ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 339

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 57
29 septembrie 2014


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUŢIILE, ORGANELE ŞI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

2014/C 339/01

Ultimele publicații ale Curții de Justiție a Uniunii Europene în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

1

 

V   Anunţuri

 

PROCEDURI JURISDICŢIONALE

 

Curtea de Justiție

2014/C 339/02

Cauza C-309/14: Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) la 30 iunie 2014 – Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL), Istituto Nazionale Confederale Assistenza (INCA)/Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze

2

2014/C 339/03

Cauza C-324/14: Cerere de decizie preliminară introdusă de Krajowa Izba Odwoławcza (Polonia) la 7 iulie 2014 – PARTNER Apelski Dariusz/Zarządowi Oczyszczania Miasta

2

2014/C 339/04

Cauza C-326/14: Cerere de decizie preliminară introdusă de Oberster Gerichtshof (Austria) la 7 iulie 2014 – Verein für Konsumenteninformation/A1 Telekom Austria AG

4

2014/C 339/05

Cauza C-333/14: Cerere de decizie preliminară introdusă de Court of Session, Scotland (Regatul Unit) la 8 iulie 2014 – The Scotch Whisky Association şi alţii, The Lord Advocate și The Advocate General for Scotland

4

2014/C 339/06

Cauza C-335/14: Cerere de decizie preliminară introdusă de cour d'appel de Mons (Belgia) la 11 iulie 2014 – Les Jardins de Jouvence SCRL/État belge

5

2014/C 339/07

Cauza C-336/14: Cerere de decizie preliminară introdusă de Amtsgericht Sonthofen (Germania) la 11 iulie 2014 – Procedură penală împotriva lui Sebat Ince

6

2014/C 339/08

Cauza C-338/14: Cerere de decizie preliminară introdusă de Cour d'appel de Bruxelles (Belgia) la 14 iulie 2014 – Quenon K. SPRL/Citibank Belgium SA, Metlife Insurance SA

8

2014/C 339/09

Cauza C-340/14: Cerere de decizie preliminară introdusă de Raad van State (Țările de Jos) la 14 iulie 2014 – R.L. Trijber, handelend onder de naam Amstelboats/College van Burgemeester en Wethouders van Amsterdam

8

2014/C 339/10

Cauza C-341/14: Cerere de decizie preliminară introdusă de Raad van State (Ţările de Jos) la 14 iulie 2014 – J. Harmsen, cealaltă parte: Burgemeester van Amsterdam

9

2014/C 339/11

Cauza C-344/14: Cerere de decizie preliminară introdusă de Bundesfinanzhof (Germania) la 17 iulie 2014 – Kyowa Hakko Europe GmbH/Hauptzollamt Hannover

10

2014/C 339/12

Cauza C-349/14: Cerere de decizie preliminară introdusă de Conseil d'État (Franţa) la 21 iulie 2014 – Ministre délégué, chargé du budget/Marlène Pazdziej

11

2014/C 339/13

Cauza C-351/14: Cerere de decizie preliminară introdusă de Juzgado de lo Social no 33 de Barcelona (Spania) la 22 iulie 2014 – Estrella Rodríguez Sanchez/Consum Sociedad Cooperativa Valenciana

11

2014/C 339/14

Cauza C-352/14: Cerere de decizie preliminară introdusă de Juzgado de lo Social no 2 de Terrassa (Spania) la 22 iulie 2014 – Juan Miguel Iglesias Gutiérrez/Bankia, S.A. şi alţii

12

2014/C 339/15

Cauza C-353/14: Cerere de decizie preliminară introdusă de Juzgado de lo Social no 2 de Terrassa (Spania) la 22 iulie 2014 – Elisabet Rion Bea/Bankia S.A. şi alţii

13

2014/C 339/16

Cauza C-361/14 P: Recurs introdus la 25 iulie 2014 de Comisia Europeană împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a șaptea) din 13 mai 2014 în cauzele T-458/10-T-467/10 și T-471/10, Peter McBride și alții/Comisia Europeană

14

2014/C 339/17

Cauza C-364/14: Cerere de decizie preliminară introdusă de Amtsgericht Rüsselsheim (Germania) la 28 iulie 2014 – Annette Lorch, Kurt Lorch/Condor Flugdienst GmbH

14

2014/C 339/18

Cauza C-373/14 P: Recurs introdus la 31 iulie 2014 de Toshiba Corporation împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a treia) din 21 mai 2014 în cauza T-519/09, Toshiba Corporation/Comisia Europeană

15

 

Tribunalul

2014/C 339/19

Cauza T-518/11: Ordonanța Tribunalului din 5 mai 2014 – BTL Diffusion/OAPI – dm-drogerie markt (babyTOlove) (Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Retragerea opoziției — Nepronunțare asupra fondului)

17

2014/C 339/20

Cauza T-206/13: Ordonanța Tribunalului din 3 iulie 2014 – Stance/OAPI – Pokarna (STANCE) (Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Retragerea opoziției — Nepronunțare asupra fondului)

17

2014/C 339/21

Cauza T-478/13: Ordonanța Tribunalului din 18 iunie 2014 – NumberFour/OAPI – Inaer Helicópteros (ENFORE) (Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Retragerea opoziției — Nepronunțare asupra fondului)

18

2014/C 339/22

Cauza T-718/13: Ordonanța Tribunalului din 17 iulie 2014 – The Directv Group/OAPI – Bolloré (DIRECTV) (Marcă comunitară — Cerere de decădere — Retragerea cererii de decădere — Nepronunțare asupra fondului)

19

2014/C 339/23

Cauza T-721/13: Ordonanța Tribunalului din 17 iulie 2014 – The Directv Group/OAPI – Bolloré (DIRECTV) (Marcă comunitară — Cerere de decădere — Retragerea cererii de decădere — Nepronunțare asupra fondului)

19

2014/C 339/24

Cauza T-536/14: Acțiune introdusă la 16 iulie 2014 – Sheraton International IP/OAPI – Staywell Hospitality Group (PARK REGIS)

20

2014/C 339/25

Cauza T-542/14: Acțiune introdusă la 21 iulie 2014 – Grupo Bimbo/OAPI (Formă de pâine rotundă pentru sandviciuri)

21

2014/C 339/26

Cauza T-543/14: Acțiune introdusă la 22 iulie 2014 – provima Warenhandels/OAPI – Renfro (HOT SOX)

21

2014/C 339/27

Cauza T-544/14: Acțiune introdusă la 18 iulie 2014 – Société des Produits Nestlé/OAPI – Terapia (ALETE)

22

2014/C 339/28

Cauza T-545/14: Acțiune introdusă la 18 iulie 2014 – GEA Group/OAPI (engineering for a better world)

23

2014/C 339/29

Cauza T-554/14: Acțiune introdusă la 25 iulie 2014 – Messi Cuccittini/OAPI – J.M. E.V. e hijos (MESSI)

24

2014/C 339/30

Cauza T-557/14: Acțiune introdusă la 28 iulie 2014 – BrandGroup/OAPI – Brauerei S. Riegele, Inh. Riegele (SPEZOOMIX)

25

2014/C 339/31

Cauza T-578/14: Acțiune introdusă la 1 august 2014 – VSM Geneesmiddelen/Comisia

26

2014/C 339/32

Cauza T-584/14: Acțiune introdusă la 29 iulie 2014 – Inditex/OAPI – Ansell (ZARA)

27

2014/C 339/33

Cauza T-613/14: Acțiune introdusă la 14 august 2014 – Industrias Tomás Morcillo/OAPI – Aucar Trailer (Polycart A Whole Cart Full of Benefits)

27

RO

 


IV Informări

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUŢIILE, ORGANELE ŞI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

29.9.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 339/1


Ultimele publicații ale Curții de Justiție a Uniunii Europene în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

2014/C 339/01

Ultima publicație

JO C 329, 22.9.2014

Publicații anterioare

JO C 315, 15.9.2014

JO C 303, 8.9.2014

JO C 292, 1.9.2014

JO C 282, 25.8.2014

JO C 261, 11.8.2014

JO C 253, 4.8.2014

Aceste texte sunt disponibile pe

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Anunţuri

PROCEDURI JURISDICŢIONALE

Curtea de Justiție

29.9.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 339/2


Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) la 30 iunie 2014 – Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL), Istituto Nazionale Confederale Assistenza (INCA)/Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze

(Cauza C-309/14)

2014/C 339/02

Limba de procedură: italiana

Instanța de trimitere

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Părțile din procedura principală

Reclamante: Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL), Istituto Nazionale Confederale Assistenza (INCA)

Pârâți: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze

Întrebare preliminară

Principiile consacrate de Directiva 2003/109/CE a Consiliului (1), cu modificările și completările ulterioare, se opun unei reglementări naționale precum cea constituită de articolul 5 alineatul 2-ter din Decretul legislativ nr. 286 din 25 iulie 1998 în măsura în care prevede că [„c]ererea de eliberare și de reînnoire a permisului de ședere este supusă plății unei taxe al cărei cuantum este stabilit între minimum 80 de euro și maximum 200 de euro prin decret al ministrului economiei și finanțelor, adoptat în acord cu ministrul de interne, care prevede de asemenea modalitățile de plată […]”, stabilind astfel un cuantum minim al taxei de aproximativ opt ori mai mare decât costul pentru eliberarea unei cărți naționale de identitate?


(1)  Directiva 2003/109/CE a Consiliului din 25 noiembrie 2003 privind statutul resortisanților țărilor terțe care sunt rezidenți pe termen lung (JO L 16, p. 44, Ediție specială 19/vol. 6, p. 225)


29.9.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 339/2


Cerere de decizie preliminară introdusă de Krajowa Izba Odwoławcza (Polonia) la 7 iulie 2014 – PARTNER Apelski Dariusz/Zarządowi Oczyszczania Miasta

(Cauza C-324/14)

2014/C 339/03

Limba de procedură: polona

Instanța de trimitere

Krajowa Izba Odwoławcza

Părțile din procedura principală

Reclamant: PARTNER Apelski Dariusz

Pârâtă: Zarząd Oczyszczania Miasta

Întrebările preliminare

1)

Articolul 48 alineatul (3) coroborat cu articolul 2 din Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii (1) (denumită în continuare „Directiva 2004/18/CE”) trebuie interpretat în sensul că prevederea potrivit căreia, „după caz”, operatorul economic poate menționa capacitățile altor entități se referă la orice situație în care operatorul economic respectiv nu dispune de calificările cerute de autoritatea contractantă și dorește să menționeze capacitățile altor entități? Sau indicația că operatorul economic poate menționa capacitățile altor entități numai „după caz” trebuie considerată o restricționare în sensul că, atunci când se face dovada calificării operatorului economic în procedura de atribuire a contractelor de achiziții publice, o astfel de referire este admisă numai în mod excepțional, iar nu ca regulă?

2)

Articolul 48 alineatul (3) coroborat cu articolul 2 din Directiva 2004/18/CE trebuie interpretat în sensul că menționarea capacităților altor entități de către operatorul economic „indiferent de ce caracter legal au relațiile dintre el și respectivele entități”, precum și faptul că operatorul economic „va dispune de mijloacele necesare” ale acestor entități înseamnă că, la executarea contractului, operatorul economic poate să nu aibă nicio legătură sau poate avea numai legături slabe și nedeterminate cu aceste entități, și anume că poate executa contractul în mod independent (fără participarea unei alte entități) sau că o astfel de participare poate consta în „consultanță”, „consultare”, „formare” și alte măsuri similare? Sau articolul 48 alineatul (3) din Directiva 2004/18/CE trebuie interpretat în sensul că entitatea ale cărei capacități sunt menționate de operatorul economic trebuie să execute contractul în mod efectiv și personal, într-o măsură care să corespundă capacităților sale menționate?

3)

Articolul 48 alineatul (3) coroborat cu articolul 2 din Directiva 2004/18/CE trebuie interpretat în sensul că operatorul economic care dispune de experiență proprie, însă într-o măsură mai redusă decât dorește să indice autorității contractante (de exemplu, insuficientă pentru a prezenta o ofertă pentru executarea întregului contract) poate să menționeze, în plus, capacitățile altor entități pentru a-și îmbunătăți șansele în cadrul procedurii de atribuire?

4)

Articolul 48 alineatul (3) coroborat cu articolul 2 din Directiva 2004/18/CE trebuie interpretat în sensul că, în anunțul de participare sau în caietul de sarcini, autoritatea contractantă poate stabili (sau chiar trebuie să stabilească) principiile pe baza cărora operatorul economic poate menționa capacitățile altor entități, de exemplu, modul în care cealaltă entitate trebuie să participe la executarea contractului, modul în care capacitățile operatorului economic pot fi legate de capacitățile celeilalte entități, aspectul dacă cealaltă entitate răspunde solidar cu operatorul economic pentru buna executare a contractului în măsura în care operatorul economic se întemeiază pe capacitățile celeilalte entități?

5)

Principiul tratamentului egal și nediscriminatoriu al operatorilor economici, prevăzut la articolul 2 din Directiva 2004/18/CE, permite o menționare a capacităților unei alte entități în conformitate cu articolul 48 alineatul (3) din directivă, în cadrul căreia se însumează capacitățile a două sau mai multe entități, care nu dispun de capacitățile cerute de autoritatea contractantă în ceea ce privește cunoștințele și experiența?

6)

Prin urmare, principiul tratamentului egal și nediscriminatoriu al operatorilor economici, prevăzut la articolul 2 din Directiva 2004/18/CE, permite o interpretare a articolului 44 și a articolului 48 alineatul (3) din Directiva 2004/18/CE în sensul că îndeplinirea condițiilor de participare la procedura de atribuire, stabilite de autoritatea contractantă, poate fi doar formală în scopul participării la procedură și independent de calificările efective ale operatorului economic?

7)

Principiul tratamentului egal și nediscriminatoriu al operatorilor economici, prevăzut la articolul 2 din Directiva 2004/18/CE, permite ca, în măsura în care se admite prezentarea unei oferte pentru executarea unei părți a contractului, operatorul economic, după depunerea ofertelor, de exemplu într-o notă complementară sau o notă explicativă privind documentația depusă, să indice la ce parte a contractului se referă capacitățile declarate de acesta pentru a dovedi îndeplinirea condițiilor de participare la procedura de atribuire?

8)

Principiul tratamentului egal și nediscriminatoriu al operatorilor economici, precum și principiul transparenței, ambele prevăzute la articolul 2 din Directiva 2004/18/CE, permit declararea nulității unei licitații încheiate și repetarea unei licitații electronice, atunci când aceasta nu s-a desfășurat în mod esențial conform cerințelor legale, de exemplu, dacă nu au fost invitați să participe toți operatorii economici care au prezentat oferte admisibile?

9)

Principiul tratamentului egal și nediscriminatoriu al operatorilor economici, precum și principiul transparenței, ambele prevăzute la articolul 2 din Directiva 2004/18/CE, permit atribuirea contractului unui operator economic a cărui ofertă a fost selectată pentru adjudecarea contractului în urma unei astfel de licitații, fără repetarea acestei licitații, în cazul în care nu se poate stabili dacă participarea operatorului economic care nu a fost luat în considerare ar fi modificat rezultatul licitației?

10)

La interpretarea dispozițiilor Directivei 2004/18/CE se poate utiliza ca ghid de interpretare conținutul dispozițiilor, precum și al considerentelor Directivei 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE, în pofida faptului că termenul de transpunere a acesteia din urmă nu a expirat încă, în măsura în care această directivă clarifică anumite prezumții și intenții ale legiuitorului Uniunii și nu contravine dispozițiilor Directivei 2004/18/CE?


(1)  JO L 134, p. 114, Ediție specială, 06/vol. 8, p. 116.


29.9.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 339/4


Cerere de decizie preliminară introdusă de Oberster Gerichtshof (Austria) la 7 iulie 2014 – Verein für Konsumenteninformation/A1 Telekom Austria AG

(Cauza C-326/14)

2014/C 339/04

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Oberster Gerichtshof

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Verein für Konsumenteninformation

Pârâtă: A1 Telekom Austria AG

Întrebarea preliminară

Dreptul abonaților de a denunța în mod unilateral contractul, fără penalități, „în urma primirii notificării privind modificările aduse condițiilor contractuale”, prevăzut la articolul 20 alineatul (2) din Directiva privind serviciul universal (1), trebuie prevăzut și în cazul în care ajustarea tarifelor rezultă din condițiile contractuale, care prevăd deja la încheierea contractului că în viitor urmează să aibă loc o ajustare a tarifelor (majorare/reducere) în conformitate cu modificările unui indice obiectiv al prețurilor de consum, care reflectă evoluția cursului monetar?


(1)  Directiva 2009/136/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2009 de modificare a Directivei 2002/22/CE privind serviciul universal și drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile de comunicații electronice, a Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice și a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 privind cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure aplicarea legislației în materie de protecție a consumatorului (JO L 337, p. 11).


29.9.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 339/4


Cerere de decizie preliminară introdusă de Court of Session, Scotland (Regatul Unit) la 8 iulie 2014 – The Scotch Whisky Association şi alţii, The Lord Advocate și The Advocate General for Scotland

(Cauza C-333/14)

2014/C 339/05

Limba de procedură: engleza

Instanța de trimitere

Court of Session, Scoția

Părțile din procedura principală

Reclamanți: The Scotch Whisky Association şi alţii

Pârâți: The Lord Advocate, The Advocate General for Scotland

Întrebările preliminare

1)

O interpretare adecvată a dreptului Uniunii care sa referă la organizarea comună a pieţei vitivinicole, în special a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 (1), permite unui stat membru să instituie o măsură naţională care să prevadă un preţ minim de vânzare cu amănuntul pentru vin, în funcţie de cantitatea de alcool din produsul vândut şi care astfel se abate de la principiul formării libere a preţurilor prin forţele pieţei care stau în mod normal la baza pieţei viniviticole?

2)

În cazul în care este invocată o justificare în temeiul articolului 36 TFUE, atunci când:

(i)

un stat membru a concluzionat că, pentru protejarea sănătăţii umane, este oportună creşterea costului consumului unui produs – în speță băuturi alcoolice – pentru consumatori sau o categorie a acestora;

(ii)

produsul respectiv este unul pentru care statul membru este liber să perceapă accize sau alte taxe (inclusiv impozite sau taxe bazate pe conţinutul, volumul, valoarea alcoolului sau un amestec de asemenea măsuri fiscale),

este permis potrivit dreptului Uniunii ca un stat membru să respingă astfel de măsuri fiscale de creştere a preţului plătit de consumator în favoarea măsurilor legislative prin care se stabilesc preţurile minime de vânzare cu amănuntul, care denaturează comerţul şi concurenţa din cadrul Uniunii?

3)

Atunci când o instanţă dintr-un stat membru trebuie să se pronunțe dacă o măsură legislativă care constituie o restricţie cantitativă asupra schimburilor comerciale incompatibilă cu articolul 34 TFUE, poate fi totuşi justificată în temeiul articolului 36 TFUE, prin motive legate de protecția sănătăţii umane, instanţa naţională trebuie să analizeze exclusiv informaţiile, dovezile sau alte materiale disponibile şi luate în considerare de legiuitor atunci când a promulgat actul normativ? În cazul unui răspuns negativ, ce alte restricţii s-ar putea aplica în privinţa posibilităţii instanţei naţionale de a examina toate materialele sau dovezile disponibile şi prezentate de părţi în momentul pronunţării deciziei instanţei naţionale?

4)

Atunci când o instanţă dintr-un stat membru trebuie să analizeze, în interpretarea şi aplicarea dreptului Uniunii, o afirmaţie a autorităţilor naţionale potrivit căreia o măsură care în mod normal constituie o restricţie cantitativă în sensul articolului 34 TFUE este justificată ca derogare, în vederea protecției sănătăţii umane, potrivit articolului 36 TFUE, în ce măsură instanţa naţională este obligată sau are dreptul să îşi formeze – pe baza materialelor care îi sunt disponibile – o imagine obiectivă cu privire la eficienţa măsurii pentru atingerea scopului declarat, la disponibilitatea unor măsuri alternative echivalente care să perturbe mai puţin concurenţa în cadrul Uniunii şi în general la proporţionalitatea măsurii?

5)

Cu ocazia examinării (în contextul unui dezacord cu privire la aspectul dacă o măsură este justificată de considerente de protecţie a sănătăţii umane potrivit articolului 36 TFUE) existenţa unei măsuri alternative, care să perturbe mai puţin sau deloc schimburile comerciale şi concurenţa din cadrul Uniunii, este un temei legitim de respingere a acestei măsuri alternative faptul că este posibil ca efectele sale să nu fie perfect echivalente cu cele ale măsurii contestate în temeiul articolului 34 TFUE, dar poate să ofere alte beneficii, suplimentare şi să servească unui scop mai larg sau mai general?

6)

Pentru a aprecia dacă o măsură naţională recunoscută sau considerată a fi o restricţie cantitativă în sensul articolului 34 TFUE pentru care se invocă o justificare potrivit articolului 36 TFUE şi mai precis pentru a evalua proporţionalitatea sa, în ce măsură instanţa sesizată poate lua în considerare aprecierea sa privind natura măsurii şi gradul în care măsura, fiind o restricţie cantitativă, încalcă articolul 34 [TFUE]?


(1)  Regulamentul (UE) nr . 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (JO L 347, p. 671).


29.9.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 339/5


Cerere de decizie preliminară introdusă de cour d'appel de Mons (Belgia) la 11 iulie 2014 – Les Jardins de Jouvence SCRL/État belge

(Cauza C-335/14)

2014/C 339/06

Limba de procedură: franceza

Instanța de trimitere

Cour d'appel de Mons

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Les Jardins de Jouvence SCRL

Pârât: État belge

Întrebările preliminare

1)

O reședință cu servicii, în sensul Decretului Consiliului regiunii valone din 5 iunie 1997 privind casele de odihnă, reședințele cu servicii și centrele de primire de zi pentru persoanele cu vârsta de peste șaizeci de ani, [care pune la dispoziție] în scop lucrativ, locuințe speciale proiectate pentru una sau două persoane, care includ o bucătărie echipată, un living, o cameră și o baie echipată, care să le permită astfel să aibă o viață independentă, precum și diferite servicii facultative furnizate cu titlu oneros, în scop lucrativ, care nu sunt limitate numai la pensionarii din reședința cu servicii (exploatarea unui restaurant-bar, salon de coafură și de estetică, sală de kinetoterapie, activități de ergoterapie, spălătorie, dispensar și recoltare de sânge, cabinet medical) este un organism care are, în esență, caracter social şi care furnizează „prestarea de servicii și livrarea de bunuri direct legate de ajutorul social şi de securitatea socială” în sensul articolului 13 secțiunea A alineatul (1) litera (g) din A șasea directivă 77/388/CEE a Consiliului din 17 mai 1977„privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la impozitele pe cifra de afaceri – sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată: baza unitară de evaluare (1) [devenit articolul 132 alineatul (1) litera (g) din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (2)]

2)

Răspunsul la această întrebare este diferit în cazul în care reședința cu servicii în discuție obține, pentru prestarea serviciilor în cauză, subvenții sau orice altă formă de avantaj sau de intervenție financiară din partea autorităților publice?


(1)  JO L 145, p. 1.

(2)  JO L 347, p. 1, Ediție specială, 09/vol. 3, p. 7.


29.9.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 339/6


Cerere de decizie preliminară introdusă de Amtsgericht Sonthofen (Germania) la 11 iulie 2014 – Procedură penală împotriva lui Sebat Ince

(Cauza C-336/14)

2014/C 339/07

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Amtsgericht Sonthofen

Părțile din procedura principală

Sebat Ince

Cealaltă parte: Staatsanwaltschaft Kempten

Întrebările preliminare

I.   Referitor la prima acuzație (privind luna ianuarie 2012) și la a doua acuzație (privind perioada până la sfârșitul lunii iunie 2012):

1 a)

Articolul 56 TFUE trebuie interpretat în sensul că organelor de urmărire penală le este interzis să sancționeze intermedierea de pariuri sportive care are loc fără o autorizație emisă în Germania, efectuată în beneficiul unor organizatori de pariuri sportive care au licențe în alte state membre ale UE, atunci când intermedierea presupune și ca organizatorul să fie autorizat în Germania, însă autorităților naționale le este interzis să emită autorizații organizatorilor de pariuri privați din cauza unei reglementări contrare dreptului Uniunii („monopolul privind pariurile sportive”)?

1 b)

Răspunsul la întrebarea 1 a) este diferit în situația în care, în unul dintre cele 15 landuri germane care au instituit și exercită în comun un monopolul de stat privind pariurile sportive, autoritățile publice susțin, în cadrul procedurilor prin care se instituie interdicții și al procedurilor penale, că interdicția legală de a emite autorizații pentru operatorii privați nu s-ar aplica în acest land în cazul unei eventuale cereri privind acordarea unei autorizații de a organiza sau intermedia pariuri sportive?

1 c)

Principiile dreptului Uniunii, în special libera prestare a serviciilor, precum și Hotărârea Curții pronunțată în cauza C-186/11 trebuie interpretate în sensul că se opun unei interziceri de durată, considerată „preventivă”, sau unei sancționări a intermedierii transfrontaliere de pariuri sportive, atunci când motivele prezentate se referă la aspectul că, la data adoptării deciziei, nu „era evident, fără vreo altă verificare, pentru autoritatea care adoptă interdicția” că activitatea de intermediere îndeplinește toate condițiile de fond pentru a fi autorizată – făcând abstracție de existența monopolului de stat?

2)

Directiva 98/34/CE (1) trebuie interpretată în sensul că se opune sancționării activității de intermediere de pariuri sportive, efectuată fără o autorizație emisă în Germania, prin intermediul unui terminal automat de pariuri sportive, în beneficiul unui organizator de pariuri sportive care are o licență într-un alt stat membru al UE, atunci când intervențiile statului se întemeiază pe o lege a unui anumit land care nu a fost notificată Comisiei Europene și al cărei conținut corespunde Tratatului de stat privind jocurile de noroc (Staatsvertrag zum Glücksspielwesen, denumit în continuare „GlüStV”), al cărui termen de aplicare a expirat?

II.   Referitor la a doua acuzație, pentru perioada începând cu luna iulie 2012

3)

Articolul 56 TFUE, principiul transparenței, principiul egalității și interdicția unui tratament preferențial prevăzută de dispozițiile dreptului Uniunii trebuie interpretate în sensul că se opun sancționării unei activități de intermediere de pariuri sportive, desfășurată fără o autorizație emisă în Germania, în beneficiul unui organizator de pariuri care are o licență într-un alt stat membru al UE, în cazul în care Tratatul național de modificare a reglementării jocurilor de noroc (Glücksspieländerungsstaatsvertrag, denumit în continuare „GlüÄndStV”), încheiat pentru o perioadă de 9 ani, conține o „clauză experimentală pentru pariurile sportive” care prevede posibilitatea teoretică de a acorda, pentru o perioadă de șapte ani, un număr maxim de 20 de concesiuni inclusiv unor organizatori de pariuri privați, cu efect de legalizare în toate landurile germane, ca o condiție pentru a obține o autorizație pentru intermedierea de pariuri, în cazul în care:

a)

entitatea concesionară gestionează procedura de concesionare și litigiile aferente împreună cu societatea de avocatură care a acordat în mod regulat consultanță juridică în ceea ce privește monopolul public privind pariurile sportive contrar dreptului Uniunii majorității landurilor și întreprinderilor din domeniul loteriei, care le-a reprezentat pe acestea în fața instanțelor naționale în cauze împotriva unor operatori de pariuri privați și care a avut sarcina reprezentării autorităților publice în cadrul procedurilor preliminare care au determinat pronunțarea Hotărârilor Markus Stoß [și alții, C-316/07, C-358/07, C-359/07, C-360/07, C-409/07 și C-410/07, ECLI:EU:C:2010:504], Carmen Media [Group, C-46/08, ECLI:EU:C:2010:505] și Winner Wetten [C-409/06, ECLI:EU:C:2010:503];

b)

din cererea de ofertă pentru concesionare, publicată la 8 august 2012 în Jurnalul Oficial al UE, nu au rezultat detalii referitoare la cerințele minime cu privire la conceptele care trebuie prezentate, la conținutul celorlalte declarații și dovezi solicitate, precum și cu privire la selecția numărului maxim de 20 de concesionari, iar detaliile au fost comunicate exclusiv ofertanților care s-au calificat pentru o a „doua etapă” a procedurii de concesionare, abia după expirarea termenului de trimitere a ofertelor, printr-un așa-numit „memorandum de informare” și prin numeroase alte documente;

c)

contrar cererii de ofertă, la opt luni de la începerea procedurii, autoritatea concesionară a invitat doar 14 candidați să își prezinte personal conceptele privind aspecte sociale și referitoare la siguranță, întrucât aceștia îndepliniseră în proporție de 100 % cerințele minime pentru o concesiune, iar, la 15 luni de la începerea procedurii respectiva autoritate a comunicat că niciunul dintre candidați nu făcuse dovada îndeplinirii cerințelor minime „într-o formă care să poată fi verificată”;

d)

candidatul controlat de stat („Ods”, Ods Deutschland Sportwetten GmbH), care constă într-un grup de întreprinderi deținute de stat din domeniul loteriei, a fost unul dintre cei 14 candidați invitați să își prezinte conceptele în fața autorității concesionare, în condițiile în care nu pare să fie apt să i se acorde o concesiune date fiind legăturile sale organizatorice cu organizatorii de evenimente sportive, având în vedere că legislația (articolul 21 alineatul 3 din GlüÄndStV) prevede o separare strictă între desfășurarea de activități sportive și asociațiile care le organizează, pe de o parte, și organizarea și intermedierea de pariuri sportive, pe de altă parte;

e)

pentru acordarea unei concesiuni se impune, printre altele, să se demonstreze „originea licită a mijloacelor financiare necesare pentru organizarea preconizată a ofertei de pariuri sportive”;

f)

autoritatea concesionară și colegiul care decide cu privire la concesiunile din domeniul jocurilor de noroc, compus din reprezentanți ai landurilor, nu fac uz de posibilitatea de a acorda concesiuni unor organizatori privați de pariuri, în timp ce întreprinderile de stat din domeniul loteriei pot, într-o perioadă de până la un an după eventuala acordare a unor astfel de concesiuni, să organizeze pariuri sportive, loterii și alte jocuri de noroc fără să aibă o concesiune și pot să le exploateze și să le promoveze prin rețeaua lor extinsă de puncte de colectare de pariuri comerciale?


(1)  Directiva 98/34/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice (JO L 204, p. 37, Ediție specială, 13/vol. 23, p. 207).


29.9.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 339/8


Cerere de decizie preliminară introdusă de Cour d'appel de Bruxelles (Belgia) la 14 iulie 2014 – Quenon K. SPRL/Citibank Belgium SA, Metlife Insurance SA

(Cauza C-338/14)

2014/C 339/08

Limba de procedură: franceza

Instanța de trimitere

Cour d'appel de Bruxelles

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Quenon K. SPRL

Pârâte: Citibank Belgium SA, Metlife Insurance SA

Întrebările preliminare

1)

Articolul 17 din Directiva 86/653/CEE a Consiliului din 18 decembrie 1986 privind coordonarea legislației statelor membre referitoare la agenții comerciali independenți (1) trebuie interpretat în sensul că permite legiuitorului național să prevadă că, după încetarea contractului, agentul comercial are dreptul la o indemnizație de clientelă al cărei cuantum nu poate depăși valoarea remunerației pentru un an, precum și, în cazul în care cuantumul acestei indemnizații nu acoperă în întregime prejudiciul suferit efectiv, la despăgubiri având un cuantum egal cu diferenţa dintre valoarea prejudiciului suferit efectiv și indemnizația respectivă? [OR 25

2)

Mai exact, articolul 17 [alineatul] (2) [litera] (c) din directivă trebuie interpretat în sensul că condiționează acordarea de despăgubiri suplimentare față de indemnizația de clientelă de existența unei culpe contractuale sau cvasidelictuale din partea comitentului care să aibă legătură de cauzalitate cu despăgubirile solicitate, precum și de existența unui prejudiciu diferit de cel reparat prin indemnizația forfetară de clientelă?

3)

În cazul unui răspuns pozitiv la această ultimă întrebare, culpa trebuie să fie diferită de denunțarea unilaterală a contractului, ca de exemplu un preaviz insuficient, acordarea unor indemnizații compensatorii de preaviz și de clientelă insuficiente, existența unor motive grave în sarcina comitentului, un abuz de drept cu privire la reziliere sau orice alte încălcări, în special ale practicilor de pe piață?


(1)  JO L 382, p. 17, Ediție specială, 06/vol. 1, p. 176.


29.9.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 339/8


Cerere de decizie preliminară introdusă de Raad van State (Țările de Jos) la 14 iulie 2014 – R.L. Trijber, handelend onder de naam Amstelboats/College van Burgemeester en Wethouders van Amsterdam

(Cauza C-340/14)

2014/C 339/09

Limba de procedură: neerlandeza

Instanța de trimitere

Raad van State

Părțile din procedura principală

Apelant: R.L. Trijber, întreprinzător cu denumirea Amstelboats

Intimat: College van Burgemeester en Wethouders van Amsterdam

Întrebările preliminare

1)

Având în vedere excepția privind serviciile din domeniul transportului prevăzută la articolul 2 alineatul (2) litera (d) din Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieței interne (JO L 376 p. 36, Ediție specială 13/vol. 58, p. 50), transportul de călători cu o șalupă deschisă pe căile navigabile interioare din Amsterdam, care are ca obiect principal oferirea de tururi și închirierea pentru organizarea de petreceri, în schimbul unei remunerații precum în situația din procedura principală, este un serviciu căruia i se aplică dispozițiile acestei directive?

2)

În cazul unui răspuns afirmativ la prima întrebare:

Capitolul III din Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieței interne (JO L 376 p. 36, Ediție specială 13/vol. 58, p. 50) se aplică situațiilor pur interne sau la aprecierea problemei dacă acest capitol este aplicabil trebuie să se țină seama de jurisprudența Curții referitoare la dispozițiile tratatului privind libertatea de stabilire și libera circulație a serviciilor în situații pur interne?

3)

Dacă răspunsul la întrebarea a doua întrebare este că jurisprudența Curții referitoare la dispozițiile tratatului privind libertatea de stabilire și libera circulație a serviciilor în situații pur interne trebuie avută în vedere la aprecierea problemei dacă capitolul III din Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieței interne (JO L 376 p. 36, Ediție specială 13/vol. 58, p. 50) este aplicabil:

a)

într-o situație precum cea din speță, în care prestatorul de servicii nu s-a stabilit transfrontalier și nici nu prestează servicii în afara frontierelor, dar invocă respectivele dispoziții, instanțele naționale trebuie să aplice dispozițiile capitolului III din Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieței interne (JO L 376 p. 36, Ediție specială 13/vol. 58, p. 50)?

b)

aspectul că se preconizează că serviciile vor fi oferite în principal cetățenilor olandezi prezintă relevanță pentru răspunsul la această întrebare?

c)

pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să se determine dacă întreprinderi stabilite în alte state membre și-au manifestat sau își manifestă efectiv interesul de a presta aceleași servicii sau servicii similare?

4)

Având în vedere obiectivele urmărite de Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieței interne (JO L 376 p. 36, Ediție specială 13/vol. 58, p. 50), rezultă din dispozițiile articolului 11 alineatul (1) litera (b) din directivă că, dacă numărul autorizațiilor este limitat dintr-un motiv imperativ de interes general, trebuie limitată și durata valabilității autorizațiilor sau acest aspect rămâne la aprecierea autorității competente din statul membru vizat?


29.9.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 339/9


Cerere de decizie preliminară introdusă de Raad van State (Ţările de Jos) la 14 iulie 2014 – J. Harmsen, cealaltă parte: Burgemeester van Amsterdam

(Cauza C-341/14)

2014/C 339/10

Limba de procedură: neerlandeza

Instanța de trimitere

Raad van State

Părțile din procedura principală

Apelant: J. Harmsen

Intimat: Burgemeester van Amsterdam

Întrebările preliminare

1)

Capitolul III din Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieței interne (JO L 376, p. 36, Ediţie specială 13/vol. 58, p. 50) se aplică situaţiilor pur interne sau la aprecierea problemei dacă acest capitol este aplicabil trebuie să se ţină seama de jurisprudenţa Curţii de Justiţie referitoare la dispoziţiile tratatului privind libertatea de stabilire şi libera circulaţie a serviciilor în situaţii pur interne?

2)

În măsura în care răspunsul la prima întrebare este că jurisprudenţa Curţii referitoare la dispoziţiile tratatului privind libertatea de stabilire şi libera circulaţie a serviciilor în situaţii pur interne trebuie avută în vedere la aprecierea problemei dacă capitolul III din Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieței interne (JO L 376, p. 36, Ediţie specială 13/vol. 58, p. 50) este aplicabil:

a)

într-o situație precum cea din speță, în care prestatorul de servicii nu s-a stabilit transfrontalier și nici prestează servicii în afara frontierelor, dar invocă respectivele dispoziții, instanţele naţionale trebuie să aplice dispoziţiile capitolului III din Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieței interne (JO L 376, p. 36, Ediţie specială 13/vol. 58, p. 50)?

b)

pentru răspunsul la această întrebare este relevant faptul că operatorul prestează servicii în principal către prostituate independente, resortisante ale altor state membre decât Ţările de Jos?

c)

pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să se determine dacă întreprinderi stabilite în alte state membre și-au manifestat sau își manifestă efectiv interesul de a deschide un local de prostituţie la fereastră în Amsterdam?

3)

În măsura în care prestatorul de servicii se poate întemeia pe dispoziţiile capitolului III din Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieței interne (JO L 376, p. 36, Ediţie specială 13/vol. 58, p. 50), se opune articolul 10 alineatul (2) litera (c) din această directivă unei prevederi precum cea în discuţie conform căreia persoanele care deţin localuri de prostituţie la fereastră pot închiria cu ora camere prostituatelor numai în cazul în care acestea sunt în stare să comunice într-o limbă cunoscută de operator?


29.9.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 339/10


Cerere de decizie preliminară introdusă de Bundesfinanzhof (Germania) la 17 iulie 2014 – Kyowa Hakko Europe GmbH/Hauptzollamt Hannover

(Cauza C-344/14)

2014/C 339/11

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Bundesfinanzhof

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Kyowa Hakko Europe GmbH

Pârât: Hauptzollamt Hannover

Întrebările preliminare

1)

Amestecuri de aminoacizi cum sunt cele în litigiu (RM0630 sau RM0789), din care (împreună cu carbohidrați și lipide) se produce un aliment care substituie o substanță care este în principiu vitală și există în alimentație, dar care în anumite cazuri produce alergii, evitându-se astfel îmbolnăviri cauzate de alergii și facilitându-se ameliorarea sau chiar vindecarea afecțiunilor instalate deja, reprezintă un medicament alcătuit din mai multe componente, utilizat în scopuri profilactice sau terapeutice în sensul poziției 3003 din Nomenclatura combinată (1)?

În cazul unui răspuns negativ la prima întrebare:

2)

Amestecurile de aminoacizi reprezintă preparate nutritive clasificate la poziția 2106 din Nomenclatura combinată, care potrivit notei 1 litera (a) din capitolul 30 din Nomenclatura combinată nu sunt cuprinse în acest capitol întrucât nu au niciun efect profilactic sau terapeutic suplimentar față de aportul de substanțe nutritive?


(1)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1001/2013 al Comisiei din 4 octombrie 2013 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun, JO L 290, p. 1.


29.9.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 339/11


Cerere de decizie preliminară introdusă de Conseil d'État (Franţa) la 21 iulie 2014 – Ministre délégué, chargé du budget/Marlène Pazdziej

(Cauza C-349/14)

2014/C 339/12

Limba de procedură: franceza

Instanța de trimitere

Conseil d'État

Părțile din procedura principală

Recurent: Ministre délégué, chargé du budget

Intimată: Marlène Pazdziej

Întrebarea preliminară

Dispozițiile celui de al doilea paragraf al articolului [13] din Protocolul privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene se opun oricărei luări în considerare, pentru calculul venitului teoretic în scopuri fiscale al unei familii, a remunerației percepute de un funcționar sau de un agent al Uniunii Europene membru al acestei familii, din moment ce această luare în considerare este susceptibilă să exercite o influență asupra valorii impozitului datorat de această familie, sau trebuie să se continue să se acționeze conform Hotărârii Curții din 14 octombrie 1999 (cauza C-229/98) (1) în cazurile în care luarea în considerare a unei asemenea remunerații nu are ca obiect, în vederea eventualei aplicări a unei măsuri sociale care urmărește scutirea de la plata unei taxe, acordarea unei reduceri pentru baza sa de calcul sau, mai general, o degrevare fiscală, decât verificarea aspectului dacă venitul teoretic în scopuri fiscale al familiei este sau nu este inferior limitei stabilite de dreptul fiscal național pentru acordarea beneficiului – eventual modulat în funcție de venitul teoretic – acestei măsuri sociale?


(1)  EU:C:1999:501.


29.9.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 339/11


Cerere de decizie preliminară introdusă de Juzgado de lo Social no 33 de Barcelona (Spania) la 22 iulie 2014 – Estrella Rodríguez Sanchez/Consum Sociedad Cooperativa Valenciana

(Cauza C-351/14)

2014/C 339/13

Limba de procedură: spaniola

Instanța de trimitere

Juzgado de lo Social no 33 de Barcelona

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Estrella Rodríguez Sanchez

Pârâtă: Consum Sociedad Cooperativa Valenciana

Întrebările preliminare

1)

Raportul de muncă al unui membru-lucrător al unei cooperative de lucrători –precum cel reglementat la articolul 80 din Legea (spaniolă) 27/99 privind cooperativele și la articolul 89 din Legea 8/2003 privind Cooperativele din Comunitatea Valencia, care, deși este calificat de legislația și jurisprudența naționale drept „societar”, ar putea fi considerat drept „contract de muncă” din perspectiva dreptului comunitar– intră în domeniul de aplicare al Directivei 2010/18 (1) privind „Acordul-cadru revizuit privind concediul pentru creșterea copilului”, prevăzut în clauza 1 punctul 2 [din directivă]?

În cazul unui răspuns negativ la prima întrebare, se formulează, în subsidiar, o a doua întrebare:

2)

Clauza 8 punctul 2 din „Acordul-cadru revizuit privind concediul pentru creșterea copilului” (Directiva 2010/18) și, în special, dispoziția care prevede că „punerea în aplicare a dispozițiilor prezentului acord nu constituie un motiv valabil pentru reducerea nivelului general de protecție acordat lucrătorilor în domeniul reglementat de prezentul acord” trebuie interpretate în sensul că, în lipsa unei transpuneri explicite a Directivei 2010/18 de către statul membru, nu se poate reduce sfera de protecție reglementată chiar de statul membru prin transpunerea Directivei 96/34 (2)?

Celelalte întrebări care urmează s-ar justifica –din motivele expuse în continuare– numai în cazul în care se răspunde afirmativ la una dintre aceste două întrebări, reținându-se că Directiva 2010/18 este aplicabilă unui raport de muncă în regim de asociere din care face parte pârâta

3)

Clauza 6 din noul „Acord-cadru revizuit privind concediul pentru creșterea copilului”, inclus în Directiva 2010/18, trebuie interpretată în sensul că prevede obligația ca norma sau acordul național de transpunere să includă și să detalieze obligațiile angajatorilor de a „examina” și de a „răspunde” la cererile lucrătorilor care revin din concediul pentru creșterea copilului referitoare la „modificări ale programului și/sau ale ritmului lor de lucru”, ținând seama atât de propriile lor necesități, cât și de cele ale lucrătorilor, fără a se putea considera îndeplinită obligația de transpunere prin norma de drept național sau prin reglementările interne ale societății –care condiționează eficacitatea unui astfel de drept, în mod exclusiv, de simpla opțiune a angajatorului de a admite sau de a respinge respectivele cereri?

4)

Clauza 6 [din] Directiva 2010/18 de punere în aplicare a „Acordului-cadru revizuit privind concediul pentru creșterea copilului” –în lumina articolului 3 din [D]irectiv[a] [2010/18] și a „dispozițiilor finale” prevăzute în clauza 8 din acord– trebuie considerată, în cazul lipsei transpunerii, ca fiind lipsită de efect „direct orizontal”, deoarece reprezintă un standard comunitar minim?


(1)  Directiva 2010/18/UE a Consiliului din 8 martie 2010 de punere în aplicare a Acordului-cadru revizuit privind concediul pentru creșterea copilului încheiat de BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP și CES și de abrogare a Directivei 96/34/CE (JO L 68, p. 13).

(2)  Directiva 96/34/CE a Consiliului din 3 iunie 1996 privind acordul-cadru referitor la concediul pentru creșterea copilului încheiat de UNICE, CEEP și CES (JO L 145, p. 4, Ediție specială, 05/vol. 3, p. 160).


29.9.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 339/12


Cerere de decizie preliminară introdusă de Juzgado de lo Social no 2 de Terrassa (Spania) la 22 iulie 2014 – Juan Miguel Iglesias Gutiérrez/Bankia, S.A. şi alţii

(Cauza C-352/14)

2014/C 339/14

Limba de procedură: spaniola

Instanța de trimitere

Juzgado de lo Social no 2 de Terrassa

Părțile din procedura principală

Reclamant: Juan Miguel Iglesias Gutiérrez

Pârâte: Bankia, S.A., Sección Sindical UGT, Sección Sindical CCOO, Sección Sindical ACCAM, Sección Sindical CSICA, Sección Sindical SATE și Fondo de Garantía Salarial

Întrebările preliminare

1)

Articolul 56 din Statutul lucrătorilor – Decretul legislativ regal nr. 1/1995 din 24 martie 1995 –, a cincea dispoziție tranzitorie din Legea 3/2012 din 6 iulie 2012 de stabilire a unor măsuri de urgenţă pentru reforma pieţei muncii și articolele 123 și 124 alineatul 13 din Legea privind instanțele pentru litigii de muncă – Legea nr. 36/2011 din 10 octombrie 2011 – (prin trimiterea implicită la dispozițiile anterioare) contravin articolelor 107 și 108 din Tratatul [privind funcționarea] Uniunii Europene, în versiunea sa consolidată, prin faptul că măresc, în esență, compensațiile autorizate prin Decizia Comisiei Europene în procedura „State aid SA.35253 (2012/N) Spain. Restructuring and Recapitalisation of the BFA Group”?

2)

Este contrară dispozițiilor menționate ale dreptului Uniunii și Deciziei Comisiei Europene în procedura „State aid SA.35253 (2012/N) Spain. Restructuring and Recapitalisation of the BFA Group” o interpretare a respectivelor dispoziții conform căreia, în cazul constatării legalității concedierii, instanța poate să modifice valoarea compensațiilor la cea minimă legală, prevăzută de legislația națională?

3)

Este contrară dispozițiilor menționate ale dreptului Uniunii și Deciziei Comisiei Europene în procedura „State aid SA.35253 (2012/N) Spain. Restructuring and Recapitalisation of the BFA Group” o interpretare a respectivelor dispoziții conform căreia, în cazul constatării nelegalității concedierii, instanța poate să modifice valoarea compensațiilor la cea convenită în acordul încheiat în perioada consultărilor, cu condiția ca acestea să fie mai mari decât valoarea minimă legală și mai mici decât valoarea maximă legală?


29.9.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 339/13


Cerere de decizie preliminară introdusă de Juzgado de lo Social no 2 de Terrassa (Spania) la 22 iulie 2014 – Elisabet Rion Bea/Bankia S.A. şi alţii

(Cauza C-353/14)

2014/C 339/15

Limba de procedură: spaniola

Instanța de trimitere

Juzgado de lo Social no 2 de Terrassa

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Elisabet Rion Bea

Pârâte: Bankia S.A., Sección Sindical UGT, Sección Sindical CCOO, Sección Sindical ACCAM, Sección Sindical CSICA, Sección Sindical SATE și Fondo de Garantía Salarial

Întrebările preliminare

1)

Articolul 56 din Statutul lucrătorilor – Decretul legislativ regal nr. 1/1995 din 24 martie 1995 –, a cincea dispoziție tranzitorie din Legea 3/2012 din 6 iulie 2012 de stabilire a unor măsuri de urgenţă pentru reforma pieţei muncii și articolele 123 și 124 alineatul 13 din Legea privind instanțele pentru litigii de muncă – Legea nr. 36/2011 din 10 octombrie 2011 – (prin trimiterea implicită la dispozițiile anterioare) contravin articolelor 107 și 108 din Tratatul [privind funcționarea] Uniunii Europene, în versiunea sa consolidată, prin faptul că măresc, în esență, compensațiile autorizate prin Decizia Comisiei Europene în procedura „State aid SA.35253 (2012/N) Spain. Restructuring and Recapitalisation of the BFA Group”?

2)

Este contrară dispozițiilor menționate ale dreptului Uniunii și Deciziei Comisiei Europene în procedura „State aid SA.35253 (2012/N) Spain. Restructuring and Recapitalisation of the BFA Group” o interpretare a respectivelor dispoziții conform căreia, în cazul constatării legalității concedierii, instanța poate să modifice valoarea compensațiilor la cea minimă legală, prevăzută de legislația națională?

3)

Este contrară dispozițiilor menționate ale dreptului Uniunii și Deciziei Comisiei Europene în procedura „State aid SA.35253 (2012/N) Spain. Restructuring and Recapitalisation of the BFA Group” o interpretare a respectivelor dispoziții conform căreia, în cazul constatării nelegalității concedierii, instanța poate să modifice valoarea compensațiilor la cea convenită în acordul încheiat în perioada consultărilor, cu condiția ca acestea să fie mai mari decât valoarea minimă legală și mai mici decât valoarea maximă legală?


29.9.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 339/14


Recurs introdus la 25 iulie 2014 de Comisia Europeană împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a șaptea) din 13 mai 2014 în cauzele T-458/10-T-467/10 și T-471/10, Peter McBride și alții/Comisia Europeană

(Cauza C-361/14 P)

2014/C 339/16

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurentă: Comisia Europeană (reprezentanți: A. Bouquet, A. Szmytkowska, agenți, B. Doherty, Barrister)

Cealalte părți din procedură: Peter McBride, Hugh McBride, Mullglen Ltd, Cathal Boyle, Thomas Flaherty, Ocean Trawlers Ltd, Patrick Fitzpatrick, Eamon McHugh, Eugene Hannigan, Larry Murphy și Brendan Gill

Concluziile recurentei

Recurenta solicită Curții:

anularea Hotărârii Tribunalului Uniunii Europene (Camera a șaptea) pronunțate la 13 mai 2014 în cauzele conexate T-458/10-T-467/10 și T-471/10 Peter McBride și alții/Comisia Europeană;

respingerea acțiunii în anulare și, în orice caz, a primului motiv;

sau, în subsidiar, trimiterea spre rejudecare a cauzei la Tribunalul Uniunii Europene pentru a se pronunța asupra motivelor invocate în fața acestuia, cu privire la care Curtea de Justiție a Uniunii Europene nu s-a pronunțat și

obligarea reclamanților în primă instanță la plata cheltuielilor de judecată efectuate în procedura recursului și în procedura în fața Tribunalului.

Motivele și principalele argumente

Comisia susține că hotărârea împotriva căreia este formulat recursul trebuie anulată pentru următoarele motive:

în primul rând, Tribunalul a interpretat în mod eronat și a aplicat în mod eronat articolul 266 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (denumit în continuare „TFUE” sau „tratatul”) coroborat cu articolul 263 TFUE și cu principiul efectivității, cu principiul de atribuire a competențelor, cu principiul securității juridice, cu principiul continuității ordinii juridice, cu aplicarea legii în timp, cu principiul încrederii legitime și cu principiile care guvernează succesiunea în timp a normelor de drept, în măsura în care Tribunalul a anulat unele decizii ale Comisiei prin care aceasta și-a executat obligațiile care îi reveneau în temeiul hotărârilor pronunțate în cauzele conexate T-218/03-T-241/03, Boyle și alții/Comisia și în cauzele conexate C-373/06 P, C-379/06 P și C-382/06 P, Flaherty și alții/Comisia. Potrivit hotărârii atacate, Comisia era obligată să ia măsurile necesare pe care le implica executarea acelor hotărâri, dar nu era competentă să procedeze în acest sens.

în al doilea rând, Tribunalul a omis să motiveze adecvat hotărârea sa și să răspundă la un argument esențial al Comisiei (precum și la o problemă de admisibilitate în una dintre cauze). În consecință, acesta a încălcat articolul 36 din Statutul Curții de Justiție și articolul 81 din Regulamentul de procedură al Tribunalului.


29.9.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 339/14


Cerere de decizie preliminară introdusă de Amtsgericht Rüsselsheim (Germania) la 28 iulie 2014 – Annette Lorch, Kurt Lorch/Condor Flugdienst GmbH

(Cauza C-364/14)

2014/C 339/17

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Amtsgericht Rüsselsheim

Părțile din procedura principală

Reclamanți: Annette Lorch, Kurt Lorch

Pârâtă: Condor Flugdienst GmbH

Întrebările preliminare

1)

Împrejurările excepționale în sensul articolului 5 alineatul (3) din regulament (1) trebuie să privească în mod direct zborul rezervat?

2)

În cazul unui răspuns negativ la prima întrebare: câte zboruri anterioare efectuate de aeronava utilizată pentru zborul programat sunt relevante pentru existența unor împrejurări excepționale? Există o limită în timp pentru luarea în considerare a unor împrejurări excepționale care au intervenit cu ocazia zborurilor anterioare? În caz afirmativ, cum se calculează această limită în timp?

3)

În cazul în care împrejurări excepționale care au intervenit cu ocazia zborurilor anterioare sunt relevante în privința unui zbor efectuat ulterior, măsurile rezonabile pe care operatorul de transport aerian trebuie să le adopte în conformitate cu articolul 5 alineatul (3) din regulament trebuie să vizeze numai prevenirea apariției împrejurărilor excepționale sau și prevenirea unei întârzieri mai mari?


(1)  Regulamentul (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91 (JO L 46, p. 1, Ediție specială, 07/vol. 12, p. 218).


29.9.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 339/15


Recurs introdus la 31 iulie 2014 de Toshiba Corporation împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a treia) din 21 mai 2014 în cauza T-519/09, Toshiba Corporation/Comisia Europeană

(Cauza C-373/14 P)

2014/C 339/18

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurentă: Toshiba Corporation (reprezentanţi: J. F. MacLennan, solicitor, A. Schulz, J. Jourdan şi P. Berghe, avocaţi)

Cealaltă parte din procedură: Comisia Europeană

Concluziile recurentei

Recurenta solicită Curții:

anularea Hotărârii Tribunalului din 21 mai 2014 în cauza T-519/09, Toshiba Corporation/Comisia Europeană, în măsura în care prin aceasta a fost respinsă cererea Toshiba de anulare a articolelor 1 și 2 din Decizia Comisiei Europene în cazul COMP/39.129 — Transformatoare, și anularea acestei decizii;

cu titlu subsidiar, trimiterea cauzei spre rejudecare la Tribunal pentru ca acesta să se pronunțe în conformitate cu dezlegarea dată în hotărârea Curții problemelor de drept și, în orice caz,

obligarea Comisiei Europene la plata cheltuielilor de judecată efectuate de Toshiba, inclusiv a celor aferente procedurii în fața Tribunalului.

Motivele și principalele argumente

Recurenta contestă Hotărârea Tribunalului din 21 mai 2014 în cauza T-519/09, Toshiba Corporation/Comisia Europeană („hotărârea atacată”), în care Toshiba Corporation („Toshiba”) a solicitat anularea Deciziei Comisiei Europene în cazul COMP/39.129 — Transformatoare. Prin hotărârea recurată, Tribunalul a respins în totalitate acțiunea formulată de Toshiba și a obligat-o pe aceasta la plata cheltuielilor de judecată. Prin prezentul recurs, Toshiba susține că Tribunalul a săvârșit următoarele erori de drept:

primul motiv: Toshiba susține că Tribunalul a aplicat un criteriu juridic eronat atunci când a considerat că producătorii japonezi de transformatoare ar fi competitori pe piața SEE (1) pentru motivul că barierele la intrarea pe piața SEE nu ar fi insurmontabile și (2) pe baza existenței unui Gentlemen’s Agreement, în loc să fi verificat dacă producătorii japonezi aveau o posibilitate reală și concretă de a intra pe piața SEE și dacă o astfel de intrare corespundea unei strategii economice viabile. În lipsa unei potențiale concurențe între producătorii japonezi și cei europeni, respectivul Gentlemen’s Agreement nu putea încălca articolul 81 CE, iar Comisia nu avea competența să urmărească acest caz. Hotărârea atacată și decizia atacată trebuie, prin urmare, anulate în ceea ce o privește pe Toshiba.

al doilea motiv: Toshiba susține că Tribunalul a denaturat conținutul unei scrisori în care o altă parte la procedură a afirmat că nu va contesta constatările Comisiei. Comisia a considerat că scrisoarea a înlocuit declarațiile anterioare ale părții respective prin care confirma că nu efectuase nicio vânzare în SEE. Aceasta constituie totuși o denaturare a probelor pe care Tribunalul s-a întemeiat pentru a constata că barierele la intrarea pe piața SEE nu ar fi insurmontabile. Toshiba susține că, prin urmare, hotărârea atacată și decizia atacată trebuie anulate.

al treilea motiv: Toshiba susține că Tribunalul a furnizat o motivare contradictorie, a aplicat un criteriu juridic eronat pentru distanțarea publică și a încălcat principiul răspunderii personale prin faptul că a considerat că argumentul Toshiba privind neparticiparea sa la reuniunea de la Zurich din 2003 era „ineficient”. Hotărârea atacată și decizia atacată trebuie, prin urmare, anulate în măsura în care se concluzionează că Toshiba a continuat că participe la Gentlemen’s Agreement până în mai 2003.

al patrulea motiv: Toshiba susține că Tribunalul a interpretat în mod greșit punctul 18 din Orientările privind calcularea amenzilor atunci când a aplicat drept criteriu pentru stabilirea participării părților în cadrul încălcării cotele de piață globale. Hotărârea atacată și decizia atacată trebuie, prin urmare, anulate în măsura în care amenda aplicată Toshiba a fost calculată pe baza cotei mondiale de piață a acesteia, iar amenda aplicată Toshiba trebuie redusă în consecință.


Tribunalul

29.9.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 339/17


Ordonanța Tribunalului din 5 mai 2014 – BTL Diffusion/OAPI – dm-drogerie markt (babyTOlove)

(Cauza T-518/11) (1)

((„Marcă comunitară - Procedură de opoziție - Retragerea opoziției - Nepronunțare asupra fondului”))

2014/C 339/19

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: BTL Diffusion (St Cloud, Franța) (reprezentant: A. Berendes, avocat)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (reprezentanți: K. Klüpfel și D. Botis, agenți)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs a OAPI, intervenientă în faţa Tribunalului: dm-drogerie markt GmbH & Co. KG (Karlsruhe, Germania) (reprezentanți: C. Mellein și B. Beinert, avocați)

Obiectul

Acțiune formulată împotriva deciziei Camerei a doua de recurs a OAPI din 8 iulie 2011 (cauza R 883/2010-2), privind o procedură de opoziție între dm drogerie markt GmbH & Co. KG și BTL Diffusion

Dispozitivul

1)

Constată că nu mai este necesar să se pronunțe asupra fondului cauzei

2)

Reclamanta și intervenienta suportă propriile cheltuieli de judecată, precum și, fiecare, câte jumătate din cheltuielile de judecată efectuate de pârât.


(1)  JO C 355, 3.12.2011.


29.9.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 339/17


Ordonanța Tribunalului din 3 iulie 2014 – Stance/OAPI – Pokarna (STANCE)

(Cauza T-206/13) (1)

((„Marcă comunitară - Procedură de opoziție - Retragerea opoziției - Nepronunțare asupra fondului”))

2014/C 339/20

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Stance, Inc. (San Clemente, Statele Unite) (reprezentanți: R. Kunze şi G. Würtenberger, avocaţi)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (reprezentant: V. Melgar, agent)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs a OAPI: Pokarna Ltd (Secundrabad Andhra Pradesh, India)

Obiectul

Acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei a cincea de recurs a OAPI din 1 februarie 2013 (cauza R 885/2012-5) referitoare o procedură de opoziție între Pokarna Ltd și Stance, Inc.

Dispozitivul

1)

Constată că nu mai este necesar să se pronunțe asupra fondului cauzei.

2)

Obligă reclamantă să suporte propriile cheltuieli de judecată, precum și cheltuielile efectuate de pârât.


(1)  JO C 171, 15.6.2013


29.9.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 339/18


Ordonanța Tribunalului din 18 iunie 2014 – NumberFour/OAPI – Inaer Helicópteros (ENFORE)

(Cauza T-478/13) (1)

((„Marcă comunitară - Procedură de opoziție - Retragerea opoziției - Nepronunțare asupra fondului”))

2014/C 339/21

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: NumberFour AG (Berlin, Germania) (reprezentant: C. Götz, avocat)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (reprezentant: L. Rampini, agent)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs a OAPI, intervenientă în faţa Tribunalului: Inaer Helicópteros, SA (Mutxamel, Spania) (reprezentanţi: C. Giner Mas şi R. Rodriguez Zaragoza, avocaţi)

Obiectul

Acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei a cincea de recurs a OAPI din 23 mai 2013 (cauza R 1000/2012-5) privind o procedură de opoziție între NumberFour AG și Inaer Helicópteros, SA

Dispozitivul

1)

Constată că nu mai este necesar să se pronunțe asupra fondului cauzei.

2)

Reclamanta și intervenienta suportă propriile cheltuieli de judecată, precum și, fiecare, jumătate din cheltuielile de judecată efectuate de pârâtă.


(1)  JO C 344, 23.11.2013.


29.9.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 339/19


Ordonanța Tribunalului din 17 iulie 2014 – The Directv Group/OAPI – Bolloré (DIRECTV)

(Cauza T-718/13) (1)

((„Marcă comunitară - Cerere de decădere - Retragerea cererii de decădere - Nepronunțare asupra fondului”))

2014/C 339/22

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: The Directv Group, Inc. (El Segundo, Statele Unite) (reprezentant: F. Valentin, avocat)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs a OAPI, intervenientă în faţa Tribunalului: Bolloré (Ergué Gabéric, Franța) (reprezentant: S. Legrand, avocat)

Obiectul

Acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei a doua de recurs a OAPI din 11 octombrie 2013 (cauza R 1812/2012-2), privind o procedură de anulare între Bolloré și The Directv Group, Inc.

Dispozitivul

1)

Constată că nu mai este necesar să se pronunțe asupra fondului cauzei

2)

Obligă reclamanta la plata cheltuielilor de judecată, inclusiv pe cele efectuate de pârât și de intervenientă.


(1)  JO C 71, 8.3.2014.


29.9.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 339/19


Ordonanța Tribunalului din 17 iulie 2014 – The Directv Group/OAPI – Bolloré (DIRECTV)

(Cauza T-721/13) (1)

((„Marcă comunitară - Cerere de decădere - Retragerea cererii de decădere - Nepronunțare asupra fondului”))

2014/C 339/23

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: The Directv Group, Inc. (El Segundo, Statele Unite) (reprezentant: F. Valentin, avocat)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs a OAPI, intervenientă în faţa Tribunalului: Bolloré (Ergué Gabéric, Franţa) (reprezentant: S. Legrand, avocat)

Acțiune formulată împotriva deciziei Camerei a doua de recurs a OAPI din 10 octombrie 2013 (cauza R 1961/2912-2) privind o procedură de anulare între Bolloré și The Directv Group, Inc.

Dispozitivul

1)

Constată că nu mai este necesar să se pronunțe asupra fondului cauzei.

2)

Obligă reclamanta la plata cheltuielilor de judecată, inclusiv a celor efectuate de pârât și de intervenientă.


(1)  JO C 112, 14.4.2014.


29.9.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 339/20


Acțiune introdusă la 16 iulie 2014 – Sheraton International IP/OAPI – Staywell Hospitality Group (PARK REGIS)

(Cauza T-536/14)

2014/C 339/24

Limba în care a fost formulată acțiunea: engleza

Părțile

Reclamantă: Sheraton International IP LLC (Stamford, Statele Unite) (reprezentant: E. Armijo Chávarri, avocat)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs: Staywell Hospitality Group Pty Ltd (Sydney, Australia)

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea Deciziei Camerei a cincea de recurs a Oficiului pentru armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) din 30 aprilie 2014 adoptată în cauzele conexate R 240/2013-5 și R 303/2013-5;

obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Solicitantul mărcii comunitare: cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs

Marca comunitară vizată: marca figurativă care conține elementele verbale „PARK REGIS” pentru servicii din clasele 35, 36 și 43 – cererea de înregistrare a mărcii comunitare nr. 9 4 88  933

Titularul mărcii sau al semnului invocat în procedura opoziției: reclamanta

Marca sau semnul invocat: înregistrările comunitare, înregistrările internaționale și marca notorie „ST REGIS”

Decizia diviziei de opoziție: admite în parte opoziția

Decizia camerei de recurs: respinge calea de atac

Motivele invocate: încălcarea articolului 8 alineatul (1) litera (b) RMC


29.9.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 339/21


Acțiune introdusă la 21 iulie 2014 – Grupo Bimbo/OAPI (Formă de pâine rotundă pentru sandviciuri)

(Cauza T-542/14)

2014/C 339/25

Limba de procedură: spaniola

Părțile

Reclamantă: Grupo Bimbo, SAB de CV (Mexico, Mexic) (reprezentant: N. Fernández Fernández Pacheco, avocat)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale)

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea Deciziei Camerei a patra de recurs a Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) din 19 mai 2014 în cauza R 1911/2013-4, întrucât este nelegală și încalcă dispozițiile legale în vigoare cu privire la marca comunitară; pronunțarea unei hotărâri în acord cu capetele de cerere expuse în cererea introductivă, fie în temeiul caracterului distinctiv intrinsec al mărcii tridimensionale solicitate, fie în temeiul caracterului distinctiv dobândit prin utilizare, admițând prezenta acțiune și dispunând înregistrarea mărcii comunitare tridimensionale nr. 1 1 7 47  987, pentru produse din clasa 30 din cadrul Clasificării Internaționale, dat fiind că este legală și admisibilă;

după admiterea prezentei acțiuni și înregistrarea mărcii în cauză, obligarea autorului opoziției la plata cheltuielilor de judecată și la rambursarea costurilor efectuate către OAPI în cadrul căii de atac.

Motivele și principalele argumente

Marca comunitară vizată: marcă tridimensională sub forma unei pâini rotunde pentru sandviciuri, pentru produse din clasa 30 – cererea de înregistrare a mărcii comunitare nr. 1 1 7 47  987.

Decizia examinatorului: respinge cererea.

Decizia camerei de recurs: respinge calea de atac.

Motivele invocate: încălcarea articolului 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009.


29.9.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 339/21


Acțiune introdusă la 22 iulie 2014 – provima Warenhandels/OAPI – Renfro (HOT SOX)

(Cauza T-543/14)

2014/C 339/26

Limba în care a fost formulată acțiunea: germana

Părțile

Reclamantă: provima Warenhandels GmbH (Bielefeld, Germania) (reprezentanți: J. Croll și H. Prange, avocați)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs: Renfro Corp. (Mount Airy, Statele Unite)

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea deciziei Camerei a doua de recurs a Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) din 13 mai 2014 în cauza R 1859/2013-2 privind marca internațională în Uniunea Europeană nr. 0962191 și modificarea acesteia declarând ca întemeiată calea de atac și admițând cererea de declarare a nulității;

obligarea pârâtului și, dacă este cazul, a celeilalte părți în procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs la plata cheltuielilor de judecată, inclusiv a cheltuielilor de judecată efectuate în procedura căii de atac.

Motivele și principalele argumente

Marca comunitară înregistrată care a făcut obiectul unei cereri de declarare a nulității: înregistrarea internațională a mărcii verbale „HOT SOX” – înregistrarea internațională nr. 9 62  191.

Titularul mărcii comunitare: Renfro Corp.

Partea care solicită declararea nulității mărcii comunitare: reclamanta.

Motivarea cererii de declarare a nulității: cauze de nulitate absolută potrivit articolului 52 alineatul (1) coroborat cu articolul 7 alineatul (1) literele (b) și (c) din Regulamentul nr. 207/2009.

Decizia diviziei de anulare: respinge cererea.

Decizia camerei de recurs: respinge calea de atac.

Motivele invocate:

încălcarea articolului 158 coroborat cu articolul 52 alineatul (1) litera (a) și cu articolul 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 207/2009;

încălcarea articolului 158 coroborat cu articolul 52 alineatul (1) litera (a) și cu articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009.


29.9.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 339/22


Acțiune introdusă la 18 iulie 2014 – Société des Produits Nestlé/OAPI – Terapia (ALETE)

(Cauza T-544/14)

2014/C 339/27

Limba în care a fost formulată acțiunea: germana

Părțile

Reclamantă: Société des Produits Nestlé SA (Vevey, Elveţia) (reprezentanţi: A. Jaeger-Lenz, A. Lambrecht şi S. Cobet-Nüse, avocaţi)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs: Terapia SA (Cluj Napoca, România)

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

modificarea Deciziei din 19 mai 2014 a Camerei a patra de recurs a Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) în cauza R 1128/2013-4, în sensul respingerii opoziției;

în subsidiar, anularea Deciziei din 19 mai 2014 a Camerei a patra de recurs a Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) în cauza R 1128/2013-4;

obligarea Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Solicitantul mărcii comunitare: reclamanta.

Marca comunitară vizată: marca verbală „ALETE” pentru produse din clasele 5, 29, 30 și 32 – cererea de înregistrare a mărcii comunitare nr. 1 0 3 88  379.

Titularul mărcii sau al semnului invocat în procedura opoziției: cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs.

Marca sau semnul invocat: marca verbală națională „ALETA” pentru produse și servicii din clasele 5 și 35.

Decizia diviziei de opoziție: admite opoziția.

Decizia camerei de recurs: respinge calea de atac.

Motivele invocate:

Încălcarea articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009;

Încălcarea articolului 63 coroborat cu articolul 20 alineatul (7) litera (c) din Regulamentul nr. 2868/95;

Încălcarea articolului 63 alineatul (2), a articolului 75 și a articolului 76 din Regulamentul nr. 207/2009.


29.9.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 339/23


Acțiune introdusă la 18 iulie 2014 – GEA Group/OAPI (engineering for a better world)

(Cauza T-545/14)

2014/C 339/28

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamantă: GEA Group AG (Düsseldorf, Germania) (reprezentant: J. Schneiders, avocat)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale)

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea Deciziei Camerei întâi de recurs a Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) din 2 iunie 2014 în cauza R 303/2014 4;

obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Marca comunitară vizată: marca verbală „engineering for a better world” pentru produse și servicii din clasele 6, 7, 9, 11, 35, 37, 41 și 42 – cererea de înregistrare a unei mărci comunitare nr. 1 2 0 34  807

Decizia examinatorului: refuză înregistrarea.

Decizia camerei de recurs: respinge calea de atac.

Motivele invocate: încălcarea articolului 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009


29.9.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 339/24


Acțiune introdusă la 25 iulie 2014 – Messi Cuccittini/OAPI – J.M. E.V. e hijos (MESSI)

(Cauza T-554/14)

2014/C 339/29

Limba în care a fost formulată acțiunea: spaniola

Părțile

Reclamant: Lionel Andrés Messi Cuccittini (Barcelona, Spania) (reprezentanţi: J. L. Rivas Zurdo şi M. Toro Gordillo, avocaţi)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs: J.M.-E.V. e hijos, SRL (Granollers, Spania)

Concluziile

Reclamantul (reclamanta) solicită Tribunalului:

anularea deciziei Camerei întâi de recurs a OAPI din 23 aprilie 2014 în cauza R1553/2013-1 întrucât, prin respingerea căii de atac introduse de solicitantul mărcii comunitare, a confirmat decizia diviziei de opoziție prin care se admisese opoziția B 1 9 38  458 și se respinsese în parte înregistrarea mărcii comunitare nr. 1 0 1 81  154, „MESSI” (marcă figurativă) și

obligarea părții sau a părților adverse la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Solicitantul mărcii comunitare: reclamanta

Marca comunitară vizată: marca figurativă care conține elementul verbal „MESSI” pentru produse din clasele 3, 9, 14, 16, 25 și 28 – cererea de înregistrare a mărcii comunitare nr. 1 0 1 81  154

Titularul mărcii sau al semnului invocat în procedura opoziției: cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs

Marca sau semnul invocat: mărcile verbale comunitare „MASSI” pentru produse din clasele 9, 25 și 28

Decizia diviziei de opoziție: admite opoziția

Decizia camerei de recurs: respinge calea de atac

Motivele invocate: încălcarea articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009


29.9.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 339/25


Acțiune introdusă la 28 iulie 2014 – BrandGroup/OAPI – Brauerei S. Riegele, Inh. Riegele (SPEZOOMIX)

(Cauza T-557/14)

2014/C 339/30

Limba în care a fost formulată acțiunea: germana

Părțile

Reclamantă: BrandGroup GmbH (Bechtsrieth, Germania) (reprezentant: T. Raible, avocat)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs: Brauerei S. Riegele, Inh. Riegele KG (Augsburg, Germania)

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea Deciziei Camerei întâi de recurs a Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) din 15 mai 2014 în cauza R 941/2013-1;

obligarea a Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) și a Brauerei S. Riegele, Inh. Riegele KG la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Solicitantul mărcii comunitare: reclamanta.

Marca comunitară vizată: marca verbală „SPEZOOMIX” pentru produse din clasele 32 și 33 – cerere de înregistrare a unei mărci comunitare nr. 9 9 13  617.

Titularul mărcii sau al semnului invocat în procedura opoziției: cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs.

Marca sau semnul invocat: mărcile verbale internațională și comunitară „Spezi”, mărcile figurative internațională și comunitară care cuprind termenul „Spezi”, precum și marca verbală națională „Ein Spezi muß dabei sein” pentru produse din clasa 32.

Decizia diviziei de opoziție: respinge opoziția.

Decizia camerei de recurs: anularea deciziei diviziei de opoziție și respingerea cererii de înregistrare în totalitate.

Motivele invocate: încălcarea articolului 8 alineatul (1) litera (b) și a articolului 78 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009.


29.9.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 339/26


Acțiune introdusă la 1 august 2014 – VSM Geneesmiddelen/Comisia

(Cauza T-578/14)

2014/C 339/31

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: VSM Geneesmiddelen BV (Alkmaar, Ţările de Jos) (reprezentant: U. Grundmann, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

Declararea faptului că, în mod nejustificat, Comisia nu a inițiat evaluarea mențiunilor de sănătate privind substanțele botanice de către Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară în cadrul procedurii prevăzute la articolul 13 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 (1) anterior datei de 1 august 2014;

alternativ, anularea deciziei cuprinse în scrisoarea Comisiei din 29 iunie 2014 în sensul neinițierii evaluării mențiunilor de sănătate privind substanțele botanice prin intermediul procedurii prevăzute la articolul 13 anterior datei de 1 august 2014.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamanta susține că, potrivit articolului 13 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 – Regulamentul privind mențiunile de sănătate, până la 31 ianuarie 2010, Comisia Europeană avea obligația de a adopta o listă a mențiunilor autorizate privind substanțele utilizate în produse alimentare. În pregătirea în vederea adoptării unei astfel de liste, s-a solicitat EFSA să evalueze susținerile prezentate de statele membre. Totuși, în septembrie 2010, Comisia a anunțat că urma să suspende și să reexamineze procedura de evaluare a mențiunilor privind substanțele botanice și, în consecință, EFSA a încetat examinarea acestor susțineri. Comisia nu a suspendat decât procedura de evaluare privind substanțele botanice, iar nu și procedura privind alte substanțe, precum substanțele chimice.

Prin scrisoarea din 23 aprilie 2014, reclamanta a solicitat Comisiei să dispună reluarea imediată de către EFSA a evaluării mențiunilor de sănătate privind substanțele botanice utilizate în produse alimentare, dat fiind că este afectată semnificativ de întârzierea actuală și de insecuritatea juridică din domeniul mențiunilor de sănătate privind substanțele botanice utilizate în produse alimentare.

Prin scrisoarea din 19 iunie 2014, Comisia a indicat reclamantei că a fost informată în legătură cu diferitele subiecte de nelămurire ale statelor membre și ale părților interesate și că nu urmează să inițieze evaluarea mențiunilor de sănătate privind produsele botanice în acest stadiu. La 8 iulie 2014, reclamanta a adresat o nouă scrisoare Comisiei, stabilind un termen pentru inițierea evaluării mențiunilor de sănătate privind produsele botanice de către EFSA, a cărei dată limită era 31 iulie 2014. Comisia nu a răspuns la această scrisoare.

Așadar, se poate concluziona că Comisia nu a stabilit o listă completă a mențiunilor de sănătate autorizate privind substanțele utilizate în produsele alimentare, astfel cum se prevede la articolul 13 alineatul (3) din Regulamentul privind mențiunile de sănătate. Articolul 13 din Regulamentul privind mențiunile de sănătate prevede nu numai termene clare, ci și proceduri clar definite pentru adoptarea listei mențiunilor de sănătate privind substanțele utilizate în produsele alimentare. Regulamentul nu acordă competențe discreționare Comisiei în sensul modificării etapelor procedurii, nici al prelungirii termenelor.

În plus, potrivit celui de al nouălea considerent, Regulamentul privind mențiunile de sănătate are drept obiectiv „să se stabilească principiile general aplicabile tuturor mențiunilor”. Aceasta arată clar că legiuitorul nu intenționa să stabilească grade diferite de evaluare pentru anumite tipuri de substanțe. În consecință, toate considerațiile vizate de Comisie cu privire la un sistem diferit de evaluare a mențiunilor privind produsele botanice ar fi nu numai lipsite de orice temei legal, ci și contrare obiectivelor generale ale regulamentului.


(1)  Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind mențiunile nutriționale și de sănătate înscrise pe produsele alimentare (JO L 404, p. 9, Ediție specială, 15/vol. 18, p. 244).


29.9.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 339/27


Acțiune introdusă la 29 iulie 2014 – Inditex/OAPI – Ansell (ZARA)

(Cauza T-584/14)

2014/C 339/32

Limba în care a fost formulată acțiunea: spaniola

Părțile

Reclamantă: Industria de Diseño Textil, SA (Inditex) (Arteixo, España) (reprezentant: C. Duch, avocat)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs: Zainab Ansell și Roger Ansell (Moshi, Tanzania)

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea Deciziei Camerei a doua de recurs a Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) din 19 mai 2014 în cauza R 1118/2013-2, în măsura în care a confirmat decăderea pentru neutilizare din drepturile conferite de marca comunitară (ZARA) nr. 1 12  755 pentru următoarele servicii din clasa 39: „servicii de transport, distribuție (livrare) de produse, ambalare și depozitare de mărfuri, în special de articole de îmbrăcăminte, de încălțăminte și de accesorii, de parfumerie și de cosmetice”, pentru motivul că, potrivit reclamantei, camera de recurs a încălcat articolul 51 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul nr. 207/2009 săvârșind următoarele erori:

camera de recurs a săvârșit o eroare de drept considerând că beneficiarii francizei conferite de Inditex fac parte integrantă din structura internă a societății, în timp ce, în realitate, este vorba despre structuri juridice independente de grupul Inditex;

camera de recurs a săvârșit o eroare de apreciere a dovezilor în măsura în care a imputat reclamantei că nu prezentat dovezi privind cifra de afaceri generată de oferta de servicii de transport, pentru a demonstra utilizarea externă a mărcii, deși aceste dovezi au fost prezentate în cadrul procedurii căii de atac.

obligarea OAPI și, eventual, a celeilalte părți din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs, la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Marca comunitară înregistrată care a făcut obiectul unei cereri de decădere: marca verbală (ZARA) pentru servicii din clasele 39 și 42 – marca comunitară nr. 1 12  755

Titularul mărcii comunitare: reclamanta

Partea care solicită decăderea din drepturi a titularului mărcii comunitare: cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs

Decizia diviziei de anulare: admite cererea de decădere.

Decizia camerei de recurs: respinge calea de atac.

Motivele invocate: încălcarea articolului 51 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul nr. 207/2009


29.9.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 339/27


Acțiune introdusă la 14 august 2014 – Industrias Tomás Morcillo/OAPI – Aucar Trailer (Polycart A Whole Cart Full of Benefits)

(Cauza T-613/14)

2014/C 339/33

Limba în care a fost formulată acțiunea: spaniola

Părțile

Reclamantă: Industrias Tomás Morcillo, SL (Albuixech, Spania) (reprezentant: A. Sanz-Bermell y Martínez, avocat)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs: Aucar Trailer, SL (Premia de Mar, Spania)

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea Deciziei Camerei întâi de recurs a Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) din 7 mai 2014 în cauza R 1735/2012-1 și, în consecință, respingerea opoziției formulate de Aucar Trailer S.L. prin declararea continuării procedurii de înregistrare a mărcii comunitare nr. 9 6 90  314„Polycart A Whole Cart Full of Benefits” pentru produsele solicitate în cererea de limitare din 16 noiembrie 2012 și respingerea opoziției formulate împotriva acesteia;

obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Solicitantul mărcii comunitare: reclamanta

Marca comunitară vizată: marca figurativă cu elemente verbale „Polycart A Whole Cart Full of Benefits” pentru produse din clasele 12, 17 şi 20 – cererea de înregistrare a unei mărci comunitare nr. 9 6 90  314

Titularul mărcii sau al semnului invocat în procedura opoziției: cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs

Marca sau semnul invocat: marca figurativă cu element verbal „POLICAR” pentru produse şi servicii din clasele 12, 35 şi 37

Decizia diviziei de opoziție: admite opoziția

Decizia camerei de recurs: respinge calea de atac

Motivele invocate: încălcarea articolului 8 din Regulamentul nr. 207/2009