ISSN 1830-3668

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 153

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 50
6 iulie 2007


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

II   Comunicări

 

COMUNICĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚII ȘI ORGANE ALE UNIUNII EUROPENE

 

Comisie

2007/C 153/01

Informaţii comunicate în temeiul articolului 34 din Codul Frontierelor Schengen

1

2007/C 153/02

Actualizare a listei de permise de ședere, menționată la articolul 2 alineatul (15) din Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2006 de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen), astfel cum a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 247 din 13 octombrie 2006, p. 1

5

2007/C 153/03

Actualizare a listei de puncte de trecere a frontierei, menționată la articolul 2 alineatul (8) din Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2006 de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen), astfel cum a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 247 din 13 octombrie 2006, p. 25

6

2007/C 153/04

Actualizare a modelelor de permise eliberate de ministerele de afaceri externe ale statelor membre pentru membrii acreditați ai misiunilor diplomatice și ai reprezentanțelor consulare, precum și pentru familiile acestora, astfel cum au fost menționate la articolul 19 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2006 de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen), astfel cum au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 247 din 13 octombrie 2006, p. 85

7

2007/C 153/05

Actualizare a listei serviciilor naționale responsabile de controlul la frontiere în sensul articolului 15 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2006 de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen), astfel cum a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 247 din 13 octombrie 2006, p. 17

8

2007/C 153/06

Actualizare a sumelor de referință pentru trecerea frontierelor externe, astfel cum au fost menționate la articolul 5 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2006 de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen), astfel cum au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 247 din 13 octombrie 2006, p. 19

9

RO

 


II Comunicări

COMUNICĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚII ȘI ORGANE ALE UNIUNII EUROPENE

Comisie

6.7.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 153/1


Informaţii comunicate în temeiul articolului 34 din Codul Frontierelor Schengen

(2007/C 153/01)

Articolul 34 din Codul Frontierelor Schengen prevede că statele membre comunică Comisiei listele permiselor de şedere şi punctelor de trecere a frontierei, sumele de referinţă necesare pentru trecerea frontierelor lor externe, care sunt stabilite de autorităţile lor naţionale, lista serviciilor naţionale responsabile de controlul frontierelor şi modelele de permise eliberate de ministerele de afaceri externe.

I.   Articolul 34 alineatul (1) litera (a): lista permiselor de şedere

Legislaţia bulgară stabileşte regimul de reşedinţă aplicabil persoanelor fizice pe teritoriul bulgar în funcţie de naţionalitatea acestora (resortisanţi ai unui stat membru al UE sau resortisanţi ai unor ţări terţe).

Legea care reglementează intrarea, şederea în Republica Bulgaria, precum şi ieşirea de pe teritoriul bulgar a cetăţenilor UE şi a membrilor de familie ai acestora prevede eliberarea următoarelor documente:

Permisul de şedere pe termen lung este eliberat de către serviciul naţional de poliţie şi atestă dreptul de şedere pe termen lung al unui resortisant al Uniunii Europene pe teritoriul Republicii Bulgaria.

Permisul de şedere permanentă este eliberat de către serviciul naţional de poliţie şi atestă dreptul de şedere permanentă al unui resortisant al Uniunii Europene pe teritoriul Republicii Bulgaria.

Cartea de şedere pe termen lung este eliberată de către autoritatea competentă şi atestă dreptul de şedere pe termen lung pe teritoriul Republicii Bulgaria al unui membru de familie al unui cetăţean al Uniunii Europene, care nu este resortisant al Uniunii Europene.

Cartea de şedere permanentă este eliberată de către autoritatea competentă şi atestă dreptul de şedere permanentă pe teritoriul Republicii Bulgaria al unui membru de familie al unui cetăţean al Uniunii Europene, care nu este resortisant al Uniunii Europene.

Articolul 14 din Legea privind documentele de identitate bulgare prevede diferitele documente de identitate eliberate resortisanţilor unor ţări terţe (străinilor) în vederea utilizării acestora pe teritoriul Republicii Bulgaria:

1.

carte de şedere pe termen lung pe teritoriul Republicii Bulgaria pentru străini;

2.

carte de şedere permanentă pe teritoriul Republicii Bulgaria pentru străini;

3.

certificat de refugiat;

4.

certificat provizoriu de refugiat şi certificat provizoriu de refugiat supus unei proceduri accelerate;

5.

certificat de călătorie în străinătate pentru refugiaţi;

6.

certificat de călătorie în străinătate pentru apatrizi;

7.

permis care atestă dreptul de a părăsi teritoriul bulgar;

8.

carte provizorie de identitate pentru străini;

9.

permis care atestă dreptul străinilor de a reveni pe teritoriul bulgar;

10.

carte de identitate pentru străinii cu statut umanitar;

11.

certificat provizoriu de protecţie pentru străini;

12.

certificat de călătorie în străinătate pentru străinii cu statut umanitar;

13.

carte de identitate pentru străinii acreditaţi în cadrul reprezentanţelor diplomatice sau consulare sau al organizaţiilor internaţionale cu sediul pe teritoriul Republicii Bulgaria.

Documentele menţionate anterior sunt cărţi de identitate în sensul legislaţiei bulgare şi sunt realizate în conformitate cu recomandările ICAO DOC 9303.

II.   Articolul 34 alineatul (1) litera (b): lista punctelor de trecere a frontierei:

1.

Frontiera bulgaro-sârbă: Bregovo, Vrashka Chuka, Kalotina, Strezimirovtsi, Oltomantsi;

2.

Frontiera bulgaro-macedoneană: Gyueshevo, Stanke Lisichkovo, Zlatarevo;

3.

Frontiera bulgaro-turcă: Malko Tarnovo, Lesovo, Kapitan Andreevo;

4.

Frontiera bulgaro-greacă: Kulata, Ilinden, Kapitan Petko Voyvoda;

5.

Frontiera bulgaro-română: Vidin – feribot, Oryahovo – feribot, Ruse – pod peste Dunăre, Silistra, Kardam, Durankulak;

6.

Porturi fluviale: Vidin, Lom, Somovit-Nikopol, Svishtov, Ruse, Tutrakan, Silistra;

7.

Porturi maritime: Balchik, Varna, Burgas, Tsarevo;

8.

Aeroporturi: aeroportul din Sofia, aeroportul din Plovdiv, aeroportul din Gorna Oryahovitsa, aeroportul din Varna, aeroportul din Burgas.

III.   Articolul 34 alineatul (1) litera (c): sumele de referinţă necesare pentru trecerea frontierelor externe ale ţării

În sensul articolului 19 alineatul (5) din Regulamentul privind condiţiile şi modalităţile de eliberare a vizelor, adoptat prin Decretul nr. 97/11.5.2002 al Consiliului de miniştri, orice străin care doreşte să obţină o viză de intrare în Bulgaria trebuie să dovedească faptul că dispune de mijloacele necesare pentru a se întreţine, şi anume 50 EUR pe zi şi cel puţin 500 EUR în total pentru perioada şederii. Deţinerea acestei sume este, de asemenea, solicitată oricărui străin cu ocazia intrării pe teritoriul bulgar, cu excepţia cazului în care acesta deţine o atestare a plăţii în avans (voucher) pentru serviciile turistice prestate în Bulgaria.

IV.   Articolul 34 alineatul (1) litera (d): serviciile naţionale responsabile de controlul frontierelor

Serviciul însărcinat cu controlul frontierelor Republicii Bulgaria este Direcţia generală „Poliţia de frontieră” din cadrul serviciului naţional de poliţie.

V.   Articolul 34 alineatul (1) litera (e): modele de documente de identitate eliberate de ministerele de afaceri externe

Cărţile de identitate eliberate personalului ambasadelor sau consulatelor de pe teritoriul Republicii Bulgaria sunt următoarele:

1.

Cărţile de identitate diplomatice sunt eliberate numai membrilor personalului diplomatic din cadrul misiunilor străine şi membrilor familiilor acestora care au o vârstă cuprinsă între 14 şi 21 de ani.

Faţă

Image

Verso

Image

2.

Cărţile de identitate consulare sunt eliberate membrilor personalului diplomatic din cadrul consulatelor şi membrilor familiilor acestora care au o vârstă cuprinsă între 14 şi 21 de ani.

Faţă

Image

Verso

Image

3.

Cărţile de identitate pentru personalul administrativ şi tehnic sunt eliberate membrilor personalului administrativ şi tehnic din cadrul ambasadelor/consulatelor şi membrilor familiilor acestora care au o vârstă cuprinsă între 14 şi 21 de ani.

Faţă

Image

Verso

Image

4.

Cărţile de identitate ale personalului de serviciu sunt eliberate categoriei corespunzătoare de personal şi membrilor familiilor acestora care au o vârstă cuprinsă între 14 şi 21 de ani.

Faţă

Image

Verso

Image

Membrii familiei sunt persoanele care locuiesc împreună cu funcţionarul, aceştia fiind după cum urmează:

Soţul/soţia

Copiii necăsătoriţi care nu au împlinit 21 de ani şi care locuiesc cu titlu permanent împreună cu părinţii lor.

Copiii necăsătoriţi cu o vârstă cuprinsă între 21 şi 26 de ani care locuiesc cu titlu permanent împreună cu părinţii lor şi sunt studenţi la universitate în Bulgaria. Acestor membri de familie le este eliberată o carte de identitate anuală, în urma prezentării unui document emis de universitate care atestă faptul că sunt înregistraţi ca studenţi pentru anul academic următor.

Copiii cu handicap, necăsătoriţi, cu o vârstă de peste 21 de ani, care locuiesc cu titlu permanent cu părinţii lor şi necesită îngrijire din partea acestora, lucru care este atestat de un certificat medical.

Date care figurează în cărţile de identitate:

Titlul şi numărul cărţii de identitate

Fotografia

Numele titularului

Sexul

Naţionalitatea

Data naşterii

Misiunea diplomatică sau consulatul

Gradul titularului (numai în cazul cărţilor de identitate diplomatice)

Funcţia (în cazul celorlalte trei tipuri de cărţi de identitate)

Semnătura titularului

Autoritatea emitentă

Data eliberării

Data expirării

Semnătura directorului protocolului de stat


6.7.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 153/5


Actualizare a listei de permise de şedere, menţionată la articolul 2 alineatul (15) din Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2006 de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen), astfel cum a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 247 din 13 octombrie 2006, p. 1

(2007/C 153/02)

Întrucât comunicările iniţiale făcute de statele membre, în conformitate cu articolul 34 din Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2006 de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen), publicate în JO C 247 din 13.10.2006, nu sunt disponibile în limba română, notificările actualizate sunt disponibile doar în limbile în care au fost publicate în JO C 247 din 13.10.2006.


6.7.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 153/6


Actualizare a listei de puncte de trecere a frontierei, menţionată la articolul 2 alineatul (8) din Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2006 de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen), astfel cum a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 247 din 13 octombrie 2006, p. 25

(2007/C 153/03)

Întrucât comunicările iniţiale făcute de statele membre, în conformitate cu articolul 34 din Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2006 de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen), publicate în JO C 247 din 13.10.2006, nu sunt disponibile în limba română, notificările actualizate sunt disponibile doar în limbile în care au fost publicate în JO C 247 din 13.10.2006.


6.7.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 153/7


Actualizare a modelelor de permise eliberate de ministerele de afaceri externe ale statelor membre pentru membrii acreditaţi ai misiunilor diplomatice şi ai reprezentanţelor consulare, precum şi pentru familiile acestora, astfel cum au fost menţionate la articolul 19 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2006 de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen), astfel cum au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 247 din 13 octombrie 2006, p. 85

(2007/C 153/04)

Întrucât comunicările iniţiale făcute de statele membre, în conformitate cu articolul 34 din Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2006 de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen), publicate în JO C 247 din 13.10.2006, nu sunt disponibile în limba română, notificările actualizate sunt disponibile doar în limbile în care au fost publicate în JO C 247 din 13.10.2006.


6.7.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 153/8


Actualizare a listei serviciilor naţionale responsabile de controlul la frontiere în sensul articolului 15 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2006 de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen), astfel cum a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 247 din 13 octombrie 2006, p. 17

(2007/C 153/05)

Întrucât comunicările iniţiale făcute de statele membre, în conformitate cu articolul 34 din Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2006 de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen), publicate în JO C 247 din 13.10.2006, nu sunt disponibile în limba română, notificările actualizate sunt disponibile doar în limbile în care au fost publicate în JO C 247 din 13.10.2006.


6.7.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 153/9


Actualizare a sumelor de referinţă pentru trecerea frontierelor externe, astfel cum au fost menţionate la articolul 5 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2006 de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen), astfel cum au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 247 din 13 octombrie 2006, p. 19

(2007/C 153/06)

Întrucât comunicările iniţiale făcute de statele membre, în conformitate cu articolul 34 din Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2006 de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen), publicate în JO C 247 din 13.10.2006, nu sunt disponibile în limba română, notificările actualizate sunt disponibile doar în limbile în care au fost publicate în JO C 247 din 13.10.2006.