ISSN 1977-1029

doi:10.3000/19771029.C_2013.027.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 27

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 56
29 ianuarie 2013


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Comisia Europeană

2013/C 027/01

Rata de schimb a monedei euro

1

 

Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor

2013/C 027/02

Rezumatul Avizului Autorității Europene pentru Protecția Datelor referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de simplificare a transferului de autovehicule înmatriculate în alt stat membru, în interiorul pieței unice

2

2013/C 027/03

Rezumatul Avizului Autorității Europene pentru protecția Datelor referitor la propunerea Comisiei de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind executarea Directivei 96/71/CE privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii și la propunerea Comisiei de regulament al Consiliului privind exercitarea dreptului de a desfășura acțiuni colective în cadrul libertății de stabilire și al libertății de a presta servicii

4

 

V   Anunțuri

 

PROCEDURI ADMINISTRATIVE

 

Parlamentul European

2013/C 027/04

Aviz de recrutare PE/162/S

7

 

PROCEDURI REFERITOARE LA PUNEREA ÎN APLICARE A POLITICII COMERCIALE COMUNE

 

Comisia Europeană

2013/C 027/05

Aviz de expirare iminentă a anumitor măsuri antidumping

8

 

PROCEDURI REFERITOARE LA PUNEREA ÎN APLICARE A POLITICII ÎN DOMENIUL CONCURENȚEI

 

Comisia Europeană

2013/C 027/06

Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul COMP/M.6847 – Triton/Suomen Lähikauppa) ( 1 )

9

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

 


IV Informări

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

Comisia Europeană

29.1.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 27/1


Rata de schimb a monedei euro (1)

28 ianuarie 2013

2013/C 27/01

1 euro =


 

Moneda

Rata de schimb

USD

dolar american

1,3444

JPY

yen japonez

122,21

DKK

coroana daneză

7,4605

GBP

lira sterlină

0,85450

SEK

coroana suedeză

8,6583

CHF

franc elvețian

1,2472

ISK

coroana islandeză

 

NOK

coroana norvegiană

7,4420

BGN

leva bulgărească

1,9558

CZK

coroana cehă

25,690

HUF

forint maghiar

298,40

LTL

litas lituanian

3,4528

LVL

lats leton

0,6987

PLN

zlot polonez

4,1989

RON

leu românesc nou

4,3963

TRY

lira turcească

2,3734

AUD

dolar australian

1,2930

CAD

dolar canadian

1,3562

HKD

dolar Hong Kong

10,4295

NZD

dolar neozeelandez

1,6210

SGD

dolar Singapore

1,6646

KRW

won sud-coreean

1 466,53

ZAR

rand sud-african

12,0906

CNY

yuan renminbi chinezesc

8,3717

HRK

kuna croată

7,5878

IDR

rupia indoneziană

13 011,59

MYR

ringgit Malaiezia

4,0950

PHP

peso Filipine

55,091

RUB

rubla rusească

40,5020

THB

baht thailandez

40,278

BRL

real brazilian

2,7361

MXN

peso mexican

17,1653

INR

rupie indiană

72,4830


(1)  Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.


Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor

29.1.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 27/2


Rezumatul Avizului Autorității Europene pentru Protecția Datelor referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de simplificare a transferului de autovehicule înmatriculate în alt stat membru, în interiorul pieței unice

(Textul integral al prezentului aviz este disponibil în EN, FR și DE pe site-ul AEPD, http://www.edps.europa.eu)

2013/C 27/02

I.   Introducere

I.1.   Consultarea AEPD

1.

La 4 aprilie 2012, Comisia a adoptat o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de simplificare a transferului de autovehicule înmatriculate în alt stat membru, în interiorul pieței unice („propunerea”) (1). În aceeași zi, Comisia a transmis propunerea Autorității Europene pentru Protecția Datelor spre consultare.

2.

Înainte de adoptarea propunerii, AEPD a avut posibilitatea de a formula observații neoficiale. Majoritatea acestor observații au fost luate în considerare în cadrul propunerii. Prin urmare, garanțiile privind protecția datelor din cadrul propunerii au fost consolidate.

3.

AEPD salută faptul că este consultată oficial de către Comisie și că preambulul propunerii conține trimiteri la prezenta consultare.

I.2.   Obiectivul și domeniul de aplicare al propunerii

4.

Obiectivul propunerii este de a simplifica formalitățile și condițiile pentru înregistrarea autovehiculelor înmatriculate în alt stat membru. Aceasta urmărește înlăturarea obstacolelor din calea liberei circulații a mărfurilor și facilitarea exercitării de către cetățeni a drepturilor lor în temeiul legislației UE. Propunerea se axează doar pe modalitățile de reînmatriculare a autovehiculelor, și nu pe procedura de înmatriculare inițială a autovehiculului.

5.

Înmatricularea autovehiculelor reprezintă autorizarea administrativă a înscrierii lor în traficul rutier, implicând identificarea acestora și eliberarea unui număr de înmatriculare. La sfârșitul procedurii de înmatriculare, statele membre eliberează un certificat de înmatriculare care atestă faptul că vehiculul este înmatriculat într-un stat membru. Există multe situații în care deținătorii unui certificat de înmatriculare trebuie să reînmatriculeze vehiculul la autoritatea de înmatriculare a autovehiculelor dintr-un alt stat membru. În acest scop, propunerea:

va preciza statul membru în care trebuie înmatriculat un autovehicul transferat între state membre;

va reduce durata procedurilor de reînmatriculare; și

va prevedea o procedură de înmatriculare simplificată, care să includă recunoașterea documentelor eliberate și a inspecțiilor tehnice auto efectuate în alt stat membru și facilitarea schimbului de date între autoritățile de înmatriculare naționale.

I.3.   Domeniul de aplicare al observațiilor AEPD

6.

AEPD salută faptul că majoritatea observațiilor sale neoficiale anterioare au fost luate în considerare în cadrul propunerii. În prezentul aviz, AEPD va descrie, așadar, pe scurt doar relevanța protecției datelor în contextul reînmatriculării autovehiculelor. Apoi, va oferi câteva recomandări suplimentare cu privire la aspecte specifice legate de protecția datelor care se aplică schimburilor de date dintre registrele auto naționale.

III.   Concluzie

30.

AEPD salută faptul că cerințele privind protecția datelor au fost luate în considerare în mod corespunzător în cadrul propunerii și că mai multe garanții specifice privind protecția datelor au fost incluse în mod expres în propunere, în special la articolul 7 din aceasta. AEPD salută, de asemenea, faptul că lista specifică a datelor care pot face obiectul schimburilor de date între autoritățile de înmatriculare a autovehiculelor a fost definită în mod clar în anexa I la propunere.

31.

De asemenea, AEPD recomandă:

precizarea în anexa I a „motivelor distrugerii” în opțiunile de câmpuri predefinite;

clarificarea la articolul 4 alineatul (3) a faptului că obligația unei autorități de înmatriculare a autovehiculelor de a colecta informațiile din anexa I de la o altă autoritate competentă și de a transfera datele în propriul său registru se aplică doar datelor pe care autoritatea competentă destinatară ar fi autorizată să le prelucreze în temeiul legislației UE și/sau al legislației naționale;

adăugarea la articolul 9 a faptului că autoritățile de înmatriculare a autovehiculelor ar trebui să faciliteze accesul publicului la normele de reglementare a prelucrării datelor în contextul reînmatriculării vehiculelor, care ar trebui să includă informații referitoare la termenele de păstrare, precum și informațiile necesare prevăzute la articolele 10 și 11 ale Directivei 95/46/CE;

precizarea în cadrul propunerii a aplicației software menționate în anexa II care va fi utilizată pentru schimburile electronice de date, precum și a rolului Comisiei, dacă este cazul, în facilitarea interoperabilității dintre registrele naționale;

asigurarea faptului că, în cazul realizării de schimburi de date între autoritățile naționale de înmatriculare a autovehiculelor prin intermediul unei infrastructuri paneuropene existente, acestea sunt separate în mod corespunzător de alte date care ar putea face obiectul schimburilor realizate în cadrul infrastructurii respective;

adăugarea la articolul 7 alineatul (4) a faptului că ar trebui realizate de către Comisie evaluări periodice ale caracterului adecvat al măsurilor de securitate, luând în considerare dezvoltările tehnologice și evoluția riscurilor, și că aceasta ar trebui să actualizeze măsurile de securitate, dacă este cazul.

Adoptat la Bruxelles, 9 iulie 2012.

Giovanni BUTTARELLI

Adjunctul Autorității Europene pentru Protecția Datelor


(1)  COM(2012) 164 final.


29.1.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 27/4


Rezumatul Avizului Autorității Europene pentru protecția Datelor referitor la propunerea Comisiei de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind executarea Directivei 96/71/CE privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii și la propunerea Comisiei de regulament al Consiliului privind exercitarea dreptului de a desfășura acțiuni colective în cadrul libertății de stabilire și al libertății de a presta servicii

(Textul integral al prezentului aviz este disponibil în EN, FR și DE pe site-ul AEPD, http://www.edps.europa.eu)

2013/C 27/03

1.   Introducere

1.1.   Consultarea AEPD

1.

La 21 martie 2012, Comisia a adoptat:

o propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind executarea Directivei 96/71/CE privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii („propunerea privind detașarea lucrătorilor”) (1); și

o propunere de regulament al Consiliului privind exercitarea dreptului de a desfășura acțiuni colective în cadrul libertății de stabilire și al libertății de a presta servicii („propunerea privind acțiunile colective”) (2).

2.

Cele două propuneri conexe i-au fost trimise AEPD spre consultare la 26 martie 2012.

3.

AEPD salută faptul că a fost consultată în mod oficial de către Comisie după adoptarea propunerilor și că prezentul aviz este menționat în preambulul propunerii privind detașarea lucrătorilor. Cu toate acestea, regretă faptul că nu i s-a oferit posibilitatea de a prezenta observații informale înainte de adoptarea proiectelor de propuneri.

1.2.   Obiectivele și contextul propunerilor

4.

Obiectivul propunerii privind detașarea lucrătorilor este de a îmbunătăți, intensifica și consolida modul în care Directiva 96/71/CE privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii („Directiva privind detașarea lucrătorilor” (3)) este pusă în aplicare, aplicată și executată efectiv în întreaga Uniune. Propunerea vizează realizarea acestui obiectiv prin stabilirea unui cadru general comun pentru o punere în aplicare, aplicare și executare mai bună și mai uniformă a directivei, inclusiv măsuri de prevenire a eventualelor cazuri de eludare sau încălcare a normelor aplicabile (4).

5.

Obiectivul propunerii privind acțiunile colective este de a defini mai clar principiile generale și normele aplicabile la nivelul UE în ceea ce privește exercitarea dreptului fundamental de a desfășura acțiuni colective în contextul libertății de a presta servicii și libertății de stabilire (5).

1.3.   Dispoziții relevante; obiectivele avizului AEPD

6.

Cu toate că obiectivul principal al ambelor propuneri nu este acela de prelucra date cu caracter personal, cel puțin una dintre propuneri – propunerea privind detașarea lucrătorilor – prevede prelucrarea unui volum semnificativ de date cu caracter personal. Astfel cum se prezintă mai jos, aceste date cu caracter personal pot face referire atât la lucrătorii detașați, cât și la persoanele fizice care acționează în numele întreprinderilor care detașează lucrători, cum ar fi funcționari ai acestora, membri ai conducerii, reprezentanți ai întreprinderii sau angajați. În plus, entitățile care detașează lucrători pot fi ele însele persoane fizice. În acest caz, datele cu caracter personal ale acestora pot fi, de asemenea, prelucrate. Unele din datele prelucrate pot avea un caracter sensibil (6): în special, date privind suspiciunile de eludare sau încălcare a normelor aplicabile pot face obiectul schimbului de date dintre autoritățile competente.

7.

Din perspectiva protecției datelor, cele mai relevante trei dispoziții ale propunerii privind detașarea lucrătorilor sunt:

articolul 6 alineatul (2), care permite schimburile bilaterale de informații (constând în „[răspunsuri] la cererile de informare motivate”);

articolul 6 alineatul (6), care impune statelor membre să se asigure că registrele de prestatori de servicii pot fi consultate de către autoritățile competente din celelalte state membre „în aceleași condiții”; și

articolul 7 alineatul (2), care prevede ca statul membru de stabilire să comunice, din proprie inițiativă, statului membru în care are loc detașarea informații relevante privind posibilele nereguli.

8.

În toate cele trei cazuri, se preconizează că prelucrarea datelor cu caracter personal urmează să se realizeze prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne („IMI”) (7).

9.

În ceea ce privește propunerea privind acțiunile colective, mecanismul de alertă prevăzut la articolul 4 pare să permită schimbul de date cu caracter personal, incluzând eventual date sensibile (informații despre participarea la greve sau acțiuni colective similare (8)). Cu toate acestea, astfel cum reiese din secțiunea 4 de mai jos, schimbul de date cu caracter personal nu pare a fi intenția legislativă și, prin urmare, se presupune că orice motiv de îngrijorare poate fi abordat printr-o simplă clarificare care să prevadă ca în aceste alerte să nu fie incluse date sensibile cu caracter personal.

5.   Concluzii

32.

AEPD salută faptul că propunerea privind detașarea lucrătorilor abordează motive de îngrijorare legate de protecția datelor. De asemenea, AEPD salută faptul că, în scopul cooperării administrative, este propusă utilizarea unui sistem de informare existent, IMI, care oferă deja, la nivel practic, o serie de garanții privind protecția datelor și pentru care se estimează adoptarea, în curând, a unor garanții specifice în temeiul Regulamentului IMI.

33.

Pentru a aborda orice alt motiv de îngrijorare legat de protecția datelor, AEPD formulează următoarele recomandări.

34.

Ca o observație generală, AEPD recomandă ca trimiterea la cadrul aplicabil de protecție a datelor să fie prevăzută într-o dispoziție de fond, și nu într-un considerent, și să fie nuanțată în continuare prin trimiterea la „normele naționale de punere în aplicare” a Directivei 95/46/CE.

35.

În ceea ce privește schimbul bilateral de informații în temeiul propunerii privind detașarea lucrătorilor [articolul 6 alineatul (2)], AEPD recomandă ca scopurile permise ale schimbului de informații să fie precizate mai clar în cadrul propunerii. Mai exact, expresia „posibilele cazuri de activități transnaționale ilegale” ar trebui ștearsă, iar dispoziția ar trebui reformulată pentru a asigura că orice schimb de date cu caracter personal este posibil doar în scopuri de „investigare a oricăror încălcări ale normelor aplicabile privind detașarea lucrătorilor” (sau alte scopuri necesare precizate clar în cadrul propunerii).

36.

În ceea ce privește accesul la registrele de prestatori de servicii de către autoritățile competente din alte state membre [articolul 6 alineatul (6)], AEPD recomandă ca propunerea să precizeze mai clar care sunt registrele vizate efectiv. Acest articol nu trebuie utilizat, în special, ca temei juridic pentru a permite accesul la registrele întocmite în unele state membre, în care întreprinderile care detașează lucrători trebuie să declare, printre altele, anumite date cu caracter personal referitoare la angajații detașați ai acestora.

37.

De asemenea, dacă și în momentul în care este planificată interconectarea registrelor ca proiect european comun și în acest domeniu, garanțiile privind protecția datelor trebuie analizate cu atenție la nivel european.

38.

Referitor la sistemul de alertă privind posibile nereguli [articolul 7 alineatul (2)], AEPD recomandă ca propunerea:

să precizeze fără echivoc faptul că alertele pot fi trimise doar în cazul existenței unei „suspiciuni rezonabile” de posibile nereguli;

să prevadă închiderea automată a cazurilor la primirea unei alerte, pentru a contribui la asigurarea funcționării sistemului de alertă ca mecanism de avertizare, și nu ca o listă neagră pe termen lung;

să asigure că alertele sunt trimise doar autorităților competente din statele membre și că aceste autorități vor păstra confidențialitatea informațiilor primite referitoare la alertă și că nu le vor difuza sau publica ulterior.

39.

În ceea ce privește propunerea privind acțiunile colective, articolul 4 ar trebui să clarifice faptul că aceste alerte nu includ date sensibile cu caracter personal.

Adoptat la Bruxelles, 19 iulie 2012.

Giovanni BUTTARELLI

Adjunctul Autorității Europene pentru Protecția Datelor


(1)  COM(2012) 131 final.

(2)  COM(2012) 130 final.

(3)  Directiva 96/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 1996 privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii (JO L 18, 21.1.1997, p. 1).

(4)  A se vedea expunerea de motive, pagina 11, secțiunea 3.1, primul paragraf.

(5)  A se vedea expunerea de motive, pagina 10, secțiunea 3.1, al patrulea paragraf.

(6)  Care se încadrează în definiția de „categorii speciale de date” în sensul articolului 8 alineatul (5) din Directiva 95/46/CE.

(7)  A se vedea articolul 19 din propunerea privind detașarea lucrătorilor, care modifică anexa I la Regulamentul IMI. A se vedea, de asemenea, propunerea Comisiei de regulament privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne („Regulamentul IMI”), disponibil la http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0522:FIN:RO:PDF. Se preconizează că Regulamentul privind IMI va fi adoptat în cursul acestui an. În noiembrie 2011, AEPD a emis un aviz privind propunerea Comisiei (JO C 48, 18.2.2012, p. 2).

(8)  Însemnând „categorii speciale de date” în sensul articolului 8 alineatul (1) din Directiva 95/46/CE.


V Anunțuri

PROCEDURI ADMINISTRATIVE

Parlamentul European

29.1.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 27/7


Aviz de recrutare PE/162/S

2013/C 27/04

Parlamentul European organizează procedura de selecție pentru:

PE/162/S – Șef de unitate (AD 9) – Biroul de informare al Parlamentului European din România

Prezenta procedură de selecție necesită un nivel de studii care să corespundă unui ciclu complet de studii universitare absolvite cu diplomă recunoscută oficial în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene.

Candidații trebuie să fi acumulat, până la data-limită de depunere a candidaturilor și după eliberarea diplomei menționate mai sus, o experiență de minimum 10 ani în legătură cu natura funcției, dintre care cel puțin trei ani în funcții de conducere.

Acest aviz de recrutare se publică numai în limba română. Textul integral este publicat în Jurnalul Oficial seria C 27 A în această limbă.


PROCEDURI REFERITOARE LA PUNEREA ÎN APLICARE A POLITICII COMERCIALE COMUNE

Comisia Europeană

29.1.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 27/8


Aviz de expirare iminentă a anumitor măsuri antidumping

2013/C 27/05

1.   În conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene (1), Comisia face cunoscut faptul că, în cazul în care nu se va deschide o reexaminare în conformitate cu procedura următoare, măsurile antidumping menționate în continuare vor expira la data menționată în tabelul de mai jos.

2.   Procedura

Producătorii din Uniune pot depune o cerere scrisă de reexaminare. Cererea trebuie să conțină elemente de probă suficiente care să susțină faptul că expirarea măsurilor ar determina, probabil, continuarea sau reapariția dumpingului și a prejudiciului.

În cazul în care Comisia decide să reexamineze măsurile în cauză, importatorii, exportatorii, reprezentanții țării exportatoare și producătorii din Uniune vor avea posibilitatea de a dezvolta, de a respinge sau de a comenta aspectele expuse în cererea de reexaminare.

3.   Termen

Pe baza celor expuse anterior, producătorii din Uniune pot transmite o cerere scrisă de reexaminare la următoarea adresă: European Commission, Directorate-General for Trade (Unit H-1), N-105 8/20, 1049 Bruxelles, Belgium (2), oricând de la data publicării prezentului aviz, dar cel târziu cu trei luni înainte de data menționată în tabelul de mai jos.

4.   Prezentul aviz este publicat în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009.

Produsul

Țara (țările) de origine sau de export

Măsuri

Referințe

Data expirării (3)

Acid sulfanilic

Republica Populară Chineză, India

Taxă antidumping

Regulamentul (CE) nr. 1000/2008 al Consiliului (JO L 275, 16.10.2008, p. 1), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1010/2008 al Consiliului (JO L 276, 17.10.2008, p. 3)

17.10.2013

Angajament

Decizia 2006/37/CE a Comisiei (JO L 22, 26.1.2006, p. 52)


(1)  JO L 343, 22.12.2009, p. 51.

(2)  Fax +32 22956505.

(3)  Măsura expiră la miezul nopții la data menționată în această coloană.


PROCEDURI REFERITOARE LA PUNEREA ÎN APLICARE A POLITICII ÎN DOMENIUL CONCURENȚEI

Comisia Europeană

29.1.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 27/9


Notificare prealabilă a unei concentrări

(Cazul COMP/M.6847 – Triton/Suomen Lähikauppa)

(Text cu relevanță pentru SEE)

2013/C 27/06

1.

La data de 21 ianuarie 2013, Comisia a primit, în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1), o notificare a unei concentrări propuse prin care Triton Managers III Limited și TFF III Limited (împreună denumite „Triton”, Jersey) dobândesc, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind concentrările economice, în mod indirect, prin intermediul unui vehicul de achiziții – societatea Bodem Holding Finland Oy –, controlul asupra întregii întreprinderi Suomen Lähikauppa Oy („Suomen Lähikauppa”, Finlanda), prin achiziționare de acțiuni.

2.

Activitățile economice ale întreprinderilor respective sunt:

în cazul întreprinderii Triton: investiții în capitaluri private în Europa;

în cazul întreprinderii Suomen Lähikauppa: comerț cu amănuntul cu bunuri de consum curent în Finlanda.

3.

În urma unei examinări prealabile, Comisia constată că tranzacția notificată ar putea intra sub incidența Regulamentului (CE) privind concentrările economice. Cu toate acestea nu se ia o decizie finală în această privință.

4.

Comisia invită părțile terțe interesate să îi prezinte eventualele observații cu privire la operațiunea propusă.

Observațiile trebuie primite de către Comisie în termen de cel mult 10 zile de la data publicării prezentei. Observațiile pot fi trimise Comisiei prin fax (+32 22964301), prin e-mail la adresa COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu sau prin poștă, cu numărul de referință COMP/M.6847 – Triton/Suomen Lähikauppa, la următoarea adresă:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1 [„Regulamentul (CE) privind concentrările economice”].