ISSN 1830-3668

doi:10.3000/18303668.C_2009.167.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 167

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 52
18 iulie 2009


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE ȘI ORGANELE UNIUNII EUROPENE

 

Curtea de Justiție

2009/C 167/01

Ultima publicație a Curții de Justiție în Jurnalul Oficial al Uniunii EuropeneJO C 153, 4.7.2009

1

 

V   Anunțuri

 

PROCEDURI JURISDICȚIONALE

 

Curtea de Justiție

2009/C 167/02

Cauza C-214/08 P: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 20 mai 2009 — Philippe Guigard/Comisia Comunităților Europene [Recurs — Acțiune în despăgubiri — Condiții privind angajarea răspunderii contractuale și a răspunderii extracontractuale a Comunității — Articolul 313 alineatul (2) litera (k), articolul 314 și articolul 317 litera (a) din A patra convenție de la Lomé, astfel cum a fost modificată prin Acordul semnat în Mauritius]

2

2009/C 167/03

Cauza C-535/08: Ordonanța Curții (Camera a șasea) din 26 martie 2009 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia — Italia) — Maria Catena Rita Pignataro/Ufficio Centrale Circoscrizionale c/o Tribunale di Catania, Ufficio Centrale Regionale per l'elezione del Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana c/o Corte d'Appello di Palermo, Assemblea Regionale Siciliana, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Interno, Ministero dell’Economia, Andrea Vitale, Antonino Di Guardo, Fabio M. Mancuso (Condiții de eligibilitate în cadrul unor alegeri regionale — Cerința reședinței în regiunea în cauză — Articolele 17 CE și 18 CE — Drepturi fundamentale — Lipsa legăturii cu dreptul comunitar — Necompetență vădită a Curții)

2

2009/C 167/04

Cauza C-148/09 P: Recurs introdus la 24 aprilie 2009 (fax: 22 aprilie 2009) de Regatul Belgiei împotriva Hotărârii Tribunalului de Primă Instanță (Camera a doua) pronunțate la 10 februarie 2009 în cauza T-388/03, Deutsche Post AG și DHL International/Comisia Comunităților Europene

3

2009/C 167/05

Cauza C-151/09: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Juzgado de lo Social Único de Algeciras (Spania) la 28 aprilie 2009 — Federación de Servicios Públicos de la UGT (UGT-FSP)/Ayuntamiento de la Línea de la Concepción, María del Rosario Vecino Uribe și alții și Ministerio Fiscal

3

2009/C 167/06

Cauza C-152/09: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Verwaltungsgericht Schwerin (Germania) la 4 mai 2009 — André Grootes/Amt für Landwirtschaft Parchim

4

2009/C 167/07

Cauza C-155/09: Acțiune introdusă la 4 mai 2009 — Comisia Comunităților Europene/Republica Elenă

4

2009/C 167/08

Cauza C-168/09: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Tribunale di Milano (Italia) la 12 mai 2009 — Flos SpA/Semeraro Casa e Famiglia SpA

5

2009/C 167/09

Cauza C-172/09: Acțiune introdusă la 13 mai 2009 — Comisia Comunităților Europene/Republica Polonă

5

2009/C 167/10

Cauza C-174/09: Acțiune introdusă la 14 mai 2009 — Comisia Comunităților Europene/Republica Polonă

6

2009/C 167/11

Cauza C-183/09: Acțiune introdusă la 26 mai 2009 — Comisia Comunităților Europene/Republica Elenă

6

2009/C 167/12

Cauza C-184/09: Acțiune introdusă la 26 mai 2009 — Comisia Comunităților Europene/Regatul Spaniei

6

2009/C 167/13

Cauza C-187/09: Acțiune introdusă la 26 mai 2009 — Comisia Comunităților Europene/Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord

7

2009/C 167/14

Cauza C-202/09: Acțiune introdusă la 5 mai 2009 — Comisia Comunităților Europene/Irlanda

7

2009/C 167/15

Cauza C-312/08: Ordonanța președintelui Camerei a cincea a Curții din 2 aprilie 2009 — Comisia Comunităților Europene/Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord

7

2009/C 167/16

Cauza C-374/08: Ordonanța președintelui Curții din 8 aprilie 2009 — Comisia Comunităților Europene/Republica Ungară

8

2009/C 167/17

Cauza C-418/08: Ordonanța Președintelui Curții din 27 martie 2009 — Comisia Comunităților Europene/Irlanda

8

 

Tribunalul de Primă Instanță

2009/C 167/18

Cauza T-152/06: Hotărârea Tribunalului de Primă Instanță din 9 iunie 2009 — NDSHT/Comisia [Acțiune în anulare — Ajutoare de stat — Regulamentul (CE) nr. 659/1999 — Plângere din partea unui concurent — Scrisori adresate de Comisie autorului unei plângeri — Ajutor existent — Act care nu poate fi supus căilor de atac — Inadmisibilitate]

9

2009/C 167/19

Cauza T-179/06: Hotărârea Tribunalului de Primă Instanță din 3 iunie 2009 — Comisia/Burie Onderzoek en advies (Clauză compromisorie — Contracte încheiate în cadrul programului RACE II și al unui program specific în domeniul aplicațiilor telematice de interes comun — Rambursarea unei părți din avansurile plătite — Competența Tribunalului — Inadmisibilitate parțială — Principiul bunei administrări — Cerere reconvențională)

9

2009/C 167/20

Cauza T-189/07: Hotărârea Tribunalului de Primă Instanță din 3 iunie 2009 — Frosch Touristik/OAPI — DSR touristik (FLUGBÖRSE) [Marcă comunitară — Procedura de declarare a nulității — Marca comunitară verbală FLUGBÖRSE — Data pertinentă pentru examinarea unei cauze de nulitate absolută — Articolul 51 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 [devenit articolul 52 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009]

10

2009/C 167/21

Cauza T-22/07: Ordonanța Tribunalului de Primă Instanță din 14 mai 2009 — US Steel Košice/Comisia (Acțiune în anulare — Ajutoare de stat — Act de aderare — Condiție impusă beneficiarului de a-și restrânge vânzările de produse plate în Uniunea extinsă — Scrisoare a Comisiei în care se interpretează condiția ca aplicându-se și cu privire la piețele bulgară și română începând de la data aderării acestora — Act care nu este supus căilor de atac — Inadmisibilitate)

10

2009/C 167/22

Cauza T-372/08: Ordonanța Tribunalului de Primă Instanță din 20 aprilie 2009 — Murnauer Markenvertrieb/OAPI — Fitne Gesundheit und Wellness (Notfall Bonbons) (Marcă comunitară — Cerere de declarare a nulității — Retragerea cererii de declarare a nulității — Nepronunțare asupra fondului)

11

2009/C 167/23

Cauza T-383/08: Ordonanța Tribunalului de Primă Instanță din 23 aprilie 2009 — New Europe/Comisia (Inadmisibilitate formală a cererii — Desemnarea pârâtului — Persoană juridică de drept privat — Mandat — Inadmisibilitate vădită — Intervenție)

11

2009/C 167/24

Cauza T-462/08: Ordonanța Tribunalului de Primă Instanță din 21 aprilie 2009 — Winzer Pharma/OAPI — Alcon (OFTAL CUSI) (Marcă comunitară — Revocare a deciziei camerei de recurs — Nepronunțare asupra fondului)

11

2009/C 167/25

Cauza T-159/09 R: Ordonanța Tribunalului de Primă Instanță din 25 mai 2009 — Biofrescos/Comisia (Măsuri provizorii — Cerere de suspendare a executării — Depunerea cererii — Inadmisibilitate — Prejudiciu financiar — Lipsa urgenței)

12

2009/C 167/26

Cauza T-127/09: Acțiune introdusă la 15 aprilie 2009 — Abdulrahim/Consiliul și Comisia

12

2009/C 167/27

Cauza T-160/09: Acțiune introdusă la 20 aprilie 2009 — Winzer Pharma/OAPI — Alcon (OFTAL CUSI)

13

2009/C 167/28

Cauza T-162/09: Acțiune introdusă la 24 aprilie 2009 — Würth și Fasteners/Consiliul

13

2009/C 167/29

Cauza T-167/09 P: Recurs introdus la 24 aprilie 2009 de Comisia Comunităților Europene împotriva Hotărârii pronunțate la 17 februarie 2009 de Tribunalul Funcției Publice în cauza F-38/08 P, Liotti/Comisia

14

2009/C 167/30

Cauza T-173/09: Acțiune introdusă la 5 mai 2009 — Z/Comisia

15

2009/C 167/31

Cauza T-175/09 P: Recurs introdus la 27 aprilie 2009 de Consiliul Uniunii Europene împotriva Hotărârii pronunțate la 17 februarie 2009 de Tribunalul Funcției Publice în cauza F-51/08, Stols/Consiliul

15

2009/C 167/32

Cauza T-179/09: Acțiune introdusă la 28 aprilie 2009 — Dunamenti Erőmű/Comisia

16

2009/C 167/33

Cauza T-189/09: Acțiune introdusă la 12 mai 2009 — Poloplast/OAPI — Polypipe Building Products (P)

17

2009/C 167/34

Cauza T-190/09: Acțiune introdusă la 13 mai 2009 — Longevity Health Products/OAPI — Performing Science (5 HTP)

17

2009/C 167/35

Cauza T-192/09: Acțiune introdusă la 14 mai 2009 — Amen Corner/OAPI — Comercio Electrónico Ojal (SEVE TROPHY)

18

2009/C 167/36

Cauza T-194/09: Acțiune introdusă la 13 mai 2009 — Lan Airlines/OAPI — Air Nostrum (LÍNEAS AÉREAS DEL MEDITERRÁNEO LAM)

18

2009/C 167/37

Cauza T-196/09: Acțiune introdusă la 25 mai 2009 — TerreStar Europe/Comisia

19

2009/C 167/38

Cauza T-198/09: Acțiune introdusă la 20 mai 2009 — UOP/Comisia

19

2009/C 167/39

Cauza T-200/09: Acțiune introdusă la 25 mai 2009 — Abertis Infraestructuras/Comisia

20

2009/C 167/40

Cauza T-203/09: Acțiune introdusă la 25 mai 2009 — Olymp Bezner/OAPI — Bellido (Olymp)

20

2009/C 167/41

Cauza T-204/09: Acțiune introdusă la 25 mai 2009 — Olymp Bezner/OAPI — Bellido (OLYMP)

21

2009/C 167/42

Cauza T-207/09: Acțiune introdusă la 25 mai 2009 — Mustapha El Jirari Bouzekri/OAPI — Nike International (NC NICKOL)

21

2009/C 167/43

Cauza T-208/09: Acțiune introdusă la 26 mai 2009 — Mars/OAPI — Marc (MARC Marlon Abela Restaurant Corporation)

22

2009/C 167/44

Cauza T-210/09: Acțiune introdusă la 26 mai 2009 — Formenti Seleco/Comisia

22

2009/C 167/45

Cauza T-216/09: Acțiune introdusă la 27 mai 2009 — Astrim și Elyo Italia/Comisia

23

 

Tribunalul Funcției Publice

2009/C 167/46

Cauza F-27/09: Acțiune introdusă la 27 martie 2009 — Ingo Hanschmann/Europol

25

2009/C 167/47

Cauza F-28/09: Acțiune introdusă la 27 martie 2009 — Kipp/Europol

25

2009/C 167/48

Cauza F-34/09: Acțiune introdusă la 2 aprilie 2009 — Sluiter/Europol

25

2009/C 167/49

Cauza F-35/09: Acțiune introdusă la 2 aprilie 2009 — Visser — Fornt Raya/Europol

26

2009/C 167/50

Cauza F-36/09: Acțiune introdusă la 2 aprilie 2009 — Armitage-Wilson/Europol

26

2009/C 167/51

Cauza F-37/09: Acțiune introdusă la 2 aprilie 2009 — Doyle/Europol

26

2009/C 167/52

Cauza F-38/09: Acțiune introdusă la 2 aprilie 2009 — Breige Martin/Europol

26

2009/C 167/53

Cauza F-39/09: Acțiune introdusă la 2 aprilie 2009 — Visser — Fornt Raya/Europol

27

2009/C 167/54

Cauza F-49/09: Acțiune introdusă la 12 mai 2009 — Wendler/Comisia

27

2009/C 167/55

Cauza F-50/09: Acțiune introdusă la 12 mai 2009 — Missir Mamachi di Lusignano/Comisia

27

2009/C 167/56

Cauza F-54/09: Acțiune introdusă la 20 mai 2009 — Lebedef/Comisia

28

 

Rectificări

2009/C 167/57

Rectificarea comunicării din Jurnalul Oficial privind cauza T-475/08 P (JO C 69; 21.3.2009, p. 40)

29

RO

 


IV Informări

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE ȘI ORGANELE UNIUNII EUROPENE

Curtea de Justiție

18.7.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 167/1


2009/C 167/01

Ultima publicație a Curții de Justiție în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

JO C 153, 4.7.2009

Publicații anterioare

JO C 141, 20.6.2009

JO C 129, 6.6.2009

JO C 113, 16.5.2009

JO C 102, 1.5.2009

JO C 90, 18.4.2009

JO C 82, 4.4.2009

Aceste texte sunt disponibile pe:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Anunțuri

PROCEDURI JURISDICȚIONALE

Curtea de Justiție

18.7.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 167/2


Hotărârea Curții (Camera a treia) din 20 mai 2009 — Philippe Guigard/Comisia Comunităților Europene

(Cauza C-214/08 P) (1)

(Recurs - Acțiune în despăgubiri - Condiții privind angajarea răspunderii contractuale și a răspunderii extracontractuale a Comunității - Articolul 313 alineatul (2) litera (k), articolul 314 și articolul 317 litera (a) din A patra convenție de la Lomé, astfel cum a fost modificată prin Acordul semnat în Mauritius)

2009/C 167/02

Limba de procedură: franceza

Părțile

Recurent: Philippe Guigard (reprezentanți: S. Rodrigues și C. Bernard-Glanz, avocați)

Cealaltă parte în proces: Comisia Comunităților Europene (reprezentanți: A. Bordes și F. Dintilhac, agenți)

Obiectul

Recurs formulat împotriva Hotărârii Tribunalului de Primă Instanță (Camera a treia) din 11 martie 2008, Guigard/Comisia (T-301/05), prin care Tribunalul a respins acțiunea reclamantului având ca obiect repararea prejudiciului pe care acesta l-ar fi suferit din cauza conduitei Comisiei la momentul nereînnoirii contractului său de muncă încheiat în cadrul cooperării tehnice între Comunitate și Republica Niger, finanțată din Fondul European de Dezvoltare — Condiții privind angajarea răspunderii extracontractuale a Comunității — Încălcarea articolului 313 alineatul (2) litera (k) și a articolului 314 din A patra convenție de la Lomé (JO L 229, p. 1), astfel cum a fost modificată prin Acordul semnat în Mauritius (JO L 156, p. 3) — Încălcarea obligației de motivare și a dreptului la apărare

Dispozitivul

1)

Anulează Hotărârea Tribunalului de Primă Instanță al Comunităților Europene din 11 martie 2008, Guigard/Comisia (T-301/05) în măsura în care a declarat admisibilă acțiunea formulată de domnul Guigard.

2)

Respinge acțiunea formulată de domnul Guigard și care a făcut obiectul cauzei T-301/05.

3)

Constată lipsa necesității de a se pronunța asupra fondului recursului domnului Guigard.

4)

Îl obligă pe domnul Guigard la plata cheltuielilor de judecată efectuate de Comisia Comunităților Europene în procedura în fața Curții de Justiție a Comunităților Europene și în procedura în fața Tribunalului de Primă Instanță al Comunităților Europene.


(1)  JO C 223, 30.08.2008.


18.7.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 167/2


Ordonanța Curții (Camera a șasea) din 26 martie 2009 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia — Italia) — Maria Catena Rita Pignataro/Ufficio Centrale Circoscrizionale c/o Tribunale di Catania, Ufficio Centrale Regionale per l'elezione del Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana c/o Corte d'Appello di Palermo, Assemblea Regionale Siciliana, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Interno, Ministero dell’Economia, Andrea Vitale, Antonino Di Guardo, Fabio M. Mancuso

(Cauza C-535/08) (1)

(Condiții de eligibilitate în cadrul unor alegeri regionale - Cerința reședinței în regiunea în cauză - Articolele 17 CE și 18 CE - Drepturi fundamentale - Lipsa legăturii cu dreptul comunitar - Necompetență vădită a Curții)

2009/C 167/03

Limba de procedură: italiana

Instanța de trimitere

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

Părțile din acțiunea principală

Reclamantă: Maria Catena Rita Pignataro

Pârâți: Ufficio Centrale Circoscrizionale c/o Tribunale di Catania, Ufficio Centrale Regionale per l'elezione del Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana c/o Corte d'Appello di Palermo, Assemblea Regionale Siciliana, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Interno, Ministero dell’Economia, Andrea Vitale, Antonino Di Guardo, Fabio M. Mancuso

Obiectul

Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare — Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia — Interpretarea articolului 6 UE, a articolului 3 din Primul protocol adițional, a articolului 2 din Al patrulea protocol adițional la Convenția europeană a drepturilor omului și a articolului 25 din Pactul internațional privind drepturile civile și politice — Interpretarea articolelor 17 CE și 18 CE — Compatibilitatea unei legislații regionale care restrânge dreptul de a fi ales al unui resortisant italian pe baza condiției de a avea reședința în regiune

Dispozitivul

1)

Articolele 17 CE și 18 CE nu se opun unei reglementări naționale care prevede, într-o situație precum cea în cauză în acțiunea principală, printre condițiile de eligibilitate în cadrul unei adunări regionale, obligația de a avea reședința în regiunea respectivă în momentul prezentării candidaturii.

2)

Curtea de Justiție a Comunităților Europene este vădit necompetentă pentru a răspunde la prima întrebare adresată de Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia.


(1)  JO C 32, 7.2.2009.


18.7.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 167/3


Recurs introdus la 24 aprilie 2009 (fax: 22 aprilie 2009) de Regatul Belgiei împotriva Hotărârii Tribunalului de Primă Instanță (Camera a doua) pronunțate la 10 februarie 2009 în cauza T-388/03, Deutsche Post AG și DHL International/Comisia Comunităților Europene

(Cauza C-148/09 P)

2009/C 167/04

Limba de procedură: germana

Părțile

Recurent: Regatul Belgiei (reprezentanți: C. Pochet și T. Materne, agenți)

Celelalte părți în proces: Deutsche Post AG, DHL International, Comisia Comunităților Europene

Concluziile recurentului

Anularea Hotărârii Tribunalului de Primă Instanță al Comunităților Europene din 10 februarie 2009 în cauza T-388/03, Deutsche Post AG și DHL International/Comisia Comunităților Europene;

obligarea Deutsche Post și DHL International la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Recurentul își întemeiază recursul formulat împotriva Hotărârii Tribunalului de Primă Instanță din 10 februarie 2009, prin care s-a anulat o decizie a Comisiei din 23 iulie 2003 de a nu ridica obiecții în urma procedurii preliminare de examinare prevăzute la articolul 88 alineatul (3) CE împotriva unui proiect de majorare a capitalului La Poste și împotriva altor măsuri adoptate de autoritățile belgiene în favoarea La Poste, pe trei motive de recurs care vizează anularea hotărârii atacate.

Prin intermediul primului motiv de recurs, recurentul susține că hotărârea atacată încalcă normele de procedură privind investigarea ajutoarelor de stat întrucât a calificat anumite împrejurări ale procedurii preliminare de examinare și anumite aspecte cuprinse în Decizia Comisiei din 23 iulie 2003 drept indicii obiective și concordante ale unor „dificultăți serioase”, care necesitau inițierea unei proceduri oficiale de investigare în conformitate cu articolul 88 alineatul (2) CE.

Prin intermediul celui de al doilea motiv de recurs, recurentul susține că hotărârea atacată a admis deja în parte justețea materială a examinării anterioare Deciziei Comisiei din 23 iulie 2003 cu privire la existența unui ajutor de stat și la compatibilitatea acestuia cu piața comună, întrucât a luat în considerare și, de asemenea, a admis motivele al patrulea și al șaptelea ale acțiunii, deși acestea trebuiau declarate inadmisibile deoarece, potrivit însăși hotărârii atacate, reclamantele nu aveau calitatea procesuală activă corespunzătoare.

Prin intermediul celui de al treilea motiv de recurs, recurentul susține că hotărârea atacată a încălcat principiul securității juridice întrucât a criticat faptul că, în cadrul examinării anterioare Deciziei din 23 iulie 2003, Comisia nu a luat în considerare al patrulea criteriu din Hotărârea Curții din 24 iulie 2003 în cauza Altmark, respectiv criteriul „benchmarking” privind costurile unei întreprinderi medii, bine gestionată și dotată cu mijloacele necesare, deși această hotărâre a fost pronunțată după examinarea efectuată în procedura în cauză (respectiv la o zi după decizia Comisiei de a nu ridica obiecții împotriva proiectului de majorare a capitalului La Poste), criteriul respectiv nefiind reflectat anterior acestui moment nici în jurisprudența Curții sau a Tribunalului și nici în practica decizională a Comisiei.


18.7.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 167/3


Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Juzgado de lo Social Único de Algeciras (Spania) la 28 aprilie 2009 — Federación de Servicios Públicos de la UGT (UGT-FSP)/Ayuntamiento de la Línea de la Concepción, María del Rosario Vecino Uribe și alții și Ministerio Fiscal

(Cauza C-151/09)

2009/C 167/05

Limba de procedură: spaniola

Instanța de trimitere

Juzgado de lo Social Único de Algeciras

Părțile din acțiunea principală

Reclamantă: Federación de Servicios Públicos de la UGT (UGT-FSP)

Pârâți: Ayuntamiento de la Línea de la Concepción, María del Rosario Vecino Uribe și alții și Ministerio Fiscal

Întrebarea preliminară

Cerința de păstrare a autonomiei la care se referă articolul 6 alineatul (1) din Directiva 2001/23/CE din 12 martie 2001 (1) este îndeplinită într-o situație de fapt (precum cea din acțiunea principală) în care, în urma preluării de către o primărie a diferite concesiuni de servicii publice, lucrătorii care fac parte din personalul întreprinderilor respective care erau concesionare până la momentul respectiv, sunt preluați de administrația municipală menționată și se integrează în personalul acesteia, dar aceiași lucrători (fără excepție) sunt cei care continuă să ocupe aceleași locuri de muncă și să exercite aceleași funcții precum înainte de preluarea menționată, în aceleași centre de muncă și sub instrucțiunile acelorași responsabili direcți (superiori ierarhici), fără schimbări substanțiale în ceea ce privește condițiile de muncă, unica diferență fiind că în prezent superiorii ierarhici plasați în ierarhia de sus (la un nivel superior față de responsabilii menționați anterior) sunt funcționarii competenți aleși în mod public (consilieri sau primar)?


(1)  Directiva 2001/23/CE a Consiliului din 12 martie 2001 privind apropierea legislației statelor membre referitoare la menținerea drepturilor lucrătorilor în cazul transferului de întreprinderi, unități sau părți de întreprinderi sau unități (JO L 82, p. 16, Ediție specială, 05/vol. 6, p. 20).


18.7.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 167/4


Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Verwaltungsgericht Schwerin (Germania) la 4 mai 2009 — André Grootes/Amt für Landwirtschaft Parchim

(Cauza C-152/09)

2009/C 167/06

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Verwaltungsgericht Schwerin

Părțile din acțiunea principală

Reclamant: André Grootes

Pârât: Amt für Landwirtschaft Parchim

Întrebările preliminare

1)

Împrejurările care constituie circumstanțe excepționale în sensul articolului 40 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 (1), în ceea ce privește cuantumul calculat în funcție de suprafață, pot fi recunoscute de asemenea în cazul unei măsuri agro-ecologice care continuă să își producă efectele la 15 mai 2003 și care se prezintă numai ca o continuare a utilizării ca pășuni (permanente), dar care este legată din punct de vedere temporal — fără vreo soluție de continuitate sau cel puțin „fără întârziere” — de o măsură care are ca obiect conversia acestor terenuri arabile în fânețe permanente?

2)

În cazul unui răspuns afirmativ la întrebarea 1:

Împrejurărilor care constituie circumstanțe excepționale în sensul articolului 40 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, în privința cuantumului calculat în funcție de suprafață, nu pot fi recunoscute decât în caz de schimbare a destinației unei suprafețe (prin conversia unor terenuri arabile în pășuni), în cadrul (și exact pentru motivul) participării la o măsură agro-ecologică în sensul dispoziției menționate?

3)

Recunoașterea împrejurărilor care constituie circumstanțe excepționale în sensul articolului 40 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 este condiționată de faptul ca producătorul agricol solicitant să fie de asemenea cel care a procedat la această conversie sau este posibil ca un alt producător agricol care „se alătură” ulterior măsurii agro-ecologice să invoce cu succes împrejurări care constituie circumstanțe excepționale?


(1)  Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune și de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori și de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 2019/93, (CE) nr. 1452/2001, (CE) nr. 1453/2001, (CE) nr. 1454/2001, (CE) nr. 1868/94, (CE) nr. 1251/1999, (CE) nr. 1254/1999, (CE) nr. 1673/2000, (CEE) nr. 2358/71 și (CE) nr. 2529/2001 (JO L 270, p. 1, Ediție specială 03/vol. 49, p. 177).


18.7.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 167/4


Acțiune introdusă la 4 mai 2009 — Comisia Comunităților Europene/Republica Elenă

(Cauza C-155/09)

2009/C 167/07

Limba de procedură: greaca

Părțile

Reclamantă: Comisia Comunităților Europene (reprezentanți: R. Lyal și D. Triantafyllou)

Pârâtă: Republica Elenă

Concluziile reclamantei

Constatarea faptului că Republica Elenă nu își îndeplinește obligațiile care îi revin în temeiul articolelor 18 CE, 39 CE și 43 CE, interpretate în lumina articolului 12 CE (și în temeiul articolelor 28, 31 și 4 din Acordul SEE), întrucât împiedică exercitarea libertăților fundamentale care rezultă din aceste dispoziții în condițiile în care:

scutește de impozitul pe transferul proprietăților imobiliare numai persoanele stabilite deja în mod permanent în Grecia, cu excluderea persoanelor care au intenția de a se stabili în viitor în această țară;

acordă, în anumite condiții, o scutire de impozitul pe transferul proprietăților imobiliare în Grecia numai cetățenilor greci, pentru dobândirea în această țară a unei prime locuințe, discriminând astfel în mod expres rezidenții din străinătate care nu sunt cetățeni greci;

obligarea Republicii Elene la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Scutirea de impozitul pe transferul proprietăților imobiliare avantajează în principal cetățenii greci. Excluderea de la această scutire a cetățenilor comunitari care nu au reședința deja în Grecia constituie o discriminare pe motiv de cetățenie care îngreunează și împiedică, în acest mod, dobândirea unei prime locuințe în această țară de către cetățeni ai altor state membre. Acest obstacol discriminatoriu este confirmat și întărit de limitarea expresă a scutirii numai la cetățenii greci rezidenți în străinătate.

În lipsa unei obligații corespunzătoare în ceea ce privește folosirea imobilului, această măsură nu este de natură să faciliteze accesul rezidenților în țară la proprietatea locuinței lor. De altfel, aceasta se dovedește excesivă, întrucât locul șederii efective ar putea fi constatat prin declarații ale dobânditorilor, însoțite de înscrieri în registre și de diverse controale.

În ceea ce privește limitarea expresă a scutirii la cetățenii greci rezidenți în străinătate, aceasta nu poate fi justificată prin obiectivul de a îi repatria pe aceștia, întrucât un astfel de obiectiv este contrar principiului liberei circulații.


18.7.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 167/5


Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Tribunale di Milano (Italia) la 12 mai 2009 — Flos SpA/Semeraro Casa e Famiglia SpA

(Cauza C-168/09)

2009/C 167/08

Limba de procedură: italiana

Instanța de trimitere

Tribunale di Milano

Părțile din acțiunea principală

Reclamantă: Flos SpA

Pârâtă: Semeraro Casa e Famiglia SpA

Întrebările preliminare

1)

Articolele 17 și 19 din Directiva 98/71/CE (1) trebuie interpretate în sensul că, în aplicarea unei legi naționale a unui stat membru care — în temeiul acestei directive — a introdus în ordinea sa juridică protecția dreptului de autor pentru desene și modele industriale, posibilitatea oferită unui asemenea stat membru de a stabili în mod autonom extinderea protecției și condițiile de acordare a acesteia poate cuprinde și excluderea acestei protecții pentru modele și desene industriale care — deși îndeplinesc condițiile stabilite pentru protecția instituită de dreptul de autor — trebuie să se considere că au intrat în domeniul public anterior datei de intrare în vigoare a dispozițiilor legale care introduceau în ordinea juridică internă protecția dreptului de autor pentru desene și modele industriale, în măsura în care acestea nu fuseseră niciodată înregistrate ca desene sau modele industriale sau în măsura în care înregistrarea acestora expirase deja la acea dată?

2)

În situația unui răspuns negativ la întrebarea 1), articolele 17 și 19 din Directiva 98/71/CE trebuie interpretate în sensul că, în aplicarea unei legi naționale a unui stat membru care — în temeiul acestei directive — a introdus în ordinea sa juridică protecția dreptului de autor pentru desene și modele industriale, posibilitatea oferită unui asemenea stat membru de a stabili în mod autonom extinderea protecției și condițiile de acordare a acesteia poate cuprinde și excluderea acestei protecții pentru modele și desene industriale care — deși îndeplinesc condițiile stabilite pentru protecția instituită de dreptul de autor — trebuie să se considere că au intrat în domeniul public anterior datei de intrare în vigoare a dispozițiilor legale care introduceau în ordinea juridică internă protecția dreptului de autor pentru desene și modele industriale întrucât un terț — fără a avea permisiunea titularului dreptului de autor asupra acestor desene și modele industriale — produsese și comercializase deja în acel stat produse realizate în conformitate cu aceste desene și modele industriale?

3)

În situația unui răspuns negativ la întrebările 1) și 2), articolele 17 și 19 din Directiva 98/71/CE trebuie interpretate în sensul că, în aplicarea unei legi naționale a unui stat membru care — în temeiul acestei directive — a introdus în ordinea sa juridică protecția dreptului de autor pentru desene și modele industriale, posibilitatea oferită unui asemenea stat membru de a stabili în mod autonom extinderea protecției și condițiile de acordare a acesteia poate cuprinde și excluderea acestei protecții pentru modele și desene industriale care — deși îndeplinesc condițiile stabilite pentru protecția instituită de dreptul de autor — trebuie să se considere că au intrat în domeniul public anterior datei de intrare în vigoare a dispozițiilor legale care introduceau în ordinea juridică internă protecția dreptului de autor pentru desene și modele industriale întrucât un terț — fără a avea permisiunea titularului dreptului de autor asupra acestor desene și modele industriale — produsese și comercializase deja în acel stat produse realizate în conformitate cu aceste desene și modele industriale, atunci când această excludere este stabilită pentru o perioadă importantă (de 10 ani)?


(1)  JO L 289, p. 28, Ediție specială, 13/vol. 24, p. 106.


18.7.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 167/5


Acțiune introdusă la 13 mai 2009 — Comisia Comunităților Europene/Republica Polonă

(Cauza C-172/09)

2009/C 167/09

Limba de procedură: polonă

Părțile

Reclamantă: Comisia Comunităților Europene (reprezentanți: P. Dejmek și K. Gawlik, agenți)

Pârâtă: Republica Polonă

Concluziile reclamantei

Constatarea faptului că, prin neadoptarea actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru transpunerea Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 octombrie 2005 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului (1) sau, în orice caz, prin necomunicarea acestora Comisiei, Republica Polonă nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul directivei menționate și a Tratatului CE;

obligarea Republicii Polone la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Termenul prevăzut pentru transpunerea directivei a expirat la 15 decembrie 2007. Cu toate acestea, la data introducerii prezentei acțiuni, pârâta nu adoptase încă toate măsurile necesare pentru transpunerea directivei și, în orice caz, nu le comunicase Comisiei.


(1)  JO L 309, p. 15, Ediție specială, 09/vol. 2, p. 214.


18.7.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 167/6


Acțiune introdusă la 14 mai 2009 — Comisia Comunităților Europene/Republica Polonă

(Cauza C-174/09)

2009/C 167/10

Limba de procedură: polona

Părțile

Reclamantă: Comisia Comunităților Europene (reprezentanți: M. Kaduczak și S.Schønberg, agenți)

Pârâtă: Republica Polonă

Concluziile reclamantei

Constatarea faptului că, prin neadoptarea actelor cu putere de lege și actelor administrative necesare pentru a se conforma Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 iulie 2005 de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor consumatoare de energie (1) și, în orice caz, prin necomunicarea actelor menționate Comisiei, Republica Polonă nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul acestei directive;

obligarea Republicii Polone la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Termenul pentru transpunerea în dreptul intern a Directivei 2005/32/CE a expirat la 11 august 2007. Cu toate acestea, la data introducerii prezentei acțiuni, pârâta nu adoptase încă toate măsurile necesare pentru transpunerea directivei și, în orice caz, nu le comunicase Comisiei.


(1)  JO L 191, p. 29, Ediție specială, 13/vol. 49, p. 104.


18.7.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 167/6


Acțiune introdusă la 26 mai 2009 — Comisia Comunităților Europene/Republica Elenă

(Cauza C-183/09)

2009/C 167/11

Limba de procedură: greaca

Părțile

Reclamantă: Comisia Comunităților Europene (reprezentanți: D. Triantafyllou și I. Dimitriou, agenți)

Pârâtă: Republica Elenă

Concluziile reclamantei

Constatarea faptului că prin neadoptarea actelor cu putere de lege și actelor administrative necesare pentru a se conforma anumitor dispoziții din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (1) și prin necomunicarea acestor dispoziții Comisiei, Republica Elenă nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 412 alineatul (1) primul paragraf din această directivă;

obligarea Republicii Elene la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Termenul pentru transpunerea Directivei 2006/112/CE în dreptul intern a expirat la 1 ianuarie 2008.


(1)  JO L 347, 11.12.2006, p. 1, Ediție specială, 09/vol.3, p. 7.


18.7.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 167/6


Acțiune introdusă la 26 mai 2009 — Comisia Comunităților Europene/Regatul Spaniei

(Cauza C-184/09)

2009/C 167/12

Limba de procedură: spaniola

Părțile

Reclamantă: Comisia Comunităților Europene (reprezentanți: E. Adserá Ribera și A. Marghelis, agenți)

Pârât: Regatul Spaniei

Concluziile reclamantei

Constatarea faptului că, prin neadoptarea actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma Directivei 2006/21/CE (1) a Parlamentului European și a Consiliului din 15 martie 2006 privind gestionarea deșeurilor din industriile extractive și de modificare a Directivei 2004/35/CE (2) sau în orice caz prin necomunicarea cestora Comisiei, Regatul Spaniei nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul directivei menționate;

obligarea Regatului Spaniei la plata cheltuielilor de judecată

Motivele și principalele argumente

Termenul pentru transpunerea Directivei 2006/21/CE în dreptul intern a expirat la 30 aprilie 2008.


(1)  JO L 102, p. 15, Ediție specială, 15/vol. 16, p. 3.

(2)  JO L 143, p. 56, Ediție specială, 15/vol. 11, p. 168.


18.7.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 167/7


Acțiune introdusă la 26 mai 2009 — Comisia Comunităților Europene/Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord

(Cauza C-187/09)

2009/C 167/13

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Comisia Comunităților Europene (reprezentanți: O. Beynet, S. Walker, agenți)

Pârât: Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord

Concluziile reclamantei

Constatarea faptului că, omițând să adopte toate actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma Directivei 2006/40/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 mai 2006 privind emisiile provenite de la sistemele de climatizare ale autovehiculelor și de modificare a Directivei 70/156/CEE a Consiliului, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul directivei menționate și al tratatului;

obligarea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Termenul de transpunere a directivei a expirat la 4 ianuarie 2008.


18.7.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 167/7


Acțiune introdusă la 5 mai 2009 — Comisia Comunităților Europene/Irlanda

(Cauza C-202/09)

2009/C 167/14

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Comisia Comunităților Europene (reprezentanți: L. Balta, A.-A. Gilly, agenți)

Pârâtă: Irlanda

Concluziile reclamantei

Constatarea faptului că, prin neadoptarea actelor cu putere de lege și actelor administrative necesare pentru a se conforma Directivei 2006/24/EC (1) a Parlamentului European și a Consiliului din 15 martie 2006 privind păstrarea datelor generate sau prelucrate în legătură cu furnizarea serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului sau de rețele de comunicații publice și de modificare a Directivei 2002/58/CE (2) și, în orice caz, prin necomunicarea actelor menționate Comisiei, Irlanda nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul acestei directive;

obligarea Irlandei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Termenul pentru transpunerea în dreptul intern a Directivei 2005/32/CE a expirat la 15 septembrie 2007.


(1)  JO L 105, p. 54, Ediție specială, 13/vol. 53, p. 51.

(2)  JO L 201, p. 37, Ediție specială, 13/vol. 36, p. 63.


18.7.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 167/7


Ordonanța președintelui Camerei a cincea a Curții din 2 aprilie 2009 — Comisia Comunităților Europene/Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord

(Cauza C-312/08) (1)

2009/C 167/15

Limba de procedură: engleza

Președintele Camerei a cincea a dispus radierea cauzei.


(1)  JO C 223, 30.8.2008.


18.7.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 167/8


Ordonanța președintelui Curții din 8 aprilie 2009 — Comisia Comunităților Europene/Republica Ungară

(Cauza C-374/08) (1)

2009/C 167/16

Limba de procedură: maghiara

Președintele Curții a dispus radierea cauzei.


(1)  JO C 260, 11.10.2008.


18.7.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 167/8


Ordonanța Președintelui Curții din 27 martie 2009 — Comisia Comunităților Europene/Irlanda

(Cauza C-418/08) (1)

2009/C 167/17

Limba de procedură: engleza

Președintele Curții a dispus radierea cauzei.


(1)  JO C 301, 22.11.2008.


Tribunalul de Primă Instanță

18.7.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 167/9


Hotărârea Tribunalului de Primă Instanță din 9 iunie 2009 — NDSHT/Comisia

(Cauza T-152/06) (1)

(„Acțiune în anulare - Ajutoare de stat - Regulamentul (CE) nr. 659/1999 - Plângere din partea unui concurent - Scrisori adresate de Comisie autorului unei plângeri - Ajutor existent - Act care nu poate fi supus căilor de atac - Inadmisibilitate”)

2009/C 167/18

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: NDSHT Nya Destination Stockholm Hotell & Teaterpaket AB (Stockholm, Suedia) (reprezentanți: M. Merola și L. Armati, avocați)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene (reprezentant: T. Scharf, agent)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziei care se pretinde că ar fi cuprinsă în scrisorile Comisiei din 24 martie și din 28 aprilie 2006 adresate NDSHT, referitoare la o plângere privind ajutoare de stat pretins ilegale acordate de orașul Stockholm în favoarea Stockholm Visitors Board AB (cazul CP 178/04 — pretins ajutor de stat în favoarea SVB AB)

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea ca inadmisibilă.

2)

Obligă NDSHT Nya Destination Stockholm Hotell & Teaterpaket AB la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 178, 29.7.2006.


18.7.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 167/9


Hotărârea Tribunalului de Primă Instanță din 3 iunie 2009 — Comisia/Burie Onderzoek en advies

(Cauza T-179/06) (1)

(„Clauză compromisorie - Contracte încheiate în cadrul programului RACE II și al unui program specific în domeniul aplicațiilor telematice de interes comun - Rambursarea unei părți din avansurile plătite - Competența Tribunalului - Inadmisibilitate parțială - Principiul bunei administrări - Cerere reconvențională”)

2009/C 167/19

Limba de procedură: olandeza

Părțile

Reclamantă: Comisia Comunităților Europene (reprezentanți: inițial A. Weimar și L. Escobar Guerrero, ulterior W. Roels, agenți, asistați de W. Rupert)

Pârâtă: Burie Onderzoek en Advies BV (Nijeholtpade, Țările de Jos) (reprezentanți: I. van den Berge și A. Appelman, avocați)

Obiectul

Cerere în temeiul unei clauze compromisorii în sensul articolului 238 CE prin care se urmărește obligarea Burie Onderzoek en Advies BV la rambursarea unei părți din avansurile plătite de Comunitatea Europeană, precum și la plata de daune interese moratorii în executarea a două contracte de finanțare în domeniul tehnologiilor avansate de comunicare în Europa și al aplicațiilor telematice

Dispozitivul

1)

Respinge ca inadmisibilă acțiunea privind rambursarea avansurilor plătite de Comisie în temeiul contractului Barbara (Broad Range of Community Based Telematics Applications in Rural Areas), cu referința „Proiect R 2022”, în măsura în care este îndreptată împotriva Burie Onderzoek en Advies BV, pentru necompetență vădită a Tribunalului de a se pronunța asupra acesteia.

2)

Obligă Burie Onderzoek en Advies, în temeiul contractului Telepromise (Telematics to Provide for Missing Services), cu referința „Proiect UR 1028”, la plata către Comisie a sumei de 109 535,62 euro majorată cu dobânzi de întârziere calculate la rata legală din Țările de Jos, începând de la 31 august 2001 și până la plata completă a datoriei.

3)

Respinge cererea reconvențională a Burie Onderzoek en Advies.

4)

Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.


(1)  JO C 224, 16.9.2006.


18.7.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 167/10


Hotărârea Tribunalului de Primă Instanță din 3 iunie 2009 — Frosch Touristik/OAPI — DSR touristik (FLUGBÖRSE)

(Cauza T-189/07) (1)

(„Marcă comunitară - Procedura de declarare a nulității - Marca comunitară verbală FLUGBÖRSE - Data pertinentă pentru examinarea unei cauze de nulitate absolută - Articolul 51 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 [devenit articolul 52 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”)

2009/C 167/20

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamantă: Frosch Touristik GmbH (München, Germania) (reprezentanți: H. Lauf și T. Raab, avocați)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (reprezentant: B. Schmidt, agent)

Cealaltă parte în procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs a OAPI: DSR touristik GmbH (Karlsruhe, Germania)

Obiectul

Acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei a patra de recurs a OAPI din 22 martie 2007 (cauza R 1084/2004-4) privind o procedură de declarare a nulității între DSR touristik GmbH și Frosch Touristik GmbH

Dispozitivul

1)

Anulează Decizia Camerei a patra de recurs a Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI) din 22 martie 2007 (cauza R 1084/2004-4).

2)

Obligă OAPI la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 183, 4.8.2007.


18.7.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 167/10


Ordonanța Tribunalului de Primă Instanță din 14 mai 2009 — US Steel Košice/Comisia

(Cauza T-22/07) (1)

(„Acțiune în anulare - Ajutoare de stat - Act de aderare - Condiție impusă beneficiarului de a-și restrânge vânzările de produse plate în «Uniunea extinsă» - Scrisoare a Comisiei în care se interpretează condiția ca aplicându-se și cu privire la piețele bulgară și română începând de la data aderării acestora - Act care nu este supus căilor de atac - Inadmisibilitate”)

2009/C 167/21

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: US Steel Košice s.r.o. (Košice, Slovacia) (reprezentanți: E. Vermulst și S. Van Cutsem, avocați)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene (reprezentanți: K. Gross și T. Scharf, agenți)

Intervenientă în susținerea reclamantei: Republica Slovacă (reprezentant: J. Čorba, agent)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziei despre care se pretinde că este cuprinsă în scrisoarea Comisiei din 22 noiembrie 2006, în măsura în care în aceasta se interpretează condiția impusă reclamantei de a-și restrânge vânzările de produse plate în „Uniunea extinsă” ca aplicându-se și cu privire la piețele bulgară și română începând de la 1 ianuarie 2007

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea ca inadmisibilă.

2)

Obligă US Steel Košice s.r.o. să suporte propriile cheltuieli de judecată, precum și cheltuielile de judecată efectuate de Comisie.

3)

Republica Slovacă suportă propriile cheltuieli de judecată.


(1)  JO C 56, 10.3.2007.


18.7.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 167/11


Ordonanța Tribunalului de Primă Instanță din 20 aprilie 2009 — Murnauer Markenvertrieb/OAPI — Fitne Gesundheit und Wellness (Notfall Bonbons)

(Cauza T-372/08) (1)

(«Marcă comunitară - Cerere de declarare a nulității - Retragerea cererii de declarare a nulității - Nepronunțare asupra fondului»)

2009/C 167/22

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamantă: Murnauer Markenvertrieb GmbH (Trebur, Germania) (reprezentanți: H. Daniel și O. I. Haleen, avocați)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (reprezentant: S. Schäffner, agent)

Cealaltă parte în procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs a OAPI, intervenientă la Tribunal: Fitne Gesundheit und Wellness GmbH (Salzhemmendorf, Germania) (reprezentanți: M. De Zorti, T. Grimm și M. Koch, avocați)

Obiectul

Acțiune împotriva deciziei primei camere de recurs a OAPI din 10 iulie 2008 (cauza R 909/2007-1) privind o procedură de declarare a nulității între Murnauer Markenvertrieb GmbH și Fitne Gesundheit und Wellness GmbH.

Dispozitivul

1)

Constată că nu mai este necesar să se pronunțe asupra fondului cauzei.

2)

Obligă Murnauer Markenvertrieb GmbH și Fitne Gesundheit und Wellness GmbH să suporte propriile cheltuieli de judecată precum și să suporte, fiecare, jumătate din cheltuielile de judecată efectuate de Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale).


(1)  JO C 313, 6.12.2008.


18.7.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 167/11


Ordonanța Tribunalului de Primă Instanță din 23 aprilie 2009 — New Europe/Comisia

(Cauza T-383/08) (1)

(„Inadmisibilitate formală a cererii - Desemnarea pârâtului - Persoană juridică de drept privat - Mandat - Inadmisibilitate vădită - Intervenție”)

2009/C 167/23

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: New Europe (Bruxelles, Belgia) (reprezentant: A.-M. Alamanou, avocat)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene

Obiectul

Cerere de anulare a Deciziei Comisiei adoptate sub forma unei scrisori din 2 iulie 2008, prin care se refuză comunicarea către reclamantă a numelor societăților și ale persoanelor menționate în documentele divulgate de Comisie referitoare la cauza cunoscută sub numele „Eximo”

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea ca inadmisibilă.

2)

Reclamanta suportă propriile cheltuieli de judecată.

3)

Constată că nu este necesar să se pronunțe asupra cererii de intervenție formulată de Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor.


(1)  JO C 301, 22.11.2008.


18.7.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 167/11


Ordonanța Tribunalului de Primă Instanță din 21 aprilie 2009 — Winzer Pharma/OAPI — Alcon (OFTAL CUSI)

(Cauza T-462/08) (1)

(„Marcă comunitară - Revocare a deciziei camerei de recurs - Nepronunțare asupra fondului”)

2009/C 167/24

Limba de procedură: spaniola

Părțile

Reclamantă: Dr. Robert Winzer Pharma GmbH (Berlin, Germania) (reprezentant: S. Schneller, avocat)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale)

Cealaltă parte în procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs a OAPI, intervenientă la Tribunal: Alcon Inc. (Hünenberg, Elveția) (reprezentanți: J. Isern Jara și M. Vidal-Quadras Trias de Bes, avocați)

Obiectul

Acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei întâi de recurs a OAPI din 17 iulie 2008 (cauza R 1471/2007-1) privind o procedură de opoziție între Dr. Robert Winzer Pharma GmbH și Alcon Inc.

Dispozitivul

1)

Constată că nu mai este necesar să se pronunțe asupra fondului cauzei.

2)

Pârâtul suportă, pe lângă propriile cheltuieli de judecată, cheltuielile de judecată efectuate de reclamantă.

3)

Intervenienta suportă propriile cheltuieli de judecată.


(1)  JO C 327, 20.12.2008.


18.7.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 167/12


Ordonanța Tribunalului de Primă Instanță din 25 mai 2009 — Biofrescos/Comisia

(Cauza T-159/09 R)

(„Măsuri provizorii - Cerere de suspendare a executării - Depunerea cererii - Inadmisibilitate - Prejudiciu financiar - Lipsa urgenței”)

2009/C 167/25

Limba de procedură: portugheza

Părțile

Reclamantă: Biofrescos — Comércio de Produtos Alimentares, Lda (Linda-a-Velha, Portugalia) (reprezentant: A. Magalhães Menezes, avocat)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene (reprezentanți: R. Lyal, P. Guerra e Andrade și L. Bouyon, agenți)

Obiectul

Cerere de suspendare a recuperării taxelor la import nesolicitate încă reclamantei, în măsura în care această recuperare este dispusă prin Decizia C (2009) 72 final a Comisiei din 16 ianuarie 2009 prin care s-a constatat că este necesar să se procedeze la recuperarea ulterioară a taxelor respective și că remiterea acestor taxe nu este justificată în cazul reclamantei.

Dispozitivul

1)

Respinge cererea de măsuri provizorii.

2)

Cererea privind cheltuielile de judecată se soluționează odată cu fondul.


18.7.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 167/12


Acțiune introdusă la 15 aprilie 2009 — Abdulrahim/Consiliul și Comisia

(Cauza T-127/09)

2009/C 167/26

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamant: Abdulbasit Abdulrahim (Londra, Regatul Unit) (reprezentanți: J. Jones, Barrister și M. Arani, Solicitor))

Pârâte: Consiliul Uniunii Europene și Comisia Comunităților Europene

Concluziile reclamantului

Anularea în totalitate sau în parte a Regulamentului (CE) nr. 881/2002, astfel cum a fost modificat de Regulamentul (CE) nr. 1330/2008 al Comisiei, și/sau a Regulamentului (CE) nr. 1330/2008 al Comisiei, în măsura în care acestea îl privesc în mod direct și individual pe reclamant;

sau, în subsidiar, să declare Regulamentul (CE) nr. 881/2002 al Consiliului și/sau Regulamentul (CE) nr. 1330/2008 al Comisiei ca fiind inaplicabile reclamantului;

sau, în subsidiar, să analizeze temeiul includerii numelui reclamantului în Anexa I a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului și să stabilească dacă decizia Comisiei de adăugare a numelui reclamantului în Anexa I este adecvată și întemeiată pe lege și pe situația de fapt;

să oblige pârâții să arate motivele și probele pentru includerea numelui reclamantului în Anexa I a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului, într-un termen strict determinat;

să decidă în sensul că includerea numelui reclamantului în Anexa I este neadecvată și neîntemeiată pe lege și pe situația de fapt și să oblige ca numele reclamantului să fie înlăturat din Anexa I a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului;

să ia astfel de măsuri după cum consideră necesar;

obligarea pârâtelor, Consiliul și/sau Comisia, la plata cheltuielilor de judecată efectuate de reclamant;

obligarea pârâtelor, Consiliul și/sau Comisia, la plata către reclamant a unei sume cu titlu de reparare a prejudiciului pentru pierderile de salariu, pierderile de profit sau prejudicii morale.

Motivele și principalele argumente

În cauza de față, reclamantul solicită anularea în parte a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități care au legătură cu Osama ben Laden, cu rețeaua Al-Qaida și cu talibanii astfel cum a fost modificat de Regulamentul (CE) nr. 1330/2008 al Comisiei din 22 decembrie 2008 (1), în măsura în care reclamantul este inclus pe lista persoanelor juridice și fizice, grupurilor și entităților menționate ale căror fonduri și resurse financiare sunt înghețate conform cu această dispoziție. În subsidiar, reclamantul solicită Curții, potrivit articolului 241 CE, să declare Regulamentul nr. 881/2002 al Consiliului și Regulamentul nr. 1330/2008 al Comisiei ca fiind inaplicabile reclamantului. De asemenea, solicită Curții să oblige pârâții la plata unei sume cu titlu de reparare a prejudiciilor.

În susținerea pretențiilor, reclamantul susține că regulamentele în discuție încalcă drepturile sale fundamentale astfel cum acestea sunt garantate de Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

În primul rând, invocă faptul că regulamentele în discuție încalcă dreptul său de a fi ascultat, dreptul la o cale de atac eficientă și dreptul la un proces echitabil deoarece reclamantul nu a fost niciodată informat de către Consiliu sau Comisie cu privire la motivele includerii sale în Anexa I și nu a primit niciodată vreo probă în ce privește decizia de includere. În consecință, reclamantul susține că nu i-a fost acordată posibilitatea de a contesta temeiurile și motivele pentru includerea numelui său în Anexa I a Regulamentului în discuție și, prin urmare, nu a putut să formuleze în fața unei instanțe judecătorești o cale de atac împotriva deciziei de includere.

În al doilea rând, reclamantul susține că măsura în discuție încalcă dreptul său la respectul proprietății și constituie o ingerință disproporționată în viața sa privată și familială.


(1)  JO 2008 L 345, p. 60.


18.7.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 167/13


Acțiune introdusă la 20 aprilie 2009 — Winzer Pharma/OAPI — Alcon (OFTAL CUSI)

(Cauza T-160/09)

2009/C 167/27

Limba în care a fost formulată acțiunea: germana

Părțile

Reclamantă: Dr. Robert Winzer Pharma GmbH (Berlin, Germania) (reprezentant: S. Schneller, avocat)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale)

Cealaltă parte în procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs: Alcon Inc.

Concluziile reclamantului

Anularea Deciziei Camerei întâi de recurs a Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) din 4 februarie 2009 pronunțate în cauza R 1471/2007-1 și admiterea opoziției nr. B 809899 în ceea ce privește toate produsele;

dispunerea organizării unei proceduri orale;

obligarea OAPI sau, în subsidiar, a intervenientei, la plata cheltuielilor de judecată;

în subsidiar, trimiterea cauzei spre rejudecare la OAPI.

Motivele și principalele argumente

Solicitantul mărcii comunitare: Alcon Cusì SA, care și-a transmis ulterior drepturile către Alcon Inc.

Marca comunitară vizată: marca verbală „OFTAL CUSI” pentru produse din clasa 5 (cererea nr. 3 679 181)

Titularul mărcii sau al semnului invocat în sprijinul opoziției: reclamanta

Marca sau semnul invocat în sprijinul opoziției: marca verbală „Ophtal” pentru produse din clasa 5 (marca comunitară nr. 489 948)

Decizia diviziei de opoziție: respinge opoziția

Decizia camerei de recurs: respinge recursul

Motivele invocate: Încălcarea articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 [devenit articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 2007/2009 (1)] întrucât între mărcile în conflict există un risc de confuzie sau, cel puțin, un risc de asociere.


(1)  Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca comunitară (JO L 78, p. 1).


18.7.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 167/13


Acțiune introdusă la 24 aprilie 2009 — Würth și Fasteners/Consiliul

(Cauza T-162/09)

2009/C 167/28

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamante: Adolf Würth GmbH & Co. KG (Künzelsau Germania) și Arnold Fasteners (Shenyang) Co. Ltd (Shenyang, China) (reprezentanți: M. Karl și M. Mazer, avocați)

Pârât: Consiliul Uniunii Europene

Concluziile reclamantelor

anularea Regulamentului (CE) nr. 91/2009 al Consiliului din 26 ianuarie 2009 privind impunerea unei taxe antidumping definitive asupra importurilor de anumite elemente de fixare din fier sau oțel originare din Republica Populară Chineză; sau în subsidiar

anularea Regulamentului (CE) nr. 91/2009 al Consiliului din 26 ianuarie 2009 privind impunerea unei taxe antidumping definitive asupra importurilor de anumite elemente de fixare din fier sau oțel originare din Republica Populară Chineză, în măsura în care privește în mod individual fiecare reclamantă; și

obligarea Consiliului Uniunii Europene la plata cheltuielilor de judecată, incluzând cheltuielile necesare apărării și alte cheltuieli.

Motivele și principalele argumente

La propunerea Comisiei, Consiliul, întemeindu-se pe așa-numitul Regulament antidumpimg (1), a adoptat Regulamentul (CE) nr. 91/2009 al Consiliului din 26 ianuarie 2009 privind impunerea unei taxe antidumping definitive asupra importurilor de anumite elemente de fixare din fier sau oțel originare din Republica Populară Chineză (2). Reclamantele susțin că sunt afectate de taxele antidumpimg introduse prin acest regulament și solicită (în această măsură) anularea regulamentului menționat.

Pentru motivarea acțiunii, reclamantele se referă în primul motiv la o pretinsă eroare de procedură în cadrul procedurii antidumping.

Prin motivele 2-6, reclamantele invocă încălcarea unor dispoziții de drept comunitar de rang superior:

Comisia nu ar fi examinat în mod minuțios și independent ansamblul elementelor pertinente din speță și ar fi instrumentat faptele în mod insuficient și incomplet, ceea ce ar fi determinat o încălcare a obligației de motivare în temeiul articolului 253 CE.

Valoarea normală pe care se întemeiază Regulamentul nr. 91/2009 ar fi fost determinată în mod nelegal, cu încălcarea articolului 2 alineatul (7) litera (a) din Regulamentul nr. 384/96.

Pragurile prevăzute pentru admisibilitatea unei proceduri antidumping în temeiul articolului 5 alineatul (4) al treilea alineat din Regulamentul nr. 384/96 nu ar fi fost atinse.

Noțiunea „produs similar” prevăzută la articolul 1 alineatul (4) din Regulamentul nr. 384/96 ar fi fost extinsă în regulamentul în litigiu întrucât produsele în cauză fabricate în Republica Populară Chineză și produsele fabricate în Comunitate nu ar fi nici comparabile, nici fungibile.

Nu ar fi îndeplinită condiția prejudiciului adus unei industrii comunitare, impusă în temeiul articolului 1 alineatul (1) și al articolului 3 din Regulamentul nr. 384/96, pentru stabilirea taxelor antidumping.

În sfârșit, reclamantele invocă în cel de al șaptelea motiv un abuz de putere al organelor comunitare la momentul examinării criteriilor privind prejudiciul, cauzalitatea și interesul comunitar.


(1)  Regulamentul (CE) nr. 384/96 al Consiliului din 22 decembrie 1995 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene (JO L 56, p. 1, Ediție specială, 11/vol. 12, p. 223), modificat în ultimul rând prin Regulamentul (CE) nr. 2117/2005 (JO L 340, p. 17, Ediție specială, 11/vol. 44, p. 15).

(2)  Regulamentul (CE) nr. 91/2009 privind impunerea unei taxe antidumping definitive asupra importurilor de anumite elemente de fixare din fier sau oțel originare din Republica Populară Chineză (JO L 29, p. 1)


18.7.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 167/14


Recurs introdus la 24 aprilie 2009 de Comisia Comunităților Europene împotriva Hotărârii pronunțate la 17 februarie 2009 de Tribunalul Funcției Publice în cauza F-38/08 P, Liotti/Comisia

(Cauza T-167/09 P)

2009/C 167/29

Limba de procedură: franceza

Părțile

Recurentă: Comisia Comunităților Europene (reprezentanți: B. Eggers și K. Herrmann, agenți)

Cealaltă parte în proces: Amerigo Liotti (Senningerberg, Luxemburg)

Concluziile recurentei

Anularea Hotărârii Tribunalului Funcției Publice pronunțate la 17 februarie 2009 în cauza F-38/08, Liotti/Comisia;

obligarea reclamantului din primă instanță la plata cheltuielilor de judecată efectuate în fața Tribunalului Funcției Publice, precum și a cheltuielilor de judecată efectuate în recurs.

Motivele și principalele argumente

Prin intermediul prezentului recurs, Comisia Comunităților Europene solicită anularea Hotărârii Tribunalului Funcției Publice (TFP) pronunțate la 17 februarie 2009 în cauza Liotti/Comisia, F-38/08, prin care TFP a anulat raportul asupra evoluției carierei (REC) domnului Liotti pentru perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2006.

În susținerea recursului, Comisia invocă trei motive întemeiate pe:

o încălcare a dreptului comunitar, în măsura în care articolul 8 alineatul (7) din Dispozițiile generale de punere în aplicare a articolului 43 din Statutul funcționarilor Comunităților Europene (DGA) nu ar prevedea obligația ca un validator sau un director general să examineze aplicarea normelor de evaluare în toate proiectele de REC pentru un grad determinat;

neregularități de procedură în fața TFP, care au adus atingere intereselor Comisiei, în măsura în care TFP, invocând din oficiu în ședință cerințele de concertare și de coerență prevăzute la articolul 8 alineatul (7) din DGA, ar fi încălcat dreptul la apărare al Comisiei prin faptul că a privat-o de posibilitatea de a furniza elemente de probă privind situația de fapt de natură să stabilească inexistența încălcării articolului 8 alineatul (7) din DGA cu ocazia întocmirii REC în litigiu;

o eroare de drept, în măsura în care TFP ar fi calificat nerespectarea dispozițiilor articolului 8 alineatul (3) din DGA drept încălcare a unei formalități esențiale și/sau drept neregularitate substanțială care a determinat anularea REC atacat în fața TFP.


18.7.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 167/15


Acțiune introdusă la 5 mai 2009 — Z/Comisia

(Cauza T-173/09)

2009/C 167/30

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamant: Z (Germania) (reprezentanți: C. Grau și N. Jäger, avocați)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene

Concluziile reclamantului

Informarea reclamantului, prin acordarea accesului la dosarul procedurii în cazul COMP/3946 — „Marine Hoses” — și în special prin punerea la dispoziția sa a unei copii a Deciziei Comisiei din 28 ianuarie 2009 prin care s-a aplicat o amendă Dunlop Oil & Marine/ContiTech AG/Continental AG pentru o presupusă participare la un cartel al furtunurilor marine între anii 1986 și 2007, cu privire la faptul dacă este nominal citat în această decizie și, în cazul unui răspuns afirmativ, indicarea contextului menționării numelui reclamantului și în special a măsurii în care decizia Comisiei conține indicații pertinente din punctul de vedere al dreptului concurenței sau al dreptului penal în legătură cu persoana reclamantului;

eliminarea, într-un mod care va trebui precizat după acordarea accesului la dosar, a mențiunilor numelui reclamantului, în special a indicațiilor pertinente din punctul de vedere al dreptului concurenței sau al dreptului penal în legătură cu persoana reclamantului în Decizia Comisiei din 28 ianuarie 2009 prin care s-a aplicat o amendă Dunlop Oil & Marine/ContiTech AG/Continental AG pentru o presupusă participare la un cartel al furtunurilor marine între anii 1986 și 2007;

omiterea citării nominale a reclamantului, precum și a oricăror referiri la persoana reclamantului în versiunea deciziei destinată publicării;

obligarea Comisiei Comunităților Europene la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Reclamantul contestă refuzul Comisiei din 5 martie 2009 de a-i acorda accesul la documentele dosarului de procedură COMP/39406 — furtunuri marine. Reclamantul solicită în plus eliminarea eventualelor referiri la persoana sa în Decizia Comisiei din 28 ianuarie 2009 în acest caz, precum și interzicerea referirilor la persoana sa în versiunea deciziei destinată publicării.

În susținerea acțiunii, reclamantul arată că dreptul de acces la dosar și eliminarea oricăror referiri la persoana sa decurg din încălcarea drepturilor sale elementare și fundamentale de procedură, și anume a dreptului de a fi ascultat, a dreptului de acces la dosar și din principiul prezumției de nevinovăție. Dreptul de acces la dosar ar decurge în plus din dreptul de acces public la documentele Comisiei conform Regulamentului (CE) nr. 1049/2001 (1).


(1)  Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei (JO L 145, p. 43, Ediție specială, 01/vol. 3, p. 76).


18.7.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 167/15


Recurs introdus la 27 aprilie 2009 de Consiliul Uniunii Europene împotriva Hotărârii pronunțate la 17 februarie 2009 de Tribunalul Funcției Publice în cauza F-51/08, Stols/Consiliul

(Cauza T-175/09 P)

2009/C 167/31

Limba de procedură: franceza

Părțile

Recurent: Consiliul Uniunii Europene (reprezentanți: M. Bauer și G. Kimberley, agenți)

Cealaltă parte în proces: Willem Stols (Halsteren, Țările de Jos)

Concluziile recurentului

Anularea Hotărârii TFP pronunțate la 17 februarie 2009 în cauza F-51/08 (Willem Stols/Consiliul);

respingerea acțiunii din 21 mai 2008 prin care domnul Stols a solicitat anularea deciziei din 16 iulie 2007 prin care Consiliul a refuzat să îl înscrie pe lista persoanelor promovate la gradul AST 11 în cadrul exercițiului de promovare 2007 și anularea deciziei din 5 februarie 2008 prin care secretarul general adjunct al Consiliului, în calitate de AIPN, a respins reclamația sa introdusă în temeiul articolului 90 alineatul (2) din statut;

obligarea pârâtului la plata tuturor cheltuielilor de judecată efectuate în primă instanță și în recurs.

Motivele și principalele argumente

Prin intermediul prezentului recurs, Consiliul Uniunii Europene solicită anularea Hotărârii Tribunalului Funcției Publice (TFP) pronunțate la 17 februarie 2009 în cauza Stols/Consiliul, F-51/08, prin care TFP a anulat deciziile Consiliului prin care se refuză promovarea domnului Stols la gradul AST 11 în cadrul exercițiului de promovare 2007.

În susținerea recursului, Consiliul invocă două motive întemeiate pe:

o eroare de drept, în măsura în care TFP ar fi depășit limitele impuse de jurisprudență controlului instanței comunitare în ceea ce privește larga putere de apreciere de care dispune AIPN pentru examinarea comparativă a meritelor funcționarilor candidați la o promovare;

o încălcare a obligației de motivare, întrucât hotărârea atacată este afectată de numeroase lacune și inexactități, astfel încât nu se poate înțelege în ce temei TFP a ajuns efectiv la concluzia existenței unei erori vădite din partea Consiliului.


18.7.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 167/16


Acțiune introdusă la 28 aprilie 2009 — Dunamenti Erőmű/Comisia

(Cauza T-179/09)

2009/C 167/32

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Dunamenti Erőmű Zrt. (Százhalombatta, Ungaria) (reprezentanți: J. Lever, QC, A. Nourry și R. Griffith, Solicitors)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene

Concluziile reclamantei

Anularea deciziei și a tuturor dispozițiilor aplicabile din partea dispozitivă, în măsura în care acestea se aplică reclamantei;

în subsidiar, anularea articolelor 2 și 5 din Decizie în măsura în care acestea dispun recuperarea de la reclamantă a ajutorului, excedând ceea ce ar fi trebuit să fie considerat de către Comisie ca incompatibil cu piața comună;

ordonarea unei măsuri de cercetare judecătorească potrivit articolului 65 din Regulamentul de procedură, prin care să solicite Comisiei să furnizeze Tribunalului copii ale tuturor comunicărilor scrise între Comisie și autoritățile ungare și toate înregistrările reuniunilor și negocierilor între acestea, astfel cum se prevede la punctul 466 din decizia atacată;

în măsura în care Tribunalul este de acord că ar putea fi asistat de un expert sau experți, să ordone o măsură de cercetare judecătorească prin care să se dispună efectuarea unui raport sau unor rapoarte de acești experți, precum și orice alte măsuri de cercetare judecătorească pe care Tribunalul le consideră adecvate;

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată efectuate de reclamantă în prezenta cauză.

Motivele și principalele argumente

Reclamanta solicită anularea Deciziei Comisiei C (2008) 2223 final din 4 iunie 2008, prin care a fost declarat incompatibil cu piața comună ajutorul acordat de autoritățile ungare în favoarea anumitor producători de energie electrică, sub forma unor acorduri de cumpărare de electricitate încheiate pe termen lung (denumite în continuare „acordurile”), semnate la o dată anterioară aderării Republicii Ungaria la Uniunea Europeană între operatorul de rețea Magyar Villamos Müvek Rt. („MVM”), deținut de statul ungar, și acești producători [Ajutor de stat C-41/2005 (ex NN 49/2005) — „Costuri nerecuperabile” în Ungaria]. Reclamanta este identificată în decizia atacată ca beneficiar al ajutorului de stat pretins, iar prin aceasta Ungaria este obligată la recuperarea ajutorului, inclusiv a dobânzilor, de la reclamantă.

În susținerea cererii, reclamantul invocă patru motive.

În primul motiv, reclamanta arată că, în măsura în care a calificat acordurile încheiate de aceasta ca măsură de ajutor deși Comisia recunoaște că reprezintă o „parte esențială” a contractului de pre-privatizare, Comisia a încălcat articolul 87 alineatul (1) CE. Prin urmare, în opinia reclamantei, autoritățile ungare au acționat în conformitate cu principiul investitorului privat în economia de piață. Reclamanta susține că Comisia a aplicat în mod eronat Tratatul de aderare a Ungariei și articolul 1 litera (b) punctul (v) din Regulamentul nr. 659/1999 al Consiliului (1).

În al doilea rând, reclamanta susține că, în pofida faptului că, quod non, prin acordurile respective a fost acordat reclamantei un ajutor de stat în 1995, aceasta a fost îndreptățită să se prevaleze de o încredere legitimă potrivit căreia, potrivit dreptului comunitar, un astfel de ajutor va fi considerat ca un ajutor existent.

În al treilea rând, reclamanta susține că, prin calificarea acordurilor încheiate de aceasta ca ajutor de stat incompatibil, decizia încalcă principiul proporționalității, din moment ce a fost în mod eronat calificat ca ajutor pentru funcționare și nu ar fi trebuit declarat incompatibil, chiar în măsura în care a compensat reclamanta pentru costurile sale nerecuperabile. În plus, reclamanta invocă faptul că această concluzie este afectată de o motivare inadecvată și/sau incompletă și încalcă articolul 87 alineatul (3) litera (a) CE prin faptul că nu recunoaște niciun rol al acordurilor încheiate de reclamantă în promovarea dezvoltării economice.

În al patrulea rând, reclamanta arată că decizia de recuperare încalcă articolul 14 alineatul (1) din Regulamentul nr.659/1999 al Consiliului și principiile generale ale dreptului comunitar cum ar fi principiul interesului legitim și cel al încrederii legitime. În plus, reclamanta susține că Comisia a încălcat norme fundamentale de procedură, cum este dreptul la un proces echitabil.


(1)  Regulamentul (CE) nr.659/1999 al Consiliului din 22 martie 1999 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE, JO 1999 L 83, p. 1, Ediție specială, 08/vol. 1, p. 41.


18.7.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 167/17


Acțiune introdusă la 12 mai 2009 — Poloplast/OAPI — Polypipe Building Products (P)

(Cauza T-189/09)

2009/C 167/33

Limba în care a fost formulată acțiunea: germana

Părțile

Reclamantă: Poloplast GmbH & Co. KG (Leonding, Austria) (reprezentant: G. Bruckmüller, avocat)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale)

Cealaltă parte în procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs: Polypipe Building Products Ltd (Edlinton, Regatul Unit)

Concluziile reclamantei

Anularea Deciziei Camerei a doua de recurs a Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne din 25 februarie 2009 sau modificarea acesteia în sensul de a se preciza că nu există risc de confuzie între cele două mărci;

obligarea Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Solicitantul mărcii comunitare: reclamanta

Marca comunitară vizată: marca figurativă „p” pentru produse din clasele 6, 11, 17, 19 și 42 (cererea de înregistrare nr. 3 148 194)

Titularul mărcii sau al semnului invocat în sprijinul opoziției: Polypipe Building Products Ltd

Marca sau semnul invocat în sprijinul opoziției: marca figurativă „P” pentru produse și servicii din clasa 17 (marca comunitară nr. 33 191) și marca figurativă „P POLYPIPE” pentru produse din clasele 6, 11, 17, 19 și 20 (marca comunitară nr. 2 685 691)

Decizia diviziei de opoziție: respinge opoziția

Decizia camerei de recurs: respinge în parte recursul

Motivele invocate: încălcarea articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 [devenit articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009 (1)] în măsura în care nu există risc de confuzie între mărcile în conflict.


(1)  Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca comunitară (JO L78, p. 1)


18.7.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 167/17


Acțiune introdusă la 13 mai 2009 — Longevity Health Products/OAPI — Performing Science (5 HTP)

(Cauza T-190/09)

2009/C 167/34

Limba în care a fost formulată acțiunea: germana

Părțile

Reclamantă: Longevity Health Products, Inc. (reprezentant: J. Korab, avocat)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale)

Cealaltă parte în procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs: Performing Science LLC

Concluziile reclamantei

admiterea acțiunii societății Longevity Health Products, Inc.,

anularea deciziei celei de a patra camere de recurs din 21 aprilie 2009, și respingerea cererii de declarare a nulității formulate de Performing Science LLC împotriva mărcii comunitare CTM 002846483 — „5 HTP” și

obligarea OAPI la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Marca comunitară înregistrată care a făcut obiectul unei cereri de declarare a nulității: marca verbală „5 HTP” pentru produse și servicii clasificate în clasele 5, 16 și 35 (marcă comunitară nr. 2 846 483

Titularul mărcii comunitare: reclamanta

Partea care solicită declararea nulității mărcii comunitare: Performing Science LLC

Decizia diviziei de anulare: admiterea în parte a cererii de declarare a nulității mărcii respective

Decizia camerei de recurs: respingerea recursului reclamantei

Motivele invocate: încălcarea articolului 7 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul nr. 40/94 [în prezent articolul 7 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 (1)]


(1)  Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca comunitară (JO L 78, p. 1)


18.7.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 167/18


Acțiune introdusă la 14 mai 2009 — Amen Corner/OAPI — Comercio Electrónico Ojal (SEVE TROPHY)

(Cauza T-192/09)

2009/C 167/35

Limba în care a fost formulată acțiunea: spaniola

Părțile

Reclamantă: Amen Corner, SA (Madrid, Spania) (reprezentanți: J. Calderón Chavero, avocat, T. Villate Consonni, avocat)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale)

Cealaltă parte în procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs: Comercio Electrónico Ojal, SL (Madrid, Spania)

Concluziile reclamantei

anularea Deciziei camerei de recurs a OAPI din 5 martie 2009 în cauza R-462/2008-2 în măsura în care admite înregistrarea pentru produsele din clasa 9;

având în vedere anularea de mai sus, respingerea în totalitate a cererii nr. 4 617 213 de înregistrare a unei mărci;

obligarea OAPI și a celorlalte părți implicate la plata cheltuielilor de judecată aferente prezentei proceduri în cazul opunerii și respingerea concluziilor acestora.

Motivele și principalele argumente

Solicitantul mărcii comunitare: Comercio Electrónico Ojal, SL.

Marca comunitară vizată: marca figurativă care cuprinde elementul verbal „SEVE TROPHY” (cererea de înregistrare nr. 4 617 213), pentru produse și servicii din clasele 3, 9, 14, 18, 25, 28, 35 și 41.

Titularul mărcii sau al semnului invocat în sprijinul opoziției: societatea reclamantă.

Marca sau semnul invocat în sprijinul opoziției: mărcile figurative comunitare „SEVE TROPHY” și „SEVE BALLESTEROS TROPHY” (nr. 1 541 226, nr. 1 980 341, nr. 2 068 682 și nr. 3 846 235), pentru produse și servicii din clasele 3, 14, 25, 28, 35 și 41.

Decizia diviziei de opoziție: respinge opoziția formulată în temeiul articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 al Consiliului din 20 decembrie 1993 privind marca comunitară (JO 1994, L 11, p. 1, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 146) [înlocuit prin Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2008 privind marca comunitară, JO L 78, p. 1] și admite în parte opoziția în temeiul articolului 8 alineatul (1) litera (b) din același regulament.

Decizia camerei de recurs: admite recursul în parte.

Motivele invocate: aplicarea incorectă a articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94.


18.7.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 167/18


Acțiune introdusă la 13 mai 2009 — Lan Airlines/OAPI — Air Nostrum (LÍNEAS AÉREAS DEL MEDITERRÁNEO LAM)

(Cauza T-194/09)

2009/C 167/36

Limba în care a fost formulată acțiunea: spaniola

Părțile

Reclamantă: Lan Airlines, SA (reprezentanți: E. Armijo Chávarri și A. Castán Pérez-Gómez, avocați)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale)

Cealaltă parte în procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs: Air Nostrum, Lineas Aéreas del Mediterráneo, SA (Manises, Spania)

Concluziile reclamantei

constatarea faptului că acest memoriu și documentele care îi sunt anexate au fost prezentate, că acțiunea împotriva Deciziei Camerei a patra de recurs a OAPI din 19 februarie 2009 în cauza R 0107/2008-4 a fost formulată în termen și respectă condițiile impuse privind forma și, având în vedere respectarea procedurii cerute, pronunțarea unei hotărâri de anulare a deciziei menționate și obligarea OAPI la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Solicitantul mărcii comunitare: Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo S.A.

Marca comunitară vizată: marca verbală „LINEAS AREREAS DEL MEDITERRANEO LAM” (cererea de înregistrare nr. 4 448 061), pentru servicii din clasa 39.

Titularul mărcii sau al semnului invocat în sprijinul opoziției: reclamanta.

Marca sau semnul invocat în sprijinul opoziției: marca comunitară verbală „LAN” (nr. 3 350 899), pentru servicii din clasele 35, 39 și 43 și marca comunitară figurativă constituită din termenul „LAN” însoțit de o stea (nr. 3 694 957), pentru servicii din clasa 39.

Decizia diviziei de opoziție: respinge opoziția în totalitate.

Decizia camerei de recurs: respinge recursul.

Motivele invocate: aplicarea incorectă a articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94 (în prezent Regulamentul nr. 207/2009).


18.7.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 167/19


Acțiune introdusă la 25 mai 2009 — TerreStar Europe/Comisia

(Cauza T-196/09)

2009/C 167/37

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: TerreStar Europe Ltd (Londra, Regatul Unit) (reprezentanți: R. Olofsson, avocat, J. Killick, Barrister)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene

Concluziile reclamantei

Anularea deciziei atacate.

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.

adoptarea oricăror alte măsuri impuse de lege.

Motivele și principalele argumente

În prezenta cauză, reclamanta solicită anularea Deciziei C (2009) 3746 final/2 a Comisiei din 13 mai 2009 privind selectarea unor operatori de sisteme paneuropene care furnizează servicii mobile de comunicații prin satelit (MSS), adoptată în temeiul Deciziei nr. 626/2008/EC (1) (JO L 172, p. 15), în măsura în care prin aceasta a fost respinsă candidatura reclamantei.

În susținerea cererii sale, reclamanta invocă trei motive.

În primul rând, aceasta susține că, prin faptul că a considerat că TerreStar nu a parcurs toate etapele obligatorii, Comisia a comis o eroare vădită de apreciere. Reclamanta pretinde că contradicțiile dintre informații și lipsa de probe referitoare la parcurgerea uneia dintre etape, astfel cum a constatat Comisia, s-au datorat unei lipse de înțelegere a informațiilor prezentate și care ar fi putut să fie lămurite în baza unei simple cereri din partea Comisiei.

În al doilea rând, reclamanta arată că, prin faptul că nu a solicitat clarificări și nu a luat în considerare observațiile cuprinzând astfel de clarificări pe care TerreStar le-a prezentat în mod voluntar, Comisia a acționat cu încălcarea principiului bunei administrări și a principiului proporționalității.

În al treilea rând, în subsidiar, reclamanta susține că decizia contestată nu este motivată în mod corespunzător.


(1)  Decizia nr. 626/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 iunie 2008 privind selectarea și autorizarea sistemelor care furnizează servicii mobile de comunicații prin satelit (MSS) (JO L 172, p. 15)


18.7.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 167/19


Acțiune introdusă la 20 mai 2009 — UOP/Comisia

(Cauza T-198/09)

2009/C 167/38

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: UOP Ltd (Brimsdown, Regatul Unit) (reprezentanți: B. Hartnett, Barrister și O. Geiss, avocat)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene

Concluziile reclamantei

Anularea articolului 2 alineatul (2) din Decizia Comisiei din 16 iulie 2008 privind măsura de ajutor pusă în aplicare de Franța în favoarea grupului IFP [C 51/05 (ex NN 84/05)] (1) și

Obligarea Comisiei Comunităților Europene la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Reclamanta solicită anularea parțială a Deciziei Comisiei din 16 iulie 2008 privind măsura de ajutor pusă în aplicare de Franța în favoarea grupului Institut Français du Pétrole (Institutul Francez al Petrolului) [C 51/05 (ex NN 84/05)] [notificată cu numărul C(2008) 1330] în măsura în care declară, în anumite condiții, acest ajutor ca fiind compatibil cu piața comună în sensul articolului 87 alineatul (3) litera (c) CE. Reclamanta este o concurentă a beneficiarului acestui ajutor de stat și a filialelor sale Axens și Prosernat.

În susținerea cererii, reclamanta invocă patru motive.

Mai întâi, arată reclamanta, Comisia a săvârșit o eroare vădită de fapt și de drept încălcând articolul 87 alineatul (3) CE și Cadrul comunitar al ajutoarelor de stat pentru cercetare și dezvoltare din 1996 apreciind în mod greșit natura lucrărilor de cercetare și dezvoltare desfășurate de IFP în virtutea Anexei I la acest cadru comunitar și stabilind astfel în mod eronat intensitatea maximă ponderată a ajutorului. Reclamanta invocă în susținerea acestui motiv următoarele temeiuri: activitățile Axens și Prosernat în ceea ce privește procesele nu reprezintă activități de cercetare și dezvoltare iar activitățile de dezvoltare preconcurențiale în integralitatea lor sunt desfășurate de IFP; IFP a efectuat cel puțin partea de dezvoltare preconcurențială care privește tehnologia procedeelor și catalizatorilor care implică utilizarea unor instalații pilot precum și partea de dezvoltare preconcurențială care ține de portofoliul de brevete.

În al doilea rând, potrivit reclamantei, Comisia a săvârșit o eroare vădită de fapt și de drept încălcând articolul 87 alineatul (3) CE și Cadrul comunitar al ajutoarelor de stat pentru cercetare și dezvoltare din 1996 neținând cont de ajutoarele pentru funcționare acordate Axens și Prosernat, filialele IFP. Reclamanta invocă în susținerea acestui motiv trei temeiuri și susține că nu au fost luate în considerare avantajele directe obținute de Axens din utilizarea permanentă a instalațiilor pilot și nici avantajele indirecte pe care Axens le-a obținut din ajutoarele pentru formare acordate de IFP și din cooperarea internațională în materie de cercetare furnizată de IFP.

În al treilea rând, susține reclamanta, Comisia a săvârșit o eroare vădită de fapt și de drept concluzionând că ajutorul acordat IFP și filialelor sale, Axens și Prosernat, are un efect de stimulare.

În al patrulea rând, potrivit reclamantei, Comisia a săvârșit o eroare vădită de fapt și de drept nemotivând corespunzător și/sau neluând în considerare în totalitate dovezile pe care le avea la dispoziție.


(1)  JO 2009 L 53, p. 13.


18.7.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 167/20


Acțiune introdusă la 25 mai 2009 — Abertis Infraestructuras/Comisia

(Cauza T-200/09)

2009/C 167/39

Limba de procedură: spaniola

Părțile

Reclamantă: Abertis Infraestructuras, SA (Barcelona, Spania) (reprezentanți: M. Roca Junyent și P. Callol García, avocați)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene

Concluziile reclamantei

Anularea actului atacat, obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată și adoptarea tuturor măsurilor de drept necesare.

Motivele și principalele argumente

Actul atacat în prezenta cauză este același ca și cel din cauza T-58/09 Schemaventotto/Comisia (JO C 82, p. 34); este vorba despre actul juridic prin care Comisia Europeană a închis procedura în temeiul articolului 21 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului din 20 ianuarie 2004 privind controlul concentrărilor economice între întreprinderi (JO L 24, p. 1, Ediție specială, 08/vol. 1, p. 201) (denumit în continuare „RCC”), procedură care fusese inițiată în vederea controlului concentrării între reclamantă și Autostrade, S.p.A. (cauza COMP/M. 4388 — Albertis/Autostrade).

Motivele invocate de reclamantă sunt următoarele:

Prin închiderea unei proceduri în temeiul articolului 21 fără a constata încălcările săvârșite de Italia care aduc atingere drepturilor societății Abertis, Comisia și-a încălcat obligațiile legale; în subsidiar, Comisia nu a analizat în mod corect compatibilitatea concentrării cu dreptul comunitar, încălcând astfel obligația pe care o are în temeiul articolului 21 din RCC.

Comisia nu a respectat cerințele esențiale de procedură care sunt prevăzute la articolul 21 din RCC. Acest viciu de procedură determină nulitatea actelor Comisiei, întrucât împiedică deplina realizare a obiectivului articolului 21.

Comisia nu și-a îndeplinit obligația de motivare a actelor.

Comisia a săvârșit un abuz de putere întrucât a adoptat o decizie în temeiul unei norme, articolul 21 din RCC, care nu îi permitea să adopte decizia respectivă, întrucât aceasta intră în domeniul de aplicare al articolului 226 CE. Comisia a încălcat astfel garanțiile formulate la articolul 21 din RCC, a lipsit acest articol de efectul său util și nu a acordat protecție concentrării propuse pe care însăși Comisia o aprobase anterior.

Comisia a încălcat principiul general al securității juridice, al bunei administrări și al încrederii legitime întrucât nu a acționat împotriva statului membru, în împrejurări care nu sunt susceptibile de apreciere, înșelând astfel încrederea operatorilor;

în sfârșit și în subsidiar, reclamanta susține că noul cadru normativ adoptat de statul italian nu a fost analizat în mod corect de către Comisie. Astfel, acesta nu a creat un cadru normativ care să garanteze că întreprinderile vor face obiectul unui tratament echitabil și conform normelor comunitare cu ocazia viitoarelor fuziuni transfrontaliere în sectorul autostrăzilor în Italia.


18.7.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 167/20


Acțiune introdusă la 25 mai 2009 — Olymp Bezner/OAPI — Bellido (Olymp)

(Cauza T-203/09)

2009/C 167/40

Limba în care a fost formulată acțiunea: engleza

Părțile

Reclamantă: Olymp Bezner GmbH & Co. KG (Bietigheim-Bissingen, Germania) (reprezentanți: J. Dönch și M. Eck, avocați)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale)

Cealaltă parte în procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs: Miguel Bellido, S.A. (Manzanares, Ciudad Real, Spania)

Concluziile reclamantei

Anularea Deciziei Camerei a doua de recurs a Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) din 11 martie 2009 în cauza R 531/2008-2;

obligarea OAPI la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Marca comunitară înregistrată care a făcut obiectul unei cereri de declarare a nulității: marca verbală „Olymp” pentru produse din clasa 25

Titularul mărcii comunitare: reclamanta

Partea care solicită declararea nulității mărcii comunitare: cealaltă parte în procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs

Dreptul asupra mărcii al părții care solicită declararea nulității: marca figurativă spaniolă „OLIMPO” pentru produse din clasa 25

Decizia diviziei de anulare: admite cererea de declarare a nulității mărcii comunitare în cauză

Decizia camerei de recurs: respinge recursul

Motivele invocate: încălcarea articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 al Consiliului [devenit articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului] și a articolului 52 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 al Consiliului [devenit articolul 53 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului] în măsura în care camera de recurs a considerat în mod eronat că există un risc de confuzie, având în vedere faptul că mărcile în cauză nu sunt similare din punct de vedere vizual, auditiv și conceptual.


18.7.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 167/21


Acțiune introdusă la 25 mai 2009 — Olymp Bezner/OAPI — Bellido (OLYMP)

(Cauza T-204/09)

2009/C 167/41

Limba în care a fost formulată acțiunea: engleza

Părțile

Reclamantă: Olymp Bezner GmbH & Co. KG (Bietigheim-Bissingen, Germania) (reprezentanți: J. Dönch și M. Eck, avocați)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale)

Cealaltă parte în procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs: Miguel Bellido, S.A. (Manzanares, Ciudad Real, Spania)

Concluziile reclamantei

Anularea Deciziei Camerei a doua de recurs a Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) din 5 martie 2009 în cauza R 598/2008-2;

obligarea OAPI la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Marca comunitară înregistrată care a făcut obiectul unei cereri de declarare a nulității: marca verbală „Olymp” pentru produse din clasa 25

Titularul mărcii comunitare: reclamanta

Partea care solicită declararea nulității mărcii comunitare: cealaltă parte în procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs

Dreptul asupra mărcii al părții care solicită declararea nulității: marca figurativă spaniolă „OLIMPO” pentru produse din clasa 25

Decizia diviziei de anulare: admite cererea de declarare a nulității mărcii comunitare în cauză

Decizia camerei de recurs: respinge recursul

Motivele invocate: încălcarea articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 al Consiliului [devenit articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului] în măsura în care camera de recurs a considerat în mod eronat că există un risc de confuzie, având în vedere faptul că mărcile în cauză nu sunt similare din punct de vedere vizual, auditiv și conceptual.


18.7.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 167/21


Acțiune introdusă la 25 mai 2009 — Mustapha El Jirari Bouzekri/OAPI — Nike International (NC NICKOL)

(Cauza T-207/09)

2009/C 167/42

Limba în care a fost formulată acțiunea: engleza

Părțile

Reclamant: Mustapha El Jirari Bouzekri (Malaga, Spania) (reprezentant: E. Ragot, avocat)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale)

Cealaltă parte în procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs: Nike International Ltd (Beaverton, Statele Unite)

Concluziile reclamantului

Anularea Deciziei Camerei a doua de recurs a Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) din 25 februarie 2009 în cauza R 554/2008-2 în măsura în care conține erori de drept în ceea ce privește interpretarea articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94 al Consiliului [devenit articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009 al Consiliului];

obligarea pârâtului și a celeilalte părți în procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs la plata cheltuielilor de judecată și a altor cheltuieli efectuate de reclamant în cursul procedurii din fața Tribunalului de Primă Instanță.

Motivele și principalele argumente

Solicitantul mărcii comunitare: Mustapha El Jirari Bouzekri

Marca comunitară vizată: marca figurativă „NC NICKOL”, pentru produse din clasa 9

Titularul mărcii sau al semnului invocat în sprijinul opoziției: Cealaltă parte în procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs

Marca sau semnul invocat în sprijinul opoziției: marca comunitară figurativă înregistrată „NIKE” pentru o serie de produse, printre care produsele din clasele 9 și 25

Decizia diviziei de opoziție: admite opoziția

Decizia camerei de recurs: respinge recursul

Motivele invocate: încălcarea articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94 al Consiliului, întrucât camera de recurs a concluzionat în mod greșit că erau îndeplinite condițiile pentru aplicarea acestei dispoziții.


18.7.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 167/22


Acțiune introdusă la 26 mai 2009 — Mars/OAPI — Marc (MARC Marlon Abela Restaurant Corporation)

(Cauza T-208/09)

2009/C 167/43

Limba în care a fost formulată acțiunea: engleza

Părțile

Reclamantă: Mars, Inc. (McLean, Statele Unite) (reprezentanți: A. Bryson, Barrister și V. Marsland, Solicitor)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale)

Cealaltă parte în procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs: Marc Ltd (Londra, Regatul Unit)

Concluziile reclamantei

Anularea Deciziei Camerei a doua de recurs a Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) din 5 martie 2009 în cauza R 1827/2007-2 și

obligarea OAPI la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Solicitantul mărcii comunitare: cealaltă parte în procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs

Marca comunitară vizată: marca figurativă „MARC Marlon Abela Restaurant Corporation” pentru produse și servicii din clasele 29, 30, 31, 32, 33, 35 și 43

Titularul mărcii sau al semnului invocat în sprijinul opoziției: reclamanta

Marca sau semnul invocat în sprijinul opoziției: mărcile comunitare verbale și figurative „MARS” înregistrate pentru produse și servicii din clasele 9, 29, 30, 32 și 35

Decizia diviziei de opoziție: admiterea în parte a opoziției

Decizia camerei de recurs: anularea deciziei diviziei de opoziție și respingerea în totalitate a opoziției

Motivele invocate: încălcarea articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 [devenit articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr.207/2009] (i) în măsura în care camera de recurs a considerat (sau constatat) în mod eronat, în lipsa unor probe în acest sens, că mărcile vizate aveau o semnificație clară și determinată pentru publicul din țările baltice, astfel încât acest public era susceptibil să o sesizeze imediat. Aceasta a determinat camera de recurs să concluzioneze, în mod eronat, că ar fi existat o diferență conceptuală între mărci care prevala asupra similitudinilor vizuale și verbale și care justifica concluzia că mărcile în cauză nu erau similare și, (ii) în măsura în care a omis să ia în considerare sau să ia suficient în considerare împrejurările vânzării bunurilor și serviciilor în cauză și influența acestor împrejurări asupra (a) aprecierii similitudinii vizuale și fonetice între mărci; și (b) ponderii relative care trebuie conferită diferitelor elemente (vizual, verbal și conceptual) care să permită evaluarea similitudinii, cu ocazia aprecierii ansamblului similitudinii/riscului de confuzie. Încălcarea articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94 [devenit articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009] în măsura în care Camera de recurs a respins în mod greșit opoziția întemeiată pe dispoziția menționată, pentru motivul că reclamanta nu a dovedit întrunirea tuturor condițiilor cumulative necesare pentru aplicarea sa. Încălcarea articolului 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 40/94 [devenit articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 207/2009] în măsura în care Camera de recurs a considerat în mod greșit că se impunea aprecierea riscului de confuzie potrivit acelorași principii în sensul articolului 8 alineatul (1) litera (b) și articolului 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 40/94.


18.7.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 167/22


Acțiune introdusă la 26 mai 2009 — Formenti Seleco/Comisia

(Cauza T-210/09)

2009/C 167/44

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamantă: Formenti Seleco SpA (Pordenone, Italia) (reprezentanți: A. Malatesta, G. Terracciano și S. Malatesta, avocați)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene

Concluziile reclamantei

Admiterea acțiunii;

obligarea Comisiei Comunităților Europene la plata unei despăgubiri în valoare de 156 208 915,03 euro în favoarea societății Formenti Seleco SpA aflată în lichidare, plasată sub un regim de reorganizare judiciară, majorată cu dobânda legală de la data declarării insolvabilității sau, în subsidiar, a oricărei sume pe care Tribunalul o va considera adecvată;

obligarea Comisiei Comunităților Europene la plata tuturor cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Societatea reclamantă, care este unul dintre principalii producători italieni de televizoare color, a fost declarată în stare de insolvabilitate și plasată sub un regim de reorganizare judiciară, în urma unor importuri considerabile pe piața europeană de televizoare color fabricate de societăți turcești și care ar fi fost vândute la prețuri care corespund caracteristicilor unei vânzări la preț de dumping.

Pe teritoriul comunitar, această împrejurare ar fi fost direct determinată de încălcarea de către Republica Turcă a Acordului de asociere încheiat cu Comunitatea Europeană în 1963 și a prevederilor ulterioare, în măsura în care guvernul turc ar fi pus în aplicare un regim normativ care să eludeze obligațiile Turciei la nivelul Acordului de asociere încheiat cu Comunitățile, privind în special determinarea originii turcești pentru televizoarele color importate în Comunitate, Comisia având cunoștință de aceste eludări cel puțin din 1993.

Mai exact, Formenti Seleco SpA susține responsabilitatea Comisiei pentru următoarele motive, care pot determina răspunderea extracontractuală a acesteia și, prin urmare, obligația de reparare de către Comisie a prejudiciilor produse:

1)

încălcarea obligațiilor care îi revin în temeiul Acordului de asociere și al Protocolului adițional, în măsura în care fie în perioada tranzitorie de realizare a uniunii vamale a Comunității cu Republica Turcă, mai precis până în 1994, fie, cu atât mai mult, în faza uniunii vamale complete, având cunoștință despre nerespectarea acordului de către Republica Turcă, nu a supravegheat aplicarea corectă a reglementării vamale relevante;

2)

încălcarea articolului 211 CE și a principiului bunei administrări întrucât, în măsura în care Acordul de asociere și Protocolul adițional fac parte din dreptul comunitar, Comisia este obligată să supravegheze respectarea prevederilor acestora și să garanteze o bună administrare;

3)

încălcarea principiului încrederii legitime, întrucât, prin comportamentul menționat, a încălcat încrederea singurului operator comercial comunitar, mai exact reclamanta, în buna funcționare a uniunii vamale cu Turcia, încredere care ar fi trebuit garantată prin controale și verificări pe care Comisia a omis să le efectueze;

4)

încălcarea și/sau aplicarea eronată a normelor antidumping întrucât Comisia, având cunoștință încă din 1993 despre neregularitățile grave săvârșite de exportatorii turci, nu a adoptat măsuri împotriva acestora, acționând fără diligența și prudența care ar trebui să caracterizeze administrația în mod normal.


18.7.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 167/23


Acțiune introdusă la 27 mai 2009 — Astrim și Elyo Italia/Comisia

(Cauza T-216/09)

2009/C 167/45

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamante: Astrim SpA (Roma, Italia), Elyo Italia Srl (Sesto San Giovanni, Italia) (reprezentant: M. Brugnoletti, avocat)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene

Concluziile reclamantelor

În principal: anularea deciziei Comisiei prin care a fost considerată incompletă oferta prezentată de grupul de societăți reclamante, în urma cererii de ofertă (1) pentru atribuirea contractului privind serviciul de întreținere a Centrului comun de cercetare nr. 2008 — C 04005, comunicată prin scrisoarea din 27 martie 2009 și completată prin comunicarea din 3 aprilie 2009, precum și a tuturor deciziilor ulterioare corelate cu prima decizie, inclusiv a deciziei de atribuire a contractului altei întreprinderi.

În subsidiar: anularea punctului 17 din invitația de participare la procedură nr. 2008 — C04 005, în partea în care prevede un criteriu general de excludere din procedură.

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În prezenta cauză, reclamantele solicită anularea deciziei prin care Comisia a exclus oferta lor prezentată în urma cererii de ofertă pentru atribuirea contractului de servicii de întreținere a Centrului comun de cercetare nr. 2008 — C04 005 și a atribuit contractul unei alte societăți.

Reclamantele își întemeiază cererea pe trei motive:

Prin primul motiv, reclamantele susțin încălcarea de către Comisie a punctului 17 din invitația de participare, articolele 92 și 89 din Regulamentul nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 (2), precum și principiul transparenței și al egalității de tratament, prin faptul că a decis să excludă oferta reclamantelor, considerând în mod greșit că oferta nu conținea anumite prețuri, în timp ce grupul de societăți reclamante a urmărit în mod intenționat să prezinte un preț egal cu zero.

Prin al doilea motiv, reclamantele invocă lipsa de motivare a deciziei de excludere întrucât articolul 17 din invitația de participare nu prevede excluderea automată în cazul necompletării unei rubrici din oferta economică, deși prevede posibilitatea excluderii, lăsând la aprecierea Comisiei decizia de excludere sau nu a participantului, decizie care, fiind arbitrară, trebuie să fie susținută de o motivare adecvată, inexistentă în decizia de excludere adoptată de Comisie.

Prin al treilea motiv și numai în cazul în care Tribunalul nu ar admite celelalte două motive, reclamantele solicită anularea punctului 17 din invitația de participare pentru încălcarea articolelor 92 și 87 din Regulamentul nr. 1605/2002 al Consiliului, menționat anterior, întrucât punctul 17 prevede un criteriu general de excludere.


(1)  JO 2008/S 2008 — 274999 din 25 octombrie 2008.

(2)  Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene


Tribunalul Funcției Publice

18.7.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 167/25


Acțiune introdusă la 27 martie 2009 — Ingo Hanschmann/Europol

(Cauza F-27/09)

2009/C 167/46

Limba de procedură: olandeza

Părțile

Reclamant: Ingo Hanschmann (Haga, Țările de Jos) (reprezentant: P. de Casparis, avocat)

Pârât: Oficiul European de Poliție (Europol)

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea Deciziei din 12 iunie 2008 prin care reclamantul a fost informat cu privire la imposibilitatea de a i se oferi un post permanent, precum și a Deciziei din 7 ianuarie 2009 de respingere a reclamației introduse împotriva primei decizii.

Concluziile reclamantului

Anularea Deciziei din 12 iunie 2008 prin care pârâtul a informat reclamantul că nu a putut să îi propună un post permanent, precum și a Deciziei adoptate cu privire la reclamația din 7 ianuarie 2009 prin care au fost declarate neîntemeiate criticile pe care reclamantul le-a formulat împotriva Deciziei din 12 iunie 2008;

obligarea Europol la plata cheltuielilor de judecată.


18.7.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 167/25


Acțiune introdusă la 27 martie 2009 — Kipp/Europol

(Cauza F-28/09)

2009/C 167/47

Limba de procedură: olandeza

Părțile

Reclamant: Michael Kipp (Haga, Țările de Jos) (reprezentant: P. de Casparis, avocat)

Pârât: Oficiul European de Poliție (Europol)

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea Deciziei din 12 iunie 2008 prin care reclamantul a fost informat cu privire la imposibilitatea de a i se oferi un post permanent, precum și a Deciziei din 7 ianuarie 2009 de respingere a reclamației introduse împotriva primei decizii.

Concluziile reclamantului

Anularea Deciziei din 12 iunie 2008 prin care pârâtul a informat reclamantul că nu a putut să îi propună un post permanent, precum și a Deciziei adoptate cu privire la reclamația din 7 ianuarie 2009 prin care au fost declarate neîntemeiate criticile pe care reclamantul le-a formulat împotriva Deciziei din 12 iunie 2008;

obligarea Europol la plata cheltuielilor de judecată.


18.7.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 167/25


Acțiune introdusă la 2 aprilie 2009 — Sluiter/Europol

(Cauza F-34/09)

2009/C 167/48

Limba de procedură: olandeza

Părțile

Reclamant: Rudolf Sluiter (Hillegom, Țările de Jos) (reprezentant: P. de Casparis, avocat)

Pârât: Oficiul European de Poliție (Europol)

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea Deciziei din 12 iunie 2008 prin care reclamantul a fost informat cu privire la imposibilitatea de a i se oferi un post permanent, precum și a Deciziei din 7 ianuarie 2009 de respingere a reclamației formulate împotriva primei decizii.

Concluziile reclamantului

Anularea Deciziei din 12 iunie 2008 prin care pârâtul a informat reclamantul că nu a putut să îi propună un post permanent, precum și a Deciziei adoptate cu privire la reclamația din 7 ianuarie 2009 prin care au fost declarate neîntemeiate criticile pe care reclamantul le-a formulat împotriva Deciziei din 12 iunie 2008;

obligarea Europol la plata cheltuielilor de judecată.


18.7.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 167/26


Acțiune introdusă la 2 aprilie 2009 — Visser — Fornt Raya/Europol

(Cauza F-35/09)

2009/C 167/49

Limba de procedură: olandeza

Părțile

Reclamantă: Maria Teresa Visser — Fornt Raya (Haga, Țările de Jos) (reprezentant: P. de Casparis)

Pârât: Oficiul European de Poliție (Europol)

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea Deciziei din 12 iunie 2008 de informare a reclamantei cu privire la imposibilitatea de a i se oferi un post permanent, precum și a Deciziei din 7 ianuarie 2009 de respingere a reclamației formulate împotriva primei decizii.

Concluziile reclamantei

Anularea Deciziei din 12 iunie 2008 prin care pârâtul a indicat reclamantei faptul de a nu putea să îi propună un post permanent, precum și a Deciziei pronunțate privind reclamația din 7 ianuarie 2009 prin care au fost respinse ca nefondate motivele invocate de reclamată împotriva Deciziei din 12 iunie 2008;

obligarea Europol la plata cheltuielilor de judecată.


18.7.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 167/26


Acțiune introdusă la 2 aprilie 2009 — Armitage-Wilson/Europol

(Cauza F-36/09)

2009/C 167/50

Limba de procedură: olandeza

Părțile

Reclamantă: Kate Armitage-Wilson (Haga, Țările de Jos) (reprezentant: W. J. Dammingh)

Pârât: Oficiul European de Poliție (Europol)

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea Deciziei din 12 iunie 2008 de informare a reclamantului cu privire la imposibilitatea de a-i oferi un post permanent, precum și a Deciziei din 7 ianuarie 2009 de respingere a reclamației formulate împotriva primei decizii.

Concluziile reclamantei

Anularea Deciziei din 12 iunie 2008 prin care pârâtul a informat-o pe reclamantă că nu îi poate propune un post permanent, precum și a deciziei adoptate ca urmare a unei reclamații la 7 ianuarie 2009 prin care sunt declarate neîntemeiate motivele pe care reclamanta le-a invocat împotriva Deciziei din 12 iunie 2008;

obligarea Europol la plata cheltuielilor de judecată.


18.7.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 167/26


Acțiune introdusă la 2 aprilie 2009 — Doyle/Europol

(Cauza F-37/09)

2009/C 167/51

Limba de procedură: olandeza

Părțile

Reclamantă: Margaret Doyle (Noordwijkerhout, Țările de Jos) (reprezentant: P. de Casparis)

Pârât: Oficiul European de Poliție (Europol)

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea Deciziei din 12 iunie 2008 de informare a reclamantei cu privire la imposibilitatea de a i se oferi un post permanent, precum și a Deciziei din 7 ianuarie 2009 de respingere a reclamației formulate împotriva primei decizii.

Concluziile reclamantei

Anularea Deciziei din 12 iunie 2008 prin care pârâtul a indicat reclamantei faptul de a nu putea să îi propună un post permanent, precum și a Deciziei pronunțate privind reclamația din 7 ianuarie 2009 prin care au fost respinse ca nefondate motivele invocate de reclamată împotriva Deciziei din 12 iunie 2008;

obligarea Europol la plata cheltuielilor de judecată.


18.7.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 167/26


Acțiune introdusă la 2 aprilie 2009 — Breige Martin/Europol

(Cauza F-38/09)

2009/C 167/52

Limba de procedură: olandeza

Părțile

Reclamant: Breige Martin (Dublin, Irlanda) (reprezentant: P. de Casparis)

Pârât: Oficiul European de Poliție (Europol)

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea Deciziei din 12 iunie 2008 de informare a reclamantei cu privire la imposibilitatea de a i se oferi un post permanent, precum și a Deciziei din 7 ianuarie 2009 de respingere a reclamației formulate împotriva primei decizii.

Concluziile reclamantului

Anularea Deciziei din 12 iunie 2008 prin care pârâtul a indicat reclamantei faptul de a nu putea să îi propună un post permanent, precum și a Deciziei pronunțate privind reclamația din 7 ianuarie 2009 prin care au fost respinse ca nefondate motivele invocate de reclamată împotriva Deciziei din 12 iunie 2008;

obligarea Europol la plata cheltuielilor de judecată.


18.7.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 167/27


Acțiune introdusă la 2 aprilie 2009 — Visser — Fornt Raya/Europol

(Cauza F-39/09)

2009/C 167/53

Limba de procedură: olandeza

Părțile

Reclamantă: Jaqueline Goddijn (Breda, Țările de Jos) (reprezentant: P. de Casparis)

Pârât: Oficiul European de Poliție (Europol)

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei din 12 iunie 2008 prin care reclamanta este informată în legătură cu imposibilitatea de a i se oferi un post permanent, precum și a deciziei din 7 ianuarie 2009 prin care se respinge reclamația introdusă împotriva primei decizii.

Concluziile reclamantei

Anularea deciziei din 12 iunie 2008 prin care pârâtul i-a indicat reclamantei că nu este posibil să îi ofere un post permanent, precum și a deciziei adoptate în urma reclamației din 7 ianuarie 2009 prin care se arăta netemeinicia obiecțiilor pe care reclamanta le-a formulat împotriva deciziei din 12 iunie 2008;

obligarea Europol la plata cheltuielilor de judecată.


18.7.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 167/27


Acțiune introdusă la 12 mai 2009 — Wendler/Comisia

(Cauza F-49/09)

2009/C 167/54

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamant: Eberhard Wendler (Laveno Mombello, Italia) (reprezentant: M. Müller-Trawinski, avocat)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea obligației impuse reclamantului de către pârâtă de a indica un cont bancar la domiciliul său în Italia în scopul plății pensiei sale.

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei pronunțate de pârâtă la 9 septembrie 2008 sub forma respingerii reclamației formulate de reclamantă la 19 februarie 2008, în temeiul căreia aceasta din urmă este obligată să indice un cont deschis în locul în care își are domiciliul în scopul plății pensiei sale;

obligarea Comisiei Comunităților Europene la plata cheltuielilor de judecată.


18.7.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 167/27


Acțiune introdusă la 12 mai 2009 — Missir Mamachi di Lusignano/Comisia

(Cauza F-50/09)

2009/C 167/55

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamant: Livio Missir Mamachi di Lusignano (Kerkhove-Avelgem, Belgia) (reprezentanți: F. Di Gianni, R Antonini, avocați)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene

Obiectul și descrierea litigiului

Cerere de despăgubire pentru prejudiciul moral și material care decurge din uciderea unui funcționar al Comisiei și a soției sale

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei autorității împuternicite să facă numiri (AIPN) din 3 februarie 2009 prin care se respinge reclamația nr. R/406/08 cuprinzând o cerere de despăgubire pentru prejudiciul moral și material care decurge din uciderea lui Alessandro Missir Mamachi di Lusignano și a soției sale, care a avut loc la 18 septembrie 2006 la Rabat, Maroc, unde acesta se afla din motive de serviciu;

obligarea Comisiei la plata, în favoarea moștenitorilor și a avânzilor-cauză ai lui Alessandro Missir Mamachi di Lusignano, a sumei de 2 552 837,96 euro reprezentând 26 de salarii anuale ale funcționarului asasinat, adaptată în funcție de perspectivele de carieră ale acestuia (atât în ceea ce privește creșterile salariale automate, cât și promovările în grad care pot fi prezumate), cu titlu de despăgubire pentru prejudiciul patrimonial;

obligarea Comisiei la plata, în favoarea moștenitorilor legitimi și a avânzilor-cauză ai lui Alessandro Missir Mamachi di Lusignano, a sumei de 250 000,00 euro, cu titlu de despăgubire pentru prejudiciul moral suferit de victimă înainte de uciderea sa;

obligarea Comisiei la plata, în favoarea moștenitorilor legitimi și a avânzilor-cauză ai lui Alessandro Missir Mamachi di Lusignano, a sumei de 1 276 512,00 euro, cu titlu de despăgubire pentru pentru prejudiciul moral suferit în calitate de fii ai victimei și martori ai tragicului asasinat;

obligarea Comisiei la plata, în favoarea lui Livio Missir Mamachi di Lusignano, a sumei de 212 752,00 euro, cu titlu de despăgubire pentru prejudiciul moral suferit în calitate de tată al victimei;

obligarea Comisiei la plata dobânzilor compensatorii și a majorărilor de întârziere ajunse la scadență între timp;

obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.


18.7.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 167/28


Acțiune introdusă la 20 mai 2009 — Lebedef/Comisia

(Cauza F-54/09)

2009/C 167/56

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luxemburg) (reprezentant: F. Frabetti, avocat)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea mai multor decizii referitoare la deducerea a 39 de zile din drepturile de concediu ale reclamantului pentru anul 2008

Concluziile reclamantului

Anularea deciziilor din 12 februarie 2008, 1 aprilie 2008, 10 aprilie 2008, 20 mai 2008 și 14 iulie 2008 referitoare la deducerea a 39 de zile din drepturile de concediu ale reclamantului pentru anul 2008;

obligarea Comisiei Comunităților Europene la plata cheltuielilor de judecată.


Rectificări

18.7.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 167/29


Rectificarea comunicării din Jurnalul Oficial privind cauza T-475/08 P

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 69 din 21.3.2009, p. 40 )

2009/C 167/57

Comunicarea din JO privind cauza T-475/08 P, Duta/Cour de justice, se va citi după cum urmează:

„Recurs introdus la 29 octombrie 2008 de Radu Duta împotriva Hotărârii pronunțate la 4 septembrie 2008 de Tribunalul Funcției Publice în cauza F-103/07, Duta/Curtea de Justiție

(Cauza T-475/08 P)

2009/C 69/93

Limba de procedură: franceza

Părțile

Recurent: Radu Duta (Luxemburg, Luxemburg) (reprezentant: F. Krieg, avocat)

Cealaltă parte în proces: Curtea de Justiție a Comunităților Europene

Concluziile recurentului

Admiterea prezentului recurs astfel cum a fost formulat;

declararea recursului ca fiind justificat pe fond;

prin urmare, prin reformarea Hotărârii Tribunalului Funcției Publice a Uniunii Europene din 4 septembrie 2008, declararea acțiunii recurentului ca fiind admisibilă și întemeiată;

prin urmare, anularea pentru motivele enunțate mai sus a deciziilor atacate;

în măsura necesară, trimiterea cauzei în fața instanței competente pentru rejudecare în conformitate cu hotărârea care se va pronunța în cauza de față;

obligarea intimatei la plata sumei de 1 100 000 (un milion o sută de mii) de euro cu titlu de daune interese;

în măsura necesară, dispunerea unei expertize pentru evaluarea prejudiciului suferit de recurent;

obligarea intimatei la plata tuturor cheltuielilor de judecată;

autorizarea recurentului să se refere în mod expres la concluziile sale din primă instanță care sunt anexate la prezenta cerere de recurs și considerate că fac parte integrantă din aceasta;

în plus, autorizarea recurentului să își rezerve în mod expres toate drepturile, mijloacele și acțiunile, în special posibilitatea de a sesiza Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

Motivele și principalele argumente

Prin prezentul recurs, recurentul solicită anularea Hotărârii Tribunalului Funcției Publice (TFP) din 4 septembrie 2008, pronunțată în cauza F-103/07, Duta/Curtea de Justiție, prin care se respinge ca inadmisibilă acțiunea având ca obiect, pe de o parte, anularea memorandumului prin care recurentul a fost informat că nu i se propune un post de referent juridic și, pe de altă parte, o cerere de daune interese pentru repararea prejudiciului pe care pretinde că l-a suferit.

În susținerea recursului, recurentul arată, pe de o parte, că dreptul său la un proces echitabil, prevăzut la articolul 6 alineatul (1) din Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, a fost încălcat din cauza parțialității structurale a Tribunalului de Primă Instanță, precum și a cunoștințelor personale între membrii Tribunalului de Primă Instanță și autorii deciziilor atacate în fața Tribunalului Funcției Publice. Pe de altă parte, recurentul face trimitere la argumentele și la motivele invocate în cadrul procedurii în primă instanță, printre care figurează încălcarea principiilor transparenței, bunei-credințe și egalității de tratament.

Pe de altă parte, recurentul se declară convins că nu poate beneficia de o soluționare imparțială a cererii sale decât în fața unei instanțe realmente independente de adversarul său în proces, Curtea de Justiție a Comunităților Europene, și că își rezervă dreptul de a-și susține argumentele în fața Curții Europene a Drepturilor Omului.”