ISSN 1977-1029

doi:10.3000/19771029.C_2011.349.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 349

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 54
30 noiembrie 2011


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

II   Comunicări

 

COMUNICĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Comisia Europeană

2011/C 349/01

Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul COMP/M.6388 – Ecolab/Nalco Holding Company) ( 1 )

1

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Consiliu

2011/C 349/02

Decizia Consiliului din 14 noiembrie 2011 de numire și înlocuire a unor membri în cadrul Consiliului de conducere al Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale

2

 

Comisia Europeană

2011/C 349/03

Rata de schimb a monedei euro

3

2011/C 349/04

Decizia Comisiei din 28 noiembrie 2011 de înființare a Forumului european multipartit privind standardizarea în domeniul TIC

4

2011/C 349/05

Decizia Comisiei din 29 noiembrie 2011 de desemnare a membrilor grupului de experți pentru consultanță tehnică referitoare la programul de încurajare a consumului de fructe în școli

7

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA STATELE MEMBRE

2011/C 349/06

Informații comunicate de statele membre privind ajutoarele de stat acordate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1857/2006 al Comisiei privind aplicarea articolelor 87 și 88 din tratat ajutoarelor de stat pentru întreprinderile mici și mijlocii care își desfășoară activitatea în domeniul producției de produse agricole și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 70/2001

9

 

V   Anunțuri

 

PROCEDURI ADMINISTRATIVE

 

Comisia Europeană

2011/C 349/07

Cerere de propuneri – EACEA/38/11 – Program de cooperare în domeniul învățământului (ITI) – Cooperare în domeniul învățământului superior și formării profesionale între Uniunea Europeană și Australia și Uniunea Europeană și Republica Coreea – Cerere de propuneri 2011 pentru Proiecte comune de mobilitate (PCM) și Proiecte privind diplomele comune (PDC)

11

 

PROCEDURI REFERITOARE LA PUNEREA ÎN APLICARE A POLITICII ÎN DOMENIUL CONCURENȚEI

 

Comisia Europeană

2011/C 349/08

Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul COMP/M.6442 – Virgin Money/Northern Rock) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate ( 1 )

15

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

 


II Comunicări

COMUNICĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

Comisia Europeană

30.11.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 349/1


Non-opoziție la o concentrare notificată

(Cazul COMP/M.6388 – Ecolab/Nalco Holding Company)

(Text cu relevanță pentru SEE)

2011/C 349/01

La data de 8 noiembrie 2011, Comisia a decis să nu se opună concentrării notificate menționate mai sus și să o declare compatibilă cu piața comună. Prezenta decizie se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului. Textul integral al deciziei este disponibil doar în limba engleză și va fi făcut public după ce vor fi eliminate orice secrete de afaceri pe care le-ar putea conține. Va fi disponibil:

pe site-ul internet al Direcției Generale Concurență din cadrul Comisiei, la secțiunea consacrată concentrărilor (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Acest site internet oferă diverse facilități care permit identificarea deciziilor de concentrare individuale, inclusiv întreprinderea, numărul cazului, data și indexurile sectoriale;

în format electronic, pe site-ul internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) cu numărul de document 32011M6388. EUR-Lex permite accesul on-line la legislația europeană.


IV Informări

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

Consiliu

30.11.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 349/2


DECIZIA CONSILIULUI

din 14 noiembrie 2011

de numire și înlocuire a unor membri în cadrul Consiliului de conducere al Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale

2011/C 349/02

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 337/75 al Consiliului din 10 februarie 1975 privind înființarea Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale, în special articolul 4 (1),

având în vedere candidatura prezentată Consiliului de către Comisie, din categoria reprezentanților lucrătorilor,

întrucât:

(1)

Prin decizia sa din 14 septembrie 2009 (2), Consiliul a numit membrii Consiliului de conducere al Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale pentru perioada cuprinsă între 18 septembrie 2009 și 17 septembrie 2012.

(2)

Un post de membru din cadrul Consiliului de Conducere al centrului, din categoria reprezentanților lucrătorilor, a devenit vacant în urma demisiei dnei Leslie MANASSEH,

DECIDE:

Articol unic

Se numește următoarea persoană ca membru în cadrul Consiliului de conducere al Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale pentru durata rămasă a mandatului, respectiv până la 17 septembrie 2012:

REPREZENTANȚII ORGANIZAȚIILOR LUCRĂTORILOR:

REGATUL UNIT

Dl Iain MURRAY

TUC (UK)

Adoptată la Bruxelles, 14 noiembrie 2011.

Pentru Consiliu

Președintele

M. SAWICKI


(1)  JO L 39, 13.2.1975, p. 1.

(2)  JO C 226, 19.9.2009, p. 2.


Comisia Europeană

30.11.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 349/3


Rata de schimb a monedei euro (1)

29 noiembrie 2011

2011/C 349/03

1 euro =


 

Moneda

Rata de schimb

USD

dolar american

1,3336

JPY

yen japonez

103,82

DKK

coroana daneză

7,4377

GBP

lira sterlină

0,85365

SEK

coroana suedeză

9,2195

CHF

franc elvețian

1,2282

ISK

coroana islandeză

 

NOK

coroana norvegiană

7,8495

BGN

leva bulgărească

1,9558

CZK

coroana cehă

25,548

HUF

forint maghiar

309,08

LTL

litas lituanian

3,4528

LVL

lats leton

0,6980

PLN

zlot polonez

4,5270

RON

leu românesc nou

4,3518

TRY

lira turcească

2,4692

AUD

dolar australian

1,3332

CAD

dolar canadian

1,3717

HKD

dolar Hong Kong

10,3929

NZD

dolar neozeelandez

1,7519

SGD

dolar Singapore

1,7306

KRW

won sud-coreean

1 523,71

ZAR

rand sud-african

11,1472

CNY

yuan renminbi chinezesc

8,4778

HRK

kuna croată

7,5010

IDR

rupia indoneziană

12 211,39

MYR

ringgit Malaiezia

4,2255

PHP

peso Filipine

58,174

RUB

rubla rusească

41,8100

THB

baht thailandez

41,715

BRL

real brazilian

2,4621

MXN

peso mexican

18,6147

INR

rupie indiană

69,4210


(1)  Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.


30.11.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 349/4


DECIZIA COMISIEI

din 28 noiembrie 2011

de înființare a Forumului european multipartit privind standardizarea în domeniul TIC

2011/C 349/04

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

întrucât:

(1)

Strategia Europa 2020, prezentată de Comisie în comunicarea intitulată Europa 2020: O strategie europeană pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii  (1), propune, pentru secolul XXI, o viziune asupra economiei de piață sociale a Europei, care se bucură din plin de avantajele economice și sociale ale societății digitale. Aceasta subliniază importanța consolidării creșterii economiei europene asigurând, în același timp, un nivel ridicat al ocupării forței de muncă, al productivității și al coeziunii sociale, precum și evoluția spre o economie cu emisii reduse de carbon.

(2)

Una dintre inițiativele emblematice ale strategiei Europa 2020, prevăzută în comunicarea Comisiei intitulată O agendă digitală pentru Europa  (2), conferă un rol principal unei mai bune standardizări în domeniul tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC) pentru a se asigura interoperabilitatea între aplicații, servicii și produse TIC cu scopul de a reduce fragmentarea pieței unice digitale, promovând, în același timp, inovarea și concurența.

(3)

O altă inițiativă emblematică a strategiei Europa 2020, prevăzută în comunicarea Comisiei intitulată O politică industrială integrată pentru era globalizării. Atribuirea celui mai important rol competitivității și sustenabilității  (3), invită Europa să elaboreze un sistem de standarde care să răspundă atât așteptărilor operatorilor de pe piață, cât și celor ale autorităților publice europene, promovând, de asemenea, influența europeană și în afara pieței unice, în cadrul economiei globalizate.

(4)

Comunicarea Comisiei intitulată O viziune strategică pentru standardele europene: avansând în direcția îmbunătățirii și accelerării creșterii durabile a economiei europene până în 2020  (4), precizează că, în 2011, Comisia va crea și va prezida un forum multipartit dedicat care o va consilia în aspecte legate de punerea în aplicare a politicii de standardizare în domeniul TIC, inclusiv programul de lucru pentru standardizarea TIC, stabilire de priorități în susținerea legislației și a politicilor și identificare de specificații elaborate de organizații mondiale de standardizare în domeniul TIC.

(5)

Prin urmare, este necesar să se creeze o un forum multipartit în domeniul standardizării TIC și să se definească sarcinile și structura acestuia.

(6)

Forumul multipartit ar trebui să fie compus din reprezentanți ai autorităților naționale din statele membre și din țările AELS, din organizații ale părților interesate care reprezintă industria de resort, întreprinderile mici și mijlocii, consumatorii și alte părți interesate din cadrul societății, precum și din organisme de standardizare europene și internaționale și alte organizații nonprofit, care sunt societăți profesionale, asociații industriale sau comerciale sau alte organizații care își desfășoară activitatea în Europa și care, în sfera lor de competențe, elaborează standarde în domeniul TIC.

(7)

Este oportun să se definească norme privind dezvăluirea de informații de către membrii forumului, fără a aduce atingere normelor Comisiei privind securitatea, astfel cum sunt prevăzute în anexa la Decizia 2001/844/CE, CECO, Euratom a Comisiei.

(8)

Datele cu caracter personal ar trebui prelucrate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date,

DECIDE:

Articolul 1

Obiect

Se înființează Forumul european multipartit privind standardizarea în domeniul TIC, denumit în continuare „forumul”.

Articolul 2

Sarcini

Forumul are următoarele sarcini:

(a)

consilierea Comisiei Europene cu privire la toate aspectele referitoare la politica europeană de standardizare în domeniul TIC și la punerea în aplicare efectivă a acesteia;

(b)

consilierea Comisiei cu privire la programul de lucru privind standardizarea în domeniul TIC și prioritățile sale;

(c)

identificarea eventualelor necesități viitoare de standardizare în domeniul TIC, în sprijinul legislației, politicilor și achizițiilor publice europene;

(d)

consilierea Comisiei cu privire la acordarea unor eventuale mandate de standardizare în domeniul TIC organismelor europene de standardizare și cu privire la activitățile care pot fi desfășurate de către alte organisme, în colaborare cu organismele europene de standardizare;

(e)

consilierea Comisiei cu privire la evoluția standardizării în domeniul TIC și la activitățile conexe de susținere a legislației și a politicilor;

(f)

consilierea Comisiei cu privire la specificațiile tehnice în domeniul TIC care nu sunt standarde naționale, europene sau internaționale, cu referire la cerințele prevăzute în anexa II la regulamentul propus privind standardizarea europeană (5);

(g)

consilierea Comisiei cu privire la cooperarea între organizații care elaborează standarde și organisme europene de standardizare pentru a îmbunătăți integrarea activității acestora în standardizarea europeană în domeniul TIC și a asigura disponibilitatea standardelor TIC care susțin interoperabilitatea;

(h)

colectarea de informații privind programele de lucru ale organizațiilor care elaborează standarde în domeniul TIC pentru a asigura coordonarea și pentru a evita suprapunerea inutilă sau fragmentarea eforturilor.

Articolul 3

Consultare

Comisia poate consulta forumul cu privire la orice aspect legat de:

(a)

alte inițiative care pot fi întreprinse la nivelul Uniunii pentru a elimina obstacolele din calea interoperabilității TIC;

(b)

inițiativele naționale, europene și internaționale privind standardizarea în sprijinul interoperabilității TIC.

Articolul 4

Componența – Numirea membrilor

(1)   Forumul este constituit din cel mult 67 de membri.

(2)   Membrii sunt autoritățile naționale din statele membre și din țările AELS, precum și organizațiile care reprezintă părțile interesate din domeniul standardizării TIC, numite de Comisie după cum urmează:

(a)

până la 18 organizații care reprezintă industria de resort, întreprinderile mici și mijlocii și părțile interesate din cadrul societății;

(b)

până la 14 organisme de standardizare europene și internaționale și alte organizații nonprofit care sunt societăți profesionale, asociații industriale sau comerciale sau alte organizații care își desfășoară activitatea în Europa și care, în sfera lor de competențe, elaborează standarde în domeniul TIC.

(3)   Membrii la care se face referire la alineatul (2) literele (a) și (b) sunt numiți de către directorii generali ai DG Întreprinderi și Industrie și DG Societatea Informațională și Media, în numele Comisiei, dintre organizațiile relevante ale părților interesate cu scopul de a se realiza o reprezentare echilibrată, luând în considerare sarcinile și competențele necesare.

(4)   Autoritățile naționale și organizațiile numite de către Comisie trebuie să își desemneze un reprezentant, precum și un reprezentant supleant, care să participe la activitățile forumului.

(5)   Membri forumului sunt numiți pentru o perioadă de trei ani. Ei rămân în funcție până la data la care sunt înlocuiți sau până la expirarea mandatului lor. Mandatul membrilor poate fi reînnoit.

(6)   Membrii care nu mai sunt în măsură să contribuie în mod eficient la deliberările forumului, care demisionează sau care nu respectă condițiile prevăzute la articolul 339 din tratat pot fi înlocuiți pe perioada rămasă din mandatul lor.

(7)   Numele membrilor menționați la articolul 2 literele (a) și (b) trebuie să fie publicate în registrul grupurilor de experți și al altor entități similare al Comisiei („registrul”).

(8)   Datele cu caracter personal sunt colectate, prelucrate și publicate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001.

Articolul 5

Funcționare

(1)   Forumul este prezidat de serviciile DG Întreprinderi și Industrie și DG Societatea Informațională și Media.

(2)   Cu acordul reprezentantului Comisiei, forumul poate înființa subgrupuri care să analizeze probleme specifice pe baza mandatului definit de forum. Aceste subgrupuri sunt desființate imediat după ce și-au îndeplinit mandatul.

(3)   Reprezentantul Comisiei poate invita experți cu competențe specifice referitoare la un subiect de pe ordinea de zi să participe ad-hoc la activitatea forumului. De asemenea, reprezentantul Comisiei poate acorda statutul de observator unor persoane sau organizații, astfel cum sunt definite în regula nr. 8 alineatul (3) din regulile orizontale aplicabile grupurilor de experți, precum și unor țări candidate.

(4)   Membrii forumului și reprezentanții acestora, precum și experții și observatorii invitați trebuie să respecte obligațiile privind secretul profesional prevăzute în tratate și în normele de aplicare a acestora, precum și normele de securitate ale Comisiei în materie de informații clasificate UE, prevăzute în anexa la Decizia 2001/844/CE, CECO, Euratom. Dacă aceste obligații nu sunt respectate, Comisia poate lua toate măsurile necesare.

(5)   Reuniunile forumului și ale oricărui subgrup au loc în sediile Comisiei. Comisia asigură serviciile de secretariat. Alți funcționari din cadrul Comisiei care sunt interesați de lucrări pot participa la reuniunile forumului și ale subgrupurilor sale.

(6)   Forumul adoptă normele de procedură necesare, inclusiv normele privind conflictele de interese, pe baza regulamentului standard de procedură pentru grupurile de experți adoptat de Comisie.

(7)   Comisia publică informații relevante despre activitățile desfășurate de forum, fie prin includerea acestora în registru, fie prin intermediul unui link al registrului către un site internet dedicat.

(8)   Centrul comun de cercetare poate oferi consultanță științifică și servicii în domeniul său de competență.

Articolul 6

Cheltuielile aferente reuniunilor

(1)   Participanții la activitățile forumului nu sunt remunerați pentru serviciile prestate.

(2)   Cheltuielile de călătorie și diurnele participanților la activitățile grupului sunt rambursate de Comisie în conformitate cu dispozițiile în vigoare în cadrul Comisiei.

(3)   Cheltuielile sunt rambursate în limitele creditelor disponibile alocate în cadrul procedurii anuale de alocare a resurselor.

Articolul 7

Aplicabilitate

Prezenta decizie se aplică de la 1 ianuarie 2012.

Adoptată la Bruxelles, 28 noiembrie 2011.

Pentru Comisie

Antonio TAJANI

Vicepreședinte


(1)  COM(2010) 2020 final, 3.3.2010.

(2)  COM(2010) 245 final, 19.5.2010.

(3)  COM(2010) 614 final, 28.10.2010.

(4)  COM(2011) 311 final, 1.6.2011.

(5)  COM(2011) 315 final, 1.6.2011.


30.11.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 349/7


DECIZIA COMISIEI

din 29 noiembrie 2011

de desemnare a membrilor grupului de experți pentru consultanță tehnică referitoare la programul de încurajare a consumului de fructe în școli

2011/C 349/05

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Decizia 2009/986/UE a Comisiei din 18 decembrie 2009 de instituire a grupului de experți pentru consultanță tehnică referitoare la programul de încurajare a consumului de fructe în școli (1), în special articolul 4,

întrucât:

(1)

Prin Decizia 2009/986/UE, Comisia a înființat un grup de experți independenți și a definit misiunea și structura acestuia.

(2)

În conformitate cu articolul 4 alineatul (2) litera (c) din Decizia 2009/986/UE, pe site-ul web al Direcției Generale Agricultură și Dezvoltare Rurală a Comisiei și în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  (2) a fost publicată o cerere de candidaturi. Pe baza acestor candidaturi și respectând cerințele privind colectarea, prelucrarea și publicarea datelor cu caracter personal relevante prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (3), Comisia trebuie să desemneze membrii grupului de experți din rândul specialiștilor cu o experiență adecvată în domeniu,

DECIDE:

Articolul 1

(1)   Următorii candidați sunt numiți în calitate de membri permanenți ai grupului de experți pentru un mandat de trei ani, cu posibilitate de reînnoire, începând de la data adoptării deciziei:

Saida Barnat;

Margherita Caroli;

Bela Franchini;

Victoria Anna Kovacs;

Athena Linos;

Charles Fergus Lowe;

Mario Mazzocchi;

Bent Egberg Mikkelsen;

Loes Neven;

Martine Padilla.

(2)   Următorii candidați sunt numiți în calitate de membri supleanți ai grupului de experți pentru un mandat de trei ani, cu posibilitate de reînnoire, începând de la data adoptării deciziei:

Alessandra Bordoni;

Michele Cecchini;

Inken Birte Christoph;

Piero Ferrari;

Susana González Manzano;

Michael Kenneth Heasman;

Vaios Karathanos;

Chrystalleni Lazarou;

Yannis Manios;

Timothy (Tim) Marsch;

Morten Kromann Nielsen;

Andrea Pezzana;

Ana Isabel Rito;

Aileen Robertson;

Inge Tetens;

Antonia Trichopoulou.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării și se aplică până la 31 decembrie 2014.

Adoptată la Bruxelles, 29 noiembrie 2011.

Pentru Comisie

Dacian CIOLOȘ

Membru al Comisiei


(1)  JO L 338, 19.12.2009, p. 99.

(2)  JO C 296, 30.10.2010, p. 25.

(3)  JO L 8, 12.1.2001, p. 1.


INFORMĂRI PROVENIND DE LA STATELE MEMBRE

30.11.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 349/9


Informații comunicate de statele membre privind ajutoarele de stat acordate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1857/2006 al Comisiei privind aplicarea articolelor 87 și 88 din tratat ajutoarelor de stat pentru întreprinderile mici și mijlocii care își desfășoară activitatea în domeniul producției de produse agricole și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 70/2001

2011/C 349/06

Ajutor nr.: SA.33768 (11/XA)

Stat membru: Ungaria

Regiune: Hungary

Denumirea sistemului de ajutoare sau denumirea întreprinderii care beneficiază de ajutorul individual: MFB Fagykár 2011. Forgóeszköz Hitelprogram

Temei legal:

A 2011 májusában bekövetkezett fagykárok enyhítését szolgáló intézkedésekről szóló 1252/2011. (VII.21.) Korm. határozat 2. és 3. pontjai.

A 2011 májusában fagykárt szenvedett mezőgazdasági termelők hitelhez jutási lehetőségéről szóló …/2011. (… …) VM rendelettervezet.

Cheltuielile anuale prevăzute în cadrul sistemului de ajutoare sau valoarea totală a ajutorului individual acordat întreprinderii: Valoarea anuală totală a bugetului previzionat în temeiul schemei de ajutor: 1 000 HUF (în milioane)

Valoarea maximă a ajutorului: 90 %

Data punerii în aplicare: —

Durata sistemului de ajutoare sau a ajutorului individual: 22 noiembrie 2011-31 august 2012

Obiectivul ajutorului: Fenomene meteorologice nefavorabile [articolul 11 din Regulamentul (CE) nr. 1857/2006]

Sectorul (sectoarele) în cauză: Agricultură, vânătoare și servicii anexe

Denumirea și adresa autorității care acordă ajutorul:

Ministry of Rural Development

Budapest

Kossuth Lajos tér 11.

1055

MAGYARORSZÁG/HUNGARY

Adresa web:

 

http://www.kormany.hu/hu/dok?page=2&source=5&type=302#!DocumentBrowse

 

http://www.kormany.hu/download/8/e3/60000/fagykar%20jogszab%20tervezet.zip#!DocumentBrowse

Alte informații: —

Ajutor nr.: SA.33818 (11/XA)

Stat membru: Belgia

Regiune: Vlaams Gewest

Denumirea sistemului de ajutoare sau denumirea întreprinderii care beneficiază de ajutorul individual: Investeringen in landbouwbedrijven

Temei legal: Besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 2000 betreffende steun aan de investeringen en aan de installatie in de landbouw, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 19 maart 2004, 14 juli 2004, 3 december 2004, 16 juni 2006, 27 juni 2008 en 23 december 2010.

Maatregel 121 van het plattelandsontwikkelingsprogramma.

Cheltuielile anuale prevăzute în cadrul sistemului de ajutoare sau valoarea totală a ajutorului individual acordat întreprinderii: Valoarea anuală totală a bugetului previzionat în temeiul schemei de ajutor: 50 EUR (în milioane)

Valoarea maximă a ajutorului: 38 %

Data punerii în aplicare: —

Durata sistemului de ajutoare sau a ajutorului individual: 19 noiembrie 2011-31 decembrie 2013

Obiectivul ajutorului: Investiții în exploatațiile agricole [articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1857/2006]

Sectorul (sectoarele) în cauză: Agricultură, vânătoare și servicii anexe

Denumirea și adresa autorității care acordă ajutorul:

Vlaamse Overheid

Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF)

Ellips 4e verdieping

Koning Albert II-laan 35, bus 41

1030 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Adresa web: http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=1838

Alte informații: —

Ajutor nr.: SA.33819 (11/XA)

Stat membru: Belgia

Regiune: Vlaams Gewest

Denumirea sistemului de ajutoare sau denumirea întreprinderii care beneficiază de ajutorul individual: Vestiging van jonge landbouwers

Temei legal: Besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 2000 betreffende steun aan de investeringen en aan de installatie in de landbouw, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 19 maart 2004, 14 juli 2004, 3 december 2004, 16 juni 2006, 27 juni 2008 en 23 december 2010.

Maatregel 112 van het plattelandsontwikkelingsprogramma.

Cheltuielile anuale prevăzute în cadrul sistemului de ajutoare sau valoarea totală a ajutorului individual acordat întreprinderii: Valoarea anuală totală a bugetului previzionat în temeiul schemei de ajutor: 7 EUR (în milioane)

Valoarea maximă a ajutorului: 50 %

Data punerii în aplicare: —

Durata sistemului de ajutoare sau a ajutorului individual: 19 noiembrie 2011-31 decembrie 2013

Obiectivul ajutorului: Instalarea tinerilor fermieri [articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 1857/2006]

Sectorul (sectoarele) în cauză: Agricultură, vânătoare și servicii anexe

Denumirea și adresa autorității care acordă ajutorul:

Vlaamse Overheid

Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF)

Ellips 4e verdieping

Koning Albert II-laan 35, bus 41

1030 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Adresa web: http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=1839

Alte informații: —


V Anunțuri

PROCEDURI ADMINISTRATIVE

Comisia Europeană

30.11.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 349/11


CERERE DE PROPUNERI – EACEA/38/11

Program de cooperare în domeniul învățământului (ITI)

Cooperare în domeniul învățământului superior și formării profesionale între Uniunea Europeană și Australia și Uniunea Europeană și Republica Coreea

Cerere de propuneri 2011 pentru Proiecte comune de mobilitate (PCM) și Proiecte privind diplomele comune (PDC)

2011/C 349/07

1.   Obiective și descriere

Obiectivul general constă în dezvoltarea înțelegerii reciproce între popoarele Uniunii Europene și cele ale țărilor partenere, inclusiv cunoașterea mai bună a limbilor, culturilor și instituțiilor acestora, precum și în îmbunătățirea calității învățământului superior și a formării profesionale prin încurajarea parteneriatelor echilibrate între instituțiile de învățământ superior și de formare profesională din UE și din țările partenere.

2.   Solicitanți eligibili

Următoarea cerere este deschisă unui consorțiu de instituții de învățământ superior și/sau instituții de formare profesională postliceală.

Solicitanții eligibili trebuie să provină din una dintre țările partenere și din unul dintre cele 27 de state membre ale Uniunii Europene.

3.   Acțiuni eligibile

Există două tipuri de acțiuni în cadrul prezentei cereri de propuneri, și anume, Proiectele comune de mobilitate și Proiectele privind diplomele comune.

Pentru Proiectele comune de mobilitate (PCM) se acordă sprijin pentru a permite consorțiilor de instituții de formare profesională postliceală din UE și țările partenere să desfășoare programe comune de studii și de formare și să pună în aplicare mobilitatea în rândul studenților și cadrelor universitare. Sprijinul include finanțare în sumă forfetară pentru administrare, burse pentru studenți și membrii personalului academic și administrativ. Un consorțiu care depune o cerere pentru un proiect comun de mobilitate ITI-PCI trebuie să includă cel puțin trei instituții de formare profesională postliceală din trei state membre diferite ale UE și cel puțin două astfel de instituții din țara parteneră. Durata maximă a proiectelor PCM este de 36 de luni. Se va acorda o atenție specială proiectelor care includ perioade de ucenicie sau stagii.

Pentru Proiectele privind diplomele comune (PDC) se acordă sprijin în vederea dezvoltării și punerii în aplicare a programelor privind diplomele mixte/duble sau comune. Sprijinul include finanțare în sumă forfetară pentru activitatea de dezvoltare și administrare, burse pentru studenți și membrii personalului academic și administrativ. Un consorțiu care depune o cerere pentru un proiect privind diplome comune ITI-PCI trebuie să includă cel puțin două instituții de învățământ superior din două state membre diferite ale UE și cel puțin două instituții din țara parteneră. Durata maximă a proiectelor PDC este de 48 de luni. Se va acorda o atenție deosebită cererilor referitoare la Proiecte privind diplomele comune.

Activitățile sunt programate să înceapă în octombrie 2012.

4.   Criterii de atribuire

A.   Importanța proiectului pentru relația dintre UE și țările partenere și contribuția la calitate și excelență (20 %)

vor fi determinate de:

(a)   Relevanța propunerii pentru obiectivele cererii de propuneri și pentru relațiile dintre UE și țara parteneră

Relevanța propunerii pentru obiectivele cererii de propuneri și, în special valoarea adăugată distinctă a programului de studii în cadrul disciplinei propuse, din perspectiva relațiilor dintre UE și țara parteneră.

(b)   Contribuția proiectului la calitatea educațională, excelență și inovare în domeniul respectiv

Contribuția probabilă a proiectului la calitatea educațională, excelență și inovare, inclusiv îmbunătățirea metodelor de predare și a oportunităților profesionale și de continuare a studiilor de care beneficiază studenții și definirea unui sistem de control eficient al calității universitare.

B.   Calitatea punerii în aplicare a proiectului (80 %)

va fi determinată de:

(a)   Gestionarea parteneriatului și cooperarea între parteneri

Măsura în care mecanismele de cooperare și structura administrativă reflectă un parteneriat care funcționează în mod corespunzător.

Încheierea de către parteneri, înainte de începerea programului de mobilitate, a unui acord cuprinzător de parteneriat și/sau a unui memorandum de înțelegere.

Nivelul de angajament din partea instituțiilor partenere în cadrul proiectului.

(b)   Programul de mobilitate a studenților

Integrarea programului de mobilitate a studenților între instituțiile partenere (respectiv, distribuția activităților privind mobilitatea studenților între parteneri și participarea echilibrată a instituțiilor partenere în cadrul acțiunii).

Îndeplinirea cerințelor în termeni de număr și tip de activități de mobilitate și caracterul echilibrat al fluxurilor de mobilitate propuse.

Dezvoltarea unor mecanisme riguroase de selecție a studenților, pe baza principiilor transparenței, egalității și meritelor, aplicabile tuturor instituțiilor partenere în cadrul proiectului propus.

Descrierea standardelor comune convenite în cadrul parteneriatului în ceea ce privește procedurile comune de candidatură, selecție, admitere și examinare.

(c)   Măsuri privind transferul și recunoașterea creditelor universitare

Rigurozitatea și claritatea măsurilor referitoare la creditele universitare și transferul creditelor, inclusiv, după caz, măsura în care vor fi utilizate mecanismele ECTS, baremurile de notare și alte mecanisme compatibile cu ECTS.

Utilizarea unui Supliment la diplomă (document emis în comun în numele parteneriatului oricărui student cu rezultate satisfăcătoare, care prezintă date privind natura, nivelul, contextul, conținutul și situația studiilor pe care studentul în cauză le-a absolvit cu succes).

(d)   Găzduirea studenților și a cadrelor universitare, serviciile pentru studenți, pregătirea lingvistică și culturală

Calitatea resurselor disponibile pentru găzduirea studenților și cadrelor universitare din străinătate (în special calitatea spațiilor de locuit, asistența pentru obținerea vizelor, a permisului de ședere și a asigurărilor, asistența lingvistică etc.).

Calitatea planului lingvistic și cultural oferit studenților mobili.

(e)   Programul privind mobilitatea cadrelor universitare

Planul privind mobilitatea cadrelor universitare și echilibrul fluxului de mobilitate a cadrelor universitare între instituțiile partenere. Activitățile planificate a fi efectuate de către cadrele universitare și personalul administrativ care participă la acțiunea de mobilitate. Raportul dintre activitate și proiect și modul în care această activitate urmează să fie înregistrată.

(f)   Planul de evaluare

Dezvoltarea unui sistem de monitorizare continuă, calitatea planului de evaluare și implicarea studenților în autoevaluarea proiectului.

(g)   Planul de diseminare

Calitatea activităților de diseminare și impactul acestora în termeni de vizibilitate și în ceea ce privește creșterea gradului de conștientizare cu privire la cooperarea dintre UE și țările partenere.

(h)   Planul de durabilitate

Calitatea planului de durabilitate (în cadrul și ulterior perioadei contractuale preconizate) și probabilitatea ca proiectul să fie durabil în ceea ce privește impactul la nivel instituțional (inclusiv recunoașterea studiilor între parteneri, dezvoltarea cooperării internaționale etc.).

5.   Buget

Bugetul disponibil este de aproximativ 2,3 milioane EUR. Țările partenere vor avea o contribuție financiară comparabilă în conformitate cu normele aplicabile pentru fiecare dintre ele.

Valoarea maximă a finanțării din partea UE va fi de 350 000 EUR pentru un proiect PDC de patru ani care include două sau mai multe instituții din UE și de 262 500 EUR pentru un program PCM de trei ani care include trei sau mai multe instituții din UE.

6.   Termenul-limită

Cererile trebuie să fie trimise atât la UE, cât și la instituțiile de punere în aplicare din Australia (Australian Department of Education — DEEWR) și din Republica Coreea (National Research Foundation of Korea — NRF).

Cererile în numele instituției principale din UE trebuie să fie trimise Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură cel târziu la 30 martie 2012. Cererile care poartă o dată a poștei ulterioară acestei date nu vor fi luate în considerare. Cererile trebuie trimise la următoarea adresă:

The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency

EU-ICI ECP Call for Proposals 2011

Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1

BOUR 02/17

1140 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Cererile în numele instituției principale din UE trebuie să fie depuse folosind formularul corect, completat în mod corespunzător, semnat de persoana autorizată să încheie angajamente obligatorii din punct de vedere juridic în numele organizației solicitante și datat.

Cererile și documentele justificative din Australia trebuie trimise prin scrisoare recomandată la:

The Director International Engagement Section (C50MA10)

International Group

Department of Education, Employment and Workplace Relations

GPO Box 9880

Canberra ACT 2601

AUSTRALIA

Cererile și documentele justificative din Republica Coreea trebuie să fie livrate personal sau prin serviciu de curierat privat la:

ICI Education Co-operation Programme

Team of European & American Cooperation Programme

Division of International Affairs

National Research Foundation of Korea

25, Heolleungno, Seocho-gu, Seoul

REPUBLIC OF KOREA 137-748

7.   Informații suplimentare

Ghidul și formularele de cerere sunt disponibile pe următorul site:

http://eacea.ec.europa.eu/bilateral_cooperation/eu_ici_ecp/index_en.php

Cererile trebuie depuse folosind formularul pus la dispoziție și trebuie să includă toate anexele și informațiile solicitate.


PROCEDURI REFERITOARE LA PUNEREA ÎN APLICARE A POLITICII ÎN DOMENIUL CONCURENȚEI

Comisia Europeană

30.11.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 349/15


Notificare prealabilă a unei concentrări

(Cazul COMP/M.6442 – Virgin Money/Northern Rock)

Caz care poate face obiectul procedurii simplificate

(Text cu relevanță pentru SEE)

2011/C 349/08

1.

La data de 17 noiembrie 2011, Comisia a primit o notificare a unei concentrări propuse în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1) prin care întreprinderea Virgin Money Holdings Limited (Regatul Unit) (controlată în comun de Virgin Financial Services UK Holding Limited, o filială a Virgin Group Holdings Limited și WLR IV VM LLC, un vehicul investițional în cadrul căruia investitorii de bază sunt controlați de WL Ross Group L.P.) dobândește, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind concentrările economice, controlul asupra întregii întreprinderi Northern Rock plc (Regatul Unit), prin achiziționare de acțiuni.

2.

Activitățile economice ale întreprinderilor respective sunt:

în cazul întreprinderii Virgin Money Holdings Limited: activități bancare în sectorul retail și distribuția de produse de asigurare;

în cazul întreprinderii Northern Rock plc: activități bancare în sectorul retail și distribuția de produse de asigurare.

3.

În urma unei examinări prealabile, Comisia constată că tranzacția notificată ar putea intra sub incidența Regulamentului (CE) privind concentrările economice. Cu toate acestea, nu se ia o decizie finală în această privință. În conformitate cu Comunicarea Comisiei privind o procedură simplificată de tratare a anumitor concentrări în temeiul Regulamentului (CE) privind concentrările economice (2), trebuie precizat că acest caz poate fi tratat conform procedurii prevăzute în Comunicare.

4.

Comisia invită părțile terțe interesate să îi prezinte eventualele observații cu privire la operațiunea propusă.

Observațiile trebuie primite de către Comisie în termen de cel mult 10 zile de la data publicării prezentei. Observațiile pot fi trimise Comisiei prin fax (+32 22964301), prin e-mail la adresa COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu sau prin poștă, cu numărul de referință COMP/M.6442 – Virgin Money/Northern Rock, la următoarea adresă:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1 [„Regulamentul (CE) privind concentrările economice”].

(2)  JO C 56, 5.3.2005, p. 32 („Comunicarea privind o procedură simplificată”).