ISSN 1830-3668

doi:10.3000/18303668.CA2009.105.rom

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 105A

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 52
7 mai 2009


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

V   Anunțuri

 

PROCEDURI ADMINISTRATIVE

 

Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă

2009/C 105A/01

Anunț de concurs deschis: Analist-programator — Referință: EF/TA/09/01

1

2009/C 105A/02

Anunț de concurs deschis: Director de cercetare (Managementul resurselor umane) — Referință: EF/TA/09/07

2

 

2009/C 105A/03

LISTA JURNALELOR OFICIALE, SERIA C A, CONCURSURI

s3

RO

 


V Anunțuri

PROCEDURI ADMINISTRATIVE

Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă

7.5.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

CA 105/1


ANUNȚ DE CONCURS DESCHIS: ANALIST-PROGRAMATOR

REFERINȚĂ: EF/TA/09/01

(2009/C 105 A/01)

Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound), cu sediul la Dublin, în Irlanda, angajează un analist-programator.

Candidatul selectat va fi subordonat șefului Unității TIC și va răspunde de îndeplinirea unora sau a tuturor sarcinilor enumerate mai jos:

implementarea Microsoft Office Sharepoint Server 2007 (MOSS), inclusiv configurarea, integrarea în sistemele existente, personalizarea și programarea acestuia;

reproiectarea și dezvoltarea intranetului: proiectarea și implementarea unei soluții adecvate pentru a îmbunătăți intranetul existent al Europol și aplicațiile conexe;

analiza cerințelor, specificarea și implementarea aplicațiilor de lucru, în strânsă colaborare cu personalul Eurofound din unitățile operaționale corespunzătoare;

implementarea, documentarea și susținerea aplicațiilor bazate pe internet, în strânsă colaborare cu contractanții externi ai Eurofound în domeniul programării;

colaborarea strânsă cu alți membri ai echipei TIC pentru a oferi sprijin TIC și soluții de rezolvare a problemelor prin helpdeskul TIC;

alte îndatoriri și responsabilități care îi pot fi atribuite.

Concursul este deschis candidaților care:

sunt cetățeni ai unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene;

beneficiază de toate drepturile cetățenești;

și-au îndeplinit toate obligațiile impuse de lege privind serviciul militar;

pot prezenta referințe personale privind capacitatea de a îndeplini sarcinile specificate;

cunosc temeinic una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene și satisfăcător o altă limbă a Uniunii și au cunoștințe excelente de limba engleză, care este limba principală a Eurofound;

au studii încheiate de nivel secundar superior atestate de o diplomă care dă acces la studii superioare;

au cel puțin trei ani de experiență după obținerea diplomei, dintre care doi ani de experiență într-un post similar.

Candidatul selectat va fi angajat în grupa de funcții AST gradul 3 ca agent temporar cu contract pe perioadă nedeterminată.

Informațiile detaliate privind postul, precum și cererea de candidatură și informațiile privind procedurile de selecție pot fi descărcate de pe pagina de posturi vacante a site-ului web al Eurofound: www.eurofound.europa.eu/about/vacancies/. Candidaților li se recomandă să citească atent anunțul de post vacant, deoarece cererile incomplete vor fi eliminate.

Toate cererile de candidatură trebuie depuse prin intermediul formularului de cerere oficial care poate fi descărcat, de asemenea, de pe site-ul web.

Termenul pentru depunerea candidaturilor: 7 iunie 2009.


7.5.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

CA 105/2


ANUNȚ DE CONCURS DESCHIS: DIRECTOR DE CERCETARE (MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE)

REFERINȚĂ: EF/TA/09/07

(2009/C 105 A/02)

Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound), cu sediul la Dublin, în Irlanda, angajează un director de cercetare (B/F) — managementul resurselor umane.

Postul de director de cercetare — managementul resurselor umane este încadrat în unitatea Relații industriale și dezvoltarea la locul de muncă, care se ocupă de mobilurile schimbării — globalizarea, schimbările tehnologice și îmbătrânirea demografică — și examinează impactul acestor mobiluri asupra mediului de lucru. Unitatea își propune să își îmbunătățească capacitatea de a examina aspecte legate de organizarea muncii, de echilibrul viață profesională-viață personală, de productivitate, de capacitatea de inovare, de motivație și de dezvoltarea capitalului uman din perspectiva întreprinderii.

Candidatul selectat trebuie să aibă competențe și realizări în managementul internațional al resurselor umane și să-și pună în aplicare experiența practică pentru conceperea și punerea în aplicare a proiectelor de cercetare în domeniile descrise mai sus. Subordonat șefului unității Relații industriale și dezvoltarea la locul de muncă, candidatul selectat va juca un rol esențial în dezvoltarea acestei noi orientări, din perspectiva întreprinderii.

Concursul este deschis candidaților care:

sunt cetățeni ai unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene;

beneficiază de toate drepturile cetățenești;

și-au îndeplinit toate obligațiile impuse de lege privind serviciul militar;

pot prezenta referințe personale privind capacitatea de a îndeplini sarcinile specificate;

cunosc temeinic una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene și satisfăcător o altă limbă a Uniunii și au cunoștințe excelente de limba engleză, care este limba principală a Eurofound;

au studii universitare de cel puțin 4 ani, atestate de o diplomă în managementul resurselor umane sau gestiunea afacerilor;

au cel puțin șase ani de experiență relevantă de lucru după obținerea diplomei universitare.

Candidatul selectat va fi angajat în grupa de funcții AD gradul 7 ca agent temporar cu contract pe perioadă nedeterminată.

Detaliile complete ale postului, precum și cererea și procedurile de selecție pot fi descărcate de pe pagina de posturi vacante a site-ului web al Eurofound: www.eurofound.europa.eu/about/vacancies/. Candidaților li se recomandă să citească atent anunțul de post vacant, deoarece cererile incomplete vor fi eliminate.

Toate cererile trebuie depuse prin intermediul formularului de cerere oficial care poate fi, de asemenea, descărcat de pe site-ul web.

Termenul pentru depunerea candidaturilor: 7 iunie 2009.


7.5.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

CA 105/s3


LISTA JURNALELOR OFICIALE, SERIA C A, „CONCURSURI”

În continuare se găsește lista Jurnalelor Oficiale din seria C A care au fost publicate în anul în curs.

Dacă nu există mențiuni speciale, Jurnalele Oficiale s-au publicat în toate versiunile lingvistice.

9

(DE/EN/FR)

10

(IT)

12

(DE/FR)

13

 

14

(DE/EN/FR)

16

(DE/EN/FR)

17

(BG/ET/LT/LV/MT/RO)

20

 

21

(DE/EN/FR)

23

 

24

(DE/FR/NL)

25

(BG/ET/LT/LV/MT/RO)

28

(DE/EN/FR)

34

(FR)

36

(GA/EN)

37

 

38

 

39

(SV)

41

(DE/EN/FR)

42

(EN)

45

 

46

(DE/EN/FR)

47

 

52

(DA/FI/MT)

58

(DE/EN/FR)

59

(DE/EN/ES/FR/PT/SV)

62

(BG/CS/LT/LV/MT/PL/RO/SK)

63

 

70

 

71

 

75

(DE/EN/FR)

80

(FR)

84

(BG/RO)

86

 

91

 

93

(BG/RO)

94

 

95

 

97

(DE/EN/FR)

98

 

99

(GA/EN)

103

 

104

(CS/PL)

105