ISSN 1977-1029

doi:10.3000/19771029.C_2013.123.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 123

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 56
27 aprilie 2013


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

2013/C 123/01

Ultima publicație a Curții de Justiție a Uniunii Europene în Jurnalul Oficial al Uniunii EuropeneJO C 114, 20.4.2013

1

 

V   Anunțuri

 

PROCEDURI JURISDICȚIONALE

 

Curtea de Justiție

2013/C 123/02

Cauza C-547/10 P: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 7 martie 2013 — Confederația Elvețiană/Comisia Europeană, Republica Federală Germania, Landkreis Waldshut [Recurs — Relații externe — Acord între Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind transportul aerian — Regulamentul (CEE) nr. 2408/92 — Accesul operatorilor de transport aerian comunitari la rutele aeriene intracomunitare — Articolele 8 și 9 — Domeniu de aplicare — Exercitarea drepturilor de trafic — Decizia 2004/12/CE — Măsuri germane privind apropierea aeronavelor de aeroportul din Zürich — Obligația de motivare — Nediscriminare — Proporționalitate — Sarcina probei]

2

2013/C 123/03

Cauza C-127/11: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 7 martie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Arbeidshof te Antwerpen — Belgia) — Aldegonda van den Booren/Rijksdienst voor Pensioenen [Securitatea socială a lucrătorilor migranți — Articolul 46a din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 — Reguli naționale împotriva cumulului — Pensie pentru limită de vârstă — Majorarea cuantumului plătit de un stat membru — Pensie de urmaș — Reducerea cuantumului plătit de alt stat membru]

2

2013/C 123/04

Cauza C-275/11: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 7 martie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Bundesfinanzhof — Germania) — GfBk Gesellschaft für Börsenkommunikation mbH/Finanzamt Bayreuth (Fiscalitate — Taxa pe valoarea adăugată — Directiva 77/388/CEE — Scutirea gestionării de fonduri comune de plasament — Domeniu de aplicare)

3

2013/C 123/05

Cauza C-358/11: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 7 martie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Korkein hallinto-oikeus — Finlanda) — Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue [Mediu — Deșeuri — Deșeuri periculoase — Directiva 2008/98/CE — Foști stâlpi pentru telecomunicații tratați cu soluții CCA (cupru-crom-arsenic) — Înregistrarea, evaluarea și autorizarea substanțelor chimice — Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (Regulamentul REACH) — Inventarul utilizărilor lemnului tratat, prevăzut în anexa XVII la Regulamentul REACH — Foști stâlpi pentru telecomunicații utilizați ca structuri pentru pasarele]

4

2013/C 123/06

Cauza C-424/11: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 7 martie 2013 [cerere de decizie preliminară formulată de First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Regatul Unit] — Wheels Common Investment Fund Trustees Ltd și alții/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs (Taxa pe valoarea adăugată — Directiva 77/388/CE — Scutirea administrării de fonduri comune de plasament — Domeniu de aplicare — Sisteme de pensii ocupaționale)

5

2013/C 123/07

Cauza C-577/11: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 7 martie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată Cour d'appel de Bruxelles — Belgia) — DKV Belgium/Association belge des consommateurs test-achats ASBL (Libera prestare a serviciilor — Libertatea de stabilire — Directivele 73/239/CEE și 92/49/CEE — Asigurare generală directă — Libertate tarifară — Contracte de asigurări de sănătate care nu au legătură cu activitatea profesională — Restricții — Motive imperative de interes general)

5

2013/C 123/08

Cauza C-607/11: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 7 martie 2013 [cerere de decizie preliminară formulată de High Court of Justice (Chancery Division) — Regatul Unit] — ITV Broadcasting Limited și alții/TV Catch Up Limited [Directiva 2001/29/CE — Articolul 3 alineatul (1) — Difuzarea de către un terț prin internet a emisiunilor unor organisme comerciale de radiodifuziune televizată — Live streaming — Comunicare publică]

6

2013/C 123/09

Cauza C-19/12: Hotărârea Curții (Camera a opta) din 7 martie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Varhoven administrativen sad — Bulgaria) — Efir OOD/Direktor na Direktsia Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto Plovdiv (Taxă pe valoarea adăugată — Directiva 2006/112/CE — Articolele 62, 63, 65, 73 și 80 — Constituirea, de către persoane fizice, a unui drept de superficie în favoarea unei societăți în schimbul unor servicii de construcție furnizate de această societate acelor persoane fizice — Contract de schimb — TVA aplicat serviciilor de construcție — Fapt generator — Exigibilitate — Includerea în noțiunea de fapt generator atât a operațiunilor impozabile cât și a operațiunilor scutite — Plata anticipată a întregii contrapartide — Acont — Baza de impozitare a unei operațiuni în cazul contrapartidei constituite din bunuri sau din servicii — Efect direct)

7

2013/C 123/10

Cauza C-182/12: Hotărârea Curții (Camera a opta) din 7 martie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Székesfehérvári Törvényszék — Ungaria) — Gábor Fekete/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-dunántúli Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága [Codul vamal comunitar — Articolul 137 — Regulamentul de aplicare a Codului vamal — Articolul 561 alineatul (2) — Condiții de scutire totală de taxe la import — Import într-un stat membru al unui vehicul al cărui proprietar este stabilit într-o țară terță — Utilizare privată a vehiculului autorizată de proprietar altfel decât printr-un contract de angajare încheiat cu utilizatorul — Lipsa scutirii]

7

2013/C 123/11

Cauza C-39/13: Cerere de decizie preliminară introdusă de Gerechtshof Amsterdam (Țările de Jos) la 25 ianuarie 2013 — Inspecteur van de Belastingdienst Noord/kantoor Groningen/SCA Group Holding BV

8

2013/C 123/12

Cauza C-40/13: Cerere de decizie preliminară introdusă de Gerechtshof Amsterdam (Țările de Jos) la 25 ianuarie 2013 — X AG și alții/Inspecteur van de Belastingdienst Amsterdam

9

2013/C 123/13

Cauza C-41/13: Cerere de decizie preliminară introdusă de Gerechtshof Amsterdam (Țările de Jos) la 25 ianuarie 2013 — Inspecteur van de Belastingdienst Holland-Noord/kantoor Zaandam/MSA International Holdings BV, MSA Nederland BV

9

2013/C 123/14

Cauza C-43/13: Cerere de decizie preliminară introdusă de Bundesfinanzhof (Germania) la 28 ianuarie 2013 — Hauptzollamt Köln/Kronos Titan GmbH

10

2013/C 123/15

Cauza C-44/13: Cerere de decizie preliminară introdusă de Bundesfinanzhof (Germania) la 28 ianuarie 2013 — Hauptzollamt Krefeld/Rhein-Ruhr Beschichtungs-Service GmbH

10

2013/C 123/16

Cauza C-52/13: Cerere de decizie preliminară formulată de Consiglio di Stato (Italia) la 31 ianuarie 2013 — Posteshop SpA — Divisione Franchising Kipoint/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Presidenza del Consiglio dei Ministri

11

2013/C 123/17

Cauza C-76/13: Acțiune introdusă la 12 februarie 2013 — Comisia Europeană/Republica Portugheză

11

2013/C 123/18

Cauza C-77/13: Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal d'instance de Quimper (Franța) la 14 februarie 2013 — CA Consumer Finance/Francine Crouan, născută Weber, Tual Crouan

12

2013/C 123/19

Cauza C-86/13: Acțiune introdusă la 20 februarie 2013 — Comisia Europeană/Consiliul Uniunii Europene

12

2013/C 123/20

Cauza C-104/13: Cerere de decizie preliminară introdusă de Augstākās tiesas Senāts (Letonia) la 4 martie 2013 — AS Olainfarm/Latvijas Republikas Veselības ministrija, Zāļu valsts aģentūra

13

2013/C 123/21

Cauza C-109/13: Acțiune introdusă la 6 martie 2013 — Comisia Europeană/Republica Finlanda

13

2013/C 123/22

Cauza C-111/13: Acțiune introdusă la 7 martie 2013 — Comisia Europeană/Republica Finlanda

14

2013/C 123/23

Aviz C-1/12: Cerere de aviz prezentată de Comisia Europeană în temeiul articolului 218, alineatul (11), TFUE

14

 

Tribunalul

2013/C 123/24

Cauza T-587/08: Hotărârea Tribunalului din 14 martie 2013 — Fresh Del Monte Produce/Comisia (Concurență — Înțelegeri — Piața bananelor — Decizie de constatare a unei încălcări a articolului 81 CE — Sistem de schimb de informații — Noțiunea de practică concertată având un obiect anticoncurențial — Legătură de cauzalitate între concertare și comportamentul întreprinderilor pe piață — Încălcare unică — Imputarea încălcării — Dreptul la apărare — Amenzi — Gravitatea încălcării — Cooperare — Circumstanțe atenuante)

15

2013/C 123/25

Cauza T-588/08: Hotărârea Tribunalului din 14 martie 2013 — Dole Food și Dole Germany/Comisia (Concurență — Înțelegeri — Piața bananelor — Decizie de constatare a unei încălcări a articolului 81 CE — Noțiunea de practică concertată având un obiect anticoncurențial — Sistem de schimb de informații — Obligația de motivare — Dreptul la apărare — Orientările privind calcularea cuantumului amenzilor — Gravitatea încălcării)

15

2013/C 123/26

Cauza T-553/10: Hotărârea Tribunalului din 13 martie 2013 — Biodes/OAPI — Manasul Internacional (FARMASUL) [Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare figurative FARMASUL — Marcă spaniolă figurativă anterioară MANASUL — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Caracter distinctiv al mărcii anterioare — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009]

16

2013/C 123/27

Cauzele conexate T-229/11 și T-276/11: Hotărârea Tribunalului din 13 martie 2013 — Inglewood și alții/Parlamentul (Norme privind cheltuielile și indemnizațiile deputaților în Parlamentul European — Sistem de pensii suplimentare — Decizii de respingere a cererilor de a beneficia de dispozițiile în vigoare înainte de modificarea sistemului de pensii suplimentare în anul 2009 — Excepție de nelegalitate — Drepturi dobândite — Încredere legitimă — Proporționalitate — Egalitate de tratament)

16

2013/C 123/28

Cauza T-85/13: Acțiune introdusă la 14 februarie 2013 — K-Swiss/OAPI — Künzli SwissSchuh (Pantof de sport cu cinci dungi)

17

2013/C 123/29

Cauza T-90/13: Acțiune introdusă la 12 februarie 2013 — Herdade de S. Tiago II/OAPI — Polo/Lauren (V)

17

2013/C 123/30

Cauza T-96/13: Acțiune introdusă la 22 februarie 2013 — Rot Front/OAPI — Rakhat (Macka)

18

2013/C 123/31

Cauza T-102/13: Acțiune introdusă la 14 februarie 2013 — Heli-Flight/AESA

18

2013/C 123/32

Cauza T-112/13: Acțiune introdusă la 19 februarie 2013 — Cadbury Holdings/OAPI — Société des produits Nestlé (Forma unui baton de ciocolată cu patru segmente)

19

2013/C 123/33

Cauza T-122/13: Acțiune introdusă la 21 februarie 2013 — Laboratoires Polive/OAPI — Arbora & Ausonia (dodie)

20

2013/C 123/34

Cauza T-123/13: Acțiune introdusă la 21 februarie 2013 — Laboratoires Polive/OAPI — Arbora & Ausonia (dodie)

20

2013/C 123/35

Cauza T-128/13: Acțiune introdusă la 1 martie 2013 — Vicente Gandia Pla/OAPI — Tesco Stores (MARQUES DE CHIVÉ)

21

2013/C 123/36

Cauza T-132/13: Acțiune introdusă la 4 martie 2013 — Deweerdt și alții/Curtea de Conturi

21

2013/C 123/37

Cauza T-133/13: Acțiune introdusă la 4 martie 2013 — Pro-Aqua International/OAPI — Rexair (WET DUST CAN’T FLY)

22

2013/C 123/38

Cauza T-136/13: Acțiune introdusă la 11 martie 2013 — Hanwha SolarOne și alții/Parlamentul European și alții

22

2013/C 123/39

Cauza T-142/13: Acțiune introdusă la 13 martie 2013 — Jinko Solar și alții/Parlamentul European și alții

23

2013/C 123/40

Cauza T-143/13: Acțiune introdusă la 13 martie 2013 — Zhejiang Heda Solar Technology/Comisia

23

2013/C 123/41

Cauza T-144/13: Acțiune introdusă la 13 martie 2013 — Hangzhou Zhejiang University Sunny Energy Science and Technology/Comisia

24

2013/C 123/42

Cauza T-145/13: Acțiune introdusă la 13 martie 2013 — Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance/Comisia

24

2013/C 123/43

Cauza T-146/13: Acțiune introdusă la 13 martie 2013 — Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology/Comisia

25

2013/C 123/44

Cauza T-147/13: Acțiune introdusă la 13 martie 2013 — Zhejiang Yuhui Solar Energy Source/Comisia

25

2013/C 123/45

Cauza T-148/13: Acțiune introdusă la 14 martie 2013 — Spania/Comisia

26

2013/C 123/46

Cauza T-149/13: Acțiune introdusă la 14 martie 2013 — Spania/Comisia

26

2013/C 123/47

Cauza T-153/13: Acțiune introdusă la 14 martie 2013 — Et Solar Industry și alții/Comisia

27

2013/C 123/48

Cauza T-154/13: Acțiune introdusă la 14 martie 2013 — Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology/Comisia

27

 

Tribunalul Funcției Publice

2013/C 123/49

Cauza F-125/11: Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 13 martie 2013 — Mendes/Comisia (Funcție publică — Concurs general — Neadmitere la examenele de evaluare — Obligația administrației de a interpreta reclamațiile într-un spirit de deschidere — Modificare a anunțului pentru ocuparea unui post vacant după organizarea testelor de acces — Principiul încrederii legitime — Securitate juridică)

28

2013/C 123/50

Cauza F-63/08: Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 14 martie 2013 — Christoph și alții/Comisia (Funcție publică — Personal nepermanent — Articolele 2, 3a și 3b din RAA — Agenți temporari — Agenți contractuali — Agenți contractuali auxiliari — Durata contractului — Articolele 8 și 88 din RAA — Decizia Comisiei din 28 aprilie 2004 privind durata maximă pentru care se recurge la personal nepermanent în serviciile Comisiei — Directiva 1999/70/CE — Aplicabilitate față de instituții)

28

2013/C 123/51

Cauza F-5/13: Acțiune introdusă la 15 ianuarie 2013 — ZZ/Comisia

29

2013/C 123/52

Cauza F-11/13: Acțiune introdusă la 4 februarie 2013 — ZZ/SEAE

29

2013/C 123/53

Cauza F-17/13: Acțiune introdusă la 15 februarie 2013 — ZZ/Comisia

30

2013/C 123/54

Cauza F-19/13: Acțiune introdusă la 19 februarie 2013 — ZZ/Comisia

30

RO

 


IV Informări

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

27.4.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 123/1


2013/C 123/01

Ultima publicație a Curții de Justiție a Uniunii Europene în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

JO C 114, 20.4.2013

Publicații anterioare

JO C 108, 13.4.2013

JO C 101, 6.4.2013

JO C 86, 23.3.2013

JO C 79, 16.3.2013

JO C 71, 9.3.2013

JO C 63, 2.3.2013

Aceste texte sunt disponibile pe:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Anunțuri

PROCEDURI JURISDICȚIONALE

Curtea de Justiție

27.4.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 123/2


Hotărârea Curții (Camera a treia) din 7 martie 2013 — Confederația Elvețiană/Comisia Europeană, Republica Federală Germania, Landkreis Waldshut

(Cauza C-547/10 P) (1)

(Recurs - Relații externe - Acord între Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind transportul aerian - Regulamentul (CEE) nr. 2408/92 - Accesul operatorilor de transport aerian comunitari la rutele aeriene intracomunitare - Articolele 8 și 9 - Domeniu de aplicare - Exercitarea drepturilor de trafic - Decizia 2004/12/CE - Măsuri germane privind apropierea aeronavelor de aeroportul din Zürich - Obligația de motivare - Nediscriminare - Proporționalitate - Sarcina probei)

2013/C 123/02

Limba de procedură: germana

Părțile

Recurentă: Confederația Elvețiană (reprezentant: S. Hirsbrunner, avocat)

Cealalte părți din procedură: Comisia Europeană (reprezentanți: T. van Rijn, K. Simonsson și K.-P. Wojcik, agenți), Republica Federală Germania (reprezentanți: T. Henze, agent și T. Masing, avocați), Landkreis Waldshut (reprezentanți: M. Núñez Müller, avocați)

Obiectul

Recurs formulat împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a cincea) din 9 septembrie 2010 — Elveția/Comisia (T-319/05), prin care Tribunalul a respins acțiunea introdusă de Confederația Elvețiană având ca obiect anularea Deciziei 2004/12/CE a Comisiei din 5 decembrie 2003 privind aplicarea articolului 18 alineatul (2) prima teză din Acordul dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind transportul aerian și a Regulamentului (CEE) nr. 2408/92 al Consiliului din 23 iulie 1992 privind accesul operatorilor de transport aerian comunitari la rutele aeriene intracomunitare (JO 1993, L 15, p. 33, Ediție specială, 07/vol. 2, p. 167) — Măsuri adoptate de Germania privind apropierea aeronavelor de aeroportul din Zürich — Apreciere greșită a aplicabilității articolului 9 alineatul (1) din Regulamentul (CEE) nr. 2408/92 în privința măsurilor în litigiu — Nerespectarea conținutului obligației de motivare ce revine Comisiei — Neluarea în considerare a drepturilor operatorilor aeroportului și ale locuitorilor din proximitatea acestuia — Încălcarea principiilor nediscriminării și proporționalității

Dispozitivul

1.

Respinge recursul.

2.

Obligă Confederația Elvețiană să suporte, pe lângă propriile cheltuieli de judecată, toate cheltuielile de judecată efectuate de Comisia Europeană atât în primă instanță, cât și în cadrul prezentului recurs.

3.

Republica Federală Germania și Landkreis Waldshut suportă propriile cheltuieli de judecată.


(1)  JO C 30, 29.1.2011.


27.4.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 123/2


Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 7 martie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Arbeidshof te Antwerpen — Belgia) — Aldegonda van den Booren/Rijksdienst voor Pensioenen

(Cauza C-127/11) (1)

(Securitatea socială a lucrătorilor migranți - Articolul 46a din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 - Reguli naționale împotriva cumulului - Pensie pentru limită de vârstă - Majorarea cuantumului plătit de un stat membru - Pensie de urmaș - Reducerea cuantumului plătit de alt stat membru)

2013/C 123/03

Limba de procedură: olandeza

Instanța de trimitere

Arbeidshof te Antwerpen

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Aldegonda van den Booren

Pârât: Rijksdienst voor Pensioenen

Obiectul

Cerere de decizie preliminară — Arbeidshof te Antwerpen — Interpretarea art. 10 CE, 39 CE și 42 CE [în prezent art. 4 alin. (3) TUE, 45 TFUE și respectiv 48 TFUE] precum și a art. 46a alin. (3) lit. (a) din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariați și cu familiile acestora care care se deplasează în cadrul Comunității (JO L 149, p. 2, Ediție specială 05/vol. 1, p. 26) — Prestații — Reguli naționale pentru prevenirea cumulului — Reducerea cuantumului pensiei de urmaș plătite de un prim stat membru ca urmare a creșterii pensiei pentru limită de vârstă plătite de un alt stat membru

Dispozitivul

Articolul 46a din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariați și cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunității, în versiunea modificată și actualizată prin Regulamentul (CE) nr. 118/97 al Consiliului din 2 decembrie 1996, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1386/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2001, trebuie interpretat în sensul că nu se opune aplicării unei reglementări a unui stat membru care cuprinde o dispoziție în temeiul căreia o pensie de urmaș primită în acest stat membru este redusă ca urmare a majorării unei pensii pentru limită de vârstă primite în temeiul legislației altui stat membru, sub rezerva, în special, a respectării condițiilor prevăzute la articolul 46a alineatul (3) litera (d).

Articolul 45 TFUE trebuie interpretat în sensul că nici acesta nu se opune aplicării unei astfel de reglementări naționale în măsura în care aceasta nu conduce, în ceea ce privește persoana interesată, la o situație defavorabilă în raport cu cea în care se află o persoană a cărei situație nu prezintă niciun element transfrontalier, iar, în cazul în care s-ar constata existența unui astfel de dezavantaj, reglementarea națională trebuie să fie justificată de considerații obiective și totodată să fie proporțională cu obiectivul urmărit în mod legitim de dreptul național, aspect a cărui verificare este de competența instanței de trimitere.


(1)  JO C 152, 21.5.2011.


27.4.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 123/3


Hotărârea Curții (Camera întâi) din 7 martie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Bundesfinanzhof — Germania) — GfBk Gesellschaft für Börsenkommunikation mbH/Finanzamt Bayreuth

(Cauza C-275/11) (1)

(Fiscalitate - Taxa pe valoarea adăugată - Directiva 77/388/CEE - Scutirea gestionării de fonduri comune de plasament - Domeniu de aplicare)

2013/C 123/04

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Bundesfinanzhof

Părțile din procedura principală

Reclamantă: GfBk Gesellschaft für Börsenkommunikation mbH

Pârât: Finanzamt Bayreuth

Obiectul

Cerere de decizie preliminară — Bundesfinanzhof — Interpretarea articolului 13 secțiunea B litera (d) punctul 6 din Directiva 77/388/CEE: A șasea directivă a Consiliului din 17 mai 1977 privind armonizarea legislațiilor statelor membre privind impozitele pe cifra de afaceri — Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată: baza unitară de evaluare (JO L 145, p. 1) — Scutirea administrării de fonduri comune de plasament — Domeniu de aplicare

Dispozitivul

Articolul 13 secțiunea B litera (d) punctul 6 din A șasea directivă 77/388/CEE a Consiliului din 17 mai 1977 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la impozitele pe cifra de afaceri — sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată: baza unitară de evaluare trebuie interpretat în sensul că serviciile de consiliere privind plasamentul în valori mobiliare prestate de un terț unei societăți de investiții care gestionează un fond comun de plasament intră în sfera noțiunii „gestionare de fonduri comune de plasament” în vederea aplicării scutirii prevăzute de dispoziția respectivă, chiar și în cazul în care terțul nu acționează în executarea unui mandat în sensul articolului 5g din Directiva 85/611/CEE a Consiliului din 20 decembrie 1985 de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind anumite organisme de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM), astfel cum a fost modificată prin Directiva 2001/107/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 ianuarie 2002.


(1)  JO C 269, 10.9.2011.


27.4.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 123/4


Hotărârea Curții (Camera a doua) din 7 martie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Korkein hallinto-oikeus — Finlanda) — Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue

(Cauza C-358/11) (1)

(Mediu - Deșeuri - Deșeuri periculoase - Directiva 2008/98/CE - Foști stâlpi pentru telecomunicații tratați cu soluții CCA (cupru-crom-arsenic) - Înregistrarea, evaluarea și autorizarea substanțelor chimice - Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (Regulamentul REACH) - Inventarul utilizărilor lemnului tratat, prevăzut în anexa XVII la Regulamentul REACH - Foști stâlpi pentru telecomunicații utilizați ca structuri pentru pasarele)

2013/C 123/05

Limba de procedură: finlandeza

Instanța de trimitere

Korkein hallinto-oikeus

Părțile din procedura principală

Reclamant: Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue

Pârâte: Lapin luonnonsuojelupiiri ry și Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue

Obiectul

Cerere de decizie preliminară — Korkein hallinto-oikeus — Interpretarea Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive (JO L 312, p. 3) și a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei — Înregistrarea, evaluarea și autorizarea substanțelor chimice — Substanță care face obiectul unei restricții în temeiul anexei XVII la regulamentul menționat — Utilizare a vechilor stâlpi de telecomunicații tratați cu soluții CCA (cupru-crom-arsen) pentru realizarea fundației unei poteci

Dispozitivul

1.

Dreptul Uniunii nu exclude în principiu ca un deșeu considerat periculos să poată înceta să fie considerat deșeu în sensul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive dacă o operațiune de valorificare permite transformarea acestuia într-un obiect utilizabil fără a pune în pericol sănătatea populației și fără a dăuna mediului și dacă, pe de altă parte, nu se constată că deținătorul obiectului în cauză îl aruncă sau are intenția sau obligația să îl arunce în sensul articolului 3 punctul 1 din aceeași directivă, ceea ce revine în sarcina instanței de trimitere să verifice.

2.

Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CEE și 2000/21/CE ale Comisiei, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 552/2009 al Comisiei din 22 iunie 2009, în special anexa XVII la acesta, în măsura în care permite utilizarea în anumite condiții a lemnului tratat cu o soluție cunoscută sub numele „CCA” (cupru-crom-arsenic), trebuie interpretat în sensul că prezintă, în împrejurări precum cele din cauza principală, un interes pentru a se stabili dacă un astfel de lemn poate înceta să fie considerat deșeu pentru că deținătorul său nu ar avea, dacă aceste condiții ar fi îndeplinite, obligația să îl arunce în sensul articolului 3 punctul 1 din Directiva 2008/98.

3.

Articolele 67 și 128 din Regulamentul nr. 1907/2006, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul nr. 552/2009, trebuie interpretate în sensul că dreptul Uniunii realizează o armonizare a cerințelor referitoare la producerea, la introducerea pe piață sau la utilizarea unei substanțe precum cea aferentă compușilor arsenicului care face obiectul unei restricții în temeiul anexei XVII la acest regulament.

4.

Punctul 19 alineatul (4) litera (b) din anexa XVII la Regulamentul nr. 1907/2006, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul nr. 552/2009, care enumeră aplicațiile pentru care poate fi utilizat, cu titlu derogatoriu, lemnul tratat cu o soluție cunoscută sub numele „CCA” (cupru-crom-arsenic), trebuie interpretat în sensul că enumerarea cuprinsă în această dispoziție are un caracter exhaustiv și că, în consecință, derogarea respectivă nu poate fi aplicată la alte cazuri decât cele menționate de dispoziția amintită. Revine instanței de trimitere sarcina să verifice dacă, în împrejurări precum cele din cauza principală, utilizarea stâlpilor pentru telecomunicații în discuție ca structură a acestor pasarele se încadrează în aplicațiile enumerate la dispoziția menționată.

5.

Dispozițiile punctului 19 alineatul (4) litera (d) a doua liniuță din anexa XVII la Regulamentul nr. 1907/2006, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul nr. 552/2009, potrivit cărora lemnul tratat cu o soluție cunoscută sub numele „CCA” (cupru-crom-arsenic) nu trebuie să fie utilizat în nicio aplicație care prezintă un risc de a intra în contact frecvent cu pielea, trebuie interpretate în sensul că interdicția în cauză trebuie să se aplice în toate situațiile care, după toate probabilitățile, implică un contact frecvent al pielii cu lemnul tratat, o astfel de probabilitate trebuind să fie dedusă din condițiile concrete de utilizare normală a aplicației pentru care lemnul respectiv a fost folosit, fapt care trebuie apreciat de instanța de trimitere.


(1)  JO C 269, 10.9.2011.


27.4.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 123/5


Hotărârea Curții (Camera întâi) din 7 martie 2013 [cerere de decizie preliminară formulată de First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Regatul Unit] — Wheels Common Investment Fund Trustees Ltd și alții/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(Cauza C-424/11) (1)

(Taxa pe valoarea adăugată - Directiva 77/388/CE - Scutirea administrării de fonduri comune de plasament - Domeniu de aplicare - Sisteme de pensii ocupaționale)

2013/C 123/06

Limba de procedură: engleza

Instanța de trimitere

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Părțile din procedura principală

Reclamante: Wheels Common Investment Fund Trustees Ltd, National Association of Pension Funds Ltd, Ford Pension Fund Trustees Ltd, Ford Salaried Pension Fund Trustees Ltd, Ford Pension Scheme for Senior Staff Trustee Ltd

Pârâți: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Obiectul

Cerere de decizie preliminară — First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Interpretarea articolului 13 secțiunea B litera (d) punctul 6 din Directiva 77/388/CEE: A șasea directivă a Consiliului din 17 mai 1977 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la impozitele pe cifra de afaceri — sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată: baza unitară de evaluare (JO L 145, p. 1) — Interpretarea articolului 135 alineatul (1) litera (g) din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (JO L 347, p. 1, Ediție specială, 09/vol. 3, p. 7) — Scutiri — Domeniul de aplicare al scutirii privind administrarea de fonduri comune de plasament — Includerea sistemelor de pensii ocupaționale

Dispozitivul

Articolul 13 secțiunea B litera (d) punctul 6 din A șasea directivă 77/388/CEE a Consiliului din 17 mai 1977 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la impozitele pe cifra de afaceri — sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată: baza unitară de evaluare și articolul 135 alineatul (1) litera (g) din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată trebuie interpretate în sensul că un fond de investiții care grupează activele unui sistem de pensii pentru limită de vârstă nu se încadrează în noțiunea „fonduri comune de plasament”, în sensul acestor dispoziții, a căror administrare poate fi scutită de taxa pe valoarea adăugată în lumina obiectivului acestor directive și a principiului neutralității fiscale, întrucât persoanele afiliate nu suportă riscul administrării fondului respectiv, iar contribuțiile pe care le plătește angajatorul la sistemul de pensii pentru limită de vârstă constituie un mijloc de a-și îndeplini obligațiile legale față de angajații săi.


(1)  JO C 311, 22.10.2011.


27.4.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 123/5


Hotărârea Curții (Camera a patra) din 7 martie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată Cour d'appel de Bruxelles — Belgia) — DKV Belgium/Association belge des consommateurs test-achats ASBL

(Cauza C-577/11) (1)

(Libera prestare a serviciilor - Libertatea de stabilire - Directivele 73/239/CEE și 92/49/CEE - Asigurare generală directă - Libertate tarifară - Contracte de asigurări de sănătate care nu au legătură cu activitatea profesională - Restricții - Motive imperative de interes general)

2013/C 123/07

Limba de procedură: franceza

Instanța de trimitere

Cour d'appel de Bruxelles

Părțile din procedura principală

Reclamantă: DKV Belgium

Pârâtă: Association belge des consommateurs test-achats ASBL

Obiectul

Cerere de decizie preliminară — Cour d'appel de Bruxelles — Interpretarea articolelor 49 și 56 TFUE, a articolului 29 al doilea paragraf și a articolului 39 alineatul (3) din Directiva 92/49/CEE a Consiliului din 18 iunie 1992 de coordonare a actelor cu putere de lege și actelor administrative privind asigurarea generală directă și de modificare a Directivelor 73/239/CEE și 88/357/CEE (a treia directivă privind „asigurarea generală”) (JO L 228, p. 1, Ediție specială, 6/vol. 2, p. 53), precum și a articolului 8 alineatul (3) din Directiva 73/239/CEE a Consiliului din 24 iulie 1973 de coordonare a actelor cu putere de lege și actelor administrative privind inițierea și exercitarea activității de asigurare generală directă (JO L 228, p. 3, Ediție specială, 06/vol. 1, p. 14) — Reglementare națională prin care se autorizează, în cadrul contractelor de asigurări de sănătate care nu au legătură cu activitatea profesională, doar o adaptare anuală a primei, a fransizei și a prestației și doar în temeiul unor criterii specifice — Regim de aprobare prealabilă a tarifelor — Restricție a principiilor libertății de stabilire și liberei prestări a serviciilor — Motive imperative de interes general

Dispozitivul

Articolul 29 și articolul 39 alineatele (2) și (3) din Directiva 92/49/CEE a Consiliului din 18 iunie 1992 de coordonare a actelor cu putere de lege și actelor administrative privind asigurarea generală directă și de modificare a Directivelor 73/239/CEE și 88/357/CEE (A treia directivă privind „asigurarea generală”) și articolul 8 alineatul (3) din Prima Directivă 73/239/CEE a Consiliului din 24 iulie 1973 de coordonare a actelor cu putere de lege și actelor administrative privind inițierea și exercitarea activității de asigurare generală directă, astfel cum a fost modificată prin Directiva 92/49, trebuie interpretate în sensul că nu se opun reglementării unui stat membru care prevede, în cadrul contractelor de asigurări de sănătate care nu au legătură cu activitatea profesională, dispoziții potrivit cărora prima, franșiza și prestația nu pot fi adaptate anual decât:

pe baza indicelui prețurilor de consum sau

pe baza unui indice denumit „medical” dacă și în măsura în care evoluția acestui indice o depășește pe cea a indicelui prețurilor de consum sau

după ce s-a obținut autorizația unei autorități administrative, însărcinată cu controlul întreprinderilor de asigurări, sesizată la cererea întreprinderii de asigurări interesate, atunci când această autoritate constată că aplicarea tarifului acestei întreprinderi, în pofida adaptărilor tarifare calculate pe baza acestor două tipuri de indici, determină sau riscă să determine pierderi.

Articolele 49 TFUE și 56 TFUE trebuie interpretate în sensul că nu se opun unei astfel de reglementări în cazul în care nu există o măsură mai puțin constrângătoare care să permită realizarea, în aceleași condiții, a obiectivului de protecție a consumatorului față de creșterile importante și neașteptate ale primelor de asigurări, aspect a cărui verificare este de competența instanței de trimitere.


(1)  JO C 32, 4.2.2012.


27.4.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 123/6


Hotărârea Curții (Camera a patra) din 7 martie 2013 [cerere de decizie preliminară formulată de High Court of Justice (Chancery Division) — Regatul Unit] — ITV Broadcasting Limited și alții/TV Catch Up Limited

(Cauza C-607/11) (1)

(Directiva 2001/29/CE - Articolul 3 alineatul (1) - Difuzarea de către un terț prin internet a emisiunilor unor organisme comerciale de radiodifuziune televizată - „Live streaming” - Comunicare publică)

2013/C 123/08

Limba de procedură: engleza

Instanța de trimitere

High Court of Justice (Chancery Division)

Părțile din procedura principală

Reclamanți: ITV Broadcasting Limited, ITV 2 Ltd, ITV Digital Channels Ltd, Channel 4 Television Corporation, 4 Ventures Ltd, Channel 5 Broadcasting Ltd, ITV Studios Ltd

Pârâtă: TV Catch Up Limited

Obiectul

Cerere de decizie preliminară — High Court of Justice (Chancery Division) — Interpretarea articolului 3 alineatul (1) din Directiva 2001/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și ale drepturilor conexe în societatea informațională (JO L 167, p. 10, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 230) — Noțiunea „comunicare publică” — Autorizarea, de către titularii dreptului, a difuzării programelor lor de televiziune prin rețeaua terestră gratuită fie pe întregul teritoriu al unui stat membru, fie pe o zonă geografică limitată din acesta — Serviciu de difuzare în flux continuu, asigurat de un organism de radiodifuziune și televiziune terț pentru abonații individuali care plătesc taxa pentru servicii audiovizuale și care pot, astfel, să recepționeze emisiunile în direct prin flux video pe internet

Dispozitivul

1.

Noțiunea „comunicare publică” în sensul articolului 3 alineatul (1) din Directiva 2001/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională trebuie interpretată în sensul că acoperă o retransmisie a operelor incluse într-un program televizat difuzat pe cale terestră

care este efectuată de alt organism decât organismul de radiodifuziune sau de televiziune inițial,

printr-un flux continuu prin internet pus la dispoziția abonaților organismului menționat, care pot recepționa această retransmisie prin conectare la serverul său,

chiar dacă acești abonați se află în zona de recepție a programului televizat difuzat pe cale terestră menționat și pot recepționa în mod legal acest program printr-un receptor de televiziune.

2.

Răspunsul la prima întrebare nu este influențat de faptul că o retransmisie, precum cea în discuție în cauza principală, este finanțată prin publicitate și prezintă astfel un caracter lucrativ.

3.

Răspunsul la prima întrebare nu este influențat de faptul că o retransmisie, precum cea în discuție în cauza principală, este efectuată de un organism care se află în concurență directă cu organismul de radiodifuziune sau de televiziune inițial.


(1)  JO C 65, 3.3.2012.


27.4.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 123/7


Hotărârea Curții (Camera a opta) din 7 martie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Varhoven administrativen sad — Bulgaria) — Efir OOD/Direktor na Direktsia „Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto” Plovdiv

(Cauza C-19/12) (1)

(Taxă pe valoarea adăugată - Directiva 2006/112/CE - Articolele 62, 63, 65, 73 și 80 - Constituirea, de către persoane fizice, a unui drept de superficie în favoarea unei societăți în schimbul unor servicii de construcție furnizate de această societate acelor persoane fizice - Contract de schimb - TVA aplicat serviciilor de construcție - Fapt generator - Exigibilitate - Includerea în noțiunea de fapt generator atât a operațiunilor impozabile cât și a operațiunilor scutite - Plata anticipată a întregii contrapartide - Acont - Baza de impozitare a unei operațiuni în cazul contrapartidei constituite din bunuri sau din servicii - Efect direct)

2013/C 123/09

Limba de procedură: bulgara

Instanța de trimitere

Varhoven administrativen sad

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Efir OOD

Pârât: Direktor na Direktsia „Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto” Plovdiv

Obiectul

Cerere de decizie preliminară — Varhoven administrativen sad — Interpretarea art. 62 alin. (1) și (2) din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (JO L 347, p. 1, Ediție specială, 09/vol. 3, p. 7) — Intervenția faptului generator — Legislație națională care prevede aplicarea noțiunii de fapt generator atât la operațiunile impozabile, cât și la operațiunile scutite — Constituirea, de către persoane fizice, a unui drept de superficie în favoarea unei societăți în schimbul serviciilor de construcție furnizate de această societate acelor persoane fizice

Dispozitivul

1.

În împrejurări precum cele din cauza principală, atunci când un drept de superficie este constituit în favoarea unei societăți în vederea edificării unei clădiri, în contrapartida serviciilor de construcție a anumitor bunuri imobile care se vor afla în această clădire, pe care societatea respectivă se angajează să le livreze la cheie persoanelor care au constituit acest drept de superficie, articolele 63 și 65 din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată trebuie interpretate în sensul că nu se opun ca taxa pe valoarea adăugată aplicată acestor servicii de construcție să devină exigibilă din momentul constituirii dreptului de superficie, cu alte cuvinte, înaintea acestei prestări de servicii, de vreme ce, la momentul constituirii dreptului respectiv, toate elementele pertinente ale acestei prestări de servicii viitoare sunt deja cunoscute și, așadar, în special serviciile în discuție sunt determinate cu precizie, iar valoarea dreptului respectiv poate fi exprimată în bani, aspecte care trebuie verificate de instanța de trimitere.

În împrejurări precum cele din cauza principală, în care operațiunea nu se realizează între persoane între care există legături în sensul articolului 80 din Directiva 2006/112, aspect care trebuie însă verificat de instanța de trimitere, articolele 73 și 80 din această directivă trebuie interpretate în sensul că se opun unei dispoziții naționale precum cea în discuție în litigiul principal, în temeiul căreia, în cazul în care contrapartida unei operațiuni este constituită integral din bunuri sau din servicii, baza de impozitare a operațiunii este valoarea de piață a bunurilor sau a serviciilor furnizate.

2.

Articolele 63, 65 și 73 din Directiva 2006/112 au un efect direct.


(1)  JO C 89, 24.03.2012.


27.4.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 123/7


Hotărârea Curții (Camera a opta) din 7 martie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Székesfehérvári Törvényszék — Ungaria) — Gábor Fekete/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-dunántúli Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága

(Cauza C-182/12) (1)

(Codul vamal comunitar - Articolul 137 - Regulamentul de aplicare a Codului vamal - Articolul 561 alineatul (2) - Condiții de scutire totală de taxe la import - Import într-un stat membru al unui vehicul al cărui proprietar este stabilit într-o țară terță - Utilizare privată a vehiculului autorizată de proprietar altfel decât printr-un contract de angajare încheiat cu utilizatorul - Lipsa scutirii)

2013/C 123/10

Limba de procedură: maghiara

Instanța de trimitere

Székesfehérvári Törvényszék

Părțile din procedura principală

Reclamant: Gábor Fekete

Pârâtă: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-dunántúli Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága

Obiectul

Cerere de decizie preliminară — Székesfehérvári Törvényszék — Interpretarea articolului 561 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar (JO L 253, p. 1, Ediție specială, 02/vol. 7, p. 3) — Condiții de scutire totală de taxe la import — Utilizarea privată a unui mijloc de transport — Noțiunea „raport de muncă” — Import într-un stat membru al unui vehicul care aparține unei fundații cu sediul într-un stat terț, de președintele consiliului de administrație al fundației respective — Autorizare acordată de fundația în cauză președintelui consiliului său de administrație de a utiliza și de a conduce vehiculul în cauză

Dispozitivul

Articolul 561 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 993/2001 al Comisiei din 4 mai 2001, trebuie interpretat în sensul că scutirea totală de taxe la import prevăzută de dispoziția menționată pentru un mijloc de transport utilizat în scop privat de o persoană stabilită pe teritoriul vamal al Uniunii Europene nu poate fi acordată decât dacă o astfel de utilizare privată a fost prevăzută într-un contract de angajare încheiat între respectiva persoană și proprietarul vehiculului stabilit în afara acestui teritoriu.


(1)  JO C 217, 21.7.2012.


27.4.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 123/8


Cerere de decizie preliminară introdusă de Gerechtshof Amsterdam (Țările de Jos) la 25 ianuarie 2013 — Inspecteur van de Belastingdienst Noord/kantoor Groningen/SCA Group Holding BV

(Cauza C-39/13)

2013/C 123/11

Limba de procedură: olandeza

Instanța de trimitere

Gerechtshof Amsterdam

Părțile din procedura principală

Reclamant: Inspecteur van de Belastingdienst Noord/kantoor Groningen

Pârâtă: SCA Group Holding BV

Întrebările preliminare

1.

Există o restricție adusă libertății de stabilire în sensul articolului 43 CE coroborat cu articolul 48 CE în cazul în care persoanei impozabile debitoare nu i se permite să beneficieze de regimul olandez al entității fiscale în privința activităților și patrimoniului (sub)subfilialelor Alphabet Holding, HP Holding și Alpha Holding stabilite în Țările de Jos?

În acest context și având în vedere scopurile pe care le urmărește regimul olandez al entității fiscale […], situația (sub)subfilialelor Alphabet Holding, HP Holding și Alpha Holding este comparabilă în mod obiectiv cu […] (i) situația societăților stabilite în Țările de Jos care sunt (sub)filiale ale unei societăți intermediare stabilite în Țările de Jos care nu a optat pentru integrarea într-o entitate fiscală cu societatea-mamă stabilită în Țările de Jos și care, prin urmare, în calitate de subfiliale, la fel ca Alphabet Holding, HP Holding și Alpha Holding nu pot beneficia de regimul entității fiscale — exclusiv — cu societatea-mamă (de ultim nivel); sau cu (ii) situația subfilialelor stabilite în Țările de Jos care, împreună cu societatea-mamă sau cu societatea intermediară stabilită în Țările de Jos, au optat să constituie o singură entitate fiscală cu societatea-mamă (de ultim nivel) și ale căror activități și patrimoniu, spre deosebire de activitățile și patrimoniul Alphabet Holding, HP Holding și Alpha Holding, sunt consolidate din punct de vedere fiscal?

2.

Are o incidență asupra răspunsului la prima întrebare primul paragraf faptul că […] societățile olandeze respective sunt deținute de o singură societate intermediară (la următorul nivel în structura grupului) din celălalt stat membru sau — precum în cazul Alphabet Holding, HP Holding și Alpha Holding — de două (sau mai multe) societăți intermediare (la al doilea nivel sau la niveluri mai înalte în structura grupului) în acest alt stat membru […]?

3.

În măsura în care răspunsul la prima întrebare primul paragraf este afirmativ: în acest caz, o astfel de restricție poate fi justificată prin motive imperative de interes general, în special prin necesitatea de a menține coerența fiscală, inclusiv necesitatea de a preveni dubla luare în considerare unilaterală sau bilaterală a pierderilor […]?

Are o incidență în această privință faptul că riscul unei duble luări în considerare a pierderilor nu se prezintă în speță […]?

4.

În măsura în care răspunsul la a treia întrebare este afirmativ: în acest caz, restricția trebuie considerată proporțională […]?


27.4.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 123/9


Cerere de decizie preliminară introdusă de Gerechtshof Amsterdam (Țările de Jos) la 25 ianuarie 2013 — X AG și alții/Inspecteur van de Belastingdienst Amsterdam

(Cauza C-40/13)

2013/C 123/12

Limba de procedură: olandeza

Instanța de trimitere

Gerechtshof Amsterdam

Părțile din procedura principală

Reclamante: X AG, X1 Holding GmbH, X2 Holding GmbH, X3 Holding BV, D1 BV, D2 BV, D3 BV

Pârât: Inspecteur van de Belastingdienst Amsterdam

Întrebările preliminare

1.

Există o restricție adusă libertății de stabilire în sensul articolului 43 CE coroborat cu articolul 48 CE în cazul în care persoanelor impozabile debitoare nu li se permite să beneficieze de regimul olandez al entității fiscale în privința activităților și patrimoniului societăților-soră [X3 Holding], [D1] și [D2] stabilite în Țările de Jos?

În acest context și având în vedere scopurile pe care le urmărește regimul olandez al entității fiscale, situația societăților […] este comparabilă în mod obiectiv cu […] (i) situația societăților-soră stabilite în Țările de Jos care nu au optat pentru integrarea într-o entitate fiscală cu societatea(societățile)-mamă stabilite în Țările de Jos și care, prin urmare, în calitate de societăți-soră, la fel ca debitoarele, nu pot beneficia de regimul entității fiscale — exclusiv — cu societatea-mamă (de ultim nivel); sau cu (ii) situația societăților-soră stabilite în Țările de Jos care, împreună cu societatea(societățile)-mamă stabilită în Țările de Jos au optat să constituie o singură entitate fiscală cu societatea(societățile)-mamă și ale căror activități și patrimoniu, spre deosebire de activitățile și patrimoniul debitoarelor, sunt consolidate din punct de vedere fiscal (a se vedea punctele 4.13.11-4.13.13)?

2.

Are o incidență asupra răspunsului la prima întrebare primul paragraf faptul că […] respectivele societăți (i) — precum în cazul [D1] și [D2] — au o societate-mamă comună (directă) într-un alt stat membru sau (ii) — precum în cazul [X3 Holding], pe de o parte, și al [D1] și [D2], pe de altă parte — au diferite societăți-mamă (indirecte) într-un alt stat membru, astfel încât este vorba despre o societate-mamă comună care deține aceste societăți (directă) — într-un alt stat membru — la un nivel înalt în structura grupului?

3.

În măsura în care răspunsul la prima întrebare primul paragraf este afirmativ: în acest caz, o astfel de restricție poate fi justificată prin motive imperative de interes general, în special prin necesitatea de a menține coerența fiscală, inclusiv necesitatea de a preveni dubla luare în considerare unilaterală sau bilaterală a pierderilor […]?

4.

În măsura în care răspunsul la a treia întrebare este afirmativ: în acest caz, restricția trebuie considerată proporțională […]?


27.4.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 123/9


Cerere de decizie preliminară introdusă de Gerechtshof Amsterdam (Țările de Jos) la 25 ianuarie 2013 — Inspecteur van de Belastingdienst Holland-Noord/kantoor Zaandam/MSA International Holdings BV, MSA Nederland BV

(Cauza C-41/13)

2013/C 123/13

Limba de procedură: olandeza

Instanța de trimitere

Gerechtshof Amsterdam

Părțile din procedura principală

Reclamant: Inspecteur van de Belastingdienst Holland/kantoor Zaandam

Pârâte: MSA International HoldingsBV, MSA Nederland BV

Întrebările preliminare

1.

Există o restricție adusă libertății de stabilire în sensul articolului 43 CE coroborat cu articolul 48 CE în cazul în care persoanelor impozabile debitoare nu li se permite să beneficieze de regimul olandez al entității fiscale în privința activităților și patrimoniului subfilialei [MSA Nederland], stabilită în Țările de Jos?

În acest context și având în vedere scopurile pe care le urmărește regimul olandez al entității fiscale […], situația subfilialei [MSA Nederland] este comparabilă în mod obiectiv cu […] (i) situația unei societăți stabilite în Țările de Jos, filială a unei societăți intermediare stabilite în Țările de Jos, care nu a optat pentru integrarea într-o entitate fiscală cu societatea-mamă stabilită în Țările de Jos și care, prin urmare, în calitate de subfilială, la fel ca [MSA Nederland], nu pot beneficia de regimul entității fiscale — exclusiv — cu societatea-mamă (de ultim nivel); sau cu (ii) situația unei subfiliale stabilite în Țările de Jos care, împreună cu societatea-mamă sau cu societatea intermediară stabilită în Țările de Jos, au optat să constituie o entitate fiscală cu societatea-mamă (de ultim nivel) și ale căror activități și patrimoniu, spre deosebire de activitățile și patrimoniul [MSA Nederland], sunt consolidate din punct de vedere fiscal […]?

2.

Are o incidență asupra răspunsului la prima întrebare primul paragraf faptul că (vezi punctul 4.13.13), în cazul în care nu și-ar desfășura activitatea în Țările de Jos prin intermediul unei filiale, ci prin intermediul unui sediu permanent, societatea intermediară din străinătate în discuție ar fi putut opta — în ceea ce privește activitățile și patrimoniul acestui sediu permanent — să constituie o entitate fiscală împreună cu societatea-mamă stabilită în Țările de Jos?

3.

În măsura în care răspunsul la prima întrebare primul paragraf este afirmativ: în acest caz, o astfel de restricție poate fi justificată prin motive imperative de interes general, în special prin necesitatea de a menține coerența fiscală, inclusiv necesitatea de a preveni dubla luare în considerare unilaterală sau bilaterală a pierderilor […]?

4.

În măsura în care răspunsul la a treia întrebare este afirmativ: în acest caz, restricția trebuie considerată proporțională […]?


27.4.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 123/10


Cerere de decizie preliminară introdusă de Bundesfinanzhof (Germania) la 28 ianuarie 2013 — Hauptzollamt Köln/Kronos Titan GmbH

(Cauza C-43/13)

2013/C 123/14

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Bundesfinanzhof

Părțile din procedura principală

Pârât și recurent: Hauptzollamt Köln

Reclamantă și intimată: Kronos Titan GmbH

Întrebarea preliminară

Articolul 2 alineatul (3) din Directiva 2003/96/CE privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice și a electricității (1) impune ca, la impozitarea altor produse energetice decât cele pentru care directiva stabilește un nivel de impozitare, să se aplice o rată de impozitare stabilită de reglementarea națională pentru utilizarea unui produs energetic drept combustibil pentru încălzire, atât timp cât celălalt produs energetic se utilizează de asemenea drept combustibil pentru încălzire? Sau, în cazul în care celălalt produs energetic, utilizat drept combustibil pentru încălzire, este echivalent cu un anumit produs energetic, i se poate aplica rata de impozitare prevăzută de reglementarea națională pentru acest produs energetic, chiar dacă este vorba despre o rată uniformă de impozitare care nu ia în considerare utilizarea drept carburant sau drept combustibil pentru încălzire?


(1)  JO L 283, p. 51, Ediție specială, 09/vol. 2, p. 98.


27.4.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 123/10


Cerere de decizie preliminară introdusă de Bundesfinanzhof (Germania) la 28 ianuarie 2013 — Hauptzollamt Krefeld/Rhein-Ruhr Beschichtungs-Service GmbH

(Cauza C-44/13)

2013/C 123/15

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Bundesfinanzhof

Părțile din procedura principală

Pârât și recurent: Hauptzollamt Krefeld

Reclamantă și intimată: Rhein-Ruhr Beschichtungs-Service GmbH

Întrebarea preliminară

Articolul 2 alineatul (3) din Directiva 2003/96/CE privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice și a electricității (1) impune ca, la impozitarea altor produse energetice decât cele pentru care directiva stabilește un nivel de impozitare, să se aplice o rată de impozitare stabilită de reglementarea națională pentru utilizarea unui produs energetic drept combustibil pentru încălzire, atât timp cât celălalt produs energetic se utilizează de asemenea drept combustibil pentru încălzire? Sau, în cazul în care celălalt produs energetic, utilizat drept combustibil pentru încălzire, este echivalent cu un anumit produs energetic, i se poate aplica rata de impozitare prevăzută de reglementarea națională pentru acest produs energetic, chiar dacă este vorba despre o rată uniformă de impozitare, care nu ia în considerare utilizarea drept carburant sau drept combustibil pentru încălzire?


(1)  JO L 283, p. 51, Ediție specială, 09/vol. 2, p. 98.


27.4.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 123/11


Cerere de decizie preliminară formulată de Consiglio di Stato (Italia) la 31 ianuarie 2013 — Posteshop SpA — Divisione Franchising Kipoint/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Presidenza del Consiglio dei Ministri

(Cauza C-52/13)

2013/C 123/16

Limba de procedură: italiana

Instanța de trimitere

Consiglio di Stato

Părțile din cauza principală

Apelantă: Posteshop SpA — Divisione Franchising Kipoint

Intimată: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Presidenza del Consiglio dei Ministri

Întrebarea preliminară

Directiva 2006/114/CE (1) trebuie interpretată în sensul că, în materie de protecție a comercianților, se referă la publicitatea care trebuie să fie, în același timp, atât înșelătoare, cât și comparativă ilegală sau la două fapte ilicite distincte și relevante în mod autonom, care sunt publicitatea înșelătoare și, respectiv, publicitatea comparativă ilegală?


(1)  Directiva 2006/114/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind publicitatea înșelătoare și comparativă (JO L 376, p. 21, Ediție specială, 15/vol. 18, p. 229).


27.4.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 123/11


Acțiune introdusă la 12 februarie 2013 — Comisia Europeană/Republica Portugheză

(Cauza C-76/13)

2013/C 123/17

Limba de procedură: portugheza

Părțile

Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanți: P. Guerra și Andrade, G. Braun și L. Nicolae, agenți)

Pârâtă: Republica Portugheză

Concluziile reclamantei

Constatarea faptului că Republica Portugheză nu a executat Hotărârea Curții din 7 octombrie 2010 în cauza C-154/09 (1), Comisia/Portugalia;

obligarea Republicii Portugheze la plata către Comisie a unor penalități cu titlu cominatoriu în sumă de 43 264,64 euro pe zi de întârziere pentru neexecutarea Hotărârii din cauza C-154/09, de la data pronunțării hotărârii în prezenta cauză și până la executarea integrală a hotărârii din 7 octombrie 2010;

obligarea Republicii Portugheze la plata către Comisie a unei sume forfetare de 52 277,3 euro pe zi de întârziere de la data pronunțării hotărârii din 7 octombrie 2010 și până la:

data executării respectivei hotărâri, în cazul în care Curtea constată că Republica Portugheză a executat efectiv hotărârea înainte de pronunțarea hotărârii în prezenta cauză;

data pronunțării hotărârii în prezenta cauză, în cazul în care hotărârea din cauza C-154/09 nu a fost efectiv executată înainte de această dată.

obligarea Republicii Portugheze la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Republica Portugheză nu a desemnat încă întreprinderile care trebuie să asigure serviciul universal în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) și cu articolul 8 alineatul (2) din Directiva privind serviciul universal (2). Pe de altă parte, Legea portugheză privind comunicațiile electronice (Lei das Comunicações Eletrónicas) menține în continuare toate obligațiile cuprinse în normele de bază pentru concesionarea serviciului public de telecomunicații aprobate prin Decretul-lege nr. 31/2003, conform cărora se atribuie PT Comunicações prestarea serviciului universal prin intermediul unui contract de concesiune a cărui valabilitate a fost extinsă până în anul 2025. Cu privire la penalitate, Comisia propune Curții să aplice un coeficient de gravitate de 7 pe o scală de la 1 la 20.

Încălcarea în discuție pune în pericol îndeplinirea obiectivelor fundamentale ale dreptului concurenței referitoare la liberalizarea pieței telecomunicațiilor și aduce atingere unor principii fundamentale ale dreptului Uniunii, precum principiul nediscriminării. Totodată, se compromite eficiența serviciului universal, ce reprezintă unul dintre obiectivele fundamentale ale dreptului telecomunicațiilor. În prezent, s-a acordat o concesiune în favoarea Portugal Telecom fără să se fi urmat o procedură de atribuire, fără să se garanteze că serviciul universal se asigură în cele mai bune condiții în termen de eficiența costurilor și fără garantarea unor condiții concurențiale care să limiteze distorsionarea pieței.


(1)  Rep., p. I-127

(2)  Directiva 2002/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind serviciul universal și drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile electronice de comunicații (Directiva privind serviciul universal) (JO L 108, p. 51, Ediție specială, 13/vol. 35, p. 213)


27.4.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 123/12


Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal d'instance de Quimper (Franța) la 14 februarie 2013 — CA Consumer Finance/Francine Crouan, născută Weber, Tual Crouan

(Cauza C-77/13)

2013/C 123/18

Limba de procedură: franceza

Instanța de trimitere

Tribunal d'instance de Quimper

Părțile din procedura principală

Reclamantă: CA Consumer Finance

Pârâți: Francine Crouan, născută Weber, Tual Crouan

Întrebarea preliminară

Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii (1) se opune unei interpretări a dreptului național prin care se recunoaște validitatea clauzelor care permit variația unilaterală a ratei dobânzii în contractele de credit lăsând la aprecierea creditorului, în lipsa prevederii unor motive întemeiate în contract, motivele de variație a ratei și modalitățile de calcul al acesteia atât timp cât aceste clauze sunt conforme cu un model reglementat și atât timp cât creditorul a respectat prevederile legale privind informarea împrumutatului în cursul executării contractului?


(1)  JO L 95, p. 29, Ediție specială, 15/vol. 2, p. 273.


27.4.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 123/12


Acțiune introdusă la 20 februarie 2013 — Comisia Europeană/Consiliul Uniunii Europene

(Cauza C-86/13)

2013/C 123/19

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanți: J. Currall, D. Martin, J.-P. Keppenne, agenți)

Pârât: Consiliul Uniunii Europene

Concluziile reclamantei

Anularea Deciziei din 20 decembrie 2012 a Consiliului prin care acesta a refuzat să adopte Propunerea Comisiei privind un regulament al Consiliului de ajustare, începând cu 1 iulie 2012, a remunerațiilor și a pensiilor funcționarilor și ale celorlalți agenți ai Uniunii Europene, precum și a coeficienților corectori aferenți;

obligarea Consiliul Uniunii Europene la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Comisia invocă trei motive în susținerea acțiunii sale.

Primul motiv se întemeiază pe o încălcare a articolului 65 din Statut funcționarilor și a articolelor 1, 3 și 10 din anexa XI la statut, întrucât, nefiind sesizat cu o propunere a Comisiei de aplicare a clauzei de exceptare prevăzute la articolul 10 din anexa XI, Consiliul era obligat să adopte până la 31 decembrie 2012 propunerea de ajustare anuală a remunerațiilor și a pensiilor funcționarilor și ale celorlalți agenți ai Uniunii prezentată de Comisie în temeiul articolului 3 din anexa XI. Consiliul nu ar avea competența să adopte o decizie prin care să aplice, în esență, articolul 10 fără o propunere corespunzătoare a Comisiei și fără a asocia Parlamentul European, care este co-legiuitor potrivit articolului 10.

Al doilea motiv se întemeiază pe încălcarea articolului 64 din statut și a articolelor 1 și 3 din anexa XI în măsura în care Consiliul nu a adoptat, deși era obligat să o facă, noii coeficienți corectori aferenți remunerațiilor și pensiilor, propuși de Comisie în vederea asigurării egalității de tratament între funcționari și pensionari, oricare ar fi locul de repartizare sau, după caz, reședința acestora.

Al treilea motiv se întemeiază pe lipsa totală a motivării, întrucât Consiliul nu a făcut decât să constate inexistența unei majorități calificate pentru adoptarea propunerii Comisiei potrivit articolului 3 din anexa XI, fără a explica de ce se depărta de la aceasta. Acest motiv privește atât ajustarea remunerațiilor și a pensiilor, cât și adoptarea unor noi coeficienți corectori.


27.4.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 123/13


Cerere de decizie preliminară introdusă de Augstākās tiesas Senāts (Letonia) la 4 martie 2013 — AS „Olainfarm”/Latvijas Republikas Veselības ministrija, Zāļu valsts aģentūra

(Cauza C-104/13)

2013/C 123/20

Limba de procedură: letona

Instanța de trimitere

Augstākās tiesas Senāts

Părțile din procedura principală

Recurentă: AS „Olainfarm”

Intimate: Latvijas Republikas Veselības ministrija, Zāļu valsts aģentūra

Intervenientă: AS „Grindeks”

Întrebările preliminare

1.

Trebuie interpretat articolul 10 sau altă prevedere a Directivei 2001/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman (1) în sensul că producătorul unui medicament de referință are un drept subiectiv de a ataca în justiție decizia unei autorități competente prin care s-a dispus înregistrarea unui medicament generic al altui producător, utilizându-se ca medicament de referință medicamentul înregistrat de producătorul medicamentului de referință? Altfel spus, directiva menționată conferă producătorului medicamentului de referință dreptul la protecție jurisdicțională, în scopul de a se verifica dacă producătorul medicamentului generic s-a referit în mod legal și întemeiat la medicamentul înregistrat de producătorul medicamentului de referință, conform prevederilor articolului 10 din directivă?

2.

În cazul unui răspuns afirmativ la prima întrebare, prevederile articolelor 10 și 10a din directivă trebuie interpretate în sensul că un medicament înregistrat ca medicament în uz medical bine stabilit, conform articolului 10a din directiva menționată, poate fi utilizat ca medicament de referință, în sensul articolului 10 alineatul (2) litera (a)?


(1)  JO L 311, p. 67, Ediție specială, 13/vol. 33, p. 3.


27.4.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 123/13


Acțiune introdusă la 6 martie 2013 — Comisia Europeană/Republica Finlanda

(Cauza C-109/13)

2013/C 123/21

Limba de procedură: finlandeza

Părțile

Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanți: P. Hetsch, O. Beynet și I. Koskinen)

Pârâtă: Republica Finlanda

Concluziile reclamantei

Constatarea faptului că, prin neadoptarea tuturor actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru transpunerea în legislația națională a articolului 2 punctele 1, 2, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 24 și 28-35, a articolului 3 alineatul (5) litera (a) și a articolului 3 alineatul (9) litera (c), a articolului 9 alineatele (1), (2), (3), (7), (9), (10) și (12), a articolelor 10 și 11, a articolului 12 literele (d) și (h), a articolelor 13 și 14, a articolului 16 alineatul (1) a doua și a treia teză, a articolului 16 alineatele (2) și (3), a articolelor 17-23, a articolului 25 alineatul (1), a articolului 26 alineatul (2) litera (c) a treia și a patra teză, a articolului 26 alineatul (2) litera (d) a doua și a patra teză și a articolului 26 alineatul (3), a articolului 29, a articolului 35 alineatele (4) și (5), a articolului 36 literele (a)-(e), (g) și (h), a articolului 37 alineatul (1) literele (b)-(u), a articolului 37 alineatul (3), a articolului 37 alineatul (4) literele (b) și (d) și a articolului 37 alineatele (5) și (9), a articolului 38 alineatul (1), a articolului 39 alineatele (1), (4) și (8) și a articolului 40 alineatele (1), (2), (3), (6) și (7) din Directiva 2009/72/CE (1) a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piața internă a energiei electrice și de abrogare a Directivei 2003/54/CE, precum și a punctului 1 litera (a) a șasea și a opta liniuță și a punctului 1 literele (d), (f) și (j) din anexa I la directiva menționată și, în orice caz, prin necomunicarea acestora Comisiei în ceea ce privește Finlanda continentală și, de asemenea, prin neadoptarea tuturor actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru transpunerea directivei menționate în legislația națională și, în orice caz, prin necomunicarea acestora Comisiei în ceea ce privește arhipelagul Åland, Republica Finlanda nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 49 alineatul (1) din Directiva 2009/72/CE;

în conformitate cu articolul 260 alineatul (3) TFUE, obligarea Republicii Finlanda la plata unei penalități cu titlu cominatoriu de 32 140,8 euro pe zi, începând din ziua pronunțării hotărârii în prezenta cauză;

obligarea Republicii Finlanda la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Termenul pentru transpunerea în ordinea juridică internă a directivei a expirat la 3 martie 2011.


(1)  JO L 211, p. 55.


27.4.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 123/14


Acțiune introdusă la 7 martie 2013 — Comisia Europeană/Republica Finlanda

(Cauza C-111/13)

2013/C 123/22

Limba de procedură: finlandeza

Părțile

Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanți: P. Hetsch, O. Beynet și I. Koskinen)

Pârâtă: Republica Finlanda

Concluziile reclamantei

Constatarea faptului că, prin neadoptarea sau, în orice, caz, prin neinformarea Comisiei cu privire la adoptarea, în ceea ce privește Finlanda continentală, a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a-și adapta ordinea juridică internă la articolul 2 punctele 1, 2, 4-18, 20 și 22-36, la articolul 3 alineatul (3) prima, a doua și a treia teză și la articolul 3 alineatul (6) litera (b), la articolul 12, la articolul 13 alineatele (1), (2) și (5), la articolul 15 alineatele (1) și (2), la articolul 16 alineatul (1) a doua teză și la articolul 16 alineatele (2) și (3), la articolul 25 alineatul (1), la articolul 33, la articolul 36 alineatul (4) al doilea și al patrulea paragraf, la articolul 36 alienatele (6) și (8), precum și la articolul 36 alineatul (9) al treilea paragraf, la articolul 39 alineatul (4) literele (a) și (b), la articolul 39 alineatul (5) primul paragraf literele (a) și (b) și la articolul 39 alineatul (5) al doilea paragraf teza a doua, la articolul 40 literele (a)-(e), (g) și (h), la articolul 41 alineatul (1) literele (b), (c)-(f), (h)-(q) și (s)-(u), la articolul 41 alineatul (4) literele (b) și (d), la articolul 41 alineatul (6) litera (a), la articolul 41 alineatele (7), (9), (10), (11) și (12), la articolul 42 alineatul (1), la articolul 43 alineatele (1), (4) și (8), la articolul 44 alineatele (1), (2), (3), (6) și (7), precum și la anexa I punctul 1 litera (a) a șasea și a opta liniuță, la anexa I punctul 1 literele (b), (d), (f) și (h), precum și la anexa I punctul 2 la Directiva 2009/73/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale și de abrogare a Directivei 2003/55/CE (1), Republica Finlanda nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 54 alineatul (1) din directiva menționată;

în conformitate cu articolul 260 TFUE alineatul (3), obligarea Republicii Finlanda la plata unei penalități cu titlu cominatoriu de 28 569,60 euro pe zi, începând din ziua pronunțării hotărârii în prezenta cauză;

obligarea Republicii Finlanda la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Termenul pentru transpunerea în ordinea juridică internă a directivei a expirat la 3 martie 2011.


(1)  JO L 211, p. 94.


27.4.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 123/14


Cerere de aviz prezentată de Comisia Europeană în temeiul articolului 218, alineatul (11), TFUE

(Aviz C-1/12)

2013/C 123/23

Limba de procedură: toate limbile oficiale

Solicitantă:

Comisia Europeană (reprezentați: C. Hermes și H. Krämer, agenți)

Avizul 1/12 este radiat din registrul Curții.


Tribunalul

27.4.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 123/15


Hotărârea Tribunalului din 14 martie 2013 — Fresh Del Monte Produce/Comisia

(Cauza T-587/08) (1)

(Concurență - Înțelegeri - Piața bananelor - Decizie de constatare a unei încălcări a articolului 81 CE - Sistem de schimb de informații - Noțiunea de practică concertată având un obiect anticoncurențial - Legătură de cauzalitate între concertare și comportamentul întreprinderilor pe piață - Încălcare unică - Imputarea încălcării - Dreptul la apărare - Amenzi - Gravitatea încălcării - Cooperare - Circumstanțe atenuante)

2013/C 123/24

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Fresh Del Monte Produce, Inc. (George Town, Insulele Cayman, Regatul Unit) (reprezentanți: inițial B. Meyring, avocat, și E. Verghese, solicitor, ulterior B. Meyring)

Pârâtă: Comisia European (reprezentanți: inițial M. Kellerbauer, A. Biolan și X. Lewis, ulterior M. Kellerbauer, A. Biolan, și P. Van Nuffel, agenți)

Intervenientă în susținerea reclamantei: Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert GmbH & Co. KG (Hamburg, Germania) (reprezentanți: A. Rinne, avocat, C. Humpe și S. Kon, solicitors, și C. Vajda, QC.)

Obiectul

Cerere de anulare a Deciziei C(2008) 5955 a Comisiei din 15 octombrie 2008 privind o procedură în temeiul articolului 81 [CE] (cazul COMP/39.188 — Banane), și, cu titlu subsidiar, cerere de reducere a cuantumului amenzii.

Dispozitivul

1.

Stabilește cuantumul amenzii aplicate conform articolului 2 litera (c) din Decizia C(2008) 5955 a Comisiei din 15 octombrie 2008 privind o procedură în temeiul articolului 81 [CE] (cazul COMP/39.188 — Banane) la 8,82 milioane de euro.

2.

Respinge în rest acțiunea.

3.

Fresh Del Monte Produce, Inc. suportă propriile cheltuieli de judecată, precum și trei sferturi din cheltuielile de judecată effectuate de Comisia Europeană. Comisia suportă un sfert din propriile cheltuieli de judecată.

4.

Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert GmbH & Co. KG suportă propriile cheltuieli de judecată.


(1)  JO C 44, 21.2.2009.


27.4.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 123/15


Hotărârea Tribunalului din 14 martie 2013 — Dole Food și Dole Germany/Comisia

(Cauza T-588/08) (1)

(Concurență - Înțelegeri - Piața bananelor - Decizie de constatare a unei încălcări a articolului 81 CE - Noțiunea de practică concertată având un obiect anticoncurențial - Sistem de schimb de informații - Obligația de motivare - Dreptul la apărare - Orientările privind calcularea cuantumului amenzilor - Gravitatea încălcării)

2013/C 123/25

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamante: Dole Food Company, Inc. (Westlake Village, Californie, Statele Unite); și Dole Germany OHG (Hambourg, Germania) (reprezentant: J. F. Bellis, avocat)

Pârâtă: Comisia European (reprezentanți: inițial X. Lewis și M. Kellerbauer, ulterior M. Kellerbauer și P. Van Nuffel, agenți)

Obiectul

Cerere de anulare a Deciziei C(2008) 5955 final a Comisiei din 15 octombrie 2008 privind o procedură în temeiul articolului 81 CE (cazul COMP/39.188 — Banane)

Dispozitivul

1.

Respinge acțiunea.

2.

Obligă Dole Food Company, Inc. și Dole Germany OHG la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 44, 21.2.2009.


27.4.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 123/16


Hotărârea Tribunalului din 13 martie 2013 — Biodes/OAPI — Manasul Internacional (FARMASUL)

(Cauza T-553/10) (1)

(Marcă comunitară - Procedură de opoziție - Cerere de înregistrare a mărcii comunitare figurative FARMASUL - Marcă spaniolă figurativă anterioară MANASUL - Motiv relativ de refuz - Risc de confuzie - Caracter distinctiv al mărcii anterioare - Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009)

2013/C 123/26

Limba de procedură: spaniola

Părțile

Reclamantă: Biodes, SL (Madrid, Spania) (reprezentant: E. Manresa Medina, avocat)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (reprezentant: J. Crespo Carrillo, agent)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs a OAPI, intervenientă la Tribunal: Manasul Internacional, SL (Ponferralda, Spania) (reprezentant: M. I. Escudero Pérez, avocat)

Obiectul

Acțiune formulată împotriva deciziei Camerei întâi de recurs a OAPI din 3 septembrie 2010 (cauza R 1034/2009-1) privind o procedură de opoziție între Manasul Internacional, SL și Biodes, SL

Dispozitivul

1.

Respinge acțiunea.

2.

Obligă Biodes, SL la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 30, 29.1.2011.


27.4.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 123/16


Hotărârea Tribunalului din 13 martie 2013 — Inglewood și alții/Parlamentul

(Cauzele conexate T-229/11 și T-276/11) (1)

(Norme privind cheltuielile și indemnizațiile deputaților în Parlamentul European - Sistem de pensii suplimentare - Decizii de respingere a cererilor de a beneficia de dispozițiile în vigoare înainte de modificarea sistemului de pensii suplimentare în anul 2009 - Excepție de nelegalitate - Drepturi dobândite - Încredere legitimă - Proporționalitate - Egalitate de tratament)

2013/C 123/27

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamanți: Lord Inglewood (Penrith, Regatul Unit) și ceilalți zece reclamanți ale căror nume sunt menționate în anexă (cauza T-229/11), precum și Marie-Arlette Carlotti (Marseille, Franța) (cauza T-276/11) (reprezentanți: S. Orlandi, A. Coolen, J. N. Louis, É. Marchal și D. Abreu Caldas, avocați)

Pârât: Parlamentul European (reprezentanți: N. Lorenz, M. Windisch și K. Pocheć, agenți)

Obiectul

Cereri de anulare a deciziilor Parlamentului European prin care se refuză reclamanților acordarea pensiei suplimentare facultative fie anticipat, fie la vârsta de 60 de ani, fie în parte sub forma unei sume forfetare.

Dispozitivul

1.

Respinge acțiunile.

2.

Îi obligă pe Lord Inglewood și pe ceilalți zece reclamanți ale căror nume figurează în anexă, precum și pe doamna Marie Arlette Carlotti la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 211, 16.7.2011.


27.4.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 123/17


Acțiune introdusă la 14 februarie 2013 — K-Swiss/OAPI — Künzli SwissSchuh (Pantof de sport cu cinci dungi)

(Cauza T-85/13)

2013/C 123/28

Limba în care a fost formulată acțiunea: engleza

Părțile

Reclamantă: K-Swiss, Inc. (California, Statele Unite) (reprezentanți: R. Niebel și K. Tasma, avocați)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs: Künzli SwissSchuh AG (Windisch, Elveția)

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea deciziei Camerei a doua de recurs a Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) din 30 octombrie 2012 în cauza R 174/2011-2 și

obligarea pârâtului și, după caz, a intervenientei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Marca comunitară înregistrată care a făcut obiectul unei cereri de declarare a nulității: marca figurativă reprezentând un pantof de sport cu cinci dungi — cererea de înregistrare a mărcii comunitare nr. 4 771 978

Titularul mărcii comunitare: reclamanta

Partea care solicită declararea nulității mărcii comunitare: cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs

Motivarea cererii de declarare a nulității: motivele cererii de declarare a nulității sunt cele prevăzute la articolul 52 alineatul (1) litera (a) coroborat cu articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009 al Consiliului

Decizia diviziei de anulare: declară nevaliditatea mărcii comunitare contestate

Decizia camerei de recurs: respinge calea de atac

Motivele invocate: încălcarea articolului 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009 al Consiliului


27.4.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 123/17


Acțiune introdusă la 12 februarie 2013 — Herdade de S. Tiago II/OAPI — Polo/Lauren (V)

(Cauza T-90/13)

2013/C 123/29

Limba în care a fost formulată acțiunea: engleza

Părțile

Reclamantă: Herdade de S. Tiago II-Sociedade Agrícola, SA (Lisabona, Portugalia) (reprezentanți: I. de Carvalho Simões și J. Pimenta, avocați)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs: The Polo/Lauren Company, LP (New York, Statele Unite)

Concluziile

Reclamantul (reclamanta) solicită Tribunalului:

admiterea acțiunii și anularea deciziei Camerei a doua de recurs a OAPI din 28 noiembrie 2012 în cauza R 1436/2010-2;

obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată în fața Tribunalului, inclusiv pe cele ale reclamantei.

Motivele și principalele argumente

Solicitantul mărcii comunitare: reclamanta

Marca comunitară vizată: marca comunitară care reprezintă un jucător de polo călare și elementul verbal „V” pentru produse și servicii din clasele 3, 18, 25, 28, 41 și 43 — cererea de marcă comunitară 5 791 835

Titularul mărcii sau al semnului invocat în procedura opoziției: cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs

Marca sau semnul invocat: înregistrarea mărcii comunitare, înregistrarea mărcii din Regatul Unit și înregistrarea mărcii din Benelux a mărcii figurative care reprezintă un jucător de polo pentru produse din clasele 9, 18, 20, 21, 24, 25 și 28

Decizia diviziei de opoziție: admite în parte opoziția

Decizia camerei de recurs: respinge calea de atac

Motivele invocate: încălcarea articolului 8 alineatul (1) litera (b) și a articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul Consiliului nr. 207/2009


27.4.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 123/18


Acțiune introdusă la 22 februarie 2013 — Rot Front/OAPI — Rakhat (Macka)

(Cauza T-96/13)

2013/C 123/30

Limba în care a fost formulată acțiunea: engleza

Părțile

Reclamantă: Rot Front OAO (Moscova, Rusia) (reprezentant: B. Térauda, avocat)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs: Rakhat AO (Almaty, Kazahstan)

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea deciziei atacate;

obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Solicitantul mărcii comunitare: cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs

Marca comunitară vizată: marca figurativă care cuprinde elementul verbal „Macka” pentru produse din clasele 29 și 30 — cererea de înregistrare a mărcii comunitare nr. 9 556 135

Titularul mărcii sau al semnului invocat în procedura opoziției: reclamanta

Marca sau semnul invocat: marca figurativă neînregistrată care cuprinde reprezentarea unei pungi cu elementul verbal „Macka” pentru dulciuri, în Grecia și în Germania

Decizia diviziei de opoziție: respinge opoziția

Decizia camerei de recurs: respinge calea de atac

Motivele invocate: încălcarea articolului 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 207/2009 al Consiliului


27.4.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 123/18


Acțiune introdusă la 14 februarie 2013 — Heli-Flight/AESA

(Cauza T-102/13)

2013/C 123/31

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamantă: Heli-Flight GmbH & Co. KG (Reichelsheim, Germania) (reprezentant: T. Kittner, avocat)

Pârâtă: Agenția Europeană de Siguranță a Aviației (AESA)

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea deciziei pârâtei din 13 ianuarie 2012 prin care a fost respinsă cererea reclamantei de aprobare a condițiilor de zbor pentru elicopterul Robinson R66 (seria nr. 0034);

constatarea faptului că, în mod nejustificat, pârâta nu a acționat în privința cererilor reclamantei din 11 iunie 2011 și din 10 ianuarie 2012 de aprobare a condițiilor de zbor pentru elicopterul Robinson R66 (seria nr. 0034);

constatarea obligației pârâtei de a despăgubi pe reclamantă pentru fiecare prejudiciu rezultat din faptul că pârâta a respins cererile din 11 iunie 2011 și din 10 ianuarie 2012 de aprobare a condițiilor de zbor pentru elicopterul Robinson R66 (seria nr. 0034) și/sau din faptul că, în mod nejustificat, nu a acționat în privința deciziilor de aprobare a condițiilor de zbor pentru acest elicopter;

obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În susținerea primului capăt de cerere al acțiunii, reclamanta invocă, în esență, următoarele motive:

1.

În opinia reclamantei, decizia de aprobare a condițiilor de zbor nu este o decizie discreționară. În acest context, reclamanta susține, printre altele, că pârâta, iar nu reclamanta, are obligația de a dovedi că aparatul de zbor respectiv poate zbura fără riscuri în condiții definite.

2.

În continuare, reclamanta susține că, în cazul în care decizia pârâtei de aprobare a condițiilor de zbor constituie o decizie discreționară, pârâta nu a exercitat competența discreționară sau, în orice caz, a exercitat-o în mod eronat. În opinia reclamantei, pârâta exercită în mod eronat competența discreționară atunci când face trimitere la cunoștințele referitoare la siguranță pe care le-a dobândit în procedura de eliberare a certificatului de omologare, la care reclamanta nu a avut calitatea de parte. În plus, reclamanta critică faptul că în prezenta procedură pârâta nu a menționat în mod concret și suficient pretinsele îndoieli referitoare la siguranță. În acest context, reclamanta susține că nu i s-a dat posibilitatea să își exprime poziția cu privire la pretinsele surse concrete de risc. Mai mult, reclamata susține că argumentația pârâtei este în mod vădit contradictorie.

3.

Cu titlu subsidiar, reclamanta susține că a făcut dovada siguranței zborului cu aparatul de zbor respectiv în condiții definite.

4.

În sfârșit, în legătură cu acțiunea în anulare, reclamanta susține că pârâta a încălcat obligația de bună administrare. În opinia reclamantei, pârâta a încălcat obligația de examinare, a invocat în mod neîntemeiat caracterul confidențial în contextul procedurii de eliberare a certificatului de omologare, a încălcat dreptul la apărare al reclamantei și obligația de motivare.


27.4.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 123/19


Acțiune introdusă la 19 februarie 2013 — Cadbury Holdings/OAPI — Société des produits Nestlé (Forma unui baton de ciocolată cu patru segmente)

(Cauza T-112/13)

2013/C 123/32

Limba în care a fost formulată acțiunea: engleza

Părțile

Reclamantă: Cadbury Holdings Ltd (Uxbridge, Regatul Unit) (reprezentanți: T. Mitcheson, Barrister, P. Walsh și S. Dunstan, Solicitors)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs: Société des produits Nestlé SA (Vevey, Elveția)

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea deciziei Camerei a doua de recurs în cauza R 513/2011-2 din 11 decembrie 2012, cu excepția părții în care camera de recurs a stabilit că marca este lipsită de caracter distinctiv în temeiul articolului 7 alineatul (1) litera (b) și

obligarea OAPI la plata cheltuielilor de judecată aferente acestei cereri și obligarea intervenientei la plata cheltuielilor de judecată aferente procedurii desfășurate în fața diviziei de anulare și a camerei de recurs.

Motivele și principalele argumente

Marca comunitară înregistrată care a făcut obiectul unei cereri de declarare a nulității: marca tridimensională reprezentând forma unui baton de ciocolată cu patru segmente pentru bunurile din clasa 30 — cererea de înregistrare a mărcii comunitare nr. 2 632 529

Titularul mărcii comunitare: cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs

Partea care solicită declararea nulității mărcii comunitare: reclamanta

Motivarea cererii de declarare a nulității: motivele cererii de declarare a nulității sunt cele prevăzute la articolul 52 alineatul (1) litera (a) coroborat cu articolul 7 alineatul (1) literele (b), (c), (d) și (e) punctul (ii) din Regulamentul nr. 207/2009 al Consiliului

Decizia diviziei de anulare: declară nulitatea înregistrării mărcii comunitare

Decizia camerei de recurs: anulează decizia atacată

Motivele invocate: încălcarea articolului 52 alineatul (1) litera (a) coroborat cu articolul 7 alineatul (1) literele (b), (c), (d) și (e) punctul (ii) din Regulamentul nr. 207/2009 al Consiliului


27.4.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 123/20


Acțiune introdusă la 21 februarie 2013 — Laboratoires Polive/OAPI — Arbora & Ausonia (dodie)

(Cauza T-122/13)

2013/C 123/33

Limba în care a fost formulată acțiunea: engleza

Părțile

Reclamantă: Laboratoires Polive (Levallois Perret, Franța) (reprezentant: A. Sion, avocat)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs: Arbora & Ausonia, SL (Barcelona, Spania)

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea deciziei atacate pronunțate de Camera a doua de recurs la 28 noiembrie 2012;

obligarea OAPI la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Solicitantul mărcii comunitare: reclamanta

Marca comunitară vizată: marca figurativă (color) „dodie” pentru produse din clasele 3, 5, 8, 9, 10, 11, 16, 18, 21, 25 și 28 — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare nr. 9 037 821

Titularul mărcii sau al semnului invocat în procedura opoziției: cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs

Marca sau semnul invocat: mărcile verbale spaniolă și portugheză „DODOT” pentru produse din clasele 3, 5, 10, 12, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28 și 44

Decizia diviziei de opoziție: admite în parte opoziția

Decizia camerei de recurs: anulează decizia atacată, admite opoziția și respinge cererea de înregistrare a mărcii solicitate în raport cu anumite bunuri din clasele 3, 5, 8, 10, 11, 16, 18, 21, 25 și 28

Motivele invocate: încălcarea articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009 al Consiliului


27.4.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 123/20


Acțiune introdusă la 21 februarie 2013 — Laboratoires Polive/OAPI — Arbora & Ausonia (dodie)

(Cauza T-123/13)

2013/C 123/34

Limba în care a fost formulată acțiunea: engleza

Părțile

Reclamantă: Laboratoires Polive (Levallois Perret, Franța) (reprezentant: A. Sion, avocat)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs: Arbora & Ausonia, SL (Barcelona, Spania)

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea deciziei atacate pronunțate de Camera a doua de recurs la 28 noiembrie 2012;

obligarea OAPI la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Solicitantul mărcii comunitare: reclamanta

Marca comunitară vizată: marca figurativă „dodie” pentru produse din clasele 3, 5, 8, 9, 10, 11, 16, 18, 21, 25 și 28 — cerere de înregistrare a mărcii comunitare nr. 9 037 821

Titularul mărcii sau al semnului invocat în procedura opoziției: cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs

Marca sau semnul invocat: mărcile verbale spaniolă și portugheză „DODOT” pentru produse din clasele 3, 5, 10, 12, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28 și 44

Decizia diviziei de opoziție: admite în parte opoziția

Decizia camerei de recurs: anulează decizia atacată, admite opoziția și respinge cererea de înregistrare a mărcii solicitate în raport cu anumite bunuri din clasele 3, 5, 8, 10, 11, 16, 18, 21, 25 și 28

Motivele invocate: încălcarea articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009 al Consiliului


27.4.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 123/21


Acțiune introdusă la 1 martie 2013 — Vicente Gandia Pla/OAPI — Tesco Stores (MARQUES DE CHIVÉ)

(Cauza T-128/13)

2013/C 123/35

Limba în care a fost formulată acțiunea: engleza

Părțile

Reclamant: Vicente Gandia Pla, SA (Chiva, Spania) (reprezentant: I. Temiño Ceniceros, avocat)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs: Tesco Stores Ltd (Cheshunt, Regatul Unit)

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

declararea admisibilității cererii și a anexelor;

anularea deciziei camerei de recurs;

obligarea OAPI și a intervenientei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Solicitantul mărcii comunitare: reclamanta

Marca comunitară vizată: marca figurativă „MARQUES DE CHIVÉ” pentru produse din clasele 29, 32 și 33 — cererea de înregistrare a mărcii comunitare nr. 9 571 415

Titularul mărcii sau al semnului invocat în procedura opoziției: cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs

Marca sau semnul invocat: înregistrarea din Regatul Unit nr. 1 520 720 a mărcii verbale „MARQUES DE CHIVÉ” pentru produse din clasa 33

Decizia diviziei de opoziție: respinge opoziția privind aplicarea pentru produse din clasa 33 pentru lipsa utilizării serioase

Decizia camerei de recurs: anulează decizia atacată și respinge cererea pentru produse din clasa 33

Motivele invocate: încălcarea articolelor 42 alineatele (2) și (3) din Regulamentul nr. 207/2009 al Consiliului


27.4.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 123/21


Acțiune introdusă la 4 martie 2013 — Deweerdt și alții/Curtea de Conturi

(Cauza T-132/13)

2013/C 123/36

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamanți: Sonja Deweerdt (Rulles, Belgia), Didier Lebrun (Luxemburg, Luxemburg) și Margot Lietz (Mensdorf, Luxemburg) (reprezentanți: A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal și D. Abreu Caldas, avocați)

Pârâtă: Curtea de Conturi a Uniunii Europene

Concluziile

Reclamanții solicită Tribunalului să declare și să hotărască:

nelegalitatea articolul 4 din Regulamentul de ordine interioară al Curții de Conturi întrucât are ca efect garantarea impunității unui membru care se face vinovat de fapte de hărțuire;

anularea deciziei Curții de Conturi din 13 decembrie 2012 de a nu sesiza Curtea de Justiție pentru a i se solicita să examineze dacă doamna S., la acea dată membru al Curții de Conturi, a încetat să corespundă condițiilor cerute sau să îndeplinească obligațiile care decurgeau din funcția sa și, în ipoteza în care mandatul său ar fi încetat deja, să fie declarată decăzută din dreptul la pensie;

obligarea Curții de Conturi la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamanții invocă patru motive.

1.

Primul motiv este întemeiat pe nelegalitatea articolului 4 din Regulamentul de ordine interioară al Curții de Conturi întrucât ar garanta impunitatea unui membru care s-ar face vinovat de fapte de hărțuire.

2.

Al doilea motiv este întemeiat pe împrejurarea că decizia atacată ar fi afectată de incoerență, întrucât Curtea de Conturi ar fi recunoscut în mod expres încălcările doamnei S., însă a refuzat să o defere Curții de Justiție.

3.

Al treilea motiv este întemeiat pe lipsa oricărei motivări pertinente care să permită reclamanților să aprecieze temeinicia deciziei atacate.

4.

Al patrulea motiv este întemeiat pe încălcarea principiului încrederii legitime, precum și pe un abuz de drept, întrucât Curtea de Conturi nu ar fi examinat oportunitatea de a o deferi pe doamna S. Curții de Justiție decât după un an și o zi de la depunerea raportului de către organul extern de anchetă.


27.4.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 123/22


Acțiune introdusă la 4 martie 2013 — Pro-Aqua International/OAPI — Rexair (WET DUST CAN’T FLY)

(Cauza T-133/13)

2013/C 123/37

Limba în care a fost formulată acțiunea: engleza

Părțile

Reclamantă: Pro-Aqua International GmbH (Ansbach, Germania) (reprezentant: T. Raible, avocat)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs: Rexair LLC (Troy, Statele Unite)

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea deciziei Camerei a doua de recurs a Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI) din 17 decembrie 2012 (în cauza R 211/2012-2);

obligarea OAPI la plata cheltuielilor de judecată, inclusiv a celor efectuate în cadrul procedurilor desfășurate în fața OAPI și a camerei de recurs a OAPI.

Motivele și principalele argumente

Marca comunitară înregistrată care a făcut obiectul unei cereri de declarare a nulității: marca verbală „WET DUST CAN’T FLY” pentru produse și servicii din clasele 3, 7 și 37 — cererea de înregistrare a mărcii comunitare nr. 6 668 073

Titularul mărcii comunitare: cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs

Partea care solicită declararea nulității mărcii comunitare: reclamanta

Motivarea cererii de declarare a nulității: motivele cererii de declarare a nulității sunt cele precizate la articolul 52 alineatul (1) litera (a) coroborate cu articolul 7 alineatul (1) literele (b) și (c) din Regulamentul nr. 207/2009 al Consiliului

Decizia diviziei de anulare: respinge cererea de declarare a nulității

Decizia camerei de recurs: respinge calea de atac

Motivele invocate: încălcarea articolului 7 alineatul (1) literele (b) și (c) din Regulamentul nr. 207/2009 al Consiliului


27.4.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 123/22


Acțiune introdusă la 11 martie 2013 — Hanwha SolarOne și alții/Parlamentul European și alții

(Cauza T-136/13)

2013/C 123/38

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamante: Hanwha SolarOne (Qidong) Co. Ltd (Qidong, China), Hanwha SolarOne Technology Co. Ltd (Lianyungang, China), Hanwha SolarOne Solar Technology (Shanghai) Co. Ltd (Shanghai, China) și Hanwha Solar Electric Power Engineering Co. Ltd (Qidong) (reprezentant: F. Graafsma, avocat)

Pârâți: Parlamentul European, Comisia Europeană și Consiliul Uniunii Europene

Concluziile

Reclamantele solicită Tribunalului:

anularea Regulamentului (UE) nr. 1168/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene (JO L 344, p. 1), în măsura în care a fost aplicat reclamantelor;

anularea deciziei Comisiei din 3 ianuarie 2013 prin care aceasta a refuzat să examineze cererile reclamantelor privind recunoașterea statutului acestora de întreprinderi care își desfășoară activitatea în condițiile unei economii de piață și

obligarea pârâților la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamantele invocă un motiv unic.

Reclamantele solicită anularea Regulamentului (UE) nr. 1168/2012 în măsura în care se aplică reclamantelor și cererilor reclamantelor privind recunoașterea statutului acestora de întreprinderi care își desfășoară activitatea în condițiile unei economii de piață, adresate Comisiei Europene conform articolului 2 alineatul (7) litera (c) din regulamentul de bază, în cadrul procedurii antidumping privind importurile de module fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin și componentele lor cheie (și anume, celule și plachete) originare din Republica Populară Chineză (avizul de deschidere publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 6 septembrie 2012, JO C 269, p. 5). Reclamantele solicită de asemenea anularea deciziei din 3 ianuarie 2013 prin care Comisia a refuzat să examineze cererile reclamantelor privind recunoașterea statutului acestora de întreprinderi care își desfășoară activitatea în condițiile unei economii de piață, depuse în cadrul investigației menționate.

Reclamantele susțin că Regulamentul (UE) nr. 1168/2012, astfel cum a fost aplicat de Comisie reclamantelor prin decizia din 3 ianuarie 2013, și decizia din 3 ianuarie 2013 prin care Comisia a stabilit că nu va examina cererilor reclamantelor privind recunoașterea statutului lor de întreprinderi care își desfășoară activitatea în condițiile unei economii de piață nu respectă încrederea legitimă a reclamantelor și sunt aplicate retroactiv în defavoarea acestora în lipsa unor motive temeinice. Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 1168/2012, astfel cum a fost aplicat de Comisie reclamantelor prin decizia din 3 ianuarie 2013, și decizia din 3 ianuarie 2013 încalcă în mod vădit principiile fundamentale ale securității juridice și bunei-credințe.


27.4.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 123/23


Acțiune introdusă la 13 martie 2013 — Jinko Solar și alții/Parlamentul European și alții

(Cauza T-142/13)

2013/C 123/39

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamanți: Jinko Solar Co. Ltd (Shangrao, China), Zhejiang Jinko Solar Co. Ltd (Haining City, China), Jiangxi Jinko Photovoltaic Materials Co. Ltd (Shangrao), Jinko Solar Import and Export Co. Ltd (Shangrao, China) și Zhejiang Jinko Trading Co. Ltd (Haining City) (reprezentanți: K. Adamantopoulos și J. Cornelis, avocați)

Pârâți: Parlamentul European, Comisia Europeană, Consiliul Uniunii Europene

Concluziile

Reclamantele solicită Tribunalului:

anularea Regulamentului (UE) nr. 1168/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene (JO L 344, p. 1), în măsura în care a fost aplicat reclamantelor;

anularea deciziei Comisiei din 3 ianuarie 2013 prin care aceasta a refuzat să examineze cererile reclamantelor privind recunoașterea statutului acestora de întreprinderi care își desfășoară activitatea în condițiile unei economii de piață și

obligarea pârâților la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamantele invocă un motiv unic prin intermediul căruia susțin că Regulamentul (UE) nr. 1168/2012, astfel cum a fost aplicat de Comisie reclamantelor prin decizia din 3 ianuarie 2013, și decizia din 3 ianuarie 2013 prin care Comisia a stabilit că nu va examina cererilor reclamantelor privind recunoașterea statutului lor de întreprinderi care își desfășoară activitatea în condițiile unei economii de piață nu respectă încrederea legitimă a reclamantelor și sunt aplicate retroactiv în defavoarea acestora în lipsa unor motive temeinice. Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 1168/2012, astfel cum a fost aplicat de Comisie reclamantelor prin decizia din 3 ianuarie 2013, și decizia din 3 ianuarie 2013 încalcă în mod vădit principiile fundamentale ale securității juridice și bunei-credințe.


27.4.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 123/23


Acțiune introdusă la 13 martie 2013 — Zhejiang Heda Solar Technology/Comisia

(Cauza T-143/13)

2013/C 123/40

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Zhejiang Heda Solar Technology Co. Ltd (Fuyang, China) (reprezentanți: V. Akritidis și Y. Melin, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea, în temeiul articolului 263 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, a Deciziei Comisiei Europene comunicată prin scrisoarea din 3 ianuarie 2013, nr. H4/JN/Ref.t13.000011, prin care o informează pe reclamantă că nu va examina cererea reclamantei de recunoaștere a statutului de întreprindere care funcționează în condițiile economiei de piață, depusă în temeiul articolului 2 alineatul (7) litera (b) din Regulamentul Consiliului nr. 1225/2009, în cadrul procedurii antidumping privind importurile de module fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin și componentele lor cheie originare din Republica Populară Chineză, procedură deschisă la 6 septembrie 2012 (AD 590);

declararea inaplicabilității în privința reclamantei în cadrul prezentei cereri, în temeiul articolului 277 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, a Regulamentului (UE) nr. 1168/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene (JO L 344, p. 1);

și în consecință, obligarea Comisiei și a eventualelor interveniente la plata tuturor cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamanta invocă un motiv unic întemeiat pe încălcarea principiilor securității juridice, încrederii legitime și proporționalității, întrucât decizia atacată ar retrage cu efect retroactiv dreptul reclamantei, deja dobândit, de a-i fi examinată de către Comisie cererea de acordare a statutului de întreprindere care funcționează în condițiile economiei de piață, fără să existe un interes peremptoriu care să justifice această retragere.


27.4.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 123/24


Acțiune introdusă la 13 martie 2013 — Hangzhou Zhejiang University Sunny Energy Science and Technology/Comisia

(Cauza T-144/13)

2013/C 123/41

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Hangzhou Zhejiang University Sunny Energy Science and Technology Co. Ltd (Hangzhou, China) (reprezentanți: V. Akritidis și Y. Melin, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea, în temeiul articolului 263 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, a deciziei nr. H4/JN/Ref.t13.000011 a Comisiei Europene, comunicată prin scrisoarea din 3 ianuarie 2013, prin care Comisia a informat reclamanta că nu va examina cererea sa de recunoaștere a statutului de întreprindere care operează în cadrul economiei de piață, depusă în temeiul articolului 2 alineatul (7) litera (b) din Regulamentul nr. 1225/2009 al Consiliului, în cadrul procedurii antidumping privind importurile de module fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin și componentele lor cheie originare din Republica Populară Chineză, deschisă la 6 septembrie 2012 (AD 590);

declararea inaplicabilității în ceea ce o privește pe reclamantă în cadrul prezentei cereri introductive, în temeiul articolului 277 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, a Regulamentului (UE) nr. 1168/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene (JO L 344, p. 1);

în consecință, obligarea Comisiei și a eventualilor intervenienți la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamanta invocă un motiv unic identic cu cel invocat în cauza T-143/13, Zhejiang Heda Solar Technology/Comisia.


27.4.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 123/24


Acțiune introdusă la 13 martie 2013 — Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance/Comisia

(Cauza T-145/13)

2013/C 123/42

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd (Zhejiang, China) (reprezentanți: V. Akritidis și Y. Melin, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea, în temeiul articolului 263 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, a deciziei nr. H4/JN/Ref.t13.000011 a Comisiei Europene, comunicată prin scrisoarea din 3 ianuarie 2013, prin care Comisia a informat reclamanta că nu va examina cererea sa de recunoaștere a statutului de întreprindere care operează în cadrul economiei de piață, depusă în temeiul articolului 2 alineatul (7) litera (b) din Regulamentul nr. 1225/2009 al Consiliului, în cadrul procedurii antidumping privind importurile de module fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin și componentele lor cheie originare din Republica Populară Chineză, deschisă la 6 septembrie 2012 (AD 590);

declararea inaplicabilității în ceea ce o privește pe reclamantă în cadrul prezentei cereri introductive, în temeiul articolului 277 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, a Regulamentului (UE) nr. 1168/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene (JO L 344, p. 1);

în consecință, obligarea Comisiei și a eventualilor intervenienți la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamanta invocă un motiv unic identic cu cel invocat în cauza T-143/13, Zhejiang Heda Solar Technology/Comisia.


27.4.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 123/25


Acțiune introdusă la 13 martie 2013 — Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology/Comisia

(Cauza T-146/13)

2013/C 123/43

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology LLC (Shaoxing, China) (reprezentanți: V. Akritidis și Y. Melin, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea, în temeiul articolului 263 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, a deciziei nr. H4/JN/Ref.t13.000011 a Comisiei Europene, comunicată prin scrisoarea din 3 ianuarie 2013, prin care Comisia a informat reclamanta că nu va examina cererea sa de recunoaștere a statutului de întreprindere care operează în cadrul economiei de piață, depusă în temeiul articolului 2 alineatul (7) litera (b) din Regulamentul nr. 1225/2009 al Consiliului, în cadrul procedurii antidumping privind importurile de module fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin și componentele lor cheie originare din Republica Populară Chineză, deschisă la 6 septembrie 2012 (AD 590);

declararea inaplicabilității în ceea ce o privește pe reclamantă în cadrul prezentei cereri introductive, în temeiul articolului 277 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, a Regulamentului (UE) nr. 1168/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene (JO L 344, p. 1);

în consecință, obligarea Comisiei și a eventualilor intervenienți la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamanta invocă un motiv unic identic cu cel invocat în cauza T-143/13, Zhejiang Heda Solar Technology/Comisia.


27.4.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 123/25


Acțiune introdusă la 13 martie 2013 — Zhejiang Yuhui Solar Energy Source/Comisia

(Cauza T-147/13)

2013/C 123/44

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Zhejiang Yuhui Solar Energy Source Co. Ltd (Jiashan, China) (reprezentanți: V. Akritidis și Y. Melin, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea, în temeiul articolului 263 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, a deciziei nr. H4/JN/Ref.t13.000011 a Comisiei Europene, comunicată prin scrisoarea din 3 ianuarie 2013, prin care Comisia a informat reclamanta că nu va examina cererea sa de recunoaștere a statutului de întreprindere care operează în cadrul economiei de piață, depusă în temeiul articolului 2 alineatul (7) litera (b) din Regulamentul nr. 1225/2009 al Consiliului, în cadrul procedurii antidumping privind importurile de module fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin și componentele lor cheie originare din Republica Populară Chineză, deschisă la 6 septembrie 2012 (AD 590);

declararea inaplicabilității în ceea ce o privește pe reclamantă în cadrul prezentei cereri introductive, în temeiul articolului 277 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, a Regulamentului (UE) nr. 1168/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene (JO L 344, p. 1);

în consecință, obligarea Comisiei și a eventualilor intervenienți la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamanta invocă un motiv unic identic cu cel invocat în cauza T-143/13, Zhejiang Heda Solar Technology/Comisia.


27.4.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 123/26


Acțiune introdusă la 14 martie 2013 — Spania/Comisia

(Cauza T-148/13)

2013/C 123/45

Limba de procedură: spaniola

Părțile

Reclamant: Regatul Spaniei (reprezentant: S. Centeno Huerta)

Pârâtă: Comisia Europeană

Concluziile

Reclamantul solicită Tribunalului:

anularea anunțului de concurs general EPSO/AST/125/12 — Asistenți (AST 3), și

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Spania solicită anularea anunțului de concurs general menționat mai sus în temeiul articolului 263 TFUE pentru încălcarea articolului 22 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, a articolului 342 TFUE, a articolelor 1 și 6 din Regulamentul nr. 1 de stabilire a regimului lingvistic al Comunității Economice Europene (JO 17, 1958, Ediție specială, 01/vol. 1, p. 3), a articolelor 1d și 27 din Statutul funcționarilor, precum și pentru încălcarea jurisprudenței stabilite în Hotărârea pronunțată în cauza C-566/10 P, Italia/Comisia.

În susținerea acțiunii sale, statul reclamant arată că anunțul contestat de concurs general:

tratează în mod discriminator candidații a căror primă limbă nu este engleza, franceza sau germana;

nu justifică în mod obiectiv și concret limitarea numărului de limbi ținând seama de locurile de muncă avute în vedere în anunțul de concurs. În acest sens, nu este suficientă o trimitere generică la interesul serviciului;

nu garantează îndeplinirea obiectivului de selecționare a candidaților care dețin cele mai înalte standarde de competență, randament și integritate;

încalcă principiul proporționalității prin faptul că nu garantează un echilibru între eficiența serviciului și respectarea principiului multilingvismului al Uniunii.


27.4.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 123/26


Acțiune introdusă la 14 martie 2013 — Spania/Comisia

(Cauza T-149/13)

2013/C 123/46

Limba de procedură: spaniola

Părțile

Reclamant: Regatul Spaniei (reprezentant: S. Centeno Huerta)

Pârâtă: Comisia Europeană

Concluziile

Reclamantul solicită Tribunalului:

anularea anunțului de concurs general EPSO/AST/126/12 — Asistenți (AST 3), sectorul cercetării, și

obligarea Comisiei Europene la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Motivele și principalele argumente sunt cele invocate în cauza T-148/13, Regatul Spaniei/Comisia.


27.4.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 123/27


Acțiune introdusă la 14 martie 2013 — Et Solar Industry și alții/Comisia

(Cauza T-153/13)

2013/C 123/47

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamante: Et Solar Industry Ltd (Taizhou City, China), Et Energy Co. Ltd (Taizhou City) și Dotec Electric Co. Ltd (Taizhou City) (reprezentant: R. MacLean, Solicitor)

Pârâtă: Comisia Europeană

Concluziile

Reclamantele solicită Tribunalului:

declararea acțiunii ca fiind admisibilă;

anularea deciziei Comisiei, expusă în scrisoarea din 3 ianuarie 2013, care stabilește că cererea reclamantelor de aplicare a tratamentului de societate care funcționează în condițiile unei economii de piață („TEP”) nu va mai fi examinată;

obligarea pârâtei și a oricăror intervenienți la plata cheltuielilor de judecată efectuate de reclamante cu ocazia prezentei proceduri.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamantele invocă două motive.

1.

Primul motiv prin care se susține că decizia atacată trebuie să fie anulată întrucât Comisia a comis o eroare vădită de apreciere prin faptul că a încălcat și nu a respectat dreptul reclamantelor la protecția încrederii legitime, precum și principiul proporționalității și, astfel, a respins în mod nelegal și fără o justificare valabilă cererea reclamantelor de aplicare a tratamentului de societate care funcționează în condițiile unei economii de piață, în cadrul unei anchete antidumping.

2.

Al doilea motiv prin care se susține că decizia atacată trebuie să fie anulată întrucât Comisia a comis o eroare vădită de apreciere prin faptul că a încălcat principiile securității juridice și neretroactivității dreptului Uniunii și, astfel, a respins în mod nelegal și fără o justificare valabilă cererea reclamantelor de aplicare a tratamentului de societate care funcționează în condițiile unei economii de piață, în cadrul unei anchete antidumping.


27.4.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 123/27


Acțiune introdusă la 14 martie 2013 — Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology/Comisia

(Cauza T-154/13)

2013/C 123/48

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology Co., Ltd (Yixing, China) (reprezentant: R. MacLean, Solicitor)

Pârâtă: Comisia Europeană

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

declararea acțiunii ca fiind admisibilă;

anularea deciziei Comisiei, expusă în scrisoarea din 3 ianuarie 2013, care stabilește că cererea reclamantei de aplicare a tratamentului de societate care funcționează în condițiile unei economii de piață („TEP”) nu va mai fi examinată;

obligarea pârâtei și a oricăror intervenienți la plata cheltuielilor de judecată efectuate de reclamantă cu ocazia prezentei proceduri.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamanta invocă două motive.

1.

Primul motiv prin care se susține că decizia atacată trebuie să fie anulată întrucât Comisia a comis o eroare vădită de apreciere prin faptul că a încălcat și nu a respectat dreptul reclamantei la protecția încrederii legitime, precum și principiul proporționalității și, astfel, a respins în mod nelegal și fără o justificare valabilă cererea reclamantei de aplicare a tratamentului de societate care funcționează în condițiile unei economii de piață, în cadrul unei anchete antidumping.

2.

Al doilea motiv prin care se susține că decizia atacată trebuie să fie anulată întrucât Comisia a comis o eroare vădită de apreciere prin faptul că a încălcat principiile securității juridice și neretroactivității dreptului Uniunii și, astfel, a respins în mod nelegal și fără o justificare valabilă cererea reclamantei de aplicare a tratamentului de societate care funcționează în condițiile unei economii de piață, în cadrul unei anchete antidumping.


Tribunalul Funcției Publice

27.4.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 123/28


Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 13 martie 2013 — Mendes/Comisia

(Cauza F-125/11) (1)

(Funcție publică - Concurs general - Neadmitere la examenele de evaluare - Obligația administrației de a interpreta reclamațiile într-un spirit de deschidere - Modificare a anunțului pentru ocuparea unui post vacant după organizarea testelor de acces - Principiul încrederii legitime - Securitate juridică)

2013/C 123/49

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Isabel Mendes (Bruxelles, Belgia) (reprezentanți: S. Rodrigues și A. Blot, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentant: J. Currall, agent)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziei de neadmitere a reclamantei la examenele de evaluare din cadrul concursului EPSO/AST/111/10

Dispozitivul

1.

Anulează decizia comisiei de evaluare din cadrul concursului general EPSO/AST/111/10 din 7 aprilie 2011 de neadmitere a reclamantei la examenele de evaluare.

2.

Obligă Comisia Europeană la plata către reclamantă a sumei de 2 000 de euro.

3.

Respinge în rest acțiunea.

4.

Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.


(1)  JO C 65, 3.3.2012, p. 21.


27.4.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 123/28


Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 14 martie 2013 — Christoph și alții/Comisia

(Cauza F-63/08) (1)

(Funcție publică - Personal nepermanent - Articolele 2, 3a și 3b din RAA - Agenți temporari - Agenți contractuali - Agenți contractuali auxiliari - Durata contractului - Articolele 8 și 88 din RAA - Decizia Comisiei din 28 aprilie 2004 privind durata maximă pentru care se recurge la personal nepermanent în serviciile Comisiei - Directiva 1999/70/CE - Aplicabilitate față de instituții)

2013/C 123/50

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamanți: Eugen Christoph și alții (Leggiuno, Italia) (reprezentanți: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis și É. Marchal, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: J. Currall și D. Martin, agenți)

Intervenient în susținerea pârâtei: Consiliul Uniunii Europene (reprezentanți: inițial M. Bauer și K. Zieleśkiewicz, agenți, ulterior M. Bauer și J. Herrmann, agenți)

Obiectul

Anularea deciziilor prin care se stabilesc condițiile de angajare a reclamanților, în măsura în care durata contractului lor sau a prelungirii acestuia este limitată la o perioadă determinată

Dispozitivul

1.

Respinge acțiunea ca vădit nefondată.

2.

Reclamanții suportă propriile cheltuieli de judecată și sunt obligați să suporte cheltuielile de judecată efectuate de Comisia Europeană.

3.

Consiliul Uniunii Europene suportă propriile cheltuieli de judecată.


(1)  JO C 247, 27.9.2008, p. 25.


27.4.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 123/29


Acțiune introdusă la 15 ianuarie 2013 — ZZ/Comisia

(Cauza F-5/13)

2013/C 123/51

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentanți: J. Grayston, G. Pandey, M. Gambardella, avocați)

Pârâtă: Comisia

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei de a nu îl include pe reclamant pe lista de rezervă a concursului EPSO/AD/205/10

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei comisiei de evaluare și a Oficiului European pentru Selecția Personalului (denumit în continuare „EPSO”) din 09.03.2012, notificată în contul EPSO, prin care a fost confirmată neincluderea numelui reclamantului pe lista de rezervă a concursului [concursul EPSO/AD/205/10 (domeniul vamal)] și care a constituit răspunsul la „cererea de reexaminare a testelor de raționament” formulată de reclamant;

anularea deciziei comisiei de evaluare și a EPSO din 23.12.2011, notificată în contul EPSO, prin care i s-a comunicat reclamantului că numele său nu a fost înscris pe „lista de rezervă” (baza de date a candidaților care au reușit), întrucât nu a obținut punctajul minim obligatoriu necesar la testele de raționament verbal;

anularea deciziei implicite a EPSO și a comisiei de evaluare, care nu a fost niciodată notificată reclamantului, de a nu acorda acestuia acces la documentele pe care le-a solicitat prin scrisoarea din 31.12.2011 (cerere de reexaminare);

anularea respingerii implicite de către EPSO a reclamației formulate de reclamant în temeiul articolului 90 alineatul (2) din Statutul funcționarilor Uniunii Europene;

anularea anunțului de concurs EPSO/AD/205/10 (domeniul vamal), publicat în JO C 292 A/1 din 28.10.2010;

anularea în totalitate a „listei de rezervă a concursului EPSO/AD/205/10 (domeniul vamal)” publicată în JO C 22 A/1 din 27.01.2012;

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată efectuate de reclamant.


27.4.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 123/29


Acțiune introdusă la 4 februarie 2013 — ZZ/SEAE

(Cauza F-11/13)

2013/C 123/52

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentanți: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen și E. Marchal, avocați)

Pârât: Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE)

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei de transfer al reclamantului pe un post la sediul SEAE și de a pune capăt repartizării sale într-o delegație a UE.

Concluziile reclamantului

Anularea Deciziei din 6 martie 2012 de transfer al reclamantului, cu efect de la 1 septembrie 2012, pe un post în cadrul Sediului și de a pune capăt în mod anticipat repartizării sale;

obligarea SEAE la plata unei sume care corespunde diferenței între salariul primit începând cu repatrierea sa la Sediu, la 1 septembrie 2012, și salariul său anterior, până la data de 1 septembrie 2013, dată la care ar fi putut să fie repartizat din nou la Sediu în cadrul programului de rotație a posturilor de șef de delegații;

în măsura în care este nevoie, anularea deciziei de respingere a reclamației sale din 24 octombrie 2012;

obligarea SEAE la plata cheltuielilor de judecată.


27.4.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 123/30


Acțiune introdusă la 15 februarie 2013 — ZZ/Comisia

(Cauza F-17/13)

2013/C 123/53

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: ZZ (reprezentanți: A. Salerno și B. Cortese, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Cerere de anulare a deciziei Comisiei de respingere a solicitării de recrutare a reclamantei prezentată de OIL.

Concluziile reclamantei

Anularea deciziei atacate;

obligarea pârâtei la repararea prejudiciului material cauzat reclamantei prin decizia atacată, evaluat la suma care corespunde diferenței, din luna octombrie 2011 până în momentul în care va fi angajată în categoria GF III, dintre retribuțiile corespunzătoare GF III și cele pe care continuă să le perceapă în calitate de AC din categoria GF II, majorată cu dobânzile corespunzătoare începând cu data scadenței fiecăreia din remunerațiile lunare până la data plății efective a acestora;

obligarea pârâtei la plata tuturor cheltuielilor de judecată.


27.4.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 123/30


Acțiune introdusă la 19 februarie 2013 — ZZ/Comisia

(Cauza F-19/13)

2013/C 123/54

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentanți: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis și E. Marchal, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Cerere de anulare a deciziei de a efectua calculul sporului drepturilor de pensie dobândite anterior intrării în serviciu pe baza noilor DGA

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei din 2 iulie 2012 privind calculul sporului drepturilor de pensie dobândite anterior intrării în serviciu în cadrul Comisiei Europene;

în măsura în care este necesar, anularea deciziei de respingere a reclamației sale din 7 decembrie 2012 prin care se urmărea aplicarea DGA și a valorilor actuariale în vigoare în momentul cererii sale de transfer al drepturilor de pensie;

obligarea Comisiei Europene la plata cheltuielilor de judecată.