Muga (aroa) [Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mării comunitare figurative aroa — Marcă națională figurativă anterioară Aro — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Refuz parțial al înregistrării]

8

2014/C 380/11

Cauza T-127/13: Hotărârea Tribunalului din 11 septembrie 2014 – El Corte Inglés/OAPI – Baumarkt Praktiker Deutschland (PRO OUTDOOR) [Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de marcă comunitară verbală PRO OUTDOOR — Marcă comunitară figurativă anterioară OUTDOOR garden barbecue camping — Risc de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Obiectul litigiului în fața camerei de recurs — Articolul 60 și articolul 64 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009]

9

2014/C 380/12

Cauza T-185/13: Hotărârea Tribunalului din 11 septembrie 2014 – Continental Wind Partners/OAPI – Continental Reifen Deutschland (CONTINENTAL WIND PARTNERS) [Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cererea de înregistrare a mărcii comunitare figurative CONTINENTAL WIND PARTNERS — Marca internațională figurativă anterioară Continental — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Similitudinea semnelor — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Refuz parțial al înregistrării]

10

2014/C 380/13

Cauza T-112/11: Ordonanța Tribunalului din 3 septembrie 2014 – Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse/Comisia (Acțiune în anulare — Înregistrarea unei indicaţii geografice protejate — Edam Holland — Lipsa interesului de a exercita acțiunea — Lipsa afectării directe — Inadmisibilitate)

10

2014/C 380/14

Cauza T-113/11: Ordonanța Tribunalului din 3 septembrie 2014 – Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse/Comisia (Acțiune în anulare — Înregistrarea unei indicaţii geografice protejate — Gouda Holland — Lipsa interesului de a exercita acțiunea — Lipsa afectării directe — Inadmisibilitate)

11

2014/C 380/15

Cauza T-261/12: Ordonanța Tribunalului din 3 septembrie 2014 – Diadikasia Symvouloi Epicheiriseon/Comisia (Acțiune în despăgubire — Contract de achiziții publice de servicii — Procedură de cerere de ofertă — Consolidarea capacităţii instituţionale a Comisiei pentru protecţia concurenţei în Serbia — Respingerea ofertei depuse de un ofertant — Acțiune vădit nefondată)

12

2014/C 380/16

Cauza T-336/13: Ordonanța Tribunalului din 2 septembrie 2014 – Borghezio/Parlamentul (Acțiune în anulare — Declarație a președintelui Parlamentului European, în sesiune plenară, prin care informează adunarea despre excluderea unui deputat european din grupul politic la care este afiliat — Act care nu este supus căilor de atac — Acțiune vădit inadmisibilă)

12

2014/C 380/17

Cauza T-386/13: Ordonanța Tribunalului din 3 septembrie 2014 – Kėdainių rajono Okainių și alții/Consiliul și Comisia (Acțiune în anulare — Politica agricolă comună — Sisteme de ajutor direct pentru agricultori — Autorizație de acordare a unor plăți naționale directe complementare în Lituania pentru anul 2012 — Termenul de introducere a acțiunii — Punct de plecare — Inadmisibilitate — Excepție de nelegalitate)

13

2014/C 380/18

Cauza T-538/13: Ordonanța Tribunalului din 2 septembrie 2014 – Verein Natura Havel și Vierhaus/Comisia [Acces la documente — Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 — Scrisoare de punere în întârziere în cadrul unei proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor în curs privind conformitatea legislației aeronautice germane cu dreptul Uniunii — Refuzul accesului — Excepție privind protecția obiectivelor activităților de inspecție, de investigație și de audit — Acțiune în parte vădit inadmisibilă și în parte vădit nefondată]

14

2014/C 380/19

Cauza T-499/14: Acțiune introdusă la 23 iunie 2014 – Ertico – Its Europe/Comisia

14

2014/C 380/20

Cauza T-564/14: Acțiune introdusă la 28 iulie 2014 – Ahmed Mohamed Saleh Baeshen/OAPI

15

2014/C 380/21

Cauza T-631/14: Acțiune introdusă la 22 august 2014 – Roland/OAPI – Louboutin (Nuanță de roșu pentru tălpi de pantofi)

16

2014/C 380/22

Cauza T-632/14: Acțiune introdusă la 25 august 2014 – Intercon/Comisia

16

2014/C 380/23

Cauza T-638/14: Acțiune introdusă la 26 august 2014 – Frinsa del Noroeste/OAPI – Frisa Frigorífico Rio Doce (FRISA)

17

2014/C 380/24

Cauza T-641/14: Acțiune introdusă la 28 august 2014 – Dellmeier/OAPI – Dell (LEXDELL)

18

2014/C 380/25

Cauza T-643/14: Acțiune introdusă la 1 septembrie 2014 – Red Lemon Incorporation/OAPI – Lidl Stiftung (ABTRONIC)

19

2014/C 380/26

Cauza T-647/14: Acțiune introdusă la 2 septembrie 2014 – Infusion Brands/OAPI (DUALSAW)

19

2014/C 380/27

Cauza T-648/14: Acțiune introdusă la 2 septembrie 2014 – Infusion Brands/OAPI (DUALTOOLS)

20

2014/C 380/28

Cauza T-652/14: Acțiune introdusă la 8 septembrie 2014 – AF Steelcase/OAPI

21

2014/C 380/29

Cauza T-657/14: Acțiune introdusă la 12 septembrie 2014 – Spania/Comisia

22

2014/C 380/30

Cauza T-658/14: Acțiune introdusă la 12 septembrie 2014 – Jurašinović/Consiliul

23

2014/C 380/31

Cauza T-664/14: Acțiune introdusă la 15 septembrie 2014 – Belgia/Comisia

24

2014/C 380/32

Cauza T-665/14 P: Recurs introdus la 17 septembrie 2014 de Robert Klar și Francisco Fernandez Fernandez împotriva Ordonanței din 16 iulie 2014 a Tribunalului Funcției Publice în cauza F-114/13, Klar și Fernandez Fernandez/Comisia

24

 

Tribunalul Funcției Publice

2014/C 380/33

Cauza F-65/14: Acțiune introdusă la 14 iulie 2014 – ZZ/SEAE

26

2014/C 380/34

Cauza F-67/14: Acțiune introdusă la 17 iulie 2014 – ZZ/Consiliul

26

2014/C 380/35

Cauza F-69/14: Acțiune introdusă la 19 iulie 2014 – ZZ/Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe

27

2014/C 380/36

Cauza F-73/14: Acțiune introdusă la 24 iulie 2014 – ZZ/Europol

27

RO

 


IV Informări

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUŢIILE, ORGANELE ŞI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

27.10.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 380/1


Ultimele publicații ale Curții de Justiție a Uniunii Europene în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

2014/C 380/01

Ultima publicație

JO C 372, 20.10.2014

Publicații anterioare

JO C 361, 13.10.2014

JO C 351, 6.10.2014

JO C 339, 29.9.2014

JO C 329, 22.9.2014

JO C 315, 15.9.2014

JO C 303, 8.9.2014

Aceste texte sunt disponibile pe

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Anunţuri

PROCEDURI JURISDICŢIONALE

Curtea de Justiție

27.10.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 380/2


Cerere de decizie preliminară introdusă de Krajský súd v Prešove (Slovacia) la 1 august 2014 – Provident Financial s.r.o./Zdeněk Sobotka

(Cauza C-372/14)

2014/C 380/02

Limba de procedură: slovaca

Instanța de trimitere

Krajský súd v Prešove

Părțile din procedura principală

Apelantă: Provident Financial s. r. o.

Intimat: Zdeněk Sobotka

Întrebările preliminare

1)

Directiva 2005/29/CE (1) a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2005 privind practicile comerciale neloiale ale întreprinderilor de pe piața internă față de consumatori și de modificare a Directivei 84/450/CEE a Consiliului, a Directivelor 97/7/CE, 98/27/CE și 2002/65/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (Directiva privind practicile comerciale neloiale) trebuie interpretată în sensul că constituie o practică comercială neloială comportamentul unei entități care acordă un credit de consum care prezintă consumatorului condițiile contractuale în așa fel încât îi dă impresia falsă că este liber să aleagă un serviciu accesoriu de garantare a rambursării în rate a creditului, deși, în realitate, exercită o influență nejustificată asupra consumatorului pentru ca acesta să accepte prestația?

2)

Directiva privind practicile comerciale neloiale trebuie interpretată în sensul că constituie o practică comercială neloială comportamentul creditorului constând în a prezenta consumatorului condițiile contractuale în așa fel încât să i se furnizeze o informație despre dobânda anuală efectivă (DAE) care nu include costurile serviciului accesoriu în discuție?

3)

Directiva privind practicile comerciale neloiale trebuie interpretată în sensul că constituie o practică comercială neloială comportamentul creditorului constând în a aplica consumatorilor, pe piața creditelor de consum, un preț considerabil mai mare, pentru serviciul accesoriu, comparativ cu costurile reale ale acestuia și, prin neincluderea în DAE a costurilor pentru serviciul accesoriu, se eludează obligația de transparență a costurilor totale efective ale creditului de consum?

4)

Directiva 93/13/CEE (2) a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii [denumită în continuare „Directiva 93/13”] trebuie interpretată în sensul că serviciul de garantare a rambursării în rate a creditului de consum, al cărui obiect este încasarea în numerar a ratelor creditului achitate de consumator, reprezintă obiectul principal al prestației în creditul de consum?

5)

Directiva 87/102/CEE (3) a Consiliului din 22 decembrie 1986 de apropiere a actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre privind creditul de consum, astfel cum a fost modificată și completată prin Directiva 98/7/CE (4) a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 1998 trebuie interpretată în sensul că DAE include și remunerația pentru încasarea în numerar a ratelor creditului sau a unei părți a acestuia, în cazul în care remunerația depășește considerabil costurile necesare ale unui astfel de serviciu accesoriu, iar articolul 14 din directiva menționată trebuie interpretat în sensul că instituția DAE este eludată în cazul în care remunerația serviciului accesoriu depășește considerabil costurile acestuia și nu este inclusă în calculul DAE?

6)

[Directiva 93/13] trebuie interpretată în sensul că, în vederea satisfacerii cerinței transparenței unui serviciu accesoriu pentru care sunt achitate taxe administrative, este suficient ca prețul serviciului administrativ menționat să fie clar și inteligibil (taxe administrative), chiar dacă nu este specificat obiectul prestației corespunzătoare acestui serviciu?

7)

Articolul 4 alineatele (1) și (2) din [Directiva 93/13] trebuie interpretat în sensul că simpla împrejurare că taxele administrative sunt incluse în calculul DAE se opune controlului jurisdicțional al acestora în scopurile directivei menționate?

8)

[Directiva 93/13] trebuie interpretată în sensul că simplul cuantum al taxelor administrative se opune controlului jurisdicțional în scopurile directivei menționate?

9)

În cazul în care răspunsul la întrebarea 6 este în sensul că obiectul serviciului administrativ pentru care trebuie achitate taxele administrative este suficient de transparent, serviciul administrativ, împreună cu toate măsurile potențiale pe care acesta le presupune, reprezintă, în acest caz, obiectul principal al creditului de consum?

10)

Articolul 4 alineatul (1) din [Directiva 93/13] trebuie interpretat în sensul că, în scopurile acestei directive, este relevantă, printre altele, împrejurarea că pentru taxele serviciului accesoriu consumatorul beneficiază de o prestație care, în general, nu este în interesul său, ci în cel al creditorului creditului de consum?


(1)  JO L 149, p. 22, Ediție specială, 15/vol. 14, p. 260.

(2)  JO L 95, p. 29, Ediție specială, 15/vol. 2, p. 273.

(3)  JO L 42, 1987, p. 48, Ediție specială, 15/vol. 1, p. 252.

(4)  JO L 101, p. 17, Ediție specială,15/vol. 4 p. 210.


27.10.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 380/3


Acțiune introdusă la 20 august 2014 – Comisia Europeană/Republica Portugheză

(Cauza C-398/14)

2014/C 380/03

Limba de procedură: portugheza

Părțile

Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanți: P. Guerra e Andrade și E. Manhaeve, agenți)

Pârâtă: Republica Portugheză

Concluziile reclamantei

Constatarea faptului că Republica Portugheză nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 4 din Directiva 91/271/CEE (1) privind tratarea apelor urbane reziduale, prin neasigurarea unui nivel adecvat de tratare a apelor urbane reziduale în cele 52 de aglomerări selectate pentru care s-a constatat existența încălcării;

obligarea Republicii Portugheze la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Articolul 4 din Directiva 91/271/CEE prevede, printre altele, că, până cel mai târziu la 31 decembrie 2005, evacuările în apele dulci și în estuare care provin de la aglomerări cu echivalent-locuitor cuprins între 2  000 și 10  000 trebuie, înainte de a fi evacuate, să facă obiectul unei tratări secundare sau echivalente.

Comisia consideră că în Portugalia există o problemă care afectează întregul sistem, întrucât statul portughez nu a adoptat, nici la nivel național, nici la nivel regional, măsurile de planificare adecvate pentru aplicarea metodică a dispozițiilor Directivei 91/271/CEE.


(1)  Directiva 91/271/CEE a Consiliului din 21 mai 1991 privind tratarea apelor urbane reziduale (JO L 135, p. 40, Ediţie specială, 15/vol. 2, p. 43).


27.10.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 380/4


Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunalul Administrativ din Atena (Grecia) la 22 august 2014 – Viamar – Elliniki Aftokiniton kai Genikon Epicheiriseon AE/Elliniko Dimosio

(Cauza C-402/14)

2014/C 380/04

Limba de procedură: greaca

Instanța de trimitere

Dioikitiko Efeteio Athinon

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Viamar – Elliniki Aftokiniton kai Genikon Epicheiriseon Anonymi Etaireia

Pârâtă: Elliniko Dimosio (Statul grec)

Întrebările preliminare

1)

Articolul 1 alineatul (3) din Directiva 2008/118 (1) din 16 decembrie 2008 este suficient și perfect/necondiționat și suficient de clar din punct de vedere juridic astfel încât, în condițiile în care această dispoziție specifică a directivei nu a fost transpusă în ordinea juridică internă a statului membru/a statului grec, are efect direct și poate fi invocată de un particular, care are drepturi în temeiul acesteia, în fața instanțelor naționale, iar acestea din urmă au obligația de a ține seama de dispoziția menționată?

2)

În orice caz, dispozițiile articolului 130 alineatul 5 din Codul vamal național coroborate cu cele ale articolului 128 alineatul 1 din același cod, potrivit căruia certificatul de vămuire a vehiculelor comunitare importate pe teritoriul național este eliberat după încasarea taxei de înmatriculare, a cărei obligație de plată ia naștere când aceste vehicule intră pe teritoriul național, sunt conforme cu dispozițiile articolului 3 litera (c) din Tratatul CEE, care prevăd eliminarea, între statele membre, a obstacolelor care stau în calea liberei circulaţii a mărfurilor?


(1)  Directiva 2008/118/CE a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind regimul general al accizelor și de abrogare a Directivei 92/12/CEE (JO L 9 din 14.1.2009, p. 12).


Tribunalul

27.10.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 380/5


Hotărârea Tribunalului din 11 septembrie 2014 – Comisia/ID FOS Research

(Cauza T-170/08) (1)

((„Clauză compromisorie - Contracte de sprijin financiar privind proiecte în domeniul tehnologiilor industriale și al tehnologiilor materialelor - Rambursarea unei părți din sumele plătite - Dobânzi de întârziere”))

2014/C 380/05

Limba de procedură: neerlandeza

Părțile

Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanți: R. Lyal și W. Roels, agenți)

Pârâtă: ID Fiber Optic Sensing Research (ID FOS Research) (Mol, Belgia) (reprezentanți: inițial P. Walravens și J. De Wachter, ulterior P. Walravens și C. Lebon, avocați)

Obiectul

Acțiune formulată în temeiul articolului 272 TFUE, având ca obiect rambursarea unei părți din sumele plătite de Comisie, însoțită de dobânzi de întârziere, în executarea contractului BRPR-CT-95-0099 încheiat în cadrul programului specific de cercetare și de dezvoltare tehnologică, inclusiv de demonstrare, în domeniul tehnologiilor industriale și al tehnologiilor materialelor (Brite-Euram III).

Dispozitivul

1)

Obligă ID Fiber Optic Sensing Research (ID FOS Research) la rambursarea către Comisia Europeană a sumei de 21  599,26 euro, majorată cu dobânzi de întârziere:

la rata de 4,75 % pe an începând de la 1 iulie 2002 până la 31 decembrie 2002;

la rata de 6,75 % pe an începând de la 1 ianuarie 2003 și până la data pronunțării prezentei hotărâri;

la rata anuală aplicată în temeiul Legii din Anglia și din Țara Galilor, și anume în prezent secțiunea 17 din Judgment Courts Act, 1838, astfel cum a fost modificat, în limita unei rate de 6,75 % pe an, începând de la data pronunțării prezentei hotărâri și până la stingerea completă a datoriei.

2)

Obligă ID FOS Research la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 171, 5.7.2008.


27.10.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 380/5


Hotărârea Tribunalului din 11 septembrie 2014 – Grecia/Comisia

(Cauza T-425/11) (1)

((„Ajutor de stat - Cazinouri grecești - Regim care prevede un impozit de 80 % asupra unor tarife de intrare cu cuantumuri diferite - Decizie prin care ajutorul este declarat incompatibil cu piața internă - Noțiunea de ajutor de stat - Avantaj”))

2014/C 380/06

Limba de procedură: greaca

Părțile

Reclamantă: Republica Elenă (reprezentanți: P. Mylonopoulos și K. Boskovits, agenți)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: D. Triantafyllou, H. van Vliet și M. Konstantinidis, agenți)

Obiectul

Cerere de anulare a Deciziei 2011/716/UE a Comisiei din 24 mai 2011 privind ajutorul de stat acordat de Grecia în favoarea anumitor cazinouri grecești [măsura de ajutor de stat C 16/10 (ex NN 22/10, ex CP 318/09)] (JO L 285, p. 25).

Dispozitivul

1)

Anulează Decizia 2011/716/UE a Comisiei din 24 mai 2011 privind ajutorul de stat acordat de Grecia în favoarea anumitor cazinouri grecești [măsura de ajutor de stat C 16/10 (ex NN 22/10, ex CP 318/09).

2)

Obligă Comisia Europeană să suporte, pe lângă propriile cheltuieli de judecată, cheltuielile de judecată ale Republicii Elene.


(1)  JO C 282, 24.9.2011.


27.10.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 380/6


Hotărârea Tribunalului din 11 septembrie 2014 – Gold East Paper și Gold Huasheng Paper/Consiliul

(Cauza T-443/11) (1)

((„Dumping - Importuri de hârtie cretată de calitate superioară originară din China - Statutul de întreprindere care funcționează în condiții de economie de piață - Termen pentru adoptarea deciziei privind acest statut - Examinare cu diligență și cu imparțialitate - Dreptul la apărare - Eroare vădită de apreciere - Principiul bunei administrări - Sarcina probei - Prejudiciu - Determinarea marjei de profit - Definiția produsului în cauză - Industria comunitară - Legătură de cauzalitate”))

2014/C 380/07

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamante: Gold East Paper (Jiangsu) Co. Ltd (Jiangsu, China) și Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) Co. Ltd (Jiangsu) (reprezentanți: V. Akritidis, Y. Melin și F. Crespo, avocați)

Pârât: Consiliul Uniunii Europene (reprezentanți: J.-P. Hix, agent, asistat inițial de G. Berrisch, A. Polcyn, avocați, și de N. Chesaites, barrister, ulterior de B. O’Connor, solicitor, și S. Gubel, avocat)

Interveniente în susținerea pârâtului: Comisia Europeană (reprezentanți: M. França și A. Stobiecka-Kuik, agenți), Cepifine AISBL (Bruxelles, Belgia), Sappi Europe SA (Bruxelles), Burgo Group SpA (Altavilla Vicentina, Italia) și Lecta SA (Luxemburg, Luxemburg) (reprezentanţi: L. Ruessmann și W. Berg, avocați)

Obiectul

Cerere de anulare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 451/2011 al Consiliului din 6 mai 2011 de instituire a unei taxe antidumping definitive și de colectare definitivă a taxei provizorii instituite asupra importurilor de hârtie cretată de calitate superioară originară din Republica Populară Chineză (JO L 128, p. 1), în măsura în care privește reclamantele.

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

Gold East Paper (Jiangsu) Co. Ltd și Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) Co. Ltd suportă, pe lângă propriile cheltuieli de judecată, cheltuielile de judecată efectuate de Consiliul Uniunii Europene, de Cepifine AISBL, de Sappi Europe SA, de Burgo Group SpA și de Lecta SA.

3)

Comisia Europeană suportă propriile cheltuieli de judecată.


(1)  JO C 298, 8.10.2011.


27.10.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 380/7


Hotărârea Tribunalului din 11 septembrie 2014 – Gold East Paper și Gold Huasheng Paper/Consiliul

(Cauza T-444/11) (1)

((„Subvenții - Importuri de hârtie cretată de calitate superioară originară din China - Metodologie - Calcularea avantajului - Eroare vădită de apreciere - Specificitate - Perioada de depreciere - Tratamente fiscale preferențiale - Măsuri compensatorii - Prejudiciu - Determinarea marjei de profit - Definiția produsului în cauză - Industria comunitară - Legătură de cauzalitate”))

2014/C 380/08

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamante: Gold East Paper (Jiangsu) Co. Ltd (Jiangsu, China) și Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) Co. Ltd (Jiangsu) (reprezentanți: V. Akritidis, Y. Melin și F. Crespo, avocați)

Pârât: Consiliul Uniunii Europene (reprezentanți: J.-P. Hix, agent, asistat inițial de G. Berrisch, A. Polcyn, avocați, și de N. Chesaites, barrister, ulterior de B. O’Connor, solicitor, și de S. Gubel, avocat)

Interveniente în susținerea pârâtului: Comisia Europeană (reprezentanți: J.-F. Brakeland, M. França și A. Stobiecka-Kuik, agenți), Cepifine AISBL (Bruxelles, Belgia), Sappi Europe SA (Bruxelles), Burgo Group SpA (Altavilla Vicentina, Italia) și Lecta SA (Luxemburg, Luxemburg) (reprezentanţi: L. Ruessmann și W. Berg, avocați)

Obiectul

Cerere de anulare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 452/2011 al Consiliului din 6 mai 2011 de instituire a unei taxe antisubvenție definitive asupra importurilor de hârtie cretată de calitate superioară originară din Republica Populară Chineză (JO L 128, p. 18), în măsura în care privește reclamantele.

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

Gold East Paper (Jiangsu) Co. Ltd și Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) Co. Ltd suportă, pe lângă propriile cheltuieli de judecată, cheltuielile de judecată efectuate de Consiliul Uniunii Europene, de Cepifine AISBL, de Sappi Europe SA, de Burgo Group SpA și de Lecta SA.

3)

Comisia Europeană suportă propriile cheltuieli de judecată.


(1)  JO C 298, 8.10.2011.


27.10.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 380/8


Hotărârea Tribunalului din 11 septembrie 2014 – Galileo International Technology/OAPI – ESA și Comisia (GALILEO)

(Cauza T-450/11) (1)

([„Marcă comunitară - Procedură de opoziție - Cerere de înregistrare a mărcii comunitare figurative GALILEO - Mărci comunitare verbale anterioare GALILEO - Motiv relativ de refuz - Lipsa riscului de confuzie - Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 - Lipsa similitudinii dintre produsele și serviciile în cauză”])

2014/C 380/09

Limba de procedură: engleza

Părţile

Reclamantă: Galileo International Technology LLC (Bridgetown, Barbade) (reprezentanţi: S. Malynicz, barrister, M. Blair și K. Gilbert, solicitors)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieţei Interne (mărci, desene şi modele industriale) (reprezentant: P. Geroulakos, agent)

Celelalte părți din procedura care s-au aflat pe rolul camerei de recurs a OAPI, interveniente la Tribunal: Comisia Europeană (reprezentanţi: J. Samnada și F. Wilman, agenți) și Agenția Spațială Europeană (ESA) (Paris, Franța) (reprezentant: M. Buydens, avocat)

Obiectul

Acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei întâi de recurs a OAPI din 14 aprilie 2011 (cauza R 1423/2005-1) privind o procedură de opoziție între Galileo International Technology LLC și Uniunea Europeană.

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

Galileo International Technology LLC suportă, pe lângă propriile cheltuieli de judecată, pe cele efectuate de OAPI.

3)

Comisia Europeană și Agenția Spațială Europeană suportă propriile cheltuieli de judecată.


(1)  JO C 298, 8.10.2011.


27.10.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 380/8


Hotărârea Tribunalului din 11 septembrie 2014 – Aroa Bodegas/OAPI – Bodegas Muga (aroa)

(Cauza T-536/12) (1)

([„Marcă comunitară - Procedură de opoziție - Cerere de înregistrare a mării comunitare figurative aroa - Marcă națională figurativă anterioară Aro - Motiv relativ de refuz - Risc de confuzie - Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 - Refuz parțial al înregistrării”])

2014/C 380/10

Limba de procedură: spaniola

Părţile

Reclamantă: Aroa Bodegas, SL (Zurukoain, Spania) (reprezentant: S. Alonso Maruri, avocat)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieţei Interne (mărci, desene şi modele industriale) (reprezentant: V. Melgar, agent)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs a OAPI, intervenientă la Tribunal: Bodegas Muga, SL (Haro, Spania) (reprezentant: L. Broschat García, avocat)

Obiectul

Acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei a patra de recurs a OAPI din 11 octombrie 2012 (cauza R 1845/2010-4) privind o procedură de opoziție între Bodegas Muga, SL și Aroa Bodegas, SL.

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

Aroa Bodegas, SL suportă propriile cheltuieli de judecată, precum și pe cele efectuate de Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieţei Interne (mărci, desene şi modele industriale) (OAPI).

3)

Bodegas Muga, SL suportă propriile cheltuieli de judecată.


(1)  JO C 38, 9.2.2013.


27.10.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 380/9


Hotărârea Tribunalului din 11 septembrie 2014 – El Corte Inglés/OAPI – Baumarkt Praktiker Deutschland (PRO OUTDOOR)

(Cauza T-127/13) (1)

([„Marcă comunitară - Procedură de opoziție - Cerere de marcă comunitară verbală PRO OUTDOOR - Marcă comunitară figurativă anterioară OUTDOOR garden barbecue camping - Risc de confuzie - Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 - Obiectul litigiului în fața camerei de recurs - Articolul 60 și articolul 64 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009”])

2014/C 380/11

Limba de procedură: spaniola

Părţile

Reclamantă: El Corte Inglés, SA (Madrid, Spania) (reprezentanţi: E. Seijo Veiguela și J. L. Rivas Zurdo, avocați)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieţei Interne (mărci, desene şi modele industriale) (reprezentant: J. Crespo Carrillo, agent)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs a OAPI: Baumarkt Praktiker Deutschland GmbH (Hambourg, Germania)

Obiectul

Acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei a doua de recurs a OAPI din 11 decembrie 2012 (cauza R 1900/2011-2), referitoare la o procedură de opoziție între Baumarkt Praktiker Deutschland GmbH și El Corte Inglés, SA.

Dispozitivul

1)

Anulează Decizia Camerei a doua de recurs a Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI) din 11 decembrie 2012 (cauza R 1900/2011-2), referitoare la o procedură de opoziție între Baumarkt Praktiker Deutschland GmbH și El Corte Inglés, SA, în măsura în care camera de recurs a omis să se pronunțe asupra concluziilor formulate de El Corte Inglés, SA referitoare la riscul de confuzie între mărcile în conflict pentru produsele în cauză, altele decât „echipamente de prelucrare a datelor și calculatoare” din clasa 9.

2)

Respinge în rest acțiunea.

3)

Obligă OAPI și El Corte Inglés, SA la plata propriilor cheltuieli de judecată.


(1)  JO C 129, 4.5.2013.


27.10.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 380/10


Hotărârea Tribunalului din 11 septembrie 2014 – Continental Wind Partners/OAPI – Continental Reifen Deutschland (CONTINENTAL WIND PARTNERS)

(Cauza T-185/13) (1)

([„Marcă comunitară - Procedură de opoziție - Cererea de înregistrare a mărcii comunitare figurative CONTINENTAL WIND PARTNERS - Marca internațională figurativă anterioară Continental - Motiv relativ de refuz - Risc de confuzie - Similitudinea semnelor - Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 - Refuz parțial al înregistrării”])

2014/C 380/12

Limba de procedură: germana

Părţile

Reclamantă: Continental Wind Partners LLC (Wilmington, Delaware, Statele Unite) (reprezentant: O. Bischof, avocat)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieţei Interne (mărci, desene şi modele industriale) (reprezentant: A. Pohlmann, agent)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs a OAPI, intervenientă la Tribunal: Continental Reifen Deutschland GmbH (Hanovra, Germania) (reprezentanţi: S. Gillert, K. Vanden Bossche, B. Köhn-Gerdes și J. Schumacher, avocați)

Obiectul

Acțiune formulată împotriva deciziei Camerei a doua de recurs a OAPI din 10 ianuarie 2013 (cauza R 2204/2011-2), privind o procedură de opoziție între Continental Reifen Deutschland GmbH și Continental Wind Partners LLC

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

Obligă Continental Wind Partners LLC la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 156, 1.6.2013.


27.10.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 380/10


Ordonanța Tribunalului din 3 septembrie 2014 – Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse/Comisia

(Cauza T-112/11) (1)

((„Acțiune în anulare - Înregistrarea unei indicaţii geografice protejate - «Edam Holland» - Lipsa interesului de a exercita acțiunea - Lipsa afectării directe - Inadmisibilitate”))

2014/C 380/13

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamantă: Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse eV (Berlin, Germania) (reprezentanți: M. Loschelder și V. Schoene, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: inițial G. von Rintelen și M. Vollkommer, ulterior G. von Rintelen și F. Jimeno Fernández, agenți)

Interveniente în susținerea pârâtei: Regatul Țărilor de Jos (reprezentanți: C. Wissels, J. Langer, M. Noort, B. Koopman și M. Bulterman, agenți); și Nederlandse Zuivelorganisatie (Zoetermeer, Țările de Jos) (reprezentanţi: P. van Ginneken, F. Gerritzen și C. van Veen, avocați)

Obiectul

Cerere de anulare a Regulamentului (UE) nr. 1121/2010 al Comisiei din 2 decembrie 2010 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Edam Holland (IGP)] (JO L 317, p. 14)

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea ca inadmisibilă.

2)

Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse eV suportă propriile cheltuieli de judecată, precum și pe cele efectuate de Comisia Europeană.

3)

Regatul Țărilor de Jos şi Nederlandse Zuivelorganisatie suportă propriile cheltuieli de judecată.


(1)  JO C 145, 14.5.2011.


27.10.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 380/11


Ordonanța Tribunalului din 3 septembrie 2014 – Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse/Comisia

(Cauza T-113/11) (1)

((„Acțiune în anulare - Înregistrarea unei indicaţii geografice protejate - «Gouda Holland» - Lipsa interesului de a exercita acțiunea - Lipsa afectării directe - Inadmisibilitate”))

2014/C 380/14

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamantă: Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse eV (Berlin, Germania) (reprezentanți: M. Loschelder și V. Schoene, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: inițial G. von Rintelen și M. Vollkommer, ulterior G. von Rintelen și F. Jimeno Fernández, agenți)

Intervenienți în susținerea pârâtei: Regatul Țărilor de Jos (reprezentanți: C. Wissels, J. Langer, M. Noort, B. Koopman și M. Bulterman, agenți) și Nederlandse Zuivelorganisatie (Zoetermeer, Țările de Jos) (reprezentanți: P. van Ginneken, F. Gerritzen și C. van Veen, avocați)

Obiectul

Cerere de anulare a Regulamentului (UE) nr. 1122/2010 al Comisiei din 2 decembrie 2010 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Gouda Holland (IGP)] (JO L 317, p. 22)

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea ca inadmisibilă.

2)

Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse eV suportă propriile cheltuieli de judecată, precum și pe cele efectuate de Comisia Europeană.

3)

Regatul Țărilor de Jos şi Nederlandse Zuivelorganisatie suportă propriile cheltuieli de judecată.


(1)  JO C 145, 14.5.2011.


27.10.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 380/12


Ordonanța Tribunalului din 3 septembrie 2014 – Diadikasia Symvouloi Epicheiriseon/Comisia

(Cauza T-261/12) (1)

((„Acțiune în despăgubire - Contract de achiziții publice de servicii - Procedură de cerere de ofertă - Consolidarea capacităţii instituţionale a Comisiei pentru protecţia concurenţei în Serbia - Respingerea ofertei depuse de un ofertant - Acțiune vădit nefondată”))

2014/C 380/15

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Diadikasia Symvouloi Epicheiriseon AE (Chalandri, Grecia) (reprezentant: A. Krystallidis, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: F. Erlbacher și P. van Nuffel, agenți)

Obiectul

Acțiune în despăgubire având ca obiect repararea prejudiciului pretins suferit de reclamantă ca urmare a Deciziei delegaţiei Uniunii Europene în Republica Serbia de anulare a deciziei de a atribui reclamantei contractul de achiziţii publice în cadrul procedurii de cerere de ofertă EuropeAid/131427/C/SER/RS privind consolidarea capacităţii instituţionale a Comisiei pentru protecţia concurenţei în Serbia (JO 2011/S 147-243259)

Dispozitivul

1)

Respinge acţiunea.

2)

Obligă Diadikasia Symvouloi Epicheiriseon AE la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 243, 11.8.2012.


27.10.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 380/12


Ordonanța Tribunalului din 2 septembrie 2014 – Borghezio/Parlamentul

(Cauza T-336/13) (1)

((„Acțiune în anulare - Declarație a președintelui Parlamentului European, în sesiune plenară, prin care informează adunarea despre excluderea unui deputat european din grupul politic la care este afiliat - Act care nu este supus căilor de atac - Acțiune vădit inadmisibilă”))

2014/C 380/16

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Mario Borghezio (Torino, Italia) (reprezentant: H. Laquay, avocat)

Pârât: Parlamentul European (reprezentanți: N. Lorenz, N. Görlitz și M. Windisch, agenți)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziei Parlamentului, luată sub forma unei declarații a președintelui său în sesiune plenară, la 10 iunie 2013, potrivit căreia reclamantul avea, începând cu data de 3 iunie 2013, calitatea de deputat neafiliat, ca urmare a excluderii sale din grupul politic „Europa Libertății și Democrație” începând cu această dată

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

Domnul Mario Borghezio suportă, pe lângă propriile cheltuieli de judecată, pe cele efectuate de Parlamentul European, inclusiv pe acele aferente procedurii privind măsurile provizorii.


(1)  JO C 252, 31.8.2013.


27.10.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 380/13


Ordonanța Tribunalului din 3 septembrie 2014 – Kėdainių rajono Okainių și alții/Consiliul și Comisia

(Cauza T-386/13) (1)

((„Acțiune în anulare - Politica agricolă comună - Sisteme de ajutor direct pentru agricultori - Autorizație de acordare a unor plăți naționale directe complementare în Lituania pentru anul 2012 - Termenul de introducere a acțiunii - Punct de plecare - Inadmisibilitate - Excepție de nelegalitate”))

2014/C 380/17

Limba de procedură: lituaniana

Părțile

Reclamante: Kėdainių rajono Okainių ŽŪB (Okainiai, Lituania) și alte 134 de reclamante ale căror nume figurează în anexa la ordonanță (reprezentant: I. Vėgėlė, avocat)

Pârâți: Consiliul Uniunii Europene (reprezentanți: J. Vaičiukaitė și E. Karlsson, agenți) și Comisia Europeană (reprezentanți: H. Kranenborg și A. Steiblytė, agenți)

Intervenientă în susținerea reclamanților: Republica Lituania (reprezentanți: D. Kriaučiūnas, K. Vainienė, A. Karbauskas, R. Makelis și K. Anužis, agenți)

Obiectul

Pe de o parte, cerere de anulare a Deciziei de punere în aplicare C(2012) 4391 final a Comisiei din 2 iulie 2012 de autorizare a efectuării de plăți naționale directe complementare în Lituania pentru anul 2012, și, pe de altă parte, cerere de constatare a nelegalității parțiale a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune și de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 (JO L 30, p. 16)

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea ca inadmisibilă.

2)

Kėdainių rajono Okainių ŽŪB și celelalte 134 de reclamante care figurează în anexă suportă, pe lângă propriile cheltuieli de judecată, cheltuielile de judecată efectuate de Consiliul Uniunii Europene și de Comisia Europeană.

3)

Republica Lituania suportă propriile cheltuieli de judecată.


(1)  JO C 313, 26.10.2013.


27.10.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 380/14


Ordonanța Tribunalului din 2 septembrie 2014 – Verein Natura Havel și Vierhaus/Comisia

(Cauza T-538/13) (1)

([„Acces la documente - Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 - Scrisoare de punere în întârziere în cadrul unei proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor în curs privind conformitatea legislației aeronautice germane cu dreptul Uniunii - Refuzul accesului - Excepție privind protecția obiectivelor activităților de inspecție, de investigație și de audit - Acțiune în parte vădit inadmisibilă și în parte vădit nefondată”])

2014/C 380/18

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamante: Verein Natura Havel eV (Berlin, Germania) și Hans-Peter Vierhaus (Berlin, Germania) (reprezentant: O. Austilat, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: inițial B. Martenczuk și C. Zadra, ulterior B. Martenczuk și J. Baquero Cruz, agenți)

Obiectul

Cerere de anulare, pe de o parte, a deciziei Comisiei din 24 iunie 2013 de respingere a cererii inițiale de acces la o scrisoare de punere în întârziere adresată Republicii Federale Germania în temeiul articolului 258 TFUE și, pe de altă parte, a deciziei Comisiei din 3 septembrie 2013 de respingere a cererii de confirmare a accesului la această scrisoare

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

Obligă Verein Natura Havel eV și Hans-Peter Vierhaus la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 344, 23.11.2013.


27.10.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 380/14


Acțiune introdusă la 23 iunie 2014 – Ertico – Its Europe/Comisia

(Cauza T-499/14)

2014/C 380/19

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: European Road Transport Telematics Implementation Coordination Organisation – Intelligent Transport Systems & Services Europe (Ertico – Its Europe) (Bruxelles, Belgia) (reprezentanți: M. Wellinger și K. T'Syen, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea deciziei Comitetului de validare al Comisiei Europene din 15 aprilie 2014 de a considera că reclamanta nu se încadrează în categoria microîntreprinderilor, a întreprinderilor mici și mijlocii în sensul Recomandării 2003/361/CE a Comisiei din 6 mai 2003 privind definirea microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (JO L 124, p. 36);

obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamanta invocă patru motive.

1.

Primul motiv întemeiat pe interpretarea vădit eronată a articolului 3 alineatul (4) din anexa la Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei, interpretare care a stat la baza aprecierii Comitetului de validare de a nu califica reclamanta ca microîntreprindere sau întreprindere mică și mijlocie;

2.

Al doilea motiv întemeiat pe încălcarea de către Comitetul de validare a unor principii fundamentale din dreptul Uniunii, precum (i) principiul bunei administrări; (ii) principiul securității juridice; (iii) protecția așteptărilor legitime ale reclamantei, prin aceea că acest comitet a reținut că reclamanta nu se încadrează în categoria microîntreprinderilor, a întreprinderilor mici și mijlocii și a lăsat Comisiei posibilitatea de a solicita rambursarea finanțărilor care i-au fost acordate reclamantei în trecut în cadrul PC7;

3.

Al treilea motiv întemeiat pe încălcarea de către Comitetul de validare a dreptului la apărare al reclamantei și a principiului bunei administrări prin aceea că nu i-a dat posibilitatea acesteia să își facă cunoscut punctul de vedere în mod efectiv;

4.

Al patrulea motiv întemeiat pe încălcarea de către Comitetul de validare a obligației de motivare adecvată a propriei decizii.


27.10.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 380/15


Acțiune introdusă la 28 iulie 2014 – Ahmed Mohamed Saleh Baeshen/OAPI

(Cauza T-564/14)

2014/C 380/20

Limba în care a fost formulată acțiunea: engleza

Părțile

Reclamantă: Ahmed Mohamed Saleh Baeshen & Co. (Jeddah, Arabia Saudită) (reprezentant: M. Vanhegan, barrister)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale)

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea Deciziei Camerei a doua de recurs a Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) din 19 mai 2014, pronunţată în cauza R 687/2014-2;

obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Marca comunitară înregistrată care a făcut obiectul unei cereri de decădere: marca verbală „TEAVANA” pentru servicii din clasa 35 – marca comunitară nr. 4 0 98  588.

Titularul mărcii comunitare: cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs, Teavana Corporation.

Partea care solicită decăderea din drepturi a titularului mărcii comunitare: reclamanta.

Decizia diviziei de anulare: decade pe titularul mărcii comunitare din dreptul său privind marca comunitară nr. 4 0 98  588 în ansamblul său.

Decizia camerei de recurs: respinge calea de atac ca inadmisibilă.

Motivele invocate: încălcarea articolului 51 alineatul (1) litera (a), a articolului 59 şi a articolului 75 din Regulamentul privind marca comunitară.


27.10.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 380/16


Acțiune introdusă la 22 august 2014 – Roland/OAPI – Louboutin (Nuanță de roșu pentru tălpi de pantofi)

(Cauza T-631/14)

2014/C 380/21

Limba în care a fost formulată acțiunea: germana

Părțile

Reclamantă: Roland SE (Essen, Germania) (reprezentanți: C. Onken și O. Rauscher, avocați)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs: Christian Louboutin (Paris, Franța)

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

modificarea deciziei Camerei întâi de recurs a Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) din 28 mai 2014 în cauza R 1591/2013-1 prin admiterea în totalitate a opoziției nr. B 1 9 22  890 și prin respingerea cererii de înregistrare a mărcii comunitare nr. 008845539;

cu titlu subsidiar, anularea deciziei în litigiu;

obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Solicitantul mărcii comunitare: Christian Louboutin

Marca comunitară vizată: altă marcă constând dintr-o nuanță de roșu aplicată pe talpa unui pantof, pentru produse din clasa 25 – Cererea de înregistrare a mărcii comunitare nr. 8 8 45  539

Titularul mărcii sau al semnului invocat în procedura opoziției: Roland SE

Marca sau semnul invocat: înregistrarea internațională a mărcii figurative cuprinzând cuvintele „my SHOES” pentru produse din clasa 25

Decizia diviziei de opoziție: respinge opoziția

Decizia camerei de recurs: respinge calea de atac

Motivele invocate:

încălcarea articolului 75 a doua teză din Regulamentul nr. 207/2009,

încălcarea articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009.


27.10.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 380/16


Acțiune introdusă la 25 august 2014 – Intercon/Comisia

(Cauza T-632/14)

2014/C 380/22

Limba de procedură: polona

Părțile

Reclamantă: Intercon Sp. z o.o. (Łódź, Polonia) (reprezentant: B. Eger, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

Constatarea faptului că Comisia a încălcat dispozițiile acordului de finanțare nr. ARTreat — 224297, în contextul celui de al șaptelea program-cadru de cercetare (PC7), dispunând rambursarea sumei de 2 58  479,21 de euro;

Obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamanta invocă trei motive.

1.

Primul motiv:

întemeiat pe depășirea limitelor obiectului auditului efectuat și exploatarea ulterioară neautorizată a rezultatelor acestuia;

2.

Al doilea motiv:

întemeiat pe neluarea în considerare a formularului C semnat de beneficiar, în condițiile în care Comisia a solicitat depunerea acestui document, și pe neluarea în considerare a probei, sub forma declarației unui angajat care confirma imposibilitatea de a obține documente de la coordonatorului consorțiului;

3.

Al treilea motiv:

întemeiat pe neluarea în considerare a noilor observații și comentarii referitoare la punctul II.22.5. din anexa la acord, în condițiile în care Comisia a solicitat beneficiarului să le prezinte, fixând și un termen în acest scop.


27.10.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 380/17


Acțiune introdusă la 26 august 2014 – Frinsa del Noroeste/OAPI – Frisa Frigorífico Rio Doce (FRISA)

(Cauza T-638/14)

2014/C 380/23

Limba în care a fost formulată acțiunea: spaniola

Părțile

Reclamantă: Frinsa del Noroeste, SA (Santa Eugenia de Riveira, Spania) (reprezentant: J. Botella Reyna, avocat)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs: Frisa Frigorífico Rio Doce, SA (Espirito Santo, Brazilia)

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

pronunţarea unei hotărâri de respingere a cererii de înregistrare a mărcii comunitare nr. 1 0 3 29  721 FRISA pentru produse din clasa 29 și pentru servicii din clasele 35 și 39.

Motivele și principalele argumente

Solicitantul mărcii comunitare: cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs

Marca comunitară vizată: marca figurativă care conține elementul verbal „FRISA” pentru produse și servicii din clasele 29, 35 și 39 – cererea de înregistrare a unei mărci comunitare nr. 1 0 3 29  721

Titularul mărcii sau al semnului invocat în procedura opoziției: reclamanta

Marca sau semnul invocat: marca figurativă care conține elementul verbal „Frinsa” pentru produse din clasa 29

Decizia diviziei de opoziție: admite în parte opoziția

Decizia camerei de recurs: anulează decizia diviziei de opoziție și respinge în totalitate opoziția

Motivele invocate: în decizia din 1 iulie 2014 din cauzele conexate R 1547/2013-4 și R 1851/2013-4, Camera a patra de recurs a Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) nu a examinat argumentele reclamantei având în vedere că s-a limitat să soluționeze în mod identic cele două cauze, examinând numai dovada utilizării prezentată în cursul procedurii


27.10.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 380/18


Acțiune introdusă la 28 august 2014 – Dellmeier/OAPI – Dell (LEXDELL)

(Cauza T-641/14)

2014/C 380/24

Limba în care a fost formulată acțiunea: engleza

Părțile

Reclamantă: Alexandra Dellmeier (München, Germania) (reprezentant: J. Khöber, avocat)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs: Dell, Inc. (Round Rock, USA)

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea Deciziei R 0966/2013-2 pronunțată la 4 iunie 2014 de Camera a doua de recurs a Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) în ceea ce privește procedura de opoziție B 1  698 2892 introdusă împotriva cererii de înregistrare a mărcii comunitare nr. 008114779 „LEXDELL” și respingerea opoziției în integralitate;

obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată efectuate în cadrul procedurii în fața Tribunalului;

stabilirea unei date pentru o ședință în eventualitatea în care Tribunalul nu se poate pronunța fără o astfel de ședință.

Motivele și principalele argumente

Solicitantul mărcii comunitare: reclamanta.

Marca comunitară vizată: marca verbală comunitară „LEXDELL” pentru produse și servicii din clasele 16, 25, 41 și 45 – cererea de înregistrare a mărcii comunitare nr. 8 1 14  779.

Titularul mărcii sau al semnului invocat în procedura opoziției: cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs.

Marca sau semnul invocat: marca comunitară figurativă care conține elementul verbal „DELL” înregistrat cu nr. 6 4 20  641.

Decizia diviziei de opoziție: admite în parte opoziția.

Decizia camerei de recurs: respinge calea de atac.

Motivele invocate: încălcarea articolului 8 alineatul (1) litera (b) și a articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009.


27.10.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 380/19


Acțiune introdusă la 1 septembrie 2014 – Red Lemon Incorporation/OAPI – Lidl Stiftung (ABTRONIC)

(Cauza T-643/14)

2014/C 380/25

Limba în care a fost formulată acțiunea: germana

Părțile

Reclamantă: Red Lemon Incorporation (Hong Kong, Republica Populară Chineză) (reprezentanți: T. Wieland și S. Müller, avocați)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs: Lidl Stiftung & Co. KG (Neckarsulm, Germania)

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea Deciziei Camerei întâi de recurs a Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) din 15 mai 2014 pronunțată în cauza R 1899/2013-1 și respingerea opoziției;

obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Solicitantul mărcii comunitare: reclamanta

Marca comunitară vizată: marca verbală „ABTRONIC” pentru produse din clasa 9 – cererea de înregistrare a unei mărci comunitare nr. 8 1 84  632

Titularul mărcii sau al semnului invocat în procedura opoziției: cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs

Marca sau semnul invocat: înregistrarea internațională a mărcii verbale „TRONIC” pentru produse din clasa 9

Decizia diviziei de opoziție: admite opoziția

Decizia camerei de recurs: respinge calea de atac

Motivele invocate: încălcarea articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009


27.10.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 380/19


Acțiune introdusă la 2 septembrie 2014 – Infusion Brands/OAPI (DUALSAW)

(Cauza T-647/14)

2014/C 380/26

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Infusion Brands, Inc. (Myer Lake Circle Clearwater, Statele Unite) (reprezentant: K. Piepenbrink, avocat)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale)

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea Deciziei Camerei a patra de recurs a Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) din 1 iulie 2014 în cauza R 397/2014-4;

obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Marca comunitară vizată: marca figurativă în alb, negru și verde care conține elementul verbal „DUALSAW” pentru produse și servicii din clasele 7, 8 și 35 – cererea de înregistrare a mărcii comunitare nr. 1 2 0 27  561

Decizia examinatorului: respinge cererea în parte.

Decizia camerei de recurs: respinge calea de atac.

Motivele invocate: încălcarea articolului 7 alineatul (1) literele (b) și (c) și alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009


27.10.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 380/20


Acțiune introdusă la 2 septembrie 2014 – Infusion Brands/OAPI (DUALTOOLS)

(Cauza T-648/14)

2014/C 380/27

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Infusion Brands, Inc. (Myer Lake Circle Clearwater, Statele Unite) (reprezentant: K. Piepenbrink, avocat)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale)

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea Deciziei Camerei a patra de recurs a Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) din 1 iulie 2014 în cauza R 398/2014-4;

obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Marca comunitară vizată: marca figurativă în alb, negru și verde care conține elementul verbal „DUALTOOLS” pentru produse și servicii din clasele 7, 8 și 35 – cererea de înregistrare a mărcii comunitare nr. 1 2 0 27  496

Decizia examinatorului: respinge cererea în parte.

Decizia camerei de recurs: respinge calea de atac.

Motivele invocate: încălcarea articolului 7 alineatul (1) literele (b) și (c) și alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009


27.10.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 380/21


Acțiune introdusă la 8 septembrie 2014 – AF Steelcase/OAPI

(Cauza T-652/14)

2014/C 380/28

Limba de procedură: spaniola

Părțile

Reclamantă: AF Steelcase, SA (Madrid, Spania) (reprezentant: S. Rodríguez Bajón, avocat)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale)

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea deciziei OAPI din 8 iulie 2014 privind excluderea AF Steelcase de la procedura de cerere de ofertă în cauză;

anularea tuturor celorlalte decizii conexe ale OAPI referitoare la cererea de ofertă în cauză, inclusiv, dacă este cazul, a deciziilor de atribuire a contractului care face obiectul procedurii respective, cu dispunerea reluării procedurii de cerere de ofertă din etapa anterioară excluderii AF Steelcase, astfel încât oferta acesteia să fie evaluată;

în subsidiar, în cazul în care reluarea retroactivă nu este posibilă, obligarea OAPI la plata către reclamantă a sumei de 20  380 de euro, cu titlu de despăgubiri pentru prejudiciile materiale suferite de AF Steelcase ca urmare a deciziei de excludere; de asemenea, obligarea OAPI la plata către reclamantă a sumei de 24  000 de euro, cu titlu de despăgubiri pentru prejudiciile morale suferite de AF Steelcase ca urmare a deciziei de excludere și

obligarea OAPI la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Prezenta acțiune este îndreptată împotriva excluderii ofertei depuse de reclamantă în cadrul cererii de ofertă organizate pentru furnizarea și instalarea de mobilier și accesorii (lotul 1) și de indicatoare (lotul 2) în sediile OAPI (JO 214/S 023-035020 din 1 februarie 2014).

În susținerea acțiunii, reclamanta invocă trei motive.

1.

Primul motiv, întemeiat pe nemotivare și pe modificarea criteriilor în decizia de excludere a AF Steelcase de la cererea de ofertă în cauză.

Se afirmă în această privință că, pe lângă motivarea insuficientă a deciziei de excludere, trebuie să se constate că administrația a modificat criteriile, ceea ce a adus o atingere gravă dreptului la apărare al reclamantei, întrucât, deși s-ar fi precizat de la început că motivul pentru excluderea ofertei era faptul că s-a considerat că modificarea casetei 20 făcea ca oferta să fie incompletă, argumentele pentru cererea de examinare suplimentară ar fi fost diferite, fiind întemeiate pe această motivare.

2.

Al doilea motiv, întemeiat pe încălcarea principiilor bunei administrări și proporționalității care guvernează activitatea administrației europene.

Se susține în această privință că, în cazul de față, era obligația OAPI, după ce a constatat că anexa 20 avea un format diferit, să contacteze AF Steelcase pentru a clarifica ceea ce era necesar, dat fiind că s-ar fi putut pretinde OAPI o acțiune diligentă și totodată prudentă, la momentul examinării și evaluării ofertei în cauză.

3.

Al treilea motiv, întemeiat pe încălcarea Regulamentului delegat (UE) nr. 1268/2012 al Comisiei din 29 octombrie 2012 privind normele de aplicare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii.

Se susține în această privință că OAPI a omis să solicite AF Steelcase, în conformitate cu articolul 158 alineatul (3) din regulamentul menționat, clarificările necesare, care, în speță, nu ar fi afectat în mod substanțial termenii ofertei.


27.10.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 380/22


Acțiune introdusă la 12 septembrie 2014 – Spania/Comisia

(Cauza T-657/14)

2014/C 380/29

Limba de procedură: spaniola

Părțile

Reclamant: Regatul Spaniei (reprezentant: A. Gavela Llopis, Abogado del Estado)

Pârâtă: Comisia Europeană

Concluziile

Reclamantul solicită Tribunalului:

declararea nulității deciziei din 27 iunie 2014 de întrerupere a termenului de plată aferent declarației de cheltuieli și cererii de plată nr. 21, referitoare la Programul operațional de cercetare, dezvoltare și inovare, Fondul pentru tehnologie-FEDER, transmis de Spania la 26 decembrie 2013, și de deschidere a procedurii de suspendare a plăților și

obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamantul invocă trei motive.

1.

Primul motiv este întemeiat pe faptul că decizia de întrerupere a termenului de plată și de deschidere a procedurii de suspendare a plăților încalcă articolul 87 alineatul (2) coroborat cu articolele 91 și 92 din Regulamentul nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1260/1999 (JO L 210, p. 25, Ediție specială, 14/vol. 2, p. 64).

Se susține în această privință că termenul prevăzut la articolul 87 alineatul (2) este un termen de decădere care împiedică adoptarea de către Comisie a unei decizii de întrerupere a termenului de plată după trecerea a două luni și, prin urmare, nu permite nici deschiderea unei proceduri de suspendare a plăților.

2.

Al doilea motiv este întemeiat pe faptul că decizia de întrerupere și de deschidere a procedurii a fost adoptată în afara termenului stabilit de dreptul Uniunii și încalcă principiile securității juridice, încrederii legitime și bunei administrări. Această decizie are un impact bugetar și financiar care cauzează prejudicii Regatului Spaniei, care avea încredere legitimă că va obține plata în termenul legal.

3.

Al treilea motiv este întemeiat pe încălcarea articolului 91 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul nr. 1083/2006, având în vedere că decizia atacată nu respectă cerințele prevăzute de acesta pentru a fi adoptată în mod valabil.

Se susține în această privință că decizia de întrerupere a termenului de plată nu se întemeiază pe un raport de audit, astfel cum prevede dispoziția menționată, ci pe un simplu proiect, care nu poate fi considerat un document definitiv de natură să stea la baza unei decizii de întrerupere. Pe de altă parte, din proiectul amintit nu rezultă indicii și nici, cu atât mai puțin, probe privind disfuncționalități grave ale sistemului de gestiune și control.


27.10.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 380/23


Acțiune introdusă la 12 septembrie 2014 – Jurašinović/Consiliul

(Cauza T-658/14)

2014/C 380/30

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Ivan Jurašinović (Angers, Franța) (reprezentant: O. Pfligersdorffer, avocat)

Pârât: Consiliul Uniunii Europene

Concluziile

Reclamantul solicită Tribunalului:

anularea deciziei din 8 iulie 2014, în măsura în care prin aceasta s-a limitat accesul reclamantului la documentele vizate în anexa 3 la decizie, fiind invocate protecția relațiilor internaționale și protecția procedurilor judiciare, documentele solicitate fiind excluse pentru acest motiv;

obligarea Consiliului la plata către reclamant, cu titlu de despăgubiri procedurale, a sumei nete de 5  000 de euro, respectiv 6  000 de euro, incluzând toate taxele, la care se aplică dobânzi la rata dobânzii Băncii Centrale Europene la data înregistrării cererii introductive;

obligarea Consiliului la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamantul invocă trei motive.

1.

Primul motiv este întemeiat pe o eroare vădită de apreciere referitoare la excepția privind protecția procedurilor judiciare și a consultanței juridice, prevăzută la articolul 4 alineatul (2) a doua liniuță din Regulamentul nr. 1049/2001 (1), întrucât, în Hotărârea Jurašinović/Consiliul (T-63/10, EU:T:2012:516), în executarea căreia a fost adoptată decizia atacată, Tribunalul s-ar fi pronunțat deja în sensul că, deși această excepție era aplicabilă, în speță nu producea efecte.

2.

Al doilea motiv este întemeiat pe o eroare vădită de apreciere referitoare la excepția privind atingerea adusă protecției relațiilor internaționale, prevăzută la articolul 4 alineatul (1) litera (a) a treia liniuță din Regulamentul nr. 1049/2001, întrucât documentele respective ar privi informații provenite de la Uniunea Europeană, iar nu din sistemul Națiunilor Unite, astfel încât nu ar fi pus în discuție fluxul de informații de la această organizație.

3.

Al treilea motiv este întemeiat pe o eroare vădită de apreciere referitoare la excepția privind un interes public superior care permite, în temeiul articolului 4 alineatul (2) din Regulamentul nr. 1049/2001, derogarea de la protecția procedurilor judiciare și a consultanței juridice, întrucât, pe de o parte, procedura vizată de documente ar fi în prezent încheiată definitiv și, pe de altă parte, Republica Croația este astăzi stat membru al Uniunii Europene.


(1)  Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei (JO L 145, p. 43, Ediție specială, 01/vol. 3, p. 76).


27.10.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 380/24


Acțiune introdusă la 15 septembrie 2014 – Belgia/Comisia

(Cauza T-664/14)

2014/C 380/31

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Regatul Belgiei (reprezentanți: C. Pochet și J.-C. Halleux, agenți, asistați de J. Meyers, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană

Concluziile

Reclamantul solicită Tribunalului:

anularea articolului 2 alineatul (4) din Decizia Comisiei Europene C(2014) 1021 din 3 iulie 2014 privind schema de garantare care protejează acțiunile membrilor persoane fizice ai cooperativelor financiare în cazul SA.33927;

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamantul invocă un motiv unic întemeiat pe o încălcare de către Comisie a articolelor 107 TFUE și 108 TFUE, precum și a principiului proporționalității, întrucât decizia menționată ar impune Belgiei, în plus față de obligația de a recupera ajutorul de la societățile cooperative beneficiare, interdicția de a efectua orice plată persoanelor fizice protejate prin garanție.


27.10.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 380/24


Recurs introdus la 17 septembrie 2014 de Robert Klar și Francisco Fernandez Fernandez împotriva Ordonanței din 16 iulie 2014 a Tribunalului Funcției Publice în cauza F-114/13, Klar și Fernandez Fernandez/Comisia

(Cauza T-665/14 P)

2014/C 380/32

Limba de procedură: franceza

Părțile

Recurenți: Robert Klar (Grevenmacher, Luxemburg) și Francisco Fernandez Fernandez (Steinsel, Luxemburg) (reprezentant: A. Salerno, avocat)

Cealaltă parte din procedură: Comisia Europeană

Concluziile

Recurenții solicită Tribunalului:

anularea ordonanței Tribunalului Funcției Publice din 16 iulie 2014;

trimiterea cauzei Tribunalului Funcției Publice spre rejudecare pentru a se pronunța pe fond;

obligarea Comisiei Europene la plata tuturor cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În susținerea recursului, recurenții invocă un motiv unic întemeiat pe faptul că Tribunalul Funcției Publice ar fi considerat în mod greșit că acțiunea este în mod vădit inadmisibilă, în lipsa unei proceduri precontencioase legale, în măsura în care nota Autorității împuternicite să facă numiri din luna octombrie 2012 nu ar fi, nici având în vedere termenii săi, nici având în vedere contextul, nici având în vedere forma acesteia, un act cauzator de prejudiciu, a cărui notificare ar fi declanșat termenul de introducere a reclamației.


Tribunalul Funcției Publice

27.10.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 380/26


Acțiune introdusă la 14 iulie 2014 – ZZ/SEAE

(Cauza F-65/14)

2014/C 380/33

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentanți: L. Levi și N. Flandin, avocați)

Pârât: SEAE

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziilor prin care se refuză promovarea reclamantului la gradul AD 13 în cadrul exercițiului de promovare 2013 cu toate că figura pe lista funcționarilor promovabili

Concluziile reclamantului

Anularea deciziilor din 9 octombrie și din 14 octombrie 2013 prin care se refuză promovarea reclamantului la gradul AD 13 în cadrul exercițiului de promovare 2013;

în măsura necesară, anularea deciziei din 16 aprilie 2014 de respingere a reclamației reclamantului;

obligarea SEAE la plata tuturor cheltuielilor de judecată.


27.10.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 380/26


Acțiune introdusă la 17 iulie 2014 – ZZ/Consiliul

(Cauza F-67/14)

2014/C 380/34

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentant: M. Velardo, avocat)

Pârât: Consiliul

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei de concediere a reclamantului la încheierea stagiului și repararea prejudiciului moral pe care pretinde că l-a suferit

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei din 25 iunie 2013 a Secretariatului Consiliului și a deciziei AIPN a Consiliului din 8 aprilie 2014, prin care a fost concediat reclamantul;

obligarea pârâtului la plata unei sume calculate pe baza remunerației sale lunare în calitate de AST 3 (3  500 de euro) înmulțite cu numărul de luni care se vor scurge între 1 iulie 2013 și data pronunțării hotărârii în prezenta cauză în privința daunelor interese;

obligarea pârâtului la plata sumei de 40  000 de euro pentru prejudiciul moral suferit;

obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată efectuate de reclamant în procedură.


27.10.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 380/27


Acțiune introdusă la 19 iulie 2014 – ZZ/Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe

(Cauza F-69/14)

2014/C 380/35

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentant: S. Pappas, avocat)

Pârâtă: Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea raportului de evaluare întocmit pentru anul 2013

Concluziile reclamantului

Anularea raportului de evaluare atacat;

obligarea Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe la plata cheltuielilor de judecată.


27.10.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 380/27


Acțiune introdusă la 24 iulie 2014 – ZZ/Europol

(Cauza F-73/14)

2014/C 380/36

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentant: M. Velardo, avocat)

Pârât: Europol

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei de a nu prelungi contractul reclamantului și de a repara prejudiciile moral și material pe care acesta pretinde că le-a suferit

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei implicite de respingere a cererii întemeiate pe articolul 90 alineatul (1) care viza obținerea prelungirii contractului de agent temporar AD7, depusă la 6 decembrie 2013, precum și a răspunsului la această reclamație din 14 aprilie 2014 al directorului Europol;

obligarea pârâtei la plata unui cuantum de 1 5 45  124 de euro cu titlu de daune interese pentru prejudiciul material suferit;

obligarea pârâtei la plata sumei de 40  000 de euro cu titlu de daune interese pentru prejudiciul moral suferit;

obligarea Europol la plata cheltuielilor de judecată.