ISSN 1830-3668

doi:10.3000/18303668.C_2011.203.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 203

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 54
9 iulie 2011


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

II   Comunicări

 

COMUNICĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Comisia Europeană

2011/C 203/01

Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul COMP/M.6236 – Dana/Bosch Rexroth/Dana Rexroth Transmission Services JV) ( 1 )

1

2011/C 203/02

Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul COMP/M.6271 – RWE Deutschland/Aesop/Vitronet Holding) ( 1 )

1

2011/C 203/03

Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul COMP/M.6226 – Media-Saturn/Redcoon) ( 1 )

2

 

III   Acte pregătitoare

 

BANCA CENTRALĂ EUROPEANĂ

 

Banca Centrală Europeană

2011/C 203/04

Avizul Băncii Centrale Europene din 19 mai 2011 cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Sistemul european de conturi naționale și regionale din Uniunea Europeană (CON/2011/44)

3

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Comisia Europeană

2011/C 203/05

Rata de schimb a monedei euro

11

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA STATELE MEMBRE

2011/C 203/06

Publicare în temeiul articolului 6 din Directiva 2001/24/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind reorganizarea și lichidarea instituțiilor de credit

12

2011/C 203/07

Actualizarea listei cu punctele de trecere a frontierei prevăzute la articolul 2 alineatul (8) din Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul frontierelor Schengen) (JO C 316, 28.12.2007, p. 1; JO C 134, 31.5.2008, p. 16; JO C 177, 12.7.2008, p. 9; JO C 200, 6.8.2008, p. 10; JO C 331, 31.12.2008, p. 13; JO C 3, 8.1.2009, p. 10; JO C 37, 14.2.2009, p. 10; JO C 64, 19.3.2009, p. 20; JO C 99, 30.4.2009, p. 7; JO C 229, 23.9.2009, p. 28; JO C 263, 5.11.2009, p. 22; JO C 298, 8.12.2009, p. 17; JO C 74, 24.3.2010, p. 13; JO C 326, 3.12.2010, p. 17; JO C 355, 29.12.2010, p. 34; JO C 22, 22.1.2011, p. 22; JO C 37, 5.2.2011, p. 12; JO C 149, 20.5.2011, p. 8; JO C 190, 30.6.2011, p. 17)

14

 

INFORMĂRI REFERITOARE LA SPAȚIUL ECONOMIC EUROPEAN

 

Comisia Europeană

2011/C 203/08

Actualizarea sumelor de referință pentru trecerea frontierelor externe, menționate la articolul 5 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul frontierelor Schengen) (JO C 247, 13.10.2006, p. 19; JO C 153, 6.7.2007, p. 22; JO C 182, 4.8.2007, p. 18; JO C 57, 1.3.2008, p. 38; JO C 134, 31.5.2008, p. 19; JO C 37, 14.2.2009, p. 8; JO C 35, 12.2.2010, p. 7; JO C 304, 10.11.2010, p. 5; JO C 24, 26.1.2011, p. 6; JO C 157, 27.5.2011, p. 8)

16

 

V   Anunțuri

 

PROCEDURI ADMINISTRATIVE

 

Consiliu

2011/C 203/09

Cerere deschisă de propuneri – Cooperarea europeană în domeniul științei și tehnologiei (COST)

17

 

PROCEDURI REFERITOARE LA PUNEREA ÎN APLICARE A POLITICII ÎN DOMENIUL CONCURENȚEI

 

Comisia Europeană

2011/C 203/10

Comunicare din partea Ministerului Mediului din Republica Cehă în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Directiva 94/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind condițiile de acordare și folosire a autorizațiilor de prospectare, explorare și extracție a hidrocarburilor

19

2011/C 203/11

Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul COMP/M.6232 – Allianz/Banco Popular/Popular Gestión) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate ( 1 )

20

2011/C 203/12

Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul COMP/M.6240 – Temasek/E. OPPENHEIMER/Tana JV) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate ( 1 )

21

2011/C 203/13

Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul COMP/M.6316 – Aurubis/Luvata Rolled Products) ( 1 )

22

 

Rectificări

2011/C 203/14

Rectificare la autorizarea ajutoarelor de stat în conformitate cu articolele 107 și 108 din TFUE – Cazuri în care Comisia nu ridică obiecții (JO C 187, 28.6.2011)

23

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

 


II Comunicări

COMUNICĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

Comisia Europeană

9.7.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 203/1


Non-opoziție la o concentrare notificată

(Cazul COMP/M.6236 – Dana/Bosch Rexroth/Dana Rexroth Transmission Services JV)

(Text cu relevanță pentru SEE)

2011/C 203/01

La data de 27 iunie 2011, Comisia a decis să nu se opună concentrării notificate menționate mai sus și să o declare compatibilă cu piața comună. Prezenta decizie se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului. Textul integral al deciziei este disponibil doar în limba engleză și va fi făcut public după ce vor fi eliminate orice secrete de afaceri pe care le-ar putea conține. Va fi disponibil:

pe site-ul internet al Direcției Generale Concurență din cadrul Comisiei, la secțiunea consacrată concentrărilor (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Acest site internet oferă diverse facilități care permit identificarea deciziilor de concentrare individuale, inclusiv întreprinderea, numărul cazului, data și indexurile sectoriale;

în format electronic, pe site-ul internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) cu numărul de document 32011M6236. EUR-Lex permite accesul on-line la legislația europeană.


9.7.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 203/1


Non-opoziție la o concentrare notificată

(Cazul COMP/M.6271 – RWE Deutschland/Aesop/Vitronet Holding)

(Text cu relevanță pentru SEE)

2011/C 203/02

La data de 30 iunie 2011, Comisia a decis să nu se opună concentrării notificate menționate mai sus și să o declare compatibilă cu piața comună. Prezenta decizie se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului. Textul integral al deciziei este disponibil doar în limba Germană și va fi făcut public după ce vor fi eliminate orice secrete de afaceri pe care le-ar putea conține. Va fi disponibil:

pe site-ul internet al Direcției Generale Concurență din cadrul Comisiei, la secțiunea consacrată concentrărilor (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Acest site internet oferă diverse facilități care permit identificarea deciziilor de concentrare individuale, inclusiv întreprinderea, numărul cazului, data și indexurile sectoriale;

în format electronic, pe site-ul internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) cu numărul de document 32011M6271. EUR-Lex permite accesul on-line la legislația europeană.


9.7.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 203/2


Non-opoziție la o concentrare notificată

(Cazul COMP/M.6226 – Media-Saturn/Redcoon)

(Text cu relevanță pentru SEE)

2011/C 203/03

La data de 23 iunie 2011, Comisia a decis să nu se opună concentrării notificate menționate mai sus și să o declare compatibilă cu piața comună. Prezenta decizie se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului. Textul integral al deciziei este disponibil doar în limba Germană și va fi făcut public după ce vor fi eliminate orice secrete de afaceri pe care le-ar putea conține. Va fi disponibil:

pe site-ul internet al Direcției Generale Concurență din cadrul Comisiei, la secțiunea consacrată concentrărilor (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Acest site internet oferă diverse facilități care permit identificarea deciziilor de concentrare individuale, inclusiv întreprinderea, numărul cazului, data și indexurile sectoriale;

în format electronic, pe site-ul internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) cu numărul de document 32011M6226. EUR-Lex permite accesul on-line la legislația europeană.


III Acte pregătitoare

BANCA CENTRALĂ EUROPEANĂ

Banca Centrală Europeană

9.7.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 203/3


AVIZUL BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 19 mai 2011

cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Sistemul european de conturi naționale și regionale din Uniunea Europeană

(CON/2011/44)

2011/C 203/04

Introducere și temei juridic

La 3 februarie 2011, Banca Centrală Europeană (BCE) a primit din partea Consiliului Uniunii Europene o solicitare de emitere a unui aviz cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Sistemul european de conturi naționale și regionale din Uniunea Europeană (1) (denumit în continuare „regulamentul propus”).

Competența BCE de a adopta un aviz se întemeiază pe articolul 127 alineatul (4) și pe articolul 282 alineatul (5) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, deoarece regulamentul propus intră în sfera sa de competență. În conformitate cu articolul 17.5 prima teză din Regulamentul de procedură al Băncii Centrale Europene, Consiliul guvernatorilor adoptă prezentul aviz.

Observații cu caracter general

1.

În calitate de producător și utilizator de statistici europene, BCE apreciază regulamentul propus ca un pas important către îmbunătățirea în continuare a calității statisticilor europene, în special a conturilor naționale, prin adaptarea lor la schimbările mediului economic și financiar și la progresele metodologice. Sistemul european de conturi naționale și regionale reprezintă nucleul statisticilor macroeconomice europene și, prin urmare, este esențial în scopuri de politică monetară.

2.

De asemenea, BCE apreciază consecvența urmărită a conceptelor și definițiilor statistice descrise în regulamentul propus cu, printre altele, Sistemul Conturilor Naționale (SCN 2008) adoptat de Comisia de statistică a Organizației Națiunilor Unite, a șasea ediție a Manualului privind balanța de plăți și poziția investițională internațională al Fondului Monetar Internațional (MBP6) [Balance of Payments and International Investment Position Manual (BPM6)], a patra ediție a Definiției de referință a investițiilor străine directe a Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică [OECD Benchmark Definition of Foreign Direct Investment] și Nomenclatorul european al activităților industriale (NACE Rev.2). Regulamentul propus a beneficiat de instrumentele menționate mai sus și în ceea ce privește consecvența și metodologiile armonizate.

Observații specifice

3.

Prin Tratat, Sistemul European al Băncilor Centrale (SEBC) și Sistemul Statistic European (SSE) au misiunea de a dezvolta, elabora și disemina statisticile europene, dar în cadre juridice separate, pentru a respecta structurile de guvernanță respective ale acestora. Regulamentul propus are impact asupra statisticilor elaborate de aceste două sisteme. Regulamentul (CE) nr. 2533/98 al Consiliului din 23 noiembrie 1998 privind colectarea informațiilor statistice de către Banca Centrală Europeană (2) acordă BCE, asistată de băncile centrale naționale, dreptul să colecteze informațiile statistice în limitele unităților de observare statistică de referință cu obligații de raportare și a ceea ce este necesar pentru îndeplinirea misiunilor SEBC. Mai exact, unitățile de observare statistică de referință cu obligații de raportare cuprind persoanele fizice și juridice care au reședința sau sediul într-un stat membru și care se încadrează în sectorul „societăți financiare”, astfel cum este definit în Regulamentul (CE) nr. 2223/96 al Consiliului din 25 iunie 1996 privind Sistemul european de conturi naționale și regionale din Comunitate (3), precum și persoanele fizice și juridice care au reședința sau sediul într-un stat membru, în măsura în care acestea dețin poziții transfrontaliere sau au efectuat tranzacții transfrontaliere.

4.

Asigurarea unei cooperări strânse și a unei coordonări corespunzătoare între SEBC și SSE minimizează sarcina de raportare și garantează coerența necesară pentru elaborarea statisticilor europene. Această necesitate a unei cooperări strânse este reflectată, de asemenea, în Memorandumul de înțelegere privind statisticile economice și financiare din 10 martie 2003 dintre Direcția Generală Statistică a Băncii Centrale Europene (DG Statistică) și Oficiul de Statistică al Comunităților Europene (Eurostat) (4).

5.

Dată fiind relația strânsă din cursul elaborării cadrului metodologic al regulamentului propus, BCE, la solicitarea Eurostat, a fost de acord să elaboreze proiectele mai multor capitole ale anexei A care au o strânsă legătură cu cadrul statistic al SEBC. În special, BCE a avut o contribuție semnificativă la definirea sectorului „societăți financiare” în ceea ce privește unitățile și subsectoarele instituționale ca parte a capitolului 2 și la descrierea activelor și pasivelor financiare și la prezentarea acestora în secvența de conturi (capitolul 5 și părți din capitolele 6 și 7). De asemenea, au fost furnizate proiecte pentru capitolul 17 (asigurări sociale inclusiv pensiile) și pentru părți din capitolul 21 (conturile administrațiilor publice) și din capitolul 19 (conturi europene).

6.

În ceea ce privește definirea sectorului instituțional „societăți financiare” și a subsectoarelor acestuia (anexa A la regulamentul propus, capitolul 2), BCE apreciază faptul că definiția subsectorului „instituții financiare monetare” respectă definiția BCE la punctul 2.67 din anexa A. Definițiile subsectoarelor sectorului „alte societăți financiare” sunt consecvente, în mare măsură, cu abordarea utilizată în actele juridice ale BCE. Pentru a minimiza sarcina de raportare și pentru a garanta coerența necesară pentru elaborarea statisticilor europene, BCE propune alinierea în continuare a definiției propuse pentru societățile vehicul investițional angajate în operațiuni de securitizare cu Regulamentul BCE/2008/30 din 19 decembrie 2008 privind statisticile referitoare la activele și pasivele societăților vehicul investițional angajate în operațiuni de securitizare (5).

7.

În temeiul celor de mai sus și date fiind interdependențele dintre cadrul statistic al SEBC și SSE, regulamentul propus este foarte relevant pentru cerințele de raportare statistică ale BCE, printre altele, în domeniul statisticii monetare, al statisticii privind instituțiile și piețele financiare, precum și cel al statisticilor privind balanța de plăți și poziția investițională internațională, conturilor financiare trimestriale și al statisticilor privind finanțele publice. În conformitate cu practica actuală și cu necesitatea unei cooperări strânse și coordonări corespunzătoare între SEBC și SSE, la modificarea regulamentului propus prin intermediul competențelor delegate Comisia ar trebui să asigure implicarea corespunzătoare a BCE prin elaborarea proiectelor de acte delegate în conformitate cu regulamentul propus.

8.

De asemenea, având în vedere importanța actelor delegate adoptate în temeiul articolului 290 din Tratat, BCE face următoarele observații cu privire la exercitarea propriului său rol consultativ în temeiul articolului 127 alineatul (4) și al articolului 282 alineatul (5) din Tratat.

În primul rând, proiectele de acte delegate elaborate de Comisie reprezintă „act al Uniunii propus” în sensul articolului 127 alineatul (4) prima liniuță din Tratat și, respectiv, „proiect de act al Uniunii” în sensul articolului 282 alineatul (5) din Tratat (6). Actele delegate constituie acte juridice ale Uniunii (7). În mod semnificativ, majoritatea versiunilor lingvistice ale articolului 282 alineatul (5) din Tratat se referă la „proiecte” de acte juridice ale Uniunii cu privire la care BCE trebuie să fie consultată (8). Prin urmare, obligația de a consulta BCE nu poate fi restrânsă doar la aceste proiecte de acte întemeiate pe o propunere a Comisiei.

În al doilea rând, în Hotărârea OLAF (9), Curtea de Justiție a stabilit că obligația de a consulta BCE are drept scop „în esență să asigure adoptarea actului de către organul legislativ doar după consultarea acestei instituții, care, în temeiul funcțiilor specifice pe care le îndeplinește în cadrul Uniunii în domeniul vizat și în virtutea nivelului ridicat de specializare de care se bucură, este calificată în mod specific pentru a contribui în mod constructiv la procesul legislativ avut în vedere”.

În acest context, pentru a beneficia de toate avantajele rolului consultativ exercitat de către BCE, aceasta ar trebui consultată în timp util cu privire la orice proiect de act al Uniunii, inclusiv cu privire la proiectele de acte delegate care intră în sfera sa de competență. În exercitarea rolului său consultativ, BCE va acorda o importanță deosebită termenelor-limită stabilite pentru adoptarea acestor acte.

9.

Datorită atribuțiilor sale din domeniul politicii monetare, BCE se concentrează din punct de vedere statistic pe agregatele europene. BCE acordă importanță conturilor trimestriale integrate pentru zona euro pe sector instituțional. În acest sens, este necesară o acoperire suficientă cu date în ceea ce privește transmiterea contribuțiilor naționale, în timp util pentru deciziile de politică monetară.

10.

Colectarea de date pentru statele membre individuale a devenit și mai importantă având în vedere noile cerințe statistice în scopuri de stabilitate financiară și macroprudențiale, în special în legătură cu recenta înființare a Comitetului european pentru risc sistemic și responsabilitatea acestuia de supraveghere macroprudențială a sistemului financiar din Uniune. De asemenea, statistici actuale și fiabile privind conturile naționale pentru statele membre individuale sunt necesare pentru susținerea obiectivelor promovate de Pactul euro plus și pentru scopurile Mecanismului european de stabilitate.

11.

Dintr-o perspectivă de politică monetară și stabilitate financiară, BCE acordă o prioritate ridicată datelor trimestriale actuale, suficient de fiabile, care au prioritate față de datele anuale detaliate sau cu o frecvență mai scăzută. În plus, elaborarea unui set complet de tabele pentru ultimii ani ar trebui să aibă prioritate față de serii lungi de date retrospective.

12.

În general, BCE este de acord cu programul de transmitere (anexa B la regulamentul propus). Cu toate acestea, programul de transmitere ar trebui să țină seama de colectarea de statistici de către BCE, asistată de băncile centrale naționale, și ar trebui să reflecte prioritățile convenite între utilizatori și producătorii de date.

13.

BCE apreciază îmbunătățirea oportunității posturilor trimestriale 1-12, 27 și 28 în tabelul 1 „Agregate principale – exercițiul trimestrial și anual” la t + 2 luni. Cu toate acestea, BCE obiectează față de propunerea de diferențiere a raportării între statele membre mai mari și cele mai mici prevăzută în notele de subsol 4 și 7 la „Lista tabelelor” și în nota de subsol 10 la „Tabelul 1” și față de deteriorarea aferentă a oportunității temporale pentru statele membre mai mici la t + 80 pentru agregatele principale. În prezent, 17 state membre ar fi acoperite de raportarea diferențiată, iar în urma extinderii Uniunii un număr sporit de state membre va ajunge sub pragul propus de raportare diferențiată. Prin urmare, atât calitatea agregatelor europene, cât și cea a informațiilor statistice pentru statele membre mai mici se vor deteriora.

14.

Consiliul ECOFIN a aprobat în septembrie 2000 planul de acțiune UEM privind cerințele statistice și a stabilit termenul-țintă pentru conturile trimestriale integrate pentru zona euro pe sector instituțional la t + 90 zile după trimestrul de referință, pentru a satisface necesitățile de politică monetară ale BCE. Aceasta a implicat faptul că Eurostat și BCE vor trebui să colecteze datele naționale respective la t + 82 zile. Având în vedere calendarul planificat al reuniunilor Consiliului guvernatorilor BCE în 2015 și 2016, o reducere a decalajului la t + 85 zile ar fi suficientă pentru 2015 și 2016. În consecință, BCE susține devansarea termenelor de raportare pentru conturile sectoriale trimestriale din cadrul programului de transmitere SEC la t + 85 zile până în 2014, urmărind atingerea termenului de t + 82 zile până în 2017, pentru a sprijini elaborarea unor conturi trimestriale pe deplin integrate pentru zona euro la t + 90 zile. De asemenea, acest lucru este în conformitate cu inițiativa G-20 privind lacunele datelor, care identifică conturile sectoriale drept una dintre priorități pentru eliminarea lacunelor datelor ca urmare a crizei financiare. În programul de transmitere SEC 2010, aceasta afectează tabelul 801.

15.

De asemenea, BCE se pronunță în favoarea unui termen unitar de transmitere pentru toate datele naționale trimestriale și anuale privind administrațiile publice, implicând o sincronizare a datelor trimestriale privind administrațiile publice la termenele de oportunitate stabilite pentru tabelul 801, afectând, de asemenea, tabelele 27 și 28 și, în mod asemănător, termenele de raportare pentru tabelul 2 și datele privind procedura aplicabilă deficitelor excesive (EDP). Prin urmare, BCE susține devansarea termenelor de raportare pentru conturile trimestriale ale administrațiilor publice în cadrul programului de transmitere SEC și pentru datele EDP la t + 85 până în 2014 și obiectivul de atingere a termenului de t + 82 până în 2017, pentru a sprijini elaborarea unor conturi trimestriale pe deplin integrate pentru zona euro la t + 90.

16.

În Avizul CON/2010/28 din 31 martie 2010 cu privire la o propunere de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 479/2009 în ceea ce privește calitatea datelor statistice în contextul procedurii aplicabile deficitelor excesive (10), BCE a susținut, de asemenea, îmbunătățirea transparenței procesului de raportare prin utilizarea deficitului din conturile naționale (B.9) pentru EDP. Prin excluderea decontărilor din contractele privind swap-urile și din contractele forward pe rata dobânzii din deficitul utilizat pentru EDP, valoarea deficitului devine mai puțin vulnerabilă la manipulări prin intermediul tranzacțiilor financiare complexe. În acest context, BCE apreciază faptul că anexa A la regulamentul propus nu mai definește EDP_B.9 și EDP_D.41. Totuși aceasta înseamnă și că toate trimiterile la aceste două variabile ar trebui eliminate din tabelul 2 din anexa B. În consecință, Regulamentul (CE) nr. 479/2009 va trebui modificat pentru a reflecta faptul că deficitul din conturile naționale (B.9) va trebui utilizat pentru EDP și pentru a reflecta definirea unei valori nominale în regulamentul propus.

17.

Pentru a satisface necesitățile publice și impuse de politici în ceea ce privește măsurarea remunerării pe angajat și pe oră în sectorul administrației publice, cu accentul pe o mai bună înțelegere a dinamicii salariale și a posibilelor efecte de propagare între sectoarele public și privat, BCE sugerează includerea în tabelul 801 pentru sectorul administrației publice a datelor trimestriale privind numărul de angajați și orele lucrate, remunerarea angajaților în sectorul administrației publice fiind deja inclusă în programul de transmitere.

În cazul în care BCE recomandă modificarea regulamentului propus, o propunere de redactare specifică însoțită de o explicație în acest sens se regăsește în anexă.

Adoptat la Frankfurt pe Main, 19 mai 2011.

Președintele BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2010) 774 final.

(2)  JO L 318, 27.11.1998, p. 8.

(3)  JO L 310, 30.11.1996, p. 1.

(4)  Disponibil pe site-ul BCE, la adresa http://www.ecb.europa.eu

(5)  JO L 15, 20.1.2009, p. 1.

(6)  Articolul 127 alineatul (4) prima liniuță din Tratat prevede că BCE este consultată „cu privire la orice act al Uniunii propus în domeniile care țin de competențele sale”. Articolul 282 alineatul (5) din Tratat prevede următoarele: „În domeniile în care are atribuții, Banca Centrală Europeană este consultată asupra oricărui proiect de act al Uniunii.”

(7)  Articolul 290 din Tratat face parte din partea a șasea, capitolul 2, secțiunea 1, denumită „Actele juridice ale Uniunii”.

(8)  Articolul 282 alineatul (5) din Tratat se referă la proiecte de acte ale Uniunii în următoarele versiuni lingvistice: bulgară („проект на акт на Съюза”); spaniolă („proyecto de acto de la Unión”); daneză („udkast”); germană („Entwürfen für Rechtsakte der Union”); estonă („ettepanekute”); greacă („προτεινόμενη πράξη της Ένωσης”); franceză („projet d'acte de l'Union”); italiană („progetto di atto dell'Unione”); letonă („projektiem”); lituaniană („Sąjungos aktų projektų”); olandeză („ontwerp van een handeling van de Unie”); portugheză („projectos de acto da União”); română („proiect de act al Uniunii”); slovacă („navrhovaných aktoch Únie”); slovenă („osnutki aktov Unije”); finlandeză („esityksistä”); suedeză („utkast”). Versiunea irlandeză este „gniomh Aontais arna bheartu”, care corespunde noțiunii de acte „planificate” ale Uniunii.

(9)  Cauza C-11/00, Comisia Comunităților Europene/Banca Centrală Europeană, Rec., 2003, p. I-7147, în special punctele 110 și 111.

(10)  JO C 103, 22.4.2010, p. 1.


ANEXĂ

Propuneri de redactare

Textul propus de Comisie

Modificările propuse de BCE (1)

Modificarea 1

Articolul 2 alineatul (2)

„(2)   Comisia poate adopta, prin intermediul unor acte delegate în conformitate cu articolele 7, 8 și 9, modificări ale metodologiei SEC 2010 care urmăresc să clarifice și să amelioreze conținutul acesteia, cu condiția ca acestea să nu modifice conceptele sale de bază, să nu necesite resurse suplimentare pentru punerea în aplicare și să nu conducă la o creștere a resurselor proprii.”

„(2)   Comisia poate adopta, prin intermediul unor acte delegate în conformitate cu articolele 7, 8 și 9, modificări ale metodologiei SEC 2010 care urmăresc să clarifice și să amelioreze conținutul acesteia, cu condiția ca acestea să nu modifice conceptele sale de bază, să nu necesite resurse suplimentare pentru punerea în aplicare și să nu conducă la o creștere a resurselor proprii. Comisia elaborează proiectele de acte delegate în strânsă cooperare cu Banca Centrală Europeană.

Explicație

Temeiul juridic pentru adoptarea regulamentului propus este articolul 338 alineatul (1) din Tratat, care clarifică în mod expres faptul că se adoptă măsuri în temeiul articolului 338 alineatul (1) „fără a aduce atingere articolului 5 din Protocolul privind Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene” (denumit în continuare „Statutul SEBC”). La rândul său, articolul 5.3 din Statutul SEBC prevede că BCE „are datoria să promoveze, în cazul în care este necesar, armonizarea regulilor și practicilor privind culegerea, elaborarea și difuzarea datelor statistice din domeniile care sunt de competența sa”. În contextul acestor dispoziții specifice din Tratat, Comisia, atunci când își exercită competențele delegate în temeiul regulamentului propus, ar trebui să elaboreze proiectele de acte delegate în strânsă cooperare cu BCE, pentru a asigura, printre altele, consecvența și calitatea datelor și minimizarea sarcinii de raportare.

Modificarea 2

Punctul 2.21 din anexa A

„2.21.

O societate holding care deține doar activele filialelor este un exemplu de instituție financiară captivă. Alte unități care sunt, de asemenea, considerate a fi instituții financiare «captive» sunt unitățile care prezintă caracteristicile SPE descrise mai sus, inclusiv fondurile de investiții și fondurile de pensii și unitățile utilizate pentru deținerea și administrarea averii persoanelor fizice sau familiilor, care dețin active ce urmează a fi securitizate, care emit titluri de creanță în numele societăților afiliate (o astfel de societate poate fi numită «intermediar»), pentru vehicule de securitizare și pentru a îndeplini alte funcții financiare.”

„2.21.

O societate holding care deține doar activele filialelor este un exemplu de instituție financiară captivă. Alte unități care sunt, de asemenea, considerate a fi instituții financiare «captive» sunt unitățile care prezintă caracteristicile SPE descrise mai sus, inclusiv fondurile de investiții și fondurile de pensii și unitățile utilizate pentru deținerea și administrarea averii persoanelor fizice sau familiilor, , care emit titluri de creanță în numele societăților afiliate (o astfel de societate poate fi numită «intermediar»), și pentru a îndeplini alte funcții financiare.”

Explicație

Societățile vehicul investițional angajate în operațiuni de securitizare sub orice formă nu pot fi tratate similar instituțiilor financiare captive – în special, acestea nu sunt consolidate cu inițiatorul, indiferent de criteriile de „independență”. Ele sunt clasificate ca alți intermediari financiari (S.125). A se vedea articolul 1 din Regulamentul BCE/2008/30 din 19 decembrie 2008 privind statisticile referitoare la activele și pasivele societăților vehicul investițional angajate în operațiuni de securitizare  (2).

Modificarea 3

Punctul 2.75 din anexa A

„2.75.

Definiție: subsectorul Societăți care acceptă depozite, exclusiv Banca centrală (S.122) cuprinde toate societățile și cvasisocietățile financiare, cu excepția celor clasate în subsectoarele Banca centrală și fonduri de piață monetară, care sunt implicate în principal în intermediere financiară și a căror activitate constă în primirea de depozite de la unitățile instituționale și, pe cont propriu, acordarea de împrumuturi și/sau efectuarea de investiții în titluri de valoare.”

„2.75.

Definiție: subsectorul Societăți care acceptă depozite, exclusiv Banca centrală (S.122) cuprinde toate societățile și cvasisocietățile financiare, cu excepția celor clasate în subsectoarele Banca centrală și fonduri de piață monetară, care sunt implicate în principal în intermediere financiară și a căror activitate constă în primirea de depozite și/sau substitute apropiate pentru depozite de la unitățile instituționale, altele decât IFM, și, pe cont propriu, acordarea de împrumuturi și/sau efectuarea de investiții în titluri de valoare.”

Explicație

Textul trebuie aliniat la definiția pentru „alte IFM” din articolul 1 al Regulamentului BCE/2008/32 din 19 decembrie 2008 privind bilanțul sectorului instituții financiare monetare (reformare)  (3). O formulare similară este inclusă și în SCN 2008.

Modificarea 4

Punctul 2.90 din anexa A

„2.90.

Definiție: societățile vehicul investițional angajate în operațiuni de securitizare (SVI) sunt unități care efectuează operațiuni de securitizare. SVI care îndeplinesc criteriile unei unități instituționale sunt clasificate în S.125, în caz contrar acestea fiind considerate drept parte integrantă a societății-mamă.”

„2.90.

Definiție: societățile vehicul investițional angajate în operațiuni de securitizare (SVI) sunt unități care efectuează operațiuni de securitizare. ”

Explicație

SVI ar trebui să fie tratate ca unități instituționale separate independent de criterii precum „gradul de independență față de societatea-mamă” (a se vedea punctul 2.22). A se vedea articolul 1 din Regulamentul BCE/2008/30.

Modificarea 5

Punctul 5.108 din anexa A

„5.108.

Este esențial să se stabilească … sunt clasificate ca instituții financiare captive.”

Explicație

Acest punct ar trebui eliminat deoarece nu este în conformitate cu definițiile și criteriile aplicabile vehiculelor de securitizare. Aplicarea sa ar putea duce la o consolidare a vehiculelor rezidente cu unitățile „societate-mamă” rezidente, deoarece de obicei vehiculele de securitizare nu îndeplinesc criteriile propuse privind suportarea riscului de piață și de credit (a se vedea și modificarea 4).

Modificarea 6

Punctul 5.111 din anexa A

„5.111.

Obligațiunile garantate sunt titluri de creanță emise de o societate financiară sau garantate în întregime de o societate financiară. În caz de incapacitate de plată a societății financiare emitente sau a celei garante, deținătorii de obligațiuni au o creanță prioritară asupra garanției, în plus față de creanța lor uzuală asupra societății financiare.”

„5.111.

Obligațiunile garantate sunt titluri de creanță emise de o societate financiară sau garantate în întregime de o societate financiară. În caz de incapacitate de plată a societății financiare emitente sau a celei garante, deținătorii de obligațiuni au o creanță prioritară asupra garanției, în plus față de creanța lor uzuală asupra societății financiare. Obligațiunile garantate sunt diferite de titlurile garantate cu active emise într-o securitizare, în sensul că emitentul/proprietarul activelor își asumă o obligație necondiționată de a rambursa principalul și dobânda, indiferent de performanța activelor. Activele funcționează pur și simplu ca un colateral depus ca garanție reală mobiliară în beneficiul deținătorilor de obligațiuni în cazul în care aceste obligații nu sunt îndeplinite.

Explicație

Fără explicarea diferenței dintre obligațiunile garantate și titlurile garantate cu active, nu este clar de ce secțiunea privind securitizarea se referă la obligațiunile garantate. Ca alternativă, ar putea fi eliminată orice trimitere la obligațiunile garantate, deoarece acestea din urmă nu sunt legate de securitizare.

Modificarea 7

Programul de transmitere a datelor referitoare la conturile naționale

Lista tabelelor (anexa B)

A treia coloană „Termen-limită t + luni (zile, dacă se specifică)” din tabelele 2, 801, 27, 28 și nota de subsol nouă

2/Agregatele principale ale administrațiilor publice – date anuale/3/9

2/Agregatele principale ale administrațiilor publice – date anuale/85 de zile  (4)/85 de zile în al treilea trimestru

801/Conturi nefinanciare pe sectoare – date trimestriale/85 de zile

801/Conturi nefinanciare pe sectoare – date trimestriale/85 de zile (4)

27/Conturile financiare ale administrațiilor publice – date trimestriale/85 de zile

27/Conturile financiare ale administrațiilor publice – date trimestriale/85 de zile (4)

28/Datoria publică – date trimestriale/3

28/Datoria publică – date trimestriale/85 de zile  (4)

Explicație

Consiliul ECOFIN a aprobat în septembrie 2000 planul de acțiune UEM privind cerințele statistice și a stabilit termenul-țintă pentru conturile trimestriale integrate pentru zona euro pe sector instituțional la t + 90 zile după trimestrul de referință, pentru a satisface necesitățile de politică monetară ale BCE. Aceasta a implicat că Eurostat și BCE vor trebui să colecteze datele naționale respective la t + 82 zile. Din cauza calendarului planificat al reuniunilor Consiliul guvernatorilor BCE în 2015 și 2016, o reducere a decalajului la t + 85 zile ar fi suficientă pentru 2015 și 2016. În consecință, BCE susține devansarea termenelor de raportare pentru conturile trimestriale sectoriale în cadrul programului de transmitere SEC la t + 85 zile până în 2014, urmărind atingerea termenului de t + 82 zile până în 2017, pentru a sprijini elaborarea unor conturi trimestriale pe deplin integrate pentru zona euro la t + 90 zile.

De asemenea, BCE se pronunță în favoarea unui termen unitar de transmitere pentru toate datele naționale trimestriale și anuale privind administrațiile publice, implicând o sincronizare a datelor trimestriale privind administrațiile publice la termenele de oportunitate stabilite pentru tabelul 801, afectând, de asemenea, tabelele 27 și 28 și, în mod asemănător, termenele de raportare pentru tabelul 2 și datele privind procedura aplicabilă deficitelor excesive (EDP). Prin urmare, BCE susține devansarea termenelor de raportare pentru conturile trimestriale ale administrațiilor publice în cadrul programului de transmitere SEC și pentru datele EDP la t +85 până în 2014 și obiectivul de atingere a termenului de t +82 până în 2017, pentru a sprijini elaborarea unor conturi trimestriale pe deplin integrate pentru zona euro la t + 90.

Modificarea 8

Sfârșitul tabelului 2 din anexa B – Agregatele principale ale administrațiilor publice

EDP_D.41

Dobânzi inclusiv fluxurile aferente swap-urilor și contractelor forward (FRA)(1) (4)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

EDP_B.9

Capacitatea (+)/necesarul (–) net de finanțare în cadrul procedurii aplicabile deficitelor excesive (EDP) (4)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.41

Dobânzi (1)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

B.9

Capacitatea (+)/necesarul (–) net de finanțare

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

Explicație

Anexa A la regulamentul propus nu mai definește EDP_D.41 și EDP_B.9. Aceasta înseamnă că toate trimiterile la aceste două variabile ar trebuie eliminate din tabelul 2 din anexa B. Același lucru este valabil pentru nota de subsol 4 din tabelul 2.

Modificarea 9

Sfârșitul coloanei S.13 în tabelul 801 – Conturi nefinanciare pe sectoare – date trimestriale

OTE Totalul cheltuielilor administrațiilor publice/x

OTE Totalul cheltuielilor administrațiilor publice/x

OTR Totalul veniturilor administrațiilor publice/x

OTR Totalul veniturilor administrațiilor publice/x

 

EMH Ore lucrate/x

 

EMP Persoane angajate/x

Explicație

Pentru a satisface necesitățile publice și impuse de politici în ceea ce privește măsurarea remunerării pe angajat și pe oră în sectorul administrații publice, programul de transmitere (tabelul 801) ar trebui suplimentat cu date trimestriale privind numărul de angajați și orele lucrate pentru sectorul administrații publice.


(1)  Scrisul cu caractere aldine în cuprinsul textului arată unde BCE propune inserarea unui text nou. Pasajele tăiate din cuprinsul textului indică unde BCE propune eliminarea textului.

(2)  JO L 15, 20.1.2009, p. 1.

(3)  JO L 15, 20.1.2009, p. 14.

(4)  82 de zile din 2017.


IV Informări

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

Comisia Europeană

9.7.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 203/11


Rata de schimb a monedei euro (1)

8 iulie 2011

2011/C 203/05

1 euro =


 

Moneda

Rata de schimb

USD

dolar american

1,4242

JPY

yen japonez

115,98

DKK

coroana daneză

7,4587

GBP

lira sterlină

0,89320

SEK

coroana suedeză

9,0838

CHF

franc elvețian

1,2102

ISK

coroana islandeză

 

NOK

coroana norvegiană

7,7450

BGN

leva bulgărească

1,9558

CZK

coroana cehă

24,224

HUF

forint maghiar

263,08

LTL

litas lituanian

3,4528

LVL

lats leton

0,7091

PLN

zlot polonez

3,9401

RON

leu românesc nou

4,2010

TRY

lira turcească

2,3124

AUD

dolar australian

1,3231

CAD

dolar canadian

1,3645

HKD

dolar Hong Kong

11,0824

NZD

dolar neozeelandez

1,7111

SGD

dolar Singapore

1,7364

KRW

won sud-coreean

1 505,56

ZAR

rand sud-african

9,5102

CNY

yuan renminbi chinezesc

9,2072

HRK

kuna croată

7,3910

IDR

rupia indoneziană

12 133,26

MYR

ringgit Malaiezia

4,2565

PHP

peso Filipine

60,892

RUB

rubla rusească

39,8226

THB

baht thailandez

43,025

BRL

real brazilian

2,2214

MXN

peso mexican

16,4491

INR

rupie indiană

63,2270


(1)  Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.


INFORMĂRI PROVENIND DE LA STATELE MEMBRE

9.7.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 203/12


Publicare în temeiul articolului 6 din Directiva 2001/24/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind reorganizarea și lichidarea instituțiilor de credit

2011/C 203/06

ORDINE DE IMPUNERE A UNOR CERINȚE REFERITOARE LA IRISH BANK CORPORATION LIMITED ȘI IRISH NATIONWIDE BUILDING SOCIETY ÎN TEMEIUL SECȚIUNII 50 DIN LEGEA DIN 2010 DE STABILIZARE A INSTITUȚIILOR DE CREDIT

La 7 aprilie 2011, ministrul de finanțe al Irlandei (denumit în continuare „ministrul”) a emis ordine de impunere a unor cerințe (denumite în continuare „ordinele de impunere a cerințelor”) referitoare la Anglo Irish Bank Corporation Limited (denumită în continuare „Anglo”) și Irish Nationwide Building Society (denumită în continuare „INBS”) în temeiul secțiunii 50 din Legea din 2010 de stabilizare a instituțiilor de credit (denumită în continuare „legea”):

1.

prin care se impune Anglo:

1.1.

să implementeze în toate aspectele de importanță semnificativă planul de măsuri strategice în vederea închiderii anumitor birouri ale Anglo în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, precum și a sucursalelor Anglo din Viena, Dusseldorf și Jersey;

1.2.

să implementeze în toate aspectele de importanță semnificativă planul de măsuri strategice în vederea renunțării la activitatea de Wealth Management (gestionarea averilor) a Anglo;

1.3.

să implementeze în toate aspectele de importanță semnificativă planul de măsuri strategice în vederea achiziționării INBS și/sau a fuzionării cu aceasta; și

1.4.

să conceapă în colaborare cu INBS și cu NTMA și, sub rezerva aprobării prealabile a NTMA, să implementeze în toate aspectele de importanță semnificativă un plan de măsuri strategice de restructurare și salvare pentru Anglo și INBS pe baza Planului comun al CE pentru salvarea și restructurarea societăților Anglo și INBS prezentat Comisiei Europene la 31 ianuarie 2011 (cu toate modificările acestuia, propuse și aprobate de Comisia Europeană); și

2.

prin care se impune INBS:

2.1.

să implementeze în toate aspectele de importanță semnificativă planul de măsuri strategice în vederea achiziționării INBS de către Anglo și/sau a fuzionării cu Anglo; și

2.2.

să conceapă în colaborare cu Anglo și cu NTMA și, sub rezerva aprobării prealabile a NTMA, să implementeze în toate aspectele de importanță semnificativă un plan de măsuri strategice pe baza Planului comun al CE pentru salvarea și restructurarea societăților Anglo și INBS prezentat Comisiei Europene la 31 ianuarie 2011 (cu toate modificările acestuia, propuse și aprobate de Comisia Europeană)

(împreună denumite în continuare „cerințele”);

3.

declarând că impunerea acestor cerințe constituie o măsură de reorganizare în sensul Directivei 2001/24/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 aprilie 2001 (denumită în continuare „Directiva CIWUD”) și al European Communities (Reorganisation and Winding-Up of Credit Institutions) Regulations 2011 (denumite în continuare „reglementările 2011”) și că, în consecință, cerințele în cauză trebuie să producă efecte în conformitate cu Directiva CIWUD, reglementările 2011 și legea, inclusiv, dar nelimitându-se la aceasta, cu secțiunea 61 din lege; și

4.

declarând că cerințele trebuie să producă efecte fără întârziere.

În conformitate cu secțiunea 63 din lege, în termen de 14 zile după ce le-a fost notificată decizia sau după ce au luat cunoștință în alt mod despre această decizie, persoanele vizate de ordinele de impunere a cerințelor pot solicita Înaltei Curți a Irlandei, cu sediul în Four Courts, Inns Quay, Dublin 7, Irlanda, autorizarea revizuirii judiciare a unei decizii luate în temeiul legii, referitoare la ordinele de impunere a cerințelor.


9.7.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 203/14


Actualizarea listei cu punctele de trecere a frontierei prevăzute la articolul 2 alineatul (8) din Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul frontierelor Schengen) (JO C 316, 28.12.2007, p. 1; JO C 134, 31.5.2008, p. 16; JO C 177, 12.7.2008, p. 9; JO C 200, 6.8.2008, p. 10; JO C 331, 31.12.2008, p. 13; JO C 3, 8.1.2009, p. 10; JO C 37, 14.2.2009, p. 10; JO C 64, 19.3.2009, p. 20; JO C 99, 30.4.2009, p. 7; JO C 229, 23.9.2009, p. 28; JO C 263, 5.11.2009, p. 22; JO C 298, 8.12.2009, p. 17; JO C 74, 24.3.2010, p. 13; JO C 326, 3.12.2010, p. 17; JO C 355, 29.12.2010, p. 34; JO C 22, 22.1.2011, p. 22; JO C 37, 5.2.2011, p. 12; JO C 149, 20.5.2011, p. 8; JO C 190, 30.6.2011, p. 17)

2011/C 203/07

Publicarea listei cu punctele de trecere a frontierei prevăzute la articolul 2 alineatul (8) din Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2006 de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul frontierelor Schengen) are la bază informațiile comunicate Comisiei de către statele membre în conformitate cu articolul 34 din Codul frontierelor Schengen.

În afară de publicarea în Jurnalul Oficial, o actualizare periodică este disponibilă pe site-ul Direcției Generale Afaceri Interne.

SPANIA

Modificarea informațiilor publicate în JO C 316, 28.12.2007

Punctul „Frontiere aeriene” se înlocuiește cu următorul text:

1.

Albacete

2.

Alicante

3.

Almería

4.

Asturias

5.

Barcelona

6.

Bilbao

7.

Castellón

8.

Ciudad Real

9.

Fuerteventura

10.

Gerona

11.

Gran Canaria

12.

Granada

13.

Huesca-Pirineos

14.

Ibiza

15.

Jerez de la Frontera

16.

La Coruña

17.

La Palma

18.

Lanzarote

19.

León

20.

Madrid-Barajas

21.

Málaga

22.

Matacán (Salamanca)

23.

Menorca

24.

Murcia

25.

Palma de Mallorca

26.

Pamplona

27.

Reus

28.

Santander

29.

Santiago

30.

Sevilla

31.

Tenerife North

32.

Tenerife South

33.

Valencia

34.

Valladolid

35.

Vigo

36.

Vitoria

37.

Zaragoza


INFORMĂRI REFERITOARE LA SPAȚIUL ECONOMIC EUROPEAN

Comisia Europeană

9.7.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 203/16


Actualizarea sumelor de referință pentru trecerea frontierelor externe, menționate la articolul 5 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul frontierelor Schengen) (JO C 247, 13.10.2006, p. 19; JO C 153, 6.7.2007, p. 22; JO C 182, 4.8.2007, p. 18; JO C 57, 1.3.2008, p. 38; JO C 134, 31.5.2008, p. 19; JO C 37, 14.2.2009, p. 8; JO C 35, 12.2.2010, p. 7; JO C 304, 10.11.2010, p. 5; JO C 24, 26.1.2011, p. 6; JO C 157, 27.5.2011, p. 8)

2011/C 203/08

Publicarea sumelor de referință pentru trecerea frontierelor externe, menționate la articolul 5 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2006 de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul frontierelor Schengen), are la bază informațiile comunicate Comisiei de către statele membre în conformitate cu articolul 34 din Codul frontierelor Schengen.

În afară de publicarea în Jurnalul Oficial, o actualizare lunară este disponibilă pe site-ul Direcției Generale Afaceri Interne.

NORVEGIA

Informații care înlocuiesc informațiile publicate în JO C 247, 13.10.2006

În conformitate cu articolul 17 litera (f) din Legea norvegiană privind imigrarea, oricărui resortisant străin care nu poate dovedi că dispune de mijloace financiare corespunzătoare pentru șederea sa în regat și pentru călătoria de întoarcere sau că poate conta pe astfel de mijloace îi poate fi refuzată intrarea la frontieră.

Sumele considerate necesare sunt fixate individual și deciziile se iau de la caz la caz. Se ia în considerare durata șederii, dacă resortisantul străin va sta la familie sau la prieteni, dacă acesta deține un bilet pentru călătoria de întoarcere și dacă a fost depusă o garanție pentru ședere (în sens orientativ, se consideră că suma de 500 NOK pe zi este adecvată pentru vizitatorii care nu locuiesc la rude sau prieteni).


V Anunțuri

PROCEDURI ADMINISTRATIVE

Consiliu

9.7.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 203/17


CERERE DESCHISĂ DE PROPUNERI

Cooperarea europeană în domeniul științei și tehnologiei (COST)

2011/C 203/09

COST reunește cercetători și experți din diferite țări care lucrează pe tematici specifice. COST NU finanțează cercetarea în sine, dar sprijină organizarea de activități în rețea, cum ar fi reuniunile, conferințele, schimburile științifice pe termen scurt și acțiunile de informare a publicului. Programul susține în prezent peste 250 de rețele (acțiuni) științifice.

COST invită la depunerea de propuneri de acțiuni care să contribuie la dezvoltarea științifică, tehnologică, economică, culturală sau societală a Europei. Sunt binevenite în special propunerile care joacă un rol de precursor pentru alte programe europene și/sau sunt inițiate de cercetători care se află la începutul carierei.

Dezvoltarea unor legături mai strânse între cercetătorii europeni este esențială pentru crearea Spațiului European de Cercetare (SEC). COST stimulează rețelele de cercetare noi, inovatoare, interdisciplinare și cuprinzătoare din Europa. Activitățile COST sunt desfășurate de echipe de cercetători cu scopul de a consolida bazele pe care se construiește excelența în domeniul științific în Europa.

COST este structurată pe nouă domenii generale (biomedicină și bioștiințe moleculare; chimie și științe și tehnologii moleculare; științele Pământului și gestionarea mediului; alimentație și agricultură; silvicultură, produse și servicii forestiere; persoane, societăți, culturi și sănătate; tehnologiile informației și comunicațiilor; materiale, fizică și nanoștiințe; transporturi și dezvoltare urbană). Sfera vizată de fiecare domeniu este explicată la http://www.cost.eu

Candidații sunt invitați să își încadreze tematica într-un singur domeniu. Cu toate acestea, propunerile interdisciplinare care nu se încadrează strict într-un singur domeniu sunt cât se poate de binevenite și vor fi evaluate separat.

Propunerile trebuie să includă cercetători din cel puțin cinci state membre ale COST. Sprijinul financiar se poate situa în jurul valorii de 100 000 EUR pe an, în mod normal pe o perioadă de 4 ani, în funcție de bugetul disponibil.

Propunerile vor fi evaluate în două etape. Propunerile preliminare (maximum 1 500 de cuvinte/3 pagini), depuse prin completarea formularului disponibil on-line la http://www.cost.eu/opencall, trebuie să conțină o descriere succintă a propunerii și a impactului preconizat al acesteia. Propunerile care nu corespund criteriilor de eligibilitate ale programului COST (de exemplu, care solicită finanțare pentru cercetare) vor fi respinse. Propunerile eligibile sunt evaluate de comitetele de domeniu relevante în conformitate cu criteriile publicate (la http://www.cost.eu). Candidații ale căror propuneri preliminare au fost selectate sunt invitați să depună o propunere completă. Propunerile complete fac obiectul unei evaluări inter pares în conformitate cu criteriile de evaluare disponibile (la http://www.cost.eu/opencall). În mod normal, decizia este luată în termen de șase luni de la data depunerii, iar acțiunile sunt preconizate să înceapă în termen de trei luni de la luarea deciziei.

Data pentru depunerea propunerilor preliminare este 30 septembrie 2011, ora 17.00 (ora Bruxelles-ului). Maximum 80 de propuneri complete vor fi invitate pentru selecția finală a unui număr de maximum 30 de acțiuni noi, în funcție de bugetul disponibil. Propunerile complete vor fi solicitate până la 25 noiembrie 2011, urmând ca acestea să fie depuse până la 27 ianuarie 2012, iar deciziile sunt preconizate pentru luna iunie 2012. Se preconizează ca următoarea dată de depunere să fie 30 martie 2012.

Candidații pot contacta coordonatorul național COST (CNC) pentru informații și îndrumare – a se vedea http://www.cost.eu/cnc

Propunerile trebuie depuse on-line pe site-ul internet al biroului COST.

COST primește sprijin financiar pentru activitățile sale de coordonare prin Programul-cadru CDT al UE. Biroul COST, înființat de Fundația europeană pentru știință (FES), acționând în calitate de agent de punere în aplicare a COST, asigură și gestionează serviciile administrative, de secretariat științific și tehnic pentru COST, precum și pentru comitetele de domenii și acțiunile acestuia.


PROCEDURI REFERITOARE LA PUNEREA ÎN APLICARE A POLITICII ÎN DOMENIUL CONCURENȚEI

Comisia Europeană

9.7.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 203/19


Comunicare din partea Ministerului Mediului din Republica Cehă în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Directiva 94/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind condițiile de acordare și folosire a autorizațiilor de prospectare, explorare și extracție a hidrocarburilor

2011/C 203/10

Ministerul Mediului din Republica Cehă anunță că a primit o cerere de determinare a unei zone de explorare pentru prospectarea și explorarea hidrocarburilor în nord-estul Republicii Cehe (regiunea Trutnov), astfel cum este delimitată pe harta din anexa I.

Având în vedere dispozițiile directivei menționate în titlu, precum și cele ale articolului 11 din Legea nr. 44/1988 privind protejarea și exploatarea resurselor minerale (Legea mineritului) și ale articolului 4d din Legea nr. 62/1988 a Consiliului Național Ceh privind activitățile geologice, cu modificările ulterioare, Ministerul Mediului din Republica Cehă invită persoanele juridice sau fizice abilitate să desfășoare activități miniere (entități contractante) să depună o cerere concurentă pentru determinarea unei zone de prospectare și explorare a hidrocarburilor în nord-estul Republicii Cehe (regiunea Trutnov).

Autoritatea competentă pentru adoptarea deciziei este Ministerul Mediului din Republica Cehă. Criteriile, condițiile și cerințele enunțate la articolul 5 alineatele (1) și (2) și la articolul 6 alineatul (2) din directiva menționată au fost transpuse integral în dreptul ceh prin versiunea în vigoare a Legii nr. 62/1988 a Consiliului Național Ceh privind activitățile geologice.

Cererile pot fi depuse în termen de 13 săptămâni de la publicarea prezentei invitații în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și trebuie trimise la adresa:

RNDr. Martin Holý

ředitel odboru horninového a půdního prostředí

Ministerstvo životního prostředí České republiky

Vršovická 65

100 10 Praha 10

ČESKÁ REPUBLIKA

Cererile primite după expirarea acestui termen nu vor fi luate în considerare. Decizia cu privire la cererile depuse va fi luată în termen de cel mult 12 luni de la expirarea acestui termen.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să vă adresați dlui Jaroslav Česnek, la numărul de telefon: +420 267122652.


9.7.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 203/20


Notificare prealabilă a unei concentrări

(Cazul COMP/M.6232 – Allianz/Banco Popular/Popular Gestión)

Caz care poate face obiectul procedurii simplificate

(Text cu relevanță pentru SEE)

2011/C 203/11

1.

La data de 1 iulie 2011, Comisia a primit o notificare a unei concentrări propuse în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1) prin care întreprinderile Allianz SE („Allianz”, Germania) și Banco Popular Español SA („BPE”, Spania) dobândesc, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind concentrările economice, controlul în comun asupra întreprinderii Popular Gestión, SGIIC, SA („PG”, Spania), prin achiziționare de acțiuni.

2.

Activitățile economice ale întreprinderilor respective sunt:

în cazul întreprinderii Allianz: societate internațională de asigurări și furnizor de servicii financiare;

în cazul întreprinderii BPE: servicii bancare comerciale, factoring, gestionarea activelor, gestionarea fondurilor de pensii, titluri de valori și operațiuni de bursă, leasing și sectorul asigurărilor;

în cazul întreprinderii PG: servicii de gestionare a activelor.

3.

În urma unei examinări prealabile, Comisia constată că tranzacția notificată ar putea intra sub incidența Regulamentului (CE) privind concentrările economice. Cu toate acestea, nu se ia o decizie finală în această privință. În conformitate cu Comunicarea Comisiei privind o procedură simplificată de tratare a anumitor concentrări în temeiul Regulamentului (CE) privind concentrările economice (2), trebuie precizat că acest caz poate fi tratat conform procedurii prevăzute în Comunicare.

4.

Comisia invită părțile terțe interesate să îi prezinte eventualele observații cu privire la operațiunea propusă.

Observațiile trebuie primite de către Comisie în termen de cel mult 10 zile de la data publicării prezentei. Observațiile pot fi trimise Comisiei prin fax (+32 22964301), prin e-mail la adresa COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu sau prin poștă, cu numărul de referință COMP/M.6232 – Allianz/Banco Popular/Popular Gestión, la următoarea adresă:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1 [„Regulamentul (CE) privind concentrările economice”].

(2)  JO C 56, 5.3.2005, p. 32 („Comunicarea privind o procedură simplificată”).


9.7.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 203/21


Notificare prealabilă a unei concentrări

(Cazul COMP/M.6240 – Temasek/E. OPPENHEIMER/Tana JV)

Caz care poate face obiectul procedurii simplificate

(Text cu relevanță pentru SEE)

2011/C 203/12

1.

La data de 29 iunie 2011, Comisia a primit o notificare a unei concentrări propuse în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1), prin care întreprinderile Temasek Holdings (Private) Limited („Temasek”, Singapore) și E. OPPENHEIMER & Son International Ltd („E. OPPENHEIMER”, Insulele Virgine Britanice) dobândesc, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind concentrările economice, controlul în comun asupra unei întreprinderi comune alcătuită din două companii, Tana Africa Capital Limited și Tana Africa Investment Managers Limited (denumite în comun „Tana”), prin achiziționare de acțiuni într-o întreprindere nou înființată, formând astfel o întreprindere comună.

2.

Activitățile economice ale întreprinderilor respective sunt:

în cazul întreprinderii Temasek: holding de investiții. Portofoliul acesteia include o gamă amplă de domenii: servicii financiare; telecomunicații, media și tehnologie; transporturi și industrie; bioștiință, bunuri de consum și servicii imobiliare; energie și resurse energetice;

în cazul întreprinderii E. OPPENHEIMER: întreprindere de familie profilată pe investiții, principalul activ fiind o participare substanțială în capitalul întreprinderii De Beers, precum și participații deținute sub formă de investiții;

în cazul întreprinderii Tana: întreprindere comună nou înființată, care va investi în întreprinderi de stat private și publice din domeniul bunurilor de consum, care înregistrează o evoluție rapidă, din Africa. În prezent, Tana nu derulează afaceri și nu desfășoară activități.

3.

În urma unei examinări prealabile, Comisia constată că tranzacția notificată ar putea intra sub incidența Regulamentului (CE) privind concentrările economice. Cu toate acestea, nu se ia o decizie finală în această privință. În conformitate cu Comunicarea Comisiei privind o procedură simplificată de tratare a anumitor concentrări în temeiul Regulamentului (CE) privind concentrările economice (2), trebuie precizat că acest caz poate fi tratat conform procedurii prevăzute în Comunicare.

4.

Comisia invită părțile terțe interesate să îi prezinte eventualele observații cu privire la operațiunea propusă.

Observațiile trebuie primite de către Comisie în termen de cel mult 10 zile de la data publicării prezentei. Observațiile pot fi trimise Comisiei prin fax (+32 22964301), prin e-mail la adresa COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu sau prin poștă, cu numărul de referință COMP/M.6240 – Temasek/E. OPPENHEIMER/Tana JV, la următoarea adresă:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1 [„Regulamentul (CE) privind concentrările economice”].

(2)  JO C 56, 5.3.2005, p. 32 („Comunicarea privind o procedură simplificată”).


9.7.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 203/22


Notificare prealabilă a unei concentrări

(Cazul COMP/M.6316 – Aurubis/Luvata Rolled Products)

(Text cu relevanță pentru SEE)

2011/C 203/13

1.

La data de 1 iulie 2011, Comisia a primit o notificare a unei concentrări propuse în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1), prin care întreprinderea Aurubis AG (Aurubis, „Germania”) dobândește, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind concentrările economice, controlul asupra anumitor entități juridice și active deținute în prezent de sucursalele întreprinderii Luvata Oy (Luvata, „Finlanda”) și care constituie „Divizia de produse laminate finite” a întreprinderii Luvata („LRP”), prin achiziționare de acțiuni și active.

2.

Activitățile economice ale întreprinderilor respective sunt:

în cazul întreprinderii Aurubis: unul dintre principalii producători de cupru din Europa. Activitatea sa de bază este producția de catozi din cupru comercializabili, din concentrate de cupru, deșeuri de cupru și din materii prime reciclate. Aceștia sunt transformați în sârmă laminată, în profile și în produse laminate;

în cazul întreprinderii Luvata: furnizează metale și oferă soluții, servicii, componente și materiale pentru fabricare și construcție. Obiectul tranzacției propuse, LRP, este una din cele patru divizii ale întreprinderii Luvata;

în cazul întreprinderii LRP: fabricarea de produse laminate din cupru fin și din aliaje de cupru pentru utilizare industrială.

3.

În urma unei examinări prealabile, Comisia constată că tranzacția notificată ar putea intra sub incidența Regulamentului (CE) privind concentrările economice. Cu toate acestea nu se ia o decizie finală în această privință.

4.

Comisia invită părțile terțe interesate să îi prezinte eventualele observații cu privire la operațiunea propusă.

Observațiile trebuie primite de către Comisie în termen de cel mult 10 zile de la data publicării prezentei. Observațiile pot fi trimise Comisiei prin fax (+32 22964301), prin e-mail la adresa COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu sau prin poștă, cu numărul de referință COMP/M.6316 – Aurubis/Luvata Rolled Products, la următoarea adresă:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1 [„Regulamentul (CE) privind concentrările economice”].


Rectificări

9.7.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 203/23


Rectificare la autorizarea ajutoarelor de stat în conformitate cu articolele 107 și 108 din TFUE – Cazuri în care Comisia nu ridică obiecții

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 187 din 28 iunie 2011 )

2011/C 203/14

La pagina 6:

în loc de:

„Buget global: 10 625 700 de milioane EUR”,

se va citi:

„Buget global: 10 625 700 EUR”.