Drepturile pasagerilor care călătoresc cu autobuzul și autocarul

Pasagerii, inclusiv cei cu handicap sau cu mobilitate redusă, care călătoresc cu autobuzul și autocarul beneficiază de aceleași drepturi indiferent unde călătoresc în Uniunea Europeană (UE). Aceste drepturi, inclusiv dreptul la informare sau la despăgubiri în caz de întârziere sau anulare, completează drepturile similare pentru pasagerii care călătoresc pe căile maritime și navigabile interioare, aeriene și feroviare.

ACT

Regulamentul (UE) nr. 181/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 privind drepturile pasagerilor care călătoresc cu autobuzul și autocarul și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004

SINTEZĂ

Pasagerii, inclusiv cei cu handicap sau cu mobilitate redusă, care călătoresc cu autobuzul și autocarul beneficiază de aceleași drepturi indiferent unde călătoresc în Uniunea Europeană (UE). Aceste drepturi, inclusiv dreptul la informare sau la despăgubiri în caz de întârziere sau anulare, completează drepturile similare pentru pasagerii care călătoresc pe căile maritime și navigabile interioare, aeriene și feroviare.

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Regulamentul stabilește norme pentru transportul cu autobuzul și autocarul în ceea ce privește serviciile regulate* pentru pasagerii care călătoresc pe teritoriul UE pe distanțe de cel puțin 250 de km. Unele prevederi ale actului se aplică tuturor serviciilor, inclusiv celor pentru o distanță mai scurtă.

ASPECTE-CHEIE

În ceea ce privește serviciile pe distanțe lungi, adică de peste 250 de km, regulamentul prevede:

În plus, pentru distanțe mai mici de 250 de km, regulamentul prevede:

Regulamentul prevede opțiunea de a aplica derogăripentru serviciile regulate naționale și pentru serviciile regulate din care o parte semnificativă se desfășoară în afara UE.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

De la 1 martie 2013.

CONTEXT

Site-ul Comisiei Europene privind drepturile pasagerilor care călătoresc cu autobuzul și autocarul

Ca urmare a epidemiei de COVID-19 și a introducerii măsurilor necesare pentru a face față impactului crizei, Comisia Europeană a adoptat:

TERMENI-CHEIE

*servicii regulate: servicii obișnuite pentru transportul de pasageri cu autobuzul și autocarul pe trasee stabilite, cu puncte de îmbarcare/debarcare prestabilite.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (UE) nr. 181/2011

20.3.2011

-

JO L 55, 28.2.2011, pp. 1-12

Data ultimei actualizări: 02.06.2020