ISSN 1830-3668

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 282E

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 51
6 noiembrie 2008


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE ȘI ORGANELE UNIUNII EUROPENE

 

Parlamentul European

 

SESIUNEA 2007-2008

 

Ședințele dintre 12 și 15 noiembrie 2007

 

Luni, 12 noiembrie 2007

2008/C 282E/01

PROCES-VERBAL

1

DESFĂȘURAREA ȘEDINȚEI

Reluarea sesiunii

Declarațiile Președintelui

Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Componența Parlamentului

Componența comisiilor și delegațiilor

Calendarul perioadelor de sesiune

Semnarea actelor adoptate în cadrul procedurii de codecizie

Rectificare la un text adoptat (articolul 204a din Regulamentul de procedură)

Depunere de documente

Întrebări orale și declarații scrise (depunere)

Declarații scrise caduce

Transmiterea de către Consiliu a textelor acordurilor

Cursul dat rezoluțiilor Parlamentului

Petiții

Ordinea lucrărilor

Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante

Rolul sportului în educație (dezbatere)

Statutul Agenției de aprovizionare a Euratom * (dezbatere)

Aplicarea Directivei 2004/38/CE privind dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora (dezbatere)

Definirea unui cadru pentru protecția solurilor ***I — Strategie tematică pentru protecția solurilor (dezbatere)

Modificarea Directivei 2003/87/CE pentru a include activitățile din sectorul aviației în sistemul de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității ***I (dezbatere)

Comitologie (dezbatere)

Standarde internaționale de contabilitate (dezbatere)

Componența grupurilor politice

Ordinea de zi a următoarei ședințe

Ridicarea ședinței

LISTĂ DE PREZENȚĂ

16

 

Marți, 13 noiembrie 2007

2008/C 282E/02

PROCES-VERBAL

18

DESFĂȘURAREA ȘEDINȚEI

Deschiderea ședinței

Proiectul de buget general pentru exercițiul financiar 2008 (termen de depunere a proiectelor de amendament)

Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (anunțul propunerilor de rezoluție depuse)

Programul legislativ și de lucru al Comisiei pentru 2008 (dezbatere)

Votare

Participarea Bulgariei și a României la Spațiul Economic European *** (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Acordul dintre CE și Ucraina privind vizele de scurtă ședere * (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Acordul între CE și Ucraina privind readmisia * (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Acordul dintre CE și Republica Moldova privind vizele de scurtă ședere * (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Acord între CE și Republica Moldova privind readmisia * (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Interoperabilitatea serviciilor de televiziune digitală interactivă (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Date din sectorul pescuitului și sprijinirea consultanței științifice cu privire la politica comună în domeniul pescuitului * (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Componența Conferinței președinților (modificarea articolului 23 din Regulamentul de procedură) (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Modificarea Regulamentului de procedură având în vedere Statutul deputaților (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Statisticile comunitare referitoare la sănătatea publică și la sănătatea și securitatea la locul de muncă ***I (vot)

Statutul Agenției de aprovizionare a Euratom * (vot)

Rolul sportului în educație (vot)

Strategie tematică pentru protecția solurilor (vot)

Ședință solemnă — Franța

Votare (continuare)

Modificarea Directivei 2003/87/CE pentru a include activitățile din sectorul aviației în sistemul de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității ***I (vot)

Explicații privind votul

Corectarea voturilor și intențiile de vot

Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Depunere de documente

Declarații scrise (depunere)

Aplicarea dispozițiilor acquis-ului Schengen — Aplicarea aqcuis-ului Schengen în Republica Cehă, Estonia, Letonia, Lituania, Ungaria, Malta, Polonia, Slovenia și Slovacia (dezbatere)

Urări de bun venit

Aplicarea dispozițiilor acquis-ului Schengen — Aplicarea aqcuis-ului Schengen în Republica Cehă, Estonia, Letonia, Lituania, Ungaria, Malta, Polonia, Slovenia și Slovacia (continuarea dezbaterii)

Pregătirea Conferinței ministeriale a Euromed (dezbatere)

Statutul și finanțarea partidelor politice la nivel european ***I (dezbatere)

Timpul afectat întrebărilor (întrebări adresate Comisiei)

Componența grupurilor politice

Aplicarea Directivei 2004/38/CE privind dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora (propuneri de rezoluție depuse)

Plângerea Boeing (SUA) împotriva Airbus (UE) în cadrul OMC (dezbatere)

Deliberările Comisiei pentru petiții (2006) (dezbatere)

Impactul regional al cutremurelor (dezbatere)

Proclamarea consensului privind ajutorul umanitar — Uniunea Europeană și ajutorul umanitar (dezbatere)

Summitul UE-Rusia (propuneri de rezoluție depuse)

Ordinea de zi a următoarei ședințe

Ridicarea ședinței

LISTĂ DE PREZENȚĂ

35

ANEXA I

37

ANEXA II

45

TEXTE ADOPTATE

92

P6_TA(2007)0492Participarea Bulgariei și a României la Spațiul Economic European ***Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 13 noiembrie 2007 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului de încheiere a unui acord privind participarea Republicii Bulgaria și a României la Spațiul Economic European și a patru acorduri conexe (12641/2007 — C6-0350/2007 — 2007/0115(AVC))

92

P6_TA(2007)0493Acordul dintre CE și Ucraina privind vizele de scurtă ședere *Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 13 noiembrie 2007 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Comunitatea Europeană și Ucraina privind facilitarea eliberării vizelor de scurtă ședere (COM(2007)0190 — C6-0187/2007 — 2007/0069(CNS))

92

P6_TA(2007)0494Acordul între CE și Ucraina privind readmisia *Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 13 noiembrie 2007 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea acordului între Comunitatea Europeană și Ucraina privind readmisia (COM(2007)0197 — C6-0188/2007 — 2007/0071(CNS))

93

P6_TA(2007)0495Acordul dintre CE și Republica Moldova privind vizele de scurtă ședere *Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 13 noiembrie 2007 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind semnarea Acordului dintre Comunitatea Europeană și Republica Moldova privind facilitarea eliberării vizelor de scurtă ședere (COM(2007)0488 — C6-0339/2007 — 2007/0175(CNS))

94

P6_TA(2007)0496Acord între CE și Republica Moldova privind readmisia *Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 13 noiembrie 2007 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind semnarea acordului între Comunitatea Europeană și Republica Moldova privind readmisia persoanelor aflate în situația de ședere ilegală (COM(2007)0504 — C6-0340/2007 — 2007/0182(CNS))

94

P6_TA(2007)0497Interoperabilitatea serviciilor de televiziune digitală interactivăRezoluția Parlamentului European din 13 noiembrie 2007 privind interoperabilitatea serviciilor de televiziune digitală interactivă (2007/2152(INI))

95

P6_TA(2007)0498Date din sectorul pescuitului și sprijinirea consultanței științifice cu privire la politica comună în domeniul pescuitului *Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 13 noiembrie 2007 referitoare la propunerea de regulament al Consiliului privind stabilirea unui cadru comunitar pentru colectarea, gestionarea și utilizarea datelor din sectorul pescuitului și sprijinirea consultanței științifice cu privire la politica comună în domeniul pescuitului (COM(2007)0196 — C6-0152/2007 — 2007/0070(CNS))

100

P6_TA(2007)0499Componența Conferinței președinților (modificarea articolului 23 din Regulamentul de procedură)Decizia Parlamentului European din 13 noiembrie 2007 privind modificarea articolului 23 din Regulamentul de procedură al Parlamentului European privind componența Conferinței președinților (2007/2066(REG))

106

P6_TA(2007)0500Modificarea Regulamentului de procedură având în vedere Statutul deputațilorDecizia Parlamentului European din 13 noiembrie 2007 privind modificarea Regulamentului de procedură al Parlamentului European având în vedere Statutul deputaților (2006/2195(REG))

106

P6_TA(2007)0501Statisticile comunitare referitoare la sănătatea publică și la sănătatea și securitatea la locul de muncă ***IRezoluția legislativă a Parlamentului European din 13 noiembrie 2007 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare referitoare la sănătatea publică și la sănătatea și securitatea în muncă (COM(2007)0046 — C6-0062/2007 — 2007/0020(COD))

109

P6_TC1-COD(2007)0020Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 13 noiembrie 2007 în vederea adoptării Regulamentului (CE) nr.../2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare referitoare la sănătatea publică și la sănătatea și securitatea la locul de muncă

110

ANEXA IDOMENIU: STAREA DE SĂNĂTATE ȘI FACTORII DETERMINANȚI AI SĂNĂTĂȚII

117

ANEXA IIDOMENIU: ASISTENȚA MEDICALĂ

118

ANEXA IIIDOMENIU: CAUZELE DE DECES

119

ANEXA IVDOMENIU: ACCIDENTELE DE MUNCĂ

120

ANEXA VDOMENIU: BOLILE PROFESIONALE ȘI ALTE AFECȚIUNI ȘI PROBLEME DE SĂNĂTATE LEGATE DE MUNCĂ

121

P6_TA(2007)0502Statutul Agenției de aprovizionare a Euratom *Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 13 noiembrie 2007 privind propunerea de decizie a Consiliului de stabilire a Statutului Agenției de aprovizionare a Euratom (COM(2007)0119 — C6-0131/2007 — 2007/0043(CNS))

122

P6_TA(2007)0503Rolul sportului în educațieRezoluția Parlamentului European din 13 noiembrie 2007 privind rolul sportului în educație (2007/2086(INI))

131

P6_TA(2007)0504Strategie tematică pentru protecția solurilorRezoluția Parlamentului European din 13 noiembrie 2007 referitoare la strategia tematică pentru protecția solului (2006/2293(INI))

138

P6_TA(2007)0505Modificarea Directivei 2003/87/CE pentru a include activitățile din sectorul aviației în sistemul de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității***IRezoluția legislativă a Parlamentului European din 13 noiembrie 2007 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2003/87/CE pentru a include activitățile de transport aerian în sistemul de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității (COM(2006)0818 — C6-0011/2007 — 2006/0304(COD))

144

P6_TC1-COD(2006)0304Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 13 noiembrie 2007 în vederea adoptării Regulamentului (CE) nr.../2008 al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Directivei 2003/87/CE pentru a include activitățile din sectorul aviației în sistemul de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității

145

ANEXĂ

157

P6_TA(2007)0506Dis'criminarea și excluderea socială a copiilor disDeclarația Parlamentului European privind discriminarea și excluderea socială a copiilor cu anumite disfuncții intelectuale și neurologice

163

 

Miercuri, 14 noiembrie 2007

2008/C 282E/03

PROCES-VERBAL

165

DESFĂȘURAREA ȘEDINȚEI

Deschiderea ședinței

Interesul european: reușita în era globalizării (dezbatere)

Votare

Impactul regional al cutremurelor (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Uniunea Europeană și ajutorul umanitar (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Definirea unui cadru pentru protecția solurilor ***I (vot)

Comitetul european de asigurări și pensii ocupaționale (competențe de executare conferite Comisiei) ***I (vot)

Obligații de transparență în ceea ce privește informația referitoare la emitenții de valori mobiliare (competențe de executare conferite Comisiei) ***I (vot)

Rata de adecvare a capitalului întreprinderilor de investiții și al instituțiilor de credit (competențe de executare conferite Comisiei) ***I (vot)

Inițierea și exercitarea activității instituțiilor de credit (competențe de executare conferite Comisiei) ***I (vot)

Asigurarea directă de viață (competențe de executare conferite Comisiei) ***I (vot)

Supravegherea instituțiilor de credit, a întreprinderilor de asigurare și a întreprinderilor de investiții (competențe de executare conferite Comisiei) ***I (vot)

Utilizările abuzive ale informațiilor confidențiale și manipulările pieței (competențe de executare conferite Comisiei) ***I (vot)

Piețele instrumentelor financiare (competențe de executare conferite Comisiei) ***I (vot)

Prospect privind valorile mobiliare (competențe de executare conferite Comisiei) ***I (vot)

Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen) (competențe de executare conferite Comisiei) ***I (vot)

Diseminarea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic (competențe de executare conferite Comisiei) ***I (vot)

Comercializarea produselor biodestructive (competențe de executare conferite Comisiei) ***I (vot)

Auditul legal al conturilor anuale și al conturilor consolidate (competențe de executare conferite Comisiei) ***I (vot)

Standarde internaționale de contabilitate (competențe de executare conferite Comisiei) ***I (vot)

Prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului (competențe de executare conferite Comisiei) ***I (vot)

1-benzilpiperazina (BZP) * (vot)

Standarde internaționale de contabilitate (vot)

Aplicarea standardelor de contabilitate internaționale (vot)

Summitul UE-Rusia (vot)

Deliberările Comisiei pentru petiții (2006) * (vot)

Componența grupurilor politice

Explicații privind votul

Corectarea voturilor și intențiile de vot

Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Situația din Pakistan (dezbatere)

Strategia Consiliului pentru Conferința de la Bali privind schimbările climatice (COP 13 și COP/MOP 3) (dezbatere)

Consolidarea politicii europene de vecinătate — Situația în Georgia (dezbatere)

Timpul afectat întrebărilor (întrebări adresate Consiliului)

Componența comisiilor și delegațiilor

Relații economice și comerciale cu Ucraina (dezbatere)

Redresarea stocurilor de ton roșu din Oceanul Atlantic de Est și din Marea Mediterană * (dezbatere)

Statisticile trimestriale privind locurile de muncă vacante în Comunitate ***I (dezbatere)

Gestiunea colectivă transfrontalieră a drepturilor de autor (dezbatere)

Ordinea de zi a următoarei ședințe

Ridicarea ședinței

LISTĂ DE PREZENȚĂ

182

ANEXA I

184

ANEXA II

199

TEXTE ADOPTATE

269

P6_TA(2007)0507Impactul regional al cutremurelorRezoluția legislativă a Parlamentului European din 14 noiembrie 2007 privind impactul regional al cutremurelor (2007/2151(INI))

269

P6_TA(2007)0508Uniunea Europeană și ajutorul umanitarRezoluția Parlamentului European din 14 noiembrie 2007 referitoare la un consens european privind ajutorul umanitar ((2007/2139(INI))

273

P6_TA(2007)0509Definirea unui cadru pentru protecția solurilor ***IRezoluția legislativă a Parlamentului European din 14 noiembrie 2007 privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unui cadru privind protecția solului și de modificare a Directivei 2004/35/CE (COM(2006)0232 — C6-0307/2006 — 2006/0086(COD))

281

P6_TC1-COD(2006)0086Poziția Parlamentulu European adoptată în primă lectură la 14 noiembrie 2007 în vederea adoptării Directivei 2008/.../CE a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unui cadru privind protecția solului

282

ANEXA IELEMENTE CARE POT APĂREA ÎN CODURILE DE BUNE PRACTICI PENTRU PROTEJAREA SAU ÎMBUNĂTĂȚIREA SOLULUI

302

ANEXA II

302

ANEXA IIIMĂSURI POSIBILE ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 9

305

ANEXA IVACTIVITĂȚI MENȚIONATE ÎN ARTICOLUL 12

306

P6_TA(2007)0510Comitetul european de asigurări și pensii ocupaționale (competențe de executare conferite Comisiei) ***IRezoluția legislativă a Parlamentului European din 14 noiembrie 2007 privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 91/675/CEE a Consiliului de instituire a unui comitet european de asigurări și pensii ocupaționale, cu privire la competențele de executare conferite Comisiei (COM(2006)0925 — C6-0008/2007 — 2006/0292(COD))

307

P6_TC1-COD(2006)0292Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 14 noiembrie 2007 în vederea adoptării Directivei 2008/.../CE a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 91/675/CEE a Consiliului de instituire a unui comitet european de asigurări și pensii ocupaționale, în ceea ce privește competențele de executare conferite Comisiei

307

P6_TA(2007)0511Obligații de transparență în ceea ce privește informația referitoare la emitenții de valori mobiliare (competențe de executare conferite Comisiei) ***IRezoluția legislativă a Parlamentului European din 14 noiembrie 2007 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2004/109/CE privind armonizarea obligațiilor de transparență în ceea ce privește informația referitoare la emitenții ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, cu privire la competențele de executare conferite Comisiei (COM(2006)0909 — C6-0026/2007 — 2006/0282(COD))

308

P6_TC1-COD(2006)0282Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 14 noiembrie 2007 în vederea adoptării Directivei 2008/.../CE a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2004/109/CE privind armonizarea obligațiilor de transparență în ceea ce privește informația referitoare la emitenții ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, în ceea ce privește competențele de executare conferite Comisiei

308

P6_TA(2007)0512Rata de adecvare a capitalului întreprinderilor de investiții și al instituțiilor de credit (competențe de executare conferite Comisiei) ***IRezoluția legislativă a Parlamentului European din 14 noiembrie 2007 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2006/49/CE privind rata de adecvare a capitalului întreprinderilor de investiții și al instituțiilor de credit, cu privire la competențele de executare conferite Comisiei (COM(2006)0901 — C6-0001/2007 — 2006/0283(COD))

309

P6_TC1-COD(2006)0283Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 14 noiembrie 2007 în vederea adoptării Directivei 2008/.../CE a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2006/49/CE privind adecvarea capitalului firmelor de investiții și al instituțiilor de credit, în ceea ce privește competențele de executare conferite Comisiei

309

P6_TA(2007)0513Inițierea și exercitarea activității instituțiilor de credit (competențe de executare conferite Comisiei) ***IRezoluția legislativă a Parlamentului European din 14 noiembrie 2007 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2006/48/CE privind inițierea și exercitarea activității instituțiilor de credit, cu privire la competențele de executare conferite Comisiei (COM(2006)0902 — C6-0023/2007 — 2006/0284(COD))

310

P6_TC1-COD(2006)0284Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 14 noiembrie 2007 în vederea adoptării Directivei 2008/.../CE a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2006/48/CE privind accesul la activitate și desfășurarea activității de către instituțiile de credit, în ceea ce privește competențele de executare conferite Comisiei

310

P6_TA(2007)0514Asigurarea directă de viață (competențe de executare conferite Comisiei) ***IRezoluția legislativă a Parlamentului European din 14 noiembrie 2007 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2002/83/CE privind asigurarea directă de viață, cu privire la competențele de executare conferite Comisiei (COM(2006)0917 — C6-0028/2007 — 2006/0299(COD))

311

P6_TC1-COD(2006)0299Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 14 noiembrie 2007 în vederea adoptării Directivei 2008/.../CE a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2002/83/CE privind asigurarea directă de viață, în ceea ce privește competențele de executare conferite Comisiei

311

P6_TA(2007)0515Supravegherea instituțiilor de credit, a întreprinderilor de asigurare și a întreprinderilor de investiții (competențe de executare conferite Comisiei) ***IRezoluția legislativă a Parlamentului European din 14 noiembrie 2007 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2002/87/CE privind supravegherea suplimentară a instituțiilor de credit, a întreprinderilor de asigurare și a întreprinderilor de investiții care aparțin unui conglomerat financiar, cu privire la competențele de executare conferite Comisiei (COM(2006)0916 — C6-0014/2007 — 2006/0300(COD))

312

P6_TC1-COD(2006)0300Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 14 noiembrie 2007 în vederea adoptării Directivei 2008/.../CE a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2002/87/CE privind supravegherea suplimentară a instituțiilor de credit, a societăților de asigurări și a firmelor de investiții care aparțin unui conglomerat financiar, în ceea ce privește competențele de executare conferite Comisiei

312

P6_TA(2007)0516Utilizările abuzive ale informațiilor confidențiale și manipulările pieței (competențe de executare conferite Comisiei) ***IRezoluția legislativă a Parlamentului European din 14 noiembrie 2007 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2003/6/CE privind utilizările abuzive ale informațiilor confidențiale și manipulările pieței (abuzul de piață), cu privire la competențele de executare conferite Comisiei (COM(2006)0913 — C6-0016/2007 — 2006/0301(COD))

313

P6_TC1-COD(2006)0301Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 14 noiembrie 2007 în vederea adoptării Directivei 2008/.../CE a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2003/6/CE privind utilizările abuzive ale informațiilor confidențiale și manipulările pieței (abuzul de piață), în ceea ce privește competențele de executare conferite Comisiei

313

P6_TA(2007)0517Piețele instrumentelor financiare (competențe de executare conferite Comisiei) ***IRezoluția legislativă a Parlamentului European din 14 noiembrie 2007 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2004/39/CE privind piețele instrumentelor financiare, cu privire la competențele de executare conferite Comisiei (COM(2006)0910 — C6-0018/2007 — 2006/0305(COD))

314

P6_TC1-COD(2006)0305Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 14 noiembrie 2007 în vederea adoptării Directivei 2008/.../CE a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2004/39/CE privind piețele instrumentelor financiare, în ceea ce privește competențele de executare conferite Comisiei

314

P6_TA(2007)0518Prospect privind valorile mobiliare (competențe de executare conferite Comisiei) ***IRezoluția legislativă a Parlamentului European din 14 noiembrie 2007 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2003/71/CE privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau pentru admiterea valorilor mobiliare la tranzacționare, cu privire la competențele de executare conferite Comisiei (COM(2006)0911 — C6-0020/2007 — 2006/0306(COD))

315

P6_TC1-COD(2006)0306Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 14 noiembrie 2007 în vederea adoptării Directivei 2008/.../CE a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2003/71/CE privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau pentru admiterea valorilor mobiliare la tranzacționare, în ceea ce privește competențele de executare conferite Comisiei

315

P6_TA(2007)0519Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen) (competențe de executare conferite Comisiei) ***IRezoluția legislativă a Parlamentului European din 14 noiembrie 2007 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 562/2006 de instituire a unui Cod Comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen), cu privire la competențele de executare conferite Comisiei (COM(2006)0904 — C6-0015/2007 — 2006/0279(COD))

316

P6_TC1-COD(2006)0279Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 14 noiembrie 2007 în vederea adoptării Regulamentului (CE) nr.../2008 al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 562/2006 de instituire a unui Cod Comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen), în ceea ce privește competențele de executare conferite Comisiei

316

P6_TA(2007)0520Diseminarea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic (competențe de executare conferite Comisiei) ***IRezoluția legislativă a Parlamentului European din 14 noiembrie 2007 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2001/18/CE privind diseminarea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic, cu privire la competențele de executare conferite Comisiei (COM(2006)0920 — C6-0031/2007 — 2006/0296(COD))

317

P6_TC1-COD(2006)0296Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 14 noiembrie 2007 în vederea adoptării Regulamentului (CE) nr.../2008 al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Directivei 2001/18/CE privind diseminarea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic, cu privire la competențele de executare conferite Comisiei

317

P6_TA(2007)0521Comercializarea produselor biodestructive (competențe de executare conferite Comisiei) ***IRezoluția legislativă a Parlamentului European din 14 noiembrie 2007 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 98/8/CE privind comercializarea produselor biodestructive în ceea ce privește competențele de executare conferite Comisiei (COM(2006)0923 — C6-0007/2007 — 2006/0288(COD))

318

P6_TC1-COD(2006)0288Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 14 noiembrie 2007 în vederea adoptării Directivei 2008/.../CE a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 98/8/CE privind comercializarea produselor biodestructive, în ceea ce privește competențele de executare conferite Comisiei

318

P6_TA(2007)0522Auditul legal al conturilor anuale (competențe de executare conferite Comisiei) ***IRezoluția legislativă a Parlamentului European din 14 noiembrie 2007 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2006/43/CE privind auditul legal al conturilor anuale și al conturilor consolidate, cu privire la competențele de executare conferite Comisiei (COM(2006)0903 — C6-0024/2007 — 2006/0285(COD))

319

P6_TC1-COD(2006)0285Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 14 noiembrie 2007 în vederea adoptării Directivei 2008/.../CE a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2006/43/CE privind auditul legal al conturilor anuale și al conturilor consolidate, cu privire la competențele de executare conferite Comisiei

319

P6_TA(2007)0523Standarde internaționale de contabilitate (competențe de executare conferite Comisiei) ***IRezoluția legislativă a Parlamentului European din 14 noiembrie 2007 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1606/2002 privind aplicarea standardelor internaționale de contabilitate cu privire la competențele de executare conferite Comisiei (COM(2006)0918 — C6-0029/2007 — 2006/0298(COD))

320

P6_TC1-COD(2006)0298Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 14 noiembrie 2007 în vederea adoptării Regulamentului (CE) nr.../2008 al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1606/2002 privind aplicarea standardelor internaționale de contabilitate cu privire la competențele de executare conferite Comisiei

320

P6_TA(2007)0524Prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului (competențe de executare conferite Comisiei) ***IRezoluția legislativă a Parlamentului European din 14 noiembrie 2007 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2005/60/CE privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului, sub aspectul competențelor de execuție conferite Comisiei (COM(2006)0906 — C6-0022/2007 — 2006/0281(COD))

321

P6_TC1-COD(2006)0281Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 14 noiembrie 2007 în vederea adoptării Directivei 2008/.../CE a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2005/60/CE privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului, în ceea ce privește competențele de executare conferite Comisiei

321

P6_TA(2007)05251-benzilpiperazina (BZP) *Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 14 noiembrie 2007 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind definirea 1-benzilpiperazinei (BZP) drept nou drog de sinteză care trebuie supus unor măsuri de control și unor dispoziții penale (COM(2007)0430 — 11974/2007 — C6-0285/2007 — 2007/0811(CNS))

322

P6_TA(2007)0526Standarde internaționale de contabilitateRezoluția Parlamentului European din 14 noiembrie 2007 privind propunerea de regulament al Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1725/2003 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardul internațional de raportare financiară IFRS 8 privind prezentarea segmentelor operaționale

323

P6_TA(2007)0527Aplicarea standardelor de contabilitate internaționaleRezoluția Parlamentului European din 14 noiembrie 2007 privind proiectul de regulament al Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 809/2004 în ceea ce privește standardele de contabilitate pe baza cărora se elaborează informațiile financiare istorice conținute în prospecte și privind proiectul de decizie a Comisiei referitoare la utilizarea de către emitenții de valori mobiliare din țările terțe a informațiilor elaborate în conformitate cu standarde de contabilitate acceptate la nivel internațional

325

P6_TA(2007)0528Summitul UE-RusiaRezoluția Parlamentului European din 14 noiembrie 2007 privind Reuniunea la nivel înalt UE-Rusia

329

P6_TA(2007)0529Deliberările Comisiei pentru petiții (2006)Rezoluția Parlamentului European din 14 noiembrie 2007 privind deliberările Comisiei pentru petiții din cursul anului 2006 (2007/2132(INI))

334

 

Joi, 15 noiembrie 2007

2008/C 282E/04

PROCES-VERBAL

340

DESFĂȘURAREA ȘEDINȚEI

Deschiderea ședinței

Către un răspuns al UE la situațiile de fragilitate — intervenția în medii dificile pentru dezvoltare durabilă, stabilitate și pace (dezbatere)

Bilanțul realității sociale (dezbatere)

Comunicarea pozițiilor comune ale Consiliului

Votare

Statutul și finanțarea partidelor politice la nivel european ***I (vot)

Statisticile trimestriale privind locurile de muncă vacante în Comunitate ***I (vot)

Aplicarea aqcuis-ului Schengen în Republica Cehă, Estonia, Letonia, Lituania, Ungaria, Malta, Polonia, Slovenia și Slovacia * (vot)

Redresarea stocurilor de ton roșu din Oceanul Atlantic de Est și din Marea Mediterană * (vot)

Interesul european: reușita în era globalizării (vot)

Aplicarea Directivei 2004/38/CE privind dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora (vot)

Aplicarea dispozițiilor acquis-ului Schengen (vot)

Situația din Pakistan (vot)

Strategia Consiliului pentru Conferința de la Bali privind schimbările climatice (COP 13 și COP/MOP 3) (vot)

Consolidarea politicii europene de vecinătate (vot)

Relații economice și comerciale cu Ucraina (vot)

Către un răspuns al UE la situațiile de fragilitate — intervenția în medii dificile pentru dezvoltare durabilă, stabilitate și pace

Bilanțul realității sociale (vot)

Explicații privind votul

Corectarea voturilor și intențiile de vot

Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (dezbatere)

Comunități creștine din Orientul Mijlociu

Uzbekistan

Somalia

Votare

Comunități creștine (vot)

Uzbekistan (vot)

Somalia (vot)

Corectarea voturilor și intențiile de vot

Depunere de documente

Decizii privind anumite documente

Declarații scrise înscrise în registru (articolul 116 din Regulamentul de procedură)

Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei ședințe

Calendarul următoarelor ședințe

Întreruperea sesiunii

LISTĂ DE PREZENȚĂ

355

ANEXA I

356

ANEXA II

372

TEXTE ADOPTATE

418

P6_TA(2007)0530Statisticile trimestriale privind locurile de muncă vacante în Comunitate ***IRezoluția legislativă a Parlamentului European din 15 noiembrie 2007 privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului referitor la statisticile trimestriale privind locurile de muncă vacante în Comunitate (COM(2007)0076 — C6-0090/2007 — 2007/0033(COD))

418

P6_TC1-COD(2007)0033Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 15 noiembrie 2007 în vederea adoptării Regulamentului (CE) nr.../2008 al Parlamentului European și al Consiliului referitor la statisticile trimestriale privind locurile de muncă vacante în Comunitate

418

P6_TA(2007)0531Aplicarea aqcuis-ului Schengen în Republica Cehă, Estonia, Letonia, Lituania, Ungaria, Malta, Polonia, Slovenia și Slovacia *Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 15 noiembrie 2007 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind aplicarea integrală a dispozițiilor acquis-ului Schengen în Republica Cehă, Republica Estonia, Republica Letonia, Republica Lituania, Republica Ungară, Republica Malta, Republica Polonă, Republica Slovenia și Republica Slovacă (11722/2007 — C6-0244/2007 — 2007/0810(CNS))

419

P6_TA(2007)0532Redresarea stocurilor de ton roșu din Oceanul Atlantic de Est și din Marea Mediterană *Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 15 noiembrie 2007 referitoare la propunerea de regulament al Consiliului de stabilire a unui plan multianual de redresare pentru tonul roșu din Oceanul Atlantic de Est și din Marea Mediterană (COM(2007)0169 — C6-0110/2007 — 2007/0058(CNS))

420

P6_TA(2007)0533Interesul european: reușita în epoca globalizăriiRezoluția Parlamentului European din 15 noiembrie 2007 privind interesul european: reușita în era globalizării

422

P6_TA(2007)0534Dreptul la liberă circulație și ședereRezoluția Parlamentului European din 15 noiembrie 2007 referitoare la aplicarea Directivei 2004/38/CE privind dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora

428

P6_TA(2007)0535Aplicarea dispozițiilor acquis-ului SchengenRezoluția Parlamentului European din 15 noiembrie 2007 privind aplicarea integrală a dispozițiilor acquis-ului Schengen în Republica Cehă, Republica Estonia, Republica Letonia, Republica Lituania, Republica Ungară, Republica Malta, Republica Polonă, Republica Slovenia și Republica Slovacă

432

P6_TA(2007)0536PakistanRezoluția Parlamentului European din 15 noiembrie 2007 privind Pakistanul

434

P6_TA(2007)0537Conferința de la Bali privind schimbările climaticeRezoluția Parlamentului European din 15 noiembrie 2007 privind limitarea schimbărilor climatice globale la 2 grade Celsius — calea de urmat pentru Conferința de la Bali privind schimbările climatice și după aceasta (COP 13 și COP/MOP 3)

437

P6_TA(2007)0538Consolidarea Politicii europene de vecinătateRezoluția Parlamentului European din 15 noiembrie 2007 privind consolidarea Politicii europene de vecinătate (2007/2088(INI))

443

P6_TA(2007)0539Relații economice și comerciale cu UcrainaRezoluția Parlamentului European din 15 noiembrie 2007 privind relațiile economice și comerciale cu Ucraina (2007/2022(INI))

452

P6_TA(2007)0540Către un răspuns al UE la situațiile de fragilitateRezoluția Parlamentului European din 15 noiembrie 2007 privind răspunsul UE la situații de fragilitate în țările în curs de dezvoltare

460

P6_TA(2007)0541Bilanțul realității socialeRezoluția Parlamentului European din 15 noiembrie 2007 privind bilanțul realității sociale (2007/2104(INI))

463

P6_TA(2007)0542Comunități creștineRezoluția Parlamentului European din 15 noiembrie 2007 privind evenimente grave, care compromit existența comunităților creștine și cea a altor comunități religioase

474

P6_TA(2007)0543UzbekistanRezoluția Parlamentului European din 15 noiembrie 2007 privind situația din Uzbekistan

478

P6_TA(2007)0544SomaliaRezoluția Parlamentului European din 15 noiembrie 2007 privind Somalia

479

Legenda simbolurilor utilizate

*

procedura de consultare

**I

procedura de cooperare, prima lectură

**II

procedura de cooperare, a doua lectură

***

procedura de aviz conform

***I

procedura de codecizie, prima lectură

***II

procedura de codecizie, a doua lectură

***III

procedura de codecizie, a treia lectură

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus de Comisie)Indicații privind votareaCu excepția cazurilor în care se specifică altfel, raportorii au comunicat în scris președinției poziția lor privind amendamentele.Abrevierile denumirilor comisiilor

AFET

Comisia pentru afaceri externe

DEVE

Comisia pentru dezvoltare

INTA

Comisia pentru comerț internațional

BUDG

Comisia pentru bugete

CONT

Comisia pentru control bugetar

ECON

Comisia pentru afaceri economice și monetare

EMPL

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

ENVI

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

ITRE

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

IMCO

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

TRAN

Comisia pentru transport și turism

REGI

Comisia pentru dezvoltare regională

AGRI

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală

PECH

Comisia pentru pescuit

CULT

Comisia pentru cultură și educație

JURI

Comisia pentru afaceri juridice

LIBE

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

AFCO

Comisia pentru afaceri constituționale

FEMM

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea între sexe

PETI

Comisia pentru petiții

Abrevierile denumirilor grupurilor politice

PPE-DE

Grupul Partidului Popular European (Creștin - Democrat) și al Democraților Europeni

PSE

Grupul Socialist din Parlamentul European

ALDE

Grupul Alianței Liberalilor și Democraților pentru Europa

UEN

Grupul Uniunea pentru Europa Națiunilor

Verts/ALE

Grupul Verzilor/Alianța Liberă Europeană

GUE/NGL

Grupul Confederal al Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică

IND/DEM

Grupul Independență și Democrație

ITS

Grupul Identitate, Tradiție, Suveranitate

NI

Deputați neafiliați

RO

 


IV Informări

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE ȘI ORGANELE UNIUNII EUROPENE

Parlamentul European

SESIUNEA 2007-2008

Ședințele dintre 12 și 15 noiembrie 2007

Luni, 12 noiembrie 2007

6.11.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

CE 282/1


PROCES-VERBAL

(2008/C 282 E/01)

DESFĂŞURAREA ŞEDINŢEI

PREZIDEAZĂ: Hans-Gert PÖTTERING

Preşedinte

1.   Reluarea sesiunii

Şedinţa a fost deschisă la ora 17.00.

2.   Declaraţiile Preşedintelui

Masacrul de la liceul Jokela

Preşedintele a făcut o scurtă declaraţie în care a adus un omagiu celor opt victime ale masacrului de la liceul Jokela din Tuusula (Finlanda) şi a transmis condoleanţele Parlamentului familiilor victimelor şi poporului finlandez.

A zecea aniversare a Tratatului de la Ottawa

Preşedintele, la cererea grupurilor politice, a făcut o declaraţie cu ocazia celei de-a zecea aniversări a Convenţiei privind interzicerea utilizării, stocării, producerii şi transferului de mine antipersonal şi distrugerea acestora (denumită „Tratatul de la Ottawa”), semnată la 3 şi 4 decembrie 1997. Acesta a reamintit contribuţia Uniunii Europene la lupta împotriva minelor antipersonal şi a făcut apel la o cooperare strânsă între Parlament, Consiliu şi Comisie în vederea punerii în aplicare a acţiunii comune în curs de stabilire în domeniul minelor terestre.

3.   Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente

Procesul-verbal al şedinţei precedente a fost aprobat.

4.   Componenţa Parlamentului

Autorităţile franceze competente au informat că Madeleine Jouye de Grandmaison este desemnată în locul lui Paul Vergès, ca deputată în Parlament, cu efect de la 09.11.2007.

În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, atât timp cât prerogativele sale nu au fost verificate sau nu s-a luat o hotărâre în legătură cu o eventuală contestaţie, Madeleine Jouye de Grandmaison se bucură de exercitarea deplină a drepturilor sale în Parlament şi în organele acestuia, cu condiţia să fi declarat în prealabil că nu exercită o funcţie incompatibilă cu cea de deputată în Parlamentul European.

5.   Componenţa comisiilor şi delegaţiilor

Preşedintele a primit din partea Grupului PPE-DE următoarele cerere de numiri:

ECON: Cornelis Visser

PECH: Cornelis Visser

Delegaţia pentru relaţiile cu Republica Populară Chineză: Cornelis Visser

Preşedintele a constatat că nu există opuneri. Astfel, aceste numiri au fost ratificate.

6.   Calendarul perioadelor de sesiune

Preşedintele a comunicat că Conferinţa preşedinţilor a decis organizarea unei şedinţe plenare la 18 decembrie 2007, ora 15.00, la Bruxelles. Cu această ocazie, Consiliul va informa Parlamentul cu privire la rezultatele reuniunii Consiliului European şi va face bilanţul preşedinţiei portugheze.

7.   Semnarea actelor adoptate în cadrul procedurii de codecizie

Preşedintele a anunţat că miercuri va semna, împreună cu Preşedintele Consiliului, următoarele acte adoptate în cadrul procedurii de codecizie, în conformitate cu articolul 68 din Regulamentul de procedură al Parlamentului:

Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind serviciile de plată în cadrul pieţei interne, de modificare a Directivelor 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE şi 2006/48/CE şi de abrogare a Directivei 97/5/CE (03613/2007/LEX — C6-0406/2007 — 2005/0245(COD))

Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivelor 78/855/CEE şi 82/891/CEE ale Consiliului, cu privire la cerinţa întocmirii unui raport de expertiză independentă în cazul fuziunii sau al divizării unor societăţi comerciale pe acţiuni (03641/2007/LEX — C6-0403/2007 — 2007/0035(COD))

Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2223/96 în ceea ce priveşte transmiterea datelor referitoare la conturile naţionale (03614/2007/LEX — C6-0407/2007 — 2005/0253(COD))

Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului privind notificarea sau comunicarea în statele membre a actelor judiciare şi extrajudiciare în materie civilă sau comercială („notificarea sau comunicarea actelor”) şi abrogarea Regulamentului (CE) nr. 1348/2000 al Consiliului (03661/2007/LEX — C6-0404/2007 — 2005/0126(COD))

Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului privind medicamentele pentru terapie avansată şi de modificare a Directivei 2001/83/CE şi a Regulamentului (CE) nr. 726/2004 (03627/2007/LEX — C6-0408/2007 — 2005/0227(COD))

8.   Rectificare la un text adoptat (articolul 204a din Regulamentul de procedură)

Comisia ECON a transmis următoarea rectificare la un text adoptat de Parlamentul European:

Rectificare la poziţia Parlamentului European adoptată în prima lectură la 29 martie 2007 în vederea adoptării Regulamentului (CE) nr. .../2007 al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile structurale de întreprindere (reformare) P6_TA-PROV(2007)0092 (COM(2006)0066 — C6-0063/2006 — 2006/0020(COD)

În conformitate cu articolul 204a alineatul (4) din Regulamentul de procedură, această rectificare se consideră aprobată, cu excepţia cazului în care, în următoarele douăzeci şi patru de ore, un grup politic sau un număr de cel puţin patruzeci de deputaţi solicită supunerea sa la vot.

9.   Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1)

de comisiile parlamentare:

1.1)

rapoarte:

***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2004/49/CE privind siguranţa căilor ferate comunitare (COM(2006)0784 — C6-0493/2006 — 2006/0272(COD)) — TRAN.

Raportor: Paolo Costa (A6-0346/2007)

* Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Comunitatea Europeană şi Ucraina privind facilitarea eliberării vizelor de scurtă şedere (COM(2007)0190 — C6-0187/2007 — 2007/0069(CNS)) — LIBE.

Raportoare: Barbara Kudrycka (A6-0363/2007)

* Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea acordului între Comunitatea Europeană şi Ucraina privind readmisia (COM(2007)0197 — C6-0188/2007 — 2007/0071(CNS)) — LIBE.

Raportoare: Barbara Kudrycka (A6-0364/2007)

***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile comunitare referitoare la sănătatea publică şi la sănătatea şi securitatea în muncă (COM(2007)0046 — C6-0062/2007 — 2007/0020(COD)) — ENVI.

Raportoare: Karin Scheele (A6-0365/2007)

Raport privind modificarea Regulamentului de procedură al Parlamentului European având în vedere Statutul deputaţilor (2006/2195(REG)) — AFCO.

Raportor: Ingo Friedrich (A6-0368/2007)

***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1606/2002 privind aplicarea standardelor internaţionale de contabilitate cu privire la competenţele de executare conferite Comisiei (COM(2006)0918 — C6-0029/2007 — 2006/0298(COD)) — JURI.

Raportor: Manuel Medina Ortega (A6-0370/2007)

Raport referitor la un consens european privind ajutorul umanitar (2007/2139(INI)) — DEVE.

Raportor: Thierry Cornillet (A6-0372/2007)

***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2006/43/CE privind auditul legal al conturilor anuale şi al conturilor consolidate, cu privire la competenţele de executare conferite Comisiei (COM(2006)0903 — C6-0024/2007 — 2006/0285(COD)) — JURI.

Raportor: Bert Doorn (A6-0374/2007)

* Raport privind propunerea de decizie a Consiliului de stabilire a Statutului Agenţiei de aprovizionare a Euratom (COM(2007)0119 — C6-0131/2007 — 2007/0043(CNS)) — ITRE.

Raportoare: Romana Jordan Cizelj (A6-0376/2007)

Raport privind impactul regional al cutremurelor (2007/2151(INI)) — REGI.

Raportor: Nikolaos Vakalis (A6-0388/2007)

Raport privind interoperabilitatea serviciilor de televiziune digitală interactivă (2007/2152(INI)) — CULT.

Raportor: Henri Weber (A6-0390/2007)

Raport privind deliberările Comisiei pentru petiţii din cursul anului parlamentar 2006 (2007/2132(INI)) — PETI.

Raportor: Carlos José Iturgaiz Angulo (A6-0392/2007)

Raport privind relaţiile economice şi comerciale cu Ucraina (2007/2022(INI)) — INTA.

Raportor: Zbigniew Zaleski (A6-0396/2007)

***II Recomandare pentru a doua lectură privind poziţia comună a Consiliului în vederea adoptării directivei Parlamentului European şi a Consiliului privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa (16477/1/2006 — C6-0260/2007 — 2005/0183(COD)) — ENVI.

Raportor: Holger Krahmer (A6-0398/2007)

Raport privind analiza realităţii sociale (2007/2104(INI)) — EMPL.

Raportoare: Elizabeth Lynne (A6-0400/2007)

***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2003/87/CE pentru a include activităţile de transport aerian în sistemul de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii (COM(2006)0818 — C6-0011/2007 — 2006/0304(COD)) — ENVI.

Raportor: Peter Liese (A6-0402/2007)

***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind exportul şi importul de produse chimice periculoase (COM(2006)0745 — C6-0439/2006 — 2006/0246(COD)) — ENVI.

Raportor: Johannes Blokland (A6-0406/2007)

* Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului privind stabilirea unui cadru comunitar pentru colectarea, gestionarea şi utilizarea datelor din sectorul pescuitului şi sprijinirea consultanţei ştiinţifice cu privire la politica comună în domeniul pescuitului (COM(2007)0196 — C6-0152/2007 — 2007/0070(CNS)) — PECH.

Raportor: Paulo Casaca (A6-0407/2007)

* Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului de stabilire a unui plan multianual de redresare pentru tonul roşu din Oceanul Atlantic de Est şi din Marea Mediterană (COM(2007)0169 — C6-0110/2007 — 2007/0058(CNS)) — PECH.

Raportor: Iles Braghetto (A6-0408/2007)

***I Raport privind propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a unui cadru privind protecţia solului şi de modificare a Directivei 2004/35/CE (COM(2006)0232 — C6-0307/2006 — 2006/0086(COD)) — ENVI.

Raportoare: Cristina Gutiérrez-Cortines (A6-0410/2007)

Raport referitor la strategia tematică pentru protecţia solului (2006/2293(INI)) — ENVI.

Raportor: Vittorio Prodi (A6-0411/2007)

***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2004/2003 privind statutul şi finanţarea partidelor politice la nivel european (COM(2007)0364 — C6-0202/2007 — 2007/0130(COD)) — AFCO.

Raportor: Jo Leinen (A6-0412/2007)

*** Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului de încheiere a unui acord privind participarea Republicii Bulgaria şi a României la Spaţiul Economic European şi a patru acorduri conexe (12641/2007 — C6-0350/2007 — 2007/0115(AVC)) — INTA.

Raportor: Helmuth Markov (A6-0413/2007)

Raport privind consolidarea politicii europene de vecinătate (2007/2088(INI)) — AFET (A6-0414/2007)

Coraportori: Raimon Obiols i Germá şi Charles Tannock

Raport privind rolul sportului în educaţie (2007/2086(INI)) — CULT.

Raportor: Pál Schmitt (A6-0415/2007)

* Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind definirea 1- benzilpiperazinei (BZP) drept nou drog de sinteză care trebuie supus unor măsuri de control şi unor dispoziţii penale (11974/2007 — C6-0285/2007 — 2007/0811(CNS)) — LIBE.

Raportor: Jean-Marie Cavada (A6-0417/2007)

***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2004/109/CE privind armonizarea obligaţiilor de transparenţă în ceea ce priveşte informaţia referitoare la emitenţii ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, cu privire la competenţele de executare conferite Comisiei (COM(2006)0909 — C6-0026/2007 — 2006/0282(COD)) — ECON.

Raportoare: Pervenche Berès (A6-0418/2007)

***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2006/49/CE privind rata de adecvare a capitalului întreprinderilor de investiţii şi al instituţiilor de credit, cu privire la competenţele de executare conferite Comisiei (COM(2006)0901 — C6-0001/2007 — 2006/0283(COD)) — ECON.

Raportoare: Pervenche Berès (A6-0419/2007)

***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2006/48/CE privind iniţierea şi exercitarea activităţii instituţiilor de credit, cu privire la competenţele de executare conferite Comisiei (COM(2006)0902 — C6-0023/2007 — 2006/0284(COD)) — ECON.

Raportoare: Pervenche Berès (A6-0420/2007)

***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2002/83/CE privind asigurarea directă de viaţă, cu privire la competenţele de executare conferite Comisiei (COM(2006)0917 — C6-0028/2007 — 2006/0299(COD)) — ECON.

Raportoare: Pervenche Berès (A6-0421/2007)

***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2002/87/CE privind supravegherea suplimentară a instituţiilor de credit, a întreprinderilor de asigurare şi a întreprinderilor de investiţii care aparţin unui conglomerat financiar, cu privire la competenţele de executare conferite Comisiei (COM(2006)0916 — C6-0014/2007 — 2006/0300(COD)) — ECON.

Raportoare: Pervenche Berès (A6-0422/2007)

***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2003/6/CE privind utilizările abuzive ale informaţiilor confidenţiale şi manipulările pieţei (abuzul de piaţă), cu privire la competenţele de executare conferite Comisiei (COM(2006)0913 — C6-0016/2007 — 2006/0301(COD)) — ECON.

Raportoare: Pervenche Berès (A6-0423/2007)

***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2004/39/CE privind pieţele instrumentelor financiare, cu privire la competenţele de executare conferite Comisiei (COM(2006)0910 — C6-0018/2007 — 2006/0305(COD)) — ECON.

Raportoare: Pervenche Berès (A6-0424/2007)

***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2003/71/CE privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau pentru admiterea valorilor mobiliare la tranzacţionare, cu privire la competenţele de executare conferite Comisiei (COM(2006)0911 — C6-0020/2007 — 2006/0306(COD)) — ECON.

Raportoare: Pervenche Berès (A6-0425/2007)

* Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind semnarea Acordului dintre Comunitatea Europeană şi Republica Moldova privind facilitarea eliberării vizelor de scurtă şedere (COM(2007)0488 — C6-0339/2007 — 2007/0175(CNS)) — LIBE.

Raportor: Marian-Jean Marinescu (A6-0426/2007)

* Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind semnarea acordului între Comunitatea Europeană şi Republica Moldova privind readmisia persoanelor aflate în situaţia de şedere ilegală (COM(2007)0504 — C6-0340/2007 — 2007/0182(CNS)) — LIBE.

Raportor: Marian-Jean Marinescu (A6-0427/2007)

2)

de către deputaţi:

2.1)

întrebări orale pentru timpul afectat întrebărilor (articolul 109 din Regulamentul de procedură) (B6-0382/2007):

adresate Comisiei:

Medina Ortega Manuel, Brejc Mihael, Kuźmiuk Zbigniew Krzysztof, Moraes Claude, Staes Bart, Mitchell Gay, Higgins Jim, Aylward Liam, Ó Neachtain Seán, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Deva Nirj, Cappato Marco, Posselt Bernd, Ebner Michl, Vanhecke Frank, Herczog Edit, Matsis Yiannakis, Czarnecki Ryszard, Manolakou Diamanto, Öger Vural, Panayotopoulos- Cassiotou Marie, Ludford Sarah, Papadimoulis Dimitrios, Segelström Inger, Batzeli Katerina, Crowley Brian, Ryan Eoin, Paleckis Justas Vincas, Pafilis Athanasios, Kudrycka Barbara, Arnaoutakis Stavros, McGuinness Mairead, Martin David, Attwooll Elspeth, Hutchinson Alain, Papastamkos Georgios, Willmott Glenis, Doyle Avril, Montoro Romero Cristobal, Mavrommatis Manolis, Meyer Pleite Willy, Davies Chris, Georgiou Georgios, Pieper Markus, Gaľa Milan, Van Hecke Johan, McAvan Linda, Newton Dunn Bill, Belet Ivo, Casaca Paulo, Budreikaitė Danutė, Guerreiro Pedro, Ciornei Silvia, Anastase Roberta Alma, Evans Robert, Toussas Georgios, Jeleva Rumiana, Leichtfried Jörg, Lyubcheva Marusya Ivanova;

adresate Consiliului:

Medina Ortega Manuel, Moraes Claude, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Papastamkos Georgios, Posselt Bernd, Ludford Sarah, Mitchell Gay, Burke Colm, McGuinness Mairead, Doyle Avril, Higgins Jim, Martin David, Montoro Romero Cristobal, Papadimoulis Dimitrios, Davies Chris, Vakalis Nikolaos, Crowley Brian, Ryan Eoin, Aylward Liam, Ó Neachtain Seán, Libicki Marcin, Janowski Mieczysław Edmund, Van Hecke Johan, Paleckis Justas Vincas, Czarnecki Ryszard, Pleštinská Zita, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Pafilis Athanasios, Casaca Paulo, Budreikaitė Danutė, Guerreiro Pedro, Manolakou Diamanto, Öger Vural, Evans Robert, Toussas Georgios.

2.2)

propuneri de rezoluţie (articolul 113 din Regulamentul de procedură):

Cristiana Muscardini, Mario Borghezio Paolo Costa. Propunere de rezoluţie privind obligativitatea echipării autovehiculelor cu extinctoare (B6-0431/2007)

retrimis

fond: TRAN

 

aviz: ENVI

10.   Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere)

Au fost depuse de către deputaţi următoarele documente:

1)

întrebări orale (articolul 108 din Regulamentul de procedură):

(O-0057/2007), Guido Sacconi, în numele Comisiei temporare privind schimbările climatice, pentru Consiliu: Strategia Consiliului pentru Conferinţa de la Bali privind schimbările climatice (COP 13 şi COP/MOP 3) (B6-0379/2007)

(O-0058/2007), Guido Sacconi, în numele Comisiei temporare privind schimbările climatice, pentru Comisie: Strategia Comisiei pentru Conferinţa de la Bali privind schimbările climatice (COP 13 şi COP/MOP 3) (B6-0380/2007)

(O-0068/2007), Giuseppe Gargani, în numele Comisiei JURI, pentru Comisie: Acţiuni întreprinse în urma adoptării Rezoluţiei PE privind gestiunea colectivă transfrontalieră a drepturilor de autor şi a drepturilor conexe în serviciile legale de muzică online (raportul Lévai A6-0053/2007) (B6-0381/2007)

2)

declaraţii scrise pentru înscriere în registru (articolul 116 din Regulamentul de procedură):

Bogusław Rogalski, privind atacurile împotriva călugărilor din Birmania (0094/2007)

André Laignel şi Alain Hutchinson, privind utilizarea în comun a serviciilor de către comune şi întreprinderile publice de cooperare intercomunală (0095/2007)

David Martin şi Elisa Ferreira, privind situaţia din Birmania (0096/2007)

Jana Bobošíková, privind necesitatea ratificării prin referendum a Tratatului de reformă de la Lisabona (0097/2007)

Raül Romeva i Rueda, Eija-Riitta Korhola, Jules Maaten, Glyn Ford şi Ana Maria Gomes, privind uciderea militantului pentru drepturile omului Munir Saïd Thalib (0098/2007)

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, privind subtitrarea tuturor programelor televiziunilor publice din UE (0099/2007)

Gabriele Albertini, Kader Arif, Caroline Lucas, Elizabeth Lynne şi Dimitrios Papadimoulis, privind avertizarea rapidă a cetăţenilor în cazuri de urgenţă majoră (0100/2007)

Elizabeth Lynne, Jean Lambert, Edit Bauer şi Evangelia Tzampazi, privind Convenţia ONU privind drepturile persoanelor cu handicap (0101/2007)

11.   Declaraţii scrise caduce

Neîntrunind numărul necesar de semnături, declaraţiile scrise nr. 60, 61, 62, 63/2007 au devenit caduce în conformitate cu articolul 116 alineatul (5) din Regulamentul de procedură.

12.   Transmiterea de către Consiliu a textelor acordurilor

Consiliul a transmis o copie certificată conform a următorului document:

Protocol la Acordul euro-mediteranean de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Algeriană Democratică şi Populară, pe de altă parte, pentru a ţine seama de aderarea la Uniunea Europeană a Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia şi a Republicii Slovace.

13.   Cursul dat rezoluţiilor Parlamentului

Comunicarea Comisiei privind cursul dat rezoluţiilor adoptate de Parlament în perioada de sesiune iulie a fost distribuită.

14.   Petiţii

Următoarele petiţii, înscrise în registrul general la datele indicate mai jos, au fost trimise comisiei competente, în conformitate cu articolul 191 alineatul (5) din Regulamentul de procedură:

29.10.2007

adresată de François-Valéry Moneaux (nr. 1025/2007);

adresată de Lone Gustavsen (nr. 1026/2007);

adresată de Wolfgang Hönle (nr. 1027/2007);

adresată de Nicholas Zelle (nr. 1028/2007);

adresată de Freddy Kerry (nr. 1029/2007);

adresată de Catalin Buculei (nr. 1030/2007);

adresată de Nora Beattie (nr. 1031/2007);

adresată de Barry Saul (nr. 1032/2007);

adresată de Manuela Neugschwandtner (nr. 1033/2007);

adresată de Silvia Pereira (nr. 1034/2007);

adresată de Simon Davies (nr. 1035/2007);

adresată de John Reardon (nr. 1036/2007);

adresată de Jill Bell (Irish Association of Health Stores) (nr. 1037/2007);

adresată de Mihail Panasenkov (nr. 1038/2007);

09.11.2007

adresată de Giuseppe Lipari (Comitato „Costruiamo il domani”) (nr. 1039/2007);

adresată de Gaspare La Torre (nr. 1040/2007);

adresată de Gabriela Sierck (nr.1041/2007);

adresată de Erich Lutz (nr. 1042/2007);

adresată de Tobias Fleck (nr. 1043/2007);

adresată de Dimitrios Barzakos (nr. 1044/2007);

adresată de Fotini Dermitsaki (25 de semnături) (nr. 1045/2007);

adresată de Lilia Yusupova (nr.1046/2007);

adresată de Pol O'Morain (nr. 1047/2007);

adresată de Harold Corkhill (nr.1048/2007);

adresată de Eileen Shanahan (nr. 1049/2007);

adresată de Vicente Felipe Sanchez Pedrosa (nr. 1050/2007);

adresată de (nume confidenţial) (nr. 1051/2007);

adresată de Elena Gomez Castro (Reprezentaţa permanentă a Spaniei pe lângă UE) (3114 semnături) (nr. 1052/2007);

adresată de Julio Novillo Cicuéndez (Federación de Servicios y Administraciones públicas de Madrid) (nr.1053/2007);

adresată de Marta Jaquete Molinero (nr. 1054/2007);

adresată de Diego Barroso (European Parents Association) (nr. 1055/2007);

adresată de María del Mar Bermúdez (Asociación Sandra Palo para la Defensa de las Libertades) (nr. 1056/ 2007);

adresată de (nume confidenţial) (nr. 1057/2007);

adresată de Francisca Talens Sapiña (nr. 1058/2007);

adresată de David Riera Ranz (252 de semnături) (nr. 1059/2007);

adresată de Miguel Ángel Hontoria Suárez (Sección Sindical de UGT en la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación) (nr. 1060/2007);

adresată de Mikko Kantonen (nr. 1061/2007);

adresată de Patrick Sol (nr. 1062/2007);

adresată de (nume confidenţial) (nr. 1063/2007);

adresată de Katalin Benedekné Nagy (nr. 1064/2007);

adresată de Alessandro Nucci (Comitato Via Mazzini) (nr. 1065/2007);

adresată de Francesco Di Pasquale (nr. 1066/2007);

adresată de Mauro Grussu (nr. 1067/2007);

adresată de Adriana Palleni (Comitati Cittadini Indipendenti) (nr.1068/2007);

adresată de Adriana Palleni (Comitati Cittadini Indipendenti) (nr.1069/2007);

adresată de Filippo Natale (nr. 1070/2007);

adresată de Angelo Storari (Grilli estensi) (nr. 1071/2007);

adresată de Leonardo Tencati (Pianetabile) (nr. 1072/2007);

adresată de Dea Buccilli (M.I.N.E.R.V.E.) (2 semnături) (nr. 1073/2007);

adresată de Giovanni Passaro (nr. 1074/2007);

adresată de Paride Amoroso (nr. 1075/2007);

adresată de Jonas Vilkelis (nr. 1076/2007);

adresată de Armands Belozjorovs (Latvijas Daudzdzīvokļu namu dzīvokļu un telpu individuālo īpašnieku biedrība „Mans mājoklis — mans cietoksnis”) (nr. 1077/2007);

adresată de Catharina Sterenborg-Mallée (Kwikbarometerbedrijf) (nr. 1078/2007);

adresată de Corneliu Nanu (nr. 1079/2007);

adresată de Constantin Filipescu (nr. 1080/2007);

adresată de José André (nr. 1081/2007).

15.   Ordinea lucrărilor

În conformitate cu ordinea de zi, s-a stabilit ordinea lucrărilor.

Proiectul definitiv de ordine de zi al şedinţelor plenare din noiembrie I şi noiembrie II (PE 397.687/PDOJ) a fost distribuit şi au fost propuse următoarele modificări ale acestuia (articolul 132 din Regulamentul de procedură)

Şedinţa dintre 12.11.2007 şi 15.11.2007

luni

fără propuneri de modificare

marţi

Cererea Grupului ALDE care intenţionează să înscrie pe ordinea de zi, după dezbaterea privind raportul Leinen (A6-0412/2007) (punctul 55 din PDOJ), declaraţii ale Consiliului şi Comisiei privind catastrofa ecologică care ameninţă Marea Neagră.

Preşedintele, constatând că niciun deputat nu doreşte să motiveze cererea, a declarat-o caducă.

miercuri

Cererea Grupului Verts/ALE care intenţionează să înscrie pe ordinea de zi, în cadrul discuţiei pe marginea raportului Obiols i Germa şi Tannock (A6-0414/2007) (punctul 52 din PDOJ), declaraţii ale Consiliului şi Comisiei privind situaţia din Georgia şi să încheie dezbaterea cu un vot în timpul următoarei perioade de sesiune.

Au intervenit: Daniel Cohn-Bendit, în numele Grupului Verts/ALE, care a motivat cererea, şi Hannes Swoboda, în numele Grupului PSE.

Parlamentul a aprobat această cerere.

Dezbaterile de miercuri după-amiaza vor fi, prin urmare, prelungite până la 18.30, iar timpul afectat întrebărilor va fi redus cu o jumătate de oră.

Au fost stabilite următoarele termene de depunere::

propuneri de rezoluţii: miercuri, 21.11.2007, 12.00,

amendamente şi propunere de rezoluţie comună: luni, 26.11.2007, 12.00.

joi

fără propuneri de modificare

*

* *

Preşedintele a semnalat că proiectul definitiv de ordine de zi pentru perioada de sesiune din 28 şi 29.11.2007 de la Bruxelles va fi adoptat de Conferinţa preşedinţilor în cadrul reuniunii sale din 15.11.2007 şi supus spre aprobare Parlamentului la 28.11.2007.

*

* *

Au intervenit: Alfonso Andria, care a semnalat că nu a avut ocazia să motiveze cererea formulată de grupul ALDE privind ordinea de zi de marţi şi Graham Watson care, în numele Grupului ALDE, a motivat cererea.

Preşedintele a supus cererea Grupului ALDE Adunării spre aprobare.

Parlamentul a respins cererea.

*

* *

Ordinea lucrărilor a fost astfel stabilită.

16.   Intervenţii de un minut privind chestiuni politice importante

Au luat cuvântul, în conformitate cu articolul 144 din Regulamentul de procedură, pentru intervenţii de un minut, următorii deputaţi, care doresc să atragă atenţia Parlamentului în special asupra unor chestiuni politice importante:

Kinga Gál, Eluned Morgan, Cristian Silviu Buşoi, Mirosław Mariusz Piotrowski, Věra Flasarová, Bernard Wojciechowski, Dimitar Stoyanov, Jaroslav Zvěřina, Bernd Posselt privind interpretarea în limba germană a intervenţiilor lui Dimitar Stoyanov, Richard Corbett privind procedura, Kristian Vigenin, Marios Matsakis, Mieczysław Edmund Janowski, James Nicholson, Glyn Ford, Czesław Adam Siekierski, Viktória Mohácsi, Hanna Foltyn-Kubicka, Pedro Guerreiro, Avril Doyle, Anna Záborská, Csaba Sándor Tabajdi, Milan Horáček, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Gerard Batten, Toomas Savi şi Tunne Kelam.

PREZIDEAZĂ: Martine ROURE

Vicepreşedintă

17.   Rolul sportului în educaţie (dezbatere)

Raport privind rolul sportului în educaţie [2007/2086(INI)] — Comisia pentru cultură şi educaţie.

Raportor: Pál Schmitt (A6-0415/2007)

Pál Schmitt şi-a prezentat raportul.

A intervenit Hans-Peter Martin care s-a plâns de faptul că nu i s-a acordat cuvântul în timpul intervenţiilor de un minut. (Preşedinta i-a răspuns că cererile au fost numeroase, iar timpul alocat a fost cu mult depăşit).

A intervenit Ján Figeľ (membru al Comisiei).

Au intervenit: Christa Prets (raportoarea pentru aviz a Comisiei FEMM), Manolis Mavrommatis, în numele Grupului PPE-DE, Christel Schaldemose, în numele Grupului PSE, Hannu Takkula, în numele Grupului ALDE, Zdzisław Zbigniew Podkański, în numele Grupului UEN, Mikel Irujo Amezaga, în numele Grupului Verts/ALE, Nils Lundgren, în numele Grupului IND/DEM, Slavi Binev, în numele Grupului ITS, Ljudmila Novak, Christa Prets, Karin Resetarits, Ewa Tomaszewska, Rolf Berend, Ryszard Czarnecki, Ovidiu Victor Ganţ, Ivo Belet şi Ján Figeľ.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.12 al PV din 13.11.2007.

18.   Statutul Agenţiei de aprovizionare a Euratom * (dezbatere)

Raport privind propunerea de decizie a Consiliului de stabilire a Statutului Agenţiei de aprovizionare a Euratom [COM(2007)0119 — C6-0131/2007 — 2007/0043(CNS)] — Comisia pentru industrie, cercetare şi energie.

Raportoare: Romana Jordan Cizelj (A6-0376/2007)

A intervenit Franco Frattini (vicepreşedinte al Comisiei).

Romana Jordan Cizelj şi-a prezentat raportul.

Au intervenit: Giles Chichester, în numele Grupului PPE-DE, Atanas Paparizov, în numele Grupului PSE, şi Šarūnas Birutis, în numele Grupului ALDE.

PREZIDEAZĂ: Mario MAURO

Vicepreşedinte

Au intervenit: Liam Aylward, în numele Grupului UEN, Satu Hassi, în numele Grupului Verts/ALE, Ján Hudacký şi Franco Frattini.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.11 al PV din 13.11.2007.

19.   Aplicarea Directivei 2004/38/CE privind dreptul la liberă circulaţie şi şedere pe teritoriul statelor membre pentru cetăţenii Uniunii şi membrii familiilor acestora (dezbatere)

Declaraţie a Comisiei: Aplicarea Directivei 2004/38/CE privind dreptul la liberă circulaţie şi şedere pe teritoriul statelor membre pentru cetăţenii Uniunii şi membrii familiilor acestora

Franco Frattini (vicepreşedinte al Comisiei) a făcut declaraţia.

Au intervenit: Antonio Tajani, în numele Grupului PPE-DE, Martin Schulz, în numele Grupului PSE, Graham Watson, în numele Grupului ALDE, Roberta Angelilli, în numele Grupului UEN, Monica Frassoni, în numele Grupului Verts/ALE, Roberto Musacchio, în numele Grupului GUE/NGL, Jens-Peter Bonde, în numele Grupului IND/DEM, Luca Romagnoli, în numele Grupului ITS, Marian-Jean Marinescu, Gianni Pittella, Adina- Ioana Vălean, Elly de Groen-Kouwenhoven, Umberto Guidoni, Alfredo Antoniozzi, Adrian Severin, Alfonso Andria, Evgeni Kirilov, Viktória Mohácsi, Jan Marinus Wiersma şi Franco Frattini.

Întrucât nu sunt încă disponibile, propunerile de rezoluţie depuse vor fi anunţate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.6 al PV din 13.11.2007.

PREZIDEAZĂ: Luisa MORGANTINI

Vicepreşedintă

20.   Definirea unui cadru pentru protecţia solurilor ***I — Strategie tematică pentru protecţia solurilor (dezbatere)

Raport privind propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a unui cadru privind protecţia solului şi de modificare a Directivei 2004/35/CE [COM(2006)0232 — C6-0307/2006 — 2006/0086(COD)] — Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară.

Raportoare: Cristina Gutiérrez-Cortines (A6-0410/2007)

Raport referitor la strategia tematică pentru protecţia solului [2006/2293(INI)] — Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară.

Raportor: Vittorio Prodi (A6-0411/2007)

A intervenit Martin Schulz cu privire la intervenţia lui Franco Frattini în dezbaterea anterioară (Preşedinta i-a retras cuvântul, precizând că dezbaterea în cauză a fost încheiată).

A intervenit Stavros Dimas (membru al Comisiei).

Cristina Gutiérrez-Cortines (raportoare) şi Vittorio Prodi (raportor) şi-au prezentat rapoartele.

Au intervenit: Joan Calabuig Rull (raportorul pentru aviz al Comisiei ITRE), Neil Parish (raportorul pentru aviz al Comisiei AGRI), Karsten Friedrich Hoppenstedt, în numele Grupului PPE-DE, María Sornosa Martínez, în numele Grupului PSE, Holger Krahmer, în numele Grupului ALDE, Janusz Wojciechowski, în numele Grupului UEN, Hiltrud Breyer, în numele Grupului Verts/ALE, Roberto Musacchio, în numele Grupului GUE/ NGL, Kathy Sinnott, în numele Grupului IND/DEM, Irena Belohorská, neafiliată, Jan Březina, Karin Scheele, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Marie Anne Isler Béguin, Bastiaan Belder, Jim Allister, Françoise Grossetête, Gyula Hegyi, Jeffrey Titford, Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey şi Mairead McGuinness.

PREZIDEAZĂ: Mario MAURO

Vicepreşedinte

Au intervenit: Péter Olajos, Frieda Brepoels, Robert Sturdy, Horst Schnellhardt, Markus Pieper şi Stavros Dimas.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.13 al PV din 13.11.2007 şi punctul 3.3 al PV din 14.11.2007.

21.   Modificarea Directivei 2003/87/CE pentru a include activităţile din sectorul aviaţiei în sistemul de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii ***I (dezbatere)

Raport privind propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2003/87/CE pentru a include activităţile de transport aerian în sistemul de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii [COM(2006)0818 — C6-0011/2007 — 2006/0304(COD)] — Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară.

Raportor: Peter Liese (A6-0402/2007)

A intervenit Stavros Dimas (membru al Comisiei).

Peter Liese şi-a prezentat raportul.

PREZIDEAZĂ: Gérard ONESTA

Vicepreşedinte

Au intervenit: Alain Lipietz (raportorul pentru aviz al Comisiei ECON), Silvia Ciornei (raportoarea pentru aviz a Comisiei ITRE), Georg Jarzembowski (raportorul pentru aviz al Comisiei TRAN), John Purvis, în numele Grupului PPE-DE, Matthias Groote, în numele Grupului PSE, Holger Krahmer, în numele Grupului ALDE, Guntars Krasts, în numele Grupului UEN, Caroline Lucas, în numele Grupului Verts/ALE, Bairbre de Brún, în numele Grupului GUE/NGL, Hélène Goudin, în numele Grupului IND/DEM, Roger Helmer, neafiliat, Richard Seeber, Dorette Corbey, Chris Davies, Mieczysław Edmund Janowski, Umberto Guidoni, Bastiaan Belder, Reinhard Rack, Eluned Morgan, Jeanine Hennis-Plasschaert, Sérgio Marques, Ulrich Stockmann, Avril Doyle, Riitta Myller, Corien Wortmann-Kool, Robert Evans, Thomas Ulmer, Gyula Hegyi, Christofer Fjellner, Emanuel Jardim Fernandes, Małgorzata Handzlik, Alexander Stubb, Bogusław Sonik şi Stavros Dimas.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.1 al PV din 13.11.2007.

22.   Comitologie (dezbatere)

Declaraţie a Comisiei: Comitologie

Margot Wallström (vicepreşedintă a Comisiei) a făcut declaraţia.

Au intervenit: Alexander Radwan, în numele Grupului PPE-DE, Pervenche Berès, în numele Grupului PSE, Manuel Medina Ortega şi Margot Wallström.

Dezbaterea s-a încheiat.

23.   Standarde internaţionale de contabilitate (dezbatere)

Propunere de rezoluţie, depusă în conformitate cu articolul 81 din Regulamentul de procedură de către Comisia pentru afaceri economice şi monetare, privind proiectul de decizie a Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1725/2003 al Comisiei de adoptare a anumitor standarde internaţionale de contabilitate, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte standardul internaţional de raportare financiară IFRS 8 privind prezentarea segmentelor operaţionale(B6-0437/2007)

Pervenche Berès, preşedinta Comisiei ECON, a prezentat propunerea de rezoluţie.

A intervenit Charlie McCreevy (membru al Comisiei).

Au intervenit: Alexander Radwan, în numele Grupului PPE-DE, Sharon Bowles, în numele Grupului ALDE, şi Piia-Noora Kauppi.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 3.2 al PV din 14.11.2007.

24.   Componenţa grupurilor politice

Eugen Mihăescu şi Petre Popeangă nu mai sunt membri ai Grupului ITS de la 12.11.2007.

25.   Ordinea de zi a următoarei şedinţe

A fost stabilită ordinea de zi a şedinţei de a doua zi (documentul „Ordinea de zi” PE 397.687/OJMA).

26.   Ridicarea şedinţei

Şedinţa a fost ridicată la 23.50.

Harald Rømer

Secretar General

Miguel Ángel Martínez Martínez

Vicepreşedinte


LISTĂ DE PREZENŢĂ

Au semnat:

Adamou, Aita, Albertini, Allister, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Ashworth, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baeva, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Binev, Birutis, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Booth, Borrell Fontelles, Bossi, Botopoulos, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bradbourn, Braghetto, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Burke, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Capoulas Santos, Cappato, Carlshamre, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Chruszcz, Chukolov, Ciornei, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Coşea, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Corina Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Davies, De Blasio, de Brún, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dîncu, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ehler, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harkin, Harms, Hassi, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Hellvig, Helmer, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Hyusmenova, Ibrisagic, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jacobs, Jäätteenmäki, Janowski, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jöns, Jonckheer, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kallenbach, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kelemen, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Krupa, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lienemann, Liese, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moisuc, Moraes, Morgan, Morgantini, Morillon, Morţun, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Myller, Napoletano, Nassauer, Navarro, Neris, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Occhetto, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Paasilinna, Pack, Paleckis, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Patrie, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Pieper, Pīks, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleštinská, Podgorean, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Pomés Ruiz, Popeangă, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rühle, Rutowicz, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Siekierski, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţîrle, Titford, Titley, Toia, Toma, Tomaszewska, Tomczak, Trakatellis, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vigenin, Virrankoski, Visser, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Walter, Watson, Henri Weber, Weiler, Weisgerber, Whittaker, Wieland, Wiersma, Willmott, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina


Marți, 13 noiembrie 2007

6.11.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

CE 282/18


PROCES-VERBAL

(2008/C 282 E/02)

DESFĂŞURAREA ŞEDINŢEI

PREZIDEAZĂ: Hans-Gert PÖTTERING

Preşedinte

1.   Deschiderea şedinţei

Şedinţa a fost deschisă la ora 9.00.

2.   Proiectul de buget general pentru exerciţiul financiar 2008 (termen de depunere a proiectelor de amendament)

Termenul de depunere a proiectelor de amendament pentru a doua lectură a proiectului de buget general pentru exerciţiul financiar 2008 a fost stabilit pentru luni, 26.11.2007, ora 12.00.

În conformitate cu anexa IV articolul 5 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, proiectele de amendament trebuie depuse de un număr de cel puţin patruzeci de deputaţi sau depuse în numele unei comisii.

3.   Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (anunţul propunerilor de rezoluţie depuse)

Următorii deputaţi sau următoarele grupuri politice au depus cereri de organizare a unei astfel de dezbateri, în conformitate cu articolul 115 din Regulamentul de procedură, cu privire la următoarele propuneri de rezoluţie:

I.

COMUNITĂŢILE CREŞTINE DIN ORIENTUL MIJLOCIU

Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Charles Tannock, Bernd Posselt, Esther De Lange, Bogusław Sonik, Anna Záborská şi Antonio Tajani, în numele Grupului PPE-DE, privind evenimentele grave care pun în pericol existenţa comunităţilor creştine şi a altor comunităţi din Orientul Mijlociu şi din alte zone (B6-0449/2007),

Pasqualina Napoletano şi Glyn Ford, în numele Grupului PSE, privind evenimentele grave care pun în pericol existenţa comunităţilor creştine şi a altor comunităţi religioase din Orientul Mijlociu (B6-0450/2007),

Cristiana Muscardini, Mario Borghezio, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Hanna Foltyn-Kubicka, Marcin Libicki şi Ewa Tomaszewska, în numele Grupului UEN, privind evenimentele grave care pun în pericol existenţa comunităţilor creştine din Orientul Mijlociu (B6-0455/2007),

Hélène Flautre şi Raül Romeva i Rueda, în numele Grupului Verts/ALE, privind încălcările drepturilor omului şi a libertăţii de gândire, de conştiinţă şi de religie (B6-0458/2007),

Bastiaan Belder, în numele Grupului IND/DEM, privind evenimentele grave care pun în pericol existenţa comunităţilor creştine şi a altor comunităţi din Orientul Mijlociu şi din alte zone (B6-0459/2007),

Frédérique Ries, Marco Cappato şi Marios Matsakis, în numele Grupului ALDE, privind libertatea de conştiinţă şi de religie din Orientul Mijlociu (B6-0467/2007),

Giusto Catania şi Vittorio Agnoletto, în numele Grupului GUE/NGL, privind libertatea de gândire, de conştiinţă şi de religie şi situaţia comunităţilor creştine şi a altor comunităţi religioase (B6-0470/2007).

II.

UZBEKISTAN

Bernadette Bourzai, Pasqualina Napoletano, Katrin Saks, Anne Ferreira, Karin Scheele, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Józef Pinior şi Marusya Ivanova Lyubcheva, în numele Grupului PSE, privind vigilenţa în situaţia din Uzbekistan (B6-0451/2007),

Elisabeth Jeggle, Bernd Posselt şi Eija-Riitta Korhola, în numele Grupului PPE-DE, privind Uzbekistanul (B6-0452/2007),

Adam Bielan, Gintaras Didžiokas, Bernard Wojciechowski, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Ewa Tomaszewska, Zdzisław Zbigniew Podkański şi Marcin Libicki, în numele Grupului UEN, privind Uzbekistanul (B6-0453/2007),

Cem Özdemir şi Hélène Flautre, în numele Grupului Verts/ALE, privind Uzbekistanul (B6-0456/2007),

Ona Juknevičienė şi Marios Matsakis, în numele Grupului ALDE, privind situaţia drepturilor omului şi sancţiunile UE împotriva Uzbekistanului (B6-0466/2007),

André Brie, în numele Grupului GUE/NGL, privind Uzbekistanul (B6-0471/2007).

III.

SOMALIA

John Bowis, Mario Mauro, Bernd Posselt şi Eija-Riitta Korhola, în numele Grupului PPE-DE, privind situaţia din Somalia (B6-0454/2007),

Raül Romeva i Rueda şi Margrete Auken, în numele Grupului Verts/ALE, privind Somalia (B6-0457/2007),

Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes, Elena Valenciano Martínez-Orozco şi Alain Hutchinson, în numele Grupului PSE, privind situaţia din Somalia (B6-0460/2007)

Cristiana Muscardini, Hanna Foltyn-Kubicka, Ewa Tomaszewska, Ryszard Czarnecki, Marcin Libicki şi Adam Bielan, în numele Grupului UEN, privind situaţia din Somalia (B6-0461/2007),

Thierry Cornillet, Marios Matsakis şi Fiona Hall, în numele Grupului ALDE, privind situaţia din Somalia (B6-0468/2007),

Vittorio Agnoletto, în numele Grupului GUE/NGL, privind situaţia din Somalia (B6-0469/2007).

Timpul afectat luărilor de cuvânt va fi repartizat în conformitate cu articolul 142 din Regulamentul de procedură.

4.   Programul legislativ şi de lucru al Comisiei pentru 2008 (dezbatere)

Declaraţie a Comisiei: Programul legislativ şi de lucru al Comisiei pentru 2008

José Manuel Barroso (Preşedintele Comisiei) a făcut declaraţia.

Au intervenit: Hartmut Nassauer, în numele Grupului PPE-DE, Hannes Swoboda, în numele Grupului PSE, Andrew Duff, în numele Grupului ALDE, Pierre Jonckheer, în numele Grupului Verts/ALE, Francis Wurtz, în numele Grupului GUE/NGL, Brian Crowley, în numele Grupului UEN, Jens-Peter Bonde, în numele Grupului IND/DEM, Frank Vanhecke, în numele Grupului ITS, Hans-Peter Martin, neafiliat, şi José Manuel Barroso.

PREZIDEAZĂ: Edward McMILLAN-SCOTT

Vicepreşedinte

Creştere şi ocuparea forţei de muncă

Au intervenit: Piia-Noora Kauppi, în numele Grupului PPE-DE, Harlem Désir, în numele Grupului PSE, Elizabeth Lynne, în numele Grupului ALDE, Konrad Szymański, în numele Grupului UEN, Nigel Farage, în numele Grupului IND/DEM, László Surján, Dariusz Rosati şi Andreas Schwab.

Dezvoltare durabilă în Europa

Au intervenit: John Bowis, în numele Grupului PPE-DE, Linda McAvan, în numele Grupului PSE, Fiona Hall, în numele Grupului ALDE, Adamos Adamou, în numele Grupului GUE/NGL, Giles Chichester, Karin Scheele, Lambert van Nistelrooij, Lutz Goepel, Mathieu Grosch şi Carmen Fraga Estévez.

Abordarea integrată a migrării

Au intervenit: Manfred Weber, în numele Grupului PPE-DE, Claudio Fava, în numele Grupului PSE, Sarah Ludford, în numele Grupului ALDE, Jan Tadeusz Masiel, în numele Grupului UEN, şi Stavros Lambrinidis

Cetăţeanul în prim-plan

Au intervenit: Ingeborg Gräßle, în numele Grupului PPE-DE, Bárbara Dührkop Dührkop, în numele Grupului PSE, Sophia in 't Veld, în numele Grupului ALDE, Tatjana Ždanoka, în numele Grupului Verts/ALE, Patrick Louis, în numele Grupului IND/DEM, Klaus-Heiner Lehne şi Mikel Irujo Amezaga.

Europa ca partener mondial

Au intervenit: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, în numele Grupului PPE-DE, Jan Marinus Wiersma, în numele Grupului PSE, Annemie Neyts-Uyttebroeck, în numele Grupului ALDE, Ryszard Czarnecki, în numele Grupului UEN, Tobias Pflüger, în numele Grupului GUE/NGL, Robert Sturdy, Pasqualina Napoletano, Maria Martens şi Margot Wallström (vicepreşedintă a Comisiei).

A intervenit: Margot Wallström (vicepreşedintă a Comisiei).

Întrucât nu sunt încă disponibile, propunerile de rezoluţie depuse vor fi anunţate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: următoarea perioadă de sesiune.

PREZIDEAZĂ: Luigi COCILOVO

Vicepreşedinte

5.   Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părţi, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

5.1.   Participarea Bulgariei şi a României la Spaţiul Economic European *** (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului de încheiere a unui acord privind participarea Republicii Bulgaria şi a României la Spaţiul Economic European şi a patru acorduri conexe [12641/2007 — C6-0350/2007 — 2007/0115(AVC)] — Comisia pentru comerţ internaţional.

Raportor: Helmuth Markov (A6-0413/2007)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P6_TA(2007)0492)

Parlamentul şi-a dat, astfel, avizul conform.

5.2.   Acordul dintre CE şi Ucraina privind vizele de scurtă şedere * (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Comunitatea Europeană şi Ucraina privind facilitarea eliberării vizelor de scurtă şedere [COM(2007)0190 — C6-0187/2007 — 2007/0069(CNS)] — Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne.

Raportoare: Barbara Kudrycka (A6-0363/2007)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P6_TA(2007)0493)

5.3.   Acordul între CE şi Ucraina privind readmisia * (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea acordului între Comunitatea Europeană şi Ucraina privind readmisia [COM(2007)0197 — C6-0188/2007 — 2007/0071(CNS)] — Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne.

Raportoare: Barbara Kudrycka (A6-0364/2007)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P6_TA(2007)0494)

5.4.   Acordul dintre CE şi Republica Moldova privind vizele de scurtă şedere * (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Comunitatea Europeană şi Republica Moldova privind facilitarea eliberării vizelor de scurtă şedere [COM(2007)0488 — C6-0339/2007 — 2007/0175(CNS)] — Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne.

Raportor: Marian-Jean Marinescu (A6-0426/2007)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P6_TA(2007)0495)

5.5.   Acord între CE şi Republica Moldova privind readmisia * (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind semnarea acordului între Comunitatea Europeană şi Republica Moldova privind readmisia persoanelor aflate în situaţia de şedere ilegală [COM(2007)0504 — C6-0340/2007 — 2007/0182(CNS)] — Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne.

Raportor: Marian-Jean Marinescu (A6-0427/2007)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P6_TA(2007)0496)

5.6.   Interoperabilitatea serviciilor de televiziune digitală interactivă (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport privind interoperabilitatea serviciilor de televiziune digitală interactivă [2007/2152(INI)] — Comisia pentru cultură şi educaţie.

Raportor: Henri Weber (A6-0390/2007)

(Majoritate simplă)

Henri Weber (raportor) a făcut o declaraţie în conformitate cu articolul 131 alineatul (4) din Regulamentul de procedură.

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat prin vot unic (P6_TA(2007)0497)

5.7.   Date din sectorul pescuitului şi sprijinirea consultanţei ştiinţifice cu privire la politica comună în domeniul pescuitului * (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului privind stabilirea unui cadru comunitar pentru colectarea, gestionarea şi utilizarea datelor din sectorul pescuitului şi sprijinirea consultanţei ştiinţifice cu privire la politica comună în domeniul pescuitului [COM(2007)0196 — C6-0152/2007 — 2007/0070(CNS)] — Comisia pentru pescuit.

Raportor: Paulo Casaca (A6-0407/2007)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNEREA COMISIEI, AMENDAMENTE şi PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P6_TA(2007)0498)

5.8.   Componenţa Conferinţei preşedinţilor (modificarea articolului 23 din Regulamentul de procedură) (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport privind modificarea articolului 23 din Regulamentul de procedură al Parlamentului European privind componenţa Conferinţei preşedinţilor [2007/2066(REG)] — Comisia pentru afaceri constituţionale.

Raportor: Georgios Papastamkos (A6-0355/2007)

(Majoritate calificată)

Georgios Papastamkos (raportor) a făcut o declaraţie în conformitate cu articolul 131 alineatul (4) din Regulamentul de procedură.

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE DE DECIZIE şi AMENDAMENT

Adoptat prin vot unic (P6_TA(2007)0499)

5.9.   Modificarea Regulamentului de procedură având în vedere Statutul deputaţilor (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport privind modificarea Regulamentului de procedură al Parlamentului European având în vedere Statutul deputaţilor [2006/2195(REG)] — Comisia pentru afaceri constituţionale.

Raportor: Ingo Friedrich (A6-0368/2007)

(Majoritate calificată)

Ingo Friedrich (raportor) a făcut o declaraţie în conformitate cu articolul 131 alineatul (4) din Regulamentul de procedură.

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE DE DECIZIE şi AMENDAMENTE

Adoptat prin vot unic (P6_TA(2007)0500)

5.10.   Statisticile comunitare referitoare la sănătatea publică şi la sănătatea şi securitatea la locul de muncă ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile comunitare referitoare la sănătatea publică şi la sănătatea şi securitatea în muncă [COM(2007)0046 — C6-0062/2007 — 2007/0020(COD)] — Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară.

Raportoare: Karin Scheele (A6-0365/2007)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P6_TA(2007)0501)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P6_TA(2007)0501)

*

* *

Preşedintele a propus Adunării amânarea votării raportului Peter Liese (A6-0402/2007) după şedinţa solemnă de la ora 12, având în vedere lungimea acestuia.

Parlamentul şi-a dat acordul cu privire la acestă propunere.

5.11.   Statutul Agenţiei de aprovizionare a Euratom * (vot)

Raport privind propunerea de decizie a Consiliului de stabilire a Statutului Agenţiei de aprovizionare a Euratom [COM(2007)0119 — C6-0131/2007 — 2007/0043(CNS)] — Comisia pentru industrie, cercetare şi energie.

Raportoare: Romana Jordan Cizelj (A6-0376/2007)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P6_TA(2007)0502)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P6_TA(2007)0502)

5.12.   Rolul sportului în educaţie (vot)

Raport privind rolul sportului în educaţie [2007/2086(INI)] — Comisia pentru cultură şi educaţie.

Raportor: Pál Schmitt (A6-0415/2007)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P6_TA(2007)0503)

5.13.   Strategie tematică pentru protecţia solurilor (vot)

Raport referitor la strategia tematică pentru protecţia solului [2006/2293(INI)] — Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară.

Raportor: Vittorio Prodi (A6-0411/2007)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P6_TA(2007)0504)

(Şedinţa, suspendată la 11.55, a fost reluată la 12.00.)

PREZIDEAZĂ: Hans-Gert PÖTTERING

Preşedinte

6.   Şedinţă solemnă — Franţa

De la 12.00 la 12.30, Parlamentul s-a reunit în şedinţă solemnă cu ocazia vizitei lui Nicolas Sarkozy, Preşedintele Republicii Franceze.

PREZIDEAZĂ: Luigi COCILOVO

Vicepreşedinte

7.   Votare (continuare)

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părţi, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

7.1.   Modificarea Directivei 2003/87/CE pentru a include activităţile din sectorul aviaţiei în sistemul de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii ***I (vot)

Raport privind propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2003/87/CE pentru a include activităţile de transport aerian în sistemul de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii [COM(2006)0818 — C6-0011/2007 — 2006/0304(COD)] — Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară.

Raportor: Peter Liese (A6-0402/2007)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 14)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P6_TA(2007)0505)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P6_TA(2007)0505)

8.   Explicaţii privind votul

Explicaţii scrise privind votul:

Explicaţiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 163 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei şedinţe.

Explicaţii orale privind votul:

Raport Karin Scheele — A6-0365/2007: Karin Scheele şi Romano Maria La Russa

Raport Pál Schmitt — A6-0415/2007: Ryszard Czarnecki, Tomáš Zatloukal şi Frank Vanhecke

Raport Peter Liese — A6-0402/2007: Hans-Peter Mayer, Lasse Lehtinen, Zuzana Roithová, Christoph Konrad şi Eija-Riitta Korhola

Raport Henri Weber — A6-0390/2007: Ryszard Czarnecki

Raport Barbara Kudrycka — A6-0363/2007: Czesław Adam Siekierski

9.   Corectarea voturilor şi intenţiile de vot

Corectările voturilor şi intenţiile de vot figurează pe site-ul „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of vote (roll-call votes)”, precum şi în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maxim două săptămâni de la data votului.

După acest termen, lista corectărilor voturilor şi a intenţiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă şi publicată în Jurnalul Oficial.

*

* *

Fiona Hall a anunţat că terminalul său de vot nu a funcţionat în timpul votării raportului Henri Weber — A6-0390/2007.

Francis Wurtz a anunţat că terminalul său de vot nu a funcţionat în timpul votării raportului Peter Liese — A6-0402/2007.

(Şedinţa, suspendată la 13.15, a fost reluată la 15.00.)

PREZIDEAZĂ: Miguel Ángel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Vicepreşedinte

10.   Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente

Procesul-verbal al şedinţei precedente a fost aprobat.

11.   Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1)

de către Consiliu şi Comisie:

Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile europene (COM(2007)0625 — C6-0346/2007 — 2007/0220(COD))

retrimis

fond: ECON

Propunere de directivă a Consiliului privind structura şi ratele accizelor aplicate tutunului prelucrat (Versiune codificată) (COM(2007)0587 — C6-0392/2007 — 2007/0206(CNS))

retrimis

fond: JURI

Propunere de directivă a Parlamentului european şi a Consiliului referitoare la aparatele consumatoare de combustibili gazoşi (Versiune codificată) (COM(2007)0633 — C6-0393/2007 — 2007/0225(COD))

retrimis

fond: JURI

Propunere de directivă a Parlamentului european şi a Consiliului de modificare a Directivei 2004/40/CE privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de agenţii fizici (câmpuri electromagnetice) — (a optsprezecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE) (COM(2007)0669 — C6-0394/2007 — 2007/0230(COD))

retrimis

fond: EMPL

Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind statistica de comerţ exterior a Comunităţii cu ţările terţe şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1172/95 al Consiliului (COM(2007)0653 — C6-0395/2007 — 2007/0233(COD))

retrimis

fond: INTA

 

aviz: IMCO

Propunere de virament de credite DEC 50/2007 — Sectiunea III — Comisie (SEC(2007)1396 — C6-0396/2007 — 2007/2232(GBD))

retrimis

fond: BUDG

Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind crearea Agenţiei Europene de Mediu şi a Reţelei europene de informare şi observare pentru mediu (Versiune codificată) (COM(2007)0667 — C6-0397/2007 — 2007/0235(COD))

retrimis

fond: JURI

Propunere de virament de credite DEC 41/2007 — Sectiunea III — Comisie (SEC(2007)1250 — C6-0399/2007 — 2007/2233(GBD))

retrimis

fond: BUDG

Propunere de virament de credite DEC.42/2007 — Sectiunea III — Comisie (SEC(2007)1251 — C6-0400/2007 — 2007/2234(GBD))

retrimis

fond: BUDG

Propunere de virament de credite DEC43/2007 — Sectiunea III — Comisie (SEC(2007)1252 — C6-0401/2007 — 2007/2235(GBD))

retrimis

fond: BUDG

Propunere de virament de credite DEC.45/2007 — Sectiunea III — Comisie (SEC(2007)1254 — C6-0402/2007 — 2007/2236(GBD))

retrimis

fond: BUDG

2)

de către comisiile parlamentare:

2.1)

rapoarte:

* Raport referitor la proiectul de decizie a Consiliului privind aplicarea integrală a dispoziţiilor acquis-ului Schengen în Republica Cehă, Republica Estonia, Republica Letonia, Republica Lituania, Republica Ungară, Republica Malta, Republica Polonă, Republica Slovenia şi Republica Slovacă (11722/2007 — C6-0244/2007 — 2007/0810(CNS)) — LIBE.

Raportor: Carlos Coelho (A6-0441/2007)

12.   Declaraţii scrise (depunere)

Următorii deputaţi au prezentat următoarea declaraţie scrisă pentru înscrierea în registru (articolul 116 din Regulamentul de procedură):

Catherine Stihler, Jerzy Buzek, Paulo Casaca, Avril Doyle şi Gérard Onesta privind lupta împotriva bronhopneumopatiei cronice obstructive (0102/2007).

13.   Aplicarea dispoziţiilor acquis-ului Schengen — Aplicarea aqcuis-ului Schengen în Republica Cehă, Estonia, Letonia, Lituania, Ungaria, Malta, Polonia, Slovenia şi Slovacia (dezbatere)

Declaraţie a Consiliului: Aplicarea dispoziţiilor acquis-ului Schengen

Raport referitor la proiectul de decizie a Consiliului privind aplicarea integrală a dispoziţiilor acquis-ului Schengen în Republica Cehă, Republica Estonia, Republica Letonia, Republica Lituania, Republica Ungară, Republica Malta, Republica Polonă, Republica Slovenia şi Republica Slovacă [11722/2007 — C6-0244/2007 — 2007/0810(CNS)] — Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne.

Raportor: Carlos Coelho (A6-0441/2007)

José Magalhães (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) a făcut declaraţia.

A intervenit Franco Frattini (vicepreşedinte al Comisiei).

Carlos Coelho şi-a prezentat raportul.

Au intervenit: József Szájer, în numele Grupului PPE-DE, Jan Marinus Wiersma, în numele Grupului PSE, Henrik Lax, în numele Grupului ALDE, Brian Crowley, în numele Grupului UEN, Tatjana Ždanoka, în numele Grupului Verts/ALE, Giusto Catania, în numele Grupului GUE/NGL, Bastiaan Belder, în numele Grupului IND/DEM, Andreas Mölzer, în numele Grupului ITS, Irena Belohorská, neafiliată, Manfred Weber, Irena Belohorská, privind o problemă de interpretare în limba engleză, Magda Kósáné Kovács, Toomas Savi, Mario Borghezio, Miloslav Ransdorf, Koenraad Dillen, Barbara Kudrycka, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Jan Jerzy Kułakowski, Kinga Gál, Genowefa Grabowska şi István Szent-Iványi.

14.   Urări de bun venit

Preşedintele, în numele Parlamentului, a urat bun venit delegaţiei AELS, conduse de Katrín Júlíusdóttir, care a luat loc în tribuna oficială.

15.   Aplicarea dispoziţiilor acquis-ului Schengen — Aplicarea aqcuis-ului Schengen în Republica Cehă, Estonia, Letonia, Lituania, Ungaria, Malta, Polonia, Slovenia şi Slovacia (continuarea dezbaterii)

Declaraţia Consiliului: Aplicarea dispoziţiilor acquis-ului Schengen

Raport referitor la proiectul de decizie a Consiliului privind aplicarea integrală a dispoziţiilor acquis-ului Schengen în Republica Cehă, Republica Estonia, Republica Letonia, Republica Lituania, Republica Ungară, Republica Malta, Republica Polonă, Republica Slovenia şi Republica Slovacă [11722/2007 — C6-0244/2007 — 2007/0810(CNS)] — Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne.

Raportor: Carlos Coelho (A6-0441/2007)

A intervenit Marek Aleksander Czarnecki.

PREZIDEAZĂ: Gérard ONESTA

Vicepreşedinte

Au intervenit: Edit Bauer, Justas Vincas Paleckis, Arūnas Degutis, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Simon Busuttil, Monika Beňová, Danutė Budreikaitė, Marianne Mikko, John Attard-Montalto, José Magalhães (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului), Franco Frattini (vicepreşedinte al Comisiei).

Propunere de rezoluţie depusă, în temeiul articolului 103 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

Carlos Coelho, în numele Grupului PPE-DE, Claudio Fava, în numele Grupului PSE, Henrik Lax, în numele Grupului ALDE, Kathalijne Maria Buitenweg, în numele Grupului Verts/ALE, Roberta Angelilli şi Gintaras Didžiokas, în numele Grupului UEN, privind aplicarea integrală a dispoziţiilor acquis-ului Schengen în Republica Cehă, Republica Estonia, Republica Letonia, Republica Lituania, Republica Ungară, Republica Malta, Republica Polonă, Republica Slovenia şi Republica Slovacă (denumite în continuare „state membre interesate”) (B6-0448/2007).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.7 al PV din 15.11.2007 şi punctul 5.3 al PV din 15.11.2007.

16.   Pregătirea Conferinţei ministeriale a Euromed (dezbatere)

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei: Pregătirea Conferinţei ministeriale a Euromed privind migraţia (Algarve — 18, 19 noiembrie 2007)

José Magalhães (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) şi Franco Frattini (vicepreşedinte al Comisiei) au făcut declaraţiile.

Au intervenit: Francisco José Millán Mon, în numele Grupului PPE-DE, Javier Moreno Sánchez, în numele Grupului PSE, Marco Pannella, în numele Grupului ALDE, Hélène Flautre, în numele Grupului Verts/ALE, Luisa Morgantini, în numele Grupului GUE/NGL, Gerard Batten, în numele Grupului IND/DEM, Dimitar Stoyanov, în numele Grupului ITS, Patrick Gaubert, Béatrice Patrie, Cem Özdemir şi Miroslav Mikolášik.

PREZIDEAZĂ: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU

Vicepreşedintă

Au intervenit: Hubert Pirker, Zuzana Roithová, José Magalhães şi Franco Frattini.

Dezbaterea s-a încheiat.

17.   Statutul şi finanţarea partidelor politice la nivel european ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2004/2003 privind statutul şi finanţarea partidelor politice la nivel european [COM(2007)0364 — C6-0202/2007 — 2007/0130(COD)] — Comisia pentru afaceri constituţionale.

Raportor: Jo Leinen (A6-0412/2007)

Au intervenit: Manuel Lobo Antunes (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) şi Margot Wallström (vicepreşedintă a Comisiei).

Jo Leinen şi-a prezentat raportul.

Au intervenit: Véronique Mathieu (raportoarea pentru aviz a Comisiei CONT), Ingo Friedrich, în numele Grupului PPE-DE, Richard Corbett, în numele Grupului PSE, Andrew Duff, în numele Grupului ALDE, Janusz Wojciechowski, în numele Grupului UEN, Andreas Mölzer, în numele Grupului ITS, Roger Helmer, neafiliat, Íñigo Méndez de Vigo, Costas Botopoulos, Roberto Musacchio, Javier Moreno Sánchez, Esko Seppänen, Jens-Peter Bonde, Manuel Lobo Antunes, Jo Leinen, cu privire la intervenţia anterioară, şi Margot Wallström.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.1 al PV din 15.11.2007.

PREZIDEAZĂ: Diana WALLIS

Vicepreşedintă

18.   Timpul afectat întrebărilor (întrebări adresate Comisiei)

Parlamentul examinează o serie de întrebări adresate Comisiei (B6-0382/2007).

Prima parte

Întrebarea 36 (Manuel Medina Ortega): Repercusiunile cursului monedei euro asupra competitivităţii din sectorul turistic.

Günter Verheugen (vicepreşedinte al Comisiei) a răspuns întrebării, precum şi unei întrebări suplimentare adresate de Manuel Medina Ortega.

Întrebările 37 şi 38 sunt caduce, autorii lor fiind absenţi.

A doua parte

Întrebarea 39 este caducă, autorul său fiind absent.

Întrebarea 40 (Bart Staes): Zilele europene ale dezvoltării — Maumoon Abdul Gayoom.

Louis Michel a răspuns întrebării, precum şi unei întrebări suplimentare adresate de Bart Staes.

Întrebarea 41 (Gay Mitchell): Bidonvilurile şi dezvoltarea.

Louis Michel a răspuns întrebării, precum şi întrebărilor suplimentare adresate de Mairead McGuinness, Gay Mitchell şi Danutė Budreikaitė.

Au intervenit: Gay Mitchell şi Claude Moraes cu privire la desfăşurarea timpului afectat întrebărilor.

Întrebarea 42 (Jim Higgins): Consolidarea securităţii rutiere în ţările în curs de dezvoltare.

Louis Michel a răspuns întrebării, precum şi întrebărilor suplimentare adresate de Jim Higgins, Robert Evans şi Justas Vincas Paleckis.

Întrebările de la 43 la 46 vor primi răspunsuri scrise.

Întrebarea 47 (Marco Cappato): Dialog pentru reconcilierea din Cipru.

Olli Rehn (membru al Comisiei) a răspuns întrebării, precum şi întrebărilor suplimentare adresate de Marco Cappato şi Reinhard Rack.

Întrebarea 48 (Bernd Posselt): Administraþia UE în Kosovo.

Olli Rehn a rãspuns întrebãrii, precum şi întrebãrilor suplimentare adresate de Bernd Posselt şi Hubert Pirker.

Întrebarea 49 (Michl Ebner): Negocierile de aderare cu Croaþia.

Olli Rehn a rãspuns întrebãrii, precum şi întrebãrilor suplimentare adresate de Michl Ebner, Reinhard Rack şi Bernd Posselt.

Întrebãrile de la 50 la 55 vor primi rãspunsuri scrise.

Întrebarea 56 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Condiþiile de viaþã şi educaþie ale minorilor migranþi aflaþi în situaþie de ilegalitate.

Franco Frattini (vicepreşedinte al Comisiei) a rãspuns întrebãrii, precum şi întrebãrilor suplimentare adresate de Marie Panayotopoulos-Cassiotou şi Hubert Pirker.

Întrebarea 57 (Sarah Ludford): Sistemul de control al intrãrilor şi ieşirilor.

Franco Frattini a rãspuns întrebãrii, precum şi întrebãrilor suplimentare adresate de Sarah Ludford şi Mairead McGuinness.

Întrebarea 58 (Dimitrios Papadimoulis): Dispoziþiile din noul tratat referitoare la comunicarea datelor personale ale cetãþenilor Uniunii Europene unor þãri terþe.

Franco Frattini a rãspuns întrebãrii, precum şi întrebãrilor suplimentare adresate de Dimitrios Papadimoulis şi Sarah Ludford.

Întrebãrile la care nu s-a rãspuns din lipsã de timp vor primi rãspunsuri scrise (a se vedea Anexa Stenogramei).

Timpul afectat întrebãrilor adresate Comisiei s-a încheiat.

19.   Componenþa grupurilor politice

Viorica-Pompilia-Georgeta Moisuc nu mai este membru al Grupului ITS de la 13.11.2007.

20.   Aplicarea Directivei 2004/38/CE privind dreptul la liberã circulaþie şi şedere pe teritoriul statelor membre pentru cetãþenii Uniunii şi membrii familiilor acestora (propuneri de rezoluþie depuse)

Dezbaterea a avut loc la 12.11.2007 (punctul 19 al PV din 12.11.2007).

Propuneri de rezoluþie depuse, în temeiul articolului 103 alineatul (2) din Regulamentul de procedurã, în încheierea dezbaterii:

Martin Schulz, Claudio Fava, Gianni Pittella, Pasqualina Napoletano, Adrian Severin, Dan Mihalache, în numele Grupului PSE, şi Kristian Vigenin, în numele Grupului PSE, Monica Frassoni, Daniel Cohn- Bendit, în numele Grupului Verts/ALE, Francis Wurtz, Roberto Musacchio, Marco Rizzo, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Giusto Catania, Vittorio Agnoletto, Umberto Guidoni, în numele Grupului GUE/NGL, privind aplicarea Directivei 2004/38/CE privind dreptul la liberã circulaþie şi şedere pe teritoriul statelor membre pentru cetãþenii Uniunii şi membrii familiilor acestora (B6-0462/2007),

Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini, în numele Grupului UEN, privind aplicarea Directivei 2004/38/CE privind dreptul la liberã circulaþie şi şedere pe teritoriul statelor membre pentru cetãþenii Uniunii şi membrii familiilor acestora (B6-0463/2007),

Graham Watson, Alfonso Andria, Adina-Ioana Vãlean, Viktória Mohácsi, în numele Grupului ALDE, privind aplicarea Directivei 2004/38/CE privind dreptul la liberã circulaþie şi şedere pe teritoriul statelor membre pentru cetãþenii Uniunii şi membrii familiilor acestora (B6-0464/2007),

Antonio Tajani, Marian-Jean Marinescu, în numele Grupului PPE-DE, privind aplicarea Directivei 2004/38/CE privind dreptul la liberã circulaþie şi şedere pe teritoriul statelor membre pentru cetãþenii Uniunii şi membrii familiilor acestora (B6-0465/2007).

Vot: punctul 5.6 al PV din 15.11.2007.

(Şedinţa, suspendată la 19.50, a fost reluată la 21.05.)

PREZIDEAZÃ: Luisa MORGANTINI

Vicepreşedintă

21.   Plângerea Boeing (SUA) împotriva Airbus (UE) în cadrul OMC (dezbatere)

Declaraþie a Comisiei: Plângerea Boeing (SUA) împotriva Airbus (UE) în cadrul OMC

Louis Michel (membru al Comisiei) a fãcut declaraþia.

Au intervenit: Christine De Veyrac, în numele Grupului PPE-DE, Erika Mann, în numele Grupului PSE, Jorgo Chatzimarkakis, în numele Grupului ALDE, Zbigniew Krzysztof KuŸmiuk, în numele Grupului UEN, Jacky Hénin, în numele Grupului GUE/NGL, Georgios Papastamkos, Kader Arif, Vural Öger şi Louis Michel.

Dezbaterea s-a încheiat.

22.   Deliberãrile Comisiei pentru petiþii (2006) (dezbatere)

Raport privind deliberãrile Comisiei pentru petiþii din cursul anului parlamentar 2006 [2007/2132(INI)] — Comisia pentru petiþii.

Raportor: Carlos José Iturgaiz Angulo (A6-0392/2007)

A intervenit Stavros Dimas (membru al Comisiei).

Carlos José Iturgaiz Angulo şi-a prezentat raportul.

Au intervenit: Rainer Wieland, în numele Grupului PPE-DE, Proinsias De Rossa, în numele Grupului PSE, Marian Harkin, în numele Grupului ALDE, Marcin Libicki, în numele Grupului UEN, David Hammerstein, în numele Grupului Verts/ALE, Willy Meyer Pleite, în numele Grupului GUE/NGL, Kathy Sinnott, în numele Grupului IND/DEM, Simon Busuttil, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marios Matsakis, Ewa Tomaszewska, Mairead McGuinness şi Stavros Dimas.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 3.23 al PV din 14.11.2007.

23.   Impactul regional al cutremurelor (dezbatere)

Raport privind impactul regional al cutremurelor [2007/2151(INI)] — Comisia pentru dezvoltare regionalã.

Raportor: Nikolaos Vakalis (A6-0388/2007)

Nikolaos Vakalis şi-a prezentat raportul.

A intervenit Stavros Dimas (membru al Comisiei).

Au intervenit: Lambert van Nistelrooij, în numele Grupului PPE-DE, şi Vasile Dîncu, în numele Grupului PSE.

PREZIDEAZÃ: Manuel António dos SANTOS

Vicepreşedinte

Au intervenit: Marios Matsakis, în numele Grupului ALDE, Sebastiano (Nello) Musumeci, în numele Grupului UEN, Diamanto Manolakou, în numele Grupului GUE/NGL, Georgios Georgiou, în numele Grupului IND/DEM, Rolf Berend, Wolfgang Bulfon, Oldøich Vlasák, Ljudmila Novak şi Stavros Dimas.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 3.1 al PV din 14.11.2007.

24.   Proclamarea consensului privind ajutorul umanitar — Uniunea Europeanã şi ajutorul umanitar (dezbatere)

Declaraþie a Comisiei: Proclamarea consensului privind ajutorul umanitar

Raport referitor la un consens la nivel european privind ajutorul umanitar [2007/2139(INI)] — Comisia pentru dezvoltare.

Raportor: Thierry Cornillet (A6-0372/2007)

Louis Michel (membru al Comisiei) a fãcut declaraþia.

Thierry Cornillet şi-a prezentat raportul.

Au intervenit: Vittorio Agnoletto (raportorul pentru aviz al Comisiei AFET), Filip Kaczmarek, în numele Grupului PPE-DE, Alain Hutchinson, în numele Grupului PSE, Toomas Savi, în numele Grupului ALDE, Ewa Tomaszewska, în numele Grupului UEN, Kyriacos Triantaphyllides, în numele Grupului GUE/NGL, Kathy Sinnott, în numele Grupului IND/DEM, Zuzana Roithová, Corina Creþu, Olle Schmidt, Jaromír Kohlíèek, Luis Yañez-Barnuevo García şi Louis Michel.

Întrucât nu sunt încã disponibile, propunerile de rezoluþie depuse vor fi anunþate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot:

Raport Thierry Cornillet — A6-0372/2007: 14.11.2007

Proclamarea consensului privind ajutorul umanitar, propuneri de rezoluþie: punctul 7.27 al PV din 29.11.2007

25.   Summitul UE-Rusia (propuneri de rezoluţie depuse)

Dezbaterea a avut loc la 24.10.2007 (punctul 5 al PV din 24.10.2007).

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 103 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, în încheierea dezbaterii:

Graham Watson, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marco Cappato, István Szent-Iványi şi Janusz Onyszkiewicz, în numele Grupului ALDE, privind rezultatele celei de-a zecea Reuniuni la nivel înalt UE-Rusia de la Mafra din 26 octombrie 2007 (B6-0434/2007),

Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda şi Reino Paasilinna, în numele Grupului PSE, privind Reuniunea la nivel înalt UE-Rusia din 26 octombrie 2007 de la Mafra (B6-0436/2007),

Daniel Cohn-Bendit, Bart Staes, Milan Horáček, Hélène Flautre, Marie Anne Isler Béguin şi Angelika Beer, în numele Grupului Verts/ALE, privind concluziile celei de a douăzecea Reuniuni la nivel înalt UE-Rusia de la Mafra din 26 octombrie 2007 (B6-0439/2007),

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Charles Tannock, Ria Oomen-Ruijten, Laima Liucija Andrikienė, Christopher Beazley, Elmar Brok, Michael Gahler, Tunne Kelam, Bogdan Klich, Godelieve Quisthoudt- Rowohl şi Karl von Wogau, în numele Grupului PPE-DE, privind Reuniunea la nivel înalt UE-Rusia din 26 octombrie 2007 de la Mafra (B6-0440/2007),

Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Inese Vaidere, Ģirts Valdis Kristovskis, Roberts Zīle, Zdzisław Zbigniew Podkański şi Konrad Szymański, în numele Grupului UEN, privind Reuniunea la nivel înalt UE-Rusia de la Mafra din 26 octombrie 2007 (B6-0443/2007),

Esko Seppänen, Gabriele Zimmer şi André Brie, în numele Grupului GUE/NGL, privind Reuniunea la nivel înalt UE-Rusia (B6-0446/2007).

Aceste propuneri de rezoluţie înlocuiesc propunerile de rezoluţie B6-0423/2007, B6-0424/2007, B6-0425/2007, B6-0426/2007, B6-0427/2007 şi B6-0428/2007, care au fost retrase.

Vot: punctul 3.22 al PV din 14.11.2007.

26.   Ordinea de zi a următoarei şedinţe

A fost stabilită ordinea de zi a şedinţei de a doua zi (documentul „Ordinea de zi” PE 397.687/OJME).

27.   Ridicarea şedinţei

Şedinţa a fost ridicată la 23.45.

Harald Rømer

Secretar General

Alejo Vidal-Quadras

Vicepreşedinte


LISTĂ DE PREZENŢĂ

Au semnat:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Baeva, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bossi, Botopoulos, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bradbourn, Braghetto, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Burke, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, Catania, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Chruszcz, Chukolov, Ciornei, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Coşea, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Corina Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dîncu, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ebner, Ehler, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Ganţ, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Hellvig, Helmer, Hénin, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Jacobs, Jäätteenmäki, Janowski, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kelemen, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Krupa, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Lipietz, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moisuc, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morin, Morţun, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Navarro, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleštinská, Podgorean, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Polfer, Pomés Ruiz, Popeangă, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Șerbu, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţîrle, Titford, Titley, Toia, Toma, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Visser, Vlasák, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka


ANEXA I

REZULTATELE VOTURILOR

Semnificaţia abrevierilor şi simbolurilor

+

adoptat

-

respins

caduc

R

retras

AN (..., ..., ...)

vot prin apel nominal (voturi pentru, voturi împotrivă, abţineri)

VE (..., ..., ...)

vot electronic (voturi pentru, voturi împotrivă, abţineri)

div

vot pe părţi

vs

vot separat

am

amendament

AC

amendament de compromis

PC

partea corespunzătoare

S

amendament supresiv

=

amendamente identice

§

alineat / punct

art

articol

cons

considerent

PR

propunere de rezoluţie

PRC

propunere comună de rezoluţie

SEC

vot secret

1.   Participarea Bulgariei şi a României la Spaţiul Economic European ***

Recomandare: Helmuth MARKOV (A6-0413/2007)

Obiect

AN etc.

Vot

Voturi prin AN/VE — observaţii

vot unic

 

+

 

2.   Acordul dintre CE şi Ucraina privind vizele de scurtă şedere *

Raport: Barbara KUDRYCKA (A6-0363/2007)

Obiect

AN etc.

Vot

Voturi prin AN/VE — observaţii

vot unic

AN

+

539, 36, 12

Solicitări de vot prin apel nominal

PPE-DE: votul final

3.   Acordul între CE şi Ucraina privind readmisia *

Raport: Barbara KUDRYCKA (A6-0364/2007)

Obiect

AN etc.

Vot

Voturi prin AN/VE — observaţii

vot unic

 

+

 

4.   Acordul dintre CE şi Republica Moldova privind vizele de scurtă şedere *

Raport: Marian-Jean MARINESCU (A6-0426/2007)

Obiect

AN etc.

Vot

Voturi prin AN/VE — observaţii

vot unic

 

+

 

5.   Acord între CE şi Republica Moldova privind readmisia *

Raport: Marian-Jean MARINESCU (A6-0427/2007)

Obiect

AN etc.

Vot

Voturi prin AN/VE — observaţii

vot unic

 

+

 

6.   Interoperabilitatea serviciilor de televiziune digitală interactivă

Raport: Henri WEBER (A6-0390/2007)

Obiect

AN etc.

Vot

Voturi prin AN/VE — observaţii

vot unic

AN

+

593, 40, 18

Solicitare de vot prin apel nominal:

PPE-DE: votul final

7.   Date din sectorul pescuitului şi sprijinirea consultanţei ştiinţifice cu privire la politica comună în domeniul pescuitului *

Raport: Paulo CASACA (A6-0407/2007)

Obiect

AN etc.

Vot

Voturi prin AN/VE — observaţii

vot unic

 

+

 

8.   Componenţa Conferinţei preşedinţilor (modificarea articolului 23 din Regulamentul de procedură)

Raport: Georgios PAPASTAMKOS (A6-0355/2007) Majoritate calificată

Obiect

AN etc.

Vot

Voturi prin AN/VE — observaţii

vot unic

 

+

 

9.   Modificarea Regulamentului de procedură având în vedere Statutul deputaţilor

Raport: Ingo FRIEDRICH (A6-0368/2007) Majoritate calificată

Obiect

AN etc.

Vot

Voturi prin AN/VE — observaţii

vot unic

 

+

 

10.   Statisticile comunitare referitoare la sănătatea publică şi la sănătatea şi securitatea la locul de muncă ***I

Raport: Karin SCHEELE (A6-0365/2007)

Obiect

Am nr.

Autor

AN etc.

Vot

Voturi prin AN/VE — observaţii

Amendamente ale comisiei competente în fond — vot în bloc

1-10

comisia

 

+

 

Anexa I litera (d) a doua liniuţă

12

ALDE

VE

+

392, 254, 11

Anexa I litera (d), după a treia liniuţă

11

ALDE

 

+

 

vot: propunere modificată

 

+

 

vot: rezoluţie legislativă

 

+

 

11.   Statutul Agenţiei de aprovizionare a Euratom *

Raport: Romana JORDAN CIZELJ (A6-0376/2007)

Obiect

Am nr.

Autor

AN etc.

Vot

Voturi prin AN/VE — observaţii

Amendamente ale comisiei competente în fond — vot în bloc

1-6

8-9

11-13

15

23-38

comisia

 

+

 

Amendamente ale comisiei competente în fond — vot separat

7

10

16-20

comisia

vs

+

 

22

comisia

AN

+

527, 125, 15

Anexă articolul 1 § 2

39

Verts/ALE

AN

-

140, 511, 14

Anexă articolul 7 § 3

40

Verts/ALE

AN

-

120, 535, 12

14

comisia

 

+

 

Anexă articolul 10

41

Verts/ALE

 

-

 

21

comisia

 

+

 

vot: propunere modificată

 

+

 

vot: rezoluţie legislativă

 

+

 

Solicitări de vot separat:

Verts/ALE: am 7, 10, 16-20

Solicitări de vot prin apel nominal:

Verts/ALE: am 22, 39, 40

12.   Rolul sportului în educaţie

Raport: Pál SCHMITT (A6-0415/2007)

Obiect

Am nr.

Autor

AN etc.

Vot

Voturi prin AN/VE — observaţii

§ 10

§

text original

AN

+

580, 67, 13

§ 24

§

text original

AN

+

570, 59, 37

§ 47

§

text original

AN

+

556, 73, 30

vot: rezoluţie (în ansamblu)

AN

+

590, 56, 21

Solicitări de vot prin apel nominal:

IND/DEM: §§ 10, 24, 47 şi votul final

13.   Strategie tematică pentru protecţia solurilor

Raport: Vittorio PRODI (A6-0411/2007)

Obiect

Am nr.

Autor

AN etc.

Vot

Voturi prin AN/VE — observaţii

§ 8

§

text original

AN

+

420, 229, 24

§ 10

§

text original

AN

+

408, 244, 22

vot: rezoluţie (în ansamblu)

 

+

 

Solicitări de vot prin apel nominal:

PPE-DE: §§ 8, 10

14.   Modificarea Directivei 2003/87/CE pentru a include activităţile din sectorul aviaţiei în sistemul de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii ***I

Raport: Peter LIESE (A6-0402/2007)

Obiect

Am nr.

Autor

AN etc.

Vot

Voturi prin AN/VE — observaţii

Amendamente ale comisiei competente în fond — vot în bloc

1-8

11

15-17

20-23

30-31

34-35

37

40

43

45-47

49

51

53-54

56

59-60

comisia

 

+

 

Amendamente ale comisiei competente în fond — vot separat

13

comisia

vs

+

 

18

comisia

vs

+

 

19

comisia

vs

-

 

27

comisia

vs

-

 

32

comisia

vs/VE

-

248, 396, 26

36

comisia

vs

-

 

41

comisia

vs

+

 

44

comisia

vs

+

 

52

comisia

div

 

 

1

+

 

2

-

 

58

comisia

AN

-

305, 344, 26

Articolul 3, după litera (o)

94

UEN ea

 

-

 

Articolul 3 litera (r)

72

PPE-DE

VE

-

279, 385, 14

Articolul 3b § 1

88pc

Verts/ALE,

GUE/NGL

AN

-

92, 571, 10

24pc

comisia

AN

-

120, 535, 18

85

PSE

AN

-

262, 400, 18

61pc

ALDE

 

+

 

73pc

PPE-DE

 

 

Articolul 3b §§ 2+3

73pc

PPE-DE

 

-

 

24pc=

61pc=

comisia

ALDE

AN

+

576, 77, 25

88pc

Verts/ALE,

GUE/NGL

 

 

Articolul 3c § 1

89

Verts/ALE,

GUE/NGL

AN

-

89, 561, 10

25

comisia

AN

-

128, 529, 19

86

PSE

AN

-

248, 401, 35

62

ALDE

VE

-

166, 486, 24

74

PPE-DE

div

 

 

1

+

 

2

+

 

Articolul 3c § 2

75=

87=

PPE-DE

PSE

AN

+

612, 44, 27

90

Verts/ALE,

GUE/NGL

 

 

26

comisia

 

 

Articolul 3c, după § 3

95

UEN ea

 

-

 

28

comisia

 

+

 

Articolul 3c § 4

67

ALDE

 

-

 

29

comisia

div

 

 

1

-

 

2

-

 

76

PPE-DE

 

+

 

Articolul 3d, după § 5

96

UEN

 

-

 

33

comisia

 

+

 

Articolul 11a

69

ALDE

AN

-

89, 557, 23

38

comisia

vs

-

 

39

comisia

AN

+

546, 110, 16

Articolul 12

77

PPE-DE

VE

-

306, 344, 18

42

comisia

 

+

 

Articolul 25a

68

ALDE

 

+

 

48

comisia

 

 

După articolul 3

98=

100/rev=

PSE

JARDIM ea

AN

-

211, 434, 22

Anexa 1 § 2, sub § 2

78

PPE-DE

div/AN

 

 

1

+

380, 255, 28

2

+

343, 296, 14

50

comisia

 

 

Anexa 1 § 2 tabel litera (d)

55=

91=

comisia

Verts/ALE,

GUE/NGL

 

-

R

 

Anexa 1 § 2 tabel litera (f)

70

ALDE

 

+

 

79

PPE-DE

 

+

 

57

comisia

 

 

Anexa 1 § 2 tabel litera (g)

63

ALDE

div

 

 

1

+

 

2

+

 

80

PPE-DE

 

 

92

Verts/ALE,

GUE/NGL

 

-

 

Anexa 4

81-82

PPE-DE

VE

-

296, 328, 22

83

PPE-DE

 

-

 

84

PPE-DE

 

-

 

După cons 10

97=

99/rev=

PSE

JARDIM ea

AN

-

193, 437, 14

Cons 11

64=

71=

ALDE

PPE-DE

 

+

 

9

comisia

div

 

 

1

 

2

+

ca adăugare la am 64/71

Cons 12

10

comisia

 

+

 

65

ALDE

 

+

 

Cons 13

93

UEN ea

 

-

 

12

comisia

 

-

 

Cons 14

14

comisia

div

 

 

1

+

 

2

-

 

66

ALDE

 

 

vot: propunere modificată

 

+

 

vot: rezoluţie legislativă

 

+

 

Solicitare de vot prin apel nominal

PPE-DE: am 24pc (art 3b §1), 25, 58, 78

GUE/NGL: am 24, 25, 89, 75

Verts/ALE: am 24, 25, 39, 69, 88, 89

PSE: am 85, 86, 97, 98, 99, 100

Solicitări de vot separat

PPE-DE: am 13, 18, 32, 36

ALDE: am 32, 41, 44, 58

GUE/NGL: am 19, 29, 39

Verts/ALE: am 19, 27, 38

Solicitări de vot pe părţi

PPE-DE, PSE

am 29

Prima parte:„Veniturile obţinute ... în temeiul prezentului alineat.”

A doua parte:„În cadrul ... corespunzătoare statelor member”

PPE-DE

am 9

Prima parte:„Începând cu 2010 ... sistemului la nivel internaţional.”

A doua parte:„Schimbările climatice ... aplicarea prezentei directive.”

am 52

Prima parte: Întregul text din care se exclude cuvintele „în cadrul unei misiuni internaţionale”

A doua parte: aceste cuvinte

ALDE

am 78

Prima parte:„De la 1 ianuarie 2011 ... căruia i se aplică tratatul”

A doua parte:„ţinându-se seama ... zona europeană continentală”

GUE/NGL, Verts/ALE

am 63

Prima parte: Întregul text din care se exclude cifra „20.000 kg”

A doua parte: această cifră

PSE

am 14

Prima parte:„Sectorul aviaţiei contribuie ... măsurile luate în acest sens”

A doua parte:„În cadrul ... corespunzătoare statelor membre”

am 74

Prima parte:„Începând din 2011”

A doua parte:„un procent de 25 % din cote este licitat”


ANEXA II

REZULTATUL VOTULUI PRIN APEL NOMINAL

1.   Raportul Kudrycka A6-0363/2007

Rezoluţie

Pentru: 539

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Veraldi, Virrankoski

GUE/NGL: Brie, Kaufmann, Markov, Meijer, Pflüger, Wagenknecht

IND/DEM: Belder, Krupa, Tomczak, Wojciechowski Bernard, Železný

ITS: Coşea

NI: Allister, Baco, Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Helmer, Kozlík, Martin Hans-Peter, Popeangă, Rivera

PPE-DE: Albertini, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Casini, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Heaton-Harris, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papastamkos, Parish, Pīks, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Rack, Radwan, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Sartori, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wohlin, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zieleniec

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Botopoulos, Bourzai, Bulfon, Bullmann, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Corbett, Corda, Cottigny, De Keyser, De Michelis, De Rossa, De Vits, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hedh, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lefrançois, Leichtfried, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Podgorean, Podimata, Prets, Pribetich, Rapkay, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Scheele, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Szejna, Tabajdi, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Borghezio, Bossi, Crowley, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuźmiuk, La Russa, Maldeikis, Masiel, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz

Verts/ALE: Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jill, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter, Schmidt Frithjof, Voggenhuber, Ždanoka

Împotrivă: 36

GUE/NGL: Adamou, Aita, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Manolakou, Maštálka, Meyer Pleite, Musacchio, Papadimoulis, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Goudin, Knapman, Louis, Lundgren, Titford

ITS: Lang, Le Pen Marine, Schenardi

NI: Kilroy-Silk, Mihăescu

PPE-DE: Sumberg

Abţineri: 12

IND/DEM: Coûteaux

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Dillen, Le Pen Jean-Marie, Martinez, Romagnoli, Stoyanov, Vanhecke

UEN: Libicki

Corectări şi intenţii de vot

Pentru: Britta Thomsen

2.   Raportul Weber A6-0390/2007

Rezoluţie

Pentru: 593

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Carlshamre, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Juknevičienė, Kacin, Karim, Kazak, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Veraldi, Virrankoski

GUE/NGL: Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Zimmer

IND/DEM: Georgiou, Sinnott, Tomczak, Wojciechowski Bernard, Železný

ITS: Buruiană-Aprodu, Claeys, Coşea, Dillen, Le Rachinel, Moisuc, Romagnoli, Stănescu, Vanhecke

NI: Bobošíková, Martin Hans-Peter, Mihăescu, Popeangă, Rivera

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Burke, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Papastamkos, Peterle, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Stauner, Stavreva, Strejček, Stubb, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Botopoulos, Bourzai, Bulfon, Bullmann, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, De Keyser, De Michelis, De Rossa, Désir, De Vits, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, França, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hedh, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Podgorean, Podimata, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Scheele, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Borghezio, Bossi, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter, Schmidt Frithjof, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Împotrivă: 40

GUE/NGL: Pflüger, Wagenknecht

IND/DEM: Batten, Belder, Bloom, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Krupa, Lundgren, Titford, Whittaker

NI: Allister, Chruszcz, Giertych, Helmer, Kilroy-Silk

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Evans Jonathan, Hannan, Heaton-Harris, Kamall, Kirkhope, Nicholson, Parish, Purvis, Stevenson, Sturdy, Sumberg, Van Orden

Abţineri: 18

GUE/NGL: Adamou, Manolakou, Triantaphyllides

IND/DEM: Coûteaux, Louis

ITS: Binev, Chukolov, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martinez, Schenardi, Stoyanov

NI: Baco, Kozlík

PPE-DE: Fajmon, McMillan-Scott

Verts/ALE: van Buitenen

Corectări şi intenţii de vot

Pentru: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Britta Thomsen, Poul Nyrup Rasmussen

3.   Raportul Jordan Cizelj A6-0376/2007

Amendamentul 22

Pentru: 527

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Juknevičienė, Kacin, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Veraldi, Virrankoski

IND/DEM: Krupa, Sinnott, Tomczak, Wojciechowski Bernard, Železný

ITS: Coşea, Stănescu

NI: Allister, Bobošíková, Helmer, Mihăescu, Rivera

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Heaton-Harris, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Mladenov, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pleštinská, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berlinguer, Bono, Borrell Fontelles, Botopoulos, Bourzai, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, De Keyser, De Michelis, De Rossa, Désir, De Vits, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Evans Robert, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, França, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Navarro, Neris, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Podgorean, Podimata, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Szejna, Tabajdi, Titley, Tzampazi, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Borghezio, Bossi, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Împotrivă: 125

GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Manolakou, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Batten, Belder, Bloom, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Lundgren, Titford, Whittaker

ITS: Binev, Chukolov, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Romagnoli, Schenardi, Stoyanov

NI: Chruszcz, Giertych, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Burke, Higgins, Karas, Millán Mon, Mitchell, Pirker, Rack, Rübig, Schierhuber, Seeber

PSE: Andersson, Berman, Bösch, Bulfon, Ettl, Färm, Hedh, Leichtfried, Napoletano, Prets, Rasmussen, Schaldemose, Scheele, Segelström, Swoboda, Tarand, Thomsen, Van Lancker

UEN: Aylward, Crowley, Ó Neachtain

Verts/ALE: Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter, Schmidt Frithjof, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Abţineri: 15

IND/DEM: Coûteaux, Georgiou, Louis

ITS: Buruiană-Aprodu, Claeys, Dillen, Moisuc, Vanhecke

NI: Baco, Kilroy-Silk, Kozlík

PSE: Haug, Muscat

UEN: Angelilli

Verts/ALE: van Buitenen

Corectări şi intenţii de vot

Pentru: Inés Ayala Sender

Împotrivă: Joseph Daul, Mairead McGuinness, Elizabeth Lynne, Dan Jørgensen,

4.   Raportul Jordan Cizelj A6-0376/2007

Amendamentul 39

Pentru: 140

ALDE: Ferrari, Jäätteenmäki, Losco, Matsakis, Resetarits, Ries, Savi

GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Guerreiro, Guidoni, Holm, Kaufmann, Manolakou, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Bloom, Booth, Clark, Georgiou, Goudin, Lundgren, Sinnott, Tomczak, Wojciechowski Bernard

ITS: Coşea

NI: Chruszcz, Giertych, Martin Hans-Peter, Popeangă

PPE-DE: Burke, Casini, De Veyrac, Fontaine, Hannan, Higgins, Karas, Matsis, Mitchell, Pirker, Pleštinská, Podestà, Protasiewicz, Rack, Rübig, Schierhuber, Seeber, Surján

PSE: Andersson, Attard-Montalto, Ayala Sender, Berman, Bösch, Bulfon, Bullmann, Corbey, Ettl, Evans Robert, Färm, França, García Pérez, Gomes, Gottardi, Guy-Quint, Hedh, Hegyi, Kreissl-Dörfler, Lehtinen, Leichtfried, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Napoletano, Occhetto, Prets, Rasmussen, Roth-Behrendt, Schaldemose, Scheele, Segelström, Sornosa Martínez, Swoboda, Van Lancker

UEN: Czarnecki Ryszard, Libicki, Roszkowski, Szymański

Verts/ALE: Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter, Schmidt Frithjof, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Împotrivă: 511

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, Juknevičienė, Kacin, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Maaten, Manders, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Riis-Jørgensen, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Veraldi, Virrankoski

GUE/NGL: Flasarová, Henin, Kohlíček, Maštálka, Ransdorf, Remek, Strož

IND/DEM: Coûteaux, Louis, Železný

ITS: Binev, Chukolov, Claeys, Dillen, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

NI: Allister, Bobošíková, Helmer, Mihăescu, Rivera

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Heaton-Harris, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mladenov, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Szabó, Szájer, Tajani, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berlinguer, Bono, Borrell Fontelles, Botopoulos, Bourzai, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Corbett, Corda, Cottigny, De Keyser, De Michelis, De Rossa, Désir, De Vits, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Grabowska, Groote, Gruber, Gurmai, Hänsch, Hamon, Haug, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Mihalache, Mikko, Moraes, Myller, Navarro, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Podgorean, Podimata, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Szejna, Tabajdi, Tarand, Titley, Tzampazi, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Aylward, Borghezio, Bossi, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuźmiuk, La Russa, Maldeikis, Masiel, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Rogalski, Rutowicz, Speroni, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Abţineri: 14

ALDE: Buşoi, in 't Veld

IND/DEM: Batten, Farage, Knapman, Titford

ITS: Buruiană-Aprodu, Moisuc

NI: Kilroy-Silk

PSE: Grech, Herczog, Muscat

UEN: Angelilli

Verts/ALE: van Buitenen

Corectări şi intenţii de vot

Pentru: Mairead McGuinness, Elizabeth Lynne, Britta Thomsen, Dan Jørgensen

Împotrivă: Bernard Wojciechowski, Joseph Daul, Inés Ayala Sender, Robert Evans

5.   Raportul Jordan Cizelj A6-0376/2007

Amendamentul 40

Pentru: 120

ALDE: Matsakis, Resetarits

GUE/NGL: Adamou, Aita, Catania, de Brún, Figueiredo, Guerreiro, Guidoni, Holm, Kaufmann, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Georgiou, Goudin, Krupa, Lundgren, Sinnott, Tomczak

ITS: Coşea

NI: Chruszcz, Giertych, Martin Hans-Peter, Rivera

PPE-DE: Burke, Bushill-Matthews, Casini, Doyle, Higgins, Karas, Mitchell, Pirker, Protasiewicz, Rack, Rübig, Schierhuber, Seeber

PSE: Attard-Montalto, Ayala Sender, Berman, Bösch, Borrell Fontelles, Bulfon, Bullmann, Castex, Cercas, Ettl, Falbr, França, García Pérez, Gomes, Haug, Lehtinen, Leichtfried, Masip Hidalgo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Napoletano, Prets, Rasmussen, Roth-Behrendt, Sacconi, Schaldemose, Scheele, Sornosa Martínez, Swoboda, Tarand, Thomsen, Van Lancker

UEN: Czarnecki Ryszard, Libicki

Verts/ALE: Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter, Schmidt Frithjof, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Împotrivă: 535

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, Jäätteenmäki, Juknevičienė, Kacin, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Maaten, Manders, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Veraldi, Virrankoski

GUE/NGL: Flasarová, Henin, Kohlíček, Manolakou, Maštálka, Ransdorf, Remek, Strož

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Knapman, Louis, Titford, Wojciechowski Bernard, Železný

ITS: Binev, Chukolov, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov

NI: Allister, Bobošíková, Helmer, Mihăescu, Popeangă

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Heaton-Harris, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mladenov, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berlinguer, Bono, Botopoulos, Bourzai, Calabuig Rull, Carlotti, Cashman, Chiesa, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, De Keyser, De Michelis, De Rossa, Désir, De Vits, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Evans Robert, Färm, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grech, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hedh, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Navarro, Neris, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Podgorean, Podimata, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rouček, Roure, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Szejna, Tabajdi, Titley, Tzampazi, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Aylward, Borghezio, Bossi, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuźmiuk, La Russa, Maldeikis, Masiel, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Abţineri: 12

ALDE: in 't Veld

ITS: Buruiană-Aprodu, Claeys, Dillen, Moisuc, Vanhecke

NI: Baco, Kilroy-Silk, Kozlík

PSE: Muscat

UEN: Angelilli

Verts/ALE: van Buitenen

Corectări şi intenţii de vot

Pentru: Mairead McGuinness, Elizabeth Lynne, Dan Jørgensen

Împotrivă: Inés Ayala Sender

6.   Raportul Schmitt A6-0415/2007

Alineatul 10

Pentru: 580

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Juknevičienė, Kacin, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Veraldi, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Manolakou, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Triantaphyllides, Wagenknecht

IND/DEM: Georgiou, Wojciechowski Bernard

ITS: Binev, Chukolov, Coşea, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov

NI: Bobošíková, Mihăescu, Rivera

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Braghetto, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Burke, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papastamkos, Peterle, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Stauner, Stavreva, Stubb, Sudre, Surján, Szabó, Tajani, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec

PSE: Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Botopoulos, Bourzai, Bulfon, Bullmann, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, De Keyser, De Michelis, De Rossa, Désir, De Vits, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, França, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Patrie, Peillon, Pittella, Podgorean, Podimata, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Scheele, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Borghezio, Bossi, Crowley, Czarnecki Ryszard, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Krasts, La Russa, Libicki, Masiel, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Schmidt Frithjof, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Împotrivă: 67

ALDE: Schmidt Olle

GUE/NGL: Holm, Svensson

IND/DEM: Batten, Belder, Bloom, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Knapman, Krupa, Louis, Lundgren, Sinnott, Titford, Tomczak, Whittaker, Železný

ITS: Claeys, Dillen, Mölzer

NI: Allister, Chruszcz, Giertych, Helmer

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fjellner, Hannan, Heaton-Harris, Ibrisagic, Kamall, Kirkhope, Konrad, McMillan-Scott, Nicholson, Parish, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg, Van Orden, Vlasák, Wohlin, Zahradil

PSE: Andersson, Färm, Hedh, Segelström, Sousa Pinto

UEN: Didžiokas, Kuźmiuk, Maldeikis

Verts/ALE: Schlyter

Abţineri: 13

GUE/NGL: Meyer Pleite, Søndergaard

IND/DEM: Bonde

ITS: Buruiană-Aprodu, Martinez, Moisuc, Vanhecke

NI: Baco, Kilroy-Silk, Kozlík, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Zvěřina

Verts/ALE: van Buitenen

Corectări şi intenţii de vot

Pentru: Mairead McGuinness, Hans-Peter Martin, Charlotte Cederschiöld

Împotrivă: John Purvis

7.   Raportul Schmitt A6-0415/2007

Alineatul 24

Pentru: 570

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Juknevičienė, Kacin, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Veraldi, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Aita, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Seppänen, Strož, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Georgiou

ITS: Binev, Chukolov, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov

NI: Bobošíková, Martin Hans-Peter, Mihăescu, Popeangă, Rivera

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Burke, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Esteves, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Itälä, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papastamkos, Peterle, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Stauner, Stavreva, Stubb, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec

PSE: Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Botopoulos, Bourzai, Bulfon, Bullmann, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, De Keyser, De Michelis, De Rossa, Désir, De Vits, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, França, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Goebbels, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Podgorean, Podimata, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Scheele, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Borghezio, Bossi, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Foglietta, Gobbo, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Masiel, Ó Neachtain, Pirilli, Speroni, Tatarella, Vaidere

Verts/ALE: Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Schmidt Frithjof, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Împotrivă: 59

ALDE: Schmidt Olle

GUE/NGL: Adamou, Catania, Holm, Manolakou, Morgantini, Portas, Svensson, Triantaphyllides

IND/DEM: Booth, Coûteaux, Goudin, Louis, Lundgren, Sinnott, Whittaker, Železný

NI: Allister, Chruszcz, Giertych, Helmer

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fjellner, Hannan, Heaton-Harris, Ibrisagic, Kamall, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Parish, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg, Van Orden, Vlasák, Wohlin, Zahradil

PSE: Andersson, Färm, Hedh, Segelström

UEN: Didžiokas, Maldeikis

Abţineri: 37

GUE/NGL: Guidoni, Rizzo, Søndergaard

IND/DEM: Batten, Bloom, Bonde, Clark, Farage, Knapman, Krupa, Titford, Tomczak, Wojciechowski Bernard

ITS: Claeys, Mölzer, Moisuc, Vanhecke

NI: Baco, Kilroy-Silk, Kozlík

PPE-DE: Konrad, Zvěřina

UEN: Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Tomaszewska, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: van Buitenen, Schlyter

Corectări şi intenţii de vot

Pentru: Charlotte Cederschiöld

Împotrivă: John Purvis

8.   Raportul Schmitt A6-0415/2007

Alineatul 47

Pentru: 556

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Juknevičienė, Kacin, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Savi, Sbarbati, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Veraldi, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Strož, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Georgiou, Krupa, Tomczak

ITS: Buruiană-Aprodu, Coşea, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Stănescu

NI: Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Martin Hans-Peter, Mihăescu, Rivera

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Burke, Buzek, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papastamkos, Peterle, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Stauner, Stavreva, Stubb, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec

PSE: Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Botopoulos, Bourzai, Bulfon, Bullmann, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, De Keyser, De Michelis, De Rossa, Désir, De Vits, Dîncu, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, França, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pinior, Pittella, Podgorean, Podimata, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rouček, Roure, Sacconi, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Scheele, Severin, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Borghezio, Bossi, Crowley, Czarnecki Ryszard, Foglietta, Gobbo, Krasts, La Russa, Libicki, Masiel, Ó Neachtain, Pirilli, Speroni, Tatarella, Vaidere

Verts/ALE: Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Schlyter, Schmidt Frithjof, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Împotrivă: 73

ALDE: Schmidt Olle

GUE/NGL: Guidoni, Holm, Manolakou, Morgantini, Portas, Rizzo, Seppänen, Svensson, Triantaphyllides

IND/DEM: Batten, Belder, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Knapman, Louis, Lundgren, Sinnott, Titford, Whittaker, Železný

ITS: Binev, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Rachinel, Martinez, Romagnoli, Schenardi

NI: Helmer, Popeangă

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fjellner, Hannan, Heaton-Harris, Ibrisagic, Kamall, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Parish, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg, Van Orden, Vlasák, Wijkman, Wohlin, Zahradil

PSE: Andersson, Färm, Hedh, Segelström

UEN: Maldeikis

Abţineri: 30

GUE/NGL: Søndergaard

IND/DEM: Wojciechowski Bernard

ITS: Claeys, Mölzer, Moisuc, Vanhecke

NI: Allister, Baco, Kilroy-Silk, Kozlík

PPE-DE: Konrad, Zvěřina

PSE: Dührkop Dührkop, Roth-Behrendt

UEN: Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kuźmiuk, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Tomaszewska, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: van Buitenen

Corectări şi intenţii de vot

Pentru: Charlotte Cederschiöld

Împotrivă: John Purvis, Carl Schlyter, Adamos Adamou

9.   Raportul Schmitt A6-0415/2007

Rezoluţie

Pentru: 590

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Juknevičienė, Kacin, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Veraldi, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Georgiou, Wojciechowski Bernard

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Coşea, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov

NI: Bobošíková, Martin Hans-Peter, Mihăescu, Popeangă, Rivera

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Braghetto, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Burke, Buzek, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Klamt, Klaß, Klich, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papastamkos, Peterle, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Sartori, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Stauner, Stavreva, Stubb, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec

PSE: Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Botopoulos, Bourzai, Bulfon, Bullmann, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, De Keyser, De Michelis, De Rossa, Désir, De Vits, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, França, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Podgorean, Podimata, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rouček, Roure, Sacconi, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Scheele, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García

UEN: Angelilli, Aylward, Borghezio, Bossi, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Ó Neachtain, Pęk, Pirilli, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Schmidt Frithjof, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Împotrivă: 56

ALDE: Schmidt Olle

GUE/NGL: Holm, Manolakou, Svensson, Triantaphyllides

IND/DEM: Batten, Belder, Bloom, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Krupa, Lundgren, Sinnott, Titford, Tomczak, Whittaker, Železný

NI: Allister, Chruszcz, Giertych, Helmer, Kilroy-Silk

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Evans Jonathan, Fajmon, Fjellner, Hannan, Heaton-Harris, Ibrisagic, Kamall, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Parish, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg, Van Orden, Vlasák, Wijkman, Wohlin, Zahradil

Abţineri: 21

GUE/NGL: Søndergaard

IND/DEM: Coûteaux, Louis

ITS: Claeys, Dillen, Mölzer, Moisuc, Vanhecke

NI: Baco, Kozlík

PPE-DE: Koch, Konrad, Zvěřina

PSE: Andersson, Färm, Hedh, Roth-Behrendt, Segelström

UEN: Piotrowski

Verts/ALE: van Buitenen, Schlyter

Corectări şi intenţii de vot

Pentru: Charlotte Cederschiöld, Kyriacos Triantaphyllides, Jens-Peter Bonde

Împotrivă: John Purvis

10.   Raportul Prodi A6-0411/2007

Alineatul 8

Pentru: 420

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Cappato, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Davies, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Fourtou, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hellvig, Hyusmenova, Kacin, Karim, Kazak, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Matsakis, Morillon, Neyts-Uyttebroeck, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Sbarbati, Susta, Szent-Iványi, Toma, Veraldi

GUE/NGL: Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Manolakou, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Georgiou

ITS: Romagnoli, Stănescu

NI: Baco, Bobošíková, Martin Hans-Peter, Popeangă, Rivera

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Bonsignore, Braghetto, Brepoels, Busuttil, Carollo, Casa, Casini, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Daul, Dehaene, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doyle, Duka-Zólyomi, Esteves, Fatuzzo, Fernández Martín, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gklavakis, Graça Moura, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Herranz García, Herrero-Tejedor, Iturgaiz Angulo, Kasoulides, Kelemen, Klaß, Klich, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Landsbergis, López-Istúriz White, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Méndez de Vigo, Millán Mon, Morin, Musotto, Novak, Olajos, Olbrycht, Papastamkos, Podestà, Pomés Ruiz, Roithová, Rudi Ubeda, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Schinas, Schmitt, Schöpflin, Siekierski, Silva Peneda, Spautz, Stauner, Sudre, Surján, Szabó, Tajani, Ţîrle, Trakatellis, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasto, Wijkman, Záborská, Zieleniec

PSE: Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berlinguer, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Botopoulos, Bourzai, Bulfon, Bullmann, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Castex, Cercas, Chiesa, Corda, Cottigny, De Keyser, De Michelis, De Rossa, Désir, De Vits, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, França, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kirilov, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moreno Sánchez, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Podgorean, Podimata, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Scheele, Severin, Siwiec, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Yáñez-Barnuevo García

UEN: Angelilli, Aylward, Borghezio, Bossi, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter, Schmidt Frithjof, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Împotrivă: 229

ALDE: Alvaro, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Degutis, Gentvilas, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Juknevičienė, Krahmer, Lynne, Maaten, Manders, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Takkula, Vălean, Virrankoski, Watson

IND/DEM: Batten, Belder, Bloom, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Knapman, Krupa, Louis, Lundgren, Sinnott, Titford, Tomczak, Whittaker, Wojciechowski Bernard, Železný

ITS: Binev, Chukolov, Claeys, Coşea, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Schenardi, Stoyanov, Vanhecke

NI: Allister, Chruszcz, Giertych, Helmer, Mihăescu

PPE-DE: Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Beazley, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Březina, Brok, Brunetta, Burke, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Caspary, Chichester, Descamps, Deß, Deva, Doorn, Dover, Duchoň, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Ferber, Fjellner, Friedrich, Gahler, Ganţ, Garriga Polledo, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Hannan, Heaton-Harris, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Koch, Konrad, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Liese, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mayer, Mikolášik, Mitchell, Mladenov, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Posdorf, Posselt, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Rübig, Schierhuber, Schnellhardt, Schröder, Schwab, Seeber, Škottová, Sommer, Sonik, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sumberg, Szájer, Toubon, Ulmer, Urutchev, Van Orden, Vatanen, Visser, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wohlin, Wortmann-Kool, Zahradil, Zdravkova, Zvěřina

PSE: Andersson, Berès, Berman, Cashman, Corbey, Evans Robert, Färm, Gill, Goebbels, Hedh, Howitt, Hughes, Jacobs, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, McAvan, McCarthy, Martin David, Moraes, Morgan, Segelström, Simpson, Skinner, Stihler, Titley, Willmott

Abţineri: 24

ALDE: Birutis, Mohácsi

GUE/NGL: Adamou, Triantaphyllides

ITS: Buruiană-Aprodu, Moisuc

NI: Kilroy-Silk, Kozlík

PPE-DE: Becsey, Belet, De Blasio, Demetriou, Dombrovskis, Gawronski, Gewalt, Jordan Cizelj, Lewandowski, Protasiewicz, Thyssen, Zaleski, Zatloukal

PSE: Wiersma

UEN: Didžiokas

Verts/ALE: van Buitenen

Corectări şi intenţii de vot

Pentru: Salvador Garriga Polledo

Împotrivă: Charlotte Cederschiöld, Eija-Riitta Korhola, Mary Honeyball, Véronique Mathieu

11.   Raportul Prodi A6-0411/2007

Alineatul 10

Pentru: 408

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Cappato, Carlshamre, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Davies, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Fourtou, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hellvig, Hyusmenova, Kacin, Karim, Kazak, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Losco, Ludford, Matsakis, Morillon, Neyts-Uyttebroeck, Panayotov, Pannella, Piskorski, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Sbarbati, Susta, Szent-Iványi, Veraldi

GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Manolakou, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Georgiou

NI: Baco, Bobošíková, Martin Hans-Peter, Popeangă, Rivera

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Braghetto, Brepoels, Busuttil, Carollo, Casa, Casini, Castiglione, del Castillo Vera, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doyle, Duka-Zólyomi, Esteves, Fatuzzo, Fernández Martín, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gál, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gklavakis, Glattfelder, Graça Moura, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Herranz García, Herrero-Tejedor, Iturgaiz Angulo, Kasoulides, Kelemen, Klich, Kratsa-Tsagaropoulou, Landsbergis, López-Istúriz White, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Méndez de Vigo, Millán Mon, Morin, Musotto, Novak, Olajos, Olbrycht, Papastamkos, Podestà, Rudi Ubeda, Saïfi, Sartori, Schinas, Schöpflin, Siekierski, Silva Peneda, Spautz, Sudre, Tajani, Ţîrle, Trakatellis, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Ventre, Vidal-Quadras, Vlasto, Wijkman, Zaleski, Zieleniec

PSE: Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berlinguer, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Botopoulos, Bourzai, Bulfon, Bullmann, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Castex, Cercas, Chiesa, Corda, Cottigny, De Keyser, De Michelis, De Rossa, Désir, De Vits, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, França, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hegyi, Herczog, Hutchinson, Iotova, Jöns, Kindermann, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moreno Sánchez, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Podgorean, Podimata, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Scheele, Severin, Siwiec, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Yáñez-Barnuevo García

UEN: Angelilli, Aylward, Borghezio, Bossi, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter, Schmidt Frithjof, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Împotrivă: 244

ALDE: Alvaro, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Degutis, Gentvilas, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Juknevičienė, Krahmer, Lynne, Maaten, Manders, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Takkula, Toma, Vălean, Virrankoski, Watson

IND/DEM: Batten, Belder, Bloom, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Knapman, Krupa, Louis, Lundgren, Sinnott, Titford, Tomczak, Whittaker, Wojciechowski Bernard, Železný

ITS: Binev, Chukolov, Coşea, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov

NI: Allister, Chruszcz, Giertych, Helmer, Mihăescu

PPE-DE: Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Beazley, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Březina, Brok, Brunetta, Burke, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Caspary, Cederschiöld, Chichester, Deß, Deva, Doorn, Dover, Duchoň, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Ferber, Fjellner, Florenz, Friedrich, Gahler, Gaľa, Ganţ, Gawronski, Gewalt, Goepel, Gomolka, Gräßle, Hannan, Heaton-Harris, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinescu, Marques, Martens, Mayer, Mikolášik, Mitchell, Mladenov, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rübig, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schröder, Schwab, Seeber, Škottová, Sommer, Sonik, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sumberg, Surján, Szabó, Szájer, Toubon, Ulmer, Urutchev, Van Orden, Vatanen, Vernola, Visser, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zdravkova, Zvěřina

PSE: Andersson, Berman, Cashman, Corbett, Corbey, Evans Robert, Färm, Gill, Goebbels, Golik, Hedh, Honeyball, Howitt, Hughes, Jacobs, McAvan, McCarthy, Martin David, Moraes, Morgan, Segelström, Simpson, Skinner, Stihler, Titley, Willmott, Zingaretti

UEN: Didžiokas

Abţineri: 22

ALDE: Birutis, Chatzimarkakis, Mohácsi

ITS: Buruiană-Aprodu, Claeys, Dillen, Moisuc, Vanhecke

NI: Kilroy-Silk, Kozlík

PPE-DE: Becsey, Belet, Buzek, Dombrovskis, Handzlik, Jordan Cizelj, Korhola, Kudrycka, Thyssen, Zatloukal

PSE: Wiersma

Verts/ALE: van Buitenen

Corectări şi intenţii de vot

Pentru: Dan Jørgensen

Împotrivă: Eija-Riitta Korhola, Marie-Hélène Descamps, Véronique Mathieu

12.   Raportul Liese A6-0402/2007

Amendamentul 58

Pentru: 305

ALDE: Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Gibault, Griesbeck, Laperrouze, Ries

GUE/NGL: Adamou, Aita, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Holm, Kohlíček, Manolakou, Maštálka, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Portas, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides

IND/DEM: Bonde, Goudin, Krupa, Lundgren, Sinnott, Tomczak, Wojciechowski Bernard

ITS: Coşea, Stănescu

NI: Belohorská, Chruszcz, Giertych, Martin Hans-Peter, Mihăescu, Popeangă

PPE-DE: Buzek, del Castillo Vera, Chmielewski, Handzlik, Kaczmarek, Klich, Kudrycka, Lewandowski, Protasiewicz, Siekierski, Sonik

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berlinguer, Bösch, Bono, Botopoulos, Bourzai, Bulfon, Bullmann, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Creţu Corina, De Keyser, De Michelis, De Rossa, De Vits, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, França, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Haug, Hedh, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Podgorean, Podimata, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Scheele, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Borghezio, Bossi, Crowley, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter, Schmidt Frithjof, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Împotrivă: 344

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Costa, Davies, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Juknevičienė, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Veraldi, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Brie, Henin, Kaufmann, Markov, Meijer, Pflüger, Ransdorf, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Batten, Belder, Bloom, Booth, Clark, Knapman, Titford, Železný

ITS: Romagnoli

NI: Allister, Bobošíková, Helmer

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hannan, Heaton-Harris, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papastamkos, Parish, Peterle, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Spautz, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Berman, Grech, Muscat

UEN: Masiel

Abţineri: 26

IND/DEM: Coûteaux, Georgiou, Louis

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Moisuc, Schenardi, Stoyanov, Vanhecke

NI: Baco, Kilroy-Silk, Kozlík, Rivera

PPE-DE: Zaleski

PSE: Stockmann

Verts/ALE: van Buitenen

Corectări şi intenţii de vot

Împotrivă: Thijs Berman

13.   Raportul Liese A6-0402/2007

Amendamentul 88

Pentru: 92

ALDE: De Sarnez, Hall

GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, Catania, de Brún, Guidoni, Holm, Kaufmann, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Bonde

ITS: Stoyanov

NI: Martin Hans-Peter

PPE-DE: Schwab

PSE: Arif, Battilocchio, Berès, Bono, Bourzai, Carlotti, Castex, Corda, Cottigny, De Keyser, Douay, Ferreira Anne, Guy-Quint, Hamon, Hutchinson, Jørgensen, Le Foll, Lefrançois, Lienemann, Navarro, Patrie, Peillon, Rasmussen, Savary, Schaldemose, Thomsen, Vaugrenard, Weber Henri

Verts/ALE: Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter, Schmidt Frithjof, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Împotrivă: 571

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Juknevičienė, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Veraldi, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Flasarová, Henin, Ransdorf, Remek, Strož

IND/DEM: Batten, Belder, Bloom, Booth, Clark, Coûteaux, Georgiou, Goudin, Knapman, Krupa, Louis, Lundgren, Sinnott, Titford, Tomczak, Whittaker, Wojciechowski Bernard, Železný

ITS: Binev, Chukolov, Claeys, Coşea, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Vanhecke

NI: Allister, Baco, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Helmer, Mihăescu, Popeangă, Rivera

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Heaton-Harris, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papastamkos, Parish, Peterle, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Thyssen, Ţîrle, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beňová, Berlinguer, Berman, Bösch, Borrell Fontelles, Botopoulos, Bulfon, Bullmann, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Casaca, Cashman, Cercas, Chiesa, Corbey, Creţu Corina, De Michelis, De Rossa, De Vits, Dîncu, Dobolyi, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, França, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Groote, Gruber, Gurmai, Hänsch, Harangozó, Haug, Hedh, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Jacobs, Jöns, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pinior, Pittella, Podgorean, Podimata, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Borghezio, Bossi, Crowley, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuźmiuk, La Russa, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Abţineri: 10

GUE/NGL: Manolakou, Maštálka

ITS: Buruiană-Aprodu, Moisuc

NI: Kilroy-Silk

PPE-DE: Wijkman

PSE: Roth-Behrendt, Scheele

UEN: Libicki

Verts/ALE: van Buitenen

Corectări şi intenţii de vot

Pentru: Bernadette Vergnaud

Împotrivă: Dagmar Roth-Behrendt

14.   Raportul Liese A6-0402/2007

Amendamentul 24

Pentru: 120

ALDE: Beaupuy, Cappato, Deprez, De Sarnez, Gibault, Griesbeck, Hall, in 't Veld, Laperrouze, Ries, Schmidt Olle

GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, Catania, de Brún, Flasarová, Guidoni, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Bonde

NI: Belohorská, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Becsey, Brepoels, Dimitrakopoulos, Wijkman

PSE: Andersson, Battilocchio, Berès, Berman, Bono, Bourzai, Carlotti, Castex, Corbey, Corda, Cottigny, De Keyser, Douay, Färm, Ferreira Anne, Guy-Quint, Hamon, Hedh, Hutchinson, Jørgensen, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Liberadzki, Lienemann, Navarro, Patrie, Peillon, Rasmussen, Roure, Savary, Schaldemose, Segelström, Thomsen, Vaugrenard, Vergnaud, Weber Henri

UEN: Aylward, Crowley, Ó Neachtain

Verts/ALE: Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter, Schmidt Frithjof, Staes, Voggenhuber, Ždanoka

Împotrivă: 535

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Guardans Cambó, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, Jäätteenmäki, Juknevičienė, Kacin, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Veraldi, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Henin, Ransdorf

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Georgiou, Goudin, Knapman, Lundgren, Sinnott, Titford, Whittaker, Wojciechowski Bernard, Železný

ITS: Binev, Chukolov, Claeys, Coşea, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Romagnoli, Schenardi, Stoyanov, Vanhecke

NI: Allister, Bobošíková, Helmer, Mihăescu, Popeangă, Rivera

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Březina, Brok, Brunetta, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Heaton-Harris, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papastamkos, Parish, Peterle, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beňová, Berlinguer, Bösch, Borrell Fontelles, Botopoulos, Bulfon, Bullmann, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Casaca, Cashman, Cercas, Chiesa, Corbett, Creţu Corina, De Michelis, De Rossa, De Vits, Dîncu, Dobolyi, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, França, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grech, Groote, Gruber, Gurmai, Hänsch, Harangozó, Haug, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Jacobs, Jöns, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Paparizov, Pinior, Pittella, Podgorean, Podimata, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Scheele, Severin, Simpson, Siwiec, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vigenin, Walter, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Berlato, Borghezio, Bossi, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuźmiuk, La Russa, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Abţineri: 18

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro, Manolakou, Maštálka

IND/DEM: Coûteaux, Krupa, Louis, Tomczak

ITS: Buruiană-Aprodu, Moisuc, Stănescu

NI: Baco, Chruszcz, Giertych, Kilroy-Silk, Kozlík

PSE: Sacconi

Verts/ALE: van Buitenen

Corectări şi intenţii de vot

Pentru: Claude Turmes

Împotrivă: Thijs Berman

15.   Raportul Liese A6-0402/2007

Amendamentul 85

Pentru: 262

ALDE: Beaupuy, Deprez, De Sarnez, Gibault, Griesbeck, Hall, in 't Veld, Laperrouze, Ries, Schmidt Olle

GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, Catania, de Brún, Flasarová, Guidoni, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Bonde, Goudin

NI: Belohorská, Martin Hans-Peter, Mihăescu, Popeangă

PPE-DE: Brepoels, Olajos, Wijkman

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beňová, Berès, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Botopoulos, Bourzai, Bulfon, Bullmann, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Creţu Corina, De Keyser, De Michelis, De Rossa, De Vits, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, França, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Haug, Hedh, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Podgorean, Podimata, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Scheele, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Aylward, Crowley, Ó Neachtain

Verts/ALE: Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter, Schmidt Frithjof, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Împotrivă: 400

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Guardans Cambó, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, Jäätteenmäki, Juknevičienė, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Veraldi, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Henin, Ransdorf

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Georgiou, Knapman, Krupa, Lundgren, Sinnott, Titford, Tomczak, Whittaker, Wojciechowski Bernard, Železný

ITS: Binev, Chukolov, Claeys, Coşea, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

NI: Allister, Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Helmer

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Březina, Brok, Brunetta, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Heaton-Harris, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papastamkos, Parish, Peterle, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Thyssen, Ţîrle, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Battilocchio, Goebbels, Golik, Mann Erika, Roth-Behrendt

UEN: Angelilli, Berlato, Borghezio, Bossi, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuźmiuk, La Russa, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Abţineri: 18

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro, Manolakou, Maštálka, Remek, Wurtz

IND/DEM: Coûteaux, Louis

ITS: Buruiană-Aprodu, Moisuc

NI: Baco, Kilroy-Silk, Kozlík, Rivera

PSE: Chiesa, Stockmann

UEN: Libicki

Verts/ALE: van Buitenen

Corectări şi intenţii de vot

Pentru: Dagmar Roth-Behrendt

16.   Raportul Liese A6-0402/2007

Amendamentele 24 + 61

Pentru: 576

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Juknevičienė, Kacin, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Veraldi, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, Catania, de Brún, Flasarová, Guidoni, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Bonde, Goudin, Lundgren, Wojciechowski Bernard

NI: Allister, Belohorská, Helmer, Martin Hans-Peter, Popeangă, Rivera

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hannan, Heaton-Harris, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papastamkos, Parish, Peterle, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Spautz, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Thyssen, Ţîrle, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berman, Bösch, Borrell Fontelles, Botopoulos, Bourzai, Bulfon, Bullmann, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Corbett, Corbey, Creţu Corina, De Keyser, De Michelis, De Rossa, De Vits, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, França, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Groote, Gruber, Gurmai, Hänsch, Harangozó, Haug, Hedh, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Pinior, Pittella, Podgorean, Podimata, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rouček, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schaldemose, Scheele, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Aylward, Berlato, Borghezio, Bossi, Crowley, Czarnecki Ryszard, Foglietta, Gobbo, La Russa, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pirilli, Speroni, Vaidere

Verts/ALE: Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter, Schmidt Frithjof, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Împotrivă: 77

GUE/NGL: Henin, Ransdorf

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Georgiou, Knapman, Krupa, Sinnott, Titford, Tomczak, Whittaker

ITS: Binev, Chukolov, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov

NI: Bobošíková, Chruszcz, Giertych

PPE-DE: Buzek, Chmielewski, Handzlik, Kaczmarek, Klich, Koch, Lewandowski, Olbrycht, Protasiewicz, Siekierski, Sonik, Zaleski

PSE: Berès, Bono, Carlotti, Corda, Cottigny, Ferreira Anne, Golik, Guy-Quint, Hamon, Hutchinson, Laignel, Le Foll, Lefrançois, Lienemann, Neris, Paparizov, Patrie, Peillon, Roure, Savary

UEN: Angelilli, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kuźmiuk, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Abţineri: 25

ALDE: Degutis, Dičkutė

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro, Manolakou, Maštálka, Wurtz

IND/DEM: Coûteaux, Louis, Železný

ITS: Buruiană-Aprodu, Claeys, Coşea, Dillen, Moisuc, Vanhecke

NI: Baco, Kilroy-Silk, Kozlík

PSE: Stockmann

UEN: Didžiokas, Krasts, Libicki, Maldeikis

Verts/ALE: van Buitenen

Corectări şi intenţii de vot

Împotrivă: Kader Arif, Brigitte Douay, Françoise Castex, Yannick Vaugrenard, Bernadette Vergnaud

17.   Raportul Liese A6-0402/2007

Amendamentul 89

Pentru: 89

ALDE: Hall, Schmidt Olle

GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, Catania, de Brún, Guidoni, Holm, Kaufmann, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Rizzo, Søndergaard, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Goudin, Lundgren

ITS: Coşea

NI: Martin Hans-Peter, Popeangă

PPE-DE: Fjellner, Ibrisagic, Mauro, Szájer

PSE: Andersson, Berès, Berman, Bourzai, Carlotti, Cottigny, Färm, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Patrie, Peillon, Rasmussen, Schaldemose, Segelström, Thomsen

UEN: Czarnecki Ryszard, Libicki, Tatarella

Verts/ALE: Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter, Schmidt Frithjof, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Împotrivă: 561

ALDE: Alvaro, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Juknevičienė, Kacin, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Veraldi, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Henin, Kohlíček, Ransdorf, Remek, Seppänen, Strož

IND/DEM: Batten, Belder, Bloom, Booth, Clark, Knapman, Krupa, Louis, Sinnott, Titford, Tomczak, Whittaker, Wojciechowski Bernard, Železný

ITS: Binev, Chukolov, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

NI: Allister, Belohorská, Chruszcz, Giertych, Helmer, Mihăescu, Rivera

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Heaton-Harris, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papastamkos, Parish, Peterle, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szabó, Tajani, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berlinguer, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Botopoulos, Bulfon, Bullmann, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Casaca, Cashman, Cercas, Corbett, Corda, Creţu Corina, De Keyser, De Michelis, De Rossa, De Vits, Dîncu, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, França, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Haug, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pinior, Pittella, Podgorean, Podimata, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Scheele, Severin, Simpson, Siwiec, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Borghezio, Bossi, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuźmiuk, La Russa, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Rogalski, Rutowicz, Speroni, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Abţineri: 10

GUE/NGL: Flasarová, Manolakou, Maštálka, Wurtz

IND/DEM: Coûteaux

ITS: Buruiană-Aprodu

NI: Baco, Kilroy-Silk, Kozlík

Verts/ALE: van Buitenen

Corectări şi intenţii de vot

Pentru: Charlotte Cederschiöld

Împotrivă: Pervenche Berès, Bernadette Bourzai, Marie-Arlette Carlotti, Glenys Kinnock

18.   Raportul Liese A6-0402/2007

Amendamentul 25

Pentru: 128

ALDE: Beaupuy, Bourlanges, Cornillet, Deprez, De Sarnez, Gibault, Hall, in 't Veld, Laperrouze, Ries, Schmidt Olle

GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, Catania, de Brún, Flasarová, Guidoni, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Remek, Rizzo, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Bonde, Goudin, Lundgren, Sinnott

ITS: Martinez

NI: Baco, Belohorská, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Brepoels, Fjellner, Ibrisagic, Rack, Wijkman

PSE: Andersson, Arif, Berès, Berlinguer, Berman, Bono, Bourzai, Carlotti, Castex, Corda, Cottigny, De Keyser, Douay, Färm, Falbr, Ferreira Anne, Guy-Quint, Hamon, Hedh, Hegyi, Hutchinson, Jørgensen, Laignel, Le Foll, Lefrançois, Lienemann, Navarro, Neris, Patrie, Peillon, Rasmussen, Rosati, Roure, dos Santos, Savary, Schaldemose, Scheele, Segelström, Thomsen, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Weber Henri

UEN: Czarnecki Ryszard

Verts/ALE: Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter, Schmidt Frithjof, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Împotrivă: 529

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Davies, Degutis, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, Jäätteenmäki, Juknevičienė, Kacin, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Veraldi, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Henin, Ransdorf, Seppänen

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Georgiou, Knapman, Titford, Whittaker, Wojciechowski Bernard

ITS: Binev, Chukolov, Claeys, Coşea, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Mölzer, Schenardi, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

NI: Allister, Bobošíková, Helmer, Mihăescu, Popeangă, Rivera

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Březina, Brok, Brunetta, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Heaton-Harris, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papastamkos, Parish, Peterle, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Bösch, Borrell Fontelles, Botopoulos, Bulfon, Bullmann, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Casaca, Cashman, Cercas, Chiesa, Corbett, Corbey, Creţu Corina, De Michelis, De Rossa, De Vits, Dîncu, Dobolyi, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, França, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Groote, Gruber, Hänsch, Harangozó, Haug, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Jacobs, Jöns, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pinior, Pittella, Podgorean, Podimata, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rocard, Rouček, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, Severin, Simpson, Siwiec, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Titley, Tzampazi, Vigenin, Walter, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Borghezio, Bossi, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuźmiuk, La Russa, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Abţineri: 19

ALDE: Costa

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro, Manolakou, Markov, Maštálka, Søndergaard, Wurtz

IND/DEM: Coûteaux, Krupa, Louis, Železný

ITS: Buruiană-Aprodu, Moisuc

NI: Chruszcz, Giertych, Kilroy-Silk

UEN: Libicki

Verts/ALE: van Buitenen

Corectări şi intenţii de vot

Pentru: Charlotte Cederschiöld

19.   Raportul Liese A6-0402/2007

Amendamentul 86

Pentru: 248

ALDE: Degutis, Dičkutė, Hall

GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, Catania, de Brún, Flasarová, Guidoni, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Rizzo, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Bonde, Goudin, Lundgren, Sinnott

ITS: Coşea

NI: Martin Hans-Peter, Popeangă

PPE-DE: Fjellner, Ibrisagic, Olajos, Wijkman, Wohlin

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Botopoulos, Bourzai, Bulfon, Bullmann, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Cashman, Castex, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Creţu Corina, De Keyser, De Michelis, De Rossa, Désir, De Vits, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, França, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Haug, Hedh, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Mihalache, Mikko, Moraes, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Podgorean, Podimata, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, dos Santos, Savary, Schaldemose, Scheele, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Sousa Pinto, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott, Zingaretti

UEN: Didžiokas, Maldeikis, Vaidere

Verts/ALE: Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter, Schmidt Frithjof, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Împotrivă: 401

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Juknevičienė, Kacin, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Veraldi, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Henin, Ransdorf, Seppänen

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Krupa, Louis, Titford, Tomczak, Whittaker, Wojciechowski Bernard, Železný

ITS: Binev, Chukolov, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov

NI: Allister, Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Helmer, Mihăescu

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Heaton-Harris, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papastamkos, Parish, Peterle, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Goebbels, Golik

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Borghezio, Bossi, Crowley, Czarnecki Ryszard, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuźmiuk, La Russa, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Abţineri: 35

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro, Manolakou, Markov, Søndergaard, Wurtz

IND/DEM: Coûteaux, Georgiou

ITS: Buruiană-Aprodu, Claeys, Moisuc, Vanhecke

NI: Baco, Belohorská, Kilroy-Silk, Kozlík, Rivera

PSE: Ayala Sender, Barón Crespo, Cercas, Chiesa, García Pérez, Masip Hidalgo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Obiols i Germà, Salinas García, Sánchez Presedo, Sornosa Martínez, Stockmann, Yáñez-Barnuevo García

UEN: Libicki, Rutowicz

Verts/ALE: van Buitenen

Corectări şi intenţii de vot

Pentru: Charlotte Cederschiöld

20.   Raportul Liese A6-0402/2007

Amendamentele 75 + 87

Pentru: 612

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Juknevičienė, Kacin, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Veraldi, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, Catania, de Brún, Flasarová, Guidoni, Holm, Kaufmann, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Rizzo, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Bonde, Goudin, Lundgren, Wojciechowski Bernard, Železný

ITS: Buruiană-Aprodu, Claeys, Coşea, Dillen, Vanhecke

NI: Allister, Belohorská, Bobošíková, Helmer, Martin Hans-Peter, Mihăescu, Popeangă, Rivera

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hannan, Heaton-Harris, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papastamkos, Parish, Peterle, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Spautz, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Botopoulos, Bourzai, Bulfon, Bullmann, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Creţu Corina, De Keyser, De Michelis, De Rossa, Désir, De Vits, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, França, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Haug, Hedh, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Podgorean, Podimata, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Scheele, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Borghezio, Bossi, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Gobbo, Krasts, La Russa, Maldeikis, Muscardini, Ó Neachtain, Pirilli, Speroni, Tatarella, Vaidere

Verts/ALE: Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter, Schmidt Frithjof, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Împotrivă: 44

GUE/NGL: Henin, Ransdorf, Seppänen

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Louis, Sinnott, Titford, Whittaker

ITS: Romagnoli, Stănescu

PPE-DE: Buzek, del Castillo Vera, Chmielewski, Handzlik, Kaczmarek, Klich, Kudrycka, Olbrycht, Protasiewicz, Siekierski, Sonik, Zaleski

PSE: Golik

UEN: Czarnecki Ryszard, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Libicki, Masiel, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Tomaszewska, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Abţineri: 27

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro, Kohlíček, Manolakou, Markov, Søndergaard, Wurtz

IND/DEM: Coûteaux, Georgiou, Krupa, Tomczak

ITS: Binev, Chukolov, Gollnisch, Lang, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Moisuc, Stoyanov

NI: Baco, Chruszcz, Giertych, Kilroy-Silk, Kozlík

PPE-DE: Lewandowski

Verts/ALE: van Buitenen

21.   Raportul Liese A6-0402/2007

Amendamentul 69

Pentru: 89

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Drčar Murko, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Ortuondo Larrea, Oviir, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Toma, Vălean, Veraldi, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Strož

IND/DEM: Krupa, Lundgren, Tomczak

ITS: Buruiană-Aprodu, Coşea

NI: Bobošíková, Chruszcz, Giertych

PPE-DE: Berend, Busuttil, Casa

PSE: Calabuig Rull, Grech, Tabajdi

UEN: Czarnecki Ryszard

Împotrivă: 557

ALDE: Attwooll, Bowles, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Duff, Hall, Harkin, Karim, Ludford, Lynne, Onyszkiewicz, Panayotov, Pannella, Schmidt Olle, Starkevičiūtė, Takkula

GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Manolakou, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Belder, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Farage, Knapman, Sinnott, Titford, Wojciechowski Bernard, Železný

ITS: Martinez, Romagnoli, Stănescu

NI: Allister, Helmer, Martin Hans-Peter, Mihăescu, Popeangă

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Böge, Bonsignore, Bowis, Braghetto, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Burke, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Heaton-Harris, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papastamkos, Parish, Peterle, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Botopoulos, Bourzai, Bulfon, Bullmann, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Creţu Corina, De Keyser, De Michelis, De Rossa, Désir, De Vits, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, França, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hedh, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Kindermann, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Podgorean, Podimata, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Scheele, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Borghezio, Bossi, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Krasts, La Russa, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Zapałowski

Verts/ALE: Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter, Schmidt Frithjof, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Abţineri: 23

GUE/NGL: Flasarová, Kohlíček

IND/DEM: Coûteaux, Louis

ITS: Binev, Chukolov, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Rachinel, Mölzer, Moisuc, Stoyanov, Vanhecke

NI: Baco, Belohorská, Kilroy-Silk, Kozlík, Rivera

PPE-DE: Esteves

UEN: Libicki

Verts/ALE: van Buitenen

Corectări şi intenţii de vot

Împotrivă: Diana Wallis

22.   Raportul Liese A6-0402/2007

Amendamentul 39

Pentru: 546

ALDE: Beaupuy, Bourlanges, Cornillet, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Gibault, Griesbeck, Laperrouze, Ries, Starkevičiūtė, Takkula

GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, Catania, de Brún, Flasarová, Guidoni, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Bonde, Goudin, Krupa, Tomczak, Wojciechowski Bernard

ITS: Coşea

NI: Allister, Belohorská, Chruszcz, Giertych, Helmer, Martin Hans-Peter, Mihăescu, Popeangă, Rivera

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Braghetto, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Heaton-Harris, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Parish, Peterle, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Botopoulos, Bourzai, Bulfon, Bullmann, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Creţu Corina, De Keyser, De Michelis, De Rossa, Désir, De Vits, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, França, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hamon, Harangozó, Haug, Hedh, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lyubcheva, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Podgorean, Podimata, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Scheele, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Berlato, Borghezio, Bossi, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Krasts, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Piotrowski, Pirilli, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Zapałowski

Verts/ALE: Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter, Schmidt Frithjof, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Împotrivă: 110

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Costa, Davies, Duff, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Juknevičienė, Kacin, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Toma, Vălean, Veraldi, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Henin, Manolakou, Ransdorf

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Lundgren, Titford

ITS: Binev, Chukolov, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Romagnoli, Stănescu, Stoyanov

NI: Bobošíková

PPE-DE: Florenz

PSE: Hänsch, Rocard

UEN: Aylward, Crowley, Muscardini, Ó Neachtain, Podkański

Abţineri: 16

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro, Wurtz

IND/DEM: Coûteaux, Louis, Sinnott, Železný

ITS: Buruiană-Aprodu, Moisuc, Vanhecke

NI: Baco, Kilroy-Silk, Kozlík

PPE-DE: Esteves, Ventre

Verts/ALE: van Buitenen

23.   Raportul Liese A6-0402/2007

Amendamentele 98 + 100/rev.

Pentru: 211

ALDE: Mulder

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro, Henin, Manolakou, Seppänen, Wurtz

IND/DEM: Krupa, Sinnott, Tomczak, Wojciechowski Bernard

ITS: Binev, Chukolov, Coşea, Gollnisch, Lang, Martinez, Mölzer, Romagnoli, Stănescu, Stoyanov

NI: Chruszcz, Giertych, Popeangă

PPE-DE: Coelho, Esteves, Freitas, Graça Moura, Korhola, Marques, Martens, Siekierski, Silva Peneda, Sudre

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Botopoulos, Bourzai, Bulfon, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, De Keyser, De Michelis, De Rossa, Désir, De Vits, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, França, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hamon, Harangozó, Hedh, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Podgorean, Podimata, Prets, Pribetich, Rasmussen, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Scheele, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Berlato, Borghezio, Bossi, Czarnecki Ryszard, Foglietta, Gobbo, La Russa, Muscardini, Pirilli, Speroni, Tatarella

Împotrivă: 434

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Carlshamre, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Juknevičienė, Kacin, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Veraldi, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, Catania, Guidoni, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Bonde, Goudin, Lundgren, Železný

NI: Allister, Belohorská, Bobošíková, Helmer, Martin Hans-Peter, Mihăescu, Rivera

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Braghetto, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Heaton-Harris, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papastamkos, Parish, Peterle, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sumberg, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Bullmann, Creţu Corina, Gebhardt, Hänsch, Haug, Jöns, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Madeira, Mann Erika, Rapkay, Roth-Behrendt, Walter, Weber Henri, Weiler

UEN: Aylward, Crowley, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Libicki, Maldeikis, Masiel, Ó Neachtain, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Tomaszewska, Vaidere, Zapałowski

Verts/ALE: Auken, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter, Schmidt Frithjof, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Abţineri: 22

GUE/NGL: Flasarová, Maštálka

IND/DEM: Batten, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Knapman, Louis, Titford

ITS: Buruiană-Aprodu, Claeys, Dillen, Moisuc, Vanhecke

NI: Baco, Kilroy-Silk, Kozlík

PSE: Muscat, Stockmann

UEN: Angelilli

Verts/ALE: van Buitenen

Corectări şi intenţii de vot

Pentru: Jamila Madeira

Împotrivă: Eija-Riitta Korhola

24.   Raportul Liese A6-0402/2007

Amendamentul 78/1

Pentru: 380

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Juknevičienė, Kacin, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Veraldi, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Henin, Wurtz

IND/DEM: Sinnott, Wojciechowski Bernard

ITS: Coşea

NI: Allister, Bobošíková, Helmer, Mihăescu

PPE-DE: Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Braghetto, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Heaton-Harris, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papastamkos, Parish, Peterle, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Bono, Goebbels, Grech, Medina Ortega, Muscat, Prets

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Borghezio, Bossi, Crowley, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Krasts, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Zapałowski

Împotrivă: 255

ALDE: Schmidt Olle

GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Batten, Belder, Bonde, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Krupa, Lundgren, Titford, Tomczak

ITS: Binev, Chukolov, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Martinez, Mölzer, Romagnoli, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

NI: Chruszcz, Giertych, Martin Hans-Peter, Popeangă

PPE-DE: Pomés Ruiz, Wijkman

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berlinguer, Berman, Bösch, Borrell Fontelles, Botopoulos, Bourzai, Bulfon, Bullmann, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Cashman, Chiesa, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Creţu Corina, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, França, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Matsouka, Mihalache, Mikko, Moraes, Morgan, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Podgorean, Podimata, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, dos Santos, Savary, Schaldemose, Scheele, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weiler, Wiersma, Willmott, Zingaretti

Verts/ALE: Auken, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter, Schmidt Frithjof, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Abţineri: 28

GUE/NGL: Manolakou, Maštálka, Ransdorf

IND/DEM: Coûteaux, Louis, Železný

ITS: Buruiană-Aprodu, Moisuc

NI: Baco, Belohorská, Kilroy-Silk, Kozlík, Rivera

PSE: Attard-Montalto, Ayala Sender, Cercas, García Pérez, Masip Hidalgo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Obiols i Germà, Riera Madurell, Salinas García, Sánchez Presedo, Sornosa Martínez, Yáñez-Barnuevo García

Verts/ALE: van Buitenen

Corectări şi intenţii de vot

Împotrivă: Françoise Castex

25.   Raportul Liese A6-0402/2007

Amendamentul 78/2

Pentru: 343

ALDE: Takkula, Virrankoski

GUE/NGL: Henin, Manolakou, Wurtz

IND/DEM: Belder, Krupa, Sinnott, Tomczak, Wojciechowski Bernard

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Coşea, Dillen, Gollnisch, Lang, Martinez, Mölzer, Moisuc, Romagnoli, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

NI: Allister, Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Helmer

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Braghetto, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Heaton-Harris, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Musotto, Nassauer, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papastamkos, Parish, Peterle, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Batzeli, Botopoulos, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Casaca, Castex, Cercas, Estrela, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Goebbels, Golik, Gomes, Hamon, Harangozó, Lambrinidis, Leinen, Madeira, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Myller, Paasilinna, Podimata, Riera Madurell, Roure, Sánchez Presedo, Severin, Sornosa Martínez, Tzampazi, Yáñez-Barnuevo García

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Borghezio, Bossi, Crowley, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Krasts, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Zapałowski

Împotrivă: 296

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Juknevičienė, Kacin, Karim, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Toma, Vălean, Veraldi, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Guerreiro, Guidoni, Holm, Kaufmann, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Batten, Bonde, Booth, Clark, Goudin, Knapman, Lundgren

NI: Martin Hans-Peter, Popeangă

PPE-DE: Fjellner, Ibrisagic, Wijkman

PSE: Andersson, Arif, Athanasiu, Barón Crespo, Battilocchio, Beňová, Berès, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bulfon, Bullmann, Carlotti, Cashman, Chiesa, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Creţu Corina, De Keyser, De Michelis, De Rossa, Désir, De Vits, Dîncu, Douay, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, França, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Grabowska, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedh, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Mihalache, Mikko, Moraes, Morgan, Napoletano, Navarro, Neris, Occhetto, Öger, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Podgorean, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Sacconi, Sakalas, Saks, dos Santos, Savary, Schaldemose, Scheele, Segelström, Simpson, Siwiec, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Titley, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott, Zingaretti

Verts/ALE: Auken, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter, Schmidt Frithjof, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Abţineri: 14

ALDE: Kazak

GUE/NGL: Maštálka, Ransdorf

IND/DEM: Louis, Železný

NI: Baco, Belohorská, Kilroy-Silk, Kozlík, Rivera

PSE: Grech, Muscat, Salinas García

Verts/ALE: van Buitenen

Corectări şi intenţii de vot

Pentru: Sérgio Sousa Pinto

Împotrivă: Françoise Castex

26.   Raportul Liese A6-0402/2007

Amendamentele 97 + 99/rev.

Pentru: 193

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro, Henin, Seppänen, Wurtz

IND/DEM: Krupa, Sinnott, Tomczak

ITS: Binev, Chukolov, Claeys, Coşea, Dillen, Gollnisch, Martinez, Moisuc, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

NI: Chruszcz, Giertych, Popeangă

PPE-DE: Coelho, Esteves, Freitas, Graça Moura, Marques, Queiró, Silva Peneda, Sudre

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Battilocchio, Beňová, Berès, Berlinguer, Berman, Bösch, Borrell Fontelles, Botopoulos, Bourzai, Bulfon, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Creţu Corina, De Keyser, De Michelis, De Rossa, Désir, De Vits, Dîncu, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, França, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Goebbels, Gomes, Gottardi, Grabowska, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hamon, Harangozó, Hedh, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Podgorean, Podimata, Prets, Pribetich, Rasmussen, Riera Madurell, Rosati, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Crowley, Ó Neachtain

Împotrivă: 437

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Carlshamre, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Veraldi, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Aita, Brie, Catania, de Brún, Guidoni, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Bonde, Goudin, Lundgren, Wojciechowski Bernard, Železný

ITS: Buruiană-Aprodu, Romagnoli

NI: Allister, Bobošíková, Helmer, Martin Hans-Peter, Mihăescu, Rivera

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Braghetto, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Daul, De Blasio, Dehaene, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Heaton-Harris, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papastamkos, Parish, Peterle, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sumberg, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Bullmann, Gebhardt, Glante, Golik, Hänsch, Haug, Jöns, Jørgensen, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Mann Erika, Öger, Rapkay, Roth-Behrendt, Scheele, Walter

UEN: Angelilli, Berlato, Borghezio, Bossi, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Janowski, Krasts, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere

Verts/ALE: Auken, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter, Schmidt Frithjof, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Abţineri: 14

GUE/NGL: Flasarová, Maštálka

IND/DEM: Batten, Booth, Clark, Coûteaux, Knapman, Louis, Titford

NI: Kilroy-Silk

PSE: Groote, Muscat, Stockmann

Verts/ALE: van Buitenen

Corectări şi intenţii de vot

Pentru: Dan Jørgensen


TEXTE ADOPTATE

 

P6_TA(2007)0492

Participarea Bulgariei şi a României la Spaţiul Economic European ***

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 13 noiembrie 2007 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului de încheiere a unui acord privind participarea Republicii Bulgaria şi a României la Spaţiul Economic European şi a patru acorduri conexe (12641/2007 — C6-0350/2007 — 2007/0115(AVC))

(Procedura de aviz conform)

Parlamentul European,

având în vedere propunerea de decizie a Consiliului (12641/2007),

având în vedere cererea de aviz conform prezentată de Consiliu în temeiul articolului 300 alineatul (3) al doilea paragraf, coroborat cu articolul 310 şi articolul 300 alineatul (2) din Tratatul CE (C6-0350/ 2007),

având în vedere articolul 75, articolul 83 alineatul (7) şi articolul 43 alineatul (1) din Regulamentul său de procedură,

având în vedere recomandarea Comisiei pentru comerţ internaţional (A6-0413/2007),

1.

îşi dă avizul conform cu privire la încheierea acordului;

2.

încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite poziţia Parlamentului Consiliului şi Comisiei, precum şi guvernelor şi parlamentelor statelor membre şi membrilor Spaţiului economic european.

P6_TA(2007)0493

Acordul dintre CE şi Ucraina privind vizele de scurtă şedere *

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 13 noiembrie 2007 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Comunitatea Europeană şi Ucraina privind facilitarea eliberării vizelor de scurtă şedere (COM(2007)0190 — C6-0187/2007 — 2007/0069(CNS))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

având în vedere propunerea de decizie a Consiliului (COM(2007)0190),

având în vedere articolul 62 punctul 2 litera (b) punctele (i) şi (ii) şi articolul 300 alineatul (2) primul paragraf prima teză din Tratatul CE,

având în vedere articolul 300 alineatul (3) primul paragraf din Tratatul CE, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C6-0187/2007),

având în vedere articolul 51 şi articolul 83 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

având în vedere raportul Comisiei pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne şi avizul Comisiei pentru afaceri externe (A6-0363/2007),

1.

aprobă încheierea acordului;

2.

încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite poziţia Parlamentului Consiliului şi Comisiei, precum şi guvernelor şi parlamentelor statelor membre şi ale Republicii Ucraina.

P6_TA(2007)0494

Acordul între CE şi Ucraina privind readmisia *

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 13 noiembrie 2007 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea acordului între Comunitatea Europeană şi Ucraina privind readmisia (COM(2007)0197 — C6-0188/2007 — 2007/0071(CNS))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

având în vedere propunerea de decizie a Consiliului (COM(2007)0197),

având în vedere articolul 63 punctul (3) litera (b) şi articolul 300 alineatul (2) primul paragraf prima teză din Tratatul CE,

având în vedere articolul 300 alineatul (3) primul paragraf din Tratatul CE, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C6-0188/2007),

având în vedere articolul 51 şi articolul 83 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

având în vedere raportul Comisiei pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne şi avizul Comisiei pentru afaceri externe (A6-0364/2007),

1.

aprobă încheierea acordului;

2.

încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite poziţia Parlamentului Consiliului şi Comisiei, precum şi guvernelor şi parlamentelor statelor membre şi ale Republicii Ucraina.

P6_TA(2007)0495

Acordul dintre CE şi Republica Moldova privind vizele de scurtă şedere *

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 13 noiembrie 2007 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind semnarea Acordului dintre Comunitatea Europeană şi Republica Moldova privind facilitarea eliberării vizelor de scurtă şedere (COM(2007)0488 — C6-0339/2007 — 2007/0175(CNS))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

având în vedere propunerea de decizie a Consiliului (COM(2007)0488),

având în vedere articolul 62 punctul (2) litera (b) punctele (i) şi (ii) şi articolul 300 alineatul (2) primul paragraf prima teză din Tratatul CE,

având în vedere articolul 300 alineatul (3) primul paragraf din Tratatul CE, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C6-0339/2007),

având în vedere articolul 51 şi articolul 83 alineatul (7) din Regulamentul de procedură,

având în vedere raportul Comisiei pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne şi avizul Comisiei pentru afaceri externe (A6-0426/2007),

1.

aprobă încheierea acordului;

2.

încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite poziţia Parlamentului Consiliului şi Comisiei, precum şi guvernelor şi parlamentelor statelor membre şi ale Republicii Moldova.

P6_TA(2007)0496

Acord între CE şi Republica Moldova privind readmisia *

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 13 noiembrie 2007 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind semnarea acordului între Comunitatea Europeană şi Republica Moldova privind readmisia persoanelor aflate în situaţia de şedere ilegală (COM(2007)0504 — C6-0340/2007 — 2007/0182(CNS))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

având în vedere propunerea de decizie a Consiliului (COM(2007)0504),

având în vedere articolul 63 punctul (3) litera (b) şi articolul 300 alineatul (2) primul paragraf prima teză din Tratatul CE,

având în vedere articolul 300 alineatul (3) primul paragraf din Tratatul CE, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C6-0340/2007),

având în vedere articolul 51 şi articolul 83 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

având în vedere raportul Comisiei pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne şi avizul Comisiei pentru afaceri externe (A6-0427/2007),

1.

aprobă încheierea acordului;

2.

încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite poziţia Parlamentului, Consiliului şi Comisiei, precum şi guvernelor şi parlamentelor statelor membre şi ale Republicii Moldova.

P6_TA(2007)0497

Interoperabilitatea serviciilor de televiziune digitală interactivă

Rezoluţia Parlamentului European din 13 noiembrie 2007 privind interoperabilitatea serviciilor de televiziune digitală interactivă (2007/2152(INI))

Parlamentul European,

având în vedere articolul 11 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, privind libertatea de exprimare şi de informare,

având în vedere Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 martie 2002 privind un cadru de reglementare comun pentru reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice (directivă-cadru) (1),

având în vedere Directiva 2002/19/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 martie 2002 privind accesul la reţelele de comunicaţii electronice şi la infrastructura asociată, precum şi interconectarea acestora (Directiva privind accesul) (2),

având în vedere Comunicarea Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor privind analizarea interoperabilităţii serviciilor de televiziune digitală interactivă în conformitate cu Comunicarea COM(2004)0541 din 30 iulie 2004 (COM(2006)0037),

având în vedere Comunicarea Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor privind interoperabilitatea serviciilor de televiziune digitală interactivă (COM(2004)0541),

având în vedere Comunicarea Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor privind accelerarea tranziţiei de la analog la digital în domeniul difuziunii (COM(2005)0204),

având în vedere Comunicarea Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor privind tranziţia de la difuziunea analogică la difuziunea digitală (de la trecerea către digital la abandonarea analogicului) (COM(2003)0541),

având în vedere Rezoluţia din 27 aprilie 2006 privind tranziţia de la difuziunea analogică la difuziunea digitală: o oportunitate pentru politica europeană a audiovizualului şi diversitatea culturală? (3),

având în vedere Rezoluţia sa din 16 noiembrie 2005 privind accelerarea tranziţiei de la difuziunea analogică la cea digitală (4),

având în vedere concluziile Consiliului pentru transport, telecomunicaţii şi energie care a avut loc la Bruxelles în perioada 6-8 iunie 2007, în cadrul iniţiativei i2010 — Raport anual 2007 privind societatea informaţională,

având în vedere concluziile Consiliului pentru transport, telecomunicaţii şi energie care a avut loc la Bruxelles în perioada 9-10 decembrie 2004,

având în vedere Recomandarea CM/Rec(2007)3 a Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei adresată statelor membre privind misiunea serviciului public în domeniul mass-media în societatea informaţională,

având în vedere articolul 45 din Regulamentul său de procedură,

având în vedere raportul Comisiei pentru cultură şi educaţie şi avizul Comisiei pentru industrie, cercetare şi energie (A6-0390/2007),

A.

întrucât tranziţia de la analogic la digital reprezintă o evoluţie importantă şi poate contribui la diseminarea culturilor şi la îmbunătăţirea coeziunii sociale;

B.

întrucât televiziunea digitală se poate folosi de noua tehnologie media pentru a furniza servicii de informare şi, prin urmare, poate contribui la creşterea coeziunii sociale şi la includerea tuturor în societatea informaţională;

C.

întrucât, în acord cu opinia Comisiei, tranziţia cu succes către televiziunea digitală este condiţia prealabilă pentru dezvoltarea serviciilor digitale interactive;

D.

întrucât reaminteşte potenţialul economic al domeniului serviciilor de televiziune digitală şi importanţa sa ca sursă de locuri de muncă;

E.

întrucât, cu toate acestea, iniţiativele legislative privind domeniul digital nu pot fi reduse la o problemă de infrastructură şi date tehnice şi întrucât aceste probleme trebuie abordate în conformitate cu obiectivele politice, căutând în permanenţă un plus de valoare pentru utilizatori;

F.

întrucât trebuie instituite garanţii la nivel european şi naţional pentru a evita ca deciziile importante să fie guvernate doar de concurenţă şi de legile pieţei;

G.

întrucât reaminteşte opinia Parlamentului European, conform căreia impunerea unei norme unice europene nu este soluţia corectă pentru a îndeplini obiectivele vizate, date fiind situaţiile diferite şi întrucât, deocamdată, este mai judicios să se facă recurs la măsurile neobligatorii de standardizare, promovate de întreprinderi, aşa cum o demonstrează unele exemple pozitive la nivel naţional;

H.

întrucât sectorul televiziunii digitale din UE beneficiază deja de o gamă largă de standarde europene robuste;

I.

întrucât este important ca cetăţenii europeni să beneficieze din plin de posibilele avantaje ale televiziunii digitale;

J.

întrucât, până în prezent, serviciile interactive au înregistrat o dezvoltare redusă, în raport cu previziunile optimiste ale experţilor;

K.

întrucât gama largă a posibilităţilor tehnice create de difuziunea digitală, precum interactivitatea, nu ar trebui să constituie o nouă sursă de inegalităţi, adăugând un „decalaj digital” la cel social şi cultural;

L.

întrucât îşi exprimă îngrijorarea cu privire la riscurile sporite pentru categoriile defavorizate, ca urmare a costurilor suplimentare ale echipamentul necesar;

M.

întrucât trecerea de la televiziunea analogică la cea digitală permite eliberarea spectrului şi dezvoltarea de noi tehnologii şi soluţii inovatoare care să impulsioneze competitivitatea europeană în acest sector;

N.

întrucât noile tehnologii trebuie stăpânite de la o vârstă cât mai fragedă şi întrucât sistemele de educaţie trebuie să se adapteze cât mai repede şi cât mai bine cu putinţă schimbărilor culturale şi sociale generate de noile tehnologii ale informaţiei şi comunicării, de convergenţă şi digitalizare;

O.

întrucât trebuie, de asemenea, acordată o atenţie deosebită accesului şi stăpânirii de către persoanele cu handicap a noilor tehnologii ale informaţiei şi comunicării;

P.

întrucât printre serviciile de televiziune digitală interactivă se numără şi realizarea de subtitrări în mai multe limbi şi astfel televiziunea digitală poate contribui la îmbunătăţirea dialogului intercultural şi la învăţarea continuă pe întreaga durată a vieţii;

Q.

întrucât accesul la un număr din ce în ce mai mare de servicii trebuie însoţit întotdeauna de libertatea de informare şi de exprimare;

R.

întrucât, pe parcursul întregului proces de tranziţie, trebuie să se asigure susţinerea serviciilor publice audiovizuale în misiunea de serviciu public care le-a fost atribuită, precum şi prevenirea slăbirii acestora, menţinând, în acelaşi timp, dinamismul serviciilor audiovizuale private,

Avantajele efectelor pozitive ale tehnologiei

1.

afirmă că noile tehnologii din domeniul audiovizualului trebuie să permită difuzarea unor informaţii pluraliste şi a unor programe de calitate, accesibile unui număr din ce în ce mai mare de cetăţeni;

2.

reaminteşte că respectarea pluralismului informaţiilor şi a diversităţii conţinutului nu este automat garantată de progresul tehnologic, ci trebuie pusă în aplicare de către autorităţile publice naţionale şi europene prin intermediul unei politici active, constante şi vigilente;

3.

consideră că, dat fiind rolul televiziunii într-o societate globalizată, opţiunile tehnice şi legislative referitoare la interoperabilitate nu trebuie să fie doar de natură economică, ci şi de natură socială şi culturală, şi subliniază faptul că trebuie să se acorde atenţie, în primul rând, intereselor utilizatorilor;

4.

accentuează faptul că impunerea platformelor digitale este esenţială pentru a păstra o zonă media publică comună şi după renunţarea la tehnologia analogică şi solicită statelor membre să promoveze furnizarea de servicii de televiziune digitală interactivă fără fir şi să asigure recepţia acestora de către toate platformele-proprietar;

5.

consideră, prin urmare, esenţial să se prezinte un raport de către Comisie cu privire la rezultatele schimburilor de bune practici, ale forumurilor şi ale grupurilor de lucru, părţilor interesate, inclusiv asociaţiilor de consumatori, utilizatori şi spectatori;

6.

subliniază că utilizarea soluţiilor tehnice interoperabile şi neutre din punct de vedere tehnologic reprezintă modalitatea prin care se încurajează investiţiile şi se promovează capacitatea de inovare a industriei, în felul acesta promovând concurenţa şi protejând libertatea de a alege a consumatorului;

Reuşita tranziţiei digitale şi promovarea standardelor deschise

7.

susţine că succesul, cât mai rapid posibil, al tranziţiei de la analogic la digital este o condiţie preliminară şi o prioritate; îşi exprimă îngrijorarea cu privire la posibilele întârzieri ale termenului fixat pentru anul 2012;

8.

afirmă că o dezvoltare coordonată a televiziunii digitale la nivelul Uniunii Europene este indispensabilă pentru ca utilizatorii să beneficieze de avantajele pieţei interne, pentru a reduce preţurile echipamentelor de recepţie şi pentru a creşte gradul de extindere a serviciilor de televiziune digitală interactivă; în acest sens, solicită Comisiei să sprijine statele membre pentru stabilirea unui plan comun de acţiuni la nivel comunitar;

9.

solicită statelor membre să accelereze trecerea la televiziunea digitală ţinând cont de cererea pieţei, dar şi de topografie si de distribuţia populaţiei pe regiuni şi invită statele membre care nu şi-au definitivat încă planul naţional de trecere completă la televiziunea digitală să o facă până la sfârşitul lui 2008;

10.

insistă asupra faptului că măsurile adoptate de statele membre, care duc la extinderea serviciilor de televiziune digitală interactivă, trebuie să respecte normele privind ajutoarele de stat;

11.

subliniază importanţa principiului interoperabilităţii pentru a consolida încrederea utilizatorilor în noile servicii şi pentru a dezvolta piaţa într-un mod pozitiv, pe baza unor standarde deschise şi interoperabile;

12.

accentuează importanţa asigurării neutralităţii tehnologice, precum şi importanţa dezvoltării unor modele de afaceri de succes;

13.

salută activitatea Comisiei şi rolul său esenţial şi necesar în coordonarea tuturor părţilor interesate;

14.

susţine abordarea Comisiei care intenţionează să colaboreze pe deplin cu statele membre în vederea realizării tranziţiei către televiziunea digitală şi a facilitării serviciilor digitale interactive;

15.

reaminteşte că impunerea unei norme unice prin mijloace juridice nu este soluţia corectă, ci doar o sancţiune finală, dar nu aprobă simpla intervenţie pe piaţă pentru a rezolva problema interactivităţii;

16.

împărtăşeşte, prin urmare, opinia Comisiei conform căreia, în ceea ce priveşte tranziţia către digital şi interoperabilitatea serviciilor, trebuie să se continue promovarea standardelor deschise precum MHP sau MHEG-5, recunoscute de organismele europene de standardizare, şi susţine că aceste standarde deschise sunt cele mai adecvate pentru a garanta neutralitatea tehnologică a reţelelor şi libera circulaţie a informaţiei, respectând necesităţile speciale ale ţărilor în care capacităţile de frecvenţă sunt limitate;

17.

subliniază că, având în vedere exemplul „brevetelor submarine”, care au apărut la cinci ani de la punerea în aplicare a standardului MHP, se cuvine ca taxele de licenţă să fie echitabile şi făcute publice de la începutul elaborării oricărui standard deschis, pentru a garanta succesul acestuia;

18.

subliniază importanţa încheierii unor acorduri voluntare între furnizorii de servicii de televiziune digitală pentru stabilirea unor specificaţii tehnice comune, în vederea aplicării normelor Institutului European de Standardizare pentru Telecomunicaţii;

19.

solicită Comisiei să continue promovarea activă a introducerii standardelor europene deschise pentru televiziune digitală în toate regiunile lumii şi să încurajeze cooperarea internaţională în acest domeniu, asigurând astfel un acces cât mai larg la conţinutul digital;

20.

regretă faptul că succesul comercial al televiziunii interactive în Uniunea Europeană nu corespunde aşteptărilor; solicită Comisiei să analizeze cauzele acestui fenomen şi să prezinte rapoarte periodice cu privire la eforturile întreprinse de Comisie şi statele membre în sensul dezvoltării pieţei televiziunii digitale şi a multiplelor sale ramificaţii;

21.

consideră că este esenţial să se furnizeze consumatorilor mai multe informaţii cu privire la posibilităţile oferite de platformele digitale şi cu privire la echipamentele necesare, astfel încât să fie în măsură să facă alegeri tehnice şi culturale în cunoştinţă de cauză;

22.

subliniază că eventualele intervenţii publice nu trebuie să fie nici discriminatorii, nici în favoarea unui anumit operator;

23.

solicită Comisiei să ajute statele membre şi autorităţile locale, prin diseminarea celor mai bune practici, să exploateze potenţialul noilor tehnologii pentru a comunica mai eficient cu cetăţenii;

Necesitatea unei analize a impactului şi a cunoaşterii noilor tehnologii

24.

invită Comisia şi statele membre să informeze publicul cu privire la evoluţiile viitoare ale serviciilor de televiziune digitală interactivă şi recomandă furnizorilor de servicii de televiziune digitală să ia măsuri active pentru a informa utilizatorii cu privire la serviciile interactive existente;

25.

consideră esenţială asigurarea securităţii utilizatorilor, precum şi protecţia datelor cu caracter personal ale acestora şi a vieţii lor private şi subliniază importanţa încrederii consumatorilor în serviciile de televiziune digitală interactivă;

26.

subliniază importanţa unei analize la nivel european a consecinţelor socioculturale ale societăţii digitale şi a adaptării sistemelor naţionale de educaţie la schimbările culturale şi sociale generate de noile tehnologii;

27.

reaminteşte importanţa educaţiei cu privire la mediul digital şi mass-media, indiferent de vârstă;

28.

invită statele membre să creeze mecanisme care să garanteze existenţa unei structuri nediscriminatorii pentru ghidurile electronice de programe, care să orienteze consumatorii în oferta de servicii digitale;

29.

subliniază că modelul audiovizual european se bazează pe o dihotomie creativă între serviciile audiovizuale publice şi cele private şi subliniază că, în niciun caz, noile tehnologii nu trebuie să tulbure acest echilibru prin slăbirea competitivităţii sectorului public; reaminteşte că sectorul public ar trebui să beneficieze în continuare de un acces garantat la platformele digitale;

*

* *

30.

încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului, Comisiei, Comitetului Regiunilor, Comitetului Economic şi Social European, guvernelor şi parlamentelor statelor membre precum şi Consiliului Europei.


(1)  JO L 108, 24.4.2002, p. 33.

(2)  JO L 108, 24.4.2002, p. 7.

(3)  JO C 296 E, 6.12.2006, p. 120.

(4)  JO C 280 E, 18.11.2006, p.115.

P6_TA(2007)0498

Date din sectorul pescuitului şi sprijinirea consultanţei ştiinţifice cu privire la politica comună în domeniul pescuitului *

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 13 noiembrie 2007 referitoare la propunerea de regulament al Consiliului privind stabilirea unui cadru comunitar pentru colectarea, gestionarea şi utilizarea datelor din sectorul pescuitului şi sprijinirea consultanţei ştiinţifice cu privire la politica comună în domeniul pescuitului (COM(2007)0196 — C6-0152/2007 — 2007/0070(CNS))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2007)0196),

având în vedere articolul 37 din Tratatul CE, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C6-0152/2007),

având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

având în vedere raportul Comisiei pentru pescuit (A6-0407/2007),

1.

aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.

invită Comisia să îşi modifice propunerea în consecinţă, în conformitate cu articolul 250 alineatul (2) din Tratatul CE;

3.

invită Consiliul să informeze Parlamentul, în cazul în care intenţionează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

4.

solicită Consiliului să îl consulte din nou, în cazul în care acesta intenţionează să modifice în mod substanţial propunerea Comisiei;

5.

încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia Parlamentului.

TEXT PROPUS DE COMISIE

AMENDAMENTELE PARLAMENTULUI

Amendamentul 1

Considerentul 6

(6) Regulamentul (CE) nr. 1543/2000 al Consiliului din 29 iunie 2000 privind instituirea unui cadru comunitar pentru colectarea şi gestionarea datelor necesare conducerii politicii comune a pescuitului trebuie revizuit pentru a ţine seama în modul cuvenit de o abordare axată pe flote a gestionării pescuitului, de necesitatea elaborării unei abordări ecosistemice, de necesitatea de a îmbunătăţi calitatea, exhaustivitatea şi accesul la datele privind domeniul pescuitului, de necesitatea unui sprijin mai eficace pentru furnizarea de consultanţă ştiinţifică şi pentru promovarea cooperării dintre statele membre.

(6) Regulamentul (CE) nr. 1543/2000 al Consiliului din 29 iunie 2000 privind instituirea unui cadru comunitar pentru colectarea şi gestionarea datelor necesare conducerii politicii comune a pescuitului trebuie revizuit pentru a ţine seama în modul cuvenit de o abordare axată pe flote a gestionării pescuitului, de necesitatea elaborării unei abordări ecosistemice, de necesitatea de a îmbunătăţi calitatea, exhaustivitatea şi accesul la datele privind domeniul pescuitului, de necesitatea unui sprijin mai eficace pentru furnizarea de consultanţă ştiinţifică şi pentru promovarea cooperării dintre statele membre. Statele membre şi Comisia ar trebui să aibă obligaţia de a garanta niveluri suficiente de confidenţialitate în funcţie de datele prelucrate, de caracteristicile utilizatorului final şi de diferitele legislaţii naţionale în materie.

Amendamentul 2

Considerentul 9

(9) Obligaţiile în ceea ce priveşte accesul la datele reglementate prin prezentul regulament nu aduc atingere obligaţiilor statelor membre în conformitate cu Directiva 2003/4/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind accesul publicului la informaţiile despre mediu şi de abrogare a Directivei 90/313/CEE a Consiliului în ceea ce priveşte informaţiile despre mediu, astfel cum sunt acestea definite la articolul 2 alineatul (1) din directiva menţionată anterior.

(9) Obligaţiile în ceea ce priveşte accesul la datele reglementate prin prezentul regulament nu aduc atingere obligaţiilor , drepturilor şi excepţiilor prevăzute de Directiva 2003/4/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind accesul publicului la informaţiile despre mediu şi de abrogare a Directivei 90/313/CEE a Consiliului în ceea ce priveşte informaţiile despre mediu, astfel cum sunt acestea definite la articolul 2 alineatul (1) din directiva menţionată anterior.

Amendamentul 3

Considerentul 14

(14) Datele reglementate prin prezentul regulament ar trebui introduse în baze de date computerizate, astfel încât să fie accesibile utilizatorilor finali autorizaţi şi să poată face obiectul unor schimburi de date. Este în interesul comunităţii ştiinţifice ca datele ce nu permit o identificare personală să fie puse la dispoziţia oricărei părţi interesate de analiza unor astfel de date.

(14) Datele reglementate prin prezentul regulament ar trebui introduse în baze de date computerizate, astfel încât să fie accesibile utilizatorilor finali autorizaţi şi să poată face obiectul unor schimburi de date.

Amendamentul 4

Considerentul 16a (nou)

 

(16a) În cazul în care utilizatorul final nu este un organism public, un organism recunoscut din domeniul cercetării ştiinţifice, o organizaţie internaţională de gestionare în domeniul pescuitului sau un organism asociat uneia dintre acestea în scopul gestionării sau cercetării în domeniul pescuitului, precum şi în cazul unor persoane, organisme sau asociaţii private, autorităţile publice ar trebui să poată solicita plata unei redevenţe aferente comunicării informaţiilor vizate de prezentul regulament, stabilită la un cuantum rezonabil .

Amendamentul 5

Articolul 2 litera (g)

(g)

„utilizatori finali” înseamnă persoane fizice sau juridice ori organizaţii interesate de analiza ştiinţifică a datelor privind sectorul pescuitului;

(g)

„utilizatori finali” înseamnă organisme naţionale şi internaţionale, cu sau fără caracter ştiinţific, care, în calitate de parteneri, intervin în mod activ în cunoaşterea şi gestionarea activităţilor din domeniul pescuitului; gradul de implicare a utilizatorului final în gestionarea şi cercetarea în domeniul pescuitului determină nivelul său de acces la datele primare, detaliate sau agregate;

Amendamentul 6

Articolul 7 alineatul (4) litera (c)

(c)

în cazul în care un utilizator final a depus oficial o cerere prin care a solicitat informaţii, iar datele nu au fost furnizate la timp utilizatorului final interesat.

(c)

în cazul în care un utilizator final a depus oficial o cerere prin care a solicitat informaţii, iar datele nu au fost furnizate la timp utilizatorului final interesat şi, întotdeauna, în temeiul articolelor 3 şi 4 din Directiva 2003/4/CE .

Amendamentul 7

Articolul 7 alineatul (4a) (nou)

 

(4a) Comisia defineşte în mod clar diferitele niveluri de sancţiuni, în funcţie de gradul de neconformitate, precum şi noţiunile de „cerere oficială de informaţii” şi de „program naţional incomplet”.

Amendamentul 8

Articolul 7a (nou)

 

Articolul 7a

Redevenţă

(1) În cazul în care utilizatorul final nu este un organism public, un organism recunoscut din domeniul cercetării ştiinţifice, o organizaţie internaţională de gestionare în domeniul pescuitului sau un organism asociat uneia dintre acestea în scopul gestionării sau cercetării în domeniul pescuitului, precum şi în cazul unor persoane, organisme sau asociaţii private, autorităţile publice pot solicita plata unei redevenţe aferente comunicării informaţiilor vizate de prezentul regulament, stabilită la un cuantum rezonabil .

(2) În cazul solicitării unei redevenţe, autorităţile publice publică şi pun la dispoziţia solicitanţilor baremul redevenţelor, precum şi condiţiile de solicitare a plăţii.

Amendamentul 9

Articolul 10 alineatul (4a) (nou)

 

(4a) Cheltuielile inerente programelor de autoeşantionare se iau în considerare odată cu definirea eligibilităţii cheltuielilor care urmează a fi incluse în programul naţional.

Amendamentul 10

Articolul 13 alineatul (2) litera (b)

(b)

datele detaliate şi agregate derivate din datele primare colectate în cadrul programelor naţionale sunt validate înainte de transmiterea lor către utilizatorii finali;

(b)

datele detaliate şi agregate derivate din datele primare colectate în cadrul programelor naţionale sunt validate înainte de transmiterea lor către utilizatorii finali, în sensul articolului 2 litera (g) ;

Amendamentul 11

Articolul 15 alineatul (1)

(1) Statele membre se asigură că datele primare încorporate în bazele de date naţionale computerizate sunt direct accesibile Comisiei prin mijloace electronice, în scopul verificării existenţei acestor date .

(1) În scopul verificării existenţei datelor primare a căror colectare este obligatorie în temeiul prezentului regulament , Comisia poate efectua verificări la faţa locului ale bazelor de date naţionale.

Amendamentul 12

Articolul 15 alineatul (2)

(2) Fără a se aduce atingere obligaţiilor care decurg din alte norme comunitare, statele membre încheie cu Comisia acorduri privind accesul informatic pentru a garanta acesteia accesul direct la bazele lor de date .

(2) Fără a se aduce atingere dispoziţiilor prevăzute la alineatul (1), Comisia , în colaborare cu statele membre , poate elabora o platformă informatică pentru efectuarea unui schimb de informaţii care să permită realizarea acestor verificări .

Amendamentul 13

Articolul 15 alineatul (3)

(3) Statele membre se asigură că datele primare colectate în cadrul programelor de studii pe mare sunt transmise organizaţiilor ştiinţifice internaţionale şi organismelor ştiinţifice competente din cadrul organizaţiilor regionale de pescuit, în conformitate cu obligaţiile internaţionale ale Comunităţii şi statelor membre.

(3) Comisia şi statele membre se asigură că datele primare colectate în cadrul programelor de studii pe mare sunt transmise organizaţiilor ştiinţifice internaţionale şi organismelor ştiinţifice competente din cadrul organizaţiilor regionale de pescuit, în conformitate cu obligaţiile internaţionale ale Comunităţii şi statelor membre.

Amendamentul 14

Articolul 15 alineatul (3a) (nou)

 

(3a) Comisia prevede accesul la aceste date care pot conţine date individuale referitoare, de exemplu, la o navă. Cu toate acestea, se păstrează confidenţialitatea informaţiilor referitoare la agentul economic. În acest fel, Comisia poate avea acces la date agregate (nu individuale), în conformitate cu modalităţile de agregare ce urmează a fi definite în normele de aplicare.

Amendamentul 15

Articolul 17

Statele membre pun la dispoziţia utilizatorilor finali date detaliate şi agregate în vederea utilizării acestora în cadrul analizei ştiinţifice:

Statele membre pun la dispoziţia utilizatorilor finali date în sensul articolului 2 litera (g), garantând totodată confidenţialitatea acestora, în vederea utilizării acestor date în cadrul analizei ştiinţifice , ţinând cont de următoarele elemente:

a) ca bază pentru consultanţă pentru gestionarea sectorului pescuitului;

(a)

date detaliate ca bază pentru consultanţă pentru gestionarea sectorului pescuitului;

b)

în scopul dezbaterii publice şi al participării părţilor interesate la elaborarea de politici;

(b) date agregate:

 

în scopul dezbaterii publice şi al participării părţilor interesate la elaborarea de politici;

c)

în vederea publicării în reviste de cercetare sau în scopuri educative .

în vederea publicării în scopuri ştiinţifice.

Amendamentul 16

Articolul 18

Statele membre se asigură că datele detaliate şi agregate pertinente sunt furnizate neîntârziat organizaţiilor ştiinţifice internaţionale competente şi organismelor ştiinţifice interesate din cadrul organizaţiilor regionale de pescuit, în conformitate cu obligaţiile internaţionale ale Comunităţii şi statelor membre...

Comisia şi statele membre se asigură că datele detaliate şi agregate pertinente sunt furnizate neîntârziat organizaţiilor ştiinţifice internaţionale competente şi organismelor ştiinţifice interesate din cadrul organizaţiilor regionale de pescuit, în conformitate cu obligaţiile internaţionale ale Comunităţii şi statelor membre.

Amendamentul 17

Articolul 19 alineatul (2)

(2) În cazul în care se solicită date detaliate şi agregate în vederea publicării acestora în reviste de cercetare sau în scopuri educative, pentru a proteja interesele profesionale ale colectorilor de date, statele membre pot să suspende transmiterea datelor către utilizatorii finali pe o perioadă de doi ani de la data colectării lor. Statele membre informează utilizatorii finali şi Comisia cu privire la astfel de decizii. În cazuri bine întemeiate, Comisia poate autoriza prelungirea acestei perioade.

(2) În cazul în care se solicită date detaliate şi agregate care depăşesc sfera dispoziţiilor prevăzute la articolul 17 şi, în special, în vederea publicării acestora în reviste de cercetare sau în scopuri educative, pentru a proteja interesele profesionale ale colectorilor de date, statele membre pot să suspende transmiterea datelor către utilizatorii finali pe o perioadă de doi ani de la data colectării lor. Statele membre informează utilizatorii finali şi Comisia cu privire la astfel de decizii. În cazuri bine întemeiate, Comisia poate autoriza prelungirea acestei perioade.

Amendamentul 18

Articolul 19 alineatul (3) teza introductivă

(3) Statele membre pot refuza să transmită date detaliate şi agregate relevante numai:

(3) Statele membre pot aplica, mutatis mutandis, condiţiile prevăzute la articolul 4 din Directiva 2003/4/CE. În special, statele membre pot refuza să transmită date detaliate şi agregate relevante numai:

Amendamentul 19

Articolul 19 alineatul (3) litera (a)

(a)

în cazul în care există riscul ca persoane fizice şi/sau juridice să fie identificate , caz în care statul membru poate propune mijloace alternative pentru a răspunde nevoilor utilizatorului final, asigurând anonimatul persoanelor interesate ;

(a)

în cazul în care există riscul ca persoane fizice şi/sau juridice să fie identificate;

Amendamentul 20

Articolul 19 alineatul (3) litera (ba) (nouă)

 

(ba)

în cazul datelor detaliate, dacă solicitantul nu poate demonstra că acest tip de date este indispensabil sarcinilor de gestionare şi de cercetare invocate.

Amendamentul 21

Articolul 25 alineatul (1a) (nou)

 

Pe baza informaţiilor transmise, Comisia prezintă anual:

(a)

un raport adresat Parlamentului European şi Consiliului privind evaluarea mijloacelor la care a recurs fiecare stat membru, a compatibilităţii metodelor utilizate, precum şi a rezultatelor obţinute în materie de colectare şi gestionare a datelor la care se face referire în Regulamentul (CE) nr. 2371/2002;

(b)

un raport privind utilizarea de către Comunitate a datelor colectate în cadrul prezentului regulament.

P6_TA(2007)0499

Componenţa Conferinţei preşedinţilor (modificarea articolului 23 din Regulamentul de procedură)

Decizia Parlamentului European din 13 noiembrie 2007 privind modificarea articolului 23 din Regulamentul de procedură al Parlamentului European privind componenţa Conferinţei preşedinţilor (2007/2066(REG))

Parlamentul European,

având în vedere propunerea de modificare a Regulamentului său de procedură (B6-0039/2007),

având în vedere articolul 202 din Regulamentul său de procedură,

având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri constituţionale (A6-0355/2007),

1.

hotărăşte să aducă Regulamentului său de procedură următoarele modificări;

2.

reaminteşte că această modificare intră în vigoare în prima zi a următoarei perioade de sesiune;

3.

încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta decizie, spre informare, Consiliului şi Comisiei.

TEXT ÎN VIGOARE

AMENDAMENTE

Amendamentul 1

Articolul 23 alineatul (2)

(2) Deputaţii neafiliaţi deleagă doi reprezentanţi din rândul lor care să participe la reuniunile Conferinţei preşedinţilor, fără a avea drept de vot.

(2) Deputaţii neafiliaţi deleagă un reprezentant din rândul lor care să participe la reuniunile Conferinţei preşedinţilor, fără a avea drept de vot.

P6_TA(2007)0500

Modificarea Regulamentului de procedură având în vedere Statutul deputaţilor

Decizia Parlamentului European din 13 noiembrie 2007 privind modificarea Regulamentului de procedură al Parlamentului European având în vedere Statutul deputaţilor (2006/2195(REG))

Parlamentul European,

având în vedere scrisoarea Preşedintelui său din 29 iunie 2006 şi anunţul în plen din 7 septembrie 2006,

având în vedere articolele 201 şi 202 din Regulamentul său de procedură,

având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri constituţionale şi avizul Comisiei pentru afaceri juridice (A6-0368/2007),

1.

hotărăşte să aducă Regulamentului său de procedură următoarele modificări;

2.

hotărăşte ca aceste modificări să intre în vigoare în prima zi a legislaturii Parlamentului European care începe în 2009;

3.

încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta decizie, spre informare, Consiliului şi Comisiei.

TEXT ÎN VIGOARE

AMENDAMENTE

Amendamentul 1

Articolul 8

Rambursări şi indemnizaţii

Punerea în aplicare a Statutului deputaţilor

Biroul reglementează plata cheltuielilor şi indemnizaţiilor deputaţilor.

În absenţa unor dispoziţii contrare, Biroul adoptă normele de punere în aplicare a Statutului deputaţilor în Parlamentul European.

Amendamentul 2

Articolul 39 alineatul (1)

(1) Parlamentul poate solicita Comisiei, în conformitate cu articolul 192 paragraful (2) din Tratatul CE, să îi prezinte orice propunere adecvată în vederea adoptării unui act nou sau a modificării unui act existent, prin adoptarea unei rezoluţii pe baza unui raport din proprie iniţiativă al comisiei competente. Rezoluţia se adoptă cu majoritatea membrilor care compun Parlamentul. În acelaşi timp, Parlamentul poate fixa un termen pentru prezentarea propunerii.

(1) Parlamentul poate solicita Comisiei, în conformitate cu articolul 192 din Tratatul CE, să îi prezinte orice propunere adecvată în vederea adoptării unui act nou sau a modificării unui act existent, prin adoptarea unei rezoluţii pe baza unui raport din proprie iniţiativă al comisiei competente, elaborat în temeiul articolului 45 . Rezoluţia se adoptă cu majoritatea membrilor care compun Parlamentul. În acelaşi timp, Parlamentul poate fixa un termen pentru prezentarea propunerii.

Amendamentul 3

Articolul 39 alineatul (1a) (nou)

 

(1a) Fiecare membru poate prezenta o propunere de act comunitar în baza dreptului de iniţiativă al Parlamentului în conformitate cu articolul 192 din Tratatul CE.

Amendamentul 4

Articolul 39 alineatul (1b) (nou)

 

(1b) Propunerea trebuie prezentată Preşedintelui, care o trimite spre examinare comisiei competente. Înaintea unei astfel de trimiteri, propunerea este tradusă în acele limbi oficiale pe care preşedintele comisiei respective le consideră necesare în vederea unei examinări sumare. Comisia decide cu privire la procedura de urmat în termen de trei luni de la trimitere şi după audierea autorului propunerii.

În cazul în care comisia parlamentară decide să prezinte Parlamentului propunerea în conformitate cu procedura descrisă la articolul 45, autorul propunerii este specificat în titlul raportului.

Amendamentul 5

Articolul 39 alineatul (2)

(2) Înainte de deschiderea procedurii definite la articolul 45, comisia competentă se asigură că nu mai este în pregătire nicio propunere de acest tip, şi anume:

eliminat

(a)

fie nicio propunere de acest tip nu este prevăzută în programul legislativ anual,

(b)

fie pregătirea unei astfel de propuneri nu a fost demarată sau a fost întârziată nejustificat,

(c)

fie Comisia nu a răspuns pozitiv la cereri anterioare emanând de la comisia competentă sau conţinute în rezoluţii adoptate de Parlament cu majoritatea voturilor exprimate.

 

Amendamentul 6

Articolul 45 alineatul (1)

(1) În cazul în care, fără a fi fost sesizată printr-o consultare sau printr-o cerere de avizare în temeiul articolului 179 alineatul (1), o comisie are intenţia de a întocmi un raport asupra unui subiect care intră în competenţa sa şi de a prezenta Parlamentului o propunere de rezoluţie în domeniu, aceasta trebuie să solicite în prealabil autorizarea Conferinţei preşedinţilor. Un eventual refuz al acesteia trebuie să fie întotdeauna motivat.

(1) În cazul în care, fără a fi fost sesizată printr-o consultare sau printr-o cerere de avizare în temeiul articolului 179 alineatul (1), o comisie are intenţia de a întocmi un raport asupra unui subiect care intră în competenţa sa şi de a prezenta Parlamentului o propunere de rezoluţie în domeniu, aceasta trebuie să solicite în prealabil autorizarea Conferinţei preşedinţilor. Un eventual refuz al acesteia trebuie să fie întotdeauna motivat. Dacă raportul conţine o propunere depusă de un deputat în conformitate cu articolul 39 alineatul (1a), aprobarea poate fi refuzată doar dacă nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la articolul 5 din Statutul deputaţilor şi la articolul 192 din Tratatul CE.

Amendamentul 7

Articolul 150 alineatul (6) primul paragraf

(6) Cu excepţia cazului în care Parlamentul adoptă o decizie contrară, amendamentele pot fi supuse la vot numai după ce au fost tipărite şi distribuite în toate limbile oficiale. O decizie de acest tip nu poate fi adoptată dacă un număr de cel puţin patruzeci de deputaţi se opun.

(6) Cu excepţia cazului în care Parlamentul adoptă o decizie contrară, amendamentele pot fi supuse la vot numai după ce au fost tipărite şi distribuite în toate limbile oficiale. O decizie de acest tip nu poate fi adoptată dacă un număr de cel puţin patruzeci de deputaţi se opun. Parlamentul evită să ia decizii care ar avea drept efect dezavantajarea într-o măsură inacceptabilă a deputaţilor care utilizează o anumită limbă .

Amendamentul 8

Anexa I articolul 2 primul paragraf litera (aa) (nouă)

 

(aa)

orice indemnizaţie obţinută pentru exercitarea unui mandat în alt parlament,

Amendamentul 9

Anexa I articolul 4

În aşteptarea unui statut al deputatului în Parlamentul European care să înlocuiască diversitatea normelor naţionale, deputaţii respectă, în ceea ce priveşte declaraţia de avere, obligaţiile care le sunt impuse de legislaţia statului membru în care au fost aleşi.

Deputaţii respectă, în ceea ce priveşte declaraţia de avere, obligaţiile care le sunt impuse de legislaţia statului membru în care au fost aleşi.

Amendamentul 10

Anexa VII secţiunea Ca (nouă)

 

Ca. Conflicte de interese personale

Unui deputat îi poate fi refuzat, cu acordul Biroului, printr-o decizie motivată corespunzător, dreptul de a consulta un document al Parlamentului, dacă Biroul, după audierea deputatului, ajunge la concluzia că această consultare ar compromite de o manieră inacceptabilă interesele instituţionale ale Parlamentului sau interesul public şi că acţiunea deputatului are la bază considerente private şi personale. Împotriva unei astfel de decizii, deputatul poate introduce o cale de atac în scris, motivând-o corespunzător, în termen de o lună de la notificarea acesteia. Parlamentul ia o decizie cu privire la calea de atac respectivă, fără dezbatere, în cadrul perioadei de sesiune care urmează după introducerea acesteia.

P6_TA(2007)0501

Statisticile comunitare referitoare la sănătatea publică şi la sănătatea şi securitatea la locul de muncă ***I

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 13 noiembrie 2007 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile comunitare referitoare la sănătatea publică şi la sănătatea şi securitatea în muncă (COM(2007)0046 — C6-0062/2007 — 2007/0020(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European şi Consiliului (COM(2007)0046),

având în vedere articolul 251 alineatul (2) şi articolul 285 alineatul (1) din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0062/2007),

având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară şi avizul Comisiei pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale (A6-0365/2007),

1.

aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.

solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenţionează să modifice în mod substanţial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.

încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia Parlamentului.

P6_TC1-COD(2007)0020

Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 13 noiembrie 2007 în vederea adoptării Regulamentului (CE) nr. .../2008 al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile comunitare referitoare la sănătatea publică şi la sănătatea şi securitatea la locul de muncă

(Text cu relevanţă pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 285 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei ║,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European (1),

având în vedere avizul Autorităţii Europene pentru Protecţia Datelor (2),

după consultarea Comitetului pentru programul statistic ║ în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) din Decizia ║ 89/382/CEE, Euratom a Consiliului (3),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (4),

întrucât:

(1)

Prin decizia nr. 1786/2002/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 septembrie 2002 de adoptare a unui program de acţiune comunitară în domeniul sănătăţii publice (2003-2008) (5) s-a prevăzut ca dezvoltarea componentei statistice a sistemului de informaţii pentru sănătatea publică să se realizeze în colaborare cu statele membre, utilizându-se, în funcţie de necesitate, programul statistic comunitar, în scopul promovării sinergiei şi al evitării duplicării datelor.

(2)

Informaţiile comunitare cu privire la sănătatea publică s-au dezvoltat în mod sistematic prin intermediul programelor comunitare pentru sănătate publică. Pe baza acestor lucrări, s-a întocmit o listă a indicatorilor de sănătate la nivelul Comunităţii Europene (European Community Health Indicators, ECHI) care oferă o perspectivă de ansamblu asupra stării de sănătate, asupra factorilor determinanţi ai sănătăţii precum şi asupra sistemelor de sănătate. Pentru a obţine setul minim de date statistice necesar pentru calculul ║ECHI, statisticile comunitare referitoare la sănătate ar trebui să fie coerente, atunci când este cazul şi în măsura posibilă, cu progresele şi rezultatele acţiunilor comunitare din domeniul sănătăţii publice.

(3)

Rezoluţia Consiliului ║din 3 iunie 2002 cu privire la noua strategie comunitară privind sănătatea şi securitatea la locul de muncă (2002-2006)  (6) invita Comisia şi statele membre să-şi intensifice eforturile comune de armonizare a statisticilor referitoare la accidentele de muncă şi bolile profesionale, în vederea punerii la dispoziţie a unor date comparabile ║în baza cărora să se poată realiza o evaluare obiectivă a impactului şi eficacităţii măsurilor luate în cadrul noii strategii comunitare , subliniind, de asemenea, într-o secţiune specială, necesitatea de a se lua în considerare creşterea proporţiei femeilor de pe piaţa muncii şi de a se răspunde nevoilor lor specifice în ceea ce priveşte politicile de sănătate şi securitate la locul de muncă . În plus, prin Recomandarea Comisiei ║din 19 septembrie 2003 privind lista europeană a bolilor profesionale (7) se propunea ca statele membre să îşi adapteze treptat propriile statistici cu privire la bolile profesionale pentru a asigura compatibilitatea acestora cu lista europeană, în conformitate cu măsurile luate pentru armonizarea statisticilor europene referitoare la bolile profesionale.

(4)

În 2002, Consiliul European de la Barcelona a recunoscut trei principii fundamentale pentru reforma sistemelor de sănătate: accesibilitate pentru toţi, calitatea ridicată a serviciilor de asistenţă medicală şi sustenabilitate financiară pe termen lung. Comunicarea Comisiei║ din 20 aprilie 2004 către Consiliu, Parlamentul European, Consiliul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor intitulatăModernizarea protecţiei sociale în scopul dezvoltării unui sistem de asistenţă medicală şi îngrijire medicală de lungă durată de calitate, accesibil şi durabil: un sprijin pentru strategiile naţionale prin «metoda deschisă de coordonare»”(COM(2004)0304), a propus începerea acţiunii de identificare a potenţialilor indicatori pentru obiectivele comune de dezvoltare a sistemelor de sănătate, în baza activităţilor întreprinse în contextul programului de acţiune comunitară privind sănătatea, a statisticilor de sănătate ale Eurostat şi a cooperării cu organizaţiile internaţionale.

(5)

Decizia nr. 1600/2002/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 iulie 2002 de stabilire a celui de-al şaselea program comunitar de acţiune pentru mediu (8) include ca prioritate principală o acţiune privind mediul, sănătatea şi calitatea vieţii, impunând definirea şi elaborarea indicatorilor de sănătate şi mediu. De asemenea, concluziile Consiliului din 8 decembrie 2003 au impus includerea indicatorilor de biodiversitate şi sănătate, sub titlul „Mediu”, în baza de date a indicatorilor structurali folosită pentru Raportul anual de primăvară către Consiliu European; indicatorii referitori la sănătatea şi securitatea la locul de muncă sunt, de asemenea, incluşi în baza de date respectivă, sub titlul „Ocuparea forţei de muncă”. Ansamblul indicatorilor de dezvoltare durabilă adoptat de Comisie în 2005 conţine, de asemenea, o temă legată de indicatorii de sănătate publică.

(6)

Planul de acţiune european în domeniul mediului şi al sănătăţii 2004-2010║ (COM(2004)0416) recunoaşte necesitatea îmbunătăţirii calităţii, comparabilităţii şi accesibilităţii datelor referitoare la starea de sănătate în cazul bolilor şi afecţiunilor legate de mediu, prin intermediul programului statistic comunitar.

(7)

Rezoluţia Consiliului ║din 15 iulie 2003 privind promovarea ocupării forţei de muncă şi a integrării sociale a persoanelor cu handicap  (9), invita statele membre şi Comisia să adune material statistic despre situaţia persoanelor cu handicap, inclusiv despre dezvoltarea serviciilor şi beneficiilor pentru această categorie de persoane. De asemenea, în Comunicarea sa din 30 octombrie 2003 către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor privind egalitatea de şanse pentru persoanele cu handicap — un plan de acţiune european ║ (COM(2003)0650), Comisia a decis să elaboreze indicatori contextuali, comparabili la nivelul statelor membre, în vederea evaluării eficacităţii politicilor privind persoanele cu handicap. S-a menţionat că este necesar să se exploateze la maximum ║ sursele şi structurile sistemului statistic european, în special prin dezvoltarea modulelor de anchetă armonizate, în vederea obţinerii informaţiilor statistice comparabile la nivel internaţional necesare activităţii de monitorizare a progreselor realizate.

(8)

Pentru a asigura relevanţa şi comparabilitatea datelor, dar şi pentru a evita duplicarea informaţiilor, este necesar ca activităţile statistice ale Eurostat în domeniul sănătăţii publice şi al sănătăţii şi securităţii la locul de muncă ║să se desfăşoare, dacă este relevant şi în măsura posibilă, în colaborare cu Organizaţia Naţiunilor Unite şi organizaţiile sale specializate, cum sunt Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), Organizaţia Internaţională a Muncii (OIM), precum şi Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE). Recent s-a desfăşurat o culegere comună de date statistice privind sistemele conturilor de sănătate, în colaborare cu OCDE şi OMS.

(9)

Comisia (Eurostat) culege deja periodic date statistice privind sănătatea publică şi sănătatea şi securitatea la locul de muncă de la statele membre care oferă voluntar aceste date. În plus, Comisia culege date despre aceste domenii folosind şi alte surse. Aceste activităţi se desfăşoară în strânsă colaborare cu statele membre. În special în domeniul statisticilor referitoare la sănătatea publică, elaborarea şi punerea în aplicare sunt coordonate şi organizate ║sub forma unui parteneriat între Eurostat şi statele membre. Cu toate acestea, este încă nevoie de un grad mai ridicat de precizie, fiabilitate, coerenţă şi comparabilitate, acoperire, actualitate şi punctualitate a culegerii de date statistice existente. De asemenea, este necesar ca viitoarele activităţi de culegere aprobate şi desfăşurate împreună cu statele membre să fie puse în aplicare pentru a putea obţine setul minim de date statistice necesare la nivel european în domeniul sănătăţii publice şi al sănătăţii şi securităţii la locul de muncă.

(10)

Producerea de statistici comunitare specifice este reglementată de normele prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 322/97 al Consiliului din 17 februarie 1997 privind statisticile comunitare (10).

(11)

Prezentul regulament asigură respectarea în întregime a dreptului de protecţie a datelor cu caracter personal, în conformitate cu dispoziţiile articolului 8 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene.

(12)

În contextul prezentului regulament, se aplică şi Directiva 95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (11) şi Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecţia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituţiile şi organele comunitare şi privind libera circulaţie a acestor date (12). Cerinţele statistice care rezultă din acţiunea comunitară în domeniul sănătăţii publice, din strategiile naţionale pentru dezvoltarea unui sistem de asistenţă medicală şi îngrijire medicală de lungă durată de calitate, accesibil şi viabil, din strategia comunitară privind sănătatea şi securitatea la locul de muncă, precum şi din cerinţele legate de indicatorii structurali, indicatorii de dezvoltare durabilă şi ECHI, precum şi alţi indicatori care trebuie dezvoltaţi în vederea monitorizării strategiilor şi acţiunilor politice naţionale şi comunitare în domeniul sănătăţii publice şi al sănătăţii şi securităţii la locul de muncă reprezintă probleme de larg interes public.

(13)

Transmiterea datelor statistice confidenţiale este reglementată de prevederile Regulamentului (CE) nr. 322/97 şi cele ale Regulamentului (Euratom, CEE) nr. 1588/90 al Consiliului din 11 iunie 1990 privind transmiterea datelor statistice confidenţiale Biroului Statistic al Comunităţilor Europene (13). Măsurile luate în conformitate cu aceste regulamente asigură ║protecţia fizică şi logică a datelor confidenţiale şi previne divulgarea neautorizată sau utilizarea acestor date în alte scopuri decât pentru activităţile statistice, în momentul producerii şi diseminării statisticilor comunitare.

(14)

Pentru producerea şi difuzarea statisticilor comunitare în conformitate cu prezentul regulament, autorităţile statistice naţionale şi comunitare ar trebui să respecte principiile stabilite prin Codul bunelor practici privind statisticile europene, care a fost adoptat de către Comitetul pentru Programul Statistic la 24 februarie 2005 şi anexat la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi către Consiliu privind independenţa, integritatea şi responsabilitatea autorităţilor statistice naţionale şi comunitare şi promulgat prin Recomandarea Comisiei din 25 mai 2005referitoare la acelaşi subiect (COM(2005)0217).

(15)

Deoarece obiectivul prezentului regulament, respectiv stabilirea unui cadru comun pentru producerea sistematică de statistici comunitare referitoare la sănătatea publică şi la sănătatea şi securitatea la locul de muncă, nu poate fi îndeplinit în mod satisfăcător de către statele membre şi, prin urmare, ║poate fi realizat mai bine la nivelul Comunităţii, aceasta poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarităţii, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporţionalităţii, astfel cum este enunţat în respectivul articol, prezentul regulament nu depăşeşte ceea ce este necesar pentru atingerea acestui obiectiv.

(16)

Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament ar trebui să fie adoptate în conformitate cu Decizia Consiliului ║ 1999/468/CE din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competenţelor de executare conferite Comisiei (14).

(17)

În special, Comisia ar trebuifie împuternicită să determine definiţiile, subiectele şi defalcarea acestora (inclusiv variabilele şi clasificările — printre altele, acolo unde este posibil şi necesar, clasificările după sex şi vârstă ), sursele, dacă este cazul, precum şi modalităţile de transmitere a datelor şi metadatelor (inclusiv perioadele de referinţă, intervalele şi limitele de timp) cu privire la domeniile menţionate la articolul 2 şi în anexele I — V la prezentul regulament. Este important ca sexul şi vârsta să fie incluse în variabilele de clasificare, deoarece aceasta permite luarea în considerare a impactului pe care diferenţele de sex şi vârstă îl au asupra sănătăţii şi securităţii la locul de muncă. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare şi sunt destinate să modifice ║ elemente neesenţiale ale prezentului regulament, printre altele prin eliminarea unora dintre aceste elemente, sau prin completarea prezentului regulament cu noi elemente neesenţiale, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/ CE.

(18)

Pentru culegerea informaţiilor în domeniul sănătăţii şi al securităţii, se furnizează o finanţare complementară în cadrul Programului comunitar pentru ocuparea forţei de muncă şi solidaritate socială — Progress, stabilit prin Decizia nr. 1672/2006/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 octombrie 2006 (15). În acest cadru, resursele financiare ar trebui să fie folosite pentru a ajuta statele membre să-şi consolideze în continuare capacităţile naţionale de a introduce instrumente îmbunătăţite sau noi instrumente de culegere a datelor statistice în domeniul sănătăţii şi securităţii la locul de muncă,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiectul ║

(1)   Prezentul regulament stabileşte un cadru comun pentru producerea sistematică de statistici comunitare referitoare la sănătatea publică şi la sănătatea şi securitatea la locul de muncă. Statisticile sunt produse în conformitate cu normele în materie de imparţialitate, fiabilitate, obiectivitate, rentabilitate şi confidenţialitate a datelor statistice.

(2)   Statisticile includ, sub forma unui set minim de date, informaţii necesare pentru acţiunea comunitară în domeniul sănătăţii publice, pentru sprijinirea strategiilor naţionale în vederea dezvoltării unei asistenţe medicale de înaltă calitate, accesibilă tuturor şi viabilă, precum şi pentru acţiunea comunitară în domeniul sănătăţii şi securităţii la locul de muncă.

(3)   Statisticile furnizează date pentru indicatorii structurali, indicatorii de dezvoltare durabilă şi ECHI, precum şi pentru alţi indicatori care trebuie dezvoltaţi în vederea monitorizării acţiunilor comunitare în domeniul sănătăţii publice şi al sănătăţii şi securităţii la locul de muncă.

Articolul 2

Domeniul de aplicare

Statele membre furnizează Comisiei (Eurostat) statistici pentru următoarele domenii:

starea de sănătate şi factorii determinanţi ai sănătăţii, astfel cum sunt definiţi în anexa I,

asistenţa medicală, astfel cum este definită în anexa II,

cauzele de deces, astfel cum sunt definite în anexa III,

accidentele de muncă, astfel cum sunt definite în anexa IV,

bolile profesionale şi alte afecţiuni şi probleme de sănătate legate de muncă, astfel cum sunt definite în anexa V.

Articolul 3

Definiţii

În sensul prezentului regulament:

a)

termenul „statistici comunitare” are înţelesul prevăzut la articolul 2 prima liniuţă din Regulamentul (CE) nr. 322/97;

b)

termenul „producerea de statistici” are înţelesul prevăzut la articolul 2 a doua liniuţă din Regulamentul (CE) nr. 322/97;

c)

„sănătate publică” înseamnă toate elementele referitoare la sănătatea cetăţenilor şi a rezidenţilor europeni, respectiv starea lor de sănătate, inclusiv morbiditatea sau handicapul, factorii determinanţi care au efect asupra stării de sănătate, necesităţile legate de asistenţa medicală, resursele alocate asistenţei medicale, furnizarea şi asigurarea accesului tuturor la asistenţă medicală, precum şi cheltuielile şi finanţarea pentru asistenţă medicală şi cauzele mortalităţii;

d)

„sănătatea şi securitatea la locul de muncă” înseamnă toate elementele legate de prevenirea şi protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor din Uniunea Europeană la locul de muncă, în activităţile actuale sau anterioare ale acestora, în special accidentele de muncă, bolile profesionale şi alte afecţiuni şi probleme de sănătate legate de muncă.

Articolul 4

Sursele de date

Statele membre culeg date referitoare la sănătatea publică şi la sănătatea şi securitatea la locul de muncă folosind surse care, în funcţie de domeniu şi de subiecte, precum şi de caracteristicile sistemelor naţionale, pot consta în:

a)

anchete sau module de anchete în gospodării, sau alte locuri similare, existente sau planificate, sau

b)

surse de raportare sau surse administrative naţionale, existente sau planificate.

Articolul 5

Metodologie, manuale şi studii pilot

(1)   Comisia (Eurostat) elaborează sau, după caz, îmbunătăţeşte sau actualizează, manuale, orientări sau recomandări cu privire la cadrul, conceptele şi metodologiile referitoare la statisticile comunitare generate în conformitate cu prezentul regulament.

(2)   În cadrul acţiunilor de elaborare menţionate la alineatul 1 se recurge la experienţele şi competenţele naţionale. Metodele folosite pentru culegerea datelor iau în considerare, chiar şi în cazul activităţilor pregătitoare, elementele specifice naţionale, capacităţile şi culegerile de date existente, în cadrul structurilor de colaborare cu statele membre înfiinţate de Comisie (Eurostat). De asemenea, trebuie luate în considerare metodologiile pentru culegerile periodice de date, care rezultă din proiecte cu implicaţii statistice realizate în cadrul programelor comunitare, cum ar fi programele de sănătate publică sau cele de cercetare.

(3)   Metodologiile statistice şi culegerile de date ce urmează a fi dezvoltate în vederea întocmirii de statistici referitoare la sănătatea publică şi la sănătatea şi securitatea la locul de muncă la nivel comunitar iau în considerare nevoia de coordonare, dacă este cazul, cu activităţile organizaţiilor internaţionale din domeniu, în vederea asigurării unei comparabilităţi internaţionale a statisticilor şi a coerenţei culegerilor de date. În cadrul Uniunii Europene, trebuie să se ţină seama de studiile şi anchetele realizate de Agenţia Europeană pentru Sănătate şi Securitate la locul de Muncă şi Fundaţia Europeană pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi de Muncă. În afara Uniunii Europene, trebuie consolidată în continuare cooperarea cu Organizaţia Naţiunilor Unite, în special cu OIM şi cu OMS.

(4)   Atunci când se identifică noi necesităţi privind datele statistice sau când se observă o calitate redusă a datelor în domeniile menţionate la articolul 2, Comisia (Eurostat) solicită statelor membre realizarea unor studii pilot pe bază de voluntariat. Scopul acestor studii pilot constă în testarea conceptelor şi metodelor şi în evaluarea fezabilităţii culegerilor de date respective, inclusiv calitatea statistică, comparabilitatea şi rentabilitatea, în conformitate cu principiile stabilite prin Codului bunelor practici privind statisticile europene. Abordările folosite în astfel de studii sunt agreate în cadrul structurilor de colaborare ale statelor membre.

Articolul 6

Transmiterea, prelucrarea, diseminarea şi publicarea datelor

(1)   Statele membre transmit Comisiei (Eurostat) microdatele, sau, în funcţie de domeniul şi subiectul în cauză, datele agregate, inclusiv datele confidenţiale, astfel cum au fost definite la articolul 13 din Regulamentul (CE) nr. 322/97 ║, precum şi metadatele necesare în temeiul prezentului regulament şi al măsurilor de punere în aplicare a acestuia, în conformitate cu dispoziţiile comunitare existente referitoare la transmiterea de date statistice confidenţiale stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 322/97 ║ şi prin Regulamentul (Euratom, CEE) nr. 1588/90 ║. Aceste dispoziţii comunitare se aplică prelucrării datelor de către Eurostat, în măsura în care aceste date sunt considerate confidenţiale, în conformitate cu definiţia prevăzută la articolul 13 din Regulamentul (CE) nr. 322/97 ║.

(2)   Statele membre transmit datele şi metadatele necesare în temeiul prezentului regulament în format electronic, în conformitate cu norma privind schimbul de informaţii convenită de Comisie şi statele membre. Datele sunt furnizate cu respectarea termenelor, a intervalelor de timp şi a perioadelor de referinţă indicate în anexe.

(3)   Comisia (Eurostat) ia măsurile necesare pentru îmbunătăţirea diseminării, accesibilităţii şi documentării informaţiilor statistice, în conformitate cu principiile de comparabilitate, credibilitate şi confidenţialitate statistică prevăzute în Regulamentul ║ (CE) nr. 322/97.

Articolul 7

Criterii de calitate şi rapoarte

(1)   Comisia (Eurostat) evaluează calitatea datelor transmise.

(2)   Comisia (Eurostat), în strânsă cooperare cu statele membre, elaborează norme comune recomandabile, menite să asigure calitatea şi comparabilitatea datelor furnizate, în conformitate cu principiile stabilite prin Codul bunelor practici privind statisticile europene. Normele sunt publicate în manualele sau ║orientările metodologice.

(3)   Statele membre iau toate măsurile necesare pentru a asigura o calitate cât mai înaltă a datelor transmise.

(4)   O dată la cinci ani, statele membre înaintează Comisiei (Eurostat) două rapoarte, elaborate în conformitate cu standardele menţionate la alineatul (2), cu privire la calitatea datelor transmise şi la sursele acestor date. Primul raport abordează statisticile referitoare la sănătatea publică, iar cel de-al doilea sănătatea şi securitatea la locul de muncă. O dată la cinci ani, Comisia (Eurostat) întocmeşte un raport cu privire la comparabilitatea datelor diseminate.

Articolul 8

Măsuri de punere în aplicare

Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menţionată la articolul 9 alineatul (2). Măsurile vizează următoarele aspecte ale domeniilor menţionate la articolul 2:

definiţii,

subiecte şi defalcarea acestora, inclusiv variabilele şi clasificările,

sursele, dacă este cazul,

furnizarea datelor şi a metadatelor, inclusiv perioadele de referinţă, intervalele şi termenele.

Articolul 9

Comitetul

(1)   Comisia este asistată de Comitetul pentru programul statistic instituit prin Decizia 89/382/CEE Euratom ║.

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5a alineatele (1)-(4) şi 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispoziţiile articolului 8 din respectiva decizie.

Articolul 10

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la ║,

Pentru Parlamentul European

Preşedintele

Pentru Consiliu

Preşedintele


(1)  Avizul din 25 octombrie 2007 (nepublicat încă în JO).

(2)  JO C 295, 7.12.2007, p. 1.

(3)  JO L 181, 28.6.1989, p. 47.

(4)  Poziţia Parlamentului European din 13 noiembrie 2007.

(5)  JO L 271, 9.10.2002, p. 1.

(6)  JO C 161, 5.7.2002, p. 1.

(7)   JO L 238, 25.9.2003, p. 28 .

(8)  JO L 242, 10.9.2002, p. 1.

(9)  JO C 175, 24.7.2003, p. 1.

(10)  JO L 52, 22.2.1997, p. 1 . Regulament ║modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului (JO L 284, 31.10.2003, p. 1).

(11)  JO L 281, 23.11.1995, p. 31. Directivă ║ modificată prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 ║.

(12)  JO L 8, 12.1.2001, p. 1.

(13)  JO L 151, 15.6.1990, p. 1. Regulament modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003.

(14)  OJ L 184, 17.7.1999, p. 23. Decizie modificată prin Decizia 2006/512/CE (JO L 200, 22.7.2006, p. 11).

(15)  JO L 315, 15.11.2006, p. 1.

ANEXA I

DOMENIU: STAREA DE SĂNĂTATE ŞI FACTORII DETERMINANŢI AI SĂNĂTĂŢII

(a)   Obiectivul

Obiectivul acestui domeniu este furnizarea la timp a statisticilor referitoare la starea de sănătate şi la factorii determinanţi ai sănătăţii.

(b)   Domeniul de aplicare

Datele pentru acest domeniu sunt culese, în principal, prin intermediul anchetelor statistice adresate populaţiei sau al modulelor de anchete privind sănătatea. De asemenea, se pot utiliza date extrase din registre sau din alte surse administrative, atunci când acestea oferă un grad de acoperire şi de informare mai mare pentru anumite subiecte specifice, cum ar fi morbiditatea, accidentele sau leziunile ║. Dacă este necesar, se includ şi persoanele care trăiesc în cadru instituţionalizat, precum şi copii cu vârsta cuprinsă între 0 şi 14 ani, sub rezerva, dacă este cazul, a efectuării prealabile de studii pilot satisfăcătoare.

(c)   Perioade de referinţă, intervale şi termene pentru furnizarea datelor

Statisticile vor fi furnizate cel puţin o dată la cinci ani; este posibil să fie necesară o frecvenţă mai mare pentru culegerea de anumite date specifice, cum ar fi cele despre morbiditate sau despre accidente şi leziuni; primul an de referinţă, intervalul şi termenul de furnizare a datelor pentru fiecare sursă şi subiect vor fi specificate şi agreate în cadrul măsurilor de punere în aplicare menţionate la articolul 8.

(d)   Subiectele acoperite

Setul minim de date ce trebuie furnizate va acoperi următoarele subiecte:

starea de sănătate, inclusiv percepţiile asupra sănătăţii, starea ║fizică şi psihică şi handicapul, precum şi morbiditatea,

identificarea tuturor bolilor a căror incidenţă este în creştere sau în scădere,

accidentele şi leziunile, inclusiv cele legate de siguranţa consumatorilor , precum şi daunele cauzate de consumul de alcool şi de droguri,

stilul de viaţă şi factorii de mediu, sociali şi profesionali,

protecţie împotriva unor eventuale pandemii şi boli transmisibile,

accesul la şi utilizarea unităţilor de asistenţă medicală preventivă şi curativă (anchetă adresată populaţiei),

istoric de informaţii demografice şi socio-economice despre persoane.

Nu este obligatoriu ca toate subiectele să fie abordate de fiecare dată când sunt furnizate datele statistice. Variabilele, defalcarea şi microdatele necesare vor fi extrase din lista de mai sus.

Dacă se folosesc drept surse anchetele, dezvoltarea instrumentelor de realizare a anchetelor privind sănătatea, elaborarea caracteristicilor recomandate şi evaluarea calităţii în ceea ce priveşte structura, eşantionul şi ponderea, precum şi desfăşurarea anchetei se vor realiza în conformitate cu orientările elaborate împreună cu statele membre. Aceste specificaţii cu privire la datele culese şi anchetele utilizate vor fi convenite în cadrul măsurilor de punere în aplicare relevante şi vor fi detaliate în manuale şi orientări.

(e)   Metadatele

În momentul transmiterii datelor statistice acoperite de acest domeniu, statele membre vor furniza metadatele necesare agreate în cadrul măsurilor de punere în aplicare (inclusiv cele cu privire la caracteristicile anchetei), precum şi informaţii despre orice element specific naţional esenţial pentru interpretarea şi elaborarea statisticilor şi indicatorilor comparabili.

ANEXA II

DOMENIU: ASISTENŢA MEDICALĂ

(a)   Obiectivul

Obiectivul acestui domeniu este furnizarea la timp a statisticilor referitoare la asistenţa medicală.

(b)   Domeniul de aplicare

Acest domeniu acoperă totalitatea activităţilor derulate de către instituţii sau persoane fizice, prin aplicarea cunoştinţelor şi a tehnicilor medicale, paramedicale şi de infirmerie, în scopuri legate de sănătate, precum şi activităţile de administrare şi de ║gestionare aferente.

Pentru culegerea datelor se folosesc în principal sursele administrative.

(c)   Perioade de referinţă, intervale şi termene pentru furnizarea datelor.

Statisticile vor fi furnizate anual; primul an de referinţă, intervalul şi termenul de furnizare a datelor pentru fiecare sursă şi subiect vor fi specificate şi agreate în cadrul măsurilor de punere în aplicare menţionate la articolul 8.

(d)   Subiectele acoperite

Setul minim de date ce trebuie furnizate va acoperi următoarele subiecte:

instituţii şi resurse de asistenţă medicală,

utilizarea asistenţei medicale, servicii individuale şi colective,

cheltuieli şi finanţare pentru asistenţă medicală, şi

alte elemente pentru sprijinirea strategiilor naţionale de dezvoltare a unui sistem de asistenţă medicală şi îngrijire medicală de lungă durată de calitate, accesibil şi durabil.

Nu este obligatoriu ca toate subiectele să fie abordate de fiecare dată când sunt furnizate datele statistice. Variabilele şi defalcarea necesară se extrag din lista de mai sus. Setul de date respectă Clasificarea internaţională a conturilor de sănătate a OCDE şi Lista scurtă a indicatorilor de morbiditate în spitale (International Shortlist for Hospital Morbidity Tabulation) a OMS. Aceste specificaţii vor fi agreate în cadrul măsurilor de punere în aplicare relevante şi vor fi detaliate în manuale şi orientări.

(e)   Metadatele

În momentul transmiterii datelor statistice acoperite de acest domeniu, statele membre vor furniza metadatele necesare agreate în cadrul măsurilor de punere în aplicare (inclusiv sursele, definiţiile şi compilaţiile) precum şi informaţii despre orice element specific naţional esenţial pentru interpretarea şi elaborarea statisticilor şi indicatorilor comparabili.

ANEXA III

DOMENIU: CAUZELE DE DECES

(a)   Obiectivul

Obiectivul acestui domeniu este furnizarea la timp a statisticilor referitoare la cauzele de deces.

(b)   Domeniul de aplicare

Acest domeniu acoperă statisticile referitoare la cauzele de deces, pe baza certificatelor medicale de deces eliberate la nivel naţional, luând în considerare recomandările OMS. Statisticile care urmează a fi întocmite se referă la cauza principală definită de OMS ca fiind„boala sau leziunea care a declanşat succesiunea de evenimente morbide care au cauzat direct moartea sau ║circumstanţele unui accident sau ale unui act de violenţă care au provocat o leziune mortală”. Statisticile vor fi întocmite pentru rezidenţii ║şi copiii născuţi morţi din spaţiul european.

(c)   Perioade de referinţă, intervale şi termene pentru furnizarea datelor

Statisticile vor fi furnizate anual. Primul an de referinţă va fi specificat şi agreat în cadrul măsurilor de punere în aplicare menţionate la articolul 8. Datele vor fi transmise cel târziu în al doilea an după anul de referinţă. Date provizorii sau estimate pot fi furnizate chiar mai devreme. În cazul incidentelor referitoare la sănătatea publică, se pot organiza culegeri speciale de date ║fie pentru toate decesele, fie pentru anumite cauze de deces.

(d)   Subiectele acoperite

Setul minim de date ce trebuie furnizate va acoperi următoarele subiecte:

caracteristicile persoanelor decedate,

regiune,

caracteristicile decesului, inclusiv cauza principală a decesului.

Variabilele şi defalcarea necesare vor fi extrase din lista de mai sus. Setul de date referitoare la cauzele de deces va fi stabilit în cadrul Clasificării internaţionale a bolilor publicate de OMS şi va respecta normele Eurostat şi recomandările Organizaţiei Naţiunilor Unite şi ale OMS privind statisticile referitoare la populaţie. Aceste specificaţii vor fi agreate în cadrul măsurilor de aplicare relevante şi vor fi detaliate în manuale şi orientări.

(e)   Metadatele

În momentul transmiterii datelor statistice acoperite de acest domeniu, statele membre vor furniza metadatele necesare agreate în cadrul măsurilor de punere în aplicare, precum şi informaţii despre orice element specific naţional esenţial pentru interpretarea şi elaborarea statisticilor şi indicatorilor comparabili.

ANEXA IV

DOMENIU: ACCIDENTELE ║DE MUNCĂ

(a)   Obiectivul

Obiectivul acestui domeniu este furnizarea la timp a statisticilor referitoare la accidentele ║de muncă.

(b)   Domeniul de aplicare

Accidentul de muncă este definit ca „un eveniment separat produs în cadrul activităţii profesionale, care duce la vătămări fizice sau psihice”. Datele vor fi culese, pentru întreaga forţă de muncă, atât pentru accidentele de muncă mortale, cât şi pentru accidentele de muncă soldate cu incapacitate de muncă de peste trei zile, folosindu-se surse administrative şi alte surse relevante. Dacă este posibil, se poate culege un subset limitat de date de bază despre accidente soldate cu incapacitate de muncă de mai puţin de patru zile, în cadrul colaborării cu ║OIM.

(c)   Perioade de referinţă, intervale şi termene pentru furnizarea datelor

Statisticile vor fi furnizate anual. Primul an de referinţă va fi specificat şi agreat în cadrul măsurilor de punere în aplicare menţionate la articolul 8. Datele vor fi furnizate cel târziu în luna iunie a celui de-al doilea an după anul de referinţă. Date provizorii pot fi transmise mai devreme.

(d)   Subiectele acoperite

Setul minim de microdate ce trebuie furnizate va acoperi următoarea listă de subiecte:

caracteristici ale persoanelor vătămate şi ale vătămării,

caracteristici ale întreprinderii şi ale locului de muncă,

caracteristicile mediului de lucru,

caracteristicile accidentului, inclusiv succesiunea de evenimente ce caracterizează cauzele şi circumstanţele accidentului.

Variabilele şi defalcarea necesară, precum şi opţiunile şi ponderea eşantioanelor aferente acestora, vor fi extrase din lista de mai sus în cadrul metodologiei ESAW. Acestea vor fi agreate în cadrul măsurilor de punere în aplicare relevante şi vor fi detaliate în manuale şi orientări.

(e)   Metadatele

În momentul transmiterii datelor statistice acoperite de acest domeniu, statele membre vor furniza metadatele necesare referitoare la populaţia care face obiectul acestor statistici, procentul de declarare a accidentelor de muncă definite la punctul b) şi, după caz, caracteristicile eşantionului, precum şi informaţii despre orice element specific naţional esenţial pentru interpretarea şi elaborarea statisticilor şi indicatorilor comparabili.

ANEXA V

DOMENIU: BOLILE PROFESIONALE ŞI ALTE AFECŢIUNI ŞI PROBLEME DE SĂNĂTATE LEGATE DE MUNCĂ

(a)   Obiectivul

Obiectivul acestui domeniu este furnizarea la timp a statisticilor referitoare la cazurile recunoscute de boli profesionale şi alte afecţiuni şi probleme de sănătate legate de muncă.

(b)   Domeniul de aplicare

Boala profesională reprezintă un caz recunoscut de către autorităţile naţionale responsabile de recunoaşterea bolilor profesionale. Se vor aduna date despre noile cazuri de boli profesionale şi decesele datorate bolilor profesionale. Afecţiunile şi problemele de sănătate legate de muncă nu implică neapărat recunoaşterea de către o autoritate, iar datele respective vor fi culese în principal prin anchete adresate populaţiei. Afecţiunile şi problemele de sănătate legate de muncă sunt acele afecţiuni şi probleme de sănătate care pot fi provocate sau agravate de condiţiile de muncă, direct sau în combinaţie cu alţi factori. În această categorie sunt incluse atât afecţiunile fizice, cât şi cele psihosociale.

(c)   Perioade de referinţă, intervale şi termene pentru furnizarea datelor

În cazul bolilor profesionale, statisticile se întocmesc anual şi se transmit cel târziu în primul trimestru al celui de-al doilea an de la anul de referinţă. Perioadele de referinţă, intervalele şi termenele pentru furnizarea celorlalte colecţii de date vor fi specificate şi agreate împreună cu statele membre.

(d)   Subiectele acoperite

Setul minim de date ce trebuie furnizate va acoperi următoarele subiecte:

caracteristici privind persoana bolnavă , inclusiv sexul, vârsta şi statutul profesional, precum şi boala sau problemele de sănătate,

caracteristici ale întreprinderii şi locului de muncă , inclusiv dimensiunea întreprinderii şi sectorul căruia îi aparţine,

caracteristici ale agentului sau factorului care provoacă boala.

Nu este obligatoriu ca toate subiectele să fie abordate de fiecare dată când sunt furnizate datele statistice. Variabilele şi defalcarea necesară vor fi extrase din lista de mai sus şi agreate împreună cu statele membre.

(e)   Metadatele

În momentul transmiterii datelor statistice acoperite de acest domeniu, statele membre vor furniza metadatele privind populaţia ce face obiectul statisticilor, precum şi informaţii despre orice element specific naţional esenţial pentru interpretarea şi elaborarea statisticilor şi indicatorilor comparabili.

P6_TA(2007)0502

Statutul Agenţiei de aprovizionare a Euratom *

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 13 noiembrie 2007 privind propunerea de decizie a Consiliului de stabilire a Statutului Agenţiei de aprovizionare a Euratom (COM(2007)0119 - C6-0131/2007 - 2007/0043(CNS))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2007)0119),

având în vedere articolul 54 alineatul (2) din Tratatul Euratom, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C6-0131/2007),

având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare şi energie şi avizul Comisiei pentru bugete (A6-0376/2007),

1.

aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.

consideră că costurile aferente Agenţiei de aprovizionare a Euratom suportate din bugetul Uniunii Europene trebuie să fie compatibile cu plafonul stabilit de noul cadru financiar multianual şi cu dispoziţiile punctului 47 din Acordul interinstituţional din 17 mai 2006 între Parlamentul European, Consiliu şi Comisie privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară (1) (AII);

3.

reaminteşte că avizul emis de Comisia pentru bugete nu aduce prejudicii rezultatului procedurii prevăzute la punctul 47 din AII, care se aplică în cazul înfiinţării Agenţiei de aprovizionare a Euratom;

4.

invită Comisia să îşi modifice propunerea în consecinţă, în conformitate cu articolul 119 al doilea paragraf din Tratatul Euratom;

5.

invită Consiliul să informeze Parlamentul, în cazul în care intenţionează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

6.

solicită Consiliului să îl consulte din nou, în cazul în care acesta intenţionează să modifice în mod substanţial propunerea Comisiei;

7.

încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia Parlamentului.

TEXT PROPUS DE COMISIE

AMENDAMENTELE PARLAMENTULUI

Amendamentul 1

Referirea 1a (nouă)

 

având în vedere Acordul interinstituţional din 17 mai 2006 între Parlamentul European, Consiliu şi Comisie privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară (2), în special punctul 47,

Amendamentul 2

Anexă, articolul 1 alineatul (1) litera (a)

a)

execută sarcinile care ţin de competenţele conferite prin tratat;

(a)

execută sarcinile care ţin de competenţele conferite prin tratat şi prin legislaţia secundară ;

Amendamentul 3

Anexă, articolul 1 alineatul (1) litera (b)

b)

îndeplineşte alte sarcini care i-au fost atribuite de către Comisie ;

(b)

în acest scop, îndeplineşte sarcinile care i-au fost atribuite în conformitate cu articolul 52 şi cu articolele următoare din tratat;

Amendamentul 4

Anexă, articolul 1 alineatul (1a) (nou)

 

(1a) Pentru a-şi realiza obiectivele, Agenţia îndeplineşte următoarele sarcini specifice, în calitate de observator al energiei în domeniul aprovizionării cu materiale şi servicii nucleare, în conformitate cu obiectivele enunţate în tratat:

(a)

supraveghează şi analizează cererea şi oferta, precum şi evoluţiile pieţei care afectează siguranţa aprovizionării cu materiale nucleare;

(b)

furnizează statelor membre şi industriei studii de piaţă periodice cu privire la rezervele comunitare de materiale nucleare şi acoperirea contractuală pe termen lung a instalaţiilor din Uniunea Europeană, precum şi analize de risc periodice ale pieţei, cu scopul de a:

evita penuriile sau întreruperile în aprovizionarea cu materiale nucleare în toate stadiile ciclului de producţie a combustibilului nuclear (de la exploatare la conversie, îmbogăţire şi fabricare),

asigura viziunea pe termen lung, necesară creării unui cadru propice pentru investiţii în centralele de fabricare şi explorarea minieră,

menţine o concurenţă loială pe piaţă;

(c)

dezvoltă, în strânsă coordonare cu Comitetul consultativ menţionat la articolul 11, un nivel ridicat de competenţă şi furnizează informaţii şi analize prospective, în special un raport prospectiv privind cererea şi oferta, un raport privind punerea în aplicare a politicii de aprovizionare şi studii periodice privind evoluţiile pieţei, pe baza unor analize relevante realizate împreună cu Comitetul consultativ, pentru a-i permite acestuia din urmă să ofere consiliere industriei, să formuleze recomandări pentru producători şi instituţii şi să prezinte Comisiei propuneri de reglementare în domeniile relevante.

Amendamentul 5

Anexă, articolul 2 alineatul (1)

(1) Agenţia are personalitate juridică în conformitate cu articolul 54 din tratat. Agenţia este recunoscută ca instituţie de interes comun şi funcţionează fără scopuri lucrative.

(1) Agenţia are personalitate juridică în conformitate cu articolul 54 din tratat. În fiecare dintre statele membre, aceasta se bucură de cea mai largă capacitate juridică recunoscută persoanelor juridice conform legislaţiei naţionale. Ea poate, în special, să dobândească sau să înstrăineze bunuri mobile şi imobile şi să se constituie ca parte în acţiuni în justiţie. Agenţia este recunoscută ca instituţie de interes comun şi funcţionează fără scopuri lucrative.

Amendamentul 6

Anexă, articolul 2 alineatul (3)

(3) Agenţia îşi are sediul într-una dintre locaţiile serviciilor Comisiei. Comisia adoptă o decizie în acest sens.

(3) Agenţia îşi are sediul într-una dintre locaţiile serviciilor Comisiei. Consiliul adoptă o decizie în acest sens , la propunerea Comisiei şi după consultarea Comitetului consultativ .

Amendamentul 7

Anexă, articolul 2 alineatul (4)

(4) Din propria iniţiativă, Agenţia poate lua orice măsuri suplimentare în ceea ce priveşte organizarea internă, necesare pentru îndeplinirea sarcinilor acesteia, atât pe teritoriul comunitar, cât şi în afara acestuia.

(4) Din propria iniţiativă, Agenţia poate lua orice măsuri suplimentare în ceea ce priveşte organizarea internă, necesare pentru îndeplinirea sarcinilor acesteia, atât pe teritoriul comunitar, cât şi în afara acestuia , cu condiţia ca aceste măsuri să nu aibă implicaţii financiare importante. Agenţia informează Parlamentul European şi Consiliul (ambele instituţii denumite în continuare „autoritatea bugetară”) în legătură cu orice proiect care ar putea avea implicaţii financiare importante pentru finanţarea bugetului său, în special orice proiect privind tranzacţii imobiliare, cum ar fi închirierea sau achiziţionarea de clădiri. Aceste informaţii sunt transmise şi Comisiei .

Amendamentul 8

Anexă, articolul 3 alineatul (1)

(1) Directorul general este numit de Comisie.

(1) Directorul general este numit de Comisie , după consultarea Comitetului consultativ. Acesta lucrează cu normă întreagă pentru Agenţie şi nu acţionează în calitate de angajat al Comisiei.

Amendamentul 9

Anexă, articolul 3 alineatul (3) liniuţele 2-5

administrarea curentă a Agenţiei;

gestionarea Agenţiei , administrarea acesteia şi a resurselor sale, inclusiv aspectele legate de personal ;

gestionarea tuturor resurselor Agenţiei;

 

pregătirea proiectului de raport estimativ al încasărilor şi cheltuielilor Agenţiei, precum şi de execuţia bugetului acesteia;

pregătirea proiectului de raport estimativ al încasărilor şi cheltuielilor Agenţiei, precum şi de execuţia bugetului acesteia;

toate aspectele legate de personal.

realizarea tuturor studiilor şi elaborarea tuturor rapoartelor specifice considerate necesare în conformitate cu articolul 1 alineatul (1a), precum şi transmiterea acestora Comisiei, Parlamentului European şi Consiliului;

 

coordonarea îndeplinirii, în interesul general al Comunităţii, a sarcinilor menţionate la articolul 1.

Amendamentul 10

Anexă, articolul 3 alineatul (4)

(4) Anual , Directorul general prezintă Comisiei un raport privind activităţile Agenţiei din anul precedent şi un program de lucru pentru anul care urmează.

(4) Până la data de 31 martie a fiecărui an, directorul general prezintă Comisiei, după consultarea Comitetului consultativ, un raport privind activităţile Agenţiei din anul precedent şi un program de lucru pentru anul care urmează. Directorul general asigură transmiterea raportului anual respectiv şi a programul de lucru, împreună cu avizul Comitetului consultativ, către Parlamentul European, Consiliu, Curtea de Conturi şi statele membre.

Amendamentul 11

Anexă, articolul 4 alineatul (1)

(1) Directorul general şi personalul Agenţiei sunt funcţionari ai Comunităţilor Europene care intră sub incidenţa Statutului funcţionarilor Comunităţilor Europene şi a normelor comune adoptate de instituţiile Comunităţilor Europene în scopul aplicării respectivului statut. Funcţionarii sunt numiţi de către Comisie, salariile acestora fiind plătite, de asemenea, de către Comisie.

(1) Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene şi normele comune adoptate de instituţiile Comunităţilor Europene în scopul aplicării respectivului statut şi a regimului aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene se aplică şi personalului Agenţiei.

Amendamentul 12

Anexă, articolul 4 alineatul (1a) (nou)

 

(1a) Agenţia exercită, în ceea ce priveşte personalul său, competenţele conferite autorităţii împuternicite să facă numiri.

Amendamentul 13

Anexă, articolul 5 alineatul (5)

(5) Orice act al Agenţiei menţionat la articolul 53 din tratat poate fi deferit de către cei implicaţi Comisiei în termen de zece zile lucrătoare de la primirea notificării sau, în lipsa acesteia, în termen de zece zile lucrătoare de la publicare. În lipsa notificării şi a publicării, termenul respectiv începe din ziua în care partea implicată ia cunoştinţă de existenţa actului.

(5) Orice act al Agenţiei menţionat la articolul 53 din tratat poate fi deferit Comisiei de către cei implicaţi în termen de cincisprezece zile lucrătoare de la primirea notificării sau, în lipsa acesteia, în termen de cincisprezece zile lucrătoare de la publicare. În lipsa notificării şi a publicării, termenul respectiv începe din ziua în care partea implicată ia cunoştinţă de existenţa actului.

Amendamentul 14

Anexă, articolul 7 alineatul (3)

(3) Veniturile Agenţiei constau în: o contribuţie comunitară, dobânzi bancare şi venituri din capital şi investiţii bancare şi, în cazul în care este necesar, o redevenţă prevăzută la articolul 54 din tratat şi împrumuturi.

(3) Veniturile Agenţiei constau în: o contribuţie comunitară , inclusă în bugetul general al Uniunii Europene (secţiunea Comisiei) , dobânzi bancare şi venituri din capital şi investiţii bancare şi, în cazul în care este necesar, o redevenţă, astfel cum se prevede la articolul 54 din tratat şi împrumuturi. Finanţarea Agenţiei face obiectul unei aprobări din partea autorităţii bugetare, astfel cum se prevede în Acordul interinstituţional din 17 mai 2006.

Amendamentul 15

Anexă, articolul 7 alineatul (4)

(4) Cheltuielile Agenţiei constau în : cheltuieli administrative cu personalul şi Comitetul consultativ, precum şi cheltuieli rezultate din angajarea în contracte încheiate cu terţi.

(4) Cheltuielile Agenţiei includ : cheltuieli cu personalul, cheltuieli administrative , operaţionale şi de infrastructură, inclusiv cheltuieli rezultate din angajarea în contracte încheiate cu terţi.

Amendamentul 16

Anexă, articolul 7 alineatul (5a) (nou)

 

(5a) Estimarea este transmisă de către Comisie autorităţii bugetare, împreună cu proiectul preliminar de buget general al Uniunii Europene.

Amendamentul 17

Anexă, articolul 7 alineatul (6)

(6) Pe baza acestei estimări, Comisia introduce în proiectul preliminar al bugetului general al Uniunii Europene acele estimări considerate necesare pentru schema de personal şi valoarea subvenţiei care trebuie suportată din bugetul general.

(6) Pe baza acestei estimări, Comisia introduce în proiectul preliminar de buget general al Uniunii Europene acele estimări considerate necesare pentru schema de personal şi valoarea subvenţiei care trebuie suportată din bugetul general , pe care le prezintă autorităţii bugetare în conformitate cu articolul 272 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene .

Amendamentul 18

Anexă, articolul 7 alineatul (7)

(7) În cadrul procedurii bugetare, autoritatea bugetară autorizează creditele pentru subvenţiile acordate Agenţiei şi adoptă schema de personal a Agenţiei, care apare separat în schema de personal a Comisiei.

(7) În cadrul procedurii bugetare, autoritatea bugetară autorizează creditele pentru subvenţiile acordate Agenţiei şi adoptă schema de personal a Agenţiei, care este publicată separat în bugetul general al Uniunii Europene.

Amendamentul 19

Anexă, articolul 7 alineatul (9)

(9) Orice modificare a schemei de personal şi a bugetului Agenţiei face obiectul unui buget modificat , adoptat conform aceleiaşi proceduri ca în cazul bugetului iniţial. Modificările aduse schemei de personal sunt prezentate autorităţii bugetare. Bugetele de modificare sunt înaintate spre informare Parlamentului European şi Consiliului.

(9) Orice modificare a schemei de personal şi a bugetului Agenţiei face obiectul unui buget modificat şi este adoptată în conformitate cu procedura prevăzută la alineatele (5)-(8).

Amendamentul 20

Anexă, articolul 8 alineatul (10)

(10) Regulamentul financiar aplicabil Agenţiei se adoptă în conformitate cu articolul 183 din tratat.

(10) Regulamentul financiar aplicabil Agenţiei se adoptă în conformitate cu articolul 183 din tratat. Acesta este în conformitate cu Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menţionate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene (3), cu excepţia cazului în care acest lucru este necesar pentru funcţionarea Agenţiei şi cu acordul prealabil al Comisiei.

Amendamentul 21

Anexă, articolul 10 alineatul (1) al doilea paragraf

Dispoziţiile privind această redevenţă sunt prezentate detaliat întro decizie de punere în aplicare.

Comisia stabileşte valoarea redevenţei şi condiţiile prelevării sale, după consultarea Consiliului. Comisia acţionează la propunerea directorului general care obţine avizul Comitetului consultativ menţionat la articolul 11. Dispoziţiile privind aranjamentele practice referitoare la această redevenţă sunt stabilite în mod detaliat printr-o decizie de punere în aplicare.

Amendamentul 22

Anexă, articolul 11 alineatul (1) primul paragraf

(1) Comitetul consultativ (denumit în continuare Comitetul) este compus din: un membru pentru fiecare stat membru care nu desfăşoară activităţi legate de ciclul combustibilului nuclear şi doi membri pentru fiecare stat membru care desfăşoară activităţi legate de ciclul combustibilului nuclear. Cu toate acestea, un stat membru poate decide să nu facă parte din acest comitet. Fiecare membru poate fi însoţit de un membru supleant care poate participa la reuniunile Comitetului alături de membrul cu puteri depline , dar nu poate vota în cazul în care membrul cu puteri depline este, de asemenea, prezent . În cazul în care un membru demisionează sau se află în incapacitatea de a-şi îndeplini obligaţiile, acesta este înlocuit pe perioada restantă din mandatul său.

(1) Comitetul consultativ (denumit în continuare „comitetul”) este compus din: un membru pentru fiecare stat membru care nu desfăşoară activităţi legate de ciclul combustibilului nuclear şi doi membri pentru fiecare stat membru care desfăşoară activităţi legate de ciclul combustibilului nuclear. Comitetul include un membru suplimentar pentru fiecare stat membru care desfăşoară activităţi legate de ciclul combustibilului nuclear şi care subscrie mai mult de 300 000 EUR. Cu toate acestea, un stat membru poate decide să nu facă parte din acest comitet. Fiecare membru poate fi însoţit de un membru supleant care poate participa la reuniunile comitetului în cazul în care membrul cu puteri depline nu este disponibil . În cazul în care un membru demisionează sau se află în incapacitatea de a-şi îndeplini obligaţiile, acesta este înlocuit pe perioada restantă din mandatul său.

Amendamentul 23

Anexă, articolul 11 alineatul (1) al doilea paragraf

Membrii Comitetului şi membri supleanţi sunt numiţi de către propriul stat membru pe baza nivelului lor de experienţă şi competenţe relevante în domeniul ciclului combustibilului nuclear sau al producerii de energie nucleară. Durata mandatului este de trei ani. Mandatul poate fi reînnoit o singură dată .

Membrii comitetului şi membri supleanţi sunt numiţi de către propriul stat membru pe baza nivelului lor de experienţă şi competenţe relevante în domeniul ciclului combustibilului nuclear sau al producerii de energie nucleară. Durata mandatului este de trei ani. Mandatul poate fi reînnoit.

Amendamentul 24

Anexă, articolul 12 alineatul (1a) (nou)

 

(1a) Comitetul poate numi doi membri în calitate de consilieri ai preşedintelui şi vicepreşedinţilor comitetului. Preşedintele, vicepreşedinţii şi consilierii acestora alcătuiesc Biroul comitetului şi sunt însărcinaţi cu menţinerea tuturor relaţiilor necesare în numele comitetului. Biroul reprezintă un organ de legătură între membrii comitetului şi directorul general al Agenţiei şi coordonează activitatea comitetului, în special în ceea ce priveşte pregătirea şi evaluarea rapoartelor sale şi diseminarea expertizei acestuia.

Amendamentul 25

Anexă, articolul 12 alineatul (2)

(2) Durata mandatului preşedintelui şi vicepreşedinţilor este de trei ani. Mandatul nu poate fi reînnoit, iar preşedinţia este deţinută alternativ de fiecare parte implicată. Mandatul preşedintelui şi vicepreşedinţilor încetează automat în cazul în care mandatul acestora ca membri ai Comitetului expiră şi nu este reînnoit.

(2) Durata mandatului preşedintelui , al vicepreşedinţilor şi al celor doi consilieri ai acestora este de trei ani. Mandatul este reînnoit o singură dată , iar preşedinţia este deţinută alternativ de fiecare parte implicată. Mandatul preşedintelui şi vicepreşedinţilor , precum şi al oricărui consilier al acestora încetează automat în cazul în care mandatul acestora ca membri ai comitetului expiră şi nu este reînnoit.

Amendamentul 26

Anexă, articolul 13 alineatul (1)