ISSN 1830-3668

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 138

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 50
22 iunie 2007


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

I   Rezoluții, recomandări, orientări și avize

 

AVIZE

 

Comisie

2007/C 138/01

Avizul Comisiei din 21 iunie 2007 privind proiectul modificat de eliminare a deșeurilor radioactive provenite de la centrala de decontaminare și recuperare a uraniului SOCATRI din Tricastin, Franța, în conformitate cu articolul 37 din Tratatul Euratom

1

2007/C 138/02

Avizul Comisiei din 21 iunie 2007 privind proiectul de eliminare a deșeurilor radioactive produse în timpul dezafectării centralei nucleare Obrigheim, situată în Republica Federală Germania, în conformitate cu articolul 37 din Tratatul Euratom

2

2007/C 138/03

Avizul Comisiei din 21 iunie 2007 privind planul de evacuare a deșeurilor radioactive în urma modificării autorizațiilor de evacuare a efluenților radioactivi gazoși și lichizi pentru demontarea INB 91 și schimbarea misiunilor lui INB 141 la centrala nucleară Creys-Malville din Franța, în temeiul articolului 37 din Tratatul Euratom

3

 

II   Comunicări

 

COMUNICĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚII ȘI ORGANE ALE UNIUNII EUROPENE

 

Comisie

2007/C 138/04

Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul COMP/M.4432 — Oerlikon/Saurer) ( 1 )

4

 

III   Acte pregătitoare

 

Comisie

2007/C 138/05

Propuneri legislative adoptate de Comisie

5

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚII ȘI ORGANE ALE UNIUNII EUROPENE

 

Comisie

2007/C 138/06

Rata de schimb a monedei euro

13

2007/C 138/07

Documente COM, altele decât propunerile legislative adoptate de Comisie

14

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA STATELE MEMBRE

2007/C 138/08

Informații comunicate de statele membre privind ajutoarele de stat acordate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 70/2001 al Comisiei privind aplicarea articolelor 87 și 88 din Tratatul CE ajutoarelor de stat pentru întreprinderile mici și mijlocii

18

2007/C 138/09

Informații comunicate de statele membre privind ajutoarele de stat acordate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1857/2006 al Comisiei privind aplicarea articolelor 87 și 88 din Tratatul CE ajutoarelor de stat pentru întreprinderile mici și mijlocii care își desfășoară activitatea în domeniul producției de produse agricole

24

2007/C 138/10

Informații comunicate de statele membre privind ajutorul de stat acordat în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1857/2006 al Comisiei privind aplicarea articolelor 87 și 88 din Tratatul CE ajutoarelor de stat pentru întreprinderile mici și mijlocii care își desfășoară activitatea în domeniul producției de produse agricole

31

 

V   Anunțuri

 

PROCEDURI ADMINISTRATIVE

 

Comisie

2007/C 138/11

Ultima variantă tipărită a documentelor COM, altele decât propunerile legislative și propunerile legislative adoptate de Comisie
JO C 126, 7.6.2007

36

 

PROCEDURI REFERITOARE LA PUNEREA ÎN APLICARE A POLITICII COMERCIALE COMUNE

 

Comisie

2007/C 138/12

Aviz de inițiere a unei reexaminări intermediare parțiale a măsurilor antidumping privind importurile anumitor țevi și tuburi fără sudură, din fier sau oțel, originare, inter alia, din Rusia

37

 

PROCEDURI REFERITOARE LA PUNEREA ÎN APLICARE A POLITICII ÎN DOMENIUL CONCURENȚEI

 

Comisie

2007/C 138/13

Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul COMP/M.4637 — Sachsenfonds Holding/Eastmerchant/Nikko Principal Investments) — Caz care poate face obiectul procedurii simplificate ( 1 )

39

2007/C 138/14

Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul COMP/M.4698 — Apollo/CEVA/EGL) — Caz care poate face obiectul procedurii simplificate ( 1 )

40

2007/C 138/15

Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul COMP/M.4717 — TAC/Tower Automotive) — Caz care poate face obiectul procedurii simplificate ( 1 )

41

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

 


I Rezoluții, recomandări, orientări și avize

AVIZE

Comisie

22.6.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 138/1


AVIZUL COMISIEI

din 21 iunie 2007

privind proiectul modificat de eliminare a deșeurilor radioactive provenite de la centrala de decontaminare și recuperare a uraniului SOCATRI din Tricastin, Franța, în conformitate cu articolul 37 din Tratatul Euratom

(Numai textul în limba franceză este autentic)

(2007/C 138/01)

La 25 octombrie 2006, Comisia Europeană a primit din partea guvernului francez, în conformitate cu articolul 37 din Tratatul Euratom, informații generale cu privire la proiectul modificat de eliminare a deșeurilor radioactive provenite de la centrala de recuperare și decontaminare a uraniului SOCATRI.

Pe baza datelor generale, și după consultarea grupului de experți, Comisia a formulat următorul aviz:

1.

Distanța dintre centrul nuclear și cel mai apropiat punct situat pe teritoriul altui stat membru, în acest caz Italia, este de aproximativ 170 km.

2.

Rezultatul general al modificării planificate va fi creșterea autorizărilor de înlăturare a efluenților radioactivi gazoși privind tritiul, carbonul-14 și radioelementele generate prin tratarea efluenților care prezintă un spectru de reprocesare a uraniului.

3.

În timpul funcționării normale modificarea planificată nu va cauza o expunere care să afecteze sănătatea populației altor state membre.

4.

În cazul unei scurgeri neprevăzute de deșeuri radioactive, care ar putea rezulta în urma unui accident de genul sau de amploarea prevăzute în informațiile generale inițiale, dozele susceptibile a fi primite de către populația din alte state membre, în urma modificării planificate, nu ar fi semnificative din punct de vedere al sănătății.

În concluzie, Comisia consideră că punerea în aplicare a proiectului de modificare privind eliminarea deșeurilor radioactive sub orice formă, provenite de la centrala de decontaminare și recuperare a uraniului SOCATRI de la Tricastin, Franța, nu poate provoca, nici în timpul funcționării normale și nici în cazul unui accident de tipul și amploarea prevăzute în datele generale, o contaminare radioactivă semnificativă, din punctul de vedere al sănătății, a apei, solului sau spațiului aerian ale unui alt stat membru.


22.6.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 138/2


AVIZUL COMISIEI

din 21 iunie 2007

privind proiectul de eliminare a deșeurilor radioactive produse în timpul dezafectării centralei nucleare Obrigheim, situată în Republica Federală Germania, în conformitate cu articolul 37 din Tratatul Euratom

(Numai textul în limba germană este autentic)

(2007/C 138/02)

La 18 septembrie 2006, Comisia Europeană a primit de la guvernul Republicii Federale Germania, în conformitate cu articolul 37 din Tratatul Euratom, informații generale privind planul de eliminare a deșeurilor radioactive produse în timpul dezafectării centralei nucleare Obrigheim.

Pe baza datelor generale, și după consultarea grupului de experți, Comisia a formulat următorul aviz:

1.

Distanța dintre centrala nucleară și cel mai apropiat punct situat pe teritoriul altui stat membru, în acest caz Franța, este de aproximativ 80 km.

2.

În timpul operațiunii normale de dezafectare, eliminarea efluenților lichizi și gazoși nu va cauza o expunere a populației altor state membre, care să fie semnificativă din punct de vedere al sănătății.

3.

Deșeurile radioactive solide produse în timpul dezafectării vor fi stocate la fața locului până la punerea la dispoziție a unui depozit agreat. Deșeurile solide și materialele care nu sunt radioactive, conforme cu nivelurile de eliberare, vor fi scutite de controlul reglementar pentru a fi eliminate drept deșeuri clasice sau pentru a fi reciclate sau reutilizate. Această operațiune se va efectua în conformitate cu criteriile stabilite de normele de securitate de bază (Directiva 96/29/Euratom a Consiliului).

4.

În cazul unei scurgeri neprevăzute de deșeuri radioactive, care ar putea rezulta în urma unui accident de genul sau de amploarea prevăzute în informațiile generale, dozele pe care populația din alte state membre le-ar putea primi nu ar fi semnificative din punct de vedere al sănătății.

În concluzie, Comisia consideră că punerea în aplicare a proiectului de eliminare a deșeurilor radioactive sub orice formă, provenite în urma dezafectării centralei nucleare Obrigheim din Republica Federală Germania, nu poate provoca, nici în timpul funcționării normale și nici în cazul unui accident de tipul și amploarea prevăzute în datele generale, o contaminarea radioactivă semnificativă, din punctul de vedere al sănătății, a apei, solului sau spațiului aerian ale unui alt stat membru.


22.6.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 138/3


AVIZUL COMISIEI

din 21 iunie 2007

privind planul de evacuare a deșeurilor radioactive în urma modificării autorizațiilor de evacuare a efluenților radioactivi gazoși și lichizi pentru demontarea INB 91 și schimbarea misiunilor lui INB 141 la centrala nucleară Creys-Malville din Franța, în temeiul articolului 37 din Tratatul Euratom

(Numai textul în limba franceză este autentic)

(2007/C 138/03)

La data de 6 septembrie 2006, guvernul francez a prezentat Comisiei Europene, în conformitate cu articolul 37 din Tratatul Euratom, date generale privind planul de evacuare a deșeurilor radioactive în urma modificării autorizațiilor de evacuare a efluenților radioactivi gazoși și lichizi pentru demontarea INB 91 și schimbarea misiunilor INB 141 la centrala nucleară Creys-Malville din Franța.

Pe baza acestor date și a informațiilor suplimentare cerute de Comisie la 15 ianuarie 2007 și furnizate de autoritățile franceze la 13 februarie 2007 și în urma consultării grupului de experți, Comisia emite următorul aviz:

1.

Distanța dintre centrala nucleară și cel mai apropiat punct situat pe teritoriul altui stat membru, în acest caz Italia, este de aproximativ 96 km.

2.

În timpul funcționării normale, luând în considerare noile autorizații de evacuare necesare, evacuarea efluenților gazoși și lichizi nu va cauza o expunere de natură să afecteze sănătatea populației altor state membre.

3.

Deșeurile radioactive solide rezultate în urma operațiunilor sunt fie depozitate la fața locului, fie transportate către instalații specifice de tratare a deșeurilor din Franța. Experții recomandă ca testele efectuate asupra deșeurilor obișnuite, care reprezintă o măsură de precauție pentru a confirma absența posibilității de contaminare, să respecte în același timp criteriile de eliberare stabilite de normele de securitate de bază (Directiva 96/29/Euratom a Consiliului).

4.

În cazul în care există emisii neplanificate de deșeuri radioactive, ca urmare a unui accident de tipul și magnitudinea luate în considerare în datele generale, modificările planificate nu vor genera doze care pot afecta sănătatea locuitorilor altor state membre.

În concluzie, Comisia consideră că, atât în cazul funcționării normale cât și în cazul unui accident de tipul și magnitudinea luate în considerare în datele generale, punerea în aplicare a planului de evacuare a deșeurilor radioactive în urma modificării autorizațiilor de evacuare a efluenților radioactivi gazoși și lichizi pentru demontarea INB 91 și schimbarea misiunilor INB 141 la centrala nucleară Creys-Malville, nu este de natură să determine contaminarea radioactivă a apei, solului sau spațiului aerian ale unui alt stat membru.


II Comunicări

COMUNICĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚII ȘI ORGANE ALE UNIUNII EUROPENE

Comisie

22.6.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 138/4


Non-opoziție la o concentrare notificată

(Cazul COMP/M.4432 — Oerlikon/Saurer)

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2007/C 138/04)

La data 22 noiembrie 2006 Comisia a decis să nu se opună concentrării notificate menționate mai sus și să o declare compatibilă cu piața comună. Această decizie se bazează pe articolul 6(1)(b) din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului. Textul integral al deciziei este disponibil numai în engleză și va fi făcut public după ce vor fi eliminate orice secrete de afaceri pe care le-ar putea conține. Va fi disponibil:

pe paginile DG Concurență de pe site-ul web Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Acest site web oferă diverse facilități care permit localizarea deciziilor de fuziune individuale, inclusiv întreprinderea, numărul cazului, data și indexurile sectoriale,

în format electronic, pe site-ul EUR-Lex cu numărul de document 32006M4432. EUR-Lex permite accesul on-line la legislația europeană. (http://eur-lex.europa.eu)


III Acte pregătitoare

Comisie

22.6.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 138/5


Propuneri legislative adoptate de Comisie

(2007/C 138/05)

Unele documente COM din lista anexată în cele ce urmează se referă la documente adoptate de Comisie înainte de aderarea României şi, prin urmare, nu sunt neapărat disponibile în limba română. În acest caz, sunt menţionate implicit titlul în limba FR şi un link către ediţia electronică în limbile EUR-25.

Document

Parte

Dată

Titlu

COM(2006) 473

 

14.9.2006

Proposition modifiée de Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'assistance administrative mutuelle aux fins de la protection des intérêts financiers de la Communauté contre la fraude et toute autre activité illégale

COM(2006) 476

 

1.9.2006

Communication de la Commission au Parlement européen conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d'une décision établissant le programme Culture 2007 (2007-2013)

COM(2006) 628

 

24.10.2006

Communication de la Commission au Parlement européen conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant la position commune du Conseil sur l'adoption d'un règlement du Parlement européen et du Conseil instituant un instrument de financement de la coopération au développement

COM(2006) 682

 

10.11.2006

Avis de la Commission conformément à l'article 251, paragraphe 2, troisième alinéa, point c), du traité CE, sur les amendements du Parlement européen à la position commune arrêtée par le Conseil concernant la proposition de décision établissant le programme Culture 2007 (2007-2013) (COM(2004) 469 final)

COM(2006) 692

 

16.11.2006

Proposition modifiée de Directive du Parlement européen et du Conseil relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs (version codifiée)

COM(2006) 700

 

14.11.2006

Communication de la Commission au Parlement européen conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant la position commune du Conseil relative à l'adoption d'une décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d'action communautaire dans le domaine de la politique des consommateurs (2007-2013)

COM(2006) 701

 

24.11.2006

Communication de la Commission au Parlement européen conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant la position commune du Conseil sur l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 999/2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles

COM(2006) 705

 

14.11.2006

Communication de la Commission au Parlement européen conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d'une décision du Parlement européen et du Conseil relative à l'Année européenne du dialogue interculturel (2008)

COM(2006) 706

 

14.11.2006

Communication de la Commission au Parlement européen conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant la position commune du Conseil sur l'adoption d'un règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'envoi de données sur les débarquements de produits de la pêche dans les États membres

COM(2006) 707

 

15.11.2006

Avis de la Commission conformément à l'article 251, paragraphe 2, troisième alinéa, point c), du traité CE, sur les amendements du Parlement européen à la position commune arrêtée par le Conseil concernant la proposition de décision établissant pour la période 2007-2013 le programme „L'Europe pour les citoyens” (COM(2005) 116 final)

COM(2006) 718

 

16.11.2006

Avis de la Commission conformément à l'article 251, paragraphe 2, troisième alinéa, point c), du traité CE sur les amendements du Parlement européen à la position commune du Conseil concernant la proposition de Directive du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur

COM(2006) 751

 

1.12.2006

Proposition modifiée de Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale („signification ou notification des actes”)

COM(2006) 759

 

28.11.2006

Avis de la Commission conformément à l'article 251, paragraphe 2, troisième alinéa, point c), du traité CE sur les amendements du Parlement européen à la position commune du Conseil concernant la proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil concernant un instrument financier pour l'environnement (LIFE+)

COM(2006) 775

 

6.12.2006

Communication de la Commission au Parlement européen conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d'une directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'évaluation et à la gestion des inondations

COM(2006) 797

 

6.12.2006

Avis de la Commission conformément à l'article 251, paragraphe 2, troisième alinéa, point c), du traité CE sur les amendements du Parlement européen à la position commune du Conseil concernant la proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure européenne d'injonction de payer

COM(2006) 803

 

6.12.2006

Avis de la Commission conformément à l'article 251, paragraphe 2, troisième alinéa, point c), du traité CE, sur les amendements du Parlement européen à la position commune du Conseil concernant la proposition de Décision du Parlement européen et du Conseil relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013)

COM(2006) 805

 

12.12.2006

Communication de la Commission au Parlement européen conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d'un règlement du Parlement Européen et du Conseil sur les services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route

COM(2006) 809

 

12.12.2006

Communication de la Commission au Parlement européen conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d'une directive du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques destinés à ces véhicules (Directive cadre)

COM(2006) 810

 

12.12.2006

Communication de la Commission au Parlement européen conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant la position commune arrêtée par la Conseil en vue de l'adoption d'un règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile

COM(2006) 811

 

12.12.2006

Communication de la Commission au Parlement européen conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d'une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil fixant les règles relatives aux quantités nominales des produits en préemballages, abrogeant les directives 75/106/CEE et 80/232/CEE du Conseil et modifiant la directive 76/211/CEE du Conseil

COM(2006) 842

 

15.12.2006

Avis de la Commission conformément à l'article 251, paragraphe 2, troisième alinéa, point c), du traité CE, relatif aux amendements du Parlement européen à la position commune du Conseil concernant la proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant les règlements (CEE) no 793/93 du Conseil et (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que les directives 76/769/CEE du Conseil et 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission

COM(2006) 859

 

18.12.2006

Avis de la Commission conformément à l'article 251, paragraphe 2, troisième alinéa, point c) du traité CE, sur les amendements apportés par le Parlement européen à la position commune du Conseil concernant une proposition de Directive du Parlement européen et du Conseil relative aux permis de conduire (refonte)

COM(2006) 860

 

15.12.2006

Avis de la Commission conformément à l'article 251, paragraphe 2, troisième alinéa, point c), du traité CE, sur les amendements du Parlement européen à la position commune du Conseil concernant la proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil portant création d'un Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes

COM(2007) 6

 

16.1.2007

Propunere de decizie a Consiliului privind semnarea și punerea în aplicare cu titlu provizoriu a unui protocol la Acordul de parteneriat și cooperare între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană

COM(2007) 7

 

16.1.2007

Propunere de decizie a Consiliului și Comisiei privind încheierea protocolului la Acordul de parteneriat și cooperare între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană

COM(2007) 8

 

16.1.2007

Propunere de decizie a Consiliului privind semnarea și punerea în aplicare cu titlu provizoriu a unui protocol la Acordul de parteneriat și cooperare între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană

COM(2007) 11

 

19.1.2007

Propunere de decizie a Consiliului de modificare a Deciziei 2001/822/CE a Consiliului privind asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări la Comunitatea Europeană

COM(2007) 12

 

17.1.2007

Propunere de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1883/78 privind normele generale de finanțare a intervențiilor de către Fondul European de Orientare și Garantare Agricolă, secțiunea Garantare

COM(2007) 17

 

24.1.2007

Propunere de regulament al Consiliului de stabilire a normelor specifice în sectorul fructelor și legumelor și de modificare a anumitor regulamente

COM(2007) 20

 

31.1.2007

Propunere de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 147/2003 privind anumite măsuri restrictive referitoare la Somalia

COM(2007) 21

 

25.1.2007

Propunere de decizie a Consiliului de prelungire a perioadei de aplicare a măsurilor prevăzute în Decizia 2002/148/CE de încheiere a consultărilor cu Zimbabwe în conformitate cu articolul 96 din Acordul de parteneriat ACP-CE

COM(2007) 25

 

25.1.2007

Propunere pentru un regulament al Consiliului care să impună o taxă antidumping definitivă pe importurile de polietilen tereftalat originare din India, Indonezia, Malaezia, Republica Coreea, Thailanda și Taiwan după o reexaminare în temeiul expirării măsurilor și o reexaminare intermediară parțială în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) și articolul 11 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 384/96 al Consiliului

COM(2007) 26

 

25.1.2007

Propunere de regulament al Consiliului de instituire a unei taxe compensatorii definitive la importurile de polietilenă tereftalată (PET) originare din India ca urmare a reexaminării în temeiul expirării măsurilor în conformitate cu articolul 18 din Regulamentul (CE) nr. 2026/97

COM(2007) 37

 

14.2.2007

Propunere de regulament al Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a cerințelor de acreditare și supraveghere a pieței privind comercializarea produselor

COM(2007) 38

 

31.1.2007

Propunere de decizie a Consiliului privind punctul de vedere al Comunității, în cadrul Comisiei mixte UE-Mexic, privind anexa III la Decizia nr. 2/2000 a Consiliului mixt UE-Mexic din 23 martie 2000, în ceea ce priveşte definirea conceptului de „produse originare” şi metode de cooperare administrativă

COM(2007) 40

 

31.1.2007

Propunere de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 234/2004 de impunere a unor măsuri restrictive împotriva Liberiei

COM(2007) 42

 

6.2.2007

Propunere de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2007/2000 al Consiliului privind introducerea măsurilor comerciale excepționale pentru țările și teritoriile participante sau asociate la procesul de stabilizare și asociere al Uniunii Europene

COM(2007) 43

 

6.2.2007

Propunere de decizie a Consiliului de stabilire a poziției care urmează să fie adoptată, în numele Comunității, în cadrul Consiliului Internațional al zahărului, în legătură cu prelungirea Acordului internațional privind zahărul din 1992

COM(2007) 44

 

6.2.2007

Propunere de decizie a Consiliului de stabilire a poziției care urmează să fie adoptată, în numele Comunității, în cadrul Consiliului Internațional al cerealelor, în legătură cu prelungirea Convenției din 1995 privind comerțul cu cereale

COM(2007) 46

 

7.2.2007

Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare referitoare la sănătatea publică și la sănătatea și securitatea în muncă

COM(2007) 47

 

7.2.2007

Propunere de decizie a Consiliului privind poziția Comunității în cadrul Comitetului de asociere UE-Chile referitoare la întocmirea unei liste de arbitri conform articolului 185 paragraful 2 din acordul de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Chile, pe de altă parte

COM(2007) 48

 

7.2.2007

Propunere de regulament al Consiliului de derogare de la Regulamentul (CE) nr. 259/97 în ceea ce privește laptele de consum produs în Estonia

COM(2007) 51

 

9.2.2007

Propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția mediului prin dreptul penal

COM(2007) 54

 

13.2.2007

Propunere de regulament al Consiliului de impunere a unei taxe antidumping definitive și de percepere definitivă a taxei provizorii impusă la importurile anumitor electrozi tungsten proveniți din Republica Populară Chineză

COM(2007) 55

1

14.2.2007

Propunere de decizie a Consiliului și a reprezentanților guvernelor statelor membre ale Uniunii Europene reuniți în cadrul Consiliului privind semnarea și aplicarea provizorie a acordului încheiat sub forma unui schimb de scrisori privind „Principiile convenite cu privire la modernizarea sistemului actual de utilizare a rutelor transsiberiene” între Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Federația Rusă, pe de altă parte

COM(2007) 55

2

14.2.2007

Propunere de decizie a Consiliului și a reprezentanților guvernelor statelor membre ale Uniunii Europene reuniți în cadrul Consiliului privind încheierea acordului sub forma unui schimb de scrisori privind „Principiile convenite cu privire la modernizarea sistemului actual de utilizare a rutelor transsiberiene” între Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Federația Rusă, pe de altă parte

COM(2007) 57

 

15.2.2007

Propunere de decizie a Consiliului privind poziția care trebuie adoptată de Comunitate în cadrul Consiliului de Miniștri față de o decizie de modificare a Deciziei nr. 3/2001 a Consiliului de Miniștri ACP-CE privind alocarea, în favoarea Somaliei, a unor resurse din cel de-al optulea și al nouălea Fond European de Dezvoltare

COM(2006) 587

 

13.10.2006

Propunere de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2371/2002 privind conservarea și exploatarea durabilă a resurselor piscicole în conformitate cu politica comună în domeniul pescuitului

COM(2006) 820

 

24.1.2007

Propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind taxele de aeroport

COM(2006) 836

 

19.12.2006

Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea unui acord sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană și Regatul Hașemit al Iordaniei privind modificarea Acordului de asociere CE-Iordania

COM(2006) 850

 

10.1.2007

Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile energetice

COM(2006) 861

 

9.1.2007

Propunere de regulament al Consiliului pentru modificarea anexei I a Regulamentului (CEE) Nr. 2658/87 privind nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun

COM(2006) 867

 

9.1.2007

Propunere de regulament al Consiliului privind modificarea Regulamentului (CE) nr. 601/2004 al Consiliului din 22 martie 2004 care prevede anumite măsuri de control ce pot fi aplicate activităților de pescuit în zona cuprinsă de Convenția privind conservarea resurselor marine vii din Antarctica și abrogarea Regulamentelor (CEE) nr. 3943/90, (CE) nr. 66/98 și (CE) nr. 1721/1999

COM(2006) 869

 

30.1.2007

Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 954/79 privind ratificarea de către statele membre a Convenției Organizației Națiunilor Unite referitoare la codul de conduită pentru conferințele maritime sau aderarea acestor state la convenție

COM(2007) 36

 

14.2.2007

Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor proceduri de aplicare a anumitor reguli tehnice naționale pentru produsele comercializate în mod legal în alte state membre și de abrogare a Deciziei 3052/95/CE

COM(2007) 53

 

14.2.2007

Propunere decizia Parlamentului European și a Consiliului privind un cadru comun pentru comercializarea produselor

COM(2007) 68

 

23.2.2007

Propunere pentru decizia Consiliului privind încheierea unui acord adițional între Comunitatea Europeană, Confederația Elvețiană și Principatul Liechtenstein de extindere a aplicării acordului dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană asupra Principatului Liechtenstein privind comercializarea produselor agricole

COM(2007) 69

 

23.2.2007

Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind recensământul populației și al locuințelor

COM(2007) 70

 

26.2.2007

Propunere de regulament al Consiliului de modificare a anexelor A, B și C la Regulamentul (CE) nr. 1346/2000 privind procedurile de insolvență

COM(2007) 74

 

27.2.2007

Propunere de regulament al Consiliului privind modificarea Regulamentului (CE) nr. 41/2007 al Consiliului privind planul de redresare pentru tonul roșu recomandat de Comisia internațională pentru conservarea tonului din Oceanul Atlantic

COM(2007) 75

 

28.2.2007

Propunere de regulament al Consiliului de acordare a unor derogări Bulgariei și României de la anumite prevederi ale Regulamentului (CE) nr. 2371/2002 privind nivelurile de referință ale flotelor de pescuit

COM(2007) 76

 

12.3.2007

Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului referitor la statisticile trimestriale privind locurile de muncă vacante în Comunitate

COM(2007) 77

 

27.2.2007

Propunere de decizie a Consiliului de semnare, în numele Comunității Europene, a Convenției Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap și a protocolului facultativ la aceasta

COM(2007) 84

 

7.3.2007

Propunere de decizie a Consiliului privind poziția Comunității în cadrul Consiliului de asociere cu privire la punerea în aplicare a articolului 80 din Acordul euro-mediteranean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele lor membre, pe de o parte, și Republica libaneză, pe de altă parte

COM(2007) 88

 

9.3.2007

Propunere de regulament al Consiliului de încheiere a reexaminării intermediare parțiale a măsurilor antidumping privind importurile de fibre sintetice discontinue din poliester originare din Republica Populară Chineză, Arabia Saudită, Belarus și Republica Coreea

COM(2007) 93

 

9.3.2007

Propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2006/66/CE privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori, în ceea ce privește competențele de executare conferite Comisiei

COM(2007) 95

 

13.3.2007

Propunere regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1059/2003 privind instituirea unui nomenclator comun al unităților teritoriale de statistică (NUTS), având în vedere aderarea Bulgariei și a României la Uniunea Europeană

COM(2007) 97

 

16.3.2007

Propunere de decizie a Consiliului privind semnarea și punerea în aplicare cu titlu provizoriu a unui protocol la Acordul de parteneriat și cooperare între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Georgia, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană

COM(2007) 98

 

16.3.2007

Propunere de decizie a Consiliului și Comisiei privind încheierea protocolului la Acordul de parteneriat și cooperare între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Georgia, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană

COM(2007) 104

 

16.3.2007

Propunere de decizie a Consiliului privind semnarea și punerea în aplicare cu titlu provizoriu a unui protocol la Acordul de parteneriat și cooperare între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Armenia, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană

COM(2007) 105

 

16.3.2007

Propunere de decizie a Consiliului și Comisiei privind încheierea protocolului la Acordul de parteneriat și cooperare între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Kazahstan, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană

COM(2007) 109

 

13.3.2007

Propunere de regulament al Consiliului privind măsuri restrictive împotriva Iranului

COM(2007) 110

 

16.3.2007

Propunere de decizie a Consiliului privind semnarea și punerea în aplicare cu titlu provizoriu a unui protocol la Acordul de parteneriat și cooperare între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Kazahstan, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană

COM(2007) 111

 

16.3.2007

Propunere de decizie a Consiliului privind semnarea și punerea în aplicare cu titlu provizoriu a unui protocol la Acordul de parteneriat și cooperare între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Azerbaidjan, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană

COM(2007) 113

 

16.3.2007

Propunere de decizie a Consiliului și Comisiei privind încheierea protocolului la Acordul de parteneriat și cooperare între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Armenia, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană

COM(2007) 114

 

16.3.2007

Propunere de decizie a Consiliului și Comisiei privind încheierea protocolului la Acordul de parteneriat și cooperare între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Azerbaidjan, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană

COM(2007) 115

 

16.3.2007

Propunere de decizie a Consiliului privind semnarea și punerea în aplicare cu titlu provizoriu a unui protocol la Acordul de parteneriat și cooperare între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Uzbekistan, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană

COM(2007) 117

 

16.3.2007

Propunere de decizie a Consiliului și Comisiei privind încheierea protocolului la Acordul de parteneriat și cooperare între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Uzbekistan, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană

COM(2007) 123

 

16.3.2007

Propunere de regulament al Consiliului de impunere a măsurilor antidumping definitive și de eliberare a taxei provizorii impuse la importurile de anumite căpșuni congelate originare din Republica Populară Chineză

Aceste texte sunt disponibile în EUR-Lex: http:/eur-ex.europa.eu


IV Informări

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚII ȘI ORGANE ALE UNIUNII EUROPENE

Comisie

22.6.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 138/13


Rata de schimb a monedei euro (1)

21 iunie 2007

(2007/C 138/06)

1 euro=

 

Moneda

Rata de schimb

USD

dolar american

1,3397

JPY

yen japonez

165,50

DKK

coroana daneză

7,4435

GBP

lira sterlină

0,67210

SEK

coroana suedeză

9,2543

CHF

franc elvețian

1,6613

ISK

coroana islandeză

84,03

NOK

coroana norvegiană

8,0345

BGN

leva bulgărească

1,9558

CYP

lira cipriotă

0,5837

CZK

coroana cehă

28,605

EEK

coroana estoniană

15,6466

HUF

forint maghiar

248,91

LTL

litas lituanian

3,4528

LVL

lats leton

0,6962

MTL

lira malteză

0,4293

PLN

zlot polonez

3,7957

RON

leu românesc nou

3,2036

SKK

coroana slovacă

33,814

TRY

lira turcească

1,7592

AUD

dolar australian

1,5819

CAD

dolar canadian

1,4303

HKD

dolar Hong Kong

10,4657

NZD

dolar neozeelandez

1,7546

SGD

dolar Singapore

2,0587

KRW

won sud-coreean

1 241,90

ZAR

rand sud-african

9,6033

CNY

yuan renminbi chinezesc

10,2069

HRK

kuna croată

7,3305

IDR

rupia indoneziană

12 077,40

MYR

ringgit Malaiezia

4,6287

PHP

peso Filipine

61,827

RUB

rubla rusească

34,7680

THB

baht thailandez

43,404


(1)  

Sursă: rata de schimb de referinţă publicată de către Banca Centrală Europeană.


22.6.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 138/14


Documente COM, altele decât propunerile legislative adoptate de Comisie

(2007/C 138/07)

Unele documente COM din lista anexată în cele ce urmează se referă la documente adoptate de Comisie înainte de aderarea României şi, prin urmare, nu sunt neapărat disponibile în limba română. În acest caz, sunt menţionate implicit titlul în limba FR şi un link către ediţia electronică în limbile EUR-25.

Document

Parte

Dată

Titlu

COM(2004) 795

 

9.12.2004

Communication de la Commission au Conseil sur les propositions de la Commission en faveur de plans d'action dans le cadre de la Politique européenne de voisinage (PEV)

COM(2004) 819

 

21.12.2004

Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Conseil économique et social européen concernant les orientations à caractère non contraignant destinées à mettre en œuvre certaines dispositions de la directive 98/24/CE du Conseil concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail

COM(2005) 482

 

11.10.2005

Rapport de la commission: Rapport annuel de la Commission européenne au Parlement européen sur le fonctionnement du système des Écoles européennes

COM(2007) 1

 

10.1.2007

Comunicarea Comisiei către Consiliul European și Parlamentul European: O politică energetică pentru Europa

COM(2007) 2

 

10.1.2007

Comunicarea Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Limitarea schimbărilor climatice globale la 2 grade Celsius — Calea de urmat pentru 2020 și după această dată

COM(2007) 5

 

16.1.2007

Raportul Comisiei către Consiliu și către Parlamentul European privind obiectivele prevăzute la articolul 7 alineatul (2) litera (b) din Directiva 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz

COM(2007) 13

 

19.1.2007

Comunicarea Comisiei către Consiliu, către Parlamentul European, către Comitetul Economic și Social European și către Comitetul Regiunilor: Propunere de raport comun asupra protecției sociale și integrării sociale 2007

COM(2007) 14

 

17.1.2007

Comunicarea Comisiei către Consiliu privind inițierea consultărilor cu Fiji în conformitate cu articolul 96 din Acordul de la Cotonou

COM(2007) 19

 

7.2.2007

Comunicarea Comisiei către Consiliu și Parlamentul European: Rezultatele revizuirii Strategiei Comunității de reducere a emisiilor de CO2 provenite de la autoturisme și vehicule utilitare ușoare

COM(2007) 22

 

7.2.2007

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu: Un cadru competitiv de reglementare privind autovehiculele pentru secolul XXI. Poziţia Comisiei privind raportul final al grupului la nivel înalt CARS 21. Contribuţie la strategia UE de creştere economică şi ocupare a forţei de muncă

COM(2007) 30

 

29.1.2007

Comunicarea Comisiei către Consiliu și Parlamentul European: Revizuirea gestionării rezervelor de pești de adâncime

COM(2007) 39

 

5.2.2007

Comunicarea Comisiei către Consiliu și către Parlamentul European privind îmbunătățirea capacității de pescuit și a indicatorilor de efort în cadrul politicii comune în domeniul pescuitului

COM(2007) 61

 

21.2.2007

Comunicarea Comisiei un cadru coerent de indicatori și criterii de referință pentru urmărirea progreselor înregistrate în ceea ce privește obiectivele de la Lisabona în domeniul educației și al formării

COM(2006) 744

 

8.2.2007

Carte Verde privind revizuirea acquis-ului în domeniul protecției consumatorilor

COM(2006) 768

 

5.12.2006

Comunicarea Comisiei către Consiliu în conformitate cu articolul 19 alineatul (1) din Directiva 2003/96/CE a Consiliului (impozitarea utilizării industriale a GPL și impozitarea cărbunelui)

COM(2006) 794

 

12.12.2006

Comunicarea Comisiei către Consiliu în conformitate cu articolul 19 alineatul (1) din Directiva nr. 2003/96/CE a Consiliului (privind comercianții ambulanți)

COM(2006) 795

 

12.12.2006

Comunicarea Comisiei către Consiliu în conformitate cu articolul 9 alineatul (1) din Directiva 2003/96/CE a Consiliului (derogări regionale)

COM(2006) 816

 

12.12.2006

Comunicarea Comisiei către Consiliul European de primăvară: Punerea în aplicare a noii strategii de la Lisabona pentru creștere economică și locuri de muncă „Un an de realizări”

COM(2006) 819

 

24.1.2007

Comunicarea Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Un plan de acțiune pentru capacitatea, eficacitatea și siguranța aeroporturilor din Europa

COM(2006) 821

 

24.1.2007

Raportul Comisiei privind aplicarea Directivei 96/67/CE a Consiliului din 15 octombrie 1996

COM(2006) 835

 

10.1.2007

Raportul Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind punerea în aplicare a Deciziei 1999/784/CE a Consiliului din 22 noiembrie 1999, modificată prin Decizia 2239/2004/CE a Parlamentului European și Consiliului privind participarea Comunității la Observatorul European al Sectorului Audiovizual

COM(2006) 841

 

10.1.2007

Comunicarea Comisiei către Consiliu și Parlamentul European: Perspective privind piețele interne de gaz și de energie electrică

COM(2006) 843

 

10.1.2007

Comunicarea Comisiei Către Consiliu și Parlamentul European: Producerea de energie durabilă din combustibili fosili: Obiectiv după anul 2020 — emisii apropiate de zero la arderea cărbunelui

COM(2006) 844

 

10.1.2007

Comunicarea Comisiei către Consiliu și Parlamentul European: Program nuclear cu caracter informativ prezentat în temeiul articolului 40 din Tratatul Euratom pentru avizul Comitetul Economic și Social European

COM(2006) 845

 

10.1.2007

Comunicarea Comisiei către Consiliu și Parlamentul European: Raport asupra progresului înregistrat în domeniul biocarburanților — Raport asupra progreselor înregistrate în utilizarea biocarburanților și a altor carburanți regenerabili în statele membre ale Uniunii Europene

COM(2006) 846

 

23.2.2007

Comunicarea Comisiei către Consiliu și Parlamentul European: Planul prioritar de interconectare

COM(2006) 847

 

10.1.2007

Comunicarea Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Către un Plan european strategic privind tehnologia din domeniul energetic

COM(2006) 848

 

10.1.2007

Comunicarea Comisiei către Consiliu și Parlamentul European: Foaie de parcurs pentru energia regenerabilă — Energiile regenerabile în secolul XXI: construirea unui viitor mai durabil

COM(2006) 849

 

10.1.2007

Comunicarea Comisiei către Consiliu și Parlamentul European: Acțiuni de punere în aplicare a Cărții Verzi — Raport privind progresul realizat în domeniul surselor de energie regenerabile

COM(2006) 851

 

10.1.2007

Comunicarea Comisiei: Anchetă efectuată în temeiul articolului 17 din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 în sectoarele europene ale gazului și energiei electrice (Raport final)

COM(2007) 3

 

12.1.2007

Raportul Comisiei către Consiliu și către Parlamentul European: Raport 2005 privind PHARE, instrumentele de preaderare și de tranziție

COM(2007) 23

 

24.1.2007

Comunicarea Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Program de acțiune privind reducerea poverii administrative în Uniunea Europeană

COM(2007) 32

 

31.1.2007

Comunicarea Comisiei către Consiliu și Parlamentul European: Extinderea principalelor axe transeuropene de transport către țările învecinate — Orientări pentru transportul în Europa și în regiunile învecinate

COM(2007) 35

 

14.2.2007

Comunicarea Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic și Social European: Piața internă de mărfuri: o piatră de temelie a competitivității europene

COM(2007) 45

 

6.2.2007

Raportul Comisiei către Consiliu cu privire la aplicarea anexei X la Statut (Regulamentul (CEE) nr. 3019/1987 al Consiliului din 5 octombrie 1987) Anul 2005

COM(2007) 49

 

7.2.2007

Raportul Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind egalitatea de șanse între femei și bărbați — 2007

COM(2007) 50

 

8.2.2007

Comunicarea Comisiei către Consiliu, către Parlamentul European, către Comitetul Economic și Social European și către Comitetul Regiunilor: Acces rapid la spectrul de frecvențe pentru serviciile de comunicații fără fir prin mărirea flexibilității

COM(2007) 59

 

21.2.2007

Comunicarea Comisiei către Consiliu și Parlamentul European privind Comunicarea interpretativă privind deșeurile și subprodusele

COM(2007) 60

 

22.2.2007

Comunicarea Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic și Social și Comitetul Regiunilor: O piață unică pentru cetățeni — Raport interimar către Consiliul European de primăvară din 2007

COM(2007) 62

 

21.2.2007

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor — Îmbunătățirea calității și productivității în muncă: Strategia comunitară 2007-2012 privind sănătatea și securitatea în muncă

COM(2007) 63

 

26.2.2007

Comunicarea Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Social și Economic și Comitetul Regiunilor: Analiza realității sociale — Raport intermediar pentru Consiliul de primăvară 2007

COM(2007) 65

 

21.2.2007

Comunicarea Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic și Social și Comitetul Regiunilor: Strategia politică anuală pentru 2008

COM(2007) 66

 

23.2.2007

Raportul Comisiei către autoritatea bugetară privind garanțiile acoperite de bugetul general: Situația la data de 30 iunie 2006

COM(2007) 67

 

28.2.2007

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Realizări politice în 2006

COM(2007) 71

 

26.2.2007

Comunicarea Comisiei către Consiliu, către Parlamentul European și către Comitetul Economic și Social European privind activitățile Forumului mixt al UE pentru prețurile de transfer în domeniul procedurilor de evitare și soluționare a conflictelor și privind orientările pentru acordurile prealabile referitoare la prețuri în cadrul UE

COM(2007) 73

 

26.2.2007

Comunicarea Comisiei privind instrumentele de gestionare bazate pe drepturile de pescuit

COM(2007) 81

 

5.3.2007

Cel de-al doilea raport înaintat de Comisie Consiliului și Parlamentului European cu privire la experiența statelor membre în domeniul OMG-urilor introduse pe piață în conformitate cu Directiva 2001/18/CE privind diseminarea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic

COM(2007) 82

 

5.3.2007

Raportul Comisiei către Consiliu: Procedura antidumping privind importurile de pentaeritritol originar din Republica Populară Chineză, Rusia, Turcia, Ucraina și Statele Unite ale Americii

COM(2007) 87

 

7.3.2007

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu cu privire la continuarea Programului de lucru pentru o mai bună punere în aplicare a Directivei privind protecția datelor

COM(2007) 101

 

15.3.2007

Comunicarea Comisiei către Consiliu și Parlamentul European — Creare a cerului unic european prin blocuri aerospațiale funcționale: Raport de stadiu la jumătatea parcursului

Aceste texte sunt disponibile în EUR-Lex: http:/eur-ex.europa.eu


INFORMĂRI PROVENIND DE LA STATELE MEMBRE

22.6.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 138/18


Informații comunicate de statele membre privind ajutoarele de stat acordate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 70/2001 al Comisiei privind aplicarea articolelor 87 și 88 din Tratatul CE ajutoarelor de stat pentru întreprinderile mici și mijlocii

(2007/C 138/08)

Ajutor nr.

XA 7012/07

Statul membru

Italia

Regiunea

Regiunea Lazio

Denumirea sistemului de ajutor sau denumirea întreprinderii care beneficiază de ajutor individual

Agevolazioni a favore di PMI per l'acquisto o il leasing di nuove macchine utensili o di produzione

Temeiul juridic

Deliberazione della Giunta Regionale n. 115 del 27.2.2007, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (parte I e II) n. 9 del 30 marzo 2007, attuativa della legge 28.11.1965, n. 1329 (c.d. «legge Sabatini») e s.m.i

Cheltuielile anuale prevăzute în cadrul sistemului sau valoarea totală a ajutorului individual acordat întreprinderii

10 milioane EUR (1)

Intensitatea maximă a ajutorului

Intensitatea maximă a ajutorului nu depășește 40 % din costurile de achiziționare sau de preluare în sistem leasing de mașini-unelte sau de utilaje de producție noi

Data punerii în aplicare

În ziua următoare publicării Deliberazione della Giunta Regionale no 115 din 27 februarie 2007 pe site-ul internet al MCC spa, Gestore delle agevolazioni (autoritatea care răspunde de administrarea facilităților): www.incentivi.mcc.it (2)

Durata sistemului de ajutor sau a ajutorului individual

Nelimitată; cu toate acestea, sistemul de ajutor este exceptat de la obligația de notificare, stabilită prin articolul 88 alineatul (3) din Tratatul CE, până la 30 iunie 2008, dată la care, exceptând o eventuală prelungire, expiră perioada de valabilitate a Regulamentului (CE) nr. 70/2001, astfel cum a fost modificat

Obiectivul ajutorului

Ajutorul este destinat investițiilor

Sectorul sau sectoarele economice vizate

Toate sectoarele

 

sau

 

Industria cărbunelui

 

Toată industria prelucrătoare

 

sau

 

Siderurgie

 

Construcții navale

 

Fibre sintetice

 

Industria de automobile

 

Alte sectoare prelucrătoare

 

Prelucrarea și comercializarea produselor agricole

Da

Toate serviciile

 

sau

 

Servicii de transport

 

Servicii financiare

 

Alte servicii

 

Denumirea și adresa autorității finanțatoare

Regione Lazio — Assessorato della Piccola e media impresa, commercio e artigianato

Direzione regionale Attività produttive

Via Cristoforo Colombo, 212

I-00147 Roma

Tel. (39) 06 51 68 37 75

Fax (39) 06 51 68 37 73

E-mail: nconsole@regione.lazio.it

Alte informații

În trecut, sistemul de ajutor a fost aprobat de Comisie prin scrisoarea D/55254 din 18 octombrie 2000 — Ajutorul nr. 659/A/97


Ajutor nr.

XA 7013/07

Statul membru

Regatul Unit

Regiunea

Cumbria

Denumirea sistemului de ajutor sau a întreprinderii care beneficiază de ajutor individual

‘Distinctly Cumbrian Agricultural Produce Scheme’

Temeiul juridic

Section 5, Regional Development Agencies Act 1998

Cheltuielile anuale prevăzute în cadrul sistemului sau valoarea totală a ajutorului individual acordat întreprinderii

Sistem de ajutor

Suma totală anuală

1,2 milioane GBP

Împrumuturi garantate

Ajutor individual

Suma totală a ajutorului

Împrumuturi garantate

Intensitatea maximă a ajutorului

În conformitate cu articolele 4 alineatele (2)-(6) și 5 din regulament

Da

Data punerii în aplicare

1.4.2007

Durata sistemului de ajutor sau a ajutorului individual

Până la 30.6.2009

Obiectivul ajutorului

Ajutor pentru IMM-uri

Da

Sectoarele economice vizate

Toate sectoarele care întrunesc condițiile de primire a ajutorului pentru IMM-uri

Nu

Limitat la anumite sectoare

Da

Extracția cărbunelui

 

Toate sectoarele industriei prelucrătoare

 

sau

 

Oțel

 

Construcții navale

 

Fibre sintetice

 

Vehicule cu motor

 

Alte sectoare ale industriei prelucrătoare

 

Prelucrarea și comercializarea produselor agricole

Da

Toate serviciile

 

sau

 

Servicii de transport

 

Servicii financiare

 

Alte servicii

 

Denumirea și adresa autorității finanțatoare

Distinctly Cumbrian

Rural Enterprise Centre

Redhills

CA11 0DT Penrith

United Kingdom

Ajutoare individuale de valoare mare

În conformitate cu articolul 6 din regulament

Da


Ajutor nr.

XA 7014/07

Statul membru

Spania

Regiunea

La Rioja

Denumirea sistemului de ajutor sau denumirea întreprinderii care beneficiază de ajutor individual

Fomento de la industria agroalimentaria (PYMES)

Temeiul juridic

Resolución del Presidente de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja de 22 de febrero de 2007 por la que se aprueba la modificación de las bases reguladoras de concesión de ayudas para el fomento de la Pequeña y Mediana Industria Agroalimentaria con objeto de su adecuación a las Directrices Comunitarias sobre ayudas estatales al Sector Agrario y Forestal (B.O.R. no 33, de 10 de marzo de 2007)

Cheltuielile anuale prevăzute în cadrul sistemului sau valoarea totală a ajutorului individual acordat întreprinderii

Sistem de ajutor

Suma totală anuală

2,75 milioane EUR

Împrumuturi garantate

Ajutor individual

Suma totală a ajutorului

Împrumuturi garantate

Intensitatea maximă a ajutorului

În conformitate cu articolul 4 alineatele (2)-(6) și articolul 5 din regulament

Da

Data punerii în aplicare

Începând cu 10.3.2007

Durata sistemului de ajutor sau a ajutorului individual

Până la 31.12.2008

Obiectivul ajutorului

Ajutor pentru IMM-uri

Da

Sectorul sau sectoarele economice vizate

Toate sectoarele eligibile pentru primirea ajutorului destinat IMM-urilor

Nu

Ajutor limitat la anumite sectoare

Da

Industria cărbunelui

 

Toată industria prelucrătoare

 

sau

 

Siderurgie

 

Construcții navale

 

Fibre sintetice

 

Industria de automobile

 

Alte sectoare prelucrătoare

 

Prelucrarea și comercializarea produselor agricole

Da

Toate serviciile

 

sau

 

Servicii de transport

 

Servicii financiare

 

Alte servicii

 

Denumirea și adresa autorității finanțatoare

Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja

Muro de la Mata no 13-14

E-26071-Logroño

ader@ader.es

Ajutoare individuale de dimensiuni mari

În conformitate cu articolul 6 din regulament

Da


Ajutor nr.

XA 7015/07

Statul membru

Spania

Regiunea

La Rioja

Denumirea sistemului de ajutor sau denumirea întreprinderii care beneficiază de ajutor individual

Programa estratégico de comercio exterior

Temeiul juridic

Resolución del Presidente de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, de 11 de febrero de 2005, por la que se aprueban las bases reguladoras de la entidad (B.O.R. no 24 de 17 de febrero de 2005)

Resolución del Presidente de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, de 7 de marzo de 2006, por la que se modifican las bases reguladoras de la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva del Programa Estratégico de Comercio Exterior (B.O.R. no 37/2006 de 18 de marzo de 2006).

Resolución del Presidente de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, de 5 de marzo de 2007, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas de la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva del Programa Estratégico de Comercio Exterior (B.O.R. no 33/2007, de 10 de marzo).

Cheltuielile anuale prevăzute în cadrul sistemului sau valoarea totală a ajutorului individual acordat întreprinderii

Sistem de ajutor

Suma totală anuală (2007)

1 700 000 EUR

Împrumuturi garantate

Ajutor individual

Suma totală a ajutorului

Împrumuturi garantate

Intensitatea maximă a ajutorului

În conformitate cu articolul 4 alineatele (2)-(6) și articolul 5 din regulament

Da

Data punerii în aplicare

Începând cu 10.3.2007

Durata sistemului de ajutor sau a ajutorului individual

Până la 31.12.2008

Obiectivul ajutorului

Ajutor pentru IMM-uri

Da

Sectorul sau sectoarele economice vizate

Toate sectoarele eligibile pentru primirea ajutorului destinat IMM-urilor

Da

Ajutor limitat la anumite sectoare

 

Industria cărbunelui

 

Toată industria prelucrătoare

 

sau

 

Siderurgie

 

Construcții navale

 

Fibre sintetice

 

Industria de automobile

 

Alte sectoare prelucrătoare

 

Prelucrarea și comercializarea produselor agricole

Da

Toate serviciile

 

sau

 

Servicii de transport

 

Servicii financiare

 

Alte servicii

 

Denumirea și adresa autorității finanțatoare

Agencia de desarrollo económico de La Rioja

Muro de la Mata, 13-14

E-26071 Logroño

Ajutoare individuale de dimensiuni mari

În conformitate cu articolul 6 din regulament

Da


Ajutor nr.

XA 7019/07

Statul membru

Republica Lituania

Regiunea

Denumirea sistemului de ajutor sau a întreprinderii care beneficiază de ajutor individual

Dalies garantinio užmokesčio kompensavimas kreditų su garantija gavėjams.

Temeiul juridic

Žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. 3D-161 „Dėl garantinio užmokesčio kreditų su garantija gavėjams kompensavimo taisyklių patvirtinimo“

Cheltuielile anuale prevăzute în cadrul sistemului sau valoarea totală a ajutorului individual acordat întreprinderii

Sistem de ajutoare

Valoarea totală anuală

1 milion LTL sau 0,29 milioane EUR la cursul de schimb oficial

Împrumuturi garantate

Ajutor individual

Valoarea totală a ajutorului

Împrumuturi garantate

Intensitatea maximă a ajutorului

În conformitate cu articolele 4 alineatele (2)-(6) și 5 din regulament

Da

Data punerii în aplicare

1.5.2007

Durata sistemului de ajutor sau a ajutorului individual

Până la 30.6.2008 (3)

Obiectivul ajutorului

Ajutor pentru IMM-uri

Da

Sectorul sau sectoarele economice vizate

Limitat la anumite sectoare

Da

Toate sectoarele de producție

Toate serviciile

Producție (inclusiv prelucrarea de produse agricole) și servicii rurale

Denumirea și adresa autorității finanțatoare

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

Gedimino pr. 19 (Lelevelio g. 6)

LT-01103 Vilnius

Ajutoare individuale mari

În conformitate cu articolul 6 din regulament

Da


Ajutor nr.

XA 7020-07-LT-Credit Interest

Statul membru

Republica Lituania

Regiunea

Denumirea sistemului de ajutor sau a întreprinderii care beneficiază de ajutor individual

Parama kreditų palūkanoms kompensuoti

Temeiul juridic

Žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. 3D-159 „Dėl Dalies palūkanų už investicinius kreditus, paimtus nuo 2007 m. gegužės 1 d. ir suteiktus be UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos, kompensavimo taisyklių patvirtinimo“.

Žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. 3D-160 „Dėl Dalies palūkanų už investicinius kreditus, paimtus nuo 2007 m. gegužės 1 d. ir suteiktus su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos, kompensavimo taisyklių patvirtinimo“.

Cheltuielile anuale prevăzute în cadrul sistemului sau valoarea totală a ajutorului individual acordat întreprinderii

Sistem de ajutoare

Valoarea totală anuală

4 milioane LTL sau 1,16 milioane EUR la cursul de schimb oficial

Împrumuturi garantate

Ajutor individual

Valoarea totală a ajutorului

Împrumuturi garantate

Intensitatea maximă a ajutorului

În conformitate cu articolele 4 alineatele (2)-(6) și 5 din regulament

Da

Data punerii în aplicare

1.5.2007

Durata sistemului de ajutor sau a ajutorului individual

Până la 30.6.2006 (4)

Obiectivul ajutorului

Ajutor pentru IMM-uri

Da

Sectorul sau sectoarele economice vizate

Limitat la anumite sectoare

Da

Toate sectoarele de producție

Toate serviciile

Producție (inclusiv prelucrarea de produse agricole) și servicii rurale

Denumirea și adresa autorității finanțatoare

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

Gedimino pr. 19 (Lelevelio g. 6)

LT-01103 Vilnius

Ajutoare individuale mari

În conformitate cu articolul 6 din regulament

Da


(1)  Cheltuielile anuale indicate se cumulează cu cheltuielile prevăzute, pe baza aceluiași temei juridic, de sistemul destinat acelor IMM-uri care aparțin fie sferei de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 70/2001, pentru acele sectoare care nu fac obiectul prezentei fișe, fie sferei de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1857/2006.

(2)  Decizia la care se face referire mai sus va fi publicată pe site-ul internet menționat anterior în termen de 10 zile lucrătoare de la trimiterea prezentei fișe către Comisia Europeană.

(3)  În cazul în care Comisia revizuiește Regulamentul (CE) nr. 70/2001 și îi extinde perioada de valabilitate, durata sistemului va fi extinsă în cazul în care este necesar, iar Comisia va fi informată în consecință.

(4)  În cazul în care Comisia revizuiește Regulamentul (CE) nr. 70/2001 și îi extinde perioada de valabilitate, durata sistemului va fi extinsă în cazul în care este necesar, iar Comisia va fi informată în consecință.


22.6.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 138/24


Informații comunicate de statele membre privind ajutoarele de stat acordate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1857/2006 al Comisiei privind aplicarea articolelor 87 și 88 din Tratatul CE ajutoarelor de stat pentru întreprinderile mici și mijlocii care își desfășoară activitatea în domeniul producției de produse agricole

(2007/C 138/09)

Număr XA: XA 39/07

Statul membru: Italia

Regiunea: Sardinia

Titlul sistemului de ajutor: Legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23 (aiuti per i danni alla produzione agricola) — Sostegno a favore degli allevatori per fronteggiare la blue tongue 2006 — Indennizzi per la perdita di reddito.

Temeiul juridic: L. R. 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23

Delibera della giunta regionale n. 49/30 del 28.11.2006 recante «Legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23 (aiuti per i danni alla produzione agricola) — Sostegno a favore degli allevatori per fronteggiare la febbre catarrale degli ovini nel 2006 — Indennizzi per la perdita di reddito — Spesa 300 000 EUR — CAP 06103 (UPB S 06.030) — F. R.»

Delibera della giunta regionale n. 54/4 del 28.12.2006 recante «Legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23 (aiuti per i danni alla produzione agricola) — Sostegno a favore degli allevatori per fronteggiare la febbre catarrale degli ovini del 2006 — Indennizzi per la perdita di reddito — Deliberazione 49/30 del 28.11.2006 — Estensione dell'aiuto alle nuove perdite — Spesa 300 000 EUR — CAP 06103 (UPB S 06.030) — F. R.»

Delibera della giunta regionale n. 7/10 del 20.2.2007 recante «Legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23 (aiuti per i danni alla produzione agricola) — Sostegno a favore degli allevatori per fronteggiare l'epidemia di “lingua blu” del 2006. Indennizzi per la perdita di reddito. Applicazione del regolamento di esenzione (CE) n. 1857/2006 della Commissione europea.»

Cheltuielile anuale prevăzute în cadrul sistemului: Bugetul total prevăzut pentru anul 2006 este de 600 000 EUR.

Intensitatea maximă a ajutorului: Ajutorul este egal cu 70 % din pierderi, calculate după cum urmează:

Data punerii în aplicare: Dă dreptul la ajutor decesul animalelor survenit cu începere din luna septembrie 2006.

Durata sistemului: Decembrie 2010

Obiectivul ajutorului: Ajutorul se aplică în sensul articolului 10 din regulament și are ca obiectiv compensarea agricultorilor pentru pierderile de producție cauzate de decesul ovinelor și caprinelor.

Întrucât oile din Sardinia sunt crescute în special pentru producția de lapte, iar productivitatea ovinelor de lapte din Sardinia este sezonieră (de regulă între ianuarie și iulie), pierderile de producție se calculează pe o perioadă de un an, ținând seama de dificultățile întâmpinate la înlocuirea animalelor în lunile următoare decesului acestora din cauza interdicției de deplasare a animalelor și a indisponibilității animalelor destinate producției înainte de toamna anului următor celui în care s-a produs pierderea.

Pierderea se calculează ținând seama de valoarea pierderii de producție, din care se scad costurile intermediare care nu sunt suportate de agricultor (achiziționarea de furaje și cheltuielile sanitare), făcându-se distincția între animalele comune și animalele înscrise în registrul genealogic (a se vedea în acest sens tabelul explicativ de la punctul „Intensitatea maximă a ajutorului”).

Sectoare economice vizate: Producție animală: ovine și caprine.

Denumirea și adresa autorității finanțatoare:

Regione autonoma della Sardegna

Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale

Via Pessagno, 4

I-09125 Cagliari

Adresa de internet: http://www.regione.sardegna.it

Numărul XA: XA 44/07

Statul membru: Belgia

Regiunea: Vlaamse Overheid: Departement Landbow en Visserij — (Regiunea flamandă: direcția pentru agricultură și pescuit)

Denumirea sistemului de ajutor sau a întreprinderii care beneficiază de ajutor individual: Vlaams Bedrijfspluimvee- en konijnenhouders vzw

Temeiul juridic:

2 juni 1998 — Koninklijk besluit betreffende de zoötechnische en genealogische voorschriften voor de verbetering en de instandhouding van de pluimvee- en konijnenrassen,

17 maart 2005 — Ministerieel besluit houdende de erkenning en subsidiëring van organisaties in het kader van de aanmoediging en de verbetering van de pluimvee- en konijnenfokkerij,

2 juin 1998 — Arrêté royal du 2 juin 1998 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques régissant l'amélioration et la conservation des races avicoles et cunicoles,

17 mars 2005 — Arrêté ministériel portant agrément et subventionnement des organisations dans le cadre de la promotion et de l'amélioration de l'élevage de volailles et de lapins.

Cheltuielile anuale prevăzute în cadrul sistemului sau valoarea totală a ajutorului individual acordat întreprinderii: 9 000 EUR

Intensitatea maximă a ajutorului: 100 % (acordat sub formă de servicii subvenționate)

Data punerii în aplicare:

Durata sistemului de ajutor sau a ajutorului individual: Subvenția este acordată pentru exercițiul financiar 2007.

Obiectivul ajutorului: De a sprijini întreprinderile mici și mijlocii și dezvoltarea sectorială

Articolul 15 alineatul (2) litera (c): privind serviciile de publicitate prestate de terțe părți, care nu reprezintă costuri ale unor servicii cu caracter permanent sau periodic și care nu au legătură cu cheltuielile normale legate de funcționarea întreprinderii, cum ar fi cazul serviciilor obișnuite de consultanță fiscală sau juridică sau de publicitate.

Sectorul sau sectoarele economice vizate: Păsări de curte și iepuri

Denumirea și adresa autorității finanțatoare:

Departement Landbouw en Visserij

Duurzame Landbouwontwikkeling

Ellips, 6e verdieping

Koning Albert II laan 35, bus 40

B-1030 Brussel

Adresa de internet: http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/landbouw/dier/pluim.html

Alte informații: —

Jules Van Liefferinge

Secretar-general

Numărul XA: XA 47/07

Statul membru: Belgia

Regiunea: Vlaamse Overheid: Departement Landbow en Visserij — (Regiunea flamandă: direcția pentru agricultură și pescuit)

Denumirea sistemului de ajutor sau a întreprinderii care beneficiază de ajutor individual: Vlaamse rundveeteeltvereniging vzw

Temeiul juridic:

23 september 1971 — Koninklijk besluit betreffende de verbetering van het rundveeras,

27 februari 1991 — Ministerieel besluit betreffende de verbetering van het rundveeras,

23 septembre 1971 — Arrêté royal relatif à l'amélioration de l'espèce bovine,

27 février 1991 — Arrêté ministériel relatif à l'amélioration de l'espèce bovine.

Cheltuielile anuale prevăzute în cadrul sistemului sau valoarea totală a ajutorului individual acordat întreprinderii: 1 194 000 EUR

Intensitatea maximă a ajutorului: Articolul 16 alineatul (1) litera (a): ajutor la o rată de până la 100 % destinat acoperirii costurilor administrative ale unității și păstrării registrelor genealogice.

Articolul 16 alineatul (1) litera (b): ajutor la o rată de până la 70 % din costurile testelor efectuate de terțe părți sau în numele unor terțe părți cu scopul de a stabili calitatea sau productivitatea genetică a efectivului de animale; nu se acordă nicio scutire pentru ajutoarele acordate cu scopul de a acoperi costurile controalelor întreprinse de proprietarul efectivului de animale și costurile controalelor de rutină privind calitatea laptelui.

Data punerii în aplicare:

Durata sistemului de ajutor sau a ajutorului individual: Subvenția este acordată pentru exercițiul financiar 2007.

Obiectivul ajutorului: De a sprijini întreprinderile mici și mijlocii și dezvoltarea sectorială.

Articolul 16 alineatul (1) litera (a): ajutor la o rată de până la 100 % destinat acoperirii costurilor administrative ale unității și păstrării registrelor genealogice.

Articolul 16 alineatul (1) litera (b): ajutor la o rată de până la 70 % din costurile testelor efectuate de terțe părți sau în numele unor terțe părți cu scopul de a stabili calitatea sau productivitatea genetică a efectivului de animale; nu se acordă o exceptare pentru ajutoarele acordate cu scopul de a acoperi costurile controalelor întreprinse de proprietarul efectivului de animale și costurile controalelor de rutină privind calitatea laptelui.

Sectorul sau sectoarele economice vizate: Bovine

Denumirea și adresa autorității finanțatoare:

Departement Landbouw en Visserij

Duurzame Landbouwontwikkeling

Ellips, 6e verdieping

Koning Albert II laan 35, bus 40

B-1030 Brussel

Adresa de internet: http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/landbouw/dier/rund.html

Alte informații: —

Jules Van Liefferinge

Secretar-general

Numărul XA: XA 49/07

Statul membru: Italia

Regiunea: Lazio

Denumirea sistemului de ajutor sau a întreprinderii care beneficiază de ajutor individual: Agevolazioni a favore di PMI per l'acquisto o il leasing di nuove macchine utensili o di produzione

Temeiul juridic: Deliberazione della giunta regionale n. 115 del 27.2.2007, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (parte I e II) n. 9 del 30 marzo 2007, attuativa della legge 28.11.1965, n. 1329 (c.d. „legge Sabatini”) e s.m.i

Cheltuielile anuale prevăzute în cadrul sistemului sau valoarea anuală totală a ajutorului individual acordat întreprinderii: 10 milioane EUR (1)

Intensitatea maximă a ajutorului: Intensitatea brută a ajutorului nu depășește 40 % din investițiile admisibile, respectiv 50 % din investițiile eligibile în zonele defavorizate sau în zonele la care face referire articolul 36 litera (a) punctele (i), (ii) și (iii) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, desemnate de statele membre în conformitate cu articolele 50 și 94 din același regulament; în orice caz, suma totală a ajutoarelor acordate unei întreprinderi individuale nu depășește 400 000 EUR repartizați pe orice perioadă de trei exerciții financiare, respectiv 500 000 EUR dacă întreprinderea se află într-o zonă defavorizată sau într-una dintre zonele la care face referire articolul 36 litera (a) punctele (i), (ii) și (iii) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, desemnate de statele membre în conformitate cu articolele 50 și 94 din același regulament.

Data punerii în aplicare: În ziua următoare publicării Deliberazione della Giunta Regionale no 115 din 27 februarie 2007 pe site-ul internet al MCC spa, Gestore delle agevolazioni (autoritatea care răspunde de administrarea facilităților): www.incentivi.mcc.it (2).

Durata sistemului de ajutor sau a ajutorului individual: Nelimitată; cu toate acestea, sistemul de ajutor este exceptat de la obligația de notificare, stabilită prin articolul 88 alineatul (3) din Tratatul CE, până la 31 decembrie 2013, dată la care, exceptând o eventuală prelungire, expiră perioada de valabilitate a Regulamentului (CE) nr. 1857/2006.

Obiectivul ajutorului: Ajutor pentru investiții. Ajutorul are scopul de a stimula achiziționarea sau preluarea în sistem leasing, în vederea cumpărării, în sensul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 1857/2006, de noi mașini-unelte sau de producție prin intermediul unei contribuții la dobândă.

Sectorul sau sectoarele economice vizate: Toate sectoarele care pot beneficia de ajutorul acordat IMM-urilor în sensul Regulamentului (CE) nr. 1857/2006.

Denumirea și adresa autorității finanțatoare:

Direzione regionale Attività produttive

Via Cristoforo Colombo, 212

I-00147 Roma

Tel. (39) 06 51 68 37 75, Fax (39) 06 51 68 37 73

E-mail: nconsole@regione.lazio.it

Site internet: www.incentivi.mcc.it

Alte informații: În trecut, acest sistem de ajutor a fost aprobat de Comisie prin scrisoarea D/55254 din 18 octombrie 2000 — Ajutorul nr. 659/A/97.

Numărul XA: XA 51/07

Statul membru: Regatul Unit

Regiunea: Anglia — Dorset (inclusiv autoritățile unitare Bournemouth și Poole)

Denumirea sistemului de ajutor sau a întreprinderii care beneficiază de ajutor individual: Dorset Agricultural Advisory Service (DAAS)

Temeiul juridic: Local Government Act 2000 (Part I)

Cheltuielile anuale prevăzute în cadrul sistemului sau valoarea totală a ajutorului individual acordat întrepriderii: 23 iunie 2007-31 martie 2008: 69 000 GBP

1 aprilie 2008-30 septembrie 2008: 31 000 GBP

Intensitatea maximă a ajutorului: Intensitatea ajutorului este 100 %.

Data punerii în aplicare: Ajutorul se va acorda începând cu 23 iunie 2007.

Durata sistemului de ajutor sau a ajutorului individual: Ajutorul se va acorda începând cu 23 iunie 2007. Acordarea ajutorului va înceta la 30 septembrie 2008. Ultima plată se va efectua la 10 octombrie 2008.

Obiectivul ajutorului: Obiectivul ajutorului este dezvoltarea sectorială a sectorului întreprinderilor agricole. Ajutorul este acordat în temeiul articolului 15 din Regulamentul (CE) nr. 1857/2006. Costurile eligibile sunt serviciile de consultanță.

Sectorul sau sectoarele economice vizate: Sistemul se aplică la producția agricolă.

Denumirea și adresa autorității finanțatoare: Organismul responsabil de acest sistem este:

Dorset County Council

County Hall

Colliton Park

Dorchester DT1 1XJ

United Kingdom

Organizația care gestionează sistemul este:

Dorset Agricultural Advisory Service

Stinsford Business Centre

Kingston Maurward College

Dorchester

Dorset DT 1 8PY

United Kingdom

Adresa de internet: www.kmc.ac.uk/daas

Documentele privind ajutorul de stat se află la secțiunea „Newsletter” a site-ului.

Puteți obține informații despre acest sistem și de pe site-ul Defra care tratează aspecte legate de ajutorul de stat, la adresa de internet de mai jos:

www.defra.gov.uk/farm/policy/state-aid/setup/exist-exempt.htm

Alte informații: Informații suplimentare și mai detaliate privind eligibilitatea și regulile sistemului pot fi obținute pe site-urile de internet de mai sus.

Ajutorul pentru prelucrarea și comercializarea produselor agricole și pentru activitățile neagricole se acordă în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1998/2006 care reglementează acordarea ajutoarelor de minimis. Ajutoarele de minimis reprezintă o categorie distinctă, care nu necesită autorizare din partea Comisiei Europene. Acest ajutor este limitat la 200 000 EUR (aproximativ 120 000 GBP) pe trei ani pentru fiecare întreprindere și poate acoperi orice tip de activitate.

Orice întreprindere neagricolă care solicită serviciul va trebui să prezinte DAAS detalii privind oricare astfel de ajutor obținut din surse guvernamentale centrale sau locale sau din alte fonduri publice în ultimii trei ani.

Întreprinderile care au primit deja ajutoare până la aceste limite nu vor fi eligibile pentru DAAS.

Semnat și datat în numele Ministerului Mediului, Alimentației și Afacerilor Rurale (autoritatea competentă din Regatul Unit)

Neil Marr

Agricultural State Aid

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Area 8B, 9 Millbank

C/o Nobel House

17 Smith Square

Westminster

London SW1P 3JR

United Kingdom

Numărul XA: XA 52/07

Statul membru: Regatul Unit

Regiunea: Anglia

Denumirea sistemului de ajutor sau a întreprinderii care beneficiază de ajutor individual: Conservation Advice Programme — Practical advice for land managers (England)

Temeiul juridic: Sistemul nu este reglementat legal. Legea privind agricultura din 1986 (secțiunea 1) conferă temeiul juridic pentru acordarea unei consilieri de către autoritățile publice cu privire la orice activitate agricolă.

Cheltuielile anuale prevăzute în cadrul sistemului sau valoarea totală a ajutorului individual acordat întreprinderii: 1 iulie 2007-30 iunie 2008: 980 000 GBP

Intensitatea maximă a ajutorului: Intensitatea ajutorului este de 100 %.

Data punerii în aplicare: Punerea în aplicare a sistemului începe la 1 iulie 2007.

Durata sistemului de ajutor sau a ajutorului individual: Punerea în aplicare a sistemului începe la 1 iulie 2007. Acesta se va încheia la 30 iunie 2008. Ultima dată de depunere a cererilor este 15 octombrie 2007. Ultima plată se va efectua la 15 februarie 2008.

Obiectivul ajutorului: Dezvoltare sectorială. Este un program destinat agricultorilor care desfășoară activități agricole. Scopul acestui program, care constă într-o serie de conferințe, ateliere, vizite pe exploatații, reuniuni între grupuri de autoajutorare, seminarii de pregătire și activități și evenimente demonstrative pe exploatații, este de a ajuta agricultorii să înțeleagă chestiunile actuale care pot avea efecte asupra întreprinderilor lor, precum introducerea de noi sisteme de gestionare în materie de mediu (Environmental Stewardship Schemes) și semnificația acestora în ceea ce privește cerințele de gestionare. Acest program contribuie la sporirea nivelului de profesionalism al sectorului. Ajutorul va fi plătit în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (CE) nr. 1857/2006, iar costurile eligibile vor acoperi serviciile de organizare și realizare a programelor de formare profesională. Nu se fac plăți directe beneficiarului.

Sectorul sau sectoarele economice vizate: Sistemul este destinat întreprinderilor care desfășoară activități doar în domeniul producției de produse agricole.

Denumirea și adresa autorității finanțatoare: Organismul responsabil de acest sistem este:

Department for Environment, Food and Rural Affairs

C/o Nobel House

17 Smith Square

London SW1P 3JR

United Kingdom

Organizația care gestionează sistemul este:

Natural England

Land Management & Advisory Services

Eastbrook

Shaftesbury Road

Cambridge

CambsCB2 8DR

United Kingdom

Adresa de internet: http://www.naturalengland.org.uk/planning/farming-wildlife/docs/StateAidConservationAdvice.pdf

Faceți clic pe „Farming Activities Programmes (England)”. Alternativ, puteți accesa direct site-ul internet principal al Regatului Unit privind ajutoarele de stat în domeniul agricol:

www.defra.gov.uk/farm/policy/state-aid/setup/exist-exempt.htm

Alte informații: Informații suplimentare mai detaliate privind criteriile de eligibilitate și normele care reglementează sistemul sunt disponibile la adresele de internet menționate mai sus. Ajutorul adresat întreprinderilor de prelucrare și comercializare a produselor agricole și întreprinderilor neagricole se acordă în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1998/2006 al Comisiei privind ajutorul de minimis.

Semnat și datat în numele Department for Environment, Food and Rual Affairs (Departamentul pentru mediu, alimentație și afaceri rurale), autoritatea competentă a Regatului Unit

Neil Marr

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Area 8B 9 Millbank

C/o Nobel House

17 Smith Square

Westminster

London SW1P 3JR

United Kingdom


(1)  Cheltuielile anuale indicate includ cheltuielile prevăzute, pe baza aceluiași temei juridic, de sistemul destinat acelor IMM-uri care intră în sfera de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 70/2001 cu modificările și completările ulterioare (inclusiv ajutoarele pentru investiții în sectorul prelucrării și comercializării produselor agricole).

(2)  Decizia la care se face referire mai sus va fi publicată pe site-ul internet menționat în termen de 10 zile lucrătoare de la trimiterea prezentei fișe către Comisia Europeană.


22.6.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 138/31


Informații comunicate de statele membre privind ajutorul de stat acordat în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1857/2006 al Comisiei privind aplicarea articolelor 87 și 88 din Tratatul CE ajutoarelor de stat pentru întreprinderile mici și mijlocii care își desfășoară activitatea în domeniul producției de produse agricole

(2007/C 138/10)

Numărul XA: XA 53/07

Statul membru: Regatul Unit

Regiune: Anglia

Denumirea sistemului de ajutor sau a întreprinderii care beneficiază de ajutor individual: Cross Compliance Advice Programme — Practical advice for land managers (England)

Temeiul juridic: Sistemul nu este reglementat legal. Legea privind agricultura din 1986 (secțiunea 1) conferă temeiul juridic pentru acordarea unei consilieri de către autoritățile publice cu privire la orice activitate agricolă.

Cheltuielile anuale prevăzute în cadrul sistemului sau valoarea totală a ajutorului individual acordat întreprinderii: 1 iulie 2007-30 iunie 2008: 400 000 GBP

Intensitatea maximă a ajutorului: Intensitatea ajutorului este de 100 %.

Data punerii în aplicare: Punerea în aplicare a sistemului începe la 1 iulie 2007.

Durata sistemului de ajutor sau a ajutorului individual: Punerea în aplicare a sistemului începe la 1 iulie 2007. Acesta se va încheia la 30 iunie 2008. Ultima zi de depunere a cererilor este 15 septembrie 2007. Ultima plată se va efectua la 30 noiembrie 2007.

Obiectivul ajutorului: Dezvoltare sectorială. Este un program destinat agricultorilor care desfășoară activități agricole. Scopul acestui program, care constă într-o serie de ateliere pe exploatații, vizite pe exploatații, o linie telefonică de asistență și un site internet, este să ofere agricultorilor, consilierilor și antreprenorilor acestora orientări explicite și la obiect privind definiția cerințelor de reglementare în materie de gestionare (CRG) și a cerințelor prevăzute de bunele condiții agricole și de mediu (BCAM) și semnificația acestora în termeni de gestionare obligatorie a exploatațiilor agricole. Acest program contribuie la sporirea nivelului de profesionalism al sectorului.

Ajutorul va fi plătit în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (CE) nr. 1857/2006, iar costurile eligibile vor acoperi costurile de organizare și realizare a programelor de formare profesională. Nu se fac plăți directe beneficiarului.

Sectorul sau sectoarele economice vizate: Sistemul este destinat întreprinderilor care desfășoară activități doar în domeniul producției de produse agricole.

Denumirea și adresa autorității finanțatoare: Organismul responsabil de acest sistem este:

Department for Environment, Food and Rural Affairs

C/o Nobel House

17 Smith Square

London SW1P 3JR

United Kingdom

Organizația care gestionează sistemul este:

Natural England

Land Management & Advisory Services

Eastbrook

Shaftesbury Road

Cambridge

Cambs CB2 8DR

United Kingdom

Adresa de internet: http://www.naturalengland.org.uk/planning/farming-wildlife/docs/StateAidCrossCompliance.pdf

Faceți clic pe „Cross Compliance”. Alternativ, puteți accesa direct site-ul internet principal al Regatului Unit privind ajutoarele de stat în domeniul agricol:

www.defra.gov.uk/farm/policy/state-aid/setup/exist-exempt.htm

Alte informații: Informații suplimentare mai detaliate privind criteriile de eligibilitate și normele care reglementează sistemul sunt disponibile la adresele de internet menționate mai sus.

Semnat și datat în numele Department for Environment, Food and Rual Affairs (Departamentul pentru mediu, alimentație și afaceri rurale), autoritatea competentă a Regatului Unit

Neil Marr

Agricultural State Aid

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Area 8B, 9 Millbank

C/o Nobel House

17 Smith Square

London SW1P 3JR

United Kingdom

Numărul XA: XA 54/07

Statul membru: Regatul Unit

Regiunea: Purbeck

Denumirea sistemului de ajutor sau a întreprinderii care beneficiază de ajutor individual: Purbeck Natural Landscape Programme

Temeiul juridic: Legea patrimoniului național (the National Heritage Act) din 1980 a înființat National Heritage Memorial Fund (Fondul pentru Conservarea Patrimoniului Național) (NHMF). Această lege a fost modificată în repetate rânduri, în special prin Legea patrimoniului național din 1997 și Legea privind Loteria Națională (the National Lottery Act) din 1993, respectiv 1998.

Cheltuielile anuale prevăzute în cadrul sistemului de ajutor sau valoarea totală a ajutorului individual acordat întreprinderii:

Sursa

2007-2008

2008-2009

Sprijin financiar cu capital pentru peisaje tradiționale

The Frome Valley Project

634 200 GBP

15 000 GBP

The Purbeck Ridge Project

41 277 GBP

4 600 GBP

Subtotal

105 427 GBP

19 600 GBP

Asistență tehnică pentru peisaje tradiționale

Consiliere (inclusiv studii de fezabilitate)

73 400 GBP

12 400 GBP

Formare profesională în domeniul conservării și evenimente

2 350 GBP

550 GBP

Subtotal

75 750 GBP

12 950 GBP

Total

181 177 GBP

32 550 GBP

Intensitatea maximă a ajutorului: Sistemul constă în trei măsuri: lucrări capitale și asistență tehnică. Intensitatea ajutorului pentru asistența tehnică va fi de 100 % în conformitate cu articolul 15. Intensitatea maximă a ajutorului pentru lucrări capitale va fi de 100 % în cazul acordării unui ajutor pentru conservarea elementelor de patrimoniu neproductive. Cu toate acestea, procentul de finanțare va fi redus în conformitate cu procentele stabilite la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1857/2006 al Comisiei în cazul ajutoarelor productive. În cazul în care un ajutor este plătit în conformitate cu articolul 4, intensitatea maximă a ajutorului va fi de 40 % din valoarea investiției eligibile.

Data punerii în aplicare: Sistemul va fi pus în aplicare începând cu 30 aprilie 2007.

Durata sistemului de ajutor sau a ajutorului individual: Sistemul va fi pus în aplicare începând cu 30 aprilie 2007. Sistemul se va încheia la 1 noiembrie 2009. Ultima plată se efectuează la 30 noiembrie 2009.

Obiectivul ajutorului: Conservarea patrimoniului. Sistemul are drept obiectiv general îmbunătățirea și asigurarea unei mari diversități de habitate în Purbeck, prin conservarea peisajelor și a elementelor tradiționale, în principal din Valea Frome și Purbeck Ridge.

În ceea ce privește componenta sistemului referitoare la lucrări capitale, costurile eligibile vor acoperi costurile reale ocazionate de lucrări capitale destinate conservării peisajelor tradiționale. Acestea sunt stabilite în conformitate cu articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1857/2006. În cazul lucrărilor capitale care necesită investiții în exploatațiile agricole pentru a permite exploatarea efectivului de animale în vederea conservării, costurile eligibile vor acoperi 40 % din costurile ocazionate de lucrările capitale destinate conservării și îmbunătățirii mediului natural. Acestea sunt stabilite în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1857/2006.

În ceea ce privește componenta sistemului referitoare la asistență tehnică, costurile eligibile vor acoperi formarea profesională a agricultorilor și lucrătorilor agricoli, în special costurile de organizare a programului de formare profesională și serviciile de consultanță. Ajutorul va fi acordat sub formă de servicii în condiții preferențiale — în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (CE) nr. 1857/2006, nu se acordă plăți directe producătorilor.

Sectorul sau sectoarele economice vizate: Sistemul se aplică producției tuturor produselor agricole.

Denumirea și adresa autorității finanțatoare:

Purbeck District Council

Westport House

Worgret Road

Wareham

Dorset BH20 4PP

United Kingdom

Adresa de internet: Textul complet privind criteriile și condițiile sistemului poate fi accesat pe adresa de internet:

http://www.purbeck.gov.uk/docs/Purbeck%20natural%20landscape.doc

De asemenea, informații privind acest sistem pot fi consultate pe site-ul de internet al Defra (Departamentul pentru Mediu, Alimentație și Afaceri Rurale):

www.defra.gov.uk/farm/policy/state-aid/setup/exist-exempt.htm

Alte informații: —

Semnat și datat în numele Departamentului pentru Mediu, Alimentație și Afaceri Rurale (autoritatea competentă din Regatul Unit)

Neil Marr

Agricultural State Aid

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Area 8B, 9 Millbank

C/o Nobel House

17 Smith Square

Westminster

London SW1P 3JR

United Kingdom

Numărul XA: XA 55/07

Statul membru: Germania

Regiunea: Saarland

Denumirea sistemului de ajutor sau a întreprinderii care beneficiază de ajutor individual: Orientări pentru promovarea comercializării produselor ecologice și regionale

Temeiul juridic: Richtlinie zur Förderung der Vermarktung von ökologisch und regional erzeugten Produkten

Cheltuielile anuale prevăzute în cadrul sistemului sau valoarea totală a ajutorului individual acordat întreprinderii: 250 000 EUR

Intensitatea maximă a ajutorului: 50-100 % (cu excepția ajutorului pentru costurile legate de prelucrarea și comercializarea produselor agricole)

Data punerii în aplicare:

Durata sistemului de ajutor sau a ajutorului individual:

Obiectivul ajutorului: Promovarea comercializării produselor ecologice și regionale în temeiul articolelor 14 și 15.

Sunt eligibile numai cheltuielile de exploatare care se referă la următoarele domenii:

Pentru punctele e)-h), sunt eligibile pentru ajutor doar acele costuri care se referă la serviciile oferite de terți. Cheltuielile de investiții pot să nu fie subvenționate.

Se pot acorda ajutoare pentru echipamente și mașini agricole uzate, cu condiția ca acestea să nu aibă mai mult de un an sau ca limita de depreciere să nu fi expirat, precum și cu condiția să nu fi beneficiat deja de un ajutor.

Nu se acordă ajutor pentru costurile legate de personal în cazul angajaților producătorului, activitățile interne sau cheltuielile privind înlocuirile și reparațiile.

Sectorul sau sectoarele economice vizate: Produse ecologice și regionale

Denumirea și adresa autorității finanțatoare:

Ministerium für Umwelt

Keplerstraße 18

D-66117 Saarbrücken

Adresa de internet: http://www.saarland.de/22497.htm

Alte informații: Date de contact: Ministerium für Umwelt

Referat B/1, Dorothee Wehlen (responsabil)

d.wehlen@umwelt.saarland.de

Numărul XA: XA 60/07

Statul membru: Regatul Unit

Regiunea: Anglia

Denumirea sistemului de ajutor sau a întreprinderii care beneficiază de ajutor individual: Farm Health Planning Cattle Initiative 2007-2008

Temeiul juridic: Sistemul de ajutor este facultativ. Legea privind agricultura (Agriculture Act) din 1986 (secțiunea 1) definește temeiul juridic pentru acordarea de consiliere de către autoritățile publice în ceea ce privește activitățile agricole.

Cheltuielile anuale prevăzute în cadrul sistemului sau valoarea totală a ajutorului individual acordat întreprinderii: 5 mai 2007-31 martie 2008: 1,6 milioane GBP

Intensitatea maximă a ajutorului: Intensitatea ajutorului este de 100 %.

Data punerii în aplicare: Sistemul de ajutor intră în vigoare la data de 5 mai 2007.

Durata sistemului de ajutor sau a ajutorului individual: Sistemul de ajutor încetează la data de 31 martie 2008. Ultima zi de efectuare a plăților este 30 iunie 2008.

Obiectivul ajutorului: Asistență tehnică. Formarea și consilierea în materie de planificare sanitară preventivă în exploatațiile agricole este menită să permită agricultorilor să atingă standarde mai ridicate în ceea ce privește sănătatea și bunăstarea animalelor și să demonstreze că prevenirea este mai eficientă decât tratarea bolilor la animale.

Costurile eligibile sunt cele privind organizarea programelor de formare și a serviciilor de consultanță, în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (CE) nr. 1857/2006.

Sectorul sau sectoarele economice vizate: Sistemul de ajutor este destinat exploatațiilor agricole specializate în producția animală.

Denumirea și adresa autorității finanțatoare:

Department for Environment, Food and Rural Affairs

1A Page Street

London SW1P 4PQ

United Kingdom

Adresa de internet: ww.defra.gov.uk/animalh/ahws/fhp/cattle/initiative.html

A se consulta, de asemenea, site-ul britanic principal referitor la ajutoarele de stat în sectorul agricol: www.defra.gov.uk/farm/policy/state-aid/setup/exist-exempt.htm. Secțiunea „Farm Health Planning Cattle Initiative 2007-2008”.

Alte informații: Ajutorul va fi acordat sub formă de servicii; nu se acordă niciun ajutor financiar direct agricultorilor.

Formarea și consilierea se adresează și întreprinderilor din domeniul planificării sanitare privind animalele, altele decât exploatațiile agricole (de exemplu, consilierii agricoli și medicii veterinari). Acest ajutor se acordă în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1998/2006 privind ajutoarele de minimis.

Numărul XA: XA 61/07

Statul membru: Republica Lituania

Regiunea: —

Denumirea sistemului de ajutor sau a întreprinderii care beneficiază de ajutor individual: Parama kreditų palūkanoms kompensuoti

Temeiul juridic: Žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. 3D- 159 „Dėl Dalies palūkanų už investicinius kreditus, paimtus nuo 2007 m. gegužės 1 d. ir suteiktus be UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos, kompensavimo taisyklių patvirtinimo”

Žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. 3D- 160 „Dėl Dalies palūkanų už investicinius kreditus, paimtus nuo 2007 m. gegužės 1 d. ir suteiktus su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos, kompensavimo taisyklių patvirtinimo”

Cheltuielile anuale prevăzute în cadrul sistemului sau valoarea totală a ajutorului individual acordat întreprinderii: Bugetul anual prevăzut este de 5 000 000 LTL (echivalentul a 1,45 milioane EUR la cursul de schimb oficial).

Intensitatea maximă a ajutorului: Pentru fiecare proiect, intensitatea maximă a ajutorului este de 40 % din cheltuielile eligibile.

Data punerii în aplicare:

Durata sistemului de ajutor sau a ajutorului individual: Până la 31 decembrie 2013

Obiectivul ajutorului: Acordarea de ajutoare IMM-urilor. Ajutorul acordat în cadrul acestui sistem se referă la investiții în exploatații agricole.

Obiectivului acestui sistem este de a crea condiții de creditare mai favorabile, contribuind astfel la promovarea investițiilor în zonele rurale.

Sistemul a fost elaborat în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1857/2006 al Comisiei.

Valoarea dobânzii se poate rambursa parțial în cazul în care cheltuielile eligibile ale proiectului se încadrează într-una din următoarele categorii:

Sectorul sau sectoarele economice vizate: Producția primară de produse agricole

Denumirea și adresa autorității finanțatoare:

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

Gedimino pr.19 (Lelevelio g.6)

LT-01103 Vilnius

Adresa de internet: http://www.zum.lt/min/Isakymai/dsp_isakymas.cfm?IsakymasID=3406&langparam=LT

http://www.zum.lt/min/Isakymai/dsp_isakymas.cfm?IsakymasID=3408&langparam=LT

Alte informații: Intensitatea ajutorului de stat va fi calculată în conformitate cu metoda notificată Comisiei și aprobată de aceasta prin deciziile privind măsurile de ajutor N 114/05 „Parama kreditų palūkanoms kompensuoti” [Decizia C(2006) 6786], N 112/05 „Parama žemės pirkimui” [Decizia C(2006) 5704] și N 371/05 „Parama panaudotos linų sektoriaus technikos pirkimui” [Decizia C(2006) 6867].

Numărul XA: XA 62/07

Statul membru: Republica Lituania

Regiunea: —

Denumirea sistemului de ajutor sau a întreprinderii care beneficiază de ajutor individual: Dalies garantinio užmokesčio kompensavimas kreditų su garantija gavėjams

Temeiul juridic: Žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. 3D- 161 „Dėl garantinio užmokesčio kreditų su garantija gavėjams kompensavimo taisyklių patvirtinimo”

Cheltuielile anuale prevăzute în cadrul sistemului sau valoarea totală a ajutorului individual acordat întreprinderii: Bugetul anual prevăzut este de 7 500 000 LTL (echivalentul a 2,18 milioane EUR la cursul de schimb oficial).

Intensitatea maximă a ajutorului: Pentru fiecare proiect, intensitatea maximă a ajutorului este de 40 % din cheltuielile eligibile.

Data punerii în aplicare:

Durata sistemului de ajutor sau a ajutorului individual: Până la 31.12.2013

Obiectivul ajutorului: Acordarea de ajutoare IMM-urilor

Ajutorul acordat în cadrul acestui sistem se referă la investiții în exploatații agricole.

Obiectivului acestui sistem este de a crea condiții de creditare mai favorabile, contribuind astfel la promovarea investițiilor în zonele rurale.

Sistemul a fost elaborat în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1857/2006 al Comisiei.

În schimbul garanțiilor acordate de Fondul de garantare pentru credite rurale (societate privată cu răspundere limitată), beneficiarii creditului achită către societate o garanție (de până la 7 % din suma garantată). Beneficiarii creditelor garantate pot obține rambursarea parțială a garanției (80 %).

Garanția se poate rambursa parțial în cazul în care cheltuielile eligibile ale proiectului se încadrează într-una din următoarele categorii:

Sectorul sau sectoarele economice vizate: Producția primară de produse agricole

Denumirea și adresa autorității finanțatoare:

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

Gedimino pr.19 (Lelevelio g.6)

LT-01103 Vilnius

Adresa de internet: http://www.zum.lt/min/Isakymai/dsp_isakymas.cfm?IsakymasID=3407&langparam=LT

Alte informații: Intensitatea ajutorului de stat va fi calculată în conformitate cu metoda notificată Comisiei și aprobată de aceasta prin deciziile privind măsurile de ajutor N 114/05 „Parama kreditų palūkanoms kompensuoti” [Decizia C(2006) 6786], N 112/05 „Parama žemės pirkimui” [Decizia C(2006) 5704] și N 371/05 „Parama panaudotos linų sektoriaus technikos pirkimui” [Decizia C(2006) 6867].


V Anunțuri

PROCEDURI ADMINISTRATIVE

Comisie

22.6.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 138/36


Ultima variantă tipărită a documentelor COM, altele decât propunerile legislative și propunerile legislative adoptate de Comisie

(2007/C 138/11)

JO C 126, 7.6.2007

Istoricul variantelor anterioare:

JO C 78, 11.4.2007

JO C 332, 30.12.2006

JO C 317, 23.12.2006

JO C 303, 13.12.2006

JO C 225, 19.9.2006

JO C 184, 8.8.2006


PROCEDURI REFERITOARE LA PUNEREA ÎN APLICARE A POLITICII COMERCIALE COMUNE

Comisie

22.6.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 138/37


Aviz de inițiere a unei reexaminări intermediare parțiale a măsurilor antidumping privind importurile anumitor țevi și tuburi fără sudură, din fier sau oțel, originare, inter alia, din Rusia

(2007/C 138/12)

Comisia a hotărât din proprie inițiativă deschiderea unei reexaminări intermediare parțiale în conformitate cu articolul 11 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 384/96 al Consiliului din 22 decembrie 1995 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene („regulamentul de bază”) (1). Sfera de aplicare a reexaminării se limitează la aspectele de antidumping în ceea ce privește producătorii exportatori/membri ai TMK Group (Volzhsky Pipe Plant, Taganrog Metallurgical Works, Sinarsky Tube Plant și Seversky Tube Works) și societățile afiliate („societatea”).

1.   Produs

Produsele reexaminate sunt anumite țevi și tuburi fără sudură din fier sau oțel, având o secțiune transversală circulară, diametrul extern de maximum 406,4 mm, o valoare de echivalent de carbon (CEV) care nu depășește 0,86 conform formulei și analizei chimice a Institutului Internațional de Sudură (IIW) (2), originare din Rusia („produsul în cauză”), clasificate în prezent cu codurile NC ex 7304 11 00, ex 7304 19 10, ex 7304 19 30, ex 7304 22 00, ex 7304 23 00, ex 7304 24 00, ex 7304 29 10, ex 7304 29 30, ex 7304 31 80, ex 7304 39 58, ex 7304 39 92, ex 7304 39 93, ex 7304 51 89, ex 7304 59 92 și ex 7304 59 93 (3). Aceste coduri NC sunt menționate doar cu titlu informativ.

2.   Măsuri existente

Măsurile aflate în prezent în vigoare sunt drepturi antidumping definitive instituite prin Regulamentul (CE) nr. 954/2006.

3.   Motivele reexaminării

Comisia dispune de suficiente elemente de probă prima facie care dovedesc că circumstanțele, pe baza cărora s-au stabilit măsurile existente, s-au schimbat și că aceste schimbări sunt durabile. Comisia dispune de informații care indică faptul că structura societății s-a schimbat semnificativ și de o manieră durabilă față de perioada de referință pe baza căreia au fost stabilite măsurile în vigoare.

În plus, o comparație între valoarea normală bazată pe propriile prețuri interne ale societății și prețurile de export ale acesteia ar avea ca rezultat reducerea dumpingului cu mult sub nivelul măsurii actuale. Așadar, pentru a contrabalansa dumpingul, nu ar mai fi necesară impunerea măsurilor la nivelurile existente, bazate pe nivelul de dumping stabilit anterior.

4.   Procedura de constatare a dumpingului

În urma consultării comitetului consultativ și după ce a constatat că există probe suficiente care să justifice inițierea procedurii de reexaminare intermediară parțială, Comisia decide inițierea unei reexaminări intermediare parțiale în conformitate cu articolul 11 alineatul (3) din regulamentul de bază.

Ancheta va evalua necesitatea de a continua, de a înlătura sau de a modifica măsurile existente privind grupul de societăți menționate anterior.

(a)   Chestionare

Pentru a obține informațiile pe care le consideră necesare pentru anchetă, Comisia va trimite chestionare grupului și autorităților din țara exportatoare în cauză. Aceste informații, precum și elementele de probă trebuie să fie comunicate Comisiei în termenul prevăzut la punctul 5 alineatul (a) din prezentul aviz.

(b)   Colectarea informațiilor și desfășurarea audierilor

Toate părțile interesate sunt invitate să își exprime punctele de vedere, să comunice și alte informații, pe lângă răspunsurile date în chestionar, precum și să aducă elemente de probă pentru susținerea lor. Aceste informații, precum și elementele de probă trebuie să fie comunicate Comisiei în termenul prevăzut la punctul 5 alineatul (a) din prezentul aviz.

De asemenea, Comisia poate audia părțile interesate, cu condiția ca acestea să înainteze o solicitare din care să reiasă că au motive speciale pentru care ar trebui să fie audiate. Solicitarea trebuie făcută în termenul prevăzut la punctul 5 alineatul (b) din prezentul aviz.

5.   Termene

(a)   Pentru părți în vederea prezentării, pentru a răspunde la chestionar și pentru orice alte informații

Pentru ca demersurile lor să fie luate în considerare în timpul anchetei, toate părțile interesate trebuie să se prezinte, contactând Comisia, și, în lipsa unor dispoziții contrare, să-și prezinte punctele de vedere și să trimită răspunsurile la chestionare sau orice alte informații în termen de 40 de zile de la data publicării prezentului aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Este de notat faptul că majoritatea drepturilor procedurale prevăzute în regulamentul de bază pot fi exercitate numai dacă părțile s-au făcut cunoscute în termenul menționat anterior.

(b)   Audieri

De asemenea, toate părțile interesate pot să solicite audierea de către Comisie în același termen de 40 de zile.

6.   Observații scrise, răspunsuri la chestionare și corespondență

Toate observațiile și cererile părților interesate trebuie prezentate în scris (nu în format electronic, în lipsa unor dispoziții contrare) și trebuie să menționeze numele, adresa, adresa de e-mail, numerele de telefon și de fax ale părților interesate. Toate observațiile comunicate în scris, inclusiv informațiile solicitate în prezentul aviz, răspunsurile la chestionare și corespondența cu părțile interesate, furnizate cu titlu confidențial, poartă mențiunea „acces limitat (4) și, în conformitate cu articolul 19 alineatul (2) din regulamentul de bază, trebuie să fie însoțite de o versiune neconfidențială, care să poarte mențiunea „VERSIUNE DESTINATĂ CONSULTĂRII DE CĂTRE PĂRȚILE INTERESATE”.

Adresa Comisiei pentru corespondență:

European Commission

Directorate General for Trade

Directorate H

Office: J-79 5/16

B-1049 Brussels

Fax (32-2) 295 65 05

7.   Lipsa cooperării

În cazul în care o parte interesată nu permite accesul la informații sau nu furnizează informațiile necesare în termenul prevăzut sau obstrucționează în mod semnificativ ancheta, se pot stabili concluzii pozitive sau negative, pe baza datelor disponibile, în conformitate cu articolul 18 din regulamentul de bază.

În cazul în care se constată că o parte interesată a furnizat informații false sau eronate, informațiile nu sunt luate în considerare și se pot utiliza datele disponibile, în conformitate cu articolul 18 din regulamentul de bază. Dacă o parte interesată nu cooperează sau cooperează doar parțial și sunt folosite doar datele disponibile, rezultatul anchetei poate fi mai puțin favorabil acelei părți decât dacă aceasta ar fi cooperat.

8.   Programul anchetei

În conformitate cu articolul 11 alineatul (5) din regulamentul de bază, ancheta trebuie încheiată în termen de 15 luni de la data publicării prezentului aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

9.   Prelucrarea datelor cu caracter personal

Este de notat faptul că toate datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei anchete vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (5).


(1)  JO L 56, 6.3.1996, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2117/2005 (JO L 340, 23.12.2005, p. 17).

(2)  CEV se va determina în conformitate cu raportul tehnic, 1967, IIW doc. IX-535-67, publicat de Institutul Internaţional de Sudură (IIW).

(3)  Astfel cum sunt definite în prezent în Regulamentul (CE) nr. 1549/2006 al Comisiei din 17 octombrie 2006 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară şi statistică şi Tariful Vamal Comun (JO L 301, 31.10.2006, p. 1). Definirea produsului se determină combinând descrierea produsului la articolul 1 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 954/2006 al Consiliului (JO L 175, 29.6.2006, p. 4) cu descrierea produsului corespunzătoare codurilor NC luate împreună.

(4)  Aceasta înseamnă că documentul este destinat exclusiv uzului intern. Acesta este protejat în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului şi ale Comisiei (JO L 145, 31.5.2001, p. 43). Este vorba despre un document confidenţial, în sensul articolului 19 din regulamentul de bază şi al articolului 6 din Acordul OMC privind punerea în aplicare a articolului VI din GATT din 1994 (Acordul antidumping).

(5)  JO L 8, 12.1.2001, p. 1.


PROCEDURI REFERITOARE LA PUNEREA ÎN APLICARE A POLITICII ÎN DOMENIUL CONCURENȚEI

Comisie

22.6.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 138/39


Notificare prealabilă a unei concentrări

(Cazul COMP/M.4637 — Sachsenfonds Holding/Eastmerchant/Nikko Principal Investments)

Caz care poate face obiectul procedurii simplificate

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2007/C 138/13)

1.

La data de 13 iunie 2007, Comisia a primit o notificare privind o concentrare propusă în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1), prin care întreprinderile Nikko Principal Investments Ltd („Nikko Principal Investments”, Regatul Unit) și Eastmerchant GmbH („Eastmerchant”, Germania) dobândesc, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul Consiliului, control comun asupra întreprinderii Sachsenfonds Holding GmbH („Sachsenfonds”, Germania), prin achiziționare de acțiuni.

2.

Activitățile întreprinderilor respective sunt:

în cazul întreprinderii Nikko Principal Investments: investiții în capitalul privat,

în cazul întreprinderii Eastmerchant: societate de investiții financiare,

în cazul întreprinderii Sachsenfonds: crearea, inițializarea, distribuția și gestionarea de fonduri cu capital fix.

3.

În urma unei examinări prealabile, Comisia constată că tranzacția notificată ar putea intra sub incidența Regulamentului (CE) nr. 139/2004. Cu toate acestea, nu se ia o decizie finală în această privință. În conformitate cu Comunicarea Comisiei privind o procedură simplificată de tratare a anumitor concentrări în temeiul Regulamentului (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (2), trebuie precizat că acest caz poate fi tratat conform procedurii prevăzute în Comunicare.

4.

Comisia invită părțile terțe interesate să îi prezinte eventualele observații cu privire la operațiunea propusă.

Observațiile trebuie primite de către Comisie în termen de cel mult 10 zile de la data publicării prezentei. Observațiile pot fi trimise Comisiei prin fax [fax nr. (32-2) 296 43 01 sau 296 72 44] sau prin poștă, cu numărul de referință COMP/M.4637 — Sachsenfonds Holding/Eastmerchant/Nikko Principal Investments, la următoarea adresă:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1.

(2)  JO C 56, 5.3.2005, p. 32.


22.6.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 138/40


Notificare prealabilă a unei concentrări

(Cazul COMP/M.4698 — Apollo/CEVA/EGL)

Caz care poate face obiectul procedurii simplificate

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2007/C 138/14)

1.

La data de 14 iunie 2007, Comisia a primit o notificare privind o concentrare propusă în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1), prin care întreprinderea CEVA Group Logistics Plc („CEVA”, Regatul Unit), controlată de fondurile de capital privat Apollo Group („Apollo”, Statele Unite), dobândește, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul Consiliului, controlul asupra întregii întreprinderi EGL, Inc. („EGL”, Statele Unite), prin achiziționare de acțiuni.

2.

Activitățile întreprinderilor respective sunt:

în cazul întreprinderii CEVA: furnizor de servicii logistice contractuale,

în cazul Apollo Group: fonduri de capital privat,

în cazul întreprinderii EGL: furnizor de servicii de expediere de mărfuri și servicii logistice contractuale.

3.

În urma unei examinări prealabile, Comisia constată că tranzacția notificată ar putea intra sub incidența Regulamentului (CE) nr. 139/2004. Cu toate acestea, nu se ia o decizie finală în această privință. În conformitate cu Comunicarea Comisiei privind o procedură simplificată de tratare a unor anumite concentrări în temeiul Regulamentului (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (2), trebuie precizat că acest caz poate fi tratat conform procedurii descrise în Comunicare.

4.

Comisia invită părțile terțe interesate să îi prezinte eventualele observații cu privire la operațiunea propusă.

Observațiile trebuie primite de către Comisie în termen de cel mult 10 zile de la data publicării prezentei. Observațiile pot fi trimise Comisiei prin fax [fax nr. (32-2) 296 43 01 sau 296 72 44) sau prin poștă, sub numărul de referință COMP/M.4698 — Apollo/CEVA/EGL, la următoarea adresă:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1.

(2)  JO C 56, 5.3.2005, p. 32.


22.6.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 138/41


Notificare prealabilă a unei concentrări

(Cazul COMP/M.4717 — TAC/Tower Automotive)

Caz care poate face obiectul procedurii simplificate

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2007/C 138/15)

1.

La data de 15 iunie 2007, Comisia a primit o notificare privind o concentrare propusă în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1), prin care întreprinderea TA Acquisition Company („TAC”, SUA) (controlată de Grupul Cerberus, SUA) dobândește control, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) din regulamentul Consiliului, asupra întregii întreprinderi Tower Automotive Inc. („Tower”, SUA), inclusiv asupra operațiunilor sale externe, prin achiziția de active.

2.

Activitățile întreprinderilor respective sunt:

în cazul întreprinderii Cerberus Group: societate de investiții,

în cazul întreprinderii Tower Automotive Inc.: constructor și producător de componente structurale din metal întrebuințate de producătorii de automobile.

3.

În urma unei examinări prealabile, Comisia constată că tranzacția notificată ar putea intra sub incidența Regulamentului (CE) nr. 139/2004. Cu toate acestea, nu se ia o decizie finală în această privință. În conformitate cu Comunicarea Comisiei privind o procedură simplificată pentru tratarea anumitor concentrări în temeiul Regulamentului (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (2), trebuie precizat că acest caz poate fi tratat conform procedurii descrise în Comunicare.

4.

Comisia invită părțile terțe interesate să îi prezinte eventualele observații cu privire la operațiunea propusă.

Observațiile trebuie primite de către Comisie în termen de cel mult 10 zile de la data publicării prezentei. Observațiile pot fi trimise Comisiei prin fax [fax nr. (32-2) 296 43 01 sau 296 72 44] sau prin poștă, cu numărul de referință COMP/M.4717 — TAC/Tower Automotive, la următoarea adresă:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1.

(2)  JO C 56, 5.3.2005, p. 32.