ISSN 1977-1029

doi:10.3000/19771029.CE2012.370.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 370E

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 55
30 noiembrie 2012


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Parlamentul European
SESIUNEA 2012-2013
Ședințele dintre 10 și 13 septembrie 2012

2012/C 370E/01

Proces-verbal al ședinței din 10 septembrie 2012

1

2012/C 370E/02

Proces-verbal al ședinței din 11 septembrie 2012

24

2012/C 370E/03

Proces-verbal al ședinței din 12 septembrie 2012

120

2012/C 370E/04

Proces-verbal al ședinței din 13 septembrie 2012

185

Legenda simbolurilor utilizate

*

procedura de consultare

**I

procedura de cooperare, prima lectură

**II

procedura de cooperare, a doua lectură

***

procedura de aviz conform

***I

procedura de codecizie, prima lectură

***II

procedura de codecizie, a doua lectură

***III

procedura de codecizie, a treia lectură

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus de Comisie)

Abrevierile denumirilor comisiilor

AFET

Comisia pentru afaceri externe

DEVE

Comisia pentru dezvoltare

INTA

Comisia pentru comerț internațional

BUDG

Comisia pentru bugete

CONT

Comisia pentru control bugetar

ECON

Comisia pentru afaceri economice și monetare

EMPL

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

ENVI

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

ITRE

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

IMCO

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

TRAN

Comisia pentru transport și turism

REGI

Comisia pentru dezvoltare regională

AGRI

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală

PECH

Comisia pentru pescuit

CULT

Comisia pentru cultură și educație

JURI

Comisia pentru afaceri juridice

LIBE

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

AFCO

Comisia pentru afaceri constituționale

FEMM

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea între sexe

PETI

Comisia pentru petiții

DROI

Subcomisia drepturile omului

SEDE

Subcomisia securitate și apărare

Abrevierile denumirilor grupurilor politice

PPE

Grupul Partidului Popular European (Creștin - Democrat)

S&D

Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților din Parlamentul European

ALDE

Grupul Alianței Liberalilor și Democraților pentru Europa

ECR

Grupul Conservatorilor și Reforșiștilor Europeni

Verts/ALE

Grupul Verzilor/Alianța Liberă Europeană

GUE/NGL

Grupul Confederal al Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică

EFD

Grupul Europa Libertății și Democrației

NI

Deputați neafiliați

RO

 


IV Informări

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

Parlamentul European SESIUNEA 2012-2013 Ședințele dintre 10 și 13 septembrie 2012

30.11.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

CE 370/1


Luni, 10 septembrie 2012
PROCES-VERBAL AL ȘEDINȚEI DIN 10 SEPTEMBRIE 2012

2012/C 370 E/01

Cuprins

1.

Reluarea sesiunii

2.

Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

3.

Omagiu postum

4.

Declarația Președintelui

5.

Componența Parlamentului

6.

Verificarea prerogativelor

7.

Cerere de ridicare a imunității parlamentare

8.

Cerere de apărare a imunității parlamentare

9.

Componența comisiilor și delegațiilor

10.

Componența grupurilor politice

11.

Rectificare (articolul 216 din Regulamentul de procedură)

12.

Acte delegate și măsuri de punere în aplicare (articolul 87a alineatul (6) și articolul 88 alineatul (4) litera (d) din Regulamentul de procedură)

13.

Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară

14.

Cursul dat rezoluțiilor Parlamentului

15.

Transmiterea de către Consiliu a textelor acordurilor

16.

Întrebări cu solicitare de răspuns oral și declarații scrise (depunere)

17.

Transferuri de credite

18.

Depunere de documente

19.

Petiții

20.

Ordinea lucrărilor

21.

Standardizarea europeană ***I (dezbatere)

22.

Etichetarea electronică a bovinelor ***I (dezbatere)

23.

Presupusa folosire a unor țări europene de către CIA pentru transportarea și deținerea ilegală de prizonieri (dezbatere)

24.

Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante

25.

Donarea voluntară și neremunerată de țesuturi și de celule (prezentare succintă)

26.

Rolul femeilor în cadrul economiei ecologice (prezentare succintă)

27.

Condițiile de muncă ale femeilor în sectorul serviciilor (prezentare succintă)

28.

Consolidarea solidarității în domeniul azilului pe teritoriul UE (prezentare succintă)

29.

Farmacovigilența (modificarea Directivei 2001/83/CE) ***I - Farmacovigilența (modificarea Regulamentului (CE) nr. 726/2004) ***I (dezbatere)

30.

Ordinea de zi a următoarei ședințe

31.

Ridicarea ședinței

LISTĂ DE PREZENȚĂ

PROCES-VERBAL AL ȘEDINȚEI DIN 10 SEPTEMBRIE 2012

A PREZIDAT: Martin SCHULZ

Președinte

1.   Reluarea sesiunii

Ședința a fost deschisă la ora 17.00.

2.   Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.

Seán Kelly a fost prezent la ședințele din 22 noiembrie 2010 și 1 februarie 2012, însă numele său nu figurează pe listele de prezență ale ședințelor respective.

Președintele a reamintit faptul că miercuri, 12 septembrie 2012, José Manuel Barroso (Președintele Comisiei) va prezenta declarația privind starea Uniunii (point 36 du PDOJ).

3.   Omagiu postum

Președintele a adus, în numele Parlamentului European, un omagiu în memoria deputatului în Parlamentul European Jiří Havel, precum și a foștilor deputați Edith Mastenbroek, Alexander Falconer și Patrick Lane și a laureatului premiului Saharov din 2002, Oswaldo Payá.

Parlamentul a păstrat un moment de reculegere.

4.   Declarația Președintelui

Președintele a făcut o declarație privind încălcările repetate ale drepturilor omului, democrației și statului de drept în Bielorusia, solicitând președintelui, Aleksander Lukașenko să elibereze fără întârziere și necondiționat toți prizonierii politici și să asigure desfășurarea viitoarelor alegeri legislative în condiții echitabile, în conformitate cu normele internaționale.

Președintele a precizat că i-a transmis președintelui Republicii Gambia o scrisoare, în urma executării a nouă persoane condamnate la pedeapsa cu moartea în această țară. Președintele a solicitat guvernului să pună capăt execuțiilor și să reinstituie moratoriul privind pedeapsa cu moartea.

Președintele l-a felicitat pe Stavros Lambrinidis, fost deputat și vicepreședinte al Parlamentului European, cu ocazia numirii sale în funcția de Reprezentant Special al Uniunii Europene pentru drepturiile omului.

5.   Componența Parlamentului

Autoritățile competente din Cipru au comunicat alegerea în Parlamentul European a lui Sophocles Sophocleous, în locul lui Kyriakos Mavronikolas, ca deputat în Parlament, cu efect de la 1 septembrie 2012.

În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, atât timp cât prerogativele sale nu au fost verificate sau nu s-a luat o hotărâre în legătură cu o eventuală contestație, Sophocles Sophocleous se bucură de exercitarea deplină a drepturilor sale în Parlament și în organele acestuia, cu condiția să fi declarat în prealabil că nu exercită o funcție incompatibilă cu cea de deputat în Parlamentul European.

6.   Verificarea prerogativelor

La propunerea Comisiei JURI, Parlamentul a hotărât să valideze mandatele deputaților Erik Bánki, de la 1 iunie 2012, și Martina Anderson, de la 12 iunie 2012.

7.   Cerere de ridicare a imunității parlamentare

Autoritățile poloneze competente au transmis o cerere de ridicare a imunității parlamentare a lui Małgorzata Handzlik.

Autoritățile austriece competente au transmis o cerere de ridicare a imunității parlamentare a lui Ewald Stadler.

În conformitate cu articolul 6 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, cererea a fost trimisă comisiei competente, și anume Comisiei JURI.

8.   Cerere de apărare a imunității parlamentare

Gabriele Albertini a transmis președinției o cerere de apărare a imunității sale parlamentare.

În conformitate cu articolul 6 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, cererea a fost trimisă comisiei competente, și anume Comisiei JURI.

9.   Componența comisiilor și delegațiilor

Președintele a primit din partea Grupurilor politice și a Secretariatului Grupului deputaților neafiliați următoarele cereri de numire:

 

Comisia pentru afaceri externe: Laurence J.A.J. Stassen în locul lui Barry Madlener;

 

Comisia pentru transport și turism: Barry Madlener în locul lui Laurence J.A.J. Stassen, Erik Bànki în locul lui Ádám Kósa;

 

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen: Krisztina Morvai, Norica Nicolai în locul lui Angelika Werthmann;

 

Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Turcia: Laurence J.A.J. Stassen în locul lui Barry Madlener;

 

Delegația pentru relațiile cu Statele Unite: Lucas Hartong în locul lui Laurence J.A.J. Stassen;

 

Delegația pentru relațiile cu Peninsula Coreeană: Barry Madlener în locul lui Lucas Hartong;

 

Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Chile: Reimer Böge în locul lui Axel Voss;

 

Delegația pentru relațiile cu Australia și Noua Zeelandă: Axel Voss în locul lui Reimer Böge;

 

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală: Krisztina Morvai și-a prezentat demisia.

 

Aceste numiri se consideră ratificate dacă nu se prezintă nicio obiecție până la aprobarea prezentului proces-verbal.

10.   Componența grupurilor politice

Angelika Werthmann s-a înscris în Grupul ALDE de la 4 iulie 2012.

11.   Rectificare (articolul 216 din Regulamentul de procedură)

Comisia competentă a transmis următoarea rectificare la un text adoptat de Parlamentul European:

 

Rectificare (P7_TA-PROV(2012)0241(COR1)) la poziția Parlamentului în primă lectură din 13 iunie 2012 în vederea adoptării unui regulament privind un sistem de preferințe tarifare generalizate și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 732/2008 al Consiliului (P7_TA-PROV(2012)0241 - COM(2011)0241 - C7-0116/2011 - 2011/0117(COD) - INTA).

 

În conformitate cu articolul 216 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, această rectificare se consideră aprobată, cu excepția cazului în care, în următoarele douăzeci și patru de ore, un grup politic sau un număr de cel puțin patruzeci de deputați solicită supunerea sa la vot.

 

Rectificarea este disponibilă pe site-ul Séance en direct.

12.   Acte delegate și măsuri de punere în aplicare (articolul 87a alineatul (6) și articolul 88 alineatul (4) litera (d) din Regulamentul de procedură)

În conformitate cu articolul 87a alineatul (6) din Regulamentul de procedură președintele Conferinței președinților de comisie a comunicat Președintelui Parlamentului că nu a fost prezentată nicio obiecțiune la:

1)

o recomnadare a Comisiei TRAN de a nu formula obiecțiuni la proiectul de măsuri de punere în aplicare în conformitate cu procedura de reglementare cu control: „Recomandare referitoare la decizia de a nu formula obiecțiuni la proiectul de decizie al Comisiei de autorizare a Republicii Franceze să acorde o derogare de la dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 1332/2011 al Comisiei cu privire la utilizarea unei noi versiuni de soft a sistemului de bord pentru evitarea coliziunii (ACAS II) la anumite aeronave nou-construite (B7-0423/2012)”;

2)

o recomnadare a Comisiei AGRI de a nu formula obiecțiuni la un act delegat: „Recomandare referitoare la decizia de a nu formula obiecțiuni la Regulamentul delegat al Comisiei din 28 iunie 2012 de completare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește cooperarea transnațională și negocierile contractuale ale organizațiilor de producători în sectorul laptelui și al produselor lactate (B7-0424/2012)”.

Dacă în termen de douăzeci și patru de ore un grup politic sau cel puțin patruzeci de deputați nu se opun acestor recomandări, acestea sunt considerate adoptate. În caz contrar, recomandările vor fi supuse la vot.

Cele două recomandări sunt disponibile pe site-ul Séance en direct.

13.   Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară

Președintele a anunțat că, de la întreruperea sesiunii din iulie, a semnat, împreună cu Președintele Consiliului, următoarele acte adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 74 din Regulamentul de procedură):

Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Protocolului privind Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene și a anexei I la acesta (00028/2012/LEX - C7-0199/2012 - 2011/0901A(COD));

Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce privește aplicarea plăților directe pentru agricultori aferente anului 2013 (00033/2012/LEX - C7-0177/2012 - 2011/0286(COD));

Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 680/2007 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor generale pentru acordarea asistenței financiare comunitare în domeniul rețelelor transeuropene de transport și energetice și a Deciziei nr. 1639/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a unui program-cadru pentru inovație și competitivitate (2007-2013) (00027/2012/LEX - C7-0176/2012 - 2011/0301(COD)).

Președintele a precizat, de asemenea, că, împreună cu Președintele Consiliului, va semna, în cadrul perioadei de sesiune actuale următorul act adoptat în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 74 din Regulamentul de procedură):

Directiva Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2009/138/CE (Solvabilitate II) în ceea ce privește termenul de transpunere, data de punere în aplicare a acesteia și data de abrogare a anumitor directive (00034/2012/LEX - C7-0284/2012 - 2012/0110(COD)).

14.   Cursul dat rezoluțiilor Parlamentului

Comunicarea Comisiei privind cursul dat rezoluțiilor adoptate de Parlament în perioadelor de sesiune martie I și II 2012 este disponibilă pe site-ul „Séance en direct”.

15.   Transmiterea de către Consiliu a textelor acordurilor

Consiliul a transmis copii certificate conform ale următoarelor documente:

Acord sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Thailanda în temeiul articolului XXVIII din Acordul general pentru tarife și comerț (GATT) 1994 referitor la modificarea concesiilor privind carnea de pasăre prelucrată prevăzute în lista UE anexată la GATT 1994;

Acord sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Brazilia în temeiul articolului XXVIII din Acordul general pentru tarife și comerț (GATT) 1994 referitor la modificarea concesiilor privind carnea de pasăre prelucrată prevăzute în lista UE anexată la GATT 1994;

Acord de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Irak, pe de altă parte;

Protocolul de modificare a Acordului euromediteraneean privind serviciile de transport aerian între Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Regatul Maroc, pe de altă parte pentru a lua în considerare aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană;

Acord între Uniunea Europeană și Republica Moldova cu privire la protecția indicațiilor geografice ale produselor agricole și alimentare

Acord între Uniunea Europeană și Republica Moldova de modificare a acordului între Comunitatea Europeană și Republica Moldova privind facilitarea eliberării vizelor;

Acord privind spațiul aerian comun între Uniunea Europeană și statele sale membre și Republica Moldova;

Acord-cadru de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Filipine, pe de altă parte;

Acord-cadru global de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte;

Acord între Uniunea Europeană și Ucraina de modificare a Acordului între Comunitatea Europeană și Ucraina privind facilitarea eliberării vizelor.

16.   Întrebări cu solicitare de răspuns oral și declarații scrise (depunere)

Au fost depuse de către deputați următoarele documente:

1)

întrebări cu solicitare de răspuns oral (articolul 115 din Regulamentul de procedură)

(O-000114/2012) adresată de James Nicholson și Marina Yannakoudakis, în numele Grupului ECR, Comisiei: Gestionarea în prezent a sectorului zahărului (B7-0353/2012);

(O-000116/2012) adresată de George Lyon, Britta Reimers, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells și Marielle de Sarnez, în numele Grupului ALDE, Comisiei: Gestionarea în prezent a sectorului zahărului (B7-0354/2012);

(O-000124/2012) adresată de Alexander Alvaro, Sophia in 't Veld, Sarah Ludford, Renate Weber, Louis Michel, Jens Rohde și Nathalie Griesbeck, în numele Grupului ALDE, Comisiei: Revizia cadrului curent privind păstrarea datelor (B7-0355/2012);

(O-000125/2012) adresată de Judith Sargentini, Carl Schlyter, Jan Philipp Albrecht, Eva Lichtenberger, Amelia Andersdotter și Christian Engström, în numele Grupului Verts/ALE, Comisiei: Revizia cadrului curent privind păstrarea datelor (B7-0356/2012);

(O-000126/2012) adresată de Juan Fernando López Aguilar, Sylvie Guillaume, Claude Moraes și Dimitrios Droutsas, în numele Grupului S&D, Comisiei: Revizuirea cadrului curent privind păstrarea datelor (B7-0357/2012);

(O-000128/2012) adresată de Cornelia Ernst, în numele Grupului GUE/NGL, Comisiei: Revizuirea cadrului curent privind păstrarea datelor (B7-0358/2012);

(O-000143/2012) adresată de Luis Manuel Capoulas Santos, în numele Grupului S&D, Comisiei: Gestionarea în prezent a sectorului zahărului (B7-0359/2012).

2)

declarații scrise pentru înscriere în registru (articolul 123 din Regulamentul de procedură)

Dieter-Lebrecht Koch, Seán Kelly și Brian Simpson, privind aderarea Uniunii Europene la Convenția UNESCO pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial (0025/2012);

Jarosław Leszek Wałęsa, Reinhard Bütikofer, Tarja Cronberg și Edvard Kožušník, referitoare la susținerea planului de acțiune „Global Zero” privind eliminarea treptată și controlată a tuturor armelor nucleare la nivel mondial (0026/2012);

Heinz K. Becker, Jan Philipp Albrecht, Karima Delli, Andrew Duff și Eider Gardiazábal Rubial, privind reducerea vârstei de vot la 16 ani (0027/2012);

Georgios Koumoutsakos, Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Maria Badia i Cutchet și Keith Taylor, referitoare la instituirea unei zile europene împotriva hărțuirii și violenței în școli (0028/2012);

Lívia Járóka, Mikael Gustafsson, Juan Fernando López Aguilar și Cecilia Wikström, referitoare la instituirea unei Zile europene a comemorării victimelor porajmos-ului (Holocaustul romilor) (0029/2012);

Erminia Mazzoni, Carlo Casini și Jarosław Leszek Wałęsa, privind libertatea de religie (0030/2012).

17.   Transferuri de credite

În conformitate cu articolul 24 alineatul (4) din Regulamentul financiar, astel cum este interpretat la punctul 20 din Declarația comună privind măsurile tranzitorii aplicabile procedurii bugetare după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Comisia pentru bugete a autorizat propunerea privind transferul de credite DEC 11/2012 aferente Comisiei (N7-0071/2012 - C7-0135/2012 - 2012/2113(GBD)).

În conformitate cu articolul 24 alineatul (4) din Regulamentul financiar, astel cum este interpretat la punctul 20 din Declarația comună privind măsurile tranzitorii aplicabile procedurii bugetare după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Comisia pentru bugete a autorizat propunerea privind transferul de credite DEC 14/2012 aferente Comisiei (N7-0073/2012 - C7-0152/2012 - 2012/2122(GBD)).

În conformitate cu articolul 24 alineatul (4) din Regulamentul financiar, astel cum este interpretat la punctul 20 din Declarația comună privind măsurile tranzitorii aplicabile procedurii bugetare după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Comisia pentru bugete a autorizat propunerea privind transferul de credite DEC 18/2012 aferente Comisiei (N7-0080/2012 - C7-0172/2012 - 2012/2139(GBD)).

În conformitate cu articolul 24 alineatul (4) din Regulamentul financiar, astel cum este interpretat la punctul 20 din Declarația comună privind măsurile tranzitorii aplicabile procedurii bugetare după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Comisia pentru bugete a autorizat propunerea privind transferul de credite DEC 19/2012 aferente Comisiei (N7-0078/2012 - C7-0159/2012 - 2012/2125(GBD)).

În conformitate cu articolul 24 alineatul (4) din Regulamentul financiar, astel cum este interpretat la punctul 20 din Declarația comună privind măsurile tranzitorii aplicabile procedurii bugetare după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Comisia pentru bugete a autorizat propunerea privind transferul de credite DEC 21/2012 aferente Comisiei (N7-0079/2012 - C7-0160/2012 - 2012/2126(GBD)).

*

* *

În conformitate cu articolul 22 alineatul (2) din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a decis să nu formuleze obiecțiuni la proiectul prezentat de Comitetul Economic și Social European privind transferul de credit INF 01/2012.

În conformitate cu articolul 22 alineatul (2) din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a decis să nu formuleze obiecțiuni la proiectul prezentat de Curtea de Justiție privind transferul de credit 01/2012.

În conformitate cu articolul 22 alineatul (2) din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a decis să nu formuleze obiecțiuni la proiectul prezentat de Curtea de Justiție privind transferul de credit 02/2012.

În conformitate cu articolul 22 alineatul (2) din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a decis să nu formuleze obiecțiuni la proiectul prezentat de Comitetul Regiunilor privind transferul de credit 01/2012.

În conformitate cu articolul 22 alineatul (2) din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a decis să nu formuleze obiecțiuni la proiectul prezentat de Comitetul Regiunilor privind transferul de credit 02/2012.

În conformitate cu articolul 22 alineatul (2) din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a decis să nu formuleze obiecțiuni la proiectul prezentat de Comitetul Regiunilor privind transferul de credit 03/2012.

În conformitate cu articolul 22 alineatul (2) din Regulamentul financiar, Curtea Europeană de Conturi a informat autoritatea bugetară în legătură cu propunerea de transfer de credite V/AB-01/A/12, V/AB-02/C/12 et V/AB-03/A/12.

În conformitate cu articolul 22 alineatul (2) din Regulamentul financiar, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor a informat autoritatea bugetară în legătură cu propunerea de transfer de credit 1/2012 – Secțiunea IX – Exercițiul 2012.

18.   Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1)

de comisiile parlamentare, rapoartele:

***IRaport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Statutului funcționarilor și a Regimului aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene. (COM(2011)0890 - C7-0507/2011 - 2011/0455(COD)) - JURI - Raportoare: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0156/2012)

***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 726/2004 în ceea ce privește farmacovigilența (COM(2012)0051 - C7-0034/2012 - 2012/0023(COD)) - ENVI - Raportoare: Linda McAvan (A7-0164/2012)

***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2001/83/CE în ceea ce privește farmacovigilența (COM(2012)0052 - C7-0033/2012 - 2012/0025(COD)) - ENVI - Raportoare: Linda McAvan (A7-0165/2012)

***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1217/2009 al Consiliului de creare a unei rețele de colectare de date contabile agricole privind veniturile și activitatea economică a exploatațiilor agricole în Comunitatea Europeană (COM(2011)0855 - C7-0468/2011 - 2011/0416(COD)) - AGRI - Raportor: Giancarlo Scottà (A7-0179/2012)

***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind un mecanism de monitorizare și de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum și de raportare, la nivel național și al Uniunii, a altor informații relevante pentru schimbările climatice (COM(2011)0789 - C7-0433/2011 - 2011/0372(COD)) - ENVI - Raportor: Bas Eickhout (A7-0191/2012)

***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind fondurile europene cu capital de risc (COM(2011)0860 - C7-0490/2011 - 2011/0417(COD)) - ECON - Raportor: Philippe Lamberts (A7-0193/2012)

***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind fondurile europene de antreprenoriat social (COM(2011)0862 - C7-0489/2011 - 2011/0418(COD)) - ECON - Raportoare: Sophie Auconie (A7-0194/2012)

***I Raport referitor la propunerea modificată de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1760/2000 în ceea ce privește identificarea electronică a bovinelor și eliminarea dispozițiilor privind etichetarea facultativă a cărnii de vită și de mânzat (COM(2012)0162 - C7-0114/2012 - 2011/0229(COD)) - ENVI - Raportoare: Sophie Auconie (A7-0199/2012)

***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 în ceea ce privește schema de plată unică și sprijinul acordat viticultorilor (COM(2011)0631 - C7-0338/2011 - 2011/0285(COD)) - AGRI - Raportor: Herbert Dorfmann (A7-0203/2012)

***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 al Consiliului în ceea ce privește excluderea unui număr de țări din lista regiunilor sau statelor care au încheiat negocierile (COM(2011)0598 - C7-0305/2011 - 2011/0260(COD)) - INTA - Raportor: David Martin (A7-0207/2012)

***I Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind acordarea unei asistențe macrofinanciare Republicii Kârgâzstan (COM(2011)0925 - C7-0521/2011 - 2011/0458(COD)) - INTA - Raportor: Vital Moreira (A7-0208/2012)

***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și Consiliului de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2008/97, (CE) nr. 779/98 și (CE) nr. 1506/98 în domeniul importului de ulei de măsline și de alte produse agricole din Turcia în ceea ce privește competențele delegate și competențele de executare care trebuie conferite Comisiei (COM(2011)0918 - C7-0005/2012 - 2011/0453(COD)) - INTA - Raportor: Vital Moreira (A7-0209/2012)

*** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și Noua Zeelandă de modificare a Acordului dintre Comunitatea Europeană și Noua Zeelandă privind recunoașterea reciprocă în materie de evaluare a conformității (12126/2010 - C7-0058/2012 - 2010/0139(NLE)) - INTA - Raportor: Vital Moreira (A7-0210/2012)

*** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și Australia de modificare a Acordului privind recunoașterea reciprocă în materie de evaluare a conformității, de certificate și de marcaje dintre Comunitatea Europeană și Australia (12124/2010 - C7-0057/2012 - 2010/0146(NLE)) - INTA - Raportor: Vital Moreira (A7-0211/2012)

***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 774/94 al Consiliului privind deschiderea și modul de gestionare a anumitor contingente tarifare comunitare pentru carnea de vită și mânzat de calitate superioară, carnea de porc, carnea de pasăre, grâu, borceag și tărâțe, brizuri și alte reziduuri (COM(2011)0906 - C7-0524/2011 - 2011/0445(COD)) - INTA - Raportor: Vital Moreira (A7-0212/2012)

***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind ambarcațiunile de agrement și motovehiculele nautice (COM(2011)0456 - C7-0212/2011 - 2011/0197(COD)) - IMCO - Raportor: Malcolm Harbour (A7-0213/2012)

***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la un program privind protecția consumatorilor pentru perioada 2014-2020 (COM(2011)0707 - C7-0397/2011 - 2011/0340(COD)) - IMCO - Raportor: Robert Rochefort (A7-0214/2012)

***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor obținute din pescuit și din acvacultură (COM(2011)0416 - C7-0197/2011 - 2011/0194(COD)) - PECH - Raportor: Struan Stevenson (A7-0217/2012)

***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind programul statistic european pentru perioada 2013-2017 (COM(2011)0928 - C7-0001/2012 - 2011/0459(COD)) - ECON - Raportor: Edward Scicluna (A7-0218/2012)

***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2009/65/CE de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) și a Directivei 2011/61/UE privind administratorii fondurilor de investiții alternative în ceea ce privește încrederea excesivă acordată ratingurilor de credit (COM(2011)0746 - C7-0419/2011 - 2011/0360(COD)) - ECON - Raportor: Leonardo Domenici (A7-0220/2012)

***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1060/2009 privind agențiile de rating de credit (COM(2011)0747 - C7-0420/2011 - 2011/0361(COD)) - ECON - Raportor: Leonardo Domenici (A7-0221/2012)

Raport referitor la strategia UE privind politica de coeziune pentru zona Atlanticului (2011/2310(INI)) - REGI - Raportor: Alain Cadec (A7-0222/2012)

Raport referitor la donările voluntare și neremunerate de țesuturi și celule (2011/2193(INI)) - ENVI - Raportoare: Marina Yannakoudakis (A7-0223/2012)

***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui program „Sănătate pentru creștere economică”, al treilea program multianual de acțiune a UE în domeniul sănătății pentru perioada 2014-2020 (COM(2011)0709 - C7-0399/2011 - 2011/0339(COD)) - ENVI - Raportoare: Françoise Grossetête (A7-0224/2012)

Raport referitor la obligațiile de raportare prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 privind conservarea și exploatarea durabilă a resurselor piscicole în conformitate cu politica comună în domeniul pescuitului (2011/2291(INI)) - PECH - Raportor: Carl Haglund (A7-0225/2012)

* Raport referitor la propunerea de directivă a Consiliului privind sistemul comun de impozitare aplicabil plăților de dobânzi și de redevențe efectuate între societăți asociate din state membre diferite (reformare) (COM(2011)0714 - C7-0516/2011 - 2011/0314(CNS)) - ECON - Raportoare: Ildikó Gáll-Pelcz (A7-0227/2012)

Raport referitor la Raportul special nr. 12/2011 (descărcarea de gestiune 2011): „Măsurile adoptate de UE au contribuit la adaptarea capacității flotelor la posibilitățile de pescuit disponibile?” (N7-0003/2012 - C7-0018/2012 - 2012/2009(DEC)) - CONT - Raportoare: Marta Andreasen (A7-0228/2012)

Raport privind cererea de ridicare a imunității lui Birgit Collin-Langen (2012/2128(IMM)) - JURI - Raportor: Francesco Enrico Speroni (A7-0229/2012)

Raport privind cererea de ridicare a imunității lui Jarosław Leszek Wałęsa (2012/2112(IMM)) - JURI - Raportoare: Cecilia Wikström (A7-0230/2012)

***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 428/2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utilizare (COM(2011)0704 - C7-0395/2011 - 2011/0310(COD)) - INTA - Raportor: Christofer Fjellner (A7-0231/2012)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (cererea EGF/2011/008 DK/Odense Steel Shipyard din Danemarca) (COM(2012)0272 - C7-0131/2012 - 2012/2110(BUD)) - BUDG - Raportor: Bendt Bendtsen (A7-0232/2012)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (cererea FEG/2011/017 ES/Aragón Construction, Spania) (COM(2012)0290 - C7-0150/2012 - 2012/2121(BUD)) - BUDG - Raportor: Juan Andrés Naranjo Escobar (A7-0233/2012)

Raport referitor la o agendă a schimbării: viitorul politicii UE în domeniul dezvoltării (2012/2002(INI)) - DEVE - Raportor: Charles Goerens (A7-0234/2012)

Raport referitor la rolul femeilor în economia ecologică (2012/2035(INI)) - FEMM - Raportor: Mikael Gustafsson (A7-0235/2012)

***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de aplicare a clauzei de salvgardare bilaterale și a mecanismului de stabilizare pentru banane, prevăzute în Acordul de instituire a unei asocieri între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și America Centrală, pe de altă parte (COM(2011)0599 - C7-0306/2011 - 2011/0263(COD)) - INTA - Raportor: Jörg Leichtfried (A7-0237/2012)

Raport conținând observațiile, formulate în contextul descărcării de gestiune pentru execuția bugetului Comisiei 2011, privind Raportul special nr. 14/2011 al Curții de Conturi intitulat „A ameliorat asistența din partea UE capacitatea Croației de a gestiona finanțarea postaderare?” (N7-0039/2012 - C7-0029/2012 - 2012/2015(DEC)) - CONT - Raportor: Tamás Deutsch (A7-0238/2012)

Raport referitor la activitățile Comisiei pentru petiții în anul 2011 (2011/2317(INI)) - PETI - Raportor: Giles Chichester (A7-0240/2012)

***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui program al Uniunii Europene pentru schimbări sociale și inovare socială (COM(2011)0609 - C7-0318/2011 - 2011/0270(COD)) - EMPL - Raportoare: Jutta Steinruck (A7-0241/2012)

Raport privind modificarea articolelor 123 și 42 din Regulamentul de procedură al Parlamentului European: declarații scrise și inițiative legislative (2011/2058(REG)) - AFCO - Raportor: Rafał Trzaskowski (A7-0242/2012)

***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind stabilirea unor standarde minime privind drepturile, sprijinul acordat și protejarea victimelor criminalității (COM(2011)0275 - C7-0127/2011 - 2011/0129(COD)) - LIBE - FEMM - Raportoare: Teresa Jiménez-Becerril Barrio - Raportoare: Antonyia Parvanova (A7-0244/2012)

Raport referitor la încheierea unui acord interinstituțional între Parlamentul European și Consiliu privind transmiterea și prelucrarea de către Parlamentul European a informațiilor clasificate deținute de Consiliu în alte chestiuni decât cele vizate de domeniul politicii externe și de securitate comune (2012/2069(ACI)) - AFCO - Raportor: Gerald Häfner (A7-0245/2012)

Raport referitor la condițiile de muncă ale femeilor din sectorul serviciilor (2012/2046(INI)) - FEMM - Raportoare: Iratxe García Pérez (A7-0246/2012)

Raport referitor la educație și formare în contextul strategiei Europa 2020 (2012/2045(INI)) - CULT - Raportoare: Mary Honeyball (A7-0247/2012)

Raport referitor la consolidarea solidarității în domeniul azilului pe teritoriul UE (2012/2032(INI)) - LIBE - Raportor: Kyriacos Triantaphyllides (A7-0248/2012)

***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de aplicare a clauzei de salvgardare bilaterale și a mecanismului de stabilizare pentru banane din Acordul comercial între Uniunea Europeană și Republica Columbia și Republica Peru (COM(2011)0600 - C7-0307/2011 - 2011/0262(COD)) - INTA - Raportor: Bernd Lange (A7-0249/2012)

***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul social european și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1081/2006 (COM(2011)0607 - C7-0327/2011 - 2011/0268(COD)) - EMPL - Raportoare: Elisabeth Morin-Chartier (A7-0250/2012)

Raport privind cel de al 18-lea raport cu tema „O mai bună legiferare” – Aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității (2010) (2011/2276(INI)) - JURI - Raportor: Sajjad Karim (A7-0251/2012)

Raport referitor la Raportul anual al Consiliului înaintat Parlamentului European privind politica externă și de securitate comună (2012/2050(INI)) - AFET - Raportor: Elmar Brok (A7-0252/2012)

Raport referitor la reforma politicii comune din domeniul pescuitului – comunicare generală (2011/2290(INI)) - PECH - Raportor: Nikolaos Salavrakos (A7-0253/2012)

Raport referitor la punerea în aplicare a legislației privind cerul unic european (2012/2005(INI)) - TRAN - Raportoare: Jacqueline Foster (A7-0254/2012)

Raport referitor la distribuirea online a operelor audiovizuale în Uniunea Europeană (2011/2313(INI)) - CULT - Raportor: Jean-Marie Cavada (A7-0262/2012)

Raport privind Pactul referitor la investițiile sociale – ca răspuns la criză (2012/2003(INI)) - EMPL - Raportoare: Danuta Jazłowiecka (A7-0263/2012)

***I Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a unui mecanism de schimb de informații cu privire la acordurile interguvernamentale dintre statele membre și țări terțe în domeniul energiei (COM(2011)0540 - C7-0235/2011 - 2011/0238(COD)) - ITRE - Raportor: Krišjānis Kariņš (A7-0264/2012)

***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind eficiența energetică și de abrogare a Directivelor 2004/8/CE și 2006/32/CE (COM(2011)0370 - C7-0168/2011 - 2011/0172(COD)) - ITRE - Raportor: Claude Turmes (A7-0265/2012)

Raport referitor la presupusa folosire a unor țări europene de către CIA pentru transportarea și deținerea ilegală de prizonieri: monitorizarea raportului Comisiei TDIP a Parlamentului European (2012/2033(INI)) - LIBE - Raportoare: Hélène Flautre (A7-0266/2012)

*** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de cooperare științifică și tehnologică dintre Uniunea Europeană și Republica Algeriană Democratică și Populară (08283/2012 - C7-0122/2012 - 2011/0175(NLE)) - ITRE - Raportoare: Amalia Sartori (A7-0267/2012)

*** Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind reînnoirea Acordului de cooperare științifică și tehnologică între Comunitatea Europeană și Republica Federativă a Braziliei (10475/2012 - C7-0181/2012 - 2012/0059(NLE)) - ITRE - Raportoare: Amalia Sartori (A7-0268/2012)

2)

de către deputați, propuneri de rezoluție (articolul 120 din Regulamentul de procedură):

Jörg Leichtfried, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi Oreste Rossi. Propunere de rezoluție referitoare la IMM-uri și la experimentele pe animale în domeniul produselor cosmetice (B7-0413/2012)

retrimis

fond: ENVI

aviz: INTA

Sergio Paolo Francesco Silvestris. Propunere de rezoluție referitoare la folosirea în comun a autoturismelor („car pooling”) (B7-0414/2012)

retrimis

fond: TRAN

Sergio Paolo Francesco Silvestris. Propunere de rezoluție privind utilizarea corectă a noilor mijloace TIC (B7-0415/2012)

retrimis

fond: ITRE

Sergio Paolo Francesco Silvestris. Propunere de rezoluție referitoare la combaterea poluării apelor (B7-0416/2012)

retrimis

fond: ENVI

Sergio Paolo Francesco Silvestris. Propunere de rezoluție referitoare la pescuitul artizanal costier de mică amploare (B7-0417/2012)

retrimis

fond: PECH

Sergio Paolo Francesco Silvestris. Propunere de rezoluție referitoare la depopularea unor regiuni și orașe din statele membre (B7-0418/2012)

retrimis

fond: REGI

Nuno Melo. Propunere de rezoluție referitoare la relațiile comerciale externe (B7-0419/2012)

retrimis

fond: INTA

Nuno Melo. Propunere de rezoluție referitoare la importanța limbii portugheze pentru Uniunea Europeană (B7-0420/2012)

retrimis

fond: CULT

aviz: DEVE

Cristiana Muscardini. Propunere de rezoluție referitoare la protecția titularilor de conturi de economii (B7-0421/2012)

retrimis

fond: IMCO

aviz: ECON

Sebastian Valentin Bodu. Propunere de rezoluție a Parlamentului European privind elaborarea unei strategii privind cooperarea între Statele Membre ale Uniunii Europene pentru prevenirea și combaterea incendiilor de pădure (B7-0422/2012)

retrimis

fond: ENVI

aviz: REGI

19.   Petiții

Următoarele petiții, înscrise în registrul general la datele indicate mai jos în conformitate cu articolul 201 alineatul (6) din Regulamentul de procedură, au fost trimise comisiei competente:

 

17 iulie 2012

Hannelore Thomas (Köln Komplett Travel Agency) (nr. 0839/2012); Anli Heuser-He (2 semnături) (nr. 0840/2012); Erich Kalkus (nr. 0841/2012); Adolf Schmidt (Heimatortsgemeinschaft Donnersmarkt e.V.) (nr. 0842/2012); Alevtina Braunsberg (nr. 0843/2012); Dietmar Wedel (nr. 0844/2012); (nume confidențial) (nr. 0845/2012); Sonja Bergfeld (nr. 0846/2012); Christian Reimann (nr. 0847/2012); (nume confidențial) (nr. 0848/2012); (nume confidențial) (nr. 0849/2012); Todorov Angelov Todorov (nr. 0850/2012); W.C.H. Bost (nr. 0851/2012); P.W. Kooiker (nr. 0852/2012); (nume confidențial) (nr. 0853/2012); Panagiotis Paximadis (nr. 0854/2012); Theodoros Soutis (nr. 0855/2012); Božan Žabjek (nr. 0856/2012); Simon Puhlmann (nr. 0857/2012); Markus Havemann (nr. 0858/2012); Oskar Bradler (nr. 0859/2012); Gabriele Steinbach (nr. 0860/2012); Ewgeni Dimke (nr. 0861/2012); Otto Rover (nr. 0862/2012); Heidrun Schroter (nr. 0863/2012); Stephanus Kare (nr. 0864/2012); Nadya Borisova (nr. 0865/2012); Bernd Morsbach (nr. 0866/2012); Andre Wirths (nr. 0867/2012); Bernd Borzek (nr. 0868/2012); Marcel Rupp (nr. 0869/2012); Annemarie Arderiu Gil (nr. 0870/2012); Wolfgang Gerber (nr. 0871/2012); (nume confidențial) (nr. 0872/2012); Erwin Heiko Kaltenmeier (nr. 0873/2012); Yolanda Díaz Pérez (nr. 0874/2012); Óscar Manteca García (nr. 0875/2012); Pedro Barrionuevo Valero (nr. 0876/2012); Francisco da Conceição Norte (Commissão de Moradores do Bom Sucesso) (nr. 0877/2012); Zsák Ferenc Tibor (Tiszántúli Természetvédők Társulata (Society Conservationists of Eastern Hungary)) (nr. 0878/2012); Árva Gyuláné (nr. 0879/2012); Novák László (nr. 0880/2012); M. Livčāne (Biedrība "Lauberiete", Ozolmuiža, Laubere) (nr. 0881/2012); (nume confidențial) (nr. 0882/2012); Jussi Koskinen (nr. 0883/2012); Theodoros Pitikaris (nr. 0884/2012); George Albert Farizo Niedbala (nr. 0885/2012); Nebojša Avlijaš (7 semnături) (nr. 0886/2012); Navratil Attila (1773 de semnături) (nr. 0887/2012); Peter Hantz (Bolyai Initiative Committee) (nr. 0888/2012); Antonio Vidal López (Comptoir Paysan) (nr. 0889/2012); Belkezize Tachfine (nr. 0890/2012); Jean d'Abbot-Doyle (nr. 0891/2012); Marcello Marafante (nr. 0892/2012); Erasmo Amato (nr. 0893/2012); Juan Antonio Álvarez Chorén (Plataforma de ciudadanos europeos "No es ideología es ciudadanía") (nr. 0894/2012); Rosemary Rechter (nr. 0895/2012); Reine Dulac (nr. 0896/2012); (nume confidențial) (nr. 0897/2012); Fabricio Sebastian Gianni (nr. 0898/2012); (nume confidențial) (nr. 0899/2012); Kyriacos Kyriakides (Change.org "Save Cyprus") (255 de semnături) (nr. 0900/2012); Giulio Cossu (nr. 0901/2012); Steven Sylvester (nr. 0902/2012); Graham Wheeler (nr. 0903/2012); Guiso Gavino (nr. 0904/2012); Daniel Seco (nr. 0905/2012); Ivana Petrović (nr. 0906/2012); Alain Roth (Association SLB RD422) (70 de semnături) (nr. 0907/2012); Fernando Cosimo Scaramozza (nr. 0908/2012); (nume confidențial) (nr. 0909/2012); (nume confidențial) (nr. 0910/2012); Giuseppa Paolina Casillo (nr. 0911/2012); Ernesto Arvelo Díaz (nr. 0912/2012); Liliana Elizabeth Franco (nr. 0913/2012); Eva Villaverde Pedreira (nr. 0914/2012); Guillermo Valle Tárrega (nr. 0915/2012); Elena Macías Otón (nr. 0916/2012); Javier Hernández Delgado (nr. 0917/2012); Miguel Morais (nr. 0918/2012); Miguel Ângelo Correia (nr. 0919/2012); Vasile Cifor (nr. 0920/2012); Sorin Stelian Torop (nr. 0921/2012); (nume confidențial) (3 semnături) (nr. 0922/2012); Victor Ruse (nr. 0923/2012).

 

20 iulie 2012

Dario Mengo (nr. 0924/2012); Helena Iwaniuk (nr. 0925/2012); Silvia Beltrán Pallarés (Plataforma Europea de los Consumidores y del Medio Ambiente) (nr. 0926/2012); Silvia Beltrán Pallarés (Plataforma Europea de los Consumidores y del Medio Ambiente) (nr. 0927/2012); Silvia Beltrán Pallarés (Plataforma Europea de los Consumidores y del Medio Ambiente) (nr. 0928/2012); Francisco Pérez Martínez (Los Verdes de la Comunidad de Madrid) (nr. 0929/2012); Silvia Beltrán Pallarés (Plataforma Europea de los Consumidores y del Medio Ambiente) (nr. 0930/2012); Thomas Dammert (nr. 0931/2012); Linda Maria Koldau (nr. 0932/2012); Małgorzata Landsmann (nr. 0933/2012); (nume confidențial) (nr. 0934/2012); (nume confidențial) (nr. 0935/2012); Paweł Swoboda (Krajowe stowarzyszenie na rzecz poszkodowanych przez zakłady górnicze) (8 semnături) (nr. 0936/2012); Oisin Jones-Dillon (nr. 0937/2012); Matilde Font Ten (nr. 0938/2012); Nicolas Caton (nr. 0939/2012); (nume confidențial) (nr. 0940/2012); Marinos Grigoriou (nr. 0941/2012); Luigi Landolfo (nr. 0942/2012); Jelena Antonova (nr. 0943/2012); (nume confidențial) (12 semnături) (nr. 0944/2012); Tomasz Adamowski (Transgum service opon) (nr. 0945/2012); Alberto Peñalver Castellón (nr. 0946/2012); Alejandro Álvarez Del Amo (nr. 0947/2012); Carlo Piccolo (345 de semnături) (nr. 0948/2012); Juan Campuzano Casas (6 semnături) (nr. 0949/2012); Vicente Pérez Crespo (Cofradías de Pescadores) (nr. 0950/2012); Josef Müellejans (nr. 0951/2012); Lolita Cicha (244 de semnături) (nr. 0952/2012); Barbara Chodun (2 semnături) (nr. 0953/2012); Vincenzo Antonuccio (nr. 0954/2012).

 

26 iulie 2012

Joan Lladó i Binimelis (40 de semnături) (nr. 0955/2012); Raina Mihailova (nr. 0956/2012); Szigeti Enikö (Civic engagement movement) (nr. 0957/2012); Pierre Lacroix (Fédération des Deux-Sèvres pour la pêche et la protection du milieu aquatique) (221 de semnături) (nr. 0958/2012); Paula Romero Ganuza (nr. 0959/2012); Jürgen Micksch (PRO ASYL e.V.) (nr. 0960/2012); Gheorghe Popilean (Uniunea pentru accesarea integrală a fondurilor comunitare europene alocate țării noastre pentru perioada 2007 2013) (nr. 0961/2012); Santo Grammatico (Legambiente Liguria) (nr. 0962/2012); Marie Kathleen (Kitty) Denise Arce-Aspelin (nr. 0963/2012); Fabrizio Infante (nr. 0964/2012); Aleksandra Kwaśnicka (nr. 0965/2012); Kent Cooper (nr. 0966/2012); Jacqueline Claire Cotterill (nr. 0967/2012); Francesco Cavagnoli (Sc. Maglieria & co Prod srl) (nr. 0968/2012); Stefano Meconi (nr. 0969/2012); S Dimotsantos (Medicon Hellas SA) (nr. 0970/2012); Adolfo Sansolini (8Hours EU) (nr. 0971/2012); Montserrat Capdevila (La Associació APIGF) (nr. 0972/2012); Robert Delis (nr. 0973/2012); (nume confidențial) (nr. 0974/2012); (nume confidențial) (nr. 0975/2012); Bibiana García Fernández (nr. 0976/2012); Renato Tognini (nr. 0977/2012); Fulvio Fiorentini (nr. 0978/2012); Luc Gigou (nr. 0979/2012); (nume confidențial) (nr. 0980/2012); Nicolae Munteanu (nr. 0981/2012); Henryk Szczepański (nr. 0982/2012); Vinicije Lupis (Peljesac Bridge Steering Committee) (nr. 0983/2012); dit Dieudonné Gregory Thuan (Hincker et associés - Société d'avocats) (nr. 0984/2012); Gudrun Behling (nr. 0985/2012); (nume confidențial) (nr. 0986/2012).

 

10 august 2012

(nume confidențial) (nr. 0987/2012); Naděžda Siváková (nr. 0988/2012); Giorgio Gurrieri (nr. 0989/2012); Francesco Di Pasquale (nr. 0990/2012); Richard Frederick Parsons (nr. 0991/2012); Jason O'Sullivan (nr. 0992/2012); Filomeno Greco (nr. 0993/2012); Marco Bava (nr. 0994/2012); (nume confidențial) (nr. 0995/2012); Francesco Di Pasquale (nr. 0996/2012); (nume confidențial) (nr. 0997/2012); Maurizio Sturvi (nr. 0998/2012); Kestutis Vilkauskas (nr. 0999/2012); Petkov Georgi Plamenov (nr. 1000/2012); Sebastian Hofmann (nr. 1001/2012); (nume confidențial) (nr. 1002/2012); Alain Guyot (nr. 1003/2012); (nume confidențial) (nr. 1004/2012); (nume confidențial) (nr. 1005/2012); Marco Bava (nr. 1006/2012); Vanna Pizzi (nr. 1007/2012); Cecilia Sanna (nr. 1008/2012); Paolo Sommariva (nr. 1009/2012); Peter Rein Leesment (nr. 1010/2012); Constantina Dumitrescu (nr. 1011/2012); Jean François Bray (nr. 1012/2012); Eduardo Raya Reatmero (nr. 1013/2012); Volodia Vassilev (Association of the general medical practitioners in Sofia – Bi Sofia) (nr. 1014/2012); Sonja Schenk (nr. 1015/2012); Günter Hegeler (nr. 1016/2012); Nicolae Busuioc (nr. 1017/2012); Aivars Melnis (nr. 1018/2012); Werner Feldmann (nr. 1019/2012).

 

29 august 2012

Volker Detampel (nr. 1020/2012); Barbara Ritterbusch Nauwerck (nr. 1021/2012); Sean Lawless (nr. 1022/2012); Yvon Lefort (Comité de Défense des Frontaliers Belgo-Français CDF ASBL) (nr. 1023/2012); Holger Klekar (nr. 1024/2012); Saida Hauer (nr. 1025/2012); Christopher Gilchrist (nr. 1026/2012); (nume confidențial) (nr. 1027/2012); (nume confidențial) (nr. 1028/2012); Christopher Butler (nr. 1029/2012); Roger Tilleul (nr. 1030/2012); Krystian Popławski (nr. 1031/2012); Andreas Steck (nr. 1032/2012); Georgi Slavew Angelov (72 de semnături) (nr. 1033/2012); Marinela Barza (nr. 1034/2012); Luigi Perrone (nr. 1035/2012); Lorenzo Croce (Ass. Italiana Difesa Animali ed Ambiente - AIDAA) (nr. 1036/2012); (nume confidențial) (nr. 1037/2012); Luciano Iannuccelli (nr. 1038/2012); (nume confidențial) (nr. 1039/2012); Nigel Knowles (nr. 1040/2012); Sabrina D'Amanti (nr. 1041/2012); Rose Marie Delannoy (Fédération Internationale des Clubs de Motorhomes) (nr. 1042/2012).

20.   Ordinea lucrărilor

În conformitate cu ordinea de zi, s-a stabilit ordinea lucrărilor.

Proiectul definitiv de ordine de zi al ședințelor plenare din septembrie 2012 (PDOJ 493.542) a fost distribuit și au fost propuse următoarele modificări ale acestuia (articolul 140 din Regulamentul de procedură):

 

Luni

Nu s-a propus nicio modificare.

 

Marți

Nu s-a propus nicio modificare.

 

Miercuri

Nu s-a propus nicio modificare.

 

Joi

Cererea Grupului ALDE de a amâna votul privind Raportul lui Sharon Bowles referitor la «Sistemul european de conturi naționale și regionale din Uniunea Europeană» (A7-0076/2012), înscris în prezent pentru votarea de joi (punctul 63 al PDOJ).

A intervenit: Sharon Bowles care a motivat cererea.

Parlamentul a aprobat cererea.

*

* *

Ordinea lucrărilor a fost astfel stabilită.

21.   Standardizarea europeană ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind standardizarea europeană și de modificare a Directivelor 89/686/CEE și 93/15/CEE ale Consiliului și Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/105/CE și 2009/23/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului [COM(2011)0315 - C7-0150/2011- 2011/0150(COD)] - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportoare: Lara Comi (A7-0069/2012)

Lara Comi și-a prezentat raportul.

A PREZIDAT: Roberta ANGELILLI

Vicepreședintă

A intervenit Viviane Reding (vicepreședintă a Comisiei).

Au intervenit: Adam Gierek (raportorul pentru aviz al Comisiei ITRE), Andreas Schwab, în numele Grupului PPE, Christel Schaldemose, în numele Grupului S&D, Heide Rühle, în numele Grupului Verts/ALE, Edvard Kožušník, în numele Grupului ECR, Jaroslav Paška, în numele Grupului EFD, Regina Bastos, Evelyne Gebhardt, Ildikó Gáll-Pelcz și Barbara Weiler.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Zofija Mazej Kukovič, Silvia-Adriana Țicău, Sergio Gaetano Cofferati și Malcolm Harbour.

Au intervenit: Toine Manders, în numele Grupului ALDE, Viviane Reding și Lara Comi.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.8 al PV din 11.9.2012.

22.   Etichetarea electronică a bovinelor ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea modificată de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1760/2000 în ceea ce privește identificarea electronică a bovinelor și eliminarea dispozițiilor privind etichetarea facultativă a cărnii de vită și de mânzat [COM(2012)0162 - C7-0114/2012- 2011/0229(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Sophie Auconie (A7-0199/2012)

Sophie Auconie și-a prezentat raportul.

A intervenit Viviane Reding (vicepreședintă a Comisiei).

Au intervenit: Julie Girling, Pilar Ayuso, în numele Grupului PPE, Dagmar Roth-Behrendt, în numele Grupului S&D, Riikka Manner, în numele Grupului ALDE, Janusz Wojciechowski, în numele Grupului ECR, Oreste Rossi, în numele Grupului EFD, Nick Griffin, neafiliat, Horst Schnellhardt, Kriton Arsenis, Britta Reimers, John Bufton, José Manuel Fernandes, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Mara Bizzotto, Peter Liese, Mario Pirillo, Daciana Octavia Sârbu, James Nicholson (raportorul pentru aviz al Comisiei AGRI) și Diane Dodds.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Rareș-Lucian Niculescu, Peter Jahr, Giancarlo Scottà și Andreas Mölzer.

Au intervenit: Viviane Reding și Sophie Auconie.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.9 al PV din 11.9.2012.

23.   Presupusa folosire a unor țări europene de către CIA pentru transportarea și deținerea ilegală de prizonieri (dezbatere)

Raport referitor la presupusa folosire a unor țări europene de către CIA pentru transportarea și deținerea ilegală de prizonieri: monitorizarea raportului Comisiei TDIP a Parlamentului European [2012/2033(INI)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Hélène Flautre (A7-0266/2012)

Hélène Flautre și-a prezentat raportul.

A PREZIDAT: Georgios PAPASTAMKOS

Vicepreședinte

A intervenit Viviane Reding (vicepreședintă a Comisiei).

Au intervenit: Sarah Ludford (raportoarea pentru aviz a Comisiei AFET), Michèle Striffler, în numele Grupului PPE, Tanja Fajon, în numele Grupului S&D, Sophia in 't Veld, în numele Grupului ALDE, Frieda Brepoels, în numele Grupului Verts/ALE, Timothy Kirkhope, în numele Grupului ECR, Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, Andreas Mölzer, neafiliat, Carlos Coelho, Sylvie Guillaume, Konrad Szymański, pentru a răspunde, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” Sophia in 't Veld și Sarah Ludford, Inês Cristina Zuber, Elena Băsescu, Ioan Enciu și Sajjad Karim.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Monika Flašíková Beňová, Paul Murphy, Jaroslav Paška și Andrew Henry William Brons.

Au intervenit: Viviane Reding și Hélène Flautre.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.6 al PV din 11.9.2012.

24.   Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante

Au luat cuvântul, în conformitate cu articolul 150 din Regulamentul de procedură, pentru intervenții de un minut, următorii deputați, care doresc să atragă atenția Parlamentului în special asupra unor chestiuni politice importante:

Maria do Céu Patrão Neves, Sylvana Rapti, Raül Romeva i Rueda, Marina Yannakoudakis, Oreste Rossi, Martina Anderson, Andrew Henry William Brons, Iuliu Winkler, Rareș-Lucian Niculescu, Csaba Sándor Tabajdi, Eva Joly, Jan Zahradil, Tadeusz Cymański, Alda Sousa, Corneliu Vadim Tudor, Nuno Teixeira, László Tőkés, Luis Yáñez-Barnuevo García, Antolín Sánchez Presedo, Hélène Flautre, Erik Bánki, Janusz Wojciechowski și Rui Tavares.

A PREZIDAT: Oldřich VLASÁK

Vicepreședinte

Zbigniew Ziobro, Inês Cristina Zuber, Kinga Gál, María Irigoyen Pérez, Karim Zéribi și Paul Murphy.

25.   Donarea voluntară și neremunerată de țesuturi și de celule (prezentare succintă)

Raport referitor la donarea voluntară și neremunerată de țesuturi și de celule [2011/2193(INI)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Marina Yannakoudakis (A7-0223/2012)

Marina Yannakoudakis a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Miroslav Mikolášik, Frédérique Ries, Anna Záborská, Margrete Auken, Oreste Rossi, Zuzana Roithová, Franz Obermayr, Elena Băsescu, Jaroslav Paška, Monika Flašíková Beňová și Erik Bánki.

A intervenit John Dalli (membru al Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 10.17 al PV din 11.9.2012.

26.   Rolul femeilor în cadrul economiei ecologice (prezentare succintă)

Raport referitor la rolul femeilor în economia ecologică [2012/2035(INI)] - Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen. Raportor: Mikael Gustafsson (A7-0235/2012)

Mikael Gustafsson a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Anna Záborská, Emer Costello, Monika Flašíková Beňová, Raül Romeva i Rueda, Silvia-Adriana Țicău și Andrea Češková.

A intervenit John Dalli (membru al Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 10.18 al PV din 11.9.2012.

27.   Condițiile de muncă ale femeilor în sectorul serviciilor (prezentare succintă)

Raport referitor la condițiile de muncă ale femeilor din sectorul serviciilor [2012/2046(INI)] - Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen. Raportoare: Iratxe García Pérez (A7-0246/2012)

Iratxe García Pérez a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Angelika Werthmann, Monika Flašíková Beňová, Franz Obermayr, pentru a răspunde, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” Krisztina Morvai și Andrea Češková, Elena Băsescu, Anna Záborská și Andrea Češková.

A PREZIDAT: Isabelle DURANT

Vicepreședintă

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Ana Miranda și Silvia-Adriana Țicău.

A intervenit John Dalli (membru al Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 10.19 al PV din 11.9.2012.

28.   Consolidarea solidarității în domeniul azilului pe teritoriul UE (prezentare succintă)

Raport referitor la consolidarea solidarității în domeniul azilului pe teritoriul UE [2012/2032(INI)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Kyriacos Triantaphyllides (A7-0248/2012)

Kyriacos Triantaphyllides a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Georgios Papanikolaou, Raül Romeva i Rueda, Elena Băsescu, Monika Flašíková Beňová, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jaroslav Paška și Miroslav Mikolášik.

A intervenit John Dalli (membru al Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 10.7 al PV din 11.9.2012.

29.   Farmacovigilența (modificarea Directivei 2001/83/CE) ***I - Farmacovigilența (modificarea Regulamentului (CE) nr. 726/2004) ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2001/83/CE în ceea ce privește farmacovigilența [COM(2012)0052 - C7-0033/2012- 2012/0025(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Linda McAvan (A7-0165/2012)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 726/2004 în ceea ce privește farmacovigilența [COM(2012)0051 - C7-0034/2012- 2012/0023(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Linda McAvan (A7-0164/2012)

Linda McAvan și-a prezentat rapoartele.

A intervenit John Dalli (membru al Comisiei).

Au intervenit: Pilar Ayuso, în numele Grupului PPE, Karin Kadenbach, în numele Grupului S&D, Antonyia Parvanova, în numele Grupului ALDE, Marina Yannakoudakis, în numele Grupului ECR, Oreste Rossi, în numele Grupului EFD, Jiří Maštálka, în numele Grupului GUE/NGL, Franz Obermayr, neafiliat, Peter Liese, Monika Flašíková Beňová, Frédérique Ries, Tadeusz Cymański, Marisa Matias, Françoise Grossetête, Anja Weisgerber, Erik Bánki și Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Miroslav Mikolášik, Elena Băsescu și Zuzana Roithová.

Au intervenit: John Dalli și Linda McAvan.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.10 al PV din 11.9.2012 și punctul 10.11 al PV din 11.9.2012.

30.   Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” OJMA 493.542).

31.   Ridicarea ședinței

Ședința a fost ridicată la 22.45.

Klaus Welle

Secretar General

Gianni Pittella

Vicepreședinte


Luni, 10 septembrie 2012
LISTĂ DE PREZENȚĂ

Au semnat:

Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Antoniozzi, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Auconie, Audy, Margrete Auken, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bicep, Bielan, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borsellino, Boștinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bradbourn, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Bușoi, Busuttil, Bütikofer, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Silvia Costa, Costello, Cottigny, Cramer, Crețu, Creutzmann, Crowley, Cuschieri, Cutaș, Cymański, van Dalen, Dăncilă, Danellis, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, Delli, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Nedelcheva, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hortefeux, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Iacolino, Ibrisagic, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, Jordan, Jørgensen, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Kohlíček, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Mathieu, Matias, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Naranjo Escobar, Neuser, Newton Dunn, Nicholson, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Parvanova, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Quisthoudt-Rowohl, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Teixeira, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Țicău, Tirolien, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Trematerra, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zeribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Observatori

Antičević Marinović, Borzan, Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Plenković, Radoš, Vrbat, Vuljanić


30.11.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

CE 370/24


Marți, 11 septembrie 2012
PROCES-VERBAL AL ȘEDINȚEI DIN 11 SEPTEMBRIE 2012

2012/C 370 E/02

Cuprins

1.

Deschiderea ședinței

2.

Componența Parlamentului

3.

Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (anunțul propunerilor de rezoluție depuse)

4.

Conținutul de sulf din anumiți combustibili marini ***I (dezbatere)

5.

Eficiența energetică ***I (dezbatere)

6.

Timpul afectat întrebărilor adresate Comisiei

7.

Componența Parlamentului

8.

Cerere de apărare a imunității parlamentare

9.

Componența comisiilor și delegațiilor

10.

Votare

10.1.

Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2011/008 DK/Odense Steel Shipyard din Danemarca (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

10.2.

Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2011/017 ES/Aragon (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

10.3.

Eficiența energetică ***I (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

10.4.

Ridicarea imunității parlamentare a lui Jarosław Leszek Wałęsa (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

10.5.

Ridicarea imunității parlamentare a lui Birgit Collin-Langen (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

10.6.

Presupusa folosire a unor țări europene de către CIA pentru transportarea și deținerea ilegală de prizonieri (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

10.7.

Consolidarea solidarității în domeniul azilului pe teritoriul UE (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

10.8.

Standardizarea europeană ***I (vot)

10.9.

Identificarea electronică a bovinelor ***I (vot)

10.10.

Farmacovigilența (modificarea Directivei 2001/83/CE) ***I (vot)

10.11.

Farmacovigilența (modificarea Regulamentului (CE) nr. 726/2004) ***I (vot)

10.12.

Conținutul de sulf din anumiți combustibili marini ***I (vot)

10.13.

Schema de plată unică și sprijinul acordat viticultorilor ***I (vot)

10.14.

Cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne ***I (vot)

10.15.

Sistemul comun de impozitare aplicabil plăților de dobânzi și de redevențe efectuate între societăți asociate din state membre diferite * (vot)

10.16.

Pregătirea programului de lucru al Comisiei pentru anul 2013 (vot)

10.17.

Donarea voluntară și neremunerată de țesuturi și de celule (vot)

10.18.

Rolul femeilor în cadrul economiei ecologice (vot)

10.19.

Condițiile de muncă ale femeilor în sectorul serviciilor (vot)

10.20.

Educația, formarea și Europa 2020 (vot)

10.21.

Distribuirea online a operelor audiovizuale în UE (vot)

11.

Explicații privind votul

12.

Corectarea voturilor și intențiile de vot

13.

Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

14.

Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)

15.

Prezentare a Consiliului referitoare la poziția sa privind proiectul de buget general - exercițiul financiar 2013 (dezbatere)

16.

Principalele aspecte și opțiunile fundamentale ale politicii externe și de securitate comune și ale politicii de securitate și apărare comune (articolul 36 din TUE) - Raportul anual al Consiliului înaintat Parlamentului European privind politica externă și de securitate comună (dezbatere)

17.

Componența comisiilor și delegațiilor

18.

Situația din Siria (dezbatere)

19.

Utilizarea justiției în scopuri politice în Rusia (dezbatere)

20.

Anumite măsuri aplicabile țărilor care permit pescuitul nedurabil, în scopul conservării stocurilor de pește ***I - Organizarea comună a piețelor în sectorul produselor obținute din pescuit și din acvacultură ***I - Conservarea și exploatarea durabilă a resurselor piscicole - Reforma politicii comune în domeniul pescuitului - comunicare generală (dezbatere)

21.

Norme minime privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității ***I (dezbatere)

22.

Gestionarea actuală a sectorului zahărului (dezbatere)

23.

Depunere de documente

24.

Ordinea de zi a următoarei ședințe

25.

Ridicarea ședinței

LISTĂ DE PREZENȚĂ

ANEXĂ I

REZULTATELE VOTURILOR

1.

Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2011/008 DK/Odense Steel Shipyard din Danemarca

2.

Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2011/017 ES/Aragon

3.

Eficiența energetică ***I

4.

Ridicarea imunității parlamentare a lui Jarosław Leszek Wałęsa

5.

Ridicarea imunității parlamentare a lui Birgit Collin-Langen

6.

Presupusa folosire a unor țări europene de către CIA pentru transportarea și deținerea ilegală de prizonieri

7.

Consolidarea solidarității în domeniul azilului pe teritoriul UE

8.

Standardizarea europeană ***I

9.

Identificarea electronică a bovinelor ***I

10.

Farmacovigilența (modificarea Directivei 2001/83/CE) ***I

11.

Farmacovigilența (modificarea Regulamentului (CE) nr. 726/2004) ***I

12.

Conținutul de sulf din anumiți combustibili marini ***I

13.

Schema de plată unică și sprijinul acordat viticultorilor ***I

14.

Cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne ***I

15.

Sistemul comun de impozitare aplicabil plăților de dobânzi și de redevențe efectuate între societăți asociate din state membre diferite *

16.

Pregătirea programului de lucru al Comisiei pentru anul 2013

17.

Donarea voluntară și neremunerată de țesuturi și de celule

18.

Rolul femeilor în cadrul economiei ecologice

19.

Condițiile de muncă ale femeilor în sectorul serviciilor

20.

Educația, formarea și Europa 2020

21.

Distribuirea online a operelor audiovizuale în UE

ANEXĂ II

REZULTATUL VOTULUI PRIN APEL NOMINAL

1.

A7-0232/2012 - Bendt Bendtsen - Vot unic

2.

A7-0233/2012 - Juan Andrés Naranjo Escobar - Vot unic

3.

A7-0265/2012 - Claude Turmes - Vot unic

4.

A7-0266/2012 - Hélène Flautre - Vot unic

5.

A7-0248/2012 - Kyriacos Triantaphyllides - Vot unic

6.

A7-0069/2012 - Lara Comi - Rezoluție legislativă

7.

A7-0199/2012 - Sophie Auconie - Am 46

8.

A7-0199/2012 - Sophie Auconie - Am 12

9.

A7-0199/2012 - Sophie Auconie - Am 5

10.

A7-0165/2012 - Linda McAvan - Rezoluție legislativă

11.

A7-0164/2012 - Linda McAvan - Rezoluție legislativă

12.

A7-0038/2012 - Satu Hassi - Rezoluție legislativă

13.

A7-0203/2012 - Herbert Dorfmann - Rezoluție legislativă

14.

A7-0068/2012 - Adam Bielan - Rezoluție legislativă

15.

A7-0227/2012 - Ildikó Gáll-Pelcz - Am 2/2

16.

A7-0227/2012 - Ildikó Gáll-Pelcz - Rezoluție legislativă

17.

RC-B7-0346/2012 - § 3

18.

RC-B7-0346/2012 - § 7/2

19.

RC-B7-0346/2012 - § 9

20.

RC-B7-0346/2012 - § 10

21.

RC-B7-0346/2012 - § 19/2

22.

RC-B7-0346/2012 - Am 5

23.

RC-B7-0346/2012 - § 26/2

24.

RC-B7-0346/2012 - § 30/1

25.

RC-B7-0346/2012 - § 31/2

26.

RC-B7-0346/2012 - § 32/2

27.

RC-B7-0346/2012 - Am 3

28.

A7-0223/2012 - Marina Yannakoudakis - § 43/1

29.

A7-0223/2012 - Marina Yannakoudakis - § 43/2

30.

A7-0223/2012 - Marina Yannakoudakis - § 43/3

31.

A7-0223/2012 - Marina Yannakoudakis - § 43/4

32.

A7-0223/2012 - Marina Yannakoudakis - Rezoluție

PROCES-VERBAL AL ȘEDINȚEI DIN 11 SEPTEMBRIE 2012

A PREZIDAT: Oldřich VLASÁK

Vicepreședinte

1.   Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 8.30.

2.   Componența Parlamentului

În urma decesului lui Jiří Havel, Parlamentul a constatat, în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, existența locului vacant, cu efect de la 9 iulie 2012 și a informat statul membru în cauză.

3.   Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (anunțul propunerilor de rezoluție depuse)

Următorii deputați sau următoarele grupuri politice au depus cereri de organizare a unei astfel de dezbateri, în conformitate cu articolul 122 din Regulamentul de procedură, cu privire la următoarele propuneri de rezoluție:

I.

Africa de Sud: masacrul minerilor aflați în grevă

Véronique De Keyser, Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza, Michael Cashman, Liisa Jaakonsaari și Mitro Repo, în numele Grupului S&D, privind Africa de Sud: masacrul minerilor aflați în grevă (B7-0443/2012);

Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert, Nicole Kiil-Nielsen și Catherine Grèze, în numele Grupului Verts/ALE, privind Africa de Sud: masacrul minerilor aflați în grevă (B7-0445/2012);

Marie-Christine Vergiat, Jean-Luc Mélenchon, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric și Younous Omarjee, în numele Grupului GUE/NGL, privind Africa de Sud: masacrul minerilor aflați în grevă (B7-0446/2012);

Charles Tannock și Giles Chichester, în numele Grupului ECR, privind Africa de Sud: masacrul minerilor aflați în grevă (B7-0447/2012);

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Bernd Posselt, Sabine Verheyen, Michael Gahler, Filip Kaczmarek, Jarosław Leszek Wałęsa, Roberta Angelilli, Philippe Boulland, Giovanni La Via, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Elena Băsescu, Sergio Paolo Francesco Silvestris și Alf Svensson, în numele Grupului PPE, privind Africa de Sud: masacrul minerilor aflați în grevă (B7-0448/2012);

Charles Goerens, Morten Løkkegaard, Louis Michel, Robert Rochefort, Graham Watson, Sonia Alfano, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin și Izaskun Bilbao Barandica, în numele Grupului ALDE, privind Africa de Sud: masacrul minerilor aflați în grevă (B7-0450/2012).

II.

Persecuția musulmanilor rohingya în Birmania

Charles Tannock, Sajjad Karim, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba și Ryszard Czarnecki, în numele Grupului ECR, privind persecutarea musulmanilor Rohingya în Birmania (B7-0426/2012);

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Marc Tarabella și Liisa Jaakonsaari, în numele Grupului S&D, privind persecutarea musulmanilor Rohingya în Birmania (B7-0449/2012);

Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Alda Sousa, Marisa Matias și Patrick Le Hyaric, în numele Grupului GUE/NGL, privind persecutarea musulmanilor Rohingya în Birmania (B7-0452/2012);

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Filip Kaczmarek, Mario Mauro, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Csaba Sógor, Elena Băsescu, László Tőkés, Sergio Paolo Francesco Silvestris și Bogusław Sonik, în numele Grupului PPE, privind persecutarea musulmanilor Rohingya în Birmania (B7-0453/2012);

Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Emilie Turunen și Nicole Kiil-Nielsen, în numele Grupului Verts/ALE, privind persecutarea musulmanilor Rohingya în Birmania (B7-0454/2012);

Marietje Schaake, Graham Watson, Louis Michel, Edward McMillan-Scott, Leonidas Donskis, Robert Rochefort, Fiona Hall, Sonia Alfano, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin, Anneli Jäätteenmäki și Izaskun Bilbao Barandica, în numele Grupului ALDE, privind persecutarea musulmanilor Rohingya în Birmania (B7-0455/2012).

III.

Azerbaidjan: cazul lui Ramil Safarov

Charles Tannock și Ryszard Czarnecki, în numele Grupului ECR, privind Azerbaidjan: cazul lui Ramil Safarov (B7-0428/2012);

Véronique De Keyser, Edit Herczog, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo, Csaba Sándor Tabajdi și Kinga Göncz, în numele Grupului S&D, privind Azerbaidjan: cazul lui Ramil Safarov (B7-0429/2012);

Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, privind Azerbaidjan: cazul lui Ramil Safarov (B7-0432/2012);

György Schöpflin, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Zuzana Roithová, Mario Mauro, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Csaba Sógor și László Tőkés, în numele Grupului PPE, privind Azerbaidjan: cazul lui Ramil Safarov (B7-0441/2012);

Ulrike Lunacek, Michèle Rivasi, Raül Romeva i Rueda, Carl Schlyter, Franziska Keller, Isabelle Durant și Nicole Kiil-Nielsen, în numele Grupului Verts/ALE, privind Azerbaidjan: cazul lui Ramil Safarov (B7-0442/2012);

Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Sonia Alfano, Marielle de Sarnez, Gerben-Jan Gerbrandy, Sarah Ludford, Robert Rochefort, Graham Watson, Jelko Kacin, Kristiina Ojuland și Izaskun Bilbao Barandica, în numele Grupului ALDE, privind Azerbaidjan: cazul lui Ramil Safarov (B7-0444/2012).

Timpul afectat luărilor de cuvânt va fi repartizat în conformitate cu articolul 149 din Regulamentul de procedură.

4.   Conținutul de sulf din anumiți combustibili marini ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 1999/32/CE privind reducerea conținutului de sulf din anumiți combustibili marini [COM(2011)0439 - C7-0199/2011- 2011/0190(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Satu Hassi (A7-0038/2012)

Satu Hassi și-a prezentat raportul.

A intervenit Janez Potočnik (membru al Comisiei).

Au intervenit: Vilja Savisaar-Toomast (raportoarea pentru aviz a Comisiei TRAN), Christofer Fjellner, în numele Grupului PPE, Marita Ulvskog, în numele Grupului S&D, Holger Krahmer, în numele Grupului ALDE, Carl Schlyter, în numele Grupului Verts/ALE, Sampo Terho, în numele Grupului EFD, Sabine Wils, în numele Grupului GUE/NGL, Jacqueline Foster, în numele Grupului ECR, Richard Seeber, Janusz Władysław Zemke, Bas Eickhout, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Bendt Bendtsen, și Liisa Jaakonsaari.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Peter van Dalen, Agnès Le Brun, Karin Kadenbach, Werner Kuhn, Riikka Manner, Diane Dodds, Georgios Koumoutsakos, Silvia-Adriana Țicău, Pilar Ayuso, Bogusław Sonik și Matthias Groote.

Au intervenit: Janez Potočnik și Satu Hassi.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.12 al PV din 11.9.2012.

5.   Eficiența energetică ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind eficiența energetică și de abrogare a Directivelor 2004/8/CE și 2006/32/CE [COM(2011)0370 - C7-0168/2011- 2011/0172(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: Claude Turmes (A7-0265/2012)

Claude Turmes și-a prezentat raportul.

A intervenit Günther Oettinger (membru al Comisiei).

Au intervenit: Peter Liese (raportorul pentru aviz al Comisiei ENVI), Edite Estrela (raportoarea pentru aviz a Comisiei FEMM), Markus Pieper, în numele Grupului PPE, Britta Thomsen, în numele Grupului S&D, Fiona Hall, în numele Grupului ALDE, Satu Hassi, în numele Grupului Verts/ALE, Vicky Ford, în numele Grupului ECR, Juozas Imbrasas, în numele Grupului EFD, Miloslav Ransdorf, în numele Grupului GUE/NGL, Francisco Sosa Wagner, neafiliat, Pilar del Castillo Vera, Teresa Riera Madurell, Jens Rohde, Bas Eickhout, Konrad Szymański, Niki Tzavela, Marisa Matias, Auke Zijlstra, Richard Seeber, Pavel Poc, Evžen Tošenovský, Alejo Vidal-Quadras, Marita Ulvskog, Herbert Reul, Matthias Groote, Bendt Bendtsen și Amalia Sartori.

A PREZIDAT: Anni PODIMATA

Vicepreședintă

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Silvia-Adriana Țicău, Zofija Mazej Kukovič, Csaba Sándor Tabajdi, Romana Jordan și Inês Cristina Zuber.

Au intervenit: Claude Turmes, Günther Oettinger și Claude Turmes.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.3 al PV din 11.9.2012.

6.   Timpul afectat întrebărilor adresate Comisiei

Situația în ceea ce privește punerea în aplicare a acquis-ului în domeniul energiei (al treilea pachet legislativ)

Günther Oettinger (membru al Comisiei) și Joaquín Almunia (vicepreședinte al Comisiei)

A intervenit Rareș-Lucian Niculescu privind intervalul dedicat timpului afectat întrebărilor.

Günther Oettinger și Joaquín Almunia au răspuns la întrebări adresate de deputații: Romana Jordan, Monika Flašíková Beňová, Graham Watson, Teresa Riera Madurell, Claude Turmes, Bendt Bendtsen, Silvia-Adriana Țicău, Konrad Szymański, Jaroslav Paška, Bruno Gollnisch, Zigmantas Balčytis, Jolanta Emilia Hibner și António Fernando Correia de Campos.

Timpul afectat întrebărilor adresate Comisiei s-a încheiat.

(Ședința a fost suspendată pentru câteva momente.)

A PREZIDAT: Edward McMILLAN-SCOTT

Vicepreședinte

Președintele a anunțat eliberarea celor doi jurnaliști suedezi Martin Schibbye și Johan Persson, care erau deținuți în Etiopia.

A intervenit Anna Maria Corazza Bildt.

7.   Componența Parlamentului

Autoritățile de la République Tchèque competente au comunicat alegerea în Parlamentul European a lui Vojtěch Mynář, în locul lui Jiří Havel, ca deputat în Parlament, cu efect de la 23 iulie 2012.

În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, atât timp cât prerogativele sale nu au fost verificate sau nu s-a luat o hotărâre în legătură cu o eventuală contestație, Vojtěch Mynář se bucură de exercitarea deplină a drepturilor sale în Parlament și în organele acestuia, cu condiția să fi declarat în prealabil că nu exercită o funcție incompatibilă cu cea de deputat în Parlamentul European.

8.   Cerere de apărare a imunității parlamentare

Viktor Uspaskich a prezentat o cerere de apărare a imunității parlamentare și a privilegiilor sale în cadrul unei proceduri în instanță aflată pe rolul Tribunalului regional din Vilnius.

În conformitate cu articolul 6 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, cererea a fost trimisă comisiei competente, și anume Comisiei JURI.

9.   Componența comisiilor și delegațiilor

Președintele a primit din partea Grupului S&D următoarele cereri de numire:

 

AFET: Sophocles Sophocleous

 

Subcomisia SEDE: Sophocles Sophocleous

Aceste numiri se consideră ratificate dacă nu se prezintă nicio obiecție până la aprobarea prezentului proces-verbal.

*

* *

A intervenit Lucas Hartong cu ocazia comemorării atentatelor de la 11 septembrie 2001, din Statele Unite.

Parlamentul a păstrat un moment de reculegere.

10.   Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, …) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.

10.1.   Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2011/008 DK/Odense Steel Shipyard din Danemarca (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (cererea EGF/2011/008 DK/Odense Steel Shipyard din Danemarca) [COM(2012)0272 - C7-0131/2012- 2012/2110(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportor: Bendt Bendtsen (A7-0232/2012)

(Majoritate calificată și 3/5 din voturile exprimate)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2012)0304)

10.2.   Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2011/017 ES/Aragon (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (cererea FEG/2011/017 ES/Aragón Construction, Spania) [COM(2012)0290 - C7-0150/2012- 2012/2121(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportor: Juan Andrés Naranjo Escobar (A7-0233/2012)

(Majoritate calificată și 3/5 din voturile exprimate)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2012)0305)

10.3.   Eficiența energetică ***I (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind eficiența energetică și de abrogare a Directivelor 2004/8/CE și 2006/32/CE [COM(2011)0370 - C7-0168/2011- 2011/0172(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: Claude Turmes (A7-0265/2012)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNEREA COMISIEI, AMENDAMENTE și PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2012)0306)

10.4.   Ridicarea imunității parlamentare a lui Jarosław Leszek Wałęsa (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport privind cererea de ridicare a imunității lui Jarosław Leszek Wałęsa [2012/2112(IMM)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportoare: Cecilia Wikström (A7-0230/2012)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2012)0307)

10.5.   Ridicarea imunității parlamentare a lui Birgit Collin-Langen (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport privind cererea de ridicare a imunității lui Birgit Collin-Langen [2012/2128(IMM)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Francesco Enrico Speroni (A7-0229/2012)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2012)0308)

10.6.   Presupusa folosire a unor țări europene de către CIA pentru transportarea și deținerea ilegală de prizonieri (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la presupusa folosire a unor țări europene de către CIA pentru transportarea și deținerea ilegală de prizonieri: monitorizarea raportului Comisiei TDIP a Parlamentului European [2012/2033(INI)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Hélène Flautre (A7-0266/2012)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2012)0309)

10.7.   Consolidarea solidarității în domeniul azilului pe teritoriul UE (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la consolidarea solidarității în domeniul azilului pe teritoriul UE [2012/2032(INI)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Kyriacos Triantaphyllides (A7-0248/2012)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2012)0310)

10.8.   Standardizarea europeană ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind standardizarea europeană și de modificare a Directivelor 89/686/CEE și 93/15/CEE ale Consiliului și Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/105/CE și 2009/23/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului [COM(2011)0315 - C7-0150/2011- 2011/0150(COD)] - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportoare: Lara Comi (A7-0069/2012)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2012)0311)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2012)0311)

Intervenție

Lara Comi (raportoare).

10.9.   Identificarea electronică a bovinelor ***I (vot)

Raport referitor la propunerea modificată de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1760/2000 în ceea ce privește identificarea electronică a bovinelor și eliminarea dispozițiilor privind etichetarea facultativă a cărnii de vită și de mânzat [COM(2012)0162 - C7-0114/2012- 2011/0229(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Sophie Auconie (A7-0199/2012)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2012)0312)

Sophie Auconie (raportoare) a propus amânarea votului asupra propunerii de rezoluție legislativă în conformitate cu articolul 57 alineatul (2) din Regulamentul de procedură.

Parlamentul European și-a exprimat acordul privind propunerea în cauză prin vot electronic (397 de voturi pentru, 269 împotrivă și 10 abțineri). Chestiunea a fost, prin urmare, retrimisă spre examinare comisiei competente în fond.

10.10.   Farmacovigilența (modificarea Directivei 2001/83/CE) ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2001/83/CE în ceea ce privește farmacovigilența [COM(2012)0052 - C7-0033/2012- 2012/0025(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Linda McAvan (A7-0165/2012)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2012)0313)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2012)0313)

10.11.   Farmacovigilența (modificarea Regulamentului (CE) nr. 726/2004) ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 726/2004 în ceea ce privește farmacovigilența [COM(2012)0051 - C7-0034/2012- 2012/0023(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Linda McAvan (A7-0164/2012)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2012)0314)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2012)0314)

10.12.   Conținutul de sulf din anumiți combustibili marini ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 1999/32/CE privind reducerea conținutului de sulf din anumiți combustibili marini [COM(2011)0439 - C7-0199/2011- 2011/0190(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Satu Hassi (A7-0038/2012)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2012)0315)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2012)0315)

10.13.   Schema de plată unică și sprijinul acordat viticultorilor ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 în ceea ce privește schema de plată unică și sprijinul acordat viticultorilor [COM(2011)0631 - C7-0338/2011- 2011/0285(COD)] - Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală. Raportor: Herbert Dorfmann (A7-0203/2012)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2012)0316)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2012)0316)

10.14.   Cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne („Regulamentul IMI”) [COM(2011)0522 - C7-0225/2011- 2011/0226(COD)] - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportor: Adam Bielan (A7-0068/2012)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 14)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2012)0317)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2012)0317)

10.15.   Sistemul comun de impozitare aplicabil plăților de dobânzi și de redevențe efectuate între societăți asociate din state membre diferite * (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Consiliului privind sistemul comun de impozitare aplicabil plăților de dobânzi și de redevențe efectuate între societăți asociate din state membre diferite (reformare) [COM(2011)0714 - C7-0516/2011- 2011/0314(CNS)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportoare: Ildikó Gáll-Pelcz (A7-0227/2012)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 15)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2012)0318)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2012)0318)

10.16.   Pregătirea programului de lucru al Comisiei pentru anul 2013 (vot)

Propuneri de rezoluții B7-0345/2012, B7-0346/2012, B7-0347/2012, B7-0348/2012, B7-0349/2012/rev și B7-0350/2012

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 16)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE B7-0345/2012

Respins

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B7-0346/2012

(care înlocuiește B7-0346/2012, B7-0347/2012, B7-0348/2012 și B7-0350/2012):

depusă de următorii deputați:

József Szájer, în numele Grupului PPE;

Enrique Guerrero Salom, în numele Grupului S&D;

Andrew Duff, în numele Grupului ALDE;

Emilie Turunen, în numele Grupului Verts/ALE.

Adoptat (P7_TA(2012)0319)

(Propunerea de rezoluție B7-0349/2012/rev a devenit caducă.)

10.17.   Donarea voluntară și neremunerată de țesuturi și de celule (vot)

Raport referitor la donarea voluntară și neremunerată de țesuturi și de celule [2011/2193(INI)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Marina Yannakoudakis (A7-0223/2012)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 17)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P7_TA(2012)0320)

Intervenție

Peter Liese pentru a solicita votarea alineatului (43) și votarea finală prin apel nominal (s-a procedat conform cererii sale).

10.18.   Rolul femeilor în cadrul economiei ecologice (vot)

Raport referitor la rolul femeilor în economia ecologică [2012/2035(INI)] - Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen. Raportor: Mikael Gustafsson (A7-0235/2012)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 18)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P7_TA(2012)0321)

10.19.   Condițiile de muncă ale femeilor în sectorul serviciilor (vot)

Raport referitor la condițiile de muncă ale femeilor din sectorul serviciilor [2012/2046(INI)] - Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen. Raportoare: Iratxe García Pérez (A7-0246/2012)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 19)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P7_TA(2012)0322)

10.20.   Educația, formarea și Europa 2020 (vot)

Raport referitor la educație și formare în contextul Strategiei Europa 2020 [2012/2045(INI)] - Comisia pentru cultură și educație. Raportoare: Mary Honeyball (A7-0247/2012)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 20)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P7_TA(2012)0323)

10.21.   Distribuirea online a operelor audiovizuale în UE (vot)

Raport referitor la distribuirea online a operelor audiovizuale în Uniunea Europeană [2011/2313(INI)] - Comisia pentru cultură și educație. Raportor: Jean-Marie Cavada (A7-0262/2012)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 21)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P7_TA(2012)0324)

11.   Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 170 din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei ședințe.

Explicații orale privind votul:

 

Raport Claude Turmes - A7-0265/2012

Andrea Zanoni, Raffaele Baldassarre, Markus Pieper, Salvatore Iacolino, Francesco De Angelis, Peter Jahr, Mario Pirillo, Eija-Riitta Korhola, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Elena Băsescu, Daniel Hannan, Syed Kamall și Charles Tannock

 

Raport Hélène Flautre - A7-0266/2012

Iva Zanicchi, Mitro Repo, Norica Nicolai și Krisztina Morvai

 

Raport Kyriacos Triantaphyllides - A7-0248/2012

Iva Zanicchi, Raffaele Baldassarre, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Hannan, Syed Kamall și Monica Luisa Macovei

 

Raport Lara Comi - A7-0069/2012

Iva Zanicchi, Raffaele Baldassarre, Adam Bielan, Cristiana Muscardini, Anna Maria Corazza Bildt, Elena Băsescu, Daniel Hannan și Syed Kamall

 

Raport Sophie Auconie - A7-0199/2012

Iva Zanicchi, Cristiana Muscardini, Daniel Hannan și Elena Băsescu

 

Raport Linda McAvan - A7-0165/2012

Adam Bielan, Paolo Bartolozzi și Anna Záborská

 

Raport Linda McAvan - A7-0164/2012

Charles Tannock

 

Raport Satu Hassi - A7-0038/2012

Marek Józef Gróbarczyk, Andrea Zanoni, Oreste Rossi, Jan Kozłowski, Charles Tannock, Mitro Repo, Hannu Takkula și Elena Băsescu

 

Pregătirea programului de lucru al Comisiei pentru anul 2013 - RC-B7-0346/2012

Norica Nicolai

 

Raport Marina Yannakoudakis - A7-0223/2012

Rebecca Taylor, în numele Grupului ALDE, Erminia Mazzoni, Charles Tannock și Norica Nicolai

 

Raport Mikael Gustafsson - A7-0235/2012

Norica Nicolai, Elena Băsescu, Andrea Češková și Marina Yannakoudakis

 

Raport Iratxe García Pérez - A7-0246/2012

Erminia Mazzoni, Norica Nicolai, Paul Murphy și Marina Yannakoudakis.

12.   Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of vote (roll-call votes)”, precum și în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maxim două săptămâni de la data votului.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.

(Ședința, suspendată la 14.05, a fost reluată la 15.05.)

A PREZIDAT: Gianni PITTELLA

Vicepreședinte

13.   Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Piotr Borys a anunțat că, din motive tehnice, nu a putut participa la ședința din 10 septembrie 2012.

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.

14.   Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)

Deputații au depus următoarele întrebări cu solicitare de răspuns oral (articolul 115 din Regulamentul de procedură):

(O-000151/2012) adresată de Sharon Bowles, în numele Comisiei ECON, Comisiei: Propuneri pentru o Uniune bancară europeană (EBU) (B7-0360/2012);

(O-000152/2012) adresată de Patrick Le Hyaric, Alfreds Rubiks, João Ferreira și Nikolaos Chountis, în numele Grupului GUE/NGL, Comisiei: Gestionarea în prezent a sectorului zahărului (B7-0361/2012).

15.   Prezentare a Consiliului referitoare la poziția sa privind proiectul de buget general - exercițiul financiar 2013 (dezbatere)

Prezentare a Consiliului referitoare la poziția sa privind proiectul de buget general - exercițiul financiar 2013

Andreas Mavroyiannis (Președintele în exercițiu al Consiliului) a prezentat poziția Consiliului.privind proiectul de buget general pentru exercițiul fnanciar 2013.

A intervenit Janusz Lewandowski (membru al Comisiei).

Au intervenit: Salvador Garriga Polledo, în numele Comisiei BUDG, Giovanni La Via, raportor pentru buget, și Derek Vaughan, raportor pentru buget.

Au intervenit: Janusz Lewandowski și Andreas Mavroyiannis.

Dezbaterea s-a încheiat.

16.   Principalele aspecte și opțiunile fundamentale ale politicii externe și de securitate comune și ale politicii de securitate și apărare comune (articolul 36 din TUE) - Raportul anual al Consiliului înaintat Parlamentului European privind politica externă și de securitate comună (dezbatere)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei și Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Principalele aspecte și opțiunile fundamentale ale politicii externe și de securitate comune și ale politicii de securitate și apărare comune (articolul 36 din TUE)

Raport referitor la Raportul anual al Consiliului înaintat Parlamentului European privind politica externă și de securitate comună [2012/2050(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Elmar Brok (A7-0252/2012)

Elmar Brok și-a prezentat raportul.

Catherine Ashton (Vicepreședintele Comisiei și Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate) a făcut declarația.

A PREZIDAT: Isabelle DURANT

Vicepreședintă

Au intervenit: Nadezhda Neynsky (raportoarea pentru aviz a Comisiei BUDG), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, în numele Grupului PPE, Ioan Mircea Pașcu, în numele Grupului S&D, Andrew Duff, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către William (The Earl of) Dartmouth, Franziska Katharina Brantner, în numele Grupului Verts/ALE, Charles Tannock, în numele Grupului ECR, Nikolaos Salavrakos, în numele Grupului EFD, Willy Meyer, în numele Grupului GUE/NGL, Nicole Sinclaire, neafiliată, Michael Gahler, Ana Gomes, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Louis Michel, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Paweł Robert Kowal, Bastiaan Belder, Philip Claeys, Arnaud Danjean, Roberto Gualtieri, Geoffrey Van Orden, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Reinhard Bütikofer, Andreas Mölzer, Mario Mauro, Richard Howitt, Mirosław Piotrowski, Francisco José Millán Mon, Maria Eleni Koppa, Anna Ibrisagic, Eduard Kukan și Krzysztof Lisek.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Andrzej Grzyb, Monika Flašíková Beňová, Kristiina Ojuland, Andrew Henry William Brons, Petru Constantin Luhan, Pier Antonio Panzeri, Olle Schmidt, Franz Obermayr și Sophocles Sophocleous.

Au intervenit: Catherine Ashton și Elmar Brok.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.8 al PV din 12.9.2012.

17.   Componența comisiilor și delegațiilor

Președintele a primit din partea Grupului S&D următoarele cereri de numire:

Delegația la Comisia parlamentară de cooperare UE-Moldova: Sophocles Sophocleous

Această numire se consideră ratificată dacă nu se prezintă nicio obiecție până la aprobarea prezentului proces-verbal.

18.   Situația din Siria (dezbatere)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei și Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația din Siria

Președintele a salutat prezența în tribună a invitaților din Siria, Rami Al Jarrah și Deiaa Aldeen Doghmouch, și a responsabilului politic libanez Ahmed El-Hariri.

Catherine Ashton (Vicepreședintele Comisiei și Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate) a făcut declarația.

Au intervenit: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, în numele Grupului PPE, și Véronique De Keyser, în numele Grupului S&D.

A PREZIDAT: Alejo VIDAL-QUADRAS

Vicepreședinte

Au intervenit: Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, pentru a răspunde, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” Véronique De Keyser și Bernd Posselt, Rui Tavares, în numele Grupului Verts/ALE, Bastiaan Belder, în numele Grupului EFD, Willy Meyer, în numele Grupului GUE/NGL, Cristian Dan Preda, Ana Gomes, Marietje Schaake, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Rui Tavares, Marisa Matias, Mário David, Saïd El Khadraoui, Sari Essayah, Maria Eleni Koppa și Andrzej Grzyb.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Sophocles Sophocleous, Ivo Vajgl, Sajjad Karim, Nikolaos Salavrakos, Andreas Mölzer, Pier Antonio Panzeri, Charalampos Angourakis și Andrew Henry William Brons.

A intervenit Catherine Ashton.

Propunerile de rezoluție, care urmează să fie depuse în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, vor fi anunțate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 11.15 al PV din 13.9.2012.

19.   Utilizarea justiției în scopuri politice în Rusia (dezbatere)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei și Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Utilizarea justiției în scopuri politice în Rusia

Catherine Ashton (Vicepreședintele Comisiei și Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate) a făcut declarația.

Au intervenit: Ria Oomen-Ruijten, în numele Grupului PPE, Libor Rouček, în numele Grupului S&D, Kristiina Ojuland, în numele Grupului ALDE, Werner Schulz, în numele Grupului Verts/ALE, Marek Henryk Migalski, în numele Grupului ECR, Jacek Olgierd Kurski, în numele Grupului EFD, Vladimír Remek, în numele Grupului GUE/NGL, Jacek Protasiewicz, Knut Fleckenstein, Bernd Posselt, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Knut Fleckenstein, și Boris Zala.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Tunne Kelam și Paul Murphy.

A intervenit Catherine Ashton.

Propunerile de rezoluție, care urmează să fie depuse în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, vor fi anunțate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 11.16 al PV din 13.9.2012.

A PREZIDAT: Jacek PROTASIEWICZ

Vicepreședinte

20.   Anumite măsuri aplicabile țărilor care permit pescuitul nedurabil, în scopul conservării stocurilor de pește ***I - Organizarea comună a piețelor în sectorul produselor obținute din pescuit și din acvacultură ***I - Conservarea și exploatarea durabilă a resurselor piscicole - Reforma politicii comune în domeniul pescuitului - comunicare generală (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind anumite măsuri aplicabile țărilor care permit pescuitul nedurabil, în scopul conservării stocurilor de pește [COM(2011)0888 - C7-0508/2011- 2011/0434(COD)] - Comisia pentru pescuit. Raportor: Pat the Cope Gallagher (A7-0146/2012)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor obținute din pescuit și din acvacultură [COM(2011)0416 - C7-0197/2011- 2011/0194(COD)] - Comisia pentru pescuit. Raportor: Struan Stevenson (A7-0217/2012)

Raport referitor la obligațiile de raportare prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 privind conservarea și exploatarea durabilă a resurselor piscicole în conformitate cu politica comună în domeniul pescuitului [2011/2291(INI)] - Comisia pentru pescuit. Raportor: Carl Haglund (A7-0225/2012)

Raport referitor la reforma politicii comune din domeniul pescuitului – comunicare generală [2011/2290(INI)] - Comisia pentru pescuit. Raportor: Nikolaos Salavrakos (A7-0253/2012)

Pat the Cope Gallagher (raportor), Nils Torvalds (care îl înlocuiește pe Carl Haglund, raportor), Struan Stevenson (raportor) și Nikolaos Salavrakos (raportor) și-au prezentat rapoartele.

Au intervenit: Andreas Mavroyiannis (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Maria Damanaki (membră a Comisiei).

Au intervenit: Philippe Boulland (raportorul pentru aviz al Comisiei DEVE), Isabella Lövin (raportoarea pentru aviz a Comisiei DEVE), care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către João Ferreira, João Ferreira (raportorul pentru aviz al Comisiei ENVI), care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către William (The Earl of) Dartmouth, Nuno Teixeira (raportorul pentru aviz al Comisiei REGI), Carmen Fraga Estévez, în numele Grupului PPE, Ole Christensen, în numele Grupului S&D, Chris Davies, în numele Grupului ALDE, Raül Romeva i Rueda, în numele Grupului Verts/ALE, Marek Józef Gróbarczyk, în numele Grupului ECR, Derek Roland Clark, în numele Grupului EFD, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Chris Davies, Jean-Marie Le Pen, Dolores García-Hierro Caraballo, Ian Hudghton, Anna Rosbach, Diane Dodds, Gabriel Mato Adrover, Mario Pirillo, Maria do Céu Patrão Neves, Iliana Malinova Iotova și Kriton Arsenis.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jarosław Leszek Wałęsa, Luís Paulo Alves, Gesine Meissner, Ana Miranda, Peter van Dalen și Bastiaan Belder.

Au intervenit: Maria Damanaki, Andreas Mavroyiannis, Pat the Cope Gallagher, Struan Stevenson, Nils Torvalds și Nikolaos Salavrakos.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.6 al PV din 12.9.2012, punctul 7.7 al PV din 12.9.2012, punctul 7.9 al PV din 12.9.2012 și punctul 7.10 al PV din 12.9.2012.

(Ședința, suspendată la 20.30, a fost reluată la 21.00.)

A PREZIDAT: Othmar KARAS

Vicepreședinte

21.   Norme minime privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind stabilirea unor standarde minime privind drepturile, sprijinul acordat și protejarea victimelor criminalității [COM(2011)0275 - C7-0127/2011- 2011/0129(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne - Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen. Coraportori: Antonyia Parvanova și Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A7-0244/2012)

Antonyia Parvanova și Teresa Jiménez-Becerril Barrio și-au prezentat rapoartele.

A intervenit Viviane Reding (vicepreședintă a Comisiei).

Au intervenit: Tadeusz Zwiefka (raportorul pentru aviz al Comisiei JURI), Simon Busuttil, în numele Grupului PPE, Iratxe García Pérez, în numele Grupului S&D, Nathalie Griesbeck, în numele Grupului ALDE, Judith Sargentini, în numele Grupului Verts/ALE, Timothy Kirkhope, în numele Grupului ECR, Mikael Gustafsson, în numele Grupului GUE/NGL, Diane Dodds, neafiliată, Licia Ronzulli, Sylvie Guillaume, Izaskun Bilbao Barandica, Raül Romeva i Rueda, Andrea Češková, Krisztina Morvai, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Claude Moraes, Nicole Kiil-Nielsen, Zuzana Roithová, Carmen Romero López, Alyn Smith, Kinga Gál, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Krisztina Morvai, et Silvia Costa.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Roberta Angelilli, Marina Yannakoudakis, Jaroslav Paška și Elena Băsescu.

Au intervenit: Viviane Reding, Antonyia Parvanova și Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.1 al PV din 12.9.2012.

22.   Gestionarea actuală a sectorului zahărului (dezbatere)

Întrebare orală (O-000114/2012) adresată de James Nicholson și Marina Yannakoudakis, în numele Grupului ECR, Comisiei: Gestionarea în prezent a sectorului zahărului (B7-0353/2012);

Întrebare orală (O-000116/2012) adresată de George Lyon, Britta Reimers, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells și Marielle de Sarnez, în numele Grupului ALDE, Comisiei: Gestionarea în prezent a sectorului zahărului (B7-0354/2012);

Întrebare orală (O-000143/2012) adresată de Luis Manuel Capoulas Santos, în numele Grupului S&D, Comisiei: Gestionarea în prezent a sectorului zahărului (B7-0359/2012);

Întrebare orală (O-000152/2012) adresată de Patrick Le Hyaric, Alfreds Rubiks, João Ferreira și Nikolaos Chountis, în numele Grupului GUE/NGL, Comisiei: Gestionarea în prezent a sectorului zahărului (B7-0361/2012).

Marina Yannakoudakis și George Lyon au dezvoltat întrebările B7-0353/2012 și B7-0354/2012.

Au intervenit: Claude Moraes, Marc Tarabella și Maria do Céu Patrão Neves pentru a adresa Marinei Yannakoudakis întrebări în conformitate cu procedura „cartonașului albastru”, la care aceasta din urmă a răspuns.

Luis Manuel Capoulas Santos și Alfreds Rubiks au dezvoltat întrebările B7-0359/2012 și B7-0361/2012.

Viviane Reding (vicepreședintă a Comisiei) a răspuns la întrebări.

Au intervenit: Albert Deß, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Sarah Ludford, Marc Tarabella, în numele Grupului S&D, Britta Reimers, în numele Grupului ALDE, James Nicholson, în numele Grupului ECR, John Stuart Agnew, în numele Grupului EFD, Marina Yannakoudakis, pentru a adresa o întrebare în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” lui James Nicholson, care a răspuns, João Ferreira, în numele Grupului GUE/NGL, Dimitar Stoyanov, neafiliat, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Michel Dantin, Michel Dantin, Sarah Ludford, Jacek Włosowicz, Younous Omarjee și Rareș-Lucian Niculescu.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Peter Jahr, Jaroslav Paška și Elena Băsescu, care refuză să răspundă la o întrebare adresată în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de Maria do Céu Patrão Neves.

A intervenit Viviane Reding.

Dezbaterea s-a încheiat.

23.   Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente de către Consiliu și Comisie:

Raportul special nr. 9/2012 (Descărcarea de gestiune 2011) – "Audit privind sistemul de control care reglementează producția, procesarea, distribuția și importurile de produse ecologice" (N7-0081/2012 - C7-0174/2012 - 2012/2140(DEC))

retrimis

fond: CONT

aviz: AGRI, ENVI, INTA, IMCO

Propunere de directivă a Parlamentului european și a Consiliului de modificare a Directivei 2009/65/CE de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM), în ceea ce privește funcțiile de depozitar, politicile de remunerare și sancțiunile (COM(2012)0350 - C7-0178/2012 – 2012/0168(COD))

În conformitate cu articolul 282 din TFUE, Președintele va consulta Banca Centrală Europeană.

retrimis

fond: ECON

aviz: JURI

Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind documentele cu informații cheie referitoare la produsele de investiții (COM(2012)0352 - C7-0179/2012 - 2012/0169(COD))

În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la propunerea în cauză.

În conformitate cu articolul 282 din TFUE, Președintele va consulta Banca Centrală Europeană.

retrimis

fond: ECON

aviz: JURI, LIBE

Propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind intermedierea de asigurări (reformare) (COM(2012)0360 - C7-0180/2012 - 2012/0175(COD))

În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.

retrimis

fond: ECON

aviz: JURI, IMCO

Propunere de decizie a Consiliului privind reînnoirea Acordului de cooperare științifică și tehnologică între Comunitatea Europeană și Republica Federativă a Braziliei (10475/2012 - C7-0181/2012 - 2012/0059(NLE))

retrimis

fond: ITRE

aviz: BUDG

Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de instituire a unei asocieri între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și America Centrală, pe de altă parte (16395/1/2011 – C7-0182/2012 – 2011/0303(NLE))

retrimis

fond: AFET

aviz: DEVE, INTA

Propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind gestionarea colectivă a drepturilor de autor și a drepturilor conexe și acordarea de licențe multiteritoriale pentru drepturile asupra operelor muzicale pentru utilizări online pe piața internă (COM(2012)0372 - C7-0183/2012 - 2012/0180(COD))

În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.

retrimis

fond: JURI

aviz: CULT, ITRE, IMCO

Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 443/2009 pentru a defini modalitățile de realizare a obiectivului prevăzut pentru anul 2020 de reducere a emisiilor de CO2 generate de autoturismele noi (COM(2012)0393 - C7-0184/2012 - 2012/0190(COD))

În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) și articolul 125 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond: ENVI

aviz: IMCO, TRAN, ITRE

Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 510/2011 pentru a defini modalitățile de realizare a obiectivului prevăzut pentru anul 2020 de reducere a emisiilor de CO2 produse de vehiculele utilitare ușoare noi (COM(2012)0394 - C7-0185/2012 - 2012/0191(COD))

În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) și articolul 125 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond: ENVI

aviz: IMCO, TRAN, ITRE

Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind inspecția tehnică periodică a autovehiculelor și remorcilor și de abrogare a Directivei 2009/40/CE (COM(2012)0380 - C7-0186/2012 - 2012/0184(COD))

În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) și articolul 125 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond: TRAN

aviz: ENVI, ITRE, IMCO

Propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 1999/37/CE privind documentele de înmatriculare pentru vehicule (COM(2012)0381 - C7-0187/2012 - 2012/0185(COD))

În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) și articolul 125 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond: TRAN

aviz: IMCO

Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind controlul tehnic în trafic al vehiculelor comerciale care circulă în Uniune și de abrogare a Directivei 2000/30/CE (COM(2012)0382 - C7-0188/2012 - 2012/0186(COD))

În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) și articolul 125 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond: TRAN

aviz: ENVI, ITRE, IMCO

Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea unui acord de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Irak, pe de altă parte (10209/2012 - C7-0189/2012 - 2010/0310(NLE))

retrimis

fond: AFET

aviz: DEVE, INTA

Propunere de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (cererea EGF/2011/009 NL/Gelderland Construction 41, din Țările de Jos) (COM(2012)0395 - C7-0190/2012 - 2012/2154(BUD))

retrimis

fond: BUDG

aviz: EMPL, REGI

Propunere de decizie a Parlamentului european și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (cererea EGF/2011/015/SE/AstraZeneca depusă de Suedia) (COM(2012)0396 - C7-0191/2012 - 2012/2155(BUD))

retrimis

fond: BUDG

aviz: EMPL, REGI

Propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin intermediul dreptului penal (COM(2012)0363 - C7-0192/2012 – 2012/0193(COD))

În conformitate cu articolul 336 din TFUE, Președintele va consulta Curtea de Conturi.

retrimis

fond: CONT

aviz: JURI, ECON, LIBE

Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea acordului interimar de stabilire a unui cadru pentru un Acord de parteneriat economic între state din Africa de Est și de Sud, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte (11699/2012 - C7-0193/2012 - 2008/0251(NLE))

retrimis

fond: INTA

aviz: DEVE

Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind studiile clinice cu medicamente de uz uman și de abrogare a Directivei 2001/20/CE (COM(2012)0369 - C7-0194/2012 - 2012/0192(COD))

În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) și articolul 125 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond: ENVI

aviz: ITRE, IMCO

Recomandare a Consiliului privind numirea unui membru în cadrul Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene (Yves MERSCH-LU) (N7-0084/2012 - C7-0195/2012 - 2012/0806(NLE))

retrimis

fond: ECON

Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor condiții specifice privind pescuitul stocurilor de specii de adâncime din Atlanticul de Nord-Est și a unor dispoziții referitoare la pescuitul în apele internaționale din zona Atlanticului de Nord-Est și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2347/2002 (COM(2012)0371 - C7-0196/2012 - 2012/0179(COD))

În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.

retrimis

fond: PECH

Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea (reformare) (COM(2012)0403 - C7-0197/2012 - 2012/0196(COD))

În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) și articolul 125 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond: ENVI

aviz: JURI

Propunere de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unei acțiuni a Uniunii în favoarea evenimentului „Capitale europene ale culturii” pentru anii 2020-2033 (COM(2012)0407 - C7-0198/2012 - 2012/0199(COD))

În conformitate cu articolul articolul 125 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond: CULT

Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului între Uniunea Europeană și Ucraina de modificare a Acordului între Comunitatea Europeană și Ucraina privind facilitarea eliberării vizelor (12282/2012 - C7-0200/2012 - 2012/0138(NLE))

retrimis

fond: LIBE

aviz: AFET

Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului între Uniunea Europeană și Republica Moldova de modificare a Acordului între Comunitatea Europeană și Republica Moldova privind facilitarea eliberării vizelor (12012/2012 - C7-0201/2012 - 2012/0140(NLE))

retrimis

fond: LIBE

aviz: AFET

Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1100/2007 al Consiliului de instituire a unor măsuri pentru regenerarea rezervelor de anghilă europeană (COM(2012)0413 - C7-0202/2012 - 2012/0201(COD))

În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.

retrimis

fond: PECH

Propunere de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2003/87/CE prin clarificarea dispozițiilor privind calendarul licitațiilor de cote de emisie de gaze cu efect de seră (COM(2012)0416 - C7-0203/2012 - 2012/0202(COD))

În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) și articolul 125 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond: ENVI

aviz: ITRE

Propunere de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 28 al Acordului interinstituțional din 17 mai 2006 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (cererea EGF/2012/001 IE/Talk Talk, introdusă de Irlanda) (COM(2012)0423 - C7-0204/2012 - 2012/2157(BUD))

retrimis

fond: BUDG

aviz: EMPL, REGI

Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea unui protocol adițional la Acordul euromediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Statul Israel, pe de altă parte, referitor la un Acord între Comunitatea Europeană și Statul Israel privind evaluarea conformității și acceptarea produselor industriale (ACAA) (12428/2012 - C7-0205/2012 - 2009/0155(NLE))

retrimis

fond: INTA

aviz: AFET, ITRE

Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului sub formă de schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Federația Rusă cu privire la administrarea contingentelor tarifare care se aplică exporturilor de lemn din Federația Rusă în Uniunea Europeană și a Protocolului între Uniunea Europeană și guvernul Federației Ruse privind modalitățile tehnice adoptate în temeiul acordului menționat (16775/1/2011 - C7-0206/2012 - 2011/0322(NLE))

retrimis

fond: INTA

aviz: AGRI

Propunere modificată de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind sancțiunile penale pentru utilizările abuzive ale informațiilor privilegiate și manipulările pieței (prezentată în conformitate cu articolul 293 alineatul (2) din TFUE) (COM(2012)0420 - C7-0207/2012 - 2011/0297(COD))

retrimis

fond: ECON

aviz: JURI, LIBE

Propunere modificată de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind utilizările abuzive ale informațiilor privilegiate și manipulările pieței (abuzul de piață) (prezentată în conformitate cu articolul 293 alineatul (2) din TFUE) (COM(2012)0421 - C7-0208/2012 - 2011/0295(COD))

retrimis

fond: ECON

aviz: ENVI, BUDG, JURI, LIBE

Raportul special nr. 10/2012 – (Descărcarea de gestiune 2011): Eficacitatea perfecționării profesionale a personalului în cadrul Comisiei Europene (N7-0085/2012 - C7-0209/2012 - 2012/2158(DEC))

retrimis

fond: CONT

aviz: EMPL

Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Convenției privind asistența alimentară (12267/2012 - C7-0210/2012 - 2012/0183(NLE))

retrimis

fond: DEVE

aviz: AFET, AGRI, BUDG, INTA

Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 850/98 al Consiliului pentru conservarea resurselor de pescuit prin măsuri tehnice de protecție a puietului de organisme marine (COM(2012)0432 - C7-0211/2012 - 2012/0208(COD))

În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.

retrimis

fond: PECH

Propunere de virament de credite DEC 24/2012 - Secțiunea III - Comisie (N7-0086/2012 - C7-0212/2012 - 2012/2159(GBD))

retrimis

fond: BUDG

Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr.812/2004 al Consiliului de stabilire a unor măsuri privind capturile accidentale de cetacee în activitățile de pescuit și de modificare a Regulamentului (CE) nr.88/98 (COM(2012)0447 - C7-0213/2012 - 2012/0216(COD))

În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.

retrimis

fond: PECH

aviz: ENVI

Propunere de decizie a Parlamentului european și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (cererea EGF/2011/019 ES/Galicia Metal, depusă de Spania) (COM(2012)0451 - C7-0214/2012 - 2012/2160(BUD))

retrimis

fond: BUDG

aviz: EMPL, ITRE, INTA, REGI

Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind alocarea contingentelor tarifare aplicabile exporturilor de lemn din Federația Rusă către Uniunea Europeană (COM(2012)0449 - C7-0215/2012 - 2012/0217(COD))

retrimis

fond: INTA

aviz: AGRI

Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire, cu ocazia aderării Croației, a unor măsuri speciale și temporare privind recrutarea de funcționari și agenți temporari ai Uniunii Europene (COM(2012)0377 - C7-0216/2012 – 2012/0224(COD))

În conformitate cu articolul 336 din TFUE, Președintele va consulta Curtea de Conturi și Curtea de Justiție.

retrimis

fond: JURI

aviz: BUDG, CONT

Propunere de virament de credite DEC.15/2012 - Sectiunea III - Comisie (N7-0087/2012 - C7-0217/2012 - 2012/2161(GBD))

retrimis

fond: BUDG

Propunere de virament de credite DEC.17/2012 - Sectiunea III - Comisie (N7-0088/2012 - C7-0218/2012 - 2012/2162(GBD))

retrimis

fond: BUDG

Propunere de virament de credite DEC.20/2012 - Sectiunea III - Comisie (N7-0089/2012 - C7-0219/2012 - 2012/2163(GBD))

retrimis

fond: BUDG

Propunere de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (cererea EGF/2011/021 NL/Zalco, depusă de Țările de Jos) (COM(2012)0450 - C7-0220/2012 - 2012/2164(BUD))

retrimis

fond: BUDG

aviz: EMPL, ITRE, INTA, REGI

Propunere de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (cererea EGF/2010/015 FR/Peugeot introdusă de Franța) (COM(2012)0461 - C7-0222/2012 - 2012/2165(BUD))

retrimis

fond: BUDG

aviz: EMPL, ITRE, INTA, REGI

Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind anumite măsuri tehnice și de control în Skagerrak și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 850/98 și a Regulamentului (CE) nr. 1342/2008 (COM(2012)0471 - C7-0234/2012 - 2012/0232(COD))

În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.

retrimis

fond: PECH

aviz: ENVI

Propunere de virament de credite DEC 25/2012 - Sectiunea III - Comisie (N7-0090/2012 - C7-0237/2012 - 2012/2178(GBD))

retrimis

fond: BUDG

Propunere de virament de credite DEC 16/2012 - Sectiunea III - Comisie (N7-0091/2012 - C7-0238/2012 - 2012/2179(GBD))

retrimis

fond: BUDG

Propunere de virament de credite DEC 22/2012 - Sectiunea III - Comisie (N7-0092/2012 - C7-0239/2012 - 2012/2180(GBD))

retrimis

fond: BUDG

Propunere de virament de credite DEC 23/2012 - Sectiunea III - Comisie (N7-0093/2012 - C7-0240/2012 - 2012/2181(GBD))

retrimis

fond: BUDG

Propunere modificată de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui program de acțiune pentru domeniul vamal în Uniunea Europeană pentru perioada 2014-2020 (Vamă 2020) și de abrogare a Deciziei nr. 624/2007/CE (COM(2012)0464 - C7-0241/2012 - 2011/0341A(COD))

retrimis

fond: IMCO

aviz: BUDG, ECON

Propunere modificată de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui program de acțiune pentru impozitare în Uniunea Europeană pentru perioada 2014-2020 (Fiscalis 2020) și de abrogare a Deciziei nr. 1482/2007/CE (COM(2012)0465 - C7-0242/2012 - 2011/0341B(COD))

În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.

retrimis

fond: ECON

aviz: BUDG, IMCO

Propunere de virament de credite DEC 26/2012 - Sectiunea III - Comisie (N7-0094/2012 - C7-0243/2012 - 2012/2182(GBD))

retrimis

fond: BUDG

Propunere de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește un mecanism de reacție rapidă împotriva fraudelor în materie de TVA (COM(2012)0428 - C7-0260/2012 - 2012/0205(CNS))

retrimis

fond: ECON

aviz: JURI, CONT

24.   Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” OJME 493.542).

25.   Ridicarea ședinței

Ședința a fost ridicată la 23.10.

Klaus Welle

Secretar General

Miguel Angel Martínez Martínez

Vicepreședinte


Marți, 11 septembrie 2012
LISTĂ DE PREZENȚĂ

Au semnat:

Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boștinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Bușoi, Busuttil, Bütikofer, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Silvia Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Crețu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaș, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Mariya Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, Jordan, Jørgensen, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Pașcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Țicău, Tirolien, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Observatori

Antičević Marinović, Borzan, Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Plenković, Radoš, Vrbat, Vuljanić


Marți, 11 septembrie 2012
ANEXĂ I

REZULTATELE VOTURILOR

Semnificația abrevierilor și simbolurilor

+

adoptat

-

respins

caduc

R

retras

AN (…, …, …)

vot prin apel nominal (voturi pentru, voturi împotrivă, abțineri)

VE (…, …, …)

vot electronic (voturi pentru, voturi împotrivă, abțineri)

div

vot pe părți

vs

vot separat

am

amendament

AC

amendament de compromis

PC

partea corespunzătoare

S

amendament supresiv

=

amendamente identice

§

alineat / punct

art

articol

cons

considerent

PR

propunere de rezoluție

PRC

propunere comună de rezoluție

SEC

vot secret

1.   Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2011/008 DK/Odense Steel Shipyard din Danemarca

Raport: Bendt Bendtsen (A7-0232/2012) (majoritate calificată necesară + 3/5 din numărul voturilor exprimate)

Obiect

AN etc.

Vot

Voturi prin AN/VE - observații

vot unic

AN

+

578, 65, 21

2.   Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2011/017 ES/Aragon

Raport: Juan Andrés Naranjo Escobar (A7-0233/2012) (majoritate calificată necesară + 3/5 din numărul voturilor exprimate)

Obiect

AN etc.

Vot

Voturi prin AN/VE - observații

vot unic

AN

+

583, 68, 22

3.   Eficiența energetică ***I

Raport: Claude Turmes (A7-0265/2012)

Obiect

AN etc.

Vot

Voturi prin AN/VE - observații

vot unic

AN

+

632, 25, 19

4.   Ridicarea imunității parlamentare a lui Jarosław Leszek Wałęsa

Raport: Cecilia Wikström (A7-0230/2012)

Obiect

AN etc.

Vot

Voturi prin AN/VE - observații

vot unic

 

+

 

5.   Ridicarea imunității parlamentare a lui Birgit Collin-Langen

Raport: Francesco Enrico Speroni (A7-0229/2012)

Obiect

AN etc.

Vot

Voturi prin AN/VE - observații

vot unic

 

+

 

6.   Presupusa folosire a unor țări europene de către CIA pentru transportarea și deținerea ilegală de prizonieri

Raport: Hélène Flautre (A7-0266/2012)

Obiect

AN etc.

Vot

Voturi prin AN/VE - observații

vot unic

AN

+

568, 34, 77

Solicitări de vot prin apel nominal

VERTS/ALE: votul final

7.   Consolidarea solidarității în domeniul azilului pe teritoriul UE

Raport: Kyriacos Triantaphyllides (A7-0248/2012)

Obiect

AN etc.

Vot

Voturi prin AN/VE - observații

vot unic

AN

+

584, 41, 54

Solicitări de vot prin apel nominal

PPE, EFD: votul final

8.   Standardizarea europeană ***I

Raport: Lara Comi (A7-0069/2012)

Obiect

Am nr.

Autor

AN etc.

Vot

Voturi prin AN/VE - observații

Textul integral - blocul nr. 1 - compromis

114

comisia

 

+

 

Blocul nr. 2 – amendamente ale comisiei competente în fond

1-113

comisia

 

 

vot: propunere modificată

 

+

 

vot: rezoluție legislativă

AN

+

639, 18, 17

9.   Identificarea electronică a bovinelor ***I

Raport: Sophie Auconie (A7-0199/2012)

Obiect

Am nr.

Autor

AN etc.

Vot

Voturi prin AN/VE - observații

Amendamente ale comisiei competente în fond - vot în bloc

2

4

6

9-11

15

17-21

23-35

40

comisia

 

+

 

Amendamente ale comisiei competente în fond - voturi separate

22

comisia

vs

+

 

Titlu

43

Verts/ALE

VE

+

336, 333, 8

1

comisia

 

 

3

comisia

vs

 

Articolul 4, după § 2 (Regulamentul (CE) nr. 1760/2000)

50

S&D, GUE/NGL, EFD

 

-

 

16

comisia

 

+

 

42

comisia

 

+

 

Articolul 19, literele (b) și (c) (reg 1760/2000)

39

comisia

VE

-

194, 470, 7

51

S&D, GUE/NGL

VE

+

479, 183, 11

Titlul II, secțiunea 2 (Regulamentul (CE) nr. 1760/2000)

46

PPE, ALDE, ECR

AN

+

333, 325, 7

38

comisia

AN

 

37

comisia

AN

 

36

comisia

 

 

44S

Verts/ALE

 

-

 

12

comisia

AN

+

341, 333, 8

13

comisia

 

 

Articolul 22, litera (b) (Regulamentul (CE) nr. 1760/2000)

41

comisia

 

-

 

47

PPE, ALDE, ECR

 

+

 

Considerentul 7

5

comisia

AN

+

496, 168, 9

§

text original

AN

 

Considerentul 16

48

S&D, GUE/NGL, EFD

 

-

 

7

comisia

 

+

 

Considerentul 17

49

S&D, GUE/NGL, EFD

 

-

 

8

comisia

 

+

 

Considerentul 22

14

comisia

 

+

 

45

PPE, ALDE, ECR

 

+

 

vot: propunere modificată

VE

+

346, 312, 13

vot: rezoluție legislativă

AN

vot reportat

Solicitări de vot prin apel nominal

EFD: considerentul 7, amendamentele 5, 12, 38 și 46

PPE: amendamentele 37, 38 și 46

Solicitări de vot separat

S&D: amendamentele 7, 8, 12 și 38

EFD: amendamentele 3, 22 și 36

10.   Farmacovigilența (modificarea Directivei 2001/83/CE) ***I

Raport: Linda McAvan (A7-0165/2012)

Obiect

Am nr.

Autor

AN etc.

Vot

Voturi prin AN/VE - observații

Textul integral - blocul nr. 1 - compromis

7

S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL

 

+

 

Blocul nr. 2 – amendamente ale comisiei competente în fond

1-6

comisia

 

 

vot: propunere modificată

 

+

 

vot: rezoluție legislativă

AN

+

659, 9, 9

11.   Farmacovigilența (modificarea Regulamentului (CE) nr. 726/2004) ***I

Raport: Linda McAvan (A7-0164/2012)

Obiect

Am nr.

Autor

AN etc.

Vot

Voturi prin AN/VE - observații

Textul integral - blocul nr. 1 - compromis

8

S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL

 

+

 

Amendamente ale comisiei competente în fond - vot în bloc

1-7

comisia

 

 

vot: propunere modificată

 

+

 

vot: rezoluție legislativă

AN

+

665, 9, 10

12.   Conținutul de sulf din anumiți combustibili marini ***I

Raport: Satu Hassi (A7-0038/2012)

Obiect

Am nr.

Autor

AN etc.

Vot

Voturi prin AN/VE - observații

Textul integral - blocul nr. 1 - compromis

57

Verts/ALE, PPE, S&D, ALDE, ECR, GUE/NGL

 

+

 

Blocul nr. 2 – amendamente ale comisiei competente în fond

1-56

comisia

 

 

vot: propunere modificată

 

+

 

vot: rezoluție legislativă

AN

+

606, 55, 13

13.   Schema de plată unică și sprijinul acordat viticultorilor ***I

Raport: Herbert Dorfmann (A7-0203/2012)

Obiect

Am nr.

Autor

AN etc.

Vot

Voturi prin AN/VE - observații

Textul integral - blocul nr. 1 - compromis

11

PPE, S&D, ALDE, ECR, EFD

 

+

 

Blocul nr. 2 – amendamente ale comisiei competente în fond

1-10

comisia

 

 

vot: propunere modificată

 

+

 

vot: rezoluție legislativă

AN

+

643, 28, 12

14.   Cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne ***I

Raport: Adam Bielan (A7-0068/2012)

Obiect

Am nr.

Autor

AN etc.

Vot

Voturi prin AN/VE - observații

Textul integral - blocul nr. 1 - compromis

39

comisia

 

+

 

Blocul nr. 2 – amendamente ale comisiei competente în fond

1-38

comisia

 

 

vot: propunere modificată

 

+

 

vot: rezoluție legislativă

AN

+

623, 25, 35

15.   Sistemul comun de impozitare aplicabil plăților de dobânzi și de redevențe efectuate între societăți asociate din state membre diferite *

Raport: Ildikó Gáll-Pelcz (A7-0227/2012)

Obiect

Am nr.

Autor

AN etc.

Vot

Voturi prin AN/VE - observații

Amendamente ale comisiei competente în fond - vot în bloc

1

3-8

12-17

comisia

 

+

 

Amendamente ale comisiei competente în fond - voturi separate

2

comisia

div

 

 

1/VE

+

409, 267, 10

2/AN

-

296, 362, 16

9

comisia

vs

-

 

10

comisia

vs/VE

+

353, 313, 10

11

comisia

vs/VE

+

359, 316, 8

vot: propunere modificată

 

+

 

vot: rezoluție legislativă

AN

+

562, 102, 18

Solicitări de vot separat

PPE: amendamentele 2, 9, 10 și 11

Solicitări de vot pe părți

ECR:

amendamentul 2

Prima parte

:

„Deficitele publice … financiară actuală.”

A doua parte

:

„În același timp, … nu ar fi afectat negativ.”

16.   Pregătirea programului de lucru al Comisiei pentru anul 2013

Obiect

Am nr.

Autor

AN etc.

Vot

Voturi prin AN/VE - observații

Propunere de rezoluție a unui grup politic

B7-0345/2012

 

ECR

 

-

 

Propunere comună de rezoluție RC-B7-0346/2012

(PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE)

§ 3

§

text original

AN

+

533, 131, 19

§ 4

2

PPE

 

R

 

§

text original

vs

-

 

§ 5

1

S&D, ALDE, Verts/ALE

VE

-

327, 329, 13

§ 7

§

text original

div

 

 

1

+

 

2/AN

+

348, 313, 13

§ 9

§

text original

AN

+

531, 109, 28

§ 10

§

text original

AN

+

624, 26, 18

§ 13

4

ECR

VE

+

329, 318, 17

§

text original

div

 

 

1

 

2

 

§ 15

§

text original

div

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 17

§

text original

vs

+

 

§ 19

§

text original

div

 

 

1

+

 

2/AN

-

235, 424, 18

După § 20

5

ECR

AN

+

357, 258, 42

§ 23

§

text original

vs

+

 

§ 24

§

text original

vs

+

 

§ 25

§

text original

vs

+

 

§ 26

§

text original

div

 

 

1

+

 

2/AN

-

265, 409, 7

§ 27

§

text original

div

 

 

1

+

 

2/VE

+

386, 285, 6

§ 30

§

text original

div

 

 

1/AN

+

627, 34, 6

2

+

 

§ 31

§

text original

div

 

 

1

+

 

2/AN

-

291, 364, 24

§ 32

§

text original

div

 

 

1

+

 

2/AN

+

597, 41, 23

După § 33

6

ECR

VE

-

312, 358, 5

7

ECR

 

-

 

8

ECR

VE

-

316, 345, 12

§ 44

§

text original

div

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 46

§

text original

div

 

 

1

+

 

2

+

 

3

+

 

§ 47

§

text original

vs

+

 

După § 49

9

ECR

VE

-

310, 363, 6

După cons. B

3

ECR

AN

-

323, 330, 18

vot: rezoluție (textul integral)

 

+

 

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice

B7-0346/2012

 

PPE

 

 

B7-0347/2012

 

ALDE

 

 

B7-0348/2012

 

Verts/ALE

 

 

B7-0349/2012rev

 

GUE/NGL

 

 

B7-0350/2012

 

S&D

 

 

Solicitări de vot prin apel nominal

ECR: §§ 3, 9, 10, amendementele 3 și 5

Solicitări de vot separat

PPE: § 24

VERTS/ALE: §§ 17, 47

ECR: §§ 4, 23, 25, 27

Solicitări de vot pe părți

PPE:

§ 13

Prima parte

:

întregul text, cu excepția cuvântului „obligativității”

A doua parte

:

acest cuvânt

§ 27

Prima parte

:

„consideră că … rezistentă la schimbările climatice;”

A doua parte

:

„subliniază … și eficiența energetică;”

§ 44

Prima parte

:

întregul text, cu excepția cuvintelor „consideră că … exclude vecinii;”

A doua parte

:

aceste cuvinte

PPE, S&D:

§ 7

Prima parte

:

întregul text, cu excepția cuvintelor „și simetric”

A doua parte

:

aceste cuvinte

§ 19

Prima parte

:

întregul text, cu excepția cuvântului „vulnerabili;”

A doua parte

:

acest cuvânt

§ 26

Prima parte

:

întregul text, cu excepția cuvintelor „celor mai vulnerabili membri ai”

A doua parte

:

aceste cuvinte

§ 31

Prima parte

:

întregul text, cu excepția cuvintelor „de concediul de paternitate”

A doua parte

:

aceste cuvinte

VERTS/ALE:

§ 15

Prima parte

:

întregul text, cu excepția cuvintelor „în special în sectorul serviciilor,”

A doua parte

:

aceste cuvinte

§ 46

Prima parte

:

„consideră că … ocuparea forței de muncă de la nivel intern din UE;”

A doua parte

:

„subliniază importanța … la comerțul internațional;”

A treia parte

:

„subliniază importanța … tuturor acordurilor comerciale;”

EFD:

§ 30

Prima parte

:

„salută cu tărie … de reformare a pieței muncii”

A doua parte

:

„și de stabilire … în curs de îmbătrânire;”

§ 32

Prima parte

:

„solicită din nou … Strategiei UE 2020;”

A doua parte

:

„insistă asupra … și pe cel al excelenței;”

17.   Donarea voluntară și neremunerată de țesuturi și de celule

Raport: Marina Yannakoudakis (A7-0223/2012)

Obiect

Am nr.

Autor

AN etc.

Vot

Voturi prin AN/VE - observații

§ 3

§

text original

div

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 4

§

text original

div

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 13

§

text original

div

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 17

§

text original

div

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 26

§

text original

div

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 28

§

text original

div

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 31

§

text original

div

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 34

§

text original

div

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 36

§

text original

div

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 41

§

text original

vs

+

 

§ 43

§

text original

div

 

 

1/AN

+

637, 5, 13

2/AN

+

385, 231, 17

3/AN

+

390, 230, 14

4/AN

+

566, 66, 15

vot: rezoluție (textul integral)

AN

+

551, 15, 81

Solicitări de vot separat

ALDE: § 41

Solicitări de vot pe părți

ALDE:

§ 3

Prima parte

:

întregul text, cu excepția cuvintelor „și anonimă (cu excepția … un apropiat)”

A doua parte

:

aceste cuvinte

§ 4

Prima parte

:

întregul text, cu excepția cuvintelor „anonimă (cu excepția … un apropiat)”

A doua parte

:

aceste cuvinte

§ 13

Prima parte

:

„invită statele membre … în acest proces”

A doua parte

:

„și consecințele … ale acestora;”

§ 28

Prima parte

:

întregul text, cu excepția cuvântului „publice”

A doua parte

:

acest cuvânt

§ 34

Prima parte

:

întregul text, cu excepția cuvintelor „o rețea teritorială”

A doua parte

:

aceste cuvinte

§ 43

Prima parte

:

întregul text, din care se exclud cuvintele „a include … și”

A doua parte

:

aceste cuvinte

S&D:

§ 43

Prima parte

:

întregul text, cu excepția cuvintelor „să propună … o prevedere”

A doua parte

:

aceste cuvinte

GUE/NGL:

§ 17

Prima parte

:

întregul text, cu excepția cuvântului „private”

A doua parte

:

acest cuvânt

§ 31

Prima parte

:

întregul text, cu excepția cuvintelor „publice și private”

A doua parte

:

aceste cuvinte

Verts/ALE, GUE/NGL:

§ 26

Prima parte

:

întregul text, cu excepția cuvintelor „indiferent dacă banca este publică sau privată,”

A doua parte

:

aceste cuvinte

ALDE, GUE/NGL:

§ 36

Prima parte

:

întregul text, cu excepția cuvântului „private”

A doua parte

:

acest cuvânt

ALDE, S&D:

§ 43

Prima parte

:

întregul text, cu excepția cuvintelor „să propună o revizuire … Directiva 2010/45/UE, și”

A doua parte

:

„să propună o revizuire … pentru”

A treia parte

:

„a include o prevedere”

A patra parte

:

„care să garanteze … Directiva 2010/45/UE, și”

18.   Rolul femeilor în cadrul economiei ecologice

Raport: Mikael Gustafsson (A7-0235/2012)

Obiect

Am nr.

Autor

AN etc.

Vot

Voturi prin AN/VE - observații

§ 4

§

text original

vs

+

 

§ 6

§

text original

vs

+

 

§ 7

§

text original

vs/VE

+

326, 300, 6

§ 17

§

text original

vs

+

 

§ 19

§

text original

vs/VE

+

322, 303, 8

§ 27

§

text original

vs

+

 

§ 32

§

text original

vs

+

 

§ 33

§

text original

div

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 35

§

text original

div

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 41

§

text original

div

 

 

1

+

 

2

+

 

3

+

 

4

+

 

5

+

 

§ 43

§

text original

vs/VE

+

328, 302, 16

§ 49

§

text original

vs

+

 

Considerentul C

§

text original

vs

+

 

Considerentul K

§

text original

vs

+

 

Cons L

§

text original

vs

+

 

vot: rezoluție (textul integral)

 

+

 

Solicitări de vot separat

PPE: considerentele C, K, L, amendamentele 4, 6, 7, 17, 19, 27, 32, 43 și 49

Solicitări de vot pe părți

PPE:

§ 33

Prima parte

:

„remarcă faptul că … comunități sustenabile”

A doua parte

:

„și care permite … a resurselor;”

§ 35

Prima parte

:

„solicită … aceste politici;”

A doua parte

:

„invită … și democrației;”

ECR, PPE:

§ 41

Prima parte

:

întregul text, cu excepția cuvintelor „precum și garantarea … și îngrijirea copilului”

A doua parte

:

„precum și garantarea … ale femeilor;”

A treia parte

:

„subliniază că … securitatea socială,”

A patra parte

:

„planificarea familială”

A cincea parte

:

„și îngrijirea copilului”

19.   Condițiile de muncă ale femeilor în sectorul serviciilor

Raport: Iratxe García Pérez (A7-0246/2012)

Obiect

Am nr.

Autor

AN etc.

Vot

Voturi prin AN/VE - observații

§ 13

§

text original

vs

+

 

§ 26

§

text original

vs

+

 

§ 27

§

text original

div

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 39

§

text original

div

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 40

§

text original

div

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 43

§

text original

vs

+

 

vot: rezoluție (textul integral)

 

+

 

Solicitări de vot separat

PPE: §§ 13, 26 et 43

Solicitări de vot pe părți

PPE:

§ 27

Prima parte

:

întregul text, cu excepția cuvintelor „este de părere că … din sectorul serviciilor;”

A doua parte

:

aceste cuvinte

§ 39

Prima parte

:

întregul text, cu excepția cuvintelor „gratuite și”

A doua parte

:

aceste cuvinte

§ 40

Prima parte

:

întregul text, cu excepția cuvintelor „îndeosebi … și de paternitate,”

A doua parte

:

aceste cuvinte

20.   Educația, formarea și Europa 2020

Raport: Mary Honeyball (A7-0247/2012)

Obiect

AN etc.

Vot

Voturi prin AN/VE - observații

vot: rezoluție (textul integral)

 

+

 

21.   Distribuirea online a operelor audiovizuale în UE

Raport: Jean-Marie Cavada (A7-0262/2012)

Obiect

Am nr.

Autor

AN etc.

Vot

Voturi prin AN/VE - observații

§ 18

§

text original

div

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 46

§

text original

div

 

 

1

+

 

2/VE

+

329, 285, 7

§ 59

§

text original

vs

-

 

Considerentul A

§

text original

div

 

 

1

+

 

2/VE

+

365, 223, 10

Considerentul AA

§

text original

vs/VE

+

360, 220, 14

Considerentul AB

§

text original

vs

+

 

vot: rezoluție (textul integral)

 

+

 

Solicitări de vot separat

ALDE: § 59 și considerentele AA și AB

Solicitări de vot pe părți

ALDE:

considerentul A

Prima parte

:

„întrucât era digitală … de opere,”

A doua parte

:

„dar … majore;”

§ 18

Prima parte

:

„ia act de faptul că … mai multor teritorii,”

A doua parte

:

„deoarece … sectorului audiovizual;”

§ 46

Prima parte

:

„susține … operelor acestora;”

A doua parte

:

„și solicită, prin urmare, … acestui principiu;”


Marți, 11 septembrie 2012
ANEXĂ II

REZULTATUL VOTULUI PRIN APEL NOMINAL

1.   A7-0232/2012 - Bendt Bendtsen - Vot unic

Pentru: 578

ALDE: Alfano, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Crowley, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Kozlík, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Torvalds, Uggias, Vajgl, Vattimo, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld

ECR: Kamiński, Tomaševski

EFD: Belder, Bizzotto, Borghezio, Fontana, Imbrasas, Morganti, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Tzavela, Vanhecke

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Bisky, Chountis, Ernst, Ferreira João, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Händel, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Wils, Zimmer, Zuber

NI: Binev, Claeys, Ehrenhauser, Gollnisch, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Morvai, Mölzer, Obermayr, Severin, Sosa Wagner, Stoyanov Dimitar, Szegedi, Vadim Tudor

PPE: Albertini, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Berra, Bodu, Bonsignore, Borys, Boulland, Bratkowski, Busuttil, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Klaß, Koch, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Muscardini, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Pallone, Papanikolaou, Papastamkos, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pirker, Ponga, Posselt, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Seeber, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Stoyanov Emil, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trematerra, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Berlinguer, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Castex, Cercas, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Grech, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Kleva, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomsen, Tirolien, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Benarab-Attou, Bicep, Bové, Brantner, Brepoels, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cohn-Bendit, Cramer, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Hudghton, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lövin, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Ždanoka

Împotrivă: 65

ECR: Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Czarnecki, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Szymański, Tannock, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Yannakoudakis, Zahradil, van Dalen, Češková

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Bloom, Bufton, Clark, Cymański, Helmer, Nuttall, Terho, Włosowicz, Ziobro, de Villiers

NI: Brons, Colman, Dodds, Griffin, Hartong, Sinclaire, Stassen, Zijlstra, van der Stoep

Abțineri: 21

ALDE: Alvaro, Chatzimarkakis, Creutzmann, Godmanis, Hirsch, Klinz, Krahmer, Lambsdorff, Meissner, Reimers, Thein, Theurer

ECR: Zīle

EFD: Messerschmidt, Paška

GUE/NGL: Hénin, Mélenchon, Omarjee

PPE: Fjellner, Zeller

Verts/ALE: Miranda

Corectări și intenții de vot

Pentru : Ana Miranda

Abțineri : Marie-Christine Vergiat

2.   A7-0233/2012 - Juan Andrés Naranjo Escobar - Vot unic

Pentru: 583

ALDE: Alfano, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Crowley, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Kozlík, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Taylor Rebecca, Torvalds, Uggias, Vajgl, Vattimo, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld

ECR: Kamiński, Tomaševski

EFD: Belder, Bizzotto, Borghezio, Fontana, Imbrasas, Morganti, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Tzavela, Vanhecke

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Bisky, Chountis, Ernst, Ferreira João, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Händel, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Wils, Zimmer, Zuber

NI: Binev, Claeys, Ehrenhauser, Gollnisch, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Morvai, Mölzer, Obermayr, Severin, Sosa Wagner, Stoyanov Dimitar, Szegedi, Vadim Tudor

PPE: Albertini, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Berra, Bodu, Bonsignore, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Busuttil, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jahr, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Járóka, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Klaß, Koch, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Muscardini, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Pallone, Papanikolaou, Papastamkos, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Seeber, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Stoyanov Emil, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trematerra, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Berlinguer, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Castex, Cercas, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Grech, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Kleva, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Benarab-Attou, Bicep, Bové, Brantner, Brepoels, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cramer, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Hudghton, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Împotrivă: 68

ECR: Ashworth, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Czarnecki, Deva, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Karim, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Szymański, Tannock, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, van Dalen, Češková

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Bloom, Bufton, Clark, Cymański, Helmer, Nuttall, Terho, Włosowicz, Ziobro, de Villiers

NI: Brons, Colman, Dodds, Griffin, Hartong, Sinclaire, Stassen, Zijlstra, van der Stoep

Verts/ALE: Schlyter

Abțineri: 22

ALDE: Alvaro, Chatzimarkakis, Creutzmann, Godmanis, Hirsch, Klinz, Krahmer, Lambsdorff, Meissner, Reimers, Takkula, Thein, Theurer

ECR: Elles

EFD: Messerschmidt, Paška

GUE/NGL: Hénin, Mélenchon, Omarjee, Vergiat

PPE: Fjellner, Zeller

3.   A7-0265/2012 - Claude Turmes - Vot unic

Pentru: 632

ALDE: Alfano, Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Crowley, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Kozlík, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Theurer, Torvalds, Uggias, Vajgl, Vattimo, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld

ECR: Ashworth, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Czarnecki, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Karim, Kirkhope, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, van Dalen, Češková

EFD: Bizzotto, Borghezio, Fontana, Imbrasas, Messerschmidt, Morganti, Paška, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Terho, Tzavela, Vanhecke

GUE/NGL: Anderson, Bisky, Chountis, Ernst, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Klute, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer

NI: Binev, Ehrenhauser, Le Pen Jean-Marie, Martin Hans-Peter, Severin, Sosa Wagner, Stoyanov Dimitar, Szegedi, Vadim Tudor

PPE: Albertini, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Berra, Bodu, Bonsignore, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Busuttil, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Klaß, Koch, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Muscardini, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Pallone, Papanikolaou, Papastamkos, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Seeber, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Stoyanov Emil, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trematerra, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Berlinguer, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Castex, Cercas, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gomes, Grech, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Kleva, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Benarab-Attou, Bicep, Bové, Brantner, Brepoels, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cramer, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Hudghton, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Împotrivă: 25

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Andreasen, Batten, Bloom, Bufton, Clark, Helmer, Nuttall, de Villiers

GUE/NGL: Angourakis, Mélenchon, Toussas

NI: Brons, Gollnisch, Griffin, Hartong, Le Pen Marine, Mölzer, Obermayr, Stassen, Zijlstra, van der Stoep

PPE: Winkler

S&D: Gierek, Goebbels

Abțineri: 19

ALDE: Krahmer, Thein

EFD: Belder, Cymański, Włosowicz, Ziobro

GUE/NGL: Ferreira, Gustafsson, Kohlíček, Murphy, Zuber

NI: Claeys, Colman, Dodds, Morvai, Sinclaire

PPE: Zeller

S&D: Glante, Haug

Corectări și intenții de vot

Pentru : Gerald Häfner

Împotrivă : Jean-Marie Le Pen

4.   A7-0266/2012 - Hélène Flautre - Vot unic

Pentru: 568

ALDE: Alfano, Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Crowley, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Ilchev, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Uggias, Vajgl, Vattimo, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld

ECR: Bokros, Karim

EFD: Paška, Salavrakos, Tzavela

GUE/NGL: Anderson, Bisky, Chountis, Ernst, Ferreira João, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber

NI: Ehrenhauser, Gollnisch, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Morvai, Mölzer, Obermayr, Severin, Sosa Wagner, Stoyanov Dimitar, Szegedi, Vadim Tudor

PPE: Albertini, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Berra, Bodu, Bonsignore, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Busuttil, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Klaß, Koch, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Langen, Le Brun, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Muscardini, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Pallone, Papanikolaou, Papastamkos, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Seeber, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stoyanov Emil, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trematerra, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Berlinguer, Berman, Berès, Borsellino, Brzobohatá, Bullmann, Caronna, Castex, Cercas, Christensen, Cofferati, Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Cuschieri, Daerden, Danellis, De Angelis, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Glante, Goebbels, Gomes, Grech, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Kleva, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Trautmann, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Benarab-Attou, Bicep, Bové, Brantner, Brepoels, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cramer, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Hudghton, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Împotrivă: 34

ALDE: Jensen, Løkkegaard, Rohde

ECR: Bielan, Cabrnoch, Czarnecki, Fajmon, Gróbarczyk, Kožušník, Ouzký, Piotrowski, Strejček, Van Orden, Vlasák, Zahradil, Češková

EFD: Belder, Cymański, Messerschmidt, Vanhecke, Włosowicz, Ziobro, de Villiers

NI: Claeys, Colman, Hartong, Sinclaire, Stassen, Zijlstra, van der Stoep

PPE: Antonescu, Marinescu, Niculescu, Stolojan

Abțineri: 77

ECR: Ashworth, Bradbourn, Callanan, Deva, Elles, Eppink, Ford, Foster, Fox, Girling, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Kirkhope, Kowal, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Nicholson, Poręba, Rosbach, Stevenson, Sturdy, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Yannakoudakis, Zīle, van Dalen

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Bizzotto, Bloom, Borghezio, Bufton, Clark, Fontana, Helmer, Imbrasas, Morganti, Nuttall, Rossi, Salvini, Scottà, Speroni, Terho

GUE/NGL: Angourakis, Toussas

NI: Binev, Brons, Dodds, Griffin

PPE: Kelam, Riquet, Winkler Iuliu, Zeller

S&D: Balčytis, Blinkevičiūtė, Boștinaru, Capoulas Santos, Cliveti, Crețu, Cutaș, Dăncilă, Gierek, Ivan, Pașcu, Sârbu, Tănăsescu, Zemke, Țicău

Corectări și intenții de vot

Pentru : Gerald Häfner, Constance Le Grip

Împotrivă : Sebastian Valentin Bodu, Tomasz Piotr Poręba

Abțineri : Bendt Bendtsen, Ioan Enciu

5.   A7-0248/2012 - Kyriacos Triantaphyllides - Vot unic

Pentru: 584

ALDE: Alfano, Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Crowley, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Uggias, Vajgl, Vattimo, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld

ECR: Bokros, Eppink, Kamiński, van Dalen

EFD: Belder, Salavrakos, Tzavela

GUE/NGL: Anderson, Bisky, Chountis, Ernst, Ferreira João, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber

NI: Ehrenhauser, Severin, Sosa Wagner, Szegedi, Vadim Tudor

PPE: Albertini, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Berra, Bodu, Bonsignore, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Busuttil, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Klaß, Koch, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Muscardini, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Pallone, Papanikolaou, Papastamkos, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Seeber, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Stoyanov Emil, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trematerra, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Berlinguer, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Castex, Cercas, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Grech, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Kleva, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Benarab-Attou, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cramer, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Hudghton, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Împotrivă: 41

ECR: Rosbach, Strejček, Van Orden

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Bizzotto, Bloom, Borghezio, Bufton, Clark, Fontana, Helmer, Imbrasas, Messerschmidt, Morganti, Nuttall, Paška, Rossi, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Vanhecke, de Villiers

NI: Brons, Claeys, Colman, Dodds, Griffin, Hartong, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Obermayr, Sinclaire, Stassen, Zijlstra, van der Stoep

Verts/ALE: Brepoels

Abțineri: 54

ALDE: Werthmann

ECR: Ashworth, Bielan, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Czarnecki, Deva, Elles, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Karim, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Stevenson, Sturdy, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Vlasák, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, Češková

EFD: Cymański, Włosowicz, Ziobro

GUE/NGL: Angourakis, Toussas

NI: Binev, Martin Hans-Peter, Morvai, Stoyanov Dimitar

PPE: Essayah, Fidanza, Winkler Hermann

Corectări și intenții de vot

Pentru : Gerald Häfner

6.   A7-0069/2012 - Lara Comi - Rezoluție legislativă

Pentru: 639

ALDE: Alfano, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Crowley, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Kozlík, Krahmer, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Uggias, Vajgl, Vattimo, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld

ECR: Ashworth, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Czarnecki, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Karim, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Sturdy, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, van Dalen, Češková

EFD: Belder, Bizzotto, Borghezio, Cymański, Fontana, Imbrasas, Morganti, Paška, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz, Ziobro

GUE/NGL: Anderson, Bisky, Ernst, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Triantaphyllides, Vergiat, Zimmer

NI: Binev, Ehrenhauser, Morvai, Severin, Sosa Wagner, Stoyanov Dimitar, Szegedi, Vadim Tudor, van der Stoep

PPE: Albertini, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Berra, Bodu, Bonsignore, Borys, Boulland, Bratkowski, Busuttil, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Klaß, Koch, Koumoutsakos, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Muscardini, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Pallone, Papanikolaou, Papastamkos, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Preda, Protasiewicz, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Seeber, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stoyanov Emil, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trematerra, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Berlinguer, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cercas, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Grech, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Kleva, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Benarab-Attou, Bicep, Bové, Brantner, Brepoels, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cramer, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Hudghton, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Împotrivă: 18

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Bloom, Bufton, Clark, Helmer, Messerschmidt, Nuttall, de Villiers

GUE/NGL: Angourakis, Toussas

NI: Brons, Colman, Dodds, Griffin, Sinclaire

Abțineri: 17

ECR: Strejček

GUE/NGL: Chountis, Ferreira João, Lösing, Wils, Zuber

NI: Claeys, Gollnisch, Hartong, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Mölzer, Obermayr, Stassen, Zijlstra

PPE: Winkler

Corectări și intenții de vot

Pentru : Gerald Häfner

7.   A7-0199/2012 - Sophie Auconie - Am 46

Pentru: 333

ALDE: Alvaro, Aylward, Bearder, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Crowley, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Jensen, Johansson, Kacin, Kazak, Klinz, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Vajgl, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, de Sarnez, in 't Veld

ECR: Ashworth, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Czarnecki, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Karim, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, van Dalen, Češková

EFD: Belder, Cymański, Messerschmidt, Salavrakos, Terho, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz, Ziobro

GUE/NGL: Gustafsson

NI: Binev, Claeys, Dodds, Gollnisch, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Morvai, Mölzer, Obermayr, Sosa Wagner, Stoyanov Dimitar, Szegedi

PPE: Andrikienė, Antonescu, Antoniozzi, Auconie, Audy, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berra, Bodu, Bonsignore, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Busuttil, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Casini, Caspary, Corazza Bildt, Danjean, Dati, Daul, De Veyrac, Deutsch, Deß, Dorfmann, Engel, Essayah, Ferber, Fjellner, Florenz, Franco, Gabriel, Gahler, Gallo, Gauzès, Glattfelder, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Hibner, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jordan, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Klaß, Koch, Korhola, Kovatchev, Kozłowski, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, Lamassoure, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Mikolášik, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mészáros, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Papanikolaou, Patriciello, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Riquet, Roatta, Roithová, Rübig, Sanchez-Schmid, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Seeber, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Stoyanov Emil, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tőkés, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, de Lange, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Berès, Cottigny, Guillaume, Hoang Ngoc, Pargneaux, Siwiec, Trautmann, Vergnaud, Weber Henri

Verts/ALE: Brepoels, Evans, Hudghton, Smith

Împotrivă: 325

ALDE: Alfano, Lepage, Rinaldi, Skylakakis, Uggias, Vattimo, Zanoni

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Bizzotto, Bloom, Borghezio, Bufton, Clark, Fontana, Helmer, Morganti, Nuttall, Rossi, Salvini, Scottà, Speroni, de Villiers

GUE/NGL: Angourakis, Bisky, Chountis, Ernst, Ferreira João, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber

NI: Ehrenhauser, Hartong, Martin Hans-Peter, Severin, Stassen, Vadim Tudor, Zijlstra

PPE: Albertini, Angelilli, Ayuso, Bartolozzi, Bastos, Berlato, Cancian, Carvalho, Cavada, Coelho, Comi, Correa Zamora, David, De Mita, Delvaux, Díaz de Mera García Consuegra, Estaràs Ferragut, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fraga Estévez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Giannakou, Grosch, Herranz García, Jiménez-Becerril Barrio, Járóka, Koumoutsakos, Kratsa-Tsagaropoulou, La Via, Lope Fontagné, Mastella, Matera, Mauro, Millán Mon, Muscardini, Naranjo Escobar, Pallone, Papastamkos, Patrão Neves, Rivellini, Ronzulli, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Scurria, Silvestris, Tatarella, Teixeira, Trematerra, Tsoukalas, Vidal-Quadras, Zanicchi, Záborská, de Grandes Pascual, del Castillo Vera

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Berlinguer, Berman, Blinkevičiūtė, Borsellino, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cercas, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Costa, Costello, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Grech, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Kleva, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pașcu, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Poc, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Skinner, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Benarab-Attou, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cohn-Bendit, Cramer, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Abțineri: 7

EFD: Paška

GUE/NGL: Anderson

NI: Brons, Colman, Griffin, Sinclaire, van der Stoep

Corectări și intenții de vot

Împotrivă : Mikael Gustafsson, Salvatore Iacolino, Gabriel Mato Adrover, Erminia Mazzoni, Georgios Papanikolaou

8.   A7-0199/2012 - Sophie Auconie - Am 12

Pentru: 341

ALDE: Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Crowley, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Vajgl, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, de Sarnez, in 't Veld

ECR: Ashworth, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Czarnecki, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Karim, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, van Dalen, Češková

EFD: Belder, Cymański, Imbrasas, Messerschmidt, Salavrakos, Terho, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz, Ziobro

GUE/NGL: Anderson

NI: Binev, Claeys, Dodds, Morvai, Sosa Wagner, Stoyanov Dimitar, Szegedi

PPE: Andrikienė, Antonescu, Antoniozzi, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Balz, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berra, Bodu, Bonsignore, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Busuttil, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Casini, Caspary, Corazza Bildt, Danjean, Dati, Daul, De Mita, De Veyrac, Delvaux, Deutsch, Dorfmann, Ehler, Engel, Essayah, Ferber, Fjellner, Florenz, Franco, Gabriel, Gahler, Gallo, Garriga Polledo, Gauzès, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Hibner, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Ivanova, Jazłowiecka, Jeggle, Jordan, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kelam, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kukan, Kósa, Köstinger, Lamassoure, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mikolášik, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mészáros, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Papanikolaou, Patriciello, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Seeber, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Stoyanov Emil, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tőkés, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Zalewski, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Andrieu, Berès, Castex, Cottigny, Guillaume, Hoang Ngoc, Mynář, Pargneaux, Trautmann, Vergnaud, Weber Henri

Verts/ALE: Brepoels, Evans, Hudghton, Lichtenberger, Smith

Împotrivă: 333

ALDE: Alfano, Lepage, Rinaldi, Skylakakis, Uggias, Vattimo, Zanoni

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Bizzotto, Borghezio, Bufton, Clark, Fontana, Helmer, Morganti, Nuttall, Rossi, Salvini, Scottà, Speroni, de Villiers

GUE/NGL: Angourakis, Bisky, Chountis, Ernst, Ferreira João, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Klute, Kohlíček, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber

NI: Brons, Colman, Ehrenhauser, Gollnisch, Griffin, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Mölzer, Obermayr, Severin, Sinclaire, Vadim Tudor

PPE: Albertini, Angelilli, Baldassarre, Bartolozzi, Bastos, Berlato, Cancian, Carvalho, Coelho, Collin-Langen, Comi, Correa Zamora, David, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Estaràs Ferragut, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fraga Estévez, Gardini, Gargani, Giannakou, Herranz García, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jiménez-Becerril Barrio, Kastler, Klaß, Koch, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, La Via, Lope Fontagné, Mastella, Matera, Mauro, Mazzoni, Millán Mon, Muscardini, Naranjo Escobar, Pallone, Papastamkos, Patrão Neves, Ronzulli, Sartori, Scurria, Silvestris, Tatarella, Teixeira, Trematerra, Tsoukalas, Vidal-Quadras, Winkler Hermann, Zalba Bidegain, Zanicchi, de Grandes Pascual

S&D: Alves, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Berlinguer, Berman, Blinkevičiūtė, Borsellino, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cercas, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Costa, Costello, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Grech, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Kleva, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pașcu, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Alfonsi, Auken, Benarab-Attou, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cramer, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Zéribi, Ždanoka

Abțineri: 8

ALDE: Ries

EFD: Bloom, Paška

NI: Hartong, Stassen, Zijlstra, van der Stoep

PPE: Cavada

Corectări și intenții de vot

Împotrivă : Pilar Ayuso, Godfrey Bloom, Salvatore Iacolino, Georgios Koumoutsakos, Gabriel Mato Adrover, Georgios Papanikolaou

9.   A7-0199/2012 - Sophie Auconie - Am 5

Pentru: 496

ALDE: Alfano, Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Vajgl, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld

ECR: Ashworth, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Czarnecki, Deva, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Karim, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Vlasák, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, van Dalen

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Belder, Bizzotto, Bloom, Borghezio, Bufton, Clark, Cymański, Fontana, Helmer, Messerschmidt, Morganti, Nuttall, Paška, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz, Ziobro, de Villiers

GUE/NGL: Anderson, Bisky, Chountis, Ernst, Ferreira João, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Klute, Kohlíček, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber

NI: Binev, Brons, Claeys, Dodds, Ehrenhauser, Gollnisch, Griffin, Hartong, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Morvai, Mölzer, Obermayr, Sosa Wagner, Stassen, Stoyanov Dimitar, Szegedi, Zijlstra

PPE: Albertini, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Berra, Bodu, Bonsignore, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Busuttil, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dati, Daul, David, De Veyrac, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Klaß, Koch, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Muscardini, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Pallone, Papanikolaou, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Seeber, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Stoyanov Emil, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trematerra, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Andrieu, Berès, Castex, Cottigny, Guillaume, Hoang Ngoc, Pargneaux, Trautmann, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Benarab-Attou, Bicep, Brantner, Brepoels, Bélier, Bütikofer, Cochet, Cramer, Delli, Durant, Eickhout, Evans, Giegold, Harms, Hassi, Hudghton, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Ždanoka

Împotrivă: 168

ALDE: Rinaldi, Uggias, Vattimo

ECR: Elles

NI: Martin, Severin, Vadim Tudor

PPE: De Mita

S&D: Alves, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Berlinguer, Berman, Blinkevičiūtė, Borsellino, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cercas, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Costa, Costello, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Grech, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Kleva, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pașcu, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Zéribi

Abțineri: 9

EFD: Imbrasas

GUE/NGL: Angourakis, Toussas

NI: Colman, Sinclaire, van der Stoep

Verts/ALE: Chrysogelos, Engström, Grèze

Corectări și intenții de vot

Pentru : James Elles

10.   A7-0165/2012 - Linda McAvan - Rezoluție legislativă

Pentru: 659

ALDE: Alfano, Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Crowley, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Uggias, Vajgl, Vattimo, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld

ECR: Ashworth, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Czarnecki, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Karim, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, van Dalen, Češková

EFD: Belder, Bizzotto, Borghezio, Cymański, Fontana, Imbrasas, Kurski, Messerschmidt, Morganti, Paška, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz, Ziobro

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Bisky, Chountis, Ernst, Ferreira João, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber

NI: Binev, Claeys, Dodds, Ehrenhauser, Gollnisch, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Morvai, Mölzer, Obermayr, Severin, Sosa Wagner, Stoyanov Dimitar, Szegedi, Vadim Tudor, van der Stoep

PPE: Albertini, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Berra, Bodu, Bonsignore, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Busuttil, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Klaß, Koch, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Muscardini, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Pallone, Papanikolaou, Papastamkos, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Seeber, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Stoyanov Emil, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trematerra, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Berlinguer, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Castex, Cercas, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Grech, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Kleva, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Benarab-Attou, Bicep, Bové, Brantner, Brepoels, Bélier, Chrysogelos, Cochet, Cramer, Delli, Durant, Eickhout, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Hudghton, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Zéribi, Ždanoka

Împotrivă: 9

EFD: de Villiers

NI: Brons, Colman, Griffin, Hartong, Sinclaire, Stassen, Zijlstra

PPE: Winkler

Abțineri: 9

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Bloom, Bufton, Clark, Helmer, Nuttall

Corectări și intenții de vot

Pentru : Gerald Häfner

11.   A7-0164/2012 - Linda McAvan - Rezoluție legislativă

Pentru: 665

ALDE: Alfano, Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Crowley, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Uggias, Vajgl, Vattimo, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld

ECR: Ashworth, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Czarnecki, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Karim, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, van Dalen, Češková

EFD: Belder, Bizzotto, Borghezio, Cymański, Fontana, Imbrasas, Kurski, Messerschmidt, Morganti, Paška, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz, Ziobro

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Bisky, Chountis, Ernst, Ferreira João, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber

NI: Binev, Claeys, Dodds, Ehrenhauser, Gollnisch, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Morvai, Mölzer, Obermayr, Severin, Sosa Wagner, Stoyanov Dimitar, Szegedi, Vadim Tudor, van der Stoep

PPE: Albertini, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Berra, Bodu, Bonsignore, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Busuttil, Bánki, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Klaß, Koch, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Mikolášik, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Muscardini, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Pallone, Papanikolaou, Papastamkos, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Seeber, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Stoyanov Emil, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trematerra, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Berlinguer, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Castex, Cercas, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Grech, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Kleva, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Benarab-Attou, Bicep, Bové, Brantner, Brepoels, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cramer, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Hudghton, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Zéribi, Ždanoka

Împotrivă: 9

NI: Brons, Colman, Griffin, Hartong, Sinclaire, Stassen, Zijlstra

PPE: Winkler

S&D: Childers

Abțineri: 10

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Bloom, Bufton, Clark, Helmer, Nuttall

PPE: Böge

Corectări și intenții de vot

Pentru : Gerald Häfner

12.   A7-0038/2012 - Satu Hassi - Rezoluție legislativă

Pentru: 606

ALDE: Alfano, Alvaro, Aylward, Bennahmias, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Crowley, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Jensen, Johansson, Kacin, Kazak, Klinz, Kozlík, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Uggias, Vajgl, Vattimo, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld

ECR: Ashworth, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Fox, Girling, Hannan, Harbour, Kamall, Karim, Kirkhope, Kožušník, McClarkin, McIntyre, Nicholson, Ouzký, Stevenson, Swinburne, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, van Dalen, Češková

EFD: Belder, Messerschmidt, Salavrakos, Tzavela, Vanhecke

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Bisky, Chountis, Ernst, Ferreira João, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Wils, Zimmer, Zuber

NI: Binev, Brons, Claeys, Ehrenhauser, Gollnisch, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Morvai, Mölzer, Obermayr, Severin, Sosa Wagner, Stoyanov Dimitar, Szegedi, Vadim Tudor

PPE: Albertini, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Berra, Bodu, Bonsignore, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Busuttil, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Hankiss, Herranz García, Hibner, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kasoulides, Kastler, Klaß, Koch, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Muscardini, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Pallone, Papanikolaou, Papastamkos, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Seeber, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Stoyanov Emil, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trematerra, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Badia i Cutchet, Berlinguer, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Grech, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Kleva, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Ludvigsson, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Olejniczak, Padar, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Sippel, Siwiec, Skinner, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Benarab-Attou, Bicep, Bové, Brantner, Brepoels, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cramer, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Grèze, Harms, Hassi, Hudghton, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Zéribi, Ždanoka

Împotrivă: 55

ALDE: Jäätteenmäki, Manner, Takkula

ECR: Bielan, Czarnecki, Ford, Foster, Gróbarczyk, Kamiński, Kowal, Legutko, Migalski, Piotrowski, Strejček, Sturdy, Szymański, Tannock

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Bizzotto, Bloom, Borghezio, Bufton, Clark, Cymański, Fontana, Helmer, Kurski, Morganti, Nuttall, Rossi, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Włosowicz, Ziobro, de Villiers

NI: Colman, Dodds, Hartong, Sinclaire, Stassen, Zijlstra, van der Stoep

PPE: Essayah, Kelam, Korhola, Kuhn, Sarvamaa

S&D: Ayala Sender, Balčytis, Repo

Abțineri: 13

ALDE: Krahmer, Ojuland, Oviir, Reimers

ECR: Rosbach

EFD: Imbrasas, Paška

GUE/NGL: Gustafsson, Mélenchon

NI: Griffin

PPE: Kariņš, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Šadurskis

Corectări și intenții de vot

Pentru : Gerald Häfner, Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat

Împotrivă : Sławomir Witold Nitras

Abțineri : Nuno Teixeira, Roberts Zīle

13.   A7-0203/2012 - Herbert Dorfmann - Rezoluție legislativă

Pentru: 643

ALDE: Alfano, Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Crowley, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Uggias, Vajgl, Vattimo, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld

ECR: Ashworth, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Czarnecki, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamiński, Karim, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, van Dalen, Češková

EFD: Belder, Bizzotto, Borghezio, Cymański, Fontana, Imbrasas, Kurski, Morganti, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz, Ziobro

GUE/NGL: Bisky, Chountis, Ernst, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Klute, Le Hyaric, Lösing, Matias, Meyer, Murphy, Mélenchon, Ransdorf, Rubiks, Scholz, Sousa, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber

NI: Binev, Brons, Claeys, Dodds, Ehrenhauser, Gollnisch, Griffin, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Morvai, Mölzer, Obermayr, Severin, Sosa Wagner, Stoyanov Dimitar, Szegedi, Vadim Tudor

PPE: Albertini, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Berra, Bodu, Bonsignore, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Busuttil, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Klaß, Koch, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Muscardini, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Pallone, Papanikolaou, Papastamkos, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Seeber, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Stoyanov Emil, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trematerra, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Badia i Cutchet, Balčytis, Berlinguer, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Grech, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Herczog, Hoang Ngoc, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Kleva, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Trautmann, Tănăsescu, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Benarab-Attou, Bicep, Bové, Brantner, Brepoels, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cramer, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Hudghton, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Miranda, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Zéribi, Ždanoka

Împotrivă: 28

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Bloom, Bufton, Clark, Helmer, Nuttall, de Villiers

GUE/NGL: Angourakis, Gustafsson, Søndergaard, Toussas

NI: Colman, Hartong, Sinclaire, Stassen, Zijlstra, van der Stoep

S&D: Färm, Hedh, Ludvigsson, Nilsson, Ulvskog, Westlund

Verts/ALE: Lövin, Schlyter

Abțineri: 12

ALDE: Kozlík

ECR: Rosbach

EFD: Messerschmidt, Paška, Terho

GUE/NGL: Anderson, Kohlíček, Liotard, Maštálka, Omarjee, Remek

NI: Martin

Corectări și intenții de vot

Abțineri : João Ferreira, Inês Cristina Zuber

14.   A7-0068/2012 - Adam Bielan - Rezoluție legislativă

Pentru: 623

ALDE: Alfano, Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Crowley, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Uggias, Vajgl, Vattimo, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld

ECR: Ashworth, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Czarnecki, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Karim, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, van Dalen, Češková

EFD: Belder, Bizzotto, Borghezio, Cymański, Fontana, Imbrasas, Messerschmidt, Morganti, Paška, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz

GUE/NGL: Klute

NI: Binev, Claeys, Ehrenhauser, Severin, Sosa Wagner, Stoyanov Dimitar, Szegedi, Vadim Tudor, van der Stoep

PPE: Albertini, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Berra, Bodu, Bonsignore, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Busuttil, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Klaß, Koch, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Muscardini, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pallone, Papanikolaou, Papastamkos, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Seeber, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Stoyanov Emil, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trematerra, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Berlinguer, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Boștinaru, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Grech, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Kleva, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Benarab-Attou, Bicep, Bové, Brantner, Brepoels, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cramer, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Hudghton, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Zéribi, Ždanoka

Împotrivă: 25

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Bloom, Bufton, Clark, Helmer, Nuttall, de Villiers

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Ferreira João, Gustafsson, Liotard, Murphy, Mélenchon, Søndergaard, Toussas, Zuber

NI: Brons, Colman, Griffin, Sinclaire

S&D: Brzobohatá

Abțineri: 35

EFD: Kurski, Ziobro

GUE/NGL: Bisky, Chountis, Ernst, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Kohlíček, Le Hyaric, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Sousa, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer

NI: Dodds, Gollnisch, Hartong, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Morvai, Mölzer, Obermayr, Stassen, Zijlstra

Corectări și intenții de vot

Pentru : Bernd Posselt

15.   A7-0227/2012 - Ildikó Gáll-Pelcz - Am 2/2

Pentru: 296

ALDE: Alfano, Alvaro, Bearder, Bennahmias, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Godmanis, Goerens, Hall, Ilchev, Johansson, Kacin, Kazak, Klinz, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Uggias, Vajgl, Vattimo, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Zanoni, de Sarnez

EFD: Borghezio, Salavrakos, Salvini, Tzavela

GUE/NGL: Bisky, Chountis, Ernst, Ferreira João, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Sousa, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber

NI: Ehrenhauser, Martin Hans-Peter, Morvai, Severin, Sosa Wagner, Vadim Tudor

PPE: Pietikäinen, Winkler Iuliu

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Berlinguer, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Boștinaru, Brzobohatá, Capoulas Santos, Caronna, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Costa, Cottigny, Crețu, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Herczog, Hoang Ngoc, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Kleva, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, López Aguilar, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Sippel, Siwiec, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Trautmann, Tănăsescu, Van Brempt, Vergnaud, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westphal, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Benarab-Attou, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cramer, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Miranda, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schroedter, Schulz Werner, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Zéribi, Ždanoka

Împotrivă: 362

ALDE: Aylward, Crowley, Gallagher, Gerbrandy, Harkin, Jensen, Løkkegaard, Schaake, Skylakakis, Takkula, in 't Veld

ECR: Ashworth, Bielan, Bokros, Bradbourn, Callanan, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Karim, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, van Dalen, Češková

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Belder, Bizzotto, Bloom, Bufton, Clark, Cymański, Fontana, Helmer, Kurski, Morganti, Nuttall, Paška, Rossi, Scottà, Speroni, Terho, Vanhecke, Włosowicz, Ziobro, de Villiers

GUE/NGL: Anderson

NI: Binev, Brons, Claeys, Colman, Dodds, Gollnisch, Griffin, Hartong, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Obermayr, Sinclaire, Stassen, Stoyanov Dimitar, Szegedi, Zijlstra, van der Stoep

PPE: Albertini, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Berra, Bodu, Bonsignore, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Busuttil, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Klaß, Koch, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Muscardini, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Pallone, Papanikolaou, Papastamkos, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pirker, Ponga, Posselt, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Seeber, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Stoyanov Emil, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trematerra, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis

S&D: Cuschieri, Grech, Howitt, Hughes, Martin David, McAvan, McCarthy, Moraes, Papadopoulou, Scicluna, Simpson, Skinner, Stihler, Tabajdi, Vaughan, Willmott

Verts/ALE: Hudghton, Smith

Abțineri: 16

ALDE: Kozlík, Schmidt

EFD: Imbrasas

GUE/NGL: Angourakis, Toussas

S&D: Costello, Färm, Hedh, Ludvigsson, Nilsson, Prendergast, Ulvskog, Westlund

Verts/ALE: Brepoels, Lövin, Schlyter

Corectări și intenții de vot

Pentru : Gerald Häfner

Împotrivă : Sharon Bowles, Takis Hadjigeorgiou, Fiona Hall, George Lyon, Jens Rohde, Sophocles Sophocleous, Rebecca Taylor, Kyriacos Triantaphyllides

16.   A7-0227/2012 - Ildikó Gáll-Pelcz - Rezoluție legislativă

Pentru: 562

ALDE: Alfano, Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Crowley, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Hirsch, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Uggias, Vajgl, Vattimo, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld

ECR: Kamiński

EFD: Belder, Bizzotto, Borghezio, Fontana, Imbrasas, Messerschmidt, Morganti, Paška, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Tzavela

NI: Ehrenhauser, Morvai, Severin, Sosa Wagner, Szegedi, Vadim Tudor

PPE: Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Berra, Bodu, Bonsignore, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Busuttil, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Klaß, Koch, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Muscardini, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pallone, Papanikolaou, Papastamkos, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Seeber, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Stoyanov Emil, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trematerra, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Berlinguer, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Crețu, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Kleva, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Benarab-Attou, Bicep, Bové, Brantner, Brepoels, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cramer, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Hudghton, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Zéribi, Ždanoka

Împotrivă: 102

ECR: Ashworth, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Czarnecki, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Harbour, Kamall, Karim, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, van Dalen, Češková

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Bloom, Bufton, Clark, Cymański, Helmer, Kurski, Nuttall, Włosowicz, Ziobro, de Villiers

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Chountis, Ernst, Ferreira João, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Klute, Kohlíček, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Remek, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Toussas, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber

NI: Binev, Brons, Claeys, Colman, Dodds, Griffin, Hartong, Sinclaire, Stassen, Stoyanov Dimitar, Zijlstra, van der Stoep

PPE: Albertini

Abțineri: 18

ALDE: Harkin

EFD: Terho, Vanhecke

GUE/NGL: Bisky, Le Hyaric, Ransdorf, Triantaphyllides

NI: Gollnisch, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Mölzer, Obermayr

S&D: Cuschieri, Geier, Grech, Prendergast, Scicluna

Corectări și intenții de vot

Pentru : Gerald Häfner

Abțineri : Emer Costello, Jens Rohde

17.   RC-B7-0346/2012 - § 3

Pentru: 533

ALDE: Alfano, Alvaro, Bearder, Bennahmias, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Hirsch, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Uggias, Vajgl, Vattimo, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld

ECR: Kamiński

EFD: Salavrakos, Tzavela

GUE/NGL: Bisky

NI: Ehrenhauser, Severin, Sosa Wagner, Szegedi, Vadim Tudor

PPE: Albertini, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Berra, Bodu, Bonsignore, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Busuttil, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Correa Zamora, Danjean, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Iacolino, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Klaß, Koch, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Köstinger, La Via, Lamassoure, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Muscardini, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Pallone, Papanikolaou, Papastamkos, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Preda, Protasiewicz, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Seeber, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Stoyanov Emil, Striffler, Surján, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trematerra, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Berlinguer, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Castex, Cercas, Childers, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Grech, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Herczog, Hoang Ngoc, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Kleva, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Tirolien, Trautmann, Tănăsescu, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Benarab-Attou, Bicep, Bové, Brantner, Brepoels, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cramer, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Miranda, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schroedter, Schulz Werner, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Zéribi, Ždanoka

Împotrivă: 131

ALDE: Aylward, Crowley, Gallagher

ECR: Ashworth, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Czarnecki, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Karim, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, van Dalen, Češková

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Belder, Bizzotto, Bloom, Borghezio, Bufton, Clark, Cymański, Fontana, Helmer, Kurski, Messerschmidt, Morganti, Nuttall, Paška, Rossi, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Vanhecke, Włosowicz, Ziobro, de Villiers

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Chountis, Ernst, Ferreira João, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Klute, Kohlíček, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber

NI: Binev, Brons, Claeys, Colman, Dodds, Gollnisch, Griffin, Hartong, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Obermayr, Sinclaire, Stassen, Stoyanov Dimitar, Zijlstra, van der Stoep

PPE: Essayah, Kalinowski, Svensson

Verts/ALE: Hudghton, Schlyter, Smith

Abțineri: 19

ALDE: Harkin

EFD: Imbrasas

NI: Martin, Morvai

PPE: Corazza Bildt, Fjellner, Hökmark, Ibrisagic

S&D: Christensen, Färm, Hedh, Jørgensen, Ludvigsson, Nilsson, Schaldemose, Thomsen, Ulvskog, Westlund

Verts/ALE: Lövin

Corectări și intenții de vot

Abțineri : William (The Earl of) Dartmouth

18.   RC-B7-0346/2012 - § 7/2

Pentru: 348

ALDE: Alfano, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Crowley, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Hirsch, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Uggias, Vajgl, Vattimo, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld

EFD: Bizzotto, Borghezio, Fontana, Imbrasas, Morganti, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Tzavela

GUE/NGL: Bisky, Chountis, Ernst, Ferreira João, Gustafsson, Händel, Hénin, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber

NI: Gollnisch, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Obermayr, Severin, Sosa Wagner, Vadim Tudor

PPE: Bartolozzi, Delvaux, Herranz García, Hortefeux

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Berlinguer, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Crețu, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Herczog, Hoang Ngoc, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Kleva, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Benarab-Attou, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cramer, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Hudghton, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Împotrivă: 313

ALDE: Harkin

ECR: Ashworth, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Czarnecki, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Karim, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, van Dalen, Češková

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Belder, Bloom, Bufton, Clark, Cymański, Helmer, Kurski, Messerschmidt, Nuttall, Paška, Terho, Włosowicz, Ziobro

NI: Binev, Brons, Dodds, Ehrenhauser, Griffin, Hartong, Stassen, Szegedi, Zijlstra, van der Stoep

PPE: Albertini, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Berra, Bodu, Bonsignore, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Busuttil, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Hibner, Hohlmeier, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Klaß, Koch, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Köstinger, La Via, Lamassoure, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Muscardini, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Pallone, Papanikolaou, Papastamkos, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Seeber, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Stoyanov Emil, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trematerra, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

Abțineri: 13

EFD: Vanhecke

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Hadjigeorgiou, Toussas

NI: Claeys, Colman, Martin Hans-Peter, Morvai, Sinclaire, Stoyanov Dimitar

S&D: Hedh

Verts/ALE: Brepoels

Corectări și intenții de vot

Pentru : Barbara Matera

Împotrivă : Brice Hortefeux

19.   RC-B7-0346/2012 - § 9

Pentru: 531

ALDE: Alfano, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bilbao Barandica, Bowles, Chatzimarkakis, Creutzmann, Crowley, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Hirsch, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Kozlík, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Uggias, Vajgl, Vattimo, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld

ECR: Kamiński

EFD: Imbrasas, Salavrakos, Tzavela

GUE/NGL: Bisky, Ernst, Händel, Klute, Kohlíček, Matias, Maštálka, Ransdorf, Scholz, Zimmer

NI: Ehrenhauser, Severin, Sosa Wagner, Szegedi, Vadim Tudor

PPE: Albertini, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Berra, Bodu, Bonsignore, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Busuttil, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Correa Zamora, Danjean, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Klaß, Koch, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kukan, Köstinger, La Via, Lamassoure, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Mikolášik, Millán Mon, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Muscardini, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Pallone, Papanikolaou, Papastamkos, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Seeber, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Stoyanov Emil, Striffler, Surján, Szájer, Sógor, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trematerra, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Berlinguer, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cercas, Childers, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Danellis, De Angelis, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Grech, Groote, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Herczog, Hoang Ngoc, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Koppa, Krehl, Lange, Leichtfried, Leinen, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Neuser, Neveďalová, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Tirolien, Trautmann, Tănăsescu, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Benarab-Attou, Bicep, Bové, Brantner, Brepoels, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cramer, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Miranda, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schroedter, Schulz Werner, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turunen, Ždanoka

Împotrivă: 109

ECR: Ashworth, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Czarnecki, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Karim, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, van Dalen, Češková

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Belder, Bloom, Bufton, Clark, Cymański, Helmer, Kurski, Messerschmidt, Nuttall, Paška, Terho, Włosowicz, Ziobro, de Villiers

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Ferreira João, Gustafsson, Liotard, Murphy, Søndergaard, Toussas, Zuber

NI: Binev, Brons, Claeys, Colman, Dodds, Gollnisch, Griffin, Hartong, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Obermayr, Sinclaire, Stassen, Stoyanov Dimitar, Zijlstra, van der Stoep

PPE: Corazza Bildt, Essayah, Fjellner, Ibrisagic, Kuhn, Svensson, Tatarella, Zasada

S&D: Färm, Hedh, Ludvigsson, Nilsson, Ulvskog, Westlund

Verts/ALE: Hudghton, Lövin, Schlyter, Smith

Abțineri: 28

ALDE: Bușoi, Harkin

EFD: Bizzotto, Borghezio, Fontana, Morganti, Rossi, Salvini, Scottà, Speroni

GUE/NGL: Chountis, Hadjigeorgiou, Hénin, Le Hyaric, Lösing, Meyer, Omarjee, Remek, Rubiks, Triantaphyllides, Vergiat, Wils

NI: Martin, Morvai

PPE: Mitchell

S&D: Christensen, Schaldemose, Thomsen

Corectări și intenții de vot

Pentru : María Muñiz De Urquiza

Abțineri : Dan Jørgensen, Marietje Schaake

20.   RC-B7-0346/2012 - § 10

Pentru: 624

ALDE: Alfano, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Crowley, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Uggias, Vajgl, Vattimo, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld

ECR: Ashworth, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Czarnecki, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Gróbarczyk, Harbour, Kamall, Kamiński, Karim, Kirkhope, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, van Dalen, Češková

EFD: Cymański, Kurski, Messerschmidt, Salavrakos, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz, Ziobro

GUE/NGL: Anderson, Bisky, Chountis, Ernst, Gustafsson, Händel, Klute, Kohlíček, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Wils, Zimmer

NI: Claeys, Ehrenhauser, Gollnisch, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Mölzer, Obermayr, Severin, Sosa Wagner, Szegedi, Vadim Tudor, van der Stoep

PPE: Albertini, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Berra, Bodu, Bonsignore, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Busuttil, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Klaß, Koch, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Köstinger, La Via, Lamassoure, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Muscardini, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Pallone, Papanikolaou, Papastamkos, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Scurria, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Stoyanov Emil, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trematerra, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Berlinguer, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Caronna, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Grech, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Kleva, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Benarab-Attou, Bicep, Bové, Brantner, Brepoels, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cramer, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Grèze, Harms, Hudghton, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Împotrivă: 26

ECR: Hannan

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Belder, Bloom, Bufton, Clark, Helmer, Nuttall, Paška, Terho, de Villiers

GUE/NGL: Angourakis, Toussas

NI: Binev, Brons, Colman, Dodds, Griffin, Hartong, Sinclaire, Stassen, Stoyanov Dimitar, Zijlstra

Abțineri: 18

EFD: Bizzotto, Borghezio, Fontana, Morganti, Rossi, Salvini, Scottà, Speroni

GUE/NGL: Ferreira, Hadjigeorgiou, Hénin, Le Hyaric, Mélenchon, Triantaphyllides, Vergiat, Zuber

NI: Morvai

S&D: Schaldemose

Corectări și intenții de vot

Pentru : Daniel Hannan, Christel Schaldemose

21.   RC-B7-0346/2012 - § 19/2

Pentru: 235

ALDE: Bennahmias, Lepage

EFD: Belder, Bizzotto, Fontana, Imbrasas, Morganti, Paška, Rossi, Salavrakos, Scottà, Speroni, Tzavela

GUE/NGL: Hénin, Zimmer

NI: Martin, Severin, Sosa Wagner, Vadim Tudor

PPE: Baldassarre, Delvaux, Ehler

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Berlinguer, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Castex, Cercas, Childers, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Grech, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Herczog, Hoang Ngoc, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Kleva, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Tirolien, Trautmann, Tănăsescu, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Benarab-Attou, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cramer, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Hudghton, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Împotrivă: 424

ALDE: Alfano, Aylward, Bearder, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Crowley, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Uggias, Vajgl, Vattimo, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld

ECR: Ashworth, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Czarnecki, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Karim, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, van Dalen, Češková

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Bloom, Bufton, Clark, Cymański, Helmer, Kurski, Messerschmidt, Nuttall, Terho, Vanhecke, Włosowicz, Ziobro, de Villiers

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Ernst, Ferreira João, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Matias, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zuber

NI: Binev, Brons, Claeys, Dodds, Ehrenhauser, Gollnisch, Griffin, Hartong, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Obermayr, Stassen, Stoyanov Dimitar, Szegedi, Zijlstra

PPE: Albertini, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Bendtsen, Berlato, Berra, Bodu, Bonsignore, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Busuttil, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Engel, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Klaß, Koch, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Köstinger, La Via, Lamassoure, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Muscardini, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Pallone, Papanikolaou, Papastamkos, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Seeber, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Stoyanov Emil, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trematerra, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Christensen, Färm, Hedh, Jørgensen, Ludvigsson, Nilsson, Schaldemose, Thomsen, Ulvskog, Westlund

Verts/ALE: Brepoels

Abțineri: 18

EFD: Borghezio, Salvini

GUE/NGL: Bisky, Chountis, Händel, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Maštálka, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz

NI: Colman, Morvai, Sinclaire, van der Stoep

Verts/ALE: Schlyter

Corectări și intenții de vot

Pentru : João Ferreira, Inês Cristina Zuber

22.   RC-B7-0346/2012 - Am 5

Pentru: 357

ALDE: Alvaro, Aylward, Bowles, Chatzimarkakis, Crowley, Davies, Duff, Gallagher, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Kozlík, Lambsdorff, Ludford, Lyon, Mulder, Taylor Rebecca, Theurer

ECR: Ashworth, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Czarnecki, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Karim, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, van Dalen, Češková

EFD: Belder, Bizzotto, Borghezio, Cymański, Fontana, Imbrasas, Kurski, Messerschmidt, Morganti, Paška, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz, Ziobro

GUE/NGL: Anderson, Ferreira João, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Hénin, Kohlíček, Liotard, Søndergaard, Triantaphyllides

NI: Brons, Dodds, Gollnisch, Griffin, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Mölzer, Obermayr, Severin, Stoyanov Dimitar, Szegedi, Vadim Tudor

PPE: Albertini, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Berra, Bodu, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Busuttil, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Klaß, Koch, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Köstinger, La Via, Lamassoure, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Muscardini, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Pallone, Papanikolaou, Papastamkos, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Seeber, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Stoyanov Emil, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Caronna, García Pérez, García-Hierro Caraballo, McAvan, Moraes, Siwiec

Verts/ALE: Brepoels, Hudghton, Smith

Împotrivă: 258

ALDE: Alfano, Bearder, Bennahmias, Bilbao Barandica, Bușoi, Creutzmann, De Backer, Donskis, Gerbrandy, Harkin, Hirsch, Ilchev, Jensen, Johansson, Kacin, Kazak, Lepage, Løkkegaard, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Thein, Torvalds, Uggias, Vajgl, Vattimo, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Zanoni, in 't Veld

EFD: de Villiers

GUE/NGL: Murphy, Sousa

NI: Colman, Ehrenhauser, Sinclaire

PPE: Danjean, Teixeira, Trematerra

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Berlinguer, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Crețu, Daerden, Danellis, De Angelis, De Keyser, Domenici, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Kleva, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Maňka, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Olejniczak, Padar, Paliadeli, Panzeri, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Poc, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Skinner, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weiler, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Benarab-Attou, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cramer, Delli, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lövin, Miranda, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turunen, Ždanoka

Abțineri: 42

ALDE: Klinz, Manders

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Bloom, Bufton, Clark, Helmer, Nuttall

GUE/NGL: Angourakis, Bisky, Chountis, Ernst, Händel, Klute, Le Hyaric, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Mélenchon, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Toussas, Vergiat, Wils, Zimmer

NI: Binev, Claeys, Hartong, Morvai, Stassen, Zijlstra, van der Stoep

PPE: Bonsignore

S&D: Grech, Țicău

Verts/ALE: Bütikofer

Corectări și intenții de vot

Pentru : Maria Da Graça Carvalho, Arnaud Danjean, Francisco Sosa Wagner, Graham Watson

Împotrivă : Christel Schaldemose, Edward Scicluna, Marielle de Sarnez

Abțineri : Inês Cristina Zuber

23.   RC-B7-0346/2012 - § 26/2

Pentru: 265

ALDE: Bennahmias, Lepage, Rinaldi, de Sarnez

EFD: Cymański, Imbrasas, Kurski, Morganti, Salavrakos, Terho, Tzavela, Włosowicz, Ziobro

GUE/NGL: Bisky, Ernst, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Klute, Lösing, Maštálka, Murphy, Ransdorf, Rubiks, Scholz, Sousa, Wils, Zimmer

NI: Ehrenhauser, Martin Hans-Peter, Severin, Sosa Wagner, Vadim Tudor

PPE: Busuttil, Caspary, Delvaux, Pietikäinen, Posselt, Ronzulli, Salafranca Sánchez-Neyra

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Berlinguer, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Grech, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Kleva, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Tirolien, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Benarab-Attou, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cramer, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Hudghton, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Zéribi, Ždanoka

Împotrivă: 409

ALDE: Alfano, Aylward, Bearder, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Crowley, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Uggias, Vajgl, Vattimo, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, in 't Veld

ECR: Ashworth, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Czarnecki, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Karim, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, van Dalen, Češková

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Belder, Bizzotto, Bloom, Borghezio, Bufton, Clark, Fontana, Helmer, Messerschmidt, Nuttall, Paška, Rossi, Salvini, Scottà, Speroni, Vanhecke, de Villiers

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Chountis, Ferreira João, Gustafsson, Liotard, Matias, Meyer, Omarjee, Søndergaard, Toussas, Vergiat, Zuber

NI: Binev, Brons, Claeys, Dodds, Gollnisch, Griffin, Hartong, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Obermayr, Stassen, Stoyanov Dimitar, Szegedi, Zijlstra, van der Stoep

PPE: Albertini, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Berra, Bodu, Bonsignore, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casini, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Klaß, Koch, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Köstinger, La Via, Lamassoure, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Muscardini, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Pallone, Papanikolaou, Papastamkos, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pirker, Ponga, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Rübig, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Seeber, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Stoyanov Emil, Striffler, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trematerra, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

Verts/ALE: Brepoels

Abțineri: 7

GUE/NGL: Kohlíček, Le Hyaric, Remek, Triantaphyllides

NI: Colman, Morvai, Sinclaire

Corectări și intenții de vot

Pentru : João Ferreira, Britta Thomsen, Inês Cristina Zuber

Abțineri : Frieda Brepoels

24.   RC-B7-0346/2012 - § 30/1

Pentru: 627

ALDE: Alfano, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Crowley, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Hall, Harkin, Hirsch, Ilchev, Jensen, Johansson, Kacin, Kazak, Klinz, Kozlík, Krahmer, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Uggias, Vajgl, Vattimo, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld

ECR: Ashworth, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Czarnecki, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Karim, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, van Dalen, Češková

EFD: Borghezio, Cymański, Fontana, Imbrasas, Kurski, Messerschmidt, Morganti, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Włosowicz, Ziobro

GUE/NGL: Anderson, Bisky, Chountis, Ernst, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer

NI: Ehrenhauser, Martin Hans-Peter, Severin, Sosa Wagner, Szegedi, Vadim Tudor

PPE: Albertini, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Berra, Bodu, Bonsignore, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Busuttil, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jahr, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Klaß, Koch, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Köstinger, La Via, Lamassoure, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Muscardini, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Pallone, Papanikolaou, Papastamkos, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Scurria, Seeber, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Stoyanov Emil, Striffler, Surján, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trematerra, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Berlinguer, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Grech, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Kleva, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Poc, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Benarab-Attou, Bové, Brantner, Brepoels, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cramer, Delli, Durant, Evans, Harms, Hudghton, Jadot, Joly, Keller, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turunen, Zéribi, Ždanoka

Împotrivă: 34

ECR: Rosbach

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Belder, Bloom, Bufton, Clark, Helmer, Nuttall, Vanhecke, de Villiers

GUE/NGL: Ferreira, Toussas, Zuber

NI: Binev, Brons, Claeys, Colman, Gollnisch, Griffin, Hartong, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Obermayr, Sinclaire, Stassen, Stoyanov Dimitar, Zijlstra, van der Stoep

PPE: Sartori, Svensson

Abțineri: 6

EFD: Bizzotto, Paška

GUE/NGL: Angourakis, Murphy

NI: Dodds, Morvai

Corectări și intenții de vot

Pentru : Nicole Kiil-Nielsen, Amalia Sartori

25.   RC-B7-0346/2012 - § 31/2

Pentru: 291

ALDE: Aylward, Bennahmias, Crowley, Gallagher, Goulard, Griesbeck, Harkin, Lepage, Rinaldi, Schaake, Werthmann, de Sarnez, in 't Veld

EFD: Borghezio, Cymański, Fontana, Imbrasas, Kurski, Morganti, Salvini, Terho, Włosowicz, Ziobro

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Bisky, Chountis, Ernst, Ferreira João, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Klute, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Scholz, Sousa, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber

NI: Ehrenhauser, Martin Hans-Peter, Severin, Sosa Wagner, Stoyanov Dimitar, Vadim Tudor

PPE: Brok, Corazza Bildt, De Veyrac, Delvaux, Essayah, Pietikäinen, Sarvamaa, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Berlinguer, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Castex, Cercas, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Grech, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Hudghton, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Împotrivă: 364

ALDE: Alfano, Bearder, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, De Backer, Donskis, Duff, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Hall, Hirsch, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Uggias, Vajgl, Vattimo, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Zanoni

ECR: Ashworth, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Czarnecki, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Karim, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Belder, Messerschmidt, Paška, Salavrakos, Tzavela, Vanhecke

GUE/NGL: Rubiks

NI: Brons, Claeys, Colman, Dodds, Griffin, Sinclaire, Szegedi, van der Stoep

PPE: Albertini, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Berra, Bodu, Bonsignore, Borys, Boulland, Bratkowski, Busuttil, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Correa Zamora, Danjean, Dati, Daul, David, De Mita, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Klaß, Koch, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Köstinger, La Via, Lamassoure, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Muscardini, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Pallone, Papanikolaou, Papastamkos, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pirker, Ponga, Posselt, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Seeber, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Stoyanov Emil, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trematerra, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis

Abțineri: 24

EFD: Agnew, Andreasen, Batten, Bizzotto, Bloom, Bufton, Clark, Helmer, Nuttall, Rossi, Scottà, Speroni

GUE/NGL: Kohlíček

NI: Binev, Gollnisch, Hartong, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Morvai, Mölzer, Obermayr, Stassen, Zijlstra

Verts/ALE: Brepoels

Corectări și intenții de vot

Abțineri : William (The Earl of) Dartmouth

26.   RC-B7-0346/2012 - § 32/2

Pentru: 597

ALDE: Alfano, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bilbao Barandica, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Crowley, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Ilchev, Jensen, Johansson, Kacin, Kazak, Klinz, Kozlík, Krahmer, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Paulsen, Reimers, Ries, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Uggias, Vajgl, Vattimo, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld

ECR: Ashworth, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Czarnecki, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Karim, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, van Dalen

EFD: Bizzotto, Borghezio, Fontana, Imbrasas, Messerschmidt, Morganti, Paška, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela

GUE/NGL: Kohlíček

NI: Dodds, Ehrenhauser, Gollnisch, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Obermayr, Severin, Stoyanov Dimitar, Szegedi, Vadim Tudor

PPE: Albertini, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Auconie, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Berra, Bonsignore, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Busuttil, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Carvalho, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Klaß, Koch, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Köstinger, La Via, Lamassoure, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Muscardini, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Pallone, Papanikolaou, Papastamkos, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Preda, Protasiewicz, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Seeber, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Stoyanov Emil, Striffler, Surján, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trematerra, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Berlinguer, Berman, Blinkevičiūtė, Borsellino, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Grech, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Kleva, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Poc, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Tirolien, Trautmann, Tănăsescu, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Bicep, Bové, Brantner, Brepoels, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cramer, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Hudghton, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Zéribi, Ždanoka

Împotrivă: 41

ECR: Rosbach, Češková

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Bloom, Bufton, Clark, Cymański, Helmer, Kurski, Nuttall, Włosowicz, Ziobro, de Villiers

GUE/NGL: Angourakis, Chountis, Hadjigeorgiou, Lösing, Meyer, Murphy, Omarjee, Toussas, Triantaphyllides, Wils

NI: Binev, Brons, Colman, Griffin, Hartong, Sinclaire, Stassen, Zijlstra, van der Stoep

PPE: Bodu, Dati, Fjellner, Macovei, Malinov, Svensson

Abțineri: 23

EFD: Belder, Vanhecke

GUE/NGL: Anderson, Bisky, Ernst, Ferreira João, Gustafsson, Händel, Hénin, Klute, Le Hyaric, Liotard, Maštálka, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Søndergaard, Vergiat, Zimmer, Zuber

NI: Claeys, Morvai

Corectări și intenții de vot

Pentru : Antonio Cancian, Rachida Dati, Christofer Fjellner, Petri Sarvamaa, Britta Thomsen

Împotrivă : Carl Schlyter

Abțineri : Hans-Peter Martin

27.   RC-B7-0346/2012 - Am 3

Pentru: 323

ALDE: Gerbrandy, Schaake, Skylakakis, in 't Veld

ECR: Ashworth, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Czarnecki, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Karim, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Sturdy, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, van Dalen, Češková

EFD: Belder, Bizzotto, Borghezio, Cymański, Fontana, Imbrasas, Kurski, Messerschmidt, Morganti, Paška, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz, Ziobro

NI: Binev, Claeys, Colman, Dodds, Martin Hans-Peter, Sinclaire, Sosa Wagner, Stoyanov Dimitar, Szegedi, Vadim Tudor, van der Stoep

PPE: Albertini, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Berra, Bodu, Bonsignore, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Busuttil, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Klaß, Koch, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Köstinger, La Via, Lamassoure, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Muscardini, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Pallone, Papanikolaou, Papastamkos, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Seeber, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Stoyanov Emil, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trematerra, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

Verts/ALE: Rühle

Împotrivă: 330

ALDE: Alfano, Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Crowley, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Kozlík, Lambsdorff, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Schmidt, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Uggias, Vajgl, Vattimo, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Zanoni, de Sarnez

ECR: Strejček

EFD: (The Earl of) Dartmouth, de Villiers

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Bisky, Chountis, Ernst, Ferreira João, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Klute, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber

NI: Ehrenhauser, Severin

PPE: Delvaux

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Berlinguer, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Grech, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Kleva, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Maňka, McAvan, McCarthy, Merkies, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Bicep, Bové, Brantner, Brepoels, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cramer, Delli, Durant, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Hudghton, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Rivasi, Romeva i Rueda, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Zéribi, Ždanoka

Abțineri: 18

EFD: Agnew, Andreasen, Batten, Bufton, Clark, Helmer, Nuttall

NI: Brons, Gollnisch, Griffin, Hartong, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Morvai, Mölzer, Obermayr, Stassen, Zijlstra

Corectări și intenții de vot

Pentru : Frieda Brepoels

28.   A7-0223/2012 - Marina Yannakoudakis - § 43/1

Pentru: 637

ALDE: Alfano, Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Crowley, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Hall, Harkin, Hirsch, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Uggias, Vajgl, Vattimo, Verhofstadt, Vălean, Weber Renate, Werthmann, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld

ECR: Ashworth, Bielan, Bokros, Cabrnoch, Czarnecki, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Karim, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Nicholson, Ouzký, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Szymański, Tannock, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, van Dalen, Češková

EFD: Belder, Bizzotto, Borghezio, Fontana, Imbrasas, Kurski, Messerschmidt, Morganti, Paška, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Bisky, Chountis, Ernst, Ferreira João, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Klute, Kohlíček, Liotard, Lösing, Matias, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Scholz, Sousa, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber

NI: Binev, Dodds, Ehrenhauser, Martin Hans-Peter, Severin, Sosa Wagner, Stoyanov Dimitar, Szegedi, Vadim Tudor

PPE: Albertini, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Berra, Bodu, Bonsignore, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Busuttil, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Klaß, Koch, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Köstinger, La Via, Lamassoure, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Muscardini, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Pallone, Papanikolaou, Papastamkos, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Seeber, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Stolojan, Stoyanov Emil, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trematerra, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Berlinguer, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Grech, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Kleva, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Skinner, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Bicep, Bové, Brantner, Brepoels, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cramer, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Hudghton, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Zéribi, Ždanoka

Împotrivă: 5

EFD: de Villiers

GUE/NGL: Rubiks

NI: Hartong, Stassen, Zijlstra

Abțineri: 13

EFD: Agnew, Andreasen, Bufton, Clark, Helmer

GUE/NGL: Maštálka

NI: Brons, Claeys, Gollnisch, Griffin, Morvai, Obermayr, van der Stoep

29.   A7-0223/2012 - Marina Yannakoudakis - § 43/2

Pentru: 385

ALDE: Aylward, Crowley, Harkin, Takkula

ECR: Bielan, Bokros, Czarnecki, Eppink, Ford, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Kamall, Karim, Kirkhope, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Nicholson, Ouzký, Poręba, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Szymański, Tannock, Tošenovský, Van Orden, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, van Dalen, Češková

EFD: Belder, Bizzotto, Borghezio, Cymański, Fontana, Imbrasas, Kurski, Messerschmidt, Morganti, Paška, Rossi, Salvini, Scottà, Speroni, Vanhecke, Włosowicz

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Bisky, Chountis, Ernst, Ferreira João, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Klute, Kohlíček, Liotard, Lösing, Matias, Meyer, Murphy, Omarjee, Ransdorf, Remek, Scholz, Sousa, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber

NI: Binev, Dodds, Ehrenhauser, Gollnisch, Le Pen Jean-Marie, Martin Hans-Peter, Obermayr, Sosa Wagner, Stoyanov Dimitar, Szegedi, Vadim Tudor

PPE: Albertini, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Berra, Bodu, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Busuttil, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Klaß, Koch, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Köstinger, La Via, Lamassoure, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Muscardini, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Pallone, Papanikolaou, Papastamkos, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Seeber, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Stolojan, Stoyanov Emil, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trematerra, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zwiefka, Záborská, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Arlacchi, Cuschieri, Goebbels, Mynář, Papadopoulou

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Bicep, Bové, Brantner, Brepoels, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cramer, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Harms, Hudghton, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Turmes, Turunen, Zéribi, Ždanoka

Împotrivă: 231

ALDE: Alfano, Alvaro, Bearder, Bennahmias, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Hirsch, Ilchev, Jensen, Johansson, Kacin, Kazak, Klinz, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Uggias, Vattimo, Verhofstadt, Vălean, Werthmann, Zanoni, in 't Veld

ECR: Ashworth, Deva, Elles, Fajmon, Harbour, Rosbach, Vlasák

EFD: Tzavela

NI: Hartong, Severin, Stassen, Zijlstra

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arsenis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Berlinguer, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Crețu, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Gomes, Grech, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Kleva, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Podimata, Prendergast, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Schaldemose, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Skinner, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Abțineri: 17

ALDE: Vajgl

EFD: Agnew, Andreasen, Bufton, Clark, Helmer, Salavrakos, Terho

GUE/NGL: Maštálka, Rubiks

NI: Brons, Claeys, Griffin, Morvai, van der Stoep

S&D: Poc, Susta

Corectări și intenții de vot

Pentru : Richard Ashworth, Malcolm Harbour

Împotrivă : Vittorio Prodi

30.   A7-0223/2012 - Marina Yannakoudakis - § 43/3

Pentru: 390

ALDE: Aylward, Crowley, Harkin, Mănescu, Takkula, Werthmann

ECR: Ashworth, Bielan, Bokros, Czarnecki, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Fox, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Karim, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Nicholson, Ouzký, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Sturdy, Szymański, Tannock, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, van Dalen, Češková

EFD: Belder, Bizzotto, Borghezio, Cymański, Fontana, Kurski, Messerschmidt, Morganti, Paška, Rossi, Salvini, Scottà, Speroni, Vanhecke, Włosowicz

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Bisky, Chountis, Ernst, Ferreira João, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Klute, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Scholz, Sousa, Søndergaard, Toussas, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber

NI: Binev, Dodds, Ehrenhauser, Gollnisch, Martin Hans-Peter, Obermayr, Sosa Wagner, Stoyanov Dimitar, Szegedi, Vadim Tudor

PPE: Albertini, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Audy, Ayuso, Bach, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Berra, Bodu, Bonsignore, Borys, Boulland, Bratkowski, Busuttil, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Klaß, Koch, Korhola, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Köstinger, La Via, Lamassoure, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Muscardini, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Pallone, Papanikolaou, Papastamkos, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Seeber, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Stoyanov Emil, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trematerra, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cramer, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Hudghton, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Zéribi, Ždanoka

Împotrivă: 230

ALDE: Alfano, Alvaro, Bearder, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, De Backer, Donskis, Duff, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Hirsch, Ilchev, Jensen, Johansson, Kacin, Kazak, Klinz, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Uggias, Vattimo, Verhofstadt, Vălean, Weber Renate, Zanoni, in 't Veld

EFD: Tzavela

NI: Hartong, Severin, Stassen, Zijlstra

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Berlinguer, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Grech, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Kleva, Koppa, Krehl, Lange, Leichtfried, Leinen, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pittella, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Skinner, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Abțineri: 14

ALDE: Vajgl

EFD: Agnew, Andreasen, Bufton, Clark, Helmer, Terho

GUE/NGL: Rubiks

NI: Brons, Claeys, Griffin, van der Stoep

S&D: Poc, Susta

31.   A7-0223/2012 - Marina Yannakoudakis - § 43/4

Pentru: 566

ALDE: Aylward, Bennahmias, Crowley, Harkin, Mănescu, Takkula, Werthmann

ECR: Ashworth, Bielan, Bokros, Callanan, Czarnecki, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Karim, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Szymański, Tannock, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, van Dalen, Češková

EFD: Belder, Bizzotto, Borghezio, Cymański, Fontana, Imbrasas, Kurski, Messerschmidt, Morganti, Paška, Rossi, Salvini, Scottà, Speroni, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Bisky, Chountis, Ernst, Ferreira João, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Klute, Kohlíček, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Ransdorf, Remek, Scholz, Sousa, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber

NI: Binev, Dodds, Ehrenhauser, Martin Hans-Peter, Morvai, Severin, Sosa Wagner, Stoyanov Dimitar, Szegedi, Vadim Tudor

PPE: Albertini, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Berra, Bodu, Bonsignore, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Busuttil, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Klaß, Koch, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Köstinger, La Via, Lamassoure, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Muscardini, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Pallone, Papanikolaou, Papastamkos, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pirker, Ponga, Posselt, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Seeber, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Stoyanov Emil, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trematerra, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Berlinguer, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Grech, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Kleva, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cramer, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hudghton, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Zéribi, Ždanoka

Împotrivă: 66

ALDE: Alfano, Alvaro, Bearder, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Hirsch, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Uggias, Vattimo, Verhofstadt, Vălean, Weber Renate, Zanoni, in 't Veld

EFD: de Villiers

NI: Hartong, Stassen, Zijlstra

Abțineri: 15

ALDE: Vajgl

EFD: Agnew, Andreasen, Bufton, Clark, Helmer, Terho

GUE/NGL: Rubiks

NI: Brons, Claeys, Gollnisch, Griffin, Obermayr, van der Stoep

PPE: Jeggle

Corectări și intenții de vot

Pentru : Bruno Gollnisch, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen

32.   A7-0223/2012 - Marina Yannakoudakis - Rezoluție

Pentru: 551

ALDE: Aylward, Bennahmias, Crowley, Griesbeck, Harkin, Mănescu, Neyts-Uyttebroeck, Rochefort, Skylakakis, Takkula, Torvalds, Vajgl, de Sarnez

ECR: Ashworth, Bielan, Bokros, Cabrnoch, Callanan, Czarnecki, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Karim, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Nicholson, Ouzký, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Szymański, Tannock, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, van Dalen, Češková

EFD: Belder, Bizzotto, Borghezio, Cymański, Fontana, Kurski, Messerschmidt, Morganti, Paška, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz

GUE/NGL: Ernst, Hénin, Kohlíček, Maštálka, Omarjee, Remek, Scholz

NI: Binev, Claeys, Dodds, Ehrenhauser, Martin Hans-Peter, Morvai, Severin, Sosa Wagner, Stoyanov Dimitar, Szegedi, Vadim Tudor

PPE: Albertini, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Berra, Bodu, Bonsignore, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Busuttil, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Ivanova, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Klaß, Koch, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Köstinger, La Via, Lamassoure, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Muscardini, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Pallone, Papanikolaou, Papastamkos, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Seeber, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Stoyanov Emil, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Berlinguer, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Grech, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Kleva, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pirillo, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Skinner, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cramer, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Hudghton, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Zéribi, Ždanoka

Împotrivă: 15

ALDE: Creutzmann, Davies, Duff, Kazak, Paulsen

EFD: Agnew, Bufton, Clark, Helmer

NI: Brons, Griffin, Hartong, Stassen, Zijlstra, van der Stoep

Abțineri: 81

ALDE: Alfano, Alvaro, Bearder, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, De Backer, Donskis, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Hall, Hirsch, Ilchev, Jensen, Johansson, Kacin, Klinz, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Newton Dunn, Nicolai, Panayotov, Parvanova, Reimers, Ries, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Uggias, Vattimo, Verhofstadt, Vălean, Weber Renate, Werthmann, Zanoni, in 't Veld

EFD: Andreasen, Imbrasas

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Bisky, Chountis, Ferreira João, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Händel, Klute, Liotard, Lösing, Matias, Meyer, Murphy, Mélenchon, Ransdorf, Rubiks, Sousa, Søndergaard, Toussas, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber

NI: Gollnisch, Obermayr

Verts/ALE: Brepoels

Corectări și intenții de vot

Pentru : Angelika Werthmann


30.11.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

CE 370/120


Miercuri, 12 septembrie 2012
PROCES-VERBAL AL ȘEDINȚEI DIN 12 SEPTEMBRIE 2012

2012/C 370 E/03

Cuprins

1.

Deschiderea ședinței

2.

Acte delegate (articolul 87a din Regulamentul de procedură)

3.

Măsuri de executare (articolul 88 din Regulamentul de procedură)

4.

Starea Uniunii (dezbatere)

5.

Declarația Președintelui

6.

Comunicarea Președintelui

7.

Votare

7.1.

Norme minime privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității ***I (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

7.2.

Modul de gestionare a anumitor contingente tarifare comunitare pentru carnea de vită și mânzat de calitate superioară, carnea de porc, carnea de pasăre, grâu, borceag și tărâțe, brizuri și alte reziduuri ***I (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

7.3.

Importul de ulei de măsline și de alte produse agricole din Turcia în ceea ce privește competențele delegate și competențele de executare care trebuie conferite Comisiei ***I (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

7.4.

Acordul privind recunoașterea reciprocă în materie de evaluare a conformității, de certificate și de marcaje dintre Comunitatea Europeană și Australia *** (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

7.5.

Acordul dintre Comunitatea Europeană și Noua Zeelandă privind recunoașterea reciprocă în materie de evaluare a conformității *** (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

7.6.

Anumite măsuri aplicabile țărilor care permit pescuitul nedurabil, în scopul conservării stocurilor de pește ***I (vot)

7.7.

Organizarea comună a piețelor în sectorul produselor obținute din pescuit și din acvacultură ***I (vot)

7.8.

Raportul anual al Consiliului înaintat Parlamentului European privind politica externă și de securitate comună (vot)

7.9.

Conservarea și exploatarea durabilă a resurselor piscicole (vot)

7.10.

Reforma politicii comune în domeniul pescuitului - comunicare generală (vot)

8.

Explicații privind votul

9.

Corectarea voturilor și intențiile de vot

10.

Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

11.

Situația politică din România (dezbatere)

12.

Propuneri pentru o Uniune bancară europeană (EBU) (dezbatere)

13.

Modificarea anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 al Consiliului în ceea ce privește excluderea unui număr de țări din lista regiunilor sau statelor care au încheiat negocierile ***I (dezbatere)

14.

Acordurile interguvernamentale dintre statele membre și țări terțe în domeniul energiei ***I (dezbatere)

15.

Componența comisiilor și delegațiilor

16.

Sistemele din domeniul calității produselor agricole ***I (dezbatere)

17.

Fondurile europene de antreprenoriat social ***I - Fondurile europene cu capital de risc ***I (dezbatere)

18.

Aplicarea clauzei de salvgardare bilaterale și a mecanismului de stabilizare pentru banane din Acordul comercial între UE și Republica Columbia și Republica Peru ***I - Aplicarea clauzei de salvgardare bilaterale și a mecanismului de stabilizare pentru banane, prevăzute în Acordul de asociere dintre UE și America Centrală ***I (dezbatere)

19.

Ordinea de zi a următoarei ședințe

20.

Ridicarea ședinței

LISTĂ DE PREZENȚĂ

ANEXĂ I

REZULTATELE VOTURILOR

1.

Norme minime privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității ***I

2.

Modul de gestionare a anumitor contingente tarifare comunitare pentru carnea de vită și mânzat de calitate superioară, carnea de porc, carnea de pasăre, grâu, borceag și tărâțe, brizuri și alte reziduuri ***I

3.

Importul de ulei de măsline și de alte produse agricole din Turcia în ceea ce privește competențele delegate și competențele de executare care trebuie conferite Comisiei ***I

4.

Acordul privind recunoașterea reciprocă în materie de evaluare a conformității, de certificate și de marcaje dintre Comunitatea Europeană și Australia ***

5.

Acordul dintre Comunitatea Europeană și Noua Zeelandă privind recunoașterea reciprocă în materie de evaluare a conformității ***

6.

Anumite măsuri aplicabile țărilor care permit pescuitul nedurabil, în scopul conservării stocurilor de pește ***I

7.

Organizarea comună a piețelor în sectorul produselor obținute din pescuit și din acvacultură ***I

8.

Raportul anual al Consiliului înaintat Parlamentului European privind politica externă și de securitate comună

9.

Conservarea și exploatarea durabilă a resurselor piscicole

10.

Reforma politicii comune în domeniul pescuitului

ANEXĂ II

Rezultatul votului prin apel nominal

1.

A7-0244/2012 - Antonyia Parvanova/Teresa Jiménez-Becerril Barrio - Vot unic

2.

A7-0212/2012 - Vital Moreira - Vot unic

3.

A7-0209/2012 - Vital Moreira - Vot unic

4.

A7-0211/2012 - Vital Moreira - Vot unic

5.

A7-0210/2012 - Vital Moreira - Vot unic

6.

A7-0146/2012 - Pat the Cope Gallagher - Rezoluție legislativă

7.

A7-0217/2012 - Struan Stevenson - Am 164

8.

A7-0217/2012 - Struan Stevenson - Am 153

9.

A7-0217/2012 - Struan Stevenson - Rezoluție legislativă

10.

A7-0252/2012 - Elmar Brok - Am 32

11.

A7-0252/2012 - Elmar Brok - Rezoluție

12.

A7-0225/2012 - Carl Haglund - § 4

13.

A7-0225/2012 - Carl Haglund - § 18

14.

A7-0225/2012 - Carl Haglund - § 19

15.

A7-0253/2012 - Nikolaos Salavrakos - Am 2

16.

A7-0253/2012 - Nikolaos Salavrakos - § 35/1

17.

A7-0253/2012 - Nikolaos Salavrakos - § 35/2

18.

A7-0253/2012 - Nikolaos Salavrakos - § 58/1

19.

A7-0253/2012 - Nikolaos Salavrakos - § 58/2

20.

A7-0253/2012 - Nikolaos Salavrakos - Rezoluție

PROCES-VERBAL AL ȘEDINȚEI DIN 12 SEPTEMBRIE 2012

A PREZIDAT: Martin SCHULZ

Președinte

1.   Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 9.05.

2.   Acte delegate (articolul 87a din Regulamentul de procedură)

Următoarele proiecte de acte delegate au fost transmise Parlamentului:

 

Regulamentul delegat al Comisiei din 5.7.2012 de completare a Regulamentului (UE) nr. 236/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind vânzarea în lipsă și anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru metoda de calculare a scăderii valorii acțiunilor lichide și a altor instrumente financiare - C(2012)4530 - termen: 05.08.2012

retrimis fond: ECON

 

Regulamentul delegat al Comisiei din 5.7.2012 de completare a Regulamentului (UE) nr. 236/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind vânzarea în lipsă și anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit în ceea ce privește definițiile, calcularea pozițiilor scurte nete, swapurile acoperite pe riscul de credit al datoriei suverane, pragurile de notificare, pragurile de lichiditate pentru suspendarea restricțiilor, scăderile semnificative ale valorii instrumentelor financiare și evenimentele nefavorabile - C(2012)4529 - termen: 05.10.2012

retrimis fond: ECON

 

Regulamentul delegat al Comisiei din 12.7.2012 de completare a Regulamentului (CE) nr. 1060/2009 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele procedurale referitoare la amenzile impuse agențiilor de rating de credit de către Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe, inclusiv normele referitoare la dreptul la apărare și dispozițiile temporale - C(2012)4787 - termen: 12.10.2012

retrimis fond: ECON

 

Regulamentul delegat al Comisiei din 12.7.2012 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește etichetarea energetică a lămpilor electrice și a corpurilor de iluminat - C(2012)4641 - termen: 12.09.2012

retrimis fond: ITRE

3.   Măsuri de executare (articolul 88 din Regulamentul de procedură)

Următoarele proiecte de măsuri de executare, care intră sub incidența procedurii de reglementare cu control, au fost transmise Parlamentului:

Regulamentul (UE) nr. …/… al Comisei de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 661/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele de omologare de tip pentru masele și dimensiunile autovehiculelor și ale remorcilor acestora și de modificare a Directivei 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului (D016964/03 - 2012/2771(RPS) - termen: 25/10/2012)

retrimis

fond: IMCO

Decizia Comisiei privind cerințele esențiale pentru echipamentele de radiocomunicații maritime destinate utilizării pe navele care nu intră sub incidența Convenției SOLAS și participării la Sistemul mondial pentru caz de sinistru și pentru siguranța navigației pe mare (GMDSS) (D018898/02 - 2012/2759(RPS) - termen: 26/10/2012)

retrimis

fond: ITRE

REGULAMENTUL (UE) NR. …/… al Comisei privind autorizarea unei mențiuni de sănătate înscrisă pe produsele alimentare și care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire (D019041/03 - 2012/2735(RPS) - termen: 25/10/2012)

retrimis

fond: ENVI

aviz: JURI, IMCO

Decizia Comisiei privind specificația tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemul „exploatare și gestionarea traficului” al sistemului feroviar din Uniunea Europeană și de modificare a Deciziei 2007/756/CE (D019163/02 - 2012/2761(RPS) - termen: 25/10/2012)

retrimis

fond: TRAN

Decizia Comisiei de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru detergenții de rufe de uz industrial și instituțional (D019245/03 - 2012/2760(RPS) - termen: 26/10/2012)

retrimis

fond: ENVI

Decizia Comisiei de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru detergenții de uz industrial și instituțional pentru mașinile de spălat vase automate (D019246/03 - 2012/2762(RPS) - termen: 26/10/2012)

retrimis

fond: ENVI

REGULAMENTUL (UE) NR. …/… al Comisei de modificare a anexelor IV și XII la Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective (directivă-cadru) (D020136/03 - 2012/2778(RPS) - termen: 23/11/2012)

retrimis

fond: IMCO

Regulamentul (UE) nr. …/… al Comisei din XXX de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1332/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind enzimele alimentare în ceea ce privește măsurile tranzitorii (D020182/03 - 2012/2753(RPS) - termen: 25/10/2012)

retrimis

fond: ENVI

Decizia Comisiei din XXX privind neincluderea bifentrinului pentru tipul de produs 18 în anexa I, IA sau IB la Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind comercializarea produselor biocide (D020512/02 - 2012/2748(RPS) - termen: 25/10/2012)

retrimis

fond: ENVI

Directiva …/…/UE A Comisei din XXX de modificare a unor rubrici din anexa I la Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului (D020513/02 - 2012/2749(RPS) - termen: 26/10/2012)

retrimis

fond: ENVI

Directiva …/…/UE a Comisei de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului pentru a extinde includerea în anexa I la directivă a substanței active acid nonanoic la tipul de produs 2 (D020514/01 - 2012/2750(RPS) - termen: 26/10/2012)

retrimis

fond: ENVI

Directiva …/…/UE a Comisei de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului pentru a include cis-Tricos-9-ene ca substanță activă în anexa I la directivă (D020515/01 - 2012/2751(RPS) - termen: 26/10/2012)

retrimis

fond: ENVI

Directiva …/…/UE a Comisei din XXX de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului în vederea includerii acidului cianhidric ca substanță activă în anexa I la directivă (D020516/02 - 2012/2752(RPS) - termen: 26/10/2012)

retrimis

fond: ENVI

Directiva …/…/UE a Comisei de modificare a anexei I la Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind comercializarea produselor biocide (D020517/01 - 2012/2747(RPS) - termen: 26/10/2012)

retrimis

fond: ENVI

Proiectul de Regulament (UE) nr.. …/… al Comisei de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 471/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 mai 2009 privind statisticile comunitare privind comerțul exterior cu țările terțe, în ceea ce privește actualizarea nomenclatorului țărilor și teritoriilor (D020706/02 - 2012/2754(RPS) - termen: 25/10/2012)

retrimis

fond: INTA

Decizia Comisiei de modificare a Deciziei nr. 2012/88/UE a Comisiei privind specificația tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemele de control-comandă și semnalizare ale sistemului feroviar transeuropean (D020736/02 - 2012/2731(RPS) - termen: 25/10/2012)

retrimis

fond: TRAN

Regulamentul (UE) nr. …/… al Comisei privind un obiectiv al Uniunii de reducere a Salmonella Enteritidis și a Salmonella Typhimurium la efectivele de curcani, astfel cum se prevede în Regulamentul (CE) nr. 2160/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (D020748/05 - 2012/2779(RPS) - termen: 25/11/2012)

retrimis

fond: ENVI

Directiva …/…/UE a Comisei de modificare a Directivei 2009/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește lista produselor din domeniul apărării (D020808/02 - 2012/2764(RPS) - termen: 27/10/2012)

retrimis

fond: IMCO

Regulamentul Comisiei privind o metodă de siguranță comună pentru monitorizarea pe care trebuie să o aplice întreprinderile feroviare și administratorii de infrastructură după primirea unui certificat de siguranță sau a unei autorizații de siguranță, precum și entitățile responsabile cu întreținerea (D020816/03 - 2012/2733(RPS) - termen: 25/10/2012)

retrimis

fond: TRAN

Regulamentul al Comisiei privind o metodă de siguranță comună pentru supravegherea exercitată de autoritățile naționale de siguranță după eliberarea unui certificat de siguranță sau a unei autorizații de siguranță (D020817/03 - 2012/2732(RPS) - termen: 25/10/2012)

retrimis

fond: TRAN

Regulamentul (UE) nr. …/… al Comisei de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește utilizarea siropului de poliglicitol în mai multe categorii de produse alimentare (D020925/05 - 2012/2756(RPS) - termen: 25/10/2012)

retrimis

fond: ENVI

Regulamentul (UE) nr. …/… al Comisei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului, în ceea ce privește Standardul Internațional de Raportare Financiară 7 și Standardul Internațional de Contabilitate 32 (D020960/01 - 2012/2763(RPS) - termen: 25/10/2012)

retrimis

fond: ECON

aviz: JURI

Regulamentul (UE) nr. …/… al Comisei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește Standardul Internațional de Raportare Financiară 10, Standardul Internațional de Raportare Financiară 11, Standardul Internațional de Raportare Financiară 12, Standardul Internațional de Contabilitate 27 (2001) și Standardul Internațional de Contabilitate 28 (2011) (D020961/01 - 2012/2757(RPS) - termen: 24/10/2012)

retrimis

fond: ECON

aviz: JURI

Regulamentul (UE) nr. …/… al Comisei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește Standardul Internațional de Contabilitate 12, Standardele Internaționale de Raportare Financiară 1 și 13 și Interpretarea 20 a Comitetului pentru Interpretarea Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (D020962/01 - 2012/2772(RPS) - termen: 27/10/2012)

retrimis

fond: ECON

aviz: JURI

Decizia Comisiei din XXX de autorizare a Republicii Franceze să acorde o derogare de la Regulamentul (UE) nr. 1332/2011 cu privire la utilizarea unei noi versiuni de soft a sistemului de bord pentru evitarea coliziunii (ACAS II) la anumite aeronave nou-construite (D020967/02 - 2012/2745(RPS) - termen: 25/10/2012)

retrimis

fond: TRAN

Regulamentul (UE) nr. …/… al Comisei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 142/2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de punere în aplicare a Directivei 97/78/CE a Consiliului în ceea ce privește anumite probe și produse care sunt scutite de la controalele sanitar-veterinare la frontieră în conformitate cu directiva menționată (D021116/05 - 2012/2736(RPS) - termen: 25/10/2012)

retrimis

fond: ENVI

Regulamentul (UE) nr. …/… al Comisei de stabilire a criteriilor de determinare a condițiilor în care cioburile de sticlă încetează să mai fie deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului, (D021153/01 - 2012/2741(RPS) - termen: 25/10/2012)

retrimis

fond: ENVI

REGULAMENTUL (UE) NR. …/… al Comisei de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește conținuturile maxime de reziduuri pentru acibenzolar-s-metil, amisulbrom, ciazofamid, diflufenican, dimoxistrobin, metoxifenozid și nicotină din sau de pe anumite produse (D021273/02 - 2012/2730(RPS) - termen: 18/09/2012)

retrimis

fond: ENVI

Regulamentul (UE) nr. …/… al Comisei de modificare a anexei X la Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește lista testelor rapide (D021301/03 - 2012/2737(RPS) - termen: 25/10/2012)

retrimis

fond: ENVI

aviz: AGRI

Regulamentul (UE) nr. …/… al Comisei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1924/2006 în ceea ce privește lista mențiunilor nutriționale (D021335/02 - 2012/2738(RPS) - termen: 25/10/2012)

retrimis

fond: ENVI

aviz: JURI, IMCO

Directiva …/…/UE A Comisei de modificare a Directivei 2006/126/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind permisele de conducere (D021370/03 - 2012/2770(RPS) - termen: 27/10/2012)

retrimis

fond: TRAN

REGULAMENTUL (UE) NR. …/… al Comisei de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la cerințele de proiectare ecologică pentru lămpi direcționale, lămpi cu diode electroluminiscente și echipamentele aferente (D021781/04 - 2012/2773(RPS) - termen: 21/11/2012)

retrimis

fond: ENVI

Proiect - Directiva …/…/UE A Comisei de modificare a Directivei 2006/17/CE în ceea ce privește anumite cerințe tehnice pentru testarea țesuturilor și a celulelor umane (D021797/01 - 2012/2740(RPS) - termen: 25/10/2012)

retrimis

fond: ENVI