ISSN 1830-3668

doi:10.3000/18303668.C_2009.147.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 147

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 52
27 iunie 2009


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

II   Comunicări

 

COMUNICĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚII ȘI ORGANE ALE UNIUNII EUROPENE

 

Comisie

2009/C 147/01

Autorizație pentru ajutoarele de stat acordate în conformitate cu dispozițiile articolelor 87 și 88 din Tratatul CE – Cazuri în care Comisia nu ridică obiecții ( 1 )

1

2009/C 147/02

Autorizarea ajutoarelor de stat în conformitate cu dispozițiile articolelor 87 și 88 din Tratatul CE – Cazuri față de care Comisia nu prezintă obiecții

5

2009/C 147/03

Autorizație pentru ajutoarele de stat acordate în conformitate cu dispozițiile articolelor 87 și 88 din Tratatul CE – Cazuri în care Comisia nu ridică obiecții ( 1 )

6

2009/C 147/04

Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul COMP/M.5508 – Soffin/Hypo Real Estate) ( 1 )

8

2009/C 147/05

Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul COMP/M.5523 – CVC/The Belgian State/De Post-La Poste) ( 1 )

8

2009/C 147/06

Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul COMP/M.5484 – SGL Carbon/Brembo/BCBS/JV) ( 1 )

9

2009/C 147/07

Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul COMP/M.5320 – Almeco/Mage/Tinox) ( 1 )

9

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE ȘI ORGANELE UNIUNII EUROPENE

 

Comisie

2009/C 147/08

Rata de schimb a monedei euro

10

2009/C 147/09

Avizul Comitetului consultativ în materie de concentrări emis în cadrul reuniunii din 16 aprilie 2008 privind un proiect de decizie referitor la cazul COMP/M.4956 – STX/Aker Yards – Raportor: Regatul Unit

11

2009/C 147/10

Raport final al Consilierului-Auditor în cazul COMP/M.4956 – STX/Aker Yards [în temeiul articolelor 15 și 16 din Decizia (2001/462/CE, CECO) a Comisiei din 23 mai 2001 privind mandatul consilierilor-auditori în anumite proceduri în domeniul concurenței – JO L 162, 19.6.2001, p. 21]

13

2009/C 147/11

Rezumat al deciziei Comisiei din 5 mai 2008 privind declararea unei concentrări ca fiind compatibilă cu piața comună și cu funcționarea Acordului SEE (Cazul COMP/M.4956 – STX/Aker Yards) ( 1 )

14

2009/C 147/12

Avizul Comitetului consultativ privind practicile restrictive și pozițiile dominante emis în cadrul celei de a 382-a reuniuni din 18 octombrie 2004 referitor la un proiect preliminar de decizie în Cazul COMP/F-1/38.338 – PO/Ace

19

2009/C 147/13

Avizul Comitetului consultativ privind practicile restrictive și pozițiile dominante emis în cadrul celei de a 383-a reuniuni din 25 octombrie 2004 referitor la un proiect preliminar de decizie în Cazul COMP/F-1/38.338 – PO/Ace

20

2009/C 147/14

Raport final al consilierului-audiator privind procedura în Cazul COMP/F-1/38.338 – Ace din metal pentru mercerie (în conformitate cu articolul 15 din Decizia 2001/462/CE, CECO a Comisiei din 23 mai 2001 privind mandatul consilierilor-audiatori în anumite proceduri din domeniul concurenței – JO L 162, 19.6.2001, p. 21)

21

2009/C 147/15

Rezumatul Deciziei Comisiei din 26 octombrie 2004 referitoare la o procedură în temeiul articolului 81 din Tratatul CE (Cazul COMP/F-1/38.338 – PO/Needles) [notificată cu numărul C(2004) 4221]  ( 1 )

23

 

V   Anunțuri

 

PROCEDURI ADMINISTRATIVE

 

Consiliu

2009/C 147/16

Cerere deschisă de propuneri – Cooperare europeană în domeniul cercetării științifice și tehnice (COST)

26

 

PROCEDURI REFERITOARE LA PUNEREA ÎN APLICARE A POLITICII ÎN DOMENIUL CONCURENȚEI

 

Comisie

2009/C 147/17

Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul COMP/M.5562 – Fortis Private Equity/Kuiken) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate ( 1 )

28

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

 


II Comunicări

COMUNICĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚII ȘI ORGANE ALE UNIUNII EUROPENE

Comisie

27.6.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 147/1


Autorizație pentru ajutoarele de stat acordate în conformitate cu dispozițiile articolelor 87 și 88 din Tratatul CE

Cazuri în care Comisia nu ridică obiecții

(Text cu relevanță pentru SEE)

2009/C 147/01

Data adoptării deciziei

24.11.2008

Numărul de referință al ajutorului

NN 68/08

Stat membru

Letonia

Regiune

Titlu (și/sau numele beneficiarului)

Public support measures to JSC Parex Banka

Temei legal

Law on Budget and Financial Management

Tipul măsurii

Ajutor individual

Obiectiv

Ajutoare destinate remedierii unei situații de perturbare gravă a economiei

Forma de ajutor

Garanție, Alte forme de aport de capital, Împrumut cu dobândă redusă

Buget

Buget global: 945 milioane LVL

Valoare

100 %

Durată (perioadă)

11.11.2008-11.5.2009

Sectoare economice

Intermediere financiară

Numele și adresa autorității de acordare a ajutorului

Ministry of Finance

Smilšu 1

Rīga, LV-1919

LATVIJA

Alte informații

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informațiile confidențiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Data adoptării deciziei

21.4.2009

Numărul de referință al ajutorului

N 664/08

Stat membru

Ungaria

Regiune

Titlu (și/sau numele beneficiarului)

Support measure for the banking industry in Hungary

Temei legal

Reinforcement of the Stability of the Financial Intermediary System (2008. évi CIV. törvény a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának erősítéséről)

Tipul măsurii

Regim de ajutoare

Obiectiv

Ajutoare destinate remedierii unei situații de perturbare gravă a economiei

Forma de ajutor

Garanție, recapitalizare

Buget

Buget total: 300 de miliarde HUF pentru recapitalizare și 1 500 de miliarde HUF pentru garantare

Valoare

Durată (perioadă)

Recapitalizare: 31 martie 2009

Măsură de garantare: 30 iunie 2009

Sectoare economice

Intermediere financiară

Numele și adresa autorității de acordare a ajutorului

Ministry of Finance

Alte informații

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informațiile confidențiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Data adoptării deciziei

11.2.2009

Numărul de referință al ajutorului

NN 3/09

Stat membru

Letonia

Regiune

Titlu (și/sau numele beneficiarului)

Amendments to the Public support measures to JSC Parex Banka

Temei legal

The Government Regulation ‘Issuing and supervision of guarantees for bank loans’, Law on Bank takeover, Parex investment agreement, Individual decision taken by the Government

Tipul măsurii

Ajutor individual

Obiectiv

Ajutoare destinate remedierii unei situații de perturbare gravă a economiei

Forma de ajutor

Garanție, Alte forme de aport de capital, Împrumut cu dobândă redusă

Buget

Buget global: 2 245 milioane LVL

Valoare

Durată (perioadă)

11.11.2008-11.5.2009

Sectoare economice

Intermediere financiară

Numele și adresa autorității de acordare a ajutorului

Ministry of Finance

Smilšu 1

Rīga, LV-1919

LATVIJA

Alte informații

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informațiile confidențiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Data adoptării deciziei

21.4.2009

Numărul de referință al ajutorului

N 232/09

Stat membru

Regatul Unit

Regiune

Titlu (și/sau numele beneficiarului)

Assets Backed Securities Scheme

Temei legal

Section 228 of the Banking Act 2009

Tipul măsurii

Regim de ajutoare

Obiectiv

Ajutoare destinate remedierii unei situații de perturbare gravă a economiei

Forma de ajutor

Garanție

Buget

Buget global: 50 000 milioane EUR

Valoare

Durată (perioadă)

până la 22.11.2009

Sectoare economice

Intermediere financiară

Numele și adresa autorității de acordare a ajutorului

HM Treasury

1 Horse Guards Road

London

SW1A 2HQ

UNITED KINGDOM

Alte informații

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informațiile confidențiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Data adoptării deciziei

7.5.2009

Numărul de referință al ajutorului

N 244/09

Stat membru

Germania

Regiune

Titlu (și/sau numele beneficiarului)

Commerzbank

Temei legal

Gesetz sur Errichtung eines Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung

Tipul măsurii

Regim de ajutoare

Obiectiv

Ajutoare destinate remedierii unei situații de perturbare gravă a economiei

Forma de ajutor

Subvenție directă

Buget

Buget global 1 820 milioane EUR

Valoare

Durată (perioadă)

Sectoare economice

Intermediere financiară

Numele și adresa autorității de acordare a ajutorului

Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung (SoFFin)

Finanzmarktstabilisierungsanstalt

Taunusanlage 6

60329 Frankfurt am Main

DEUTSCHLAND

Alte informații

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informațiile confidențiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm


27.6.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 147/5


Autorizarea ajutoarelor de stat în conformitate cu dispozițiile articolelor 87 și 88 din Tratatul CE

Cazuri față de care Comisia nu prezintă obiecții

2009/C 147/02

Data adoptării deciziei

8.4.2009

Numărul de referință al ajutorului

N 147/09

Stat membru

Regatul Unit

Regiune

Titlu (și/sau numele beneficiarului)

Pigmeat processors hardship assistance (Northern Ireland)

Temei juridic

The Budget Act (Northern Ireland) 2009;

European Communities Act 1972;

The Industrial Development (Northern Ireland) Order 1982;

Industrial Development Act (Northern Ireland) 2002.

Tipul măsurii

Compensație pentru remedierea consecințelor unui eveniment extraordinar [articolul 87 alineatul (2) litera (b) din tratat]

Obiectiv

Sănătatea publică și prevenirea prăbușirii pieței și a încrederii consumatorilor în piață. Retragerea și distrugerea produselor irlandeze din carne de porc în urma contaminării cu dioxină a hranei pentru animale.

Forma ajutorului

Subvenție directă și servicii subvenționate

Buget

Aproximativ 7 milioane GBP

Intensitate

Până la 100 %

Durată (perioadă)

Cererile se pot depune între 13.3.2009 și 31.3.2009. Se anticipează că nu se vor mai efectua plăți după data de 31 decembrie 2009.

Sectoare economice

Agricultură

Denumirea și adresa autorității care acordă ajutorul

The Department of Enterprise, Trade and Investment (Northern Ireland)

Netherleigh Massey Avenue

Belfast

BT4 2JP

Northern Ireland

UNITED KINGDOM

Alte informații

Textul deciziei în versiunile lingvistice autentice din care au fost eliminate toate informațiile confidențiale este disponibil pe site-ul:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm


27.6.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 147/6


Autorizație pentru ajutoarele de stat acordate în conformitate cu dispozițiile articolelor 87 și 88 din Tratatul CE

Cazuri în care Comisia nu ridică obiecții

(Text cu relevanță pentru SEE)

2009/C 147/03

Data adoptării deciziei

24.3.2009

Numărul de referință al ajutorului

N 500/08

Stat membru

Slovacia

Regiune

Západné Slovensko

Titlu (și/sau numele beneficiarului)

Pomoc pre Baňu Čáry a.s. (ťažba lignitu)

Temei legal

Zákon NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Smernica MH SR č. 6/2005 o pravidlách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami v kapitole Ministerstva hospodárstva v znení neskorších predpisov, Zákon NR SR č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov, Výnosy MH SR č. 1/2005, 3/2005 a 5/2005 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR

Tipul măsurii

Ajutor individual

Obiectiv

Dezvoltare regională

Forma de ajutor

Subvenție directă

Buget

Buget global: 3,85 milioane EUR

Valoare

30 %

Durată (perioadă)

Sectoare economice

Industria extractivă

Numele și adresa autorității de acordare a ajutorului

Ministerstvo hospodárstva SR

Mierová 19

827 15 Bratislava

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Alte informații

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informațiile confidențiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Data adoptării deciziei

13.5.2009

Numărul de referință al ajutorului

N 98/09

Stat membru

Suedia

Regiune

Stockholms Laen, Norrbottens Laen, Kalmar Laen

Titlu (și/sau numele beneficiarului)

Utbildningsstöd till Scania

Temei legal

Nationellt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning (ESF) 2007-2013 (CCI-nummer 2007SE052PO001). Beslut av Svenska ESF-rådet, Stockholm, den 2 februari 2009, see „bilaga B”.

Tipul măsurii

Ajutor individual

Obiectiv

Formare

Forma de ajutor

Subvenție directă

Buget

Buget anual: 123,5 milioane SEK; Buget global: 123,5 milioane SEK

Valoare

53 %

Durată (perioadă)

1.5.2009-1.11.2009

Sectoare economice

Autovehicule

Numele și adresa autorității de acordare a ajutorului

Svenska ESF-rådet

Box 220 80

SE-104 22 Stockholm

SVERIGE

Alte informații

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informațiile confidențiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm


27.6.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 147/8


Non-opoziție la o concentrare notificată

(Cazul COMP/M.5508 – Soffin/Hypo Real Estate)

(Text cu relevanță pentru SEE)

2009/C 147/04

La data de 14 mai 2009, Comisia a decis să nu se opună concentrării notificate menționate mai sus și să o declare compatibilă cu piața comună. Prezenta decizie se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului. Textul integral al deciziei este disponibil doar în limba engleză și va fi făcut public după ce vor fi eliminate orice secrete de afaceri pe care le-ar putea conține. Va fi disponibil:

pe site-ul internet al Direcției Generale Concurență din cadrul Comisiei, la secțiunea consacrată concentrărilor (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Acest site internet oferă diverse facilități care permit identificarea deciziilor de concentrare individuale, inclusiv întreprinderea, numărul cazului, data și indexurile sectoriale,

în format electronic, pe site-ul internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) cu numărul de document 32009M5508. EUR-Lex permite accesul on-line la legislația europeană.


27.6.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 147/8


Non-opoziție la o concentrare notificată

(Cazul COMP/M.5523 – CVC/The Belgian State/De Post-La Poste)

(Text cu relevanță pentru SEE)

2009/C 147/05

La data de 19 iunie 2009, Comisia a decis să nu se opună concentrării notificate menționate mai sus și să o declare compatibilă cu piața comună. Prezenta decizie se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului. Textul integral al deciziei este disponibil doar în limba engleză și va fi făcut public după ce vor fi eliminate orice secrete de afaceri pe care le-ar putea conține. Va fi disponibil:

pe site-ul internet al Direcției Generale Concurență din cadrul Comisiei, la secțiunea consacrată concentrărilor (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Acest site internet oferă diverse facilități care permit identificarea deciziilor de concentrare individuale, inclusiv întreprinderea, numărul cazului, data și indexurile sectoriale,

în format electronic, pe site-ul internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) cu numărul de document 32009M5523. EUR-Lex permite accesul on-line la legislația europeană.


27.6.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 147/9


Non-opoziție la o concentrare notificată

(Cazul COMP/M.5484 – SGL Carbon/Brembo/BCBS/JV)

(Text cu relevanță pentru SEE)

2009/C 147/06

La data de 27 mai 2009, Comisia a decis să nu se opună concentrării notificate menționate mai sus și să o declare compatibilă cu piața comună. Prezenta decizie se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului. Textul integral al deciziei este disponibil doar în limba engleză și va fi făcut public după ce vor fi eliminate orice secrete de afaceri pe care le-ar putea conține. Va fi disponibil:

pe site-ul internet al Direcției Generale Concurență din cadrul Comisiei, la secțiunea consacrată concentrărilor (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Acest site internet oferă diverse facilități care permit identificarea deciziilor de concentrare individuale, inclusiv întreprinderea, numărul cazului, data și indexurile sectoriale,

în format electronic, pe site-ul internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) cu numărul de document 32009M5484. EUR-Lex permite accesul on-line la legislația europeană.


27.6.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 147/9


Non-opoziție la o concentrare notificată

(Cazul COMP/M.5320 – Almeco/Mage/Tinox)

(Text cu relevanță pentru SEE)

2009/C 147/07

La data de 18 iunie 2009, Comisia a decis să nu se opună concentrării notificate menționate mai sus și să o declare compatibilă cu piața comună. Prezenta decizie se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului. Textul integral al deciziei este disponibil doar în limba engleză și va fi făcut public după ce vor fi eliminate orice secrete de afaceri pe care le-ar putea conține. Va fi disponibil:

pe site-ul internet al Direcției Generale Concurență din cadrul Comisiei, la secțiunea consacrată concentrărilor (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Acest site internet oferă diverse facilități care permit identificarea deciziilor de concentrare individuale, inclusiv întreprinderea, numărul cazului, data și indexurile sectoriale,

în format electronic, pe site-ul internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) cu numărul de document 32009M5320. EUR-Lex permite accesul on-line la legislația europeană.


IV Informări

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE ȘI ORGANELE UNIUNII EUROPENE

Comisie

27.6.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 147/10


Rata de schimb a monedei euro (1)

26 iunie 2009

2009/C 147/08

1 euro =


 

Moneda

Rata de schimb

USD

dolar american

1,4096

JPY

yen japonez

134,50

DKK

coroana daneză

7,4464

GBP

lira sterlină

0,85430

SEK

coroana suedeză

10,9595

CHF

franc elvețian

1,5275

ISK

coroana islandeză

 

NOK

coroana norvegiană

9,0400

BGN

leva bulgărească

1,9558

CZK

coroana cehă

25,998

EEK

coroana estoniană

15,6466

HUF

forint maghiar

275,30

LTL

litas lituanian

3,4528

LVL

lats leton

0,6990

PLN

zlot polonez

4,4945

RON

leu românesc nou

4,2174

TRY

lira turcească

2,1645

AUD

dolar australian

1,7457

CAD

dolar canadian

1,6168

HKD

dolar Hong Kong

10,9245

NZD

dolar neozeelandez

2,1795

SGD

dolar Singapore

2,0493

KRW

won sud-coreean

1 805,28

ZAR

rand sud-african

11,1439

CNY

yuan renminbi chinezesc

9,6329

HRK

kuna croată

7,2860

IDR

rupia indoneziană

14 407,13

MYR

ringgit Malaiezia

4,9794

PHP

peso Filipine

67,921

RUB

rubla rusească

43,8580

THB

baht thailandez

47,997

BRL

real brazilian

2,7210

MXN

peso mexican

18,5461

INR

rupie indiană

67,8020


(1)  Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.


27.6.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 147/11


Avizul Comitetului consultativ în materie de concentrări emis în cadrul reuniunii din 16 aprilie 2008 privind un proiect de decizie referitor la cazul COMP/M.4956 – STX/Aker Yards

Raportor: Regatul Unit

2009/C 147/09

1.

Comitetul consultativ consideră că operațiunea constituie o concentrare în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul CE privind concentrările economice.

O minoritate a membrilor se abține.

2.

Comitetul consultativ împărtășește opinia Comisiei potrivit căreia operațiunea notificată are o dimensiune comunitară în sensul articolelor 1 și 4 din Regulamentul CE privind concentrările economice.

O minoritate a membrilor se abține.

3.

Comitetul consultativ convine că, în ceea ce privește cazul de față, definiția pieței produsului ar trebui formulată după cum urmează:

este necesar să se facă distincția între diferitele tipuri de nave din cadrul sectorului construcției de nave comerciale, în ansamblu;

tancurile chimice/petroliere și tancurile pentru transportul de produse ar trebui considerate ca fiind două piețe diferite sau o piață pentru un singur produs, în condițiile în care această întrebare poate fi lăsată deschisă în cazul de față;

vasele de croazieră și feriboturile ar trebui considerate ca fiind două piețe diferite sau o piață pentru un singur produs, cu toate că această întrebare poate fi lăsată deschisă în cazul de față;

Comisia ar trebui să își concentreze analiza asupra vaselor de croazieră de peste 30 000 gt, sector în care este activă Aker Yards, cu toate că nu este necesar să se facă distincția, pentru cazul de față, între piețe diferite în funcție de diversele dimensiuni ale vaselor de croazieră;

chestiunea oportunității segmentării producției de motoare de nave poate fi lăsată deschisă în cazul de față.

O minoritate a membrilor se abține.

4.

Comitetul consultativ convine că, în ceea ce privește cazul de față, piețele geografice pentru construcția de nave comerciale și pentru producția de motoare de nave au o dimensiune mondială.

O minoritate a membrilor se abține.

5.

Comitetul consultativ convine că, având în vedere absența suprapunerilor orizontale, operațiunea propusă nu va avea ca efect direct întărirea poziției Aker Yards în domeniul construcției și furnizării de vase de croazieră.

O minoritate a membrilor se abține.

6.

Comitetul consultativ convine că eliminarea STX ca potențial concurent în domeniul construcției și furnizării de vase de croazieră nu ar avea un efect anticoncurențial semnificativ.

O minoritate a membrilor se abține.

7.

Comitetul consultativ convine că poziția financiară a STX nu este de natură să confere entității rezultate ca urmare a concentrării o poziție dominantă pe piața pentru construcția de nave, indiferent dacă instrumentele financiare menționate de reclamant au constituit sau nu subvenții actuale sau trecute acordate de statul sud-coreean.

O minoritate a membrilor se abține.

8.

Comitetul consultativ convine că, și în cazul în care ar fi existat dovezi ale eventualității ca entitatea rezultată ca urmare a concentrării să primească, în viitor, subvenții sub formă de finanțare a producției, astfel cum a declarat reclamantul, este puțin probabil ca acestea să determine creșterea semnificativă a puterii financiare a entității respective, având în vedere motivele prezentate în decizie.

O minoritate a membrilor se abține.

9.

Comitetul consultativ convine că, în ceea ce privește vasele de croazieră, este vorba de cumpărătorii rafinați și de dimensiuni mari care, având în vedere structura pieței, ar putea atenua efectele oricărui comportament anticoncurențial ulterior concentrării.

O minoritate a membrilor se abține.

10.

Comitetul consultativ convine că operațiunea propusă nu va duce la apariția unui obstacol semnificativ în calea concurenței efective pentru vasele de croazieră și pentru feriboturi, luate împreună, și pentru feriboturi, luate separat.

O minoritate a membrilor se abține.

11.

Comitetul consultativ convine că operațiunea propusă nu va duce la apariția unui obstacol semnificativ în calea concurenței efective pentru tancurile care transportă produse.

O minoritate a membrilor se abține.

12.

Comitetul consultativ convine că relațiile verticale create de operațiunea propusă nu vor duce la apariția unui obstacol semnificativ în calea concurenței efective pe diferitele piețe pentru vasele comerciale, în special pe piețele pentru vasele de croazieră și feriboturi.

O minoritate a membrilor se abține.

13.

Comitetul consultativ convine că operațiunea propusă nu va duce la apariția unui obstacol semnificativ în calea concurenței efective în domeniul serviciilor de transport.

O minoritate a membrilor se abține.

14.

Comitetul consultativ împărtășește opinia Comisiei potrivit căreia operațiunea de concentrare propusă ar trebui declarată compatibilă cu piața comună și cu funcționarea Acordului SEE.

O minoritate a membrilor se abține.


27.6.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 147/13


Raport final al Consilierului-Auditor în cazul COMP/M.4956 – STX/Aker Yards

[în temeiul articolelor 15 și 16 din Decizia (2001/462/CE, CECO) a Comisiei din 23 mai 2001 privind mandatul consilierilor-auditori în anumite proceduri în domeniul concurenței – JO L 162, 19.6.2001, p. 21]

2009/C 147/10

La 16 noiembrie 2007, Comisia a primit o notificare a unei concentrări propuse în temeiul articolului 4 din Regulamentul privind concentrările economice, prin care STX Corporation („STX”) ar dobândi controlul de facto asupra întregii întreprinderi Aker Yards A.S.A. („Aker”), prin achiziționare de acțiuni.

În cursul primei etape a investigației cu privire la concentrarea propusă, au fost exprimate preocupări privind concurența, care au determinat Comisia să hotărască, la 20 decembrie 2007, inițierea procedurii, în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul privind concentrările economice.

Partea care a introdus notificarea nu a cerut accesul la documente importante în conformitate cu „Codul de bune practici cu privire la derularea procedurilor CE de control al concentrărilor” al DG Concurență.

În urma unei investigații amănunțite asupra pieței, Comisia a concluzionat că operațiunea propusă nu reprezintă un obstacol semnificativ în calea concurenței efective în cadrul pieței comune sau a unei părți importante a acesteia și că este compatibilă, astfel, cu piața comună și cu Acordul SEE. Prin urmare, părții notificatoare nu i-a fost transmisă nicio comunicare privind obiecțiunile.

Consilierul-auditor nu a primit, în cursul procedurii, nicio cerere sau observație de la părțile implicate în operațiunea de concentrare.

Decizia de derogare

La 5 martie 2008, STX a solicitat o derogare de la obligația de suspendare, în temeiul articolului 7 alineatul (3) din Regulamentul privind concentrările economice. La 10 martie 2008, STX și-a reiterat solicitarea, argumentând că interveniseră modificări de la prima sa solicitare. La 19 martie 2008, Comisia a acordat derogarea solicitată de la obligațiile impuse prin articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul privind concentrările economice, sub rezerva îndeplinirii anumitor condiții.

Solicitarea accesului la dosar de către o terță parte

La 1 aprilie 2008, o terță parte, Fincantieri-Cantieri Navali S.p.A („Fincantieri”), i-a adresat o scrisoare directorului general adjunct al DG Concurență, repetând o solicitare de acordare a accesului la dosarul de investigație. O solicitare similară mi-a fost transmisă la 9 aprilie 2008, în care se afirma că un refuz ar constitui o încălcare a dreptului de a fi audiat al Fincantieri. Prin scrisoarea din 14 aprilie 2008, directorul general adjunct al DG Concurență a prezentat un răspuns motivat detaliat la scrisoarea adresată de Fincantieri la 1 aprilie 2008, a cărei concluzie era că Fincantieri, în calitate de terță parte, nu are drept de acces la dosarul de investigație în acest caz. Eu însămi i-am adresat, de asemenea, o scrisoare societății Fincantieri, la 15 aprilie 2008, în care am confirmat că analiza prezentată de DG Concurență a fost corectă. De asemenea, am confirmat că, în opinia mea, pe baza observațiilor transmise și a contactelor orale avute cu serviciile Comisiei în cursul procedurii, Fincantieri, în calitate de terță parte interesată, a fost audiată în mod corespunzător în acest caz.

Cazul nu necesită observații suplimentare în ceea ce privește dreptul de a fi audiat.

Bruxelles, 22 aprilie 2008.

Karen WILLIAMS


27.6.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 147/14


REZUMAT AL DECIZIEI COMISIEI

din 5 mai 2008

privind declararea unei concentrări ca fiind compatibilă cu piața comună și cu funcționarea Acordului SEE

(Cazul COMP/M.4956 – STX/Aker Yards)

(Numai textul în limba engleză al deciziei este autentic)

(Text cu relevanță pentru SEE)

2009/C 147/11

La 5 mai 2008, Comisia a adoptat o decizie într-un caz privind o concentrare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului din 20 ianuarie 2004 privind controlul concentrărilor economice între întreprinderi și, în special, articolul 8 alineatul (1) din regulament. O versiune neconfidențială a textului integral al deciziei este disponibilă în versiunea lingvistică autentică și în limbile de lucru ale Comisiei pe site-ul internet al Direcției Generale Concurență, la următoarea adresă:

http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html

Prezentul rezumat reprezintă doar o prezentare sumară a principalelor aspecte ale deciziei: acesta nu are valoare juridică și are doar un scop de informare.

I.   INTRODUCERE

1.

La data de 16 noiembrie 2007, Comisia a primit o notificare a unei concentrări propuse prin care STX Corporation („STX”, Coreea de Sud) a notificat dobândirea controlului asupra Aker Yards A.S.A. („Aker Yards”, Norvegia) prin achiziționare de acțiuni.

2.

Comisia a considerat că operațiunea propusă constituie o concentrare în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului.

3.

STX este o societate holding sud-coreeană care își desfășoară activitatea în trei domenii: construcții navale și echipamente navale (inclusiv motoare), transport și logistică, energie și construcții. Ca parte a activității sale de construcții navale, STX proiectează și construiește diferite tipuri de nave comerciale. În prezent, STX are două șantiere navale situate în Coreea de Sud și un altul în construcție în China.

4.

Aker Yards este o societate norvegiană care își desfășoară activitatea în industria construcției de nave și este specializată în construcția de nave complexe, inclusiv vase de croazieră și feriboturi, nave comerciale, nave pentru producția offshore și specializate. Vasele de croazieră și feriboturile au reprezentat aproximativ 44 % din vânzările totale ale Aker Yards în 2006. Aker Yards deține 18 șantiere navale în diferite țări europene, Vietnam și Brazilia.

5.

Tranzacția notificată constă în dobândirea de către STX a unei participații minoritare de 39,2 % la Aker Yards, în urma unui proces de „book-building” (construcția cărții la ordin), care a durat două zile, la Bursa din Oslo, în sensul articolului 7.2 din Regulamentul privind concentrările economice. Prin urmare, exercitarea de către STX a drepturilor de vor corespunzătoare acțiunilor sale în Aker Yards trebuie autorizată de Comisia Europeană.

6.

Având în vedere structura acționariatului Aker Yards și modul de exercitare a drepturilor de vot în ultimele trei adunări ale acționarilor, este foarte probabil ca participația minoritară de 39,2 % să permită STX să exercite majoritatea drepturilor de vot pentru a dobândi controlul efectiv de facto asupra Aker Yards. Prin urmare, tranzacția constituie o concentrare în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul CE privind concentrările economice.

7.

După examinarea notificării, la data de 20 decembrie 2007, Comisia a hotărât să inițieze procedurile, în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul privind concentrările economice.

8.

Comisia a ajuns la concluzia că această concentrare notificată nu va ridica obstacole semnificative în calea concurenței efective în cadrul pieței comune sau al unei părți importante a acesteia și, prin urmare, poate fi declarată compatibilă cu piața comună și cu Acordul SEE. În consecință, la 5 mai 2008, Comisia a declarat concentrarea compatibilă cu piața comună în temeiul articolului 8 alineatul (1) din Regulamentul privind concentrările economice și în temeiul articolului 57 din Acordul SEE.

II.   PIEȚELE RELEVANTE

A.   Piețele relevante ale produselor

Construcția de nave comerciale

9.

Activitățile părților se suprapun în domeniul construcției de nave comerciale în ceea ce privește următoarele categorii de nave: portcontainere și transportatoare de gaz natural lichefiat („GNL”) (ambele sunt piețe neafectate), tancuri chimice și petroliere și tancuri pentru transportul de produse. În plus, Aker Yards este un actor major în domeniul vaselor de croazieră și feriboturilor.

Tancuri pentru transportul de produse și tancuri chimice/petroliere

10.

Partea care a introdus notificarea a declarat că, în practică, tancurile chimice/petroliere și tancurile pentru transportul de produse pot servi la transportul a diferite tipuri de substanțe și, prin urmare, pot fi considerate ca reprezentând o singură piață relevantă a produselor. Investigația a arătat un grad ridicat de substituibilitate din perspectiva cererii. Cu toate acestea, întrebarea privind măsura în care tancurile chimice/petroliere și tancurile pentru transportul de produse ar trebui considerate ca formând piața unui singur produs sau piețe ale unor produse diferite poate fi lăsată deschisă deoarece tranzacția nu pune probleme de concurență în niciuna din cele două definiții ale pieței.

Nave de pasageri

11.

În decizia Aker Yards/Chantiers de l'Atlantique, Comisia a considerat potrivit să facă distincția între piața vaselor de croazieră și piața feriboturilor, pe de o parte, și piața globală a construcției de nave comerciale, pe de altă parte, ținând seama atât de considerații privind cererea, cât și de considerații privind oferta. Partea care a introdus notificarea este de acord cu această distincție. Investigația de piață nu a demonstrat că Comisia ar trebui să renunțe la practica sa anterioară în această privință.

12.

În cadrul sectorului vaselor de croazieră, investigația de piață a oferit indicații conform cărora vasele de croazieră de dimensiuni mici cu capacitate inferioară 20 000-30 000 gt formează o piață diferită față de cea a vaselor de croazieră de dimensiuni medii și mari cu capacitate de peste 30 000 gt, element deja sugerat în decizia menționată anterior. Aker Yards își desfășoară activitatea doar în segmentul de capacitate de peste 30 000 gt, iar această piață a fost analizată pentru evaluarea concurențială a prezentului caz. Cu toate acestea, nu este necesar să se ia o hotărâre finală în legătură cu acest punct deoarece evaluarea concurențială nu ar suferi modificări.

13.

În vederea evaluării concurențiale a prezentei tranzacții, au fost analizate următoarele piețe relevante ale produselor: (i) vase de croazieră, (ii) feriboturi și (iii) tancuri chimice/petroliere și tancuri pentru transportul de produse (analizate fie separat, fie ca o singură piață).

Fabricarea motoarelor de nave

14.

STX își desfășoară activitatea și în domeniul fabricării de motoare de nave prin filialele sale Engine Co., Ltd. și STX Heavy Industries Co., Ltd.

15.

Conform părții care a introdus notificarea, piața motoarelor principale pentru propulsia navelor formează o piață cu un singur produs deoarece, în general, motoarele sunt interschimbabile pentru toate tipurile de nave comerciale, iar producătorii fabrică, în mod normal, toată gama de motoare marine. Singura excepție menționată de partea care a introdus notificarea se referă la motoare specifice cu alimentare cu două tipuri de combustibili utilizate pentru transportoare GNL. Investigația de piață a sugerat că motoarele pentru propulsia navelor ar putea fi clasificate în două mari categorii în funcție de combustibilul utilizat pentru propulsie: motoare diesel și motoare cu alimentare cu două tipuri de combustibili. În cazul de față, sfera de aplicare exactă a definiției pieței produsului poate fi lăsată totuși deschisă.

B.   Piețele geografice relevante

16.

Partea care a introdus notificarea a declarat că piața geografică relevantă pentru construcția de nave comerciale și pentru motoarele de nave are o dimensiune globală. Investigația de piață efectuată de Comisie a sprijinit opinia exprimată de părți.

III.   EVALUARE CONCURENȚIALĂ

17.

Principalele preocupări ridicate în cursul investigației de piață s-au concentrat asupra impactului pe care tranzacția îl poate avea asupra piețelor vaselor de croazieră și feriboturilor. Aceste preocupări erau justificate prin eliminarea STX ca potențial nou participant pe piață și pe avantajele pe care STX le-ar avea în mod presupus în comparație cu alți constructori de nave în ceea ce privește subvențiile acordate de guvernul sud-coreean, alte avantaje în materie de costuri și integrarea sa verticală în producția de motoare de nave, care ar putea fi utilizate de STX pentru a reduce foarte mult prețurile, ceea ce va avea ca rezultat marginalizarea concurenților actuali și va duce în cele din urmă la efecte anticoncurențiale pe piață, prin crearea unui actor aflat în poziție dominantă. Aceste preocupări sunt analizate în cele ce urmează.

Piața vaselor de croazieră

Eliminarea STX ca potențial nou participant pe piață

18.

Pe baza investigațiilor, se pare că STX nu se regăsește într-o stadiu foarte avansat pentru a intra pe piața vaselor de croazieră și pentru a deveni un concurent important în scurt timp. În timpul investigației, Comisia a fost informată că STX a participat la o licitație pentru un vas de croazieră, organizată de un client numit Saga Lines, acesta fiind motivul pentru care uneori unii participanți pe piață fac asociația între STX și piața vaselor de croazieră. Cu toate acestea, participarea sa la acel apel de oferte s-a limitat la prezentarea unor documente în faza preliminară, iar scopul participării la licitație este prezentat mai degrabă ca fiind o primă ocazie de a se informa în legătură cu piața în vederea unei posibile intrări pe piață pe termen mai lung. Investigația a arătat că STX nu a participat la nicio altă licitație, contact preliminar sau conversație în vederea construirii unui vas de croazieră, iar participanții pe piață, în general, nu percep STX ca pe un concurent efectiv, ci mai degrabă ca pe un potențial nou participant pe piață, în aceeași categorie ca o serie de alți constructori de nave asiatici. În concluzie, mai multe elemente confirmă faptul că STX nu este mai bine plasat decât o serie de alți constructori de nave asiatici pentru a intra pe piață.

19.

Mai mult, investigația de piață a arătat că există un număr suficient de alți concurenți potențiali care sunt la fel de bine plasați ca STX pentru a intra pe piața vaselor de croazieră, ca de exemplu alți constructori de nave din Orientul Îndepărtat, precum Mitsubishi (Japonia) și societăți coreene precum Samsung și Daewoo. Mitsubishi a desfășurat deja activități în acest domeniu cu puțin timp în urmă, iar în 2004 a livrat două vase de croazieră de mari dimensiuni. Celorlalți constructori de nave coreeni nu le-a fost încredințat până acum niciun proiect de construcție de vase de croazieră (situație similară cu cea a STX), dar investigația a confirmat că acești constructori de nave coreeni, în special Samsung și Daewoo, sunt considerați de participanții deja pe piață ca fiind cei mai credibili potențiali noi participanți.

20.

Având în vedere că STX nu exercită în prezent nicio presiune concurențială pe piața vaselor de croazieră, că nu există niciun motiv să se creadă că va deveni o forță concurențială efectivă în viitorul apropiat și că, ulterior concentrării economice, va rămâne un număr suficient de posibili noi participanți pe piață, această concentrare nu va ridica obstacole semnificative în calea concurenței efective pe piața vaselor de croazieră ca rezultat al eliminării unui concurent potențial.

Preocupări privind concurența motivate de subvenții

21.

În cursul investigației de piață, s-a prezentat plângerea conform căreia, alături de o serie de alte pretinse avantaje, precum costuri reduse cu mâna de lucru, energie și oțel, entitatea rezultată ca urmare a concentrării ar beneficia de subvenții din partea statului coreean și ar putea, în consecință, să utilizeze subvenții neloiale pentru a reduce foarte mult prețurile, ceea ce va conduce la marginalizarea concurenților actuali și, în cele din urmă, la obținerea unei poziții dominante pe piața vaselor de croazieră. Reclamantul a argumentat că, în procedurile sale de control al concentrărilor economice, Comisia este obligată să ia în considerare ajutoarele de stat și trebuie să efectueze o evaluare independentă a măsurii în care s-au acordat sau nu ajutoare de stat.

22.

În condițiile în care pretinsele costuri reduse cu mâna de lucru, energie și oțel pot varia de la o zonă geografică la alta, toți concurenții sunt liberi să beneficieze de astfel de avantaje prin luarea unei decizii corespunzătoare cu privire la localizarea producției proprii. Prin urmare, aceste aspecte nu sunt specifice concentrării economice. În ceea ce privește pretinsele subvenții, merită să se ia în considerare faptul că tranzacțiile financiare menționate de reclamant – care nu sunt, de asemenea, determinate, în niciun fel de concentrarea economică – nu pot fi identificate ca subvenții evidente. De asemenea, trebuie menționat, că, în prezent, nu este în curs de desfășurare nicio procedură la OMC, care ar fi organismul competent pentru a evalua pretinse subvenții în state care nu sunt membre UE, împotriva Coreei în legătură cu subvenții pentru societăți constructoare de nave. Prin urmare, se poate concluziona că nu s-a stabilit în cadrul acestei investigații de piață că tranzacția financiară menționată de reclamant reprezintă o subvenție (1).

23.

Chiar dacă această lipsă a unor dovezi privind existența unor subvenții indică deja că, pe această bază, nu se poate presupune existența unei creșteri a puterii financiare a entității rezultate ca urmare a concentrării, s-au întreprins acțiuni suplimentare pentru a evalua probabilitatea și efectele potențiale ale tranzacțiilor financiare anterioare și viitoare menționate. Această investigație a arătat că, deși tranzacțiile menționate conțineau elemente caracteristice unor subvenții, în niciun caz ele nu ar influența într-o măsură semnificativă puterea financiară a entității rezultate ca urmare a concentrării.

24.

Reclamantul a declarat că lui STX i-au fost acordate subvenții anterioare sub formă de: (i) programe în sprijinul cunoștințelor tehnologice și (ii) condiții avantajoase pentru un anumit împrumut pe care STX l-a primit în trecut. Cu toate acestea, investigația de piață a arătat că acel program de cercetare a acoperit numeroase proiecte și participanți. Partea care a putut fi alocată activităților de construcții de nave ale STX ar fi foarte limitată. Mai mult, împrumutul menționat de reclamant a fost acordat de un consorțiu de bănci, inclusiv bănci private. Întrucât toți membrii consorțiului au acordat aceeași sumă în aceleași condiții, este improbabil prima facie ca împrumutul să fi putut include subvenții. Având în vedere că subvenția ar acoperi, în orice caz, doar diferența dintre rata dobânzii pe piață și rata dobânzii subvenționată, ar fi puțin probabil, mai mult, ca valoarea totală a unei asemenea subvenții să mărească puterea financiară a entității rezultate ca urmare a concentrării.

25.

Pretinsele subvenții viitoare ar fi, conform reclamantului, acordate în principal sub formă de împrumuturi anterioare expedierii și de garanții de restituire a aconturilor pentru proiectele de construcții de nave ale entității rezultate ca urmare a concentrării și ar fi prelungite de KEXIM, banca de export coreeană de stat. Investigația de piață a arătat că, în întreaga lume, inclusiv în Europa, șantierele navale utilizează în general tipuri de instrumente similare pentru a-și finanța fondul de rulment. Mai mult, presupusele subvenții cu privire la care se pretinde că pot provoca efecte anticoncurențiale sunt în acest caz doar viitoare, incerte și speculative deoarece este imposibil să se prevadă deciziile viitoare ale guvernului coreean privind subvenționarea industriei constructoare de nave. Mai mult, o procedură anterioară a OMC a confirmat că programele KEXIM nu conțin per se elemente de subvenții. Prin urmare, nu există, de asemenea, nicio dovadă că, în viitor, Coreea va subvenționa entitatea rezultată ca urmare a concentrării, încălcându-și obligațiile în raport cu OMC.

Chiar dacă se presupune existența unor subvenții neloiale, STX nu ar putea să exercite o putere de piață pe piața vaselor de croazieră

26.

Comisia a evaluat de asemenea dacă STX, chiar presupunând că ar avea acces la pretinse subvenții, ar fi în poziția de a exercita o putere de piață pe piața vaselor de croazieră.

27.

Principalii indicatori financiari ai STX și reclamantul indică faptul că puterea financiară a STX nu este (și nu va fi ca urmare a tranzacției) accentuată în mod semnificativ.

28.

Comisia a considerat că pretinsa subvenționare menționată anterior a instrumentelor de finanțare i-ar permite entității rezultate ca urmare a concentrării să reducă prețul navelor prototip construite la instalațiile din Coreea prin reducerea costurilor de finanțare datorită ratelor dobânzii și comisioanelor de garantare mai favorabile. Chiar dacă se presupune că instrumentele financiare ar fi acordate sub condițiile pieței, reducerea costurilor determinată de aceste dobânzi ar fi foarte limitată în comparație cu costurile totale pentru construirea unui vas de croazieră. Această reducere a costurilor nu pare să fie suficientă pentru a determina reducerea substanțială sistematică a prețurilor care să ducă la crearea unui monopol pe piața vaselor de croazieră.

29.

Într-adevăr, investigația de piață a arătat că este puțin probabil ca acest lucru să se întâmple. În special, (i) entitatea rezultată ca urmare a concentrării nu deține în prezent o putere de piață semnificativă [poziția Aker Yards pe piața construcției de vase de croazieră este la nivelul a (30-35) %, în timp ce poziția Fincantieri este la nivelul (41-45) %, iar poziția Meyer-Werft's este (25-30) %, (ii) clienții sunt rafinați și de mari dimensiuni (principalii patru clienți sunt Carnival, Royal Caribbean, MSC și STAR/NCL, care controlează aproximativ 80 % din cererea de vase de croazieră la nivel mondial] și vor fi capabili să atenueze orice comportament anticoncurențial, iar (iii) concurenții nu vor putea fi împiedicați să reacționeze și, în cazul cel mai extrem, să mențină reintrarea pe piață ca o amenințare credibilă.

Concluzie cu privire la piața vaselor de croazieră

30.

Pe baza elementelor prezentate anterior, se poate concluziona că tranzacția propusă nu ridică niciun fel de probleme din punctul de vedere al concurenței în ceea ce privește construcția de vase de croazieră.

Construcția de feriboturi

31.

Investigația de piață amănunțită a analizat și impactul potențial al concentrării asupra pieței feriboturilor pe care Aker Yards este unul din principalii actori, iar STX nu este încă prezent. Cu toate acestea, situația este diferită pe piața feriboturilor față de cea pe piața vaselor de croazieră. În comparație cu piața foarte concentrată a vaselor de croazieră, pe piața feriboturilor există mult mai mulți actori. În afară de Aker Yards [cu o cotă de piață de aproximativ (10-15) %], pe piață există un număr ridicat de alți constructori de nave, precum Fincantieri, Flensburger, Visentini, Apunia, Barreras și mulți alții, inclusiv societatea japoneză Mitsubishi și societățile coreene Hyundai, Samsung și Daewoo, ceea ce face foarte puțin probabile orice eventuale efecte anticoncurențiale.

32.

Până în prezent, STX nu a construit niciun feribot și nici nu i-a fost încredințat vreun contract pentru feriboturi. În orice caz, chiar dacă STX ar reprezenta un potențial nou participant pe piață, intrarea sa nu ar provoca nicio schimbare semnificativă în structura pieții. Prin urmare, nu există niciun motiv să se creadă că eliminarea lui STX în calitate de potențial nou participant pe piață ar duce la apariția unor obstacole semnificative în calea concurenței efective pe piața feriboturilor.

Construcția de tancuri pentru transportul de produse

33.

Dacă s-ar considera că tancurile pentru transportul de produse constituie piața unui singur produs împreună cu tancurile chimice/petroliere, cota de piață medie combinată a celor două societăți în perioada 2004-2007 ar fi de 14,75 % în funcție de livrările bazate pe tonaj și de 11 % în funcție de comenzile bazate pe tonaj. De asemenea, pe baza unei definiții mai restrânse a pieței produsului (numai piața tancurilor pentru transportul de produse), cotele de piață combinate ale părților ar fi limitate și inferioare valorii de 15 % (cu o suprapunere de maxim 1,5 %).

34.

Pe baza impactului limitat al tranzacției asupra acestei piețe și a rezultatelor investigației de piață, se poate trage concluzia că tranzacția propusă nu pune probleme de concurență în ceea ce privește construcția de tancuri pentru transportul de produse.

Aspecte verticale

Fabricarea de motoare diesel pentru propulsia navelor

35.

În timpul investigației de piață au fost ridicate unele probleme privind unele efecte negative posibile ca urmare a relației verticale create de această tranzacție, deoarece STX își desfășoară activitatea în domeniul producției de motoare marine.

36.

Investigația de piață a arătat că piața motoarelor marine nu este, în general, concentrată. Pe piața globală a motoarelor diesel marine, cota de piață a STX la nivel mondial, în 2007, era de aproximativ (15-20) %. Alți concurenți importanți sunt: Wärtsilä (15-20) %, Yanmar (15-20) %, Daihatsu (25-30) %, Doosan (5-10) % sau Mitsui (5-10) %.

37.

STX nu produce sau vinde motoare pentru vase de croazieră, un segment dominat de două societăți, MAN B&W Diesel Group („MAN”) și Wärtsilä Corporation („Wärtsilä”). STX nu poate produce, cu tehnologia proprie, motoare adecvate pentru utilizarea în cazul vaselor de croazieră și/sau feriboturilor și nu a furnizat niciodată, nici direct, nici indirect, astfel de motoare. Aceasta utilizează mai degrabă tehnologia licențiată de MAN pentru producția de motoare pentru navele comerciale. Cu toate acestea, STX nu a produs sau furnizat niciodată, nici direct nici indirect, în cadrul contractului de licență, motoare adecvate pentru vase de croazieră sau pentru feriboturi. Se poate trage concluzia că STX nu ar fi, în prezent, în poziția de a furniza motoare pentru propriile sale vase de croazieră.

38.

Se poate trage concluzia că este puțin probabil ca relațiile verticale generate de tranzacția prezentă să pună probleme de concurență pe piața vaselor de croazieră.

Servicii de transport

39.

În mod suplimentar, STX își desfășoară activitatea, prin intermediul filialei sale STX Pan Ocean, în domeniul serviciilor de transport, în special în sectorul tancurilor pentru transportul de produse în vrac.

40.

Partea care a introdus notificare a afirmat că în ceea ce privește serviciile de transport asimilate tancurilor pentru transportul de produse în vrac, STX deținea o cotă de piață de aproximativ (0-5) % la nivel mondial în perioada 2004-2007. Având în vedere că piețele construcției de nave sunt globale prin prisma dimensiunii lor și că navele sunt achiziționate la nivel mondial, prezența foarte limitată a STX pe piețele de transport din aval nu ridică probleme în ceea ce privește împiedicarea accesului clienților la concurenții entității rezultate ca urmare a concentrării pe piața construcției de nave din amonte.

IV.   CONCLUZIE

41.

Comisia a hotărât să nu se opună operațiunii notificate și să o declare compatibilă cu piața comună și cu Acordul SEE. Prezenta decizie se adoptă în temeiul articolului 8 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 139/2004.


(1)  Contrar opiniei reclamantului, Comisia nu este obligată să efectueze o analiză paralelă independentă pentru a trage o concluzie cu privire la existența unor pretinse subvenții – comparabilă cu procedura privind ajutoarelor de state în conformitate cu articolul 88 din Tratatul CE – în cadrul unei proceduri privind o concentrare economică, în special dacă pretinsele subvenții au fost acordate de o țară care nu este membru UE. Jurisprudența (în special hotărârea RJB Mining), care sugerează că și presupusele ajutoare de stat trebuie avute în vedere în cadrul procedurilor de control privind o concentrare economică, se referea la circumstanțe foarte specifice în care Comisia efectua în paralel un control privind o concentrare economică și o procedură privind ajutoarele de stat, lucru care nu aplică în acest caz. A se vedea cauza T-156/98 RJB Mining /Comisia, [2001], REC II-337.


27.6.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 147/19


Avizul Comitetului consultativ privind practicile restrictive și pozițiile dominante emis în cadrul celei de a 382-a reuniuni din 18 octombrie 2004 referitor la un proiect preliminar de decizie în Cazul COMP/F-1/38.338 – PO/Ace

2009/C 147/12

1.

Comitetul consultativ este de acord cu concluzia Comisiei privind piețele relevante.

2.

Comitetul consultativ este de acord cu Comisia privind faptul că destinatarii proiectului de decizie au participat la acorduri și/sau practici concertate în sensul articolului 81 alineatul (1) din Tratatul CE.

3.

Comitetul consultativ este de acord cu Comisia privind faptul că obiectul și efectul acordurilor și/sau practicilor concertate erau de a restricționa concurența în sensul articolului 81 alineatul (1) din Tratatul CE.

4.

Comitetul consultativ este de acord cu Comisia privind faptul că destinatarii proiectului de decizie au participat la o încălcare unică și continuă a articolului 81 alineatul (1) din Tratatul CE.

5.

Comitetul consultativ este de acord cu Comisia privind faptul că acordurile și/sau practicile concertate au putut afecta în mod semnificativ schimburile comerciale între statele membre ale UE.

6.

Comitetul consultativ este de acord cu Comisia în ceea ce privește evaluarea articolului 81 alineatul (3) din Tratatul CE.

7.

Comitetul consultativ este de acord cu Comisia privind aplicarea în acest caz a articolului 7 din Regulamentul (CE) nr. 1/2003.

8.

Comitetul consultativ este de acord cu Comisia în ceea ce privește gravitatea și durata încălcării.

9.

Comitetul consultativ este de acord cu Comisia privind faptul că nu există circumstanțe agravante sau atenuante aplicabile.

10.

Comitetul consultativ este de acord cu Comisia în ceea ce privește aplicarea Comunicării privind politica de clemență.

11.

Comitetul consultativ recomandă publicarea avizului său în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

12.

Comitetul consultativ invită Comisia să ia în considerare toate celelalte puncte de vedere exprimate în cadrul dezbaterii.


27.6.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 147/20


Avizul Comitetului consultativ privind practicile restrictive și pozițiile dominante emis în cadrul celei de a 383-a reuniuni din 25 octombrie 2004 referitor la un proiect preliminar de decizie în Cazul COMP/F-1/38.338 – PO/Ace

2009/C 147/13

1.

Comitetul consultativ este de acord cu Comisia în ceea ce privește cuantumul de bază al amenzilor în ceea ce privește:

(a)

gravitatea încălcărilor;

(b)

durata încălcărilor.

2.

Comitetul consultativ este de acord cu Comisia în ceea ce privește reducerea amenzilor pe baza Comunicării Comisiei din 1996 privind neaplicarea sau reducerea amenzilor în cazuri de cartel.

3.

Comitetul consultativ este de acord cu Comisia în ceea ce privește cuantumul final al amenzilor.

4.

Comitetul consultativ recomandă publicarea avizului său în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

5.

Comitetul consultativ invită Comisia să ia în considerare toate celelalte puncte de vedere exprimate în cadrul dezbaterii.


27.6.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 147/21


Raport final al consilierului-audiator privind procedura în Cazul COMP/F-1/38.338 – Ace din metal pentru mercerie

(în conformitate cu articolul 15 din Decizia 2001/462/CE, CECO a Comisiei din 23 mai 2001 privind mandatul consilierilor-audiatori în anumite proceduri din domeniul concurenței – JO L 162, 19.6.2001, p. 21)

2009/C 147/14

Proiectul de decizie ridică următoarele observații:

Acest caz este rezultatul informațiilor furnizate de un reprezentant al Entaco Ltd. și al investigațiilor efectuate de Comisie la 7 și 8 noiembrie 2001 în temeiul articolului 14 alineatul (3) din Regulamentul nr. 17 al Consiliului (1) la sediile mai multor producători comunitari de ace din material plastic și metal pentru mercerie și asociația germană a producătorilor de sisteme de fixare VBT. Pe parcursul investigației menționate și al anchetelor ulterioare desfășurate în conformitate cu articolul 11 din Regulamentul nr. 17, Comisia a descoperit dovezi documentare care indicau o încălcare a articolului 81 alineatul (1) din Tratatul CE prin acorduri și practici concertate, comise de următoarele întreprinderi:

William Prym GmbH și Co. KG și Prym Consumer GmbH & Co. KG („Prym”) Coats plc (în prezent: Coats Holdings Ltd.) și J & P Coats Ltd. („Coats”), Entaco Group Ltd. și Entaco Ltd. („Entaco”)

La 15 martie 2004, Comisia a transmis o Comunicare a obiecțiilor („CO”) către Prym, Entaco și Coats în conformitate cu articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 2842/98 (2), care a fost primită de Entaco la 16 martie 2004 și de Coats și Prym la 17 martie 2004. Termenul-limită pentru a răspunde la CO a fost 13 mai 2004. Coats și Prym au primit o prelungire a acestui termen până la 28 mai 2004.

Răspunsul Entaco a fost primit la 5 mai 2004. Răspunsurile Coats și Pryms au fost primite la 28 mai 2004.

Accesul la dosar a fost asigurat prin transmiterea unui CD-Rom cu documentele din dosarul Comisiei. Acesta a fost primit de către părți la 26 martie 2004.

Prin scrisorile din 13 aprilie și 5 mai 2004, Coats a solicitat accesul la informațiile suplimentare din dosarul Comisiei, afirmând că anumite documente suplimentare fotocopiate la sediile Prym și VBT ar putea fi relevante pentru apărarea Coats. Mai mult, Coats a criticat faptul că unele alineate din CO au fost păstrate, cu toate că făceau trimitere la documente relevante.

Prin scrisorile din 3 și 7 mai 2004, am fost de acord ca, de fapt, toate documentele fotocopiate la sediile Prym, care între timp au fost acceptate de către Prym ca fiind neconfidențiale, ar trebui transmise către Coats. De asemenea, am promis să reinserez aproape toate pasajele la care se face trimitere în cererea Coats. Prin urmare, serviciul competent al Comisiei a acordat accesul la informații suplimentare în zilele următoare.

Cu toate acestea, în ceea ce privește celelalte documente, care au fost fotocopiate la sediile VBT, am estimat că nu există suficiente legături cu prezentul caz pentru a justifica divulgarea acestora și, prin urmare, cererea Coats nu a fost satisfăcută. Coats nu a ridicat obiecții împotriva acestei abordări.

La cererea părților de a fi audiate oral în acest caz, a avut loc o audiere orală la 18 iunie 2004.

Ca urmare a audierii orale, fiecare parte a primit o versiune neconfidențială a răspunsurilor celorlalte părți. Toate părțile au fost informate asupra faptului că s-ar putea considera că răspunsurile conțin noi dovezi legate de afirmații conform celor stabilite în CO. Părților li s-au acordat patru săptămâni de la primirea răspunsurilor pentru a prezenta observații la acestea.

La 28 iulie, Coats a prezentat alte documente ca răspuns la un număr de subiecte care au fost abordate sau clarificate în cadrul audierii orale. Prym a procedat în același mod la 30 iulie 2004.

La 19 august 2004, Coats a transmis un memorandum Comisiei, rezumând principalele obiecții împotriva cazului Comisiei.

Proiectul de decizie prezentat Comisiei are în vedere numai obiecțiile în legătură cu care părțile au avut ocazia să își exprime punctele de vedere.

Având în vedere cele prezentate mai sus, consider că dreptul părților de a fi audiate a fost pe deplin respectat în acest caz.

Bruxelles, 19 octombrie 2004.

Karen WILLIAMS


(1)  Regulamentul nr. 17 al Consiliului din 6 februarie 1962, primul regulament de punere în aplicare a articolelor 85 și 86 din Tratatul CE (JO 13, 21.2.1962, p. 204).

(2)  Regulamentul (CE) nr. 2842/98 al Comisiei din 22 decembrie 1998 privind audierea părților în anumite proceduri în conformitate cu articolele 85 și 86 din Tratatul CE (JO L 354, 30.12.1998, p. 18).


27.6.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 147/23


REZUMATUL DECIZIEI COMISIEI

din 26 octombrie 2004

referitoare la o procedură în temeiul articolului 81 din Tratatul CE

(Cazul COMP/F-1/38.338 – PO/Needles)

[notificată cu numărul C(2004) 4221]

(Numai textele în limba engleză și germană sunt autentice)

(Text cu relevanță pentru SEE)

2009/C 147/15

1.   INTRODUCERE ȘI ÎNCĂLCĂRI

Trei întreprinderi și filialele lor respective, și anume William Prym GmbH & Co. KG și Prym Consumer GmbH & Co. KG, KG, Coats Holdings Ltd și J & P Coats Ltd, Entaco Ltd și Entaco Group Ltd au încheiat o serie de acorduri scrise, bilaterale, între 10 septembrie 1994 (acordurile - cadru s-au semnat în iunie dar au intrat în vigoare la 10 septembrie 1994) și 31 decembrie 1999, echivalente în practică cu un acord tripartit în temeiul căruia aceste întreprinderi au împărțit sau au contribuit la împărțirea piețelor de produse (prin segmentarea pieței europene a articolelor de mercerie din metal) și piețele geografice (prin segmentarea pieței europene a acelor). Mai mult, aceste întreprinderi au participat la reuniuni bilaterale sau multilaterale între 10 mai 1993 și 8 noiembrie 2001 (participarea întreprinderii Coats a fost limitată la reuniunile preliminare). Aceste practici concertate și acorduri constituie o încălcare a articolului 81 alineatul (1) din Tratatul CE și au avut ca obiect și efect:

În cazul William Prym GmbH & Co. KG și Prym Consumer GmbH & Co. KG și Entaco Ltd și Entaco Group Ltd:

împărțirea pieței europene de articole de mercerie din metal prin limitarea domeniului de activitate al Entaco Ltd la ace de cusut manual și ace speciale, ceea ce reprezintă împărțirea pieței de produse între piața acelor de cusut manual și a acelor speciale și piețele acelor în sens larg, precum și alte piețe de articole de mercerie din metal;

împărțirea pieței europene de ace prin restrângerea activității Entaco Ltd la Regatul Unit, Republica Irlanda și (parțial) Italia și prin împiedicarea acestei întreprinderi să pătrundă pe piețele de ace în Europa continentală (cu excepția așa-numitelor „label accounts”), rezervând astfel aceste piețe pentru William Prym GmbH & Co. KG și filialele sale, ceea ce conduce la împărțirea pieței geografice de ace.

În cazul Coats Holdings Ltd și J & P Coats Ltd:

în special, protejarea propriei mărci de ace ale întreprinderilor (Milward) la nivelul comerțului cu amănuntul, împotriva concurenței Entaco Ltd prin (i) încheierea cu Entaco Ltd a unui acord de furnizare și de cumpărare exclusive privind Regatul Unit și (parțial) Italia, (ii) și prin impunerea Entaco Ltd a obligației de a respecta acordul privind împărțirea pieței geografice pe care întreprinderea l-a încheiat cu William Prym GmbH & Co. KG și cu filialele sale.

Prezentul proiect de decizie este întemeiat pe existența clauzelor inter-condiționale stipulate într-o serie de acorduri scrise bilaterale menționate mai sus și pe anumite documente de la momentul respectiv. Aceste clauze au fost reînnoite în timp.

Trebuie subliniat, în acest context, că cererea de clemență introdusă în numele Entaco Ltd confirmă toate concluziile Comisiei în prezenta procedură. În răspunsul său la comunicarea obiecțiilor, Prym a admis că a participat la încălcări dar a contestat dimensiunea piețelor relevante.

2.   PROCEDURĂ

Aceste constatări rezultă din investigațiile efectuate de Comisie la 7 și 8 noiembrie 2001 în temeiul articolului 14 alineatul (3) din Regulamentul nr. 17, la sediile mai multor producători comunitari de ace din metal și material plastic pentru mercerie (în special Entaco Ltd, Coats plc, William Prym GmbH & Co. KG și asociația germană a producătorilor de sisteme de închidere și de fixare VBT - Fachverband Verbindungs- und Befestigungstechnik). Aceste verificări, precum și solicitările ulterioare de informații adresate în conformitate cu articolul 11 din Regulamentul nr. 17, au permis Comisiei să obțină probe scrise indicând faptul că au fost comise încălcări ale articolului 81 din Tratatul CE de către următoarele întreprinderi: William Prym GmbH și Co. KG, Prym Consumer GmbH & Co. KG, Coats Holdings Ltd, J & P Coats Ltd și Entaco Ltd. Investigațiile au fost rezultatul informațiilor furnizate de dl Martin Ellis de la Entaco între 23 august 2000 și 6 august 2001. Într-o scrisoare din 21 august 2001, serviciile competente ale Comisiei au considerat aceste informații ca reprezentând o cerere de clemență a dlui Martin Ellis de la Entaco.

În aprilie, mai, iunie și octombrie 2003 Comisia a trimis cereri de informații în conformitate cu articolul 11 către următorii producători de ace din metal și material plastic pentru mercerie din Comunitatea Europeană: Coats plc, William Prym GmbH & Co. KG, Entaco Ltd și către asociația VBT și Needle Industries (India) Private Ltd.

La 15 martie 2004, Comisia a transmis o comunicare a obiecțiilor către Prym, Entaco și Coats în conformitate cu articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 2842/98, care a fost primită de Entaco la 16 martie 2004 și de Coats și Prym la 17 martie 2004. Părțile au avut acces la dosar în versiunea electronică. La 26 martie 2004, fiecare parte a primit un CD-Rom conținând documentele din dosarul Comisiei.

Audierea a avut loc la 18 iunie 2004. Direcția A și Serviciul Juridic au fost consultate la 18 septembrie 2004.

3.   PIEȚELE RELEVANTE

Comisia a definit trei piețe de produse relevante (i) piața europeană de ace de cusut manual și ace artizanale (inclusiv ace speciale), în cadrul căreia a avut loc împărțirea pieței de produse și a pieței geografice (valoare de piață: aproximativ 30 de milioane de euro), (ii) piața europeană „de alte articole de cusut și de tricotaj cuprinzând ace cu gămălie, andrele de împletit” (valoarea de piață: aproximativ 30 de milioane de euro) și (iii) piața europeană de alte produse din metal pentru mercerie inclusiv fermoare și alte închizători (1,5 miliarde de euro), pentru ultimele două piețe împărțirea piețelor de produse a avut loc între 10 septembrie 1994 și 13 martie 1997. Trebuie făcută distincția între piața de ace de cusut manual și ace artizanale și piața de ace pentru mașinile industriale care nu au fost fabricate de întreprinderi în cursul perioadei de încălcare. Prym susține că acele de cusut manual și acele artizanale trebuie considerate ca fiind piețe relevante distincte. Cu toate acestea, acest punct de vedere nu poate fi susținut deoarece celelalte întreprinderi îl contestă iar acordurile privind încălcările se referă la ambele tipuri de ace.

4.   MECANISMUL ÎNCĂLCĂRILOR

1.

Coats era protejată împotriva concurenței Entaco și Prym la nivelul comerțului cu amănuntul (pentru marca sa Milward):

Entaco nu putea concura cu Coats conform acordurilor pe care le semnase cu Coats precum și cu Prym pentru Regatul Unit și Europa continentală la nivelul comerțului cu amănuntul.

În temeiul clauzei 2.2 din Acordul de furnizare și achiziționare, Entaco nu este autorizat să aprovizioneze clienții Coats în Regatul Unit: „Entaco nu furnizează produse unui client al unui cumpărător din Regatul Unit altul decât clienții pe care furnizorul îi aproviziona anterior datei prezentului acord la nivelurile existente.”

În temeiul clauzei 2.2 din acordul de distribuție dintre Prym și Entaco, Entaco nu este autorizat să vândă clienților Coats și Prym în Europa continentală: „Entaco nu va vinde produse niciunei persoane de pe teritoriu [Europa excluzând Regatul Unit și Republica Irlanda] cu excepția clienților așa-numiți „label accounts” și/sau distributorului [Prym Consumer] și/sau grupului Coats.”

Prin urmare, Entaco nu era o forță independentă pe piață deoarece putea să vândă efectiv doar către Coats sau Prym.

Prym avea nevoie de sprijinul lui Coats pentru a împiedica Entaco să intre pe piața Europei continentale.

Trebuie, de asemenea, amintit că pentru a aplica acordurile de împărțire a pieței, singurul lucru pe care Coats (în calitatea sa de cumpărător predominant în Regatul Unit) trebuia să-l facă era să se aprovizioneze de la Entaco și nu de la Prym. Această manieră de a proceda a avut ca efect menținerea activității Prym la un nivel scăzut în Regatul Unit, în timp ce aceasta a constrâns Entaco să rămână în afara Europei continentale, pentru că în caz contrar, Coats ar fi încetat să considere Entaco ca furnizorul său exclusiv, ceea ce este prevăzut în clauza 2.2 din acordul de furnizare și de achiziționare dintre Entaco și Coats:

[…] (b) își îndeplinește obligațiile de natură analogă în temeiul unui acord între furnizor și Prym din data de [10 septembrie 1994]/[1 aprilie 1997].

În plus, în calitatea sa de distribuitor principal în Europa, Coats era într-o poziție care îi permitea să se servească de comenzile sale de produse pentru a „alimenta concurența” între Entaco și Prym, ceea ce a reprezentat altă modalitate de a disciplina Prym.

2.

Entaco dorea să fie furnizorul exclusiv al Coats în Regatul Unit pentru a-și asigura producția, în caz contrar nu ar fi încheiat un acord de împărțire a pieței care îi limita dezvoltarea comercială. Într-adevăr Entaco a acceptat o limitare substanțială a activității sale:

În acordurile-cadru: „Entaco acceptă să-și limiteze activitățile de fabricare și de distribuție în sectorul merceriei doar la ace, și să nu le extindă, fără acordul prealabil al Prym, la ace, ace de siguranță, închizători din 4 elemente, andrele de împletit sau orice alte articole de mercerie” (în plus față de clauza 2.3 din acordul de achiziționare dintre Prym și Entaco).

În acordul de distribuție în temeiul clauzei 2.2 menționate mai sus care conduce la un acord de împărțire a pieței geografice.

Entaco nu a primit o garanție similară din partea Prym. Era necesar, așadar, ca Coats să-i asigure o piață de desfacere pentru producția sa în Regatul Unit, ceea ce s-a și produs de fapt.

Dat fiind că Entaco s-a format prin răscumpărarea de către personalul de conducere a unei foste activități a Coast în sectorul acelor, aceasta era confruntată cu concurența a două mari societăți Prym și Coats, care erau legate prin interese la nivel de acționari și un „parteneriat special”. În cazul Entaco, cea mai bună soluție era să adere la această înțelegere tripartită, deoarece obținea o garanție pentru piața de desfacere doar oferind în schimb „o aparentă independență a pieței”.

3.

În lipsa aprobării de la Coats, Prym nu ar fi putut să încheie un acord de împărțire a pieței care ar fi riscat să aducă atingere acționarului și partenerului său principal (Coats) pe piața europeană de articole de mercerie.

5.   CONCLUZII

Încălcările comise de către destinatarii deciziei (1) au fost considerate ca fiind „foarte grave”, întrucât au ca obiect segmentarea piețelor naționale și împărțirea piețelor produselor, restrângând astfel concurența și afectând comerțul dintre statele membre.

Datorită faptului că Entaco a fost singura întreprindere care a informat Comisia de existența acordurilor de împărțire a piețelor și a prezentat probe concludente fără de care acele acorduri nu ar fi putut fi descoperite și având în vedere cooperarea sa neîntreruptă s-a propus ca aceasta să beneficieze de o imunitate totală în ceea ce privește amenzile.


(1)  William Prym GmbH & Co. KG și Prym Consumer GmbH & Co. KG, Coats Holdings Ltd și J & P Coats Ltd, Entaco Ltd și Entaco Group Ltd.


V Anunțuri

PROCEDURI ADMINISTRATIVE

Consiliu

27.6.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 147/26


CERERE DESCHISĂ DE PROPUNERI

Cooperare europeană în domeniul cercetării științifice și tehnice (COST)

2009/C 147/16

COST reunește cercetători și experți din diferite țări care lucrează pe tematici specifice. COST nu finanțează cercetarea în sine, dar sprijină organizarea de activități în rețea precum reuniunile, conferințele, schimburile științifice pe termen scurt și acțiunile de informare a publicului. Programul susține în prezent peste 200 de rețele (acțiuni) științifice.

COST invită la depunerea de propuneri de acțiuni care să contribuie la dezvoltarea științifică, tehnologică, economică, culturală sau societală a Europei. Sunt binevenite în special propunerile care joacă un rol de precursor pentru alte programe europene și/sau sunt inițiate de cercetători care se află la începutul carierei.

Dezvoltarea unor legături mai strânse între cercetătorii europeni este esențială pentru crearea Spațiului european de cercetare (SEC). COST stimulează rețelele de cercetare noi, inovatoare, interdisciplinare și cuprinzătoare în Europa. Activitățile COST sunt desfășurate de echipe de cercetători cu scopul de a consolida bazele pe care se construiește excelența în domeniul științific în Europa.

COST este structurată pe nouă domenii generale (biomedicină și bioștiințe moleculare; chimie și științe și tehnologii moleculare; științele pământului și gestionarea mediului; alimentație și agricultură; silvicultură, servicii și produse forestiere; indivizi, societate, cultură și sănătate; tehnologiile informației și comunicațiilor; materiale, fizică și nanoștiințe; transport și dezvoltare urbană). Sfera vizată de fiecare domeniu este explicată în detaliu la www.cost.esf.org

Inițiatorii propunerilor sunt invitați să își încadreze tematica într-un singur domeniu. Cu toate acestea, propunerile interdisciplinare care nu se încadrează strict într-un singur domeniu sunt cât se poate de binevenite și vor fi evaluate separat de către Organismul permanent de evaluare a propunerilor transdisciplinare.

Propunerile trebuie să includă cercetători din cel puțin cinci state membre COST. Sprijinul financiar se poate situa în jurul valorii de 100 000 EUR pe an, în mod normal pe o perioadă de 4 ani.

Propunerile vor fi evaluate în două etape. Propunerile preliminare (maximum 1 500 de cuvinte/3 pagini), depuse prin completarea formularului disponibil on-line la www.cost.esf.org/opencall trebuie să conțină o descriere succintă a propunerii și a impactului preconizat al acesteia. Propunerile care nu corespund criteriilor de eligibilitate ale programului COST (ex. care solicită finanțare pentru cercetare) vor fi respinse. Propunerile eligibile sunt evaluate de comitetele de domeniu relevante în conformitate cu criteriile publicate la www.cost.esf.org Inițiatorii propunerilor preliminare selecționate sunt invitați să depună o propunere completă. Propunerile complete fac obiectul unei evaluări inter pares („peer review”) în conformitate cu criteriile de evaluare disponibile la www.cost.esf.org/opencall În mod normal, decizia este luată în termen de șase luni de la data colectării, iar acțiunile sunt preconizate să înceapă în termen de trei luni de la luarea deciziei.

Data pentru depunerea propunerilor preliminare este 25 septembrie 2009, ora 17.00 (ora Bruxelles-ului). Aproximativ 80 de propuneri complete vor fi invitate pentru selecția finală a unui număr de aproximativ 30 de noi acțiuni.

Propunerile complete vor fi solicitate până la 13 noiembrie 2009, urmând ca acestea să fie depuse până la 15 ianuarie 2010, iar deciziile fiind preconizate pentru luna mai 2010. Se preconizează ca următoarea dată de depunere să fie 26 martie 2010.

Inițiatorii propunerilor pot contacta Coordonatorul național COST (CNC) pentru informații și îndrumare – a se vedea www.cost.esf.org/cnc

Propunerile trebuie depuse on-line pe site-ul Internet al biroului COST.

COST primește sprijin financiar pentru activitățile sale de coordonare prin Programul cadru CDT al UE. Biroul COST, administrat de Fundația europeană pentru știință (ESF), acționând în calitate de agent de punere în aplicare al COST, asigură servicii de secretariat științific pentru domeniile COST și acțiunile COST.


PROCEDURI REFERITOARE LA PUNEREA ÎN APLICARE A POLITICII ÎN DOMENIUL CONCURENȚEI

Comisie

27.6.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 147/28


Notificare prealabilă a unei concentrări

(Cazul COMP/M.5562 – Fortis Private Equity/Kuiken)

Caz care poate face obiectul procedurii simplificate

(Text cu relevanță pentru SEE)

2009/C 147/17

1.

La data de 22 iunie 2009, Comisia a primit o notificare a unei concentrări propuse în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1), prin care întreprinderea Fortis Private Equity Holding Nederland B.V. („Fortis Private Equity”, Țările de Jos) controlată de Fortis Bank Nederland N.V. („Fortis Bank Nederland”, Țările de Jos) dobândește, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) din regulamentul Consiliului, controlul asupra întregii întreprinderi Kuiken N.V. („Kuiken”, Țările de Jos), prin achiziționare de acțiuni.

2.

Activitățile economice ale întreprinderilor respective sunt:

în cazul întreprinderii Fortis Bank Nederland: grup bancar activ în sectorul de retail bancar, servicii bancare de investiții și servicii bancare private;

în cazul întreprinderii Fortis Private Equity: filială a Fortis Bank Nederland activă în investițiile de capital privat în întreprinderi mijlocii din Țările de Jos;

în cazul întreprinderii Kuiken: grup de tip holding de întreprinderi active în distribuția de echipamente grele utilizate în construcții, manipularea materialelor și agricultură.

3.

În urma unei examinări prealabile, Comisia constată că tranzacția notificată ar putea intra sub incidența Regulamentului (CE) nr. 139/2004. Cu toate acestea, nu se ia o decizie finală în această privință. În conformitate cu Comunicarea Comisiei privind o procedură simplificată de tratare a anumitor concentrări în temeiul Regulamentului (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (2), trebuie precizat că acest caz poate fi tratat conform procedurii prevăzute în comunicare.

4.

Comisia invită părțile terțe interesate să îi prezinte eventualele observații cu privire la operațiunea propusă.

Observațiile trebuie primite de către Comisie în termen de cel mult 10 zile de la data publicării prezentei. Observațiile pot fi transmise Comisiei prin fax (+32 2 2964301 sau 2967244) sau prin poștă, cu numărul de referință COMP/M.5562 – Fortis Private Equity/Kuiken, la următoarea adresă:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1.

(2)  JO C 56, 5.3.2005, p. 32.