ISSN 1830-3668

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 32

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 50
14 februarie 2007


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE ȘI ORGANELE UNIUNII EUROPENE

 

Comisie

2007/C 032/01

Rata de schimb a monedei euro

1

 

V   Anunțuri

 

PROCEDURI REFERITOARE LA PUNEREA ÎN APLICARE A POLITICII COMUNE ÎN DOMENIUL CONCURENȚEI

 

Comisie

2007/C 032/02

Ajutor de Stat — Italia — Ajutor de Stat Nr. C 1/2004 — Legea regională nr. 9/98. Rectificarea și extinderea procedurii în curs C 1/2004 în conformitate cu articolul 88 alineatul (2), din Tratatul CE — Invitație de prezentare a observațiilor în temeiul articolului 88 alineatul (2) din Tratatul CE ( 1 )

2

2007/C 032/03

Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul nr. COMP/M.4528 — GSW/MVV/JV) — Caz care poate face obiectul procedurii simplificate ( 1 )

6

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

 


IV Informări

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE ȘI ORGANELE UNIUNII EUROPENE

Comisie

14.2.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 32/1


Rata de schimb a monedei euro (1)

13 februarie 2007

(2007/C 32/01)

1 euro=

 

Moneda

Rata de schimb

USD

dolar american

1,3022

JPY

yen japonez

157,99

DKK

coroana daneză

7,4534

GBP

lira sterlină

0,66995

SEK

coroana suedeză

9,1660

CHF

franc elvețian

1,6233

ISK

coroana islandeză

88,54

NOK

coroana norvegiană

8,1110

BGN

leva bulgărească

1,9558

CYP

lira cipriotă

0,5791

CZK

coroana cehă

28,233

EEK

coroana estoniană

15,6466

HUF

forint maghiar

254,02

LTL

litas lituanian

3,4528

LVL

lats leton

0,6965

MTL

lira malteză

0,4293

PLN

zlot polonez

3,9100

RON

leu românesc nou

3,3920

SKK

coroana slovacă

34,397

TRY

lira turcească

1,8270

AUD

dolar australian

1,6811

CAD

dolar canadian

1,5253

HKD

dolar Hong Kong

10,1756

NZD

dolar neozeelandez

1,8953

SGD

dolar Singapore

2,0068

KRW

won sud-coreean

1 223,48

ZAR

rand sud-african

9,4280

CNY

yuan renminbi chinezesc

10,1131

HRK

kuna croată

7,3561

IDR

rupia indoneziană

11 816,81

MYR

ringgit Malaiezia

4,5577

PHP

peso Filipine

63,118

RUB

rubla rusească

34,3220

THB

baht thailandez

44,050


(1)  

Sursă: rata de schimb de referinţă publicată de către Banca Centrală Europeană.


V Anunțuri

PROCEDURI REFERITOARE LA PUNEREA ÎN APLICARE A POLITICII COMUNE ÎN DOMENIUL CONCURENȚEI

Comisie

14.2.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 32/2


AJUTOR DE STAT — ITALIA

Ajutor de Stat Nr. C 1/2004 — Legea regională nr. 9/98. Rectificarea și extinderea procedurii în curs C 1/2004 în conformitate cu articolul 88 alineatul (2), din Tratatul CE

Invitație de prezentare a observațiilor în temeiul articolului 88 alineatul (2) din Tratatul CE

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2007/C 32/02)

Prin scrisoarea datată 22 noiembrie 2006, reprodusă în versiunea lingvistică autentică, în paginile care urmează prezentului rezumat, Comisia a notificat Italiei decizia sa de rectificare și extindere a procedurii în curs C 1/2004 în conformitate cu articolul 88 alineatul (2) din Tratatul CE privind măsura mai sus-menționată.

Părțile interesate pot să-și prezinte observațiile legate de măsura pentru care Comisia rectifică și extinde procedura, în termen de o lună de la data publicării acestui rezumat și a scrisorii care urmează, trimițându-le la adresa:

Comisia Europeană

Direcția Generală Concurență,

Grefa pentru Ajutoare de Stat

B-1049 Bruxelles

Fax nr.: (32-2) 296 12 42

Aceste observații vor fi comunicate Italiei. Tratamentul confidențial acordat identității părții interesate care prezintă observațiile poate fi solicitat în scris, precizându-se motivele cererii.

TEXTUL REZUMATULUI

PROCEDURĂ ȘI CONTEXT

Regimul de ajutoare N272/98 a fost aprobat în 1998 și prevede acordarea de subvenții pentru investiții inițiale în sectorul hotelier în Italia — Regiunea Sardinia.

După aprobarea acestora, autoritățile italiene au adoptat regulamente de punere în aplicare prin intermediul unor diverse decizii administrative, în special, decretul nr. 285/99, deliberazione (decizia) nr. 33/4 din 27.7.2000 și (decizia) deliberazione nr. 33/6 din 27.7.2000 împreună cu nr. 33/4. Decretul nr. 285/99 și deliberazione nr. 33/6 nu au fost aduse la cunoștința Comisiei.

În conformitate cu deciziile administrative nr. 285/99 și nr. 33/6, pot fi acordate ajutoare investițiilor începute înainte de data cererii pentru acordarea de ajutor.

În urma unei plângeri, care indică o încălcare a dispozițiilor privind ajutoarele naționale regionale, un ajutor a fost acordat pentru investiții pentru care nu s-a introdus o cerere înainte de a se începe proiectul, Comisia a decis, la 3 februarie 2004, să deschidă procedura formală de investigare „Aplicarea abuzivă a Ajutorului N 272/98 — Decizie de deschidere a procedurii prevăzute la articolul 88 alineatul (2) din Tratatul CE“ (Cazul C 1/2004).

MOTIVE DE RECTIFICARE ȘI EXTINDERE A PROCEDURII

În investigarea ajutorului, Comisia și-a concentrat analiza pe faptul că două dintre modalitățile de punere în aplicare nu au fost aduse la cunoștința Comisiei. Un regulament-cheie de punere în aplicare, deliberazione nr. 33/6, nu este menționat deloc în decizia de deschidere a procedurii.

Este necesar să se sublinieze faptul că în cel puțin 28 de cazuri în care ajutorul a fost acordat cu încălcarea principiului necesității, acestea trebuie acordate pe baza deliberazione nr. 33/6 și nu pe baza deliberazione nr. 33/4, astfel cum era eronat indicat în decizia de deschidere a procedurii formale de investigare. În Deliberazione nr. 33/6 „Reguli tranzitorii pentru prima tranșă“ este menționat că pentru prima invitație de prezentare a cererilor, cu titlu excepțional, cheltuielile efectuate cu lucrări care au început după data de 5 aprilie 1998 (data de intrare în vigoare a legii regionale nr. 9/98) pot beneficia de ajutor.

În continuare, decizia de deschidere a procedurii formale de investigare constată existența unei situații de aplicare abuzivă a unui regim de ajutoare autorizate, în sensul articolului 16 din Regulamentul de procedură nr. 659/99. Cu toate acestea, articolul 16 se referă în mod obișnuit la situațiile în care beneficiarul unei ajutor autorizat într-o manieră contrară condițiilor stabilite pentru acordarea ajutorului individual sau contractarea unui ajutor, și nu se referă la situațiile în care un stat membru, prin modificarea sistemului de ajutoare existent creează un nou ajutor ilegal (articolul 1 literele (c) și (f) din regulamentul de procedură).

EVALUARE

În conformitate cu liniile directoare privind ajutoarele de stat regionale (1) („Liniile directoare“), sistemele de ajutoare trebuie să prevadă că cererea privind acordarea ajutorului trebuie introdusă înainte de începerea executării proiectelor.(punctul 4.2).

Această obligație, se regăsește, de asemenea, în decizia Comisiei din 1998 privind autorizarea sistemului, care prevede că beneficiarii trebuie să introducă o cerere de acordare de ajutor înainte de a începe executarea proiectului.

Deciziile administrative mai sus-menționate permit acordarea de ajutoare pentru proiecte de investiții începute înainte de data cererii de acordare a ajutorului. Prin urmare, rezultă că autoritățile italiene nu au respectat decizia Comisiei din 1998, precum nici cerințele stabilite în cadrul Liniilor directoare.

Comisia consideră că efectul stimulativ al ajutorului a putut fi compromis, deoarece nu au existat cereri de ajutor înainte de demararea efectivă a lucrărilor pentru proiect. Comisia consideră că un ajutor de acest tip, acordat în afara oricărui regim de ajutor existent și fără notificarea prealabilă a Comisiei, trebuie considerat ca fiind un ajutor ilegal în sensul articolului (1) litera (f) din Regulamentul nr. 659/99 și are îndoieli în privința compatibilității unui ajutor acordat proiectelor de investiții începute înainte de data cererii pentru acordare de ajutor.

În plus, în absența oricărui efect stimulativ, un astfel de ajutor ar trebui considerat ca un ajutor operațional care nu este destinat decât reducerii cheltuielilor curente ale întreprinderilor. În conformitate cu punctul 4.15 din Liniile directoare, ajutoarele de acest tip sunt, în mod obișnuit, interzise. Cu toate acestea, în mod excepțional, acestea pot fi acordate în regiunile care beneficiază de excepția prevăzută la articolului 87 alineatul (3) litera (a), ceea ce este în prezent cazul Sardiniei, în următoarele condiții: (i) să fie justificate din punct de vedere al contribuției acestora la dezvoltarea regională și al naturii lor, și (ii) nivelul acestora să fie proporțional cu deficiențele pe care sunt destinate să le reducă. Cu toate acestea, în acest stadiu al procedurii, autoritățile italiene nu au demonstrat existența unor deficiențe de această natură și nici nu au demonstrat importanța acestora.

În consecință, în acest stadiu, Comisia are îndoieli cu privire la faptul că ajutorul ar putea fi considerat compatibil cu piața comună.

TEXTUL SCRISORII

„La Commissione La informa che ha deciso, dopo ulteriori indagini, di rettificare ed estendere l'ambito del procedimento in corso C 1/2004 ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE.

1.   PROCEDIMENTO E ANTEFATTI

1.

Il 21 febbraio 2003 la Commissione ha ricevuto una denuncia (lettera A/31409, registrata come CP 15/2003) riguardante l'applicazione abusiva di un regime di aiuti a finalità regionale in favore dell'industria alberghiera italiana (Regione Sardegna), approvato dalla Commissione nel 1998 (N 272/98) (2).

2.

Con lettera del 26 febbraio 2003 (D/51355), la Commissione ha richiesto chiarimenti alle autorità italiane. Con lettera del 28 marzo 2003 la Commissione ha accettato di prorogare il termine per la comunicazione delle informazioni. Con lettera del 22 aprile 2003 (A/33012 del 28 aprile 2003), le autorità italiane hanno trasmesso alla Commissione le informazioni richieste.

3.

Secondo l'autore della denuncia, nell'ambito del suddetto regime di aiuti sono state concesse agevolazioni a investimenti per i quali non era stata presentata domanda di aiuto prima dell'inizio dell'esecuzione del progetto, in violazione delle norme sugli aiuti di Stato a finalità regionale.

4.

Il regime di aiuti N 272/98 prevedeva sovvenzioni da destinare a investimenti iniziali nell'ambito dell'industria alberghiera italiana (Regione Sardegna). Tale regime era stato approvato nel 1998 essendo stato giudicato dalla Commissione compatibile con il mercato comune in base alla deroga di cui all'articolo 87, lettera 3, paragrafo a).

5.

Dopo l'adozione della decisione con cui la Commissione ha approvato la misura N 272/98, le autorità italiane hanno adottato i regolamenti d'attuazione del regime tramite diverse decisioni amministrative, in particolare il decreto n. 285/99 (3), la deliberazione n. 33/4 del 27.7.2000 e la deliberazione n. 33/6 del 27.7.2000 coesistente con la n. 33/4. Il Decreto n. 285/99 e la deliberazione n. 33/6 non sono stati portati a conoscenza della Commissione.

6.

In base a due delle decisioni amministrative citate, la n. 285/99 e la n. 33/6, l'aiuto può essere concesso, eccezionalmente e soltanto per il primo bando, agli investimenti avviati prima della data della domanda di aiuto.

7.

In base alle informazioni fornite dalle autorità italiane, risulta che nel 2002 sono stati concessi aiuti a beneficio di almeno 28 progetti di investimento avviati prima della data della domanda di aiuto, per un importo complessivo d'aiuto tra gli 8 e i 16 milioni di EUR.

8.

Il 3 febbraio 2004 la Commissione ha adottato la decisione di avviare il procedimento d'indagine formale (4)“Applicazione abusiva dell'aiuto N 272/98 — Decisione di avviare il procedimento ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE”.

9.

Il 26 aprile 2004 una terza parte ha presentato le proprie osservazioni sulla decisione di avvio del procedimento. Il 30 aprile 2004 e il 30 giugno 2005 le autorità italiane hanno formulato i propri commenti in merito alla stessa decisione.

2.   MOTIVI PER LA RETTIFICA E L'ESTENSIONE DEL PROCEDIMENTO

10.

Nel valutare l'aiuto, la Commissione ha concentrato la sua analisi sul fatto che due dei regolamenti d'attuazione sopra citati non sono mai stati portati alla sua conoscenza. Inoltre, la deliberazione n. 33/6 non è affatto menzionata nella decisione di avvio del procedimento d'indagine formale.

11.

È opportuno sottolineare che almeno 28 casi di concessione di aiuti in violazione del principio di necessità sono da attribuirsi alla deliberazione n. 33/6 e non alla deliberazione n. 33/4, erroneamente menzionata nella decisione del 3.2.2004. La deliberazione n. 33/6, “Norma transitoria riferita al 1o bando”, indica che eccezionalmente, per il primo invito a presentare domanda, sono ammissibili agli aiuti i costi per i lavori sostenuti dopo il 5 aprile 1998, la data di entrata in vigore della legge regionale n. 9/98 (5).

12.

Inoltre, la decisione di avviare il procedimento d'indagine formale considera che si configuri un caso di attuazione abusiva di un regime di aiuti approvato, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento di procedura (6). L'articolo 16 viene generalmente inteso come riferito a situazioni in cui il beneficiario di un aiuto approvato attua gli aiuti in modo contrario alle condizioni della decisione di concessione dell'aiuto individuale o al contratto relativo agli aiuti, e non è inteso come riguardante situazioni in cui uno Stato membro, modificando un regime di aiuti esistente, crea nuovi aiuti illegali (articolo 1, lettere c) e f) del Regolamento di procedura).

3.   BREVE SINTESI DELLE RISPOSTE ITALIANE ALL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO

13.

La parte terza afferma che il principio dell'effetto incentivante sarebbe rispettato perché i lavori sono cominciati dopo aver presentato la prima domanda di aiuti, nonostante il fatto che tale domanda sia stata introdotta sulla base di un altro regime esistente.

14.

Le autorità italiane si richiamano al regolamento d'attuazione (decreto n. 285/99) che considera come costi ammissibili le spese sostenute dopo la data d'entrata in vigore della legge (quindi dopo il 5.4.1998). La misura avrebbe quindi generato una legittima aspettativa nei beneficiari.

15.

Nelle loro dichiarazioni, infatti, le autorità italiane sostengono che il sistema di concessione degli aiuti previsto dal decreto n. 285/99 (“a sportello”) aveva portato i possibili beneficiari ad avere legittime aspettative quanto all'ammissibilità agli aiuti anche in situazioni in cui i progetti erano già cominciati.

16.

Le autorità italiane indicano che l'attuazione concreta del regime, dopo l'entrata in vigore delle deliberazioni n. 33/4 e 33/6 del 27.7.2000, ha richiesto per la prima volta il ricorso a una procedura “a bando”; pertanto, il passaggio da una procedura “a sportello” a una procedura “a bando” ha indotto l'amministrazione regionale a includere nel regolamento d'attuazione una clausola che stabiliva che le domande di aiuto presentate prima della pubblicazione del primo bando dovevano essere introdotte di nuovo secondo le forme prescritte. L'amministrazione regionale, in tale contesto, ha accettato domande di aiuti anche per progetti già avviati.

17.

Infine, le autorità italiane sottolineano che la deliberazione n. 33/4, vagliata dai servizi della Commissione, prevede che 'le misure ai sensi dell'articolo 9 debbano essere applicate in osservanza del “de minimis”'.

4.   VALUTAZIONE

18.

Gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (7) prevedono che la domanda di aiuto sia presentata prima che inizi l'esecuzione dei progetti (punto 4.2).

19.

Tale obbligo è inoltre contenuto nella decisione della Commissione del 1998 (8) di non sollevare obiezioni nei confronti del regime di aiuti a finalità regionale a favore dell'industria alberghiera italiana — Regione Sardegna (N 272/1998). La decisione della Commissione stabilisce che i beneficiari devono aver presentato la domanda di aiuto prima che inizi l'esecuzione del progetto.

20.

Le autorità italiane hanno confermato esplicitamente (9) che tale obbligo era soddisfatto, nell'ambito dell'esercizio delle opportune misure che ha fatto seguito all'entrata in vigore degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale.

21.

Tuttavia, con la decisione amministrativa n. 33/6, le autorità italiane hanno autorizzato la concessione di agevolazioni a progetti di investimenti avviati prima della data della domanda di aiuto. Sotto questo profilo, pare che le autorità italiane non abbiano rispettato le condizioni previste nella decisione della Commissione che autorizzava il regime degli aiuti, né i requisiti fissati dagli orientamenti in materia di aiuti a finalità regionale.

22.

Di conseguenza, la Commissione considera che l'effetto d'incentivo dell'aiuto possa risultare compromesso per la mancanza di una domanda di aiuto precedente l'avvio effettivo dell'esecuzione del progetto.

23.

Tale aiuto, concesso al di fuori di ogni regime di aiuto esistente, e senza la notifica preventiva alla Commissione, dovrebbe essere considerato come aiuto illegale ai sensi dell'articolo 1, lettera e) del regolamento n. 659/99.

24.

Inoltre, in mancanza di un effetto d'incentivo, tale aiuto va considerato come aiuto al funzionamento volto solo a sollevare le imprese dai loro normali costi d'esercizio. Conformemente al punto 4.15 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, questi tipi di aiuti sono di norma vietati. In via eccezionale, però, essi possono essere concessi nelle regioni che beneficiano della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) — che è attualmente il caso della Sardegna — purché essi siano giustificati in funzione del loro contributo allo sviluppo regionale e della loro natura e purché il loro livello sia proporzionale agli svantaggi che intendono compensare. In questa fase del procedimento, tuttavia, le autorità italiane non hanno dimostrato l'esistenza di tali svantaggi né ne hanno quantificato l'importanza.

25.

Per quanto riguarda i commenti ricevuti, la Commissione al presente considera che:

(a)

Non è possibile trasferire l'effetto di incentivo da un regime all'altro. Poiché i parametri di ogni regime sono diversi, l'effetto di incentivo è legato ad un regime in particolare e quindi la scelta, per le imprese, nell'applicare un regime o un altro non può essere accettata come una valida ragione che dia ai beneficiari il diritto di affermare di aver rispettato il principio dell'effetto incentivante.

(b)

La Commissione ha approvato le disposizioni dell'articolo 9 della legge regionale n. 9/98, secondo cui possono essere accettate come ammissibili spese già sostenute, ma questo limitatamente alla conformità con la regola del “de minimis”. Tuttavia l'Italia, per individuare i costi rientranti nella regola del “de minimis”, ha proceduto suddividendo i progetti, distinguendo così le spese ammissibili sostenute prima della presentazione della domanda di aiuto da quelle sostenute dopo. Nel caso in cui i costi sostenuti prima della domanda di aiuto siano al di sotto della soglia “de minimis”, l'Italia sostiene la conformità con la regola del “de minimis”. Come già ricordato, il punto 4.2 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale dispone che la domanda di aiuto debba essere presentata prima che inizi l'esecuzione del progetto. Ne deriva che non è possibile considerare come ammissibili le spese sostenute dopo la domanda di aiuto se il progetto, preso nella sua totalità, è cominciato prima.

26.

Di conseguenza, in questa fase del procedimento, la Commissione nutre dubbi sul fatto che gli aiuti possano essere considerati compatibili con il mercato comune.

5.   CONCLUSIONE

27.

Tenuto conto di quanto precede, la Commissione, nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE, invita l'Italia a presentare le proprie osservazioni e a fornire tutte le informazioni utili ai fini della valutazione della misura, entro un mese dalla data di ricezione della presente. In particolare, la Commissione chiede all'Italia di spiegare il motivo per cui la deliberazione n. 33/6 non le sia stata presentata insieme alla deliberazione 33/4. La Commissione invita inoltre le autorità italiane a trasmettere senza indugio copia della presente lettera ai beneficiari potenziali dell'aiuto.

28.

La Commissione desidera ricordare all'Italia che l'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE ha effetto sospensivo e che, in forza dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, essa può imporre allo Stato membro interessato di recuperare l'eventuale aiuto illegale dal beneficiario.

29.

Con la presente la Commissione comunica all'Italia che informerà gli interessati attraverso la pubblicazione della presente lettera e di una sintesi della stessa nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Informerà inoltre gli interessati nei paesi EFTA, firmatari dell'accordo SEE, attraverso la pubblicazione di un avviso nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, e informerà infine l'Autorità di vigilanza EFTA inviandole copia della presente. Tutti gli interessati anzidetti saranno invitati a presentare osservazioni entro un mese dalla data di detta pubblicazione.“


(1)  JO C 74, 10.3.98, p. 9.

(2)  Legge regionale n. 9/98

(3)  Annullato per vizi il 27.7.2000 con decisione del Governo regionale.

(4)  Pubblicata sulla GU C 79/2004.

(5)  Solo la deliberazione n. 33/4 è stata trasmessa, il 2.11.2000, ai servizi della Commissione nel contesto della procedura relativa alle opportune misure in seguito all'entrata in vigore degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 1998.

(6)  Regolamento n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE [ora art. 88], GU L 83 del 27.3.1999.

(7)  GU C 74 del 10.3.1998.

(8)  La decisione della Commissione è stata comunicata alle autorità italiane con lettera del 12.11.98, SG(98) D/9547.

(9)  Con lettera in data 25.4.2001 n. 5368 (registrata come A/33473). In quell'occasione, la Commissione ha invitato l'Italia ad accettare le opportune misure conformemente all'articolo 88, paragrafo 1 del trattato e a rendere il regime compatibile con gli orientamenti. Rispondendo a tale esercizio di opportune misure, l'Italia ha presentato solo la deliberazione n. 33/4 e non la deliberazione n. 33/6. Sulla base delle informazioni presentate dalle autorità italiane, la Commissione ha riconosciuto che l'Italia aveva accolto la proposta di opportune misure e che il regime era compatibile con gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale.


14.2.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 32/6


Notificare prealabilă a unei concentrări

(Cazul nr. COMP/M.4528 — GSW/MVV/JV)

Caz care poate face obiectul procedurii simplificate

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2007/C 32/03)

1.

La data de 6 februarie 2007, Comisia a primit o notificare privind o concentrare propusă în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1), prin care societatea MVV Energie AG („MVV“, Germania), care este controlată de municipalitatea orașului Mannheim, Germania și societatea GSW Gemeinnützige Siedlungs- und Wohnungsbaugesellschaft Berlin mbH („GSW“, Germania), deținută în comun de The Goldman Sachs Group, Inc. („Goldman Sachs“, SUA) și Cerberus Group („Cerberus“, SUA) dobândesc controlul, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul Consiliului, în comun asupra societății WGB Wärme GmbH & Co. KG („WGB“, Germania), o societate anterior controlată integral de GSW, prin achiziție de valori mobiliare.

2.

Activitățile societăților respective sunt:

în cazul societății GSW: închiriere și gestionare de bunuri imobiliare;

în cazul societății Goldman Sachs: servicii bancare de investiții;

în cazul societății Cerberus: investiții în active imobiliare și financiare în diverse sectoare la nivel mondial;

în cazul societății MVV: producție și distribuție de energie electrică, încălzire, gaze și apă;

în cazul societății City of Mannheim: activități municipale, închiriere și gestionare de bunuri imobiliare;

în cazul societății WGB: contractare privind furnizarea de energie și servicii de gestionare a clădirilor.

3.

În urma unei examinări preliminare, Comisia constată că tranzacția notificată ar putea intra sub incidența Regulamentului (CE) nr. 139/2004. Cu toate acestea, nu se ia o decizie finală în această privință. În conformitate cu Comunicarea Comisiei referitoare la o procedură simplă de tratare a unor anumite concentrări în sensul Regulamentului (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (2) trebuie precizat că acest caz poate fi tratat conform procedurii descrise în Comunicare.

4.

Comisia invită părțile terțe interesate să îi prezinte eventualele observații cu privire la operațiunea propusă.

Observațiile trebuie primite de către Comisie în termen de cel mult 10 zile de la data publicării prezentei. Observațiile pot fi trimise Comisiei prin fax (fax nr. (32-2) 296 43 01 sau 296 72 44) sau prin poștă, cu numărul de referință COMP/M.4528 — GSW/MVV/JV, la următoarea adresă:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence,

Greffe des concentrations

J–70

B–1049 Bruxelles/Brussel


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1.

(2)  JO C 56, 5.3.2005, p. 32.