ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 305I

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 63
21 septembrie 2020


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1309 al Consiliului din 21 septembrie 2020 privind punerea în aplicare a articolului 21 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/44 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia

1

 

 

DECIZII

 

*

Decizia de punere în aplicare (PESC) 2020/1310 a Consiliului din 21 septembrie 2020 privind punerea în aplicare a Deciziei (PESC) 2015/1333 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia

5

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

21.9.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

LI 305/1


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/1309 AL CONSILIULUI

din 21 septembrie 2020

privind punerea în aplicare a articolului 21 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/44 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2016/44 al Consiliului din 18 ianuarie 2016 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 204/2011 (1), în special articolul 21 alineatul (2),

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 18 ianuarie 2016, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) 2016/44.

(2)

La 27 martie 2020, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (denumit în continuare „Înaltul Reprezentant”) a emis o declarație, în numele Uniunii, cu privire la Libia, în care li se solicita tuturor părților să respecte drepturile omului și dreptul internațional.

(3)

La 12 mai 2020, Înaltul Reprezentant a emis o declarație, în numele Uniunii, în care se declara că Uniunea dorește cu fermitate, în continuare, ca embargoul ONU asupra armelor impus Libiei să fie respectat. S-a subliniat de asemenea că trebuie depuse toate eforturile pentru a asigura punerea în aplicare deplină și efectivă a rezoluțiilor relevante ale CSONU, inclusiv la frontierele terestre și aeriene cu Libia.

(4)

Totodată, declarația a reamintit părților că trebuie să respecte dreptul internațional, inclusiv dreptul internațional umanitar, și că cei care îl încalcă vor fi trași la răspundere.

(5)

Consiliul rămâne profund îngrijorat de situația din Libia și, în special, de acțiunile care amenință pacea, securitatea sau stabilitatea acestei țări, inclusiv de încălcările embargoului ONU asupra armelor și de tentativele ilegale de contrabandă cu petrol libian, precum și de încălcările drepturilor omului.

(6)

În acest context și având în vedere faptul că în Libia continuă escaladarea violențele, două persoane responsabile de încălcări ale drepturilor omului și trei entități implicate în încălcarea embargoului ONU asupra armelor ar trebui să fie adăugate pe lista persoanelor și entităților cărora li se aplică măsurile restrictive, astfel cum figurează în anexa III la Regulamentul (UE) 2016/44.

(7)

Prin urmare, anexa III la Regulamentul (UE) 2016/44 ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa III la Regulamentul (UE) 2016/44 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 21 septembrie 2020.

Pentru Consiliu

Președintele

J. BORRELL FONTELLES


(1)  JO L 12, 19.1.2016, p. 1.


ANEXĂ

1.   

În secțiunea A (Persoane) din anexa III la Regulamentul (UE) 2016/44 se adaugă următoarele rubrici:

 

Nume

Informații de identificare

Motive

Data includerii în listă

„20.

AL-WERFALLI, Mahmoud Mustafa Busayf

alias AL-WARFALLI, Mahmud

Data nașterii: 1978

Locul nașterii: Tribul Werfalla, vestul Libiei sau Elrseefa (Bani Walid)

Sexul: masculin

Mahmoud al-Werfalli îndeplinește funcția de comandant (locotenent) al brigăzii al-Saiqa, cu baza la Benghazi. În această calitate, al-Werfalli este responsabil de încălcări grave ale drepturilor omului, participând direct sau indirect la acestea, inclusiv la omucideri și execuții.

A fost stabilită o legătură între al-Werfalli și uciderea a 33 de persoane între iunie 2016 și iulie 2017, în mai multe incidente, precum și execuția în masă a 10 persoane la 24 ianuarie 2018.

21.9.2020

21.

DIAB, Moussa

alias DIAB, Mousa

Sexul: masculin

Moussa Diab este responsabil de încălcări grave ale drepturilor omului, participând direct la acestea, inclusiv la trafic de ființe umane și la răpirea, violarea și uciderea de migranți și refugiați.

A deținut în captivitate migranți și refugiați într-un centru ilegal de detenție de lângă Bani Walid, unde aceștia au fost tratați într-un mod inuman și degradant. Mai mulți migranți și refugiați au fost uciși atunci când au încercat să fugă din centrul de detenție.

21.9.2020”

2.   

În secțiunea B (Entități) din anexa III la Regulamentul (UE) 2016/44 se adaugă următoarele rubrici:

 

Nume

Informații de identificare

Motive

Data includerii în listă

„17.

Sigma Airlines

alias Sigma Aviation; Air Sigma

Adresă:

Markov Str. 11

050013, Almaty, Kazakhstan

Tel.: +77272922305

Site web: https://airsigma.pro/

Înregistrată sub numele: Kenesbayev Umirbek Zharmenovich

Sigma Airlines este o companie aeriană comercială de mărfuri care operează aeronave despre care s-a constatat că au încălcat embargoul asupra armelor impus Libiei prin RCSONU 1970 (2011) și transpus prin articolul 1 din Decizia (PESC) 2015/1333.

ONU a identificat Sigma Airlines ca fiind unul dintre furnizorii de servicii comerciale de transport aerian de mărfuri care operează fără să respecte embargoul ONU asupra transferului de materiale militare către Libia.

21.9.2020

18.

Avrasya Shipping

Adresă:

Liman Mh. Gezi Cd. No:22/3 İlkadım, Samsun, Turkey

Tel.: +90 549 720 1748

E-mail: info@avrasyashipping.com

Site web: http://www.avrasyashipping.com/iletisim

Avrasya Shipping este o companie maritimă care exploatează o navă numită Cirkin, despre care s-a constatat că a încălcat embargoul asupra armelor impus Libiei prin RCSONU 1970 (2011) și transpus prin articolul 1 din Decizia (PESC) 2015/1333.

În special, Cirkin a fost asociată transporturilor de materiale militare care au fost efectuate înspre Libia în mai și iunie 2020.

21.9.2020

19.

Med Wave Shipping

Adresă:

Office 511, 5th Floor, Baraka Building, Dauwar Al-Waha, Jordan;

Adel Al-Hojrat building n°3, 1rst Floor, opposite Swefieh, Mall-Swefieh Po Box 850880 Amman, 11185 Jordan;

Ground Floor, Orient Queen Homes Building, John Kennedy, Ras Beirut, Lebanon

Tel.: +962787064121; +96265865550; +96265868550

E-mail: operation@medwave.co

Med Wave Shipping este o companie maritimă care exploatează o navă numită Bana, despre care s-a constatat că a încălcat embargoul asupra armelor impus Libiei prin RCSONU 1970 (2011) și transpus prin articolul 1 din Decizia (PESC) 2015/1333.

În special, Bana a fost asociată transporturilor de materiale militare care au fost efectuate înspre Libia în ianuarie 2020.

21.9.2020”


DECIZII

21.9.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

LI 305/5


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (PESC) 2020/1310 A CONSILIULUI

din 21 septembrie 2020

privind punerea în aplicare a Deciziei (PESC) 2015/1333 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 31 alineatul (2),

având în vedere Decizia (PESC) 2015/1333 a Consiliului din 31 iulie 2015 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia și de abrogare a Deciziei 2011/137/PESC (1), în special articolul 12 alineatul (2),

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 31 iulie 2015, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2015/1333.

(2)

La 27 martie 2020, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (denumit în continuare „Înaltul Reprezentant”) a emis o declarație, în numele Uniunii, cu privire la Libia, în care li se solicita tuturor părților să respecte drepturile omului și dreptul internațional.

(3)

La 12 mai 2020, Înaltul Reprezentant a emis o declarație, în numele Uniunii, în care se declara că Uniunea dorește cu fermitate, în continuare, ca embargoul ONU asupra armelor impus Libiei să fie respectat. S-a subliniat de asemenea că trebuie depuse toate eforturile pentru a asigura punerea în aplicare deplină și efectivă a rezoluțiilor relevante ale CSONU, inclusiv la frontierele terestre și aeriene cu Libia.

(4)

Totodată, declarația a reamintit părților că trebuie să respecte dreptul internațional, inclusiv dreptul internațional umanitar, și că cei care îl încalcă vor fi trași la răspundere.

(5)

Consiliul rămâne profund îngrijorat de situația din Libia și, în special, de acțiunile care amenință pacea, securitatea sau stabilitatea acestei țări, inclusiv de încălcările embargoului ONU asupra armelor și de tentativele ilegale de contrabandă cu petrol libian, precum și de încălcările drepturilor omului.

(6)

În acest context și având în vedere faptul că în Libia continuă escaladarea violențele, două persoane responsabile de încălcări ale drepturilor omului și trei entități implicate în încălcarea embargoului ONU asupra armelor ar trebui să fie adăugate pe lista persoanelor și entităților cărora li se aplică măsurile restrictive, astfel cum figurează în anexele II și IV la Decizia (PESC) 2015/1333.

(7)

Prin urmare, anexele II și IV la Decizia (PESC) 2015/1333 ar trebui să fie modificate în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexele II și IV la Decizia (PESC) 2015/1333 se modifică în conformitate cu anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 21 septembrie 2020.

Pentru Consiliu

Președintele

J. BORRELL FONTELLES


(1)  JO L 206, 1.8.2015, p. 34.


ANEXĂ

1.   

În secțiunea A (Persoane) din anexa II la Decizia (PESC) 2015/1333 se adaugă următoarele rubrici:

 

Nume

Informații de identificare

Motive

Data includerii în listă

„17.

AL-WERFALLI, Mahmoud Mustafa Busayf

alias AL-WARFALLI, Mahmud

Data nașterii: 1978

Locul nașterii: Tribul Werfalla, vestul Libiei sau Elrseefa (Bani Walid)

Sexul: masculin

Mahmoud al-Werfalli îndeplinește funcția de comandant (locotenent) al brigăzii al-Saiqa, cu baza la Benghazi. În această calitate, al-Werfalli este responsabil de încălcări grave ale drepturilor omului, participând direct sau indirect la acestea, inclusiv la omucideri și execuții.

A fost stabilită o legătură între al-Werfalli și uciderea a treizeci și trei de persoane între iunie 2016 și iulie 2017, în mai multe incidente, precum și execuția în masă a zece persoane la 24 ianuarie 2018.

21.9.2020

18.

DIAB, Moussa

alias DIAB, Mousa

Sexul: masculin

Moussa Diab este responsabil de încălcări grave ale drepturilor omului, participând direct la acestea, inclusiv la trafic de ființe umane și la răpirea, violarea și uciderea de migranți și refugiați.

A deținut în captivitate migranți și refugiați într-un centru ilegal de detenție de lângă Bani Walid, unde aceștia au fost tratați într-un mod inuman și degradant. Mai mulți migranți și refugiați au fost uciși atunci când au încercat să fugă din centrul de detenție.

21.9.2020”

2.   

În secțiunea A (Persoane) din anexa IV la Decizia (PESC) 2015/1333 se adaugă următoarele rubrici:

 

Nume

Informații de identificare

Motive

Data includerii în listă

„22.

AL-WERFALLI, Mahmoud Mustafa Busayf

alias AL-WARFALLI, Mahmud

Data nașterii: 1978

Locul nașterii: Tribul Werfalla, vestul Libiei sau Elrseefa (Bani Walid)

Sexul: masculin

Mahmoud al-Werfalli îndeplinește funcția de comandant (locotenent) al brigăzii al-Saiqa, cu baza la Benghazi. În această calitate, al-Werfalli este responsabil de încălcări grave ale drepturilor omului, participând direct sau indirect la acestea, inclusiv la omucideri și execuții.

A fost stabilită o legătură între al-Werfalli și uciderea a treizeci și trei de persoane între iunie 2016 și iulie 2017, în mai multe incidente, precum și execuția în masă a zece persoane la 24 ianuarie 2018.

21.9.2020

23.

DIAB, Moussa

alias DIAB, Mousa

Sexul: masculin

Moussa Diab este responsabil de încălcări grave ale drepturilor omului, participând direct la acestea, inclusiv la trafic de ființe umane și la răpirea, violarea și uciderea de migranți și refugiați.

A deținut în captivitate migranți și refugiați într-un centru ilegal de detenție de lângă Bani Walid, unde aceștia au fost tratați într-un mod inuman și degradant. Mai mulți migranți și refugiați au fost uciși atunci când au încercat să fugă din centrul de detenție.”

21.9.2020”

3.   

În secțiunea B (Entități) din anexa IV la Decizia (PESC) 2015/1333 se adaugă următoarele rubrici:

 

Nume

Informații de identificare

Motive

Data includerii în listă

„17.

Sigma Airlines

alias Sigma Aviation; Air Sigma

Adresă:

Markov Str. 11

050013, Almaty, Kazakhstan

Tel. +77272922305

Site web: https://airsigma.pro/

Înregistrată sub numele: Kenesbayev Umirbek Zharmenovich

Sigma Airlines este o companie aeriană comercială de mărfuri care operează aeronave despre care s-a constatat că au încălcat embargoul asupra armelor impus Libiei prin RCSONU 1970 (2011) și transpus prin articolul 1 din Decizia (PESC) 2015/1333.

ONU a identificat Sigma Airlines ca fiind unul dintre furnizorii de servicii comerciale de transport aerian de mărfuri care operează fără să respecte embargoul ONU asupra transferului de materiale militare către Libia.

21.9.2020

18.

Avrasya Shipping

Adresă:

Liman Mh. Gezi Cd. No:22/3 İlkadım, Samsun, Turkey

Tel. +90 549 720 1748

E-mail: info@avrasyashipping.com

Site web: http://www.avrasyashipping.com/iletisim

Avrasya Shipping este o companie maritimă care exploatează o navă numită Cirkin, despre care s-a constatat că a încălcat embargoul asupra armelor impus Libiei prin RCSONU 1970 (2011) și transpus prin articolul 1 din Decizia (PESC) 2015/1333.

În special, Cirkin a fost asociată transporturilor de materiale militare care au fost efectuate înspre Libia în mai și iunie 2020.

21.9.2020

19.

Med Wave Shipping

Adresă:

Office 511, 5th Floor, Baraka Building, Dauwar Al-Waha, Jordan;

Adel Al-Hojrat building n°3, 1st Floor, opposite Swefieh, Mall-Swefieh Po Box 850880 Amman, 11185 Jordan;

Ground Floor, Orient Queen Homes Building, John Kennedy, Ras Beirut, Lebanon

Tel. +962787064121; +96265865550; +96265868550

E-mail: operation@medwave.co

Med Wave Shipping este o companie maritimă care exploatează o navă numită Bana, despre care s-a constatat că a încălcat embargoul asupra armelor impus Libiei prin RCSONU 1970 (2011) și transpus prin articolul 1 din Decizia (PESC) 2015/1333.

În special, Bana a fost asociată transporturilor de materiale militare care au fost efectuate înspre Libia în ianuarie 2020.

21.9.2020”