ISSN 1830-3668

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 38

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 52
17 februarie 2009


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

II   Comunicări

 

COMUNICĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚII ȘI ORGANE ALE UNIUNII EUROPENE

 

Comisie

2009/C 038/01

Autorizație pentru ajutoarele de stat acordate în conformitate cu dispozițiile articolelor 87 și 88 din Tratatul CE — Cazuri în care Comisia nu ridică obiecții ( 1 )

1

2009/C 038/02

Autorizație pentru ajutoarele de stat acordate în conformitate cu dispozițiile articolelor 87 și 88 din Tratatul CE — Cazuri în care Comisia nu ridică obiecții ( 1 )

3

2009/C 038/03

Autorizație pentru ajutoarele de stat acordate în conformitate cu dispozițiile articolelor 87 și 88 din Tratatul CE — Cazuri în care Comisia nu ridică obiecții ( 1 )

5

2009/C 038/04

Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul COMP/M.5224 — EDF/British Energy) ( 1 )

8

2009/C 038/05

Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul COMP/M.5220 — ENI/Distrigaz) ( 1 )

8

2009/C 038/06

Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul COMP/M.5228 — Rabobank/BGZ) ( 1 )

9

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE ȘI ORGANELE UNIUNII EUROPENE

 

Comisie

2009/C 038/07

Rata de schimb a monedei euro

10

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA STATELE MEMBRE

2009/C 038/08

Comunicare a Comisiei în cadrul implementării Directivei 2001/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind securitatea generală a produselor ( 1 )

11

 

V   Anunțuri

 

PROCEDURI ADMINISTRATIVE

 

Comisie

2009/C 038/09

Cerere de propuneri în cadrul programului de lucru al programului comun de Asistență pentru autonomie la domiciliu (AAD)

15

 

ALTE ACTE

 

Comisie

2009/C 038/10

Publicarea unei cereri în temeiul articolului 6 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare

16

 

2009/C 038/11

Aviz cititorilor(A se vedea coperta a treia)

s3

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

 


II Comunicări

COMUNICĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚII ȘI ORGANE ALE UNIUNII EUROPENE

Comisie

17.2.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 38/1


Autorizație pentru ajutoarele de stat acordate în conformitate cu dispozițiile articolelor 87 și 88 din Tratatul CE

Cazuri în care Comisia nu ridică obiecții

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2009/C 38/01)

Data adoptării deciziei

18.12.2008

Ajutor nr.

NN 56/08

Stat membru

Germania

Regiune

Germania

Titlu (și/sau numele beneficiarului)

Raumfahrtprogramm

Temei legal

Haushaltsgesetz des Bundes, Einzelplan 09, Kapitel 0902, Titel 683 35 und 892 35

Tipul măsurii

Regim de ajutoare

Obiectiv

Cercetare și dezvoltare, inovație

Forma de ajutor

Subvenție directă

Buget

Buget anual: 33-40 milioane EUR

Buget global: 210 milioane EUR

Valoare

100 %

Durată

1.1.2008-31.12.2013

Sectoare economice

Toate sectoarele

Numele și adresa autorității de acordare a ajutorului

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie

D-11019 Berlin

Alte informații

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informațiile confidențiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data adoptării deciziei

19.11.2008

Ajutor nr.

N 574/08

Stat membru

Belgia

Regiune

Titlu (și/sau numele beneficiarului)

State guarantee in favour of Fortis Bank

Temei legal

Arrêté royal du 16 octobre 2008 pris en exécution de l'article 117 bis de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers

Tipul măsurii

Ajutor individual

Obiectiv

Ajutoare destinate remedierii unei situații de perturbare gravă a economiei, salvarea întreprinderilor în dificultate

Forma de ajutor

Garanție

Buget

Buget global: 150 000 milioane EUR

Valoare

Durată

19.11.2008-19.5.2009

Sectoare economice

Intermediere financiară

Numele și adresa autorității de acordare a ajutorului

État belge — Belgische Staat

Son Excellence Monsieur Karel DE GUCHT

Ministre des Affaires étrangères

Rue des Petits Carmes, 15

B-1000 Bruxelles

Alte informații

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informațiile confidențiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


17.2.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 38/3


Autorizație pentru ajutoarele de stat acordate în conformitate cu dispozițiile articolelor 87 și 88 din Tratatul CE

Cazuri în care Comisia nu ridică obiecții

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2009/C 38/02)

Data adoptării deciziei

10.9.2008

Ajutor nr.

N 11/08

Stat membru

Italia

Regiune

Titlu (și/sau numele beneficiarului)

Proroga (parziale) dell'aiuto N 810/02. Piano di incentivazione per il trasporto di merci per ferrovia — articolo 38 della legge 1o agosto 2002, n. 166. Aiuto a favore della società Autostrada ferroviaria alpina (AFA)

Temei juridic

Convenzione del 28 luglio 2003 relativa al finanziamento di un servizio sperimentale di autostrada ferroviaria alpina tra Bourgneuf-Aiton, in Francia e Orbassano, in Italia

Tipul măsurii

Sistem de ajutoare

Obiectiv

Prelungirea etapei experimentale a proiectului privind autostrada feroviară alpină, în vederea transferării camioanelor de pe calea rutieră pe calea ferată

Forma ajutorului

Subvenție directă

Buget

Între 7 și 8 milioane EUR pentru perioada 2007-2009

Intensitate

Durată

3 ani (2007-2009)

Sectoare economice

Transport feroviar

Denumirea și adresa autorității care acordă ajutorul

Alte informații

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informațiile confidențiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data adoptării deciziei

10.9.2008

Ajutor nr.

NN 34/08

Stat membru

Franța

Regiune

Titlu (și/sau numele beneficiarului)

Prolongement du cas NN 155/03 — Mise en œuvre d'un service expérimental d'autoroute ferroviaire. Aide en faveur de la société Autoroute Ferroviaire Alpine (AFA)

Temei juridic

Convention du 28 juillet 2003 relative au financement d'un service expérimental d'autoroute ferroviaire alpine entre Bourgneuf-Aiton, en France et Orbassano, en Italie

Tipul măsurii

Sistem de ajutoare

Obiectiv

Prelungirea etapei experimentale a proiectului privind autostrada feroviară alpină, în vederea transferării camioanelor de pe calea rutieră pe calea ferată

Forma ajutorului

Subvenție directă

Buget

Între 7 și 8 milioane EUR pentru perioada 2007-2009

Intensitate

Durată

3 ani (2007-2009)

Sectoare economice

Transport feroviar

Denumirea și adresa autorității care acordă ajutorul

Alte informații

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informațiile confidențiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


17.2.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 38/5


Autorizație pentru ajutoarele de stat acordate în conformitate cu dispozițiile articolelor 87 și 88 din Tratatul CE

Cazuri în care Comisia nu ridică obiecții

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2009/C 38/03)

Data adoptării deciziei

8.10.2008

Ajutor nr.

N 1/08

Stat membru

Franța

Regiune

Titlu (și/sau numele beneficiarului)

Soutien de l'Agence d'innovation industrielle en faveur du Programme H2E

Temei legal

Soutien de l'Agence d'innovation industrielle en faveur des programmes mobilisateurs pour l'innovation industrielle

Tipul măsurii

Ajutor individual

Obiectiv

Cercetare și dezvoltare

Forma de ajutor

Subvenție directă, subvenție rambursabilă

Buget

Buget global: 67,6 milioane EUR

Valoare

40 %

Durată

Până la 31.12.2014

Sectoare economice

Energie

Numele și adresa autorității de acordare a ajutorului

Alte informații

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informațiile confidențiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data adoptării deciziei

18.12.2008

Ajutor nr.

N 576/08

Stat membru

Spania

Regiune

Madrid

Titlu (și/sau numele beneficiarului)

Ayudas a la producción de cortometrajes — Madrid — modificación de la ayuda N 564/07

Temei legal

Ley 2/95, de 8 marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid; Ley 38/2003 de 17 noviembre, General de Subvenciones (Ley Estatal); Orden por la que se establecen las bases reguladores para la concesión de ayudas a empresas privadas dedicadas al sector audiovisual y cinematográfico; Proyecto de orden de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se convocan ayudas a la producción cinematográfica para el año 2009

Tipul măsurii

Regim de ajutoare

Obiectiv

Promovarea culturii

Forma de ajutor

Subvenție directă

Buget

Buget anual: 0,4 milioane EUR

Buget global: 0,4 milioane EUR

Valoare

100 %

Durată

29.11.2008-27.11.2009

Sectoare economice

Activități de recreație, culturale și sportive

Numele și adresa autorității de acordare a ajutorului

Consejeria de Cultura y Turismo de Madrid

Calle Caballero de Gracia, 132

E-28013 Madrid

Alte informații

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informațiile confidențiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data adoptării deciziei

18.12.2008

Ajutor nr.

N 595/08

Stat membru

Italia

Regiune

Titlu (și/sau numele beneficiarului)

Incentivi fiscali, consistenti in crediti d'imposta e detassazione degli utili, concessi ad imprese di produzione in relazione alla realizzazione di opere cinematografiche

Temei legal

Legge del 24 dicembre 2007 n. 244 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato — Legge finanziaria per il 2008): articolo 1, commi da 325 a 343, con limitato riferimento alle misure previste nei seguenti commi: comma 327, lettera a — comma 335 — comma 338 (limitatamente a imprese di produzione cinematografica) nota: il comma 327, lettera a) dell'art. 1 della legge n. 244/2007, abrogato dall'art. 5, comma 9, lett. A) del decreto-legge del 27 maggio 2008, n. 93, e' stato ripristinato dall'art. 63, comma 13-ter, del decreto-legge del 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133 disposizioni di applicazione: schemi di decreti interministeriali di attuazione ministero beni e attivita' culturali — ministero dell'economia e delle finanze (art. 1, commi 333, 336 e 340, legge n. 244 del 2007) con allegate tabelle a — b — c — d

Tipul măsurii

Regim de ajutoare

Obiectiv

Promovarea culturii

Forma de ajutor

Scutire fiscală, reducerea bazei de impozitare

Buget

Buget anual: 41,6 milioane EUR

Buget global: 104 milioane EUR

Valoare

50 %

Durată

Până la 31.12.2010

Sectoare economice

Mass-media

Numele și adresa autorității de acordare a ajutorului

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Alte informații

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informațiile confidențiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


17.2.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 38/8


Non-opoziție la o concentrare notificată

(Cazul COMP/M.5224 — EDF/British Energy)

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2009/C 38/04)

La data 22 decembrie 2008 Comisia a decis să nu se opună concentrării notificate menționate mai sus și să o declare compatibilă cu piața comună. Această decizie se bazează pe articolul 6 alineatul (1) coroborat cu articolul 6 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului. Textul integral al deciziei este disponibil doar în limba engleză și va fi făcut public după ce vor fi eliminate orice informații confidențiale pe care le-ar putea conține. Va fi disponibil:

pe paginile DG Concurență de pe site-ul internet Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Acest site internet oferă diverse facilități care permit identificarea deciziilor de fuziune individuale, inclusiv întreprinderea, numărul cazului, data și indexurile sectoriale,

în format electronic, pe site-ul internet EUR-Lex cu numărul de document 32008M5224. EUR-Lex permite accesul on-line la legislația europeană (http://eur-lex.europa.eu).


17.2.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 38/8


Non-opoziție la o concentrare notificată

(Cazul COMP/M.5220 — ENI/Distrigaz)

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2009/C 38/05)

La data 15 octombrie 2008 Comisia a decis să nu se opună concentrării notificate menționate mai sus și să o declare compatibilă cu piața comună. Această decizie se bazează pe articolul 6(1)(b) din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului. Textul integral al deciziei este disponibil numai în engleză și va fi făcut public după ce vor fi eliminate orice secrete de afaceri pe care le-ar putea conține. Va fi disponibil:

pe paginile DG Concurență de pe site-ul web Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Acest site web oferă diverse facilități care permit localizarea deciziilor de fuziune individuale, inclusiv întreprinderea, numărul cazului, data și indexurile sectoriale,

în format electronic, pe site-ul EUR-Lex cu numărul de document 32008M5220. EUR-Lex permite accesul on-line la legislația europeană (http://eur-lex.europa.eu).


17.2.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 38/9


Non-opoziție la o concentrare notificată

(Cazul COMP/M.5228 — Rabobank/BGZ)

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2009/C 38/06)

La data 11 februarie 2009 Comisia a decis să nu se opună concentrării notificate menționate mai sus și să o declare compatibilă cu piața comună. Această decizie se bazează pe articolul 6(1)(b) din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului. Textul integral al deciziei este disponibil numai în engleză și va fi făcut public după ce vor fi eliminate orice secrete de afaceri pe care le-ar putea conține. Va fi disponibil:

pe paginile DG Concurență de pe site-ul web Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Acest site web oferă diverse facilități care permit localizarea deciziilor de fuziune individuale, inclusiv întreprinderea, numărul cazului, data și indexurile sectoriale,

în format electronic, pe site-ul EUR-Lex cu numărul de document 32009M5228. EUR-Lex permite accesul on-line la legislația europeană (http://eur-lex.europa.eu).


IV Informări

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE ȘI ORGANELE UNIUNII EUROPENE

Comisie

17.2.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 38/10


Rata de schimb a monedei euro (1)

16 februarie 2009

(2009/C 38/07)

1 euro=

 

Moneda

Rata de schimb

USD

dolar american

1,2765

JPY

yen japonez

117,33

DKK

coroana daneză

7,4525

GBP

lira sterlină

0,8945

SEK

coroana suedeză

10,923

CHF

franc elvețian

1,4883

ISK

coroana islandeză

 

NOK

coroana norvegiană

8,777

BGN

leva bulgărească

1,9558

CZK

coroana cehă

29,15

EEK

coroana estoniană

15,6466

HUF

forint maghiar

303,35

LTL

litas lituanian

3,4528

LVL

lats leton

0,7084

PLN

zlot polonez

4,787

RON

leu românesc nou

4,3162

TRY

lira turcească

2,1248

AUD

dolar australian

1,9622

CAD

dolar canadian

1,5912

HKD

dolar Hong Kong

9,8979

NZD

dolar neozeelandez

2,4638

SGD

dolar Singapore

1,9369

KRW

won sud-coreean

1 826,58

ZAR

rand sud-african

12,8193

CNY

yuan renminbi chinezesc

8,7236

HRK

kuna croată

7,4047

IDR

rupia indoneziană

15 266,94

MYR

ringgit Malaiezia

4,6177

PHP

peso Filipine

60,59

RUB

rubla rusească

44,9847

THB

baht thailandez

44,914

BRL

real brazilian

2,8958

MXN

peso mexican

18,605

INR

rupie indiană

62,063


(1)  

Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.


INFORMĂRI PROVENIND DE LA STATELE MEMBRE

17.2.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 38/11


Comunicare a Comisiei în cadrul implementării Directivei 2001/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind securitatea generală a produselor

(Text cu relevanță pentru SEE)

(Publicarea titlurilor și a referințelor standardelor armonizate în temeiul directivei)

(2009/C 38/08)

OES (1)

Referința și titlul standardului armonizat

(și documentul de referință)

Referința standardului înlocuit

Data încetării prezumției de conformitate a standardului înlocuit

(Nota 1)

CEN

EN 581-1:2006

Mobilier de exterior — Scaune și mese de uz casnic, colectiv și de camping — Partea 1: Cerinţe generale de securitate

 

CEN

EN 913:1996

Echipamente de gimnastică — Cerințe generale de securitate și metode de încercare

 

CEN

EN 916:2003

Echipamente de gimnastică — Ladă pentru sărituri — Cerinţe și metode de încercare inclusiv de securitate

 

CEN

EN 957-1:2005

Echipamente de antrenament staţionare — Partea 1: Cerinţe generale de securitate și metode de încercare

 

CEN

EN 957-2:2003

Echipamente de antrenament staţionare — Partea 2: Aparate pentru antrenament de forţă, cerinţe de securitate și metode de încercare specifice suplimentare

 

CEN

EN 957-4:1996

Echipamente de antrenament staționare — Partea 4: Banchete pentru haltere, cerințe de securitate și metode de încercare specifice suplimentare

 

CEN

EN 957-5:1996

Echipamente de antrenament staţionare — Partea 5: Aparate cu pedale pentru antrenament, cerinţe de securitate și metode de încercare specifice suplimentare

 

CEN

EN 957-6:2001

Echipamente de antrenament staţionare — Partea 6: Banda de alergat, cerinţe de securitate și metode de încercare specifice suplimentare

 

CEN

EN 957-7:1998

Echipamente de antrenament staţionare — Partea 7: Aparate cu rame, cerinţe de securitate și metode de încercare specifice suplimentare

 

CEN

EN 957-8:1998

Echipamente de antrenament staţionare — Partea 8: Stepper, scară rulantă și simulator de escaladare — Cerinţe de securitate și metode de încercare specifice suplimentare

 

CEN

EN 957-9:2003

Echipamente de antrenament staţionare — Partea 9: Aparate cu mișcare elipsoidală, cerinţe specifice de securitate și metode de încercare suplimentare

 

CEN

EN 957-10:2005

Echipamente de antrenament staţionare — Partea 10: Biciclete de exerciţiu cu o roată fixă sau fără roată liberă, cerinţe suplimentare specifice de securitate și metode de încercare

 

CEN

EN 1129-1:1995

Mobilier — Paturi rabatabile — Condiții tehnice de securitate și încercări — Partea 1: Condiții tehnice de securitate

 

CEN

EN 1129-2:1995

Mobilier — Paturi rabatabile — Condiții de securitate și încercări — Partea 2: Metode de încercare

 

CEN

EN 1130-1:1996

Mobilier — Leagăne de uz casnic — Partea 1: Condiții de securitate

 

CEN

EN 1130-2:1996

Mobilier — Leagăne de uz casnic — Partea 2: Metode de încercare

 

CEN

EN 1273:2005

Articole de puericultură — Premergătoare — Cerințe de securitate și metode de încercare

 

CEN

EN 1400-1:2002

Articole de puericultură — Suzete pentru sugari și copii mici — Partea 1: Cerințe generale și informații referitoare la produs

 

CEN

EN 1400-2:2002

Articole de puericultură — Suzete pentru sugari și copii mici — Partea 2: Cerințe mecanice și încercări

 

CEN

EN 1400-3:2002

Articole de puericultură — Suzete pentru sugari și copii mici — Partea 3: Cerințe chimice și încercări

 

CEN

EN 1466:2004

Articole de puericultură — Cosuri pentru transportul sugarilor și suporturi — Cerinţe de securitate și metode de încercare

 

CEN

EN 1651:1999

Echipament pentru parapantă — Harnasament — Cerinţe de securitate și încercări de rezistenţă

 

CEN

EN 1860-1:2003

Aparate, combustibili solizi și aprinzătoare pentru grătare de frigere în aer liber — Partea 1: Grătar de frigere în aer liber care utilizează combustibili solizi — Cerinţe și metode de încercare

 

CEN

EN ISO 9994:2006

Brichete — Specificații pentru securitate (ISO 9994:2005)

 

CEN

EN 12196:2003

Echipamente de gimnastică — Cai și capre pentru gimnastică — Cerinţe funcţionale și de securitate, metode de încercare

 

CEN

EN 12197:1997

Echipament de gimnastică — Bare fixe — Cerinţe de securitate și metode de încercare

 

CEN

EN 12346:1998

Echipament de gimnastică — Spaliere, scări și cadre de catarare — Cerinţe de securitate și metode de încercare

 

CEN

EN 12432:1998

Echipament de gimnastică — Bârne — Cerinţe de funcţionare și de securitate, metode de încercare

 

CEN

EN 12491:2001

Echipament pentru parapantă — Parașuta de siguranţă — Cerinţe de securitate și metode de încercare

 

CEN

EN 12586:1999

Articole de puericultură — Elemente de susţinere pentru suzete — Cerinţe de securitate și metode de încercare

EN 12586:1999/AC:2002

 

CEN

EN 12655:1998

Echipament de gimnastică — Inele — Cerinţe de funcţionare și de securitate, metode de încercare

 

CEN

EN 13138-2:2002

Dispozitive ajutătoare la plutire pentru învățarea înotului — Partea 2: Cerințe de securitate și metode de încercare pentru dispozitive ajutătoare pentru plutire ținute de o persoană

 

CEN

EN 13209-1:2004

Articole de puericultură — Port-bebe — Cerințe de securitate și metode de încercare — Partea 1: Port-bebe cu cadru, pentru spate

 

CEN

EN 13319:2000

Accesorii de scufundare — Aparate pentru măsurarea exactă a adâncimii și instrumente combinate de măsurarea adâncimii și a timpului — Cerinţe funcţionale și de securitate, metode de încercare

 

CEN

EN 13899:2003

Echipament de sport cu role — Patine cu rotile — Cerinţe de securitate și metode de încercare

 

CEN

EN 14059:2002

Lămpi decorative cu ulei — Cerinţe de securitate și metode de încercare

 

CEN

EN 14344:2004

Articole de puericultură — Scaune de copii, pentru biciclete — Cerințe de securitate și metode de încercare

 

CEN

EN 14350-1:2004

Articole de puericultură — Articole pentru alimentația lichidă — Partea 1: Cerințe generale și mecanice și încercări

 

CEN

EN 14682:2004

Securitatea îmbrăcămintei pentru copii — Cordoane și cordoane inserate pentru îmbrăcămintea copiilor — Specificații

 

CEN

EN 14764:2005

Biciclete pentru oraș și pentru drumuri dificile — Cerințe de securitate și metode de încercare

 

CEN

EN 14766:2005

Biciclete pentru traseu montan — Cerințe de securitate și metode de încercare

 

CEN

EN 14781:2005

Biciclete de curse — Cerințe de securitate și metode de încercare

 

CEN

EN 14872:2006

Biciclete — Accesorii pentru biciclete — Portbagaje

 

Nota 1

În general, data încetării prezumției de conformitate va fi data retragerii („dow”) stabilită de către Organismul european de standardizare, însă se atrage atenția utilizatorilor acestor standarde asupra faptului că aceasta poate diferi în anumite cazuri excepționale.

Notă:

Informații cu privire la disponibilitatea standardelor se pot obține fie de la organismele europene de standardizare, fie de la organismele naționale de standardizare, a căror listă este anexată la Directiva 98/34/CE a Parlamentului European și Consiliului (2), modificată prin Directiva 98/48/CE (3).

Publicarea referințelor în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nu implică faptul că standardele sunt disponibile în toate limbile comunitare.

Această listă înlocuiește toate listele anterioare publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Comisia asigură actualizarea acestei liste.

Mai multe informații despre standardele armonizate se găsesc pe internet la:

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/


(1)  OES: Organismul european de standardizare:

CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels, tel. (32-2) 550 08 11; fax (32-2) 550 08 19 (http://www.cen.eu)

Cenelec: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels, tel. (32-2) 519 68 71; fax (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.org)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, tel. (33) 492 94 42 00; fax (33) 493 65 47 16 (http://www.etsi.org).

(2)  JO L 204, 21.7.1998, p. 37.

(3)  JO L 217, 5.8.1998, p. 18.


V Anunțuri

PROCEDURI ADMINISTRATIVE

Comisie

17.2.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 38/15


Cerere de propuneri în cadrul programului de lucru al programului comun de Asistență pentru autonomie la domiciliu (AAD)

(2009/C 38/09)

Prin prezenta se comunică lansarea unei cereri de propuneri în cadrul programului de lucru al programului comun de Asistență pentru autonomie la domiciliu.

Ofertanții sunt invitați să prezinte propuneri pentru următoarea cerere de propuneri: AAL-2009-2.

Documentația referitoare la cererea de propuneri, care cuprinde informații privind termenul limită și bugetul, este inclusă în textul cererii, disponibil pe site-ul:

http://aal-europe.eu


ALTE ACTE

Comisie

17.2.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 38/16


Publicarea unei cereri în temeiul articolului 6 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare

(2009/C 38/10)

Prezenta publicare conferă dreptul de opoziție la cererea de înregistrare în temeiul articolului 7 din Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului (1). Declarațiile de opoziție trebuie să parvină Comisiei în termen de șase luni de la data prezentei publicări.

REZUMAT

REGULAMENTUL (CE) NR. 510/2006 AL CONSILIULUI

„BŘEZNICKÝ LEŽÁK”

NR. CE: CZ-PGI-0005-0398-19.10.2004

DOP ( ) IGP ( X )

Această fișă rezumat prezintă, cu titlu informativ, principalele elemente ale caietului de sarcini al produsului.

1.   Autoritatea competentă din statul membru:

Denumire:

Úřad průmyslového vlastnictví

Adresă:

Antonína Čermáka 2a, 160 68 Praha 6, Česká republika

Telefon

+420 220383111

Fax

+420 224324718

E-mail:

posta@upv.cz

2.   Grup:

Denumire:

Pivovar Herold Březnice, a. s.

Adresă:

Pivovar Herold, 262 72 Březnice, Česká republika

Telefon

+420 318682047

Fax

+420 318682546

E-mail:

herold@heroldbeer.com

Componență:

Producători/prelucrători ( X ) Alte categorii ( )

Prezenta cerere face derogare de la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 510/2006, deoarece există un singur producător în aria în cauză. Sunt îndeplinite cerințele enunțate la articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 1898/2006 al Comisiei, având în vedere că solicitantul este singurul producător din aria delimitată și că berea „Březnický ležák” este diferită de berile produse în zonele învecinate ca urmare a utilizării surselor locale de apă cu proprietăți caracteristice (a se vedea punctul 4.6).

3.   Tip de produs:

Clasa 2.1: Bere

4.   Caiet de sarcini:

[rezumatul cerințelor prevăzute la articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 510/2006]

4.1.   Denumire: „Březnický ležák”

4.2.   Descriere: „Březnický ležák” este o bere de fermentație joasă spre medie, caracterizată printr-un gust amar subtil, dar distinctiv, densitate înaltă, culoare aurie intensă, de 8-12,5 unități EBC, multă prospețime, aromă pură de hamei fără alte arome străine, pH de 4,41-4,74, claritate între 0,30 și 0,52 EBC, un conținut de alcool cuprins între 4,69 și 5,53 și o concentrație de must primitiv între 11,00 și 12,99 %.

Materii prime:

Ingrediente de bază:

Malț obținut din orz pentru bere, care trebuie să respecte parametrii următori:

Se utilizează hamei sub formă de granule din soiul Žatecký poloraný červeňák, extract de hamei, zahăr din sfeclă de zahăr și apă din puțuri arteziene și puțuri forate. Alte ingrediente: drojdie de bere, acid ascorbic. Apa trebuie să provină din localitatea Březnice.

4.3.   Aria geografică: Localitatea Březnice.

4.4.   Dovada originii: Producătorul ține la zi registre cu achizițiile și furnizorii tuturor ingredientelor, pe care le păstrează pentru controale ulterioare. Se păstrează, de asemenea, înregistrări privind cumpărătorii produselor finite. În cazul fiecărui lot de bere, se execută o verificare a conformității cu caietul de sarcini și se înregistrează rezultatele. Verificarea este executată de personalul fabricii de bere și, după caz, de un laborator extern, precum și de către organismul de supraveghere competent, Státní zemědělská a potravinářská inspekce (Autoritatea cehă de inspecție pentru agricultură și industrie alimentară).

Apa utilizată pentru fabricarea berii este analizată de un laborator extern autorizat. Se efectuează analize microbiologice, biologice și chimice. Puțurile înregistrate din care se extrage apa sunt o sursă renumită de apă.

Fiecare lot este supus controlului calității și conformității cu caietul de sarcini pe parcursul întregului proces de fabricare: se controlează calitatea malțului, respectarea parametrilor care se aplică mustului fiert, procesul din sala de fermentare, parametrii care se aplică tancurilor de liniștire și rezultatele filtrării.

4.5.   Metodă de obținere: Berea „Březnický ležák” se produce după o tehnologie tradițională. Ingredientele de bază sunt malțul din orz (pentru proprietăți, a se vedea punctul 4.2), hameiul prelucrat (a se vedea punctul 4.2), extractul de hamei, zahărul din sfeclă, apa, drojdia de bere și acidul ascorbic. Metoda de obținere:

Producerea malțului: malțul poate fi achiziționat sau produs în fabrică după metoda clasică: înmuierea orzului (în cuve de înmuiere, timp de 72 de ore, până când gradul de umiditate atinge 45-46 %), germinarea (pe podele de malțificare, timp de 6-7 zile, la o temperatură de 12-22 °C), uscarea (într-un cuptor, timp de 2 × 24 de ore, la o temperatură de 25-85 °C), curățarea și depozitarea.

Pregătirea malțului: cântărire, măcinare.

Sala de brasaj (ingredientele inițiale sunt malțul măcinat și apa; sala de brasaj are un design simplu și clasic și este echipată cu două cazane; se utilizează metoda de decocție cu două plămezi, cu o durată de 8-9 ore): plămădire (timp de 20 de minute la o temperatură a apei de 37 °C, încălzindu-se ulterior până la 52 °C timp de 20 de minute), brasaj (metoda de decocție cu două plămezi): prima plămadă introdusă în boiler (descompunerea proteinelor timp de 15 minute la 62-64 °C, zaharificare timp de 30 de minute la 72-74 °C, fierbere timp de 20 de minute, evacuare în cazan prin sifonare, creșterea temperaturii la 65 °C), a doua plămadă introdusă în boiler (zaharificare timp de 30 de minute la 72-74 °C, fierbere timp de 25 de minute, decocție în cazan timp de aproximativ 200 de minute la o temperatură de 75 °C), limpezire (se lasă timp de 30 de minute); spălare, scurgerea primului must, a mustului principal, a apei de spălare timp de aproximativ 130 de minute în total; obținerea mustului preparat, fierberea cu hamei (adăugarea de hamei și zahăr, 90-120 de minute, hameiere în trei etape: 1. la începutul scurgerii primului must; 2. tot mustul, la începutul fierberii cu hamei; 3. 20 de minute înainte de finalizarea fierberii cu hamei).

Răcirea mustului cu hamei: separarea și îndepărtarea borhotului (într-o centrifugă), răcirea mustului (până la o temperatură de fermentare de 6-9 °C).

Sala de fermentare (fermentare în linuri deschise timp de 7-9 zile la 6-11.5 °C, în timp ce drojdia de fermentație joasă este activă): mustului cu hamei i se adaugă drojdie de bere de cultură (0,5 litri de drojdie la 1 hectolitru de must), însămânțare, fermentare primară (la temperatura mediului de 10 °C).

Sala de liniștire: adăugare de stabilizatori, saturare cu CO2, limpezire, fermentare secundară (tancuri de liniștire închise, timp de 45-70 de zile, temperatura sălii de 2-4 °C).

Filtrarea berii: filtrare (filtru-lumânare cu diatomit), filtrare secundară (filtru de carton sterilizator).

Tancuri de bere filtrată: se adaugă antioxidanți și dioxid de carbon.

Îmbutelierea (în sticle sau butoaie), ambalarea, depozitarea și expedierea.

Îmbutelierea în sticle (de 0,5 sau 0,335 litri): spălarea sticlelor într-o mașină de spălat sticle, controlul curățeniei sticlelor, umplerea sticlelor, pasteurizare, etichetare, ambalare (în lăzi sau în cutii de carton), depozitare, expediere.

Îmbutelierea în butoaie (de 30 sau 50 de litri): pasteurizare flash, umplerea butoaielor, ambalare, expediere.

Fabricarea berii trebuie să ajungă la etapa fermentării secundare, a filtrării și a transferului în tancuri de bere filtrată în aria delimitată. Îmbutelierea, ambalarea, depozitarea și expedierea pot avea loc în altă zonă.

4.6.   Legătură: Cea mai veche mențiune documentară a fabricii de bere din Březnice datează din 1506. În secolul al XVIII-lea s-a construit o nouă fabrică de bere barocă, care a fost ulterior reconstruită și extinsă. În 1945, aceasta a intrat în proprietatea statului cehoslovac. Ca urmare a dezvoltării mineritului de uraniu în zonă, pe la 1960, fabrica de bere a înregistrat cea mai mare creștere din istoria sa. Odată cu declinul mineritului de uraniu, producția de bere a scăzut, iar fabrica era în situația de a fi închisă. În 1989 însă, fabrica a fost preluată de Výzkumný ústav pivovarský a sladařský (Institutul de cercetări în domeniul fabricării berii și malțificării), care a reconstruit-o și a reluat producția berii tradiționale din Březnice, continuată, din 1999, de unicul producător din prezent — societatea Pivovar Herold Březnice, a.s.

Pentru producerea berii „Březnický ležák” și a berii din Březnice în general, se folosește apă de izvor de înaltă calitate, pompată din puțuri arteziene și forate protejate din Březnice. Puțurile au în prezent o adâncime de 14-16 metri, iar sondele o adâncime de 37,5-61 metri. Acestea sunt situate în granodioritele din plutonul din Boemia Centrală, care reprezintă un complex foarte diferențiat și variat. Din punct de vedere geologic, zona din jurul localității Březnice este formată din granodiorit cu biotit de granulație medie, gri-albăstrui și granodiorit cu biotit și amfibol. În apropiere se găsește granița dintre plutonul din Boemia Centrală și metabazitele din centura Jílovské. Puțurile și sondele sunt alimentate cu apă din fisuri și cu apă din zona de dezagregare și din zona de fisurare aproape de suprafață, ambele din plutonul Boemiei Centrale și, într-o anumită măsură, din metabazitele din centura Jílovské. Ca urmare a gradului accentuat de fisurare, circulația apei subterane prin fisurile din granodiorite este destul de dinamică, iar apa este doar parțial suplimentată prin filtrarea precipitațiilor atmosferice care penetrează fisurile deschise. Clima din zona Březnice poate fi calificată drept moderat caldă, cu precipitații puțin sub medie. Gustul caracteristic al berii și virtuțile sale dietetice derivate din procesul tehnologic nu depind doar de ingrediente, ci și de compoziția apei (componente principale, oligoelemente și cote procentuale). Este practic imposibilă găsirea unei alte zone în care, prin utilizarea aceleiași tehnologii, dar fără apa din aria delimitată, să poată fi produsă bere de aceeași calitate și cu același gust.

Denumirea de origine „Březnický ležák” a fost înscrisă cu numărul 148 în registrul denumirilor de origine din Republica Cehă la 2 aprilie 1984.

4.7.   Organism de control:

Denumire:

Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Inspektorát v Praze

Adresă:

Za Opravnou 300/6, 150 00 Praha 5, Česká republika

Telefon

+420 257199512

Fax

+420 257199529

E-mail:

praha@szpi.gov.cz

4.8.   Etichetare: —


(1)  JO L 93, 31.3.2006, p. 12.


17.2.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 38/s3


AVIZ CITITORILOR

Instituțiile au hotărât să nu mai menționeze, în textele lor, ultima modificare a actelor citate.

În lipsa unor dispoziții contrare, actele la care se face trimitere în textele publicate se consideră ca fiind actele în versiunea în vigoare a acestora.