ISSN 1830-3668

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 103

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 50
8 mai 2007


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

I   Rezoluții, recomandări, orientări și avize

 

RECOMANDĂRI

 

Consiliu

2007/C 103/01

Recomandarea Consiliului din 19 martie 2007 privind descărcarea de gestiune a Comisiei referitor la executarea operațiunilor Fondului European de Dezvoltare (al șaselea FED) pentru exercițiul financiar 2005

1

2007/C 103/02

Recomandarea Consiliului din 19 martie 2007 privind descărcarea de gestiune a Comisiei referitor la executarea operațiunilor Fondului European de Dezvoltare (al șaptelea FED) pentru exercițiul financiar 2005

2

2007/C 103/03

Recomandarea Consiliului din 19 martie 2007 privind descărcarea de gestiune a Comisiei referitor la executarea operațiunilor Fondului European de Dezvoltare (al optulea FED) pentru exercițiul financiar 2005

3

2007/C 103/04

Recomandarea Consiliului din 19 martie 2007 privind descărcarea de gestiune a Comisiei referitor la executarea operațiunilor Fondului European de Dezvoltare (al nouălea FED) pentru exercițiul financiar 2005

4

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚII ȘI ORGANE ALE UNIUNII EUROPENE

 

Comisie

2007/C 103/05

Rata de schimb a monedei euro

5

2007/C 103/06

Reînnoirea membrilor Comitetului consultativ pentru pescuit și acvacultură

6

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA STATELE MEMBRE

2007/C 103/07

Informații comunicate de statele membre privind ajutoarele de stat acordate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 70/2001 al Comisiei privind aplicarea articolelor 87 și 88 din Tratatul CE ajutoarelor de stat pentru întreprinderile mici și mijlocii ( 1 )

7

2007/C 103/08

Informații comunicate de statele membre privind ajutoarele de stat acordate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 70/2001 al Comisiei privind aplicarea articolelor 87 și 88 din Tratatul CE ajutoarelor de stat pentru întreprinderile mici și mijlocii ( 1 )

11

2007/C 103/09

Modificarea obligațiilor de serviciu public impuse în ceea ce privește prestarea anumitor servicii aeriene regulate în interiorul Regiunii Autonome Azore ( 1 )

14

 

V   Anunțuri

 

PROCEDURI REFERITOARE LA PUNEREA ÎN APLICARE A POLITICII COMERCIALE COMUNE

 

Comisie

2007/C 103/10

Aviz de inițiere a unei reexaminări la expirare a măsurilor antidumping privind importurile de cumarină originară din Republica Populară Chineză

15

 

ALTE ACTE

 

Comisie

2007/C 103/11

Publicarea unei cereri de înregistrare în temeiul articolului 6 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare

20

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

 


I Rezoluții, recomandări, orientări și avize

RECOMANDĂRI

Consiliu

8.5.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 103/1


RECOMANDAREA CONSILIULUI

din 19 martie 2007

privind descărcarea de gestiune a Comisiei referitor la executarea operațiunilor Fondului European de Dezvoltare (al șaselea FED) pentru exercițiul financiar 2005

(2007/C 103/01)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere a treia Convenție ACP-CE, semnată la Lomé, la 8 decembrie 1984 (1),

având în vedere Acordul intern 86/126/CEE privind finanțarea și administrarea asistenței comunitare (2), în special articolul 29 alineatul (3),

având în vedere Regulamentul financiar din 11 noiembrie 1986 aplicabil celui de-al șaselea Fond European de Dezvoltare (al șaselea FED) (3), în special articolele 66-73,

după consultarea contului de venituri și cheltuieli și a bilanțului aferente celui de-al șaselea FED, astfel cum se prezintă la 31 decembrie 2005, precum și a raportului Curții de Conturi privind exercițiul financiar 2005 însoțit de răspunsurile Comisiei (4),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 29 alineatul (3) din acordul intern, descărcarea de gestiune pentru gestionarea financiară a celui de-al șaselea FED urmează să fie acordată Comisiei de către Parlamentul European la recomandarea Consiliului,

(2)

Executarea în ansamblu de către Comisie a operațiunilor celui de-al șaselea FED în decursul exercițiului financiar 2005 a fost satisfăcătoare,

RECOMANDĂ PRIN PREZENTA ca Parlamentul European să acorde Comisiei o descărcare de gestiune referitor la executarea operațiunilor celui de-al șaselea FED pentru exercițiul financiar 2005.

Adoptată la Bruxelles, la 19 martie 2007.

Pentru Consiliu

Președintele

H. SEEHOFER


(1)  JO L 86, 31.3.1986, p. 3.

(2)  JO L 86, 31.3.1986, p. 210. Acord modificat prin Decizia 86/281/CEE. (JO L 178, 2.7.1986, p. 13).

(3)  JO L 325, 20.11.1986, p. 42.

(4)  JO C 263, 31.10.2006, p. 205.


8.5.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 103/2


RECOMANDAREA CONSILIULUI

din 19 martie 2007

privind descărcarea de gestiune a Comisiei referitor la executarea operațiunilor Fondului European de Dezvoltare (al șaptelea FED) pentru exercițiul financiar 2005

(2007/C 103/02)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere cea de-a patra Convenție ACP-CE, semnată la Lomé, la 15 decembrie 1989 (1), modificată prin acordul semnat la Mauritius la 4 noiembrie 1995 (2),

având în vedere Acordul intern 91/401/CEE privind finanțarea și administrarea asistenței comunitare în temeiul celei de a patra Convenții ACP-CE (3), care instituie, între altele, cel de-al șaptelea Fond European de Dezvoltare (al șaptelea FED), în special articolul 33 alineatul (3) din respectivul acord,

având în vedere regulamentul financiar din 29 iulie 1991 aplicabil cooperării pentru finanțarea dezvoltării în temeiul celei de-a patra Convenții ACP-CE (4), în special articolele 69-77 din respectivul regulament,

după consultarea contului de venituri și cheltuieli și a bilanțului aferente operațiunilor celui de-al șaptelea FED astfel cum se prezintă la data de 31 decembrie 2005, precum și a raportului Curții de Conturi privind exercițiul financiar 2005 însoțit de răspunsurile Comisiei (5),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 33 alineatul (3) din acordul intern, descărcarea de gestiune pentru gestionarea financiară a celui de-al șaptelea FED urmează să fie acordată Comisiei de către Parlamentul European la recomandarea Consiliului,

(2)

Executarea în ansamblu de către Comisie a operațiunilor celui de-al șaptelea FED în decursul exercițiului financiar 2005 a fost satisfăcătoare,

RECOMANDĂ PRIN PREZENTA ca Parlamentul European să acorde Comisiei o descărcare de gestiune referitor la executarea operațiunilor celui de-al șaptelea FED pentru exercițiul financiar 2005.

Adoptată la Bruxelles, la 19 martie 2007.

Pentru Consiliu

Președintele

H. SEEHOFER


(1)  JO L 229, 17.8.1991, p. 3.

(2)  JO L 156, 29.5.1998, p. 3.

(3)  JO L 229, 17.8.1991, p. 288.

(4)  JO L 266, 21.9.1991, p. 1.

(5)  JO C 263, 31.10.2006, p. 205.


8.5.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 103/3


RECOMANDAREA CONSILIULUI

din 19 martie 2007

privind descărcarea de gestiune a Comisiei referitor la executarea operațiunilor Fondului European de Dezvoltare (al optulea FED) pentru exercițiul financiar 2005

(2007/C 103/03)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere cea de-a patra Convenție ACP-CE, semnată la Lomé, la 15 decembrie 1989 (1), modificată prin acordul semnat la Mauritius, la 4 noiembrie 1995 (2),

având în vedere Acordul intern privind finanțarea și administrarea asistenței comunitare în temeiul celui de-al doilea Protocol financiar la cea de-a patra Convenție ACP-CE (3), care instituie, între altele, cel de-al optulea Fond European de Dezvoltare (al optulea FED), în special articolul 33 alineatul (3) din respectivul acord,

având în vedere Regulamentul financiar din 16 iunie 1998 aplicabil cooperării pentru finanțarea dezvoltării în temeiul celei de-a patra Convenții ACP-CE (4), în special articolele 66-74 din acest regulament,

după consultarea contului de venituri și cheltuieli și a bilanțului referitoare la operațiunile celui de-al optulea FED astfel cum se prezintă la data de 31 decembrie 2005, precum și a raportului Curții de Conturi privind exercițiul financiar 2005 însoțit de răspunsurile Comisiei (5),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 33 alineatul (3) din acordul intern, descărcarea de gestiune pentru gestionarea financiară a celui de-al optulea FED urmează să fie acordată Comisiei de către Parlamentul European la recomandarea Consiliului,

(2)

Executarea în ansamblu de către Comisie a operațiunilor celui de-al optulea FED în decursul exercițiului financiar 2005 a fost satisfăcătoare,

RECOMANDĂ PRIN PREZENTA ca Parlamentul European să acorde Comisiei o descărcare de gestiune cu privire la executarea operațiunilor celui de-al optulea FED pentru exercițiul financiar 2005.

Adoptată la Bruxelles, la 19 martie 2007.

Pentru Consiliu

Președintele

H. SEEHOFER


(1)  JO L 229, 17.8.1991, p. 3.

(2)  JO L 156, 29.5.1998, p. 3.

(3)  JO L 156, 29.5.1998, p. 108.

(4)  JO L 191, 7.7.1998, p. 53.

(5)  JO C 263, 31.10.2006, p. 205.


8.5.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 103/4


RECOMANDAREA CONSILIULUI

din 19 martie 2007

privind descărcarea de gestiune a Comisiei referitor la executarea operațiunilor Fondului European de Dezvoltare (al nouălea FED) pentru exercițiul financiar 2005

(2007/C 103/04)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Acordul de parteneriat ACP-CE, semnat la Cotonou, la 23 iunie 2000 (1) și modificat la Luxemburg (Marele Ducat al Luxemburgului), la 25 iunie 2005 (2),

având în vedere Acordul intern privind finanțarea și administrarea asistenței comunitare în temeiul Protocolului financiar la Acordul de parteneriat ACP-CE (3), care instituie, între altele, cel de-al nouălea Fond European de Dezvoltare (al nouălea FED), în special articolul 32 alineatul (3) din respectivul acord,

având în vedere Regulamentul financiar din 27 martie 2003 aplicabil celui de-al nouălea Fond European de Dezvoltare (4), în special articolele 96-103 din acesta,

după consultarea contului de venituri și cheltuieli și a bilanțului referitoare la operațiunile celui de-al nouălea FED astfel cum se prezintă la data de 31 decembrie 2005, precum și a raportului Curții de Conturi privind exercițiul financiar 2005 însoțit de răspunsurile Comisiei (5),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 32 alineatul (3) din acordul intern, descărcarea de gestiune pentru gestionarea financiară a celui de-al nouălea FED urmează să fie acordată Comisiei de către Parlamentul European la recomandarea Consiliului,

(2)

Executarea în ansamblu de către Comisie a operațiunilor celui de-al nouălea FED în decursul exercițiului financiar 2005 a fost satisfăcătoare,

RECOMANDĂ PRIN PREZENTA ca Parlamentul European să acorde Comisiei o descărcare de gestiune cu privire la executarea operațiunilor celui de-al nouălea FED pentru exercițiul financiar 2005.

Adoptată la Bruxelles, la 19 martie 2007.

Pentru Consiliu

Președintele

H. SEEHOFER


(1)  JO L 317, 15.12.2000, p. 3.

(2)  JO L 287, 28.10.2005, p. 4.

(3)  JO L 317, 15.12.2000, p. 355.

(4)  JO L 83, 1.4.2003, p. 1.

(5)  JO C 263, 31.10.2006, p. 205.


IV Informări

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚII ȘI ORGANE ALE UNIUNII EUROPENE

Comisie

8.5.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 103/5


Rata de schimb a monedei euro (1)

7 mai 2007

(2007/C 103/05)

1 euro=

 

Moneda

Rata de schimb

USD

dolar american

1,3615

JPY

yen japonez

163,31

DKK

coroana daneză

7,4516

GBP

lira sterlină

0,68230

SEK

coroana suedeză

9,1655

CHF

franc elvețian

1,6471

ISK

coroana islandeză

86,37

NOK

coroana norvegiană

8,1220

BGN

leva bulgărească

1,9558

CYP

lira cipriotă

0,5826

CZK

coroana cehă

28,167

EEK

coroana estoniană

15,6466

HUF

forint maghiar

246,20

LTL

litas lituanian

3,4528

LVL

lats leton

0,6966

MTL

lira malteză

0,4293

PLN

zlot polonez

3,7413

RON

leu românesc nou

3,3120

SKK

coroana slovacă

33,537

TRY

lira turcească

1,8230

AUD

dolar australian

1,6483

CAD

dolar canadian

1,5028

HKD

dolar Hong Kong

10,6428

NZD

dolar neozeelandez

1,8442

SGD

dolar Singapore

2,0613

KRW

won sud-coreean

1 255,85

ZAR

rand sud-african

9,4161

CNY

yuan renminbi chinezesc

10,4889

HRK

kuna croată

7,3458

IDR

rupia indoneziană

12 096,93

MYR

ringgit Malaiezia

4,6495

PHP

peso Filipine

64,331

RUB

rubla rusească

35,0260

THB

baht thailandez

44,335


(1)  

Sursă: rata de schimb de referinţă publicată de către Banca Centrală Europeană.


8.5.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 103/6


Reînnoirea membrilor Comitetului consultativ pentru pescuit și acvacultură

(2007/C 103/06)

Comitetul consultativ pentru pescuit și acvacultură a fost reînnoit prin Decizia 2004/864/CE a Comisiei (1) care modifică Decizia 1999/478/CE (2) de reînnoire a Comitetului consultativ pentru pescuit și acvacultură.

Mandatul membrilor Comitetului este de trei ani. Durata acestui mandat poate fi reînnoită. În consecință, mandatul membrilor Comitetului consultativ pentru pescuit și acvacultură constituit la 1 mai 2004 expiră în data de 30 aprilie 2007.

Comisia a decis, în consecință, reînnoirea Comitetului consultativ pentru pescuit și acvacultură pentru perioada cuprinsă între 1 mai 2007 și 30 aprilie 2010 după cum urmează:

SECTOARE VIZATE DE PCP

SEDIU

MEMBRII

Comitetul

 

Titulari

Locțiitori

Armatori privați

1

Dl B. DEAS

Dl J. M. GONZÁLEZ GIL DE BERNABÉ

Armatori asociați

1

Dl G. VAN BALSFOORT

Dl J. R. FUERTES GAMUNDI

Organizații de producători

1

Dl C. OLESEN

Dl S. O'DONOGHUE

Crescători de moluște/crustacee

1

Dl G. FUCCI

Dl A. BAEKGAARD

Piscicultori

1

Dl I. STEPHANIS

Dl P. A. SALVADOR

Procesatori

1

Dl G. PASTOOR

Dl P. COMMERE

Comercianți

1

Dl P. BAMBERGER

Dl T. F. GEOGHEGAN

Marinari pescari și salariați

1

Dl R. OTERO

Dl A. MACEDO

Consumatori

1

Dl J. GODFREY

 

Mediu

1

Dl E. DUNN

Dna C. PHUA

Dezvoltare

1

Dl J. GUYEN

Dna B. GOREZ

Grupurile de lucru

 

Președinte

Vicepreședinte

Grupul I

2

Dl J. GARAT PÉREZ

Dl J. L. DE FEUARDENT

Grupul II

2

Dl R. FLYNN

Dl G. BREST

Grupul III

2

Dl M. KELLER

Dl J. A. SUÁREZ LLANOS

Grupul IV

2

Dl N. WICHMANN

Dl J. A. MOZOS


(1)  JO L 370, 17.12.2004, p. 91.

(2)  JO L 187, 20.7.1999, p. 70.


INFORMĂRI PROVENIND DE LA STATELE MEMBRE

8.5.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 103/7


Informații comunicate de statele membre privind ajutoarele de stat acordate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 70/2001 al Comisiei privind aplicarea articolelor 87 și 88 din Tratatul CE ajutoarelor de stat pentru întreprinderile mici și mijlocii

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2007/C 103/07)

Numărul de referință al ajutorului

XS 164/06

Statul membru

Polonia

Regiune

Północny 1.6

Titlul sistemului de ajutor sau numele societății care beneficiază de un ajutor individual

Exceptare de la plata taxelor pe bunurile imobiliare, acordată întreprinderilor care desfășoară o activitate economică pe teritoriul comunei Elbląg și care demarează noi investiții

Temeiul legal

art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591),

art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. nr 121, poz. 844).

Cheltuielile anuale prevăzute în cadrul sistemului de ajutor sau suma totală a ajutorului individual acordat societății

Sistemul de ajutor

Suma totală anuală

0,2586 milioane EUR

Împrumuturi garantate

Ajutor individual

Suma totală a ajutorului

Împrumuturi garantate

Intensitatea maximă a ajutorului

În conformitate cu articolele 4 alineatele (2)-(6) și 5 din regulament

Da

Data punerii în aplicare

3.11.2006

Durata acordării sistemului de ajutor sau a ajutorului individual

Până la 31.12.2006

Obiectivul ajutorului

Ajutor pentru IMM-uri

Da

Sectoare economice vizate

Toate sectoarele eligibile pentru acordarea ajutorului pentru IMM-uri

Da

Denumirea și adresa autorității care acordă ajutorul

Prezydent Miasta Elbląg

ul. Łączności 1

PL-82-300 Elbląg

Ajutoare individuale mari

În conformitate cu articolul 6 din regulament

Da


Numărul de referință al ajutorului

XS 170/06

Statul membru

Regatul Unit (și Republica Irlanda)

Regiune

32 Counties of the island of Ireland — Northern Ireland and Republic of Ireland

Titlul sistemului de ajutor sau denumirea întreprinderii care beneficiază de un ajutor individual

Ajutor pentru serviciile de consultanță în vederea dezvoltării de software

Temeiul legal

British/Irish Agreement Act 1999 Section 2.3 Part 7 of Annex 2 of the act empowers InterTradeIreland to invest, lend or grant aid for the purposes of its function

Cheltuielile anuale prevăzute în cadrul sistemului de ajutor sau valoarea totală a ajutorului individual acordat întreprinderii

Sistem de ajutor

Suma totală anuală

Pentru 2006: 70 000 GBP

Pentru 2007: 86 000 GBP

Împrumuturi garantate

Ajutor individual

Suma totală a ajutorului

Împrumuturi garantate

Intensitatea maximă a ajutorului

În conformitate cu articolele 4 alineatele (2)-(6) și 5 din regulament

Da

Data punerii în aplicare

1.12.2006

Durata acordării sistemului de ajutor sau a ajutorului individual

Până la 31.12.2007

Obiectivul ajutorului

Ajutor pentru IMM-uri

Da

Sectoarele economice vizate

Limitat la anumite sectoare

Da

Alte servicii

Da

Denumirea și adresa autorității care acordă ajutorul

InterTradeIreland

Old Gasworks Business Park

Kilmorey Street

Newry BT34 2DE

United Kingdom

Ajutoare individuale de dimensiuni mari

În conformitate cu articolul 6 din regulament

Da


Numărul de referință al ajutorului

XS 171/06

Statul membru

Spania

Regiune

Comunidad Valenciana

Titlul sistemului de ajutor sau numele societății care beneficiază de un ajutor individual

Programul GESTA (Generación de Soluciones de Tecnología Avanzada) în favoarea IMM-urilor pentru proiecte de cercetare industrială, care au un obiectiv tehnologic

Temeiul legal

Resolución de 2 de noviembre de 2006, del presidente del Instituto de la Pequeña y Mediana Industria de la Generalitat Valenciana (IMPIVA), por la que se convocan ayudas del Programa GESTA (Generación de Soluciones de Tecnología Avanzada) a las pequeñas y medianas empresas para proyectos de investigación industrial dirigidos a alcanzar un objetivo tecnológico. [2006/S13035] DOGV — Núm. 5 387 de 14.11.2006

Cheltuielile anuale prevăzute în cadrul sistemului de ajutor sau suma totală a ajutorului individual acordat societății

Sistemul de ajutor

Suma totală anuală

3,5 milioane EUR

Împrumuturi garantate

Ajutor individual

Suma totală a ajutorului

Împrumuturi garantate

Intensitatea maximă a ajutorului

În conformitate cu articolele 4 alineatele (2)-(6) și 5 din regulament

Da

Data punerii în aplicare

1.1.2007

Durata acordării sistemului de ajutor sau a ajutorului individual

Până la 31.12.2007

Obiectivul ajutorului

Ajutor pentru IMM-uri

Da

Sectoare economice vizate

Toate sectoarele eligibile pentru acordarea ajutorului pentru IMM-uri

Da

Denumirea și adresa care acordă ajutorul

Instituto de la Pequeña y Mediana Industria de la Generalitat Valenciana

Plaza del Ayuntamiento, 6

E-46002 Valencia

Tlf. (34-6) 398 62 91

Ajutoare individuale mari

În conformitate cu articolul 6 din regulament

Da


Numărul de referință al ajutorului

XS 174/06

Statul membru

Italia

Regiune

Regione Basilicata

Titlul sistemului de ajutor sau numele societății care beneficiază de un ajutor individual

Ajutoare pentru investiții în inovație tehnologică, protecția mediului, inovație organizațională și inovație comercială

Temeiul legal

Deliberazione della giunta regionale n. 1110 del 17 luglio 2006 (B.U.R. n. 39 del 21 luglio 2006) «POR Basilicata 2000-2006 — Approvazione avviso pubblico Innovazione tecnologica, ambientale, organizzativa e commerciale a valere sulle misure IV.19 e IV.4», modificativa del regolamento di cui alla L. 598/84 — art. 11 e s.m.i. già approvata dalla Commissione con lettera D/53877 del 17 luglio 2000 — Aiuto N 487/95

Cheltuielile anuale prevăzute în cadrul sistemului de ajutor sau suma totală a ajutorului individual acordat societății

Sistemul de ajutor

Suma totală anuală

7 milioane EUR (1)

Împrumuturi garantate

Ajutor individual

Suma totală a ajutorului

Împrumuturi garantate

Intensitatea maximă a ajutorului

În conformitate cu articolul 4 din regulament

Da

Data punerii în aplicare

21.7.2006

Durata acordării sistemului de ajutor sau a ajutorului individual

Până la 31.12.2006

Obiectivul ajutorului

Ajutor pentru IMM-uri

Da

Sectoare economice vizate

Industria extractivă

Industria prelucrătoare

Producția și distribuția de energie electrică, gaz și apă

Servicii

Nu

Denumirea și adresa autorității care acordă ajutorul

Regione Basilicata — Dipartimento Attività produttive, politiche dell'impresa e innovazione tecnologica

Viale della Regione Basilicata

I-85100 Potenza

Tel. (39) 0971 66 87 30


Numărul de referință al ajutorului

XS 181/06

Statul membru

Irlanda

Regiune

Toate regiunile

Titlul sistemului de ajutor sau numele întreprinderii care beneficiază de un ajutor individual

Deduceri pentru amortizare destinate IMM-urilor din sectorul hotelier (XS/24/2001)

Temeiul legal

Sections 268 to 282 of the Taxes Consolidation Act 1997

Cheltuielile anuale prevăzute în cadrul sistemului de ajutor sau valoarea totală a ajutorului individual acordat întreprinderii

Sistem de ajutor

Suma totală anuală

20 milioane EUR pentru perioada din 1.1.2007 la 31.7.2008

Împrumuturi garantate

Ajutor individual

Suma totală a ajutorului

Împrumuturi garantate

Intensitatea maximă a ajutorului

În conformitate cu articolele 4 alineatele (2)-(6) și 5 din regulament

Da

Data punerii în aplicare

2.2.2001

Durata acordării sistemului de ajutor sau a ajutorului individual

Până la 31.7.2008

Obiectivul ajutorului

Ajutor pentru IMM-uri

Da

Sectoarele economice vizate

Limitat la anumite sectoare

Da

Alte servicii

Sectorul hotelier

Denumirea și adresa autorității care acordă ajutorul

Revenue Commissioners

Dublin Castle

Dublin 2

Ireland

Ajutoare individuale de dimensiuni mari

În conformitate cu articolul 6 din regulament

Da


(1)  Cheltuielile anuale indicate acoperă cele două măsuri citate în temeiul legal.


8.5.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 103/11


Informații comunicate de statele membre privind ajutoarele de stat acordate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 70/2001 al Comisiei privind aplicarea articolelor 87 și 88 din Tratatul CE ajutoarelor de stat pentru întreprinderile mici și mijlocii

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2007/C 103/08)

Ajutor nr.

XS 187/06

Stat membru

Germania

Regiune

Toate regiunile beneficiind de ajutoare regionale în cadrul hărții de ajutoare regionale pentru Germania 2007-2013

Titlul schemei de ajutor sau numele societății care beneficiază de un ajutor individual

Programul de ajutoare regionale PRE

Baza juridică

ERP-Wirtschaftsplangesetz, ERP-Richtlinie „ERP-Regionalförderprogramm “sowie „Allgemeine Bedingungen für die Vergabe von ERP-Mitteln“

Cheltuielile anuale prevăzute în cadrul schemei de ajutor sau suma totală a ajutorului individual acordat societății

Schema de ajutor

Suma totală anuală

21 milioane EUR

Împrumuturi garantate

Ajutor individual

Suma totală a ajutorului

Împrumuturi garantate

Valoarea maximă a ajutorului

În conformitate cu articolele 4(2)-(6) și 5 din regulament

Da

Data punerii în aplicare

De la 1.1.2007

Durata acordării schemei de ajutor sau a ajutorului individual

Până la 31.12.2007 sau până la expirarea regulamentului de scutire în favoarea IMM-urilor în vigoare

Scopul ajutorului

Ajutor pentru IMM-uri

Da

Sectoarele economice vizate

Toate sectoarele care întrunesc condițiile pentru primirea ajutorului pentru IMM-uri

Da

Denumirea și adresa autorității finanțatoare

KfW-Bankengruppe im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie

Palmengartenstraße 5-9

D-60325 Frankfurt am Main

Ajutoare individuale mari

În conformitate cu articolul 6 din regulament

Da


Ajutor nr.

XS 2/07

Stat membru

Polonia

Regiune

Wszystkie 16 województw

Titlul schemei de ajutor sau numele societății care beneficiază de un ajutor individual

Wsparcie w zakresie inwestycji udzielane małym i średnim przedsiębiorcom posiadającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (SPO-WKP 2.3)

Przedłużenie (XS133/04)

Temei legal

Art. 6b ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z dnia 13 grudnia 2000 r., nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

Rozdział 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki i pracy z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego — Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (Dz.U. z 2004 r., nr 195, poz. 2010 z 7 września 2004 r. z późn. zm.) — w zakresie inwestycji

Tipul măsurii

Regim de ajutoare

Buget

Buget anual: 387 milioane EUR; Buget global: —

Valoarea maximă a ajutorului

În conformitate cu articolele 4(2)-(6) și 5 din regulament

Data punerii în aplicare

7.9.2004

Durată

30.6.2008

Obiectiv

Întreprinderi mici și mijlocii

Sectoare economice

Toate sectoarele care întrunesc condițiile pentru primirea ajutorului pentru IMM-uri

Numele și adresa autorității de acordare a ajutorului

Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

ul. Pańska 81/83

PL-00-834 Warszawa


Ajutor nr.

XS 3/07

Stat membru

Polonia

Regiune

Wszystkie 16 województw

Titlul schemei de ajutor sau numele societății care beneficiază de un ajutor individual

Wsparcie w zakresie doradztwa udzielane małym i średnim przedsiębiorcom posiadającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (SPO-WKP doradztwo)

Przedłużenie (XS 134/04)

Temei legal

Art. 6b ust. 10 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z dnia 13 grudnia 2000 r., nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

Rozdział 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego — Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (Dz.U. z 2004 r., nr 195, poz. 2010 z 7 września 2004 r. z późn. zm.) — w zakresie doradztwa

Tipul măsurii

Regim de ajutoare

Buget

Buget anual: 19 milioane EUR; Buget global: —

Valoarea maximă a ajutorului

În conformitate cu articolele 4(2)-(6) și 5 din regulament

Data punerii în aplicare

7.9.2004

Durată

30.6.2008

Obiectiv

Întreprinderi mici și mijlocii

Sectoare economice

Toate sectoarele care întrunesc condițiile pentru primirea ajutorului pentru IMM-uri

Numele și adresa autorității de acordare a ajutorului

Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

ul. Pańska 81/83

PL-00-834 Warszawa


Ajutor nr.

XS 47/07

Stat membru

Țările de Jos

Regiune

Alle regio's

Titlul schemei de ajutor sau numele societății care beneficiază de un ajutor individual

Innovatieve Prestatie Contracten (IPC)

Temei legal

Kaderwet EZ-subsidies (versie 01-01-1998)

Tipul măsurii

Regim de ajutoare

Buget

Buget anual: 34 milioane EUR; Buget global: —

Valoarea maximă a ajutorului

În conformitate cu articolele 4(2)-(6) și 5 din regulament

Data punerii în aplicare

1.1.2007

Durată

1.1.2012

Obiectiv

Întreprinderi mici și mijlocii

Sectoare economice

Toate sectoarele care întrunesc condițiile pentru primirea ajutorului pentru IMM-uri

Numele și adresa autorității de acordare a ajutorului

Ministerie van Economische Zaken

Bezuidenhoutseweg 20

2500 EC Den Haag

Nederland


Ajutor nr.

XS 127/07

Stat membru

Spania

Regiune

Cantabria

Titlul schemei de ajutor sau numele societății care beneficiază de un ajutor individual

Ayudas de desarrollo rural para determinadas zonas con riesgo de despoblamiento

Temei legal

Secciones 1a y 2a de la Orden GAN/8/2007, de 23 de febrero, por la que se establecen las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria para el año 2007 de las ayudas de desarrollo rural para determinadas zonas con riesgo de despoblamiento (BOC no 43, de 1 de marzo de 2007)

Tipul măsurii

Regim de ajutoare

Buget

Buget anual: 0,25 milioane EUR; Buget global: —

Valoarea maximă a ajutorului

În conformitate cu articolele 4(2)-(6) și 5 din regulament

Data punerii în aplicare

2.3.2007

Durată

31.12.2013

Obiectiv

Întreprinderi mici și mijlocii

Sectoare economice

Toate sectoarele care întrunesc condițiile pentru primirea ajutorului pentru IMM-uri

Numele și adresa autorității de acordare a ajutorului

Consejero de Ganadería, Agricultura y Pesca del Gobierno de Cantabria

Consejería de Ganadería, Edificio Europa

E-39011 Santander (Cantabria)

Tfno (34) 942 20 78 60


8.5.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 103/14


Modificarea obligațiilor de serviciu public impuse în ceea ce privește prestarea anumitor servicii aeriene regulate în interiorul Regiunii Autonome Azore

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2007/C 103/09)

Guvernul Regiunii Autonome Azore a întreprins, în conformitate cu dispozițiile cuprinse în Comunicarea Comisiei din 16 mai 2002 (JO C 115, 16.5.2002, p. 2), o acțiune de actualizare a tarifelor corespunzătoare obligațiilor de serviciu public impuse serviciilor aeriene regulate prestate în interiorul Regiunii Autonome Azore, modificând după cum urmează anexele A și B din comunicarea sus-menționată:

„ANEXA A

Tarife normale la clasa economic (dus-întors) în 2007, în euro

 

CVU

FLW

GRW

HOR

PDL

PIX

SJZ

SMA

TER

CVU

 

50

174

106

174

174

174

174

174

FLW

50

 

174

106

174

174

174

174

174

GRW

174

174

 

174

174

174

174

174

106

HOR

106

106

174

 

174

174

174

174

172

PDL

174

174

174

174

 

174

174

106

174

PIX

174

174

174

174

174

 

174

174

172

SJZ

174

174

174

174

174

174

 

174

106

SMA

174

174

174

174

106

174

174

 

174

TER

174

174

106

172

174

172

106

174

 

CVU: Corvo; FLW: Flores; GRW: Graciosa; HOR: Horta; PDL: Ponta Delgada; PIX: Pico; SJZ: São Jorge; SMA: Santa Maria; TER: Terceira.

ANEXA B

Tarife rezidenți (dus-întors) în 2007, în euro

 

CVU

FLW

GRW

HOR

PDL

PIX

SJZ

SMA

TER

CVU

 

42

146

82

146

146

146

146

146

FLW

42

 

146

82

146

146

146

146

146

GRW

146

146

 

94

146

94

94

146

82

HOR

82

82

94

 

146

94

94

146

140

PDL

146

146

146

146

 

146

146

82

146

PIX

146

146

94

94

146

 

94

146

140

SJZ

146

146

94

94

146

94

 

146

82

SMA

146

146

146

146

82

146

146

 

146

TER

146

146

82

140

146

140

82

146

 

CVU: Corvo; FLW: Flores; GRW: Graciosa; HOR: Horta; PDL: Ponta Delgada; PIX: Pico; SJZ: São Jorge; SMA: Santa Maria; TER: Terceira.“


V Anunțuri

PROCEDURI REFERITOARE LA PUNEREA ÎN APLICARE A POLITICII COMERCIALE COMUNE

Comisie

8.5.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 103/15


Aviz de inițiere a unei reexaminări la expirare a măsurilor antidumping privind importurile de cumarină originară din Republica Populară Chineză

(2007/C 103/10)

În urma publicării unui aviz de expirare iminentă (1) a măsurilor antidumping în vigoare privind importurile de cumarină originară din Republica Populară Chineză („țara în cauză”), Comisia a primit o cerere de reexaminare, în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 384/96 al Consiliului din 22 decembrie 1995 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene („Regulamentul de bază”) (2).

1.   Cererea de reexaminare

Cererea a fost înaintată la 8 februarie 2007 de Consiliul European al Industriei Chimice (CEFIC) („solicitantul”) în numele unicului producător din Comunitate care reprezintă ansamblul producției comunitare de cumarină.

2.   Produs

Produsul care face obiectul reexaminării este cumarina originară din Republica Populară Chineză („produsul în cauză”) care intră în prezent sub incidența codului NC ex 2932 21 00. Acest cod NC este menționat doar cu titlu informativ.

3.   Măsuri existente

Măsurile în vigoare sunt reprezentate de o taxă antidumping definitivă instituită prin Regulamentul (CE) nr. 769/2002 al Consiliului (3), extins prin Regulamentul (CE) nr. 2272/2004 (4) asupra importurilor expediate din India și Thailanda şi prin Regulamentul (CE) nr. 1650/2006 (5) asupra importurilor din Indonezia și Malaezia.

4.   Motivele reexaminării

Cererea se bazează pe faptul că expirarea măsurilor ar duce probabil la continuarea sau reapariția dumpingului și a efectelor negative pentru industria comunitară.

Solicitantul a furnizat elemente de probă conform cărora produsul în cauză originar din Republica Populară Chineză a continuat să fie importat în Comunitate în cantități semnificative și la prețuri de dumping.

Având în vedere prevederile articolului 2 alineatul (7) din regulamentul de bază, solicitantul a stabilit valoarea normală pentru Republica Populară Chineză pe baza prețului dintr-o țară cu o economie de piață corespunzătoare, menționat la punctul 5.1 litera (c). Afirmația privind continuarea dumpingului se bazează pe o comparație a valorii normale, menționate în teza anterioară, cu prețurile produsului în cauză în momentul vânzării acestuia pentru export în Comunitate.

Calculată astfel, marja de dumping este semnificativă.

În ceea ce privește reapariția dumpingului, se afirmă, de asemenea, că exporturile către alte țări terțe, de exemplu către Statele Unite și Brazilia, se fac la prețuri de dumping.

Solicitantul a furnizat elemente de probă conform cărora importurile produsului în cauză originar din Republica Populară Chineză sunt în continuare semnificative atât în cifre absolute, cât și în termeni de cotă piață.

De asemenea, se afirmă că volumele și prețurile produselor importate în cauză au continuat să aibă, printre alte consecințe, un impact negativ asupra nivelului prețurilor practicate de industria comunitară, având drept rezultat efecte negative asupra situației financiare a industriei comunitare și asupra ocupării forței de muncă în industria comunitară.

Solicitantul invocă în continuare probabilitatea intensificării dumpingului prejudiciabil. În acest sens, solicitantul prezintă dovezi că, dacă s-ar permite încetarea acestor măsuri, nivelul actual de import al produsului în cauză riscă să crească din cauza existenței unei capacități neutilizate în țara în cauză.

În plus, solicitantul afirmă că situația industriei comunitare este de asemenea natură că orice altă creștere substanțială a importurilor la prețuri de dumping din țara în cauză ar putea să aducă noi prejudicii industriei comunitare, în cazul în care s-ar permite încetarea măsurilor.

De asemenea, solicitantul atrage atenția asupra faptului că în timpul perioadei de impunere a măsurilor, exportatorii/producătorii produsului în cauză din Republica Populară Chineză au încercat să submineze măsurile existente folosind practici de eludare care au fost contracarate prin extinderea măsurilor în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2272/2004 şi (CE) nr. 1650/2006.

5.   Procedura

După ce a constatat, în urma consultării comitetului consultativ, că există probe suficiente care să justifice inițierea unei proceduri de reexaminare la expirare, Comisia inițiază o reexaminare în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din regulamentul de bază.

5.1.   Procedura de constatare a probabilității dumpingului și a prejudiciului

Ancheta va stabili dacă expirarea măsurilor poate sau nu să ducă la continuarea sau la reapariția dumpingului și a prejudiciilor.

(a)   Eșantionare

Având în vedere numărul aparent ridicat de părți implicate în procedură, Comisia poate decide să recurgă la eșantionare, în conformitate cu articolul 17 din regulamentul de bază.

(i)   Eșantionare pentru exportatori/producători din Republica Populară Chineză

Pentru a permite Comisiei să decidă dacă eșantionarea este necesară și, în caz afirmativ, să determine compoziția eșantionului, toți exportatorii/producătorii sau reprezentanții acționând în numele lor sunt invitați să se prezinte, contactând Comisia, și să furnizeze următoarele informații privind societatea sau societățile lor, în termenul prevăzut la punctul 6 litera (b) punctul (i) și sub forma prevăzută la punctul 7:

nume, adresă, adresă de e-mail, numere de telefon și fax și persoană de contact,

cifra de afaceri, exprimată în moneda națională, și volumul vânzărilor, exprimat în tone, al produsului în cauză la exportul către Comunitate, pe perioada cuprinsă între 1 aprilie 2006 și 31 martie 2007,

cifra de afaceri, exprimată în moneda națională, și volumul vânzărilor pe piața internă a produsului în cauză, exprimat în tone, pe perioada cuprinsă între 1 aprilie 2006 și 31 martie 2007,

cifra de afaceri, exprimată în moneda națională, precum și volumul vânzărilor produsului în cauză pe piața altor țări terțe, exprimat în tone, pe perioada cuprinsă între 1 aprilie 2006 și 31 martie 2007,

descrierea exactă a activităților societății în legătură cu fabricarea produsului în cauză, volumul producției, exprimat în tone, al produsului în cauză, capacitatea de producție a produsului în cauză și investițiile în capacitatea de producție realizate în perioada cuprinsă între 1 aprilie 2006 și 31 martie 2007,

denumirea și descrierea exactă a activităților tuturor societăților asociate (6) care participă la producerea și/sau vânzarea (la export și/sau pe piața internă) produsului în cauză,

orice altă informație relevantă care ar putea ajuta Comisia să determine compoziția eșantionului,

prin comunicarea informațiilor menționate anterior, societatea își exprimă acordul de a fi eventual inclusă în eșantion. În cazul în care societatea este aleasă pentru a face parte din eșantion, aceasta presupune că societatea trebuie să răspundă la un chestionar și că acceptă verificarea răspunsurilor la fața locului. În cazul în care societatea arată că nu este de acord cu o eventuală includere a sa în eșantion, se va considera că nu a cooperat la anchetă. Consecințele lipsei de cooperare sunt prevăzute la punctul 8 de mai jos.

Pentru a obține informațiile necesare pentru determinarea compoziției eșantionului de exportatori/producători, Comisia va contacta, de asemenea, autoritățile din țara din care provin exporturile, precum și orice alte asociații cunoscute de exportatori/producători.

(ii)   Eșantionare pentru importatori

Pentru a permite Comisiei să decidă dacă eșantionarea este necesară și, în caz afirmativ, să aleagă un eșantion, toți importatorii sau reprezentanții care acționează în numele lor sunt invitați să se prezinte Comisiei și să îi furnizeze următoarele informații privind societatea sau societățile lor, în termenul prevăzut la punctul 6 litera (b) punctul (i) și sub forma prevăzută la punctul 7:

nume, adresă, adresă de e-mail, numere de telefon și fax și persoană de contact,

cifra de afaceri totală, exprimată în euro, realizată de societate în perioada cuprinsă între 1 aprilie 2006 și 31 martie 2007,

numărul total de angajați,

descrierea exactă a activităților societății în legătură cu produsul în cauză,

volumul, exprimat în tone, precum și valoarea, exprimată în euro, a importurilor și vânzărilor produsului în cauză, originar din Republica Populară Chineză, efectuate pe piața Comunității în perioada cuprinsă între 1 aprilie 2006 și 31 martie 2007,

denumirea și descrierea exactă a activităților tuturor societăților asociate (7), care participă la producerea și/sau vânzarea produsului în cauză,

orice altă informație relevantă care ar putea ajuta Comisia să determine compoziția eșantionului,

prin comunicarea informațiilor menționate anterior, societatea își exprimă acordul de a fi eventual inclusă în eșantion. În cazul în care societatea este aleasă pentru a face parte din eșantion, aceasta presupune că societatea trebuie să răspundă la un chestionar și că acceptă verificarea răspunsurilor la fața locului. În cazul în care societatea arată că nu este de acord cu o eventuală includere a sa în eșantion, se va considera că nu a cooperat la anchetă. Consecințele lipsei de cooperare sunt prevăzute la punctul 8 de mai jos.

Pentru a obține informațiile necesare pentru determinarea compoziției eșantionului de importatori, Comisia va contacta, de asemenea, orice alte asociații cunoscute de importatori.

(iii)   Compoziția definitivă a eșantioanelor

Orice persoană interesată care dorește să furnizeze informații pertinente privind alegerea eșantioanelor trebuie să le comunice în termenul prevăzut la punctul 6 litera (b) punctul (ii).

Comisia intenționează să stabilească compoziția definitivă a eșantioanelor după consultarea părților în cauză care și-au exprimat dorința de a fi incluse în eșantion.

Societățile incluse în eșantioane trebuie să răspundă la un chestionar în termenul prevăzut la punctul 6 litera (b) punctul (iii) și trebuie să coopereze în cadrul anchetei.

În cazul unei cooperări deficitare, Comisia poate să-și stabilească concluziile pe baza probelor disponibile, în conformitate cu articolul 17 alineatul (4) și articolul 18 din regulamentul de bază. O concluzie bazată pe probele disponibile poate fi mai puțin avantajoasă părții în cauză, astfel cum se menționează la punctul 8.

(b)   Chestionare

Pentru a obține informațiile pe care le consideră necesare pentru anchetă, Comisia va trimite chestionare industriei comunitare, tuturor asociațiilor de producători din Comunitate, exportatorilor/producătorilor din Republica Populară Chineză incluși în eșantion, tuturor asociațiilor de exportatori/producători, importatorilor incluși în eșantion și tuturor asociațiilor de importatori menționate în cerere sau care au colaborat la ancheta care a condus la măsurile ce fac obiectul prezentei reexaminări, precum și autorităților din țara exportatoare în cauză.

(c)   Alegerea țării cu economie de piață

Comisia preconizează să utilizeze India în calitate de țară cu economie de piață relevantă în vederea stabilirii valorii normale pentru Republica Populară Chineză. Părțile interesate sunt invitate să-și prezinte observațiile privind relevanța acestei țări în termenul prevăzut la punctul 6 litera (c).

(d)   Colectarea informațiilor și desfășurarea audierilor

Toate părțile interesate sunt invitate să își exprime punctele de vedere, să comunice și alte informații, pe lângă răspunsurile date în chestionar, precum și să aducă elemente de probă pentru susținerea lor. Aceste informații, precum și elementele de probă trebuie să parvină Comisiei în termenul prevăzut la punctul 6 litera (a) punctul (ii).

De asemenea, Comisia poate audia părțile interesate, cu condiția ca acestea să trimită o solicitare din care să reiasă că au motive speciale pentru care ar trebui să fie audiate. Solicitarea trebuie făcută în termenul prevăzut la punctul 6 litera (a) punctul (iii).

5.2.   Procedura de evaluare a interesului comunitar

În conformitate cu articolul 21 din regulamentul de bază și în cazul în care se confirmă probabilitatea ca dumpingul și prejudiciul să continue sau să reapară, se va hotărî dacă menținerea sau abrogarea măsurilor antidumping nu ar fi împotriva interesului comunitar. Din acest motiv industria comunitară, importatorii, asociațiile lor reprezentative, utilizatorii reprezentativi și organizațiile de consumatori reprezentative se pot prezenta și pot furniza Comisiei informații, în termenul general prevăzut la punctul 6 litera (a) punctul (ii), cu condiția ca aceștia să aducă dovada că există o legătură obiectivă între activitatea lor și produsul în cauză. Părțile care au respectat procedura menționată anterior pot solicita să fie audiate, menționând motivele speciale care justifică audierea, în termenul prevăzut la punctul 6 litera (a) punctul (iii). Trebuie menționat că orice informație transmisă în conformitate cu articolul 21 va fi luată în considerare numai dacă se bazează pe elemente de probă concrete, existente în momentul transmiterii informațiilor.

6.   Termene

(a)   Termene generale

(i)   Pentru părți, în vederea solicitării unui chestionar

Toate părțile interesate care nu au cooperat la ancheta pentru determinarea măsurilor care fac obiectul prezentei reexaminări ar trebui să solicite un chestionar sau alte formulare de cerere în cel mai scurt timp, cel târziu în 15 zile de la publicarea prezentului aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(ii)   Pentru părți în vederea prezentării, pentru a răspunde la chestionar și pentru orice alte informații

Pentru ca demersurile părților să fie luate în considerare în timpul anchetei, toate părțile interesate trebuie să se prezinte, contactând Comisia, și, în lipsa unor dispoziții contrare, să-și prezinte punctele de vedere și să trimită răspunsurile la chestionare sau orice alte informații în termen de 40 de zile de la data publicării prezentului aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Este de subliniat faptul că majoritatea drepturilor procedurale prevăzute în regulamentul de bază pot fi exercitate numai dacă părțile s-au făcut cunoscute în termenul menționat anterior.

Societățile incluse într-un eșantion trebuie să transmită răspunsurile la chestionare în termenul stabilit la punctul 6 litera (b) punctul (iii).

(iii)   Audieri

De asemenea, toate părțile interesate pot să solicite audierea de către Comisie în același termen de 40 de zile.

(b)   Termenul special privind eșantionarea

(i)

Informațiile menționate la punctele 5.1 litera (a) punctul (i) și 5.1 litera (a) punctul (ii) trebuie să parvină Comisiei în termen de 15 zile de la data publicării prezentului aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, deoarece Comisia intenționează să consulte părțile în cauză care și-au exprimat dorința de a fi incluse în eșantion în legătură cu compoziția definitivă a eșantionului în termen de 21 de zile de la data publicării prezentului aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(ii)

Orice alte informații relevante pentru stabilirea compoziției eșantionului, în conformitate cu punctul 5.1 litera (a) punctul (iii), trebuie să parvină Comisiei în termen de 21 de zile de la data publicării prezentului aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(iii)

Răspunsurile la chestionare ale părților incluse în eșantion trebuie să parvină Comisiei în termen de 37 de zile de la data notificării privind includerea lor în eșantion.

(c)   Termen special pentru alegerea țării cu economie de piață

Părțile la anchetă care doresc, pot să prezinte observații cu privire la relevanța Indiei care, în conformitate cu punctul 5 litera (c), este utilizată în calitate de țară cu economie de piață în vederea stabilirii valorii normale pentru Republica Populară Chineză. Aceste observații trebuie să parvină Comisiei în termen de 10 zile de la data publicării prezentului aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

7.   Observații scrise, răspunsuri la chestionare și corespondență

Toate observațiile și cererile părților interesate trebuie prezentate în scris (nu în format electronic, în lipsa unor dispoziții contrare) și trebuie să menționeze numele, adresa, adresa de e-mail, numerele de telefon și de fax ale părții interesate. Toate observațiile comunicate în scris, inclusiv informațiile solicitate în prezentul aviz, răspunsurile la chestionare și corespondența cu părțile interesate, furnizate cu titlu confidențial, poartă mențiunea „Acces limitat (8) și, în conformitate cu articolul 19 alineatul (2) din regulamentul de bază, trebuie să fie însoțite de o versiune neconfidențială, care să poarte mențiunea „VERSIUNE DESTINATĂ CONSULTĂRII DE CĂTRE PĂRȚILE INTERESATE”.

Adresa Comisiei pentru corespondență:

European Commission

Directorate General for Trade

Directorate B

Office: J-79 5/16

B-1049 Brussels

Fax (32-2) 295 65 05

8.   Lipsa cooperării

În cazul în care o parte interesată nu permite accesul sau nu furnizează informațiile necesare în termenul prevăzut sau obstrucționează în mod semnificativ ancheta, se pot stabili concluzii pozitive sau negative, pe baza datelor disponibile, în conformitate cu articolul 18 din regulamentul de bază.

În cazul în care se constată că o parte interesată a furnizat informații false sau eronate, informațiile nu sunt luate în considerare și se pot utiliza datele disponibile, în conformitate cu articolul 18 din regulamentul de bază. În cazul în care o parte interesată nu cooperează sau cooperează doar parțial și sunt folosite datele disponibile, rezultatul anchetei poate fi mai puțin favorabil acelei părți decât în cazul în care aceasta ar fi cooperat.

9.   Programul anchetei

În conformitate cu articolul 11 alineatul (5) din regulamentul de bază, ancheta se va încheia în termen de 15 luni de la data publicării prezentului aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

10.   Posibilitatea de solicitare a unei reexaminări în conformitate cu articolul 11 alineatul (3) din regulamentul de bază

Având în vedere că reexaminarea a fost inițiată în conformitate cu dispozițiile articolului 11 alineatul (2) din regulamentul de bază, concluziile acesteia nu vor conduce la modificarea nivelului măsurilor în vigoare, dar vor conduce la abrogarea sau menținerea măsurilor respective în conformitate cu articolul 11 alineatul (6) din regulamentul de bază.

În cazul în care una din părțile implicate în procedură consideră că ar trebui reexaminat nivelul măsurilor astfel încât să permită posibilitatea de modificare (de exemplu, creșterea sau diminuarea) a nivelului măsurilor, partea în cauză poate solicita o reexaminare în conformitate cu articolul 11 alineatul (3) din regulamentul de bază.

Părțile care doresc să solicite o astfel de reexaminare, care s-ar desfășura independent de reexaminarea la expirare menționată în prezentul aviz, pot contacta Comisia la adresa menționată anterior.


(1)  JO C 196, 19.8.2006, p. 2.

(2)  JO L 56, 6.3.1996, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2117/2005 (JO L 340, 23.12.2005, p. 17).

(3)  JO L 123, 9.5.2002, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1854/2003 (JO L 272, 23.10.2003, p. 1).

(4)  JO L 396, 31.12.2004, p. 18.

(5)  JO L 311, 10.11.2006, p. 1.

(6)  În ceea ce priveşte sensul expresiei „societăţi asociate”, a se vedea articolul 143 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar (JO L 253, 11.10.1993, p. 1).

(7)  În ceea ce priveşte sensul expresiei „societăţi asociate”, a se vedea articolul 143 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93.

(8)  Aceasta înseamnă că documentul este destinat exclusiv uzului intern. Acesta este protejat în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului şi ale Comisiei (JO L 145, 31.5.2001, p. 43). Este un document confidenţial, în conformitate cu articolul 19 din regulamentul de bază şi cu articolul 6 din Acordul OMC privind punerea în aplicare a articolului VI din GATT 1994 (Acordul antidumping).


ALTE ACTE

Comisie

8.5.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 103/20


Publicarea unei cereri de înregistrare în temeiul articolului 6 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare

(2007/C 103/11)

Prezenta publicare conferă dreptul de opoziție la cererea de înregistrare, în temeiul articolului 7 din Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului (1). Declarațiile de opoziție trebuie să parvină Comisiei în termen de șase luni de la data prezentei publicări.

FIȘĂ REZUMAT

REGULAMENTUL (CE) NR. 510/2006 AL CONSILIULUI

„PARDUBICKÝ PERNÍK”

NR. CE: CZ/PGI/005/0408/24.10.2004

DOP ( ) IPG ( X )

Această fișă rezumat prezintă cu titlu informativ principalele elemente ale caietului de sarcini al produsului.

1.   Autoritatea competentă din statul membru:

Denumire:

Úřad průmyslového vlastnictví

Adresă:

Antonína Čermáka 2a

CZ-160 68 Praha 6

Telefon

(420) 220 383 111

Fax

(420) 224 324 718

E-mail:

posta@upv.cz

2.   Grup:

Denumire:

Sdružení Pardubický perník

Adresă:

Rožkova 1009

CZ-530 02 Pardubice

Telefon

(420) 466 303 637

Fax

(420) 466 303 637

E-mail:

info@goldfein.cz

Componență:

Producători/prelucrători ( X ) alte categorii ( )

3.   Tipul produsului:

Clasa 2.4, turtă dulce.

4.   Caiet de sarcini:

[Rezumatul cerințelor prevăzute la articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 510/2006]

4.1.   Denumire: „Pardubický perník”.

4.2.   Descriere: Pardubický perník este un produs de brutărie copt la cuptor, pe bază de făină de grâu, zahăr, ouă întregi, miere, dulcețuri de fructe, grăsimi vegetale, cacao, un amestec de mirodenii pentru turtă dulce (scorțișoară, coriandru, cuișoare, anason, ienibahar) și praf de copt. Pardubický perník se prezintă sub următoarele două forme:

4.3.   Aria geografică: Aria geografică de producție pentru Pardubický perník se limitează la teritoriul orașului Pardubice, după cum acesta figurează în planul de cadastru, și cuprinde teritoriul localității Spojil.

4.4.   Dovada originii: Pardubický perník se obține prin metode conforme cu prevederile naționale și europene în vigoare și se supune controlului inspecției naționale a agriculturii și alimentației și mecanismului de control intern [HACCP (analiza riscurilor și punctul critic de control)]. În conformitate cu legislația privind trasabilitatea, toți producătorii țin un registru al tuturor furnizorilor de materii prime și al tuturor cumpărătorilor de produse finite. Întrucât turta dulce nu aparține categoriei de produse proaspete de brutărie, trebuie condiționată la producător, iar pe etichetă trebuie să apară cel puțin datele indicate în dispozițiile susmenționate, în special denumirea, greutatea și compoziția produsului, precum și identitatea producătorului.

4.5.   Metoda de obținere: Pardubický perník este un produs de brutărie a cărui metodă de fabricație nu a evoluat semnificativ în ultimele trei secole.

Procedeul de fabricație se desfășoară în două etape situate la interval de câteva zile.

Prima fază este consacrată preparării aluatului de bază, care se va odihni apoi câteva zile înainte de a fi frământat.

A doua etapă începe prin amestecarea aluatului cu ouăle, dulceața, mirodeniile și praful de copt, până la obținerea unei mase elastice, care va fi apoi întinsă cu ruloul, iar apoi prelucrată:

în conformitate cu procedeul prevăzut la punctul 4.2. (a), bucăți de aluat de dimensiuni egale sunt decupate sau modelate și, după ce au fost coapte la cuptor, sunt umplute și acoperite cu o glazură sau cu ciocolată, înainte de a fi condiționate în folii de celofan prevăzute cu etichete ce conțin indicații referitoare la produs, sau

în conformitate cu procedeul prevăzut la punctul 4.2. (b): bucățile de aluat sunt decupate sau modelate după formele menționate (a se vedea punctul 4.2) sau pentru a constitui elementele unei construcții tridimensionale (a se vedea punctul 4.2). Apoi sunt coapte la cuptor, iar în fine puse la răcit; uneori sunt comercializate ca atare, însă cel mai adesea sunt acoperite cu glazură sau ciocolată. Produsele astfel obținute sunt apoi ornate manual, pe bază de zahăr, grăsimi și ciocolată, înainte de a fi condiționate într-un ambalaj etichetat cu indicațiile referitoare la produs.

Procesul de fabricație, inclusiv condiționarea, se derulează integral la locul de producție, în cadrul zonei predefinite. Condiționarea pe loc se justifică prin natura produsului, transportul produselor finite neambalate riscând să strice glazura și decorațiile, și este, de asemenea, prevăzut prin lege, care stabilește că produsele de brutărie cu păstrare îndelungată trebuie ambalate la producător.

4.6.   Legătură: La Pardubice, istoria producției de turtă dulce este atestată din secolul al XVI-lea, iar dreptul de a vinde acest produs a fost recunoscut în 1759 de împărăteasa Maria-Tereza. Producția a luat avânt în secolul al XX-lea, odată ce producția industrială s-a alăturat obținerii artizanale. Imaginea excepțională de care Pardubický perník se bucură în rândul publicului larg în zilele noastre este atestată prin articole de ziar (Noviny Pernštejn, Blesk etc.) și fotografiile făcute cu ocazia vizitei lui Václav Havel, pe atunci președinte al Republicii Cehe, la Pardubice, în atelierele societății Goldfein CZ. Înțelegem astfel că Pardubice a fost pentru multă vreme locul de muncă și de formare vocațională a unor artizani specializați, care au ajuns să stăpânească perfect tehnica de producere a turtei dulci și care au transmis mai departe cunoștințele lor. Desenele caracteristice cu care se decorează „Pardubický perník ”sunt, de asemenea, o moștenire a acelei epoci. Aceste stiluri și metode de ornare, care nu sunt predate nicăieri, se deprind numai prin exercițiu.

4.7.   Organism de control:

Denumire:

Státní zemědělská a potravinářská inspekce, inspektorát v Hradci Králové

Adresă:

Březhradská 182

CZ-530 32 Hradec Králové

Telefon

(420) 495 454 110

Fax

(420) 495 532 518

E-mail:

hradec@szpi.gov.cz

4.8.   Etichetare: —


(1)  JO L 93, 31.3.2006, p. 12.