Tratatul de la Maastricht privind Uniunea Europeană

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Tratatul privind Uniunea Europeană

CARE ESTE ROLUL ACESTUI TRATAT?

ASPECTE-CHEIE

Comunitățile Europene (primul pilon)

Acesta grupează activitățile tradiționale, procedurile de lucru și de luare a deciziilor ale celor trei organizații originale din UE:

Politica externă și de securitate comună (pilonul al doilea)

Acesta are ca scop:

Cooperarea în domeniul justiției și afacerilor interne (pilonul al treilea)

Scopul este de a oferi publicului un nivel ridicat de siguranță, prin:

Uniunea economică și monetară

Țările UE trebuie:

Moneda comună (euro)

Aceasta:

Noi politici

UE este responsabilă pentru:

Protocolul privind politica socială

Cetățenia europeană

Acest lucru oferă fiecărui cetățean al unei țări a UE dreptul:

Modificări instituționale

Printre acestea se numără:

DE CÂND SE APLICĂ TRATATUL?

Tratatul a fost semnat la 7 februarie 1992 și a intrat în vigoare la 1 noiembrie 1993.

CONTEXT

Oficial cunoscut sub numele de Tratatul privind Uniunea Europeană, Tratatul de la Maastricht a marcat începutul „unei noi etape în procesul de creare a unei uniuni tot mai strânse între popoarele Europei”, dând comunităților anterioare o dimensiune politică.

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Tratatul privind Uniunea Europeană (JO C 191, 29.7.1992, pp. 1-112)

Data ultimei actualizări: 21.03.2018(1) Regatul Unit se retrage din Uniunea Europeană și, începând cu 1 februarie 2020, are statut de țară terță (țară din afara UE).