Tratatul de la Roma (CEE)

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene (Tratatul CEE)

CARE ESTE ROLUL ACESTUI TRATAT?

ASPECTE-CHEIE

Scopuri

Obiective specifice

Părțile semnatare au convenit:

Piața comună

Tratatul:

Uniunea vamală

Politici comune

Instituții

DE CÂND SE APLICĂ TRATATUL?

Tratatul a fost semnat la 25 martie 1957 și se aplică de la 1 ianuarie 1958.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

ACTUL PRINCIPAL

Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene (nepublicat în Jurnalul Oficial)

Modificările și corecturile succesive aduse tratatului au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Data ultimei actualizări: 14.03.2017