ISSN 1977-1029

doi:10.3000/19771029.C_2011.351.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 351

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 54
2 decembrie 2011


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

II   Comunicări

 

COMUNICĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Comisia Europeană

2011/C 351/01

Autorizarea ajutoarelor de stat în conformitate cu articolele 107 și 108 din TFUE – Cazuri în care Comisia nu ridică obiecții ( 1 )

1

2011/C 351/02

Autorizarea ajutoarelor de stat în conformitate cu articolele 107 și 108 din TFUE – Cazuri în care Comisia nu ridică obiecții ( 1 )

6

2011/C 351/03

Autorizarea ajutoarelor de stat în conformitate cu articolele 107 și 108 din TFUE – Cazuri în care Comisia nu ridică obiecții ( 1 )

11

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Consiliu

2011/C 351/04

Aviz în atenția persoanelor și entităților cărora li se aplică măsurile restrictive prevăzute în Decizia 2011/782/PESC a Consiliului și în Regulamentul (UE) nr. 442/2011 al Consiliului, astfel cum este pus în aplicare prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1244/2011 al Consiliului privind măsuri restrictive având în vedere situația din Siria

14

2011/C 351/05

Aviz în atenția persoanelor și entităților cărora li se aplică prevederile de la articolul 19 alineatul (1) litera (b) și articolul 20 alineatul (1) litera (b) din Decizia 2010/413/PESC (anexa II) și de la articolul 16 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 961/2010 al Consiliului (anexa VIII)

15

 

Comisia Europeană

2011/C 351/06

Rata dobânzii aplicată de către Banca Centrală Europeană principalelor sale operații de refinanțare: 1,25 % în 1 decembrie 2011 – Rata de schimb a monedei euro

16

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA STATELE MEMBRE

2011/C 351/07

Taxa pe valoarea adăugată (TVA) – Aurul de investiții scutit – Lista monedelor de aur care îndeplinesc criteriile stabilite la articolul 344 alineatul (1) punctul 2 din Directiva 2006/112/CE a Consiliului (Regimul special pentru aurul de investiții) – Valabilă pentru anul 2012

17

2011/C 351/08

Informații comunicate de statele membre privind încheierea activităților de pescuit

32

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE, cu excepția produselor prevăzute în anexa I la tratat

RO

 


II Comunicări

COMUNICĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

Comisia Europeană

2.12.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 351/1


Autorizarea ajutoarelor de stat în conformitate cu articolele 107 și 108 din TFUE

Cazuri în care Comisia nu ridică obiecții

(Text cu relevanță pentru SEE, cu excepția produselor prevăzute în anexa I la tratat)

2011/C 351/01

Data adoptării deciziei

12.11.2010

Numărul de referință al ajutorului

SA.30873 (N 165/10)

Stat membru

Slovacia

Regiune

Mixte

Titlu (și/sau numele beneficiarului)

Podpora pre opatrenie 5.3.2.2.1 Prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy

Temei legal

Zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva

Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 499/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka

Tipul măsurii

Schemă

Obiectiv

Silvicultură, Protecția mediului

Forma de ajutor

Subvenție directă

Buget

 

Buget global: 4,66 EUR (în milioane)

 

Buget anual: 1,17 EUR (în milioane)

Valoare

80 %

Durată (perioadă)

Până la 31.12.2013

Sectoare economice

Agricultură, silvicultură și pescuit

Numele și adresa autorității de acordare a ajutorului

Ministerstvo pôdohospodárstva SR

Dobrovičova 12

812 66 Bratislava

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Alte informații

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informațiile confidențiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_ro.htm

Data adoptării deciziei

28.10.2010

Numărul de referință al ajutorului

SA.31093 (N 251/10)

Stat membru

Italia

Regiune

TOSCANA

Articolul 107 alineatul (3) litera (c)

Titlu (și/sau numele beneficiarului)

Misura 221 «Imboschimento di terreni agricoli» [articolo 36, lettera b, i/articolo 43 Regolamento (CE) n. 1698/2005] — Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana 2007/2013

Temei legal

Misura 221 «Imboschimento di terreni agricoli» [articolo 36, lettera b, i/articolo 43 regolamento (CE) n. 1698/2005] del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Toscana [Decisione della Commissione delle Comunità europee del 16 ottobre 2007 C(2007) 4664], e modifiche approvate con:

la nota prot. AGRI n. 13555 del 5 giugno 2008;

la nota prot. AGRI n. 6502 del 9 marzo 2009;

la nota prot. AGRI n. 154497 del 19 giugno 2009

la Decisione del 31 novembre 2009 C(2009) 9623.

Tipul măsurii

Schemă

Obiectiv

Silvicultură

Forma de ajutor

Subvenție directă

Buget

Buget global: 4,50 EUR (în milioane)

Valoare

70 %

Durată (perioadă)

Până la 31.12.2013

Sectoare economice

Silvicultură și exploatare forestieră

Numele și adresa autorității de acordare a ajutorului

Regione Toscana

Via di Novoli 26

50127 Firenze FI

ITALIA

Alte informații

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informațiile confidențiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_ro.htm

Data adoptării deciziei

2.8.2010

Numărul de referință al ajutorului

SA.31094 (N 253/10)

Stat membru

Italia

Regiune

TOSCANA

Articolul 107 alineatul (3) litera (c)

Titlu (și/sau numele beneficiarului)

Misura 225 «Pagamenti per interventi silvo-ambientali» — Programma di Sviluppo Rurale della Toscana 2007/2013

Temei legal

Misura 225 «Pagamenti per interventi silvo-ambientali [Articolo 36, b,v/articolo 47 regolamento (CE) n. 1698/2005]» del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Toscana [Decisione della Commissione delle Comunità europee del 16 ottobre 2007 C(2007) 4664], e precedenti modifiche approvate con: la nota prot. AGRI n. 13555 del 5 giugno 2008;

la nota prot. AGRI n. 6502 del 9 marzo 2009;

la nota prot. AGRI n. 154497 del 19 giugno 2009

la Decisione del 31 novembre 2009 C(2009) 9623.

Tipul măsurii

Schemă

Obiectiv

Silvicultură

Forma de ajutor

Subvenție directă

Buget

Buget global: 6 EUR (în milioane)

Valoare

100 %

Durată (perioadă)

1.1.2011-31.12.2013

Sectoare economice

Agricultură, silvicultură și pescuit

Numele și adresa autorității de acordare a ajutorului

Regione Toscana

Via di Novoli 26

50127 Firenze FI

ITALIA

Alte informații

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informațiile confidențiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_ro.htm

Data adoptării deciziei

28.10.2010

Numărul de referință al ajutorului

SA.31124 (N 265/10)

Stat membru

Italia

Regiune

Sardegna

Articolul 107 alineatul (3) litera (c)

Titlu (și/sau numele beneficiarului)

Regime di aiuti per campagne pubblicitarie dei prodotti agro alimentarinei paesi terzi

Temei legal

L.r. 7 agosto 2009, n. 3 articolo 2 comma 3 lettera b)

Tipul măsurii

Schemă

Obiectiv

Publicitate (AGRI)

Forma de ajutor

Subvenție directă

Buget

 

Buget global: 5 EUR (în milioane)

 

Buget anual: 1 EUR (în milioane)

Valoare

80 %

Durată (perioadă)

Până la 31.12.2013

Sectoare economice

Agricultură, silvicultură și pescuit

Numele și adresa autorității de acordare a ajutorului

Assessorato dell'agricoltura

VIa Pessagno 4

09126 Cagliari CA

ITALIA

Alte informații

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informațiile confidențiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_ro.htm

Data adoptării deciziei

30.11.2010

Numărul de referință al ajutorului

SA.31499 (N 378/10)

Stat membru

Slovacia

Regiune

Mixte

Titlu (și/sau numele beneficiarului)

Schéma štátnej pomoci na úhradu škôd na poľnohospodárskych plodinách spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe pre veľké podniky

Temei legal

§ 5 zákona č. 267/2010 Z. z. z 10. júna 2010 o poskytovaní dotácie na kompenzáciu strát spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe, prírodnou katastrofou alebo mimoriadnou udalosťou,

zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov

Tipul măsurii

Schemă

Obiectiv

Catastrofe naturale sau împrejurări excepționale

Forma de ajutor

Subvenție directă

Buget

 

Buget global: 40 EUR (în milioane)

 

Buget anual: 10 EUR (în milioane)

Valoare

90 %

Durată (perioadă)

Până la 31.12.2013

Sectoare economice

Agricultură, silvicultură și pescuit

Numele și adresa autorității de acordare a ajutorului

Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia

Dobrovičova 12

812 66 Bratislava

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Alte informații

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informațiile confidențiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_ro.htm


2.12.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 351/6


Autorizarea ajutoarelor de stat în conformitate cu articolele 107 și 108 din TFUE

Cazuri în care Comisia nu ridică obiecții

(Text cu relevanță pentru SEE, cu excepția produselor prevăzute în anexa I la tratat)

2011/C 351/02

Data adoptării deciziei

7.10.2010

Numărul de referință al ajutorului

SA.31421 (N 352/10)

Stat membru

Spania

Regiune

Mixte

Titlu (și/sau numele beneficiarului)

Ayudas para inversiones no productivas en montes privados de La Red Natura 2000 de la Región de Murcia

Temei legal

Proyecto de orden de la Consejería de Agricultura y Agua por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para inversiones no productivas en montes privados de La Red Natura 2000 de la Región de Murcia, y se aprueba la convocatoria para el año 2011

Tipul măsurii

Schemă

Obiectiv

Protecția mediului

Forma de ajutor

Subvenție directă

Buget

Buget global: 0,48 EUR (în milioane)

Valoare

85 %

Durată (perioadă)

1.1.2011-31.12.2013

Sectoare economice

Agricultură, silvicultură și pescuit

Numele și adresa autorității de acordare a ajutorului

Pablo Fernández Abellán, Director General de Patrimonio Natural y Biodiversidad

C/ Catedrático Eugenio Ubeda, 3

30071 Murcia

ESPAÑA

Alte informații

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informațiile confidențiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_ro.htm

Data adoptării deciziei

12.11.2010

Numărul de referință al ajutorului

SA.31422 (N 353/10)

Stat membru

Spania

Regiune

Murcia

Articolul 107 alineatul (3) litera (a)

Titlu (și/sau numele beneficiarului)

Ayudas para el sector forestal, para la mitigación de la desertificación y la prevención de incendios forestales en montes privados de la Región de Murcia

Temei legal

Proyecto de orden de la Consejería de Agricultura y Agua por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para el sector forestal, para la mitigación de la desertificación y la prevención de incendios forestales en montes privados de la Región de Murcia, y se aprueba la convocatoria para el año 2011

Tipul măsurii

Schemă

Obiectiv

Silvicultură

Forma de ajutor

Subvenție directă

Buget

Buget global: 1,99 EUR (în milioane)

Valoare

85 %

Durată (perioadă)

1.1.2011-31.12.2013

Sectoare economice

Silvicultură și exploatare forestieră

Numele și adresa autorității de acordare a ajutorului

Pablo Fernández Abellán, Director General de Patrimonio Natural y Biodiversidad

C/ Catedrático Eugenio Ubeda, 3

30071 Murcia

ESPAÑA

Alte informații

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informațiile confidențiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_ro.htm

Data adoptării deciziei

13.10.2010

Numărul de referință al ajutorului

SA.31435 (N 361/10)

Stat membru

Spania

Regiune

Mixte

Titlu (și/sau numele beneficiarului)

Modernización y Mejora de la Eficiencia Energética de Invernaderos con Orientación Productiva de Tomate

Temei legal

Título: — Programas de Desarrollo Rural de las Comunidades Autónomas de Andalucía, Canarias, Murcia y Valencia, aprobados por Decisión de la Comisión que se citan a continuación. [Artículos 20(b)i y 26 del Reglamento (CE) no 1698/2005. Artículo 17 y punto 5.3.2.1 del anexo II del Reglamento (CE) no 1974/2006].

Decisión de la Comisión C(2009) 10544 de 21.12.2009 por la que se aprueba la revisión del programa de desarrollo rural de Andalucía para el periodo de programación 2007-2013 y se modifica la Decisión C(2008) 3843 de la Comisión, de 16.7.2008, por la que se aprueba el programa de desarrollo rural.

Decisión de la Comisión C(2009) 10383 de 17.12.2009 por la que se aprueba la revisión del programa de desarrollo rural de las Islas Canarias para el periodo de programación 2007-2013 y se modifica la Decisión C(2008) 3835 de la Comisión, de 16.7.2008, por la que se aprueba el programa de desarrollo rural.

Decisión de la Comisión C(2009) 10318 de 15.12.2009 por la que se aprueba…

Tipul măsurii

Schemă

Obiectiv

Investiții în exploatații agricole, Dezvoltare sectorială

Forma de ajutor

Subvenție directă

Buget

 

Buget global: 189,20 EUR (în milioane)

 

Buget anual: 189,20 EUR (în milioane)

Valoare

40 %

Durată (perioadă)

1.10.2010-31.12.2013

Sectoare economice

Agricultură, vânătoare și servicii anexe

Numele și adresa autorității de acordare a ajutorului

Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino

C/ Alfonso XII, 62

28014 Madrid

ESPAÑA

Alte informații

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informațiile confidențiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_ro.htm

Data adoptării deciziei

18.10.2010

Numărul de referință al ajutorului

SA.31436 (N 362/10)

Stat membru

Spania

Regiune

Teruel

Articolul 107 alineatul (3) litera (c)

Titlu (și/sau numele beneficiarului)

Subvenciones destinadas al fomento de sistemas de producción que reduzcan la afección ambiental en el cultivo del guisante en la provincia de Teruel.

Temei legal

Orden de… de noviembre de 2010, del Consejero de Agricultura y Alimentación, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas al fomento de sistemas de producción que reduzcan la afección ambiental en el cultivo del guisante en la provincia de Teruel.

Decreto 223/2002, de 25 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se regula y fomenta la producción integrada de vegetales.

Orden de 11 de mayo de 2007, del Departamento de Agricultura y Alimentación, por la que se fijan las Normas Generales que deben aplicarse a la producción integrada de vegetales.

Ley 38/2003 de 17.11.2003 General de Subvenciones.

Decreto 2/2007, de 16 de enero, del Gobieno de Aragón, sobre subvenciones en materia de Agricultura y Alimentación.

Tipul măsurii

Schemă

Obiectiv

Angajamente privind agromediul

Forma de ajutor

Subvenție directă

Buget

 

Buget global: 6,90 EUR (în milioane)

 

Buget anual: 2,30 EUR (în milioane)

Valoare

100 %

Durată (perioadă)

28.2.2011-31.12.2013

Sectoare economice

Agricultură, vânătoare și servicii anexe

Numele și adresa autorității de acordare a ajutorului

Dirección General de Producción Agraria del Departamento de Agricultura y Alimentación

Alte informații

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informațiile confidențiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_ro.htm

Data adoptării deciziei

20.10.2010

Numărul de referință al ajutorului

SA.31437 (N 363/10)

Stat membru

Spania

Regiune

Navarra

Articolul 107 alineatul (3) litera (c)

Titlu (și/sau numele beneficiarului)

Medidas para la gestión y protección de los bosques

Temei legal

Ley Foral 13/1990, de 31 de diciembre de 1990, de protección y desarrollo del patrimonio forestal de Navarra

Ley Foral 3/2007, de 21 de febrero, por la que se modifica la Ley Foral 13/1990, de 31 de diciembre de 1990, de protección y desarrollo del patrimonio forestal de Navarra

Orden Foral 317/2007, de 12 de junio, del Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda por la que se establece un régimen de ayudas para las actividades forestales promovidas por entidades locales en el marco del Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad Foral de Navarra 2007-2013

Orden Foral 322/2008, de 19 de junio, de la Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, por la que se modifica la Orden Foral 317/2007 de 12 de junio, del Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda por la que se establece un régimen de ayudas para las actividades forestales promovidas por entidades locales en el marco del Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad Foral de Nav…

Tipul măsurii

Schemă

Obiectiv

Silvicultură, Protecția mediului

Forma de ajutor

Subvenție directă

Buget

Buget global: 21,45 EUR (în milioane)

Valoare

100 %

Durată (perioadă)

Până la 31.12.2013

Sectoare economice

Silvicultură și exploatare forestieră

Numele și adresa autorității de acordare a ajutorului

Andrés Eciolaza Carballo, Director General de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra

C/ González Tablas, 7-4a planta

31005 Pamplona (Navarra)

ESPAÑA

Alte informații

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informațiile confidențiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_ro.htm


2.12.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 351/11


Autorizarea ajutoarelor de stat în conformitate cu articolele 107 și 108 din TFUE

Cazuri în care Comisia nu ridică obiecții

(Text cu relevanță pentru SEE, cu excepția produselor prevăzute în anexa I la tratat)

2011/C 351/03

Data adoptării deciziei

4.8.2010

Numărul de referință al ajutorului

SA.30736 (N 134/10)

Stat membru

Spania

Regiune

Andalucía

Articolul 107 alineatul (3) litera (a)

Titlu (și/sau numele beneficiarului)

Ayudas previstas en las medidas 226 y 227 del PDR

Temei legal

Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013. Medidas 226 «Recuperación del potencial forestal e implantación de medidas preventivas», y 227 «Inversiones no productivas». Aprobado, tras su última modificación, por la Comisión Europea mediante Decisión de 18 de Diciembre de 2009.

Tipul măsurii

Schemă

Obiectiv

Protecția mediului, Silvicultură

Forma de ajutor

Subvenție directă

Buget

Buget global: 100,30 EUR (în milioane)

Valoare

100 %

Durată (perioadă)

1.1.2011-31.12.2013

Sectoare economice

Agricultură, silvicultură și pescuit

Numele și adresa autorității de acordare a ajutorului

Junta de Andalucía

Consejería de Medio Ambiente

Avenida Manuel Siurot, 50

41071 Sevilla

ESPAÑA

Alte informații

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informațiile confidențiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_ro.htm

Data adoptării deciziei

21.12.2010

Numărul de referință al ajutorului

SA.30942 (N 190/10)

Stat membru

Spania

Regiune

Mixte

Titlu (și/sau numele beneficiarului)

Subvenciones estatales destinadas al sector del lúpulo

Temei legal

Real Decreto 714/2010 de 28 de mayo de 2010, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones estatales destinadas al sector del lúpulo

Tipul măsurii

Schemă

Obiectiv

Investiții în exploatații agricole

Forma de ajutor

Subvenție directă

Buget

 

Buget global: 7,50 EUR (în milioane)

 

Buget anual: 1,88 EUR (în milioane)

Valoare

50 %

Durată (perioadă)

Până la 31.12.2013

Sectoare economice

Agricultură, vânătoare și servicii anexe

Numele și adresa autorității de acordare a ajutorului

Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino

C/ Alfonso XII, 62

28071 Madrid

ESPAÑA

Alte informații

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informațiile confidențiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_ro.htm

Data adoptării deciziei

1.10.2010

Numărul de referință al ajutorului

SA.31520 (N 384/10)

Stat membru

Spania

Regiune

País Vasco

Zone neasistate

Titlu (și/sau numele beneficiarului)

Inversiones no productivas en tierras forestales

Temei legal

Programa de Desarrollo Rural Sostenible del País Vasco 2007-2013

Decreto 166/2008 de ayudas forestales en la Comunidad Autónoma del País Vasco

Tipul măsurii

Schemă

Obiectiv

Protecția mediului

Forma de ajutor

Subvenție directă

Buget

 

Buget global: 0,42 EUR (în milioane)

 

Buget anual: 0,06 EUR (în milioane)

Valoare

100 %

Durată (perioadă)

1.10.2010-31.12.2013

Sectoare economice

Agricultură, silvicultură și pescuit

Numele și adresa autorității de acordare a ajutorului

Gobierno Vasco

Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca

C/ Donotia, 1

01010 Vitoria

ESPAÑA

Alte informații

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informațiile confidențiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_ro.htm


IV Informări

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

Consiliu

2.12.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 351/14


Aviz în atenția persoanelor și entităților cărora li se aplică măsurile restrictive prevăzute în Decizia 2011/782/PESC a Consiliului și în Regulamentul (UE) nr. 442/2011 al Consiliului, astfel cum este pus în aplicare prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1244/2011 al Consiliului privind măsuri restrictive având în vedere situația din Siria

2011/C 351/04

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

Următoarele informații sunt aduse la cunoștința persoanelor și entităților care figurează în anexele la Decizia 2011/782/PESC a Consiliului, (1) care înlocuiește Decizia 2011/273/PESC, și în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 442/2011 al Consiliului, astfel cum este pus în aplicare prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1244/2011 al Consiliului (2) privind măsuri restrictive având în vedere situația din Siria.

Consiliul Uniunii Europene a decis că persoanele și entitățile care apar în anexele menționate anterior trebuie să fie incluse pe lista persoanelor și entităților care fac obiectul măsurilor restrictive prevăzute în Decizia 2011/782/PESC a Consiliului și în Regulamentul (UE) nr. 442/2011 al Consiliului, astfel cum este pus în aplicare prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1244/2011 al Consiliului privind măsuri restrictive având în vedere situația din Siria.

Se atrage atenția persoanelor și entităților vizate asupra posibilității de a depune o cerere adresată autorităților competente din statul membru (statele membre) în cauză, conform indicațiilor de pe site-urile internet care figurează în anexa III la Regulamentul (UE) nr. 442/2011, pentru a obține autorizația de a utiliza fonduri înghețate pentru nevoi de bază sau plăți specifice (în conformitate cu articolul 6 din regulament).

Persoanele și entitățile vizate pot trimite, la următoarea adresă, o cerere adresată Consiliului, însoțită de documente doveditoare, solicitând reanalizarea deciziei de a le include pe lista menționată anterior:

Council of the European Union

General Secretariat

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Se atrage, de asemenea, atenția persoanelor și entităților vizate asupra posibilității de a contesta decizia Consiliului în fața Tribunalului Uniunii Europene, în condițiile prevăzute la articolul 275 alineatul (2) și la articolul 263 alineatele (4) și (6) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.


(1)  JO L 319, 2.12.2011, p. 56.

(2)  JO L 319, 2.12.2011, p. 8.


2.12.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 351/15


Aviz în atenția persoanelor și entităților cărora li se aplică prevederile de la articolul 19 alineatul (1) litera (b) și articolul 20 alineatul (1) litera (b) din Decizia 2010/413/PESC (anexa II) și de la articolul 16 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 961/2010 al Consiliului (anexa VIII)

2011/C 351/05

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

Următoarele informații sunt aduse la cunoștința persoanelor și entităților care figurează în anexa II la Decizia 2010/413/PESC a Consiliului din 26 iulie 2010, astfel cum a fost modificată de Decizia 2011/783/PESC a Consiliului din 1 decembrie 2011 (1), și în anexa VIII la Regulamentul (UE) nr. 961/2010 al Consiliului, astfel cum este pus în aplicare prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1245/2011 al Consiliului din 1 decembrie 2011 (2).

În urma revizuirii listelor persoanelor și entităților cărora li se aplică prevederile de la articolul 19 alineatul (1) litera (b) și articolul 20 alineatul (1) litera (b) din Decizia 2010/413/PESC a Consiliului și de la articolul 16 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 961/2010 al Consiliului privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Iranului, Consiliul Uniunii Europene a stabilit că persoanele și entitățile care figurează în anexele menționate anterior ar trebui să facă în continuare obiectul măsurilor restrictive prevăzute în temeiul respectivei decizii a Consiliului și al respectivului regulament al Consiliului.

De asemenea, Consiliul Uniunii Europene a mai decis ca și alte persoane și entități să fie incluse în anexele menționate anterior. Motivele pentru desemnarea persoanelor și entităților respective sunt prezentate în rubricile relevante din anexele menționate.

Se atrage atenția persoanelor și entităților în cauză asupra posibilității de a depune o cerere adresată autorităților competente din statele membre în cauză, conform indicațiilor de pe site-urile web care figurează în anexa V la regulament, pentru a obține autorizația de a utiliza fonduri înghețate pentru nevoi de bază sau plăți specifice (în conformitate cu articolele 17, 18 și 19 din regulament).

Persoanele și entitățile vizate pot înainta o cerere Consiliului, împreună cu documentația probatoare, în scopul reanalizării deciziei de a le include pe lista menționată anterior, la adresa de mai jos:

Council of the European Union

General Secretariat

DG K Coordination

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Se atrage, de asemenea, atenția asupra posibilității fiecărei persoane și entități vizate de a contesta decizia Consiliului în fața Tribunalului Uniunii Europene, în condițiile prevăzute la articolul 275 alineatul (2) și la articolul 263 alineatele (4) și (6) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.


(1)  JO L 319, 2.12.2011, p. 71.

(2)  JO L 319, 2.12.2011, p. 11.


Comisia Europeană

2.12.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 351/16


Rata dobânzii aplicată de către Banca Centrală Europeană principalelor sale operații de refinanțare (1):

1,25 % în 1 decembrie 2011

Rata de schimb a monedei euro (2)

1 decembrie 2011

2011/C 351/06

1 euro =


 

Moneda

Rata de schimb

USD

dolar american

1,3492

JPY

yen japonez

104,84

DKK

coroana daneză

7,4330

GBP

lira sterlină

0,85910

SEK

coroana suedeză

9,1258

CHF

franc elvețian

1,2264

ISK

coroana islandeză

 

NOK

coroana norvegiană

7,7830

BGN

leva bulgărească

1,9558

CZK

coroana cehă

25,279

HUF

forint maghiar

302,50

LTL

litas lituanian

3,4528

LVL

lats leton

0,6975

PLN

zlot polonez

4,5050

RON

leu românesc nou

4,3550

TRY

lira turcească

2,4718

AUD

dolar australian

1,3182

CAD

dolar canadian

1,3736

HKD

dolar Hong Kong

10,4868

NZD

dolar neozeelandez

1,7347

SGD

dolar Singapore

1,7312

KRW

won sud-coreean

1 518,01

ZAR

rand sud-african

10,9350

CNY

yuan renminbi chinezesc

8,5890

HRK

kuna croată

7,5085

IDR

rupia indoneziană

12 136,50

MYR

ringgit Malaiezia

4,2087

PHP

peso Filipine

58,391

RUB

rubla rusească

41,4650

THB

baht thailandez

41,636

BRL

real brazilian

2,4189

MXN

peso mexican

18,3008

INR

rupie indiană

69,3080


(1)  Rată aplicată pentru ultima operație efectuată înainte de ziua indicată. În cazul unui anunț de licitație cu rată variabilă, rata dobânzii este rata marginală.

(2)  Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.


INFORMĂRI PROVENIND DE LA STATELE MEMBRE

2.12.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 351/17


TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ (TVA)

AURUL DE INVESTIȚII SCUTIT

Lista monedelor de aur care îndeplinesc criteriile stabilite la articolul 344 alineatul (1) punctul 2 din Directiva 2006/112/CE a Consiliului (Regimul special pentru aurul de investiții)

Valabilă pentru anul 2012

2011/C 351/07

NOTĂ EXPLICATIVĂ

(a)

Această listă reflectă contribuțiile trimise Comisiei de către statele membre în termenul stabilit la articolul 345 din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată.

(b)

Se consideră că monedele incluse în această listă îndeplinesc criteriile prevăzute la articolul 344 și, prin urmare, vor fi tratate ca aur de investiții în statele membre respective. În consecință, livrarea acestora este scutită de TVA pentru întregul an calendaristic 2012.

(c)

Scutirea se va aplica tuturor emisiunilor unei monede cuprinse în listă, cu excepția emisiunilor de monede cu o puritate mai mică de 900 de miimi.

(d)

Cu toate acestea, furnizarea unei monede care nu apare în listă va fi totuși scutită dacă moneda îndeplinește criteriile de scutire prevăzute în directiva privind TVA.

(e)

Lista conține denumirile țărilor și ale monedelor în ordine alfabetică. Monedele din aceeași categorie sunt înscrise în ordinea crescătoare a valorii.

(f)

În listă, valoarea nominală a monedelor corespunde valorii afișate pe acestea. Dacă însă valoarea nu este înscrisă pe monedă cu caractere latine, în cazul în care este posibil, valoarea nominală a acesteia figurează în listă între paranteze.

ȚARA EMITENTĂ

MONEDE

AFGANISTAN

(20 AFGHANI)

10 000 AFGHANI

(1/2 AMANI)

(1 AMANI)

(2 AMANI)

(4 GRAMS)

(8 GRAMS)

1 TILLA

2 TILLAS

ALBANIA

20 LEKE

50 LEKE

100 LEKE

200 LEKE

500 LEKE

ALDERNEY

5 POUNDS

25 POUNDS

1 000 POUNDS

ANDORRA

50 DINERS

100 DINERS

250 DINERS

1 SOVEREIGN

ANGUILLA

5 DOLLARS

10 DOLLARS

20 DOLLARS

100 DOLLARS

ARGENTINA

1 ARGENTINO

ARUBA

10 FLORIN

25 FLORIN

AUSTRALIA

5 DOLLARS

15 DOLLARS

25 DOLLARS

50 DOLLARS

100 DOLLARS

150 DOLLARS

200 DOLLARS

250 DOLLARS

500 DOLLARS

1 000 DOLLARS

2 500 DOLLARS

3 000 DOLLARS

10 000 DOLLARS

1/2 SOVEREIGN (= 1/2 POUND)

1 SOVEREIGN (= 1 POUND)

AUSTRIA

10 CORONA (= 10 KRONEN)

100 CORONA (= 100 KRONEN)

1 DUCAT

(4 DUCATS)

10 EURO

25 EURO

50 EURO

100 EURO

4 FLORIN = 10 FRANCS (= 4 GULDEN)

8 FLORIN = 20 FRANCS (= 8 GULDEN)

25 SCHILLING

100 SCHILLING

200 SCHILLING

200 SHILLING/10 EURO

500 SCHILLING

1 000 SCHILLING

2 000 SCHILLING

BAHAMAS

10 DOLLARS

20 DOLLARS

25 DOLLARS

50 DOLLARS

100 DOLLARS

150 DOLLARS

200 DOLLARS

250 DOLLARS

2 500 DOLLARS

BELGIA

10 ECU

20 ECU

25 ECU

50 ECU

100 ECU

50 EURO GOLD

100 EURO

10 FRANCS

20 FRANCS

5 000 FRANCS

BELIZE

25 DOLLARS

50 DOLLARS

100 DOLLARS

250 DOLLARS

BERMUDE

10 DOLLARS

25 DOLLARS

30 DOLLARS

50 DOLLARS

60 DOLLARS

100 DOLLARS

200 DOLLARS

250 DOLLARS

BHUTAN

1 SERTUM

2 SERTUMS

5 SERTUMS

BOLIVIA

4 000 PESOS BOLIVIANOS

BOTSWANA

5 PULA

150 PULA

10 THEBE

BRAZILIA

300 CRUZEIROS

(4 000 REIS)

(5 000 REIS)

(6 400 REIS)

(10 000 REIS)

(20 000 REIS)

INSULELE VIRGINE BRITANICE

100 DOLLARS

BULGARIA

(1 LEV)

(5 LEVA)

(10 LEVA)

(20 LEVA)

(100 LEVA)

(125 LEVA)

(1 000 LEVA)

(10 000 LEVA)

(20 000 LEVA)

BURUNDI

10 FRANCS

25 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

CANADA

1 DOLLAR

2 DOLLARS

5 DOLLARS

10 DOLLARS

20 DOLLARS

50 DOLLARS

100 DOLLARS

175 DOLLARS

200 DOLLARS

350 DOLLARS

1 SOVEREIGN

INSULELE CAYMAN

25 DOLLARS

50 DOLLARS

100 DOLLARS

250 DOLLARS

CIAD

3 000 FRANCS

5 000 FRANCS

10 000 FRANCS

20 000 FRANCS

CHILE

2 PESOS

5 PESOS

10 PESOS

20 PESOS

50 PESOS

100 PESOS

200 PESOS

CHINA

5/20 YUAN (1/20 oz)

10/50 YUAN (1/10 oz)

25/100 YUAN (1/4 oz)

50/200 YUAN (1/2 oz)

100/500 YUAN (1 oz)

5 (YUAN)

10 (YUAN)

20 (YUAN)

25 (YUAN)

50 (YUAN)

100 (YUAN)

150 (YUAN)

200 (YUAN)

250 (YUAN)

300 (YUAN)

400 (YUAN)

450 (YUAN)

500 (YUAN)

1 000 (YUAN)

COLUMBIA

1 PESO

2 PESOS

2 1/2 PESOS

5 PESOS

10 PESOS

20 PESOS

100 PESOS

200 PESOS

300 PESOS

500 PESOS

1 000 PESOS

1 500 PESOS

2 000 PESOS

15 000 PESOS

CONGO

10 FRANCS

20 FRANCS

25 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

INSULELE COOK

100 DOLLARS

200 DOLLARS

250 DOLLARS

COSTA RICA

5 COLONES

10 COLONES

20 COLONES

50 COLONES

100 COLONES

200 COLONES

1 500 COLONES

5 000 COLONES

25 000 COLONES

CUBA

4 PESOS

5 PESOS

10 PESOS

20 PESOS

50 PESOS

100 PESOS

CIPRU

50 POUNDS

REPUBLICA CEHĂ

1 000 KORUN (1 000 Kč)

2 000 KORUN (2 000 Kč)

2 500 KORUN (2 500 Kč)

5 000 KORUN (5 000 Kč)

10 000 KORUN (10 000 Kč)

CEHOSLOVACIA

1 DUKÁT

2 DUKÁT

5 DUKÁT

10 DUKÁT

DANEMARCA

10 KRONER

20 KRONER

1 000 KRONER

REPUBLICA DOMINICANĂ

30 PESOS

100 PESOS

200 PESOS

250 PESOS

ECUADOR

1 CONDOR

10 SUCRES

EL SALVADOR

25 COLONES

50 COLONES

100 COLONES

200 COLONES

250 COLONES

GUINEEA ECUATORIALĂ

250 PESETAS

500 PESETAS

750 PESETAS

1 000 PESETAS

5 000 PESETAS

ETIOPIA

400 BIRR

600 BIRR

10 (DOLLARS)

20 (DOLLARS)

50 (DOLLARS)

100 (DOLLARS)

200 (DOLLARS)

FIJI

5 DOLLARS

10 DOLLARS

200 DOLLARS

250 DOLLARS

FINLANDA

100 EURO

1 000 MARKKAA

2 000 MARKKAA

FRANȚA

1/4 EURO

10 EURO

20 EURO

50 EURO

100 EURO

200 EURO

250 EURO

500 EURO

1 000 EURO

5 000 EURO

5 FRANCS

10 FRANCS

20 FRANCS

40 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

500 FRANCS

655,97 FRANCS

GABON

10 FRANCS

25 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

1 000 FRANCS

3 000 FRANCS

5 000 FRANCS

10 000 FRANCS

20 000 FRANCS

GAMBIA

200 DALASIS

500 DALASIS

1 000 DALASIS

GERMANIA

1 DM

100 EURO

GIBRALTAR

1/25 CROWN

1/10 CROWN

1/5 CROWN

1/2 CROWN

1 CROWN

2 CROWNS

50 PENCE

1 POUND

5 POUNDS

25 POUNDS

50 POUNDS

100 POUNDS

1/25 ROYAL

1/10 ROYAL

1/5 ROYAL

1/2 ROYAL

1 ROYAL

GUATEMALA

5 QUETZALES

10 QUETZALES

20 QUETZALES

GUERNSEY

1 POUND

5 POUNDS

10 POUNDS

25 POUNDS

50 POUNDS

100 POUNDS

GUINEEA

1 000 FRANCS

2 000 FRANCS

5 000 FRANCS

10 000 FRANCS

HAITI

20 GOURDES

50 GOURDES

100 GOURDES

200 GOURDES

500 GOURDES

1 000 GOURDES

HONDURAS

200 LEMPIRAS

500 LEMPIRAS

HONG KONG

1 000 DOLLARS

UNGARIA

1 DUKAT

4 FORINT = 10 FRANCS

8 FORINT = 20 FRANCS

50 FORINT

100 FORINT

200 FORINT

500 FORINT

1 000 FORINT

5 000 FORINT

10 000 FORINT

20 000 FORINT

50 000 FORINT

100 000 FORINT

500 000 FORINT

10 KORONA

20 KORONA

100 KORONA

ISLANDA

500 KRONUR

10 000 KRONUR

INDIA

1 MOHUR

15 RUPEES

1 SOVEREIGN

INDONEZIA

2 000 RUPIAH

5 000 RUPIAH

10 000 RUPIAH

20 000 RUPIAH

25 000 RUPIAH

100 000 RUPIAH

200 000 RUPIAH

IRAN

(1/2 AZADI)

(1 AZADI)

(1/4 PAHLAVI)

(1/2 PAHLAVI)

(1 PAHLAVI)

(2 1/2 PAHLAVI)

(5 PAHLAVI)

(10 PAHLAVI)

50 POUND

500 RIALS

750 RIALS

1 000 RIALS

2 000 RIALS

IRAK

(5 DINARS)

(50 DINARS)

(100 DINARS)

INSULA MAN

1/20 ANGEL

1/10 ANGEL

1/4 ANGEL

1/2 ANGEL

1 ANGEL

5 ANGEL

10 ANGEL

15 ANGEL

20 ANGEL

1/25 CROWN

1/10 CROWN

1/5 CROWN

1/2 CROWN

1 CROWN

50 PENCE

1 POUND

2 POUNDS

5 POUNDS

50 POUNDS

(1/2 SOVEREIGN)

(1 SOVEREIGN)

(2 SOVEREIGNS)

(5 SOVEREIGNS)

ISRAEL

20 LIROT

50 LIROT

100 LIROT

200 LIROT

500 LIROT

1 000 LIROT

5 000 LIROT

5 NEW SHEQALIM

10 NEW SHEQALIM

20 NEW SHEQALIM

5 SHEQALIM

10 SHEQALIM

500 SHEQEL

ITALIA

20 EURO

50 EURO

CÔTE D'IVOIRE

10 FRANCS

25 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

JAMAICA

100 DOLLARS

250 DOLLARS

JERSEY

1 POUND

2 POUNDS

5 POUNDS

10 POUNDS

20 POUNDS

25 POUNDS

50 POUNDS

100 POUNDS

1 SOVEREIGN

IORDANIA

2 DINARS

5 DINARS

10 DINARS

25 DINARS

50 DINARS

60 DINARS

KATANGA

5 FRANCS

KENYA

100 SHILLINGS

250 SHILLINGS

500 SHILLINGS

KIRIBATI

150 DOLLARS

LETONIA

100 LATU

LESOTHO

1 LOTI

2 MALOTI

4 MALOTI

10 MALOTI

20 MALOTI

50 MALOTI

100 MALOTI

250 MALOTI

500 MALOTI

LITUANIA

100 LITŲ

500 LITŲ

LUXEMBURG

5 EURO

10 EURO

20 EURO

20 FRANCS

40 FRANCS

MACAO

250 PATACAS

500 PATACAS

1 000 PATACAS

10 000 PATACAS

MALAWI

250 KWACHA

MALAEZIA

100 RINGGIT

200 RINGGIT

250 RINGGIT

500 RINGGIT

MALI

10 FRANCS

25 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

MALTA

50 EURO

5 (LIRI)

10 (LIRI)

20 (LIRI)

25 (LIRI)

50 (LIRI)

100 (LIRI)

LM 25

INSULELE MARSHALL

20 DOLLARS

50 DOLLARS

200 DOLLARS

MAURITIUS

100 RUPEES

200 RUPEES

250 RUPEES

500 RUPEES

1 000 RUPEES

MEXIC

1/20 ONZA

1/10 ONZA

1/4 ONZA

1/2 ONZA

1 ONZA

2 PESOS

2 1/2 PESOS

5 PESOS

10 PESOS

20 PESOS

50 PESOS

250 PESOS

500 PESOS

1 000 PESOS

2 000 PESOS

MONACO

10 EURO

20 EURO

100 EURO

20 FRANCS

100 FRANCS

200 FRANCS

MONGOLIA

750 (TUGRIK)

1 000 (TUGRIK)

NEPAL

1 ASARPHI

1 000 RUPEES

ȚĂRILE DE JOS

(1 DUKAAT)

(2 DUKAAT)

10 EURO

20 EURO

50 EURO

1 GULDEN

5 GULDEN

10 GULDEN

ANTILELE OLANDEZE

5 GULDEN

10 GULDEN

50 GULDEN

100 GULDEN

300 GULDEN

NOUA ZEELANDĂ

5 DOLLARS

10 DOLLARS

150 DOLLARS

1,56 grammes/1/20 ounce

3,11 grammes/1/10 ounce

7,77 grammes/1/4 ounce

15,56 grammes/1/2 ounce

31,1 grammes/1 ounce

NICARAGUA

50 CORDOBAS

NIGER

10 FRANCS

25 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

NORVEGIA

1 500 KRONER

OMAN

25 BAISA

50 BAISA

100 BAISA

1/4 OMANI RIAL

1/2 OMANI RIAL

OMANI RIAl

5 OMANI RIALS

10 OMANI RIALS

15 OMANI RIALS

20 OMANI RIALS

25 OMANI RIALS

75 OMANI RIALS

PAKISTAN

3 000 RUPEES

PANAMA

100 BALBOAS

500 BALBOAS

PAPUA-NOUA GUINEE

100 KINA

PERU

1/5 LIBRA

1/2 LIBRA

1 LIBRA

5 SOLES

10 SOLES

20 SOLES

50 SOLES

100 SOLES

FILIPINE

1 000 PISO

1 500 PISO

5 000 PISO

POLONIA

50 ZŁOTYCH (orzeł bielik)

50 ZŁOTYCH

100 ZŁOTYCH (orzeł bielik)

100 ZŁOTYCH

(excepție/exceptând: 100 ZŁOTYCH „Beatyfikacja Jana Pawła II 1 V 2011”)

200 ZŁOTYCH (orzeł bielik)

200 ZŁOTYCH

500 ZŁOTYCH (orzeł bielik)

PORTUGALIA

1 ESCUDO

100 ESCUDOS

200 ESCUDOS

500 ESCUDOS

5 EURO

8 EURO

10 000 REIS

RODEZIA

1 POUND

5 POUNDS

10 SHILLINGS

RUSIA

1 (CHERVONET)

15 (ROUBLES)

25 (ROUBLES)

50 (ROUBLES)

100 (ROUBLES)

200 (ROUBLES)

1 000 (ROUBLES)

10 000 (ROUBLES)

RWANDA

10 FRANCS

25 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

SAN MARINO

20 EURO

50 EURO

1 SCUDO

2 SCUDI

5 SCUDI

10 SCUDI

ARABIA SAUDITĂ

1 GUINEA (= 1 SAUDI POUND)

SENEGAL

10 FRANCS

25 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

250 FRANCS

500 FRANCS

1 000 FRANCS

2 500 FRANCS

SERBIA

10 DINARA

20 DINARA

SEYCHELLES

1 000 RUPEES

1 500 RUPEES

SIERRA LEONE

20 DOLLARS

50 DOLLARS

100 DOLLARS

250 DOLLARS

500 DOLLARS

2 500 DOLLARS

1/4 GOLDE

1/2 GOLDE

1 GOLDE

5 GOLDE

10 GOLDE

1 LEONE

SINGAPORE

1 DOLLAR

2 DOLLARS

5 DOLLARS

10 DOLLARS

20 DOLLARS

25 DOLLARS

50 DOLLARS

100 DOLLARS

150 DOLLARS

250 DOLLARS

500 DOLLARS

REPUBLICA SLOVACĂ

100 EURO

5 000 KORUN (5 000 Sk)

10 000 KORUN (10 000 Sk)

SLOVENIA

100 EURO

5 000 TOLARS

20 000 TOLARS

25 000 TOLARS

INSULELE SOLOMON

10 DOLLARS

25 DOLLARS

50 DOLLARS

100 DOLLARS

SOMALIA

20 SHILLINGS

50 SHILLINGS

100 SHILLINGS

200 SHILLINGS

500 SHILLINGS

1 500 SHILLINGS

AFRICA DE SUD

1/10 KRUGERRAND

1/4 KRUGERRAND

1/2 KRUGERRAND

1 KRUGERRAND

1/10 oz NATURA

1/4 oz NATURA

1/2 oz NATURA

1 oz NATURA

1/2 POND

1 POND

1/10 PROTEA

1 PROTEA

1 RAND

2 RAND

5 RAND

25 RAND

1/2 SOVEREIGN (= 1/2 POUND)

1 SOVEREIGN (= 1 POUND)

COREEA DE SUD

2 500 WON

20 000 WON

25 000 WON

30 000 WON

50 000 WON

SPANIA

2 (ESCUDOS)

10 (ESCUDOS)

20 EURO

100 EURO

200 EURO

400 EURO

10 PESETAS

20 PESETAS

25 PESETAS

5 000 PESETAS

10 000 PESETAS

20 000 PESETAS

40 000 PESETAS

80 000 PESETAS

100 (REALES)

SUDAN

25 POUNDS

50 POUNDS

100 POUNDS

SURINAME

20 DOLLARS

50 DOLLARS

100 GULDEN

SWAZILAND

2 EMALANGENI

5 EMALANGENI

10 EMALANGENI

20 EMALANGENI

25 EMALANGENI

50 EMALANGENI

100 EMALAGENI

250 EMALAGENI

1 LILANGENI

SUEDIA

5 KRONOR

10 KRONOR

20 KRONOR

1 000 KRONOR

2 000 KRONOR

ELVEȚIA

10 FRANCS

20 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

SIRIA

(1/2 POUND)

(1 POUND)

TANZANIA

1 500 SHILINGI

2 000 SHILINGI

THAILANDA

(150 BAHT)

(300 BAHT)

(400 BAHT)

(600 BAHT)

(800 BAHT)

(1 500 BAHT)

(2 500 BAHT)

(3 000 BAHT)

(4 000 BAHT)

(5 000 BAHT)

(6 000 BAHT)

TONGA

1/2 HAU

1 HAU

5 HAU

1/4 KOULA

1/2 KOULA

1 KOULA

TRISTAN DA CUNHA

2 POUNDS

5 POUNDS

QUARTER SOVEREIGN

HALF SOVEREIGN

SOVEREIGN

TUNISIA

2 DINARS

5 DINARS

10 DINARS

20 DINARS

40 DINARS

75 DINARS

10 FRANCS

20 FRANCS

100 FRANCS

5 PIASTRES

TURCIA

(25 KURUSH) (= 25 PIASTRES)

(50 KURUSH) (= 50 PIASTRES)

(100 KURUSH) (= 100 PIASTRES)

(250 KURUSH) (= 250 PIASTRES)

(500 KURUSH) (= 500 PIASTRES)

1/2 LIRA

1 LIRA

500 LIRA

1 000 LIRA

10 000 LIRA

50 000 LIRA

100 000 LIRA

200 000 LIRA

1 000 000 LIRA

60 000 000 LIRA

INSULELE TURKS ȘI CAICOS

100 CROWNS

TUVALU

50 DOLLARS

UGANDA

50 SHILLINGS

100 SHILLINGS

500 SHILLINGS

1 000 SHILLINGS

EMIRATELE ARABE UNITE

(500 DIRHAMS)

(750 DIRHAMS)

(1 000 DIRHAMS)

REGATUL UNIT

(1/3 GUINEA)

(1/2 GUINEA)

50 PENCE

2 POUNDS

5 POUNDS

10 POUNDS

25 POUNDS

50 POUNDS

100 POUNDS

QUARTER SOVEREIGN

(1/2 SOVEREIGN) (= 1/2 POUND)

(1 SOVEREIGN) (= 1 POUND)

(2 SOVEREIGNS)

(5 SOVEREIGNS)

URUGUAY

5 000 NUEVO PESOS

20 000 NUEVO PESOS

5 PESOS

SUA

1 DOLLAR

2,5 DOLLARS

5 DOLLARS

10 DOLLARS (AMERICAN EAGLE)

20 DOLLARS

25 DOLLARS

50 DOLLARS

SFÂNTUL SCAUN-VATICAN

20 EURO

50 EURO

10 LIRE GOLD

20 LIRE

100 LIRE GOLD

VENEZUELA

(10 BOLIVARES)

(20 BOLIVARES)

(100 BOLIVARES)

1 000 BOLIVARES

3 000 BOLIVARES

5 000 BOLIVARES

10 000 BOLIVARES

5 VENEZOLANOS

SAMOA DE VEST

50 TALA

100 TALA

IUGOSLAVIA

20 DINARA

100 DINARA

200 DINARA

500 DINARA

1 000 DINARA

1 500 DINARA

2 000 DINARA

2 500 DINARA

5 000 DINARA

1 DUCAT

4 DUCATS

ZAIR

100 ZAIRES

ZAMBIA

250 KWACHA


2.12.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 351/32


Informații comunicate de statele membre privind încheierea activităților de pescuit

2011/C 351/08

În conformitate cu articolul 35 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului (1), a fost luată o decizie de încheiere a activităților de pescuit, descrisă în tabelul următor:

Data și ora încheierii

11.11.2011

Durată

11.11.2011-31.12.2011

Stat membru

Țările de Jos

Stoc sau grup de stocuri

ANF/07.

Specie

Pește-pescar (Lophiidae)

Zonă

VII

Tip sau tipuri de nave de pescuit

Număr de referință

Adresa web la care poate fi consultată decizia statului membru:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_ro.htm


(1)  JO L 343, 22.12.2009, p. 1.