ISSN 1977-1029

doi:10.3000/19771029.C_2014.031.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 31

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 57
1 februarie 2014


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

2014/C 031/01

Ultima publicație a Curții de Justiție a Uniunii Europene în Jurnalul Oficial al Uniunii EuropeneJO C 24, 25.1.2014

1

 

V   Anunțuri

 

PROCEDURI JURISDICȚIONALE

 

Curtea de Justiție

2014/C 031/02

Cauza C-566/13: Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal do Trabalho de Lisboa (Portugalia) la 5 noiembrie 2013 — Jorge Ítalo Assis dos Santos/Banco de Portugal

2

2014/C 031/03

Cauza C-577/13: Cerere de decizie preliminară introdusă de High Court of Justice (Chancery Division), Patents Court (Regatul Unit) la 14 noiembrie 2013 — Actavis Group PTC EHF, Actavis UK Ltd/Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

2

2014/C 031/04

Cauza C-580/13: Cerere de decizie preliminară introdusă de Bundesgerichtshof (Germania) la 18 noiembrie 2013 — Coty Germany GmbH/Stadtsparkasse Magdeburg

4

2014/C 031/05

Cauza C-584/13: Cerere de decizie preliminară introdusă de Cour de cassation (Franța) la 19 noiembrie 2013 — Directeur général des finances publiques, Mapfre warranty SpA/Mapfre asistencia compania internacional de seguros y reaseguros, Directeur général des finances publiques

4

2014/C 031/06

Cauza C-602/13: Cerere de decizie preliminară introdusă de Juzgado de Primera Instancia no 2 de Santander (Spania) la 25 noiembrie 2013 — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A./Fernando Quintano Ujeta și María Isabel Sánchez García

4

2014/C 031/07

Cauza C-610/13 P: Recurs introdus la 26 noiembrie 2013 de Regatul Țărilor de Jos împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a opta) din 16 septembrie 2013 în cauza T-343/11, Țările de Jos/Comisia

5

2014/C 031/08

Cauza C-623/13: Cerere de decizie preliminară introdusă de Conseil d'État (Franța) la 28 noiembrie 2013 — Ministre de l'Économie et des Finances/Gérard de Ruyter

6

2014/C 031/09

Cauza C-632/13: Cerere de decizie preliminară introdusă de Högsta förvaltningsdomstolen (Suedia) la 3 decembrie 2013 — Skatteverket/Hilkka Hirvonen

6

2014/C 031/10

Cauza C-641/13: Recurs introdus la 4 decembrie 2013 de Regatul Spaniei împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera întâi) din 16 septembrie 2013 în cauza T-2/07, Spania/Comisia

6

2014/C 031/11

Cauza C-663/13: Acțiune introdusă la 13 decembrie 2013 — Comisia Europeană/Republica Austria

7

 

Tribunalul

2014/C 031/12

Cauza T-116/11: Hotărârea Tribunalului din 11 decembrie 2013 — EMA/Comisia [Clauză compromisorie — Al șaselea program-cadru pentru acțiuni de cercetare, de dezvoltare tehnologică și de demonstrare care contribuie la realizarea Spațiului European de Cercetare și la inovare (2002-2006) — Contractele Dicoems și Cocoon — Neconformitatea cu stipulațiile contractuale a unei părți dintre cheltuielile declarate — Rezilierea contractelor — Rambursarea unei părți dintre sumele plătite — Daune interese — Cerere reconvențională — Răspundere extracontractuală — Îmbogățire fără justă cauză — Acțiune în anulare — Act care nu este supus căilor de atac — Act care se înscrie într-un cadru pur contractual de care nu poate fi disociat — Notă de debit — Inadmisibilitate]

8

2014/C 031/13

Cauza T-467/11: Hotărârea Tribunalului din 10 decembrie 2013 — Colgate-Palmolive/OAPI — dm-drogerie markt (360o SONIC ENERGY) [Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale 360° SONIC ENERGY — Marcă internațională verbală anterioară SONIC POWER — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009]

8

2014/C 031/14

Cauza T-591/11: Hotărârea Tribunalului din 11 decembrie 2013 — Przedsiębiorstwo Handlowe Medox Lepiarz Lepiarz/OAPI — Henkel (SUPER GLUE) [Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare figurative SUPER GLUE — Marca Benelux verbală anterioară SUPERGLUE — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Caracterul distinctiv al mărcii anterioare — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009]

9

2014/C 031/15

Cauza T-79/12: Hotărârea Tribunalului din 11 decembrie 2013 — Cisco Systems și Messagenet/Comisia (Concurență — Concentrări — Piețe europene ale comunicațiilor prin internet — Decizie de declarare a concentrării ca fiind compatibilă cu piața internă — Erori vădite de apreciere — Obligația de motivare)

9

2014/C 031/16

Cauza T-123/12: Hotărârea Tribunalului din 11 decembrie 2013 — Smartbook/OAPI (SMARTBOOK) [Marcă comunitară — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale SMARTBOOK — Motiv absolut de refuz — Lipsa caracterului distinctiv — Articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009]

10

2014/C 031/17

Cauza T-487/12: Hotărârea Tribunalului din 11 decembrie 2013 — Eckes-Granini/OAPI — Panini (PANINI) [Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare figurative PANINI — Mărci națională și comunitară verbale anterioare GRANINI — Motiv relativ de refuz — Lipsa unui risc de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009]

10

2014/C 031/18

Cauza T-540/13: Acțiune introdusă la 1 octombrie 2013 — Société européenne des chaux et liants/ECHA

10

2014/C 031/19

Cauza T-566/13: Acțiune introdusă la 25 octombrie 2013 — Hostel Tourist World/OAPI — WRI Nominees (HostelTouristWorld.com)

11

2014/C 031/20

Cauza T-575/13: Acțiune introdusă la 30 octombrie 2013 — Lesaffre et Compagnie/OAPI — Louis Baking Company (BAKING CENTER BY TECHNOLINE)

11

2014/C 031/21

Cauza T-591/13: Acțiune introdusă la 8 noiembrie 2013 — Groupe Canal + și Canal + France/OAPI — Euronews (News+)

12

2014/C 031/22

Cauza T-593/13: Acțiune introdusă la 14 noiembrie 2013 — Siemag Tecberg Group/OAPI (Winder Controls)

12

2014/C 031/23

Cauza T-600/13: Acțiune introdusă la 15 noiembrie 2013 — Bimbo/OAPI (FIBRA PROTEÍNAS NUTRIENTES)

13

2014/C 031/24

Cauza T-614/13: Acțiune introdusă la 26 noiembrie 2013 — Romonta/Comisia

13

2014/C 031/25

Cauza T-621/13: Acțiune introdusă la 22 noiembrie 2013 — Pell Amar Cosmetics/OAPI — Alva Management (Pell amar dr. Ionescu — Calinesti)

14

2014/C 031/26

Cauza T-629/13: Acțiune introdusă la 28 noiembrie 2013 — Molda/Comisia

15

2014/C 031/27

Cauza T-630/13: Acțiune introdusă la 28 noiembrie 2013 — DK Recycling und Roheisen/Comisia

15

2014/C 031/28

Cauza T-631/13: Acțiune introdusă la 29 noiembrie 2013 — Raffinerie Heide/Comisia

16

2014/C 031/29

Cauza T-634/13: Acțiune introdusă la 29 noiembrie 2013 — Arctic Paper Mochenwangen/Comisia

17

2014/C 031/30

Cauza T-641/13: Acțiune introdusă la 3 decembrie 2013 — Gemeente Bergen op Zoom/Comisia

18

 

Tribunalul Funcției Publice

2014/C 031/31

Cauza F-117/11: Hotărârea Tribunalului Funcției Publice din 11 decembrie 2013 — Teughels/Comisia (Funcție publică — Funcționari — Pensii — Transferul drepturilor de pensie dobândite într-un sistem național de pensii — Regulament de adaptare a ratei de contribuție la regimul de pensii al Uniunii — Adaptarea valorilor actuariale — Necesitatea adoptării unor dispoziții generale de aplicare — Aplicarea în timp a noilor dispoziții generale de aplicare)

19

2014/C 031/32

Cauza F-130/11: Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 11 decembrie 2013 — Verile și Gjergji/Comisia (Funcție publică — Funcționari — Pensii — Transferul drepturilor de pensie dobândite într-un sistem național de pensii — Regulament de adaptare a ratei de contribuție la regimul de pensii al Uniunii — Adaptarea valorilor actuariale — Necesitatea adoptării unor dispoziții generale de aplicare — Aplicarea în timp a noilor dispoziții generale de aplicare — Retragerea unei propuneri privind sporul de ani de plată a contribuțiilor — Legalitate — Condiții)

19

2014/C 031/33

Cauza F-125/12: Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 11 decembrie 2013 — Sesma Merino/OAPI (Funcție publică — Funcționari — Raport de evaluare — Obiective 2011/2012 — Act care nu cauzează prejudicii — Acțiune inadmisibilă)

20

2014/C 031/34

Cauza F-142/12: Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 11 decembrie 2013 — A/Comisia (Funcție publică — Securitate socială — Accident sau boală profesională — Articolul 73 din statut — Invaliditate permanentă parțială — Cerere de despăgubiri)

20

2014/C 031/35

Cauza F-58/12: Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 12 decembrie 2013 — Marcuccio/Comisia (Funcție publică — Decizie de pensionare din motive de invaliditate — Anulare de către Tribunal pentru lipsă de motivare — Cerere de executare a hotărârii — Cerere de reintegrare — Anularea hotărârii Tribunalului — Lipsa interesului de a exercita acțiunea — Articolul 266 TUE — Răspundere extracontractuală a instituției — Acțiune în parte vădit inadmisibilă și în parte vădit nefondată)

20

2014/C 031/36

Cauzele conexate F-137/12, F-138/12, F-139/12 și F-141/12: Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 13 decembrie 2013 — Van Oost, Ibarra de Diego, Theodoridis și Hotz/Comisia (Funcție publică — Funcționari — Promovare — Procedură de certificare 2010-2011 — Excludere din lista funcționarilor certificați — Soluționare amiabilă la inițiativa Tribunalului — Termen de depunere a reclamației — Reclamație depusă după împlinirea termenului — Noțiunea de eroare scuzabilă — Diligență cerută din partea unui funcționar mediu informat — Informații obținute prin telefon — Probă — Inadmisibilitate)

21

2014/C 031/37

Cauza F-2/13: Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 13 decembrie 2013 — Marcuccio/Comisia [Funcție publică — Termen de introducere a acțiunii — Limba în care se respinge reclamația — Articolul 34 alineatele (1) și (6) din Regulamentul de procedură — Copie a unei cereri semnate transmise prin fax în termenul de introducere a acțiunii — Lipsa identității între această copie și originalul semnat transmis ulterior — Tardivitatea acțiunii — Inadmisibilitate vădită]

21

2014/C 031/38

Cauza F-79/13: Acțiune introdusă la 12 noiembrie 2013 — ZZ/OEDT

22

2014/C 031/39

Cauza F-111/13: Acțiune introdusă la 20 noiembrie 2013 — ZZ/Comisia

22

2014/C 031/40

Cauza F-115/13: Acțiune introdusă la 29 noiembrie 2013 — ZZ/Agenția Europeană de Mediu (AEM)

22

2014/C 031/41

Cauza F-117/13: Acțiune introdusă la 30 noiembrie 2013 — ZZ/Frontex

23

RO

 


IV Informări

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

1.2.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 31/1


2014/C 31/01

Ultima publicație a Curții de Justiție a Uniunii Europene în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

JO C 24, 25.1.2014

Publicații anterioare

JO C 15, 18.1.2014

JO C 9, 11.1.2014

JO C 377, 21.12.2013

JO C 367, 14.12.2013

JO C 359, 7.12.2013

JO C 352, 30.11.2013

Aceste texte sunt disponibile pe:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Anunțuri

PROCEDURI JURISDICȚIONALE

Curtea de Justiție

1.2.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 31/2


Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal do Trabalho de Lisboa (Portugalia) la 5 noiembrie 2013 — Jorge Ítalo Assis dos Santos/Banco de Portugal

(Cauza C-566/13)

2014/C 31/02

Limba de procedură: portugheza

Instanța de trimitere

Tribunal do Trabalho de Lisboa

Părțile din procedura principală

Reclamant: Jorge Ítalo Assis dos Santos

Pârâtă: Banco de Portugal

Întrebările preliminare

1.

Articolul 130 TFUE trebuie interpretat în sensul că o dispoziție de drept național care impune băncii [centrale] a statului membru respectiv obligația de a suspenda plata primelor pentru lunile a 13-a și a 14-a lucrătorilor pensionați ai băncii menționate este contrară dispozițiilor articolului 130 TFUE, în măsura în care implică o ingerință a guvernului (cu alte cuvinte, a administrației centrale) în competențele băncii [centrale] în ceea ce privește politica sa în materie de resurse umane, cu încălcarea principiului autonomiei și independenței băncilor centrale?

2.

Articolul 123 TFUE trebuie interpretat în sensul că o dispoziție de drept național care impune acordarea către un organ al administrației indirecte a statului — care se află sub controlul și tutela Ministerului finanțelor și ale cărui venituri și cheltuieli sunt înscrise în bugetul general al statului — a sumelor aferente primelor a căror plată a fost suspendată, este contrară dispozițiilor articolului 123TFUE, în măsura în care încalcă principiul interdicției finanțării statelor de către băncile centrale?

3.

Împrejurarea că suspendarea plății primelor pentru lunile a 13-a și a 14-a se aplică numai lucrătorilor pensionați, iar nu și lucrătorilor în activitate încalcă principiul egalității de tratament, în sensul interzicerii discriminării, prevăzut la articolele 20 și 21 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (1)?


(1)  JO 2000, C 364, p.1.


1.2.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 31/2


Cerere de decizie preliminară introdusă de High Court of Justice (Chancery Division), Patents Court (Regatul Unit) la 14 noiembrie 2013 — Actavis Group PTC EHF, Actavis UK Ltd/Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

(Cauza C-577/13)

2014/C 31/03

Limba de procedură: engleza

Instanța de trimitere

High Court of Justice (Chancery Division), Patents Court

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Actavis Group PTC EHF, Actavis UK Ltd

Pârâtă: Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Întrebările preliminare

1.

(a)

În cazul în care un brevet nu conține, în momentul eliberării, o revendicare care menționează în mod explicit două principii active în compoziție, însă poate fi modificat pentru a include o astfel de revendicare, brevetul poate fi invocat, indiferent dacă această modificare are sau nu are loc, drept „brevet de bază în vigoare” pentru un produs care conține această compoziție de principii active în conformitate cu articolul 3 litera (a) din Regulamentul nr. 469/2009/CE (1) (denumit în continuare „regulamentul”)?

(b)

Un brevet care a fost modificat ulterior eliberării sale și (i) anterior și/sau (ii) ulterior eliberării CSP poate fi invocat drept „brevet de bază în vigoare” în scopul îndeplinirii condițiilor prevăzute la articolul 3 litera (a) din regulament?

(c)

În cazul în care un solicitant solicită CSP pentru un produs care are în compoziție principiile active A și B în împrejurările în care,

(i)

ulterior datei cererii de eliberare a CSP, însă anterior acordării acestuia, brevetul de bază în vigoare, fiind un brevet european (Regatul Unit, denumit în continuare „brevetul”), este modificat astfel încât să conțină o revendicare care menționează în mod explicit A și B

și,

(ii)

în conformitate cu dreptul național, se consideră că modificarea produce întotdeauna efecte de la data eliberării brevetului;

solicitantul CSP are dreptul să invoce brevetul în forma sa modificată în scopul îndeplinirii condiției prevăzute la articolul 3 litera (a)?

2.

Pentru a se stabili dacă la data solicitării CSP pentru un produs care are în compoziție combinația de principii active A și B sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 3, în cazul în care (i) brevetul de bază în vigoare cuprinde o revendicare privind un produs care conține principiul activ A și o altă revendicare privind un produs care conține combinația de principii active A și B și (ii) există deja un CSP pentru un produs care conține principiul activ A (denumit în continuare «produsul X»), este necesar să se stabilească dacă combinația de principii active A și B reprezintă o invenție distinctă față de principiul activ A singur?

3.

În cazul în care brevetul de bază «protejează» în conformitate cu articolul 3 litera (a):

(a)

un produs care conține principiul activ A («produsul X») și

(b)

un produs care conține o combinație constituită din principiul activ A și din principiul activ B (denumit în continuare „produsul Y”)

și în cazul în care

(c)

produsul X, în calitate de medicament, a obținut o autorizație de introducere pe piață;

(d)

pentru produsul X a fost eliberat un CSP și

(e)

produsul Y, în calitate de medicament, a obținut ulterior o autorizație separată de introducere pe piață,

regulamentul, în special articolul 3 literele (c) și (d) și/sau articolul 13 alineatul (1), se opune ca titularul brevetului să obțină un CSP în legătură cu produsul Y? În subsidiar, în cazul în care în legătură cu produsul Y poate fi eliberat un CSP, durata acestuia trebuie să fie evaluată în funcție de acordarea autorizației pentru produsul X sau a autorizației pentru produsul Y?

4.

În cazul în care răspunsul la prima întrebare litera (a) este negativ, răspunsul la prima întrebare litera (b) punctul (i) este afirmativ și răspunsul la prima întrebare litera (b) punctul (ii) este negativ, atunci, în împrejurările în care:

(i)

în conformitate cu articolul 7 alineatul (1) [din] regulament, cererea de CSP pentru un produs este depusă în termen de șase luni de la data la care produsul respectiv, în calitate de medicament, a obținut o autorizație validă de introducere pe piață în conformitate cu Directiva 2001/83/CE (2) sau cu Directiva 2001/82/CE (3);

(ii)

în urma depunerii cererii de CSP, serviciul competent de proprietate industrială ridică o eventuală obiecțiune cu privire la acordarea CSP în conformitate cu articolul 3 litera (a) din regulament;

(iii)

în urma eventualei obiecțiuni menționate anterior a serviciului competent de proprietate industrială și pentru a se conforma acesteia, se formulează și se admite o cerere de modificare a brevetului de bază în vigoare invocat de către solicitantul de CSP;

(iv)

după modificarea brevetului de bază în vigoare, brevetul modificat menționat este în conformitate cu articolul 3 litera (a),

Regulamentul CSP se opune ca serviciul competent de proprietate industrială să aplice dispozițiile procedurale naționale pentru a aproba (a) suspendarea procedurii de soluționare a cererii de CSP pentru a permite solicitantului CSP să solicite modificarea brevetului de bază și (b) reluarea procedurii de soluționare a cererii menționate la o dată ulterioară, după aprobarea modificării, această reluare producându-se

după șase luni de la data la care produsul respectiv, în calitate de medicament, a obținut o autorizație validă de introducere pe piață, însă

în termen de șase luni de la data la care a fost admisă cererea de modificare a brevetului de bază?


(1)  Regulamentul (CE) nr. 469/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 mai 2009 privind certificatul suplimentar de protecție pentru medicamente (JO L 152, p. 1).

(2)  Directiva 2001/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman (JO L 311, p. 67, Ediție specială, 13/vol. 33, p. 3).

(3)  Directiva 2001/82/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod comunitar cu privire la produsele medicamentoase veterinare (JO L 311, p. 1, Ediție specială, 13/vol. 31, p. 200)


1.2.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 31/4


Cerere de decizie preliminară introdusă de Bundesgerichtshof (Germania) la 18 noiembrie 2013 — Coty Germany GmbH/Stadtsparkasse Magdeburg

(Cauza C-580/13)

2014/C 31/04

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Bundesgerichtshof

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Coty Germany GmbH

Pârâtă: Stadtsparkasse Magdeburg

Întrebarea preliminară

Articolul 8 alineatul (3) litera (e) din Directiva 2004/48/CE (1) trebuie interpretat în sensul că această dispoziție se opune unei reglementări naționale care într-un caz precum cel din procedura principală permite unei instituții bancare să invoce secretul bancar pentru refuzul de a furniza în temeiul articolului 8 alineatul (1) litera (c) din această directivă informații cu privire la numele și la adresa unui titular de cont?


(1)  Directiva 2004/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală (JO L 157, p. 45, Ediție specială, 17/vol.02, p. 56)


1.2.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 31/4


Cerere de decizie preliminară introdusă de Cour de cassation (Franța) la 19 noiembrie 2013 — Directeur général des finances publiques, Mapfre warranty SpA/Mapfre asistencia compania internacional de seguros y reaseguros, Directeur général des finances publiques

(Cauza C-584/13)

2014/C 31/05

Limba de procedură: franceza

Instanța de trimitere

Cour de cassation

Părțile din procedura principală

Reclamanți: Directeur général des finances publiques, Mapfre warranty SpA

Pârâți: Mapfre asistencia compania internacional de seguros y reaseguros, Directeur général des finances publiques

Întrebarea preliminară

Articolul 2 și articolul 13 secțiunea B litera (a) din A șasea directivă a Consiliului din 17 mai 1977 (77/388 CEE) (1) trebuie interpretate în sensul că prestația care constă în garanția pentru defecțiunea mecanică a anumitor piese ale vehiculului de ocazie, acordată de un operator economic independent de persoana care revinde vehicule de ocazie în schimbul plății unei sume forfetare intră în categoria operațiunilor de asigurare scutite de taxa pe valoarea adăugată sau, dimpotrivă, intră în categoria prestațiilor de servicii?


(1)  A șasea directivă privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la impozitele pe cifra de afaceri — sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată: baza unitară de evaluare (JO L 145, p. 1).


1.2.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 31/4


Cerere de decizie preliminară introdusă de Juzgado de Primera Instancia no 2 de Santander (Spania) la 25 noiembrie 2013 — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A./Fernando Quintano Ujeta și María Isabel Sánchez García

(Cauza C-602/13)

2014/C 31/06

Limba de procedură: spaniola

Instanța de trimitere

Juzgado de Primera Instancia no 2 de Santander

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

Pârâți: Fernando Quintano Ujeta și María Isabel Sánchez García

Întrebările preliminare

1.

Dacă în conformitate cu Directiva 93/13/CEE (1) a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii, și în particular cu articolul 6 alineatul (1) și cu articolul 7 alineatul (1) din aceasta, pentru a garanta protecția consumatorilor și a utilizatorilor conform principiilor echivalenței și efectivității, o instanță națională, atunci când constată existența unei clauze contractuale abuzive privind dobânda de întârziere, trebuie să deducă drept consecință nevaliditatea oricărei rate a dobânzii de întârziere, inclusiv cea care poate rezulta din aplicarea supletivă a unei norme naționale precum articolul 1 108 din Codul civil, a doua dispoziție tranzitorie din Legea 1/2013, coroborată cu articolul 114 din Legea privind contractul de ipotecă, sau articolul 4 din RDL 6/2012 și fără să se considere obligată de recalcularea pe care poate să o fi realizat vânzătorul sau furnizorul conform celei de a doua dispoziții tranzitorii din Legea 1/13.

2.

Dacă a doua dispoziție tranzitorie din Legea 1/2013 trebuie să fie interpretată în sensul că nu poate constitui un obstacol în calea protecției intereselor consumatorului.

3.

Dacă în conformitate cu Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii, și în particular cu articolul 6 alineatul (1) și cu articolul 7 alineatul (1), pentru a garanta protecția consumatorilor și a utilizatorilor în conformitate cu principiile echivalenței și efectivității, o instanță națională, atunci când constată existența unei clauze contractuale abuzive privind exigibilitatea anticipată, trebuie să o considere ca nefiind inclusă și să deducă consecințele inerente, inclusiv în cazul în care vânzătorul sau furnizorul a așteptat perioada minimă prevăzută de norma națională.


(1)  JO L 95, p. 29, Ediție specială, 15/vol. 2, p. 273.


1.2.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 31/5


Recurs introdus la 26 noiembrie 2013 de Regatul Țărilor de Jos împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a opta) din 16 septembrie 2013 în cauza T-343/11, Țările de Jos/Comisia

(Cauza C-610/13 P)

2014/C 31/07

Limba de procedură: olandeza

Părțile

Recurent: Regatul Țărilor de Jos (reprezentanți: M.K. Bulterman, M.A.M. de Ree, agenți)

Cealaltă parte din procedură: Comisia Europeană

Concluziile recurentului

anularea Hotărârii Tribunalului Uniunii Europene din 16 septembrie 2013 în cauza T-343/11;

în măsura în care cauza este în stare de judecată, soluționarea acesteia prin anularea Deciziei 2011/244/UE (1);

în măsura în care cauza nu este în stare de judecată, trimiterea acesteia Tribunal pentru ca acesta să se pronunțe asupra fondului;

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată, inclusiv cele aferente procedurii în fața Tribunalului.

Motivele și principalele argumente

Primul motiv : interpretarea eronată a articolului 8 din Regulamentul nr. 1433/2003 (2), coroborat cu anexa I punctele 8 și 9 și anexa II punctul 1 din regulamentul menționat, întrucât cheltuielile de tipărire a ambalajelor au fost considerate cheltuieli de ambalare și prin urmare au fost considerate inadmisibile.

Al doilea motiv : interpretarea eronată a articolului 8 din Regulamentul nr. 1433/2003 coroborat cu punctele 8 și 9 din anexa I la regulamentul menționat, întrucât este utilizat un criteriu eronat pentru condițiile aplicabile descrierii acțiunilor promoționale într-un program operațional.

Al treilea motiv : aplicarea eronată a articolului 7 din Regulamentul nr. 1258/1999 (3) și a articolului 31 din Regulamentul nr. 1290/2005 (4), întrucât o facilitare a sarcinii probei este acordată Comisiei.

Al patrulea motiv : interpretarea eronată a articolului 6 din Regulamentul nr. 1432/2003 (5) coroborat cu articolul 11 din Regulamentul nr. 2200/96 (6), întrucât s-a hotărât că organizația de producători nu putea viza tranzacții comerciale realizate de personalul detașat.

Al cincilea motiv : interpretarea eronată a articolului 21 din Regulamentul nr. 1432/2003, întrucât s-a hotărât că era necesar să se procedeze la retragerea recunoașterii acordate organizației de producători.

Al șaselea motiv : aplicarea eronată a articolului 7 alineatul (4) din Regulamentul nr. 1258/1999, a articolului 31 din Regulamentul nr. 1290/2005 și a principiului proporționalității, coroborate cu articolul 21 din Regulamentul nr. 1432/2003, întrucât ansamblul cheltuielilor efectuate de organizația de producători FresQ este exclus de la finanțare.


(1)  Decizia de punere în aplicare 2011/244/UE a Comisiei din 15 aprilie 2011 de excludere de la finanțarea de către Uniunea Europeană a anumitor cheltuieli efectuate de statele membre în cadrul Fondului european de orientare și garantare agricolă (FEOGA), secțiunea Garantare, în cadrul Fondului european de garantare agricolă (FEGA) și în cadrul Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) (JO L 102, p. 33).

(2)  Regulamentul (CE) al Comisiei din 11 august 2003 privind normele de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2200/96 al Consiliului în ceea ce privește fondurile operaționale, programele operaționale și asistența financiară (JO L 203, p. 25, Ediție specială, 03/vol. 48, p. 200).

(3)  Regulamentul (CE) al Consiliului din 17 mai 1999 privind finanțarea politicii agricole comune (JO L 160, p. 103).

(4)  Regulamentul (CE) al Consiliului din 21 iunie 2005 privind finanțarea politicii agricole comune (JO L 209, p. 1, Ediție specială, 14/vol. 1, p. 193).

(5)  Regulamentul (CE) al Comisiei din 11 august 2003 privind normele de aplicare a dispozițiilor Regulamentului (CE) nr. 2200/96 al Consiliului în ceea ce privește autorizarea organizațiilor de producători și autorizarea prealabilă a grupărilor de producători (JO L 203, p. 18, Ediție specială, 03/vol. 48, p. 193).

(6)  Regulamentul (CE) al Consiliului din 28 octombrie 1996 privind organizarea comună a pieței în sectorul fructelor și legumelor (JO L 297, p. 1, Ediție specială, 03/vol. 20, p. 29).


1.2.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 31/6


Cerere de decizie preliminară introdusă de Conseil d'État (Franța) la 28 noiembrie 2013 — Ministre de l'Économie et des Finances/Gérard de Ruyter

(Cauza C-623/13)

2014/C 31/08

Limba de procedură: franceza

Instanța de trimitere

Conseil d'État

Părțile din procedura principală

Reclamant: Ministre de l'Économie et des Finances

Pârât: Gérard de Ruyter

Întrebarea preliminară

Contribuțiile fiscale asupra veniturilor din proprietăți precum contribuția socială asupra veniturilor in proprietăți, contribuția pentru rambursarea datoriei sociale aferentă acelorași venituri, contribuția socială obligatorie de 2 % și contribuția suplimentară la această contribuție obligatorie au, pentru simplul fapt că participă la finanțarea sistemelor franceze obligatorii de securitate socială, o legătură directă și relevantă cu anumite ramuri ale securității sociale enumerate la articolul 4 din Regulamentul [(CEE) nr. 1408/71 al Consiliului] din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariați, cu lucrătorii care desfășoară activități independente și cu membrii familiilor acestora care se deplasează în interiorul Comunității (1) și intră astfel în domeniul de aplicare al acestui regulament?


(1)  JO L 149, p. 2, Ediție specială, 05/vol. 1, p. 26.


1.2.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 31/6


Cerere de decizie preliminară introdusă de Högsta förvaltningsdomstolen (Suedia) la 3 decembrie 2013 — Skatteverket/Hilkka Hirvonen

(Cauza C-632/13)

2014/C 31/09

Limba de procedură: suedeza

Instanța de trimitere

Högsta förvaltningsdomstolen

Părțile din procedura principală

Recurent: Skatteverket

Intimată: Hilkka Hirvonen

Întrebarea preliminară

Articolul 45 TFUE trebuie interpretat în sensul că se opune faptului ca legislația unui stat membru să prevadă că o persoană cu reședința în alt stat membru — care dobândește totalitatea sau cvasitotalitatea veniturilor sale în primul stat membru — are dreptul de a alege între două regimuri de impozitare complet diferite, și anume fie să fie impozitată la sursă cu o cotă de impozit mai redusă, dar fără să beneficieze de dreptul la facilitățile fiscale pe care îl presupune aplicarea sistemului comun de impozit pe venit, fie să fie impozitată în cadrul sistemului comun menționat și să poată beneficia astfel de facilitățile fiscale în discuție?


1.2.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 31/6


Recurs introdus la 4 decembrie 2013 de Regatul Spaniei împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera întâi) din 16 septembrie 2013 în cauza T-2/07, Spania/Comisia

(Cauza C-641/13)

2014/C 31/10

Limba de procedură: spaniola

Părțile

Recurent: Regatul Spaniei (reprezentant: A. Rubio González, agent)

Cealaltă parte din procedură: Comisia Europeană

Concluziile recurentului

Admiterea prezentului recurs și anularea în parte a Hotărârii pronunțate de Tribunal la 16 septembrie 2013 în cauza T-2/07, Spania/Comisia;

anularea în parte, în modul indicat, a Deciziei C(2006) 5102 a Comisiei din 20 octombrie 2006 prin care se reduce asistența acordată din Fondul de coeziune pentru grupul de proiecte cu referința 2001.ES.16.C.PE.050 și care se referă la asanarea bazinului hidrografic al râului Jucar (Spania), în măsura în care a considerat că luarea în considerare a experienței drept criteriu de atribuire constituie o neregularitate;

obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Faptul că s-a considerat că experiența este un criteriu de atribuire contrar articolului 30 din Directiva 93/37 (1) constituie o eroare de drept. Reglementarea menționată nu interzice utilizarea unor criterii legate de experiența contractantului la momentul atribuirii unui contract. Dimpotrivă, experiența ofertantului poate fi luată în considerare, cu condiția să fie un criteriu care nu vizează aprecierea îndeplinirii cerințelor de către ofertant, este distinct de cerința referitoare la solvență și este destinat evaluării ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic întrucât prezintă o legătură cu obiectul contractului și cu calitatea executării sale.


(1)  Directiva 93/37/CEE al Consiliului din 14 iunie 1993 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări (JO L 199, p. 54).


1.2.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 31/7


Acțiune introdusă la 13 decembrie 2013 — Comisia Europeană/Republica Austria

(Cauza C-663/13)

2014/C 31/11

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanți: P. Hetsch, K. Herrmann, T. Maxian Rusche, agenți)

Pârâtă: Republica Austria

Concluziile reclamantei

Reclamanta solicită Curții:

constatarea faptului că, prin neadoptarea actelor cu putere de lege și actelor administrative necesare pentru a se conforma articolului 2 literele (a), (b), (d), (f), (g), (h) și (n), articolului 3 alineatul (4) literele (a) și (b), articolului 5, articolului 13 alineatul (1) litera (e) și alineatul (6) al doilea și al treilea paragraf, articolului 14 alineatele (2), (3), (4) și (5), articolului 16 alineatul (1) a doua teză, alineatul (3) primul paragraf, alineatul (4) a doua teză, alineatele (6), (7) și (8), articolului 17 alineatul (1) litera (c), în ceea ce privește biocarburanții, alineatul (2), în ceea ce privește biolichidele, alineatul (3) litera (b) punctul (i), în ceea ce privește alte state membre și țări terțe, alineatul (3) litera (a), litera (b) punctul (ii), litera (c), alineatul (4) literele (a)-(c) și alineatul (8), articolului 18 alineatul (1), în ceea ce privește biolichidele, articolului 19 alineatele (1) și (3) în ceea ce privește biolichidele, anexei II, anexei III, anexei IV și anexei V din Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, de modificare și ulterior de abrogare a Directivelor 2001/77/CE și 2003/30/CE (1), pe tot teritoriul federal sau în anumite părți ale acestuia, sau prin necomunicarea acestor acte Comisiei, Republica Austria nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 27 alineatul (1) din această directivă;

obligarea Republicii Austria, în temeiul articolului 260 alineatul (3) TFUE, la plata unei penalități cu titlu cominatoriu pentru încălcarea obligației de a comunica măsurile de transpunere a directivei, egală cu 40 512 euro pe zi, plătibilă în contul de resurse proprii al Uniunii Europene, începând de la data pronunțării hotărârii Curții prin care a fost constatată o încălcare a obligațiilor;

obligarea Republicii Austria la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Termenul pentru transpunerea directivei a expirat la 5 decembrie 2010.


(1)  JO L 140, p. 16.


Tribunalul

1.2.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 31/8


Hotărârea Tribunalului din 11 decembrie 2013 — EMA/Comisia

(Cauza T-116/11) (1)

(Clauză compromisorie - Al șaselea program-cadru pentru acțiuni de cercetare, de dezvoltare tehnologică și de demonstrare care contribuie la realizarea Spațiului European de Cercetare și la inovare (2002-2006) - Contractele Dicoems și Cocoon - Neconformitatea cu stipulațiile contractuale a unei părți dintre cheltuielile declarate - Rezilierea contractelor - Rambursarea unei părți dintre sumele plătite - Daune interese - Cerere reconvențională - Răspundere extracontractuală - Îmbogățire fără justă cauză - Acțiune în anulare - Act care nu este supus căilor de atac - Act care se înscrie într-un cadru pur contractual de care nu poate fi disociat - Notă de debit - Inadmisibilitate)

2014/C 31/12

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamantă: Association médicale européenne (EMA) (Bruxelles, Belgia) (reprezentanți: A. Franchi și L. Picciano, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: S. Delaude și F. Moro, agenți, asistate de D. Gullo, avocat)

Obiectul

Pe de o parte, o cerere principală prin care se solicită, în primul rând, rambursarea cheltuielilor efectuate pentru executarea contractului nr. 507126 privind proiectul Cocoon și a contractului nr. 507760 privind proiectul Dicoems, încheiate la 7 și, respectiv, la 19 decembrie 2003 între Comisie și reclamantă, în al doilea rând, constatarea nelegalității deciziei Comisiei de reziliere a contractelor menționate, în al treilea rând, anularea notei de debit corespunzătoare și, în al patrulea rând, plata unei despăgubiri pentru prejudiciul suferit, precum și, pe de altă parte, o cerere subsidiară întemeiată pe răspunderea extracontractuală a Comisiei

Dispozitivul

1.

Admite acțiunea formulată de Association médicale européenne (EMA) în măsura în care vizează rambursarea unor costuri directe de personal aferente contractelor Cocoon și Dicoems în cuantum de 17 231,28 euro, precum și a costurilor indirecte aferente acestora care decurg din aplicarea contractelor menționate.

2.

Respinge în rest acțiunea formulată de EMA.

3.

Respinge cererea reconvențională formulată de Comisia Europeană.

4.

Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată, inclusiv pe cele aferente procedurii privind măsurile provizorii în cauza T-116/11 R.


(1)  JO C 120, 16.4.2011.


1.2.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 31/8


Hotărârea Tribunalului din 10 decembrie 2013 — Colgate-Palmolive/OAPI — dm-drogerie markt (360o SONIC ENERGY)

(Cauza T-467/11) (1)

(Marcă comunitară - Procedură de opoziție - Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale 360° SONIC ENERGY - Marcă internațională verbală anterioară SONIC POWER - Motiv relativ de refuz - Risc de confuzie - Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009)

2014/C 31/13

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Colgate-Palmolive Company (New York, New York, Statele Unite) (reprezentanți: M. Zintler și G. Schindler, avocați)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (reprezentant: P. Geroulakos, agent)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs a OAPI: dm-drogerie markt GmbH & Co. KG (Karlsruhe, Germania)

Obiectul

Acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei a doua de recurs a OAPI din 25 mai 2011 (cauza R 1094/2010-2), privind o procedură de opoziție între dm-drogerie markt GmbH & Co. KG și Colgate-Palmolive Company

Dispozitivul

1.

Respinge acțiunea.

2.

Obligă Colgate-Palmolive Company la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 319, 29.10.2011.


1.2.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 31/9


Hotărârea Tribunalului din 11 decembrie 2013 — Przedsiębiorstwo Handlowe Medox Lepiarz Lepiarz/OAPI — Henkel (SUPER GLUE)

(Cauza T-591/11) (1)

(Marcă comunitară - Procedură de opoziție - Cerere de înregistrare a mărcii comunitare figurative SUPER GLUE - Marca Benelux verbală anterioară SUPERGLUE - Motiv relativ de refuz - Risc de confuzie - Caracterul distinctiv al mărcii anterioare - Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009)

2014/C 31/14

Limba de procedură: polona

Părțile

Reclamantă: Przedsiębiorstwo Handlowe Medox Lepiarz Jarosław Lepiarz Alicja sp. j. (Jaworzno, Polonia) (reprezentanți: M. Konieczyński și I. Kubiec, avocați)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (reprezentant: D. Walicka, agent)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs a OAPI, intervenientă la Tribunal: Henkel Corp. (Gulph Mills, Pennsylvania, Statele Unite) (reprezentanți: C. Rohnke și M. Jacob, avocați)

Obiectul

Acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei a patra de recurs a OAPI din 12 septembrie 2011 (cauza R 1147/2010-4) privind o procedură de opoziție între Henkel Corp. și Przedsiębiorstwo Handlowe Medox Lepiarz Jarosław Lepiarz Alicja sp. j.

Dispozitivul

1.

Respinge acțiunea.

2.

Obligă Przedsiębiorstwo Handlowe Medox Lepiarz Jarosław Lepiarz Alicja sp. j. la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 32, 4.2.2012.


1.2.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 31/9


Hotărârea Tribunalului din 11 decembrie 2013 — Cisco Systems și Messagenet/Comisia

(Cauza T-79/12) (1)

(Concurență - Concentrări - Piețe europene ale comunicațiilor prin internet - Decizie de declarare a concentrării ca fiind compatibilă cu piața internă - Erori vădite de apreciere - Obligația de motivare)

2014/C 31/15

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamante: Cisco Systems, Inc. (San José, California, Statele Unite) și Messagenet SpA (Milano, Italia) (reprezentanți: L. Ortiz Blanco, J. Buendía Sierra, A. de Pablo și K. Jörgens, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: N. Khan, S. Noël și C. Hödlmayr, agenți)

Intervenientă în susținerea pârâtei: Microsoft Corp. (Seattle, Washington, Statele Unite) (reprezentant: G. Berrisch, avocat)

Obiectul

Cerere de anulare a Deciziei C(2011) 7279 a Comisiei din 7 octombrie 2011 prin care se declară compatibilă cu piața internă și cu Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) operațiunea de concentrare a unor întreprinderi prin care se vizează achiziționarea de către Microsoft Corp. a Skype Global Sàrl (cazul COMP/M.6281 — Microsoft/Skype)

Dispozitivul

1.

Respinge acțiunea.

2.

Cisco Systems Inc. și Messagenet SpA suportă propriile cheltuieli de judecată, precum și pe cele efectuate de Comisia Europeană și de Microsoft Corp.


(1)  JO C 109, 14.4.2012.


1.2.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 31/10


Hotărârea Tribunalului din 11 decembrie 2013 — Smartbook/OAPI (SMARTBOOK)

(Cauza T-123/12) (1)

(Marcă comunitară - Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale SMARTBOOK - Motiv absolut de refuz - Lipsa caracterului distinctiv - Articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009)

2014/C 31/16

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamantă: Smartbook AG (Offenburg, Germania) (reprezentanți: C. Milbradt, A. Schwarz și F. Reiling, avocați)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (reprezentant: D. Walicka, agent)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs a OAPI, intervenientă la Tribunal: Qualcomm, Inc. (Dover, Delaware, Statele Unite) (reprezentanți: A. Renck, A. Leister și V. von Bomhard, avocați)

Obiectul

Acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei a doua de recurs a OAPI din 15 decembrie 2011 (cauza R 799/2011-2), privind cererea de înregistrare a semnului verbal SMARTBOOK ca marcă comunitară

Dispozitivul

1.

Respinge acțiunea.

2.

Obligă Smartbook AG la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 157, 2.6.2012.


1.2.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 31/10


Hotărârea Tribunalului din 11 decembrie 2013 — Eckes-Granini/OAPI — Panini (PANINI)

(Cauza T-487/12) (1)

(Marcă comunitară - Procedură de opoziție - Cerere de înregistrare a mărcii comunitare figurative PANINI - Mărci națională și comunitară verbale anterioare GRANINI - Motiv relativ de refuz - Lipsa unui risc de confuzie - Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009)

2014/C 31/17

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Eckes-Granini Group GmbH (Nieder-Olm, Germania) (reprezentant: W. Berlit, avocat)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (reprezentant: L. Rampini, agent)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs a OAPI, intervenientă la Tribunal: Panini SpA (Modena, Italia) (reprezentant: F. Terrano, avocat)

Obiectul

Acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei a doua de recurs a OAPI din 6 septembrie 2012 (cauza R 2393/2011-2) privind o procedură de opoziție între Eckes-Granini Group GmbH și Panini SpA

Dispozitivul

1.

Respinge acțiunea.

2.

Obligă Eckes-Granini Group GmbH la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 26, 26.1.2013.


1.2.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 31/10


Acțiune introdusă la 1 octombrie 2013 — Société européenne des chaux et liants/ECHA

(Cauza T-540/13)

2014/C 31/18

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Société européenne des chaux et liants (Bourgoin-Jallieu, Franța) (reprezentant: J. Dezarnaud, avocat)

Pârâtă: Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA)

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

admiterea cererii societății ECL de a fi degrevată pur și simplu de amenda care i-a fost notificată.

Motivele și principalele argumente

Reclamanta solicită să fie degrevată de sancțiunea administrativă impusă prin decizia SME (2013) 1665 a ECHA din 21 mai 2013 prin care s-a constatat că reclamanta nu îndeplinește condițiile pentru a beneficia de reducerea fiscală pentru întreprinderile mici ca urmare a declarației sale rectificative prezentate după declanșarea de către ECHA a procedurii de verificare a dimensiunii întreprinderii.

În susținerea acțiunii, reclamanta invocă un anumit număr de motive întemeiate:

pe faptul că sancțiunea adoptată este disproporționată în raport cu eroarea care îi poate fi imputată;

pe faptul că aceasta și-a corectat declarația la prima cerere la simpla solicitare a ECHA;

pe faptul că este scuzabil că a interpretat în mod eronat un dosar extrem de tehnic redactat într-o altă limbă decât a sa;

pe caracterul aberant al unei sancțiuni automate.


1.2.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 31/11


Acțiune introdusă la 25 octombrie 2013 — Hostel Tourist World/OAPI — WRI Nominees (HostelTouristWorld.com)

(Cauza T-566/13)

2014/C 31/19

Limba în care a fost formulată acțiunea: spaniola

Părțile

Reclamantă: Hostel Tourist World, SL (Sevilla, Spania) (reprezentant: J. M. Bartrina Díaz, avocat)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs: WRI Nominees Ltd (Luxemburg, Luxemburg)

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea deciziei adoptate de OAPI în măsura în care prin aceasta a fost admisă calea de atac formulată de WRI Nominees Ltd în ceea ce privește anularea sau nulitatea mărcii comunitare nr. 7 241 862 HOSTELTOURISTWORLD pentru clasele 39 și 43 din nomenclatura internațională;

în conformitate cu articolul 65 alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009, respingerea căii de atac formulate de societatea WRI Nominees Ltd în ceea ce privește constatarea nulității mărcii comunitare nr. 7 241 862, „HOSTELTOURISTWORLD.COM”, pentru clasele 35, 39 și 43 din nomenclatura internațională sau, în subsidiar, obligarea OAPI să adopte măsurile necesare pentru a se conforma hotărârii pronunțate în termenii precizați în prezenta cerere;

obligarea OAPI la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Marca comunitară înregistrată, care a făcut obiectul unei cereri de declarare a nulității: marca figurativă „HostelTouristWorld.com” pentru servicii din clasele 35, 39 și 43 — Marca comunitară înregistrată nr. 7 241 862.

Titularul mărcii comunitare: reclamanta.

Partea care solicită declararea nulității mărcii comunitare: WRI Nominees Ltd.

Motivarea cererii de declarare a nulității: încălcarea articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009 coroborat cu articolul 53 alineatul (1) litera (a) din regulamentul menționat și a articolului 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 207/2009 coroborat cu articolul 53 alineatul (1) litera (c) din același regulament.

Decizia diviziei de anulare: respinge cererea.

Decizia camerei de recurs: admite în parte calea de atac formulată de WRI Nominees Ltd și anulează în parte decizia diviziei de anulare.

Motivele invocate:

încălcarea articolelor 63 și 64 din Regulamentul nr. 207/2009;

încălcarea articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009 coroborat cu articolul 53 alineatul (1) litera (a) din același regulament.


1.2.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 31/11


Acțiune introdusă la 30 octombrie 2013 — Lesaffre et Compagnie/OAPI — Louis Baking Company (BAKING CENTER BY TECHNOLINE)

(Cauza T-575/13)

2014/C 31/20

Limba în care a fost formulată acțiunea: franceza

Părțile

Reclamantă: Lesaffre et Compagnie (Paris, Franța) (reprezentanți: T. De Haan și P. Péters, avocați)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs: Louis Baking Company, SL (Girona, Spania)

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea în totalitate a Deciziei Camerei a patra de recurs a Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI) din 30 august 2013 în cauza R 2333/2012-4 și

obligarea OAPI la plata cheltuielilor de judecată efectuate de Lesaffre în cadrul procedurii desfășurate în fața Tribunalului și în fața Camerei a patra de recurs.

Motivele și principalele argumente

Solicitantul mărcii comunitare: Louis Baking Company, SL.

Marca comunitară vizată: marca figurativă în culori care cuprinde elementele verbale „BAKING CENTER By TECHNOLINE” pentru produse și servicii din clasele 30, 35 și 42 — Cerere de înregistrare a unei mărci comunitare nr. 9 195 793.

Titularul mărcii sau al semnului invocat în procedura opoziției: reclamanta.

Marca sau semnul invocat: marca franceză „BAKING CENTER” pentru servicii din clasa 41.

Decizia diviziei de opoziție: respinge opoziția.

Decizia camerei de recurs: respinge calea de atac.

Motivele invocate: încălcarea articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009.


1.2.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 31/12


Acțiune introdusă la 8 noiembrie 2013 — Groupe Canal + și Canal + France/OAPI — Euronews (News+)

(Cauza T-591/13)

2014/C 31/21

Limba în care a fost formulată acțiunea: franceza

Părțile

Reclamante: Groupe Canal + SA (Issy-les-Moulineaux, Franța) și Canal + France (Issy-Les-Moulineaux) (reprezentant: L. Barissat, avocat)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs: Euronews (Ecully, Franța)

Concluziile

Reclamantele solicită Tribunalului:

declararea existenței unui risc de confuzie sau de asociere în sensul articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009 între cererea de înregistrare a mărcii NEWS+ și marca franceză anterioară ACTU+ nr. 063 457 667 pentru serviciile contestate;

modificarea punctelor 23-35 din decizia camerei de recurs din 9 septembrie 2013 și respingerea cererii de înregistrare a mărcii NEWS+ nr. 9 141 003;

în subsidiar, anularea deciziei camerei de recurs din 9 septembrie 2013 prin care a fost respinsă calea de atac și a fost confirmată, cu încălcarea articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009, decizia atacată de respingere a opoziției formulate împotriva cererii de înregistrare a mărcii comunitare NEWS+ nr.°9141 003 pe baza mărcii anterioare ACTU+ nr. 063 457 667.

Motivele și principalele argumente

Solicitantul mărcii comunitare: Euronews.

Marca comunitară vizată: marca verbală „News+” pentru servicii din clasele 35, 38 și 41 — cererea de înregistrare a mărcii comunitare nr. 9 141 003.

Titularul mărcii sau al semnului invocat în procedura opoziției: reclamantele.

Marca sau semnul invocat: marca franceză „ACTU+” pentru produse și servicii din clasele 9, 28, 35, 38, 39 și 41.

Decizia diviziei de opoziție: respinge opoziția.

Decizia camerei de recurs: resinge calea de atac.

Motivele invocate: încălcarea articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009.


1.2.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 31/12


Acțiune introdusă la 14 noiembrie 2013 — Siemag Tecberg Group/OAPI (Winder Controls)

(Cauza T-593/13)

2014/C 31/22

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamantă: Siemag Tecberg Group GmbH (Haiger, Germania) (reprezentant: T. Sommer, avocat)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale)

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea Deciziei Camerei a patra de recurs a OAPI din 5 septembrie 2013 din cauza R 1261/2013-4;

obligarea OAPI la plata cheltuielilor de judecată;

fixarea unei date pentru ședința de judecată.

Motivele și principalele argumente

Marca comunitară vizată: marca verbală „Winder Controls” pentru produse și servicii din clasele 7, 9, 35, 37, 41 și 42 — cerere de înregistrare a unei mărci comunitare nr. 11542412

Decizia examinatorului: respingerea cererii de înregistrare

Decizia camerei de recurs: respingerea recursului

Motivele invocate: încălcarea articolului 7 alineatul (1) literele (b) și (c) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009


1.2.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 31/13


Acțiune introdusă la 15 noiembrie 2013 — Bimbo/OAPI (FIBRA PROTEÍNAS NUTRIENTES)

(Cauza T-600/13)

2014/C 31/23

Limba de procedură: spaniola

Părțile

Reclamantă: Bimbo, SA (Barcelona, Spania) (reprezentant: J. Carbonell Callicó, avocat)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale)

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea Deciziei Camerei întâi de recurs din 11 septembrie 2013 și, prin urmare, înregistrarea mărcii comunitare figurative nr. 11 094 381 pentru totalitatea produselor solicitate din clasa 30;

obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată, în conformitate cu articolul 87 alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009.

Motivele și principalele argumente

Marca comunitară vizată: marca figurativă „FIBRA PROTEÍNAS NUTRIENTES” pentru produse din clasa 30 — cererea de înregistrare a unei mărci comunitare nr. 11 094 381.

Decizia examinatorului: respingerea cererii de înregistrare.

Decizia camerei de recurs: respingerea căii de atac.

Motivele invocate:

încălcarea articolului 7 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009 și

încălcarea articolului 83 din Regulamentul nr. 207/2009 având în vedere principiul egalității de tratament și articolele 6 și 14 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale


1.2.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 31/13


Acțiune introdusă la 26 noiembrie 2013 — Romonta/Comisia

(Cauza T-614/13)

2014/C 31/24

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamantă: Romonta GmbH (Seegebiet Mansfelder Land, Germania) (reprezentanți: I. Zenke, M. Vollmer, C. Telschow și A. Schulze, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea Deciziei 2013/448/UE a Comisiei din 5 septembrie 2013 privind măsurile naționale de punere în aplicare pentru alocarea tranzitorie cu titlu gratuit a cotelor de emisii de gaze cu efect de seră în conformitate cu articolul 11 alineatul (3) din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului, în măsura în care la articolul 1 alineatul (1) din decizia menționată se respinge alocarea către reclamantă a unor cote suplimentare pentru a treia perioadă de comercializare a cotelor de emisii cuprinsă între 2013 și 2020, solicitate în temeiul clauzei privind situații extreme prevăzute la articolul 9 alineatul (5) din Legea germană privind comercializarea cotelor de emisii de gaze cu efect de seră (Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes);

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamanta invocă trei motive.

1.

Primul motiv: încălcarea principiului proporționalității

În opinia reclamantei, decizia atacată încalcă principiul proporționalității, întrucât refuzul alocării cotelor de emisii de gaze în temeiul clauzei privind situații extreme este eronat în lumina obiectivului formulat de pârâtă și în plus este complet disproporționat în raport cu dezavantajul suferit de reclamantă. Cu titlu subsidiar cu privire la acest punct, reclamantă susține că Decizia 2011/278/UE (1) este contrară dreptului Uniunii și este nulă.

2.

Al doilea motiv: încălcarea principiului subsidiarității

În cadrul acestui motiv al acțiunii, reclamanta susține că decizia atacată încalcă principiul subsidiarității potrivit căruia acțiunea Uniunii Europene trebuie să se limiteze la ceea ce este necesar. Spre deosebire de susținerile Comisiei, statele membre rețin un drept de a adopta norme în materie de alocare a cotelor (chiar dacă acest drept este limitat). Clauzele privind situații extreme, cum este cea prevăzută la articolul 9 alineatul (5) din Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes, se înscriu în cadrul normelor a căror adoptare intră în competența statelor membre.

3.

Al treilea motiv: încălcarea drepturilor fundamentale

În această privință, reclamanta susține că decizia atacată aduce atingere drepturilor sale fundamentale precum libertatea de a desfășura o activitate comercială, libertatea de alegere a ocupației și dreptul de proprietate, fără ca această atingere să fie justificată nici de vreunul dintre obiectivele de interes general recunoscute de Uniunea Europeană, nici de protecția drepturilor și libertăților altor persoane.


(1)  Decizia Comisiei din 27 aprilie 2011 de stabilire, pentru întreaga Uniune, a normelor tranzitorii privind alocarea armonizată și cu titlu gratuit a cotelor de emisii în temeiul articolului 10a din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului [notificată cu numărul C(2011) 2772] (JO L 130, p. 1).


1.2.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 31/14


Acțiune introdusă la 22 noiembrie 2013 — Pell Amar Cosmetics/OAPI — Alva Management (Pell amar dr. Ionescu — Calinesti)

(Cauza T-621/13)

2014/C 31/25

Limba în care a fost formulată acțiunea: româna

Părțile

Reclamantă: Pell Amar Cosmetics SRL (Băile, România) (reprezentant: E. Grecu, avocat)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale)

Cealaltă parte în procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs: Alva Management GmbH (Icking, Germania)

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea deciziei camerei a patra a Oficiului pentru Armonizare în piața internă în cauza R 388/2013-4; și

obligarea pârâtei și a celeilalte părți în procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Solicitantul mărcii comunitare: reclamanta

Marca comunitară vizată: marca figurativă în culorile alb și negru care conține elementul verbal „Pell amar dr. Ionescu — Calinesti” — cererea de înregistrare a unei mărci comunitare nr. 10 109 981

Titularul mărcii sau al semnului invocat în procedura opoziției: Cealaltă parte în procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs

Marca sau semnul invocat: înregistrarea comunitară nr. 6 645 071, înregistrarea națională germană nr. 1 161 287, cât și înregistrările internaționale nr. 588 232 și 657 169 pentru marca verbală „PERLAMAR”

Decizia diviziei de opoziție: admiterea în parte a opoziției

Decizia camerei de recurs: respinge calea de atac

Motivele invocate: Greșita aplicare a articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009 al Consiliului, deoarece nu există niciun risc de confuzie între marca comunitară vizată și cea invocată în cadrul procedurii de opoziție.


1.2.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 31/15


Acțiune introdusă la 28 noiembrie 2013 — Molda/Comisia

(Cauza T-629/13)

2014/C 31/26

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamantă: Molda AG (Dahlenburg, Germania) (reprezentanți: I. Zenke, M. Vollmer, C. Telschow și A. Schulze, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea Deciziei 2013/448 a Comisiei din 5 septembrie 2013 privind măsurile naționale de punere în aplicare pentru alocarea tranzitorie cu titlu gratuit a cotelor de emisii de gaze cu efect de seră în conformitate cu articolul 11 alineatul (3) din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului, în măsura în care la articolul 1 alineatul (1) din decizia menționată se respinge alocarea către reclamantă a unor cote suplimentare pentru a treia perioadă de comercializare a cotelor de emisii cuprinsă între 2013 și 2020, solicitate în temeiul clauzei privind situații extreme prevăzute la articolul 9 alineatul (5) din Legea germană privind comercializarea cotelor de emisii de gaze cu efect de seră (Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz);

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamanta invocă patru motive.

1.

Primul motiv întemeiat pe încălcarea principiului proporționalității.

În opinia reclamantei, decizia atacată încalcă principiul proporționalității, întrucât refuzul alocării cotelor de emisii de gaze în temeiul clauzei privind situații extreme este eronat în lumina obiectivului formulat de pârâtă și în plus este complet disproporționat în raport cu dezavantajul suferit de reclamantă. Cu titlu subsidiar cu privire la acest punct, reclamantă susține că Decizia 2011/278/UE (1) este contrară dreptului Uniunii și este nulă.

2.

Al doilea motiv întemeiat pe principiul subsidiarității.

În cadrul acestui motiv al acțiunii, reclamanta susține că decizia atacată încalcă principiul subsidiarității potrivit căruia acțiunea Uniunii Europene trebuie să se limiteze la ceea ce este necesar. Contrar celor susținute de Comisie, statele membre păstrează dreptul de a adopta norme în materie de alocare a cotelor (chiar dacă acest drept este limitat). Clauzele privind situații extreme, cum este cea prevăzută la articolul 9 alineatul (5) din Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz, se înscriu în cadrul normelor a căror adoptare intră în competența statelor membre.

3.

Al treilea motiv întemeiat pe încălcarea schemei europene a ajutoarelor de stat.

În cadrul acestui motiv, reclamanta susține că decizia atacată încalcă normele de bază privind schemele europene privind ajutoarele de stat în temeiul cărora întreprinderile în dificultate financiară, care pun în aplicare un plan de redresare durabilă, pot primi susținere financiară sub formă de ajutor pentru restructurare. În opinia reclamantei, pârâta nu poate refuza acordarea unui astfel de ajutor.

4.

Al patrulea motiv întemeiat pe încălcarea drepturilor fundamentale.

În această privință, reclamanta susține că decizia atacată aduce atingere drepturilor sale fundamentale, cum ar fi libertatea de a desfășura o activitate comercială, libertatea de alegere a profesiei și dreptul de proprietate, fără ca această atingere să fie justificată nici de vreunul dintre obiectivele de interes general recunoscute de Uniunea Europeană, nici de protecția drepturilor și a libertăților altor persoane.


(1)  Decizia Comisiei din 27 aprilie 2011 de stabilire, pentru întreaga Uniune, a normelor tranzitorii privind alocarea armonizată și cu titlu gratuit a cotelor de emisii în temeiul articolului 10a din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului [notificată cu numărul C(2011) 2772] (JO L 130, p. 1).


1.2.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 31/15


Acțiune introdusă la 28 noiembrie 2013 — DK Recycling und Roheisen/Comisia

(Cauza T-630/13)

2014/C 31/27

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamantă: DK Recycling und Roheisen GmbH (Duisburg, Germania) (reprezentant: S. Altenschmidt, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea articolului 1 alineatul (1) din Decizia Comisiei din 5 septembrie 2013 privind măsurile naționale de punere în aplicare pentru alocarea tranzitorie cu titlu gratuit a cotelor de emisii de gaze cu efect de seră în conformitate cu articolul 11 alineatul (3) din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului [notificată cu numărul C(2013) 5666] (JO L 240, p. 27), în măsura în care prin aceasta au fost respinse atât includerea instalațiilor menționate cu identificatorii de instalație DE000000000001320 și DE-new-14220-0045 în anexa I literele A și D la lista privind instalațiile care intră în domeniul de aplicare al Directivei 2003/87/CE (1), comunicată de Germania Comisiei în conformitate cu articolul 11 alineatul (1) din Directiva 2003/87/CE, cât și cantitățile anuale preliminare corespunzătoare ale cotelor de emisii care trebuie alocate cu titlu gratuit acestor instalații;

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamanta invocă, în esență, următoarele motive.

Decizia atacată, în măsura în care este contestată de reclamantă, încalcă Directiva 2003/87/CE și Decizia 2011/278/UE (2). În plus, decizia este incompatibilă cu principiul proporționalității și cu Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. De asemenea, aceasta nu este motivată în mod corespunzător.

În măsura în care respingerea alocării cu titlu gratuit a cotelor de emisie pentru instalațiile reclamantei se întemeiază pe faptul că Germania le alocase cu titlu gratuit cote de emisie suplimentare preliminare pentru compensarea unor dificultăți nejustificate, reclamanta susține, spre deosebire de Comisie, că această alocare nu contravine Deciziei 2011/278. În orice caz, se impune o alocare specială în cazurile de dificultăți pentru compensarea unor sarcini nejustificate ca urmare a comercializării cotelor de emisii, în conformitate cu garanțiile prevăzute de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special drepturile fundamentale la libertatea de a desfășura o activitate comercială și la proprietate, precum și principiul proporționalității.

În măsura în care respingerea alocării cu titlu gratuit a cotelor de emisie pentru instalațiile reclamantei se întemeiază pe faptul că Germania le alocase cu titlu gratuit cote de emisie suplimentare preliminare pentru compensarea producției concentratului de zinc în furnalul reclamantei pe baza unei subinstalații a emisiilor de proces, reclamanta invocă incompatibilitatea cu Decizia 2011/278 deciziei atacate, precum și o motivare contradictorie și insuficientă a acesteia.

În sfârșit, reclamanta invocă o încălcare a cerințelor unei bune practici administrative, potrivit articolului 41 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. În etapa pregătitoare a emiterii deciziei, reclamantei nu i s-a acordat posibilitatea să își exprime poziția.


(1)  Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității și de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului (JO L 275, p. 32, Ediție specială, 15/vol. 10, p. 78).

(2)  Decizia 2011/278/UE a Comisiei din 27 aprilie 2011 de stabilire, pentru întreaga Uniune, a normelor tranzitorii privind alocarea armonizată și cu titlu gratuit a cotelor de emisii în temeiul articolului 10a din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului [notificată cu numărul C(2011) 2772] (JO L 130, p. 1).


1.2.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 31/16


Acțiune introdusă la 29 noiembrie 2013 — Raffinerie Heide/Comisia

(Cauza T-631/13)

2014/C 31/28

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamantă: Raffinerie Heide GmbH (Hemmingstedt, Germania) (reprezentant: U. Karpenstein, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea Deciziei Comisiei din 5 septembrie 2013 privind măsurile naționale de punere în aplicare pentru alocarea tranzitorie cu titlu gratuit a cotelor de emisii de gaze cu efect de seră în conformitate cu articolul 11 alineatul (3) din Directiva 2003/87/CE (1) a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 240, p. 27), în măsura în care prin articolul 1 alineatul (1) coroborat cu anexa I litera A s-a respins atât includerea reclamantei în lista potrivit articolului 11 din Directiva 2003/87/CE, cât și cantitățile anuale preliminare ale cotelor de emisii care trebuie alocate cu titlu gratuit reclamantei cu identificatorul DE000000000000010;

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamanta invocă două motive.

1.

Primul motiv întemeiat pe lipsa necesității măsurii.

Reclamanta susține în această privință, printre altele, că sistemul Uniunii privind comercializarea privind comercializarea cotelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru a treia perioadă de comercializare (cuprinsă între 2013 și 2020) nu exclude alocările în situații dificile speciale și nu liberează Comisia de obligația ca în deciziile pe care le adoptă să ia în considerare drepturile fundamentale ale unei întreprinderi și principiul proporționalității. Comisia a omis acest lucru și, în consecință, nu și-a exercitat în mod adecvat puterea discreționară conferită de legislația Uniunii.

2.

Al doilea motiv întemeiat pe încălcarea drepturilor fundamentale ale reclamantei.

Reclamanta susține în această privință că respingerea de către autoritatea națională competentă a alocărilor solicitate încalcă drepturile fundamentale prevăzute la articolele 16 și 17 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, precum și principiul proporționalității. Alocările inferioare prevăzute pentru reclamantă i-ar cauza în mod clar o situație dificilă neprevăzută de Directiva 2003/87/CE. Crearea unei situații potențiale de periclitare a existenței întreprinderilor, cum este reclamanta, nu este adecvată, necesară și nici proporțională pentru a atinge obiectivele prevăzute de directivă.


(1)  Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității și de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului (JO L 275, p. 32, Ediție specială, 15/vol. 10, p. 78).


1.2.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 31/17


Acțiune introdusă la 29 noiembrie 2013 — Arctic Paper Mochenwangen/Comisia

(Cauza T-634/13)

2014/C 31/29

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamantă: Arctic Paper Mochenwangen GmbH (Wolpertswende, Germania) (reprezentant: S. Kobes, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea articolului 1 alineatul (1) din Decizia 2013/448/UE a pârâtei din 5 septembrie 2013 privind măsurile naționale de punere în aplicare pentru alocarea tranzitorie cu titlu gratuit a cotelor de emisii de gaze cu efect de seră în conformitate cu articolul 11 alineatul (3) din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului [notificată cu numărul C(2013) 5666] (JO L 240, p. 27), în măsura în care prin aceasta au fost respinse atât includerea instalației menționate cu identificatorul de instalație DE000000000000563 în anexa I litera A la lista privind instalațiile care intră în domeniul de aplicare al Directivei 2003/87/CE (1), comunicată de Germania Comisiei în conformitate cu articolul 11 alineatul (1) din Directiva 2003/87/CE, cât și cantitățile anuale preliminare corespunzătoare ale cotelor de emisii care trebuie alocate cu titlu gratuit acestei instalații;

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamanta invocă, în esență, următoarele motive.

În măsura în care este contestată de reclamantă, decizia încalcă Directiva 2003/87/CE și Decizia 2011/278/UE (2). În plus, decizia este incompatibilă cu principiul proporționalității și cu Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

Decizia 2011/278/UE nu se opune unei alocări suplimentare preliminare, cu titlu gratuit, de cote de emisie pentru compensarea unui caz de dificultate. În orice caz, garanțiile prevăzute de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special drepturile fundamentale la libertatea de a desfășura o activitate comercială și la proprietate, precum și principiul proporționalității impun o alocare specială în cazurile de dificultate pentru compensarea unor sarcini nejustificate ca urmare a comercializării cotelor de emisii.

În sfârșit, reclamanta invocă o încălcare a cerințelor unei bune practici administrative, potrivit articolului 41 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. În etapa pregătitoare a emiterii deciziei, reclamantei nu i s-a acordat posibilitatea să își exprime poziția.


(1)  Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității și de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului (JO L 275, p. 32, Ediție specială, 15/vol. 10, p. 78).

(2)  Decizia 2011/278/UE a Comisiei din 27 aprilie 2011 de stabilire, pentru întreaga Uniune, a normelor tranzitorii privind alocarea armonizată și cu titlu gratuit a cotelor de emisii în temeiul articolului 10a din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului [notificată cu numărul C(2011) 2772] (JO L 130, p. 1).


1.2.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 31/18


Acțiune introdusă la 3 decembrie 2013 — Gemeente Bergen op Zoom/Comisia

(Cauza T-641/13)

2014/C 31/30

Limba de procedură: olandeza

Părțile

Reclamantă: Gemeente Bergen op Zoom (Bergen op Zoom, Țările de Jos) (reprezentanți: T. Hovius și R. Pasma, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea deciziei atacate;

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Reclamanta atacă Decizia din 2 octombrie 2013 (1) a Comisiei prin care aceasta a concluzionat că achiziționarea de către comuna Bergen op Zoom a terenului industrial al Koninklijke Nedalco BV și Nedalco International BV nu constituia un ajutor de stat în sensul articolului 107 alineatul (1) TFUE.

În susținerea acțiunii, reclamanta invocă trei motive.

1.

Primul motiv este întemeiat pe încălcarea articolului 107 și/sau a articolului 108 TFUE, în măsura în care Comisia nu a aplicat principiul investitorului privat sau, cel puțin, l-a aplicat în mod greșit, nu s-a întemeiat pe fapte relevante în această privință și/sau nu a motivat suficient aplicarea respectivă.

2.

Al doilea motiv este întemeiat pe încălcarea articolului 107 și/sau a articolului 108 TFUE, în măsura în care Comisia a apreciat în mod greșit faptele și/sau dreptul și a săvârșit o eroare vădită de apreciere atunci când a concluzionat că Nedalco nu a obținut un avantaj (selectiv) pe care nu l-ar fi putut obține pe căi comerciale normale.

3.

Al treilea motiv este întemeiat pe nerespectarea principiului diligenței și al obligației de motivare, în măsura în care, în mod greșit, Comisia nu a examinat faptele invocate de comună și/sau nu și-a întemeiat decizia atacată pe o motivare adecvată.


(1)  JO 2013, C 335, p. 1.


Tribunalul Funcției Publice

1.2.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 31/19


Hotărârea Tribunalului Funcției Publice din 11 decembrie 2013 — Teughels/Comisia

(Cauza F-117/11) (1)

(Funcție publică - Funcționari - Pensii - Transferul drepturilor de pensie dobândite într-un sistem național de pensii - Regulament de adaptare a ratei de contribuție la regimul de pensii al Uniunii - Adaptarea valorilor actuariale - Necesitatea adoptării unor dispoziții generale de aplicare - Aplicarea în timp a noilor dispoziții generale de aplicare)

2014/C 31/31

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Catherine Teughels (Eppegem, Belgia) (reprezentant: L. Vogel, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: D. Martin și J. Baquero Cruz, agenți)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziei Oficiului Gestiunea și lichidarea drepturilor individuale prin care se fixează drepturile de pensie pentru limită de vârstă și a calculului numărului de anuități care trebuie luate în considerare pentru stabilirea acestor drepturi

Dispozitivul

1.

Respinge acțiunea.

2.

Comisia Europeană suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligată la suportarea cheltuielilor efectuate de doamna Teughels.


(1)  JO C 25, 28.1.2012, p. 70.


1.2.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 31/19


Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 11 decembrie 2013 — Verile și Gjergji/Comisia

(Cauza F-130/11) (1)

(Funcție publică - Funcționari - Pensii - Transferul drepturilor de pensie dobândite într-un sistem național de pensii - Regulament de adaptare a ratei de contribuție la regimul de pensii al Uniunii - Adaptarea valorilor actuariale - Necesitatea adoptării unor dispoziții generale de aplicare - Aplicarea în timp a noilor dispoziții generale de aplicare - Retragerea unei propuneri privind sporul de ani de plată a contribuțiilor - Legalitate - Condiții)

2014/C 31/32

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamanți: Marco Verile (Cadrezzate, Italia) și Anduela Gjergji (Bruxelles, Belgia) (reprezentanți: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal și S. Orlandi, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: D. Martin și J. Baquero Cruz, agenți)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziei de transfer al drepturilor de pensie dobândite anterior intrării în serviciul Comisiei pe baza propunerii recalculate a PMO

Dispozitivul

1.

Anulează deciziile Comisiei Europene din 20 mai 2011 și din 19 mai 2011 adresate domnului Verile și, respectiv, doamnei Gjergji.

2.

Comisia Europeană suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligată să suporte cheltuielile efectuate de domnul Verile și de doamna Gjergji.


(1)  JO C 65, 3.3.2012, p. 22.


1.2.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 31/20


Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 11 decembrie 2013 — Sesma Merino/OAPI

(Cauza F-125/12) (1)

(Funcție publică - Funcționari - Raport de evaluare - Obiective 2011/2012 - Act care nu cauzează prejudicii - Acțiune inadmisibilă)

2014/C 31/33

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamant: Sesma Merino (El Campello, Spania) (reprezentant: H. Tettenborn, avocat)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI) (reprezentanți: G. Faedo, R. Pethke și P. Saba, agenți)

Obiectul

Cerere de anulare a raportului de notare a reclamantului pentru anul 2011, precum și a deciziei prin care sunt stabilite obiectivele care trebuie atinse, precum și o cerere de despăgubiri.

Dispozitivul

1.

Respinge acțiunea.

2.

Domnul Sesma Merino suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligat să suporte cheltuielile efectuate de Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale).


(1)  JO C 26, 26.1.2013, p. 72.


1.2.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 31/20


Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 11 decembrie 2013 — A/Comisia

(Cauza F-142/12) (1)

(Funcție publică - Securitate socială - Accident sau boală profesională - Articolul 73 din statut - Invaliditate permanentă parțială - Cerere de despăgubiri)

2014/C 31/34

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: A (S., Franța) (reprezentanți: B. Cambier, A. Paternostre și G. Ladrière, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: V. Joris, agent, C. Mélotte, avocat)

Obiectul

Cererea de anulare a deciziei Comisiei privind cererea de recunoaștere a bolii profesionale formulată de reclamant în temeiul articolului 73 din statut și prin care i se recunoaște un grad de invaliditate permanentă parțială de 20 % și se stabilește data consolidării la 25 februarie 2010, precum și cererea de reparare a prejudiciului moral și material suferit

Dispozitivul

1.

Anulează decizia Comisiei Europene din 11 ianuarie 2012 prin care a fost încheiată procedura inițiată în temeiul articolului 73 din Statutul funcționarilor Uniunii Europene în urma bolii profesionale a cărui victimă a fost A.

2.

Obligă Comisia Europeană să îi plătească lui A suma de 3 500 de euro.

3.

Respinge în rest acțiunea.

4.

Comisia Europeană suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligată să suporte cheltuielile de judecată efectuate de A.


(1)  JO C 26, 26.1.2013, p. 77.


1.2.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 31/20


Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 12 decembrie 2013 — Marcuccio/Comisia

(Cauza F-58/12) (1)

(Funcție publică - Decizie de pensionare din motive de invaliditate - Anulare de către Tribunal pentru lipsă de motivare - Cerere de executare a hotărârii - Cerere de reintegrare - Anularea hotărârii Tribunalului - Lipsa interesului de a exercita acțiunea - Articolul 266 TUE - Răspundere extracontractuală a instituției - Acțiune în parte vădit inadmisibilă și în parte vădit nefondată)

2014/C 31/35

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamant: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (reprezentant: G. Cipressa, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: J. Currall și G. Gattinara, agenți, A. Dal Ferro, avocat)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziei implicite a Comisiei prin care se refuză cererea reclamantului de executare a Hotărârii Tribunalului Funcției Publice din 4 noiembrie 2008 în cauza F-41/06, Marcuccio/Comisia, și, astfel, de a i se conferi atribuțiile aferente unui post din grupa de funcții corespunzătoare gradului său, precum și o cerere de daune interese

Dispozitivul

1.

Respinge acțiunea în parte ca vădit inadmisibilă și în parte ca vădit nefondată.

2.

Domnul Marcuccio suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligat la plata cheltuielilor de judecată efectuate de Comisia Europeană.


(1)  JO C 295, 29.9.2012, p. 33.


1.2.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 31/21


Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 13 decembrie 2013 — Van Oost, Ibarra de Diego, Theodoridis și Hotz/Comisia

(Cauzele conexate F-137/12, F-138/12, F-139/12 și F-141/12) (1)

(Funcție publică - Funcționari - Promovare - Procedură de certificare 2010-2011 - Excludere din lista funcționarilor certificați - Soluționare amiabilă la inițiativa Tribunalului - Termen de depunere a reclamației - Reclamație depusă după împlinirea termenului - Noțiunea de eroare scuzabilă - Diligență cerută din partea unui funcționar mediu informat - Informații obținute prin telefon - Probă - Inadmisibilitate)

2014/C 31/36

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamanți: Fabrice Van Oost (Ville Pommerœul, Belgia), Maria Belén Ibarra de Diego (Alicante, Spania), Nicolaos Theodoridis (Soignies, Belgia) și Margarita Hotz (Bruxelles, Belgia) (reprezentant: S. Pappas, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: G. Berscheid și C. Berardis-Kayser, agenți)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziei EPSO de a nu îl include pe reclamant în lista persoanelor care au fost admise în urma susținerii probelor de finalizare a formării care se înscrie în procedura de certificare, precum și o cerere de despăgubiri.

Dispozitivul

1.

Radiază din registrul Tribunalului cauzele F-137/12, F-138/12 și F-139/12.

2.

În cauzele F-137/12, F-138/12 și F-139/12, părțile suportă cheltuielile de judecată potrivit acordului dintre ele.

3.

Respinge ca inadmisibilă acțiunea în cauza F-141/12.

4.

Doamna Hotz suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligată să suporte cheltuielile de judecată efectuate de Comisia Europeană în cauza F-141/12.


(1)  JO C 26, 26.1.2013, p. 75 și 76.


1.2.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 31/21


Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 13 decembrie 2013 — Marcuccio/Comisia

(Cauza F-2/13) (1)

(Funcție publică - Termen de introducere a acțiunii - Limba în care se respinge reclamația - Articolul 34 alineatele (1) și (6) din Regulamentul de procedură - Copie a unei cereri semnate transmise prin fax în termenul de introducere a acțiunii - Lipsa identității între această copie și originalul semnat transmis ulterior - Tardivitatea acțiunii - Inadmisibilitate vădită)

2014/C 31/37

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamant: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (reprezentant: G. Cipressa, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: C. Berardis-Kayser și G. Gattinara, agenți)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziei implicite de respingere a cererii reclamantului de aplicare la retribuția sa, plătită începând din luna mai 2001 și până la încetarea repartizării sale în Angola, a coeficientului corector prevăzut la articolele 12 și 13 din anexa X la statut

Dispozitivul

1.

Respinge acțiunea ca vădit inadmisibilă.

2.

Domnul Marcuccio suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligat la plata cheltuielilor de judecată efectuate de Comisia Europeană.


(1)  JO C 129, 4.5.2013, p. 30.


1.2.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 31/22


Acțiune introdusă la 12 noiembrie 2013 — ZZ/OEDT

(Cauza F-79/13)

2014/C 31/38

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentanți: L. Levi și M. Vandenbussche, avocați)

Pârât: Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie (OEDT)

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei de respingere a cererii reclamantului de constatare a unei hărțuiri morale de către superiorul său ierarhic și a deciziei de a nu reînnoi contractul reclamantului și, în consecință, efectuarea unei noi investigații imparțiale, precum și repararea prejudiciului material și moral

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei directorului din 11 septembrie 2012 de respingere a cererii reclamantului;

anularea deciziei din 14 septembrie 2012 de a nu reînnoi contractul reclamantului;

anularea deciziei din 13 mai 2013 a președintelui consiliului de administrație și a deciziei directorului din 25 iunie 2013 de respingere a reclamației depuse de reclamant;

în consecință, efectuarea unei noi investigații normale, obiective și imparțiale;

repararea prejudiciului material suferit de reclamant, estimat la 430 202 de euro;

repararea prejudiciului moral suferit de reclamant, estimat la 120 000 de euro

obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată.


1.2.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 31/22


Acțiune introdusă la 20 noiembrie 2013 — ZZ/Comisia

(Cauza F-111/13)

2014/C 31/39

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentant: F. Moyse, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea, pe de o parte, a deciziei EPSO de a nu admite reclamantul în etapa de selecție a concursului EPSO/AD/231/12 (AD7) și de reîncadrare a acestuia în concursul EPSO/AD/230/12 (AD5) și, pe de altă parte, a deciziei de înscriere pe lista de rezervă a concursului AD5 menționat anterior și acordarea de daune interese pentru prejudiciul material și moral pe care pretinde că l-a suferit

Concluziile reclamantului

anularea actului din 16.7.12, a actului din 3.9.12, a actului din 3.12.12, a actului din 13.2.13, a actului din 15.3.13 și în măsura în care este necesar a actelor de respingere a reclamațiilor depuse de reclamant din 21.8.13 și din 2.10.13;

obligarea Comisiei la plata unor despăgubiri pentru prejudiciul reclamantului evaluat la 300 580 de euro;

obligarea Comisiei Europene la plata cheltuielilor de judecată.


1.2.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 31/22


Acțiune introdusă la 29 noiembrie 2013 — ZZ/Agenția Europeană de Mediu (AEM)

(Cauza F-115/13)

2014/C 31/40

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentant: A. Bertolini, avocat)

Pârâtă: Agenția Europeană de Mediu (AEM)

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei de a nu prelungi contractul reclamantului și în consecință, reintegrarea reclamantului în postul pe care îl deținea sau în alt post care corespunde competențelor sale sau, în caz contrar, obligarea pârâtei la despăgubirea reclamantului pentru prejudiciul material suferit și, în orice caz, pentru prejudiciul moral suferit

Concluziile reclamantului

anularea deciziei Agenției Europene de Mediu din data de 29 mai 2013 de respingere a plângerii formulate de reclamant la 1 mai 2013;

în consecință:

reintegrarea reclamantului în postul pe care îl deținea sau în alt post care corespunde competențelor sale, în cadrul AEM, prin prelungirea contractului reclamantului conform prevederilor statutare;

în subsidiar, în cazul în care cererea de reintegrare a reclamantului va fi respinsă, obligarea pârâtei la repararea prejudiciului material suferit de reclamant, evaluat provizoriu și ex aequo et bono la valoarea remunerației pe care reclamantul ar fi perceput-o în calitate de agent contractual al AEM pentru o perioadă cel puțin egală cu durata contractului său inițial (3 ani);

în orice caz, obligarea pârâtei la plata unei sume stabilite în mod provizoriu și ex aequo et bono la 5 000 de euro, reprezentând repararea prejudiciului moral, plus dobânzi de întârziere la rata legală începând de la data pronunțării hotărârii în prezenta cauză, și

obligarea Agenției Europene de Mediu la plata cheltuielilor de judecată.


1.2.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 31/23


Acțiune introdusă la 30 noiembrie 2013 — ZZ/Frontex

(Cauza F-117/13)

2014/C 31/41

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentant: S. Pappas, lawyer)

Pârâtă: Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene (FRONTEX)

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei de a nu prelungi contractul reclamantului ulterior anulării de către Tribunalul Funcție Publice a primei decizii prin care nu i s-a prelungit contractul

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei Frontex din 19 februarie 2013 de a nu prelungi contractul reclamantului;

exercitarea, la cererea reclamantului, a competenței de fond a Tribunalului Funcție Publice în vederea asigurării efectivității deciziei sale;

obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.