Actul unic european

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Actul unic european

CARE ESTE ROLUL ACESTUI ACT?

ASPECTE-CHEIE

Obiective

Structura

Modificări instituționale

Domenii de politici

DE CÂND SE APLICĂ ACTUL?

AUE s-a aplicat începând cu 1 iulie 1987.

CONTEXT

Istoria Uniunii Europene – 1980-1989 (Europa).

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Actul unic european (JO L 169, 29.6.1987, pp. 1-28)

DOCUMENTE CONEXE

Realizarea pieței interne – Cartea albă a Comisiei către Consiliul European (Milano, 28-29 iunie 1985) (COM(85) 310 final, 14.6.1985)

Data ultimei actualizări: 04.04.2018