ISSN 1977-1029

doi:10.3000/19771029.C_2013.176.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 176

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 56
21 iunie 2013


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

II   Comunicări

 

COMUNICĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Comisia Europeană

2013/C 176/01

Autorizarea ajutoarelor de stat în conformitate cu articolele 107 și 108 din TFUE – Cazuri în care Comisia nu ridică obiecții ( 1 )

1

2013/C 176/02

Autorizarea ajutoarelor de stat în conformitate cu articolele 107 și 108 din TFUE – Cazuri în care Comisia nu ridică obiecții ( 1 )

6

 

III   Acte pregătitoare

 

Banca Centrală Europeană

2013/C 176/03

Avizul Băncii Centrale Europene din 23 mai 2013 cu privire la o propunere de regulament al Consiliului privind valorile nominale și specificațiile tehnice ale monedelor euro destinate circulației (CON/2013/35)

11

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Comisia Europeană

2013/C 176/04

Rata de schimb a monedei euro

12

 

V   Anunțuri

 

PROCEDURI ADMINISTRATIVE

 

Parlamentul European

2013/C 176/05

Cerere de propuneri IX-2014/01 – Subvenții pentru partidele politice la nivel european

13

2013/C 176/06

Cerere de propuneri IX-2014/02 – Finanțarea fundațiilor politice la nivel european

18

 

Comisia Europeană

2013/C 176/07

Programul Hercule II – Cerere de propuneri – Asistență tehnică pentru combaterea fraudei în UE – Sprijin pentru investigații

22

2013/C 176/08

Programul Hercule II – Cerere de propuneri – Asistență tehnică pentru combaterea fraudei în UE Țigări

24

 

PROCEDURI REFERITOARE LA PUNEREA ÎN APLICARE A POLITICII ÎN DOMENIUL CONCURENȚEI

 

Comisia Europeană

2013/C 176/09

Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul COMP/M.6887 – Snam/GICSI/TIGF) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate ( 1 )

26

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

 


II Comunicări

COMUNICĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

Comisia Europeană

21.6.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 176/1


Autorizarea ajutoarelor de stat în conformitate cu articolele 107 și 108 din TFUE

Cazuri în care Comisia nu ridică obiecții

(Text cu relevanță pentru SEE)

2013/C 176/01

Data adoptării deciziei

17.10.2012

Numărul de referință al ajutorului

SA.34501 (12/N)

Stat membru

Germania

Regiune

Dahme-Spreewald

Articolul 107 alineatul (3) litera (c)

Titlu (și/sau numele beneficiarului)

Ausbau des Binnenhafens Königs Wusterhausen/Wildau

Temei legal

Landeshaushaltsordnung (LHO) mit den dazugehörigen Verwaltungsvorschriften (VV-LHO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. April 1999

Tipul măsurii

Ajutor ad hoc

Lutra GmbH

Obiectiv

Dezvoltare regională, Protecția mediului

Forma de ajutor

Subvenție directă

Buget

Buget global: 2,63 EUR (în milioane)

Valoare

75 %

Durată (perioadă)

Până la 31.10.2013

Sectoare economice

Transportul de marfă pe căi navigabile interioare

Numele și adresa autorității de acordare a ajutorului

InvestitionsBank des Landes Brandenburg (ILB)

Steinstraße 104-106

14480 Potsdam

DEUTSCHLAND

Alte informații

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informațiile confidențiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data adoptării deciziei

27.9.2012

Numărul de referință al ajutorului

SA.35276 (12/N)

Stat membru

Germania

Regiune

Brandenburg

Articolul 107 alineatul (3) litera (a)

Titlu (și/sau numele beneficiarului)

Förderrichtlinie des Ministeriums für Wirtschaft zur Gewährung von Zuwendungen zur Konsolidierung und Standortsicherung für kleine und mittlere Unternehmen im Land Brandenburg (Konsolidierungs- und Standortsicherungsprogramm)

Temei legal

Haushaltsordnung des Landes Brandenburg (Landeshaushaltsordnung — LHO) mit den dazugehörigen Verwaltungsvorschriften (VV-LHO)

Tipul măsurii

Schemă

Obiectiv

Salvarea întreprinderilor aflate în dificultate, Restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate

Forma de ajutor

Credit preferențial

Buget

 

Buget global: 2 EUR (în milioane)

 

Buget anual: 1,50 EUR (în milioane)

Valoare

100 %

Durată (perioadă)

10.10.2012-31.12.2013

Sectoare economice

Toate sectoarele economice care pot beneficia de ajutor

Numele și adresa autorității de acordare a ajutorului

InvestitionsBank des Landes Brandenburg

Steinstraße 104-106

14480 Potsdam

DEUTSCHLAND

Alte informații

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informațiile confidențiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data adoptării deciziei

6.5.2013

Numărul de referință al ajutorului

SA.36207 (13/N)

Stat membru

Belgia

Regiune

Reg.Bruxelles-Cap./Brussels Hfdst.Gew.

Titlu (și/sau numele beneficiarului)

Régime de soutien au transport intermodal par voie d'eau dans la Région de Bruxelles-Capitale

Steun aan het intermodaal vervoer per binnenvaart binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Temei legal

 

Contrat de Gestion entre la Région de Bruxelles-Capitale et le Port de Bruxelles 2013-2017

 

Beheerscontract tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Haven van Brussel 2013-2017

 

Budget/Begroting 2013 Port de Bruxelles

Tipul măsurii

Schemă

Obiectiv

Dezvoltare sectorială, Protecția mediului

Forma de ajutor

Subvenție directă

Buget

 

Buget global: 1,53 EUR (în milioane)

 

Buget anual: 0,51 EUR (în milioane)

Valoare

50 %

Durată (perioadă)

22.4.2013-31.12.2015

Sectoare economice

Transportul de marfă pe căi navigabile interioare

Numele și adresa autorității de acordare a ajutorului

Port de Bruxelles/Haven van Brussel

Redersplein 6

1000 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Alte informații

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informațiile confidențiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data adoptării deciziei

6.5.2013

Numărul de referință al ajutorului

SA.36406 (13/N)

Stat membru

Spania

Regiune

Pais Vasco

Titlu (și/sau numele beneficiarului)

Promoción del euskera en los medios de comunicación — Prórroga

Temei legal

Orden de la Consejera de Cultura, por la que se regula la concesión de subvenciones destinadas a la consolidación, desarrollo y normalización de los medios de comunicación en euskera (convocatoria Hedabideak 2012)

Tipul măsurii

Schemă

Print media TV and radio broadcasters

Obiectiv

Cultură

Forma de ajutor

Subvenție directă

Buget

 

Buget global: 19 500 000 EUR (în milioane)

 

Buget anual: 4 875 000 EUR (în milioane)

Valoare

65 %

Durată (perioadă)

Până la 31.12.2016

Sectoare economice

Informații și comunicații

Numele și adresa autorității de acordare a ajutorului

Blanca Urgell

Donostia Kalea, 1

Vitoria-Gasteiz

ESPAÑA

Alte informații

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informațiile confidențiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data adoptării deciziei

6.5.2013

Numărul de referință al ajutorului

SA.36408 (13/N)

Stat membru

Spania

Regiune

Pais Vasco

Titlu (și/sau numele beneficiarului)

Promoción del euskera en las tecnologías de la información y la comunicación — Prórroga

Temei legal

Orden de la Consejera de Cultura por la que se regula la concesión de subvenciones para la promoción, difusión y/o normalización del euskera en el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación en el año 2012 (Convocatoria IKT)

Tipul măsurii

Schemă

Obiectiv

Cultură

Forma de ajutor

Subvenție directă

Buget

 

Buget global: 3 230 000 EUR (în milioane)

 

Buget anual: 807 500 EUR (în milioane)

Valoare

60 %

Durată (perioadă)

Până la 31.12.2016

Sectoare economice

Informații și comunicații

Numele și adresa autorității de acordare a ajutorului

Blanca Urgell

Donostia-San Sebastian, 1

Vitoria-Gasteiz

ESPAÑA

Alte informații

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informațiile confidențiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm


21.6.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 176/6


Autorizarea ajutoarelor de stat în conformitate cu articolele 107 și 108 din TFUE

Cazuri în care Comisia nu ridică obiecții

(Text cu relevanță pentru SEE)

2013/C 176/02

Data adoptării deciziei

30.5.2013

Numărul de referință al ajutorului

SA.35814 (12/N)

Stat membru

Slovacia

Regiune

Bratislavský

Titlu (și/sau numele beneficiarului)

Madách-Posonium, spol. s. r. o.

Devätinova 54

821 06 Bratislava

Temei legal

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov

Zákon č. 524/2010 Z. z. z 8. decembra 2010 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 287/2012 Z. z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Tipul măsurii

Ajutor individual

Madách-Posonium, spol. s. r. o.

Obiectiv

Cultură

Forma de ajutor

Subvenție directă

Buget

Buget global: 0,10 EUR (în milioane)

Valoare

53,22 %

Durată (perioadă)

Sectoare economice

Activități de editare a cărților, ziarelor, revistelor și alte activități de editare

Numele și adresa autorității de acordare a ajutorului

Úrad vlády Slovenskej republiky

Námestie slobody 1

813 70 Bratislava

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Alte informații

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informațiile confidențiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data adoptării deciziei

30.5.2013

Numărul de referință al ajutorului

SA.35815 (12/N)

Stat membru

Slovacia

Regiune

Trnavský kraj

Titlu (și/sau numele beneficiarului)

Lilium Aurum, s. r. o.

Galantská cesta 658/2F

929 01 Dunajská Streda

Temei legal

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov

Zákon č. 524/2010 Z. z. z 8. decembra 2010 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 287/2012 Z. z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Tipul măsurii

Ajutor individual

Lilium Aurum, s. r. o.

Obiectiv

Cultură

Forma de ajutor

Subvenție directă

Buget

Buget global: 0,06 EUR (în milioane)

Valoare

47,35 %

Durată (perioadă)

Sectoare economice

Activități de editare a cărților, ziarelor, revistelor și alte activități de editare

Numele și adresa autorității de acordare a ajutorului

Úrad vlády SR

Námestie slobody 1

813 70 Bratislava

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Alte informații

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informațiile confidențiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data adoptării deciziei

30.5.2013

Numărul de referință al ajutorului

SA.35816 (12/N)

Stat membru

Slovacia

Regiune

Bratislavský

Titlu (și/sau numele beneficiarului)

Petit Press, a. s.

Lazaretská 12

811 08 Bratislava

Temei legal

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov

Zákon č. 524/2010 Z. z. z 8. decembra 2010 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 287/2012 Z. z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Tipul măsurii

Ajutor individual

Petit Press, a. s.

Obiectiv

Cultură

Forma de ajutor

Subvenție directă

Buget

Buget global: 0,08 EUR (în milioane)

Valoare

14,05 %

Durată (perioadă)

Sectoare economice

Activități de editare a cărților, ziarelor, revistelor și alte activități de editare

Numele și adresa autorității de acordare a ajutorului

Úrad vlády SR

Námestie slobody 1

813 70 Bratislava

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Alte informații

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informațiile confidențiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data adoptării deciziei

30.5.2013

Numărul de referință al ajutorului

SA.35817 (12/N)

Stat membru

Slovacia

Regiune

Bratislavský

Titlu (și/sau numele beneficiarului)

MPhilms s. r. o.

Horná 5

831 52 Bratislava

Temei legal

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov

Zákon č. 524/2010 Z. z. z 8. decembra 2010 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 287/2012 Z. z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Tipul măsurii

Ajutor individual

MPhilms s. r. o.

Obiectiv

Cultură

Forma de ajutor

Subvenție directă

Buget

Buget global: 0,01 EUR (în milioane)

Valoare

46,20 %

Durată (perioadă)

Sectoare economice

Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune

Numele și adresa autorității de acordare a ajutorului

Úrad vlády Slovenskej republiky

Námestie slobody 1

813 70 Bratislava

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Alte informații

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informațiile confidențiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data adoptării deciziei

27.2.2013

Numărul de referință al ajutorului

SA.36024 (13/N)

Stat membru

Belgia

Regiune

Reg. Bruxelles-Cap./Brussels Hfdst. Gew., Vlaams Gewest

Titlu (și/sau numele beneficiarului)

CultuurInvest

Temei legal

Beslissing van de Vlaamse regering betreffende de oprichting van CultuurInvest d.d. 31 maart 2006

Tipul măsurii

Schemă

Obiectiv

Cultură, Capital de risc, IMM-uri

Forma de ajutor

Furnizarea de capital de risc

Buget

Buget global: 10 EUR (în milioane)

Valoare

50 %

Durată (perioadă)

Până la 31.12.2016

Sectoare economice

Activități de creație și interpretare artistică

Numele și adresa autorității de acordare a ajutorului

Vlaams Gewest

Martelaarsplein 19

1000 Brussel

BELGIË

Alte informații

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informațiile confidențiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm


III Acte pregătitoare

Banca Centrală Europeană

21.6.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 176/11


AVIZUL BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 23 mai 2013

cu privire la o propunere de regulament al Consiliului privind valorile nominale și specificațiile tehnice ale monedelor euro destinate circulației

(CON/2013/35)

2013/C 176/03

Introducere și temei juridic

La 16 mai 2013, Banca Centrală Europeană (BCE) a primit din partea Consiliului Uniunii Europene o solicitare de emitere a unui aviz cu privire la o propunere de regulament al Consiliului privind valorile nominale și specificațiile tehnice ale monedelor euro destinate circulației (1) (denumit în continuare „regulamentul propus”).

Competența BCE de a adopta un aviz se întemeiază pe articolul 127 alineatul (4), articolul 128 alineatul (2), articolul 133 și articolul 282 alineatul (5) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, deoarece regulamentul propus se referă la valorile nominale și specificațiile tehnice ale monedelor euro. În conformitate cu articolul 17.5 prima teză din Regulamentul de procedură al Băncii Centrale Europene, Consiliul guvernatorilor adoptă prezentul aviz.

Scop și conținut

Regulamentul propus reproduce în mare parte conținutul Regulamentului (CE) nr. 975/98 al Consiliului din 3 mai 1998 privind valorile nominale și specificațiile tehnice ale monedelor euro ce urmează să intre în circulație (2) și incorporează recomandările prevăzute în Avizul CON/2011/18 al BCE (3) pentru modificarea articolului 1 din Regulamentul (CE) nr. 975/98 al Consiliului și a anexei I la acesta, precum și pentru eliminarea considerentului 13.

În special, prin aceste modificări sunt înlocuite toate valorile existente referitoare la grosimea monedelor din tabelul cuprins la articolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 975/98 cu valorile grosimii reale a monedelor euro. Aceste valori sunt bine cunoscute și utilizate ca valori de referință de monetării pentru producerea monedelor euro.

Observații generale

BCE apreciază inițiativa Comisiei de a reforma Regulamentul (CE) nr. 975/98 al Consiliului, deoarece regulamentul propus ia în considerare și incorporează recomandările anterioare ale BCE cu privire la specificațiile tehnice ale monedelor euro.

Adoptat la Frankfurt pe Main, 23 mai 2013.

Președintele BCE

Mario DRAGHI


(1)  COM(2013) 184 final.

(2)  JO L 139, 11.5.1998, p. 6.

(3)  Avizul CON/2011/18 din 4 martie 2011 cu privire la o propunere de regulament al Consiliului privind valorile nominale și specificațiile tehnice ale monedelor euro ce urmează să intre în circulație (JO C 114, 12.4.2011, p. 1). Toate avizele BCE se publică pe website-ul BCE, la adresa: http://www.ecb.europa.eu


IV Informări

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

Comisia Europeană

21.6.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 176/12


Rata de schimb a monedei euro (1)

20 iunie 2013

2013/C 176/04

1 euro =


 

Moneda

Rata de schimb

USD

dolar american

1,3200

JPY

yen japonez

129,26

DKK

coroana daneză

7,4588

GBP

lira sterlină

0,85450

SEK

coroana suedeză

8,6724

CHF

franc elvețian

1,2319

ISK

coroana islandeză

 

NOK

coroana norvegiană

7,8500

BGN

leva bulgărească

1,9558

CZK

coroana cehă

25,806

HUF

forint maghiar

298,80

LTL

litas lituanian

3,4528

LVL

lats leton

0,7014

PLN

zlot polonez

4,3183

RON

leu românesc nou

4,5260

TRY

lira turcească

2,5324

AUD

dolar australian

1,4323

CAD

dolar canadian

1,3651

HKD

dolar Hong Kong

10,2375

NZD

dolar neozeelandez

1,6927

SGD

dolar Singapore

1,6813

KRW

won sud-coreean

1 523,98

ZAR

rand sud-african

13,4884

CNY

yuan renminbi chinezesc

8,0892

HRK

kuna croată

7,4860

IDR

rupia indoneziană

13 100,18

MYR

ringgit Malaiezia

4,2288

PHP

peso Filipine

57,796

RUB

rubla rusească

42,9600

THB

baht thailandez

41,078

BRL

real brazilian

2,9514

MXN

peso mexican

17,5380

INR

rupie indiană

78,7840


(1)  Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.


V Anunțuri

PROCEDURI ADMINISTRATIVE

Parlamentul European

21.6.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 176/13


Cerere de propuneri IX-2014/01 – „Subvenții pentru partidele politice la nivel european”

2013/C 176/05

În conformitate cu articolul 10 alineatul (4) din Tratatul privind Uniunea Europeană, partidele politice la nivel european contribuie la formarea conștiinței politice europene și la exprimarea voinței cetățenilor Uniunii. Mai mult decât atât, articolul 224 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene prevede că Parlamentul European și Consiliul, hotărând prin regulamente, în conformitate cu procedura legislativă ordinară, stabilesc statutul partidelor politice la nivel european, menționate la articolul 10 alineatul (4) din Tratatul privind Uniunea Europeană, în special regulile legate de finanțarea acestora.

În acest context, Parlamentul European lansează o cerere de propuneri pentru a acorda subvenții partidelor politice la nivel european.

1.   Actul de bază

Regulamentul (CE) nr. 2004/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 noiembrie 2003 [denumit în continuare „Regulamentul (CE) nr. 2004/2003”] privind statutul și finanțarea partidelor politice la nivel european (1).

Decizia Biroului Parlamentului European din 29 martie 2004 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2004/2003 (denumită în continuare „Decizia Biroului din 29 martie 2004”) (2).

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului (numit în continuare „Regulamentul financiar”) (3).

Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/2012 al Comisiei din 29 octombrie 2012 privind normele de aplicare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii (denumit în continuare „Normele de aplicare”) (4).

2.   Obiectiv

În conformitate cu articolul 2 din Decizia Biroului din 29 martie 2004, „Parlamentul European publică anual, înainte de sfârșitul primului semestru, o cerere de propuneri în vederea acordării subvențiilor pentru finanțarea partidelor și a fundațiilor”.

Prezenta cerere de propuneri se referă la cererile de subvenționare pentru exercițiul financiar 2014 care acoperă perioada de activitate cuprinsă între 1 ianuarie 2014 și 31 decembrie 2014. Obiectivul subvenției este să sprijine programul anual de lucru al beneficiarului.

3.   Admisibilitate

Vor fi admise numai cererile prezentate în scris, pe formularul de cerere de subvenționare din anexa 1 la Decizia Biroului din 29 martie 2004, transmise președintelui Parlamentului European până la termenul-limită.

4.   Criterii și documente justificative

4.1.   Criterii de eligibilitate

Pentru a avea dreptul la subvenționare, un partid politic la nivel european trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 2004/2003, și anume:

(a)

trebuie să aibă personalitate juridică în statul membru în care își are sediul;

(b)

trebuie să fie reprezentat, în cel puțin o pătrime din statele membre, de deputați în Parlamentului European sau în parlamentele naționale, parlamentele regionale ori adunările regionale sau trebuie să fi obținut, în cel puțin o pătrime din statele membre, cel puțin 3 % din voturile exprimate în fiecare dintre statele membre respective la ultimele alegeri pentru Parlamentul European;

(c)

trebuie să respecte, în special în programul său și în cadrul activităților sale, principiile pe care se întemeiază Uniunea Europeană, și anume principiile libertății, democrației, respectării drepturilor omului și a libertăților fundamentale, precum și principiul statului de drept;

(d)

trebuie să fi participat la alegerile pentru Parlamentul European ori să își fi exprimat intenția în acest sens.

Pentru aplicarea dispozițiilor Regulamentului (CE) nr. 2004/2003, un deputat în Parlamentul European poate fi membru într-un singur partid politic la nivel european [articolul 10 alineatul (1) ultimul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 2004/2003].

Având în vedere cele menționate mai sus, partidele politice sunt informate că Parlamentul European pune în aplicare dispozițiile de la articolul 3 alineatul (1) litera (b) în sensul că un deputat în Parlamentul European poate fi membru numai într-un partid politic la nivel european în care este membru partidul său politic de la nivel național.

4.2.   Criterii de excludere

Solicitanții trebuie, de asemenea, să dovedească că nu se află în niciuna dintre situațiile descrise la articolul 106 alineatul (1) și la articolul 107 din Regulamentul financiar.

4.3.   Criterii de selecție

Solicitanții trebuie să dovedească că au viabilitatea legală și financiară necesară pentru a realiza programul de lucru care face obiectul cererii de finanțare și că dispun de capacitatea tehnică și de competențele de gestionare necesare pentru a realiza cu succes programul de lucru pentru care solicită subvenția.

4.4.   Criterii de acordare

În conformitate cu articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 2004/2003, creditele disponibile pentru exercițiul 2014 se repartizează între partidele politice la nivel european ale căror cereri de finanțare au obținut un aviz favorabil pe baza criteriilor de eligibilitate, de excludere și de selecție după cum urmează:

(a)

15 % se repartizează în părți egale;

(b)

85 % se repartizează între partidele care au membri aleși în Parlamentul European, proporțional cu numărul de membri aleși.

4.5.   Documente justificative

Pentru evaluarea criteriilor menționate mai sus, solicitanții trebuie să prezinte următoarele documente justificative:

(a)

nota de însoțire originală care să specifice cuantumul subvenției solicitate;

(b)

formularul de cerere din anexa 1 la Decizia Biroului din 29 martie 2004, completat și semnat corespunzător (inclusiv declarația scrisă pe propria răspundere);

(c)

statutul partidului politic, inclusiv o listă a organizațiilor afiliate în conformitate cu articolul 122 din Regulamentul financiar;

(d)

certificatul de înregistrare oficial;

(e)

un document recent care să facă dovada existenței partidului politic;

(f)

lista directorilor/membrilor Consiliului de administrație (nume și prenume, titluri sau funcții în cadrul partidului solicitant);

(g)

documente care certifică faptul că solicitantul îndeplinește condițiile prevăzute la articolul 3 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 2004/2003;

(h)

documente care certifică faptul că solicitantul îndeplinește condițiile prevăzute la articolul 3 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 2004/2003 (5);

(i)

programul partidului politic;

(j)

situația financiară completă pentru 2012, certificată de un organism de audit extern (6);

(k)

bugetul provizoriu de funcționare pentru perioada în cauză (1 ianuarie 2014-31 decembrie 2014), cu menționarea cheltuielilor eligibile pentru finanțare din bugetul Uniunii.

În ceea ce privește literele (c), (d), (f), (h) și (i), solicitantul poate depune o declarație pe propria răspundere că informațiile furnizate în etapa anterioară rămân valabile.

5.   Finanțarea de la bugetul UE

Creditele alocate pentru exercițiul financiar 2014 la articolul 402 din bugetul Parlamentului, „Contribuții în beneficiul partidelor politice europene”, se ridică la 27 794 200 EUR. Acestea sunt supuse aprobării autorității bugetare.

Cuantumul maxim plătit beneficiarului de către Parlamentul European nu poate depăși 85 % din cheltuielile de funcționare eligibile ale partidelor politice la nivel european. Sarcina probei îi revine partidului politic în cauză.

Finanțarea ia forma unui grant (subvenție) de funcționare, în sensul Regulamentului financiar și al Normelor de aplicare. Modalitățile de plată a subvenției și obligațiile privind utilizarea sa vor fi stabilite într-o decizie de acordare a subvenției, al cărei model se află în anexa 2a la Decizia Biroului din 29 martie 2004.

6.   Procedura și data-limită de depunere a propunerilor

6.1.   Data-limită și depunerea cererilor

Data-limită de depunere a cererilor este 30 septembrie 2013. Cererile depuse după această dată nu vor fi luate în considerare.

Cererile trebuie:

(a)

să fie redactate pe formularul de cerere de subvenționare (anexa 1 la Decizia Biroului din 29 martie 2004);

(b)

să fie semnate obligatoriu de solicitant sau de reprezentantul său autorizat;

(c)

să fie depuse într-un plic dublu. Cele două plicuri vor fi închise. Pe plicul interior se menționează, pe lângă departamentul căruia îi este adresat, conform indicației din cererea de propuneri, următorul text:

CALL FOR PROPOSALS 2014 GRANTS TO POLITICAL PARTIES AT EUROPEAN LEVEL

NOT TO BE OPENED BY THE MAIL SERVICE OR BY ANY UNAUTHORISED PERSON

Dacă se utilizează plicuri autocolante, acestea trebuie sigilate cu bandă adezivă, iar expeditorul trebuie să semneze peste bandă. Semnătura expeditorului trebuie să includă, pe lângă semnătura sa olografă, și ștampila organizației sale.

Plicul exterior trebuie să indice adresa expeditorului, precum și a destinatarului, astfel:

European Parliament

Mail Service

KAD 00D008

2929 Luxembourg

LUXEMBOURG

Pe plicul interior trebuie să se menționeze următoarea adresă:

President of the European Parliament

Attn. Mr Roger VANHAEREN, Director-General of Finance

SCH 05B031

2929 Luxembourg

LUXEMBOURG

(d)

să fie expediate cel târziu la data-limită stabilită în cererea de propuneri, fie prin scrisoare recomandată, ștampila poștei dovedind data expedierii, fie printr-un serviciu de curierat, după cum rezultă din chitanța de depunere.

6.2.   Procedura și calendarul orientative

Pentru acordarea de subvenții partidelor politice la nivel european se aplică următoarea procedură și următorul calendar:

(a)

depunerea cererii la Parlamentul European (cel târziu la 30 septembrie 2013);

(b)

evaluarea și selecția de către departamentele competente ale Parlamentului European; doar cererile considerate admisibile vor fi examinate pe baza criteriilor de eligibilitate, de excludere și de selecție prevăzute în cererea de propuneri;

(c)

adoptarea deciziei finale de acordare a subvenției de către Biroul Parlamentului (în principiu, nu mai târziu de 1 ianuarie 2014, astfel cum se prevede la articolul 4 din Decizia Biroului din 29 martie 2004);

(d)

notificarea deciziilor de subvenționare;

(e)

plata unui avans de 80 % (în termen de 15 zile de la adoptarea deciziei de acordare a subvenției).

6.3.   Informații suplimentare

Următoarele texte sunt disponibile pe site-ul internet al Parlamentului European, la următoarea adresă:

http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm

(a)

Regulamentul (CE) nr. 2004/2003;

(b)

Decizia Biroului din 29 martie 2004;

(c)

Formularul de cerere de subvenționare (anexa 1 la Decizia Biroului din 29 martie 2004).

Toate întrebările referitoare la prezenta cerere de propuneri privind acordarea de subvenții se trimit prin e-mail, menționând referința publicării, la următoarea adresă: fin.part.fond.pol@europarl.europa.eu

6.4.   Prelucrarea datelor cu caracter personal

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului (7), datele cu caracter personal incluse în cererea de finanțare și în anexele sale vor fi prelucrate în conformitate cu principiile corectitudinii, legalității și proporționalității în scopul explicit și legitim al acestui proiect. În vederea prelucrării cererii și în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităților, datele cu caracter personal pot fi prelucrate de către serviciile și organele competente ale Parlamentului European și transferate serviciilor interne de audit, Curții de Conturi Europene, Grupului pentru nereguli financiare sau Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF).

Numele membrilor și reprezentanților partidelor politice europene care sunt comunicate împreună cu cererea de finanțare pentru a îndeplini criteriul de reprezentativitate prevăzut la articolul 3 litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 2004/2003 pot fi publicate de către Parlamentul European și pot fi aduse la cunoștința publicului în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European (8). Partidele politice sunt invitate să anexeze la cererea lor o declarație semnată de către membrii sau reprezentanții în cauză ai partidului, conform căreia au fost informați despre aducerea la cunoștința publicului a numelor lor și sunt de acord cu acest lucru.

Contestațiile se pot trimite Autorității Europene pentru Protecția Datelor (edps@edps.europa.eu).


(1)  JO L 297, 15.11.2003, p. 1.

(2)  JO C 155, 12.6.2004, p. 1.

(3)  JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(4)  JO L 362, 31.12.2012, p. 1.

(5)  Inclusiv lista persoanelor alese menționate la articolul 3 alineatul (1) litera (b) primul paragraf și la articolul 10 alineatul (1) litera (b).

(6)  Cu excepția cazului în care partidul politic la nivel european a fost înființat în exercițiul în curs.

(7)  JO L 8, 12.1.2001, p. 1.

(8)  Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei (JO L 145, 31.5.2001, p. 43).


21.6.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 176/18


Cerere de propuneri IX-2014/02 – „Finanțarea fundațiilor politice la nivel european”

2013/C 176/06

În conformitate cu articolul 10 alineatul (4) din Tratatul privind Uniunea Europeană, partidele politice la nivel european contribuie la formarea unei conștiințe europene și la exprimarea voinței politice a cetățenilor Uniunii. Mai mult decât atât, articolul 224 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene prevede că Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, prin regulamente, stabilesc statutul partidelor politice la nivel european, menționate la articolul 10 alineatul (4) din Tratatul privind Uniunea Europeană, în special regulile legate de finanțarea acestora.

Regulamentul (CE) nr. 2004/2003, revizuit în 2007, recunoaște rolul fundațiilor politice la nivel european care, în calitate de organizații afiliate la partidele politice la nivel european „pot, prin activitățile lor, să sprijine obiectivele partidelor politice la nivel european, contribuind în special la dezbaterile privind chestiunile de politică publică europeană și integrarea europeană, acționând inclusiv ca și catalizatori de idei noi, analize și opțiuni politice”. Regulamentul prevede, în special, acordarea unei subvenții anuale de funcționare de către Parlamentul European fundațiilor politice care solicită acest lucru și care îndeplinesc condițiile prevăzute în regulament.

În acest context, Parlamentul European lansează o cerere de propuneri pentru finanțarea fundațiilor politice la nivel european.

1.   Actul de bază

Regulamentul (CE) nr. 2004/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind statutul și finanțarea partidelor politice la nivel european [denumit în continuare „Regulamentul (CE) nr. 2004/2003”] (1).

Decizia Biroului Parlamentului European din 29 martie 2004 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2004/2003 (denumită în continuare „Decizia Biroului din 29 martie 2004”) (2).

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii (denumit în continuare „Regulamentul financiar”) (3).

Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/2012 al Comisiei din 29 octombrie 2012 privind normele de aplicare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii (denumit în continuare „normele de aplicare”) (4).

2.   Obiectiv

În conformitate cu articolul 2 din Decizia Biroului, „Parlamentul European publică anual, înainte de sfârșitul primului semestru, o cerere de propuneri în vederea acordării subvențiilor pentru finanțarea partidelor și a fundațiilor”.

Această cerere de propuneri se referă la cererile de finanțare pentru exercițiul financiar 2014, care acoperă perioada de activitate 1 ianuarie-31 decembrie 2014. Obiectivul finanțării este de a sprijini programul de lucru anual al beneficiarului.

3.   Admisibilitate

Vor fi admise numai cererile prezentate în scris, folosind formularul de cerere de finanțare din anexa 1 la Decizia Biroului din 29 martie 2004, menționată anterior, transmise Președintelui Parlamentului European până la termenul-limită.

4.   Criterii și documente justificative

4.1.   Criterii de eligibilitate

Pentru a avea dreptul la finanțare, o fundație politică la nivel european trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 2004/2003, și anume:

(a)

să fie afiliată unuia dintre partidele politice la nivel european recunoscute în conformitate cu prezentul regulament, conform atestării partidului respectiv;

(b)

să aibă personalitate juridică în statul membru în care își are sediul. Această personalitate juridică este separată de personalitatea juridică a partidului politic la nivel european la care este afiliată;

(c)

trebuie să respecte, în special în programul său și în cadrul activităților sale, principiile pe care se întemeiază Uniunea Europeană, și anume principiile libertății, democrației, respectării drepturilor omului și a libertăților fundamentale, precum și principiul statului de drept;

(d)

să nu aibă scopuri lucrative;

(e)

componența organului său de conducere să fie echilibrată din punct de vedere geografic.

În plus, ea trebuie să îndeplinească și condițiile prevăzute la articolul 3 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2004/2003, și anume: În cadrul prezentului regulament, fiecărui partid politic și fiecărei fundații politice la nivel european îi revine sarcina de a defini modalitățile specifice ale relațiilor lor, în conformitate cu legislația națională, inclusiv un grad adecvat de separare între gestionarea curentă și structurile de conducere ale fundației politice la nivel european, pe de o parte, și cele ale partidului politic la nivel european căreia aceasta îi este afiliată, de cealaltă parte.

4.2.   Criterii de excludere

Solicitanții trebuie, de asemenea, să dovedească că nu se află în niciuna dintre situațiile descrise la articolul 106 alineatul (1) și articolul 107 din Regulamentul financiar.

4.3.   Criterii de selecție

Solicitanții trebuie să dovedească că au viabilitatea legală și financiară necesară pentru a realiza programul de lucru care face obiectul cererii de finanțare și că dispun de capacitatea tehnică și de competențele de gestionare necesare pentru a îndeplini cu succes programul de lucru pentru care solicită finanțare.

4.4.   Criterii de atribuire

În conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 2004/2003, creditele disponibile pentru exercițiul 2014 se repartizează între fundațiile politice la nivel european a căror cerere de finanțare a obținut un aviz favorabil pe baza criteriilor de eligibilitate, excludere și selecție, după cum urmează:

(a)

15 % se repartizează în părți egale;

(b)

85 % se repartizează între fundațiile care sunt afiliate la partide politice la nivel european care au membri aleși în Parlamentul European, proporțional cu numărul membrilor aleși.

4.5.   Documente justificative

Pentru evaluarea criteriilor menționate mai sus, solicitanții trebuie să pună la dispoziție următoarele documente justificative:

(a)

nota de însoțire originală în care se menționează valoarea finanțării solicitate;

(b)

formularul din anexa 1 la Decizia Biroului din 29 martie 2004, completat și semnat corespunzător (inclusiv declarația scrisă pe propria răspundere);

(c)

statutul fundației politice;

(d)

certificatul de înregistrare oficial;

(e)

un document recent care să facă dovada existenței fundației politice;

(f)

lista directorilor/membrilor Consiliului de administrație (nume și prenume, cetățenie, titluri sau funcții în cadrul fundației politice);

(g)

programul fundației politice;

(h)

situația financiară completă pentru anul 2012, certificată de un organism de audit extern (5);

(i)

bugetul provizoriu de funcționare pentru perioada în cauză (1 ianuarie 2014-31 decembrie 2014), cu menționarea cheltuielilor eligibile pentru finanțare din bugetul comunitar;

(j)

documente care certifică faptul că fundația politică îndeplinește condițiile prevăzute la articolul 3 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2004/2003;

În ceea ce privește literele (c), (d), (f) și (g), fundația politică poate depune o declarație pe propria răspundere că informațiile furnizate în etapa anterioară rămân valabile.

5.   Finanțarea de la bugetul UE

Creditele pentru exercițiului financiar 2014 pentru articolul 403 din bugetul UE, „Contribuții la fundațiile politice europene”, sunt estimate la un total de 13 400 000 EUR. Acestea sunt supuse aprobării autorității bugetare.

Cuantumul maxim plătit beneficiarului de către Parlamentul European nu poate depăși 85 % din costurile de funcționare eligibile ale fundațiilor politice la nivel european. Sarcina probei revine fundației politice în cauză.

Finanțarea ia forma unei subvenții de funcționare, prevăzută de Regulamentul financiar și de normele de aplicare. Modalitățile de plată a subvenției și obligațiile privind utilizarea sa sunt stabilite într-o decizie de acordare a subvenției, al cărei model se află în anexa 2b la Decizia Biroului din 29 martie 2004.

6.   Procedură și data-limită pentru depunerea propunerilor

6.1.   Data-limită și depunerea cererilor

Termenul de prezentare a cererilor este 30 septembrie 2013. Cererile prezentate după această dată nu vor fi luate în considerare.

Cererile trebuie:

(a)

să fie redactate folosind formularul de cerere de finanțare (anexa 1 la Decizia Biroului din 29 martie 2004);

(b)

să fie semnate obligatoriu de solicitant sau de reprezentantul împuternicit al acestuia;

(c)

să fie depuse într-un plic sigilat, ambele plicuri vor fi închise. Pe plicul interior se menționează, în plus față de departamentul căruia îi este adresat, conform indicației din cererea de propuneri, următorul text:

CALL FOR PROPOSALS — 2014 GRANTS TO POLITICAL FOUNDATIONS AT EUROPEAN LEVEL

NOT TO BE OPENED BY THE POSTAL SERVICE OR BY ANY UNAUTHORISED PERSON

Dacă se utilizează plicuri autocolante, acestea trebuie sigilate cu bandă adezivă, iar expeditorul trebuie să semneze peste bandă. Semnătura expeditorului trebuie să includă, pe lângă semnătura sa olografă, și ștampila organizației sale.

Plicul exterior trebuie să indice adresa expeditorului, precum și a destinatarului, astfel:

European Parliament

Mail Service

KAD 00D008

2929 Luxembourg

LUXEMBOURG

Pe plicul interior trebuie menționată următoarea adresă:

President of the European Parliament

Attn. Mr Roger VANHAEREN, Director-General of Finance

SCH 05B031

2929 Luxembourg

LUXEMBOURG

(d)

să fie expediate cel târziu la termenul stabilit în cererea de propuneri, fie prin scrisoare recomandată, ștampila poștei dovedind data expedierii, fie printr-un serviciu de curierat, data expedierii rezultând din chitanța de depunere.

6.2.   Procedură și calendar indicativ

Pentru acordarea de finanțare fundațiilor politice la nivel european se aplică următoarea procedură și următorul calendar:

(a)

înaintarea cererilor către Parlamentul European (până la 30 septembrie 2013);

(b)

evaluarea și selecția de către serviciul competent al Parlamentului European; Doar cererile considerate admisibile vor fi examinate pe baza criteriilor de eligibilitate, de excludere și de selecție prevăzute în cererea de propuneri;

(c)

adoptarea deciziei de acordare a finanțării de către Biroul Parlamentului European (în principiu, nu mai târziu de 1 ianuarie 2014, astfel cum este prevăzut la articolul 4 din Decizia Biroului din 29 martie 2004) și notificarea rezultatelor către solicitanți;

(d)

notificarea deciziilor de subvenționare;

(e)

plata în avans a 80 % din cuantum (în termen de 15 zile de la adoptarea deciziei de acordare a finanțării).

6.3.   Informații suplimentare

Următoarele texte sunt disponibile pe site-ul internet al Parlamentului European, la următoarea adresă:

http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm

(a)

Regulamentul (CE) nr. 2004/2003;

(b)

Decizia Biroului din 29 martie 2004.

(c)

Formularul de cerere de finanțare (anexa 1 la Decizia Biroului din 29 martie 2004).

Toate întrebările referitoare la prezenta cerere de propuneri privind acordarea de finanțare se trimit prin e-mail, menționând referința publicației, la următoarea adresă: fin.part.fond.pol@europarl.europa.eu

6.4.   Prelucrarea datelor cu caracter personal

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului (6), datele cu caracter personal din cererea de finanțare și din anexele la aceasta sunt prelucrate în conformitate cu principiile echității, legalității și proporționalității în scopurile explicite și legitime ale acestui proiect. În scopul examinării cererii și al apărării intereselor financiare ale Comunităților, datele cu caracter personal pot fi prelucrate de serviciile și organele competente ale Parlamentului European și transmise serviciilor de audit, Curții de Conturi Europene, Grupului pentru nereguli financiare sau Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF).

Toate persoanele interesate pot contacta Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (edps@edps.europa.eu) pentru a face apel.


(1)  JO L 297, 15.11.2003, p. 1.

(2)  JO C 155, 12.6.2004, p. 1.

(3)  JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(4)  JO L 362, 31.12.2012, p. 1.

(5)  Cu excepția cazului în care organismul solicitant a fost înființat în exercițiul în curs.

(6)  JO L 8, 12.1.2001, p. 1.


Comisia Europeană

21.6.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 176/22


PROGRAMUL HERCULE II

Cerere de propuneri

Asistență tehnică pentru combaterea fraudei în UE – „Sprijin pentru investigații”

2013/C 176/07

1.   Obiective și descriere

Prezentul anunț de cerere de propuneri se bazează pe Decizia nr. 878/2007/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 iulie 2007 de modificare și de prelungire a termenului de aplicare a Deciziei nr. 804/2004/CE de stabilire a unui program de acțiune comunitară în vederea promovării unor acțiuni în domeniul protecției intereselor financiare ale Comunității (programul Hercule II) (1). Prezenta cerere se referă la activitățile prevăzute la articolul 1a litera (a) din Decizia Hercule II, și anume:

„asistență tehnică pentru autoritățile naționale prin furnizarea de cunoștințe, echipamente și tehnologie a informației (TI) specifice, care să faciliteze cooperarea transnațională și cooperarea cu Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) în scopul combaterii fraudei, a corupției și a altor activități ilegale, precum și pentru elaborarea și punerea în aplicare a politicilor de prevenire și detectare a fraudelor”.

Decizia de finanțare pentru 2013 (2) prevede organizarea a două cereri de propuneri pentru sectorul de activitate „Asistență tehnică”. Prezenta cerere se referă la asistența tehnică „Sprijin pentru investigații”.

2.   Solicitanți eligibili

Prezentul anunț se adresează administrațiilor naționale sau regionale („solicitanți”) dintr-un stat membru sau dintr-o țară din afara Uniunii Europene care promovează consolidarea acțiunilor europene în vederea protejării intereselor financiare ale Uniunii Europene.

3.   Acțiuni eligibile

Acțiunile eligibile pentru asistența tehnică „Sprijin pentru investigații” includ:

Achiziționarea de instrumente și metode de investigare speciale utilizate în operațiunile din cadrul anchetelor care au ca scop, printre altele, combaterea fraudei și a oricăror alte activități ilegale care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii. Aceasta include achiziționarea de noi echipamente tehnice sau modernizarea echipamentelor tehnice existente, precum și costurile de întreținere a acestora (3), cum ar fi:

echipamentele tehnice pentru supravegherea electronică și mobilă;

echipamentele tehnice pentru analiza probelor digitale;

echipamentele tehnice pentru comunicațiile criptate.

4.   Criterii de atribuire

Fiecare acțiune eligibilă prezentată va fi evaluată în funcție de criteriile de atribuire de mai jos:

1.

coerența acțiunii cu obiectivele Comisiei în materie de combatere a fraudei și, în special, cu cele legate de prevenirea, depistarea și investigarea fluxului de produse ilicite din tutun în UE;

2.

capacitatea altor măsuri care însoțesc achiziționarea și/sau organizarea acțiunii de a ameliora detectarea produselor ilicite din tutun;

3.

calitatea tehnică și adecvarea acțiunii propuse pentru a satisface nevoile exprimate de către solicitantul grantului;

4.

rentabilitatea: costurile acțiunii trebuie să fie în concordanță cu obiectivele sale;

5.

compatibilitatea acțiunii cu activitățile întreprinse sau planificate cu privire la prioritățile politice ale UE legate de prevenirea fraudelor care aduc atingere bugetului UE (prevenirea, analiza informațiilor, metodele de cooperare etc.);

6.

compatibilitatea acțiunii cu proiectele similare desfășurate în alte state membre și realizate de alte organisme de aplicare a legii și autorități vamale la nivel național;

7.

posibilitatea de a utiliza metodele și/sau rezultatele acțiunii pentru a spori cooperarea și eficacitatea în contextul combaterii fraudei și a contrabandei cu țigări („mainstreaming”).

În cazul în care mai multe proiecte prezintă o calitate egală din perspectiva acestor criterii de atribuire, se poate acorda prioritate pentru finanțare, în ordine descrescătoare:

autorităților de aplicare a legii care nu dispun sau care nu sunt considerate a dispune de suficiente echipamente de combatere a contrabandei cu țigări și a contrafacerii de țigări;

cererilor care asigură o distribuție geografică echitabilă;

solicitanților care nu au primit granturi în anii anteriori sau în cadrul cererilor de propuneri anterioare pentru aceeași acțiune sau pentru o acțiune similară.

5.   Buget

Bugetul indicativ disponibil pentru prezenta cerere de propuneri este de 3 500 000 EUR. Contribuția financiară se va acorda sub formă de grant. Contribuția financiară acordată nu va depăși 50 % din costurile eligibile.

Comisia își rezervă dreptul de a nu aloca toate fondurile disponibile.

6.   Informații suplimentare

Specificațiile tehnice și formularul de cerere pot fi descărcate de la următoarea adresă:

http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/funding/techn-assist/index_en.htm

Toate întrebările și/sau cererile de informații suplimentare în legătură cu această cerere de propuneri se trimit prin e-mail la adresa:

OLAF-FMB-HERCULE-TA@ec.europa.eu

Este posibil ca întrebările și răspunsurile să fie publicate, cu respectarea anonimatului, în Ghidul pentru completarea formularului de cerere de pe site-ul internet al OLAF, în cazul în care acestea sunt relevante și pentru alți candidați.

7.   Termenul-limită de depunere a cererilor

Cererile trebuie depuse cel mai târziu: vineri, 12 iulie 2013.


(1)  JO L 193, 25.7.2007, p. 18.

(2)  C(2013) 612 final din 7 februarie 2013.

(3)  Costurile de întreținere care nu sunt acoperite de o garanție.


21.6.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 176/24


PROGRAMUL HERCULE II

Cerere de propuneri

Asistență tehnică pentru combaterea fraudei în UE „Țigări”

2013/C 176/08

1.   Obiective și descriere

Prezentul anunț de cerere de propuneri se bazează pe Decizia nr. 878/2007/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 iulie 2007 de modificare și de prelungire a termenului de aplicare a Deciziei nr. 804/2004/CE de stabilire a unui program de acțiune comunitară în vederea promovării unor acțiuni în domeniul protecției intereselor financiare ale Comunității (programul Hercule II) (1). Prezenta cerere se referă la activitățile prevăzute la articolul 1a litera (a) din Decizia Hercule II, și anume:

„asistență tehnică pentru autoritățile naționale prin furnizarea de cunoștințe, echipamente și tehnologie a informației (TI) specifice, care să faciliteze cooperarea transnațională și cooperarea cu Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) în scopul combaterii fraudei, a corupției și a oricărei alte activități ilegale, precum și al dezvoltării și al punerii în aplicare a politicilor de prevenire și de depistare a fraudelor”.

Decizia de finanțare pentru 2013 (2) prevede organizarea a două cereri de propuneri pentru sectorul de activitate „Asistență tehnică”. Prezenta cerere se referă la asistența tehnică „Țigări”.

2.   Solicitanți eligibili

Prezentul anunț se adresează administrațiilor naționale sau regionale („solicitanți”) dintr-un stat membru sau dintr-o țară din afara Uniunii Europene care promovează consolidarea acțiunilor europene în vederea protejării intereselor financiare ale Uniunii Europene.

3.   Acțiuni eligibile

Acțiunile eligibile pentru asistența tehnică „Țigări” includ:

(a)

sprijinul tehnic și financiar necesar pentru a sprijini și a intensifica controalele containerelor și camioanelor la frontierele externe ale UE. Acesta include:

achiziționarea de scanere mobile și fixe (cu raze X), precum și costurile legate de instalarea și întreținerea acestora (3), utilizate de către autoritățile vamale pentru a verifica containerele, camioanele și autoturismele care traversează frontierele externe ale UE sau care sunt în tranzit pe teritoriul unui stat membru, cu scopul de a detecta prezența mărfurilor ilicite, în special a țigărilor și a tutunului de contrabandă sau contrafăcute;

formarea personalului vamal în vederea utilizării scanerelor, precum și în vederea interpretării corecte a imaginilor generate de scanere;

software-ul și hardware-ul necesare pentru a permite schimbul de imagini generate de diferite tipuri de scanere în cadrul autorităților vamale ale UE și între acestea;

(b)

achiziționarea, dresarea, hrănirea și adăpostirea animalelor (cum ar fi câinii dresați pentru detectarea drogurilor, dar și albinele, șobolanii și porcii dresați) folosite pentru detectarea mărfurilor ilicite, în special a țigărilor și a tutunului de contrabandă sau contrafăcute;

(c)

dezvoltarea, implementarea, îmbunătățirea sau modernizarea sistemelor existente de recunoaștere automată a codurilor containerelor și a sistemelor de recunoaștere automată a numărului de înmatriculare. Aceasta include dezvoltarea de software, precum și achiziționarea și instalarea de hardware pentru sistemele și cursurile de formare ale operatorilor.

4.   Criterii de atribuire

Fiecare acțiune eligibilă prezentată va fi evaluată în funcție de criteriile de atribuire de mai jos:

1.

coerența acțiunii cu obiectivele Comisiei în materie de combatere a fraudei și, în special, cu cele legate de prevenirea, depistarea și investigarea fluxului de produse ilicite din tutun în UE;

2.

capacitatea altor măsuri care însoțesc achiziționarea și/sau organizarea acțiunii de a ameliora detectarea produselor ilicite din tutun;

3.

calitatea tehnică și adecvarea acțiunii propuse pentru a satisface nevoile exprimate de către solicitantul grantului;

4.

rentabilitatea: costurile acțiunii trebuie să fie în concordanță cu obiectivele sale;

5.

compatibilitatea acțiunii cu activitățile întreprinse sau planificate cu privire la prioritățile politice ale UE legate de prevenirea fraudelor care aduc atingere bugetului UE (prevenirea, analiza informațiilor, metodele de cooperare etc.);

6.

compatibilitatea acțiunii cu proiectele similare desfășurate în alte state membre și realizate de alte organisme de aplicare a legii și autorități vamale la nivel național;

7.

posibilitatea de a utiliza metodele și/sau rezultatele acțiunii pentru a spori cooperarea și eficacitatea în contextul combaterii fraudei și a contrabandei cu țigări („mainstreaming”).

În cazul în care mai multe proiecte prezintă o calitate egală din perspectiva acestor criterii de atribuire, se poate acorda prioritate pentru finanțare, în ordine descrescătoare:

autorităților de aplicare a legii care nu dispun sau care nu sunt considerate a dispune de suficiente echipamente de combatere a contrabandei cu țigări și a contrafacerii de țigări;

cererilor care asigură o distribuție geografică echitabilă;

solicitanților care nu au primit granturi în anii anteriori sau în cadrul cererilor de propuneri anterioare pentru aceeași acțiune sau pentru o acțiune similară.

5.   Buget

Bugetul indicativ disponibil pentru această cerere de propuneri este de 3 500 000 EUR. Contribuția financiară se va acorda sub formă de grant. Contribuția financiară acordată nu va depăși 50 % din costurile eligibile.

Comisia își rezervă dreptul de a nu aloca toate fondurile disponibile.

6.   Informații suplimentare

Specificațiile tehnice și formularul de cerere pot fi descărcate de la următoarea adresă: http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/funding/techn-assist/index_en.htm

Toate întrebările și/sau cererile de informații suplimentare în legătură cu această cerere de propuneri se trimit prin e-mail la adresa:

OLAF-FMB-HERCULE-TA@ec.europa.eu

Este posibil ca întrebările și răspunsurile să fie publicate, cu respectarea anonimatului, în Ghidul pentru completarea formularului de cerere de pe site-ul internet al OLAF, în cazul în care acestea sunt relevante și pentru alți candidați.

7.   Termenul-limită de depunere a cererilor

Cererile trebuie depuse cel mai târziu: vineri, 12 iulie 2013.


(1)  JO L 193, 25.7.2007, p. 18.

(2)  C(2013) 612 final din 7 februarie 2013.

(3)  Costurile de întreținere care nu sunt acoperite de o garanție.


PROCEDURI REFERITOARE LA PUNEREA ÎN APLICARE A POLITICII ÎN DOMENIUL CONCURENȚEI

Comisia Europeană

21.6.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 176/26


Notificare prealabilă a unei concentrări

(Cazul COMP/M.6887 – Snam/GICSI/TIGF)

Caz care poate face obiectul procedurii simplificate

(Text cu relevanță pentru SEE)

2013/C 176/09

1.

La data de 13 iunie 2013, Comisia a primit, în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1), o notificare a unei concentrări propuse prin care întreprinderea Snam SpA („SNAM”, Italia), controlată în ultimă instanță de întreprinderea Cassa Depositi e Prestiti SpA („CDP”, Italia), și întreprinderea Pacific Mezz (Luxembourg) Sarl („Pacific Mezz Luxembourg”, Luxemburg), controlată în ultimă instanță de întreprinderea GIC Special Investments Pte Ltd („GICSI”, Singapore), dobândesc, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind concentrările economice, controlul în comun asupra întreprinderii Transport et Infrastructure Gaz France SA („TIGF”, Franța), prin achiziționare de acțiuni.

2.

Activitățile economice ale întreprinderilor respective sunt:

în cazul întreprinderii Snam: transportul, depozitarea și distribuția de gaze naturale, precum și exploatarea unui terminal de GNL în Italia;

în cazul întreprinderii GICSI: gestionarea unui portofoliu global de investiții în fonduri de capital privat, capitalul de risc și fonduri de infrastructură, precum și investiții directe în societăți private;

în cazul întreprinderii TIGF: transportul și depozitarea de gaze naturale în sud-vestul Franței.

3.

În urma unei examinări prealabile, Comisia constată că tranzacția notificată ar putea intra sub incidența Regulamentului (CE) privind concentrările economice. Cu toate acestea, nu se ia o decizie finală în această privință. În conformitate cu Comunicarea Comisiei privind o procedură simplificată de tratare a anumitor concentrări în temeiul Regulamentului (CE) privind concentrările economice (2), trebuie precizat că acest caz poate fi tratat conform procedurii prevăzute în Comunicare.

4.

Comisia invită părțile terțe interesate să îi prezinte eventualele observații cu privire la operațiunea propusă.

Observațiile trebuie primite de către Comisie în termen de cel mult 10 zile de la data publicării prezentei. Observațiile pot fi trimise Comisiei prin fax (+32 22964301), prin e-mail la adresa COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu sau prin poștă, cu numărul de referință COMP/M.6887 – Snam/GICSI/TIGF, la următoarea adresă:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1 [„Regulamentul (CE) privind concentrările economice”].

(2)  JO C 56, 5.3.2005, p. 32 („Comunicarea privind o procedură simplificată”).