ISSN 1977-1029

doi:10.3000/19771029.C_2012.399.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 399

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 55
22 decembrie 2012


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

2012/C 399/01

Ultima publicație a Curții de Justiție a Uniunii Europene în Jurnalul Oficial al Uniunii EuropeneJO C 389, 15.12.2012

1

 

V   Anunțuri

 

PROCEDURI JURISDICȚIONALE

 

Curtea de Justiție

2012/C 399/02

Cauza C-300/10: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 23 octombrie 2012 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunal da Relação de Guimarães — Portugalia) — Vítor Hugo Marques Almeida/Companhia de Seguros Fidelidade-Mundial SA, Jorge Manuel da Cunha Carvalheira, Paulo Manuel Carvalheira, Fundo de Garantia Automóvel [Asigurare de răspundere civilă pentru pagubele produse de autovehicule — Directiva 72/166/CEE — Articolul 3 alineatul (1) — Directiva 84/5/CEE — Articolul 2 alineatul (1) — Directiva 90/232/CEE — Articolul 1 — Dreptul la despăgubire prin asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagubele produse de autovehicule — Răspunderea civilă a asiguratului — Contribuția victimei la producerea prejudiciului — Limitarea dreptului la despăgubire]

2

2012/C 399/03

Cauza C-557/10: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 25 octombrie 2012 — Comisia Europeană/Republica Portugheză [Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Transporturi — Dezvoltarea căilor ferate comunitare — Directiva 91/440/CEE — Articolul 5 alineatul (3) — Întreprinderi de transport feroviar — Independență administrativă — Decizii privind personalul, activele și achizițiile proprii — Articolul 7 alineatul (3) — Acordarea de finanțare administratorului infrastructurii — Directiva 2001/14/CE — Articolul 6 alineatul (1) — Echilibrul conturilor — Condiții corespunzătoare — Transpunere incompletă]

3

2012/C 399/04

Cauzele conexate C-581/10 și C-629/10: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 23 octombrie 2012 (cerere de decizie preliminară formulată de Amtsgericht Köln — Germania, High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) — Regatul Unit) — Emeka Nelson, Bill Chinazo Nelson, Brian Cheimezie Nelson/Deutsche Lufthansa AG (C-581/10), TUI Travel plc, British Airways plc, easyJet Airline Company Ltd, International Air Transport Association/Civil Aviation Authority (C-629/10) [Transport aerian — Regulamentul (CE) nr. 261/2004 — Articolele 5-7 — Convenția de la Montreal — Articolele 19 și 29 — Dreptul la compensație în caz de întârziere a zborului — Compatibilitate]

3

2012/C 399/05

Cauza C-133/11: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 25 octombrie 2012 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Bundesgerichtshof — Germania) — Folien Fischer AG, Fofitec AG/RITRAMA SpA [Spațiul de libertate, securitate și justiție — Competență judiciară în materie civilă și comercială — Competențe speciale în materie delictuală sau cvasidelictuală — Acțiune în constatare negativă (negative Feststellungsklage) — Dreptul presupusului autor al unei fapte prejudiciabile de a acționa în justiție potențiala victimă a unui prejudiciu în fața instanței de la locul în care se pretinde că s a produs sau că riscă să se producă această faptă pentru a se constata lipsa unei răspunderi delictuale]

4

2012/C 399/06

Cauza C-164/11: Hotărârea Curții (Camera a opta) din 25 octombrie 2012 — Comisia Europeană/Republica Franceză (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Directiva 2003/96/CE — Impozitarea produselor energetice și a electricității — Netranspunere în termenul prevăzut)

4

2012/C 399/07

Cauzele conexate C-318/11 și C-319/11: Hotărârea Curții (Camera a opta) din 25 octombrie 2012 (cerere de decizie preliminară formulată de Förvaltningsrätten i Falun — Suedia) — Daimler AG (C-318/11), Widex A/S (C-319/11)/Skatteverket [Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată — Directiva 2006/112/CE — Articolele 170 și 171 — A opta directivă TVA — Articolul 1 — Directiva 2008/9/CE — Articolul 3 litera (a) — Sisteme de restituire a taxei pe valoarea adăugată persoanelor impozabile care nu sunt stabilite pe teritoriul țării — Persoană impozabilă stabilită într-un stat membru și care exercită în alt stat membru numai activități de încercări tehnice sau de cercetare]

5

2012/C 399/08

Cauza C-367/11: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 25 octombrie 2012 (cerere de decizie preliminară formulată de Cour de cassation — Belgia) — Déborah Prete/Office national de l'emploi (Libera circulație a persoanelor — Articolul 39 CE — Resortisant al unui stat membru aflat în căutarea unui loc de muncă în alt stat membru — Egalitate de tratament — Alocații de șomaj în favoarea tinerilor aflați în căutarea primului loc de muncă — Acordare supusă condiției de a fi urmat șase ani de studii în statul gazdă)

6

2012/C 399/09

Cauza C-387/11: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 25 octombrie 2012 — Comisia Europeană/Regatul Belgiei (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Articolele 49 TFUE și 63 TFUE — Articolele 31 și 40 din Acordul privind SEE — Impozitarea veniturilor din capital și din bunuri mobile — Societăți de investiții rezidente și nerezidente — Impozit pe bunuri mobile — Deducerea impozitului pe bunuri mobile — Scutirea veniturilor din capital și din bunuri mobile — Discriminare — Justificări)

6

2012/C 399/10

Cauza C-553/11: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 25 octombrie 2012 (cerere de decizie preliminară formulată de Bundesgerichtshof — Germania) — Bernhard Rintisch/Klaus Eder [Mărci — Directiva 89/104/CEE — Articolul 10 alineatul (1) și alineatul (2) litera (a) — Utilizare serioasă — Utilizare sub o formă, de asemenea înregistrată ca marcă, care diferă prin elemente care nu alterează caracterul distinctiv al mărcii — Efectele în timp ale unei hotărâri]

7

2012/C 399/11

Cauza C-557/11: Hotărârea Curții (Camera a șasea) din 25 octombrie 2012 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Naczelny Sąd Administracyjny — Polonia) — Maria Kozak/Dyrektor Izby Skarbowej w Lublinie (TVA — Directiva 2006/112/CE — Articolele 306-310 — Regimul special pentru agențiile de turism — Prestarea unui serviciu de transport efectuată de o agenție de turism care acționează în nume propriu — Noțiunea de serviciu unic — Articolul 98 — Cotă redusă de TVA)

7

2012/C 399/12

Cauza C-592/11: Hotărârea Curții (Camera a opta) din 25 octombrie 2012 (cerere de decizie preliminară formulată de Korkein hallinto-oikeus — Finlanda) — Anssi Ketelä [Agricultură — Regulamentele (CE) nr. 1698/2005 și nr. 1974/2006 — Ajutorul pentru instalarea tinerilor agricultori — Condiții de acordare — Instalare pentru prima oară într o exploatație agricolă în calitate de șef de exploatație — Condițiile de aplicare atunci când instalarea are loc prin intermediul unei persoane juridice]

8

2012/C 399/13

Cauza C-102/12: Recurs introdus la 27 februarie 2012 de Stefan Städter împotriva Ordonanței Tribunalului (Camera întâi) din 16 decembrie 2011 adoptate în cauza T-532/11, Stefan Städter/Banca Centrală Europeană

8

2012/C 399/14

Cauza C-409/12: Cerere de decizie preliminară introdusă de Oberster Patent- und Markensenat (Austria) la 6 septembrie 2012 — Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH/Pfahnl Backmittel GmbH

9

2012/C 399/15

Cauza C-426/12: Cerere de decizie preliminară introdusă de Gerechtshof te 's-Hertogenbosch (Țările de Jos) la 18 septembrie 2012 — X/, cealaltă parte: Voorzitter van het managementteam van het onderdeel Belastingdienst/Z van de rijksbelastingdienst

9

2012/C 399/16

Cauza C-430/12: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Curtea de Apel Bacău (România) la data de 21 septembrie 2012 — Elena Luca/Casa de Asigurări de Sănătate Bacău

10

2012/C 399/17

Cauza C-431/12: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Înalta Curte de Casație și Justiție (România) la data de 24 septembrie 2012 — Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor, Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili/SC Rafinăria Steaua Română SA

10

2012/C 399/18

Cauza C-435/12: Cerere de decizie preliminară introdusă de Hoge Raad der Nederlanden (Țările de Jos) la 26 septembrie 2012 — ACI Adam BV și alții/Stichting de Thuiskopie și alții

10

2012/C 399/19

Cauza C-437/12: Cerere de decizie preliminară introdusă de Gerechtshof te 's-Hertogenbosch (Țările de Jos) la 1 octombrie 2012 — X/Voorzitter van het managementteam van het onderdeel Belastingdienst/Z van de rijksbelastingdienst

11

2012/C 399/20

Cauza C-451/12: Cerere de decizie preliminară introdusă de Audiencia Provincial de Salamanca (Spania) la 8 octombrie 2012 — Josune Esteban Garcia

12

2012/C 399/21

Cauza C-454/12: Cerere de decizie preliminară introdusă de Bundesfinanzhof (Germania) la 10 octombrie 2012 — Pro Med Logistik GmbH/Finanzamt Dresden-Süd

12

2012/C 399/22

Cauza C-455/12: Cerere de decizie preliminară introdusă de Bundesfinanzhof (Germania) la 10 octombrie 2012 — Karin Oertel/Finanzamt Würzburg mit Außenstelle Ochsenfurt

13

2012/C 399/23

Cauza C-463/12: Cerere de decizie preliminară introdusă de Østre Landsret (Danemarca) la 16 octombrie 2012 — Copydan Båndkopi/Nokia Danmark A/S

13

2012/C 399/24

Cauza C-468/12: Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunale di Cosenza (Italia) la 19 octombrie 2012 — CCIAA di Cosenza/Fallimento CIESSE SRL

14

2012/C 399/25

Cauza C-472/12: Cerere de decizie preliminară introdusă de Corte Suprema di Cassazione (Italia) la 22 octombrie 2012 — Panasonic Italia SpA/Agenzia delle Dogane

15

 

Tribunalul

2012/C 399/26

Cauza T-574/08: Hotărârea Tribunalului din 7 noiembrie 2012 — Syndicat des thoniers méditerranéens și alții/Comisia (Răspundere extracontractuală — Pescuit — Conservarea resurselor piscicole — Reconstituirea stocurilor de ton roșu — Măsuri de urgență care interzic pescuitul cu nave cu plasă-pungă — Prejudiciu anormal)

16

2012/C 399/27

Cauza T-135/09: Hotărârea Tribunalului din 14 noiembrie 2012 — Nexans France și Nexans/Comisia (Concurență — Procedură administrativă — Acțiune în anulare — Acte adoptate în cursul unei inspecții — Măsuri intermediare — Inadmisibilitate — Decizie prin care se dispune o inspecție — Obligația de motivare — Protecția vieții private — Indicii suficient de serioase — Control jurisdicțional)

16

2012/C 399/28

Cauza T-140/09: Hotărârea Tribunalului din 14 noiembrie 2012 — Prysmian și Prysmian Cavi e Sistemi Energia/Comisia (Concurență — Procedură administrativă — Acțiune în anulare — Acte adoptate în cursul unei inspecții — Măsuri intermediare — Inadmisibilitate — Decizie prin care se dispune o inspecție — Obligația de motivare — Protecția vieții private — Indicii suficient de serioase — Control jurisdicțional)

17

2012/C 399/29

Cauza T-278/09: Hotărârea Tribunalului din 15 noiembrie 2012 — Verband Deutscher Prädikatsweingüter/OAPI (GG) [Marcă comunitară — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare colective verbale GG — Motiv absolut de refuz — Caracter descriptiv — Lipsa caracterului distinctiv — Articolul 7 alineatul (1) literele (b) și (c) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Obligația de motivare — Articolul 75 din Regulamentul nr. 207/2009]

17

2012/C 399/30

Cauza T-137/10: Hotărârea Tribunalului din 7 noiembrie 2012 — CBI/Comisia (Ajutoare de stat — Spitale publice — Subvenții acordate de autoritățile belgiene spitalelor publice care aparțin asociației IRIS — Decizie la încheierea fazei preliminare — Decizie prin care ajutoarele sunt declarate compatibile cu piața internă — Serviciu de interes economic general — Definirea misiunii de serviciu public — Proporționalitatea compensației pentru serviciul public)

18

2012/C 399/31

Cauza T-194/10: Hotărârea Tribunalului din 8 noiembrie 2012 — Ungaria/Comisia [Acțiune în anulare — Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 — Regulamentul (CE) nr. 607/2009 — Baza de date E-Bacchus — Înscriere a denumirii de origine protejate Vinohradnícka oblast’ Tokaj, având ca țară de origine Slovacia — Act care nu poate fi supus căilor de atac — Inadmisibilitate]

18

2012/C 399/32

Cauzele conexate T-83/11 și T-84/11: Hotărârea Tribunalului din 13 noiembrie 2012 — Antrax It/OAPI — THC (Radiatoare de încălzire) [Desen sau model industrial comunitar — Procedură de declarare a nulității — Desene sau modele industriale comunitare înregistrate reprezentând termosifoane pentru radiatoare de încălzire — Desen sau model industrial anterior — Motiv de nulitate — Lipsa caracterului individual — Lipsa unei impresii globale diferite — Articolul 6 și articolul 25 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002 — Saturare a stadiului tehnicii — Obligația de motivare]

19

2012/C 399/33

Cauza T-114/11: Hotărârea Tribunalului din 7 noiembrie 2012 — Giordano/Comisia (Răspundere extracontractuală — Pescuit — Conservarea resurselor piscicole — Redresarea stocurilor de ton roșu — Măsuri de urgență care interzic pescuitul de către navele de pescuit cu plase-pungă — Comportament ilicit — Legătură de cauzalitate)

19

2012/C 399/34

Cauza T-268/11 P: Hotărârea Tribunalului din 8 noiembrie 2012 — Comisia/Strack [Recurs — Funcție publică — Foncționari — Concedii — Concediu medical — Anulare în primă instanță a deciziei Comisiei de respingere a reportării zilelor de concediu anual neluate de persoana în cauză — Articolul 4 din anexa V la Statut — Articolul 1e alineatul (2) din Statut — Directiva 2003/88/CE — Recurs întemeiat — Litigiu în stare de judecată — Respingerea acțiunii]

19

2012/C 399/35

Cauza T-415/11: Hotărârea Tribunalului din 8 noiembrie 2012 — Hartmann/OAPI (Nutriskin Protection Complex) [Marcă comunitară — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale Nutriskin Protection Complex — Motive absolute de refuz — Caracter descriptiv — Articolul 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Lipsa caracterului distinctiv — Articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009 — Practica decizională a OAPI — Obligația de motivare — Articolul 75 din Regulamentul nr. 207/2009]

20

2012/C 399/36

Cauza T-529/11: Hotărârea Tribunalului din 14 noiembrie 2012 — Evonik Industries/OAPI — Impulso Industrial Alternativo (Impulso creador) [Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale Impulso creador — Marcă comunitară figurativă anterioară IMPULSO — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Similitudinea semnelor — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009]

20

2012/C 399/37

Cauza T-555/11: Hotărârea Tribunalului din 13 noiembrie 2012 — tesa/OAPI — Superquímica (tesa TACK) [Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare figurative tesa TACK — Marcă națională figurativă anterioară TACK Ceys — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Similitudinea semnelor — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009]

21

2012/C 399/38

Cauza T-212/07 REV: Ordonanța Tribunalului din 24 octombrie 2012 — Harman International Industries/OAPI — Becker (Barbara Becker) (Marcă comunitară — Opoziție — Retragerea opoziției — Nepronunțare asupra fondului)

21

2012/C 399/39

Cauza T-180/11: Ordonanța Tribunalului din 23 octombrie 2012 — Chivas/OAPI — Glencairn Scotch Whisky (CHIVAS LIVE WITH CHIVALRY) (Marcă comunitară — Opoziție — Retragerea opoziției — Nepronunțare asupra fondului)

21

2012/C 399/40

Cauza T-181/11: Ordonanța Tribunalului din 23 octombrie 2012 — Chivas/OAPI — Glencairn Scotch Whisky (LIVE WITH CHIVALRY) (Marcă comunitară — Opoziție — Retragerea opoziției — Nepronunțare asupra fondului)

22

2012/C 399/41

Cauza T-442/11: Ordonanța Tribunalului din 24 octombrie 2012 — Evropaïki Dynamiki/Comisia (Acțiune în anulare — Act care nu poate fi supus căilor de atac — Act parțial de confirmare, parțial de informare — Inadmisibilitate — Acțiune în despăgubire — Absența unei identificări a comportamentului reproșat sau a unei definiții a prejudiciului pretins — Inadmisibilitate — Acțiune în despăgubire — Inexistența unei dovezi privind prejudiciul — Acțiune vădit nefondată)

22

2012/C 399/42

Cauza T-530/11: Ordonanța Tribunalului din 23 octombrie 2012 — Chivas/OAPI — Glencairn Scotch Whisky (CHIVALRY) (Marcă comunitară — Opoziție — Retragerea opoziției — Nepronunțare asupra fondului)

22

2012/C 399/43

Cauza T-187/12: Ordonanța Tribunalului din 13 septembrie 2012 — Uwe Bäßler/OAPI (MAX) (Cerere de sesizare a instanței — Cerințe de formă — Inadmisibilitate vădită)

23

2012/C 399/44

Cauza T-219/12 R: Ordonanța președintelui Tribunalului din 24 octombrie 2012 — Saobraćajni institut CIP/Comisia (Măsuri provizorii — Contracte de achiziții publice de servicii — Cerere de ofertă privind elaborarea documentației tehnice pentru un proiect de modernizare feroviară — Excluderea reclamantei de la participarea la această cerere de ofertă — Anularea procedurii de cerere de ofertă după introducerea acțiunii — Nepronunțare asupra fondului)

23

2012/C 399/45

Cauza T-227/12 R: Ordonanța președintelui Tribunalului din 24 octombrie 2012 — Saobraćajni institut CIP/Comisia (Măsuri provizorii — Contracte de achiziții publice de servicii — Cerere de ofertă privind elaborarea documentației tehnice pentru proiectul de modernizare a căii ferate — Excluderea reclamantei de la participare la această cerere de ofertă — Anularea procedurii cererii de ofertă după introducerea acțiunii — Nepronunțare asupra fondului)

23

2012/C 399/46

Cauza T-444/12: Acțiune introdusă la 8 octombrie 2012 — Novartis AG/OAPI — Tenimenti Angelini (LINEX)

24

2012/C 399/47

Cauza T-450/12: Acțiune introdusă la 11 octombrie 2012 — Anagnostakis/Comisia

24

2012/C 399/48

Cauza T-455/12: Acțiune introdusă la 12 octombrie 2012 — Zoo Sport/OAPI — K-2 (zoo sport)

25

RO

 


IV Informări

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

22.12.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 399/1


2012/C 399/01

Ultima publicație a Curții de Justiție a Uniunii Europene în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

JO C 389, 15.12.2012

Publicații anterioare

JO C 379, 8.12.2012

JO C 373, 1.12.2012

JO C 366, 24.11.2012

JO C 355, 17.11.2012

JO C 343, 10.11.2012

JO C 331, 27.10.2012

Aceste texte sunt disponibile pe:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Anunțuri

PROCEDURI JURISDICȚIONALE

Curtea de Justiție

22.12.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 399/2


Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 23 octombrie 2012 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunal da Relação de Guimarães — Portugalia) — Vítor Hugo Marques Almeida/Companhia de Seguros Fidelidade-Mundial SA, Jorge Manuel da Cunha Carvalheira, Paulo Manuel Carvalheira, Fundo de Garantia Automóvel

(Cauza C-300/10) (1)

(Asigurare de răspundere civilă pentru pagubele produse de autovehicule - Directiva 72/166/CEE - Articolul 3 alineatul (1) - Directiva 84/5/CEE - Articolul 2 alineatul (1) - Directiva 90/232/CEE - Articolul 1 - Dreptul la despăgubire prin asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagubele produse de autovehicule - Răspunderea civilă a asiguratului - Contribuția victimei la producerea prejudiciului - Limitarea dreptului la despăgubire)

2012/C 399/02

Limba de procedură: portugheza

Instanța de trimitere

Tribunal da Relação de Guimarães

Părțile din acțiunea principală

Reclamant: Vítor Hugo Marques Almeida

Pârâți: Companhia de Seguros Fidelidade-Mundial SA, Jorge Manuel da Cunha Carvalheira, Paulo Manuel Carvalheira, Fundo de Garantia Automóvel

Obiectul

Cerere de decizie preliminară — Tribunal da Relação de Guimarães — Interpretarea articolului 3 alineatul (1) din Directiva 72/166/CEE a Consiliului din 24 aprilie 1972 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la asigurarea de răspundere civilă auto și controlul obligației de asigurare pentru această răspundere (JO L 103, p. 1, Ediție specială 06/vol. 01, p. 10), a articolului 2 alineatul (1) din a doua Directivă 84/5/CEE a Consiliului din 30 decembrie 1983, a doua directivă privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la asigurarea de răspundere civilă auto și controlul obligației de asigurare pentru această răspundere (JO 1984, L 8, p. 17) și a articolului 1 din a treia Directivă 90/232/CEE a Consiliului din 14 mai 1990, a treia directivă privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la asigurarea de răspundere civilă pentru daunele produse de autovehicule (JO L 129, p. 33, Ediție specială 06/vol. 01, p. 240) — Coliziune între două vehicule ce nu este imputabilă niciunuia dintre conducătorii auto — Pasager al unuia dintre vehicule care a contribuit la producerea daunelor suferite de el însuși — Răspunderea pentru riscul lucrului — Dispoziții de drept intern care prevăd posibilitatea de a refuza acordarea sau de a limita dreptul la despăgubirea pasagerilor victime ale accidentelor auto care au contribuit la producerea daunelor.

Dispozitivul

În circumstanțe precum cele din acțiunea principală, articolul 3 alineatul (1) din Directiva 72/166/CEE a Consiliului din 24 aprilie 1972 privind apropierea legislațiilor statelor membre cu privire la asigurarea de răspundere civilă auto și introducerea obligației de asigurare a acestei răspunderi, articolul 2 alineatul (1) din A doua directivă 84/5/CEE a Consiliului din 30 decembrie 1983 privind apropierea legislațiilor statelor membre privind asigurarea de răspundere civilă pentru pagubele produse de autovehicule și articolul 1 din A treia directivă 90/232/CEE a Consiliului din 14 mai 1990 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la asigurarea de răspundere civilă pentru pagubele produse de autovehicule trebuie interpretate în sensul că nu se opun unor dispoziții naționale care, în caz de coliziune între două autovehicule soldată cu vătămarea corporală a pasagerului unuia dintre autovehicule, fără să poată fi reținută vreo culpă a conducătorilor acestor autovehicule, permit limitarea sau excluderea răspunderii civile a asiguraților.


(1)  JO C 234, 28.8.2010.


22.12.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 399/3


Hotărârea Curții (Camera întâi) din 25 octombrie 2012 — Comisia Europeană/Republica Portugheză

(Cauza C-557/10) (1)

(Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru - Transporturi - Dezvoltarea căilor ferate comunitare - Directiva 91/440/CEE - Articolul 5 alineatul (3) - Întreprinderi de transport feroviar - Independență administrativă - Decizii privind personalul, activele și achizițiile proprii - Articolul 7 alineatul (3) - Acordarea de finanțare administratorului infrastructurii - Directiva 2001/14/CE - Articolul 6 alineatul (1) - Echilibrul conturilor - Condiții corespunzătoare - Transpunere incompletă)

2012/C 399/03

Limba de procedură: portugheza

Părțile

Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanți: H. Støvlbæk și M. França, agenți)

Pârâtă: Republica Portugheză (reprezentanți: L. Inez Fernandes și A. Pereira de Miranda, agenți)

Obiectul

Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Neadoptarea, în termenul prevăzut, a tuturor dispozițiilor necesare pentru a se conforma articolului 5 alineatul (3) din Directiva 91/440/CEE a Consiliului din 29 iulie 1991 privind dezvoltarea căilor ferate comunitare (JO L 237, p. 25, Ediție specială, 07/vol. 2, p. 86), astfel cum a fost modificată prin Directiva 2001/12/CE (JO L 75, p. 1, Ediție specială, 07/vol. 8, p. 38), articolului 7 alineatul (3) din Directiva 91/440 și articolului 6 alineatul (1) din Directiva 2001/14/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2001 privind alocarea capacităților de infrastructură feroviară, tarifarea utilizării infrastructurii feroviare și certificarea în materie de siguranță (JO L 75, p. 29, Ediție specială, 07/vol. 8, p. 66).

Dispozitivul

1.

Prin condiționarea oricărei decizii individuale de achiziționare sau de cesionare a unor participații la capitalul unor societăți de către întreprinderea publică de transport feroviar CP Comboios de Portugal EPE de obținerea unei aprobări a guvernului și prin neadoptarea măsurilor naționale necesare pentru a se conforma obligației de a stabili condițiile corespunzătoare pentru a garanta echilibrul conturilor gestionarului infrastructurii, Rede Ferroviária Nacional — REFER EP, Republica Portugheză nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul, pe de o parte, al articolului 5 alineatul (3) din Directiva 91/440/CEE a Consiliului din 29 iulie 1991 privind dezvoltarea căilor ferate comunitare, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2001/12/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2001, și, pe de altă parte, al articolului 7 alineatul (3) din Directiva 91/440, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2001/12, precum și al articolului 6 alineatul (1) din Directiva 2001/14/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2001 privind alocarea capacităților de infrastructură feroviară, tarifarea utilizării infrastructurii feroviare și certificarea în materie de siguranță, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2007/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2007.

2.

Obligă Republica Portugheză la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 38, 5.2.2011.


22.12.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 399/3


Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 23 octombrie 2012 (cerere de decizie preliminară formulată de Amtsgericht Köln — Germania, High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) — Regatul Unit) — Emeka Nelson, Bill Chinazo Nelson, Brian Cheimezie Nelson/Deutsche Lufthansa AG (C-581/10), TUI Travel plc, British Airways plc, easyJet Airline Company Ltd, International Air Transport Association/Civil Aviation Authority (C-629/10)

(Cauzele conexate C-581/10 și C-629/10) (1)

(Transport aerian - Regulamentul (CE) nr. 261/2004 - Articolele 5-7 - Convenția de la Montreal - Articolele 19 și 29 - Dreptul la compensație în caz de întârziere a zborului - Compatibilitate)

2012/C 399/04

Limba de procedură: germana și engleza

Instanța de trimitere

Amtsgericht Köln, High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)

Părțile din acțiunea principală

Reclamante: Emeka Nelson, Bill Chinazo Nelson, Brian Cheimezie Nelson (C-581/10), TUI Travel plc, British Airways plc, easyJet Airline Company Ltd, International Air Transport Association (C-629/10)

Pârâte: Deutsche Lufthansa AG (C-581/10), Civil Aviation Authority (C-629/10)

Obiectul

(Cauza C-581/10)

Cerere de decizie preliminară — Amtsgericht Köln — Interpretarea articolului 7 din Regulamentul (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91 (JO L 46, p. 1, Ediție specială, 7/vol. 12, p. 218) — Dreptul la despăgubire în caz de întârziere a zborului — Compatibilitatea acestui drept cu interdicția acordării de despăgubiri punitive sau exemplare prevăzute la articolul 29 din Convenția pentru unificarea anumitor norme referitoare la transportul aerian internațional (Convenția de la Montreal), aprobată prin Decizia Consiliului din 5 aprilie 2001 (JO L 194, p. 38, Ediție specială, 7/vol. 8, p. 113).

(Cauza C-629/10)

Cerere de decizie preliminară — High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) — Interpretarea articolelor 5, 6 și 7 din Regulamentul (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91 (JO L 46, p. 1, Ediție specială, 7/vol. 12, p. 218) — Drept la despăgubiri în caz de întârziere — Efectele Hotărârii Curții din 19 noiembrie 2009 în cauzele conexate C 420/07 și C-432/07, Sturgeon.

Dispozitivul

1.

Articolele 5-7 din Regulamentul (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91 trebuie interpretate în sensul că pasagerii zborurilor întârziate beneficiază de dreptul la compensație potrivit acestui regulament în cazul în care suferă, ca urmare a unor astfel de zboruri, o pierdere de timp egală sau mai mare de trei ore, mai precis, atunci când ajung la destinația finală cu trei ore sau mai mult după ora de sosire prevăzută inițial de operatorul de transport aerian. Cu toate acestea, o astfel de întârziere nu conferă dreptul la compensație în favoarea pasagerilor dacă operatorul de transport aerian poate face dovada că întârzierea prelungită este cauzată de împrejurări excepționale care nu au putut fi evitate în pofida adoptării tuturor măsurilor posibile, cu alte cuvinte, împrejurări care scapă de sub controlul efectiv al operatorului de transport aerian.

2.

Examinarea întrebărilor preliminare nu a identificat niciun element de natură să afecteze validitatea articolelor 5-7 din Regulamentul nr. 261/2004.


(1)  JO C 72, 5.3.2011.

JO C 89, 19.3.2011.


22.12.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 399/4


Hotărârea Curții (Camera întâi) din 25 octombrie 2012 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Bundesgerichtshof — Germania) — Folien Fischer AG, Fofitec AG/RITRAMA SpA

(Cauza C-133/11) (1)

(Spațiul de libertate, securitate și justiție - Competență judiciară în materie civilă și comercială - Competențe speciale în materie delictuală sau cvasidelictuală - Acțiune în constatare negativă („negative Feststellungsklage”) - Dreptul presupusului autor al unei fapte prejudiciabile de a acționa în justiție potențiala victimă a unui prejudiciu în fața instanței de la locul în care se pretinde că s a produs sau că riscă să se producă această faptă pentru a se constata lipsa unei răspunderi delictuale)

2012/C 399/05

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Bundesgerichtshof

Părțile din acțiunea principală

Reclamante: Folien Fischer AG, Fofitec AG

Pârâtă: RITRAMA SpA

Obiectul

Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare — - Bundesgerichtshof — Interpretarea articolul 5 punctul 3 din Regulamentul (CE) nr. 44/2001 al Consiliului din 22 decembrie 2000 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială (JO L 12, p. 1, Ediție specială, 19/vol. 3, p. 74) — Competențe speciale în materie delictuală și cvasidelictuală — Acțiune declaratorie negativă (negative Feststellungsklage) — Dreptul autorului unei fapte prejudiciabile de a chema în judecată persoana care a suferit prejudiciul în fața instanțelor de la locul unde s a produs sau riscă să se producă fapta prejudiciabilă, pentru a constata inexistența unei răspunderi delictuale

Dispozitivul

Articolul 5 punctul 3 din Regulamentul (CE) nr. 44/2001 al Consiliului din 22 decembrie 2000 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială trebuie interpretat în sensul că o acțiune în constatare negativă prin care se urmărește stabilirea lipsei răspunderii delictuale sau cvasidelictuale intră în domeniul de aplicare al acestei dispoziții.


(1)  JO C 204, 9.7.2011.


22.12.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 399/4


Hotărârea Curții (Camera a opta) din 25 octombrie 2012 — Comisia Europeană/Republica Franceză

(Cauza C-164/11) (1)

(Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru - Directiva 2003/96/CE - Impozitarea produselor energetice și a electricității - Netranspunere în termenul prevăzut)

2012/C 399/06

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentant: W. Mölls, agent)

Pârâtă: Republica Franceză (reprezentanți: G. de Bergues și N. Rouam, agenți)

Intervenient în susținerea pârâtei: Regatul Spaniei (reprezentant: S. Centeno Huerta, agent)

Obiectul

Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Neadoptarea, în termenul prevăzut, a dispozițiilor necesare pentru a-și adapta sistemul de impozitare a electricității la dispozițiile prevăzute de Directiva 2003/96/CE a Consiliului din 27 octombrie 2003 privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice și a electricității (JO L 283, p. 51, Ediție specială, 09/vol. 2, p. 98) — Aplicarea unui impozit unic după expirarea perioadei de tranziție

Dispozitivul

1.

Prin neadoptarea dispozițiilor necesare pentru a-și adapta sistemul de impozitare a electricității la dispozițiile prevăzute de Directiva 2003/96/CE a Consiliului din 27 octombrie 2003 privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice și a electricității, în pofida expirării perioadei de tranziție prevăzute la articolul 18 alineatul (10) al doilea paragraf din aceasta, Republica Franceză nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul acestei directive.

2.

Obligă Republica Franceză la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 186, 25.6.2011.


22.12.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 399/5


Hotărârea Curții (Camera a opta) din 25 octombrie 2012 (cerere de decizie preliminară formulată de Förvaltningsrätten i Falun — Suedia) — Daimler AG (C-318/11), Widex A/S (C-319/11)/Skatteverket

(Cauzele conexate C-318/11 și C-319/11) (1)

(Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată - Directiva 2006/112/CE - Articolele 170 și 171 - A opta directivă TVA - Articolul 1 - Directiva 2008/9/CE - Articolul 3 litera (a) - Sisteme de restituire a taxei pe valoarea adăugată persoanelor impozabile care nu sunt stabilite pe teritoriul țării - Persoană impozabilă stabilită într-un stat membru și care exercită în alt stat membru numai activități de încercări tehnice sau de cercetare)

2012/C 399/07

Limba de procedură: suedeza

Instanța de trimitere

Förvaltningsrätten i Falun

Părțile din acțiunea principală

Reclamante: Daimler AG (C-318/11), Widex A/S (C-319/11)

Pârâtă: Skatteverket

Obiectul

(C-318/11)

Cerere de decizie preliminară — Förvaltningsrätten i Falun — Interpretarea articolelor 170 și 171 din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (JO L 347, p. 1, Ediție specială, 09/vol. 3, p. 7) și a articolelor 1 și 2 din A opta directivă a Consiliului din 6 decembrie 1979 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la impozitele pe cifra de afaceri — Sisteme de restituire a taxei pe valoarea adăugată persoanelor impozabile care nu sunt stabilite pe teritoriul țării (JO L 331, p. 11, Ediție specială, 09/vol. 1, p. 34), precum și a articolelor 2, 3 și 5 din Directiva 2008/9/CE a Consiliului din 12 februarie 2008 de stabilire a normelor detaliate privind rambursarea taxei pe valoare adăugată, prevăzută în Directiva 2006/112/CE, către persoane impozabile stabilite în alt stat membru decât statul membru de rambursare (JO L 44, p. 23) — Producător de automobile stabilit într-un stat membru A, care a făcut anumite achiziții într-un stat membru B, pentru ca prin intermediul filialei sale stabilite în acest stat membru să efectueze în același stat teste de rezistență a vehiculelor sale în condiții hibernale, în vederea vânzării acestora în statul membru A — Filială deținută integral de producătorul de automobile și al cărei obiectiv principal este de a pune la dispoziția societății-mame a acesteia localuri, piste pentru efectuarea testelor și servicii legate de activitățile de testare în interiorul statului B, necesare pentru activitățile comerciale exercitate de societatea-mamă în statul membru în care aceasta este stabilită — Existența sau inexistența în statul B a unui sediu comercial fix al producătorului de automobile.

(C-319/11)

Cerere de decizie preliminară — Förvaltningsrätten i Falun — Interpretarea articolelor 170 și 171 din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (JO L 347, p. 1, Ediție specială, 09/vol. 3, p. 7) și a articolelor 1 și 2 din A opta directivă a Consiliului din 6 decembrie 1979 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la impozitele pe cifra de afaceri — Sisteme de restituire a taxei pe valoarea adăugată persoanelor impozabile care nu sunt stabilite pe teritoriul țării (JO L 331, p. 11, Ediție specială, 09/vol. 1, p. 34) — Societate producătoare de aparate auditive stabilită într-un stat membru A, care a făcut achiziții de bunuri și de servicii într-un stat membru B necesare în activitatea departamentului său de cercetare în audiologie care se află în acest stat membru și al cărui personal este angajat de societatea menționată — Existența sau inexistența în statul membru B a unui sediu comercial fix al societății producătoare de aparate auditive

Dispozitivul

1.

O persoană impozabilă în scopuri de TVA stabilită într-un stat membru și care realizează în alt stat membru numai încercări tehnice sau lucrări de cercetare, cu excluderea unor operațiuni impozabile, nu poate fi considerată ca dispunând, în acest alt stat membru, de un „sediu comercial fix de la care să fi efectuat operațiuni economice”, în sensul articolului 1 din A opta directivă 79/1072/CEE a Consiliului din 6 decembrie 1979 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la impozitele pe cifra de afaceri — Sisteme de restituire a taxei pe valoarea adăugată persoanelor impozabile care nu sunt stabilite pe teritoriul țării, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2006/98/CE a Consiliului din 20 noiembrie 2006, și al articolului 3 litera (a) din Directiva 2008/9/CE a Consiliului din 12 februarie 2008 de stabilire a normelor detaliate privind rambursarea taxei pe valoare adăugată, prevăzută în Directiva 2006/112/CE, către persoane impozabile stabilite în alt stat membru decât statul membru de rambursare.

2.

Această interpretare nu este repusă în discuție, într-o situație precum cea din acțiunea principală în cauza C-318/09, de împrejurarea că persoana impozabilă dispune, în statul membru în care a depus cererea de rambursare, de o filială pe care o controlează în totalitate al cărei scop aproape exclusiv este de a furniza diverse servicii persoanei în cauză în legătură cu încercările tehnice realizate.


(1)  JO C 269, 10.9.2011.


22.12.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 399/6


Hotărârea Curții (Camera a patra) din 25 octombrie 2012 (cerere de decizie preliminară formulată de Cour de cassation — Belgia) — Déborah Prete/Office national de l'emploi

(Cauza C-367/11) (1)

(Libera circulație a persoanelor - Articolul 39 CE - Resortisant al unui stat membru aflat în căutarea unui loc de muncă în alt stat membru - Egalitate de tratament - Alocații de șomaj în favoarea tinerilor aflați în căutarea primului loc de muncă - Acordare supusă condiției de a fi urmat șase ani de studii în statul gazdă)

2012/C 399/08

Limba de procedură: franceza

Instanța de trimitere

Cour de cassation

Părțile din acțiunea principală

Reclamantă: Déborah Prete

Pârât: Office national de l'emploi

Obiectul

Cerere de decizie preliminară — Cour de cassation (Belgia) — Interpretarea articolelor 12 CE, 17 CE, 18 CE și 39 CE (devenite articolele 18 TFUE, 20 TFUE, 21 TFUE și 45 TFUE) — Alocații de șomaj acordate tinerilor aflați în căutarea primului loc de muncă — Acordare subordonată condiției efectuării a cel puțin șase ani de studii într-o instituție de învățământ din statul membru în cauză — Refuzul de a acorda unui resortisant al unui alt stat membru care a efectuat studii secundare în acest alt stat, doar din cauza nerespectării condiției menționate anterior — Elemente care trebuie luate în considerare pentru a aprecia legătura tânărului cu piața muncii naționale

Dispozitivul

Articolul 39 CE se opune unei dispoziții naționale precum cea în discuție în acțiunea principală, potrivit căreia dreptul la alocațiile de șomaj de care beneficiază tinerii aflați în căutarea primului loc de muncă este supus condiției ca persoana în cauză să fi urmat cel puțin șase ani de studii într-o instituție de învățământ din statul membru gazdă, în măsura în care condiția menționată se opune luării în considerare a altor elemente reprezentative de natură să stabilească existența unei legături reale între solicitantul alocațiilor și piața geografică a muncii în cauză și depășește, din acest motiv, ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivului urmărit de dispoziția menționată și vizând să garanteze existența unei astfel de legături.


(1)  JO C 282, 24.9.2011.


22.12.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 399/6


Hotărârea Curții (Camera întâi) din 25 octombrie 2012 — Comisia Europeană/Regatul Belgiei

(Cauza C-387/11) (1)

(Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru - Articolele 49 TFUE și 63 TFUE - Articolele 31 și 40 din Acordul privind SEE - Impozitarea veniturilor din capital și din bunuri mobile - Societăți de investiții rezidente și nerezidente - Impozit pe bunuri mobile - Deducerea impozitului pe bunuri mobile - Scutirea veniturilor din capital și din bunuri mobile - Discriminare - Justificări)

2012/C 399/09

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanți: W. Mölls și C. Soulay, agenți)

Pârât: Regatul Belgiei (reprezentanți: J.-C. Halleux și M. Jacobs, agenți)

Intervenient în susținerea pârâtului: Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (reprezentant: S. Behzadi-Spencer, agent)

Obiectul

Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Încălcarea articolelor 49 și 63 TFUE și a articolelor 31 și 40 din Acordul privind Spațiul Economic European — Impozitarea veniturilor din capital și din bunuri mobile — Scutire a societăților de investiții — Reglementare națională care prevede reținerea la sursă aplicată veniturilor din capital și din bunuri mobile („impozit anticipat”) — Discriminarea societăților de investiții străine care nu dispun de o unitate fixă pe teritoriul național în măsura în care acestea nu pot solicita rambursarea sumelor plătite cu titlu de impozit anticipat — Inexistența unor justificări

Dispozitivul

1.

Prin menținerea unor reguli diferite în ceea ce privește impozitarea veniturilor din capital și din bunuri mobile după cum acestea sunt obținute de societăți de investiții rezidente sau de societăți de investiții nerezidente care nu dispun în Belgia de un sediu permanent, Regatul Belgiei nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolelor 49 TFUE și 63 TFUE, precum și al articolelor 31 și 40 din Acordul privind Spațiul Economic European din 2 mai 1992.

2.

Obligă Regatul Belgiei la plata cheltuielilor de judecată.

3.

Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord suportă propriile cheltuieli de judecată.


(1)  JO C 305, 15.10.2011.


22.12.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 399/7


Hotărârea Curții (Camera a treia) din 25 octombrie 2012 (cerere de decizie preliminară formulată de Bundesgerichtshof — Germania) — Bernhard Rintisch/Klaus Eder

(Cauza C-553/11) (1)

(Mărci - Directiva 89/104/CEE - Articolul 10 alineatul (1) și alineatul (2) litera (a) - Utilizare serioasă - Utilizare sub o formă, de asemenea înregistrată ca marcă, care diferă prin elemente care nu alterează caracterul distinctiv al mărcii - Efectele în timp ale unei hotărâri)

2012/C 399/10

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Bundesgerichtshof

Părțile din acțiunea principală

Reclamant: Bernhard Rintisch

Pârât: Klaus Eder

Obiectul

Cerere de decizie preliminară — Bundesgerichtshof — Interpretarea articolului 10 alineatele (1) și (2) litera (a) din Prima directivă a Consiliului 89/104/CEE din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (JO L 40, p. 1, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 92) — Noțiunea „utilizare a mărcii” — Reglementare națională care admite că utilizarea mărcii într-o formă care diferă de cea în care a fost înregistrată să fie considerată totodată drept utilizare a unei mărci înregistrate cu condiția ca diferența să nu modifice caracterul distinctiv al mărcii — Înregistrare a unei mărci în scopul garantării sau extinderii domeniului de protecție al unei alte mărci înregistrate — Încredere legitimă — Aplicabilitatea unei modificări jurisprudențiale unor situații deja definitivate la data pronunțării hotărârii

Dispozitivul

1.

Articolul 10 alineatul (2) litera (a) din Directiva 89/104/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci trebuie interpretat în sensul că nu se opune posibilității ca titularul unei mărci înregistrate, pentru a dovedi utilizarea acesteia în sensul dispoziției sus menționate, să invoce utilizarea sa într o formă care diferă de cea sub care a fost înregistrată această marcă, fără ca diferențele dintre aceste două forme să altereze caracterul distinctiv al acestei mărci, în pofida faptului că forma diferită este de asemenea înregistrată ca marcă.

2.

Articolul 10 alineatul (2) litera (a) din Directiva 89/104 trebuie interpretat în sensul că se opune unei interpretări a dispoziției naționale de transpunere a articolului 10 alineatul (2) litera (a) în dreptul intern în sensul că această din urmă dispoziție nu se aplică unei mărci „defensive” a cărei înregistrare nu are alt scop decât să asigure sau să extindă domeniul de protecție al unei alte mărci înregistrate, care este înregistrată în forma sub care este utilizată.


(1)  JO C 80, 17.3.2012.


22.12.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 399/7


Hotărârea Curții (Camera a șasea) din 25 octombrie 2012 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Naczelny Sąd Administracyjny — Polonia) — Maria Kozak/Dyrektor Izby Skarbowej w Lublinie

(Cauza C-557/11) (1)

(TVA - Directiva 2006/112/CE - Articolele 306-310 - Regimul special pentru agențiile de turism - Prestarea unui serviciu de transport efectuată de o agenție de turism care acționează în nume propriu - Noțiunea de serviciu unic - Articolul 98 - Cotă redusă de TVA)

2012/C 399/11

Limba de procedură: poloneza

Instanța de trimitere

Naczelny Sąd Administracyjny

Părțile din acțiunea principală

Reclamantă: Maria Kozak

Pârât: Dyrektor Izby Skarbowej w Lublinie

Obiectul

Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare — Naczelny Sąd Administracyjny — Interpretarea articolelor 306-310, precum și a articolului 98 coroborat cu punctul 5 din anexa III la Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (JO, L 347, p. 1, Ediție specială, 09/vol. 3, p. 7) — Domeniul de aplicare al regimului special de impozitare pentru agențiile de turism — Refuz de aplicare a cotei reduse de TVA, aplicabilă prestărilor de servicii de transport, în cazul unui serviciu de transport prestat de o agenție de turism care acționează în nume propriu în cadrul unui serviciu de turism complex — Calificare drept prestare unică

Dispozitivul

1.

Articolele 306-310 din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată trebuie interpretate în sensul că, atunci când, în cadrul unui serviciu de turism prestat unui client în schimbul unui preț forfetar impozitat conform acestor dispoziții, o agenție de turism prestează acestui client un serviciu propriu de transport, care constituie unul dintre elementele acestui serviciu de turism, acest serviciu este supus regimului comun al taxei pe valoarea adăugată, în special în ceea ce privește cota de impozitare, iar nu regimului special al taxei pe valoarea adăugată aplicabil operațiunilor agențiilor de turism. Conform articolului 98 din această directivă, dacă statele membre au prevăzut o cotă redusă a taxei pe valoarea adăugată în materie de servicii de transport, această cotă redusă este aplicabilă serviciului menționat.


(1)  JO C 25, 28.1.2012.


22.12.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 399/8


Hotărârea Curții (Camera a opta) din 25 octombrie 2012 (cerere de decizie preliminară formulată de Korkein hallinto-oikeus — Finlanda) — Anssi Ketelä

(Cauza C-592/11) (1)

(Agricultură - Regulamentele (CE) nr. 1698/2005 și nr. 1974/2006 - Ajutorul pentru instalarea tinerilor agricultori - Condiții de acordare - Instalare pentru prima oară într o exploatație agricolă în calitate de șef de exploatație - Condițiile de aplicare atunci când instalarea are loc prin intermediul unei persoane juridice)

2012/C 399/12

Limba de procedură: finlandeza

Instanța de trimitere

Korkein hallinto-oikeus

Părțile din acțiunea principală

Reclamant: Anssi Ketelä

Obiectul

Cerere de decizie preliminară — Korkein hallinto oikeus — Interpretarea articolului 22 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltarea rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) (JO L 227, p. 1, Ediție specială 03/vol. 66, p. 101) și a articolului 13 alineatele (4) și (6) din Regulamentul (CE) nr. 1974/2006 al Comisiei din din 15 decembrie 2006] de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltarea rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (JO L 368, p. 15, Ediție specială 03/vol. 80, p. 133) — Condiții de acordare a unui ajutor pentru instalare pentru tinerii agricultori — Instalare pentru prima dată într o exploatație agricolă, ca sef de exploatație — Ajutor pentru instalare acordat unei persoane fizice în temeiul achiziționării unei ferme familiale — Înterupere a plății ajutorului pentru motivul că beneficiarul ajutorului a fost anterior acționar minoritar și director general al unei societăți pe acțiuni având ca obiect de activitate, printre altele, creșterea porcinelor

Dispozitivul

1.

Articolul 22 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) trebuie interpretat în sensul că cerința stabilită de această dispoziție potrivit căreia persoana vizată trebuie să se instaleze pentru prima oară într o exploatație agricolă „ca șef de exploatație” implică, într o situație în care persoana interesată se instalează prin intermediul unei societăți pe acțiuni, ca aceasta să exercite efectiv și durabil atât posesia asupra exploatației agricole, cât și gestiunea ei.

2.

Deși este permis statelor membre să specifice concret condițiile în care se poate stabili că un candidat la ajutor are această calitate de șef de exploatație, respectivele condiții nu trebuie să depășească acel cadru în legătură cu care urmăresc să aducă precizări și, așadar, prin ele trebuie să se garanteze că acel candidat exercită efectiv și durabil posesia asupra exploatației agricole și gestiunea ei, cu respectarea obiectivelor urmărite prin Regulamentul nr. 1698/2005. Îndeplinesc aceste cerințe dispozițiile naționale precum cele în cauză în acțiunea principală în măsura în care prevăd că, atunci când tânărul agricultor se instalează prin intermediul unei persoane juridice, obținerea ajutorului este condiționată în special de deținerea de către acesta a puterii de decizie în cadrul persoanei juridice amintite, ceea ce impune ca tânărul agricultor menționat să dețină mai mult de jumătate din acțiunile acestei persoane juridice și ca aceste acțiuni să reprezinte mai mult de jumătate din voturi.


(1)  JO C 49, 18.2.2012.


22.12.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 399/8


Recurs introdus la 27 februarie 2012 de Stefan Städter împotriva Ordonanței Tribunalului (Camera întâi) din 16 decembrie 2011 adoptate în cauza T-532/11, Stefan Städter/Banca Centrală Europeană

(Cauza C-102/12)

2012/C 399/13

Limba de procedură: germana

Părțile

Recurent: Stefan Städter (reprezentant: M.C. Kerber, avocat)

Cealaltă parte din procedură: Banca Centrală Europeană

Curtea de Justiție a Uniunii Europene (Camera a șasea), prin Ordonanța din 15 noiembrie 2012, a respins recursul și a stabilit că recurentul urmează să suporte propriile cheltuieli de judecată.


22.12.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 399/9


Cerere de decizie preliminară introdusă de Oberster Patent- und Markensenat (Austria) la 6 septembrie 2012 — Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH/Pfahnl Backmittel GmbH

(Cauza C-409/12)

2012/C 399/14

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Oberster Patent- und Markensenat

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH

Pârâtă: Pfahnl Backmittel GmbH

Întrebările preliminare

1.

O marcă a devenit „desemnarea uzuală […] a unui produs sau a unui serviciu” în sensul articolului 12 alineatul (2) litera (a) din Directiva 2008/95/CE (denumită în continuare „Directiva privind mărcile”) (1) în cazul în care

(a)

deși comercianții știu că este vorba despre o indicație de origine, aceștia nu divulgă, în general, acest fapt consumatorilor finali și

(b)

(și) pentru acest motiv, consumatorii finali nu mai percep marca drept o indicație de origine, ci drept o desemnare uzuală a produselor sau a serviciilor pentru care marca este înregistrată?

2.

Există o „inactivitate” în sensul articolului 12 alineatul (2) litera (a) din Directiva 2008/95/CE numai ca urmare a faptului că titularul mărcii rămâne inactiv, deși comercianții nu își informează clienții că este vorba despre o marcă înregistrată?

3.

Titularul unei mărci care a devenit, prin activitatea sau inactivitatea acestuia, o desemnare uzuală pentru consumatorii finali, însă nu și în comerț, trebuie să fie decăzut din drepturile sale dacă și numai dacă consumatorii finali trebuie să utilizeze această denumire întrucât nu există alternative echivalente?


(1)  Directiva 2008/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2008 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (versiune codificată), JO L 299, p. 25.


22.12.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 399/9


Cerere de decizie preliminară introdusă de Gerechtshof te 's-Hertogenbosch (Țările de Jos) la 18 septembrie 2012 — X/, cealaltă parte: Voorzitter van het managementteam van het onderdeel Belastingdienst/Z van de rijksbelastingdienst

(Cauza C-426/12)

2012/C 399/15

Limba de procedură: olandeza

Instanța de trimitere

Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch

Părțile din procedura principală

Apelant: X

Cealaltă parte: Voorzitter van het managementteam van het onderdeel Belastingdienst/Z van de rijksbelastingdienst

Întrebările preliminare

1.

Există o dublă utilizare în sensul articolului 2 alineatul (4) litera (b) din directivă (1) în cazul utilizării cărbunelui (produs înscris în codurile din Nomenclatura combinată 2701, 2702 și 2704) drept combustibil într-un cuptor de var, în condițiile în care dioxidul de carbon generat în acest cuptor de var din cărbunele respectiv (și din calcar) servește la producerea de gaz rezultat din cuptorul de var, care este utilizat ulterior și este indispensabil pentru purificarea zemii de difuzie obținute din sfecla de zahăr?

2.

Există o dublă utilizare în sensul articolului 2 alineatul (4) litera (b) din directivă în cazul utilizării cărbunelui (produs înscris în codurile din Nomenclatura combinată 2701, 2702 și 2704) drept combustibil, în condițiile în care dioxidul de carbon generat în urma încălzirii și încorporat în gazul rezultat din cuptorul de gaz este absorbit în timpul procesului de purificare sus menționat, care are loc ulterior, în proporție de 66 % de nămolul de carbonatare care este comercializat în sectorul agricol drept îngrășământ cu calciu?

3.

În cazul în care există o dublă utilizare în sensul articolului 2 alineatul (4) litera (b) din directivă, ținând seama de modul de redactare a articolului 2 alineatul (4) teza introductivă, este această directivă inaplicabilă, astfel încât partea interesată nu poate invoca efectul direct al directivei menționate [în scopul interpretării noțiunii de drept național «dublă utilizare» prevăzute la articolul 20 litera (e) din Wbm (2)]?

4.

În cazul în care există o dublă utilizare în sensul articolului 2 alineatul (4) litera (b) din directivă și (prin urmare) această directivă nu este aplicabilă, se opune dreptul Uniunii unei interpretări a noțiunii „dublă utilizare” în dreptul național mai restrictive decât interpretarea dată în conformitate cu directiva menționată, în scopul impunerii unei taxe precum taxa pe combustibil din speță?


(1)  Directiva 2003/96/CE a Consiliului din 27 octombrie 2003 privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice și a electricității (JO L 283, p. 51, Ediție specială, 09/vol. 2, p. 98).

(2)  Legea privind taxele de mediu.


22.12.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 399/10


Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Curtea de Apel Bacău (România) la data de 21 septembrie 2012 — Elena Luca/Casa de Asigurări de Sănătate Bacău

(Cauza C-430/12)

2012/C 399/16

Limba de procedură: româna

Instanța de trimitere

Curtea de Apel Bacău

Părțile din acțiunea principală

Reclamantă: Elena Luca

Pârâtă: Casa de Asigurări de Sănătate Bacău

Întrebările preliminare

1.

Dacă art. 56 din [TFUE] (ex-articolul 49 TCE) și art. 22 din Regulamentul nr. 1408/71 (1) se opun unor dispoziții naționale, precum cele ale art. 40 alin. l lit. b, art. 45 și art. 46 din Ordinul 592/2008 potrivit cărora lucrătorul salariat sau independent sau membrii de familie ai acestora au dreptul să obțină rambursarea valorii totale a cheltuielilor efectuate pentru asistență medicală în străinătate numai dacă au obținut o autorizație prealabilă în acest sens?

2.

Dacă plata parțială a unui tratament medical efectuat în interiorul Comunității calculat conform tarifelor statului membru asigurator — în speța noastră conform art. 71 din Ordinul 122/2007 (în prezent abrogat prin Ordinul 729/2009) reprezintă o restricție în sensul art. 56 [TFUE] (ex-articolul 49 TCE)?

3.

Dacă răspunsul la întrebarea precedentă este afirmativ, în limita cărei sume trebuie rambursate cheltuielile efectuate de persoane asigurate în ipoteza în care cuantumul plăților prevăzute în legislația statului membru de reședință este diferit de cuantumul prestațiilor prevăzute de legislația statului membru în care a fost efectuat tratamentul?


(1)  Regulamentul (CEE) al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariați și cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunității (JO L 149, p. 2, Ediție specială, 05/vol. 1, p. 26).


22.12.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 399/10


Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Înalta Curte de Casație și Justiție (România) la data de 24 septembrie 2012 — Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor, Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili/SC Rafinăria Steaua Română SA

(Cauza C-431/12)

2012/C 399/17

Limba de procedură: româna

Instanța de trimitere

Înalta Curte de Casație și Justiție

Părțile din acțiunea principală

Recurente: Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor, Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

Intimată: SC Rafinăria Steaua Română SA

Întrebarea preliminară

Dacă interpretarea prevederilor art. 124 Cod procedură fiscală în sensul că statul nu datorează dobânzi pentru sumele solicitate prin deconturile de TVA, pentru perioada cuprinsă între data compensării acestora și data anulării actelor de compensare prin hotărâri judecătorești, este contrară prevederilor art. 183 din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din data de 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (1)?


(1)  JO L 347, p. 1, Ediție specială, 09/vol. 3, p. 7.


22.12.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 399/10


Cerere de decizie preliminară introdusă de Hoge Raad der Nederlanden (Țările de Jos) la 26 septembrie 2012 — ACI Adam BV și alții/Stichting de Thuiskopie și alții

(Cauza C-435/12)

2012/C 399/18

Limba de procedură: olandeza

Instanța de trimitere

Hoge Raad der Nederlanden

Părțile din acțiunea principală

Reclamante: ACI Adam BV, Alpha International BV, AVC Nederland BV, BAS Computers & Componenten BV, Despec BV, Dexxon Data Media and Storage BV, Fuji Magnetics Nederland, Imation Europe BV, Maxell Benelux BV, Philips Consumer Electronics BV, Sony Benelux BV, Verbatim GmbH

Pârâte: Stichting de Thuiskopie, Stichting Onderhandelingen Thuiskopie vergoeding

Întrebările preliminare

1.

Articolul 5 alineatul (2) litera (b) — coroborat, eventual, cu articolul 5 alineatul (5) — din Directiva privind dreptul de autor (1) trebuie interpretat în sensul că limitarea dreptului de autor pe care o prevede se aplică reproducerilor care îndeplinesc cerințele menționate în acest articol, indiferent dacă exemplarele operei din care provin reproducerile s-au aflat în mod licit la dispoziția persoanei fizice în cauză — și anume fără încălcarea drepturilor de autor ale titularilor —, sau această limitare se aplică numai în privința reproducerilor care provin din exemplare pe care persoana fizică respectivă le-a avut la dispoziție fără încălcarea dreptului de autor?

2.

(a)

În cazul în care răspunsul la prima întrebare este cea de a doua variantă propusă, aplicarea „testului în trei etape” prevăzut la articolul 5 alineatul (5) din Directiva privind dreptul de autor poate determina extinderea domeniului de aplicare al excepției prevăzute la articolul 5 alineatul (2) sau aplicarea testului poate conduce doar la restrângerea domeniului de aplicare al acestei excepții?

(b)

În cazul în care răspunsul la prima întrebare este cea de a doua variantă propusă, o dispoziție a dreptului național prin care se impune o remunerație echitabilă pentru reproducerile realizate de o persoană fizică pentru uz privat și în scopuri care nu sunt direct sau indirect comerciale, indiferent de aspectul dacă realizarea reproducerilor în cauză este permisă în temeiul articolului 5 alineatul (2) din Directiva privind dreptul de autor — și fără ca această dispoziție să limiteze dreptul de a interzice reproducerea al titularului drepturilor de autor, nici dreptul acestuia de a obține despăgubiri —, încalcă articolul 5 din Directiva privind dreptul de autor sau orice altă dispoziție de drept al Uniunii?

În lumina „testului în trei etape” prevăzut la articolul 5 alineatul (5) din Directiva privind dreptul de autor, pentru a răspunde la această întrebare prezintă relevanță aspectul că nu se dispune (încă) de măsuri tehnice necesare pentru a combate efectuarea de copii private nelegale?

3.

Directiva nr. 2004/48 (2) este aplicabilă într-o cauză precum cea în discuție, în care — după ce un stat membru a impus în temeiul articolului 5 alineatul (2) litera (b) din Directiva privind dreptul de autor producătorilor și importatorilor de suporturi, care sunt adecvate și destinate reproducerii de opere, obligația de a plăti compensația echitabilă prevăzută la articolul menționat și a stabilit că respectiva compensație echitabilă trebuie să fie plătită în favoarea organizației desemnate de statul membru care este însărcinată cu perceperea și repartizarea compensației echitabile — debitorii solicită ca instanța, având în vedere anumite circumstanțe ale litigiului care prezintă relevanță pentru determinarea compensației echitabile, să facă constatări împotriva organizației menționate, care se opune acestora?


(1)  Directiva 2001/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională (JO L 167, p. 19, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 230)

(2)  Directiva 2004/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală (JO L 157, p. 45, Ediție specială, 17/vol. 2, p. 56)


22.12.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 399/11


Cerere de decizie preliminară introdusă de Gerechtshof te 's-Hertogenbosch (Țările de Jos) la 1 octombrie 2012 — X/Voorzitter van het managementteam van het onderdeel Belastingdienst/Z van de rijksbelastingdienst

(Cauza C-437/12)

2012/C 399/19

Limba de procedură: olandeza

Instanța de trimitere

Gerechtshof te 's-Hertogenbosch

Părțile din acțiunea principală

Reclamant: X

Pârâtă: Voorzitter van het managementteam van het onderdeel Belastingdienst/Z van de rijksbelastingdienst

Întrebările preliminare

1.

Pentru a răspunde la întrebarea, formulată în contextul articolului 110 TFUE, dacă cuantumul taxei percepute pentru înmatricularea autoturismului [în discuție] în anul 2010 depășește (sau nu depășește) valoarea reziduală a taxei care este încorporată în valoarea vehiculelor de ocazie similare deja înmatriculate pe teritoriul național, în vederea stabilirii acestei valori reziduale trebuie să se considere ca fiind similar:

un autoturism comparabil care a fost în matriculat ca autoturism nou în anul (2006) primei puneri în circulație a autoturismului în discuție; sau

în plus, și (celelalte) autoturisme, care erau disponibile pe piața autovehiculelor de ocazie în anul 2010 și care, la fel ca autoturismul [în discuție], au fost puse în circulație pentru prima dată la 30 mai 2006, dar care după 30 mai 2006 (între 30 mai 2006 și 2009) au fost (importate și) înmatriculate ca autovehicule de ocazie și/sau

și (celelalte) autoturisme care erau disponibile pe piața autovehiculelor de ocazie în anul 2010 și care, spre deosebire de autoturismul [în discuție], au fost puse în circulație pentru prima dată după 30 mai 2006, însă altfel sunt comparabile cu acesta, iar după 30 mai 2006 (între 30 mai 2006 și 2009) au fost (importate și) înmatriculate fie ca autovehicule noi, fie ca autovehicule de ocazie?

2.

Pentru a răspunde la întrebarea dacă articolul 110 TFUE se opune perceperii BPM la înmatricularea autoturismului în anul 2010, în măsura în care această taxă depinde de emisiile de dioxid de carbon [conform tabelelor de la articolul 9 alineatul (1) din Legea BPM], acest element al taxei trebuie considerat o taxă nouă, diferită de taxa calculată exclusiv în funcție de prețul de catalog aplicabilă până la 1 februarie 2008, astfel încât, în măsura în care această taxă depinde de emisiile de dioxid de carbon, orice comparație cu autoturismele de ocazie (similare) înmatriculate înainte de 1 ianuarie 2010 este irelevantă?

3.

În cazul în care nu este vorba despre o taxă nouă în sensul celei de a doua întrebări: perceperea BPM la înmatricularea autoturismului în anul 2010, în măsura în care această taxă depinde de emisiile de dioxid de carbon [conform tabelelor de la articolul 9 alineatul (1) din Legea BPM], se opune, conform articolului 110 TFUE, faptului că pentru autoturismele comparabile cu cel [în discuție] care au fost puse în circulație pentru prima dată înainte de 1 februarie 2008 și care au fost importate și înmatriculate ca autovehicule de ocazie în perioada 1 februarie 2008-31 decembrie 2009 nu se aplică taxa calculată în funcție de emisiile de dioxid de carbon (conform articolului 9ba din Legea BPM în vigoare la acea dată), în timp ce această taxă calculată în funcție de emisiile de dioxid de carbon a fost percepută în perioada amintită anterior la înmatricularea autoturismelor care au fost puse în circulație pentru prima dată după 1 februarie 2008, care sunt de altfel comparabile cu autoturismul [în discuție]?


22.12.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 399/12


Cerere de decizie preliminară introdusă de Audiencia Provincial de Salamanca (Spania) la 8 octombrie 2012 — Josune Esteban Garcia

(Cauza C-451/12)

2012/C 399/20

Limba de procedură: spaniola

Instanța de trimitere

Audiencia Provincial de Salamanca

Părțile din acțiunea principală

Apelant: Josune Esteban Garcia

Întrebarea preliminară

Articolele 4, 12, 114 și 169 din tratat și articolul 38 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, coroborate cu Directiva 93/13 (1) și cu jurisprudența Curții privind nivelul ridicat de protecție a interesele consumatorilor, precum și privind efectul util al directivelor și principiile echivalenței și efectivității, permit Audiencia Provincial, în calitatea sa de instanță națională de apel, să judece, chiar în lipsa unei norme juridice interne, apelul introdus împotriva deciziei primei instanțe prin care se atribuie instanței de la domiciliul intimatului competența teritorială pentru a statua cu privire la acțiunea în despăgubiri care rezultă din pretinsa încălcare de către intimat a obligațiilor sale contractuale care rezultă dintr-un contract încheiat prin internet?


(1)  Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii (JO L 95, p. 29, Ediție specială, 15/vol. 2, p. 273).


22.12.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 399/12


Cerere de decizie preliminară introdusă de Bundesfinanzhof (Germania) la 10 octombrie 2012 — Pro Med Logistik GmbH/Finanzamt Dresden-Süd

(Cauza C-454/12)

2012/C 399/21

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Bundesfinanzhof

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Pro Med Logistik GmbH

Pârâtă: Finanzamt Dresden-Süd

Întrebările preliminare

1.

Având în vedere principiul neutralității, articolul 12 alineatul (3) litera (a) al treilea paragraf din A șasea directivă 77/388/CEE a Consiliului din 17 mai 1977 (1) coroborat cu categoria 5 din anexa H la această directivă și articolul 98 alineatul (1) din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 (2) coroborat cu categoria 5 din anexa III la această directivă se opun unei reglementări naționale care prevede o cotă redusă a impozitului pe cifra de afaceri în ceea ce privește transportul urban al persoanelor cu taxiuri, în timp ce în privința transportului urban al persoanelor cu așa-numitele autoturisme închiriate se aplică cota normală de impozitare?

2.

Pentru a răspunde la prima întrebare, prezintă relevanță aspectul dacă aceste curse sunt efectuate în temeiul unor acorduri speciale încheiate cu clienți majori în condiții cvasi-identice cu condițiile impuse de întreprinderile de taximetre sau de taxiuri și de întreprinderile de închirieri auto?


(1)  A șasea directivă 77/388/CEE a Consiliului din 17 mai 1977 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la impozitele pe cifra de afaceri — sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată: baza unitară de evaluare (JO L 145, p. 1), cu modificările ulterioare.

(2)  Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (JO L 347 p. 1, Ediție specială, 09/vol. 3, p. 7).


22.12.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 399/13


Cerere de decizie preliminară introdusă de Bundesfinanzhof (Germania) la 10 octombrie 2012 — Karin Oertel/Finanzamt Würzburg mit Außenstelle Ochsenfurt

(Cauza C-455/12)

2012/C 399/22

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Bundesfinanzhof

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Karin Oertel

Pârât: Finanzamt Würzburg mit Außenstelle Ochsenfurt

Întrebarea preliminară

Având în vedere principiul neutralității, articolul 12 alineatul (3) litera (a) al treilea paragraf din A șasea directivă 77/388/CEE coroborat cu categoria 5 din anexa H la această directivă se opune unei reglementări naționale care prevede o cotă redusă a impozitului pe cifra de afaceri în ceea ce privește transportul urban al persoanelor cu taxiuri, în timp ce în privința transportului urban al persoanelor cu așa-numitele autoturisme închiriate se aplică cota normală de impozitare?


22.12.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 399/13


Cerere de decizie preliminară introdusă de Østre Landsret (Danemarca) la 16 octombrie 2012 — Copydan Båndkopi/Nokia Danmark A/S

(Cauza C-463/12)

2012/C 399/23

Limba de procedură: daneza

Instanța de trimitere

Østre Landsret

Părțile din procedura principală

Recurentă: Copydan Båndkopi

Intimată: Nokia Danmark A/S

Întrebările preliminare

1.

Este compatibilă cu Directiva 2001/29/CE (1) legislația unui stat membru care garantează titularilor de drepturi plata unei compensații pentru reproducerea efectuată utilizând următoarele surse:

fișiere pentru a căror utilizare titularul de drepturi și-a dat acordul, iar clientul a plătit o redevență (conținut sub licență, de exemplu, de la magazinele online);

fișiere pentru a căror utilizare titularul de drepturi și-a dat acordul, dar clientul nu a plătit o redevență (conținut sub licență, de exemplu, în legătură cu o operațiune de marketing);

propriul DVD, CD, MP3 player, calculator, etc., al utilizatorului, pentru care nu sunt aplicabile măsuri tehnice eficiente;

propriul DVD, CD, MP3 player, calculator, etc., al utilizatorului, pentru care sunt aplicabile măsuri tehnice eficiente;

un DVD, un CD, un MP3 player, un calculator, etc., aparținând unei terțe persoane;

opere copiate nelegal de pe internet sau din alte surse;

fișiere copiate legal în alt mod, de exemplu, de pe internet (din surse legale atunci când nu s-a acordat nicio licență)?

2.

Cum trebuie luate în considerare măsurile tehnice eficiente (a se vedea articolul 6 din Directiva infosoc) de o legislație a unui stat membru privind compensația pentru titularii de drepturi [prevăzută la articolul 5 alineatul (2) litera (b) din Directiva infosoc]?

3.

La stabilirea compensației pentru reproduceri pentru uz personal [prevăzută la articolul 5 alineatul (2) litera (b) din Directiva infosoc], ce constituie „situații în care prejudiciul cauzat titularului de drept este minim”, astfel cum se prevede la considerentul (35) al Directivei infosoc, care determină incompatibilitatea cu directiva a legislației unui stat membru care prevede o compensație pentru titularii de drepturi pentru o astfel de reproducere pentru uz personal (a se vedea în acest sens sondajul reprodus în partea a 2-a de mai sus)?

4.

(a)

Presupunând că cardurile de memorie pentru telefoane mobile nu au drept funcție principală sau esențială reproducerea pentru uz personal, legislația statelor membre care garantează o compensație pentru titularii de drepturi pentru copierea pe cardurile de memorie ale telefoanelor mobile este compatibilă cu Directiva infosoc?

(b)

Presupunând că una dintre funcțiile principale sau esențiale ale cardurilor de memorie pentru telefoane mobile este reproducerea pentru uz personal, legislația statelor membre care garantează o compensație pentru titularii de drepturi pentru copierea pe cardurile de memorie ale telefoanelor mobile este compatibilă cu Directiva infosoc?

5.

Este compatibilă cu noțiunea „echilibru just” menționată în considerentul (31) al Directivei infosoc și cu interpretarea uniformă a noțiunii „compensație echitabilă” [prevăzută la articolul 5 alineatul (2) litera (b) din Directiva infosoc] care trebuie să se întemeieze pe „prejudiciu”, o legislație a statelor membre în temeiul căreia se colectează o compensație pentru cardurile de memorie, deși nu se colectează nicio compensație pentru memoria internă, spre exemplu, a MP3 playere-lor sau a iPod-urilor care sunt concepute și utilizate în primul rând pentru reproducerea pentru uz personal?

6.

(a)

Directiva infosoc se opune unei legislații a statelor membre care prevede colectarea unei compensații pentru reproducerea pentru uz personal de la un producător și/sau de la un importator care vinde carduri de memorie către comercianți care revând cardurile de memorie către clienți atât persoane fizice, cât și persoane juridice, fără ca producătorul și/sau importatorul să știe dacă cardurile de memorie au fost vândute unor persoane fizice sau unor persoane juridice?

(b)

Are vreun efect asupra răspunsului la întrebarea 6(a) faptul că legislația unui stat membru conține dispoziții care prevăd că producătorii, importatorii și/sau distribuitorii nu au obligația de a plăti o compensație pentru cardurile de memorie utilizate în scopuri profesionale, că producătorilor, importatorilor și/sau distribuitorilor, în situația în care au plătit compensația, li se poate rambursa compensația plătită pentru cardurile de memorie în măsura în care acestea sunt folosite în scopuri profesionale, și că producătorii, importatorii și/sau distribuitorii pot vinde carduri de memorie, fără a avea obligația de a plăti compensația, altor comercianți care sunt membri ai organismului de gestiune colectivă?

(c)

Are vreun efect asupra răspunsului la întrebările 6 a) și 6 b) faptul că

legislația unui stat membru conține dispoziții care prevăd că producătorii, importatorii și/sau distribuitorii nu au obligația de a plăti o compensație pentru cardurile de memorie utilizate în scopuri profesionale, dar noțiunea „scopuri profesionale” este interpretată ca fiind un drept de deducere conferit numai întreprinderilor agreate de Copydan, în timp ce compensația trebuie plătită pentru cardurile de memorie utilizate în scopuri profesionale de alți clienți comercianți neagreați de Copydan?

legislația unui stat membru conține dispoziții care prevăd că producătorilor, importatorilor și/sau distribuitorilor, în situația în care au plătit totuși (teoretic) compensația, li se poate rambursa compensația plătită pentru cardurile de memorie în măsura în care acestea sunt folosite în scopuri profesionale, dar (a) în practică, numai cumpărătorul cardului de memorie poate obține rambursarea și (b) cumpărătorul cardului de memorie trebuie să se adreseze Copydan cu o cerere de rambursare a compensației?

legislația unui stat membru conține dispoziții care prevăd că producătorii, importatorii și/sau distribuitorii pot vinde carduri de memorie, fără a avea obligația de a plăti compensația, altor comercianți care sunt membri ai organismului de gestiune colectivă, dar (a) Copydan este organismul de gestiune colectivă și (b) comercianții care sunt membri nu știu dacă cardurile de memorie au fost vândute unor persoane fizice sau unor persoane juridice?


(1)  Directiva Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională (JO L 167, p. 10, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 230, rectificare în JO 2008 L 314).


22.12.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 399/14


Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunale di Cosenza (Italia) la 19 octombrie 2012 — CCIAA di Cosenza/Fallimento CIESSE SRL

(Cauza C-468/12)

2012/C 399/24

Limba de procedură: italiana

Instanța de trimitere

Tribunale di Cosenza

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) di Cosenza

Pârâtă: Fallimento CIESSE SRL

Întrebarea preliminară

Reglementarea italiană privind modalitățile de calcul al taxei anuale pe care sunt obligate să o plătească toate entitățile care desfășoară o activitate economică, în măsura în care prevede ca întreprinzătorii individuali să plătească o taxă anuală fixă (200 EUR dacă sunt înscriși în secțiunea ordinară sau 88 EUR dacă sunt înscriși în secțiunea specială), ca societățile civile agricole să plătească o taxă anuală fixă de 100 EUR (plus 20 EUR pentru fiecare unitate locală), ca unitățile locale și/sau sediile secundare ale întreprinderilor cu sediul în străinătate să plătească o taxă fixă de 110 EUR, ca societățile civile neagricole să plătească o taxă fixă de 200 EUR, ca societățile de avocați să plătească o taxă fixă de 200 EUR, în timp ce toate celelalte entități economice colective (societăți, consorții etc.) să fie obligate la plata de „taxe proporționale cu cifra de afaceri a exercițiului precedent” (ajungând astfel să plătească până la 40 000 EUR) este contrară articolului 5 din Directiva 2008/7/CE (1) din 12 februarie 2008 prin faptul că stabilește o taxă mult mai mare pentru activitatea de întreprindere desfășurată de o societate de capitaluri (expresie înțeleasă în sensul exhaustiv prevăzut de directiva comunitară menționată) decât pentru cea desfășurată de o întreprindere individuală?


(1)  Directiva 2008/7/CE a Consiliului din 12 februarie 2008 privind impozitarea indirectă a majorării de capital (JO L 46, p. 11).


22.12.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 399/15


Cerere de decizie preliminară introdusă de Corte Suprema di Cassazione (Italia) la 22 octombrie 2012 — Panasonic Italia SpA/Agenzia delle Dogane

(Cauza C-472/12)

2012/C 399/25

Limba de procedură: italiana

Instanța de trimitere

Corte Suprema di Cassazione

Părțile din acțiunea principală

Recurentă: Panasonic Italia SpA

Intimată: Agenzia delle Dogane

Întrebările preliminare

1.

Cu titlu principal, — anterior intrării în vigoare a Regulamentului (CE) nr. 754/2004 (1) — un ecran color cu plasmă, cu diagonala de 106,6 centimetri, echipat cu două difuzoare și cu telecomandă, cu un dispozitiv de intrare destinat introducerii unei plăci video (al cărei preț este extrem de redus și care poate fi procurată și introdusă foarte ușor), care nu este importată împreună cu ecranul și în urma introducerii căreia ecranul poate recepționa semnale compozite AV și poate fi conectat atât la aparate automate de prelucrare a datelor, cât și la aparate de înregistrare și de reproducere multimedia, la DVD playere, la camere video și la receptoare de satelit ar fi trebuit clasificat la poziția 8471 sau la poziția 8528?

2.

În cazul unui răspuns negativ la prima întrebare, clasificarea unui astfel de ecran la poziția 8528 este însă impusă de Regulamentul (CE) nr. 754/2004?

3.

În cazul unui răspuns afimativ la a doua întrebare, dispozițiile prevăzute în această privință de regulamentul menționat trebuie considerate sau nu interpretative și, așadar, retroactive, indiferent de aplicabilitatea unor dispoziții anterioare exprese în sens contrar?


(1)  Regulamentul (CE) nr. 754/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată (JO L 118, p. 32, Ediție specială, 02/vol. 17, p. 23).


Tribunalul

22.12.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 399/16


Hotărârea Tribunalului din 7 noiembrie 2012 — Syndicat des thoniers méditerranéens și alții/Comisia

(Cauza T-574/08) (1)

(Răspundere extracontractuală - Pescuit - Conservarea resurselor piscicole - Reconstituirea stocurilor de ton roșu - Măsuri de urgență care interzic pescuitul cu nave cu plasă-pungă - Prejudiciu anormal)

2012/C 399/26

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamanți: Syndicat des thoniers méditerranéens (Marsilia, Franța), Marc Carreno (Sète, Franța), Jean-Louis Donnarel (Lourmarin, Franța); Jean-François Flores (Sète), Gérald Lubrano (Balaruc-les-Bains, Franța), Hervé Marin (Balaruc-le-Vieux, Franța), Nicolas Marin (Frontignan, Franța), Sébastien Marin (Bouzigues, Franța), Jean-Marc Penniello (Collioure, Franța), Serge Antoine José Perez (Sorède, Franța) (reprezentant: C. Bonnefoi, avocat), Jean-Luc Buono (Agde, Franța), Gérard Buono (Agde), Roger Louis Paul Del Ponte (Balaruc-les-Bains), Serge Antoine Di Rocco (Frontignan), Jean Gérald Lubrano (Balaruc-les-Bains), Jean Lubrano (Port-Vendres, Franța), Jean Lucien Lubrano (Saleilles, Franța), Fabrice Marin (Frontignan) și Robert Marin (Balaruc-les-Bains) (reprezentanți: inițial C. Bonnefoi, ulterior A. Arnaud și P.-O. Koubi-Flotte, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: K. Banks, F. Clotuche-Duvieusart și A. Bouquet, agenți)

Obiectul

Acțiune în despăgubire prin care se urmărește repararea prejudiciului pretins suferit de reclamante în urma adoptării Regulamentului (CE) nr. 530/2008 al Comisiei din 12 iunie 2008 de stabilire a unor măsuri de urgență în ceea ce privește navele de pescuit cu plase-pungă care pescuiesc ton roșu în Oceanul Atlantic, la est de meridianul de 45° longitudine vestică, și în Marea Mediterană (JO L 155, p. 9)

Dispozitivul

1.

Respinge acțiunea.

2.

Obligă reclamantele la plata cheltuielilor de jduecată.


(1)  JO C 69, 21.3.2009.


22.12.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 399/16


Hotărârea Tribunalului din 14 noiembrie 2012 — Nexans France și Nexans/Comisia

(Cauza T-135/09) (1)

(Concurență - Procedură administrativă - Acțiune în anulare - Acte adoptate în cursul unei inspecții - Măsuri intermediare - Inadmisibilitate - Decizie prin care se dispune o inspecție - Obligația de motivare - Protecția vieții private - Indicii suficient de serioase - Control jurisdicțional)

2012/C 399/27

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamante: Nexans France SAS (Paris, Franța) și Nexans SA (Paris) (reprezentanți: M. Powell, solicitor, J.-P. Tran-Thiet, avocat, și G. Forwood, barrister)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: inițial X. Lewis și N. von Lingen, ulterior N. von Lingen și V. Di Bucci, agenți)

Obiectul

În primul rând, o cerere de anulare a Deciziei C(2009) 92/1 a Comisiei din 9 ianuarie 2009 prin care Nexans SA și filiala sa Nexans France SAS au fost obligate să se supună unei inspecții în temeiul articolului 20 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului din 16 decembrie 2002 privind punerea în aplicare a normelor de concurență prevăzute la articolele 81 [CE] și 82 [CE] (JO 2003, L 1, p. 1, Ediție specială, 08/vol. 1, p. 167) (cazul COMP/39.610); în al doilea rând, o cerere prin care Tribunalului i se solicită să declare nelegală decizia adoptată de Comisie în cursul acestei inspecții de a copia integral conținutul anumitor fișiere informatice pentru a le examina în birourile sale; în al treilea rând, o cerere de anulare a deciziei luate de Comisie de a audia un salariat al Nexans France cu ocazia inspecției și, în al patrulea rând, o cerere prin care Tribunalului i se solicită să dispună anumite măsuri împotriva Comisiei.

Dispozitivul

1.

Anulează Decizia C(2009) 92/1 din 9 ianuarie 2009, prin care Comisia Comunităților Europene a obligat Nexans SA și toate întreprinderile pe care aceasta le controlează direct sau indirect, inclusiv Nexans France SAS, să se supună unei inspecții în temeiul articolului 20 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului din 16 decembrie 2002 privind punerea în aplicare a normelor de concurență prevăzute la articolele 81 [CE] și 82 [CE], în măsura în care privește alte cabluri electrice decât cele submarine și cele subterane de înaltă tensiune și materialul asociat acestor alte cabluri.

2.

Respinge în rest acțiunea.

3.

Nexans și Nexans France suportă propriile cheltuieli de judecată, precum și jumătate din cheltuielile de judecată efectuate de Comisia Europeană.

4.

Comisia suportă jumătate din propriile cheltuieli de judecată.


(1)  JO C 141, 20.6.2009.


22.12.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 399/17


Hotărârea Tribunalului din 14 noiembrie 2012 — Prysmian și Prysmian Cavi e Sistemi Energia/Comisia

(Cauza T-140/09) (1)

(Concurență - Procedură administrativă - Acțiune în anulare - Acte adoptate în cursul unei inspecții - Măsuri intermediare - Inadmisibilitate - Decizie prin care se dispune o inspecție - Obligația de motivare - Protecția vieții private - Indicii suficient de serioase - Control jurisdicțional)

2012/C 399/28

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamante: Prysmian SpA (Milano, Italia) și Prysmian Cavi e Sistemi Energia Srl (Milano) (reprezentanți: A. Pappalardo, F. Russo, L. Stasi, C. Tesauro și L. Armati, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: inițial V. Di Bucci și X. Lewis, ulterior V. Di Bucci și N. von Lingen, agenți)

Obiectul

În primul rând, o cerere de anulare a Deciziei C(2009) 92/2 a Comisiei din 9 ianuarie 2009 prin care Prysmian SpA, precum și toate întreprinderile controlate direct sau indirect de aceasta, inclusiv Prysmian Cavi e Sistemi Energia Srl, sunt obligate să se supună unei inspecții, în temeiul articolului 20 alineatul (4) din Regulamentul nr. 1/2003 al Consiliului din 16 decembrie 2002 privind punerea în aplicare a normelor de concurență prevăzute la articolele 81 [CE] și 82 [CE] (JO 2003, L 1 p. 1, Ediție specială, 08/vol. 1, p. 167) (cazul COMP/39.610); în al doilea rând, o cerere prin care Tribunalului i se solicită să declare nelegală decizia luată de Comisie în cursul acestei inspecții de a copia anumite fișiere informatice pentru a le examina în birourile sale și, în al treilea rând, o cerere prin care Tribunalului i se solicită să oblige Comisia să se abțină de la utilizarea oricărui document obținut în mod nelegal, precum și să restituie societăților Prysmian și Prysmian Cavi e Sistemi Energia documentele obținute în mod nelegal

Dispozitivul

1.

Anulează Decizia C(2009) 92/2 a Comisiei din 9 ianuarie 2009 prin care Prysmian SpA, precum și toate întreprinderile controlate direct sau indirect de aceasta, inclusiv Prysmian Cavi e Sistemi Energia Srl, sunt obligate să se supună unei inspecții, în temeiul articolului 20 alineatul (4) din Regulamentul nr. 1/2003 al Consiliului din 16 decembrie 2002 privind punerea în aplicare a normelor de concurență prevăzute la articolele 81 [CE] și 82 [CE], în măsura în care privește alte cabluri electrice decât cele submarine și cele subterane de înaltă tensiune și materialul asociat acestor alte cabluri.

2.

Respinge în rest acțiunea.

3.

Prysmian și Prysmian Cavi e Sistemi Energia suportă propriile cheltuieli de judecată, precum și jumătate din cheltuielile de judecată efectuate de Comisia Europeană.

4.

Comisia suportă jumătate din propriile cheltuieli de judecată.


(1)  JO C 141, 20.6.2009.


22.12.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 399/17


Hotărârea Tribunalului din 15 noiembrie 2012 — Verband Deutscher Prädikatsweingüter/OAPI (GG)

(Cauza T-278/09) (1)

(Marcă comunitară - Cerere de înregistrare a mărcii comunitare colective verbale GG - Motiv absolut de refuz - Caracter descriptiv - Lipsa caracterului distinctiv - Articolul 7 alineatul (1) literele (b) și (c) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 - Obligația de motivare - Articolul 75 din Regulamentul nr. 207/2009)

2012/C 399/29

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamantă: Verband Deutscher Prädikatsweingüter eV, fostă Verband Deutscher Prädikats- und Qualitätsweingüter eV (Mainz, Germania) (reprezentant: N. Schindler, avocat)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (reprezentanți: inițial B. Schmidt, ulterior G. Schneider și, în sfârșit, D. Walicka, agenți)

Obiectul

Acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei întâi de recurs a OAPI din 30 aprilie 2009 (cauza R 1568/2008-1) privind o cerere de înregistrare a semnului verbal GG ca marcă comunitară

Dispozitivul

1.

Respinge acțiunea.

2.

Obligă Verband Deutscher Prädikatsweingüter eV la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 220, 12.9.2009.


22.12.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 399/18


Hotărârea Tribunalului din 7 noiembrie 2012 — CBI/Comisia

(Cauza T-137/10) (1)

(Ajutoare de stat - Spitale publice - Subvenții acordate de autoritățile belgiene spitalelor publice care aparțin asociației IRIS - Decizie la încheierea fazei preliminare - Decizie prin care ajutoarele sunt declarate compatibile cu piața internă - Serviciu de interes economic general - Definirea misiunii de serviciu public - Proporționalitatea compensației pentru serviciul public)

2012/C 399/30

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Coordination bruxelloise d’Institutions sociales et de santé (CBI) (Bruxelles, Belgia) (reprezentanți: D. Waelbroeck și D. Slater, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: B. Stromsky, C. Urraca Caviedes și S. Thomas, agenți)

Interveniente în susținerea pârâtei: Republica Franceză (reprezentanți: G. de Bergues și J. Gstalter, agenți); Regatul Țărilor de Jos (reprezentanți: inițial M. Noort și M. de Ree, ulterior M. Noort, C. Wissels și J. Langer, agenți); Région de Bruxelles Capitale (Belgia); Commune d’Anderlecht (Belgia); Commune d’Etterbeek (Belgia); Commune d’Ixelles (Belgia); Ville de Bruxelles (Belgia); și Commune de Saint-Gilles (Belgia) (reprezentanți: P. Slegers și A. Lepièce, avocați)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziei C(2009) 8120 a Comisiei din 28 octombrie 2009 privind ajutorul de stat NN 54/09 pus în aplicare de Regatul Belgiei în favoarea finanțării spitalelor publice din rețeaua IRIS din Région de Bruxelles Capitale.

Dispozitivul

1.

Anulează decizia C(2009) 8120 a Comisiei din 28 octombrie 2009 privind ajutorul de stat NN 54/09 pus în aplicare de Regatul Belgiei în favoarea finanțării spitalelor publice din rețeaua IRIS din Région de Bruxelles Capitale.

2.

Comisia Europeană suportă propriile cheltuieli de judecată, precum și cheltuielile efectuate de Coordination bruxelloise d’institutions sociales et de santé (CBI).

3.

Republica Franceză, Regatul Țărilor de Jos, Région de Bruxelles Capitale (Belgia), Commune d’Anderlecht (Belgia), Commune d’Etterbeek (Belgia), Commune d’Ixelles (Belgia), Ville de Bruxelles (Belgia) și Commune de Saint Gilles (Belgia) suportă propriile cheltuieli de judecată.


(1)  JO C 148, 5.6.2010.


22.12.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 399/18


Hotărârea Tribunalului din 8 noiembrie 2012 — Ungaria/Comisia

(Cauza T-194/10) (1)

(Acțiune în anulare - Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 - Regulamentul (CE) nr. 607/2009 - Baza de date E-Bacchus - Înscriere a denumirii de origine protejate «Vinohradnícka oblast’ Tokaj», având ca țară de origine Slovacia - Act care nu poate fi supus căilor de atac - Inadmisibilitate)

2012/C 399/31

Limba de procedură: maghiara

Părțile

Reclamantă: Ungaria (reprezentanți: inițial J. Fazekas, M. Fehér și K. Szíjjártó, ulterior M. Fehér și K. Szíjjártó, agenți)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: B. Schima, V. Bottka și M. Vollkommer, agenți)

Intervenientă în susținerea pârâtei: Republica Slovacă (reprezentant: B. Ricziová, agent)

Obiectul

Cerere de anulare a înregistrării denumirii de origine protejată „Vinohradnícka oblast' Tokaj”, care figurează, cu țară de origine Slovacia, în registrul electronic al denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate referitoare la vinuri (baza de date E-Bacchus)

Dispozitivul

1.

Respinge acțiunea ca inadmisibilă.

2.

Ungaria suportă propriile cheltuieli de judecată, precum și cheltuielile de judecată efectuate de Comisia Europeană.

3.

Republica Slovacă suportă propriile cheltuieli de judecată.


(1)  JO C 195, 17.7.2010.


22.12.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 399/19


Hotărârea Tribunalului din 13 noiembrie 2012 — Antrax It/OAPI — THC (Radiatoare de încălzire)

(Cauzele conexate T-83/11 și T-84/11) (1)

(Desen sau model industrial comunitar - Procedură de declarare a nulității - Desene sau modele industriale comunitare înregistrate reprezentând termosifoane pentru radiatoare de încălzire - Desen sau model industrial anterior - Motiv de nulitate - Lipsa caracterului individual - Lipsa unei impresii globale diferite - Articolul 6 și articolul 25 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002 - Saturare a stadiului tehnicii - Obligația de motivare)

2012/C 399/32

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamantă: Antrax It Srl (Resana, Italia) (reprezentant: L. Gazzola, avocat)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (reprezentanți: inițial G. Mannucci și A. Folliard-Monguiral, ulterior A. Folliard-Monguiral și F. Mattina, agenți)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs a OAPI, intervenientă la Tribunal: The Heating Company (THC) (Dilsen, Belgia) (reprezentant: J. Haber, avocat)

Obiectul

Acțiuni formulate împotriva Deciziilor Camerei a treia de recurs a OAPI din 2 noiembrie 2010 (cauzele R 1451/2009-3 și R 1452/2009-3) privind proceduri de declarare a nulității între The Heating Company (THC) și Antrax It Srl.

Dispozitivul

1.

Anulează deciziile Camerei a treia de recurs a Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI) din 2 noiembrie 2010 (cauzele R 1451/2009-3 și R 1452/2009-3) în măsura în care desenele sau modelele industriale nr. 000593959-0001 și nr. 000593959-0002 au fost declarate nule.

2.

Respinge în rest acțiunile.

3.

OAPI suportă, pe lângă propriile cheltuieli de judecată, pe cele efectuate de Antrax It Srl în procedura de la Tribunal.

4.

The Heating Company (THC) suportă, pe lângă propriile cheltuieli de judecată efectuate la Tribunal, pe cele efectuate de Antrax It Srl în procedurile care s au aflat pe rolul camerei de recurs.


(1)  JO C 113, 9.4.2011.


22.12.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 399/19


Hotărârea Tribunalului din 7 noiembrie 2012 — Giordano/Comisia

(Cauza T-114/11) (1)

(Răspundere extracontractuală - Pescuit - Conservarea resurselor piscicole - Redresarea stocurilor de ton roșu - Măsuri de urgență care interzic pescuitul de către navele de pescuit cu plase-pungă - Comportament ilicit - Legătură de cauzalitate)

2012/C 399/33

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Jean-François Giordano (Sète, Franța) (reprezentanți: D. Rigeade și J. Jeanjean, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: A. Bouquet și D. Nardi, agenți)

Obiectul

Acțiune în despăgubire prin care se urmărește obținerea reparării prejudiciului pe care reclamantul pretinde că l-a suferit în urma adoptării Regulamentului (CE) nr. 530/2008 al Comisiei din 12 iunie 2008 de stabilire a unor măsuri de urgență în ceea ce privește navele de pescuit cu plase-pungă care pescuiesc ton roșu în Oceanul Atlantic, la est de meridianul de 45° longitudine vestică, și în Marea Mediterană (JO L 155, p. 9)

Dispozitivul

1.

Respinge acțiunea.

2.

Îl obligă pe domnul Jean-François Giordano la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 139, 7.5.2011.


22.12.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 399/19


Hotărârea Tribunalului din 8 noiembrie 2012 — Comisia/Strack

(Cauza T-268/11 P) (1)

(Recurs - Funcție publică - Foncționari - Concedii - Concediu medical - Anulare în primă instanță a deciziei Comisiei de respingere a reportării zilelor de concediu anual neluate de persoana în cauză - Articolul 4 din anexa V la Statut - Articolul 1e alineatul (2) din Statut - Directiva 2003/88/CE - Recurs întemeiat - Litigiu în stare de judecată - Respingerea acțiunii)

2012/C 399/34

Limba de procedură: germana

Părțile

Recurentă: Comisia Europeană (reprezentanți: B. Eggers și J. Currall, agenți)

Cealaltă parte din procedură: Guido Strack (Köln, Germania) (reprezentant: H. Tettenborn, avocat)

Obiectul

Recurs formulat împotriva Hotărârii Tribunalului Funcției Publice a Uniunii Europene (Camera a doua) din 15 martie 2011, Strack/Comisia (F-120/07, nepublicată încă în Repertoriu), având ca obiect anularea în parte a acestei hotărâri.

Dispozitivul

1.

Anulează Hotărârea Tribunalului Funcției Publice a Uniunii Europene din 15 martie 2011, Strack/Comisia (F-120/07).

2.

Respinge acțiunea formulată de domnul Guido Strack la Tribunalul Funcției Publice în cauza F-120/07.

3.

Domnul Strack și Comisia Europeană suportă propriile cheltuieli de judecată efectuate atât în procedura desfășurată în fața Tribunalului Funcției Publice cât și în prezenta procedură.


(1)  JO C 232, 6.8.2011.


22.12.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 399/20


Hotărârea Tribunalului din 8 noiembrie 2012 — Hartmann/OAPI (Nutriskin Protection Complex)

(Cauza T-415/11) (1)

(Marcă comunitară - Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale Nutriskin Protection Complex - Motive absolute de refuz - Caracter descriptiv - Articolul 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 - Lipsa caracterului distinctiv - Articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009 - Practica decizională a OAPI - Obligația de motivare - Articolul 75 din Regulamentul nr. 207/2009)

2012/C 399/35

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamantă: Paul Hartmann AG (Heidenheim an der Brenz, Germania) (reprezentant: N. Aicher, avocat)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (reprezentanți: K. Klüpfel și A. Poch, agenți)

Obiectul

Acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei întâi de recurs a OAPI din 26 mai 2011 (cauza R 1524/2010-1) privind o cerere de înregistrare ca marcă comunitară a semnului Nutriskin Protection Complex

Dispozitivul

1.

Respinge acțiunea.

2.

Obligă Paul Hartmann AG la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 298, 8.10.2011.


22.12.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 399/20


Hotărârea Tribunalului din 14 noiembrie 2012 — Evonik Industries/OAPI — Impulso Industrial Alternativo (Impulso creador)

(Cauza T-529/11) (1)

(Marcă comunitară - Procedură de opoziție - Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale Impulso creador - Marcă comunitară figurativă anterioară IMPULSO - Motiv relativ de refuz - Risc de confuzie - Similitudinea semnelor - Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009)

2012/C 399/36

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Evonik Industries AG (Essen, Germania) (reprezentant: J. Albrecht, avocat)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (reprezentant: P. Bullock, agent)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs a OAPI, intervenientă la Tribunal: Impulso Industrial Alternativo, SA (Madrid, Spania) (reprezentanți: F. Brandolini Kujman și J. Devaureix, avocați)

Obiectul

Acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei a doua de recurs a OAPI din 20 iunie 2011 (cauza R 1101/2010-2) privind o procedură de opoziție între Impulso Industrial Alternativo, SA și Evonik Industries AG.

Dispozitivul

1.

Respinge recursul.

2.

Obligă Evonik Industries AG la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 362, 10.12.2011.


22.12.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 399/21


Hotărârea Tribunalului din 13 noiembrie 2012 — tesa/OAPI — Superquímica (tesa TACK)

(Cauza T-555/11) (1)

(Marcă comunitară - Procedură de opoziție - Cerere de înregistrare a mărcii comunitare figurative tesa TACK - Marcă națională figurativă anterioară TACK Ceys - Motiv relativ de refuz - Risc de confuzie - Similitudinea semnelor - Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009)

2012/C 399/37

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: tesa SE (Hamburg, Germania) (reprezentanți: F. Schwab, avocat)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (reprezentanți: A. Folliard-Monguiral și O. Mondéjar Ortuño, agenți)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs a OAPI, intervenientă la Tribunal: La Superquímica, SA (L’Hospitalet de Llobregat, Spania) (reprezentant: A. Canela Giménez, avocat)

Obiectul

Acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei întâi de recurs a OAPI din 5 iulie 2011 (cauza R 866/2010-1), referitoare la o procedură de opoziție între La Superquímica, SA și tesa SE

Dispozitivul

1.

Respinge acțiunea.

2.

Obligă tesa SE la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 6, 7.1.2012.


22.12.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 399/21


Ordonanța Tribunalului din 24 octombrie 2012 — Harman International Industries/OAPI — Becker (Barbara Becker)

(Cauza T-212/07 REV) (1)

(Marcă comunitară - Opoziție - Retragerea opoziției - Nepronunțare asupra fondului)

2012/C 399/38

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Harman International Industries, Inc. (Northridge, California, Statele Unite) (reprezentant: M. Vanhegan, barrister)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (reprezentant: G. Schneider, agent)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs a OAPI, intervenientă în fața Tribunalului: Barbara Becker (Miami, Florida, Statele Unite) (reprezentant: P. Baronikians, avocat)

Obiectul

Acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei întâi de recurs a OAPI din 7 martie 2007 (cauza R 502/2006-1), privind o procedură de opoziție între Harman International Industries, Inc. și Barbara Becker.

Dispozitivul

1.

Constată că nu mai este necesar să se pronunțe asupra fondului cauzei.

2.

Obligă reclamanta și intervenienta să suporte propriile cheltuieli de judecată, precum și, fiecare, jumătate din cheltuielile de judecată efectuate de pârât.


(1)  JO C 183, 4.8.2007.


22.12.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 399/21


Ordonanța Tribunalului din 23 octombrie 2012 — Chivas/OAPI — Glencairn Scotch Whisky (CHIVAS LIVE WITH CHIVALRY)

(Cauza T-180/11) (1)

(Marcă comunitară - Opoziție - Retragerea opoziției - Nepronunțare asupra fondului)

2012/C 399/39

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Chivas Holdings (IP) Ltd (Paisley, Renfrewshire, Regatul Unit) (reprezentant: A. Carboni, avocat)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (reprezentant: A. Folliard-Monguiral, agent)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs a OAPI, intervenientă în fața Tribunalului: Glencairn Scotch Whisky Co. Ltd (Glasgow, Regatul Unit) (reprezentant: K. Lumsdaine, solicitor)

Obiectul

Acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei întâi de recurs a OAPI din 12 ianuarie 2011 (cauza R 1262/2010-1) privind o procedură de opoziție între Glencairn Scotch Whisky Co. Ltd și Chivas Holdings (IP) Ltd

Dispozitivul

1.

Nu mai este necesară pronunțarea asupra fondului.

2.

Obligă reclamanta și intervenienta să suporte propriile cheltuieli de judecată, precum și câte jumătate din cheltuielile de judecată efectuate de pârât.


(1)  JO C 152, 21.5.2011.


22.12.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 399/22


Ordonanța Tribunalului din 23 octombrie 2012 — Chivas/OAPI — Glencairn Scotch Whisky (LIVE WITH CHIVALRY)

(Cauza T-181/11) (1)

(Marcă comunitară - Opoziție - Retragerea opoziției - Nepronunțare asupra fondului)

2012/C 399/40

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Chivas Holdings (IP) Ltd (Paisley, Renfrewshire, Regatul Unit) (reprezentant: A. Carboni, avocat)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (reprezentant: A. Folliard-Monguiral, agent)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs a OAPI, intervenientă în fața Tribunalului: Glencairn Scotch Whisky Co. Ltd (Glasgow, Regatul Unit) (reprezentant: K. Lumsdaine, avocat)

Obiectul

Acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei întâi de recurs a OAPI din 12 ianuarie 2011 (cazul R 1263/2010-1) privind o procedură de opoziție între Glencairn Scotch Whisky Co. Ltd și Chivas Holdings (IP) Ltd

Dispozitivul

1.

Constată că nu mai este necesar să se pronunțe asupra fondului cauzei.

2.

Obligă reclamanta și intervenienta să suporte propriile cheltuieli de judecată, precum și, pe fiecare dintre acestea, la plata a câte unei jumătăți din cheltuielile efectuate de pârât.


(1)  JO C 152, 21.5.2011.


22.12.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 399/22


Ordonanța Tribunalului din 24 octombrie 2012 — Evropaïki Dynamiki/Comisia

(Cauza T-442/11) (1)

(Acțiune în anulare - Act care nu poate fi supus căilor de atac - Act parțial de confirmare, parțial de informare - Inadmisibilitate - Acțiune în despăgubire - Absența unei identificări a comportamentului reproșat sau a unei definiții a prejudiciului pretins - Inadmisibilitate - Acțiune în despăgubire - Inexistența unei dovezi privind prejudiciul - Acțiune vădit nefondată)

2012/C 399/41

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atena, Grecia) (reprezentanți: N. Korogiannakis și M. Dermitzakis, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: S. Delaude și D. Calciu, agenți, asistați de P. Wytinck, avocat)

Obiectul

În primul rând, o cerere de anulare a unei scrisori a Comisiei din 27 mai 2011, în al doilea rând, o cerere având ca obiect obligarea Comisiei la plata de daune-interese și, în al treilea rând, obligarea aceleiași instituții la publicarea unui comunicat

Dispozitivul

1.

Respinge acțiunea.

2.

Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE suportă propriile cheltuieli de judecată, precum și pe cele efectuate de Comisia Europeană.


(1)  JO C 290, 1.10.2011.


22.12.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 399/22


Ordonanța Tribunalului din 23 octombrie 2012 — Chivas/OAPI — Glencairn Scotch Whisky (CHIVALRY)

(Cauza T-530/11) (1)

(Marcă comunitară - Opoziție - Retragerea opoziției - Nepronunțare asupra fondului)

2012/C 399/42

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Chivas Holdings (IP) Ltd (Paisley, Renfrewshire, Regatul Unit) (reprezentant: A. Carboni, solicitor)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (reprezentant: A. Folliard-Monguiral, agent)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs a OAPI, intervenientă în fața Tribunalului: Glencairn Scotch Whisky Co. Ltd (Glasgow, Regatul Unit)

Obiectul

Acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei întâi de recurs a OAPI din 14 iulie 2011 (cauza R 2334/2010-1) privind o procedură de opoziție între Glencairn Scotch Whisky Co. Ltd și Chivas Holdings (IP) Ltd.

Dispozitivul

1.

Constată că nu mai este necesar să se pronunțe asupra fondului cauzei.

2.

Reclamanta suportă propriile cheltuieli de judecată, precum și pe cele efectuate de pârât.


(1)  JO C 362, 10.12.2011.


22.12.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 399/23


Ordonanța Tribunalului din 13 septembrie 2012 — Uwe Bäßler/OAPI (MAX)

(Cauza T-187/12)

(Cerere de sesizare a instanței - Cerințe de formă - Inadmisibilitate vădită)

2012/C 399/43

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamant: Uwe Bäßler (Gmunden, Austria) (reprezentant: M., avocat)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale)

Obiectul

Acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei întâi de recurs a OAPI din 2 februarie 2012 (cauza R 0909/2011-1), privind o cerere de înregistrare a semnului verbal MAX ca marcă comunitară

Dispozitivul

1.

Respinge acțiunea ca inadmisibilă.

2.

Reclamantul suportă propriile cheltuieli de judecată.


22.12.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 399/23


Ordonanța președintelui Tribunalului din 24 octombrie 2012 — Saobraćajni institut CIP/Comisia

(Cauza T-219/12 R)

(Măsuri provizorii - Contracte de achiziții publice de servicii - Cerere de ofertă privind elaborarea documentației tehnice pentru un proiect de modernizare feroviară - Excluderea reclamantei de la participarea la această cerere de ofertă - Anularea procedurii de cerere de ofertă după introducerea acțiunii - Nepronunțare asupra fondului)

2012/C 399/44

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamant: Saobraćajni institut CIP d.o.o. (Belgrad, Serbia) (reprezentant: A. Lojpur, avocat)

Pârât: Comisia Europeană (reprezentant: F. Erlbacher și E. Georgieva, agenți)

Obiectul

Cerere privind, în esență, măsuri provizorii prin care să se dispună suspendarea procedurii de cerere de ofertă în cadrul anunțului de participare publicat la 27 martie 2012 privind elaborarea unei documentații tehnice pentru un proiect de modernizare feroviară, prin care s-a exclus participarea reclamantei la procedura de cerere de ofertă

Dispozitivul

1.

Constată că nu mai este necesar să se pronunțe asupra cererii privind măsurile provizorii.

2.

Obligă Comisia Europeană la plata cheltuielilor de judecată.


22.12.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 399/23


Ordonanța președintelui Tribunalului din 24 octombrie 2012 — Saobraćajni institut CIP/Comisia

(Cauza T-227/12 R)

(Măsuri provizorii - Contracte de achiziții publice de servicii - Cerere de ofertă privind elaborarea documentației tehnice pentru proiectul de modernizare a căii ferate - Excluderea reclamantei de la participare la această cerere de ofertă - Anularea procedurii cererii de ofertă după introducerea acțiunii - Nepronunțare asupra fondului)

2012/C 399/45

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Saobraćajni institut CIP d.o.o. (Belgrad, Serbia) (reprezentant: A. Lojpur, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: F. Erlbacher și E. Georgieva, agenți)

Obiectul

Cerere având ca obiect, în esență, măsuri provizorii prin care să se dispună suspendarea procedurii de cerere de ofertă în cadrul anunțului de participare publicat la 3 aprilie 2012, privind elaborarea unei documentații tehnice pentru un proiect de modernizare a căii ferate, prin care se exclude participarea reclamantei la procedura cererii de ofertă

Dispozitivul

1.

Constată că nu mai este necesar să se pronunțe asupra cererii de măsuri provizorii.

2.

Obligă Comisia Europeană la plata cheltuielilor de judecată.


22.12.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 399/24


Acțiune introdusă la 8 octombrie 2012 — Novartis AG/OAPI — Tenimenti Angelini (LINEX)

(Cauza T-444/12)

2012/C 399/46

Limba în care a fost formulată acțiunea: engleza

Părțile

Reclamantă: Novartis AG (Basel, Elveția) (reprezentant: M. Douglas, avocat)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs: Tenimenti Angelini SpA (Montalcino, Italia)

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea deciziei Camerei a patra de recurs a Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) din 6 august 2012 în cauza R 414/2011-4, și

obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Solicitantul mărcii comunitare: reclamanta

Marca comunitară vizată: marca verbală „LINEX” pentru produse și servicii din clasa 5 — cererea de marcă comunitară nr. 8122863

Titularul mărcii sau al semnului invocat în procedura opoziției: celalaltă parte în procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs

Marca sau semnul invocat: marca verbală italiană „LINES PERLA” înregistrată sub nr. 1281035 pentru produse din clasele 5, 16 și 25, marca verbală italiană „LINES LADY” înregistrată sub nr. 245598 pentru produse din clasa 5, marca verbală italiană „LINES INTERVALLO” înregistrată sub nr.311801 pentru produse din clasa 5, marca verbală italiană „LINES IDEA” înregistrată sub nr.414841 pentru produse din clasa 5, marca verbală italiană „LINES SETA” înregistrată sub nr. 584405 pentru produse din clasele 5, 16 și 25, marca verbală italiană „LINES SETA ALI” înregistrată sub nr. 607537 pentru produse din clasele 5, 16 și 25, marca verbală italiană „LINES SETA ULTRA” înregistrată sub nr. 643382 pentru produse din clasele 5, 16 și 25, marca figurativă italiană „VELO” înregistrată sub nr. 980294 pentru produse din clasele 3, 5 și 16, marca figurativă italiană „LINES” înregistrată sub nr. 980295 pentru produse din clasele 3, 5 și 16, cererea de înregistrare a mărcii figurative italiene „LINES SETA” nr. MI2007C011896 pentru produse din clasele 5, 16 și 25, marca de notorietate în Italia „LINES” pentru produse din clasa 5.

Decizia diviziei de opoziție: admite opoziția.

Decizia camerei de recurs: respinge calea de atac.

Motivele invocate:

încălcarea articolului 76 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009 al Consiliului, și

încălcarea articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009 al Consiliului.


22.12.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 399/24


Acțiune introdusă la 11 octombrie 2012 — Anagnostakis/Comisia

(Cauza T-450/12)

2012/C 399/47

Limba de procedură: greaca

Părțile

Reclamant: Alexios Anagnostakis (Atena, Grecia) (reprezentant: Anagnostakis Andréas)

Pârâtă: Comisia Europeană

Concluziile

Reclamantul solicită Tribunalului:

anularea Deciziei Comisiei Europene din 6 septembrie 2012 având ca obiect respingerea cererii de înregistrare a inițiativei cetățenești intitulate „UN MILION DE SEMNĂTURI PENTRU O EUROPĂ A SOLIDARITĂȚII”;

obligarea Comisiei să înregistreze inițiativa citată mai sus cu respectarea legalității și dispunerea oricărei alte măsuri impuse din punct de vedere juridic și

obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamantul invocă patru motive.

1.

Primul motiv se întemeiază pe articolul 122 TFUE.

Potrivit reclamantului, Comisia Europeană nu poate susține în mod întemeiat că nu este competentă să prezinte o propunere având ca obiect adoptarea unui act juridic referitor la inițiativa propusă de a adopta „principiul stării de necesitate”. Potrivit articolului 122 alineatul (1) TFUE (ex-articolul 100 TCE), Comisia propune (iar Consiliul decide), în spiritul solidarității dintre statele membre, măsurile corespunzătoare situației economice. Integrarea principiului stării de necesitate în tratatele UE intră în categoria unei astfel de măsuri, la fel ca și adoptarea de măsuri și de politici în acest sens.

2.

Al doilea motiv se întemeiază pe articolul 136 alineatul (1) TFUE.

Reclamantul susține că Comisia nu poate considera în mod întemeiat, în decizia sa, că articolul 136 alineatul (1) TFUE poate constitui temeiul legal numai dacă măsurile privesc consolidarea disciplinei bugetare și se limitează la aceasta. Conform alineatului (1) litera (b) al aceluiași articol, măsurile propuse pot avea de asemenea ca obiect elaborarea unor orientări de politică economică pentru statele membre a căror monedă este euro. Principiul stării de necesitate constituie o astfel de orientare în exercitarea politicii respective.

3.

Al treilea motiv se întemeiază pe articolul 136 alineatul (1) TFUE.

Potrivit reclamantului, Comisia nu poate considera în mod întemeiat, în decizia sa, că articolul 136 alineatul (1) TFUE nu abilitează Uniunea Europeană să se substituie statelor membre în ceea ce privește exercitarea suveranității lor bugetare și a funcțiilor legate de veniturile și de cheltuielile statului. Consiliul poate adopta, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 121-126 TFUE, măsuri în ceea ce privește statele membre a căror monedă este euro. Acest lucru rezultă în mod clar din articolul 136 alineatul (1) TFUE. Acest articol nu prevede nicio limitare, în aplicarea măsurilor, care s-ar întemeia pe o pretinsă suveranitate bugetară a statelor membre.

4.

Al patrulea motiv întemeiat pe articolul 222 TFUE.

Reclamantul arată că decizia Comisiei încalcă în mod direct clauza de solidaritate prevăzută la articolul 222 TFUE.


22.12.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 399/25


Acțiune introdusă la 12 octombrie 2012 — Zoo Sport/OAPI — K-2 (zoo sport)

(Cauza T-455/12)

2012/C 399/48

Limba în care a fost formulată acțiunea: engleza

Părțile

Reclamantă: Zoo Sport Ltd (Leeds, Regatul Unit) (reprezentant: I. Rungg, avocat)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs: K-2 Corp. (Seattle, Statele Unite)

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

Modificarea Deciziei Camerei a patra de recurs a Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) din 9 august 2012 în cauza R 1395/2011-4 în sensul respingerii în totalitate a opoziției și

obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Solicitantul mărcii comunitare: reclamanta

Marca comunitară vizată: marca figurativă în alb și negru „zoo sport” pentru produse și servicii din clasele 18, 25 și 35 — cererea de înregistrare a mărcii comunitare nr. 8909293

Titularul mărcii sau al semnului invocat în procedura opoziției: cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs

Marca sau semnul invocat: Marca verbală comunitară „ZOOT” înregistrată cu nr. 5233119 pentru produse din clasele 9 și 25; marca figurativă comunitară în alb și negru „SPORTS ZOOT SPORTS” înregistrată cu nr. 4719316 pentru produse și servicii din clasele 25, 35, 36 și 41

Decizia diviziei de opoziție: admite opoziția cu privire la o parte dintre produsele și serviciile contestate

Decizia camerei de recurs: anulează în parte decizia atacată

Motivele invocate: încălcarea articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009 al Consiliului.