ISSN 1830-3668

doi:10.3000/18303668.C_2011.024.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 24

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 54
26 ianuarie 2011


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Parlamentul European

2011/C 024/01

Decizie

1

 

Comisia Europeană

2011/C 024/02

Rata de schimb a monedei euro

2

2011/C 024/03

Decizia Comisiei din 25 ianuarie 2011 de instituire a grupului de experți Forumul comun al UE pentru prețurile de transfer

3

2011/C 024/04

O nouă față națională a monedelor euro destinate circulației

5

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA STATELE MEMBRE

2011/C 024/05

Actualizarea sumelor de referință pentru trecerea frontierelor externe, menționate la articolul 5 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul frontierelor Schengen) (JO C 247, 13.10.2006, p. 19, JO C 153, 6.7.2007, p. 22, JO C 182, 4.8.2007, p. 18, JO C 57, 1.3.2008, p. 38, JO C 134, 31.5.2008, p. 19, JO C 37, 14.2.2009, p. 8, JO C 98, 29.4.2009, p. 11, JO C 35, 12.2.2010, p. 7, JO C 304, 10.11.2010, p. 5)

6

2011/C 024/06

Informație din partea Letoniei cu privire la implementarea Directivei 2008/68/CE a Parlamentului European și a Consiliului

7

 

V   Anunțuri

 

PROCEDURI REFERITOARE LA PUNEREA ÎN APLICARE A POLITICII COMERCIALE COMUNE

 

Comisia Europeană

2011/C 024/07

Aviz de deschidere a unei proceduri antidumping privind importurile de acid oxalic originar din India și din Republica Populară Chineză

8

2011/C 024/08

Aviz de deschidere a unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor și a unei reexaminări a măsurilor antidumping aplicabile la importurile de acid tartric originar din Republica Populară Chineză

14

2011/C 024/09

Aviz de încheiere a anchetei de salvgardare deschise în temeiul Regulamentelor (CE) nr. 260/2009 și (CE) nr. 625/2009 ale Consiliului, privind importurile de modemuri pentru rețele extinse fără fir (WWAN)

19

 

PROCEDURI REFERITOARE LA PUNEREA ÎN APLICARE A POLITICII ÎN DOMENIUL CONCURENȚEI

 

Comisia Europeană

2011/C 024/10

Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul COMP/M.5976 – Lufthansa Technik/Panasonic Avionics/Idair JV) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate ( 1 )

20

2011/C 024/11

Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul COMP/M.6071 – INEOS/INEOS NOVA) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate ( 1 )

21

 

Rectificări

2011/C 024/12

Rectificare la sărbători legale în 2011 (JO C 12, 15.1.2011)

22

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

 


IV Informări

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

Parlamentul European

26.1.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 24/1


DECIZIE

2011/C 24/01

SECRETARUL GENERAL AL PARLAMENTULUI EUROPEAN,

având în vedere Statutul funcționarilor Comunităților Europene, precum și regimul aplicabil altor agenți ai Comunităților, instituite prin Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 259/68 al Consiliului, modificate ultima dată prin Regulamentul (CE, Euratom) nr. 723/2004 al Consiliului, în special articolul 30 din statut,

având în vedere decizia Biroului privind desemnarea autorității împuternicite să facă numiri, modificată ultima dată la 26 octombrie 2004,

având în vedere anunțurile de concurs și avizele de recrutare:

PE/94/A, PE/95/A, PE/96/A, PE/97/A, PE/98/A, PE/99/A, PE/66/S, PE/67/S, PE/72/S, PE/80/S, PE/91/S, PE/97/S, PE/99/S, PE/101/S, PE/103/S, PE/104/S, PE/106/S, A/94, A/95, A/96, EUR/A/167, EUR/A/169, EUR/LA/156, EUR/LA/157, PE/34/B, PE/69/S, B/174, B/175, B/176, PE/133/C, PE/134/C, C/348, AST/1/2005, AST/1/2006,

având în vedere avizul Comisiei paritare emis cu ocazia reuniunii din 20 octombrie 2010,

DECIDE:

Articolul 1

Durata validității listelor de rezervă ale concursurilor și recrutărilor nr.:

PE/96/A, PE/97/A, PE/80/S, PE/99/S, PE/101/S, PE/103/S, PE/104/S, PE/106/S, A/94, A/95, A/96, PE/69/S, B/174, B/175, B/176, C/348, AST/1/2005 și AST/1/2006

se prelungește până la 31 decembrie 2011.

Articolul 2

Durata validității listelor de rezervă ale concursurilor și recrutărilor nr.:

PE/94/A, PE/95/A, PE/98/A, PE/99/A, PE/66/S, PE/67/S, PE/72/S, PE/91/S, PE/97/S, EUR/A/167, EUR/A/169, EUR/LA/156, EUR/LA/157, PE/34/B, PE/133/C și PE/134/C

nu se prelungește.

Adoptată la Luxemburg, 16 decembrie 2010.

Klaus WELLE

Secretar General


Comisia Europeană

26.1.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 24/2


Rata de schimb a monedei euro (1)

25 ianuarie 2011

2011/C 24/02

1 euro =


 

Moneda

Rata de schimb

USD

dolar american

1,3596

JPY

yen japonez

112,08

DKK

coroana daneză

7,4539

GBP

lira sterlină

0,86200

SEK

coroana suedeză

8,9074

CHF

franc elvețian

1,2871

ISK

coroana islandeză

 

NOK

coroana norvegiană

7,8480

BGN

leva bulgărească

1,9558

CZK

coroana cehă

24,222

HUF

forint maghiar

275,22

LTL

litas lituanian

3,4528

LVL

lats leton

0,7028

PLN

zlot polonez

3,8755

RON

leu românesc nou

4,2605

TRY

lira turcească

2,1294

AUD

dolar australian

1,3724

CAD

dolar canadian

1,3595

HKD

dolar Hong Kong

10,5967

NZD

dolar neozeelandez

1,7810

SGD

dolar Singapore

1,7442

KRW

won sud-coreean

1 524,95

ZAR

rand sud-african

9,6065

CNY

yuan renminbi chinezesc

8,9498

HRK

kuna croată

7,4093

IDR

rupia indoneziană

12 305,86

MYR

ringgit Malaiezia

4,1536

PHP

peso Filipine

60,624

RUB

rubla rusească

40,5200

THB

baht thailandez

42,100

BRL

real brazilian

2,2734

MXN

peso mexican

16,4593

INR

rupie indiană

62,3037


(1)  Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.


26.1.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 24/3


DECIZIA COMISIEI

din 25 ianuarie 2011

de instituire a grupului de experți „Forumul comun al UE pentru prețurile de transfer”

2011/C 24/03

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

întrucât:

(1)

Prin Decizia 2007/75/CE a Comisiei din 22 decembrie 2006 de stabilire a unui grup de experți privind prețurile de transfer (1), a fost instituit un grup de experți numit „Forumul comun al UE pentru prețurile de transfer”. Decizia respectivă expiră la 31 martie 2011.

(2)

Forumul comun al UE pentru prețurile de transfer a fost instituit, în mod informal, în 2002. De la instituirea sa, el reprezintă un forum de discuții util între statele membre și sectorul privat și a determinat Comisia să propună trei coduri de conduită care au fost adoptate ulterior de către statele membre în cadrul Consiliului. În plus, Comisia a adoptat o serie de documente bazate pe lucrările Forumului comun al UE pentru prețurile de transfer.

(3)

Având în vedere importanța chestiunilor fiscale legate de prețurile de transfer pe piața internă, experiența pozitivă a asistenței și consilierii oferite Comisiei de Forumul comun al UE pentru prețurile de transfer și nevoia permanentă a Comisiei de a dispune de un asemenea organism, este necesar să se instituie un nou grup de experți „Forumul comun al UE pentru prețurile de transfer” pentru a continua lucrările forumului și să se definească sarcinile și structura acestuia.

(4)

Forumul comun al UE pentru prețurile de transfer trebuie să asiste și să consilieze Comisia cu privire la chestiunile fiscale legate de prețurile de transfer.

(5)

Forumul comun al UE pentru prețurile de transfer trebuie să fie format din experți din sectorul public și din sectorul privat în domeniul prețurilor de transfer. Este totodată de dorit să se introducă posibilitatea înlocuirii membrilor pentru a menține o reprezentare echilibrată a domeniilor de expertiză și de interes.

(6)

Este necesară definirea unor norme privind divulgarea informațiilor de către membrii grupului, fără a aduce atingere normelor Comisiei privind securitatea, prevăzute în anexa la Decizia 2001/844/CE, CECO, Euratom a Comisiei (2).

(7)

Datele cu caracter personal trebuie prelucrate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (3).

(8)

Decizia 2007/75/CE trebuie abrogată.

(9)

Este oportun să se stabilească o perioadă de aplicare pentru prezenta decizie. Comisia va lua în considerare, la momentul potrivit, oportunitatea unei prelungiri,

DECIDE:

Articolul 1

Obiect

Se înființează grupul de experți numit „Forumul comun al UE pentru prețurile de transfer”, denumit în continuare „grupul”.

Articolul 2

Sarcini

Sarcinile grupului sunt următoarele:

1.

să creeze o platformă unde experții din cadrul întreprinderilor și al administrațiilor fiscale naționale să poată discuta probleme legate de prețurile de transfer care constituie obstacole pentru activitățile comerciale transfrontaliere din cadrul Uniunii;

2.

să consilieze Comisia cu privire la aspectele fiscale legate de prețurile de transfer;

3.

să sprijine Comisia în găsirea unor soluții practice, compatibile cu Ghidul OCDE referitor la prețurile de transfer pentru companiile multinaționale și administrațiile fiscale, pentru a asigura o aplicare mai uniformă a normelor privind prețurile de transfer în cadrul Uniunii.

Articolul 3

Consultare

(1)   Comisia poate consulta grupul cu privire la orice aspect legat de prețurile de transfer.

(2)   Președintele grupului poate recomanda Comisiei să consulte grupul cu privire la o chestiune specifică.

Articolul 4

Componență – Numirea membrilor

(1)   Grupul este alcătuit din:

(a)

un reprezentant din fiecare stat membru;

(b)

16 reprezentanți din sectorul privat;

(c)

un președinte.

(2)   Membrii care reprezintă statele membre sunt numiți de către autoritățile naționale competente. Acești membri sunt funcționari publici care se ocupă de chestiuni legate de prețurile de transfer.

(3)   Membrii din sectorul privat sunt numiți de către Directorul General al DG Impozitare și Uniune Vamală din rândul unor specialiști cu experiență și competențe în domeniile menționate la articolul 2 și la articolul 3 alineatul (1) care au răspuns invitației de a depune candidaturi.

(4)   Candidații considerați eligibili, dar care nu sunt numiți, pot fi înscriși pe o listă de rezervă, pe care Comisia o poate folosi pentru numirea unor supleanți.

(5)   Membrii sunt numiți pe o perioadă de doi ani. Ei rămân în funcție până la data la care sunt înlocuiți sau până la încheierea mandatului lor. Mandatul acestora poate fi reînnoit.

(6)   Membrii pot fi înlocuiți pentru durata rămasă a mandatului în următoarele cazuri:

(a)

dacă demisionează;

(b)

atunci când nu mai pot contribui în mod eficace la lucrările grupului;

(c)

dacă nu respectă condițiile prevăzute la articolul 339 din tratat;

(d)

atunci când nu sunt independenți de orice influență exterioară;

(e)

dacă nu informează Comisia în timp util cu privire la un conflict de interese;

(f)

dacă acest lucru este de dorit pentru a menține o reprezentare echilibrată a domeniilor de expertiză și de interes.

(7)   Membrii din sectorul privat sunt numiți cu titlu personal și acționează în mod independent și în interes public.

(8)   Numele persoanelor desemnate cu titlu personal sunt publicate în registrul grupurilor de experți și alte entități similare ale Comisiei, denumit în continuare „registrul”, și pe un site internet dedicat.

(9)   Datele cu caracter personal sunt colectate, prelucrate și publicate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001.

Articolul 5

Funcționarea

(1)   Directorul General al DG Impozitare și Uniune Vamală numește președintele grupului.

(2)   Cu acordul serviciilor Comisiei, grupul poate înființa subgrupuri pentru a analiza probleme specifice, pe baza unui mandat stabilit de grup. Aceste subgrupuri se desființează de îndată ce își îndeplinesc mandatul.

(3)   Reprezentantul Comisiei poate invita ad-hoc experți din afara grupului care au competențe specifice în legătură cu un subiect de pe ordinea de zi să participe la activitatea grupului sau a subgrupului. În plus, reprezentantul Comisiei poate acorda statutul de observator unor persoane fizice, unor organizații, așa cum sunt definite în regula 8(3) din regulile orizontale aplicabile grupurilor de experți, unor agenții ale UE și unor țări în curs de aderare. Concret, pot fi invitați în calitate de observatori reprezentanți ai țărilor în curs de aderare și din cadrul Secretariatului OCDE.

(4)   Membrii grupurilor de experți și reprezentanții acestora, experții și observatorii invitați trebuie să respecte obligațiile de secret profesional prevăzute în tratate și în normele de implementare a acestora, precum și normele de securitate ale Comisiei în materie de informații clasificate UE, prevăzute în anexa la Decizia 2001/844/CE, CECO, Euratom. În cazul nerespectării acestor obligații, Comisia poate lua toate măsurile care se impun.

(5)   Reuniunile grupului și ale subgrupurilor vor avea loc de regulă la unul dintre sediile Comisiei. Comisia va asigura serviciile de secretariat. La reuniunile grupului și ale subgrupurilor pot participa și alți funcționari ai Comisiei care sunt interesați de lucrări.

(6)   Grupul adoptă propriul regulament de procedură pe baza regulamentului de procedură standard pentru grupurile de experți.

(7)   Comisia publică informații relevante despre activitățile desfășurate de grup fie prin includerea acestora în registru, fie prin afișarea lor pe un site internet dedicat.

Articolul 6

Cheltuieli aferente reuniunilor

(1)   Participanții la activitățile grupului nu sunt remunerați pentru serviciile prestate.

(2)   Comisia rambursează cheltuielile de călătorie și, dacă este cazul, cheltuielile de ședere ale participanților la activitățile grupului în conformitate cu dispozițiile în vigoare în cadrul Comisiei.

(3)   Respectivele cheltuieli sunt rambursate în limitele fondurilor disponibile alocate în cadrul procedurii anuale de alocare a resurselor.

Articolul 7

Abrogare

Decizia 2007/75/CE se abrogă.

Articolul 8

Aplicabilitate

Prezenta decizie se aplică până la 31 martie 2015.

Adoptată la Bruxelles, 25 ianuarie 2011.

Pentru Comisie

Algirdas ŠEMETA

Membru al Comisiei


(1)  JO L 32, 6.2.2007, p. 189.

(2)  JO L 317, 3.12.2001, p. 1.

(3)  JO L 8, 12.1.2001, p. 1.


26.1.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 24/5


O nouă față națională a monedelor euro destinate circulației

2011/C 24/04

Image

Fața națională a noii monede comemorative de 2 euro destinate circulației și emise de Germania

Monedele euro destinate circulației au curs legal în toată zona euro. În vederea informării publicului și a tuturor părților care manipulează monedele, Comisia publică o descriere a modelelor tuturor noilor monede (1). În conformitate cu concluziile Consiliului din 10 februarie 2009 (2), statele membre din zona euro și țările care au încheiat cu Comunitatea un acord monetar privind emiterea de monede euro pot emite monede euro comemorative destinate circulației, cu anumite condiții, în special aceea de a nu folosi decât valoarea nominală de 2 euro. Aceste monede au aceleași caracteristici tehnice ca și celelalte monede de 2 euro, însă fața lor națională prezintă un model comemorativ cu o puternică semnificație la nivel național sau european.

Țara emitentă

:

Germania

Obiectul comemorării

:

Nordrhein-Westfalen

Descrierea modelului

:

Modelul înfățișează catedrala din Köln – o capodoperă a arhitecturii gotice – în întregime, punând în evidență frumusețea porții sudice. Denumirea NORDRHEIN-WESTFALEN, care apare imediat sub imaginea clădirii, stabilește o legătură între catedrală și landul respectiv. Marca monetăriei, reprezentată de literele A, D, F, G sau J, este amplasată în partea superioară dreaptă a zonei centrale, iar inițialele artistului, Heinz Hoyer, în partea centrală dreaptă.

Inelul exterior al monedei conține cele douăsprezece stele ale drapelului Uniunii Europene. În partea de jos, între stele, este înscris anul „2011”, iar în partea de sus referința privind țara emitentă, „D”.

Tirajul emisiunii

:

30 de milioane de monede

Data emisiunii

:

ianuarie 2011


(1)  Pentru celelalte fețe naționale ale monedelor euro aflate în circulație, consultați http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/cash/coins/index_en.htm

(2)  A se vedea concluziile Consiliului Afaceri Economice și Financiare din 10 februarie 2009 și Recomandarea Comisiei din 19 decembrie 2008 privind orientările comune pentru fețele naționale ale monedelor euro și emiterea de monede euro destinate circulației (JO L 9, 14.1.2009, p. 52).


INFORMĂRI PROVENIND DE LA STATELE MEMBRE

26.1.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 24/6


Actualizarea sumelor de referință pentru trecerea frontierelor externe, menționate la articolul 5 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul frontierelor Schengen) (JO C 247, 13.10.2006, p. 19, JO C 153, 6.7.2007, p. 22, JO C 182, 4.8.2007, p. 18, JO C 57, 1.3.2008, p. 38, JO C 134, 31.5.2008, p. 19, JO C 37, 14.2.2009, p. 8, JO C 98, 29.4.2009, p. 11, JO C 35, 12.2.2010, p. 7, JO C 304, 10.11.2010, p. 5)

2011/C 24/05

Publicarea sumelor de referință pentru trecerea frontierelor externe, menționate la articolul 5 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2006 de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul frontierelor Schengen), are la bază informațiile comunicate Comisiei de către statele membre în conformitate cu articolul 34 din Codul frontierelor Schengen.

În afară de publicarea în Jurnalul Oficial, o actualizare lunară este disponibilă pe site-ul Direcției Generale Afaceri Interne.

SPANIA

Înlocuirea informațiilor publicate în JO C 35, 12.2.2010

Ordinul Cabinetului Președinției (PRE/1282/2007) din 10 mai 2007 privind mijloacele financiare de care străinii trebuie să dispună pentru a intra pe teritoriul Spaniei specifică suma pe care străinii trebuie să demonstreze că o dețin, pentru a putea intra pe teritoriul Spaniei:

(a)

pentru cheltuielile de ședere în Spania, suma de care aceștia dispun trebuie să reprezinte, în euro, 10 % din salariul minim brut pe economie (64,14 EUR pentru 2011) sau suma echivalentă în monedă străină, înmulțită cu numărul de zile pe care intenționează să le petreacă în Spania și cu numărul de persoane aflate în întreținerea lor și care îi însoțesc. Suma minimă de care dispun trebuie să reprezinte 90 % din salariul minim brut pe economie (577,26 EUR pentru 2011) sau suma echivalentă exprimată în monedă străină de persoană, indiferent de perioada de ședere avută în vedere;

(b)

pentru a se întoarce în statul de proveniență sau pentru a tranzita state terțe, străinii trebuie să prezinte un bilet sau bilete cu dată fixă, netransferabil(e) și nominal(e) pentru mijloacele de transport avute în vedere.

Resortisanții străini trebuie să facă dovada că dețin mijloacele de subzistență descrise mai sus fie prin prezentarea acestora, dacă mijloacele respective sunt în numerar, fie prin prezentarea de cecuri atestate, cecuri de călătorie, chitanțe sau cărți de credit, care trebuie să fie însoțite de un extras de cont recent (nu se acceptă scrisori bancare sau extrase de cont pe internet) sau de altă dovadă care să precizeze în mod clar creditul disponibil pe card sau în contul bancar.


26.1.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 24/7


Informație din partea Letoniei cu privire la implementarea Directivei 2008/68/CE a Parlamentului European și a Consiliului

2011/C 24/06

În conformitate cu secțiunea II.2.8 din anexa II la Directiva 2008/68/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 septembrie 2008 privind transportul interior de mărfuri periculoase, Republica Letonia a informat Comisia că:

în conformitate cu cerințele stabilite în secțiunea II.2.8 din anexa II la Directiva 2008/68/CE, Letonia folosește anexa II la SMGS în ceea ce privește transportul feroviar al mărfurilor periculoase dinspre și către părți contractante la OSJD care nu sunt state membre ale Uniunii Europene.


V Anunțuri

PROCEDURI REFERITOARE LA PUNEREA ÎN APLICARE A POLITICII COMERCIALE COMUNE

Comisia Europeană

26.1.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 24/8


Aviz de deschidere a unei proceduri antidumping privind importurile de acid oxalic originar din India și din Republica Populară Chineză

2011/C 24/07

Comisia Europeană (denumită în continuare „Comisia”) a primit o plângere în temeiul articolului 5 din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene (1) (denumit în continuare „regulamentul de bază”), în care se pretinde că importurile de acid oxalic originar din India și din Republica Populară Chineză fac obiectul unui dumping și cauzează astfel un prejudiciu material industriei Uniunii.

1.   Plângerea

Plângerea a fost introdusă la data de 13 decembrie 2010 de către Consiliul european al federațiilor din industria chimică (CEFIC) (denumit în continuare „reclamantul”) în numele producătorilor care reprezintă o proporție majoră, în acest caz peste 25 % din totalul producției de acid oxalic a Uniunii.

2.   Produsul care face obiectul anchetei

Produsul care face obiectul prezentei anchete este acidul oxalic, indiferent dacă sub formă dihidrată (număr CUS 0028635-1 și număr CAS 6153-56-6) sau anhidră (număr CUS 0021238-4 și număr CAS 144-62-7) și indiferent dacă în soluție apoasă (denumit în continuare „produsul care face obiectul anchetei”).

3.   Prezumția de dumping  (2)

Produsul despre care se afirmă că face obiectul unui dumping este produsul care face obiectul anchetei, originar din India și din Republica Populară Chineză (denumite în continuare „țările în cauză”), încadrat în prezent la codul NC ex 2917 11 00. Acest cod NC este menționat doar cu titlu informativ.

Întrucât, având în vedere dispozițiile articolului 2 alineatul (7) din regulamentul de bază, Republica Populară Chineză este considerată o țară fără economie de piață, reclamantul a stabilit valoarea normală pentru importurile din Republica Populară Chineză pe baza prețului practicat într-o țară terță cu economie de piață, și anume India. Prezumția de dumping se bazează pe comparația dintre valoarea normală, astfel calculată, și prețurile la export (la nivel franco fabrică) ale produsului care face obiectul anchetei, practicate la exportul către Uniune.

Prezumția de dumping pentru India se bazează pe comparația dintre prețurile pe piața internă și prețurile la export (la nivel franco fabrică) ale produsului care face obiectul anchetei, practicate la exportul către Uniune.

Calculate astfel, marjele de dumping sunt semnificative pentru ambele țări exportatoare în cauză.

4.   Prezumția de prejudiciu

Reclamantul a prezentat elemente de probă potrivit cărora importurile produsului care face obiectul anchetei din țările în cauză au crescut în mod global, atât în valoare absolută, cât și în ceea ce privește cota de piață.

Elementele de probă prima facie furnizate de reclamant arată că volumul și prețurile de import ale produsului care face obiectul anchetei au avut, pe lângă alte consecințe, un impact negativ asupra nivelului prețurilor practicate de industria din Uniune, fapt care a generat efecte negative semnificative asupra situației financiare și a situației ocupării forței de muncă pentru industria din Uniune.

5.   Procedură

După ce a constatat, în urma consultării Comitetului consultativ, că plângerea a fost introdusă de către sau în numele industriei Uniunii și că există suficiente elemente de probă care să justifice deschiderea unei proceduri, Comisia deschide, prin prezentul aviz, o anchetă în temeiul articolului 5 din regulamentul de bază.

Ancheta va stabili dacă produsul care face obiectul anchetei, originar din țările în cauză, face obiectul unui dumping și dacă acesta a provocat un prejudiciu industriei Uniunii. În cazul în care concluziile sunt afirmative, ancheta va examina dacă instituirea de măsuri nu ar fi contrară interesului Uniunii.

5.1.    Procedura de stabilire a dumpingului

Producătorii-exportatori (3) ai produsului care face obiectul anchetei din țările în cauză sunt invitați să participe la ancheta Comisiei.

5.1.1.   Anchetarea producătorilor-exportatori

(a)   Eșantionare

Având în vedere numărul potențial mare de producători-exportatori din țările în cauză implicați în această procedură și pentru a finaliza ancheta în termenele prevăzute, Comisia poate limita ancheta la un număr rezonabil de producători-exportatori care vor fi anchetați prin selectarea unui eșantion (acest proces este, de asemenea, denumit „eșantionare”). Eșantionarea se va efectua în conformitate cu articolul 17 din regulamentul de bază.

Pentru a permite Comisiei să decidă dacă eșantionarea este necesară și, în caz afirmativ, să determine componența eșantionului, toți producătorii-exportatori sau reprezentanții care acționează în numele lor sunt invitați să se facă cunoscuți Comisiei. Părțile trebuie să procedeze astfel în termen de 15 zile de la data publicării prezentului aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în lipsa unor dispoziții contrare, furnizând Comisiei următoarele informații privind societatea sau societățile acestora:

denumirea, adresa, adresa de e-mail, numerele de telefon și de fax și persoana de contact;

cifra de afaceri, exprimată în moneda locală, și volumul, exprimat în tone, pentru produsul care face obiectul anchetei vândut la export către Uniune, în perioada de anchetă (denumită în continuare „PA”) și anume în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2010 și 31 decembrie 2010, pentru fiecare dintre cele 27 de state membre (4) luate separat și în total;

cifra de afaceri, exprimată în moneda locală, și volumul vânzărilor, exprimat în tone, pentru produsul care face obiectul anchetei pe piața internă, în PA și anume în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2010 și 31 decembrie 2010;

descrierea exactă a activităților societății, la scară mondială, în legătură cu produsul care face obiectul anchetei;

denumirile și descrierea exactă a activităților tuturor societăților afiliate (5) care participă la producerea și/sau la vânzarea produsului care face obiectul anchetei (la export și/sau pe piața internă);

orice altă informație relevantă care ar putea ajuta Comisia la selectarea eșantionului.

Producătorii-exportatori ar trebui să indice, de asemenea, dacă, în cazul în care nu sunt selectați pentru a face parte din eșantion, ar dori să primească un chestionar și alte formulare de cerere în scopul de a le completa și astfel, să solicite calcularea unei marje individuale în conformitate cu secțiunea (b) de mai jos.

Prin comunicarea informațiilor menționate anterior, societatea își exprimă acordul cu privire la eventuala sa includere în eșantion. În cazul în care societatea este selectată să facă parte din eșantion, aceasta va trebui să completeze un chestionar și să accepte o vizită în spațiile sale de lucru pentru verificarea răspunsurilor (denumită în continuare „verificarea la fața locului”). Dacă societatea afirmă că nu este de acord cu o eventuală includere a sa în eșantion, se va considera că aceasta nu a cooperat la anchetă. Constatările Comisiei sunt stabilite în baza datelor disponibile în cazul producătorilor-exportatori care nu cooperează la anchetă, iar rezultatul anchetei poate fi mai puțin favorabil acelei părți decât în cazul în care aceasta ar fi cooperat.

Pentru a obține informațiile necesare pentru determinarea componenței eșantionului de producători-exportatori, Comisia va contacta, de asemenea, autoritățile din țările în cauză și poate contacta și orice asociație cunoscută de producători-exportatori.

Toate părțile interesate care doresc să furnizeze informații relevante privind determinarea componenței eșantionului, cu excepția informațiilor solicitate anterior, trebuie să le comunice în termen de 21 de zile de la publicarea prezentului aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în lipsa unor dispoziții contrare.

În cazul în care este necesar un eșantion, producătorii-exportatori pot fi selectați pe baza celui mai mare volum reprezentativ de exporturi către Uniune care poate fi examinat în mod rezonabil pe parcursul perioadei disponibile. Toți producătorii-exportatori cunoscuți, autoritățile țărilor în cauză și asociațiile de producători-exportatori vor fi notificați de către Comisie prin intermediul autorităților din țările în cauză, după caz, cu privire la societățile selectate în compoziția eșantionului.

Toți producătorii-exportatori selectați în eșantion vor trebui să trimită un chestionar completat în termen de 37 de zile de la data notificării componenței eșantionului, în lipsa unor dispoziții contrare.

Societățile care au fost de acord cu posibila lor includere în eșantion, dar nu au fost selectate în componența eșantionului sunt considerate a fi cooperante (denumite în continuare „producători-exportatori cooperanți neincluși în eșantion”). Fără a aduce atingere secțiunii (b) de mai jos, taxele antidumping care pot fi aplicate importurilor de la producătorii-exportatori cooperanți neincluși în eșantion nu vor depăși marja de dumping medie ponderată stabilită pentru producătorii-exportatori incluși în eșantion, în temeiul articolului 9 alineatul (6) din regulamentul de bază.

(b)   Marja de dumping individuală pentru societățile neincluse în eșantion

Producătorii-exportatori cooperanți neincluși în eșantion pot solicita, în temeiul articolului 17 alineatul (3) din regulamentul de bază, stabilirea de către Comisie a marjei lor individuale de dumping (denumită în continuare „marja de dumping individuală”). Producătorii-exportatori care doresc să solicite o marjă de dumping individuală trebuie să solicite un chestionar și alte formulare de cerere, în conformitate cu secțiunea (a) de mai sus și să le returneze completate în mod corespunzător în termenele prevăzute mai jos. Chestionarul completat trebuie să fie transmis în termen de 37 de zile de la data notificării componenței eșantionului, în lipsa unor dispoziții contrare. Trebuie subliniat faptul că, pentru ca marjele de dumping individuale să poată fi stabilite de către Comisie pentru producătorii-exportatori respectivi din țara fără economie de piață, trebuie dovedit faptul că aceștia îndeplinesc criteriile pentru a li se acorda tratamentul de societate care funcționează în condițiile unei economii de piață (denumit în continuare „TEP”) sau cel puțin tratamentul individual (denumit în continuare „TI”), astfel cum se specifică în secțiunea 5.1.2.2 de mai jos.

Cu toate acestea, producătorii-exportatori care solicită o marjă de dumping individuală trebuie să cunoască faptul că, totuși, Comisia poate decide să nu calculeze o marjă individuală de dumping pentru aceștia, dacă, de exemplu, numărul producătorilor-exportatori este atât de ridicat încât o analiză individuală ar complica în mod inutil procedura și ar împiedica finalizarea la termen a anchetei.

5.1.2.   Procedura cu privire la producătorii-exportatori din țara în cauză fără economie de piață

5.1.2.1.   Alegerea unei țări cu economie de piață

Sub rezerva dispozițiilor din secțiunea 5.1.2.2 de mai jos, în conformitate cu articolul 2 alineatul (7) litera (a) din regulamentul de bază, în cazul importurilor din Republica Populară Chineză, valoarea normală trebuie să fie stabilită pe baza prețului sau a valorii construite într-o țară terță cu economie de piață. În acest scop, Comisia alege o țară terță cu economie de piață relevantă. Comisia a ales în mod provizoriu India. Părțile interesate sunt invitate să-și prezinte observațiile privind oportunitatea acestei alegeri în termen de 10 zile de la data publicării prezentului aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

5.1.2.2.   Tratamentul producătorilor-exportatori din țara în cauză fără economie de piață

În conformitate cu articolul 2 alineatul (7) litera (b) din regulamentul de bază, producătorii-exportatori individuali din țara în cauză, care consideră că, în cazul lor, condițiile unei economii de piață prevalează în ceea ce privește producerea și vânzarea produsului care face obiectul anchetei, pot depune o cerere motivată corespunzător în acest sens (denumită în continuare „cerere de acordare a TEP”). Tratamentul de societate care funcționează în condițiile unei economii de piață (TEP) va fi acordat dacă cererea de acordare a TEP arată că sunt îndeplinite criteriile prevăzute la articolul 2 alineatul (7) litera (c) din regulamentul de bază (6). Marja de dumping a producătorilor-exportatori cărora li s-a acordat TEP va fi calculată, în măsura posibilităților și fără a aduce atingere utilizării datelor disponibile în temeiul articolului 18 din regulamentul de bază, prin utilizarea valorii lor normale și a prețurilor de export proprii, în conformitate cu articolul 2 alineatul (7) litera (b) din regulamentul de bază.

Producătorii-exportatori individuali din țara în cauză pot să solicite, de asemenea, sau ca alternativă, tratament individual (TI). Pentru a beneficia de TI, acești producători-exportatori trebuie să demonstreze că îndeplinesc toate criteriile enumerate la articolul 9 alineatul (5) din regulamentul de bază (7). Marja de dumping a producătorilor-exportatori care au beneficiat de TI va fi calculată pe baza propriilor prețuri de export. Valoarea normală pentru producătorii-exportatori care au beneficiat de TI se va baza pe valorile stabilite pentru țara terță cu economie de piață aleasă, astfel cum s-a subliniat anterior.

(a)   Tratamentul de societate care funcționează în condițiile unei economii de piață (TEP)

Comisia va trimite formulare de cerere de acordare a TEP tuturor producătorilor-exportatori din țara în cauză care au fost incluși în eșantion, precum și producătorilor-exportatori cooperanți neincluși în eșantion care doresc să solicite o marjă de dumping individuală, oricăror asociații cunoscute de producători-exportatori, precum și autorităților din Republica Populară Chineză. Toți producătorii-exportatori care solicită TEP trebuie să trimită un formular de cerere de acordare a TEP completat în termen de 15 zile de la data notificării componenței eșantionului sau a deciziei de a nu selecta un eșantion, în lipsa unor dispoziții contrare.

(b)   Tratamentul individual (TI)

Pentru a solicita TI, producătorii-exportatori din țara în cauză incluși în eșantion și producătorii-exportatori cooperanți neincluși în eșantion care doresc să solicite o marjă de dumping individuală trebuie să transmită formularul de cerere de acordare a TEP având completate în mod corespunzător secțiunile relevante pentru acordarea TI, în termen de 15 zile de la data notificării componenței eșantionului, în lipsa unor dispoziții contrare.

5.1.3.   Anchetarea importatorilor independenți  (8)  (9)

Având în vedere numărul potențial ridicat al importatorilor independenți implicați în această procedură și pentru a încheia ancheta în termenele prevăzute, Comisia poate limita în mod rezonabil numărul de importatori independenți care vor fi examinați prin selectarea unui eșantion (acest proces este denumit, de asemenea, „eșantionare”). Eșantionarea se va efectua în conformitate cu articolul 17 din regulamentul de bază.

Pentru a permite Comisiei să decidă dacă este necesară eșantionarea și, în caz afirmativ, să selecteze un eșantion, se solicită, prin prezentul aviz, tuturor importatorilor independenți sau reprezentanților care acționează în numele acestora să se facă cunoscuți Comisiei. Părțile ar trebui să se facă cunoscute în termen de 15 zile de la data publicării prezentului aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în lipsa unor dispoziții contrare, furnizând Comisiei următoarele informații privind societatea sau societățile acestora:

denumirea, adresa, adresa de e-mail, numerele de telefon și de fax și persoana de contact;

descrierea exactă a activităților societății în legătură cu produsul care face obiectul anchetei;

volumul, exprimat în tone, și valoarea, exprimată în euro, a importurilor și revânzărilor pe piața Uniunii a produsului importat care face obiectul anchetei, originar din țările în cauză, efectuate în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2010 și 31 decembrie 2010;

denumirile și descrierea exactă a activităților tuturor societăților afiliate (10) care participă la producerea și/sau vânzarea produsului care face obiectul anchetei;

orice altă informație relevantă care ar putea ajuta Comisia la selectarea eșantionului.

Prin comunicarea informațiilor menționate anterior, societatea își exprimă acordul cu privire la eventuala sa includere în eșantion. În cazul în care societatea este selectată să facă parte din eșantion, aceasta va trebui să completeze un chestionar și să accepte o vizită în spațiile sale de lucru pentru verificarea răspunsurilor (denumită în continuare „verificarea la fața locului”). Dacă societatea afirmă că nu este de acord cu o eventuală includere a sa în eșantion, se va considera că aceasta nu a cooperat la anchetă. Constatările Comisiei referitoare la importatorii care nu cooperează la anchetă se bazează pe datele disponibile, iar rezultatul anchetei poate fi mai puțin favorabil acelei părți decât în cazul în care aceasta ar fi cooperat.

Pentru a obține informațiile pe care le consideră necesare pentru selectarea eșantionului de importatori independenți, Comisia poate contacta, de asemenea, orice asociație de importatori cunoscută.

Toate părțile interesate care doresc să furnizeze informații relevante privind determinarea componenței eșantionului, pe lângă informațiile cerute mai sus, trebuie să le comunice în termen de 21 de zile de la publicarea prezentului aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în lipsa unor dispoziții contrare.

În cazul în care este necesar un eșantion, importatorii pot fi selectați pe baza celui mai mare volum reprezentativ de vânzări ale produsului care face obiectul anchetei în Uniune, care poate fi examinat în mod rezonabil pe parcursul perioadei disponibile. Toți importatorii independenți cunoscuți și toate asociațiile de importatori cunoscute vor fi notificați de către Comisie cu privire la societățile selectate pentru a face parte din eșantion.

Pentru a obține informațiile pe care le consideră necesare pentru anchetă, Comisia va trimite chestionare importatorilor independenți incluși în eșantion și oricărei asociații de importatori cunoscute. Aceste părți trebuie să transmită în termen de 37 de zile de la data notificării privind includerea acestora în eșantion, un chestionar completat, în lipsa unor dispoziții contrare. Chestionarul completat va conține informații privind, printre altele, structura societății (societăților) lor, activitățile societății (societăților) cu privire la produsul care face obiectul anchetei, precum și cu privire la vânzările produsului care face obiectul anchetei.

5.2.    Procedura de stabilire a prejudiciului

Prin prejudiciu se înțelege un prejudiciu material adus industriei Uniunii, riscul producerii unui prejudiciu material industriei respective sau o întârziere semnificativă în crearea unei astfel de industrii. Stabilirea prejudiciului se bazează pe elemente de probă pozitive și implică o examinare obiectivă a volumului importurilor care fac obiectul unui dumping, a efectelor acestor importuri asupra prețurilor de pe piața Uniunii și a impactului ulterior al acestor importuri asupra industriei Uniunii. Pentru a stabili dacă industria Uniunii a suferit un prejudiciu important, producătorii din Uniune ai produsului care face obiectul anchetei sunt invitați să participe la ancheta Comisiei.

5.2.1.   Anchetarea producătorilor din Uniune

Pentru a obține informațiile pe care le consideră necesare pentru ancheta sa cu privire la producătorii din Uniune, Comisia va trimite chestionare producătorilor din Uniune cunoscuți și oricărei asociații de producători din Uniune cunoscute. Toți producătorii din Uniune și toate asociațiile de producători din Uniune sunt invitate să contacteze Comisia imediat, prin fax sau e-mail, cel târziu în termen de 15 zile de la publicarea prezentului aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în lipsa unor dispoziții contrare, pentru a se face cunoscute și a solicita un chestionar.

Producătorii din Uniune și asociațiile de producători din Uniune trebuie să transmită chestionarul completat în termen de 37 de zile de la data publicării prezentului aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în lipsa unor dispoziții contrare. Chestionarul completat va conține informații privind, printre altele, structura societății (societăților) lor, situația financiară a societății (societăților), activitățile societății (societăților) cu privire la produsul care face obiectul anchetei, costul de producție și vânzările produsului care face obiectul anchetei.

5.3.    Procedura de evaluare a interesului Uniunii

În cazul în care se stabilește existența dumpingului și a prejudiciului aferent, se va decide dacă adoptarea unor măsuri antidumping ar fi împotriva interesului Uniunii, în temeiul articolului 21 din regulamentul de bază. Producătorii din Uniune, importatorii și asociațiile lor reprezentative, utilizatorii și organizațiile lor reprezentative, precum și organizațiile de consumatori reprezentative sunt invitate să se facă cunoscute în termen de 15 zile de la data publicării prezentului aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în lipsa unor dispoziții contrare. Pentru a participa la anchetă, organizațiile de consumatori reprezentative trebuie să dovedească, în același termen, că există o legătură obiectivă între activitățile pe care le desfășoară și produsul care face obiectul anchetei.

Părțile care se fac cunoscute în termenul specificat mai sus pot furniza Comisiei informații care să arate dacă instituirea de măsuri nu ar fi împotriva interesului Uniunii, în termen de 37 de zile de la data publicării prezentului aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în lipsa unor dispoziții contrare. Aceste informații pot fi furnizate fie într-un format la alegere, fie prin completarea unui chestionar pregătit de Comisie. În orice caz, informațiile transmise în temeiul articolului 21 vor fi luate în considerare numai dacă sunt susținute de elemente de probă concrete, prezentate în momentul transmiterii informațiilor.

5.4.    Alte informații prezentate în scris

În conformitate cu prevederile din prezentul aviz, toate părțile interesate sunt invitate să își facă cunoscute punctele de vedere, să transmită informații și să furnizeze elemente de probă în sprijinul acestora. În lipsa unor dispoziții contrare, aceste informații, precum și elementele de probă trebuie să fie comunicate Comisiei în termen de 37 de zile de la data publicării prezentului aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

5.5.    Posibilitatea de a fi audiat de serviciile Comisiei responsabile cu ancheta

Toate părțile interesate pot solicita să fie audiate de serviciile Comisiei responsabile cu ancheta. Orice solicitare de audiere ar trebui să fie prezentată în scris și să precizeze motivele solicitării. Pentru audierile privind aspectele referitoare la etapa inițială a anchetei, solicitarea trebuie transmisă în termen de 15 zile de la data publicării prezentului aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Ulterior, o solicitare de audiere ar trebui să fie transmisă în termenele specifice stabilite de Comisie în comunicarea sa cu părțile.

5.6.    Procedura de prezentare a informațiilor scrise și de trimitere a chestionarelor completate și a corespondenței

Toate observațiile părților interesate, inclusiv informațiile prezentate pentru selectarea eșantionului, formularele de cerere de acordare a TEP completate, chestionarele completate și versiunile actualizate ale acestora trebuie prezentate în scris atât în format tipărit, cât și în format electronic și trebuie să menționeze numele, adresa, adresa de e-mail și numerele de telefon și de fax ale părții în cauză. Dacă, din motive tehnice, o parte interesată nu poate să transmită informațiile și solicitările sale în format electronic, ea trebuie să informeze imediat Comisia în acest sens.

Toate documentele transmise în scris, inclusiv informațiile solicitate în prezentul aviz, chestionarele completate și corespondența scrisă transmise de părțile interesate pentru care se solicită un tratament confidențial, se marchează drept documente „Limited” („Cu acces limitat”) (11).

Părților interesate care transmit informații purtând mențiunea „Limited” li se solicită să furnizeze rezumate ale acestora, cu caracter neconfidențial, în temeiul articolului 19 alineatul (2) din regulamentul de bază, care vor purta mențiunea „For inspection by interested parties” („Versiune destinată consultării de către părțile interesate”). Aceste rezumate ar trebui să fie suficient de detaliate pentru a permite o înțelegere rezonabilă a substanței informațiilor transmise cu titlu confidențial. Dacă o parte interesată care transmite informații confidențiale nu furnizează un rezumat neconfidențial în formatul și de calitatea solicitate, informațiile confidențiale respective pot să nu fie luate în considerare.

Adresa Comisiei pentru corespondență este următoarea:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N-105 04/92

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22967621

E-mail: TRADE-AD-OXALIC-ACID@ec.europa.eu

6.   Lipsa de cooperare

În cazul în care o parte interesată refuză accesul la informațiile necesare sau nu le furnizează în termenul prevăzut sau în cazul în care aceasta obstrucționează în mod semnificativ ancheta, se pot stabili, pe baza datelor disponibile, concluzii provizorii sau definitive, pozitive sau negative, în conformitate cu articolul 18 din regulamentul de bază.

Dacă se constată că o parte interesată a furnizat informații false sau înșelătoare, aceste informații pot să nu fie luate în considerare și se pot utiliza datele disponibile.

În cazul în care o parte interesată nu cooperează sau cooperează doar parțial și, în consecință, constatările sunt stabilite pe baza datelor disponibile, în conformitate cu articolul 18 din regulamentul de bază, rezultatul anchetei poate fi mai puțin favorabil acelei părți decât dacă aceasta ar fi cooperat.

7.   Consilierul-auditor

Părțile interesate pot solicita intervenția consilierului-auditor al Direcției Generale Comerț. Consilierul-auditor acționează drept intermediar între părțile interesate și serviciile Comisiei responsabile cu ancheta. Consilierul-auditor analizează cererile de accesare a dosarului, controversele cu privire la caracterul confidențial al documentelor, solicitările de prelungire a termenelor și cererile de audiere transmise de părțile terțe. Consilierul-auditor poate organiza o audiere cu o parte interesată individuală și poate oferi mediere pentru a garanta faptul că drepturile la apărare ale părților interesate sunt exercitate pe deplin.

Orice solicitare de audiere de către consilierul-auditor ar trebui să fie prezentată în scris și să precizeze motivele solicitării. Pentru audierile privind aspectele referitoare la etapa inițială a anchetei, solicitarea trebuie transmisă în termen de 15 zile de la data publicării prezentului aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Ulterior, o solicitare de audiere trebuie să fie transmisă în termenele specifice stabilite de Comisie în comunicarea sa cu părțile.

Consilierul-auditor va oferi, de asemenea, posibilitatea de a organiza o audiere cu participarea părților implicate, pentru a permite confruntarea punctelor de vedere diferite și pentru a se prezenta contraargumente privind aspecte referitoare, printre altele, la dumping, la prejudiciu, la legătura de cauzalitate și la interesul Uniunii. Astfel de audieri ar putea avea loc, de regulă, cel târziu la finalul celei de a patra săptămâni după prezentarea constatărilor provizorii.

Pentru mai multe informații și date de contact, părțile interesate pot consulta paginile dedicate consilierului-auditor de pe site-ul internet al Direcției Generale Comerț (http://ec.europa.eu/trade/issues/respectrules/ho/index_en.htm).

8.   Calendarul anchetei

În conformitate cu articolul 6 alineatul (9) din regulamentul de bază, ancheta se va finaliza în termen de 15 luni de la data publicării prezentului aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. În conformitate cu articolul 7 alineatul (1) din regulamentul de bază, pot fi instituite măsuri provizorii, dar nu mai târziu de 9 luni de la data publicării prezentului aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

9.   Prelucrarea datelor cu caracter personal

Toate datele cu caracter personal colectate pe parcursul prezentei anchete vor fi utilizate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (12).


(1)  JO L 343, 22.12.2009, p. 51.

(2)  Dumpingul este practica constând în vânzarea unui produs destinat exportului (denumit în continuare „produsul în cauză”) la un preț aflat sub „valoarea normală” a acestuia. Valoarea normală se stabilește, în mod normal, la nivelul unui preț comparabil practicat pentru produsul „similar” pe piața internă a țării exportatoare. Prin termenul „produs similar” se înțelege un produs care este asemănător în toate privințele produsului în cauză sau, în absența unui astfel de produs, un produs care se aseamănă foarte mult cu produsul în cauză.

(3)  Un producător-exportator este orice societate din țările în cauză care produce și exportă produsul care face obiectul anchetei către piața Uniunii, fie direct, fie printr-o parte terță, inclusiv oricare dintre societățile afiliate acesteia implicate în producția, în vânzările pe piața internă sau în exporturile produsului în cauză. Exportatorii care nu sunt producători nu au dreptul, în mod normal, la un nivel individual al taxei.

(4)  Cele 27 de state membre ale Uniunii Europene sunt: Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Polonia, Portugalia, Regatul Unit, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Țările de Jos și Ungaria.

(5)  În conformitate cu articolul 143 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei referitor la punerea în aplicare a Codului vamal comunitar, persoanele sunt considerate a fi înrudite doar dacă: (a) una dintre ele face parte din conducerea sau consiliul de administrație al întreprinderii celeilalte persoane și reciproc; (b) au calitatea juridică de asociați; (c) una este angajatul celeilalte; (d) oricare dintre aceste persoane posedă, controlează sau deține direct sau indirect 5 % sau mai mult din acțiunile sau părțile emise cu drept de vot de ambele persoane; (e) una dintre ele o controlează pe cealaltă, în mod direct sau indirect; (f) ambele sunt controlate, în mod direct sau indirect, de către o a treia persoană; (g) împreună controlează, în mod direct sau indirect, o a treia persoană; sau (h) sunt membre ale aceleiași familii. Persoanele se consideră ca aparținând aceleiași familii numai dacă sunt legate prin oricare dintre următoarele relații: (i) soț și soție; (ii) ascendenți și descendenți, în linie directă de gradul I; (iii) frați și surori (buni, consangvini și uterini); (iv) ascendenți și descendenți, în linie directă de gradul II; (v) unchi sau mătușă și nepot sau nepoată; (vi) socri și ginere sau noră; (vii) cumnați și cumnate (JO L 253, 11.10.1993, p. 1). În acest context, prin „persoană” se înțelege orice persoană fizică sau juridică.

(6)  Producătorii-exportatori trebuie să demonstreze în special că: (i) deciziile comerciale și costurile se adoptă ținându-se seama de condițiile pieței, fără o intervenție semnificativă din partea statului; (ii) întreprinderile utilizează o singură serie de registre contabile de bază, care fac obiectul unui audit independent în conformitate cu standardele internaționale și care sunt utilizate în toate scopurile; (iii) nu există denaturări importante determinate de vechiul sistem de economie planificată; (iv) legile privind falimentul și proprietatea garantează securitatea și stabilitatea juridică; și (v) operațiile de schimb valutar sunt efectuate la cursul de schimb al pieței.

(7)  Producătorii-exportatori trebuie să demonstreze în special că: (i) în cazul unor întreprinderi controlate total sau parțial de străini sau în cazul asociațiilor în participațiune, exportatorii sunt liberi să repatrieze capitalurile și profiturile; (ii) prețurile de export, cantitățile exportate și modalitățile de vânzare se stabilesc în mod liber; (iii) majoritatea acțiunilor aparțin unor persoane private. Funcționarii publici care fac parte din consiliul de administrație sau care dețin funcții-cheie de conducere sunt în minoritate sau trebuie demonstrat că întreprinderea este cu toate acestea suficient de independentă de intervenția statului; (iv) operațiunile de schimb valutar se efectuează la cursul de schimb al pieței; și (v) intervenția statului nu este de natură a permite circumvenția măsurilor în cazul în care exportatorii individuali beneficiază de niveluri diferite ale taxei.

(8)  Numai importatorii independenți față de producătorii-exportatori pot fi incluși în eșantion. Importatorii afiliați producătorilor-exportatori trebuie să completeze anexa I la chestionar pentru producătorii-exportatori în cauză. Pentru definiția unei părți afiliate, a se consulta nota de subsol 5.

(9)  Datele furnizate de importatorii independenți pot fi, de asemenea, utilizate în legătură cu aspecte ale prezentei anchete, altele decât stabilirea dumpingului.

(10)  Pentru definiția unei părți afiliate, a se consulta nota de subsol 5.

(11)  Un astfel de document este un document confidențial, în conformitate cu articolul 19 din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului (JO L 343, 22.12.2009, p. 51) și cu articolul 6 din Acordul OMC privind punerea în aplicare a articolului VI din GATT 1994 (Acordul antidumping). Este, de asemenea, un document protejat în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 145, 31.5.2001, p. 43).

(12)  JO L 8, 12.1.2001, p. 1.


26.1.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 24/14


Aviz de deschidere a unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor și a unei reexaminări a măsurilor antidumping aplicabile la importurile de acid tartric originar din Republica Populară Chineză

2011/C 24/08

În urma publicării unui aviz de expirare iminentă (1) a măsurilor antidumping în vigoare aplicabile la importurile de acid tartric originar din Republica Populară Chineză (denumită în continuare „țara în cauză”), Comisia Europeană (denumită în continuare „Comisia”) a primit o cerere de reexaminare, în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene (2) (denumit în continuare „regulamentul de bază”).

1.   Cererea de reexaminare

Cererea a fost depusă la data de 27 octombrie de către următorii producători (denumiți în continuare „solicitanții”): Distillerie Bonollo SpA, Industria Chimica Valenzana SpA, Distillerie Mazzari SpA, Caviro Distillerie S.r.l. și Comercial Quimica Sarasa s.l., care reprezintă o proporție majoră, în cazul de față peste 50 %, din producția totală de acid tartric a Uniunii.

2.   Produsul

Produsul care face obiectul reexaminării este acidul tartric, cu excepția acidului tartric D-(-) cu o rotație optică negativă de cel puțin 12,0 grade, măsurată într-o soluție de apă în conformitate cu metoda descrisă în farmacopeea europeană, acid originar din Republica Populară Chineză (denumit în continuare „produsul în cauză”), încadrat în prezent la codul NC ex 2918 12 00 (cod TARIC 2918120090).

3.   Măsurile existente

Măsura în vigoare în prezent este o taxă antidumping definitivă instituită prin Regulamentul (CE) nr. 130/2006 al Consiliului (3), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 150/2008 al Consiliului (4) [denumit în continuare „Regulamentul (CE) nr. 130/2006 al Consiliului”].

4.   Motivele reexaminării

Cererea se bazează pe faptul că expirarea măsurilor ar avea ca efect probabil continuarea dumpingului și a prejudiciului cauzat industriei din Uniune.

Având în vedere dispozițiile articolului 2 alineatul (7) din regulamentul de bază, solicitantul a stabilit valoarea normală pentru producătorii-exportatori din Republica Populară Chineză care nu au beneficiat de tratament de societate care funcționează în condițiile unei economii de piață în cursul anchetei care a condus la instituirea măsurilor în vigoare, pe baza prețurilor de vânzare pe piața internă practicate într-o țară cu o economie de piață corespunzătoare, menționată la punctul 5.1 litera (d). Pentru societățile care au beneficiat de tratament de societate care funcționează în condițiile unei economii de piață în cursul anchetei, valoarea normală a fost stabilită pe baza unei valori normale construite în Republica Populară Chineză. Prezumția continuării dumpingului se bazează pe o comparație a valorii normale, determinată după cum se menționează în tezele anterioare, cu prețurile la export ale produsului în cauză în momentul vânzării acestuia pentru export către Uniunea Europeană.

Calculate pe această bază, marjele de dumping sunt semnificative.

Reclamanții au adus elemente de probă potrivit cărora importurile produsului în cauză din Republica Populară Chineză au crescut la nivel global, atât în valoare absolută, cât și în privința cotei de piață.

Elementele de probă prima facie furnizate de solicitanți arată că volumul și prețurile de produsului importat în cauză au continuat, pe lângă alte consecințe, să aibă un impact negativ asupra cotei de piață deținute, a cantităților vândute și a nivelului prețurilor practicate de industria din Uniune și au generat efecte negative semnificative asupra performanței industriei din Uniune, per ansamblu, asupra situației financiare și situației privind ocuparea forței de muncă a acesteia.

5.   Procedura

Întrucât a stabilit, în urma consultării comitetului consultativ, că există elemente de probă suficiente care să justifice deschiderea unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor, Comisia deschide prin prezentul aviz o reexaminare în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din regulamentul de bază.

5.1.    Procedura de constatare a probabilității dumpingului și a prejudiciului

Ancheta va stabili dacă expirarea măsurilor ar putea fi asociată cu o probabilitate mare sau mică de continuare a dumpingului și de reapariție a prejudiciului.

(a)   Eșantionarea

Având în vedere numărul aparent mare al părților implicate în prezenta procedură, Comisia poate decide să recurgă la metoda eșantionării, în conformitate cu articolul 17 din regulamentul de bază.

(i)   Eșantionarea exportatorilor/producătorilor din Republica Populară Chineză

Pentru a permite Comisiei să decidă dacă eșantionarea este necesară și, în caz afirmativ, să determine componența eșantionului, toți exportatorii/producătorii sau reprezentanții care acționează în numele lor sunt invitați să se facă cunoscuți, contactând Comisia și furnizând următoarele informații privind societatea sau societățile lor, în termenul prevăzut la punctul 6 litera (b) subpunctul (i) și în formatele prevăzute la punctul 7:

 

numele, adresa, adresa e-mail, numerele de telefon și de fax și persoana de contact;

 

cifra de afaceri, exprimată în moneda locală, și volumul, exprimat în tone, ale produsului în cauză vândut la export către Uniune, în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2010 și 31 decembrie 2010, pentru fiecare dintre cele 27 de state membre (5) luate separat și în ansamblu;

 

cifra de afaceri, exprimată în moneda locală, și volumul, exprimat în tone, ale produsului în cauză vândut pe piața internă în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2010 și 31 decembrie 2010;

 

cifra de afaceri, exprimată în moneda locală și volumul, exprimat în tone, ale produsului în cauză vândut către alte țări terțe în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2010 și 31 decembrie 2010;

 

descrierea exactă a activităților societății la nivel mondial în legătură cu produsul în cauză;

 

denumirile și descrierea exactă a activităților tuturor societăților afiliate (6) care participă la producerea și/sau vânzarea produsului în cauză (la export și/sau pe piața internă);

 

orice altă informație relevantă care ar putea ajuta Comisia la selectarea eșantionului.

Prin comunicarea informațiilor menționate anterior, societatea își exprimă acordul cu privire la eventuala sa includere în eșantion. Dacă societatea este selectată pentru a face parte din eșantion, ea va trebui să răspundă la un chestionar și să accepte o verificare a răspunsurilor sale la fața locului. În cazul în care societatea menționează că nu este de acord cu o eventuală includere a sa în eșantion, se va considera că aceasta nu a cooperat la anchetă. Consecințele lipsei de cooperare sunt prevăzute la punctul 8 de mai jos.

Pentru a obține informațiile pe care le consideră necesare pentru determinarea componenței eșantionului de exportatori/producători, Comisia va contacta, de asemenea, autoritățile din Republica Populară Chineză, precum și orice asociație de exportatori/producători cunoscută.

(ii)   Eșantionarea importatorilor

Pentru a permite Comisiei să decidă dacă eșantionarea este necesară și, în caz afirmativ, să determine componența eșantionului, toți importatorii sau reprezentanții care acționează în numele lor sunt invitați să se facă cunoscuți Comisiei și să furnizeze următoarele informații privind societatea sau societățile lor, în termenul prevăzut la punctul 6 litera (b) subpunctul (i) și în formatele prevăzute la punctul 7:

 

numele, adresa, adresa de e-mail, numerele de telefon și de fax și persoana de contact;

 

activitățile exacte ale societății în legătură cu produsul în cauză;

 

volumul, exprimat în tone și valoarea, exprimată în EUR, ale importurilor și ale revânzărilor produsului în cauză importat, originar din Republica Populară Chineză, efectuate pe piața Uniunii în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2010 și 31 decembrie 2010;

 

denumirea și descrierea exactă a activităților tuturor societăților afiliate (7) care participă la producerea și/sau vânzarea produsului în cauză;

 

orice altă informație relevantă care ar putea ajuta Comisia la selectarea eșantionului.

Prin comunicarea informațiilor menționate anterior, societatea își exprimă acordul cu privire la eventuala sa includere în eșantion. Dacă societatea este selectată pentru a face parte din eșantion, ea va trebui să răspundă la un chestionar și să accepte o verificare a răspunsurilor sale la fața locului. În cazul în care societatea menționează că nu este de acord cu o eventuală includere a sa în eșantion, se va considera că aceasta nu a cooperat la anchetă. Consecințele lipsei de cooperare sunt prevăzute la punctul 8 de mai jos.

Pentru a obține informațiile pe care le consideră necesare pentru selectarea eșantionului de importatori, Comisia va contacta, de asemenea, orice asociație cunoscută de importatori.

(iii)   Eșantionarea producătorilor din Uniune

Având în vedere numărul mare de producători din Uniune care susțin cererea, Comisia intenționează să cerceteze prejudiciul provocat industriei din Uniune prin aplicarea metodei eșantionării.

Pentru a permite Comisiei să decidă dacă eșantionarea este necesară și, în caz afirmativ, să selecteze eșantionul, toți producătorii din Uniune sau reprezentanții care acționează în numele lor sunt invitați să se facă cunoscuți Comisiei și să furnizeze următoarele informații privind societatea sau societățile lor în termenul prevăzut la punctul 6 litera (b) subpunctul (i) și în formatul menționat la punctul 7:

 

numele, adresa, adresa e-mail, numerele de telefon și de fax și persoana de contact;

 

activitățile exacte ale societății la nivel mondial în legătură cu produsul similar (produs în Uniune);

 

valoarea, exprimată în EUR, a vânzărilor produsului similar realizate pe piața Uniunii în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2010 și 31 decembrie 2010;

 

volumul, exprimat în tone, al vânzărilor produsului similar realizate pe piața Uniunii în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2010 și 31 decembrie 2010;

 

volumul, exprimat în tone, al producției produsului similar în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2010 și 31 decembrie 2010;

 

volumul, exprimat în tone, al importurilor în Uniune ale produsului în cauză produs în țara în cauză în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2010 și 31 decembrie 2010, dacă este cazul;

 

denumirile și activitățile exacte ale tuturor societăților afiliate (8) care participă la producerea și/sau vânzarea produsului similar (produs în Uniune) și ale produsului în cauză (produs în țara în cauză);

 

orice altă informație relevantă care ar putea ajuta Comisia la selectarea eșantionului.

Prin comunicarea informațiilor menționate anterior, societatea își exprimă acordul cu privire la eventuala sa includere în eșantion. Dacă societatea este selectată pentru a face parte din eșantion, ea va trebui să răspundă la un chestionar și să accepte o verificare a răspunsurilor sale la fața locului. În cazul în care societatea menționează că nu este de acord cu o eventuală includere a sa în eșantion, se va considera că aceasta nu a cooperat la anchetă. Consecințele lipsei de cooperare sunt prevăzute la punctul 8 de mai jos.

În vederea obținerii informațiilor pe care le consideră necesare pentru selectarea eșantionului de producători din Uniune, Comisia va contacta, de asemenea, orice asociație cunoscută de producători din Uniune.

(iv)   Selectarea finală a eșantioanelor

Toate părțile interesate care doresc să furnizeze informații relevante pentru selectarea eșantioanelor trebuie să facă acest lucru în termenul prevăzut la punctul 6 litera (b) subpunctul (ii).

Comisia intenționează să realizeze selectarea finală a eșantioanelor după consultarea părților în cauză care și-au exprimat dorința de a fi incluse în eșantion.

Societățile incluse în eșantioane trebuie să răspundă la un chestionar în termenul prevăzut la punctul 6 litera (b) subpunctul (iii) și trebuie să coopereze în cadrul anchetei.

În cazul unei cooperări deficitare, Comisia își poate stabili concluziile pe baza datelor disponibile, în conformitate cu articolul 17 alineatul (4) și cu articolul 18 din regulamentul de bază. O concluzie bazată pe datele disponibile poate fi mai puțin avantajoasă pentru partea în cauză, astfel cum se explică la punctul 8.

(b)   Chestionarele

Pentru a obține informațiile pe care le consideră necesare pentru anchetă, Comisia va trimite chestionare reprezentanților industriei din Uniune incluși în eșantion și oricărei asociații cunoscute de producători din Uniune, exportatorilor/producătorilor din Republica Populară Chineză incluși în eșantion, oricărei asociații de exportatori/producători cunoscute, importatorilor incluși în eșantion, oricărei asociații de importatori cunoscute, precum și autorităților din țara în cauză.

(c)   Colectarea informațiilor și desfășurarea audierilor

Toate părțile interesate sunt invitate prin prezentul aviz să își prezinte punctele de vedere, să comunice și alte informații pe lângă răspunsurile oferite în chestionar și să pună la dispoziție elemente de probă în sprijinul acestora. Informațiile și elementele de probă trebuie să parvină Comisiei în termenul prevăzut la punctul 6 litera (a) subpunctul (ii).

În plus, Comisia poate audia părțile interesate, cu condiția ca acestea să formuleze o cerere din care să reiasă că există motive speciale pentru care ar trebui să fie audiate. Cererea trebuie să fie formulată în termenul prevăzut la punctul 6 litera (a) subpunctul (iii).

(d)   Selectarea țării cu economie de piață

În cadrul anchetei anterioare, Argentina a fost utilizată în calitate de țară cu economie de piață corespunzătoare în vederea stabilirii valorii normale pentru Republica Populară Chineză. Comisia prevede folosirea din nou a Argentinei în acest scop. Părțile interesate sunt invitate să își prezinte observațiile privind oportunitatea alegerii acestei țări în termenul prevăzut la punctul 6 litera (c).

5.2.    Procedura de evaluare a interesului Uniunii

În conformitate cu articolul 21 din regulamentul de bază și în cazul în care se confirmă probabilitatea continuării dumpingului și a reapariției prejudiciului, se va determina dacă menținerea măsurilor antidumping nu ar fi împotriva interesului Uniunii. Din acest motiv, Comisia poate trimite chestionare membrilor cunoscuți ai industriei din Uniune, importatorilor, asociațiilor reprezentative ale acestora, utilizatorilor reprezentativi și organizațiilor de consumatori reprezentative. Aceste părți, inclusiv cele necunoscute de către Comisie, pot să se facă cunoscute Comisiei și să îi transmită informații în termenele generale prevăzute la punctul 6 litera (a) subpunctul (ii), cu condiția să demonstreze că există o legătură obiectivă între activitatea lor și produsul în cauză. Părțile care au acționat în conformitate cu teza anterioară pot solicita să fie audiate, menționând motivele specifice care justifică audierea, în termenul prevăzut la punctul 6 litera (a) subpunctul (iii). Trebuie remarcat faptul că orice informație transmisă în temeiul articolului 21 din regulamentul de bază va fi luată în considerare numai dacă se bazează pe elemente de probă concrete valabile în momentul transmiterii informațiilor.

6.   Termenele

(a)   Termene generale

Pentru părți, în vederea solicitării unui chestionar

Toate părțile interesate care nu au cooperat la ancheta pentru determinarea măsurilor care fac obiectul prezentei reexaminări ar trebui să solicite un chestionar sau alte formulare de cerere în cel mai scurt timp, cel târziu în 15 zile de la publicarea prezentului aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Pentru ca părțile să se facă cunoscute, să transmită răspunsurile la chestionar și orice altă informație

Pentru a le fi luate în considerare observațiile în timpul anchetei, toate părțile interesate trebuie să se facă cunoscute contactând Comisia, să își prezinte punctele de vedere și să transmită răspunsurile la chestionar sau orice altă informație în termen de 37 de zile de la data publicării prezentului aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în lipsa unor dispoziții contrare. Se atrage atenția asupra faptului că exercitarea majorității drepturilor procedurale prevăzute în regulamentul de bază depinde de respectarea de părți a termenului menționat anterior pentru a se face cunoscute.

Societățile incluse într-un eșantion trebuie să transmită răspunsurile la chestionar în termenul menționat la punctul 6 litera (b) subpunctul (iii).

Audierile

Toate părțile interesate pot, de asemenea, să solicite audierea de către Comisie în același termen de 37 de zile.

(b)   Termenul specific privind eșantionarea

Informațiile menționate la punctul 5.1 litera (a) subpunctul (i), punctul 5.1 litera (a) subpunctul (ii) și punctul 5.1 litera (a) subpunctul (iii) ar trebui comunicate Comisiei în termen de 15 zile de la data publicării prezentului aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, deoarece Comisia intenționează să consulte părțile în cauză care și-au exprimat dorința de a fi incluse în eșantion în legătură cu componența definitivă a eșantionului în termen de 21 de zile de la data publicării prezentului aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Orice altă informație relevantă pentru stabilirea componenței eșantionului, în conformitate cu punctul 5.1 litera (a) subpunctul (iv) trebuie comunicată Comisiei în termen de 21 de zile de la data publicării prezentului aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Răspunsurile la chestionar transmise de părțile incluse în eșantion trebuie să parvină Comisiei în termen de 37 de zile de la data notificării includerii acestora în eșantion, în lipsa unor dispoziții contrare.

(c)   Termenul specific pentru alegerea țării cu economie de piață

Părțile implicate în anchetă pot dori să prezinte observații cu privire la relevanța Argentinei care, astfel cum se menționează la punctul 5.1 litera (d), este luată în considerare ca țară cu economie de piață în vederea stabilirii valorii normale pentru Republica Populară Chineză. Aceste observații trebuie să parvină Comisiei în termen de 10 zile de la data publicării prezentului aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

7.   Observațiile în scris, răspunsurile la chestionar și corespondența

Toate observațiile și cererile părților interesate trebuie prezentate în scris (nu în format electronic, cu excepția cazului în care se prevede altfel) și trebuie să menționeze numele, adresa, adresa de e-mail, numerele de telefon și de fax ale părții interesate. Toate observațiile prezentate în scris, inclusiv informațiile solicitate în prezentul aviz, răspunsurile la chestionar și corespondența părților interesate, furnizate cu titlu confidențial, trebuie să poarte mențiunea „Limited” (Acces limitat) (9) și să fie însoțite, în conformitate cu articolul 19 alineatul (2) din regulamentul de bază, de o versiune neconfidențială purtând mențiunea „For inspection by interested parties” (Versiune destinată consultării de către părțile interesate).

Adresa Comisiei pentru corespondență:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N-105 04/92

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22956505

8.   Lipsa de cooperare

În cazurile în care o parte interesată nu permite accesul la informațiile necesare, nu le furnizează în termenele prevăzute sau obstrucționează în mod semnificativ ancheta, se pot stabili, pe baza datelor disponibile, concluzii pozitive sau negative, în conformitate cu articolul 18 din regulamentul de bază.

În cazul în care se constată că o parte interesată a furnizat informații false sau înșelătoare, informațiile nu sunt luate în considerare și se pot utiliza datele disponibile, în conformitate cu articolul 18 din regulamentul de bază. În cazul în care o parte interesată nu cooperează sau cooperează doar parțial și se utilizează datele disponibile, este posibil ca situația care rezultă să fie mai puțin favorabilă acelei părți decât în cazul în care aceasta ar fi cooperat.

9.   Calendarul anchetei

În conformitate cu articolul 11 alineatul (5) din regulamentul de bază, ancheta trebuie încheiată în termen de 15 luni de la data publicării prezentului aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

10.   Posibilitatea de a solicita o reexaminare în temeiul articolului 11 alineatul (3) din regulamentul de bază

Având în vedere că prezenta reexaminare efectuată în perspectiva expirării măsurilor este deschisă în conformitate cu dispozițiile articolului 11 alineatul (2) din regulamentul de bază, concluziile sale nu vor conduce la modificarea nivelului măsurilor în vigoare, ci la abrogarea sau menținerea măsurilor respective în conformitate cu articolul 11 alineatul (6) din regulamentul de bază.

Dacă una dintre părțile implicate în procedură consideră că este necesară o reexaminare a nivelului măsurilor pentru a permite o eventuală modificare (și anume creștere sau reducere) a nivelului măsurilor, partea în cauză poate solicita o reexaminare în conformitate cu articolul 11 alineatul (3) din regulamentul de bază.

Părțile care doresc să solicite o astfel de reexaminare, care ar fi efectuată independent de reexaminarea în perspectiva expirării măsurilor menționată în prezentul aviz, pot contacta Comisia la adresa menționată anterior.

11.   Reexaminarea măsurilor existente aplicabile Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., ltd

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 130/2006 al Consiliului, nivelul taxei pentru Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd (denumită în continuare „Hangzhou Bioking”) este de 0 %.

În lumina raportului Organului de apel al OMC în cauza Mexico — Beef and Rice (10), nu mai este necesară continuarea instituirii măsurilor aplicabile societății Hangzhou Bioking în temeiul Regulamentului (CE) nr. 130/2006 al Consiliului, iar regulamentul respectiv ar trebui modificat în consecință. Prin urmare, ar trebui inițiată o reexaminare în ceea ce privește Regulamentul (CE) nr. 130/2006, pentru a permite orice modificare necesară în lumina raportului Mexico — Beef and Rice elaborat de Organul de apel.

Prin urmare, Comisia inițiază, prin prezentul aviz, în temeiul articolului 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1515/2001, o reexaminare a Regulamentului (CE) nr. 130/2006.

12.   Prelucrarea datelor cu caracter personal

Trebuie remarcat faptul că toate datele cu caracter personal colectate pe parcursul prezentei anchete vor fi utilizate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (11).

13.   Consilierul-auditor

De asemenea, se precizează că, în situația în care părțile interesate consideră că întâmpină dificultăți în exercitarea dreptului lor la apărare, ele pot solicita intervenția consilierului-auditor din cadrul Direcției Generale Comerț. Acesta acționează în calitate de intermediar între părțile interesate și serviciile Comisiei, oferind, dacă este necesar, mediere privind aspectele de procedură care aduc atingere apărării intereselor părților respective în cadrul prezentei proceduri, în special cu privire la aspecte legate de accesul la dosar, confidențialitate, prelungirea termenelor și tratarea opiniilor exprimate în scris și/sau oral. Pentru mai multe informații și detalii de contact, părțile interesate sunt invitate să consulte paginile de internet de pe site-ul Direcției Generale Comerț dedicate consilierului-auditor (http://ec.europa.eu/trade).


(1)  JO C 211, 4.8.2010, p. 11.

(2)  JO L 343, 22.12.2009, p. 51.

(3)  JO L 23, 27.1.2006, p. 1.

(4)  JO L 48, 22.2.2008, p. 1.

(5)  Cele 27 de state membre ale Uniunii Europene sunt: Austria, Belgia, Bulgaria, Republica Cehă, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Țările de Jos, Regatul Unit și Ungaria.

(6)  În ceea ce privește sensul expresiei „societăți afiliate”, vă rugăm să consultați articolul 143 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar (JO L 253, 11.10.1993, p. 1).

(7)  A se vedea nota de subsol nr. 5.

(8)  A se vedea nota de subsol nr. 5.

(9)  Aceasta înseamnă că documentul este destinat exclusiv uzului intern. Documentul este protejat în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei (JO L 145, 31.5.2001, p. 43). Acesta este un document confidențial în temeiul articolului 19 din regulamentul de bază și în temeiul articolului 6 din Acordul OMC privind punerea în aplicare a articolului VI din GATT 1994 (Acordul antidumping).

(10)  Mexic – Măsuri antidumping definitive privind carnea de vită și orezul, raport al Organului de apel, WT/DS295/AB/R, 29 noiembrie 2005.

(11)  JO L 8, 12.1.2001, p. 1.


26.1.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 24/19


Aviz de încheiere a anchetei de salvgardare deschise în temeiul Regulamentelor (CE) nr. 260/2009 și (CE) nr. 625/2009 ale Consiliului, privind importurile de modemuri pentru rețele extinse fără fir (WWAN)

2011/C 24/09

În urma unei cereri din partea Regatului Belgiei, a fost deschisă la 30 iunie 2010 o anchetă de salvgardare în temeiul Regulamentelor (CE) nr. 260/2009 și (CE) nr. 625/2009 ale Consiliului, publicată în Avizul 2010/C 171/07 și referitoare la importurile de modemuri pentru rețele extinse fără fir (WWAN) (1).

În conformitate cu dispozițiile aplicabile în temeiul capitolului III din Regulamentul (CE) nr. 260/2009 al Consiliului și al capitolului III din Regulamentul (CE) nr. 625/2009 al Consiliului, Comisia a lansat o procedură de anchetă pentru a determina dacă, în urma evoluțiilor neprevăzute, modemurile WWAN sunt importate în Uniune în cantități atât de mari și/sau în astfel de condiții încât se produce sau există riscul producerii unui prejudiciu grav pentru producătorii în cauză din Uniune.

La 29 octombrie 2010, Regatul Belgiei și-a retras cererea privind adoptarea de măsuri de salvgardare.

Având în vedere că cererea de adoptare de măsuri de salvgardare a fost retrasă și ținând seama de rezultatele consultării cu statele membre, Comisia nu consideră că există motive pentru continuarea prezentei anchete. Prin urmare, ancheta de salvgardare privind importurile de modemuri WWAN, deschisă la 30 iunie 2010, se încheie.


(1)  JO C 171, 30.6.2010, p. 6.


PROCEDURI REFERITOARE LA PUNEREA ÎN APLICARE A POLITICII ÎN DOMENIUL CONCURENȚEI

Comisia Europeană

26.1.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 24/20


Notificare prealabilă a unei concentrări

(Cazul COMP/M.5976 – Lufthansa Technik/Panasonic Avionics/Idair JV)

Caz care poate face obiectul procedurii simplificate

(Text cu relevanță pentru SEE)

2011/C 24/10

1.

La data de 18 ianuarie 2011, Comisia a primit o notificare a unei concentrări propuse în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1), prin care întreprinderile Lufthansa Technik AG („LHT”, Germania) și Panasonic Avionics Corporation („PAC”, Statele Unite ale Americii) dobândesc, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind concentrările economice, controlul în comun asupra întreprinderii Idair GmbH („Idair”, Germania), prin achiziționare de acțiuni într-o societate nou înființată, care constituie o întreprindere comună.

2.

Activitățile economice ale întreprinderilor respective sunt:

în cazul întreprinderii LHT: întreținerea, reparația și revizia aeronavelor, a motoarelor și a componentelor acestora. Activitățile LHT includ, de asemenea, dezvoltarea, proiectarea, fabricarea și furnizarea sistemelor de gestionare a cabinelor și de divertisment în timpul zborului („cabin management and in-flight entertainment” – CMS/IFE), precum și a componentelor acestor sisteme;

în cazul întreprinderii PAC: integrator de sisteme CMS/IFE;

în cazul întreprinderii Idair: proiectarea, fabricarea și furnizarea de echipamente specializate pentru cabinele aeronavelor.

3.

În urma unei examinări prealabile, Comisia constată că tranzacția notificată ar putea intra sub incidența Regulamentului (CE) privind concentrările economice. Cu toate acestea, nu se ia o decizie finală în această privință. În conformitate cu Comunicarea Comisiei privind o procedură simplificată de tratare a anumitor concentrări în temeiul Regulamentului (CE) privind concentrările economice (2), trebuie precizat că acest caz poate fi tratat conform procedurii prevăzute în Comunicare.

4.

Comisia invită părțile terțe interesate să îi prezinte eventualele observații cu privire la operațiunea propusă.

Observațiile trebuie primite de către Comisie în termen de cel mult 10 zile de la data publicării prezentei. Observațiile pot fi trimise Comisiei prin fax (+32 22964301), prin e-mail la adresa COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu sau prin poștă, cu numărul de referință COMP/M.5976 – Lufthansa Technik/Panasonic Avionics/Idair JV, la următoarea adresă:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1 [„Regulamentul (CE) privind concentrările economice”].

(2)  JO C 56, 5.3.2005, p. 32 („Comunicarea privind o procedură simplificată”).


26.1.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 24/21


Notificare prealabilă a unei concentrări

(Cazul COMP/M.6071 – INEOS/INEOS NOVA)

Caz care poate face obiectul procedurii simplificate

(Text cu relevanță pentru SEE)

2011/C 24/11

1.

La data de 17 ianuarie 2011, Comisia a primit o notificare a unei concentrări propuse în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1), prin care întreprinderea INEOS Industries Holdings Limited (Regatul Unit), aparținând grupului de societăți INEOS („INEOS”, Elveția) dobândește, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind concentrările economice, controlul asupra întregii întreprinderi INEOS NOVA (Elveția), prin achiziționare de acțiuni.

2.

Activitățile economice ale întreprinderilor respective sunt:

în cazul întreprinderii INEOS: producător mondial de substanțe petrochimice, produse chimice de specialitate și produse petroliere;

în cazul întreprinderii INEOS NOVA: producător de stiren monomer, polistiren, polistiren expandat și anumite produse din aceeași gamă.

3.

În urma unei examinări prealabile, Comisia constată că tranzacția notificată ar putea intra sub incidența Regulamentului (CE) privind concentrările economice. Cu toate acestea, nu se ia o decizie finală în această privință. În conformitate cu Comunicarea Comisiei privind o procedură simplificată de tratare a anumitor concentrări în temeiul Regulamentului (CE) privind concentrările economice (2), trebuie precizat că acest caz poate fi tratat conform procedurii prevăzute în Comunicare.

4.

Comisia invită părțile terțe interesate să îi prezinte eventualele observații cu privire la operațiunea propusă.

Observațiile trebuie primite de către Comisie în termen de cel mult 10 zile de la data publicării prezentei. Observațiile pot fi trimise Comisiei prin fax (+32 22964301), prin e-mail la adresa COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu sau prin poștă, cu numărul de referință COMP/M.6071 – INEOS/INEOS NOVA, la următoarea adresă:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1 [„Regulamentul (CE) privind concentrările economice”].

(2)  JO C 56, 5.3.2005, p. 32 („Comunicarea privind o procedură simplificată”).


Rectificări

26.1.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 24/22


Rectificare la sărbători legale în 2011

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 12 din 15 ianuarie 2011 )

2011/C 24/12

La pagina 10, „España”:

în loc de:

„21.4, 22.4, 25.4, 9.5, 2.6, 3.6, 13.6, 21.7, 1.11, 26.12, 27.12, 28.12, 29.12, 30.12”,

se va citi:

„1.1, 6.1, 21.4, 22.4, 25.7, 15.8, 12.10, 1.11, 6.12, 8.12”.