ISSN 1977-1029

doi:10.3000/19771029.C_2014.038.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 38

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 57
8 februarie 2014


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

II   Comunicări

 

COMUNICĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Comisia Europeană

2014/C 038/01

Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul COMP/M.7103 – USS/Optrust/PGGM/Global Via Infraestructuras/Globalvia) ( 1 )

1


 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Comisia Europeană

2014/C 038/02

Rata de schimb a monedei euro

2

 

Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor

2014/C 038/03

Rezumatul Avizului Autorității Europene pentru Protecția Datelor referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Agenția Uniunii Europene pentru cooperare și formare în materie de aplicare a legii (Europol) și de abrogare a Deciziilor 2009/371/JAI și 2005/681/JAI

3

2014/C 038/04

Rezumatul Avizului AEPD referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele de omologare de tip pentru instalarea unui sistem eCall și de modificare a Directivei 2007/46/CE

8

2014/C 038/05

Rezumatul Avizului Autorității Europene pentru Protecția Datelor referitor la propunerea Comisiei de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind facturarea electronică în domeniul achizițiilor publice

11

2014/C 038/06

Rezumatul Avizului Autorității Europene pentru Protecția Datelor referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor măsuri privind piața unică europeană a comunicațiilor electronice și de realizare a unui continent conectat și de modificare a Directivelor 2002/20/CE, 2002/21/CE și 2002/22/CE și a Regulamentelor (CE) nr. 1211/2009 și (UE) nr. 531/2012

12

2014/C 038/07

Rezumatul Avizului Autorității Europene pentru Protecția Datelor referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind serviciile de plată în cadrul pieței interne, de modificare a Directivelor 2002/65/CE, 2006/48/CE și 2009/110/CE și de abrogare a Directivei 2007/64/CE, și de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind comisioanele interbancare pentru operațiunile de plată pe bază de card

14

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA STATELE MEMBRE

2014/C 038/08

Actualizarea modelelor de permise eliberate de ministerele afacerilor externe ale statelor membre membrilor acreditați ai misiunilor diplomatice și ai reprezentanțelor consulare, precum și familiilor acestora, astfel cum sunt menționate la articolul 19 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen) ( JO C 247, 13.10.2006, p. 85 ; JO C 153, 6.7.2007, p. 15 ; JO C 64, 19.3.2009, p. 18 ; JO C 239, 6.10.2009, p. 7 ; JO C 304, 10.11.2010, p. 6 ; JO C 273, 16.9.2011, p. 11 ; JO C 357, 7.12.2011, p. 3 ; JO C 88, 24.3.2012, p. 12 ; JO C 120, 25.4.2012, p. 4 ; JO C 182, 22.6.2012, p. 10 ; JO C 214, 20.7.2012, p. 4 ; JO C 238, 8.8.2012, p. 5 ; JO C 255, 24.8.2012, p. 2 ; JO C 242, 23.8.2013, p. 13 )

16


 

V   Anunțuri

 

PROCEDURI ADMINISTRATIVE

 

Comisia Europeană

2014/C 038/09

Publicare în temeiul Directivei 2001/24/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind reorganizarea și lichidarea instituțiilor de credit – Rezumatul deciziei privind măsurile extraordinare impuse asupra Nova Ljubljanska banka d.d. la 18 decembrie 2013

25

 

PROCEDURI REFERITOARE LA PUNEREA ÎN APLICARE A POLITICII ÎN DOMENIUL CONCURENȚEI

 

Comisia Europeană

2014/C 038/10

Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul COMP/M.7168 – Lukoil/ISAB/ISAB Energy/ISAB Energy Services) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate ( 1 )

27


 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

 


II Comunicări

COMUNICĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

Comisia Europeană

8.2.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 38/1


Non-opoziție la o concentrare notificată

(Cazul COMP/M.7103 – USS/Optrust/PGGM/Global Via Infraestructuras/Globalvia)

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2014/C 38/01)

La data de 29 ianuarie 2014, Comisia a decis să nu se opună concentrării notificate menționate mai sus și să o declare compatibilă cu piața comună. Prezenta decizie se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului. Textul integral al deciziei este disponibil doar în limba engleză și va fi făcut public după ce vor fi eliminate orice secrete de afaceri pe care le-ar putea conține. Va fi disponibil:

pe site-ul internet al Direcției Generale Concurență din cadrul Comisiei, la secțiunea consacrată concentrărilor (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Acest site internet oferă diverse facilități care permit identificarea deciziilor de concentrare individuale, inclusiv întreprinderea, numărul cazului, data și indexurile sectoriale;

în format electronic, pe site-ul internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) cu numărul de document 32014M7103. EUR-Lex permite accesul on-line la legislația europeană.


IV Informări

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

Comisia Europeană

8.2.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 38/2


Rata de schimb a monedei euro (1)

7 februarie 2014

(2014/C 38/02)

1 euro =


 

Moneda

Rata de schimb

USD

dolar american

1,3574

JPY

yen japonez

138,79

DKK

coroana daneză

7,4623

GBP

lira sterlină

0,83140

SEK

coroana suedeză

8,8595

CHF

franc elvețian

1,2237

ISK

coroana islandeză

 

NOK

coroana norvegiană

8,4120

BGN

leva bulgărească

1,9558

CZK

coroana cehă

27,503

HUF

forint maghiar

308,81

LTL

litas lituanian

3,4528

PLN

zlot polonez

4,1875

RON

leu românesc nou

4,4825

TRY

lira turcească

3,0162

AUD

dolar australian

1,5178

CAD

dolar canadian

1,5025

HKD

dolar Hong Kong

10,5532

NZD

dolar neozeelandez

1,6462

SGD

dolar Singapore

1,7223

KRW

won sud-coreean

1 459,46

ZAR

rand sud-african

15,0675

CNY

yuan renminbi chinezesc

8,2310

HRK

kuna croată

7,6495

IDR

rupia indoneziană

16 507,53

MYR

ringgit Malaiezia

4,5295

PHP

peso Filipine

61,081

RUB

rubla rusească

47,1200

THB

baht thailandez

44,612

BRL

real brazilian

3,2395

MXN

peso mexican

18,1125

INR

rupie indiană

84,7270


(1)  Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.


Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor

8.2.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 38/3


Rezumatul Avizului Autorității Europene pentru Protecția Datelor referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Agenția Uniunii Europene pentru cooperare și formare în materie de aplicare a legii (Europol) și de abrogare a Deciziilor 2009/371/JAI și 2005/681/JAI

(Textul integral al acestui aviz poate fi găsit în limbile engleză, franceză și germană pe site-ul AEPD: http://www.edps.europa.eu)

(2014/C 38/03)

I.   Introducere

I.1.   Contextul avizului

1.

La 27 martie 2013, Comisia a adoptat propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Agenția Uniunii Europene pentru cooperare și formare în materie de aplicare a legii (Europol) și de abrogare a Deciziilor 2009/371/JAI și 2005/681/JAI (denumită în continuare „propunerea”). În aceeași zi, Comisia a trimis propunerea spre consultare la AEPD, care a primit-o la 4 aprilie 2013.

2.

Înainte de adoptarea propunerii, Autorității Europene pentru Protecția Datelor i s-a oferit posibilitatea de a prezenta observații informale. AEPD salută faptul că multe dintre aceste observații au fost luate în considerare.

3.

AEPD apreciază faptul că a fost consultată de Comisie și că în preambulul propunerii este inclusă o referire la această consultare.

4.

De asemenea, AEPD a fost consultată cu privire la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor referitoare la un program european de formare în materie de aplicare a legii, adoptată în paralel cu propunerea (1). Totuși, AEPD nu va prezenta un răspuns separat referitor la această comunicare, deoarece are doar un număr mic de observații, care sunt incluse în partea a IV-a a prezentului aviz.

I.2.   Scopul propunerii

5.

Propunerea se bazează pe articolul 88 și articolul 87 alineatul (2) litera (b) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și vizează obiectivele următoare (2):

alinierea Europol la cerințele Tratatului de la Lisabona, prin adoptarea unui cadru juridic în procedură legislativă ordinară;

atingerea obiectivelor programului de la Stockholm, în așa fel încât Europol să devină un centru pentru schimbul de informații dintre autoritățile care asigură respectarea aplicării legii în statele membre și instituirea unor programe europene de formare și de schimb pentru întregul personal cu competențe în materie de aplicare a legii;

atribuirea unor noi responsabilități Europol, prin preluarea sarcinilor CEPOL și crearea unui temei juridic pentru centrul UE de combatere a criminalității cibernetice;

asigurarea unui regim solid în materie de protecție a datelor, în special prin consolidarea structurii de supraveghere;

îmbunătățirea guvernanței Europol, prin creșterea eficienței și alinierea acestuia la principiile stabilite în Abordarea comună privind agențiile descentralizate ale UE.

AEPD subliniază că propunerea este extrem de importantă din perspectiva prelucrării datelor cu caracter personal. Prelucrarea informațiilor, inclusiv a datelor cu caracter personal, constituie unul dintre motivele principale ale existenței Europol. În stadiul actual de dezvoltare a UE, activitatea operațională a poliției rămâne în competența statelor membre. Totuși, această obligație are un caracter transfrontalier din ce în ce mai accentuat, iar la nivelul UE se acordă sprijin constând în furnizarea, schimbul și examinarea de informații.

I.3.   Scopul avizului

6.

Prezentul aviz se va axa pe acele modificări ale cadrului juridic care sunt cele mai importante pentru Europol din punctul de vedere al protecției datelor. În primul rând, avizul va analiza contextul juridic, evoluția acestuia și consecințele pentru Europol, apoi va prezenta comentarii asupra principalelor modificări care sunt:

noua structură informațională a Europol, care implică o fuzionare a diferitelor baze de date și consecințele acesteia pentru principiul limitării scopului;

consolidarea supravegherii protecției datelor;

transferul și schimbul de date cu caracter personal și alte informații, cu accent pe schimbul de date cu caracter personal efectuat cu țări terțe.

7.

În final, avizul va examina un număr de dispoziții specifice incluse în propunere, în special în capitolul VII (articolele 34-48) referitor la garanțiile privind protecția datelor.

V.   Concluzii

Cadrul general

167.

AEPD subliniază că propunerea este extrem de importantă din perspectiva prelucrării datelor cu caracter personal. Prelucrarea informațiilor, inclusiv a datelor cu caracter personal, constituie unul dintre motivele principale ale existenței Europol, iar propunerea include deja un grad ridicat de protecție a datelor. Prezentul aviz detaliat a fost așadar adoptat în scopul consolidării propunerii.

168.

AEPD amintește că actuala Decizie privind Europol prevede un regim solid în materie de protecție a datelor și consideră că acest nivel nu ar trebui să scadă, indiferent de dezbaterile referitoare la propunerea de directivă privind protecția datelor. Acest lucru ar trebui menționat în preambul.

169.

AEPD salută faptul că propunerea aliniază Europol la cerințele articolului 88 alineatul (2) din TFUE, ceea ce va asigura că activitățile Europol vor beneficia de implicarea deplină a tuturor instituțiilor UE relevante.

170.

AEPD salută articolul 48 din propunere, care prevede că Regulamentul (CE) nr. 45/2001, inclusiv dispozițiile privind supravegherea, este pe deplin aplicabil atât în cazul datelor referitoare la membrii personalului, cât și în cazul datelor administrative. Totuși, AEPD își exprimă regretul că Comisia nu a ales să aplice Regulamentul (CE) nr. 45/2001 la datele legate de activitatea principală a Europol și să limiteze propunerea la norme și derogări speciale suplimentare care să țină seama, în mod corespunzător, de particularitățile sectorului de aplicare a legii. AEPD remarcă însă faptul că în considerentul 32 al propunerii se menționează explicit că normele privind protecția datelor la Europol ar trebui să fie consolidate și întemeiate pe principiile care stau la baza Regulamentului (CE) nr. 45/2001. Aceste principii constituie, de asemenea, un punct de referință important pentru prezentul aviz.

171.

AEPD recomandă ca în preambulul propunerii să se specifice că noul cadru privind protecția datelor al instituțiilor și organismelor UE va fi aplicabil pentru Europol imediat după adoptare. În plus, aplicarea în cadrul Europol a regimului privind protecția datelor, specific instituțiilor și organismelor UE, va fi clarificată în cadrul instrumentului de înlocuire a Regulamentului (CE) nr. 45/2001, după cum s-a anunțat prima dată în 2010, în contextul pachetului privind protecția datelor. Cel târziu din momentul adoptării noului cadru general, principalele noi elemente ale reformei privind protecția datelor (adică principiul responsabilității, evaluarea impactului asupra protecției datelor, respectarea vieții private prin concepție și în mod implicit, precum și notificarea cazurilor de încălcare a securității datelor cu caracter personal) ar trebui să se aplice și în cazul Europol. Acest lucru ar trebui, de asemenea, menționat în preambulul propunerii.

Noua structură informațională a Europol

172.

AEPD înțelege nevoia de flexibilitate într-un context în continuă schimbare, precum și în lumina rolului sporit al Europol. Arhitectura informațională existentă nu constituie neapărat o referință pentru viitor. Organul legislativ al UE are libertatea de a stabili structura informațională a Europol. În rolul său de consilier al organului legislativ al UE, AEPD se concentrează asupra măsurii în care alegerea organismelor legislative este condiționată de principiile privind protecția datelor.

173.

În legătură cu articolul 24 al propunerii, AEPD:

recomandă ca în propunere să fie definite noțiunile de analiză strategică, tematică și operațională și să se elimine posibilitatea prelucrării datelor cu caracter personal în scopul analizei strategice sau tematice, în cazul în care nu există argumente solide pentru aceasta;

recomandă ca în articolul 24 alineatul (1) litera (c) să se definească în mod clar un scop specific pentru fiecare caz de analiză operațională și să se prevadă că numai datele cu caracter personal relevante sunt prelucrate în conformitate cu scopul specific definit;

recomandă ca în propunere să se adauge următoarele elemente: (i) toate operațiunile de verificare încrucișată efectuate de analiștii Europol sunt, în mod specific, justificate; (ii) extragerea datelor în urma unei consultări este limitată strict la minimul necesar și este, în mod specific, justificată; (iii) se asigură trasabilitatea tuturor operațiunilor legate de verificările încrucișate; și (iv) numai personalul autorizat responsabil pentru scopul în care datele au fost colectate inițial poate modifica datele respective. Aceasta ar corespunde practicii actuale din cadrul Europol.

Consolidarea supravegherii protecției datelor

174.

Articolul 45 din propunere recunoaște că supravegherea operațiunilor de prelucrare prevăzută în propunere este o sarcină care necesită, de asemenea, implicarea în mod activ a autorităților naționale pentru protecția datelor (3). Cooperarea dintre AEPD și autoritățile naționale de supraveghere este esențială pentru supravegherea eficace în acest domeniu.

175.

AEPD salută articolul 45 din propunere, care menționează că prelucrarea datelor de către autoritățile naționale face obiectul supravegherii la nivel național, reflectând astfel rolul esențial al autorităților naționale de supraveghere. De asemenea, AEPD salută cerința ca autoritățile naționale de supraveghere să informeze permanent AEPD cu privire la orice măsură pe care o adoptă în privința Europol.

176.

AEPD salută:

dispozițiile privind supravegherea, care prevăd o arhitectură solidă pentru supravegherea prelucrării datelor. Se ține seama de responsabilitățile la nivel național și la nivelul UE și se stabilește un sistem de coordonare între toate autoritățile de protecție a datelor implicate;

faptul că propunerea recunoaște rolul AEPD ca autoritate instituită în scopul supravegherii tuturor instituțiilor și organismelor UE;

articolul 47 privind cooperarea și coordonarea cu autoritățile naționale de supraveghere, însă propune să se clarifice faptul că modul de cooperare prevăzut cuprinde atât cooperarea bilaterală, cât și cooperarea colectivă. De asemenea, ar trebui să se sublinieze, într-un considerent, importanța cooperării dintre diferitele autorități de supraveghere și să se prezinte exemple privind modul în care această cooperare poate fi consolidată.

Transferul

177.

AEPD propune introducerea unei teze la articolul 26 alineatul (1) din propunere, în care să se menționeze că autoritățile competente ale statelor membre accesează și examinează informațiile pe baza principiului necesității de a cunoaște și în măsura necesară pentru îndeplinirea legitimă a atribuțiilor lor. Articolul 26 alineatul (2) ar trebui modificat și aliniat la articolul 27 alineatul (2).

178.

AEPD salută faptul că, în principiu, transferul către țări terțe și organizații internaționale poate avea loc numai dacă acest transfer este adecvat sau pe baza unui acord obligatoriu care prevede garanții corespunzătoare. Un acord obligatoriu va asigura securitatea juridică, precum și deplina responsabilitate a Europol în ceea ce privește transferul. Acordul obligatoriu ar trebui să fie întotdeauna necesar în cazul transferurilor masive, structurale și repetate. Totuși, AEPD înțelege că există situații în care un acord obligatoriu nu poate fi impus. Aceste situații ar trebui să fie excepționale, să se bazeze pe necesitatea reală și să fie posibile doar în cazuri limitate, iar în cazul lor sunt necesare garanții solide, atât de fond, cât și procedurale.

179.

AEPD recomandă ferm eliminarea posibilității ca Europol să pornească de la premisa consimțământului statelor membre. De asemenea, AEPD recomandă adăugarea, în a doua teză de la articolul 29 alineatul (4), a mențiunii că acest consimțământ ar trebui acordat „înaintea efectuării transferului”, iar la articolul 29, a unui alineat care să menționeze că Europol trebuie să țină o evidență detaliată a transferurilor de date cu caracter personal.

180.

AEPD recomandă adăugarea în propunere a unei clauze provizorii privind acordurile de cooperare existente care reglementează transferurile de date cu caracter personal efectuate de Europol. Această clauză ar trebui să prevadă revizuirea acestor acorduri într-un termen rezonabil, pentru a le alinia la cerințele propunerii, și ar trebui să fie inclusă în dispozițiile de fond și să specifice un termen de cel mult doi ani de la intrarea în vigoare a propunerii.

181.

Din motive de transparență, AEPD recomandă, de asemenea, adăugarea, la sfârșitul articolului 31 alineatul (1), a mențiunii că Europol trebuie să pună la dispoziția publicului lista acordurilor sale internaționale și de cooperare cu țări terțe și organizații internaționale, postând această listă pe site-ul său internet și actualizând-o periodic.

182.

AEPD recomandă în mod expres adăugarea, la articolul 31 alineatul (2), a mențiunii că derogările nu se pot aplica în cazul transferurilor frecvente, masive sau structurale, cu alte cuvinte în cazul seriilor de transferuri (nu doar al transferurilor ocazionale).

183.

AEPD recomandă introducerea unui alineat special, dedicat transferurilor efectuate cu autorizație din partea AEPD. Acest alineat care, în mod logic, ar precede alineatul referitor la derogări, va menționa că AEPD poate autoriza un transfer sau o serie de transferuri în cazul în care Europol asigură garanții adecvate în ceea ce privește protecția vieții private și a drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor, precum și exercitarea drepturilor corespunzătoare. În plus, această autorizație va fi acordată înaintea efectuării transferului/seriei de transferuri, pentru o perioadă de cel mult un an, putând fi reînnoită.

Altele

184.

Avizul include numeroase alte recomandări, urmărind îmbunătățirea suplimentară a propunerii, în continuare fiind enumerate câteva dintre acestea, mai importante:

(a)

eliminarea posibilității ca Europol să acceseze direct bazele de date naționale (articolul 23);

(b)

în cazul în care accesul se referă la sistemele de informare ale UE, acordarea accesului numai pe baza unor căutări de tip „rezultat/niciun rezultat” (răspuns pozitiv/negativ). Toate informațiile despre un răspuns pozitiv ar trebui să fie comunicate la Europol, după aprobarea explicită și autorizarea transferului de către statul membru (dacă accesul se referă la date furnizate de un stat membru), organismul UE sau organizația internațională, și să facă obiectul evaluării menționate la articolul 35 din propunere. AEPD recomandă ca aceste condiții să fie prevăzute în articolul 23 din propunere;

(c)

consolidarea articolului 35 din propunere, în așa fel încât evaluarea efectuată de statul membru care furnizează informațiile să devină obligatorie. AEPD sugerează eliminarea din articolul 35 a alineatelor (1) și (2) a cuvintelor „pe cât posibil” și modificarea corespunzătoare a articolului 36 alineatul (4);

(d)

înlocuirea prezentării generale privind toate datele cu caracter personal, menționată la articolul 36 alineatul (2), cu statistici privind aceste date, pentru fiecare scop. Întrucât categoriile specifice de persoane vizate, menționate la articolul 36 alineatul (1), merită, de asemenea, o atenție specială, AEPD sugerează includerea de statistici referitoare la aceste date;

(e)

includerea în propunere a unei dispoziții potrivit căreia Europol trebuie să aibă o politică transparentă și ușor accesibilă privind prelucrarea datelor cu caracter personal și exercitarea drepturilor persoanelor vizate, care să aibă o formă inteligibilă și să utilizeze un limbaj simplu și clar. De asemenea, această dispoziție ar trebui să menționeze faptul că această politică ar trebui să fie disponibilă cu ușurință pe site-ul Europol, precum și pe site-urile autorităților naționale de supraveghere;

(f)

întrucât articolul 41 nu definește clar responsabilitatea tuturor părților implicate, acesta ar trebui să explice, la alineatul (4), că responsabilitatea pentru conformitatea cu toate principiile aplicabile privind protecția datelor (nu doar „legalitatea transferului”) este sarcina expeditorului datelor. AEPD recomandă modificarea în consecință a articolului 41;

(g)

adăugarea în dispoziția (dispozițiile) de fond a(le) propunerii a faptului că: (i) evaluarea impactului, similară cu cea descrisă în propunerea de regulament privind protecția datelor, se efectuează pentru toate operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal; (ii) principiul respectării vieții private prin concepție și în mod intrinsec se aplică în cazul creării sau îmbunătățirii sistemelor de prelucrare a datelor cu caracter personal; (iii) operatorul de date adoptă politici și pune în aplicare măsuri adecvate pentru a asigura și a putea demonstra conformitatea cu normele privind protecția datelor și a asigura că eficacitatea măsurilor este verificată; și (iv) responsabilul cu protecția datelor de la Europol și, dacă este necesar, autoritățile de supraveghere participă la discuțiile privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

De asemenea, AEPD a prezentat o serie de propuneri cu privire la comunicarea care a fost adoptată în paralel cu propunerea.

Adoptat la Bruxelles, 31 mai 2013.

Peter HUSTINX

Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor


(1)  COM(2013) 172 final.

(2)  Expunere de motive, partea a 3-a.

(3)  A se vedea, de asemenea, Rezoluția nr. 4 a Conferinței de primăvară a autorităților europene de protecție a datelor (Lisabona, 16 și 17 mai 2013).


8.2.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 38/8


Rezumatul Avizului AEPD referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele de omologare de tip pentru instalarea unui sistem eCall și de modificare a Directivei 2007/46/CE

(Textul integral al prezentului aviz este disponibil în limbile engleză, franceză și germană pe site-ul AEPD: http://www.edps.europa.eu)

(2014/C 38/04)

1.   Introducere

1.1.   Consultarea AEPD

1.

La data de 13 iunie 2013, Comisia a adoptat propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele de omologare de tip pentru instalarea unui sistem eCall și de modificare a Directivei 2007/46/CE (denumită în continuare „propunerea”) (1), anunțată în Comunicarea Comisiei din 21 august 2009 privind „eCall: Faza de implementare” (denumită în continuare „Comunicarea din 2009”) (2).

2.

AEPD apreciază faptul că este consultată de Comisie și că în preambulul propunerii este inclusă o trimitere la consultare.

3.

Înainte de adoptarea propunerii, AEPD a avut posibilitatea de a prezenta observații informale Comisiei. Aceasta apreciază foarte mult faptul că majoritatea observațiilor sale au fost luate în considerare.

1.2.   Obiectivul și domeniul de aplicare al propunerii

4.

Această propunere completează alte măsuri de reglementare care au fost puse în aplicare pentru a sprijini instalarea sistemului eCall, precum Directiva 2010/40/UE privind STI (3), Recomandarea Comisiei din 8 septembrie 2011 privind susținerea unui serviciu eCall la nivelul UE (4) și adoptarea specificațiilor pentru modernizarea centrelor de preluare a apelurilor de urgență (Public Safety Answering Point – PSAP) (5), în legătură cu care AEPD a fost consultată și a prezentat observații (6).

5.

Propunerea prevede introducerea obligatorie a unui sistem eCall la bordul vehiculelor în noile vehicule supuse omologării de tip din Europa. Contrar regimului actual, în care sistemul eCall este instalat de producătorii auto în mod voluntar, propunerea prevede instalarea obligatorie a dispozitivelor eCall în toate vehiculele noi, începând cu autoturismele și vehiculele utilitare ușoare noi, până la 1 octombrie 2015 (7). Prin urmare, propunerea conține mai multe obligații adresate producătorilor de vehicule/echipamente.

4.   Concluzii

63.

AEPD subliniază că prelucrarea datelor cu caracter personal este una dintre obligațiile de bază introduse de propunere și salută faptul că numeroasele recomandări pe care le-a formulat în legătură cu implicațiile serviciului eCall 112 asupra protecției datelor au fost luate în considerare.

64.

În ceea ce privește serviciul eCall 112, AEPD recomandă ca următoarele aspecte să fie detaliate în cadrul propunerii:

o trimitere explicită la legislația UE în vigoare privind protecția datelor trebuie introdusă în cadrul propunerii într-o dispoziție de fond dedicată, menționându-se în special Directiva 95/46/CE și precizându-se că dispozițiile se vor aplica în conformitate cu normele naționale de punere în aplicare a acesteia;

trimiterea la documentul de lucru al grupului de lucru constituit în conformitate cu dispozițiile articolului 29 este disociată de trimiterea la legislația privind protecția datelor din considerentul 13;

garanțiile concrete privind protecția datelor care se aplică serviciului eCall 112 trebuie prezentate pe larg în cadrul propunerii, iar nu în actele delegate, și în special articolul 6 trebuie:

să desemneze operatorul și autoritatea responsabilă cu soluționarea cererilor de acces;

să precizeze lista de date desemnată drept set minim de date și set complet de date (care urmează a fi eventual detaliată într-un act delegat sau într-un act de punere în aplicare);

să includă posibilitatea dezactivării de către persoanele vizate a serviciului eCall privat și a serviciilor cu valoare adăugată;

să precizeze perioadele de păstrare a datelor prelucrate;

să precizeze modalitățile de exercitare a drepturilor persoanelor vizate;

articolul 6 alineatul (3) trebuie completat în vederea asigurării faptului că informațiile la care se referă fac parte din documentația tehnică predată împreună cu vehiculul, iar în cadrul propunerii este necesar să se precizeze că disponibilitatea informațiilor trebuie adusă în atenția proprietarului vehiculului la momentul achiziționării autovehiculului, într-un document separat;

AEPD trebuie consultată înainte de adoptarea actelor delegate prevăzute la articolul 6 alineatul (4).

65.

În ceea ce privește serviciul eCall privat și serviciile cu valoare adăugată, AEPD reamintește că acestea sunt reglementate de propunere astfel încât să respecte cerințe similare sau mai stricte în materie de protecție a datelor decât cele prevăzute pentru sistemul eCall 112. De asemenea, AEPD reamintește că:

propunerea precizează că, spre deosebire de serviciul eCall 112, serviciul eCall privat și serviciile cu valoare adăugată sunt activate în mod voluntar și dezactivate implicit;

cerința privind existența unui contract adecvat și separat între consumator și furnizorul de servicii este menționată într-o dispoziție specifică a regulamentului propus, iar în cadrul dispoziției respective se clarifică faptul că acest contract trebuie să reglementeze aspecte referitoare la protecția datelor, inclusiv furnizarea către consumatori de informații adecvate cu privire la serviciu (servicii) și obținerea consimțământului acestora pentru prelucrarea datelor în legătură cu furnizarea acestor servicii cu valoare adăugată. Propunerea garantează că persoanelor vizate li se acordă posibilitatea de a opta pentru servicii, printr-o ofertă contractuală specifică, elaborată anterior prelucrării. Clauzele nenegociabile care fac parte dintr-un contract de vânzare-cumpărare a unui vehicul sau clauzele care aparțin termenilor și condițiilor generale, a căror acceptare este obligatorie, nu se încadrează în această cerință;

de asemenea, trebuie să se menționeze în contract că refuzarea serviciului oferit nu va atrage după sine consecințe negative legate de acest refuz. O astfel de mențiune ar putea fi inclusă în declarația de confidențialitate a contractului.

66.

AEPD recomandă totodată:

precizarea în cadrul propunerii a faptului că urmărirea constantă este interzisă pentru serviciile cu valoare adăugată;

specificarea categoriilor de date prelucrate în baza serviciului eCall 112, a serviciului eCall privat și a serviciilor cu valoare adăugată într-o dispoziție de fond a propunerii și definirea în cadrul propunerii a conceptului de „FSD”;

prelucrarea doar a datelor necesare pentru serviciul eCall privat și serviciile cu valoare adăugată în conformitate cu principiul de reducere la minimum a datelor;

introducerea unei dispoziții specifice care să reamintească faptul că prelucrarea datelor sensibile în baza serviciului eCall privat și a serviciilor cu valoare adăugată este interzisă;

stabilirea perioadei de păstrare a datelor prelucrate în baza serviciului eCall 112, a serviciului eCall privat și a serviciilor cu valoare adăugată și specificarea acesteia într-o dispoziție de fond a propunerii;

garantarea securității datelor prelucrate în baza serviciului eCall 112, a serviciului eCall privat și a serviciilor cu valoare adăugată prin anumite mențiuni în cadrul textului.

Adoptat la Bruxelles, 29 octombrie 2013.

Giovanni BUTTARELLI

Adjunctul Autorității Europene pentru Protecția Datelor


(1)  COM(2013) 316 final.

(2)  COM(2009) 434 final.

(3)  Directiva 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 iulie 2010 privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier și pentru interfețele cu alte moduri de transport (JO L 207, 6.8.2010, p. 1).

(4)  Recomandarea 2011/750/UE a Comisiei din 8 septembrie 2011 privind susținerea unui serviciu eCall la nivelul UE în rețelele de comunicații electronice pentru transmiterea apelurilor de urgență de la bordul vehiculelor pe baza numărului 112 („eCalls”) (JO L 303, 22.11.2011, p. 46).

(5)  Regulamentul delegat (UE) nr. 305/2013 al Comisiei din 26 noiembrie 2012 de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește furnizarea în mod armonizat a unui sistem eCall interoperabil la nivelul UE, text cu relevanță pentru SEE (JO L 91, 3.4.2013, p. 1).

(6)  A se vedea în special Avizul din 22 iulie 2009 referitor la Directiva privind STI, observațiile formale din 12 decembrie 2011 privind Recomandarea Comisiei referitoare la implementarea sistemului armonizat eCall la nivelul UE și scrisoarea din 19 decembrie 2012 privind Regulamentul delegat al Comisiei în ceea ce privește furnizarea în mod armonizat a unui sistem eCall interoperabil la nivelul UE, toate publicate pe site-ul AEPD: http://www.edps.europa.eu (secțiunea „Consultare”).

(7)  A se vedea articolul 4 și articolul 5 alineatul (1) din propunere.


8.2.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 38/11


Rezumatul Avizului Autorității Europene pentru Protecția Datelor referitor la propunerea Comisiei de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind facturarea electronică în domeniul achizițiilor publice

(Textul integral al prezentului aviz poate fi consultat în EN, FR și DE pe site-ul AEPD: http://www.edps.europa.eu)

(2014/C 38/05)

1.   Introducere

1.

La 26 iunie 2013, Comisia a adoptat o propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind facturarea electronică în domeniul achizițiilor publice („propunerea”) (1). La 8 iulie 2013, propunerea a fost transmisă spre consultare Autorității Europene pentru Protecția Datelor.

2.

Obiectivul propunerii este de a „diminua barierele în calea accesului la piețele de achiziții publice transfrontaliere, generate de lipsa interoperabilității standardelor de facturare electronică” (2). În acest sens, „un nou standard european comun ar fi elaborat și pus la dispoziție spre utilizare de către toți operatorii din piață. Ar fi necesară acceptarea de către toate autoritățile contractante a facturilor electronice conforme cu noul standard în cadrul achizițiilor publice, însă fără înlocuirea soluțiilor tehnice existente” (3).

3.   Concluzie

28.

AEPD apreciază faptul că anumite aspecte legate de protecția datelor au fost luate în considerare în propunere. În prezentul aviz, AEPD formulează recomandări cu privire la modul în care propunerea ar putea fi în continuare îmbunătățită din perspectiva protecției datelor.

29.

În special, AEPD recomandă:

să se includă o dispoziție de fond pentru a clarifica faptul că propunerea nu intenționează să introducă derogări generale de la principiile protecției datelor și că legislația relevantă privind protecția datelor cu caracter personal (respectiv, normele naționale de transpunere a Directivei 95/46/CE) rămâne pe deplin aplicabilă în contextul facturării electronice;

să se modifice articolul 3 alineatul (2) din propunere pentru a se asigura că standardele europene care vor fi adoptate vor respecta principiul „luării în considerare a vieții private începând cu momentul conceperii” și că vor fi avute în vedere cerințele privind protecția datelor, precum și că standardele vor respecta, în special, principiile proporționalității, minimizării datelor și limitării scopului;

în cazul în care intenția legiuitorului este de a impune publicarea de date cu caracter personal în scopul transparenței și asumării responsabilității, să se includă dispoziții de fond explicite care să specifice ce tip de date cu caracter personal pot fi făcute publice și în ce scop(uri); în mod alternativ, să se includă o trimitere la legislația UE sau națională care, la rândul său, ar trebui să prevadă garanții adecvate.

Adoptat la Bruxelles, 11 noiembrie 2013.

Giovanni BUTTARELLI

Adjunctul Autorității Europene pentru Protecția Datelor


(1)  COM(2013) 449 final.

(2)  Rezumat al evaluării impactului [SWD(2013) 223 final], secțiunea 3.1, pagina 4.

(3)  Idem, secțiunea 5.3.4, pagina 7.


8.2.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 38/12


Rezumatul Avizului Autorității Europene pentru Protecția Datelor referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor măsuri privind piața unică europeană a comunicațiilor electronice și de realizare a unui continent conectat și de modificare a Directivelor 2002/20/CE, 2002/21/CE și 2002/22/CE și a Regulamentelor (CE) nr. 1211/2009 și (UE) nr. 531/2012

(Textul integral al prezentului aviz este disponibil în EN, FR și DE pe site-ul AEPD: http://www.edps.europa.eu)

(2014/C 38/06)

1.   Introducere

1.1.   Consultarea AEPD

1.

La 11 septembrie 2013, Comisia a adoptat o propunere de regulament de stabilire a unor măsuri privind piața unică europeană a comunicațiilor electronice și de realizare a unui continent conectat și de modificare a Directivelor 2002/20/CE, 2002/21/CE și 2002/22/CE și a Regulamentelor (CE) nr. 1211/2009 și (UE) nr. 531/2012 (denumită în continuare „propunerea”) (1). O cerere de consultare a fost trimisă de Comisie în conformitate cu articolul 28 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 și a fost primită de AEPD la 23 septembrie 2013.

2.

AEPD a avut ocazia de a-și prezenta opinia înainte de adoptarea propunerii, lucru pe care îl apreciază. Prezentul aviz se întemeiază pe observațiile formulate în contextul respectivei consultări informale.

1.2.   Contextul și obiectivele propunerii

3.

Propunerea este adoptată în contextul Agendei digitale pentru Europa (2), având ca obiectiv principal stimularea creșterii economice și îmbunătățiri sociale derivate din economia digitală europeană. Astfel, propunerea urmărește realizarea unei piețe unice a comunicațiilor electronice în UE prin armonizarea diferitor aspecte juridice și tehnice privind furnizarea de servicii de comunicații electronice pentru public.

4.

În primul rând, propunerea facilitează furnizarea de servicii de comunicații electronice transfrontaliere, permițând furnizorilor să ofere servicii pe teritoriul Uniunii pe baza unei autorizații unice a UE și, astfel, cu obstacole administrative minime. De asemenea, armonizează condițiile alocării spectrului de frecvențe radio pentru servicii WiFi, precum și caracteristicile produselor care permit accesul virtual la rețele fixe.

5.

În continuare, propunerea armonizează drepturile utilizatorilor finali, printre altele, cele privind internetul deschis. De asemenea, armonizează publicarea de către furnizori a unor informații referitoare la serviciile de comunicații electronice pe care le oferă și includerea unor astfel de informații în contracte, precum și modalitățile de schimbare a operatorului și costurile aplicabile serviciilor de roaming.

6.

Prezentul aviz pune accent pe acele aspecte ale propunerii care pot avea cel mai semnificativ efect asupra dreptului la viață privată și la protecția datelor cu caracter personal, astfel cum sunt prevăzute la articolele 7 și 8 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, precum și asupra confidențialității comunicațiilor.

2.   Concluzii

43.

AEPD amintește că respectarea dreptului la viață privată și la protecția datelor cu caracter personal, precum și a confidențialității comunicațiilor, este crucială pentru clădirea încrederii consumatorilor în piața unică europeană a comunicațiilor electronice. În această privință, AEPD formulează următoarele recomandări-cheie:

măsurile de gestionare a traficului constituie o restrângere a neutralității rețelei, pe care propunerea o instituie ca principiu-cheie aplicabil utilizării internetului în UE, și interferează cu drepturile utilizatorilor finali la confidențialitatea comunicațiilor, la viață privată și la protecția datelor cu caracter personal. Din această perspectivă, astfel de măsuri ar trebui supuse unor cerințe stricte de transparență, de necesitate și de proporționalitate. În special:

utilizarea gestionării traficului în scopul punerii în aplicare a unei prevederi legislative sau al prevenirii și împiedicării unor infracțiuni grave poate implica o monitorizare extinsă, preventivă și sistematică a conținutului comunicațiilor, fapt care ar fi contrar articolelor 7 și 8 din Carta drepturilor fundamentale a UE, precum și articolului 5 alineatul (1) din Directiva 2002/58/CE și Directivei 95/46/CE. Referirea la aceste motive ar trebui eliminată din articolul 23 alineatul (5) litera (a) din propunere;

articolul 23 alineatul (5) din propunere ar trebui să ofere informații clare cu privire la tehnicile de inspecție a comunicațiilor care sunt premise în contextul măsurilor de gestionare a traficului;

articolul 23 alineatul (5) ar trebui să prevadă în mod explicit că, ori de câte ori sunt suficiente pentru realizarea unuia dintre obiectivele incluse în prevederea respectivă, măsurile de gestionare a traficului vor implica tehnici de inspecție a comunicațiilor bazate exclusiv pe analiza antetelor IP, spre deosebire de cele care implică inspecția detaliată a pachetelor;

articolul 25 alineatul (1) și articolul 26 din propunere ar trebui să impună oferirea de informații privind măsurile de gestionare a traficului, instituite pentru toate scopurile stabilite la articolul 23 alineatul (5). În special, aceste prevederi ar trebui să impună furnizorilor să precizeze tehnicile de inspecție a comunicațiilor care stau la baza unor astfel de măsuri de gestionare a traficului, precum și să explice efectul unor asemenea tehnici asupra dreptului utilizatorilor finali la viață privată și la protecția datelor cu caracter personal;

articolul 24 alineatul (1), care stabilește competențele autorităților de reglementare naționale privind, printre altele, supravegherea aplicării măsurilor de gestionare a traficului, ar trebui să includă posibilitatea ca acestea să coopereze cu autoritățile naționale pentru protecția datelor. În mod similar, articolul 25 alineatul (1) ar trebui să prevadă posibilitatea ca autoritățile naționale pentru protecția datelor să obțină, în vederea inspecției, informații privind măsurile de gestionare a traficului înainte de publicarea acestora;

interdependența dintre articolul 7 alineatul (1) din Directiva 2002/58/CE și articolul 27 alineatul (4) din propunere ar trebui clarificată;

articolul 17 alineatul (1) litera (f) și articolul 19 alineatul (4) litera (e) din propunere ar trebui modificate pentru a include cerința ca produsul european de acces virtual în bandă largă și, respectiv, produsul european de conectivitate CAS să respecte principiul protecției datelor începând din faza de proiectare.

Adoptat la Bruxelles, 14 noiembrie 2013.

Peter HUSTINX

Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor


(1)  COM(2013) 627 final.

(2)  Comunicare din partea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor, „O Agendă digitală pentru Europa”, COM(2010) 245 final/2, 26 august 2010.


8.2.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 38/14


Rezumatul Avizului Autorității Europene pentru Protecția Datelor referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind serviciile de plată în cadrul pieței interne, de modificare a Directivelor 2002/65/CE, 2006/48/CE și 2009/110/CE și de abrogare a Directivei 2007/64/CE, și de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind comisioanele interbancare pentru operațiunile de plată pe bază de card

(Textul integral al prezentului aviz poate fi consultat în limbile EN, FR și DE pe site-ul AEPD: http://www.edps.europa.eu)

(2014/C 38/07)

1.   Introducere

1.1.   Consultarea AEPD

1.

La 27 iulie 2013, Comisia a adoptat un proiect de propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind serviciile de plată în cadrul pieței interne de modificare a Directivelor 2002/65/CE, 2006/48/CE și 2009/110/CE și de abrogare a Directivei 2007/64/CE (propunerea de directivă) și de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind comisioanele interbancare pentru operațiunile de plată pe bază de card (1). Aceste propuneri au fost transmise către AEPD pentru consultare la 28 iulie 2013.

2.

AEPD salută faptul că este consultată de către Comisie și că o trimitere la prezentul aviz a fost inclusă în preambulul instrumentelor.

3.

Anterior adoptării propunerii de regulament, AEPD a avut posibilitatea de a prezenta observații informale Comisiei. Unele dintre aceste observații au fost luate în considerare. Ca urmare, garanțiile privind protecția datelor din propunerea de regulament au fost consolidate.

4.

Având în vedere că propunerea de regulament nu ridică probleme din perspectiva protecției datelor, AEPD își va concentra observațiile pe propunerea de directivă.

1.2.   Obiectivele și domeniul de aplicare al propunerii de directivă

5.

Scopul propunerii de directivă este de a contribui la dezvoltarea în continuare a unei piețe a plăților electronice la nivelul UE, care va permite consumatorilor, comercianților și altor actori de pe piață să beneficieze pe deplin de avantajele pieței unice a UE, în acord cu Strategia Europa 2020 și agenda digitală. Pentru atingerea acestui obiectiv și pentru promovarea creșterii concurenței, a eficienței și a inovării în domeniul plăților electronice, Comisia afirmă că este nevoie de claritate juridică și de condiții concurențiale echitabile, de natură să conducă la o scădere convergentă a costurilor și a prețurilor plătite de utilizatorii de servicii de plată, la o mai mare diversitate și transparență a serviciilor de plată, care să faciliteze prestarea de servicii de plată inovatoare, precum și la garantarea unor servicii de plată sigure și transparente.

6.

Comisia afirmă că aceste obiective vor fi atinse prin actualizarea și prin completarea cadrului existent privind serviciile de plată, prin formularea de norme care să consolideze transparența, inovarea și securitatea în domeniul plăților de mică valoare și prin ameliorarea consecvenței dintre normele naționale, cu accent pe nevoile legitime ale consumatorilor.

3.   Concluzii

AEPD salută introducerea la articolul 84 a unei dispoziții de fond care menționează că orice prelucrare a datelor cu caracter personal în cadrul propunerii de directivă trebuie realizată cu respectarea întocmai a actelor legislative naționale care transpun Directiva 95/46/CE și Directiva 2002/58/CE și a Regulamentului (CE) nr. 45/2001.

AEPD formulează următoarele recomandări:

trimiterile la legislația aplicabilă în materie de protecție a datelor ar trebui specificate în cadrul unor garanții concrete care vor fi aplicate în orice situație în care se are în vedere prelucrarea de date cu caracter personal;

ar trebui să se specifice clar în proiectul de directivă că furnizarea de servicii de plată poate implica prelucrarea datelor cu caracter personal;

ar trebui să se clarifice în mod expres în propunerea de directivă că prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi realizată în măsura în care este necesară pentru prestarea serviciilor de plată;

ar trebui să se adauge o dispoziție de fond precizând obligația ca „luarea în considerare a vieții private începând cu momentul conceperii/în mod implicit” să fie încorporată în toate sistemele de prelucrare a datelor elaborate și utilizate în cadrul propunerii de directivă;

cu privire la schimburile de informații: (i) ar trebui să se menționeze scopurile pentru care datele cu caracter personal pot fi prelucrate de către autoritățile competente naționale, banca centrală a UE, băncile centrale naționale și celelalte autorități menționate la articolul 25; (ii) ar trebui să se specifice tipul de informații cu caracter personal care pot fi prelucrate în conformitate cu propunerea de directivă; și (iii) ar trebui să se stabilească o perioadă proporțională de păstrare a datelor pentru prelucrare sau cel puțin să se introducă criterii exacte pentru stabilirea acesteia;

la articolul 22 ar trebui introdusă o cerință pentru autoritățile competente de solicitare a documentelor și informațiilor prin decizie oficială, specificând temeiul juridic și scopul solicitării și ce informații sunt solicitate, precum și termenul în care informațiile trebuie furnizate;

la articolul 31 ar trebui să se introducă mențiunea că modalitățile stabilite pentru furnizarea de informații utilizatorilor se aplică și furnizării de informații referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu articolele 10 și 11 din Directiva 95/46/CE;

în cazul termenului „disponibilitatea unor fonduri suficiente” din articolele 58 și 59, ar trebui să se specifice clar că informațiile transmise către terți trebuie să constea în răspunsuri simple cu „da” sau „nu” la întrebarea dacă există suficiente fonduri disponibile – nu în situația bilanțului contabil, de exemplu;

în cazul termenului „date sensibile privind plățile” de la articolul 58 ar trebui să se elimine cuvântul „sensibil” și să se utilizeze termenul „date privind plățile”;

ar trebui să se clarifice într-un considerent că obligațiile de raportare a incidentelor de securitate nu aduc atingere altor obligații de raportare a incidentelor stabilite în alte acte legislative, în special cerințelor privind încălcarea securității datelor cu caracter personal, stabilite în conformitate cu legislația privind protecția datelor (în Directiva 2002/58/CE și în propunerea de regulament general privind protecția datelor), și cerințelor privind notificarea incidentelor de securitate planificate în conformitate cu propunerea de directivă privind securitatea rețelelor și informației;

trebuie să se asigure că prelucrarea datelor cu caracter personal și transmiterea acestora prin diferiții intermediari respectă principiile de confidențialitate și securitate, în conformitate cu articolele 16 și 17 din Directiva 95/46/CE;

ar trebui să se adauge în propunerea de directivă o dispoziție de fond referitoare la obligația de elaborare a standardelor pe baza și ulterior efectuării evaluărilor privind impactul asupra vieții private;

ar trebui să se includă în propunerea de directivă o trimitere la nevoia de a consulta AEPD în măsura în care ghidul ABE referitor la cele mai recente tehnologii de autentificare a clienților și orice exceptare de la utilizarea autentificării stricte a clienților vizează prelucrarea de date cu caracter personal.

Adoptat la Bruxelles, 5 decembrie 2013.

Giovanni BUTTARELLI

Adjunctul Autorității Europene pentru Protecția Datelor


(1)  COM(2013) 547 final și COM(2013) 550 final.


INFORMĂRI PROVENIND DE LA STATELE MEMBRE

8.2.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 38/16


Actualizarea modelelor de permise eliberate de ministerele afacerilor externe ale statelor membre membrilor acreditați ai misiunilor diplomatice și ai reprezentanțelor consulare, precum și familiilor acestora, astfel cum sunt menționate la articolul 19 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen) (JO C 247, 13.10.2006, p. 85; JO C 153, 6.7.2007, p. 15; JO C 64, 19.3.2009, p. 18; JO C 239, 6.10.2009, p. 7; JO C 304, 10.11.2010, p. 6; JO C 273, 16.9.2011, p. 11; JO C 357, 7.12.2011, p. 3; JO C 88, 24.3.2012, p. 12; JO C 120, 25.4.2012, p. 4; JO C 182, 22.6.2012, p. 10; JO C 214, 20.7.2012, p. 4; JO C 238, 8.8.2012, p. 5; JO C 255, 24.8.2012, p. 2; JO C 242, 23.8.2013, p. 13)

(2014/C 38/08)

Publicarea modelelor de permise eliberate de ministerele afacerilor externe ale statelor membre membrilor acreditați ai misiunilor diplomatice și ai reprezentanțelor consulare, precum și familiilor acestora, astfel cum sunt menționate la articolul 19 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen), are la bază informațiile comunicate Comisiei de către statele membre în conformitate cu articolul 34 din Codul Frontierelor Schengen.

În afară de publicarea în Jurnalul Oficial, o actualizare lunară este disponibilă pe site-ul internet al Direcției Generale Afaceri Interne.

BELGIA

Înlocuirea informațiilor publicate în JO C 88, 24.3.2012

Cărți de identitate speciale

Carte d’identité diplomatique (carte D)

Diplomatieke identiteitskaart (D kaart)

Diplomatischer Personalausweis (D Karte)

Carte de identitate diplomatică (carte de identitate D)

rămân valabile până la data expirării

Față

Verso

Image

Image

Image

Image

Image

Image

eliberate începând cu data de 2.12.2013

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Carte d’identité consulaire (carte C)

Consulaat identiteitskaart (C kaart)

Konsularer Personalausweis (C Karte)

Carte de identitate consulară (carte de identitate C)

rămân valabile până la data expirării

Față

Verso

Image

Image

Image

Image

Image

Image

eliberate începând cu data de 2.12.2013

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Carte d’identité spéciale — couleur bleue (carte P), délivrée avant et après le 1.2.2012

Bijzondere identiteitskaart — blauw (P kaart), uitgereikt vóór en na 1.2.2012

Besonderer Personalausweis — blau (P Karte), ausgestellt vor und nach dem 1.2.2012

(Carte de identitate specială, de culoare albastră, carte de identitate P), emisă înainte și după 1.2.2012.

Înainte 1.2.2012

rămân valabile până la data expirării

Față

Verso

Image

Image

Image

Image

Image

Image

După 1.2.2012

rămân valabile până la data expirării

Față

Verso

Image

Image

Image

Image

Image

Image

eliberate începând cu data de 2.12.2013

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Carte d’identité spéciale — couleur rouge (carte S)

Bijzondere identiteitskaart — rood (S kaart)

Besonderer Personalausweis — rot (S Karte)

Carte de identitate specială – roșie (carte de identitate S)

rămân valabile până la data expirării

Față

Verso

Image

Image

Image

Image

Image

Image

eliberate începând cu data de 2.12.2013

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Document d’identité E pour les enfants âgés de moins de 5 ans des étrangers privilégiés titulaires d’une carte d’identité diplomatique, d’une carte d’identité consulaire, d’une carte d’identité spéciale — couleur bleue ou d’une carte d’identité spéciale — couleur rouge

Identiteitsbewijs E voor kinderen, die de leeftijd van vijf jaar nog niet hebben bereikt, van een bevoorrecht vreemdeling dewelke houder is van een diplomatieke identiteitskaart, consulaire identiteitskaart, bijzondere identiteitskaart, blauw of bijzondere identiteitskaart — rood

Identitätsdokument E für Kinder unter fünf Jahren, für privilegierte Ausländer, die Inhaber eines diplomatischen Personalausweises sind, konsalrer Personalausweis, besonderer Personalausweis — rot oder besonderer Personalausweis — blau.

(Carte de identitate E, pentru copiii cu vârsta mai mică de cinci ani ai străinilor care sunt titulari de cărți de identitate diplomatice, cărți de identitate consulare, cărți de identitate speciale de culoare albastră sau cărți de identitate speciale de culoare roșie)

rămân valabile până la data expirării

Față

Verso

Image

Image

Image

Image

Image

Image

eliberate începând cu data de 2.12.2013

Image

Image

Image

Image

Image

Image


V Anunțuri

PROCEDURI ADMINISTRATIVE

Comisia Europeană

8.2.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 38/25


Publicare în temeiul Directivei 2001/24/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind reorganizarea și lichidarea instituțiilor de credit

REZUMATUL DECIZIEI PRIVIND MĂSURILE EXTRAORDINARE IMPUSE ASUPRA NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. LA 18 DECEMBRIE 2013

(2014/C 38/09)

În temeiul articolului 31 primul paragraf și al articolului 43 primul paragraf din Legea privind Banca Sloveniei [Uradni List RS (UL RS; Monitorul Oficial al Republicii Slovenia) nr. 72/06 (versiunea consolidată oficială) și 59/11] și al articolului 217 primul paragraf coroborat cu articolul 253 din Legea bancară [UL RS nr. 99/10 (versiunea consolidată oficială), 52/11 (corectare), 9/11 (ZPlaSS-B), 35/11, 59/11, 85/11, 48/12, 105/12, 56/13, 63/13-ZS-K și 96/13; denumită în continuare „ZBan-1”], Banca Sloveniei impune asupra Nova Ljubljanska banka d.d., Trg republike 2, 1520 Ljubljana, Slovenia o decizie privind măsurile extraordinare și o decizie de anulare a tuturor pasivelor admisibile ale băncii și de creștere a capitalului său social prin plata unor noi contribuții în scopul restabilirii condițiilor necesare pentru ca banca să atingă coeficienții necesari.

Banca Sloveniei a constatat că banca se află într-o situație de risc crescut care ar putea duce la revocarea autorizației sale de a oferi servicii bancare deoarece, pe baza unei evaluări a poziției financiare a băncii la data de 30 septembrie 2013, efectuată pe baza ipotezei privind continuarea activității, ținând cont de noile deprecieri a căror necesitate a fost constatată cu ocazia unei examinări independente a portofoliului de credite, banca nu îndeplinește cerințele privind existența unor fonduri proprii minime.

În cadrul măsurii extraordinare de anulare a pasivelor admisibile, Banca Sloveniei a decis să anuleze, la data de 18 decembrie 2013, toate pasivele admisibile ale băncii, care includ capitalul său social și pasivele sale către creditorii care dețin creanțe subordonate care, în cazul falimentului băncii, ar fi rambursate doar după rambursarea tuturor creanțelor ordinare asupra băncii.

Pasivele admisibile ale băncii anulate pe baza deciziei privind măsurile extraordinare includ:

(a)

capitalul social al băncii, care se ridică la 184 079 267,12 EUR și este împărțit în 22 056 378 de acțiuni ordinare, nominative, transferabile fără restricții și fără valoare nominală, desemnate NLB (cod ISIN SI0021103526), emise în registrul central al instrumentelor financiare transmisibile prin înscriere în cont, gestionat de Centralna klirinško depotna družba d.d., Ljubljana (societatea centrală pentru compensarea valorilor mobiliare, denumită în continuare „KDD”), reprezentând un pasiv admisibil de prim rang;

(b)

pasivele cu titlu de instrumente financiare emise de bancă ce reprezintă pasive admisibile de rangul trei:

obligațiuni hibride Perpetual Floating Rate Upper Tier Two Subordinated Step-Up Notes desemnate NOVALI FLOAT 49 (cod ISIN NLB XS0208414515), emise la 17 decembrie 2004 și gestionate ca instrumente financiare transmisibile prin înscriere în cont în conturile sistemelor de compensare administrate de Euroclear Bank SA/NV, Luxemburg, și Clearstream Banking SA Luxemburg;

obligațiuni subordonate desemnate NLB 26 (cod ISIN SI0022103111), emise la 14 iulie 2010 și înscrise în registrul central al instrumentelor financiare transmisibile prin înscriere în cont, gestionat de KDD; au început să aducă dobândă la 24 mai 2010;

un împrumut hibrid Subordinated floating rate perpetual loan plătit pe baza acordului încheiat la 19 iunie 2007 cu împrumutătorul Merrill Lynch International Bank Limited, filiala din Londra; și

un împrumut subordonat pe care banca l-a primit pe baza acordului încheiat la 31 mai 2006 cu filiala din Dublin a KBC Bank NV.

În temeiul deciziei privind măsurile extraordinare, anularea pasivelor admisibile a redus la zero (0) capitalul social al băncii. Din cauza reducerii capitalului social, 22 056 378 din acțiunile băncii desemnate NLB, purtând codul ISIN SI0021103526 și emise în registrul central al instrumentelor financiare transmisibile prin înscriere în cont, gestionat de KDD, au fost anulate la 18 decembrie 2013 prin decizia privind măsurile extraordinare.

În urma anulării pasivelor admisibile, a avut loc o recapitalizare a băncii prin intermediul unor noi contribuții plătite la 18 decembrie 2013, pe baza deciziei privind măsurile extraordinare.

Pe baza deciziei privind măsurile extraordinare, Republica Slovenia a subscris 20 000 000 de acțiuni nou-emise de bancă, cu o valoare totală de 1 551 000 000 EUR. În urma acestei recapitalizări, capitalul social al băncii se ridică la 200 000 000 EUR, repartizat în 20 000 000 de noi acțiuni fără valoare nominală. Noile acțiuni vor fi emise sub formă de instrumente financiare transmisibile prin înscriere în cont; ele sunt transferabile fără restricții și vor fi înscrise în registrul KDD.

În urma recapitalizării, capitalul social al băncii îndeplinește din nou cerințele Băncii Sloveniei privind gradul de adecvare a capitalului.

În temeiul articolului 253 paragraful al treilea din ZBan-1, măsurile extraordinare sunt considerate măsuri de reorganizare, astfel cum sunt prevăzute în Directiva 2001/24/CE.

În temeiul articolului 350a din ZBan-1, acționarii, creditorii și alte persoane ale căror drepturi sunt afectate de decizia Băncii Sloveniei privind o măsură extraordinară pot solicita ca Banca Sloveniei să le ramburseze prejudiciul, cu condiția să facă dovada faptului că prejudiciul suferit ca urmare a efectelor unei măsuri extraordinare este superior prejudiciului care ar fi apărut în cazul în care nu ar fi fost impusă măsura extraordinară. O acțiune în justiție poate fi introdusă împotriva Băncii Sloveniei pe lângă instanța competentă din Ljubljana (de exemplu, instanța locală sau judecătoria din Ljubljana).

Banca poate introduce un recurs împotriva deciziei privind măsurile extraordinare la Tribunalul administrativ al Republicii Slovenia în termen de 15 zile de la notificarea deciziei tuturor membrilor consiliului de administrație. Acționarii băncii ale căror acțiuni reprezintă în total cel puțin o zecime din capitalul social al băncii pot, în scopul exercitării dreptului la protecție judiciară împotriva deciziei Băncii Sloveniei privind lichidarea băncii sau măsura extraordinară, să solicite consiliului de administrație al băncii sau administrației speciale, în cazul în care a fost desemnată o astfel de administrație, să convoace o adunare generală a acționarilor băncii, cu propunerea de a revoca din funcție persoanele autorizate să reprezinte banca în temeiul articolului 347 paragraful al doilea din ZBan-1 și de a numi alte persoane care să reprezinte banca în procedurile de protecție judiciară împotriva deciziei Băncii Sloveniei.

Ljubljana, 20 decembrie 2013.

Boštjan JAZBEC

Guvernator


PROCEDURI REFERITOARE LA PUNEREA ÎN APLICARE A POLITICII ÎN DOMENIUL CONCURENȚEI

Comisia Europeană

8.2.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 38/27


Notificare prealabilă a unei concentrări

(Cazul COMP/M.7168 – Lukoil/ISAB/ISAB Energy/ISAB Energy Services)

Caz care poate face obiectul procedurii simplificate

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2014/C 38/10)

1.

La data de 30 ianuarie 2014, Comisia a primit, în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1), o notificare a unei concentrări propuse prin care întreprinderea ISAB S.r.l. (Republica Italiană), controlată de întreprinderea Lukoil (Federația Rusă) dobândește, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind concentrările economice, controlul integral asupra întreprinderilor ISAB Energy S.r.l. (Republica Italiană) și ISAB Energy Services S.r.l. (Republica Italiană), prin achiziționare de active.

2.

Activitățile economice ale întreprinderilor respective sunt:

în cazul întreprinderii Lukoil: explorarea și producția de petrol și de gaz, producția și vânzarea de produse petroliere și comercializarea acestor produse;

în cazul întreprinderii ISAB S.r.l.: deține în proprietate rafinăria ISAB, un complex petrochimic situat în Priolo Gargallo, Sicilia;

în cazul întreprinderii ISAB Energy S.r.l.: deține în proprietate și exploatează centrala energetică bazată pe ciclu combinat cu gazeificare integrată din Sicilia;

în cazul întreprinderii ISAB Energy Services S.r.l.: furnizarea de servicii de exploatare și întreținere în ceea ce privește utilitățile, centralele de energie electrică și cu aburi, precum și rafinăriile.

3.

În urma unei examinări prealabile, Comisia constată că tranzacția notificată ar putea intra sub incidența Regulamentului (CE) privind concentrările economice. Cu toate acestea, nu se ia o decizie finală în această privință. În conformitate cu Comunicarea Comisiei privind o procedură simplificată de tratare a anumitor concentrări în temeiul Regulamentului (CE) privind concentrările economice (2), trebuie precizat că acest caz poate fi tratat conform procedurii prevăzute în Comunicare.

4.

Comisia invită părțile terțe interesate să îi prezinte eventualele observații cu privire la operațiunea propusă.

Observațiile trebuie primite de către Comisie în termen de cel mult 10 zile de la data publicării prezentei. Observațiile pot fi trimise Comisiei prin fax (+32 22964301), prin e-mail la adresa COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu sau prin poștă, cu numărul de referință COMP/M.7168 – Lukoil/ISAB/ISAB Energy/ISAB Energy Services, la următoarea adresă:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1 [„Regulamentul (CE) privind concentrările economice”].

(2)  JO C 366, 14.12.2013, p. 5 („Comunicarea privind o procedură simplificată”).