ISSN 1830-3668

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 271

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 50
14 noiembrie 2007


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

II   Comunicări

 

COMUNICĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚII ȘI ORGANE ALE UNIUNII EUROPENE

 

Comisie

2007/C 271/01

Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul COMP/M.4880 — Allianz GI/Xchanging Transaction Bank/Fondsdepot Bank) ( 1 )

1

2007/C 271/02

Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul COMP/M.4807 — PSA/IPH/JV) ( 1 )

1

2007/C 271/03

Autorizație pentru ajutoarele de stat acordate în conformitate cu dispozițiile articolelor 87 și 88 din Tratatul CE — Cazuri în care Comisia nu ridică obiecții ( 1 )

2

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE ȘI ORGANELE UNIUNII EUROPENE

 

Consiliu

2007/C 271/04

Decizia Consiliului din 8 noiembrie 2007 privind numirea membrilor titulari și a membrilor supleanți ai Consiliului de conducere al Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă

4

 

Comisie

2007/C 271/05

Rata de schimb a monedei euro

8

2007/C 271/06

Nota Comisiei privind data aplicării protocoalelor privind regulile de origine în materie de cumul diagonal între Comunitate, Algeria, Egipt, Insulele Feroe, Islanda, Israel, Iordania, Liban, Maroc, Norvegia, Elveția (inclusiv Liechtenstein), Siria, Tunisia, Turcia și Cisiordania și Fâșia Gaza

9

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA STATELE MEMBRE

2007/C 271/07

Comunicare a Comisiei în cadrul implementării Directivei 2000/9/CE a Parlamentului European și a Consiliului referitoare la instalații de transport pe cablu pentru persoane ( 1 )

11

2007/C 271/08

Actualizare a listei de permise de ședere, menționată la articolul 2 alineatul (15) din Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen) (JO C 247, 13.10.2006, p. 1, JO C 153, 6.7.2007, p. 5, JO C 182, 4.8.2007, p. 18)

14

2007/C 271/09

Actualizare a listei de puncte de trecere a frontierei, menționată la articolul 2 alineatul (8) din Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen) (JO C 247, 13.10.2006, p. 25, JO C 153, 6.7.2007, p. 9)

15

 

V   Anunțuri

 

PROCEDURI REFERITOARE LA PUNEREA ÎN APLICARE A POLITICII ÎN DOMENIUL CONCURENȚEI

 

Comisie

2007/C 271/10

Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul COMP/M.4948 — 3i Group/Global Garden Products) — Caz care poate face obiectul procedurii simplificate ( 1 )

16

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

 


II Comunicări

COMUNICĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚII ȘI ORGANE ALE UNIUNII EUROPENE

Comisie

14.11.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 271/1


Non-opoziție la o concentrare notificată

(Cazul COMP/M.4880 — Allianz GI/Xchanging Transaction Bank/Fondsdepot Bank)

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2007/C 271/01)

La data 27 septembrie 2007 Comisia a decis să nu se opună concentrării notificate menționate mai sus și să o declare compatibilă cu piața comună. Această decizie se bazează pe articolul 6(1)(b) din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului. Textul integral al deciziei este disponibil numai în engleză și va fi făcut public după ce vor fi eliminate orice secrete de afaceri pe care le-ar putea conține. Va fi disponibil:

pe paginile DG Concurență de pe site-ul web Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Acest site web oferă diverse facilități care permit localizarea deciziilor de fuziune individuale, inclusiv întreprinderea, numărul cazului, data și indexurile sectoriale,

în format electronic, pe site-ul EUR-Lex cu numărul de document 32007M4880. EUR-Lex permite accesul on-line la legislația europeană (http://eur-lex.europa.eu).


14.11.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 271/1


Non-opoziție la o concentrare notificată

(Cazul COMP/M.4807 — PSA/IPH/JV)

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2007/C 271/02)

La data 31 octombrie 2007 Comisia a decis să nu se opună concentrării notificate menționate mai sus și să o declare compatibilă cu piața comună. Această decizie se bazează pe articolul 6(1)(b) din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului. Textul integral al deciziei este disponibil numai în engleză și va fi făcut public după ce vor fi eliminate orice secrete de afaceri pe care le-ar putea conține. Va fi disponibil:

pe paginile DG Concurență de pe site-ul web Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Acest site web oferă diverse facilități care permit localizarea deciziilor de fuziune individuale, inclusiv întreprinderea, numărul cazului, data și indexurile sectoriale,

în format electronic, pe site-ul EUR-Lex cu numărul de document 32007M4807. EUR-Lex permite accesul on-line la legislația europeană (http://eur-lex.europa.eu).


14.11.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 271/2


Autorizație pentru ajutoarele de stat acordate în conformitate cu dispozițiile articolelor 87 și 88 din Tratatul CE

Cazuri în care Comisia nu ridică obiecții

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2007/C 271/03)

Data adoptării deciziei

27.6.2007

Ajutorul nr.

N 900/06

Stat membru

Portugalia

Regiune

Figueira da Foz

Titlu (și/sau numele beneficiarului)

CELBI, S.A.

Temei legal

Decreto-Lei 409/99 de 15 de Outubro — regulamenta a concessão de Benefícios Fiscais

Decreto-Lei No 70-B/2000 de 5 Maio — aprova o enquadramento legal de referência para apoio directo e indirecto ás empresas

Tipul măsurii

Ajutor individual

Obiectiv

Dezvoltare regională

Forma de ajutor

Împrumut cu dobândă redusă, Avantaj fiscal

Buget

Buget global: 89,93 milioane EUR

Valoare

18,60 %

Durată

1.1.2008-31.12.2017

Sectoare economice

Industria de prelucrare

Numele și adresa autorității de acordare a ajutorului

API — Agência Portuguesa para o Investimento, E.P.E.

Alte informații

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informațiile confidențiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data adoptării deciziei

13.6.2007

Numărul de referință al ajutorului

N 156/07

Stat membru

Belgia

Regiune

Vlaanderen

Titlu (și/sau numele beneficiarului)

Luchtvaartmaatschappijen (te definiëren)

Aanloopbijdrage voor belangrijke programma's die de promotie en ontwikkeling van de Luchthaven Antwerpen ten goede komen

Temeiul juridic

Bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen (Belgisch Staatsblad 15.08.1980), inzonderdheid artikel 6, § 1, X, 7o dat bepaalt dat de Gewesten bevoegd zijn voor de „uitrusting en de uitbating van de luchthavens en de openbare vliegvelden, met uitzondering van de luchthaven Brussel-Nationaal

Wet van 8 augustus 1988 tot wijziging van de wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen (Belgisch Staatsblad 13.08.1988)

Samenwerkingsakkoord van 30 november 1989 tussen de Belgische Staat die optreedt voor de Nationale Maatschappij der Luchtwegen en de Gewesten (Belgisch Staatsblad 09.03.1989) samengelezen met het Koninklijk Besluit van 5 augustus 1992 (Belgisch Staatsblad 05.08.1992) bewerkstelligen de overdracht van goederen, rechten en verplichtingen van de Nationale Maatschappij der Luchtwegen aan het Vlaamse Gewest en aan het Waalse Gewest

Besluit van de Vlaamse regering van 8 juni 1994 betreffende het financiële en materiële beheer van de diensten met afzonderlijk beheer Luchthaven Antwerpen en Luchthaven Oostende (Belgisch Staatsblad 20.10.1994) dat bepaalt dat de Luchthaven Antwerpen bevoegd is om „andere tarieven voor het gebruik van de infrastructuur en de verkoopprijzen van eigen prestaties vast te leggen

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, gewijzigd door besluiten van de Vlaamse Regering van 15 oktober 2004 en 23 december 2005 (Belgisch Staatsblad 04.08.2004)

Ministrieel Besluit van 1 juni 2006 houdende vaststelling van de luchthavenvergoedingen voor de luchthaven Antwerpen (Belgisch Staatsblad 13.06.2006), inzonderdheid artikel 13, § 3 dat bepaalt dat „voor belangrijke programma's die de promotie en ontwikkeling van de luchthaven ten goede komen, specifieke overeenkomsten kunnen gesloten worden

Tipul măsurii

Sistem de ajutor

Obiectiv

Dezvoltarea aeroportului din Anvers

Forma ajutorului

Reducerea costurilor de comercializare, publicitate și instalare

Buget

4 116 279 EUR

Intensitate

Maxim 30 %

Durată

1.1.2007-1.1.2010

Sectoare economice

Aviație

Denumirea și adresa autorității finanțatoare

Dienst met Afzonderlijk Beheer Luchthaven Antwerpen

Alte informații

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informațiile confidențiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


IV Informări

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE ȘI ORGANELE UNIUNII EUROPENE

Consiliu

14.11.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 271/4


DECIZIA CONSILIULUI

din 8 noiembrie 2007

privind numirea membrilor titulari și a membrilor supleanți ai Consiliului de conducere al Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă

(2007/C 271/04)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2062/94 al Consiliului din 18 iulie 1994 privind înființarea unei Agenții Europene pentru Sănătate și Securitate în Muncă (1), în special articolul 8,

având în vedere lista de candidaturi prezentate Consiliului de către guvernele statelor membre,

având în vedere lista de candidaturi prezentate Consiliului de către președintele Comitetului consultativ pentru securitate și sănătate la locul de muncă privind propunerile grupurilor de membri reprezentând organizațiile lucrătorilor și organizațiile patronale în cadrul acestui comitet,

întrucât:

(1)

Prin decizia sa din 3 iunie 2002 (2), Consiliul a numit membrii titulari și membrii supleanți ai Consiliului de administrație al Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă pentru perioada cuprinsă între 3 iunie 2002 și 2 iunie 2005.

(2)

Prin decizia sa din 15 noiembrie 2004 (3), Consiliul a numit membrii titulari și membrii supleanți reprezentanți ai noilor state membre.

(3)

Consiliul de administrație a rămas în funcție până la intrarea în vigoare a Regulamentului (CE) nr. 1112/2005 al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2062/1994.

(4)

Prin intrarea în vigoare a Regulamentului (CE) nr. 1112/2005, Consiliul de administrație a fost înlocuit cu un Consiliu de conducere.

(5)

Membrii și membrii supleanți ai Consiliului de conducere menționat anterior trebuie numiți pentru o perioadă de trei ani,

DECIDE:

Articolul 1

Următoarele persoane sunt numite membri titulari și membri supleanți ai Consiliului de conducere al Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă pentru perioada cuprinsă între 8 noiembrie 2007 și 7 noiembrie 2010:

I.   REPREZENTANȚII GUVERNELOR

Țara

Membri titulari

Membri supleanți

Belgia

Dl Willy IMBRECHTS

Dl Christian DENEVE

Bulgaria

Dl Atanas KOLCHAKOV

Dl Petar HADJISTOJKOV

Republica Cehă

Dna Daniela KUBÍČKOVÁ

Dna Martina KAJÁNKOVÁ

Danemarca

Dna Charlotte SKJOLDAGER

Dna Tove LOFT

Germania

Dl Ulrich RIESE

Dl Kai SCHÄFER

Estonia

Dna Egle KÄÄRATS

Irlanda

Dl Daniel KELLY

Dna Mary DORGAN

Grecia

Dl Trifon GINALAS

Dl Konstantinos PETINIS

Spania

Dl Mario GRAU-RIOS

Dna Pilar CASLA-BENITO

Franța

Dna Mireille JARRY

Dl Yvan DENION

Italia

Dna Lea BATTISTONI

Dl Mario ALVINO

Cipru

Dl Leandros NICOLAIDES

Dl Marios KOURTELLIS

Letonia

Dl Renārs LŪSIS

Dna Jolanta KANČA

Lituania

Dna Aldona SABAITIENĖ

Dna Aušra STANKIUVIENĖ

Luxemburg

Dl Paul WEBER

Dl Robert HUBERTY

Ungaria

Dl András BÉKÉS

Dna Mária GROSZMANN

Malta

Dl Mark GAUCI

Dl Vincent ATTARD

Țările de Jos

Dl R. FERINGA

Dl M.G. DEN HELD

Austria

Dna Gertrud BREINDL

Dna Eva-Elisabeth SZYMANSKI

Polonia

Dna Danuta KORADECKA

Dl Daniel PODGÓRSKI

Portugalia

România

Dna Daniela MARINESCU

Dl Dan Ion OPREA

Slovenia

Dna Tatjana PETRIČEK

Dl Jože HAUKO

Slovacia

Dl Miloš JANOUŠEK

Dna Elena PALIKOVÁ

Finlanda

Dl Mikko HURMALAINEN

Dna Anna-Liisa SUNDQUIST

Suedia

Dl Bertil REMAEUS

Dna Anna-Lena HULTGÅRD SANCINI

Regatul Unit

Dna Elizabeth HODKINSON

Dl Malcolm DARVILL

II.   REPREZENTANȚII ORGANIZAȚIILOR LUCRĂTORILOR

Țara

Membri titulari

Membri supleanți

Belgia

Dl François PHILIPS

Dl Herman FONCK

Bulgaria

Dl Aleksandar ZAGOROV

Dl Ivan KOKALOV

Republica Cehă

Dl Miroslav KOSINA

Dl Jaroslav ZAVADIL

Danemarca

Dl Jan KAHR FREDERIKSEN

Dna Lone JACOBSEN

Germania

Dna Marina SCHROEDER

Dl Maximilian ANGERMAIER

Estonia

Dl Argo SOON

Dl Ülo KRISTJUHAN

Irlanda

Dl Sylvester CRONIN

Dl Fergus WHELAN

Grecia

Dl Ioannis ADAMAKIS

Spania

Dl Fernando RODRIGO CENCILLO

Dl Dionis OÑA

Franța

Dl Gilles SEITZ

Dl Henri FOREST

Italia

Dna Cinzia FRASCHERI

Dl Diego ALHAIQUE

Cipru

Dl Nicos ANDREOU

Dna Maria THEOCHARIDOU

Letonia

Dl Ziedonis ANTAPSONS

Dl Mārtiņš PUŽULS

Lituania

Luxemburg

Dl Claude FORGET

Dl Marcel GOEREND

Ungaria

Dl Károly GYÖRGY

Dl Pál GERGELY

Malta

Dl Anthony CASARU

Dl Salv SAMMUT

Țările de Jos

Dl Willem VAN VEELEN

Dl Arie  WOLTMEIJER

Austria

Dna Julia LISCHKA

Dna Karin ZIMMERMANN

Polonia

Dna Anita NOWAKOWSKA

Dna Iwona PAWLACZYK

Portugalia

Dl Armando da COSTA FARIAS

România

Dl Adrian COJOCARU

Dna Maria GHIMPĂU

Slovenia

Dna Lučka BÖHM

Dna Spomenka GERŽELJ

Slovacia

Dl Bohuslav BENDÍK

Dl Jaroslav BOBELA

Finlanda

Dna Raili PERIMÄKI

Dl Erkki AUVINEN

Suedia

Dl Sven BERGSTRÖM

Dl Börje SJÖHOLM

Regatul Unit

Dl Hugh ROBERTSON

Dna Liz SNAPE

III.   REPREZENTANȚII PATRONATULUI

Țara

Membri titulari

Membri supleanți

Belgia

Dl André PELEGRIN

Dl Ir. Kris DE MEESTER

Bulgaria

Republica Cehă

Dl Karel PETRŽELKA

Dl Miroslav BURIŠIN

Danemarca

Dl Thomas PHILBERT NIELSEN

Dna Anne-Marie RØGE KRAG

Germania

Dl Thomas HOLTMANN

Dl Herbert BENDER

Estonia

Dna Heddi LUTTERUS

Dl Ilmar LINK

Irlanda

Dl Tony BRISCOE

Dl Kevin ENRIGHT

Grecia

Dl Pavlos KYRIAKONGONAS

Dna Natascha AVLONITOU

Spania

Dna Pilar IGLESIAS VALCARCE

Dl Pere TEIXIDÓ CAMPÁS

Franța

Dna Nathalie BUET

Dl Patrick LÉVY

Italia

Cipru

Dl Lefteris KARYDIS

Dna Christina VASILA

Letonia

Dna Liene VANCĀNE

Lituania

Luxemburg

Dl François ENGELS

Ungaria

Dl Géza BOMBERA

Dl Antal SZABADKAI

Malta

Dl Joe DELIA

Țările de Jos

Dl Bob KONING

Dl Mario VAN MIERLO

Austria

Dna Christa SCHWENG

Dl Heinrich BRAUNER

Polonia

Dl Jacek MECINA

Portugalia

Dl Marcelino PENA E COSTA

Dl José COSTA TAVARES

România

Dl Ovidiu NICOLESCU

Dl Adrian IZVORANU

Slovenia

Dl Igor ANTAUER

Slovacia

Dl Boris MICHALÍK

Finlanda

Dl Jyrki HOLLMÉN

Dl Rauno TOIVONEN

Suedia

Dna Bodil MELLBLOM

Regatul Unit

Dna Janet ASHERSON

Dl Keith SEXTON

Articolul 2

Consiliul va numi la o dată ulterioară membrii nenominalizați până în prezent.

Articolul 3

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 8 noiembrie 2007.

Pentru Consiliu

Președintele

R. PEREIRA


(1)  JO L 216, 20.8.1994, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1112/2005 (JO L 184, 15.7.2005, p. 5).

(2)  JO C 161, 5.7.2002, p. 5.

(3)  JO C 24, 29.1.2005, p. 2.


Comisie

14.11.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 271/8


Rata de schimb a monedei euro (1)

13 noiembrie 2007

(2007/C 271/05)

1 euro=

 

Moneda

Rata de schimb

USD

dolar american

1,4607

JPY

yen japonez

160,96

DKK

coroana daneză

7,4525

GBP

lira sterlină

0,70470

SEK

coroana suedeză

9,2805

CHF

franc elvețian

1,6436

ISK

coroana islandeză

88,22

NOK

coroana norvegiană

7,9090

BGN

leva bulgărească

1,9558

CYP

lira cipriotă

0,5842

CZK

coroana cehă

26,691

EEK

coroana estoniană

15,6466

HUF

forint maghiar

254,27

LTL

litas lituanian

3,4528

LVL

lats leton

0,7023

MTL

lira malteză

0,4293

PLN

zlot polonez

3,6445

RON

leu românesc nou

3,4430

SKK

coroana slovacă

32,866

TRY

lira turcească

1,7601

AUD

dolar australian

1,6294

CAD

dolar canadian

1,3945

HKD

dolar Hong Kong

11,3708

NZD

dolar neozeelandez

1,9220

SGD

dolar Singapore

2,1159

KRW

won sud-coreean

1 342,09

ZAR

rand sud-african

9,8775

CNY

yuan renminbi chinezesc

10,8581

HRK

kuna croată

7,3457

IDR

rupia indoneziană

13 415,07

MYR

ringgit Malaiezia

4,8933

PHP

peso Filipine

62,788

RUB

rubla rusească

35,8350

THB

baht thailandez

46,221


(1)  

Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.


14.11.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 271/9


Nota Comisiei privind data aplicării protocoalelor privind regulile de origine în materie de cumul diagonal între Comunitate, Algeria, Egipt, Insulele Feroe, Islanda, Israel, Iordania, Liban, Maroc, Norvegia, Elveția (inclusiv Liechtenstein), Siria, Tunisia, Turcia și Cisiordania și Fâșia Gaza

(2007/C 271/06)

În scopul creării unui cumul diagonal de origine între Comunitate, Algeria, Egipt, Insulele Feroe, Islanda, Israel, Iordania, Liban, Maroc, Norvegia, Elveția (inclusiv Liechtenstein), Siria, Tunisia, Turcia și Cisiordania și Fășia Gaza, Comunitatea și țările interesate se informează reciproc, prin intermediul Comisiei Europene, asupra normelor de origine în vigoare aplicate cu alte țări.

Bazându-se pe notificările primite de la țările interesate, tabelul de mai jos prezintă protocolul privind regulile de origine în materie de cumul diagonal, specificând data de la care un astfel de cumul devine aplicabil. Acest tabel îl înlocuiește pe cel precedent (JO C 229, 29.9.2007).

Trebuie amintit că acest cumul poate fi aplicat doar dacă țările în care are loc procesul de producție și cele de destinație finală au încheiat acorduri de liber schimb, care conțin regulile de origine identice cu toate țările care a participat la procesul de obținere statutului de mărfuri originare, de exemplu cu toate țările de origine ale materialelor folosite. Materialele originare din țările care nu au încheiat un acord cu țările în care are loc procesul de producție finală și cele de destinație finală trebuie tratate drept neoriginare. Exemple specifice sunt precizate în notele explicative privind protocoalele paneuromediteraneene în materie de reguli de origine (1).

Se amintesc, de asemenea, următoarele:

Elveția și Principatul Liechtenstein formează o uniune vamală,

în cadrul Spațiului Economic European constituit din UE, Islanda, Liechtenstein și Norvegia, data de punere în aplicare este 1 noiembrie 2005.

Codurile de țară ISO-Alpha-2 figurează în tabelul de mai jos:

Algeria

DZ

Egipt

EG

Insulele Feroe

FO

Islanda

IS

Israel

IL

Iordania

JO

Liban

LB

Liechtenstein

LI

Monaco

MA

Norvegia

NO

Elveția

CH

Siria

SY

Tunisia

TN

Turcia

TR

Cisiordania și Fâșia Gaza

PS


Data aplicării protocolului privind regulile de origine în materie de cumul diagonal în spațiul pan-euro-mediteranean

 

EU

DZ

CH

(EFTA)

EG

FO

IL

IS

(EFTA)

JO

LB

LI

(EFTA)

MA

NO

(EFTA)

PS

SY

TN

TR

EU

 

1.11.2007

1.1.2006

1.3.2006

1.12.2005

1.1.2006

1.1.2006

1.7.2006

 

1.1.2006

1.12.2005

1.1.2006

 

 

1.8.2006

 (2)

DZ

1.11.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CH (EFTA)

1.1.2006

 

 

1.8.2007

1.1.2006

1.7.2005

1.8.2005

17.7.2007

1.1.2007

 

1.3.2005

1.8.2005

 

 

1.6.2005

 

EG

1.3.2006

 

1.8.2007

 

 

 

1.8.2007

6.7.2006

 

1.8.2007

6.7.2006

1.8.2007

 

 

6.7.2006

1.3.2007

FO

1.12.2005

 

1.1.2006

 

 

 

1.11.2005

 

 

1.1.2006

 

1.12.2005

 

 

 

 

IL

1.1.2006

 

1.7.2005

 

 

 

1.7.2005

9.2.2006

 

1.7.2005

 

1.7.2005

 

 

 

1.3.2006

IS (EFTA)

1.1.2006

 

1.8.2005

1.8.2007

1.11.2005

1.7.2005

 

17.7.2007

1.1.2007

1.8.2005

1.3.2005

1.8.2005

 

 

1.3.2006

 

JO

1.7.2006

 

17.7.2007

6.7.2006

 

9.2.2006

17.7.2007

 

 

17.7.2007

6.7.2006

17.7.2007

 

 

6.7.2006

 

LB

 

 

1.1.2007

 

 

 

1.1.2007

 

 

1.1.2007

 

1.1.2007

 

 

 

 

LI (EFTA)

1.1.2006

 

 

1.8.2007

1.1.2006

1.7.2005

1.8.2005

17.7.2007

1.1.2007

 

1.3.2005

1.8.2005

 

 

1.6.2005

 

MA

1.12.2005

 

1.3.2005

6.7.2006

 

 

1.3.2005

6.7.2006

 

1.3.2005

 

1.3.2005

 

 

6.7.2006

1.1.2006

NO (EFTA)

1.1.2006

 

1.8.2005

1.8.2007

1.12.2005

1.7.2005

1.8.2005

17.7.2007

1.1.2007

1.8.2005

1.3.2005

 

 

 

1.8.2005

 

PS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TN

1.8.2006

 

1.6.2005

6.7.2006

 

 

1.3.2006

6.7.2006

 

1.6.2005

6.7.2006

1.8.2005

 

 

 

1.7.2005

TR

 (2)

 

 

1.3.2007

 

1.3.2006

 

 

 

 

1.1.2006

 

 

 

1.7.2005

 


(1)  JO C 83, 17.4.2007, p. 1.

(2)  Pentru mărfurile care intră în sfera de aplicare a Uniunii vamale CE-Turcia, data de aplicare este 27 iulie 2006.

Pentru produsele agricole, data de aplicare este 1 ianuarie 2007.

Pentru produsele de cărbune și oțel, cumulul diagonal nu este aplicabil.


INFORMĂRI PROVENIND DE LA STATELE MEMBRE

14.11.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 271/11


Comunicare a Comisiei în cadrul implementării Directivei 2000/9/CE a Parlamentului European și a Consiliului referitoare la instalații de transport pe cablu pentru persoane

(Text cu relevanță pentru SEE)

(Publicarea titlurilor și a referințelor standardelor armonizate în temeiul directivei)

(2007/C 271/07)

OES (1)

Referința și titlul standardului armonizat

(și documentul de referință)

Referința standardului înlocuit

Data încetării prezumției de conformitate a standardului înlocuit

(Nota 1)

CEN

EN 1709:2004

Cerinţe de securitate pentru instalaţiile de transport pe cablu pentru persoane. Examinare preliminară, mentenanţă, inspecţie şi verificări în exploatare

 

CEN

EN 1908:2004

Cerinţe de securitate pentru instalaţiile de transport pe cablu pentru persoane. Dispozitive de tensionare

 

CEN

EN 1909:2004

Cerinţe de securitate pentru instalaţiile de transport pe cablu pentru persoane. Recuperare şi evacuare

 

CEN

EN 12385-8:2002

Cabluri de oțel. Securitate. Partea 8: Cabluri tractoare și purtătoare-tractoare cu toroane pentru instalațiile de transport pe cablu pentru persoane

 

CEN

EN 12385-9:2002

Cabluri de oţel. Securitate. Partea 9: Cabluri închise purtătoare pentru instalaţiile de cablu destinate transporturilor de persoane

 

CEN

EN 12397:2004

Cerinţe de securitate pentru instalaţiile de transport pe cablu pentru persoane. Exploatare

 

CEN

EN 12927-1:2004

Cerinţe de securitate pentru instalaţiile de transport pe cablu pentru persoane. Cabluri. Partea 1: Criterii de alegere a cablurilor şi legăturilor de capăt

 

CEN

EN 12927-2:2004

Cerinţe de securitate pentru instalaţiile de transport pe cablu pentru persoane. Cabluri. Partea 2: Coeficienţi de securitate

 

CEN

EN 12927-3:2004

Cerinţe de securitate pentru instalaţiile de transport pe cablu pentru persoane. Cabluri. Partea 3: Matisarea cablurilor de tracţiune, purtătoare şi de tracţiune şi de remorcare cu 6 toroane

 

CEN

EN 12927-4:2004

Cerinţe de securitate pentru instalaţiile de transport pe cablu pentru persoane. Cabluri. Partea 4: Legături de capăt

 

CEN

EN 12927-5:2004

Cerinţe de securitate pentru instalaţiile de transport pe cablu pentru persoane. Cabluri. Partea 5: Depozitare, transport, instalare, tensionare

 

CEN

EN 12927-6:2004

Cerinţe de securitate pentru instalaţiile de transport pe cablu pentru persoane. Cabluri. Partea 6: Criterii de scoatere din funcţiune

 

CEN

EN 12927-7:2004

Cerinţe de securitate pentru instalaţiile de transport pe cablu pentru persoane. Cabluri. Partea 7: Inspecţie, reparare şi mentenanţă

 

CEN

EN 12927-8:2004

Cerințe de securitate pentru instalațiile de transport pe cablu pentru persoane. Cabluri. Partea 8: Examinări nedistructive magnetice ale cablului (MRT)

 

CEN

EN 12929-1:2004

Cerinţe de securitate pentru instalaţiile de transport pe cablu pentru persoane. Cerinţe generale. Partea 1: Cerinţe pentru toate instalaţiile

 

CEN

EN 12929-2:2004

Cerinţe de securitate pentru instalaţiile de transport pe cablu pentru persoane. Cerinţe generale. Partea 2: Cerinţe suplimentare pentru teleferice bicablu reversibile fără frână la cărucior

 

CEN

EN 12930:2004

Cerinţe de securitate pentru instalaţiile de transport pe cablu pentru persoane. Calcule

 

CEN

EN 13107:2004

Cerinţe de securitate pentru instalaţiile de transport pe cablu pentru persoane. Lucrări de construcţii civile

 

CEN

EN 13223:2004

Cerinţe de securitate pentru instalaţiile de transport pe cablu pentru persoane. Sisteme de acţionare şi alte echipamente mecanice

 

CEN

EN 13243:2004

Cerinţe de securitate pentru instalaţiile de transport pe cablu pentru persoane. Echipament electric, altul decât cel pentru sistemul de acţionare

 

EN 13243:2004/AC:2005

 

 

CEN

EN 13796-1:2005

Cerinţe de securitate pentru instalaţiile de transport pe cablu pentru persoane. Vehicule. Partea 1: Dispozitive de prindere, carucioare, frâne de bord, cabine, scaune, vagonete, vehicule de mentenanţă, braţe de agăţare

 

EN 13796-1:2005/AC:2007

 

 

CEN

EN 13796-2:2005

Cerinţe de securitate pentru instalaţiile de transport pe cablu pentru persoane. Vehicule. Partea 2: Încercare de rezistenţă la alunecare pentru dispozitivele de prindere

 

CEN

EN 13796-3:2005

Cerinţe de securitate pentru instalaţiile de transport pe cablu pentru persoane. Vehicule. Partea 3: Încercări la oboseală

 

Nota 1

În general, data încetării prezumției de conformitate va fi data retragerii („dow”) stabilită de către Organismul european de standardizare, însă se atrage atenția utilizatorilor acestor standarde asupra faptului că aceasta poate diferi în anumite cazuri excepționale.

Nota 3

În cazul modificărilor, standardul de referință este EN CCCCC:YYYY, modificările sale anterioare, dacă există, și noua modificare menționată. Prin urmare, standardul înlocuit (coloana 3) se compune din EN CCCCC:YYYY și modificările sale anterioare, dacă există, însă fără noua modificare menționată. La data menționată standardul înlocuit încetează să confere prezumția de conformitate cu cerințele esențiale ale directivei.

Notă:

Informații cu privire la disponibilitatea standardelor se pot obține fie de la organismele europene de standardizare, fie de la organismele naționale de standardizare, a căror listă este anexată la Directiva 98/34/CE a Parlamentului European și Consiliului (2), modificată prin Directiva 98/48/CE (3).

Publicarea referințelor în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nu implică faptul că standardele sunt disponibile în toate limbile comunitare.

Această listă înlocuiește toate listele anterioare publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Comisia asigură actualizarea acestei liste.

Mai multe informații despre standardele armonizate se găsesc pe internet la:

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/


(1)  OES: Organismul european de standardizare:

CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels, Tel. (32-2) 550 08 11; fax (32-2) 550 08 19 (http://www.cen.eu)

CENELEC: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels, Tel. (32-2) 519 68 71; fax (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.org)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Tel. (33) 492 94 42 00; fax (33) 493 65 47 16 (http://www.etsi.org).

(2)  JO L 204, 21.7.1998, p. 37.

(3)  JO L 217, 5.8.1998, p. 18.


14.11.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 271/14


Actualizare a listei de permise de ședere, menționată la articolul 2 alineatul (15) din Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen) (JO C 247, 13.10.2006, p. 1, JO C 153, 6.7.2007, p. 5, JO C 182, 4.8.2007, p. 18)

(2007/C 271/08)

Publicarea sumelor de referință pentru trecerea frontierelor externe, menționate la articolul 5 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2006, de instituire a unui Cod Comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen) (1), se bazează pe informațiile comunicate Comisiei de către statele membre, în conformitate cu articolul 34 din Codul Frontierelor Schengen.

În afară de publicarea în Jurnalul Oficial, o actualizare lunară este disponibilă pe pagina de internet a DG Justiție, Libertate și Securitate.

ESTONIA

Înlocuirea listei publicate în JO C 247, 13.10.2006

Documente care conferă dreptul de ședere:

1.

cartea de identitate;

2.

autocolant pentru permisul de ședere (aplicat pe documentul de călătorie eliberat de Estonia sau o altă țară).

1.

Cartea de identitate eliberată resortisanților țărilor terțe pot conține următoarele mențiuni:

permis de ședere temporar valabil până la zz.ll.aa/tähtajaline elamisluba kehtivusega kuni pp.kk.aa,

rezident CE pe termen lung/pikaajaline elanik EÜ,

permis de ședere permanent/alaline elamisluba — eliberat până la 31 mai 2006.

Cartea de identitate nu constituie un document de călătorie valabil pentru trecerea frontierei unui stat. În vederea călătoriei, cartea de identitate trebuie să fie prezentată împreună cu un pașaport valabil.

2.

Autocolantul pentru permisul de ședere poate conține următoarele mențiuni:

permis de ședere permanent/tähtajaline elamisluba,

rezident CE pe termen lung/pikaajaline elanik EÜ,

permis de ședere permanent/alaline elamisluba — eliberat până la 31 mai 2006.

Permisele de ședere pot fi:

temporare (cu o valabilitate maximă de cinci ani), sau

permanente.

Toate mențiunile, cu excepția celor referitoare la permisul de ședere permanent, sunt în limba engleză.


(1)  JO L 105, 13.4.2006, p. 1.


14.11.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 271/15


Actualizare a listei de puncte de trecere a frontierei, menționată la articolul 2 alineatul (8) din Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen) (JO C 247, 13.10.2006, p. 25, JO C 153, 6.7.2007, p. 9)

(2007/C 271/09)

Publicarea listei cu punctele de trecere a frontierei prevăzute la articolul 2 alineatul (8) din Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2006 de instituire a unui Cod Comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen) are la bază informațiile comunicate Comisiei de către statele membre în conformitate cu articolul 34 din Codul Frontierelor Schengen.

În afară de publicarea în Jurnalul Oficial, o actualizare lunară este disponibilă pe pagina de internet a DG Justiție, Libertate și Securitate.

SPANIA

Frontiere maritime

Un nou punct de trecere a frontierei maritime:

 

Puerto del Rosario (Fuerteventura).

NORVEGIA

Frontiere aeriene

Un nou punct de trecere a frontierei aeriene (deschis la 1 octombrie 2007):

 

Moss Lufthavn Rygge.


V Anunțuri

PROCEDURI REFERITOARE LA PUNEREA ÎN APLICARE A POLITICII ÎN DOMENIUL CONCURENȚEI

Comisie

14.11.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 271/16


Notificare prealabilă a unei concentrări

(Cazul COMP/M.4948 — 3i Group/Global Garden Products)

Caz care poate face obiectul procedurii simplificate

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2007/C 271/10)

1.

La data de 31 octombrie 2007, Comisia a primit o notificare privind o concentrare propusă în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1), prin care întreprinderea 3i Group plc („3i Group”, Regatul Unit) dobândește, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) din regulamentul Consiliului, controlul asupra întregii întreprinderi Global Garden Products B, S.à r.l. („Global Garden Products”, Luxemburg), prin achiziționare de acțiuni.

2.

Activitățile economice ale întreprinderilor respective sunt:

în cazul întreprinderii 3i Group: investiții și gestionarea fondurilor de investiții, precum și gestionarea investițiilor în numele acestor fonduri,

în cazul întreprinderii Global Garden Products: fabricarea și comercializarea unei varietăți de unelte pentru grădinărit electrice și echipamente pentru uz casnic și profesional.

3.

În urma unei examinări prealabile, Comisia constată că tranzacția notificată ar putea intra sub incidența Regulamentului (CE) nr. 139/2004. Cu toate acestea, nu se ia o decizie finală în această privință. În conformitate cu Comunicarea Comisiei privind o procedură simplificată de tratare a anumitor concentrări în temeiul Regulamentului (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (2), trebuie precizat că acest caz poate fi tratat conform procedurii prevăzute în Comunicare.

4.

Comisia invită părțile terțe interesate să îi prezinte eventualele observații cu privire la operațiunea propusă.

Observațiile trebuie primite de către Comisie în termen de cel mult 10 zile de la data publicării prezentei. Observațiile pot fi trimise Comisiei prin fax (fax nr. (32-2) 296 43 01 sau 296 72 44] sau prin poștă, cu numărul de referință COMP/M.4948 — 3i Group/Global Garden Products, la următoarea adresă:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1.

(2)  JO C 56, 5.3.2005, p. 32.