ISSN 1830-3668

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 31

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 52
7 februarie 2009


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

II   Comunicări

 

COMUNICĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚII ȘI ORGANE ALE UNIUNII EUROPENE

 

Comisie

2009/C 031/01

Comunicarea Comisiei privind criteriile de evaluare a ajutoarelor de stat stabilite în Comunicarea Comisiei privind anumite aspecte juridice legate de producțiile cinematografice și alte producții audiovizuale (Comunicarea privind cinematografia) din 26 septembrie 2001 ( 1 )

1

2009/C 031/02

Inițierea procedurii (Cazul COMP/M.5262 — Bonnier/Schibsted/Retriever Sverige) ( 1 )

2

2009/C 031/03

Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul COMP/M.5168 — EADS/SSTL) ( 1 )

3

2009/C 031/04

Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul COMP/M.5420 — Kyocera Mita/Triumph-Adler) ( 1 )

3

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE ȘI ORGANELE UNIUNII EUROPENE

 

Comisie

2009/C 031/05

Rata de schimb a monedei euro

4

2009/C 031/06

O nouă față națională a monedelor euro destinate circulației

5

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA STATELE MEMBRE

2009/C 031/07

Informații comunicate de statele membre privind ajutoarele de stat acordate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1857/2006 al Comisiei privind aplicarea articolelor 87 și 88 din tratat ajutoarelor de stat pentru întreprinderile mici și mijlocii care își desfășoară activitatea în domeniul producției de produse agricole și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 70/2001

6

2009/C 031/08

Informații comunicate de statele membre privind ajutoarele de stat acordate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1857/2006 al Comisiei privind aplicarea articolelor 87 și 88 din tratat ajutoarelor de stat pentru întreprinderile mici și mijlocii care își desfășoară activitatea în domeniul producției de produse agricole și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 70/2001

10

2009/C 031/09

Comunicare a Comisiei în temeiul articolului 16 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate — Obligații de serviciu public pentru servicii aeriene regulate ( 1 )

14

 

V   Anunțuri

 

PROCEDURI ADMINISTRATIVE

 

Comisie

2009/C 031/10

Cerere de propuneri 2009 — Acțiune pregătitoare MEDIA International

15

2009/C 031/11

MEDIA 2007 — Dezvoltare, distribuire, promovare și formare — Cerere de propuneri — EACEA/36/08 — Sprijin pentru conectarea în rețea și mobilitatea studenților și formatorilor în Europa

17

 

PROCEDURI REFERITOARE LA PUNEREA ÎN APLICARE A POLITICII ÎN DOMENIUL CONCURENȚEI

 

Comisie

2009/C 031/12

Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul COMP/M.5475 — Atlantia/Acciona/Itínere Chilean assets) — Caz care poate face obiectul procedurii simplificate ( 1 )

19

2009/C 031/13

Comunicare din partea ministrului afacerilor economice al Regatului Țărilor de Jos în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Directiva 94/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind condițiile de acordare și folosire a autorizațiilor de prospectare, explorare și extracție a hidrocarburilor

20

 

2009/C 031/14

Aviz cititorilor(A se vedea coperta a treia)

s3

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

 


II Comunicări

COMUNICĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚII ȘI ORGANE ALE UNIUNII EUROPENE

Comisie

7.2.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 31/1


Comunicarea Comisiei privind criteriile de evaluare a ajutoarelor de stat stabilite în Comunicarea Comisiei privind anumite aspecte juridice legate de producțiile cinematografice și alte producții audiovizuale (Comunicarea privind cinematografia) din 26 septembrie 2001

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2009/C 31/01)

După cum s-a anunțat în Comunicările din 2004 (1) și 2007 (2) privind prelungirea aplicării criteriilor de evaluare a ajutoarelor de stat stabilite în Comunicarea privind cinematografia din 2001 (3), Comisia a efectuat un studiu amplu privind impactul economic și cultural al obligațiilor privind teritorializarea cheltuielilor impuse schemelor de ajutor pentru producția de filme. Studiul a fost lansat la 24 august 2006 (4), iar la 6 iulie 2007 s-a reunit la Bruxelles un grup de lucru al părților interesate. Rezultatele studiului au fost publicate la 22 mai 2008 (5).

Raportul final al studiului nu a fost concludent, într-un sens sau altul, în legătură cu impactul economic sau cultural al obligațiilor privind teritorializarea cheltuielilor impuse schemelor de ajutor pentru producția de filme. Prin urmare, rezultatele au subliniat necesitatea aprofundării procesului de reflecție înainte de a propune modificarea criteriului de evaluare existent referitor la ajutoarele de stat din Comunicarea privind cinematografia din 2001 în ceea ce privește obligațiile de teritorializare a cheltuielilor, compatibil cu principiile fundamentale ale tratatului.

În opinia Comisiei, pentru moment, actualele criterii de evaluare a ajutoarelor de stat pot fi utilizate în continuare pentru a promova creația culturală, asigurându-se ca ajutoarele acordate producției cinematografice și audiovizuale să nu denatureze concurența și condițiile comerciale într-un mod contrar intereselor comune. Cu toate acestea, apariția unor tendințe diferite de la Comunicarea privind cinematografia din 2001 impune anumite ajustări ale acestor criterii la momentul potrivit.

Aceste tendințe includ sprijinul acordat altor aspecte decât producția cinematografică și de televiziune (precum distribuția și proiecția digitală a filmelor), mai multe scheme de ajutor pentru producția cinematografică la nivel regional, precum și concurența între anumite state membre pentru a folosi ajutoarele de stat în scopul atragerii de investiții din partea unor companii mari de producție cinematografică, în special din SUA. Acestea sunt aspecte complexe care necesită o perioadă de reflecție din partea statelor membre și a organismelor naționale și regionale de sprijinire a producției cinematografice pentru a dezvolta criterii corespunzătoare.

În consecință, Comisia a decis să continue aplicarea criteriilor actuale până la intrarea în vigoare a noilor reguli în materie de ajutoare de stat pentru producțiile cinematografice și alte producții audiovizuale, sau până cel târziu la 31 decembrie 2012.


(1)  JO C 123, 30.4.2004, p. 1.

(2)  JO C 134, 16.6.2007, p. 5.

(3)  JO C 43, 16.2.2002, p. 6.

(4)  JO S 173, 12.9.2006, referință 2006/S 173-183834.

(5)  http://ec.europa.eu/avpolicy/info_centre/library/studies/index_en.htm#finalised


7.2.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 31/2


Inițierea procedurii

(Cazul COMP/M.5262 — Bonnier/Schibsted/Retriever Sverige)

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2009/C 31/02)

La 29 ianuarie 2009, Comisia a decis să inițieze procedura în cazul menționat anterior după ce a constatat că există mari îndoieli cu privire la compatibilitatea cu piața comună a concentrării notificate în cauză. Inițierea procedurii marchează deschiderea celei de-a doua etape a investigației referitoare la concentrarea notificată și nu aduce atingere deciziei finale privind cazul. Decizia este luată în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului.

Comisia invită părțile terțe interesate să îi prezinte observațiile cu privire la concentrarea propusă.

Pentru a se putea lua în considerare în totalitate în cadrul procedurii, observațiile trebuie să fie primite de către Comisie cel târziu în termen de 15 zile de la data publicării prezentei. Observațiile pot fi trimise Comisiei prin fax [(32-2) 296 43 01 sau 296 72 44] sau prin poștă, cu numărul de referință COMP/M.5262 — Bonnier/Schibsted/Retriever Sverige, la următoarea adresă:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Brussels


7.2.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 31/3


Non-opoziție la o concentrare notificată

(Cazul COMP/M.5168 — EADS/SSTL)

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2009/C 31/03)

La data 17 decembrie 2008 Comisia a decis să nu se opună concentrării notificate menționate mai sus și să o declare compatibilă cu piața comună. Această decizie se bazează pe articolul 6(1)(b) din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului. Textul integral al deciziei este disponibil numai în engleză și va fi făcut public după ce vor fi eliminate orice secrete de afaceri pe care le-ar putea conține. Va fi disponibil:

pe paginile DG Concurență de pe site-ul web Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Acest site web oferă diverse facilități care permit localizarea deciziilor de fuziune individuale, inclusiv întreprinderea, numărul cazului, data și indexurile sectoriale,

în format electronic, pe site-ul EUR-Lex cu numărul de document 32008M5168. EUR-Lex permite accesul on-line la legislația europeană (http://eur-lex.europa.eu).


7.2.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 31/3


Non-opoziție la o concentrare notificată

(Cazul COMP/M.5420 — Kyocera Mita/Triumph-Adler)

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2009/C 31/04)

La data 21 ianuarie 2009 Comisia a decis să nu se opună concentrării notificate menționate mai sus și să o declare compatibilă cu piața comună. Această decizie se bazează pe articolul 6(1)(b) din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului. Textul integral al deciziei este disponibil numai în engleză și va fi făcut public după ce vor fi eliminate orice secrete de afaceri pe care le-ar putea conține. Va fi disponibil:

pe paginile DG Concurență de pe site-ul web Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Acest site web oferă diverse facilități care permit localizarea deciziilor de fuziune individuale, inclusiv întreprinderea, numărul cazului, data și indexurile sectoriale,

în format electronic, pe site-ul EUR-Lex cu numărul de document 32009M5420. EUR-Lex permite accesul on-line la legislația europeană (http://eur-lex.europa.eu).


IV Informări

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE ȘI ORGANELE UNIUNII EUROPENE

Comisie

7.2.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 31/4


Rata de schimb a monedei euro (1)

6 februarie 2009

(2009/C 31/05)

1 euro=

 

Moneda

Rata de schimb

USD

dolar american

1,2796

JPY

yen japonez

116,7

DKK

coroana daneză

7,4516

GBP

lira sterlină

0,8706

SEK

coroana suedeză

10,5655

CHF

franc elvețian

1,5012

ISK

coroana islandeză

 

NOK

coroana norvegiană

8,773

BGN

leva bulgărească

1,9558

CZK

coroana cehă

28,02

EEK

coroana estoniană

15,6466

HUF

forint maghiar

292,6

LTL

litas lituanian

3,4528

LVL

lats leton

0,7035

PLN

zlot polonez

4,5995

RON

leu românesc nou

4,2575

TRY

lira turcească

2,0891

AUD

dolar australian

1,9407

CAD

dolar canadian

1,6001

HKD

dolar Hong Kong

9,9228

NZD

dolar neozeelandez

2,4684

SGD

dolar Singapore

1,9233

KRW

won sud-coreean

1 764,06

ZAR

rand sud-african

12,7049

CNY

yuan renminbi chinezesc

8,7453

HRK

kuna croată

7,4045

IDR

rupia indoneziană

15 067,29

MYR

ringgit Malaiezia

4,6053

PHP

peso Filipine

60,4

RUB

rubla rusească

46,4607

THB

baht thailandez

44,818

BRL

real brazilian

2,9229

MXN

peso mexican

18,3271

INR

rupie indiană

62,093


(1)  

Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.


7.2.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 31/5


O nouă față națională a monedelor euro destinate circulației

(2009/C 31/06)

Image

Monedele euro destinate circulației au curs legal în toată zona euro. În vederea informării publicului și a tuturor părților interesate care manipulează monedele, Comisia dă publicității caracteristicile modelelor tuturor noilor monede (1). În conformitate cu concluziile Consiliului din 8 decembrie 2003 (2), statelor membre din zona euro și țărilor care au încheiat cu Comunitatea un acord monetar privind emiterea de monede euro de circulație li se permite să emită anumite cantități de monede euro comemorative de circulație, cu condiția să nu folosească decât valoarea de 2 euro. Aceste monede au aceleași caracteristici tehnice ca și monedele euro de circulație normale, dar prezintă un model comemorativ pe fața națională.

Țara emitentă: Germania

Subiectul comemorării: Sarre

Descrierea modelului: Partea centrală a monedei prezintă biserica Saint Louis din Sarrebruck. Dedesubtul monumentului sunt înscrise numele regiunii „SAARLAND” și simbolul monetăriei reprezentat de una dintre literele „A”, „D”, „F”, „G” sau „J”. La dreapta monumentului figurează inițialele „FB” ale gravorului Friedrich Brenner. Inelul exterior conține, în partea inferioară, numele țării emitente, „BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND”, iar în partea superioară, anul emisiunii „2009” însoțit de douăsprezece stele.

Volumul maxim al emisiunii: 30 de milioane de monede

Data aproximativă a emisiunii: Februarie 2009

Gravura cantului: „EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT” și vulturul federal.


(1)  A se vedea JO C 373, 28.12.2001, p. 1, cu privire la fețele naționale ale tuturor monedelor emise în 2002.

(2)  A se vedea concluziile Consiliului Afaceri Generale din 8 decembrie 2003 privind modificările modelului care figurează pe fețele naționale ale monedelor euro.


INFORMĂRI PROVENIND DE LA STATELE MEMBRE

7.2.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 31/6


Informații comunicate de statele membre privind ajutoarele de stat acordate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1857/2006 al Comisiei privind aplicarea articolelor 87 și 88 din tratat ajutoarelor de stat pentru întreprinderile mici și mijlocii care își desfășoară activitatea în domeniul producției de produse agricole și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 70/2001

(2009/C 31/07)

Ajutor nr.: XA 278/08

Stat membru: Franța

Regiune: Département de la Moselle

Denumirea sistemului de ajutoare: Aides aux investissements pour le développement de l'utilisation des énergies renouvelables, des bioénergies est des économies d'énergies dans le secteur agricole

Temeiul juridic: Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1857/2006

Articles L 1511-2 et L 1511-5 du code général des collectivités territoriales

Délibération du Conseil général de la Moselle du 15 octobre 2007

Cheltuielile anuale prevăzute în cadrul sistemului de ajutoare: Maximum 270 000 EUR în măsura în care este necesar și în funcție de mijloacele bugetare disponibile

Intensitatea maximă a ajutoarelor: Valoarea ajutorului va trebui să nu depășească intensitatea maximă autorizată, respectiv 40 % în regiunile care nu sunt defavorizate și 50 % din investițiile eligibile în zonele defavorizate (cu o creștere de 10 % în cazul tinerilor fermieri)

Data punerii în aplicare: Începând de la data publicării numărului de înregistrare a cererii de exceptare pe site-ul Direcției Generale Agricultură și Dezvoltare Rurală a Comisiei și sub rezerva disponibilității creditelor aferente

Durata sistemului de ajutoare: Trei ani începând de la data confirmării de primire de către Comisie (sub rezerva disponibilității creditelor aferente)

Obiectivul și modalitățile de acordare a ajutoarelor: Obiectivul este înlocuirea surselor de energie neregenerabile cu sisteme de producție a energiilor regenerabile și a bioenergiei în scopul asigurării funcționării normale a exploatației în condițiile limitării producției de gaze cu efect de seră și fără vânzarea energiei produse. Vor fi eligibile investițiile menționate în continuare, care vor ajuta la îmbunătățirea calității și la conservarea și ameliorarea mediului natural:

proiecte exemplare, care prezintă un bilanț de mediu pozitiv și care contribuie în mod semnificativ la combaterea gazelor cu efect de seră (valoarea maximă a ajutoarelor este de 20 000 EUR),

echipamente pentru uscarea fânului, a semințelor,

echipamente de recuperare a căldurii.

Ajutoarele se vor acorda în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 1857/2006 și vor respecta toate dispozițiile acestui articol

Sectorul (sectoarele) în cauză: Toate exploatațiile agricole din departamentul Moselle

Denumirea și adresa autorității care acordă ajutorul:

Monsieur le Président du Conseil général de la Moselle

Direction de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire

Division de l'Environnement et de l'Espace Rural (SAEN)

Hôtel du Département

1, rue du Pont Moreau

BP 11096

F-57036 METZ Cedex 1

Adresa web: http://www.cg57.fr/front/go.do?sid=site/environnement_1076429797630/gestion_de_l_espace/agriculture

Alte informații: Pentru asigurarea respectării stricte a plafoanelor stabilite prin regulamentul comunitar pentru fiecare tip de ajutor, valoarea ajutorului va fi redusă, dacă este cazul, până la concurența valorii contribuției altor organisme de finanțare publice.

Ajutoarele vor fi rezervate fermierilor care nu au beneficiat de ajutoare similare în cursul celor cinci ani precedenți, cu excepția celor care au lichidat soldurile dosarelor anterioare

Ajutor nr.: XA 280/08

Stat membru: Franța

Regiunea: Département de la Moselle

Denumirea sistemului de ajutoare: Développement des filières atypiques, démarches qualité, volets „investissements” et „assistance technique”

Temeiul juridic: Articolele 4 și 15 din Regulamentul (CE) nr. 1857/2006

Articles L 1511-2 et L 1511-5 du code général des collectivités territoriales

Délibération du Conseil général de la Moselle du 15 octobre 2007

Cheltuielile anuale prevăzute în cadrul sistemului de ajutoare: 460 000 EUR pe an din care 400 000 EUR pentru „investiții” și 60 000 EUR pentru „asistență tehnică”

Intensitatea maximă a ajutoarelor: Componenta „Investiții”

Suma maximă care se acordă este de 20 000 EUR.

Componenta „Asistență tehnică”

Ajutorul maxim reprezintă 80 % din cheltuieli în limita a 3 000 EUR pentru fiecare serviciu

Data punerii în aplicare: De la data publicării numărului de înregistrare a cererii de exceptare pe site-ul Direcției Generale Agricultură și Dezvoltare Rurală a Comisiei și cu condiția existenței fondurilor necesare

Durata sistemului de ajutoare: Trei ani de la data avizului de primire al Comisiei (cu condiția existenței fondurilor necesare)

Obiectivul și modalitățile de acordare a ajutorului: Obiectivul este de a contribui la reconversiunea anumitor tipuri de producție agricole din departament și la dezvoltarea unor inițiative privind calitatea la nivelul producției primare. Vor fi promovate inițiativele care încurajează dezvoltarea unor linii de producție noi, care implică de valoare adăugată în exploatații, proiectele inovatoare sau proiectele pentru sectoare atipice. Cadrul de desfășurare pentru unele dintre acțiuni îl constituie articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1857/2006 iar pentru altele (studii prealabile) articolul 15

Sectorul (sectoarele) în cauză: Toate exploatațiile agricole din departamentul Moselle

Denumirea și adresa autorității care acordă ajutorul:

Monsieur le Président du Conseil général de la Moselle

Direction de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire

Division de l'Environnement et de l'Espace Rural (SAEN)

Hôtel du Département

1, rue du Pont Moreau

BP 11096

F-57036 METZ Cedex 1

Adresa web: http://www.cg57.fr/front/go.do?sid=site/environnement_1076429797630/gestion_de_l_espace/agriculture

Alte informații: Pentru a asigura respectarea limitelor maxime stabilite prin regulamentul comunitar pentru fiecare tip de ajutor prevăzut, valoarea ajutorului se diminuează, dacă este cazul, până la nivelul contribuției celorlalte organisme publice de finanțare.

Ajutoarele sunt destinate grupurilor de producători care nu au beneficiat de ajutoare similare în ultimii cinci ani și producătorilor care au epuizat soldul aferent sistemelor de ajutoare anterioare

Ajutor nr.: XA 282/08

Stat membru: Franța

Regiunea: Département de la Moselle

Denumirea sistemului de ajutoare: Diagnostic-conseil pour optimiser les investissements matériels et réduire les coûts de mécanisation (assistance technique)

Temeiul juridic: Articolul 15 din Regulamentul (CE) nr. 1857/2006

Article L 1511-2 et L 1511-5 du code général des collectivités territoriales

Délibération du Conseil général de la Moselle du 15 octobre 2007

Cheltuielile anuale prevăzute în cadrul sistemului de ajutoare: 68 000 EUR maximum, în măsura necesităților și în funcție de resursele bugetare disponibile

Intensitatea maximă a ajutoarelor: Rata maximă a ajutorului este de 80 %, în limita următoarelor sume:

400 EUR pentru activitățile de pronostic și consiliere privind echipamentele,

500 EUR pentru activitățile de pronostic și consiliere privind reducerea costurilor mecanizării

Data punerii în aplicare: De la data publicării numărului de înregistrare a cererii de exceptare pe site-ul Direcției Generale Agricultură și Dezvoltare Rurală a Comisiei și cu condiția existenței fondurilor necesare

Durata sistemului de ajutoare: Trei ani de la data avizului de primire al Comisiei (sub rezerva creditelor corespunzătoare)

Obiectivul și modalitățile de acordare a ajutorului: Obiectivul este de a ajuta fermierii, prin activități de pronostic și consiliere, precum și de formare profesională, să își optimizeze investițiile materiale prin opțiuni pertinente mai ales în ceea ce privește protecția și gestionarea resurselor naturale.

Ajutorul îndeplinește condițiile prevăzute la articolul 15 din Regulamentul (CE) nr. 1857/2006

Sectorul (sectoarele) în cauză: Toate exploatațiile agricole din departamentul Moselle (fermieri, grupuri de fermieri, CUMA — cooperativele de folosire în comun a utilajelor)

Denumirea și adresa autorității care acordă ajutorul:

Monsieur le Président du Conseil général de la Moselle

Direction de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire

Division de l'Environnement et de l'Espace Rural (SAEN)

Hôtel du Département

1, rue du Pont Moreau

BP 11096

F-57036 METZ Cedex 1

Adresa web: http://www.cg57.fr/front/go.do?sid=site/environnement_1076429797630/gestion_de_l_espace/agriculture

Alte informații: Pentru a asigura respectarea limitelor maxime stabilite prin regulamentul comunitar pentru fiecare tip de ajutor prevăzut, valoarea ajutorului se diminuează, dacă este cazul, până la nivelul contribuției celorlalte organisme publice de finanțare.

Ajutoarele sunt destinate grupurilor de producători care nu au beneficiat de ajutoare similare în ultimii cinci ani cu excepția producătorilor care au epuizat soldul aferent sistemelor de ajutoare anterioare

Ajutor nr.: XA 348/08

Statul membru: Țările de Jos

Regiune: Provincie Fryslân

Denumirea sistemului de ajutoare sau denumirea întreprinderii care beneficiază de ajutorul individual: Numele beneficiarului:

S. Jelsma, Mienskerwei 2, 9262 SM Suameer, Nederland

Temeiul juridic: Kadersubsidieverordening Inrichting Landelijk Gebied Provincie Fryslân 2007

Subsidieverordening Inrichting Landelijk Gebied Provincie Fryslân 2007, Hoofdstuk 1.3. Subsidie agrarische bedrijfsverplaatsing (blz 28).

www.fryslan.nl/pmjp (landbouw, Kadersubsidieverordening Inrichting Landelijk Gebied Provincie Fryslan 2007)

Cheltuielile anuale prevăzute în cadrul sistemului de ajutoare sau valoarea totală a ajutorului individual acordat întreprinderii: —

Valoarea maximă a ajutorului unic: 178 925 EUR

Intensitatea maximă a ajutoarelor: Subvenția se acordă în conformitate cu articolul 6 alineatele (3) și (4) din Regulamentul (CE) nr. 1857/2006. Având în vedere faptul că exploatația se află într-o zonă defavorizată, în sensul articolului 2 alineatul (9) din Regulamentul (CE) nr. 1857/2006, intensitatea maximă a ajutorului este de 50 %.

Transferul se realizează în interes public, și anume în contextul creării unei rețele ecologice naționale și al ameliorării structurilor agricole, iar în urma lui agricultorii beneficiază de instalații mai moderne și de creșterea capacității de producție. Suma totală a costurilor subvenționabile este de 357 850 EUR, din care 50 % sunt costuri eligibile. Costurile sunt ocazionate de mărirea capacității tancului pentru răcirea laptelui, de extinderea suprafeței acoperite de plăcile pentru silozuri și a spațiilor exploatației în ansamblu, precum și de construirea unei magazii pentru unelte și a unei boxe de grajd moderne și de extinderea suprafețelor asfaltate

Data punerii în aplicare: 1 noiembrie 2008 sau după sosirea confirmării de primire (inclusiv numărul de identificare) din partea Comisiei

Durata sistemului de ajutoare sau a ajutorului individual: Ultima plată se va efectua cel târziu în noiembrie 2010

Obiectivul ajutorului: Sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii. Obiectiv secundar: transferul clădirilor agricole în interes public, și anume crearea unei rețele ecologice naționale (Ecologische Hoofd Structuur), precum și îmbunătățirea structurilor agricole. Se face trimitere la posibilitatea prevăzută la articolul 6 de realizare a unui transfer al clădirilor agricole în interes public al cărei rezultat sunt instalații mai moderne și creșterea capacității de producție

Sectorul (sectoarele) în cauză: Agricultură

Subsector: Fermele de creștere a vacilor de lapte

Denumirea și adresa autorității care acordă ajutorul:

Provincie Fryslân (Friesland)

Sneekertrekweg 1

Leeuwarden

Postbus 20120

8900 HM Leeuwarden

Nederland

Adresa web: www.fryslan.nl/regelgevingeuropa

numele de utilizator: europa

parola: regelgeving

Pe site-ul www.fryslan.nl/pmjp (landbouw, Kadersubsidieverordening Inrichting Landelijk Gebied Provincie Fryslan 2007) se pot găsi atât informații legate de sistemul de ajutoare, cât și o hartă a zonelor defavorizate

Ajutor nr.: XA 407/08

Stat membru: Regatul Unit

Regiunea: Northern Ireland

Denumirea sistemului de ajutoare sau denumirea întreprinderii care beneficiază de ajutorul individual: Northern Ireland Fallen Stock Scheme

Temeiul juridic: Sistemul nu este reglementat legal.

Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 de stabilire a normelor sanitare privind subprodusele de origine animală care nu sunt destinate consumului uman solicită statelor membre să se asigure că sunt aplicate acordurile adecvate pentru ca subprodusele de origine animală să poată fi eliminate în conformitate cu regulamentul respectiv

Cheltuielile anuale prevăzute în cadrul sistemului de ajutoare sau valoarea totală a ajutorului individual acordat întreprinderii: De la 1 decembrie 2008 până la 31 martie 2009: 0,24 milioane GBP.

Total: 0,24 milioane GBP

Intensitatea maximă a ajutoarelor: În conformitate cu articolul 16 litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 1857/2006, intensitatea ajutoarelor acordate pentru acoperirea costurilor de transport implicate de acțiunea de colectare a carcaselor de animale moarte de pe exploatații de către un contractor autorizat este de până la 100 %.

În conformitate cu articolul 16 litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 1857/2006, intensitatea ajutoarelor acordate pentru acoperirea costurilor de eliminare prin ecarisaj sau incinerare a carcaselor de către un contractor autorizat este de până la 75 %

Data punerii în aplicare: 1 decembrie 2008 sau data publicării sistemului de ajutoare pe site-ul web al Comisiei, în funcție de data mai recentă

Durata sistemului de ajutoare sau a ajutorului individual: Sistemul va începe la 1 decembrie 2008 sau la data publicării sistemului de ajutoare pe site-ul web al Comisiei, în funcție de data mai recentă și se va încheie la 31 martie 2009. Ultima dată de depunere a cererilor va fi 31 martie 2009

Obiectivul ajutorului: Obiectivul sistemului este același ca și cel al National Fallen Stock Scheme XA 168/07 (Regatul Unit), care se încheie în noiembrie 2008, și anume de a crea un sistem de cotizații voluntare, sprijinit de stat, pentru colectarea și eliminarea animalelor moarte în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1774/2002. Cu toate acestea, ajutorul notificat în cadrul acestui nou sistem este limitat la IMM-urile din Irlanda de Nord care se ocupă de creșterea animalelor și vizează colectarea și eliminarea animalelor moarte numai în Irlanda de Nord

Denumirea și adresa autorității care acordă ajutorul: Organismul legal responsabil de acest sistem:

Department of Agriculture and Rural Development

Environmental Policy Branch

Room 654

Dundonald House

Upper Newtownards Road

BT4 3SB Belfast

Northern Ireland

Organizația care gestionează sistemul:

The National Fallen Stock Company Ltd

Stuart House

City Road

PE1 1QF Peterborough

Adresa web: http://nfsco.co.uk/news/press-releases/northern-ireland-members/

Alte informații: National Fallen Stock Scheme XA 168/07 (Regatul Unit) se încheie în noiembrie 2008. Sistemul notificat prin prezentul document se aplică numai IMM-urilor din Irlanda de Nord.

Comisia este rugată să ia notă de următoarele aspecte:

National Fallen Stock Company percepe în prezent o taxă de membru anuală de 28 GBP de la membrii National Fallen Stock Scheme XA 168/07 (Regatul Unit). De la 1 decembrie 2008, societatea respectivă propune în schimb să perceapă membrilor o taxă administrativă redusă pentru lunile în care aceștia beneficiază efectiv de sistem.

Se așteaptă ca National Fallen Stock Scheme revizuit să fie notificat pentru restul teritoriului Regatului Unit în ianuarie 2009.

Informații suplimentare mai detaliate privind criteriile de eligibilitate și normele care reglementează sistemul sunt disponibile la adresa web menționată anterior


7.2.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 31/10


Informații comunicate de statele membre privind ajutoarele de stat acordate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1857/2006 al Comisiei privind aplicarea articolelor 87 și 88 din tratat ajutoarelor de stat pentru întreprinderile mici și mijlocii care își desfășoară activitatea în domeniul producției de produse agricole și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 70/2001

(2009/C 31/08)

Ajutor nr.: XA 350/08

Stat membru: Finlanda

Regiunea: Finlanda

Denumirea sistemului de ajutoare sau denumirea întreprinderii care beneficiază de ajutorul individual: Maataloustuotteiden markkinoinnin ja tuotannon avustaminen

Temeiul juridic: Valtionavustuslaki (2001/688) 6-8 §

Valtioneuvoston asetus maataloustuotteiden markkinoinnin ja tuotannon kehittämisen avustamisesta (606/2008)

Cheltuielile anuale prevăzute în cadrul sistemului de ajutoare sau valoarea totală a ajutorului individual acordat întreprinderii: Bugetul anual total este de 3 milioane EUR. Ajutorul se acordă în perioada 2009-2013

Intensitatea maximă a ajutoarelor: 100 %

Data punerii în aplicare:

Durata sistemului de ajutoare sau a ajutorului individual:

Obiectivul ajutorului: Ajutorul se acordă asociațiilor de utilitate publică înregistrate sau altor organisme din sectorul public. Beneficiarul final este fermierul, considerat ca fiind un IMM care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare.

Ajutoarele se acordă în temeiul articolului 15

Sectorul (sectoarele) în cauză: Cod NACE

A1 — Producție vegetală și producție animală, vânătoare și servicii asociate.

Produse din anexa I la tratat

Denumirea și adresa autorității care acordă ajutorul:

Maa- ja metsätalousministeriö

PL 30

FI-00023 Valtioneuvosto

Adresa web: http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/maatalous/tuet/markkinoinnin_kehittaminen.html

Alte informații: Ajutorul este acordat și gestionat de Ministerul Agriculturii și Pădurilor. Valoarea ajutorului este de 3 milioane EUR pe an, ceea ce înseamnă, în total, 15 milioane EUR în perioada 2009-2013. Sunt eligibile pentru ajutor marile proiecte naționale de dezvoltare a producției și de comercializare a produselor agricole, care pun accentul pe calitatea produselor agricole, pe cultura alimentară sau pe obiceiurile alimentare sănătoase, precum și pe schimbul de informații în domeniu.

Proiectele pot include activități destinate stimulării comercializării și producției, precum furnizarea de informații, studii, formare și servicii de consultanță pentru fermieri, schimburi de informații între operatorii economici din sectorul alimentar, târguri și expoziții. Grupurile-țintă ale proiectelor pot fi fermierii, consumatorii sau entitățile care își desfășoară activitatea în sectorul alimentar, precum unitățile profesionale de alimentație publică, instituțiile educaționale, experții în mass-media sau în nutriție.

Mecanismul de funcționare al ajutorului constă în utilizarea fondurilor de către organismele fără scop lucrativ în vederea activării altor grupuri-țintă, precum consumatorii sau proiectele în beneficiul fermierilor. De exemplu, un proiect care furnizează informații despre valorile nutritive ale unui produs are ca țintă consumatorii, însă poate avea beneficii indirecte și pentru fermierii care produc respectivul produs, având în vedere că acest tip de informare poate determina creșterea valorii produsului și deci, în mod indirect, și o creștere a consumului acestuia.

Proiectele nu trebuie să menționeze proveniența produselor și nici produse sau mărci specifice și trebuie să respecte legea finlandeză privind ajutoarele de stat. Aceste măsuri sunt destinate să garanteze că nu se produce denaturarea concurenței.

Intensitatea ajutorului: nivelul de 100 % al ajutorului autorizat de legislația comunitară este limitat de articolul 6 din legea finlandeză privind ajutoarele de stat, care prevede compensarea integrală a cheltuielilor doar în cazul în care este justificată și indispensabilă pentru atingerea obiectivelor ajutorului.

Informare

Informarea ar putea viza, de exemplu, alimentele de sezon sau subiecte care stârnesc interesul consumatorilor pentru o alimentație sănătoasă și echilibrată. În plus, se pot publica și rețete culinare într-o carte de bucate electronică sau prin intermediul mass-media, de exemplu.

Alte activități pot include reuniuni informative, seminare, vizite și expoziții pe teme de actualitate privind producția agroalimentară, de interes pentru presa culinară ori financiară, pentru revistele adresate consumatorilor sau pentru școli.

Se pot elabora totodată site-uri web sau materiale de studiu online (sau pe suport de hârtie) care să furnizeze, de exemplu, informații privind producția de miere, prelucrarea, proprietățile și utilizarea acesteia.

Campania „asistentelor medicale” urmărește să sporească gradul de informare al asistentelor medicale din sectorul sănătății publice și al părinților cu privire la alimentația sănătoasă, precum și să ghideze comportamentul alimentar al familiilor cu copii prin furnizarea de informații și instrumente în sprijinul unor alegeri alimentare în beneficiul sănătății și al bunăstării.

Cantinele școlare și alte cantine colective pot furniza informații cu privire la utilizarea produselor ecologice. Acțiunile de informare pot necesita, de asemenea, diverse studii de fond, precum elaborarea de strategii, cercetări de piață sau călătorii de studiu.

Formare

Formarea fermierilor include activități de formare în domeniul culegerii de ciuperci și de bace. În cadrul unui examen, fermierii primesc întrebări despre 2-4 plante sau ciuperci în același timp. Reușita la acest examen este consemnată în „carnetul de culegător de ciuperci și bace”.

Fermierii au nevoie de informații, de exemplu, cu privire la caracteristicile produselor ecologice pentru a putea dezvolta producția proprie. În acest sens, se vor organiza cursuri de formare în colaborare cu organismele de profil.

Schimbul de informații

Schimburile de informații pot include organizarea de târguri, prezentări, concursuri sau alte activități de promovare a schimbului de informații între operatorii economici din industria alimentară, precum și participarea la aceste evenimente.

Consultanță

Ajutorul se acordă și pentru serviciile de consultanță pentru fermieri

Ajutor nr.: XA 353/08

Statul membru: Finlanda

Regiunea: Tot teritoriul Finlandei

Denumirea sistemului de ajutoare: Elintarviketalouden laatujärjestelmien kehittäminen

Temeiul juridic: Valtionavustuslaki (688/2001), Valtioneuvoston asetus elintarviketalouden laatujärjestelmien kehittämisen avustamisesta (638/2008)

Cheltuielile anuale prevăzute în cadrul sistemului de ajutoare: 1,2 milioane EUR anual. Ajutoarele se acordă pentru perioada 2009-2013

Intensitatea maximă a ajutoarelor: Intensitatea de 100 % prevăzută de normele comunitare este limitată prin articolul 6 din legea finlandeză privind ajutoarele discreționare guvernamentale, care prevede că plata integrală a compensațiilor este posibilă numai atunci când se justifică și este indispensabilă pentru atingerea obiectivelor ajutorului

Data punerii în aplicare:

Durata sistemului de ajutoare: Până la 31 decembrie 2013

Obiectivul ajutorului: Ajutoarele se acordă asociațiilor și organizațiilor publice înregistrate, autorităților guvernamentale sau altor organisme publice. Beneficiarul final este fermierul considerat ca fiind o IMM care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare.

Ajutoarele se acordă în conformitate cu articolul 15 alineatul (2) literele (a), (c), (d) și (e) din Regulamentul (CE) nr. 1857/2006

Sectorul (sectoarele) în cauză: Cod NACE

A1 — Producția vegetală și producția animală, vânătoare și servicii asociate.

Produse menționate în anexa I la tratat

Denumirea și adresa autorității care acordă ajutorul:

Maa- ja metsätalousministeriö

PL 30

FI-00023 Valtioneuvosto

Adresa web: http://www.laatuketju.fi/laatuketju/www/fi/hankkeet/index.php

www.finlex.fi

Alte informații: Ajutoarele sunt acordate și administrate de Ministerul Agriculturii și Pădurilor. Ajutorul se ridică la 1,2 milioane EUR pe an, adică, în total, 6 milioane EUR pentru perioada 2009-2013. Ajutorul se poate acorda pentru proiecte naționale de dezvoltare vizând implementarea strategiei coordonate de Ministerul Agriculturii și Pădurilor în domeniul calității produselor agroalimentare. Proiectele trebuie să urmărească ameliorarea competitivității industriei agroalimentare, creșterea gradului de răspundere socială a acesteia (inclusiv dezvoltarea sistemelor de trasabilitate și respectarea politicilor în domeniul eticii) și o mai bună informare a consumatorilor în ceea ce privește activitățile industriei agroalimentare.

Proiectele se pot implementa sub formă de măsuri destinate fie să amelioreze calitatea produselor sau a activităților agroalimentare, fie să promoveze lanțul de valori în sectorul agroalimentar, de exemplu, prin furnizarea de informații, elaborarea de studii, asigurarea de cursuri de formare profesională și de servicii de consiliere pentru producătorii agricoli sau prin organizarea unor schimburi de informații între categoriile profesionale care își desfășoară activitatea în industria agroalimentară. Proiectele se pot adresa producătorilor agricoli, consumatorilor sau altor categorii din cadrul sectorului agroalimentar, cum ar fi alimentația publică, învățământul de profil, mijloacele de informare în masă și experții nutriționiști. Beneficiarul final este fermierul considerat ca fiind o IMM care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare.

Sistemul de ajutoare acționează în așa fel încât beneficiarii (asociații și organizații înregistrate, instituții de cercetare, autorități guvernamentale și alte organisme publice) utilizează sprijinul acordat în vederea implementării unor proiecte naționale care, adeseori, sunt de folos întregului lanț alimentar. De exemplu, proiectele care popularizează eforturile de ameliorare a calității produselor într-un anumit sector de producție se adresează consumatorilor, dar pot fi indirect de folos și fermierilor care produc produsele în cauză. Acest tip de informare poate spori gradul de încredere atât în producție, cât și în produse, mărind în același timp valoarea acestora din urmă și, prin urmare, indirect, și consumul de astfel de produse.

Proiectele nu trebuie să menționeze originea produselor sau să specifice produse ori mărci individuale și trebuie să se conformeze prevederilor legii finlandeze privind ajutoarele discreționare guvernamentale. Aceste măsuri sunt menite să asigure că nu se produce nicio denaturare a concurenței.

Intensitatea de 100 % prevăzută de normele comunitare este limitată prin articolul 6 din legea finlandeză privind ajutoarele discreționare guvernamentale, care prevede că plata integrală a compensațiilor este posibilă numai atunci când se justifică și este indispensabilă pentru atingerea obiectivelor ajutorului.

Informare

Informarea nu poate să includă publicitatea.

Acțiunile de informare autorizate sunt următoarele:

articole și comunicări (de exemplu, despre noi modalități de a asigura bunăstarea animalelor domestice sau despre sisteme electronice destinate schimbului de informații în cadrul monitorizării producției agricole),

sesiuni de informare, seminare, vizite și expoziții pe teme de actualitate legate de producția agroalimentară, care interesează presa gastronomică, revistele consumatorilor și presa financiară, precum și școlile,

realizarea unor site-uri de internet și a unor materiale didactice online, care pot fi și în formă imprimată (de exemplu, despre cerințele de igienă la culesul bacelor, măsurile de protecție împotriva bolilor la cereale, reglementările privind bunăstarea animalelor, practicile agricole în concordanță cu obiectivul dezvoltării durabile sau drepturile și așteptările consumatorilor), și

informații destinate alimentației publice (cantinele din școli sau alte unități similare), de exemplu, aspecte legate de achiziția produselor de proveniență locală.

În cadrul acestor acțiuni de informare, poate fi necesar, de asemenea, să se efectueze diferite studii de fond (elaborare de strategii, studii de piață sau călătorii de studii).

Formare

Pentru producătorii de produse agricole, formarea poate să cuprindă, de exemplu, pregătirea în domeniul igienei pentru culegătorii de bace, care deprind astfel bunele practici de igienă la cules și la transport. Formarea poate să se refere, de exemplu, și la monitorizarea sănătății animalelor, și la înregistrarea electronică a datelor în acest domeniu.

Schimb de informații

Schimbul de informații poate implica organizarea de prezentări, concursuri sau alte activități de promovare a schimbului de informații între operatorii din industria agroalimentară, precum și participarea la astfel de manifestări.

Consiliere

Se pot acorda ajutoare și pentru serviciile de consiliere a producătorilor de produse agricole

Ajutor nr.: XA 398/08

Stat membru: Regatul Unit

Regiunea: North-East England

Denumirea sistemului de ajutoare sau denumirea întreprinderii care beneficiază de ajutorul individual: Living North Pennines

Temeiul juridic: National Heritage Act (1980)

Cheltuielile anuale prevăzute în cadrul sistemului de ajutoare sau valoarea totală a ajutorului individual acordat întreprinderii: 76 508 GBP

Intensitatea maximă a ajutoarelor: Intensitatea ajutoarelor este de până la 100 %; acestea vor fi utilizate pentru acoperirea costurilor reale aferente investițiilor sau lucrărilor capitale destinate conservării elementelor neproductive de patrimoniu situate pe exploatații agricole. Plata ajutoarelor se va face în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1857/2006

Data punerii în aplicare: Sistemul de ajutoare va funcționa de la 28 noiembrie 2008 sau de la data publicării acestuia de către Comisia Europeană, dacă această dată intervine ultima în ordine cronologică

Durata sistemului de ajutoare sau a ajutorului individual: Sistemul de ajutoare va funcționa de la 28 noiembrie 2008 sau de la data publicării acestuia de către Comisia Europeană, dacă această dată intervine ultima în ordine cronologică. Acesta se încheie la 31 decembrie 2010. Ultima plată se va efectua la 31 decembrie 2010

Obiectivul ajutorului: Ajutoarele se acordă pentru lucrările capitale destinate conservării elementelor neproductive de patrimoniu situate pe exploatațiile agricole. Lucrările care urmează să fie efectuate includ restaurarea pereților structurii prin reparare și prin înlocuirea tencuielii, precum și subzidirea structurii pentru a preveni prăbușirea acesteia. Ajutoarele se acordă în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1857/2006

Sectorul (sectoarele) în cauză: Agricultura — Exploatațiile agricole trebuie să fie clasificate drept IMM-uri în sensul articolului 2 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1857/2006

Denumirea și adresa autorității care acordă ajutorul:

Heritage Lottery Fund

St Nicholas Building

St Nicholas Street

NE1 1RF Newcastle Upon Tyne

United Kingdom

Organismul oficial responsabil de acest sistem este:

Durham County Council

County Hall

DH1 5UL Durham

United Kingdom

Organizația care gestionează sistemul este:

The North Pennines AONB Partnership

Weardale Business Centre

The Old Co-op Building

1 Martin Street

Stanhope

DL13 2UY County Durham

United Kingdom

Adresa web: http://www.northpennines.org.uk/getmedia.cfm?mediaid=11391

Alte informații: Informații suplimentare mai detaliate privind criteriile de eligibilitate și normele care reglementează sistemul de ajutoare sunt disponibile la adresele web menționate anterior


7.2.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 31/14


Comunicare a Comisiei în temeiul articolului 16 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate

Obligații de serviciu public pentru servicii aeriene regulate

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2009/C 31/09)

Stat membru

Spania

Ruta aeriană în cauză

Insulele Canare (Gran Canaria — Tenerife Nord și Sud, Gran Canaria — Fuerte Ventura, Lanzarote, El Hierro, Tenerife Nord și Sud — La Gomera — La Palma, La Palma — Lanzarote)

Data intrării în vigoare a obligației de serviciu public

Data publicării prezentei comunicări

Adresa de la care se poate obține textul obligației de serviciu public, precum și orice informații și/sau documentație relevante în legătură cu obligația de serviciu public

Dirección General de Aviación Civil

Sudireción General de Transporte Aéreo

Area de Explotación

Tel.: (34-91) 59 77 505

Fax (34-91) 59 78 643

E-mail: mmederos@fomento.es


V Anunțuri

PROCEDURI ADMINISTRATIVE

Comisie

7.2.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 31/15


Cerere de propuneri 2009 — Acțiune pregătitoare MEDIA International

(2009/C 31/10)

1.   Obiective și descriere

Acțiunea pregătitoare MEDIA International are obiectivul de a examina și de a testa activitățile de cooperare dintre profesioniștii europeni din industria filmului și omologii lor din țările terțe. Aceasta cuprinde:

sprijin pentru formare profesională,

sprijin pentru distribuție,

sprijin pentru promovare,

sprijin pentru crearea de rețele de cinematografe,

sprijin pentru măsuri în vederea creșterii cererii din partea publicului.

Conform programului de lucru privind acțiunea pregătitoare MEDIA International pentru 2009, Comisia invită candidații să prezinte propuneri.

2.   Candidați eligibili

Participarea la cererea de propuneri este deschisă persoanelor juridice din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene și din toate țările terțe. Condițiile specifice sunt prevăzute în programul de lucru privind acțiunea pregătitoare MEDIA International pentru 2009.

3.   Bugetul alocat proiectelor

Bugetul maxim disponibil pentru prezenta cerere de propuneri este de 4,96 milioane EUR.

Sprijinul financiar din partea Comisiei nu poate depăși 50 %, 75 % sau 80 % din totalul costurilor eligibile, în funcție de natura activității.

Contribuția financiară se va acorda sub formă de finanțare nerambursabilă.

4.   Evaluare și selecție

Propunerile primite vor fi evaluate de Comisie cu sprijinul unor experți independenți. Criteriile utilizate pentru evaluare sunt definite în programul de lucru privind acțiunea pregătitoare MEDIA International pentru 2009. Propunerile reținute după faza de evaluare vor fi clasificate în funcție de calitate.

Procedura de evaluare a cererilor de finanțare nerambursabilă acordată de către Comisie este prevăzută în Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (1).

5.   Termenul limită de depunere a candidaturilor

Candidaturile trebuie trimise până la data de 2 iunie 2009 la adresa:

Ms Aviva Silver

European Commission

Directorate-General Information Society and Media

Directorate A — Audiovisual, Media and Internet

Unit A2 — MEDIA programme and media literacy

Office BU33 02/005

B-1049 Brussels

6.   Informații complete

Textul complet al cererii de propuneri, împreună cu programul de lucru pentru acțiunea pregătitoare MEDIA International pentru 2009, ghidul pentru solicitanți și formularele de candidatură, sunt disponibile la următoarea adresă de internet:

http://ec.europa.eu/media

Candidaturile trebuie să respecte toate condițiile cererii de propuneri și să fie prezentate prin completarea formularelor furnizate.


(1)  Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului (JO L 248, 16.9.2002, p. 1).


7.2.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 31/17


MEDIA 2007 — DEZVOLTARE, DISTRIBUIRE, PROMOVARE ȘI FORMARE

Cerere de propuneri — EACEA/36/08

Sprijin pentru conectarea în rețea și mobilitatea studenților și formatorilor în Europa

(2009/C 31/11)

1.   Obiective și descriere

Prezenta cerere de propuneri se bazează pe Decizia nr. 1718/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 noiembrie 2006 privind punerea în aplicare a unui program de sprijin pentru sectorul audiovizual european (MEDIA 2007).

Unul dintre obiectivele programului constă în încurajarea schimburilor și cooperării, pentru sprijinirea conectării în rețea a actorilor europeni din domeniul formării, mai ales a instituțiilor de învățământ superior, organizațiilor de formare și partenerilor din sectorul audiovizual, precum și în încurajarea mobilității studenților și formatorilor pe teritoriul Europei.

2.   Solicitanți eligibili

Prezenta cerere de propuneri se adresează consorțiilor paneuropene compuse din instituții de învățământ superior, organizații de formare și parteneri din sectorul audiovizual ale căror activități contribuie la atingerea obiectivelor de mai sus ale programului MEDIA, așa cum au fost menționate în decizia Consiliului.

Solicitanții trebuie să fie stabiliți într-una dintre țările următoare:

cele 27 țări ale Uniunii Europene,

țările AELS, Elveția și Croația.

3.   Acțiuni eligibile

Sunt eligibile următoarele acțiuni și activitățile aferente, care au loc în țările participante la programul MEDIA.

Acțiuni al căror scop constă în dezvoltarea capacității viitorilor profesioniști din sectorul audiovizual, de înțelegere și de integrare a dimensiunii europene în activitatea lor, prin îmbunătățirea expertizei în următoarele domenii:

formarea în domeniul gestionării economice, financiare și comerciale,

formarea în domeniul noilor tehnologii audiovizuale,

formarea în domeniul dezvoltării proiectelor referitoare la scenarii.

Durata acțiunii (= durata eligibilității costurilor) este de 12 luni (până la maxim 18 luni cu justificarea adecvată).

Acțiunea trebuie derulată în perioada 1 septembrie 2009 și 30 iunie 2011.

4.   Criterii de atribuire

Propunerile eligibile vor fi evaluate în funcție de punctajul obținut din maximum 100 puncte, în baza următoarei distribuții:

calitatea conținutului activității (20 puncte),

gestionarea proiectului (20 puncte),

calitatea consorțiului (20 puncte),

dimensiunea europeană (20 puncte),

impactul (20 puncte).

5.   Buget

Bugetul total disponibil este de 1 900 000 EUR.

Contribuția financiară acordată este o subvenție. Sprijinul financiar din partea Comisiei nu poate depăși 50 % sau 75 % din totalul costurilor eligibile.

Agenția își rezervă dreptul de a nu aloca toate fondurile disponibile.

6.   Termenul de depunere a propunerilor

Propunerile trebuie trimise Agenției Executive (EACEA) până cel târziu 27 martie 2009, la următoarea adresă:

Education, Audiovisual and Culture Agency (EACEA)

Call for proposals EACEA 36/2008/„MEDIA Support for the networking and mobility of students and trainers in Europe”

Mr Constantin Daskalakis

BOUR 03/30

Avenue du Bourget 1

B-1140 Brussels

Vor fi acceptate numai propunerile depuse pe formularul de cerere oficial și care sunt semnate corespunzător de către persoana desemnată de organizația solicitantă să încheie angajamente obligatorii din punct de vedere juridic.

Vor fi respinse cererile trimise prin fax sau prin e-mail.

7.   Informații complete

Textul complet al orientărilor, precum și formularele de cerere, se găsesc la următoarea adresă de internet:

http://ec.europa.eu/information_society/media/exhibit/index_en.htm

Propunerile trebuie să respecte toate prevederile orientărilor, să fie depuse pe baza formularelor prevăzute în acest scop și să cuprindă toate informațiile și anexele menționate în textul integral al cererii de propuneri.


PROCEDURI REFERITOARE LA PUNEREA ÎN APLICARE A POLITICII ÎN DOMENIUL CONCURENȚEI

Comisie

7.2.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 31/19


Notificare prealabilă a unei concentrări

(Cazul COMP/M.5475 — Atlantia/Acciona/Itínere Chilean assets)

Caz care poate face obiectul procedurii simplificate

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2009/C 31/12)

1.

La data de 30 ianuarie 2009, Comisia a primit o notificare a unei concentrări propuse în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1), prin care întreprinderea Atlantia S.p.A. (Italia) dobândește, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) din regulamentul Consiliului, controlul în comun cu întreprinderea Acciona (Spania) asupra întreprinderii Itínere (Spania).

2.

Activitățile economice ale întreprinderilor respective sunt:

în cazul întreprinderii Atlantia: autostrăzi cu plată în Italia și în străinătate,

în cazul întreprinderii Acciona: infrastructuri, energie, apă și servicii de concesionare,

în cazul întreprinderii Itínere: activele la care se referă notificarea sunt autostrăzi cu plată din Chile.

3.

În urma unei examinări prealabile, Comisia constată că tranzacția notificată ar putea intra sub incidența Regulamentului (CE) nr. 139/2004. Cu toate acestea, nu se ia o decizie finală în această privință. În conformitate cu Comunicarea Comisiei privind o procedură simplificată de tratare a anumitor concentrări în temeiul Regulamentului (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (2), trebuie precizat că acest caz poate fi tratat conform procedurii prevăzute în Comunicare.

4.

Comisia invită părțile terțe interesate să îi prezinte eventualele observații cu privire la operațiunea propusă.

Observațiile trebuie primite de către Comisie în termen de cel mult 10 zile de la data publicării prezentei. Observațiile pot fi transmise Comisiei prin fax [(32-2) 296 43 01 sau 296 72 44] sau prin poștă, cu numărul de referință COMP/M.5475 — Atlantia/Acciona/Itínere Chilean assets, la următoarea adresă:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Brussels


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1.

(2)  JO C 56, 5.3.2005, p. 32.


7.2.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 31/20


Comunicare din partea ministrului afacerilor economice al Regatului Țărilor de Jos în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Directiva 94/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind condițiile de acordare și folosire a autorizațiilor de prospectare, explorare și extracție a hidrocarburilor

(2009/C 31/13)

Prin prezenta, ministrul afacerilor economice notifică primirea unei cereri de autorizare privind prospectarea hidrocarburilor.

Zona care face obiectul cererii se află în provincia Brabantul de Nord și este delimitată după cum urmează:

(a)

linia dreaptă care pornește din punctul P, trece prin punctul A și continuă până în punctul în care intersectează linia care formează linia mediană a râului Amer, în vecinătatea punctului B;

(b)

apoi, linia care formează linia mediană a râului Amer, apoi râul Bergsche Maas din punctul de intersecție menționat la litera (a) până în punctul C, situat în mijlocul râului Bergsche Maas;

(c)

apoi, liniile drepte care unesc perechile de puncte C-D și D-E;

(d)

apoi, linia dreaptă care pornește din punctul E, trece prin punctul F și continuă până în punctul în care intersectează linia care formează linia mediană a râului Bergsche Maas, în vecinătatea punctului F;

(e)

apoi, linia care formează linia mediană a râului Bergsche Maas din punctul de intersecție menționat la litera (d) până în punctul în care intersectează linia coordonatei x = 137100,00, în vecinătatea punctului G;

(f)

apoi, granița dintre provinciile Gelderland și Brabantul de Nord, din punctul de intersecție menționat la litera (e) până în punctul în care aceasta intersectează linia care pornește din punctul J și trece prin punctul I, în vecinătatea punctului H;

(g)

apoi, linia dreaptă dintre punctul de intersecție menționat la litera (f) și punctul I;

(h)

apoi, linia dreaptă care pornește din punctul I, trece prin punctul J și continuă până în punctul în care intersectează linia dintre punctele cu coordonatele x = 164000,00, y = 421000,00 și x = 189000,00, y = 373000,00, în vecinătatea punctului K;

(i)

apoi, linia dreaptă dintre punctul de intersecție menționat la litera (h) și punctul de intersecție a liniei drepte care pornește din punctul N și trece prin punctul M cu linia dintre punctele cu coordonatele x = 164000,00, y = 421000,00 și x = 189000,00, y = 373000,00, în vecinătatea punctului L;

(j)

apoi, linia dreaptă dintre punctul de intersecție menționat la litera (i) și punctul M;

(k)

apoi, liniile drepte care unesc perechile de puncte M-N, N-O și O-P.

Coordonatele punctelor menționate sunt următoarele:

Punctul

X

Y

A

115338.00

413290.00

B

115338.00

413678.55

C

120700.00

414650.00

D

120000.00

418500.00

E

135000.00

418500.00

F

136200.28

416299.48

G

137100.00

416580.00

H

153173.00

419368.00

I

153329.00

419368.00

J

162400.00

419368.00

K

164850.00

419368.00

L

187645.83

375600.00

M

186939.00

375600.00

N

151430.00

375600.00

O

130074.00

390264.00

P

115338.00

390264.00

Din zona descrisă mai sus nu face parte zona delimitată de următoarele puncte și linii drepte care le unesc:

Punctul

X

Y

1

130074.00

416300.00

2

130074.00

416300.00

3

130074.00

393000.00

4

130074.00

393000.00

Coordonatele sunt exprimate în conformitate cu sistemul național de triangulație (Rijksdriehoeksmeting — RD).

Pe baza acestei descrieri a limitelor, suprafața este de 2 026 km2.

În temeiul directivei menționate în introducere și al articolului 15 din legea minelor [Mijnbouwwet (Staatsblad 2002, 542)], ministrul afacerilor economice invită prin prezenta părțile interesate să depună o cerere concurentă de autorizare privind prospectarea hidrocarburilor în zona delimitată de punctele și coordonatele menționate anterior.

Ministrul afacerilor economice reprezintă autoritatea competentă pentru acordarea de autorizații. Criteriile, condițiile și cerințele prevăzute la articolul 5 alineatele (1) și (2) și la articolul 6 alineatul (2) din directiva menționată anterior sunt transpuse în legea minelor [Mijnbouwwet (Staatsblad 2002, 542)].

Cererile pot fi depuse în termen de 13 săptămâni de la publicarea prezentei invitații în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și trebuie trimise la adresa:

De Minister van Economische Zaken

ter attentie van J.C. De Groot, directeur Energiemarkt

ALP A/562

Bezuidenhoutseweg 30

Postbus 20101

2500 EC Den Haag

Nederland

Cererile primite după expirarea acestui termen nu vor fi luate în considerare.

Decizia cu privire la cererile depuse va fi luată în termen de cel mult douăsprezece luni de la expirarea acestui termen.

Informații suplimentare se pot obține la telefon (31-70) 379 77 62 (persoană de contact: dl E.J. Hoppel).


7.2.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 31/s3


AVIZ CITITORILOR

Instituțiile au hotărât să nu mai menționeze, în textele lor, ultima modificare a actelor citate.

În lipsa unor dispoziții contrare, actele la care se face trimitere în textele publicate se consideră ca fiind actele în versiunea în vigoare a acestora.