ISSN 1977-1029

doi:10.3000/19771029.C_2012.290.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 290

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 55
26 septembrie 2012


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

I   Rezoluții, recomandări și avize

 

AVIZE

 

Comisia Europeană

2012/C 290/01

Avizul Comisiei din 25 septembrie 2012 privind planul de eliminare a deșeurilor radioactive rezultate din dezafectarea centralei nucleare Caorso, situate la Piacenza, Italia, în conformitate cu articolul 37 din Tratatul Euratom

1

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Comisia Europeană

2012/C 290/02

Rata de schimb a monedei euro

2

 

V   Anunțuri

 

PROCEDURI ADMINISTRATIVE

 

Comisia Europeană

2012/C 290/03

MEDIA 2007 – Festivaluri audiovizuale – Apel pentru propuneri – EACEA/29/12

3

 

PROCEDURI REFERITOARE LA PUNEREA ÎN APLICARE A POLITICII ÎN DOMENIUL CONCURENȚEI

 

Comisia Europeană

2012/C 290/04

Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul COMP/M.6684 – Vivescia/Atrixo) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate ( 1 )

5

 

ALTE ACTE

 

Comisia Europeană

2012/C 290/05

Confirmare de primire a plângerii nr. CHAP/2012/2289

6

2012/C 290/06

Publicarea unei cereri în temeiul articolului 6 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare

7

 

Rectificări

2012/C 290/07

Rectificare la Decizia Consiliului din 24 septembrie 2012 de adoptare a poziției Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 4 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2012 (JO C 288, 25.9.2012)

14

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

 


I Rezoluții, recomandări și avize

AVIZE

Comisia Europeană

26.9.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 290/1


AVIZUL COMISIEI

din 25 septembrie 2012

privind planul de eliminare a deșeurilor radioactive rezultate din dezafectarea centralei nucleare Caorso, situate la Piacenza, Italia, în conformitate cu articolul 37 din Tratatul Euratom

(Numai textul în limba italiană este autentic)

2012/C 290/01

Evaluarea de mai jos se efectuează în conformitate cu dispozițiile Tratatului Euratom, fără a aduce atingere evaluărilor suplimentare efectuate în conformitate cu Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene sau obligațiilor care decurg din acesta și din legislația secundară.

La 4 aprilie 2012, Comisia Europeană a primit de la guvernul italian, în conformitate cu articolul 37 din Tratatul Euratom, datele generale cu privire la planul de eliminare a deșeurilor radioactive provenite de la centrala nucleară Caorso.

Pe baza acestor date și a informațiilor suplimentare solicitate de Comisie la 8 mai 2012 și furnizate de autoritățile italiene la 18 iunie 2012 și în urma consultării Grupului de experți, Comisia emite următorul aviz:

1.

distanțele dintre instalația Caorso și cea mai apropiată frontieră cu un alt stat membru sunt de 200 km (Franța) și de 300 km (Slovenia);

2.

în timpul operațiunilor normale de dezafectare, evacuarea efluenților radioactivi lichizi și gazoși nu este susceptibilă să conducă la o expunere a populației dintr-un alt stat membru, care să fie semnificativă din punctul de vedere al sănătății;

3.

deșeurile radioactive solide vor fi depozitate la fața locului, în așteptarea punerii la dispoziție a unui depozit național;

4.

deșeurile solide neradioactive sau materialele reziduale care respectă nivelurile de eliberare vor fi scutite de controlul regulamentar, în vederea eliminării ca deșeuri convenționale sau a reutilizării ori a reciclării. Această operațiune se va efectua în conformitate cu criteriile stabilite în Normele de securitate de bază (Directiva 96/29/Euratom);

5.

în cazul unei scurgeri neprevăzute de efluenți radioactivi, care ar putea rezulta în urma unui accident de tipul și amploarea avute în vedere în datele generale, dozele pe care populația din alt stat membru le-ar putea primi nu ar fi semnificative din punctul de vedere al sănătății.

În concluzie, Comisia consideră că implementarea planului de eliminare a deșeurilor radioactive sub orice formă, rezultate din dezafectarea centralei nucleare Caorso din Italia, nu poate provoca, nici în timpul funcționării normale și nici în cazul unui accident de tipul și de amploarea luate în considerare în datele generale, o contaminare radioactivă semnificativă din punctul de vedere al sănătății a apei, a solului sau a spațiului aerian dintr-un alt stat membru.

Adoptat la Bruxelles, 25 septembrie 2012.

Pentru Comisie

Günther OETTINGER

Membru al Comisiei


IV Informări

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

Comisia Europeană

26.9.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 290/2


Rata de schimb a monedei euro (1)

25 septembrie 2012

2012/C 290/02

1 euro =


 

Moneda

Rata de schimb

USD

dolar american

1,2932

JPY

yen japonez

100,57

DKK

coroana daneză

7,4565

GBP

lira sterlină

0,79650

SEK

coroana suedeză

8,4725

CHF

franc elvețian

1,2092

ISK

coroana islandeză

 

NOK

coroana norvegiană

7,4000

BGN

leva bulgărească

1,9558

CZK

coroana cehă

24,921

HUF

forint maghiar

283,33

LTL

litas lituanian

3,4528

LVL

lats leton

0,6962

PLN

zlot polonez

4,1380

RON

leu românesc nou

4,5105

TRY

lira turcească

2,3194

AUD

dolar australian

1,2393

CAD

dolar canadian

1,2677

HKD

dolar Hong Kong

10,0266

NZD

dolar neozeelandez

1,5684

SGD

dolar Singapore

1,5860

KRW

won sud-coreean

1 447,36

ZAR

rand sud-african

10,5973

CNY

yuan renminbi chinezesc

8,1566

HRK

kuna croată

7,4475

IDR

rupia indoneziană

12 386,15

MYR

ringgit Malaiezia

3,9714

PHP

peso Filipine

54,000

RUB

rubla rusească

40,1090

THB

baht thailandez

39,999

BRL

real brazilian

2,6192

MXN

peso mexican

16,6079

INR

rupie indiană

68,9470


(1)  Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.


V Anunțuri

PROCEDURI ADMINISTRATIVE

Comisia Europeană

26.9.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 290/3


MEDIA 2007 – FESTIVALURI AUDIOVIZUALE

Apel pentru propuneri – EACEA/29/12

2012/C 290/03

1.   Obiectivele programului

Prezentul apel pentru propuneri este fondat pe Decizia nr. 1718/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind punerea în aplicare a unui program de sprijin pentru sistemul audiovizual european (MEDIA 2007) adoptată pe 15 noiembrie 2006 și publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene din 24 noiembrie 2006 (JO L 327, pp. 12-29).

Printre obiectivele deciziei Consiliului menționate mai sus se află:

facilitarea și încurajarea promovării și circulației operelor audiovizuale și cinematografice europene în cadrul manifestărilor comerciale, târgurilor profesionale și festivalurilor audiovizuale în Europa și în lume, în măsura în care aceste evenimente pot juca un rol important în promovarea operelor europene și în crearea unei rețele de profesioniști;

îmbunătățirea accesului la operele audiovizuale europene pentru publicul european și internațional.

2.   Candidați eligibili

Prezentul apel se adresează organismelor europene stabilite în una dintre țările următoare și deținute în majoritate de către cetățeni provenind din una dintre țările următoare: țările membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European participând în programul MEDIA 2007 (Islanda, Lichtenstein, Norvegia) Elveția și Croația; Bosnia și Herțegovina (cu condiția finalizării procesului de negociere și a formalizării participării acestei țări la programul MEDIA).

3.   Acțiuni eligibile

Astfel de organisme europene trebuie să organizeze festivaluri audiovizuale ale căror acțiuni contribuie la obiectivele menționate și al căror program conține minimum 70 % de opere europene provenind din minimum 10 țări participante în programul MEDIA.

Prezentul apel pentru propuneri se referă doar la proiectele care încep între 1 mai 2013 și 30 aprilie 2014.

4.   Criterii de atribuire

Se vor acorda puncte dintr-un total de 100, pe baza următoarei distribuții:

dimensiunea europeană a programării evenimentelor (15 puncte);

diversitatea culturală și geografică (20 de puncte);

calitatea și caracterul inovator al programării (10 puncte);

impactul asupra publicului (30 de puncte);

impactul asupra promovării și circulației operelor audiovizuale europene (15 puncte);

participarea profesioniștilor din domeniul cinematografiei (10 puncte).

5.   Buget

Bugetul estimativ total alocat cofinanțării proiectelor se ridică la 3 500 000 EUR (sub rezerva adoptării bugetului pe 2013).

Ajutorul financiar al Comisiei nu poate depăși 50 % din totalul costurilor eligibile. Nivelul maxim al subvențiilor se ridică la 75 000 EUR.

Agenția își rezervă posibilitatea de a nu aloca toate fondurile disponibile.

6.   Termene-limită

Date-limită pentru prezentarea propunerilor:

16 noiembrie 2012: pentru proiectele care încep în perioada 1 mai 2013-31 octombrie 2013;

30 aprilie 2013: pentru proiectele care încep în perioada 1 noiembrie 2013-30 aprilie 2014.

Cererile trebuie trimise Agenției Executive (EACEA), la următoarea adresă:

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)

Unit MEDIA Programme — P8

Call for proposals EACEA/29/12 — Festivals

BOUR 4/61

Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1

1140 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Vor fi acceptate numai cererile prezentate pe formularul adecvat, corect completate, datate și semnate de persoana autorizată să angajeze în mod legal organismul solicitant.

Cererile trimise prin fax sau e-mail vor fi respinse.

7.   Informații complete

Consultați instrucțiunile privind apelul pentru propuneri și obțineți formularele de candidatură accesând:

http://ec.europa.eu/media

Cererile trebuie să respecte toate prevederile ghidului și să fie depuse pe baza formularelor prevăzute în acest scop. Condițiile generale aplicabile sunt cele publicate pe site-ul:

http://eacea.ec.europa.eu/about/eacea_documents_register_en.php


PROCEDURI REFERITOARE LA PUNEREA ÎN APLICARE A POLITICII ÎN DOMENIUL CONCURENȚEI

Comisia Europeană

26.9.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 290/5


Notificare prealabilă a unei concentrări

(Cazul COMP/M.6684 – Vivescia/Atrixo)

Caz care poate face obiectul procedurii simplificate

(Text cu relevanță pentru SEE)

2012/C 290/04

1.

La data de 19 septembrie 2012, Comisia a primit, în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1), o notificare a unei concentrări propuse prin care grupul Vivescia („Vivescia”, Franța) dobândește, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind concentrările economice, controlul asupra întregului grup Nutrixo („Nutrixo”), asupra căruia deține deja controlul împreună cu Atrixo (Franța), prin achiziționare de acțiuni.

2.

Activitățile economice ale întreprinderilor respective sunt:

în cazul grupului Vivescia: comercializarea de cereale oleaginoase și proteaginoase, transformarea de cereale (malțificare, procesarea porumbului, fabricarea de amidon/glucoză, hrană pentru animale și bioenergie), comercializarea de produse destinate aprovizionării agricole (hrană pentru animale, aprovizionarea agricolă pentru policulturi și vița-de-vie);

în cazul grupului Nutrixo: morărit (fabricarea de făină din grâu comun), producerea de griș, comercializarea de produse de panificație și de patiserie, patiserie industrială și produse de catering.

3.

În urma unei examinări prealabile, Comisia constată că tranzacția notificată ar putea intra sub incidența Regulamentului (CE) privind concentrările economice. Cu toate acestea, nu se ia o decizie finală în această privință. În conformitate cu Comunicarea Comisiei privind o procedură simplificată de tratare a anumitor concentrări în temeiul Regulamentului (CE) privind concentrările economice (2), trebuie precizat că acest caz poate fi tratat conform procedurii prevăzute în Comunicare.

4.

Comisia invită părțile terțe interesate să îi prezinte eventualele observații cu privire la operațiunea propusă.

Observațiile trebuie primite de către Comisie în termen de cel mult 10 zile de la data publicării prezentei. Observațiile pot fi trimise Comisiei prin fax (+32 22964301), prin e-mail la adresa COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu sau prin poștă, cu numărul de referință COMP/M.6684 – Vivescia/Atrixo, la următoarea adresă:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1 [„Regulamentul (CE) privind concentrările economice”].

(2)  JO C 56, 5.3.2005, p. 32 („Comunicarea privind o procedură simplificată”).


ALTE ACTE

Comisia Europeană

26.9.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 290/6


Confirmare de primire a plângerii nr. CHAP/2012/2289

2012/C 290/05

1.

Comisia Europeană a primit și a înregistrat o serie de plângeri (nr. de înregistrare CHAP/2012/2289) privind reglementările din Spania referitoare la profesia de desenator tehnic („delineante”).

2.

Având în vedere numărul considerabil de plângeri primite de serviciile sale cu privire la această chestiune, dorind să asigure un răspuns rapid și să mențină informate persoanele interesate și, în același timp, să economisească resursele administrative, Comisia Europeană publică prezenta confirmare de primire în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, precum și pe internet, la adresa următoare:

http://ec.europa.eu/community_law/complaints/receipt/index_fr.htm

3.

În prezent, această chestiune este examinată de serviciile Comisiei pe baza dispozițiilor Directivei 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale, transpusă în dreptul spaniol prin Decretul regal nr. 1837/2008.

4.

Autorii plângerilor vor fi informați, prin aceleași mijloace de comunicare, cu privire la rezultatele acestei examinări și la măsurile pe care le va adopta Comisia.


26.9.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 290/7


Publicarea unei cereri în temeiul articolului 6 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare

2012/C 290/06

Prezenta publicare conferă dreptul de opoziție la cererea de înregistrare în temeiul articolului 7 din Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului (1). Declarațiile de opoziție trebuie să parvină Comisiei în termen de șase luni de la data prezentei publicări.

FIȘĂ-REZUMAT

REGULAMENTUL (CE) NR. 510/2006 AL CONSILIULUI

„KRAŠKI MED”

NR. CE: SI-PDO-0005-0532-24.03.2006

DOP ( X ) IGP ( )

Această fișă-rezumat prezintă, cu titlu informativ, principalele elemente ale caietului de sarcini al produsului.

1.   Autoritatea competentă din statul membru:

Denumire:

Ministrstvo RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Alimentației al Republicii Slovenia)

Adresă:

Dunajska 22

SI-1000 Ljubljana

SLOVENIJA

Tel.

+386 14789109

Fax

+386 14789055

E-mail:

varnahrana.mkgp@gov.si

2.   Solicitant:

Denumire:

Čebelarsko društvo Sežana

Adresă:

Brkinčeva 24

SI-6210 Sežana

SLOVENIJA

Tel.

+386 57342667

Fax

+386 57340084

E-mail:

air.maat@siol.net

Componență:

Producători/Prelucrători ( X ) Alte categorii ( )

3.   Tip de produs:

Clasa 1.4.

Alte produse de origine animală (ouă, miere, produse lactate, cu excepția untului etc.)

4.   Caiet de sarcini:

[rezumatul cerințelor prevăzute la articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 510/2006]

4.1.   Denumire:

„Kraški med”

4.2.   Descriere:

Mierea care poartă denumirea de origine protejată „Kraški med” este produsă din nectarul colectat de albine în regiunea Karst. Condițiile geoclimatice deosebite au condus la dezvoltarea comunităților de plante specifice care stau la baza producției de miere. În funcție de originea botanică a nectarului, se disting următoarele tipuri de miere produse în Karst.

Mierea de pădure, produsă din mana colectată de albine de la diversele specii de foioase și conifere din pădurile și zonele aride ale regiunii Karst

Caracteristici organoleptice

Aspect – de culoare maro până la maro-închis, tulbure, poate cristaliza repede.

Miros – de intensitate de la slabă la medie; note de rășină, bomboane cu lapte și frunze în descompunere.

Gust și aromă – de la potrivit de dulce la foarte dulce, ușor acidă, poate avea un gust puțin amar. Aromă persistentă de intensitate medie; note de vinars, caramel sau rășină.

Conductivitatea electrică: > 0,8 mS/cm

Caracteristicile polenului

Conține elemente de mană în cantitate moderată-mare până la mare.

Polenul următoarelor specii este prezent în mod frecvent: castanul comestibil (Castanea sativa), scumpia (Cotinus coggygria), teiul (Tilia sp.), pomii fructiferi (Prunus sp.), stejarul (Quercus sp.), mojdreanul (Fraxinus ornus), cimbrul peren de iarnă (Satureja montana).

Mierea polifloră, obținută dintr-un amestec de nectaruri provenind de la plante melifere, erbacee, graminee și pomi fructiferi

Caracteristici organoleptice

Aspect – de galben-deschis deschis până la maroniu, în general ușor tulbure, cristalizează de obicei repede și uniform.

Miros – de intensitate de la medie la pronunțată; note de fructe, fructe fierte sau compot și flori.

Gust și aromă – de la foarte dulce la extrem de dulce, ușor acidă până la potrivit de acidă. Aromă de intensitate medie până la foarte pronunțată, cu o persistență medie până la îndelungată; note de flori, fructe proaspte, fructe fierte sau compot, caramel.

Conductivitatea electrică: < 0,8 mS/cm

Caracteristicile polenului

Polenul provine de la următoarele specii: crușin (Rhamnaceae), pomi fructiferi (Prunus sp.), salcâm (Robinia pseudoacacia), castan comestibil (Castanea sativa), ghizdei (Lotus corniculatus), mur (Rubus), mojdrean (Fraxinus ornus), arțar (Acer sp.), scumpie (Cotinus coggygria), iederă (Hedera helix).

Miere de salcâm

Caracteristici organoleptice

Aspect – foarte deschisă la culoare, galben-pai sau practic incoloră, întotdeauna transparentă, rareori ușor opalescentă. Își păstrează forma lichidă și nu cristalizează.

Miros – de intensitate de la foarte slabă la slabă; note de fagure fără puiet, ceară proaspătă, flori de salcâm și bomboane cu vanilie.

Gust și aromă – de la foarte dulce la extrem de dulce, fără aciditate sau foarte slab acidă. Aromă ușoară și slab persistentă; note de fagure fără puiet, ceară proaspătă, flori de salcâm, bomboane cu cremă și vanilie, unt proaspăt și paie proaspete.

Conductivitatea electrică: < 0,8 mS/cm

Caracteristicile polenului

Polen de flori de salcâm (Robinia pseudoacacia): ≥ 7 %

Polenul următoarelor specii este prezent în mod frecvent: scumpia (Cotinus coggygria), murul (Rubus), vișinul turcesc (Prunus mahaleb), mojdreanul (Fraxinus ornus), sângerul (Cornus sanguinea).

Miere de tei

Caracteristici organoleptice

Aspect – de galben-deschis deschis până la chihlimbariu-deschis, sau galben-pai cu reflexe verzui; poate fi ușor tulbure. De obicei cristalizează rapid, formând, în general, cristale mari, grosiere.

Miros – de intensitate de la medie la pronunțată; proaspăt, cu note de flori de tei, mentol, coji de lămâie, rumeguș proaspăt; poate avea miros de medicamente.

Gust și aromă – de la potrivit de dulce la foarte dulce, aciditate de la ușoară la medie, foarte ușor amară până la ușor amară, astringentă. Aromă de intensitate medie până la foarte pronunțată, cu o persistență medie până la îndelungată; proaspătă, cu note de mentol, nuci proaspete, ierburi, decoct de flori de tei.

Caracteristicile polenului

Polen de flori de tei (Tilia sp.): ≥ 7 %

Polenul următoarelor specii este prezent în mod frecvent: castanul comestibil (Castanea sativa), pomii fructiferi (Prunus sp.), trifoiul alb (Trifolium repens), arțarul (Acer sp.), crușinul (Rhamnaceae). Conține elemente de mană în cantitate mică până la moderată-mare.

Miere de castan

Caracteristici organoleptice

Aspect – de culoare maro-închis sau chihlimbariu, cu reflexe roșiatice; în general, rămâne lichidă timp îndelungat. Cristalizează, formând cristale grosiere.

Miros – foarte intens; taninos, cu note de floare de castan, carton umed, frunze de nuc strivite.

Gust și aromă – potrivit de dulce, ușor acidă, potrivit de amară până la foarte amară. Persistență medie până la îndelungată a gustului amar. Aromă intensă până la foarte intensă, foarte persistentă; note de zahăr ars, caramel, fum, ierburi, pelin.

Conductivitatea electrică: > 0,8 mS/cm

Caracteristicile polenului

Polen de flori de castan comestibil (Castanea sativa): ≥ 55 %

Polenul următoarelor specii este prezent în mod frecvent: pomi fructiferi (Prunus sp.), tei (Tilia sp.), clematită (Clematis L.).

Miere de vișin turcesc

Caracteristici organoleptice

Aspect – de culoare roșiatică până la maro-roșiatică, ușor tulbure. Poate cristaliza în timp, devenind compactă, cu cristale fine.

Miros – de intensitate de la medie la foarte pronunțată; note de sâmburi de vișine, vișine arse, floare de vișin turcesc.

Gust și aromă – de la potrivit de dulce la foarte dulce, aciditate de la ușoară la medie, puțin amară până la potrivit de amară. Gustul amar are o persistență medie. Aroma este foarte intensă, cu o persistență de la medie la foarte îndelungată; note de migdale amare, vișine arse, sirop de vișine, medicamente.

Caracteristicile polenului

Polen de vișin turcesc (Prunus mahaleb): ≥ 7 %

Polenul următoarelor specii este prezent în mod frecvent: alți pomi fructiferi (Prunus sp.), arțar (Acer sp.), castan sălbatic (Aesculus hippocastanum), castan comestibil (Castanea sativa), scumpie (Cotinus coggygria), mojdrean (Fraxinus ornus).

Miere de cireș sălbatic

Caracteristici organoleptice

Aspect – de culoare chihlimbariu până la roșu-portocaliu; ușor tulbure. Cristalizează destul de repede, formând cristale fine.

Miros – de intensitate medie; note de flori de cireș, migdale sau sâmburi de cireșe.

Gust și aromă – de la potrivit de dulce la foarte dulce, ușor acidă până la potrivit de acidă. Aromă de intensitate și persistență medie; note de cireșe coapte, flori de cireș și migdale.

Conductivitatea electrică: < 0,8 mS/cm

Caracteristicile polenului

Polen de cireș sălbatic (Prunus avium): ≥ 5 %

Polenul următoarelor specii este prezent în mod frecvent: arțar (Acer sp.), castan comestibil (Castanea sativa), scumpie (Cotinus coggygria), mojdrean (Fraxinus ornus).

Miere de cimbru peren de iarnă

Caracteristici organoleptice

Aspect – de culoare chihlimbariu-deschis cu reflexe verzui. Cristalizează rapid, formând cristale fine, și are o consistență moale.

Miros – de intensitate medie; note de flori uscate și ierburi aromatice.

Gust și aromă – potrivit de dulce, puțin amară până la potrivit de amară. Aromă de intensitate medie până la foarte pronunțată, cu o persistență medie până la îndelungată; note de polen, cafea, ierburi uscate.

Caracteristicile polenului

Polen de cimbru peren de iarnă (Satureja montana): ≥ 3 %

Polenul următoarelor specii este prezent în mod frecvent: tei (Tilia sp.), castan comestibil (Castanea sativa), iederă (Hedera helix).

Mierea „Kraški med” trebuie să respecte, de asemenea, următorii parametri:

conținut maxim de apă: 18 %;

conținut de HMF: cel mult 15 mg/kg la momentul îmbutelierii;

conținut total de fructoză și glucoză: cel puțin 45 g/100 g de miere.

4.3.   Aria geografică:

Numai mierea produsă în zona de stupărit din regiunea lărgită Karst din Slovenia poate purta denumirea de origine protejată „Kraški med”. Această zonă este delimitată de o linie care pornește de la Opatje și se îndreaptă către frontiera cu Italia, merge de-a lungul acesteia până la Socerb și apoi parcurge culmea Kraški Rob până la Rakitovec și la frontiera cu Croația; merge de-a lungul acestei frontiere până la Golac, de unde se îndreaptă către Hrušica și Huje și, trecând de Ostrožno Brdo, ajunge la Buje și apoi la Volče, Laže și Lozice; de aici parcurge versantul nordic al colinei Persunca până la cătunul Trebižani, apoi urmează valea pârâului Branica până la cătunul Čipnje, de unde se îndreaptă către Lukovec și apoi către Škrbina, Lipa și Kostanjevica na Krasu, pentru a se întoarce la Opatje.

Toate aceste localități se situează în aria geografică delimitată.

4.4.   Dovada originii:

Stupii tuturor apicultorilor care produc miere „Kraški med” se află în aria geografică în perioada de producție.

Controlul originii mierii „Kraški med” se efectuează în mai multe etape, de către apicultor însuși, de către inspectorii apicoli și de către organismul de certificare independent.

Pentru a asigura trasabilitatea mierii, apicultorul ține un registru cu informații despre zona de stupărit, numărul de colonii, datele de extracție a mierii, cantitatea și tipurile de miere produse și cantitatea de miere „Kraški med” vândută. Apicultorul ține, de asemenea, un registru privind măsurile sanitare și analizele mierii.

Asociația apicolă Sežana (Čebelarsko Društvo Sežana) deține un registru pentru fiecare apicultor care produce miere „Kraški med” (în care se menționează amplasarea stupilor, numărul de colonii, perioada de stupărit, informații privind hrana albinelor și cantitatea de miere produsă). Aceeași asociație ține, de asemenea, un registru cu etichetele numerotate și livrate producătorilor de miere „Kraški med” care au obținut un certificat atestând îndeplinirea cerințelor caietului de sarcini, indiferent dacă aceștia sunt sau nu membri ai asociației. Apicultorii care nu sunt membri ai asociației nu sunt supuși discriminării.

Inspectorii (care au urmat cursuri specifice și dețin un certificat) trebuie să inspecteze fiecare apicultor care dorește să utilizeze denumirea de origine protejată „Kraški med”, pentru a se asigura că activitățile de creștere a albinelor și de producție, îmbuteliere și depozitare a mierii se desfășoară în mod adecvat. Dacă mierea este conformă cerințelor, inspectorul acordă apicultorului aprobarea pentru numărul solicitat de etichete „Kraški med”, în funcție de cantitatea de miere declarată. Inspectorii trebuie să țină registre în care să consemneze conformitatea practicilor apicultorilor și analizele mierii efectuate la fața locului.

4.5.   Metoda de obținere:

Stupii trebuie să se afle în aria geografică definită la punctul 4.3.

Producția de miere trebuie să respecte bunele practici apicole indicate în Orientările privind bunele practici de igienă în apicultură bazate pe principiile sistemului HACCP, aplicate de Asociația crescătorilor de albine din Slovenia (ČZS) pentru a asigura o calitate înaltă a mierii „Kraški med”.

Iarna, albinele pot fi hrănite cu zahăr sau turte cu zahăr. Albinele nu trebuie hrănite imediat înainte sau în timpul perioadei de colectare a nectarului. Tratamentul cu produse chimice nu este permis în cursul acestei perioade. Albinele nu trebuie să primescă hrană conținând medicamente sau produse contra paraziților. Se extrage numai mierea produsă de albine în stup. Nu se extrage niciodată mierea din fagurii care conțin încă puiet. În cursul perioadei de colectare a nectarului, apicultorii trebuie să determine cantitatea de miere matură din stupi, care poate fi extrasă. Mierea nu poate fi filtrată printr-o sită ale cărei orificii au un diametru mai mic de 0,2 mm. Mierea extrasă se depozitează într-un recipient pe care sunt indicate lotul, data, locul, cantitatea și tipul. Este interzisă uscarea mierii. Mierea cristalizată poate fi lichefiată prin încălzire, însă temperatura acesteia în punctul de contact cu dispozitivul utilizat pentru încălzire nu trebuie să depășească 40 °C. Nu este permisă lichefierea mierii prin încălzire cu microunde.

Pentru îmbutelierea mierii „Kraški med” pot fi utilizate mai multe tipuri de ambalaje. Imediat după îmbuteliere, capacul recipientului este sigilat cu ajutorul unei etichete, astfel încât acesta să nu poată fi deschis fără a rupe eticheta-sigiliu.

4.6.   Legătură:

Calitatea și proprietățile organoleptice tipice ale mierii „Kraški med” sunt expresia mai multor factori, precum condițiile geoclimatice și caracteristicile fitogeografice specifice ale regiunii Karst, tradițiile de creștere a albinelor și sârguința și cunoștințele apicultorilor.

Caracteristici geologice

Întreaga arie geografică delimitată este accidentată, constând dintr-un platou calcaros ondulat, cu o suprafață de carst tipic. Formele carstice specifice pot fi de suprafață (polii, doline, depresiuni, ponoare) sau subterane (peșteri, stalactite, concrețiuni calcaroase). Aria geografică se caracterizează, de asemenea, prin prezența renumitului sol carstic roșu, cunoscut sub denumirea de „terra rossa”. Ca urmare a mai multor factori de mediu (eroziune, pierderea solului în golurile subterane), există relativ puțin sol la suprafață, terenul fiind în principal stâncos.

Climă

În aria geografică Karst, climatul blând mediteraneean se întâlnește cu aerul rece continental provenind din nord-est. Vântul care se formează este cunoscut sub numele de „bora”, fiind unul dintre fenomenele climatice cele mai caracteristice ale regiunii. Este un vânt uscat și rece, care suflă în rafale dinspre nord-est și care se formează atunci când masele de aer continental se deplasează către mare. Poate apărea pe tot parcursul anului, dar este frecvent mai ales iarna, când produce scăderea temperaturii și deplasarea solurilor. Regiunea Karst se caracterizează printr-o vreme foarte schimbătoare, mai ales iarna. Ca urmare a proximității mării, se pot înregistra deseori, în mijlocul iernii, creșteri semnificative ale temperaturii după zilele glaciale în care a suflat bora. Deși nu există luni fără precipitații, permeabilitatea caracteristică a solului carstic favorizează seceta.

Vegetație

Flora care s-a dezvoltat în aria geografică este adaptată la condițiile geologice și climatice specifice ale acesteia. Intervenția umană asupra mediului a avut, de asemenea, un impact considerabil. În trecutul îndepărtat, regiunea Karst era acoperită de păduri dese de stejar, care au fost practic complet distruse în urma exploatării lemnului și a incendierii pentru obținerea de teren arabil sau pășuni. După tăierea copacilor și abandonarea pășunilor, la mijlocul secolului trecut, regiunea a fost repede invadată de iarba de stepă uscată carstică. Au apărut pășuni și pajiști carstice cu o floră excepțională. Regiunea Karst este una dintre cele mai bogate în specii vegetale din Slovenia; de altfel, jumătate din flora slovenă poate fi găsită aici. Pe lângă câteva specii rare și amenințate cu dispariția, există multe specii submediteraneene tipice.

Stepele ierboase uscate se caracterizează atât prin densitatea, cât și prin marea varietate a plantelor. Pe o pajiște pot fi întâlnite peste 100 de specii tipice regiunii, dintre care multe sunt endemice. Stepa ierboasă uscată înflorește de la începutul primăverii până la sfârșitul verii. La marea varietate de plante contribuie și numeroasele doline, aceste formațiuni constituind un mediu specific cu un climat local caracteristic, neafectat de mediul înconjurător, care influențează vegetația.

În păduri, în stepa ierboasă uscată și pe pășunile înalte semiuscate și uscate care sunt cosite o dată pe an predomină copacii și arbuștii tipici, printre care se numără teiul cu frunza mare, carpenul negru, stejarul, pinul negru, castanul comestibil, cireșul sălbatic, vișinul turcesc, salcâmul și scumpia.

Regiunea se caracterizează, de asemenea, prin marea varietate a gramineelor, leguminoaselor și erbaceelor. Ultimele sunt reprezentate de mai mult de 35 de specii, dintre care cea mai răspândită este cimbrul peren de iarnă.

Factorul uman

În Karst, apicultura este o tradiție foarte veche. S-au păstrat câteva însemnări ale directorului de școală Janko Vodopivec, crescător de albine în Karst din 1892 până în 1937. Un pas decisiv pentru dezvoltarea apiculturii în Karst a fost efectuat în 1910, când apicultorii locali s-au unit într-o asociație. Activitatea unor astfel de asociații a avut un impact pozitiv asupra modernizării apiculturii și a utilizării stupilor cu rame mobile.

Flora variată și îndelungata tradiție apicolă din aria geografică au contribuit la acumularea unei experiențe și a unor cunoștințe bogate, datorită cărora condițiile de stupărit sunt exploatate în mod optim prin instalarea stupilor pe amplasamente specifice, unde vegetația permite producerea diferitelor tipuri de miere „Kraški med” de înaltă calitate. Ca urmare a condițiilor climatice, mierea „Kraški med” este uscată, maturată și bogată în minerale. Flora bogată și climatul uscat determină aroma plină și pronunțată a mierii „Kraški med”, care contribuie decisiv la caracterul distinct al acesteia.

4.7.   Organism de control:

Denumire:

Bureau Veritas, d.o.o.

Adresă:

Linhartova 49a

SI-1000 Ljubljana

SLOVENIJA

Tel.

+386 14757670

Fax

+386 14747602

E-mail:

info@bureauveritas.si

4.8.   Etichetare:

Pe eticheta mierii care îndeplinește condițiile prevăzute de caietul de sarcini pentru „Kraški med” trebuie să figureze denumirea „Kraški med” și logo-ul acesteia (reprodus mai jos), tipul de miere, mențiunea „zaščitena označba porekla” (denumire de origine protejată), marca corespunzătoare a Comunității și marca națională de calitate, numele producătorului, numărul lotului și indicația „proizvedeno v Sloveniji” (produs în Slovenia).

Image


(1)  JO L 93, 31.3.2006, p. 12.


Rectificări

26.9.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 290/14


Rectificare la Decizia Consiliului din 24 septembrie 2012 de adoptare a poziției Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 4 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2012

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 288 din 25 septembrie 2012 )

2012/C 290/07

Anexa publicată la pagina 3 se consideră nulă și neavenită.