Tratatul de la Nisa

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Tratatul de la Nisa

CARE ESTE ROLUL ACESTUI TRATAT?

ASPECTE-CHEIE

Sporirea legitimității și a eficienței instituțiilor UE în perspectiva creșterii numărului de membri ai UE

Alte schimbări importante aduse de tratat

DE CÂND SE APLICĂ TRATATUL?

Semnat la 26 februarie 2001, tratatul a intrat în vigoare la 1 aprilie 2003. Unele dintre normele cuprinse în acesta au început însă a fi puse în aplicare la o dată ulterioară.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

TERMENI-CHEIE

Decizie preliminară: o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene ca răspuns la o întrebare a unei instanțe naționale cu privire la interpretarea sau validitatea legislației europene, contribuind astfel la aplicarea uniformă a legislației UE.

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Tratatul de la Nisa de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană, a Tratatelor de instituire a Comunităților Europene și a anumitor acte conexe (JO C 80, 10.3.2001, pp. 1-87)

DOCUMENTE CONEXE

Tratatul privind Uniunea Europeană – versiune consolidată 1992 (JO C 191, 29.7.1992, pp. 1-112)

Tratatul de instituire a Comunității Europene – versiune consolidată 2002 (JO C 325, 24.12.2002, pp. 33-184)

Data ultimei actualizări: 21.03.2018(1) Regatul Unit se retrage din Uniunea Europeană și, începând cu 1 februarie 2020, are statut de țară terță (țară din afara UE).